PERSOANE FIZICE – PRODUSE NEADJUDECATE

Domnului Director General al CN Romtehnica SA,

Subsemnatul …………………………………, domiciliat în oraşul/ comuna …………. ………………, str. ……………………........................ nr. ………, bl. ………, sc. ……, etaj ……, ap. ……, judeţ/ sector ………………………, posesor al BI/ CI seria ……, număr ………………, telefon ……………………, vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele neadjudecate la procedura de valorificare din data de …………………. Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în numerar/ mandat poştal/ contul nr. ………………………………………………… deschis la ……………………. ………………………… .

Data: ……………… ………………… Semnătură

PERSOANE FIZICE – PRODUSE ADJUDECATE Domnului Director General al CN Romtehnica SA. judeţ/ sector ………………………. etaj …….. ……….. nr..... ……………………..... Data: ……………… ………………… Semnătură . Anexez la prezenta. R ………… din ……………. str... ………………………… . ………………... posesor al BI/ CI seria ……. telefon …………………….. …….. ce au fost preluate de la unitatea militară gestionară/ deţinătoare. Subsemnatul …………………………………. Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în numerar/ mandat poştal/ contul nr. număr ……………….. domiciliat în oraşul/ comuna …………. ap. ………. bl... ………………………………………………… deschis la ……………………... copia procesului-verbal/proceselor-verbale de predare-primire încheiat(e) la data preluării bunurilor cu unitatea militară gestionară/deţinătoare. vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele adjudecate la procedura de valorificare din data de ………………… conform contractului de vânzare-cumpărare nr. ……... sc.

Subsemnatul …………………………………..... ………………………… . nr.. ap.. ……………………………………………………………. ……. Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în contul nr. deschis la ……………………... domiciliat în oraşul/ comuna …………. judeţ/ sector ………………………... Data: ……………… ………………… Semnătură şi ştampilă .... număr ………………. ……. bl. ………………. ……………………... posesor al BI/ CI seria ……... ………. ………... str... etaj …….. telefon ……………………. reprezentant legal/împuternicit al SC ……………………………………………………. sc.PERSOANE JURIDICE – PRODUSE NEADJUDECATE Domnului Director General al CN Romtehnica SA.. vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele neadjudecate la procedura de valorificare din data de …………………..

. R ………… din …………….. ap. domiciliat în oraşul/ comuna …………. ………………………… .. număr ……………….... sc.... vă adresez rugămintea de a dispune restituirea garanţiei de participare pentru produsele adjudecate la procedura de valorificare din data de ………………… conform contractului de vânzare-cumpărare nr..PERSOANE JURIDICE – PRODUSE ADJUDECATE Domnului Director General al CN Romtehnica SA... etaj …….. ………. posesor al BI/ CI seria ……. ………. ce au fost preluate de la unitatea militară gestionară/ deţinătoare.. Subsemnatul …………………………………. judeţ/ sector ………………………... bl... în calitate de reprezentant legal/împuternicit al SC ………………………………………………….. nr. Solicit ca suma de ……………… LEI să-mi fie restituită în contul nr.. deschis la ……………………. ……. str... Data: ……………… ………………… Semnătură şi ştampilă . ……………………………………………………………. copia procesului-verbal/proceselor-verbale de predare-primire încheiat(e) la data preluării bunurilor cu unitatea militară gestionară/deţinătoare. telefon ……………………. ……………….. ……. …………………….. Anexez la prezenta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful