UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU

FACULTATEA DE DREPT Master Carieră Judiciară Disciplina Instituț ii de Drept procesual civil

LUCRARE DE DISERTAŢIE

Suspendarea judecăţii

Coordonator: Prof. univ. dr. Gabriel Boroi Masterand: Dan Panaete

Bucureşti

-2011CUPRINS
CAPITOLUL I . Introducere………………………………….………………..…..5
• •

Secţiunea I. Consideraţii generale……………………………………….….…5 Secţiunea a II-a. Definire, forme şi distincţii.....................................................6 2. 1. Definiţie şi sediul materiei.........................................................................6 2. 2. Clasificare...................................................................................................6

2. 3. Distincţii faţă de alte instituţii…………………………………………...........7
• •

Secţiunea a III-a. Raţiunea instituţiei…………………………..….…………..9 Secțiunea a IV-a. Noutăți privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă. Generalități……………………10

CAPITOLUL II. Suspendarea voluntară................................................................12

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei...............................................................12
1. 1. Definiţie...................................................................................................12 1. 2. Sediul materiei........................................................................................12

Secţiunea a II-a. Cazuri generale de suspendare voluntară................................12
2. 1. Când amândouă părţile o cer...................................................................12 2. 2. Dacă niciuna din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii, deşi toate

părţile au fost legal citate şi nici nu s-a cerut de cel puţin una din părţi judecarea în lipsă.........................................................................................13 2.3. Evitarea suspendării. Judecata în lipsă…………………………………..14

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă………………………………………………………..15

CAPITOLUL III. Suspendarea legală de drept (obligatorie).................................16

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei................................................................16
1. 1. Definiţie...................................................................................................16

2

1. 2. Sediul materiei........................................................................................16 •

Secţiunea a II-a. Cazurile de suspendare legală de drept...................................16
2. 1. Cazuri generale de suspendare legală de drept - art. 243 C. proc.

civ. ...............................................................................................................16
2. 2. Alte cazuri de suspendare legală de drept................................................19 • •

Secţiunea a III-a. Controverse………………………..…………………..……20 Secțiunea a IV-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă……………………………………………………..…21

CAPITOLUL IV. Suspendarea legală facultativă (judecătorească)……….…….20

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei……………………………………..…..20
1. 1. Definiţie…………………………………………………………….…...20 1. 2. Sediul materiei ………………………………………………………….20

• • • •

Secţiunea a II-a. Cazuri generale de suspendare legală facultativă……...……20 Secţiunea a III-a. Corelaţia între suspendarea judecăţii conform art. 244 pct. 2 C. proc. civ. şi art. 19 alin. (2) C. proc. pen…………………………………...27 Secţiunea a IV-a. Alte cazuri de suspendare legală facultativă..........................28 Secțiunea a V-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă …………………………………………………….…32

CAPITOLUL V. Procedura şi efectele suspendării.................................................33

Secţiunea I. Constatarea suspendării. Încheierea de suspendare........................33 1. 1. Constatarea suspendării.............................................................................33 1. 2. Încheierea de suspendare..........................................................................33 1. 3. Posibilitatea atacării cu recurs a încheierii de suspendare.

Controverse……………………………………………………………………..…….34

Secţiunea a II-a. Efectele suspendării………………………………………....35
2. 1. Efectul general al suspendării………………………………………..….35 2. 2. Nulitatea actelor de procedură………………………………………......36

2.3. Corelaţia suspendare – perimare……………………………………….…36

3

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă ……………………………………………………….38

CAPITOLUL VI. Încetarea suspendării şi redeschiderea judecăţii după suspendare………………………………………………………………………..….39
• •

Secţiunea I. Încetarea suspendării………………………………………….….39 Secţiunea a II-a. Redeschiderea judecăţii după suspendare…………………...39 2.1. În caz de suspendare voluntară…………………………………….….…..39 2. 2. În cazurile de suspendare legală de drept…………………………….…..40 2. 3. În cazurile de suspendare legală facultativă…………………..……………40 2. 4. Procedura redeschiderii judecăţii……………………………..…………...41

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă ………………………………………………………42

Concluzii…..…………….......………………….………………………..…………..43 BIBLIOGRAFIE...…………………………………………………………..………44 ABREVIERI…………………………………………………………………………47

4

Suspendarea judecăţii CAPITOLUL I . După finalizarea acesteia. momentul iniţial îl constituie sesizarea instanţei prin introducerea cererii de chemare în judecată (etapa scrisă). 257 3 Ibidem. potrivit prevederilor legale în materie. două faze: judecata şi executarea silită. o desfăşurare continuă. Bucureşti. Consideraţii generale Procesul civil reprezintă activitatea desfăşurată de instanţă. conform procedurii prevăzute de lege1. însă există şi cazuri când procesul civil nu se desfăşoară în mod normal. Bucureşti. Înăuntrul acestor momente are loc desfăşurarea procesului civil. se arată că acesta parcurge în mod obişnuit. Tăbârcă-Tratat de procedură civilă. Introducere Secţiunea I. iar momentul final al judecăţii în prima instanţă îl reprezintă deliberarea şi pronunţarea hotărârii. în vederea realizării sau stabilirii drepturilor şi intereselor civile deduse judecăţii şi executării silite a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii. Aceasta este desfăşurarea normală a procesului civil. vol I. părţi. a apelului sau după caz. Astfel. Editura Didactică şi Pedagogică. Atunci când continuitatea nu mai este posibilă sau nu mai este necesară sau când menţinerea ei ar compromite rezultatul judecăţii. a recursului (dacă hotărârea primei instanţe nu este susceptibilă de a fi atacată cu apel). p. neparcurgând toate fazele sau parcurgându-le cu întârziere. Referitor la desfăşurarea în timp a procesului civil. p. 5 . organe de executare şi alte persoane sau organe care participă la înfăptuirea de către instanţele judecătoreşti a justiţiei în pricinile civile. apoi urmează etapa dezbaterilor. Suspendarea judecăţii este provocată de ivirea anumitor evenimente care ţin pe loc procesul şi împiedică desfăşurarea normală a procedurii judiciare pe perioada 1 2 M.Drept procesual civil. dar nu obligatoriu. D. Editura Universul Juridic. procesul trebuie suspendat sau perimat3. Radu. iar în alte cazuri nu mai ajunge în faza sa finală. partea nemulţumită poate opta pentru începerea unei noi etape. Negru. care se concretizează în efectuarea diferitelor acte procesuale corespunzatoare fiecărei faze în parte2. 32 V. 2008.

Ediţia 4. R. sec. Judecata. nr. Teorie generală.. 5 Cazurile de suspendare prevăzute de lege sunt limitative şi instanţa nu poate lua această măsură şi pentru alte motive. Editura Didactică şi Pedagogică. ori independente de voinţa lor. iar suspendarea s-a prelungit un timp mai îndelungat. civ. I. C. care nu mai stăruie în soluţionarea pricinii. 554/2004 – denumite “cazuri particulare. ( Trib. 2. Cazurile de suspendare se regăsesc reglementate fie în Codul de procedură civilă (Cartea II. cazurile de suspendare legală pot fi grupate în două subcategorii : cazuri de suspendare legală de drept sau obligatorie şi cazuri de suspendare facultativă sau judecătorească. Legea nr. Stoenescu. se produce perimarea cererii de chemare în judecata şi procesul civil se stinge în faza în care se găseşte.Teorie Generală. Legea nr. vol. p.. însă. proc. Drept procesual civil. ea durează până la dispariţia cauzei de suspendare. Tratat teoretic şi practic de procedura civilă. 4 V. P. Curs selectiv. 6 . odată cu îndeplinirea şi a altor condiţii legale. Capitolul III.R. Beck. Procedura contencioasă. Codul de procedură penală. G. Deleanu . vol. Secţiunea a IV-a. Clasificare În funcţie de natura împrejurărilor care a determinat suspendarea. La rândul lor. p. p. 2009.51. I. Ciobanu. 1983. Beck. forme şi distincţii 2.H. p.286. 1.483.818. fie în alte texte din C. 2068/1975.47/1992. Judecata la primă instanţă. Zilberstein. când judecata îşi reia cursul. sau în diferite acte normative. Boroi. Bucureşti. S. a II-a. Procedura înaintea primei instanţe. Editura C. în cazul în care acestea nu sunt îndeplinite. 2. 1943. Definire. Titlul III. speciale“ .suspendării.I. Supr. dec. p. nr. Bucureşti. civ. III. Ediţia 2.M. Suspendarea judecăţii) . când părţile sunt în imposibilitate fizică sau juridică de a se prezenta la judecată4. 85/2006 şi Legea nr. Hotărârea.D. cazurile de suspendare pot fi clasificate astfel : cazuri de suspendare voluntară a judecăţii şi cazuri de suspendare legală a judecăţii5. Secţiunea a II-a. Drept procesual civil. Tratat de procedura civilă.şi sunt denumite în literatura juridică “cazuri generale” . 6/1976. Ed. fiind o măsură cu caracter temporar. Teste grilă. spre exemplu. sau. Vasilescu. Bucureşti. 322 ). Bucureşti 2007..H. Definiţie şi sediul materiei Prin suspendarea judecăţii se înţelege oprirea cursului judecăţii datorită apariţiei unor împrejurări voite de părţi.

G. proc. 155 alin. având în vedere faptul că fiecare caz de suspendare are un temei diferit. în toate situaţiile.În literatura de specialitate se regăseşte în mod izolat şi urmatoarea clasificare : suspendare obligatorie.) 6 . întreruperea judecăţii este reglementată în alte legislaţii. civ. Distincţii faţă de alte instituţii Suspendarea judecăţii este o instituţie aparte a dreptului procesual civil. în cazul întreruperii judecăţii intervine o modificare în situaţia părţilor sau a reprezentanţilor. 47 alin. proc. ceea ce determină “reînceperea“ judecăţii. pen. (3) C. Dimpotrivă. dar.. care nu trebuie sa fie confundată cu alte noţiuni. Întreruperea judecăţii nu dezînvesteşte instanţa. si art. după trecerea unui termen. H. civ. 282 alin. judecata este suspendată în împrejurări dependente sau independente de părţile din proces sau de reprezentanţii acestora. 242 C.819. Bucureşti. însă. art.. Astfel. în continuare. 8 I. unele asemări. dar odată dispărute aceste împrejurări. civ. art. (2) C. vol. proc. proc. 10/2001.. 4 alin. 114 alin (3) C. p. Beck. art. op. civ. vol. (2) C. 40 alin. Spre exemplu. judecata “continuă”. p. 243 C. art.art. 286. voi analiza suspendarea judecăţii din prisma acestei prime clasificari. civ. prin manifestarea de voinţă a părţilor. cazurile de suspendare sunt prevăzute de lege. proc. op. 2009. I. Astfel.. cit. proc. proc. S-a remarcat că noţiunile de suspendare voluntară şi legală utilizate şi consacrate de doctrină şi jurisprudenţă nu sunt riguros exacte7.art. 244 alin. (2) C. 7 7 . Boroi. dar cauzele care o determină sunt motive de suspendare în dreptul procesual civil român (moartea unei părţi sau a mandatarului). fixat de instanţă.. proc. 31 alin. (1) din Legea nr. art. supendarea de drept . referindu-se la posibilitatea atacării cu apel a încheierilor premergătoare. 1551 alin. Ediţia 4.. Editura C. Ciobanu. cit. art. 3.(1) C.M. cu care poate prezenta. ci numai o evocă. spune printre altele că încheierile prin care s-a 6 I.. 2. proc. 831. V. aparent. (1) din Legea nr. o soluţie de continuitate în procedură. Deleanu. Drept procesual civil. civ. civ. Teste grilă.. Deleanu. cauza poate fi scoasă de pe rol.. 554/2004) şi suspendare facultativă sau judecătorească ( art. art. p. I. Legea de procedură civilă nu reglementează instituţia întreruperii judecăţii. Curs selectiv. civ. art. (2) C. art. proc. 21 C. civ.. proc. civ. (1) C.. deoarece. ea poate fi „radiată”8. 19 alin. impusă de norme imperative (care cuprinde suspendarea voluntară.

Amânarea judecăţii este un fenomen care trebuie..întrerupt cursul judecăţii pot fi atacate separat de fond şi bineînteles înaintea abordării acestuia. UJ. G. 107 C. civ. I. Gh. procuror sau de instanţă din oficiu. vol. După aceasta.. În doctrină s-a considerat că o asemenea situaţie ar putea interveni atunci când. în alin. încheierea ar putea fi atacată cu apel sau recurs întrucât s-ar ajunge astfel la întreruperea cursului judecăţii. regăsindu-se reglementat un caz special de suspendare legală de drept. Totuşi în anumite situaţii ea este necesară. izolat în practică s-a ivit şi o altă ipoteză de întrerupere a judecăţii. (1) C. Expresia „în cursul instanţei“ desemnează judecata într-o anumită etapă procesuală – în primă instanţă. pe cât posibil evitat.Tăbârcă. deşi era îndreptăţită să o facă. în cuprinsul acestui articol. căi extraordinare de atac-. comentat şi adnotat.. 9 I. (2). în care se află pricina respectivă. procesul se suspendă. într-o asemenea situaţie. 2007.. de exemplu atunci când procedura de citare nu a fost legal îndeplinită faţă de toate părţile din proces -art. Deci în etapa procesuală următoare. proc. astfel. civ. Bucureşti. preşedintele instanţei nu ar fi de acord cu transferul pricinii la un alt complet sau când completul desemnat de preşedinte ar constata că primul complet a fost legal constituit. Pentru a nu se eluda legea. Se mai menţionează faptul că. Codul de procedură civilă. 1960. civ. apel.. deoarece duce la tărăganarea procesului. legea a limitat posibilitatea unei asemenea apărări la una singură în cursul aceleasi instanţe.338. Editura Ştiinţifică. 501. invocându-se la instanţa de fond greşita compunere a acesteia. 831. proc. Pentru a se înlătura practicile abuzive a amânarilor repetate de comun acord.sau când o parte solicită amânarea pentru lipsă de apărare -156 alin. vol. se va putea din nou amâna judecata în temeiul învoielii părţilor. I. dintre care art. p. Buta. Aceasta din urmă este reglementată în diferite articole din C. de către părţi. De asemenea. se consideră că este vorba de o amânare în temeiul învoielii părţilor si va urma să fie respinsă amânare10. proc. că. Codul de procedura civilă comentat şi adnotat. o singură dată11. Porumb. 11 M. suspendarea judecăţii nu trebuie să fie confundată cu amânarea judecăţii. Bucureşti. instanţa este obligată sa cerceteze adevărata natură a unei noi cereri de amânare. p. 155 este cel important. în cazul în care o parte nu se opune la cererea de amânare. p. şi anume conflictul între două secţii ale aceleaşi curti de apel9. Deleanu. op. deoarece este liantul dintre cele două instituţii. 10 8 . cit.

cit. O. Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legea procesual civilă. iar dacă instanţa apreciază că cererea de amânare urmareşte doar tergiversarea judecăţii. acordând însă şi posibilitatea celor interesaţi de a lua măsurile necesare în vederea continuării procesului. în cazul suspendării voluntare a judecăţii. Codul de procedură civilă adnotat. dar şi o garanţie a acestora (dreptul părţii la un proces echitabil. numirea şi citarea reprezentantului legal.Boroi. ci. 1 C. (1) pct. fie tacită. 87 pct. civ. Dacă cererea este refuzată. numirea altui mandatar. principiul egalităţii părţilor. 12 13 G . introducerea în cauză a părţii care şi-a dobândit (redobândit) capacitatea procesuală de exerciţiu sau introducerea în cauză a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar.. p. principiul disponibilităţii)13. 2007. Suspendarea legală de drept a judecăţii are ca scop asigurarea dreptului la apărare al părţilor şi contradictorialitatea. 818. civ. dreptul la apărare. Spineanu Matei. amânarea judecăţii pentru lipsă de apărare poate fi acordată o singură dată. instanţa nefiind obligată sa acorde un termen. (1) C. Secţiunea a III-a. dar ea rămâne o simplă facultate. p. această facultate rezultând din art. cererea de apel legal timbrată. 243 alin. proc. Raţiunea instituţiei Suspendarea judecăţii nu este numai o consecinţă a unora dintre principiile procesului civil. civ. principiul contradictorialităţii. prin introducerea în cauză a moştenitorilor părţii decedate. de soarta acestuia. 10 C. 156 alin.333. instanţa este obligată sa ţină cont de opţiunile părţilor relative la judecată. Pentru a putea aprecia asupra temeiniciei cererii. se concretizează principiul disponibilităţii. partea are dreptul să ceară amânarea pronunţării pentru a putea depune concluzii scrise. poate acorda un termen pentru a se îndeplini formalitatea necesară continuării procesului..Potrivit art. în temeiul căruia părţile pot dispune de obiectul procesului. Deleanu. 9 . în funcţie de împrejurarea ivită. efectul suspendării nu este atât de energic. proc. fie prin manifestare expresă de voinţă. proc. I. Ediţia a 2-a. Totuşi. Astfel. instanţa având posibilitatea să nu suspende judecata. instanţa trebuie să fie legal sesizată şi respectiv. şi art. op. admiterea cererii fiind condiţionată de temeinica motivare a lipsei de apărare. nu va acorda un nou termen12. Editura Hamangiu.

O. în raport cu alte constatări făcute pe cale judecătorească. Unele incidente procedurale. civ. Suspendarea procesului. suspendarea cauzei în temeiul art. îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie. sau a unor hotărâri contradictorii. Leş. p. sediul principal al suspendării este reglementat în Cartea I. a drepturilor şi intereselor legitime deduse judecăţii. Ciobanu. fiind de natură să preîntâmpine şi pronunţarea unor hotărâri greşite. atât pentru soluţii judecătoreşti principial greşite. se observă introducerea denumirilor marginale.M. op. instanţa trebuie să manifeste precauţia necesară pentru ca suspendarea să nu constituie un simplu pretext pentru tergiversarea judecăţii15. cit. cât şi pentru prejudicii cauzate de durata excesivă a procedurilor judiciare.E. Sectiunea a IV-a. 244 C. Astfel.Se admite că şi în celelalte situaţii poate fi evitată suspendarea. Generalităț i În expunerea de motive se precizează că Proiectul se doreşte a fi o intervenţie legislativă pentru reglementarea complexă şi coerentă a procesului civil. Ediţia 4. 2008. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă. dacă instanţa apreciază că acordarea unui termen ar fi suficientă pentru asigurarea drepturilor procedurale ale părţilor14. Odată cu inserarea unor noi reglementări. 10 . care să constea în măsuri având drept mobil simplificarea şi accelerarea procedurilor judiciare. precum şi soluţionarea proceselor într-un termen rezonabil. se schimbă sediul fiecărei materii şi numerotarea articolelor. la hotărâri ale C. într-un termen optim şi previzibil. în multe cazuri. C. I.H. Boroi.D. de condamnare a României. 14 15 V. 289. În acelaşi timp. proc. Tratat de drept procesual civil. Bucureşti. Secţiunea a 3-a. Titlul II.. G. Instituţia suspendării legale facultative este deosebit de utilă pentru realizarea unei optime administrari a justiţiei. Proiectul are în vedere eliminarea deficienţelor care au condus. Ca o măsură de tehnică legislativă. precum şi recunoaşterea şi clarificarea. Beck. Capitolul III.

suspendarea judecăţii constituie şi ea. cu respectarea. iar moficările prezentate sunt binevenite în acest scop.Urmărind construcţia unei proceduri civile moderne şi echilibrate. în acelaşi timp. din prisma Proiectului. proiectul se concentrează în mod special asupra măsurilor de natură să accelereze obţinerea soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil. şi a celorlalte drepturi procedurale ale părţilor şi a principiilor fundamentale ale procesului civil. Astfel. 11 . o instituţie şi un mijloc procesual care contribuie la apărarea acestor drepturi şi principii.

spre deosebire de celelalte feluri de suspendare care au o reglementare mai extinsă şi care înglobează în cuprinsul lor şi alte exemple şi aplicaţii ce se regăsesc în alte secţiuni ale prezentului codului.2. p.M. Suspendarea voluntară Secţiunea I. Sunt prevăzute două astfel de cazuri de suspendare voluntară. 62 alin..1. Spineanu Matei. p. G.. Sediul materiei Suspendarea voluntară a judecăţii este reglementată cu caracter general de Codul de procedura civilă.. op. cit. în secţiunea destinată controverselor.CAPITOLUL II. Leş. Dacă părţile nu solicită suspendarea judecăţii. op. Cazuri generale de suspendare voluntară 2. 580. ea putând avea mobiluri diferite.Boroi. Manifestarea expresă de voinţă a părţilor poate fi făcută în scris sau oral în faţa instanţei. 12 . prin cerere neechivocă. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. prin manifestare de voinţă. însă natura juridică de suspendare voluntară nu este unanim admisă în doctrină. O reglementare specială în ceea ce priveşte suspendarea judecăţii o regăsim în art. rezultând din împrejurări neîndoielnice. motiv pentru care o voi trata separat. Definiţie. Sediul materiei 1. a dreptului părţilor de a dispune de obiectul. p. V. sau în cazul în care una din părţi se opune la suspendarea cerută de către cealaltă parte17. Secţiunea a II-a. cum ar fi o posibilă tranzacţie. Boroi. Definiţie Suspendarea voluntară a judecăţii reprezintă sistarea temporară a activităţii judiciare datorită unor împrejurări voite de părţi16. alte împrejurări exterioare cadrului procesului neputând fi luate în considerare18. iar instanţa de judecată o va înscrie în încheierea de suspendare a judecăţii. instanţa nu o poate dispune din oficiu. 287. în art. 446. (1) al Legii nr. 16 17 I. Ciobanu. în secţiunea special rezervată instituţiei suspendării. 242. 1. 1. 18 G . voinţă exprimată expres sau tacit. o plată viitoare la care se obligă pârâtul şi asupra căreia reclamantul consimte. expresă. cit. O. op. Când amândouă părţile o cer Acest caz de suspendare reprezintă o aplicaţie a principiului disponibilităţii. de soarta procesului civil. cit.

630. Tăbârcă. op. 2. iar dacă aceasta. iar nu facultativă. Ea este obligată să dispună această masură în cazul în care constată că sunt îndeplinite condiţiile acestui text. instanţa va păşi la judecată. Spineanu Matei. proc. Dacă niciuna din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii. civ. instanţa va trece la judecată. Rezultă deci că instanţa trebuie să suspende judecata. Neprezentarea reclamantului la judecată nu atrage respingerea cererii ca nesusţinută (spre deosebire de procesul de divorţ). nefiind supusă aprecierii instanţei. 19 Expresia „putând “ nu trebuie înţeleasă în sensul că instanţa ar avea un drept de opţiune între a primi sau nu apărările părţii care lipşeste. M. pronunţă hotărârea. Judecata în lipsă. a recursului21. iar nu suspendarea. deoarece în caz contrar. p. cit. op. 446. civ. ci în sensul că dacă partea lipşeste se vor lua în considerare şi excepţiile şi apărările ei.2..Boroi. chiar dacă nu se intră în fondul procesului22. căci o atare soluţie ar constitui o „judecată“. 20 V. O. 152 C. ci. în conformitate cu art. deoarece dispoziţia respectivă este imperativă.. cit. p. dacă pârâtul este prezent. 2. proc. Boroi. Supr. p. ca urmare a exercitării apelului sau dupa caz. G. Evitarea suspendării. 13 . aceasta este susceptibilă de a fi desfiinţată.. În practica judiciară s-a arătat că nu se poate dispune anularea acţiunii pentru neplata taxelor de timbru dacă sunt îndeplinite condiţiile art. cit. în loc să suspende judecata. fără a mai efectua vreun alt act de procedură.161. 242 C.. ci..M. deşi toate părţile au fost legal citate şi nici nu s-a cerut de cel puţin una din părţi judecarea în lipsă În acest al doilea caz. instanţa va dispune suspendarea judecăţii20.. 3. Primordial. 287. 5/1968. nr. iar dacă lipseşte şi pârâtul şi nici nu s-a cerut judecarea în lipsă. instanţa trebuie să verifice ca procedura de citare a părţilor să fie legal îndeplinită. colegiul civil. 22 Trib. ar trebui să dispună amânarea judecăţii. Dacă se prezintă o parte. pronunţându-se pe temeiul dovezilor administrate şi putând primi excepţiile şi apărările părţii care lipseşte19. voinţa părţilor de a suspenda judecata este prezumată de lege din împrejurarea neprezentării acestora (datorată lipsei de diligenţă. p. 2100/1967.D. 21 G . în R. dezinteres deliberat) unită cu faptul că nu s-a formulat nici cerere de judecare în lipsă.D. instanţa nu poate dispune suspendarea judecăţii în temeiul acestui text. op. Ciobanu. decizia nr.

Potrivit art. nu se poate suspenda judecata apelului dacă. măsura suspendării şi apoi constatarea perimării este nelegală şi duce la casarea hotărârii. Spre exemplu. M. civ. Tăbârcă. Solicitarea părţii poate fi consemnată în încheiere şi va produce aceleaşi efecte ca şi cererea scrisă. p. doar pentru acest considerent23.Boroi.S. dacă această schimbare nu este adusă la cunoştinţa părţii adverse şi a instanţei. 65. este bineînţeles necesar ca părţile să fi fost legal citate. Înainte de toate însă. ar fi de un formalism excesiv să se respingă o cerere de judecare în lipsă făcută verbal în şedinţă. cu trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de apel. în C. s-a cerut judecarea în lipsă25. Deşi codul se referă expres la cererea scrisă. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă 23 24 M. decizia nr. 242 alin (2) C. nr. De asemenea. astfel incât dacă o parte doreşte ca judecata să se desfăşoare în aceleaşi condiţii.8/1989. instanţa era obligată să depună toate diligenţele pentru aflarea noii adrese. 138. op. proc. 1995. 98 C. Secț iunea a III-a. în R. 27 Trib. op.. În cazul în care există cerere de judecare în lipsă. instanţa este obligată să ţină cont de aceasta şi să continue judecata.. C. se prevede sancţiunea neluării în seamă a schimbării domiciliului unei părţi în cursul judecăţii. într-o decizie a Tribunalului Suprem susţinându-se faptul că.P.R. p. 640. Spineanu Matei.J. prin întâmpinarea depusă.448. civ. p . 640.Galaţi. instanţa poate face aplicarea art. civ. secţia civilă. se prevede că. proc. cit. Supr. 2546/1988. cererea trebuie reiterată24. decizia nr. O. Deci în acest caz nu ar fi vorba de o citare nelegală. proc. secţia civilă. Tăbârcă.J. 5998/2001. op.A. 1069/1995. cit. în dispoziţiile art. p. p. secţia comercială. judecata continuă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în lipsă. şi dacă sunt îndeplinite condiţiile. dacă în cauza respectivă apelantul solicitase judecarea în lipsă26. 242 pct. 25 C. cit.. decizia nr. Cererea privind judecarea în lipsă produce efecte numai în etapa procesuală în care se află pricina. dar trebuie avut în vedere şi faptul că. 2 C. neputând dispune suspendarea judecăţii27. 26 G .. 14 . dacă dovada de citare a fost restituită cu menţiunea că partea şi-a schimbat adresa.D. deşi părţile nu se înfăţişează.

când amândouă părţile o cer. în faţa instanţei competente cu judecarea pricinii. nu se înfăţişează la strigarea cauzei. 2. şi anume. 1. Sediul materiei 1. însă sunt introduse expres unele aspecte constatate în practica judiciară. legal citate.Art. cauza se judecă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în lipsă. 399 alin. 399. pentru a produce efecte. Cu toate acestea. CAPITOLUL III.(1) Judecătorul va suspenda judecata: 1. (2) Cererea de judecată în lipsă produce efecte numai la instanţa în faţa căreia a fost formulată. Definiţie 28 art. faptul că este necesar ca părţile să fie legal citate şi că cererea de judecare în lipsă. (1) din Proiectul Noului Cod de procedură civilă28 prezintă suspendarea voluntară. Definiţie. 15 . asemănător cum este ea reglementată în codul actual. trebuie să fie facută în cadrul fiecărui ciclu procesual. când niciuna din părţi. Suspendarea legală de drept (obligatorie) Secţiunea I..

Sediul materiei Sediul principal al materiei în ceea ce priveşte suspendarea legală de drept este reprezentat de art. dacă a intervenit cu mai puţin de 15 zile înaintea termenului de judecată. instanţa fiind obligată să pronunţe suspendarea. 85/2006.. proc.art. civ. art. Aceste cazuri se întemeiază pe principiul asigurării dreptului de apărare al părţii. Cazurile de suspendare legală de drept 2. civ. proc. spre a le deosebi de alte cazuri particulare care se regăsesc în alte secţiuni ale prezentului cod sau în alte legi speciale. 155 alin. aflat în Cartea II. art. etc. • prin punerea sub interdicţie sau punerea sub curatelă a uneia dintre părţi. 16 . 36 din Legea nr. 2. proc. Secţiunea a II-a. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. În doctrină se prezintă şi alte două cazuri de suspendare. Secţiunea a IV-a. afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a moştenitorilor. incapacitate. civ. Cazuri generale de suspendare legală de drept29 . dar nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte natura lor. proc.M. proc. civ. (1) din Legea nr. 1. art.. pen. • prin moartea uneia dintre părţi. Boroi. G. Titlul III. 47 din Legea nr. civ. atunci când se iveşte unul din cazurile expres prevăzute de lege. 21 C. Capitolul III. (2) C. • prin deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului asupra reclamantului.. Aceste două cazuri sunt: art. • prin încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului. op. 62 alin. 243 C. 554/2004. datorită împrejurărilor intervenite (moarte. Cazurile speciale de suspendare legală de drept a judecăţii sunt reglementate în urmatoarele articole: art. care.. 289. 243 C.. • prin moartea mandatarului uneia din părţi. Aceste cinci cazuri sunt denumite în doctrină „cazuri generale“. proc. art. 4 din Legea nr. art. Ciobanu. 192/2006. 31 alin. 1.. cit. p. (3) C.) nu are posibilitatea de 29 V. 10/2001 şi art. 19 alin. (2) C.Suspendarea legală de drept a judecăţii reprezintă oprirea temporară a cursului judecăţii care intervine în puterea legii.

proc.1 C. op. Dacă s-a solicitat partajarea bunurilor comune în timpul căsătoriei. a unui alt mandatar sau a administratorului sau lichidatorului judiciar.J. nu se impunea suspendarea judecăţii în condiţiile art. secţia civilă. C. iar unul dintre soţi decedează pe parcursul procesului.A. căci moştenitorii preiau poziţia procesuală a autorilor lor numai dacă decesul a intervenit pe parcursul judecăţii. civ. În principiu.Tăbârcă. 1037/1997. M. instanţa putând pronunţa hotărârea deoarece părţile au avut posibilitatea să discute în contradictoriu şi să-şi formuleze fiecare apărările. Ele nu produc acest efect dacă s-au ivit anterior introducerii acţiunii. a părţii. Suspendarea va dăinui până la introducerea în cauză a moştenitorilor31.56 33 G. decizia nr. Octavia Spineanu Matei. Buta.P. acestea au ca efect sistarea automată a cursului judecăţii. iar drepturile moştenitorilor vor fi valorificate în cadrul procedurii succesorale33. a tutorelui sau curatorului. ci dosarul se va închide. De asemenea. decizia nr. astfel că o încheiere prin care s-a pronunţat suspendarea în baza art.. civ. Din alin. s-a mai constatat în practica judiciară că. spre exemplu. Dacă se constată existenţa unuia dintre aceste cinci cazuri. 450. el nemaiavând capacitate de folosinţă.. proc. cit. Bucureşti. 243 C. op. op. 339.cit. Porumb.. proc. Iaşi. iar cererea de introducere în cauză a moştenitorilor nu mai poate fi primită.a lua parte la dezbateri. nu mai au relevanţă. p. Dacă împrejurările au apărut după momentul închiderii dezbaterilor. este nelegală. p. 243 pct. Secţia a III-a civilă. 642. p. 1997. independent de voinţa părţilor sau de aprecierea judecătorului. civ. instanţa este obligată să suspende judecata.C.A. 31 17 . astfel că drepturile lor procesuale nu sunt încălcate. Continuarea judecăţii fără introducerea în cauză a moştenitorilor (sau numirea unui curator special până la intervenirea lor în proces) sau a persoanelor enumerate nu este posibilă. Boroi. în C. nepublicată. Gh. aceasta din urmă nu mai poate fi formulată impotriva lui. pricina fiind scoasă de pe rol30. judecata nu continuă între soţul supravieţuitor şi alţi moştenitori ai soţului decedat. rezultă că suspendarea va interveni numai în cazul în care aceste împrejurări s-au ivit în intervalul cuprins între momentul introducerii cererii de chemare în judecată şi acela al închiderii dezbaterilor. în funcţie de fiecare caz în parte. cit. 32 C. 30 G. ori după caz... 1.890/2000. (2) al art. 243 pct. p. Dacă moştenitorul intimatei reclamante decedate pe parcursul judecăţii era parte în proces. întrucât pâratul a decedat înainte de introducerea acţiunii. în cazul în care decesul unei părţi s-a ivit anterior acestui moment32.

în recurs. sau după caz. op. p. nu şi a pârâtului) printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă. civ. cit. a atras casarea deciziei34.5 C. prevede că instanţa înaintea căreia i s-a ivit conflictul de competenţă va suspenda din oficiu orice altă procedură şi va înainta dosarul instanţei în drept să hotărască asupra conflictului.. urmând doar să fie asistat de către părinţi. suspendarea judecăţii intervine şi în cazul în care minorul împlineşte vârsta de 14 ani în cursul procesului (când reprezentarea legală se transformă în asistare). situaţie care. Ciobanu.Perju.7/1998. Pentru viitor minorul trebuie să fie citat personal. şi pentru aceasta. Suspendarea prevăzută de conţinutul art. p. desigur că vor trebui să fie şi ei în continuare citaţi.485. care vor semna alături de minor actele încheiate. Ciobanu.M. S. spre exemplu. pentru ca minorul respectiv să fie introdus în proces35. G. p. potrivit Legii nr. Boroi. Dreptul nr. Rezultă deci că.cit. trebuie să fie indeplinite condiţiile: să fi fost deschisă procedura reorganizării judiciare şi a falimentului asupra reclamantului (vizează deci numai situaţia patrimonială a acestuia. 21 C. dacă mandatarul decedează cu mai mult de 15 zile înaintea judecăţii. op. V. Stoenescu. nelegal a fost refuzată cererea de suspendare a judecăţii.M. Suspendarea durează până la rezolvarea conflictului de competenţă. 73. Alte cazuri de suspendare legală de drept36 • art. 2.Pentru a se putea dispune suspendarea. este necesar să fie îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege în ipoteza respectivă. cit. Boroi. nu se va dispune suspendarea de drept.. Însă pentru a opera această suspendare de drept. dacă moartea moartea mandatarului s-a întâmplat cu 14 zile înainte de ziua soluţionării apelului. op. Suceava în domeniile dreptului civil şi dreptului procesual civil. 85/2006 a insolvenţei. 34 P. G. proc. civ. În cazul în care încetează funcţia tutorelui sau curatorului. 35 I. 36 V. p. 290.A. 243 pct. tutore. proc. este necesară pentru numirea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar care să-l reprezinte pe reclamant în proces. 289.. s-a arătat în doctrină şi jurisprudenţă că. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor din circumscripţia C. Zilberstein. 2. 18 . deci el va sta personal în proces.

Suspendarea durează pe perioada soluţionării excepţiei de nelegalitate. pen. cu excepţia cazului în care instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia este chiar instanţa de contencios administrativ competentă să o rezolve. dispune că dacă dupa o amânare a judecăţii în temeiul învoielii părţilor. 85/2006 dispune că de la data deschiderii procedurii insolvenţei se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. 19 . 243 pct. 155 alin.se referă la cazul în care se solicită reparea pagubei cauzate prin infracţiune. şi este deci obligatorie. consacră regula “penalul ţine în loc civilul“ şi prevede că judecata în faţa instanţei civile se suspendă până la rezolvarea definitivă a cauzei penale.• art. în cazul în care instanţa este sesizată cu excepţia de nelegalitate a unui act administrativ. (1) din Legea nr. • art. 5 C. deci acest caz particular acoperă situaţia neprevăzută de art. 31 alin. sesizează. proc.. prin încheiere motivată. iar suspendarea de drept a judecăţii va dura până la rezolvarea cererii de recuzare. (5) C. adică situaţia referitoare la patrimoniul pârâtului. • art. judecata va fi suspendată şi nu va fi redeschisă decât după plata sumelor prevăzute de legea timbrelor pentru redeschiderea pricinilor. proc. civ. (2) C. 4 alin. 19 alin. arată că în cursul judecării cererii de recuzare nu se va face niciun act de procedură. • art. constatând că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond.. proc. civ. • art. 554/2004 prevede că. (3) C. 36 din Legea nr. acestea nu stăruie. civ. proc. iar suspendarea judecăţii înaintea instanţei civile se dispune dacă instanţa penală a fost sesizată anterior sesizării instanţei civile sau cel puţin. instanţa de contencios administrativ competentă şi suspendă cauza. dacă acţiunea penală a fost pusă în miscare . deci suspendarea va dura pâna se formulează o cerere de reluare a judecăţii.

