PERSOANE FIZICE – PRODUSE NEADJUDECATE

Domnului Director General al CN Romtehnica SA,

Subsemnatul …………………………………, domiciliat în oraşul/ comuna …………. ………………, str. ……………………........................ nr. ………, bl. ………, sc. ……, etaj ……, ap. ……, judeţ/ sector ………………………, posesor al BI/ CI seria ……, număr ………………, telefon ……………………, vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele neadjudecate la procedura de valorificare din data de …………………. Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în numerar/ mandat poştal/ contul nr. ………………………………………………… deschis la ……………………. ………………………… .

Data: ……………… ………………… Semnătură

... Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în numerar/ mandat poştal/ contul nr... ………………. ……. ………………………………………………… deschis la …………………….. vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele adjudecate la procedura de valorificare din data de ………………… conform contractului de vânzare-cumpărare nr.. nr. ………. Subsemnatul …………………………………. judeţ/ sector ………………………. bl. ……....... copia procesului-verbal/proceselor-verbale de predare-primire încheiat(e) la data preluării bunurilor cu unitatea militară gestionară/deţinătoare. Anexez la prezenta..... str..PERSOANE FIZICE – PRODUSE ADJUDECATE Domnului Director General al CN Romtehnica SA.. R ………… din ……………. ce au fost preluate de la unitatea militară gestionară/ deţinătoare. număr ………………. sc.. posesor al BI/ CI seria ……. ………………………… . …………………….. ………. Data: ……………… ………………… Semnătură . domiciliat în oraşul/ comuna ………….. telefon ……………………. ap. etaj ……..

... vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele neadjudecate la procedura de valorificare din data de …………………. ……. ap..... Data: ……………… ………………… Semnătură şi ştampilă . bl. ……………………………………………………………. judeţ/ sector ………………………. domiciliat în oraşul/ comuna ………….. ………. sc. deschis la ……………………..... posesor al BI/ CI seria …….. nr. etaj …….. str. ……... număr ……………….... Subsemnatul …………………………………. reprezentant legal/împuternicit al SC ……………………………………………………. Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în contul nr.PERSOANE JURIDICE – PRODUSE NEADJUDECATE Domnului Director General al CN Romtehnica SA.. ………………. ………………………… . ………..... telefon ……………………. …………………….

. sc. Subsemnatul ………………………………….. ap...... Data: ……………… ………………… Semnătură şi ştampilă . etaj …….. ………………………… . telefon …………………….. în calitate de reprezentant legal/împuternicit al SC …………………………………………………... R ………… din ……………. Anexez la prezenta. str. ………. copia procesului-verbal/proceselor-verbale de predare-primire încheiat(e) la data preluării bunurilor cu unitatea militară gestionară/deţinătoare. ……………………. ……. judeţ/ sector ……………………….... deschis la …………………….. nr. bl. ………. …………………………………………………………….. vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele adjudecate la procedura de valorificare din data de ………………… conform contractului de vânzare-cumpărare nr. ……. Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în contul nr. ce au fost preluate de la unitatea militară gestionară/ deţinătoare..PERSOANE JURIDICE – PRODUSE ADJUDECATE Domnului Director General al CN Romtehnica SA....... număr ………………. ……………….. domiciliat în oraşul/ comuna …………. posesor al BI/ CI seria …….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful