UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU

FACULTATEA DE DREPT Master Carieră Judiciară Disciplina Instituț ii de Drept procesual civil

LUCRARE DE DISERTAŢIE

Suspendarea judecăţii

Coordonator: Prof. univ. dr. Gabriel Boroi Masterand: Dan Panaete

Bucureşti

-2011CUPRINS
CAPITOLUL I . Introducere………………………………….………………..…..5
• •

Secţiunea I. Consideraţii generale……………………………………….….…5 Secţiunea a II-a. Definire, forme şi distincţii.....................................................6 2. 1. Definiţie şi sediul materiei.........................................................................6 2. 2. Clasificare...................................................................................................6

2. 3. Distincţii faţă de alte instituţii…………………………………………...........7
• •

Secţiunea a III-a. Raţiunea instituţiei…………………………..….…………..9 Secțiunea a IV-a. Noutăți privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă. Generalități……………………10

CAPITOLUL II. Suspendarea voluntară................................................................12

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei...............................................................12
1. 1. Definiţie...................................................................................................12 1. 2. Sediul materiei........................................................................................12

Secţiunea a II-a. Cazuri generale de suspendare voluntară................................12
2. 1. Când amândouă părţile o cer...................................................................12 2. 2. Dacă niciuna din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii, deşi toate

părţile au fost legal citate şi nici nu s-a cerut de cel puţin una din părţi judecarea în lipsă.........................................................................................13 2.3. Evitarea suspendării. Judecata în lipsă…………………………………..14

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă………………………………………………………..15

CAPITOLUL III. Suspendarea legală de drept (obligatorie).................................16

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei................................................................16
1. 1. Definiţie...................................................................................................16

2

1. 2. Sediul materiei........................................................................................16 •

Secţiunea a II-a. Cazurile de suspendare legală de drept...................................16
2. 1. Cazuri generale de suspendare legală de drept - art. 243 C. proc.

civ. ...............................................................................................................16
2. 2. Alte cazuri de suspendare legală de drept................................................19 • •

Secţiunea a III-a. Controverse………………………..…………………..……20 Secțiunea a IV-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă……………………………………………………..…21

CAPITOLUL IV. Suspendarea legală facultativă (judecătorească)……….…….20

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei……………………………………..…..20
1. 1. Definiţie…………………………………………………………….…...20 1. 2. Sediul materiei ………………………………………………………….20

• • • •

Secţiunea a II-a. Cazuri generale de suspendare legală facultativă……...……20 Secţiunea a III-a. Corelaţia între suspendarea judecăţii conform art. 244 pct. 2 C. proc. civ. şi art. 19 alin. (2) C. proc. pen…………………………………...27 Secţiunea a IV-a. Alte cazuri de suspendare legală facultativă..........................28 Secțiunea a V-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă …………………………………………………….…32

CAPITOLUL V. Procedura şi efectele suspendării.................................................33

Secţiunea I. Constatarea suspendării. Încheierea de suspendare........................33 1. 1. Constatarea suspendării.............................................................................33 1. 2. Încheierea de suspendare..........................................................................33 1. 3. Posibilitatea atacării cu recurs a încheierii de suspendare.

Controverse……………………………………………………………………..…….34

Secţiunea a II-a. Efectele suspendării………………………………………....35
2. 1. Efectul general al suspendării………………………………………..….35 2. 2. Nulitatea actelor de procedură………………………………………......36

2.3. Corelaţia suspendare – perimare……………………………………….…36

3

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă ……………………………………………………….38

CAPITOLUL VI. Încetarea suspendării şi redeschiderea judecăţii după suspendare………………………………………………………………………..….39
• •

Secţiunea I. Încetarea suspendării………………………………………….….39 Secţiunea a II-a. Redeschiderea judecăţii după suspendare…………………...39 2.1. În caz de suspendare voluntară…………………………………….….…..39 2. 2. În cazurile de suspendare legală de drept…………………………….…..40 2. 3. În cazurile de suspendare legală facultativă…………………..……………40 2. 4. Procedura redeschiderii judecăţii……………………………..…………...41

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă ………………………………………………………42

Concluzii…..…………….......………………….………………………..…………..43 BIBLIOGRAFIE...…………………………………………………………..………44 ABREVIERI…………………………………………………………………………47

4

conform procedurii prevăzute de lege1. iar în alte cazuri nu mai ajunge în faza sa finală. 5 . o desfăşurare continuă.Suspendarea judecăţii CAPITOLUL I . apoi urmează etapa dezbaterilor. Suspendarea judecăţii este provocată de ivirea anumitor evenimente care ţin pe loc procesul şi împiedică desfăşurarea normală a procedurii judiciare pe perioada 1 2 M. Aceasta este desfăşurarea normală a procesului civil. se arată că acesta parcurge în mod obişnuit. Bucureşti. a apelului sau după caz. Introducere Secţiunea I. însă există şi cazuri când procesul civil nu se desfăşoară în mod normal. Referitor la desfăşurarea în timp a procesului civil. După finalizarea acesteia. Radu. Bucureşti. procesul trebuie suspendat sau perimat3. p. potrivit prevederilor legale în materie. părţi. p. organe de executare şi alte persoane sau organe care participă la înfăptuirea de către instanţele judecătoreşti a justiţiei în pricinile civile. vol I. Consideraţii generale Procesul civil reprezintă activitatea desfăşurată de instanţă. a recursului (dacă hotărârea primei instanţe nu este susceptibilă de a fi atacată cu apel). două faze: judecata şi executarea silită. 257 3 Ibidem. Negru. care se concretizează în efectuarea diferitelor acte procesuale corespunzatoare fiecărei faze în parte2. Astfel. Înăuntrul acestor momente are loc desfăşurarea procesului civil. neparcurgând toate fazele sau parcurgându-le cu întârziere. în vederea realizării sau stabilirii drepturilor şi intereselor civile deduse judecăţii şi executării silite a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii. D. partea nemulţumită poate opta pentru începerea unei noi etape. Atunci când continuitatea nu mai este posibilă sau nu mai este necesară sau când menţinerea ei ar compromite rezultatul judecăţii. iar momentul final al judecăţii în prima instanţă îl reprezintă deliberarea şi pronunţarea hotărârii. dar nu obligatoriu.Drept procesual civil. Tăbârcă-Tratat de procedură civilă. 32 V. Editura Didactică şi Pedagogică. 2008. Editura Universul Juridic. momentul iniţial îl constituie sesizarea instanţei prin introducerea cererii de chemare în judecată (etapa scrisă).

Stoenescu. 2. Curs selectiv. Clasificare În funcţie de natura împrejurărilor care a determinat suspendarea. Capitolul III. Tratat de procedura civilă. când judecata îşi reia cursul. când părţile sunt în imposibilitate fizică sau juridică de a se prezenta la judecată4. R. Beck. ( Trib. Suspendarea judecăţii) . Editura C.Teorie Generală. Zilberstein. Cazurile de suspendare se regăsesc reglementate fie în Codul de procedură civilă (Cartea II. fie în alte texte din C. Beck. I. Hotărârea. forme şi distincţii 2.I. proc. însă.şi sunt denumite în literatura juridică “cazuri generale” . Secţiunea a II-a. Deleanu . sau în diferite acte normative. spre exemplu. Secţiunea a IV-a.483. 4 V. p.D. Boroi.H. nr. civ. cazurile de suspendare pot fi clasificate astfel : cazuri de suspendare voluntară a judecăţii şi cazuri de suspendare legală a judecăţii5. civ.286.. Ediţia 2.51. în cazul în care acestea nu sunt îndeplinite. iar suspendarea s-a prelungit un timp mai îndelungat. Bucureşti 2007. Legea nr. p. Titlul III. G. sau. care nu mai stăruie în soluţionarea pricinii.818. Definire. p. La rândul lor. ori independente de voinţa lor. dec. C.47/1992. Vasilescu. Legea nr. odată cu îndeplinirea şi a altor condiţii legale.suspendării. P. Ciobanu. III. 1943. Bucureşti. Teorie generală.R. Tratat teoretic şi practic de procedura civilă. vol. 1983. speciale“ . Ed. a II-a. fiind o măsură cu caracter temporar. Drept procesual civil. Definiţie şi sediul materiei Prin suspendarea judecăţii se înţelege oprirea cursului judecăţii datorită apariţiei unor împrejurări voite de părţi. ea durează până la dispariţia cauzei de suspendare.H. Procedura contencioasă. 6/1976. Drept procesual civil. S. sec. 85/2006 şi Legea nr.. cazurile de suspendare legală pot fi grupate în două subcategorii : cazuri de suspendare legală de drept sau obligatorie şi cazuri de suspendare facultativă sau judecătorească. 2. p. 2009. 2068/1975. 1. Procedura înaintea primei instanţe. Teste grilă. Codul de procedură penală. Bucureşti. 5 Cazurile de suspendare prevăzute de lege sunt limitative şi instanţa nu poate lua această măsură şi pentru alte motive. Bucureşti. vol. I. Judecata la primă instanţă.. se produce perimarea cererii de chemare în judecata şi procesul civil se stinge în faza în care se găseşte. 322 ). 554/2004 – denumite “cazuri particulare.M. Supr. nr. Editura Didactică şi Pedagogică. Ediţia 4. 6 . Judecata. p.

Legea de procedură civilă nu reglementează instituţia întreruperii judecăţii. cit. proc. civ. civ. spune printre altele că încheierile prin care s-a 6 I. proc. (2) C.art. întreruperea judecăţii este reglementată în alte legislaţii. Spre exemplu.. în toate situaţiile. art. Dimpotrivă. civ.819. prin manifestarea de voinţă a părţilor.. proc. 7 7 . Întreruperea judecăţii nu dezînvesteşte instanţa. Astfel. 4 alin. proc. o soluţie de continuitate în procedură. proc. G. p. 114 alin (3) C. 19 alin. art. impusă de norme imperative (care cuprinde suspendarea voluntară. (1) din Legea nr. voi analiza suspendarea judecăţii din prisma acestei prime clasificari.. I. 831. (1) din Legea nr. pen. Boroi. civ. proc. I. judecata “continuă”. în cazul întreruperii judecăţii intervine o modificare în situaţia părţilor sau a reprezentanţilor. art. 244 alin. 21 C. op. 31 alin. referindu-se la posibilitatea atacării cu apel a încheierilor premergătoare. Astfel. 47 alin... cauza poate fi scoasă de pe rol. 10/2001. fixat de instanţă. 243 C. proc. civ. deoarece. Deleanu. cazurile de suspendare sunt prevăzute de lege. vol. art. cu care poate prezenta. Distincţii faţă de alte instituţii Suspendarea judecăţii este o instituţie aparte a dreptului procesual civil. 8 I. p.(1) C. 286. cit. op. proc. ea poate fi „radiată”8. art. ci numai o evocă.. 1551 alin. însă. aparent.. care nu trebuie sa fie confundată cu alte noţiuni. (1) C. 3. (2) C. 242 C. Drept procesual civil. dar odată dispărute aceste împrejurări. proc. civ. ceea ce determină “reînceperea“ judecăţii. proc. si art. dar. 155 alin. (2) C. în continuare. dar cauzele care o determină sunt motive de suspendare în dreptul procesual civil român (moartea unei părţi sau a mandatarului). (2) C. Ciobanu.M. după trecerea unui termen. civ. civ... Curs selectiv. judecata este suspendată în împrejurări dependente sau independente de părţile din proces sau de reprezentanţii acestora. art. proc. având în vedere faptul că fiecare caz de suspendare are un temei diferit. 40 alin. 282 alin. civ. Beck. Deleanu. art. V. p. (3) C. H. art.. supendarea de drept . S-a remarcat că noţiunile de suspendare voluntară şi legală utilizate şi consacrate de doctrină şi jurisprudenţă nu sunt riguros exacte7. Teste grilă.) 6 . 554/2004) şi suspendare facultativă sau judecătorească ( art.art. Bucureşti.. 2009.În literatura de specialitate se regăseşte în mod izolat şi urmatoarea clasificare : suspendare obligatorie. unele asemări. 2. vol. civ. Editura C. Ediţia 4. art.

procesul se suspendă. regăsindu-se reglementat un caz special de suspendare legală de drept. invocându-se la instanţa de fond greşita compunere a acesteia.. dintre care art. deoarece este liantul dintre cele două instituţii. în cuprinsul acestui articol. pe cât posibil evitat. o singură dată11. 10 8 . p. Pentru a se înlătura practicile abuzive a amânarilor repetate de comun acord. civ. Deleanu. 831. proc. preşedintele instanţei nu ar fi de acord cu transferul pricinii la un alt complet sau când completul desemnat de preşedinte ar constata că primul complet a fost legal constituit. După aceasta. proc. cit. că. vol. Pentru a nu se eluda legea. se consideră că este vorba de o amânare în temeiul învoielii părţilor si va urma să fie respinsă amânare10.. se va putea din nou amâna judecata în temeiul învoielii părţilor. civ. Codul de procedură civilă. de exemplu atunci când procedura de citare nu a fost legal îndeplinită faţă de toate părţile din proces -art. legea a limitat posibilitatea unei asemenea apărări la una singură în cursul aceleasi instanţe. (1) C. într-o asemenea situaţie. în care se află pricina respectivă. I. UJ. 11 M. p. Aceasta din urmă este reglementată în diferite articole din C. astfel.. deoarece duce la tărăganarea procesului. civ.338. procuror sau de instanţă din oficiu. în alin. op. de către părţi. vol. Bucureşti. I. 2007.sau când o parte solicită amânarea pentru lipsă de apărare -156 alin. comentat şi adnotat. Porumb. proc. Expresia „în cursul instanţei“ desemnează judecata într-o anumită etapă procesuală – în primă instanţă. Bucureşti. izolat în practică s-a ivit şi o altă ipoteză de întrerupere a judecăţii. Editura Ştiinţifică. p. 501. Buta.. căi extraordinare de atac-. Gh. 9 I. G. 155 este cel important. şi anume conflictul între două secţii ale aceleaşi curti de apel9. în cazul în care o parte nu se opune la cererea de amânare. În doctrină s-a considerat că o asemenea situaţie ar putea interveni atunci când. Totuşi în anumite situaţii ea este necesară.Tăbârcă. suspendarea judecăţii nu trebuie să fie confundată cu amânarea judecăţii. apel. încheierea ar putea fi atacată cu apel sau recurs întrucât s-ar ajunge astfel la întreruperea cursului judecăţii. instanţa este obligată sa cerceteze adevărata natură a unei noi cereri de amânare. De asemenea.întrerupt cursul judecăţii pot fi atacate separat de fond şi bineînteles înaintea abordării acestuia. deşi era îndreptăţită să o facă.. Codul de procedura civilă comentat şi adnotat. (2). Amânarea judecăţii este un fenomen care trebuie. 107 C. Deci în etapa procesuală următoare. 1960. Se mai menţionează faptul că.

1 C. 818. Editura Hamangiu. dar ea rămâne o simplă facultate. Secţiunea a III-a. fie prin manifestare expresă de voinţă. dreptul la apărare. fie tacită. instanţa având posibilitatea să nu suspende judecata. proc. civ. cererea de apel legal timbrată. Pentru a putea aprecia asupra temeiniciei cererii. Spineanu Matei. Deleanu. Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legea procesual civilă. cit. 156 alin. instanţa trebuie să fie legal sesizată şi respectiv. 12 13 G .Boroi.. se concretizează principiul disponibilităţii. (1) C. de soarta acestuia. 2007. în cazul suspendării voluntare a judecăţii. 243 alin. proc. principiul contradictorialităţii. Astfel. şi art. 9 . proc. O. Ediţia a 2-a. 87 pct. principiul egalităţii părţilor. p.. I. acordând însă şi posibilitatea celor interesaţi de a lua măsurile necesare în vederea continuării procesului. Suspendarea legală de drept a judecăţii are ca scop asigurarea dreptului la apărare al părţilor şi contradictorialitatea. partea are dreptul să ceară amânarea pronunţării pentru a putea depune concluzii scrise. Totuşi. amânarea judecăţii pentru lipsă de apărare poate fi acordată o singură dată. Dacă cererea este refuzată. instanţa nefiind obligată sa acorde un termen. introducerea în cauză a părţii care şi-a dobândit (redobândit) capacitatea procesuală de exerciţiu sau introducerea în cauză a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar. dar şi o garanţie a acestora (dreptul părţii la un proces echitabil.333. op. civ. admiterea cererii fiind condiţionată de temeinica motivare a lipsei de apărare. numirea şi citarea reprezentantului legal. Codul de procedură civilă adnotat. efectul suspendării nu este atât de energic. prin introducerea în cauză a moştenitorilor părţii decedate. în temeiul căruia părţile pot dispune de obiectul procesului. p.Potrivit art. nu va acorda un nou termen12. (1) pct. civ. Raţiunea instituţiei Suspendarea judecăţii nu este numai o consecinţă a unora dintre principiile procesului civil. instanţa este obligată sa ţină cont de opţiunile părţilor relative la judecată. iar dacă instanţa apreciază că cererea de amânare urmareşte doar tergiversarea judecăţii. această facultate rezultând din art. în funcţie de împrejurarea ivită. numirea altui mandatar. 10 C. principiul disponibilităţii)13. poate acorda un termen pentru a se îndeplini formalitatea necesară continuării procesului. ci.

Ca o măsură de tehnică legislativă. de condamnare a României. precum şi recunoaşterea şi clarificarea. op. Instituţia suspendării legale facultative este deosebit de utilă pentru realizarea unei optime administrari a justiţiei. 2008. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă. p. sediul principal al suspendării este reglementat în Cartea I. Secţiunea a 3-a. cit. fiind de natură să preîntâmpine şi pronunţarea unor hotărâri greşite. civ. Ediţia 4. 244 C. atât pentru soluţii judecătoreşti principial greşite. C. Leş. În acelaşi timp. sau a unor hotărâri contradictorii. Sectiunea a IV-a. Bucureşti.O. 10 . 289. Generalităț i În expunerea de motive se precizează că Proiectul se doreşte a fi o intervenţie legislativă pentru reglementarea complexă şi coerentă a procesului civil. suspendarea cauzei în temeiul art. Beck. dacă instanţa apreciază că acordarea unui termen ar fi suficientă pentru asigurarea drepturilor procedurale ale părţilor14. Capitolul III. Proiectul are în vedere eliminarea deficienţelor care au condus. Ciobanu. Suspendarea procesului.Se admite că şi în celelalte situaţii poate fi evitată suspendarea. se schimbă sediul fiecărei materii şi numerotarea articolelor. proc. la hotărâri ale C..M. cât şi pentru prejudicii cauzate de durata excesivă a procedurilor judiciare. precum şi soluţionarea proceselor într-un termen rezonabil. Boroi. Astfel. instanţa trebuie să manifeste precauţia necesară pentru ca suspendarea să nu constituie un simplu pretext pentru tergiversarea judecăţii15. G. Unele incidente procedurale. Titlul II. se observă introducerea denumirilor marginale. îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie. Tratat de drept procesual civil.E.D. I. în raport cu alte constatări făcute pe cale judecătorească. care să constea în măsuri având drept mobil simplificarea şi accelerarea procedurilor judiciare. 14 15 V.H. a drepturilor şi intereselor legitime deduse judecăţii. în multe cazuri. într-un termen optim şi previzibil. Odată cu inserarea unor noi reglementări.

proiectul se concentrează în mod special asupra măsurilor de natură să accelereze obţinerea soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil. suspendarea judecăţii constituie şi ea. 11 . iar moficările prezentate sunt binevenite în acest scop. în acelaşi timp. şi a celorlalte drepturi procedurale ale părţilor şi a principiilor fundamentale ale procesului civil.Urmărind construcţia unei proceduri civile moderne şi echilibrate. Astfel. o instituţie şi un mijloc procesual care contribuie la apărarea acestor drepturi şi principii. cu respectarea. din prisma Proiectului.

p. p. cit. prin manifestare de voinţă. 287.. Secţiunea a II-a. O. Manifestarea expresă de voinţă a părţilor poate fi făcută în scris sau oral în faţa instanţei. în art.. Ciobanu. în secţiunea special rezervată instituţiei suspendării. prin cerere neechivocă. spre deosebire de celelalte feluri de suspendare care au o reglementare mai extinsă şi care înglobează în cuprinsul lor şi alte exemple şi aplicaţii ce se regăsesc în alte secţiuni ale prezentului codului. Spineanu Matei. cum ar fi o posibilă tranzacţie. sau în cazul în care una din părţi se opune la suspendarea cerută de către cealaltă parte17. G. Boroi. 18 G . ea putând avea mobiluri diferite. 1. (1) al Legii nr. cit. Când amândouă părţile o cer Acest caz de suspendare reprezintă o aplicaţie a principiului disponibilităţii.CAPITOLUL II. op. o plată viitoare la care se obligă pârâtul şi asupra căreia reclamantul consimte. cit. în secţiunea destinată controverselor. Sediul materiei 1. O reglementare specială în ceea ce priveşte suspendarea judecăţii o regăsim în art. 580. motiv pentru care o voi trata separat. voinţă exprimată expres sau tacit. Cazuri generale de suspendare voluntară 2. 242. Definiţie Suspendarea voluntară a judecăţii reprezintă sistarea temporară a activităţii judiciare datorită unor împrejurări voite de părţi16. însă natura juridică de suspendare voluntară nu este unanim admisă în doctrină. Dacă părţile nu solicită suspendarea judecăţii. de soarta procesului civil. alte împrejurări exterioare cadrului procesului neputând fi luate în considerare18. expresă. Definiţie.2. 446. iar instanţa de judecată o va înscrie în încheierea de suspendare a judecăţii. 12 ..M. 1. 16 17 I. instanţa nu o poate dispune din oficiu. 62 alin. Sunt prevăzute două astfel de cazuri de suspendare voluntară. Suspendarea voluntară Secţiunea I. op.1. op. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. rezultând din împrejurări neîndoielnice. p.Boroi. a dreptului părţilor de a dispune de obiectul. V. Sediul materiei Suspendarea voluntară a judecăţii este reglementată cu caracter general de Codul de procedura civilă. Leş.

152 C. iar nu facultativă. Spineanu Matei.M. 3. Supr. deoarece dispoziţia respectivă este imperativă. colegiul civil. iar dacă aceasta. op. G. Boroi.. Neprezentarea reclamantului la judecată nu atrage respingerea cererii ca nesusţinută (spre deosebire de procesul de divorţ). nr. 630. chiar dacă nu se intră în fondul procesului22. 242 C.. decizia nr.. Ea este obligată să dispună această masură în cazul în care constată că sunt îndeplinite condiţiile acestui text. 19 Expresia „putând “ nu trebuie înţeleasă în sensul că instanţa ar avea un drept de opţiune între a primi sau nu apărările părţii care lipşeste. fără a mai efectua vreun alt act de procedură. cit. 5/1968. aceasta este susceptibilă de a fi desfiinţată. proc. dezinteres deliberat) unită cu faptul că nu s-a formulat nici cerere de judecare în lipsă. 2. Primordial. p. instanţa va păşi la judecată. p. În practica judiciară s-a arătat că nu se poate dispune anularea acţiunii pentru neplata taxelor de timbru dacă sunt îndeplinite condiţiile art. instanţa va trece la judecată. ci.D. instanţa nu poate dispune suspendarea judecăţii în temeiul acestui text.. în loc să suspende judecata. p. op. nefiind supusă aprecierii instanţei. ca urmare a exercitării apelului sau dupa caz. iar nu suspendarea. 2. Dacă se prezintă o parte. ci în sensul că dacă partea lipşeste se vor lua în considerare şi excepţiile şi apărările ei.Boroi. ci. Ciobanu. M. Judecata în lipsă. proc. op. civ. 2100/1967.. 287. Dacă niciuna din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii. Evitarea suspendării. Tăbârcă. 446. deşi toate părţile au fost legal citate şi nici nu s-a cerut de cel puţin una din părţi judecarea în lipsă În acest al doilea caz. iar dacă lipseşte şi pârâtul şi nici nu s-a cerut judecarea în lipsă. 21 G .161. civ. a recursului21. instanţa va dispune suspendarea judecăţii20. ar trebui să dispună amânarea judecăţii. instanţa trebuie să verifice ca procedura de citare a părţilor să fie legal îndeplinită. deoarece în caz contrar. cit. în conformitate cu art. 20 V. în R. pronunţă hotărârea. pronunţându-se pe temeiul dovezilor administrate şi putând primi excepţiile şi apărările părţii care lipseşte19. p. căci o atare soluţie ar constitui o „judecată“.D. voinţa părţilor de a suspenda judecata este prezumată de lege din împrejurarea neprezentării acestora (datorată lipsei de diligenţă. O. 13 .2.. Rezultă deci că instanţa trebuie să suspende judecata. 22 Trib. dacă pârâtul este prezent. cit.

. 98 C. Spineanu Matei. Înainte de toate însă. dacă dovada de citare a fost restituită cu menţiunea că partea şi-a schimbat adresa. cit. secţia comercială. dacă în cauza respectivă apelantul solicitase judecarea în lipsă26. instanţa poate face aplicarea art. p. C. nu se poate suspenda judecata apelului dacă.S. Deşi codul se referă expres la cererea scrisă. 1995. în C. O. deşi părţile nu se înfăţişează. se prevede sancţiunea neluării în seamă a schimbării domiciliului unei părţi în cursul judecăţii. 14 . Deci în acest caz nu ar fi vorba de o citare nelegală. p. p. şi dacă sunt îndeplinite condiţiile. decizia nr. p . Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă 23 24 M. prin întâmpinarea depusă. cu trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de apel. Spre exemplu.R. Cererea privind judecarea în lipsă produce efecte numai în etapa procesuală în care se află pricina. 2546/1988.8/1989. op. civ. 138. civ. secţia civilă. 640. 640.J.448. în dispoziţiile art. civ.. decizia nr. ar fi de un formalism excesiv să se respingă o cerere de judecare în lipsă făcută verbal în şedinţă. proc. instanţa este obligată să ţină cont de aceasta şi să continue judecata. cit. 25 C. 2 C. În cazul în care există cerere de judecare în lipsă.. op. 242 alin (2) C. Tăbârcă.J. dar trebuie avut în vedere şi faptul că. Supr. proc.Potrivit art.D. într-o decizie a Tribunalului Suprem susţinându-se faptul că. nr. 27 Trib. 65. în R. cererea trebuie reiterată24. 1069/1995. judecata continuă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în lipsă. instanţa era obligată să depună toate diligenţele pentru aflarea noii adrese. op.P.A. doar pentru acest considerent23. Solicitarea părţii poate fi consemnată în încheiere şi va produce aceleaşi efecte ca şi cererea scrisă.Boroi.Galaţi. 242 pct. 5998/2001. decizia nr. proc. dacă această schimbare nu este adusă la cunoştinţa părţii adverse şi a instanţei. De asemenea. Secț iunea a III-a. Tăbârcă. astfel incât dacă o parte doreşte ca judecata să se desfăşoare în aceleaşi condiţii. este bineînţeles necesar ca părţile să fi fost legal citate. 26 G . p. măsura suspendării şi apoi constatarea perimării este nelegală şi duce la casarea hotărârii. s-a cerut judecarea în lipsă25. secţia civilă. M. se prevede că. neputând dispune suspendarea judecăţii27. cit..

asemănător cum este ea reglementată în codul actual. 1. Sediul materiei 1. trebuie să fie facută în cadrul fiecărui ciclu procesual. 15 . faptul că este necesar ca părţile să fie legal citate şi că cererea de judecare în lipsă. (1) din Proiectul Noului Cod de procedură civilă28 prezintă suspendarea voluntară. însă sunt introduse expres unele aspecte constatate în practica judiciară. în faţa instanţei competente cu judecarea pricinii. pentru a produce efecte.Art. CAPITOLUL III. Cu toate acestea. nu se înfăţişează la strigarea cauzei. când niciuna din părţi. 399. legal citate.(1) Judecătorul va suspenda judecata: 1. Definiţie. cauza se judecă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în lipsă.. 399 alin. (2) Cererea de judecată în lipsă produce efecte numai la instanţa în faţa căreia a fost formulată. şi anume. Definiţie 28 art. Suspendarea legală de drept (obligatorie) Secţiunea I. 2. când amândouă părţile o cer.

