P. 1
Nemodificat Prevederi Noul Cod.

Nemodificat Prevederi Noul Cod.

|Views: 177|Likes:
Published by Dani Panaete

More info:

Published by: Dani Panaete on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU

FACULTATEA DE DREPT Master Carieră Judiciară Disciplina Instituț ii de Drept procesual civil

LUCRARE DE DISERTAŢIE

Suspendarea judecăţii

Coordonator: Prof. univ. dr. Gabriel Boroi Masterand: Dan Panaete

Bucureşti

-2011CUPRINS
CAPITOLUL I . Introducere………………………………….………………..…..5
• •

Secţiunea I. Consideraţii generale……………………………………….….…5 Secţiunea a II-a. Definire, forme şi distincţii.....................................................6 2. 1. Definiţie şi sediul materiei.........................................................................6 2. 2. Clasificare...................................................................................................6

2. 3. Distincţii faţă de alte instituţii…………………………………………...........7
• •

Secţiunea a III-a. Raţiunea instituţiei…………………………..….…………..9 Secțiunea a IV-a. Noutăți privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă. Generalități……………………10

CAPITOLUL II. Suspendarea voluntară................................................................12

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei...............................................................12
1. 1. Definiţie...................................................................................................12 1. 2. Sediul materiei........................................................................................12

Secţiunea a II-a. Cazuri generale de suspendare voluntară................................12
2. 1. Când amândouă părţile o cer...................................................................12 2. 2. Dacă niciuna din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii, deşi toate

părţile au fost legal citate şi nici nu s-a cerut de cel puţin una din părţi judecarea în lipsă.........................................................................................13 2.3. Evitarea suspendării. Judecata în lipsă…………………………………..14

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă………………………………………………………..15

CAPITOLUL III. Suspendarea legală de drept (obligatorie).................................16

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei................................................................16
1. 1. Definiţie...................................................................................................16

2

1. 2. Sediul materiei........................................................................................16 •

Secţiunea a II-a. Cazurile de suspendare legală de drept...................................16
2. 1. Cazuri generale de suspendare legală de drept - art. 243 C. proc.

civ. ...............................................................................................................16
2. 2. Alte cazuri de suspendare legală de drept................................................19 • •

Secţiunea a III-a. Controverse………………………..…………………..……20 Secțiunea a IV-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă……………………………………………………..…21

CAPITOLUL IV. Suspendarea legală facultativă (judecătorească)……….…….20

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei……………………………………..…..20
1. 1. Definiţie…………………………………………………………….…...20 1. 2. Sediul materiei ………………………………………………………….20

• • • •

Secţiunea a II-a. Cazuri generale de suspendare legală facultativă……...……20 Secţiunea a III-a. Corelaţia între suspendarea judecăţii conform art. 244 pct. 2 C. proc. civ. şi art. 19 alin. (2) C. proc. pen…………………………………...27 Secţiunea a IV-a. Alte cazuri de suspendare legală facultativă..........................28 Secțiunea a V-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă …………………………………………………….…32

CAPITOLUL V. Procedura şi efectele suspendării.................................................33

Secţiunea I. Constatarea suspendării. Încheierea de suspendare........................33 1. 1. Constatarea suspendării.............................................................................33 1. 2. Încheierea de suspendare..........................................................................33 1. 3. Posibilitatea atacării cu recurs a încheierii de suspendare.

Controverse……………………………………………………………………..…….34

Secţiunea a II-a. Efectele suspendării………………………………………....35
2. 1. Efectul general al suspendării………………………………………..….35 2. 2. Nulitatea actelor de procedură………………………………………......36

2.3. Corelaţia suspendare – perimare……………………………………….…36

3

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă ……………………………………………………….38

CAPITOLUL VI. Încetarea suspendării şi redeschiderea judecăţii după suspendare………………………………………………………………………..….39
• •

Secţiunea I. Încetarea suspendării………………………………………….….39 Secţiunea a II-a. Redeschiderea judecăţii după suspendare…………………...39 2.1. În caz de suspendare voluntară…………………………………….….…..39 2. 2. În cazurile de suspendare legală de drept…………………………….…..40 2. 3. În cazurile de suspendare legală facultativă…………………..……………40 2. 4. Procedura redeschiderii judecăţii……………………………..…………...41

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă ………………………………………………………42

Concluzii…..…………….......………………….………………………..…………..43 BIBLIOGRAFIE...…………………………………………………………..………44 ABREVIERI…………………………………………………………………………47

4

Editura Universul Juridic. momentul iniţial îl constituie sesizarea instanţei prin introducerea cererii de chemare în judecată (etapa scrisă). potrivit prevederilor legale în materie.Drept procesual civil. conform procedurii prevăzute de lege1. a recursului (dacă hotărârea primei instanţe nu este susceptibilă de a fi atacată cu apel). iar momentul final al judecăţii în prima instanţă îl reprezintă deliberarea şi pronunţarea hotărârii. 5 . părţi. Atunci când continuitatea nu mai este posibilă sau nu mai este necesară sau când menţinerea ei ar compromite rezultatul judecăţii. partea nemulţumită poate opta pentru începerea unei noi etape. D. 2008. a apelului sau după caz. Introducere Secţiunea I. Radu. Negru. o desfăşurare continuă. apoi urmează etapa dezbaterilor. Aceasta este desfăşurarea normală a procesului civil. p. iar în alte cazuri nu mai ajunge în faza sa finală. Tăbârcă-Tratat de procedură civilă. Astfel. 32 V. dar nu obligatoriu. Referitor la desfăşurarea în timp a procesului civil. Înăuntrul acestor momente are loc desfăşurarea procesului civil. Suspendarea judecăţii este provocată de ivirea anumitor evenimente care ţin pe loc procesul şi împiedică desfăşurarea normală a procedurii judiciare pe perioada 1 2 M. care se concretizează în efectuarea diferitelor acte procesuale corespunzatoare fiecărei faze în parte2. neparcurgând toate fazele sau parcurgându-le cu întârziere. procesul trebuie suspendat sau perimat3.Suspendarea judecăţii CAPITOLUL I . Bucureşti. însă există şi cazuri când procesul civil nu se desfăşoară în mod normal. se arată că acesta parcurge în mod obişnuit. în vederea realizării sau stabilirii drepturilor şi intereselor civile deduse judecăţii şi executării silite a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii. Bucureşti. p. Editura Didactică şi Pedagogică. Consideraţii generale Procesul civil reprezintă activitatea desfăşurată de instanţă. organe de executare şi alte persoane sau organe care participă la înfăptuirea de către instanţele judecătoreşti a justiţiei în pricinile civile. 257 3 Ibidem. două faze: judecata şi executarea silită. După finalizarea acesteia. vol I.

p. Capitolul III. Judecata. se produce perimarea cererii de chemare în judecata şi procesul civil se stinge în faza în care se găseşte. forme şi distincţii 2. care nu mai stăruie în soluţionarea pricinii. Hotărârea. iar suspendarea s-a prelungit un timp mai îndelungat. Codul de procedură penală.818. Clasificare În funcţie de natura împrejurărilor care a determinat suspendarea. Bucureşti. Procedura contencioasă. nr. când judecata îşi reia cursul. Bucureşti 2007. ( Trib. 2009.H. 1983. 322 ). fiind o măsură cu caracter temporar.H. Teste grilă. 5 Cazurile de suspendare prevăzute de lege sunt limitative şi instanţa nu poate lua această măsură şi pentru alte motive. civ. ea durează până la dispariţia cauzei de suspendare. p. Stoenescu. sau. dec. Cazurile de suspendare se regăsesc reglementate fie în Codul de procedură civilă (Cartea II.. odată cu îndeplinirea şi a altor condiţii legale. spre exemplu.483.Teorie Generală. 6 . Zilberstein. S. Suspendarea judecăţii) . p. proc.R. Ediţia 2.şi sunt denumite în literatura juridică “cazuri generale” . Vasilescu. G. Legea nr. fie în alte texte din C. Editura Didactică şi Pedagogică. în cazul în care acestea nu sunt îndeplinite. Tratat teoretic şi practic de procedura civilă. cazurile de suspendare pot fi clasificate astfel : cazuri de suspendare voluntară a judecăţii şi cazuri de suspendare legală a judecăţii5. Bucureşti. Ediţia 4. 1943. Curs selectiv. 2. Definire. Tratat de procedura civilă. Editura C. Ciobanu.suspendării. sec. p. R. Deleanu . C.. cazurile de suspendare legală pot fi grupate în două subcategorii : cazuri de suspendare legală de drept sau obligatorie şi cazuri de suspendare facultativă sau judecătorească. La rândul lor. 554/2004 – denumite “cazuri particulare.M. I. III. Drept procesual civil. Teorie generală. vol.47/1992.286.51. 85/2006 şi Legea nr. Secţiunea a II-a. p. speciale“ . vol. când părţile sunt în imposibilitate fizică sau juridică de a se prezenta la judecată4. a II-a. Procedura înaintea primei instanţe. însă. Legea nr. Boroi. Beck. 2. 6/1976.. civ. Bucureşti. nr. 4 V. Definiţie şi sediul materiei Prin suspendarea judecăţii se înţelege oprirea cursului judecăţii datorită apariţiei unor împrejurări voite de părţi.D. Supr.I. Beck. Judecata la primă instanţă. I. Titlul III. sau în diferite acte normative. 2068/1975. 1. P. Drept procesual civil. Secţiunea a IV-a. ori independente de voinţa lor. Ed.

proc. vol. art. 7 7 . (1) din Legea nr. Boroi. judecata “continuă”. Curs selectiv. fixat de instanţă. o soluţie de continuitate în procedură. proc. proc. vol... Bucureşti. Beck. 2. civ. în cazul întreruperii judecăţii intervine o modificare în situaţia părţilor sau a reprezentanţilor. cit. civ. cazurile de suspendare sunt prevăzute de lege. civ. civ. Astfel..art. Teste grilă. cauza poate fi scoasă de pe rol. proc. având în vedere faptul că fiecare caz de suspendare are un temei diferit. 3. proc. ea poate fi „radiată”8.. 21 C. (1) din Legea nr. pen. Ediţia 4. S-a remarcat că noţiunile de suspendare voluntară şi legală utilizate şi consacrate de doctrină şi jurisprudenţă nu sunt riguros exacte7. întreruperea judecăţii este reglementată în alte legislaţii. care nu trebuie sa fie confundată cu alte noţiuni. art. 244 alin. (2) C. V. proc. 31 alin. civ. ci numai o evocă. Distincţii faţă de alte instituţii Suspendarea judecăţii este o instituţie aparte a dreptului procesual civil. judecata este suspendată în împrejurări dependente sau independente de părţile din proces sau de reprezentanţii acestora. p. Spre exemplu. art. 831. aparent. civ. (2) C. 282 alin. Editura C. p. proc. Ciobanu.În literatura de specialitate se regăseşte în mod izolat şi urmatoarea clasificare : suspendare obligatorie.(1) C. 155 alin. Legea de procedură civilă nu reglementează instituţia întreruperii judecăţii. 242 C. în toate situaţiile. după trecerea unui termen. art. civ. deoarece. si art.. H.. art. prin manifestarea de voinţă a părţilor. (1) C. 40 alin.. proc.M. spune printre altele că încheierile prin care s-a 6 I. I. Drept procesual civil. I. impusă de norme imperative (care cuprinde suspendarea voluntară. 47 alin. art. (2) C. Astfel. 554/2004) şi suspendare facultativă sau judecătorească ( art. 10/2001. art. Deleanu. civ. proc. 114 alin (3) C. referindu-se la posibilitatea atacării cu apel a încheierilor premergătoare. Întreruperea judecăţii nu dezînvesteşte instanţa. civ. cu care poate prezenta. 8 I. Deleanu. proc. (3) C. civ. (2) C. ceea ce determină “reînceperea“ judecăţii. art. 286. art.. unele asemări.art. cit.. proc. 2009. G. 4 alin. voi analiza suspendarea judecăţii din prisma acestei prime clasificari... însă. în continuare. 243 C. op. Dimpotrivă. op.) 6 . dar cauzele care o determină sunt motive de suspendare în dreptul procesual civil român (moartea unei părţi sau a mandatarului). supendarea de drept .819. dar. p. 1551 alin. dar odată dispărute aceste împrejurări. 19 alin.

Editura Ştiinţifică. vol. 155 este cel important.. Bucureşti.. pe cât posibil evitat. Bucureşti. în cazul în care o parte nu se opune la cererea de amânare. proc.338. comentat şi adnotat. în cuprinsul acestui articol. UJ. că. în alin.întrerupt cursul judecăţii pot fi atacate separat de fond şi bineînteles înaintea abordării acestuia. I. apel. Pentru a se înlătura practicile abuzive a amânarilor repetate de comun acord. într-o asemenea situaţie. Deci în etapa procesuală următoare. G. Amânarea judecăţii este un fenomen care trebuie. civ. în care se află pricina respectivă. astfel. instanţa este obligată sa cerceteze adevărata natură a unei noi cereri de amânare. vol. 1960.. 9 I. izolat în practică s-a ivit şi o altă ipoteză de întrerupere a judecăţii. de către părţi. (1) C. legea a limitat posibilitatea unei asemenea apărări la una singură în cursul aceleasi instanţe. Pentru a nu se eluda legea. procuror sau de instanţă din oficiu. o singură dată11.Tăbârcă. De asemenea. civ. se va putea din nou amâna judecata în temeiul învoielii părţilor. deşi era îndreptăţită să o facă. 2007. dintre care art. În doctrină s-a considerat că o asemenea situaţie ar putea interveni atunci când. 501. Se mai menţionează faptul că. p. încheierea ar putea fi atacată cu apel sau recurs întrucât s-ar ajunge astfel la întreruperea cursului judecăţii.. de exemplu atunci când procedura de citare nu a fost legal îndeplinită faţă de toate părţile din proces -art. procesul se suspendă. deoarece duce la tărăganarea procesului.. Codul de procedura civilă comentat şi adnotat. deoarece este liantul dintre cele două instituţii. 831. civ. 10 8 . suspendarea judecăţii nu trebuie să fie confundată cu amânarea judecăţii. Aceasta din urmă este reglementată în diferite articole din C. Buta. (2). regăsindu-se reglementat un caz special de suspendare legală de drept. După aceasta. Expresia „în cursul instanţei“ desemnează judecata într-o anumită etapă procesuală – în primă instanţă. 11 M. se consideră că este vorba de o amânare în temeiul învoielii părţilor si va urma să fie respinsă amânare10. preşedintele instanţei nu ar fi de acord cu transferul pricinii la un alt complet sau când completul desemnat de preşedinte ar constata că primul complet a fost legal constituit. I. 107 C. Gh. proc.sau când o parte solicită amânarea pentru lipsă de apărare -156 alin. căi extraordinare de atac-. Totuşi în anumite situaţii ea este necesară. şi anume conflictul între două secţii ale aceleaşi curti de apel9. Codul de procedură civilă. p. cit. invocându-se la instanţa de fond greşita compunere a acesteia. proc. p. Deleanu. Porumb. op.

iar dacă instanţa apreciază că cererea de amânare urmareşte doar tergiversarea judecăţii. p. 1 C. cererea de apel legal timbrată. principiul egalităţii părţilor. I. introducerea în cauză a părţii care şi-a dobândit (redobândit) capacitatea procesuală de exerciţiu sau introducerea în cauză a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar. partea are dreptul să ceară amânarea pronunţării pentru a putea depune concluzii scrise. amânarea judecăţii pentru lipsă de apărare poate fi acordată o singură dată. Dacă cererea este refuzată. fie prin manifestare expresă de voinţă. 156 alin. Totuşi. 243 alin. de soarta acestuia. civ. principiul contradictorialităţii. dreptul la apărare. fie tacită. instanţa având posibilitatea să nu suspende judecata. în cazul suspendării voluntare a judecăţii. 87 pct. Suspendarea legală de drept a judecăţii are ca scop asigurarea dreptului la apărare al părţilor şi contradictorialitatea. Codul de procedură civilă adnotat. Editura Hamangiu. 12 13 G . efectul suspendării nu este atât de energic. admiterea cererii fiind condiţionată de temeinica motivare a lipsei de apărare. dar şi o garanţie a acestora (dreptul părţii la un proces echitabil. şi art. nu va acorda un nou termen12. (1) pct. (1) C. 10 C.Boroi. Raţiunea instituţiei Suspendarea judecăţii nu este numai o consecinţă a unora dintre principiile procesului civil. Spineanu Matei. 818. principiul disponibilităţii)13. 2007. Secţiunea a III-a. poate acorda un termen pentru a se îndeplini formalitatea necesară continuării procesului. numirea şi citarea reprezentantului legal. în funcţie de împrejurarea ivită. Ediţia a 2-a.333. Astfel. această facultate rezultând din art. 9 . în temeiul căruia părţile pot dispune de obiectul procesului. proc. se concretizează principiul disponibilităţii. op. instanţa trebuie să fie legal sesizată şi respectiv. Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legea procesual civilă. cit. proc. instanţa este obligată sa ţină cont de opţiunile părţilor relative la judecată. Deleanu. ci. instanţa nefiind obligată sa acorde un termen. numirea altui mandatar. Pentru a putea aprecia asupra temeiniciei cererii. civ.Potrivit art. O. proc.. acordând însă şi posibilitatea celor interesaţi de a lua măsurile necesare în vederea continuării procesului. p. prin introducerea în cauză a moştenitorilor părţii decedate. civ. dar ea rămâne o simplă facultate..

atât pentru soluţii judecătoreşti principial greşite. Bucureşti. la hotărâri ale C. care să constea în măsuri având drept mobil simplificarea şi accelerarea procedurilor judiciare. În acelaşi timp. Generalităț i În expunerea de motive se precizează că Proiectul se doreşte a fi o intervenţie legislativă pentru reglementarea complexă şi coerentă a procesului civil. Ediţia 4. Sectiunea a IV-a. Boroi. Leş. Titlul II. Astfel. G. instanţa trebuie să manifeste precauţia necesară pentru ca suspendarea să nu constituie un simplu pretext pentru tergiversarea judecăţii15. Ca o măsură de tehnică legislativă. îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie. cit. se schimbă sediul fiecărei materii şi numerotarea articolelor.E. precum şi soluţionarea proceselor într-un termen rezonabil. Odată cu inserarea unor noi reglementări. 289. de condamnare a României. în multe cazuri.D. Suspendarea procesului. Proiectul are în vedere eliminarea deficienţelor care au condus. C. op. Ciobanu. civ. Secţiunea a 3-a. 2008. se observă introducerea denumirilor marginale. suspendarea cauzei în temeiul art. 244 C. a drepturilor şi intereselor legitime deduse judecăţii. proc. I. sau a unor hotărâri contradictorii. sediul principal al suspendării este reglementat în Cartea I. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă. 10 . precum şi recunoaşterea şi clarificarea. cât şi pentru prejudicii cauzate de durata excesivă a procedurilor judiciare. într-un termen optim şi previzibil. Tratat de drept procesual civil. fiind de natură să preîntâmpine şi pronunţarea unor hotărâri greşite. Instituţia suspendării legale facultative este deosebit de utilă pentru realizarea unei optime administrari a justiţiei. dacă instanţa apreciază că acordarea unui termen ar fi suficientă pentru asigurarea drepturilor procedurale ale părţilor14. în raport cu alte constatări făcute pe cale judecătorească. Unele incidente procedurale.H. p.M.. Beck.Se admite că şi în celelalte situaţii poate fi evitată suspendarea.O. Capitolul III. 14 15 V.

11 . iar moficările prezentate sunt binevenite în acest scop. o instituţie şi un mijloc procesual care contribuie la apărarea acestor drepturi şi principii. cu respectarea. proiectul se concentrează în mod special asupra măsurilor de natură să accelereze obţinerea soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil.Urmărind construcţia unei proceduri civile moderne şi echilibrate. Astfel. din prisma Proiectului. şi a celorlalte drepturi procedurale ale părţilor şi a principiilor fundamentale ale procesului civil. în acelaşi timp. suspendarea judecăţii constituie şi ea.

G. 287. expresă. spre deosebire de celelalte feluri de suspendare care au o reglementare mai extinsă şi care înglobează în cuprinsul lor şi alte exemple şi aplicaţii ce se regăsesc în alte secţiuni ale prezentului codului. a dreptului părţilor de a dispune de obiectul.Boroi. O reglementare specială în ceea ce priveşte suspendarea judecăţii o regăsim în art. p.CAPITOLUL II. op. Sunt prevăzute două astfel de cazuri de suspendare voluntară. iar instanţa de judecată o va înscrie în încheierea de suspendare a judecăţii. cit. Când amândouă părţile o cer Acest caz de suspendare reprezintă o aplicaţie a principiului disponibilităţii.. op. 1. prin manifestare de voinţă. voinţă exprimată expres sau tacit. sau în cazul în care una din părţi se opune la suspendarea cerută de către cealaltă parte17. în art. Definiţie. 580. Dacă părţile nu solicită suspendarea judecăţii. instanţa nu o poate dispune din oficiu. 12 . Suspendarea voluntară Secţiunea I. p. de soarta procesului civil. Definiţie Suspendarea voluntară a judecăţii reprezintă sistarea temporară a activităţii judiciare datorită unor împrejurări voite de părţi16. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. 18 G . V. în secţiunea destinată controverselor. 62 alin. 1.2. Sediul materiei 1. Leş. 16 17 I. Manifestarea expresă de voinţă a părţilor poate fi făcută în scris sau oral în faţa instanţei. 242. 446. însă natura juridică de suspendare voluntară nu este unanim admisă în doctrină. Sediul materiei Suspendarea voluntară a judecăţii este reglementată cu caracter general de Codul de procedura civilă. ea putând avea mobiluri diferite.M. O. rezultând din împrejurări neîndoielnice. op. motiv pentru care o voi trata separat. (1) al Legii nr. Boroi. Secţiunea a II-a. alte împrejurări exterioare cadrului procesului neputând fi luate în considerare18.. prin cerere neechivocă. p.1.. Cazuri generale de suspendare voluntară 2. cit. Ciobanu. în secţiunea special rezervată instituţiei suspendării. o plată viitoare la care se obligă pârâtul şi asupra căreia reclamantul consimte. Spineanu Matei. cum ar fi o posibilă tranzacţie. cit.

instanţa va dispune suspendarea judecăţii20. 19 Expresia „putând “ nu trebuie înţeleasă în sensul că instanţa ar avea un drept de opţiune între a primi sau nu apărările părţii care lipşeste. Dacă niciuna din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii. deoarece în caz contrar. fără a mai efectua vreun alt act de procedură..M. proc. ar trebui să dispună amânarea judecăţii. pronunţă hotărârea.. deşi toate părţile au fost legal citate şi nici nu s-a cerut de cel puţin una din părţi judecarea în lipsă În acest al doilea caz. Neprezentarea reclamantului la judecată nu atrage respingerea cererii ca nesusţinută (spre deosebire de procesul de divorţ). pronunţându-se pe temeiul dovezilor administrate şi putând primi excepţiile şi apărările părţii care lipseşte19. Primordial. în loc să suspende judecata. instanţa nu poate dispune suspendarea judecăţii în temeiul acestui text. cit. colegiul civil. în R. 13 . 20 V. În practica judiciară s-a arătat că nu se poate dispune anularea acţiunii pentru neplata taxelor de timbru dacă sunt îndeplinite condiţiile art. Ciobanu. O. dezinteres deliberat) unită cu faptul că nu s-a formulat nici cerere de judecare în lipsă. 446. Spineanu Matei. nr. p.161. căci o atare soluţie ar constitui o „judecată“. 242 C.. 5/1968. Tăbârcă. 3. G. cit.D. op. 2. Ea este obligată să dispună această masură în cazul în care constată că sunt îndeplinite condiţiile acestui text. Supr. op. 152 C.. Dacă se prezintă o parte. Judecata în lipsă. instanţa trebuie să verifice ca procedura de citare a părţilor să fie legal îndeplinită. instanţa va trece la judecată. 2. op. aceasta este susceptibilă de a fi desfiinţată. a recursului21. în conformitate cu art. civ. p. instanţa va păşi la judecată. iar nu facultativă. Boroi. civ. ci.D. deoarece dispoziţia respectivă este imperativă. 22 Trib. p. ci în sensul că dacă partea lipşeste se vor lua în considerare şi excepţiile şi apărările ei. cit. decizia nr. Evitarea suspendării. M.. nefiind supusă aprecierii instanţei. Rezultă deci că instanţa trebuie să suspende judecata.2. 630.Boroi. ci. proc. 2100/1967. voinţa părţilor de a suspenda judecata este prezumată de lege din împrejurarea neprezentării acestora (datorată lipsei de diligenţă. chiar dacă nu se intră în fondul procesului22.. p. dacă pârâtul este prezent. iar dacă lipseşte şi pârâtul şi nici nu s-a cerut judecarea în lipsă. iar nu suspendarea. 287. 21 G . ca urmare a exercitării apelului sau dupa caz. iar dacă aceasta.

p . doar pentru acest considerent23. 5998/2001.Galaţi. decizia nr. p. instanţa este obligată să ţină cont de aceasta şi să continue judecata. op. p. 2546/1988. p. 2 C. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă 23 24 M. 640. în dispoziţiile art. C. 138. secţia civilă. nu se poate suspenda judecata apelului dacă. s-a cerut judecarea în lipsă25. decizia nr. dacă această schimbare nu este adusă la cunoştinţa părţii adverse şi a instanţei. În cazul în care există cerere de judecare în lipsă. 640. 26 G . decizia nr.S. instanţa era obligată să depună toate diligenţele pentru aflarea noii adrese. De asemenea. 1069/1995.. se prevede sancţiunea neluării în seamă a schimbării domiciliului unei părţi în cursul judecăţii. ar fi de un formalism excesiv să se respingă o cerere de judecare în lipsă făcută verbal în şedinţă.P. nr. Deşi codul se referă expres la cererea scrisă.D. prin întâmpinarea depusă.8/1989. p. op. astfel incât dacă o parte doreşte ca judecata să se desfăşoare în aceleaşi condiţii. cu trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de apel. şi dacă sunt îndeplinite condiţiile. Tăbârcă. măsura suspendării şi apoi constatarea perimării este nelegală şi duce la casarea hotărârii. cit. dacă dovada de citare a fost restituită cu menţiunea că partea şi-a schimbat adresa.448. proc.Potrivit art. Spre exemplu. se prevede că.. civ.R. cererea trebuie reiterată24. 242 alin (2) C. cit. Cererea privind judecarea în lipsă produce efecte numai în etapa procesuală în care se află pricina. Solicitarea părţii poate fi consemnată în încheiere şi va produce aceleaşi efecte ca şi cererea scrisă. Secț iunea a III-a. secţia comercială.. 27 Trib. 98 C.Boroi. neputând dispune suspendarea judecăţii27.. op. civ. cit. în R. proc. instanţa poate face aplicarea art. M. Tăbârcă. dar trebuie avut în vedere şi faptul că. deşi părţile nu se înfăţişează. într-o decizie a Tribunalului Suprem susţinându-se faptul că. în C. 242 pct. Spineanu Matei.J. judecata continuă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în lipsă. 65. 25 C. Înainte de toate însă. Supr. secţia civilă. proc.A. dacă în cauza respectivă apelantul solicitase judecarea în lipsă26. este bineînţeles necesar ca părţile să fi fost legal citate. 1995. O.J. Deci în acest caz nu ar fi vorba de o citare nelegală. 14 . civ.

Art. când amândouă părţile o cer. 399 alin. Definiţie 28 art. Sediul materiei 1. asemănător cum este ea reglementată în codul actual. nu se înfăţişează la strigarea cauzei. 1. pentru a produce efecte. Suspendarea legală de drept (obligatorie) Secţiunea I. CAPITOLUL III. Cu toate acestea. în faţa instanţei competente cu judecarea pricinii.(1) Judecătorul va suspenda judecata: 1.. cauza se judecă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în lipsă. legal citate. trebuie să fie facută în cadrul fiecărui ciclu procesual. 2. şi anume. Definiţie. 15 . (1) din Proiectul Noului Cod de procedură civilă28 prezintă suspendarea voluntară. însă sunt introduse expres unele aspecte constatate în practica judiciară. (2) Cererea de judecată în lipsă produce efecte numai la instanţa în faţa căreia a fost formulată. faptul că este necesar ca părţile să fie legal citate şi că cererea de judecare în lipsă. 399. când niciuna din părţi.

) nu are posibilitatea de 29 V.. etc. Aceste cazuri se întemeiază pe principiul asigurării dreptului de apărare al părţii. proc. 21 C. Secţiunea a IV-a.Suspendarea legală de drept a judecăţii reprezintă oprirea temporară a cursului judecăţii care intervine în puterea legii. civ. 47 din Legea nr. (2) C. 243 C. 31 alin. (1) din Legea nr. care. dar nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte natura lor. Titlul III.. 192/2006. 2.M. Cazuri generale de suspendare legală de drept29 . • prin încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului. 36 din Legea nr. afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a moştenitorilor. 19 alin. proc. (2) C. civ.art. incapacitate. 10/2001 şi art. 1.. datorită împrejurărilor intervenite (moarte. art. 554/2004. Capitolul III. civ. instanţa fiind obligată să pronunţe suspendarea. Sediul materiei Sediul principal al materiei în ceea ce priveşte suspendarea legală de drept este reprezentat de art. art. atunci când se iveşte unul din cazurile expres prevăzute de lege. Cazurile de suspendare legală de drept 2.. 289. Boroi. 62 alin.. • prin punerea sub interdicţie sau punerea sub curatelă a uneia dintre părţi. civ. Cazurile speciale de suspendare legală de drept a judecăţii sunt reglementate în urmatoarele articole: art. • prin deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului asupra reclamantului. art. Aceste cinci cazuri sunt denumite în doctrină „cazuri generale“. • prin moartea mandatarului uneia din părţi. proc. op. art. 155 alin. proc. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. dacă a intervenit cu mai puţin de 15 zile înaintea termenului de judecată. 1. În doctrină se prezintă şi alte două cazuri de suspendare. G. Ciobanu. 243 C. civ. art. p. aflat în Cartea II. 16 . • prin moartea uneia dintre părţi. Secţiunea a II-a. 85/2006. proc. (3) C. 4 din Legea nr. pen. spre a le deosebi de alte cazuri particulare care se regăsesc în alte secţiuni ale prezentului cod sau în alte legi speciale. Aceste două cazuri sunt: art. cit. proc..

nepublicată. M. Din alin. rezultă că suspendarea va interveni numai în cazul în care aceste împrejurări s-au ivit în intervalul cuprins între momentul introducerii cererii de chemare în judecată şi acela al închiderii dezbaterilor. De asemenea.56 33 G. căci moştenitorii preiau poziţia procesuală a autorilor lor numai dacă decesul a intervenit pe parcursul judecăţii.C.a lua parte la dezbateri...Tăbârcă. spre exemplu. Ele nu produc acest efect dacă s-au ivit anterior introducerii acţiunii.J. Continuarea judecăţii fără introducerea în cauză a moştenitorilor (sau numirea unui curator special până la intervenirea lor în proces) sau a persoanelor enumerate nu este posibilă. p. s-a mai constatat în practica judiciară că. proc. 32 C. Dacă împrejurările au apărut după momentul închiderii dezbaterilor. decizia nr. Gh.cit. Porumb. p. astfel că drepturile lor procesuale nu sunt încălcate. 243 pct. el nemaiavând capacitate de folosinţă. este nelegală. Octavia Spineanu Matei. Buta. 1. independent de voinţa părţilor sau de aprecierea judecătorului. a tutorelui sau curatorului.1 C. întrucât pâratul a decedat înainte de introducerea acţiunii. Iaşi. 1997. 642. a părţii. civ. Boroi. op. Dacă moştenitorul intimatei reclamante decedate pe parcursul judecăţii era parte în proces. instanţa putând pronunţa hotărârea deoarece părţile au avut posibilitatea să discute în contradictoriu şi să-şi formuleze fiecare apărările.P. iar drepturile moştenitorilor vor fi valorificate în cadrul procedurii succesorale33. În principiu. op.. Secţia a III-a civilă. 243 C. pricina fiind scoasă de pe rol30. ori după caz. 31 17 . judecata nu continuă între soţul supravieţuitor şi alţi moştenitori ai soţului decedat. 339. civ. Dacă s-a solicitat partajarea bunurilor comune în timpul căsătoriei. 450.. astfel că o încheiere prin care s-a pronunţat suspendarea în baza art.A. proc.890/2000. în cazul în care decesul unei părţi s-a ivit anterior acestui moment32. decizia nr. C. iar cererea de introducere în cauză a moştenitorilor nu mai poate fi primită. în funcţie de fiecare caz în parte. instanţa este obligată să suspende judecata. iar unul dintre soţi decedează pe parcursul procesului. cit. secţia civilă. p. Dacă se constată existenţa unuia dintre aceste cinci cazuri. acestea au ca efect sistarea automată a cursului judecăţii. ci dosarul se va închide. nu se impunea suspendarea judecăţii în condiţiile art. 1037/1997. aceasta din urmă nu mai poate fi formulată impotriva lui. civ. op. nu mai au relevanţă. Bucureşti. p. 243 pct.A. Suspendarea va dăinui până la introducerea în cauză a moştenitorilor31. a unui alt mandatar sau a administratorului sau lichidatorului judiciar. proc. cit. 30 G.. în C. (2) al art.

Suspendarea durează până la rezolvarea conflictului de competenţă. Zilberstein. sau după caz. p. proc.5 C.485. prevede că instanţa înaintea căreia i s-a ivit conflictul de competenţă va suspenda din oficiu orice altă procedură şi va înainta dosarul instanţei în drept să hotărască asupra conflictului. p. spre exemplu. op. care vor semna alături de minor actele încheiate. 73. a atras casarea deciziei34.Pentru a se putea dispune suspendarea. cit. 243 pct. suspendarea judecăţii intervine şi în cazul în care minorul împlineşte vârsta de 14 ani în cursul procesului (când reprezentarea legală se transformă în asistare). S. op. În cazul în care încetează funcţia tutorelui sau curatorului. 289. dacă mandatarul decedează cu mai mult de 15 zile înaintea judecăţii.M.7/1998. Rezultă deci că. potrivit Legii nr.. G. Pentru viitor minorul trebuie să fie citat personal. dacă moartea moartea mandatarului s-a întâmplat cu 14 zile înainte de ziua soluţionării apelului. 35 I. Boroi. G. 2. nu şi a pârâtului) printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă.A. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor din circumscripţia C. 290.cit.. 36 V. 21 C. este necesar să fie îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege în ipoteza respectivă. Ciobanu. în recurs. op. Însă pentru a opera această suspendare de drept. p. 85/2006 a insolvenţei. Alte cazuri de suspendare legală de drept36 • art. Dreptul nr.M. Ciobanu. şi pentru aceasta. proc. desigur că vor trebui să fie şi ei în continuare citaţi. nelegal a fost refuzată cererea de suspendare a judecăţii. civ. trebuie să fie indeplinite condiţiile: să fi fost deschisă procedura reorganizării judiciare şi a falimentului asupra reclamantului (vizează deci numai situaţia patrimonială a acestuia. 2. V. 34 P. deci el va sta personal în proces. Suspendarea prevăzută de conţinutul art. s-a arătat în doctrină şi jurisprudenţă că. situaţie care. este necesară pentru numirea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar care să-l reprezinte pe reclamant în proces. Boroi. Suceava în domeniile dreptului civil şi dreptului procesual civil. urmând doar să fie asistat de către părinţi. pentru ca minorul respectiv să fie introdus în proces35. 18 . civ. p. Stoenescu.Perju. nu se va dispune suspendarea de drept.. cit. tutore.

(5) C. Suspendarea durează pe perioada soluţionării excepţiei de nelegalitate. 4 alin. dispune că dacă dupa o amânare a judecăţii în temeiul învoielii părţilor. 31 alin.• art. consacră regula “penalul ţine în loc civilul“ şi prevede că judecata în faţa instanţei civile se suspendă până la rezolvarea definitivă a cauzei penale. arată că în cursul judecării cererii de recuzare nu se va face niciun act de procedură. 36 din Legea nr. prin încheiere motivată. 5 C. civ.se referă la cazul în care se solicită reparea pagubei cauzate prin infracţiune. 19 alin. judecata va fi suspendată şi nu va fi redeschisă decât după plata sumelor prevăzute de legea timbrelor pentru redeschiderea pricinilor. • art. proc. şi este deci obligatorie. proc. dacă acţiunea penală a fost pusă în miscare . civ.. iar suspendarea de drept a judecăţii va dura până la rezolvarea cererii de recuzare.. • art. în cazul în care instanţa este sesizată cu excepţia de nelegalitate a unui act administrativ. • art. 85/2006 dispune că de la data deschiderii procedurii insolvenţei se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. adică situaţia referitoare la patrimoniul pârâtului. 155 alin. 554/2004 prevede că. iar suspendarea judecăţii înaintea instanţei civile se dispune dacă instanţa penală a fost sesizată anterior sesizării instanţei civile sau cel puţin. cu excepţia cazului în care instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia este chiar instanţa de contencios administrativ competentă să o rezolve. 243 pct. proc. pen. acestea nu stăruie. proc. deci suspendarea va dura pâna se formulează o cerere de reluare a judecăţii. (1) din Legea nr. civ. (3) C. • art. (2) C. 19 . deci acest caz particular acoperă situaţia neprevăzută de art. instanţa de contencios administrativ competentă şi suspendă cauza. sesizează. constatând că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond.

C. această măsură poate fi solicitată numai de partea interesată. C. 46. deoarece intervine prin manifestarea unilaterală de voinţă a reclamantului. sau contractul nu cuprinde elementele expres arătate în textul acestui articol. neputând fi dispusă din oficiu de către instanţă. p. În toate situaţiile însă. potrivit art.I. deoarece toate cazurile sunt prevăzute de lege. 45 si 47. va dispune în consecinţă prin încheiere în privinţa cererii principale şi va continua procesul pentru soluţionarea cererii de intervenţie principală. nu şi pentru cererea de intervenţie. precum şi în cazul în care mediatorul desemnat de catre părţi nu poate avea vocaţia de mediator. Se prezintă şi interpretarea conform căreia ar putea constitui un caz de suspendare voluntară.T. Această suspendare operează numai în privinţa cererii principale. deoarece instanţa poate refuza suspendarea dacă: conflictul nu e susceptibil de mediere./1990-2003..22 alin. 920. şi durează până la soluţionarea pe cale administrativă a cererii de restituire. este tratată ca o suspendare obligatorie şi criticată . 62 din Legea nr 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator: „(1) Pentru desfăsurarea procedurii de mediere. procedura de restituire începuta în temeiul prezentei legi este suspendată până la soluţionarea acelor acţiuni prin hotărâre judecatorească definitivă şi irevocabilă. p . 242 alin. putând fi mai degrabă interpretată ca o suspendare facultativă.R. Odată constatate aceste împrejurări.Secţiunea a III-a. putând chiar să dispună despărţirea ei pentru a fi judecată deosebit. (3) Cererea de repunere pe rol este scutită de taxa judiciară de timbru. în condiţiile prevazute de art. renuntând la judecarea cauzei sau solicitând suspendarea cauzei. Leş. “ Conform practicii judiciare. judecarea cauzelor civile de catre instantele judecatoresti sau arbitrale va fi suspendată la cererea partilor. (2) În cazul actiunilor formulate potrivit art.820. instanţa. . asa cum am arătat anterior. dacă reclamantul solicită suspendarea cauzei în baza art. (1) pct. intervenind în funcţie de voinţa părţilor sau independent de aceasta. Ea poate fi dispusă la cererea persoanei îndreptăţite la măsuri reparatorii. 46 din Legea nr. Un alt caz particular îl reprezintă art. B.11/2002 si Dreptul nr. Sectia civila. acesta fiind singurul în măsură să provoace oprirea procesului şi să aleagă momentul producerii incidentului procedural.J. numai că temeiul acestora este diferit. op. şi atunci când obiectul judecăţii îl constituie nulitatea contractului de vacnzare-cumpărare încheiat în baza Legii nr. Controverse În literatura de specialitate şi în practica judecătorească există şi controverse în legătură cu anumite cazuri particulare de suspendare37. dacă se îndeplinesc condiţiile legale ale acesteia. dar suspendarea va interveni doar dacă împrejurările se ivesc înainte de închiderea dezbaterilor. fiind la dispoziţia părţii.” Din cuprinsul articolului rezultă că acestă suspendare are natura unei suspendări voluntare. În doctrină nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte natura acestui caz de suspendare. cit. sau clauzele contravin legii sau ordinii publice. iar nu facultativă pentru instanţă. p. sub sanctiunea nulităţii absolute. (4). 37 Art. 1 din Codul de procedură civilă. În Dreptul nr. Persoana indreptaţită va instiinţa de îndată persoana notificată. 20 . potrivit art. în funcţie de clasificările diferite date acestei instituţii. este vorba de suspendări legale. P. 10/2001. Deci. nr. instanţa este obligată să pronunţe suspendarea. dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere. 2 alin. (1) din Legea nr.148-150. alin. Însă în doctrină.J. 1/2004 se arată că este vorba despre o suspendare obligatorie. nota II-a la decizia civilă nr. decizia nr. (1). 4/2001. şi după verificarea îndeplinirii tututor condiţiilor legale.. Briciu. 112/1995.S. luând act de cererea de suspendare. (2) Cursul termenului perimarii este suspendat pe durata desfăşurării procedurii de mediere. persoana indreptăţită putând alege calea acestei legi. 10/2001 dispune astfel : „Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi în cazul acţiunilor în curs de judecată. Reclamantul alege calea administrativă pentru realizarea dreptui său şi abandonează procedura judiciară în forma special reglementată a suspendării cauzei.9472001 a secţiei civile a Curţii de Apel Alba. 3729/2001.

– (1) Judecarea cauzelor se suspendă de drept: 1. op. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive. afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a acestora. 7. dacă debitorul trebuie reprezentat. 1. proc. este păstrat în totalitate de Proiectul Noului cod. 8. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă În cazul suspendării legale de drept. deci care permite judecătorului ca. neavând nici o modificare majoră care să-i schimbe întelesul şi reglementarea potrivit legislaţiei în vigoare. prin decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia dintre părţi. ce constituie o suspendare legală de drept. 155 alin. când persoana juridică este dizolvată. faptele arătate la alin. până la numirea tutorelui sau curatorului. până la numirea unui nou tutore sau curator. Definiţie. Cazul special prevăzut de art. cu menţiunea că sunt adaugate cazuri noi şi enumerarea nu mai este limitativă. CAPITOLUL IV. civ. 6.proc. prin decesul uneia din părţi. până la desemnarea lichidatorului. (1) nu împiedică pronunţarea hotărârii. 583. 244 alin. 3. (2) C.Secț iunea a IV-a. 400 din Proiect 38 sunt păstrate în principiu aceleaşi cauze care determină suspendarea. (2) Cu toate acestea. 5. p. în cazul în care instanţa formulează o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare adresată Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. în anumite împrejurări determinate de lege. 2.civ. dacă ele au survenit după închiderea dezbaterilor.Leş. 39 I. 4. Definiţie Suspendarea legală facultativă reprezintă acea formă de suspendare care este lăsată la aprecierea instanţei. lărgindu-se deci sfera de aplicare a suspendării. 2. să aprecieze asupra oportunităţii sistării temporare a judecăţii39.. până la numirea administratorului ori lichidatorului judiciar. Sediul materiei 1. în alte cazuri prevăzute de lege. 21 .cit. 38 Art. prin deschiderea procedurii insolvenţei. Sediul materiei Sediul principal al materiei în ceea ce priveşte suspendarea legală facultativă este reprezentat de art. până la introducerea în cauză a moştenitorilor.. (1) C. Suspendarea legală facultativă (judecătorească) Secţiunea I. reglementate în art. 1. până la numirea unui nou reprezentant sau mandatar. prin încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului. 400. potrivit prevederilor tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană. survenit cu mai puţin de 15 zile înainte de ziua înfăţişării. prin interdicţia judecătorească sau punerea sub curatelă a unei părţi.

secţia civilă.. (1) pct.. de existenţa sau neexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi.. ca o situaţie specială. Suprem. Mihuta. decizia nr. spre deosebire de suspendarea voluntară. G. 41 C. în art. 22 . proc. in I. iar procesul ce are ca obiect chestiunea prejudicială să fie în curs de judecată. op. proc.C. art. p. civ. decizia nr. când s-a început urmărirea penală40 pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe în cauză.S..J. 1551 C. p. proc. 42 I. proc. în Dreptul nr. Tăbârcă. prevede două cazuri în care instanţa poate suspenda judecata: • • când dezlegarea pricinii atârnă în tot sau în parte. se prevede în Legea contenciosului administrativ nr. 1 C. Deci. Secţiunea a II-a. secţia civilă. Repertoriu II. art. Suspendarea în aceste două cazuri nu este obligatorie. 1512/1970. (2). este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: soluţia dintr-un proces să depindă de rezolvarea unei chestiuni prejudiciale ce se judecă într-un alt dosar. art.J. cit. (1) C. deci nu are relevanţă faptul că părţile se opun suspendării.. 40 alin. 738/2001. este necesar să existe o altă judecată pendente44 şi să se demonstreze că soluţionarea 40 Totuşi. Chestiunea prejudicială este acea problemă care are o influenţă hotărâtoare asupra rezolvării cauzei. civ. Suspendarea nu este condiţionată42 însă de acordul părţilor. civ. şi deci instanţa poate să aprecieze în ce măsură cea de-a doua cerere nu a fost promovată pentru tergiversarea judecăţii41. civ. să nu fi fost el insuşi suspendat43. 244 alin. 554/2004.stăruie în continuarea judecării pricinii. civ. (2) si (3) C. Secţia civilă şi de proprietate intelectuală. şi anume : art. 635. Cazuri generale de suspendare legală facultativă Art. de excepţie. decizia nr. (2) C.. 114 alin.. pentru ca textul să aibă aplicare. Pentru a se putea dispune suspendarea judecăţii potrivit art 244 alin. proc. 183 C. proc. p.C. 43 M. că instanţa de contencios administrativ nu poate suspenda judecarea pricinii când s-a început urmarirea penală pentru o infracţiune săvârşită în legătură cu actul administrativ atacat.Există şi alte articole în cuprinsul prezentului cod care reglementează această instituţie sau care reprezintă o aplicaţie a acestei forme de suspendare. 283. 44 Trib. 5/2006. civ. 1238 din 18 februarie 2005. 28 alin. 370. dacă reclamantulpersoană vătămată.

H. Spre exemplu. 1 C. Nu există însă temei de suspendare a ordonanţei preşedinţiale în temeiul art. civ. op. Boroi. 1595/1995. reclamantul în revendicare. iar alte împrejurări. 51. p. constestând calitatea de moştenitor a titularului şi întinderea drepturilor sale succesorale.. combate titlul succesoral al adversarului său din proces. proc. Se poate dispune suspendarea judecăţii conform primul caz enunţat. sectia a IV-a civilă. p. op. decizia nr.. 2068/1975. 49 Trib. până la soluţionarea procesului asupra fondului.R. ca terţ. 23 . astfel că în mod corect instanţa a dispus suspendarea cererii de evacuare până la soluţionarea cererii având ca obiect anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între reclamanţi şi pârâţi49. În aceste cazuri suspendarea se impune pentru a se evita darea unor hotărâri contradictorii. Radu. iar anularea certificatului de moştenitor atrage dispariţia principalului mijloc de dovadă a dobândirii unui drept real pe cale de moştenire. deoarece în cadrul acţiunilor posesorii instanţa nu cercetează fondul dreptului subiectiv. întrucât acordarea sau neacordarea pensiei depinde de admiterea sau nu a cerererii de stabilire a paternităţii46. decât acestea.Perju. p. Evacuarea pârâţilor pentru lipsa de titlu locativ depinde de situaţia titlului de proprietate invocat de reclamanţi.C. V. deoarece. Bucureşti. practic.. ele neputând fi extinse prin analogie şi la alte situaţii similare.Matei. 47 I. cit.D. o acţiune pentru plata unei pensii de întreţinere facută de un copil din afara căsătoriei va putea fi suspendată până la soluţionarea acţiunii privind stabilirea paternităţii. p. D. Negru. Editura C. de vreme ce procedura ordonanţei preşedinţiale se caracterizează prin urgenţă. nu sunt de natură să justifice suspendarea judecăţii47. şi a altor instanţe judecătoreşti. şi nici în cazul în care se se solicită suspendarea acţiunii posesorii până la soluţionarea acţiunii în revendicare a imobilului. cit. nr. 2007. 316. S.J. Suprem. 487. când revendicarea se sprijină pe un titlu succesoral a cărei anulare a fost cerută într-un proces aparte. Trib.C. decizia nr. Secţia civilă. cit. p. Stoenescu. op. Jurisprudenţă civilă comentată a I. R. astfel încât rezolvarea acţiunilor posesorii 45 46 G. Cazurile de suspendare lăsate la facultatea instanţei sunt limitativ prevăzute de lege. Zilberstein. ci doar aparenţa acestuia. 244 pct. Bucuresti.S.Beck. 260. 48 P.454. cu consecinţa că reclamanţii vor triumfa în revendicare48.pricinii depinde de dreptul care face obiectul unei alte judecăţi45. O. 6/1976.

232/27. prin cerere reconvenţională. iar nu să decline acea obligaţie procesuală în favoarea altei instanţe. Editura All Beck.02. p. civ. 1 C. 51 M. prin care a solicitat rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea pârâtei. contravenindu-se astfel dispoziţiilor art.. introducerea separată a unei acţiuni în anularea titlului de proprietate a reclamantului nu constituie un motiv de suspendare din oficiu a judecării acţiunii în revendicare promovată de către acesta. 50 I. 54 Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. 24 . întrucât nu sunt îndeplinite condiţiie articolului mai sus menţionat.Mihuţă. deoarece acesta poate fi cerut oricând..1995. Nici depunerea unei cereri de restituire a dreptului de proprietate la Comisia constituită în baza Legii nr.. Nu poate fi asimilată unei judecate nici dezbaterea succesiunii în faţa notarului. civ. În practica judiciară s-a mai statuat că.262-263.3/1987. în I. chiar pe calea contestaţiei la executare. O altă soluţie de speţă prevede că acţiunea reclamantului.nu depinde de soluţia ce se va da în petitoriu50. proc. ci lasă la aprecierea instanţei de judecată oportunitatea suspendării judecării cauzei54. 57. Leş. decizia nr. p. ci şi obligaţia de a examina titlurile. Tăbârcă. Gh. p. p. 319. în condiţiile art. activitatea de analizare a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate a comisiei neputând fi asimilată cu o judecată51. suspendarea judecăţii ar duce doar la prelungirea nejustificată a solutionării acţiunii ce are ca obiect rezilierea contractului şi evacuarea. nu se poate dispune suspendarea judecăţii pe motiv că nu s-a terminat dezbaterea succesorală52. dreptul de retenţie invocat de pârâtă nu poate bloca soluţionarea cererii de evacuare pentru lipsă de titlu. cit. deoarece acesta nu este o instanţă judecătorească. Buta. deoarece. secţia civilă. 648. dacă se invocă existenţa unui alt proces civil. aşadar. Astfel. Din practica Tribunalului judeţean Sibiu în materia dreptului procesual civil. Repertoriu II. 244 C.53. a solicitat obligarea reclamantului la contravaloarea îmbunătăţirilor efectuate la imobil. op.18/1991 nu poate duce la suspendarea cauzei. 1998. p.G. Curtea de Apel Piteşti. 244 pct. secţia a IV-a civilă. nu poate fi suspendată. Supr. în acest caz. 53 Culegere de practică judiciară. Studii şi cercetări juridice nr.371. precum şi recunoaşterea unui drept de retenţie. dând eficienţă celui ce va face dovada proprietăţii. instanţa are nu numai căderea. Dispoziţiile acestui articol nu au caracter imperativ. 1044/1972. chiar în situaţia în care ambele părţi sunt în posesia unui titlu de proprietate asupra lucrului revendicat. Curtea de Apel Bucureşti. în cadrul căruia pârâta. 52 Trib. proc. decizia nr.

nu se poate suspenda procesul în temeiul acestui text. 58 M. în Dreptul nr. în situaţia în care părţile intrebate conform art. îşi păstrează punctul de vedere iniţial. Instanţa va lua această măsură numai dacă există o justificare temeinică. 57 Când fapta nu constituie infracţiune. întrucât se prevede că “poate…“. nr. Tratat . 304 pct. decizia nr. 322 pct. proc. în redactarea anterioară textul avea în vedere doar existenţa unor “indicii“ în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni. dacă partea care defaimă înscrisul ca fals arată pe autorul sau complicele falsului.. 182 C.. 244 pct. în care se prevede că.civ. Bucureşti.. indiferent dacă admite sau respinge cererea de suspendare.În ceea ce priveşte al doilea caz de suspendare. Renunţarea la vechea formulă este firească. In orice caz. 998 C. Tăbârcă. instanţa va trimite înscrisul procurorului.G. op. O aplicaţie a acestui caz de suspendare o reprezintă art. 1966. 2 C. 183 C.. 25 . Noua reglementare instituie ca o condiţie esenţială începerea urmăririi penale pentru o infracţiune. Editura Didactică şi Pedagogică. Dacă nu s-a suspendat judecata. cit. . cuprins în art.J. 59/2001. 9 C. acesta se întemeiază pe declanşarea urmăririi penale pentru o infracţiune ce ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe.proc . proc. iar aceasta trebuie interpretată în sensul că instanţa nu este însă obligată să dispună suspendarea..223 din 23 ianuarie 2005. proc. civ. ambele condiţii trebuind să fie indeplinite cumulativ55. p. aceasta va dura până la pronunţarea unei hotărâri penale definitive. împrejurare ce trebuie probată în mod corespunzător56. hotărârea poate fi desfiinţată pe calea revizuirii în condiţiile art..G. Buta. Dacă dispune suspendarea. civ. deoarece era de natură să provoace.283. I.58 55 56 I. soluţia trebuie motivată. În doctrină se apreciază că. 252. 5/2006. p. adică una stăruie în defăimarea înscrisului şi cealaltă în folosirea lui. instanţa poate suspenda judecata pricinii. Gh. Secţia comercială. 584. Leş. înaintând procurorului înscrisul şi procesul-verbal ce trebuie încheiat.U. 4 C. proc civ. împreună cu procesul-verbal.C.562. Actuala reglementare a fost dată prin modificările aduse Codului prin O. deci partea interesată trebuie să prezinte elemente suficiente din care să rezulte că existenţa infracţiunii57 ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe în cauza supusă suspendării. p. adeseori. şi după pronunţarea hotărârii s-a stabilit că înscrisul este fals. p. suspendări nejustificate ale procesului civil. Porumb. civ. atunci când are îndoieli cu privire la autenticitatea înscrisului.C. Drept procesual civil român. ci doar o faptă ilicită civilă si se cer daune în baza art. civ. în cazul în care hotărârea pronunţată nu mai este susceptibilă de apel sau de recurs prin care să se invoce motivul de modificare prevăzut de art.

/1990-2003. 62 P. op. întrucât dispoziţiile alineatului ultim al acestui articol au caracter imperativ. 322/2002.C. după numeroase amânări a judecăţii şi după 7 luni de la înregistrarea cauzei pe rolul instanţei. printre care şi cel al celerităţii şi al rezolvării cauzelor într-un termen rezonabil. tipic.C.. trebuie să se întemeieze pe convingerea fermă că rezultatul cercetării ar avea o înrâurire decisivă asupra hotărârii ce urmează a se da în cauză. pentru a nu fi arbitrară şi a produce tergiversarea judecăţii. O. secţia civilă.Matei.. 63 Curtea Supremă de Justiţie. 244 alin. 59 60 M. Perju... secţia civilă. (2) C. în C. op. Buta.Numai după ce apreciază că are competenţă materială. 2/2005. proc. 9 C. 26 . În condiţiile concrete ale unui caz. civ64. cu consecinţa întârzierii soluţionării pe fond a unei cauze. decizia nr. Gh. care a motivat suspendarea. secţia contencios administrativ.A.civ. Jurisprudenţă civilă a I. 244 C.Iaşi. 61 C. 232. proc.J. Aprecierea instanţei asupra suspendării. deşi nu se soluţionase irevocabil cealaltă pricină. (1) C.C. I.şi. 2 C. proc . p.P. suspendarea a fost dispusă fără nici o motivare.. Tăbârcă. 1997. civ59. nefiind suficientă numai depunerea plângerii prealabile60. proc. p 651. 459. cit. impunând ca starea de suspendare să dureze până la pronunţarea unei hotărâri irevocabile în cealaltă pricină.J.C. cit. nu se mai poate reveni asupra ei. în Dreptul nr. 919. care îl obligă pe judecător să respecte el însuşi principiile procesului civil. Odată ce a fost luată masura suspendării în baza art.J. civ. se va examina dacă nu cumva suspedarea judecăţii. 129 alin. Repunând din oficiu cauza pe rol. o reprezintă necesitatea ca urmarirea penală să fie începută. instanţa a dat o hotărâre cu încălcarea legii. Limita reglementării suspendării judecăţii conform pct. decizia nr. atât timp cât începerea urmăririi penale nu a fost dispusă conform legii procesual penale. 244 pct. 987/1997. p. p.J.. fără să menţină suspendarea. decizia nr. proc. fiind incidente dispoziţiile art. reprezentând. un caz de tergiversare a judecăţii62. şi judecând cauza. Într-o speţă.S. p. 64 G. 57. instanţa se poate pronunţa asupra cererii de suspendare conform art. p. 5362 din 12 decembrie 2003. Boroi. 317. 304 ptc. Suspendarea trebuie temeinic motivată si în acelaşi timp justificată prin prisma dispoziţiilor art. civ. . B. poate prejudicia grav pe oricare din părţi63. Instanţa nu poate lua masura suspendării nici în cazul în care urmărirea penală a fost deja finalizată prin scoaterea de sub urmarire a învinuitului61.2 al art.

În schimb. dar de data aceasta nemaifiind vorba de o suspendare obligatorie a judecăţii. indiferent că a figurat sau nu în instanţa penală. 67 G. iar alin (3): “ De asemenea.. 19 se prevede. Porumb. cât şi a culpabilităţii.. proc. lăsată la aprecierea instanţei66. 2 C. p.M. 244 C. Codul. Acest text nu-şi poate avea aplicaţie decât în cazul cănd faptul generator al daunelor pretinse este o infracţiune67. proc.. 19 alin. provocată de acelaşi fapt care face obiectul procesului penal. şi art. Textul din Codul de procedură penală65 are în vedere numai situaţia în care se solicită repararea pagubei cauzate prin infracţiune. iar suspendarea judecăţii înaintea instanţei civile se dispune dacă instanţa penală a fost sesizată cu judecarea infracţiunii anterior sau. (2): “ Judecata în faţa instanţei civile se suspendă până la rezolvarea definitivă a cauzei penale. civ. cit. în penal definitivă). având autoritate de lucru judecat. proc.Potrivit alin. Corelaţia între suspendarea judecăţii conform art. “ 66 V. cel puţin. civ. acţiunea civilă având ca obiect repararea daunelor cauzate prin infracţiune se poate intenta separat înaintea instanţelor civile. va fi opozabilă unei părţi. acţiunea introdusă la instanţa civilă se suspendă. În cazul prevăzut de Codul de procedură penală. 244 C. pen.. 480. Ciobanu. ea trebuie suspendată până ce instanţa penală se pronunţă definitiv asupra acţiunii penale înaintate fie mai înainte. proc. “. aşa cum ea este definită în Codul penal. Astfel. acţiunea civilă pt daune. iar nu numai deodată cu cea penală. Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii. dacă acţiunea civilă se întemeiază pe 65 Astfel. În caz de reluare a procesului penal. în consecinţă. (1) „ Persoana vătămată care nu s-a constituit parte civilă în procesul penal poate introduce la instanţa civilă acţiune pentru reparerea pagubei materiale şi a daunelor morale pricinuite prin infracţiune. atât în privinţa existenţei faptului. precum şi cererea de chemare în garanţie. fie în cursul judecării acţiunii civile. dar. în alin. 244 pct. op. p. săvârşită cu vinovăţie şi prevazută de legea penală. ca faptă care prezintă pericol social. trebuie suspendate de instanţa civilă până ce instanţa penală se va pronunţa în mod definitiv asupra acţiunii penale. G.“. 292. suspendarea judecăţii poate fi dispusă în baza art.. Boroi. alin. dacă acţiunea penală a fost pusă în mişcare. in art. hotărârea definitivă a instanţelor penale. ci facultativă. 27 . dar acesta a fost suspendat.. poate să pornească acţiune în faţa instanţei civile persoana vătămată care sa constituit parte civilă sau pentru care s-a pornit din oficiu acţiunea civilă în procesul penal.(2) al art. Secţiunea a III-a. (2) C. suspendarea judecăţii va dăinui până când hotărârea care a motivat suspendarea a devenit irevocabilă (sau. în acest caz. civ.

civ. instanţa va putea dispune suspendarea judecăţii. • Art. nu completează sau nu modifică cererea ori nu depune copii certificate de pe înscrisurile pe care se întemeiază cererea. 998 şi urm.(3) C. • Un caz relativ nou de suspendare legală facultativă este cel care rezultă din modificările aduse de Legea nr. (2) C. op. Secţiunea a IV-a. 339 C. suspendarea judecării pricinii. prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau stabilite în cursul judecăţii. acestea având însă temeiuri diferite faţă de cele generale prezentate mai sus şi anume: • Art. 19 Cod de procedură penală. dacă de îndată sau până la termenul ce i s-a stabilit. reclamantul. 1551 C.68 Suspendarea se va dispune prin încheiere potrivit dispoziţiilor art. La cererea părţii. comunicând de urgenţă această măsură instanţei respective. C. dispune că. nu se va supenda judecata în temeiul art. 40 alin. după caz. proc. instanţa va arăta care anume obligaţii nu au fost respectate.art. în cazul în care s-a formulat o cerere de strămutare. fără citarea părţilor. deci conform procedurii necontecioase. proc. proc. proc. civ. • Art. În încheiere de suspendare. civ prevede că. 28 . arătând în încheiere care anume obligaţii nu au fost respectate. civ. p . (răspundere civilă delictuală). judecata va fi reluată. Suspendarea va dura până la rezolvarea cererii de strămutare. 826. civ. 114 alin . prevede că atunci când desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina părţii reclamante. 177/2010 pentru completarea și 68 I. Deleanu. dacă obligaţiile au fost îndeplinite şi aceasta poate continua. cit.. instanţa poate suspenda judecata. iar nu pe existenţa unei infracţiuni. Alte cazuri de suspendare legală facultativă Codul de procedură civilă reglementează şi cazuri speciale de suspendare facultativă. preşedintele instanţei competente va putea cere dosarul pricinii şi să ordone.

Suspendarea în condiţiile alin. ci va anula cererea pentru lipsa unor menţiuni. este facultativă. Tăbârcă. Gh. nu poate face aplicarea dispoziţiilor art. proc. Suspendarea este obligatorie indiferent de instanţa judecătorească în faţa căreia s-a invocat excepţia. op. reclamantului i se poate pune în vedere să o acopere.40 alin. 181. judecarea cauzei se suspendă. (3) şi (4). 40 alin.). Dacă s-a cerut strămutarea. 133 şi 105 alin. deci. M. astfel încât suspendarea poate fi dispusă numai în condiţiile din acest text69. sub sancţiunea prevăzută de art. dacă hotărârea nu va cuprinde aceste menţiuni.va arăta în ce măsură actele îndeplinite în instanţă urmează să fie păstrate. Buta. art.modificarea Legi nr.1 C. În urma abrogarii acestei preveri legale suspendarea judecații devine una facultativă. (1) pct. 404. Totuşi. dacă se constată o neregularitate care nu a fost sesizată la primirea cererii. proc. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și anume abrogarea aliniatului 5 al articolului 29( care prevedea că pe perioada soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a legii sau a ordonanţei aplicabile speţei. proc. 244 alin. Astfel. Tăbârcă. (2) este una specială. această suspendare fiind lăsată la aprecierea instanței. ci se fixează termen de judecată. 1551 C. civ. civ. Gh. art.. 114 C. pentru că în acest caz pentru neîndeplinirea obligaţiei menţionate instanţa nu mai poate aplica alte sancţiuni. civ. p. p. 69 70 M. Dacă însă pârâţii nu-şi aleg mandatarul. 29 . op. Buta. instanţa învestită cu judecarea pricinii a cărei strămutare se cere. potrivit art. aşa cum o poate face dacă nu se modifică sau completează cererea de chemare în judecată. proc. sau nu se înţeleg asupra persoanei acestora. sau va anula cererea ca netimbrată. preşedintele instanţei va numi acestora un curator special70. astfel încât dacă nu se dispune prin încheiere necontencioasă suspendarea. instanţa nu ar mai putea dispune ulterior suspendarea judecăţii pentru neîndeplinirea obligaţiei de modificare sau completare a cererii de chemare în judecată. şi să dispună suspendarea până la soluţionarea cererii de strămutare. toate actele instanţei învestite cu judecarea cererii vor trebui refăcute.. civ. Norma înscrisă în art. (2) C. (4) precizează că hotărârea asupra strămutării -care se da fără motivare şi nu este supusă nici unei căi de atac. cit. Dacă reclamanţii nu-şi aleg unul sau mai mulţi mandatari. judecata trebuie să fie suspendată în mod obligatoriu. cit.

partea interesată poate formula o cerere de chemare în judecată. care se referă la „vina părţii reclamante”72 Instanţa nu poate dispune suspendarea decât după ce i-a pus în vedere reclamantului îndeplinirea unor cerinţe şi acesta nu s-a conformat. care a luat parte la judecată. cit. civ. Spineanu. pentru că actul nou (htărârea judecătorească) trebuie să fi existat la data pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere74. iar nu doar să se precizeze. 2 C. cit. nu sunt îndeplinite condiţiile suspendării judecăţii în baza art. s-au descoperit înscrisuri doveditoare.C. precum şi pentru pct. 73 V.. proc. În doctrină se apreciază că. şi nici teza I. proc. teza II. O. civ. instituind condiţia culpei părţii reclamante pentru neîndeplinirea unor obligaţii prevăzute de lege ori stabilite la primirea cererii de chemare în judecată sau în cursul judecăţii. civ. op. a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă hotărarea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma judecăţii. de exemplu.J.2 şi care nu ar justifica introducerea unei cereri de revizuire.C. proc. pot constitui temei pentru introducerea unei cereri de revizuire73. 5 al art. civ. G. op.293. 1551 C...M. civ. civ.J. proc. constituie o sancţiune procedurală. p. G. Nefiind imputabilă reclamantei întârzierea răspunsului de la Oficiul Registrului Comerţului referitor la adresa sediului pârâtei. 74 V. în B. deoarece nu există identitate de obiect sau cauză. Ciobanu. 322 C. fără a i se putea opune autoritatea de lucru judecat. cererea de revizuire ar fi admisibilă pe baza art. reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor. op. proc. 322 ptc. civ. 1551 C. p 827.Matei. 5 prima teză C. 322 pct. 75 I. 1 al art 244 C. Deleanu. Boroi. proc. cit. Ciobanu. martor sau expert. p 292. 1994/2005. proc. op. Trebuie să fie arătate în concret care anume obligaţii nu au fost respectate.M. Boroi. 332. după darea hotărârii. decizia nr.Bază de date.Cazul particular prevăzut de dispoziţiile art. deoarece are în vedere o hotărâre care a stat la baza hotărârii a cărei reviziure se cere. când un judecător. întrucât aceasta a depus diligenţele neceasare imediat ce a luat cunoştinţă de dispoziţiile din închierea de şedinţă. că recurenta nu a depus la dosar „acte”71.. Unele împrejurări din art. Se consideră ca nu poate fi promovată o cerere de revizuire conform pct.. în cazurile vizate de art. pentru ipoteza prevăzută la pct. 30 . G. Boroi. 4 C. cit. p.. spre exemplu. dacă. 244 pct.75 71 72 I.. În altă opinie. Secţia civilă şi de proprietetate intelectuală.

dacă legea nu prevede altfel. în condiţii diferite faţă de actuala reglementare. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă Suspendarea legală facultativă rămâne principial cu aceeaşi reglementare. Încheierea asupra suspendării nu se motivează şi nu este supusă niciunei căi de atac. de I. ci se aplică şi în cazuri civile. care se poate dispune conform art. precum şi în cazul alin. în tot sau în parte. chiar înainte de primul termen de judecată. prezentată ca “înscris nou“ în revizuire. 3. deşi a fost dată după pronunţarea hotărârii a cărei revizuire se cere. 1. de existenţa sau inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi. iar nu cadrul general al suspendării. deoarece alin. Un caz special de suspendare legală facultativă rămâne strămutarea78. se modifică din „hotărâre irevocabilă” în „hotărâre definitivă”. în Repertoriu II. Secţiunea a V-a. pentru ca să poată astfel îndeplini cerinţa ca hotărârea să existe în momentul pronunţării hotărârii atacate cu cerere de revizuire76. Consider însă ca varianta optimă ar fi fost să se facă referire atât la hotărârea definitivă (în penal). 396. 78 Art. 401 din Proiect77. suspendarea poate fi dispusă în aceleaşi condiţii. – (1) La solicitarea celui interesat. se vor aplica respctivele dispoziţii. 31 . 1716 din 23 iulie 1974. Art. 401. care nu conţine numai prevederi ce au legătură cu legea procesual penală. cuprinsă însă în art. Secţ civ. dec. inserându-se expresia „dacă legea nu prevede altfel”. potrivit pct. când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea. nr. suspendarea judecării procesului. când dezlegarea cauzei depinde. dacă este cazul. îndeplineşte această condiţie. 76 Trib. cât şi la cea irevocabilă (în cazul hotărârilor pronunţate în materie civilă). (2) Suspendarea va dura până când hotărârea pronunţată în cauza care a provocat suspendarea a devenit definitivă. cu darea unei cauţiuni în cuantum de 2. 132. – (1) Instanţa poate suspenda judecata: 1. întrucât nu era în putinţa părţii să determine pronunţarea ei la o dată anterioară. 2 este o continuare a întregului alin. 1. 2. p.000 lei. Supr. deci. 2. atunci când a fost obţinută pe baza cererii introduse înainte de soluţionarea definitivă a litigiului în care se solicită revizuirea. 132. în caz de o prevedere specială.. iar pentru motive temeinice. 2. în alte cazuri prevăzute de lege. Mihuţă. Măsura suspendării judecării 77 procesului va fi comunicată de urgenţă instanţei de la care s-a cerut strămutarea. doar cu unele modificări în ceea ce priveşte pct.Printr-o interpretare extensivă s-a admis că o hotărâre judecătorească. completul de judecată poate dispune. fără citarea părţilor.

Calea procedurală a sesizării este aceea a unei cereri scrise sau verbale formulate în faţa instanţei. când niciuna dintre părţi nu se prezintă la strigarea pricinii şi nici nu s-a cerut judecarea în lipsă79. ca o aplicaţie a principiului accesorium sequitur principale. în cazul în care se dă fără citarea părţilor. cit. proc.Noutatea constă în obligaţia depunerii unei cauţiuni şi faptul că. 585. CAPITOLUL V. 244 C. op. I. cu respectarea cerinţelor legale. ea se dispune. 488. printr-o încheiere. op. se poate dispune chiar înaintea primului termen de judecată. 261. prin care instanţa constată existenţa împrejurării care a condus la suspendarea judecăţii 80. Încheierea de suspendare. Constatarea suspendării. cit.Stoenescu. Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege. De asemenea. 1. Încheierea de suspendare Descrierea amănunţită a cauzei de suspendare va constitui motivarea încheierii de suspendare.. 32 . civ. 1. la cerere sau din oficiu. 2. cu condiţia ca măsura să fie pusă în discuţia prealabilă a părţilor. Radu. p. indiferent de felul ei. cit. proc. 1. aceasta din urmă având menirea să oprească mersul normal al procesului prin scoaterea de pe rolul instanţei pe toată perioada cât durează cauza care a determinat luarea acestei măsuri81. Suspendarea se poate dispune.. că închierea nu se motivează şi nici nu este supusă nici unei căi de atac. instanţa poate dispune în mod direct suspendarea judecăţii în baza art.2 C. op. D.. precum şi prevederea expresă.. suspendarea judecăţii intervine sau poate interveni.Negru. Procedura şi efectele suspendării Secţiunea I. pentru un timp determinat sau până la 79 80 I. 242 pct. p. p. S. Întrucât suspendarea se analizează ca un incident procedural. civ. În acest mod se poate proceda în cazurile prevăzute de art. Constatarea suspendării Suspendarea judecăţii reprezintă un incident procedural care poate fi invocat de oricare dintre părţile interesate.Zilbestein. şi de către instanţă din oficiu. 81 V. Leş.

293. ţinând cont şi de principiul accesorium sequitur principale. încheierea prin care s-a dispus suspendarea Controverse. întrucât nu există recurs la recurs. singura cale procedurală pentru desfiinţarea unei încheieri nelegale este aceea a recursului la I. să-şi poată motiva recursul85. dacă recursul a fost respins. I. p .. Totuşi.producerea unui eveniment determinat. op. (2) din Legea nr. 1. op. op. 33 . de orice natură. Bineînteles că partea poate exercita doar o singură dată recursul împotriva respectivei încheieri. cit. astfel că. M. 3. De această dată comunicarea nu marchează momentul de la care începe să curgă termenul de recurs. De asemenea. 86 Ibidem. în principiu. nu va mai putea formula o nouă cale de atac84. Împrejurarea că textul derogă de la art. în faţa oricărei jurisdicţii şi în orice judecată82.C. închierea prin care s-a dispus suspedarea unui recurs nu poate fi recurată. iar nu din momentul survenirii cauzei de suspendare83.641. Rezultă deci că în cazul suspendării recursului în faţa unei curţi de apel. conform prevederilor potrivit cărora secţiile acestei instanţe judecă recursurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătoreşti. proc. p. proc. Ciobanu. 304/2004. care nu pot 82 83 I. Boroi. civ. în ceea ce priveşte durata termenului de recurs.828. nu înseamnă că încheierea nu trebuie comunicată părţilor. p. Deleanu.C. 85 M. 301 C. 23 alin.. 84 V.. cât şi împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol a procesului.. civ. Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului. cunoscând justificarea măsurii. Tăbârcă.cit.. atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea. op. încheierea prin care curtea de apel dispune suspendarea judecării recursului poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie86. 2441 C.J. Posibilitatea atacării cu recurs a încheierii de suspendare. Leş. cit. 586. ci ea este necesară pentru ca partea interesată. cu excepţia celor pronunţate în recurs. în temeiul art. Potrivit art. G. judecăţii poate fi atacată cu recurs în mod separat.. text de lege special. cit. Suspendarea judecăţii va începe numai din momentul în care instanţa a dispus o atare măsură. p.

. Secţia civilă. 34 . conform art. Secţiunea a II-a.. 4 /2002. civ. 87 88 I. aceasta nu poate fi considerată decât ca recurs90. se constată şi în practica judiciară că. Nu sunt însă supuse recursului în mod separat încheierile interlocutorii de respingere a cererii de suspendare88.586. 282 şi art. civ. a dispus suspendarea judecăţii. cit. p.317. Leş. proc. care fac referire la faptul că împotriva încheierilor premergătoare nu se poate apel decât odată cu fondul. dispoziţii ce sunt aplicabile şi în cazul recursului. p. decizia nr. op. op. întrucât textul fiind imperativ.. anume în sensul de a cuprinde în conţinutul său toate împrejurările ce pot determina o sistare temporară a judecăţii87. Dar din ansamblul reglementării procesuale în vigoare rezultă neîndoielnic faptul că suspendarea determină o sistare temporară a judecăţii91. 89 Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1973. Efectele suspendării 2. p. 1.S. respectiv. raportat şi la art. în afară de cazul când prin ele s-a întrerupt cursul judecăţii. şi deci. ci în art. 4678 din 18 decembrie 2002.J. 282 alin. în B. Ed. Secţia civilă. 586. Decizia Secţiei civile nr. Leş. 51. se determină doar mijloacele procedurale de reluare a judecăţii. ci doar dacă sunt atacate odată cu fondul. dacă se formulează un recurs împotriva încheierii prin care tribunalul judeţean.fi atacate pe nici o altă cale. proc. civ. recursul urmează să fie respins ca inadmisibil89. iar cursul judecăţii a fost întrerupt în faţa curtilor de apel. Efectul general al suspendării Codul de procedură civilă nu prevede în mod expres şi detaliat efectele suspendării judecăţii. 91 I. judecând în ultimă instanţă. (2) C. 1693 din 30 iunie 1973. J.J. decizia nr. – Bază de date. C. Termenului de “întrerupere“ trebuie să i se dea o interpretare largă. p. 2904 /2001. Bucureşti-1974. cit. 299 C.. 245 C. Astfel.S. Este lipsit de relevanţă faptul că reclamantul a denumit “apel” calea de atac declarată împotriva încheierii de suspendare a judecăţii. Pandectele Române nr. stiinţifică. 90 C. încheierea prin care s-a suspendat cursul judecăţii poate fi atacată cu recurs numai dacă hotărârea ce ar urma să fie pronunţată de instanţa care a dispus suspendarea este supusă căii de atac a recursului. proc.

faţă de toate părţile din proces. proc.. 92 93 I. Totuşi. 94 I. ea operează în bloc. pârât. Spre exemplu.253. 155 alin. op.este lovit de nulitate. (2) C. cit. G. şi art. în masura în care legea permite disjungerea93. Nulitatea are însă un caracter relativ. p . Porumb. Ciobanu.. V. civ. 830. proc. Stoenescu. 2. op.cu excepţia cererii de redeschidere a judecăţii .Efectele suspendării se răsfrâng asupra tuturor părţilor din proces. civ. instanţa ar putea să dispună disjungerea acesteia de cererea principală şi deci să continue judecata cererii principale. p. anume a moştenitorilor care nu au fost introduşi în cauză în temeiul art. dacă se iveşte o împrejurare ce justifică suspendarea judecăţii cu privire la o cerere incidentală.. nulitatea va interveni numai la cererea părţii interesate. fără nicio considerare faţă de calitatea lor procesuală. intervenient sau chemat în garanţie. 2. M. în cazul coparticipării procesuale. op. deoarece nu se poate concepe ca procesul să se suspende în privinţa unei părţi şi să continue faţă de cealaltă. în cazul suspendării voluntare a judecăţii. 294. cit. Boroi. procesul civil reprezintă un tot unitar şi are deci un caracter indivizibil. 243 C. cit. data la care s-a dispus suspendarea constituie momentul de la care începe să curgă termenul de perimare. aceeaşi fiind soluţia şi în cazurile de suspendare prevăzute de art. Astfel. 2. al cererilor conexate sau de intervenţie voluntară sau forţată. 92 Aşadar. deci indiferent că este vorba de un reclamant.3. ea putând fi invocată numai de partea în folosul căreia s-a dispus suspendarea. apariţia unei cauze de suspendare a judecăţii în privinţa uneia dintre părţi sau a uneia dintre cereri are drept consecinţă suspendarea totală a judecăţii. iar orice act îndeplinit . Corelaţia suspendare – perimare Lipsa de stăruinţă a părţilor un timp îndelungat poate duce la perimarea pricinii. G. p. 35 . Pe tot timpul suspendării nu se mai pot îndeplini în mod legal acte procedură. prin intermediul căilor de atac94. Suspendarea judecăţii are deci un efect general. dar procesul rămâne în nelucrare. Deleanu. Nulitatea actelor de procedură Prin încheierea de suspendare instanţa nu se dezînvesteşte de soluţionarea pricinii.

Aşadar. iar instanţa a dispus în mod greşit suspendarea cauzei. Dacă însă una din părţi a solicitat judecarea în lipsă. dar numai dacă aceste fapte s-au petrecut în ultimele 6 luni ale termenului de perimare. cit. p. 119. nu se poate constata perimată acţiunea fără a se cere din oficiu relaţii cu privire la soluţia dată în cauza penală97. nu are aplicare. deci are în vedere ipoteza în care perimarea a început să curgă şi în acest caz. proc.1551 C. M. p. secţia civilă. 372. dacă nu se va face nici un act de procedură prin care să repună cauza pe rol.A. P. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti din judeţele Suceava şi Botoşani în domeniul dreptului civil şi procesual civil (iulie-decembrie 1995). Supr. Perju. 244.112.Galaţi. a survenit în ultimele 6 luni ale termenului de perimare98. 1995. cursul perimării este suspendat timp de 3 luni de la data când s-au petrecut faptele care au prijeluit suspendarea. civ. op. În cazul suspendării legale de drept prevăzute de art. dacă la data decesului părţii procesul se găsea în nelucrare (chiar de la începutul său era suspendat) şi moartea a survenit în ultimele 6 luni ale termenului de perimare (de un an). deoarece suspendarea termenului de perimare cu 3 luni este recunoscută doar dacă una din împrejurările prevăzute de art. 95 96 V. civ. dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată. proc. 250 alin. proc. civ. chiar dacă s-a menţinut cauza în nelucrare mai mult de un an. 1069/1995. 243 C. 2667/1973. în C.. Pentru celelalte cazuri de suspendare.95. nr. începând să curgă după această dată. civ. 136. textul art. 243 C. potrivit distincţiilor făcute în cuprinsul art. 250 C. Dreptul nr. proc. deci până la rămanerea irevocabilă sau respectiv. C. Boroi. termenul de perimare este suspendat cât timp durează suspendarea potrivit art. decizia nr. decizia nr. Cursul perimării este suspendat cât timp se găseşte în curs judecata penală într-o cauză a carei soluţionare are o înrâurire hotărâtoare în rezolvarea actiunii civile.. Ciobanu. G. secţia civilă. perimarea va opera la împlinirea termenului de un an. De exemplu. G. 9/1996. acest termen se prelungeşte cu trei luni. definitivă (în penal) a hotărârii pronunţate în procesul care a determinat suspendarea ori până la definitivarea soluţiei procurorului. De asemenea. 98 P. cursul perimării este suspendat şi în alte cazuri stabilite de lege. proc. termenul de perimare se suspendă pe perioade diferite. p . (2) C.294. Mihuţă. p. Însă atunci când suspendarea procesului a fost determinată de chiar moartea părţii.. perimarea nu operează96. 36 . civ. Prin urmare. J. Repertoriu II. în I. 97 Trib.

şi anume. cât timp partea este împiedicată de a stărui în judecată datorită unor împrejurări mai presus de voinţa sa (acest lucru este o chestiune de fapt. M. incluzându-se şi timpul scurs înaintea suspendării100.. atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea. 402.. proc. Tăbârcă. termenul de perimare este suspendat numai pe o perioadă de 3 luni. de 6 luni) este împlinit. p. În toate cazurile de suspendare a termenului de perimare. Codul.În cazurile prevăzute de art.V.. civ. Dacă pricina a rămas în nelucrare mai mult timp. Un alt caz în care se suspendă termenul de perimare este reprezentat de forţa majoră. 302 101 Art.. termenul de un an (sau după caz. 99 M. va opera perimarea dacă. G. 100 37 . 676. scăzându-se termenul de suspendare. – (1) Asupra suspendării judecării procesului instanţa se va pronunţa prin încheiere care poate fi atacată cu recurs în mod separat. . Gh. după încetarea împrejurărilor care au determinat suspendarea. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă În ceea ce priveşte regimul procedural al suspendării. 402101 ca o noutate că. Drept procesual civil. la instanţa ierarhic superioară. perimarea îşi reia cursul99.. cât şi împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de repunere pe rol a procesului. 243 C. Boroi.Buta. atunci când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie recursul se judecă de Completul de 9 judecători. Când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie recursul se judecă de Completul de 9 judecători. (2) Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului. Secț iunea a III-a. interval în care au intervenit şi cauze de suspendare a termenului de perimare. lăsată la aprecierea instanţei). Ciobanu.. Dacă până la sfârşitul acestui interval nu se solicită repunerea cauzei pe rol. cursul perimării va continua de la punctul la care s-a oprit. p. se remarcă faptul că viitoarea reglementare prevede în art..

400. art. şi anume. proc. voluntară şi forţa majoră. cu o singură limită: trebuie făcută înainte de împlinirea termenului de perimare104. 406102 păstrează dispoziţiile referitoare la suspendarea legală facultativă. Gr. dacă aceste fapte s-au petrecut în cele din urmă 3 luni ale termenului de perimare. decizia nr.. în funcţie de felul suspendării care a operat în pricina respectivă. Reluarea judecăţii are loc în mod diferit. ci în ultimele 3 luni ale termenului de perimare. (2) În cazurile prevăzute de art. procesul işi reia cursul. dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată. 481. precum şi în alte cazuri stabilite de lege. iar în alin. 103 104 Trib. Secţiunea a II-a. părţile trebuie să fie citate din nou. – (1) Cursul perimării este suspendat cât timp durează suspendarea judecăţii. 401. După încetarea cauzei de suspendare. În caz de suspendare voluntară Art. de asemenea. la redeschiderea procesului. (2) al art. precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege. Reg. Cluj. Încetarea suspendării şi redeschiderea judecăţii după suspendare Secţiunea I. iar faptele care au prijeluit suspendarea trebuie să se fi petrecut nu în ultimele 6 luni.. 38 . cursul perimării este suspendat timp de o lună de la data când s-au petrecut faptele care au determinat suspendarea judecăţii.Referitor la corelaţia dintre suspendare şi perimare. în Legalitatea populară nr 10 /1958. civ. modificând doar termenele în ceea ce priveşte suspendarea legală de drept. Redeschiderea judecăţii după suspendare 2. la termenul care a precedat suspendarea procesului103. 406. Încetarea suspendării Dacă a dispărut împrejurarea care a produs suspendarea judecăţii. ea nefiind îngrădită de curgerea unui termen. Cererea de redeschidere se poate face după dispariţia cauzei care a produs suspendarea. nu mai produce efecte luarea în cunoştinţă a termenului de judecată. pronunţată de instanţă în cazurile prevăzute de art. p. Codul. 120. (3) Perimarea se suspendă. deci judecata se redeschide. Porumb. termenul de 3 luni cu care era suspendat cursul perimării se înlocuieşte cu un termen de o lună. se prevede în mod expres că suspendarea va dăinui până cand hotărârea pronunţată în pricina ce a motivat suspendarea va deveni irevocabilă (respectiv. definitivă în penal). 102 1. 259 /1957.. p. şi în consecinţă. pe timpul cât partea este împiedicată de a stărui în judecată din cauza unor motive temeinic justificate. 244 C. CAPITOLUL VI.

a celui reprezentat de mandatarul decedat.. 103. secţia a IV-a civilă. 108 C. A. proc. Dispoziţiile art. în Îndreptar interdisciplinar. 1 C. civ. 39 . 21 C. astfel: în cazul prevăzut de art. 245 C. Supr. proc. 243 C. proc. 155 alin. ci ea trebuie să solicite repunerea cauzei pe rol108. înăuntrul termenului de perimare şi timbrată cu jumătate din taxa datorată pentru cererea a carei judecată s-a suspendat.. proc. În anumite cazuri speciale de suspendare legală de drept judecata se reia din oficiu. În cazul redeschiderii după suspendarea cauzei. Aceste persoane enumerate trebuie menţionate după caz. decizia de îndrumare nr. doarece nu se poate îndeplini procedura cu partea absentă105. nu se aplică în cazul redeschiderii judecăţii după ce a fost suspendată106. 482. succesiunea nefiind dezbătută. deci fie de către reclamant. C. Aceeaşi situaţie se aplică şi în cazul suspendării legale de drept prevăzute de art. Aflarea numelui moştenitorilor nu îndreptăţeşte partea interesată de continuarea judecăţii să declare recurs împotriva încheierii de suspendare a judecării apelului. tutorelui sau curatorului. 153 alin. op. cit. urmând ca părţile să fie citate.2.. Bucureşti. 1993-1998. (2) C. civ. 91/1998. instanţa pronunţă o încheiere de suspendare.. civ. S. putând cel mult să dea termen în cunoştinţă acelei părţi care s-a prezentat cu petiţie de repunere pe rol. fie de către pârât. 258.. în funcţie de situaţia concretă. în C. 2.. când pricina s-a suspendat prin învoirea părţilor sau prin lipsa lor. a părţii interesate. P. pentru a putea fi introduse în cauză. 107 Trib. Boroi. care nu a răspuns atunci când fusese strigată. făcută cu arătarea moştenitorilor. referitoare la termenul în cunoştinţă. Plen. proc. civ. Procurorul are dreptul să ceară redeschiderea procesului potrivit art. când judecata s-a suspendat în lipsa părţilor107. când suspendarea este determinată de lipsa de stăruinţă a părţilor după ce li s-a acordat o amânare în temeiul învoirii lor. 12 /1960. p. p. (1) C. 245 pct. nu îndreptăţeşte instanţa să repună cauza pe rol în aceeaşi zi. judecata reîncepe prin cererea de redeschidere formulată de una dintre părţi. judecata se reia prin cererea de redeschidere.Conform art. Prezentarea mai târziu a uneia din părţi. proc. instanţa trebuie să fixeze termen. p. J. În cazurile de suspendare legală de drept În cazurile de suspendare legală de drept prevăzute de art. decizia nr. Atunci când părţile declară că nu se cunosc moştenitorii părţii decedate. G. civ. după rămânerea irevocabilă a 105 106 Ibidem. a noului mandatar sau. p 464. după caz. Matei. civ. O. a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar.

reluarea judecăţii va fi dispusă după primirea hotărârii definitive a Curţii Constituţionale109. 2005.. cit. prin cererea de redeschidere a judecăţii formulate de reclamant. 113 Culegere de practică judiciară în materie civilă. fiind posibil ca aceasta să-şi fi schimbat între timp domiciliul112.. însă numai după ce hotărârea pronunţată în pricina care a determinat suspendarea a devenit irevocabilă (în penal. respectiv după ce s-a defintivat soluţia procurorului de clasare. Primind cererea. 19 alin. D. în condiţiile art. proc. însă numai dacă a îndeplinit obligaţiile menţionate în încheierea prin care instanţa a dispus suspendarea şi dacă plăteşte jumătate din taxa de timbru datorată pentru cererea suspendată110. civ. iar dacă suspendarea a fost pronunţată în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate. civ. M. proc. p. 244 C.659.. civ. Negru.. Se va mai arăta domiciliul la care partea adversă urmează să fie citată. op. civ. 2003-2004. Radu. definitivă). Boroi. 40 alin. cit. proc. 2. judecata se reia după ce s-a soluţionat cererea de strămutare. Bucureşti. 262. după ce se soluţionează cererea de recuzare. proc. A. 2 C. data şi cauza suspendării. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile art. scoatere de sub urmărire penală sau încetare a urmăririi penale. instanţa de judecată va fixa termen şi va dispune citarea părţilor în 109 110 M. date cu privire la dispariţia cauzei de suspendare. cit. 1551 C. All Beck.. 40 . precum şi solicitare repunerii pe rol a cauzei111. p 295. p 294. V. Gh. Procedura redeschiderii judecăţii Cererea pentru redeschiderea judecăţii se face în formă simplă. 31 alin. la cererea părţii interesate. 2. Tăbârcă. p. Braşov.4. Ed. partea interesată poate să ceară redeschiderea judecăţii după rămânerea definitivă a hotărârii penale.hotărârii prin care s-a rezolvat conflictul de competenţă.. (3) C. facută fără arătarea moştenitorilor113. 3. G. Boroi.. pen. În cazul prevăzut de art. În cazurile de suspendare legală facultativă În cazurile de suspendare legală facultativă prevăzute de art. (2) C. G. Ciobanu. op. Buta. judecata se poate relua. C. în cerere partea interesată va trebui să menţioneze: numărul dosarului. civ.. 245 pct. Cererile de repunere pe rol a cauzelor a căror judecare s-a suspendat datorită părţilor se taxează cu jumătate din taxa de timbru datorată pentru cererea a cărei judecată a fost suspendată. Ciobanu. (2) C. M. op. instanţa pronunţă o hotărâre legală atunci când respinge cererea de repunere pe rol. cit. proc. Dacă suspendarea e întemeiată pe art. 111 V. op. proc. 112 V. iar în cel prevăzut de art.

a părţii interesate. p 295. Boroi. prin cererea de redeschidere făcută de una din părţi. 115 41 .Judecata cauzei suspendate se reia: 1. încă alte două. dezbaterile fiind reluate de la ultimul act de procedură. (1) pct. 400 alin. 7. după pronunţarea hotărârii de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene. încheierea prin care s-a respins cererea de repunere pe rol poate fi atacată separat cu recurs. Ciobanu. aici remarcându-se cuprinsul art. a celui reprezentat de mandatarul defunct. 1-6. prin cererea de redeschidere a procesului. 403. 403 al Proiectului115 care prevede. 2. Reluarea judecăţii după suspendare mai poate fi cerută de către creditorii chirografari ai unei părţi. M.vederea continuării judecăţii. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă Această etapă a instituției nu a suferit mari modificări. Secț iunea a III-a. precum şi de dobânditorul unui drept ce formează obiectul judecăţii care a fost suspendată. a lichidatorului. tutorelui sau curatorului. Art. cât timp durează suspendarea cursului judecăţii. cu excepţia pricinilor cu caracter strict personal. în cazurile prevăzute de art. a noului mandatar sau. 4. 114 V. Potrivit art. în cazurile prevăzute de art. . op. 400 alin. prin alte modalităţi prevăzute de lege. după caz. G. (2). făcută cu arătarea moştenitorilor. cit.. când suspendarea s-a dispus prin învoirea părţilor sau din cauza lipsei lor. a administratorului judiciar ori a lichidatorului judiciar. 3. în conformitate cu extinderea suspendării prezentată mai sus. îndeplinit înainte de suspendarea judecăţii. 2441 alin. (1) pct. el preluând calitatea procesuală a celui ce i-a înstrăinat dreptul respectiv114. pe lângă cazurile de redeschidere a judecăţii deja existente în legislaţia actuală.

pentru a se evita admiterea unor cereri de suspendare făcute cu rea-credinţă. În funcţie de temeiul şi raţiunea fiecărui caz concret.Concluzii Suspendarea judecăţii reprezintă o instituţie deosebit de importantă a dreptului procesual civil. Instanţele trebuie să uzeze în egală măsură şi de rolul activ în judecarea pricinilor. la îndeplinirea anumitor condiţii legale. Spre exemplu. instanţa trebuie să analizeze cu rigurozitate susţinerile acestora. pentru tergiversarea procesului. Trebuie însă respectate şi principiile consacrate la nivel european şi să se evite pe cât 42 . suspendarea pricinii se poate afla la dispoziţia părţilor sau poate fi dispusă chiar din oficiu. iar judecătorii trebuie să verifice de la caz la caz. Atunci când suspendarea este determinată de voinţa părţilor. dacă sunt într-adevăr respectate toate normele legale pentru a putea fi dispuse astfel de măsuri care pot afecta buna desfăşurare a procesului civil şi care pot duce la prelungirea acestuia în timp. cele mai des folosite instrumente procesuale pentru tergiversarea proceselor pot fi strămutarea cauzelor şi recuzarea. de către instanţă. ce are menirea să asigure respectarea normelor legale şi a drepturilor procesuale ale părţilor.

Universul Juridic. M. Drept procesual civil. vol. 2008 • M. Editura Didactică şi Pedagogică. ed. D. Tratat de procedură civilă. fapte negative ce pot conduce la încălcarea termenului rezonabil în care trebuie să se desfăşoare procesul civil şi în consecinţă. Tratat de drept procesual civil. 1966 • I.. S. Editura Naţional. M. Drept procesual civil. H. Editura C. Leş. Ciobanu. Curs selectiv. a II-a. Bucureşti.E. Ciobanu. C. Bucureşti. Judecata în primă instanţă. Porumb. Beck. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Boroi. Bucureşti. Ed. 43 .D. Ediţia 4. Editura Didactică şi Pedagogică. Stoenescu. Drept procesual civil român. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Negru. Teste grilă. 4. H. Radu. Tăbârcă. Astfel vor putea fi înlăturate orice modalităţi de prelungire îndelungată şi de tărăgănare a procesului. Stoenescu. 1997 • I. Gr. 1972. Zilberstein. ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Deleanu. ed. Hotărârea.a II-a. Bucureşti.O. Drept procesual civil. 2007 • I. Drept procesual civil. Bucureşti. 2008 • V. Beck. la posibilitatea condamnării României de către C. 2009 • V. H. Beck.posibil acordarea nejustitificată de amânări sau suspendări ale judecăţii. ed. C. Ed. BIBLIOGRAFIE Tratate şi coduri de procedură civilă adnotate • V. Bucureşti. Bucureşti. Teoria generală. G. I. vol. II. 1983 • I.

civ. secţia civilă. decizia nr. decizia nr. Gh. Bucureşti. Mihuţă.C. în Dreptul nr. Codul de procedură civilă adnotat. Institutul de Arte Grafice „Eminescu” S. O. sec. Editura Hamangiu. 2068/1975. vol.Beck.R. 6/1976 • • • Trib. Perju..D. Bucuresti.J. Secţia civilă.D.C. în Dreptul nr. P. Porumb. 2007 • Gr. decizia nr. Leş.Perju. nr. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. Jurisprudenţă civilă comentată a I. Pandectele Române nr... Supr.R. nr. Tăbârcă. Spineanu-Matei. Universul Juridic. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor din circumscripţia C.A. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. 2007 • P. 2100/1967. Boroi.Perju. 5/1968 Trib. 1943 • G. Editura C.R. 9/1996 • T.H. 1960 • M. Editura Ştiinţifică. nr. şi a altor instanţe judecătoreşti.8/1989 Trib. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti din judeţele Suceava şi Botoşani în domeniul dreptului civil şi procesual civil (iuliedecembrie 1995). Studii şi cercetări juridice nr. studii şi jurisprudenţă • P.. nr. decizia nr.3/1987 • • C. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. 2546/1988. 2007 Articole. Buta. în R. – Bază de date C. Supr. Bucureşti.J. Ediţia a 2-a. 4/2001 • I. 2904 /2001. în B.9472001 a secţiei civile a Curţii de Apel Alba. Repertoriu II 44 .. colegiul civil. în R. nr.R.D.. III. nota II-a la decizia civilă nr..A. R. Supr.S.. Briciu. Secţia civilă. Suceava în domeniile dreptului civil şi dreptului procesual civil. decizia nr. în I.• P.C. 4678 din 18 decembrie 2002.J. Vasilescu. dec. Din practica Tribunalului judeţean Sibiu în materia dreptului procesual civil. Supr. secţia civilă. 1044/1972. Bucureşti. 4 /2002 • Trib. J.7/1998 • P.S.

Secţia comercială.J. 1238 din 18 februarie 2005. Bucureşti-1974. Beck. B.C. Curtea de Apel Piteşti. Supr. Repertoriu II • Trib.J. 2005. Ed. 1037/1997. secţia civilă. All Beck. 2007 • C.H. decizia nr. Cluj.. A. în Dreptul nr. Ed.J. Bucureşti. în I.C. Mihuţă.02.C. 2667/1973. decizia nr. secţia a IV-a civilă. 2/2005 I.C.. • • • I. în C. Bucureşti..A. J. All Beck. decizia nr.. secţia a IV-a civilă.. în C.C.J. C. 5/2006 • • I. A. 1997 • Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1973. 2003-2004.C. Braşov.J. decizia nr. Bucureşti.1995 C.• Trib. Supr.C. Secţ. 1993-1998 Culegere de practică judiciară în materie civilă. secţia civilă. în Legalitatea populară nr 10 /1958 45 . decizia nr. decizia nr. în Dreptul nr. 232/27. civ. Iaşi. în Dreptul nr. decizia nr. Mihuţă.223 din 23 ianuarie 2005. nr. C. în I. Ed. Reg. 5/2006 • I.J. Ştiinţifică. 1716 din 23 iulie 1974. 5362 din 12 decembrie 2003. P. 91/1998. 1998 Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998.P. 1693 din 30 iunie 1973 • Trib. Ed. Culegere de decizii pe anul 2006. Secţia civilă şi de proprietate intelectuală. dec.C.. C. Repertoriu II • • Culegere de practică judiciară. Curtea de Apel Bucureşti. decizia nr. 259 /1957. secţia civilă. Decizia Secţiei civile nr.

– Tribunalul Suprem 46 . – alineat art. – Curtea Supremă de Justiţie I. civ.. – Curtea Supremă de Justiţie Ed. proc. Lesviodax.C.ABREVIERI alin. civ. – Revista Pandectele Române R. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică.J.R. – Curte de apel C. – Editura ed. – Buletinul Jurisprudenţei C. – Ediţia Dreptul.J.J.J. – Revista Română de Drept Repertoriu II – I.S.D. Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1969-1975. – Codul de procedură penală C.J. Al. – articol B. proc.A. – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie P. Bucureşti. 1970 Secţ.R.Culegere de practică judiciară C. – Codul de procedură civilă C. – Secţia civilă Trib.C. pen.S.Revista Dreptul C. Mihuţă. Supr.P.

Trib. reg. – tribunal regional 47 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->