PERSOANE FIZICE – PRODUSE NEADJUDECATE

Domnului Director General al CN Romtehnica SA,

Subsemnatul …………………………………, domiciliat în oraşul/ comuna …………. ………………, str. ……………………........................ nr. ………, bl. ………, sc. ……, etaj ……, ap. ……, judeţ/ sector ………………………, posesor al BI/ CI seria ……, număr ………………, telefon ……………………, vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele neadjudecate la procedura de valorificare din data de …………………. Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în numerar/ mandat poştal/ contul nr. ………………………………………………… deschis la ……………………. ………………………… .

Data: ……………… ………………… Semnătură

……………….. ………. domiciliat în oraşul/ comuna …………... …….... nr..PERSOANE FIZICE – PRODUSE ADJUDECATE Domnului Director General al CN Romtehnica SA.. ……………………. ………………………………………………… deschis la …………………….. sc.. telefon …………………….. posesor al BI/ CI seria …….. Anexez la prezenta. copia procesului-verbal/proceselor-verbale de predare-primire încheiat(e) la data preluării bunurilor cu unitatea militară gestionară/deţinătoare. Subsemnatul …………………………………. ap.. ………. număr ………………... R ………… din …………….. ce au fost preluate de la unitatea militară gestionară/ deţinătoare.. str. Data: ……………… ………………… Semnătură . judeţ/ sector ………………………. ……. etaj …….... ………………………… . Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în numerar/ mandat poştal/ contul nr. bl... vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele adjudecate la procedura de valorificare din data de ………………… conform contractului de vânzare-cumpărare nr..

.. Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în contul nr.. Data: ……………… ………………… Semnătură şi ştampilă .. domiciliat în oraşul/ comuna …………. telefon …………………….. ………………………… ......... deschis la ……………………..... număr ……………….. ……………………………………………………………. reprezentant legal/împuternicit al SC …………………………………………………….. ………. sc. ap. etaj …….PERSOANE JURIDICE – PRODUSE NEADJUDECATE Domnului Director General al CN Romtehnica SA.. ……. str. ………………. judeţ/ sector ……………………….. ………. ……………………. posesor al BI/ CI seria …….. ……. nr. vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele neadjudecate la procedura de valorificare din data de …………………. bl... Subsemnatul ………………………………….

. număr ………………. etaj …….. vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele adjudecate la procedura de valorificare din data de ………………… conform contractului de vânzare-cumpărare nr. ………………………… . Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în contul nr. ap.. în calitate de reprezentant legal/împuternicit al SC …………………………………………………. domiciliat în oraşul/ comuna …………. …….. str... ce au fost preluate de la unitatea militară gestionară/ deţinătoare. deschis la ……………………. sc.. copia procesului-verbal/proceselor-verbale de predare-primire încheiat(e) la data preluării bunurilor cu unitatea militară gestionară/deţinătoare... ……………………………………………………………... posesor al BI/ CI seria …….. ……. ………. telefon …………………….PERSOANE JURIDICE – PRODUSE ADJUDECATE Domnului Director General al CN Romtehnica SA. ……………….... Data: ……………… ………………… Semnătură şi ştampilă . Anexez la prezenta. bl. judeţ/ sector ………………………..... Subsemnatul ………………………………….. ………. R ………… din …………….. nr... ……………………..