PERSOANE FIZICE – PRODUSE NEADJUDECATE

Domnului Director General al CN Romtehnica SA,

Subsemnatul …………………………………, domiciliat în oraşul/ comuna …………. ………………, str. ……………………........................ nr. ………, bl. ………, sc. ……, etaj ……, ap. ……, judeţ/ sector ………………………, posesor al BI/ CI seria ……, număr ………………, telefon ……………………, vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele neadjudecate la procedura de valorificare din data de …………………. Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în numerar/ mandat poştal/ contul nr. ………………………………………………… deschis la ……………………. ………………………… .

Data: ……………… ………………… Semnătură

... copia procesului-verbal/proceselor-verbale de predare-primire încheiat(e) la data preluării bunurilor cu unitatea militară gestionară/deţinătoare..... etaj …….PERSOANE FIZICE – PRODUSE ADJUDECATE Domnului Director General al CN Romtehnica SA. ap. ………. posesor al BI/ CI seria ……. ………………………………………………… deschis la …………………….. Anexez la prezenta.. ce au fost preluate de la unitatea militară gestionară/ deţinătoare. ………………………… . domiciliat în oraşul/ comuna ………….. ………... Subsemnatul ………………………………….. Data: ……………… ………………… Semnătură . telefon …………………….. ……. sc. ……………………....... judeţ/ sector ………………………. R ………… din ……………. număr ……………….. str. vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele adjudecate la procedura de valorificare din data de ………………… conform contractului de vânzare-cumpărare nr. ……. nr. Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în numerar/ mandat poştal/ contul nr.. bl.. ……………….

Subsemnatul …………………………………. judeţ/ sector ………………………... ……………………………………………………………. deschis la …………………….PERSOANE JURIDICE – PRODUSE NEADJUDECATE Domnului Director General al CN Romtehnica SA.. bl. reprezentant legal/împuternicit al SC ……………………………………………………. …………………….... str... nr.. posesor al BI/ CI seria …….. Data: ……………… ………………… Semnătură şi ştampilă . telefon ……………………. ………. …….. vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele neadjudecate la procedura de valorificare din data de …………………. număr ……………….. ………... ……. etaj …….. domiciliat în oraşul/ comuna …………..... sc... ………………. Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în contul nr. ap.. ………………………… ...

etaj ……. posesor al BI/ CI seria ……. Anexez la prezenta. ………………………… .. Subsemnatul …………………………………. ce au fost preluate de la unitatea militară gestionară/ deţinătoare. domiciliat în oraşul/ comuna ………….. nr. Data: ……………… ………………… Semnătură şi ştampilă .. ……………………... str. vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele adjudecate la procedura de valorificare din data de ………………… conform contractului de vânzare-cumpărare nr... deschis la ……………………. ………. ……. ………………. număr ………………. ap.. Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în contul nr. R ………… din ……………. judeţ/ sector ……………………….. ……...... ……………………………………………………………. bl..... sc.. copia procesului-verbal/proceselor-verbale de predare-primire încheiat(e) la data preluării bunurilor cu unitatea militară gestionară/deţinătoare.. în calitate de reprezentant legal/împuternicit al SC …………………………………………………. telefon ……………………..PERSOANE JURIDICE – PRODUSE ADJUDECATE Domnului Director General al CN Romtehnica SA.. ………...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful