P. 1
Nemodificat Prevederi Noul Cod.

Nemodificat Prevederi Noul Cod.

|Views: 178|Likes:
Published by Dani Panaete

More info:

Published by: Dani Panaete on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU

FACULTATEA DE DREPT Master Carieră Judiciară Disciplina Instituț ii de Drept procesual civil

LUCRARE DE DISERTAŢIE

Suspendarea judecăţii

Coordonator: Prof. univ. dr. Gabriel Boroi Masterand: Dan Panaete

Bucureşti

-2011CUPRINS
CAPITOLUL I . Introducere………………………………….………………..…..5
• •

Secţiunea I. Consideraţii generale……………………………………….….…5 Secţiunea a II-a. Definire, forme şi distincţii.....................................................6 2. 1. Definiţie şi sediul materiei.........................................................................6 2. 2. Clasificare...................................................................................................6

2. 3. Distincţii faţă de alte instituţii…………………………………………...........7
• •

Secţiunea a III-a. Raţiunea instituţiei…………………………..….…………..9 Secțiunea a IV-a. Noutăți privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă. Generalități……………………10

CAPITOLUL II. Suspendarea voluntară................................................................12

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei...............................................................12
1. 1. Definiţie...................................................................................................12 1. 2. Sediul materiei........................................................................................12

Secţiunea a II-a. Cazuri generale de suspendare voluntară................................12
2. 1. Când amândouă părţile o cer...................................................................12 2. 2. Dacă niciuna din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii, deşi toate

părţile au fost legal citate şi nici nu s-a cerut de cel puţin una din părţi judecarea în lipsă.........................................................................................13 2.3. Evitarea suspendării. Judecata în lipsă…………………………………..14

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă………………………………………………………..15

CAPITOLUL III. Suspendarea legală de drept (obligatorie).................................16

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei................................................................16
1. 1. Definiţie...................................................................................................16

2

1. 2. Sediul materiei........................................................................................16 •

Secţiunea a II-a. Cazurile de suspendare legală de drept...................................16
2. 1. Cazuri generale de suspendare legală de drept - art. 243 C. proc.

civ. ...............................................................................................................16
2. 2. Alte cazuri de suspendare legală de drept................................................19 • •

Secţiunea a III-a. Controverse………………………..…………………..……20 Secțiunea a IV-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă……………………………………………………..…21

CAPITOLUL IV. Suspendarea legală facultativă (judecătorească)……….…….20

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei……………………………………..…..20
1. 1. Definiţie…………………………………………………………….…...20 1. 2. Sediul materiei ………………………………………………………….20

• • • •

Secţiunea a II-a. Cazuri generale de suspendare legală facultativă……...……20 Secţiunea a III-a. Corelaţia între suspendarea judecăţii conform art. 244 pct. 2 C. proc. civ. şi art. 19 alin. (2) C. proc. pen…………………………………...27 Secţiunea a IV-a. Alte cazuri de suspendare legală facultativă..........................28 Secțiunea a V-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă …………………………………………………….…32

CAPITOLUL V. Procedura şi efectele suspendării.................................................33

Secţiunea I. Constatarea suspendării. Încheierea de suspendare........................33 1. 1. Constatarea suspendării.............................................................................33 1. 2. Încheierea de suspendare..........................................................................33 1. 3. Posibilitatea atacării cu recurs a încheierii de suspendare.

Controverse……………………………………………………………………..…….34

Secţiunea a II-a. Efectele suspendării………………………………………....35
2. 1. Efectul general al suspendării………………………………………..….35 2. 2. Nulitatea actelor de procedură………………………………………......36

2.3. Corelaţia suspendare – perimare……………………………………….…36

3

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă ……………………………………………………….38

CAPITOLUL VI. Încetarea suspendării şi redeschiderea judecăţii după suspendare………………………………………………………………………..….39
• •

Secţiunea I. Încetarea suspendării………………………………………….….39 Secţiunea a II-a. Redeschiderea judecăţii după suspendare…………………...39 2.1. În caz de suspendare voluntară…………………………………….….…..39 2. 2. În cazurile de suspendare legală de drept…………………………….…..40 2. 3. În cazurile de suspendare legală facultativă…………………..……………40 2. 4. Procedura redeschiderii judecăţii……………………………..…………...41

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă ………………………………………………………42

Concluzii…..…………….......………………….………………………..…………..43 BIBLIOGRAFIE...…………………………………………………………..………44 ABREVIERI…………………………………………………………………………47

4

După finalizarea acesteia. iar în alte cazuri nu mai ajunge în faza sa finală. iar momentul final al judecăţii în prima instanţă îl reprezintă deliberarea şi pronunţarea hotărârii. Referitor la desfăşurarea în timp a procesului civil. Tăbârcă-Tratat de procedură civilă. dar nu obligatoriu. Introducere Secţiunea I. p. 5 . Radu. două faze: judecata şi executarea silită. organe de executare şi alte persoane sau organe care participă la înfăptuirea de către instanţele judecătoreşti a justiţiei în pricinile civile. Editura Didactică şi Pedagogică. a apelului sau după caz. partea nemulţumită poate opta pentru începerea unei noi etape.Drept procesual civil. Astfel. a recursului (dacă hotărârea primei instanţe nu este susceptibilă de a fi atacată cu apel). Consideraţii generale Procesul civil reprezintă activitatea desfăşurată de instanţă. Negru. Bucureşti. p. potrivit prevederilor legale în materie. Editura Universul Juridic. conform procedurii prevăzute de lege1. D. apoi urmează etapa dezbaterilor. Atunci când continuitatea nu mai este posibilă sau nu mai este necesară sau când menţinerea ei ar compromite rezultatul judecăţii. se arată că acesta parcurge în mod obişnuit. Aceasta este desfăşurarea normală a procesului civil. 2008. procesul trebuie suspendat sau perimat3. o desfăşurare continuă. însă există şi cazuri când procesul civil nu se desfăşoară în mod normal. care se concretizează în efectuarea diferitelor acte procesuale corespunzatoare fiecărei faze în parte2. 257 3 Ibidem. părţi. neparcurgând toate fazele sau parcurgându-le cu întârziere. momentul iniţial îl constituie sesizarea instanţei prin introducerea cererii de chemare în judecată (etapa scrisă). Înăuntrul acestor momente are loc desfăşurarea procesului civil. Bucureşti.Suspendarea judecăţii CAPITOLUL I . Suspendarea judecăţii este provocată de ivirea anumitor evenimente care ţin pe loc procesul şi împiedică desfăşurarea normală a procedurii judiciare pe perioada 1 2 M. vol I. 32 V. în vederea realizării sau stabilirii drepturilor şi intereselor civile deduse judecăţii şi executării silite a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii.

p. fie în alte texte din C. în cazul în care acestea nu sunt îndeplinite.suspendării. civ. când părţile sunt în imposibilitate fizică sau juridică de a se prezenta la judecată4. când judecata îşi reia cursul.şi sunt denumite în literatura juridică “cazuri generale” . 1943. ea durează până la dispariţia cauzei de suspendare. P. iar suspendarea s-a prelungit un timp mai îndelungat.286. Procedura înaintea primei instanţe. La rândul lor. sau în diferite acte normative. vol. cazurile de suspendare pot fi clasificate astfel : cazuri de suspendare voluntară a judecăţii şi cazuri de suspendare legală a judecăţii5.Teorie Generală. Beck. sec. Ciobanu.818. fiind o măsură cu caracter temporar. cazurile de suspendare legală pot fi grupate în două subcategorii : cazuri de suspendare legală de drept sau obligatorie şi cazuri de suspendare facultativă sau judecătorească. Suspendarea judecăţii) .. forme şi distincţii 2. 322 ). Teorie generală. Cazurile de suspendare se regăsesc reglementate fie în Codul de procedură civilă (Cartea II. Tratat de procedura civilă.47/1992. odată cu îndeplinirea şi a altor condiţii legale. p. G. 85/2006 şi Legea nr. 2. 6 . spre exemplu. Procedura contencioasă. Hotărârea.M. sau. nr. însă. a II-a. Drept procesual civil. 1. Definire. 554/2004 – denumite “cazuri particulare. 5 Cazurile de suspendare prevăzute de lege sunt limitative şi instanţa nu poate lua această măsură şi pentru alte motive. nr. Ed. Tratat teoretic şi practic de procedura civilă. S.51. I. Boroi. Judecata. Zilberstein. civ. Secţiunea a II-a.D. Teste grilă. Titlul III. vol. Editura Didactică şi Pedagogică.483. Capitolul III. 4 V. ( Trib. p. Curs selectiv. care nu mai stăruie în soluţionarea pricinii. dec. Editura C. Beck. Legea nr. speciale“ .. Ediţia 2. Drept procesual civil. Ediţia 4. 2009. Secţiunea a IV-a. Bucureşti. Vasilescu. Definiţie şi sediul materiei Prin suspendarea judecăţii se înţelege oprirea cursului judecăţii datorită apariţiei unor împrejurări voite de părţi. Clasificare În funcţie de natura împrejurărilor care a determinat suspendarea. Stoenescu. p. I. R. Supr. ori independente de voinţa lor. Bucureşti.R. Bucureşti 2007. p. Codul de procedură penală. se produce perimarea cererii de chemare în judecata şi procesul civil se stinge în faza în care se găseşte. Judecata la primă instanţă.I. proc. 1983. C. 2. Deleanu .H. Legea nr. III. 6/1976. Bucureşti.H. 2068/1975..

. art.. art. vol. după trecerea unui termen. judecata este suspendată în împrejurări dependente sau independente de părţile din proces sau de reprezentanţii acestora. Întreruperea judecăţii nu dezînvesteşte instanţa. cauza poate fi scoasă de pe rol. Legea de procedură civilă nu reglementează instituţia întreruperii judecăţii. o soluţie de continuitate în procedură. proc. cu care poate prezenta.. (2) C. proc. Dimpotrivă. (2) C. proc. civ. Deleanu. 7 7 . Curs selectiv. proc. 47 alin. Astfel. op. 242 C. 244 alin. 554/2004) şi suspendare facultativă sau judecătorească ( art. Spre exemplu. pen. cit. fixat de instanţă. deoarece. proc. referindu-se la posibilitatea atacării cu apel a încheierilor premergătoare. în toate situaţiile. Distincţii faţă de alte instituţii Suspendarea judecăţii este o instituţie aparte a dreptului procesual civil. civ. Beck. (1) din Legea nr. Astfel.. art. în cazul întreruperii judecăţii intervine o modificare în situaţia părţilor sau a reprezentanţilor. întreruperea judecăţii este reglementată în alte legislaţii. art. art. Editura C. cit. Teste grilă. vol. p. 1551 alin. prin manifestarea de voinţă a părţilor. 831. civ. 2. H. proc. 21 C. dar cauzele care o determină sunt motive de suspendare în dreptul procesual civil român (moartea unei părţi sau a mandatarului). Drept procesual civil.În literatura de specialitate se regăseşte în mod izolat şi urmatoarea clasificare : suspendare obligatorie. op. civ. si art.(1) C. Ciobanu. Ediţia 4.) 6 . proc. civ. civ.. (1) din Legea nr. S-a remarcat că noţiunile de suspendare voluntară şi legală utilizate şi consacrate de doctrină şi jurisprudenţă nu sunt riguros exacte7. cazurile de suspendare sunt prevăzute de lege.art. proc. art. 31 alin. 286. (3) C.. ceea ce determină “reînceperea“ judecăţii. Deleanu. civ. dar odată dispărute aceste împrejurări. care nu trebuie sa fie confundată cu alte noţiuni. p.. art. 40 alin. impusă de norme imperative (care cuprinde suspendarea voluntară. 8 I. judecata “continuă”. civ.art. proc.. G. proc... V. 155 alin. 3. p. 114 alin (3) C. (2) C. Boroi. 19 alin. spune printre altele că încheierile prin care s-a 6 I. ci numai o evocă.819. ea poate fi „radiată”8. (1) C. Bucureşti. 243 C. (2) C. art. având în vedere faptul că fiecare caz de suspendare are un temei diferit. dar. unele asemări. supendarea de drept . voi analiza suspendarea judecăţii din prisma acestei prime clasificari. civ. însă. I. I. 10/2001.. art. 282 alin. 4 alin. aparent. proc. în continuare. civ. 2009.M.

instanţa este obligată sa cerceteze adevărata natură a unei noi cereri de amânare.. preşedintele instanţei nu ar fi de acord cu transferul pricinii la un alt complet sau când completul desemnat de preşedinte ar constata că primul complet a fost legal constituit. p. suspendarea judecăţii nu trebuie să fie confundată cu amânarea judecăţii. Bucureşti. 107 C. Totuşi în anumite situaţii ea este necesară. proc.. Se mai menţionează faptul că. în cuprinsul acestui articol. deşi era îndreptăţită să o facă. că. proc. şi anume conflictul între două secţii ale aceleaşi curti de apel9. p. pe cât posibil evitat. de exemplu atunci când procedura de citare nu a fost legal îndeplinită faţă de toate părţile din proces -art. în cazul în care o parte nu se opune la cererea de amânare. 831. apel.. astfel. vol. deoarece duce la tărăganarea procesului. vol. UJ.Tăbârcă. Editura Ştiinţifică. Aceasta din urmă este reglementată în diferite articole din C. încheierea ar putea fi atacată cu apel sau recurs întrucât s-ar ajunge astfel la întreruperea cursului judecăţii. p. civ. deoarece este liantul dintre cele două instituţii. Buta. I. Expresia „în cursul instanţei“ desemnează judecata într-o anumită etapă procesuală – în primă instanţă. civ. invocându-se la instanţa de fond greşita compunere a acesteia. 9 I. comentat şi adnotat. procesul se suspendă. Pentru a se înlătura practicile abuzive a amânarilor repetate de comun acord.338. Gh. proc. După aceasta. G. 155 este cel important.întrerupt cursul judecăţii pot fi atacate separat de fond şi bineînteles înaintea abordării acestuia. izolat în practică s-a ivit şi o altă ipoteză de întrerupere a judecăţii. Deleanu. op. cit. De asemenea. 1960. în care se află pricina respectivă. în alin. procuror sau de instanţă din oficiu.sau când o parte solicită amânarea pentru lipsă de apărare -156 alin. 2007. (2). regăsindu-se reglementat un caz special de suspendare legală de drept.. 501. Amânarea judecăţii este un fenomen care trebuie. 10 8 . Porumb. 11 M. Codul de procedura civilă comentat şi adnotat. I. căi extraordinare de atac-. civ.. Bucureşti. Codul de procedură civilă. Pentru a nu se eluda legea. într-o asemenea situaţie. de către părţi. În doctrină s-a considerat că o asemenea situaţie ar putea interveni atunci când. dintre care art. Deci în etapa procesuală următoare. se consideră că este vorba de o amânare în temeiul învoielii părţilor si va urma să fie respinsă amânare10. se va putea din nou amâna judecata în temeiul învoielii părţilor. legea a limitat posibilitatea unei asemenea apărări la una singură în cursul aceleasi instanţe. o singură dată11. (1) C.

fie prin manifestare expresă de voinţă. Totuşi. acordând însă şi posibilitatea celor interesaţi de a lua măsurile necesare în vederea continuării procesului. principiul egalităţii părţilor. Astfel. de soarta acestuia. ci. instanţa având posibilitatea să nu suspende judecata. amânarea judecăţii pentru lipsă de apărare poate fi acordată o singură dată. principiul disponibilităţii)13. dar ea rămâne o simplă facultate. (1) pct. I. în temeiul căruia părţile pot dispune de obiectul procesului. proc. în cazul suspendării voluntare a judecăţii. p.. această facultate rezultând din art. Pentru a putea aprecia asupra temeiniciei cererii. Secţiunea a III-a. cit. 1 C. civ. introducerea în cauză a părţii care şi-a dobândit (redobândit) capacitatea procesuală de exerciţiu sau introducerea în cauză a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar. numirea şi citarea reprezentantului legal. poate acorda un termen pentru a se îndeplini formalitatea necesară continuării procesului. dreptul la apărare. Editura Hamangiu. 87 pct. 2007. 156 alin. Ediţia a 2-a.333. 243 alin. efectul suspendării nu este atât de energic. principiul contradictorialităţii. proc. Suspendarea legală de drept a judecăţii are ca scop asigurarea dreptului la apărare al părţilor şi contradictorialitatea. proc. admiterea cererii fiind condiţionată de temeinica motivare a lipsei de apărare. Spineanu Matei. Dacă cererea este refuzată. cererea de apel legal timbrată. instanţa este obligată sa ţină cont de opţiunile părţilor relative la judecată. în funcţie de împrejurarea ivită. şi art. 12 13 G . fie tacită. nu va acorda un nou termen12. iar dacă instanţa apreciază că cererea de amânare urmareşte doar tergiversarea judecăţii. p. partea are dreptul să ceară amânarea pronunţării pentru a putea depune concluzii scrise. instanţa trebuie să fie legal sesizată şi respectiv. numirea altui mandatar. dar şi o garanţie a acestora (dreptul părţii la un proces echitabil. (1) C. prin introducerea în cauză a moştenitorilor părţii decedate. 10 C. O. instanţa nefiind obligată sa acorde un termen.Potrivit art. Deleanu.Boroi. Codul de procedură civilă adnotat. Raţiunea instituţiei Suspendarea judecăţii nu este numai o consecinţă a unora dintre principiile procesului civil.. civ. civ. 9 . Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legea procesual civilă. op. se concretizează principiul disponibilităţii. 818.

care să constea în măsuri având drept mobil simplificarea şi accelerarea procedurilor judiciare. Capitolul III. Ediţia 4. se observă introducerea denumirilor marginale. Secţiunea a 3-a. Beck. p. civ.M. atât pentru soluţii judecătoreşti principial greşite. Ciobanu. 2008. Titlul II. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă. 289. în multe cazuri.O. la hotărâri ale C. Ca o măsură de tehnică legislativă. instanţa trebuie să manifeste precauţia necesară pentru ca suspendarea să nu constituie un simplu pretext pentru tergiversarea judecăţii15. cât şi pentru prejudicii cauzate de durata excesivă a procedurilor judiciare. fiind de natură să preîntâmpine şi pronunţarea unor hotărâri greşite. Proiectul are în vedere eliminarea deficienţelor care au condus. de condamnare a României. Sectiunea a IV-a. Instituţia suspendării legale facultative este deosebit de utilă pentru realizarea unei optime administrari a justiţiei. sau a unor hotărâri contradictorii. precum şi soluţionarea proceselor într-un termen rezonabil. G. Bucureşti. Leş. precum şi recunoaşterea şi clarificarea. 244 C. În acelaşi timp. cit.E. Unele incidente procedurale. îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie. op.. Odată cu inserarea unor noi reglementări. 10 . 14 15 V. se schimbă sediul fiecărei materii şi numerotarea articolelor. dacă instanţa apreciază că acordarea unui termen ar fi suficientă pentru asigurarea drepturilor procedurale ale părţilor14. Tratat de drept procesual civil. Boroi. Suspendarea procesului.D. suspendarea cauzei în temeiul art. sediul principal al suspendării este reglementat în Cartea I. C. a drepturilor şi intereselor legitime deduse judecăţii. Astfel. proc.Se admite că şi în celelalte situaţii poate fi evitată suspendarea. într-un termen optim şi previzibil. Generalităț i În expunerea de motive se precizează că Proiectul se doreşte a fi o intervenţie legislativă pentru reglementarea complexă şi coerentă a procesului civil. I. în raport cu alte constatări făcute pe cale judecătorească.H.

suspendarea judecăţii constituie şi ea. iar moficările prezentate sunt binevenite în acest scop.Urmărind construcţia unei proceduri civile moderne şi echilibrate. proiectul se concentrează în mod special asupra măsurilor de natură să accelereze obţinerea soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil. cu respectarea. o instituţie şi un mijloc procesual care contribuie la apărarea acestor drepturi şi principii. şi a celorlalte drepturi procedurale ale părţilor şi a principiilor fundamentale ale procesului civil. din prisma Proiectului. în acelaşi timp. Astfel. 11 .

însă natura juridică de suspendare voluntară nu este unanim admisă în doctrină. Dacă părţile nu solicită suspendarea judecăţii. Când amândouă părţile o cer Acest caz de suspendare reprezintă o aplicaţie a principiului disponibilităţii. în art. expresă.. cit. cit. 446.. Secţiunea a II-a.CAPITOLUL II. G. prin cerere neechivocă. Sunt prevăzute două astfel de cazuri de suspendare voluntară. Cazuri generale de suspendare voluntară 2. Ciobanu. Boroi. în secţiunea special rezervată instituţiei suspendării. Sediul materiei Suspendarea voluntară a judecăţii este reglementată cu caracter general de Codul de procedura civilă. 580. O reglementare specială în ceea ce priveşte suspendarea judecăţii o regăsim în art. (1) al Legii nr. instanţa nu o poate dispune din oficiu. prin manifestare de voinţă. ea putând avea mobiluri diferite. motiv pentru care o voi trata separat. cit. Leş. iar instanţa de judecată o va înscrie în încheierea de suspendare a judecăţii. op.Boroi. sau în cazul în care una din părţi se opune la suspendarea cerută de către cealaltă parte17. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. în secţiunea destinată controverselor. Spineanu Matei. Suspendarea voluntară Secţiunea I. de soarta procesului civil. a dreptului părţilor de a dispune de obiectul..2. Sediul materiei 1. 18 G . Definiţie Suspendarea voluntară a judecăţii reprezintă sistarea temporară a activităţii judiciare datorită unor împrejurări voite de părţi16.M.1. spre deosebire de celelalte feluri de suspendare care au o reglementare mai extinsă şi care înglobează în cuprinsul lor şi alte exemple şi aplicaţii ce se regăsesc în alte secţiuni ale prezentului codului. 12 . 1. 242. p. 1. op. alte împrejurări exterioare cadrului procesului neputând fi luate în considerare18. 16 17 I. 287. 62 alin. rezultând din împrejurări neîndoielnice. p. op. cum ar fi o posibilă tranzacţie. p. voinţă exprimată expres sau tacit. Manifestarea expresă de voinţă a părţilor poate fi făcută în scris sau oral în faţa instanţei. V. O. Definiţie. o plată viitoare la care se obligă pârâtul şi asupra căreia reclamantul consimte.

p. Tăbârcă.Boroi. cit. deoarece dispoziţia respectivă este imperativă. Evitarea suspendării. civ. op. 19 Expresia „putând “ nu trebuie înţeleasă în sensul că instanţa ar avea un drept de opţiune între a primi sau nu apărările părţii care lipşeste. cit. proc. instanţa va dispune suspendarea judecăţii20. dezinteres deliberat) unită cu faptul că nu s-a formulat nici cerere de judecare în lipsă. Dacă niciuna din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii. Supr. nefiind supusă aprecierii instanţei. G.D. Dacă se prezintă o parte. 13 . ar trebui să dispună amânarea judecăţii. În practica judiciară s-a arătat că nu se poate dispune anularea acţiunii pentru neplata taxelor de timbru dacă sunt îndeplinite condiţiile art. nr. proc. 3. 5/1968.. iar nu facultativă. ci în sensul că dacă partea lipşeste se vor lua în considerare şi excepţiile şi apărările ei. Boroi. civ. instanţa va trece la judecată. op. ci. dacă pârâtul este prezent. deşi toate părţile au fost legal citate şi nici nu s-a cerut de cel puţin una din părţi judecarea în lipsă În acest al doilea caz..M. iar nu suspendarea. 152 C. decizia nr. p.2. 20 V. Ciobanu. 2.. ci. voinţa părţilor de a suspenda judecata este prezumată de lege din împrejurarea neprezentării acestora (datorată lipsei de diligenţă. pronunţă hotărârea. Judecata în lipsă. 242 C. 287. Rezultă deci că instanţa trebuie să suspende judecata.. 630. fără a mai efectua vreun alt act de procedură. p. Neprezentarea reclamantului la judecată nu atrage respingerea cererii ca nesusţinută (spre deosebire de procesul de divorţ). instanţa va păşi la judecată. în conformitate cu art. 21 G . chiar dacă nu se intră în fondul procesului22. Ea este obligată să dispună această masură în cazul în care constată că sunt îndeplinite condiţiile acestui text. Primordial. căci o atare soluţie ar constitui o „judecată“. în loc să suspende judecata.161. a recursului21. 2100/1967. M. iar dacă aceasta. instanţa trebuie să verifice ca procedura de citare a părţilor să fie legal îndeplinită. op. instanţa nu poate dispune suspendarea judecăţii în temeiul acestui text.D. aceasta este susceptibilă de a fi desfiinţată. 22 Trib. pronunţându-se pe temeiul dovezilor administrate şi putând primi excepţiile şi apărările părţii care lipseşte19. Spineanu Matei. iar dacă lipseşte şi pârâtul şi nici nu s-a cerut judecarea în lipsă.. 2. 446. cit. ca urmare a exercitării apelului sau dupa caz. p.. deoarece în caz contrar. colegiul civil. în R. O.

astfel incât dacă o parte doreşte ca judecata să se desfăşoare în aceleaşi condiţii. Spre exemplu. Cererea privind judecarea în lipsă produce efecte numai în etapa procesuală în care se află pricina.R. nr. decizia nr.Boroi.S.. cit. secţia civilă.. p. cit. p. p . p. 242 alin (2) C.D. deşi părţile nu se înfăţişează. decizia nr..A. este bineînţeles necesar ca părţile să fi fost legal citate. în dispoziţiile art. măsura suspendării şi apoi constatarea perimării este nelegală şi duce la casarea hotărârii. proc. în R. secţia civilă. cu trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de apel.Potrivit art. p. 242 pct. instanţa este obligată să ţină cont de aceasta şi să continue judecata. dacă această schimbare nu este adusă la cunoştinţa părţii adverse şi a instanţei. 1995.448. proc. cit. Deşi codul se referă expres la cererea scrisă. s-a cerut judecarea în lipsă25. 2546/1988. într-o decizie a Tribunalului Suprem susţinându-se faptul că. 640. De asemenea. Supr. proc. 26 G . doar pentru acest considerent23. în C. 25 C. op. se prevede că. C.8/1989. cererea trebuie reiterată24. se prevede sancţiunea neluării în seamă a schimbării domiciliului unei părţi în cursul judecăţii. 27 Trib.Galaţi. secţia comercială. op. neputând dispune suspendarea judecăţii27.J. Tăbârcă. 1069/1995. instanţa poate face aplicarea art.P. 98 C. dar trebuie avut în vedere şi faptul că. nu se poate suspenda judecata apelului dacă. ar fi de un formalism excesiv să se respingă o cerere de judecare în lipsă făcută verbal în şedinţă. Deci în acest caz nu ar fi vorba de o citare nelegală. Solicitarea părţii poate fi consemnată în încheiere şi va produce aceleaşi efecte ca şi cererea scrisă. Tăbârcă. 640. În cazul în care există cerere de judecare în lipsă. dacă în cauza respectivă apelantul solicitase judecarea în lipsă26. M. civ. Înainte de toate însă. instanţa era obligată să depună toate diligenţele pentru aflarea noii adrese. dacă dovada de citare a fost restituită cu menţiunea că partea şi-a schimbat adresa.J. 5998/2001. şi dacă sunt îndeplinite condiţiile. 65. 138. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă 23 24 M. prin întâmpinarea depusă. O. Spineanu Matei. civ. judecata continuă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în lipsă. decizia nr. civ. op. Secț iunea a III-a. 2 C. 14 ..

.(1) Judecătorul va suspenda judecata: 1. nu se înfăţişează la strigarea cauzei. asemănător cum este ea reglementată în codul actual. CAPITOLUL III. trebuie să fie facută în cadrul fiecărui ciclu procesual. însă sunt introduse expres unele aspecte constatate în practica judiciară. Sediul materiei 1. 15 . 1. Suspendarea legală de drept (obligatorie) Secţiunea I. în faţa instanţei competente cu judecarea pricinii. Cu toate acestea. 399 alin. 2. şi anume. Definiţie 28 art. 399. pentru a produce efecte. (1) din Proiectul Noului Cod de procedură civilă28 prezintă suspendarea voluntară. cauza se judecă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în lipsă. (2) Cererea de judecată în lipsă produce efecte numai la instanţa în faţa căreia a fost formulată. legal citate.Art. când niciuna din părţi. faptul că este necesar ca părţile să fie legal citate şi că cererea de judecare în lipsă. Definiţie. când amândouă părţile o cer.

care.art.. 155 alin. • prin moartea mandatarului uneia din părţi. 554/2004. (3) C. art.. art. 31 alin. aflat în Cartea II. civ. proc. civ. cit. Aceste cazuri se întemeiază pe principiul asigurării dreptului de apărare al părţii. etc.) nu are posibilitatea de 29 V. • prin încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului..M. 289. Aceste cinci cazuri sunt denumite în doctrină „cazuri generale“. 10/2001 şi art. atunci când se iveşte unul din cazurile expres prevăzute de lege. • prin punerea sub interdicţie sau punerea sub curatelă a uneia dintre părţi. dar nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte natura lor. proc. art.. 1. 4 din Legea nr. spre a le deosebi de alte cazuri particulare care se regăsesc în alte secţiuni ale prezentului cod sau în alte legi speciale. Sediul materiei Sediul principal al materiei în ceea ce priveşte suspendarea legală de drept este reprezentat de art. op. 192/2006. Cazuri generale de suspendare legală de drept29 . în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile.. civ. incapacitate. Capitolul III. • prin deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului asupra reclamantului. datorită împrejurărilor intervenite (moarte. Titlul III. proc.Suspendarea legală de drept a judecăţii reprezintă oprirea temporară a cursului judecăţii care intervine în puterea legii. În doctrină se prezintă şi alte două cazuri de suspendare. proc. Boroi. civ. Cazurile de suspendare legală de drept 2. (2) C. pen. p. 16 . Aceste două cazuri sunt: art. 2. proc. 85/2006. 47 din Legea nr. art. 19 alin.. Cazurile speciale de suspendare legală de drept a judecăţii sunt reglementate în urmatoarele articole: art. 36 din Legea nr. Secţiunea a IV-a. 62 alin. instanţa fiind obligată să pronunţe suspendarea. 21 C. proc. civ. Secţiunea a II-a. art. afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a moştenitorilor. (2) C. 1. • prin moartea uneia dintre părţi. Ciobanu. (1) din Legea nr. dacă a intervenit cu mai puţin de 15 zile înaintea termenului de judecată. 243 C. G. 243 C.

op. întrucât pâratul a decedat înainte de introducerea acţiunii. M. căci moştenitorii preiau poziţia procesuală a autorilor lor numai dacă decesul a intervenit pe parcursul judecăţii. op. op. p. nepublicată. Secţia a III-a civilă. Boroi. Dacă împrejurările au apărut după momentul închiderii dezbaterilor. în funcţie de fiecare caz în parte. instanţa putând pronunţa hotărârea deoarece părţile au avut posibilitatea să discute în contradictoriu şi să-şi formuleze fiecare apărările. p. nu se impunea suspendarea judecăţii în condiţiile art.890/2000. civ. În principiu. 243 C. cit. rezultă că suspendarea va interveni numai în cazul în care aceste împrejurări s-au ivit în intervalul cuprins între momentul introducerii cererii de chemare în judecată şi acela al închiderii dezbaterilor. De asemenea. 1997. 30 G. 31 17 . 32 C. spre exemplu. civ. Octavia Spineanu Matei. secţia civilă. s-a mai constatat în practica judiciară că. astfel că o încheiere prin care s-a pronunţat suspendarea în baza art.P. nu mai au relevanţă. p. aceasta din urmă nu mai poate fi formulată impotriva lui. civ. astfel că drepturile lor procesuale nu sunt încălcate.56 33 G. decizia nr. proc. instanţa este obligată să suspende judecata. p. este nelegală. a unui alt mandatar sau a administratorului sau lichidatorului judiciar. el nemaiavând capacitate de folosinţă. Suspendarea va dăinui până la introducerea în cauză a moştenitorilor31. 1. iar cererea de introducere în cauză a moştenitorilor nu mai poate fi primită.. pricina fiind scoasă de pe rol30.cit. proc. independent de voinţa părţilor sau de aprecierea judecătorului. Ele nu produc acest efect dacă s-au ivit anterior introducerii acţiunii. decizia nr.C. 243 pct.a lua parte la dezbateri. Dacă moştenitorul intimatei reclamante decedate pe parcursul judecăţii era parte în proces. 450.J.A. Bucureşti. C..Tăbârcă. Dacă se constată existenţa unuia dintre aceste cinci cazuri. ori după caz.1 C..A. Iaşi.. 339. judecata nu continuă între soţul supravieţuitor şi alţi moştenitori ai soţului decedat. Buta. 1037/1997. ci dosarul se va închide. Continuarea judecăţii fără introducerea în cauză a moştenitorilor (sau numirea unui curator special până la intervenirea lor în proces) sau a persoanelor enumerate nu este posibilă. cit. 642. în C. acestea au ca efect sistarea automată a cursului judecăţii. proc. iar drepturile moştenitorilor vor fi valorificate în cadrul procedurii succesorale33. a părţii. 243 pct. Dacă s-a solicitat partajarea bunurilor comune în timpul căsătoriei. Porumb. în cazul în care decesul unei părţi s-a ivit anterior acestui moment32. a tutorelui sau curatorului.. Din alin. iar unul dintre soţi decedează pe parcursul procesului. (2) al art. Gh.

.Pentru a se putea dispune suspendarea.485. Suspendarea durează până la rezolvarea conflictului de competenţă. care vor semna alături de minor actele încheiate. Stoenescu. sau după caz. Alte cazuri de suspendare legală de drept36 • art. desigur că vor trebui să fie şi ei în continuare citaţi. civ. 2. situaţie care. op. 85/2006 a insolvenţei. pentru ca minorul respectiv să fie introdus în proces35. G. nelegal a fost refuzată cererea de suspendare a judecăţii. 35 I. a atras casarea deciziei34. 2. S. Rezultă deci că.5 C. Suspendarea prevăzută de conţinutul art. 290. 21 C. şi pentru aceasta. nu şi a pârâtului) printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă. urmând doar să fie asistat de către părinţi. Boroi. Pentru viitor minorul trebuie să fie citat personal. Însă pentru a opera această suspendare de drept.7/1998.M. nu se va dispune suspendarea de drept. proc. tutore. este necesară pentru numirea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar care să-l reprezinte pe reclamant în proces.A. Ciobanu. p. p. Dreptul nr. 34 P. civ. potrivit Legii nr. deci el va sta personal în proces. este necesar să fie îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege în ipoteza respectivă. 289. dacă moartea moartea mandatarului s-a întâmplat cu 14 zile înainte de ziua soluţionării apelului. suspendarea judecăţii intervine şi în cazul în care minorul împlineşte vârsta de 14 ani în cursul procesului (când reprezentarea legală se transformă în asistare). dacă mandatarul decedează cu mai mult de 15 zile înaintea judecăţii. op. G.cit. Ciobanu. cit. în recurs. trebuie să fie indeplinite condiţiile: să fi fost deschisă procedura reorganizării judiciare şi a falimentului asupra reclamantului (vizează deci numai situaţia patrimonială a acestuia. 18 .M. 73. Suceava în domeniile dreptului civil şi dreptului procesual civil. În cazul în care încetează funcţia tutorelui sau curatorului. p.Perju. 36 V. proc. cit. spre exemplu.. 243 pct. op. Zilberstein. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor din circumscripţia C.. V. s-a arătat în doctrină şi jurisprudenţă că. Boroi. prevede că instanţa înaintea căreia i s-a ivit conflictul de competenţă va suspenda din oficiu orice altă procedură şi va înainta dosarul instanţei în drept să hotărască asupra conflictului. p.

deci suspendarea va dura pâna se formulează o cerere de reluare a judecăţii. adică situaţia referitoare la patrimoniul pârâtului.. iar suspendarea judecăţii înaintea instanţei civile se dispune dacă instanţa penală a fost sesizată anterior sesizării instanţei civile sau cel puţin. civ. • art. în cazul în care instanţa este sesizată cu excepţia de nelegalitate a unui act administrativ. 85/2006 dispune că de la data deschiderii procedurii insolvenţei se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. proc. (5) C. cu excepţia cazului în care instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia este chiar instanţa de contencios administrativ competentă să o rezolve. şi este deci obligatorie. 19 . proc. constatând că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond. (3) C. instanţa de contencios administrativ competentă şi suspendă cauza. civ. (1) din Legea nr. civ. dispune că dacă dupa o amânare a judecăţii în temeiul învoielii părţilor. 554/2004 prevede că. 4 alin. 243 pct. (2) C. acestea nu stăruie. pen. proc. deci acest caz particular acoperă situaţia neprevăzută de art. sesizează. prin încheiere motivată. 5 C. dacă acţiunea penală a fost pusă în miscare . 31 alin. iar suspendarea de drept a judecăţii va dura până la rezolvarea cererii de recuzare. 19 alin. consacră regula “penalul ţine în loc civilul“ şi prevede că judecata în faţa instanţei civile se suspendă până la rezolvarea definitivă a cauzei penale. Suspendarea durează pe perioada soluţionării excepţiei de nelegalitate. 36 din Legea nr. arată că în cursul judecării cererii de recuzare nu se va face niciun act de procedură. • art. 155 alin..• art.se referă la cazul în care se solicită reparea pagubei cauzate prin infracţiune. proc. • art. • art. judecata va fi suspendată şi nu va fi redeschisă decât după plata sumelor prevăzute de legea timbrelor pentru redeschiderea pricinilor.

