P. 1
Sinteza Cursului Audit Intern

Sinteza Cursului Audit Intern

|Views: 211|Likes:
Published by Daniela_Savu_5417

More info:

Published by: Daniela_Savu_5417 on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2014

pdf

text

original

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

CURS DE AUDIT INTERN

Autor: Conf.Univ.Dr.Anda Gheorghiu

Continutul acestui curs se afla sub protectia drepturilor de autor (conform Legii nr 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe). Reproducerea totala sau partiala a oricarei parti din continutul acestui curs, este interzisa fara acordul prealabil scris al autorului!

INTRODUCERE

Cursul de “Audit intern” se adreseză studenţilor înscrişi la programul de studiu ID, organizat de Facultatea de Stiinţe Economice. Obiectivele disciplinei: Auditul intern are ca obiectiv primordial asistarea managerilor în exercitarea eficace a responsabilitatilor lor furnizând analize, aprecieri, recomandari şi comentarii pertinente referitoare la activitǎţile examinate. Auditul intern este acea activitate independentă şi obiectivă care dă unei organizaţii o asigurare în ceea ce priveşte gradul de control asupra operaţiunilor o îndrumă pentru a-i îmbunătăţi operaţiunile, şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare. Cursul intitulat Audit intern urmăreşte îmbogăţirea cunoştinţelor din sfera disciplinelor cu caracter economic şi managerial ale studenţilor. Prin conţinutul şi structura sǎ, această disciplină răspunde nevoii de a oferi studenţilor cunoştinţe referitoare la audit, managementul riscurilor, guvernare corporativǎ. Prin parcurgerea cursului de audit intern se urmăreşte dezvoltarea următoarelor competenț e generale: 1. Cunoaştere şi înţelegere:
o o

Să cunoască limbajul specific auditului intern; Să identifice obiectivele şi funcţiile auditului intern departamentului de audit într-o firmă/instituţie; şi să cunoască rolul

o

Să identifice utilizatorii de informaţii furnizate de auditul intern şi cerinţele lor informaţionale.

2. Explicare şi interpretare:
o o

Să interpreteze corect informaţia rezultată din rapoartele de audit; Să evalueze corect performanţele întreprinderii şi sistemele de control managerial pe baza informaţiilor cuprinse în rapoartele de audit intern; Să realizeze o analiză şi o interpretare a fenomenelor şi proceselor economice sub aspectul financiar – contabil.

o

3. Instrumental-aplicative:
o

Să conducă activitatea de audit intern dintr-o societate comercială sau dintr-o instituţie publicǎ, capacitatea de a îndeplinii funcţii manageriale pe diferite trepte ierarhice; Să întocmească rapoarte de audit intern, de asigurare sau de consiliere;

o

4. Atitudinale:

2

o

Abilitatea de a formula, argumenta şi implementa decizii concrete, Înţelegerea şi aplicarea principiilor şi metodelor de investigare specifice Aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare specifice Dezvoltarea capacităţii de sintetizare şi interpretare a unui set de

viabile pe baza analizelor şi a studiului literaturii de specialitate;
o

auditului intern;
o

auditului intern pentru formularea de demersuri profesionale;
o

informaţii, de rezolvare a unor probleme de bază şi de evaluare a concluziilor posibile;
o

Formarea abilităţilor de analiză independentă a unor probleme şi Dezvoltarea iniţiativei în analiza şi rezolvarea de probleme; Formarea deprinderilor de execuţie aferente poziţiei de auditor intern; Dezvoltarea aptitudinilor organizatorice necesare poziţiei de auditor

capacitatea de a comunica şi a demonstra soluţiile alese;
o o o

intern (acurateţe în gândire, spirit de ordine şi disciplină, promptitudine, consecvenţă şi fermitate în exercitarea profesiei).
o o

Abilitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii Abilitatea de a lucra în instituţii de specialitate internaţionale.

Competenț e specifice:
• •

Să cunoască modalităţile concrete de derulare a unei misiuni de audit intern; Să identifice obiectivele şi funcţiile auditului intern şi să cunoască rolul departamentului audit într-o firmă/instituţie;

Să identifice utilizatorii de informaţii furnizate de auditul intern şi cerinţele lor informaţionale. Cursul “Audit intern” este structurat în 4 unităţi de învăţare (capitole), fiecare dintre acestea indicând următoarele elemente: timp estimativ de studiu pentru asimilarea informaţiei; competenţe specifice unităţii de învăţare; cuprins al unităţii de învăţare; teme de control; bibliografie specifică unităţii de învăţare.

Evaluarea cunoştinţelor – constă în evaluarea finală, concretizată prin examenul susţinut în perioada de sesiune.

3

3 3. 2 2. Intervenţia la faţa locului (munca de teren) 3. Derularea misiunii de audit intern 4. 1 UNITATEA DE ÎNVĂTARE NR. 1 1. Cadrul de referinţă al conceptului de audit intern 1. Intrebările de control 1. Eexplicarea noţiunilor de audit extern. Intrebările de control 3.1. 2 EVALUAREA RISCURILOR ÎN AUDITUL INTERN 2. 3 ORGANIZAREA AUDITULUI INTERN ÎN ROMANIA.2.Cunostinţe despre entitate 4.4.2 UNITATEA DE ÎNVĂTARE NR. Bibliografia specifică unității de învățare nr.6.4. Procesul gestionării riscurilor 2. Responsabilitatea auditorului vis-a-vis de detectarea fraudelor şi erorilor 1. Definirea noţiunilor de risc.CUPRINSUL SUPORTULUI DE CURS CUPRINS UNITATEA DE ÎNVĂTARE NR. Schema generală privind derularea misiunii de audit public intern 3.1.2.2.6.2. certitudine şi incertitudine.8. păstrarea şi arhivarea dosarelor de audit public intern.1. Test de autoevaluare nr. Atitudinea faţa de risc 2.4. Auditul intern la entităţi publice în Romania 3.5. intern şi consiliere 1.3. Bibliografia specifică unității de învățare nr. Organizarea auditului intern la entităţi private în Romania 3. 4 67 72 74 83 85 89 124 124 125 127 PAGINA 6 6 9 18 22 28 28 29 31 31 42 58 64 64 65 66 128 130 174 175 4 . Test de autoevaluare nr. revizuirea.3.9. Raportul de audit public intern şi urmărirea recomandărilor 3. Intrebările de control 2. METODOLOGIA MISIUNII DE AUDIT INTERN 3.3. Bibliografia specifică unității de învățare nr.5.5. Riscul de audit 2.4. Dosarele de audit public intern. Ghid procedural 3.3 UNITATEA DE ÎNVĂTARE NR. 1 AUDITUL INTERN-NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.7.6. Intrebările de control 4. Test de autoevaluare nr. Postulatele auditului. MISIUNEA DE AUDIT INTERN INVENTARIEREA PATRIMONIULUI SI VALORIFICAREA REZULTATELOR 4. 4 STUDIU DE CAZ. Test de autoevaluare nr. Repere istorice privind conceptul de audit 1.1.3.7.

5.4. Bibliografia specifică unității de învățare nr.4 176 UNITATEA DE ÎNVĂTARE NR. 1 AUDITUL INTERN-NOTIUNI INTRODUCTIVE Timpul mediu necesar pentru studiu: 6 ore 5 .

Considerente generale privind sistemul de control intern şi raporturile sale cu auditul intern 1. 6 . REPERE ISTORICE PRIVIND CONCEPTUL DE AUDIT Termenul de audit provine din limba latina de la cuvintul audit-auditare cu semnificatia .2. Cadrul de referinţă al conceptului de audit intern 1.Competenţele specifice unităţii de învăţare: La sfarşitul parcurgerii unităţii de învăţare.4. Există documente că ar fi existat audit din secolul XIII. studenţii trebuie: . Dezvoltări ale termenului s-au petrecut în timpul domniei lui reginei Elisabeta I a Angliei. 1 Carol Cel Mare. pe vremea regelui Eduard I al Angliei. Postulatele auditului şi explicarea noţiunilor de audit extern şi intern 1.3. el fiind utilizat încă de pe vremea lui Carol Cel Mare.să definească noţiunea de audit extern . care. intern şi consiliere . Auditul nu este o activitate recentă.sǎ poatǎ explica postulatele auditului. Repere istorice privind conceptul de audit 1. a numit auditori care controlau cheltuielile publice. dar despre audit se vorbeste de cateva secole.1.n..să ştie care este cadrul de referinţă al conceptului de audit intern .5.să cunoască istoricul ştiinţei auditului intern . iar persoanele se numeau “auditori”.să definească noţiunea de audit intern .1.sǎ înţeleagǎ care este responsabilitatea auditorului vis-a-vis de detectarea fraudelor şi erorilor Cuprinsul unităț íi de învăț are : 1. Responsabilitatea auditorului vis-à-vis de detectarea fraudelor şi erorilor 1. în 1559. regele francilor a domnit între 768-814 e. noţiunile de audit extern. regele francilor1.a asculta”.

Conform legii. cu rezerve. Auditul intern. giganţi în consultanţă: PriceWaterhouseCoopers. dar accepţiunea cea mai veche şi mai folosită este aceea de audit financiar (extern) definită ca fiind o examinare profesionala independentă a situaţiilor financiare anuale ale unei entitǎţi în scopul formularii unei opinii de audit. e)o opinie privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar. noţiunea de audit poate acoperi multe domenii. 7 . dacă situaţiile financiare anuale respectă cerinţele legale. Serviciile efectuate de aceste auditorii financiari sunt apreciate deopotrivă de investitori. o opinie contrară sau. KMPG. Raportul se semnează de către auditori financiari. ori chiar refuzul certificării situaţiilor financiare ale întreprinderii. imposibilitatea exprimării unei opinii. audit al mediului. Raportul auditorilor este deosebit de important. şi se datează. în numele acestora sau al auditorilor persoane juridice autorizate. Raportul auditorilor financiari cuprinde: a)menţionarea situaţiilor financiare anuale care fac obiectul auditului financiar. Cele mai cunoscute firme de audit internaţional sunt aşa-numiţii Big Four. opinia de audit este fără rezerve. concentrat la începuturile sale mai mult pe probleme contabile. Auditul intern este o profesie care a prins contur de-a lungul anilor. împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora. c)o opinie de audit care exprimă în mod clar opinia auditorilor financiari potrivit căreia situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară şi. persoane fizice. respectiv a standardelor de audit conform cărora a fost efectuat auditul financiar.Bineînţeles. cum sunt : audit de calitate (pe standarde ISO). manageri şi creditori. el conţinând certificarea sau. a devenit în timp un instrument puternic de depistare a principalelor riscuri ale organizaţiilor. d)o referire la aspectele asupra cărora auditorii financiari atrag atenţia. cand recesiunea economica afecta intreprinderile. Deloitte&Touche şi Ernst&Young. după caz. după caz. intreprinderile cotate la bursa. audit al sistemelor informatice. b)o descriere a ariei auditului financiar. fără ca opinia de audit să fie cu rezerve. certificarea cu rezerve. deoarece conferă un grad de încredere sporit în situaţiile financiare. dacă auditorii financiari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit. Utilizarea termenului de audit în acceptiunea folosita în prezent este relativ recentă şi se plaseaza în perioada crizei economice din 1929 din Statele Unite ale Americii. printr-un paragraf distinct. căutând să răspundă mereu necesităţilor în continuă schimbare pe care le au organizaţiile. în cazuri extreme.

care aveau dreptul la o supervizare a activitǎţii intreprinderilor. următoarele aspecte: -Scopul activităţii de audit. inspectia conturilor. Schimbările au vizat. certificind apoi conturile organizatiei auditate. comparatii şi sǎ justifice cauzele esecurilor. fapt ce a determinat creşterea semnificativa a costurilor auditarii. Editura ASE.Audit şi control financiar. se poate spune ca auditul a evoluat în timp de la o verificare exhaustiva a tranzactiilor în vederea detectarii fraudelor.verificarea soldurilor. Bucureşti. tehnici şi sisteme de raportare distincte pentru auditorii interni comparativ cu auditorii externi. publicând o revistă proprie. mai cu seama pentru reducerea cheltuielilor. deoarece auditorii externi nu îşi mai incep activitatea de la zero ci pornesc de la rapoartele auditorilor interni. în timp. la care adauga constatari noi rezultate prin aplicarea procedurilor specifice.Astfel. având filiale pe toate continentele. În timp. prin preluarea efectuarii lucrarilor pregatitoare din interiorul organizaţiei. cu sediul în Orlando-Florida SUA. motiv pentru care acestia au simtit nevoia de a se organiza şi de a-şi standardiza activitǎţile practice. primii au fost numiti auditori externi iar cei din urma auditori interni. Cu timpul auditorii externi au renuntat sǎ mai efectueze actiuni de inventariere şi de inspectare a conturilor clientilor şi au inceput sǎ realizeze analize. instrumente. În concluzie. . în scopul exprimarii de catre auditor a unei opinii potrivit careia situatiile financiare au fost intocmite sub toate aspectele semnificative. 2001 8 .trebuiau sǎ certifice situatiile financiare anuale şi sǎ plateasca sume considerabile pentru auditorii externi care prestau respectivele servicii. Necesitatea auditorilor interni şi rolul acestora a crescut continuu şi a fost unanim acceptate. 2 Brezeanu P. etc. iar pentru realizarea activitǎţii de certificare au apelat în continuare la cabinete de audit extern. având o activitate prodigioasă pe linia pregătirii profesionale. în conformitate cu un cadru general de raporatare financiara identificat. organizând colocvii şi certificând auditorii. cercetării.2 Schimbarile intervenite au fost benefice. Astfel. Aceştia efectuau o serie de lucrari pregatitoare de spcialitate şi anume: inventarierea patrimoniului. catre o verificare prin sondaj. paradigma auditului extern s-a modificat iar rolul auditorului a fost redefinit. Pentru a se face distinctie intre auditorii cabinetelor de audit extern şi cei din cadrul intreprinderii supuse auditului. intreprinderile au inceput sǎ-şi organizeze propriile compartimente de audit intern. sǎ dea consultatii şi solutii pentru cei care erau responsabili de activitatea intreprinderii. care. Astfel s-au stabilit obiective. în principal. s-a internaţionalizat. diferite sondaje. în anul 1941 a fost fondat Institutul Auditorilor Interni (The Institute of Internal Auditors).

U. -Promovarea tehnicilor statistice şi matematice. emiţând în urma acestor operaţii o opinie responsabilă şi independentă legată de domeniul evaluat. Global Crossing. POSTULATELE AUDITULUI. Legea are şi critici.Stephen. S.A. auditul şi responsabilităţile consiliilor de administraţie. Legea impune şi companiilor străine listate pe pieţele financiare americane să-şi întărească modalităţile de audit intern. The complete guide to Sarbanes-Oxley. Un eveniment important în schimbarea atitudinii investitorilor faţă de rolul auditorilor a fost adoptarea în S.U. INTERN ŞI CONSILIERE Auditul este o activitate independentă şi obiectivă desfăşurată de persoane fizice sau juridice care analizează şi evaluează diversele domenii de activitate desfăşurate de o entitate. Având o arie de aplicativitate atât de diversificată. a Legii Sarbanes-Oxley (2002). EXPLICAREA NOŢIUNILOR DE AUDIT EXTERN.1 9 . când preşedintele George Bush a contrasemnat legea. auditului extern şi în cifrele raportate de companii. Adelphia) şi care au dus la pierderea încrederii publicului în practicile expertizelor contabile.2.-Caracteristicile esenţiale ale independenţei misiunii de audit. Tyco. iar mai recent şi cele informatice (recunoscute sub numele de tehnici de audit asistate de calculator – Computer Assisted Audit Techiniques: CAAT). dar şi mulţi fani. datoritǎ cerinţelor sale foarte stricte. activitatea de audit se poate clasifica după mai multe criterii. a apreciat cǎ implementeazǎ „cele mai profunde reforme ale practicilor de afaceri dupǎ cele ale lui Franklin Delano Roosevelt3”. 3 Bainbridge M.A. 1. pag.. care este o reacţie la marile scandaluri financiare care au zguduit companii de renume din America (Enron. Legea Sarbanes-Oxley stabileşte standarde riguroase privind contabilitatea. -Factorul definitoriu al responsabilităţilor auditorilor. Worldcom. Adams Media.

2000. sinceritatea şi imaginea fidelă a situaţiilor financiare. 7 5 Jacques Renard. care are rolul de a aprecia regularitatea. Editura Economică. Teoria şi practica auditului intern. auditul intern este . Apreciem că activitatea de audit intern este utilă în special managerilor. Standarde. Acesta ajută conducerea în atingerea obiectivelor sale legate de managementul riscului. pag. Potrivit acesteia. O altă definiţie este dată de IIA (Institutul Auditorilor Interni).. cu ajutorul evaluării sistematice şi metodice. Auditul intern ajută această organizaţie să işi atingă obiectivele evaluând printr-o abordare sistematică şi metodică.Auditul extern este o activitate independentă şi obiectivă efectuată de persoanele fizice sau juridice independente de entitatea analizată. care face parte dintr-o organizaţie profesională şi care-şi exprimă opinia doar legat de situaţiile financiare în totalitate sau o componentă a acestora. cuprinsă în Standardele Internaţionale de Audit Intern. deoarece cu ajutorul acesteia pot avea un control asupra afacerilor. făcând propuneri pentru creşterea eficienţei şi eficacităţii acestora.2010 . care aprobă Normele de audit intern aplicabile societăţilor comerciale ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse auditului financiar. MFP. Această ultimă definiţie este preluată şi de Camera Auditorilor Financiari din România prin Hotărârea nr. Codul privind conduita etică şi profesională. 10 . procesele sale de management al riscurilor. 88 din 19. financiare şi administrative a unei entităţi. ulterior devenind un instrument important de descoperire a riscurilor entităţilor.Glosar de termeni”. ajutând conducerea în luarea unor decizii cât mai aproape de politica de management dusă de conducători. evaluarea şi monitorizarea conformităţii şi eficienţei sistemelor contabile şi de control intern4.110 . auditul intern reprezintă activitatea de evaluare organizată în cadrul unei entităţi sub forma unui serviciu. de control şi de conducere a întreprinderii.. pag. examinarea. De regulă. o îndrumă pentru a-i îmbunătăţi operaţiunile şi contribuie la adăugarea unui plan de valoare. Funcţiile lui includ printre altele. Auditul intern are un rol vital în desfăşurarea normală a vieţii economice. Bucureşti. Bucureşti.04. 60. auditorul intern este angajat al entităţii şi are rolul de a analiza şi evalua toate activităţile şi funcţiile acelei entităţi. Ediţia a-IV-a. 2002. în principal şi din lipsa cunoaşterii procedeelor utilizate. Conform Standardului de Audit nr.o activitate independentă şi obiectivă care dă unei organizaţii o asigurare în ceea ce priveşte gradul de control deţinut asupra operaţiunilor. Auditul intern s-a dezvolat mai întâi pe latura sǎ contabilă. iar auditorul extern este o persoană total independentă. făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea5. control pe care nu l-ar putea avea din lipsă de timp. Auditul intern este organizat sub forma institutelor naţionale afiliate IIA (Institute of Internal Auditors-Institutul Auditorilorr 4 Audit financiar 2000.

funcţie”. -aplicarea probabilităţii teoriei de audit. din 120 de ţări. dar sugerează conceptul de asigurare rezonabilă.a aprecia” şi nu de .. rol ce revine de fapt controlului intern.dispozitiv”. Aceste norme sunt adoptate în funcţie de particularităţile legislative. o astfel de definiţie spune că auditul intern . Această profesie reuneşte peste 77. În funcţie de obiectivele propuse de activitatea de audit. Pe termen lung.Teoria şi practica auditului intern”. în timp ce autorul defineşte în cartea sǎ auditul intern ca o .. nu există un conflict de interese între auditori şi conducerea organizaţiei auditate Atât auditorii cât şi managerii ar trebui să fie interesaţi în prezentarea unei imagini cât mai fidele a situaţiilor financiare. Doar pe baza acestui postulat. -procedeul de verificare. Verificarea nu implică probe de netăgăduit. Astfel.. Totuşi. se validează: -teoria probei.. auditul nu ar avea sens. deoarece în definiţie apare sintagma .A.Interni) al cărui sediu este în Orlando – Statele Unite ale Americii.funcţie” şi de asemenea. de reglementările şi regulile fiecărei ţări în parte. 11 .a asigura”.activitate” în loc de . aduce o critică actualei definiţii dată de Institutul Auditorilor Interni.. pot exista conflicte în ceea ce priveşte: -dezacordul onest asupra aplicării unei politici contabile. Auditul intern se bazează pe un cadru reglementat la nivel internaţional sub forma Normelor Profesionale publicate de I. consideră că auditul are rolul de . -stabilirea graniţelor responsabilităţii auditorului. şi în cadrul acestora de particularităţile fiecărui sector de activitate. Postulatele cel mai frecvent invocate în lucrările de audit sunt: 1. pentru că foloseşte sintagma .. spune acesta că .o activitate este mai elementară decât o funcţie şi îl situează pe responsabilul său pe o poziţie subalternă”. de-a lungul timpului s-au desprins mai multe definiţii. pe termen scurt. în cartea sǎ . deoarece adoptarea unor decizii de investiţii bazate pe informaţii pertinente este fundamentală pentru succesul organizaţiei pe termen lung. în special a celor contabile. când se referă la auditul intern. asigurarea securităţii fizice şi contabile a operaţiunilor.este un dispozitiv intern din cadrul întreprinderii care are ca scop aprecierea exactităţii şi a sincerităţii informaţiilor. Situaţiile financiare şi informaţiile financiare sunt verificabile Dacă această ipoteză fundamentală nu ar fi reală. garantarea integrităţii patrimoniului şi de a emite judecăţi asupra eficacităţii sistemelor de informare”.000 de membri. Jacques Renard... Această definiţie a fost criticată de unii specialişti.I.. deoarece. 2.

manipularea rezultatelor. auditorul poate să presupună că ceea ce a fost adevărat în trecut. imparţialitate. în lipsa unor probe contrarii. cu obiectivitate. Evident. Rezultatul unei misiuni furnizează asigurări rezonabile dar nu absolute că vor fi detectate erori semnificative cauzate. însă. pentru o societate auditată. 7. auditorii îşi pot planifica angajamentele curente. dacă situaţiile financiare prezintă sau nu o imagine fidelă. Aplicarea constantă a principiilor general acceptate de contabilitate oferă o imagine fidelă a situaţiilor financiare În momentul în care auditorul îşi exprimă opinia sǎ în legătură cu situaţiile auditate. va rămâne valabil şi în viitor. În absenţa unor schimbări majore ale sistemului de control intern şi a unei fluctuaţii importante a managerilorcheie al clientului. un garant absolut. ar fi deosebit de dificil şi discutabil să se stabilească. -demascarea fraudelor. Auditorul nu poate fi. pierderea activelor. el consideră ca element de referinţă aplicarea principiilor contabile general acceptate (fie ele IAS sau GAAP) în evaluarea gradului de fidelitate a situaţiilor sau informaţiilor analizate comparativ cu realitatea. Existenţa unui sistem de control intern satisfăcător reduce posibilitatea fraudei şi erorilor Un sistem de control intern se bazează pe două elemente definitorii: separarea responsabilităţilor în cadrul unei organizaţii şi verificarea internă propriu-zisă. inclusiv a fraudelor care pot afecta situaţiile financiare. opinia auditorului poate fi pusă sub semnul întrebării. de bună credinţă. În absenţa unui astfel de criteriu. Activitatea curentă de audit este structurată în funcţie de experienţa şi cunoştinţele acumulate din auditarea clientului în anii precedenţi Astfel. pe baza probelor şi experienţei cumulate din misiunile de audit anterioare. în special de nereguli Un audit efectuat în conformitate cu standardele de audit. pentru a-şi spori propria remuneraţie sau acordarea unor bonificaţii suplimentare. Factorii care determină gradul de independenţă sunt integritatea 12 . 4. un sistem de control intern bun reduce eroarea. 5. fără a elimina total riscul de apariţie a acestora. având un grad adecvat de scepticism profesional. frauda. Responsabilitatea sǎ constă în a-şi exercita îndatoririle cu competenţă. 6.-încercarea managerilor de a „cosmetiza” situaţiile financiare. 3. are ca scop detectarea erorilor semnificative. prin ameliorarea performanţei publicate sau a gradului de atingere a altor obiective. ceea ce măreşte eficienţa unei misiuni de audit. Independenţa este esenţială în misiunea de audit Fără o independenţă profesională şi personală de necontestat.

evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului. sǎ menţionǎm cǎ din punct de vedere al modului de afiliere al auditorilor. care i-a certificat competenţa şi care îl monitorizează permanent din punct de vedere profesional şi etic. conform Standardelor de audit intern. Auditul public intern se referǎ la instituţii care gestioneazǎ fonduri publice. Recapituland notiunile. şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare”6. Norme profesionale ale auditului intern. concepută să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile entităţii publice. Clasificarea auditului în funcţie de afilierea auditorilor 6 Camera Auditorilor Financiari din România.7. auditul poate fi: audit extern. care au misiunea de a certifica situaţiile financiare ale unei organizaţii. Auditul intern este „o activitate independentă şi obiectivă care dă unei organizaţii o asigurare în ceea ce priveşte gradul de control asupra operaţiunilor o îndrumă pentru ai îmbunătăţi operaţiunile. de asigurare şi consiliere. printr-o abordare sistematică şi metodică. fie persoane juridice.1. Statutul profesional de auditor independent impune anumite obligaţii profesionale Auditorul trebuie să răspundă unor cerinţe obligatorii de pregătire profesională şi de apartenenţa la un corp independent al auditorilor. elaborate şi publicate de Institutul Auditorilor Interni 7 Legea 672/2002 privind auditul public intern 13 . audit intern. fie persoane fizice. audit public intern. Clasificarea auditului în funcţie de afilierea auditorilor este redată sugestiv în figura următoare: Fig. ediţia 2007. recunoscut sub numele de audit financiar este efectuat pe bază contractuală de către auditori independenţi (la noi în ţarǎ memnri ai Camerei Auditorilor Financiari din România).morală şi obiectivitatea auditorului. fiind o este activitate funcţional independentă şi obiectivă. Auditul extern. controlului şi proceselor de guvernanţă. 8. adoptate prin Hotărârea 88/2007 a Consiliului CAFR. ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele. pentru realizarea misiunii. Auditorul trebuie să respecte Codul privind conduita etică în domeniul auditului.

Oferă servicii şi este independent din punct de vedere juridic 14 . analizei economico-financiare. Auditorul intern tot prin procedee specifice. audit public intern şi cea de audit extern. Funcţia de audit intern s-a născut prin deprinderea unor activităţi din auditul extern şi de aici unele confuzii care încă se manifestă.1 Paralelă audit public intern. cum ar fi domeniu juridic. pe bază de contract Include auditul financiar al situaţiilor financiare anuale Sursa: Conf. prin urmare. dar. audit extern Criterii 1) Statut Audit public intern Integrat entităţii publice Audit intern Integrat societăţii comerciale sau poate fi o firmă specializată externă Audit extern Firmă specializată externă.Anda Gheorghiu Auditul este.. al eticii. Auditul extern (financiar) se aplică.AUDITUL ORGANIZAŢIILOR AUDIT EXTERN AUDITUL INTERN intreprinderilor Realizat permanent. de auditori interni. auditorul financiar verificând uneori sistemul de control intern prin testele specifice în vederea creşterii gradului de încredere în situaţiile financiare supuse auditării. matematicii.univ.dr. de sistem şi de performanţă AUDITUL PUBLIC INTERN Realizat de auditorii salariaţi ai instituţiilor publice Include auditul de conformitate. o activitate interdisciplinară. Procesul de audit implică utilizarea nu numai a cunoştinţelor din contabilitate. audit intern. informaticii etc. de sistem şi de performanţă Efectuat anual de auditori independenţi. În realitate cele două funcţii sunt net diferenţiate.1: Tabelul nr. dar şi a celorlalte din alte domenii. Prezentăm principalele diferenţe între funcţia de audit intern. în general. conform tabelului nr. constituind o provocare pentru orice profesionist. salariaţi ai organizaţiei Include auditul de conformitate. în acelaşi timp. între acestea se identifică şi relaţii de complementaritate. examinează şi prezintă opinii referitoare la auditurile operaţionale (auditul de regularitate. auditul performanţei) şi la cele legate de management şi de strategie. doar funcţiei contabile pe baza situaţiilor financiare întocmite.

directorii Domeniul este mai vast. interlocutorii sunt din toates egmentele întreprinderii. clienţi. 29-31 15 . Gh. el putând fi considerat independent în exercitarea funcţiei sale. în sensul unei independenţe a minţii faţă de subiectele pe care le auditează. F. Este independent faţă de clientul său. Bucureşti. specifică. Are. gestiune patrimonială) Activitate efectuată permanent în cadrul societăţilor comerciale conform statutului. Suciu. Întrucât sunt auditate toate componentele unei entităţi ţinând cont de analiza riscurilor şi periodicitate. standardizată şi se bazează pe inventare.2) Cine face numirea Conducătorul entităţii cu avizul şefului compartimentului de audit public intern de la organul ierarhic superior Evaluarea sistemului de control intern şi asigurarea dată conducerii entităţii că acesta funcţionează Adunarea generală a acţionarilor sau consiliul de administraţie Adunarea generală a acţionarilor sau consiliul de administraţie 3) Obiectivele auditului Supravegherea gestiunii societăţii şi verificarea dacă situaţiile financiare sunt legal întocmite. IT. analize. specifică. confirmări externe Sursa: Ana Morariu. mediu. furnizori Domeniul este mai restrâns. 2011. Vizând în special aspectele legate de situaţiile financiare. Întrucât sunt auditate toate componentele unei entităţi ţinând cont de analiza riscurilor şi periodicitate. sau în cazul în care auditul intern este efectuat de o firmă externă.o metodologie clar stabilită. salariaţii. Are o independenţă relativă. rapoarte. acţionari. autorităţi. Audit intern şi guvernanţă corporativă. deoarece include toate funcţiile întreprinderii 6) Periodicitatea auditului Activitate efectuată permanent în cadrul entităţii prin acţiuni planificate. logistică. utilizarea experţilor. fiind vorba de o independenţa "specifică titularului unei profesii libere. care vizează evaluarea riscurilor şi adăugarea de valoare 8) Persoanele care concură la realizarea auditului 9) Metodologia utilizată Are o metodologie precisă. interlocutorii sunt din toate segmentele întreprinderii. reglementate juridic şi statutar. care vizează evaluarea riscurilor şi adăugarea de valoare 7) Independenţa auditorului Independenţă relativă. pag. Are o metodologie clar stabilită. Auditul extern evaluează şi el sistemul de control intern. 4) Beneficiarii auditului 5) Domeniul de aplicare a auditului Conducerea entităţii de la toate nivelele Domeniul este mai vast. verificarea fiind axată pe acele probleme care determină poziţia financiară şi performanţele întreprinderii Misiunile sunt organizate în mod intermitent şi în momente propice certificării conturilor. Stoian. Editura Universitară. comparaţii. dar numai pentru elemente de natură financiar. respectiv după sfârşitul anului.contabilă Toţi cei care doresc o certificare a conturilor: bănci. deoarece include toate funcţiile întreprinderii (financiar-contabilă. Certificarea exactităţii conturilor şi situaţiilor financiare. Evaluează şi face recomandări adecvate pentru îmbunătăţirea procesului de guvernanţă Acţionarii. resurse umane. avem independenţa specifică a unei profesii libere. Consiliul de Administraţie. are mereu aceiaşi interlocutori din întreprindere. în funcţie de analiza riscurilor.

misiunile de consiliere sporesc plusul de valoare adus de audit. bine delimitată. managementul riscului şi proceselor de control. Prestatorul extern de servicii poate fi o persoană sau o întreprindere. Serviciile de consultanţă (activităţile de consultanţă) sunt recomandări de formă şi sunt efectuate în general la cererea specifică a unui client. pricepere şi experienţă deosebită într-o disciplină dată. cel care va rămâne „proprietarul" raportului său. dar şi implementarea adecvată a acestora. care corespunde competenţei sale tehnice. În cazul auditului intern la societăţile comerciale. iar consultantul nu va interveni în alte probleme decât cele stabilite iniţial. Ca parte integrantǎ a auditului intern. Exemple de servicii de consultanţă: consultanţă. Consilierii (consultanţii) deţin cunoştinţe suficiente şi pertinente despre mediul extern/intern al întreprinderii.  cu acordul clientului. sau activitatea de audit intern poate fi efectuată de o firmă de audit externă.Ca o concluzie. În ultima perioadǎ a cunoscut o dezvoltare semnificativǎ ceea ce se numeşte. ceea ce le oferă mai multe avantaje cu ajutorul cărora pot ajuta entităţile publice în rezolvarea anumitor probleme deosebite. Aceste activităţi au ca obiectiv adăugarea unui plus de valoare şi îmbunătăţirea funcţionării unei organizaţii. fǎrǎ ca auditorul intern sǎ-şi asume responsabilitǎţi manageriale. Din 16 . Misiunile de consultanţă prezintă mai multe trăsături specifice:  consultantul este chemat pentru o anumită problemă. în genere. care deţine cunoştinţe. consiliere (ca parte componenta a auditului). fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi ale managementului. contribuie la îmbunǎtǎţirea administrǎrii organizaţiei. De asemenea.  consultantul lucrează pentru un anumit responsabil din cadrul entităţii. consultantul extern are statutul unui expert independent. consiliere. iar durata are în general o perioadă bine delimitată. este extrem de importantǎ şi noţiunea de consiliere în auditul intern. putem afirma că cele două tipuri de audit. consultantul îşi poate extinde domeniul stabilit iniţial de la un simplu diagnostic la luarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor. independentă de entitate. Spre deosebire de auditorul public intern care este integrat entităţii publice. facilitare şi formare profesională.  misiunea are un obiectiv foarte clar. gestionarea riscului şi controlul intern. putem avea un compartiment distinct în cadrul întreprinderii. extern şi intern sunt într-o acţiune complementară cu scopul de a reflecta o imagine fidelă a activităţii entităţilor.

având un caracter formalizat. dar trebuie spus ca documentatia misiunii de consiliere este foarte asemanatoare. vom trata doar derularea misiunii de asigurare. seminarii sau ateliere de lucru.3. Misiunile de consiliere cu caracter informal Misiunile de consiliere cu caracter informal sunt realizate prin participarea în cadrul diferitelor comitete permanente sau la proiecte de duratǎ determinatǎ. Misiunile de consiliere privind formarea şi perfecţionarea profesionalǎ. respectarea procedurilor aferente şi elaborarea unor documente specifice activitǎţii. la reuniuni punctuale. Tipologia activitilor de consiliere Misiunile de consiliere formalizate Misiunile de consiliere formalizate sunt cuprinse într-o secţiune distinctǎ a planului de audit anual şi sunt efectuate prin abordǎri sistematice şi metodice conform unor proceduri prestabilite. intervenţia la faţa locului şi comunicarea rezultatelor misiunii de consiliere). studii sau evaluǎri. 1. pot fi sau nu cuprinse în mod distinct în planul de audit.acest punct de vedere. Misiunile de consiliere pentru situaţii excepţionale Misiunile de consiliere pentru situaţii excepţionale se referǎ la participarea în cadrul unor echipe constituite în vederea reluǎrii activitǎţilor ca urmare a unei situaţii de forţǎ majorǎ sau alte evenimente excepţionale. iar documentaţia suport constǎ în materialele de curs elaborate. Auditul intern este ideal plasat pentru a efectua acest tip de activitǎţi datǎ fiind: -Aderarea sǎ la criteriile cele mai înalte de obiectivitate. majoritatea prestaţiilor de consiliere reprezintǎ continuarea fireascǎ a misiunilor de asigurare şi pot consta în recomandǎri. acesta trebuie să se 17 . CADRUL DE REFERINŢĂ AL CONCEPTULUI DE AUDIT INTERN Auditul intern este o profesie care se bazează pe un cadru de referinţă recunoscut din punct de vedere al principiilor de bază pe plan mondial. schimburi curente de informaţii. al riscurilor şi al strategiilor. formale sau informale. Bineînţeles. Datorita spatiului restrans al acestui curs. -Sfera de cunoştinţe în domeniul proceselor organizatorice. Misiuni de consiliere formalizate Desfǎşurarea misiunilor de consiliere formalizate se realizeazǎ prin parcurgerea etapelor (pregǎtirea misiunii de consiliere. Aceastǎ activitate se va concretiza prin organizarea de cursuri.

Aplicarea acestui cadru de referinţă oferă organizaţiilor şi organismelor de reglementare o asigurare privind nivelul de profesionalism al auditorilor interni. control sau guvernanţă pentru organizaţie. • normele profesionale pentru practica auditului intern care îi ghidează pe auditorii interni în vederea îndeplinirii misiunii şi în gestionarea activităţii lor. control şi guvernanţă 8”.” O altă activitate care intră în sfera auditului intern este consultanţa. de respectare a normelor (conformitatea). menită să adauge valoare şi să îmbunătăţească operaţiunile unei organizaţii. sistemul de securitate şi principiul atenţiei cuvenite în audit. Standardele IIA precizează că „auditul intern este o activitate independentă. la regulile specifice care guvernează sectoare de activitate specifice (cum ar fi sectorul bancar) sau pur şi simplu la mărimea şi cultura organizaţiilor. • codul deontologic care furnizează auditorilor interni principiile şi valorile ce le permit să-şi orienteze practica profesională în funcţie de contextul lor specific. constituit în principal din lucrări şi articole de doctrină. disciplinată în vederea evaluării şi îmbunătăţirii eficienţei proceselor de management al riscurilor. de asigurare şi consultanţă. • modalităţile practice de aplicare care comentează şi explică normele şi recomandă cele mai bune practici. care precizează că auditul intern efectuează misiuni de asigurare şi de consiliere. din documente ale colocviilor şi conferinţelor. iunie 1999 – Sursă: IIA Standards 2004 18 . Ele pot avea în vedere aspecte financiare. Standardele internaţionale în domeniul auditului intern s-au cizelat în timp şi sunt rezultatul a decenii de activitate şi schimb de experienţă între profesionişti. precum şi ale seminariilor.adapteze la particularităţile legislative şi de reglementare ale fiecărei ţări. obiectivă. elaborat de IIA (Institutul Auditorilor Interni) cuprinde: • definiţia auditului intern adoptată în luna iunie a anului 1999 de Consiliul de Administraţie al IIA. • sprijinul pentru dezvoltarea profesională. fiind expresia aşa numitei „bune practici” acceptate pe plan internaţional pentru auditul intern. „Serviciile de asigurare reprezintă o examinare obiectivă a documentelor justificative (dovezilor de audit) în scopul obţinerii unei evaluări independente cu privire la procesele de management al riscurilor. a căror natură şi arie sunt convenite cu conducerea şi care au ca scop adăugarea de valoare şi îmbunătăţirea proceselor de guvernanţă. management al 8 Institutul Auditorilor Interni. Auditul intern ajută o organizaţie să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică. controlul intern şi guvernarea întreprinderii şi că finalitatea sǎ este aceea de a aduce un plus de valoare organizaţiilor. că domeniile sale de responsabilitate sunt riscul. Cadrul de referinţă. de performanţă. adică activităţile de îndrumare şi înrudite cu aceasta.

consultanţă.  credibilitatea-informatiile furnizate de opiniile şi rapoartele auditorilor interni sǎ fie fidele realitatii şi de incredere. iar sprijinul şi cooperarea profesionala. corectitudine şi în mod constiincios indatoririle de serviciu şi sǎ se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii instituţiei saub autoritatii publice în care îşi desfasoara activitatea. loialitate. Auditorii interni trebuie sǎ respecte prevederile Codului privind conduita etica a auditorului intern. b. eficacitate şi eficienta. Codul privind conduita etica a auditorului intern reprezinta un ansamblu de principii şi reguli de conduita care guverneaza activitatea auditorilor interni. facilitare.  conduita-presupune ca auditorul intern sǎ aibǎ o conduita ireprosabila atit pe plan profesional cit şi personal. deoarece increderea publica şi respectul de care se bucura un auditor intern reprezinta rezultatul realizarilor cumulative ale tuturor auditorilor interni.riscurilor şi control din organizaţie. Aceste activităţi includ consiliere. fără ca auditorul intern să-şi asume responsabilităţi de conducere.  calitatea serviciilor-presupune realizarea sarcinilor cu obiectivitate. În prestarea serviciilor de consultanţă auditorul intern trebuie să păstreze obiectivitatea şi sub nici o formă nu îşi va asuma responsabilităţi de conducere.în conditii de economicitate.  profesionalismul-presupune existenta unor capacitati intelectuale şi experiente dobindite prin pregatire şi educatie şi printr-un cod de valori şi conduita comun tuturor auditorilor interni. echilibrul şi corectitudinea sunt elemente esentiale ale profesiei de auditor intern. reactive: prestate la cerere. în scopul indeplinirii cerintelor interesului public. proactive: oferite ca parte din gama de servicii de audit. limitându-se la a executa misiunea în limita cunoştinţelor şi experienţei avute.Are scopul de a crea cadrul etic necesar desfasurarii profesiei de auditor intern. proiectare procese şi training. astfel incit acesta sǎ-şi indeplineasca cu profesionalism. 19 . Realizarea scopului mentionat presupune indeplinirea urmatoarelor obiective ale profesiei de auditor intern:  performanta-presupune desfasurarea unei activitǎţi la cei mai ridicati parametri. siguranta şi onestitate. fără însă a compromite independenţa şi obiectivitatea auditului. Activităţile de consultanţă pot fi: a.  increderea-în indepliniurea sarcinilor de serviciu auditorii interni trebuie sǎ promoveze cooperarea şi bunele relatii cu ceilalti auditori interni şi în cadrul profesiei.

care în caz contrar ar afecta activitatea structurii auditate 20 . şi incoruptibil. integritatea fiind suportul increderii şi credibilitatii acordate rationamentului auditorului. sǎ primeasca în timpul misiunii lor. sǎ asigure unei entitǎţi auditate alte servicii decit cele de audit şi consultanta. onest. 2.Independenta şi obiectivitatea-auditorii interni au obligatia:  sǎ depuna toate eforturile pentru a fi independenti în tratarea problemelor  aflate în analiza.  sǎ formuleze în rapoarte concluzii şi opinii bazate exclusiv pe documentele  obtinute şi analizate conform standardelor de audit. auditorii interni au obligatia sǎ respecte urmatoarele principii fundamentale şi reguli de conduita : 1.  sǎ nu se implice în acele activitǎţi în care au un interes legitim/intemeiat.buna credinta şi responsabilitate. din partea celui auditat. sǎ formuleze opiniile şi recomandarile proprii  sǎ faca o evaluare echitabila a tuturor circumstantelor relevante şi sǎ nu fie influentati de propriile interese sau de interesele altora în formarea propriilor opinii.  respectarea şi contributia la obiectivele etice legitime ale entitǎţii.auditorul sǎ fie corect. Integritatea. avantaje de natura materiala sau personala care ar putea sǎ afecteze obiectivitatea lor.  sǎ manifeste obiectivitate şi impartialitate în redactarea precisa şi obiectiva a  rapoartelor. Reguli de conduita:  exercitarea profesiei cu onestitate.În desfasurarea activitǎţii.  se interzice auditorilor interni sǎ ia parte cu buna stiinta la activitǎţi ilegale şi angajamente care discrediteaza profesia de auditor intern sau organizaţiea publica din care face parte.  sǎ foloseasca toate informatiile utile primite de la organizaţiea auditata şi din alte  surse  sǎ analizeze punctele de vedere exprimate de organizaţiea auditata şi.  sǎ fie independenti şi impartiali în teorie şi în practica.  Se interzice auditorilor interni: • • • • sǎ se implice în activitǎţi sau în relatii care ar putea sǎ fie în conflict cu interesele entitǎţii publice şi care ar putea afecta şi evaluarea obiectiva. în funcţie de pertinenta acestora.  respectarea legii şi actionarea în conformitate cu cerintele profesiei. auditorii interni sunt obligati sǎ prezinte în rapoartele lor orice documente sau fapte cunoscute de ei.

aptitudinile şi experienta necesare. aplicind cunostintele.Neutralitatea politica Auditorii interni trebuie sǎ fie neutri din punct de vedere politic.Competenta profesionala Auditorii interni sunt obligati sǎ îşi indeplineasca atributile de serviciu cu profesionalism. Reguli de conduita : Auditorii interni au obligatia: -sǎ se comporte intr-o maniera profesionala. -sǎ cunoasca legislatia de specialitate şi sǎ se preocupe în mod continuu de creşterea nivelului de pregatire. eficienta şi calitatea activitǎţii lor. conform standardelor internationale. -sǎ îşi imbunatateasca în mod continuu cunostintele.aptitudinile şi experienta dobindite. Reguli de conduita: -Se interzice folosirea de catre auditorii interni a informatiilor obtinute în cursul activitǎţii lor în scop personal sau intr-o maniera care poate fi contrara legii ori în detrimentul obiectivelor legitime şi etice ale entitǎţii auditate. Auditorii interni în au obligatia ca în exercitarea atributiilor cele revin sǎ se abtina de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice. în toate activitǎţile pe care le desfasoara. impartialitate şi la standardele internationale. în scopul indeplinirii în mod impartial a activitǎţilor. 5. sǎ aplice standarde şi norme profesionale şi sǎ manifeste impartialitate în indeplinirea atributiilor de serviciu -sǎ se angajeze numai în acele misiuni în care au cunostintele. Confidentialitatea. informatiile sau documentele despre care iau cunostinta în executarea atributiilor lor. Auditorii interni sunt obligati sǎ pastreze confidentialitatea în legatura cu faptele.3. -sǎ aibǎ un nivel corespunzator de studii de specialitate. 21 . ei trebuie sǎ îşi mentina independenta fata de orice influente politice. 4. pregatire şi experienta profesionala elocvente.În acest sens. în cazuri exceptionale auditorii interni pot furniza aceste informatii numai în conditiile expres prevazute de normele legale în vigoare. În desfasurarea auditului şi în elaborarea rapoartelor auditorii interni au datoria de a adera la postulatele de baza şi la standardele de audit general acceptate. -sǎ utilizeze metode şi practici de cea mai buna calitate în activitǎţile pe care le realizeaza. Este interzis ca auditorii interni sǎ utilizeze în interes personal sau în beneficiul unui tert informatiile dobindite în exercitarea atributiilor de serviciu. competenta.

Responsabilitatea pentru prevenirea şi detectarea fraudelor şi erorilor apartine conducerii. chiar daca auditul este astfel creat şi organizat. RESPONSABILITATEA AUDITORULUI VIS-A-VIS DE DETECTAREA FRAUDELOR SI ERORILOR Un auditor nu poate obţine certitudinea sigura şi absolută că materialele false sau greşite din situaţiile financiare vor fi detectate. 1. prin descurajarea apariţiei acestora. dar şi cu metode şi tehnici specifice. ca în orice alt 22 . Auditorii interni care se gasesc în una din situatiile prevazute anterior au obligatia de a-i informa de indata. prin ectivitatea desfăşurată – auditul poate juca un rol pozitiv în prevenirea fraudelor şi erorilor. cu obiective proprii.4. În ultimele decenii.Auditorii interni nu trebuie implicati în vreun fel în indeplinirea activitǎţilor pe care în mod potential le pot audita şi nici în elaborarea şi implementarea sistemelor de control intern ale entitatilor publice. Cunoscând limitele inerente ale auditului. decât dupa trecerea unei perioade de trei ani. pe conducatorul entitǎţii publice şi şeful structurii de audit public intern. Pe de altă parte. există un risc inevitabil de a nu descoperi relatările false ale unor situaţii financiare. ajungandu-se în mod natural la crearea unui domeniu de sine stătător. Auditorii interni care au responsabilitati în derularea programelor şi proiectelor finantate integral sau partial de Uniunea Europeana nu trebuie implicati în auditarea acestor programe. Deşi auditorul nu este şi nu poate fi ţinut responsabil pentru prevenirea fraudelor şi erorilor. Auditorilor interni nu trebuie sǎ li se incredinteze misiuni de audit public intern în sectoarele de activitate în care acestia au detinut functii sau au fost implicati în alt mod. a căror utilizare să asigure atingerea acestor obiective. în scris. conceptul de audit s-a rafinat tot mai mult.

Indiferent de legislaţia adoptată de fiecare ţară sau de prevederile standardelor internaţionale de audit. Rolul auditorului este în principal acela de a spori încrederea utilizatorului în informaţia contabilă. trebuie să instituie un climat adecvat. managementul îşi asumă responsabilitatea pentru orice risc rămas. Puterea de decizie trebuie. Lipsa unei reţete universale în ceea ce priveşte procesul de audit conferă auditurului aceste valenţe. Există riscul ca auditorul să nu le poată depista. Conducerea unei organizaţii este responsabilă de stabilirea unui mediu de control şi de menţinerea politicilor şi procedurilor care să ajute la realizarea obiectivului de asigurare. asemenea unui judecător. Datorită limitărilor 23 . Erorile pot exista fie ca urmare a procesării incorecte a datelor contabile. există câteva caracteristici comune datorită atât internaţionalizării afacerilor. a desfăşurării ordonate şi eficiente a activităţilor organizaţiei. Un auditor nu poate obţine o certificare absolută cu privire la faptul că denaturările semnificative din situaţiile financiare vor fi detectate. cât şi conducerii unei organizaţii. să fie dublată de o personalitate de excepţie să poată rezista oricaror presiuni exterioare care ar urmări schimbarea opiniei auditorului în defavoarea adevarului. fie că acestea sunt cauzate de fraude sau de erori. în aceste condiţii. Această responsabilitate include implementarea şi asigurarea funcţionării continue a sistemelor contabile şi de control intern care sunt menite să prevină şi să detecteze fraudele şi erorile. de a aduce un plus de siguranţă faptului ca informaţia contabilă a fost obţinută. indiferent de rigurozitatea cu care aplică standardele de audit. Responsabilitatea primară pentru prevenirea şi detectarea fraudelor şi erorilor aparţine atât celor însărcinaţi cu guvernanţa. În consecinţă. diferitele tipuri de audit. în condiţii cât se poate de bune. Auditorul se află adesea în situaţia de a lua decizii importante fără a se lăsa influenţat de factori extraprofesionali. ceea ce implică o pregătire profesională continuă din partea auditorilor. Astfel de sisteme reduc. tratată şi prezentată în conformitate cu standardele şi principiile contabile general acceptate.domeniu care se bazează pe economic sau social. sub supravegherea celor însărcinaţi cu guvernanţa. dar nu pot elimina riscul apariţiei denaturărilor. scopul acestora sau chiar transformările din mediul existent. Nici un auditor nu poate furniza o asigurare absolută că situaţiile financiare nu conţin erori sau fraude semnificative. cât şi a influenţei standardelor americane din domeniu sau a marilor cabinete de audit. să creeze şi să menţină o cultură de onestitate şi înalte standarde de etică şi să fixeze controale corespunzătoare pentru prevenirea şi detectarea fraudelor şi erorilor din cadrul organizaţiei. Conducerea. fie din cauza utilizării unui raţionament greşit în selectarea şi aplicarea standardelor de contabilitate.

Un angajament de audit nu garantează că toate denaturările semnificative vor fi detectate. duratei şi întinderii procedurilor de audit extern. Auditorul extern poarta responsabilitatea exclusivă a opiniilor sale referitoare la audit. Astfel. degrevarea auditorilor interni de orice altă sarcină în afara celor de audit şi libertatea de a comunica şi colabora cu auditorii externi. deoarece au astfel posibilitatea de a creşte semnificativ eficienţa misiunii de audit a situaţiilor financiare. sau extern. în evaluarea preliminara a activităţii de audit intern se are în vedere gradul de independenţă a auditorilor interni din cadrul intreprinderii. Prin urmare. limitările inerente ale controlului intern şi faptul că multe dintre probele disponibile auditorului au o natură mai degrabă persuasivă. deşi auditul este planificat şi desfăşurat corespunzător. fie intern. deşi anumite rezultate ale activităţii de audit intern pot fi utile auditorului independent. Pentru a aprecia un grad rezonabil de independenţă a auditorilor interni. Deşi auditorul nu este şi nu poate fi ţinut responsabil pentru prevenirea şi detectarea fraudelor şi erorilor această responsabilitate şi riscul cel mai mare îi aparţin conducerii. Mai mult decât atât coordonarea cu activitatea auditorilor interni poate genera un plus de informaţii esenţiale în evaluarea riscurilor de control. sunt similare. datorită unor factori ca: utilizarea raţionamentului profesional. duratei şi gradului de cuprindere a procedurilor de audit intern. în conformitate cu standardele internationale de audit. cât şi pentru a-şi desfăşura în mod eficient activitatea de audit. ele nu pot schimba sau substitui activitatea de audit extern în ansamblul său.inerente ale unui angajament de audit. Auditorii externi au tot interesul să îşi coordoneze activitatea cu cea a auditorilor interni. Unele dintre mijloacele de realizare a obiectivelor corespunzatoare auditului. acesta incluzând şi determinarea naturii. auditorul extern ia în considerare activităţile specifice auditului intern şi efectele acestora asupra procedurilor de audit extern. Prin 24 . există un risc inevitabil ca unele denaturări semnificative ale situaţiilor financiare sau ale altor arii auditabile să nu fie detectate. motiv pentru care anumite aspecte ale auditului intern pot fi utile în determinarea naturii. De regulă. Auditorul extern trebuie să înţeleagă suficient de bine activităţile de audit intern atât pentru a putea planifica activitatea de audit. Orice constrângeri sau restricţii exercitate asupra auditului intern de către conducere reprezintă indicii de nerespectare a statutului de auditorilor interni. un auditor extern se poate astepta ca departamentul de audit intern să raporteze direct la cel mai înalt nivel al managementului intreprinderii. cât şi al reducerii ariei de cuprindere a procedurilor de fond aplicate de auditorul extern. utilizarea testelor. decât conclusivă. Un audit intern funcţional şi eficient este util atât sub raportul planificării în timp al auditului extern.

Auditorul trebuie să obţină probe de audit suficiente şi adecvate cu privire la conformitatea cu respectivele legi şi reglementări recunoscute de de auditor ca având un efect asupra determinării sumelor şi prezentărilor de informaţii semnificative din aria auditabila. Caracterul de fraudă al unei operaţiuni nu se poate stabili decât în instanţă. decât către fraude dovedite. În plus. este adecvat ca auditorul să chestioneze conducerea cu privire la modul în care îşi onorează aceste responsabilităţi. în desfăşurarea auditului şi în elaborarea rapoartelor auditorii interni au datoria de a adera la postulatele de bază şi la standardele de audit general acceptate. inclusiv retragerea auditorului din respectiva misiune.activitatea desfăşurată. Condiţiile şi evenimentele care sporesc riscul de fraude sau erori se referă ăn principal la carenţele ăn funcţionarea sistemelor de contabilitate şi control intern sau la neconcordanţele controalelor interne. aptitudinile şi experienţa necesare şi să utilizeze metode şi practici de cea mai bună calitate în activităţile pe care le realizează. Se consideră fraudă prezumată când există circumstanţe care sugerează o acţiune frauduloasă şi care ajung la cunoştinţa auditorului pe parcursul misiunii de audit. Din moment ce conducerea este responsabilă de sistemele contabile şi de control intern ale organizaţiei. REZUMAT 25 . În afară de acestea. auditorul trebuie să facă diferenţa dintre o fraudă prezumată şi o fraudă dovedită. în ultima instanţă. o astfel de situaţie poate genera. Auditorii interni trebuie să se comporte într-o manieră profesională în toate activităţile pe care le desfăşoară. Astfel. de vreme ce auditorul nu are responsabilitatea de a demonstra fraudele din punct de vedere juridic. Auditorul completează propriile cunoştinţe despre activităţile organizaţiei prin chestionarea conducerii (inclusiv prin declaraţii scrise) cu privire la evaluările riscului de apariţie a fraudei făcute de conducere şi la sistemele existente de prevenire şi detectare a acesteia. auditul poate juca un rol pozitiv în prevenirea producerii fraudelor şi erorilor. să aplice standarde profesionale înalte şi să manifeste imparţialitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. se mai poate adăuga şi intergritatea sau competenţa îndoielnică a conducerii. Prin urmare. de cele mei multe ori prin descurajarea apariţiei acestora. auditorul chestionează conducerea cu privire la sistemele contabile şi de control intern stabilite pentru prevenirea şi detectarea erorilor. preocuparea sǎ este direcţionată mai curând către acţiuni suspecte de fraudă. să se angajeze numai în acele misiuni pentru care au cunoştinţele.

elaborat de IIA (Institutul Auditorilor Interni) cuprinde: • definiţia auditului intern adoptată în luna iunie a anului 1999 de Consiliul de Administraţie al IIA. controlul intern şi guvernarea întreprinderii şi că finalitatea sǎ este aceea de a aduce un plus de valoare organizaţiilor. organizând colocvii şi certificând auditorii. concepută să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile entităţii publice. Auditul intern este o activitate independentă şi obiectivă care dă unei organizaţii o asigurare în ceea ce priveşte gradul de control asupra operaţiunilor o îndrumă pentru a-i îmbunătăţi operaţiunile. în timp. s-a internaţionalizat. fie persoane juridice. având filiale pe toate continentele. • normele profesionale pentru practica auditului intern care îi ghidează pe auditorii interni în vederea îndeplinirii misiunii şi în gestionarea activităţii lor. în conformitate cu un cadru general de raporatare financiara identificat. evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului. catre o verificare prin sondaj. dar despre audit se vorbeste de cateva secole. Cadrul de referinţă. cercetării. 26 . printr-o abordare sistematică şi metodică. care. având o activitate prodigioasă pe linia pregătirii profesionale. în anul 1941 a fost fondat Institutul Auditorilor Interni (The Institute of Internal Auditors).a asculta”. că domeniile sale de responsabilitate sunt riscul. Auditul public intern se referǎ la instituţii care gestioneazǎ fonduri publice.Termenul de audit provine din limba latina de la cuvintul audit-auditare cu semnificatia . motiv pentru care acestia au simtit nevoia de a se organiza şi de a-şi standardiza activitǎţile practice. în scopul exprimarii de catre auditor a unei opinii potrivit careia situatiile financiare au fost intocmite sub toate aspectele semnificative. Auditul a evoluat în timp de la o verificare exhaustiva a tranzactiilor în vederea detectarii fraudelor. care precizează că auditul intern efectuează misiuni de asigurare şi de consiliere. cu sediul în OrlandoFlorida SUA.. ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele. de asigurare şi consiliere. Necesitatea auditorilor interni şi rolul acestora a crescut continuu şi a fost unanim acceptate. • codul deontologic care furnizează auditorilor interni principiile şi valorile ce le permit să-şi orienteze practica profesională în funcţie de contextul lor specific. Auditul extern. fie persoane fizice. fiind o este activitate funcţional independentă şi obiectivă. şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare. controlului şi proceselor de guvernanţă. publicând o revistă proprie. recunoscut sub numele de audit financiar este efectuat pe bază contractuală de către auditori independenţi (la noi în ţarǎ memnri ai Camerei Auditorilor Financiari din România). Astfel. care au misiunea de a certifica situaţiile financiare ale unei organizaţii.

Care sunt obiectivele profesiei de auditor intern? 4. Cunoscând limitele inerente ale auditului. să aplice standarde profesionale înalte şi să manifeste imparţialitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. în desfăşurarea auditului şi în elaborarea rapoartelor auditorii interni au datoria de a adera la postulatele de bază şi la standardele de audit general acceptate. ÎNTREBĂRILE DE CONTROL 1. Responsabilitatea primară pentru prevenirea şi detectarea fraudelor şi erorilor aparţine atât celor însărcinaţi cu guvernanţa. Care au fost principalele etape istorice în dezvoltarea noţiunii de audit ? 2.• modalităţile practice de aplicare care comentează şi explică normele şi recomandă cele mai bune practici. chiar daca auditul este astfel creat şi organizat. Auditorii interni trebuie să se comporte într-o manieră profesională în toate activităţile pe care le desfăşoară. precum şi ale seminariilor. cât şi conducerii unei organizaţii. din documente ale colocviilor şi conferinţelor. 1. de vreme ce auditorul nu are responsabilitatea de a demonstra fraudele din punct de vedere juridic. Definiţi noţiunile de audit intern. Ce cuprinde cadrul de referinţă. extern şi consultanţǎ. Stabiliţi interdependenţele şi deosebirile între acestea. constituit în principal din lucrări şi articole de doctrină.5. preocuparea sǎ este direcţionată mai curând către acţiuni suspecte de fraudă. • sprijinul pentru dezvoltarea profesională. să se angajeze numai în acele misiuni pentru care au cunoştinţele. Ce principii fundamentale şi reguli de conduita au obligatia sǎ respecte auditorii interni în desfasurarea activitǎţii pe care o desfǎşoarǎ? 5. elaborat de IIA (Institutul Auditorilor Interni)? TEMA DE CONTROL 27 . aptitudinile şi experienţa necesare şi să utilizeze metode şi practici de cea mai bună calitate în activităţile pe care le realizează. Caracterul de fraudă al unei operaţiuni nu se poate stabili decât în instanţă. Un auditor nu poate obţine certitudinea sigura şi absolută că materialele false sau greşite din situaţiile financiare vor fi detectate. decât către fraude dovedite. există un risc inevitabil de a nu descoperi relatările false ale unor situaţii financiare. Astfel. 3.

raspund pentru masurile luate în urma analizarii recomandarilor prezentate în rapoartele de audit. b. Auditorii interni : a. trebuie sa-şi indeplineasca atributiile în mod obiectiv şi independent. 3. 2. 1 1. să asigure o mai bună monitorizare a conformităţii cu regulile şi procedurile existente. sunt obligatoriu de profesie economisti. o indruma pentru a-i imbunatati operatiunile şi contribuie la adaugarea unui plus de valoare. să asigure o evidenţă contabilă şi un management informatic fiabile şi corecte. e.6. mai putin una: a. c. b. sa efectueze controlul intern. e. c. independenta. 4. Care din elementele metionate mai jos nu reprezinta reguli de conduita ale auditorului: a. b. 28 . d. c. d. Care din urmatoarele afirmaţii este corecta? a) auditul intern este o activitate independenta şi obiectiva . care da unei organizatii asigurari în cea ce priveste gradul de control detinut asupra operatiunilor . sa asigure consiliere conducatorului entitǎţii/structurii auditate. nu sunt responsabili de protectia documentelor referitoare la auditul public intern desfasurat la o entitate publica. 1. cu profesionalism şi integritate. Obiectivele compartimentului de audit public intern sunt urmatoarele.Alegeţi o organizaţie (societate comercialǎ sau instituţie publicǎ) şi încercaţi sǎ definiţi care ar fi ariile auditabile cele mai importante şi modul în care un auditor intern ar putea sprijini managementul pentru ca entitatea să îşi îndeplinească obiectivele. integritatea. să asigure o mai bună administrare şi păstrare a patrimoniului. obiectivitate. subiectivitatea e. TEST DE AUTOEVALUARE NR. participa la elaborarea şi implementarea sistemelor de control intern. confidentialitatea d.

1999 29 .Audit şi control financiar. 2007 Boulescu.b) auditul intern este o activitate independenta care da unei organizatii asigurari în cea ce priveste intocmirea situatiilor financiare .“Audit financiar 2000”. Bucureşti. BIBLIOGRAFIA SPECIFICĂ UNITĂTII DE ÎNVĂTARE NR. . Editura Economică. Bucureşti. care da unei organizatii asigurari în cea ce priveste gradul de control detinut asupra operatiunilor şi o indruma pentru a-i imbunatatii operatiunile.U.“Norme naţionale de audit”. 2001 CECCAR . 2001 Bainbridge M.A. 1 Brezeanu Petre . e) auditul intern este o activitate care da unei organizatii asigurari în cea ce priveste elaborarea bugetului. S. d) auditul intern este o activitate care da unei organizatii asigurari în cea ce priveste gradul de control detinut asupra operatiunilor şi o indruma pentru a-i imbunatatii operatiunile. Editura FRM. Editura CECCAR. Bucureşti. The complete guide to Sarbanes-Oxley.“Norme minimale de audit”.7. Bucureşti. 2005 CAFR .Stephen. o indruma pentru a-i imbunatatii operatiunile financiare şi contribuie la adaugarea unui plus de valoare.. M. Bucureşti.“ Audit şi control financiar”. c) auditul intern este o activitate independenta şi obiectiva . Adams Media. Editura ASE. 2000 CAFR . Editura Economică. 1.

Editura Economică.. Bucureşti. MFP.să expliciteze riscul de audit. Editura Universitară. Teoria şi practica auditului intern. 2011 Popeangă Petre. Ediţia a-IV-a. 1999 Renard J. 2002 UNITATEA DE ÎNVĂTARE NR. F. Dobroţeanu. . 2002 Feleagă N.să înţeleagă politica de risc. strategia riscurilor şi procesul gestionării riscurilor . certitudine. Bucureşti. Audit intern şi guvernanţă corporativă. Bucureşti. studenţii trebuie: . 2004. concept şi normalizare în contabilitate”. Editura Economică. Morariu Ana. 30 .“Auditul statutar”. Editura Economică. 1999 Dobroţeanu. Editura Economică. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti...CECCAR . Suciu. Auditul intern. Auditul financiar-contabil. Gh. Editura CECCAR. L.să definească noţiunile de risc. Marcel. C. 1996 Ghiţă. „Îmblânzirea junglei contabilităţii. incertitudine şi atitudinea faţa de risc . Bucureşti. Bucureşti. 2 EVALUAREA RISCURILOR ÎN AUDITUL INTERN Timpul mediu necesar pentru studiu: 8 ore Competenţele specifice unităţii de învăţare: La sfarşitul parcurgerii unităţii de învăţare.“Audit concepte şi practici: abordare naţională şi internaţională”. Stoian.

2.3. Riscul de audit 2. DEFINIREA NOŢIUNILOR DE RISC.Cuprinsul unităț íi de învăț are : 2. Tony. CERTITUDINE ŞI INCERTITUDINE.n. Medieval Latin Risicum”. “Again: Arabic sull’Alto Medioevo. “Corporate Risk Management” Second edition. fie din cuvântul latin „risicum”9. pe de altă parte.1. şi anume un viitor rezultat incert. Benjamin Z. semnificând în special un posibil rezultat negativ. care ne poate îmbunătăţi sau înrăutăţi poziţia prezentă10. Probabilitatea distribuţiei Valorilor rezultatului 31 . oamenii s-au strǎduit sǎ elimine pericolele. 2. obţinem exact conceptul de risc folosit în prezent. În secolul 12 e. Faisal F. angoasele. Cuvântul arab. teama de necunoscut. Din timpuri imemoriale.. Centro Italiano di Studi Kedar. Al-Thani. Anglia. Studi Medievali. şi care se referea la un posibil rezultat dictat de şansă. 2008. Spoleto. ATITUDINEA FAŢA DE RISC Viaţa încorporeazǎ în mod intrinsec noţiunea de risc. semnifică „orice ţi-a fost dat (de către Dumnezeu) şi din care poţi obţine un profit” şi se referă la un potenţial rezultat benefic. Conceptul de risc poate şti cu siguranţă Incertitudinea Privind un factor sau un eveniment Efectul Probabilitatea Factorului sau Apariţiei factorului evenimentului asupra sau evenimentului 9 rezultatului proiectului Risq. nici negative. Procesul gestionării riscurilor 2. Combinând cele două posibilităţi obţinem semnificaţia termenului de „risc” folosit astăzi. era folosit un termen grecesc derivat din arabul „risq”. Definirea noţiunilor de risc. Fig.1. dar nu se Este simetric: viitorul rezultat poate fi plăcut sau neplăcut. Cuvântul „risc” se consideră a deriva fie din cuvântul arab „risq”. certitudine şi incertitudine. Astfel. 9-10. De aici se pot extrapola două caracteristici ale riscului: • • Este probabil: viitorul rezultat poate fi evaluat în prealabil. Editura John Wiley and Sons Ltd. cuvântul latin se referea la încercarea reprezentată de un recif pentru navigatori. 1970. care nu avea nici implicaţii pozitive. 10 Merna. Combinând cele trei noţiuni de mai sus. lipsurile materiale. atitudinea faţa de risc 2. pag.

Monitorizarea riscurilor a început să devină stringentă odată cu apariţia şi dezvoltarea unor procese cum sunt: creşterea volatilităţii unor variabile economice. dependentǎ de factori interni sau externi. datoritǎ evoluţiei nefavorabile a factorilor care determinǎ performanţele unei firme. “Corporate Risk Management” Second edition.. prognozare şi contracarare a riscurilor multiple pe care le întâlnesc în activitǎţile lor. Editura John Wiley and Sons Ltd. ceea ce face procesul decizional dificil. la nivelul cantitativ cerut. Faisal F. Pentru a se apǎra de diverşi factori imprevizibili. riscul are mai multe accepţiuni: -pericolul ca într-o afacere sau într-o tranzacţie sǎ se înregistreze o pierdere sau un câştig mai mic decât cel preconizat. opţiuni ş. managerii cautǎ în permanenţǎ sǎ îşi dezvolte instrumentele de investigare. respectiv evenimentelor mai mult certe (tendinţa spre 1). Mediul economic internaţional contemporan. caracterizat printr-un dinamism şi complexitate fǎrǎ precedent. O definiţie sinteticǎ a riscului este aceea cǎ riscul este un eveniment nedorit. Probabilitatea de a se produce un anumit fenomen ia valori continue situate între 0 şi 1. 8 Între necesitǎţi şi posibilitǎţi existǎ o permanentǎ modificare şi intercondiţionare. În domeniul economic. -renunţarea la un avantaj imediat şi cert în schimbul unui presupus avantaj mai important.Sursa: Merna. dar incert în viitor. este instabil. Al-Thani. corespondente evenimentelor mai mult incerte (tendinţa spre 0). apariţia unor inovaţii financiare (contracte futures.). în timpul solicitat.a. cu efecte posibil negative asupra activitǎţii agenţilor economici. 32 . criza datoriei externe a ţărilor în curs de dezvoltare. Tony. care conduce la neîndeplinirea (parţiala sau totalǎ) a scopului proiectului. Anglia. pag. 2008. la costul stabilit.

2005. operatorii se supun riscurilor de a nu realiza integral ceea ce şi-au propus.04. riscul se poate defini ca “unul sau mai multe evenimente. într-un cadru permisiv sau restrictiv)-creeazǎ efect asupra rezultatelor unei întreprinderi. în timp ce altele pot sǎ aducǎ câştiguri pentru unii şi pierderi pentru alţii. Editura Economicǎ. 2001 33 . care. procese care au determinat..” 11 O expunere riguroasă a principiilor şi conceptelor de gestionare a riscului este oferită în “Cartea Portocalie12” a Trezoreriei Majestăţii Sale din Guvernul Regatului Unit şi care oferă următoarea definiţie a riscului: “incertitudinea unui rezultat.” Ciucur şi colaboratorii dau urmatoarea definitie privind certitudinea şi incertitudinea : „În timp ce certitudinea este expresia producerii cu precizie a evenimentelor respective. Gavrilǎ I. fie sub forma unei oportunităţi pozitive sau a unei ameninţări negative. incluzând importanţa percepută. În lato sensu. Astfel. în timp ce incertitudinea reprezintǎ probabilitatea ca un anumit eveniment sǎ aparǎ şi sǎ perturbe o activitate sau o acţiune. de a nu obţine profiturile dorite. Proiectul Phare RO 2002/000.. riscul unui câştig este de dorit (caz în care vorbim de şansǎ). riscul mǎsoarǎ o pierdere potenţialǎ. Politica valutarǎ şi managementul riscurilor în tranzacţiile internaţionale. agent economic. Deosebim. dezvoltarea pe scară largă a modelelor matematice în controlul riscurilor. astfel. criza pieţelor financiare asiatice din anii ’90. 5 13 Ciucur D. datoritǎ unor factori perturbatori pe care trebuie sa-i identifice şi sǎ ia masuri de diminuare a pierderilor. Deci. Bucuresti.13. incertitudinea este o formǎ probabilǎ de producere a unor fenomene sau procese. implicit asupra operatorului care a derulat respectiva tranzacţie/contract. 91 12 BDO Stoy Hayward-Dezvoltarea auditului de performanţǎ şi a auditului de sistem în România.13” Putem concluziona cǎ incertitudinea este sursa potenţialǎ a riscului. a unor acţiuni sau eveniment. Desigur.criza petrolului din anii ’70. În tranzacţiile internaţionale. 2003. pag. urmǎtoarele categorii de situaţii: 11 Paxinho Dan Octav. în orizontul de timp anticipat. anumite riscuri pot afecta toţi partenerii. riscul este forma concretǎ pe cǎre o îmbracǎ posibile evenimente în afaceri. pag. odatǎ produs (e)-sub incidenţa unor împrejurǎri (cu efect pozitiv sau negativ. putem conchide cǎ riscul reprezintǎ gradul de pierdere asumat şi acceptat de operatorul evenimentului. Popescu C. Editura Economicǎ. printre altele. dar. Este o combinaţie dintre probabilitate şi impact.03..586. de cele mai multe ori. Cu alte cuvinte operând în medii caracterizate de incertitudine. Economie.

dacă riscul se materializează.-Certitudinea absolutǎ – poate fi definitǎ ca situaţia decizionalǎ în care evoluţia viitoare a evenimentelor. consecinţele unei decizii pot fi prevǎzute cu exactitate. Anumite situaţii de risc trebuie delimitate de cele care se aflǎ sub incidenţǎ rǎspunderii contractuale. pentru un eveniment dat: a) Probabilitatea de apariţie a evenimentului. cauzate de neexecutarea. al culpei cauzatoare de prejudicii din cauza conduitei necorespunzǎtoare sau neglijenţei partenerului de afaceri. pentru care debitorul nu poate fi tras la rǎspundere. Figura 3. neexistând erori sau evenimente neaşteptate. Se poate defini o scală de probabilitate a impactului. Impactul reprezintă o evaluare a efectului riscului asupra obiectivului. Probabilitatea reprezintǎ o evaluare a eventualităţii unei rezultat specific. Valoarea expunerii este un vector rezultat în urma probabilităţii şi a valorii impactului. Se poate defini o scală de probabilitate a impactului. Matricea simplǎ a tolerabilitǎţii riscului 34 . Probabilitatea şi impactul pot fi afişate ca două dimensiuni ale unui grafic sau matrice. galbenul şi verdele (RGV) sunt utilizate de obicei datorită asemănării cu culorile semaforului din traficul rutier. riscurile iau forma unor consecinţe negative de naturǎ patrimonialǎ. iar impactul fiecărui risc poate primi o valoare pe acea scală. Se pot utiliza bande şi culori pentru a mări impactul vizual al matricei. -Riscul investiţional – expunerea la pierderea totalǎ sau parţialǎ (în ponderi comensurabile) a capitalului investit în proiecte defectuos implementate şi exploatate sau în noi proiecte. Roşul. dacǎ aceeaşi informaţie este confirmatǎ din cel puţin trei surse sau experimente. Riscul are douǎ componente principale. Din acest punct de vedere. Cu toate acestea viaţa de zi cu zi demonstreazǎ cǎ în orice existǎ „un epsilon oricât de mic de incertitudine”. în mod practic poate fi stabilitǎ. b) Impactul acestei apariţii (mǎrimea riscului). Unii specialişti folosesc următoarea diagramă asemănătoare pe care sunt proiectate poziţiile riscurilor individuale şi o limită a toleranţei. -Incertitudinea absolutǎ – reprezinta situaţia în care decidentul nu poate anticipa evoluţiile şi/sau propriile sale acţiuni viitoare şi/sau decizii şi nici pe ale altora. Certitudinea absolutǎ. ori executarea tardivǎ sau necorespunzǎtoare ale unor clauze contractuale. dacă riscul se materializează. iar impactul fiecărui risc poate primi o valoare pe acea scală. Impactul reprezintă o evaluare a efectului riscului asupra obiectivului.

numite “reziduale” sunt imprevizibile. Cauzele pot fi prevǎzute. inundaţii. adicǎ riscul ca o greşealǎ materialǎ sǎ nu fie prevenitǎ sau detectatǎ la timp de sistemul de control intern. pag. Norme minimale de audit.03.5 Pentru orice eveniment.incendii. presupunând că măsura este eficientă. Riscul inerent este expunerea la un risc specific fără a se lua în considerare nici o măsură pentru gestionarea sau reducerea acestuia.04. Astfel. rǎzboaie. riscul poate fi definit şi de relaţia: Risc = f (int amploare. În audit. mǎsuri). 2001. impact ) Pe de-alta parte. neprevǎzute sau întâmplatoare. CPA Journal. fiind compus din: riscul inerent. Proiectul Phare RO 2002/000. În literatura de specialitate sunt definite douǎ categorii mari de riscuri: Riscuri „pure” – care sunt consecinţa unor evenimente accidentale sau fortuite (uragane. atentate etc. neputând fi acoperite. riscul de nedetectare nelegat de eşantionare şi pe cel legat de eşantionare. riscul poate fi definit în funcţie de probabilitate şi impact: Risc = f ( probabilitate. riscul apariţiei unui eveniment nefavorabil are la bazǎ o cauzǎ. pag. Riscul rezidual este expunerea la un risc specific după ce s-a luat în considerare măsura luată pentru gestionarea sa. 63 35 . cele de risc inerent şi de risc rezidual. Inherent risk reconsidered.) 14 15 Hitzig B. mai este introdusǎ şi noţiunea de risc de control 14. Editura Economică.586. Teoria riscurilor mai defineşte douǎ noţiuni. cutremure. Diminuarea riscului se poate face prin identificarea sursei şi a mǎsurilor de contracarare a evenimentului nedorit. Riscurile nu pot fi total evitate. Iulie 2001 Camera Auditorilor din România.Neal.13. anumite riscuri.Sursa: BDO Stoy Hayward-Dezvoltarea auditului de performanta şi a auditului de sistem în Romania . Riscul de audit 15 reprezintă posibilitatea ca erori semnificative să fie prezente în situaţiile financiare şi ca aceste erori să nu fie detectate de sistemul de control intern al clientului şi de procedurile de audit. riscul de control.

Montaigne X. pierderea unui client important.52 36 . Ca exemple de riscuri speculative enumǎr: contrafacerea unui brevet. Franţa. 16 Marmuse C. • Rfinanciar – risc financiar. stabilit ca un produs de factori. Sub aspectul definiţiei riscului. dar nu se substituie acestuia. Observaţie: Amplitudinea pierderii face parte din cuantificarea riscului. corespunzator probabilitǎţilor de funcţionare a subansamblelor. oprirea activitǎţii furnizorului principal.. ca urmare a unei decizii a puterii publice. Vuibert Enterprise. • Rcomercial – risc economic commercial. pag. • Rcultural – schimbǎri în cultura întreprinderii şi în impactul pe care îl genereazǎ în sistemul economic (afectarea unor raporturi economice datoritǎ unor mentalitǎţi. • Rsocial – risc social. greve. conflicte sociale. modificarea legislaţiei16. componentelor. cum ar fi cele legate de şomaj. trebuie ţinut seama de trei componente principale: 1) Existenţa unei pierderi potenţiale şi anume: Rezultate efective mai mici decât cele anticipate Pierderi efective (rezultate negetive) Pierderi de oportunitati. 1989. care alcǎtuiesc o mulţime de evenimente a cǎror probabilitate de apariţie este cu atât mai mare. tradiţii diferite). reperelor produsului complex sau a sistemului tehnologic. etc. Elementele constitutive ale riscului sunt deci: a) Frecvenţa b) Severitatea-mǎrimea consecinţelor. Riscul total Rtotal al unui proiect/activitǎţi este dat de relaţia: Rtotal = ∏ Ri i în care Ri poate fi identificat cu unul din urmǎtoarele riscuri: • Rtehnic – risc tehnic. cu cât întreprinderea este de dimensiuni mai mari.Riscuri „speculative” – legate de deciziile ce se iau într-o întreprindere. Management du risque. confiscarea activelor în strǎinǎtate. efectelor determinate c Percepţia acestor evenimente (a firmei şi a publicului) d) Încrederea în estimarile privitoare la risc.. legatǎ de consecinţele sociale ale unor proiecte sau programe .

Editura Victor. 17 Gheorghiu Anca. Rata de revenire ajustatǎ (k) se compune din douǎ pǎrţi: -rata de revenire fǎrǎ risc (R). adicǎ a ratei anuale de fructificare în timp a unei unitǎţi bǎneşti. Aceste metode sunt: -metoda optimistǎ/pesimistǎ a scenariilor.2) Probabilitatea de apariţie a unei pierderi ce poate fi identificata de decident prin diferite metode. Totodatǎ pierderea sigurǎ (cǎreia i se alocǎ o probabilitate de apariţie de 100%) nu poate fi încadrata în categoria de risc.203 37 . dacǎ pot fi identificate minimum douǎ rezultate posibile şi fiecǎrora li se pot atribui probabilitǎţi de apariţie. care poate conduce la creşterea probabilitǎţii de apariţie a unei pierderi. Pentru anevoioasa şi complexa sarcinǎ de evaluare a riscului în afaceri. pag. dintre care cele mai folosite sunt17: a) Metode bazate pe experienţa şi aprecierea subiectivǎ a decidentului/echipei de analizǎ/consultantului. riscul poate fi cuantificat. În caz contrar. prin care se ajusteazǎ valoarea fluxului viitor de venituri cu ajutorul unui coeficient α „alfa”. Cu alte cuvinte. 2007 . -o primǎ de risc (Rp) Dificultatea metodei este datǎ tocmai de metodologia de evaluare a primei de risc. într-o direcţie favorabilǎ sau nefavorabilǎ şi reluarea analizei pentru diferite combinaţii ale elementelor modificate. mǎsurat. metoda constǎ în ajustarea ratei anuale de revenire în raport cu riscul aşteptat. În acest caz. prin elaborarea diferitelor scenarii probabile şi posibile. consideratǎ a fi rata dobânzii pe termen scurt. care rezidǎ în schimbarea uneia sau mai multor estimǎri ale elementelor de calcul. specialiştii utilizeazǎ multiple metode. București. vorbim despre incertitudine. care apare ca mǎsurǎ a atitudinii decidenţilor faţǎ de risc α= valoarea venitului sigur (fara risc) valoarea venitului asteptat (care incumba risc) -Metoda ratei de revenire (de scontare). Econofizicǎ investiţionalǎ. astfel încât fiecǎrei surse de pierdere sa îi poata fi asociatǎ o probabilitate de producere. ţinând seama de rata de risc. precum şi studiul impactului diferitelor evenimente în performanţele economice ale firmei -metoda analizei de sensibilitate. care constau în efectuarea analizei cost-profit în mai multe variante şi care au ca obiectiv analizele pe diferite direcţii a elementelor de calcul asociate riscului. putem cuantifica riscul. 3) Expunerea la pierdere care poate interveni pe parcursul derulǎrii procesului investiţional. b) Metode bazate pe calculul probabilitǎţilor de apariţie a factorilor de risc -Metoda echivalentului sigur.

18 Phil Griffiths. pp.  în cadrul organizaţiei. În continuare. este adversă faţă de risc. Cultura adversă riscului se caracterizează prin:   conducerea tinde să se limiteze la ceea ce ştie. Risk-Based Auditing. tinde să aştepte să se întâmple ceva rău şi abia apoi acţionează. cultura riscului în cadrul organizaţiei.  conducerea pierde mult timp încercând să determine cum să-şi desfăşoare activităţile mai eficient. adaptare şi prelucrare. în loc să se îndrepte către nevoile de servicii ale consumatorilor. iar când se întâmplă.  de obicei. Govver Publishing Limited. Unul dintre cele mai importante şi mai puţin înţelese domenii care afectează auditul intern este cultura organizaţiei şi atitudinea sa faţă de risc. England. stabilită la cel mai înalt nivel al managementului. 19-20. stabilitatea.Între cele mai utilizate metode utilizate în cadrul managementului de risc amintim: -metode statistice. Dacă. Evident că şi scenariul opus acestuia este la fel de plin de pericole. Aldershot. deşi în practică în majoritatea organizaţiilor realitatea tinde să fie o combinaţie a celor două.  organizaţia este foarte reactivă. experienţa şi cunoştinţele sunt valorile esenţiale şi sunt atributele cele mai căutate. aceasta poate crea confuzie şi chiar conflict în cadrul organizaţiei. care încearcă să prezică evoluţia viitoare rezultată din date şi informaţii trecute. 2005. strategiile nu se schimbă prea des. -analize de regresie. organizaţia este extrem de ierarhizată şi majoritatea deciziilor se iau la vârful organizaţiei. care pot da indicaţii utile pentru identificarea influenţelor care interacţionează şi pentru stabilirea importanţei lor relative -simulări computerizate (sisteme expert). Funcţia de audit intern este preocupată să stabilească dacă cultura organizaţională a riscului este predominant adversă la risc sau dacă acceptă riscul şi îl percepe ca pe un element de nivel corporativ. constituie un eveniment important. dar anumite funcţii sau niveluri de management inferioare sunt iubitoare de risc. 38 . bazate pe experienţa trecută. vom descrie cele două culturi importante ale riscului18.

Există multe beneficii ale încorporării managementului riscului în cultura organizaţiei19. a greşi este destul de acceptabil . − mai mulţi clienţi mulţumiţi. În oricare dintre cele două variante. este important să-i identifici pe cei care acceptă riscul în organizaţiile adverse la risc. deoarece ei pot să fie nişte "arme periculoase aflate în libertate". 21-22. − mai multă atenţie pentru a face lucrurile corecte într-o manieră corectă.  orientarea principală a organizaţiei este externă. Pe de altă parte. În acelaşi timp. Griffiths. urmărind în general asigurarea serviciilor clienţilor. dar în care se manifestă numeroase rezistenţe. numită cultură „se poate face" (can do). 2005. − mai puţine surprize. 39 . recomandă ca fiind foarte important să înţelegi cultura sau subculturile organizaţiei în care funcţionezi. − posibilitate 19 sporită de iniţiative de schimbare şi atingerea beneficiilor proiectelor/proiectate. greşelile sunt personalizate. pp. există preocupare pentru exploatarea oportunităţilor şi cointeresarea personalului. Risk-Based Auditing. abordarea auditului intern şi recomandările acestora vor trebui să reflecte clar aceste situaţii. − posibilitate mai mare de a atinge obiectivele firmei.chiar încurajat . care se caracterizează prin:    inovarea şi motivarea sunt cele mai apreciate valori. printre care: − atenţie mai mare acordată aspectelor care chiar contează. iar abilitatea luării deciziilor de rutină este transmisă întregii organizaţii. Teoreticienii în domeniul riscurilor.dar a ascunde greşeala este inacceptabil. − reducerea timpului pierdut de conducere cu disputele. va trebui să compari această gândire cu observaţiile auditului intern. England. − protejare a reputaţiei. aceasta fiind tipic o "cultură bazată pe vină". luarea deciziilor majore este problema managementului general. există şi o cultură care acceptă riscul. care expun organizaţia la ameninţări neaşteptate. Phil. − mai puţine plângeri. astfel încât oamenii sunt lipsiţi de iniţiativă.   strategiile şi politicile se schimbă frecvent pentru a reflecta schimbarea circumstanţelor. Dacă faci parte dint-o cultură care acceptă riscul. Gower Publishing Limited.

− un registru actualizat care poate fi uşor accesibil tuturor celor care pot avea nevoie de el va identifica toate riscurile strategice şi operaţionale. să le evalueze şi să stabilească toleranţa la risc acceptabilă. roluri şi linii de raportare pentru gestionarea riscurilor vor fi înfiinţate şi menţinute în cadrul tuturor funcţiilor şi departamentelor. combinată cu un tratament al riscului în cadrul organizaţiei. planificării. − analizele riscurilor vor fi încorporate şi considerate parte a procesului decizional. care 40 . afacerii şi revizuirilor proceselor companiei. iar prin exercitarea diferitelor forme de control intern. Pentru a atinge aceste obiective compania va adopta următoarea abordare: − răspunderi clare. prin aplicarea instrumentelor de control corespunzătoare şi analiza în vederea raportării acestora. riscurile sunt luate în calcul în momentul adoptării oricărei decizii. − măsurile întreprinse pentru gestionarea riscurilor individuale vor fi adecvate posibilităţii apariţiei şi impactului potenţial al acestor riscuri asupra atingerii obiectivelor firmei. − vor fi introduse un program de training şi oportunităţi pentru învăţare pentru a le asigura managerilor dobândirea şi dezvoltarea abilităţilor şi expertizei necesare gestionării riscului. Pentru management este important să identifice riscurile. în ordinea probabilităţii de apariţie şi a iminenţei impactului pe care-l pot produce. − vor fi măsurate performanţele activităţilor de management al riscurilor în raport cu ţelurile şi obiectivele companiei. oportunităţile sunt maximizate gestionând activ riscurile şi ameninţările care pot împiedica apariţia succesului. − sprijin pentru inovare. cu partenerii şi acţionarii majoritari.− asumare a riscului şi adoptare mult mai informată a deciziilor. Riscurile posibile sau inerente se identifică pe obiective şi în cadrul acestora pe activităţi sau operaţii. − costuri de asigurare mai reduse. − se va încerca o înţelegere a riscului şi a gestionării acestuia la toate nivelurile organizaţiei. există o abordare pozitivă a adoptării riscului. va oferi o estimare/apreciere şi înregistrare a măsurilor în curs al căror rol este gestionarea acestor riscuri. Obiectivele abordării managementului riscului de către organizaţie sunt asigurarea că: • • • • gestionarea riscului este o parte-cheie a managementului strategic al firmei.

de care eliminând controalele asupra tranzacţiilor realizate. în prezent. Iaţco. sunt preocupate de implementarea acestor procese şi a principiilor guvernanţei corporative. 946/2005. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern. mai mult. 675/2005. conform cadrului normativ în vigoare22. Editura Tipo Moldova. 41 . 98. şi. 22 OMFP nr. depinde succesul organizaţiei şi astfel informaţiile obţinute de auditori sunt de o mai mare valoare pentru management. 1389/2009. îndreptarea atenţiei auditorilor interni de la trecut la prezent şi de la prezent spre În acelaşi timp. Din aceste considerente credem că problema managementului riscurilor a depăşit etapa de analiză iniţială şi de dezvoltare a procesului de gestionare a acestora. cuprinzând standardele de management şi control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial şi OMFP nr. Conducerea organizaţiei. implementarea unui sistem de management al riscurilor contribuie la îmbunătăţirea performanţelor organizaţiilor. ocupându-se de obstacolele actuale. concentrarea auditorilor interni asupra riscurilor tranzacţiilor prezente şi viitoare.'de modificare şi completare a OMFP nr. 20 M. Auditorii interni trebuie să fie primii profesionişti din cadrul organizaţiilor care înţeleg şi conştientizează riscul şi importanţa gestionării acestuia. cuprinzând standardele de management şi control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. Iaşi.limitează/diminuează riscurile. ci pe riscuri. dar şi entităţile din celelalte sectoare. interesate de accesarea fondurilor europene. Astăzi. Vorniceanu. 771/2009. auditul intern nu îşi mai concentrează atenţia pe control.Ghita. art. şi. este aceea care trebuie să identifice riscurile. În prezent. 2. sprijinul acordat managementului. pag. în România există şi sunt derulate procesele fundamentale de gestionare a riscurilor în toate organizaţiile din sectorul public. pe modul în care se implică managementul general în administrarea riscurilor. C. 2009. să organizeze sistemul de administrare a riscurilor şi să monitorizeze evoluţia acestora. Monitorul Oficial nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern. M. în conformitate cu cadrul normativ în vigoare21. Guvernanţa corporativă şi auditul intern. Evoluţia managementului riscurilor a avut un impact deosebit asupra auditului intern şi a reprezentat un salt cu implicaţii enorme. respectiv: viitor. Ct. organizaţiile rămân să administreze numai riscurile potenţiale sau reziduale20. Monitorul Oficial nr. 21 OMFP nr.O.Brezuleanu.

monitorizării şi comunicării riscului". procesul de management al 23 24 Standardele managementului riscurilor. inclusiv cu erorile lor şi reprezintă o componentă esenţială a managementului riscului. inclusiv din punct de vedere al impactului pe care l-ar fi putut produce sau ar putea să-1 producă asupra companiei precum şi ce acţiuni ar fi întreprinse pentru rectificarea acestora. 57. PROCESUL GESTIONĂRII RISCURILOR Organizaţiile reprezintă grupurile de oameni şi cultura lor.2. p. Cele mai multe sisteme de management al riscurilor eşuează deoarece se încearcă impunerea unor formule logice asupra organizaţiilor sau oamenilor. 42 . K. procedurilor şi practicilor pentru stabilirea contextului. evaluării. Este esenţială existenta unei comunicări deschise intre management şi consiliul de administraţie în problemele ce au legătură cu managementul riscurilor (paragraful 30). West Sussex PO 198 SQ. ulterior. de identificare şi evaluare a impactului şi probabilităţii de materializare şi. Australia şi Noua Zeelandă (AS/NZS 4360/1999. Southern Gate. În acest fel. England. care aduce o perspectivă holistică. de stabilire a unor modalităţi adecvate de administrare a riscurilor semnificative. Conceptul de management al riscurilor constă în sarcina de a defini riscul. Managementul riscurilor unei organizaţii se află printre noii-veniti în contextul conceptului guvernanţei corporative. să furnizeze o evaluare echilibrată a riscurilor semnificative şi a eficacităţii sistemului de control intern de administrare a acestor riscuri. 4). Spencer Pickett. în relaţie cu domeniile administrate de primul. H. respectiv modul în care oamenii lucrează. 2005. ca factor integrator al părţilor unui întreg. Orice slăbiciune sau eşec semnificativ al controlului ce este identificat ar trebui sa fie prezentat în acest raport. The Essential Handbook of Internal Auditing. analizării.se îndreaptă spre o etapă de analiză permanentă. tratării. Procesul de management al riscurilor23 este definit ca fiind „aplicarea sistematică a politicilor de management. 2. Chichester. structurilor sau sistemelor. identificării. formule care pot fi necuprinzătoare sau prea complicate. de îmbunătăţire a modului de administrare a riscurilor. John Wiley & Sons Ltd. Raportul Turnbull24 conţine următoarele referiri cu privire la necesitatea implementării unui sistem de management al riscurilor în cadrul organizaţiilor: Rapoartele managementului către consiliul de administraţie ar trebui. continuă. The Atrium. care este organizaţia. definite vag sau percepute insuficient şi care la rândul lor sunt într-o continuă mişcare.

auditul intern trebuie să fie un catalizator al schimbării. în mod anticipat. fară a se ţine cont de realităţile şi cultura organizaţiei. pag. Gestionarea riscurilor este un proces care presupune timp şi efort din partea organizaţiei şi care se realizează într-o perioadă dinainte stabilită. 43 . ulterior să poată fi stabilit nivelul apetitului de risc. există o strânsă conexiune cu gestionarea performanţei. Gestionarea riscurilor la nivelul organizaţiei se realizează de oamenii de la diferitele nivele ale acesteia. sporindu-i astfel capacitatea de a consolida valoarea adăugată organizaţiei.riscurilor este implementat prin parcurgerea unor etape. iar provocarea cea mai mare a conducerii este aceea de a stabili ce nivel de riscuri este pregătită organizaţia să accepte în misiunea ei de a adăuga valoare factorilor interesaţi şi de a-şi atinge ţintele fixate25. derulat de conducere şi de o anumită parte a personalului. Gestionarea riscurilor este o componentă esenţială pentru succesul organizaţiei şi va trebui să devină o parte intrinsecă a modului de funcţionare a acesteia. nu trebuie să uităm că. dar. Valoarea este creată. implicat în stabilirea strategiei pentru întreaga organizaţie. atât la nivel strategic cât şi în activităţile cotidiene de direcţionare a organizaţiei. 29. Gestionarea riscului se impune deoarece toate entităţile se confruntă cu nesiguranţa. descrise mai sus. În practică. Institutul Auditorilor Interni din Marea Britanie şi Irlanda. care să se afle în atenţia permanentă a Consiliului de administraţie prin grija comitetului de audit. cu scopul de a furniza un nivel corespunzător de asigurare în privinţa atingerii obiectivelor. aşa cum am menţionat deja. În vederea asigurării atingerii obiectivelor programate. se impune stabilirea indicatorilor cheie ai performanţei. În acest sens. capabil să mobilizeze conducerea organizaţiei în activitatea de identificare şi administrare a riscurilor şi de monitorizare a rezultatelor acesteia. acceptat de către organizaţie. Procesul de gestionare a riscurilor pune la dispoziţia conducerii un cadru de abordare eficace a riscurilor şi posibilităţilor de administrare a acestora. Gestionarea riscurilor la nivelul organizaţiei este în strânsă legătură cu conducerea corporativă şi cu controlul intern. pe baza cărora. Procesul este astfel conceput încât să identifice evenimentele potenţiale care pot să afecteze organizaţia şi să gestioneze riscurile viitoare în limitele apetitului de risc. Ediţia a II-a. 2004. pentru a adânci subiectul privind managementul riscurilor trebuie să atingem problema stabilirii riscurilor de către proprietari sau de către 25 Guvernanţa corporativă şi managementul riscurilor. menţinută sau erodată prin fiecare hotărâre luată de conducere.

împărţirea riscurilor sau transferul acestora. care adesea este omisă. împrejurări neprevăzute .. 2004. În această situaţie se impune adoptarea unei strategii de comunicare a riscurilor astfel încât managementul general să fie în cunoştinţă de cauză privind existenţa unui risc. M. adaptat la specificul riscului şi considerat a fi cea mai bună soluţie. care derivă din strategia adoptată. care în termenii managementului riscurilor. deşi ar trebui să se concentreze pe activităţile cheie în care controlul este crucial pentru diminuarea riscurilor semnificative. paragraful 9. 44 . Prezentăm. Sistemele de control intern din cadrul organizaţiilor sunt alcătuite din totalitatea aranjamentelor. Treasury H.1. Gestionarea riscurilor. Procesul de gestionare a riscurilor implică realizarea unor activităţi-cheie într-o succesiune logică. comunicarea privind riscurile.persoana responsabilă pentru întreprinderea unor acţiuni ca răspuns la riscul sau tipurile de risc care influenţează o anumită activitate sau un anumit proces. un anumit lip de control. activităţilor de control şi procesele de rutină specifice. după cum urmează: • 26 identificarea riscurilor. către administraţie. asigură atingerea obiectivelor acesteia. Implementarea activităţii de control intern. o serie de măsuri de administrare a riscurilor. iar riscurile sunt medii sau chiar ridicate.care implică existenţa unui plan pentru asemenea situaţii. • • • tolerarea riscurilor atunci când în urma evaluării impactul şi probabilitatea sunt rezonabile şi pot fi acceptate. deşi nu există activităţi de control pentru a le aduce la un nivei acceptabil. neţinând cont de incertitudinile ce există şi natura riscurilor interne sau externe organizaţiei. principii şi concepte. verificarea de conformitate. aducerea la cunoştinţă a riscurilor care pot crea un blocaj prin faptul că nu pot fi soluţionate decât din exteriorul acelora care le administrează. care deseori este trecută cu vederea. fiind la baza abordărilor managementului şi care să nu fie separat de activităţile zilnice. astfel: • • • • • • încheierea acţiunii în situaţia în care riscurile sunt ridicate sau costurile de supraveghere exagerate. în continuare. contribuie la menţinerea riscurilor la un nivel acceptabil. care ar trebui să fíe dezvoltate în jurul considerentelor bidimensionale probabilitate şi impact. Standardele privind managementul riscului strategic26 consideră că managementul riscurilor ar trebui să devină o parte integrată a modului în care funcţionează organizaţia. care poate afecta atingerea obiectivelor programate. asumarea riscurilor.

care să evalueze toate operaţiile şi activităţile organizaţiei în relaţie cu obiectivele şi să le ataşeze riscurile adecvate.4– Departamentul de management al riscurilor 45 . din practică a rezultat că o combinare între cele două abordări este cea mai eficientă pentru organizaţii. dar şi o activitate de identificare continuă a riscurilor noi. în strânsă legătură cu obiectivele.a. în mod permanent riscul respectiv. pe nivele ierarhice prin diagnosticarea riscurilor cu care se confruntă zilnic. Toate riscurile imaginabile ar trebui identificate şi înregistrate. Autoevaluarea poate fi realizată printr-o abordare documentară.Departamentul de management al riscurilor. Figura nr.• • • evaluarea riscurilor. În practică. a celor datorate schimbărilor intervenite în organizaţie sau a celor care apar datorită modificării legislaţiei ş. Pentru toate riscurile identificate. controlarea riscurilor analiza şi raportarea riscurilor. Un punct forte al acestei abordări o reprezintă faptul că persoanele responsabile de riscuri devin mai conştiente atunci când sunt implicaţi în activitatea de identificare a riscurilor. trebuie să se stabilească persoanele responsabile care vor gestiona şi monitoriza. această activitate reprezintă primul pas în constituirea unui profil al riscurilor în vederea analizei acestora în cadrul organzaţiei. Totuşi. pornind de la obiectivele individuale şi continuând cu obiectivele de ansamblu ale entităţii. Responsabilul de risc se impune să aibă autoritatea necesară care să asigure gestionarea cu eficacitate a riscurilor. riscurile trebuie să fie relaţionate faţă de obiective şi să poată fi evaluate şi priorizate. asigură o gestionare corespunzătoare a acestora. O preocupare majoră pentru organizaţii o reprezintă identificarea riscurilor cu care se confruntă acestea. contractată. pe baza chestionarelor sau prin constituirea de ateliere de lucru pe compartimente/activităţi la care să participe şi persoane specializate. respectiv identificarea iniţială a riscurilor pe obiective. nu există un model de documentare în vederea identificării riscurilor. deoarece din această colaborare pot ieşi la iveală diferenţe semnificative de percepţie asupra riscurilor care în urma soluţionării. Abordarea activităţii de identificare a riscurilor se poate realiza astfel:  autoevaluarea riscurilor de către persoanele implicate în realizarea obiectivelor/activităţilor respective. Deşi. în Figura nr. aşa cum sunt prezentate. Riscurile la care este expusă organizaţia pot fi grupate în mai multe categorii.  analiza riscurilor realizată de un compartiment special creat în cadrul entităţii sau de o echipă externă. Identificarea riscurilor implică două componente. care să deţină abilităţile de identificare a riscurilor.4 .

pag 127. probabilitatea apariţiei: riscuri potenţiale.Ghita. revedere a performanţelor trecute. analizarea creanţelor trecute şi a altor pierderi. • natura riscurilor: 46 . C. Ct. Guvernanţa corporativă şi auditul intern. securitatea informaţiilor Riscuri de funcţionare Managementul riscului Riscuri sociale şi umane Riscuri financiare Riscuri Juridice Sursa : M.Riscuri de imagine Riscuri priv. Vorniceanu. analizarea incidentelor/eşecurilor trecute. 2009. managementul nu a întreprins cele mai eficiente măsuri pentru a le elimina sau pentru a le diminua impactul. inspecţiile privind sănătatea sau siguranţa. susceptibile să se producă dacă nu se instituie un control riscuri posibile. astfel: eficient care să le prevină şi/sau să le corecteze. reprezentate de acele riscuri potenţiale pentru care În practică. realizarea feed-back-ului între conducere şi clienţi. Iaşi.Brezuleanu. Există multe metode care pot fi folosite pentru a identifica potenţialele riscuri: • workshop-uri (întâlniri de lucru). M. mai multe categorii de riscuri având în vedere anumite criterii. planificare de scenarii. O. Editura Tipo Moldova. Iaţco. training pentru începători.

cum ar fi: plăţi nesecurizate. legate de riscuri informaţionale. documentaţia insuficientă sau neactualizată. 47 . riscuri legate de mediu. riscuri referitoare la conceperea şi actualizarea procedurilor. riscuri de imagine. referitoare la adoptarea unor sisteme nesigure sau riscuri financiare. riscuri privind conceperea şi funcţionarea sistemelor. lipsa unor responsabilităţi precise. Monitorul Oficial nr. organizarea şi atitudinea conducerii riscuri legate de natura aciivităţiior/proceselor/operaţiilor specifice. specificul entităţilor: riscuri generale.a. organizare.a. 130 bis/2003.• • - riscuri strategice. riscuri ce privesc securitatea informaţiilor ş. riscuri de funcţionare. lipsa unui control asupra operaţiilor cu risc ridicat. cum ar fi: neînregistrarea în evidenţele contabile. arhivare necorespunzătoare a documentelor justificative. 27 OMFP nr. referitoare la realizarea unor acţiuni greşite. Conform Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern27. neperformante pentru prelucrarea informaţiilor şi pentru raportare.  riscuri operaţionale. insuficienta organizare a resurselor umane. cum ar fi: neformalizarea procedurilor. ş.a. privind situaţia economică.. legate de pierderea unor resurse financiare sau acumularea de natura activităţilor şi operaţiilor desfăşurate în cadrul entităţilor: riscuri legislative. riscuri juridice. riscuri sociale. nedetectarea operaţiilor cu risc financiar. riscurile se clasifică astfel:  riscuri de organizare. de dotarea IT ş. de resurse. de mediu. pasive inacceptabile. riscuri financiare. riscuri comerciale. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.  riscuri financiare.

Spre exemplu: dacă este o recesiune în România. legislative sau schimbările intervenite în tehnologie. şi să le selecţioneze pe cele controlabile. Auditorii interni trebuie să raporteze rezultatele activităţii lor managementului general şi orice slăbiciune semnificativă descoperită pe parcursul desfăşurării auditului. iar factorii externi pot fi: variaţia condiţiilor economice. Factorii interni pot fi. cum ar fi cele operaţionale. pag. cum ar fi cele generate de schimbările legislative. respectiv cu cea mai mare prioritate. 2004. Cu toate acestea. Riscurile odată evaluate. mai ales la cele înalte. identifică riscurile şi le analizează evoluţia acestora la nivelul organizaţiei. Ediţia a II-a. Evaluările riscurilor trebuie să acopere toată gama de riscuri din cadrul entităţii. cât şi a controlului intern. pe care o realizează în conformitate cu standardele lor profesionale. schimbări majore în organizare sau randamentul angajaţilor. 5 – Structura riscului 28 Guvernanţa corporativă şi managementul riscurilor. 87. auditorii se confruntă cu propriul lor risc: riscul de audit. trebuie să fie permanent avute în vedere la cel mai înalt nivel al organizaţiei.Structura riscului. de exemplu. structurale. reprezentat în Figura nr. va creşte riscul neîncasării taxelor şi impozitelor şi în consecinţă trebuie să se reducă cheltuielile pentru a ne încadra în bugete până la sfârşitul anului28. manageriale etc. Evaluarea riscurilor este parte a procesului operaţional şi trebuie să identifice şi să analizeze factorii interni şi externi care ar putea afecta în mod negativ obiectivele organizaţiei. Riscurile majore. prin activităţile de control prestabilite. în vederea oferirii unor servicii performante pentru management.5 . Figura nr. calificarea personalului. Managementul. Priorităţile riscurilor se modifică pe parcursul procesului de gestionare pe măsura tratării acestora. 48 . Institutul Auditorilor Interni din Marea Britanie şi Irlanda. alte riscuri. Evaluarea riscurilor este o preocupare atât a auditorilor interni. vor conduce la stabilirea priorităţilor acestora în cadrul organizaţiei. Departamentul de audit intern. Procesul de evaluare trebuie să descopere riscurile măsurabile şi riscurile nemăsurabile. reia analiza riscurilor stabilite de management în vederea evaluării sistemului de control intern. natura activităţilor entităţii. de aceea trebuie lucrat la toate nivelele ierarhice. fiind o structură independentă.

Riscul de audit

Riscul de control

Riscul Inerent

Sursa : M.Ghita, Ct. Iaţco, C. O.Brezuleanu, M. Vorniceanu, Guvernanţa corporativă şi auditul intern, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2009, pag 134. Din aceste considerente riscul de audit trebuie privit la nivel individual, cont bilanţier sau clasă de tranzacţii, deoarece va conduce la conturarea ariei auditului şi la stabilirea procedurilor de audit intern care se impun a fi utilizate în etapa de intervenţie la faţa locului. Analiza figurii prezentate mai sus ne permite efectuarea următoarelor observaţii: − riscul inerent este riscul ca o eroare materială să se producă şi reprezintă totalitatea riscurilor care planează asupra organizaţiei şi poate fi constituit din riscuri interne sau externe, măsurabile sau nemăsurabile; − riscul de control este riscul ca sistemul de control intern al entităţii să nu împiedice sau să nu corecteze în totalitate efectele riscurilor inerente, care pot să apară şi care rămân oricât control s-ar efectua. Riscul de control este strâns legat de mediul de control în care funcţionează organizaţia, dar şi de activităţile de control implementate, care trebuie astfel concepute încât să aducă riscurile şi să le menţină la nivelul tolerabilităţii, respectiv în limitele apetitului de risc stabilit de consiliul de administraţie. În general, deficienţele constatate în sistemul de control intern reprezintă riscuri de control. − riscul de audit, care practic rămâne oricât control intern şi audit intern s-ar desfăşura în cadrul organizaţiei. Acest risc este riscul de nedetectare, respectiv riscul ca o 49

eroare materială să nu fie depistată, nici de control, nici de auditorii interni sau externi. În practică riscurile de audit sunt riscuri reziduale care mai pot apărea chiar şi după activitatea de monitorizare a riscurilor. Riscul de audit reprezintă posibilitatea de a fi formulate recomandări şi concluzii asupra entităţii auditate, eronate, în mod material, sau neconforme cu realitatea. În practică, să nu uităm, auditorii interni evaluează şi monitorizează riscurile semnificative privind entitatea auditată prin compararea propriei liste de riscuri cu riscurile controlului intern. Faptul că nu analizează toate riscurile nu înseamnă că acceptă slăbiciunile minore. Fiecare organizaţie are nevoie de mai multe elemente pentru instituirea unui sistem de control intern eficient, şi anume: − existenţa unui mediu de control, respectiv: oamenii, competenţa profesională, integritatea şi valorile lor; − evaluarea riscurilor; − urmărirea adecvată a evoluţiei acestora, motiv pentru care trebuie ştiut unde se găsesc acestea în organizaţie; − odată ştiute riscurile, apare necesitatea activităţilor de control care să le elimină sau să le diminueze impactul şi probabilitatea. Controlul riscurilor se realizează cu scopul de a transforma incertitudinile într-un avantaj pentru organizaţie, limitând nivelul ameninţărilor. Orice măsură luată de organizaţie pentru controlul riscurilor se încadrează în cunoscutul „sistem de control intern". Controlul riscurilor presupune realizarea următoarelor activităţi: tolerarea; tratarea; transferarea; încetarea; oportunităţi.

a. Tolerarea riscurilor Riscurile pot fi acceptate fără să fie necesară luarea vreunei măsuri. În cazul unor riscuri, chiar dacă cu greu sunt tolerate, nu întotdeauna avem posibilitatea să acţionăm datorită, spre exemplu, costului măsurilor respective, care pot să fie disproporţionate. Opţiunea aceasta poate fi completată de „un plan pentru situaţii neprevăzute" care să atenueze posibilul impact care ar putea fi resimţit în situaţia materializării riscurilor. b. Tratarea riscurilor 50

Marea majoritate a riscurilor sunt controlate cu scopul de a fi tratate. Astfel, în timp ce organizaţia îşi desfăşoară activităţile care au generat riscurile, se instalează un instrument de control care menţine efectele riscului în limite acceptabile. Tratarea ineficientă a riscurilor poate produce o criză corporativă care să conducă la pierderi semnificative. În practică, pentru tratarea riscurilor se utilizează următoarele categorii de instrumente de control: o Instrumente de control preventiv Implementarea acestor instrumente se realizează atunci când se urmăreşte ca un rezultat nedorit să nu se materializeze sau pentru a limita efectele riscurilor nedorite care s-ar putea concretiza. Majoritatea instrumentelor de control puse în aplicare sunt din categoria riscurilor de control preventiv. Exemple de instrumente de control preventiv: − segregarea sarcinilor, prin care o persoană nu are autoritatea de a acţiona fară consimţământul alteia, astfel persoana care realizează o plată este alta decât cea care a efectuat comanda; − limitarea acţiunilor persoanelor autorizate, respectiv doar persoanele instruite special pot efectua anumite activităţi speciale, cum ar fi: inventarierea patrimoniului, controlul casieriei, instruirea personalului ş.a. − externalizarea asigurării unor servicii, precum: IT, contabilitate, resurse umane, audit ş.a. o Instrumente de control corectiv Scopul acestor instrumente este acela de a corecta rezultatele nedorite care s-au materializat şi reprezintă o modalitate de recuperare a daunelor sau a pierderilor. Exemple de instrumente de control corectiv: − includerea unor clauze în contract care permit recuperarea sumelor plătite nejustificat; − asigurarea, care facilitează recuperarea financiară a unor sume în cazul materializării unor riscuri; − planurile pentru situaţiile neprevăzute reprezintă un mijloc prin care o organizaţie îşi planifică şi asigură continuitatea în cazuri de criză, pe care nu le poate controla. o Instrumente de control directiv

51

respectiv sunt esenţiale atunci când se doreşte ca efectele unui anumit risc nedorit care s-ar putea materializa. echipamentele de protecţie pentru activităţile periculoase. Implementarea unor astfel de instrumente fiind ulterioară evenimentelor/riscurilor. − în general. Transferarea riscurilor Există riscuri pentru care cea mai bună soluţie este transferarea lor. Există situaţii în care organizaţiile nu pot să gestioneze direct riscurile şi în acest caz singura soluţie este elaborarea programelor pentru situaţii neprevăzute . care detectează unele mişcări realizate fară autorizaţie. − monitorizarea activităţilor de implementare care ne permit să detectăm anumite modalităţi practice pozitive care pot fi utilizate şi în alte proiecte. Această opţiune este benefică mai ales în cazul riscurilor financiare sau patrimoniale şi poate fi făcută printr-o asigurare sau prin plata unei terţe părţi care să găsească o altă modalitate de asumare a riscului29. să fie orientate într-o anumită direcţie tolerabilă de către organizaţie. − asigurarea pregătirii profesionale a personalului într-un domeniu special. fie pentru că o altă organizaţie este mai capabilă sau specializată în gestionarea unor astfel de riscuri. În acelaşi timp. 2004. În general. nu se pot transfera riscurile legate de reputaţie. c. Institutul Auditorilor Interni din Marea Britanie şi Irlanda. control. de regulă.spre exemplu 29 Guvernanţa corporativă şi managementul riscurilor. 52 . Exemple de instrumente de control detectiv: − activităţile de inventariere a stocurilor. care poate detecta unele tranzacţii neconforme sau neautorizate. Ediţia a II-a. astfel există şi riscuri netransferabile sau netransferabile integral. respectiv IT. se acceptă unele daune sau pierderi suferite. o Instrumente de control detectiv Scopul acestor instrumente este să identifice situaţiile nou rezultate nedorite care au avut loc. audit ş. − controlul reciproc şi încrucişat. Transferarea riscurilor se poate realiza fie prin reducerea expunerii la risc. Exemple de instrumente de control directiv: − instruirea şi deprinderea personalului cu anumite abilităţi.a. relaţiile cu terţe părţi cărora li s-au transferat riscuri trebuie gestionate cu mare atenţie de organizaţie pentru a se asigura succesul transferului.Aceste instrumente de control sunt concepute să asigure realizarea unui anumit rezultat. de brandul organizaţiei.

Spre exemplu: scăderea preţurilor la bunuri şi servicii care conduce la eliberarea de resurse ce pot fi realocate. Din practică. tratat sau transferat. dacă o investiţie mare este riscantă. Trebuie menţionat că această modalitate este caracteristică sectorului privat. e. se ştie că fiecare instrument de control implementat. care le va asigura continuitatea activităţilor în cazul în care acele riscuri s-ar concretiza. care vor fi puse în practică. d. Desigur că această opţiune poate avea o importanţă deosebită în gestionarea proiectelor dacă devine clar faptul că relaţia previzionată cost-beneficii este pusă în pericol. dacă sunt suficiente şi justifică eventuale cheltuieli cu acestea. care îi pot afecta. Spre exemplu. urmărim să atingem regula generală. riscul apare ca oportunitate. de retribuire a personalului sau ale condiţiilor specifice pentru care organizaţiile trebuie să-şi prevadă elemente de protecţie în vederea asumării sau neasumării unor riscuri şi asigurării continuării activităţii. se reevaluează instrumentele de control. respectiv instrumentele de control să ofere o asigurare rezonabilă pentru menţinerea riscurilor şi a pierderilor implicite în cadrul apetitului de risc programat. chiar dacă pentru unele activităţi sunt asociate riscuri însemnate.terorismul internaţional sau apariţia cutremurelor de pământ. Alte elemente care pot afecta funcţionarea organizaţiilor sunt chiar guvernul prin posibilitatea de implementare a unor constrângeri de natură economică. În situaţia conceperii unor instrumente de control. este însoţită de posibilitatea nedorită a plecării acestora din organizaţie. Spre exemplu: pregătirea unor specialişti o lungă perioadă de timp în străinătate. oferă chiar oportunităţi. deoarece nu există o altă modalitate de obţinere a rezultatelor aşteptate de public. deoarece în sectorul public opţiunea încetării activităţii este relativ redusă. Din aceste considerente este necesar ca organizaţiile să-şi analizeze mediul extern extins de risc şi să-şi stabilească şi strategia de gestionare a riscurilor. ştiind 53 . înseamnă costuri şi de aceea trebuie făcută o analiză în legătură cu riscurile pe care le controlează şi evaluează. Încetarea activităţilor Anumite riscuri pot fi eliminate sau menţinute în limite rezonabile numai prin reducerea activităţilor sau prin desfiinţarea acestora. În această situaţie există următoarele posibilităţi: − simultan cu reducerea evenimentelor. Beneficierea de pe urma oportunităţilor Această opţiune trebuie luată în considerare ori de câte ori un risc este tolerat. − existenţa unor circumstanţe care negenerând riscuri.

Tabelul nr.2-Roluri şi responsabilităţi în managementul riscurilor.că scopul controlului este să reducă riscurile sau să le elimine şi să le menţină în zona tolerabilităţii acceptate de organizaţie. În continuare prezentăm rolurile şi responsabilităţile ce revin angajaţilor în domeniul riscurilor30. pp. 27-28. Urmăresc cel puţin anual toate angajamentele privind managementul Phil Griffiths. Monitorizează continuu adecvarea şi eficienţa tuturor măsurilor şi raportează membrului lor din Comitetul de management al riscurilor. Gower Publishing Limited. Asigură că riscul este gestionat eficient în fiecare funcţiune din cardul strategiei convenite şi raportează trimestrial Comitetului de management al riscurilor. 2 – Roluri şi responsabilităţi în managementul riscurilor Grup Conducerea • • • • • • • • • 30 31 Comitetul de management al riscurilor (RMC)31 Managerii Roluri Aprobă strategia Comitetului de management al riscurilor. England. 1998. Identifică riscurile strategice care afectează organizaţia şi face recomandări conducerii privind modul în care acestea vor fi gestionate. Urmăresc anual angajamentele Comitetului de management al riscurilor. Identifică riscuri individuale care afectează activitatea lor. se asigură că acestea sunt înregistrate în registrul riscurilor şi că există măsuri de control potrivite pentru gestionarea acestor riscuri. Consideră riscul ca parte a tuturor deciziilor. în tabelul nr. Asigură gestionarea eficientă a riscurilor pe baza strategiei de management al riscului şi raportează conducerii anual. RMC – Risk Management Committee. 54 . Risk-Based Auditing.

de existenţa unui sistem de revedere a riscurilor cu o frecvenţă corespunzătoare şi de stabilirea unor mecanisme de avertizare a nivelelor superioare de management cu privire la evoluţia riscurilor sau apariţia altor riscuri neprevăzute. cel puţin anual. prin care este analizată activitatea managementului de linie cu 55 . care să menţină un nivel corespunzător de funcţionalitate procedurile operaţionale de lucru. De asemenea. Comitetului de management al riscurilor şi conducerii atunci când este necesar Sursa : M.riscului care influenţează activitatea lor. • Urmăresc adecvanţa şi eficienţa măsurilor de control în funcţiune. Vorniceanu. pentru a evalua persistenţa riscului. C. eventuale modificări ale impactului şi probabilităţii. procesul general de gestionare a riscurilor trebuie supus unor examinări periodice pentru a ne asigura de funcţionalitatea acestuia.Ghita. Iaşi. cu scopul raportării acestor evoluţii ale riscului care influenţează priorităţile şi furnizează informaţii privind eficacitatea controlului. În practică. Toţi angajaţii • Îşi efectuează sarcinile sub îndrumările oferite de gestiunea riscului incluzand conformitatea cu toate măsurile de control care au fost identificate. procesul de gestionare a riscurilor şi activitatea de analiză sau revizuire a riscurilor sunt două activităţi distincte care nu se substituie una alteia.Brezuleanu. • Fac recomandări managerilor. O. • echipe specializate de revizie şi asigurare a actualizării procesului general de administrare a riscurilor. Ct. către managementul superior. Iaţco. Guvernanţa corporativă şi auditul intern. pe lângă cele trimestriale şi semestriale. cel puţin anual. Editura Tipo Moldova. • Raportează pericolele/riscurile managerilor lor. 2009. Activitatea de supervizare a riscurilor este necesară pentru monitorizarea evoluţiei profilurilor riscurilor şi asigurarea că activitatea de administrare a riscurilor este corespunzătoare şi se realizează prin procese de revizie a riscurilor. raportarea managementului de linie responsabil cu administrarea riscurilor. care se realizează în scopul aprecierii păstrării profilului riscului la nivelul întregii organizaţii şi se efectuează de fiecare salariat în parte. apariţia unor riscuri noi. Analiza riscurilor se impune a se realiza periodic. cu privire la activităţile pe care le-au întreprins. pag 142. ca parte a planificării organizaţiei. Principalele instrumente şi tehnici utilizate în procesul de analiză a riscurilor sunt: • • autoevaluarea riscurilor. pentru a actualiza registrul riscurilor şi sistemul de control managerial. Auditul intern • Monitorizează dacă riscurile au fost identificate adecvat şi dacă au fost incluse în registrul riscurilor. M. la închiderea exerciţiului financiar.

Entităţile publice trebuie să se asigure de existenţa funcţiei de audit intern în conformitate cu reglementările în vigoare. care emite o opinie asupra procesului de gestionare a riscurilor la nivelul organizaţiei. Monitorul Oficial nr. luând în considerare că aceasta va furniza o asigurare independentă şi obiectivă asupra modului adecvat al gestionării riscurilor. această modalitate de organizare a comitetelor de risc nu exclude şi persoane non-executive în structura sa. stabilit ca un for al directorilor executivi. stabilit ca un comitet al Consiliului de Administraţie. art. • constituirea comitetelor de risc. entităţile publice. Totuşi. cu unele excepţii. pentru organizarea şi dezvoltarea proceselor de gestionare a riscurilor. controlului şi guvernanţei32. respectiv: − comitetul de risc. cu atribuţii privind monitorizarea riscurilor şi evoluţiei acestora. De asemenea. auditul intern nu poate reprezenta un sistem integrat de revizuire şi analiză a riscurilor ce trebuie pus în practică de către managementul general şi personalul cu sarcini executive în privinţa atingerii obiectivelor programate. care trebuie să furnizeze asigurări independente privind sistemul de administrare al riscurilor în cadrul organizaţiei. vor trebui să-şi constituie Comitetele de audit. În acest sens. în calitate de consultanţi interni. este important să precizăm faptul că. care au responsabilităţi în domeniul administrării riscurilor şi unde îşi împărtăşesc experienţe în vederea elaborării propriilor măsuri de gestionare a riscurilor şi a asigurării eficacităţii gestionării acestora. În această situaţie atribuţiile privind monitorizarea riscurilor şi procesul de gestionare al acestora rămâne la nivelul Comitetului de audit. − comitetul de risc. 953/2002 56 . ce rol se va atribui comitetelor şi modalitatea de organizare a acestora. atribuţii care altfel îi reveneau Comitetului de audit. 2.privire la responsabilităţile ce le revin în domeniul de activitate pe care îl coordonează în privinţa riscurilor şi sistemelor de control managerial. care trebuie să se stabilească de către conducere Consiliul de administraţie. în conformitate cu standardele de audit intern şi cu buna practică recunoscută în domeniu: • • auditul intern nu se poate substitui responsabilităţii pe care o are conducerea entităţii în problematica administrării riscurilor. format din membrii non-executivi. dar şi din membri non-executivi şi în care 32 Legea nr. formate din membri cu atribuţii executive. auditorii interni pot oferi consiliere managementului. 672/2002 privind auditul public intern. În cadrul entităţilor. luând în considerare viziunea amplă pe care o au asupra întregului portofoliu de activităţi care se derulează în cadrul organizaţiei.

Comitetul de audit nu trebuie el însuşi să administreze riscuri. Fiabilitatea informaţiilor financiar-contabile poate fi influenţată de diferiţi factori de risc de care auditorul trebuie să ţină seama pentru a obţine un echilibru între mijloacele pe care acesta le pune în aplicare şi gravitatea erorilor susceptibile să se producă. 2. În esenţă. chiar dacă întreprinderea nu se protejează. în concordanţă cu standardul de audit 400 „Evaluarea riscurilor şi controlul intern”. în conformitate cu prevederile de mai sus. care vor avea responsabilităţi bine definite privind procesul gestionării riscurilor.3. riscurile nu se concretizează întotdeauna în erori reale. respectiv: să se asigure că riscurile şi evoluţia acestora este monitorizată. deoarece nu doar un audit superficial ci şi aplicarea unor proceduri prea detaliate pot avea efecte negative asupra procesului de audit. riscul de audit trebuie evaluat foarte bine. să emită o opinie generală privind gestionarea riscurilor. reprezintă „riscul pe care auditorul îl atribuie unei opinii de audit neadecvate. sau să fie responsabil cu procesul de gestionare al acestora. Riscurile au probabilităţi variabile de a se concretiza. Pentru a-şi forma opinia cu privire la conturile anuale. să ofere o părere independentă privind funcţionalitatea procesului de gestionare a riscurilor şi gradul de asigurare corespunzător. Totuşi. după cum agentul economic se protejează sau nu faţă de riscurile teoretice. RISCUL DE AUDIT Riscul de audit. auditorul foloseşte anumite proceduri care îi permit să obţină un grad rezonabil de certitudine cu privire la bilanţul contabil 57 . atunci când situaţiile financiare conţin informaţii eronate semnificative”.preşedintele va fi membru non-executiv.

prin care anumite erori.al agentului economic. obiectivul principal al auditorului este de a proiecta şi implementa proceduri de audit care să-i permită reducerea riscului de audit la un nivel acceptabil. Deci.  Riscurile posibile – sunt acele riscuri potenţiale împotriva cărora agentul economic nu este înzestrat cu mijloacele necesare pentru a le anihila sau limita. risc de control şi risc de nedetectare şi poate fi stabilit atât în termeni cantitativi (în procente) cât şi în termeni calitativi (risc scăzut. Riscul de audit se manifestă prin componentele sale de bază: risc inerent. nici corectate de către agentul economic. Riscul final al auditorului este de a emite o opinie eronată. În general. încearcă să identifice riscurile posibile. ridicat sau foarte ridicat). teoretic. cu scopul de a-şi adapta controlul în consecinţă. ceea ce în practică. în a categorisi un raport de audit. moderat. „riscul de audit” este riscul de a exprima o opinie greşită. Chiar dacă experienţa practică evidenţiază o alegere frecventă a termenilor calitativi. 58 . auditorul va fi determinat să-şi extindă procedurile sale de control în scopul confirmării sau infirmării inerentelor dubii ale sale. pentru a evalua incidenţa erorilor care ar putea afecta conturile anuale. Auditorii. Cât timp astfel de mijloace nu sunt puse în aplicare există o foarte mare probabilitate ca erorile să se producă şi să nu fie nici detectate. aceste riscuri sunt comune tuturor agenţilor economici. aceasta înseamnă aproape întotdeauna că auditorul va greşi. standardele de audit propun modelul matematic de determinare a riscului de audit. elaborat de AICPA – formulă pe care o vom detalia în paragraful următor. sunt susceptibile de a se produce dacă nu este exercitat nici un control pentru a le împiedica sau pentru a depista şi corecta erorile care ar putea să rezulte. În mod simplist. Deşi există foarte multe riscuri de eroare. să nu fie descoperite. Această evaluare. Cu toate acestea. chiar semnificative. datorită limitelor inerente ale auditului există inevitabil un risc al inexactităţii. acestea nu au totuşi aceeaşi probabilitate de a se realiza. recunoscută de literatura de specialitate şi legislaţia în vigoare ca o etapă obligatorie în cadrul unei misiuni de audit. Documentaţia profesională şi experienţa permit să se cunoască riscurile potenţiale. adică în principal certificarea conturilor care comportă erori semnificative. În prezenţa oricărui indiciu care permite să se presupună existenţa unei fraude sau a unei erori care poate duce la inexactităţi semnificative. pe tot parcursul misiunii lor. în exercitarea misiunilor de audit putem delimita următoarele tipuri majore de riscuri:  Riscuri potenţiale – sunt riscuri care. nu se realizează cu ajutorul unei metode unice şi riguroase.

iar în practică 5% estre considerat ca fiind acceptabil. De cele mai multe ori atacată de practicieni cu care am discutat. astfel încât valorile sale sunt cuprinse între 0 şi 1. eroarea nu a fost detectată de sistemul intern de control al clientului şansa de a se întâmpla acest lucru este cunoscută sub denumirea de risc de control (RC). modul de calcul pe care îl supunem atenţiei poate deveni deosebit de util mai ales în cazul agenţilor economici de talie mare. În mod normal acesta va fi destul de scăzut. Pentru ca un risc să se declanşeze. În scopul aplicării în practică a acestei formule trebuie să avem în vedere că nu toate elementele formulei se află la îndemâna auditorului. aceste riscuri există independent de activitatea de audit. dar ele pot fi evaluate şi determină proiectarea procedurilor de fond care vor menţine riscul de detecţie la un nivel acceptabil. trebuie să existe o eroare semnificativă în înregistrările contabile sau în situaţiile financiare. Numai în cazul în care toate aceste trei condiţii sunt îndeplinite simultan auditorul se va afla în situaţia de a exprima o opinie eronată şi riscul de audit se va materializa. şi considerând-o doar un mod de a pune punctul pe „i”. care nu a fost corectată înainte de depunerea la organele îndreptăţite şi la care auditorul nu face referire în raportul de audit. şansa de a se întâmpla acest lucru este cunoscută sub denumirea de risc de nedetectare (RN). poate fi folosită cu mult succes în practica auditării.  în al treilea rând. ca fiind prea idealistă. Această situaţie poate să survină numai în cazul în care trei lucruri s-au întâmplat în succesiune:  în primul rând s-a produs o eroare semnificativă.În ceea ce urmează vom încerca să propunem o posibilă modalitate de cuantificare a „riscului de audit” cu ajutorul unei formule matematice. auditorul nu a descoperit eroarea în cursul testărilor sau a procedurilor sale de control analitic. Deşi în aparenţă simplist. poate şi cu ajutorul unor ameliorări. 59 . rămânem la părerea că aceasta. Riscul inerent şi riscul de control nu pot fi controlate de auditor.  în al doilea rând. Putem astfel afirma că riscul de audit (RA) reprezintă produsul dintre riscul inerent (RI). Riscul inerent şi riscul de control sunt intercorelate iar o evaluare separată a acestora poate conduce la o apreciere necorespunzătoare a riscului de audit. El poate să le evalueze. în speţă acesta nu poate acţiona în nici un fel asupra riscului inerent şi a riscului de control. Auditorul poate totuşi să decidă care va fi riscul de audit pe care şi-l asumă. dar nu poate să le modifice. riscul de control (RC) şi riscul de nedetectare (RN): RA = RI x RC x RN Riscul maxim poate lua valoarea 1. şansa de a se întâmpla acest lucru este cunoscută sub denumirea de risc inerent (RI).

6. Cei mai mulţi auditori privesc Riscul Inerent ca fiind maxim (adică egal cu 1).  tipul de industrie unde clientul îşi desfăşoară activitatea (de exemplu. fiecare pasiv. Factorii care ar trebui luaţi în calcul atunci când trebuie cuantificat Riscul Inerent. ar include:  poziţia financiară a agentului economic auditat. Cuantificarea Riscului Inerent este însă mult mai dificil de realizat. Riscul de nedetectare. Componentele riscului de audit Risc de control Risc inerent Risc de nedetectare Risc inerent general Risc inerent specific Risc din sondaj Risc provenit din afara sondajului Risc de Management Risc Contabil Risc de Afaceri Risc de Audit 60 . cuprinde la rândul său: • riscul provenit din folosirea tehnicilor statistice (riscul de eşantionare). în practică acest lucru aproape că nu este posibil. care corespunde posibilităţii ca auditorul să nu utilizeze procedurile de audit cele mai adecvate sau să nu aplice corect o anumită procedură de audit şi.Teoretic. în cazul în care acestea ar fi în legătură directă cu rezultatele. Risc riscului O sinteză grafică a componentelorde audit de audit este realizată în figura 6: (general) Fig. singurul risc controlat de auditor – direct legat de procedurile de fond aplicate de acesta. Pentru a elimina însă riscul. auditorul trebuie să verifice toate tranzacţiile. nu în ultimul rând. industriile care utilizează un înalt grad de tehnicitate generează niveluri înalte de risc). fiecare active. gradul de presiune asupra agentului economic auditat sau asupra personalului acestuia de a produce rezultate sau mărimea remuneraţiei managementului sau a personalului. deşi prudent de altfel. statistica nu deţine calitatea exprimării fidele a caracteristicilor populaţiei din car a fost extras eşantionul. Desigur. • riscul provenit din afara sondajului. interpretarea greşită a rezultatelor obţinute.   istoria clientului şi experienţa auditorului cu acesta în trecut. auditorul poate reduse riscul de nedetectare oricât de mult doreşte. minimalizarea formulei prezentate. dar acest lucru ar însemna.

şi gradul de pierdere asumat şi acceptat de operatorul evenimentului. dacă riscul se materializează. Impactul reprezintă o evaluare a efectului riscului asupra obiectivului. Riscul rezidual este expunerea la un risc specific după ce s-a luat în considerare măsura luată pentru gestionarea sa.Anda Gheorghiu REZUMAT Riscul este un eveniment nedorit. Probabilitatea reprezintǎ o evaluare a eventualităţii unei rezultat specific. în timpul solicitat.Sursa: Conf. în timp ce incertitudinea reprezintǎ probabilitatea ca un anumit eveniment sǎ aparǎ şi sǎ perturbe o activitate sau o acţiune.univ. cele de risc inerent şi de risc rezidual. 61 . b) Impactul acestei apariţii (mǎrimea riscului). Riscul are douǎ componente principale. Teoria riscurilor mai defineşte douǎ noţiuni. Riscurile nu pot fi total evitate.dr. neputând fi acoperite. pentru un eveniment dat: a) Probabilitatea de apariţie a evenimentului. Riscul inerent este expunerea la un risc specific fără a se lua în considerare nici o măsură pentru gestionarea sau reducerea acestuia. anumite riscuri. la costul stabilit. Riscul reprezintǎ totodatǎ. care conduce la neîndeplinirea (parţiala sau totalǎ) a scopului proiectului. presupunând că măsura este eficientă. la nivelul cantitativ cerut. numite “reziduale” sunt imprevizibile.

 riscuri operaţionale. Auditorii interni trebuie să fie primii profesionişti din cadrul organizaţiilor care înţeleg şi conştientizează riscul şi importanţa gestionării acestuia. să organizeze sistemul de administrare a riscurilor şi să monitorizeze evoluţia acestora. cum ar fi: neformalizarea procedurilor. mai este introdusǎ şi noţiunea de risc de control. auditul intern nu îşi mai concentrează atenţia pe control. fiind compus din: riscul inerent. ci pe riscuri. arhivare necorespunzătoare a documentelor justificative. Conducerea organizaţiei este aceea care trebuie să identifice riscurile. moderat. 62 . insuficienta organizare a resurselor umane. Implementarea unui sistem de management al riscurilor contribuie la îmbunătăţirea performanţelor organizaţiilor. pe care o realizează în conformitate cu standardele lor profesionale. Astăzi. ridicat sau foarte ridicat).În audit. risc de control şi risc de nedetectare şi poate fi stabilit atât în termeni cantitativi (în procente) cât şi în termeni calitativi (risc scăzut. cum ar fi: plăţi nesecurizate. nedetectarea operaţiilor cu risc alte riscuri. lipsa unor responsabilităţi precise.  riscuri financiare. Riscul de audit reprezintă posibilitatea ca erori semnificative să fie prezente în situaţiile financiare şi ca aceste erori să nu fie detectate de sistemul de control intern al clientului şi de procedurile de audit.  manageriale etc. documentaţia insuficientă sau neactualizată. măsurabile sau nemăsurabile. adicǎ riscul ca o greşealǎ materialǎ sǎ nu fie prevenitǎ sau detectatǎ la timp de sistemul de control intern. în vederea oferirii unor servicii performante pentru management. şi. lipsa unui control asupra operaţiilor cu risc ridicat. Riscurile se pot clasifica astfel:  riscuri de organizare. mai mult. cum ar fi: neînregistrarea în evidenţele contabile. Riscul inerent este riscul ca o eroare materială să se producă şi reprezintă totalitatea riscurilor care planează asupra organizaţiei şi poate fi constituit din riscuri interne sau externe. financiar. riscul de control. Riscul de audit se manifestă prin componentele sale de bază: risc inerent. cum ar fi cele generate de schimbările legislative. cât şi a controlului intern. Evaluarea riscurilor este o preocupare atât a auditorilor interni. pe modul în care se implică managementul general în administrarea riscurilor. riscul de nedetectare nelegat de eşantionare şi pe cel legat de eşantionare. structurale.

4. ÎNTREBĂRILE DE CONTROL 1. Ce este riscul de control? 3. Daţi exemple de riscuri operaţionale. respectiv riscul ca o eroare materială să nu fie depistată. riscul de control (RC) şi riscul de nedetectare (RN): RA = RI x RC x RN Riscul inerent şi riscul de control nu pot fi controlate de auditor. nici de control. aceste riscuri există independent de activitatea de audit. Explicaţi ce reprezintǎ riscul inerent şi de riscul rezidual. sǎ stabiliţi principalele metode de control ale riscului. 2. respectiv în limitele apetitului de risc stabilit de consiliul de administraţie. dar ele pot fi evaluate şi determină proiectarea procedurilor de fond care vor menţine riscul de detecţie la un nivel acceptabil. 2. 5. Riscul de audit (RA) reprezintă produsul dintre riscul inerent (RI). Care sunt componentele riscului de audit? 4. de control şi de nedetectare aţi depistat? 63 . care practic rămâne oricât control intern şi audit intern s-ar desfăşura în cadrul organizaţiei este riscul de nedetectare. nici de auditorii interni sau externi. Riscul de audit. Riscul de control este strâns legat de mediul de control în care funcţionează organizaţia. care pot să apară şi care rămân oricât control s-ar efectua. Care este rolul auditorului intern în procesul de management al riscurilor? TEMA DE CONTROL Alegeţi o organizaţie (societate comercialǎ sau instituţie publicǎ) şi încercaţi sǎ definiţi identificaţi principalele categorii de riscuri. În practică riscurile de audit sunt riscuri reziduale care mai pot apărea chiar şi după activitatea de monitorizare a riscurilor. care trebuie astfel concepute încât să aducă riscurile şi să le menţină la nivelul tolerabilităţii. dar şi de activităţile de control implementate. Ce riscuri inerente. Riscul inerent şi riscul de control sunt intercorelate iar o evaluare separată a acestora poate conduce la o apreciere necorespunzătoare a riscului de audit.Riscul de control este riscul ca sistemul de control intern al entităţii să nu împiedice sau să nu corecteze în totalitate efectele riscurilor inerente.

atitudinea faţǎ de risc a managementului şi controlul financiar preventiv e. controalele ex-ante şi ex-post.2. criteriile utilizate pentru masurarea probabilitatii de aparitie a riscului sunt aprecierea vulnerabilitatii entitǎţii şi a controlului intern. riscul inerent şi riscul de control. riscul inerent. neformalizarea procedurilor. 2. riscurile de neperformanţǎ şi cele de sistem. 64 . b. c. Riscul de audit reprezintǎ produsul dintre: a. masurarea riscurilor depinde de probabilitatea de aparitie şi de gravitatea consecintelor evenimentului . c. masurarea riscurilor depine de persoana care le calculeaza. formalizarea şi neformalizarea procedurilor c. lipsa unor responsabilităţi precise. impactul şi probabilitatea apariţiei riscului d.5. d. c. financiare şi reputaţionale. e. documentaţia insuficientă sau neactualizată. apetitul de risc şi mǎsurile de control b. riscul de control şi riscul de nedetectare. riscurile tehnologice. 4. riscurile operaţionale şi riscurile financiare. Matricea simplǎ a tolerabilitǎţii riscului cuprinde urmatoarele componente: a. medie. 3. e. 2 1. mare . masurarea riscurilor utilizeaza drept instrumente de masurare criteriile de apreciere. TEST DE AUTOEVALUARE NR. insuficienta organizare a resurselor umane. Care din afirmatiile de mai jos nu corespunde realitatii : a. d. plăţi nesecurizate. e. probabilitatea de aparitie a riscului este exprimata pe o scara de valori pe trei nivele :mica. Care din urmǎtoarele elemente nu reprezintǎ riscuri de organizare: a. d. b. b.

Economie. Monitorul Oficial nr. Gavrilǎ I.. Perspectives on Strategic Risk Management. England. Bucuresti. Faisal F. Editura Victor. Guvernanţa corporativă şi auditul intern. 2009 Griffiths. The Atrium..Brezuleanu. Spencer. Risk-Based Auditing. Monitorul Oficial nr. Southern Gate. Phil. “Corporate Risk Management” Second edition. Chichester. Iaşi. C. Anda „Managementul riscului la pătrunderea pe piaţa internaţională”.. West Sussex PO 198 SQ. The Essential Handbook of Internal Auditing. 1389/2009. Monitorul Oficial nr.2. Tony. Guvernanţa corporativă şi managementul riscurilor. Popescu C. 946/2005. John Wiley & Sons Ltd. H. 2005 Institutul Auditorilor Interni din Marea Britanie şi Irlanda. Bucureşti. Editura Tipo Moldova. 21-22. 2009 Merna. Gower Publishing Limited. M.O. 953/2002 OMFP nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. Anglia. pp. Copenhagen Business School Press.6. 130 bis/2003 65 . 2. Vorniceanu. Ediţia a II-a. BIBLIOGRAFIA SPECIFICĂ UNITĂTII DE ÎNVĂTARE NR. 2004 OMFP nr. Al-Thani. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern. 2001 Gheorghiu.Ghita. art.'de modificare şi completare a OMFP nr. Ct.. K. 2006 Ciucur D. Editura Economicǎ. 2008 Pickett. M. England. 771/2009 Legea nr. Editura John Wiley and Sons Ltd. Iaţco. 672/2002 privind auditul public intern. 2005. Danemarca. cuprinzând standardele de management şi control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial şi OMFP nr. 2 Andersen Torben Juul.

METODOLOGIA MISIUNII DE AUDIT INTERN Timpul mediu necesar pentru studiu: 8 ore Competenţele specifice unităţii de învăţare: la sfarşitul parcurgerii unităţii de învăţare. 66 . atat în entitǎţi private. cat şi în entitǎţi publice. ce cuprinde un raport de audit intern şi care este însemnǎtatea sa.UNITATEA DE ÎNVĂTARE NR. -sǎ cunoascǎ modul în care se deruleazǎ o misiune de audit intern. 3 ORGANIZAREA AUDITULUI INTERN ÎN ROMANIA. studenţii trebuie: -sǎ cunoascǎ modul în care este organizatǎ funcţia de audit intern în Romania.

Ghid procedural 3. regii autonome. Odată cu aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate şi auditarea situaţiilor financiare. Ordinul ministrului finanţelor nr. prin aplicarea directivelor europene. ORGANIZAREA AUDITULUI INTERN LA ENTITĂŢI PRIVATE ÎN ROMANIA Până în anul 1999 în România nu exista nici o reglementare cu privire la auditul intern. auditul intern a fost reglementat pentru prima dată după anul 1989. 480 din 02. 67 .1. Organizarea auditului intern la entităţi private în Romania 2. această activitate nefăcând parte din cultura organizaţională. prin Ordinul ministrului finanţelor nr. Intervenţia la faţa locului (munca de teren) 5. MO nr.10. Auditul intern la entităţi publice în Romania 3. Raportul de audit public intern şi urmărirea recomandărilor 6.2000. auditul intern era obligatoriu începând cu exerciţiul financiar al anului 2001. pentru următoarele entităţi ale căror situaţii financiare erau supuse auditului financiar: • • • 33 companii şi societăţi naţionale. societăţi comerciale. păstrarea şi arhivarea dosarelor de audit public intern. 1267/2000. Schema generală privind derularea misiunii de audit public intern şi pregătirea misiunii de audit public intern 4. Conform documentului citat. 1267 din 21.09.2000 pentru aprobarea Normelor minimale de audit intern. revizuirea. Dosarele de audit public intern.Cuprinsul unităț íi de învăț are : 1. care aprobă Normele minimale de audit intern33.

În cazul societăţilor comerciale era vorba de întreprinderile mari şi foarte mari care îndeplineau 2 din cele 3 criterii de mărime (cifră de afaceri. 1267/2000 lăsa la latitudinea întreprinderilor modul de organizare a auditului intern. programele şi managementul acestuia. În ceea ce priveşte întreprinderile mici şi mijlocii. 94/2001. d) protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel. cu excepţia situaţiei în care optau pentru auditarea situaţiilor financiare. Conform celor 3 acte normative. În realitate la nivelul entităţilor s-a manifestat dezinteres în ceea ce priveşte elaborarea unor reguli sau norme interne privind auditul intern. O altă normă legislativă care priveşte auditul intern este OUG nr. ele urmând a beneficia de sprijinul auditorilor externi.2002 şi Ordonanţa Guvernului nr. inclusiv microîntreprinderile. controlului şi proceselor de conducere a acestuia. Auditul intern are următoarele obiective: a) verificarea conformităţii activităţilor din entitatea economică auditată cu politicile. auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii economice în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului. acestea nu erau obligate la organizarea activităţii de audit intern.08. societăţi de asigurare şi reasigurare.• • • • bănci. modificată şi completată prin Legea nr. c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din entitatea economică.2002. entităţile s-au conformat treptat şi au organizat compartimentele de audit intern iar în băncile comerciale. caz în care trebuiau să respecte reglementările privind auditul intern.03. 133/19. societăţi de valori mobiliare. Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) a asimilat integral Standardele Internaţionale de Audit Intern şi a elaborat norme de audit intern sub forma 68 . Activitatea de audit intern se exercita în cadrul entităţii de către persoane din interiorul sau exteriorul entităţii. număr de salariaţi) stabilite prin Ordinul MFP nr. 75/ 1999. b) evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficienţei activităţii economice. valoarea activelor. privind activitatea de audit financiar. la presiunea Băncii Naţionale a României s-au elaborat primele manuale de audit intern. Cu toate neajunsurile inerente oricărui început. alte societăţi care operează pe piaţa de capital. Ordinul MF nr. 67/29.

Astfel. care face parte din aparatul executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România. auditorii interni erau obligaţi să respecte cele două documente. în principal. e. Departamentul de audit intern are. b. colaborarea cu societăţile interne şi internaţionale de audit financiar şi audit intern în vederea perfecţionării cadrului de lucru din domeniul Auditului Intern. precum şi a modalităţilor practice de aplicare. alte atribuţii stabilite de Consiliul şi Biroul Permanent ale Camerei Auditorilor Financiari din România. Audit intern. Ghiţă. h. c) Norme de Implementare:  de Asigurare  de Consultanţă 34 M. iar CAFR avea sarcina de a verifica şi monitoriza respectarea standardelor şi normelor profesionale de audit intern34. f. 69 . a) Norme de Calificare. inclusiv Cadrul General al Standardelor Internaţionale de Audit Intern. g. asigurarea dezvoltării relaţiilor internaţionale şi consolidarea acestora în domeniul Auditului Intern. 2004. Cadrul General al Standardelor de Audit Intern se compune din: A. precum şi respectarea Standardelor şi Normelor Profesionale de Audit Intern. Editura Economica. elaborate şi aplicate de Institutul Auditorilor Interni. Standarde de Audit Intern care cuprind: a) Codul Deontologic.11. b) Norme de Funcţionare. 36 din 30. actualizarea şi publicarea Cadrului Generalal Standardelor Internaţionale de Audit Intern. Prin această hotărâre care intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2005. asimilarea. denumite Standarde de Audit Intern. asimilarea. denumit Cadrul General al Standardelor de Audit Intern. Tot CAFR prin Hotărârea nr. coordonarea şi monitorizarea activităţii de Audit Intern. au fost asimilate Standardele Internaţionale de Audit Intern. Bucureşti. colaborarea cu celelalte departamente ale Camerei Auditorilor Financiari din România în ceea ce priveşte pregătirea profesională a auditorilor interni membri ai CAFR.2004 a aprobat înfiinţarea Departamentului de audit intern.normelor de calificare şi a celor de funcţionare. actualizarea şi publicarea Standardelor Internaţionale de Audit Intern. următoarele atribuţii: a. c. elaborarea şi publicarea Normelor Profesionale de Audit Intern. prin Hotărârea CAFR nr.11. d.2004. ediţia 2004. 35 din 30.

La societăţile comerciale ale căror situaţii financiare anuale nu sunt supuse. Legea nr.  Planul de Audit Intern. 70 . 441/2009 completează Legea nr.  să verifice dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. c) Ghiduri Profesionale. sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.B.  Manualul de Audit Intern.2009.12. registrul obligaţiunilor.  să verifice dacă situaţiile financiare sunt întocmite legal. adunarea generală ordinară a acţionarilor va hotărî contractarea auditului financiar sau numirea cenzorilor. fie ca urmare a legii sau deciziei acţionarilor. registrul deliberărilor şi constatărilor efectuate de cenzori sau auditori interni) sunt ţinute regulat şi respectă cerinţele legale. preia şi ea obligativitatea auditul intern pentru societăţile comerciale ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse auditului financiar. Norme Minimale de Audit Intern:  Carta de Audit Intern. auditului financiar. auditorii interni vor aduce la cunoştinţa membrilor consiliului de administraţie neregulile descoperite în şi încălcarea dispoziţiilor legale. iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoştinţa adunării generale. 441/200935. din 13. MO nr. registrul acţionarilor.  să verifice dacă registrele societăţii (registrul acţionarilor. 441/2009. registrul şedinţelor şi deliberărilor consiliului de administraţie.  Dosarele de Audit Intern. Modalitatea şi procedura de raportare a auditorilor interni vor fi stabilite prin actul constitutiv.  Documentele de Lucru. Norme Profesionale care cuprind: a) b) Modalităţi Practice de Aplicare. 31/1990 privind societăţile comerciale. Principalele atribuţii ale auditorilor interni conform Legii nr. În exercitarea atribuţiilor. potrivit legii. 35 Legea nr. care modifică şi completează Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. sunt următoarele:  să supravegheze gestiunea societăţii. după caz.

71 . 36 Ana Morariu. Serviciile de consultanţă implică în general două părţi: a) persoana sau grupul care oferă recomandarea (auditorul intern). iar în cazul în care sunt confirmate. Ca urmare a Legii nr. situaţie în care aceasta se va desfăşura pe baze contractuale. Gh. activitatea de audit intern poate fi organizată într-un compartiment distinct. sistemul sau problema în cauză proprietarul procesului. Bucureşti. b) persoana sau grupul care caută şi primeşte recomandări (clientul misiunii). şi sunt efectuate în general la cererea de misiune specifică a unui client. asimilate de CAFR ca norme naţionale de audit intern. 441 /2009. în misiunile de asigurare sunt implicate trei părţi: a) persoana sau grupul implicat direct în procesul. F. Serviciile de asigurare implică obiectivul auditorului intern de a evalua probele pentru a oferi o opinie independentă sau concluzii cu privire la un proces. Hotărârea nr. Dacă reclamaţia este făcută de acţionari reprezentând.04. auditorii interni sunt obligaţi să verifice faptele reclamate. În acest caz. b) persoana sau grupul care face evaluarea (auditorul intern). sau poate fi externalizată. 27. 88/ din 19. b) Proceduri privind cadrul general de desfăşurare a misiunilor de audit intern. Stoian. Forma şi scopul misiunii de consultanţă fac subiectul acordului cu misiunea clientului36. Acestea se compun din: a) Standardele de audit intern elaborate şi publicate de Institutul Auditorilor Interni (IIA). pag.2010 pentru aprobarea Normelor de audit intern. acestea vor fi consemnate într-un raport ce va fi comunicat consiliului de administraţie şi pus la dispoziţie adunării generale a acţionarilor. a elaborat Hotărârea nr. care a modificat Legea nr. 88/2010 prevede 2 activităţi pe care le realizează auditorii interni: servicii de asigurare şi servicii de consultanţă. Editura Universitară. 31/1990 privind societăţile comerciale. Suciu. dacă actul constitutiv prevede astfel. cel puţin 5% din capitalul social ori o cotă mai mică. respectiv consiliul de supraveghere. un sistem sau alte subiecte. În general. Audit intern şi guvernanţă corporativă. c) persoana sau grupul care foloseşte evaluarea (utilizatorul). individual sau împreună.Orice acţionar are dreptul să reclame auditorilor interni faptele despre care cred că trebuie verificate. Forma şi scopul misiunii de asigurare sunt determinate de către auditorul intern. auditorii interni le vor avea în vedere la întocmirea raportului către consiliul de administraţie. Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR). Conform acestei hotărâri. Serviciile de consultanţă sunt recomandări de formă. în structura organizatorică a entităţii economice. 2011.

Procedurile privind cadrul general de desfăşurare a misiunilor de audit intern pentru societăţile comerciale sunt următoarele37 : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Procedura plan de audit intern Procedura ordin de misiune Procedura ordin de serviciu Procedura notificarea privind declanşarea misiunii de audit intern Procedura colectarea şi prelucrarea informaţiilor Procedura identificarea şi analiza riscurilor Procedura elaborarea programului misiunii de audit Procedura şedinţei de deschidere Procedura colectarea probelor de audit Procedura revizuirea documentelor de lucru Procedura elaborarea proiectului de raport de audit intern Procedura transmiterea proiectului de raport de audit intern Procedura reuniunea de conciliere Procedura monitorizarea misiunii Procedura difuzarea raportului de audit intern Procedura monitorizarea implementării recomandărilor.

3.2. AUDITUL INTERN LA ENTITĂŢI PUBLICE ÎN ROMANIA
Legea nr. 672/200238 privind auditul public intern, defineşte la articolul 2, activitatea de audit intern ca fiind „activitatea funcţional independentă şi obiectivă, de asigurare şi consiliere, concepută să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile entităţii publice; ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului, controlului şi proceselor de guvernantă". Analizând această definiţie putem stabili câteva trăsături caracteristice auditului public intern, şi anume: a) Auditul public intern este o activitate desfăşurată în cadrul entităţilor publice39. Fiind o activitate desfăşurată la nivelul sectorului administraţie publice, aceasta este reglementată pe baza legilor şi normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Normele
37 38

Hotărârea nr. 88 a Camerei Auditorilor Financiari din România. Legea 672/19.12.2002 privind auditul public intern, MO 953 din 24.12.2002. 39 Entităţile publice cuprind autorităţile publice, instituţiile publice, companiile/societăţile naţionale, regiile autonome, societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar.

72

elaborate au un caracter general, fiecare sector de activitate având obligaţia să-şi elaboreze norme proprii în funcţie de specificul activităţii. b) Auditul public intern este o activitate independentă. Activitatea de audit trebuie să fie independentă, iar auditorii interni trebuie să fie obiectivi în realizarea sarcinilor lor. Aceste trăsături reies din standardele elaborate de I.I.A. şi se referă la independenţa organizaţională (auditorul intern raportează la cel mai înalt nivel de conducere al entităţii). Această activitate este asigurată de persoane care au calitatea de angajaţi ai instituţiei la care efectuează auditul, însă pentru a li se asigura independenţa, aceştia sunt organizaţi la nivelul unui serviciu funcţional aflat în subordinea directă a conducătorului instituţiei publice, iar angajarea sau destituirea acestor persoane se face numai cu acordul şefului compartimentului de audit de la instituţia superioară sau aflată în coordonare. c) Auditul public intern este o activitate obiectivă. Obiectivitatea acestei activităţi decurge din faptul că auditorul este o persoană cu un înalt grad de pregătire profesională şi calitatea de auditor îi conferă un grad sporit de independenţă faţă de conducerea instituţiei. În sprijinul obiectivitătii activităţii vine şi Norma de audit intern nr. 1120 - „Obiectivitatea individuală", care arată că „auditorii interni trebuie să aibă o atitudine imparţială şi neinfluenţată şi să evite conflictele de interese"40. Auditorii interni trebuie să evite să evalueze anumite operaţiuni de care au fost responsabili în trecut. Obiectivitatea unui auditor este considerată a fi afectată atunci când acesta realizează o misiune de asigurare pentru o activitate pentru care a fost responsabil în cursul anului precedent. d) Auditul public intern dă asigurări şi consiliere conducerii. Această trăsătură decurge din faptul că auditorii interni dau dovadă de obiectivitate profesională, colectând, evaluând şi comunicând informaţii legate de activitatea sau procesul examinat. Activitatea de audit intern are ca scop principal informarea managerului în vederea administrării mai eficiente a activităţii entităţii. Auditorul are un rol de consiliere, acesta informând responsabilii departamentelor şi conducătorul unităţii de deficienţele constatate în diversele activităţi auditate în scopul corectării acestor deficienţe. Deci auditorul intern are rolul de a consilia, a asista sau a recomanda şi în nici un caz de a folosi măsuri coercitive în vederea remedierii deficienţelor.

3.3. SCHEMA GENERALĂ PRIVIND DERULAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN

40

Norme profesionale ale auditului intern, Ministerul Finanţelor Publice şi Institut de 1'Audit Interne (IFACI).

73

Acest subcapitol prezintă metodele şi instrumentele utilizate în derularea unei misiuni de audit intern şi descrie procedurile şi modelele standard ale documentelor utilizate. Misiunile de audit intern pentru societati comerciale, desfasurate de auditorii interni membri ai Camerei Auditorilor Financiari se desfasoarǎ dupǎ un schema foarte asemanatoare celei descrise în cele ce urmeazǎ, dar, dat fiind caracterul foarte strict reglementat al auditului intern în sistemul public, am preferat ca în acest curs sa prezentam derularea acesteia din urma, aşa cum rezultǎ din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern şi normele sale de aplicare. Graficul prezentat mai jos oferă o viziune globală asupra procesului de audit public intern. În partea stângă a graficului sunt prezentate etapele procesului de audit public intern, cu referire la procedurile de urmat, iar în partea dreaptă rezultatele obţinute cu referire la documentele corespunzătoare.

Fig.7. Derularea misiunii de audit public intern

74

ro/static/10/Mfp/audit/norme_generale.mfinante.pdf 75 .Sursa http://discutii.

a tehnicilor sale de lucru şi a diferitelor nivele de administrare.Colectarea informaţiilor În această etapă auditorii interni solicită şi colectează informaţii cu caracter general despre entitatea/structura auditată. 3.Colectarea şi prelucrarea informaţiilor 3. 3. În acest sens fiecare auditor intern trebuie să întocmească o declaraţie de independenţă.3.Prelucrarea informaţiilor Prelucrarea informaţiilor constă în: 76 . precum şi despre faptul că pe parcursul misiunii vor avea loc intervenţii la faţa locului al căror program va fi stabilit ulterior. b)cunoaşterea organizării entităţii/structurii auditate.3. 3.3.4.3. 3. durata acesteia.Declaraţia de independenta Independenţa auditorilor interni selectaţi pentru realizarea unei misiuni de audit public intern.1. Aceste informaţii trebuie să fie pertinente şi utile pentru a atinge următoarele scopuri: a)identificarea principalelor elemente ale contextului instituţional şi socio-economic în care entitatea/structura auditată îşi desfăşoară activitatea.3. e)identificarea informaţiilor probante necesare pentru atingerea obiectivelor controlului şi selecţionării tehnicilor de investigare adecvate. c)identificarea punctelor cheie ale funcţionării entităţii/structurii auditate şi ale sistemelor sale de control.3. de comun acord. pe baza planului anual de audit public intern aprobat de conducătorul entităţii publice.Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern Compartimentul de audit public intern notifică entitatea/structura auditată cu 15 zile înainte de declanşarea misiunii de audit public intern. astfel încât aceştia să poată demara misiunea de audit.3.3.Ordinul de serviciu Ordinul de serviciu se întocmeşte de şeful compartimentului de audit public intern. conform organigramei. d)identificarea şi evaluarea riscurilor cu incidenţă semnificativă.3. pentru o evaluare prealabilă a punctelor tari şi slabe.3. despre scopul.2. Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de intervenţie dat de către compartimentul de audit public intern. Ordinul de serviciu repartizează sarcinile de serviciu auditorilor interni. principalele obiective.3.4. trebuie declarată.

Obiectul auditabil Obiectul auditabil reprezintă activitatea elementară a domeniului auditat. ale cărei caracteristici pot fi definite teoretic şi comparate cu realitatea practică. acţiune. b)definirea pentru fiecare operaţiune în parte a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească din punct de vedere al controalelor specifice şi al riscurilor aferente (ce trebuie să fie evitate). insuficienta organizare a resurselor umane. d)analiza rezultatelor controalelor precedente.3.3.3.5.5.3.Lista centralizatoare a obiectelor auditabile Lista centralizatoare a obiectelor auditabile.Analiza riscurilor 3. 3. circuitul documentelor). c)analiza factorilor susceptibili de a împiedica buna desfăşurare a misiunii de audit public intern. e)analiza informaţiilor externe referitoare la entitatea/structura auditată.1.Definirea riscului Riscul reprezintă orice eveniment. situaţie sau comportament cu impact nefavorabil asupra capacităţii entităţii publice de a realiza obiectivele. documentaţia insuficientă.3. c)determinarea modalităţilor de funcţionare necesare pentru ca entitatea să atingă obiectivul şi să elimine riscul. definite sub aspectele caracteristicilor specifice şi ale riscurilor asociate.3. fişe ale posturilor. b)analiza cadrului normativ ce reglementează activitatea entităţii/structurii auditate.Etapele identificării obiectelor auditabile Identificarea obiectelor auditabile se realizează în 3 etape: a)detalierea fiecărei activităţi în operaţii succesive descriind procesul de la realizarea acestei activităţi până la înregistrarea ei (circuitul auditului).6. neactualizată.3. constituie suportul analizei riscurilor. 77 .6. 3. regulamente de funcţionare.Identificarea obiectelor auditabile 3.1.6.1.1. 3.5. 3.a)analiza structurii/entităţii auditate şi activităţii sale (organigrama.Categorii de riscuri Categorii de riscuri: a)Riscuri de organizare (neformalizarea procedurilor): lipsa unor responsabilităţi precise.2.3.5. 3.

criteriile de apreciere. 3. cuantificarea şi împărţirea lor pe clase de risc. lipsa unui control asupra operaţiilor cu risc ridicat.6. care are drept scopuri: a)să identifice pericolele din entitatea/structura auditată. 3.Componentele riscului Componentele riscului sunt: . 3. cu incidenţă asupra operaţiilor financiare.probabilitatea de apariţie.4.3.2. respectiv a riscurilor. structurale. elimina sau minimiza pericolele. d)Riscuri generate de schimbările legislative.3.6.3.Măsurarea probabilităţii Criteriile utilizate pentru măsurarea probabilităţii de apariţie a riscului sunt: a)aprecierea vulnerabilităţii entităţii. b)să identifice dacă controalele interne sau procedurile entităţii/structurii auditate pot preveni. a procedurilor de control intern. 3.Scopul analizei riscurilor Analiza riscului reprezintă o etapă majoră în procesul de audit public intern.6.1. c)Riscuri financiare: plăţi nesecurizate.6. c)verificarea existenţei controalelor interne.Măsurarea riscurilor Măsurarea riscurilor depinde de probabilitatea de apariţie a riscului şi de gravitatea consecinţelor evenimentului. 78 . manageriale etc.4. de eroare semnificativa a activităţilor entităţii/structurii auditate. 3.3. arhivare necorespunzătoare a documentelor justificative. Pentru realizarea măsurării riscurilor se utilizează drept instrumente de măsurare.6.Fazele analizei riscurilor Fazele analizei riscurilor sunt următoarele: a)analiza activităţii entităţii/structurii auditate. d)evaluarea punctelor slabe.1. nedetectarea operaţiilor cu risc financiar.3.3.b)Riscuri operaţionale: neînregistrarea în evidenţele contabile. Auditorii interni trebuie să integreze în procesul de identificare şi evaluare a riscurilor semnificative şi pe cele depistate în cursul altor misiuni. respectiv gravitatea consecinţelor şi durata acestora.2. b)identificarea şi evaluarea riscurilor inerente. precum şi evaluarea acestora. . c)să evalueze structura/evoluţia controlului intern al entităţii/structurii auditate.nivelul impactului.

Probabilitatea de apariţie a riscului variază de la imposibilitate la certitudine şi este exprimată pe o scară de valori pe trei nivele: .probabilitate mare. fixându-se perimetrul de analiză.Metoda . . .control intern cu lipsuri grave.3. Vulnerabilitatea se exprimă pe trei nivele: .control intern insuficient.control intern corespunzător.3.resursele umane.6.vulnerabilitate medie.2. 79 .complexitatea prelucrării operaţiilor.4. asociate acestor operaţiuni/activităţi. . . .Măsurarea gravităţii consecinţelor evenimentului (nivelul impactului) Nivelul impactului reprezintă efectele riscului în cazul producerii sale şi se poate exprima pe o scară de valorică pe trei nivele: .4.mijloacele tehnice existente.model de analiză a riscurilor Analiza riscurilor se face prin parcurgerea următorilor paşi: a)identificarea (listarea) operaţiilor/activităţiilor auditabile.probabilitate mică.impact scăzut. . a)Aprecierea vulnerabilităţii entităţii Pentru a efectua aprecierea. . pe trei nivele: .impact moderat. b)identificarea ameninţărilor.impact ridicat. .probabilitate medie. auditorul va examina toţi factorii cu incidenţă asupra vulnerabilităţii domeniului auditabil. riscurilor inerente posibile. b)Aprecierea controlului intern Aprecierea controlului intern se face pe baza unei analize a calităţii controlului intern al entităţii.b)aprecierea controlului intern. 3.6. .vulnerabilitate mare. . cum ar fi: .3. În această fază se analizează şi se identifică activităţile/operaţiile precum şi a interdependenţelor existente între acestea. prin determinarea impactului financiar al acestora. 3.vulnerabilitate redusă. respectiv a obiectelor auditabile.

.. astfel: d1) pentru aprecierea controlului intern: control intern corespunzător . pe baza punctajelor totale obţinute anterior.nivel 1. Ni = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat. Se atribuie un factor de greutate şi un nivel de risc fiecărui criteriu. x Ni. Tabelul punctelor tari şi punctelor slabe prezintă sintetic rezultatul evaluării fiecărei activităţi/operaţiuni/teme analizate şi permite ierarhizarea riscurilor în scopul orientării activităţii de audit public intern.nivel 3. impact financiar important .nivel 3. 80 .nivel 2. sau T = N1 x N2 x . respectiv elaborarea tabelului puncte tari şi puncte slabe. unde N = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat. iar în partea dreaptă opinia şi comentariile auditorului intern.nivel 1. e)stabilirea punctajului total al criteriului utilizat (T). în: risc mic. aprecierea cantitativă şi aprecierea calitativă. vulnerabilitate mare .nivel 3.nivel 1. riscuri. indicatori şi indici). vulnerabilitate medie . Recomandăm utilizarea criteriilor: aprecierea controlului intern. d2) pentru aprecierea cantitativă: impact financiar slab ..c)stabilirea criteriilor de analiză a riscului. risc mediu. Produsul acestor doi factori dă punctajul pentru criteriul respectiv iar suma punctajelor pentru o anumită operaţie/activitate auditabilă conduce la determinarea punctajului total al riscului operaţiei/activităţii respective. risc mare. d)stabilirea nivelului riscului pentru fiecare criteriu. d3) pentru aprecierea calitativă: vulnerabilitate redusă . control intern insuficient . prin utilizarea unei scări de valori pe trei nivele. Punctajul total al riscului se obţine utilizând formulele: unde: Pi = ponderea riscului pentru fiecare criteriu. respectiv stabilirea tematicii în detaliu.nivel 2. g)ierahizarea/operaţiunilor activităţilor ce urmează a fi auditate. f)clasarea riscurilor. impact financiar mediu . obiectivele specifice. control intern cu lipsuri grave .nivel 2. Tabelul prezintă în partea stângă rezultatele analizei riscurilor (domeniile/obiectele auditabile.

7. b)prezentarea obiectivelor misiunii de audit public intern. precum şi repartizarea acestora pe fiecare auditor intern.Şedinţa de deschidere Şedinţa de deschidere a intervenţiei la faţa locului se derulează la unitatea auditată. Cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica detaliată acţiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului. 81 . validarea acestora cu materiale probante şi perioadele în care se realizează aceste verificări la faţa locului.7.Programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului Programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului se întocmeşte în baza programului de audit public intern şi prezintă în mod detaliat lucrările pe care auditorii interni îşi propun să le efectueze.3.7. cu participarea auditoriilor interni şi a personalului entităţii/structurii auditate.3. b)asigură repartizarea sarcinilor şi planificarea activităţilor. cuantificările. de către supervizor.8. 3.2. Programul de audit public intern are drept scopuri: a)asigură şeful compartimentului de audit public intern că au fost luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern.8.Programul de audit public intern Programul de audit public intern este un document intern de lucru al compartimentului de audit public intern.Elaborarea tematicii în detaliu a misiunii de audit public intern Tematica în detaliu cuprinde totalitatea domeniilor/obiectelor de auditat selectate (obiectivele de îndeplinit).1. 3.Opinie Domeniu Obiective Riscuri F/f Consecinţe Gradul de încredere Comentariu 3.Deschiderea intervenţiei la faţa locului 3.3.3. Ordinea de zi a şedinţei de deschidere trebuie să cuprindă: a)prezentarea auditorilor interni.3. este semnată de şeful compartimentului de audit public intern şi adusă la cunoştinţa principalilor responsabili ai entităţii/structurii auditate în cadrul şedinţei de deschidere. 3. respectiv studiile.1. testele. care se întocmeşte în baza tematicii detaliate.

Entitatea auditată poate solicita amânarea misiunii de audit. participanţii.3.3.Minuta şedinţei de deschidere Data şedinţei de deschidere.2.Notificarea privind realizarea intervenţiilor la faţa locului Compartimentul de audit public intern trebuie să notifice entitatea/structura auditată despre programul verificărilor la faţa locului. în cazuri justificate (interese speciale.8.c)stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificărilor.9. f)asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii de audit public intern. Amânarea trebuie discutată cu compartimentul de audit public intern şi notificată la conducătorul entităţii publice. aspectele importante discutate trebuie consemnate în minuta şedinţei de deschidere. 3. e)acceptarea calendarului întâlnirilor. alte circumstanţe). d)prezentarea tematicii în detaliu. inclusiv perioadele de desfăşurare. 3. lipsa de timp. Odată cu această notificare trebuie să se transmită şi Carta auditului intern. 82 .

Intervenţia la faţa locului cuprinde următoarele etape: a)cunoaşterea activităţii/sistemului/procesului supus verificării şi studierea procedurilor aferente. f)Garantarea: verificarea realităţii tranzacţiilor înregistrate prin examinarea documentelor.3. b)intervievarea personalului auditat.1.Verificarea .4.4. d)analiza datelor şi informaţiilor. d)Confirmarea: solicitarea informaţiei din două sau mai multe surse independente (a treia parte) în scopul validării acesteia. Tehnicile de verificare sunt: a)Comparaţia: confirmă identitatea unei informaţii după obţinerea acesteia din două sau mai multe surse diferite. Scopul urmăririi este de a verifica dacă toate tranzacţiile reale au fost înregistrate. c)verificarea înregistrărilor contabile.1. g)verificarea modului de realizare a corectării acţiunilor menţionate în auditările precedente (verificarea realizării corectării). precum şi eficacitatea controalelor interne.2. c)Recalcularea: verificarea calculelor matematice.Observarea fizică reprezintă modul prin care auditorii interni îşi formează o părere proprie. concordanţa cu legile şi regulamentele. documentelor. acurateţea înregistrărilor. 83 .asigură validarea. declaraţiilor. b)Examinarea: presupune urmărirea în special a detectării erorilor sau a iregularităţilor. e)evaluarea eficienţei şi eficacităţii controalelor interne. f)realizarea de testări. de la articolul înregistrat spre documentele justificative. INTERVENŢIA LA FAŢA LOCULUI (MUNCA DE TEREN) Definire şi etape Intervenţia la faţa locului constă în colectarea documentelor.1. g)Urmărirea: reprezintă verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul înregistrat. 3. e)Punerea de acord: procesul de potrivire a două categorii diferite de înregistrări.1.Principalele tehnici de audit intern 3.4. analiza şi evaluarea acestora. confirmarea.4. 3.

cuantificate şi măsurate distinct. Tipurile de chestionare sunt: a)chestionarul de luare la cunoştinţă (CLC) .4. FIAP trebuie să fie aprobată de către coordonatorul misiunii.1.Analiza constă în descompunerea unei entităţi în elemente.este utilizat pentru stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. 3. c)chestionarul-lista de verificare (CLV) .Principalele instrumente de audit intern 3.2. 3. confirmată de reprezentanţii entităţii/structurii auditate şi supervizată de şeful compartimentului de audit (sau de către înlocuitorul acestuia).se întocmeşte pentru fiecare disfuncţionalitate constatată.3.se utilizează pentru prezentarea fundamentată a constatărilor auditului public intern. Prezintă rezumatul acesteia.4.ghidează auditorii interni în activitatea de identificare obiectivă a disfuncţiilor şi cauzelor reale ale acestor disfuncţii. atribuţiilor şi responsabilităţilor referitoare la acestea. organizarea internă. 3.stabilirea fluxurilor informaţiilor. a)Fişa de identificare şi analiza problemelor (FIAP) . Informaţiile primite trebuie confirmate cu documente.4. 84 .reconstituirea operaţiunilor de la suma totală până la detalii individuale şi invers.se întocmeşte în cazul în care auditorii interni constată existenţa sau posibilitatea producerii unor iregularităţi.Tabloul de prezentare a circuitului auditului (pista de audit).Formularele constatărilor de audit public intern .stabilirea documentaţiei justificative complete. Se transmite imediat şefului compartimentului de audit public intern. 3. funcţionarea entităţii/structurii auditate. .3.4.2.4.4.2. precum şi recomandările pentru rezolvare.1.2. care pot fi izolate. . responsabilităţile şi metodele mijloacele financiare. cauzele şi consecinţele. Cuprinde un set de întrebări standard privind obiectivele definite. care permite: . b)Formularul de constatare şi raportare a iregularităţilor . identificate.3.1.Interviul se realizează de către auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditate/implicate/interesate. b)chestionarul de control intern (CCI) .cuprinde întrebări referitoare la contextul socioeconomic. tehnice şi de informare. resursele umane existente.Chestionarul cuprinde întrebările pe care le formulează auditorii interni. care va informa în termen de 3 zile conducătorul entităţii publice şi structura de control abilitată pentru continuarea verificărilor.4.2.

intervenţia la faţa locului şi raportul de audit public intern. . . . RAPORTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN SI URMĂRIREA RECOMANDĂRILOR Dosarele de audit public intern .Documentaţia misiunii de audit public intern: . REVIZUIREA. PĂSTRAREA ŞI ARHIVAREA DOSARELOR DE AUDIT PUBLIC INTERN. . . Dosarele stau la baza formulării concluziilor auditorilor interni. . fişele posturilor. Tipuri de dosare de audit public intern: a)Dosarul permanent cuprinde următoarele secţiuni: Secţiunea A . .rapoarte (intermediar. Secţiunea B .5. documentaţia analizei riscului. natura şi locaţia înregistrărilor contabile).informaţii financiare.prin informaţiile conţinute asigură legătura între sarcina de audit.formularele de constatare a iregularităţilor. final.reguli.programul de audit.ordinul de serviciu.3. graficul organizaţiei. . regulamente şi legi aplicabile. . 85 .minuta şedinţei de închidere.fişele de identificare şi analiza problemelor (FIAP).rapoarte de audit public intern anterioare şi externe .Administrativă: . număr de angajaţi. . . DOSARELE DE AUDIT PUBLIC INTERN.proceduri de lucru.corespondenţa cu entitatea/structura auditată.strategii interne.Raportul de audit public intern şi anexele acestuia: . responsabilităţi. . sinteza recomandărilor).declaraţia de independenţă.minuta reuniunii de conciliere.notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern.minuta şedinţei de deschidere. . .informaţii privind posturile cheie/fluxuri de operaţii. Secţiunea C .materiale despre entitatea/structura auditată (îndatoriri.

uneori. în general. d)evitarea tonului polemic. ) pentru fiecare secţiune/obiectiv de audit din cadrul Programului de audit. evident). G. Dosarul este indexat prin atribuirea de litere şi cifre (E. b)Dosarul documentelor de lucru . c)promovarea unui limbaj cât mai uzual şi a unui stil de exprimare concret. bazată pe constatările efectuate. extrase din acestea. În elaborarea proiectului Raportului de audit public intern trebuie să fie respectate următoarele cerinţe: a)constatările trebuie să aparţină domeniului/obiectivelor misiunii de audit public intern şi să fie susţinute prin documente justificative corespunzătoare. e)ierarhizarea constatărilor (numai cele importante vor fi prezentate în sinteză sau la concluzii). Şedinţa de închidere a intervenţiei la faţa locului are drept scop prezentarea opiniei auditorilor interni.cuprinde copii xerox a documentelor justificative. 86 . jignitor.Secţiunea D . Revizuirea se efectuează de către auditorii interni. pentru a se asigura că documentele de lucru sunt pregătite în mod corespunzător. b)evitarea utilizării expresiilor imprecise (se pare. a recomandărilor finale din proiectul Raportului de audit public intern şi a calendarului de implementare a recomandărilor. Dosarele de audit public intern sunt proprietatea entităţii publice şi sunt confidenţiale. tendenţios. c)raportul trebuie să exprime opinia auditorului intern. d)se întocmeşte pe baza FIAP-urilor.. înainte de întocmirea proiectului Raportului de audit public intern. limbajului abstract. b)recomandările trebuie să fie în concordanţă cu constatările şi să determine reducerea riscurilor potenţiale. F.. a stilului eliptic de exprimare. . În redactarea proiectului Raportului de audit public intern.răspunsurile auditorilor interni la revizuirea raportului de audit public intern.revizuirea raportului de audit public intern. Indexarea trebuie să fie simplă şi uşor de urmărit. după care se arhivează în concordanţă cu reglementările legale privind arhivarea. . care trebuie să confirme şi să sprijine concluziile auditorilor interni. Ele trebuie păstrate până la îndeplinirea recomandărilor din raportul de audit public intern. Se întocmeşte o minută a şedinţei de închidere.Supervizarea şi revizuirea desfăşurării misiunii de audit public intern şi a rezultatelor acesteia: . trebuie să fie respectate următoarele principii: a)constatările trebuie să fie prezentate într-o manieră pertinentă şi incontestabilă.

c)modul de desfăşurare a acţiunii de audit intern (sondaj/exhaustiv. metode şi tehnici utilizate. e)concluzii şi recomandări. note de relaţii. Proiectul de Raport de audit public intern se transmite la structura auditată. În termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere. finalizat. durata acţiunii de auditare. ordinul de serviciu. Şeful compartimentului de audit public intern trebuie să informeze UCAAPI sau organul ierarhic imediat superior despre recomandările care nu au fost avizate de conducătorul entităţii publice. perioada auditată). împreună cu rezultatele concilierii şi punctul de vedere al 87 . Raportul de audit public intern trebuie să includă modificările discutate şi convenite din cadrul reuniunii de conciliere. auditorii interni organizează reuniunea de conciliere cu structura auditată în cadrul căreia se analizează constatările şi concluziile în vederea acceptării recomandărilor formulate. f)documentaţia-anexă (notele explicative. documente şi orice alt material probant sau justificativ). iar aceasta poate trimite în maxim 15 zile de la primire punctele sale de vedere. Punctele de vedere primite trebuie analizate de către auditorii interni. Aceste recomandări vor fi însoţite de documentaţia de susţinere. acte. echipa de auditare.f)evidenţierea aspectelor pozitive şi a îmbunătăţirilor constatate de la ultima misiune de audit public intern. documente/materiale examinate. Se întocmeşte o minută privind desfăşurarea reuniunii de conciliere. documentare. unitatea/structura organizatorică auditată. proceduri. b)date de identificare a misiunii de audit public intern (baza legală. materiale întocmite în cursul acţiunii de audit public intern). Raportul de audit public va fi însoţit de o sinteză a principalelor constatări şi recomandări. situaţii. Şeful compartimentului de audit public intern trimite Raportul de audit public intern. d)constatări efectuate. Structura proiectului de Raport de audit public intern Proiectul Raportului de audit public intern trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: a)scopul şi obiectivele misiunii de audit public intern.

Scopul acţiunii de supervizare este de a asigura că obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse în condiţii de calitate. conducerea a evaluat riscul de neaplicare a acestor recomandări. astfel: a)oferă instrucţiunile necesare (adecvate) derulării misiunii de audit. concisă şi se efectuează în termenele fixate. d)verifică dacă redactarea raportului de audit public intern. În cazul în care şeful compartimentului de audit public intern este implicat în misiunea de audit. atât cel intermediar cât şi cel final.stabilirea responsabililor pentru fiecare recomandare. GHID PROCEDURAL 88 . clară. asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor.comunicarea periodică a stadiului progresului acţiunilor. însoţit de un calendar privind îndeplinirea acestuia.elaborarea unui plan de acţiune. în termenele stabilite. Compartimentul de audit public intern verifică şi raportează la UCAAPI sau la organul ierarhic imediat superior. Şeful compartimentului de audit public intern este responsabil cu supervizarea tuturor etapelor de desfăşurare a misiunii de audit public intern. .evaluarea rezultatelor obţinute. .punerea în practică a recomandărilor. . Raportul de audit public intern este transmis spre avizare conducătorului acesteia. este exactă. După avizarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit public intern. . Pentru instituţia publică mică. Structura auditată trebuie să informeze compartimentul de audit public intern asupra modului de implementare a recomandărilor. 3. în mod eficace şi că. c)verifică existenţa elementelor probante. b)verifică executarea corectă a programului misiunii de audit. Recomandările menţionate în Raportul de audit public intern sunt aplicate întocmai. acestea vor fi comunicate structurii auditate. pentru analiză şi avizare. Compartimentul de audit public intern va comunica conducătorului entităţii publice stadiul implementării recomandărilor.6. Curtea de Conturi are acces la Raportul de audit public intern în timpul verificărilor pe care le efectuează. după caz. supervizarea este asigurată de un auditor intern desemnat de acesta.entităţii/structurii auditate conducătorului entităţii publice care a aprobat misiunea. Responsabilitatea structurii auditate în aplicarea recomandărilor constă în: .

. Conducătorul Compartimentului de audit public intern de audit.1..... . iar obiectivele acesteia sunt . Personalul de secretariat 3........6. PROCEDURA P ... Data ... Procedura: Şeful Compartimentului de audit public intern 1... .6. şi cu Planul anual de audit public intern..3.. PROCEDURA P ....... în perioada . Menţionăm că se va efectua un audit de ... Premise: Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de intervenţie dat de către compartimentul de audit public intern şi se întocmeşte de către şeful acestui compartiment. se va efectua o misiune de audit public intern la .. 4... . Întocmeşte Ordinul de serviciu pe baza planului anual de audit public intern... ..... 3. pe baza planului anual de audit public intern.. ORDIN DE SERVICIU În conformitate cu prevederile .. 5. Repartizează sarcinile de serviciu pe fiecare auditor în parte. 89 .2... Iau la cunoştinţă de Ordinul de serviciu şi de sarcinile repartizate.... Scopul misiunii de audit este ...... ..02 DECLARAREA INDEPENDENŢEI Scopul: De a demonstra independenţa auditorilor faţă de entitatea/structura auditată..01 ORDINUL DE SERVICIU Scopul: De a repartiza sarcinile de serviciu pe auditori interni.. Alocă un număr Ordinului de serviciu.... Echipa de audit public intern este formată din următorii auditori .. . astfel încât aceştia să poată demara misiunea de audit public intern. 2.. Asigură copii ale Ordinului de serviciu fiecărui membru al echipei Auditorii Exemplu Model A-01 Entitatea publică Nr..........

Premise: În vederea desemnării auditorilor interni pentru efectuarea misiunii de audit public intern vor fi verificate incompatibilităţile personale ale acestora. Astfel, un auditor nu va fi desemnat acolo unde există incompatibilităţi personale, doar dacă repartizarea lui este imperios necesară, fiind furnizată în acest sens o justificare din partea conducătorului Compartimentului de audit public intern. Dacă în timpul efectuării misiunii de audit apare o incompatibilitate, reală sau presupusă, auditorii sunt obligaţi să informeze de urgenţă conducerea. Procedura: Auditorii 1. Completează Declaraţia de Independenţă - Model A02; Şef de serviciu 2. Verifică Declaraţia de Independenţă; 3. Identifică incompatibilitatea semnalată de către auditori şi stabileşte modalitatea în care aceasta poate fi atenuată; Auditorii 4. Aprobă Declaraţiile de Independenţă; 5. Îndosariază Declaraţia de independenţă în dosarul de audit; 6. Dacă în timpul misiunii apare o incompatibilitate reală sau presupusă, informează de urgenţă conducerea.

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ - Model A-02 Entitatea publică ......................... A fi completat de către auditori, inclusiv consultanţii: Numele ............................... Data ............ Misiunea de audit public intern ..................

Incompatibilităţi În legătură cu entitatea/structura auditată ........ Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit în orice fel? Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sînteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată? Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană?

Da

Nu

90

Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale entităţii/structurii ce urmează a fi auditată? Sînteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă? Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de redevenţe de la vreun grup anume, sau organizaţie sau nivel guvernamental? Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată, şi alte instrumente de plată pentru entitatea/structura ce va fi auditată? Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va fi auditată? Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personală, externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face rapoartele de audit imparţiale, notificaţi şeful Compartimentului de audit public intern de urgenţă? Auditor, Conducător Compartiment de audit public intern,

Se completează de către Şeful de serviciu 1.Incompatibilităţi personale (a se trece din pagina anterioară) 2.Pot fi negociate/diminuate incompatibilităţile? Dacă da, explicaţi cum anume Data şi semnătura 3.6.3. PROCEDURA P - 03 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Scopul: Să informeze entitatea/structura auditată de declanşarea misiunii de audit public intern. Premise:

91

Se intenţionează ca prin notificarea entităţii/structurii auditate să se asigure desfăşurarea corespunzătoare a procedurilor de audit. Procedura: Auditorii 1. Pregătesc adresa de notificare către părţile interesate în vederea transmiterii acesteia cu 15 zile înainte de declanşarea misiunii de audit Conducătorul audit Personalul de secretariat Auditorii public intern; 2. Verifică adresa de notificare;

Compartimentului de 3. Semnează adresa de notificare; 4. Alocă un număr adresei de notificare şi o transmite entităţii/structurii auditate; 5. Includ domeniile de interes (dacă se comunică) în programul de audit; 6. Îndosariază copia adresei de notificare în dosarul permanent.

Model B-01 Entitatea publică Data NOTIFICAREA PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN
Către De la Ref Părţile interesate Conducătorul Compartimentului de audit public intern Denumirea misiunii de audit public intern

Stimate(ă) .......................... În conformitate cu Planul anual de audit public intern, urmează ca în perioada de ........... să efectuăm o misiune de audit public intern cu tema ...... la (numele entităţii/structurii auditate).

92

.. ..4. 93 . Vă vom contacta ulterior pentru a stabili de comun acord o şedinţă de deschidere în vederea discutării diverselor aspecte ale misiunii de audit. .identificarea principalelor elemente ale contextului instituţional şi socio-economic în care entitatea/structura auditată îşi desfăşoară activitatea..prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit public intern. vă rog să contactaţi pe (numele auditorului) sau pe mine. . cuprinzând: .alte aspecte..Auditul va examina responsabilităţile asumate de către (numele entităţii/structurii auditate) şi va determina daca aceasta îşi îndeplineşte obligaţiile sale într-un mod eficient şi efectiv.programul intervenţiei la faţa locului.. . pregătirea informaţiilor în vederea efectuării analizei de risc şi pentru identificarea informaţiilor necesare. vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie următoarea documentaţie necesară: .6. fiabile.. .prezentarea auditorilor... Pentru o mai bună înţelegere a activităţii dumneavoastră.. 3.. Colectarea informaţiilor presupune: ... pertinente şi utile pentru a atinge obiectivele misiunii de audit public intern.. ...04 COLECTAREA ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR Scopul: Cunoaşterea domeniului auditabil îl ajută pe auditor să se familiarizeze cu entitatea/structura auditată. Premise: Colectarea este.....analiza cadrului normativ ce reglementează activitatea entităţii/structurii auditate. Dacă aveţi unele întrebări privind această acţiune.scopul misiunii de audit public intern... Cu stimă Conducătorul Compartimentului de audit public intern Data .. PROCEDURA P ... în fapt.. Colectarea informaţiilor facilitează procedurile de analiză de risc şi cele de verificare......

8. Conducătorul audit public intern 7. Adună date statistice asupra performanţei pentru a-i sprijini în faza de analiză a riscului. procedurile scrise). Compartimentului de 9. după caz. a scopului auditului şi a metodologiei.. proceduri scrise ale entităţii/structurii auditate. Procedura: Auditorii 1. Obţin exemplare ale rapoartelor de audit anterioare. fişe ale posturilor. fişe ale posturilor. 6. . 5. Reevaluează stabilirea obiectivelor.analiza entităţii/structurii auditate şi activităţile sale (organigrama. 4. regulamente de funcţionare. . pentru o evaluare prealabilă a punctelor tari şi slabe.analiza factorilor susceptibili de a împiedica buna desfăşurare a misiunii de audit public intern. Revede documentaţia. Se familiarizează cu activitatea entităţii/structurii auditate. regulamentele de funcţionare. auditabile şi a criteriilor de analiză de risc. 3. Identifică circuitul documentelor. . Organizează o şedinţă pentru identificarea obiectivelor 94 .identificarea şi evaluarea riscurilor cu incidenţă semnificativă.să identifice surse potenţiale de informaţii care ar putea fi folosite ca dovezi ale auditului şi să considere validitatea şi credibilitatea acestor informaţii.identificarea punctelor cheie ale funcţionării entităţii/structurii auditate şi ale sistemelor sale de control. Identifică legile şi regulamentele aplicabile entităţii/structurii auditate. 2. . Obţin organigrama. Identifică personalul responsabil. .să identifice constatările semnificative şi recomandările din rapoartele de audit precedente care ar putea să afecteze stabilirea obiectivelor misiunii de audit public intern.

Ierarhizează operaţiunile activităţilor ce urmează a fi auditate.05 ANALIZA RISCURILOR Scopul: Analiza riscului reprezintă o etapă majoră în procesul de audit public intern. Riscurile potenţiale se pot concretiza în recomandări de audit. care are drept scopuri: identificarea pericolelor din entitatea/structura auditată. Identifică ameninţările (riscurile) asociate acestor operaţiuni/activităţi. 5. PROCEDURA P .3. . pregătesc o listă centralizatoare a obiectelor auditabile.gradul de gravitate al pierderii care poate să rezulte ca urmare a riscului (sau al consecinţelor directe şi indirecte). Procedura: Auditorii 1. acestea depinzând de rezultatele de la controalele. Stabilesc ponderea fiecărui criteriu al riscului. respectiv elaborează Tabelul puncte tari şi puncte slabe. dacă controalele interne sau procedurile entităţii/structurii auditate pot preveni. a 95 . Punctele forte şi punctele slabe se exprimă calitativ şi cantitativ în funcţie de rezultatele aşteptate şi de condiţiile de obţinere a acestora. 2. Transmit Tabelul puncte tari şi puncte slabe şi constatările făcute Conducătorul Compartimentului de audit către conducătorul Compartimentului de audit public intern. Aprecierea unui risc are la bază două estimări: . 10. Din activitatea desfăşurată în timpul colectării şi prelucrării informaţiilor.5. Clasează riscurile pe baza punctajelor totale obţinute.probabilitatea ca riscul să revină (noţiune cuantificată formal). 3. 6. Stabilesc criteriile de analiză a riscurilor. 8. testările şi verificările anterioare. Stabilesc punctajul total al criteriului utilizat. 7. Premise: Reprezintă un punct de pornire în elaborarea tabelului "puncte tari şi puncte slabe". 4. evaluarea structurii/evoluţiei controlului intern al entităţii/structurii auditate. Un punct forte sau un punct slab trebuie să fie exprimat în funcţie de un obiectiv de control intern sau de o caracteristică urmărită. pentru a asigura buna funcţionare a entităţii/structurii auditate sau atingerea unui rezultat scontat. Organizează o şedinţă pentru identificarea obiectivelor de audit şi a criteriilor de analiză de risc. Stabilesc nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat. 9.6. Reevaluează stabilirea obiectivelor. elimina sau minimiza pericolele.

96 .... Aprobat de .... Auditorii Exemplu Entitatea publică Model C-01 Tabelul "PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE" Denumirea misiunii de audit ...... păstrarea dosarelor...... Avizează Tabelul puncte tari şi puncte slabe şi Fişele de Constatare şi Analiză a Problemelor iniţiate pentru fiecare control potenţial.. .auditurile anterioare sau studiile preliminare au descoperit probleme deosebite............ Data ...public intern scopului auditului şi a metodologiei... Data .. după caz... Perioada supusă auditului Întocmit de . 11....... secţiunea C.........conducerea şi/sau personalul demonstrează o atitudine necooperantă şi nepăsătoare cu privire la conformitate..... 12. ......... Îndosariază Tabelul puncte tari şi puncte slabe în dosarul permanent... sau reviziile externe....analiza dezvăluie că nu sunt în funcţiune tehnici de control adecvate şi suficiente....... Opinie Domeniul Obiective Riscuri F/f Consecinţe Gradul de încredere Comentariu Ghidul de Evaluare al controlului intern Controlul intern este SLAB Dacă .....

.6. validarea acestora cu materiale probante şi perioadele în care se realizează aceste verificări la faţa locului. PUTERNIC . .procedurile sunt bine susţinute de documente. Premise: Programul de audit este un document intern de lucru al Compartimentului de audit public intern. păstrarea dosarelor şi reviziilor externe. Cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica detaliată acţiunile concrete de efectuat necesare atingerii obiectivului.conducerea şi personalul demonstrează o atitudine constructivă. 3.tabelul "Puncte tari şi puncte slabe".auditurile anterioare sau studiile preliminare au descoperit anumite probleme. . testele.colectarea şi prelucrarea datelor.6. . Pregătesc o Notă cu următoarele anexe: . PROCEDURA P . cuantificările. Programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului se întocmeşte în baza Programului de audit public intern şi prezintă detaliat lucrările pe care auditorii interni îşi propun să le efectueze. analiza arată că sunt în funcţiune tehnici de control adecvate şi suficiente. dar conducerea a luat măsuri de remediere şi a răspuns satisfăcător la recomandările auditului. incluzând următoarele elemente: . după caz. POTRIVIT . Pregătesc programul de audit. respectiv studiile. . existând preocuparea de a anticipa şi înlătura problemele. .obiectivele auditului.conducerea şi personalul demonstrează o atitudine cooperantă cu privire la conformitate. . .analiza arată că sunt în funcţiune numeroase şi eficiente tehnici de control intern.testările care se vor efectua.alte proceduri de audit şi teste. Procedura: Auditorii 1. 2.06 ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT Scopul: Asigură conducătorul Compartimentului de audit public intern că au fost luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern şi asigură repartizarea sarcinilor şi planificarea activităţilor. precum şi repartizarea acestora pe fiecare auditor intern.procedurile de control intern lipsesc sau sunt puţin utilizate.auditurile anterioare şi studiile preliminare nu au descoperit nici un fel de probleme. de către supervizor. 97 . care se întocmeşte în baza tematicii detaliate.

Verifică Nota şi anexele acesteia... Îndosariază programul de audit ..Model A-03....... Locul desfăşurării OBIECTIVE Tema generală ......... Notificarea Obiectivul A Colectarea şi Entitatea publică Entitatea publică Entitatea publică/ 98 .Conducătorul de audit Auditorii ..... Utilizează programul de audit în efectuarea misiunii....... Analizează şi modifică după caz documentele prezentate...... 6.. Enunţarea obiectivului (A) B. 5..programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului.... Data .... Enunţarea obiectivului (B) Activităţi Durata Persoanele implicate 1.......... Întocmit de . 3. Obiective: A........... Exemplu Model A-03 Entitatea publică PROGRAMUL DE AUDIT Denumirea misiunii de audit ........... 8..... Perioada supusă auditului ........... Organizează şedinţa de analiză......... Aprobat de ... 7... Ordinul de serviciu Conducătorul Compartimentului de audit public intern Auditorii Auditorii Auditorii Entitatea publică 2...... Declaraţia de independenţă 3... Aprobă Nota şi anexele.. Data .. Compartimentului 4......

...prelucrarea informaţiilor ...testul 1 .. Prelucrarea testelor Elaborarea FIAPurilor adunarea dovezilor Constatarea şi raportarea iregularităţilor Întocmirea Formularului de constatare şi raportare a iregularităţilor Revizuirea documentelor Îndosarierea Colectarea şi prelucrarea informaţiilor .....testul 1 ....... Prelucrarea testelor elaborarea FIAPurilor adunarea dovezilor Constatarea şi raportarea iregularităţilor Întocmirea Formularului de constatare şi raportare Auditorii Auditorii Auditorii Entitatea auditată Auditorii Entitatea publică/ Entitatea auditată Auditorii Entitatea publică Entitatea publică Entitatea publică Entitatea publică/ Entitatea auditată Obiectivul B Auditorii Entitatea publică/ Entitatea auditată Auditorii Entitatea publică 99 ..testul 2 ......testul 2 .........

........ Premise: 100 . Elaborarea Proiectului de raport 6..... Şedinţa de închidere 5.....PROGRAMUL INTERVENŢIEI LA FAŢA LOCULUI Denumirea misiunii de audit ....... Urmărirea recomandărilor Model A03-1 Auditorii Auditorii Auditorii Auditorii Conducătorul Compartimentului de audit public intern Auditorii Auditorii Auditorii Auditorii Entitatea publică Entitatea publică Entitatea publică/ Entitatea auditată Entitatea publică Entitatea publică Entitatea publică/ Entitatea auditată Entitatea publică Entitatea publică Entitatea publică B....a iregularităţilor Revizuirea documentelor Îndosarierea 4. obiectivele urmărite şi modalităţile de lucru privind auditul. PROCEDURA P ... Data ......... Difuzarea Raportului de audit 10....07 ŞEDINŢA DE DESCHIDERE Scopul: Să efectueze o şedinţă de deschidere cu reprezentanţii (denumirea entităţii/structurii auditate) pentru a discuta scopul auditului........ Raportul de audit final 9....6......... Data .... Reuniunea de conciliere 8.. Tipul verificării Locul testării Durata testării Auditorii Obiectivele 3..................... Transmiterea Proiectului de raport 7. Aprobat de .. Întocmit de .... Perioada supusă auditului ......7.....

analiza şi acceptul cartei auditorului. . Menţiuni generale . Contactează telefonic entitatea/structura auditată pentru a stabili data întâlnirii. 2. Întocmesc Minuta şedinţei de deschidere (Model B-02) cu următoarea structură: A. . . Participă la desfăşurarea şedinţei de deschidere.asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii.numele celor care întocmesc Minuta şedinţei de deschidere. .prezentarea auditorilor. . .perioada auditată.numele persoanei însărcinate cu verificarea întocmirii Minutei 101 1. Ordinea de zi a şedinţei de deschidere va cuprinde: .stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificărilor. . .Şedinţa de deschidere serveşte ca întâlnire de început a misiunii de audit. Procedura: Auditorii Conducătorul Compartimentului de audit public intern Auditorii Reprezentanţii entităţii/structurii auditate Auditorii 3.prezentarea în detaliu tematicii.acceptarea calendarului întâlnirilor. . .prezentarea obiectivelor misiunii de audit.tema misiunii de audit public intern.

. Menţiuni generale Tema misiunii de Auditul ... PROCEDURA P .... audit: Întocmit de .... 4.......şedinţei de deschidere conform prezentei proceduri... Data .......... competentă şi relevantă şi oferă o bază rezonabilă pentru constatările şi concluziile auditorilor. Îndosariază Minuta Şedinţei de deschidere în dosarul permanent Model B-02 Exemplu MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE Model B-02 Entitatea publică A.. funcţiei. direcţiei şi a numărului de telefon. Verificat de ..... Premise: 102 .... Direcţia/Serviciul Nr....... Lista participanţilor: Numele Funcţia B...cuprinde redactarea în detaliu a dezbaterilor Şedinţei de deschidere.. B. Stenograma Şedinţei de deschidere: ....8.08 COLECTAREA INFORMAŢIILOR Scopul: Informaţiile colectate asigură o evidenţă suficientă.. Stenograma Şedinţei de deschidere Perioada auditată ................. Data ..... telefon 3......... ..........lista participanţilor la şedinţa de deschidere cu menţionarea numelui.6....

2.... 3.. 11.LISTA DE VERIFICARE Compartimentului 10. 9.....Model A-04 şi Fişele de Identificare şi Analiza Problemelor ..plăţi 103 ... .....în dosarul permanent. Pregătesc Fişele de Identificare şi Analiza Problemelor...Model A-04.... Aprobat de . Obiectivul 1 Să evalueze eficienţa şi eficacitatea controalelor interne asupra operaţiunilor entităţii/structurii auditate în următorul ciclu de operaţiuni: .. relevante.. Revede şi aprobă Fişele de Identificare şi Analiza Problemelor - Denumirea misiunii de audit .. Model A-05... Data ..Model A05 ... Conducătorul de audit Auditorii 8. Etichetează şi numerotează toate documentele. 6......... auditorii efectuează testări în concordanţă cu Programul de Audit aprobat. Analizează şi aprobă testele ....... competente şi folositoare. Data .. Apreciază dacă dovezile obţinute sunt suficiente.În timpul fazei de colectare şi prelucrare a informaţiilor. Efectuează testările şi procedurile stabilite în programul de audit.. Munca în cadrul acestei faze produce dovezi de audit în baza cărora auditorii formulează constatări...... Îndosariază documentele utilizate în cadrul misiunii de audit... Procedura: Auditorii 1. ... Colectează documente pentru toată misiunea de audit... La sfârşitul fazei de colectare a informaţiilor.. 7. Perioada supusă auditului Întocmit de ... finalizează Fişele de Identificare şi Analiza Problemelor........... numerotează şi îndosariază testele ... Transmit Fişele de Identificare şi Analiza Problemelor şefului compartimentului de audit public intern. concluzii şi recomandări. 5. Etichetează.... 4.. Exemplu Model A-04 Entitatea publică CHESTIONARUL .

verificaţi dacă procedurile sunt aprobate 6. urmăriţi plăţile cu extrasele de cont 12. urmăriţi plăţile în cartea mare asigurându-vă că sunt transcrise corect 13. apreciaţi calitatea listelor de verificare 9. verificaţi dacă procedurile sunt actualizate 7.. semnătura) 10. verificaţi dacă există proceduri scrise 2. b) identificarea şi descrierea principalelor înregistrări contabile. verificaţi dacă atribuirea responsabilităţilor şi delegarea competenţelor sunt declarate în proceduri 3.contabilitate ACTIVITATEA DE AUDIT PLĂŢI 1. verificaţi dacă procedurile sunt aprobate 18. verificaţi dacă procedurile asigură separarea sarcinilor 5. controlaţi dacă angajaţii sunt informaţi despre procedurile care se aplică 4. verificaţi dacă numai persoanele autorizate pot să modifice sau să stabilească noi politici sau proceduri 21. controlaţi conformitatea plăţii cu procedurile privind cursul de schimb 11. verificaţi dacă procedurile sunt actualizate 19. revizuiţi procedurile referitoare la plăţile care nu sunt efectuate 14. controlaţi ca procedurile de declaraţii să includă: a) planul de conturi însoţit de explicaţii ale operaţiunilor. verificaţi dacă este stabilită atribuirea responsabilităţilor 15. 104 DA NU Auditori . verificaţi dacă procedurile stabilesc şi explică politica contabilă şi procedurile 20. verificaţi dacă contabilul principal are o autoritate adecvată asupra angajaţilor din compartimentul contabil 17. intrările periodice. verificaţi dacă procedurile asigură separarea responsabilităţilor 16. verificaţi dacă controalele efectuate au fost formalizate (data. verificaţi dacă operaţiile de control sunt însoţite de liste de verificare (check-list) 8.

revizuiţi procedurile de închidere 29. revedeţi procedurile privind corectarea rapoartelor 28. verificaţi dacă fiecare cont bancar corespunde unui cont în registre 30. 22. verificaţi că toate intrările în jurnal sunt revăzute şi aprobate de către persoanele competente la nivelurile adecvate 24. controalele efectuate sunt formalizate (data şi semnătura) 26. revizuiţi cartea mare pentru a verifica dacă tranzacţiile sunt trecute în contul corect 31.c) identificarea posturilor care au autoritatea să aprobe că intrările sunt efectuate. verificaţi sumele defalcate pe creditori şi debitori 32. verificaţi pregătirea şi aprobarea funcţiilor pentru intrările în jurnal pentru a controla că ele sunt separate 23. d) explicaţii pentru documentele şi necesităţile de aprobare pentru diversele tipuri de tranzacţii periodice şi neperiodice şi intrările în jurnal. verificaţi dacă cecurile din jurnal sunt trecute în ordine numerică şi dacă cele care lipsesc sunt semnalate Model A-05 105 . rapoartele financiare sunt pregătite pentru perioadele contabile solicitate 27. toate intrările în jurnal sunt explicate corespunzător şi justificate 25.

.........Cauze: ....................................... Supervizat .Constatări: ........... 4........... 3. Informează în termen de 3 zile conducătorul entităţii publice şi Compartimentului de structura de control abilitata pentru continuarea verificărilor............. ei vor trebui să raporteze.......Problema: ...... Tema misiunii de audit public intern: .... Întocmit de: ..Entitatea publică: .......................... ......................... 2.......................................... Recomandări şi soluţii propuse: . cel mai târziu a doua zi...... ........... Pentru conformitate: Entitatea auditată .............................................. Procedura: Auditorii 1............................. 3.... bazată pe FIAP-uri...6........................ conducătorului Compartimentului de audit public intern orice iregularitate constatată prin transmiterea Formularului de constatare şi raportare a Conducătorul audit public intern FORMULAR DE CONSTATARE ŞI RAPORTARE A IREGULARITĂŢILOR 106 iregularităţilor....... Raportează....... 2. cel mai târziu a doua zi..9........................ că s-a comis o iregularitate... conducătorului Compartimentului de audit public intern prin transmiterea Formularului de constatare şi raportare a iregularităţilor...09 CONSTATAREA ŞI RAPORTAREA IREGULARITĂŢILOR Scopul: De a furniza un ghid în cazurile de descoperire de iregularităţi Premise: Când auditorii ajung la concluzia... PROCEDURA P . Numele auditorului: Data realizării: FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI Nr......................... 1.........Consecinţe: ........

b)actul sau actele normative încălcate. 3. / .. / .......... Pentru a trece testul.. 3. efectuată la . 2.... Apreciază dacă FIAP-urile şi documentele de lucru asigură un sprijin corespunzător pentru misiunea de audit public intern. d)anexe..... s-au constatat următoarele: a)constatarea (abaterea). Premise: Auditorii revăd FIAP-urile şi documentele de lucru din punct de vedere al formatului şi al conţinutului......6.. c)recomandări.....10..... Auditor .......... Procedura: Auditorii 1...10 REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU Scopul: Să asigure că documentele sunt pregătite în mod corespunzător şi că acestea furnizează un sprijin adecvat pentru munca efectuată şi pentru dovezile adunate în timpul misiunii de audit public intern.... asigurându-se că dovezile de audit prezentate în actele dosarului pot trece testul de evidenţă. Întocmesc Nota centralizatoare a documentelor de lucru .... PROCEDURA P ....... etichetează şi numerotează toate documentele.... 4.....Model C-02 Model C-02 107 ..... Efectuează modificările necesare la documente. concludentă şi relevantă.. Data ..... Revizuiesc lucrările din punctul de vedere al conţinutului şi al formei şi apreciază dacă FIAP-urile şi documentele de lucru pot trece testul de evidenţă.. evidenţa trebuie să fie suficientă... Pe măsură ce auditul progresează....Model A-06 Entitatea publică Către: conducătorul Compartimentului de audit public intern În urma misiunii de audit public intern ....... 5...

.. Premise: Să se asigure că Raportul de Audit este clar.. a recomandărilor finale din Proiectul raportului de audit public intern..... Participă la desfăşurarea şedinţei de închidere. să nu permită interpretări.. . Planifică şedinţa de închidere 2. ale concluziilor şi 108 ....... relevant..Clar: să fie uşor de înţeles.... Secţiunea F ....Fundamentat: fiecare constatare să aibă la bază documente doveditoare şi să facă trimiteri la textul legal incident... de .. Procedura: Secretariatul Conducătorul Compartimentului de audit public intern 1... respectiv: ..........Relevant: aspectele semnalate să ajute conducerea entităţii/structurii auditate în luarea unor decizii manageriale pentru eliminarea deficienţelor constatate.. . ..... Constatarea Secţiunea E ..... Documentul justificativ Există Da Nu Auditori 3.......Entitatea publică Entitatea auditată NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU Denumirea misiunii de audit ........... Auditori. obiectiv...... Conducătorii entităţii/structurii auditate îşi declară părerile lor în privinţa constatărilor auditorilor......11. Perioada auditată ....6.......... evident...... fundamentat...... PROCEDURA P .......Obiectiv: să nu fie părtinitor...11 ŞEDINŢA DE ÎNCHIDERE Scopul: Permite prezentarea către entitatea/structura auditată a opiniei auditorilor interni. Întocmit Data ..

.......... Data ...... Menţiuni generale Tema misiunii de audit: Întocmit de . constatările. Minuta şedinţei de închidere ........ Data .. telefon Auditul . 4...12 ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT Scopul: Prezintă cadrul general....... 3.... concluziile şi recomandările auditorilor publici interni.... obiectivele..... Verificat de . Concluzii: Funcţia Direcţia/Serviciul Nr.. Lista participanţilor: Numele B... Îndosariază toate modificările aprobate la raportul de audit......Auditorii Conducătorii entităţii/structurii auditate Auditorii Conducătorul Compartimentului de audit public intern Auditorii Auditorii recomandărilor..... Cad de acord asupra modificărilor raportului de audit. Premise: 109 ... Pregătesc acte suplimentare necesare pentru a justifica modificările la raportul de audit....... Perioada auditată .. PROCEDURA P ......... dacă este nevoie.12.. Exemplu MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE Model B-03 Entitatea publică A....6.Model B-03 şi revăd Proiectul de raport de audit.. 3.. 5. Fac rezumatul discuţiilor într-o Minută a şedinţei de închidere. precum şi a corecţiilor de efectuat............ 6.

Îndosariază proiectul de raport de audit . Compartimentului 5. 4. Efectuează schimbările propuse de către conducătorul Compartimentului de audit public intern. incluzând corecţiile aprobate de către conducătorul Compartimentului de audit public intern. 3. Stabileşte dacă proiectul în întregime sau doar părţi din el. 7.Model A-07. fie transmise la compartimentul juridic pentru revizuirea lui din punct de vedere juridic. trebuie să Model A-07-1 Entitatea publică Pagina de titlu şi cuprinsul Reprezintă pagina în care se menţionează denumirea misiunii de audit public intern.În elaborarea Raportului de audit public intern. Analizează Proiectul raportului de audit. Procedura: Auditorii 1. 2. 6. împreună cu dovezile constatărilor. Semnătura 110 . Rapoartele vor conţine un cuprins al lucrărilor şi documentelor. Indică pentru fiecare constatare din Proiectul raportului de audit dovada corespunzătoare. auditorul foloseşte dovezile de audit raportate în Fişele de Identificare şi Analiză a Problemelor şi în Formularul de constatare şi raportare a iregularităţilor. Redactează Proiectul raportului de audit utilizând formatul prezentat mai jos. Transmite conducătorului Compartimentului de audit public intern Conducătorul de audit public intern Auditorii Proiectul raportului de audit.

nu au fost implementate. având un caracter fundamentat. Prezintă datele de identificare a misiunii de audit public intern (ordinul de serviciu. tehnici utilizate. Stabilirea obiectivelor Obiectivele de audit prezentate în Raportul de audit public intern coincid cu cele înscrise în programul de audit. Concluziile echipei de audit sunt elaborate pe baza constatărilor făcute. Trebuie să aibă un caracter de anticipare şi. 111 . durata acţiunii de auditare. pe fiecare pagină a acestuia. materiale întocmite în cursul misiunii de audit public intern). Introducere Descrie tipul de audit şi baza legală a misiunii (planul anual de audit. documentare. Identifică activitatea ce este auditată şi prezintă informaţii sintetice cu privire la misiunea de audit public intern Prezintă modul de desfăşurare a misiunii de audit public intern (caracterul misiunii de audit public intern: sondaj/exhaustiv. Sunt prezentate distinct constatările cu caracter pozitiv de constatările cu caracter negativ.Raportul de audit este semnat de către fiecare membru al echipei de auditori. metode. pe această bază. Trebuie să fie pertinente şi să nu fie disproporţionate în raport cu constatările pe care se bazează. şi al identificării căilor de eliminare a deficienţelor stabilite. Constatările efectuate trebuie prezentate sintetic. Constatările şi recomandările auditului Auditorul trebuie să se pronunţe asupra obiectivelor de audit în ordinea în care au fost stabilite în Programul de audit. De asemenea. Ultima pagină a raportului este semnată şi de către şeful Compartimentului de audit public intern. Recomandările din Raportul de audit trebuie să fie fezabile şi economice şi să aibă un grad de semnificaţie important în ceea ce priveşte efectul previzibil asupra entităţii/structurii auditate. Stabilirea metodologiei Explică tehnicile şi instrumentele de audit public intern folosite pentru a îndeplini obiectivele misiunii de audit public intern. solicitări speciale). până la momentul prezentei misiuni de audit public intern. cu trimitere explicită la anexele la Raportul de audit intern. perioada auditată). Face referire la recomandările misiunilor de audit public intern anterioare care. pe de altă parte. de prevenire a eventualelor disfuncţionalităţi sau tendinţe negative la nivelul entităţii/structurii auditate. pe de o parte. documente materiale examinate în cursul misiunii de audit public intern. echipa de auditori. proceduri. în scopul generalizării aspectelor pozitive. entitatea/structura auditată.

trebuie să contribuie la crearea unor sisteme de dezvoltare a activităţii entităţii/structurii auditate şi de creştere a performanţei de management. 3) Recomandările. Vor fi redactate clar. Recomandările vor fi prezentate în funcţie de nivelul de prioritate stabilit în Fişa de Identificare şi Analiza Problemelor: majore.6. Fiecare recomandare trebuie să fie elaborată după următoarea structură: 1) Faptele. Premise: 112 . concis pentru fiecare deficienţă constatată.13 TRANSMITEREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT INTERN Scopul: Să-i asigure entităţii/structurii auditate posibilitatea de a analiza Proiectul raportului de audit şi de a formula un punct de vedere la constatările şi recomandările auditului. PROCEDURA P . cauzele. 2) Criteriile. 3. efectele. medii şi minore.13.

7.14 REUNIUNEA DE CONCILIERE Scopul: Acceptarea constatărilor şi recomandărilor formulate de către auditori în Proiectul raportului de audit public intern şi prezentarea calendarului de implementare a recomandărilor. dacă este cazul o Reuniune de conciliere. pregătirea unei Reuniuni de conciliere. 8. Transmite punctul de vedere la Proiectul raportului de audit în termen de 15 zile de la primirea Proiectului de raport Auditorii Conducătorul Compartimentului de audit public intern Auditorii de audit. Solicită. cu toate dovezile asupra faptelor. Îndosariază punctul de vedere al entităţii/structurii auditate 3. Premise: Auditorii pregătesc Reuniunea de conciliere. 3. PROCEDURA P . Analizează Proiectul de raport de audit. opiniilor şi concluziilor la care se face referire. 4. dacă este cazul.14. Procedura: Conducătorul Compartimentului de audit 1.6. Procedura: 113 . Transmite Proiectul de raport de audit la entitatea/structura auditată. Precizează în Raportul de audit aspectele reţinute din punctul de vedere al entităţii/structurii auditate. Revăd răspunsurile de la entitatea/structura auditată. public intern Entitatea/structura auditată 2. 5. dacă este cazul.Proiectul de raport de audit transmis la entitatea/structura auditată trebuie să fie complet. Discută. 6.

. telefon Funcţia 3........ Să constate că raportul de audit este complet........... Perioada auditată ...... 2.15 RAPORTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN Scopul: Să prelucreze raportul de audit pentru redactarea finală şi pentru tipărire..... în termen de 10 zile de la primirea punctului de vedere de la entitatea/structura auditată........ Lista participanţilor: Numele B.. incluzând şi punctul de vedere al entităţii/structurii auditate. 4.. Premise: Auditorii sunt responsabili pentru asigurarea unei prezentări de înaltă calitate a Raportului de audit şi întocmirea unei liste corecte şi complete de difuzare.......... Direcţia/Serviciul Nr...... Verificat de .. Data .......Auditorii 1. PROCEDURA P ... Data ... Reuniunea de conciliere. Pregătesc..6. Analizează constatările şi concluziile din Proiectul raportului de audit Auditorii auditată Exemplu Entitatea/structura în vederea acceptării recomandărilor formulate MINUTA REUNIUNII DE CONCILIERE Model B-04 Entitatea publică A. Rezultatele concilierii: Auditul ... Informarea entităţii/structurii auditate asupra locului şi datei Reuniunii de conciliere 3.15. Procedura: 114 ...... Menţiuni generale Tema misiunii de audit: Întocmit de ............ Întocmesc o Minută a Reuniunii de conciliere........

16 SUPERVIZAREA Scopul: De a asigura că obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse în condiţii de calitate. Constată că toate modificările aprobate la Proiectul de raport sunt efectuate. Procedura: 1. PROCEDURA P .16. clară. Modelul este identic cu cel prezentat la sectiunea Proiect de raport. Verifică dacă redactarea Raportului de audit public intern este exactă.Auditorii 1. .17 DIFUZAREA RAPORTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN Scopul: Analizarea şi avizarea recomandărilor din Raportul de audit. Verifică existenţa elementelor probante. rezultatele concilierii şi punctul de vedere al entităţii/structurii auditate la conducătorul Compartimentului de audit care a aprobat misiunea de audit public 115 Compartimentului public intern. Transmit Raportul de audit public intern. Prezintă conducătorului Compartimentului de audit public intern documentele din dosarul permanent al misiunii de audit public intern. 3. Premise: Conducătorul Compartimentului de audit public intern este responsabil cu supervizarea misiunii de audit public intern.6. Finalizează raportul. 7. Premise: Raportul de audit final trebuie să conţină şi o sinteză a constatărilor şi recomandărilor. Constată dacă lista de difuzare este completă şi corectă. Supervizează FIAP-urile. Auditorii Conducătorul de audit public intern 1. 2. Raportul de audit public intern este transmis spre avizare conducătorului acesteia. 3. 2. Oferă instrucţiunile necesare (adecvate) derulării misiunii de audit 3. Pentru instituţia publică mică. Verifică executarea corectă a Programului de audit public intern. Verifică dacă Raportul de audit public intern este elaborat la termenul fixat. 5.17. PROCEDURA P . Proceduri: Auditorii 1.6. 4. concisă. 6. 3.

Semnează şi transmite Raportul de audit public intern Compartimentului conducătorului entităţii/structurii auditate. Verifică implementarea recomandărilor la termenele stabilite. 3. o Notă de informare cu 116 . transmite conducătorului acesteia spre avizare. Transmit la UCAAPI sau la organul ierarhic superior o informare despre recomandările care nu au fost avizate însoţită de documentaţia de susţinere. 3. 3. Premise: Urmărirea recomandărilor de către auditorii interni este un proces prin care se constată caracterul adecvat. 4. PROCEDURA P . eficacitatea şi oportunitatea acţiunilor întreprinse de către conducerea entităţii/structurii auditate pe baza recomandărilor din Raportul de audit public intern. Transmite auditorilor. Analizează şi avizează Raportul de audit public intern. Pentru instituţia publică mică Raportul de audit public intern se Conducătorul de audit public intern care a aprobat misiunea de audit Conducătorul entităţii/structurii auditate Auditorii 5.intern.18.6. 6. Procedura: Auditorii Entitatea/structura 1. la termenele stabilite. 2. Întocmesc Fişa de urmărire a recomandărilor. Transmit entităţii/structurii auditate recomandările aprobate. 2.18 URMĂRIREA RECOMANDĂRILOR Scopul: Este de a urmări dacă scopul şi obiectivele misiunii de audit public intern au fost corect formulate.

stadiul 5.auditată Conducătorul audit public intern privire la stadiul implementării recomandărilor din Raportul de audit public intern. Compartimentului de progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor. adica acea activitate menita sa aduca plusvaloare şi sǎ îmbunǎtǎeascǎ administrarea organizaţiei. dar trebuie spus ca 117 . neimplementat 3. parţial implementat. Neimplementat Data planificată/ Data implementării Instrucţiuni cum sunt prezentate în Raportul de audit. Introduceţi recomandările de audit după Data şi semnătura conducătorului Reamintim cǎ. Transmite. pe langa activitatile de asigurare. Verificaţi coloana corespunzătoare: implementat. Datorita spatiului restrans al acestui curs. am tratat doar derularea misiunii de asigurare. Exemplu Model A-08 Entitatea publică FIŞA DE URMĂRIRE A RECOMANDĂRILOR Entitatea publică Entitatea/structura Direcţia/Serviciul Misiunea de audit public intern Parţial Implementat Sfârşit de lună Raport de Audit nr. informează conducătorul entităţii publice. 1. la UCAAPI sau la organul ierarhic superior. 4. Introduceţi data planificată pentru implementare în Raportul de audit şi data implementării Entitatea/structura auditată: Auditor: Data şi semnătura auditată Rec Recomandarea Implementat Nr. fǎrǎ ca auditorul intern sǎ-şi asume responsabilitǎţi manageriale. gestionarea riscului şi controlul intern. 2. Dacă nu sunt respectate termenele de implementare. auditul intern cuprinde şi activitatea de consiliere.

8. Derularea misiunii de consiliere 118 . Schema de mai jos este lamuritoare în acest sens. Fig.documentatia misiunii de consiliere este foarte asemanatoare.

ro/static/10/Mfp/audit/CONSILIERE_ORDIN.mfinante.Sursa: http://discutii.pdf REZUMAT 119 .

Acestea se compun din: c) Standardele de audit intern elaborate şi publicate de Institutul Auditorilor Interni (IIA). Norme Profesionale care cuprind: c) d) Modalităţi Practice de Aplicare. 120 . 441/2009. Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) a asimilat integral Standardele Internaţionale de Audit Intern şi a elaborat norme de audit intern sub forma normelor de calificare şi a celor de funcţionare.  Dosarele de Audit Intern. controlului şi proceselor de conducere a acestuia.  Planul de Audit Intern. s-a statuat faptul cǎ auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii economice în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului. Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR). 75/ 1999.03. c) Ghiduri Profesionale.2002 şi Ordonanţa Guvernului nr. f) Norme de Implementare:  de Asigurare  de Consultanţă B. 31/1990 privind societăţile comerciale. 88/ din 19.Prin OUG nr.04. asimilate de CAFR ca norme naţionale de audit intern. 67/29. Cadrul General al Standardelor de Audit Intern se compune din: A. modificată şi completată prin Legea nr.2010 pentru aprobarea Normelor de audit intern.08. precum şi a modalităţilor practice de aplicare. Legea nr. fie ca urmare a legii sau deciziei acţionarilor. care modifică şi completează Legea nr. privind activitatea de audit financiar.  Documentele de Lucru. d) Proceduri privind cadrul general de desfăşurare a misiunilor de audit intern.2002. d) Norme de Calificare. e) Norme de Funcţionare.  Manualul de Audit Intern. preia şi ea obligativitatea auditul intern pentru societăţile comerciale ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse auditului financiar. 133/19. Standarde de Audit Intern care cuprind: b) Codul Deontologic. a elaborat Hotărârea nr. Norme Minimale de Audit Intern:  Carta de Audit Intern.

Proiectul Raportului de audit public intern trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: a)scopul şi obiectivele misiunii de audit public intern. d)constatări efectuate. 121 . controlului şi proceselor de guvernantă". echipa de auditare. ajută entitatea publică să îşi îndeplinească obiectivele. defineşte la articolul 2. metode şi tehnici utilizate. durata acţiunii de auditare. de asigurare şi consiliere. e)concluzii şi recomandări. perioada auditată). ordinul de serviciu. b)date de identificare a misiunii de audit public intern (baza legală. documentare. printr-o abordare sistematică şi metodică. evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea managementului riscului. materiale întocmite în cursul acţiunii de audit public intern). documente/materiale examinate. concepută să adauge valoare şi să îmbunătăţească activităţile entităţii publice. c)modul de desfăşurare a acţiunii de audit intern (sondaj/exhaustiv. unitatea/structura organizatorică auditată. 672/2002 privind auditul public intern. proceduri. cat şi pentru entitatile publice sunt următoarele: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Procedura plan de audit intern Procedura ordin de misiune Procedura ordin de serviciu Procedura notificarea privind declanşarea misiunii de audit intern Procedura colectarea şi prelucrarea informaţiilor Procedura identificarea şi analiza riscurilor Procedura elaborarea programului misiunii de audit Procedura şedinţei de deschidere Procedura colectarea probelor de audit Procedura revizuirea documentelor de lucru Procedura elaborarea proiectului de raport de audit intern Procedura transmiterea proiectului de raport de audit intern Procedura reuniunea de conciliere Procedura monitorizarea misiunii Procedura difuzarea raportului de audit intern Procedura monitorizarea implementării recomandărilor.Procedurile privind cadrul general de desfăşurare a misiunilor de audit intern atat pentru societăţile comerciale. activitatea de audit intern ca fiind „activitatea funcţional independentă şi obiectivă. Legea nr.

se transmite la Unitatea Centrala de Armonizare a Auditului Public Intern pentru analiza şi avizare . 3 1. este insotit de documente justificative . perioada de auditare 2. c. ÎNTREBĂRILE DE CONTROL 1. note de relaţii. analiza riscurilor c.8.7. e. calendarul intalnirilor e. 122 . 3. b. În notificarea adresata structurii auditate. Exemple de teme pentru elaborarea raportului: a) auditul intern al activitǎţii de resurse umane b) auditul intern al activitǎţii de tehnologie a informaţiei (IT) c) auditul intern al activitǎţii financiar-contabile d) auditul intern al activitǎţii juridice e) auditul intern al activitǎţii de inventariere a patrimoniului f) auditul intern al activităţii de achiziţii publice 3. se transmite unitatii auditate numai dupa analiza şi avizare de catre conducatorul entitǎţii publice care a aprobat misiunea. se precizeaza : a. d. principalele obiective şi durata misiunii d.f)documentaţia-anexă (notele explicative. scopul. TEMA DE CONTROL Întocmiţi un raport de audit intern la o instituţie publicǎ sau la o societate comercialǎ. este documentul pe baza caruia se intocmesc FIAP-urile. situaţii. TEST DE AUTOEVALUARE NR. acte. Proiectul de raport de audit public intern : a. documente şi orice alt material probant sau justificativ). informeaza conducatorul entitǎţii auditate asupra modului de implementare a recomandarilor . planul misiunii de audit b.

solicitarea procedurilor. 2001 Standardele internaţionale de audit. e.cafr. Dobroţeanu Camelia. 2005 ***. ACCA. Audit and internal review-textbook. 2004 Dobroţeanu Laurenţiu. Editura Economică.9. concepte şi practici-abordare naţională şi internaţională. Cristiana Costinescu. Editura Economică.6. Paris. Teoria şi practica auditului intern (Theorie et pratique de l’audit intern). Editura CECCAR. 2001 Codul de conduită etică şi profesională. Nu face parte din procedura de colectare a informatiilor: a. Mihail-George Pitulice. b. Care din elementele metionate mai jos nu reprezinta reguli de conduita ale auditorului: a.ro Norme minimale de audit.cafr. BIBLIOGRAFIA SPECIFICĂ UNITĂTII DE ÎNVĂTARE NR. Practica auditului intern privind fondurile publice naţionale şi ale Uniunii Europene. 2002 Toma Marin. Control şi audit financiar-contabil.3. subiectivitatea e. 2007 Mihăilescu Nicolae. Audit. 2005 – www. Paper 2. Editura Contaplus. identificarea legilor şi reglementarilor aplicabile structurii auditate. b.Foulks Lynch Ltd. Editura Economică. c. Iniţiere în auditul situaţiilor financiare ale unei entităţi.ro 123 . solicitarea principalelor documente de functionare a structurii auditate. Bucureşti. 2002 Mareş George. obtinerea fiselor postului. 2005 – www. Dragoş-Cătălin Niculae. integritatea. 3. c. obiectivitate. 3 Crăciun Ştefan. confidentialitatea d. Editions d’Organisation. independenta. 4. Auditul financiar şi auditul intern. d. Editura Globus. 2001 Renard Jacques. Franţa. organizarea unei sedinte de identificare a criteriilor de analiza a riscurilor.

mfinante.ro/audit/index. a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România (http://www. OMFP nr. 1702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul entităţilor publice. 252 din 3 februarie 2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern) HG nr. 38 din 15 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern OMFP nr.Normele profesionale ale auditului intern aprobate.jsp?selected=0 124 . 88/19 aprilie 2007.cafr. 1267/2000.75/1999 republicată.jsp? page=audit_intern) Legea nr. prin Hotărârea nr.983/2004. privind activitatea de audit financiar OMFP nr. 672/2002 privind auditul public intern OUG nr. pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România OMFP nr. care aprobă Normele minimale de audit intern Ghidurile practice de audit public intern postate la: http://www.ro/index.

2.1. Cuprinsul unităț íi de învăț are : 4. MISIUNEA DE AUDIT INTERN INVENTARIEREA PATRIMONIULUI SI VALORIFICAREA REZULTATELOR Timpul mediu necesar pentru studiu: 4 ore Competenţele specifice unităţii de învăţare: la sfarşitul parcurgerii unităţii de învăţare. 125 . Derularea misiunii de audit intern.UNITATEA DE ÎNVĂTARE NR. studenţii trebuie: -sǎ cunoascǎ modul în care se deruleazǎ o misiune de audit intern -sǎ cunoascǎ ce cuprinde un raport de audit intern şi care este însemnǎtatea sa. 4 STUDIU DE CAZ.Cunostinţe despre entitate 4.

● Entitatea – administratorii. Obiectivele administratorilor sunt: consolidarea pozitiei financiare. în temeiul Legii nr. Sistemul informational este adaptat cerintelor managementului activitatii. Strada Sibiu nr. a indemnizatiei de boala în cazul inbolnavirilor. concediul de odihna.23. Societatea comerciala ALFA SA.care sa nu afecteze concurential activitatea SC ALFA SA .J 40/1088/1991. ● Activitatea entitǎţii . societatea are ca şi obligatii reglementate guvernamental privind acordarea salariului cel putin la nivelul salariului minim pe economie. conducerea şi proprietarii Societatea Comerciala ALFA SA este persoana juridica romana. cazare . depozitare. Sediul societatii este în Romania. Cod unic de inregistrare fiscala 43788 atribut fiscal « RO ».01. inregistrata la Registrul Comertului sub nr.1. Sediul societatii este în Romania.4. CUNOSTINŢE DESPRE ENTITATE Denumirea entitǎţii este Societatea Comerciala ALFA SA. publicitate. 126 . plata orelor suplimentare.. Este administrata de catre Consiliul de Administratie. sector 6.Inchiriere de spatii pentru alte entitǎţi pentru desfasurarea activitatilor acestora privind sediul. compus din 3 administratori. investitii în echipamente şi utilaje.Activitatea de alimentatie publica. 89 din 31. Societatea are deschise punte de lucru.31/1990 privind societatile comerciale. productie.etc. Forta de munca este din localitate.formarea şi pregatirea fortei de munca. respectiv: Presedinte. eliminarea oricarei concurente. localitatea Bucuresti. Durata societatii este nelimitata cu incepere de la data infiintarii acesteia şi inscrise în Registrul Comertului. localitatea Bucuresti.R. desfacere. Sediul societatii poate fi schimbat în alt loc din Romania pe baza hotaririi Adunarii Generale a Actionarilor.G. a fost infiintata în baza H. potrivit legii.1991. Aceasta isi desfasoara activitatea în conformitate cu legile romana. avind forma juridica de socitate pe actiuni.Natura activitatii consta în prestari servicii. Vicepresedinte şi membru.

a asigurarilor de sanatate. situatiile financiare ale societatii în conformitate cu cadrul general stabilit de prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991. republicata. Nu se cunosc reglementari care sa afecteze în mod semnificativ entitatea. Sunt respectate principiile contabile prevazute de Legea contabilitatii nr. Inregistrarile contabile şi jurnalele respecta principiul dublei inregistrari.5 RON actiunea. Anul fiscal al societatii incepe la 01 ianuarie şi se incheie la 31 decembrie. ● Capitalul social Societatea Comerciala ALFA SA are un capital social de 258385 RON. republicata. ● Activitatea financiara-contabila Activitatea financiar-contabila şi de patrimoniu are ca obiect principal de activitate elaborarea documentelor contabile de sinteza: balant. 127 . în jurnale sunt inregistrate document cu document în mod cronologic.obligatii legate de plata. compus din 103354 actiuni a 2. Alte drepturi acordate salariatilor constau în acordarea echipamentului de lucru şi de protectie şi acordarea tichetelor de masa. a asigurarilor de accidente profesionale şi a asigurarilor de somaj. o categorie specifica de cheltuieli este aceea a plati serviciilor efectuate de firme cu acelasi profil.82/1991. asigurarilor sociale de stat. Drepturile salariale sunt platite regulat fara intirziere sau aminari. Categoriile de cheltuieli sunt comparative cu perioada anterioara.

88/03.2012 – 31.07.4. Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate privind inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor.03.2. DERULAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN ENTITATEA SC ALFA SA Serviciul de Audit Intern Nr. Echipa de auditori interni este formată din următorii auditori: Auditor intern Alexandru Pop Directorul General al Entitǎţii. valorificarea inventarierii.03. Iancu Victor 128 .2012 ORDIN DE SERVICIU În conformitate cu Normele proprii şi a Planului de audit intern pentru anul 2012. se va efectua misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă. Obiectivele misiunii de audit sunt urmatoarele: • • • • inregistrarea şi evidenta tuturor bunurilor. Scopul misiunii de audit de a se asigura inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor este conforma cu cadrul legislativ în vigoare. completarea registrului-inventar.2012. modul de efectuare a inventarierii. în perioada 01.

Pot fi negociate / diminuate / eliminate incompatibilitatile? Da Daca da. Data 03.2012 Semnatura 129 . apare orice incompatibilitate personală. financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi. explicati cum anume: Misiunea planificata nu are nici o tangenta cu plata salariilor. sau organizaţie sau nivel guvernamental? Aţi aprobat înainte facturi.ENTITATEA SC ALFA SA Serviciul de Audit Intern DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ Nume şi prenume: Alexandru Pop Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor Data: 01. rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă? Aveţi vreo legătură politică. să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit în orice fel? Aveţi idei preconcepute faţă de persoane. grupuri. notificaţi şeful Serviciului de audit intern de urgenţă? Auditor intern. externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs.2012 Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială. socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de redevenţe de la vreun grup anume. de a lucra şi a face rapoartele de audit imparţiale. Incompatibilitati personale: Cu aproximativ trei ani în urma am avizat pentru controlul financiar preventiv plata salariilor în contabilitate 2. ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru entitatea/structura ce va fi auditată? Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va fi auditată? Dacă în timpul misiunii de audit. obiectivul este modul de efctuare şi valorificare a inventarierii patriminiului.Pop Directorul General al Entitǎţii. Al. organizaţii sau obiective care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată? Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană? Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale entităţii/structurii ce urmează a fi auditată? Sunteţi soţ/soţie.03. ca atare nu exista incompatibilitati. Iancu Victor DA X X NU X X X X X X X X X - 1.07.

Perioada supusă evaluării este 01. având pe ordinea de zi următoarele: prezentarea auditorilor.. vă rugăm sa ne puneţi la dispoziţie următoarea documentaţie necesară: 130 .12.. Scopul misiunii de audit intern este acela de a furniza o asigurare independentă conducerii în ceea ce priveşte funcţionalitatea sistemului de control intern ataşat activităţii auditate şi formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia. prezentarea şi discutarea obiectivelor misiunii de audit intern. alte aspecte organizatorice necesare desfăşurării misiunii. discutarea programului intervenţiei la faţa locului. stabilirea persoanelor de legătură în cadrul compartimentelor auditate.2012 să efectuăm o misiune de audit intern având ca tema: Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor.2011 – 31.... Pentru o mai bună documentare a echipei de audit intern referitoare la activitatea entitǎţii.03. urmează ca în perioada 01..2012 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Către: De la: Serviciul financiar .2011 Vă rugăm.. de asemenea. urmând a stabili de comun acord data şedinţei de deschidere..2012 – 31. să desemnaţi o persoană de contact pentru a ne ajuta în timpul derulării misiunii de audit intern. 63/15.ENTITATEA SC ALFA SA Serviciul de Audit Intern Nr.03.. În conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2012..contabil Serviciul de Audit Intern Referitor: Misiunea de audit intern : Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor Stimate: Domnule.01.02.

Pentru eventualele întrebări privind aceasta acţiune. organigrama. auditor intern.• • • • • • • cadrul legal şi de reglementare aplicabil domeniului financiar-contabil. 131 . coordonatorul misiunii Cu deosebită consideraţie. fişele posturilor. rapoartele de audit intern anterioare. Serviciul de audit intern. Regulamentul de organizare şi funcţionare. alte rapoarte. note. vă rugăm să contactaţi pe. procedurile scrise care descriu activităţile ce se desfăşoară în cadrul entitǎţii. dosare anterioare care se referă la aceasta temă.

obtinerea procedurilor scrise .obtinerea regulamentului de functionare .obtinerea fiselor posturilor . Nu X X X X X X observatii X 1) 132 .ENTITATEA SC ALFA SA Serviciul de Audit Intern COLECTAREA INFORMATIILOR Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor Perioada auditata: 01.obtinerea exemplarului de raport de audit public intern anterior Da X X X X X X 2) Nu observatii X 1) 1) Nu exista fise ale postului intocmite la nivelul serviciului 2) Nu au mai fost realizate misiuni de audit la Serviciul administrativ.obtinerea procedurilor scrise . Colectarea informatiilor Serviciul contabilitate Da .aceasta fiind prima misiune de audit care se desfasoara la acest serviciu şi care priveste inventarierea bunurilor instituţiei.identificarea personalului responsabil .obtinerea fiselor posturilor .2011-31.obtinerea exemplarului de raport de audit public intern anterior 1) Nu exista fise ale posturilor intocmite la nivelul serviciului.obtinerea organigramei .obtinerea organigramei .03.obtinerea regulamentului de functionare .01.2011 Data: 02.2012 Colectarea informatiilor Serviciul administrativ .12.identificarea personalului responsabil .identificarea legilor şi regulamentelor aplicabile structurii auditate .identificarea legilor şi regulamentelor aplicabile structurii auditate .

Intocmirea receptiilor 3. Crt.Data: 03. Aprobarea şi formalizarea bonurilor de consum 8. Inregistrarea în contabilitate a bunurilor primite 4. Existenta procedurilor scrise 18. Stabilirea responsabilitatilor în efectuarea inventarierii 20. Luarea declaratiilor de inventar 21. Intocmirea Procesului verbal de receptie a mijloacelor fixe 16. I OBIECTIVE Inregistrarea şi evidenta tuturor bunurilor OBIECTE AUDITABILE 1.2011 . Intocmirea fiselor mijloacelor fixe 14.Data: 04. Operarea în fisele de magazie a bunurilor date în consum 10.03. Existante procedurilor scrise 2.gestionarea şi inregistrarea în contabilitate 5. Intocmirea bonului de miscare a mijloacelor fixe 15.01. Separarea sarcinilor privind receptionarea. Operarea în contabilitate a consumurilor 11. inventarierea bunurilor aflate în custodie 25. II Inventarierea patrimoniului 133 . Inregistrarea în fisele de gestiune a bunurilor primite 6. Semnarea ultimelor documente de intrare sau iesire 22.ENTITATEA: SC ALFA SA Serviciul Audit intern LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor Perioada auditata : 01.12.2012 . Conducerea fiselor de gestiune 12. Intocmirea Registrului numerelor de inventar 13.2011 – 31. Semnarea şi datarea listelor de inventar OBS. Inventarierea bunurilor 23.03. Intocmirea Procesului verbal de scoatere din evidenta a mijloacelor fixe 17.2012 Nr. Stabilirea comisiei de inventariere 19. Intocmirea şi completarea listelor de inventar 24. Intocmirea bonurilor de consum 7. Eliberarea în consum a bunurilor 9.

Stabilirea rezultatelor inventarierii 29. Intocmirea procesului-verbal de valorificare a inventarierii 30. Inregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii 32. Conducerea registrului-inventar 33. Definitivarea stocului faptic 27. Stabilirea şi definitivarea plusurilor sau minusurilor 31. Concordanta dintre inventar şi datele mentionate în registrul-inventar 134 .III Valorificarea inventarierii IV Completarea registrului-inventar 26. Definitivarea stocului scriptic 28.

Intocmirea bonurilor de consum 1.12.Inregistrarea în contabilitate a bunurilor primite 8.ENTITATEA SC ALFA SA Serviciul Audit Intern TABELUL PUNCTE TARI (T) SI PUNCTE SLABE (S) Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor Perioada auditata : 01.2011 – 31.Separarea sarcinilor privind receptionarea.Inregistrarea şi evidenta tuturor bunurilor 5.inregistrarea în contabilitate 7.Intocmirea receptiilor 6.2011 Intocmit: Alexandru Pop Data: 04.Inregistrarea în fisele de gestiune a bunurilor primite 4.03.2012 Opinie T/S Obiectivul Obiecte auditabile Riscuri identificate Consecinta nefunctio-narii controlului intern Gradul de increde-re a auditului în functional itatea controlulu i intern Com entariu I.Conducerea fiselor de gestiune -Inexistenta S cunoasterii stocului la nivelul gestiunii S -Inexistenta controalelor interne S -Neaprobarea şi nejustificarea consumurilor -Bunuri neinregistrate în contabilitate -Eliberari de bunuri fara documente justificative -Consumuri sau cheltuieli neoperate -Lipsuri în gestiune ca urmare a neefectuarii receptiilor -Bunuri livrate fara justificare -Inexistenta procedurilor T S T S La puntajele lunare se descopera eventua-lele documen-te neinregistrate şi se opereaza Scazut Scazut Scazut Ridicat Scazut Ridicat Scazut NU NU S S S Scazut Scazut Scazut 135 .01.Eliberarea în consum a bunurilor 10.gestion area.Aprobarea şi formalizarea bonurilor de consum 3.Operarea în contabilitate a consumurilor 2.Existenta procedurilor scrise 12.

Semnarea ultimelor documente de intrare/iesire scrise -Disparitia unor documente cu regim special .Inventarierea S necorespunzatoar e din cauza necunoasterii responsabilitatilor .Inventarierea bunurilor 21.Erori în stabilirea raspunderii pentru minusuri în gestiune .Stabilirea rezultatelor inventarierii 22.Definitivarea stocului faptic S Scazut S S Scazut Scazut S Scazut 136 .Neinventariere S tuturor bunurilor .Neluarea masurilor de inventariere .Valorificarea rezultatelor inventarierii 26.Inexistenta procedurilor scrise .Definitivarea stocului scriptic 24.Stabilirea şi definitivarea plusurilor/ minusurilor 23.Necunosterea declararii şi inregistrarii tuturor documentelor la timp şi cronologic .Intocmirea şi completarea listelor de inventar 14.Efectuarea incorecta a eventualelor compensari cantitative sau calitative .Inventarierea patrimoniului 15.Neformalizarea T inventarierii -Necuprinderea în liste a tuturor bunurilor inventariate .Semnarea şi data rea listelor de inventar 19.Erori în stabilirea stocului S S S S S Comisia nu centralizeaza şi stabileste stocurile daca listele nu sunt semnate în totalitate Scazut Scazut Ridicat Scazut Scazut Scazut Scazut Scazut NU III.Neinregistarea tuturor intrarilor de bunuri .Stabilirea comsiei de inventariere 13.Prezentarea ulterioara de bunuri sau documente .Luarea declaratiilor de inventar 17.Stabilirea responsabilitatilot în efectuarea inventarierii 18.II.Existenta procedurilor scrise 16.

Conducerea registrului inventar faptic .12. Elaborarea Tabelului puncte tari şi puncte slabe 7. auditat S.Completarea necorespunzatoar e a registruluiinventar -Necompletarea registruluiinventar S Scazut S Scazut ENTITATEA SC ALFA SA Serviciul Audit Intern PROGRAMUL DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului Perioada auditată: 01. Auditor intern Auditor intern S.03.I S. Pregătirea 1.2012 Avizat: 06.IV.A. Întocmirea Programului de audit intern 137 . Tiparirea şi procesarea Declaraţiei de independenţa 3.2011 Întocmit: Alexandru Pop 05.I.I.Completarea Registrului inventar 29. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor 5.2011-31. Tipărirea şi procesarea misiunii de audit 164 52 2 2 2 Auditor intern 8 8 8 6 Auditor intern Auditor intern Auditor intern Auditor intern Serviciul de audit intern S. Pregătirea şi transmiterea Notificării privind declanşarea misiunii de audit intern către părţile interesate 4.A.2012 DURAT A (H) Data: Data: OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVITĂŢILE PROGRAMATE PERSOANE LE IMPLICATE LOCUL DESFĂŞU RĂRII Tema generală: Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor 1. S.I.A.A. Întocmirea Listei centralizatoare a obiectelor auditabile 6.Concordanta intre inventar şi datele mentionate în registru 28.03. Ordinului de serviciu 2.A.01.I.

A.A. Planificarea şi organizarea Şedinţei de deschidere 11.Puncte tari şi puncte slabe“ şi Programul intervenţiei la faţa locului. Obţinerea aprobării Notei şi a anexelor acesteia: Colectarea şi prelucrarea datelor. Valorificarea inventarierii 1.I.urilor 2. „Tabelul .2. Inventarierea patrimoniului Obiectivul III.3 Elaborare FIAP . 4 2 Auditor intern S.OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVITĂŢILE PROGRAMATE 8.2 Discutarea constatărilor cu directorul entitǎţii şi seful serviciului 3.I. 10.1 Efectuarea testărilor 3.3 Elaborarea FIAP . S.1 Efectuarea testărilor Obiectivul I.Intocmirea Notei şi a Programului intervenţiei la faţa locului 9. Intervenţia la faţa locului 1.A.I. Redactarea Minutei şedinţei de deschidere.urilor 3.1 Efectuarea testărilor 2. Inregistrarea şi evidenta tuturor bunurilor 112 8 4 4 6 4 Auditor intern AUDITAT Obiectivul II. Obţinerea numelui persoanelor de contact şi stabilirea unui loc pentru desfăşurarea activităţii de audit.5 Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al conţinutului şi al formei şi întocmirea Notei centralizatoare a documentelor de lucru 2. DURAT A (H) 6 4 PERSOANE LE IMPLICATE Auditor intern Auditor intern LOCUL DESFĂŞU RĂRII S.3 Elaborarea FIAP .4 Colectarea dovezilor 1.4 Colectarea dovezilor 4 2 Auditor intern Sef serviciu 8 6 4 AUDITAT 4 2 Auditor intern Sef serviciu 8 6 AUDITAT 138 .urilor 1. auditat AUDITAT 2.2 Discutarea constatărilor cu directorul entitǎţii şi seful de serviciu 2.Discutarea constatarilor cu seful de serviciu 1.5 Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al conţinutului şi al formei şi întocmirea Notei centralizatoare a documentelor de lucru 3.4 Colectarea dovezilor 2.

Revizuirea raportului 17.5 Revizuirea documentelor de 4 lucru din punct de vedere al conţinutului şi al formei şi întocmirea Notei centralizatoare a documentelor de lucru ACTIVITĂŢILE PROGRAMATE 38 PERSOANE LE IMPLICATE LOCUL DESFĂŞU RĂRII Obiectivul IV.urilor 4.OBIECTIVELE AUDITULUI DURAT A (H) 3.Transmiterea proiectului raportului de audit intern la auditat şi solicitarea de raspuns în 15 zile 19.Concluzii 8 2 8 6 4 Auditor intern Sef serviciu AUDITAT 4 4 2 50 24 4 2 2 Auditor intern Sef serviciu contabilitate Administrativ Auditor intern Sef serviciu contabilitate Administrativ Auditor intern Sef serviciu Auditor intern Auditor intern Auditor intern Auditor intern Sef serviciu contabilitate Administrativ Auditor intern Sef serviciu contabilitate AUDITAT AUDITAT S.Redactarea proiectului raportului de audit intern 16.3 Elaborarea FIAP .Obtinerea proiectului raportului de audit intern aprobat de conducere 18.I.5 Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al conţinutului şi al formei şi întocmirea Notei centralizatoare a documentelor de lucru 12. Completarea Registrului-inventar 4.2 Discutarea constatărilor cu directorul entitǎţii şi seful serviciului 4.1 Efectuarea testărilor 4.Planificarea şi organizarea sedintei de inchidere 13.Discutarea costatarilor su salariatii serviciului contabilitate 14.daca este cazul SAI SAI SAI SAI SAI 2 139 .Raportul de audit intern 15.A.4 Colectarea dovezilor 4.Planificarea şi organizarea reuniunii de conciliere. III.

Includerea în raportul de audit intern a aspectelor retinute din punct de vedere al auditatului 21.Urmarirea recomandarilor Initierea procesului de urmarire PERSOANE LE IMPLICATE Auditor intern Sef serviciu contabilitate Administrativ Auditor intern Auditor intern LOCUL DESFĂŞU RĂRII SAI SAI 4 4 Auditor intern 4 Auditor intern ENTITATEA SC ALFA SA 140 .Finalizarea raportului de audit intern 22.Transmiterea recomandarilor aprobate catre auditat IV.Obtinerea raportului de audit intern aprobat de conducerea instituţiei 23.OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVITĂŢILE PROGRAMATE DURAT A (H) 4 20.

interviul gestionarea. Auditat 12 privind observarea fizica a completarii receptionarea.01.03. bonurilor de consum urmarirea exercitariui CFP 7 Eliberarea în Compararea cu referatul de Auditat 10 consum a bunurilor necesitate. regim special urmarirea modului de inregistrare a valorii acestora 9 Conducerea fiselor Verificarea inregistrarilor din Auditat 8 de gestiune fisele de gestiune şi a semnaturilor autorizate Nr.2012 Data: 04. Obiectivul 2.2011 – 31. documentelor.03.Serviciul Audit Intern PROGRAMUL INTERVENTIEI LA FATA LOCULUI Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor Perioada auditata : 01. Obiecte auditabile Tipul verificarii testarii testarii (h) TOTAL 84 1 Existenta Analiza procedurilor Auditat 10 procedurilor scrise pentru obiectivul 1 2 Intocmirea Auditat 8 receptiilor 3 Separarea sarcinilor Analiza procedurilor de lucru.12. urmarirea evolutiei stocului cu documentele de consum 8 Inregistrarea Compararea aprovizionarilor Auditat 10 documentelor cu cu inregistrarile contabile. inregistrarea în contabilitate 4 Inregistrarea în Verificarea fiselor de gestiune. urmarirea intocmirii acestuia în toate cazurile 6 Aprobarea şi Compararea semnaturilor de pe Auditat 8 formalizarea bonuri cu cele autorizate. Inventarierea patrimoniului Locul Durata 141 Auditorii .2011 Intocmit: Alexandru Pop Data: 03.2012 Obiectivul. Inregistrarea şi evidenta tuturor bunurilor Nr. Auditat 8 fisele de gestiune a compararea inregistrarilor cu bunurilor primite evidenta contabila 5 Intocmirea bonurilor Examinarea modului de Auditat 10 de consum completarea a bonului de consum. Locul Durata Crt.

verificarea incompatibilitatilor Analiza rasposabilitatilor stabilite membrilor comisiei Verificarea existentei declaratiilor de inventar Verificarea declararii şi inregistrarii tuturor documentelor la timp şi cronologic Sondaje faptice pe teren testarii Auditat Auditat Auditat testarii (h) 50 10 5 5 Auditorii 13 14 Auditat Auditat 5 5 15 Inventarierea Auditat 10 bunurilor 16 Intocmirea şi Vizualizarea listelor de Auditat 10 completarea listelor inventar. Locul Durata Crt. Locul Durata Crt. Completarea registrului-inventar Nr. Obiecte auditabile Tipul verificarii testarii testarii (h) TOTAL 50 17 Definitivarea Examinarea stabilirii preturilor Auditat 14 stocului faptic şi valorilor din liste 18 Difinitivarea Verificarea modului de Auditat 12 stocului scriptic stabilire a stocului scriptic 19 Stabilirea Verificarea modului de Auditat 12 rezultatelor stabilire a plusurilor sau inventarierii minusurilor 20 Stabilirea şi Compararea stocurilor. 10 11 12 Obiecte auditabile TOTAL Existenta procedurilor scrise pentru obiectivul 2 Stabilirea comisiei de inventariere Stabilirea responsabilitatilor în efectuarea inventarierii Luarea declaratiilor de inventar Semnarea ultimelor documente de intrare sau iesire Tipul verificarii Analiza procedurilor. Obiecte auditabile Tipul verificarii testarii testarii (h) TOTAL 16 21 Concordanta dintre Compararea datelor Auditat 8 inventar şi datele în registrul-inventar 22 Conducerea Observarea şi exeminarea Auditat 8 registrului-inventar registrului-inventar ENTITATEA SC ALFA SA Serviciul Audit Intern Auditorii Auditorii 142 .interviul Examinarea deciziei. compararea de inventar semnaturilor Obiectivul 3. Valorificarea rezultatelor inventarierii Nr. Auditat 12 definitivarea verificarea inregistrarii plusurilor sau documentelor minusurilor Obiectivul 4.Crt.

a fost cerută părerea auditaţilor cu privire la aceste obiective. .Convenirea asupra unor aspecte procedurale. cu termene şi persoane responsabile. .12. . dar s-au făcut şi unele comentarii cu privire la complexitatea activităţii de Contabilitate Internă şi neatractivitatea nivelului salariului pentru atragerea unor specialişti. cum şi cui va fi distribuit). respectiv eventualitatea unor şedinţe intermediare în cursul derulării misiunii de audit. Stenograma şedinţei În cadrul şedinţei de deschidere s-a procedat la: . .Prezentarea echipei de auditori care urmează să efectueze misiunea de audit intern. Auditaţi. informarea sistematică asupra constatărilor efectuate ş. după analiza de risc efectuată.01.2011-31.Explicarea modului cum vor fi discutate şi analizate recomandările formulate.MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor Perioada auditată: 01. ca urmare a eventualelor disfuncţionalităţi constatate.Stabilirea Şedinţei de închidere.Prezentarea şi discutarea obiectivelor generale ale auditului intern. efectuării de teste şi asupra modului de obţinere a interviurilor. respectiv modul de abordare pe teren a obiectivelor auditabile care vor fi testate.) . a fost stabilit programul întâlnirilor şi timpul necesar pentru realizarea acestor proceduri.Stabilirea condiţiilor minime pe care auditatul trebuie să le asigure în vederea realizării misiunii de audit (spaţiu de lucru. calculatoare. .Stabilirea modalităţii de redactare a Raportului de audit intern (când. semnificaţia acestora. ENTITATEA SC ALFA SA Serviciul Audit Intern 143 . . .a. posibilitate de editare etc. inclusiv a participanţilor la aceasta. Auditor intern. De asemenea. unde s-au făcut remarci că acestea în general reprezintă zone cu risc.2011 Întocmit: Alexandru Pop Avizat: A. Lista participanţilor: Numele 1 Alexandru Pop 2 Ionescu Dan 3 Popescu Maria 4 Craciun Maria Funcţia Auditor intern Director general Director economic Şef birou Biroul financiar contabilitate Direcţia/ Serviciul Serviciu audit intern Nr.Stabilirea persoanelor pe care auditorii interni le pot contacta în vederea colectării informaţiilor. inclusiv Planul de acţiune realizat de entitatea auditată şi Calendarul implementării acestora. În acelaşi timp.Prezentarea Programului intervenţiei la faţa locului. telefon 0213453340 0213453249 0213453249 0213451140 Email Semnătura B.

03. Valorificarea rezultatelor inventarierii Verificati daca stocul faptic este trecut corect Verificati daca stocul scriptic este peluat corect 144 . Inventariereapatrimoniului Verificati existenta procedurilor scrise Verificati stabilirea responsabilitatilor Verificati numirea comisiei de inventariere Verificati compatibilitatile şi pregatirea comisiei de inventariere Verificati existenta declaratiilor de inventariere Verificati semnarea ultimelor documente de intrare sau iesire Verificati daca s-a inventariat numerarul din casierie Verificati daca toate bunurile au fost inventariate Verificati daca sunt intocmite liste de inventariere Verificati daca stocurile scriptice şi faptice sunt mentionate corect Verificati daca bunurile aflate în custodie sunt inventariate separat Verificati daca preturile şi valorile sunt mentionate corect Verificati daca listele de inventariere sunt semnate şi datate Verificati daca inventarierea s-a facut pe locuri de depozitare Verificati daca exista declaratie de sfirsit de inventar DA NU Auditorii Obiectiv 3.01.LISTA DE VERIFICARE Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor Perioada auditată: 01.2011 Întocmit: Alexandru Pop Data: 13.2012 ACTIVITATEA DE AUDIT Obiectiv.12.2011-31.1 Inregistrarea şi evidenta tuturor bunurilor Verificati existenta procedurilor scrise Verificati separarea sarcinilor prin proceduri Verificati numirea comisiei de receptii Verificati efectuarea receptiilor Verificati daca receptia este cantitativa şi valorica Verificati transimiterea notelor de receptie la contabilitate Verificati inregistrarea contabila a notelor de receptie Verificati utilizarea corecta a conturilor Verificati daca sunt stabilite responsabilitatile pentru fiecare operatie Verificati inregistrarea în fisele de gestiune a bunurilor Verificati daca exista un necesar pentru fiecare compartiment Verificati daca exista bonuri de consum pentru bunurile eliberate Verificati daca consumurile se incadreaza în necesarul aprobat Verificati daca bonurile de consum sunt semnate şi datate Verificati exercitarea CFP Verificati operarea în gestiune a consumurilor Verificati operarea în contabilitate a consumurilor Obiectiv 2.

Verificati daca diferentele în plus sau minus sunt stabilite corect Verificati daca compensarile cantitativ sau valoric sunt stabilite corect Verificati intocmirea procesului-verbal de inventariere Verificati daca procesul-verbal de inventariere este intocmit corect Verificati daca plusurile sau minusurile sunt valorificate corect Verificati daca sunt stabilite persoane raspunzatoare pentru lipsuri Verificati daca rezultatele inventarierii sunt inregistrate contabil Obiectiv 4. Completarea registrului-inventar Verificati daca exista registru-inventar Verificati daca este numerotat şi snuruit Verificati daca este completat la zi Verificati daca operatiunile sunt corecte şi în totalitate ENTITATEA SC ALFA SA Serviciul Audit Intern 145 .

RECOMANDARE Sa-şi urmareasca consumurile pe fiecare serviciu în parte. Intocmit. CONSECINTE Nu exista o evidenta pe servicii a materialelor consumabile ridicate.FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. în limita necesarului aprobat.2012 CRITERIU: Bonurile de consum sunt formulare tipizate care trebuie completate cu datele de identificare a serviciului (compartimentului) caruia i se repartizeaza materialele consumabile în functie de necesarul de materiale intocmit şi aprobat. CONSTATARE: Bonurile de consum intocmite nu sunt completate cu denumirea serviciului (compartimentului) caruia i se distribuie materialele. ENTITATEA SC ALFA SA Serviciul Audit Intern 146 . CAUZA S-a considerat ca fiind suficienta mentionarea persoanei care ridica materialele. Supervizat.03.1 Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului Intocmit: Alexandru Pop Data: 15. Pentru conformitate. ci numai cu numele şi prenumele persoanei care le ridica. pentru a se putea compara cu necesarul solicitat sau pentru ca livrarea materialelor sa se faca în limita solicitarilor.

iar bunurile sa ajunga în alta parte. CONSTATARE Bonurile de consum nu au fost avizate şi semnate de şeful compartimentului CAUZA Având în vedere numarul mare de bonuri intocmite lunar (în medie 110/luna) s-a considerat ca este suficienta semnarea bonurilor de consum doar de gestionarul stocurilor de materiale. CONSECINTE Unele aprovizionari în cadrul compartimentului s-au facut fara stiinta coordonatorului compartimentului în cazul în care acestea sunt intocmite şi semnate doar de gestionar. RECOMANDARE Se va proceda la intocmirea.2012 CRITERIU Bonurile de consum. conform formularului tipizat (cod 14-3-4/0A) se aproba de seful compatimentului care gestioneaza stocurile de materiale şi combustibili. este posibil sa se intocmeasca bonuri pentru un anumit compartiment. ENTITATEA SC ALFA SA Serviciul Audit Intern 147 . Supervizat. Pentru conformitate.03.vizarea şi semnarea bonurilor de consum pentru distribuirea materialelor catre seful compartimentului în cauza.2 Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului Intocmit: Alexandru Pop Data: 15.FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. Intocmit.

în ordinea succesiva a numerelor. CAUZA S-a considerat ca nu este necesara numerotarea imobilizarilor pe grupe de mijloace fixe.2012 CRITERIU Numerotarea imobilizarilor în cadrul registrului se face pe grupe de mijloace fixe. Intocmit.3 Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului Intocmit: Alexandru Pop Data: 16. Pentru conformitate. CONSTATARE În cadrul registrului numerelor de inventar nu exista numerotarea imobilizarilor pe grupe de mijloace fixe. RECOMANDARE Persoana desemnata de la serviciul financiar-contabilitate cu întocmirea Registrului numerelor de inventar sa numeroteze imobilizarile pe grupe de mijloace fixe.FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR.03. CONSECINTE Nu exista o evidenta a imobilizarilor pe grupe de mijloace fixe. ENTITATEA SC ALFA SA Serviciul Audit Intern FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR.4 148 . Supervizat.

În unele cazuri fisa mijlocului fix nu are trecut numarul de inventar În unele cazuri fisa mijlocului fix nu are trecuta grupa din care face parte. CONSTATARE În unele cazuri fisa mijlocului fix nu are trecuta amortizarea lunara. data amortizarii complete.5 149 .de inventar.2012 CRITERIU Fisele mijloacelor fixe sunt formulare tip (cod 14-2-2) în care se trec. CAUZA Datorita numarului mare de fise ale mijloacelor fixe nu s-a dat atentie tuturor fiselor şi s-au omis anumite date. nu vom putea intocmi Bonul de miscare a mijlocului fix. amortizarea lunara. de exemplu transferul intre doua sectii. data darii în folosinta. CONSECINTE În cazul în care acele mijloace fixe cu fisele incomplete vor avea o miscare. Supervizat. nr. numar document provenienta. codul de clasificare. grupa din care face parte. valoarea de inventar. Pentru conformitate.Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului Intocmit: Alexandru Pop Data 17. Intocmit. RECOMANDARE Persoana desemnata de la serviciul financiar-contabilitate cu intocmirea fiselor mijloacelor fixe sa completeze fisele cu datele lipsa. transportul de la o subunitate la alta. durata normala de functionare. denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice. cota de amortizare. ENTITATEA SC ALFA SA Serviciul Audit Intern FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR.03.

CONSTATARE În unele cazuri bonul de miscare a mijloacelor fixe nu are numere. Intocmit. numarul de inventar.Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului Intocmit: Alexandru Pop Data: 18.nu vor putea fi completate cu toate datele necesare.03. valoarea de inventar. a considerat suficiente datele trecute. în alte cazuri nu au data trecuta. CAUZA Necompletarea bonului de miscare de catre persoana desemnata din cadrul serviciului administrativ s-a datorat faptului ca. Pentru conformitate. RECOMANDARE Persoana desemnata de la compartimentul care dispune miscarea mijloacelor fixe sa completeze bonurile de miscare cu datele lipsa. cantitatea.2012 CRITERIU Bonurile de miscare a mijloacelor fixe sunt formulare tip (cod 14-2-3A) în care se trec: nr.6 150 .denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice. data eliberarii. ENTITATEA SC ALFA SA Serviciul Audit Intern FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. Document. CONSECINTE Fisele mijloacelor fixe care au fost miscate intre sectii sau subunitati. Supervizat. În unele cazuri nu este trecut numarul de inventar.

7 151 . Pentru conformitate. dar nu exista numele şi prenumele trecut în procesul verbal de receptie. persoana în cauza nu poate fi trasa la raspundere. CAUZA Nesemnarea sau netrecerea numelui şi prenumelui în procesul verbal de receptie din cadrul serviciului administrativ. s-a datorat factorului ca sa considerat suficienta semnatura. CONSTATARE La rubrica „Presedinte” exista numai numele şi prenumele fara semnatura.2012 CRITERIU Procesul verbal de receptie este un formular tip (cod 14-2-5) care trebuie semnate de intocmire de persoanele care raspund de informatiile privind receptia imobilizarilor corporale. iar în alte cazuri exista semnatura. iar în unele cazuri numai numele şi prenumele.Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului Intocmit: Alexandru Pop Data: 19. Intocmit. ENTITATEA SC ALFA SA Serviciul Audit Intern FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR.03. RECOMANDARE Persoana desemnata de la serviciul administrativ sa semneze procesul verbal de receptie şi sa treaca numele şi prenumele. CONSECINTE În cazul în care în „Procesul verbal de Receptie” se gasesc nereguli. Supervizat.

Intocmit.8 152 .F. nr. RECOMANDARE Sa se procedeze la semnarea listelor de inventariere pe fiecare fila de catre toti membrii comisiei. CAUZA S-a considerat ca fiind suficienta una sau doua semnaturi pe fiecare lista de inventariere sau s-a omis prezentarea listei de inventariere persoanei care are în primire bunurile pentru a fi semnata CONSECINTE Nerespectarea deciziei şi neasumarea responsabilitatii în cazul în care exista diferente la valorificarea inventarieii. Pentru conformitate.M.P.2012 CRITERIU Potrivit O. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului.03. Supervizat.Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului Intocmit: Alexandru Pop Data: 20. listele de inventariere se semneaza pe fiecare fila de catre membrii comisiei de inventariere şi gestionar. Sa se procedeze la semnarea pe fiecare fila a listelor de inventariere de catre gestionar sau persoanele care au în primire bunurile inventariate. În unele cazuri listele de inventariere nu sunt semnate pe fiecare fila de gestionar sau persoanele care au în primire bunurile de inventariere. ENTITATEA SC ALFA SA Serviciul Audit Intern FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. CONSTATARE În unele cazuri listele de inventariere sunt semnate pe fiecare fila de un singur membru din comisia de inventariere.

ENTITATEA SC ALFA SA Serviciul Audit Intern MINUTA ŞEDINŢEI DE INCHIDERE 153 . valorificarea inventarierii se face prin compararea datelor constatate faptic din listele de inventariere. cu cele din evidenta tehnico-operativa şi din contabilitate. RECOMANDARE Sa se completeze ambele rubrici prevazute în listele de inventariere.2012 CRITERIU Potrivit legislatiei în vigoare pentru aprobarea normelor privind organizarea şi inventarierea patrimoniului.Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului Intocmit: Alexandru Pop Data 20.03. la rubrica „Stocuri scriptice” ci numai la rubrica „Valoare contabila”. CONSTATARE În unele cazuri listele de inventariere au fost completate atit la rubrica „Stocuri scriptice” cit şi la rubrica „Valoarea contabila” iar în unele cazuri listele de inventariere nu au fost completate. Intocmit. CONSECINTE Posibilitatea aparitiei unor diferente. respectiv „Stocuri scriptice” şi „Valoarea contabila”. CAUZA S-a urmarit în principal completarea listelor de inventariere cu valoarea contabila. Supervizat. dintre datele constatate faptic şi cele existente scriptic. Pentru conformitate.

Nu au fost formulate obiectii asupra constatarilor efectuate. au fost prezentate recomandarile care urmeaza a fi implementate pentru eliminarea deficientelor constatate. ALFA SA SERVICIUL AUDIT INTERN 154 . FUNCTIA Auditor intern Director general Director economic Sef birou DIRECTIA SERVICIU S. Conducere entitate Conducere entitate Birou financiarcontabilitate Nr. a fost discutata fiecare deficienta în parte. Concluzii În cadrul sedintei au fost prezentate obiectivele auditate şi constatarile pentru fiecare obiect auditat.C.au fost analizate cauzele care au contribuit la realizarea disfunctionalitatilor.Telefon 021/3453340 021/3453249 021/3453249 021/3451140 Semnatura ENTITATEA S.A. deficientele constatate au fost insusite în totalitate şi s-au angajat sa le elimine în totalitate.Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor Întocmit: Alexandru Pop Avizat: A.I. Lista participanţilor: NUMELE Alexandru Pop Iancu Victor Ionescu Dan Popescu Maria Craciun Maria B.

RAPORT DE AUDIT INTERN MISIUNEA DE AUDIT INTERN INVENTARIEREA PATRIMONIULUI SI VALORIFICAREA REZULTATELOR BUCURESTI 2012 ENTITATEA SC ALFA SA SERVICIUL DE AUDIT INTERN 155 .

Ca tehnici de verificare au fost utilizate: ◦ comparatia privind bunurile aprovizionate şi cele inregistrate ◦ examinarea pentru detectarea erorilor de inregistrare 156 . ● asigurarea corectitudinii gestionarii imobilizarilor corporale şi necorporale. ● completarea registrului inventar.2012. ● a da asigurari ca exista controale instituite pentru fiecare activitate şi ca acestea exista.58 din 03.2012. Obiectivele actiunii de auditare au privit: ● inregistrarea şi evidenta tuturor bunurilor. ● valorificarea inventarierii. aprobat de conducerea entitǎţii. Metode şi tehnici utilizate – au fost urtilizate urmatoarele tehnici şi metode: a) verificarea în vederea asigurarii validarii confirmarii şi acuratetei inregistrarilor în contabilitate. ● daca exista fisele mijloacelor fixe. ● inventarierea patrimoniului. Durata misiunii de audit: 01.12.2011 Scopul actiunii de auditare consta în: ● a da asigurari ca bunurile patrimoniale sunt inregistrate corect şi sunt cuprinse în listele de inventariere. ● daca s-a intocmit registrul numerelor de inventar. ● intocmirea Bonului de miscare a mijloacelor fixe ● intocmirea Procesului-verbal de receptie. Misiunea s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu nr.DATE DE IDENTIFICARE A MISIUNII DE AUDIT Echipa de auditare – a fost formata din : ● Alexandru Pop – auditor. Perioada supusa auditarii: 01. ● intocmirea Procesului-verbal de scoatere din functiune a mijlaocelor fixe. ● asigurarea existentei controalelor pentru fiecare operatiune şi stabilirea faptului ca.01.03. Cadrul legal al actiunii de auditare la reprezentat: ● Planul de audit intern pe anul 2012.03.2012 – 31.RAPORT DE AUDIT INTERN 1. ele sunt sau nu functionale.2011-31. Tipul de auditare s-a efectuat un audit de conformitate.07.

d) Observarea fizica în vederea formarii unei pareri propri privind modul de intocmire şi emitere a documentelor. ◦ F. Materiale intocmite pe timpul auditarii: ◦ foi de lucru privind descrierea activitatilor auditate. ◦ listele de inventariere.2011: ◦ documentele de achizitii de bunuri. – fisa de identificare şi analiza a problemelor. Documente şi materiale examinate în cadrul serviciului administrativ. ◦ bonul de miscare a imobilizarilor corporale şi necorporale şi materialelor ◦ procesul-verbal de receptie ◦ procesul verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe.201131. din care un post conducere – sef serviciu. inchidere şi conciliere. Organizarea serviciului contabilitate – serviciul a functionat în perioada supusa auditarii cu un numar de 3 salariati. din care un post de conducere – sef de serviciu. ◦ fisa de analiza a riscurilor. ◦ tabelul puncte slabe şi puncte tari. ◦ notele contabile. ◦ fisa mijlocului fix. ◦ minutele sedintelor de deschidere.◦ urmarirea pentru a se vedea daca toate operatiunile au fost efectuate. 157 .I. Documente şi materiale examinate în cadrul serviciului contabilitate – verificarea la fata locului a vizat urmatoarele materiale şi documente intocmite pentru perioada 01. ◦ rapoarte preliminare şi finale de audit. ◦ registrul inventar ◦ balanta de verificare. ◦ jurnale de contabilitate.03.P. c) Esantionare pentru verificarea faptica. Organizarea şi functionarea serviciului a fost conforma organigramei şi regulamentului de organizare şi functionare Organizarea serviciului administrativ – serviciul a functionat în perioada supusa auditarii cu un numar de 6 salariati. ◦ chestionare – lista de verificare. b) Interviul pentru lamurirea unor aspecte legate de organizarea şi desfasurarea activitatilor.A. ◦ registrul numerelor de inventar.01.

cartea mare) ◦ registrul numerelor de inventar. ◦ jurnale de contabilitate (registrul jurnal.1. ◦ procesul-verbal de receptie şi scoatere din functiune. ◦ intocmirea raportarilor lunare. ◦ fectuarea achizitiilor.Organizarea şi functionarea serviciului a fost conforma organigramei şi regulamentului de organizare şi functionare.trimestriale. ◦ incheiarea contractelor de achizitie. Activitati desfasurate în cadrul serviciului administrativ.semestriale şi anuale.CONSTATARI 2.1. Inregistrarea şi evidenta tuturor bunurilor 2. Activitati desfasurate în cadrul serviciului contabilitate: ◦ organizarea şi conducerea evidentei contabile. Asigurarea ca bunurile patrimoniale sunt inregistrate corect şi sunt cuprinse în listele de inventariere. ◦ calculul şi plata salariilor ◦ balanta de verificare. ◦ documentele de achizitie. ◦ fisa mijlucolui fix. ◦ note contabile ◦ alte activitati financiare şi contabile. 2.1.registrul inventar. ◦ incasare şi evidenta veniturilor. ◦ bonul de miscare a mijloacelor fixe. ◦ stabilirea necesarului de achizitie. 158 .

la locul de depozitare sau în unitatea cu amanuntul pe masura efectuarii receptiei. cât şi din punct de vedere calitativ. Acestea au fost numerotate şi datate în ordine cronologică conţinând semnăturile membrilor comisiei de receptie şi a gestionarului. Bonurile de consum au fost intocmite şi semnate de gestionar pentru descarcarea din gestiune a materialelor şi au fost semnate de primire de persoana desemnata sa preia materialele. unde a mentionat simbolul conturilor corespondente aferente aprovizionarilor de materiale şi valoarea materialelor primite şi la prezentarea lor contabilului sef în vederea verificarii şi avizarii. Persoanele desemnate sa ridice de la magazie materialele consumabile semneaza bonurile de consum sau avizele de insotire a marfii. materialelor consumabile. combustibilului şi documentului cu regim special. bonurile de consum sunt formulare tipizate format A4. punctul de aprovizionare şi valoarea totală. unde au fost evidentiate operatiunile de intrare şi iesire a acestora şi stocul faptic existent. Evidenta cantitativa a bunurilor patrimoniale.Inregistrarea şi evidenta tuturor bunurilor livrate de diversi furnizori. a fost realizata respectându-se normele metodologice ale legii nr. fiind completată rubricaţia referitoare la cantitatea livrată sau primită. Notele de recepţie au fost întocmite de persoana desemnată din cadrul serviciului administrativ. originalul acestora impreuna cu facturile se transmit serviciului de contabilitate în vederea inregistrarii în evidenta. Notele de receptie şi constatare de diferente au fost intocmite în 2 exemplare. 2. Intocmirea bonurilor de consum şi eliberarea în consum a bunurilor. în calitate de primitor.1. cod 14-34/A-1/2. fapt care confirma ca 159 .2.republicată. Persoana desemnata din cadrul serviciului contabilitate a procedat la intocmirea notelor contabile. au fost intocmite note de receptie şi constatare de diferente. Intrarile de materiale s-au inregistrat pe baza cantitatilor evidentiate în notele de receptie. Evidenta cantitativa a materialelor consumabile a fost realizata pe baza fiselor de magazie. După întocmirea notelor de receptie. Bonurile de consum au fost intocmite în 2 exemplare pe masura eliberarii materialelor din magazie pentru consum. unurile au fost receptionate atât din punct de vedere.82/1991. iar iesirile de materiale sunt inregistrate pe baza avizelor de insotire a marfii sau pe baza bonurilor de consum. care a preluat bunurile în gestiune. cantitativ. a fost efectuata în baza facturilor fiscale emise. dupa care au fost prelucrate şi inregistrate în registrul jurnal.

1 CRITERIU: Bonurile de consum sunt formulare tipizate care trebuie completate cu datele de identificare a serviciului (compartimentului) caruia i se repartizeaza materialele consumabile în functie de necesarul de materiale intocmit şi aprobat. 2. specificate şi aprobate în necesar. cu mentionarea cantitatii distribuite.au fost eliberate din gestiune. Evidenta operativa a stocurilor a fost condusa pe fise de gestiune pentru materialele consumabile. cit şi tipurile de materiale. Fisele de gestiune au fost actualizate zilnic bonurile de consum sau avizele de insotire a marfii fiind inregistrate în ordine cronologica. Problema nr. Operarea în evidenta contabila a consumurilor de materiale. Operarea în contabilitate a consumurilor. RECOMANDARE Sa-şi urmareasca consumurile pe fiecare serviciu în parte. CONSECINTE Nu exista o evidenta pe servicii a materialelor consumabile ridicate. atât cantităţile. în limita necesarului aprobat. a fost realizata pe baza notelor contabile. prin care este specificata valoarea contabila a bunurilor distribuite în consum. CAUZA S-a considerat ca fiind suficienta mentionarea persoanei care ridica materialele.2 CRITERIU 160 . Notele contabile au fost intocmite în baza bonurilor de consum şi a avizelor de insotire a marfii. ci numai cu numele şi prenumele persoanei care le ridica.3. pentru a se putea compara cu necesarul solicitat sau pentru ca livrarea materialelor sa se faca în limita solicitarilor.1. a datei de livrare. iar stocul existent a fost evidentiat dupa fiecare operatiune. CONSTATARE: Bonurile de consum intocmite nu sunt completate cu denumirea serviciului (compartimentului) caruia i se distribuie materialele. Problema nr. intocmite la nivelul serviciului contabilitate a unitatii . combustibili.

iar bunurile sa ajunga în alta parte. Registrul se intocmeste intr-un singur exemplar de catre copartimentul financiarcontabil pentru atribuirea de numere de inventar imobilizarilor corporale intrate în patrimoniu prin achizitionare. în ordinea succesiva a numerelor CONSTATARE În cadrul registrului numerelor de inventar nu exista numerotarea imobilizarilor pe grupe de mijloace fixe 161 . Problema nr. 2.3 CRITERIU Numerotarea imobilizarilor în cadrul registrului se face pe grupe de mijloace fixe. În acest scop. conform formularului tipizat (cod 14-3-4/0A) se aproba de seful compatimentului care gestioneaza stocurile de materiale şi combustibili. este posibil sa se intocmeasca bonuri pentru un anumit compartiment. confectionare.donatie.1.Bonurile de consum. CONSTATARE Bonurile de consum nu au fost avizate şi semnate de sef compartimentului CAUZA Având în vedere numarul mare de bonuri intocmite lunar (în medie 110/luna) s-a considerat ca este suficienta semnarea bonurilor de consum doar de gestionarul stocurilor de materiale. CONSECINTE Unele aprovizionari în cadrul compartimentului s-au facut fara stiinta coordonatorului compartimentului în cazul în care acestea sunt intocmite şi semnate doar de gestionar. construire. fiecarei grupe se rezerva o anumita serie de numere. RECOMANDARE Se va proceda la intocmirea.2. EVIDENTA IMOBILIZARILOR 2. Asigurarea ca Registrul numerelor de inventar a fost intocmit corect. transfer. în ordinea succesiva a numerelor. astfel în-cât prima cifra din serie sa reprezinte grupa din care face parte mijlocul fix respectiv.2.vizarea şi semnarea bonurilor de consum pentru distribuirea materialelor catre seful compartimentului în cauza. Numerotarea imobilizarilor în cadrul registrului se face pe grupe de mijloace fixe.

4 CRITERIU Fisele mijloacelor fixe sunt formulare tip (cod 14-2-2) în care se trec. nu vom putea intocmi Bonul de miscare a mijlocului fix. durata normala de functionare. codul de clasificare.modernizarea sau reevaluarea mijloacelor fixe. de exemplu transferul intre doua secţii.2. Asigurarea ca „Fisele mijloacelor fixe” au fost intocmite corect şi completate pe baza documentelor. 162 . data amortizarii complete. transportul de la o subunitate la alta. de primire în functiune.2. CAUZA Datorita numarului mare de fise ale mijloacelor fixe nu s-a dat atentie tuturor fiselor şi s-au omis anumite date. grupa din care face parte. În unele cazuri fisa mijlocului fix nu are trecut numarul de inventar În unele cazuri fisa mijlocului fix nu are trecuta grupa din care face parte. amortizarea lunara. CONSECINTE În cazul în care acele mijloace fixe cu fisele incomplete vor avea o miscare. Fisa mijlocului fix se intocmeste intr-un exemplar de catre serviciul financiarcontabilitate pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelasi fel şi de aceeasi valoare. Probleme nr. numar document provenienta. CONSTATARE În unele cazuri fisa mijlocului fix nu are trecuta amortizarea lunara. RECOMANDARE Persoana desemnata de la serviciul financiar-contabilitate cu intocmirea fiselor mijloacelor fixe sa completeze fisele cu datele lipsa. proces-verbal de scoatere din functie.de inventar. denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice. bon de miscare.CAUZA S-a considerat ca nu este necesara numerotarea imobilizarilor pe grupe de mijloace fixe CONSECINTE Nu exista o evidenta a imobilizarilor pe grupe de mijloace fixe RECOMANDARE Persoana desemnata de la serviciul financiar-contabilitate cu intocmirea Registrului numerelor de inventar sa numeroteze imobilizarile pe grupe de mijloace fixe. nr. valoarea de inventar. cota de amortizare. care au aceleasi cote de amortizare şi sunt puse în functiune în aceeasi luna. 2. precum: proces-verbal de receptie. data darii în folosinta. Se completeaza pe baza documentelor privind miscarea.

2. cantitatea. intre 2 locuri de munca ale unitatii (sectie.3. Intocmirea „Bonului de miscare a mijloacelor fixe” Se intocmeste în 2 exemplare de catre persoana desemnata de compartimentul care dispune miscarea mijloacelor fixe (administrativ. RECOMANDARE Persoana desemnata de la compartimentul care dispune miscarea mijloacelor fixe sa completeze bonurile de miscare cu datele lipsa. CAUZA Necompletarea bonului de miscare de catre persoana desemnata din cadrul serviciului administrativ s-a datorat faptului ca. Intocmirea „Procesului verbal de receptie” Procesul-verbal de receptie se intocmeste în 3 exemplare şi sta la baza inregistrarii în contabilitate a intrarilor de imobilizari corporale.2. În unele cazuri nu este trecut numarul de inventar.nu vor putea fi completate cu toate datele necesare.2. Procesul-verbal de receptie trebuie semnat de catre: ◦ Presedinte ◦ Membrii specialisti-consultanti 163 . valoarea de inventar. data eliberarii.serviciu) ◦ document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la sectia predatoare la cea primitoare. 2.5 CRITERIU Bonurile de miscare a mijloacelor fixe sunt formulare tip (cod 14-2-3A) în care se trec: nr. CONSECINTE Fisele mijloacelor fixe care au fost miscate intre sectii sau subunitati. a considerat suficiente datele trecute. Problema nr. în alte cazuri nu au data trecuta. Document.denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice.4. numarul de inventar. CONSTATARE În unele cazuri bonul de miscare a mijloacelor fixe nu are numere. tehnic) Serveste ca: ◦ document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe.

2. potrivit prevederilor Legii nr. RECOMANDARE Persoana desemnata de la serviciul administrativ sa semneze procesul verbal de receptie şi sa treaca numele şi prenumele.obiecte de inventar în folosinta şi bunuri materiale aflate în gestiunea unui singur gestionar.◦ Asistenti la receptie ◦ Secretar Problema nr. persoana în cauza nu poate fi trasa la raspundere. Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe Procesele-verbale de scoatere din functiune a mijloacelor fixe au fost intocmite în 2 exemplare.1. republicata. Au fost folosite modele tipizate ale acestui document (cod 14-2-3aA). s-a datorat factorului ca sa considerat suficienta semnatura. iar în unele cazuri numai numele şi prenumele. iar în alte cazuri exista semnatura.6 CRITERIU Procesul verbal de receptie este un formular tip (cod 14-2-5) care trebuie semnate de intocmire de persoanele care raspund de informatiile privind receptia imobilizarilor corporale.82/1991. cu modificarile şi completarile ulterioare şi în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile. 164 .5.3. Stabilirea responsabilitatilor în efectuare inventarierii Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere. separat pentru mijloace fixe. pe baza documentatiei prevazute de normele legale.revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii elementelor de activ şi de pasiv şi care elaboreaza şi transmite comisiilor de inventariere proceduri scrise adaptate la specificul unitatii. 2. CONSTATARE La rubrica „Presedinte” exista numai numele şi prenumele fara semnatura.INVENTARIEREA PATRIMONIULUI 2.3.2. dar nu exista numele şi prenumele trecut în procesul verbal de receptie. CAUZA Nesemnarea sau netrecerea numelui şi prenumelui în procesul verbal de receptie din cadrul serviciului administrativ. CONSECINTE În cazul în care în „Procesul verbal de Receptie” se gasesc nereguli.

nu au documente de primire-eliberare care nu au fost operate la zi sau nu au fost predate la contabilitate şi nu detin numerar din vânzarea marfurilor aflate în gestiune. a stocurilor de marfuri şi materiale. Intocmirea şi completarea listelor de inventar Listele de inventar au fost intocmite pentru fiecare gestiune. nu au eliberat.a obiectelor de inventar. 2. marfuri.3. Inventarierea bunurilor În baza deciziei nr. În urma observarii fizice a fiecarui bun s-a procedat la inscrierea acestora în liste de inventariere.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului.2. Din declaratiile scrise date de gestionari rezulta ca toate valorile materiale şi banesti aflate în gestiune se gasesc în cadrul instituţiei. De asemenea a fost mentionata pe fisele de magazie data la care s-au inventariat valorile materiale.11. cât şi de membrii comisiei de inventariere. Procesul de inventariere a inceput cu luarea declaratiei de inventar de la gestionarul mijloacelor fixe. listele de inventariere se semneaza pe fiecare fila de catre membrii comisiei de inventariere şi gestionar. CONSTATARE 165 . semnate de membri comisiei care a eliberat inventarierea şi de catre gestionar.7 CRITERIU Potrivit OMFP nr. respectiv mijloace fixe. materiale. Declaratiile de inventar au fost datate şi semnate.2011 emisa de Directorul general al SC ALFA SA. Dupa inventarierea faptica a stocurilor de materiale şi marfuri din magazie. constatate cu ocazia inventarierii Problema nr. au procedat la inventarierea faptica a acestora.2. iar în cadrul gestiunilor sau intocmit liste de inventariere pe fiecare loc de depozitare sau de folosinta a bunurilor pe categorii de bunuri.75/15. nu au valori materiale nereceptionate. nu au cunostinta de existenta unor plusuri sau minusuri în gestiune. comisiile de inventariere a mijloacelor fixe. Acest formular serveste ca documente pentru stabilirea lipsurilor şi a plusurilor de bunuri şi valori. comisiile cu atributiuni în acest domeniu a procedat la verificarea fiselor de magazie şi la bararea şi semnarea acestora la ultima operatiune.obiecte de inventar. Inscrierea acestora fara spatii libere şi fara stersaturi în formularul „Lista de inventariere” (Cod 14-3-12).valori materiale fara documente legale. ca ei nu poseda valori materiale banesti apartinind tertilor. a stocurilor de marfuri şi materiale. atât de gestionari. obiectelor de inventar.3.3.

RECOMANDARE Sa se completeze ambele rubrici prevazute în listele de inventariere. 2.8 CRITERIU Potrivit legislatiei în vigoare pentru aprobarea normelor privind organizarea şi inventarierea patrimoniului. Sa se procedeze la semnarea pe fiecare fila a listelor de inventariere de catre gestionar sau persoanele care au în primire bunurile inventariate. Stabilirea comisiei de inventariere 166 . dintre datele constatate faptic şi cele existente scriptic. RECOMANDARE Sa se procedeze la semnarea listelor de inventariere pe fiecare fila de catre toti membrii comisiei.4. cu cele din evidenta tehnico-operativa şi din contabilitate. În unele cazuri listele de inventariere nu sunt semnate pe fiecare fila de gestionar sau persoanele care au în primire bunurile de inventariere. CAUZA S-a considerat ca fiind suficienta una sau doua semnaturi pe fiecare lista de inventariere sau s-a omis prezentarea listei de inventariere persoanei care are în primire bunurile pentru a fi semnata CONSECINTE Nerespectarea deciziei şi neasumarea responsabilitatii în cazul în care exista diferente la valorificarea inventarieii. respectiv „Stocuri scriptice” şi „Valoarea contabila”. CAUZA S-a urmarit în principal completarea listelor de inventariere cu valoarea contabila. CONSTATARE În unele cazuri listele de inventariere au fost completate atit la rubrica „Stocuri scriptice” cit şi la rubrica „Valoarea contabila” iar în unele cazuri listele de inventariere nu au fost completate. CONSECINTE Posibilitatea aparitiei unor diferente.În unele cazuri listele de inventariere sunt semnate pe fiecare fila de un singur membru din comisia de inventariere. Problema nr. valorificarea inventarierii se face prin compararea datelor constatate faptic din listele de inventariere.3. la rubrica „Stocuri scriptice” ci numai la rubrica „Valoare contabila”.

republicata şi a normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv. potrivit prevederilor legale. acest lucru a fost mentionat şi în listele de inventar.2011. Bunurile aflate în ambalajele originale intacte au fost desfacute prin sondaj. Comisiile de inventariere au fost coordonate de o comisie centrala. Rezultatele inventarierii au fost inscrise de catre comisia de inventariere intr-un procesverbal care a cuprins data intocmirii numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere. VALORIFICAREA INVENTARIERII 2.Potrivit Legii contabilitatii nr. 2. comisiile de inventariere au fost numite în baza deciziei nr.11. Stabilirea şi definitivarea plusurilor şi minusurilor Dupa terminarea inventarierii faptice a mijloacelor fixe.3. comparindu-se astfel datele constatate faptic şi inscrise în listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativa (fisele de magazie) şi din contabilitate. Definitivarea stocului scriptic Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii s-a procedat la analiza tuturor stocurilor inscrise în fisele de magazie şi a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate.4.75/15.2.4.unde a fost trecuta valoarea de inventar din fiecare lista de inventariere.82/1991.1.11. Erorile descoperite cu aceasta ocazie au fost corectate operativ. Stabilirea rezultatelor inventarierii Rezultatele inventarierii au fost stabilite prin compararea datelor constatate faptic şi inscrise în listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativa (fisele de magazie) şi din contabilitate. iar în cadrul etajelor pe camere (birouri). 2. numarul şi data deciziei de numire a comisiei de inventariere.4. Stabilirea stocurilor faptice a fost efectuata prin numarare.dupa caz. intocmindu-se centralizatoare pe categorii de bunuri (obiecte de inventar şi mijloace fixe) pe etaje.2011.emisa de Directorul general al societatii. Dupa stabilirea stocurilor faptice s-a trecut la completarea listelor de inventariere cu stocurile scriptice şi valoarea contabila. numita de asemenea prin decizia nr. marfurilor şi materialelor s-a procedat la stabilirea rezultatelor inventarierii.obiectelor de inventar. dupa care s-a procedat la stabilirea rezultatelor inventarierii.4. data inceperii şi terminarii 167 . 2.75/15.cintarire. Comisia de inventariere raspunde de efectuarea tuturor lucrarilor de inventariere.masurare sau cubare.

rezultatele inventarierii au fost inregistrate în evidenta tehnico-operativa în termen de 3 zile de la data aprobarii Procesului-verbal de inventariere de catre Directorul General.INVENTAR (cod 14-1-2) Elementele patrimoniale inscrise în registrul-inventar au avut la baza listele de inventariere centralizatoare şi procesele verbale de inventariere care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. Toate constatarile efectuate au la baza documente de lucru intocmite. Registrul inventar. pe care se bazeaza sustinerile.cod 14-1-2 a fost infiintat şi condus la nivelul serviciului contabilitate. AUDITOR Alexandru Pop SUPERVIZAT ENTITATEA: SC ALFA SA SERVICIUL DE AUDIT INTERN FISA DE URMARIREA A RECOMANDARILOR Serviciul contabilitate Serviciul administrativ Rec. INCHEIERE Prezentul Raport de audit intern a fost intocmit în baza listei centralizatoare a obiectelor auditabile.avind numerotate paginile în ordine cronologica şi fiind inregistrat la registratura unitatii.operatiunii de inventariere. concluziile şi propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor şi ale lipsurilor constatate şi la persoanele vinovate. 2.10/2012 Neimple. rezultatele inventarierii.4. precum şi alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.4. grupate dupa natura lor.5. Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu în care se inscriu rezultatele inventarierii elementelor de activ şi de pasiv. conform posturilor din bilant. Definitivarea stocului faptic Potrivit Legii 82/1991. dupa aprobarea propunerilor din Procesul-verbal al comisiei de inventariere de catre Directorul general al societatii. REGISTRUL . valoarea materialelor propuse la casare.Data 168 . fiind incercuit. a constatarilor efectuate în faza de colectare şi prelucrare a informatiilor şi în timpul muncii pe teren. ImplePartial Raport de audit Nr. a programului de audit şi a celui de interventie la fata locului. republicata şi normelor privind inventarierea patrimoniului. 2.

Nr. 1

Recomandarea

mentat

implementat

mentat

2

3

4

5

6

7

Sa se urmareasca consumurile pe Permanent fiecare serviciu în parte, iar eliberarea de materiale sa se faca în limita necesarului aprobat pe servicii Sa se procedeze la intocmirea, avizarea şi semnarea bonurilor de consum pentru distribuirea materialelor de catre seful compartimentului în cauza Sa se procedeze la semnarea listelor de inventariere pe fiecare pagina de catre toti membrii comsiei. Sa se procedeze la semnarea pe fiecare pagina a listelor de inventariere de catre gestionar şi eventual,persoanele care au în primire bunurile inventariate Sa se procedeze la intocmirea „Registrului numerelor de inventar” sa se numeroteze imobilizarile pe grupe de mijloace fixe de catre persoana desemnata de la serviciul financiar-contabil Sa se procedeze la completarea fiselor mijloacelor fixe, cu datele lipsa de catre persoana desemnata de la serviciul financiar-contabil Sa se procedeze la completarea bonurilor de miscare a mijloacelor fixe, cu datele lipsa de catre persoanele desemnate Sa se procedeze la semnarea Procesului-verbal de receptie a imobilizarilor corporale şi sa se traca numele şi prenumele de catre persoana desemnata Sa se procedeze la semnarea listelor de inventariere pe fiecare fila de catre toti membrii comisiei Sa se procedeze la semnarea pe fiecare fila a listelor de inventariere de catre gestionar sau persoanele care au în primire bunurile inventariate Sa se completeze listele de inventariere cu stocurile scriptice şi valoarea contabila în vederea

planificata/ data implementarii Permanent

Permanent

Cu ocazia inventarierii patrimoniului

Permanent

Permanent

permanent

Permanent

8 9

Cu ocazia inventarierii patrimoniului Cu ocazia inventarierii patrimoniului Cu ocazia inventarierii patrimoniului 169

10

valorificarii inventarierii

REZUMAT Studiul de caz se referǎ la societatea comerciala ALFA SA, persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni. Obiectul de activitate este prestarea servicii, cazare, închiriere de spatii, activitatea de alimentatie publica. Tipul de auditare-s-a efectuat un audit de conformitate. Scopul actiunii de auditare a constat în: ● a da asigurari ca bunurile patrimoniale sunt inregistrate corect şi sunt cuprinse în listele de inventariere; ● a da asigurari ca exista controale instituite pentru fiecare activitate şi ca acestea exista; 170

● asigurarea corectitudinii gestionarii imobilizarilor corporale şi necorporale; ● asigurarea existentei controalelor pentru fiecare operatiune şi stabilirea faptului ca, ele sunt sau nu functionale. Obiectivele actiunii de auditare au privit: ● inregistrarea şi evidenta tuturor bunurilor; ● daca s-a intocmit registrul numerelor de inventar; ● daca exista fisele mijloacelor fixe; ● intocmirea Bonului de miscare a mijloacelor fixe ● intocmirea Procesului-verbal de receptie; ● intocmirea Procesului-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe; ● inventarierea patrimoniului; ● valorificarea inventarierii; ● completarea registrului inventar. Constatarile au relevat faptul ca activitatea de inventariere a patrimoniului au fost afectate de anumite disfunctionalitati, motiv pentru care au fost emise anumite recomandari: 1.Sa se urmareasca consumurile pe fiecare serviciu în parte, iar eliberarea de materiale sa se faca în limita necesarului aprobat pe servicii. 2.Sa se procedeze la intocmirea, avizarea şi semnarea bonurilor de consum pentru distribuirea materialelor de catre seful compartimentului în cauza. 3. Sa se procedeze la semnarea listelor de inventariere pe fiecare pagina de catre toti membrii comsiei. Sa se procedeze la semnarea pe fiecare pagina a listelor de inventariere de catre gestionar şi eventual,persoanele care au în primire bunurile inventariate. 4. Sa se procedeze la intocmirea „Registrului numerelor de inventar” sa se numeroteze imobilizarile pe grupe de mijloace fixe de catre persoana desemnata de la serviciul financiarcontabil. 5. Sa se procedeze la completarea fiselor mijloacelor fixe, cu datele lipsa de catre persoana desemnata de la serviciul financiar-contabil. 6. Sa se procedeze la completarea bonurilor de miscare a mijloacelor fixe, cu datele lipsa de catre persoanele desemnate. 7. Sa se procedeze la semnarea Procesului-verbal de receptie a imobilizarilor corporale şi sa se traca numele şi prenumele de catre persoana desemnata. 8. Sa se procedeze la semnarea listelor de inventariere pe fiecare fila de catre toti membrii comisiei.

171

4.3. 4. Care sunt principalele constatǎri ale raportului de audit intern prezentate în studiul de caz? 2. c. Care sunt principalele riscuri ale activitǎţii de inventariere a patrimoniului? TEMA DE CONTROL Întocmiţi documentaţia aferentǎ unei misiuni de audit intern la o instituţie publicǎ sau la o societate comercialǎ pe o temǎ la alegere. audit de sistem. ÎNTREBĂRILE DE CONTROL 1. b. Ce tip de audit a fost abordat în misiune? 4.9. 172 . Care sunt principalele recomandǎri ale raportului de audit intern prezentate în studiul de caz? 3. 4 1. prezentarea auditorilor. asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii d. 2. prezentarea scopului misiunii. Sa se procedeze la semnarea pe fiecare fila a listelor de inventariere de catre gestionar sau persoanele care au în primire bunurile inventariate. intocmirea Fiselor de identificare şi analiza a problemelor(FIAP) e. Sa se completeze listele de inventariere cu stocurile scriptice şi valoarea contabila în vederea valorificarii inventarierii. Principalele tipuri de audit sunt urmatoarele. cu exceptia: a. Ordinea de zi a şedinţei de deschidere nu cuprinde: a. prezentarea obiectivelor misiunii de audit.4 TEST DE AUTOEVALUARE NR. 10. b. audit de baza.

75/1999 republicată. 4.jsp? page=audit_intern) Legea nr. c. d. e.cafr. 4 Normele profesionale ale auditului intern aprobate.c.. audit de regularitate. chestionarul lista de verificare . interviul şi analiza . chestionarul de control intern . ordinul de serviciu.5. b. numai cele mentionate la literele a. cu exceptia: a. 3. verificarea. prin Hotărârea nr. d. a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România (http://www.. şi d. copii xerox ale documentelor justificative.ro/index. fisa de identificare şi analiza problemelor . Principalele tehnici de audit sunt : a. e. BIBLIOGRAFIA SPECIFICĂ UNITĂTII DE ÎNVĂTARE NR. b. d. 38 din 15 ianuarie 2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern OMFP nr. e. notificarea 4. 252 din 3 februarie 2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern) 173 . observarea fizica. c. extrase din documente. 88/19 aprilie 2007. c. auditul performantei. legi. reglementari. 672/2002 privind auditul public intern OUG nr. Dosarul permanent cuprinde urmatoarele documente. pista de audit. privind activitatea de audit financiar OMFP nr. proiectul raportului de audit.

983/2004.jsp?selected=0 174 .ro/audit/index. 1702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul entităţilor publice. 1267/2000. care aprobă Normele minimale de audit intern Ghidurile practice de audit public intern postate la: http://www. pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România OMFP nr. OMFP nr.mfinante.HG nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->