PERSOANE FIZICE – PRODUSE NEADJUDECATE

Domnului Director General al CN Romtehnica SA,

Subsemnatul …………………………………, domiciliat în oraşul/ comuna …………. ………………, str. ……………………........................ nr. ………, bl. ………, sc. ……, etaj ……, ap. ……, judeţ/ sector ………………………, posesor al BI/ CI seria ……, număr ………………, telefon ……………………, vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele neadjudecate la procedura de valorificare din data de …………………. Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în numerar/ mandat poştal/ contul nr. ………………………………………………… deschis la ……………………. ………………………… .

Data: ……………… ………………… Semnătură

.... ce au fost preluate de la unitatea militară gestionară/ deţinătoare. domiciliat în oraşul/ comuna …………. ………………………………………………… deschis la …………………….. R ………… din …………….. ………. etaj …….. ……. copia procesului-verbal/proceselor-verbale de predare-primire încheiat(e) la data preluării bunurilor cu unitatea militară gestionară/deţinătoare... Data: ……………… ………………… Semnătură .. vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele adjudecate la procedura de valorificare din data de ………………… conform contractului de vânzare-cumpărare nr. nr.... ap. posesor al BI/ CI seria …….... ………………………… . ………. Anexez la prezenta. Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în numerar/ mandat poştal/ contul nr. …….... …………………….. ……………….. telefon ……………………. bl. judeţ/ sector ………………………. str. Subsemnatul ………………………………….PERSOANE FIZICE – PRODUSE ADJUDECATE Domnului Director General al CN Romtehnica SA. sc. număr ………………...

……....... sc.... ………………... Data: ……………… ………………… Semnătură şi ştampilă . număr ………………. etaj …….. Subsemnatul …………………………………. deschis la ……………………... posesor al BI/ CI seria ……. str.PERSOANE JURIDICE – PRODUSE NEADJUDECATE Domnului Director General al CN Romtehnica SA. ……………………. bl.. domiciliat în oraşul/ comuna …………. judeţ/ sector ………………………. …….... ………. ap. ………………………… . nr. ………. vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele neadjudecate la procedura de valorificare din data de …………………. Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în contul nr.... telefon …………………….... reprezentant legal/împuternicit al SC ……………………………………………………. …………………………………………………………….

.. copia procesului-verbal/proceselor-verbale de predare-primire încheiat(e) la data preluării bunurilor cu unitatea militară gestionară/deţinătoare. deschis la ……………………. domiciliat în oraşul/ comuna …………. …………………….. ce au fost preluate de la unitatea militară gestionară/ deţinătoare... posesor al BI/ CI seria …….. Data: ……………… ………………… Semnătură şi ştampilă . ……………….. ……….PERSOANE JURIDICE – PRODUSE ADJUDECATE Domnului Director General al CN Romtehnica SA.. ………. telefon …………………….... str. sc. nr.. ……………………………………………………………. ……. R ………… din …………….. în calitate de reprezentant legal/împuternicit al SC …………………………………………………. Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în contul nr. Anexez la prezenta. judeţ/ sector ………………………. vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele adjudecate la procedura de valorificare din data de ………………… conform contractului de vânzare-cumpărare nr.. ………………………… .. număr ………………. ……... Subsemnatul ………………………………….... etaj ……. ap..... bl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful