UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU

FACULTATEA DE DREPT Master Carieră Judiciară Disciplina Instituț ii de Drept procesual civil

LUCRARE DE DISERTAŢIE

Suspendarea judecăţii

Coordonator: Prof. univ. dr. Gabriel Boroi Masterand: Dan Panaete

Bucureşti

-2011CUPRINS
CAPITOLUL I . Introducere………………………………….………………..…..5
• •

Secţiunea I. Consideraţii generale……………………………………….….…5 Secţiunea a II-a. Definire, forme şi distincţii.....................................................6 2. 1. Definiţie şi sediul materiei.........................................................................6 2. 2. Clasificare...................................................................................................6

2. 3. Distincţii faţă de alte instituţii…………………………………………...........7
• •

Secţiunea a III-a. Raţiunea instituţiei…………………………..….…………..9 Secțiunea a IV-a. Noutăți privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă. Generalități……………………10

CAPITOLUL II. Suspendarea voluntară................................................................12

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei...............................................................12
1. 1. Definiţie...................................................................................................12 1. 2. Sediul materiei........................................................................................12

Secţiunea a II-a. Cazuri generale de suspendare voluntară................................12
2. 1. Când amândouă părţile o cer...................................................................12 2. 2. Dacă niciuna din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii, deşi toate

părţile au fost legal citate şi nici nu s-a cerut de cel puţin una din părţi judecarea în lipsă.........................................................................................13 2.3. Evitarea suspendării. Judecata în lipsă…………………………………..14

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă………………………………………………………..15

CAPITOLUL III. Suspendarea legală de drept (obligatorie).................................16

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei................................................................16
1. 1. Definiţie...................................................................................................16

2

1. 2. Sediul materiei........................................................................................16 •

Secţiunea a II-a. Cazurile de suspendare legală de drept...................................16
2. 1. Cazuri generale de suspendare legală de drept - art. 243 C. proc.

civ. ...............................................................................................................16
2. 2. Alte cazuri de suspendare legală de drept................................................19 • •

Secţiunea a III-a. Controverse………………………..…………………..……20 Secțiunea a IV-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă……………………………………………………..…21

CAPITOLUL IV. Suspendarea legală facultativă (judecătorească)……….…….20

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei……………………………………..…..20
1. 1. Definiţie…………………………………………………………….…...20 1. 2. Sediul materiei ………………………………………………………….20

• • • •

Secţiunea a II-a. Cazuri generale de suspendare legală facultativă……...……20 Secţiunea a III-a. Corelaţia între suspendarea judecăţii conform art. 244 pct. 2 C. proc. civ. şi art. 19 alin. (2) C. proc. pen…………………………………...27 Secţiunea a IV-a. Alte cazuri de suspendare legală facultativă..........................28 Secțiunea a V-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă …………………………………………………….…32

CAPITOLUL V. Procedura şi efectele suspendării.................................................33

Secţiunea I. Constatarea suspendării. Încheierea de suspendare........................33 1. 1. Constatarea suspendării.............................................................................33 1. 2. Încheierea de suspendare..........................................................................33 1. 3. Posibilitatea atacării cu recurs a încheierii de suspendare.

Controverse……………………………………………………………………..…….34

Secţiunea a II-a. Efectele suspendării………………………………………....35
2. 1. Efectul general al suspendării………………………………………..….35 2. 2. Nulitatea actelor de procedură………………………………………......36

2.3. Corelaţia suspendare – perimare……………………………………….…36

3

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă ……………………………………………………….38

CAPITOLUL VI. Încetarea suspendării şi redeschiderea judecăţii după suspendare………………………………………………………………………..….39
• •

Secţiunea I. Încetarea suspendării………………………………………….….39 Secţiunea a II-a. Redeschiderea judecăţii după suspendare…………………...39 2.1. În caz de suspendare voluntară…………………………………….….…..39 2. 2. În cazurile de suspendare legală de drept…………………………….…..40 2. 3. În cazurile de suspendare legală facultativă…………………..……………40 2. 4. Procedura redeschiderii judecăţii……………………………..…………...41

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă ………………………………………………………42

Concluzii…..…………….......………………….………………………..…………..43 BIBLIOGRAFIE...…………………………………………………………..………44 ABREVIERI…………………………………………………………………………47

4

2008. 5 .Suspendarea judecăţii CAPITOLUL I . Înăuntrul acestor momente are loc desfăşurarea procesului civil. Negru. partea nemulţumită poate opta pentru începerea unei noi etape. în vederea realizării sau stabilirii drepturilor şi intereselor civile deduse judecăţii şi executării silite a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii. momentul iniţial îl constituie sesizarea instanţei prin introducerea cererii de chemare în judecată (etapa scrisă). neparcurgând toate fazele sau parcurgându-le cu întârziere. Editura Universul Juridic. 257 3 Ibidem. iar în alte cazuri nu mai ajunge în faza sa finală. D. Radu. 32 V. vol I. apoi urmează etapa dezbaterilor. Bucureşti. potrivit prevederilor legale în materie. se arată că acesta parcurge în mod obişnuit. Astfel. p. Atunci când continuitatea nu mai este posibilă sau nu mai este necesară sau când menţinerea ei ar compromite rezultatul judecăţii. Referitor la desfăşurarea în timp a procesului civil. Tăbârcă-Tratat de procedură civilă. iar momentul final al judecăţii în prima instanţă îl reprezintă deliberarea şi pronunţarea hotărârii. Introducere Secţiunea I. conform procedurii prevăzute de lege1. care se concretizează în efectuarea diferitelor acte procesuale corespunzatoare fiecărei faze în parte2. părţi. p. însă există şi cazuri când procesul civil nu se desfăşoară în mod normal. Editura Didactică şi Pedagogică.Drept procesual civil. Bucureşti. dar nu obligatoriu. procesul trebuie suspendat sau perimat3. Suspendarea judecăţii este provocată de ivirea anumitor evenimente care ţin pe loc procesul şi împiedică desfăşurarea normală a procedurii judiciare pe perioada 1 2 M. Consideraţii generale Procesul civil reprezintă activitatea desfăşurată de instanţă. După finalizarea acesteia. organe de executare şi alte persoane sau organe care participă la înfăptuirea de către instanţele judecătoreşti a justiţiei în pricinile civile. a recursului (dacă hotărârea primei instanţe nu este susceptibilă de a fi atacată cu apel). a apelului sau după caz. o desfăşurare continuă. două faze: judecata şi executarea silită. Aceasta este desfăşurarea normală a procesului civil.

Titlul III.818.I. Codul de procedură penală. fie în alte texte din C. S.suspendării. Hotărârea. vol. 4 V. Legea nr. 554/2004 – denumite “cazuri particulare.H. cazurile de suspendare legală pot fi grupate în două subcategorii : cazuri de suspendare legală de drept sau obligatorie şi cazuri de suspendare facultativă sau judecătorească. p. care nu mai stăruie în soluţionarea pricinii. Editura C. 5 Cazurile de suspendare prevăzute de lege sunt limitative şi instanţa nu poate lua această măsură şi pentru alte motive. când părţile sunt în imposibilitate fizică sau juridică de a se prezenta la judecată4.R. I. fiind o măsură cu caracter temporar. Beck. sec. sau.286. odată cu îndeplinirea şi a altor condiţii legale. civ. La rândul lor. Boroi. Definiţie şi sediul materiei Prin suspendarea judecăţii se înţelege oprirea cursului judecăţii datorită apariţiei unor împrejurări voite de părţi. Cazurile de suspendare se regăsesc reglementate fie în Codul de procedură civilă (Cartea II. Beck.M. Bucureşti 2007. G. Tratat teoretic şi practic de procedura civilă. Capitolul III. Tratat de procedura civilă. forme şi distincţii 2. I. nr. dec. Curs selectiv. Drept procesual civil.D. p. 6 . Definire. p.. Judecata la primă instanţă. civ.Teorie Generală. III. 2. în cazul în care acestea nu sunt îndeplinite. Procedura înaintea primei instanţe. Teste grilă. însă. Deleanu . ea durează până la dispariţia cauzei de suspendare. Clasificare În funcţie de natura împrejurărilor care a determinat suspendarea. Ciobanu. Judecata.. Ediţia 4. P. 2. p. sau în diferite acte normative. R. 85/2006 şi Legea nr. Bucureşti. 6/1976. 1983. se produce perimarea cererii de chemare în judecata şi procesul civil se stinge în faza în care se găseşte. proc. Ediţia 2. Teorie generală.. Secţiunea a II-a. cazurile de suspendare pot fi clasificate astfel : cazuri de suspendare voluntară a judecăţii şi cazuri de suspendare legală a judecăţii5.H.47/1992. Stoenescu. Supr. 2068/1975. spre exemplu. 1943. Legea nr. ori independente de voinţa lor. Bucureşti.483. când judecata îşi reia cursul. a II-a. nr. speciale“ . Vasilescu. C.51. Zilberstein. Procedura contencioasă.şi sunt denumite în literatura juridică “cazuri generale” . Secţiunea a IV-a. p. 2009. 1. ( Trib. Editura Didactică şi Pedagogică. iar suspendarea s-a prelungit un timp mai îndelungat. vol. Suspendarea judecăţii) . Bucureşti. Drept procesual civil. 322 ). Ed.

. Drept procesual civil. dar odată dispărute aceste împrejurări. proc.. supendarea de drept . civ. proc. 831. art. prin manifestarea de voinţă a părţilor. art.. cu care poate prezenta. proc. p. V. p. 4 alin. în continuare. civ. Curs selectiv.. 282 alin. dar cauzele care o determină sunt motive de suspendare în dreptul procesual civil român (moartea unei părţi sau a mandatarului). 31 alin. civ. civ. fixat de instanţă.. Deleanu. vol.. (1) C. 19 alin. după trecerea unui termen. civ. însă. proc. civ. care nu trebuie sa fie confundată cu alte noţiuni.819. (3) C. judecata “continuă”. Editura C. 10/2001. art.art. referindu-se la posibilitatea atacării cu apel a încheierilor premergătoare. art. dar. Bucureşti. 1551 alin. art.. în toate situaţiile. proc. 554/2004) şi suspendare facultativă sau judecătorească ( art. având în vedere faptul că fiecare caz de suspendare are un temei diferit. 244 alin. art. H. ceea ce determină “reînceperea“ judecăţii. 242 C. Dimpotrivă. civ.(1) C. civ. proc. S-a remarcat că noţiunile de suspendare voluntară şi legală utilizate şi consacrate de doctrină şi jurisprudenţă nu sunt riguros exacte7. I. întreruperea judecăţii este reglementată în alte legislaţii. (2) C. proc. 47 alin.În literatura de specialitate se regăseşte în mod izolat şi urmatoarea clasificare : suspendare obligatorie. proc. deoarece.. art. G. ci numai o evocă. Distincţii faţă de alte instituţii Suspendarea judecăţii este o instituţie aparte a dreptului procesual civil. pen. Astfel. în cazul întreruperii judecăţii intervine o modificare în situaţia părţilor sau a reprezentanţilor. op. 3.. impusă de norme imperative (care cuprinde suspendarea voluntară. 40 alin. 155 alin. 2.) 6 . art. cit. 243 C. Boroi. unele asemări. Ediţia 4. 2009. 21 C. Spre exemplu. aparent. proc. p. (2) C.M. (2) C. op.art. cazurile de suspendare sunt prevăzute de lege. proc.. civ. civ.. judecata este suspendată în împrejurări dependente sau independente de părţile din proces sau de reprezentanţii acestora. 8 I. 286. voi analiza suspendarea judecăţii din prisma acestei prime clasificari. 114 alin (3) C. (2) C. 7 7 . cit. Teste grilă. (1) din Legea nr. Astfel. vol. Întreruperea judecăţii nu dezînvesteşte instanţa. Beck. si art. o soluţie de continuitate în procedură. proc. spune printre altele că încheierile prin care s-a 6 I. Legea de procedură civilă nu reglementează instituţia întreruperii judecăţii. (1) din Legea nr. I. Ciobanu. cauza poate fi scoasă de pe rol. Deleanu. art. ea poate fi „radiată”8.

Se mai menţionează faptul că. o singură dată11. Totuşi în anumite situaţii ea este necesară. Codul de procedura civilă comentat şi adnotat.. Buta. suspendarea judecăţii nu trebuie să fie confundată cu amânarea judecăţii. încheierea ar putea fi atacată cu apel sau recurs întrucât s-ar ajunge astfel la întreruperea cursului judecăţii. Gh. 10 8 . Editura Ştiinţifică.338. în care se află pricina respectivă. de exemplu atunci când procedura de citare nu a fost legal îndeplinită faţă de toate părţile din proces -art. vol. Aceasta din urmă este reglementată în diferite articole din C. Porumb. civ. se va putea din nou amâna judecata în temeiul învoielii părţilor. 2007. de către părţi. regăsindu-se reglementat un caz special de suspendare legală de drept. 107 C. op.. UJ. deşi era îndreptăţită să o facă. căi extraordinare de atac-. În doctrină s-a considerat că o asemenea situaţie ar putea interveni atunci când. procesul se suspendă. (2). Deleanu. p. p. Bucureşti. Codul de procedură civilă. 9 I. 155 este cel important. deoarece duce la tărăganarea procesului.întrerupt cursul judecăţii pot fi atacate separat de fond şi bineînteles înaintea abordării acestuia. preşedintele instanţei nu ar fi de acord cu transferul pricinii la un alt complet sau când completul desemnat de preşedinte ar constata că primul complet a fost legal constituit. invocându-se la instanţa de fond greşita compunere a acesteia. comentat şi adnotat. apel. pe cât posibil evitat. Pentru a nu se eluda legea. (1) C. în alin. proc.Tăbârcă. 831. civ. Expresia „în cursul instanţei“ desemnează judecata într-o anumită etapă procesuală – în primă instanţă.. procuror sau de instanţă din oficiu. deoarece este liantul dintre cele două instituţii. p. cit.sau când o parte solicită amânarea pentru lipsă de apărare -156 alin... Deci în etapa procesuală următoare. se consideră că este vorba de o amânare în temeiul învoielii părţilor si va urma să fie respinsă amânare10. 11 M. I. Pentru a se înlătura practicile abuzive a amânarilor repetate de comun acord. în cuprinsul acestui articol. că. instanţa este obligată sa cerceteze adevărata natură a unei noi cereri de amânare. proc. De asemenea. într-o asemenea situaţie. astfel. civ. izolat în practică s-a ivit şi o altă ipoteză de întrerupere a judecăţii. I. 501. vol. dintre care art. Bucureşti. 1960. şi anume conflictul între două secţii ale aceleaşi curti de apel9. în cazul în care o parte nu se opune la cererea de amânare. Amânarea judecăţii este un fenomen care trebuie. proc. După aceasta. G. legea a limitat posibilitatea unei asemenea apărări la una singură în cursul aceleasi instanţe.

amânarea judecăţii pentru lipsă de apărare poate fi acordată o singură dată. admiterea cererii fiind condiţionată de temeinica motivare a lipsei de apărare. prin introducerea în cauză a moştenitorilor părţii decedate. civ. 87 pct. Astfel. introducerea în cauză a părţii care şi-a dobândit (redobândit) capacitatea procesuală de exerciţiu sau introducerea în cauză a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar. 1 C. iar dacă instanţa apreciază că cererea de amânare urmareşte doar tergiversarea judecăţii. Spineanu Matei. în temeiul căruia părţile pot dispune de obiectul procesului.. 156 alin. principiul contradictorialităţii. de soarta acestuia. Editura Hamangiu. proc. în funcţie de împrejurarea ivită. op.333. civ. 9 . civ. principiul egalităţii părţilor. 10 C. Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legea procesual civilă. proc. efectul suspendării nu este atât de energic. în cazul suspendării voluntare a judecăţii. şi art. Ediţia a 2-a. nu va acorda un nou termen12. 818. I. (1) pct. 2007. numirea şi citarea reprezentantului legal. această facultate rezultând din art. Raţiunea instituţiei Suspendarea judecăţii nu este numai o consecinţă a unora dintre principiile procesului civil. 12 13 G . principiul disponibilităţii)13.Potrivit art. Codul de procedură civilă adnotat. acordând însă şi posibilitatea celor interesaţi de a lua măsurile necesare în vederea continuării procesului.. (1) C. instanţa trebuie să fie legal sesizată şi respectiv. Totuşi. Pentru a putea aprecia asupra temeiniciei cererii. p. cit. poate acorda un termen pentru a se îndeplini formalitatea necesară continuării procesului. fie tacită. ci. Deleanu. instanţa având posibilitatea să nu suspende judecata. O. partea are dreptul să ceară amânarea pronunţării pentru a putea depune concluzii scrise.Boroi. dar ea rămâne o simplă facultate. se concretizează principiul disponibilităţii. cererea de apel legal timbrată. dar şi o garanţie a acestora (dreptul părţii la un proces echitabil. instanţa este obligată sa ţină cont de opţiunile părţilor relative la judecată. dreptul la apărare. Dacă cererea este refuzată. 243 alin. p. Secţiunea a III-a. fie prin manifestare expresă de voinţă. numirea altui mandatar. Suspendarea legală de drept a judecăţii are ca scop asigurarea dreptului la apărare al părţilor şi contradictorialitatea. instanţa nefiind obligată sa acorde un termen. proc.

suspendarea cauzei în temeiul art. Suspendarea procesului. 2008. Sectiunea a IV-a. instanţa trebuie să manifeste precauţia necesară pentru ca suspendarea să nu constituie un simplu pretext pentru tergiversarea judecăţii15. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă. precum şi soluţionarea proceselor într-un termen rezonabil. p. într-un termen optim şi previzibil. în multe cazuri. Boroi. fiind de natură să preîntâmpine şi pronunţarea unor hotărâri greşite. Ca o măsură de tehnică legislativă. se observă introducerea denumirilor marginale. de condamnare a României. Odată cu inserarea unor noi reglementări. Instituţia suspendării legale facultative este deosebit de utilă pentru realizarea unei optime administrari a justiţiei. dacă instanţa apreciază că acordarea unui termen ar fi suficientă pentru asigurarea drepturilor procedurale ale părţilor14. C. Proiectul are în vedere eliminarea deficienţelor care au condus. cât şi pentru prejudicii cauzate de durata excesivă a procedurilor judiciare. cit. Tratat de drept procesual civil. În acelaşi timp. 14 15 V. se schimbă sediul fiecărei materii şi numerotarea articolelor. atât pentru soluţii judecătoreşti principial greşite.. Generalităț i În expunerea de motive se precizează că Proiectul se doreşte a fi o intervenţie legislativă pentru reglementarea complexă şi coerentă a procesului civil. op. Unele incidente procedurale. a drepturilor şi intereselor legitime deduse judecăţii. la hotărâri ale C. sau a unor hotărâri contradictorii. Capitolul III.O. Astfel. G.H. I. care să constea în măsuri având drept mobil simplificarea şi accelerarea procedurilor judiciare. Secţiunea a 3-a.E. 289. precum şi recunoaşterea şi clarificarea. Ciobanu. Bucureşti. civ. Titlul II. Leş. 244 C. proc. îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie.D.Se admite că şi în celelalte situaţii poate fi evitată suspendarea. Ediţia 4. sediul principal al suspendării este reglementat în Cartea I.M. 10 . în raport cu alte constatări făcute pe cale judecătorească. Beck.

şi a celorlalte drepturi procedurale ale părţilor şi a principiilor fundamentale ale procesului civil. iar moficările prezentate sunt binevenite în acest scop. 11 . din prisma Proiectului. cu respectarea.Urmărind construcţia unei proceduri civile moderne şi echilibrate. suspendarea judecăţii constituie şi ea. Astfel. în acelaşi timp. proiectul se concentrează în mod special asupra măsurilor de natură să accelereze obţinerea soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil. o instituţie şi un mijloc procesual care contribuie la apărarea acestor drepturi şi principii.

O reglementare specială în ceea ce priveşte suspendarea judecăţii o regăsim în art. 287. Dacă părţile nu solicită suspendarea judecăţii.. spre deosebire de celelalte feluri de suspendare care au o reglementare mai extinsă şi care înglobează în cuprinsul lor şi alte exemple şi aplicaţii ce se regăsesc în alte secţiuni ale prezentului codului. op. Sunt prevăzute două astfel de cazuri de suspendare voluntară. sau în cazul în care una din părţi se opune la suspendarea cerută de către cealaltă parte17. cum ar fi o posibilă tranzacţie. Sediul materiei 1. a dreptului părţilor de a dispune de obiectul. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.. prin cerere neechivocă. O. p. 1. cit. V. (1) al Legii nr.CAPITOLUL II.. voinţă exprimată expres sau tacit. însă natura juridică de suspendare voluntară nu este unanim admisă în doctrină. prin manifestare de voinţă. Manifestarea expresă de voinţă a părţilor poate fi făcută în scris sau oral în faţa instanţei. în secţiunea special rezervată instituţiei suspendării.2. p. Definiţie Suspendarea voluntară a judecăţii reprezintă sistarea temporară a activităţii judiciare datorită unor împrejurări voite de părţi16. 62 alin. în secţiunea destinată controverselor. motiv pentru care o voi trata separat. Boroi. de soarta procesului civil. Ciobanu. 242. Leş. o plată viitoare la care se obligă pârâtul şi asupra căreia reclamantul consimte.Boroi. în art. 1.M. 446. expresă. Când amândouă părţile o cer Acest caz de suspendare reprezintă o aplicaţie a principiului disponibilităţii. 12 .1. op. Secţiunea a II-a. cit. p. cit. ea putând avea mobiluri diferite. Sediul materiei Suspendarea voluntară a judecăţii este reglementată cu caracter general de Codul de procedura civilă. Definiţie. Cazuri generale de suspendare voluntară 2. G. 16 17 I. alte împrejurări exterioare cadrului procesului neputând fi luate în considerare18. rezultând din împrejurări neîndoielnice. Spineanu Matei. instanţa nu o poate dispune din oficiu. Suspendarea voluntară Secţiunea I. iar instanţa de judecată o va înscrie în încheierea de suspendare a judecăţii. 580. 18 G . op.

instanţa va trece la judecată.M. 5/1968.. Ea este obligată să dispună această masură în cazul în care constată că sunt îndeplinite condiţiile acestui text.2.. proc. pronunţă hotărârea. proc. 287. M. Ciobanu. Judecata în lipsă. ar trebui să dispună amânarea judecăţii. instanţa nu poate dispune suspendarea judecăţii în temeiul acestui text. civ. Primordial. 2. 446. 19 Expresia „putând “ nu trebuie înţeleasă în sensul că instanţa ar avea un drept de opţiune între a primi sau nu apărările părţii care lipşeste. cit.. instanţa trebuie să verifice ca procedura de citare a părţilor să fie legal îndeplinită. 20 V. p. ca urmare a exercitării apelului sau dupa caz. op. Spineanu Matei. 2. 22 Trib. deşi toate părţile au fost legal citate şi nici nu s-a cerut de cel puţin una din părţi judecarea în lipsă În acest al doilea caz. cit. 152 C. în loc să suspende judecata.D. iar nu suspendarea. G. pronunţându-se pe temeiul dovezilor administrate şi putând primi excepţiile şi apărările părţii care lipseşte19. instanţa va dispune suspendarea judecăţii20. 21 G . ci. Evitarea suspendării. op.. cit. Rezultă deci că instanţa trebuie să suspende judecata. Neprezentarea reclamantului la judecată nu atrage respingerea cererii ca nesusţinută (spre deosebire de procesul de divorţ). deoarece în caz contrar. decizia nr. iar nu facultativă. căci o atare soluţie ar constitui o „judecată“.D. Boroi. ci. 13 . 3. O. aceasta este susceptibilă de a fi desfiinţată. iar dacă lipseşte şi pârâtul şi nici nu s-a cerut judecarea în lipsă. fără a mai efectua vreun alt act de procedură.Boroi. civ.. ci în sensul că dacă partea lipşeste se vor lua în considerare şi excepţiile şi apărările ei. Dacă niciuna din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii. colegiul civil. nefiind supusă aprecierii instanţei. dacă pârâtul este prezent. instanţa va păşi la judecată. În practica judiciară s-a arătat că nu se poate dispune anularea acţiunii pentru neplata taxelor de timbru dacă sunt îndeplinite condiţiile art.161. 2100/1967.. chiar dacă nu se intră în fondul procesului22. p. în R. iar dacă aceasta. nr. voinţa părţilor de a suspenda judecata este prezumată de lege din împrejurarea neprezentării acestora (datorată lipsei de diligenţă. dezinteres deliberat) unită cu faptul că nu s-a formulat nici cerere de judecare în lipsă. a recursului21. 242 C. Tăbârcă. Dacă se prezintă o parte. 630. p. p. Supr. deoarece dispoziţia respectivă este imperativă. în conformitate cu art. op.

.P. Spre exemplu. Deci în acest caz nu ar fi vorba de o citare nelegală. deşi părţile nu se înfăţişează. 5998/2001.A. 27 Trib. Supr. Secț iunea a III-a. este bineînţeles necesar ca părţile să fi fost legal citate. În cazul în care există cerere de judecare în lipsă. secţia comercială. prin întâmpinarea depusă.. Solicitarea părţii poate fi consemnată în încheiere şi va produce aceleaşi efecte ca şi cererea scrisă. 1069/1995. cit.. civ. cererea trebuie reiterată24. se prevede sancţiunea neluării în seamă a schimbării domiciliului unei părţi în cursul judecăţii. dacă această schimbare nu este adusă la cunoştinţa părţii adverse şi a instanţei. secţia civilă. dar trebuie avut în vedere şi faptul că.S. Deşi codul se referă expres la cererea scrisă. nr. măsura suspendării şi apoi constatarea perimării este nelegală şi duce la casarea hotărârii. judecata continuă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în lipsă. op. Spineanu Matei. op. Tăbârcă. De asemenea. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă 23 24 M. într-o decizie a Tribunalului Suprem susţinându-se faptul că. secţia civilă. cit. dacă dovada de citare a fost restituită cu menţiunea că partea şi-a schimbat adresa. 25 C. instanţa poate face aplicarea art. astfel incât dacă o parte doreşte ca judecata să se desfăşoare în aceleaşi condiţii. 1995. 65. neputând dispune suspendarea judecăţii27. Cererea privind judecarea în lipsă produce efecte numai în etapa procesuală în care se află pricina. dacă în cauza respectivă apelantul solicitase judecarea în lipsă26.R.Galaţi. 138. instanţa era obligată să depună toate diligenţele pentru aflarea noii adrese. proc. p. p. op. p. 2 C. p. proc. civ. M. decizia nr. instanţa este obligată să ţină cont de aceasta şi să continue judecata. în R.Potrivit art. 242 alin (2) C. ar fi de un formalism excesiv să se respingă o cerere de judecare în lipsă făcută verbal în şedinţă. p . în C. decizia nr. nu se poate suspenda judecata apelului dacă. civ. în dispoziţiile art. 26 G .Boroi.8/1989. 640. şi dacă sunt îndeplinite condiţiile. C. 242 pct. 640. Tăbârcă.448.D.J. cu trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de apel. 2546/1988. 14 . 98 C. O. decizia nr. Înainte de toate însă. cit. doar pentru acest considerent23.J.. se prevede că. proc. s-a cerut judecarea în lipsă25.

Cu toate acestea. Definiţie. nu se înfăţişează la strigarea cauzei. Suspendarea legală de drept (obligatorie) Secţiunea I.Art. 15 . 399 alin. pentru a produce efecte. 2. cauza se judecă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în lipsă. legal citate. când amândouă părţile o cer. 1. trebuie să fie facută în cadrul fiecărui ciclu procesual. Definiţie 28 art. faptul că este necesar ca părţile să fie legal citate şi că cererea de judecare în lipsă. asemănător cum este ea reglementată în codul actual. în faţa instanţei competente cu judecarea pricinii.. (2) Cererea de judecată în lipsă produce efecte numai la instanţa în faţa căreia a fost formulată. şi anume. când niciuna din părţi. însă sunt introduse expres unele aspecte constatate în practica judiciară. 399. (1) din Proiectul Noului Cod de procedură civilă28 prezintă suspendarea voluntară. CAPITOLUL III. Sediul materiei 1.(1) Judecătorul va suspenda judecata: 1.

• prin moartea mandatarului uneia din părţi. 47 din Legea nr.. incapacitate. 192/2006. proc. 21 C. 554/2004. civ. 243 C. 31 alin. pen. art. Secţiunea a IV-a. p. 4 din Legea nr. etc. În doctrină se prezintă şi alte două cazuri de suspendare. proc. 16 . proc. • prin moartea uneia dintre părţi. • prin încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului. Boroi. Aceste două cazuri sunt: art. 155 alin. art. atunci când se iveşte unul din cazurile expres prevăzute de lege. 289..Suspendarea legală de drept a judecăţii reprezintă oprirea temporară a cursului judecăţii care intervine în puterea legii. civ. op. Cazurile de suspendare legală de drept 2. Sediul materiei Sediul principal al materiei în ceea ce priveşte suspendarea legală de drept este reprezentat de art.. (2) C. proc. 10/2001 şi art. Cazuri generale de suspendare legală de drept29 . 19 alin. art.. proc. art. Aceste cazuri se întemeiază pe principiul asigurării dreptului de apărare al părţii. Ciobanu. dacă a intervenit cu mai puţin de 15 zile înaintea termenului de judecată. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile.) nu are posibilitatea de 29 V. 1. cit. Titlul III. Secţiunea a II-a. • prin deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului asupra reclamantului. instanţa fiind obligată să pronunţe suspendarea. datorită împrejurărilor intervenite (moarte.. G. 62 alin.art.. 1. 85/2006. 243 C. 36 din Legea nr. (2) C. Cazurile speciale de suspendare legală de drept a judecăţii sunt reglementate în urmatoarele articole: art. afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a moştenitorilor. civ.M. (1) din Legea nr. care. aflat în Cartea II. spre a le deosebi de alte cazuri particulare care se regăsesc în alte secţiuni ale prezentului cod sau în alte legi speciale. Aceste cinci cazuri sunt denumite în doctrină „cazuri generale“. 2. • prin punerea sub interdicţie sau punerea sub curatelă a uneia dintre părţi. (3) C. dar nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte natura lor. proc. art. Capitolul III. civ. civ.

p.A. rezultă că suspendarea va interveni numai în cazul în care aceste împrejurări s-au ivit în intervalul cuprins între momentul introducerii cererii de chemare în judecată şi acela al închiderii dezbaterilor. în funcţie de fiecare caz în parte. întrucât pâratul a decedat înainte de introducerea acţiunii. 243 pct. Iaşi. astfel că o încheiere prin care s-a pronunţat suspendarea în baza art. el nemaiavând capacitate de folosinţă. judecata nu continuă între soţul supravieţuitor şi alţi moştenitori ai soţului decedat. cit. decizia nr. M. p..Tăbârcă. 32 C. În principiu. Secţia a III-a civilă. Boroi. căci moştenitorii preiau poziţia procesuală a autorilor lor numai dacă decesul a intervenit pe parcursul judecăţii. a tutorelui sau curatorului. decizia nr. civ. Continuarea judecăţii fără introducerea în cauză a moştenitorilor (sau numirea unui curator special până la intervenirea lor în proces) sau a persoanelor enumerate nu este posibilă. acestea au ca efect sistarea automată a cursului judecăţii. în cazul în care decesul unei părţi s-a ivit anterior acestui moment32. aceasta din urmă nu mai poate fi formulată impotriva lui. 1037/1997. op. ci dosarul se va închide. nepublicată. instanţa este obligată să suspende judecata. Gh. civ. p. Porumb. iar unul dintre soţi decedează pe parcursul procesului.. p.J. Dacă s-a solicitat partajarea bunurilor comune în timpul căsătoriei. nu mai au relevanţă.C. proc.56 33 G. nu se impunea suspendarea judecăţii în condiţiile art. (2) al art. 450. secţia civilă. Bucureşti. Suspendarea va dăinui până la introducerea în cauză a moştenitorilor31. Din alin. proc.A. independent de voinţa părţilor sau de aprecierea judecătorului. civ. De asemenea. s-a mai constatat în practica judiciară că. pricina fiind scoasă de pe rol30. op. astfel că drepturile lor procesuale nu sunt încălcate.a lua parte la dezbateri. a unui alt mandatar sau a administratorului sau lichidatorului judiciar. iar drepturile moştenitorilor vor fi valorificate în cadrul procedurii succesorale33. este nelegală... 1. Buta. proc. spre exemplu. 642. în C. 31 17 . Dacă se constată existenţa unuia dintre aceste cinci cazuri.cit. Octavia Spineanu Matei. 30 G.P. Dacă împrejurările au apărut după momentul închiderii dezbaterilor. Dacă moştenitorul intimatei reclamante decedate pe parcursul judecăţii era parte în proces. 243 C. 243 pct. ori după caz. a părţii. 339.1 C.890/2000. iar cererea de introducere în cauză a moştenitorilor nu mai poate fi primită. cit. C. Ele nu produc acest efect dacă s-au ivit anterior introducerii acţiunii. op. instanţa putând pronunţa hotărârea deoarece părţile au avut posibilitatea să discute în contradictoriu şi să-şi formuleze fiecare apărările.. 1997.

Alte cazuri de suspendare legală de drept36 • art. dacă moartea moartea mandatarului s-a întâmplat cu 14 zile înainte de ziua soluţionării apelului. a atras casarea deciziei34.5 C. 35 I. în recurs. sau după caz. cit. urmând doar să fie asistat de către părinţi.cit..Pentru a se putea dispune suspendarea. În cazul în care încetează funcţia tutorelui sau curatorului. Boroi. proc. Stoenescu. p.M. este necesară pentru numirea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar care să-l reprezinte pe reclamant în proces.A. spre exemplu. dacă mandatarul decedează cu mai mult de 15 zile înaintea judecăţii. Suspendarea durează până la rezolvarea conflictului de competenţă. proc. cit. Ciobanu. V. Suspendarea prevăzută de conţinutul art. nu şi a pârâtului) printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă.. G. este necesar să fie îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege în ipoteza respectivă. 21 C.Perju. Pentru viitor minorul trebuie să fie citat personal. 85/2006 a insolvenţei. situaţie care. care vor semna alături de minor actele încheiate. Dreptul nr. nelegal a fost refuzată cererea de suspendare a judecăţii. op. prevede că instanţa înaintea căreia i s-a ivit conflictul de competenţă va suspenda din oficiu orice altă procedură şi va înainta dosarul instanţei în drept să hotărască asupra conflictului. Zilberstein. şi pentru aceasta. 2. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor din circumscripţia C. suspendarea judecăţii intervine şi în cazul în care minorul împlineşte vârsta de 14 ani în cursul procesului (când reprezentarea legală se transformă în asistare). G. op. p. 289.7/1998.M. 73. 2. 34 P. Boroi. Însă pentru a opera această suspendare de drept. civ. civ.. pentru ca minorul respectiv să fie introdus în proces35. potrivit Legii nr.485. deci el va sta personal în proces. nu se va dispune suspendarea de drept. p. 290. p. op. Ciobanu. Rezultă deci că. 18 . Suceava în domeniile dreptului civil şi dreptului procesual civil. trebuie să fie indeplinite condiţiile: să fi fost deschisă procedura reorganizării judiciare şi a falimentului asupra reclamantului (vizează deci numai situaţia patrimonială a acestuia. 36 V. S. desigur că vor trebui să fie şi ei în continuare citaţi. tutore. 243 pct. s-a arătat în doctrină şi jurisprudenţă că.

proc. (1) din Legea nr. 85/2006 dispune că de la data deschiderii procedurii insolvenţei se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. 4 alin. 243 pct. acestea nu stăruie. iar suspendarea de drept a judecăţii va dura până la rezolvarea cererii de recuzare. prin încheiere motivată. 31 alin. adică situaţia referitoare la patrimoniul pârâtului. constatând că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond.se referă la cazul în care se solicită reparea pagubei cauzate prin infracţiune. 155 alin. • art. proc. 19 .. • art. 554/2004 prevede că. 36 din Legea nr. • art.• art. iar suspendarea judecăţii înaintea instanţei civile se dispune dacă instanţa penală a fost sesizată anterior sesizării instanţei civile sau cel puţin. instanţa de contencios administrativ competentă şi suspendă cauza. dispune că dacă dupa o amânare a judecăţii în temeiul învoielii părţilor. dacă acţiunea penală a fost pusă în miscare . arată că în cursul judecării cererii de recuzare nu se va face niciun act de procedură. Suspendarea durează pe perioada soluţionării excepţiei de nelegalitate. cu excepţia cazului în care instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia este chiar instanţa de contencios administrativ competentă să o rezolve. civ. deci acest caz particular acoperă situaţia neprevăzută de art. civ.. sesizează. şi este deci obligatorie. pen. civ. proc. în cazul în care instanţa este sesizată cu excepţia de nelegalitate a unui act administrativ. (3) C. • art. judecata va fi suspendată şi nu va fi redeschisă decât după plata sumelor prevăzute de legea timbrelor pentru redeschiderea pricinilor. 5 C. consacră regula “penalul ţine în loc civilul“ şi prevede că judecata în faţa instanţei civile se suspendă până la rezolvarea definitivă a cauzei penale. deci suspendarea va dura pâna se formulează o cerere de reluare a judecăţii. proc. (5) C. 19 alin. (2) C.

este vorba de suspendări legale. 10/2001. P. În doctrină nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte natura acestui caz de suspendare. dar suspendarea va interveni doar dacă împrejurările se ivesc înainte de închiderea dezbaterilor. 920. 1 din Codul de procedură civilă.J. sau contractul nu cuprinde elementele expres arătate în textul acestui articol. Persoana indreptaţită va instiinţa de îndată persoana notificată. va dispune în consecinţă prin încheiere în privinţa cererii principale şi va continua procesul pentru soluţionarea cererii de intervenţie principală. dacă se îndeplinesc condiţiile legale ale acesteia. şi atunci când obiectul judecăţii îl constituie nulitatea contractului de vacnzare-cumpărare încheiat în baza Legii nr. 46 din Legea nr. şi durează până la soluţionarea pe cale administrativă a cererii de restituire. B. precum şi în cazul în care mediatorul desemnat de catre părţi nu poate avea vocaţia de mediator. 1/2004 se arată că este vorba despre o suspendare obligatorie. Leş. iar nu facultativă pentru instanţă. C. sau clauzele contravin legii sau ordinii publice. intervenind în funcţie de voinţa părţilor sau independent de aceasta. potrivit art. în funcţie de clasificările diferite date acestei instituţii.J. Controverse În literatura de specialitate şi în practica judecătorească există şi controverse în legătură cu anumite cazuri particulare de suspendare37. nu şi pentru cererea de intervenţie. putând chiar să dispună despărţirea ei pentru a fi judecată deosebit. “ Conform practicii judiciare.Secţiunea a III-a. 45 si 47. numai că temeiul acestora este diferit. p. Odată constatate aceste împrejurări. fiind la dispoziţia părţii. (3) Cererea de repunere pe rol este scutită de taxa judiciară de timbru. această măsură poate fi solicitată numai de partea interesată. p . şi după verificarea îndeplinirii tututor condiţiilor legale. În toate situaţiile însă.. neputând fi dispusă din oficiu de către instanţă. 4/2001. 112/1995. 242 alin.11/2002 si Dreptul nr. 20 .22 alin. judecarea cauzelor civile de catre instantele judecatoresti sau arbitrale va fi suspendată la cererea partilor.148-150. în condiţiile prevazute de art. alin. deoarece toate cazurile sunt prevăzute de lege.C. Reclamantul alege calea administrativă pentru realizarea dreptui său şi abandonează procedura judiciară în forma special reglementată a suspendării cauzei. Se prezintă şi interpretarea conform căreia ar putea constitui un caz de suspendare voluntară. op. Un alt caz particular îl reprezintă art. nr. deoarece intervine prin manifestarea unilaterală de voinţă a reclamantului. 37 Art. Această suspendare operează numai în privinţa cererii principale.S. putând fi mai degrabă interpretată ca o suspendare facultativă. luând act de cererea de suspendare. 3729/2001. instanţa este obligată să pronunţe suspendarea. cit. (2) Cursul termenului perimarii este suspendat pe durata desfăşurării procedurii de mediere. potrivit art. (1) din Legea nr. 2 alin.I. asa cum am arătat anterior. renuntând la judecarea cauzei sau solicitând suspendarea cauzei. (1). nota II-a la decizia civilă nr. În Dreptul nr.9472001 a secţiei civile a Curţii de Apel Alba.T.. (4). Ea poate fi dispusă la cererea persoanei îndreptăţite la măsuri reparatorii. 62 din Legea nr 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator: „(1) Pentru desfăsurarea procedurii de mediere. acesta fiind singurul în măsură să provoace oprirea procesului şi să aleagă momentul producerii incidentului procedural. dacă reclamantul solicită suspendarea cauzei în baza art. este tratată ca o suspendare obligatorie şi criticată . deoarece instanţa poate refuza suspendarea dacă: conflictul nu e susceptibil de mediere. 10/2001 dispune astfel : „Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi în cazul acţiunilor în curs de judecată. sub sanctiunea nulităţii absolute. (2) În cazul actiunilor formulate potrivit art./1990-2003. procedura de restituire începuta în temeiul prezentei legi este suspendată până la soluţionarea acelor acţiuni prin hotărâre judecatorească definitivă şi irevocabilă. Sectia civila.820. p. 46. instanţa.” Din cuprinsul articolului rezultă că acestă suspendare are natura unei suspendări voluntare.R. persoana indreptăţită putând alege calea acestei legi. Briciu. dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere. Deci. (1) pct. decizia nr. . Însă în doctrină.

Sediul materiei Sediul principal al materiei în ceea ce priveşte suspendarea legală facultativă este reprezentat de art. (2) C. 8. civ. cu menţiunea că sunt adaugate cazuri noi şi enumerarea nu mai este limitativă. 1. până la numirea unui nou tutore sau curator. Definiţie. 400 din Proiect 38 sunt păstrate în principiu aceleaşi cauze care determină suspendarea. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă În cazul suspendării legale de drept. 38 Art. faptele arătate la alin.proc. neavând nici o modificare majoră care să-i schimbe întelesul şi reglementarea potrivit legislaţiei în vigoare. Cazul special prevăzut de art. în alte cazuri prevăzute de lege. afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a acestora.. până la numirea administratorului ori lichidatorului judiciar. 155 alin. 6. prin încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului. dacă debitorul trebuie reprezentat. reglementate în art. proc.cit.civ. până la numirea unui nou reprezentant sau mandatar. 5. să aprecieze asupra oportunităţii sistării temporare a judecăţii39. survenit cu mai puţin de 15 zile înainte de ziua înfăţişării. prin decesul uneia din părţi. prin decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia dintre părţi. prin interdicţia judecătorească sau punerea sub curatelă a unei părţi. 400. – (1) Judecarea cauzelor se suspendă de drept: 1. 4. 2. p. deci care permite judecătorului ca. dacă ele au survenit după închiderea dezbaterilor. 39 I. lărgindu-se deci sfera de aplicare a suspendării. prin deschiderea procedurii insolvenţei. până la desemnarea lichidatorului. ce constituie o suspendare legală de drept. CAPITOLUL IV. 583.. (2) Cu toate acestea. op. 3. 1. 21 . potrivit prevederilor tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană. Sediul materiei 1.Secț iunea a IV-a. 2. este păstrat în totalitate de Proiectul Noului cod. Suspendarea legală facultativă (judecătorească) Secţiunea I. până la introducerea în cauză a moştenitorilor. când persoana juridică este dizolvată. până la numirea tutorelui sau curatorului.Leş. 244 alin. Definiţie Suspendarea legală facultativă reprezintă acea formă de suspendare care este lăsată la aprecierea instanţei. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive. în cazul în care instanţa formulează o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare adresată Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. (1) C. (1) nu împiedică pronunţarea hotărârii. în anumite împrejurări determinate de lege. 7.

şi deci instanţa poate să aprecieze în ce măsură cea de-a doua cerere nu a fost promovată pentru tergiversarea judecăţii41. decizia nr.. 1512/1970. este necesar să existe o altă judecată pendente44 şi să se demonstreze că soluţionarea 40 Totuşi. 43 M. 42 I. dacă reclamantulpersoană vătămată. op. 40 alin. 28 alin... (2) si (3) C. 22 . cit. Pentru a se putea dispune suspendarea judecăţii potrivit art 244 alin. să nu fi fost el insuşi suspendat43. de existenţa sau neexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi. 1551 C.C. 183 C. proc. spre deosebire de suspendarea voluntară. art. Mihuta. in I. 44 Trib. pentru ca textul să aibă aplicare. este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: soluţia dintr-un proces să depindă de rezolvarea unei chestiuni prejudiciale ce se judecă într-un alt dosar. şi anume : art. secţia civilă. 1238 din 18 februarie 2005.S. ca o situaţie specială. (2).C.. deci nu are relevanţă faptul că părţile se opun suspendării. 370. 283. civ. când s-a început urmărirea penală40 pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe în cauză. civ. Secţiunea a II-a. civ.. 738/2001.J. 114 alin. iar procesul ce are ca obiect chestiunea prejudicială să fie în curs de judecată. proc. p. proc. 1 C. Suspendarea nu este condiţionată42 însă de acordul părţilor.. Suspendarea în aceste două cazuri nu este obligatorie.J. p. Chestiunea prejudicială este acea problemă care are o influenţă hotărâtoare asupra rezolvării cauzei. proc. proc. G. civ. secţia civilă. decizia nr. art. Repertoriu II. Tăbârcă. că instanţa de contencios administrativ nu poate suspenda judecarea pricinii când s-a început urmarirea penală pentru o infracţiune săvârşită în legătură cu actul administrativ atacat. prevede două cazuri în care instanţa poate suspenda judecata: • • când dezlegarea pricinii atârnă în tot sau în parte. (1) pct. 244 alin. p. Secţia civilă şi de proprietate intelectuală.. decizia nr. Suprem. se prevede în Legea contenciosului administrativ nr. civ. în art. 41 C. 554/2004. în Dreptul nr. (2) C. Deci. Cazuri generale de suspendare legală facultativă Art. 635. 5/2006. (1) C. civ. proc. art.stăruie în continuarea judecării pricinii. de excepţie.Există şi alte articole în cuprinsul prezentului cod care reglementează această instituţie sau care reprezintă o aplicaţie a acestei forme de suspendare.

pricinii depinde de dreptul care face obiectul unei alte judecăţi45. 2068/1975. combate titlul succesoral al adversarului său din proces. op. Negru. civ.Beck. În aceste cazuri suspendarea se impune pentru a se evita darea unor hotărâri contradictorii.Matei. decât acestea. Trib. Editura C. p. 51.. de vreme ce procedura ordonanţei preşedinţiale se caracterizează prin urgenţă. 487. R. D. sectia a IV-a civilă. Zilberstein. Evacuarea pârâţilor pentru lipsa de titlu locativ depinde de situaţia titlului de proprietate invocat de reclamanţi. Nu există însă temei de suspendare a ordonanţei preşedinţiale în temeiul art. 1595/1995. decizia nr. Jurisprudenţă civilă comentată a I. 260. şi a altor instanţe judecătoreşti. Radu. p. 6/1976.S. deoarece în cadrul acţiunilor posesorii instanţa nu cercetează fondul dreptului subiectiv. p. şi nici în cazul în care se se solicită suspendarea acţiunii posesorii până la soluţionarea acţiunii în revendicare a imobilului. astfel încât rezolvarea acţiunilor posesorii 45 46 G. Bucuresti. 49 Trib.J. o acţiune pentru plata unei pensii de întreţinere facută de un copil din afara căsătoriei va putea fi suspendată până la soluţionarea acţiunii privind stabilirea paternităţii.. astfel că în mod corect instanţa a dispus suspendarea cererii de evacuare până la soluţionarea cererii având ca obiect anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între reclamanţi şi pârâţi49. nu sunt de natură să justifice suspendarea judecăţii47. iar alte împrejurări.H. O. V. Suprem.R. cit. iar anularea certificatului de moştenitor atrage dispariţia principalului mijloc de dovadă a dobândirii unui drept real pe cale de moştenire. Boroi. 2007. 316. S.C. 47 I. 23 . op. ca terţ. reclamantul în revendicare. Se poate dispune suspendarea judecăţii conform primul caz enunţat. practic. op. 244 pct. când revendicarea se sprijină pe un titlu succesoral a cărei anulare a fost cerută într-un proces aparte. 48 P. Spre exemplu. deoarece.. ci doar aparenţa acestuia.454. nr. cu consecinţa că reclamanţii vor triumfa în revendicare48. 1 C.C. ele neputând fi extinse prin analogie şi la alte situaţii similare. p. până la soluţionarea procesului asupra fondului. Secţia civilă. decizia nr.D. Cazurile de suspendare lăsate la facultatea instanţei sunt limitativ prevăzute de lege. Bucureşti. Stoenescu. p. proc. cit. cit. constestând calitatea de moştenitor a titularului şi întinderea drepturilor sale succesorale. întrucât acordarea sau neacordarea pensiei depinde de admiterea sau nu a cerererii de stabilire a paternităţii46.Perju.

proc. ci şi obligaţia de a examina titlurile. proc. deoarece acesta poate fi cerut oricând. p. dacă se invocă existenţa unui alt proces civil. 50 I. Tăbârcă. 24 . prin cerere reconvenţională. p. deoarece acesta nu este o instanţă judecătorească.G. în condiţiile art. p.262-263.18/1991 nu poate duce la suspendarea cauzei. Nici depunerea unei cereri de restituire a dreptului de proprietate la Comisia constituită în baza Legii nr. deoarece. 1998. în acest caz. Repertoriu II. 1 C. activitatea de analizare a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate a comisiei neputând fi asimilată cu o judecată51. Buta. întrucât nu sunt îndeplinite condiţiie articolului mai sus menţionat. secţia a IV-a civilă. civ. 244 pct. nu se poate dispune suspendarea judecăţii pe motiv că nu s-a terminat dezbaterea succesorală52. cit. Astfel. 319. 52 Trib. contravenindu-se astfel dispoziţiilor art. Curtea de Apel Bucureşti.02. prin care a solicitat rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea pârâtei. În practica judiciară s-a mai statuat că. în I. precum şi recunoaşterea unui drept de retenţie..371. chiar pe calea contestaţiei la executare.Mihuţă. nu poate fi suspendată. 648. Dispoziţiile acestui articol nu au caracter imperativ. chiar în situaţia în care ambele părţi sunt în posesia unui titlu de proprietate asupra lucrului revendicat. ci lasă la aprecierea instanţei de judecată oportunitatea suspendării judecării cauzei54. 53 Culegere de practică judiciară. Editura All Beck. Gh.nu depinde de soluţia ce se va da în petitoriu50. Leş. 232/27. Studii şi cercetări juridice nr.. decizia nr. p. iar nu să decline acea obligaţie procesuală în favoarea altei instanţe. instanţa are nu numai căderea.53. civ. a solicitat obligarea reclamantului la contravaloarea îmbunătăţirilor efectuate la imobil. Supr. aşadar. dreptul de retenţie invocat de pârâtă nu poate bloca soluţionarea cererii de evacuare pentru lipsă de titlu. dând eficienţă celui ce va face dovada proprietăţii. decizia nr. 51 M. O altă soluţie de speţă prevede că acţiunea reclamantului. suspendarea judecăţii ar duce doar la prelungirea nejustificată a solutionării acţiunii ce are ca obiect rezilierea contractului şi evacuarea. în cadrul căruia pârâta. op. secţia civilă. introducerea separată a unei acţiuni în anularea titlului de proprietate a reclamantului nu constituie un motiv de suspendare din oficiu a judecării acţiunii în revendicare promovată de către acesta.. Din practica Tribunalului judeţean Sibiu în materia dreptului procesual civil. 57. p. Nu poate fi asimilată unei judecate nici dezbaterea succesiunii în faţa notarului. 54 Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. 244 C. Curtea de Apel Piteşti.1995. 1044/1972.3/1987.

Tăbârcă.U. op. ci doar o faptă ilicită civilă si se cer daune în baza art. 244 pct. civ. şi după pronunţarea hotărârii s-a stabilit că înscrisul este fals. proc civ. nu se poate suspenda procesul în temeiul acestui text. soluţia trebuie motivată. I. p. 1966. 182 C. .. civ. 322 pct.G.58 55 56 I. adeseori..civ.283. Gh. acesta se întemeiază pe declanşarea urmăririi penale pentru o infracţiune ce ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe. decizia nr. ambele condiţii trebuind să fie indeplinite cumulativ55. 304 pct. Renunţarea la vechea formulă este firească. O aplicaţie a acestui caz de suspendare o reprezintă art. instanţa poate suspenda judecata pricinii. În doctrină se apreciază că. proc. proc. Leş.. în care se prevede că. în redactarea anterioară textul avea în vedere doar existenţa unor “indicii“ în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni. Actuala reglementare a fost dată prin modificările aduse Codului prin O.G.C. Instanţa va lua această măsură numai dacă există o justificare temeinică. cit.562.C. împreună cu procesul-verbal. deoarece era de natură să provoace.. Dacă dispune suspendarea. indiferent dacă admite sau respinge cererea de suspendare. atunci când are îndoieli cu privire la autenticitatea înscrisului. 9 C. Bucureşti. civ. aceasta va dura până la pronunţarea unei hotărâri penale definitive.J.223 din 23 ianuarie 2005. Porumb. suspendări nejustificate ale procesului civil. Secţia comercială. deci partea interesată trebuie să prezinte elemente suficiente din care să rezulte că existenţa infracţiunii57 ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe în cauza supusă suspendării. înaintând procurorului înscrisul şi procesul-verbal ce trebuie încheiat. adică una stăruie în defăimarea înscrisului şi cealaltă în folosirea lui. proc.. cuprins în art. Editura Didactică şi Pedagogică. civ. 57 Când fapta nu constituie infracţiune.proc . 252. Noua reglementare instituie ca o condiţie esenţială începerea urmăririi penale pentru o infracţiune. 998 C. p. 183 C. hotărârea poate fi desfiinţată pe calea revizuirii în condiţiile art. iar aceasta trebuie interpretată în sensul că instanţa nu este însă obligată să dispună suspendarea. Drept procesual civil român. p. 4 C. Tratat . în cazul în care hotărârea pronunţată nu mai este susceptibilă de apel sau de recurs prin care să se invoce motivul de modificare prevăzut de art. dacă partea care defaimă înscrisul ca fals arată pe autorul sau complicele falsului. în situaţia în care părţile intrebate conform art.. instanţa va trimite înscrisul procurorului.În ceea ce priveşte al doilea caz de suspendare. 5/2006. Buta. Dacă nu s-a suspendat judecata. 2 C. 58 M. 59/2001. în Dreptul nr. 25 . îşi păstrează punctul de vedere iniţial. nr. p. In orice caz. întrucât se prevede că “poate…“. împrejurare ce trebuie probată în mod corespunzător56. 584.

civ. 244 pct.. Instanţa nu poate lua masura suspendării nici în cazul în care urmărirea penală a fost deja finalizată prin scoaterea de sub urmarire a învinuitului61.J. 2/2005. Perju. deşi nu se soluţionase irevocabil cealaltă pricină.Iaşi. 64 G.. 129 alin. Repunând din oficiu cauza pe rol.. Jurisprudenţă civilă a I. proc.C. decizia nr. cit. nefiind suficientă numai depunerea plângerii prealabile60.P. Buta. p. O. op. 63 Curtea Supremă de Justiţie. 304 ptc. civ64. 459. un caz de tergiversare a judecăţii62..J. (2) C. impunând ca starea de suspendare să dureze până la pronunţarea unei hotărâri irevocabile în cealaltă pricină. proc . Gh. care îl obligă pe judecător să respecte el însuşi principiile procesului civil. 61 C. suspendarea a fost dispusă fără nici o motivare. 244 alin.S.Matei. instanţa a dat o hotărâre cu încălcarea legii. Limita reglementării suspendării judecăţii conform pct. . civ..J. 1997. 987/1997. nu se mai poate reveni asupra ei. proc. reprezentând. 322/2002. 62 P. proc. în Dreptul nr.C. p. se va examina dacă nu cumva suspedarea judecăţii. B. instanţa se poate pronunţa asupra cererii de suspendare conform art. o reprezintă necesitatea ca urmarirea penală să fie începută. cit. 59 60 M. p. 232. care a motivat suspendarea. în C.C. 317. Boroi. proc. op. fiind incidente dispoziţiile art. trebuie să se întemeieze pe convingerea fermă că rezultatul cercetării ar avea o înrâurire decisivă asupra hotărârii ce urmează a se da în cauză. secţia civilă.2 al art. 26 . (1) C. secţia civilă. tipic. atât timp cât începerea urmăririi penale nu a fost dispusă conform legii procesual penale.C.Numai după ce apreciază că are competenţă materială.J. 2 C. p. I. decizia nr. 57. şi judecând cauza. p 651.şi. civ59. cu consecinţa întârzierii soluţionării pe fond a unei cauze. fără să menţină suspendarea. întrucât dispoziţiile alineatului ultim al acestui articol au caracter imperativ. 5362 din 12 decembrie 2003. În condiţiile concrete ale unui caz. 9 C. poate prejudicia grav pe oricare din părţi63. pentru a nu fi arbitrară şi a produce tergiversarea judecăţii. decizia nr.A. după numeroase amânări a judecăţii şi după 7 luni de la înregistrarea cauzei pe rolul instanţei. Tăbârcă. Aprecierea instanţei asupra suspendării. 244 C. p. Odată ce a fost luată masura suspendării în baza art. secţia contencios administrativ. Într-o speţă. Suspendarea trebuie temeinic motivată si în acelaşi timp justificată prin prisma dispoziţiilor art. /1990-2003. 919. printre care şi cel al celerităţii şi al rezolvării cauzelor într-un termen rezonabil..civ.

. lăsată la aprecierea instanţei66. şi art.. în penal definitivă). Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii. cât şi a culpabilităţii. 67 G. trebuie suspendate de instanţa civilă până ce instanţa penală se va pronunţa în mod definitiv asupra acţiunii penale. poate să pornească acţiune în faţa instanţei civile persoana vătămată care sa constituit parte civilă sau pentru care s-a pornit din oficiu acţiunea civilă în procesul penal. Secţiunea a III-a.. dar de data aceasta nemaifiind vorba de o suspendare obligatorie a judecăţii. (2) C.. Codul. iar alin (3): “ De asemenea. Acest text nu-şi poate avea aplicaţie decât în cazul cănd faptul generator al daunelor pretinse este o infracţiune67. pen. op. proc. ca faptă care prezintă pericol social. 292. va fi opozabilă unei părţi. Textul din Codul de procedură penală65 are în vedere numai situaţia în care se solicită repararea pagubei cauzate prin infracţiune. în acest caz. civ. (1) „ Persoana vătămată care nu s-a constituit parte civilă în procesul penal poate introduce la instanţa civilă acţiune pentru reparerea pagubei materiale şi a daunelor morale pricinuite prin infracţiune. suspendarea judecăţii poate fi dispusă în baza art. provocată de acelaşi fapt care face obiectul procesului penal. 244 C. Ciobanu. “. iar suspendarea judecăţii înaintea instanţei civile se dispune dacă instanţa penală a fost sesizată cu judecarea infracţiunii anterior sau. în consecinţă. 27 . 244 C. dacă acţiunea penală a fost pusă în mişcare. atât în privinţa existenţei faptului. săvârşită cu vinovăţie şi prevazută de legea penală. alin. G. hotărârea definitivă a instanţelor penale. acţiunea civilă având ca obiect repararea daunelor cauzate prin infracţiune se poate intenta separat înaintea instanţelor civile. 480. În schimb. (2): “ Judecata în faţa instanţei civile se suspendă până la rezolvarea definitivă a cauzei penale. Astfel. suspendarea judecăţii va dăinui până când hotărârea care a motivat suspendarea a devenit irevocabilă (sau. acţiunea civilă pt daune. în alin. aşa cum ea este definită în Codul penal. 19 se prevede. ci facultativă. proc. cel puţin. 19 alin.Potrivit alin. civ. 2 C. dar. indiferent că a figurat sau nu în instanţa penală. având autoritate de lucru judecat.M. civ. fie în cursul judecării acţiunii civile. proc. p. acţiunea introdusă la instanţa civilă se suspendă. p. 244 pct. iar nu numai deodată cu cea penală. dar acesta a fost suspendat. dacă acţiunea civilă se întemeiază pe 65 Astfel. ea trebuie suspendată până ce instanţa penală se pronunţă definitiv asupra acţiunii penale înaintate fie mai înainte. in art.(2) al art. Porumb. “ 66 V.. precum şi cererea de chemare în garanţie. În cazul prevăzut de Codul de procedură penală.“. Corelaţia între suspendarea judecăţii conform art. proc. Boroi. cit. În caz de reluare a procesului penal..

civ. civ prevede că. 114 alin . civ. preşedintele instanţei competente va putea cere dosarul pricinii şi să ordone. • Un caz relativ nou de suspendare legală facultativă este cel care rezultă din modificările aduse de Legea nr. • Art. Suspendarea va dura până la rezolvarea cererii de strămutare. dispune că. (2) C. instanţa va putea dispune suspendarea judecăţii. acestea având însă temeiuri diferite faţă de cele generale prezentate mai sus şi anume: • Art. 177/2010 pentru completarea și 68 I.art. în cazul în care s-a formulat o cerere de strămutare. după caz. proc. prevede că atunci când desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina părţii reclamante. 28 . p . proc. comunicând de urgenţă această măsură instanţei respective. nu completează sau nu modifică cererea ori nu depune copii certificate de pe înscrisurile pe care se întemeiază cererea. fără citarea părţilor. 339 C. deci conform procedurii necontecioase. civ. suspendarea judecării pricinii. La cererea părţii. 19 Cod de procedură penală. Deleanu. civ.68 Suspendarea se va dispune prin încheiere potrivit dispoziţiilor art. nu se va supenda judecata în temeiul art. arătând în încheiere care anume obligaţii nu au fost respectate.. În încheiere de suspendare.(3) C. iar nu pe existenţa unei infracţiuni. instanţa va arăta care anume obligaţii nu au fost respectate. proc. Alte cazuri de suspendare legală facultativă Codul de procedură civilă reglementează şi cazuri speciale de suspendare facultativă. proc. 40 alin. • Art. 998 şi urm. judecata va fi reluată. Secţiunea a IV-a. 826. op. prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau stabilite în cursul judecăţii. C. 1551 C. reclamantul. (răspundere civilă delictuală). dacă obligaţiile au fost îndeplinite şi aceasta poate continua. dacă de îndată sau până la termenul ce i s-a stabilit. cit. instanţa poate suspenda judecata.

proc. Suspendarea este obligatorie indiferent de instanţa judecătorească în faţa căreia s-a invocat excepţia. (2) C. instanţa învestită cu judecarea pricinii a cărei strămutare se cere. 29 .va arăta în ce măsură actele îndeplinite în instanţă urmează să fie păstrate. proc. 404. (2) este una specială. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și anume abrogarea aliniatului 5 al articolului 29( care prevedea că pe perioada soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a legii sau a ordonanţei aplicabile speţei. proc. civ. civ. art. sau nu se înţeleg asupra persoanei acestora. Gh. M. este facultativă. 114 C. Astfel. pentru că în acest caz pentru neîndeplinirea obligaţiei menţionate instanţa nu mai poate aplica alte sancţiuni. civ. p. Suspendarea în condiţiile alin. Tăbârcă. (1) pct. Totuşi. ci va anula cererea pentru lipsa unor menţiuni. Dacă s-a cerut strămutarea. astfel încât dacă nu se dispune prin încheiere necontencioasă suspendarea. Norma înscrisă în art. (4) precizează că hotărârea asupra strămutării -care se da fără motivare şi nu este supusă nici unei căi de atac. judecata trebuie să fie suspendată în mod obligatoriu. această suspendare fiind lăsată la aprecierea instanței. 40 alin. instanţa nu ar mai putea dispune ulterior suspendarea judecăţii pentru neîndeplinirea obligaţiei de modificare sau completare a cererii de chemare în judecată. potrivit art. 133 şi 105 alin. 244 alin. reclamantului i se poate pune în vedere să o acopere. dacă se constată o neregularitate care nu a fost sesizată la primirea cererii. şi să dispună suspendarea până la soluţionarea cererii de strămutare. Buta. cit. sub sancţiunea prevăzută de art. judecarea cauzei se suspendă. civ. 1551 C. Buta. op. art. proc.modificarea Legi nr. (3) şi (4). dacă hotărârea nu va cuprinde aceste menţiuni.). astfel încât suspendarea poate fi dispusă numai în condiţiile din acest text69. Dacă reclamanţii nu-şi aleg unul sau mai mulţi mandatari. nu poate face aplicarea dispoziţiilor art. aşa cum o poate face dacă nu se modifică sau completează cererea de chemare în judecată. Tăbârcă. 69 70 M. Dacă însă pârâţii nu-şi aleg mandatarul. sau va anula cererea ca netimbrată.1 C.40 alin. Gh. deci. ci se fixează termen de judecată. 181. toate actele instanţei învestite cu judecarea cererii vor trebui refăcute. p.. cit. preşedintele instanţei va numi acestora un curator special70. În urma abrogarii acestei preveri legale suspendarea judecații devine una facultativă. op..

4 C. decizia nr.. partea interesată poate formula o cerere de chemare în judecată. care se referă la „vina părţii reclamante”72 Instanţa nu poate dispune suspendarea decât după ce i-a pus în vedere reclamantului îndeplinirea unor cerinţe şi acesta nu s-a conformat. 5 prima teză C. civ.M. op. care a luat parte la judecată. martor sau expert. 73 V. a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă hotărarea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma judecăţii. Boroi. G. şi nici teza I. civ. 1551 C. că recurenta nu a depus la dosar „acte”71. proc. civ. proc. 30 . G. 332. pentru ipoteza prevăzută la pct. pot constitui temei pentru introducerea unei cereri de revizuire73. iar nu doar să se precizeze. s-au descoperit înscrisuri doveditoare. Trebuie să fie arătate în concret care anume obligaţii nu au fost respectate. Boroi. cit. 1551 C. Ciobanu. civ. proc. p 292..Bază de date. proc. când un judecător.C. op. Se consideră ca nu poate fi promovată o cerere de revizuire conform pct. Spineanu.Matei.Cazul particular prevăzut de dispoziţiile art. spre exemplu.. Boroi.J. 5 al art. proc. cererea de revizuire ar fi admisibilă pe baza art.293. nu sunt îndeplinite condiţiile suspendării judecăţii în baza art.M. cit. 1994/2005. civ. În doctrină se apreciază că. 74 V. deoarece are în vedere o hotărâre care a stat la baza hotărârii a cărei reviziure se cere. în B. p 827. 75 I.. reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor.75 71 72 I. 322 ptc. p. după darea hotărârii. cit.. G. 244 pct. proc. dacă. op. fără a i se putea opune autoritatea de lucru judecat. civ. teza II. 2 C. Secţia civilă şi de proprietetate intelectuală. precum şi pentru pct. 1 al art 244 C. op. instituind condiţia culpei părţii reclamante pentru neîndeplinirea unor obligaţii prevăzute de lege ori stabilite la primirea cererii de chemare în judecată sau în cursul judecăţii. deoarece nu există identitate de obiect sau cauză.J. întrucât aceasta a depus diligenţele neceasare imediat ce a luat cunoştinţă de dispoziţiile din închierea de şedinţă. civ. constituie o sancţiune procedurală. în cazurile vizate de art. cit. proc. Unele împrejurări din art. p. 322 pct.. 322 C. În altă opinie. O. Ciobanu.2 şi care nu ar justifica introducerea unei cereri de revizuire. Deleanu. Nefiind imputabilă reclamantei întârzierea răspunsului de la Oficiul Registrului Comerţului referitor la adresa sediului pârâtei. de exemplu..C. pentru că actul nou (htărârea judecătorească) trebuie să fi existat la data pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere74.

completul de judecată poate dispune. se modifică din „hotărâre irevocabilă” în „hotărâre definitivă”.000 lei. precum şi în cazul alin. în Repertoriu II. ci se aplică şi în cazuri civile. suspendarea poate fi dispusă în aceleaşi condiţii. 132. în condiţii diferite faţă de actuala reglementare. cât şi la cea irevocabilă (în cazul hotărârilor pronunţate în materie civilă). în caz de o prevedere specială. 2. 401 din Proiect77. când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea. Secţ civ. deşi a fost dată după pronunţarea hotărârii a cărei revizuire se cere. fără citarea părţilor. Art. 1. Mihuţă. Măsura suspendării judecării 77 procesului va fi comunicată de urgenţă instanţei de la care s-a cerut strămutarea. când dezlegarea cauzei depinde. care se poate dispune conform art. 132. Secţiunea a V-a. cu darea unei cauţiuni în cuantum de 2. cuprinsă însă în art. dacă este cazul. nr. inserându-se expresia „dacă legea nu prevede altfel”. chiar înainte de primul termen de judecată. prezentată ca “înscris nou“ în revizuire. suspendarea judecării procesului. în tot sau în parte. 1716 din 23 iulie 1974. 2 este o continuare a întregului alin. Consider însă ca varianta optimă ar fi fost să se facă referire atât la hotărârea definitivă (în penal). 31 . deci. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă Suspendarea legală facultativă rămâne principial cu aceeaşi reglementare. iar nu cadrul general al suspendării. 78 Art. Încheierea asupra suspendării nu se motivează şi nu este supusă niciunei căi de atac. atunci când a fost obţinută pe baza cererii introduse înainte de soluţionarea definitivă a litigiului în care se solicită revizuirea. în alte cazuri prevăzute de lege. 396. – (1) Instanţa poate suspenda judecata: 1. potrivit pct.Printr-o interpretare extensivă s-a admis că o hotărâre judecătorească. 2. 2. întrucât nu era în putinţa părţii să determine pronunţarea ei la o dată anterioară. Un caz special de suspendare legală facultativă rămâne strămutarea78. – (1) La solicitarea celui interesat. îndeplineşte această condiţie. se vor aplica respctivele dispoziţii. Supr. p. de I.. 3. doar cu unele modificări în ceea ce priveşte pct. dec. dacă legea nu prevede altfel. 401. 1. de existenţa sau inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi. (2) Suspendarea va dura până când hotărârea pronunţată în cauza care a provocat suspendarea a devenit definitivă. pentru ca să poată astfel îndeplini cerinţa ca hotărârea să existe în momentul pronunţării hotărârii atacate cu cerere de revizuire76. deoarece alin. 76 Trib. iar pentru motive temeinice. care nu conţine numai prevederi ce au legătură cu legea procesual penală.

32 . 488. I. precum şi prevederea expresă. indiferent de felul ei. 1. 242 pct. prin care instanţa constată existenţa împrejurării care a condus la suspendarea judecăţii 80. civ. la cerere sau din oficiu. ea se dispune. cu respectarea cerinţelor legale. cit. În acest mod se poate proceda în cazurile prevăzute de art. op. p. Procedura şi efectele suspendării Secţiunea I.. cu condiţia ca măsura să fie pusă în discuţia prealabilă a părţilor..2 C. CAPITOLUL V. D. Suspendarea se poate dispune. pentru un timp determinat sau până la 79 80 I. 585. cit. De asemenea. 2. 244 C. op. p. când niciuna dintre părţi nu se prezintă la strigarea pricinii şi nici nu s-a cerut judecarea în lipsă79. Constatarea suspendării Suspendarea judecăţii reprezintă un incident procedural care poate fi invocat de oricare dintre părţile interesate. în cazul în care se dă fără citarea părţilor. Încheierea de suspendare Descrierea amănunţită a cauzei de suspendare va constitui motivarea încheierii de suspendare.Noutatea constă în obligaţia depunerii unei cauţiuni şi faptul că. p. şi de către instanţă din oficiu. printr-o încheiere.Negru.Zilbestein. civ. 81 V. suspendarea judecăţii intervine sau poate interveni. Calea procedurală a sesizării este aceea a unei cereri scrise sau verbale formulate în faţa instanţei. Leş. instanţa poate dispune în mod direct suspendarea judecăţii în baza art. Întrucât suspendarea se analizează ca un incident procedural. cit. Radu. Constatarea suspendării.. Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege. op. proc.. 1. S. ca o aplicaţie a principiului accesorium sequitur principale. că închierea nu se motivează şi nici nu este supusă nici unei căi de atac. se poate dispune chiar înaintea primului termen de judecată. proc. aceasta din urmă având menirea să oprească mersul normal al procesului prin scoaterea de pe rolul instanţei pe toată perioada cât durează cauza care a determinat luarea acestei măsuri81. 261. Încheierea de suspendare. 1.Stoenescu.

civ. p . 85 M. cit. M. proc. singura cale procedurală pentru desfiinţarea unei încheieri nelegale este aceea a recursului la I. op. 86 Ibidem. în faţa oricărei jurisdicţii şi în orice judecată82. 301 C. civ.. atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea. judecăţii poate fi atacată cu recurs în mod separat. închierea prin care s-a dispus suspedarea unui recurs nu poate fi recurată. întrucât nu există recurs la recurs.641. op. în principiu. Posibilitatea atacării cu recurs a încheierii de suspendare. Leş. 1. 586.. 84 V. dacă recursul a fost respins. proc. încheierea prin care s-a dispus suspendarea Controverse. p. 33 . ci ea este necesară pentru ca partea interesată. care nu pot 82 83 I. în ceea ce priveşte durata termenului de recurs. p. Totuşi. p. conform prevederilor potrivit cărora secţiile acestei instanţe judecă recursurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătoreşti. Potrivit art. 304/2004. Boroi. în temeiul art. Bineînteles că partea poate exercita doar o singură dată recursul împotriva respectivei încheieri. cit. Tăbârcă. I. 293. Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului. nu înseamnă că încheierea nu trebuie comunicată părţilor. astfel că. cât şi împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol a procesului. Rezultă deci că în cazul suspendării recursului în faţa unei curţi de apel. De asemenea. încheierea prin care curtea de apel dispune suspendarea judecării recursului poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie86. ţinând cont şi de principiul accesorium sequitur principale. 2441 C. de orice natură.. cit.C. G. text de lege special. cu excepţia celor pronunţate în recurs. Suspendarea judecăţii va începe numai din momentul în care instanţa a dispus o atare măsură.. Împrejurarea că textul derogă de la art.. iar nu din momentul survenirii cauzei de suspendare83. Deleanu. Ciobanu.cit.. 23 alin.J. cunoscând justificarea măsurii. op. De această dată comunicarea nu marchează momentul de la care începe să curgă termenul de recurs.828. 3. (2) din Legea nr. op. nu va mai putea formula o nouă cale de atac84. să-şi poată motiva recursul85.C.producerea unui eveniment determinat.

245 C. – Bază de date. 89 Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1973. Bucureşti-1974. J. proc. Leş. respectiv. a dispus suspendarea judecăţii. op. 282 şi art. raportat şi la art. 90 C.S. 1. p. (2) C. în afară de cazul când prin ele s-a întrerupt cursul judecăţii.. dacă se formulează un recurs împotriva încheierii prin care tribunalul judeţean. şi deci.S. 34 .. iar cursul judecăţii a fost întrerupt în faţa curtilor de apel.317. decizia nr. 4 /2002. Leş. Secţia civilă. stiinţifică. decizia nr. dispoziţii ce sunt aplicabile şi în cazul recursului. civ. anume în sensul de a cuprinde în conţinutul său toate împrejurările ce pot determina o sistare temporară a judecăţii87. Este lipsit de relevanţă faptul că reclamantul a denumit “apel” calea de atac declarată împotriva încheierii de suspendare a judecăţii. Secţiunea a II-a.J. p. 91 I.586. recursul urmează să fie respins ca inadmisibil89. op. 282 alin. p. Nu sunt însă supuse recursului în mod separat încheierile interlocutorii de respingere a cererii de suspendare88. se determină doar mijloacele procedurale de reluare a judecăţii. proc. 586. Secţia civilă. civ. Astfel. 299 C. Termenului de “întrerupere“ trebuie să i se dea o interpretare largă. în B. Efectele suspendării 2. C. ci în art. conform art. 87 88 I. 51. civ. cit. întrucât textul fiind imperativ. proc. se constată şi în practica judiciară că.fi atacate pe nici o altă cale. 2904 /2001. 1693 din 30 iunie 1973..J. care fac referire la faptul că împotriva încheierilor premergătoare nu se poate apel decât odată cu fondul. încheierea prin care s-a suspendat cursul judecăţii poate fi atacată cu recurs numai dacă hotărârea ce ar urma să fie pronunţată de instanţa care a dispus suspendarea este supusă căii de atac a recursului. 4678 din 18 decembrie 2002. Ed. Decizia Secţiei civile nr.. Pandectele Române nr. aceasta nu poate fi considerată decât ca recurs90. Dar din ansamblul reglementării procesuale în vigoare rezultă neîndoielnic faptul că suspendarea determină o sistare temporară a judecăţii91. cit. ci doar dacă sunt atacate odată cu fondul. judecând în ultimă instanţă. Efectul general al suspendării Codul de procedură civilă nu prevede în mod expres şi detaliat efectele suspendării judecăţii. p.

3. 92 Aşadar. anume a moştenitorilor care nu au fost introduşi în cauză în temeiul art. Nulitatea are însă un caracter relativ... proc. M.253. Spre exemplu. nulitatea va interveni numai la cererea părţii interesate. Corelaţia suspendare – perimare Lipsa de stăruinţă a părţilor un timp îndelungat poate duce la perimarea pricinii. pârât. cit. 243 C. deoarece nu se poate concepe ca procesul să se suspende în privinţa unei părţi şi să continue faţă de cealaltă. Boroi. Astfel. G. dacă se iveşte o împrejurare ce justifică suspendarea judecăţii cu privire la o cerere incidentală. 35 .este lovit de nulitate.cu excepţia cererii de redeschidere a judecăţii .. p. Nulitatea actelor de procedură Prin încheierea de suspendare instanţa nu se dezînvesteşte de soluţionarea pricinii. op. p . 2. 92 93 I. civ. iar orice act îndeplinit . în masura în care legea permite disjungerea93. Ciobanu. apariţia unei cauze de suspendare a judecăţii în privinţa uneia dintre părţi sau a uneia dintre cereri are drept consecinţă suspendarea totală a judecăţii.Efectele suspendării se răsfrâng asupra tuturor părţilor din proces. în cazul coparticipării procesuale. prin intermediul căilor de atac94. ea operează în bloc. Stoenescu. procesul civil reprezintă un tot unitar şi are deci un caracter indivizibil. şi art. 830. dar procesul rămâne în nelucrare. Porumb. al cererilor conexate sau de intervenţie voluntară sau forţată. 294. cit. G. deci indiferent că este vorba de un reclamant. data la care s-a dispus suspendarea constituie momentul de la care începe să curgă termenul de perimare. fără nicio considerare faţă de calitatea lor procesuală. intervenient sau chemat în garanţie. 155 alin. 94 I. ea putând fi invocată numai de partea în folosul căreia s-a dispus suspendarea. p. op. Totuşi. aceeaşi fiind soluţia şi în cazurile de suspendare prevăzute de art. op. în cazul suspendării voluntare a judecăţii. cit. Suspendarea judecăţii are deci un efect general. Deleanu. 2. faţă de toate părţile din proces. proc. civ. (2) C. instanţa ar putea să dispună disjungerea acesteia de cererea principală şi deci să continue judecata cererii principale. V. Pe tot timpul suspendării nu se mai pot îndeplini în mod legal acte procedură. 2.

Dreptul nr. proc. în C. textul art. secţia civilă. G. Perju. Cursul perimării este suspendat cât timp se găseşte în curs judecata penală într-o cauză a carei soluţionare are o înrâurire hotărâtoare în rezolvarea actiunii civile. civ. J. în I. civ. Aşadar. Boroi. deci are în vedere ipoteza în care perimarea a început să curgă şi în acest caz. P. În cazul suspendării legale de drept prevăzute de art. Dacă însă una din părţi a solicitat judecarea în lipsă. dar numai dacă aceste fapte s-au petrecut în ultimele 6 luni ale termenului de perimare. p. acest termen se prelungeşte cu trei luni. civ. G. (2) C. decizia nr. M. cit. deoarece suspendarea termenului de perimare cu 3 luni este recunoscută doar dacă una din împrejurările prevăzute de art. civ. 119. chiar dacă s-a menţinut cauza în nelucrare mai mult de un an. Prin urmare. potrivit distincţiilor făcute în cuprinsul art. 1069/1995.95.. p. proc. proc.. Pentru celelalte cazuri de suspendare. 250 alin. termenul de perimare se suspendă pe perioade diferite. proc. p. 36 . definitivă (în penal) a hotărârii pronunţate în procesul care a determinat suspendarea ori până la definitivarea soluţiei procurorului.1551 C.. perimarea nu operează96. dacă nu se va face nici un act de procedură prin care să repună cauza pe rol.294. 2667/1973. iar instanţa a dispus în mod greşit suspendarea cauzei. op. 95 96 V. 372. 244. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti din judeţele Suceava şi Botoşani în domeniul dreptului civil şi procesual civil (iulie-decembrie 1995). nu se poate constata perimată acţiunea fără a se cere din oficiu relaţii cu privire la soluţia dată în cauza penală97. 97 Trib. cursul perimării este suspendat şi în alte cazuri stabilite de lege.A. deci până la rămanerea irevocabilă sau respectiv. dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată. 1995. 136. Însă atunci când suspendarea procesului a fost determinată de chiar moartea părţii. a survenit în ultimele 6 luni ale termenului de perimare98. Supr. Repertoriu II. De asemenea. p .112. perimarea va opera la împlinirea termenului de un an. decizia nr. începând să curgă după această dată. 9/1996. 98 P. 243 C. C. secţia civilă. nr. Ciobanu. 243 C. dacă la data decesului părţii procesul se găsea în nelucrare (chiar de la începutul său era suspendat) şi moartea a survenit în ultimele 6 luni ale termenului de perimare (de un an).Galaţi. termenul de perimare este suspendat cât timp durează suspendarea potrivit art. civ. 250 C. De exemplu. Mihuţă. proc. cursul perimării este suspendat timp de 3 luni de la data când s-au petrecut faptele care au prijeluit suspendarea. nu are aplicare.

– (1) Asupra suspendării judecării procesului instanţa se va pronunţa prin încheiere care poate fi atacată cu recurs în mod separat. 402101 ca o noutate că. p. p. Boroi. (2) Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului. Gh. atunci când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie recursul se judecă de Completul de 9 judecători. termenul de perimare este suspendat numai pe o perioadă de 3 luni. 243 C.. Codul. perimarea îşi reia cursul99. cât şi împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de repunere pe rol a procesului. 402.. civ. Un alt caz în care se suspendă termenul de perimare este reprezentat de forţa majoră. În toate cazurile de suspendare a termenului de perimare.. 676. Ciobanu. de 6 luni) este împlinit. incluzându-se şi timpul scurs înaintea suspendării100..Buta. şi anume. la instanţa ierarhic superioară.. 99 M. proc. Drept procesual civil. lăsată la aprecierea instanţei). cât timp partea este împiedicată de a stărui în judecată datorită unor împrejurări mai presus de voinţa sa (acest lucru este o chestiune de fapt. 302 101 Art. scăzându-se termenul de suspendare. M. Tăbârcă. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă În ceea ce priveşte regimul procedural al suspendării.În cazurile prevăzute de art. Dacă pricina a rămas în nelucrare mai mult timp. 100 37 .. va opera perimarea dacă. interval în care au intervenit şi cauze de suspendare a termenului de perimare. termenul de un an (sau după caz. .. după încetarea împrejurărilor care au determinat suspendarea. se remarcă faptul că viitoarea reglementare prevede în art. G. Când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie recursul se judecă de Completul de 9 judecători. cursul perimării va continua de la punctul la care s-a oprit. Dacă până la sfârşitul acestui interval nu se solicită repunerea cauzei pe rol. atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea. Secț iunea a III-a.V.

Cluj. ci în ultimele 3 luni ale termenului de perimare. CAPITOLUL VI. 120. Porumb. proc. Secţiunea a II-a. la termenul care a precedat suspendarea procesului103. definitivă în penal). 103 104 Trib. Cererea de redeschidere se poate face după dispariţia cauzei care a produs suspendarea. cu o singură limită: trebuie făcută înainte de împlinirea termenului de perimare104. voluntară şi forţa majoră.Referitor la corelaţia dintre suspendare şi perimare. la redeschiderea procesului.. p. În caz de suspendare voluntară Art. precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege. deci judecata se redeschide. cursul perimării este suspendat timp de o lună de la data când s-au petrecut faptele care au determinat suspendarea judecăţii. art. ea nefiind îngrădită de curgerea unui termen. 406102 păstrează dispoziţiile referitoare la suspendarea legală facultativă. de asemenea. nu mai produce efecte luarea în cunoştinţă a termenului de judecată. 401. Reluarea judecăţii are loc în mod diferit. După încetarea cauzei de suspendare. p. – (1) Cursul perimării este suspendat cât timp durează suspendarea judecăţii. dacă aceste fapte s-au petrecut în cele din urmă 3 luni ale termenului de perimare. iar în alin. părţile trebuie să fie citate din nou. decizia nr. 406. în Legalitatea populară nr 10 /1958. dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată. (2) al art. modificând doar termenele în ceea ce priveşte suspendarea legală de drept. termenul de 3 luni cu care era suspendat cursul perimării se înlocuieşte cu un termen de o lună. şi anume. pronunţată de instanţă în cazurile prevăzute de art. 400. 481. Codul.. procesul işi reia cursul. Încetarea suspendării şi redeschiderea judecăţii după suspendare Secţiunea I.. 244 C. 38 . Reg. (2) În cazurile prevăzute de art. pe timpul cât partea este împiedicată de a stărui în judecată din cauza unor motive temeinic justificate. se prevede în mod expres că suspendarea va dăinui până cand hotărârea pronunţată în pricina ce a motivat suspendarea va deveni irevocabilă (respectiv. precum şi în alte cazuri stabilite de lege. 102 1. (3) Perimarea se suspendă. Încetarea suspendării Dacă a dispărut împrejurarea care a produs suspendarea judecăţii. şi în consecinţă. Gr. iar faptele care au prijeluit suspendarea trebuie să se fi petrecut nu în ultimele 6 luni. Redeschiderea judecăţii după suspendare 2. 259 /1957. civ. în funcţie de felul suspendării care a operat în pricina respectivă.

proc. op. civ. Prezentarea mai târziu a uneia din părţi. În anumite cazuri speciale de suspendare legală de drept judecata se reia din oficiu. proc. succesiunea nefiind dezbătută. doarece nu se poate îndeplini procedura cu partea absentă105. Boroi. cit. p 464. G. Bucureşti. 245 pct.. pentru a putea fi introduse în cauză. În cazurile de suspendare legală de drept În cazurile de suspendare legală de drept prevăzute de art. în C. civ... referitoare la termenul în cunoştinţă. p. instanţa pronunţă o încheiere de suspendare. În cazul redeschiderii după suspendarea cauzei. judecata reîncepe prin cererea de redeschidere formulată de una dintre părţi. 243 C. P. a noului mandatar sau. când pricina s-a suspendat prin învoirea părţilor sau prin lipsa lor. civ. când judecata s-a suspendat în lipsa părţilor107. 245 C. Aflarea numelui moştenitorilor nu îndreptăţeşte partea interesată de continuarea judecăţii să declare recurs împotriva încheierii de suspendare a judecării apelului. a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar. S. 107 Trib. după caz. 39 . p. (2) C. decizia de îndrumare nr. 2.Conform art. 482. a celui reprezentat de mandatarul decedat. în Îndreptar interdisciplinar. (1) C. 108 C. astfel: în cazul prevăzut de art. 155 alin. Atunci când părţile declară că nu se cunosc moştenitorii părţii decedate. 103. ci ea trebuie să solicite repunerea cauzei pe rol108. Dispoziţiile art. a părţii interesate. fie de către pârât. p. putând cel mult să dea termen în cunoştinţă acelei părţi care s-a prezentat cu petiţie de repunere pe rol. A. urmând ca părţile să fie citate. tutorelui sau curatorului. proc. 153 alin. 258.2. 1 C. instanţa trebuie să fixeze termen. 1993-1998. proc.. J. deci fie de către reclamant. după rămânerea irevocabilă a 105 106 Ibidem. civ. 21 C. secţia a IV-a civilă. C. civ. care nu a răspuns atunci când fusese strigată. Plen. în funcţie de situaţia concretă. nu se aplică în cazul redeschiderii judecăţii după ce a fost suspendată106. 12 /1960. civ. 91/1998. Procurorul are dreptul să ceară redeschiderea procesului potrivit art. când suspendarea este determinată de lipsa de stăruinţă a părţilor după ce li s-a acordat o amânare în temeiul învoirii lor. înăuntrul termenului de perimare şi timbrată cu jumătate din taxa datorată pentru cererea a carei judecată s-a suspendat. proc. nu îndreptăţeşte instanţa să repună cauza pe rol în aceeaşi zi. Aceste persoane enumerate trebuie menţionate după caz. O. făcută cu arătarea moştenitorilor. judecata se reia prin cererea de redeschidere.. Matei. decizia nr. Supr. Aceeaşi situaţie se aplică şi în cazul suspendării legale de drept prevăzute de art.. proc.

după ce se soluţionează cererea de recuzare. civ. 2. însă numai după ce hotărârea pronunţată în pricina care a determinat suspendarea a devenit irevocabilă (în penal. 245 pct. (2) C. Ciobanu. p. data şi cauza suspendării. 111 V. 31 alin. 19 alin. 2005. G. op. În cazurile de suspendare legală facultativă În cazurile de suspendare legală facultativă prevăzute de art. Radu. civ. cit. p. Dacă suspendarea e întemeiată pe art. V. Ed. la cererea părţii interesate. instanţa pronunţă o hotărâre legală atunci când respinge cererea de repunere pe rol. respectiv după ce s-a defintivat soluţia procurorului de clasare. Gh. Boroi. 262. D. 2. în cerere partea interesată va trebui să menţioneze: numărul dosarului. A. facută fără arătarea moştenitorilor113. fiind posibil ca aceasta să-şi fi schimbat între timp domiciliul112. însă numai dacă a îndeplinit obligaţiile menţionate în încheierea prin care instanţa a dispus suspendarea şi dacă plăteşte jumătate din taxa de timbru datorată pentru cererea suspendată110.. op. iar dacă suspendarea a fost pronunţată în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate. Se va mai arăta domiciliul la care partea adversă urmează să fie citată. 2003-2004. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile art... date cu privire la dispariţia cauzei de suspendare. partea interesată poate să ceară redeschiderea judecăţii după rămânerea definitivă a hotărârii penale. proc. pen. 244 C. instanţa de judecată va fixa termen şi va dispune citarea părţilor în 109 110 M. Buta. (2) C.4. proc. op. civ. scoatere de sub urmărire penală sau încetare a urmăririi penale. proc. All Beck. civ. M. (3) C. Boroi. 112 V... 40 . judecata se reia după ce s-a soluţionat cererea de strămutare. Negru.. Ciobanu. 40 alin. definitivă). civ. precum şi solicitare repunerii pe rol a cauzei111.. iar în cel prevăzut de art. Braşov. în condiţiile art. Tăbârcă..hotărârii prin care s-a rezolvat conflictul de competenţă. prin cererea de redeschidere a judecăţii formulate de reclamant. C. p 294. Cererile de repunere pe rol a cauzelor a căror judecare s-a suspendat datorită părţilor se taxează cu jumătate din taxa de timbru datorată pentru cererea a cărei judecată a fost suspendată. op. 3. cit. 2 C. 1551 C. cit. M. p 295. Procedura redeschiderii judecăţii Cererea pentru redeschiderea judecăţii se face în formă simplă. 113 Culegere de practică judiciară în materie civilă. proc. În cazul prevăzut de art.659. proc. proc. G. cit. reluarea judecăţii va fi dispusă după primirea hotărârii definitive a Curţii Constituţionale109. Bucureşti. Primind cererea. judecata se poate relua.

a lichidatorului. (2). a celui reprezentat de mandatarul defunct. (1) pct. 403. 4. când suspendarea s-a dispus prin învoirea părţilor sau din cauza lipsei lor. tutorelui sau curatorului. 2. Art. a noului mandatar sau. 403 al Proiectului115 care prevede. în cazurile prevăzute de art. încă alte două.Judecata cauzei suspendate se reia: 1. . cu excepţia pricinilor cu caracter strict personal.. a administratorului judiciar ori a lichidatorului judiciar. pe lângă cazurile de redeschidere a judecăţii deja existente în legislaţia actuală. după caz. precum şi de dobânditorul unui drept ce formează obiectul judecăţii care a fost suspendată. făcută cu arătarea moştenitorilor. aici remarcându-se cuprinsul art. el preluând calitatea procesuală a celui ce i-a înstrăinat dreptul respectiv114. încheierea prin care s-a respins cererea de repunere pe rol poate fi atacată separat cu recurs. 3. 400 alin. în conformitate cu extinderea suspendării prezentată mai sus. op. 1-6.vederea continuării judecăţii. prin alte modalităţi prevăzute de lege. Ciobanu. 114 V. 2441 alin. prin cererea de redeschidere a procesului. cât timp durează suspendarea cursului judecăţii. a părţii interesate. Reluarea judecăţii după suspendare mai poate fi cerută de către creditorii chirografari ai unei părţi. prin cererea de redeschidere făcută de una din părţi. cit. Secț iunea a III-a. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă Această etapă a instituției nu a suferit mari modificări. (1) pct. 115 41 . Potrivit art. în cazurile prevăzute de art. Boroi. dezbaterile fiind reluate de la ultimul act de procedură. M. p 295. îndeplinit înainte de suspendarea judecăţii. după pronunţarea hotărârii de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene. G. 7. 400 alin.

Spre exemplu. de către instanţă. suspendarea pricinii se poate afla la dispoziţia părţilor sau poate fi dispusă chiar din oficiu. ce are menirea să asigure respectarea normelor legale şi a drepturilor procesuale ale părţilor. iar judecătorii trebuie să verifice de la caz la caz. cele mai des folosite instrumente procesuale pentru tergiversarea proceselor pot fi strămutarea cauzelor şi recuzarea. Instanţele trebuie să uzeze în egală măsură şi de rolul activ în judecarea pricinilor. dacă sunt într-adevăr respectate toate normele legale pentru a putea fi dispuse astfel de măsuri care pot afecta buna desfăşurare a procesului civil şi care pot duce la prelungirea acestuia în timp. Trebuie însă respectate şi principiile consacrate la nivel european şi să se evite pe cât 42 . la îndeplinirea anumitor condiţii legale. pentru tergiversarea procesului.Concluzii Suspendarea judecăţii reprezintă o instituţie deosebit de importantă a dreptului procesual civil. Atunci când suspendarea este determinată de voinţa părţilor. instanţa trebuie să analizeze cu rigurozitate susţinerile acestora. În funcţie de temeiul şi raţiunea fiecărui caz concret. pentru a se evita admiterea unor cereri de suspendare făcute cu rea-credinţă.

1966 • I. H. Bucureşti. BIBLIOGRAFIE Tratate şi coduri de procedură civilă adnotate • V. Editura Didactică şi Pedagogică. S. Drept procesual civil. Ediţia 4. Judecata în primă instanţă. 2008 • V. Radu. Drept procesual civil. a II-a. ed.O. Boroi. Teste grilă. Zilberstein. ed. II. Bucureşti. Hotărârea. Tăbârcă. 1997 • I. D. Drept procesual civil. Stoenescu. fapte negative ce pot conduce la încălcarea termenului rezonabil în care trebuie să se desfăşoare procesul civil şi în consecinţă. Ciobanu. Bucureşti. 2009 • V. Editura Naţional. Editura Didactică şi Pedagogică. C. Tratat de procedură civilă. Drept procesual civil. G. Ed. Beck. Bucureşti. 2008 • M. Curs selectiv. Beck.. Stoenescu. Porumb. 4. Editura Didactică şi Pedagogică.D. Tratat de drept procesual civil. la posibilitatea condamnării României de către C. Teoria generală. 1983 • I.posibil acordarea nejustitificată de amânări sau suspendări ale judecăţii. Bucureşti. Universul Juridic. Bucureşti. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Bucureşti.a II-a. vol. ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Beck. 1972. H. I. Drept procesual civil român. Deleanu. Bucureşti. M. Leş. Ciobanu. H. Ed. Astfel vor putea fi înlăturate orice modalităţi de prelungire îndelungată şi de tărăgănare a procesului. ed. vol. Negru. 2007 • I. Gr. 43 . C. M. Editura C.E.

C. 2007 Articole. 2904 /2001. colegiul civil. Vasilescu. 2546/1988. decizia nr. Universul Juridic.J.D. Supr. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor din circumscripţia C. 9/1996 • T. decizia nr.A. 1044/1972. Din practica Tribunalului judeţean Sibiu în materia dreptului procesual civil. Repertoriu II 44 . 2100/1967. Supr.. Studii şi cercetări juridice nr.D. în I.D. nr. secţia civilă.S.H.A. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. secţia civilă. Bucureşti. Editura Hamangiu. în B. sec. nr. Supr.9472001 a secţiei civile a Curţii de Apel Alba. Spineanu-Matei.J.R. vol. Briciu. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. Editura Ştiinţifică. Secţia civilă. Bucuresti. şi a altor instanţe judecătoreşti. civ.C. Pandectele Române nr. decizia nr.R. Porumb. Boroi. în Dreptul nr.• P. dec. P. decizia nr. – Bază de date C. nota II-a la decizia civilă nr. 4678 din 18 decembrie 2002. nr. 2068/1975. Perju.Perju. nr. Mihuţă. Ediţia a 2-a. Gh.C. Leş. 2007 • Gr. Bucureşti.Perju. Suceava în domeniile dreptului civil şi dreptului procesual civil. O. 5/1968 Trib.8/1989 Trib. Buta. studii şi jurisprudenţă • P. decizia nr. III.. Jurisprudenţă civilă comentată a I. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti din judeţele Suceava şi Botoşani în domeniul dreptului civil şi procesual civil (iuliedecembrie 1995).R. în Dreptul nr... 4/2001 • I. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat.7/1998 • P. J.Beck.3/1987 • • C. R. Bucureşti. Supr. Institutul de Arte Grafice „Eminescu” S.. în R. 6/1976 • • • Trib.S. 1943 • G. Secţia civilă. Codul de procedură civilă adnotat. Editura C. Tăbârcă. 2007 • P.. în R. 1960 • M.R. nr.. 4 /2002 • Trib.J..

Mihuţă. Ştiinţifică. Ed.• Trib. Ed. în C. C. Beck. Braşov. 5/2006 • I. 1238 din 18 februarie 2005. Mihuţă. Ed... All Beck. în Legalitatea populară nr 10 /1958 45 . în I. 1998 Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. Bucureşti. 1716 din 23 iulie 1974. decizia nr.C. 2007 • C. Secţia comercială. A.A. în Dreptul nr. decizia nr. secţia civilă. nr.J. în Dreptul nr. 1693 din 30 iunie 1973 • Trib. Curtea de Apel Piteşti. B. Culegere de decizii pe anul 2006. Reg. 91/1998. J.J. civ.C.C. decizia nr. • • • I.P. 1037/1997. Bucureşti.C.223 din 23 ianuarie 2005. secţia a IV-a civilă. secţia a IV-a civilă. 2005. All Beck. Secţ.. decizia nr.1995 C. decizia nr. dec. 5/2006 • • I. C.H. Decizia Secţiei civile nr.C. Bucureşti-1974. decizia nr.J. în C.C. 5362 din 12 decembrie 2003.C. 259 /1957. secţia civilă.. Supr.02. 2667/1973.. în I. Repertoriu II • Trib. 2003-2004.C. Secţia civilă şi de proprietate intelectuală. 232/27. Repertoriu II • • Culegere de practică judiciară. Curtea de Apel Bucureşti. decizia nr.J. 1993-1998 Culegere de practică judiciară în materie civilă. 2/2005 I. 1997 • Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1973.J. P. Supr. Iaşi. Ed. Cluj. în Dreptul nr. C. secţia civilă.. decizia nr. Bucureşti. A.J.

– Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie P. Mihuţă. civ. – Ediţia Dreptul.Revista Dreptul C. – Curte de apel C. – Curtea Supremă de Justiţie I. – Codul de procedură penală C.J.. – articol B. – Buletinul Jurisprudenţei C. Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1969-1975. – Secţia civilă Trib. – Revista Pandectele Române R.Culegere de practică judiciară C.A. pen. – Revista Română de Drept Repertoriu II – I. – Editura ed.R. – Tribunalul Suprem 46 . – Curtea Supremă de Justiţie Ed. Supr.P.C. civ.R. Ştiinţifică şi Enciclopedică.S. Ed.J.ABREVIERI alin. Al. proc. Bucureşti. Lesviodax. – Codul de procedură civilă C.J.S.D. 1970 Secţ.J. proc. – alineat art.J.C.

Trib. – tribunal regional 47 . reg.