PERSOANE FIZICE – PRODUSE NEADJUDECATE

Domnului Director General al CN Romtehnica SA,

Subsemnatul …………………………………, domiciliat în oraşul/ comuna …………. ………………, str. ……………………........................ nr. ………, bl. ………, sc. ……, etaj ……, ap. ……, judeţ/ sector ………………………, posesor al BI/ CI seria ……, număr ………………, telefon ……………………, vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele neadjudecate la procedura de valorificare din data de …………………. Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în numerar/ mandat poştal/ contul nr. ………………………………………………… deschis la ……………………. ………………………… .

Data: ……………… ………………… Semnătură

. ap.PERSOANE FIZICE – PRODUSE ADJUDECATE Domnului Director General al CN Romtehnica SA.. Data: ……………… ………………… Semnătură .. …………………….... ……. Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în numerar/ mandat poştal/ contul nr. telefon ……………………. posesor al BI/ CI seria …….. ………………. ………. ………………………… . domiciliat în oraşul/ comuna …………. R ………… din …………….... str.... judeţ/ sector ………………………... copia procesului-verbal/proceselor-verbale de predare-primire încheiat(e) la data preluării bunurilor cu unitatea militară gestionară/deţinătoare. ce au fost preluate de la unitatea militară gestionară/ deţinătoare. nr. ………... …….. ………………………………………………… deschis la ……………………... etaj …….. bl.. vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele adjudecate la procedura de valorificare din data de ………………… conform contractului de vânzare-cumpărare nr. sc. Subsemnatul ………………………………….. număr ………………. Anexez la prezenta.

PERSOANE JURIDICE – PRODUSE NEADJUDECATE Domnului Director General al CN Romtehnica SA. telefon ……………………. sc. posesor al BI/ CI seria ……. ……………………. …….. vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele neadjudecate la procedura de valorificare din data de …………………. ……….. str.... domiciliat în oraşul/ comuna …………. Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în contul nr. ap.. …………………………………………………………….... ………... Subsemnatul …………………………………. bl.. reprezentant legal/împuternicit al SC ……………………………………………………... ………………………… . nr... etaj ……. judeţ/ sector ………………………..... deschis la ……………………. număr ………………. Data: ……………… ………………… Semnătură şi ştampilă .... ………………. ……..

... bl.. telefon …………………….. …………………………………………………………….. deschis la ……………………. ………. ………. în calitate de reprezentant legal/împuternicit al SC …………………………………………………..... Subsemnatul …………………………………. copia procesului-verbal/proceselor-verbale de predare-primire încheiat(e) la data preluării bunurilor cu unitatea militară gestionară/deţinătoare. …….PERSOANE JURIDICE – PRODUSE ADJUDECATE Domnului Director General al CN Romtehnica SA.. …….. domiciliat în oraşul/ comuna …………. R ………… din ……………. ………………………… . Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în contul nr.. sc. etaj ……..... Anexez la prezenta. Data: ……………… ………………… Semnătură şi ştampilă . vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele adjudecate la procedura de valorificare din data de ………………… conform contractului de vânzare-cumpărare nr.. ap.. număr ……………….. posesor al BI/ CI seria ……. ………………. judeţ/ sector ………………………. str... ce au fost preluate de la unitatea militară gestionară/ deţinătoare... ……………………. nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful