Sunteți pe pagina 1din 1557

0

Dictionar tehnic Englez RomanCuprins 1559 pagini
170.000 termeniAbrevieri ale disciplinelor la care
se refera dictionarul

agr. agricultur
alim. Industrie alimentar
ap. med. aparate medicale
arh. arhitectur
astr. astronomie
at fizic atomic
auto autovevicule
autom automatic
av aviaie
cf ci ferate
chim chimie
cstr construcii
drum drumuri
el electronic , electrotehnic
en energetic
fiz fizic general
foto tehnica fotografic
geod geodezie
geog geografie
geol geologie
hc industria hrtiei i celulozei
hidr hidrotehnica
ind chim industria chimic
inf informatic
l industria lemnului
log mat logic matematic
man management , marketing


mas industria construciilor de maini
mas-un maini unelte
mat matematic
mec mecanic teoretic / general
met metalurgie
meteo meteorologie
metr metrologie , tehnica msurrii
mil tehnica militar
min industria minier
minr mineralogie
nav navigaie
orlg mecanic fin , orologie
petr industrie petrolier , petrochimie
piel industria prelucrrii pieilor
plast industria materialelor plastice i cauciuc
poligr industria poligrafic , tehnologie editorial
pr proprietate industrial
sc industria sticlei i a ceramicii
silv silvicultur
tele telecomunicatii , radio , televiziune
termo termotehnic , frigotehnic
text industria textil
TH tehnic general
ts instalaii tehnico-sanitare n construcii
1

abaca cnep de Manila , abaca
abac(us) abac dispozitiv de calcul , numrtoare ,
nomogram
abaft la pupa (n interiorul navei)
abaft tha beam napoia traversului
abandoned well sond prsit
abandonment renunare la o cerere de brevet
abandonment of mine prsirea unei mine
abate (chim. met.) a calma ; (met.) a reveni; (termo.)
a slbi (focul) ; (TH) a risipi (fumul); a abate , a
reduce , a slbi
abatement (TH) slbire , reducere ; (chim.) calmare;
(man) rabat, bonificaie, remiz; (met) revenire;
(termo) slbire a focului / arderii
abatis abataj
A battery baterie de filament / de nclzire
abbcite amonit coninnd proporii mari de cloruri
alcaline
abbreviate a prescurta, a simplifica, a reduce
abbreviated address dialling selectare prescurtat
de adrese
abbreviated number numr rotunjit ; valoarea
aproximativ a unui numr
abbreviated spinning process proces prescurtat de
filare
abbreviation a prescurta, a simplifica, a reduce
A-B-C-D cut mixer amestector / mixer video cu
dou etaje
abeam (de/la) travers, direcie perpendicular pe
cea n care se deplaseaz o nav
Abel closed tester aparat Abel-Pensky nchis

abelian collection sistem abelian; subgrup abelian
abelian group grup abelian / comutativ
abelian integral integral abelian / algebric
abend terminare anormal a unui calcul
abberation (fiz) aberaie ; defect al imagini (n
optic) ; (metr) abatere
aberrational bearing determinare
radiogoniometric aberaional a direciei
aberration of form distorsiune a imaginii
aberration of light aberaie a luminii
abietene abietin
ability capacitate ; proprietate - caracteristic
ability of erasing capacitate se tergere (a
nregistrrilor magnetice de pe o band)
ability test examen de aptitudine
ability to flow capacitate de curgere
ability to maintain cutting power durabilitate a
tiului
ability to pay principle principiu al posibilit ilor de
plat (impozit progresiv pe venituri)
ability to resist bleaching stabilitate la aciunea
luminii , fotosensibilitate
abiochemistry chimie anorganic
abiogenesis abiogenez
ablation (geol.,TH) ablaiune ; (min) ndeprtare a
unui lucru inutil sau duntor
able(-bodied) seaman marinar brevetat
abulent detergent
ablution splare
abnormal heartwood duramen fals , inim tulpin
abnormal hyperfine splitting despicare hipefin
anormal
abnormal reflexions reflexii sporadice
aboard (ship) la bordA
2
a-board toll call apel suburban; comunicaie
suburban
a-board toll traffic trafic interurban prin metoda de
exploatare cu poziiile A i B
A-bomb bomb atomic, bomb "A"
about aproximativ, circa; cam, aproape (de);
mprejur
about face rotaie/deviaie cu 180, deviere la 180
about ship volt n vnt (manevr de velier)
about-sledge hammer baros
above critical supercritic; supracritic
above-critical control reglare supracritic
above-critical range domeniu supracritic
above freezing peste punctul de congelare
above-grade de calitate excepional
above-grade masonry zidrie deasupra nivelului
terenului
above-ground (TH) de suprafa ; (de) pe sol; la
suprafa; peste sol, suprateran, aerian; (min) la zi;
deasupra solului// copert a unui zcmnt
above par peste medie, deasupra mediei
above thermal supratermic
abox contrabraat (despre velier)
AB power pack bloc de alimentare pentru aparate
la baterie
abradability index indice de abrazivitate
abradant abraziv
abrade a lefui, a poliza; a supune abraziunii; a
rectifica; a rzui; a lustrui
abrader main de ncercare la abraziune/frecare
abraser abraziv
abrasion abraziune, roadere, lefuire; rzuire;
frecare
abrasion hardness duritate la abraziune; trie/re-
zistent la uzur
abrasion proof rezistent la abraziune
abrasion resistance rezisten la abraziune
abrasion soldering lipire moale cu frecarea/rzuirea
suprafeelor de mbinat
abrasion test prob/analiz de abraziune/de frecare
abrasion tester aparat de ncercare la abraziune
abrasive (met) abraziv; material de lefuit; (TH)
(material) abraziv//de lustruit, de frecat, de lefuit
abrasive base paper hrtie suport pentru materiale
abrazive
abrasive blade disc abraziv
abrasive brick pil abraziv
abrasive cleaning cur ire prin sablare/sablaj;
sablare
abrasive cloth pnz de mirghel, pnz abraziv
abrasive cutting-off machine main de retezat cu
piatr abraziv
abrasive cutting-off wheel disc abraziv pentru
retezarea metalelor; piatr abraziv de retezat


abrasive disc disc de rectificat; piatr de rectificat;
piatr de polizor
abrasive dust praf abraziv; pulbere abraziv; praf
de lefuit
abrasive hardness duritate la striere/la uzur prin
frecare
abrasive hardness test ncercare de duritate la
striere
abrasive (material) spreader dispozitiv pentru
mprtierea materialelor abrazive
abrasive resistance rezisten la uzur/la abraziune
abrasive storage hopper buncr al aparatului de
sablat
abrasive water ap corosiv
abrasive wear (met) uzur abraziv; (text) uzur
prin frecare
abrasive wheel piatr de rectificat; disc abraziv;
piatr de polizor
abreast la travers; n linie, bord la bord
abridged multiplication nmulire n care produsul
este rotunjit la numrul de zecimale impus de
precizia cerut
abridged spectrophotometry spectrofotometrie
redus
abridg(e)ment extras, reducere; prescurtare;
descriere succint a unei invenii
abrupt abrupt, brusc
abruption (met) rupere, ntrerupere (n sudur);
(geol) deschidere, afloriment abscess suflur, gol, por
(la metale)
abscissa of absolute convergence abscis de
convergen absolut; modul de convergen
absence card cartel de absen
absence of air nchidere ermetic; lips de aer
absent subscriber service serviciu telefonic de
informaii
absinth(e) pelin (plant); absint; vin pelin; bitter
absinth(e) oil ulei de absint
absolute absolut; necifrat, necodificat (n progra-
mare)
absolute accuracy precizie/exactitate absolut
absolute addressing adresare absolut (localizare
direct a zonelor de memorie)
absolute age vrst absolut, datare a evenimentelor
geologice n ani
absolute alcohol alcool absolut/anhidru
absolute altitude cot absolut
absolute apparatus aparat etalonabil n unit i
absolute
absolute basis baz necondiionat, baz absolut
absolute binary form format binar absolut, format
direct executabil (imaginea binar a unui program
pentru calculator)
absolute calibration etalonare/calibrare absolut
absolute capacity capacitate absolut

3

absolute ceiling plafon absolut (n aeronautic)
absolute counter contor absolut, contor pentru
msurtori absolute
absolute density densitate absolut
absolute desintegration rate vitez absolut de
dezintegrare
absolute electrode potenial potenial de electrod
absolut, tensiune/potenial de polarizare
absolute electrometer electrometru absolut, balan
de tensiune
absolute energy scale scar absolut a energiilor
absolute ethyl alcohol alcool (etilic) absolut
absolute extract extract absolut
absolute filter ultraflltru; filtru absolut (cu eficien
de 99,9% i reinnd particule de 0,01 microni)
absolute heating effect putere caloric absolut
absolute liability obligaie necondiionat
absolute loader ncrctor absolut, program de
ncrcare (a programului calculatorului n memoria
principal)
absolutely n mod absolut, complet, fiir restricii
absolutely dry absolut uscat
absolute magnitude magnitudine absolut
absolute methanol alcool m etilic absolut
absolute movement micare absolut
absolute neutron flux flux absolut de neutroni
absolute pressure presiune absolut
absolute radioaltimeter altimetru radioelectric
absolut
absolute reaction rate vitez absolut de reacie
absolute refractive index indice de refracie
absolut
absolute space-time spaiu-timp absolut
absolute temperature temperatur absolut
absolute temperature scale scara temperaturilor
absolute
absolute/constant term termen liber
absolute threshold of luminance prag absolut
(valoare minim perceptibil) a(l) luminanei
absolute total loss pierdere total real
absolute valency valen maxim
absolute value valoare absolut, modul
absolute value amplifier amplificator de valoare
absolut
absolute value function funcia valoare absoluta
absolute weight mas absolut
absolute zero zero absolut
absorb a absorbi; a aspira; a prelua; a consuma
absorbability absorbabilitate, capacitate/putere de
absorbie
absorbable absorbabil; aspirabil
absorbance absorbant (n optic)
absorbancy grad de absorbie (n optic)
absorbate absorbat; produs de absorbieabsorbed dose doz absorbit
absorbed heat cldur absorbit; cldur util
absorbedness capacitate de a fi absorbit/de ab-
sorbie
absorbency of paper putere de absorbie a hrtiei
absorbent absorbant
absorbent carbon crbune/carbon activ
absorbent cotton vat
absorbent filter filtru absorbant
absorbent oii (chim) ulei absorbant; (petr) ulei de
absorbie
absorbent paper hrtie sugativ
absorbent power capacitate de absorbie
absorber (ind chim) absorbitor, absorbant, filtru;
(met) material absorbant, filtru (defectoscopie cu
raze X); (petr) coloan de absorbie, absorber
absorber atom atom al absorbantului
absorber circuit circuit absorbant/compensator de
sarcin
absorber circuit factor factor de compensare a
sarcinii
absorber cooler rcitor cu absorbie
absorber tube tub stabilizator
absorber valve tub stabilizator (de tensiune)
absorber washer absorbitor
absorbing admixture adaos absorbant
absorbing apparatus/washer absorber, aparat de
absorbie
absorbing barrier barier absorbant (n teoria
probabilitilor)
absorbing block bloc absorbant (n fizica atomic)
absorbing capacity capacitate de absorbie
absorbing circuit circuit de absorbie
absorbing column coloan de absorbie
absorbing duet (tub) amortizor de sunete
absorbing effect efect de absorbie
absorbing filter filtru de absorbie/absorbant
absorbing isotope izotop absorbant (de neutroni)
absorbing medium absorbant; mediu absorbant;
agent de absorbie
absorbing nucleus nucleu absorbant (de neutroni)
absorbing power putere absorbant, putere de
absorbie
absorbing rod bar absorbant
absorbing state stare de absorbie, stare determinat
absorbing tower turn de absorbie
absorbing well pu absorbant
absorbo-cel celuloz activat
absorptance (fiz) factor de absorbie; (tele) capaci-
tate/coeficient de absorbie
absorptiometer absorbiometru
absorption absorbie
absorption analysis analiz prin absorbie
absorption band band de absorbie
absorption bottle vas de absorbie4

absorption bulb cuv/balon/vas/pipet de absorbie
absorption capacity putere absorbant/de ab-
sorbie; capacitate de absorbie
absorption cell celul/cuvet de absorbie
absorption chromatography cromatografie prin
absorbie
absorption circuit circuit absorbant/de absorbie
absorption cloud nor de absorbie
absorption coefficient (/iz) coeficient de absorbie
(n cm);(met) coeficient de absorbie (n radiologie
cu raze X)
absorption coil bobin de tergere /de aducere la
zero
absorption colouring colorare prin absorbie
absorption column coloan de absorbie
absorption compound compus de absorbie
absorption control control (reglaj) prin absorbie
absorption cross-section (ai) seciune (eficace) de
absorbie; (tele) seciune efectiv a unei antene de
recepie
absorption curve curb de absorbie
absorption discontinuity discontinuitate/salt de
absorbie; limit de absorbie
absorption dynamometer dinamometru pentru
frn
absorption edge marginea bandei de absorbie;
limit/creast de absorbie
absorption equivalent echivalent de absorbie
absorption extraction extracie prin absorbie
absorption factor coeficient/factor de absorbie
absorption flask vas de absorbie
absorption frequency meter frecvenmetru cu
absorbie; filtru de frecven cu absorbie
absorption index indice de absorbie
absorption layer strat de absorbie
absorption limit limit de absorbie; marginea
bandei de absorbie
absorption limiting frequency (ALF) frecven
limit de absorbie
absorption line linia (spectrului) de absorbie
absorption liquid lichid absorbant
absorption mean free path drum liber mediu de
absorbie
absorption modulation modulaie de amplitudine
prin absorbie
absorption of energy absorbie/prelevare de
energie
absorption of heat cldur de reacie
absorption of power absorbie/prelevare de curent
absorption of vibration amortizare a vibraiilor
absorption oil ulei absorbant
absorption peak vrf de absorbie
absorption peak wave length lungime de und a
absorbiei maxime
absorption plane plan de absorbie
absorption plant instalaie de absorbie
absorption power capacitate/putere de absorbie/de
aspiraie
absorption power meter wattmetru cu absorbie
absorption probability probabilitate de absorbie
absorption refrigerating machine instalaie frigo-
rific cu absorbie
absorption shoulder umr de absorbie (al unui
laser)
absorbtion spectrophotometry spectrofotometrie
de absorbie
absorption spectrum spectru de absorbie
absorption tower coloan/turn de absorbie
absorption trap capcan cu absorbie
absorption tray taler (de coloan) de absorbie
absorption wavemeter undometru cu absorbie
absorption well pu absorbant
absorptive absorbamV/mediu absorbant
absorptive attenuator atenuator cu absorbie
absorptive form lining cofraj absorbant
absorptive height nlime de aspiraie (la pompe)
absorptivity putere de absorbie, putere absorbant,
absorbtivitate
abstat (absolute electrostatic) unit unitate de
msur absolut n sistemul CGS electrostatic
abstergent detergent, substan detergent//care
spal, curailor
abstract extras, rezumat, sumar, prezentare, adno-
taie; abstracie// (termen) abstract/teoretic// a
rezuma; a extrage; (chim) a separa, a distila
abstract algebra algebr abstract; algebr univer-
sal
abstract code pseudocod
abstract doctrine teorem
abstracted heat cldur debitat/degajat
abstraction abstracie, abstragere
abstraction of heat evacuare a cldurii
abstraction of pillars extragere a pilierilor de
substan util
abstraction of water deshidratare, extragere a apei
abstract machine calculator abstract, main
abstract (inexistent fizic, dar a crei structur
poate fi detaliat)
abstract mathematics matematic pur
abstractness abstracie, abstragere
abstractor analist de sisteme informaionale/infor-
matice
abstract program(me) program abstract (ale crui
propriet i se transfer oricrui program derivat din
acesta)
abstract set mulime abstract
abstract set/studio decoration decor imaginar al
unui studio de televiziune
abstract syntax sintax abstract (pentru descrierea
structural a programelor)

5

abstract theorem teorem, lege
abundance abunden , frecven
abundance of isotopes abunden de izotopi
abundance ratio abunden relativ (de izotopi)
abundant abundent; frecvent, excedentar
abuse of patents utilizare abuziv a brevetelor de
invenii (pentru mpiedicarea progresului tehnic i a
comerului)
abut (mas) parte frontal, capt; (min) aezare a
dou piese cap la cap; capt al frontului// a mrgini, a
se nvecina; (mat) a adera, a fi contiguu
abut the face a propti frontul de lucru; a tia frontul
de crbune din flanc
abutment (cstr) fundaie supus sarcinilor gravita-
ionale i mpingerilor; contrafort; pilastru; zid de
sprijin; culee de capt; (drum, hidr) (masiv) de
reazem lateral; pil de pod; limit; grani ; (mas)
suport, reazem, sprijin, punct de reazem, punct de
sprijin; contralagr; (min) punct de sprijin, reazem
abutment hinge articulaie pe reazem (la poduri)
abutment line latur de nchidere a poligonului de
fore
abutment pier stlp de culee; pil-culee
abutment pressure presiune de reazem a bolii de
echilibru
abutment spn culee
abutment tool block plac articulat de suport a
portcuitului; plac rabatabil
abutment wall zid de sprijin
abutting mbinare frontal
abutting beam grind n consol
abutting end suprafa frontal (a piesei uzinate);
suprafa de mbinare
abutting joint (met) mbinare cap la cap; sudare cap
la cap; (min) legtur cu o pies n consol
abut winning spare (excavare) de la captul
frontului
abyssal abisal (zon de mare adncime a fundului
mrilor i oceanelor)
abyssal hills forme de relief puin nalte
(610-915 m), aflate pe fundul oceanului
abyssal plain zon abisal
Abyssinian pump pomp Norton, pomp cu piston
tubular
acacia gum gum arabic
acanthite argentit
acanthus acant() (n arhitectur)
acaroid resin rin acaroidic
accelerant catalizator; accelerator de vulcanizare
accelerate a (se) accelera; a (se) ambala
accelerated accelerat
accelerated ageing test prob de mbtrnire/de
maturizare accelerat
accelerated goods traffic coletrie rapid
accelerated (life) test ncercare accelerat (a duratei
de serviciu)
accelerated motion micare accelerat
accelerated secondary-electron multiplier accele-
rator-multiplicator de electroni secundari
accelerated stock amestec de cauciuc cu accelerator
(de vulcanizare)
accelerated weathering test prob accelerat de
rezisten la intemperii/la alterare
accelerating ability capacitate de accelerare
accelerating admixture accelerator de priz la
beton
accelerating chamber camer de accelerare
accelerating electrode electrod de accelerare
accelerating feld cmp accelerator
accelerating force for de acceleraie
accelerating gap/slit interstiiu/fant de accelerare
accelerating/acceleration nozzle ajutaj accelerator
(al turbinei)
accelerating relay releu de accelerare/de pornire
accelerating unit instalaie de accelerare
acceleration along the path acceleraie pe traiec-
torie
acceleration build-up cretere n acceleraie
acceleration due to gravity acceleraie a gravitaiei
(terestre)
acceleration factor factor de accelerare
acceleration feedback reacie de accelerare
acceleration from dead rest/stop accelerare de la
stare de repaus
acceleration from steady speed accelerare de la
vitez constant
acceleration jet jiclor de acceleraie
acceleration misalignment abatere de accelerare
acceleration/accelerating nozzle ajutaj accelerator
(al turbinei)
acceleration of gravity accelerare/acceleraie a
gravitaiei
acceleration of hardening by heat accelerare a
prizei (betonului) prin cldur
acceleration of upgrade velocity acceleraie n
ramp
acceleration voltage tensiune anodic a unui tub cu
modulaie de vitez
accelerative force for de acceleraie
accelerator (at) accelerator; (av) manet de gaze;
(cstr) accelerator de priz; (mas) pedal de reglare;
(text) accelerator (compus chimic folosit la
vopsirea unor fibre sintetice pentru a mri viteza
de difuziune a coloranilor n fibr)
accelerator (control) pedal accelerator, pedal de
acceleraie
accelerator master batch preamestec de accelera-
tori; amestec de cauciuc cu acceleratori
accelerator plate plac a acceleratorului
6

accelerator pump pomp de acceleraie
accelerator spring arc de accelerare
accent marks accente
accentuate (TH) a accentua; (poligr) a evidenia (n
culegere)
accentuation accentuare, amplificare preferenia-
l/selectiv
accentuator circuit de accentuare, amplificator
selectiv
acceptability calitate acceptabil; caracter pasa-
bil/acceptabil
acceptable/average outgoing quality level
(AOQL) nivel de calitate medie acceptabil de
ieire (a mrfii, aprobat prin control al ntregului lot
pe baza prelevrii de mostre)
acceptable quality level (AQL) nivel de calitate
acceptabil
acceptance (inf) recepie (calitativ); (mn) accept;
(TH) acceptare
acceptance angle unghi de admisie/de captare (al
fotocatodului unui tub)
acceptance bank/house banc de scontare a efec-
telor strine
acceptance bill trat pe baz de documente contra
acceptare
acceptance boundary margine de accepie
acceptance certificate certificat de recepie
acceptance delivery test prob de recepie-predare
acceptance in blank acceptare n alb, acceptare a
unei cambii pe care nu este nscris suma
acceptance of a bill acceptare a unui efect de
comer
acceptance region domeniu de acceptare a ipotezei
acceptance report proces-verbal de recepie
acceptance sampling control statistic de calitate
acceptance test msurri de probe; prob/ncercare
de recepie
acceptance testing (inf) testare de acceptare (a
produselor-program pentru validarea funcionrii
acestora); (mn) verificare de recepie
acceptance trial prob de mar (de recepie)
accept delivery of the goods a prelua/a recepiona
marfa; a accepta predarea mrfii
accept a draft/the terms a accepta o trat/condiiile
accepted stock past epurat
acceptor acceptor, atom cu nveliul electronic
incomplet
acceptor basc acceptor de tip bazic
acceptor-binding energy energie de legtur a
acceptorului
acceptor circuit (autom) circuit rezonant/serie de
admisie; (tele) circuit acceptor, filtru de band
acceptor doping dopare cu acceptori (a unui semi-
conductor)
acceptor function funcie acceptoare

acceptor impurity impuritate a colectorului
acceptor level nivel colector (acceptor) al unui
semiconductor
access (inj) intrare a informaiei; acces la informaie;
(tele) acces, orificiu sau deschiztur pentru
reglare sau reparare; selecie (a informaiei)
access arm bra de citire/de scriere; bra de acces
access coding codificare de acces
access cycle ciclu de acces
access device dispozitiv de acces (component a
unit ilor de memorie extern cu acces direct)
access door/hatch porti de serviciu; u de
acces/de intrare
access fitting doz de legtur/de ramificaie
accessibility accesibilitate, posibilitate de acces
accessible (inf) adresabil; (TH) accesibil
accessible cables in prestressed concrete struc-
tures cabluri accesibile n beton precomprimat
accession consultare (a unor date)
accession number (in aspect card) numr de
referin (al documentului)
accession rate vitez de consultare (a datelor de pe
un suport de informaii)
access key cheie de acces (vector binar care vali-
deaz accesul la memorie)
accessory accesoriu; pies auxiliar
accessory apparatus aparat de post secundar
accessory drive acionare auxiliar
accessory kit trus de depanare
accessory minerals minerale accesorii
access prefix cifr/prefix de preselecie
access ramp ramp (de acces)
access time timp de acces (intervalul dintre furni-
zarea adresei i obinerea informaiei)
accidence of the ground accidente de teren; ano-
malii ale reliefului
accident avarie, deteriorare; accident; pan, ntre-
rupere de funcionare
accidental accidental, ntmpltor; aleatoriu,
stocastic
accidental coincidence coinciden accidental
accidental coincidence correction corecie a
coincidenelor accidentale
accidental contact voltage tensiune de atingere/de
contact
accidental earth/ground punere la pmnt (acci-
dental)
accidental error eroare ntmpltoare/acciden-
tal/ocazional/aleatorie
accidental exposure expunere/iradiere accidental
accidental radiation injury leziune prin iradiere
accidental
accidental sampling preluare/prelevare de mostre la
ntmplare

7accident prevention prentmpinare a accidentelor;
tehnica securitii muncii
accident-proof protejat contra accidentelor
accident-sensitive predispus/sensibil la accidente
(sau la perturbaii)
accident severity rate indice al gravitii acciden-
telor
acclimat(iz)ation aclimatizare
acclive nclinat, oblic, n pant
acclivity sui, urcu,taluz
accommodation adaptare, acomodare
accommodation acceptance acceptare de comple-
zen
accommodation coefficient coeficient de acomodare
accommodation for standing passengers loc
pentru cltori n picioare
accommodation ladder scar de bord
accommodation paper efect(e) de comer de
complezen
accommodation trailer remorc-locuin, remorc
locuibil
accompanying bed strat nsoitor
accompanying metal metal nsoitor (impuriti)
accompanying sound trap capcan/trap de sunet
nsoitor
according to conform cu; potrivit cu; dup
according to law conform legii
according to a rule conform unei (anumite) reguli
accordion fabric tricot cu efecte fang prin flotare
accordion folding fluire paralel
accordion tube tub ondulat/cutat
account cont; calcul; raport, dare de seam; eva-
luare, apreciere; prescripie; referat, recenzie;
semnificaie; folos, avantaj; acont
accountability (tragere la) rspundere; responsabi-
litate (a salariailor fa de conducere i a consiliului
de conducere fa de acionari)
accountancy; accounting contabilitate; calcul,
eviden contabil
accountancy form formular contabil
account-book registru contabil
account card fi de cont
account current (A/C) cont curent
account executive ef al unei agenii publicitare
(nsrcinat cu relaiile cu clientela)
account form formular/imprimat pentru nregis-
trarea conturilor
accounting; accountancy contabilitate; calcul,
eviden contabil
accounting audit bilan fmanciar-contabil
accounting computer calculator pentru
contabilitate
accounting machine main de facturat i contabi-
lizat; tabulator; main contabil de calcul
accounting period perioad considerat/de referin
accounting routine rutin/subprogram de calcul al
timpului-main
account number detection cutare a numrului
contului
account of goods purchased cont de achiziii
account of liabilities and assets situaie a pasivului
i activului
account of payee n contul beneficiarului (notaie
pe cambie/pe cec)
account of proceedings proces-verbal al lucrrilor,
dare de seam asupra lucrrilor (unei conferine)
account rendered cont remis
accounts nregistrri contabile
accounts current extras de cont
accounts payable contabilitate a furnizorilor
accounts receivable contabilitate a clienilor
accounts settled conturi achitate
accredited personnel personal n activitate
accretion rambleu natural; depunere aluvionar (pe
coast etc.); acumulare (ml, nisip); ridicare/nlare
a fundului albiei
accretion of bed levels nlare a fundului albiei
accrue a spori, a se mri; a nregistra o sporire; a
reveni (cuiva) (bani, pmnt etc.); a curge (despre
dobnd)
accrued liabilities obligaii/rspunderi sporite;
obligaii (financiare) neonorate
accumulated dose doz acumulat (n fizica ato-
mic)
accumulated operating time timp de funciona-
re/de exploatare cumulat
accumulated pitch error eroare cumulat/total de
divizare
accumulated rate eroare acumulat a cronometrului
(n navigaie)
accumulating chamber camer de acumulare
accumulating counter contor cu acumulare/de
nsumare
accumulation layer strat de acumulare/de mbog-
ire (al unui semiconductor)
accumulation point punct de acumulare/limit
accumulative card cartel de cumul/cumulativ
accumulative dosimetry dozimetrie acumulant
accumulative process proces cumulativ/de acu-
mulare
accumulator acumulator (electric); sumator; dispo-
zitiv de acumulare/de memorare cu acumulare;
contor cu acumulare; sumator cu acumulare
accumulator box/case cutie/cuv de acumulator
accumulator can vas de acumulator
accumulator capacity capacitate a acumulatorului
accumulator car vehicul cu acumulatoare; electro-
mobil; electrocar
accumulator cell celul/element de acumulator8

accumulator drive traciune/antrenare cu acumula-
toare
accumulator jar vas de sticl al unui acumulator
accumulator locomotive locomotiv cu acumula-
toare
accumulator metal aliaj pentru acumulatoare
(90%Pb)
accumulator plant staie de ncrcare a acumula-
toarelor
accumulator plate plac de acumulator
accumulator rectifier redresor pentru ncrcarea
acumulatoarelor
accumulator register registru totalizator
accumulator shift deplasare a coninutului regis-
trului totalizator
accumulator switch ntreruptor de baterie
accumulator (tank) (agr) rezervor de colectare;
(hidr) rezervor/bazin colector; (petr) rezervor de
depozit
accuracy acuratea, exactitate, precizie, justee
(gradul n care media unei serii de msurri
repetate difer de valoarea adevrat); eroare
global a aparatului sau a metodei
accuracy class/grade/rating clas de precizie (a
aparatelor de msurat)
accuracy control control al corectitudinii (unui
element de informaie)
accuracy in measurement precizie n msurare
accuracy of adjustment precizie/exactitate de
reglare
accuracy of alignment precizie a directivit ii; grad
de directivitate
accuracy of bearing precizie de radiogoniometrare
accuracy of control precizie a comenzilor; precizie
de manevr
accuracy of map precizie a hrii
accurate exact; corect, precis
accurate adjustment ajustaj precis; ajustare preci-
s/exact/fin; reglare precis a unui instrument de
msurat
accurate hour's service serviciul orei exacte
accurate position finder aparat precis de autodi-
rijare spre int
accurate range marker indicator de distan
exact/precis
accurate scanning radiolocaie precis
a.c.-d.c. converter (el) convertizor de curent
alternativ n curent continuu; (inf) decodificator,
traductor n instalaiile de reglare numeric
a.c.-d.c. receiver receptor universal (cu alimentare
n curent alternativ i n curent continuu)
acecoline acetilcolin
acenaphthene acenaften
acerose acicular, aciform
acescency oxidare; acetificare
acescent oxidant; susceptibil de acetificare
acetacetic acid acid acetilacetic
acetacetic ester ester acetilacetic
acetaldehyde aldehid acetic; acetaldehid
acetaldol aldol, acetaldol, b-hidroxibutiraldehid
acetamide acetamid
acetamidophenol oxiacetanilid
acetamino-ethylsalicylic acid benzacetin
acetate (chim) acetat; (text) fire din acetat de
celuloz
acetate film film de siguran
acetate rayon/silk mtase artificial (din fire de
acetat)
acetate staple fibre fibr (electroizolant) de acetat
acethydrazide hidrazida acidului acetic
acetic acid acid acetic
acetic aldehyde aldehid acetic; acetaldehid
acetic anhydride (oxide) anhidrid acetic
acetic peroxide peroxid de acetil
acetify a (se) oxida
acetin acetin, monoacetat de glicerina
acetin fat amestec de acetilgliceride
acetoacetic acid acid acetilacetic
acetobromal dietilbromacetamid
acetobutyric acid acid acetobutiric
acetolysis acetoliz
acetometer acidimetru
acetone aceton
acetone alcohol hidroxiaceton, acetol
acetonecarboxylic acid acid acetilacetic
acetophen(e); acetosalicylic acid acid acetilsali-
cilic, aspirin
acetous acidulat, acetic, acru
acetyl acetil
acetylating agent agent de acetilare
acetylation number indice de acetil
acetylcellulose acetilceluloz
acetylcholine acetilcolin
acetyl colours colorani pentru acetilceluloz
acetylene acetilen
acetylene black negru de fum din acetilen
acetylene bond tripl legtur
acetylene booster compresor de acetilen de joas
presiune
acetylene bottle/cylinder tub de acetilen
acetylene burner arztor pentru acetilen; bec de
sudur cu acetilen
acetylene generator generator de acetilen
acetylene lamp lamp de min cu carbid (acetilen)
acetylene-oxyhydrogen cutting torch suflai pentru
tiere (cu flacr) oxiacetilenic
acetylene series seria omologilor acetilenei
acetylene welding sudare oxiacetilenic/autogen
acetylenogen carbur de calciu, carbid
acetylides acetiluri

9

acetyl silk mtase acetat/artificial
a.c. filter filtru conectat pe partea de curent alter-
nativ
Acheson furnace cuptor electric cu rezisten
pentru fabricarea carburii de siliciu
Acheson graphite grafit artificial
achromat acromat; obiectiv acromatic
achromatic acromatic
achromatic combination combinaie acromatic;
(foto) lentil cu desen dur
achromaticity acromatism
achromatic lens lentil acromatic
achromatic locus regiune acromatic
achromatic objective obiectiv acromatic
achromatic point punct acromatic
achromatic prism prism acromatic
achromatic stimulus excitaie acromatic
achromatization acromatism; acromatizare
achromatize a acromatiza
acicular bismuth aikinit
acicular grey cast iron font cu structur acicular
acicular martensite martensit acicular
aciculite aikinit
acid acid//cu caracter acid, acru
acid alizarine black negru acid de alizarin
acid alizarine blue albastru acid de alizarin
acid alkylation alchilare n mediu acid
acid and basic hearth-converting process proces
de convertizor
acid anthracene brown brun acid antracen
acid-base analysis analiz acidimetric; acidimetrie
acid-base catalysis cataliz prin acizi i baze
acid-base equilibrium echilibru acid-baz
acid-base indicator indicator de acizi i baze
acid Bessemer steel oel (acid) Bessemer
acid blast machine main de gravat cu duze
acid blow-case montejus pentru acizi; dispozitiv
pneumatic pentru ridicarea acizilor
acid bottom vatr acid
acid brick crmid silica
acid brittleness fragilitate acid
acid carbonate bicarbonat
acid carboy damigeana pentru acizi
acid carboy inclinator dispozitiv pentru nclinarea
damigenelor cu acizi
acid clay argil acid
acid converter convertizor acid/Bessemer
acid-core solder fludor (pentru lipituri)
acid cure vulcanizare n mediu acid
acid curing lacquer lac cu ntrire n mediu acid
acid damage degradare acid acid dip soluie acid
(din acid azotic i acid
sulfuric, pentru lustruirea alamei)
acid dye colorant acid
acid egg dispozitiv pneumatic pentru ridicarea
acizilor; montejus pentru acizi
acid ester ester
acid-fast rezistent la acizi
acid feeder dispozitiv pneumatic pentru alimentare
cu acizi; alimentator de acizi
acid flux zgur acid
acid-free fr urme de acid, care nu conine acid
acid-free grease unsoare neutr
acid fumes vapori de acid
acid funnel plnie de turnat acid
acid green verde acid
acid hearth vatr acid
acid heat cldur degajat la tratarea cu acizi
acid hose furtun rezistent la acizi
acid hydrogen hidrogenul grupei carboxilice
acidic resins rini acide
acidification acidulare, acrire
acidimeter areometru pentru acizi
acid ion anion
acidity aciditate
acidity index indice de aciditate
acidization of \vells acidizare a sondelor
acid leach splare cu acizi
acid-leuco suspension suspensie de compui leuco-
acid
acid lining cptueal acid
acid liquor leie sulfitic
acid-melting process procedeul acid (n cuptorul
Martin)
acid-milling piuare n mediu acid
acid milling dyes colorani acizi rezisteni la piuare
acid mordant dyes colorani acizi de mordansare
acid of ants acid formic
acidol clorhidrat de betain
acid phosphate den camer de reacie (pentru
fabricarea superfosfatului)
acid pickling decapare (n soluie acid)
acid pig font acid
acid process regeneration procedeu acid (de
regenerare a cauciucului)
acidproof (ind chim) rezistent la acizi, antiacid;
(met) anticorosiv, antiacid
acidproof cast iron font antiacid
acidproof cement ciment antiacid
acidproof (fast) lining cptueal antiacid
acid pump pomp de acizi; pomp rezistent la
acizi
acid ratio test determinare a indicelui de lichiditate
(n management)
acid receiver (vas) colector de acizi
acid reclaim regenerat cu acid; cauciuc regenerat cu
acid (sulfuric)
acid recovery plant instalaie pentru recuperarea
acidului

10

acid red rou acid
acid refractory material refractar acid
acid-resistant rezistent la acizi, antiacid, anticorosiv
acid-resisting concrete beton rezistent la acizi
acid-resisting steel oel anticoroziv/antiacid
acid-resorting plant instalaie pentru regenerarea
acidului
acid rock roc acid; acidit
acid scale/weigher cntar pentru acizi
acid seal paint vopsea de protecie contra acizilor
acid siphon sifon/montejus pentru acizi
acid slag zgur acid
acid sludge rin acid; nmol acid
acid sprayed clay argil decolorant tratat cu acid
acid steel oel acid
acid strength concentraie/putere/trie a acidului
acid tar gudron acid
acid treating rafinare/tratare cu acizi
acidulous spring izvor de ap mineral/acidulat
acid value indice/cifr de aciditate
acid waste reziduuri/deeuri acide; gudron acid
acid yellow galben acid
acierage acoperire cu oel
a.c. interruption ntrerupere a circuitului la intrarea
redresorului
Ackermann steering direcie cu fuzete
ackey soluie pentru decapare
acknowledge confirmare// a confirma
acknowledge character caracter/semn de confir-
mare a primirii (unui mesaj)
acknowledg(e)ment constatare; recunoatere;
confirmare; recipis, chitan ; declaraie de
mulumire/de recunotin (de ex. n prefaa unei
cri)
acknowledging contactor (switch) contactor-anun-
ciator
acknowledging relay comutator/releu de confirmare
a telecomenzii
acline strat orizontal
acme culme, vrf; punct culminant; apogeu
acme thread filet trapezoidal
acnode punct izolat (al unei curbe)
acockbill (a'cockbill) atrnat (ancor); n panten
(verg)
acorn nut piuli-capac
acorn tube/valve tub-ghind
acoumeter acumetru (aparat pentru msurarea
claritii sunetului)
acoustic absorbent silencer amortizor de zgomot
acoustic admittance admitan acustic
acoustic(al) acustic
acoustically inactive inert/inactiv din punct de
vedere acustic
acousticaily liveroom camer de reverberaie
acoustical pick-up doz de picup
acoustical thermometer termometru acustic
acoustical well logging determinare a proprietilor
fizice n foraje, prin msurtori acustice
acoustical well sounder ecometru; sonolog
acoustic backing/Iining izolare acustic a unui
studio
acoustic baffle ecran acustic, plac-difuzor
acoustic board plac de fibr acustic; plac
fonoabsorbant
acoustic buoy geamandur acustic
acoustic chamber camer acustic
acoustic click pocnitur/ciocnitur acustic
acoustic compliance reactan capacitiv acustic,
elasticitate acustic
acoustic conductivity conductibilitate acustic
acoustic delay line (memory) (memorie cu) linie de
ntrziere acustic
acoustic-detecting apparatus aparat de
ascultare/de reperaj prin sunet; locator de sunet
acoustic direction finder radiogoniometru cu
indicaie acustic
acoustic dissipation element element de disipaie
acustic
acoustic enclosure incint de insonorizare/de
atenuare a zgomotelor
acoustic energy dissipation rate vitez de disipaie
a energiei acustice
acoustic feedback reacie acustic, fluierat de
reacie
acoustic field cmp acustic
acoustic film transducer traductor de film sonor
acoustic filter filtru acustic
acoustic frequency (fiz) audiofrecven; (tele) joas
frecven; frecven acustic
acoustic horn cornet acustic
acoustic impedance impedan acustic
acoustic inertance inerie acustic
acoustic inlet plnie acustic (a unui microfon)
acoustic insulation insonorizare, izolare acustic
acoustic intensity intensitate acustic
acoustic irradiation iradiere acustic acoustic log
nregistrare continu a vitezei sunetului; diagrafie
acustic
acoustic mass inerie/mas acustic
acoustic perfume mascare acustic intenionat (a
vocilor)
acoustic power putere acustic, intensitate sonor
acoustic pressure presiune acustic
acoustic rarefaction rarefiere acustic
acoustic resonance rezonan acustic
acoustic responsiveness sensibilitate acustic
acoustics (fiz) acustic; (tele) efect sonor
acoustic screen ecran acustic
acoustic shock prituri, pocnituri, parazii

11


acoustic signal semnal de sonerie, semnal acustic;
semnal de clopot
acoustic sounder sond sonor acoustic stiffness
rigiditate acustic
acoustic strin gauge extensometru cu fir, marc
tensometric acustic
acoustic treatment insonorizare
acoustic tube tub acustic
acoustic vault bolt reflectoare de sunet
acoustic velocity vitez a sunetului
acoustic volume volum acustic
acoustic wave und sonor
A-C polyethylenes polietilene cu mas molecular
mic
acquired energy energie primit
acquisition colectare/culegere/strngere (a datelor)
acquisition/collection/gathering of data colectare
de date
acre acru (4046,856 m
2
)
acreage suprafa (msurat n acri)
acreage rent rent la acru de teren/calculat n acri
(0,4047 ha)
acre-foot (hidr) cantitatea de precipitaii ce acoper
suprafaa de l acru cu un strat de l picior (egal cu
1233,485 m
2
); (min) redevena pe volumul de
crbune exploatat (suprafaa de l acru, iar grosimea
stratului l picior)
acre-inch per day cantitatea de precipitaii ce
acoper suprafaa de l acru cu un strat de l ol n
24 de ore
acribometer aparat pentru msurarea dimensiunilor
foarte mici
acrid caustic, corosiv
acridine yellow galben de acridin
acrilan fibr polinitril-acrilic
acrolith acrolit (n arhitectur)
acronols colorani acronol
acropolis acropol
across the board de la nceput la sfrit, pe toat
linia; de luni pn vineri (program radio i TV); la
aceeai or cinci zile consecutive (publicitate)
across the board wage increase cretere general a
salariilor
across the line starter demaror direct/cu tensiune
total, starter direct
acroterium acroteriu (n arhitectur)
acrybel fibr polinitril-acrilic
acrylamide amid a acidului acrilic
acrylate acrilat
acrylic acid acid acrilic
acrylic fibre fibr acrilic
acrylic glass sticl acrilic; plexi; polimetilmeta-
crilat
acrylic resin rin acrilic
acrylonitrile nitril acrilic
acting manager ef de exploatare
acting/active partner (asociat) comanditat
actinie effect aciune/efect a(l) luminii
actinie (in radiation) actinie
actinie radiation radiaie actinic
actinie screen ecran luminescent
actinides actinide
actinides series serie actinic
actinism fotosensibilitate, actinism, actinitate
actinium actiniu (Ac)
actinium series seria actiniului
actino-electric effect efect actino-electric/Stoletov
actinograph (meteo) actinograf; (metr) fotonregis-
trator
actinolite actinolit
actinometer actinometru, aparat pentru nregistrarea
intensitii surselor de energie radiant
actino-uranium actino-uraniu
action funcionare, aciune, intervenie, comand;
activitate
action at a distance telemecanizare; telecomand
action chart diagram funcional (la prelucrarea
electronic a datelor)
action code cod de intervenie
action line linie de explorare
action of blast efect al aerului suflat (n furnal)
action of force efect al unei fore
action of light aciune/efect a(l) luminii
action of rust efect/aciune a(l) coroziunii; ruginire
action radius raz de aciune; btaie practic a unei
antene
action signal semnal de acionare/de comand
action spot punct de explorare (n memoriile cu tub
catodic)
action switch buton/clap/comutator de acionare
action time/period timp/durat de explorare
action turbine turbin cu aciune
action variable integral de faz
activate (fiz) produs de activare, substan activa-
t/va activa; (el) a pune n funciune; a aciona, a
activa, a ncrca, a pune sub tensiune, a excita;
(inj) a iniia/a demara executarea unei zone dintr-o
instruciune
activated activat; stimulat
activated carbon/charcoal crbune activ(at)
activated clay argil activat
activated emission emisie stimulat
activated filament/heater filament (de nclzire)
activat
activated molecule molecul activat
activated mortar mortar activat
activated plough plug pentru crbune cu coli
acionai de pistonae pneumatice
activated sludge nmol activat

12

activated-sludge treatment epurare prin nmol
activat
activated stock amestec (de cauciuc) cu acceleratori
activated water ap activat (cu radiaii ionizate)
activating agent agent de activare; activator
activation (el) declanare, comand; (inj) activare,
iniializare (a execuiei unei secvene de cod sau a
transferului informaiei)
activation cross-section seciune (eficace) de
activare
activation detector detector prin activare
activation energy energie de activare
activation heat cldur de activare
activation integral integral de activare
activation record nregistrare de activare
activator (chim) activant; (cstr) aditiv, adeziv; (el)
activator, accelerator
active admixture adaos activ
active aerial/exciter/radiator anten activ/alimen-
tat
active blan ce return-loss atenuare activ de
adaptare/de echilibrare (a curenilor de ecou)
active CATV cablu activ (de distribuie i de
alimentare a unei reele n timpul emisiei)
active component of the voltage component a
tensiunii alternative n faz cu curentul
active cooling surface suprafa eficace/efectiv de
rcire
active current curent activ/wattat
active cutting edge ti principal
active deposit depozit (radio)activ
active dipole dipol activ/radiant/alimentat
active earth argil activ
(active) earth pressure (geol, min) presiune a
terenului/a solului; (hidr) presiune asupra terenului de
fundaie
active emanation emanaie radioactiv; gaz radio-
activ
active face front activ/n lucru (la o lucrare minier)
active fault falie activ
active field period timp util al cadrului (n televi-
ziune)
active filler arj activ; agent de ntrire
active fire foc activ/viu
active flank flanc activ (la angrenaje)
active guidance/homing ghidare activ; autoghi-
dare
active homer dispozitiv activ de autoghidare
active isolation device barier activ/de securitate
intrinsec (cu alimentare proprie)
active (lateral) earth pressure mpingere activ/la-
teral a pmntului
active lattice (of reactor) miez al reactorului (zon
activ)
active line linie activ/de analiz/de explorare (n
televiziune)
active mass/paste mas activ (la acumulator)
active matter substan activ
active network reea activ
active page queue ir de pagini din memoria real,
repartizate pe rnd pentru rezolvarea problemelor
active/acting partner (asociat) comanditat
active processes map hart reprezentnd procese
geologice active
active product produs radioactiv
active redundancy redundan activ
active return loss amortizare a ecoului
active satellite satelit activ de telecomunicaii
(pentru emiterea sau transmiterea semnalelor de
telecomunicaii)
active section seciune activ
active sound absorber absorbant acustic activ
active thrust of earth presiune efectiv a terenului
active time perioad activ, timp de analiz/de
explorare
active tracking system sistem activ de urmrire
active valency valenele elementelor n compui
active volcano vulcan activ
activity (mn) activitate, aciune; grad de ocupaie;
ocupaie, profesie, serviciu; exploatare; eficacitate;
(at) radioactivitate; (TH) funcionare a unei maini
activity coefficient coeficient de activitate/de
activare
activity curve curb de activitate
activity decay cdere/scdere a activit ii
activity file fiier de modificri/de schimbri
activity index indicator de activitate
activity rating of catalyst determinare a indicelui
de activitate al catalizatorului
activity ratio indice de micare (a unui fiier)
activity sampling eantionare a activit ii
activity unit unitate de activitate
act of dispatching aciune de coordonare
act of God for major; calamitate natural
act a spring a aciona/a declana un resort
actual adevrat, efectiv; prezent, real, concret
actual acidity aciditate efectiv/real
actual address adres real/efectiv
actual address attribution atribuire/ordonare a
adreselor reale
actual block processor (ABP) program de tradu-
cere a cererilor intrare-ieire n formatul adecvat
pentru circuitul de supraveghere/supervizare
actual caloric/heat capacity capacitate caloric
real
actual caloric efficiency eficien caloric real
actual claim pretenie concret
actual coding codificare real
actual cost pre de cost efectiv
13
actual current curent activ/wattat
actual cut parte util a cursei cuitului (la rabotez)
actual cycle ciclu real
actual data transfer rate numr mediu de bii
transferat de la o surs de date la un receptor de
date
actual decimal point virgul zecimal real
actual displacement volum deplasat real; cilindree
real
actual efficiency randament efectiv
actual error eroare real/adevrat
actual gas gaz real
actual horsepower putere efectiv
actual infinity infinitate real
actual instruction instruciune real
actual key adres real (n COBOL)
actual load sarcin/ncrctur util
actual market volume volum efectiv al pieei
actual monitor monitor de ieire
actual output producie efectiv/real; putere
real/util; debit real
actual porosity porozitate real
actual power putere real/efectiv
actual range gam de utilizare
actual reserves rezerve reale
actual size dimensiune/mrime real/efectiv
actual state stoc real
actual stress tensiune efectiv/real
actual tare tar real
actual temperature temperatur real/efectiv
actual time line linie de timp real
actual turns torsiune efectiv; numr efectiv de
rsuciri/de torsiuni
actual value valoare real/efectiv/actual (n
ALGOL)
actual velocity of ground water vitez de micare
a apei subterane (de filtrare)
actual volume coninut absolut/total
actual weld sudur efectiv
actual zero-point zero al mirei hidrometrice/al
graficului
actuarial actuarial, referitor la asigurri (n statistica
matematic); referitor la sperana de via n
funcie de vrst
actuary actuar, statistician, calculator (n societile
de asigurri)
actuate a aciona; a pune n micare (o main)
actuating acionare; punere n micare// motrice
actuating appliance dispozitiv/organ/element de
acionare
actuating lever prghie/levier de acionare/de
comand/de pornire/ de declanare
actuating linkage timonerie de comand
actuating mechanism organ de comand
actuating motor motor de pornire
actuating path cale de acionare (n sistemele de
comand i reglare)
actuating pressure presiune de regim
actuating puise impuls de coniand/de acionare/de
reglare
actuating quantity mrime de influen /de acionare
actuating roll rol de ghidare (la un transportor)
actuating signal semnal de comand/de acionare
actuating transfer function funcie de transfer/de
acionare
actuation acionare/punere n micare a unei
maini; comand
actuator (autom) element/organ/servomotor de
acionare/de execuie; (inj) bra de citire-scriere;
dispozitiv de comand/de acionare; (mas) mane-
t/prghie de pornire
actuator mechanism sistem/mecanism de acionare
acuity acuitate; ascuime
acuity/acuteness of colour definition/resolution
putere/capacitate de rezoluie cromatic
acuity of image of camera precizie a imaginii
aparatului fotografic
acute ascuit, acut; (triunghi) ascuitunghi
acute angle unghi ascuit
acute-angled cu unghi ascuit
acute bisectrix bisectoare a unghiului ascuit
(cristalografie)
acute irradiation expunere/iradiere intens
acutely folded intens cutat
acute radiation injury leziune acut prin iradiere
acute radiation sickness boal acut de iradiaie
acute radiation syndrome sindrom acut de ira-
diaie
acute triangle triunghi ascuitunghi
acyclic aciclic
acyclic generator generator unipolar/homopolar
acyl acil
adamantine ca diamantul// alice de foraj
adamantine drill garnitur de sap cu alice/cu
diamante
adamantine lustre luciu de diamant
adamantine spar corindon
adapt a ajusta; a adapta
adaptation brightness/luminance densitate lumi-
noas de adaptare
adapted for cross-country driving care poate s
circule pe orice teren/pe teren accidentat
adapter suport al electrodului; adaptor; pies de
ghidare; racord intermediar, alonj; dispozitiv de
cuplare
adapter amplifier amplificator de adaptare
adapter coupling manon de reducie; reducie
adapter part partea mobil (a unei matrie, piese)
adapter plate plac fix a matriei14

adapter sleeve buc de strngere (la rulmeni)
adapter transformer transformator de adaptare/de
nclzire (n nalt frecven)
adapter-type bearing rulment de buc/de fixare
adapting piece pies de adaptare/de racordare;
eava de racord; fiting; pies de legtur tubular
adapting pipe fiting; pies tubular pentru asambla-
rea conductelor
adaptive colour shift schimbare de adaptare croma-
tic
adaptive control constraint comand/reglare
autoadaptiv prin restricii
adaptive control optim ization comand adaptiv
de optimizare (cu adaptarea automat a parametrilor)
adaptive control system sistem de reglare auto-
adaptiv/autoreglabil
adaptive converter of learning system convertizor
adaptabil la sistemul de nvmnt
adaptive integration integrare adaptiv (metod de
analiz numeric)
adaptive metallurgy metalurgie fizic
adaptor plug fi intermediar
adatom atom adsorbit pe o suprafa
Adcock spaced aerial direction finder radiogonio-
metru Adcock
add a aduna, a adiiona, a cumula, a suma, a aduga
add and subtract relay releu pas cu pas n ambele
sensuri
add carry reinere n operaia de adunare
added value valoare adugat (mrfii n procesul de
producie, transport i comercializare)
addend adend, sumnd (termen al unei adunri/su-
me)
addenda completri
addend(um) (chim) adend, ligand; (mn) comple-
tare, act adiional, ntregire; (mas) nlime a
capului de dinte la angrenaje; (orlg) jumtate
exterioar a dintelui
addendum angle unghi de vrf/al capului dinte-
lui/dintre generatoarele conului primitiv i cele ale
conului exterior (roi dinate conice)
addendum circle/ line cerc exterior (la roi dinate)
addendum flank flanc al capului (de dinte)
addendum line of the tooth dreapta de vrf (la
cremalier)
addendum modification deplasare a profilului
danturii
addendum profile profil al capului (de dinte)
adder (in/) circuit/etaj/bloc sumator/de adunare;
ftele) etaj de amestecare a culorilor
adder accumulator sumator de acumulare/cumulativ
add(er) gate poart sumatoare/de adiie/de supli-
mentare
adder subtracter sumator-scztor
add impulse/pulse impuls de adunare
adding sumator//de adunare
adding counter contor/numrtor cumulativ
adding machine main de adunat; sumator;
aritmometru; adiator
adding network reea sumatoare (schem de
nsumare a semnalelor)
adding unit aparat de copiat i de multiplicat
add instruction instruciune de adunare/de suma-
re/de total izare
addition sum, adunare, nsumare, cumulare;
adugare; adaos; impuritate, corp strin
addition agent element de aliere
additional adiional, suplimentar, auxiliar, ajuttor
additional aggregate/set grup auxiliar (supravoltor)
additional assessment impunere suplimentar
additional brake frn auxiliar
additional breaker concasor de mrunire
additional building construcie anex
additional charge (at) rencrcare; completare; (el)
ncrcare suplimentar (la acumulator); (mas)
admisie dup punctul mort superior
additional charges speze suplimentare
additional choke valve clapet de aer (adiional)
additional equipment echipament auxiliar
addition algorithm algoritm de adunare
additional gun anode electrod de accelerare ulteri-
oar/de postaccelerare; electrod postaccelerator
additional hardware echipament auxiliar (al unui
calculator)
additional load suprancrcare; suprasarcin
additional pipe tu tubular; niplu; racord
additional postage supratax potal/de francare
additional pressure suprapresiune
additional reference transmission transmisiune cu
semnal de referin adiional/auxiliar
additional security garanie suplimentar
additional superimposed load suprasarcin mobil
addition compound combinaie molecular;
compus de adiie
addition constant constant aditiv
addition key tast/clap de adunare
addition of limestone adaos de var; (agr) amen-
damente calcaroase
addition of reducing agents adaos de dezoxidani
addition polymer polimer de adiie
addition polymerization polimerizare prin (reacie
de) adiie
addition reaction (at) captur; (chim) reacie de
adiie
addition semiconductor semiconductor aliat prin
adugare
addition to structure anex la o cldire15
additive (chim, petr) care se adaug; (mat) aditiv,
referitor la adunare; care se nsumeaz algebric
additive action aciune cumulativ
additive colour mixture amestec/mixaj aditiv de
culori
additive colour synthesis sintez aditiv de culori
additive colour television system metod aditiv la
televiziunea n culori
additive constant constant aditiv
additive for concrete aditiv pentru beton
additive ideal theory teorie aditiv a idealelor
additive primaries culori primare aditive
additive process proces aditiv
additive property proprietate aditiv
additive reaction reacie de adiie
additivity principie of binding energy principiu de
aditivitate a energiei de legtur
add a new joint a aduga un nou pas (ind. petro-
lier)
add-on adaos prin ncleiere; plus de greutate datorat
ncleierii(n ind.textil)// a aduga
add-on-sales vnzri n continuare (ctre un client
vechi)
add punch machine perforator-sumator
address (ADR) adres; direcie; adresare; apel,
mesaj// a adresa
addressable adresabil, accesibil
address blank spaiu liber n adres, blanc de
adres
address block format format de bloc cu adres (n
care fiecare cuvnt comport o adres)
address control/modification modificare a adresei
address control field zon de modificare a adresei
address decoder traductor codificat de direcie;
decodificator de adres
addressed field cmp adresat/apelat
addressee adresant
address file registru (band) de adrese
address in case of need adres de notificare
addressing adresare (localizare a unei zone a
memoriei)
addressless instruction instruciune fr parte de
adres
address modification core miez (magnetic) pentru
modificarea adresei
address part poriune dintr-o instruciune care
conine adresa, parte-adres
address register registru de adrese (care pstreaz
adresa curent)
address return (operaie de) ntoarcere a adresei
address selection switch comutator selector de
adrese
address space gam complet de adrese disponibil
pentru un programator
address space identifier (ASID) grup de identifi-
care a gamei de adrese disponibile
address stop indicare a unei adrese care poate
provoca oprirea prelucrrii datelor
address substitution schimbare a adresei; readre-
sare
address table tabel de direcii
address translation translatare (modificare) a
adreselor (unui program relocabil)
address write wire fir de scriere a adresei
add track pist de adunare
adduct aduct
adduction reaction reacie de adiie
adductive crystallization cristalizare cu combinare/
cu adiie
add up (TH) a aduna; a nsuma; a completa; a
aduga; a anexa; a altura; (mas) a cupla
adequate adecvat; suficient; potrivit; corespunztor;
necesar
adequate accuracy exactitate suficient/cerut
adequate sample mostr reprezentativ
adequate security garanie corespunztoare/sufi-
cient
adermin (vitamin B
6
) adermin (vitamina B
6
)
adhere a se lipi, a adera
adherence (drum, z, met) aderen ; aderare;
adeziune; legtur strns; (mat) mulime a punctelor
izolate (ale unei mulimi date); (mec, poligr)
capacitate de aderen /de adeziune; (text)
adezivitate (la fibre)
adherent fluid fluid umezilor
adhering moulding material material de formare
aderent
adhesion adeziune; lipire; aderen; capacitate de
adeziune/de lipire/de aderen ; adezivitate (la fibre)
adhesion coefficient coeficient de aderen
adhesion force/strength for de adeziune
adhesion of the glazing aderen a glazurii
adhesion of the wheels aderen a roilor
adhesive (chim) adeziv, clei; (poligr) adeziv, hrtie
gumat
adhesive binding broare fr coasere
adhesive fabric estur/pnz adeziv
adhesive force for adeziv
adhesive labei etichet gumat
adhesiveness calitatea de a fi lipicios; aderen ;
putere adeziv; adezivitate
adhesive plaster leucoplast
adhesive power for adeziv/de adeziune; putere
adeziv/de lipire
adhesive strength rezisten de aderen
adhesive stress tensiune adeziv/de aderen
adhesive tape band adeziv/izolant/ de lipit
adhesive water ap pelicular16
adiabat adiabat, curb adiabatic
adiabatic baffle-plate/partition perete adiabatic
adiabatic column coloan (de rectificare) adiaba-
tic; coloan (de rectificare) izolat termic
adiabatic curve adiabat, curb/linie adiabatic
adiabatic efficiency randament adiabatic; eficien
de compresiune adiabatic
adiabatic expansion expansiune/destindere
adiabat
adiabatic invariant invariant adiabatic
adiabatic nuclear potenial potenial nuclear
adiabatic
adiabatic stabilization stabilizare adiabatic
adiabatic wall membran/perete adiabatic()
A-digit selector selector nregistrator al primei litere
(cifre)
adinole adinol
adion (chim) ion adsorbit; (fiz) adion
adipose adipos, gras
A-dispIay (autom) indicator liniar; (tele) indicator
de radiolocaie tip A; radiolocator liniar/integrator
distan-altitudine (radar)
adit intrare n min, acces; galerie de acces/de
coast; fereastr de atac (n galerie, tunel)
adit end front de abataj
adit entrance/mouth gur a unei galerii de coast
adit level nivel al unei galerii de coast
adit opening deschidere a unei galerii de coast
adit window loc de refugiu (n min)
adjacency (mat) contiguitate; adiacent (a doi
termeni ai unei funcii booleene); (TH) adiacent,
atingere
adjacency matrix matrice asociat
adjacent adiacent; alturat, vecin, nvecinat
adjacent channel attenuation atenuare fa de
canalul adiacent
adjacent channel chromitance trap filtru de
suprimare a semnalului de cromitan al canalului
adiacent
adjacent-channel interference intermodulaie
adjacent-channel selectivity selectivitate fa de
canalul adiacent
adjacent double bonds legturi duble cumulate
adjacent frequency frecven lateral/vecin
adjacent picture/vision carrier spacing distan-
/ecart de frecven ntre purttoarele video ale
canalelor de televiziune adiacente
adjacent side latur asociat
adjacent sound carrier und purttoare de sunet
adiacent
adjacent workings lucrri miniere nvecinate
adjective dyestuffs colorani de mordansare
adjective law (reguli de) procedur
adjoin a asocia, a adjunciona; a nvecina
adjoining position poziie nvecinat
adjoining rock roc nvecinat unui zcmnt
mineral; roc purttoare de minereu
adjoint adjunct; asociat, conjugat
adjoint matrix matrice adjunct/conjugat/reci-
proc
adjoint process proces asociat
adjoint space spaiu conjugat (n algebr)
adjournment amnare; suspendare
adjugate matrix matrice complementar
adjunction adjuncie; completare; asociere; adu-
gare; adjuncionare
adjunct to refrigeration mijloc auxiliar/suplimentar
de refrigerare
adjust (poligr) a mplini rnduri; (TH) a ajusta; a
aranja; a regla; a adapta; a calibra; a pune la punct; a
acorda; a acomoda; a potrivi; a rotunji
adjustability reglabilitate
adjustable ajustabil; reglabil; adaptabil; acordabil
adjustable base postament cu urub de reglare
adjustable bean duz reglabil
adjustable blade lam ajustabil (ex. la greder sau
buldozer); palet cu pas variabil (ex. la ventilator);
pal de elice cu pas reglabil
adjustable boom fle ajustabil a unui excavator
minier
adjustable bottom-hole choke duz de fund regla-
bil
adjustable calliper gauge calibru-vergea reglabil
adjustable capacitor/condenser condensator
variabil
adjustable capillary valve robinet capilar reglabil
adjustable clamp pres de mn cu urub
adjustable currency moned elastic (care variaz
proporional cu volumul comerului)
adjustable current control reglare a intensitii
adjustable feed stop opritor reglabil pentru limitarea
avansului
adjustable feed trip dog opritor reglabil pentru
decuplarea avansului
adjustable frequency range domeniu reglabil/acor-
dabil de frecven
adjustable gib plac de reglare
adjustable governor regulator reglabil de presiune
adjustable index ac indicator ajustabil (la aparate
de msurat)
adjustable inductor bobin de reactan cu induc-
tan reglabil, variometru
adjustable jib bra al unei haveze cu poziii diferite
de tiere
adjustable lever prghie cu bra de lungime varia-
bil; prghie/levier cu fixator de poziie
adjustable marker (auto) reper de distribuie;
(mas) reper de potrivire/de ajustare/de reglare
adjustable mirror oglind lateral/reglabil


17
adjustable multiple spindle drill machine main
de gurit multipl cu reglarea poziiei axelor
principale
adjustable pitch pas variabil/ajustabil
adjustable-pitch airscrew/propeller elice cu pas
reglabil/variabil (n zbor)
adjustable point (autom) valoare/punct regla-
bil()/ajustabil(); (inj) virgul deplasabil/mobil
adjustable potenial system sistem generator-
motor, grup Ward-Leonard
adjustable preloading valve supap cu sarcina
reglabil
adjustable prop stlp de min telescopic
adjustable pulley roat reglabil pentru curea
trapezoidal
adjustable (ram) block plac de strngere pentru
fixarea mecanismului de deplasare a berbecului (la
eping)
adjustable reed spat reglabil
adjustable resistance rezisten reglabil; reostat
adjustable restrictor reductor reglabil
adjustable restrictor valve robinet de strangulare
reglabil
adjustable ring inel de reglare/de fixare
adjustable rod tij/bar reglabil
adjustable shutter jaluzea reglabil
adjustable spanner cheie reglabil/universal
adjustable speed motor motor electric cu reglare (a
vitezei de rotaie)
adjustable spot lamp proiector suplimentar orien-
tabil pentru autovehicule
adjustable strap hanger brid reglabil de suspen-
sie
adjustable stroke feeder alimentator cu curs
variabil
adjustable ap wrench cheie universal pentru
tarozi
adjustable trigger-level triggering declanare prin
impuls cu nivel declanator reglabil
adjustable trip dog cam reglabil a mecanismului
de inversare automat a micrii
adjustable vane palet reglabil (de turbin)
adjustable varying-speed motor motor cu vitez
reglabil n funcie de sarcin
adjustable voltage control reglare de tensiune
adjustable voltage divider poteniometru/divizor
de tensiune reglabil
adjustable voltage rectifier redresor cu tensiune
reglabil
adjustable warping cone con reglabil (adaptabil)
adjustable wrench cheie francez/universal
adjust a bearing a ajusta un cuzinet
adjust by measuring a msura, a dimensiona, a
ajusta
adjust the clutch a regla ambreiajul
adjust the compass a stabili/a fixa direcia acului
busolei
adjusted corectat (ca valoare); cu corecie; reglat
adjusted for altitude cu corecie de altitudine
adjusted for tracking reglat pentru sincronism
adjust an engine a regla un motor
adjuster (tele) regulator; dispozitiv de reglaj fin;
dispozitiv de ajustare; (TH) tij/urub de reglaj;
montor; instalator; ajustor
adjuster boit urub de reglare
adjust for wear ajustare pentru compensarea uzurii
adjusting punere la punct//reglabil; ajustabil; de
reglare, de ajustare
adjusting clip plac de strngere; clem reglabil
adjusting collar/ring inel/colier de reglare/de
montare
adjusting control reglare
adjusting ear ureche de ntindere
adjusting gauge calibru/ablon de reglare
adjusting key pan de reglare; cheie cu deschidere
reglabil
adjusting knob buton de reglare
adjusting machine main de netezit
adjusting nut piuli de reglare/de fixare
adjusting of the lithostone potrivire a pietrei
litografice
adjusting piece (mas, met) pies de ajustare; (petr)
niplu de fixare
adjusting pin (auto) tift/cui de ajustare; (mas) tift
de centrare
adjusting plate lir; plac de ndreptare
adjusting regulation instruciune de reglare
adjusting roller val de reglare a registrului (n
poligrafie)
adjusting screw urub/fus filetat de reglare
adjusting shop atelier de ajiistare/de verificare/de
montaj
adjusting slide sertar de potrivire/de reglare/de
ajustare
adjusting slider contact alunector
adjusting strip plac de reglare; pies/fie de
adaos
adjust a lens a regla o lentil
adjustment ajustare, reglare, potrivire; compensare;
acordare; aranjare; asamblare; corectare; netezire;
psuire; punere la punct; rectificare; regularizare
adjustment curve curb de racordare
adjustment for definition (foto) punere la punct (a
obiectivului); (poligr, tele) reglare a claritii (unei
imagini)
adjustment for length of stroke ajustare/reglare a
lungimii cursei
adjustment for position of stroke ajustare/reglare
cursei n raport cu piesa de prelucrat18
adjustment for wear ajustare/reglare pentru com-
pensarea uzurii
adjustment function funcie de ajustare
adjustment letter scrisoare de rezolvare a reclama-
iei; rspuns la o reclamaie
adjustment mark reper de ajustare/de punere la
punct/la semn
adjustment matching ajustaj
adjustment of data ajustare/corectare a datelor prin
raportare la un ir de valori (n hidrologie)
adjustment of measure stabilire a formatului (n
poligrafie)
adjustment of mixture reglare a compoziiei
amestecului
adjustment of position of brushes decalare a
periilor
adjustment of regulating nut (screw) piuli de
potrivire/de ajustare/de reglare
adjustment of (repeater) gain reglaj al amplificrii
adjustment of rolls reglare a cilindrilor (de lami-
nor)
adjustment pin tift de ajustare
adjustment plate plac/platou de ndreptare
adjustment range plaj/domeniu de reglaj
adjustment screw urub de ajustare/de reglare
adjust to neutral a regla pe punctul neutru
adjust to zero reglare la zero a indicatorului
aparatului de msurat
Adkin catalyst catalizator de cupru i crom pentru
hidrogenarea acizilor grai
ad man zear la rubrica publicitate
admeasurement msurare
administered price pre impus (de productor)
administrative data processing informatic de
gestiune
admirai ship nav-amiral
admiralty amiralitate
admiralty anchor ancor-amiralitate
admiralty court tribunal maritim
admiralty law drept maritim
admissible estimate estimaie verosimil
admissible load per axle sarcin admisibil per
osie
admissible stress solicitare admisibil
admissible transformation transformare permis
admission sosire; intrare, apariie; admisi(un)e
admission aperture fant de admisie/de intrare
admission cam cam a supapei de admisie
admission channel canal de intrare
admission gear (mas) mecanism pentru deschiderea
i nchiderea supapei de admisie; (min) mecanism
de admisie
admission hopper plnie de alimentare
admission of fluid to turbine blades admisie a
unui fluid la palele turbinei
admission opening (auto) deschidere a admisiei;
(mas) orificiu de admisie
admission potenial (el) tensiune de intrare; (termo)
presiune a aburului de admisie
admission stroke timp/curs de admisie
admission valve supap/ventil/robinet de admisie
(de aspiraie)
admit a deschide admisia; a admite
admittance admitan (inversul impedanei)
admittance bridge punte de msur a rezistenei
totale
admittance matrix matrice de admitan, matrice Y
admix a amesteca; a aduga
admixture contaminare; amestec(are); adugare,
adaos; impuritate
admixture for concrete adaos pentru beton
adobe (cstr) chirpici; (geol) argil slab/nisipoa-
s//deluvial, aluvionar
adoption adoptare; recepie; recepionare
adrift n deriv (despre nav)
adronol ciclohexanol
adsorbant; adsorbent adsorbant
adsorbate adsorbat
adsorption chromatography cromatografie prin
adsorbie
adsorption desiccation uscare prin adsorbie
adsorption plant instalaie de adsorbie/de dezben-
zinare prin adsorbie
adsorption precipitation precipitare adsorbtiv
adsorption refining rafinare prin adsorbie
adsorption section secie de adsorbie
adsorption water ap de adsorbie
adsorptive precipitation precipitare adsorbtiv
adsorptivity putere de adsorbie; adsorbtivitae
adularia adular
adulterant material de umplutur, aditiv; denaturant
adulterate a falsifica, a contraface, a denatura
adulterated turpentine nlocuitor de terebentin
adulteration falsificare, contrafacere
adustion inflamabilitate, combustibilitate
ad valorem ad valorem, conform valorii; conform
preului declarat; conform preului de cost
advance naintare; ntrecere; dep ire; avans;
avansare; anticipare; decalaj; penetrare; progres;
perfecionare
advance adit across the formation galerie de
naintare perpendicular pe zcmnt
advance angle unghi de avans
advance bore gaur nainta (la perforarea rocilor)
advance borehole gaur premergtoare/de prob.
advanced flying pilotaj de nalt coal
advanced ignition avans la aprindere; aprindere
prematur/timpurie
advance face front avansnd de la centru spre
hotarul minei


19
advance of edgewater avansare a apei marginale (n
ind. petrolier)
advance of the face avansare a unui front de lucru
(de ex. abataj)
advance of tool avansare a garniturii/a sculei; avans
al cuitului
advance payment acont, avans
advance payment guarantee garanie de restituire a
avansurilor
advance per attack avansare pe salt (de mpucare)
(a unei lucrri miniere)
advance per round avansare a unui front la mpu-
carea unui rnd de guri
advance per shaker move avansare a materialului
la o curs a unui scoc oscilant
advancer compensator de faz
advance rent tax de contractare
advance sparkling avans la aprindere
advance timbering susinere provizorie n lemn
advance time timp de avans
advance to the raise avansare ascendent a unei
lucrri miniere
advance winding bobinaj/nfurare de comand/de
avansare (a benzii de nregistrare)
advance workings naintri n pilier intact
advancing front of liquid front al fazei mobile
advancing front of the incoming tide und de maree
advancing longwall front lung de abataj spre
hotarul panoului
advancing mining exploatare de la centru spre
periferia panoului
advancing on strike avansare pe direcia zcmn-
tului
advancing to the dip avansare descendent n
zcmnt
advancing to the rise avansare de jos n sus
advantage avantaj, profit, utilizare; ctig; beneficiu,
preferin, superioritate
advantage factor factor de iradiaie optim/de flux
advaresins rini sintetice poliesterice
advection (geol) deplasri laterale ale maselor de
material din manta; (meteo) advecie
advection fog cea de advecie
advent nceput (al unui proces)
adverse balance of payments balan de pli pasiv
adverse balance of trade balan comercial pasiv
adverse budget buget deficitar
adverse conditions condiii neprielnice
adverse grade nclinare invers
adverse gradient/slope pant invers
adverse wind vnt contrar/din prova
advertise a insera anunuri; a face reclam
advertisement anun, reclam
advertisement canvasser prospector de publicitate
advertisement column rubric de anunuri
advertisement rates tarif(e) de publicare a reclame-
lor
advertiser persoan care d un anun la ziar,
persoan care face reclam; revist/ziar n care se
public anunuri/reclame
advertising publicitate, reclam; inserare de anunuri
advertising appropriation alocaie pentru scopuri
publicitare
advertising character personaj/fi gur simboliznd
marfa sau marca de fabric
advertising contract tarif de anunuri
advertising directory anuar de publicitate
advertising fee tax de publicitate (pltit de
franchiser franchisorului)
advertising media mijloace publicitare
advertising operator concesionar publicitar
advertising salesman intermediar n materie de
publicitate
advertising schedule calendar al anunurilor/al
programelor publicitare
advertising sketch viniet publicitar
advice note scrisoare de avizare
advice of shipment aviz de ncrcare
advices informaii, tiri (cu caracter comercial)
advisability utilitate, oportunitate
advise a anuna; a sftui; a consulta
advise charge call cerere de convorbire cu indi-
carea taxei
adviser consultant; consilier
advising bank banc notificatoare
advisory staff departament cu funcii consultative
adze tesl, bard//a ciopli, a fasona (cu tesla)
adzing gauge tipar de sabotat traverse
adzing of the sleepers sabotare/burare a traverselor
aedicula edicul
aegirine egirin
aeolian depression/hollow depresiune eolian
aeolight lamp de avertizare (la nregistrri)
aeolotropic crystal cristal anizotrop
aeon perioad de timp geologic egal cu un miliard
de ani
aerate a aera, a aerisi; a ventila
aerated cement gazbeton
aerated cement/concrete block bloc de gazbeton
aerated concrete beton aerat, gazbeton
aerated drilling fluid fluid de foraj gazos/aerat
aerated mud noroi/fluid de foraj aerat; fluid gazos;
noroi de foraj gazos
aerated nappe vn aerat/de ap aerat
aerated plastic material plastic celular/spongios
aerated salt bicarbonat de sodiu
aerated water ap aerat/gazoas, sifon20

aerating the liquid aerare/gazeificare a fluidului de
foraj
aeration aerisire, ventilaie; afnare; (met) aerare a
formelor; (hidr) aerare a apei
aeration cell pil/element de concentraie cu oxigen
aeration drilling foraj cu aer comprimat
aeration filter aerofiltru (biofiltru cu aeraie
artificial)
aerator saturator
aerial de suprafa ; suprateran, aerian; exterior;
suspendat
aerial; antenna anten
aerial arch traseu ntregit n desenul unui profil al
prii erodate dintr-un anticlinal
aerial array grup/reea/ir de antene direcionale
aerial bay cmp/element al unei antene
aerial (beam) switching comutare a lobului unei
antene
aerial billow und de aer, und atmosferic
aerial bomb tiajectory traiectorie a bombei (lan-
sate din avion)
aerial booster amplificator de anten
aerial cable cablu aerian
aerial cable pole stlp pentru cabluri aeriene
(aerial) cableway macara-runicular (de antier)
aerial capacitor condensator de anten
aerial changeover switch comutator de anten
aerial circuit breaker ntreruptor de anten
(contra trsnetului)
aerial condenser (tele) condensator de anten ;
(termo) condensator termic (rcit) cu aer
aerial conductor conductor de contact (n traciu-
nea electric)
aerial conduit/contact line linie aerian de contact
(pentru troleibuze)
aerial conveyor transportor suspendat; transportor
cu lan de traciune suspendat
aerial crossing traversare/ncruciare aerian (a
unor linii aeriene)
aerial cross-talk diafonie ntre antene
aerial curtain reea de antene verticale
aerial cut-out siguran pentru linii aeriene
aerial damping amortizare a antenei
aerial delivery unit recipient largabil
aerial directivity pattern diagram direcional a
unei antene
aerial downlead (cablu de) coborre a antenei
aerial elevation pawl crlig de ridicare a antenei
aerial energy/power energie/putere radiat de
anten
aerial extension sistem de antene
aerial fairing cupol (mbrcminte) a antenei
aerial feed element primar al unei antene
aerial feeder linie de transport de energie electric;
fider de anten
aerial feeding alimentare/atac a(l) antenei
aerial feed(-point) impedance impedan de intrare
a antenei
aerial ferry punte transbordoare; pod transbordor
aerial field gain ctig al antenei de televiziune
aerial frame cadru (de anten)
aerial frog macaz de cale ferat suspendat
aerial height above average terrain nlime
medie a unei antene
aerial lead coborre/coad a antenei
aerial lead-in conductor de intrare al antenei
aerial leading racord de fir aerian
aerial loading inductance bobin de acord/de
ncrcare a antenei
aerial mapping ridicare de planuri din avion
aerial mast/ (supporting) tower pilon/stlp al unei
antene
aerial matching circuit circuit de adaptare a unei
antene
aerial mosaic hart aerofotogrammetric
aerial network/structure sistem/reea de antene
aerial noise zgomot (suflu) de anten
aerial photographic mapping aerofotogrammetrie,
aerofotografie; cartografie aerian
aerial pick-up suflu/zgomot colectat de anten
aerial picture fotografie aerian
aerial (radio) mast catarg (pilon) de anten
aerial reel tambur/troliu de anten
aerial repeat dial cadru indicator al unei antene
rotitoare
aerial ropeway teleferic; funicular
aerial series/shortening capacitor/condenser con-
densator n serie cu antena
aerial socket buc de anten
aerial strain efort de ntindere a unei antene
aerial structure/network sistem/reea de antene
aerial survey cartare aerofotogrammetric/aerofoto-
grafic
aerial-survey photograph aerofotogram; ridicri
aeriene
aerial syntonizing means dispozitiv de acordare a
antenei
aerial system reea aerian
aerial terminal born de anten
aerial tramway funicular
aerial transmission line linie de alimentare/fider
a(l) unei antene
aerial trunk tub de intrare a antenei
aerial tuning house (hut) cabin de acordare a unei
antene
aerial view vedere/fotografie aerian
aerial wire conduct/conductor aerian(); anten
exterioar
aerify a gazeifica; a vaporiza; a carbura; a umple cu
aer


21

aerobic decomposition descompunere aerob
aerobic retting topire aerob (n ind. textil)
aerobiosis aerobioz
aeroconcrete beton spumat
aerocraft aparat de zbor, avion, aeronav
aerocrete gazbeton, beton aerat
aerodonetics teoria zborului; planorism
aerodynamic aerodinamic
aerodynamically induced noise zgomot indus
(aerodinamic) de vnt
aerodynamic body caroserie aerodinamic
aerodynamic centre/ center focar/punct neutru
aerodinamic
aerodynamic drag (on airplane) rezisten a
aerului
aerodynamic lift for ascensional aerodinamic
aerodynamics aerodinamic
aerodynamic shape form aerodinamic
aerofilm aerofilm
aerofoil (blade) fn ventilator cu palete profilate/cu
palete aerodinamice
aerogenerator generator electric acionat de o
turbin eolian
aerogen gas amestec de aer cu vapori de benzin
aerograph aerograf; pulverizator pentru retu
aero-mixture indicator aparat pentru determinarea
compoziiei unui amestec
aeronautical ground radio station staie terestr
de radiogoniometrie
aeronautical map hart aeronautic/de zbor
aeronautical technique aeronautic
aeronautics navigaie aerian; aeronautic aerophare
radiofar
aerophotogrammetric survey ridicare/releveu
aerofotogrammetric()
aerophotographic map hart aerofotogrammetric
aerophotographic plan plan fotogrammetrie
aerophotographic sketch asamblaj aerofotografic
aeroplane aeroplan, avion
aeroplane effect efect/interferen de aeroplan
aeroplane flutter interferen produs de un avion
n micare
aeropolygonation aeropoligonaie aerose
de alam
aerospace remote sensing teledetectare aerospaial
aerostat aerostat, balon aerian aerostatics aerostatic,
fizica gazelor n echilibru; tiin a navigaiei aeriene
aerostat stabilizer sac stabilizator
aerotopography aerotopografie
aerotriangulation aerotriangulaie
aerotyre anvelop de avion
aeruginous coclit
aerugo cocleal aesculin esculin
AF amplifier and tuning indicator pentod ampli-
ficatoare de audiofrecven i indicatoare de acord
AF pentode pentod amplificatoare de audiofrec-
ven
AFC holding range gam de comand/reglare
automat a frecvenei
AFC misalignment dezacord al reglajului automat
de frecven
AFC pull-in range domeniu de antrenare a frec-
venei; domeniu de sincronizare
affected quadratic ecuaie ptratic complet
affermage sistem de concesionare prin care manda-
tarul preia n ntregime drepturile i obligaiile
adevratului proprietar
affidavit afidavit, declaraie sub prestare de jur-
mnt
affiliation to a party line conectare la o linie
comun
affinage afinare, rafinare
affinated sugar zahr rafinat
affne (mat) afm//(ind chim, met) a afina; a rafina
affine collineation transformare proiectiv afin;
coliniaie afin
affine conic seciune conic afin
affinely connected space spaiu conectat afin
affining quality grad de afinare
affinition sugar zahr rafinat
affinitive afin
affinity afinitate; asemnare; nrudire; (mat) trans-
formare afin
affinity constant constant de echilibru a reaciei
affinor afmor; transformare liniar
affirmation afirmaie; confirmare
affix a marca, a nsemna
affix the sea! a pune sigiliu
afflux remuu; retenie; aflux
afforestation mpdurire, plantare a arborilor
affreight a navlosi
A fixture stlp (n form de) A
afloat pe mare; pe ap; la bord; pe linia de plutire
afloat service serviciu la bordul navei
afore spre prova
a fortiori afortiori, cu att mai mult; care se impune
cu necesitate
afridol hidroximercuribenzoat de sodiu
aft pupa; la/spre/dinspre pupa
after la/spre pupa
after-acceleration postaccelerare
after-accelerator postaccelerator (electrod)
afteradmission admisie ulterioar/dup punctul
mort superior
afterbake ntrire ulterioar
after-blow suflare suplimentar/ulterioar/prelungit
(ntr-un cuptor Bessemer)


22

afterboarding fixare ulterioar (de ex. dup vop-
sire)
afterbody pupa; ultima nav din convoi
after bow spring pring prova
afterburning ardere/explozie ntrziat/final
aftercastle dunet; castel pupa
aftercontraction contracie suplimentar/remanent
aftercool a subrci; a suprarci
aftercooler rcitor secundar/final
aftercooling rcire a aerului dup comprimarea n
compresor; rcire secundar
aftercount; afterdischarge descrcare secundar;
postdescrcare
after-cure postvulcanizare
afterdamp gaze de explozie
afterdeck punte pupa, puntea dunetei
after-effect (fiz) remanent, persisten ; (mec)
deformatie ulterioar; efect ulterior
after end captul din spate
after-expansion expansiune/destindere rezidual
after-explosion explozie posterioar
afterfiltration filtrare de control
afterflow curgere/deformaie plastic (ulterioar)
after-gases gaze care rezult de la explozie
aftergeneration ieire ntrziat a gazelor din
soluie
afterglow (fiz) inerie luminoas; luminozitate
remanent; persisten a imaginii; fotoluminescent;
(met) recoacere
afterglow screen ecran cu persisten (a lumines-
cenei)
afterglow time durat a luminozitii remanente
afterglow tube tub cu luminozitate remanent
afterhardening ntrire ulterioar
after(-)heat (at) cldur rezidual; (met) nclzire
dup sudare
after image imagine persistent/remanent
after loading (AL) ncrcat (la videocasetofoane)
afternoon watch cartul 12.00-16.00
afterpart seciune pupa; parte din pupa
after-payment plat ulterioar; plat suplimentar
afterpeak pic pupa
afterpost etambou
afterproduct produs secundar
after puise impuls imperfect/remanent
after-run coad (de la distilare)
after sails far pupa
aftershock postoc (cutremur care urmeaz unuia
mai mare)
after-threshold behaviour regim deasupra pragului
aftertreatment (cstr) tratare a betonului dup priz;
(min) resplare a crbunelui; (TH) tratament
suplimentar, completare a tratamentului
aftervulcanization postvulcanizare
afterward(s) spre pupa; n pupa
after-welt sub bordur (n ind. textil)
afterworking efect ulterior
aftmost cel mai din pupa; la extrema pupa
against head contrapresiune
against the sun de la dreapta la stnga; n sens
invers acelor de ceasornic
agaric mineral lapte de var
agar tube eprubet cu geloz
agate (minr) agat; (poligr) corp de liter de 5 1/2
puncte
agate mortar mojar de agat
agave fibre fibr de agav
agave hemp fibre aspre de agav
age (geol) er, vrst, epoc, perioad; (TH) durat
de funcionare// a mbtrni; a matura
age-class clas/gradaie de vrst (n silvicultur)
aged mbtrnit; supus mbtrnirii
age determination determinare a vrstei; datare
age distribution repartiie dup vrst
aged viscose viscoz natural
age equation ecuaie a vrstei
age gradation gradaie de vrst (n silvicultur)
age hardening duritate prin mbtrnire/precipi-
tare/afinare/mbogire; mbtrnire artificial
ag(e)ing (text) maturare; aburire; (TH) mbtrnire
ag(e)ing apparatus aparat pentru ncercare la
mbtrnire
ag(e)ing measurement determinare a vrstei; datare
ag(e)ing of cloth aburire a esturii
ag(e)ing of coal (met) cementare; (termo) carburare
intern
ag(e)ing of meat frgezire/maturaie a crnii
ag(e)ing-oven etuv pentru (ncercare la) mbtr-
nire
ag(e)ing process (met) proces de mbtrnire/de
maturizare; (text) aburire
ag(e)ing property comportare la mbtrnire
ag(e)ing resistance rezisten la mbtrnire
ag(e)ing test ncercare la mbtrnire
agency (mn) agenie; (TH) aciune; factor
agenda ordine de zi
agent agent; mediu; substan ; compus chimic
folosit ca substan auxiliar ntr-un anumit proces
tehnologic; factor; mandatar (al solicitantului unui
brevet de invenie)
agent of fusion fondant (n sudur)
agent's contract contract de agenie
age of the beds vrst a straielor
age of cathodes durat de lucru a catozilor
age of concrete vrst a betonului
ager vaporizator; camer sau spaiu pentru depozitare
sau maturare (in ind. textil)
age resister inhibitor de mbtrnire
age theory teorie a vrstei (Fermi)
agglomerant aglomerant
23agglomerate aglomerat
agglomerated cake material aglomerat/sinterizat
agglomerated flux flux ceramic
agglomerating aglomerare
agglomerating plant instalaie de aglomerare
agglomerating press pres pentru aglomerate
agglomeration prjire de aglomerare; aglomerare;
sinterizare
agglomeration furnace cuptor de aglomerare
agglutinant aglutinant
agglutinate a aglutina
agglutination aglutinare (sinterizare)
aggradation supranlare, nlare; umplere cu
pietri ori nisip
aggravation agravare, nrutire; ngreuiere
aggregate (cstr) pietri, piatr concasat (agregat)
pentru beton; (mas, TU) agregat; (mat) mulime;
colecie; familie; component// a aglomera, a
ngrmdi; a nchide n paranteze
aggregate batch(ing) plant instalaie de dozare
(pentru agregate)
aggregate bituminizing plant instalaie de ameste-
care a produselor pentru asfaltare
aggregate chart tabel statistic
aggregate cooling rcire a unor materiale incoerente,
rcire a unor agregate/aglomerate eterogene
aggregate demand cerere global
aggregate expression expresie format din mai
multe rnduri
aggregate grading granulometrie
aggregate momentum cantitate de micare sumat
aggregate of simple events mulime a evenimen-
telor elementare
aggregate output producie total/global
aggregate plant instalaie de concasare
aggregate preparation plant instalaie de preparare
a agregatelor
aggregate recoil recul molecular
aggregate spreading machine main de rspndit
agregate
aggregate supply ofert global
aggregate washer/ washing machine main de
splat agregate
aggregate weightbatcher (cstr) dozator gravimetric
pentru agregate; (metr) buncr de cntrire cu
bascul de precizie
aggregation agregat, aglomerare, conglomerat;
agregaie, agregare
aggregative index indice sintetic
aggressive agresiv; corosiv
aggressive water ap agresiv (cu substane coro-
sive)
agilite talc
agilon fir texturat poliamidic
aging v. ag(e)ing
agitating truck autobetonier
agitating vane palet/arip amestectoare
agitation-froth process proces de flotaie
agitation-type flotation machine main de flotaie
cu agitare
agitation vat amestector; vas cu agitator
agitator agitator, amestector; palet de amestecat
agitator drive acionare a amestectorului
agitator dryer usctor cu amestector
agitator pump pomp de recirculare
agitator with blades agitator cu brae
aglime agrocalcar (amendament calcaros)
Agnatha Agnate (clas de vertebrate)
agnin lanolin
agonic line agon, curb agonic; linie de variaie
zero
agraphitic carbon carbon agrafitic
agree a fi de acord (cu); a conveni (asupra); a
consimi; a corespunde; a pune de acord (registre); a
verifica (un cont)
agreeably agreabil, corespunztor; potrivit; conform
agreed terms condiii convenite
agreement convenie, act, contract, nelegere,
acord; concordan
agribusiness activitate economic agricol
agricultura! chemistry agrochimie
agricultura! implements unelte agricole
agricultura! lime agrocalcar (amendament calcaros)
agricultura! machinery maini agricole
agricultural science agronomie
agricultura! tyre anvelop de tractor
agriculture agricultur
agriculturist agronom
agrimotor tractor agricol
agrometer agrometru
agrominimum agrominim
agronomist agronom
agronomy agronomie
aground pe uscat; pus pe uscat, euat
a hardware programming language (AHPL)
limbaj de programare evoluat AHPL (folosit
pentru reprezentarea funcionrii unui calculator
numeric)
ahead nainte; n prova; n capul formaiei
ahead of centre/ center cu unghi de degajare
negativ
ahead running mers nainte; avansare
"A" horizon orizont afnat/permeabil/cu humus
Aich's metal metal Aich (60% Cu, 38,2% Zn, 1,8%
Fe)
aided tracking urmrire automat cu reglaj supli-
mentar/corectat/semiautomat
aids mijloace auxiliare
aikinite aikinit

24

alieron eleron; aripioar; volet de torsiune
aliment of belting defectare a covorului de cauciuc
al unei benzi
aiming angle unghi de vizare
aiming cross cruce de vizare
aiming error eroare de intire/de focalizare a
fasciculului pe int
aiming level nivel de vizare
aiming line linie de vizare
aiming point punct de reper
aiming stake bar de ghidare; jalon air aer;
interstiiu// aerian// a aerisi; a ventila
air absorption absorbie de aer
air actuator butelie (acumulator) de aer comprimat
air admission alimentare cu aer
air-and-steam blast insuflare cu aer i vapori
air armament narmare aerian
airbag diafragma (de vulcanizare); furtun (de abur)
airbag extractor dispozitiv de extras diafragma (de
vulcanizare)
airbag inserting machine dispozitiv pentru
introducerea diafragmei (de vulcanizare)
airbag mould matri de vulcanizare
air base baz aerian/aeronautic
air beacon far aerian
airbell suflur
air-binding matter liant aerian
air blast suflare cu aer comprimat
air blast breaker/switch ntreruptor cu gaz/cu aer
comprimat/sub presiune/cu stingere n mediu
gazos air blast cooling rcire prin aer
comprimat/prin ventilaie forat/prin circulaie
forat de mare vitez a aerului
air blast goaf-stowing machine main pneumatic
de rambleiat
air blasting vnt al furnalului; aer suflat
air-blasting period perioad de suflare a aerului
cald
air-blast nozzle duz de aer
air blast rivet forge forj pneumatic de nclzit
nituri
air-blast transformer transformator rcit cu curent
de aer
air-blower (mas) ventilator; suflant; (text) sufltor
de scame
air-blown asphalt bitum suflat; asfalt oxidat (su-
flat)
air-blow period perioad de suflare a aerului cald
air-boost compressor compresor auxiliar
airborne n aer (n suspensie); transportabil sau
aflat n aer; aeropurtat
airborne all-(a)round search apparatus aparat de
bord cu tub panoramic; indicator panoramic; staie
de radiolocaie panoramic
airborne beacon radiofar de avion
airborne contamination contaminare (radioactiv)
a aerului
airborne direction finder radiogoniometru de bord
airborne dust praf antrenat de curentul de aeraj
airborne early warning radiolocator aeropurtat de
alarm aerian anticipat
airborne gun-laying radar radiolocator de bord
director de tir
airborne magnetometer aeromagnetometru
airborne radioactivity radioactivitate din aer
airborne survey ridicare (topometric) aerian
airborne transmitter emitor de bord
airborne weather radar radiolocator meteorologic
de bord
air box (min) tub de aeraj; dom de aer; cutie de
vnt; (termo) camer (cutie) de aer
air brake (av) volete de aterizare, flapsuri; (mas)
frn cu aer (comprimat)/aerodinamic/pneuma-
tic; amortizor pneumatic
air brake governor regulator al frnei pneumatice
air-brake hose furtun de alimentare al unei frne cu
aer comprimat
air-brake parachute paraut de frnare
air-brake system sistem de frnare pneumatic
air brattice perdea din pnz de sac (la aeraj n
min)
air-break circuit breaker disjunctor cu rupere/t-
iere n aer
air breaker instalaie pneumatic de abataj
air-break switch ntreruptor cu aer
air brick crmid crud/uscat n aer/de ventilaie
air bridge punte de aeraj; crosing n subteran
air brush aerograf, pulverizator pentru retu; pistol
de vopsit
air brushing retu prin pulverizare
air bubble bic/bul de aer (de gaz)
air bubble (in a cast piece) bul de aer; suflur
air-bubble level nivel cu bul de aer
air buffer amortizor pneumatic
air burst explozie n atmosfer air caisson cheson
pneumatic
air canvas perdea de pnz groas (la aeraj n min)
air (carbon) arc cutting tiere cu arc electric i aer
comprimat
air carrier avion de transport air case ptur/strat de
aer
air casing manta de aer
air cataract cataract de aer
air cell (el) pil/element cu aer i oxigen; (mas)
acumulator pneumatic
air-cell chamber (mas) camer de acumulare (la
motoare Diesel); (tele) camer de aer (la micro-
foane-condensator)25

air-cell type of Diesel engine motor Diesel cu
camer de acumulare
air chamber (auto) camer de aer pentru pneu;
(mas) rezervor de aer/de amortizare; dom de aer;
rezervor de amortizare pentru pompe
air-change coefficient coeficient al schimbului de
aer, coeficient de ventilaie
air-change rate grad/vitez a(l) schimbului de aer;
ritm de mprosptare/de rennoire/de schimbare a
aerului
air channel (met) canal de aer (la cuptoare S.M.);
(min) canal de aeraj air checks bule/bici de aer air
chest cutie de vnt
air chill nlbire (a fontei); clire n aer
air chipper dalt pneumatic
air chuck (auto) ventil pentru camere pneumatice;
(mas) mandrin acionat cu aer comprimat;
mandrin pneumatic
air chucking prindere (a piesei) n mandrin
pneumatic
air circuit-breaker ntreruptor cu aer
air circulating oven cuptor cu circulaie de aer
air classifier (agr) trior de semine; (min) clasifi-
cator cu aer; clasor pneumatic; separator cu aer/n
curent de aer
air cleaner filtru/epurator de aer
air coal picker ciocan pneumatic de abataj air cock
robinet de aer
air coil bobin cu aer/fr miez, solenoid
air column coloan de aer
air compartment camer de ventilaie/de aeraj
air compensator compensator pneumatic
air-conditioned cu aer condiionat
air-conditioner aparat de climatizare
air-conditioning condiionare a aerului, climatizare
air-conditioning cupboard dulap de climatizare/de
condiionare a aerului
air consignment note scrisoare de transport aerian
air contaminanl(s) contaminani, ageni de conta-
minare a aerului; impuriti ale aerului
air control comand pneumatic
air-control gate van de reglare a debitului de aer
air conveyor instalaie pneumatic de transport,
transportor pneumatic air-cooled
rcit cu aer
air-cooled intercooler rcitor intermediar de aer
air-cooled reactor reactor cu rcire cu aer
air-cooled steel oel clit n aer
air cooler (ind chim) rcitor/refrigerent cu aer;
(termo) rcitor de aer
air cooling rcire a aerului; rcire cu aer
air-core cable cablu cu miez de aer
air core(d) cu miez de aer; fr miez de fier; rcit cu
aer
air core magnet magnet fr miez (cu miez de aer)
air course curent de aer
aircraft aeronav; avion; avioane; aviaie
aircraft arms arme de bord
aircraft battery baterie de bord
aircraft bonding legare la mas a tuturor obiectelor
metalice ale unui avion
aircraft carrier nav/vas portavion
aircraft effect eroare datorit antenei trenante a
avionului
aircraft error deviaie la bord a compasului de
navigaie
aircraft instrument aparat de bord
aircraft-interception radar radiolocator pe sol
pentru interceptarea avioanelor
aircraft mar k emblem de avion
aircraft motor gasoline benzin de aviaie
aircraft radio radiostaie de bord
aircraft (radio)receiver (radio)receptor de bord
(pentru avioane)
aircraft radio signal station staie de radioemisie
pentru comunicaii aeriene, staie radio de bord
aircraft-reporting area distan de zbor; zon de
anunare a zborului
aircraft-safety service serviciu al siguranei navi-
gaiei aeriene
aircraft-salvage unit echip de depanare a avioa-
nelor
aircraft sounding aviosondaj
aircraft spotting observaie aerian
aircraft tail warning radar radiolocator de alarm
montat n coada avionului
aircraft-type instrument instrument de bord
air crew echipaj de avion
air crossing ncruciare la aerajul subteran
air cure vulcanizare cu aer cald
air-cured concrete beton ntrit n aer
air-current regulator u de aeraj cu fereastr
air curtain perdea de aeraj (n minerit)
air cushion (met) pern pneumatic; (min) per-
n/saltea/tampon de aer
air cushioning suspensie pneumatic
air damper (mas) amortizor pneumatic; (TH)
amortizor cu aer; clapet de aer; robinet cu sertar
pentru aer
air damping amortizare pneumatic; umezire a
aerului
air density densitate a aerului
air depolarized cell pil cu depolarizant de aer
air discharge pipe conduct de aerisire
air dispenser coloan de aer; post pentru distribuirea
aerului comprimat
air-distributing main conduct principal de aer
air door u de aeraj
air dose doz de aer


26
airdox metod de rupere (dislocare) a crbunelui
prin aer comprimat la nalt presiune
airdox blaster dispozitiv de mpucare cu aer
comprimat la nalt presiune (la crbuni)
air drain canal de aer/de ventilaie; rsufltoare;
tirant de aer
air drain pet cock robinet pentru evacuarea aerului
air draught tiraj de aer; vn de aer
air-draught cooler rcitor prin curent de aer
air-dried brick crmid nears (chirpici)
air-dried coal crbune uscat la aer
air-dried meat carne zvntat
air-dried wood lemn uscat n aer liber
air drifter perforator pneumatic de coloan
air drill perforator/burghiu cu aer comprimat,
main pneumatic de gurit
air-drilling foraj cu aer comprimat
air drive acionare pneumatic; mpingere cu aer;
splare cu aer
air-driven cu comand pneumatic
air drum rezervor/colector de aer
air-dry uscat la aer// a usca la aer
air-drying apparatus usctor cu aer
air-drying film pelicul cu uscare la aer
air-drying of fish uscare la aer a petelui
air duet canal/conduct/burlan de aer(aj), aducie de
aer
air duet (of a core) canal de ventilaie (al unui miez
magnetic)
air duster dispozitiv pentru ndeprtarea prafului i
a achiilor prin suflare cu aer comprimat
air eddy vrtej de aer
air ejector ejector de aer
air ejector fn ventilator
air elutriation clasare/separare n curent de aer
air ends ferestre de aerisire
air engine compresor; motor termic
air-entrained concrete beton poros
air entraining agent plastifiant antrenant de aer
(bule)
air entrainment antrenare a aerului (de ctre ap)
air-equilibrium distillation distilare atmosferic n
echilibru
air equivalent echivalent n aer// de valoare echiva-
lent cu a aerului; echivalent/egal cu aerul
air-equivalent ionization chamber camer de
ionizare cu perete de aer, camer de ionizre
echivalent cu aer
air escape rsuflare/scpare de aer
air-escape valve ventuz
air exfiltration scpare/exfiltrare de aer, fug a
aerului din interiorul unei incinte (presurizate) spre
exterior
air exhaust eapament/evacuare a(l) aerului
air exhaustor aspirator de aer
air feed debit de aer; alimentare cu aer
air-feed drill perforator pneumatic
air-feed jet motor cu reacie
air-feed motor motor pneumatic
airfield aerodrom
airfield surface movement indicator radiolocator
de control al aerodromului
air filer aparat de pilit acionat cu aer comprimat;
pil pneumatic
air-filled ionization chamber camer de ionizare
(umplut) cu aer
air flap clapet de oc
air fleet flot aerian
air-floated powder praf n suspensie
air flotation flotaie pneumatic
air flow curent de aer; aer suflat
air-flow drying machine main de uscat cu
circulaie de aer (n ind. textil)
air-flow meter contor de aer
air flue canal (conduct) de aer
air-foamed rubber cauciuc celular/spongios
air fog(ging) voal de aer (la developare)
airfoil arip (de avion)
air force (av, mii) aviaie militar; (fiz) for
aerodinamic
air force command comandament al forelor
aeriene
air for combustion aer pentru ntreinerea arderii
air forging hammer ciocan pneumatic
air fractionation fracionare/distilare fracionat a
aerului
air-free fr aer; cu vid; rarefiat
air-friction damping amortizare cu aer (la instru-
mente de msurat)
air-fuel mixture amestec de aer i combustibil
air-fuel ratio dozaj al amestecului; raport de
amestec (n combustie)
air furnace cuptor cu flacr reflectat/cu tiraj
natural/cu reverberaie
air ga p ntrefier; distan de strpungere la sudare;
interval de aer; distana dintre electrozi; distan
disruptiv
air-gap lightning arrester eclator cu coarne
air-gap transformer transformator cu miez de fier
divizat/cu ntrefier
air gas gaz aerian
air-gas producer generator de gaz aerian
air gate (met) rsufltoare; (min) galerie de aeri-
sire/de aeraj
air gauge manometru
air gun (geol) surs de energie folosit n seismica
marin; (mii) arm pneumatic; (TH) pulverizator
air hammer ciocan pneumatic
air hammer drill ciocan perforator cu aer comprimat27
air handling/treatment tratare a aerului
air hardening (chim) ntrire la aer; (met) autoc-
lire, clire n aer
air-hardening steel oel clibil/clit n aer
air head galerie de aeraj
air heater recuperator/cauper/prenclzitor de aer
air heating nclzire cu aer cald
air hoist troliu/ascensor/elevator pneumatic
air holder rezervor pentru aer comprimat air hole
(av, meteo) gol de aer; (TH) orificiu/gur de
ventilare; gaur de rsuflare; incluziune de gaze,
sufluri
air horn claxon pneumatic
air hose (hidr) pung de aer; (min) fijrtun pentru aer
air humidity umiditate a aerului
air-hydraulic hidropneumatic
air hydraulic jack cric cu comand pneumo-hi-
draulic
air industry industrie aeronautic
airing aerisire; aeraj
airing filter aerofiltru (biofiltru cu aeraie artifi-
cial)
air ingress admisie a aerului
air injection (met) insuflare/suflare a aerului; (petr)
injectare de aer
air inlet intrare/admisie a aerului; gur/orificiu de
intrare a aerului; priz de aer
air input debit de aer la admisie; alimentare cu aer
air-insulated izolat cu aer
air insulation izolare cu aer
air intake tub/tu de aspiraie a aerului; priz de aer
air intake heater prenclzitor de aer la admisie (n
carburator)
air ionization ionizare a aerului
air ionization chamber camer de ionizare cu aer
air-jarring machine vibrator pneumatic
air-jarring moulding machine main de format
cu vibrator pneumatic
air jet ajutaj/jiclor de aer; vn de aer
air jig main de zeaj pneumatic (fr piston)
air jolter (in moulding) vibrator pneumatic pentru
forme de turnare
air lancing curire cu aer comprimat
airlay drying machine main de uscat cu aer cald
i recirculare a aerului (n ind. textil)
air layer strat de aer
air leakage pierdere de aer; rsuflare
air leg mpingtor pneumatic pentru perforator; cric
pneumatic
air leg mounted machine perforator montat pe
mpingtor pneumatic
air-leg rock drill perforator cu mpingtor pneu-
matic
airless fr aer(aj) airless end lucrare minier
n fund de sac
air-level galerie de aeraj
airlift (mas) transportor pneumatic; (min) pompare
a apei prin presiunea aerului comprimat; (petr)
erupie artificial cu aer, aerlift
airlift pump pomp de evacuare a apelor cu ajutorul
aerului comprimat; pomp mamut
airlike echivalent cu aer
air-line (av) linie aerian; (min) conduct de aer
comprimat; conduct de aerisire/ventilaie
air-line distance distan n linie dreapt
air-liner aeronav; avion de linie/de pasageri
air lines linii (spectrale) ale aerului
air-line system reea de linii aeriene
air-liquid ratio raport/proporie aer-lichid
air lock (av) pung de aer; (hidr) sas (la cheson cu
aer comprimat); (mas) labirint de vid; nchiz-
tor/obturator de aer; (min) dig de aeraj; ecluz
pneumatic; (tele) nchidere pneumatic
air-lock door u a unei ecluze pneumatice
air-locked cu nchidere ermetic, ermetic; imper-
meabil pentru aer
air locks bule/bici (de aer)
air locomotive locomotiv cu aer comprimat
air inail pot aerian
air-mail paper hrtie pentru pot aerian
air main conduct principal/magistral de aer
air(-)man (av) aviator; (min) muncitor la serviciul
de aeraj al minei, supraveghetor al ventilaiei
air-mass mas de aer (n meteorologie)
air mechanic mecanic de bord
air meter contor de aer
air moistener umezitor de aer
air moisture umiditate/umezeal a aerului
air monitor monitor pentru aer
air mortar mortar care se ntrete la aer
air motor motor pneumatic
air-motor powered cu acionare pneumatic
air-mud ratio raport/proporie aer-noroi de foraj
air nozzle ajutaj; difuzor; duz; jiclor
air-oil oleopneumatic
airometer aerometru, contor de aer
air-operated cu comand pneumatic; pneumatic
air-operated drill perforator pneumatic
air-operated drive comand/acionare pneumatic
air-operated measuring and loading pocket siloz-
dozator acionat pneumatic
air-operated power cylinder servomotor cu cilindru
pneumatic
air-operated ram berbec al ciocanului pneumatic
air-operated tripod drill perforator greu pe trepied
acionat pneumatic
air-outlet conduit canal (conduct) de aerisire/de
aerare
air output debit de aer evacuat


28
air oven etuv cu aer cald; cuptor de uscare;
calorifer
air-over hydraulic brake frn hidraulic cu
servomotor pneumatic
air oxidation oxidare cu oxigenul atmosferic
air pass cale de aeraj
air passage conduct de aer/de aerisire
air path canal aerian/de ventilaie
air-permeability of leather permeabilitate a pieii la
aer
air photogrammetry fotogrammetrie aerian, aero-
fotogrammetrie
air photographical survey ridicare aero-topogra-
fic
air photograph(y) fotografie aerian
air phototopography aerofototopografie
air pick ciocan pneumatic
air pillow pern pneumatic/de aer
air pipe (mas) conduct de aer/de ventilaie; (TH)
furtun de aer
air pit pu de aeraj
air-placed concrete beton torcretat
air-placing machine pistol de torcretare
(air)plane avion
airplane instruments instrumente de aviaie
airplane manoeuvrability maniabilitate a avionului
airplane picture fotografie aerian
airplane-radio equipment/apparatus radiostaie
de bord
air pocket (av) gol de aer; (fiz, geol) bul/incluziune
de aer
air pollution poluare/impurificare a aerului
airport (av) aeroport; (met) canal de aer (la cup-
toare)
airport beacon baliz luminoas/radiofar de aero-
port
airport building aerogara
airport danger (hazard) beacon radiofar de pericol
(avertisment) al aeroportului; radiofar de aeroport
ce interzice aterizarea
airport lighting semnalizare optic a aeroportului
air position indicator radiolocator integrator de
poziie; aparat indicator de poziie
air-powdered coal mixture amestec aer-crbune
pulverizat
air-powered cu comand pneumatic
air press pres pneumatic
air pressure presiune atmosferic
air-pressure circuit breaker disjunctor cu aer
comprimat
air-pressure duet conduct de aer comprimat
air-pressure gauge manometru (pentru aer)
air-pressure switch ntreruptor pneumatic
air-pressure tank recipient de presiune; autoclav
air-proof etan (la aer); (nchis) ermetic
air pulsated jig main de zeaj cu impulsii pneu-
matice
air purifier epurator de aer
air quenching clire n aer
air radiometric prospecting prospeciune de
minereuri radioactive din avion
air-raid atac aerian
air-raid defence/protection aprare antiaerian
air-raid precautions aprare pasiv
air-raid warning service servicu de alarm anti-
aerian
air rammer bttor pneumatic (pentru ndesat
amestecul de formare)
air receiver rezervor/recipient de aer (comprimat)
air-refining process proces de convertizor Besse-
mer
air regulator fereastr n ua de aeraj
air-release valve supap/ventil de aerisire
air (relief) cock ventil de aerisire
air required necesar de aer
air-resistant rezistent/impermeabil la aer
air-retention capacity impermeabilitate la aer
air return-way cale de ieire a curentului de aeraj
air riveter main de nituit pneumatic
air route drum aerian; rut de zbor
air saddle traseu ntregit n desenul unui profil al
prii erodate a unei cute
air sand blower aparat/dispozitiv de sablat
air saturator umezitor de aer
airscape fotografie aerian
air scoop tu de aspiraie a aerului; priz de aer
airscrew elice
airscrew brake elice de frnare
air scrubber scrubber/epurator de aer
air seal nchidere ermetic
air-sealed ermetic; etan la aer
air seasoning aducere la umiditatea mediului
nconjurtor; uscare n aer
air separator separator pneumatic cu aer
air shadow umbr aerodinamic
air shaft canal de aeraj/de aerisire/de ventilare; pu
de aerisire/de aeraj; co de aeraj; burlan de aerisire
airship dirijabil
air shower jerb atmosferic (n fizica atomic)
air shrinkage contracie la aer
air silencer amortizor de zgomot la admisia aerului
airslide rigol pneumatic; supap pneumatic
air sluice obturator de aer
air-sluice valve robinet cu sertar pentru aer
airslusher troliu pneumatic al screperului
air sniffler supap de purjare
air-space cable cablu cu izolaie de aer
air-spaced coax cablu coaxial cu spaiu de aer
air space in grate gol pentru ptrunderea aerului
air spade ciocan-sap pneumatic


29
air sparger distribuitor de aer
air split ramificaie de aeraj
air spring arc pneumatic
air squeezer main de format pneumatic
air-squeezing core machine main pneumatic
pentru miezuri
air stack difuzorul de la gura unui ventilator
air station aeroport; aerogara
air-steam mixture amestec de aer cu abur
air steering control servo-comand de direcie
air strainer filtru de aer
air strangler bobin de oc cu miez de aer
air st rea m curent de aer
air-stream atomization pulverizare pneumatic
air sucker aspirator
air suction sorb; ventuz
air-suction inlet orificiu pentru aspirarea aerului
air supply alimentare cu aer; debit de aer; producere
a aerului comprimat
air survey ridicare aerotopografic; topografie
aerian
air survey photograph aerofotogram
air suspension suspensie pneumatic
air swirl vrtej de aer atmosferic
air terminal (av) aerogara terminus/central; (el)
partea superioar a unui paratrsnet
air thermometer termometru pentru aer
air throttle clapet de aer
air-tight (nchis) ermetic; etan (la aer)
air tightness etaneitate (la aer)
air-tight packing garnitur de etanare
air-tight partition despritur etan; dig etan
air-tight seal nchidere ermetic
air time timp de emisie (al unui radioemitor)
air tint culoare de revenire (la metale)
air-tired tractoloader autoncrctor cu cup pe
pneuri
air-to-air homing autoghidare aer-aer
air-to-air laser ranging telemetrie cu laser de tip aer-
aer
air-to-ground data transmitter radioemitor de date
aer-sol
air-to-ground television installation instalaie de
televiziune bord-sol
air tool scul/unealt pneumatic
air-to-surface vessel radiolocator aeropurtat pentru
detectarea obiectelor de pe suprafaa mrii
air tower coloan de aer; post pentru distribuirea
aerului comprimat
air traffic control dirijare i coordonare a traficului
aerian
(air) trajectory cale ferat aerian/suspendat
air trammer locomotiv de manevr cu aer com-
primat
air-travel ticket bilet de avion

air treatment/handling tratare a aerului
air trowel mala pneumatic; mistrie pneumatic
air tube (TH) tub/conduct/burlan de aeraj/ de
aerisire/ de ventilaie; (auto) camer pneumatic/de
anvelop
air-tube radiator rcitor tubular de aer
air turbine turbin pneumatic/cu aer comprimat
air turn-over mo(u)lding machine main pneu-
matic rotativ pentru formare
air twirl vrtej de aer
air tyre/tire anvelop
air uptake aducie de aer
air valve supap pneumatic; ventil/supap de aer;
robinet cu sertar pentru aer; obturator de aer
air-valve tube valv a camerei de aer
air-vane palet de aer (de ex. la ventilator)
air-vent orificiu de scpare a aerului; ventuz;
ventil de aerisire
air vessel rezervor/colector de aer
air-wall perete de aer
air-wall ionization chamber camer de ionizare cu
perete de aer
air-water cooling rcire mixt cu aer i ap
airway (av) rut/linie aerian; (min) galerie/canal de
aeraj
airway beacon radiofar pentru navigaie aerian
airway cross-section seciune transversal a unei
galerii de aeraj
airway map hart de zbor
airways company societate de transporturi aeriene
airways intersection intersecie a dou galerii de
aeraj
air winch troliu pneumatic
airworthiness navigabilitate; capacitate/pregtire de
zbor
airworthy capabil de zbor
Airy's equation ecuaia diferenial a lui Airy
air zero locator aparat pentru localizarea centrului
exploziei unei bombe atomice n atmosfer
aisle (arh) arip de cldire; naos, nav; (cstr)
interval de trecere, culoar
ajar pe jumtate deschis, ntredeschis
ajour fabric estur ajur
aktivin cloramin-T
alabamine astatiniu
alabaster alabastru
alabaster gypsum gips alabastru
alacet acetat de aluminiu
alactacid fr acizi lactici
alamides amide alifatice ale acizilor grai superiori
alamines amine alifatice ale acizilor grai superiori
alarm alarm; avertizor// a alarma
aiarm automatic transmitter avertizor automat
alarm fuse siguran fuzibil cu semnalizare
alarm gauge manometru semnalizator


30


alarm horn hup de semnalizare acustic
alarm lamp lamp de semnalizare/de apel
alarm relay of grid potenial releu de semnaliza-
re/de control al potenialului de gril
alarm signal semnal de alarm/de avertizare
alarm thermometer termometru semnalizator
alaskit alaskit (roc plutonic)
albata argint-nichel (primar)
albedo albedo, coeficient de reflexie
albedometer albedometru
albite albit (feldspat sodic)
albocarbon naftalin
albomycin albomicin
albronze bronz cu aluminiu
albumin albumin
albumin copying copiere cu albumin
albuminometer albuminometru
alburnum alburn
alcalescence alcalinitate
alchemy alchimie
alchlor clorur de aluminiu
alclad alclad
alco (Al-Cu) cupal (bimetal Al-Cu)
alcogas amestec de alcool cu benzin (combustibil)
alcogel alcoolgel
alcohol alcool
alcoholate alcoolat
alcoholate of plants extracie alcoolic din plante
alcohol beverages buturi alcoolice
alcohol exchange alcooliza
alcoholic ammonia soluie alcoolic a amoniacului
alcoholic extraction extracie cu alcool
alcoholic potash potas alcoolic
alcohol lamp lamp de spirt
alcohol of crystallization alcool de cristalizare
alcoholometer alcoolmetru
alcohol thermometer termometru cu alcool .
alcoholysis alcooliza
alcove alcov; firid, ni
aldamine aldehid-amoniac
aldehyde aldehid
aldehyde condensation condensare aldolic
aldehyde resin rin aldehidic
aldehyde tannage tbcire cu aldehide
aldehydic hydrogen hidrogenul grupei aldehidice
Aldis lamp proiector pentru semnale Morse
aldoform formaldehid, aldehid formic
aldol resin r in aldolic
aldonic acids acizi aldonici
aldrin aldrin (insecticid)
aleatory ntmpltor, aleatoriu, stocastic, care de-
pinde de un eveniment ulterior nesigur
alee sub vnt, n bordul de sub vnt, la adpost
alembic alambic
aleph alef (prima liter a alfabetului ebraic)
aleurite aleurit
aleurolitealeurolit
Alford loop aerial/antenna cadru Alford/Gouriaud
algae alge (marine)
algaecide substan care inhib creterea algelor,
algecid
algebraic adjunct/complement complement alge-
bric, cofactor
algebraic error-correcting code cod algebric
autocorector
algebra of propositions calcul prepoziional
alginate coating gelificare; ncorporare n gel
alginic fibres fibre alginice/alginat
algol colorant algol
algol blue albastru algol
algorism sistem de numeraie cu baza 10 (arab)
algorithm algoritm, succesiune de operaii, ansam-
blu de reguli i operatori
algorithm complexity theory teoria complexitii
algoritmilor (cadrul matematic al studierii algorit-
milor)
algorithm equivalence echivalen de algoritmi
algorithm for comparing signed numbers algoritm
pentru compararea numerelor cu semn
algorithm for pattern recognition algoritm pentru
recunoaterea semnelor
algorithm for shifting binary numbers algoritm
pentru deplasarea numerelor binare cu semn
algorithmic compiler traductor de limbaj algoritmic
(ALGOL)
algorithmic function funcie algoritmic (pentru
care exist un algoritm)
algorithmic language (ALGOL) limbaj de progra-
mare ALGOL (de nivel nalt), limbaj algorit-
mic/pentru exprimarea algoritmilor
algraphy algrafie, tipar pe aluminiu
alias rezultate ale experimentelor care nu prezint
interes pentru ipoteza verificat
alicyclic series serie aliciclic
alidad(e) alidad
alidad(e) circle cerc alidad
alien strin; disjunct
alienate a nstrina
alight a descinde
alighting aterizare; amerizare
alighting gear tren de aterizare
alight on something a da peste, a descoperi din
ntmplare (soluia unei probleme)
align, aline a alinia; a aeza pe aceeai linie/dreapt;
a centra; a linia
aligned-grid tube/valve tub cu focalizarea/gruparea
electronilor
aligned nuclei (pi.) nuclee aliniate
aligner aliniator (n modulaia cu impulsuri codifi-
cate)

31

aligning bar tift pentru asigurarea coaxialit ii;
dorn de centrare
aligning capacitor/condenser condensator ver-
nier/de acordare fin
aligning interaction interaciune coaxial
aligning reamer alezor lung pentru prelucrarea
concomitent a dou guri coaxiale
alignment, alinement (TH) jalonare; regularizare;
rectificare; aliniere; centrare; etalonare; echili-
brare; acordare; reverificare; ndreptare; orientare;
direcie; egalizare; nivelare; niruire; trasare; (inf)
aezare a datelor n memorie n funcie de
lungime; aliniere a dou numere binare
alignment bearing orientare a aliniamentului
alignment chart proiecie orizontal; nomogram;
tabel statistic cu mai multe intrri; abac; grafic
alignment diagram abac
alignment error eroare de reglare
alignment function character caracter de subdivi-
zare a unui program
alignment nomogram nomogram reticular
alignment of tuned circuits aliniere a circuitelor
acordate
alignment of type linie a literei; aliniere
alignment stake tij de ghidare; mir
align reaming alezare concomitent a unei serii de
guri coaxiale la piese de mbinat
alimony alimentare, plat fcut n cadrul unei
obligaii de a alimenta permanent un cont
aliphatic alifatic
aliphatic compound compus alifatic
aliphatic hydrocarbons hidrocarburi alifatice
aliphatic series serie alifatic/gras
aliquant numere prime ntre ele; alicuant
aliquation licuaie; stratificare
aliquot part parte alicot, divizor, submultiplu
alist canarisit, nclinat transversal (despre nav)
alit alit (silicat tricalcic)
aliting alitare, calorizare (n metalurgie)
alive (el) ncrcat; n funciune; sub curent; (nav) n
grandee
alizarin(e) blue albastru de alizarin
alizarin(e) bordeaux alizarin bordo
alizarin(e) brown maro de alizarin
alizarin(e) dyestuffs colorani de alizarin
alizarin(e) oil (ind chim) ulei vegetal sulfonat; (text)
ulei sulfatat/de rou turcesc /de alizarin
alizarin(e) red rou de alizarin
alizarin(e) yellow galben de alizarin
alkalescency alcalinitate
alkali baz, alcaliu, substan alcalin
alkali ag(e)ing maturare cu alcalii
alkali aggregate reaction reacie general bazic
alkali blue albastru alcalin
alkalicellulose alcaliceluloz
alkali damage degradare alcalin
alkali earths pmnturi alcaline
alkali fastness rezisten la alcalii
alkali liquor soluie alcalin
alkali lye soluie/leie alcalin
alkali-metal photoemissive cell celul fotoelectric
cu metal alcalin
alkalimeter alcalimetru
alkalimetry alcalimetrie
alkaline alcalin, leietic; (text) alcalin
alkaline air amoniac (gazos)
alkaline cleaning degresare alcalin
alkaline-earth alcalino-pmntos
alkaline manganese dry cell pil alcalin uscat cu
mangan
alkaline saponification saponificare cu alcalii
alkali neutralization number indice/cifr de
saponificare
alkaline wash splare cu alcalii; soluie pentru
splare alcalin
alkalinization alcalinizare alkali-proof rezistent la
aciunea alcaliilor
alkali purification purificare cu alcalii
alkali-reactive aggregate agregat atacabil de ctre
alcalii
alkali reclaim regenerare cu alcalii
alkali resistance rezisten la alcalii
alkali salt sare alcalin
alkali solubility number indice de solubilitate n
alcalii
alkali test prob natron
alkali tyre reclaim (cauciuc) regenerat cu alcalii
alkali-washing test prob de leie
alkali waste deeuri de la fabricarea sodei
alkalization alcalinizare
alkalize a alcaliniza
alkaloid alcaloid
alkamine aminoalcool
alkanes alcani
alkanols alcanoli
alkathene alkathene (material plastic polietilenic)
alkene link(age) legtur alchenic
alkenes alchene
alkoxide alcoolat
alkoxyl alcooxil
alkydals alchidali; rini alchidice
alkyd resin rin alchidic alkyl alchil
alkyl aromatics hidrocarburi aromatice alchilate
alkylate alchilat
alkylating agent agent de alchilare
alkylation alchilare
alkyl derivatives derivai alchilici
alkylene alchen
alkyl halide halogenur de alchil32

alkyl hydrosulphate acid alchilsulfuric
alkyl hydrosulphide mercaptan
alkyl oxide eter dialchilic
alkyl residue grupare alchilic, alchil
alkyl in alchil-staniu
alkynes hidrocarburi acetilenice, alchine
alky plant instalaie de alchilare
all-angle milling head cap de frezat nclinabil
all approach action aciune de angrenare numai pe
segmentul de intrare n angrenare
all-around diode input circuit circuit de intrare
alctuit numai din diode
allay the dust a reduce coninutul de praf al aerului
all-cast monolit all-channel decoder decodificator
pentru mai multe canale
all clear aft or forward liber pupa sau prova
all-clear signal ncetare a alarmei
all-clear signal light lumin de semnalizare pentru
start
all-core computer calculator realizat integral pe
baz de miezuri magnetice
all-cotton bumbac 100%, bumbac pur
all-dry portable set aparat de radio portabil cu
baterii uscate
all-electric colliery min de crbuni complet
electrificat
all-electric receiver receptor alimentat de la reea
all-electronic code converter convertor de cod
complet electronic
allelomorph substan alelomorf
allelotropism izomerie de echilibru; alelotropie
alley alee
alley-way alivei; coridor de trecere (la o nav)
all-flotation concentrare a minereurilor numai prin
flotaie
all-flotation process preparare pe calea flotaiei
integrale
all-four moorings staionare la patru corpuri moarte
all-glass tube tub complet din sticl
all-gone molat peste tot (parmele de legare)
all hands tot echipajul
all hands on deck manevr cu ntreg echipajul
allied rocks roci legate genetic
alligation malaxare; amestecare; aliere
alligator concasor cu flci
alligator clip clam-crocodil
alligator grab (petr) gur de prindere; pisic; (TH)
clete-aligator
alligator leather/skin piele de aligator
alligator shears foarfece cu prghii
alligator squeezer pres-aligator
alligator-type bonnet capot a motorului, care se
ridic n fa
alligator wrench cheie pentru evi de tip aligator
all-in-one indisolubil, inseparabil
all-insulated switch ntreruptor izolat/acoperit cu
izolant
all-in tariff tarif universal/unitar/unic de contor
all in the wind cu vnt strns; cu vnt din sectorul
prova
all-level sample prob medie
all-mains receiver radioreceptor universal
all-metal n ntegime de metal
all-metal body caroserie complet metalic
all-metal reed spat metalic (n ind.textil)
all-metal tube base soclu de sticl pentru tuburi
electronice complet metalice/ de oel
allobar alobar; domeniu de msur a presiunii
atmosferice
allocate a aloca
ailocation alocare, afectare, repartizare, repartiie,
distribuie
allocation/allotment of frequencies alocare/atri-
buire a frecvenelor
ailocation of funds alocare a fondurilor
allochromatic alocromatic
allochromy alocromie
allochthonous alohton
alloclasite aloclaz
allogene; allothigene alogen
allogyric birefringence birefringen alogiric
alloisomerism aloizomerie
allomerism alomerism
allomorphism alomorfism
alionge alonj, adaos la titlurile de credit pentru
meniuni suplimentare privind girarea
alloprene alopren, cauciuc clorurat
all-or-none law/response lege/rspuns tot sau
nimic"
all-or-nothing piece resort de ag are a dispoziti-
vului ciocnelului (n orologerie)
all-or-nothing relay releu tot sau nimic"
allot a repartiza; a distribui
allot a junction a asigna o linie de legtur/un
circuit de jonciune
allotment parcel; repartiie, repartizare; distribuire;
contingent; lot; lotisare
allotment of funds alocare de fonduri
allotment of shares atribuire a aciunilor
allotriomorphic alotriomorf
allotriomorphic crystal cristalit
allotropic alotrop
allotropic change schimbare (transformare) alo-
trop
allotropy alotropie
allotted means mijloace alocate
allotter alocator, repartitor (telefonic); distribuitor
de apeluri; distribuitor de trafic
allowable admisibil, permis; presupus

33

allowable bearing pressure presiune admisibil
allowable coordinates coordonate admisibile
allowable defects toleran de rebuturi (n selecie)
allowable error eroare admisibil
allowable fire damp metan n proporii
nepericuloase
allowable load sarcin admisibil
allowable rock pressure presiune admisibil a
rocilor
allowable size dimensiune admis/tolerat
allowable stress solicitare/tensiune admisibil
allowable transformation transformare permis
allowable variation toleran/variaie admisibil
allowance bonificaie; toleran; alocaie; admitere;
permisiune; ncuviinare; rabat
allowance for depreciation rezerv pentru amorti-
zare (a costului fondurilor fixe)
allowance for shrinkage by drying (in seasoning)
adaos pentru contracie la uscare
allowance of charge reducere de tax
allowed increment cretere permis (a unei mrimi
variabile)
allowed line linie permis
allowed orbit orbit permis (n fizica atomic)
allowed time timp normat
allowed transition tranziie permis
alloxan mezoxaliluree; aloxan
alloy (met) aliaj (dur) (de metal); (poligr) aliaj
tipografic// a alia
alloyage aliaj pentru monezi
alloy bit ti de sfredel din oel aliat
alloy cladding strat de placare din aliaj
alloy-diffused transistor tranzistor cu aliaj difuzat
alloy diode diod aliat/cu germaniu i indiu
alloyed aliat
alloy(ed) thermit termit special (cu adaosuri de
aliere)
alloyed transistor tranzistor aliat (ex. germaniu-
indiu)
alloy engineering steel oel aliat de construcie
alloying aliere
a!loying addition adaos de aliere
alloying constituent element/component de aliere
alloying metal metal de aliere
alloying property capacitate de aliere
alloy junction silicon diode diod cu siliciu i
jonciune aliat
alloy metal metal aliat
alloy plate strat protector format dintr-un aliaj
alloy steel oel aliat
alloy-steel castings piese turnate din oel aliat
alloy tool steel oel aliat de scule
all-pass amplifier amplificator trece-tot
all-pass-filter filtru de baz

all-pass network reea compensatoare de fa-
z/trece tot"
all purpose universal
all-purpose adhesive adeziv universal
all-purpose computer calculator universal
all-purpose excavator excavator universal
all-purpose gasoline benzin universal
all-purpose meter aparat de msurat universal,
multimetru
all-purpose shovel-crane excavator universal
all the rage (a fi) ultimul rcnet/strigt (al modei)
all-rag paper hrtie din deeuri textile
all-ready signal light lumin de semnalizare pentru
start
all recess action aciune de angrenare numai pe
poriunea de ieire din angrenare
all-relay selector preselector universal cu relee
all-risk insurance asigurare contra tuturor riscurilor
all-round crane macara turnant/pivotant
all-round lantern felinar cu sector de 360
all-round light lumin vizibil pe ntreg orizontul
all-rubber article articol fabricat numai din cau-
ciuc; articol de cauciuc fr inserii
all-rubber scraps deeuri de cauciuc fr inserii
textile
all-silk mtase natural/pur 100%
all-sponge cushion pern numai din burete
all-sponge rubber upholstery tapierie complet
din burete de cauciuc all-steel n ntregime de oel
all-steel construction construcie integral metalic
all transistor(ized) complet tranzistorizat
all-trunks-busy register contor de trafic/de ocu-
paie total
alluvial aluvial, aluvionar
alluvial cone/fan con aluvionar/de dejecie
alluvial deposits depozit (teren) aluvionar
alluvial land teren/sol aluvionar
alluvial plain cmpie aluvionar; lunc
alluvial river ru cu albia pe aluviuni
alluvial sand nisip aluvionar
alluvial soil sol aluvionar
alluvial valley vale aluvionar
alluviation aluvionare; depunere de aluviuni
alluvion; alluvium aluviu, aluviune; formaie
aluvial
all-veneer complet furniruit; lustruit
all-wave receiver receptor pentru toate lungimile de
und
all-weather road drum pentru circulaie pe orice
vreme
all-welded n ntregime sudat
all-welded frame cadru sudat (n ntregime)
all-weld metal specimen test epruvet prelevat din
sudura pur34

all-wheel drive acionare pe toate roile
all-wheel drive tractor tractor cu toate roile
motrice
all-wheel drive vehicle automobil cu toate roile
motrice/cu dou difereniale; automobil pentru
teren variat
all-wheel steer(ing) comand de direcie pe toate
roile
all wing arip zburtoare
all-wing" aeroplane/airplane avion fr coad;
(avion tip) arip zburtoare; avion tip numai
arip"
all wool de/din ln pur
all-wool rag zdrene/deeu din ln pur
allyl alil
allylene propin, metil-acetilen
allylene halide halogenur de alilen
allylene oxide eter dipropargilic
allylic alcohol alcool alilic
allyl mustard oil izotiocianat de alil
allymer alimer (monomer al rinilor alilice)
almacantar paralel de nlime
almanac almanah; anuar; calendar
almandine almandin
almost-bounded function funcie mrginit aproape
peste tot
almost-everywhere (a.e.) aproape peste tot
almost-metric pseudometric
almost-periodic aproape periodic
almost-prime (numr) aproape prim
alnico (AI,Ni,Co-alIoy) alnico (aliaj de Al, Ni, Co)
aloe hemp cnep aloe
along lines de-a lungul conductei
alongshore drift transport aluvionar/n lungul
rmului
alongside acostat cu bordul (la cheu)//bord la bord
alongside towing remorcare la ureche
along the strike pe direcia stratului (zcmntului)
alophan alofan
alpaca alpaca (animal din familia lamelor); puf fin
al acestui animal; esturi din ln de alpaca; e-
stur imitaie de alpaca
alpaca cloth (estur) alpaca
alpac(c)a argentan
alpax silumin
alpha alfa (amplificare de curent latranzistoare)
alpha active alfa-radioactiv
alpha activity radioactivitate alfa
alphabet alfabet, mulime de simboluri ale propo-
ziiilor dintr-un limbaj
alpha-beta double-bond dubl legtur ntre atomi
de carbon a i b
alpha-beta unsaturation legtur nesaturat ntre
atomii de carbon alfa i beta ai nucleului
alphabetical office code cod alfabetic de central
alphabetic(al) string lan de caractere alfabetice
alphabetic duplicating punch perforator de dupli-
care/de copiere alfabetic
alphabetic interpreter interpret alfabetic (pentru
cartele perforate)
alphabetic print control comand a scrierii
alfabetice
alphabetic printing punch perforator alfabetic cu
supraimprimare
alpha branch ramificare/ramur alfa
alpha burst detector detector de explozie alfa
alpha-cellulose celuloz alfa
alpha-chamber camer/contor alfa
alpha-change emisiune (de particule) alfa
alpha-counter contor de raze alfa; contor (de
particule) alfa
alpha-counter tube contor de particule/ camer alfa
alpha decay dezintegrare alfa
alpha disintegration energy energie de dezinte-
grare alfa
alpha emission emisiune de particule alfa
alpha emitter emitor (de radiaii) alfa
alpha emitting alfa-radioactiv
alpha fire-alarm avertizor/semnalizator alfa de
incendiu
alpha-line linie alfa a spectrului
alpha-luminescence alfaluminescen
alpha meter contor (de particule) alfa
alphanumeric alfanumeric (cu litere i cifre)
alphanumeric character caracter alfanumeric
(simbol al mulimii formate din literele alfabetului,
cifrele zecimale, semnele de punctuaie)
alphanumeric data date alfanumerice (date nenu-
merice ale cror valori reprezint caractere sau
iruri de caractere alfanumerice)
alphanumeric edited character caracter dintr-un
lan de caractere alfanumerice care conine cel
puin un B sau un O (n limbajul COBOL)
alphanumeric reader lector alfanumeric
alpha oil ulei etalon
alpha-oxidation oxidare a atomului de carbon din
poziia alfa
alpha partide particul alfa; nucleu de heliu; helion
alpha-particle binding energy energie de legtur
a particulei alfa
alpha-particle emission emisiune de particule alfa
alpha-particle spectrum spectru al particulelor alfa
alpha potenial energy energie potenial alfa
alpha radiation/rays radiaie alfa
alpha radiator radiator (emitor) alfa
alpha-radioactive alfa-radioactiv
alpha ratio factor alfa
alpha-ray emitter emitor de particule alfa
alpha-ray spectrum spectru al particulelor alfa;
spectru alfa


35

alpha rubber parte a cauciucului care se dizolv n
eter
alpha-sensitive sensibil la radiaii alfa
alpha survey meter monitor alfa
alpha transformation dezintegrare alfa
alphatron gauge manometru de ionizare;alfatron
alpha type-in mesaj alfabetic
alpha uraniutn uraniu alfa
alpine railway cale ferat alpin/de munte
alpine steppe step alpin (montan)
altar altar (n focarul cuptorului)
alteration (TH) transformare; modificare; schim-
bare; alterare; alteraie; (poligr) modificare n text
dup culegere
alteration of form deformare alteration of
frequency schimbare/variaie a frecvenei
alteration of phase defazaj
alteration switch inversare
alter the course a schimba de drum (despre nav)
alternance alternan
alternant (determinant) alternant; determinant al lui
Vandermonde
alternant piling/stacking stivuire prin suprapunere
alternate altern, alternativ// a alterna
alternate-action switch buton cu dublu efect
alternate angles unghiuri alterne
alternate angle side and face cutter frez-disc cu
trei suprafee de achiere cu dini n cruce
alternate area zon utilizat alternativ
alternate bands of schist and limestone intercalaii
alternnde de ist i calcar
alternate bonds legturi conjugate
alternate control comand alternativ
alternate depths adncimi conjugate (corespunz-
toare aceleiai energii specifice a curentului)
alternate display indicare/prezentare succesiv a
semnalelor din mai multe canale
alternate gash mill frez-disc cu dini n zig-zag/n
cruce
alternate instruction instruciune/ordin de salt/de
ramificaie
alternate mo io n micare alternativ
alternate routing variant de dirijare
alternate-stress test prob/ncercare de ndoire
alternativ
alternate track pist de rezerv a unei memorii cu
acces direct
alternate two-way radio traffic radiocomunicaii
n duplex
alternating alternativ; alternat; alternant
alternating arc arc electric n curent alternativ
alternating bending test prob/ncercare de ndoire
alternativ
alternating (coloured) light lumin alternativ
(colorat)
alternating current (a.c./AC) curent alternativ
alternating-current balancer/compensator com-
pensator de curent alternativ
alternating-current behaviour comportare n
curent alternativ
alternating-current-direct-current valve/tube tub
universal
alternating-current hum zgomot de fond/brum
produs de curent alternativ; parazii, prituri
alternating-current interruption ntrerupere a
circuitului la intrarea redresorului
alternating-current magnetic biassing polarizare
magnetic prin curent alternativ (la nregistrarea pe
band magnetic)
alternating-current potentiometer compensator de
curent alternativ
alternating-current pulsing numerotare n/semna-
lizare cu impulsuri de curent alternativ
alternating-current root mean-square voltage
rating valoare efectiv a unei tensiuni nominale
alternative
alternating-current starter demaror de curent
alternativ
alternating discharge descrcare periodic
alternating fastening custur nituit n zig-zag
alternating force for alternativ
alternating function funcie strmb simetric
alternating-gradient focusing focalizare cu gradi-
ent alternant/tare
alternating-gradient synchrotron sincrotron cu
focalizare cu gradient alternant/cu focalizare tare
alternating joint rost alternant
alternating load sarcin variabil
alternating magnetization remagnetizare
alternating motion micare alternativ
alternating repetition of stress solicitare alternant
de durat
alternating series serie alternant
alternating spark-over voltage tensiune alternativ
de conturnare
alternating strain deformaie alternant
alternating stress tensiune/solicitare alternant
alternating-stress number numr/frecven de
alternare a sarcinii
alternating-tension and compression stress ten-
siune alternativ de traciune i compresiune
alternating-torsion fatigue test ncercare de rezis-
ten la oboseal la torsiune alternativ
alternating-torsion test ncercare de rezisten la
rsucire alternativ36

alternation alternan , alternare; schimbare,
modificare; (el) semiund, semiperioad; (inf)
disjuncie (circuit logic); operaie logic OR
(SAU); (mat) permutare
alternation of bed alternan a stratelor
alternative alternativV/alternativ; schimbtor;
variabil; care se exclud reciproc
alternative bending test ncercare la ncovoiere n
sensuri alternative
alternative current dump oprire a alimentrii n
curent alternativ
alternative route cale alternativ/auxiliar/ocolit
alternative rubber cauciuc sintetic din butadien
alternative title titlu secundar
alternator alternator/generator sincron
alternator transmitter emi tor cu alternator de
nalt frecven
alternomotor motor electric de curent alternativ
altimeter hipsometru; altimetru
altimetric survey ridicare altimetric
altimetry hipsometrie, altimetrie
altiplanation faz de solifluciune
altitude (astr^) nlime (a unui astru); (geod)
altitudine, cot
altitude above sea level nlime/altitudine fa de
nivelul mrii
altitude control profundor
altitude engine motor de nlime
altitude gauge/meter hipsometru, altimetru
altitude-grade gasoline benzin de calitate superi-
oar
altitude recorder nregistrator de altitudine/de
nlime; altigraf
alto-cumulus clouds nori altocumulus
altogether coal crbune nesortat/brut
alto-stratus clouds nori altostratus
altriform formiat de aluminiu
alurn alaun
alum and fat tawed leather piele tbcit n vrtej
alum earth alumin, trioxid de aluminiu
alumed leather piele argsit n piatr acr/n alaun
alumel aliaj pe baz de nichel (pentru rezistene
electrice)
alumina oxid de aluminiu; alumin, bauxit
alumina cement ciment aluminos
alumina ceramic ceramic (electroizolant) din
oxid de aluminiu
alumina content coninut de alumin
alumina gel alumogel
alumina supporter suport de alumin (la cataliza-
tori)
aluminate aluminat
aluminic acids acizi aluminici
aluminiferous aluminifer; cu coninut de alumin
aluminite process proces/metod de eloxare
aluminium, aluminum aluminiu (Al)
aluminium alloy (met) aliaj de aluminiu
aluminium brass alam cu aluminiu
aluminium bronze bronz cu aluminiu
aluminium carbide carbur de aluminiu
aluminium castings piese turnate din aluminiu
aluminium coat strat protector de aluminiu
aluminium coating metalizare cu aluminiu
aluminium covered/sheathed cable cablu cu
manta de aluminiu
aluminium dust praf de aluminiu
aluminium ethyl trietil-aluminiu
aluminium filings pilitur de aluminiu
aluminium flake caolin
aluminium foil folie de aluminiu
aluminium-foil scrap deeu de folie de aluminiu
aluminium hydrate/hydroxide hidrat/hidroxid de
aluminiu
aluminium ingot metal bloc/lingou de aluminiu
aluminium-killed steel oel calmat cu aluminiu
aluminium litho plate form ofset pe aluminiu
aluminium lubrificating grease lubrifiant pe baz
de spun de aluminiu
aluminium ore minereu de aluminiu
aluminium paint vopsea de aluminiu
aluminium paper folie de aluminiu caerat pe
hrtie
aluminium pig bloc de aluminiu
aluminium plating acoperire/placare cu aluminiu
aluminium potassium sulphate alaun de potasiu;
sulfat dublu de aluminiu i potasiu
aluminium rectifier redresor (cu celule) de alu-
miniu
aluminium rhodanate tiocianat de aluminiu
aluminium-rolling ingot bar laminat de aluminiu
aluminium salt aluminat
aluminium sheet tabl de aluminiu
aluminium shot alice/granule de aluminiu
aluminium soap spun de aluminiu
aluminium sodium fluoride criolit
aluminium sodium sulphate alaun de sodiu; sulfat
dublu de aluminiu i sodiu
aluminium solder aliaj de lipit aluminiu
aluminium-steel conductor conductor de oel-
aluminiu
aluminium stick vergea de aluminiu
aluminium tannage tbcire cu sruri de aluminiu
aluminium wire srm de aluminiu
aluminize a trata cu aluminiu; a acoperi cu aluminiu
aluminized screen ecran cu pelicul pulverizat de
aluminiu
aluminizing tratare cu aluminiu; aluminizare;
acoperire cu aluminiu
aluminography tipar cu forme de aluminiu
aluminothermic process aluminotermie


37

aluminothermic welding sudare aluminotermic
aluminous argilos; aluminos
aluminous limestone alunit; piatr acr
alum plaster ipsos alaunat
alum shale argil alaunifer; ist de alaun
alum stone alunit; piatr acr
alum tanning argsire cu alaun
alundum oxid de aluminiu pur, alund, alundum
alundum brick crmid de alaun/de alundum
alunite alunit; piatr acr
always safe geometry geometrie absolut sigur
amain n band (despre o parm)
amalgam amalgam; combinaie
amalgamate a amalgama
amalgamate (with) a se uni (cu), a fuziona (despre
firme, societi, organizaii etc.)
amalgamating plant instalaie de amalgamare
amalgamation amalgamare; comasare
amalgamator amestector; amalgamor
amalgam-fuel cell pil/element cu combustibil
amestecat
amalgam pot record vas pentru arderea amalga-
mului
amalgam press pres de amalgamare
amalgam (printing) process procedeu de tiprire cu
amalgam
amateur wireless-operator radioamator
amber chihlimbar; ambr
amber acid acid succinic
ambergris ambr cenuie
amberite rin termoreactiv formofenolic
amberol amberol (alchidal modificat cu colofoniu)
ambient-light adaptation adaptare a unui televizor la
lumina ambiant
ambient light filter filtru optic
ambient noise zgomot de fond
ambient reference junction jonciune/punct de
comparare cu temperatura ambiant (la termocu-
pluri)
ambiguity ambiguitate; echivoc
ambipolar diffusion difuziune ambipolar (n
plasm)
ambit contur
ambresit ambrezit (rin fenolic)
ambulance autodub sanitar; vagon sanitar;
ambulan
ambulance train tren sanitar
AM detection detecie de modulaie n amplitudine
ameliorated wines vinuri ameliorate
amelioration ameliorare a terenurilor; mbuntire
funciar
amelioration of household glassware nnobilare a
sticlei de menaj
amend a face un amendament; a modifica; a ameliora;
a rectifica
amendment rectificare; modificare; ndreptare;
amendament; corectare; mbuntire
American cut woollen yarn count system sistem
american de numerotare a firelor cardate (sculuri
de 300 iarzi pe pfund)
American pump lingur de lcrit
American run woollen yarn count system sistem
american de numerotare a firelor cardate (sculuri
de 100 iarzi pe uncie)
American tool post portcuit cu reglarea nlimii;
portcuit simplu
americium americiu (Am)
ameripol ameripol (cauciuc sintetic butadienic)
ameroid ameroid (rin pe baz de cazein)
amiant(h)us amiant; azbest cu fibr fin; azbest de
hornblend
amicable numbers numere amiabile (suma divizo-
rilor primului numr este egal cu al doilea i
invers)
amic acid acid aminic, monoamid a acizilor
dicarboxilici
amicroscopic partide amicron
amidase amidaz
amidate produs al amidrii
amide amid
amide nitrogen azot amidic
amidine amidin
amido acid monoamid a acizilor dicarboxilici
amido bond amido legtur
amido-G-acid acid 2-naftilamino-6,8-disulfonic
amidol (clorhidrat de) diaminofenol, amidol
amidomycin amidomicin
amido nitrogen azot amidic
amidopyrine dimetilaminoantipirin, piramidon
amidosulphonic acid acid sulfamic, acid amidosul-
fonic
amidosulphuric acid acid amidosulfuric
amidship(s) centru al navei; mijloc al navei; zero
crm; mijloc crm//la mijlocul navei
amilase amilaz
aminate produs al aminrii
aminating agent agent de aminare
amine amin
amino-acid acid aminic, aminoacid
aminobenzene anilin, aminobenzen
amino-compound aminoderivat
aminoform hexametilentetramin; urotropin
amino group grup aminic
aminolysis aminoliz
amino nitrogen atom de azot din amin
aminoplastics; amino resins aminoplaste
aminourea semicarbazid; aminouree
amitrole amitrol; aminotriazol
ammate sulfamat de amoniu
ammeter ampermetru


38

ammine ammin (combinaie complex)
ammonal (chim) amonal; (min) exploziv pe baz de
nitrat de amoniu i praf de aluminiu
ammonation amonificare
ammonia amoniac
ammonia absorption machine main (frigori-
gen) de absorbie cu amoniac
ammonia alum sulfat dublu de aluminiu i amoniu;
alaun de amoniu
ammonia ash sod calcinat (prin procedeul amo-
niacal), carbonat de sodiu anhidru
ammonia burner aparat/sob de contact pentru
oxidarea amoniacului
ammoniacal liquor lichid amoniacal
ammonia compression refrigerating machine
main frigorigen cu comprimarea amoniacului
ammonia gas amoniac gazos
ammonia leaching leie amoniacal
ammonia liquor ap amoniacal
ammonia maser maser cu amoniac
ammonia oil ulei pentru frigidere/pentru compre-
soare de amoniac
ammonia oxidation converter aparat de contact
pentru oxidarea amoniacului
ammonia soda sod calcinat (prin procedeul
amoniacal)
ammonia spirit soluie apoas de amoniac
ammonia still coloan pentru distilarea amoniacului
ammoniate amoniacat
ammoniated care conine amoniac sau grup amo-
niu
ammonia water ap amoniacal
ammonite amonit
ammonium amoniu
ammonium chloroplatinate hexacloroplatinat de
amoniu; platiniclorur de amoniu
ammonium ferric alum alaun de fier (III) i
amoniu; sulfat dublu de fier trivalent i amoniu
ammonium ferricyanide fericianur de amoniu
ammonium formate formiat de amoniu
ammonium nitrate explosive exploziv de azotat de
amoniu
ammonium polysulphide polisulfur de amoniu
ammonium stannic chloride sarea lui Pink
ammophos amofos (ngrmnt)
ammunition muniie
ammunition clips benzi de ncrcare; ncrctoare
amorphism amorfism
amorphous body corp amorf
amorphous carbon carbon amorf
amorphous phosphorus fosfor amorf
amorphous polymer polimer amorf
amorphous state stare amorf
amorphous structure structur amorf
amortisseur amortizor, colivie amortizoare (la
mainile sincrone)
amortize a amortiza
amount mrime; sum; valoare; cantitate; total;
grad; stare; stoc; numr; mulime; volum
amount bet miz (n teoria jocurilor)
amount of asphalt added coninut de bitum
amount of back off mrime a unghiului de aezare
amount of charges valoare a taxelor
amount of crown sfericitate; convexitate
amount of deflection sgeat a curburii/de nco-
voiere
amount of draft mrime/grad de laminare (n ind.
textil)
amount of helm unghi de crm
amount of Information volum al informaiei;
cantitate de informaie
amount of loss nlime de sarcin pierdut
amount of modulation grad de modulaie
amount of motion cantitate de micare
amount of precipitation cantitate de precipitaii
amount of pressure applied sum a presiunilor
aplicate
amount of production nivel al produciei
amount of rake mrime a unghiului de degajare (la
scule achietoare)
amount of rudder unghi de crm
amount of space available spaiu disponibil n
memorie
amounts written off sume amortizate
ampacity capacitate de ncrcare cu curent (a unui
cablu, laser etc.)
amperage intensitate a curentului
ampere balance balan/egalizare de curent
ampere-bar/-turn amperspir (unitate de msur a
tensiunii magnetomotoare n sistemul MKS)
ampere-hour efficiency randament n amperore (al
unui acumulator)
ampere rating curent nominal
ampere root mean-square amper efectiv
Ampere's rule/float law regula lui Ampere (a
degetului mare)
amperometric titration titrare amperometric
amperometry metod amperometric/electrolitic
de analiz
ampersand & (semn de legtur i")
amphetamine benzedrin; amfetamina
amphibian; amphibious amfibiu
amphiprotic solvent solvent amfoter
amphitheatre amfiteatru
ampholyte electrolit amfoter (amfolit)
amphoteric amfoter (capabil de reacie acid sau
alcalin)
amphoteric ion ion amfoter39

amphoteric metal metal amfoter (metal cu proprieti
att bazice ct i acide)
amphoteric oxide oxid amfoter
amphoteric surfactant agent activ de suprafa
amfoter
ample homomorphism omomorfism suficient
amplidyne amplidin (main electric amplifica-
toare de curent continuu cu flux transversal)
amplifcation curve caracteristic/curb de amplifi-
care
amplification figure cifr de amplificare
amplifcation low-limit frequency frecven
minima amplificat
amplifier band-width lime de band a amplifica-
torului
amplifier cascade lan de amplificare
amplifier (element) amplificator
amplifier for frame saw-tooth time base amplifi-
cator de videofrecven
amplifier phase shift defazare a amplificatorului
amplifier response caracteristic/rspuns de frec-
ven a(l) unui amplificator
amplifier with stabilized zero amplificator cu
corecie de zero
amplify a amplifica
amplifying amplificator, de amplificare
amplistat amplificator magnetic (regulator de
tensiune)
amplitron platinotron (oscilator de tip magnetron de
frecven ultranalt)
amplitude (fiz) amplitudine; (mat) unghi polar;
argument; anomalie; azimut; faz
amplitude adder sumator n raport cu amplitudinea
amplitude-amplitude characteristic caracteristic de
rspuns n funcie de amplitudini
amplitude analyser analizor de amplitudini
amplitude change signalling semnalizare prin
modulare n amplitudine
amplitude delay ntrziere de amplitudine (ca
msur a ineriei)
amplitude discriminator discriminator de ampli-
tudini
amplitude distortion distorsiune de amplitudine
neliniar/de neliniaritate
amplitude excursion variaie/excursie a amplitudinii
undei purttoare datorit componentelor modulaiei
de amplitudine
amplitude factor factor de vrf/de amplitudine
amplitude filter limitator de amplitudine
amplitude-frequency distortion distorsiune de
amplitudine-frecven
amplitude-frequency plot curb de rspuns (ampli-
tudine-frecven)
amplitude function funcie de amplitudine
amplitude gate traductor selectiv/separator de
impulsuri
amplitude half adder totalizator binar de ampli-
tudini
amplitude increase ctig/cretere de amplitudine
amplitude keying modulare n amplitudine
amplitude limiter (separation) circuit limitator/li-
mitor de amplitudine
amplitude modulation (AM) modulare n ampli-
tudine
amplitude of a complex number argument al unui
numr complex
amplitude of deflection amplitudine a deviaiei
amplitude of flyback/return amplitudine a saltului
napoi/a rentoarcerii
amplitude of pendulum swing amplitudine a
oscilaiei pendulului
amplitude of roll amplitudine a ruliului
amplitude of vibration amplitudine a vibraiei
amplitude of write-out amplitudine a nregistrrii
amplitude peak value amplitudine maxim, valoare
de vrf
amplitude response (autom) rspuns de amplitu-
dine; (fiz) curb de rspuns (amplitudine-frecven)
amplitude separator separator/selector de ampli-
tudini
amplitude swing variaie/excursie a amplitudinii
ampoule fiol
ampoule filler aparat pentru umplerea fiolelor
amygdala migdal
amygdaloid roc cu textur amigdaloid
amyl amil
amylaceous amilaceu
amylase amilaz
amylene amilen
amylene alcohol alcool amilic teriar
amylene oxide oxid de pentametilen
amylin dextrin
amylograph amilograf
amylolytical ferment ferment amilolitic
amylopectin amilopectin
amylose amiloz
anabasine anabazin, neonicotin
anabatic anabatic; ascendent; convectiv
anabatic current curent ascendent
anabatic wind vnt anabatic
anacarbon black negru de fum de acetilen
anachromatic anacromatic
anaerobic anaerob
anaerobic digestion digestie/fermentaie anaerob
anaerobic pond bazin anaerobic
anaerobic retting topire anaerob (n ind.textil)
an(a)esthetic anestezic
an(a)esthetic ether eter pentru narcoz40

anaglyph anaglifa, imagine n relief
anaglyphical survey ridicare fotogrammetric dup
procedeul anaglifelor
anaglyphic method metoda anaglifelor
anaglyph viewers ochelari stereoscopici (n dou
culori)
analcime analcim
analeptic analeptic
analgesic analgezic
anallatic lens lentil analatic
anatlobar analobar (n meteorologie)
analog; analogue analogic
analogic(al) analogic, bazat pe analogie
analogous analog; similar
analogous circuit schem de modelare; schem
analogic
analogous transistor tranzistor echivalent
analogue; analog analogic
analogue adder circuit analogic de nsumare,
sumator analogic
analogue averager calculator analogic de valori
medii
analogue channel canal pentru transmiterea datelor
analogice
analogue computer calculator analogic (alctuit din
elemente liniare, amplificatoare operaionale i
circuite numerice)
analogue computing/computation calcul analogic
(calcul matematic continuu efectuat cu calcula-
toare analogice)
analogue data date continue/sub form analogic
analogue-digital computer calculator analogic-
numeric/hibrid
analogue-digital converter (ADC) convertor
analogic-digital-numeric
analogue divider divizor analogic
analogue fire computer calculator analogic pentru
reglarea tirului
analogue information-storing device aparat pentru
memorarea analogic a informaiei
analogue input semnal de intrare analogic
analogue network circuit/schem analogic()
analogue shaft encoder codificator analogic
analogue to digital shaft position converter con-
vertor unghiular analogic-numeric/-digital
analogue transistor tranzistor echivalent
analogy analogie
analysation; analyzation analiz
analyse; analyze a analiza; a stabili; a studia; a
cerceta
analyser; analyzer analizor, analizator; dispozitiv
de baleiaj/de explorare a elementelor imaginii
analyser (electronic volt-ohm-mAmeter) aparat
universal de control (n special pentru radio i
televiziune)
analysing analizare
analysing of picture descompunere/analiz a
imaginii; baleiaj de cadre
analysis analiz; descompunere; msurare; identifi-
care; cercetare
analysis and design techniques tehnici de analiz
i proiectare (pentru realizarea sistemelor infor-
matice i a produselor-program)
analysis by elutriation analiz prin elutriere
analysis by radiation analiz prin radiaie (radio-
activ)
analysis by screening analiz pe site
analysis formula formul rezultat din analiz
(brut)
analysis meter contor cu indicator de maxim/de
depire
analysis situs topologie
analyst (chim) chimist analist/de laborator; (inj)
analist de sisteme (de conducere/informaionale/
informatice)
analytic(al) analitic
analytic(al) balance balan analitic
analytical chemistry chimie analitic
analytic(al) completion/continuation prelungire
analitic
analytical distillation distilare analitic
analytic(al) factor factor (folosit n analiz)
analytical-grade pur pentru analiz
analytical instruction code cod de informaie
analitic
analytically analitic
analytically pure analitic pur
analytical reaction reacie analitic
analytical sampling luare/prelevare de probe pentru
analiz
analytic(al) trend tendin de lung durat, n
form analitic
analytical weights garnitur de greut i pentru
balana analitic
analytic proof demonstraie analitic
analyzation; analysation analiz
analyze; analyse a analiza; a stabili; a studia; a
cerceta
analyzer, analyser analizor, analizator; dispozitiv
de baleiaj/de explorare a elementelor imaginii
anamorphism anamorfism
anamorphote; anamorphotic lens anamorfozator
ananas hemp fibr de ananas
anaphoresis anaforez
anastigmat (obiectiv) anastigmat
anastigmatic anastigmatic
anastomosing anastomozare
anatexis anatexie
anatomical metals metale inoxidabile utilizate n
chirurgie


41

ancestral relation relaie ereditar
anchor ancor; bulon de ancorare; indus
anchorage (cstr) ancor; ancorare; cablu de ancorare;
consolidare, fixare; ancoraj; (nov) loc de ancorare;
ancoraj
anchorage dues tax de ancoraj
anchorage fascine fascin de ancorare
anchorage shoe sabot de ancorare
anchor agitator amestector cu ancor
anchor ball bul de ancor
anchor bar tij de ancorare
anchor bearing relevment al ancorajului
anchor berth spaiu de evitare (a navei ancorate n
rad)
anchor blade palm/unghie de ancor
anchor bobbin bobin oscilant (n ind.textil)
anchor boit bulon de ancorare; (cstr) urub de
fundaie
anchor buoy geamandur de ancor; cpn de
ancor
anchor buoy rope gripie a ancorei
anchor cable cablu de ancorare
anchor capstan cabestan (de ancor)
anchor chain lan de ancor
anchor clamp clem de ntindere (pentru conduc-
toarele liniilor electrice aeriene)
anchored block bloc de roc susinut prin ancorare;
scripete ancorat pentru screper
anchored dune dune de nisip stabilizate prin
creterea vegetaiei
anchored pier pil ancorat
anchored sheet piling palplane ancorate
anchor escapement (mas) mecanism (cu regulator)
anker; (orlg) eapament cu ancor; balansier cu
ancor
anchor gear instalaie de ancorare
anchor ground loc de ancoraj
anchor hawse nar de ancor
anchor hook crlig de
a
ancor
anchor hoy aland pentru manevrat ancore grele
anchor ice ghear rezemat pe rundul mrii
anchoring ancorare; loc de ancoraj
anchoring block masiv de ancoraj
anchoring boit bol de ancorare
anchoring of the track ancorare de linie (ci ferate)
anchoring picket/pile pilot de ancorare
anchoring place loc de ancoraj
anchoring pole stlp de ancorare
anchoring rod tirant de ancorare
anchoring strength putere de lipire (mase plastice)
anchor jack stlp de ancorare (ex. pentru havez)
anchor light lumin de nav ancorat
anchor loop nod de ancor
anchor mixer amestector cu ancor
anchor nut bil de travers (de ancor)
anchor plate rondea/aib/plac de ancorare/de
ancoraj
anchor pocket buzunar de ancor
anchor pole/tower stlp de ntindere/de ancorare
anchor prop stlp de ancorare
anchor ring (mat) tor; (nov) inel/ochi de ancor
anchor rope parm de ancor
anchor shackle cheie/belciug de ancor
anchor shank fus de ancor
anchor stake stlp de ancorare
anchor steel sheeting palplane metalice ancorate
anchor tie-rod tirant de ancorare
anchor trend nclinare a ancorei
anchor tripper ancorator
anchor-type packer pacher cu picior/cu evi de
ancorare
anchor windlass vinci de ancor
anchor yoke brar de ancoraj
ancillary circuit circuit de serviciu
ancillary device aparat/dispozitiv auxiliar
ancillary grid gril auxiliar
AND funcia logic I (operator/produs logic n
algebra booleana)// a decide printr-o operaie I
andalusite andaluzit
AND circuit/gate circuit/poart logic() I, circuit
de conjuncie/de coinciden
andesine andezin (feldspat calco-sodic)
andesite andezit (roc vulcanic)
AND-NOR gate circuit/poart pentru I-.SAU negat
AND-NOT funcie logic I-NU, I negat
AND-NOT circuit circuit logic I-NU
AND-NOT gate/element poart logic I-NU,
poart I inversat/negat
AND operation intersecie logic I
AND operator operator logic I
AND-OR funcie logic I-SAU
andradite andradit (mineral)
androsterone androsteron
AND ie conexiune/legtur I
anechoic chamber camer surd
anelectrotonous anelectroton, insensibil la trecerea
curentului
anemogram anemogram
anemograph anemograf
anemometer anemometru
anemometer of windmill type anemometru cu
palete
aneroid barometer barometru aneroid
aneroid capsule capsul aneroid
anethole anetol
aneurin aneurin; vitamina Bj
angel activity (activitate de) ngeri"(parazii n
radiolocaie) a
angel region zon cu ngeri" (cu parazii de
radiolocaie)


42

angle (TH) unghi; undi; (mas) eava cotit; colar;
(mat) diedru; vrf; (met) cornier
angle armature relay releu cu armtur n L
angle at the periphery unghi nscris unui cerc
angle bar (met) fier/oel cornier; (poligr) bar de
inversare
angle bevel echer mobil/reglabil
angle brace burghiu cu coarb
angle bracket cornier de asamblare/de unghi;
guseu, colar de fixare
angle calculator calculator de cap (n aviaie)
angle centrifuge centrifug nclinat
angle cock robinet cotit/de col
angle coder/encoder codificator unghiular
angle comparator comparator de unghiuri
angle compound compressor compresor de aer cu
doi cilindri aezai n unghi
angle conduit box doz de col/de ramificaie
angle correlation corelaie unghiular
angle course beam grind din oel cornier
angle cut tiere a colurilor
angle cutter main de tiat n diagonal; frez
unghiular
angle-cutting machine main de tiat coluri/de
tiat oblic/ diagonal
angle-cutting tool cuit de teit
angle dozer buldozer cu lam orientabil; buldozer
(cu mpingerea pmntului lateral)
angle drive transmisie n unghi
angled roller rol cu capt conic
angle (extrusion) head cap de extrudare nclinat
angle face front de abataj diagonal
angle feedback reacie unghiular/de faz
angle fish-plate eclis din oel cornier
angle gap loading sarcin a spaiului de interac-
iune pentru unghiul de tranzit primar
angle gauge ablon de unghiuri
angle iron cornier; fier/oel cornier
angle iron with equal sides fier cornier cu aripi
egale
angle joint mbinare n/de col
angle lever shears foarfece cu prghie cotit
angle lighting fitting reflector unghiular/de col
angle milling cutter frez unghiular cu coad
angle modulation modulaie de faz
angle moulding press pres nclinat
angle of aberration unghi de aberaie
angle of action (av) unghi al curentului incident;
(mas) unghi cu care o roat dinat se rotete de la
intrarea pn la ieirea din angrenare a unui dinte;
unghi de angrenare
angle of adjustment unghi de atac
angle of approach (auto) unghi de trecere din fa ;
(ma-un) unghi de atac (la scule)
angle of approach of aircraft unghi de aterizare a
avionului
angle of arrival unghi de cdere/de sosire
angle of ascent unghi de ascenden
angle of backing unghi ntre tiuri (la foarfece)
angle of bank unghi de nclinare n viraj
angle of beam spread unghi de divergen
angle of bedding unghi de nclinare a stratificaiei
angle of bend unghi de ndoire
angle of bevel/of chamfer unghi de teire (a
marginii)
angle of bite unghi de contact (al metalului cu
cilindrul laminorului)
angle of brushes unghi al periilor (pe colector)
angle of camber unghi de cdere (al roilor)
angle of clearance/of relief unghi de aezare
angle of contact (fiz) unghi marginal; (met) unghi
de contact (al metalului cu cilindrul laminorului);
unghi de nfurare/de cuprindere/de contact
angle of countersink unghi de teire
angle of crossing (cj) tangent a inimii de ncruci-
are; (mas) unghi de ncruciare
angle of curvature unghi de curb (la drumuri)
angle of cut-off unghi de umbr (la un reflector)
angle of declination unghi de declinaie
angle of deflection (av) unghi de ambardee; (fiz)
unghi de deviaie/de deflexie; (petr) unghi de
derivaie
angle of delay unghi de ntrziere la aprindere
angle of departure unghi de degajare/de trecere din
spate
angle of depression unghi de adncime
angle of deviation (fiz, geod, hidr, mec) unghi de
deviere/de derivaie; (tele) unghi de deviaie/de
deflexie
angle of diffraction unghi de difracie
angle of dip unghi de nclinaie/de inciden
angle of dispersion unghi de dispersie
angle of displacement unghi'de deplasare
angle of drift unghi de deriv
angle of elevation below horizontal unghi de
adncime
angle of entrance unghi de ascuime/finee prova
angle off a tei (colul)
angle of fall unghi de pant
angle of field of vision unghi de observare
angle of flow unghi de deschidere al curentului de
ieire al unui tub electronic
angle of glide (av) unghi de coborre pe pant;
(mec) unghi de alunecare
angle of gradient unghi de declivitate/de pant
angle of image unghi (de cuprindere) a(l) imaginii
angle of inlet unghi de intrare/de admisie/de racord
angle of keenness unghi de ascuire (efectiv)43

angle of lag unghi de ntrziere/de rmnere n
urm/de defazare napoi
angle of lap unghi/arc de contact dintre o niruire
(fir) i cilindrul peste care trece (n ind. textil)
angle of lead unghi de vizare/de avans/de defazare
nainte
angle of lock (auto) unghi de bracaj; (av) unghi de
cdere; (mas) toleran de unghi la paralelism
angle of magnetic declination unghi de declinaie
magnetic
angle of mesh unghi de angrenare
angle of misfit unghi de neadaptare/de adaptare
eronat
angle of nip unghi de contact (al metalului cu
cilindrul laminorului)
angle of opening unghi de conicitate (la bandaje)
angle of outlet unghi de emergen
angle of phase difference unghi de defazaj
angle of pitch unghi al pasului elicei
angle of point unghi la vrf (la burghiu)
angle of polarization unghi de polarizare
angle of position unghi al traiectoriei/al orbitei
angle of pressure unghi de angrenare/de presiune
angle of principal azimuth unghi principal
azimutal
angle of principal incidence unghi principal de
inciden; unghi de inciden principal
angle of recess unghi de angrenare dup linia
centrelor
angle of reflection unghi de reflexie
angle of refraction unghi de refracie
angle of repose unghi al taluzului natural; unghi de
lunecare/de frecare/de repaus/de aezare; pant a
taluzului
angle of response unghi de frecare (la micarea
aluviunilor)
angle of ricochet unghi de ricoare
angle of rifling unghi/pas de ghintuire, de rsucire
angle of rolling unghi de contact (al metalului cu
cilindrul laminorului)
angle of rotation (av) unghi de ambardee; (mec)
unghi de rotaie/de rotire
angle of run unghi de ascuime/finee pupa
angle of scattering unghi de mprtiere
angle of shear unghi de forfecare
angle of shearing-deformation lunecare/defor-
maie unghiular
angle of sight unghi de observare/de poziie
angle of sighting unghi director; unghi al direciei
angle of sine wave unghi de faz
angle-of-site level (geod) nivela de pe cercul
vertical; (mii) nivel cu bul pentru reglarea n
nlime (la proiectile)
angle of skew unghi de teire/de nclinare
angle of slide unghi de alunecare
angle of slip unghi de deplasare/de alunecare
angle of slope unghi de nclinare/de teire
angle of sweepback unghi de sgeat (n aeronau-
tic)
angle of swing unghi de deviaie (n geodezie)
angle of talus unghi al pantei; unghi al taluzului
natural
angle of ap chamfer unghi de nclinaie a poriunii
de atac (la tarod)
angle of throat unghi de ascuire
angle of throw unghi de basculare
angle of tilt unghi de declivitate/de nadir/de bascu-
lare/de rsturnare/de nclinare
angle of transition time unghi de zbor/de tranzit
angle of twist unghi de torsiune/de rsucire/de viraj;
pas de ghintuire/de rsucire
angle of unconformity unghi de discordan
stratigrafic
angle of valence unghi de valen
angle of view unghi de privire; cmp al imaginii
angle of vision unghi de observare
angle of wing-setting unghi de inciden al aripii
angle of yaw unghi de deviere
angle on the bow unghi prova
angle pipe eava curb; cot
angle plate cornier de fixare
angle pole/tower/structure stlp/pilon de col
angle-preserving mapping reprezentare conform
angle probe traductor de unghi
angle pulley rol de ghidare la o transmisie n unghi
angles colar
anglesite anglezit, sulfat de plumb
angle the snubbing hole a da nclinarea gurii de
atac
angle stiffener colar de ntrire/de rigidizare; unghi
de ncingere
angle straggling dispersie (mpr tiere) unghiular
angle support stlp (suport) de col
angle-to-digit converter codificator/convertor
unghiular-numeric
angle tool-holder portcuit cotit
angle tracing trasare a unghiurilor
angle tracking urmrire continu (omnidirecio-
nal)
angle trough jgheab ramificat din jgheabul princi-
pal
angle valve robinet cu ventil de col
angle variable variabil unghiular
angle wrench cheie cu gura nclinat fa de axa
mnerului
angling blade lam orientabil (de buldozer)
angling dozer buldozer cu lam orientabil
anglo-continental drawing sistem de preparaie
combinat n filatura de ln pieptnat


44

angora angora; lna caprei de Angora; pr de iepure
de Angora; estur din ln de Angora
angora rabbit hair pr de iepure de Angora
angular cu muchii ascuite; unghiular
angular acceleration acceleraie unghiular
angular aperture (hidr) unghi al orificiului triun-
ghiular; unghi de divergen ; (mas) unghi de
deschidere
angular ball bearing rulment oblic cu bile
angular bearing lagr radial i de sprijin
angular belt curea trapezoidal
angular bitt baba n V"
angular cable socket papuc de cablu curbat (la 90)
angular cluster set mulime a valorilor unghiulare
limit
angular contact bearing lagr cu corp nclinat
angular cut-off frequency frecven limit unghiu-
lar/circular
angular cutter frez conic/unghiular
angular deflection deviaie unghiular
angular diameter diametru unghiular
angular displacement deplasare/deviaie unghiu-
lar; decalaj unghiular
angular distance distan unghiular
angular distortion deformare angular
angular distribution distribuie angular
angular focusing focalizare unghiular a direciilor
angular frequency pulsaie, vitez unghiular
angular-frequency range gam de pulsaii
angular function funcie trigonometric
angular gashing frezare a liurilor/fantelor ncli-
nate
angular half side mill frez frontal unghiular
angular head extruder extruder cu cap nclinat
angular height unghi de elevaie
angular hole abatere poligonal
angular impulse moment de inerie superficial;
impuls unghiular
angularity correction corecie pentru incidena
oblic a curentului n seciunea transversal a
postului hidrometric
angular kinetic energy energie de rotaie
angular magnification mrire unghiular; grosis-
ment unghiular
angular milling frezare a suprafeelor nclinate fa
de axa frezei
angular misalignment deplasare unghiular a
axelor
angular momentum moment cinetic; cantitate de
micare unghiular
angular momentum distribution distribuie dup
momente cinetice
angular momentum quantum number numr
cuantic al momentului cinetic; numr cuantic
orbital
angular pitch pas unghiular
angular planing rabotare a suprafeei oblice/ncli-
nate
angular range interval unghiular
angular resolution (putere de) rezoluie unghiular
angular resonant frequency pulsaie rezonant/de
rezonan
angular separation unghi ntre dou direcii
angular setting aezare n poziie oblic
angular spacing pas unghiular
angular speed vitez unghiular
angular speed controller regulator de rotaie/de
vitez unghiular
angular spline broach broa pentru caneluri cu
seciune trapezoidal
angular spread divergen unghiular
angular strain deformaie de rsucire
angular teeth dantur oblic
angular tool cuit cotit
angular transformation transformare trigonome-
tric
angular viewfinder vizor lateral
anharmonic anarmonic, nearmonic
anhydride anhidrid
anhydrite anhidrit (sulfat de calciu anhidru)
anhydrite process (sulphuric acid) procedeul din
anhidrit (de fabricare a acidului sulfuric)
anhydrone perclorat de magneziu
anhydrous anhidru; deshidratat, uscat
anhydrous alcohol alcool absolut
anhydrous lime var nestins, oxid de calciu
anhydrous plaster ipsos
anhydrous sodium carbonate carbonat de sodiu
anhidru; sod calcinat
anid nailon
anilic acid value indice de aciditate al acizilor
dicarboxilici
anilide anilid
aniline anilin
aniline black negru de anilin
aniline brown brun de anilin
aniline dye colorant de anilin
aniline ink cerneal flexografic/pe baz de anilin
aniline point punct de anilin
aniline test determinare a punctului de anilin
animal adhesive adeziv animal
animal black crbune animal
animal char crbune de oase
animal charcoal crbune animal
animal diastase amilaz pancreatic
animal-drawn transport; animal haulage
transport cu traciune animal
animal heat cldur proprie/animal
animal load ncrctur vie
animal oil ulei de oase


45

animal-sized paper hrtie ncleiat cu clei animal
animal tolerance doz admisibil pentru animale
animated cartoon film de desene animate
animating electrode electrod de ionizare
animations trucaje mecanice de animaie
anion anion, ion negativ
anion active agent agent tensioactiv anionic
anion exchanger anionit; rin schimbtoare de
anioni
anion-exchange resin rin anion-activ/schimb-
toare de anioni
anionic agent agent anionic
anionic base baz anionic
anionite anionit
anionotropic anionotrop
anionotropic change izomerizare anionotrop
anionotropy anionotropie
anisalcohol alcool anisic
anise oil ulei de anison
anisic acid acid anisic
anisic aldehyde anisaldehid
anisidine anisidin
anisole anisol, metoxibenzen
anisotonic anizoton
anisotropic anizotrop
anisotropy anizotropie
anisotropy factor coeficient/factor de anizotropie
anisyl anisil (rad.)
ankerite ancherit (mineral)
ankle joint articulaie a piciorului; ncheietur a
talonului
ankle splicing ntrire a talonului (la ciorapi)
ankle splicing device dispozitiv pentru ntrirea
talonului
anklet manet la ciorap (bordur)
anneal a reveni; a modera; a arde; a prji; a calcina; a
recoace; a tempera; a normaliza, a decli; a
maleabiliza
annealed cast iron font recoapt/maleabilizat
annealed copper cupru recopt/moale
annealed steel oel recopt
annealed wire srm recoapt/moale
annealing (re)coacere; regenerare; refacere; revenire;
temperare; normalizare; declire; maleabili-zare
annealing box cutie de recoacere
annelaing colour culoare de revenire
annealing condition regim de recoacere
annealing furnace/oven cuptor de recoacere/de
revenire/de maleabilizare
anneaAig hood cuptor de recoacere acoperit
annealing kiln cuptor de rcire a sticlei
annealing lacquer lac cu uscare n cuptor
annealing pot oal/creuzet de revenire/de recoa-
cere/de maleabilizare
annealing temperature temperatur de revenire/de
recoacere
annealing twin macl de recristalizare
Annelida anelide (clas de viermi)
annex anex; adaos;supliment//a anexa
annex building construcie anex
annihilation anihilare, anulare
annihilation operator operator de anihilare
annihilation radiation radiaie de anihilate
annihilation spectrum spectru de anihilare (n
fizica atomic)
annihilator anulator
annihilator algebra algebr cu anulator
annihilator condition condiie de anulare
annihilator ideal ideal cu anulator
annotation notaii marginale
announce a anuna; a semnala
announcement anun(are)
announcer crainic, spicher
announcer studio cabin de crainic, cabina spiche-
rului
annual flood debitul maxim din anul hidrologic
annual flow scurgere anual; stoc anual
annual instalment anuitate, sum fix de bani cu
dobnd pltibil anual sau la intervale regulate de
timp
annual layer strat sedimentar depus n timpul unui
an
annually shorn sheep oi tunse anual
annual output producie anual
annual peak vrf de ncrcare /de sarcin anual
annual rainfall precipitaii anuale
annual ring inel anual (la un arbore)
annual shoot cretere anual (n silvicultur)
annual storage acumulare anual
annuitant beneficiar al unei anuiti; rentier
annuity rent; anuitate
annul a anula
annular circular; rotund; inelar
annular ball bearing rulment (radial) cu bile
annular bit/cutter (ma-un) burghiu inelar; (petr)
cap de carotier; sap cu coroan
annular borer burghiu pentru gurire inelar
annular budding altoire prin oculare
annular burner arztor inelar/toroidal
annular cavity canal circular
annular classifier clasor inelar
annular counter contor inelar annular eclipse
eclips inelar
annular expansion bend compensator inelar de
dilataie
annular flow curgere inelar
annular gear pinion cu dini n interior
annular grid grtar cu inele (la vaporizator)
annular kiln cuptor circular


46

annular lens lentil inelar
annular magnet (electro)magnet inelar (cu miez
toroidal)
annular nozzle (auto) jiclor n form de inel; (mas)
ajutaj inelar
annular plate anod inelar
annular saw ferstru cilindric
annular shape (de) form inelar
annular space spaiu inelar/din spatele unei coloane
de foraj
annular stiffener inel de rigidizare
annular structure structur inelar (a protonului)
annular vault bolt cilindric
annular velocity vitez n spaiul inelar
annular wave und inelar
annulet anulator
annulment; annulling anulare
annulus inel circular; fant inelar; spaiu/rost
inelar; coroan circular
annunciator indicator (telefonic); anun tor;
anunciator; semnalizator
annunciator disk disc de semnalizare
annunciator drop anunciator/clapet de apel
annunciator panel panou de afiare/de semnalizare
annunciator relay releu cu clapet de semnalizare
anodal anodic
anode anod, plac anodic, electrod pozitiv, pol
pozitiv/plus// anodic()
anode bag/balancing coil/cage bobin de absorb-
ie/de compensare anodic
anode bend voltmeter voltmetru electronic (cu
redresare anodic)
anode breakdown voltage tensiune de aprindere/de
amorsare
anode butt anod parial consumat
anode compartment spaiu anodic
anode copper cupru anodic
anode dark space spaiu obscur anodic
anode (differential) resistance rezisten intern
(diferenial)
anode dissipated power putere de disipaie pe anod
anode drop/fall cdere anodic (de tensiune)
anode efficiency of a radiofrequency stage randa-
ment anodic al unui etaj amplificator
anode fin aripioar de rcire anodic
anode follower repetor anodic; amplificator cu
catod la mas
anode hanger/strip colier al anodului
anode light lumin/luminescen anodic
anode mould form pentru turnarea anodului
anode mud nmol/precipitat anodic
anode (positive) glow lumin anodic/pozitiv
anode positive ray current curent de raze anodice
anode puise modulation modulaie anodic n
impulsuri
anode reactor inductan a anodului
anode rectification detecie anodic
anode remnant reziduu anodic
anode rest current curent anodic remanent (n
repaus)
anode scrap cdere anodic (de tensiune); deeu de
anozi
anode-screening grid gril-ecran
anode sheath pelicul luminescent anodic
anode spot pat anodic
anode sputtering pulverizare a anodului (din cauza
bombardamentului electronic)
anode stern tij anodic (la tubul cu raze X)
anode stopper impedan de amortizare conectat
la anod ,
anode strap band de scurtcircuit anodic (la
magnetron)
anode tap priz anodic (punct n care este conectat
anodul n circuitul anodic)
anode-to-filament circuit circuit anodic
anodic area zon de ieire a curenilor vagabonzi
anodic bend rectification detecie anodic/de plac
anodic coating acoperire anodic
anodic compartment spaiu/compartiment anodic
anodic current density densitate de curent la anod
anodic direct current component continu a
curentului anodic
anodic etching gravare/corodare anodic (galva-
nic)
anodic pickling decapare anodic
anodizing; anodization acoperire anodic, anodi-
zare; eloxare
anol ciclohexanol
anolyte anolit (partea de electrolit care nconjur
anodul); soluie anodic
anomalistic year an anomalistic
anomalous atomic scattering method metod de
mprtiere atomic anormal
anomalous magnetic moment moment magnetic
anormal
anomalous mixed crystals cristale mixte anormale
anomalous scattering (ai) mpr tiere anormal;
(fiz) difuziune anormal
anomalous terms termeni anormali
anomaly anomalie; unghi polar; argument; azimut
anon ciclohexanon
anoptic system sistem anoptic; sistem de televi-
ziune n circuit nchis
anormalous contrar normei
anorthic lattice reea triclinic
anorthoclase anortoclaz (mineral)
A-N radio range radioghidaj/radiofar cu semnale
echilibrate/cu semnale Morse complementare
answer rspuns; rezultat; soluie47

answer-back code indicativ (al unui teleimprimator
sau al unui abonat); cod de rspuns
answer-back signal semnal al emi torului de
indicativ
answer the helm a asculta de crm (despre o nav,
barc)
answering operator operatoare; telefonist
answering signal semnal de rspuns/de confirmare
answer one's/the purpose a corespunde (perfect)
destinaiei sale
answer prepaid (cu) rspuns pltit
answer signal semnal de ncepere a convorbirii
antacid anti-acid; neutralizant de acid
antagonistic couple cuplu antagonist
antecedent primul termen al unui raport; ipotez
major; prima propoziie a unui silogism //
antecedent; aprioric
antechamber camer de precombustie; antecamer
antefilter antefiltru; prefiltru
antenna; aerial anten
antenna connection born de anten
antenna decrement amortizare a antenei
antenna downlead (cablu de) coborre a antenei
antenna energy/power energie/putere radiat de
anten
antenna feed alimentare/atac a(l) antenei
antennafier amplificator de anten
antenna height above average terrain nlime
medie a antenei
antenna load coil bobin de anten
antenna pick-up zgomot (suflu) de anten
antenna trand fir de anten torsadat; li de anten
antenna tuning switch comutator de anten
antennaverter comutator de frecven al antenei
anthelmintic antihelmintic; vermifug
anthocyanidins antocianidine
anthracene antracen
anthracene brown brun de antracen
anthracene red rou de antracen
anthracene yellow galben de antracen
anthracite antracit
anthracite culm praf de antracit
anthracosis antracoz
anthranilic acid acid antranilic
anthranol 9-hidroxiantracen; antranol
anthranol colours colorani de antranol
anthraquinone antrachinon
anthraquinone blue albastru de antrachinon
anthraquinone dye colorant antrachinonic
anthrol hidroxiantracen
anthrone antron
anti-ager inhibitor (de mbtrnire)
anti-aircraft auxiliary target int aerian de
exerciiu
anti-aircraft defence/defense balloon barrage
baraj de baloane captive
anti-aircraft director comand (automat) de tir
a tunurilor antiaeriene
antiarsine filter filtru antiarsine
anti-backlash device dispozitiv de compensare a
jocului
antibacterial bactericid
antiballooning ring inel antibalon; inel limitator
de balon (n ind.textil)
antiballooning separator separator antibalon;
separator de fir
antibarrelling corecie a distorsiunilor n form de
butoi"
antibiotics antibiotice
antibody anticorp
antibonding electron electron antivalen
antibonding orbital orbit cu repulsie atomic;
orbit de antilegtur
anticatalyst otrav a catalizatorului
anticathode anticatod
antichamber compression ignition engine motor
diesel cu antecamer
antichlor(ine) anticlor; hiposulfit de sodiu
anticipated demand cerere previzibil
anticipated profit profit scontat
anticipated value speran matematic
anticipation mode mod de anticipare
anticipatory buffering memorare intermediar a
datelor, nainte de a fi cerute la prelucrare
anticipatory control precomand, comand antici-
pat
anticipatory paging transferare a unei pagini din
memoria auxiliar n memoria real, nainte de
prelucrare
anticlinal anticiinal
anticlinal axis ax a anticlinalului
anticlinal bulge umflare/bolt anticlinal
anticlinal dome cupol anticlinal
anticlinal flank flanc anticlinal
anticlinal flexure flexur anticlinal
anticlinal fold cut anticlinal
anticlinal limb versant/flanc de anticlinal
anticlinal mountain munte format dintr-o cut
anticlinal
anticlinal nucleus nucleu al anticlinalului
anticlinal ridge creast anticlinal
anticlinal valley vale anticlinal
anticline anticlinal; curmtur
anticlinorium anticlinoriu(m)
anti-cloche circuit circuit clopot" complementar
(anticlopot)/atenuator al purttoarei de cromitan
i al canalelor adiacente
anti-clockwise n sens contrar acelor
ceasornicului; sinistrorsum


48

anti-clockwise rotation torsiune stnga, torsiune S;
rotaie antiorar
anti-clutter gain control reglare a suprimrii
paraziilor
anti-coal breakage device dispozitiv pentru preve-
nirea spargerii crbunelui
ANTICOINCIDENCE anticoinciden ; funcia
logic SAU-EXCLUSIV (ANTICOINCIDEN)
anticoincidence analyser analizor de anticoinci-
dene
anticoincidence circuit circuit logic ANTICOINCI-
DENT/SAU-EXCLUSIV
anticoincidence counter contor de anticoincidene
anticoincidence gate poart logic ANTICOINCI-
DEN/SAU-EXCLUSIV
anti-collision device radiolocator contra ciocnirilor
anticontamination clothing mbrcminte de
protecie contra contaminrii
anticorrosive admixture aditivi anticorosivi
(pentru uleiuri)
anticorrosive agent agent (mediu) anticorosiv
anticorrosive paint pitur anticorosiv
anticorrosive plating acoperire anticorosiv
anticosecant arccosecant
anticosine arccosinus
anticotangent arccotangent
anticrease agent produs pentru tratarea de neifo-
nare a esturilor
anticrease effect efect antiifonabil
anticrease fnish finisare de neifonare
anticreep device (autom) dispozitiv de frnare la
mersul gol; (cj) proptea contra fugirii cii
anticyclone anticiclon
anticyclotron anticiclotron (form de tub cu und
progresiv)
anti-dazzle lumin (neorbitoare) la mic distan
anti-dazzle/dazzling device/screen dispozitiv de
aprare contra orbirii; ecran de protecie
antiderivative antiderivat; primitiv, integral
nedefinit
anti-detonant fuel combustibil antidetonant
anti-distortion device compensator de distorsiuni
anti-drumming compound/paste past care mpie-
dic vibrarea tablelor de caroserie
antidumping msuri de aprare mpotriva unui
dumping extern, n special prin aplicarea unor taxe
vamale protecioniste
anti-electron pozitron; antielectron
antienzyme antienzim
antifading antifeding, reglaj (automat) al amplifi-
crii (pentru corectarea scderii temporare a
intensitii cmpului magnetic recepionat)
antifading aerial anten antifeding/cu radiaie
zenital redus
antifading correction regulator automat de sensibi-
litate; corecie de feding; regulator automat de
volum
antifading frequency modulation modulaie de
frecven antifeding
antifading regulation reglare automat a sensibili-
tii
antifatigue inhibitor de oboseal
antifebrin acetanilid
antifelting agent agent contra mpslirii
antifelting fnish finisare contra mpslirii
antiferment antiferment//antifermentativ
antiferromagnet antiferomagnet
antiferromagnetism antiferomagnetism
antiflocculating properties proprieti peptizante/
anticoagulante
antifoam antispumant
antifoaming admixture aditivi antispumani
(pentru uleiuri)
antifog agent agent antivoal/antiaburire
antiform structur anticlinal n care nu este
cunoscut succesiunea stratigrafic
antifouling fnish finisare antiputrescibil
antifouling paint (ind chim) vopsea antivegetativ;
(nov) pitur antivegetativ
antifreeze (solution) anticongelant, antiger, antigel
antifreezing rezistent la frig/la nghe
antifreezing agent aditiv anticongelant
antifreezing coat acoperire antiger
antifreezing dope aditiv anticongelant
antifreezing quality rezisten la frig/la nghe
antifrictional de antifriciune
antifriction alloy compoziie pentru lagre; aliaj
antifriciune
antifriction bearing cuzinet cu metal antifriciune
antifriction cast iron font antifriciune
antifriction metal metal antifriciune
antifriction mounting montare (a unui arbore) pe
rulmeni
antifrost screen parbriz cu dispozitiv antigel
antifrother (aditiv) antispumant
antifume agent agent contra degajrii de gaze
antifungal fungicid
antigelling agent agent antigelifiant
antiglare lumin neorbitoare
antiglare headlamp far pentru lumin de ntlnire
antiglare rear-view mirror oglind retrovizoare
neorbitoare
antiglare screen ecran de protecie contra luminii
orbitoare
antigravity filtration filtrare sub vid
antigravity suit combinezon antigravific
antigum inhibitor inhibitor de formare a gumelor
antihalation backing/layer strat antihalo
antihalo fr halo, contra aureolei


49

anti-hum capacitor condensator de deparazi-
tare/antibrum
antihunt/antihunting circuit circuit antiosci-
lant/contraoscilant/de stabilizare/stabilizator
antihunt transformer transformator stabilizator
antiparazit
anti-icing device dispozitiv de protecie contra
gheii/jivrajului
anti-incrustant composition agent anticrust/
dezincrustant
anti-induction cable cablu fr inducie
anti-inductive arrangement/device protecie
contra induciei
anti-interference aerial anten deparazitat
anti-interference condenser condensator de depa-
razitare
anti-isomorphism anti-izomorfism, izomorfism
invers
anti-jamming sistem antibruiaj/contra bruiajului
antiknock dope antidetonant
antiknock fuel combustibil antidetonant
antiknock gasoline benzin antidetonant
antiknocking property antidetonant
antiknock susceptibility sensibilitate fa de
antidetonant
antiknock value indice antidetonant, valoare
antidetonant, cifr octanic
antilogarithm numr al crui logaritm este egal cu
un numr dat, antilogaritm
antilogous poles poli de nume diferite
antimatter antimaterie
antimer antipod optic
antimeson antimezon
antimicrophonic tube/valve tub fr efect micro-
fonic
antimildew compound fungicid
antimonate antimoniat, stibiat
antimonial lead (met) plumb dur, aliaj de plumb cu
antimoniu; (poligr) aliaj tipografic
antimonial lead ore bournonit
antimonial red silver pirargirit
antimonic acid acid antimonic
antimoniferous arsenic allemontit
antimonite antimonit; stibin
antimonous acid acid antimonios
antimonsoon antimuson
antimony antimoniu, stibiu (Sb)
antimony black pentasulfur de antimoniu
antimony blende kermesit
antimony bloom trioxid de antimoniu
antimony butter triclorur de antimoniu
antimony glance antimonit; stibin
antimony glass trioxid de antimoniu sticlos
antimonyl antimonil, stibil
antimony liver amestec de sulfoantimonit i sulfo-
antimoniat de potasiu
antimony needles trisulfur de antimoniu
antimoiny-trisulphide vidicon tub vidicon cu strat
din trisulfur de antimoniu
antimony vermilion kermesit
antimony white trioxid de antimoniu
antimony yellow antimoniat de plumb
antineutrino antineutrino
antineutron antineutron
antinode ventru
antinode of oscillation ventru (al unei oscilaii)
antinoise antizgomot
antinoise capacitor/condenser condensator antipa-
razit/contra zgomotului
antinoise carrier operated device eliminator de
zgomot comandat de unde purttoare
antinoise microphone microfon cu suprimarea
zgomotului parazit
antinoise paste past pentru mpiedicarea zgomo-
tului de vibraie a plcilor
antinomy antinomie, contradicie, paradox
anti-overshoot dispozitiv pentru reducerea oscila-
iilor
antioxidizing admixture aditivi antioxidant! (pentru
uleiuri)
antioxygen antioxigen, antioxidant
antiparallax mirror oglind fr paralax
antiparallel antiparalel, paralel i de sens contrar
antiparallelogram trapez isoscel
antiparticle antiparticul
antiperoxide additive (petr) aditiv antioxidant;
(plast) antioxidant
antipinking (of fuel) antidetonant
antipitting agent agent/adaos pentru mpiedicarea
formrii de cratere (n galvanotehnic)
antipodal (chim) enantiomorf; (mat) diametral opus
antipode antipod
antipoison antidot
antipolar antipolar (n geometrie)
antipole pol opus
antipollution standards norme de poluare admisi-
bil
antiprojectivity antiproiectivitate
antiputrefactive antiputrefactiv
antipyretic antitermic, antipiretic
antipyrine antipirin
antirad ingredient introdus n cauciuc pentru a
micora aciunea radiaiilor asupra acestuia
antireaction device supresor de reacie
antireflective coating strat antireflectant
antirepresentation reprezentare dual; antirepre-
zentare
antiresonance antirezonan , rezonan n para-
lel/de curent


50

antiresonant circuit circuit antirezonant/de decu-
plare
antirolling tank tanc de ruliu (la nave)
antirot substance substan antiseptic/pentru
combaterea putrefaciei
antirust anticorosiv
antirust coating acoperire anticorosiv
antirust compound compus anticorosiv
antirust grease unsoare consistent anticorosiv
antirust paint vopsea anticorosiv
antirust paper hrtie anticorosiv
antiscale dezincrustant
antiscale composition produs antiincrustant
antiscorcher ntrzietor (de prevulcanizare)
antisecant arcsecant
antiseizure antigripare
antiseptical substance substan antiseptic
antishrink finish finisare anticontractant
antisiccative antisicativ
anti-sidetone device circuit an t i local
anti-sidetone telephone telefon cu atenuarea dia-
foniei
antisine arcsinus
antiskid dispozitiv antiderapant, sistem automat de
reglare a presiunii n circuitul de frnare mpiedi-
cnd blocarea oricrei roi (indiferent de coefi-
cientul de aderen sau de fora de apsare asupra
frnei)
antiskid tyre anvelop antiderapant
antislip finishing agent agent de finisare contra
alunecrii
antisludge additive aditiv detergent
antisnag finish finisare contra ag rii (n ind.tex-
til)
antisnatch mooring geamandur de hidroavion cu
ancorare elastic
antisoftener agent de ntrire (a amestecului de
cauciuc); antiplastifiant
antisoiling finish finisare contra murdririi (n
ind.textil)
antispark disc/disk disc/ecran de protecie contra
arcului electric
antispasmodic spasmolitic, antispasmodic
antistatic agent agent antistatic
antistatic antenna anten antiparazitar/deparazi-
tar
antistatic dressing tratare antistatic/contra ncr-
crii cu electricitate static
antistatic finish finisare antistatic/contra ncrcrii
cu electricitate static
antistatics radio interference suppression antipa-
razitare
antisticking agent agent de micorare a lipiciozitii
antisymmetrization alternalizare
antitangent arctangent
antitarnish paper hrtie de lefuit
antitheft device dispozitiv antifurt (la autovehicule)
antitheft door handle mner de u cu broasc
antifurt
antithetic(al) contrar; antitetic, opus
antithetic(al) correlation corelaie negativ
antithetic fault falie antitetic
antithrowing agent adeziv
antitone descresctor (n analiza matematic)
antitrades; antitrade winds contraalizee
antitransmit switch tub de descrcare; comutator
automat al antenei de la emi tor la receptor;
dispozitiv de protecie duplex
antitrigonometric function funcie trigonometric
invers
antivibrating spring resort antivibrator (de rei-
nere)
antivibration; damping amortizare
antivibration layer strat de amortizare a vibraiei
antivibration mounting montaj amortizant
antivibrator amortizor
antizodiacal light lumin antisolar
antizymotic antizimotic, care mpiedic fermentaia
anvil nicoval; buterol
anvil bed pern de oc a nicovalei
anvil contact point contact fix la ruptorul de
aprindere
anvil cutter dalt lat
anvil horn corn al nicovalei
anvil-(insertion) face tblie a nicovalei
anvil plate fa/tblie a nicovalei
anvil's stock (hc) bar a ciocanelor; (met) sabot al
ciocanului
anvil stake taseu
anvil stand soclu/postament/butuc (al nicovalei)
anvil tool matri de forjat
anvil vice menghin cu picior i nicoval
any direction direcie arbitrar, orice direcie
any load phases faze neuniform ncrcate
apartment block bloc de locuine
apartment building/house cldire cu apartamen-
te/cu locuine; bloc
apatite apatit (mineral)
a periodic aperiodic, neperiodic
aperiodic aerial anten aperiodic/neacordat
aperiodic circuit circuit aperiodic (fr oscilaii
libere)
aperiodic network circuit aperiodic/de relaxare
apertural defect eroare a nenchiderii/de apertur;
cerc de confuzie; defect de apertur
apertural stop diafragm de deschidere
aperture diafragm efectiv; apertur; orificiu;
deschidere; vizor; gur (de vizitare); diametru al
unei guri


51

aperture angle unghi al orificiului triunghiular/de
divergen ; unghi de deschidere; l ime a unui
fascicul
aperture card cartel cu apertur (n care pot fi
inserate cadre de microfilm)
aperture compensation compensare a distorsiunii
deschiderii
aperture core miez magnetic cu mai multe orificii,
pentru crearea mai multor ci magnetice
apertured disc/disk disc perforat/Nipkow
aperture distortion distorsiune de deschidere
aperture effect efect de apertur; cerc de confuzie
aperture guide ghidaj de deschidere/al ferestrei
aperture illumination repartiie a cmpului la
deschidere (la suprafaa efectiv de radiaie)
aperture of screen mrime a deschiderii sitei
aperture of stop deschidere a diafragmei
aperture ratio deschidere relativ
aperture stop limitor de apertur
apex apex; vrf; cretet; coam; creast; punct
culminant
apex angle unghi de poziie/de deschidere;unghiul
din vrful unui triunghi
apex drive alimentare median (a unei antene); atac
median al antenei
apex inductor inductor (de corecie) la captul unui
cablu submarin
apex of arch coam a arcului; cheie de bolt
aphanitic texture structur afanitic (la roci)
aphelion afeliu apiarist apicultor
apiary prisac; stupin
apical angle unghi la vrf
apical coordinate coordonat apical/extrem
apiculture apicultur
aplanatic lens system sistem de lentile aplanatice
aplanatic points focare aplanatice
apoastron apoastrum
apochromatic lens obiectiv apocromatic, lentil
apocromatic
apochromatic system sistem de lentile apocroma-
tice (a cror aberaie este corectat pentru toate
culorile)
apodictic(al) apodictic, indiscutabil
apoferment apoferment; apoenzim apogee apogeu
apolar conjugat; apolar
A pole (cross-braced) stlp n form de A
apophyllite apofilit (mineral)
apophysis apofiz
A-position poziia A (n care se primesc apeluri de
la abonai)
A-position working metod a apelului simplu
aposteriori rezultat dintr-o experien, a posteriori
apostilb apostilb (uinitate de msur a strlucirii n
sistemul CGS)
apothem apotem (n geometrie)
A-power supply surs de alimentare a filamentelor
Appalachian folding faz de cutare appalachian
apparatus aparat; instrument; dispozitiv; main;
aparataj
apparatus dew point punct de rou echivalent,
punct de rou al aerului umed la ieire din bateria
de rcire a aparatului de climatizare
apparatus for the deaf protez auditiv
apparatus for free fall dispozitiv de percuie la
forajul percutant
apparatus for laying on sheets alimentator cu coli
apparatus for rosettes main de ghioat/de ornat
apparatus glass (stock) (chim) sticl pentru va-
se/pentru aparate de laborator; (se) sticl de
laborator/refractar
apparatus plug socket dispozitiv priz-fl
apparel (nov) obiecte de armament ale navei; (text)
mbrcmine//destinat pentru mbrcminte
apparent aparent; vizibil; imaginar; virtual
apparent density densitate aparent
apparent diameter diametru aparent
apparent dip nclinare aparent
apparent-energy meter contor de energie aparent,
voltampermetru
apparent heat of ignition cldur aparent de
activare
apparent horizon orizont aparent
apparent loss pierdere aparent (diferen dintre
precipitaii i stocul din acelai interval de timp)
apparent magnitude magnitudine aparent
apparent molecular weight greutate molecular
aparent
apparent motion micare aparent
apparent output putere aparent (la ieire); pro-
ductivitate aparent
apparent plunge nclinare aparent
apparent porosity porozitate aparent
apparent resistance impedan
apparent singularity singularitate eliminabil/apa-
rent (n analiza matematic)
apparent solid density masa volumic aparent a
prii solide
apparent solid volume volumul aparent al prii
solide
apparent specific gravity densitate aparent
apparent stellar magnitude mrime stelar aparent
(magnitudine aparent)
apparent throw amplitudine aparent a unei falii
apparent time timp adevrat
apparent variable variabil legat/aparent
apparent viscosity viscozitate aparent
apparent volume volum aparent


52

appearance apariie; aparen; aspect
appearance of fracture aspect al suprafeei de
rupere
appearance potenial potenial de apariie (a
ionilor)
appease a liniti; a calma
appendix apendice, anexa, accesorii, adaos, supli-
ment, racord de umplere
applanation denudaie
appie acid acid malic
appie (beam indexing) tube tub cu trei culori i cu
comand indicial a fasciculului
appie coal crbune moale
appie essence valerianat de amil
Applegate diagram diagram de poziie electronic
Applegate; micare a electronilor ntr-un tub cu
modulaie de vitez
appie seed file pil triunghiular mic cu faa
principal semirotund
apple-shaped diagram diagram/caracteristic de
microfon n form de rinichi
Appleton layer strat F al ionosferei, strat Appleton
appie tube tub mr" (tub video color cu benzi
verticale roii, verzi i albastre)
appliance adaptare; amenajare; aparat; dispozitiv;
instalaie; instrument
appliance branch circuit distribuie interioar cu
prize de curent
appliance connector/plug fi de aparat
appliance motor motor electric pentru maini de uz
casnic
appliances aparate electrocasnice
applicability aptitudine
applicable aplicabil; superpozabil; izometric;
desfurabil
applicable surfaces suprafee izometrice
applicant solicitant al unui brevet de invenie
applicate cot a unui punct din spaiu
application aplicaie, aplicare, folosire, utilizare;
cerere, solicitare; regiune/domeniu de aplicare;
scop al utilizrii
application control language (ACL) program de
control/de comand a(l) utilizrii/a(l) aplicaiei
application factor coeficient care ine seam de
caracterul sarcinii
application library bibliotec cu programe de
utilizare
application of load aplicare a sarcinii
application of power/voltage punere sub tensiune
application oriented package (pachet de)
programe de utilizare
application program(me) program de aplicaie/de
utilizare
applicator localizator (de radiaii)
applicator roll cilindru de aplicare (a unui strat de
material)
applied art art aplicat/decorativ
applied dosimetry dozimetrie aplicat
applied geophysics geofizic aplicat/de antier
applied moment moment aplicat
apply a aplica, a folosi, a pune n practic
apply the brake a frna
apply emulsion a aplica o emulsie/un film
apply the screw(s) a reclama stingerea unei datorii;
a limita acordarea de credite
apply stresses a solicita, a aplica solicitri
appointments diary agend
apportion a mpri; a repartiza; a msura; a
dimensiona
appraisable evaluabil, calculabil
appraisal apreciere, estimare, evaluare
appraisal cost cost de evaluare
appraise a aprecia, a evalua, a estima
appraiser taxator, evaluator
apprehend a percepe, a nelege, a reine, a prinde
apprentice ucenic, nceptor
apprise a ntiina, a informa, a face cunoscut; a
sesiza (pe cineva de ceva)
approach (TH) acces; cale de acces; apropiere;
aproximaie; mprejurimi; (ind chim) canal al
extruderului// a se apropia; a sesiza; a ataca; a
converge spre; a aproxima
approach beacon radiofar de aterizare
approach buoy geamandur de aterizare
approach clearance aprobare de aterizare
approach control comand de apropiere; sistem de
semnalizare de apropiere
approach cutting tranee de acces
approaching aproximativ
approach light lumin de intrare, baliz luminoas
de apropiere/de aterizare
approach-marker-beacon-transmitter radiofar de
marcare a apropierii/a aterizrii
approach navigation navigaie de apropiere (de
aerodrom)
approach path drum de apropiere; plan de aterizare
approach road (cj) linie de acces; (cstr, drum)
drum de acces
approach signal for station semnal de avertisment
pentru staie
approach slope ramp de acces
approach track linie de acces (ci ferate)
approach tunnel tunel de derivaie/de aducie
approach velocity vitez de intrare
approach zone zon de apropiere; coridor de sosire
(n aviaie)
appropriate adecvat, potrivit, specific, corespun-
ztor53

appropriated retained earnings ctig nedistribuit
afectat unui scop
appropriation bill lege financiar
approval aprobare, ncuviinare, autorizaie
approval test ncercare de recepie/de tip/de
omologare; prob martor
approved gas detector detector de gaze de min
aprobat
approved lamp lamp de siguran aprobat
approved shot-firing apparatus explozor antigri-
zutos aprobat
approximate aproximativ, de aproximaie// a se
apropia, a aproxima, a fi aproximativ egal (cu)
approximate analysis analiz rapid, determinare
aproximativ
approximate sensitive element element sensibil/
palpator de aproximare
approximation aproximaie; valoare aproximativ
approximation calculus calcul aproximativ;
metode numerice
approximation equation ecuaie/formul de
aproximaie
appurtenances accesorii, anexe, dependine; (text)
furnituri
appurtenances of motor accesorii ale motorului
a programming language (APL) limbaj de progra-
mare APL (de nivel nalt)
apron (TH) scut; tblie; ramp; lam de buldozer;
manon (de piele, din materiale plastice) la maini de
filat; aprtor; paravan; prag; (auto) tblie
aprtoare/sub parbriz; (cstr) radier; (hidr) prag;
radier (la disipatorul de energie); (ma-un) cutie a
cruciorului de strung; (min) or; prelungire;
(nav) contraetrav; (text) curelu (la trenurile de
laminare); pnz transportoare
apron clamping boit urub de fixare a plcii
pivotante (la eping)
apron conveyor (mas) transportor (cu tablier)
metalic; transportor cu plci metalice; (text)
transportor cu manon/cu band transportoare
apron conveyor feeder alimentator cu band
apron distributor distribuitor cu band transportoare
(n bataj)
apron dryer usctor (nzestrat) cu transportor
apron feeder alimentator (cu tablier) metalic; ali-
mentator cu plci metalice
apron floodlight proiector local de aerodrom
apron lathe strung cu plac de zvorre/cu or
apron ring virol inferioar
apron roll rol de sprijin (a transportorului)
apron slide sanie transversal a mesei
aprotic acid acid aprotic
apse absid
aquadag grafit coloidal
aqua fortis ap tare (acid azotic concentrat)
aqualung aparat de respirat sub ap
aquamarine acvamarin (varietate de berii)
aqaumetry acvametrie
aqua regia ap regal/tare
aquarium reactor reactor piscin
aquasol acvasol
aquate sare de acvoacid
aquated ion ion hidratat
aquatic growth vegetaie acvatic
aquatic plants plante acvatice
aquatint(a) acvatinta (procedeu poligrafic)
aquation hidratizare
aqueduct apeduct
aqueduct bridge pod-apeduct
aqueous de ap; apos; saturat cu ap
aqueous alcohol soluie de alcool n ap
aqueous ammonia ap amoniacal; soluie de
amoniac; hidroxid de amoniu
aqueous caustic soluie apoas de hidroxid de sodiu
aqueous distillate distilat apos; ap pirolignoas
aqueous emulsion (chim, petr) emulsie hidrofil;
(ind chim) emulsie apoas
aqueous ripple-marks ripple-marks (ondulri sau
riduri formate de oscilaii i cureni acvatici pe
suprafee fine nisipoase)
aquifer acvifer (purttor de ap); orizont (strat)
acvifer
aquiferous acvifer
aquifuge strat impermeabil (prin mbibare)
aquo-acids acvoacizi aquo-base hidroxid bazic;
acvobaz
aquo-compound hidrat
aquo-ion acvo-ion
aquolysis acvoliz
aquo-system acvocomplex
arabane araban
arabesque arabesc
arabic numeral cifr arab
arabinose arabinoz
arable land pmnt arabil
arable layer strat arabil
arachis oil ulei de arahide
Arachnida arahnide (animale nevertebrate din
ncrengtura artropodelor)
aragon method (of dating) metod a datrii
(vrstei) dup aragon
arbitrary ensemble of nuclei ansamblu arbitrar de
nuclee, ansamblu de nuclee orientate arbitrar
arbitrary sequence computer calculator cu succe-
siune arbitrar a operaiilor
arbitration award decizie de arbitraj
arbitration fee(s) tax de arbitraj
arbitrator arbitru
arbor (TH) osie, arbore, fus, dorn, ax; (orlg) ax de
antrenare; (silv) arbore

54

arbor-bearing support contrasuport (la maini de
frezat)
arbor block suport pentru montarea piesei de
prelucrat pe un dorn
arborescent arborescent, ramificat, dendritic
arborescent crystal cristal dendritic
arborescent structure structur dendritic
arbor nose capt anterior al arborelui/al axului
principal
arbor press pres pentru demontarea i montarea
pieselor de prelucrat pe un dorn
arbor-type lap dorn de lepuit
arbor-type mill frez cu alezaj
arbour pergol; chioc (de verdea) arc (cstr, mat)
arc; (el) arc electric
arcade arcad; galerie/trecere boltit, n arc;
gang/pasaj/culoar/coridor boltit
arc adjuster rezisten de reglare (a arcului)
arc back reaprindere a arcului; arc invers arc baffle
ecran pentru devierea arcului electric
arc blow deviere a arcului (la sudarea cu arc
electric)
arc blow-out stingtor de arc
arc blow-out chamber camer de stingere (a
arcului)
arc blow-out circuit breaker ntreruptor cu
camer de stingere a arcului arc eh u te cutie de
suflaj; camer de stingere
arc column/core coloan/plasm a arcului electric
arc-control device camer de extincie/de explozie
a arcului
arc-cracking cracare n arc electric
arc-cutting electrode electrod de tiere cu arc
electric
arc-cutting machine main de tiat cu arc electric
arc dam baraj n arc (la construciile hidrotehnice)
arc discharge descrcare prin arc
arc drop scdere a intensit ii arcului electric;
cdere de tensiune ntre anod i catod
arc-drop loss pierdere n arcul electric
arc-drop voltage cdere de tensiune n arcul
electric
arc extinguisher stingtor/extinctor de arc
arc flame flacr de arc/de sudare
arc furnace cuptor cu arc electric
arch (arh, cstr) cupol; pod, punte; curbur; n-
doire; sgeat; arc; arcad; bolt; cintru buiandrug;
grind principal; (geol) anticlinal; (met) bolt a
cuptorului; (text) arc de susinere a capacelor la
card2J/(cstr) a bolti
arch abutment zon de reazem a bolii de echilibru;
culee a arcului; impost; zid de sprijin
arch barrel bolt nclinat
arch bearing reazem al arcului
arch bond cintru
arch boom angle iron cornier a tlpii unei grinzi
n arc
arch brick crmid-pan; bolar
arch centre/center for crest centru al arcului la
coronament
arch core (cstr) inima bolii; (geol) nucleu anticlinal
Archean arhaic, era arhaic
arched arcuit, curbat, n form de cupol
arched bridge pod n arc
arched buttress contrafort
arch(ed) dam baraj n (form de) arc, baraj arcuit
arched dome bolt sferic
arched floor planeu boltit
arched girder ferm/grind principal n arc
arched girder with the member grind n arc cu
tirant
arched girder with polygonal outlines grind n
(form de) arc cu contur poligonal
arched roof acoperi boltit
arched roof of a hearth bolt a cuptorului
arched squall gren arcuit (cu nlime mare la
centru)
arch formed by scaffolding bolt suspendat
arch hinged at the springings arc cu dou articula-
ii/articulat la ambele capete
arc high-speed relay releu rapid de stingere a
arcului electric
Archimedean property axioma lui Arhimede
Archimedean screw (conveyor) transportor elicoi-
dal; urub Arhimede
Archimede's pump elevator Arhimede
arching (geol, min) susinere boltit; bolt; arc;
(met) formare de boli n coloana de material
(furnal)
arching shield inel de protecie a arcului electric
archipelago arhipelag
architect arhitect
architectonics arhitectonic
architectural acoustics acustic a construciilor
architectural appearance plastic arhitectural
architectural complex/group ansamblu arhitec-
tonic
architectural form form arhitectural
architectural image imagine arhitectural
architectural monument monument arhitectonic
architectural workshop atelier de proiectare
arhitectural
architecture (arh) arhitectur; (inf) structur/confi-
guraie a unui bloc central de prelucrare al unui
calculator
architrave arhitrav
archivolt arhivolt
arch key(stone) cheie de arc; bolar
arch of a bridge arc de pod
arch of a chamber bolt a camerei


55

arch pressure mpingere de bolt
arch punch preducea cu mner
arch rib nervur
arch roof bolt sferic
arch spn deschidere/lumin a arcului
arch stone crmid de bolt
arch thrust presiune a arcului
arch truss ferm n arc
arch with fxed ends arc ncastrat la ambele capete
arch without articulation arc ncastrat
arch with three hinges arc cu trei articulaii
arch work bolt din piatr de talie
arc-hyperbolic function funcie hiperbolic invers
arc ignition/initiation aprindere/amorsare a unui
arc electric
arcing formare a arcului electric
arcing ground punere la pmnt prin arc
arcing over conturnare
arcing time of a fuse timp/durat de stingere a unei
sigurane
arc lamp starter starter/aprinztor cu arc pentru
lmpi electrice
arc light lumin a lmpii cu arc
arc line linie curbat; florar
arc of (belt) contact arc/unghi de nf urare a
curelei
arc of contact arc de contact; arc rezemat arco m
staie terestr arctic pentru satelii de
telecomunicaii
arc oscillation oscilaie dat de un generator cu arc
arc-over (av) luping; (el) conturnare, descrcare
arc plug switchboard central telefonic elveian
arc quenching stingere a unui arc (electric)
arc rectifier redresor cu arc, redresor ionic cu catod
incandescent
arc sender/transmitter emitor cu arc
arc shearer main de havat cu tiere n arc de cerc
arc spark scnteie de arc electric
arc spectrum spectru al arcului (electric)
arc stream coloan pozitiv a arcului electric;
plasm
arc stream burner arztor cu plasm
arc-stream voltage cdere de tensiune n lungul
arcului electric
arc-suppression coil bobin de stingere a arcului
arc-through blocare a arcului
arctic ci rele cerc arctic
arc transmitter emitor cu arc
arcuate line linie curbat; florar
arcwall face front de lucru curb
arcwall header havez pentru naintri cu tiere n
arc de cerc
arc welding sudare cu arc electric
arc-welding seam mbinare (sudare cu arc)
arc-welding set convertizor de sudur
arcwise n form de arc
arcwise connectedness conexiune liniar
ardent ardent (despre nav)
are ar (= 100 m
2
)
area areal; zon; domeniu; spaiu; gam; suprafa ;
inut, regiune; teren; arie; sector; perimetru
area between two dikes spaiu/cmp dintre dou
epiuri
area franchise teritoriu desemnat pentru o anumit
operaie de franchising
area input zon a memoriei n care sunt primite i
prelucrate datele de intrare
area integral integral de suprafa
areal coordinates coordonate baricentrice
areal divergence divergen superficial
areal geology geologie regional
areal mean rainfall precipitaia mediat pe supra-
faa de recepie
area load ncrcare uniform distribuit pe suprafa
areal sweep splare pe suprafa ; dezlocuire pe
ntreaga suprafa
area manager responsabil cu activitatea desfurat
descentralizat ntr-o anumit zon
area moment suprafa a curbei momentelor
area monitor monitor local
area monitoring dozimetrie local
area of ball imprint suprafa a amprentei (lsat
de bil la ncercarea de duritate)
area of bearin g suprafa de reazem
area of calms zon de acalmie
area of contact suprafa de contact; plan tangent
area of cut (l, mec) suprafa de tiere; (ma-un)
suprafa de achiere; (mat) seciune, suprafa a
unei intersecii
area of fracture casur (suprafa a rupturii)
area of impression/of indentation suprafa a
amprentei
area of rest suprafa de reazem
area of subsidence arie de subsiden ; suprafa
subminat prin exploatri miniere
area of supply zon de consum; zon deservit
area-preserved care pstreaz ariile
area search cutare a zonelor
area under moment curve suprafa a momentelor
area-velocity method metod a msurrii debitelor
n funcie de suprafaa seciunii udate i de viteza
apei
A-rectifier redresor pentru nclzirea filamentelor
arena aren; tribun
arenaceous arenaceu, nisipos, grezos
arenite, arenyte arenit, psamit
areometer areometru
areometric method areometrie; metod areometric
argent argint/7argintiu, alb, strlucitor, de argint56

argental mercury amalgam de argint (ntlnit n
natur)
argentan alpaca, argentan
argentation argintare
argentic care conine argint, de argint
argentiferous argentifer, care conine argint (despre
minereu)
argentometric titration titrare argento metri c
argentometry argentometrie
rgentous compound compus al argintului
monovalent
argentum argint
argil caolin, argil
argillaceous lutos, argilos
argillaceous cementing material de cimentare (de
legtur) argilos
argillaceous earth pmnt argilos
argillaceous limestone calcar argilos
argillaceous mari marn argiloas
argillaceous rock roc argiloas
argillaceous sand nisip argilos
argillaceous sand ground sol argilos-nisipos
argillaceous sandstone gresie argiloas
argillaceous slate ist argilos
argillite ist argilos, argilit
argillo-arenaceous ground teren argilos-nisipos
argon arc welding sudare cu arc n atmosfer de
argon
argon backing mediu de argon (la sudare)
argon-filled glow lamp lamp electric cu incan-
descen umplut cu argon
argue a argumenta, a demonstra, a raiona
argue against (despre o informaie, o experien
etc.) a contrazice (o teorie, o presupunere), a proba
contrariul
argument demonstraie, raionament; discuie;
controvers; argument; parametru, variabil
independent; unghi polar; faz; anomalie
argumentative logic
arid arid; uscat; secetos
aridity ariditate
arid thalweg talveg uscat (secat) arise a lua natere;
a se ivi; a se produce; a se ridica;
a rsri; a aprea
arithlog diagram diagram n scar logaritmic pe
o ax de coordonate
arithmetic address adres relativ/aritmetic
arithmetical error greeal de calcul; eroare
aritmetic
arithmetical organ organ de calcul
arithmetic and logic unit (ALU) unitate/bloc
aritmetic() i logic() a(l) unui sistem de calcul
arithmetic apparent power putere aparent aritme-
tic (suma puterilor aparente pe faz ale unui
sistem polifazat)
arithmetic data date aritmetice (numerice, cu valori
ntregi sau reale)
arithmetic fixed point punct/virgul fix() aritme-
tic()
arithmetic logic unit (ALU) unitate de logic
aritmetic (a unui sistem de calcul)
arithmetic mean medie aritmetic
arithmetic operation operaie aritmetic (elemen-
tar)
arithmetic shift deplasare aritmetic (a coninutului
unui registru)
arithmetic statement instruciune aritmetic/de
calcul
arithmetic unit unitate/bloc aritmetic() (care
efectueaz operaii aritmetice cu numere binare sau
zecimale codificate binar)
arithmometer aritmometru, aparat care efectueaz
mecanic operaii aritmetice
arkose arcoz
arm bra; umr; latur; prghie; mner; jug;
travers; consol; spi; ramur; indicator, arttor;
suport transversal; golf al unui lac; afluent// a
(n)arma, a pune armtura
armament armare
armature contact cu alunecare/glisant; cursor;
rotor; indus; corp de iluminat; armtur; garnitur
armature bearing lagr de rotor
armature binding wire fret de indus
armature bore alezaj al rotorului
armature circuit circuit al indusului
armature-controlled motor motor cu reglarea
curentului indus
armature core disc tol de rotor
armature current curent n indus
armature drum tambur al indusului
armature duet canal/cresttur de rcire a indusului
armature end-plate plac frontal a unui miez de
indus confecionat din tole; cap al indusului
armature extension prelungitor al armturii
armature head flange flan a indusului
armature iron corp de oel al indusului
armature lamination tole de indus
armature leakage dispersie magnetic a indusului
armature quill suport de indus
armature reaction reacie a indusului
armature-reaction machine main cu reacie de
indus (cu cmp transversal)
armature-reaction welding set generator de sudur
cu cmp transversal
armature slip alunecare a indusului
armature slot anco/cresttur de indus
armature spider stea a indusului
armature stray flux dispersie magnetic a indu-
sului


57

armature travel joc/basculare a(l) armturii (la relee
polarizate)
armature-type magneto magnetou cu indusul (de
nalt tensiune) rotativ
armature winding equalizer conductor de echili-
brare a indusului
arm braces contrasuport, reazem-suport (la maini-
unelte)
arm brackets contrabuterol; contrasuport
armchair fotoliu
arm clip brid (de linie electric); brar
armco iron fier pur (Armco)
arm file pil de bra; pil ptrat cu tietur aspr
arm for direction-indicator bra al indicatorului de
direcie
arming narmare; armtur
arming of pole armare a unui pol (al unei maini
electrice)
armlet brar
arm mixer malaxor/agitator/amestector cu brae
sau cu palete
arm of couple bra al cuplului
arm of delta bra de delt
arm of a machine tool bra/consol a(l) unei maini-
unelte
arm of mixer bra al malaxorului
arm of openside planer travers mobil a mainii
de rabotat cu coloan
arm of a river bra de ru/de fluviu
arm of wheel (auto) spi de roat; (orlg) punte
pentru roata de centru
armo(u)r armtur; blindaj; nveli metalic; cuiras//
a narma; a fortifica; a blinda
armo(u)r clamp clem de armtur (la cabluri)
armo(u)r coat mbrcminte dubl de suprafa
(pentru osele)
armo(u)red cable cablu armat
armo(u)red car automobil/car blindat; car de lupt
armo(u)red chain conveyor transportor blindat cu
raclete
armo(u)red cruiser crucitor blindat
armo(u)red engine/motor motor blindat
armo(u)red face conveyor (AFC) transportor
blindat pentru front
armo(u)red glass sticl armat
armo(u)red hose tub/furtun armat/ blindat
armo(u)r gland/grip clem de armtur (la cabluri)
armo(u)r(ing) armare; legare cu srm; insera-
re/inserie de srm
armo(u)r-piercing care strpunge blindajul
armo(u)r-piercing shell grenad contra blindajului
armo(u)r plate tabl/plac de armtur/de blindaj
armo(u)r-plate rolling mill laminor de plci de
blindaj
armo(u)r steel oel pentru blindaj
armo(u)r stone blocuri de piatr pentru protecie
(pe taluz)
arm repeater repetitor de semnal (ci ferate)
arm rest/support rezemtor de bra
arm-rocker lever prghie basculant
arm saw ferstru de mn
arm's length market price pre declarat naintea
nceperii negocierilor
arm stirrer malaxor/agitator cu palete/cu brae
armure legtur, armur (a esturii, tricotului)
arm way glisier a braului
arnel fibr textil din triacetat de celuloz
aromatic aromatic
aromatic adsorption index indice de adsorbie a
hidrocarburilor aromatice
aromatic adsorption method metod de adsorbie
a hidrocarburilor aromatice
aromatic base crude oii iei aromatic
aromatic content test determinare a coninutului de
hidrocarburi aromatice
aromatic hydrocarbons hidrocarburi aromatice
aromaticity grad de aromatizare; coninut de
hidrocarburi aromatice
aromatic nucleus nucleu aromatic
aromatic ring ciclu/nucleu aromatic
aromatic series serie aromatic
aromatic substance compus din seria aromatic;
substan aromat; substan mirositoare
aromatic substitution substituie n nucleul aro-
matic
aromatization aromatizare
aromatization process proces de aromatizare
ARPA network reea ARPA (cu comutarea pache-
telor)
arpentor's square echer de arpentor
arrangement aranjament; dispunere; amenajare;
poziie; reglare; aezare; ordonare; montaj; grupare
arrangement in layers (geol) stratificare, stratifica-
ie; (met) exfoliere
arrangement of fibres in the web orientare a
fibrelor n vlul fibros la card
arrangement of pole attachments armare a stl-
pilor unei linii
arrangement of twist repartiie a torsiunii
arrangement of wells amplasare a sondelor
arranging in layers stratificare, stratificaie
array tablou, tabel; rnd/linie transversal();
matrice; ir; serie; sistem; reea; distribuire/aezare
ntr-o ordine determinat
array chip plcu de grup
array declaration declaraie/acord de cmp (la
calculatoare)
array factor funcie caracteristic a unei reele de
antene
array of counters sistem de contoare


58
array pitch pas al rndurilor/liniilor transversale
array with variable polar diagram reea de antene
cu diagram polar de radiaie variabil
arrears arierate; restane
arrest oprire; ncetare; frnare; deconectare;
reinere; piedic// a opri; a frna; a deconecta; a
reine; a fixa; a decupla
arrestation point punct critic; temperatur critic
arrester separator; reazem; limitator de curs;
opritor, clichet; obturator; eclator; descrctor la
supratensiune; paratrznet
arrester (spark) gap interval disruptiv al unui
descrctor
arresting oprire
arresting device/mechanism dispozitiv/mecanism
de oprire/de reglare, limitator de curs
arresting gear frn, dispozitiv de frnare
arrest (machinery) a opri (un mecanism/motor)
arrest point punct de ntrerupere (n termodina-
mic)
arris col ieit; muchie
arris angle unghi de acoperi
arrival angle unghi de inciden /de sosire (a
undelor)
arrival curve curb de recepie/de sosire
arrival of a train sosire a unui tren
arrival platform peron de sosire
arrival time timp de sosire (a undelor seismice)
arrow sgeat; cui de lemn; pan; cep
arrow-engine motor (cu cilindri) n W
arrow-headed drill burghiu plat
arrow point bracing contravntuire cu diagonale
ncruciate
arro\v-shaped/type n form de sgeat
arroyo arroyo (curs de ap temporar)
arsanilic acid acid arsanilic
arse of block coad de macara (n marin)
arsenate arseniat
arseniated hydrogen hidrogen arseniat
arsenic arsen (As); arsenic; oricioaic
arsenic alginate alginat de arsen
arsenical poisoning intoxicaie cu arsen
arsenic apparatus aparat Marsh
arsenic butter triclorur de arsen
arsenic cured skin piele arsenicat
arsenic flowers arsenic; anhidrid arsenioas
arsenic glass trioxid de arsen ajnoif/sticlos
arsenic lime liquor cenuar cu arsen (ind. pielriei)
arsenic mirror/stain oglind de arsen
arsenic powder arsenic; anhidrid arsenioas
arsenic white trioxid de arsen
arsenic yellow trisulfur de arsen
arsenide arseniur arsen(i)ous arsenios
arsenite arsenit
arseniuretted hydrogen hidrogen arseniat; arsin
arsenopyrite arsenopirit; mispichel
arsenous compound compus arsenios
arsinate arsinat
arsine arsin
arsonium arsoniu (rad.)
art pricepere; creativitate; art; tehnic
art board carton kunstdruck
art bookbinder legtor de art
art casting turntorie de art
art colour ink cerneal pentru ilustraii
art director scenograf, arhitect/ef decorator
arterial highway/road arter/cale principal;
autostrad
artery arter (de circulaie)
artesian aquifer acvifer artezian
artesian basin bazin artezian
artesian capacity debit al puului artezian
artesian head nlime de sarcin artezian
artesian pressure presiune artezian
artesian spring izvor artezian
artesian water ap artezian
artesian well pu/fntn artezian()
art-furniture making tmplrie artistic/de mobil
fin
art glazing glazur artistic
Arthropoda artropode
article articol; produs
articulated articulat
articulated carrier suspensie articulat (a patinei)
articulated connecting rod biel articulat
articulated gate shoe articulaie de rezemare (a
stavilei)
articulated harrow grap articulat
articulated jack cric articulat (n form de parale-
logram)
articulated joint mbinare articulat
articulated knot nod articulat
articulated link chain lan articulat
articulated pin bol de articulaie
articulated rod biel secundar; bielet
articulation balama; articulaie; ax a articulaiei;
centru al articulaiei; arnier; vorbire inteligibil,
articulare
articulation and intelligibility nelegere; inteligi-
bilitate
articulation piece pies articulat
articulation reference equivalent echivalent al
articulrii relative, atenuare de referin pentru
inteligibilitate
articulation test ncercare de inteligibilitate cu
silabe separate
artifacts produse fcute de mna omului
artificial aerial/antenna anten fictiv/artificial/
echivalent


59

artificial ag(e)ing (cstr) mbtrnire artificial;
(met) mbuntire/ci ire prin fierbere
artificial almond oii aldehid benzoic; benzalde-
hid
artificial atmosphere furnace cuptor cu atmosfer
controlat/de protecie
artificial balancing line linie artificial
artificial black signal semnal etalon pentru negru
(n televiziune)
artificial bristle pr artificial (pentru perii, pensule)
artificial capital mijloace de producie
artificial carry report/transfer artificial
artificial cementation stabilizare/cimentare a
terenului de fundaie
artificial consolidation compactare a solului
artificial control prag deversor pentru msurarea
debitului
artificial corundum electrocorindon
artificial cotton fibre artificiale tip bumbac; vat de
celuloz
artificial drying uscare artificial
artificial dyestuffs colorani sintetici
artificial extension line/pad prelungitor de linie;
linie artificial complementar
artificial fibre fibr artificial
artificial gravity gravitaie artificial
artificial gum dextrin
artificial horn galalit
artificial ivory filde artificial
artificial language limbaj (de programare) artifi-
cial/simbolic/ale crui reguli au fost stabilite
naintea consacrrii lui prin utilizare
artificial leather piele sintetic; imitaie/nlocuitor
de piele; pegamoid
artificial lift sistem mecanic de extracie a ieiului;
erupie artificial
artificial lifting erupie artificial; exploatare prin
erupie artificial; sistem mecanic de exploatare
artificial line linie artificial/etalon
artificially excited waves unde de excitaie artificial
artificial madder alizarin
artificial mouth voice sintetizator de sunete, voce
artificial
artificial mustard oil ulei de mutar negru; alil-
senevol
artificial neroii oil antranilat de metil
artificial nuclear reaction reacie nuclear artificial
artificial nuclear transformation transmutaie
nuclear artificial
artificial oil of wintergreen salicilat de metil
artificial person persoan juridic
artificial porcelain porelan moale
artificial product (chim) produs sintetic; (plast)
material plastic
artificial radioactivity radioactivitate artificial
artificial resin rin sintetic
artificial satellite satelit artificial
artificial silk mtase artificial, celofibr
artificial solidification stabilizare a terenului de
fundaie
artificial staple fibre fibr artificial scurt
artificial stone piatr artificial/de beton
artificial subgrade platform n rambleu
artificial transmutation of elements transmutaie
artificial a elementelor
artificial undercut subtiere artificial (la angre-
naje)
artificial ventilation aeraj artificial
artificial white signal semnal etalon pentru alb
artificial wood lemn artificial
artificial wool ln artificial/regenerat/sintetic
artisan meseria; meteugar
art(istic) foundry turntorie de art
art leather piele sintetic/artificial; pegamoid
art of construction arta/tehnica construciilor
art paper hrtie cretat/kunstdruck
art prin tipar de art
art work lucrare de art
aryl arii
arylate produs al arilrii
arylation arilare, introducerea gruprii arii
aryl residue arii (rad.)
as-annealed n stare recoapt
asbestine de azbest
asbestos azbest
asbestos brake bnd band de frn din azbest
asbestos (card)board carton de azbest
asbestos cement azbociment
asbestos cloth/fabric estur/pnz de azbest
asbestos felt carton de azbest
asbestos fibre fibr de azbest
asbestos filter cloth pnz de filtru din fibre de
azbest
asbestosis azbestoz, mbolnvire din cauza azbes-
tului
asbestos millboard carton de azbest
asbestos mortar mortar de azbest
asbestos putty chit de azbest
asbestos rope nur/cordon de azbest
asbestos sheet carton de azbest
asbestos wire gauze sit metalic cu azbest
asbestos wool ln/vat de azbest
asbolan; asbolite asbolan
A-scan explorare de radiolocaie tip A
as cast n stare brut turnat
ascend a (se) urca; a se ridica; a sui; a (se) nla
ascendency ascenden; for ascensional

60

ascender parte a unei litere care se ridic deasupra
nlimii corpului acesteia
ascending ascensiune, ridicare, ascenden // n
ascensiune, n ridicare; cresctor, ascendent
ascending air current curent de aer ascendent
ascending chain condition condiie de maximali-
tate; condiie de rupere a lanului ascendent
ascending current curent ascendent
ascending horizontal slicing tiere ascendent n
felii orizontale
ascending letter element superior de prelungire a
literei
ascending order/sequence ordine cresctoare
ascending pipe conduct de legtur la furtun;
eava vertical/de refulare
ascending power series serie de puteri
ascending spring izvor ascendent
ascending technique tehnic ascendent (n croma-
tografie)
ascensional ventilation aeraj ascendent
ascension handle mner de urcare (n automobil)
ascension motion micare de ascensiune
ascent (geog) ascensiune; pant; urcu; (hidr, nav)
cltorie spre amonte A-scope indicator de
radiolocaie tip A
ascorbic acid vitamina C; acid ascorbic
asdic sistem sonar, radiolocator ultrasonic submarin
aseismic rezistent la solicitri seismice
as forged n stare forjat (brut) ash cenu //a calcina
ash bin/box cenuar, cutie pentru cenu
ash coal crbune cu mare coninut de cenu
ash cone con vulcanic alctuit din cenu
ash conveying plant instalaie pentru transportul
cenuii
ash cooler rcitor al usctorului de sod calcinat
ash door clap de fiind (pentru cenu)
ash dump hald de cenu
ash elimination eliminare a cenuii
ash fall cderi de cenu
ash flow curgere (avalan) de cenu vulcanic
ash-forming impurities materii incombustibile din
crbuni
ash-free fr cenu
ash-fusion temperature temperatur de topire/fuziune
a cenuii
ash handling plant instalaie de evacuare/de
descrcare a cenuii
ash hole pu de zgur
ashing zgur; formare a cenuii; calcinare
ashlar piatr cioplit; piatr de talie
ashlar brick crmid aparent de placare
ashlaring cofraj/astereal a(l) acoperiului
ashlar stone molon; piatr de construcii; piatr de
carier (obinut prin sprtur)
ashless fr cenu
ashless filter paper hrtie de filtru fr cenu
ash on dry coal cenu raportat la crburiele uscat
ashore la/pe uscat/mal/coast/litoral
ash pan cenuar
ash-pan damper clap de cenuar
ash pit groap de depozitare a cenuii; hald de
cenu; cenuar
ash receiver/tray cenuier; scrumier
ash roaster calcinator de carbonat de sodiu
ash test(ing) determinare a cenuii
as-is principiu conform cruia obiectul unei tran-
zacii economice rmne aa cum a fost prezentat
de vnztor cumprtorului
asmoke fumegnd; n fum
asparagus stone apatit
aspect poziie, aezare; aspect; punct de vedere;
direcie vizual
aspect ratio format al imaginii; raport ntre l imea
i nlimea imaginii
as per conform
asperity asperitate, rugozitate
asphalt asfalt; bitum//a asfalta/Vasfaltat; de asfalt
asphalt-base crude (oii) iei asfaltos
asphalt-base oil/petroleum iei asfaltos
asphalt-bearing bituminos
asphalt-bearing petroleum iei asfaltos
asphalt block paving mbrcminte din pavele
asfaltice
asphalt board carton asfaltat/bituminat
asphalt carpet covor asfaltic
asphalt cement ciment asfaltic
asphalt concrete beton asfaltic
asphalted felt hrtie de izolaie, pergamin
asphalted paper hrtie bituminat
asphaltenes asfaltene
asphalt flux fluxant; bitum fluxant; fondant; flux
asphalt-free oii ulei dezasfaltat
asphalt grain raster granular din asfalt
asphalt grout mortar asfaltic
asphaltic-base crude iei asfaltos
asphaltic bitumen bitum (asfaltic)
asphaltic bitumen and tar (melting) kettle cazan
pentru (topit) gudron i bitum
asphaltic bitumen filler material pe baz de bitum
pentru umplerea rosturilor
asphaltic bitumen pavement mbrcminte rutier
din bitum asfaltic/din asfalt
asphaltic bitumen roofing carton asfaltat (pentru
acoperiuri)
asphaltic bitumen subseal(ing)/underseal(ing) in-
jecie cu bitum
asphaltic cardboard roof nvelitoare de carton
asfaltat

61

asphaltic cement bitum asfaltic rutier; ciment
asfaltic
asphaltic concrete beton pe baz de bitum (asfalt cu
coninut de piatr pn la 65%)
asphaltic crude oil iei asfaltos
asphaltic emulsion emulsie de bitum asfaltic;
emulsie bituminoas
asphaltic floor(ing) sol asfaltat
asphaltic limestone calcar bituminos
asphaltic lining mbrcminte de asfalt; mbrc-
minte bituminoas
asphaltic macadam macadam bituminos
asphaltic petroleum iei asfaltos
asphaltic rooflng-board carton asfaltat
asphaltic sand nisip bituminos
asphaltic sandstone gresie asfaltic/asfaltoas
asphaltic sheet mbrcminte de asfalt
asphalt impregnation impregnare cu asfalt
asphaltite asfaltit
asphaltization asfaltizare
asphalt macadam macadam gudronat
asphalt mastic mastic bituminos
asphalt method metod de determinare a coninutului
de asfalt din iei
asphalt mortar mortar asfaltic
asphalt oil iei asfaltos; ulei asfaltic
asphalt paint vopsea de bitum
asphalt paving pardoseal de asfalt
asphalt-penetration test determinare a penetraiei la
asfalt; ncercare de penetraie la asfalt
asphalt process procedeu de copiere cu asfalt
asphalt rock roc bituminoas
asphalt softening point temperatur de nmuiere a
asfaltului
asphalt stone roc asfaltoas
asphalt tar gudron de asfalt
asphalt tile dal/plac de asfalt
asphaltum asfalt
asphaltum oii gudron
asphalt varnish lac de asfalt
asphalt work asfaltare
aspheric surface suprafa asferic
asphyxiant gaz asfixiant
aspirated hygrometer higrometru ventilat
aspirating tube tub de aspiraie
aspiration; suction aspiraie, suciune
aspirational groups grupuri pe care se studiaz
aspiraiile/dorinele (consumatorilor)
aspiration hole gur de aspiraie
aspiration manifold galerie/derivaie de aspiraie
aspiration psychrometer psihrometru cu aspiraie
aspirator aspirator, ventilator, exhaustor
aspirator bottle flacon de aspiraie; vas de tromp
aspirator pump tromp de ap
aspirin aspirin


as rolled n stare laminat
assay (TH) ncercare; prob; verificare; analiz; (at,
met) luare/prelevare a unei probe; (min)
determinare a coninutului de metal al unei probe de
minereu// a analiza; a verifica; a determina
coninutul
assay balance balan analitic
assay cruci ble creuzet de ncercri
assayer chimist-analist; laborant
assay flask vas conic
assay furnace cuptor de ncercare/de cupelaie/cu
creuzete
assaying ncercare
assay limits limite ale unui zcmnt determinate
prin probare
assay-sample epruvet; prob
assay value rezultat al analizei/determinrii
assemblage (mat) mulime; familie; (TH) asam-
blare; asociaie; montaj, montare
assemblage point nod (al unei construcii cu
zbrele)
assemble (TH) a monta, a asambla; a colecta; (inj) a
alctui programe
assembled asamblat
assembled card deck set/pachet de cartele program
n limbajul mainii
assembler (inj) asamblor (program de conversie n
cod main); traductor/convertor analogic/numeric;
(mas) mecanic, montor, asamblor
assembler instruction instruciune de asamblare/ de
asamblor
assembler slide sanie colectoare (culegar la linotip)
assemble subprogram(me) a asambla/a insera un
subprogram
assembling asamblare; montaj, montare
assembling bench banc de asamblare
assembling crane macara de antier
assembling department/plant/room/space hal de
montaj
assembling die matri demontabil
assembling filter lctu montor
assembling station staie de triaj
assembly instalare; montaj, montare; asamblare;
grup, agregat; nod; ansamblu; saiu al unui aparat
electronic
assembly bearing vrtej al crligului (n ind.
petrolier)
assembly drawing desen de asamblare
assembly jig dispozitiv de asamblare
assembly language limbaj de asamblare (n care
instruciunile se afl n coresponden biunivoc
cu instruciunile-main)
assembly language program(me) (program) asam-
blor

62

assembly line linie/band rulant de asamblare/de
montaj
assembly-line work producie la band de asamblaj
assembly mark reper (pentru asamblarea formei)
assembly of lenses set de lentile
assembly production producie n flux/pe band
assembly program(me)/routine program/rutin de
asamblare
assembly run faz de asamblare
assembly screw urub de consolidare/de fixare
assembly shop secie de montaj
assembly stand capr de montaj
assembly time moment al asamblrii
assembly (work)shop atelier de montaj
assert a afirma; a exprima; a susine
assertion aseriune, afirmaie, enun adevrat,
propoziie
assess a evalua; a taxa; a impune; a stabili
assessed taxes impozite directe
assessed value valoare nominal/atribuit
assessment impunere; taxare; apreciere
assessment method metod de determinare
assessor evaluator
asset activ; valoare; capital
assets activ; bunuri, avere; avere a falitului (care se
mparte creditorilor)
assets and liabilities activ i pasiv
assign a atribui, a aloca, a asigna, a prescrie; a
comanda; a asocia; a da; a pune n coresponden
assignable nealeatoriu, care are o cauz bine
determinat
assignation stabilire, fixare; trasare (a unei sarcini);
cedare, transfer; distribuie, repartiie
assigned titular (al unui brevet de invenie)
assigned frequency frecven etalon/de identifica-
re/alocat/prescris
assignee cesionar (al unei creane)
assignment (TH) repartiie, distribuie, repartizare;
informaie; declaraie; dat; indicaie; zon de
deservire/de comand; numr de maini deservite
de un muncitor; (inf) afectare, asignare, atribuire,
prescriere
assignment of an address asignare/atribuire a unei
adrese
assignment of debts cesiune de crean
assign a trunk a asigna/a atribui un circuit interurban
assign a value to a evalua; a estima; a preui; a
aprecia
assimilable nitrogen azot asimilabil
assimilation asimilare (ncorporarea n magm a
materialului care forma pereii rezervorului
magmatic)
assistance code numr de apel al unei poziii
auxiliare
assistance work ajutor; ajutare; asisten
assistant ajutor; calf; asistent; produs ajuttor/au-
xiliar
assistant chemist laborant
assistant driller ajutor de sondor
assistant driver ajutor/nsoitor de ofer
assistant foreman ajutor de maistru
assisted discharge (cj) descrcare neautomat; (el)
curent de ionizare
assist handle mner de urcare (n automobil)
assist the voltage a mri/a ridica tensiunea
associate a altura, a anexa, a asocia, a ataa; a
combina; a pune n coresponden // asociat,
conjugat, nsoitor; care corespunde cu
associate counter/meter contor subordonat/pasant
associated corpuscular emission emisiune corpus-
cular asociat
associate direction-finder station staie radiogo-
niometric auxiliar
associated liquid lichid asociat
associated penetrating particles particule asociate
penetrante
associated space spaiu dual
associated water ap asociat
associate matrix matrice conjugat (hermitic)
association coresponden , corelaie; asociere,
asociaie; societate; consoriu; unificare; uniune
associative addressing adresare asociativ (locali-
zare a unei zone din memorie pe baza coninutului)
associative language limbaj (de programare)
asociativ (pentru rezolvarea problemelor care
implic relaii asociative)
associative memory memorie asociativ (adresabil
prin coninut)
associative programming programare asociati-
v/prin asociere
assonance asonant
assortment asortiment; sortiment
assume a-i asuma; a lua asupra sa (riscuri, obliga-
ii); a prelua (puterea); a presupune; a admite
assumed decimal point virgul zecimal implicit
assumed function funcie iniial
assumption preluare (a riscurilor, a obligaiilor);
presupunere
assurance asigurare
assurance factor coeficient de siguran
assured asigurat
A-stage stadiul A (de ntrire a unei rini termo-
reactive)
astarboard la tribord, la dreapta
astatic controller/governor regulator astatic/
integral
astatic gravimeter gravimetru astatic
astatine astatiniu (At)


63

astatism of n-order reglare integral de ordinul n
astatization; astatizing astatizare, mrire a sensibi-
lit ii unui sistem deformabil, meninere a unui
sistem rigid n echilibru indiferent
astay n dreptul straiului(n axa navei); la pic lung
(ancor)
astei mijloc de reinere a apei n subteran
asterisk stelu (asterisc)
asterism asterism
astern n/la pupa navei; napoi (la maini); la crm
astern navigating bridge comand pupa
astern turbine turbin de mar napoi
Asteroidea stele-de-mare (clas de echinoderme)
asthenosphere astenosfer
astigmatic focus focar astigmatic
astigmatic pencil fascicul/raz astigmatic()
astigmatic spectral line linie spectral astigmatic
Astrakhan fur blan de astrahan
Astrakhan knitted legtur astrahan/tricot
Astrakhan skin piele de oaie astrahan
astral oil petrol lampant
astriction strngere; comprimare; compresiune;
ncletare
astringent taste gust astringent
astringent wine vin astringent
astrography astrografie
astroid astroid, hipocicloid cu patru puncte de
ntoarcere
astrolabe astrolab
astrometry astrometrie
astronaut cosmonaut, astronaut
astronautical craft astronav
astronautics astronautic
astronomer astronom
astronomical longitude longitudine astronomic
astronomical position line dreapt de nlime,
linie de poziie astronomic
astronomical triangle (astr) triunghi paralactic;
(nav) triunghi sferic de poziie
astronomical unit unitate astronomic
astronomy astronomie
astrophysics astrofizica
asunder separat, mbuctit
A-supply alimentare a filamentelor
as welded n stare sudat
A-switchboard poziie de plecare (n telefonie)
asylum switch ntreruptor cu capac ncuiat
asymmetrical conductivity conductibilitate unidi-
recional
asymmetrical loading tendin la nclinare lateral
(a avionului)
asymmetrical network reea/circuit/cuadripol
asimetric()
asymmetric carbon atom de carbon asimetric
asymmetric induction inducie asimetric
asymmetric reversed stress tensiune alternativ
asimetric
asymmetric sideband transmission transmisie cu
band lateral rezidual/asimetric
asymmetric synthesis sintez asimetric
asymmetric system sistem triclinic
asymmetry asimetrie; disimetrie; dezechilibru al
unui sistem trifazat
asymptotic behaviour comportare asimptotic
asymptotic expansion dezvoltare asimptotic
asynchronous communication comunicaie asin-
cron (prin generare aleatorie a caracterelor, cu
vitez redus)
asynchronous computer calculator asincron/arit-
metic (n care fiecare operaie este iniiat de un
semnal declanat la sfritul operaiei precedente)
asynchronous condenser condensator defazor
asynchronous impedance impedan asincron
(raportul dintre tensiune i curent, n cazul func-
ionrii unei maini electrice n regim asincron)
asynchronous operation funcionare asincron
(care nu depinde de evoluia unei mrimi de
referin ); prelucrare asincron a datelor; func-
ionare fr anclanare la reea (n televiziune)
asynchronous quenching amortizare/atenuare
asincron
asynchronous spark gap eclator rotativ asincron
asynchronous starting pornire n asincron
asynchronous transmission transmisie asincron
(prin generare aleatorie a caracterelor, cu vitez
redus)
atabrine atebrin; chinacrin
ataca m ie atacamit (mineral)
at the best hand ct mai avantajos/convenabil
AT-cut crystal cristal cu tietur/seciune AT
at a discount (despre un produs) puin solici-
tat/apreciat
at an easy rate ieftin; fr cheltuial mare; la pre
convenabil
athodyd statoreactor
athwart latravers
athwart hawse travers pe lanul ancorei; lan
travers pe nav; ancor la travers
athwart ea mare/valuri de travers
athwartship travers pe nav
at intervals discontinuu; intermitent
at large liber; n general; complet; n larg(ul mrii)
atlas (geog) atlas; (text) atlaz
atlas folio format 40 x 62 cm
at liberty liber; fr restricii; ad libitum
atmidometer; atmometer evaporimetru
atmolysis atmoliz
atmosphere atmosfer, mediu
atmospheric acoustics acustic atmosferic

64


atmospheric cooling tower turn de rcire desco-
perit
atmospheric crack fisur datorit agenilor atmo-
sferici
atmospheric density densitate a aerului
atmospheric disturbances perturbaii atmosferice
atmospheric dryer usctor la presiune normal
atmospheric feeder maselot cu funcionare la
presiune atmosferic
atmospheric flash tower coloan de evaporare
atmosferic cu detent
atmospheric laser return ecou atmosferic laser,
raz laser reflectat de atmosfer
atmospheric layer strat al atmosferei
atmospheric moisture umezeal a aerului
atmospheric pollution poluare a aerului/atmosferei
atmospheric pressure presiune atmosferic
atmospheric radiation radiaie a atmosferei
atmospheric radiation attenuation atenuare
atmosferic a radiaiei
atmospheric rerun redistilare atmosferic
atmospherics (meteo) atmosferici (unde
electromagnetice rezultate dintr-o descrcare
electric n atmosfer); (tele) perturbaii
atmosferice; parazii atmosferici
atmospheric statics parazii atmosferici
atmospheric still cazan de distilare atmosferic
atoleine petrolatum lichid
atoli atol
atom (fiz) atom; (inf) informaie indivizibil
atom-bomb plant uzin de bombe atomice
atom-bound electron electron atomic/al atomu-
luiAegat/orbital
atom excitation excitaie a atomului/atomic
atom-form factor factor de form atomic
atom fragments atomi reziduali
atomic accelerator accelerator de particule atomice
atomic age er atomic
atomic air/aviation aviaie atomic
atomic analysis analiz elementar
atomic arrangement configuraie spaial a
atomilor
atomic battery baterie atomic; pil electric
nuclear
atomic beam fascicul atomic; raz atomic
atomic-beam resonating method metod de rezo-
nan n fascicule atomice
atomic binding legtur atomic/covalent
atomic blast explozie atomic
atom(ic) bomb bomb atomic; bomb A"
atomic bomb air zero locator aparat pentru locali-
zarea centrului exploziei unei bombe atomice n
aer
atomic bomb burst explozie a bombei atomice
atomic bomber avion de bombardament atomic;
avion purttor de bombe atomice
atomic bomb explosion explozie a bombei atomice
atomic (bomb) shelter adpost antiatomic
atomic bond (at) legtur atomic; (chim) legtur
atomic/covalent
atomic bridge punte atomic (de legtur ntre doi
radicali)
atomic burst explozie atomic
atomic centre nucleu atomic
atomic charge sarcin atomic
atomic chart tabel de mase atomice
atomic clock ceasornic atomic
atomic core carcas atomic
atomic cross-section seciune atomic transversal
atomic electron shell ptur electronic a atomului;
nveli electronic al atomului
atomic energy level nivel de energie atomic
atomic energy reactor reactor nuclear/energetic
atomic energy storage battery baterie atomic;
pil electric nuclear
atomic envelope nveli electronic al atomului
atomic explosion detection/evidence detectare a
exploziilor atomice
atomic explosion trial explozie atomic experimen-
tal
atomic fireball sfer de foc atomic
atomic form factor factor de form atomic
atomic formula (at) formul de structur/de confi-
guraie; (chim) formul de structur
atomic fragments atomi reziduali
atomic frequency standard etalon de frecven
atomic
atomic fuel combustibil nuclear
atomic furnace reactor (nuclear)
atomic fusion fuziune nuclear
atomic grating reea atomic
atom(ic) group grupare atomic
atomic heat cldur atomic
atomic heat capacity cldur specific atomic
atomichron orologiu atomic
atomic huli carcas atomic
atomic hydrogen hidrogen atomic/activ
atomic hydrogen welding sudare cu hidrogen
atomic
atomic interspace spaiu interatomic
atomicity valen; atomicitate
atomic kernel nucleu atomic
atomic lattice reea atomic (a cristalului)
atomic link(age) nlnuire atomic; cuplaj atomic;
legtur atomic
atomic magnetic moment moment magnetic al
atomului
atomic mass mas/pondere izotopic; mas atomic

65


atomic mass conversion factor factor de conver-
siune a maselor atomice de la scara chimic la cea
fizic: 1,000279 (factor Smythe)
atomic orbital funcie orbital a electronilor n
atom
atomic photoelectric effect fotoionizare
atomic physicist fizician atomist
atomic physics fizic atomic
atomic pile reactor (nuclear)
atomic plane (av) avion atomic/cu propulsie nu-
clear; (fiz) plan reticular
atomic plant uzin atomic
atomic-powered cu motor nuclear; cu propulsie
nuclear
atomic power plant/station central atomic;
central (electric) nuclear
atomic radius raz atomic
atomic ratio raport atomic
atomic research centre/center centru de cercetri
atomice
atomic rotation rotaie a atomilor
a tom ies fizic atomic (i tiinele conexe)
atomic scattering factor factor de form atomic;
factor atomic de mpr tiere
atomic scientist (fizician/savant) atomist
atomic shell nveli electronic al atomului; ptur
electronic a atomului
atomic shelter adpost antiatomic
atomic shift deplasare atomic (n reea cristalin)
atomic space lattice reea (cristalin) atomic
atomic spacing distan interatomic
atomic spectrum spectru atomic
atomic state stare a atomului
atomic stopping power seciune (eficace) de
frnare; putere atomic de frnare
atomic structure structur a atomului; structur
atomic
atomic structure of diamond structur atomic a
diamantului
atomic submarine submarin atomic/cu propulsie
nuclear/cu reactor atomic
atomic theory teorie atomic
atomic timing device cronometru/orologiu/ceasor-
nic atomic
atomic torso/trunk carcas atomic
atomic union legtur atomic
atomic war(fare) rzboi atomic/nuclear
atomic warfare agent mijloc de lupt atomic;
substan atomic de lupt
atomic waste deeuri atomice; reziduuri atomice
atomic weapon arm atomic
atomic weight greutate/mas atomic
atomic weight conversion factor factor de conver-
siune a maselor atomice
atomic weight scale scar a greut ilor atomice
atomic weight unit (a.w.u) unitate de greutate
atomic
atomism atomism, teorie atomist
atomistics atomistic; tiin a atomului
atomization pulverizare; atomizare
atomization of liquid pulverizare a
combustibilului lichid
atomize a atomiza; a pulveriza
atomized lubrication ungere prin pulverizare
atomizer atomizor; pulverizator; injector
atomizer valve supap de pulverizare
atomizing pulverizare
atomizing nozzle ajutaj/duz de pulverizare
atom model model atomic
atom-powered cu motor nuclear; cu
propulsie nuclear; cu energie nuclear/atomic
atom-powered ship nav atomic/cu
propulsie nuclear
atom site loc al atomului (n reea)
atom smasher accelerator de particule
atom smashing transmutaie nuclear
atom sorter uzin de separare a izotopilor
atophan cincofen; atofan
atoxyl atoxil
at rest n repaus
at-rest earth pressure coefficient coeficient de
presiune static a solului
at-rest pressure test ncercare de
compresiune static
atrip smuls, desprins (despre ancor)
atrium atriu
atrolactic acid acid atrolactic
atrophy atrofie
atropine atropin
at a sacrifice n pierdere/pagub
at a saving n profit/ctig
at short notice n/pe termen scurt; de pe o zi pe alta
at sight la vedere
at stand-by n ascultare, pe recepie
attach a lega; a ataa; a aduga; a anexa; a fixa; a
nsila; a capsa; a broa; a prinde
attachable core of extruder head dorn
(schimbabil) al capului de extrudare
attached asociat; dinainte dat; ataat
attached foundry turntorie pentru producia de
baz a uzinei
attached ground water ap legat" n sol
attached hereto anexat la prezenta
attached moisture umiditate de suprafa
attached variable variabil prefixat/dat dinainte
attaching plug fi (de legtur) de post
attachment conectare, interconectare;
echipament interschimbabil; adaos; dispozitiv;
fixare; legare; adaptare; calare; prindere;
mbinare; accesoriu: remorc; alonj; prelungitor

66

attachment flange flan/brid de fixare
attachment for rack dividing dispozitiv de divi-
zare pentru tierea dinilor la cremaliere
attachment for taper milling dispozitiv pentru
frezarea suprafeelor conice
attachment iink/member organ de fixare
attachment plug fi intermediar
attachment rii in de fixare
attachment screw urub de fixare/de strngere
attach a rider a ataa/introduce o clauz (la un
contract)
attack corodare; atac// a ataca; a coroda
attackable atacabil
attack aircraft avion/avioane de asalt
attack by microorganisms atac cu microorga-
nisme/cu arme bacteriologice
attack plane avion de asalt
attack with gas a gaza; a ataca cu gaze
attainability accesibilitate
attemperator termostat; termoregulator; regulator
de temperatur
attempt prob; ncercare; tentativ// a ncerca
attend a se ocupa; to ~ to a ngriji; a ntreine
attendance deservire; mnuire; asisten; ntreinere
(utilaj)
attendance bill foaie de ncrcare; scrisoare de
trsur
attendance record informaie/nregistrare de
prezen
attendant nsoitor; ngrijitor; mecanic; operator
attendant telephone telefon al operatoarei/de
serviciu
attended operation funcionare care necesit
prezena unui operator
attenuant diluant
attenuate a atenua; a rri; a rarefia; a dilua//diluat;
slbit; rrit; rarefiat
attcnuation atenuare, slbire, reducere
attenuation characteristics curb de atenuare
attenuation compensator/equalizer corector de
atenuare, egalizor
attenuation equalizer series type corector n serie;
circuit de corecie legat n serie
attenuation equivalent constant de atenuare;
echivalent de transmisiune
attenuation in the pass range atenuare a unui filtru
de trecere n mijlocul benzii
attenuation measure echivalent de atenuare
attenuation network prelungitor de linie
attenuation of sliver subiere/laminare a benzii (n
ind. textil)
attenuation rate cdere/pant a curbei de atenuare
attenuation ratio grad/factor de atenuare
attenuation standard mrime a amortizrii
attenuator atenuator; regulator de volum sonor
attenuator pad element/organ de atenuare, atenuator
(fix)
Atterberg scale scara Atterberg
attest a atesta, a adeveri, a demonstra; a certifica, a
autentifica (o semntur, o copie)
attic mansard; pod de cas; atic
attic chamber camer de mansard
attic floor mansard (etajul de sub acoperi)
attic ventilation ventilare la nivelul de mansard/de
pod
attitude comportare
attitudinal research cercetare asupra comporta-
mentului
attle steril; roc steril atto- (a) atto- (prefix
corespunztor multiplicrii cu IO"
18
a unitilor de
msur)
attorney notar public; mputernicit
attorney at law avocat
attorney in fact mandatar
attracted disk electrometer electrometru absolut
Kelvin
attraction atracie
attraction force for de atracie
attraction motor motor de tip contact
attractive force/strength for de atracie
attractiveness atracie
attractive nuclear field cmp nuclear atractiv
attractor punct de atracie attribute (TH) nsuire,
proprietate; (inf) atribut,
informaie care nsoete o categorie sintactic
attribute grammar gramatic de atribute, descriere
formal a regulilor unui limbaj de programare
attributes testing control prin atribute; control prin
tot sau nimic
attrite a (se) uza prin frecare
attrition uzur (prin frecare); abraziune; mrunire;
frmiare; mcinare
attrition mill moar cu pietre
attrition-resistant rezistent la uzur prin frecare
attrition test ncercare de/la uzur prin frecare
attritor dezintegrator
auburn castaniu
auction licitaie public
auctioneer persoan care conduce o licitaie
auction off a vinde la licitaie; a lichida (stocuri)
prin vnzare la licitaie
auction sale (vnzare prin) licitaie public
audibility audibilitate, inteligibilitate
audible call apel fonic (n telefonie)
audible Doppler enhancer indicator/traductor
acustic al efectului Doppler
audible frequency audiofrecven
audible noise voltage tensiune psofometric/de
zgomot audibil
audible reception recepie auditiv


67

audible ringing signal semnal liber acustic
audible signalling device dispozitiv de semnalizare
acustic
audible test prob de ocupare
audible tone semnal audibil
audience absorption absorbie a sunetului de ctre
publicul unei sli
audience television transmission emisiune de
televiziune cu public
audio (A, AUD) semnal audio/care conine infor-
maia de sunet
audio amplifler amplificator de audiofrecven
audio carrier purttoare de sunet
audio central engineer operator/inginer de sunet
audio du b (A DUB) (circuit de) dublare audio (la
videocasetofoane)
audio earphone casc de audiometru
audio-follow-video (married) operation preselec-
ie consecutiv a imaginii i sunetului
audiofrequency (a.f., AF) audiofrecven , frec-
ven cuprins n spectrul vibraiilor acustice (16-
16 000 Hz), frecven acustic
audiofrequency generator generator de semnale de
audiofrecven
audiofrequency meter audiofrecvenmetru; aparat
de msurat frecvene joase
audiofrequency oscillator generator de audiofrec-
ven, oscilator
audiofrequency stage etaj de audiofrecven /de
joas frecven
audiofrequency telegraphy telegrafie tonal/armo-
nic
audiofrequency tone control poteniometru de ton
audiofrequency volume control poteniometru de
volum sonor
audiofrequency wire broadcast radioficare de
audiofrecven
audio input (A-IN) intrare de audiofrecven
audiometer audiometru; fonometru
audiomixer mas/pupitru de mixaj/amestec de
audiofrecven
audiomonitoring control de ascultare audio
audion (montaj) audion (pentru detecie pe gril)
audion receiver radioreceptor cu detecie pe gril
(audion)
audion with feedback tub n montaj audion cu
reacie
audio output (A-OUT) ieire de audiofrecven
audio response terminal terminal cu rspuns audio
(care furnizeaz rspunsuri vorbite")
audio response unit unitate de rspuns audio
(pentru generarea rspunsurilor vorbite")
audio-servo-mechanon (ASM) audio-servo-control
mecanic (la videocasetofoane)
audio tape band magnetic pentru nregistrri
audio
audio tape recorder (ATR) magnetofon
audio trap circuit de blocare sonor, capcan
sonor
audio-video (A V) (tehnologie) audiovizual()
audit (inj) verificare, control; corecie// (mn) a
verifica (liste, conturi etc.); a revizui
auditing revizie, control
auditing control (funcie de) inspecie (intern
sau extern) (cu rol de informare a conducerii)
audition audiie/prezentare (la radio sau la televi-
ziune)
auditive/auditory sensation senzaie auditiv
auditor controlor financiar; expert contabil
auditory direction finder radiogoniometru acustic
auditory masking acoperire acustic
audit roll band de control
Auer burner bec Auer
Auer metal metal (aliaj) Auer (35% fier, 65%
cerium, lantan i didim)
augend (prim) termen al unei adunri/sume; prim
sumnd
augen gneis gnais ocular
augen schist ist ocular
augen structure structur ocular (n geologie)
auger (cstr) distribuitor elicoidal (al mainii
pentru finisarea mbrcmintelor rutiere
bituminoase);(hidr) forez; (mas) pas al melcului;
(ma-un, TH) sfredel, burghiu elicoidal/ spiral
/lat/lingur; melc; sap; perforator; (min) sfredel
de sondaj; sond geotehnic; perforator cu lingur
auger bit (l) sfredel de dulgher; (ma-un, TH)
burghiu elicoidal/cilindric/lingur; forez; sfredel;
vrf/ti al burghiului; (min) sfredel/burghiu de
min; (petr) ti al unui sfredel de foraj; sap-
lingur; (silv) gndaci-carii de scoar
auger boring foraj/spare cu sap-lingur
auger die filier
auger drill (min) sfredel spiral; lingur; burghiu-
melc; (petr) sap-lingur; burghiu-melc;
perforator ,rotativ cu sfredel de sondaj
auger hole (min) gaur de min; (petr) gaur de
sond
auger-nose shell (cstr, met) raclet; (l) rzuitoare;
(petr) abr
auger pole coarb de gurit locauri de dibluri (n
construcii)
auger steel sfredel spiral
auger stern (min) tij a sfredelului de perforare;
tij cu spiral (melc); (petr) prjin grea pentru
foraj percutant
auget amorsa (pentru iniierea explozivilor)
augite augit; piroxen68

augment a mri; a augmenta; a amplifica; a crete, a
aduga, a completa, a multiplica
augmentation distance lungime/distan de extra-
polare
augmented monoid monoid complementat
aural alarm alarm acustic/sonor
aural detector cuttor acustic de defecte n ca-
bluri; detector de sunet
aural-null direction finder radiogoniometru
acustic
aural radio range radiofar direcional acustic
aural reception recepie audio/auditiv
aural warning device dispozitiv de avertizare
sonor
auramine auramin
aurate aurat//aurit, aurifer
aureole (astr, poligr) aureol; (min) zon de contact
aurie care conine aur; aurifer, aurie
auriferous aurifer
auriferous alluvium aluviune aurifer
auriferous sand nisip aurifer
auriform file pil triunghiular mic cu faa
principal semirotund
aurine aurin
auripigment auripigment
aurora auror
aurora australis auror austral
aurora borealis auror boreal
auroral line linie de auror
aurora polaris auror polar
aurum aur
austenite austenit
austenitic manganese steel otel austenitic man-
ganos
austenitic steel oel austenitic
austenitizing proces de formare a austenitei
austerity policy politic de austeritate/de economie
austral/southern declination declinaie austral
australene pinen
austral/southern hemisphere emisfer austral
authority to purchase autorizaie de cumprare
(folosit n sistemul de pli cu Extremul Orient)
authorization autorizaie; permisiune
author's alteration modificare fcut de autor
author's certificate certificat de inventator/de
inovator
author's proof corectur de autor
auto-abstract analiz automat (a documentelor)
auto-adaptive control reglare autoadaptiv
auto-alarm device aparat/dispozitiv de alarm
automat
auto bias circuit circuit cu autopolarizare
auto bulb bec de far auto
autocar automobil; autovehicul
auto carrier remorc pentru transportat automobile
autocartograph autocartograf
autocatalysis autocataliz
autochromatic printing autocromie
autochthonous autohton
autoclave autoclav
autoclaved concrete product produs din beton
autocl avizat
autoclaving tratare n autoclav; autoclavizare
auto clock ceasornic pentru automobile
autocoder autocodificator
autocollimation autocolimaie
autocollimator autocolimator
autocomplemented code cod (zecimal codificat
binar) cu autocomplementare
auto-compounded current transformer transfor-
mator de curent cu magnetizare suplimentar
proporional cu curentul
autocontrol unit autoregulator
autocross ntrecere/curs de automobile desfurat
pe teren accidentat/variat (n afara drumurilor /
oselelor amenajate)
auto-driving school coal de oferi/de conductori
auto
autodyne autodin, modulator autooscilant
autodyne beat receiver aparat de recepie autodin
autodyne reception recepie n autodin
autoelectronic emission autoemisie electronic (la
rece)
autofeed alimentare/alimentator automat()
autofeeder alimentator automat; lad alimentatoare
automat
autofining desulfurare catalitic a ieiului; desul-
furare n prezena hidrogenului
autofocus (AF) sistem automat de focalizare/de
punere la punct a distanei (la aparate fotografice,
videocamere etc.)
autofunction funcie proprie/caracteristic
autogenous autogen
autogenous back-lash generator generator de
contratensiune autoexcitat
autogenous cutting tiere autogen cu oxiacetilen
(a metalelor)
autogenous cutting shop atelier pentru tiere
autogen
autogenous ignition autoaprindere
utogenous welder aparat de sudare autogen
autogenous welding (auto) sudare oxiacetilenic;
(met) sudare autogen; sudare cu gaz
autogenous welding by pressure sudare autogen
prin presiune
autographic printing paper hrtie de transfer
litografic
autographic writing ink tu litografic
autography autografie; desen pentru transfer (pe
hrtie)


69

autogyro autogir; elicopter
auto-hoist elevator pentru automobile
auto-igniting autoaprindere
auto-ignition point punct de autoinflamare/de
autoaprindere
auto-jack cric pentru automobile
auto-landing system sistem de aterizare automat
autol red rou autol (colorant)
autoiysis autoliz
auto-man automat-manual
automata theory teoria automatelor
automate a automatiza
automated master switching comutare automat a
programelor (la televizor)
automate volume-contractor compresor automat
de volum
automatic automat(ic); n mod automat
automatic abstracting analiz automat (a docu-
mentelor)
automatic activation road-crossing signals acio-
nare automat a semnalelor la pasaje de nivel
automatic adjustable-stroke centre/center punch
punctator de centrare automat
automatic advance reglare automat a aprinderii
automatic advanced ignition avans automat de
aprindere
automatic aiming vizare automat
automatically operated cu comand automat
automatically operated inlet valve (a.o.i.v.)
supap de admisie automat
automatically timed magneto magnetou cu avans
automat
automatic background control reglaj automat al
luminozitii/strlucirii
automatic backlash elimination eliminare/
compensare automat a cursei moarte
automatic balance balan automat
automatic balancer dispozitiv de echilibrare auto-
mat
automatic beam control (ABC) (circuit de) control
automat al curentului de fascicul (la camerele de
luat vederi)
automatic block system sistem de blocare automa-
tizat
automatic bobbin-changing loom rzboi automat
cu schimbarea bobinelor
automatic-brake actuator organ de acionare
pentru frn automat
automatic brake for goods trains frn automat
pentru trenuri de marf
automatic branch exchange central automat anex
automatic burette biuret automat
automatic call apel automat/prin conectarea auto-
mat a modemului la linie
automatic casting machine main automat de
turnat
automatic cathead mosor automat (n ind. petro-
lier)
automatic chuck lathe strung automat cu mandrin
universal
automatic circuit breaker ntreruptor automat,
disjunctor (de protecie)
automatic circuit-recloser disjunctor cu reanclan-
are automat
automatic circular knitter main circular auto-
mat de tricotat
automatic classification sortare automat
automatic cleaner sufltor de scam; main
automat de curat i suflat scame
automatic cleaning cur ire automat
automatic closing gear dispozitiv de nchidere
automat
automatic cloud chamber camer cu detent
automat (n fizica atomic)
automatic control reglare/comand automat;
control automat
automatic control engineering tehnica reglrii
automate/automatizrii (comenzii i reglrii
automate)
automatic control gear echipament de reglare/de
comand automat
automatic controlled missile proiectil autoghidat
automatic controller controler/regulator automat
automatic control valve ventil cu reglare automat
automatic cop-changing loom rzboi cu schim-
barea automat a evii
automatic coupler head cap al cuplei automate (la
ci ferate)
automatic/automating coupling cuplare automat
automatic cross feed avans transversal automat
automatic currency moned elastic
automatic cut-out ntreruptor/disjunctor automat
automatic cutting-out deconectare automat
automatic data processing (ADP) prelucrare
automat a datelor (a informaiei ntr-un sistem de
calcul sau a semnalelor recepionate la destinaie),
informatic
automatic decimal point computer calculator cu
aliniere automat a virgulei zecimale
automatic direction finder radiogoniometru auto-
mat
automatic disconnector secionor automat
automatic dispatching device dispozitiv automat
de distribuire a sarcinii
automatic displacement control reglare automat a
debitului
automatic doffing efectuare automat a levatei;
scoatere automat a produsului de la o main
textil


70

automatic door u cu nchidere i deschidere
automat
automatic dosing scale dozator automat
automatic drive acionare/comand automat
automatic duckbill cioc de ra cu avansare
automat la scoc oscilant ncrctor
automatic editing function (AEF) (circuite de)
editare automat (la videocasetofoane)
automatic elevation measurement msurare
automat a nlimii
automatic exchange central (telefonic) automat
auto(matic) feed avans automat; avansare/alimentare
automat
automatic feeding machine alimentator automat
automatic feed punch perforator cu avansare
automat
automatic feed stop dispozitiv de debreiere auto-
mat n dreptul cotei dorite (la maini-unelte)
automatic field break switch ntreruptor automat
de excitaie
automatic fire-damp alarm dispozitiv automat de
alarm de incendiu
automatic fire-damp detector detector automat de
gaz metan/de incendiu
automatic flap gate clapet echilibrat (cu contra-
greutate)
automatic flight-control conducere automat a
zborului
automatic focusing action focalizare automat
automatic following urmrire automat (n radiolo-
caie)
automatic food vending machine distribuitor
automat de bunuri de consum; automat pentru
produse alimentare
automatic free-fall bit scul automat de foraj
percutant
automatic frequency control (AFC) comand/re-
glare automat a frecvenei; regulator automat de
acord
automatic gain control (AGC) reglare automat a
amplificrii/ctigului/volumului
automatic gain-control diode diod de reglare
(antifeding)
automatic gate lock dispozitiv de nchidere
automat a uii (de ex. la ascensoare)
automatic gearbox transmisie automat
automatic grid bias polarizare/negativare automat
de gril
automatic hanger agtor automat (n ind. petro-
lier)
automatic hoist troliu automat
automatic interlock/interlocking blocare/zvorre
automat
automatic let-back motion micare automat de
slbire
automatic let-off motion micare automat de
eliberare
automatic load control (ALC) control automat al
sarcinii
automatic load sustaining brake frn cu clichet
automatic loom rzboi automat
automatic loom pirn eava de rzboi automat
automatic machine automat; main automat/au-
tomatizat
automatic measurer aparat de msurat automat
automatic message exchange central telegrafic
automat
automatic numbering transmitter emitor cu
numerotare automat (de exemplu a telegramelor)
automatic oiler for watches pictor automat de ulei
automatic opening (tripping) deschidere/declan-
are automat
automatic pedestal control (APC) control automat
al impulsului pedestal" (n tv)
automatic phase control (APC) reglare automat a
fazei
automatic phase tracking (APT) reglaj automat de
faz pentru sincronizarea pistelor (la videocase-
tofoane)
automatic pile driver sonet automat
automatic pirn-changing loom rzboi cu schim-
barea automat a canetei
automatic pirn-changing mechanism mecanism
de schimbare automat a evii
automatic platen main vertical automat; tighel
automat (n poligrafie)
automatic powder measuring machine main
automat pentru dozarea pulberilor
automatic power traverse avans automat
automatic printing press main plan automat de
tiprit
automatic processing prelucrare automat
automatic program(me) control reglare automat
cu program
automatic proportioning dozare automat
automatic radiator shutter jaluzele automate ale
radiatorului
automatic range measurement msurare (citire)
automat a distanei
automatic reclosing renchidere/reanclanare
automat
automatic-reclosing circuit breaker disjunctor cu
reanclanare automat
automatic release declanator auto,mat; declanare
automat (n fotografie)
automatic remote control reglare/control/comand
automat() de la distan
automatic reperforator switching comutare auto-
mat cu retransmisie prin band perforat


71

automatic reset (el) reanclanare automat rapid
(RAR); (inf) retur/rapel/revenire automat()
automatic roll flter filtru (de aer) cu derulare
automat a benzii filtrante, filtru (de aer) cu band
filtrant rulnd automat
automatics automatic
automatic sack filling weigher automat de cnt-
rire i nscuire
automatic sampling luare automat a probelor;
eantionare automat
automatic scale cntar automat; balan /bascul
automat
automatic scheduling with time integrated
re-source allocation (ASTRA) planificare automat
cu alocarea resurselor n timp
automatic screw machine main automat de
filetat; strung automat de filetat; strung automat de
uruburi
automatic seamless hosiery machine main
automat pentru tricotat ciorapi fr custur
automatic sequence manufactura fabricaie
automatizat n serie
automatic servo-device servomecanism automat
automatic shuttle-changing loom rzboi cu schim-
barea automat a suveicii
automatic spindle retraction retragere automat a
axului port-piatr (la rectificare)
automatic spinning machine main automat de
filat
automatic spooler main de bobinat automat
automatic spreader alimentator automat (n ind.
textil)
automatic start-up demaraj automat; pornire
automat
automatic stock feed alimentare automat
automatic stop arrangement mecanism pentru
decuplare automat a avansului
automatic stop device zvor automat
automatic subscriber's station post automat de
abonat
automatic switchgear aparataj de comutare automat
automatic switch with. zero voltage reiease ntre-
ruptor automat cu declanare la tensiune nul
automatic tandem working funcionare automat n
tandem
automatic tape transmission emisiune automat cu
band
automatic tare unit bloc de tarare automat
automatic telephone exchange central telefonic
automat
automatic testing control automat; ncercare/verifi-
care automat
automatic test set dispozitiv automat de ncercare
automatic threading shuttle suveic cu nirare
automat
automatic time switch ntreruptor cronometric
automat
automatic towing apparatus aparat de remorcare
automat
automatic tracking (following) ghidare/repera-
re/urmrire automat
automatic train control control automat al trenu-
rilor
automatic translation traducere automat (efectuat
prin program, ntre limbaje naturale)
automatic tripping declanare automat
automatic trunk exchange central telefonic
automat interurban
automatic tube filling machine main automat
pentru umplerea tuburilor
automatic tuning acord automat
automatic turret lathe strung automat (cu cap)
revolver
automatic underpick loom rzboi de esut automat
cu btaie j os
automatic volume-control (AVC) volum-control
automat; reglaj automat de volum
automatic warp stop motion micare automat de
oprire a urzelii
automatic weigher cntar automat
automatic welding sudare automat
automatic winder main/troliu de extracie cu
comand automat
automatic winding machine main automat de
bobinat
automating balancing echilibrare automat
automating/automatic coupling cuplare automat
automating welding machine automat de sudur
automation automatizare (a unor operaii manuale
sau intelectuale)
automation control gear echipament de reglare
automat
automation plan plan de automatizare
automaton (inf) model matematic abstract folosit
pentru studierea prelucrrii informaiei; (TH)
sistem automat
autometamorphism autometamorfism
automobile body caroserie de automobil
automobile gasoline benzin auto
automobile laundry staie de splare a automobi-
lelor
automobile plant fabric/uzin de automobile
automobile racer alergtor la curse de automobile;
automobilist
automobile racing curs de automobile
automobile trailer remorc (auto)
automobile wag(g)on autocamion


72


automonitor (autom) autosupraveghetor, suprave-
ghetor automat; (inf) program de nregistrare a
operaiilor
automorphic automorf
automorphic function funcie automorf
automorphism group grup de automorfisme
automotive engineering construcie a automo-
bilelor
automotive excavator excavator autopropulsat
automotive fuel carburant pentru motoare cu ardere
intern
automotive industry industrie a automobilelor
automotive transport transport auto
automotive truck autocamion
autonomous autonom
auto-oiled cu ungere automat
autopilot (unit) pilot automat, regulator de zbor;
bloc de pilotare
autopolymerization autopolimerizare
autopressuregram autoradiografie ca rezultat al
unei reacii de presiune
autoprojectivity reprezentare autoproiectiv;
autoproiectivitate
autoprotolysis autoprotoliz
autopunch-impact hardness tester aparat pentru
ncercarea duritii
autoracemization autoracemizare
autoradiograph autoradiografie; autoradiogram
autoradiograph technique tehnic autoradio-
grafic (n cromatografie)
autoradiography autoradiografie
auto-reclose circuit-breaker disjunctor cu rean-
clanare automat
autoreduction autoreducere
autorepair shop atelier de reparat automobile
auto-repeater generator al semnalului repetor
automat
auto self-excitation autoexcitaie direct
auto-shuttle suveic de automat
auto-threader dispozitiv de autonirare (n ind.
textil)
autotimer ceasornic cu contacte automate
autotitrator aparat de titrare automat
auto track car autodrezin
auto tracking (ATR) reglare automat a pistelor (la
magnetofoane)
autotransformer trap priz de autotransformator
auto-triggered mode mod/regim de autodeclanare
auto trip decuplare/debreiere automat
autotrophic autotrof
auto-truck autocamion
(auto) truck scale bascul pentru camioane
autotune acord automat
autotype imagine cu raster
autotypy similigravur; autotipie
auto-tyre casing anvelop de automobil
autovulcanizing stock amestec autovulcanizant
autumn crop cultur de toamn
autumn equinox echinociu de toamn
autumn overturn schimbare de toamn a stratifica-
iei termice n lacuri
autumn ploughing artur de toamn
autumn sowing semnturi de toamn
Auversian facies facies auversian
auxiliaries produse ajuttoare; servicii interne (ale
unei centrale electrice)
auxiliary accumulator registru/acumulator auxiliar
auxiliary adit galerie auxiliar de coast
auxiliary air intake admisie de aer suplimentar
auxiliary apparatus (autom, mas) dispozitiv
auxiliar; (tele) aparat de post secundar
auxiliary attachment dispozitiv/aparat auxiliar
auxiliary bond legtur cu valene secundare
auxiliary cams came de margine la maini de
tricotat
auxiliary carrier (cstr) grind auxiliar; suport
auxiliar; (tele) (und) purttoare auxiliar
auxiliary circuit circuit ajuttor/auxiliar
auxiliary clock ceasornic secundar
auxiliary compass busol comandat
auxiliary connecting-rod biel secundar; bielet
auxiliary control surface suprafa de compensare
auxiliary dam batardou auxiliar; baraj provizoriu;
dig auxiliar la execuia unui baraj
auxiliary department serviciu auxiliar
auxiliary drain canal/drenaj auxiliar
auxiliary electrode electrod de comparaie/auxiliar
auxiliary embankment batardou auxiliar; baraj
provizoriu
auxiliary/emergency exchange central telefonic
ajuttoare/secundar
auxiliary fn ventilator auxiliar (aeraj parial)
auxiliary force (mn) personal auxiliar; (mec) for
auxiliar
auxiliary frequency frecven auxiliar/subpurt-
toare
auxiliary fuel tank rezervor de combustibil auxi-
liar/de rezerv
auxiliary furnace for finishing glassware cuptor
de uscare (pentru sticlrie)
auxiliary hoist elevator auxiliar (la furnale)
auxiliary implement dispozitiv auxiliar
auxiliary jack jac de rezerv
auxiliary jet jiclor auxiliar
auxiliary level suborizontn min
auxiliary lifter platin secundar (n ind.textil)
auxiliary loom motions micri auxiliare ale
rzboiului de esut
auxiliary machine main auxiliar/suplimentar


73

auxiliary main office oficiu auxiliar de tranzit (n
telefonie)
auxiliary memory/storage/store memorie secunda-
r/auxiliar
auxiliary plane plan auxiliar
auxiliary pole pol auxiliar/de comutaie
auxiliary position punct de ajutor; poziie de lucru
auxiliar
auxiliary products produse ajuttoare/auxiliare
(ntr-un proces de finisare)
auxiliary prop stlp intermediar de susinere
(proptea)
auxiliary (repeater) compass compas repetitor
auxiliary reservoir rezervor auxiliar/suplimentar
auxiliary road drum lateral/vicinal
auxiliary shaft (mas) arbore auxiliar/intermediar;
(min) pu secundar/auxiliar; (tele) lungime de und
de rezerv
auxiliary ship nav de servitute
auxiliary sinker platin ajuttoare/auxiliar (n ind.
textil)
auxiliary slide valve sertar auxiliar/de expansiune
auxiliary spar (av) traversin; semitravers; (cstr)
coad/prghie/bar/rigl/travers auxiliar (ajut-
toare)
auxiliary spark gap distana auxiliar dintre
electrozi; eclator auxiliar
auxiliary spring arc auxiliar; contraarc
auxiliary systems circuite auxiliare
auxiliary telephone exchange central subdirectoare
auxiliary theorem lem
auxiliary transmission cutie de viteze suplimenta-
r/auxiliar
auxiliary transmitter emitor auxiliar/de rezerv
auxiliary valence valen secundar
auxiliary valve van de avarie/de reparaie
auxiliary ventilation aeraj secundar (auxiliar)
auxiliary yarn guide conductor de fir ajuttor
auxin auxin
availability (autom, tele) acces, posibilitate de
obinere; (inf) probabilitate ca un sistem de calcul s
fie operaional; (mn) disponibilitate (calitate a unui
sistem de a fi n condiii de bun funcionare la
nceperea unei misiuni; parte din timpul de
funcionare n care un echipament se afl n bun
stare)
availability storage/store memorie de disponibilitate
available utilizabil; disponibil; existent; util
available bond legtur liber/disponibil
available chlorine clor activ
available electric energy energie electric disponibil
available energy energie liber/disponibil
available ground water ap liber din sol; ap
subteran extractibil
available head cdere disponibil (n hidrotehnic)
available heating value cldur specific util
available machine time timp-main disponibil (la
calculatoare)
available phosphoric acid acid fosforic asimilabil
available soil moisture umiditate din sol disponi-
bil pentru plante
available storage (of water) volum util (al lacului
de acumulare)
avalanche avalan; lavin
avalanche baffie works zid de protecie contra
avalanelor
avalanche ionization ionizare cumulativ/n
avalan
avalanche-like increase cretere n avalan
avalanche of electrons avalan de electroni
avalanche photo diode (APD) fotodiod cu efect
de avalan
avalanche protection works lucrri de protecie
contra avalanelor
avalanche rectifier diode diod redresoare cu
avalan
avalanche roof galerie de protecie contra avalan-
elor
avalanche transistor tranzistor-avalan
avalent (chim) zerovalent; (mai) de valoare nul
avast stop! volta! (comenzi de manevr n navi-
gaie)
aventurine glazing glazur aventurin
avenue cale, bulevard; drum plantat cu copaci; alee
average (av.) (valoare) medie; medie aritmetic//a
media, a calcula media//mediu, mijlociu, mediat
average aerial height nlime medie a antenei
average agreement compromis de avarie
average boiling point temperatur medie de fier-
bere
average bond nscris pentru caz de avarii
average calculating operation calculare a mediei
average capacity putere medie
average cost pricing determinare a preurilor de
vnzare pe baza costurilor medii
average dip nclinare medie
averaged local velocity vitez medie local
average down a provoca o reducere a cursului
mediu (al aciunilor, cumprnd noi aciuni cnd
cursul este sczut)
average durability of capital longevitate medie a
fondurilor fixe
average information content coninut mediu de
informaie, entropie informaional
average in question medie necunoscut
average-length carry transport de lungime medie74

average life/life-time via medie, durat medie de
via (n fizica atomic)
average mean free path parcurs liber mediu
average molecular weight greutate molecular
medie
average of relatives medie a raporturilor (preu-
rilor, cantitilor)
average/acceptable outgoing quality level
(AOQL) nivel de calitate medie acceptabil de
ieire (a mrfii, aprobat prin control al ntregului
lot pe baza prelevrii de mostre)
average output producie medie; debit mediu;
putere medie (la ieire)
average paper hrtie normal/cu proprieti
standardizate
average performance putere/performan medie
average picture level (APL) nivel mediu al
semnalului video (n tv)
average pitch pas mediu (de nfurare)
average product produs mediu
average propagation delay (APD) valoare medie a
ntrzierii de propagare (n tehnica de calcul); timp
mediu necesar tranzitrii semnalului printr-un
sistem
average sample prob medie
average speed (TH) vitez medie; (cj) vitez
comercial/de marrut
average speed between stops vitez medie ntre
opriri
average up a provoca ridicarea cursului mediu (al
aciunilor, cumprnd noi aciuni la un pre mai
ridicat)
average value valoare medie
average year an mediu/statistic (n hidrologie)
average-Z element element cu numr atomic mediu
averaging (operaie de) mediere (a valorilor)
averaging down on the market achiziionare de
materiale cnd preurile scad
averaging relay releu integrator/de nsumare
avgas benzin de aviaie
aviation aviaie, aeronautic
aviation kerosene/petrol benzin de aviaie
aviation spirit benzin de avion
avitaminous avitaminos
avivage avivaj (n ind. textil)
Avogadro's number numrul lui Avogadro
avoidance evitare; ocolire; anulare
avoirdupois (weight) sistem englez de unit i de
msur a greutii (masei)
avometer volt-ohm-ampermetru
avulsion tiere de traseu a cursului apei
award decizie/sentin arbitral; acordare (a unui
contract); premiu//a adjudeca; a acorda; a aloca
(despgubiri); a da (un contract)
awash la floarea apei; la suprafa, la nivelul apei
A-waste deeuri (reziduuri) atomice
aweather/a-weather n vnt, n bordul din vnt (n
navigaie)
aweigh smuls (despre ancor)
awl sul
awner grohitor (la batoz)
awning (cstr) marchiz; cort; (nov) tend (apr-
toare de pnz a punii)
awning curta in tendalet (tend instalat n borduri)
awning jackstay straj de tend
awning spar tendar (suport longitudinal al tenzii)
awning stanchion baston de tend
awning stretcher travers de tend (suport trans-
versal)
ax(e) topor; bard; secure; cpuitor; ciocan de nituit
ax(e) handle/heive coad de topor
axerophthol vitamina Aj; axeroftol
axial bearing lagr axial, crapodin
axial clearance joc axial
axial compression compresiune axial; solicitare la
flambaj
axial extension alungire axial
axial extension test ncercare de alungire axial
axial flow compressor compresor axial
axial (flow) fan ventilator axial (cu elice)
axial flow turbine turbin axial
axial force for/tensiune axial
axial head cap (de extrudare) axial
axial load sarcin axial/centric
axial magnification mrire axial; grosisment axial
axial plane plan axial/de simetrie
axial-plane separation distana dintre axele pla-
nelor anticlinale i sinclinale adiacente
axial play joc axial/longitudinal
axial pressure presiune axial
axial pump pomp axial/elicoidal
axial ratio raport al axelor
axial response/sensitivity factor de transmisie
axial
axial spring arc axial/longitudinal
axial stress efort axial; tensiune/sarcin axial
axial-symmetric(al) axial-simetric, cu simetrie
axial
axial tension tensiune/traciune axial
axial thrust apsare/presiune axial
axial vector coupling/interaction interaciune prin
vector axial
axinite axinit
axiomatic set theory teorie axiomatic a muli-
milor, axiomatic a teoriei mulimilor
axiom of completeness axiom a completitudinii
axis (pi. axes) ax
axis intercept segment de ax
axis of buoyancy ax de caren/de plutire
axis of curvature ax de curbur


75

axis of incidence ax normal de inciden
axis of instantaneous rotation ax de rotaie
instantanee
axis of oscillation ax de oscilaie
axis of pressure linie piezometric (a energiei
poteniale)
axis of reference ax de coordonate
axis of rolling ax de rostogolire
axis of rotation (mec) ax de rotaie; (tele) ax a
impulsului
axis of strain ax (principal) de deformaie
axis of tilt ax de basculare/de nclinare; ax orizontal
de rsturnare a lunetei teodolitului; orizontala
principal a fotogramei
axis of vision ax vizual
axis of waveguide linie a centrelor ghidului de
unde; ax a ghidului de unde
axis of zero linie de zero/de nul
axis parallel paraxial
axis through centre of gravity linie a centrelor de
greutate
axle ax, arbore, osie
axle adjustable to curves osie radial
axle base ampatament, distan ntre roi/ntre axe
axle beam corp al osiei
axle bearing (auto) lagr al axului; (cj) lagr de osie
axle bed suport de osie axle box cutie de unsoare;
lagr de osie; buc de lagr; cuzinet
axle box adjusting wedge pan de reglare a cuzi-
netului de osie
axle box bearing cuzinet pentru cutia de unsoare
axle box cover; axle cap capac de lagr; capac al
cutiei de unsoare
axle box guide plac de gard; furc de osie; ghidaj
al cutiei de unsoare
axle box keep contracutie de unsoare
axle bracket suport/scoab de prindere a axului
axle camber (auto) unghi de cdere a roilor; (mas)
sgeata arborelui
axle casing carter/carcas a(l) osiei
axle centre osie de mijloc
axle circuit circuit nchis prin sine (n traciunea
electric)
axle collar umr de osie axle dip unghi de cdere a
roilor
axle disk (wheel) disc de roat, roat monobloc
axle drive bevel gear coroan conic a diferenia-
lului; coroan de antrenare
axle drive bevel pinion pinion de atac al diferen-
ialului; pinion conic de diferenial
axle driven dynamo dinam cu acionare de la osie
(de vagon)
axle driven generator generator montat pe o osie
axle drive shaft housing tromp a axului planetar
axle grease lubrifiant de osie
axle guard plac de gard; reazem de osie
axle guide stay legtur a plcii de gard
axle Journal fus al osiei; fiis
axle lathe strung pentru prelucrarea osiilor
axle load sarcin/presiune pe osie
axle lubrication pipe eava de ungere a axului
axle neck fus de osie; pivot al axului
axle pin fus; fiizet; ax de fuzet
axle pivot steering direcie cu fuzete
axle pressure presiune pe osie
axle shaft semiosie; (arbore) ax planetar/de diferen-
ial
axle shaft bearing rulment de arbore planetar
axle shaft casing/housing tromp a axului plane-
tar/semiaxei
axle sleeve tub de diferenial/de arbore planetar
axle slide furc de osie; plac de gard
axle spring/springing suspensie a osiei/a axului
axle spur wheel roat dinat cilindric a (meca-
nismului de antrenare a) osiei
axle stub/swivel capt de arbore
axle tree arbore, osie, ax
axle washer disc-garnitur de osie
axle weight sarcin axial
axle-weight limit sarcin admis pe ax
Axminster loom rzboi Axminster pentru covoare
axonometric chart stereogram
Ayrton shunt sunt universal Ayrton
azelaic acid acid azelaic
azel display/scope integrator altitudine-azimut
azeotrope azeotrop
azeotrope tower coloan azeotropic
azeotropic distillation distilare azeotropic
azeotropic drying uscare azeotropic
azeotropic mixture amestec azeotropic
azeotropizer component al amestecului azeotrop
azeotropy azeotropism; azeotropie
azide azid
aziethane diazoetan
azimino compounds azimine
azimuth (az.) azimut (unghiul dintre meridian i
planul vertical); unghi polar; anomalie; argument
azimuth aerial/antenna (AZ) anten azimutal
azimuthal azimutal
azimuthal circle cerc azimutal
azimuthal quantum number numr cuantic azi-
mutal
azimuthal rotation rotaie azimutal
azimuth angle unghi azimutal
azimuth apparatus goniometru
azimuth drum tambur azimutal
azimuth elevation display integrator altitudine-
azimut
azimuth finder indicator de azimut


76

azimuth indicating goniometer radiogoniometru
azimutal
azimuth instrument alidad de compas
azimuth quantum number numr cuantic azimutal
azimuth sweep baleiaj/explorare azimutal()
azine azin
azine dyes colorani azinici
azobenzene azobenzen
azobiphenyl difenilazobenzen
azocompound azoderivat
azo dye colorant azoic
azoflavine azoflavin
azofuchsine azofucsin
azomethane azometan
azonaphthalene azonaftalin; dinaftildiamin
azophenol azofenol
azotate azotat
azote azot (N)
azotic acid acid azotic
azotize a nitrura
azotoluene dimetilazobenzen; azotoluen
azoxybenzene azoxibenzen
azoxy group grupare azoxi
azure azuriu
azure blue albastru azur
azure copper ore; azurite azurit
77


Abbreviations


Abrevieri
(about) aproximativ, circa, n jur de;
(accepted) universal recunoscut/acceptat;
(acid) acid; (active) activ, eficace; real;
(anode) anod;
(area) areal, domeniu, spaiu, suprafa , sector,
zon; (atto) atto, prefix pentru IO'
18
din unitate
A
(academy) academie;
(acceleration) acceleraie;
(acting) n funcie/activitate; supleant, delegat;
(advanced) avansat, naintat;
(alcohol) alcool;
(anode) anod;
(area) arie (matematic);
(Atlantic Ocean) Oceanul Atlantic;
(atomic weight) greutate atomic;
(audio) semnal care conine informaia de sunet
Al
(first class) clasa I, de prim clas;
(of the best quality) de cea mai bun calitate
a.a. (always afloat) permanent n stare de plutire
AA
(activation analysis) analiz prin activare;
(AA (size) battery/cell) baterie (electric) de tip R6
AAA
(anti-aircraft artillery) artilerie antiaerian;
AAA (size) battery/cell) baterie (electric) de tip
LRO3 (utilizat la aparate fotografice, Ia
telecomenzi pentru aparate video/tv etc.)
AAC
(automatic amplitude control) reglare automat a
amplitudinii
AAE
(American Association of Engineers) Asociaia
inginerilor din S.U.A.
AAM (air-to-air missile) rachet aer-aer
A&A
(additions and amendments) completri i modi-
ficri
a.a.r.,AAR
(against all risks) (asigurare) mpotriva tuturor
riscurilor;
(all average recoverable) toate avariile
recuperabile
AB (air blast) suflu de aer
ABC
(atomic, biologic and chemical) atomic, biologic
i chimic;
(automatic beam control) (circuit de) control
automat al curentului de fascicul (la camerele de
luat vederi);
(automatic brightness control) (circuit de) control
automat al strlucirii (n tv)
abd. (abandon(ed)) abandon(at)
ABDC, AODC
(after bottom/outer dead centre) dup punctul
mort inferior/deprtat de camera de ardere
ABMTM
(Association of British Machine-Tool Makers)
Societatea constructorilor de maini-unelte din
Marea Britanie
ABP
(actual block processor) program de traducere a
unor cereri adresate calculatorului
abs.t. (absolute temperature) temperatur
absolut
abt. (about) aproximativ, circa; njur (de)
abv. (above) (ca) mai sus, (de) mai sus

78
ac
(acre) acru (unitate de suprafa : l ac =
=4046,8564224 m
2
)
a.c,,AC
(alternating current) curent electric alternativ a/c,
ace.
(account) cont
AC
(air-cooled) rcit cu aer
(account current) cont curent
(for the account of) n contul
(according to) n conformitate cu, potrivit cu;
(account) cont;
(accumulation, accumulated) acumulare,
acumulat
ACC
(automatic colour control) (circuit de) control
automat al culorii (n tv)
ac,ft
(acre foot) acru-picior (unitate de volum =
-l233,48 m
3
)
ACG
(automatic control gear) mecanism cu comand
automat
ackt.
(acknowledgment) confirmare
ACL
(application control language) program de
control al unei aplicaii
ACM
(Association for Computing Machinery) Orga-
nizaia pentru tehnica de calcul
ACP
(asinchronous control programme) program de
control asincron (la calculatoare)
act.
(active) activ
A/CTL
(audio/control) (sistem de) control audio
ACW
(alternating continuous \vave) und alternativ
continu (neamortizat)
a.d.
(air-dried) uscat la aer;
(average depth) adncime medie
a.d., a/d
(after date) dup data (stabilit);
(alongside date) dat a ncrcrii
ad., adv., advt.
(advertisement) (anun) reclam
A/D
(analog(ue) to digital) analog-numeric
ADC
(analog(ue)-digital converter) convertor analogi
c-numeric
add. (addition) completare
ADES
(automatic digital encoding system) sistem de
codificare digital automat
ADJ (adjustment) (element de) ajustare/reglare
ad. lib. (ad libitum, at will) la liber alegere
ADP
(adapter) (circuit) adaptor/care poate fi cuplat
funcional cu un alt circuit;
(automatic data pro-cessing) prelucrare automat a
datelor;
(avalanche photo diode) fotodiod
(semiconductoare) cu efect de avalan ;
(average propagation delay) valoare medie a
ntrzierii de propagare
ADR (address) adres, apel, mesaj
ADUB (audio du b) (circuit de) dublare audio
ad.val.
(ad valorem, according to value) n raport cu
valoarea
advt., adv., ad. (advertisement) (anun)
reclam
a.e. (almost-everywhere) aproape peste tot
AE
(absolute error) eroare absolut;
(agricultural engineer) inginer agronom;
(American English) engleza american;
(atomic energy) energie atomic;
(audio erase) tergere (a informaiei) audio
AEF
(automatic editing function) (circuite de) editare
automat
AESC
(American Engineering Standards Committee)
Comitetul pentru Standarde Tehnice din S.U.A.
a.f. (advance freight) avans din navlu
a.f., AF
(audiofrequency) audiofrecven (ntre 20 i
20000 Hz)
AF (autofocus) focalizare automat
AFC
(armoured face conveyor) transportor militar
blindat;
(automatic frequency control) comand/reglare
automat a frecvenei79


AFD
(accelerated freeze drying) liofilizare/criodesi-
care accelerat
AFIPS
(American Federation of Information Processing
Societies) Federaia societilor de prelucrare a
informaiei din S.U.A.
AFM
(audiofrequency modulation) modulare a frec-
venelor audio
afsd. (aforesaid) sus-menionat
AFT (automatic fine tuning) acord fin automat
AFV
(armoured fighting vehicle) vehicul de lupt
blindat, car blindat
g-
(agriculture) agricultur AGC
(automatic gain control) reglare automat a
amplificrii agcy.
(agency) agenie, reprezentan AGM
(air-to-ground missile) rachet aer-sol
AGMA
(American Gear Manufacturers Association)
Asociaia productorilor de roi dinate din S.U.A.
AGR
(advanced gas-cooled reactor) model avansat de
reactor nuclear (prezentnd o densitate de putere
mai mare), rcit cu gaz, folosind drept combustibil
uraniul uor mbogit AGS
(American Geographical Society) Societatea
American de Geografie AGV
(automatic guided vehicle) vehicul cu ghidare
automat Ahm
(ampere-hour-meter) contor de amperore/de
cantitate de electricitate AHPL
(a hardware programming language) limbaj
evoluat de programare a echipamentului de calcul
AHPL AI
(artificial intelligence) inteligen artificial
AIDC, ATDC
(after inner/top dead centre) dup punctul mort
superior/apropiat de camera de ardere
AIM & ME
(American Institute of Mining and Metallurgi-
cal Engineers) Institutul inginerilor minieri i
metalurgiti din S.U.A.
A-IN (audioinput) intrare de audiofrecven
al. (alcohol) alcool
AL
(after loading) ncrcat (la videocasetofoane);
(altimeter) altimetru
ALC
(automatic level control) control automat al nive-
lului (semnalului);
(automatic light com-pensation) compensare
automat a luminii (la camera de luat vederi);
(automatic load control) reglare automat a sarcinii
Al-Cu (alco) cupal, bimetal cupru-aluminiu
ALD
(automated logic diagram) diagram logic auto-
mat
ALF
(absorption limiting frequency) frecven limit
de absorbie
ALGOL
(algorithmic language) limbaj de programare
algoritmic (ALGOL)
ALM
(alarm) alarm, semnalizare a depirii limitelor
normale de variaie a unei mrimi
AI,Ni,Co (alnico) aliaj de aluminiu, nichel i cobalt;
alnico
alt.
(alternation) alternare, succesiune;
(altitude) nlime, altitudine
Alt.
(alternate) tast de alternare (folosit pentru
generarea de noi comenzi n combinaie cu alte
taste, la calculatoare personale)
ALU
(arithmetic and logic unit) unitate aritmetic i
logic (a unui sistem de calcul)
a.m. (ante meridiem) nainte de amiaz
a/m,A/M (above-mentioned) mai sus
menionat
AM
(amplitude modulation) modulaie de amplitudine
Am.Chem.Soc.
(American Chemical Society) Societatea ameri-
can de chimie
AMM (anti-missile missile) rachet anti-rachet


80
AMP
(amplifier) amplificator
amt.
(amount) sum, total
AMT
(air mail transfer) virament prin pota aerian
AMTBA
(American Machine-Tool Builders Association)
Asociaia constructorilor de maini-unelte din
S.U.A.
a.m.u.
(atomic mass unit) unitate atomic de mas
AMV
(astable multivibrator) multivibrator astabil
ann. (annealed) recopt (n metalurgie)
ANRS (automatic noise reduction system)
sistem automat de reducere a zgomotului
ans. (answer) rspuns
ANSI
(American National Standards Institute)
Institutul naional pentru standardizare din S.U.A.
ANT
(antenna) anten
a/o, A/O
(account of) n contul
AODC, ABDC
(after outer/bottom dead centre) dup punctul
mort inferior/deprtat de camera de ardere
a.o.i.v.
(automatically operated iniet valve) supap de
admisie automat
AOQL
(acceptable/average outgoing quality level)
nivel de calitate medie acceptabil de ieire (a
mrfii)
a/or
(and/or) i/sau
A-OUT
(audiooutput) ieire de audiofrecven
a.p.
(average payable) avarie pltibil/ce se poate
despgubi
a/p
(additional premium) prim suplimentar;
(advice of payment) aviz de plat
AP
(American patent) brevet/patent american;
(authority to pay) mputernicire de plat
A/P
(account purchase) factur/cont de cumprare
APC
(automatic pedestal control) control automat al
impulsului ,,pedestal" (n tv);
(automatic phase control) reglare automat a fazei
APD
(avalanche photo diode) fotodiod cu efect de
avalan ;
(average propagation delay) valoare
medie a ntrzierii de propagare; timp mediu
necesar tranzitrii semnalului printr-un sistem
API
(American Petroleum Institute) Institutul
american al petrolului (S.U.A.)
APL
(a programming language) limbaj de programare
APL (n informatic);
(average picture level)
nivel mediu al semnalului video (n tv)
APLCHN
(Appalachian Mountains) Munii Apalai
APT
(automatic phase tracking) reglaj automat de
faz pentru sincronizarea pistelor (la videocase-
tofoane)
AQL
(acceptable quality level) nivel de calitate accep-
tabil
a.r.,a/r,A/R
(all risks) toate riscurile asigurabile
arch.
(archaic) arhaic, nvechit;
(archery) tragere cu arcul;
(architect) arhitect
Arct. (arctic) arctic, polar, nordic
ari.
(aerial) anten; conductor aerian, reea aeria-
n//aerian, eteric
ARM
(anti-radar missile) rachet anti-radar
ARP
(automatic recovery programme) program de
recuperare automat
arpt.
(airport) aeroport
arr.
(arrival) sosire
art.
(article) articol, clauz
art., arty.
(artillery) artilerie
ARV
(automatic recirculation valve) supap de recir-
culare automat
A/S
(account sale) factur/cont de vnzare


81


ASA
(American Standards Association) Asociaia
American pentru Standardizare
ASCII
(American Standard Code for Information
Interchange) Cod standardizat n S.U.A. pentru
schimbul de informaii
ASDIC
(Allied Submarine Detection Investigation
Committee) Comitetul pentru detecie submarin
prin ultrasunete; denumire a unui echipament
pentru detecie submarin (prin ultrasunete)
ASID
(address space identifier) grup de identificare a
gamei de adrese disponibile
ASM '
(American Society for Metals) Asociaia
tiinific pentru metale i materiale din S.U.A.;
(audio-servo-mechanon) audio-servo-control
mecanic (la videocasetofoane)
ASME
(American Society of Mechanical Engineers)
Asociaia inginerilor mecanici din S.U.A.
ASPT
(American standard pipe thread) filet pentru
evi standardizat n S.U.A.
ASQC
(American Society for Quality Control) Socie-
tatea american pentru controlul calitii
assn. (association) asociaie; asociere
ASSPT
(American standard straight pipe thread) filet
normal cilindric pentru evi standardizat n S.U.A.
ASS'Y (assembly) ansamblu; saiu al unui aparat
ST
(American standard thread) filet standardizat n
S.U.A.
ASTM
(American Society for Testing and Materials)
Asociaia pentru ncercri i materiale din S.U.A.
ASTPT
(American standard taper pipe thread) filet
conic pentru evi standardizat n S.U.A.
ASTRA
(automatic scheduling \vith time integrated re-
source allocation) planificare automat cu
alocarea resurselor n timp
astron.
(astronomer) astronom;
(astronomical) astronomic;
(astronomy) astronomie
at.
(atmosphere) atmosfer;
(atomic) atomic;
(attor-ney) avocat; avocat aprtor; mputernicit,
mandatar
AT
(advanced technology) tehnologie avansat
(codificare pentru anumite tipuri de calculatoare
personale, de exemplu IBM-PC-AT 486);
(air temperature) temperatura aerului;
(air-tight) ermetic, etan la aer;
(American Terms) condiii de livrare americane
(S.U.A.);
(anti-tank) antitanc
ATDC, AIDC
(after top/inner dead centre) dup punctul mort
superior/apropiat de camera de ardere
at.m. (atomic mass) mas atomic, mas
izotopic
ATR
(audio tape recorder) magnetofon;
(auto track-ing) reglare automat a pistelor
a.t.s. (a time saved) tot timpul economisit
att, atty.
(attorney) avocat; avocat aprtor; mputernicit,
mandatar
ATT (attenuator) (circuit) atenuator
attn., Attn. (attention) atenie; n
atenia
atty., att.
(attorney) avocat; avocat aprtor; mputernicit,
mandatar
AU
(astronomical unit) unitate astronomic (unitate
de lungime - 149597,87. l O
6
m)
AUD (audio) (semnal) audio
auto.
(automatic) automatic, n mod automat;
(automobile) automobil;
(automotive) de automobil
AUX (auxiliary) auxiliar
av. (average) (valoare) medie
AV
(acid value) cifr/indice de aciditate;
(actual velocity) vitez real;
(audio-video) (tehnologie) audio-vizual()
Av., Ave.
(avenue) cale, bulevard (plantat cu pomi); alee;
drum
AVE
(ad valorem equivalent) echivalent n conformitate
cu valoarea, raport ntre tax i valoarea articolului
importat
82

AVL
(automatic vehicle location) localizare automat
a unui vehicul
avn.
(aviation) aviaie; aviatic
AW
(actual weight) greutate real
AWG
(American wire gauge) calibru pentru srm
standardizat n S.U.A.
AWS
(American Welding Society) Societatea ameri-
can pentru sudur (S.U.A.)
a.w.ts.b.e.
(all workable time saved both ends) tot timpul
lucrtor economisit la ncrcare i descrcare
a.w.u.
(atomic weight unit) unitate de greutate atomic
az.
(azimuth) azimut
AZ
(azimuth aerial) anten azimutal


83
B
babbit(t) compoziie pentru lagre, bab(b)it, aliaj/
metal de antifriciune
babbit(t)ing jig dispozitiv pentru centrarea dornului la
turnarea compoziiei de lagre
babbit(t)(-line) bearing cuzinet cu metal de anti-
friciune
babble murmur confuz; diafonie multipl
baby Bessemer converter convertizor Bessemer
mic
baby car microturism, automobil de mic litraj / de
capacitate redus / pitic
baby dryer cilindru preusctor
baby press pres preliminar
baby spot mic proiector pentru iluminarea scenei (n
cinematografie)
bacciferous structure structur granular
bacillicide bactericid
bacillite bacilit
back (arh) extrados; (mas) dos al tiului; (poligr)
cotor; contrapagin; verso; pagin cu so; reglete de
legtur//(av) a bate napoi//napoi
back-acter (shovel) excavator cu lingur de adncime
/ cu cup ntoars
back-acting excavator/shovel excavator cu cup
ntoars
back action aciune invers
back-action shovel excavator cu lingur de adncime
backampere-turns amper-spire antagoniste
back an anchor a mperechea o ancor
back and fll a masca i umple (n navigaie)
back and f ort h motion micare alternativ
back and front pitch of a winding pas parial al
unei nfurri n tambur
back axle ax / osie din spate; punte din spateback-band idler rol de ntindere aplicat pe
reversul unei curele de transmisie
back bias tensiune invers / de blocare; polarizare
n sensul blocrii (la semiconductoare)
back a bill of exchange a gira / a andosa o cambie
backbone (nav) nerv al tendei; (poligr) cotor de
carte
backbone road arter / drum magistral()
backbone type of frame cadru cu tub central
back borehole gaur de min n tavan
back brake frn a tobei troliului de lcrit
back bridge wall prag al focarului
back centre vrf al ppuii mobile (la strung)
back centre clamping handle manet pentru
blocarea pinolei
back chipping achiere pe partea din spate a unei
table
back conductance conductan invers
back cone con suplimentar
back-connected switch ntreruptor cu contacte de
conexiune posterioare
back-coupling reacie, cuplaj de reacie/invers
back-crank pumping pompaj combinat
back current curent invers
back-current braking frnare cu contracurent / cu
curent invers
back cut tiere n sens invers cu o combin (la
crbuni); tiere a spatelui unei fii n abataj
backdeep depresiune oceanic (pe partea concav a
unui arc insular)
back delivery eliminare a colilor pe aceeai parte
(cu puitorul automat)
back diffusion of carriers difuzie parazit a purt-
torilor (la semiconductoare)
back digger excavator cu cup ntoars


84
back dike dig secundar (n spatele celui principal)
back direction of a rectifying contact direcie de
blocare a unui contact redresor
back discharge descrcare invers
back draft (ermo) tiraj invers; (text) laminare n
zona din spate
back eccentric excentric pentru mers napoi
backed cloth tricot cu fir de cptueal
backed fabric estur dublat / caerat
back edge (met) fa de aezare; (poligr) imagine
posterioar a colii
backed off (milling) cutter frez cu dini detalonai
backed type of mill laminor cu cilindri de susinere
back-effect cell celul fotoelectric cu strat intern
de baraj
back electromotive force tensiune contraelectromo-
toare
back emission contraemisie (la un redresor cu tub
electronic)
back end plate perete din spate
back end volatility volatilitate a cozilor (n pe-
trochimie)
back entrance intrare de serviciu / din spate
back face perete din dos
back facing strunjire frontal a captului tiat al
unei bare
back fli prag al holendrului de mcinare
back-fall slope pant a pragului holendrului (de
mcinare)
backfill (cstr) rambleu; pmnt umplut la loc; (mei)
metal ncrcat prin sudur
backfill compactor utilaj pentru compactarea
rambleelor
backfiller; backfilling machine main de ram-
bleiat
backfiller attachment echipament (de buldozer)
pentru rambleierea traneelor
back-filling umplutur din spatele unui zid, al unei
fundaii (pentru acoperirea unui an / unei guri
etc.)
back-filling finish apretare cu amidon sau cu alte
produse de umplere i ntrire pe dosul esturii
backfill rammer mai pentru ramblee
backfill tamper pilon pentru ramblee
backfire (auto) rateu; (el) aprindere invers; arc
invers; (termo) retur al flcrii
backfire antenna anten retrodirecional
backfiring anode anod de reaprindere / de reamor-
sare
backfiring in the silencer (muffler) explozie n
toba de evacuare
backflash ntoarcere a flcrii
back flow curgere n sens invers; splare invers;
curent invers; reflux
back-flow condenser refrigerent/ condensator cu
reflux; condensator cu/n contracurent
back-flow preventer supap/clapet de reinere
back focal length distan focal posterioar (a
imaginii)
back fork furc posterioar
back freight navlu neachitat; navlu de napoiere /
ntoarcere *
back gauge opritor din spate (la mainile de tiat
hrtie)
back gear angrenaj intermediar / pentru mers napoi
back-gear sliding pin and stern gear cupl de
antrenare
background plan din fund; culis; fond; micare
proprie; fundal; luminan de fond; zgomot de
fond
background brightness strlucire / luminozitate de
fond
background colour culoare de fond
background condensation condensare pe germeni
strini
background control reglare / comand a luminozi-
tii
background counting rate vitez de numrare
condiionat de fond; vitez de numrare a
micrii proprii
background determination determinare a fondului
(radiaiei)
back(ground) illumination iluminare n contralu-
min
background intensity intensitate de fond (a radiaiei)
background level nivel/valoare de fond (a emana-
iilor naturale din subsol: radioactive, gazoase etc.)
background loudspeaker difuzor pentru redarea
fondului / de fond
background monitoring control al fondului / al
micrii proprii
background noise zgomot de fond/ propriu
background of the invention stadiul tehnicii n
domeniul care formeaz obiectul unei invenii
background partition partiie serie (destinat
prelucrrii pe loturi)
background projection (foto) proiecie a fundalu-
lui; fundal fals obinut prin proiecie; (tele)
proiecie prin transparen / de fond
background puise rate vitez a impulsului de
stingere
background radiation radiaie de fond; radiaie
ambiant
background source of neutrons surs de neutroni a
micrii proprii (a fondului)
back-hand welding sudare spre dreapta
backhaul cable cablu de capt
backhaul cable guide block scripete de ntoarcere85

backheating supranclzire (la magnetron)
back-inclined wall perete posterior nclinat
back induction inducie mutual
backing garnitur (de suport); reazem; cuzinet (de
lagr); (cstr) zidrie de umplutur; (text) ntri-
tur; fir de cptueal
backing anchor ancor de mperechere
backing apparatus (tackle) dispozitiv pentru
aplicat firul de cptueal pe dosul tricotului
backing away (from the fountain) ndeprtare a
cernelii (de valul ductor)
backing bead weld custur pe dos executat
nainte de sudura principal
backing block cptueal
backing cloth pnz suport, estur de ntrire
backing flange flan de susinere
backing frame cadru de suport
backing memory / storage / store memorie supli-
mentar; alimentator auxiliar / de rezerv
backing metal aliaj de turnat pe spate (la galvano-
stereotipii); metal de dublare
backing-off deurubare, ndeprtare, detalonare
backing-off clearance detalonare prin rectificare
backing-off current curent compensator
backing-off device dispozitiv de detalonat (la
strung)
backing-off lathe strung de detalonat
backing-off voltage contratensiune; tensiune in-
vers
backing-out punch perforator cu coad
backing paper hrtie brut; hrtie-suport
backing pass executare'prealabil a custurii pe
dosul mbinrii; sudare prealabil a rdcinii
backing plate (chim) plac intermediar (pres);
plac de baz (matri ) / de fixare; (el) plac de
sprijin (acumulator); contraplac; (hidr) manet
de piele; garnitur de etanare
backing press pres de prelucrat cotoarele crilor
backing ring inel interior / de adaos
backing roll rol / vait / cilindru de susinere
backing run sudur de adaos (aplicat n sens
invers primei sudri); retrosudur
backing strip garnitur (pentru susinerea bii de
sudur)
backing thread fir de cptueal
backing turbine turbin de mers napoi
backing-up turnare a aliajului pe spate (la galvano-
stereotipii)
backing-up screw urub opritor
backing welding electrode contraelectrod de
sudur
back interest dobnd neachitat/n restan
back-kick ntoarcere; descrcare invers; rateu
back knotter (hc) deznodtor; (text) prinztor de
noduri
backlash (TH) mers n gol; joc; curs moart;
alunecare, patinare; rost de dilataie; (miri) nain-
tare n contrafort; (orlg) curs liber a ancorei;
(tele) curent invers de gril; curent de gril pozitiv
backlash of the controls joc al comenzilor
backlash on pitch circle joc la flancuri, joc dintre
flancuri
backlash voltage tensiune invers de gril
back lens lentil posterioar a obiectivului
back light fereastr din spate (la autovehicule)
back lighting aprindere invers
back liner strat inferior (al cartonului)
back-lining caerare pe cotor (la cri)
back lobe lob posterior (de radiaie)
backlog restan
backlog of orders portofoliu de comenzi
back margin cmp de cotor al paginii
back mill table cale invers cu role (la laminor)
back motion (met) micare n sens invers; (nav)
mers napoi
back-moving spring arc de rapel; arc de ntoarcere
back nut contrapiuli
back the oars a vsli / a rama napoi
back of arch extrados
back of blade extrados al paletei
back of a book cotor
back off a deuruba, a detalona
back of the retaining wall parament interior al unui
zid de sprijin (reazem)
back of seat rezemtor din spate
back of weld dos al custurii (la sudur); suprafa
exterioar a sudurii la rdcin
back pack cutie coninnd componente electronice,
purtat n spate de un operator de televiziune
back page contrapagin; verso; pagin cu so
back panel wiring cablaj pe spatele unui panou
back payment restan
back-pedal(l)ing brake frn de biciclet cu
torpedo
back pin tift de blocare (a discului de divizare)
back piane vedere din spate; arierplan
back plate (ma-uri) disc al mandrinei; (poligr)
contraform; (text) placa din spate; cuitul din
spate (la card)
back play mers n gol
back poppet ppu mobil
back porch palier de negru / al impulsului de
stingere; umbr posterioar (perioad imediat
urmtoare unui impuls de sincronizare al liniei, n
care semnalul video este suprimat)
backpost etambou; etambou al crmei
back pouring turnare a lingotierelor (pn la
maselot)
back pressure (TH) contrapresiune; recul; presiune
invers / dinamic; (miri) naintare n contrafort


86


back-pressure gauge manometru de aspiraie
back-pressure regulating valve supap de reglare a
contrapresiunii
back-pressure regulator regulator al presiunii de
aspiraie
back-pressure turbine turbin cu contrapresiune
back-pressure valve (hidr) clapet de reinere; (ind
chim, mas, petr) supap / ventil de reinere
back projection proiecie prin spatele ecranului /
prin transparen
back rabbet margine interioar a baturei (construcii
navale)
back rii ina din spate (la maini textile)
back rake unghi de degajare / de ascuire
back ratch ecartament din spate (ntre perechea de
cilindri alimentatori i baretele mainii de tricotat)
back reaction reacie invers / reversibil / de
recombinare
back reef zona din spatele unui recif (ntre recif i
uscat)
back reflection difracie a razelor X (la deviaie de
180)
back release liberare invers; declanare invers
back relief relief pe spate (n poligrafie)
back resistance rezisten invers
back rest travers de spate; lunet mobil; speteaz,
sptar
back-rest of broaching machine suport al captului
posterior al broei
back ring rechemare, rapel
back-ripping lrgire n acoperiul unui strat subire
de crbuni
back roller cilindru alimentator
back rounding rotunjire a cotorului
back router main de frezat pe spate (la stereotipii)
back running mers napoi
back a sail a masca o vel
back saw ferstru cu coad; joagr; bechie
backscatter mprtiere napoi / retrograd
backscatterer substan cu mpr tiere napoi / n
sens retrograd
backscatter factor factor de mpr tiere napoi /
retrograd
backscattering mpr tiere napoi; retrodifuzie;
reflexie; retromprtiere
backscattering angle unghi de retromprtiere
backshaft travers din spate
back shift schimb de dup-amiaz
back side (TH) latur din spate; revers; (poligr)
contrapagin; pagin cu so; verso
back sight observaie cu spatele la astru; vizare
invers
back signal semnal de ntoarcere
back slope unghi de nclinaie al tiului principal
back-slope angle (of cutting tool) unghi de detalo-
nare la rectificare
backspace (-) tast de tergere a caracterului din
stnga cursorului (la calculatoare personale)
back-spacer key clap / buton de rspuns
back splice matiseal napoi; patronare spaniol
back spring arc de rapel
back squab sptar ramburat din spate
back-square echer cu talp
back stand partea de dinapoi a unui vehicul
back starling arierbec
backstay (auto) tirant; cablu de ancoraj; cal de
sprijin; reazem de pant; piedic la roat; (nav)
patarain
backstay rope cablu portant / de ancorare
back steam contraabur; abur de contrapresiune
back-step pass rnd depus la sudare n pas de
pelerin
back-step welding sudare n pas de pelerin
back stitch ochi pe dosul trictoului
back stop prag; limitator de curs
back stope abataj n trepte rsturnate la minereuri
backstrip fie de hrtie pentru caerat pe cotor
back stroke mers / curs napoi; recul; contralovi-
tur; reaciune
back titration retitrare
back-to-back aerial anten reciproc
back-to-back connexion montaj antiparalel
back-to-back diodes diode montate n serie
back-to-back display imagine rspuns / reflectat
(la radar)
back-to-back houses case spate n spate
back-to-back ionization chamber camer dubl de
ionizare
back-to-back method metod de opoziie
back-to-back rectifier redresor n contratimp
back tool-holder slide sanie portscul spate
back twist contratorsiune; rotire n sens invers;
moment contrar de rotire
back-type parachute paraut de spate
back up a turna aliaj pe spate (la galvanoste-
reotipii); a tipri pe verso
back-up block bloc de umplutur
back-up equipment echipament de rezerv
back-up lamp far pentru mers napoi
back-up masonry zidrie de umplutur
back-up movement micare de recul
back-up protection protecie de rezerv
back-up roll cilindru de susinere (la laminor)
back-up safety device aparat / mecanism de secu-
ritate auxiliar
back-up sender emitor auxiliar
back-up tongs clete pentru blocarea prjinilor de
foraj
87
back-up valve ventil de siguran (pentru partea de
nalt presiune)
Backus normal form (BNF) form normal /
metalimbaj Backus (pentru descrierea sintaxei
limbajelor de programare)
back-wall rectifier redresor cu strat intern de baraj
backward napoiat; retrograd; n sens invers; napoi
backward admittance transmitan anod-gril
backward-and-forward bending test prob /
ncercare de ndoire alternativ
backward-and-forward motion/movement mi-
care de "du-te vino" / alternativ
backward-bladed fn ventilator cu aripile curbate
napoi
backward current curent invers
backward curved impeller rotor cu paletele curbate
napoi
backward derivative derivat la stnga
backward-dumping (wheel) scraper screper pe
roi cu descrcare n spate
backward eccentric excentric pentru mersul napoi
backward erosion eroziune regresiv
backward feeding alimentare n contracurent
backward flow contracurent
backward integration integrare vertical ncepnd
de la produsul finit
backward lead/shift deplasare napoi (a periei)
backwardly inclined centrifugal machine
centrifug cu aripile nclinate napoi
backward movement micare de recul
backward pitch (winding) pas napoi (al bobina-
jului)
backward push (mec} reaciune; (mii) reacie; (TH)
contralovitur; recul
backward recovery time timp de ntrziere a
blocrii
backward running mers napoi
backward signal semnal de ntoarcere / reflectat
backwards offset tool cuit cotit napoi
backward stop dog limitator pentru schimbarea
sensului de micare a mesei
backward transfer characteristic caracteristic de
reacie
backward vision vizare napoi
backward wave und invers / reflectat
backward welding sudare napoi/spre dreapta
backwash revenire a apei pe o plaj dup avansarea
unui val; contracurent; ap aruncat de elicea unei
ambarcaii sau de vsle
backwash effect efect de decalaj (ntre rentabilitatea
exporturilor rilor dezvoltate i ale rilor
subdezvoltate)
backwasher lucrtor la presa de clcat
backwashing splare n contracurent; splare
invers
backwash line conduct pentru splare invers
backwash water ap pentru splare invers
backwater siaj; remuu; refulare
backwater area zon influenat de remuu
backwater curve curb de remuu ascendent
backwater end point coad a remuului
backwater envelope curve nfurtoare a curbelor
de remuu
backwater extremity limit a remuului
backwater length lungime a remuului
backwater pump pomp pentru ap de recirculaie
backwater slope curb de remuu
backwater storage volum al remuului
backwater wave (hidr) und de remuu; (tele) und
de pauz / de contramanipulare
backwater zone zon influenat de remuu
back weld custur de completare (la rdcin)
back wetting broiruire (n ind. pielriei)
back-wheel brake frn pe roile din spate
back window lunet (geam n partea din spate)
backyard curte de serviciu
baclor hipoclorit de calciu
bacteria bed biofiltru; pat bacterian; filtru biologic
bacteria vat cuv de fermentaie bad ru;
nefavorabil; alterat; putred; periculos;
defect
bad-bearing sector/area sector cu reperaj gonio-
metric dubios
bad break desprire incorect n silabe; paginaie
incorect a textului (rnd final n capul paginii)
bad debts reserve rezerve pentru creane nerecu-
perabile
baddeleyite baddeleyit (mineral)
badge document de identitate codificat; semn
distinctiv
bad geometry geometrie rea / fals
badger skin piele de viezure
bad husbandry administrare necompetent; risip
bad land (hidr) teren degradat; (petr) sector steril
badly bred (d.ln) neuniform, defect
badly broken ground teren intens dislocat
badly faulted intens faliat
bad matter material de mprit (n poligrafie)
bad roof acoperi slab/friabil
baffle (TH) ecran; deflector; prag; ican; taler;
(tele) ecran de difuzor/cu diafragm; plac de
reflexie // (TH) a filtra; a trangula
baffle blanket ecran absorbant de sunet; membran
absorbant
baffle board perete despritor; ecran deflector
baffle chamber camer cu icane
baffle chute plnie a strngtorului cu palete (la
linotip)
baffle cloth prelat de pnz la platforma unui
autocamion


88

baffle collar inel opritor/de reinere
baffle column coloan cu icane
baffle column mixer coloan de amestecare cu
icane
baffle deflector ecran deflector
baffled piston piston cu deflector
baffle pan deflector; ican; taler
baffle piers blocuri deflectoare n bazinele disipa-
toare de energie
baffle plate (777) deflector; perete al labirintului de
etanare; plac de deviaie, plac mobil pentru
reducerea volumului de trecere printr-un tub; taler;
ican; (hidr) dinte/redan la disipatorul de energie;
(mas) ecran de deviere
baffle-plate column mixer coloan de amestecare
cu icane
baffle-plate furnace focar cu icane
baffler deflector; regulator al circulaiei de ulei;
tob de eapament; regulator de debit
baffle separation separare (n aparate) cu icane
baffle sheet (in a magnetron) plac de captare
baffle washer scrubber/spltor cu icane
baffling wind vnt variabil care, joac" bag sac;
pung// a ambala n saci
bag and portfolio leather piele pentru marochi-
nrie
bagasse cellulose celuloz din trestie de zahr
bag cloth estur pentru saci
bag conveyor transportor de saci
bag dust filter filtru de praf, cu saci
bag filling machine main de ambalat n saci
bag filter/hose filtru-sac/ cu saci
bag filtering/filtration separare/ filtrare cu saci
baggage car vagon/furgon pentru bagaje
baggage rack portbagaj
bagged anode anod n sac
bagged goods marf n saci
bagging ncrcare/ambalare n saci; ambalaj (n
saci); estur pentru saci/ambalaje
bagging machine main de ambalat n saci
bagging method of dyeing procedeu de vopsire
prin mpachetarea n sculee (n ind.textil)
bagging-up machine pres de formare a anvelo-
pelor bag hose fume praf din gazele de ardere,
depus pe
filtrul cu saci
bag-making machine main de confecionat pungi
bag mould matri cu sac de cauciuc
bag moulding formare cu sac de cauciuc
bag-packing machine main de ambalat n saci
bag paper hrtie pentru saci
bag pipe a masca velele
bag scraper mecanism de curire a filtrului cu saci
bag sealing machine main de nchis pungi
baguette baghet (element ornamental n arhitectur
i poligrafie)
bag yarns fire pentru saci
bahamite calcar cu granulaie fin, de nalt puritate
bail (cstr) colier; (mn) garanie; chez ie, zlog;
(TH) mner; toart; ureche; bucl//a scoate apa cu
gleata/ cu ispolul; (petr) a lcri
bail down a lcri
bailer (drum) burghiu-lingur; lingur de foraj;
(nav) ispol
bailer bail toart a lingurii
bailer boring foraj cu lingura
bailer grab crlig pentru instrumentaie la lingura
de lcrit; corunc pentru lingur de lcrit
bailing lcrit; lcrit cu lingur
bailing auger perforator cu lingur
bailing drum tob de lcrit
bailing iine/rope cablu de lcrit
bailing sheave rol de lcrit
bailing tub hab de lcrit
bailing tube lingur de lcrit
bailing up lcrit
bail out a lcri, a goli apa cu ispolul; a excava; a
evacua
bainite bainit (constituent structural al oelului)
bajada ngemnare a unor conuri de dejecie la
poalele unei catene muntoase
bake a arde; a prji; a calcina; a coace; a etuva; a
sinteriza; a usca
baked carbon electrod de crbune
baked core miez uscat (la formare)
bakelited fiong flanc bachelitizat (pentru matrie de
stereotipie)
bake on a se lipi, a se prinde prin ardere
bake out a coace
baker brutrie; fabric de pine
bakery hop-yeast drojdie de hamei de panificaie
bakery products produse de panificaie
bakery yeast drojdie de panificaie
baking coacere
baking apparatus aparatur de ardere
baking coal crbune aglomerat/cocsificabil
baking coating acoperire cu uscare n cuptor
baking current curent de formare
baking enamel lac cu uscare n cuptor
baking loss pierdere la copt
baking of resin ntrire a rinii
baking of varnish uscare a lacului n cuptor
baking oven cuptor/camer de uscare, de coacere;
usctorie
baking powder praf de copt
baking process proces de tratare termic/de coacere
baking soda bicarbonat de sodiu
baking together during burning lipire la ardere
baking varnish email; lac cu uscare n cuptor


89

balance (TH) balan , cntar; echilibru; contra-
greutate; (el) circuit de echilibrare; (mn) bilan,
balan ; rest; sold; (orlg) balansier// a (se) echilibra;
a balansa; a egaliza; a compensa; a cntri
balance arc unghi al rubinelor ancorei (n orolo-
gerie)
balance arm balansier/bra al balanei
balance attenuation atenuare de echilibrare/de
compensare
balance beam prghie (articulat la mijloc);
balansier compensator; bra de balan
balance blade cuit de balan
balance-blast cupola cubilou cu aer condiionat
balance bridge pod basculant
balance bridge circuit circuit n punte echilibrat
balance check controlul reglajului de zero
balance cock consola balansierului
balance constant constanta balanei
balanced echilibrat; compensat; nivelat; aplanat;
ponderat
balanced aerial/antenna anten echilibrat/com-
pensat/simetric
balanced amplifier amplificator echilibrat/simetric
balanced armature indus/armtur echilibrat()
balanced-beam relay releu-balan
balanced block brake frn echilibrat / compensat
cu saboi
balanced brake frn echilibrat
balanced crane macara cu contragreutate
balanced crank manivel cu contragreutate
balanced crankshaft arbore cotit echilibrat
balanced current relay releu diferenial
balanced design schem echilibrat
balanced difference amplifier amplificator diferenial
simetric
balanced differential transformer transformator
diferenial compensat
balanced error eroare compensat
balanced feeder linie de alimentare echilibrat /
simetric
balanced filter filtru compensator
balanced flame flacr neutr
balanced forces sistem de fore aflate n echilibru
balanced functor functor ponderat (n algebr)
balanced gasoline benzin stabilizat
balanced hoisting extracie pe un pu cu funie de
echilibrare
balanced hole gaur perpendicular pe front
balanced input intrare simetric (a unui oscilograf)
balanced loop cadru-anten echilibrat / simetric
balanced method metod de compensare; metod de
zero
balanced mixer etaj amestector simetric
balanced peel bra de dozat / de arjat
balanced pressure blow pipe suflai fr injector cu
presiuni egale (ale gazelor)
balanced pressure principie principiul presiunilor
egale
balanced pressure regulator supap de egalizare a
presiunii gazelor
balanced (push-pull) modulator modulator n
contratimp simetric
balanced reaction reacie de echilibru / reversibil
balanced relay releu diferenial
balanced rudder crm compensat
balanced running mers uniform
balanced sample selecie ponderat
balanced state stare de echilibru
balanced termination rezisten / sarcin terminal
echilibrat
balanced to ground / (with respect) to earth
echilibrat (simetric) fa de pmnt (mas)
balanced-to-unbalanced transformer (balun)
balun, transformator de simetrizare (simetric-
asimetric)
balanced transformer transformator compensat /
simetric
balanced tree arbore (binar de cutare) echilibrat
balanced twist torsiune echilibrat
balanced two-terminal-pair network cuadripol cu
acces simetric
balance due sold debitor
balance gate nchiztor cu contragreutate
balance gear transmisie diferenial; diferenial
balance indicator indicator de zero / de echilibru /
de compensare
balance in hand sold creditor
balance lever prghie de echilibrare; balansier
balance load ncrcare la echilibru; sarcin de
echilibrare
balance lock gate poart de ecluz cu compensare
balance lug vel la treime cu ghiu
balance meter aparat de zero
balance method metod a punctului zero
balance needle ac indicator al balanei
balance of accounts bilan de decontare
balance of heat bilan termic
balance out a balansa, a neutraliza, a cntri, a
egaliza; a (se) compensa, a (se) echilibra, a se
anula reciproc (debitele i creditele, avantajele i
dezavantajele etc.)
balance output signal semnal de ieire simetric
balance pan taler de balan
balance piston piston de echilibrare
balance point punct de priz / de derivaie
balance point indicator indicator al poziiei de
echilibru
balancer balansier; egalizator; stabilizator; dispo-
zitiv de echilibrare / de corectare a imaginii


90

balancer booster regulator / amplificator de com-
pensare / de corecie
balance reef terarol n diagonal
blan ce return loss amortizare a reflexiei prin
adaptare greit
balancer field rheostat reostat de cmp egalizator
balance rider clreul balanei
balance rope funie de echilibru (sub colivii);
contracablu; cablu de compensare
balancer transformer transformator diferenial / cu
trei nfurri
balance screw urub de balansier
balance-sheet bilan
balance-sheet item post de bilan
balance spring arc spiral; dinamometru cu arc
balance staff ax al balansierului
balance tab suprafa de balansare / de compensare
balance tank rezervor de echilibru / de egalizare
balance tester/testing set aparat pentru verificarea
echilibrrii (n telefonie)
balance transformer transformator echilibrat /
diferenial
balance weight contragreutate
balance wheel (mas) volant (de motor); (orlg)
balansier
balance window fereastr basculant
balance with dial balan cu cadran
balancing balansare, echilibrare, compensare,
simetrizare, neutralizare
balancing antenna anten de echilibrare / de
compensare
balancing apparatus instrument de zero
balancing battery baterie de echilibrare / tampon
balancing-beam switching comutare a fasciculului
de ghidare (n radiolocaie)
balancing by condensers ajustaj; aliniere a circui-
telor prin condensatoare ajustabile / prin trimmere
balancing capacitor condensator de neutralizare /
de egalizare / de compensare
balancing caster stereotipie basculant
balancing chamber camer de echilibrare
balancing coil divizor de tensiune
balancing condenser condensator de neutrodinare
balancing current curent de egalizare / de compen-
sare
balancing fault defect de echilibrare / de compen-
sare
balancing generator generator compensator /
egalizator
balancing indicator indicator de echilibru / de
compensare
balancing lever balansier (compensator)
balancing matching adaptare de echilibrare / de
egalizare
balancing method metod de compensare / de
egalare
balancing network reea simulatoare de impedan;
linie artificial de echilibrare
balancing of the masses echilibru de mase; com-
pensare a maselor
balancing piston (in stea m turbines) piston de
echilibrare (la turbine cu abur)
balancing potentiometer (el) poteniometru regla-
bil; (tele) poteniometru de compensare / de
echilibrare
balancing repeating coil transformator de compen-
sare / de echilibrare
balancing reservoir rezervor de compensare
balancing ring inel de traversier (la ancorele cu
travers)
balancing speed vitez de regim / de echilibru
balancing surface suprafa de compensare
balancing tester aparat de ncercare a echilibrrii
balancing transformer autotransformator egaliza-
tor; transformator de simetrizare
balancing voltage tensiune de compensaie
balcony balcon
balcony-window fereastr-balcon
bald creast montan pleuv
bald tyre anvelop cu banda de rulare uzat
bale balot; bal (de tutun); marf; fascicul; grup;
mnunchi
bale breaker/opener desfctor de baloturi
bale capacity/cubic capacitate n bale (a navei)
bale out a goli apa cu ispolul
bale-out furnace cuptor fix
bale pulper destrmtor de baloturi
baler (hc) pres de balotat; (nav) ispol
bale room secie de sortare a baloturilor
bale sling/strop sapan / apan pentru baloturi
bale splitting machine main de tiat baloturi (de
cauciuc)
bale store magazie de baloturi
bale ties (met) srm de legat baloturi; (text) cercuri
pentru legarea baloturilor
baling mpachetare, ambalare; balot
baling bnd band de oel pentru mpachetare
baling hoop cercuri de balot
baling of scrap balot de fier vechi
baling press pres de balotat
baling wire srm pentru legat baloturi
balk, baulk (agr) rzor, fie de pmnt nearat,
hat; (cf, cstr, drum) lonjeron; grind longitudinal,
grind travers; (/) lemn ecarisat
balking efilare a unui strat de roci
ball (777) bil; minge; sfer; rulment; flotor; glob;
scul; ghem; (nav) bul de semnalizare // a (se)
aglomera
ball-and-line float flotor compus / de adncime


91
ball-and-socket fus sferic
ball-and-socket gear control/shifting manet de
viteze cu rotul
ball-and-socket joint / hinge racord sferic; articu-
laie cu nuc / sferic; racord cu bil i alveol
ball-and-socket joint vice/vise menghin cu articu-
laie
ballas varietate globular de diamant
ballast (drum) lest; balast; savura; pat de balast;
pietri; prundi; (el) l imitator de curent // a aterne
pietri; a (m)pietrui; a lesta; (cf, drum) a balasta
ballast bed pat de balast
ballast car vagon cu descrcare lateral
ballast coal crbune cu steril / cu coninut mare de
balast
ballast concrete beton ciclopean
ballast dredger aland de drag
ballaster main de balastat calea ferat
ballasting umplutur / strat de pietri; rambleu de
pietri; balastare
ballast(ing) resistance rezisten de compensare /
de sarcin / de balast
ballast keel chil de plumb (la iahturi)
ballast layer strat de balast
baliast leakage pierderi electrice prin rezisten
balast
ballast of crushed stone balast de piatr spart
ballast pigs blocuri de font folosite pentru balast
ballast pit carier de pietri
ballast stone piatr de balastare
ballast tamper aparat pentru burarea traverselor de
cale ferat
ballast tank tanc de imersiune; tanc de balast(are)
ballast trip cltorie n balast
ballast tube (lamp) tub de rezisten ; tub stabili-
zator de curent
ball attachment vrf de msurare sferic; capt sferic
al tijei instrumentului de msurat
ball bearing rulment / lagr cu bile
ball-bearing(-bracket) drop hanger lagr oscilant
suspendat (n consol)
ball-bearing extractor/puller extractor pentru
lagre cu bile
ball-bearing grease unsoare consistent pentru
rulmeni cu bile
ball-bearing lead screw urub conductor cu lagr
cu bile
ball-bearing race/ring inel al rulmentului
ball-bearing spindle fus pe rulmeni
ball-bearing steel oel pentru rulmeni
ball-bearing torque test of greases determinare a
calit ii unsorilor consistente prin msurarea
cuplului motor
ball-bearing wallbracket hanger lagr oscilant de
perete n consol
ball buoy geamandur sferic
ball burnishing lustruire (n tobe)
ball cage colivie a rulmentului
ball check valve supap / obturator / robinet cu bil
ball clay argil pentru olrie; argil pentru tuburi;
argil liant / plastic
ball closure obturator cu bil
ball cock robinet cu bil / cu plutitor
ball condenser refrigerent cu bule
ball crusher moar cu bile
ball cup cuzinet / loca sferic
ball cutter frez sferic
balled bit sap ncrcat cu detritus
ball electrode electrod sferic
ball end cap / fus sferic
ball-ended mill frez-deget cu cap sferic
ball-ended pin fus cu cap semisferic
ball eye ochi de atrnare / de suspendare (la linii
aeriene)
ball float flotor sferic
ball float (steam) trap oal de condens cu plutitor
ball-forming rest sanie portcuit pentru prelucrarea
suprafeelor sferice
ball gate rsufltoare circular
ball gauge calibru de bile
ball-gauge cock robinet cu bil / cu flotor
ball governor regulator cu bile
ball groove cale de rulare (la rulmeni cu bile)
ball hammer ciocan de gtuit
ball handle mner sferic
ball hardness duritate Brinell
ball-hardness number valoare a durit ii Brinell
ball-hardness test ncercare a durit ii Brinell
ball head cap sferic
ball-headed boit urub cu cap sferic / semirotund
ball holder colivie a rulmentului cu bile
ball-impact hardness tester aparat Shore pentru
determinarea durit ii scleroscopice
ball impression urm a bilei; amprent (la msu-
rarea durit ii Brinell); calot imprimat
ball-impression test ncercare Brinell pentru deter-
minarea durit ii; prob cu bila
ball-indentation test ncercare de duritate Brinell
balling formare de bulgri; aglomerare
balling furnace cuptor cu reverberaie
balling machine main de fcut gheme
balling press pres de brichetat
balling-up ncrcare a sapei de foraj; formare de
manoane pe sap
ball inking tamponare
ball iron fier pudlat / sudat / n lupe
ballistic director instalaie / dispozitiv de trans-
mitere a comenzilor; instalaie de control
ballistics balistic
ballistite balistit (material exploziv)


92

ball joint articulaie sferic; racord cu bil/ cu nuc/
cu rotul
ball Journal fus sferic
ball lead screw urub conductor cu bile
ball lever levier cu mner sferic
ball lighting fulger globular
ball-like similar cu o bil; sferoidal; de forma unei
bile; n form de bil
ball lump lup (n metalurgie)
ball mill moar cu bile
ball milling mcinare n moara cu bile
ball mill pulverizer moar cu bile pentru mcinare
fin
ball nut piuli sferic
balloon balon; (text) balon al firului; suprafa de
rotaie format de fir n decursul rotaiei sale n
jurul fusului
balloon barrage baraj de baloane
balloon basket co al balonului; nacel
balloon fabric estur tip balon
balloon flask balon de sticl
balloon foresail trinc-balon (vel de iaht)
ballooning (av) zbor liber / aerostatic; (text) formare
a balonului de fir
balloon jib foc-balon (vel de iaht)
balloonless spinning filare fr balon
balloon of yarn balon format de fir n timpul filrii
pe maina cu inele
balloon separator separator antibalon
balloon theodolite teodolit pentru urmrirea balo-
nului balloon tire/tyre anvelop-balon; pneu-balon;
pneu de joas presiune
ball packing umplutur cu bile
ball-pane iron fier lat
ball-peen hammer ciocan cu cap sferic / rotund
ball pin nuc / rotul / urub cu cap sferic
ball plug gauge calibru tampon sferic
ball plug valve robinet cu bil; supap / ventil cu
obturator
ball point vrf bombat
ball press ciocan de forjat lupe
ball-pressure ncercare Brinell pentru determinarea
durit ii; prob cu bila
ball-pressure hardness duritate Brinell
ball race colivie a rulmentului; cale de rulare a
bilelor (la rulmeni); inel de rulment cu bile;
coroan directoare
ball race of bearing inel de rulare
ball race thrust lagr axial cu bile
ball reamer alezor sferic
ball reception retransmisie (releu) de televiziune
ball regulator regulator cu bile
ball retainer colivie a rulmentului
ball retainer ring colivie inelar (de rulment)
ball retaining valve supap de reinere cu bil
ball screw urub cu bile; urub cu vrf sferic
ball seal coupling cuplaj (de presiune) cu etanare
prin bil
ball seat scaun sferic
ball-shaped sferic
ball slide ghidaj prin culis cu bile; sanie cu bile
ball socket cuzinet / loca sferic
ball soda sod brut
balls of wrought iron lupe
ball spark gap eclator cu electrozi sferici
ball squeezer pres de lupe
ball steel oel pentru bile
ball-step/ball-thrust bearing lagr axial cu bile
ball structure structur globular
ball stud bol cu bil (la articulaiile cu bil pentru
transmiterea micrii)
ball test prob de clire; ncercare de duritate
ball tester scleroscop
ball-thrust hardness duritate Brinell
ball-turning lathe strung pentru prelucrarea supra-
feelor sferice
ball-up ncrcare a sapei de foraj; formare de
manoane pe sap
ball valve supap / obturator / robinet cu bil
ball viscosimeter viscozimetru H6ppler / cu bil
Balmer's formula formula lui Balmer
balm oil ulei de melis
balneum baie de nisip
balsam of fir balsam de Canada
baluster balustru
balustrade balustrad; parapet; mn curent;
parmalc
banana oil acetat de amil; esen de banane
banana pin/plug (fi) banan
banana tube tub banan; cinescop color; cromo-
scop
band (TH) banderol, ching; brar; sfoar pentru
legat; rigl; platband; (ef) band de energie; (inf)
bnd (unitate de msur a vitezei de transmitere a
datelor pe linie); (mat) band, zon, fie; (miri)
intercalaie de steril
band aerial anten din band de oel
bandage pansament, fa , bandaj // a bandaja
(anvelope)
bandage crown buz de bandaje (ci ferate)
bandage rib talon de bandaj (ci ferate)
bandage scissors foarfece pentru pansamente
band amplifier amplificator de band
band between cut-off points distan ntre guri
band brake frn cu band / cu panglic
band broadening lrgire / etalare a benzii
band carrier pot pe band; transportor
93
B and C digit selector selector nregistrator al
cifrelor/literelor a doua i a treia (n sistemul
director)
band charging device dispozitiv de alimentare a
benzilor (la prese cu excentric automate)
band coagulation coagulare pe band
band conveyor transportor cu band; band de
transport
band coupling cuplaj cu benzi
band drier usctor cu band
band drive antrenare cu band (cu curelu) la fuse
banded stratiform; n benzi/lamele
banded absorption absorbie n band
banded arrangement structur lamelar
banded clay argil stratificat/rubanat
banded coal crbune cu intercalaii de steril
band edge muchie/margine a benzii
band edge (in spectral analysis) cap de band (la
analiza spectral)
banded structure structur lamelar/rubanat
band elevator transportor cu cupe pe ching;
elevator cu band
band-elimination filter filtru oprete-band"
band expansion clutch ambreiaj cu benzi
band feeder alimentator cu band
band filter filtru cu band
band-front front de zon (n cromatografie)
band galvanometer galvanometru cu band
band gap recombination radiation radiaie de
recombinare n zona de energie interzis
band head cap de band
band heater (for extruder) element de nclzire
inelar
banding formare a structurii lamelare
banding steel oel-balot; oel pentru bandaje
band iron (/) ferstru-panglic; (TH) fierbalot
band-knife splitting machine main de spltuit cu
cuit n band
band limiting limitare a benzii (n televiziune)
band loss(es) pierderi n bandajul de armare al unui
cablu
band magnet lam magnetizat
band microphone microfon cu band
band of armature bandaj al indusului
band of frequency band/gam de frecvene band-
pass band de trecere; distan ntre guri
band(-pass) filter filtru de band / trece-band"
band-pass ladder filter filtru iterativ/n lan trece-
band"
band-pass response curb de rezonan trece-
band"
band-pass width band de trecere; lime de band
band pillar stlp fretat
band ply primul strat de reea cord
band proporional band de proporionalitate
band pulley roat de curea/pentru band
band-rejection filter filtru oprete-band"
band resaw ferstru-panglic de spintecat
band ring band; panglic
band rope cablu lat (de oel)
band saw ferstru-band/-panglic
band-saw file pil de ferstru (pentru ascuirea
dinilor la ferstrul-panglic)
band-saw steel oel pentru pnz de ferstru
band selector filtru selector de band
band sharing diviziune de band, utilizarea unei
benzi comune de frecven pentru dou canale de
semnal (n televiziune)
band spectrum spectru de band
band-spread extensie de band
band steel platband de oel
band stop filtru oprete-band"
band string sfoar de legat
band switching comutare de game/de scri/de benzi
band-to-band transition trecere/tranziie ntre
benzi (la semiconductoare)
band turning retezare de inele
band tyre bandaj masiv/plin
band warping urzire n benzi
band widening extindere/lrgire de band
bandwidth lrgime de band, lrgime a benzii;
band de transparen (a unui filtru); gam/band
de frecven a unei antene
bang-bang control reglare cu dou puncte / "tot sau
nimic"
bang-bang servo regulator / servomecanism "tot
sau nimic"
bang the market a provoca o scdere a preurilor /
a cursului
banister coloan / stlp / baston al balustradei, al
parapetului
banjo cutie (de viteze); carter
banjo axle osie banjo (punte din spate presat din
dou buci de tabl i sudat)
banjo lubrication ungere centrifug; ungere prin
tub radial
bank (TH) baterie; grup de maini; banc de nisip;
mal; dig; rm; dmb; (cf) rambleu al unei ci
ferate n sptur; taluz; (mn) banc; (miri) gura
unui pu; creast de pmnt; (poligr) cale de
rulare; rnd evideniat; (tele) dou sau mai multe
piese similare, grupate i conectate s lucreze
mpreun la un aparat; un ansamblu de contacte
fixe cu care se angajeaz o perie (n telefonia
automat)
bank chain lan articulat
bank / banking charges speze bancare
bank commission comision bancar
bank consolidation consolidare a malurilor
bank cushion efect de respingere al malului


94

bank defences protecie a digului; consolidare a
malurilor
banked (together) montat n paralel
bank(ed) winding nf urare n serie / cu prize
multiple
banker nav care pescuiete n apele insulei Terra
Nova
bank erosion eroziune lateral a malului
bank-full (d. albie) umplut pn la nivelul malurilor
bank-full discharge; bank high flow debit la care
ncepe inundarea luncii
bank-full stage nivel al apei la care ncepe inun-
darea luncii
banking (av) viraj; (geol) desfacere n strate; (hidr)
pant transversal a rundului albiei; (orlg) deplasare
a ancorei; limitator; opritor
banking angle unghi de nclinare n zborul plutit
banking engine locomotiv mpingtoare
banking file pil triunghiular cu vrf teit (pentru
ceasornicar)
banking level nivel al gurii puului
banking loss pierdere de cldur la mersul n gol
banking period of a furnace oprire de durat la
furnal
banking pin (mas) tift opritor / de limitare; (orlg)
tift limitator (la ancor)
banking screw urub de oprire
banking support sprijin bancar; intervenie bancar
(pentru stabilizarea preurilor)
banking syndicate consoriu bancar
banking-up of a river nlime de retenie a unui
fluviu
banking-up soil pmnt de rambleiere / de umplu-
tur
bankline (of a stream) linie a malului / a rmului
unui ru
bank note (BN, B/N) bancnot, hrtie moned, bilet
de banc
banknote paper hrtie pentru bancnote
bank of boilers baterie de cazane
bank of capacitors baterie de condensatoare
bank of coils baterie / grup de serpentine
bank of contacts panou / banc de contacte; cmp de
selecie
bank of deposit banc de depuneri
bank of ditch taluz de an
bank of issue banc de emisiune
bank of keys claviatur; panou de chei
bank (of) lamps panou cu lmpi (de semnalizare)
bank (of machines) serie / grup de maini
bank of ovens baterie de cuptoare
bank of a river mal de ru
bank of rubber (on mill) rezerv de amestec de
cauciuc (ntre valuri)
bank of a shaft ramp a puului la suprafa
bank of tubes fascicul de evi; fascicul tubular
bank paper hrtie pentru coresponden
bank pass distana dintre cilindri (de alimentare)
bank protection consolidare a malurilor
bank protection work construcie de consolidare a
malurilor
bank rate scont oficial
bankruptcy bancrut, faliment
bank slope taluz al malului
bank-sloping taluzare
banksman manipulant la manivel; semnalizator la
gura puului
bank smash / crash crah bancar
bank stabilization fixare a malului
bank suction efect de sugere al malului
bank u p the fires a reduce focurile (la cldri)
ban-lon fir texturat poliamidic
banner cloud nor de obstacol/ lenticular
banner headline titlu pe ntreaga pagin (la ziare)
banquette banchet, rambleu
bantam tube/valve tub (electronic) miniatur cu
soclu octal
baptist(e)ry baptisteriu
bar (TH) bar; lamel; in; obstacol; tij; filon
transversal; rang; baret; prjin; travers; bloc;
lingou; manet; lis; prag; (hidr) bar; banc de
nisip (paralel cu rmul); (mat) diagram n form de
coloane; histogram; (metr) bar; (miri) grind n
abataj (la crbuni); (orlg) punte pentru roata de
centru; (tele) bar (linie neagr pe ecranul
televizorului, pentru reglare sau aprnd ca
interferen ); // a nchide; a zvori; a bara; a
exclude; a interzice
barb bavur; crlig
barbed nail cui cu tij de scelment striat
barbed needle ac cu crlig
barbed stud bol cu epi obinui prin imprimare
(pentru fixarea pieselor din material plastic)
barbed wire srm ghimpat
barbed wire machine automat (main) pentru
producerea srmei ghimpate
barbette barbet (la nave militare)
barbitone veronal
barbituric acid acid barbituric, malonil-uree
barbotage barbotare, barbotaj
bar capacity diametru maxim al barei de prelucrat
(care trece prin orificiul axului principal / tubular)
bar capstan cabestan manual
barchan barcan
bar chart histogram
bar coal-cutter havez cu bar
bar code cod de bare
bar copper cupru n bare
bar-current transformer transformator de curent
cu bar


95

bar draft/draught adncime a barei
bar drawing bench banc de tras bare
bare (af) (atom) gol, nud; (el] (cablu) blanc /
neizolat // a dezizola; a ndeprta izolaia
bare bobbin cops / mosor gol
bare cable cablu neizolat / blanc
bare duck belt curea de transmisie cu strat textil
exterior
bare electrode electrod nenvelit
barefoot completion deschidere a orizontului
productiv fr echiparea sondei
barefooted netubat
barefooted well sond cu talp netubat
bare lattice reea iar reflector (la un reactor
nuclear)
bare pile/reactor reactor fr reflector
bare pipe eava fr filet
bare pipe-line conduct neizolat
bare poles arborad fr vele
bare shaft ax de fixare fr filet
barette file pil dublufm
bare welding rod electrod pentru sudur nenvelit
bare wire electrode electrod pentru sudur nen-
velit
bare wiring cablaj cu fir neizolat / blanc
bar eyelet ochi de platin (la maina de tricotat)
bar feed avans al barei; mecanism de avans al barei
bar fnger limb de nisip lung i ngust
bargain tranzacie; convenie; nelegere; ctig
bargain basement raion de solduri (la subsolul
marilor magazine)
bargain by the job/lump acord global
bargaining tocmeal; negocieri, tratative
bargain prices preuri de sold
bargain sale vnzri de solduri; sold; vnzare
avantajoas
barge gabar; mahon; lep; aland; alup de
amiral; barj
barge carrier nav port-alande
barge tank petrolier, tanc petrolier bar grate grtar cu
zbrele
bar grizzly grtar
baric gradient gradient baric
baric step treapt baric baring dezvelire a unui
zcmnt; descopert
bar iron rolling train laminor pregtitor pentru
profiluri laminate
barite, baryte baritin; alb permanent; blanc fix
barite dollar mase de barit n form de disc
barium bariu (Ba) barium-base grease unsoare
consistent pe baz de
spun de bariu
barium chloride fluoride fluoro-clorur de bariu
bariu m-chloride test determinare a aciditii
minerale cu ajutorul clorurii de bariu
barium concrete beton cu bariu
barium crown (sticl) crown de barit
barium dioxide peroxid de bariu
barium flint sticl / flint de barit
barium getter degazor / getter cu bariu
barium glass sticl de barit
bar jamming nepenire a unei bare sau a unui bra
de havez n fgaul tiat de ea (el)
bark (nav) bare; barcaz; barc mare; (silv) coaj /
scoar de copac // (/) a coji
barkantine barchentin, goelet-barc
bark blazer grifa (n silvicultur)
bark chopper/crusher/cutter main de tocat coji;
toctor de coji
bark dryer usctor de coji
barked log/tree arbore cojit
barked prop stlp cojit
barked timber/wood lemn cojit
bar keel chil masiv
barkentine barchentin, goelet-barc
barker (machine) agregat / main de cojit, cojitor
barking cojire
barking drum tambur de cojire; cojitor cu tambur
barking machine main de cojit, cojitor
barking of felled trees cojire a arborilor dobori
barking spade aparat de cojit buteni
bark mill moar pentru materiale tanante
bar knitting dung longitudinal n tricot
bark peeling/stripping machine agregat / main
de cojit, cojitoare
bark tanning tbcire vegetal
bar lathe strung pentru confecionarea pieselor (din
material sub form de bar)
barley orz
barley malt mal de orz
barleys stropi datorii forei centrifuge
bar-linear shrinkage test ncercare la contracie
liniar
bar link culis cu prghie oscilant / cu dou tije; za
cu punte
bar longwall machine havez de abataj frontal cu
bar-sfredel de tiere
barm drojdie de bere /de hamei
bar magnet magnet n form de bar; bar magne-
tic
bar mill laminor pregtitor pentru profiluri laminate
bar mould matri cu mai multe caviti; form (de
presare) multipl
bar-moulding machine pres de spun
bar movement plac principal a mecanismului
unui ceasornic ba r n ur; grnar, hambar
barn (b) barn (unitate de seciune IO"
24
cm
2
)
Barnett effect efect Barnett (magnetizare prin
rotaie)96

bar none fr excepie
bar of fraction linie de fracie
bar of rectangular section tij ptrat
bar of round section manel (n ind. lemnului)
bar of soap calup de spun
bar of turn (lathe) tij de antrenare (la strung)
barograph barometru nregistrator; barograf
barometer-altimeter barometru-altimetru
barometer (gauge) barometru
barometer height nlime / altitudine barometric
barometer pressure presiune barometric
barometer reading poziie / indicaie a barome-
trului
barometer stock aciuni barometru (la bursa de
valori)
barometric chart hart barometric
barometric column coloan de mercur
barometric condenser condensator barometric
barometric leg/pipe eava barometric (a conden-
satorului)
barometric pressure presiune barometric
barometric tube eava barometric
barometric vacuum vid barometric
bar one cu excepia unuia / uneia
barophoresis baroforez
baroque style stil baroc
baroscope baroscop
barothermograph barotermometru nregistrator;
termobarograf
bar pattern rastru de bare; mir de bare / linii (n
televiziune)
bar pendulum pendul compus '
bar pointing machine main de ascuit capete
bar pressure presiune barometric
bar printer imprimant cu bare (de tip paralel sau
serial)
barquentine barchentin, goelet-barc
barrack barac
barrack camp/encampment baracament
ba r rage baraj; dig; ngrdire
barrage cell celul fotoelectric cu strat de baraj
barrage jamming bruiaj simultan pe mai multe
game; bruiaj de baraj
barre dungi transversale n estur
barred prescris
barred box ram de formare cu traverse de rigidi-
zare; ram cu nervuri
barred trunk service blocare a traficului interurban
barrel (TH) butoi; eava; butoia; baril; tambur;
tob; bobin; cap cilindric (al unui butoi, al unei
pompe etc.); tambur de troliu; (cj) buc de lagr;
(cstr) tub de scurgere a apei printr-un pode
tubular; (ind chim, plast) cilindru de extruder;
(metr) baril, unitate de capacitate; (nav) clopot de
cabestan, tambur de vinci; (or/g) caset a arcului
barrel amalgamation process proces de amalga-
mare n tob
barrel arbor arbore al tamburului
barrel arbor collet ax care armeaz arcul de mers
sau de sonerie (la ceasornice)
barrel arch bolt cilindric
barrel boiler cazan orizontal
barrel bung cep de butoi
barrel buoy geamandur cilindric
barrel burst proiectil care explodeaz n eava
barrel casing cu manta cilindric
barrel cleaner curailor de evi, perie de curat evi
barrel cleaning machine main pentru cur irea
butoaielor
barrel/submerged condenser condensator cu
butoi/cu imersiune
barrel contractor dispozitiv de sertizat tamburul
arcului (la ceasornice)
barrel controller controler de comand; demaror
cilindric tip controler; demaror cu tob de contacte
(n traciunea electric)
barrel converter convertizor orizontal
barrel cooling rcire tubular
barrel crankcase carter n form de tunel / tubular /
nedemontabil
barrel distortion distorsiune n form de butoia (la
cinescoape)
barrel electroplating galvanostegie n tambur / n
butoi, acoperire galvanic n tob, electrogalvani-
zare n tob
barrel elevator elevator pentru butoaie
barrel engine motor n form de tambur
barrel exhausting pump pomp de transvazare
barrel file pil subire cu seciune dreptunghiular
i vrf teit (pentru ceasornicar)
barrel filler instalaie pentru umplerea butoaielor
barrel filling machine main pentru umplerea
butoaielor
barrel fine borer burghiu pentru evi de arme
barrel hoist elevator pentru butoaie
barrel hoop cerc de butoi
barrel howel trncop curb
barrel jacket (hidr) cptueal / mbrcminte a
tubului; (mas) manta din eava
barrel key cheie tubular
barrelled space spaiu tonelat (n matematic)
barrel length lungime a tbliei cilindrului de
laminor
barrel liner (TH) cptueal de butoi / de cilindru /
de tambur; (hc) hrtie pentru cptuirea interioar
a butoaielor
barrelling (petr) umplere a butoaielor; (tele) cablare;
torsadare; pas (de elice) de cablare
barrelling house staie de umplere a butoaielor
barrel-loom rzboi circular


97

barrel mixer amestector cu tambur
barrel muzzle gur a evii
barrel-nut piuli -tambur
barrel of gun eava a armei
barrel of micrometer manon gradat al unui
micrometru
barrel of pump corp de pomp
barrel of tail-stock buc a pinolei
barrel of well winch tambur al puului
barrel packing machine main pentru ambalarea
n butoaie
barrel pitching machine main pentru gudronat
butoaie
barrel plating acoperire galvanic n tob
barrel polishing lustruire n tambur
barrel positive distortion distorsiune tip butoi
barrel ring inel de rulare
barrel roll tblie a cilindrului de laminor
barrel roof acoperi curbat / boltit
barrel rotor rotor-tob
barrel-shaped n form de butoi
barrel-shaped mixer melanjor / amestector rotativ
barrel-shaped roller (bearing) lagr-rulment cu
role-butoia; role n form de butoia; rulment cu
role n form de butoia
barrel shell manta a tamburului
barrel slide glisier a evii (n artilerie)
barrel support sprijin de eava
barrel switch comutator cilindric
barrel-type converter convertizor cilindric
barrel-type crankcase carter tubular / nedemon-
tabil
barrel-type pulley roat de curea-tambur
barrel washer main pentru splarea butoaielor
barren steril; neproductiv; arid
barren gangue gang steril; steril
barren ground teren steril (neproductiv)
barren grounds/Iands tundr canadian
barren rock roc steril barrens arie relativ arid
n comparaie cu zonele adiacente
barren solution soluie rezidual
barren well sond neproductiv / steril
barretter barelor, tub regulator de curent; lamp
balast (rezisten de stabilizare)
barricade baricad; obstacol; piedic barricoe
butoia de ap (pentru barca de salvare) barrier
barier; baraj; barare; dig; stvilar; balustrad;
ngrdire; ecran; prag de potenial
barrier basin cuvet a unui lac format prin barare
barrier beach banc de nisip paralel cu rmul,
desprit de acesta printr-o lagun
barrier diffusion difuziune prin barier; difuziune
prin perete poros
barrier diode diod cu strat de baraj
barrier factor permeabilitate a barierei (de poten-
ial)
barrier frequency frecven limit
barrier gate of a level crossing barier la trecere de
nivel
barrier grid tube tub electronic cu gril de frnare
/de blocare
barrier guard gril protectoare
barrier height nlime a barierei (de potenial)
barrier keeper paznic de barier; cantonier
barrier lake lac format prin barare (prin
acumulare)
barrier layer/plane strat semiconductor / de baraj
barrier-layer cell fotoelement/celul fotoelectric
cu strat de baraj
barrier-layer detector detector cu strat de baraj
barrier-layer thickness grosime a stratului de
baraj/ periferic
barrier leak detector aparat detector al scurgerii
prin stratul de baraj
barrier lowering cdere a barierei de potenial (la
semiconductoare)
barrier penetration trecere prin barier (de poten-
ial); permeabilitate a barierei (de potenial)
barrier permeability permeabilitate a barierei (de
potenial)
barrier pillar pilier de protecie a unei zone
exploatate
barrier-plane photocell celul fotoelectric cu
strat de baraj; fotocelul semiconductoare
barrier potenial potenial al stratului de baraj /
semiconductor
barrier reef recif-barier (separat de rm printr-o
lagun)
barrier spacing interval al straturilor de baraj (la
tranzistoare p.n.)
barrier transistor tranzistor cu strat de baraj
barrier wall barier / prag de potenial
barring (hidr) pornire (turbin etc.); consolidare
(a galeriei sau a tunelului); (min) tropan; jug;
(text) dungi drepte de culori diferite n direcia
urzelii sau a btturii (defect)
barring engine motor de pornire
barring gear mecanism de demarare; mecanism
pentru rotirea volantului (la pornire)
barring sets (for rectangular shafts) inel
de susinere
barristor baristor (element semiconductor
cu purttori de sarcin majoritari)
barrovian metamorphism metamorfism regional
barrow roab; targa; vagonet
barrow-type chipping(s) spreader
distribuitor manual de pietri
barrow-way galerie; cale de transport
barry places dungi cu aspect diferit ntr-un
material textil (defect)

98

bar screen ciur cu bare; grtar din bare
bar soap spun n calupuri
bar solder ciocan de lipit metale
bar steel oel n bare
bar stock bare laminate
bar strip semifabricat; agl
bartack serie concentrat de puncte de custur n
zig-zag (pentru ntrirea punctelor intens soli-
citate)
bar tension efort / tensiune n bar
bar-tension nut piuli de tensionare a unei bare
barter troc, comer n compensaie (tehnic din
categoria tranzaciilor comerciale legate) // a face
schimb / troc
barter back to back contract cadru inter-schimb;
tehnic ce are la baz principiul compensrii ntre
parteneri cu cantiti de mrfuri egale valoric
barter economy economie de schimb / troc
bar tin staniu sub form de bare
bar to patentability obstacol juridic la brevetabili-
tatea unei invenii
bar voltage tensiune ntre lamele
bar welding bare de sudur
bar winding bobinaj n bare
bar work prelucrare a materialului n form de bar
bar-wound armature indus cu nfurare n bare
barycentre/barycenter centru de greutate; centru
de mas; baricentru
barye bar (unitate de presiune)
barygyroscope barigiroscop
baryon barion
baryon number numr barionic
barysphere barisfer
baryta barit, oxid de bariu
baryta flint (sticl) flint de barit
baryta paper hrtie baritat
baryta phosphate crown sticl crown baritofosfa-
tic
baryta water ap de barit
baryta white sulfat de bariu
baryta yellow (sticl) crown de barit
barytes baritin, spat greu
baryte yellow galben de barit, cromat de bariu
barytron mezon greu
bar zinc lingou de zinc
basal cleavage clivaj principal/bazai
basal mass mas de baz
basal plane suprafa de sprijin / de baz
basalt melting furnace cuptor pentru topirea
bazaltului
bascule (mas) pies basculant; (metr) bascul
bascule bridge pod basculant
base baz; suport, postament; pat; talp; sol, teren;
fundament, temelie; fundaie; soclu; bloc; purttor;
saiu; suport
base address adres de baz / de referin
base angle unghi (de) la baz / adiacent la baz
base asphalt bitum asfaltic de baz
base bearing (auto) lagr palier; cuzinet palier;
(mas) lagr principal
base blending stock component de baz al ameste-
cului
baseboard scndur de podea; platform
base board holding four plug-in boards plac de
baz purtnd patru cartele debroabile (cu fie de
contact)
base branch conductor de conexiune la baz (la
semiconductoare)
base bullion metal nerafinat
base bushing buc interioar a presetupei
base circle cerc de baz (la roi dinate)
base coat grund, strat de grund
base colour culoare de fond
base course strat de legtur
based addressing adresare bazat / relativ (obi-
nut prin adugarea la adresa efectiv a unei
adrese de baz)
base depth adncime a bazei (la semiconductoare)
base detonator amorsa de fund (la rachete)
base electrode electrod baz
base energizing alimentare la piciorul (baza) unei
antene pilon
base exchange schimb de cationi
base exchanger schimbtor de cationi, anionit
base excange softening dedurizare prin r ini
cationice
base field corp de baz (n algebr)
base fog voal propriu al filmului
base-four adder sumator cu baza patru
base/basic frequency frecven fundamental
base fuse of a shell amorsa de fund a unei bombe
base grid system sistem cu rastru fundamental (la
plci cu circuite imprimate)
base impedance impedana bazei (la semiconduc-
toare); impedan de referin
base input circuit circuit de emitor (la semiconduc-
toare)
base iron font iniial / de baz
base lacquer coat lac de grund
base language limbaj de baz (coninnd minimul
de primitive necesare pentru definirea unor limbaje
mai puternice)
base layer stratul bazei (la semiconductoare)
base lead bullion lingouri de plumb nerafinat
base length lungime a bazei / de baz
base level (geol) profil de echilibru; (hidr) nivel de
baz al eroziunii
base lighting iluminat de baz
base line linie de baz; ax neutr / principal, linie
de referin; magistral


99

base-line direction direcie de baz (n artilerie)
base load of production sarcin de baz
base load power station central electric de baz
base machine main de baz (ansamblu de echi-
pamente care execut instruciunile-main)
base map hart de baz
base measuring msurare a liniei de baz
basement fundament, temelie; soclu; subsol;
demisol; pivni
basement rock roc de baz
base metal metal de baz / obinuit (nepreios);
component de baz al aliajului base mix amestec de
baz
base moulding tipar de (baz de coloan) piedestal;
plint
base of column baz/soclu/piedestal de coloan
base of equilibrium planeu compensator
base of frame picior al schelei / al batiului / al
scheletului
base of the girder talp a grinzii
base of hearth vatr a cuptorului
base of a module soclu al unui modul
base of nozzle alezaj / orificiu al ajutajului
base of slope picior de taluz
base of structure fundaie de construcie
base of tube/valve soclu de tub electronic
base of verification baz ajuttoare
base paper hrtie de baz / suport
base percussion fuse amorsa de rund (la rachete)
base pin picioru de soclu
base plate (el) plac de montaj; platin; (mas) plac
de pardoseal / de baz / de fundaie / de reazem;
pies de fund; postament; (petr) fundaie a
piciorului turlei; soclu
base-plate socket cuzinet / loca sferic
base point punct de orientare; punct principal
base projection proiecie de baz
base range-finder telemetru cu baz
base rate / pay salariu de baz
base region baz (a unui tranzistor)
base register registru-index / de baz / de adrese /
de relocare
base resistor rezisten de polarizare a bazei (la
semiconductoare)
base ring (mas) unghi de baz (la roi dinate
conice); (TH) inel de fundaie
base saponification number cifr de saponificare
base shoe plac de ancorare
base size dimensiune a unei piese neprelucrate
base slab (cf, cstr, met) plac de baz; (nav)
postament
base space spaiu de baz; baz
base spreading (lead) resistance rezisten-serie de
baz (la semiconductoare)
base station staie de referin (n explorri
geofizice)
base strength concentraie / putere a bazei
base stripe lamel de contact a bazei (unui tranzistor
MESA)
base thread fir de baz / de fond
base-time sequencing comand de succesiune n
timp; comand a emi torului-receptor prin
generator de impulsuri de timp
base tin aliaj cositor-plumb (cu 50% Pb)
base unit of measurement unitate de msur de
baz
base with externai contacts soclu cu contacte
laterale
base with pins soclu cu tifturi / cu piciorue
basic (TH) de baz; principal; fundamental; (chim,
petr) alcalin
basic alkylation alchilare n mediu bazic
basic anhydride oxid bazic
basic Bessemer pig font pentru convertizorul bazic
Bessemer
basic Bessemer process procedeu bazic Bessemer
(Thomas)
basic Bessemer steel oel bazic Bessemer
basic bismuth gallate dermatol
basic bottom vatr bazic (la cuptor)
basic brick crmid bazic (pentru cuptoare,
pentru oale)
basic capacity bazicitate
basic channel canal / cale de baz
basic cinder zgur/cenu bazic
basic circuit circuit principal, schem de principiu
basic clinker zgur bazic
basic code cod de baz / fundamental
basic combined programming language (BCPL)
limbaj de programare combinat de baz (de nivel
nalt)
basic computer calculator fundamental / de baz
basic concept noiune fundamental; concept
fundamental
basic converter convertizor bazic
basic converter connection montaj de baz al unui
convertizor
basic converter process procedeu Thomas
basic converter steel oel din convertizor bazic; oel
Thomas
basic data date de baz; date iniiale
basic diagram schem de principiu
basic dyestuffs colorani bazici
basic electric furnace cuptor electric bazic
basic electric melting topire electric bazic
basic electronics electronic fundamental
basic element organ de referin
basic flux fondant bazic
basic form line linie zero


100

basic four-pole cuadripol fundamental / general
basic group (chim) grupare bazic; (tele) grup
primar de baz (la cureni purttori)
basic hearth vatr bazic
basic hole alezaj unitar
basic industry industrie grea
basic input-output system (BIOS) sistem de baz
pentru intrri/ieiri (component a sistemului de
operare al calculatorului)
basic ion cation
basicity ratio indice de bazicitate
basic lead carbonate carbonat bazic de plumb;
ceruz; alb de plumb
basic lead sulphate sulfat bazic de plumb
basic level nivel fundamental
basic-lined Bessemer converter convertizor bazic
(Bessemer)
basic lining cptueal bazic
basic load rating sarcin de baz / ncrcare
nominal
basic materia] (ind chim} materie prim; (TH)
material de baz
basic member pies unitar
basic metal metal de baz
basic metallic rectifier redresor metalic celular
basic nitrile amin teriar
basic noise zgomot propriu
basic nuclear plant/installation instalaie nuclear
de baz
basic open-hearth furnace cuptor Martin bazic
basic open-hearth steel oel Martin bazic
basic operating system (BOS) program utilitar de
gestiune a programelor sistemului basic ore minereu
bazic
basic patent brevet de baz
basic path attenuation atenuare de propagare
ideal (n cazul antenelor de referin ideale)
basic pig font pentru convertizor Thomas
basic programming support (BPS) program de
regrupare a programelor utilitare
basic puise circuit circuit fundamental de impuls
basic Q factor de calitate al unei impedane n gol
basic rack tooth profile profil de referin
basic rack-type cutter cuit pieptene
basic reference atmosphere atmosfer de referin
(n radiolocaie)
basic refractories refractare bazice
basic sediments sedimente / depuneri de fund
basic set baz
basic shaft arbore unitar
basic size format normal
basic slag zgur bazic / alcalin / Thomas
basic solution soluie fundamental
basic solution of lead acetate soluie de acetat
bazic de plumb
basic steel oel bazic
basic steelworks oelrie cu convertizoare Thomas
basic subgroup subgrup fundamental
basic time timp de acionare (a unui releu); timp
propriu (fr temporizare)
basic transistor circuit schem fundamental a
unui tranzistor
basic-type accelerator accelerator (cu caracter)
bazic
basic wage(s) salariu tarifar
basilica bazilic
basin (TH) bazin; rezervor; capsul; cuvet; depre-
siune; lavoar; lighean; vas; rad; (hidr, nov) port
natural; doc portuar; lac de acumulare
basin and range structure structur regional
dominat de muni n blocuri faliate, separai prin
bazine sedimentare
basin chamber lock ecluz cu sas-bazin
basin fold cut structural
basing cement ciment / chit pentru lipirea soclului
(unui tub electronic)
basining tasare n form de bazin a terenului
basin lock bazin ecluzat
basis baz; elemente; principii; fundamente
basis bulk resistance rezistent n serie cu baza (la
semiconductoare)
basis dopant substan de dopare pentru baz (la
semiconductoare)
basis-emitter circuit circuit baz-emitor
basis (metal) substrat metalic, metalul de baz
basis of design ipotez de calcul basis soap spun de
baz
basis vector vector de baz; vectorii bazei
basket (TH) cup; co; sorb; lingur; (av) nacel
basket centrifuge centrifug cu tambur perforat
basket dryer centrifug de stors; usctor cu tambur
perforat
basket jig main de zeaj cu grtar mobil
basket strainer sorb al pompei
basket-type/-weave coil bobin n fund de co
basket weave estur/pnz
basket winding bobinaj cu bobine moi neprefor-
mate (la maini electrice); bobinaj n fund de co
bas-relief basorelief
bass (/) lemn de tei american; (miri) ist bituminos;
(minr) argil compact
bass boosting accentuare a frecvenelor joase / a
bailor
basset afloriment; deschidere
bass line parm de cocos
bass loudspeaker difuzor specializat pentru frec-
vene j oase
bass notes sunete joase (de frecven mic)
basso-rilievo basorelief101

bass-treble control reglare a tonalitii frecvenelor
nalte i joase
bast liber (bast), filament
bastard bastard, hibrid
bastard coal crbune de slab calitate
bastard cut dinare / pil bastard
bastard fount caractere tipografice bastarde
bastard rock intercalaie de roc dur
bastard schooner goelet cu gabieri
bastard title mu titlu, titlu fals baste a nsila
basted nsilat
bast fibres fibre liberiene (de bast)
bast-fibres hackling machine main de pieptnat
fibre de bast
bastian meter contor electrolitic (de amper-ore) bast
mat rogojin
bat bttor; palet; meli
batch (inf) lot de date; (mn) partid; lot; serie; set;
(met) arj; grup; ncrcare; amestec; dozare;
strat; (se) frit//a doza
batchboard perete intermediar pentru desprirea
platformei unui autovehicul
batch booking for consecutive connection cerere
de comunicaie n serie
batch box cutie de dozare a betonului
batch centrifuge centrifug (cu funcionare)
discontinu
batch charging alimentare / ncrcare periodic sau
discontinu
batch cooking/digesting fierbere discontinu
batch counter contor de grupe / selector
batch digester fierbtor discontinuu
batch distillation distilare periodic / discontinu
batch dryer usctor discontinuu
batch dyeing vopsire discontinu; vopsire pe loturi
sau partide limitate (n ind. textil)
batcher buncr; dozator; hab de msurat
batch extraction extracie discontinu
batch fractionating tower/column coloan de
rectificare cu funcionare discontinu
batch freezer congelator cu intermiten / discon-
tinuu (la care arjele de rcit se introduc succesiv)
batch grinding mcinare discontinu
batching dozare; formare de partide / de loturi;
dozare a betonului; topire a inului
batching device dozator
batching machine main de rolat esturi
batching oil ulei de emulsionat
batching plant central de dozare (beton)
batching roller aib / rol de nfurare
batch meter dozator
batch mill amestector cu aciune discontinu
batch mixer amestector discontinuu; tambur de
amestecare
batch(-mix) plant instalaie de amestec discontinuu
batch of concrete ncrctur de ciment
batch-off mill vait de amestecare
batch of grout ncrctur de lapte de ciment
batch operation funcionare / operaie discontinu
sau n arje
batch polymerization polimerizare discontinu
batch process (fz) proces intermitent; (ind chim)
proces periodic / discontinuu
batch processing (antoni) pregrupare; prelucrare n
arje; (inf) prelucrare pe loturi (prin supunerea
serial a lucrrilor)
batch processing terminal terminal pentru prelu-
crarea pe loturi, terminal greu
batch production producie n serie mic / discon-
tinu
batch reactor reactor cu sarcini discontinue / cu
funcionare ciclic
batch rectification rectificare discontinu
batch sampling luare a probelor pe loturi
batch steam distillation distilare periodic cu
vapori de ap
batch still blaza pentru distilare periodic / discon-
tinu
batch(-type heating) furnace cuptor (de nclzire)
cu camer / intermitent / discontinuu
batch-type mixer amestector discontinuu
batch wage(s) salariu n acord
batchwise n mod discontinuu; n arje
batchwise distiliation distilare discontinu
bate mordant, bai; sama; soluie de decapat
bath cad; baie
bat-handle switch ntreruptor basculant
bath carburizing cementare n baie de sruri
bath current curent al bii galvanoplastice
bathing installation instalaie de baie
bath lubrication ungere n baie de ulei
bathochrome batocrom
bath och romic effect efect batocrom
batholith batolit (n geologie)
bath oven cazan de baie
bath plate plac a vetrei
bath ratio raport de flot (n ind.textil)
bathroom stove cazan de baie
bath solution electrolit
bath tub cad (de baie)
bathtub capacitor condensator n form de cad de
baie
bathyal deposits depozite batiale
bathymetric batimetric, de adncime
bathymetric chart hart batimetric/cu izobate
bathymetric contour izobat
bathythermograph termograf pentru ape adnci
bating biuire; smluire


102

bating damages of leather defecte de smluire a
pielii
batiste batist (estur de bumbac sau de in, din fire
foarte fine)
batten (/) scndur groas; plac; (nav) balen (de
vel); in de bocaport
batten boa rd panel
batten door u din ipci
battening down nchidere (a bocaportului)
batten ing iron in de bocaport
batten nail cui de drani
batten of body nervur / stinghie de caroserie
batten plate travers de legtur
batter ieitur, treapt, umr; aluat, past; argil
frmntat; nclinare (uoar) fa de vertical//a
bate, a bttori, a lamina; a frmnta; a demola, a
distruge
battered type liter deteriorat, liter strivit
batter foundation pile pilot (de fundaie) nclinat
battering of a wall ajustare la vertical
batter level inclinometru
batter out a taluza
batter pile foundation fundaie pe piloi nclinai
battery (B, bat, batt.) baterie electric, surs
chimic de alimentare n curent continuu; element
galvanic
battery amalgamation baterie de amalgamare
battery B baterie pentru tensiune de plac / anodic
battery booster aparat pentru ncrcarea bateriei
battery buffered memory memorie tamponat
(separat) prin baterie
battery calling machine main de apel cu baterie
central
battery capacitor flashgun bli cu condensator i
baterie
battery carrying strap ching de ridicat i trans-
portat acumulatoare
battery cell element de baterie / de acumulator
battery-charging equipment instalaie pentru
ncrcarea bateriilor de acumulatoare
battery-charging switch ntreruptor / comutator
de ncrcare a acumulatoarelor
battery commander's post post de comand a
artileriei
battery compound past de acumulatoare
battery cover capac de acumulator
battery cut-out relay ntreruptor-releu pentru
acumulatoare
battery-driven vehicle electromobil / autovehicul
antrenat de acumulatoare
battery filler plug buon de acumulator
battery glass/jar vas de sticl pentru acumulatoare
battery ground strap cablu de mas al acumulato-
rului
battery heating nclzire de la baterie; alimentare a
filamentelor de la baterie
battery ignition aprindere prin acumulator
battery jack conector de baterie; prghie de conec-
tare a bateriei
battery lamp lamp de min cu acumulator; lantern
cu acumulator
battery lead (el) conductor de baterie; (tele) cordon
de alimentare de la baterie
battery locomotive locomotiv cu acumulatoare
battery manganese piroluzit; bioxid de mangan
battery mud/sediment noroi / sediment de baterie
battery of boilers grup / baterie de cazane (de abur)
battery of coke ovens baterie de cuptoare pentru
cocsificare
battery of light construction baterie de bord (n
aviaie)
battery of primary cells baterie de elemente
galvanice
battery of secondary/storage cells baterie de
acumulatoare
battery of stills baterie de cazane de distilare
battery of tanks parc de rezervoare (pentru produse
petroliere)
battery(-operated) receiver receptor la baterie
battery plate plac de acumulator
battery plug/pricker fi de baterie
battery post picior de susinere a teampului
battery-powered instrument aparat alimentat de la
baterie
battery-regulating switch comutator conector-
deconector de elemente de acumulator
battery resistance rezisten (intern) a bateriei
battery ringing apel cu baterie
battery shoe sabot de teamp / de concasor
battery spot welding machine main de sudare
prin puncte cu energie nmagazinat / cu baterie
battery station loc de ncrcare a bateriilor de
acumulatoare
battery supplying plate current to vacuum tubes
baterie anodic
battery switch comutator electric pentru ncrcarea
sau descrcarea acumulatoarelor
battery-terminal connection (clip) clem de born
de baterie / de acumulator
battery tester voltmetru pentru verificarea bateriilor
de acumulatoare
battery-type-magazine loom rzboi cu magazie tip
baterie
battery vent valve ventil / buon de aerisire / de
degazare al acumulatorului
battle airplane avion de lupt
battledore cui de bint
battled wall zid cu trepi
battlements creneluri
103
battleship nav de linie / de lupt; cuirasat
batwing element radiant de anten ncruciat
multipl, anten papion
baud baud (unitate de vitez pas cu pas i de
capacitate a canalelor de informaie; unitate de
vitez n telegrafiere)
Baudelot cooler rcitor (pn n apropierea punctului
de nghe) prin irigaie / prin stropire / prin scurgere
/ prin ploaie
Baudot code cod Baudot (cu cinci cifre binare)
Baudot keyboard manipulator Baudot
Baudot multiplex printing telegraph teleimprimator
sincron Baudot
baulk v. balk
Baum e hydrometer/spindle areometru Baume
bauxite brick crmid de bauxit
bay (cstr) travee; deschidere; arcad; luminator;
(drum) dal rutier; (geog, hidr) baie; golf; ecluz;
(tele) plan de radiaie; (TH) cadru; tropan; jug;
platform; panou; ni; stativ; celul; hal de uzin
bay of a bridge arc de pod
bay of group translators cadru / panou de comuta-
toare / de translatoare de grup
bay of lock cap de ecluz
bay of registers/selectors ram/panou de contoare/
de selectoare
bay of a shaft cmp al unui pu de min
bay of window ni de fereastr
bayonet baionet; tift la mbinarea n baionet
bayonet base/cap dulie / soclu baionet
bayonet catch/clutch/coupling cuplare / blocare tip
baionet
bayonet joint mbinare n baionet
bayonet machine main de tricotat cu mecanism de
transfer
bayonet socket dulie-baionet
bayonet union nchiztor-baionet
bayou bra mort (de ru)
bayou-lake bra mort cu ap stagnant
bay salt sare (din ap) de mare / marin
bay-type hydroelectric power station central
hidroelectric folosind energia mareelor
bay window bovindou, fereastr boltit
bazooka transformator de simetrizare n sfert de
und
"B" battery baterie anodic / de plac
B-board poziie de sosire; poziie B
BCD count sequence secven de numrare n cod
zecimal codificat binar (BCD)
B display (range height indicator) indicator de
radiolocaie tip B; radiolocator integrator distan-
altitudine
beach plaj; coastjoas; litoral; mal; rm
beached tras pe uscat; pus pe uscat (despre nav)
beach erosion erodare de litoral
beach gear aparataj costier de salvare
beacon baliz; far; emitor de ghidaj
beaconage balizaj (electromagnetic)
beacon-airborne S band radiofar de avion pe unde
decimetrice (band S)
beacon buoy geamandur cu semn
beaconing balizaj
beacon radio marker radiobaliz de poziie
bead (TH) talon; umr; mrgea; guler; bil mic;
perl; granul; bordur; cordon de sudur; (mei)
pictur rece (defect de turnare) // a falui; a
bordura
bead apex strip umplutur (de talon)
bead black negru de fum granulat
bead-building machine main pentru confeciona-
rea taloanelor
bead cable inel de srm (de talon)
bead catalyst catalizator granulat / n tablete
bead chafing desprindere a anvelopei de pe geant
bead core miez, armtur metalic (talon)
bead cover nvelitoare de talon
bead-covering machine main de nvelit inele de
talon
beaded edge rim geant auto cu talon
beaded paint vopsea cu sticl granulat
beader knife cuit de rabotat / de profilat
bead flippering machine main de confecionat
taloane
beading die stan de bordurat
beading machine main de fcut borduri / de
zicuit / de rsfrnt margini
beading of glass granulare a sticlei
beading press pres / main de fluit
beading tool poanson de sertisare a pietrelor (n
orologerie)
bead in welding sudur n solzi
bead in the yarn ngroare a unui fir textil
beadless tyre pneu fr talon
bead lightning fulger perlat
bead machine aparat pentru tabletare
bead of solder perl / mrgic de sudur
bead of tyre talon de anvelop
bead over a bordura
bead polymerization polimerizare n perle / n
suspensie
bead rotation rotaie a anvelopei n raport cu
geanta pe care este montat
be a drug on the market a fi (un produs) nevan-
dabil
bead seal perl din sticl izolant de trecere (Ia
tuburi metalice)
bead test reacie de colorare a perlei
bead transistor tranzistor n form de perl
bead winding machine main de nivelat inele de
talon


104

bead wire srm pentru taloane
bead wire extruder extruder pentru gumarea
srmelor de talon
be after a fi n cutare de serviciu
beak (arh) parte n relief a corniei pentru scurgerea
apei; (nav) nas; galion; (TH) tift; proeminen ;
cioc
beak-anvil nicoval pentru bijutieri
beaker (cstr) cup (la transportoare); (ind chim)
pahar de laborator
beaker cover sticl de ceasornic
beak iron nicoval de banc
beam (cstr) grind; ax; arbore; travers profilat;
in; raz; jug; stlp; lonjeron; ferm; (fiz) raz;
fascicul de raze; (/) brn; (met) grind profilat;
(miri) grind a armturii; grind de acoperi; (nav)
travers (ancor); travers (osatur); travers; lime
a navei; (petr, TH) balansier; (piei) clu; (tele)
linie de int; fascicul; (text) sul (cu fire de urzeal)
// a radia; a strluci
beam aerial anten cu fascicul; anten direcional
beam aerial switching comutare a fasciculului
(lobului unei antene)
beam alignment centrare a unui fascicul (de elec-
troni)
beam aperture deschidere (unghiular) a fascicu-
lului
beam balance balan cu prghie
beam bender magnet capcan de ioni (la tuburi
cinescoape)
beam-bendng magnet magnet de deviere / de
curbare a fasciculului
beam black-out/blanking suprimare a curentului
unui fascicul
beam cantilever consol a grinzii
beam catcher capcan pentru radiaii; cilindrul lui
Faraday
beam collimate colimator al fasciculului (de lumin
sau de particule)
beam collimation potrivire / paralelizare a razelor
unui fascicul (laser)
beam-compass zgrieci; compas cu bar
beam-control steering ghidaj prin fascicul director
beam creel rastel de suluri textile
beam current intensitate a fasciculului electronic
beam-cushion a de plug
beam cut-off tensiune de tiere / de suprimare a
unui fascicul
beam-deflection test ncercare la ncovoiere a
grinzii
beam-deflection tube (valve) tub cu fascicul
electronic dirijat
beam(-deflector) switch (button) schimbtor de
faz (la lumin)
beam divergence angle unghi de divergen a
fasciculului
beam drill main de gurit radial
beam dyeing vopsire pe suluri perforate
beam emission emisie dirijat / directiv
beam extractor dispozitiv de extracie a fascicu-
lului din acceleratorul atomic
beam fixed at both ends grind ncastrat la
ambele capete
beam focus(ing) focalizare a unui fascicul (de
electroni)
beam gate stavil-sector (n hidrotehnic)
beam girder grind; brn; travers; bar
beam hanger agtor pentru prjini de pompare
beam head capt de grind
beam hole canal pentru radiaii (n reactor)
beam house atelier de nmuiere i cenurire
beam house weight greutate gelatin
beam impact/landing error eroare de impact / de
lovire a unui fascicul (cnd inta este lovit
incorect)
beam indicator lamp lamp pentru indicarea
luminii
beaming (chim) concentraie, concentrare; (fiz, tele}
focalizare, concentrare; (texf) nf urare / trecere
pe sul
beaming device dispozitiv de concentrare / de
focalizare
beaming frame urzitor
beaming machine main de pliat/ de reunit suluri
beam jitter fluctuaie a unui fascicul (datorit
zgomotului electronic)
beam knee guseu al traversei de punte
beam-lead technology tehnologie "beam-lead" / cu
conductoare ncastrate la un capt i libere la
cellalt (n fabricarea semiconductoarelor)
beam light fascicul / mnunchi de raze
beam-limiting device limitator de fascicul
beam lobe switching comutare a lobului fascicular
(la o anten)
beam moduiation modulaie a fasciculului
beam narrowing/convergence focalizare / concen-
trare / subiere a unui fascicul
beam of light raz de lumin; fascicul de raze de
lumin paralele
beam of radiation fascicul de radiaii
beam of rays fascicul de raze
beam of ship lime a navei
beam packet pachet de grinzi
beam pivot fus al balansierului
beam (positioning) magnet magnet de convergen
a unui fascicul
beam power tube/valve tub de putere cu fascicul
electronic


105

beam pump pomp de adncime acionat cu
balansier
beam pumping pompaj de adncime
beam pumping production exploatare prin pompare
de adncime
beam pumping unit unitate de pompare cu balansier;
central de pompare cu balansier
beam reception recepie dirijat / directiv
beam regulator regulator de sul (n telegrafie)
beam relay releu de comutare
beam rider rachet spaial ghidat cu fascicul
beam ridge coam a arpantei
beam riding ghidare prin fascicul (electronic)
beam ripple ondulaie / pulsaie a unui fascicul
beam scale (metr) balan simpl; (TH) bascul
beam ea mare / valuri de travers
beam sender emitor / radiator directiv
beam signal semnal al unui fascicul de teleghida)
beam splitter separator de fascicule
beam station staie de goniometrie; staie cu emisie
dirijat
beam steel oel de grinzi
beam support (cstr) grind de planeu; (nav) grind
de punte
beam switch ntreruptor de fascicul (la osciloscoape)
beam system sistem de emisie dirijat
beam track fir de cale ferat
beam tube/valve tub cu grile aliniate; tub cu
fascicul dirijat
beam twister main de rsucit din suluri de urzeal
beam-type inaser maser amplificator de microunde
prin radiaie simulat cu fascicul molecular
beam valve (mas) supap cu lamel; (tele) tub cu
fascicul electronic dirijat
beam well sond n pompaj
beam wheel roat a grindeiului (de plug)
beam width lrgime / deschidere a unui fascicul
electromagnetic
beam wind vnt de travers (n navigaie)
bean (TH) duz; (agr) fasole; bob
bean back a reduce / a limita debitul prin duze
bean oii ulei de soia
bean ore bohnerz
bear (met) urs (la cuptoare); bloc // (drum) a purta; a
sprijini; a rezema; (met) a presa; a susine; (nav) a fi
n relevment
bear away a se deprta de vnt, de uscat etc.
(despre nav)
bear axle arbore / ax planetar; semiax; semiosie
bear the beli a fi conductor/cpetenie/ef
beard anfren; crlig
bearded motes cojie cu fibr (defect de egrenare)
bearded needle ac cu crlig (n ind.textil)
bear down a se apropia; a veni sub vnt; a guverna
pe (despre nav)
bearer (chim) agent purttor; (cstr, TH) subgrind;
portarnier; reazem; pies portant; purttor
bearer bar bar de suport
bearer cable cablu portant
bearer cheque cec la purttor
bearers ci / inele de rulare (la maini de tiprit)
bearer share aciune / titlu la purttor
bearing (av, nav) relevment; (cstr) reazem; (geod)
reperare; (geol, petr) capacitate portant; direcie
(a stratului); (mas) lagr; punct de rezemare /de
sprijin; loca de lagr; cuzinet; palier; pivot; lagr
de alunecare; (mat) direcie, sens; tendin; raport;
relaie; orientare; azimut; (mec) reazem; (miri)
poziie / aezare a stratului, a zcmntului; (tele)
goniometrie; marcare; (TH) apsare
bearing alloy aliaj / compoziie pentru lagre
bearing area suprafa de reazem; suprafa
portant
bearing axle osie purttoare / portant; ax purttor
bearing backing cuzinet (de lagr)
bearing ball bil de rulment
bearing beam/carrier grind de reazem; longrin
bearing block aparat de reazem, postament; talp
de lagr; piatr-cuzinet
bearing bore alezaj al lagrului
bearing boss bosaj de lagr
bearing box lagr; cutie de unsoare; cuzinet
bearing bra'cket suport al lagrului; scut / consol
de lagr
bearing brass/bush cuzinet
bearing capacity capacitate / for portant
bearing cast iron font de antifriciune
bearing clearance joc al lagrului
bearing compass compas de relevmente
bearing depth nlime util a filetului
bearing determined from the airplane autodirija-
re; autorelevment (prin radio); autogoniometrie
bearing device of direction finder echipament
pentru radiogoniometrie / radiodirijare
bearing edge punct de ncastrare
bearing extractor dispozitiv pentru depresarea /
extragerea rulmentului
bearing face suprafa de sprijin / de aezare la
montaj
bearing force capacitate de ncrcare / portant
bearing frame cadru portant
bearing hinge articulaie de reazem
bearing length lungime util / portant
bearing line linie interioar a baturei
bearing liner/lining (bushing) cuzinet de lagr
bearing load presiune de contact / pe teren
bearing lock consolidare a reazemelor
bearing metal aliaj pentru lagre


106

bearing neck guler de cuzinet; fus intermediar
bearing of pillar capacitate portant a unui pilier
bearing of trend ntindere / direcie a stratului
bearing oii ulei pentru lagre
bearing on the bow relevment prova
bearing-out masonry zidrie aparent
bearing packing garnitur de rulment
bearing pile stlp / pilot portant
bearing pivot pivot de rezemare
bearing plate plac de reazem; portcuzinet; scut /
suport de lagr
bearing plate of direction finder echipament
pentru radiodirijare
bearing potentiometer poteniometru goniometric
pentru ecran tip B
bearing power sarcin admisibil a unui reazem;
capacitate portant
bearing pressure presiune / reacie pe reazem
bearing property capacitate portant
bearing puller/remover dispozitiv pentru depre-
sarea / extragerea rulmentului
bearing pulley roat de transmisie (folosit pentru
sprijinirea curelei); rol de susinere
bearing race cale de rulare (la rulmeni)
bearing ray raz radiogoniometric
bearing reaction reaciune n reazem
bearing ring inel de reazem
bearing roller rol de rulment
bearing seat/sleeve cuzinet (de lagr)
bearing separator colivie a rulmentului
bearing shell carcas a lagrului
bearing spring arc de suspensie; capr de lagr
pentru cilindri de laminor
bearings taken by airplane autodirijare; autorelev-
ment (prin radio); autogoniometrie
bearing strength capacitate portant
bearing support suport de suspensie
bearing surface suprafa portant / de reazem / de
sprijin / de rulare / de ncrcare
bearing test ncercare sub sarcin
bearing value valoare portant / de portant
bearing wall zid portant
bear market pia n scdere
bear sale vnzare fr acoperire n marfa
bear speculation speculaie n sperana unei scderi
(a preului / cursului)
bear trap stvilar tip capcan de urs; "beartrap"
bear-trap dam ferm hidraulic; stavil cu clapete
bear up a veni n vnt (despre nav)
beat (TH) lovire; lovitur; pulsaie; oc; izbitur;
(el, fiz, tele) interferen; btaie; pulsaie; oscilaie;
(hc) mcinare a pastei; (met) forjare; batere/
ndesare a formei; (orlg) btaie (de ceasornic);
(poligr) rubric de fapte diverse; tire senzaional;
(text) btaie // (alim, chim) a agita; a macin
be at a dead end a fi n impas / la un punct mort, a
bate pasul pe loc (n munc, cercetare etc.)
beat buzzer generator de bti / interferenial / de
ton
beat detector detector heterodin
beat down a nfige; a bate (piloni)
beaten proof corectur tras cu clfua
beaten silver foi de argint
beaten-stuff tester aparat pentru msurarea fineii/
gradului de mcinare
beater (agr) bttor; mciuc; (alim) ciocan de
moar; (hc) holendru; palet; pal; (met) bttor-
ndestor; (orlg) tij de btaie; (text) volant al
mainii bttoare; vait detaor al lzii alimentatoare
beater bar cuit de holendru
beater blade lineal al volantului mainii bttoare
beater chamber spaiu de frmiare al concasoru-
lui cu ciocane
beater charging ncrcare a holendrului
beater colloid mill moar coloidal cu ciocane
beater-drum deflector deflector (tob)
beater dyeing colorare n holendru
beater engine holendru
beater house secia holendre
beater lock dispozitiv de blocare la bttor
beater mill moar cu ciocane
beater opener lup Crighton
beater pick ciocan de burat (la ci ferate)
beater roii tambur al holendrului; vait (cu cuite) al
holendrului
beater section seciune de batere (n ind.textil)
beater setting ecartamente ale organelor de lovire
ale bttorului
beater sizing ncleiere n holendru / n mas
beater trough/tub cuv a holendrului de mcinare
beater weaving meli; scrmntor
beat frequency frecven de heterodinare / de
interferen / de bti; suflu; interferen de
imagine
beat (frequency) oscillator oscilator de bti;
oscilator local final; oscilator / generator heterodin
beat in (a nail) a bate (un cui)
beating batere; ungere (cu cerneal); mcinare;
bata]
beating arm lineal al volantului mainii bttoare
beating brush perie de tras corecturi
beating engine holendru de mcinare
beating-in of cable pregtire a captului unui cablu
pentru a fi tras n canal
beating machine (piei) main de btut i scuturat
blnuri; (plasf) main pentru spumarea latexului
beating of cocoons batere a coconilor
107

beating of optical frequencies interferen/ hetero-
dinare a frecvenelor optice (la laser)
beating of stock mcinare a pastei
beating opener lup bttor; main de scuturat
beating pressure presiune de mcinare
beating under pressure nclzire prin presiune
beating-up ndesare (n ind. textil)
beating wavemeter undametru heterodin / interfe-
renial
be at low ebb a fi n declin / descretere
beat note not / ton de interferen
beat note zero punct n care nu exist bti; gol de
interferen / de heterodinare
beat off a despri prin lovire
beat of pulses pulsaie
beat oscillator heterodin
beat out a ndrepta; a egaliza
beat period perioad de bti / de heterodinare
beat pins uruburi de reglare a furcii pendulului
beat reception recepie heterodin; recepie cu
oscilator local / cu interferen / cu superhetero-
din
be at somebody down a se tocmi cu cineva, a-1
determina s reduc preul iniial
be at the top of the ladder a fi n vrful piramidei,
a fi urcat toate treptele ierarhice
beat to windward a naviga n volte contra vntului
beat-up arm bra de btaie (n ind.textil)
beat-up lever prghie de ridicare
Beaufort number cifr a scrii Beaufort
Beaufort scale scara Beaufort
beaumontage chit
beaver dam stviar construit de castori / biberi
beaver skin piele de biber
beavertail beam fascicul n evantai (la o anten)
be bad money a fi neproductiv / nerentabil (de ex. o
investiie de capital)
be behind a se plasa n urm (ntr-o competiie, n
producia industrial etc.)
be behind the times a fi depit, a nu fi actual
be below somebody a fi subordonat / ierarhic
inferior (cuiva)
becalm a masca (o nav); a acalma
becket zbir (inel de parm); ochi de macara
becket bend nod de scot simplu
becket rowlock strapazan
Beckmann rearrangement transpoziie Beckman
be clapped out a fi complet defectat (un aparat, o
main etc.)
become coated a se acoperi; a fi placat; a fi cptuit;
a fi capitonat
become darker a se nchide (la culoare); a se
ntuneca
become effective a intra n vigoare; a opera; a avea
efect / repercusiuni
become extinguished a se stinge
become perceptible a se vedea; a se simi; a se
percepe
become rusty a rugini
become scrap a deveni rebut
become yellow a pli; a se nglbeni (despre lemn)
becoming overgrown with grass nierbare
be consumed by fire a arde, a fi mistuit de foc
Becquerel effect efect Becquerel / fotoelectric bed
(TH) strat; pat; cadru; caroserie de iurgon;
culcu; banc; temelie; fundament; albie; (geof)
depunere, aluvionare // a rezema; a sprijini
bed bearers ci de rulare (la maini de tiprit
planocilindrice)
bed body ben carosat (la autoutilitare)
bed box picior al patului; postament
bed coke cocs pentru patul furnalului
bed covers plac pentru protecia ghidajelor patului
(la strung)
bedded stratificat
bedded deposit zcmnt stratificat
bedded structure structur / textur stratificat
bed deepening adncire a fundului
bed deflection sgeat de ncovoiere a patului (la
strung)
bedding (drum) suprafa de sprijin; depozitare;
stocaj; executare a fundaiei; (el) strat despritor;
suspensie elastic; (geof) stratificaie, strat;
zcmnt
bedding fault falie paralel la stratificaie
bedding in layers stratificare, stratificaie
bedding into stone/concrete scelment
bedding of boiler soclu al cazanului
bedding of engine in rubber cushions instalare a
motorului pe tampoane de cauciuc
bedding of pipes montare a evilor
bedding plane suprafa a stratului
bedding rock roc de baz
bedding schistosity istozitate paralel la stratifi-
caie
bed frame batiu, schelet
bed irrigation irigaie prin brazde
bedlike jointing desfacere n strate
bed load aluviune
bed-load function dependen ntre debitul solid
trt i debitul lichid
bed-load sampler batometru pentru aluviuni trte
bed-load transport debit de aluviuni trte
bed material depuneri de aluviuni; material din
patul albiei rului
bed-material sampler dispozitiv de prelevare a
probelor de aluviuni de pe fundul albiei
bed mining exploatare a zcmintelor
bed of ballast strat de balast
bed of broken stone pat de piatr concasat


108

bed of passage strat de tranziie
bed of river albie a rului
bed of sand pat de nisip
bed plate (TH) balast; sabot; plac de baz;
postament (al unei maini); plac de fundaie;
fontur; (cj) pat al cii; cadru; soclu; talp; (ind
chim) platin de holendru; (poligr) bloc de cuite
(la linotip)
bed ripples dune pe fundul apei
bed rock, bedrock roc de la baza unui zcmnt;
teren stncos; roc-mam / de baz, impermeabil/
"in situ" (netulburat)
bed series suit / serie / pachet de strate
bed silt aluviuni de fund
bedstone vatr (a unui furnal)
bed ticking pnz de saltele
bedway glisier a patului (la strung)
bed with gap pat cotit; pat cu degajare (la strung)
beech fag
beech charcoal crbune din lemn de fag
beechnut oii ulei de jir / de fag
beech tar gudron (de lemn) de fag
beechwood lemn de fag
beef carne de vit
beef fat grsime de vit
beehive coke oven cuptor celular de cocs
beekeeper; beemaster priscar; apicultor
beekeeping apicultur
be elastic a fi elastic; a se arcui
bee plant plant melifer
be equal to a egaliza; a netezi; a ndrepta
beer bere
beer brewery fabric de bere
beer brewing fabricare a berei
beer filter filtru pentru bere
Beer's law legea lui Beer
beer still coloan pentru distilarea mustului (de
bere)
beer wort must de bere
beer yeast drojdie de bere
bees (blocks) viori ale bompresului
beeswax cear de albine
beet sfecl
beet canker cancer al sfeclei (Agrobacterium
tumelaciens)
beet chips pump pomp pentru tiei de sfecl
beet combine combin pentru recoltarea sfeclei
beet conveyor main pentru aezarea sfeclei n
grmezi
beet digger main de recoltat sfecl
beet growing cultur a sfeclei
beet harvester main de recoltat sfecl
beet juice zeam de sfecl
beetle mai, compactor pentru pmnt
beetle holes guri de gndaci
beet pulp borhot de sfecl
beetroot molasses distillery fabric de alcool din
melas (de sfecl)
beetroot shredding machine main de tiat sfecl
beetroot spirit alcool din melas (de sfecl)
beet sugar zahr de sfecl
beet washer/washing machine main de splat
sfecl
be extinguished a fi stins; a se stinge
be fool-proof a fi foarte simplu de mnuit (un
aparat, un mecanism etc.)
be frozen a fi ngheat
beginner's all-purpose symbolic instruction code
(BASIC) limbaj de programare BASIC (cod de
instruciuni simbolic de uz general pentru ncep-
tori)
beginning nceput al programului/al benzii
beginning mark marcaj iniial / de ncepere / de
plecare
begohm gigaohm (IO
9
ohmi)
be good money a fi rentabil, productiv
beg the question a considera adevrat ceea ce
trebuie n prealabil demonstrat, a face "petitio
principii"
behaviour in service comportare n funcionare
behead captare a unui curs de ap (prin eroziune)
behind n ntrziere de faz, defazat napoi
Behm echo depth sounder sond acustic, sond
ecou; sond cu ultrasunete
bei function funcia lui Kelvin bei(*)
be in charge (of) a avea responsabilitate (pentru); a
conduce
be in contact a fi / veni n contact; a atinge
be in efflorescence a fi n eflorescent
be in employment/work a avea serviciu / de lucru
be in focus a fi clar / focalizat (o imagine)
be in for a cuta, a solicita (un post, un serviciu)
being a function of pressure dependent de pre-
siune
be in the ground floor a fi membru fondator al unei
societi pe aciuni
be in the red a avea un cont debitor
be in synchronism (of phases) a fi n sincronism /
n concordan de faz
be in unison a coincide; a se afla n concordan/ la
unison
be jammed tight fixat strns prin pene bel bel
(unitate de atenuare / amplificare / nivel)
belay (cstr) a acoperi, a pardosi (cu scnduri); (nav)
a amara; a lua volta; a terge un cuvnt dintr-un
semnal
belaying amarare; voltare
belaying eleat tachet de luat volte
belaying pin cavil de luat volte
belaying rack cavilier (suport cu cavile)


109

belching debordare la distilare
belemnite belemnit (n geologie)
belfry clopotni
Belgian linen in belgian
Belin's picture telegraph belinograf
belit(e) (drum) belit (silicat dicalcic, component
mineralogic al clincherului de ciment)
bell (F//) calot; clopot; sonerie; (ind chim) mufa;
(nav) btaie de clopot; (tele) con al cinescopului
bell accumulator acumulator pentru sonerie
bell-and-hopper arrangement dispozitiv de nchi-
dere automat la gura furnalului
bell-and-spigot connection racord cu manon / cu
cep i mufa
bell-and-spigot joint mbinare cu cep i mufa / cu
mufa
bell-and-spigot pipe eava cu mufa
bell book jurnal de maini; carnet de manevr
bell buoy geamandur cu clopot
bell cap clopot al talerului
bell-cast roof acoperi-clopot
bell center punch punctator autocentrat
bell chuck mandrin
bell clock ceasornic care bate carturile
bell counter contor n form de clopot
bell crank (lever) prghie cotit; prghie cu articu-
laie / cu genunchi
belled file pil convex
belled pipe eava cu mufa / manonat
bellhoist troliu de ncrcare (la furnale)
bell hole welding sudare n an / peste cap
bellied bombat; convex
bellies ln de pe abdomenul oilor
Bellini-Tosi system sistem de radiogoniometru cu
cadre ncruciate
beli insulator izolator-clopot / cu capac
beli jar clopot de sticl
beli jar cell celul (de electroliz) tip clopot
beli metal ore stanin
beli mouth evazare; difuzor; capt lrgit al unei evi
bell-mouth centre/center plate lunet cu orificiu
conic (la maini-unelte)
bell-mouthed n form de clopot
bell-mouthed elbow cot cu manon
bell-mouthed tee teu cu manon
bell-mouthing capt lrgit tronconic al unei evi
bell-mouth intake tromp de admisie (la priz de
ap sub presiune, tip turn)
bell-mouth ventilator difuzor de ventilator
bell night switch comutator de noapte
bell-operating gear troliu de ncrcare (la furnale)
bellows (TH) foaie; membran armonic; tub
ondulat; (ind chim) suflant; burduf
bellows camera aparat fotografic cu burduf
bellows device dispozitiv cu burduf
bellows gas-meter contor de gaz cu burduf
bellows leather piele pentru foaie
bellows seal etanare prin burduf de cauciuc
beli punch poanson de centrare
beli push buton de apel / de sonerie / de telefonie
bell(ringing) transformer transformator de sonerie
bell-shaped n form de clopot
bell-shaped curve curb clopot / Gauss
beli socket/tap tut (scul de foraj)
beli stop ntreruptor de sonerie
beli tower clopotni
bell-type autoclave press autoclav cu clopot
bell-type distributing gear con de nchidere la gura
furnalului
bell-type low pressure manometer manometru
diferenial pentru presiuni mici
bell-type mill moar conic
bell with holding circuit sonerie electric cu
funcionare continu
belly (TH) corp; trunchi; umfltur; (av) fuzelaj;
(el)
ventru al unei oscilaii; (geof) umflare a stratului;
(nav) burt (vel, plas); (poligr) fa cu
signatur
// a se umfla; a se bomba
belly band ntritur de vel; curea; ching;
centur de siguran
belly brace coarb, burghiu de mn, main de
gurit manual
belly fillet muchi de la burta animalului
belly helve ciocan cu prghie acionat la mijloc
bellying umfltur; burt; convexitate
belly landing aterizare forat pe burt
belly out a (se) bomba
belly radiator radiator de fuzelaj
belly strap centur de ancor
belongings accesorii
belonite belonit (mineral)
below freezing sub zero grade (temperatur)
below ground subteran
below level working exploatare n cobor
below par de calitate slab, inferior
below threshold (aezat) sub prag; sub limit
belt curea (de transmisie); centur; ching; bru;
zon; limb; cordon; band
belt adjustment reglare a tensiunii curelei
belt armour cuiras de centur
belt band curea; centur; cordon
belt brake frn de band
belt brush unit agregat (de debavurare) cu band
abraziv
belt canal canal circular
belt capacity capacitate de transport a unei benzi
belt clamp arnier pentru curele; dispozitiv de
ntindere pentru curele
belt composition unsoare pentru curele
belt connector agrafa de curea
110

belt conveyor transportor cu band
belt-conveyor tail pulley molet a dispozitivului de
tensionare a unei benzi
belt coupling ambreiaj cu benzi
belt drive transmisie / acionare prin curea
belt drum tambur pentru band
belt dryer usctor cu band
belted cable cablu cu izolaie nfurat
belt elevator elevator cu band
belt fastener fixator de cablu; agrafa de curea
belt fastener screw urub pentru curele
belt feeder alimentator cu band
belt-fork furc de conducere a curelei de transmisie
belt freezing congelare pe band transportoare
belt gearing transmisie cu curea
belt generator generator Van de Graff / cu band
belt guard protecie a curelei
belt guide ghidaj pentru curea
belt-guide pu!ley rol de ghidare pentru curele de
transmisie
belt highway drum de centur
belt hoist elevator cu band
belt hook agrafa de curea
belt horizon orizont de baz cu transportor-band
belt idler rol / roat de ntindere
beiting estur tehnic pentru curele de transmisie;
transmisie prin curea; curea de transmisie
beiting boit urub cu cap plat pentru nndit curele
beiting (double) bend crupon de transmisie
beiting duck estur pentru curele
beiting oil unsoare pentru curele de transmisie
beiting press pres (de vulcanizare) pentru curele
belt joint mpreunare prin custur / lipire / agrafare
etc. (a curelelor)
belt-knife for splitting machines cuit-band
pentru maini de pltuit
belt-knife splitting machine main de pltuit cu
cuit-band
belt lace curelu pentru cusut i legat
belt lacer agrafa pentru curea
belt lacing coasere cu ireturi de piele a covorului
unei benzi transportoare
belt loader main de ncrcat minereu cu band de
cauciuc
belt lubricant unsoare pentru curele
belt making machine main pentru fabricarea
benzilor
belt moulding ciubuc ornamental al caroseriei
belt mounter prghie pentru aezarea curelei pe
roat (la transmisii)
belt ply inserii de pnz ale covorului unei benzi
transportoare
belt puiley roat de curea
belt-pulley lathe strung cu (mecanism de acionare
cu) con n trepte
belt punch perforator pentru curea; priboi
belt railway/railroad cale ferat de centur
belt rivet nit pentru racordarea prin balamale a dou
capete de benzi
belt roller rol de susinere a covorului unei benzi
transportoare
belt sander/sanding machine main de lefuit cu
band (n ind.lemnului)
belt scanner explorator / analizator cu band
belt screen sit cu band
belt screw urub pentru curele
belt separator sortator cu band
belt shifter dispozitiv de cuplare i de decuplare a
curelei
belt slope plan nclinat cu band de transport
belt speed vitez a covorului imei benzi transpor-
toare
belt speeder transmisie cu conuri de curea
belt strap curea; (text) band esut; ching
belt stretcher dispozitiv de tensionare a curelelor de
transmisie
belt tail section cap de ntindere a unei benzi de
cauciuc
belt tension arrangement dispozitiv de tensionare
la benzi transportoare
belt tension drum tob de tensionare a unei benzi
de cauciuc
belt-tensioning/tightening pulley rol pentru
ntinderea curelei
belt tightener (mas) ntinztor de curea; (miri)
dispozitiv de tensionare a unei benzi de cauciuc
belt transmission acionare / transmisie prin curea
belt truck loader transportor cu band mobil
belt(-type) carrier band transportoare, transportor
cu band
belt-type dehydrator usctor cu transportor
belt-type generator generator cu band (van de
Graaff)
belt-type ticket carrier pot pe band/cu trans-
portor
belt vulcanizing press pres pentru vulcanizarea
curelelor
belt wiper raclet
bemul monostearat de glicerina
bench banc de lucru; treapt; banchet(); ferm;
banc; pat al mainii; reper; punct de referin
bench (adjustable) clamp pres de mn cu urub
cu fixare pe banc bench-axe bard de lemnar
benchboard desk pupitru /tablou de comand
bench cent(e)ring device aparat pentru prindere
ntre vrfuri
bench chisel dalt de mn / de lcturie
bench cut tiere n trepte (cariere)
111

bench drill (machine) main de gurit pentru banc /
pentru mas
benched fli cdere n trepte
benched transition racordare n trepte
bench for cleaning castings mas pentru curirea
pieselor turnate
bench grinder main de rectificat montat pe banc
bench hook crlig de velar
bench level nivel cu bul de aer; boloboc; nivelare
dup repere
bench-mark (in/) mulime bench-mark (mulime cu
un numr minim de lucrri, utilizat pentru
evaluarea performanelor); (metr) reper; zero al
scrii de maree; cot de nivel; punct fix
bench mining minerit (exploatare) n trepte (carie-re)
bench moulding formare pe banc de lucru
bench oiler can de uns
bench plate plac de trasare
bench power-pack aparat conectat la reea
bench screw menghin cu picior / de lctu
bench shears foarfece cu bra / de banc
bench test ncercare pe banc / de laborator
bench vices parallel menghin paralel
bench work prelucrare pe banc / cu fixare n
menghin
bend (TH) cotitur; ntoarcere; ondulaie; ncovoiere;
ramificaie; derivaie; curbur; sinuozitate; (drum)
cot; curb; (el) cot (de tub pentru instalaie electric);
(geog) cot; (hidr) cotitur, meandr de ru;
sinuozitate; (mas) ndoitur; cot; (mat) curbur;
arc; curb; punct unghiular / de rebrus-ment; (met)
ndoitur; curbur; ncovoiere; (nav) nod; legtur;
(petr) cot / curb de eava; (piei) crupon; ((ele)
curb; cot (n direcia axei longitudinale a unui ghid
de unde); sgeat (la antene filare); (s) cot;
ramificaie; derivaie; eava cotit // (mec, met) a
ncovoia; a ndoi; a curba; a nclina; (nav) a face un
nod; a lega o parm; a nverga; a prinde lanul la
ancor
bendable flexibil
Ben Day pattern modele de tanghir (la
reproducerea originalelor, n tiparul plan)
bender (cstr) main de ndoit; (el) pereche de
cristale piezoelectrice care se deformeaz sub
aciunea tensiunii de polarizare
benders bumbac american cu fibr lung
bender's board mucava pentru legtorie
bend in a ndoi; a vira; a frnge
bending (TH) ncovoiere; flexiune; curbare; curbur;
ndoire; ndoitur; strmbare; deformare; (fiz)
curbur; difracie; flexiune; (mat) curbare; (mec)
ncovoiere; solicitare la ncovoiere / la ndoire;
(poligr) biguire; (se) deformare
bending angle unghi de ncovoiere
bending at angles ndoire
bending-back point punct de ntoarcere
bending-deflection sgeat de ncovoiere
bending device dispozitiv de ndoit
bending die stan / poanson de ndoit; ablon de
curbat
bending force for de ncovoiere
bending-impact test ncercare de rezilien
bending jaw falc de ndoire
bending load sarcin de ncovoiere
bending machine (met) main / vait de ndoire;
(poligr) main de biguit
bending measuring device flexometru
bending modulus modul de ncovoiere
bending moment (b.m.) moment de ncovoiere
bending of a fold ndoitur a unei cute
bending of light difracie a luminii
bending of the trunk curbur a trunchiului
bending pliers clete de ndoit (pentru tuburi sau
table)
bending point (mat) punct de extrem (al unei
curbe); (poligr) loc de biguire
bending pressure compresiune din ncovoiere
bending property rezisten la ncovoiere
bending radius raz de ncovoiere
bending resistance rezisten la ncovoiere
bending roii vait de ndoire
bending roof acoperi ondulat
bending shackle cheie de ancor
bending spring arc solicitat la ncovoiere
bending stiffness rigiditate de flexiune
bending strin compresiune din ncovoiere
bending strin load sarcin de ncovoiere
bending strength rezisten la ncovoiere
bending stress tensiune de ncovoiere
bending-stress durability (met) rezisten la
oboseal prin ncovoiere; (text) rezisten dinamic
la ndoiri repetate
bending tensile stress efort de traciune generat de
ncovoiere
bending test (mec) ncercare la ncovoiere; (metr)
prob de ncovoiere
bending test on built-up \velded joints prob de
ncovoiere a sudurii
bending tongs clete de ndoit
bending tool matri de ndoit
bending value numr de ndoiri
bending vibrations oscilaii / vibraii transversale/
de ncovoiere; ncovoieri alternative
Bendix drive demaror Bendix
bend of the characteristic cot al caracteristicii
bend of lever cot al prghiei
bend out a ncovoia; a ndoi
bend over a plia; a cuta; a plisa; a ndoi
bend pipe eava curb


112
bend sharp a coti
bend test prob de ncovoiere
benefic(i)ation of proces mbog ire / nnobilare a
minereului
benefit plans sisteme de indemnizaie
Benioff zone zon de subducie (n geologie)
benjoin benzoe, r in mirositoare
benne oil ulei de susan
bent (cstr) palee; capr; ferm uoar de construc-
ie// (mas) curb(at); cotit; ndoit; ncovoiat
bent axle arbore cotit
bent crank levier arcuit
bent down ndoit; cotit
bent frame coast ndoit (la navele de lemn)
bent-gun ion trap capcan de ioni n curbura unui
tub electronic
benthos bentos (fauna i flora din fundul mrii)
bent lever prghie cotit / cu articulaie / cu
genunchi // cu prghii articulate
bentone bentonit
bentone grease unsoare consistent pe baz de
bentonit
bentonite lining mbrcminte de bentonit
bentonitic clay argil bentonitic
bentonitic mud noroi de foraj cu bentonit
bent pipe eava curbat; racord curbat; cot
bent pointer ac indicator ndoit / curbat
bent rim geant auto deformat
bentrovato substan chimic antistatic
bent-tail dog antrenor cu coad ndoit
bent timber coast de lemn ndoit
bentwood furniture mobil curbat
benzacetin acid acetamino-etilsalicilic
benzal benziliden (radical)
benzal/benzaldehyde green verde malahit
benzaldoxime oxim a benzaldehidei
benzamide benzamid
benzamido/benzamino acetic acid acid hipuric
benzene-azo-sulphonic acid acid diazobenzen-
sulfonic
benzene boronic acid acid fenilboric
benzene carbon amide benzamidin
benzene diazonium chloride clorur de fenildia-
zoniu
benzene diazonium hydroxide hidroxid de fenilhi-
drazoniu
benzene hexachloride hexaclorciclohexan
benzene hydrocarbon hidrocarbur benzenic
benzene polyhalide polihalogenbenzen
benzene propionic acid acid hidrocinamic
benzene recording meter (aparat) nregistrator de
benzen
benzhydrol difenilcarbinol
benzidine colours colorani de benzidin
benzidine conversion/rearrangement transpoziie
benzidinic
benzilic acid acid benzilic / hidroxidifenilacetic
benzilic rearrangement transpoziie benzilic
benzine naphtha benzin grea
benzine-resisting hose furtun (de cauciuc) rezistent
la benzin
benzinoform tetraclorur de carbon
benzoaric acid acid elagic
benzo-benzidine conversion transpoziie benzidi-
nic
benzocaine anestezin; benzocain
benzoform colours colorani benzoform
benzofuran(e) resins rini de cumaron
benzoic ether eter etilbenzoic
benzoin gum benzoe, rin benzoic
benzol(e) benzen, benzen brut
benzol desulfurizing plant instalaie pentru desul-
furarea benzenului
benzol distilling plant instalaie pentru distilarea
benzenului
benzol recovery recuperarea benzenului
benzol refining rafinarea benzenului
benzol scrubber spltor de benzen
benzoquinhydrone chinhidron
benzoquinone dyestuffs colorani benzochinonici
benzoylate a benzoila
benzoylating agent agent de benzoilare
benzoylation benzoilare
benzoyl glycine acid hipuric
benzoyl green verde malahit
benzoyl oxide anhidrid benzoic
benzylate a benzila
benzyl chloride clorur de benzii; clorbenzil
benzyl cyanide cianur de benzii
benzyl ether eter dibenzilic
benzyl formate formiat de benzii
benzyl halide halogenur de benzii
benzyl oxide eter dibenzilic
benzyl phthalate dibenzilftalat
benzyl rhodanate tiocianat de benzii
benzyl sulphide sulfura de benzii
be off one's beat a nu intra n competena / a nu fi
de resortul cuiva
be on the air a transmite, a emite; a fi prezent n
eter (despre un post de emisie)
be on the bargain counter a se vinde la pre sczut
/ sub valoare
be on the dole a primi ajutor de omaj
be on the stocks a fi pe antier / n curs de execuie
be out of action a fi scos / a iei din funcionare, a
nu mai funciona
be out of focus a fi neclar (despre o imagine)
be out of operation a nu funciona, a fi defect
be out of phase a nu fi n faz, a fi defazat


113

be out of service a fi desfiinat, a fi retras din
circulaie (un mijloc de transport)
be out of tune a fi dezacordat
be out of work a fi omer, a nu avea serviciu
be out on strike a fi n grev
be out to improve exports a aciona n vederea
creterii exportului
ber function funcia lui Kelvin ber (x) berg culme,
munte, mas de ghea, ghear
Bergmann tube tub IP, tub Bergmann, tub izolant
uor protejat
berline limuzin, berlin; cupeu
Beri saddles ei Beri (n ind. chimic)
berm berm, banchet
Bernoulli's theorem teorema lui Bernoulli
berry bob, boab; icre
berry transformer transformator rotativ / de
inducie
berth dan; adpost; cal de construcie / de lansare;
ancoraj; cuet // a acosta la cheu / dan
berthage tax tax de amarare/de dan
berth cab cabin prevzut cu loc de dormit (la
autovehicule)
berth for fuel-oil bunkering dan de alimentare cu
combustibil lichid
berthing legare la cheu; adpostire; bordaj exterior
deasupra centurii
berthing hawser legtur, parm de legare (la
cheu)
berthing impact oc la amarare (ntre nav i cheu)
beryl berii
beryllia oxid de beriliu
beryllium alkyl dialchil beriliu
beryllium(-moderated) reactor reactor (moderat)
cu beriliu
beryllium nitride azotur de beriliu
beryllium oxide oxid de beriliu beset prins de gheuri
(despre nav)
besom trn, mtur (de nuiele)
besprinkle a stropi prin pulverizare
Bessel function funcie Bessel /cilindric
Bessemer charge ncrctur pentru conveitizor
Bessemer
Bessemer ingot iron lingouri de oel Bessemer
bessemerize a afina fonta prin procedeul Bessemer
Bessemer low-carbon steel oel Bessemer de
fuziune / cu carbon redus
Bessemer mill/plant instalaie Bessemer
Bessemer pig iron font pentru convertizor Besse-
mer
best valoare optim, optim
best bower ancor de rezerv; cea mai grea ancor a
bordului
best estimator estimaie optim
be supported a fi sprijinit / proptit / rezemat
beta particul beta; amplificare beta (amplificare de
curent a unui tranzistor n schem cu emitor
comun)
beta absorption gauge (ai) joj beta; (el, metr)
instrument de msurat cu radiaii beta
beta-background fond beta
beta-backscattering mprtiere beta napoi
beta-beam fascicul de particule beta
betabion vitamina B]
beta counting numrare a particulelor beta
beta cut-off frequency frecven limit (a radiaii-
lor) beta
beta decay dezintegrare beta
beta-disintegration energy energie de dezintegrare
beta
beta-gamma double-bond legtur dubl ntre
atomii beta i gama ai nucleului
beta-gamma insaturation legtur nesaturat ntre
atomii beta i gama ai nucleului
beta gauge joj beta
beta-oxidation oxidare a atomului din poziia beta
beta partide particul beta
beta-particle beam fascicul de particule beta
beta radiation emisiune beta / de particule beta,
radiaie beta
beta-radioactive standard etalon (radioactiv) beta
beta-ray emission emisiune beta / de particule beta,
radiaie beta
beta-ray spectrum spectru beta
beta-stable beta-stabil, stabil la dezintegrare beta
beta-thickness gauge joj beta
betatron betatron; accelerator de electroni
betatron accelerating operation funcionare /
regim de accelerare betatronic
betatron orbit orbit betatronic
betatron oscillation oscilaie betatronic
beton ie bricks betonit (crmizi)
between decks ntrepunte (spaiu)
betweenness relaie de tip ntre"
between/betwixt wind and water la lina de plutire
be up a stump a da faliment
be up for auction a fi scos la licitaie
bevel (TH) echer reglabil, ablon de unghi; oblici-
tate, nclinaie; teitur; (drum, hidr) taluz, echer
mobil, muchie; (met) con (la furnal); (mas, miri)
teitur; (poligr) faet // a tia oblic, a tei, a
faeta, a anfrena, a nclina
bevel angle raportor
bevel cant muchie teit
bevel (cone friction) clutch ambreiaj conic/cu con
de friciune
bevel differential diferenial cu pinioane conice
bevel drive transmisie prin angrenaj conic
bevel edge margine teit
bevel-edged lens leni la faetat


114

bevel friction wheel roat de friciune conic
bevel gear (b.g.) angrenaj conic; roat dinat
conic
bevel gear concentricity btaie a conului primitiv
bevel geared motor motor cu reductor cu roi
dinate conice
bevel gear hobbing attachment dispozitiv pentru
frezarea dinilor la roi dinate conice
bevel gearing angrenaj conic
bevel gear pair angrenaj conic
bevel gear planer main de mortezat roi dinate
conice
bevel-gear-tooth system dantur conic
bevel-gear wheel roat dinat conic, pinion conic
bevel gear with conical pinion-diferenial cu roi
conice
bevel grinding attachment dispozitiv pentru
rectificarea suprafeelor conice
bevel joint racord a dou piese teite invers
bevelled oblic
bevelled casing tub conic
bevelled edge muchie teit
bevelled edge with shoulder margine teit incom-
plet; margine cu rdcin neteit
bevelled joint tietur oblic
bevelled lip of the pulley buz teit a unei molete
bevelled retaining ring inel de siguran teit (la
pompe rotative)
bevelled wheel rol cu suprafaa activ teit
bevelling (poligr) faetare, teire; (tele) nclinare
bevelling-and-cutting machine main de executat
faete i canturi
bevelling of the edge anfrenare /teire a marginii
bevel pinion pinion conic; roat dinat conic
bevel rule echer reglabil, rigl cu o muchie lateral
teit
bevel-seated valve supap cu scaun conic
bevel sliding square echer cu bra mobil
bevel spur gear roat dinat conic, pinion conic
bevel tool cuit de teit
bevel washer aib pentru profiluri
bevel wheel roat dinat conic
Beverage aerial/antenna anten Beverage / cu fir
lung/joas
beverage bottles butelii pentru buturi
beverage dispenser automat de distribuit buturi
Beveridge aerial anten Beveridge / ondulatorie
be wasted a fi risipit
be with a company/firm a lucra la o societate /
firm
be with in range (of) a fi n raza de aciune (de ex. a
unui radar)
be wrecked a naufragia, a fi naufragiat
bezel (TH) Ieitur, faet, loca; (orlg) linet pentru
strung; ram a geamului
bezel of headlamp ram a farului
"B"horizon orizont compact, impermeabil, bogat n
particule cu dispersiune coloidal
biactivation activare biologic
biarsine diarsin
bias (TH) nclinaie; (antoni) confuzie; polarizare;
eroare sistematic; (tele) polarizare, negativare;
tensiune de polarizare sau de negativare // a
influena; a polariza
bias cell baterie de polarizare / de gril
bias clamping tube stabilizator (al unui tub fluores-
cent)
bias current curent de deplasare (n instalaiile de
vid)
bias cut tietur n diagonal
bias cutter main de tiat n diagonal
bias distortion distorsiune asimetric / unilateral
biased cu prag
biased automatic gain-control reglare ntrziat
automat a amplificrii; volum-control automat
biased error distorsiune
biased estimator estimaie deplasat
biased near to pinch-off polarizat pn la blocare
(la tranzistoare cu efect de cmp)
bias generator/oscillator generator de tergere / de
premagnetizare
biasing battery baterie de negativare / de polarizare
biasing off blocare
biasing spring arc schimbtor al ancorei (la un
ceasornic detepttor)
biasing transformer transformator de protecie
diferenial
bias into saturation obinere a unei saturaii prin
aplicarea unei polarizri
bias-off negativare n stare de repaus
bias ply clin, cut nclinat
bias point punct de lucru / de funcionare
bias potentiometer poteniometru cu polarizare
bias-rejection circuit circuit de suprimare a polari-
zrii
bias-sputtering pulverizare a unui catod cu polari-
zare
bias voltage tensiune de polarizare a grilei
bias winding bobinaj de polarizare / de premagneti-
zare
biax magnetic element element magnetic biaxial
bib-cock ventil / robinet de golire, de control
bibenzyl 1,2-difeniletan
bibliographic information search sortare a infor-
maiei bibliografice
bichromated gelatine gelatin sensibilizat cu
bicromat
bichrome bicromat de potasiu
bickern; bick iron nicoval de banc
Bikfcord fuse fitil Bickford / de amorsare


115

bicoil coiler mecanism de depunere a dou benzi
ntr-o can (n ind. textil)
bicoil sliver band cu dubl depunere
bicolorable graph graf bipartit (bicolorabil)
biconcave biconcav
biconcave lens lentil biconcav
biconical horn aerial/antenna anten cu cornet
biconic
bi-connected dublu conex
bi-connected graph graf biconectat (ale crui
perechi de puncte aparin unui ciclu)
bicontinuous bilateral continuu
biconvex lens lentil biconvex bicorn cu dou
vrfuri
bicurved dublu curbat
bicycle crane macara velociped
bicycle frame cadru de biciclet
bicycle road alee pentru biciclete
bicycle tube camer de biciclet
bicyclic biciclic, n doi timpi
bicylindroconical drum tob la maini de extracie
cu partea central cilindric i prile laterale
conice
bicylindroconical drum hoist main de extracie
cu tob bicilindro-conic bid ofert, licitare;
licitaie // a licita, a oferi (un
pre)
bid bond garanie bancar de participare la licitaie
bidder ofertant
bidding ofert; licitare; ordin; cerere de transfer (la
un post vacant)
bidirecional cu aciune n dou sensuri; reversibil;
bidirecional
bidirecional counter contor / numrtor reversibil,
contor-decontor(aduntor-scztor)
bidirecional drive transmisie reversibil
bidirecional motor motor reversibil / inversabil
bidirecional paddle palet bidirecional (la
ntreruptoare de curgere)
bidirecional spooling bobinare n dou direcii
bidirecional staircase generator generator de
tensiune n trepte, bidirecional
bieberite bieberit
Biedermeier style stil Biedermeier
bifilar bifilar; cu dou fire
bifilar bulb bec cu filament dublu
bifilar electrometer electrometru bifilar / Wulf
bifilar line linie cu dou conductoare
bifilar oscillograph oscilograf cu bucl bifilar
bifocal tube tub cu focar dublu, tub bifocal
biformyl glioxal
bifrequency transfer function funcie de transfer
pentru dou frecvene
bi-fuel propellant carburant bicomponent pentru
motoare cu reacie
bifurcate bifurcat // a (se) bifurca
bifurcated fan ventilator cu dubl refulare; electro-
ventilator bifurcat
bifurcated sliding wiper cursor / contact alunector
bifurcat
bifurcating box cutie de divizare pentru cablu cu
dou inimi / miezuri / conducte
big close shot plan foarte mare / prea apropiat (n
televiziune)
big-end (of connecting-rod) cap de biel
bight (geog) intrnd (coast); baie; (nav) dublin
(parm); (TH) bucl, la
big inch line/pipe conduct cu diametru mare
bigrid valve tub bigril / cu dou grile
bijection bijecie; aplicaie bijectiv; aplicaie
injectiv i surjectiv
bilateral aerial/antenna anten bidirecional
bilateral characteristic caracteristic direcional
bilateral / n form de opt (la antene)
bilateral hole alezaj cu dimensiunea nominal ntre
cea maxim i cea minim
bilaterally-matched adaptat bilateral
bilateral quilt tighel bilateral
bilateral system (fiz) sistem reversibil; (ma-un,
metr) sistem de tolerane simetric
bilateral transducer traductor magnetic bidirecio-
nal; traductor reversibil
bile pigment pigment biliar
bilge (alim, f) burt de butoi; (nav) santin, fund de
cal, gurn // a scoate fundul unui butoi; (nav) a
depozita n santin
bilge and bilge burt pe burt (stivuire a butoaielor)
bilge block tacad de gurn
bilge bracket guseu de gurn
bilge keel chil de ruliu
bilge keelson carling lateral
bilge main tubulatur principal de santin
bilge pump pomp de santin
bilge rii bru de protecie a gurnei
bilge water ap de santin
bilinear moment moment mixt
bill (TH) topor, secure; col; cuit; vrf; (mn) calcul
al cheltuielilor; factur, not de plat; (nav) vrf /
ghear de ancor; rol; (poligr) afi, placard
bill board ancorator
billboard array anten direcional cu reflector
plan
bill broker agent de schimb
billet (l) prism, lobd, butuc; (mei) bloc, lingou,
bol; (plasf) ppu la vluire; sul de material
(pentru extrudere, calandre)
billet end capete de agle (deeuri)
billet mill cilindru de laminor pentru agle; uzin de
laminat agle
billet-reheating furnace cuptor de nclzit agle


116

billet roll cilindru de laminor pentru agle
billet-rolling train laminor de agle
billet roii stand caj de laminor de agle
billet shears foarfece de agle
billhook cosor; foarfece de grdin
billiard-ball collision ciocnire elastic
billi capacitor/condenser condensator cilindric cu
capacitate mic / trimer
billing facturare
billing machine main de facturat
billion (S.U.A., Frana) miliard = IO
9
; (Marea
Britanie, Germania) bilion = IO
12

bill of costs not de plat
bill of exchange cambie, poli
bill of fount/of proportions/of type poli de turnat
(litere); list de turnat
bill of health patent de sntate
bill of lading conosament
bill of materials specificaie, list de materiale
bill of parcei (b.p.) list de coletaj
bill of quantities deviz estimativ
bill of sale (b.s., BS) act/contract de vnzare; factur
billow talaz, val mare
billow cloud nor ondulat
bills receivable efecte de ncasat
bimetallic conductor conductor bimetalic / cu
straturi din dou metale
bimetallic instrument instrument cu bimetal
bimetallic rectifier redresor uscat
bimetallic release/trip declanator bimetalic
bimetallic strip compensator compensator bimetalic
(de dilatare termic)
bimethyl etan; dimetil
bimodal distribution repartiie cu dou mode /
bimodal (n statistica matematic)
bimolecular law lege a reaciilor bimoleculare
bimotored bus autobuz cu dou motoare
bin (agr) hambar, siloz; (cstr, met, TH) recipient,
cup, plnie de ncrcare, buncr, lad de alimen-
tare, camer de amestec, rezervor; (hidr) rezervor
de colectare; (mn) depozit; (text) camer de
amestec
binaphthalene dinaftil
binary dublu; compus din dou elemente; (inf)
binar, dual, diadic; (poligr) culoare secundar / de
amestec
binary acid acid coninnd dou elemente
binary adder sumator liniar / de cifre binare;
sumator binar
binary alloy aliaj binar / din dou elemente
binary cell element binar de memorie
binary code cod binar / cu dou poziii stabile
binary coded decimal (BCD) code cod zecimal
codificat binar
binary coded decimal (BCD) digit cifr zecimal
codificat binar
binary-coded decimal system sistem zecimal cu
cod binar
binary coding sequence secven de codificare
binar
binary collision oc bimolecular
binary compound compus binar
binary counter numrtor / contor binar
binary decimal converter convertor binar-zecimal/
zecimal Wiener
binary decoding sequence secven binar decodi-
ficatoare
binary diagram diagram a unui amestec binar
binary digit (bit) cifr binar; bit (element/ unitate
de informaie binar)
binary digital computer calculator numeric /
digital binar
binary loader ncrctor binar (absolut)
binary mixture equilibrium echilibru al unui
amestec binar
binary notation notaie / prezentare / mod de
scriere binar()
binary number numr binar / scris n sistemul de
numeraie cu baza 2
binary number system sistem binar, sistem numeric
cu baza 2
binary one-address computer calculator cu o
adres binar
binary output (semnal de) ieire binar
binary place semn binar
binary point virgul binar
binary reflex-code cod binar reflectat
binary representation reprezentare binar
(folosind sistemul de numeraie cu baza 2)
binary scaler demultiplicator binar, scar binar
binary search cutare / cercetare / explorare /
selecie binar
binary search tree arbore binar de cutare (care
satisface anumite condiii pentru orice nod neter-
minal)
binary shift register registru de deplasare a pozi-
iilor binare
binary to decimal conversion conversie binar-
zecimal
binary translation conversie / translaie binar
binary tree arbore binar (ordonat de ordinul 2)
binary up-down counter numrtor / contor binar
reversibil
binary variable variabil binar (care poate lua
numai dou valori discrete)
binary vector vector binar (ale crui componente
sunt cifre ale sistemului de numeraie binar)
binary weight pondere a unei poziii binare
binaural effect efect binaural / stereofonic


117

binaxial crystal cristal biax(ial)
bin card fi de identificare (a coninutului i a
cantitii)
bind (mas) pies de legtur; cerc de bandaj; (petr)
ist bituminos // a lega, a fixa, a (se) ntri; (agr) a
lega snopi; (chim) a (se) solidifica; (cstr) a face
priz, a lega; (poligr) a lega, a nrma; (777) a lega, a
lipi, a intra n angrenare
binder (agr) main de legat snopi; (chim, se)
aglomerant, liant, material de lipire / de ntrire;
(cstr) liant, mortar; curmezi; grind de legtur,
strat de legtur; (mas) prghie de strngere;
(poligr) clem / srm/ agrafa de cusut hrtie;
legtor; (777) arnier, agrafa de capsat, main de
legat
binder beam travers de legtur
binder board carton pentru legtorie
binder film pelicul de liant
binder plug bol de strngere
binder twine sfoar
bindery legtorie
binding (ap med) pansament, fa, bandaj, legtur;
(cstr, z) legtur; (inf) legare (ntr-un spaiu de
nume); (mas) gripare; fretare; nepenire; (met)
legtur, balot, colac; (petr) nepenire a coloanei;
(poligr) copert; scoar, legtur; (777) nndire,
legare
binding agent substan de legtur, liant
binding bnd centur, bandaj
binding beam coard
binding capacity putere Han
binding clip clem la racordare
binding cloth estur pnz / de legtur
binding coal crbune cocsificabil
binding department/office legtorie
binding electron electron de legtur
binding energy energie de legtur / de formare
binding handle manet de blocare; mner de fixare
binding hoop fret
binding in (of line wires) legare (de izolator) a
firelor liniei
binding joist coard
binding material material liant, aglomerant; ci-
ment; adeziv
binding matter liant
binding moment moment dipolic al legturii
chimice
binding nut piuli de strngere / de fixare
binding-off legtur de margine
binding-off machine main de ncheiat tricotaje
binding picks bttur de legtur (n ind.textil)
binding piece moaz
binding post born de conexiuni / de strngere;
born polar (la acumulatoare)
binding-post voltage tensiune la borne
binding power (cstr) capacitate / putere de priz;
(petr) capacitate liant; (text) putere de legare
binding property/quality capacitate adeziv / de
lipit / de priz; putere liant
binding recess scobitur / adncitur pentru fret/
bandaj (la maini electrice)
binding rivet nit pentru montaj
binding screw (el) born de cablu; (mas) urub de
strngere
binding strip ipc de nrmare
binding thread sfoar, a de legtorie
binding wire (el) fir pentru prinderea de izolator a
unui conductor; (met) srm de legat
binding yarn fir de legtur
bind off a ncheia (tricotaje)
bin feed buncr de alimentare / de ncrcare
bing stiv, grmad; hald
bin gate gur de descrcare din buncr
bin hopper acumulator
binistor binistor (element semiconductor)
binit bit (unitate de informaie n sistemul binar)
bini-ten zecimal binar
bin level nivel al materialului din buncr
bin mixing amestecare cu ajutorul camerelor de
amestec (n ind. textil)
binnacle picior al compasului, habitaclu
binnacle hood capot de habitaclu
binnacle stand postament de habitaclu, picior al
compasului
binocular binocular // binoclu
binocular eyeglass lup binocular
binocular microscope microscop binocular
binocular vision vedere binocular
binodal seiches seie binodale binode tub electronic
cu funciune dubl (diod-
triod, diod-pentod etc.)
binomial binom // binomial()
binomial equation ecuaie binom
binomial expansion dezvoltare dup formula
binomului lui Newton
binomial formula formula binomului lui Ne\vton
binomial theorem binomul lui Newton
binoxalate oxalat acid
bin stock materie prim n depozit bin tag fi de
eviden a intrrilor i ieirilor
bioactivation activare biologic bio assay prob
biologic
bioastronautics biologie cosmic
biobattery; biochemical battery baterie cu com-
bustibil biochimic
biocatalyst carrier suport al biocatalizatorului
biochemical oxygen demand consum biochimic de
oxigen
biochemical reaction reacie biochimic118

biochron biocron (unitate de timp geologic, cores-
punztoare unui domeniu biostratigrafic)
biochronology biocronologie
bioclastic bioclastic (roc alctuit din resturi orga-
nice)
bioctyl cetan, hexadecan
biodegradable biodegradabil
bioelectric nuli fir neutru; zero bioelectric
biofilter filtru biologic
bioherm bioherm (recif alctuit din variate frag-
mente de organisme)
biological cleaning plant instalaie de epurare
biologic
biological half-life perioad biologic (n fizica
atomic)
biological hole canal (pentru radiaii) pentru
experiene biologice
biological-physical ratio raport de eficacitate
biologic i fizic
biologicals preparate biologice
biological shield protecie biologic, ecran biologic
biological treatment epurare biologic
biological waste treatment purificare biologic a
apelor radioactive
biomass biomas
biomedical electronics electronic biomedical;
bioelectronic
bionics /bioelectronics bionic (bioelectronic)
biostastistics statistic biologic
biotelemetry biotelemetrie, transmitere la distan a
datelor biologice
biotin vitamina H; biotin
biotite biotit, mic neagr / magnezian
biotope biotop
bioxyl clorur de bismutil
bipartite din dou piese / pri
bipartite cubic curba cubic y
2
= x(x-a) (x-b)
bipartite number numr bipartiionat
biphase bifazat, bifazic
biphase equilibrium echilibru pe dou faze
biphenol dihidroxibifenil
biphenyl fenilbenzen
biphenyl amine hydrochloride clorhidrat de
difenilamin
biphenylene oxide oxid de difenil
biphone casc dubl
biphthalate ftalat acid
bipin cap soclu cu dou piciorue / tifturi
biplane (avion) biplan
biplug fi dubl
bipod mast arbore / catarg bipod
bipolar cu doi poli, bipolar
bipolar memory memorie bipolar / cu tranzistoare
bipolare
biquadratic (equation) ecuaie de gradul al patru-
lea; ecuaie biptratic // biptrat
bi-quartz bicuar, placa lui Soleil
biquinary code cod binar/biquinar (conform cruia
fiecare cifr zecimal este reprezentat prin dou
cifre a cror sum ponderat este)
biquinary coded decimal notation notaie / repre-
zentare zecimal codificat binar / biquinar
birch mesteacn
birch camphor betulin
birch-tar oil ulei de gudron de mesteacn
birdbath teitur; dolin
birdcage formare de ochiuri la cablu; felinare (n
foraj-extracie)
bird caging destrmare a cablului; formare de
ochiuri la cablu
bird-dung bate smluire cu excremente de psri
birdies perturbaii manifestate prin fluierturi
("ciripit de psrele")
bird's-eye view privire / vedere general; vedere
aerian; (cstr) perspectiv (n zbor de pasre)
bird's mouth mbinare n furculi / n coad de
rndunic
birectangular cu dou unghiuri drepte, birectan-
gular
birefractive birefringent
birefringence birefringen, dubl refracie
biregular ring inel biregulat (n algebr)
birotation mutarotaie; dubl rotaie
birth generare, producere
birth and death process proces de rennoire
birth-rate vitez de producie; rat a natalitii
bis-azo compound diazoderivat
bis-azo dyes colorani diazoici
biscuit pesmet, biscuit
biscuit baking ardere n biscuit (sticl, ceramic)
biscuit burning ardere final (sticl, ceramic)
biscuit cutter ciupitor (de probe la sonde)
biscuit flring ardere la biscuit
biscuit furnace cuptor pentru ardere n biscuit
biscuit porcelain porelan ars ca biscuit, porelan
neglazurat
biscuit ware dipper glazurator (sticl, ceramic)
bis-diazo compound tetraazoderivat
bisecant coard; secant (care taie o curb n dou
puncte)
bisect a njumt i, a mpri n dou, a bisecta; a
seciona
bisecting line; bisector (of an angle); bisectrix
(line) bisectoare (a unui unghi); mediatoare (a unui
segment)
bisection njumtire; mprire n dou pri egale
bisection algorithm algoritm de bisectare (prin
njumtirea sistematic a intervalului de calcul)119
bisignal zone zon neutr; zon de dou semnale
egale
bismuth glance bismutin
bismuthic compound compus al bismutului penta-
valent
bismuth ide bismutur
bismuthine; bismuthinite bismutin
bismuth ocher/ochre bismit
bismuthous compound compus al bismutului
trivalent
bismuth oxides oxizii bismutului
bismuth oxychloride clorur de bismutil
bismuth selenide seleniur de bismut
bismuth silicate silicat de bismut
bismuth subcarbonate carbonat bazic de bismut
bismuth subnitrate azotat bazic de bismut
bismuth white alb de bismut, azotat bazic de
bismut
Bissel-bogie boghiu Bissel
bissextile year an bisect
bistable (element) bistabil (cu dou stri stabile)
bistable circuit circuit bistabil / flip flop / cu dou
stri stabile; bascul bistabil
bistable trigger circuit circuit basculant / de
declanare bistabil
bistable unit element binar de memorie
bisulphite cooking fierbere prin procedeul bisulfitic
biswitch diode diod semiconductoare cu cinci
straturi bit (autom, inf, mat) bit; cifr binar; (/)
cuit de gealu / de rindea; (mas) dinte aplicat (la
frez); cuit demontabil (la frez); (ma-uri)
bavur, bac, ti de scul achietoare / de
burghiu; falc de menghin; (mas) floare / ti
de sfredel; (petr) sap; trepan; coroana sapei de
foraj; burghiu; (text) btaie bitartrate bitartrat, tartrat
acid
bit blade lam a sapei de foraj
bit body corp al sapei
bitbrace coarb (de gurit)
bitbrace ap tarod special pentru coarb
bit breakage rupere a sapei
bit breaker amnar pentru desfacerea sapelor
bit caging destrmare a cablului; formare de
ochiuri la cablu
bit changing schimbare a sapei
bit collar prjin de foraj grea
bit cutting angle unghi de atac al tiului sfrede-
lului de min
bit dressing ascuire a sapei
bit drill burghiu plat
bite (nav) a muca (despre o ancor)// (poligr)
gravare cu acizi; (text) linie de contact a doi
cilindri; presiune
bit edge ti al sapei
bit end cap al bielei
bit face angle unghi de ascuire
bit gauge (miri) ablon pentru tiul sfredelelor;
(petr) ablon / calibru al sapei; (TH) ablon pentru
reparat dli / pentru ascuirea cuitelor
bit grinder polizor pentru ascuirea tiurilor de
sfredel
bit hook crlig pentru instrumentaie dup sap
bii n g muctor, tios
bit leg falc a sapei de foraj
bit location adresare / selecionare a unui bit
bit nozzle duz a sapei de foraj
bit n parallel processor procesor paralel de n bii
bit of turning cutter cap de cuit (de strung)
bit penetration avansare mecanic a sapei
bit per inch (BPI) bii pe ol (unitate de densitate
a informaiei)
bit pin cep al sapei de foraj
bit resharpening reascuire a tiurilor de sfredel
bitronconic ball mill moar bitronconic cu bile
bit run mar de avansare, mar al sapei, ciclu de
lucru al sapei de foraj
bits falei de menghin
bit seizure nepenire / prindere a sapei de foraj
bit shank (min) cep conic de fixare a tiului
detaabil n capul sfredelului; (petr} gt / cep /
form a(l) sapei sfredelului
bit sharpener main de ascuit sape
bit-stock drill burghiu pentru coarbe
bitt baba (de lemn); bint; bint de lan; bolard,
suport de lan / de parm // a lua volta la baba/ la
bint
bitter almond camphor benzoin
bitter almond oii ulei de migdale amare
bitter almond soap spun de migdale amare
bitter earth magnezie
bitter end capt de bint
bitterness of the wine amreal a vinului
bitter orange oii ulei de portocal
bitters pelin
bitter spar dolomit
bit traffic trafic de bii
bitts baba, suport de ancor
bitumastic enamel lac de bitum
bitumen bitum (natural), asfalt
bitumen coat vopsire / spoial / acoperire cu bitum
bitumen for water proofing bitum pentru
hidroizolaii
bitumen grain raster granular din asfalt
bituminiferous bituminos
bituminization bituminizare
bituminize a impregna cu bitum
bituminized felt fetru bituminat
bituminized paper hrtie bituminat
bituminized sand nisip bituminat


120

bituminous and asphalt mixing plant instalaie de
amestecare a produselor (rutiere) asfaltice
bituminous armouring compound mas/compund
bituminos(-oas) de armare / izolare (a unui cablu)
bituminous carpet coat covor asfaltic
bituminous cement mastic bituminos; chit de bitum
bituminous clay argil bituminoas
bituminous coal crbune bituminos; huil; crbune
cocsificabil / aglutinant
bituminous coat vopsire / spoial / acoperire cu
bitum
bituminous concrete beton bituminos
bituminous earth bitum
bituminous peat turb gras
bituminous rock roc bituminoas
bituminous sand nisip bituminos
bituminous schist/shale/slate ist bituminos
bituminous tar gudron bituminos
bituminous varnish lac de asfalt / de bitum
bit wear uzur a sapei de foraj
bit weight apsare pe sap
bit whipstock pan de deviere a sapei
bit wing lam de sap
biunique biunivoc
biurea hidrazodicarbamid
biuret biuret
bivalved bivalv (cu dou valve, cu dou lmpi)
bivariant equilibrium echilibru bivalent / pe dou
faze
bivariant function generator generator de funcii
cu dou variabile de intrare bivariate
bidimensional bivinyl butadien
bivinyl rubber cauciuc buatdienic, polibutadien
black negru; (chim) negru de fum; (mas) calamin;
(po/igr) pis; (tele) absorbant de radiaii; (termo)
funingine // (TH) ntunecat
black acids sultbnai existeni n gudroanele acide
black after white negru dup alb (defect al imaginii
de taleviziune)
black alum amestec de sulfat de aluminiu i cr-
bune activ
black-and-white reproduction reproddcere n alb-
negru / monocromatic
black-and-white system circuits circuite pentru
comutarea sistemelor alb-negru ale televizoarelor
black ash sulfat de bariu brut
black-ash furnace cuptor de sod calcinat
black-ash revolver cuptor rotativ pentru sod
calcinat
black-ash vat extractor pentru sod brut
black-ash waste reziduuri de la fabricarea sodei
calcinate
black balls sod brut, carbonat de sodiu brut
blackband band de carbonat de fier n stratele de
crbuni; sferosiderit, blackband
blackband ironstone intercalare de carbonat de fier
ntre strate de crbuni; sferosiderit
blackband ore minereu sideritic
black blende pechblend
blackboard tabl neagr
black body corp negru (n fizic)
black-body temperature temperatur de radiaie
total
black boit urub brut
black box cutie neagr (element cu structur
necunoscut); cofret coninnd componente
electronice (care comand un dispozitiv al unui
autovehicul)
black carbon carbon pur
black cargo ncrctur de produse de petrol brut
black cobalt ocher/ochre asbolan
black compression compresie a negrului (pentru
modificarea tonalitii imaginii)
black copper tenorit
black crushing nnegrire a umbrelor (nuanelor de
cenuiu)
black da m p bioxid de carbon (gaz de min) "black"
detector detector "negru" (total absorbant)
black diamond diamant negru (bort)
black diamond(s) diamant negru de foraj, carbo-
nado
black down the rigging a ctrni greementul
black earth cernoziom
blacken a nnegri, a ntuneca
blackening (/iz, hc) nnegrire; (poligr) nnegrire a
negativului
blackening contrast contrast de nnegrire
blacker than biack region zon ultraneagr, nivel
mai negru dect negrul
black face caractere gotice
black factice factis brun
black finish brunare // a bruna
black flange flan oarb
black frequency frecven a negrului imaginii
black fuel peat turb bituminoas
black hematite psilomelan
blacking (foto) nnegrire; (plast) negru de fum
blacking range interval de nnegrire
black iron oxide hematit cu coninut de pmnt
black iron plate tabl neagr
black jack blend; sfalerit; sulfura de zinc
black japan (chim) lac de bitum; (poligr) lac de
asfalt
black lead vopsea neagr pentru sobe metalice;
grafit; creion negru (de tmplar)
black-lead crucible creuzet de grafit
black-lead lubrication ungere cu lubrifiant grafitat/
cu unsoare consistent cu grafit

121

black-lead powder praf de grafit
black-lead wash vopsea de grafit (pentru forme)
black-level restitution refacere / restabilire a
nivelului de negru / a componentei continue (n
televiziune)
black lift mrire a contrastului, ridicare a negrului
black light lumin ultraviolet
black light lamp lamp cu lumin neagr (care
emite radiaii ultraviolete)
black listener radio-asculttor clandestin
black lye leie neagr
black manganese hausmannit
black marketeer speculant la bursa neagr
black-mercuric sulphide metacinabarit
black-mercury oxide oxid negru de mercur
black mix amestec (de cauciuc) cu negru de fum
black mordant soluie de acetat de fier
black-mustard oil ulei de mutar negru
blackness gradul de apropiere de un corp absolut
negru; opacitate
blackness test test de nnegrire a filtrului (pentru
determinarea eficienei filtrrii)
black nucleus nucleu negru .
black oil reziduuri petroliere grele; pcur
black-out (foto) negru; (mii) camuflaj, alarm; (tele)
suprimare a fasciculului, mascare (cu un semnal de
amplitudine constant) // (inf) a ntrerupe
transmiterea (unor informaii)
black-out by blancking signal a suprima printr-un
semnal de blancare / de stingere cu amplitudine
constant (n televiziune)
black-out effect efect de surzire (al tubului elec-
tronic)
black-out level nivel de suprimare / de stingere
black-out marker pat neagr (la radar)
black-out voltage tensiune de blocare
black peak maxim de negru (n televiziune)
black phosphorus fosfor negru
black pigment negru de fum
black plate form pentru cerneal neagr
black points puncte negre
black positive tensiune pozitiv (a semnalului)
pentru negru (n televiziune)
black powder pulbere neagr
black printer selecie de negru / de contur (n
fotografie)
black process proces de fabricare a negrului de rum
de gaz
black products produse negre / petroliere
black prong urm neagr (n fizic)
black rope parm ctrnit / gudronat black
sand nisip n grmad
black screen filtru optic
black screw urub brut / grosier / grosolan
black shaded umbrit / voalat de negru
black sheet iron tabl neagr
blacksmith fierar, forjar, potcovar
blacksmith coal crbuni de forj
blacksmith's chisel dalt lat
blacksmith's forge forj de fierar
blacksmith's shop forjerie (forj)
blacksmith's ap tarod conic lung cu o coad scurt
blacksmith's tongs clete de forj
blacksmith's tool unealt de forj
blacksmith welding sudare prin forjare manual
blackson aplicare de substane anticorozive pe
suprafeele metalice de sub caroserie
black spotter diod inversoare de interferen /
antiparazit
black-spun fibr vopsit n mas n culoare neagr
black squall gren cu ploaie
black stock amestec (de cauciuc) cu negru de fum;
reziduu de pcur
blackstone ist bituminos
black substitute factis negru
black sulphite liquor leie neagr
black sulphur sulf negru (fungicid)
black sulphuric acid acid sulfuric uzat / recuperat
black tellurium scrmbit (nagyagit)
black testing stone piatr neagr de ncercare a
metalelor preioase
black top pavement mbrcminte rutier neagr
black-to-white amplitude range amplitudine total
negru-alb / alb-negru (n televiziune)
black track urm neagr (n fizic)
blacktransmitter post emitor clandestin
black type caractere aldine
black varnish negru de lac
blackwall hitch nod de crlig simplu
blackwash a nnegri
bladder bic
blade (TU) lam; lam de ras; muchie / ti de cuit;
(agr) cuit de plug; (auto, cj) arc lamelar / cu foi;
(av) pal (de elice); (el) lam a unui ntreruptor;
(hidr) palet (elice, turbin); (mas) pal, palet,
aripioar; (ma-uri) ti, lam, bac, pnz de
ferstru, dinte achietor, cuit demontabil; (miri)
lam / palet la ventilator; (nov) pan (ram); pan
(crm); pal a elicei; (poligr) raclet, lam a
ductorului; (text) lineal al bttorului; parte a
fusului pe care se mbrac eava; dinte de spat;
cuit
blade angle unghi al plcii / al lamei / al aripii (n
aviaie)
blade bearing reazem prismatic
blade beater volant / bttor cu lineale
blade clearance spaiu liber ntre periferia aripilor
unui ventilator i carcasa sa
blade crusher valuri cu cuite tietoare
bladed cu palete, cu lame


122

blade disk of the diaphragm disc cu diafragme;
disc Nipkow
blade flutter vibraie a paletei
blade for loom cioc de btaie (n ind. textil)
blade form form a spatei
blade grader main de nivelat terenul; greder
blade holder portcuit
blade maintainer main de nivelat pentru ntrei-
nerea drumuri lor
blade mixer amestector cu palete
blade oar foaie, lam
blade of knife/cutter lam de cuit
blade of knife switch lam de briceag
blade of shears (met) lam de forfecare/de foarfece;
(text) spat de urzit
blade of shovel lam a lopeii
blade-paddle mixer agitator / amestector cu palete
blade pitch pas al paletelor
blade rim bandaj de roat
blade step etaj / treapt de palete (la turbine cu
abur)
blade stirrer amestector / agitator cu palete
blade switch ntreruptor cu lame / cu cuite
blade wheel roat cu palete
blading nivelare cu grederul, profilare a unui drum
cu grederul, paletaj
Blake stopper bo de lan tip Blake
blanc d'Espagne oxiclorur de bismut
blanc fixe alb permanent / de bariu, blanc-fix; sulfat
de bariu
blanch a albi, a nlbi, a vrui; a cositori
blank (TH) orb, gol, alb, nefinisat; neizolat; (autom,
in interval fr impuls// blanc, gol, neutilizat;
(drum, geol) luft, interstiiu, crptur, fisur; (ind
chim) pies brut / semifabricat; (mn) formular,
blanchet, tabel de completat; (mef) semifabricat;
steril, ebo , pies brut, agl, lingou, bloc; (min,
petr) steril, gol; (poligr) spaiu gol/ liber; foaie
goal / nescris; interlinie; durus; (silv) gol de
pdure; (text) nefinisat, brut (tricot etc.)
blank assay (ind chim) prob maitor; (petr) prob
prealabil / de orientare
blank bar between successive frames interval ntre
impulsurile de sincronizare ale imaginii
blank boit urub brut
blank crd cartel goal / neperforat
blank cheque formular de cec; cec n alb
blank cover capac orb
blanked-off pipe eava blindat
blanked picture (video) signal semnal de imagine
suprimat / blancat (n televiziune)
blank endorsement andosament n alb / n blanc
blanket (al, fiz) nveli, anvelop (fertil), zon (de
reproducere); (cstr) ap; (drum) mbrcminte
rutier; (geol) acoperire, strat de suprafa, ptur,
depozit; (ind chim) estur filtrant; (miri) ptur,
acoperire; (petr) pnz de filtru-pres; strat
superior; (poligr) aternut de cauciuc, plac de
cauciuc ofset // (nov) a masca vntul
blanket drying machine main de uscat cu band
transportoare
blanketing acoperire a unui emi tor de ctre un
altul perturbator; suprapunere a semnalelor la
recepie (n radiolocaie)
blanketing frequency frecven de ocultare / de
acoperire (frecven minim utilizabil a unei unde
transmise prin reflecie)
blanketing gas gaz de protecie
blanket of nitrogen strat / pern de azot
blanket order comand general / nespecificat
blanket price pre global
blanket prin aternut de cauciuc pentru tipar; plac
de cauciuc ofset
blanket-type insulation izolant n covor flexibil
blank experiment prob martor / oarb
blank flange flan oarb, disc orb
blank for blasting caps cup / epruvet pentru
ncercare la ambutisare adnc
blank form formulai
blank gasoline benzin neetilat / fr tetraetil de
plumb
blanking (plasf) tanare, matriare, tipar sec; (iele)
suprimare a fasciculului; mascare (cu un semnal de
amplitudine constant); negru (component a
semnalului video)
blanking interval interval de blancare / de supri-
mare
blanking out imprimare cu matria, tanare seac
(pe coperta unei cri)
blanking pedestal (puise) impuls de suprimare (a
fasciculului) / de blancare
blanking press pres de decupare / de matriare
blanking tool scul de tiere / de decupare
blanking voltage tensiune de blancare / de supri-
mare
blank instruction instruciune goal / de referin
blankit(e) blanchit
blank key clap / tast de blanc / de spaiu gol
blank line scar a pisicii; rnd de albitur
blank material (element de) albitur
blankness gol, vid, vacuum
blank off a blinda conducta
blank out a stana, a decupa
blank pipe eava neperforat / fr filtru
blanks material de albitur, reglete
blank slug rnd de albitur
blank stock amestec de baz


123

blank tape band goal / crud / neimprimat
blank test prob martor / oarb
blank titration titrare martor; titrare oarb
blank work culegere de formulare
blast (TH) suflare, insuflare; (met) insuflare a
aerului (n cuptor); (meteo) rafal de vnt; (min)
pucare, explozie, mpucare; suflare; (nav) sunet
(semnal); (poligr) aer comprimat; (tele) suflu,
zgomot (n difuzor); (termo) aer insuflat // a sufla
(puternic); a insufla; a sabla
blast air (TH) insuflare a aerului, aer suflat /
comprimat; (met) vnt
blast apparatus aparat cu aer comprimat / de
suflare / de suflat
blast box camer de aer, cutie de vnt
blast cabinet carcas a suflantei; camer de sablare
blast characteristic caracteristic a undei de oc
blast cleaning machine main de cur ire prin
insuflare
blast coil assembly rcitor de aer
blast-control valve supap pneumatic
blast cooling rcire brusc / intens
blast cupola cubilou cu suflant
blast cylinder suflant de cilindru
blast drying uscare n curent de aer
blast engine suflant
blaster explozor
blaster cave peter vulcanic
blast-furnace cuptor, furnal, cuptor de topit / cu aer
suflat / cu cuv
blast-furnace blowing engine suflant de fumai
blast-furnace blowout stingere a furnalului
blast-furnace bosh etalaj al unui furnal
blast-furnace burden ncrctur / arj a furna-
lului
blast-furnace casting descrcare a furnalului
blast-furnace cement ciment de furnal / de zgur
blast-furnace charge/charging ncrcare a furnalului
blast-furnace cinder zgur de furnal
blast-furnace coal tar gudron de furnal
blast-furnace coke cocs metalurgic / pentru furnale
blast-furnace crucible creuzet al furnalului
blast-furnace elevator ascensor nclinat de alimen-
tare a furnalului
blast-furnace fittings armtur de furnal
blast-furnace frame schelet de furnal
blast-furnace gas gaz de furnal
blast-furnace gas gain conduct pentru gazul de
furnal
blast-furnace gas valve van-sertar de gaz de furnal
blast-furnace hearth creuzet al furnalului
blast-furnace hearth bottom vatr (la furnale)
blast-furnace hearth casting blindaj al etalajului la
furnale blast-furnace hoist ascensor nclinat de
alimentare
a furnalului
blast-furnace jacket blindaj al furnalului
blast-furnace lining cptueal a furnalului
blast-furnace lump slag zgur de furnal n bulgri
blast-furnace mn metalurgist, furnalist
blast-furnace melting operation/practice condu-
cere a furnalului
blast-furnace mixer melanjor de font
blast-furnace mouth/throat/top gur de ncrcare
a furnalului
blast-furnace of medium height furnal cu cuv
scund
blast-furnace operator furnalist
blast-furnace output producie a furnalului
blast-furnace pitch smoal de furnal
blast-furnace process procedeu de producere a
fontei prin topire reductoare n furnal
blast-furnace ring inel de susinere la furnal
blast-furnace salamander/bear/sow font rcit
n creuzetul furnalului; urs
blast-furnace settler antebazin pentru colectarea
fontei topite
blast-furnace shaft cuv de furnal
blast-furnace slag zgur de furnal
blast-furnace slag cement ciment de furnal / de
zgur
blast-furnace steam blower suflant cu abur
pentru furnal
blast-furnace tar gudron de fumai
blast-furnace tuyere gur de vnt a furnalului
blast-furnace well creuzet al furnalului
blast-heating apparatus recuperator de cldur
blast hole gaur pentru explozivi
blast hole drilling perforare a gurilor pentru
explozivi
blast in a sufla, a insufla
blast indicator aparat de msurat tirajul
blasting (met) insuflare de aer n cuptor; (min)
explodare, (m)pucare, aprindere a ncrcturilor;
torpilare; rupere a rocilor de ctre explozivi
blasting agent mijloc de (m)pucare; exploziv
blasting borehole gaur de sond pentru (m)pu-
care
blasting cap amorsa pentru explozivi,
caps, detonator
blasting cartridge cartu de exploziv
blasting chamber camer de minare
blasting chamber method metod de exploatare cu
camere de minare
blasting charge ncrctur cu explozivi a unei
guri de min


124
blast(ing) contact contact cu camer de stingere a
arcului electric
blasting crater plnie de explozie
blasting explosive exploziv minier / de siguran
blasting for removing mpucare de debleiere
blasting fuse fitil de aprindere a unei ncrcturi de
explozivi, amorsa; caps; fitil detonant
blasting gelatine gelatin detonant / exploziv
blasting hole gaur pentru explozivi
blasting machine explozor
blasting material material de explodare
blasting needle fultuitor
blasting of a microphone suprasarcin a unui
microfon; suflu de microfon
blasting oil nitroglicerin
blasting powder pulbere exploziv; exploziv
minier
blasting sand nisip de sablare
blasting s\vitch ntreruptor electric pentru mpu-
care, cu curent de la reea
blast-lamp sufltor, arztor
blast line conduct de aer
blast nozzle ajutaj al arztorului; duz de suflat
blastogenesis blastogenez
blastogranitic texture structur granitoblastic
Blastoidea Blastoidea
blast opening gur de vnt
blastophone receptor de unde sonore
blastoporphyritic texture structur blastoporfiric
blastopsammitic blastopsamitic
blastopsephitic blastopsefitic
blast pipe conduct de aer; conduct a suflantei
blast pressure presiune a vntului
blast-pressure tank (hc) cazan de presiune; (mas)
rezervor de aer comprimat
blast regulator / control regulator de debit de aer
de suflare
blast scaling laws legile undei expansive
blast-spout exhaustor al batozei
blast volume debit de aer de suflare
blast wave und expansiv, suflu
blast whistle explozie, suflu
blau-gas aragaz; amestec de propan, butan i
pentan; gaz de iluminat
blau water gas gaz de ap
blaze (TH) luminozitate, lumin intens, flacr;
(fiz) plan de incizie // a marca; a lumina; a des-
chide, a ncepe, a iniia
blazing grifaj (n silvicultur)
bleach (procedeu de) albire / de nlbire; soluie /
lichid de nlbire; lichid decolorant; clorur de var //
a nlbi, a decolora, a albi
bleachable absorber switch ntreruptor de absor-
bie decolorabil (la laser)
bleachable pulp celuloz de nlbire
bleach box camer, cutie, recipient n care se face
albirea textilelor
bleach chamber camer pentru clorurarea varului
bleached chemical pulp celuloz nlbit
bleached cloth estur albit
bleached kraft paper hrtie din celuloz sulfat
nlbit
bleached kraft pulp celuloz / past sulfat nlbit
bleached oii produs petrolier decolorat; ulei albit /
decolorat
bleached pulp celuloz / past (chimic) nlbit
bleached sulphite pulp celuloz sulfit nlbit
bleacher holendru de nlbire
bleachery albitorie de textile
bleaching (procedeu de) albire; decolorare; nlbire
bleaching agent agent de nlbire / decolorant / de
albire
bleaching assistance auxiliar de albire
bleaching bath baie de albire / de decolorare
bleaching clay argil alb / activ / decolorant,
pmnt absorbant
bleaching earth pmnt decolorant
bleaching engine holendru de nlbire
bleaching fastness rezisten la albire
bleaching index indice de alb
bleach(ing) liquor soluie / lichid de nlbire; lichid
decolorant
bleaching of cloth albire a esturii
bleaching-out process procedeu de albire
bleaching plant instalaie de albit / de decolorare
bleach(ing) powder clorur de var, hipoclorit de
calciu
bleaching tower turn de nlbire
bleaching vessel bazin de albire
bleach-powder chamber camer pentru clorurarea
varului
bleary confuz; splcit
bled steam abur de priz
bleed (mas} ajutaj; (poligr) separare a liantului de
pigment; ilustraie ieit n cmp // (drum) a
exsuda; (mas, termo) a purja; (nov) a purja; a se
scurge n curent
bleed choke bobin de oc, inductan de scurgere
bleeder (mas, nav) ventil de purjare; robinet de
golire; supap de siguran; (miri) percolare,
picurare; (tele) divizor de tensiune de plac;
rezisten de balast
bleeder cock robinet de admisie cu cep
bleeder heater prenclzitor cu abur uzat
bleeder plate supply divider divizor de tensiune
anodic
bleeder resistor rezisten de fug / de drenare / de
balast / de prencrcare
bleeder turbine turbin cu priz de abur


125
bleeder-type condenser condensator cu prelevare/
cu sustragere de fluid frigorific
bleeder valve ventil pentru gaz de furnal, robinet de
epurare / de golire / de evacuare a aerului
bleeding sngerare; (hidr) picurare a apei din
infiltraie; (ind chim) golire, evacuare, descrcare;
exsudaie, transpiraie; decolorare; eflorescent;
(petr) sinerez, exsudaie; purjare; (text) sngerare
/ migrare a coloranilor; sngerare a materialului
vopsit; decolorare local a unui material vopsit
bleeding coil bobin de fug / de descrcare la
pmnt
bleeding core carot mbibat cu iei
bleeding flange flan de priz
bleeding illustration ilustraie care cuprinde
ntregul format al unei pagini
bleeding (of concrete) mustire (a betonului)
bleeding of paint exsudare a vopselei
bleeding tap robinet de golire
bleeding test of greases determinare a rezistenei la
sinerez a unsorilor consistente
bleed-off (priz de) golire a fluidului excedentar;
evacuare de lichid frigorific
bleed screw urub tubular
blemish (inf) localizare greit (n memorie), defect
de memorie; (tele) defect / pat de mozaic // (TH)
a pta
blend (TH) amestec, mixtur, melanj; (ind chim)
blend; (text) amestec de fibre // a amesteca, a
elabora amestecul, a melanj a
blendability miscibilitate a unui material fibros
blendable miscibil
blend composition compoziie a amestecului blende
blend (sfalerit)
blended fuel carburant etilat
blended gasoline benzin etilat, benzin amestec
blended lamp lamp cu lumin mixt (alctuit
dintr-un emi tor cu vapori de mercur i un
filament incandescent)
blended oil ulei compaundat
blended stock amestec de fibre
blended wine vin cupajat
blended yarn fir din amestec de fibre
blender malaxor, amestector, agitator
blending (petr) compaundare; (TH) amestec; mix-
tur; amestecare, dozare; alctuire a amestecului
blending and mixing device amestector, mixer
blending bin siloz de amestecare
blending by-pass scurtcircuitare de amestec
biending chart nomogram a amestecului
blending chest bazin / cuv de amestec
blending coal amestec de crbuni cu caliti diferite
blending feeder lad alimentatoare / amestectoare
blending hopper lad alimentatoare / amestec-
toare; buncr amestector
blending machine (ind chim) malaxor de soluie;
(mas) main de amestecat
blending of colours modificare a nuanei culorilor
biending rating cifr octanic a amestecului
blending reserve camer de rezerv pentru amestec
la mainile din bataj
blending room camer de amestec
blending stock componente ale amestecului, pro-
duse de amestec
blending tank rezervor pentru amestec
blending value cifr octanic a amestecului
blewing umflare (materiale refractare)
blind (cstr) jaluzea, stor; (foto) ecran, diafragm;
(min) orb; galerie n fund de sac; (petr) blinda;
flan oarb; (capt) orb; linie moart//(te/e) gol;
neutilizat; fr vizibilitate; // (drum) a cala cu
piatr spart; (fiz) a orbi; (foto, tele) a diafragma
blind abutment culee mascat
blind alley fundtur, strad nfundat
blind approach beam system sistem de radiofar
fr vizibilitate
blind arch bolt fals
blind area/sector zon de umbr / moart (n
radiolocaie)
blind-blocking imprimare cu matri/seac
blind-caving for filling waste galerie oarb la
rambleu
blind coal crbune care arde mocnit (fr flacr)
blind core miez pentru obinerea unei guri cu fund
n piesa turnat
blind cross-out (in pay-ore) transversal n fund de
sac (n substan mineral util)
blind cultivation prima prail
blind current curent reactiv
blind drain dren din piatr concasat
blind drift galerie n fund de sac
blind embossing tanare seac
blind end linie moart, capt orb / mort
blind-end bore gaur nfundat
blind-end cylinder cilindru fr chiulas
blind feeder maselot oarb
blind flange disc orb; flan oarb
blind flight/flying zbor fr vizibilitate / radioghidat
blind for a window jaluzea / perdea pentru fereastr
blind frame ram oarb / mascat
blind headline titlu fr menionarea produsului
blind hinge balama ngropat
blind hole gaur cu fund / nfundat / oarb
blinding colmatare (a unei site)
blind landing aterizare oarb / fr vizibilitate /
instrumental
blind level galerie-oarb/nfundat
blind man's watch ceasornic pentru orbi
126

blind nut piuli oarb / nfundat / capac
blind off a line a blinda o conduct
blind opening deschidere oarb, canal orb
blind pass (drum) fundtur; (met) calibru de
laminare orb
blind pit pu orb
blind plug dop, flan oarb
blind power putere reactiv
blind road galerie oarb n fund de sac
blind-road stowing rambleiere n fund de sac
blind roaster cuptor cu mufl
blinds jaluzele, nveli, acoperi, cptueal
a taluzului
blind sample prob pentru controlul fondului
blind shaft pu orb
blind splicing matisire oarb
blind spot punct mort; gol de recepie
blind stamping/ tooling tanare seac/ n blind
blind street strad nfundat
blind supervision supraveghere prin intrare pe
circuit
blind switch macaz orb
blind trench galerie n fund de sac
blind tyre bandaj (de roat) fr buz
blind wall (arh) faad oarb; (cstr) perete / zid orb
blind window fereastr oarb
blind working lucrare n fund de sac
blink (fiz) a licri; (nav) a face semnale Morse
blinker (cstr) ram oarb / mascat; (drum) lumin
clipitoare pentru indicator de direcie; (nav)
felinar de semnale Morse; eclips
blinker gun felinar cu sector pentru semnale
Morse
blinker lamp lamp de semnalizare clipitoare
blinker signal semnal luminos clipitor / intermitent
blinker-signal operator operator cu eclipsa de
semnalizare
blinker tube felinar cu sector pentru semnale
Morse
blinking semnale de impulsuri neutilizabile (Loran)
blinking arrangement dispozitiv de semnalizare
optic
blinking method metod a semnalizrii cu eclips
blinking trafficator lumin clipitoare
pentru indicator de direcie
blip vrf de ecou; impuls scurt; pip; impuls
luminos de ecou radar
blister b ic; (av) turel de mitralier; (met)
bul de aer, gol, suflur, retasur; incluziune de
aer; (poligr) bul de aer (n hrtie); (tele)
radom (cupol transparent pentru anten de
radiolocator)
blister copper cupru brut
blister(ed) steel oel de convertizor/ cementat
blistering formare de b ici / bule / goluri
blisters b ici de ardere (sticl, ceramic)
blister stitch design desen cu ochiuri n relief (n
ind. textil)
blizzard (meteo) viscol; (nav) felinar de furtun
bloating umflare; expandare; mbibare
bloating clay argil expandat
blob pictur (de lichid); bil; roi (aglomerare);
perl de sudur
block (autom) bloc (de date / locaii), schem,
diagram; (cstr) bloc, cldire-bloc; (hidr) bloc,
plot; (/) butuc, butean, trunchi (de copac); (mas)
sabot, scripete, palan, piatr (de culis); (met) bloc
de oel; blum; (miri) bloc, pilier; (nav) macara,
tacad, tacoz; (poligr) clieu, suport pentru cliee;
(text) podul vatalei, mas de imprimat // (autom) a
face obstrucie, a mpiedica, a asigura; (poligr) a
fixa pe un suport de lemn; (tele) a bloca
block address adres de bloc (de date)
blockade blocad
blockage blocare, nfundare, formare de dopuri
block and block macara "la macara" (despre un
palane ale crui macarale s-au apropiat)
block-and-interlocking arrangement instalaii de
centralizare i de blocare a acelor i semnalelor
(ci ferate)
block-and-tackle scripete multiplu pentru ridicarea
greut ilor; palan (bloc i scripete)
block antenna anten colectiv / comun / de bloc
block base suport de clieu
block bearing lagr (radial); lagr monobloc
block bending apparatus aparat de ndoit cliee
block book carte tiprit dup gravuri n lemn
block brake frn cu saboi
block briquette brichet prismatic de crbune
block capitals caractere tipografice bloc
block caving exploatare cu surpare n blocuri / pe
etaje
block-caving method metod de abataj la minereuri
cu mpucarea deodat a unui panou mare
block chain lan articulat / pentru maini de ridicat
block clutch ambreiaj cu saboi interiori expansibili
block coeffcient factor / coeficient de umplere
block condenser condensatoare n serie / bloc;
condensator fix
block condenser for signalling purposes
condensator pentru blocarea apelului
block curve curb plin
block cutter (foto) ghilotin de tiat cliee; (mas-
uri) cap de frezat, frez frontal cu dini dernonta-
bili
block diagram schem sinoptic; schem-bloc
blocked funds fonduri blocate
blocked grid keying manipulare pe gril
blocked impedance impedan de mers n gol
block end nchidere a ciclului de combustibil
nuclear
block engine motor cu cilindri n bloc
blocker dispozitiv de blocare


127

block etching machine main de gravat cliee
blockette sub-bloc
block fault falie-bloc
block file pil mare cu seciune dreptunghiular;
pil de bra
block finishing prelucrare a clieelor
block gauge (ma-uri) cal plan-paralel; plcut
Johanson; (poligr) aparat de msurare a nlimii
clieelor
block gauge holder montur pentru calibre pris-
matice
block glass sticl turnat
block glue clei n plci
block goods bulzi
block grease unsoare n brichete
blockhouse (cstr) cas / construcie de brne,
barac; (mii) cazemat, fort
blocking (TH) blocare, asamblare n blocuri; oprire,
mpiedicare; (agr) buchetare; (autorii) combinare n
blocuri; blocare; (met) afinarea arjei; (petr) formare
de dopuri, blocare; (plasi) lipirea foilor de material
plastic; (poligr) montare a clieelor pe suporturi;
imprimare cu matria/ seac; (tele) blocare
blocking barrier strat de blocare (la semiconduc-
toare)
blocking bias tensiune de blocare / de tiere (la
redresoare)
blocking capacitor/condenser condensator de gril /
de blocare
blocking current curent de blocare
blocking gear dispozitiv de fixare / de blocare
blocking generator/oscillator generator / oscilator
autoblocat / de relaxare / blocat periodic
blocking-layer rectifier redresor cu strat de blocare /
de baraj
blocking means organ de blocare (n telefonie)
blocking of the saw blocare a ferstrului
blocking order instruciune / ordin de blocare
blocking oscillator oscilator de relaxare / blocat
periodic; autooscilator cu blocaj
blocking plate clieu pentru tanare
blocking plate deflection system sistem de deviere
cu plac de baraj (la tuburile Gabor)
blocking relay releu de blocare
blocking screw urub de blocare
blocking-signal station punct de blocare; post de bloc
blocking-up colmatare; blocare
block letters (caractere de liter) verzal / capitalue
block a line a bloca / a blinda o conduct
block link termen interior
blockmaker zincograf
block marker track pist de marcare a blocului
block motor motor monobloc
block mounter aparat pentru montarea clieelor pe
suport
block of ice ghear, banchiz
block of information bloc de informaii (zon a
unui program)
block of instructions grup / bloc de instruciuni
block of purchase bloc, lingou
block on a railroad track instalaie de bloc (ci
ferate)
blockout ni, firid, scobitur
block panel system exploatare n panouri cu surpare
n blocuri
block pavement pavaj de calupuri
block plant instalaie de bloc (ci ferate)
block polymer polimer bloc
block polymerization polimerizare n bloc / n
mas
block press (plasi) pres pentru blocuri; (poligr)
buturug
block proof tipar de prob de pe un clieu
block proving anclanare de continuitate / de
cantonare (n instalaiile feroviare)
block pulley molet la rampa superioar a puului
block rack regal de cliee
block rall in de oprire / de blocare
block reception field cmp de primire a consim-
mntului (ci ferate)
block relay releu de blocare
block roller culisou cu role
block-rubber bloc-cauciuc
block section sector de bloc (ci ferate)
block s h ea r s foarfece pentru blocuri de oel
block sheave rai (de macara)
block signal semnal de bloc (ci ferate)
block signals (poligr} bloc (caracter de liter); (tele)
scriere bloc
block-signal system sistem de semnalizare cu
blocarea altor linii
block slicing machine main de tiat blocuri
block soap spun n calupuri
block soda sod n buci
block sort clasificare / sortare n bloc
block station canton
block switch comutator de scoatere din serviciu (n
instalaiile feroviare); ntreruptor-bloc cu prghie
block-system plant instalaie de bloc
block terminal cutie de distribuie / de derivaie
block tool scul-bloc
block transfer transfer n bloc
block type bloc (caracter de liter)
block-type insulant izolant (rigid sau semirigid) n
blocuri / n plci
block tyre bandaj plin din cauciuc
block up a bloca, a zvor; a colmata
block window fereastr de bloc (ci ferate)


128

blondin macara funicular
blood albumin albumin din snge
blood (char)coal crbune animal (de snge)
blood pressure follower aparat electronic pentru
msurarea tensiunii arteriale
bloodstone blustein, hematit/; calcedonie verde-
nchis cu pete de jasp
bloodstone burnisher dispozitiv / spatul de lefuit
din agat
bloom (TH) strlucire, nflorire, luciu; (ind chim)
eflorescent; fluorescent a produselor petroliere n
lumina reflectat; (met) blum; lup; bloc de oel,
lingou degroat, agl; (tele) supraluminozitate a
imaginii; (text) luciu al bumbacului superior //
(met) a lamina brut, a preforja
bloom-and-slab yard lagr monobloc
bloom buggies vagonet pentru lingouri
bloom crop end captul lingoului
bloomer cilindru de laminor bluming
bloomery fire cuptor de pudlat
bloomery furnace cuptor catalan / de reducere
direct
bloomery iron oel de fuziune
bloomery process procedeu de reducere direct
blooming (ind chim) formare de cea ; opacizare a
peliculei; (met) laminor bluming; (tele) hiperlu-
minozitate a spotului
blooming mill bluming, laminor de profiluri grele
blooming-mill stand caj de laminor pentru blu-
ming
blooming-mill train laminor de lingouri, bluming
blooming pass calibru degrosisor (la laminoare)
blooming roll cilindru de laminor bluming
blooming-roll train linie de laminor de lingouri
blooming stand caj de bluming
bloomless oil ulei nefluorescent
bloom out a se decolora (d. lacuri); a forma o
"floare"
bloom shears foarfece de tiat lingouri
bloop zgomot de lipitur (a benzii)
blooper pres de lipit
blot pat; poriune de estur avnd culoare sau
aspect diferit de restul materialului // a pta, a
terge, a estompa
blot out a anula, a elimina, a nltura, a terge, a
estompa
blotted ptat
blotter stingtor de scntei
blotter press filtru-pres (cu filtrare prin hrtie)
blotting capacity capacitate de absorbie
blotting paper (hrtie) sugativ
blow (auto) explozie de pneu; (mec) oc, lovitur,
lovire, percuie; (termo) purjare // (el) a arde
(fuzibilul unei sigurane); (met, meteo, se) a sufla
blow-back (auto) rateu n carburator; (z) presiunea
gazului
blow bending test ncercare de ncovoiere cu oc
blow by a purja
blow cold a sufla cu aer rece
blow-down dobortur de vnt (n silvicultur)
blow-down line/pipe eava de golire / de evacuare /
de purjare
blow-down pit groap sau jomp de evacuare / de
scurgere
blow down valve robinet / supap de purjare sau de
descrcare
blow-down water ap de purjare
blower sulfant, ventilator, exhaustor
blower-cooled rcit prin suflant
blower fn ventilator suflant
blower-fed engine motor cu compresor / supraali-
mentat
blower of methane sufltor de metan n subteran
blower set grup ventilator cu motor de acionare
blower wheel rotor de suflant
blow hard (d. vnt) a bate puternic
blow head cap de suflare
blowhole b ic; (met) suflur, bul de gaz; pori de
gaze, gol de aer, retasur; (min) gaur de min;
gur de vnt; (se) tub de suflare
blow ho a sufla cu aer cald
blow-impact machine aparat pentru ncercare de
cdere
blow in/into a injecta, a sufla (n furnal), a insufla
blow-in burden ncrctur de pornire a furnalului
blowing (el) ardere a ilizibilului (unei sigurane);
(met) armare (n convertizor); (petr) erupie; (77/)
suflare, suflant, aer insuflat
blowing agent agent porofor / spumant / de umflare
/ de expandare
blowing cylinder cilindru de suflant
blowing dust furtun de praf
blowing engine suflant
blowing fn ventilator refulant
blowing furnace furnal; cuptor cu aer suflat
blowing ho suflare cu aer cald (la furnal)
blowing iron eava de suflat sticl
blowing magnet magnet de stingere
blowing mould form de suflare
blowing out suflare
blowing out of a blast-furnace oprire a furnalului
blowing out of gas suflare a metanului prin aer
comprimat
blowing snow transport de zpad la nlime
blowing well sond n erupie
blowlamp lamp de lipit
blow moulder main de formare prin suflare
blown asphalt asfalt oxidat / suflat
blown bitumen bitum oxidat / suflat


129

blown device dispozitiv rcit cu aer
blown film folie / pelicul suflat
blown fuse siguran ars
blown glass sticl suflat
blown oils uleiuri uzate / ngroate
blown-out shot (cstr, drum) gaur pentru explozie;
(miri) rateu la mpucare; (se) tub de suflare
blown-out tyre pneu dezumflat
blow nozzle duz de suflare
biown tubular film tub suflat
blow off a purja, a evacua (aburul); a sufla
blow-off cock (ind chim) robinet de descrcare;
(mas) robinet de purjare / de nmol; supap
pneumatic
blow-off puncture pan de pneu
blow-off valve (ind chim) supap de siguran ;
(mas) robinet / ventil de purjare / de siguran / de
descrcare
blow-out (TH) suflare; (auto) explozie (a pneului);
(el) stingere a scnteilor / a arcului; (ind chim)
explozie; (miri) rateu la explodare; (petr) erupie
liber; (text) evacuare // a erupe, a stinge, a sufla; a
purja; a evacua prin suflare
blow-out chute camer de stingere a arcului electric
blow-out eiectromagnet electromagnet de suflare
(a arcului electric)
blow out a furnace a scoate din funciune un
cuptor
blow-out preventer prevenitor de erupie
blow-out valve robinet de purjare
blow-out well sond n erupie
blowpipe (mas) conduct de aer; (met) arztor,
aparat de sudur (autogen), suflai de tiat (cu
flacr autogen); (or/g) sufltor de gur (bijutie-
ri); (se) eava de suflat sticl
blowpipe analysis analiz cu tubul de lipit
blowpipe flame flacr de lipit
blowpipe lamp lamp de lipit
blowpipe nozzle bec al arztorului; cioc al suflaiu-
lui
blowpipe size mrime / putere a arztorului
blowpipe test prob la sufltor
blowpipe tip bec amovibil al suflaiului / arztorului
blowpipe tube tij a arztorului / suflaiului de
sudur
blow room bti; secie de destrmare-batere
blow stress tensiune dinamic
blow-through valve robinet de purjare / de siguran-
/ de gaze arse
blowtorch lamp de lipit / de sudur
blow-up (ind chim) descrcare, golire; (miri)
explozie, mpucare, umflare; (poligr) mrire // a
se umfla, a exploda
blow-up tyre pneu umflat cu aer
blow valve supap de aerisire
blow wash splare cu vn de ap
blubber oii untur (de animale marine)
blue albastru // a albatri (prin oxidare)
blue annealing revenire la albastru
blueback hart marin neoficial
blue berry afin; coacz neagr
blue bind argil tare vnt
blue black nivel minim al semnalului albastru (n
televiziunea color)
blue brittleness fragilitate la albastru
blue cap aureol produs de metan la flacra
redus a unei lmpi de siguran cu benzin
blue chalcocite digenit
blue colour difference matrix/B-Y matrix
matrice-diferen a culorii albastre (n
televiziunea color)
blue colour difference signal/B-Y signal semnal
diferenial de luminan n minus a albastrului (n
televiziunea color)
blue copper covelin
blue copperas sulfat de cupru cristalizat; piatr
vnt
blue cross difenilclorarsin
blue ensign pavilionul albastru / rezerv naval /
navelor de stat
blue flame flacr oxidant
blue flax in cu floare albastr
blue frit frit albastr
blue gas gaz de pirogenare / de ap
blue glow fluorescent de culoare albastr (n
tuburile cu vapori de mercur)
blue ground cenu vulcanic albstruie n care
se gsesc diamante
blue heat iron temperatur de revenire la albastru
blue hole eroziune local provocat de un curent
la pilele de pod
blueing brunare, albstrire; revenire; clire
blue iron earth vivianit
bluejacket marinar
blue john fluorin, fluorit
blue light lumin albastr
blue lead galena
blue lows frecvene joase pentru albastru
blue metal mat de cupru, argil vnt tare
blue oil ulei albastru (de colofoniu)
blue overcast/shading dominare a albastrului (n
televiziunea color)
blue paper hrtie heliografic / ozalid
Blue Peter pavilionul "P" din codul internaional /
de plecare; "Petre albastru"
blue pigeon sond de mn
blue powder pulbere / praf de zinc de la distilare
blue primary culoare albastr primar
130

blueprint copie heliografic; plan / copie de hrtie
ozalid; plan de detaliu / de ezecuie; fotocopie
(prin cianotipie)
blueprint drawing copie pe hrtie heliografic;
fotocopie
blueprint paper hrtie heliografic cu nuan
albastr
blue response sensibilitate la lumin albastr
blue restorer circuit de restaurare a componentei de
c.c. a nivelului de albastru
blue rot albstreala lemnului
blue salt sulfat de nichel cristalizat
blue shortness fragilitate la albastru
blue-sky laws legislaie contra emisiunilor fraudu-
loase de aciuni
blue slate ardezie albstruie
blue spar azurit
blue steel oel brunat
bluestone piatr de ap, calcantit
bluestone battery element / pil cu electrozi de
cupru i zinc
blue tempering revenire la albastru
blue ultramarine albastru ultramarin
blue vitriol piatr vnt, sulfat de cupru
blue (water) gas gaz de ap
bluff body corp cu contur nehidrodinamic
blunder eroare grosolan bl unge a amesteca
blunger malaxor (de argil)
blunt tocit, bont, neascuit // a toci, a nltura vrful
blunt angle unghi obtuz
blunted trunchiat
blunt file pil lat cu vrf teit i cu lime egal pe
toat lungimea
blunting tocire; (ind chim) neutralizare a acizilor
blunt mill file pil fin de f uit cu o fa lateral
fr tietur
blunt round file pil rotund cu vrf teit
blunt square file pil ptrat paralel
blur (text) pat, poriune cu aspect sau culoare
diferit de restul materialului // (tele) a estompa; a
nceoa; a face neclar
blurb prezentare a unei cri n scopuri publicitare
blur factor coeficient / factor al distorsiunilor de
neliniaritate
blurred ters, neclar
blurring (poligr) dublare; (tele) imagine tears /
nedefinit / neclar
blushing opacizare a peliculei (de lac); formare de
ceat
board (TH) tablou, planet; (autom) panou, tablou;
plac de circuit imprimat; (av) bord; (cstr, drum)
pardoseal, cofraj; (hc) carton, mucava; (/)
scndur, blan, dulap, pupitru; (mari) departa-
ment, minister, conducere, comisie, juriu, consiliu,
colegiu, comitet; (miri) galerie spat paralel cu
clivajul stratului; galerie de abataj; (nav) bord,
bordee; (poligr) carton, mucava // (cj) a urca n
(tren); (cstr, drum) a cofra, a pardosi; (av) a
aborda; a urca la bord; a executa un bordaj; a
ncrucia; a aeza ramele n barc
board-and board bord la bord (nave acostate una
lng alta)
board-and-pillar method metod de exploatare
prin galerii i pilieri
board arbor bra / prghie pentru fixarea ablonului
rotativ
board beli sonerie de birou
board calender calandru pentru carton / cu doi
cilindri
board coal crbune fibros
board drop hammer ciocan de matriat cu scndur
boarded cptuit, bandajat
boarded floor podea, pardoseal, duumea
boarded-to-size (d. ciorapi) ntins pe form
boarder main de format ciorapi
board felt flanel pentru transportul cartonului
board for electricity meters tablou de contoare
electrice
board forming machine main de fabricat carton,
cu sit cilindric
boarding (cstr, l) cptueal / lambriu / mbr-
cminte de scnduri; (nav) abordaj (lupt); vizit
de control; control al navei; (piei) plutuire; (text)
fixare / stabilizare / clcare a ciorapilor pe forme;
clcare-aburire a tricotajelor
boarding fence mprejmuire / gard de scnduri
boarding grapnel ghear de abordare
boarding joist scndur groas de duumea
boarding machine main de plutuit
boarding roof acoperi de scnduri
board liner main de caerat carton
(board) Hning caerare a cartonului
board machine main pentru fabricat carton
board mould formare a mucavalei
board of the plane table tabla planetei topografice
board rack regal pentru forme (de tipar)
board radio-station radiostaie de bord
boards grap / reglet orizontal de lmpi (n
studiourile de televiziune)
board stock past de carton
board-type / slab insulant izolant n panouri / n
plci
boardwalk grtar de lemn / cu lauri131

board with metal beams planeu cu grinzi metalice
boart bort
boat (chim) nacel de sticl; (nav) barc, luntre;
ambarcaie, nav mic; corabie, barcaz, aland,
vapor // a intra ramele; a trage la rame, a vsli
boat bill rol de brci / de abandonare
boat boom tangon (de pup)
boat box trus de prim-ajutor pentru brci
boat-building workings antier naval (de ambar-
caii)
boat call chemare / numire a brcii
boat chock cavalet de barc
boat cloth tapet de barc
boat davit gruie de ambarcaie
boat deck punte a brcilor
boat hook cange, crlig
boat keg butoia de barc
boat knot nod de banc / de fung
boatman barcagiu
boat oar ram, vsl
boat painter barbet de barc
boat race regat
boat rope bra fals (la scar)
boat shop atelier de marangozerie
boat sling sapan / apan de barc
boat spar tangon de barc
boat stations posturi n brci boatswain ef de
echipaj, nostrom, botman
boatswain's call/ pipe/ rohistle siflie, siflee
boatswain's chair scaun de botman
boat work manevr de brci; construcie de brci bob
(ma-uri) bob, disc de piele / psl etc. pentru
polizare; (miri) lovitur uoar
bobbin (el) bobin, ppu (de past depolarizat, la
pile electrice); (mas) tambur de troliu; (miri)
tambur pentru cablu lat; (text) cops; mosor,
bobin; eava
bobbin building formare a copsului (bobinei)
bobbin cage grtar de transport al evilor
bobbin cleaner main pentru cur irea evilor
(bobinelor)
bobbin creel rastel de bobine
bobbinet machine main de mpletit dantel
bobbin feeler motion micarea pipitorului bobinei
bobbing lustruire circular cu un material moale
bobbin holder suport de mosoare / de bobine
bobbin oil ulei de fusuri
bobbin peg cui de bobin
bobbin rack suport / rastel pentru bobine, copsuri;
cremaliera bobinelor
bobbin rall banca flaierului / mosoarelor; traversa
bobinelor
bobbin skewer fus de lemn pentru mosoare; suport
pentru bobine
bobbin spool bobin (mosor) cu dou flane
bobbin stand rastel de bobine
bobbin target disc rabatabil
bobbin tube eava pentru cops
bobbin winding frame main de bobinat pe
mosoare
bobby hatch tambuchi
bobstay subarb (manevr a bompresului)
bob weight contragreutate
Bode diagram (plot) diagram Bode; caracteristic
de frecven
bodied oii ulei polimerizat
bodkin (text) ac de nvdit; (TH) sul
body (TH) corp, trup, mas; parte principal;
consisten ; baz; suport; (auto) caroserie; (av)
fuzelaj; (cstr) corp, trunchi; (el) corp / suport
izolant; (fiz) corp, mas; (mari) poli de asigurare a
corpului navei; (mas) batiu, corp, cup, ben,
caroserie de vehicul; (nav) caren, coip de corabie;
(petr) blaz; (poligr) corp al literei; text de baz;
(se) past // consistent, vscos (cerneluri) // (ind
chim) a concentra, a nngroa
body back panel panou din spate al caroseriei
body belt moulding ciubuc ornamental al caroseriei
body bottom planeu al caroseriei
body breakdown strpungere volumetric
body cement chit de caroserie
body-centred cubic lattice reea cubic centrat
body-centred grating reea centrat intern
body-centred structure structur cu volum centrat
body colour (ind chim) pigment anorganic; colorant
mineral; (poligr) cerneal / culoare acoperitoare;
culoare a pigmentului; (TH) culoare pentru retu,
vopsea de acoperire
body contact terminal born de legare la mas
body counterbore adncitor pentru locaul cape-
telor uruburilor; largilor
body creaking noise zgomot al caroseriei (datorat
componentelor din tabl)
body designer proiectant de caroserii
body drill burghiu cu caneluri scurte
body (drying oils) a ngroa, a concentra (uleiuri
care se usuc)
body fashioning stilizare a caroseriei
body finish vopsea a caroseriei
body fitting ferur de fuzelaj
body fount liter de rnd
body framework schelet al cutiei / al caroseriei
body heat cldur proprie / animal
body icing rcire prin stratificare / prin amestecare
cu ghea
body-in-black caroserie grunduit pregtit pentru
vopsirea final (de finisare)
bodying ngroare a unui lac, mrirea consistenei
bodying agent (agent) ngrotor
bodying of oil polimerizare a uleiului


132

bodying oils ngroare / concentrare a vopselei,
uleiului, la culori
bodying up ngroare
body integral with frame caroserie autoportant
body-in-white caroserie (n tabl brut) pregtit
pentru grunduire
body line linie a scrisului
body maker carosier
body of air mas de aer
body of book text al ciii
body of letter corp de liter
body of men echipaj
body of methane acumulare de metan
body of oil viscozitate / consisten a uleiului;
component principal a uleiului
body of paint consisten a vopselei, putere de
acoperire
body of the plough/plow trupi
body of pump cilindru de pomp
body of revolution corp de revoluie
body of water lac; acumulare de ap; acvifer
natural subteran
body overhang beyond rear axle consol din spate
a caroseriei
body paper hrtie brut / -suport / de baz
body pigment pigment ngrotor
body plan planul cuplelor; plan de forme (al navei)
body resistance (fiz) rezistena corpului; (nav)
rezisten hidrodinamic de form
body section radiography tomografie
body shape form a caroseriei
body shell caroserie autoportant, monococ
body squeak scrit al caroseriei
body stock hrtie-suport
body styling stilizare a caroseriei
body type liter de rnd
body ventilation ventilare a caroseriei
body with concealed hood caroserie cu capot
escamotabil
bodywork (construcie de) caroserie
boehmite boehmit (mineral)
bog mlatin, mocirl, balt
bog body mlatin
bog coal crbune de mlatin boggy mltinos,
mocirlos
boggy soil sol / fund nmolos
boghead bituminit, boghead
boghead coal crbune de mlatin, crbune bo-
ghead / bituminos, bituminit
bogie boghiu, crucior
bogie-car motocar
bogie frame cadru al boghiului
bogie pin (cj) leagn al boghiului; (mas) fus oscilant
bogie pivot leagn al boghiului
bogie truck vagon pe boghiuri
bogie wheel roat alergtoare (ci ferate)
bog iron ore minereu de mlatin, limonit, minereu
de fier
bog moss sphagnum
bog ore limonit
bog peat turb de balt
bogus hrtie din maculatur
bogus cheque cec fals
bogus company societate inexistent / fictiv
bogus transactions tranzacii necinstite
Bohemian glass sticl de Boemia
Bohr's principie principiul de coresponden
boil perioada de prim afinare // a fierbe, a clocoti, a
vaporiza
boil blank a fierbe sucul de zahr (n vid) fr
cristalizare
boil down a fierbe, a concentra prin fierbere, a
ngroa, a nmuia, a reduce
boil dry a concentra (prin fierbere) pn la uscare
boiled linen in fiert (ind. textil)
boiled linseed oil ulei de in fiert / sicativ
boiled oil ulei fiert
boiled size apret fiert
boiler (chim) cazan de fierbere / de distilare; (termo)
boiler, cldare / cazan de abur, fierbtor;
acumulator de ap supranclzit; (text) fierbtor;
cazan de aburire; soluie / flot de vopsire cu
colorani de cad redui; (ts) cad
boiler back ecran de evi
boiler bedding soclu de cazan
boiler blow-down / purging evacuare / purjare a
cazanului
boiler brace ancorare a cazanului
boiler casing cazanier, manta a cazanului
boiler-cleansing compound dezincrustant
boiler coal crbune pentru cazane, crbune indus-
trial
boiler compound agent dezincrustant / antitartru
boiler drum tambur / virol a cazanului de abur
boiler end fund de cazan
boiler feed alimentare (cu ap) a cazanului
boiler feeder alimentator / pomp pentru cazane
boiler feeding pump pomp de alimentare pentru
cazane
boiler fireman fochist
boiler fi ring instalaie de ardere a unui cazan de
abur
boiler flue (pass) canal de fum al cazanului; tiraj al
cazanului; eava de flacr
boiler fluid dezincrustant
boiler forge cazangerie
boiler fur piatr de cazan, crust
boiler furnace focar de cazan
boiler gas gaze arse / de evacuare
boiler grate grtar cu bare


133

boiler head vatr / fund al cazanului
boiler house sal a cazanelor
boiler immuration/jacket/masonry nzidire a
cazanului
boiler mountings armturi ale cazanului
boiler-plate planer main de rabotat marginile
tablelor pentru cazane
boiler room compartiment al cldrilor marine boiler
scale piatr de cazan, crust
boiler-scaling hammer ciocan de cur at piatra de
pe cazan
boiler seat cavalei ai cazanului
boiler setting zidrie / sprijinire a cazanului
boiler shell ring / belt virol a cazanului
boiler shop cazangerie
boiler slag zgur de cazan
boiler steam feed pump pomp (acionat) cu abur
pentru alimentarea cazanului
boiler supplies accesorii / armturi de cazan
boiler tube eava de cazan
boiler-water feed pump pomp de alimentare cu
ap a cazanului
boiler with corrugated flues cazan cu tub de
flacr ondulat
boiling (alim, z) fierbere; (hidr) fierbere; micare
dezordonat (a particulelor fluide); (text) fierbere
n leie
boiling bed strat fluidizat
boiling bulb cazan de distilare, alambic; blaza
boiling capillary capilar de fierbere
boiling chips cioburi (de material poros) pentru
fierbere
boiling constant constant ebulioscopic
boiling control apparatus aparat pentru controlul
fierberii
boiling curve curb de fierbere
boiling down concentrare prin fierbere
boiling fastness rezisten la fierbere
boiling fermentation fermentaie agitat / tumul-
tuoas
boiling flask balon de distilare
boiling heat cldur latent de vaporizare
boiling kier autoclav pentru fierbere sub presiune
(n ind. textil)
boiling limits limite de fierbere
boiling liquor soluie de fierbere
boiling lye leie de fierbere boiling-off fierbere,
fierbere n autoclav
boiling-out (the dye) decolorare (a vopselii)
boiling out pan vas de recoacere
boiling over distilare, debordare
boiling pan (ind chim) fierbtor; (orlg) capsul de
topit; (text) autoclav de fierbere
boiling plate plit electric / de nclzire, reou
boiling point temperatur / punct de fierbere
boiling-point depression scdere / coborre a
punctului de fierbere
boiling-point diagram diagram de fierbere
boiling-point lowering scdere a punctului de
fierbere
boiling-point method metod ebulioscopic (pentru
determinarea greutii moleculare)
boiling-point raising ridicare a punctului de fier-
bere
boiling pot ochi al ciclonului
boiling range interval de distilare / de fierbere,
limite de fierbere
boiling spread limite de fierbere
boiling spring izvor termal / cald
boiling stage perioad de prim afmare
boiling station staie de evaporare
boiling surface suprafa de fierbere
boiling tank fierbtor
boiling temperature temperatur / punct de fierbere
boiling test prob de fierbere
boiling tube (chim) eprubet; (termo) eava fierb-
toare
boiling vessel fierbtor; cazan de fierbere
boiling(water) reactor (BWR) reactor nuclear
energetic moderat i rcit cu ap uoar/ obinuit
n fierbere
boil off a concentra prin fierbere, a vaporiza, a
elimina / extrage prin vaporizare
boil-off gas pierdere prin evaporare; cantitate de gaz
lichefiat pierdut prin vaporizare n cursul stocrii
boil out a vaporiza, a concentra prin evaporare; a
trata cu vapori; a extrage prin fierbere
boil over (ind chim) transvazare a lichidelor la
fierbere, debordare prin fierbere // (chim, termo) a
distila
boil-proof stabil / rezistent la fierbere
boils fierbere; micare dezordonat (a particulelor
fluide)
boil-up rate vitez de concentrare (prin fierbere) /
de vaporizare
boisterous violent, furtunos
bold-face (b.f., bold.) caractere grase / aldine
bold roman caractere antiqua negre
bold rule linie neagr
bole amestec adeziv pentru aurire
boletic acid acid trans-fumaric
bolide bolid, meteor
bollard (cstr, drum) born, opritor; (nav) baba;
baba de cheu / de amarare, bolard
bollard eye ga de parm
bolometer bolometru, aparat pentru msurarea
energiei radiante
bolometer mount suport de termistor; cap bolo-
metric134

bolometric instrument (el) aparat termic cu rezis-
ten ; (metr) aparat de msurat bolometric;
bolometru
bolometric power meter wattmetru electronic
bolster crapodin / buc a fusului; cuzinet; suport;
guler; aprtoare de frecare
bolster plate plac de reazem / de presiune
bolster u p a sprijini, a susine
boit (cstr) mbinare n gt-de-lup; broasc, lact,
zvor; (mas) pivot; piron; broasc; lact; dorn;
deget; ax; plint; urub; zvor; bol, bulon; (m/7)
percutor; (nov) sul de pnz de vele; (or/g) tift
pentru arnier; (poligr) cotor al fasciculei; bucl
netiat a fasciculei // a cerne, a cerceta, a exa-
mina, a scutura, a trece prin ciur / prin sit; (cstr) a
zvor; (mas) a fixa / a mbina cu boluri
boit and joint balama pentru capacul ceasornicului
boit and nut urub cu piuli
boit bearing pressure presiune de glaf / pe intrados
boit cam cam cu bol (la maina de tricotat)
boit chisel (petr) sap-cruce; (TH) dalt cruci
boit core tij a bulonului
boit croppers foarfece pentru tierea / retezarea
buloanelor
boit cutter main de filetat buloane
bolted asamblat prin buloane, bulonat
bolted connection/joint asamblare bulonat
bolted pipe joint mbinare de evi cu filet
bolted plug-and-socket priz de curent filetat
bolted union legtur / mbinare prin bulonare, cu
cep
bolter (/) ferstru de spintecat; (se) sit; ciur
bolter cloth estur pentru site
boit handle clan
boit head cap al urubului / bulonului
bolt(-hole) circle cerc al centrelor gurilor (la
flane)
boit hook (cf) urub cu ghear; urub de strngere;
(mas, ma-uri) urub cu cap-ciocan, crampon
bolting (mas) fixare cu uruburi; bulonare; (miri)
bulonare; ancorare
bolting cloth estur pentru site
bolting lug bosaj pentru bulon
bolting machine/mill main de ciuruire
boit nab/staple crlig de blocare / de nchidere
boit nut piuli
boit of flange bol / urub de flan
bolt-pitch circle cerc al centrelor gurilor (la flane)
boltrope grandee
boit stock oel pentru uruburi
boit tooth fus al angrenajului n lantern (la maini-
unelte)
boit wire srm pentru uruburi
Boltzmann's constant constanta lui Boltzmann
bomb aimer, bombardier (observator) bombardier;
aviator care declaneaz bombele
bombardment-induced conductivity type of
colour pickup tube tub de imagine n culori cu
conductivitate indus prin bombardament electronic
bomb(-bay) doors ui ale camerei de bombe (la
avion)
bomb calorimeter calorimetru cu camer de
explozie; bomb calorimetric
bomb carrier bombardier; avion de bombardament
bomb cell/container camer / container de bombe
(n avion)
bomb cradle sanie de lansare a bombei
bomber avion de bombardament, bombardier
bomb furnace cuptor Carius
bomb hit explozie / cdere a bombei pe int
bombing bombardament
bombing plane avion de bombardament
bomb oxidation oxidare accelarat a combustibi-
lului
bomb rack dispozitiv de suspensie a bombei
bomb-release lever/mechanism dispozitiv de
lansare a bombelor (din avion); declanator de
bombe
bomb shelter adpost (contra bombelor)
bombsight aparat de ochire pentru bombardare;
vizor de bombardament
bomb stowage ferur de prindere a bombei (ureche
de susinere)
bomb train ir de bombe
bonanza zcmnt bogat (mai ales aurifer)
bond (TH) fixare, adezivitate, legtur, legare; (at,
chim) legtur, valen ; liant, aglomerant; (el)
conectare; punte de curent; (mn) garanie,
cauiune, obligaie; (hidr) adezivitate // (cstr) a
ntri, a fixa pietre, crmizi; a adera, a se lipi;
(mari) a ipoteca
bondage polymorphism polimorfism de afinitate
bond-breaking ruptur de legtur; rupere a leg-
turii chimice
bond clay argil Han
bond cleavage rupere a legturii (chimice)
bond direction direcia valenei
bond distance lungime a legturii (chimice)
bond distribution analysis analiz a distribuiei
legturilor
bonded legat, combinat
bonded form of abrasive scul abraziv din pulberi
aglomerate
bonded goods (B/G) mrfuri n vam (netaxate)
bonded pre-stressed beam grind de beton pre-
comprimat prin aderen
bonded seal garnitur de etanare din material
compozit135

bonded sealing plate plac de etanare din material
compozit
bonded strin gauge traductor / marc tensometri-
c() lipit()
bonded warehouse (BW) antrepozit vamal
bond energy energie de legtur
bonder legtur la mas / la pmnt; urub de legare
la pmnt
bonderize a bonderiza, a fosfata
bonderizing plant instalaie de bonderizare bonding
legtur, mbinare
bonding additive adaos adeziv
bonding agent substan de legtur; liant; ciment;
adeziv
bonding aptitude of clays aptitudine / tendin de
legtur a argilelor
bonding capacity putere Han / de legare
bonding-capacity property capacitate de priz;
putere liant
bonding electron electron de valen / de legtur
bonding energy energie de legtur
bonding material substan de impregnare
bonding orbital orbit de legtur
bonding pad cmp de legtur / de conectare (la
semiconductoare)
bonding power capacitate de priz; putere liant
bonding property capacitate adeziv; putere liant
bonding ribbon band pentru legarea la pmnt a
armturii unui cablu electric
bonding strength rezisten a ncheierii / ncleierii;
rezisten la smulgere; capacitate de mpslire
bond length lungime a legturii (chimice)
bond moment moment dipolic al legturii chimice
bond note permis vamal
bond orbital orbit de legtur
bond order natura legturii (chimice)
bond orientation direcia valenei
bond paper (hc, poligr) hrtie pentru coresponden;
(mn) hrtie de valoare / de banc
bond radius distana dintre nucleele atomilor
bondsman garant
bond strength for / energie de legtur
bond stress efort / tensiune adeziv() sau de ade-
ren
bond tautomerism tautomerie de legtur
bond warehouse antrepozit vamal
bond wire circuit de cale (ci ferate) bone (alini) os;
(miri) intercalaie steril n crbuni
sau minereuri // (drum) a nivela, a bate rui
(pentru nivelare) bone ash cenu de oase
bone band intercalaie de steril
bone black crbune animal / de oase
bone-black filter filtru cu crbune de oase
bone boiler fierbtor de oase
bone breaker concasor de oase
bone charcoal crbune animal; spodium; negru de
oase
bone charring kiln cuptor pentru calcinarea oaselor
bone coal crbune istos / de oase
bone degreasing degresare a oaselor
bone-dry absolut / complet uscat
bone dust/flour/meal iin de oase
bone earth cenu de oase
bone fat grsime de oase
bone fertilizer/manure ngr mnt din fin de
oase
bone folder os de fluit
bone glass sticl opal / lptoas
bone glue clei de oas
bone oil ulei de oase
bone phosphate amestec de fosfat tricalcic i
carbonat de calciu; apatit
bone processing plant instalaie pentru prelucrarea
oaselor
bone super(phosphate) superfosfat (fabricat) din
fin de oase
bone tallow grsime de oase
bone-turquoise turcoaz
bone vitriolization prelucrare a fainei de oase cu
acid sulfuric
boning (alim) ciontolire; (drum, geod) nivelare /
vizare cu ajutorul mirei
bonnet (auto) capot; hus; (cstr) bolt; (miri)
acoperi; cciul; (nav) capac de ochi de pu; (text)
bonet; (r/7) manta, capac; calot
bonnet catch/fastening-clip nchiztor al capotei
motorului
bonneted cab cabin retras (plasat n spatele
motorului, la autovehicule)
bonnet louvre fante de ventilaie n capota moto-
rului
bonus prim
book (poligr) carte; (mari) registru; carte mare // a
nregistra (contabil); a angaja, a reine, a solicita
book back cotor de carte
bookbinder legtor (de cri)
bookbinder's board mucava pentru legtorie
book binding legtorie de cri
book binding board carton pentru copert
book capacitor condensator reglabil printr-un urub
book-case bending machine main de biguit
coperte
book cost pre de cost contabil
book debt crean
book design prezentare grafic a crilor; machet
de carte
book fount liter de rnd
book-house tipografie de cri
book in boards volum cartonat


136

booking nregistrare, reinere, angajare, cumprare,
solicitare; comand telefonic
booking hali ncpere / sal de vnzare a biletelor (a
unei gri / halte)
book jacket supracopert
bookkeeper contabil
book keeping contabilitate
book-keeping staff personal contabil
booklet brour; colit, fascicul
book mark signet
book(printing) paper hrtie pentru cri
book publishing editare a crilor
book size format de carte
book trimming machine main de tiat din trei
pri
book type liter de rnd dreapt
book value valoare contabil
book wrapper supracopert
boolean algebra algebr booleana / logic
boolean AND conjuncie logic I (n algebra
booleana)
boolean expression expresie logic (a unui calcul,
ntr-un limbaj de programare)
boolean function ecuaie logic, funcie booleana
(definit n algebra booleana)
boom (csr) talp a fermei / grinzii; (mari) avnt,
prosperitate; (mas, miri) catargul / flea unui
excavator, a(l) unei macarale; (mec) fle, sgeat,
bra; (nav) tangon, bra n consol pentru fixarea
velaturii; biga / braul macaralei; ghiu; estacad;
condru de rezerv; (iele) furc a microfonului;
bubuit; vjit // a bubui, a zumzi; (mn) a face
reclam, a face publicitate; a prospera
boom bracing ntritur a tlpii grinzii
boom cat macara pe enile
boom davit tangon, bra n consol pentru fixarea
velaturii
boom defence vessel puitor de estacade / de plase
de aprare
boom derricking cable cablu de ridicare a sgeii
boomer difuzor pentru frecvene / tonuri joase;
generator sonic (pentru sondaje seismice)
boom gate vessel nav de paz la estacad
boom guy scota ghiului
boom hoist troliu de sgeat / de ridicare a catar-
gului unui excavator
boomkin baston de tendalet, tangonet
boom member bar a unei tlpi de ferm
boom microphone microfon giraf (pe stativ nalt)
boom of a girder talp a grinzii
booms condri de rezerv
boom stress efort n talpa grinzii sau fermei
boom support guys funii de oel pentru susinerea
catargului la excavatoare
boom swing rotire a catargului (de ex. la un exca-
vator)
boomy speech convorbire cu accentuarea tonurilor
joase .
boort bort
boose minereu cu mult steril
boost (el, tele) amplificare (a unui semnal); ridicare/
mrire (a tensiunii); ncrcare a unei baterii; (TH)
sporire // a sprijini; a intensifica, a ntri
boost and buck connection montaj supravoltor-
subvoltor
boost charge ncrcare rapid (a acumulatoarelor
electrice)
booster (auto) servomotor, motor auxiliar, servo-
mecanism; (el) supravoltor; generator auxiliar / de
accelerare; (mas) motor auxiliar; (miri) dispozitiv
auxiliar
booster amplifier amplificator suplimentar; pre-
amplificator
booster brake servofrn
booster coil bobin auxiliar (pentru pornire)
booster compressor compresor auxiliar / ajuttor
booster diode diod economizoare / n serie /
elevatoare
booster locomotive locomotiv mpingtoare
booster nozzle ajutaj al acceleratorului
booster pump pomp auxiliar / ajuttoare / de
suprapresiune
booster relay releu auxiliar / de comand rapid /
amplificator
booster rocket rachet acceleratoare / auxiliar de
decolare
booster (series efficiency) diode diod ntritoare
n serie
booster transformer transformator supravoltor sau
subvoltor / suplimentar
boosting battery baterie supravoltoare / tampon
boosting charge sarcin parial
boosting of radar echoes amplificare a ecourilor de
radiolocaie
boosting pump pomp pentru staii de repompare
boosting station staie de repompare / auxiliar
boost pressure suprapresiune, presiune suplimentar
/ de admisie
boost-pressure controller regulator de suprapre-
siune
boost (quick) charge ncrcare rapid
boost voltage tensiune auxiliar / suplimentar
boot board carton pentru nclminte
booth barac, gheret, chioc; cabin telefonic/
insonorizat; stand de msurare
boot iron dalt de clftuit
boot jack scul de instrumentaie dup lingur;
crlig de instrumentaie
boot-lace leather piele pentru ireturi


137
bootlast calapod
bootstop integrator integrator cu compensare
parametric a erorii
bootstrap (//z) autogenerare neutral; (in/) amorsa
(ansamblu de instruciuni de ncrcare); instruciune
/ ordin iniial(); (tele) montaj autoelevator catodic
(amplificator electronic)
bootstrap cathode-follower repetor catodic auto-
amplificator
bootstrap circuit circuit autoelevator / ridictor de
tensiune
bootstrap loader ncrctor binar / alctuit din
dou pri / bootstrap
bootstrapping tehnic bootstrap (de implementare a
unui program prin etape succesive)
bootstrap sweep-signal generator generator de
oscilaii de relaxare cu ieire pe catod
bootstrap system sistem cu bucl; sistem boot-
strap" (sistem de refrigerare a aerului utilizat n
aeronautic)
boot topping paint pitur de fa (bru) (la ambar-
caii)
boot-tree an, calapod
B-operator (local) operatoare B; operatoare de
sosire
bora (vntul) bora
boracic acid acid ortoboric
borate of soda; borax borax
borax bead perl de borax
borax glass sticl pe baz de borax
borax soap spun de borax
borazole borazol, benzen anorganic
borazon wheel disc abraziv cu borazon
bord faa crbunelui paralel cu clivajul; galerie
paralel cu clivajul principal al unui strat de
crbune
bordage podea, duumea, podin de dulapi
bord-and-pillar method metod de exploatare prin
galerii i pilieri
bord-and-pillar work exploatare a unui strat prin
galerii i pilieri
border (TH) tivitur; bord, chenar, bordur, cadru,
cant, muchie, margine; (c/) burare, buraj; (cstr)
ncadrare, nrmare, ancadrament, bordur, tivire,
ncastrare; mprejmuire; (drum) frontier (n
topografie); (geog) hotar, grani; (poligr) cadru,
bordur, ram, chenar, tivitur; (silv) lizier; (text)
margine, manet cu fire de cauciuc // (cf) a bura;
(cstr) a mprejmui; a mrgini; (met) a bordura, a
rsfrnge margini; (poligr) a bordura; a ncadra; a
tivi, a nrma
border-and-strip cutting machine main de
rotunjit i de tiat traifuri
border bed strat limit
border curve curb limitrof
bordered block clieu paginat n caset
bordered column coloan ncadrat
bordering bordare, ncadrare // limitrof, alturat
bordering machine main de caerat fii pe cotor
borderline linie limitrofa, limit
border-line case caz limit
border-line curve curb limit
border-line knock curve curb de atenuare a
detonaiei
border-line ray raz limit
border of a door panel bordura unui panou de u
border rule linie de chenar (n poligrafie)
border seam custur de bordisire / de tivire
border set frontier, limit
border trimming seam custur de garnisit mar-
ginea
bord face front de lucru al unei galerii paralel cu
clivajul principal al unui strat de crbune
bord gate intrare ntr-o galerie la metoda prin
galerii i pilieri (crbuni)
bord room lucrare minier paralel cu clivajul (la
metoda camere i pilieri)
bore (hidr) und pozitiv de translaie datorit
propagrii mareei n estuare; (ma-uri) gaur,
alezaj; alezare; (mat) diametru interior; (metr)
calibru; (min) gaur produs de un perforator;
(petr) sond; foraj, spare; gaur de sond // a
guri, a perfora, a burghia, a aleza; (petr) a
sfredeli, a fora, a spa
boreal boreal, nordic
boreal/northern declination declinaie boreal /
nordic
boreal/northern hemisphere emisfera boreal
bore bit sap de foraj, ti al sfredelului / perfora-
torului
bored cork dop gurit
bored spindle ax / arbore tubular
bored tube pump pomp Norton / cu piston tubular
bore frame turla sondei
bore gauge calibru inelar
bore hammer perforator pneumatic
bore-hammer support column coloan-suport
pentru perforatoare
bore hole (hidr) pu forat; (ma-uri) orificiu alezat/
gurit; gaur, alezaj; (miri) gaur de min / de
sond, foraj, sondaj; (petr) sond, foraj
bore-hole check verificare prin executare de foraje
bore-hole fluid fluid de foraj
bore-hole lining tubarea sondei
bore-hole logging by gamma-rays diagrafie a
sondei prin carotaj cu radiaii gamma
bore-hole logging by neutrons and gamma-rays
carotaj prin neutroni i radiaii gamma138

bore-hole pump (min) pomp pentru instalaii de
foraj; (petr) pomp de adncime / de fund / de
foraj / de extracie
bore-hole r ea m in g corectare a gurii
bore-hole scraper drg
bore-hole tube burlan de tubaj bore meal roc
mrunt produs de perforator / sondez
bore mud detritus; noroi rezultat din forare
bore of boss/of hub alezaj al butucului
bore out a aleza; a reguri
borer (hidr) animale acvatice (scoici, crustacee)
care atac lemnul, betonul, piatra construciilor din
ap; (ma-uri) burghiu; main de gurit; (min)
sfredel, perforator, forez; muncitor perforator
bore rods garnitur de prjini de foraj
borescope alezoscop, tub de control prin ptrun-
derea vizual n guri inaccesibile
borescope technology tehnologie de control al
gurilor cu alezoscopul
boric acid ester ester boric
boric acid ointment alifie boricat
boride borur
boring (ma-uri) alezaj; gurire, perforare; gaur;
(min, petr) forare, foraj, perforare, sfredelire,
spare
boring-and-turning lathe strung de alezat; main
orizontal de alezat
boring-and-turning mill strung carusel / vertical
boring apparatus perforator
boring bar (ma-uri) bar de gurit / de alezat,
portcuit pentru strunjit interior; bortang; arbore
al mainii de alezat; (miri) baramin (la forajul
manual); (petr) prjin de sondaj
boring bit sap de foraj; ti al perforatorului
boring blade dalt de sfredel
boring casing tubajul unei sonde
boring clamp clup cu bol pentru prjini de foraj
boring crown coroan de foraj
boring cutter cuit de strunjit interior; dalt de
sfredel
boring depth adncime de strunjire / de alezare
(prin strunjire)
boring diameter diametrul gurii de alezat (prin
strunjire)
boring dust (geol, petr) detritus fin de la perforare;
praf de la perforare; (ma-uri) span
boring fixture dispozitiv de alezare
boring frame turl de foraj
boring head cap de gurire / de alezare / portbur-
ghiu, ppu portscul (la maina orizontal de
alezat)
boring hose furtun de foraj
boring jig mandrin / dispozitiv de gurit
boring Journal jurnal de foraj
boring kernel carot
boring lathe strung de alezat; main orizontal de
alezat
boring machine (ma-uri) main de alezat; (min,
petr) main de sondaj, sondez
boring mater maistru de foraj
boring mill main de gurit / de alezat / de frezat
boring-milling machine main orizontal de gurit
i frezat
boring mud noroi de foraj
boring operation operaie de lrgire / de alezare
boring pattern schem de perforare (plasare) a
gurilor de min
boring plant instalaie / troliu de foraj
boring pump pomp de foraj / de noroi
boring rig turla sondezei, instalaie de foraj
boring rod (ma-uri) bar portcuit (pentru strunjit
interior); (petr) prjin de foraj, prjin de sap
borings (geol, petr) detritus fin de la perforare; praf
de la perforare; (ma-uri) spn; (miri) sondaje,
perforri
boring saddle cap de gurit
boring sample prob-carot
boring sludge noroi de foraj
boring socket mandrin de gurit
boring spindle ax / arbore principal
boring stay upright coloan mobil (la maina
orizontal de alezat i frezat)
boring template calibru interior / tampon
boring tool (ma-uri) cuit de strunjit interior; (min,
petr) scul de foraj / de gurire
boring tool for corner work cuit de strunjit
suprafee frontale interioare
boring tools garnitur de foraj / de prjini
boring tower/trestle turla sondei
boring with line foraj cu cablu
borizing strunjire cu cuit cu diamant / cu cuit cu
plcu de aliaj dur
boron bor (B)
boron alkyl boralchil
boron carbide carbur de bor
boron chloride triclorur de bor
boron counter contor cu trifluorur de bor
boron hydroxide acid boric
boron nitride azotur/nitrur de bor
boron oxide trioxid de bor
boron phosphide fosfur de bor
borophenylic acid fenilboric
borosilicate crown crown borosilicic
borosilicate flint flint borosilicic
borosilicate glass sticl borosilicic
borotungstic acid acid borowolframic
borrow (drum) groap / material de mprumut;
(mari) mprumut // a mprumuta (de la)
borrow area/cut/pit groap de mprumut


139

borrowed sales vnzri pe credit
borrowed soil sol/teren de mprumut
borrowing mprumut
bort, bortz (ma-uri) diamant negru / tehnic mrunt
cu incluziuni; (miri) diamant negru pentru coroane
de foraj; (minr)bort
boryl boril (rad.)
bosh (ma-uri) rezervor cu ap pentru rcirea
sculelor; (met) etalaj / pntece al furnalului
bosh cooling box/plate cutie de rcire a etalajului
bosh of a blast-furnace etalaj al unui furnal
bosh plate mantaua etalajului
boson bozon (n fizica atomic)
boss (cstr) patron, (contra)maistru; bosaj, purice;
(met) ieind, convexitate, butuc, ngroare, adaos
turnat; (miri) umfltur; mecanic ef; conductor
bossed cam/wheel pinion de distribuie boss
hammer (cstr) ciocan de cioplit piatr; (drum)
baros
bossing exploatare n trepte nalte
boston ie bostonit
bo'sun nostrom, boman, ef de echipaj (n marin)
Botany ln merinos australian; ln fin (n
general)
botany noll pieptntur de la ln merinos fin
botany top pal pieptnat din ln merinos Bota-
ny"
both-way circuit circuit bilateral / cu dou direcii
both-way junction circuit telefonic mixt (exploatat
n dou sensuri)
both-way trunk trunchi / legtur interurban
pentru trafic n ambele sensuri
bottle-blowing machine main de suflat butelii
bottle cap capsul/capac pentru sticl / butelie
bottle cap board carton pentru capace de butelii
bottle-capping aplicare a capacelor la sticle / la
butelii
bottle casting machine main de turnat butelii
bottle charging machine main de umplut butelii
bottle closing machine main de astupat butelii
bottle-corking punere a dopurilor la sticle; mbute-
liere
bottled gas gaz lichefiat / mbuteliat
bottle-draining scurgere a sticlelor splate
bottle drying apparatus aparat de uscat butelii
bottle-filling umplere a sticlelor, mbuteliere
bottle glass sticl pentru butelii
bottle method metoda picnometric (pentru deter-
minarea greut ii specifice)
bottleneck (cf) umr de in; (TH) gtuire a pro-
duciei; loc ngust
bottlenose oil untur de delfin
bottle rinser main pentru splarea sticlelor
bottle sampling luarea probelor n sticle
bottle screw ntinztor (cu manon) (n navigaie)
bottle shutter/stopper dop / obturator de sticl
bottle silt sampler barometru tip flacon,
turbidison-d
bottle-soaking apparatus instalaie de leiere a
sticlelor
bottle sterilizer aparat de sterilizat butelii
bottle tilter dispozitiv pentru bascularea damige-
nelor
bottle washer (ind chim) garnitur / rondel pentru
butelii; (mas) main pentru splarea sticlelor
bottling mbuteliere, umplere a sticlelor
bottling machine main de umplut butelii / de
mbuteliere
bottom (TH) fund, baz, fundament, fundaie,
talp, temelie, sol; (el) margine inferioar (a unei
benzi de energie); (hidr) fund (de albie, canal,
radier etc.); (met) vatr a furnalului; (miri) partea
cea mai adnc; (nav) aezare pe fund (la
submarin); fund (de mare, de nav); caren, oper
vie; (petr) talpa sondei; fund
bottom-articulated joint articulaia m tii (bara-
jului)
bottom belt covorul inferior (de ntoarcere) al unei
benzi de cauciuc (transportor, band rulant)
bottom block suport de plci (la un acumulator)
bottom blow valve robinet de fund
bottom board (cstr) podea, pardoseal; (nav)
panou de barc; (text) placa platinelor
bottom board (in moulding) plac de model (la
turntorie)
bottom boom talp inferioar
bottom buffing machine main de lefuit talp
bottom carriage saiu
bottom casting turnare n sifon
bottom-charging machine main de stampat vatra
bottom chord talp inferioar
bottom clamp plate plac inferioar (a presei)
pentru fixarea matriei
bottom clearance rezerv de deplasare n jos
bottom clearer cilindru curailor inferior al
trenului de laminare (n ind. textil)
bottom contact legtur electric la vatra cuptoru-
lui; contact de fund
bottom contraction contracia de fund a curentului
bottom covering pardoseal
bottom current curent de fund
bottom cut tiere a crbunelui prin fga lng
culcuul stratului; havare la vatr
bottom dead centre punct mort inferior
bottom die matri
bottom discharge descrcare pe la partea
inferioar; golire de fund
bottom discharge centrifuge centrifug cu descr-
care pe la partea inferioar
bottom-discharge conduit golire de fund


140

bottom-discharge hopper siloz cu descrcare de
fund
bottom-discharge skip schip cu descrcare pe la
fund
bottom door ua de la fundul unui siloz
bottom door wag(g)on vagon (sau vagonet) cu
descrcare printr-o u pe la fund
bottom draw reziduu de fund
bottom drill collar ultima prjin grea
bottom drop out of the market price nivel foarte
sczut (pe piaa monetar)
bottom dump descrcare prin fund
bottom-dump bucket gleat / chibl cu descrcare
pe la fund
bottom dunnage paiol, paniol
bottom electrode (el) electrod inferior (de vatr) al
unui cuptor electric; (el, tele) priz de pmnt
bottom felt flanel inferioar (n ind.hrtiei)
bottom fermentation fermentaie inferioar
bottom flange tabl de centur; flan de sprijin
bottom floor varang de cadru (construcii navale)
bottom-fluted roller cilindru canelat inferior (n
ind. textil)
bottom force press pres cu piston la partea infe-
rioar
bottom gate (miri) galerie inferioar pentru trans-
portul produciei unui abataj frontal; (met) clap
de fund
bottom gear viteza nti
bottom half mould jumtatea inferioar a matriei
bottom heading avansare a galeriei inferioare
bottom heated nclzit prin podea / prin pardoseal
bottom heating nclzire a vetrei
bottom hole groap de fundaie
bottom-hole choke/flow bean duz de fund
bottom-hole packer pacher de fund
bottom-hole pressure (BHP) presiune de fund / la
talp
bottom-hole pressure gauge manometru de fund
bottom-hole pressure recorder manometru de
fund cu nregistrare
bottom-hole pump pomp de fund / de adncime
bottom-hole sample prob de fund
bottom-hole sampler ciupitor din talp, aparat de
luat probe de fund
bottom-hole sample taker aparat de luat probe de
fund
bottom house pat de turnare
bottom ice ghea de fund
bottoming (cstr, drum) blocaj; (tele) meninere /
blocare a tensiunii (anodice la un nivel sczut)
bottom ing die clup pentru finisarea filetului
bottoming reamer alezor pentru finisare
bottoming ap tarod de finisare
bottoming voltage tensiune rezidual / remanent
bottom jib rama cu lan tietor la o havez care taie
pe culcu
bottom kerf fga tiat cu havez lng culcuul
stratului
bottom land lunc inundabil
bottom layer strat inferior
bottom level orizontul cel mai adnc; orizont
inferior / de fund
bottom lifting umflare a vetrei unei galerii
bottom loading ncrcare pe la fund
bottom-loading belt band de cauciuc la care
transportul se face pe banda de ntoarcere
bottom-loading face belt (conveyor) transportor-
band cu ncrcare pe covorul inferior (n abataj)
bottom nippers falca de jos a cletilor
bottom note not de subsol /n josul paginii
bottom of borehole talp / vatr / amplasament/lo-
caie a(l) sondei
bottom of ditch fundul anului
bottom of formation roc de baz a unei formaiuni
geologice
bottom of the ea fundul mrii
bottom of the shaft fundul puului
bottom of a slope baza unui povrni
bottom of a well talpa sondei
bottom packing etanare de fund
bottom pillar (cstr) stlp de baz; (miri) pilier de
siguran al puului (la baz)
bottom plate (cstr) plac de pardoseal / de baz /
de fundaie / de fund; cadru de susinere; (ind
chim) taler inferior (al coloanei de distilare); (met)
plac de turnare / de fund; (petr) taler inferior / de
fund
bottom plating nveli (bordaj) al- fundului navei;
bordaj al carenei
bottom plug dop inferior / n talp
bottom pouring turnare prin sifon, sifon de turnare
bottom-pour ladle oal de turnare cu dop
bottom product produs rezidual / de fund
bottom rake unghi de aezare
bottom ring inel de etanare / de plafon / de punte
bottom-road bridge pod cu calea jos
bottom rock roc de baz / de fund
bottom roller cilindru canelat inferior
bottom rule linie de picior, linie de nchidere (la
tabele)
bottom runner lonjeron inferior al caroseriei
bottoms depuneri de fund, reziduuri, sedimente,
cozi
bottom sediment(s) reziduuri / sedimente / depuneri
de fund
bottomset beds depuneri (strate) din culcu
bottom sili prag de fund
bottom slide sanie inferioar
bottom sprocket rol de rebobinare continu


141

bottom surface suprafaa solului / pardoselii /
terenului
bottom sword sabia mainii de pieptnat rectiliniu
bottom unloading descrcare pe la rund
bottom-up algorithm algoritm jos-sus / ascendent
bottom-up testing strategy strategie de testare de
jos n sus / ascendent
bottom valve (mas) robinet de fund; (petr) supap
fix (a pompei de extracie)
bottom yeast drojdie de fund
boucherizing impregnare a lemnului dup procedeul
Boucher
bouchon lagr de alam
bought scrap fier vechi din comer
Bouguer anomaly anomalie Bouguer (n geofizic)
boulangerite boulangerit (mineral)
boulder bolovan, galet; bloc de roc stncoas
boulder clay argil cu blocuri / cu bolovani; argil
glaciar
boulder paving pavaj de bolovani
boulders of quartzite bloc eratic de cuarit
boulder stones galei, bolovani
boules bulzi (n ind.lemnului)
bounce lovitur puternic, mpingere; vibraie
bounced light iluminare indirect
bounce time timp de vibraie (la releele cu contacte)
bouncing instabilitate vertical; efect de dans
(vertical al cadrului)
bouncing-ball synchronization sincronizare ulteri-
oar (nregistrare optic i acustic separat)
bouncing of contacts vibraie a contactelor
bound (777) margine, limit, grani; (poligr) carte
legat // (nav) cu destinaia ; n curs de plecare
spre. ; // a delimita // legat, neliber
boundary (geog) grani , hotar; (fiz) frontier,
limit (de separaie); suprafa de separaie; (mat)
limit, frontier; contur; (miri) limita unei
concesiuni; hotar
boundary angle unghi marginal
boundary angle bar cornier de contur (construcii
navale)
boundary beacon baliz de delimitare / de baraj
boundary behaviour comportare la frontier / la
limit
boundary break-away separation separare a stra-
tului marginal
boundary cluster set mulime a punctelor-1 imit la
frontier
boundary condition condiie la limit / pe frontier
boundary contrast contrast limit; prag de contrast
(n televiziune)
boundary density densitatea n bordur / la margine
boundary emission emisiune la limita de band
boundary equation ecuaie limit
boundary fence mprejmuire
boundary field cmp marginal / de dispersie
boundary friction frecare semifluid
boundary layer (chim, fiz) ptur (strat) limit / de
separaie; (geol, hidr) strat limit / laminar / de
separaie
boundary-layer motion curgere n strat laminar
boundary light lumin de poziie
boundary line gabarit, linie de delimitare
boundary lubrication ungere la care frecarea este
semilichid
boundary marker (mas) limitator, opritor; (tele)
radiobaliz (radiofar) la limita cmpului de aterizare
boundary marker beacon baliz de delimitare / de
baraj
boundary marker stone born de hotar
boundary marking bornare / trasare de hotar
boundary member limitator
boundary opening deschiderea lucrrilor de ex-
ploatare de la periferie spre centru
boundary operator operator de frontier
boundary pole stlp de hotar
boundary radius raz limit
boundary resistance rezisten marginal / de bord
boundary scattering rezisten (mpr tiere)
marginal
boundary stone (drum) born; (geod) piatr de
marcare / de hotar
boundary stress field cmp de tensiuni n suprafaa
de baraj (la semiconductoare)
boundary surface (fiz) suprafa limit; (tele)
suprafa de separaie
boundary value valoare limit / pe frontier
boundary-value problem problem la limit,
problem cu condiii pe frontier
boundary wavelength lungime de und critic /
limit; limit cuantic
boundary waves unde seismice care se propag
de-a lungul unei suprafee libere sau la interfee
acustice
bound atom atom legat
bound coherent cross-section seciune (eficace) de
mprtiere coerent pe atomi legai
bound cross-section seciune (eficace) de mpr -
tiere pe atomi legai
bounded limitat, delimitat, mrginit
boundedly convergent series serii mrginit conver-
gente
boundedness mrginire, limitare
bound electricity electricitate latent
bound electron electron legat
bound energy energie latent
bound in calf legat n piele
bounding surface suprafa limit / de separare142

boundiess nelimitat, infinit, nemrginit
boundlessness nemrginire, infinitate
bound level nivel staionar
bound moisture umiditate legat
bound rubber cauciuc legat
bound scattering mprtiere pe atomi legai
bound state stare staionar
bound structure of atoms legtur atomic
bound sulphur sulf combinat
bound variable variabil legat
bound water ap de constituie, ap legat / de
cristalizare
bounty bonificaie; gratificaie, prim; premiu
bouquet buchetul vinului
Bourdon pressure gauge/manometer manometru
cu arc tubular
bourgeois borghis
bournonite burnonit (sulfura de plumb i stibiu)
bourrette buret
bow (arh, cstr) arc; (el) troleu; arc (n traciunea
electric); (ma-uri) rama / cadrul ferstrului
pentru metale; (or/g) arcu (pentru acionarea
mainii de gurit axe); (777) arc, florar de desen //
a (se) nclina, a ncovoia, a curba
bow anchor ancor prova / de post
bow-and-beam bearing relevment prova 45 i
travers
bow collector lir / arc / troleu pentru preluarea
curentului
bow compass(es) compas msurtor; balustru
bow contact contact de lir / de arc / de troleu
pentru preluarea curentului
Bowden brake frn (acionat cu cablu) Bowden
Bowden-wire (shutter) release declanator flexibil
(n fotografie)
bow drill vril cu coard
bowel subsol, adncime a pmntului
bower ancor prova / de post
bow fast parm / legtur prova
bow girder of non-circular shape grind n (form
de) arc necircular
bow-heavy (av) greu de bot (cu centrul de greutate
deplasat n fa); (nov) aprovat
bow hook om n prova
bowing curbare, flexur, ndoire, arcuire
bowing knitting curbare-ondulare (a rndurilor n
tricot)
bowing warp arcuire (a lemnului)
bowl (777) cup, ceac, castrona; bol; tigaie; (el)
glob pentru lamp; (hidr, ts) cup, cuvet, cad,
bazin, rezervor; (ind chim, mas) cup, ben, lam;
coul / rotorul centrifugei; rulou, rol; (petr)
adncitur; (text) conteiner; recipient; vait (de la
calandre sau fularde); bazin
bowl classifier clasor (cu cup)
bowlder bolovan
bowl feeder alimentator cu cupe
bowl fire radiator parabolic
bowl gudgeon fus sferic
bow lighthouse loca al luminii din bord (nav cu
vele)
bowline bulin; nod de scaun simplu (n navigaie)
bowline bridle lab de bulin
bowline on the bight nod de scaun n dublin
bowl paper hrtie pentru valul de calandru
bowls linii curbe ale literelor
bowl-shell wall perete al coului centrifugei
bowman om n prova
bow member cofraj pentru arce / pentru boli
bow of head covergi de prelat
bow opening-and-closing plier clete pentru inele
bows (av) pror, bord anterior (la flotorul hidro-
avionului); (nav) prova, prora
bow saw ferstru cu coard, joagr; bechie
bowse a vira o parm / cu un palan(c)
bowser autocistern
bowser boat aland-tanc pentru alimentarea
hidroavioanelor
bow shackle cheie rotund (n navigaie)
bow-shaped connection racord curb; cot; curb
bow spacer (compas) distanier; compas msurtor
bowsprit bompres
bowsprit guy art / musta de bompres
bowsprit shroud straiul bompresului
bowstring girder grind cu talp superioar curb
bow wave val prova, musti prova
bow-window bovindou, fereastr boltit box (777)
cutie, caset, etui, cufr, lad, geamantan,
valiz, nveli, loca; (cstr) box; (el) cutie; doz;
carcas; muf; (ma-uri) arbore portburghiu;
buc, manon; bac, cuzinet; (mei) ram / cutie (de
formare) de turnare, cuv, creuzet (la cuptoare);
(miri) cupa unui vagonet de lemn; (poigr) cutie;
csu, magazie; (text) cutie, lad; main;
subansamblu de main; mecanism, cutie de
suveici; bac // (777) a acoperi, a cptui
box aft a contrabraa (n navigaie)
box and pin mbinare cu muf
box-annealed recopt n cutie
box-annealed sheet tabl recoapt n cutii
box annealing recoacere n cutii
box barrow (auto) autodub, autofurgon; (cf)
vagon de marf acoperit
box beam grind-dulap, grind-cheson
box bed batiu chesonat / n form de cutie, pat cu
seciune n U
boxboard (hc) carton; carton / mucava pentru cutii;
(/) scnduri pentru ldie; scndur subire
box body caroserie de furgon
box bottoming file pil-disc


143
box-calf box de viel; box calf (ind.pielriei)
box camera aparat (fotografic)-cutie
box car (cf) vagon de marfa (acoperit); (min)
vagonet acoperit
box cart vagon-platform jos; vagon jos
box casting turnare n cutii de formare
box charging machine alimentator cutie
box chuck mandrin cu dou falei
box clamp menghin
box column coloan-cheson
box compass busol
box compound (el) mas izolant; (mas) mas
pentru etanarea mufelor / manoanelor la tuburi
box concrete spreader crucior distribuitor (de
beton)
box cover capac de cutie
box covering machine main de caerat hrtie pe
cutii
box culvert pode dalat
box dam batardou
boxed catch capac de nchidere
boxed heart check debitare din inim (n ind.
lemnului)
box (end) wrench cheie tubular
boxer engine motor orizontal cu cilindri opui
box filter filtru cu camere
box fold cut-cufr
boxfoot pipe oven cuptor tubular
box for casting ram de formare
box frame schelet al caroseriei
box-furnace boiler cazan cu cutie de focar
box fuse siguran n doz
box girder grind-dulap, grind-cheson
box groove calibru de laminor nchis
boxhaul a face volta sub vnt mascnd velele
box head (el) cap de cutie multipl; (poligr) cap al
coloanei unei tabele
box header camer de distribuie a apei
box-hole raise suitoare
box hopper distributor crucior distribuitor (de
beton)
boxing in montare a ceasornicului n carcas
boxing material balast (de cale ferat)
box inlet drop spillway treapt de cdere cu
deversor i disipator tip cutie
box jig dispozitiv de ghidare n form de cutie
(pentru gurire)
box keel chil-cheson
box key cheie tubular
box kite zmeu celular (cu mai multe suprafee, n
form de cutie)
box link culis nchis / cu dou pietre
box mould form de turnare n ram
box moulding formare n cutii
box negative cutie avnd rol de plac negativ (la
acumulatoare)
box nut piuli-capac; piuli oarb / nfundat
box of fire door cadru al cutiei focarului
box part parte a ramei de formare
box pass calibru nchis
box pattern frame cadru cu seciune chesonat
box piston piston gol n interior
box relay releu n cutie de protecie
box respirator masc de protecie / respiratoare
box scraper rzuitor lat cu dou mnere
box section seciune n (form de) cheson
box section girder grind-cheson; grind goal n
interior
box-shaped n form de cutie
box shear apparatus aparat de ncercare la for-
fecare
box-sliding feeder dozator cu sertar
box spar lonjeron-cheson
box spreader dispozitiv (remorcat) de mpr tiere
(a materialelor rutiere)
box staple plac de nchidere n form de cciul/
de calot; capac de nchidere
box stud suport / susintor de miez (de turntorie)
box switch ntreruptor capsulat
box table mas de formare
box timber schelet de lemn
box timbering cadru de susinere din lemn
box trawler trauler pescuind n flotil
box turbine wheel roat cu cupe
box-type cofferdam batardou din chesoane
box-type column montant cu seciune n U
box-type design n form de cutie
box-type impeller rotor al compresorului de supra-
alimentare / al supraalimentatorului
box-type leg picior n construcie nchis
box-type pattern model pentru formarea n ram
box-van body caroserie-furgon
box-wood bac de lemn; capr (a trsurii)
Boyce weaver's knotter nnodtor Boyce (n
ind.textil)
Boyle-Mariotte's law legea lui Boyle-Mariotte
B-position mas de sosire; poziie B; grup / poziie
de sosire
brace (TH) scoab, clam; suport, proptea; ablon;
(cstr) contrafi, hoban, ancoraj, tirani; (/, ma-uri)
coarb cu pieptar; (met) suport montat, ablon (la
turnare); (miri) bandaj pentru strngere; (nav) bra;
(poligr) parantez mare, acolad // (cstr) a lega / a
fixa cu scoab, a ntri, a rigidiza; a propti; a
contravntui; a mbina; (mat) a nchide ntre
acolade; (nav) a braa
brace aback a masca, a braa pentru mascare
brace about a contrabraa
brace back a braa n cruce


144


brace binding piece moaz
braced beam construction construcie cu zbrele
braced framework arpant cu zbrele
braced girder grind cu zbrele
brace drill burghiu pentru coarbe
brace in a nchide vergile
brace joint mbinare n clete
bracelet builder main de confecionare a com-
pleturilor (n ind.cauciucului)
brace of timber moaz de rigle
brace sharp a braa n art
brace ap tarod pentru coarb
Brachiopoda brachiopode
brachistochrone brahistocron, traiectorie pe care
un corp ce se deplaseaz ntre dou puncte sub
aciunea gravitaiei realizeaz timpul minim
brachy-anticline brahianticlinal
brachy-syncline brahisinclinal
bracing (av) contravntuire; (TH) sprijinire; fixare;
ntrire, consolidare
bracing bay deschidere ntre stlpii de susinere
(cmp de armare)
bracing of a still schelet al cuptorului tubular
bracing rib nervur de rigidizare
bracing wire hoban
brack brac (n ind.lemnului)
bracket (TH) consol; brachet; bra; brar; furc;
suport, scoab; (cstr) suport n consol; vut;
consol; (hidr) reazem al porii unei ecluze; (mas)
capr cu consol; consol; suport de aparat; (mat)
parantez (dreapt), croet; (met) guseu; (nav)
brachet; (poligr) parantez (dreapt); (ts) br ar
pentru evi // a nchide ntre paranteze
bracket bearing lagr n consol
bracket (jib) crane macara derrick / cu consol
bracket machine main-unealt cu consol
bracket mounted montat pe consol
bracket pin consol
bracket plate plac de fixare
bracket pole stlp cu consol
bracket support suport n consol
bracket suspension suspendare pe suport n consol
bracket-type board tablou electric cu panouri
articulate
brackish water ap slcie / srturat / salmastr/
nepotabil
bradenhead cap de coloan / de eava
bradenhead gas gaze de sond / petroliere
Bradfield insulator izolator de intrare (n cldire)
Bradford open drawing sistemul englez de filare
pentru ln groas
brad nail cui fr cap
bradyseisms oscilaii lente ale scoarei pmntului
Bragg spectrometer spectrometru Bragg / cu cristal
Bragg treatment condiie de reflexie Bragg
braid (text) fibr de ln metis lung i lucioas;
panglic mpletit; nur; mpletitur; toron; iret;
vipuc; coad // (el) a mpleti (cablu), a bobina;
(text) a croeta dantele
braid buck ln lucioas cu firul lung i gros
braided electrode electrod cu nveli din estur
de azbest impregnat
braided hose furtun / tub cu inserii mpletite
braided line saul mpletit / englez
braided packing garnitur de etanare din nur
mpletit
braided river ru cu brae numeroase mari i mici
braided rope parm mpletit
braided spindle bnd band mpletit pentru fuse
braided wire srm mpletit; li
braider (machine) (el) main de bobinat; (text)
main de croetat, de mpletit
braiding (el) mpletitur (de cabluri); (met) toron;
(text) mpletire; (TH) mpletitur exterioar;
torsadare
braiding meshes ochiuri de mpletitur
brail strngtor (de vel auric)
braille printing tipar pentru orbi; tipritur n
(sistemul) Braille
brail up a strnge o vel pe verg"
brain creation creaie intelectual (tehnic, tiini-
fic sau artistic)
brain drain acaparare a inteligenei
brainstorming dezlnuire / explozie a ideilor; asalt
al ideilor / inteligenei; mas rotund, discuie ntre
specialiti
brain trust (BT) consiliu / grup de experi
brake (cf) dispozitiv de frnare; frn; (mas) frn;
(met) main de ndoit tabl; (text) meli // (auto,
cf) a frna; (text) a meli
brake action aciune de frnare
brake actuating comand a frnei
brake actuator servomotor de frn
brake adjuster/adjusting gear mecanism pentru
reglarea frnei
brake anchor pin suport al frnei
brake anchor plate banc de frn
brake apparatus dispozitiv de frnare
brake arm (mas) prghie de frn; (text) bra al
frnei
brake arrangement sistem de frnare
brake assembly instalaie / sistem de frnare
brake backing plate disc pentru fixarea saboilor de
frn
brake-band (lining) band de frn (ferodo)
brake bar (auto, cf} bar a sabotului de frn; (mas)
bar de frn; tij de frnare; tirant de frnare
brake block (auto, mas) sabot de frn; (av) cal de
roat


145

brake body corp de frnare
brake booster servofrn
brake box banc de frn (la ci ferate)
brake cam galet de acionare a frnei; cam de
frnare
brake cheek/clutch sabot de frn
brake circuit circuit de frnare
brake cock robinet de frn
brake collar band de frn
brake-compensating egalizare a frnei
brake connecting hose acuplare de frn
brake control device releu de frnare
brake coupling (cj) semicuplaj de frn; (mas)
ambreiaj cu friciune
brake crank manivel de frn
brake cross lever levier transversal al sistemului de
frnare
brake cylinder cilindru de frn
braked flax ih zdrobit / meliat
brake disk (mas) disc de frn / de frnare; (text)
roat de frnare
brake drag sabot de frn; tachet opritor
brake dressing unsoare de frn
brake drum (auto) tambur de frn; (mas) roat /
tob de frn
brake drum retarder ncetinitor cu frn pe o tob
brake dynamo frn de ncercare cu dinam etalo-
nat; dinamometru de frn
brake dynamometer frn dinamometric
brake equalizer distribuitor de frn
brake equalizer shaft bra de compensare a frnei
brake-field tube tub cu cmp de frnare
brake flange flan a tobei de frnare
brake fluid lichid de frn
brake friction area suprafa de frnare
brake gear mecanism de frnare
brake hanger atrntor de frn; saboi de frn
brake head portsabot; sabot de frn
brake horse-power (b.h.p., BHP) putere efectiv /
util/ de frnare (n CP)
brake hose furtun de legtur al conductelor de
frn
brake key cam de frnare
brake lever prghie / levier / manet de frn
brake-lever connecting rod bar a sabotului de
frn
brake lever sector sector dinat al prghiei de frn
brake line conduct pentru lichid de frn
brake liner/lining garnitur de frn
brake loosening slbire a frnelor
brake lug adaos turnat pentru fixarea sistemului de
frnare
brakeman's cabin cabin de frn (ci ferate)
brake meter aparat pentru msurarea distanei de
frnare
brake operation frnare
brake pad wear indicator indicator (luminos) de
uzur a plcuelor de frn
brake plunger piston al frnei
brake power for de frnare
brake-pressure disk/ plate disc de frn
brake-pressure lead conduct pentru lichid de
frn
brake pulley (auto) disc de frn; (mas) tambur /
roat de frn
brake pull rod bar a sabotului de frn
brake relaxing slbire a frnelor
brake (release) spring arc de frn
brake rigging sistem al prghiilor de frn
brake rim tob / tambur / roat de frn
brake rocket rachet de frnare, retrorachet
brake rod (auto) tij de traciune a frnei; (cj) bar
de sabot
brake servo servofrn
brakes fade scdere a eficacit ii sistemului de
frnare
brake sheave disc de frn
brake shoe sabot (de frn); cal de roat
brake-shoe lever levier pentru desfacerea saboilor
brake slipper sabot
brakesman frnar
brake solenoid frn cu magnet; electrofrn;
solenoid pentru acionarea frnelor
brake spider plac portsabot de frn; perete din
spatele tamburului (la autovehicule)
brake spring (auto) arc de rapel al sabotului de
frn; (mas) arc de frn
brake stop limitator al frnei
brake strap (auto, text) band de frn; (nav)
panglic de frn / de vinci
brake triangle/truss bar bar triunghiular de frn
brake turbine air cycle ciclu de aer n turbodeten-
tor (ciclu frigorific cu aer utilizat n aeronautic)
brake wheel roat frnat / de frn
brake wire cablu de frn
brake with graduate brake action frn cu frnare
gradat / treptat
braking (action) aciune / efect de frnare, frnare
braking area suprafa de frecare (la o frn)
braking axle osie cu / de frn, osie frnat
braking bar/club tij / mner de frn
braking couple cuplu de frnare
braking device dispozitiv de frnare
braking fan ecran de frnare / de protecie
braking gear mecanism / instalaie de frnare
braking incline plan nclinat automotor (cu frn)
braking moment moment de frnare
braking preparation length drum de pregtire a
frnrii
braking radiation radiaie de / prin frnare


146

braking resistance of friction rezisten de frnare
braking surface suprafa de frecare a frnei
braking weight greutate de frnare
braking work lucru mecanic de frnare
Bramwell feed aparat de alimentare cu cntar
automat la carde
bran tarate
branch ramificaie, bifurcaie; salt; derivaie;
ramur, bra; branament, crac, conductor
secundar; filial, sucursal, domeniu; sector;
specialitate; faz // a deriva, a devia, a (se)
ramifica; a (se) bifurca // ramificat
branch address adres de ramificaie / de bifurcaie
branch box cutie de derivaie / de branament
branch catch prinztor de noduri
branch chuck platou cu flci
branch circuit circuit derivat / de ramificare
branch duet conduct secundar / de ramificaie
branched ramificat
branched chain caten ramificat
branched-chain compound combinaie / compus
cu caten ramificat
branched-chain group grupare cu caten ramificat
branched chute jgheab pantalon
branched compound compus cu caten ramificat
branched knot nod n musta (n ind. lemnului)
branched list list ramificat (avnd cel puin o
celul cu o legtur ctre o list)
branched molecule molecul ramificat
branched polymer polimer ramificat
branched resonant circuit'circuit rezonant paralel
branched structure structur ramificat
branch exchange central secundar
branch extension post telefonic suplimentar / n
derivaie
branch fault falie ramificat
branch flange flan de priz
branch haulageway cale de transport care dever-
seaz produsul n calea principal
branching bifurcaie (n lanul dezintegrrilor),
ramificaie, derivaie
branching chain reaction reacie n lan ramificat;
reacie de ramificare a catenei
branching channel canal de distribuie
branching decay bifurcaie (n lanul dezintegr-
rilor)
branching faults falii cu ramificaii
branching fraction fraciune a ramificaiilor
dezintegrrii
branching instruction instruciune de ramifica-
ie/de salt
branching jack jac fr contact de ruptur; jac n
paralel; jac de derivaie
branching off bifurcaie, derivaie
branching of a river bifurcaie a unui ru
branching ratio raport de ramificare; randament de
fisiune
branching trough jgheab de deviere
branch joint teu de derivaie
branch line (el) circuit derivat; (cj) linie deviat,
cale ferat secundar
branch of delta bra de delt
branch office (mn) filial, sucursal; (tele) substa-
ie (telefonic)
branch of knowledge ramur de cunotine;
disciplin
branch of manufacture ramur/ domeniu indus-
trial()
branch of ore ramificaie filonian
branch of science disciplin, ramur a unei tiine
branch of a vein ramur de filon
branch on error salt la eroare program
branch piece pies / flan de derivaie
branch pipe (hidr) branament, eava de derivaie;
(mas) teu; ramificaie a conductei principale
branch point (TH) punct de ramificaie; (tele) nod
(al unei reele); priz
branch-point stream line linie de curent la ramifi-
caie
branch resistance rezisten n derivaie
branch road drum lateral / vicinal / de ramificaie
branch rod (auto) biel motoare; (mas) tij de
piston
branch spur linie de branament / derivaie
branch statement instruciune de salt
branch strip reglet de derivaie
branch-T cutie de conexiune / derivaie / doz T
branch terminal clem / born de derivaie;
branament
branch terminal line linie ferat terminus
branch track linie deviat; drum deviat
brand (agr) mlur (Tilletia tritici); (TH) marc de
fabricaie; sort, sortiment, calitate//a nsemna; a a
arde cu fierul rou; (text) a marca, a nsemna; a
arde
branded goods mrfuri care poart o marc de
fabric
branded oil ulei de calitate
branding" by axe cioplaj (n silvicultur)
branding iron fier de ncrestat; ciocan marcator;
tampil incandescent (n ind. lemnului)
brand manager director nsrcinat cu promovarea
i comercializarea unui produs
brand new perfect nou
brand rating apreciere a unei mrci de fabric
brand share pondere a unei mrci de fabric (pe
pia)
brands in the running mrci curente pe pia
brandy rachiu, coniac, brandy


147

branning machine main de polizat tabl alb
brash ice zai
brass alam
brass bnd band de alam
brass bar bar de alam
brass bushing lagr / cma de alam
brass castings piese turnate din alam
brass etching gravare chimic n alam
brass foundry turntorie de alam
brass knuckles inel de percuie / de impact / de
protecie; cap de baterie, zban
brass latten tabl de alam
brass plate plac de alam // a almi
brass plating almire
brass scraper perie de alam
brass screw urub de alam
brass tape panglic de alam
brass tip socket set screw urub de fixare cu loca
(pentru cheie frontal) cu vrf de alam
brass tool cuit pentru prelucrarea pieselor din
alam
brass tube / tubing eava de alam
brass varnish lac pentru alam
brass wire srm de alam
brass worker almar
brass worker's lathe strung rapid pentru prelu-
crarea pieselor din aliaje de metale neferoase
brassy similar cu alama; tare ca alama
brattice perdea/dig de aeraj
brattice cloth pnz de sac pentru perdele de aeraj
brattice drying machine main de uscat cu band
transportoare fr sfrit
brattice stopping oprire a curentului de aeraj prin
perdea de pnz de sac
braunite braunit, minereu cu / de mangan
Braun tube tub catodic
brave west winds vnturi puternice de vest
brayer val ungtor / frector
brayer table mas de frecat cerneal
Brayton-cycle engine motor (de rachet) cu ciclu
Brayton; turbin cu amestec de heliu i xenon
braze loc al lipiturii // a lipi (cu aliaj dur)
brazed lipit cu alam
brazed joint rost de lipit
brazed-tip carbide tool cuit cu plcu din carburi
metalice (fixat prin lipire)
brazier co pentru jar
brazier-type rivet nit pentru tabl
brazing (met) lipire (cu alam tare), loc al lipiturii,
lipire cu material greu ruzibil; (el) sudur tare
brazing mixture aliaj pentru lipit (alam)
brazing tongs clete de lipit
brea kir, scursori de iei cu pmnt
breach (cstr) bre , sprtur, deschiztur (ntr-un
zid); (mii) bre
breach of trust abuz de ncredere
breadboard setup legtur / conectare / montaj
provizorie(u)
bread factory fabric de pine
bread manufacture panificaie
breadth lime, lrgime; ntindere
break (TH) spargere, rupere, evadare, erupie,
ruptur, sprtur, crptur, curmtur, nruire,
pauz; (in/) cheie de ntrerupere; (min) rupere;
(poligr) linie de dialog, sfrit de paragraf // (el) a
ntrerupe (un circuit), a strpunge; (TH) a rupe; a
sparge, a sfrma, a concasa; a degrada; a opri
breakage concasare, mrunire, fracionare,
frmiare, zdrobire, mcinare; rupere, ruptur;
distrugere
breakage load sarcin de rupere
breakage rate numr de ruperi; frecven de ruperi
(la firele de estur)
break-and-make switch comutator
breakaway pornire; punere n micare
breakaway starting current curent iniial / de
pornire / rezidual (la tuburile electronice)
breakaway torque cuplu de pornire / iniial
break-before-make relay releu comutator cu
ntrerupere
break-before-make switch comutator cu ntreru-
pere
break bulk a ncepe descrcarea navei
break cable a desface o cheie de lan (n navigaie)
break circuit circuit de ruptur; circuit / schem de
deconectare
break contact contact de separare / de ntrerupere//
a ntrerupe (un contact)
break-contact release time timp de renchidere a
unui contact de repaus / normal-nchis
breakdown (TH) pan n funcionare, deranjament,
defectare; avarie, accident, descrcare, strpungere
(a izolaiei); vluire; (plast) plastifiere, masticare,
depolimerizare // a lamina lingoul pn la agl; a
demonta; a strpunge; a descompune, a separa; a
dispersa; a (se) prbui; a (se) surpa
breakdown agent agent de fisurare (n ind.petro-
lier)
breakdown crane vagon-macara
breakdown diode diod Zener / ntreruptoare
breakdown field strength intensitate a cmpului
electric de strpungere; rigiditate dielectric
breakdown fluid fluid de fisurare
breakdown impulse voltage oc al tensiunii de
strpungere
breakdown in the main supply ntrerupere a
tensiunii de reea; pan n reea
breakdown lights lumini de nav nestpn pe
manevr148

breakdown lorry (auto) camion de depanare; (cstr)
automacara
breakdown mill (met) laminor degrosisor; (plast)
vait pentru plastifiere
breakdown of emulsion spargere a emulsiei
breakdown of line demontare a unei linii
breakdown of oii limpezire a uleiului
breakdown of prices analiz a preurilor
breakdown potential/resistance rigiditate dielec-
tric, tensiune de strpungere
breakdown service depanare
breakdown signal semnal de pan / avarie
breakdown site/spot loc de strpungere
breakdown temperature temperatur de descom-
punere
breakdown test (petr) determinare a compoziiei
fracionare a ieiului; determinare a compoziiei
ieiului pe fraciuni; (TH) ncercare la strpungere
/ de rupere
breakdown threshold prag de descrcare
breakdown torque (induction-motor practice)
cuplu de rsturnare (la motoare de inducie)
breakdown wag(g)on vagon de ajutor
break draft laminare preliminar; prima laminare
parial (n ind. textil)
break emulsion a sparge emulsia
breaker (el) ntreruptor; (hc) holendru destrm-
tor; (nav) butoia de barc; brizant; (plast) pern
protectoare; fii breker; (text) card (preliminar);
zdrobitor; (TH) ruptor, concasor, ntreruptor,
moar
breaker arm bra de ruptor
breaker bar bar a zdrobitorului
breaker beater holendru pentru maculatur
breaker block sprgtor de blocuri
breaker cam cam a ruptorului
breaker crd card-brizez, card de degroare /
preliminar; main de frecat
breaker carding engine card desfctoare
breaker contact-point platin a ruptorului
breaker core miez de strangulare
breaker drawing prima trecere de laminor; prima
laminare (n ind. textil)
breaker drum tambur destrmtor
breaker impulse impuls de pornire / de deblocare
breaker jaw falc de concasor
breakerless ignition bloc electronic (al sistemului
de aprindere fr ruptor al unui automobil)
breaker mouth gur de concasor
breaker picker bttor preliminar; prima seciune a
bttorului
breaker plate filtru cu guri (la capul de extrudare)
breaker plate (of hammer mill) suprafa de
ciocnire
breaker platinum-contact platin a ruptorului
breaker point punct/contact de rupere
breaker roll vait de concasor
breakers brizani, resac, valuri deferlante
breaker strip ruptor de conducie; baret izolant/
de meninere; antretoaz izolant
breakeven prag de rentabilitate, punct critic (al
rentabilit ii) // a atinge pragul de rentabilitate, a
atinge punctul critic (al rentabilitii)
breakeven performance nivel de performan de la
care ncepe plata primei
break a flag a desfura un pavilion
break the flax a melia inul
break ground (min) a disloca pmntul, a defria;
(nav) a smulge ancora
break impulse impuls de deblocare / de ntrerupere
/ de deschidere / de separare
break in a irupe, a rupe, a fora
break in an axle rupere de osie
break in copy a face tieturi n text
break in a curve (mat) punct unghiular / de rebrus-
ment; (tele) cot (al unei curbe); inflexiune
break-induced current extracurent de rupere
breaking ruptur, ntrerupere; tiere, sprtur;
refracie; rupere; concasare; spargere; flambaj;
deconectare; separare; ndoitur
breaking by overload ruptur / ntrerupere datorit
suprasarcinii
breaking capacity putere / capacitate de rupere
breaking cone concasor conic
breaking delay ntrziere de acionare (la relee)
breaking-down mill train linie de laminare pentru
profiluri grele
breaking-down pass calibru de degroare rapid
breaking-down pressure tensiune de strpungere
disruptiv
breaking-down stand caj de bluming
breaking down temperature temperatur de
descompunere / de degradare
breaking drum tambur de concasare
breaking elongation/extension alungire la rupere
(a firelor)
breaking in (min) smbure (la mpucare); ruptur,
ptrundere; (tele) ntrerupere n emisie
breaking in hole gaur de ptrundere; gaur
perforat pentru mpucarea smburelui
breaking length lungime / sarcin de rupere
breaking lever ciocnel al ruptorului
breaking limit rezisten de rupere
breaking load sarcin de rupere / de flambaj
breaking machine concasor; dezintegrator; berbec
breaking mill laminor pregtitor
breaking of an emulsion spargere a unei emulsii
breaking-off tiere cu ndeprtare, abandonare
breaking of local calls/for trunk calls tiere pentru
interurban; ntrerupere


149

breaking of vacuum scdere a vidului
breaking of viscosity reducere a viscozitii
breaking out desprindere forat; rupere
breaking plant instalaie de concasare
breaking point punct de spargere a emulsiei;
rezisten limit; punct de rupere
breaking roller ruptor (n ind. textil)
breaking safety siguran n ntrerupere
breaking shaft bar de siguran
breaking step desprindere din sincronism, decroaj
breaking strain sarcin / rezisten la rupere sau la
flambaj; deformaie la rupere
breaking strength of wire rope rezisten la rupere
a cablurilor metalice
breaking stress efort / rezisten / tensiune de
rupere sau de flambaj
breaking switch contactor cu contacte (normal)
nchise
breaking tenacity tenacitate la rupere; rezisten
specific la rupere
breaking tension tensiune / alungire de (la) rupere
breaking test ncercare la rupere / flambaj
breaking up desfacere forat; rupere
breaking up of the clay dezagregare a argilei
breaking up of ice rupere a unui pod de ghea
breaking up of a mole rupere a unui dig
breaking up the soil deselenire
breaking wave val deferlant
breaking weight sarcin de rupere break jackjac de
ruptur
break the joint a deuruba
break length lungime de rupere (a unui arc electric)
break line rnd final / de rupere break loose of train
rupere a unui tren
break-make ratio raport de tastare
break mark semn de alineat
break off strpungere (la fumai), abandonare,
rupere, desprire
break of vision frecven de repetare a imaginii; salt
al imaginii
break out (II) deurubare; smulgere a ancorei;
viitur: rbufnire; izbucnire // a desface, a sparge;
(min) a irupe, a izbucni
break-out tongs clete pentru prjini de foraj
breakover conturnare (a unei izolaii)
break part way a rupe n dou
break point punct de stratificare a unei emulsii;
punct de limpezire a unei soluii tulburi; punct de
control / de rupere / de ruptur; prag de adsorbie
break point instruction instruciune de oprire
pentru control
break a record a dobor un record
break shot proces de ntrerupere / de declanare
break spark scnteie de deschidere / de ruptur / de
ntrerupere
break surface a iei la suprafa (submarin)
break switch ntreruptor-disjunctor
break(-)through (TU) punct de ruptur; prag de
adsorbie, punct critic al ciclului de adsorbie;
bre, strpungere; rbufnire, viitur; (mn)
perfecionare // (text) a ajura
break-through recovery exploatare prin avansare
spre sond a agentului de lucru
break-thrust ariaj (n geologie)
break-to-impulse duration ratio divizare a impul-
sului
break-to-make ratio raport de desime a impulsu-
rilor; raport ntre durata impulsului i frecvena de
repetiie
break-up descompunere, disociere, dezagregare,
dispersie, fracionare // a deschide, a descompune,
a frmia, a dezmembra, a sfrma, a demonta, a
separa
break-up for colour executare a formelor de
culoare separate
break-up of catalyst uzare a catalizatorului; com-
poziie granulometric a catalizatorului
break-up of crude oil compoziie fracionar a
ieiului; compoziia ieiului pe fraciuni
breakwater dig (de larg), spargeval, epiu, pinten
breakwater design proiectare a digurilor portuare
(de aprare contra valurilor)
breakwater pier dig portuar de adpostire contra
valurilor
breakwater trunk corp al digului de adpostire
bream a cura cu flacr fundul unei nave de lemn
breast piept; (agr) corman (de plug); (cstr) parapet
al ferestrei; (hidr) taluz amonte al unui baraj; (min)
front de abataj
breast and bench stoping exploatare minier prin
front i trepte
breast band ching de sondaj
breast beam pieptar; travers frontal
breast beam regulator regulator al traversei
frontale
breast boards (drum) cptueal la galerii; (min)
asigurare cu palplane
breast borer burghiu cu coarb
breast box cutie de alimentare / de distribuie
breast brace coarb cu pieptar
breast drill coarb, burghiu de mn, main de
gurit
breast fast travers (parm)
breast hook ghirland (guseu de barc)
breasting dolphin ducdalbi (grup de piloi) de
acostare de mari dimensiuni, cu amortizare de
impact (n hidrotehnic)
breasting-off spar condru de largare
breast off a larga cu condri
breast of slipway avancal


150

breast plate coarb cu pieptar; pieptar al coarbei;
plac / cuiras frontal; blindaj frontal; lam a
buldozerului
breast(plate) microphone/transmitter microfon-
plastron
breast roll vait de piept / frontal
breast rope ching (de sondaj); travers (parm de
legare)
breast shore proptea orizontal superioar (de nav
andocat)
breastsummer, bressummer cosoroab superioar
(n construcii)
breast wall zid de sprijin
breast walls (glass tank-furnace) pereii laterali ai
bazinului (cuptor-van)
breast walls (pot furnace) pereii laterali ai cupto-
rului cu oale
breast (water) wheel roat de ap
breastwork (nav) fronton de dunet; (hidr) lucrare
transversal de regularizare a albiei; (TH) parapet,
balustrad
breather supap de respiraie / de aerisire / pneu-
matic; rsufltor, masc de gaz; ventuz
breather losses pierderi prin evaporare / prin
aerisire ./prin respiraie
breather plug rsufltoare; canal de aerisire;
orificiu de evacuare
breather roof acoperi / capac plutitor
breather valve supap de respiraie
breathing (TH) respiraie; (petr) extracie de iei
prin erupie natural intermitent
breathing apparatus aparat de oxigen; inhalator de
altitudine
breathing appliance aparat respirator
breathing losses pierderi prin respiraie
breathing mast catarg de ventilaie
breathing a mould deschidere a formei de presare
pentru ndeprtarea gazelor i a vaporilor
breathing tank rezervor cu acoperi plutitor
breccia brecie
breccia structure/texture structur brecioas
brecciated zone zon breciat
breech canal de fum; (nav) tietur de macara
breechblock pies/capac de nchidere
breechblock handle mner de nchidere
breechblock mechanism nchidere de blocare;
nzvorre de bloc
breech bore gauge calibru inelar
breech door (for torpedo) clap de fund (pentru
torpile)
breeches buoy geamandur-semafor; colac cu
pantaloni / de transbordare
breeches piece pies de legtur n form de furc
breeches pipe racord n furc
breechings canal de fum
breech lock clap de deschidere / de ncrcare
breechlocking crank manivel de nchidere / de
blocare
breech plate nervur / pies de fund; plac a
lactului / broatei
breech recess gur a rindelei
breed (TH) ras; neam; specie // a nate; a crete; a
spori; a (se) nmuli; a seleciona; a ameliora
(rasa); (af) a regenera, a nmuli (combustibilul
nuclear)
breeder (af) reactor; (auto) regenerator
breeder pile/plant/reactor (af) reactor regenerativ;
(auto) regenerator
breeding regenerare; reproducere, selecie
breeding coeffcient factor de conversiune; raport
de regenerare
breeding gain ctig de regenerare
breeding material materie prim combustibil,
material regenerator
breeding nursery pepinier de selecie
breeding process regenerare, reproducere
breeding processing efficiency randament de
regenerare
breeding ratio factor de conversiune, raport de
regenerare
breeding section seciune de regenerare (a bazei
combustibile)
breeze adiere de vnt; (met) zgur (de crbune);
crbuni sau cocs n buc i mici; (nav) briz, vnt
slab
breeze coke cocs mrunt
breezeway palier intermediar (timpul dintre coada
impulsului de sincronizare orizontal i nceperea
impulsului de culoare)
Bremen blue albastru de Brema (pigment albastru
pe baz de carbonat de cupru)
Bremen green verde de Brema (pigment verde pe
baz de carbonat de cupru)
bremsspectrum spectru al radiaiei de frnare
bremsstrahlung radiaie de frnare (n fizica
atomic)
bremsstrahlung cross-section seciune (eficace) de
radiaie prin frnare
bremsstrahlung energy energie a radiaiei de
frnare
bremsstrahlung radiation radiaie de frnare
brettis pnz de sac pentru aeraj n min
breve semn pentru sunet scurt
brevier corp de liter de 8 puncte, petit
brewer's copper cazan / cuv (de cupru) pentru
brasaj
brewer's grains borhot de bere
brewer's malt mal de bere
brewer's pitch smoal de etanat butoaie
brewer's wort must de bere


151

brewery fabric de bere
brewery mash borhot de bere
brewery yeast drojdie (de bere)
brewing fabricare a berei
brewing cup/tun cuv pentru brasaj
brew kettle cazan de fabricat bere
brick (el) program frecvent; (se) crmid, igl,
ceramic
brick arch arc / bolt de crmid
brick clay argil pentru crmizi
brick field crmidrie
brick floor pardoseal de crmid
brick furnace cuptor pentru arderea crmizilor
brick grease unsoare consistent n brichete
brick hammer ciocan de zidar
bricking lucrare de zidrie; zidire
bricking scaffold schel pentru zidire
brick kiln cuptor pentru ars crmizi
bricklayer zidar
bricklayer's hammer ciocan de zidar
brick lined cptuit cu crmid
brick-lined masonry zidrie de placare
brick lining mbrcminte / cptueal de crmid
brick mason ry zidrie de crmid
brick moulding machine main pentru fasonarea
crmizilor
brick oil ulei pentru ungerea preselor de crmizi
brick paving pavaj de crmid
brick pile stiv de crmizi
brick press pres de crmizi
brick rubble alicrie
brick sewer canal de scurgere construit din cr-
mid
brick stone piatr de curat
brick up a ridica un zid; a umple cu zidrie (de
crmid); a suprazidi, a nzidi
brick vault bolt de crmid
brick wall zid de crmid
brickwork zidrie de crmid
brickwork dam baraj de zidrie
brickwork facing parament al zidriei de crmid
brickwork lining cptueal de crmizi
brickworks fabric de crmizi
bridal-veil fall cataract cu nlime mare i volum
de ap mic
bridge (TH) pod, punte; (in/) punte a unui graf;
(metr) punte de msurare; (nav) punte; covert;
(plast) punte, legtur transversal // a unta, a
deriva
bridge abutment culee de pod
bridge across a unta
bridge amplifier amplificator al unei puni de
msurare
bridge anemometer anemometru cu schema n
punte
bridge apex cheie a bolii / de bolt (la poduri
boltite)
bridge arch bolt de pod
bridge bent palee de pod
bridge building construire / montare a unui pod
bridge cable cablu de pod
bridge capacity sarcin util maxim a unui pod
bridge-carrying tank car de lupt blindat cu pod
(tanc specializat)
bridge causeway cale a podului
bridge centre line ax a podului
bridge circuit (arrangement) dispozitiv / montaj n
punte
bridge cock punte a balansierului
bridge covering platelaj de pod
bridge crane pod rulant
bridged unit printr-o punte
bridge deck punte a pasarelei / comenzii
bridge design proiect de pod
bridge detector detector al punii; indicator de
curent conectat n punte
bridged group grupare de legtur n punte
bridged ring ciclu cu puni interne
bridge driving voltage tensiune de alimentare / de
acionare a unei puni
bridge duplex system sistem duplex n montaj cu
punte
bridge elenients elementele din perioada a 2-a (a
sistemului periodic)
bridge feedback oscillator oscilator / generator cu
reacie n punte
bridge floor between booms tablier ntre grinzi;
pardoseal ntre grinzi
bridge floor(ing) tablier (de pod)
bridge footway framing structur de trotuar (de
pod)
bridge formula formul diagonal (a structurii
benzenului)
bridge for stream-gauging pasarel pentru msu-
rtori hidrometrice
bridge for supporting pipe (hidr) conduct-pod;
(mas) pod pentru conducte tubulare
bridge fuse siguran fuzibil cu lamele
bridge girder grind a podului
bridge girder system sistem portant al podului
bridgehead cap de pod
bridge joint (c/) joant n porte--faux (ntre
traverse); (drum) joant de ine la poduri
bridge key cheie / clapet a punii
bridge launching lansare a podului
bridge load sarcin a podului
bridge megger punte de msurat izolaia; megohm-
metru tip punte
bridge nuli detection aducere la zero a unei puni
de msurare


152

bridge of boiler furnace altar de focar
bridge of collapsible boats pod din brci pliante
bridge of a ship covert; punte
bridge oscillator-detector generator i indicator de
nul al unei puni de msurare
bridge over the conveyor punte peste transportor
minier
bridge oxygen punte de oxigen
bridge pier pil de pod
bridge pier on piles palee-csoaie
bridge pile pil-culee
bridge planks (cf) platelaj de pod; (drum) tablier al
podului
bridge raft plut pentru pod
bridge railing balustrad de pod
bridge reamer alezor pentru guri de nit (la asam-
blarea construciilor nituite)
bridge relay releu n punte
bridge resistance rezisten a punii
bridge roadway parte carosabil a unui pod; cale
de pod
bridge's floor tablier al podului
bridge sleeper travers de pod
bridge span (cstr) deschidere a podului; (hidr)
lumin a podului
bridge spot weld sudare prin puncte cu eclise
bridges (tank-furnace) baraje (cuptor-van)
bridge stockade estacad
bridge substructure infrastructur a podului
bridge superstructure suprastructur a podului
bridge test msurare cu ajutorul punii
bridge track-shifter pod schimbtor de cale
bridge transition tranziie serie-paralel cu ajutorul
unei puni
bridge traverse beam travers de pod
bridge trough cheson de pod
bridge wall (drum) corp al podului; (met) prag al
cuptorului; (se) baraj fix
bridge wire ghidaj al curentului de punte; fir de
rezisten calibrat (al unei puni)
bridge-wire cap caps electric cu fir incandescent
bridging tablier de pod, proptea, antretoaz;
planeu; blocare a arjei n fumai; untare;
construire / montare a unui pod; blocare a porilor
bridging capacitor condensator de untare
bridging coil bobin de bifurcare
bridging conductor conductor de conturnare / de
ocolire
bridging jack jac-derivaie
bridging joist scndur groas de duumea
bridging-over terminal born de racordare (la
acumulator)
bridging plug fi / buon de scurtcircuitare
bridging work construcie de poduri
bridle (nav) lab-de-gsc; legtur de corp mort;
(TH) brid, colier
bridle chain lan pentru ghidare / de siguran la
colivii
bridle joint mbinare n grind
bridle port sabord de tun
brief scurt, concis
brief acceleration acceleraie momentan / de
scurt durat
briefcase leather piele pentru marochinrie
briefing instructaj (al aviatorilor)
brig bric (velier); nchisoare la bord
brigantine brigantin
Briggs(ian) logarithm logaritm zecimal / comun /
ordinar
bright (TH) strlucitor; luminos; lucios; de culoare
deschis; (met) curat; decapat
bright annealing recoacere la alb n atmosfer
controlat
bright band reprezentare / indicaie vizual lumi-
noas
bright colour culoare strlucitoare, cerneal lucioas
bright deposit depunere lucioas
bright dip baie de luciu / de lustruire
bright-drawn tras la rece
bright emitting cathode catod cu filament cald,
vizibil
brighten'er vas de decantare / de limpezire / de
cimentare; decantor; agent de luciu / de lustruire
brightening limpezire a uleiului
brightening agent (el) agent de luciu (n galva-
notehnic); (inci chim) agent de albire
brightening power putere de albire
brightening puise impuls de mare intensitate
luminoas
bright-field illumination reprezentare pe fond clar;
iluminare a cmpului obiect (al microscopului)
bright-field image imagine cu cmp luminos
bright finished lustruit; polizat
bright-finished sheet tabl polizat cu luciu
bright-ground illumination iluminare a cmpului
cu fond luminos
bright hardening clire la alb
brighting deschidere (a nuanei unei culori)
bright light lumin strlucitoare / de distan ; faz
mare
bright lustre luciu intens / puternic; (foto) supra-
luciu
brightly lit iluminat strlucitor / intens
bright metal metal curat / decapat / strlucitor
brightness (TH) luminozitate, strlucire, puritate.
iluminare; luminan; claritate; (ind chim) grad de
alb
brightness change schimbare a luminozitii153

brightness coefficient factor de strlucire
brightness contrast contrast de luminozitate
brightness control regulator al intensitii spotului;
regulator / comand de luminozitate
brightness distribution distribuie a luminozitii
brightness jump salt de luminozitate; contrast
brusc (n televiziune)
brightness meter exponometru, pozometru
brightness reversion nglbenire
brightness temperature temperatur de incandes-
cen
brightness values indice de luminozitate
bright nut piuli prelucrat
bright orange galben-portocaliu
bright parts pies avnd toate suprafeele prelucrate
/ uzinate
bright plating depunere galvanic cu luciu
bright red rou-cireiu
bright star stea strlucitoare
bright steel oel tras la rece (cu luciu metalic)
brightstock ulei dezasfaltat rafinat
bright-up pulse impuls de mrire a luminozitii /
iluminrii
bright washer aib prelucrat
bright wire srm alb
bright wood work piese de lemn nepiturate
bright work piese lustruite; piese de alam prelu-
crate (dup finisare)
bright yarn fir lucios
brilliance strlucire, sclipire; luminozitate, claritate
brilliance control reglare / comand a luminozitii
brilliance display indicare / reprezentare cu mare
luminozitate
brilliance tone sunet strlucitor / clar
brilliancy sclipire; intensitate a culorii
brilliant strlucitor (despre o culoare); briliant,
scnteietor
brilliant bordeaux bordo strlucitor
brilliant croceine crocein strlucitoare
brilliant green verde strlucitor; pigment verde
intens/ strlucitor
brilliant indigo indigo strlucitor
brilliant orange portocaliu strlucitor
brilliant polish lustruire fin
brilliant retouching retuare cu luciu
brilliant viewfinder vizor briliant
brilliant violet violet strlucitor
brilliant yellow galben strlucitor
Brillouin index matching adaptare de baz Brillou-in
(n tehnica laserilor)
brim margine, bordur
brimstone sulf, pucioas
brimstone acid acid sulfuric (din sulf)
brimstone burner/furnace cuptor pentru arderea
sulfului
brimstone cane baston de sulf
brimstone gas gaze rezultate la arderea sulfului (n
cuptor)
brimstone yellow galben de sulf
brine ap srat, soluie de sare, saramur
brine chilling rcire cu saramur
brine drum acumulator de saramur, tub de dia-
metru mare umplut cu saramur rcit constituind
un acumulator de frig
brine gauge salinometru
brine header colector de saramur
Brinell (ball-)hardness test ncercare de duritate
Brinell
Brinell hardness duritate Brinell
Brinell hardness number cifr de duritate Brinell
Brinell point unitate Brinell
Brinell's machine aparat pentru determinarea
duritii Brinell
brine pit salin
brine pump pomp de saramur
brine refrigerating plant instalaie de rcire cu
saramur
brine refrigeration rcire cu saramur
brine spring izvor de ap srat
brine ta n k rezervor de saramur
bring a aduce; (nav) a garnisi lanul; a da o parm
la cabestan; a nverga; a pune n pan; a merge la
ancoraj
bring back a readuce, a completa, a recupera
(ntrzierea)
bring home/in (cstr) a pune n oper (grinzi, cr-
mizi); (miri) a aduce, a monta; (poligr) a introduce
(un rnd)
bringing back damper spring resort reductor i
amortizor
bringing a flowing well under control captarea
unei sonde n erupie
bringing in (of) a well punere a sondei n producie
bringing out extragere
bringing up of supplies (TH) alimentare, aprovi-
zionare; completare; (mii) ntrire cu trupe noi
bring into fashion / vogue a lansa (un produs) pe
pia
bring into service a pune n funciune; a da n
folosin
bring in a well a pune n producie o sond
bring out a string a extrage garnitura de foraj
bring to an anchor a staiona la ancor
bring to boiling a aduce la fierbere
bring to speed a aduce la vitez (normal)
bring to a standstill a face s se opreasc (un
mijloc de transport); a face s stagneze / s
nceteze (producia, comerul etc.)
bring up a opri nava; a trage (cablul)
bring up-to-date a actualiza, a moderniza


154

bring up to standard / scratch / the mark a aduce
la nivelul / standardul cerut
brining srare, saramurare
brining of hides saramurare a pieilor
briny water ap salmastr / srat / slcie
briquette (cstr) crmid; igl; olan; (miri) brichet
(de crbune); pachet // a bricheta; a mpacheta
briquetted coal brichet de crbune
briquette manufacture fabricare a brichetelor
briquette plant instalaie de brichetare
briquette press pres de brichetare
briquetting brichetare
briquetting machine/press pres de brichetare
briquetting plant instalaie de brichetare / de
aglomerare
brisket cap de piept
brisket-steak fleic
brisk traffic trafic intens (n telecomunicaii)
bristle fibr uscat; fibr de spic; pr de porc//
aspru, epos
Britannia joint jonciune sudat fr manon
britch ln de pe picioarele oilor
British bottoms nave sub pavilion englez
British gum dextrin
British mile mil englez (=1609,344 m)
brittle casant, fragil, friabil, sfrmicios
brittle coal crbune friabil
brittle fibre fibr casant
brittle grain fa cu tendin de crpare (ind.pie-
lriei)
brittle hair pr casant; fibr moart
brittle lacquer lac pentru identificare prin fisurare a
tensiunilor
brittleness fragilitate, friabilitate
brittleness point/ temperature punct/temperatur
de fragilitate
brittle point (of glass) punct/temperatur de spargere
a sticlei
brittle shale argil istoas casant
brittle when red-hot fragil la rou (n timpul
forjrii)
brittle wool ln suprauscat groas friabil
Brix hydrometer areometru Brix
broach (ma-uri) broa, alezor // a broa, a aleza;
(nav) a cdea ntre valuri; a veni n vnt neinten-
ionat; a cdea travers pe vnt / pe curent
broaching broare
broaching bit lrgitor
broach post (cstr) fle; (nav) eche dreapt
broach reamer alezor conic
broach roof acoperi n form de cort
broach slide / ram sanie / crucior a(l) broei
broad (TH) larg, lat, vast, plat; (tele) baterie de
lmpi incandescente / fluorescente (n studio)
broad aerial/antenna anten de band larg
broad ax(e) topor de dogar, bard
broadband band larg
broadband matching adaptare de band larg
broadbeam headlamp far cu fascicul lat
broadbeam measurement msur cu fascicul larg;
msurare cu considerarea radiaiei mprtiate
broadcast emisiune (radiofonic, televizat) // a
difuza (programe radiofonice etc.)
broadcast bnd zon de frecvene radio / de
teleemisie
broadcast channel canal de comunicaie radio
broadcaster crainic
broadcast frequency input intrare de radiofrec-
ven (la magnetofoane)
broadcasting (agr) semnat prin mprtiere; (tele)
radiodifuziune; radiodistribuie prin fir; radio
broadcasting engineering radiotehnic
broadcasting range gam de unde pentru radio-
difuziune
broadcasting service radiodifuziune
broadcasting television radioteleviziune
broadcast method legtur radio de bord
broadcast relaying radioemitor-releu de radiodi-
fuziune
broadcast seeder main de semnat
broadcast sowing semnat prin mprtiere
broadcast system difuzare (simultan) a infor-
maiilor telegrafice
broadcioth estur de bumbac albit din fire fine
unice semipoplin
broad-crested weir deversor cu prag lat
broadening lrgire, extindere
broadening of spectral lines lrgire a liniilor
spectrale
broad-faced steel gear (met) cilindru dinat / de
antrenare (la laminor); (text) cilindru perietor;
pieptene circular
broad flange girder grind cu tlpi late
broad flange I beam oel / fier dublu T cu aripi
largi; oel H
broad-gauge railway cale ferat cu ecartament larg
broad iron wedge pan / rang de despicat lemn
broad-leaved trees foioase
broadly tuned acordat larg
broad nose clete cu flci late
broad nose tool cuit lat de eboare
broad on the bow la arc, la patru carturi din prova
broad pendant/pennant flamur lat (marc de
comandor); pavilion de armator
broad puise impuls cu durat mare
broad rib (knitting) patent lat (6+3)
broad-ringed growth cretere rar (n silvicultur)
broadside bord liber; flanc de nav; travers (al
navei)


155

broadside aerial/antenna anten fascicular ori-
zontal
broadside array reea de antene cu radiaie trans-
versal; anten brad
broadside page pagin oblong"/ care trebuie
ntoars n lung pentru a fi citit
broadside sea mare de travers; valuri de travers
broad-spectrum antibiotics antibiotice polivalente/
cu spectru larg de aciune
broadstep podest
broad strake fil de galbord
broadtail oaie caracul
broad tuning acord larg / plat
broad valley minim larg / plat
broad-washing machine main de splat n lime /
n foaie ntins
broad welt manet (bordur lat)
brob pan de lemn pentru strngerea unei legturi cu
srm
brocade brocart
brocade fabric estur brocart
Broca galvanometer galvanometru Broca / astatic
brochantite brochantit (sulfat de cupru)
broke rebut; deeu; brac
broken brizur // rupt, sfrmat; frnt
broken bastard corp de 32 puncte tipografice
broken-bladed conveyor amestector elicoidal
broken castings sprturi de turntorie
broken colour culoare ntrerupt
broken corner muchie rabatat
broken down rubber cauciuc plastifiat
broken end rupere; fir rupt; semitort rupt; band
rupt
broken-end collector dispozitiv de colectare a
firelor rupte (pneumafll)
broken filament filament rupt
broken glass ciob de sticl
broken ground pmnt dislocat / spat
broken hardening clire n trepte /ntrerupt
broken hemp cnep zdrobit
broken line linie punctat / frnt / ntrerupt
broken matter za amestecat
broken number fracie
broken ore minereu tiat / sfrmat / mrunt
broken pass nvdire ntrerupt
broken pearled-cereals brizur
broken picks bttur rupt
broken stone alicrie; agregate de concasare; piatr
de carier (obinut prin sprtur); criblur
broken-stone ballast balast de piatr spart
broken stowage spaiu pierdut (la stivuire)
broken-thread aspirator pneumafll, dispozitiv de
aspirare a niruirilor rupte
broken waves valuri sparte / deferlante
broken white alb sfrmat / frmiat (prin adu-
garea unei cantiti mici de alt culoare)
broken wire conductor ntrerupt
broker curtier, agent de burs; comisionar
brokerage comision; intermediere; curtaj
broke storage chest bazin pentru brac
bromacyl bromide bromanhidrid de acid substituit
cu brom
bromal tribrom-acetaldehid, bromal
bromamide bromhidrat de tribromanilin
bromation bromurare
bromide bromur
bromide collodion emulsion emulsie de colodiu cu
bromur de argint
bromide printing bromografie
brominated methanes hidrocarburi bromurate din
seria metanului; derivai bromurai ai metanului
brominating agent agent de bromurare
bromination bromurare
bromination catalyst catalizator de bromurare
bromine brom (Br)
bromine in side chain brom n caten lateral
bromine number/value indice / cifr de brom
bromine test determinare a cifrei de brom
bromine water ap de brom
bromizate a bromur
bromo-aliphatic compound combinaie alifatic
substituit cu brom
bromo-carbons hidrocarburi bromurate
bromocresol green verde de bromcrezol
bromocresol purple purpur de bromcrezol
bromometry bromometrie
bromophenic acid monobromfenol
bromo-phenol blue albastru de bromfenol
bromostyrol bromstiren
brontograph brontograf (n meteorologie)
bronze bronz // a bronza; a bruna
bronze foundry turntorie n bronz
bronze-leaf foi de bronz
bronze-pigmented lacquer lac de bronz
bronze preparation grunduire pentru bronzare
bronze printing tipar cu cerneluri de bronz
bronze varnish lac de bronz
bronze welding sudare fr topirea metalului de
baz
bronzing bronzare
bronzing lacquer lac de bronz
bronzing pickle bai de brunare
bronzite bronzit (mineral)
brook pru; izvor, bra de ru
brookite brookit (mineral)
brooklet bra mic (de ru)
broom mtur, perie
brooming mturare156

brow margine a unei pante sau a unui deal; pant
abrupt; (nav) schel; (miri) galerie transversal
brown brun, maro (deschis); galben nchis, ocru //
(met) a bruna
brown-bear skin piele de urs brun
brown coal crbune brun, lignit
brown-coal firing focar cu crbune brun / cu lignit
brown crepe crep brun
brown earthy coal crbune brun pmntos
brown factice factis negru
brown gasoline benzin nepurificat / brut
brown hematite limonit, hematit brun; goethit
Brownian motion/movement micare brownian
browning brunare
brown-iron ochre ocru brun-cenuiu; limonit
brown-iron ore goethit, limonit
brown-lead ore piromorfit
brown lime var slab
brown mechanical pulp past mecanic brun
brown ochre limonit
brown oii of vitriol acid sulfuric de culoare nchis
brown paper hrtie de ambalaj
brown petroleum iei degradat
brown-print paper hrtie de heliograf (ozalid)
brown rot putregai brun (la lemne)
browns hrtii cafenii pentru ambalaje
brown settling(s) reziduuri de fund
brown soap spun lichid
brown soil sol brun
brown spar ankerit; magnetit feros; dolomit (ars);
magnezit
brownstone gresie feruginoas
brown sugar zahr nerafmat
browsing explorare aleatorie a unui sistem de
regsire a datelor; parcurgere nesistematic a
coninutului unei publicaii
Bruce aerial/type antenna anten Bruce / semi-
romb vertical / n V inversat
brucite brucit (mineral)
bruise a strivi, a macin
bruiser aparat pentru lefuirea lentilelor
bruising plutuire la finisarea pieilor
bruising mill urluitoare de grune
Brunswick blue albastru de Braunschweig (amestec
de barit i albastru de Berlin)
Brunswick green verde de Braunschweig (amestec
de cromat de plumb i albastru de Berlin)
brush (TH) perie; pensul; rulou cu perii pentru
mturarea strzilor; (el) fascicul de scntei elec-
trice; (silv) arboret // a peria; a netezi
brushability capacitate de aplicare (cu pensula)
brush arc-to-pole pitch ratio factor de acoperire al
unei perii (la maini electrice)
brush carrier arbore / ax portperie
brush collar portperie
brush-comb pieptene de cur ire la card
brush damper umidificator cu perii
brush deburrer main de debavurat cu perie
brush discharge descrcare corona (n fizic)
brush displacement decalaj al periilor
brush filter filtru cu ecran de perii
brush (form of) contact contact cu perie
brush for whitewash bidinea de spoit
brush-holder star colier portperii
brush ice zai de ghea
brushing periere; lrgire; descrcare corona / n
efluvii; mturare
bushing and steaming periere i aburire
brushing-and-steaming machine main de aburit
i periat textile
brushing attachment dispozitiv de periere
brush the form a trage un tipar cu peria
brushing machine main de scmoat / de periat
brushing machine for socks and stockings main
de scmoat pentru osete i ciorapi
brushing paint vopsea de pensul
brushing roof lrgire din acoperi (n minerit)
brushing worm perie elicoidal; melc transportor
cu perii
brush latch opener perie de deschidere a limbilor
la acele de tricotat
brush lead deplasare a periei (fa de punctul
neutru)
brushless blower suflant (cu motor de curent
continuu) fr perii
brush light luminescen de descrcare ionic;
lumin corona
brush matrix flanc de stereotipie executat cu peria
brush mattress saltea de fascine (n hidrotehnic)
brush on a aplica cu peria / pensula
brush proof (corectur de) perie; tipar de corectur,
tras
brush ring colier portperie
brush-rocker ring inel al periilor (la maini elec-
trice)
brush roller (text) cilindru-perie; (hc) val-perie
curailor; (plasi) vait de periat, perie rotativ,
cilindru-perie
brush selector selector cu perii
brush shaft portperie
brush shift deplasare a periei (fa de punctul
neutru)
brush sparking scnteiere la perii
brush spreader main de cauciucare / gumat cu
perii
brush weir dig de fascine
brush wheel perie-disc, disc de lustruit
brushwood desi, h i
brush yoke jug pentru perii (la maini electrice)
Bryophita briofite


157

B-scope range bearing display indicator de radio-
locaie tip B; radiolocator integrator distan -
altitudine
B-stage stadiu B, rezitol
B-store memorie de baz
B-switchboard stafie B, loc de intrare (a liniei de
interconexiune)
BT-cut crystal cristal cu tietur / seciune BT
B-tube tub electronic de memorie
bubble (met) suflur; nivel; bul, cumpn, bic de
aer; blaza; (tele) pritur (la recepie)// a barbota:
a clocoti; a fierbe
bubble aeration suflare cu aer
bubble boiling fierbere violent
bubble cap clopot de taler / de barbotare (coloan)
bubble-cap column/tower coloan de rectificare cu
talere / cu clopote
bubble-cap plate/tray taler cu clopote de barbotare
bubble-cap plate tower coloan cu clopote
bubble chamber camer cu bule (n fizica nuclear)
bubble column coloan de spum (la flotaia
minereului)
bubble counter contor de bule
bubble deck taler de coloan
bubble flask barbotor
bubble formation (z) formare a bulelor; (met)
formare a suflurilor
bubble-free fr bule de aer
bubble gauge contor de bule, debitmetru cu bule de
gaz
bubble level nivel cu bul de aer; poloboc (re-
gional boloboc); cumpn
bubble memory memorie cu bule (mici insule de
magnetizare invers create ntr-o pelicul magnetic)
bubble plate taler de fracionare / cu clopote
bubble-plate column coloan cu clopote
bubble-plate extractor coloan de extracie cu
talere / cu clopote
bubble point punct iniial de fierbere
bubble-point pressure presiune de saturaie / de
nceput de fierbere
bubble pressure presiune n bul
bubbler barbotor, numrtor de bule; vas spltor
bubble raft model cu bule de spun
bubble sextant sextant cu bul
bubble test prob de formare a bicilor
bubble tower coloan cu clopote / cu talere
bubble tray taler (cu clopote)
bubble tray column coloan cu clopote
bubbling fierbere; formare de bule; barbotare
bubbling cap/hood clopot de taler
bubbling-type electrode electrod de gaz / cu bule de
gaz
Buchholz relay releu de gaze / Buchholz
Biichner filter (funnel) plnie Buchner
buck (chim) leie; (cstr, miri) capr // a umezi, a
umecta, a mbiba, a mruni, a sfrma; (chim, text)
a fierbe n leie, a biui; (cstr, miri) a sprijini cu o
capr
bucked end tor
bucker concasor
bucket (alim) ciubr; (cstr, hidr) racord, rotunjire;
(in/) bucket (unitate de memorie); (mas) ben /
cup de excavator, graifr; palet de rotor; (miri)
gleat, chibl; (nav) ghiordel; cup de drag
bucket arm bra al cupei (la excavator)
bucket belt paternoster
bucket car schip (la furnale)
bucket carriage vagonet de ncrcare
bucket carrier transportor cu cupe
bucket chain lan cu cupe, noria
bucket-chain dredger/excavator excavator cu lan
portcupe / cu elind
bucket charging ncrcare a cuptorului cu ben
bucket conveyer/conveyor elevator / transportor cu
cupe
bucket crane (cstr) excavator; (miri) gruie cu
gleat
bucket ditcher/dredger sptor de anuri cu cupe
bucket door clapet de cup de excavator
bucket dredge drag cu lingur / cu cupe / cu
godeuri
bucket electrode electrod conic / cu manta
bucket elevator (mas) elevator cu cupe / cu bene;
noria; (miri) instalaie de extracie cu chibl
bucket excavator excavator cu cupe / cu lan
portcupe / cu lingur
bucket filling ncrcare a cuptorului cu ben
bucket grab ben apuctoare; cup de graifr
bucket-handling crane macara de arjare
bucket hanger ram de suspendare a cutiei vagone-
tului
bucket ladder elind
bucket-ladder dredger drag cu cupe
bucket-ladder excavator excavator cu elind
bucket lanyard barbet de ghiordel (n navigaie)
bucket lift instalaie de extracie cu chibl
bucket loader autoncrctor cu elevator cu cupe
bucket nose muchie de lucru a cupei
bucket piston/plunger piston cu lame de contact
bucket rack rastel de ghiordele
bucket ring coroan retoric (la turbine)
bucket slide clap de cup de excavator
bucket-tipping device dispozitiv pentru rsturnarea
cupei
bucket-type elevator elevator cu cupe
bucket wheel (agr) roat cu cupe; (hidr) rotor cu
cupe (la moric hidrometric); (mas) roat cu
cupe la turbine Pelton


158

bucket-wheel excavator excavator cu roat port-
cupe
bucket-wheel type ioader ncrctor cu roat cu
cupe
bucking (ind chim) imersiune n leie; (/) curmare;
(petr) sfrmare; (text) fierbere n leie
bucking coil bobin de compensare / antibrum
bucking of long logs curmare a catargelor
buckle cataram, ndoitur; cut // a (se) ndoi, a
(se) curba; a (se) flamba; a (se) bomba
buckled ndoit, cotit, flambat
buckled plates plci bombate (de oel)
buckled plate sheet piling perete (ecran) de pal-
plane de tabl ambutisat
buckle-folding machine main de faluit cu casete
buckle out a egaliza, a ndrepta
buckler scut
buckle up a se turti
buckley beater cilindru destrmtor cu nasuri (cu
cuite)
buckling (cstr) flambare; flambaj; (ef) curbare (a
plcilor de acumulator electric); (z) curbur;
laplacian (al reactorului); (met) deformare, ndoire;
(tele) deformare a grilei datorit nclzirii excesive;
(text) fierbere n leie
buckling coefficient coeficient de flambaj
buckling criteria criterii de flambaj
buckling load (cstr) sarcin de flambaj; solicitare la
flambaj; (mec) for de flambaj
buckling of the drilling string flambaj al garniturii
de foraj
buckling resilience tensiune de flambaj
buckling resistance rezisten la flambaj
buckling strin deformaie permanent la flambaj
buckling strength rezisten la flambaj
buckling stress efort de flambaj
buckling test ncercare la flambaj
buckling vector vector laplacian buckram (poligr)
pnz groas de legtorie; (text) vatir
bucksaw ferstru cu arc / cu coard.
buck scraper screper cu roi
buckskin piele de berbec
buckstay stlp de reazem
buck up in front a rsturna, a bascula
buckwheat coal crbune mrunt
Bucky screen gril / diafragm antidiftizant
(Bucky)
budding knife briceag de altoit
buddle vas de lemn pentru splarea minereurilor;
aitroc; mas de concentrare pentru noroi rezidual//
a spla (minereul)
buddy seat ata de motociclet
budget buget
budgetary allocation/allotment alocaie bugetar
buff disc din piele pentru polizat
buffalo hide piele de bivol
buffalo hide picker tachet din piele de bivol (n
ind. textil)
buffalo wallow depresiune mic, puin adnc
buffer (auto) bar de protecie, circuit-tampon;
(autom) circuit-tampon; (cf) amortizor, tampon;
(chim) soluie-tampon; (inj) zon tampon a me-
moriei interne; memorie intermediar; (el) amortizor
(la ascensor electric); etaj tampon/separator; (z)
amortizor (de oscilaii); (mas) frn, pern de
amortizare, opritor, limitator; (mii) mecanism
reaductor pneumatic; (orlg) limitator / opritor (la
roat); (TH) amortizor-tampon
buffer accumulator acumulator-tampon
buffer action aciune de tamponare
buffer base plate plac de tampon
buffer beam travers frontal (pentru tampoane)
buffer block toc de tampon
buffer box /case cutie a tamponului (ci ferate)
buffer brake tampon
buffer capacitor condensator separator
buffer car vagon de siguran
buffer circuit montaj n tampon, circuit separator
buffer coating strat intermediar (de vopsea)
buffer disk disc de tampon
buffer drilling perforare cu amortizor
buffer fluid lichid pentru frn
buffer function funcie intermediar / tampon
buffer gear ansamblu de tampon
buffer head disc de tampon
buffer lamp/lantern felinar de tampon
buffer memory memorie tampon / intermediar
buffer mixture amestec-tampon
buffer pile pilot-tampon
buffer piston piston de echilibru
buffer plunger tij de tampon
buffer register registru tampon (care pstreaz
informaii transferate ntre dou echipamente)
buffer reservoir rezervor-tampon
buffer salt sare-tampon
buffer screw urub-tampon
buffer shooting explodare amortizat
buffer solution (chim) amestec-tampon; (text)
soluie-tampon
buffer spring arc de tampon / al tamponului
buffer-spring bracket suport al resortului amortizor
buffer stage etaj separator / tampon
buffer stock stoc tampon
buffer stop (cf) opritor de linie fix; (cstr) grind de
sprijin
buffer store memorie intermediar / tampon
buffer system sistem-tampon
buffer tank rezervor-tampon159
buffer tube tub separator
buffer tuning acordare cu circuit intermediar
buffer wag(g)on vagon de siguran
buffer zone zon de tranziie / intermediar
buffeting oscilaii flutter"
buffing polizare, lefuire, bufuire; polizare cu
abraziv (n electrometalurgie); polizare cu disc (de
piele, psl etc.)
buffing cone con de polizare; dorn pentru polizare
buffing gear aparat de ciocnire (la vehicule de cale
ferat)
buffing machine main de polizat / de lefuit / de
bimzuit
buffing ochre crocus, colcotar, rou englez, oxid de
fier
buffing powder praf de polizat / de lustruit
buffing wheel (ma-uri) disc de polizat / de lustruit;
(se) aib de polizat
buff stick in leather perie fin cu piele (pentru
lustruit)
buff wheel disc de lustruit bug (autotri) indicator de
poziie / de deranjament/
de greeal; (tele) tast de emisiune rapid; eroare;
(inf) perturbare (interferen nedorit n timpul
funcionrii calculatorului); (petr) raclet;
curitoare; indicator de poziie / de deranjament
bug defect imperfeciune, eroare
bug dust praf rezultat la perforare sau tiere buggy
vagonet-platform
buggy-breast method exploatare prin camere cu
ncrcare direct n vagonet
buggy ladle oal de turnare montat pe crucior
bugle claxon; goarn
build (cstr) construcie, form; (text) nf urare la
flaier sau la maina de filat cu inele; formare a
copsului sau a mosorului // (cstr) a construi, a
cldi
builder (cstr) constructor; (ind chim) component;
(text) mecanism de nfurare, mecanism de
formare a copsului / a mosorului
builder's diary carnet de antier
builder's hoist troliu de construcii
builder's measurement determinare a tonajului de
construcie (la nave)
building (cstr) construire; cldire; construcie;
edificiu, cas; zgrie-nori; bloc (nalt); (text)
nfurare a firului (semitortului); formare a
copsului sau a mosorului
building block (ind chim) subansamblu; element de
construcie; (nav) tacoz; scareu; (TH) element
constructiv tipizat; modul
building boards carton gudronat
building brick element constructiv tipizat, unitate
tipizat
building ceramic ware ceramic de construcie
building contractor antreprenor, constructor
building crane macara de construcie
building drum tob de confecionat anvelope
building engineering plant utilaje de construcii /
de antier
building glass sticl de construcie
building-in nzidire
building in series fabricaie n serie
building joiner dulgher pentru construcii / binale
building lime var de construcie
building limit gabarit de construcie
building line ax de tratare / de baz a construciei;
directiv n construcie
building material material de construcie
building lumber lemn fasonat / de construcie
building method metod sintetic
building of prefabricated pieces construcie din
elemente prefabricate
building of rubber compound elaborare a reetei
amestecului de cauciuc
building-out capacitor/condenser condensator de
compensare
building out section seciune terminal de pupini-
zare; seciune complementar de echilibrare
building paper carton gudronat
building pit sptur, excavaie
building pit hoist elevator pentru groap de fun-
daie
building plot lot de construcii
building site antier (de construcie)
buildind slab plac de construcie
building slip cal de construcie (a navelor)
building stone piatr de construcie
building system regim de construcie
building timber lemn de construcie
building-up (TH) refacere, formare, cretere;
montaj, asamblaj; acumulare; ngrdire; (el)
amorsare, excitare
building-up current curent tranzitoriu
building-up process (chim) proces de condensare;
(el) fenomen tranzitoriu
building-up reaction reacie de polimerizare
building-up rise time timp de tranzit, timp de
cretere
building-up time timp / durat de stabilizare;
perioad tranzitorie; timp de amorsare a oscilaiilor
building-up transient process amorsare a unui
fenomen tranzitoriu
building yard antier de construcii
build-up (el) amorsare (a unui generator autoexci-
tat) // (cstr) a construi, a ridica; (TH) a forma, a
alctui; a se nchega; a se aduna
build up a connection a-i crea o clientel
build-up factor factor de acumulare160

build-up of picture (line by line) sintez / structur
a imaginii
build-up of pressure refacere / cretere a presiunii
build-up of space charge layers formare a stratu-
rilor de sarcin spaial (la semiconductoare)
build-up time (fiz) durat de formare; (tele) timp
(durat) de stabilire; perioad tranzitorie
build-up welding ncrcare prin sudur
built beam with keys grind mbinat cu buloane
built-in addressing adresare sintetizat
built-in aerial/antenna anten ncoiporat (n
interiorul aparatului)
built-in beam grind ncastrat
built-in blinker semnalizator ncastrat n caroserie
built-in burner arztor ncastrat / nzidit
built-in cab cabin nchis, pentru oferi
built-in check verificare automat
built-in crankshaft arbore confecionat dintr-o
singur bucat mpreun cu manivela
built-in edge margine / bordur ncastrat
built-in feed mecanism de naintare nglobat
built-in feed back holding brake frn de blocare
cu reacie integrat (la servoelemente de acionare)
built-in headlamp far ncastrat n arip
built-in hydraulic jack cric hidraulic montat n
mod permanent
built-in magnet magnet ncorporat / ncastrat
built-in reactivity excedent de reactivitate, reacti-
vitate excedentar
built-in refrigerator frigider ncorporat / ncastrat/
zidit (n ni)
built-in reliability fiabilitate intrinsec / intern
built-on piece pies ajustat (suplimentar)
built-on pump pomp cu motor, motopomp
built soap spun cu mai muli componeni
built-together pump pomp cu motor, motopomp
built-up area zon construit/cldit; aglomerare
(de case)
built-up barrel toroid, camer toroidal
built-up casing cofraj prefabricat
built-up concrete beton prefabricat
built-up connection legtur de tranzit
built-up crankshaft (auto) arbore cotit fabricat din
buci; (mas) arbore cotit demontabil
built-up factor factor de corecie, factor de formare
built-up floor pardoseal din elemente prefabricate
built-up girder grind compus
built-up member bar compus (din mai multe
elemente)
built-up mica micanit
built-up moulding box ram / cutie de formare
demontabil
built-up propaganda reclam pentru un produs
built-up roof nvelitoare din mai multe straturi
built-up rotary switch ntreruptor-pachet
built-up sequence consecutivitate a depunerii (la
sudare n mai multe straturi)
built-up type of face mill with inserted teeth frez
frontal cu dini aplicai
built-up welding sudur cu metal de adaos
bulb (TH) bulb, bic, bul; (chim) balon rezervor
(termometru); cuv; (el) balon de lampa cu
incandescen/tub electronic
bulb angle cornier cu bulb
bulb angle iron fier cornier cu bulb (ciuperc)
bulb barometer barometru cu rezervor
bulb blackening nnegrite a balonului unui tub
electronic
bulb column coloan (de fracionare) cu bule
bulb condenser refrigerent cu bule
bulb holder suport al unui balon/ bec electric/ tub
electronic
bulb-iron angle bar cornier cu bulb
bulb pipette pipet de gaze
bulb rall iron fier profilat cu bulb (ciuperc)
bulb stopper dop sferic
bulge (TH) umflare, umfltur, cupol; proemi-
nen , convexitate, ieitur, lrgire, bombare;
ventru (al unei oscilaii); (drum) cocoa a unei
curbe; (mn) urcare/ ridicare a preurilor; (mei)
clocaj; (miri) umfltur // a lrgi; a rotunji; a
bomba; a ngroa; a iei n afar, a (se) umfla;
(cstr) a dltui, a ciopli, a scobi; {met) a evaza, a
mandrina
bulge of the earth curbur terestr
bulge pro file profil (de laminare) cu nervur
bulging bombare, umflare; lrgire; ieire n afar;
rotunjire; strmbare, deviere (a axei unei bare)
bulging lathe strung de presat/ de planat (drucbanc)
bulging out bombare
bulk (TH) mulime, mas, mrime; majoritate;
cantitate mare; gros; corp masiv/ compact; (fiz)
gros, cantitate principal; (mn) grmad; (marf
n) vrac; ncrctur, volum mare; (nav) ncrctur
(a vasului); (poligr) volum/grosime a(l) unei cri// a
umple, a vrsa, a turna
bulkage nfoiere (datorit umiditii)
bulk analysis analiz general
bulk avalanche thyristor tiristor cu avalan
bulk cargo mrfuri/ carie/ ncrctur n vrac
bulk carrier cargou pentru marf n vrac, vrachier
bulk cement ciment n vrac
bulk cement plant siloz de ciment
bulk classing clasare a loturilor de ln
bulk concentration of donors concentraie volu-
metric a donorilor (la semiconductoare)
bulk concrete beton n mas/ n vrac
bulk conductivity conductibilitate global
bulk container conteiner de material n vrac


161

bulk core storage memorie de mare capacitate cu
ferite
bulk density (z) greutate specific aparent; mas
specific n vrac, densitate n grmad; (TH)
greutate volumetric
bulk depletion region strat de baraj volumetric (la
semiconductoare)
bulk dirt-moving/earth-moving deplasare de
pmnt
bulk doping dopare volumetric
bulked yarn fir textil voluminos/pufos
bulk elasticity elasticitate de volum
bulk eraser bobin de tergere a benzii magnetice
bulk factor factor de compresibilitate
bulk freight marf voluminoas
bulkfreighter nav-cistern
bulk generation of carriers producere/ generare de
purttori de sarcin n interiorul materialului
bulk good material n vrac/ n grmad
bulkhead (cstr) perete de dulapi/ despritor;
batardou; (drum} perete de palplan ; (hidr) chei
de greutate; dig; baraj; zgaz, stvilar; (min)
despritur; (nav) perete etan de compartimentare;
(termo) fund de cazan
bulkhead deck punte a pereilor etani
bulk hole lifetime durata golurilor n interiorul unui
material
bulk impurity impurificare volumetric (la semi-
conductoare)
bulk information cantitate mare de informaie
bulking (cstr) nfoiere (datorit umidit ii); (geol)
umflare, nfoiere; (text) voluminizare a firelor
bulking agent (material de) umplutur, arj
bulking power of fibres voluminozitate a firelor
bulk liquid storage depozitare a lichidelor n
rezervoare
bulk lorry autocistern
bulk manufacturing producie n mas
bulk material material n vrac/ afnat/ n grmad
bulk memory/store memorie de mare capacitate
bulk modulus modul volumetric
bulk motion micare a sistemului (ntregului) n
ansamblu
bulk no-stretch yarn fir textil voluminos ns
neextensibil
bulk oii ulei vrsat / neambalat
bulk-oil circuit breaker disjunctor n ulei
bulk-oil flotation procedeu de flotaie la care se
folosete ulei
bulk plant depozit; baz de depozitare
bulk polymerization polimerizare n bloc
bulk potenial potenial volumetric
bulk recombination-generation rate vitez a
procesului de recombinare i generare volumetric
(la semiconductoare)
bulk semiconductor semiconductor masiv / com-
pact
bulk shielding reactor reactor cu ecranare com-
pact
bulk specific gravity greutate specific aparent / n
grmad
bulk storage depozitare n vrac / n grmad
bulk stretch yarn fir voluminos extensibil
bulk temperature temperatur medie a masei de
substan
bulk test prob de volum; prob a materialului de
protecie cu absorbie puternic
bulk transmission of data transmitere a unei mari
cantiti de date
bulk transportation transport al produselor neam-
balate
bulk u p a crete n volum, a se umfla
bulk volume volum total / aparent
bulk weight mas specific n vrac; densitate n
grmad
bulky (TH) masiv, voluminos; (text) voluminos, de
mare voluminozitate (la fire sintetice); pufos (la
fire sau esturi)
bulky goods marf voluminoas
bullate poros
bull bit burghiu lat
bull block main de trefilat, filier de trefilare
bulldog rac de instrumentaie la sonde
bulldog grip cheie sugrumtoare
bulldozer (cstr, drum) buldozer, excavator de
nivelat terenul; (mas) buldozer, main de ndoit,
pres de ndoit orizontal
bulldozer digging; buildozing sptur cu
buldozerul
bulldozer shovel autoncrctor cu cup
bullet glon
bullet block macara sferic
bullet gun perforator cu gloane / cu proiectile;
puc de perforat
bulletin buletin, fascicul
bullet perforator perforator cu proiectile / cu
gloane
bullet-proof glass sticl de blindaj
bullet-proof tyre pneu rezistent la gloane
bull-headed rai! in cu dou coroane
bull hide piele de taur
bulling deplasare a rocilor prin explozivi, dislocare
sau colmatare
bullion concreiuni; nodul cu fosil; lingou de aur
sau argint
bullion reserve rezerv metalic
bull ladle oal de turnare
bull market pia n urcare
bull-nose muchie rotunjit (la rosturile pavajelor de
beton)


162
bull-nose tool cuit normal / de strunjit exterior
longitudinal
bull plate gt al balonului / al retortei (de sticl)
bull pump pomp cu prjini
bull purchase cumprare fr acoperire
bull ring (el) inel de ntindere (pentru reele
aeriene); (mas) inel de mcinat
bull rod prjin de foraj / de sap
bull rope cablu de intervenie / de foraj / de
acionare
bull screen prinztor de achii
bull's eye (arh} lucarn, fereastr oval; (auto) ochi
de pisic, catadioptru, reflector din spate; (cstr)
ochi de bou; (nav) cap de berbec; hublou fix; (se)
nod n sticl
bull's eye glass rotalit (n construcii)
bull's-eye lens lentil de iluminat
bull's-foot file pil-disc
bull transaction operaie n sperana unei urcri (a
preului / cursului)
bull wheel (mas) roat de transmisie / de ntoarcere;
(ma-un) roat dinat de antrenare a
mecanismului de acionare a mesei (la maini de
rabotat); (petr) tob de instrumentaie / de manevr
a prjinilor, toba cablului de foraj
bull wheel brake bnd band de frn a tobei de
manevr
bull wheel brake lever prghie de frn a tobei de
manevr
bull-wheel drum tob de instrumentaie, tob de
manevr a prjinilor
bull wheel post capra tobei de manevr
bull wheel spool tob de manevr a prjinilor
bulwark (cstr) zid, val, bastion; (nav) parapet,
spargeval de punte
bulwark fairlead omar de parapet
bulwark main rii copastie de parapet
bulwark pipe nar de bordaj / de parapet
bulwark plating table ale parapetului
bulwark stanchion montant al parapetului
bum boat barc de provizii
bumkin; bumpkin tangonet bum p (TH) convexitate,
proeminen, protuberant;
(auto) oc, hop; (drum) lovitur, izbitur, oc;
umfltur, proeminen; accident de teren // a lovi,
a izbi
bumped head calot sferic (a rezervorului)
bumper (auto) bar de protecie, amortizor,
tampon; (cstr) stlp de acostare, par de protecie;
(text) tampon, amortizor (al conductoarelor de fir)
bumpiness vnt n rafale
bumping clocotire
bumping and jerking table mas de concentrare cu
impact
"bumping" collision ciocnire elastic
bumping machine main de piuat pentru psle
grele
bumping post opritor de linie fix (ci ferate)
bumping table mas vibratoare / oscilant
bumpless transfer comutare fr ocuri
bumpy cu rafale, vijelios; (drum) accidentat
buna buna (tip de cauciuc sintetic)
buna tyre anvelop de buna / de cauciuc sintetic
bunch (TH) mnunchi, grup, grmad, cea; (agr)
ciorchine (de struguri); (el) mnunchi / manon de
cablu; (z) grup (cuib, roi, nor), pachet; (geol)
mnunchi, pung; (mat) fascicul; (met) legtur,
balot, colac; (text) nf urare de rezerv (la
copsuri); (TH) legtur de chei
bunch builder mecanism pentru depunerea nfu-
rrii de rezerv
bunched cable cablu torsadat
bunched conductor (el) conductor torsadat; (tele)
fascicul de conductoare
bunched ions grup de ioni
buncher (agr) main de format i transportat
cpie; (z) tub de grupare prealabil / preliminar;
(tele) cavitate de grupare; rezonator de intrare
buncher deflection tube/valve tub electronic cu
fascicul dirijat
buncher space spaiu / interval de modulare; spaiu
de modulaie
bunches bulgre de minereu
bunch graph nomogram reticular
bunching (at) grupare de faz; (auto) tren de
vehicule; (tele) grupare / focalizare a fazelor
bunching angle unghi de grupare / de tranzit
bunching strip reglet cu jacuri concentrate
bunching time durat de trecere complet a unui
contact electric mobil
bunch map analysis analiz confluent
bunch of incoming trunks trunchiuri de intrare
bunch of ions grup de ioni
bunch of particles grup(are) de particule
bunch of yarns mnunchi de fire textile (tort)
bunch together a nmnunchea, a lega mpreun
bundle (TH) ghem; colac; bucl; fascicul; m-
nunchi; snop; balot; legtur; (z) fascicul, grup;
(mat, text) fibrare; spaiu fibrat; (tele) fascicul /
grup de linii // a lega; a nmnunchea; (z) a
focaliza, a concentra
bundle conductor conductor n fascicul
bundle of planes fascicul de plane
bundle of stampings pachet de tole
bundle of tobacco ppu de tutun
bundle of tubes fascicul tubular / de evi; mnunchi
de evi
bundle of yarns mnunchi de fire textile (tort)
bundle press pres de legat pachete


163

bundling (TH) legare, balotare; (z, tele) con-
centrare, focalizare
bundling press pres pentru mpachetarea sculu-
rilor
bung obturator; dop; cep; vran
bungee cord cordon elastic cu capete metalice
(pentru fixarea bagajelor pe portbagajul exterior)
bunk cuet
bunker (TH} buncr; rezervor, recipient; siloz;
(hidr, s) rezervor de colectare; (met, nov) buncr //
(nav) a face crbuni; a face pcur / motorin; a
umple un rezervor / buncr; a alimenta cu
combustibil
bunker coal crbuni neaglutinani folosii la
vapoare sau cazane; crbune de buncr
bunker fuel/oil combustibil pentru cazane
bunker in the floor of the mine siloz n talpa unei
lucrri miniere
bunker scaffold estacad cu buncre
bunkie station staie de pompare
Bunsen beaker pahar Bunsen
Bunsen burner bec Bunsen
Bunsen flask balon Bunsen
Bunsen photometer fotometru Bunsen / cu pat de
ulei
Bunsen screen ecran (fotometric) Bunsen
bunt (agr) mlur (Tilletia tritici); (nav) baz a
vergii; burt a velei
Bunte salt sare Bunte
bunting astar (pnz de pavilioane)
buntline sachet; cargafund; cargafung(); strngtor
de burt (n navigaie)
buntline hitch nod de cargafund / de sachet
bunton moaz n pu de min
buoy geamandur, baliz // a baliza; a instala / a
marca cu geamanduri
buoyage balizare; sistem de balizare
buoyancy (z) for ascensional / arhimedic
/portant; (nav) flotabilitate, plutire; emersiune;
volum de caren
buoyancy balance balan hidrostatic cu flotor
buoyancy coefficient (av) coeficient al forei
portante; (hidr) coeficient de contrapresiune
buoyancy correction corecie la cntrire n aer
buoyancy level indicator indicator de nivel cu
flotor
buoyancy of the pipe plutire a prjinilor
buoyancy space spaiu de flotabilitate (la alande
de nmol)
buoyancy tank cheson etan de barc
buoyant box cheson plutitor
buoyant force (av) for ascensional, portant;
(hidr, nav) for de plutire / de emersiune
buoyant gas gaz portant
buoyant lift for ascensional
buoyant rescue quoit geamandur de salvare
buoyant suit costum de salvare
buoyant torsion balance variometru; balan de
torsiune
buoy boat/layer/laying vessel balizor, nav de
balizaj
buoying force for ascensional, portant
buoying steamer balizor, nav de balizaj
buoy lantern felinar de geamandur / de baliz
buoy pendant lan de geamandur
buoy rope gripie, saul / cablu / parm de gea-
mandur sau de baliz
buoy-rope bend nod de ancorot
buoy securing shackle cheie de legare la geaman-
dur
bur; burr spin, scaiete
burble point punct de separaie / de tranziie
burden (el, metr) sarcin; (mec) sarcin; greutate;
(met) arj, ncrctur, material de ncrcare // a
ncrca, a umple; a alimenta; a ngreuia; (met) a
ncrca furnalul
burden balance cntar de amestecuri
burden calculation calculare a compoziiei ncr-
cturii (la furnale)
burden-charging carriage vagonet de ncrcare
burdened ship nav obligat a evita"
burdening (auto, cf) ncrcare, ngreuiere; (met)
dozare / alctuire a arjei; ncrcare (a furnalului)
burden load sarcin secundar a unui transformator
(de msur)
burden of the hole volum de roc care revine unei
guri la mpucare
burden of an instrument sarcin nominal a unui
instrument
burden of proof obligaie de a face dovada
burden preparation dozare a arjei
burden removing ndeprtare a sarcinii sau a
rocilor nefolositoare
burden yield font rezultat dintr-o arj, n % (la
furnal)
burette biuret
burette clamp clem pentru biuret
burette float flotor pentru biurete
burette holder/stand/support stativ pentru biurete
burette meniscus reader dispozitiv pentru citirea
meniscului din biuret
burgee ghidon; flamur de club nautic
burglar alarm automat de alarm (la u sau
fereastr)
burgy crbune mrunt
burial ground cimitir radioactiv (pentru materiale
radioactive)
burial of radioactive waste cimitir de deeuri
radioactive
buried ngropat, cufundat, necat


164
buried aerial anten ngropat / subteran
buried hill culme alctuit din roci mai vechi,
acoperite de depozite sedimentare
buried holdfast mort" (condru ngropat vertical)
buried line conduct ngropat
buried offer ofert inut n secret
buried pipework conduct ngropat / subteran
buried placer depozit mineral aluvional acoperit cu
steril
buried tank rezervor ngropat / subteran
buried wiring instalaie sub tencuial
burin tihel / ac de gravat
buri (/) excrescen ; (text) nod // a alege, a selec-
iona, a tria, a scoate (defecte); a ndeprta
nodurile (nopeurile) din estur
burlap pnz groas de sac / de ambalaj
burless cut tietur neted
burling iron clete pentru ndeprtarea nodurilor
din estur
buri knitting machine main de tricotat efecte
nope
burn (met, TH) a arde, a prji // (tele) persisten /
remanent a imaginii
burnable inflamabil
burn cut mpucare n galerii prin smbure cu guri
paralele; guri de ptrundere paralele
burned fire clay amot
burned gas gaze de ardere
burner arztor; cuptorar; duz de injecie
burner brick crmid pentru arztoare
burner head/mouth duz / ajutaj de arztor
burner jet ajutaj pentru arztor; jiclor al arztorului
de injecie
burner nozzie (met) bec de sudur, suflai; (termo)
ajutaj / duz pentru arztor
burner orifice orificiu al becului de sudur
burner pliers clete pentru arztor
burner tip bec / cap de sudur
burner tube tij a arztorului de sudur / suflaiului
burner with nonvariable head arztor simplu de
sudur
burn(-)in (tele) ardere; otrvire (a unui cinescop
datorit unui spot ionic) // (poligr) a arde (cliee
zincografice)
burning incendiu; (chim) combustie, calcinare;
(met) pr)ire, ardere; (tele) zgomot de microfon
burning atmosphere atmosfer de ardere
burning at sharp fire ardere cu focul n plin
burning brand tampil incandescent; fier de
nfierat
burning ceramic ware material pentru ars
burning channel canal de ardere
burning crevices crpturi de ardere
burning curve curb de ardere
burning cycle ciclu de ardere
burning gases gaze de evacuare / de ardere
burning glass lentil de convergen
burning hour (se) timp de ardere; (tele) or de
funcionare (pentru stabilirea duratei de funcionare
a unui tub electronic)
burning kiln cuptor de calcinare / de coacere
burning of clay calcinare a argilei decolorante
burning of contact ardere a unui contact electric
burning of paper uscare excesiv a hrtiei
burning of rubber ardere a cauciucului (pe vait)
burning oil pcur, petrol lampant
burning-out ardere / calcinare (a unei maini
electrice)
burning oven cuptor de ardere / de calcinare / de
prjire
burning period durat de ardere (a unei lmpi)
burning point (chim) temperatur de aprindere / de
inflamabilitate; (fiz) focar; (met) temperatur de
ardere; (termo) punct de aprindere, focar de
incendiu
burning quality index cifr a calitii de ardere
burning range zon / domeniu de ardere
burning rate vitez de ardere
burning ring inel de ardere
burning schedule diagram de ardere
burning shrinkage contracie la foc
burning space spaiu de ardere
burning system by counter current sistem de
ardere prin contracurent
burning temperature temperatur de inflamabili-
tate; temperatur de ardere / de calcinare / de
prjire
burning test determinare a temperaturii de ardere;
analiz a arderii
burning time timp de ardere
burning volcano vulcan activ
burning zone zon de ardere
burnish a bruna; a cura; a poliza, a lefui
burnished gold aur lucios
burnished steel oel brunat
burnisher (TH) polizor, lefuitor; (orlg) pil
extrafin pentru finisare; (poligr) lustruitor
burnishers dini de netezire / de calibrare
burnish extra-bright a lustrui fin
burnishing tool scul de polizat / de lustruit
burnishing wheel disc de lustruit
burn off acalcina
burn out (TH) a (se) arde; (el) a arde, a strpunge
burn sticking remanent / conservare a imaginii
burnt alu m alaun ars
burnt brick crmid (ars)
burnt core carot ars
burnt gases gaze de ardere
burn through a arde / a strpunge (bobinele)
burnt iron fier ars / supranclzit


165
burnt lime oxid de calciu; var nestins
burn together a cocsifica. a aglutina
burnt plaster ipsos
burnt potash oxid de potasiu
burnt products produse arse
burnt rubber cauciuc prevulcanizat
burnt Sienna pmnt de Siena ars
burnt steel oel ars
burnt stock amestec prevulcanizat
burnt sugar caramel (zahr ars)
burn-up factor factor de consum
burn-up fraction fraciune de consum
burr spin, scaiete; piatr de moar; tocil; (z)
bzit; (/) excrescen, glm; (ma-uri) bavur (de
gurit); (met) bavur de laminare; (text) impuriti
vegetale; defect al garniturii de carde// (met) a
bordura, a debavura; (text) a carda
burr beater bttor de scaiei
burr breast avantren la carde de ln (pentru
eliminarea scaieilor); aparat de descaieare
burr-crushing apparatus aparat pentru zdrobirea
scaieilor din ln
burr gauge calibru-plac cu guri de msurat
burghie mici
burring (met) debavurare; (text) descaieare
burring chisel dalt pentru debavurare
burring machine main de ndeprtare a scaieilor
din ln
burring reamer alezor pentru debavurare / pentru
prelucrare final a gurilor conice; frez tubular
burring rollers dispozitiv de descaieare cu cilindru
de perie; cilindrii mainii de descaieat
burrow gaur spat n pmnt // a scobi
burro\ving share cuit subsolier
burr picker main de ndeprtare a scaieilor din
ln
burr-picking descaieare
burr-removing apparatus aparat de descaieare
burr-removing machine main de debavurare
burr trimmer debavurator (la monotip)
burry care conine scaiei, epos
burry noll pieptntur cu impuriti, cu scaiei
burst (TH) rupere; spargere; aruncare n aer;
tensionare; (chim) explozie, deflagraie; (fiz) jerb
exploziv, impuls de ionizare; (mas) rupere,
spargere, explozie, deflagraie; (tele) oc; impuls;
semnal de sincronizare a culorii // a rupe, a
izbucni; a exploda; a plesni, a crpa // rupt, spart
burst disk disc de siguran (contra suprancrcrii)
burst factor (hc) indice de plesnire; (petr) factor de
presiune interioar
burst flag/-gate generator generator de impulsuri
care declanaz semnalul de sincronizare al
subpurttoarei de crominan
burst flag puise (BFP) salve de sincronizare,
component a semnalului tv care asigur infor-
maia asupra subpurttoarei color
bursting explozie, plesnire, crpare, rupere
bursting disks plci de siguran (contra supra-
ncrcrii)
bursting of a dyke/dike rupere de baraj / de dig;
bre n baraj / n dig
bursting open the switch atacare fals a macazului
bursting plate membran de explozie, plac de
siguran
bursting pressure (hc, plast) presiune de plesnire;
(petr) presiune de rupere / de explodare
bursting resistance rezisten la presiune interioar
bursting strain presiune de plesnire
bursting strength rezisten la plesnire
bursting strength test prob / analiz a rezistenei
la plesnire
bursting strength tester aparat pentru determinarea
rezistenei la plesnire
bursting surface suprafa de spargere
bursting test (mec) ncercare cu presiune static
interioar; (hc, plast) determinare a rezistenei la
plesnire
burst interval raz de explozie
burst keying puise impuls n faz cu semnalul de
sincronizare a culorii (n televiziunea color)
burst off a se cocovi; a se coji; a se scoroji
burst open a deschide brusc; a face s sar (broasca
uii, un capac); a plesni; a se deschide brusc
burst phase faza semnalului de sincronizare a
culorii
burst ratio indice de plesnire
burst slug detector detector-indicator al strpun-
gerii mantalei unui cablu
burst tester aparat pentru determinarea rezistenei
la plesnire
burying depth adncime a ngroprii
burying of a cable pozare a unui cablu
bury (of a mast) picior de catarg
bus (auto) autobuz; omnibuz; (el) bare colectoare;
(in/) canal / magistral de transmisie
bus-bar bar colectoare
bus-bar coupling/tie cuplaj transversal ntre bare
colectoare
bus body caroserie de autobuz
bus fleet parc de autobuze
bus fuel carburant pentru autobuze
bush (agr) tuia, tufi; (el) buc izolatoare; (mas)
buc, cuzinet, muf; (tele) fi; (TH) cutie, tu de
eava // (agr) a sdi tufiuri; (mas) a trefila, a
buceli, a aplica o buc
bush-bearing lagr monobloc cu buc
bush a bearing a buceli, a aplica o buc
bushed bearing buc


166

bushel (bu) buel (unitate de msur a capacit ii -n
Marea Britanie, l buel - 36,36 1; n S.U.A., l
buel = 35,241)
bush-faced masonry zidrie de moloane priuite
bush hammer ciocan de cioplit piatr, buciard
bush hammering of masonry buciardare
bush-harrow grap de mrcini
bushing (e[) buc izolant; izolator de intrare / de
trecere; (mas) buc ; lagr; bucea; cuzinet;
manon; (ma-uri) buc de gurit; (petr) ptrat,
reducie; (TH) buc; cutie; muf
bushing chain lan cu plcue articulate i buce
bushing guide buc de ghidare
bushing/lead-in insulator izolator de intrare
bushing metal bab(b)it, metal pentru lagre
bushing stone piatr-cuzinet
bushing terminal strip reglet de buce / de borne
bushing transformer transformator (de curent) de
trecere
bushing-type capacitor/condenser condensator de
trecere
bush-mounted potentiometer poteniometru pentru
fixare central
bush neck buc fix pentru strngerea garniturii
busiest hour or de ncrcare maxim; or supra-
aglomerat / de trafic intens
business ocupaie; afacere, firm; ntreprindere;
activitate comercial
business at issue chestiune n discuie
business computer calculator comercial
business data processing informatic de gestiune
business end of tool capt de lucru al cuitului /
sculei
business executives personal de conducere
business expansion dezvoltare a activit ii econo-
mice
business failures eecuri comerciale; falimente
business forecasting prognoz comercial / econo-
mic
business format franchising model de afaceri n
franchising (incluznd operaii de marketing,
vnzare, inventariere, contabilitate, personal etc.)
business game joc de simulare / gestiune
business logistics logistic de ntreprindere, aplicare a
metodelor matematice i statistice tuturor
activitilor dintr-o ntreprindere
business manager director comercial
business plan schem de organizare a unei activiti
de producie, servicii, desfacere; plan de afaceri
business premises local / imobil comercial
business prospects perspective n comer; afaceri
poteniale / posibile
business quarters sediu comercial
busman ofer de autobuz
bus reactor reactan de protecie pentru bare
colectoare
bussed socket buc colectoare / colectiv
bustle pipe conduct inelar
busy angajat; ocupat
busy-back tone semnal de ocupat"
busy-drop indicator anuntor de ocupat"
busy-flash signal semnal optic ocupat"
busying angajare de personal
busy on toll connection ocupat de o convorbire
interurban
busy relay releu de sfrit de convorbire / de
ocupat"
butadiene natrium buna
butadiene rubber cauciuc polibutadienic, poli-
butadien
butane diodic acid acid etandicarboxilic
butene butilen
butoxide butilat
butt (cstr) band metalic de nchidere a uilor sau a
ferestrelor prin culisare; n; balama; (drum)
ncheietur, mbinare, punct de jonciune; pavea
(calup) de lemn; (/) capt, bil, butuc; (metr) butoi
(cu o capacitate de 490,96 1); (miri) capul gros al
unui ciocan; (piei) crup (partea de jos a
cruponului); (text) clci la platine / la ace etc. (nu
la ciorap)
butt and strapped joint mbinare cap la cap prin
eclise
butt eleat clivaj secundar
butt contact contact de presiune / de apsare direct
butte martor (de stratificaie), afloriment
butted bridging joint subgrind cu mbinare
butted slugs rnduri puse cap la cap
butt end capt gros (al pilotului)
butt entry intrare ntr-o galerie paralel cu clivajul
butter-beating/-churning batere a untului
buttercup yellow galben/ cromat de zinc
butterfly fluture; clapet (de acceleraie); clapet
(de gaze)
butterfly block macara a scotei gabierului
butterfly boit urub cu cap fluture
butterfly cock robinet cu clap
butterfly damper clap de fum
butterfly gate nchiztor cu clapet; poart cu
clapet
butterfly nut piuli-fluture; piuli rotund cu aripi
butterfly screw urub cu piuli-fluture
butterfly throttle van-fluture; clapet de acceleraie
butterfly valve (auto) clapet de acceleraie; (ind
chim} supap de laminare; (mas) robinet / supap/
ventil fluture, flutura; robinet de strangulare
buttering ncrcare a marginilor de sudat cu metal
intermediar167

butter kneading machine malaxor pentru unt
butter milk zer
butter of antimony triclorur de antimoniu
butter of arsenic triclorur de arsen
butter of tin tetraclorur de staniu .
butter of zinc clorur de zinc
buttery concrete beton plastic
butting (orlg) oprire, calare, nepenire a dinilor
angrenajului; (text) meliare
butting collision ciocnire (de trenuri)
butting-plough plug de muuroit, rrit
butting ring inel de pornire
butting share brzdar de muuroire
butt joining (cstr) mbinare cap la cap; (TH)
nndire cap la cap
butt joint (cstr) mbinare cap la cap; (met) nituire
cu eclise; (miri) strate perpendiculare pe faa de
lucru; (tele) legtur (racord) plan; (TH) legtur /
mbinare cap la cap
butt-jointed seam custur cap la cap
butt-joint riveting nituire cu eclise
butt log butean de cioat
butt-muff coupling cuplaj cu manon
button (autom, cf) clapet de bloc; (orlg) coroan
(de ntors arcul de ceasornic); (TH) nasture, buton,
pastil
button-control comand prin butoane / taste
button filter filtru cu butoane
button h ead cap semirotund
buttonhole butonier
buttonhole sewing machine main de btut
butoniere
button press buton
button rope conveyor transportor cu cablu i
discuri
button spot weld sudare electric prin puncte cu
rezisten
button-type microphone microfon pentru buto-
nier / miniatur
butt pier stlp de col; pilon colar
butt pocket ni buttress (cstr, hidr) sprijin-
contrafort; proptea, palee; (plasf) umr de anvelop
buttress bracing grind de contravntuire
buttressed dam baraj cu pile-contraforturi
buttress of pier contrafort
buttress(-type) thread filet-ferstru /trapezoidal
butts reziduuri
butt seam weld sudare cap la cap
butt strap (cstr) eclis de mbinare; (mas) eclis (cu
mbinare cap la cap); (piei) limb
butt weld sudur cap la cap; custur de sudur cap
la cap
butt-welded joint mbinare sudat cap la cap
butt-welded tube eava cu sudur cap la cap
butt welder/welding machine main de sudat cap
la cap
butt welding sudare cap la cap
butt welding with cover plates sudare cap la cap
cu eclis
butty boat barc de crbuni; iol
butyl acetic acid acid capronic
butyl aldehyde aldehid butiric
butylene oxide oxid de tetrametilen
butyl lactic acid acid hidrooxiizolactic
butyl oxide eter dibutilic
butyl phosphate tributilfosfat
butyl rhodanate tiocianat de butii
butyl rubber butil-cauciuc
butyraceous uleios; onctuos; untos, unsuros
butyrometer butirometru
buy back cumprare de produse rezultate, operaie
comercial care oblig pe exportatorul de echipa-
mente s importe de la beneficiar produse realizate
cu echipamentele respective
buy by auction a cumpra la licitaie
buy for future delivery a cumpra la termen
buy for a rise a cumpra n sperana ridicrii
preurilor
buy in bulk a cumpra n cantiti mari buy on the
instalment plan a cumpra (cu plata) n rate
buy out cumprare de ctre un partener a cotei-pri
dintr-o afacere care aparine unui alt partener
buy outright / for cash a cumpra cu bani ghea, a
cumpra cu plata n numerar
buy retail a cumpra cu amnuntul
Buys-Ballot's law legea lui Buys-Ballot
buy u p a acapara; a cumpra masiv
buy wholesale a cumpra cu ridicata
buzzer buzer; vibrator ntreruptor periodic
buzzer call apel fonic / prin buzer
buzzer relay releu-vibrator (cu frecven muzical)
buzzing noise zgomot de fond / de reea; brum
B-wire system sistem care folosete pmntul
pentru trimiterea impulsurilor
by-computation prin calcul
by-groups pe grup; n grupuri
by the head aprovat (despre nav); cu prova
by-jerks prin ocuri
by-padded air aer fals
168
by-pass (TH) ocolire; (agr) canal de scurgere / de
asanare; (drum) ocol, ocolire; (el) sunt, derivaie,
ramificaie; (hidr) canal de ocolire; galerie de
ocolire a porii n capul ecluzei; van de derivaie;
derivaie a curentului; canal de tranzitare a
debitului; tronson (de conduct) secundar; (mas)
canal de scpare; canal de transvazare; supap de
branare; (miri) galerie de ocol; (petr) derivaie;
(lele) condensator legat n derivaie / de untare//
(drum) a ocoli, a nconjura; (el, tele) a unta; (hidr) a
tranzita debitul
by-pass air aer de scurtcircuitare
by-pass capacitor condensator de trecere / de
cuplare / de untare
by-pass carry transmisie ocolit / de untare
by-pass channel canal paralel
by-pass clack valve robinet cu clapet n conducta
de ocolire
by-pass cock robinet / conduct de ocolire, de
reglare
by-pass conduit conduct de ocolire
by-pass connection montaj de untare / de ocolire
by-pass damper regulator de curgere / de debit a(l)
aerului (montat pe o conduct de scurtcircuitare)
by-pass discharge path traiect de descrcare n
derivaie
by-pass factor coeficient / factor / raport de scurt-
circuitare (n condiionarea aerului)
by-pass gallery galerie de derivaie
by-passing (TH) ocolire, nconjurare; (petr) by-
pass, ocolire, derivaie; alunecare (a gazelor);
nconjurare
by-pass line (auto) eava n derivaie; (hidr)
conduct de trecere
by-pass pipe (hidr) eava de ocolire; (mas) con-
duct de ocolire; (petr) conduct de derivaie / de
ocolire, by-pass, eava de scpare
by-pass stop valve van de rezerv a dispozitivului
de ocolire
by-pass switch ntreruptor de ocolire
by-pass systetn sistem inelar / cu rute ocolitoare
by-pass valve (auto) supap de derivaie; (mas, TH)
robinet / supap de circulaie, de deviere; (min)
ventil de ocolire; (petr) supap de derivaie / de
ocolire by-path (el) derivaie, sunt; (tele) utilizare de
linii secundare / indirecte
by-path system sistem cu eliberare imediat a
organelor selectoare
by-pit pu de min secundar / auxiliar
by-product produs secundar / auxiliar; derivat
by-product circuit circuit suprapus / virtual
by-product coke-oven gas gaz de cocserie
by-production producie anex / auxiliar
by-product oven (coking) cuptor (de nclzire) cu
camer
by-product tar gudron decantat (din prima disti-
lare)
by-road drum de importan secundar, drum (mai)
puin umblat
bysmalith bismalit (corp vulcanic de form cilin-
dric, ptruns n roci sedimentare)
by-stages n etape, n trepte; discontinuu
by-steps discontinuu; n trepte
by the stern apupat (despre nav); cu pupa
by-street strad lateral; fundtur
by-system sistem cu eliberare imediat a organelor
selectoare
byte (eh ara eter) octet / bait (secven de bii,
considerat ca o unitate); vector binar cu opt
componente
by-voltage tensiune ntr-un circuit de deriva
169
Abbreviations(bag) sac;
(bale) balot
B
(bachelor) liceniat;
(bandwidth) lrgime de band/a benzii (de
frecven ); band de transparen (a unui filtru);
band a frecvenelor; (base) baz, fond, principiu de
baz; unul dintre terminalele unui tranzistor;
(battery) baterie electric; element galvanic;
(black) negru; moale (despre creioane);
(book) carte, volum, registru;
(breadth) lime, lrgime;
(brightness) luminozitate, strlucire, puritate,
iluminare; claritate;
(broadcast) emisiune (radiofonic, tv)// a
transmite/a mprtia/a difuza programe (radio, tv)
BAC
(British Aircraft Corporation) (firm britanic
constructoare de aeronave)
Bach. (bachelor) liceniat
BAEC
(British Atomic Energy Corporation) Corpo-
raia britanic pentru energie atomic
bal. (balance) sold; circuit de echilibrare
bar.
(barometer) barometru;
(barometric(al)) baro-metric, de barometru;
(barrel) butoi, butoia; baril
bar., barr. (barrister) avocat, avocat pledant
B.a.S.g.
(Brown and Sharpe gauge) calibru Brown and
Sharpe"
BASG
(British Association screw gauge) calibru pentru
filete standardizat n Marea Britanic
Abrevieri


BASIC
(beginner's all-purpose symbolic instruction
code) cod de instruciuni simbolic de uz general
pentru nceptori, limbaj de programare BASIC
B.a.S.t.
(Brown and Sharpe tapers) conuri Brown and
Sharpe"
B.A.s.t.
(British Association standard thread) filet
standardizat n Marea Britanie
bat,batt.
(battery) baterie electric; element galvanic
B,A.u BAU
(British Association unit) unitate de msur
veche standardizat n Marea Britanie
b.b.
(ball bearing) rulment cu bile;
(best buy) cel mai avantajos articol
BB
(double black) dublu B, foarte moale (despre
creioane)
b.b.b.
(breaking before bulk) nainte de nceperea
descrcrii
BBB
(triple black) triplu B, extrem de moale (despre
creioane)
BBC
(British Broadcasting Corporation) Societatea
britanic de radiodifuziune
BBDC
(before bottoni dead center) nainte de punctul
mort inferior
bbl., bl.
(barrel) baril (unitate de capacitate; l baril
U.S,A=I58, 987 1; l baril G.B =163, 65 1)

170


bbl./day,b.p.d.
(barrel per day) baril U.S.A. pe zi (unitate de
debit = 0,1589 m
3
/zi)
bbl./h
(barrel per hour) baril U.S.A. pe or (unitate de
debit = 0,1589 m
3
/h)
BBS
(bulletin board service) baz de date public
b.c.
(between centres) distan ntre centre b.c., b/c
(bulk cargo) ncrctur n vrac
BCD
(binary coded decimal) zecimal codificat binar
BCPL
(basic combined programming language) limbaj
de programare combinat pentru nceptori, limbaj
BCPL
bd.
(bound) legat
BD
(blowing dust) furtun de praf
B/D
(bank draft) cambie bancar
BDAM
(basic direct access method) metod de acces
direct de baz
BDAP
(beam deflection analysis programme) program
de analiz (metalografic) cu fascicul electronic
deviat
BDC
(bottom dead centre) punct mort inferior/deprtat
de camera de ardere
b.d.i.
(both days included) ambele zile inclusiv
bdl.
(bundle) legtur, snop b.d.v.,
BDV
(breakdown voltage) tensiune de strpungere b.e.,
BE, B/E
(bill of exchange) cambie, trat
BE
(binding energy) energie de legtur
bends
(both ends) att la portul de ncrcare ct i la cel
de descrcare
BeV
(billion electron volt) miliard de electron-voli,
GeV
bf., buf.
(buffer) etaj tampon/separator
b.f.
(bold face) caractere aldine
BFP
(burst flag puise) salve de sincronizare (n tv-
color)
b.g.
(bevel gear) roat dinat conic; angrenaj conic
BG
(Birmingham gauge) calibru Birmingham
B/G
(bonded goods) mrfuri n vam (netaxate)
BH curve
(induction-magnetic field characteristic) curb
de magnetizare, caracteristic inducie-cmp
magnetic
BH(N)
(Brinell hardness (number)) duritate Brinell
b.h.p.,BHP
(brake horse-power) putere efectiv a unui motor
msurat la dispozitivul de frnare, putere util de
frnare (n CP)
BHP
(bottom-hole pressure) presiune de fund/la talp
(n sonde)
BHWR
(boiling heavy water reactor) reactor nuclear
energetic moderat cu ap grea i rcit cu ap grea
adus la temperatura de fierbere
b.i.d.
(bis in die, twice a day) de dou ori pe zi
bi-m
(bi-monthly) bilunar
BIOS
(basic input output system) sistem de baz pentru
intrri/ieiri (component a sistemului de operare
al calculatorului)
BISAM
(basic indexed sequential access method)
metod de acces secvenial indexat de baz bit
(binary digit) cifr binar; bit (unitate de msur a
informaiei)
bk.
(bank) mal, rm, dig, zgaz, terasament, val, banc
(de nisip), aluviune;
(book) carte, volum, crulie,
brour
bkcy.
(bankruptcy) bancrut, faliment
bkpt.
(bankrupt) falit, persoan n stare de faliment;
debitor falit//falit; n stare de faliment, insolvabil;
ruinat
bkr.
(breaker) ntreruptor; disjunctor
bl.
(black) negru
171


bl., bbl.
(barrel) baril (unitate de capacitate; l baril
U.S.A=l 58,987 1; l baril G.B.=I63,65 1)
B/L; Bs/L
(bill(s) of lading) conosament(e)
blc., BLC
(balance) balan, cntar; echilibru; bilan; contra-
greutate; simetrie; balansier
bldg.
(building) cldire, construcie, edificiu blk.
(black) negru;
(blanking) negru (component a
semnalului video);
(bulk) ncrctur a vasului/navei
blu.
(blue) albastru (culoare fundamental n tv-color)
b.m.
(bending moment) moment de ncovoiere
B/M, BOM
(bill of materials) list a materialelor
b.m.e,p., BMEP
(brake mean effective pressure) presiune medie
efectiv de frnare
BMT
(basic motion time) durat a micrilor de baz
(n normarea muncii)
BMUF
(basic maximal utilization frequency) frecven
maxim utilizabil de referin
BN,B/N
(banknote) bancnot, hrtie moned
BNC
(bayonet connector) conector baionet"
BNF
(Backus normal form) metalimbaj Backus
(folosit pentru descrierea sintaxei limbajelor de
programare)
BNP
(blind nut plate) plac cu piulie nfundate b.o.,
BO
(banker's order) dispoziie bancar;
(branch office) sucursal, reprezentan ;
(broker's order) dispoziie dat de broker;
(buyer's option) la alegerea/ opiunea
cumprtorului
B of M
(Bureau of Mines) Departamentul Minelor
Bol.
(Bolivia) Bolivia
bold.
(bold face) caractere aldine; indicaie de corectur
cu semnificaia schimb cu aldine"
BOM, B/M
(bill of materials) list a materialelor
BOS
(basic operating system) program utilitar de ges-
tiune a programelor sistemului
bot, btl.
(bottle) sticl; flacon
BOT
(beginning of tape) nceputul benzii magnetice
BOTU
(board of trade unit) unitate legal, internaional
b.p.
(bill of parcei) list de coletaj;
(boiling point) punct/temperatur de fierbere
b/p
(blueprint) copie pe hrtie heliografic/ozalid
BP
(British Petroleum) Companie petrolier brita-
nic; (by-pass) sunt; derivaie; ramificaie;
condensator legat n derivaie/de untare//a unta
B/P
(bill payable) cambie pltibil
BPAM
(basic partitioned access method) metod de
acces de baz compartimentat
bl.p.d., bbl./day
(barrel per day) baril U.S.A. pe zi (unitate de
debit = 0,1589 mVzi)
BPF
(band-pass filter) filtru trece-band / de band
BPI
(bit per inch) bii pe ol
BPS
(basic programming support) program de regru-
pare a programelor utilitare
B/R
(bills receivable) efecte de ncasat
brk.
(brake) frn
Bros.
(brothers) fraii (n titulatura companiilor/fir-
melor)
brt.
(brightness) strlucire
b.s., BS
(balance sheet) bilan;
(bill of sale) act/contract de vnzare; factur
(British standard) standard britanic
BSc
(bachelor of science) inginer diplomat
B.Sc. Min
(bachelor of science in mining) inginer de mine
(cu diplom universitar)
BSFT
(British standard fine thread) filet normal fin
standardizat n Marea Britanie


172

Bs/L, B/L
(bill(s) of !ading) conosament(e)
BSOL
(brake solenoid) bobin pentru acionarea frnelor
BSR
(bulk shielding reactor) reactor cu ecranare com-
pact
BST (British summer time) ora de var britanic
BSWT
(British standard Whitworth thread) filet Whit-
worth standardizat n Marea Britanie
BT (brain trust) consiliu/grup de experi '
BTAM
(basic telecommunication access method) metod
de acces pentru telecomunicaiile de baz
BTDC
(before top dead centre) nainte de punctul mort
superior
btl., bot. (bottle) sticl, flacon
BTU
(British thermal unit) unitate termic britanic
(unitate de energie = 251,9958 cal = 2,93071.10'
4
kWh)
bu
(bushel) buel (unitate de capacitate: l bu U.S.A-=
35,2383 1; l bu G.B. = 36,3677 1)
bu., bur.
(bureau) (mn) birou; oficiu; agenie, departament;
secie; direcie; comitet; (TH) birou; mas de lucru
bus.
(business) afacere; ocupaie; profesie; activitate
comercial, afaceri; obligaie, datorie, ndatorire;
drept; firm, ntreprindere (comercial)
b.v., BV (book value) valoare de inventar
b/w, b & w (black and white) alb-negru
BW (bonded warehouse) antrepozit vamal
BWR
(boiling water reactor) reactor nuclear energetic
moderat i rcit cu ap uoar/obinuit n fierbere
BX (cable) (cablu) flexibil
bx(s) (box(es)) cutie, cutii; lad, lzi
BY (busy) ocupat
B-Y
(blue minus luminance) albastru minus luminana
(component de baz a semnalului tv-color)


173
cab taxi(metru); cabin a oferului
cabbage a comprima (deeuri) pentru retopire
cabbaging press pres de balotat (fier vechi)
cab floor switch ntreruptor de sfrit de curs (la
ascensoare)
cab guard protecie de cabin
cab-hold switch releu de etaj
cabin (cstr) colib; barac; gheret; cabin; (nov)
cabin a comandantului
cabin compass compas rsturnat
cab indicator tablou indicator n cabin (de ascensor)
cabinet (el) carcas, cutie (pentru radioreceptoare);
(7) dulap, cabinet; camer; (ts) dulap de aclimatizare
cabinet base picior/dulpior al batiului (pentru
scule)
cabinet dryer (mas) usctor compartimentat/cu
dulap; (77f) etuv
cabinet file pil semirotund cu vrf ascuit
cabinet-maker tmplar de mobil, ebenist
cabinet-making tmplrie (artistic/de mobil fin)
cabinet rasp rapel semirotund cu vrf ascuit
cabinet shell carcas/cuv exterioar a unui frigider
cabinet varnish lac de mobil
cabinet work tmplrie de mobil fin, tmplrie
artistic
cabin for safety lamps lmprie (n minerit)
cabin plane avion cu cabin
cabin room interior al cabinei (la ascensoare, la
avioane etc.)
cable (el) cablu electric (nav) lan de ancor; cablu de
ancor; cablu (0,1 mm); cablu submarin; (TH)
cablu, frnghie, odgon, parm, cablu de oel//(te-le)
a telegrafia (prin cablu); (text) a cabla, a rsuci
mpreun mai multe firecable amplifier amplificator de cablu
cable-armo(u)ring machine main de armat
cabluri
cable-assignment record registru de asignare a
cablului
cable balancing network reea de echilibrare a
unui cablu; cablu artificial
cable bearer/bracket suport de cablu; consol
pentru cabluri; poli de susinere, portcablu
cable bent sgeat a cablului
cable bond legtur la cabluri
cable boring forare cu cablu (cu forez percutant)
cable box cutie de distribuie; manon de legtu-
r/de derivaie; mufa; cutie terminal (pentru
cabluri)
cable braiding mpletire a nveliului cablului
cable break rupere a cablului
cable buoy geamandur de cablu submarin
cable car teleferic, (cabin de) funicular
cable carrier crucior hidrometric (pe cablu); cablu
tar fine pentru lansarea moritii hidrometrice de
pe mal
cable channel canal de cabluri
cable chute cmin/pu pentru cabluri
cable clamp/clamping clem/br ar/arnier de
cablu; clem de strngere a unui cablu de oel;
clem pentru legturi electrice ale conductoarelor;
bulon de strns cablul
cable clench crlig de pu
cable clip papuc/clem/brar de cablu
cable code cod de marcare a perechilor de
conductoare dintr-un cablu; cod pentru cabluri
(variant a codului Morse, folosit pe cablurile
submarine)
cable compound compound/amestec pentru
izolarea cablului


C
174

cable conduit canal/galerie pentru cabluri
cable-connecting box manon de legtur
cable-connection box cutie de ramificaie pentru
cablu; manon de derivare; dulap repartitor (n
telefonie)
cable conveyer transportor cu cablu
cable core inim de cablu; conductor al cablului
cable covering manta (de etanare) a unui cablu
cable crane macara funicular
cable-current transformer transformator montat pe
cablu
cabled-cord fabrics estur cord
cable desiccant cear pentru cabluri
cable-distributing plug cutie distribuitoare de
cablu
cable-distribution box/head/point cutie terminal
de cablu
cable-distribution pillar dulap distribuitor de
cabluri
cable drag scraper raclor/screper acionat prin
cablu
cables drawing-in tragere a cablurilor/conductoa-
relor
cable draw pit cmin de vizitare pentru canale de
cabluri electrice
cable dredger excavator cu cablu; draglin
cable drill forez percutant; garnitur de sap
pentru foraj percutant cu cablu
cable drilling foraj percutant cu cablu de oel
cable-drilling bit sap pentru foraj cu cablu
cable-drilling method/ system regim de foraj
percutant cu cablu
cable-drilling tool garnitur de foraj cu cablu
cable drive transmisie prin cablu
cable drum tambur/tob de troliu cu cablu
cable duet conduct de cabluri; canalizare pentru
tragerea cablurilor
cable-end connector manon terminal (de cablu)
cable excavator excavator cu cablu
cable eye papuc/ochi de cablu cable fn cap de cablu
cu fire rsfirate
cable filler material pentru umplerea cablului
cable filling yarn inim de cablu
cable fittings accesorii pentru cablu
cable flake colac de cablu
cable for electrica! surveys cablu pentru prospec-
iuni electrice
cable gland garnitur de etanare a unui cablu
cable-grip split ciorap de tragere/de pozare a
cablului
cable-hauled bucket screper cu cablu
cable hoist troliu
cable holder barbotin
cable holdfast inel de asigurare a lanului n pu cable
hut cmin de vizitare a cablurilor
cable joint jonciune de cablu, loc de lipire a
cablului
cable-laid rope parm rsucit n gri in"
cable lay rsucire n garlin"
cable-layer (mas) main de pozat cabluri;(nav)
nav-cablier, cablier
cable laying ntindere/instalare/pozare a cablului
cable(-laying) ship nav-cablier, cablier
cable lay-out plan de pozare a cablurilor
cable lay-up cablaj; torsiune a cablului; pas al elicei
de cablaj
cable lead-in intrare de cablu
cable lifter of windlass barbotin al vinciului de
ancor
cable lifting pozare vertical a cablurilor
cable loom pachet de cabluri gata instalat
cable loop bucl de cablu cable lug papuc/born de
cablu
cable make-up specificaie/plan de cablaj
cable manhole cmin pentru cabluri
cable marker born de piatr pentru reperarea
cablului
cable marking marcare a cablului/a lanului de
ancor
cable markings semne ale cheilor de lan
cable matching compensare/egalizare/adaptare a
(perechilor) unui cablu
cable network (auto) fascicul de cabluri la instalaia
electric a automobilului; (ef) reea de cabluri
cable of bead inserie din cablu de srm (la
pneuri), inserie metalic a pneului
cable-operated acionat cu cablu
cable paper hrtie (electroizolant) pentru cabluri
cable paraffin cear pentru cabluri
cable pit cmin pentru cabluri
cable-protecting tube tub/manon de protecie a
cablului
cabler main de cablat
cable railroad/railway teleferic, funicular
cable reel tambur de cablu
cable rig instalaie de foraj cu cablu
cable ring inel de suport (al cablului)
cable room magazie de parme/de cabluri
cable ropeway teleferic
cable scraper screper cu cablu
cable shaft cmin/gur de vizitare pentru cabluri
cable sheathing mantaua cablului
cable ship nav-cablier, cablier
cable shoe/socket papuc de cablu
cable sleeve manon de cablu
cable's length cheie de lan, lungime de cablu (0,1
mil marin sau 185 m)
cable splice (nav) matiseal de parm; (TH)
nndire a cablului; mbinare/praiuire/matisare a
cablului

175
cable stitch lnior (la tricotul din urzeal)
cable stopper bo al lanului de ancor; bo de
parm
cable (storage) tank tanc de cablu (pe o nav-
cablier)
cable strand toron de cablu
cable-stranding machine main/dispozitiv de
cablat; main de torsadat/ de mpletit izolaia (la
cabluri)
cable strap colier pentru cabluri
cable suspended current meter moric hidrome-
tric pe cablu
cable suspender piese de suspensie pentru cabluri
cable system (auto) fascicul de cabluri electrice; (el)
reea de cabluri
cable system of drilling regim de foraj cu cablu
cable tap branament/derivaie a(l) unui cablu
cable (teievision) operator transmi tor de imagini
de televiziune prin cablu
cable terminal cutie terminal/manon de cablu
cable terminator cutie terminal pentru cablu
cable testing outfit echipament de ncercare/de
verificare a cablurilor
cable thimble papuc de cablu
cable tier magazie de parme/de cabluri
cable-tool drilling foraj cu cablu
cable-tool drilling equipment utilaj de foraj cu
cablu
cable-tool drilling outfit echipament pentru foraj
percutant cu cablu
cable-tool drilling rig instalaie de foraj percutant
cu cablu
cable-tool method of drilling regim de foraj cu
cablu
cable tower stlp de macara-funicular; pilon pentru
ancorarea cablului de suspendare (la poduri)
cable tramway teleferic
cable trench an pentru cablu subteran
cable trough(ing) canal de cabluri
cable tunnel tunel/galerie pentru cabluri
cable twist (rsucire de) cablare
cableway funicular, teleferic; (cstr) macara-funicu-
lar; (el, hidr) canal/galerie pentru cabluri
cableway (bridge) crane macara-funicular (rulant)
cableway excavator draglin
cableway excavator winch troliu de draglin
cableway fixed end mast pilon fix al captului cii
de transport cu cablu suspendat
cableway mast stlp de funicular
cableway with car crucior funicular hidrometric
(pe cablu)
cable wheel tob de nf urare pentru cablu / frn-
ghie; molet
cable with pilot core cablu cu fir pilot
cable works fabric de frnghii
cable yarn (nav) sfila ; (text) fir cablat
cabling cablare, rsucire a mai multor fire
cabling diagram schem de cablaj (montaj)
caboose buctrie de nav/pe punte
cabotage cabotaj, navigaie de-a lungul coastei
cab-over-engine cabin avansat (la autovehicule)
cab retarder limitator de vitez a cabinei (ascenso-
rului)
cab switch automatic floor-stop
operation nivelare automat la oprirea pe etaj
(a unui ascensor)
cab-switch control comanda
ntreruptoarelor cabinei
cabtyre cable cablu flexibil izolat n cauciuc
cacao butter unt de cacao
cacao oil unt/ulei de cacao
cache depozit (secret); arhiv (de date)
cache memory memorie cache"; antememorie;
memorie intermediar de nalt performan /care
comunic cu microprocesorul mai direct dect
memoria intern
cacodyl cacodil
cadastral map hart cadastral
cadastral register carte funciar
cadastral survey ridicare cadastral
cadastre cadastru, eviden a propriet ilor funciare
cadaverin cadaverin
cadence caden
cadence tapper generator de impulsuri de timp
cade oil ulei de ienupr
cadmia crust solidificat de zinc; cadamie
cadmiated steel oel cadmiat/aliat cu cadmiu
cadmic compound compus al cadmiului bivalent
cadmium cadmiu (Cd)
cadmium cell element Weston cu cadmiu;
element normal/etalon; pil cu electrod de cadmiu
cadmium electrode electrod de cadmiu
cadmium green verde de cadmiu
cadmium red rou de cadmiu
cadmium storage cell acumulator cu cadmiu
cadmium yellow galben/sulfura de cadmiu
cadmous compound compus al cadmiului
monovalent
cadwelding sudare cu termit (cu folosirea
oxidului de cupru n locul oxidului de fier);
sudare prin procedeul Cadwell
Caesar management conducere autocrat/n
mna unei singure persoane
caesium; cesium cesiu (Cs)
caesium-antimony photocell celul fotoelectric
cu cesiu i stibiu
caffeine cafeina, cofein; 1,3,7-trimetilxantin
176
cage (mas) colivie (a unui rulment); (miri) colivie,
cuc, ascensor pentru vagonete; (TH) cabin (de
ascensor), carcas; corp; tambur perforat (centrifug)
cage aerial anten colivie/cilindric
cage bonnet acoperiul unei colivii de extracie
cage bore alezaj al carcasei
cage chair suport/reazem pentru colivii la orizonturi
cage coil bobin scurtcircuitat; bobin n colivie
cage deck platform a coliviei
cage-driven mast-radiator pilon radiant cu exci-
taie n colivie
cage guide ghidaj al coliviei/ascensorului
cage keps suport/reazem pentru colivii la orizonturi
cage landing ajustare a coliviei la nivelul orizontului
cage mill dezintegrator
cage platform etaj de colivie
cager cylinder cilindru (hidraulic/pneumatic)
pentru mpingerea vagonetelor n colivie
cager dog pinten cu care ncrctorul de colivii
mpinge vagonetele
cage rest tachet
cage screen (cstr, hidr) grtar-co; (text) tambur
perforat
cage seat tachet de susinere a coliviei la orizonturi
cage section parte a bttorului cu cilindri perforai
cage-type formula formul prismatic a benzenului
cage valve supap (comandat de sus)
cage winding nfurare n colivie de veveri
cainozoic era era cainozoic
caisson cheson de reparaii la caren; poart de doc
uscat; cheson; camion de muniii; caset
caisson blade cuit al chesonului
caisson foundation fundaie cu cheson
caisson pile pilot-cheson
caisson sinking spare a puurilor prin cheson
cajeputene dipenten, limonen
cajuput oil ulei de cajeput
cake (alim) cozonac, prjitur, tort; (met) agl;
(petr) gaci de parafin; turt; crust; (TH) bulgre,
calup, turt (de filtrare); material sinterizat;
material aglomerat; brichet, turt, crust //a (se)
aglomera, a (se) concentra, a (se) ngroa; (se) a
(se) vitrifia, a se arde
cake cutter main pentru tiere n calupuri (spun)
caked coal crbune cocsificat/aglutinat
cake ice ghea n calupuri; calup/sloi/brichet de
ghea
cake mixer frmnttor
cake of alum sulfat de aluminiu
cake of filter-press turt de filtrare
cake of nitre bisulfat de sodiu
cake soap spun n calupuri
cake upon a se prinde prin ardere (de ceva)
caking aglutinare, sinterizare; tasare; cocsificare
caking capacity capacitate aglutinant
caking coal crbune aglutinat
caking fertilizer ngrmnt aglomerat
caking property/quality capacitate de coacere
cal wolframit
calamin(e) galmei, calamin; carbonat de zinc nativ
calandria fierbtor tubular (al evaporatorului)
calaverite calaverit (mineral)
calcar cuptor de calcinare
calcarenite calcarenit
calcareous calcaros
calcareous cement ciment calcaros
calcareous clay argil/marn calcaroas
calcareous earth piatr de var calcinat; oxid de
calciu (var nestins)
calcareous mari marn calcaroas
calcareous nodule nodul calcaros
calcareous sandstone gresie calcaroas
calcareous shale/slate argil istoas/calcaroas
calcareous spar spat calcaros, calcit
calcareous stoneware faian calcaroas
calcareous tufa tuf calcaros
calcarifereous calcaros calcic de calciu
calcic liver of sulphur sulfura de calciu
calciferol vitamin D
calcimine vopsea calcaroas; soluie de var (pentru
vruit)
calcinated baryta oxid de bariu
calcinated magnesium oxide magnezie calcinat
calcination prjire, calcinare
calcinator cuptor de calcinare
calcine a calcina; a arde, a prji; a oxida; a cli
calcined bone-meal fin de oase (calcinat)
calcined gypsutn ipsos
calcined phosphate termofosfat
calcined potash oxid de potasiu
calciner cuptor de calcinat, calcinator
calcining calcinare; incandescen
calcining drum tob de prjit
calcining furnace cuptor de calcinat
calcining plant instalaie de prjit minereu
calcining stall cuptor de prjit minereu
calcining zone cuptor tubular de ciment; zon de
decarbonatare
calcispongia calcispongia (spongieri calcaroi)
calcite calcit; spat de Islanda
calcium calciu (Ca)
calcium bisulphite bisulfit de calciu
calcium bitartrate tartrat acid de calciu
calcium brine soluie de clorur de calciu
calcium carbide carbur de calciu, carbid
calcium cyanide cianur de calciu
calcium feldspar feldspat de calciu
177

calcium hydrate hidroxid/hidrat de calciu; var stins
calcium hydrogen phosphate fosfat acid de calciu
calcium hydroxide hidroxid de calciu
calcium hypochlorite clorur de var; hipoclorit de
calciu
calcium lime var nestins, oxid de calciu
calcium rhodanate tiocianat de calciu
calcium soap grease unsoare consistent pe baz de
spun de calciu
calcium superoxide peroxid de calciu
calcium tungstate wolframat de calciu
calc-silicate hornfels roc metamorfic fin granular
calcspar calcit; spat de Islanda
calculability calculabilitate, proprietate a unei
funcii de a i se putea determina valoarea sau a unei
proceduri de a putea fi executat
calculable calculabil; algoritmizabil
calculate a calcula
calculated octane number cifr octanic teoretic
calculated value valoare teoretic/calculat
calculating capacity/power capacitate de calcul
calculating disk disc de calcul
calculating/computing machine main de calculat,
calculator
calculating rule rigl de calcul
calculating sheet formular de calcul
calculating/calculation statement instruciune de
calcul/n limbaj surs
calculation involving fractions calcul cu fracii
calculation of mixture calculare a compoziiei
ncrcturii
calculation of prospective profits calcul al rentabi-
litii
calculation procedure metod/procedeu de calcul
calculation table tabel de calcul
calculator main de calculat; calculator (de
buzunar); persoan care calculeaz
calculus calcul, analiz matematic
calculus of differences calcul al diferenelor finite
calculus of variations calcul variaional
caldera caldeir, cldare
caldron; cauldron (geol) cldare, depresiune nchis;
(ind chim, termo) cazan; (miri) cldare mare
Caledonian orogeny orogeneza Caledonian
calefaction nclzire, calefacie
calendar (clock) ceasornic/orologiu cu calendar
calendar line linie de schimbare a datei
calendar-section dispozitiv-calendar (al unui
cronometru digital/numeric)
calender (hc, plast, text) calandru, mangel (mangal);
(text) dispozitiv cu calandru al mainii bttoare//
(poligr) a calandra, a satina, a netezi; (text) a apreta; a
clca
calender bowl vait de calandru
calender coating acoperire prin calandrare
calender colouring colorare/imprimare prin calan-
drare
calendered film pelicul/folie calandrat
calendered paper hrtie calandrat/satinat/lustruit
calender finish finisare prin calandrare
calender frictioning impregnare/cauciucare pe
calandru
calender grain efect de calandru/de calandrare
calender grease unsoare pentru calandre
calendering calandrare
calender marks marcaje/semne/defecte de la
calandrare
calender roll vait de calandru
caiender stack (calandru) satinator/netezitor
calender train linie/agregat de calandrare
calender water doctor umezilor
calf (alim) viel; pulp, gamb; (piei) pulp
calf binding legare n piele
calfdozer buldozer mic
calf leather/skin piele de viel
calf line cablu de intervenie/de foraj
calf paper hrtie imitaie de piele
calf wheel tob de manevr
caliber; calibre (ma-un, metr) calibru, spion,
ablon, ubler; (mii) calibru al unei arme
caliber/calibre gauge calibru(-potcoav)
calibrate (metr) a calibra, a etalona, a grada, a regla;
(TH) a verifica
calibrated dial (metr) cadran gradat; (el) disc
calibrat/etalonat
calibrated flask balon cotat
calibrated nozzle ajutaj de msurat
calibrated pipette pipet gradat/cotat
calibrated slide-wire fir etalonat cu contact alune-
ctor
calibrated weir for measuring discharge deversor
de msur
calibrating tarare, calibrare, etalonare
calibrating device calibru, etalon
calibrating machine main de calibrat
calibrating plot curb de etalonare
calibrating potentiometer divizor de tensiune
pentru etalonare; poteniometru de etalonare
calibrating procedure metod de verificare
calibrating/calibration puise impuls de calibrare
(pentru reglarea diafragmei iris n televiziune)
calibrating signal semnal de etalonare
calibrating-transmitter test oscillator generator de
semnale standard (radio)
calibration (autom) control al scrii; (hidr) deter-
minare a relaiei dintre dou variabile (nivel,
debit); tarare; (metr) calibrare; etalonare, gradare,
tarare; prereglare
178

calibration boring roll tool scul de calibrare
pentru rularea interioar a gurilor
calibration cable cablu etalon
calibration card/chart cartel/tabel de calibra-
re/de corecie/de deviaie/de etalonare
calibration circuit circuit de etalonare, linie artifi-
cial etalon
calibration console pupitru (pentru operaii) de
verificare
calibration current regulator regulator al curentului
de etalonare
calibration frequency frecven etalon
calibration graph curb de etalonare
calibration meter contor etalon
calibration pip impuls de etalonare (n radiolocaie)
calibration roii borer burghiu de calibrare prin
rulare
calibrator aparat etalon/de etalonare
calibre; caliber (ma-un, metr} calibru, spion,
ablon, ubler; (mii) calibru al unei arme
calibre/caliber gauge calibru(-potcoav)
caliche caliche
calico estur pentru legtorie, pnz crud, stamb
calico bellows burduf de pnz (la aparate fotogra-
fice)
calico printing imprimare a pnzeturilor
calido wire srm electrorezistiv din crom-nichel
californium californiu (Cf)
caliper beam/rule ubler
caliper compasses compas de msurare
caliper diameter pandajmetru de cavernometrie
caliper gauge spion; ubler
caliper hook foarfece (crlig); compas cu tij
caliper log cavernogram, cavernometrie
calipers calibru; ubler, compas de grosime/de
guri/forestier
calk oxid de calciu, vai- nestins//(77/) a copia pe
hrtie de calc; a temui, a etana, a clfatui
calked joint rost/custur temuit()
calker clftuitor, temuitor
calking (cstr) temuire; mbinare cu prag; (nav)
etanare a unui vas de lemn; clftuire, matare
calking chisel/iron dalt de temuit/de clfatuit
calking die matri de stanat
calking hammer/mallet ciocan de temuit/de
clfatuit
calking paper hrtie de calc
calking ring pacher
calk weld sudur de etanare
calk welding sudur etan
call (in/) apelare (a unui subprogram); (tele) con-
vorbire, comand pentru o convorbire telefonic,
apel; (nav) escal; apel/chemare radio//a chema la
telefon; (nav) a face escal
callable bonds obligaiuni care pot fi retrase nainte
de termen
call address adres de apel (pentru un subprogram)
call announcer aparat anuntor al numerelor
cerute, anunciator de apel
call booked on previous day comand pentru
convorbire cu aviz
call box cabin telefonic
call by address (iocation) apelare prin adres/prin
comunicarea adreselor locaiilor de memorie
call by name apelare prin nume/prin substituia
textual a tuturor apariiilor unui parametru formal
call by value apelare prin valoare/prin copierea
valorii unui parametru
call circiut key cheie/buton pentru convorbiri de
serviciu
call control \vatch indicator de durat (a unei
convorbiri)
call-counting meter contor nregistrator de trafic
call-distributing system sistem distribuitor de
apeluri (telefonice)/de trafic
called exchange oficiu chemat
called/calling-party release eliberare a unei legturi
(telefonice) prin abonatul chemat/chemtor
called program(me) program apelat/chemat
called station staie de radio corespondent
called subscriber abonat apelat/chemat
caller abonat chemtor
call filed for later completion legtur amnat
call fill factor de utilizare, coeficient de ocupare (a
unui circiut telefonic)
cal finder cuttor de apeluri
calligraphic type liter caligrafic
call-in apel; chemare a unui subprogram// a chema
un subprogram
call indicator indicator de numere
calling apel
calling code cod/indicativ de apel
calling instruction comand/instruciune de apel
calling lamp strip reglet cu lmpi/de apel
calling pilot lamp lamp de control al apelului
calling sequence secven de transfer (la o subru-
tin); secven de apel
calling sub(scriber) abonat apelant/chemtor
callipers ubler, calibru; compas de grosime / de
guri / forestier
call letters indicativ de apel
call library bibliotec de apeluri
call loan mprumut rambursabil la cerere
call loan rate rat a dobnzii pentru mprumuturi pe
termen scurt
call number numr de apel al unui program; numr
de telefon/de apel telefonic
call off a deal a renuna la o tranzacie
callon strat superficial/de finisare179

call out on strike a ordona/a autoriza o grev
callow depresiune//)os (ref.la teren); mltinos,
inundabil
call program(me) program de apel
call quenching system sistem de ateptare cu
ordonarea apelurilor
call-receiving switch repartitor de apeluri (n
telefonia automat)
call recording nregistrare a unei convorbiri
call relay releu de apel/de linie
call sender disc cu numere/de apel
call sign indicator de apel
call statement instruciune de apel (n limbajul
FORTRAN)
call up a suna, a face apel, a chema
call wire linie de chemare/de apel
call word cuvnt de apel/de instruciune/coninut n
instruciunea de salt; parol de apel
calm linite, acalmie, repaus// a calma, a potoli
calm belt regiune de calm
calming basin bazin de linitire/de decantare
calodorant odorizant
calomel half-cell electrod de calomel
calorescence calorescen, fotoluminescen
caloric; calorific caloric, termic
caloric balance bilan caloric
caloric content putere caloric/calorific
caloric factor factor caloric
caloricity putere calori(fi)c
caloric power capacitate/putere caloric
caloric power of gas capacitate caloric la gaze
caloric power of Hquid capacitate caloric la
lichide
caloric radiaion radiaie termic
caloric unit calorie
caloric value putere caloric
calorie; calory (cal.) calorie
calorific; caloric caloric, termic
calorification degajare de cldur
calorific effect efect termic
calorific efficiency putere caloric, capacitate
caloric
calorific intensity temperatur de combustie (ar-
dere)
calorific radiaion radiaie termic
calorifics termotehnic
calorifier calorifer
calorimeter calorimetru
calorimeter/calorimetric bomb bomb calorime-
tric
calorimeter of fusion calorimetru cu topire
calorimetric coefficient coeficient calorimetric
calorimetry calorimetrie
calorization calorizare, alitare
calorizator calorizator, schimbtor de cldur
tubular
calorizing calorizaie; calorizare, alitare
calorstat termostat
calory; calorie calorie
calotte calot
calved ice ghea plutitoare
calving rupere a unui ghear
calyx scule de instrumentaie pentru recuperarea
prjinilor de foraj
calyx drill calyx; sondez Calyx
cam cam; excentric; pieptene; pinten, nas, cioc
cam action throw curs/excentricitate a camei
cam-actuated cu comand prin came
cam adapter buc pentru fixarea camei (pe un
arbore)
cam-and-lever steering gear mecanism de direcie
cu urub i levier
cam-and-roller steering gear mecanism de direcie
cu melc i rol
camber (auto} unghi de cdere (a roilor); (av)
curbur a profilului; (met) ambutisare; (nav)
convexitate a punii; (TH) curbur, sgeata
ncovoierii, ncovoiere, bombare, bombament,
unghi de cdere//(wef) a ncovoia, a curba, a
bomba
camber angle unghi de bracaj/de stabilitate/de
cdere a roilor
cambered inwards concav
cambered outwards convex, bombat
cambered roll sferic, bombat, convex; noduros
cambered roof acoperi arcuit/convex
cambering attachment dispozitiv pentru rectific-
area suprafeelor sferice
cambering machine main de ncovoiat ine i
profile
camber of an arch sgeat a arcului
camber of wheels unghi de bracaj/de stabilitate/de
cdere a roilor
cam bit btaie a camei
cam boit bol (de blocare) cu cam
cam bowl (mas) rol a mecanismului cu cam;
(text) rol a camei
cam box (mas) carcas a camelor; (text) lacte de
ace (la maini de tricotat)
cam box shell manta a lactelor de ace
cam brake frn cu (comanda prin) cam
Cambrian Cambrian (perioad geologic)
cambric batist, chembric
cam case (mas) carcas a camelor; (text) lacte de
ace
cam contact contact cu cam
cam controller combinator/controler cu came
cam cutter frez pentru prelucrarea camelor i a
abloanelor de form180

cam-cutting lathe strung de prelucrat came/pentru
prelucrarea suprafeelor formelor
cam-cutting machine main pentru prelucrarea
camelor
cam design/profile profil al camei
cam drawing press pres de tras (cu excentric)
cam drive acionare cu came
cam drum tambur cu came
camei ponton de largare; cmil, cilindru/flotor de
ranfluare (n navigaie)
camelback band de rulare pentru reapare
camelback compound amestec (de cauciuc) pentru
banda de rulare
camei hair pr de cmil
camel-hair cloth estur din pr de cmil
cameline oii ulei de camelin
cameo printing imprimare n relief
camera (foto) aparat de fotografiat; camer fotogra-
fic; (tele) tub analizor de televiziune; aparat/ca-
mer de luat vederi
camera beam alignment centrare/aliniere a camerei
de televiziune
camera boom main de susinere a camerei de luat
vederi
camera chain lan de transmisie al camerei video-
captoare, agregat de camer
camera coverage/field of view cmp de vizionare al
camerei videocaptoare
camera crane (foto) macara cinematografic; (tele)
crucior (platform) elevator al camerei de televi-
ziune
camera dolly crucior al camerei de televiziune
camera film scanner camer exploratoare/anali-
zoare pentru film
camera for copying work aparat fotografic de
reproducere/de copiere
camera for electron diffraction camer pentru
difracie electronic, electronograf
camera lens obiectiv al aparatului de fotografiat/de
filmat
camera line-up reglare a camerei de televiziune
camera lucida camer clar
cameraman operator cinematografic/de televiziune
camera mounting stativ/trepied pentru aparate de
fotografiat
camera obscura camer obscur
camera preview monitor monitor (de precontrol)
al camerei de televiziune
camera-red theodolite fototeodolit
camera shift