op. nr. Reclamantul alege calea administrativă pentru realizarea dreptui său şi abandonează procedura judiciară în forma special reglementată a suspendării cauzei. dar suspendarea va interveni doar dacă împrejurările se ivesc înainte de închiderea dezbaterilor. putând fi mai degrabă interpretată ca o suspendare facultativă. Deci. instanţa. este vorba de suspendări legale. numai că temeiul acestora este diferit.. neputând fi dispusă din oficiu de către instanţă. renuntând la judecarea cauzei sau solicitând suspendarea cauzei. În doctrină nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte natura acestui caz de suspendare. este tratată ca o suspendare obligatorie şi criticată .” Din cuprinsul articolului rezultă că acestă suspendare are natura unei suspendări voluntare. 10/2001 dispune astfel : „Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi în cazul acţiunilor în curs de judecată. deoarece instanţa poate refuza suspendarea dacă: conflictul nu e susceptibil de mediere. (1) pct. Ea poate fi dispusă la cererea persoanei îndreptăţite la măsuri reparatorii. Însă în doctrină. şi durează până la soluţionarea pe cale administrativă a cererii de restituire. p. sau contractul nu cuprinde elementele expres arătate în textul acestui articol. fiind la dispoziţia părţii. 10/2001. “ Conform practicii judiciare. deoarece toate cazurile sunt prevăzute de lege.J. 4/2001.T.Secţiunea a III-a. asa cum am arătat anterior. (3) Cererea de repunere pe rol este scutită de taxa judiciară de timbru. 2 alin. potrivit art. alin.9472001 a secţiei civile a Curţii de Apel Alba. în condiţiile prevazute de art. procedura de restituire începuta în temeiul prezentei legi este suspendată până la soluţionarea acelor acţiuni prin hotărâre judecatorească definitivă şi irevocabilă. putând chiar să dispună despărţirea ei pentru a fi judecată deosebit. judecarea cauzelor civile de catre instantele judecatoresti sau arbitrale va fi suspendată la cererea partilor. va dispune în consecinţă prin încheiere în privinţa cererii principale şi va continua procesul pentru soluţionarea cererii de intervenţie principală. dacă se îndeplinesc condiţiile legale ale acesteia. Se prezintă şi interpretarea conform căreia ar putea constitui un caz de suspendare voluntară. Un alt caz particular îl reprezintă art. nu şi pentru cererea de intervenţie.22 alin. persoana indreptăţită putând alege calea acestei legi.J. şi după verificarea îndeplinirii tututor condiţiilor legale. 46 din Legea nr.. precum şi în cazul în care mediatorul desemnat de catre părţi nu poate avea vocaţia de mediator. dacă reclamantul solicită suspendarea cauzei în baza art. (2) În cazul actiunilor formulate potrivit art. sub sanctiunea nulităţii absolute.R. În Dreptul nr. (1) din Legea nr. Sectia civila. instanţa este obligată să pronunţe suspendarea. dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere. .C. în funcţie de clasificările diferite date acestei instituţii.820.S. (2) Cursul termenului perimarii este suspendat pe durata desfăşurării procedurii de mediere. această măsură poate fi solicitată numai de partea interesată. (1). 242 alin. 37 Art. 112/1995. 46. luând act de cererea de suspendare. şi atunci când obiectul judecăţii îl constituie nulitatea contractului de vacnzare-cumpărare încheiat în baza Legii nr. cit. deoarece intervine prin manifestarea unilaterală de voinţă a reclamantului. 3729/2001. iar nu facultativă pentru instanţă. p . p. B. 1 din Codul de procedură civilă. C. Briciu. acesta fiind singurul în măsură să provoace oprirea procesului şi să aleagă momentul producerii incidentului procedural. Leş.11/2002 si Dreptul nr. nota II-a la decizia civilă nr. (4). În toate situaţiile însă.148-150. 45 si 47.I. decizia nr. sau clauzele contravin legii sau ordinii publice. P. Odată constatate aceste împrejurări. 62 din Legea nr 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator: „(1) Pentru desfăsurarea procedurii de mediere. Această suspendare operează numai în privinţa cererii principale. Persoana indreptaţită va instiinţa de îndată persoana notificată. intervenind în funcţie de voinţa părţilor sau independent de aceasta. Controverse În literatura de specialitate şi în practica judecătorească există şi controverse în legătură cu anumite cazuri particulare de suspendare37. potrivit art. 920./1990-2003. 20 . 1/2004 se arată că este vorba despre o suspendare obligatorie.

să aprecieze asupra oportunităţii sistării temporare a judecăţii39. în alte cazuri prevăzute de lege. neavând nici o modificare majoră care să-i schimbe întelesul şi reglementarea potrivit legislaţiei în vigoare.proc. în anumite împrejurări determinate de lege. deci care permite judecătorului ca. prin decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia dintre părţi. afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a acestora. civ. – (1) Judecarea cauzelor se suspendă de drept: 1. 8. Definiţie Suspendarea legală facultativă reprezintă acea formă de suspendare care este lăsată la aprecierea instanţei. dacă ele au survenit după închiderea dezbaterilor.civ. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive. prin decesul uneia din părţi. 4. până la numirea administratorului ori lichidatorului judiciar. 21 . potrivit prevederilor tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană. faptele arătate la alin. 2. 1. 5. 155 alin. lărgindu-se deci sfera de aplicare a suspendării.. prin încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului. survenit cu mai puţin de 15 zile înainte de ziua înfăţişării. reglementate în art. CAPITOLUL IV.Leş. prin deschiderea procedurii insolvenţei. Suspendarea legală facultativă (judecătorească) Secţiunea I. 400. 244 alin. 583. ce constituie o suspendare legală de drept. 38 Art. Sediul materiei Sediul principal al materiei în ceea ce priveşte suspendarea legală facultativă este reprezentat de art. până la numirea unui nou tutore sau curator. (1) C. 39 I. este păstrat în totalitate de Proiectul Noului cod. (2) Cu toate acestea. Cazul special prevăzut de art. cu menţiunea că sunt adaugate cazuri noi şi enumerarea nu mai este limitativă. când persoana juridică este dizolvată. op.cit. până la desemnarea lichidatorului. (1) nu împiedică pronunţarea hotărârii.Secț iunea a IV-a. în cazul în care instanţa formulează o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare adresată Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. 2. 400 din Proiect 38 sunt păstrate în principiu aceleaşi cauze care determină suspendarea. 6. până la introducerea în cauză a moştenitorilor. 7. dacă debitorul trebuie reprezentat. prin interdicţia judecătorească sau punerea sub curatelă a unei părţi. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă În cazul suspendării legale de drept. p. Definiţie. proc. Sediul materiei 1. până la numirea tutorelui sau curatorului. 1.. 3. (2) C. până la numirea unui nou reprezentant sau mandatar.

C. 283. este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: soluţia dintr-un proces să depindă de rezolvarea unei chestiuni prejudiciale ce se judecă într-un alt dosar..J. să nu fi fost el insuşi suspendat43. civ. 41 C. civ.. decizia nr. (2) C. Suprem. 22 . civ. Pentru a se putea dispune suspendarea judecăţii potrivit art 244 alin.. dacă reclamantulpersoană vătămată. art. p. când s-a început urmărirea penală40 pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe în cauză. Suspendarea nu este condiţionată42 însă de acordul părţilor. şi anume : art. (1) pct. iar procesul ce are ca obiect chestiunea prejudicială să fie în curs de judecată. p. cit. art. se prevede în Legea contenciosului administrativ nr. 183 C. prevede două cazuri în care instanţa poate suspenda judecata: • • când dezlegarea pricinii atârnă în tot sau în parte. 114 alin. de excepţie. decizia nr. proc. Repertoriu II. 5/2006. 44 Trib. Secţia civilă şi de proprietate intelectuală.. Secţiunea a II-a.Există şi alte articole în cuprinsul prezentului cod care reglementează această instituţie sau care reprezintă o aplicaţie a acestei forme de suspendare. 1 C. civ. 43 M. proc. secţia civilă. 42 I. in I. ca o situaţie specială.stăruie în continuarea judecării pricinii. Suspendarea în aceste două cazuri nu este obligatorie. p. (1) C. civ. Tăbârcă. Cazuri generale de suspendare legală facultativă Art. op.. 554/2004. secţia civilă. proc. 40 alin. 28 alin. Chestiunea prejudicială este acea problemă care are o influenţă hotărâtoare asupra rezolvării cauzei. în art. este necesar să existe o altă judecată pendente44 şi să se demonstreze că soluţionarea 40 Totuşi. şi deci instanţa poate să aprecieze în ce măsură cea de-a doua cerere nu a fost promovată pentru tergiversarea judecăţii41. (2). civ. 1238 din 18 februarie 2005. deci nu are relevanţă faptul că părţile se opun suspendării. proc.C. Deci. (2) si (3) C.. spre deosebire de suspendarea voluntară. G. 1551 C.S. în Dreptul nr. proc. art. că instanţa de contencios administrativ nu poate suspenda judecarea pricinii când s-a început urmarirea penală pentru o infracţiune săvârşită în legătură cu actul administrativ atacat. 635. de existenţa sau neexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi. 370. 244 alin.J.. proc. Mihuta. decizia nr. 738/2001. 1512/1970. pentru ca textul să aibă aplicare.

cu consecinţa că reclamanţii vor triumfa în revendicare48. iar anularea certificatului de moştenitor atrage dispariţia principalului mijloc de dovadă a dobândirii unui drept real pe cale de moştenire. Stoenescu. Se poate dispune suspendarea judecăţii conform primul caz enunţat. op. 244 pct. Negru. ci doar aparenţa acestuia. op. D.H. nr. 47 I.C.D. cit. proc. op. combate titlul succesoral al adversarului său din proces. 2007.S. nu sunt de natură să justifice suspendarea judecăţii47. Suprem.pricinii depinde de dreptul care face obiectul unei alte judecăţi45. 51. Cazurile de suspendare lăsate la facultatea instanţei sunt limitativ prevăzute de lege. civ. Editura C. 1 C. O. Spre exemplu. constestând calitatea de moştenitor a titularului şi întinderea drepturilor sale succesorale. Radu. 6/1976. Nu există însă temei de suspendare a ordonanţei preşedinţiale în temeiul art. 49 Trib. 487. p. o acţiune pentru plata unei pensii de întreţinere facută de un copil din afara căsătoriei va putea fi suspendată până la soluţionarea acţiunii privind stabilirea paternităţii.. astfel că în mod corect instanţa a dispus suspendarea cererii de evacuare până la soluţionarea cererii având ca obiect anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între reclamanţi şi pârâţi49. şi a altor instanţe judecătoreşti.Matei. 260. decât acestea. p. 316. 2068/1975. cit. 48 P. de vreme ce procedura ordonanţei preşedinţiale se caracterizează prin urgenţă. 1595/1995. p. cit. deoarece. În aceste cazuri suspendarea se impune pentru a se evita darea unor hotărâri contradictorii. Bucuresti. deoarece în cadrul acţiunilor posesorii instanţa nu cercetează fondul dreptului subiectiv. 23 . decizia nr. iar alte împrejurări. şi nici în cazul în care se se solicită suspendarea acţiunii posesorii până la soluţionarea acţiunii în revendicare a imobilului. Zilberstein. p.J. p. reclamantul în revendicare. Boroi. ca terţ. astfel încât rezolvarea acţiunilor posesorii 45 46 G.. Bucureşti.Beck.Perju.454.R. decizia nr. când revendicarea se sprijină pe un titlu succesoral a cărei anulare a fost cerută într-un proces aparte.. practic. Trib. sectia a IV-a civilă. ele neputând fi extinse prin analogie şi la alte situaţii similare. V. până la soluţionarea procesului asupra fondului. R. S. întrucât acordarea sau neacordarea pensiei depinde de admiterea sau nu a cerererii de stabilire a paternităţii46. Evacuarea pârâţilor pentru lipsa de titlu locativ depinde de situaţia titlului de proprietate invocat de reclamanţi.C. Secţia civilă. Jurisprudenţă civilă comentată a I.

18/1991 nu poate duce la suspendarea cauzei. În practica judiciară s-a mai statuat că. Buta. chiar în situaţia în care ambele părţi sunt în posesia unui titlu de proprietate asupra lucrului revendicat.. dreptul de retenţie invocat de pârâtă nu poate bloca soluţionarea cererii de evacuare pentru lipsă de titlu. op. în acest caz. a solicitat obligarea reclamantului la contravaloarea îmbunătăţirilor efectuate la imobil. Nici depunerea unei cereri de restituire a dreptului de proprietate la Comisia constituită în baza Legii nr. Gh. 1 C. chiar pe calea contestaţiei la executare. precum şi recunoaşterea unui drept de retenţie. p. 232/27.262-263. 319.. introducerea separată a unei acţiuni în anularea titlului de proprietate a reclamantului nu constituie un motiv de suspendare din oficiu a judecării acţiunii în revendicare promovată de către acesta. civ. p. Curtea de Apel Piteşti.G. Din practica Tribunalului judeţean Sibiu în materia dreptului procesual civil. întrucât nu sunt îndeplinite condiţiie articolului mai sus menţionat. deoarece. instanţa are nu numai căderea.nu depinde de soluţia ce se va da în petitoriu50. 51 M.Mihuţă. Nu poate fi asimilată unei judecate nici dezbaterea succesiunii în faţa notarului. 50 I. Supr. cit. secţia civilă.53. proc. Curtea de Apel Bucureşti. 57. 244 C. decizia nr. 648. Editura All Beck. Leş. p. 53 Culegere de practică judiciară. 1998. în I. în condiţiile art. 52 Trib. ci lasă la aprecierea instanţei de judecată oportunitatea suspendării judecării cauzei54. suspendarea judecăţii ar duce doar la prelungirea nejustificată a solutionării acţiunii ce are ca obiect rezilierea contractului şi evacuarea. 24 . decizia nr. dând eficienţă celui ce va face dovada proprietăţii. 244 pct. Dispoziţiile acestui articol nu au caracter imperativ. Studii şi cercetări juridice nr. deoarece acesta nu este o instanţă judecătorească. nu se poate dispune suspendarea judecăţii pe motiv că nu s-a terminat dezbaterea succesorală52. ci şi obligaţia de a examina titlurile. dacă se invocă existenţa unui alt proces civil. p. iar nu să decline acea obligaţie procesuală în favoarea altei instanţe. civ. proc. prin care a solicitat rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea pârâtei. secţia a IV-a civilă. O altă soluţie de speţă prevede că acţiunea reclamantului. contravenindu-se astfel dispoziţiilor art. activitatea de analizare a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate a comisiei neputând fi asimilată cu o judecată51. prin cerere reconvenţională. în cadrul căruia pârâta. deoarece acesta poate fi cerut oricând. p. 54 Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. Tăbârcă.3/1987. aşadar.1995. Repertoriu II. nu poate fi suspendată.. 1044/1972. Astfel.02.371.

2 C. Tăbârcă. întrucât se prevede că “poate…“. Editura Didactică şi Pedagogică. aceasta va dura până la pronunţarea unei hotărâri penale definitive.283. civ. Buta. Actuala reglementare a fost dată prin modificările aduse Codului prin O. suspendări nejustificate ale procesului civil. înaintând procurorului înscrisul şi procesul-verbal ce trebuie încheiat. 252..G. ambele condiţii trebuind să fie indeplinite cumulativ55.223 din 23 ianuarie 2005. Instanţa va lua această măsură numai dacă există o justificare temeinică. op. împrejurare ce trebuie probată în mod corespunzător56.C.J. 322 pct. în situaţia în care părţile intrebate conform art.. Drept procesual civil român. 998 C. proc. 584. 182 C. 5/2006. în Dreptul nr. civ. adeseori. instanţa poate suspenda judecata pricinii.proc . 59/2001. proc. proc.58 55 56 I. dacă partea care defaimă înscrisul ca fals arată pe autorul sau complicele falsului. deci partea interesată trebuie să prezinte elemente suficiente din care să rezulte că existenţa infracţiunii57 ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe în cauza supusă suspendării.. îşi păstrează punctul de vedere iniţial.În ceea ce priveşte al doilea caz de suspendare. 183 C. În doctrină se apreciază că. 25 . deoarece era de natură să provoace. 58 M. p. ci doar o faptă ilicită civilă si se cer daune în baza art. Porumb. adică una stăruie în defăimarea înscrisului şi cealaltă în folosirea lui. şi după pronunţarea hotărârii s-a stabilit că înscrisul este fals. în cazul în care hotărârea pronunţată nu mai este susceptibilă de apel sau de recurs prin care să se invoce motivul de modificare prevăzut de art.. soluţia trebuie motivată. Dacă nu s-a suspendat judecata. cuprins în art.civ. atunci când are îndoieli cu privire la autenticitatea înscrisului. Secţia comercială.562.. Dacă dispune suspendarea. în redactarea anterioară textul avea în vedere doar existenţa unor “indicii“ în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni. decizia nr. hotărârea poate fi desfiinţată pe calea revizuirii în condiţiile art.C. nu se poate suspenda procesul în temeiul acestui text. instanţa va trimite înscrisul procurorului. Renunţarea la vechea formulă este firească. acesta se întemeiază pe declanşarea urmăririi penale pentru o infracţiune ce ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe. p. 304 pct. Tratat .U. I. 9 C. împreună cu procesul-verbal.G. Gh. civ. 1966. Noua reglementare instituie ca o condiţie esenţială începerea urmăririi penale pentru o infracţiune. indiferent dacă admite sau respinge cererea de suspendare. O aplicaţie a acestui caz de suspendare o reprezintă art. 4 C. p. . proc civ. Leş. nr. 244 pct. 57 Când fapta nu constituie infracţiune. cit. Bucureşti. în care se prevede că. iar aceasta trebuie interpretată în sensul că instanţa nu este însă obligată să dispună suspendarea. In orice caz. p.. civ.

J. op.şi.. 62 P. 57. proc . 59 60 M. 5362 din 12 decembrie 2003. /1990-2003.S. după numeroase amânări a judecăţii şi după 7 luni de la înregistrarea cauzei pe rolul instanţei. reprezentând. Perju. 244 alin.. p. Limita reglementării suspendării judecăţii conform pct. fără să menţină suspendarea. nu se mai poate reveni asupra ei. 61 C.Numai după ce apreciază că are competenţă materială.2 al art. civ64. Instanţa nu poate lua masura suspendării nici în cazul în care urmărirea penală a fost deja finalizată prin scoaterea de sub urmarire a învinuitului61. 64 G. fiind incidente dispoziţiile art. atât timp cât începerea urmăririi penale nu a fost dispusă conform legii procesual penale. civ. 459. Suspendarea trebuie temeinic motivată si în acelaşi timp justificată prin prisma dispoziţiilor art. Buta.C. 317.C. (1) C. 244 C.civ. O. 2 C. 2/2005.C. 232. decizia nr.C. 244 pct. p. printre care şi cel al celerităţii şi al rezolvării cauzelor într-un termen rezonabil. cit. Repunând din oficiu cauza pe rol.Iaşi. În condiţiile concrete ale unui caz.J. instanţa se poate pronunţa asupra cererii de suspendare conform art. Aprecierea instanţei asupra suspendării. pentru a nu fi arbitrară şi a produce tergiversarea judecăţii. tipic. Într-o speţă. o reprezintă necesitatea ca urmarirea penală să fie începută. decizia nr. p. op. proc. instanţa a dat o hotărâre cu încălcarea legii. care îl obligă pe judecător să respecte el însuşi principiile procesului civil. 919. Jurisprudenţă civilă a I. 63 Curtea Supremă de Justiţie.J. şi judecând cauza. deşi nu se soluţionase irevocabil cealaltă pricină. . Gh. civ59.A. secţia contencios administrativ.Matei. 1997. trebuie să se întemeieze pe convingerea fermă că rezultatul cercetării ar avea o înrâurire decisivă asupra hotărârii ce urmează a se da în cauză.. proc. decizia nr.P. p. Odată ce a fost luată masura suspendării în baza art. 304 ptc. I. 987/1997. p 651. civ. cit. se va examina dacă nu cumva suspedarea judecăţii. p. 129 alin. cu consecinţa întârzierii soluţionării pe fond a unei cauze. poate prejudicia grav pe oricare din părţi63. în Dreptul nr. un caz de tergiversare a judecăţii62. Boroi.. suspendarea a fost dispusă fără nici o motivare.J. 9 C. proc. impunând ca starea de suspendare să dureze până la pronunţarea unei hotărâri irevocabile în cealaltă pricină. B.. secţia civilă. (2) C. proc. Tăbârcă. 26 .. 322/2002. nefiind suficientă numai depunerea plângerii prealabile60. în C. care a motivat suspendarea. secţia civilă. întrucât dispoziţiile alineatului ultim al acestui articol au caracter imperativ.

hotărârea definitivă a instanţelor penale. proc. ca faptă care prezintă pericol social.“. 244 C. 244 pct. 2 C. în alin. “ 66 V. Astfel. suspendarea judecăţii va dăinui până când hotărârea care a motivat suspendarea a devenit irevocabilă (sau. poate să pornească acţiune în faţa instanţei civile persoana vătămată care sa constituit parte civilă sau pentru care s-a pornit din oficiu acţiunea civilă în procesul penal. dar acesta a fost suspendat. “.. acţiunea civilă având ca obiect repararea daunelor cauzate prin infracţiune se poate intenta separat înaintea instanţelor civile. Corelaţia între suspendarea judecăţii conform art. cât şi a culpabilităţii. în penal definitivă). iar suspendarea judecăţii înaintea instanţei civile se dispune dacă instanţa penală a fost sesizată cu judecarea infracţiunii anterior sau.. G.M. p. dar. Porumb.(2) al art. fie în cursul judecării acţiunii civile. 292. suspendarea judecăţii poate fi dispusă în baza art. dacă acţiunea penală a fost pusă în mişcare. Codul. şi art. Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii. 27 . Boroi. in art. 67 G. Textul din Codul de procedură penală65 are în vedere numai situaţia în care se solicită repararea pagubei cauzate prin infracţiune. cel puţin. dacă acţiunea civilă se întemeiază pe 65 Astfel. trebuie suspendate de instanţa civilă până ce instanţa penală se va pronunţa în mod definitiv asupra acţiunii penale. proc. civ.Potrivit alin.. acţiunea introdusă la instanţa civilă se suspendă. În cazul prevăzut de Codul de procedură penală. va fi opozabilă unei părţi. 244 C. în consecinţă. indiferent că a figurat sau nu în instanţa penală. cit. alin. 480. În schimb. civ. pen. săvârşită cu vinovăţie şi prevazută de legea penală.. aşa cum ea este definită în Codul penal. 19 alin. (2): “ Judecata în faţa instanţei civile se suspendă până la rezolvarea definitivă a cauzei penale. precum şi cererea de chemare în garanţie. Secţiunea a III-a. (2) C. op. având autoritate de lucru judecat. Ciobanu. Acest text nu-şi poate avea aplicaţie decât în cazul cănd faptul generator al daunelor pretinse este o infracţiune67. lăsată la aprecierea instanţei66.. în acest caz. ci facultativă. atât în privinţa existenţei faptului. iar alin (3): “ De asemenea. iar nu numai deodată cu cea penală. provocată de acelaşi fapt care face obiectul procesului penal. proc. dar de data aceasta nemaifiind vorba de o suspendare obligatorie a judecăţii. civ. (1) „ Persoana vătămată care nu s-a constituit parte civilă în procesul penal poate introduce la instanţa civilă acţiune pentru reparerea pagubei materiale şi a daunelor morale pricinuite prin infracţiune. ea trebuie suspendată până ce instanţa penală se pronunţă definitiv asupra acţiunii penale înaintate fie mai înainte. 19 se prevede. acţiunea civilă pt daune.. p. proc. În caz de reluare a procesului penal.

civ. nu completează sau nu modifică cererea ori nu depune copii certificate de pe înscrisurile pe care se întemeiază cererea. proc. 114 alin . deci conform procedurii necontecioase. preşedintele instanţei competente va putea cere dosarul pricinii şi să ordone. acestea având însă temeiuri diferite faţă de cele generale prezentate mai sus şi anume: • Art. prevede că atunci când desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina părţii reclamante. civ. arătând în încheiere care anume obligaţii nu au fost respectate. • Art. Secţiunea a IV-a. civ. 28 . (răspundere civilă delictuală). cit. 998 şi urm. dacă obligaţiile au fost îndeplinite şi aceasta poate continua. op. 19 Cod de procedură penală. proc. 1551 C. reclamantul. iar nu pe existenţa unei infracţiuni. Deleanu. Suspendarea va dura până la rezolvarea cererii de strămutare. Alte cazuri de suspendare legală facultativă Codul de procedură civilă reglementează şi cazuri speciale de suspendare facultativă.. 177/2010 pentru completarea și 68 I. instanţa va arăta care anume obligaţii nu au fost respectate. suspendarea judecării pricinii. • Art. 826. prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau stabilite în cursul judecăţii. C. în cazul în care s-a formulat o cerere de strămutare. proc. dispune că. p .(3) C. civ prevede că. comunicând de urgenţă această măsură instanţei respective. În încheiere de suspendare.art. dacă de îndată sau până la termenul ce i s-a stabilit. civ. fără citarea părţilor. 40 alin. (2) C. 339 C. după caz. nu se va supenda judecata în temeiul art. instanţa va putea dispune suspendarea judecăţii.68 Suspendarea se va dispune prin încheiere potrivit dispoziţiilor art. • Un caz relativ nou de suspendare legală facultativă este cel care rezultă din modificările aduse de Legea nr. instanţa poate suspenda judecata. judecata va fi reluată. proc. La cererea părţii.

Suspendarea este obligatorie indiferent de instanţa judecătorească în faţa căreia s-a invocat excepţia. 133 şi 105 alin.. 181. sau nu se înţeleg asupra persoanei acestora. cit. 114 C. instanţa învestită cu judecarea pricinii a cărei strămutare se cere. civ. aşa cum o poate face dacă nu se modifică sau completează cererea de chemare în judecată. civ.va arăta în ce măsură actele îndeplinite în instanţă urmează să fie păstrate. nu poate face aplicarea dispoziţiilor art. judecata trebuie să fie suspendată în mod obligatoriu. cit. sau va anula cererea ca netimbrată. proc.modificarea Legi nr. judecarea cauzei se suspendă. p. Dacă s-a cerut strămutarea. p. În urma abrogarii acestei preveri legale suspendarea judecații devine una facultativă. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și anume abrogarea aliniatului 5 al articolului 29( care prevedea că pe perioada soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a legii sau a ordonanţei aplicabile speţei. (3) şi (4). 29 .. Astfel. 1551 C. Gh. proc. proc. 244 alin.). art. sub sancţiunea prevăzută de art. op. dacă se constată o neregularitate care nu a fost sesizată la primirea cererii. reclamantului i se poate pune în vedere să o acopere. astfel încât dacă nu se dispune prin încheiere necontencioasă suspendarea. potrivit art. 40 alin. Tăbârcă. civ. preşedintele instanţei va numi acestora un curator special70. art. (2) este una specială. este facultativă. 404. proc. Norma înscrisă în art. 69 70 M. Gh. Dacă reclamanţii nu-şi aleg unul sau mai mulţi mandatari. deci. pentru că în acest caz pentru neîndeplinirea obligaţiei menţionate instanţa nu mai poate aplica alte sancţiuni.40 alin. instanţa nu ar mai putea dispune ulterior suspendarea judecăţii pentru neîndeplinirea obligaţiei de modificare sau completare a cererii de chemare în judecată. toate actele instanţei învestite cu judecarea cererii vor trebui refăcute. Tăbârcă. civ. Totuşi. op. această suspendare fiind lăsată la aprecierea instanței. ci se fixează termen de judecată. Buta. Buta.1 C. (2) C. (1) pct. Dacă însă pârâţii nu-şi aleg mandatarul. (4) precizează că hotărârea asupra strămutării -care se da fără motivare şi nu este supusă nici unei căi de atac. dacă hotărârea nu va cuprinde aceste menţiuni. astfel încât suspendarea poate fi dispusă numai în condiţiile din acest text69. M. şi să dispună suspendarea până la soluţionarea cererii de strămutare. Suspendarea în condiţiile alin. ci va anula cererea pentru lipsa unor menţiuni.

M. În doctrină se apreciază că. cit. în cazurile vizate de art. de exemplu. 75 I. 1551 C..Cazul particular prevăzut de dispoziţiile art. Boroi. cererea de revizuire ar fi admisibilă pe baza art. Unele împrejurări din art. proc. 5 al art. G. 322 C. partea interesată poate formula o cerere de chemare în judecată.. 74 V. p 827.Matei. că recurenta nu a depus la dosar „acte”71. când un judecător. reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor. precum şi pentru pct. G.2 şi care nu ar justifica introducerea unei cereri de revizuire. în B. care a luat parte la judecată. civ. cit. 73 V. instituind condiţia culpei părţii reclamante pentru neîndeplinirea unor obligaţii prevăzute de lege ori stabilite la primirea cererii de chemare în judecată sau în cursul judecăţii. civ. Nefiind imputabilă reclamantei întârzierea răspunsului de la Oficiul Registrului Comerţului referitor la adresa sediului pârâtei. care se referă la „vina părţii reclamante”72 Instanţa nu poate dispune suspendarea decât după ce i-a pus în vedere reclamantului îndeplinirea unor cerinţe şi acesta nu s-a conformat.. Ciobanu. cit. pot constitui temei pentru introducerea unei cereri de revizuire73. proc. Trebuie să fie arătate în concret care anume obligaţii nu au fost respectate. întrucât aceasta a depus diligenţele neceasare imediat ce a luat cunoştinţă de dispoziţiile din închierea de şedinţă. 1551 C. p. civ.J.C.75 71 72 I. proc. deoarece are în vedere o hotărâre care a stat la baza hotărârii a cărei reviziure se cere.M.Bază de date. pentru ipoteza prevăzută la pct. civ. Deleanu. proc. cit. fără a i se putea opune autoritatea de lucru judecat. martor sau expert. 1994/2005. constituie o sancţiune procedurală. 5 prima teză C. 4 C. op. dacă.J. s-au descoperit înscrisuri doveditoare. proc. proc. 322 pct. spre exemplu. nu sunt îndeplinite condiţiile suspendării judecăţii în baza art. 244 pct. 332. pentru că actul nou (htărârea judecătorească) trebuie să fi existat la data pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere74. p 292. teza II. 2 C. În altă opinie. 30 . op. a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă hotărarea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma judecăţii.. şi nici teza I. Spineanu.C. p. după darea hotărârii. iar nu doar să se precizeze. deoarece nu există identitate de obiect sau cauză. Se consideră ca nu poate fi promovată o cerere de revizuire conform pct.293. op. 1 al art 244 C. Secţia civilă şi de proprietetate intelectuală. Ciobanu. decizia nr. O. Boroi. civ. civ. 322 ptc.. G. op. Boroi. proc. civ...

2. suspendarea poate fi dispusă în aceleaşi condiţii. 401. inserându-se expresia „dacă legea nu prevede altfel”. 1. – (1) Instanţa poate suspenda judecata: 1. 1716 din 23 iulie 1974. fără citarea părţilor. Încheierea asupra suspendării nu se motivează şi nu este supusă niciunei căi de atac. Consider însă ca varianta optimă ar fi fost să se facă referire atât la hotărârea definitivă (în penal). Secţ civ. Secţiunea a V-a. p.000 lei. de existenţa sau inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi. nr. Un caz special de suspendare legală facultativă rămâne strămutarea78. suspendarea judecării procesului. pentru ca să poată astfel îndeplini cerinţa ca hotărârea să existe în momentul pronunţării hotărârii atacate cu cerere de revizuire76. iar pentru motive temeinice. cât şi la cea irevocabilă (în cazul hotărârilor pronunţate în materie civilă). deşi a fost dată după pronunţarea hotărârii a cărei revizuire se cere. doar cu unele modificări în ceea ce priveşte pct. 2 este o continuare a întregului alin. – (1) La solicitarea celui interesat. întrucât nu era în putinţa părţii să determine pronunţarea ei la o dată anterioară. 401 din Proiect77. când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea. cuprinsă însă în art. chiar înainte de primul termen de judecată. completul de judecată poate dispune. dec. îndeplineşte această condiţie. 31 . care nu conţine numai prevederi ce au legătură cu legea procesual penală. 78 Art. Mihuţă. ci se aplică şi în cazuri civile. se modifică din „hotărâre irevocabilă” în „hotărâre definitivă”. 132. atunci când a fost obţinută pe baza cererii introduse înainte de soluţionarea definitivă a litigiului în care se solicită revizuirea. 396. 3. 2. prezentată ca “înscris nou“ în revizuire. Supr. 1. în caz de o prevedere specială. în condiţii diferite faţă de actuala reglementare. dacă legea nu prevede altfel. deci. în tot sau în parte. iar nu cadrul general al suspendării. precum şi în cazul alin. dacă este cazul. în Repertoriu II. 2. cu darea unei cauţiuni în cuantum de 2. Art.. 76 Trib. deoarece alin.Printr-o interpretare extensivă s-a admis că o hotărâre judecătorească. de I. 132. Măsura suspendării judecării 77 procesului va fi comunicată de urgenţă instanţei de la care s-a cerut strămutarea. care se poate dispune conform art. se vor aplica respctivele dispoziţii. (2) Suspendarea va dura până când hotărârea pronunţată în cauza care a provocat suspendarea a devenit definitivă. potrivit pct. în alte cazuri prevăzute de lege. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă Suspendarea legală facultativă rămâne principial cu aceeaşi reglementare. când dezlegarea cauzei depinde.

suspendarea judecăţii intervine sau poate interveni. Încheierea de suspendare. cit. cu condiţia ca măsura să fie pusă în discuţia prealabilă a părţilor. proc.Zilbestein. 1. p. 1. op. 2. precum şi prevederea expresă. civ. p. civ. 242 pct.. cit. proc. se poate dispune chiar înaintea primului termen de judecată. că închierea nu se motivează şi nici nu este supusă nici unei căi de atac. 488.. la cerere sau din oficiu. De asemenea. Radu. op.. 81 V. şi de către instanţă din oficiu.2 C. Întrucât suspendarea se analizează ca un incident procedural. S. 585. ea se dispune. I.Negru.Noutatea constă în obligaţia depunerii unei cauţiuni şi faptul că. prin care instanţa constată existenţa împrejurării care a condus la suspendarea judecăţii 80. p. instanţa poate dispune în mod direct suspendarea judecăţii în baza art.Stoenescu. 261. printr-o încheiere. pentru un timp determinat sau până la 79 80 I. cu respectarea cerinţelor legale. Constatarea suspendării Suspendarea judecăţii reprezintă un incident procedural care poate fi invocat de oricare dintre părţile interesate. Procedura şi efectele suspendării Secţiunea I. ca o aplicaţie a principiului accesorium sequitur principale. Suspendarea se poate dispune. 244 C. 32 . op. în cazul în care se dă fără citarea părţilor. Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege. CAPITOLUL V. Încheierea de suspendare Descrierea amănunţită a cauzei de suspendare va constitui motivarea încheierii de suspendare. În acest mod se poate proceda în cazurile prevăzute de art. cit. indiferent de felul ei. D. aceasta din urmă având menirea să oprească mersul normal al procesului prin scoaterea de pe rolul instanţei pe toată perioada cât durează cauza care a determinat luarea acestei măsuri81. 1. Constatarea suspendării. când niciuna dintre părţi nu se prezintă la strigarea pricinii şi nici nu s-a cerut judecarea în lipsă79. Leş. Calea procedurală a sesizării este aceea a unei cereri scrise sau verbale formulate în faţa instanţei..

ţinând cont şi de principiul accesorium sequitur principale. Totuşi.828. p. op. 2441 C. 1. Suspendarea judecăţii va începe numai din momentul în care instanţa a dispus o atare măsură. în ceea ce priveşte durata termenului de recurs.. 301 C. în faţa oricărei jurisdicţii şi în orice judecată82. I. dacă recursul a fost respins. judecăţii poate fi atacată cu recurs în mod separat. cunoscând justificarea măsurii. Leş. conform prevederilor potrivit cărora secţiile acestei instanţe judecă recursurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătoreşti. civ.C. întrucât nu există recurs la recurs. Tăbârcă. p. Deleanu. nu va mai putea formula o nouă cale de atac84. op. Împrejurarea că textul derogă de la art. proc. 33 . Potrivit art. cit.641. Rezultă deci că în cazul suspendării recursului în faţa unei curţi de apel.J. (2) din Legea nr. în principiu. op.. p. singura cale procedurală pentru desfiinţarea unei încheieri nelegale este aceea a recursului la I. de orice natură. G. 293. cit. în temeiul art. cit. 23 alin.. p . Posibilitatea atacării cu recurs a încheierii de suspendare. 84 V. 85 M. 3. 304/2004. M. închierea prin care s-a dispus suspedarea unui recurs nu poate fi recurată. încheierea prin care s-a dispus suspendarea Controverse.cit. op. atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea.C. astfel că. Ciobanu. 86 Ibidem. cât şi împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol a procesului. civ.. iar nu din momentul survenirii cauzei de suspendare83. care nu pot 82 83 I.. proc.producerea unui eveniment determinat. să-şi poată motiva recursul85. Boroi. 586. încheierea prin care curtea de apel dispune suspendarea judecării recursului poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie86. nu înseamnă că încheierea nu trebuie comunicată părţilor. Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului. cu excepţia celor pronunţate în recurs. text de lege special. De această dată comunicarea nu marchează momentul de la care începe să curgă termenul de recurs.. ci ea este necesară pentru ca partea interesată. Bineînteles că partea poate exercita doar o singură dată recursul împotriva respectivei încheieri. De asemenea.

a dispus suspendarea judecăţii. civ. dacă se formulează un recurs împotriva încheierii prin care tribunalul judeţean. proc. 91 I. se constată şi în practica judiciară că. J. civ. încheierea prin care s-a suspendat cursul judecăţii poate fi atacată cu recurs numai dacă hotărârea ce ar urma să fie pronunţată de instanţa care a dispus suspendarea este supusă căii de atac a recursului. proc. Nu sunt însă supuse recursului în mod separat încheierile interlocutorii de respingere a cererii de suspendare88. Efectele suspendării 2.J.J. şi deci. 299 C. Termenului de “întrerupere“ trebuie să i se dea o interpretare largă.S. anume în sensul de a cuprinde în conţinutul său toate împrejurările ce pot determina o sistare temporară a judecăţii87. stiinţifică. recursul urmează să fie respins ca inadmisibil89. întrucât textul fiind imperativ. 87 88 I. respectiv.317. 1. Secţia civilă. cit. 4 /2002. p. 1693 din 30 iunie 1973. aceasta nu poate fi considerată decât ca recurs90. în B. Efectul general al suspendării Codul de procedură civilă nu prevede în mod expres şi detaliat efectele suspendării judecăţii. ci în art.. Leş. raportat şi la art. (2) C. 51. 282 şi art. Secţiunea a II-a. C. Decizia Secţiei civile nr. 4678 din 18 decembrie 2002.S. p. decizia nr. judecând în ultimă instanţă. op. care fac referire la faptul că împotriva încheierilor premergătoare nu se poate apel decât odată cu fondul. proc. 282 alin. 245 C. 2904 /2001. – Bază de date. Bucureşti-1974. Leş. Astfel. 586. op. p. decizia nr. conform art. iar cursul judecăţii a fost întrerupt în faţa curtilor de apel. Pandectele Române nr. 90 C. p.586.. civ. 89 Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1973. 34 ..fi atacate pe nici o altă cale. se determină doar mijloacele procedurale de reluare a judecăţii. în afară de cazul când prin ele s-a întrerupt cursul judecăţii. Dar din ansamblul reglementării procesuale în vigoare rezultă neîndoielnic faptul că suspendarea determină o sistare temporară a judecăţii91. dispoziţii ce sunt aplicabile şi în cazul recursului.. cit. Este lipsit de relevanţă faptul că reclamantul a denumit “apel” calea de atac declarată împotriva încheierii de suspendare a judecăţii. Ed. ci doar dacă sunt atacate odată cu fondul. Secţia civilă.

2. aceeaşi fiind soluţia şi în cazurile de suspendare prevăzute de art. Stoenescu.este lovit de nulitate. faţă de toate părţile din proces. fără nicio considerare faţă de calitatea lor procesuală. Corelaţia suspendare – perimare Lipsa de stăruinţă a părţilor un timp îndelungat poate duce la perimarea pricinii. Porumb. civ. V. în cazul suspendării voluntare a judecăţii. anume a moştenitorilor care nu au fost introduşi în cauză în temeiul art. Pe tot timpul suspendării nu se mai pot îndeplini în mod legal acte procedură. Nulitatea are însă un caracter relativ. G. op. G. 94 I. cit. ea operează în bloc. al cererilor conexate sau de intervenţie voluntară sau forţată.Efectele suspendării se răsfrâng asupra tuturor părţilor din proces. 155 alin.. Boroi. 92 93 I. deoarece nu se poate concepe ca procesul să se suspende în privinţa unei părţi şi să continue faţă de cealaltă.cu excepţia cererii de redeschidere a judecăţii . Totuşi. intervenient sau chemat în garanţie. (2) C. Spre exemplu. Suspendarea judecăţii are deci un efect general. nulitatea va interveni numai la cererea părţii interesate. proc. dar procesul rămâne în nelucrare. Nulitatea actelor de procedură Prin încheierea de suspendare instanţa nu se dezînvesteşte de soluţionarea pricinii. op. 92 Aşadar. pârât. deci indiferent că este vorba de un reclamant. 2. 243 C. 830. dacă se iveşte o împrejurare ce justifică suspendarea judecăţii cu privire la o cerere incidentală. instanţa ar putea să dispună disjungerea acesteia de cererea principală şi deci să continue judecata cererii principale. prin intermediul căilor de atac94. cit. M. Ciobanu.. ea putând fi invocată numai de partea în folosul căreia s-a dispus suspendarea. op. p. Deleanu.253. în cazul coparticipării procesuale.3. data la care s-a dispus suspendarea constituie momentul de la care începe să curgă termenul de perimare. Astfel. p. 2. iar orice act îndeplinit . şi art. 35 . p . cit. 294. procesul civil reprezintă un tot unitar şi are deci un caracter indivizibil. proc. în masura în care legea permite disjungerea93. apariţia unei cauze de suspendare a judecăţii în privinţa uneia dintre părţi sau a uneia dintre cereri are drept consecinţă suspendarea totală a judecăţii. civ..

136.A. 2667/1973. textul art. definitivă (în penal) a hotărârii pronunţate în procesul care a determinat suspendarea ori până la definitivarea soluţiei procurorului.. p. 119. iar instanţa a dispus în mod greşit suspendarea cauzei. De asemenea. Prin urmare. 250 C. Dreptul nr. secţia civilă. termenul de perimare este suspendat cât timp durează suspendarea potrivit art. Repertoriu II.. civ. deci până la rămanerea irevocabilă sau respectiv. 97 Trib. civ. cursul perimării este suspendat şi în alte cazuri stabilite de lege. proc.Galaţi. proc. perimarea nu operează96. op. 98 P.112. G. Perju. Supr. Pentru celelalte cazuri de suspendare. dacă nu se va face nici un act de procedură prin care să repună cauza pe rol. În cazul suspendării legale de drept prevăzute de art. civ.. Însă atunci când suspendarea procesului a fost determinată de chiar moartea părţii. civ. dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată. Boroi. 243 C.294. cit. 95 96 V. dacă la data decesului părţii procesul se găsea în nelucrare (chiar de la începutul său era suspendat) şi moartea a survenit în ultimele 6 luni ale termenului de perimare (de un an). (2) C. dar numai dacă aceste fapte s-au petrecut în ultimele 6 luni ale termenului de perimare. termenul de perimare se suspendă pe perioade diferite. începând să curgă după această dată. 243 C. proc. în I. P. 1069/1995. perimarea va opera la împlinirea termenului de un an. p . Dacă însă una din părţi a solicitat judecarea în lipsă.95. deci are în vedere ipoteza în care perimarea a început să curgă şi în acest caz. p. Cursul perimării este suspendat cât timp se găseşte în curs judecata penală într-o cauză a carei soluţionare are o înrâurire hotărâtoare în rezolvarea actiunii civile. 9/1996. 1995. potrivit distincţiilor făcute în cuprinsul art. J. De exemplu. M. 36 . 250 alin. Mihuţă. civ. nu se poate constata perimată acţiunea fără a se cere din oficiu relaţii cu privire la soluţia dată în cauza penală97. nu are aplicare. cursul perimării este suspendat timp de 3 luni de la data când s-au petrecut faptele care au prijeluit suspendarea.1551 C. deoarece suspendarea termenului de perimare cu 3 luni este recunoscută doar dacă una din împrejurările prevăzute de art. nr. a survenit în ultimele 6 luni ale termenului de perimare98. decizia nr. în C. chiar dacă s-a menţinut cauza în nelucrare mai mult de un an. secţia civilă. proc. C. G. Aşadar. 372. p. proc. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti din judeţele Suceava şi Botoşani în domeniul dreptului civil şi procesual civil (iulie-decembrie 1995). Ciobanu. decizia nr. 244. acest termen se prelungeşte cu trei luni.

după încetarea împrejurărilor care au determinat suspendarea. termenul de un an (sau după caz. 99 M. cât şi împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de repunere pe rol a procesului. Drept procesual civil. Când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie recursul se judecă de Completul de 9 judecători. şi anume. 100 37 .. 243 C. Ciobanu.. Boroi. Dacă până la sfârşitul acestui interval nu se solicită repunerea cauzei pe rol. proc.V. – (1) Asupra suspendării judecării procesului instanţa se va pronunţa prin încheiere care poate fi atacată cu recurs în mod separat.În cazurile prevăzute de art. Dacă pricina a rămas în nelucrare mai mult timp. 402. interval în care au intervenit şi cauze de suspendare a termenului de perimare. perimarea îşi reia cursul99. va opera perimarea dacă. În toate cazurile de suspendare a termenului de perimare. cât timp partea este împiedicată de a stărui în judecată datorită unor împrejurări mai presus de voinţa sa (acest lucru este o chestiune de fapt. la instanţa ierarhic superioară. 676.. G. scăzându-se termenul de suspendare. de 6 luni) este împlinit. Codul. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă În ceea ce priveşte regimul procedural al suspendării. cursul perimării va continua de la punctul la care s-a oprit. Gh. 302 101 Art. incluzându-se şi timpul scurs înaintea suspendării100. Un alt caz în care se suspendă termenul de perimare este reprezentat de forţa majoră. civ. 402101 ca o noutate că.. Secț iunea a III-a.. se remarcă faptul că viitoarea reglementare prevede în art. . (2) Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului. M.. lăsată la aprecierea instanţei). Tăbârcă. p. p.Buta. termenul de perimare este suspendat numai pe o perioadă de 3 luni. atunci când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie recursul se judecă de Completul de 9 judecători. atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea..

Referitor la corelaţia dintre suspendare şi perimare. deci judecata se redeschide. CAPITOLUL VI. (2) În cazurile prevăzute de art. precum şi în alte cazuri stabilite de lege. termenul de 3 luni cu care era suspendat cursul perimării se înlocuieşte cu un termen de o lună. ea nefiind îngrădită de curgerea unui termen. art. şi anume. Secţiunea a II-a. proc. 400. şi în consecinţă. 244 C. Reluarea judecăţii are loc în mod diferit. După încetarea cauzei de suspendare. 406. 103 104 Trib. de asemenea. procesul işi reia cursul.. p. în funcţie de felul suspendării care a operat în pricina respectivă. modificând doar termenele în ceea ce priveşte suspendarea legală de drept. În caz de suspendare voluntară Art.. (2) al art. pe timpul cât partea este împiedicată de a stărui în judecată din cauza unor motive temeinic justificate. Porumb. la termenul care a precedat suspendarea procesului103. (3) Perimarea se suspendă. Reg. Cererea de redeschidere se poate face după dispariţia cauzei care a produs suspendarea. 406102 păstrează dispoziţiile referitoare la suspendarea legală facultativă. dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată. voluntară şi forţa majoră. pronunţată de instanţă în cazurile prevăzute de art. decizia nr. Codul. – (1) Cursul perimării este suspendat cât timp durează suspendarea judecăţii.. Redeschiderea judecăţii după suspendare 2. Cluj. dacă aceste fapte s-au petrecut în cele din urmă 3 luni ale termenului de perimare. în Legalitatea populară nr 10 /1958. la redeschiderea procesului. Încetarea suspendării Dacă a dispărut împrejurarea care a produs suspendarea judecăţii. cu o singură limită: trebuie făcută înainte de împlinirea termenului de perimare104. p. precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege. Gr. Încetarea suspendării şi redeschiderea judecăţii după suspendare Secţiunea I. părţile trebuie să fie citate din nou. 102 1. 259 /1957. ci în ultimele 3 luni ale termenului de perimare. definitivă în penal). iar faptele care au prijeluit suspendarea trebuie să se fi petrecut nu în ultimele 6 luni. cursul perimării este suspendat timp de o lună de la data când s-au petrecut faptele care au determinat suspendarea judecăţii. se prevede în mod expres că suspendarea va dăinui până cand hotărârea pronunţată în pricina ce a motivat suspendarea va deveni irevocabilă (respectiv. nu mai produce efecte luarea în cunoştinţă a termenului de judecată. 38 . civ. iar în alin. 401. 120. 481.

245 pct. Plen. pentru a putea fi introduse în cauză. Aflarea numelui moştenitorilor nu îndreptăţeşte partea interesată de continuarea judecăţii să declare recurs împotriva încheierii de suspendare a judecării apelului. când pricina s-a suspendat prin învoirea părţilor sau prin lipsa lor. civ. 91/1998. (1) C. referitoare la termenul în cunoştinţă. 155 alin. succesiunea nefiind dezbătută. 21 C. Supr. J. 1 C.. instanţa pronunţă o încheiere de suspendare. Prezentarea mai târziu a uneia din părţi. nu îndreptăţeşte instanţa să repună cauza pe rol în aceeaşi zi. p. Procurorul are dreptul să ceară redeschiderea procesului potrivit art. 245 C. tutorelui sau curatorului. urmând ca părţile să fie citate. Boroi. S. a celui reprezentat de mandatarul decedat. decizia de îndrumare nr. În cazurile de suspendare legală de drept În cazurile de suspendare legală de drept prevăzute de art.. fie de către pârât. G. după rămânerea irevocabilă a 105 106 Ibidem. a noului mandatar sau. 1993-1998. secţia a IV-a civilă. proc.. înăuntrul termenului de perimare şi timbrată cu jumătate din taxa datorată pentru cererea a carei judecată s-a suspendat. O. 153 alin. 2. proc. 12 /1960. după caz. când suspendarea este determinată de lipsa de stăruinţă a părţilor după ce li s-a acordat o amânare în temeiul învoirii lor. p. Aceeaşi situaţie se aplică şi în cazul suspendării legale de drept prevăzute de art. proc. nu se aplică în cazul redeschiderii judecăţii după ce a fost suspendată106.2. civ. în C. A. proc. decizia nr. cit. op.. În cazul redeschiderii după suspendarea cauzei. Matei. C. civ. judecata se reia prin cererea de redeschidere. instanţa trebuie să fixeze termen. 108 C. 258. Bucureşti. P. proc.Conform art. în Îndreptar interdisciplinar. deci fie de către reclamant. 243 C. ci ea trebuie să solicite repunerea cauzei pe rol108. judecata reîncepe prin cererea de redeschidere formulată de una dintre părţi. civ. doarece nu se poate îndeplini procedura cu partea absentă105. proc. a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar. (2) C. a părţii interesate. Atunci când părţile declară că nu se cunosc moştenitorii părţii decedate.. Dispoziţiile art. 39 .. când judecata s-a suspendat în lipsa părţilor107. civ. astfel: în cazul prevăzut de art. p 464. 482. 107 Trib. În anumite cazuri speciale de suspendare legală de drept judecata se reia din oficiu. civ. Aceste persoane enumerate trebuie menţionate după caz. 103. în funcţie de situaţia concretă. p. care nu a răspuns atunci când fusese strigată. putând cel mult să dea termen în cunoştinţă acelei părţi care s-a prezentat cu petiţie de repunere pe rol. făcută cu arătarea moştenitorilor.

prin cererea de redeschidere a judecăţii formulate de reclamant. M. proc. proc. 40 alin. Radu. Dacă suspendarea e întemeiată pe art. civ. G.. Boroi. cit. după ce se soluţionează cererea de recuzare. Se va mai arăta domiciliul la care partea adversă urmează să fie citată. pen. 262. Ciobanu.. 40 . Buta. însă numai după ce hotărârea pronunţată în pricina care a determinat suspendarea a devenit irevocabilă (în penal. proc. 2. în condiţiile art. Boroi.659. op. Ciobanu. precum şi solicitare repunerii pe rol a cauzei111. civ. op. judecata se reia după ce s-a soluţionat cererea de strămutare. iar dacă suspendarea a fost pronunţată în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate. civ. Bucureşti. p. 31 alin. însă numai dacă a îndeplinit obligaţiile menţionate în încheierea prin care instanţa a dispus suspendarea şi dacă plăteşte jumătate din taxa de timbru datorată pentru cererea suspendată110. C. 3. M. instanţa de judecată va fixa termen şi va dispune citarea părţilor în 109 110 M. Cererile de repunere pe rol a cauzelor a căror judecare s-a suspendat datorită părţilor se taxează cu jumătate din taxa de timbru datorată pentru cererea a cărei judecată a fost suspendată. definitivă). 244 C. 111 V. cit. Tăbârcă. 19 alin. op.. Gh. Ed.. 2003-2004. Procedura redeschiderii judecăţii Cererea pentru redeschiderea judecăţii se face în formă simplă. Negru. judecata se poate relua. respectiv după ce s-a defintivat soluţia procurorului de clasare. G. p 295. 112 V. (2) C. Braşov.. cit. date cu privire la dispariţia cauzei de suspendare. reluarea judecăţii va fi dispusă după primirea hotărârii definitive a Curţii Constituţionale109. proc. 113 Culegere de practică judiciară în materie civilă. facută fără arătarea moştenitorilor113.. cit. fiind posibil ca aceasta să-şi fi schimbat între timp domiciliul112. op. civ. Primind cererea. civ. p 294. În cazurile de suspendare legală facultativă În cazurile de suspendare legală facultativă prevăzute de art. 2 C. 2.. All Beck. 245 pct. (2) C. data şi cauza suspendării. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile art. V. proc. iar în cel prevăzut de art. scoatere de sub urmărire penală sau încetare a urmăririi penale. 1551 C. (3) C. în cerere partea interesată va trebui să menţioneze: numărul dosarului. instanţa pronunţă o hotărâre legală atunci când respinge cererea de repunere pe rol. partea interesată poate să ceară redeschiderea judecăţii după rămânerea definitivă a hotărârii penale.4.hotărârii prin care s-a rezolvat conflictul de competenţă. proc. 2005. p. D.. În cazul prevăzut de art. la cererea părţii interesate. A.

3. Potrivit art. 115 41 . 4.vederea continuării judecăţii. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă Această etapă a instituției nu a suferit mari modificări. op. prin alte modalităţi prevăzute de lege. îndeplinit înainte de suspendarea judecăţii. după caz. dezbaterile fiind reluate de la ultimul act de procedură. cât timp durează suspendarea cursului judecăţii. 400 alin. când suspendarea s-a dispus prin învoirea părţilor sau din cauza lipsei lor. în conformitate cu extinderea suspendării prezentată mai sus. 7. făcută cu arătarea moştenitorilor. Art. încă alte două. 1-6. în cazurile prevăzute de art. Reluarea judecăţii după suspendare mai poate fi cerută de către creditorii chirografari ai unei părţi. 2. p 295. a lichidatorului. Ciobanu. cit. . precum şi de dobânditorul unui drept ce formează obiectul judecăţii care a fost suspendată. 403 al Proiectului115 care prevede. a administratorului judiciar ori a lichidatorului judiciar. a noului mandatar sau. 114 V. încheierea prin care s-a respins cererea de repunere pe rol poate fi atacată separat cu recurs.. G. (1) pct. Secț iunea a III-a. tutorelui sau curatorului. prin cererea de redeschidere a procesului. aici remarcându-se cuprinsul art. după pronunţarea hotărârii de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene. a părţii interesate. a celui reprezentat de mandatarul defunct. 2441 alin. M. Boroi. în cazurile prevăzute de art. 403. cu excepţia pricinilor cu caracter strict personal.Judecata cauzei suspendate se reia: 1. el preluând calitatea procesuală a celui ce i-a înstrăinat dreptul respectiv114. (1) pct. prin cererea de redeschidere făcută de una din părţi. 400 alin. pe lângă cazurile de redeschidere a judecăţii deja existente în legislaţia actuală. (2).

Trebuie însă respectate şi principiile consacrate la nivel european şi să se evite pe cât 42 . dacă sunt într-adevăr respectate toate normele legale pentru a putea fi dispuse astfel de măsuri care pot afecta buna desfăşurare a procesului civil şi care pot duce la prelungirea acestuia în timp. ce are menirea să asigure respectarea normelor legale şi a drepturilor procesuale ale părţilor.Concluzii Suspendarea judecăţii reprezintă o instituţie deosebit de importantă a dreptului procesual civil. Atunci când suspendarea este determinată de voinţa părţilor. În funcţie de temeiul şi raţiunea fiecărui caz concret. Spre exemplu. cele mai des folosite instrumente procesuale pentru tergiversarea proceselor pot fi strămutarea cauzelor şi recuzarea. instanţa trebuie să analizeze cu rigurozitate susţinerile acestora. Instanţele trebuie să uzeze în egală măsură şi de rolul activ în judecarea pricinilor. pentru a se evita admiterea unor cereri de suspendare făcute cu rea-credinţă. de către instanţă. iar judecătorii trebuie să verifice de la caz la caz. suspendarea pricinii se poate afla la dispoziţia părţilor sau poate fi dispusă chiar din oficiu. la îndeplinirea anumitor condiţii legale. pentru tergiversarea procesului.

Boroi. C. Curs selectiv. Drept procesual civil.E. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Editura Didactică şi Pedagogică. Teoria generală. Judecata în primă instanţă.a II-a. G.. M. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Drept procesual civil. Drept procesual civil român. Porumb. Bucureşti. vol. ed. Drept procesual civil. H. Universul Juridic. fapte negative ce pot conduce la încălcarea termenului rezonabil în care trebuie să se desfăşoare procesul civil şi în consecinţă. H. Beck. Hotărârea. ediţia a II-a revăzută şi adăugită. vol. Leş. Ciobanu. H. Bucureşti. Beck. Tratat de drept procesual civil.O.D. 2008 • V. Drept procesual civil. 2008 • M. 2007 • I. Beck. la posibilitatea condamnării României de către C. S. BIBLIOGRAFIE Tratate şi coduri de procedură civilă adnotate • V. Teste grilă. M. I. II. Deleanu. Bucureşti. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică. Radu. Bucureşti. Tăbârcă. D. 4. a II-a. Ed. ed. Editura C. Editura Naţional. 1983 • I. ed. Ediţia 4. Ciobanu. 1972. Astfel vor putea fi înlăturate orice modalităţi de prelungire îndelungată şi de tărăgănare a procesului.posibil acordarea nejustitificată de amânări sau suspendări ale judecăţii. 2009 • V. Bucureşti. 1966 • I. Tratat de procedură civilă. Stoenescu. Gr. Ed. C. Zilberstein. 43 . Negru. Stoenescu. 1997 • I. Bucureşti.

S. nr. Codul de procedură civilă adnotat. 2546/1988. decizia nr. nr.. Supr. dec. Leş.. decizia nr. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor din circumscripţia C. 2100/1967.8/1989 Trib.J. nr.C. Pandectele Române nr. Secţia civilă. Supr. decizia nr. nota II-a la decizia civilă nr. decizia nr.Beck. Repertoriu II 44 . Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. Studii şi cercetări juridice nr. sec.C.7/1998 • P. Editura C. Jurisprudenţă civilă comentată a I. Suceava în domeniile dreptului civil şi dreptului procesual civil..J. Din practica Tribunalului judeţean Sibiu în materia dreptului procesual civil. 2007 • P. J.R.R. în Dreptul nr.D.H. secţia civilă. Spineanu-Matei. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. Perju. Vasilescu. Bucureşti.A. nr.A. 4/2001 • I. în R.9472001 a secţiei civile a Curţii de Apel Alba. nr. civ. 1044/1972. 4678 din 18 decembrie 2002. în R. Briciu. P. 2068/1975.R. 9/1996 • T. Secţia civilă. decizia nr. vol.• P. Supr.Perju. în Dreptul nr. R. Bucuresti. în B.. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. colegiul civil. 2904 /2001. 1960 • M.. Boroi. Buta. – Bază de date C. Supr. Editura Hamangiu. 5/1968 Trib. Bucureşti. III. Mihuţă. 6/1976 • • • Trib. O. Editura Ştiinţifică. secţia civilă. 1943 • G.R. Institutul de Arte Grafice „Eminescu” S. Bucureşti.. Tăbârcă.C.3/1987 • • C. Gh.D.. 2007 • Gr.S. 4 /2002 • Trib.J. 2007 Articole. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti din judeţele Suceava şi Botoşani în domeniul dreptului civil şi procesual civil (iuliedecembrie 1995). studii şi jurisprudenţă • P. în I.Perju.. Porumb. Universul Juridic.D. şi a altor instanţe judecătoreşti. Ediţia a 2-a.

H. Ştiinţifică.J. secţia civilă.C. 2003-2004. Ed. 91/1998. 1238 din 18 februarie 2005.. decizia nr.J. Braşov. în I. 1993-1998 Culegere de practică judiciară în materie civilă. secţia civilă.. în Dreptul nr. B. Mihuţă. decizia nr. nr. Curtea de Apel Piteşti. în Dreptul nr. Reg. 2007 • C. în C.J. Ed. Culegere de decizii pe anul 2006.J. C. 5/2006 • I. • • • I. Beck. decizia nr. Secţia comercială.223 din 23 ianuarie 2005. 2/2005 I.A. Secţ. 5/2006 • • I. 5362 din 12 decembrie 2003. 2667/1973. 1716 din 23 iulie 1974. 1998 Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. Ed.. civ. Supr. 1997 • Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1973. Secţia civilă şi de proprietate intelectuală. decizia nr.. Repertoriu II • • Culegere de practică judiciară.1995 C.C.C. Decizia Secţiei civile nr.. Bucureşti. A. decizia nr. secţia a IV-a civilă. C.C. dec. 232/27. 2005.C.J. Mihuţă.C. decizia nr.J. All Beck. P. secţia a IV-a civilă. C. în I. 1693 din 30 iunie 1973 • Trib.C. 259 /1957. A. J. Iaşi. All Beck. în C.. secţia civilă. Bucureşti-1974. în Dreptul nr.C. Ed. Bucureşti.• Trib. în Legalitatea populară nr 10 /1958 45 . Cluj. 1037/1997. Repertoriu II • Trib. Supr. Curtea de Apel Bucureşti.P. Bucureşti.02. decizia nr. decizia nr.

S.P. Ed. pen. – Curtea Supremă de Justiţie I. civ.C. – Revista Română de Drept Repertoriu II – I. – Codul de procedură civilă C. – Curtea Supremă de Justiţie Ed.J. 1970 Secţ. – alineat art. Mihuţă. – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie P.A. – Ediţia Dreptul.Revista Dreptul C. Bucureşti. – Secţia civilă Trib.J. proc. – Revista Pandectele Române R.J. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Al. Supr. – Curte de apel C.J.. Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1969-1975.D. – Editura ed. civ.C. proc. – Codul de procedură penală C. Lesviodax.ABREVIERI alin.R.R. – Buletinul Jurisprudenţei C.Culegere de practică judiciară C.J. – articol B. – Tribunalul Suprem 46 .S.

– tribunal regional 47 . reg.Trib.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->