şi atunci când obiectul judecăţii îl constituie nulitatea contractului de vacnzare-cumpărare încheiat în baza Legii nr. precum şi în cazul în care mediatorul desemnat de catre părţi nu poate avea vocaţia de mediator. 242 alin. decizia nr.T. 10/2001 dispune astfel : „Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi în cazul acţiunilor în curs de judecată. B.22 alin.C.. renuntând la judecarea cauzei sau solicitând suspendarea cauzei. dacă reclamantul solicită suspendarea cauzei în baza art. sau contractul nu cuprinde elementele expres arătate în textul acestui articol. asa cum am arătat anterior. 45 si 47. Sectia civila.820. 112/1995.S. în condiţiile prevazute de art. deoarece instanţa poate refuza suspendarea dacă: conflictul nu e susceptibil de mediere. Controverse În literatura de specialitate şi în practica judecătorească există şi controverse în legătură cu anumite cazuri particulare de suspendare37. iar nu facultativă pentru instanţă. neputând fi dispusă din oficiu de către instanţă. 20 . Reclamantul alege calea administrativă pentru realizarea dreptui său şi abandonează procedura judiciară în forma special reglementată a suspendării cauzei. luând act de cererea de suspendare. nu şi pentru cererea de intervenţie. potrivit art. persoana indreptăţită putând alege calea acestei legi. “ Conform practicii judiciare. şi durează până la soluţionarea pe cale administrativă a cererii de restituire. p. . (4).” Din cuprinsul articolului rezultă că acestă suspendare are natura unei suspendări voluntare. Ea poate fi dispusă la cererea persoanei îndreptăţite la măsuri reparatorii. 4/2001. acesta fiind singurul în măsură să provoace oprirea procesului şi să aleagă momentul producerii incidentului procedural. cit.J. C. 46. procedura de restituire începuta în temeiul prezentei legi este suspendată până la soluţionarea acelor acţiuni prin hotărâre judecatorească definitivă şi irevocabilă. şi după verificarea îndeplinirii tututor condiţiilor legale. (1) din Legea nr. Odată constatate aceste împrejurări. judecarea cauzelor civile de catre instantele judecatoresti sau arbitrale va fi suspendată la cererea partilor. instanţa.I.148-150. este tratată ca o suspendare obligatorie şi criticată . această măsură poate fi solicitată numai de partea interesată. (2) Cursul termenului perimarii este suspendat pe durata desfăşurării procedurii de mediere./1990-2003. nr. sau clauzele contravin legii sau ordinii publice. Se prezintă şi interpretarea conform căreia ar putea constitui un caz de suspendare voluntară. în funcţie de clasificările diferite date acestei instituţii. dar suspendarea va interveni doar dacă împrejurările se ivesc înainte de închiderea dezbaterilor. Persoana indreptaţită va instiinţa de îndată persoana notificată. În Dreptul nr. deoarece toate cazurile sunt prevăzute de lege. 920. deoarece intervine prin manifestarea unilaterală de voinţă a reclamantului. sub sanctiunea nulităţii absolute. intervenind în funcţie de voinţa părţilor sau independent de aceasta. Această suspendare operează numai în privinţa cererii principale. (3) Cererea de repunere pe rol este scutită de taxa judiciară de timbru. p.11/2002 si Dreptul nr. (2) În cazul actiunilor formulate potrivit art. 2 alin. 1 din Codul de procedură civilă. putând fi mai degrabă interpretată ca o suspendare facultativă. p . Deci.R. 3729/2001. (1). dacă se îndeplinesc condiţiile legale ale acesteia. 46 din Legea nr. alin. Însă în doctrină. potrivit art. putând chiar să dispună despărţirea ei pentru a fi judecată deosebit. fiind la dispoziţia părţii. instanţa este obligată să pronunţe suspendarea. Briciu.J.Secţiunea a III-a.9472001 a secţiei civile a Curţii de Apel Alba.. P. (1) pct. nota II-a la decizia civilă nr. va dispune în consecinţă prin încheiere în privinţa cererii principale şi va continua procesul pentru soluţionarea cererii de intervenţie principală. 62 din Legea nr 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator: „(1) Pentru desfăsurarea procedurii de mediere. este vorba de suspendări legale. dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere. În toate situaţiile însă. Leş. În doctrină nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte natura acestui caz de suspendare. numai că temeiul acestora este diferit. 37 Art. op. 10/2001. Un alt caz particular îl reprezintă art. 1/2004 se arată că este vorba despre o suspendare obligatorie.

Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă În cazul suspendării legale de drept. 38 Art. este păstrat în totalitate de Proiectul Noului cod. (1) nu împiedică pronunţarea hotărârii. prin decesul uneia din părţi. până la numirea unui nou tutore sau curator. 39 I. în cazul în care instanţa formulează o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare adresată Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. civ. CAPITOLUL IV. lărgindu-se deci sfera de aplicare a suspendării. 6. 2. afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a acestora.. Sediul materiei 1. până la desemnarea lichidatorului. – (1) Judecarea cauzelor se suspendă de drept: 1. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive. 7. 1. prin decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia dintre părţi. când persoana juridică este dizolvată. survenit cu mai puţin de 15 zile înainte de ziua înfăţişării. 155 alin. faptele arătate la alin. 2.Secț iunea a IV-a. (2) Cu toate acestea.cit. (1) C. 4. dacă debitorul trebuie reprezentat. Definiţie. (2) C.. deci care permite judecătorului ca. 5. Sediul materiei Sediul principal al materiei în ceea ce priveşte suspendarea legală facultativă este reprezentat de art. până la introducerea în cauză a moştenitorilor. 3. în alte cazuri prevăzute de lege. proc. 400. ce constituie o suspendare legală de drept. 400 din Proiect 38 sunt păstrate în principiu aceleaşi cauze care determină suspendarea. op. reglementate în art. Cazul special prevăzut de art. p. 583. în anumite împrejurări determinate de lege. prin interdicţia judecătorească sau punerea sub curatelă a unei părţi. 8. Suspendarea legală facultativă (judecătorească) Secţiunea I. prin încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului. să aprecieze asupra oportunităţii sistării temporare a judecăţii39. neavând nici o modificare majoră care să-i schimbe întelesul şi reglementarea potrivit legislaţiei în vigoare. până la numirea unui nou reprezentant sau mandatar. dacă ele au survenit după închiderea dezbaterilor.Leş. cu menţiunea că sunt adaugate cazuri noi şi enumerarea nu mai este limitativă. până la numirea tutorelui sau curatorului. 21 .civ. Definiţie Suspendarea legală facultativă reprezintă acea formă de suspendare care este lăsată la aprecierea instanţei. 244 alin.proc. până la numirea administratorului ori lichidatorului judiciar. potrivit prevederilor tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană. prin deschiderea procedurii insolvenţei. 1.

Suspendarea nu este condiţionată42 însă de acordul părţilor.. Cazuri generale de suspendare legală facultativă Art. de existenţa sau neexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi. 370. p. pentru ca textul să aibă aplicare. Suspendarea în aceste două cazuri nu este obligatorie.S. 42 I. este necesar să existe o altă judecată pendente44 şi să se demonstreze că soluţionarea 40 Totuşi. 1238 din 18 februarie 2005. decizia nr. proc. 283. când s-a început urmărirea penală40 pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe în cauză. iar procesul ce are ca obiect chestiunea prejudicială să fie în curs de judecată... secţia civilă. proc. Secţiunea a II-a. (2) C. în Dreptul nr. 244 alin. p. civ. decizia nr. că instanţa de contencios administrativ nu poate suspenda judecarea pricinii când s-a început urmarirea penală pentru o infracţiune săvârşită în legătură cu actul administrativ atacat. civ. art. civ. decizia nr. 1 C.Există şi alte articole în cuprinsul prezentului cod care reglementează această instituţie sau care reprezintă o aplicaţie a acestei forme de suspendare. 43 M. 22 . 183 C. să nu fi fost el insuşi suspendat43. G. 41 C.J. 40 alin. Mihuta. se prevede în Legea contenciosului administrativ nr. 44 Trib. Deci. (1) C. cit. Tăbârcă. op. Suprem. 1512/1970.stăruie în continuarea judecării pricinii. ca o situaţie specială. proc.. 5/2006. în art. 738/2001. Pentru a se putea dispune suspendarea judecăţii potrivit art 244 alin.J. civ. proc. proc. Secţia civilă şi de proprietate intelectuală.. civ. art. 635.C. deci nu are relevanţă faptul că părţile se opun suspendării. in I.. civ. şi anume : art.C. (2) si (3) C. (2). dacă reclamantulpersoană vătămată. (1) pct. Chestiunea prejudicială este acea problemă care are o influenţă hotărâtoare asupra rezolvării cauzei. 554/2004. p. 114 alin. spre deosebire de suspendarea voluntară. art. Repertoriu II. este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: soluţia dintr-un proces să depindă de rezolvarea unei chestiuni prejudiciale ce se judecă într-un alt dosar. de excepţie.. 1551 C. prevede două cazuri în care instanţa poate suspenda judecata: • • când dezlegarea pricinii atârnă în tot sau în parte. proc. secţia civilă. 28 alin. şi deci instanţa poate să aprecieze în ce măsură cea de-a doua cerere nu a fost promovată pentru tergiversarea judecăţii41.

cu consecinţa că reclamanţii vor triumfa în revendicare48. O. Bucureşti. 51. ca terţ. iar anularea certificatului de moştenitor atrage dispariţia principalului mijloc de dovadă a dobândirii unui drept real pe cale de moştenire. 49 Trib. constestând calitatea de moştenitor a titularului şi întinderea drepturilor sale succesorale..J. decizia nr. ele neputând fi extinse prin analogie şi la alte situaţii similare. Secţia civilă.S. p.R. S. Boroi. reclamantul în revendicare. D. o acţiune pentru plata unei pensii de întreţinere facută de un copil din afara căsătoriei va putea fi suspendată până la soluţionarea acţiunii privind stabilirea paternităţii. decât acestea. 47 I. combate titlul succesoral al adversarului său din proces. întrucât acordarea sau neacordarea pensiei depinde de admiterea sau nu a cerererii de stabilire a paternităţii46. Cazurile de suspendare lăsate la facultatea instanţei sunt limitativ prevăzute de lege. 260. decizia nr.C. proc. op. Nu există însă temei de suspendare a ordonanţei preşedinţiale în temeiul art. 316. 6/1976. Evacuarea pârâţilor pentru lipsa de titlu locativ depinde de situaţia titlului de proprietate invocat de reclamanţi. Se poate dispune suspendarea judecăţii conform primul caz enunţat. sectia a IV-a civilă. de vreme ce procedura ordonanţei preşedinţiale se caracterizează prin urgenţă. Zilberstein.D. cit. op. Radu.Matei. şi nici în cazul în care se se solicită suspendarea acţiunii posesorii până la soluţionarea acţiunii în revendicare a imobilului. Bucuresti. nu sunt de natură să justifice suspendarea judecăţii47. Suprem. 48 P. practic. când revendicarea se sprijină pe un titlu succesoral a cărei anulare a fost cerută într-un proces aparte. astfel încât rezolvarea acţiunilor posesorii 45 46 G. nr. astfel că în mod corect instanţa a dispus suspendarea cererii de evacuare până la soluţionarea cererii având ca obiect anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între reclamanţi şi pârâţi49.454. 487. până la soluţionarea procesului asupra fondului. Jurisprudenţă civilă comentată a I. p. 2068/1975. 1 C. 244 pct. V. Negru. 23 .Beck. 1595/1995. Spre exemplu. deoarece. şi a altor instanţe judecătoreşti.pricinii depinde de dreptul care face obiectul unei alte judecăţi45. iar alte împrejurări. 2007. cit. p. cit.H. Trib. civ. p.. op.C. deoarece în cadrul acţiunilor posesorii instanţa nu cercetează fondul dreptului subiectiv. p. Editura C.. ci doar aparenţa acestuia.Perju. R. În aceste cazuri suspendarea se impune pentru a se evita darea unor hotărâri contradictorii. Stoenescu.

Nu poate fi asimilată unei judecate nici dezbaterea succesiunii în faţa notarului.. Din practica Tribunalului judeţean Sibiu în materia dreptului procesual civil. Curtea de Apel Bucureşti. dacă se invocă existenţa unui alt proces civil.371. civ. instanţa are nu numai căderea. Nici depunerea unei cereri de restituire a dreptului de proprietate la Comisia constituită în baza Legii nr. Supr. Editura All Beck.3/1987.18/1991 nu poate duce la suspendarea cauzei. p. 50 I. ci şi obligaţia de a examina titlurile. deoarece acesta nu este o instanţă judecătorească.Mihuţă. 319. în acest caz.53. op. p. Studii şi cercetări juridice nr. 1998. 57. prin cerere reconvenţională. proc. activitatea de analizare a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate a comisiei neputând fi asimilată cu o judecată51. în condiţiile art. secţia a IV-a civilă. 1044/1972.02. secţia civilă. p. 648. decizia nr. suspendarea judecăţii ar duce doar la prelungirea nejustificată a solutionării acţiunii ce are ca obiect rezilierea contractului şi evacuarea. Gh. deoarece. 244 C. Curtea de Apel Piteşti. 244 pct. Astfel. chiar pe calea contestaţiei la executare.. nu poate fi suspendată. contravenindu-se astfel dispoziţiilor art. În practica judiciară s-a mai statuat că. nu se poate dispune suspendarea judecăţii pe motiv că nu s-a terminat dezbaterea succesorală52. 1 C. civ. 54 Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. a solicitat obligarea reclamantului la contravaloarea îmbunătăţirilor efectuate la imobil. aşadar. Dispoziţiile acestui articol nu au caracter imperativ. 24 . Repertoriu II. chiar în situaţia în care ambele părţi sunt în posesia unui titlu de proprietate asupra lucrului revendicat. Leş.G.. O altă soluţie de speţă prevede că acţiunea reclamantului. decizia nr. în cadrul căruia pârâta. introducerea separată a unei acţiuni în anularea titlului de proprietate a reclamantului nu constituie un motiv de suspendare din oficiu a judecării acţiunii în revendicare promovată de către acesta.nu depinde de soluţia ce se va da în petitoriu50. 232/27. 53 Culegere de practică judiciară. cit. Tăbârcă. iar nu să decline acea obligaţie procesuală în favoarea altei instanţe. p. p.1995. Buta. 52 Trib. întrucât nu sunt îndeplinite condiţiie articolului mai sus menţionat. deoarece acesta poate fi cerut oricând. ci lasă la aprecierea instanţei de judecată oportunitatea suspendării judecării cauzei54.262-263. proc. dreptul de retenţie invocat de pârâtă nu poate bloca soluţionarea cererii de evacuare pentru lipsă de titlu. prin care a solicitat rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea pârâtei. în I. dând eficienţă celui ce va face dovada proprietăţii. precum şi recunoaşterea unui drept de retenţie. 51 M.

In orice caz. în Dreptul nr.C. acesta se întemeiază pe declanşarea urmăririi penale pentru o infracţiune ce ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe. îşi păstrează punctul de vedere iniţial. proc. în situaţia în care părţile intrebate conform art..C. în cazul în care hotărârea pronunţată nu mai este susceptibilă de apel sau de recurs prin care să se invoce motivul de modificare prevăzut de art. întrucât se prevede că “poate…“. Bucureşti. cit. Leş. 998 C.. decizia nr. împrejurare ce trebuie probată în mod corespunzător56.223 din 23 ianuarie 2005. proc. în redactarea anterioară textul avea în vedere doar existenţa unor “indicii“ în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni. Actuala reglementare a fost dată prin modificările aduse Codului prin O. Noua reglementare instituie ca o condiţie esenţială începerea urmăririi penale pentru o infracţiune. adică una stăruie în defăimarea înscrisului şi cealaltă în folosirea lui. Dacă dispune suspendarea. 244 pct. înaintând procurorului înscrisul şi procesul-verbal ce trebuie încheiat.. atunci când are îndoieli cu privire la autenticitatea înscrisului. adeseori. proc civ. instanţa va trimite înscrisul procurorului. Secţia comercială...283. împreună cu procesul-verbal. În doctrină se apreciază că. în care se prevede că.G. p.G. nu se poate suspenda procesul în temeiul acestui text. civ. ambele condiţii trebuind să fie indeplinite cumulativ55.562. Renunţarea la vechea formulă este firească. instanţa poate suspenda judecata pricinii. dacă partea care defaimă înscrisul ca fals arată pe autorul sau complicele falsului. 58 M. proc.J. suspendări nejustificate ale procesului civil. soluţia trebuie motivată. civ. Tratat . 183 C. civ. op. 25 . Editura Didactică şi Pedagogică. Gh. nr. p. Buta. şi după pronunţarea hotărârii s-a stabilit că înscrisul este fals. 5/2006. 1966.58 55 56 I. 59/2001. 304 pct. p. p.U. 2 C. 9 C. deci partea interesată trebuie să prezinte elemente suficiente din care să rezulte că existenţa infracţiunii57 ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe în cauza supusă suspendării. Porumb. ci doar o faptă ilicită civilă si se cer daune în baza art. 322 pct. Instanţa va lua această măsură numai dacă există o justificare temeinică. Dacă nu s-a suspendat judecata.În ceea ce priveşte al doilea caz de suspendare. deoarece era de natură să provoace.proc . indiferent dacă admite sau respinge cererea de suspendare. 182 C. 4 C. iar aceasta trebuie interpretată în sensul că instanţa nu este însă obligată să dispună suspendarea. cuprins în art. 584. O aplicaţie a acestui caz de suspendare o reprezintă art. Drept procesual civil român.civ. 57 Când fapta nu constituie infracţiune. aceasta va dura până la pronunţarea unei hotărâri penale definitive. civ. I. 252. hotărârea poate fi desfiinţată pe calea revizuirii în condiţiile art. Tăbârcă.. .

Repunând din oficiu cauza pe rol.C. Odată ce a fost luată masura suspendării în baza art. în Dreptul nr.A. cu consecinţa întârzierii soluţionării pe fond a unei cauze. proc . 987/1997.C.. 5362 din 12 decembrie 2003. după numeroase amânări a judecăţii şi după 7 luni de la înregistrarea cauzei pe rolul instanţei. întrucât dispoziţiile alineatului ultim al acestui articol au caracter imperativ. 9 C.Matei.J. 244 alin. p 651. Gh.Numai după ce apreciază că are competenţă materială. Tăbârcă. op. p.C. O. proc. I. 244 C. decizia nr.P. decizia nr. proc. Aprecierea instanţei asupra suspendării. 2 C. p..şi.civ. 317. Boroi. secţia civilă. nefiind suficientă numai depunerea plângerii prealabile60. un caz de tergiversare a judecăţii62.J. poate prejudicia grav pe oricare din părţi63. cit. cit. Într-o speţă. p. civ59. B. /1990-2003. proc. secţia contencios administrativ.. reprezentând. suspendarea a fost dispusă fără nici o motivare. op. 459. proc. Jurisprudenţă civilă a I. p. 244 pct. se va examina dacă nu cumva suspedarea judecăţii. decizia nr. 304 ptc.J. 57. Buta. civ. 1997. Suspendarea trebuie temeinic motivată si în acelaşi timp justificată prin prisma dispoziţiilor art. 129 alin.S. 64 G.. .Iaşi. fiind incidente dispoziţiile art. impunând ca starea de suspendare să dureze până la pronunţarea unei hotărâri irevocabile în cealaltă pricină. instanţa a dat o hotărâre cu încălcarea legii. civ64. şi judecând cauza. Instanţa nu poate lua masura suspendării nici în cazul în care urmărirea penală a fost deja finalizată prin scoaterea de sub urmarire a învinuitului61.2 al art.. care îl obligă pe judecător să respecte el însuşi principiile procesului civil. nu se mai poate reveni asupra ei. care a motivat suspendarea. civ. pentru a nu fi arbitrară şi a produce tergiversarea judecăţii. Limita reglementării suspendării judecăţii conform pct. tipic. 63 Curtea Supremă de Justiţie. o reprezintă necesitatea ca urmarirea penală să fie începută. 61 C. 322/2002. p.. 2/2005. 62 P. fără să menţină suspendarea. printre care şi cel al celerităţii şi al rezolvării cauzelor într-un termen rezonabil.J. 232. (1) C. instanţa se poate pronunţa asupra cererii de suspendare conform art. deşi nu se soluţionase irevocabil cealaltă pricină. secţia civilă. în C. atât timp cât începerea urmăririi penale nu a fost dispusă conform legii procesual penale. trebuie să se întemeieze pe convingerea fermă că rezultatul cercetării ar avea o înrâurire decisivă asupra hotărârii ce urmează a se da în cauză. În condiţiile concrete ale unui caz.C. (2) C. 919. Perju. 26 . 59 60 M.

op. G. (2) C. Acest text nu-şi poate avea aplicaţie decât în cazul cănd faptul generator al daunelor pretinse este o infracţiune67. cit. civ. ea trebuie suspendată până ce instanţa penală se pronunţă definitiv asupra acţiunii penale înaintate fie mai înainte. 2 C.M.“. în alin. săvârşită cu vinovăţie şi prevazută de legea penală. alin. “. cât şi a culpabilităţii. Codul. şi art. iar alin (3): “ De asemenea. Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii. pen. dacă acţiunea penală a fost pusă în mişcare. În schimb. cel puţin.. acţiunea civilă având ca obiect repararea daunelor cauzate prin infracţiune se poate intenta separat înaintea instanţelor civile.. precum şi cererea de chemare în garanţie. “ 66 V. Boroi. 244 C.. lăsată la aprecierea instanţei66. civ. ca faptă care prezintă pericol social.. in art. Ciobanu. Secţiunea a III-a. 244 pct. Corelaţia între suspendarea judecăţii conform art. în acest caz. Porumb. (1) „ Persoana vătămată care nu s-a constituit parte civilă în procesul penal poate introduce la instanţa civilă acţiune pentru reparerea pagubei materiale şi a daunelor morale pricinuite prin infracţiune. iar suspendarea judecăţii înaintea instanţei civile se dispune dacă instanţa penală a fost sesizată cu judecarea infracţiunii anterior sau.Potrivit alin. proc. trebuie suspendate de instanţa civilă până ce instanţa penală se va pronunţa în mod definitiv asupra acţiunii penale. având autoritate de lucru judecat. în penal definitivă). indiferent că a figurat sau nu în instanţa penală. proc. în consecinţă. 244 C. În cazul prevăzut de Codul de procedură penală. 19 se prevede. 67 G. Textul din Codul de procedură penală65 are în vedere numai situaţia în care se solicită repararea pagubei cauzate prin infracţiune. p. fie în cursul judecării acţiunii civile. În caz de reluare a procesului penal. 480. hotărârea definitivă a instanţelor penale. (2): “ Judecata în faţa instanţei civile se suspendă până la rezolvarea definitivă a cauzei penale. dar de data aceasta nemaifiind vorba de o suspendare obligatorie a judecăţii. atât în privinţa existenţei faptului. proc. ci facultativă.(2) al art. 292. aşa cum ea este definită în Codul penal. 27 . civ. va fi opozabilă unei părţi. acţiunea introdusă la instanţa civilă se suspendă. dar. dar acesta a fost suspendat. p.. Astfel. 19 alin. dacă acţiunea civilă se întemeiază pe 65 Astfel. iar nu numai deodată cu cea penală. suspendarea judecăţii va dăinui până când hotărârea care a motivat suspendarea a devenit irevocabilă (sau. acţiunea civilă pt daune. proc. suspendarea judecăţii poate fi dispusă în baza art.. poate să pornească acţiune în faţa instanţei civile persoana vătămată care sa constituit parte civilă sau pentru care s-a pornit din oficiu acţiunea civilă în procesul penal. provocată de acelaşi fapt care face obiectul procesului penal.

dacă obligaţiile au fost îndeplinite şi aceasta poate continua. • Un caz relativ nou de suspendare legală facultativă este cel care rezultă din modificările aduse de Legea nr. (2) C. 19 Cod de procedură penală. 28 . (răspundere civilă delictuală). comunicând de urgenţă această măsură instanţei respective. civ. nu se va supenda judecata în temeiul art. C. proc.. instanţa poate suspenda judecata. instanţa va arăta care anume obligaţii nu au fost respectate. 114 alin . arătând în încheiere care anume obligaţii nu au fost respectate. cit. după caz. • Art. p .art. 177/2010 pentru completarea și 68 I. preşedintele instanţei competente va putea cere dosarul pricinii şi să ordone. acestea având însă temeiuri diferite faţă de cele generale prezentate mai sus şi anume: • Art. proc. 40 alin.68 Suspendarea se va dispune prin încheiere potrivit dispoziţiilor art. La cererea părţii. proc. proc. prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau stabilite în cursul judecăţii. în cazul în care s-a formulat o cerere de strămutare. dispune că. civ. suspendarea judecării pricinii. Suspendarea va dura până la rezolvarea cererii de strămutare. 826. fără citarea părţilor. 1551 C.(3) C. În încheiere de suspendare. reclamantul. prevede că atunci când desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina părţii reclamante. iar nu pe existenţa unei infracţiuni. civ prevede că. Deleanu. dacă de îndată sau până la termenul ce i s-a stabilit. nu completează sau nu modifică cererea ori nu depune copii certificate de pe înscrisurile pe care se întemeiază cererea. 998 şi urm. deci conform procedurii necontecioase. civ. civ. Alte cazuri de suspendare legală facultativă Codul de procedură civilă reglementează şi cazuri speciale de suspendare facultativă. 339 C. judecata va fi reluată. instanţa va putea dispune suspendarea judecăţii. op. Secţiunea a IV-a. • Art.

proc. 114 C. art. 133 şi 105 alin. Suspendarea este obligatorie indiferent de instanţa judecătorească în faţa căreia s-a invocat excepţia. instanţa nu ar mai putea dispune ulterior suspendarea judecăţii pentru neîndeplinirea obligaţiei de modificare sau completare a cererii de chemare în judecată. reclamantului i se poate pune în vedere să o acopere. instanţa învestită cu judecarea pricinii a cărei strămutare se cere.. civ. sau nu se înţeleg asupra persoanei acestora. p. dacă hotărârea nu va cuprinde aceste menţiuni. Gh. op. civ. 29 . Dacă reclamanţii nu-şi aleg unul sau mai mulţi mandatari.40 alin. Buta.modificarea Legi nr. 181. astfel încât suspendarea poate fi dispusă numai în condiţiile din acest text69. dacă se constată o neregularitate care nu a fost sesizată la primirea cererii. 404. Gh. Dacă s-a cerut strămutarea. Suspendarea în condiţiile alin. aşa cum o poate face dacă nu se modifică sau completează cererea de chemare în judecată. Tăbârcă. şi să dispună suspendarea până la soluţionarea cererii de strămutare. preşedintele instanţei va numi acestora un curator special70.). În urma abrogarii acestei preveri legale suspendarea judecații devine una facultativă. proc.va arăta în ce măsură actele îndeplinite în instanţă urmează să fie păstrate. 1551 C. 40 alin. 69 70 M. potrivit art. astfel încât dacă nu se dispune prin încheiere necontencioasă suspendarea. deci. sau va anula cererea ca netimbrată.. această suspendare fiind lăsată la aprecierea instanței. art. civ. proc. Astfel. Buta. (3) şi (4). sub sancţiunea prevăzută de art. M. Totuşi. cit. p. este facultativă. (4) precizează că hotărârea asupra strămutării -care se da fără motivare şi nu este supusă nici unei căi de atac. Norma înscrisă în art. judecarea cauzei se suspendă. judecata trebuie să fie suspendată în mod obligatoriu.1 C. nu poate face aplicarea dispoziţiilor art. Tăbârcă. cit. (1) pct. op. (2) este una specială. ci se fixează termen de judecată. proc. toate actele instanţei învestite cu judecarea cererii vor trebui refăcute. Dacă însă pârâţii nu-şi aleg mandatarul. pentru că în acest caz pentru neîndeplinirea obligaţiei menţionate instanţa nu mai poate aplica alte sancţiuni. civ. (2) C. 244 alin. ci va anula cererea pentru lipsa unor menţiuni. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și anume abrogarea aliniatului 5 al articolului 29( care prevedea că pe perioada soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a legii sau a ordonanţei aplicabile speţei.

Spineanu. nu sunt îndeplinite condiţiile suspendării judecăţii în baza art. op. a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă hotărarea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma judecăţii. s-au descoperit înscrisuri doveditoare. 2 C. deoarece are în vedere o hotărâre care a stat la baza hotărârii a cărei reviziure se cere. proc.75 71 72 I. În altă opinie. 1551 C. teza II. proc.Matei. Secţia civilă şi de proprietetate intelectuală.. cit. civ. 30 .. că recurenta nu a depus la dosar „acte”71. 75 I. cererea de revizuire ar fi admisibilă pe baza art.. de exemplu. iar nu doar să se precizeze. întrucât aceasta a depus diligenţele neceasare imediat ce a luat cunoştinţă de dispoziţiile din închierea de şedinţă. civ. G.J. în cazurile vizate de art. 244 pct.2 şi care nu ar justifica introducerea unei cereri de revizuire. p 827. Boroi. op. Nefiind imputabilă reclamantei întârzierea răspunsului de la Oficiul Registrului Comerţului referitor la adresa sediului pârâtei. proc. proc. 332. deoarece nu există identitate de obiect sau cauză. pentru ipoteza prevăzută la pct.. p. op.293. Trebuie să fie arătate în concret care anume obligaţii nu au fost respectate. dacă. când un judecător. civ. 1 al art 244 C.C. în B. martor sau expert. p... civ. decizia nr. constituie o sancţiune procedurală. 322 C. Boroi. 74 V. cit. cit. 5 prima teză C.Cazul particular prevăzut de dispoziţiile art. În doctrină se apreciază că.C. proc. partea interesată poate formula o cerere de chemare în judecată. 322 pct. 322 ptc. după darea hotărârii. care a luat parte la judecată. civ. Deleanu. care se referă la „vina părţii reclamante”72 Instanţa nu poate dispune suspendarea decât după ce i-a pus în vedere reclamantului îndeplinirea unor cerinţe şi acesta nu s-a conformat. 1994/2005.M. Se consideră ca nu poate fi promovată o cerere de revizuire conform pct. fără a i se putea opune autoritatea de lucru judecat. Ciobanu. op. Boroi. reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor. G. spre exemplu. Unele împrejurări din art. O. şi nici teza I.J. proc. 73 V. 1551 C.. pot constitui temei pentru introducerea unei cereri de revizuire73. 5 al art. pentru că actul nou (htărârea judecătorească) trebuie să fi existat la data pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere74.M. civ. p 292. cit. instituind condiţia culpei părţii reclamante pentru neîndeplinirea unor obligaţii prevăzute de lege ori stabilite la primirea cererii de chemare în judecată sau în cursul judecăţii. G. proc. Ciobanu.Bază de date. precum şi pentru pct. 4 C. civ.

Măsura suspendării judecării 77 procesului va fi comunicată de urgenţă instanţei de la care s-a cerut strămutarea. dec. 2. cât şi la cea irevocabilă (în cazul hotărârilor pronunţate în materie civilă). – (1) La solicitarea celui interesat. în tot sau în parte. deci. Secţiunea a V-a. Art. 2. inserându-se expresia „dacă legea nu prevede altfel”. 401 din Proiect77. în alte cazuri prevăzute de lege. doar cu unele modificări în ceea ce priveşte pct. 1.Printr-o interpretare extensivă s-a admis că o hotărâre judecătorească. completul de judecată poate dispune. cuprinsă însă în art. deşi a fost dată după pronunţarea hotărârii a cărei revizuire se cere. ci se aplică şi în cazuri civile. p. fără citarea părţilor. de I. care nu conţine numai prevederi ce au legătură cu legea procesual penală. care se poate dispune conform art. precum şi în cazul alin. potrivit pct. 1. 401. când dezlegarea cauzei depinde. pentru ca să poată astfel îndeplini cerinţa ca hotărârea să existe în momentul pronunţării hotărârii atacate cu cerere de revizuire76. în Repertoriu II. nr. (2) Suspendarea va dura până când hotărârea pronunţată în cauza care a provocat suspendarea a devenit definitivă. deoarece alin. dacă este cazul. când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea. suspendarea poate fi dispusă în aceleaşi condiţii. prezentată ca “înscris nou“ în revizuire. cu darea unei cauţiuni în cuantum de 2. iar nu cadrul general al suspendării. întrucât nu era în putinţa părţii să determine pronunţarea ei la o dată anterioară. în condiţii diferite faţă de actuala reglementare. chiar înainte de primul termen de judecată. dacă legea nu prevede altfel. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă Suspendarea legală facultativă rămâne principial cu aceeaşi reglementare. 132.000 lei. Secţ civ. 31 . 1716 din 23 iulie 1974. Mihuţă. 76 Trib. atunci când a fost obţinută pe baza cererii introduse înainte de soluţionarea definitivă a litigiului în care se solicită revizuirea. 2.. suspendarea judecării procesului. se vor aplica respctivele dispoziţii. 132. 2 este o continuare a întregului alin. 78 Art. Un caz special de suspendare legală facultativă rămâne strămutarea78. îndeplineşte această condiţie. – (1) Instanţa poate suspenda judecata: 1. se modifică din „hotărâre irevocabilă” în „hotărâre definitivă”. Încheierea asupra suspendării nu se motivează şi nu este supusă niciunei căi de atac. 396. în caz de o prevedere specială. Consider însă ca varianta optimă ar fi fost să se facă referire atât la hotărârea definitivă (în penal). de existenţa sau inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi. Supr. iar pentru motive temeinice. 3.

2. Radu. 261. CAPITOLUL V. Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege. În acest mod se poate proceda în cazurile prevăzute de art. Încheierea de suspendare. Încheierea de suspendare Descrierea amănunţită a cauzei de suspendare va constitui motivarea încheierii de suspendare. 244 C. la cerere sau din oficiu. 242 pct. 81 V.. I. S.. cit. se poate dispune chiar înaintea primului termen de judecată. precum şi prevederea expresă. D. cu respectarea cerinţelor legale. De asemenea. p. Suspendarea se poate dispune. Constatarea suspendării. pentru un timp determinat sau până la 79 80 I. instanţa poate dispune în mod direct suspendarea judecăţii în baza art. civ. 488. că închierea nu se motivează şi nici nu este supusă nici unei căi de atac. Procedura şi efectele suspendării Secţiunea I. Întrucât suspendarea se analizează ca un incident procedural. p. prin care instanţa constată existenţa împrejurării care a condus la suspendarea judecăţii 80. Constatarea suspendării Suspendarea judecăţii reprezintă un incident procedural care poate fi invocat de oricare dintre părţile interesate. op. cit. printr-o încheiere. 1. op.2 C. 1. cu condiţia ca măsura să fie pusă în discuţia prealabilă a părţilor. şi de către instanţă din oficiu.Stoenescu.Negru.Zilbestein. ca o aplicaţie a principiului accesorium sequitur principale. aceasta din urmă având menirea să oprească mersul normal al procesului prin scoaterea de pe rolul instanţei pe toată perioada cât durează cauza care a determinat luarea acestei măsuri81. cit. op. 585. 32 . suspendarea judecăţii intervine sau poate interveni.. Leş. ea se dispune. proc. 1. civ.. în cazul în care se dă fără citarea părţilor. indiferent de felul ei. când niciuna dintre părţi nu se prezintă la strigarea pricinii şi nici nu s-a cerut judecarea în lipsă79.Noutatea constă în obligaţia depunerii unei cauţiuni şi faptul că. Calea procedurală a sesizării este aceea a unei cereri scrise sau verbale formulate în faţa instanţei. p. proc.

cunoscând justificarea măsurii. să-şi poată motiva recursul85. proc. Boroi.C. ţinând cont şi de principiul accesorium sequitur principale. Leş. text de lege special. nu va mai putea formula o nouă cale de atac84. Rezultă deci că în cazul suspendării recursului în faţa unei curţi de apel. 23 alin. 301 C. în temeiul art.. I. 85 M. M. cât şi împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol a procesului.. p.641. închierea prin care s-a dispus suspedarea unui recurs nu poate fi recurată. Suspendarea judecăţii va începe numai din momentul în care instanţa a dispus o atare măsură. civ. dacă recursul a fost respins. op. cu excepţia celor pronunţate în recurs. singura cale procedurală pentru desfiinţarea unei încheieri nelegale este aceea a recursului la I. proc. cit. 33 . Împrejurarea că textul derogă de la art. ci ea este necesară pentru ca partea interesată.828.producerea unui eveniment determinat. conform prevederilor potrivit cărora secţiile acestei instanţe judecă recursurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătoreşti. 2441 C. 84 V. Posibilitatea atacării cu recurs a încheierii de suspendare. 586. Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului. Tăbârcă. în principiu. care nu pot 82 83 I. întrucât nu există recurs la recurs. p. 86 Ibidem. 3. Ciobanu.cit. De această dată comunicarea nu marchează momentul de la care începe să curgă termenul de recurs.. încheierea prin care curtea de apel dispune suspendarea judecării recursului poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie86. astfel că. op. civ. în ceea ce priveşte durata termenului de recurs. cit. Totuşi. p. op.. (2) din Legea nr. 1. G. Deleanu. cit.J. nu înseamnă că încheierea nu trebuie comunicată părţilor. judecăţii poate fi atacată cu recurs în mod separat. încheierea prin care s-a dispus suspendarea Controverse. p . De asemenea. atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea. de orice natură. 293. iar nu din momentul survenirii cauzei de suspendare83. Potrivit art. 304/2004. op. Bineînteles că partea poate exercita doar o singură dată recursul împotriva respectivei încheieri. în faţa oricărei jurisdicţii şi în orice judecată82..C..

fi atacate pe nici o altă cale. 245 C. aceasta nu poate fi considerată decât ca recurs90. civ. Dar din ansamblul reglementării procesuale în vigoare rezultă neîndoielnic faptul că suspendarea determină o sistare temporară a judecăţii91. p.. Bucureşti-1974. 586. se constată şi în practica judiciară că. cit. judecând în ultimă instanţă.317. cit. Secţia civilă. J. C. 1693 din 30 iunie 1973. 282 şi art. ci doar dacă sunt atacate odată cu fondul. 51. proc. respectiv. şi deci. 90 C. 4 /2002. op. Decizia Secţiei civile nr. proc. în afară de cazul când prin ele s-a întrerupt cursul judecăţii. stiinţifică. Pandectele Române nr. Secţia civilă. Leş. Este lipsit de relevanţă faptul că reclamantul a denumit “apel” calea de atac declarată împotriva încheierii de suspendare a judecăţii.S. care fac referire la faptul că împotriva încheierilor premergătoare nu se poate apel decât odată cu fondul. proc. Leş. Termenului de “întrerupere“ trebuie să i se dea o interpretare largă. se determină doar mijloacele procedurale de reluare a judecăţii. iar cursul judecăţii a fost întrerupt în faţa curtilor de apel. 34 . civ. 2904 /2001. Efectul general al suspendării Codul de procedură civilă nu prevede în mod expres şi detaliat efectele suspendării judecăţii. a dispus suspendarea judecăţii. p.. 4678 din 18 decembrie 2002. dacă se formulează un recurs împotriva încheierii prin care tribunalul judeţean. op. 282 alin. 1. anume în sensul de a cuprinde în conţinutul său toate împrejurările ce pot determina o sistare temporară a judecăţii87. 91 I. Ed. 87 88 I. 299 C.586. Nu sunt însă supuse recursului în mod separat încheierile interlocutorii de respingere a cererii de suspendare88. p. în B. dispoziţii ce sunt aplicabile şi în cazul recursului. 89 Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1973.. Efectele suspendării 2. p. încheierea prin care s-a suspendat cursul judecăţii poate fi atacată cu recurs numai dacă hotărârea ce ar urma să fie pronunţată de instanţa care a dispus suspendarea este supusă căii de atac a recursului. ci în art. Astfel. – Bază de date.S. conform art. recursul urmează să fie respins ca inadmisibil89. decizia nr.J. întrucât textul fiind imperativ. decizia nr.J. civ.. (2) C. Secţiunea a II-a. raportat şi la art.

nulitatea va interveni numai la cererea părţii interesate. Stoenescu. Ciobanu. Deleanu. ea putând fi invocată numai de partea în folosul căreia s-a dispus suspendarea. deci indiferent că este vorba de un reclamant. şi art.este lovit de nulitate. Pe tot timpul suspendării nu se mai pot îndeplini în mod legal acte procedură. deoarece nu se poate concepe ca procesul să se suspende în privinţa unei părţi şi să continue faţă de cealaltă. Astfel. anume a moştenitorilor care nu au fost introduşi în cauză în temeiul art. Spre exemplu. 94 I. în cazul coparticipării procesuale. cit. proc. 2. p.cu excepţia cererii de redeschidere a judecăţii . dar procesul rămâne în nelucrare. Suspendarea judecăţii are deci un efect general. op. faţă de toate părţile din proces. Nulitatea are însă un caracter relativ. al cererilor conexate sau de intervenţie voluntară sau forţată. proc. 35 . apariţia unei cauze de suspendare a judecăţii în privinţa uneia dintre părţi sau a uneia dintre cereri are drept consecinţă suspendarea totală a judecăţii. aceeaşi fiind soluţia şi în cazurile de suspendare prevăzute de art. op. V. civ. Porumb. intervenient sau chemat în garanţie. G. op.. p . dacă se iveşte o împrejurare ce justifică suspendarea judecăţii cu privire la o cerere incidentală. 243 C. cit. Boroi. M. 2. 2. 92 93 I. Corelaţia suspendare – perimare Lipsa de stăruinţă a părţilor un timp îndelungat poate duce la perimarea pricinii. G. cit. p. 830.253.. 294. ea operează în bloc. iar orice act îndeplinit . (2) C. în cazul suspendării voluntare a judecăţii. 155 alin. civ.Efectele suspendării se răsfrâng asupra tuturor părţilor din proces.3.. 92 Aşadar. procesul civil reprezintă un tot unitar şi are deci un caracter indivizibil. Nulitatea actelor de procedură Prin încheierea de suspendare instanţa nu se dezînvesteşte de soluţionarea pricinii. pârât. în masura în care legea permite disjungerea93. fără nicio considerare faţă de calitatea lor procesuală. data la care s-a dispus suspendarea constituie momentul de la care începe să curgă termenul de perimare. prin intermediul căilor de atac94. instanţa ar putea să dispună disjungerea acesteia de cererea principală şi deci să continue judecata cererii principale. Totuşi.

civ. Ciobanu. 97 Trib. p. De asemenea. dacă la data decesului părţii procesul se găsea în nelucrare (chiar de la începutul său era suspendat) şi moartea a survenit în ultimele 6 luni ale termenului de perimare (de un an). 2667/1973. civ.. p. textul art. Aşadar. civ. decizia nr. Prin urmare. Pentru celelalte cazuri de suspendare. De exemplu. dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată. în C. 372. dar numai dacă aceste fapte s-au petrecut în ultimele 6 luni ale termenului de perimare.A. 244. Repertoriu II. Cursul perimării este suspendat cât timp se găseşte în curs judecata penală într-o cauză a carei soluţionare are o înrâurire hotărâtoare în rezolvarea actiunii civile. deoarece suspendarea termenului de perimare cu 3 luni este recunoscută doar dacă una din împrejurările prevăzute de art. 98 P. În cazul suspendării legale de drept prevăzute de art. 250 alin.. 1069/1995. op. p. C. nu se poate constata perimată acţiunea fără a se cere din oficiu relaţii cu privire la soluţia dată în cauza penală97. nr. 243 C. Boroi. 1995. proc. 243 C.95. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti din judeţele Suceava şi Botoşani în domeniul dreptului civil şi procesual civil (iulie-decembrie 1995). termenul de perimare se suspendă pe perioade diferite.. a survenit în ultimele 6 luni ale termenului de perimare98. G. secţia civilă. (2) C. p . M. 36 . 95 96 V. perimarea va opera la împlinirea termenului de un an. P. 119. civ. proc. civ. 136. deci are în vedere ipoteza în care perimarea a început să curgă şi în acest caz. începând să curgă după această dată. Dreptul nr. Dacă însă una din părţi a solicitat judecarea în lipsă.Galaţi.112. perimarea nu operează96. cit.1551 C. acest termen se prelungeşte cu trei luni. J. 250 C. proc. Supr. chiar dacă s-a menţinut cauza în nelucrare mai mult de un an. decizia nr. proc. proc. Perju. iar instanţa a dispus în mod greşit suspendarea cauzei. cursul perimării este suspendat timp de 3 luni de la data când s-au petrecut faptele care au prijeluit suspendarea. G. 9/1996. în I. termenul de perimare este suspendat cât timp durează suspendarea potrivit art. potrivit distincţiilor făcute în cuprinsul art.294. secţia civilă. Însă atunci când suspendarea procesului a fost determinată de chiar moartea părţii. definitivă (în penal) a hotărârii pronunţate în procesul care a determinat suspendarea ori până la definitivarea soluţiei procurorului. nu are aplicare. cursul perimării este suspendat şi în alte cazuri stabilite de lege. deci până la rămanerea irevocabilă sau respectiv. dacă nu se va face nici un act de procedură prin care să repună cauza pe rol. Mihuţă.

Când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie recursul se judecă de Completul de 9 judecători. Dacă până la sfârşitul acestui interval nu se solicită repunerea cauzei pe rol. 100 37 . perimarea îşi reia cursul99. atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea. la instanţa ierarhic superioară. cât timp partea este împiedicată de a stărui în judecată datorită unor împrejurări mai presus de voinţa sa (acest lucru este o chestiune de fapt. va opera perimarea dacă. Tăbârcă.. M. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă În ceea ce priveşte regimul procedural al suspendării. G. termenul de un an (sau după caz. 243 C.. În toate cazurile de suspendare a termenului de perimare. 402101 ca o noutate că. p.. interval în care au intervenit şi cauze de suspendare a termenului de perimare. lăsată la aprecierea instanţei). se remarcă faptul că viitoarea reglementare prevede în art.. Secț iunea a III-a. atunci când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie recursul se judecă de Completul de 9 judecători. 302 101 Art. Codul. Ciobanu. – (1) Asupra suspendării judecării procesului instanţa se va pronunţa prin încheiere care poate fi atacată cu recurs în mod separat. (2) Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului. Dacă pricina a rămas în nelucrare mai mult timp.. scăzându-se termenul de suspendare.V. civ. cursul perimării va continua de la punctul la care s-a oprit. cât şi împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de repunere pe rol a procesului. proc. 676. . Un alt caz în care se suspendă termenul de perimare este reprezentat de forţa majoră. Gh.Buta. şi anume. 402. Boroi. p. incluzându-se şi timpul scurs înaintea suspendării100. de 6 luni) este împlinit. 99 M. Drept procesual civil. termenul de perimare este suspendat numai pe o perioadă de 3 luni.În cazurile prevăzute de art... după încetarea împrejurărilor care au determinat suspendarea.

. civ. termenul de 3 luni cu care era suspendat cursul perimării se înlocuieşte cu un termen de o lună. ci în ultimele 3 luni ale termenului de perimare. (2) În cazurile prevăzute de art. pe timpul cât partea este împiedicată de a stărui în judecată din cauza unor motive temeinic justificate. nu mai produce efecte luarea în cunoştinţă a termenului de judecată. cursul perimării este suspendat timp de o lună de la data când s-au petrecut faptele care au determinat suspendarea judecăţii. (2) al art. p. 38 . Gr. 244 C. (3) Perimarea se suspendă. definitivă în penal). procesul işi reia cursul. După încetarea cauzei de suspendare. Încetarea suspendării şi redeschiderea judecăţii după suspendare Secţiunea I. de asemenea. 401. Redeschiderea judecăţii după suspendare 2. părţile trebuie să fie citate din nou. se prevede în mod expres că suspendarea va dăinui până cand hotărârea pronunţată în pricina ce a motivat suspendarea va deveni irevocabilă (respectiv. iar în alin. şi în consecinţă. ea nefiind îngrădită de curgerea unui termen. la redeschiderea procesului. 120. În caz de suspendare voluntară Art. precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege. 481. voluntară şi forţa majoră. decizia nr. art.Referitor la corelaţia dintre suspendare şi perimare. modificând doar termenele în ceea ce priveşte suspendarea legală de drept. la termenul care a precedat suspendarea procesului103. şi anume. CAPITOLUL VI. 103 104 Trib. Reluarea judecăţii are loc în mod diferit. Porumb. pronunţată de instanţă în cazurile prevăzute de art. dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată. Codul. dacă aceste fapte s-au petrecut în cele din urmă 3 luni ale termenului de perimare. cu o singură limită: trebuie făcută înainte de împlinirea termenului de perimare104. deci judecata se redeschide. – (1) Cursul perimării este suspendat cât timp durează suspendarea judecăţii. 400. Secţiunea a II-a. Cluj. 406. în Legalitatea populară nr 10 /1958. 259 /1957. 102 1.. Cererea de redeschidere se poate face după dispariţia cauzei care a produs suspendarea. p.. proc. în funcţie de felul suspendării care a operat în pricina respectivă. precum şi în alte cazuri stabilite de lege. Încetarea suspendării Dacă a dispărut împrejurarea care a produs suspendarea judecăţii. Reg. 406102 păstrează dispoziţiile referitoare la suspendarea legală facultativă. iar faptele care au prijeluit suspendarea trebuie să se fi petrecut nu în ultimele 6 luni.

Atunci când părţile declară că nu se cunosc moştenitorii părţii decedate. după caz. S. nu se aplică în cazul redeschiderii judecăţii după ce a fost suspendată106.. Supr. fie de către pârât. proc.. proc. a părţii interesate. judecata reîncepe prin cererea de redeschidere formulată de una dintre părţi. proc. 103..Conform art. cit. instanţa pronunţă o încheiere de suspendare. a celui reprezentat de mandatarul decedat. 245 pct. putând cel mult să dea termen în cunoştinţă acelei părţi care s-a prezentat cu petiţie de repunere pe rol. p. civ. civ. (1) C. op. Bucureşti. civ. 39 . p. 258. făcută cu arătarea moştenitorilor.. Dispoziţiile art. secţia a IV-a civilă. după rămânerea irevocabilă a 105 106 Ibidem. în C. Aceeaşi situaţie se aplică şi în cazul suspendării legale de drept prevăzute de art. urmând ca părţile să fie citate. când pricina s-a suspendat prin învoirea părţilor sau prin lipsa lor. 108 C. P. instanţa trebuie să fixeze termen. decizia nr. 243 C. judecata se reia prin cererea de redeschidere. doarece nu se poate îndeplini procedura cu partea absentă105. A. 2. referitoare la termenul în cunoştinţă. În cazurile de suspendare legală de drept În cazurile de suspendare legală de drept prevăzute de art. civ. tutorelui sau curatorului. Prezentarea mai târziu a uneia din părţi. 1 C. succesiunea nefiind dezbătută. 245 C. Aceste persoane enumerate trebuie menţionate după caz. în funcţie de situaţia concretă. când suspendarea este determinată de lipsa de stăruinţă a părţilor după ce li s-a acordat o amânare în temeiul învoirii lor. care nu a răspuns atunci când fusese strigată. C. proc. 107 Trib. 482. 1993-1998. deci fie de către reclamant. În anumite cazuri speciale de suspendare legală de drept judecata se reia din oficiu. 153 alin.2. 21 C. Plen. a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar. (2) C. proc. G. decizia de îndrumare nr. O. în Îndreptar interdisciplinar. ci ea trebuie să solicite repunerea cauzei pe rol108. civ. proc. Procurorul are dreptul să ceară redeschiderea procesului potrivit art. Aflarea numelui moştenitorilor nu îndreptăţeşte partea interesată de continuarea judecăţii să declare recurs împotriva încheierii de suspendare a judecării apelului. înăuntrul termenului de perimare şi timbrată cu jumătate din taxa datorată pentru cererea a carei judecată s-a suspendat. p 464. J. Boroi. civ. 12 /1960. 155 alin. nu îndreptăţeşte instanţa să repună cauza pe rol în aceeaşi zi. p. pentru a putea fi introduse în cauză.. 91/1998. când judecata s-a suspendat în lipsa părţilor107. În cazul redeschiderii după suspendarea cauzei. Matei. a noului mandatar sau. astfel: în cazul prevăzut de art..

. (3) C.. 245 pct. 3. 19 alin. 2003-2004. op. Se va mai arăta domiciliul la care partea adversă urmează să fie citată.. V. pen. 40 .. (2) C. civ. Boroi. judecata se reia după ce s-a soluţionat cererea de strămutare.. proc. 2 C. 111 V. M. op. precum şi solicitare repunerii pe rol a cauzei111. 112 V. M. proc. Buta. G. cit. data şi cauza suspendării. partea interesată poate să ceară redeschiderea judecăţii după rămânerea definitivă a hotărârii penale. facută fără arătarea moştenitorilor113. op. All Beck. p. 31 alin. instanţa de judecată va fixa termen şi va dispune citarea părţilor în 109 110 M. fiind posibil ca aceasta să-şi fi schimbat între timp domiciliul112. Braşov. civ.659. Ciobanu. Ciobanu. proc. în condiţiile art. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile art. la cererea părţii interesate. Radu. reluarea judecăţii va fi dispusă după primirea hotărârii definitive a Curţii Constituţionale109. 1551 C. însă numai dacă a îndeplinit obligaţiile menţionate în încheierea prin care instanţa a dispus suspendarea şi dacă plăteşte jumătate din taxa de timbru datorată pentru cererea suspendată110. Tăbârcă. Primind cererea. C. În cazurile de suspendare legală facultativă În cazurile de suspendare legală facultativă prevăzute de art. p. Bucureşti. 2. cit. 2. p 294. însă numai după ce hotărârea pronunţată în pricina care a determinat suspendarea a devenit irevocabilă (în penal. iar în cel prevăzut de art. scoatere de sub urmărire penală sau încetare a urmăririi penale. date cu privire la dispariţia cauzei de suspendare. 2005. G. 113 Culegere de practică judiciară în materie civilă.. instanţa pronunţă o hotărâre legală atunci când respinge cererea de repunere pe rol. p 295. proc.4. Dacă suspendarea e întemeiată pe art. 262. respectiv după ce s-a defintivat soluţia procurorului de clasare. după ce se soluţionează cererea de recuzare. În cazul prevăzut de art.. (2) C. proc. definitivă). civ. Cererile de repunere pe rol a cauzelor a căror judecare s-a suspendat datorită părţilor se taxează cu jumătate din taxa de timbru datorată pentru cererea a cărei judecată a fost suspendată. A.hotărârii prin care s-a rezolvat conflictul de competenţă. cit.. proc. 244 C. prin cererea de redeschidere a judecăţii formulate de reclamant. în cerere partea interesată va trebui să menţioneze: numărul dosarului. civ. Procedura redeschiderii judecăţii Cererea pentru redeschiderea judecăţii se face în formă simplă. op. iar dacă suspendarea a fost pronunţată în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate. Negru. civ. Gh. 40 alin. cit. Boroi. D. Ed. judecata se poate relua.

el preluând calitatea procesuală a celui ce i-a înstrăinat dreptul respectiv114. după pronunţarea hotărârii de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene. făcută cu arătarea moştenitorilor. (1) pct. 400 alin. 400 alin. îndeplinit înainte de suspendarea judecăţii. 1-6. a administratorului judiciar ori a lichidatorului judiciar. . 115 41 . 2441 alin. cit. a celui reprezentat de mandatarul defunct. 4. 2. încheierea prin care s-a respins cererea de repunere pe rol poate fi atacată separat cu recurs. cât timp durează suspendarea cursului judecăţii. a noului mandatar sau. 403. Potrivit art. tutorelui sau curatorului. în cazurile prevăzute de art. Reluarea judecăţii după suspendare mai poate fi cerută de către creditorii chirografari ai unei părţi. prin alte modalităţi prevăzute de lege. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă Această etapă a instituției nu a suferit mari modificări. aici remarcându-se cuprinsul art. încă alte două. Secț iunea a III-a. când suspendarea s-a dispus prin învoirea părţilor sau din cauza lipsei lor. în cazurile prevăzute de art. (2). 403 al Proiectului115 care prevede. dezbaterile fiind reluate de la ultimul act de procedură.. op. Ciobanu. 3. pe lângă cazurile de redeschidere a judecăţii deja existente în legislaţia actuală. a părţii interesate. p 295. 114 V. 7. a lichidatorului. G. (1) pct.Judecata cauzei suspendate se reia: 1. cu excepţia pricinilor cu caracter strict personal. în conformitate cu extinderea suspendării prezentată mai sus. Art. precum şi de dobânditorul unui drept ce formează obiectul judecăţii care a fost suspendată. Boroi. prin cererea de redeschidere făcută de una din părţi. după caz. prin cererea de redeschidere a procesului. M.vederea continuării judecăţii.

de către instanţă. instanţa trebuie să analizeze cu rigurozitate susţinerile acestora.Concluzii Suspendarea judecăţii reprezintă o instituţie deosebit de importantă a dreptului procesual civil. pentru a se evita admiterea unor cereri de suspendare făcute cu rea-credinţă. suspendarea pricinii se poate afla la dispoziţia părţilor sau poate fi dispusă chiar din oficiu. dacă sunt într-adevăr respectate toate normele legale pentru a putea fi dispuse astfel de măsuri care pot afecta buna desfăşurare a procesului civil şi care pot duce la prelungirea acestuia în timp. la îndeplinirea anumitor condiţii legale. Trebuie însă respectate şi principiile consacrate la nivel european şi să se evite pe cât 42 . Spre exemplu. Atunci când suspendarea este determinată de voinţa părţilor. iar judecătorii trebuie să verifice de la caz la caz. cele mai des folosite instrumente procesuale pentru tergiversarea proceselor pot fi strămutarea cauzelor şi recuzarea. Instanţele trebuie să uzeze în egală măsură şi de rolul activ în judecarea pricinilor. În funcţie de temeiul şi raţiunea fiecărui caz concret. pentru tergiversarea procesului. ce are menirea să asigure respectarea normelor legale şi a drepturilor procesuale ale părţilor.

Beck. 1972. Judecata în primă instanţă. Stoenescu. Drept procesual civil român. Bucureşti. Negru. Zilberstein. Radu. G. Ed.a II-a. 1997 • I. Bucureşti. Porumb. S. H. Teoria generală. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. 2007 • I. Universul Juridic. Boroi. Gr. 2008 • M. Ciobanu. H. Astfel vor putea fi înlăturate orice modalităţi de prelungire îndelungată şi de tărăgănare a procesului. vol. 43 . Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. I. Editura Didactică şi Pedagogică.D. Drept procesual civil. 4. Beck. Drept procesual civil. Editura Naţional. 1966 • I. vol. C. BIBLIOGRAFIE Tratate şi coduri de procedură civilă adnotate • V. Tăbârcă. fapte negative ce pot conduce la încălcarea termenului rezonabil în care trebuie să se desfăşoare procesul civil şi în consecinţă. Editura Didactică şi Pedagogică. Editura C. Tratat de procedură civilă. Stoenescu.E. H.O. 1983 • I. Bucureşti. Drept procesual civil. Leş. la posibilitatea condamnării României de către C. 2009 • V. Ed. ed. Teste grilă. Drept procesual civil. Ediţia 4. 2008 • V.. Curs selectiv. Hotărârea. M. a II-a.posibil acordarea nejustitificată de amânări sau suspendări ale judecăţii. II. Bucureşti. ed. Beck. C. M. Bucureşti. Tratat de drept procesual civil. ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Bucureşti. Deleanu. ed. D. Bucureşti. Ciobanu.

H.D.7/1998 • P. R.A. Repertoriu II 44 .• P.R. Pandectele Române nr.Perju.3/1987 • • C. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. 4/2001 • I. Spineanu-Matei.J.. 2068/1975. Boroi. nr. 2100/1967. decizia nr. Secţia civilă.D. 4 /2002 • Trib. Suceava în domeniile dreptului civil şi dreptului procesual civil. Institutul de Arte Grafice „Eminescu” S. Ediţia a 2-a.Perju.. 4678 din 18 decembrie 2002. Supr. vol.. Perju. civ. Mihuţă. 2546/1988. O. nr.. Gh. colegiul civil. şi a altor instanţe judecătoreşti. Leş. în Dreptul nr. Supr.C. III.J. J.R.R. Bucureşti. 2007 Articole. Porumb. Vasilescu. nr. Studii şi cercetări juridice nr. 5/1968 Trib. decizia nr. Secţia civilă. 2007 • Gr.R. Tăbârcă.Beck. Din practica Tribunalului judeţean Sibiu în materia dreptului procesual civil. Editura Hamangiu. 2904 /2001. 9/1996 • T. Buta. Editura Ştiinţifică.9472001 a secţiei civile a Curţii de Apel Alba. decizia nr. Jurisprudenţă civilă comentată a I. Bucureşti.8/1989 Trib. în Dreptul nr. 2007 • P. Supr. Bucuresti. secţia civilă.. în R. nr. decizia nr. în I. dec. în B. P. Editura C.C. secţia civilă.S. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor din circumscripţia C. – Bază de date C. studii şi jurisprudenţă • P.S. Codul de procedură civilă adnotat. 1960 • M.C. decizia nr. Briciu.D. Universul Juridic.. Supr. 6/1976 • • • Trib.J. nr.. 1943 • G. nota II-a la decizia civilă nr. sec. Bucureşti. 1044/1972. în R..A. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti din judeţele Suceava şi Botoşani în domeniul dreptului civil şi procesual civil (iuliedecembrie 1995).

secţia a IV-a civilă. în Dreptul nr. 1037/1997. 2005. Culegere de decizii pe anul 2006. Mihuţă. decizia nr. Repertoriu II • Trib. secţia a IV-a civilă. 2/2005 I. decizia nr. nr.J.C. C. All Beck. dec..C. Ed. Curtea de Apel Bucureşti. în I. Bucureşti. • • • I. Cluj. 1716 din 23 iulie 1974.. în Dreptul nr..02. C.C. în I. B. în C. P. Reg. decizia nr. 91/1998. secţia civilă.J.C. Iaşi. civ. Ed. 5362 din 12 decembrie 2003.C.A. 1997 • Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1973. Ed. în Dreptul nr. 1993-1998 Culegere de practică judiciară în materie civilă.J. Ştiinţifică. 259 /1957. 232/27. Curtea de Apel Piteşti.J. în C. Beck. 2667/1973. decizia nr. Bucureşti-1974. Decizia Secţiei civile nr. 2007 • C...H.223 din 23 ianuarie 2005. J.J.C.P. 5/2006 • I. Braşov. A. secţia civilă.J. A. Supr. 1693 din 30 iunie 1973 • Trib. Bucureşti. 1238 din 18 februarie 2005. secţia civilă. Supr. Ed. Mihuţă. Bucureşti. Secţia civilă şi de proprietate intelectuală. Secţ.1995 C. decizia nr.C.• Trib. decizia nr. 5/2006 • • I.. 2003-2004. 1998 Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. în Legalitatea populară nr 10 /1958 45 . Secţia comercială. C. decizia nr. decizia nr. Repertoriu II • • Culegere de practică judiciară. All Beck.C.

Bucureşti. Supr.J.C..D.J. – alineat art.S. – Revista Pandectele Române R. – Curtea Supremă de Justiţie I. civ.S. – Codul de procedură civilă C.P.C. – Buletinul Jurisprudenţei C. – Ediţia Dreptul. – articol B. – Curte de apel C.R. – Secţia civilă Trib. civ. – Tribunalul Suprem 46 . Ştiinţifică şi Enciclopedică.A.Culegere de practică judiciară C. Mihuţă.ABREVIERI alin. 1970 Secţ. – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie P.J. – Editura ed.R. Lesviodax. Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1969-1975.J. – Curtea Supremă de Justiţie Ed. Al. – Codul de procedură penală C. proc. Ed.J. pen.Revista Dreptul C. – Revista Română de Drept Repertoriu II – I. proc.

Trib. – tribunal regional 47 . reg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful