Sunteți pe pagina 1din 1

avem de facut un plan de marketing pentru un hotel/restaurant, ce cuprinde 9 etape mari si late> 1.expunerea introductiva, 2.

analiza mediului de marketing, 3.analiza swot, 4.evaluari si ipoteze, 5.obiective de marketing, 6.strategii de marketing, 7.bugetul de mrk, 8.program de mrk, 9.revizia si controlul. Gasesti etapele explicate mai pe larg in carte...

I. EXPUNERE INTRODUCTIVA 1. PREZENTAREA ORASULUI 2. PREZENTAREA HOTELULUI II. ANALIZA MEDIULUI DE MARKETING 1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN ( ANALIZA PEST ) 2. SEGMENTAREA 3. TINTIREA 4. COMPETITIE 5. POZITIONAREA III. ANALIZA SWOT IV. IPOTEZE SI DESFASURAREA ACTIVITATII 1.EVALUARI SI PREVIZIONARI V. OBIECTIVE DE MARKETING VI. STRATEGIA DE MARKETING 1. STRATEGIA DE PRODUS 2. STRATEGIA DE PRET 3. STRATEGIA DE PROMOVARESTRATEGIA DE DISTRIBUTIE VII. OBIECTIVE FINANCIARE SI BUGET VIII. REVIZIA SI CONTROLUL 1. CONTROLUL CANTITATIV COTA DE PIATa 2. CONTROLUL CALITATIV - CHESTIONAr 3. MONITORIZAREA SI CONTROLUL PLANULUI DE MARKETING BIBLIOGRAFIE