Sunteți pe pagina 1din 2

Def ectele in exploatare ale ambreiajului se pot manifesta sub forma:ambreiajul patineaza sau nu se cupleaza, ambreiajul nu se d e c l u p e a z a , ambreiajul cupleaza

cu smucituri sau face zgomot. Ambreiajul patineaza sau nu cupleaza Defectul se consta, mai ales la deplasarea automobilului in treapta depriza directa cu viteza redusa, cand motorul este accelerat iar turatia sa cresteb r u s c , f a r a c a v i t e z a a u t o m o b i l u l u i s a s e m a r e a s c a s e n s i b i l . D e f e c t u l s e datoreaza urmatoarelor cauze principale: cursa libera a pedaleinecorespunzatoare, ulei pe suprafetele garniturilor de frecare, slabirea saudecalirea arcurilor de presiune, uzura accentuata a garniturilor de frecare. Cursa libera a pedalei necorespunzatoare s e r e f e r a l a s i t u a t i a i n c a r e acesta nu exista deloc. Datorita acestui fapt, rulmentul de presiune apasa inpermanent pe parghiile de debreiere, ceea ce provoaca o uzura mai rapida al u i si reduce din apasarea discului de presiune asupra discului c o n d u s , deoarece ambreiajul cupleaza incomplet. Ca urmare a patinari ndelungate,ambreiajul se incalzeste foarte puternic, putand conduce la: ardereagarniturilor de frecare, decalirea arcurilor de presiune, ridicarea sideformarea discului de presiune. Defectul se elimina prin reglarea curseilibere a pedalei ambreiajului la valoarea prescrisa de fabrica constructoare. Existenta uleiului pe suprafetele de frecare se datoreaza patrunderiiacestuia in ambreiaj ca urmare a pierderilor de ulei de la motor pe la palierulprincipal, ungerii prea abundente a rulmentului de presiune sau depasireanivelului uleiului in cutia de viteze. Existenta uleiului pe suprafetele disculuicondus reduce frecarea cu 40-50% iar ambreiajul patineaza. Defectul seelimina prin spalarea garniturilor de frecare cu benzina, sau daca acestea auf o s t m b i b a t e c u u l e i s e i n l o c u i e a s c . I n a c e l a s i t i m p , v a t r e b u i e l i m i n a t a cauza patrunderi uleiului in in ambreiaj. Slabirea sau decalirea arcurilor de presiune e s t e u r m a r e a u r m a r e a n d e l u n g a t e s i a s u p r a n c a l z i r i i . P e n t r u p en t r u n l a t u r a r e a d e f e c t u l u i s e demonteaza ambreiajul, se verifica rigiditatea arcurilor de presiune si seinlocuieasc cele slabe. Uzura accentuata a garniturilor de frecare se datoreaza utilizarinecorespunzatoare sau ndelungate a ambreiajului. Garniturile uzate pestelimita admisa se inlocuieasc. Ambreiajul nu declupeaza Defectul se manifesta la schimbarea treptelor de viteze, cand arborelecotit nu declupeaza, transmisia fiind insotita de un zgomot puternic mai alesla ncercarea de clupare a treptei I. Cauzele pot fi: existenta curse libere preamari, deformarea discului de frecare dereglarea sau ruperea parghiilor dedecuplare,arcul tip diafragma deformat sau decalit, neetanseitati la comandahidraulica. Exploatarea automobilului timp mai ndelungat cu un ambreiaj care nudeclupeaza complet determinarea uzura prematura a sincronizatoarelor si adanturilor rotilor cutiei de viteze. Cursa libera a pedalei ambreiajului este prea mare datorita unui reglaji n c o r e c t s i a u z u r i l o r m a r i a a r t i c u l a t i i l o r m e c a n i s m u l u i d e c o m a n d a . Datorita faptului ca ambreiajul nu declupeaza complet se uzeaza mai alespartile

laterale ale danturi pinioanelor cutiei de viteze. Defectul se eliminaprin reglarea cursei libere a pedalei. Deformarea discului de frecare s e p r o d u c e m a i a l e s , c a u r m a r e a suprancalziri si a reconditionari defectuoase. La decuparea ambreiajului,suprafetele deformate vor atinge atat suprafatele deformate vor atinge atatsuprafata discul de presiune cat si pe cea a volantului, facand imposibiladecuparea completa.Cand deformarea discului nu depaseste 0,3-0,4 mm,acesta se ndreapta,in caz contrar se inlocuieste. Dereglarea parghiilor de cuplare c o n d u c e l a o d e p l a s a r e n c l i n a t a a discului de presiune fata de pozitia initiala, astfel ca intr-o parte ramane incontact cu discul de frecare, iar decuparea nu va fi completa. Defectiuneaeste insotita, mai ales la nceputul la nceputul declupari nu va fi completa.Defectiunea se nlatura prin reglarea parghiilor de declupare. Ruperea parghiilor de declupare duce la o situatie similara dereglarilor,n u ma i c a z g o m o t u l p r o d u s e s t e p e r ma n e n t d a t o r i t a l o v i r i i c o n t i n u e a parghiilor rupte de discurile in rotatie. Defectiunele mecanismului de comanda hidraulica conduc laimposibilitatea declupari complete. Existenta aerului in instalatie provoaca osituatie similara. Ambreiajul cupleaza cu smucituri sau face zgomote puternice Defectul se datoreaza urmatoarelor cauze: spargerea discului depresiune,slabirea sau ruperea arcurilor discului condus, ruperea niturilor defixare a garniturilor de frecare, dereglarea sau ruperea. Spargerea discului de presiune s e p oa t e p r o d u c e d a t o r i t a f a b r i c a t i e i necorespunzatoare, suprancalziri si conduceri defectuoase. Remediereaconsta in nlocuirea discului de presiune. Slabirea sau ruperea arcurilor discului condus s e p r o d u c e d u p a o functionare ndelungata sau o manevrare brutala a ambreiajului. Remedierease face prin nlocuirea discului condus sau a arcurilor defecte. Ruperea niturilor de fixare a garniturilor de frecare se datoreaza slabirilor curmare a functionarii cu socuri a ambreiajului sau montarilor gresite.Defectiunea se produce treptat si este insotita de socuri si de zgomotemetalice.Remedierea consta in schimbarea discului de fritiune. Intretinerea ambreiajului Lucrarile de intretinere ale ambreiajului sunt: ungerea rulmentului depresiune, numai la rulmenti cu gresoare, ungerea bucselor, verificarea sireglarea cursei libere a pedalei, reglarea jocului dintre rulmentul de presiunesi parghiile de declupare.

S-ar putea să vă placă și