proc. civ. art. Sediul materiei Sediul principal al materiei în ceea ce priveşte suspendarea legală de drept este reprezentat de art. care. datorită împrejurărilor intervenite (moarte. spre a le deosebi de alte cazuri particulare care se regăsesc în alte secţiuni ale prezentului cod sau în alte legi speciale. Aceste cinci cazuri sunt denumite în doctrină „cazuri generale“. Titlul III. În doctrină se prezintă şi alte două cazuri de suspendare. 289. proc.M. art. 2. 1... 21 C. dacă a intervenit cu mai puţin de 15 zile înaintea termenului de judecată. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. art. instanţa fiind obligată să pronunţe suspendarea.. pen.. aflat în Cartea II. civ. afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a moştenitorilor. atunci când se iveşte unul din cazurile expres prevăzute de lege. • prin punerea sub interdicţie sau punerea sub curatelă a uneia dintre părţi. Aceste cazuri se întemeiază pe principiul asigurării dreptului de apărare al părţii. Aceste două cazuri sunt: art.. 19 alin. 554/2004. Cazuri generale de suspendare legală de drept29 . op. Secţiunea a IV-a. Cazurile speciale de suspendare legală de drept a judecăţii sunt reglementate în urmatoarele articole: art. Secţiunea a II-a. p.art. • prin moartea mandatarului uneia din părţi.) nu are posibilitatea de 29 V. (1) din Legea nr. incapacitate. 47 din Legea nr. 31 alin. • prin moartea uneia dintre părţi. • prin încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului. art. 36 din Legea nr. Boroi. (2) C. 243 C. 4 din Legea nr. proc. civ. (3) C. 1. 155 alin. proc. 192/2006. Cazurile de suspendare legală de drept 2. Capitolul III. 62 alin. dar nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte natura lor. cit. civ. etc.Suspendarea legală de drept a judecăţii reprezintă oprirea temporară a cursului judecăţii care intervine în puterea legii. 85/2006. Ciobanu. 243 C.. (2) C. 16 . 10/2001 şi art. proc. civ. art. G. proc. • prin deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului asupra reclamantului.

aceasta din urmă nu mai poate fi formulată impotriva lui. Bucureşti. M.J. nu mai au relevanţă. p. ci dosarul se va închide. Din alin. acestea au ca efect sistarea automată a cursului judecăţii. a tutorelui sau curatorului. căci moştenitorii preiau poziţia procesuală a autorilor lor numai dacă decesul a intervenit pe parcursul judecăţii. a unui alt mandatar sau a administratorului sau lichidatorului judiciar. rezultă că suspendarea va interveni numai în cazul în care aceste împrejurări s-au ivit în intervalul cuprins între momentul introducerii cererii de chemare în judecată şi acela al închiderii dezbaterilor. ori după caz. p. a părţii. 243 pct. iar cererea de introducere în cauză a moştenitorilor nu mai poate fi primită. judecata nu continuă între soţul supravieţuitor şi alţi moştenitori ai soţului decedat. op. 339. secţia civilă. În principiu.A. 31 17 . Dacă împrejurările au apărut după momentul închiderii dezbaterilor. iar unul dintre soţi decedează pe parcursul procesului. op. Gh. decizia nr.56 33 G. instanţa putând pronunţa hotărârea deoarece părţile au avut posibilitatea să discute în contradictoriu şi să-şi formuleze fiecare apărările. Dacă se constată existenţa unuia dintre aceste cinci cazuri. 243 pct.. este nelegală. civ.C. nepublicată. civ.P. instanţa este obligată să suspende judecata. Boroi. Continuarea judecăţii fără introducerea în cauză a moştenitorilor (sau numirea unui curator special până la intervenirea lor în proces) sau a persoanelor enumerate nu este posibilă. C. p.Tăbârcă. decizia nr.A. Iaşi. Buta. proc. 243 C.a lua parte la dezbateri. Octavia Spineanu Matei. (2) al art. astfel că o încheiere prin care s-a pronunţat suspendarea în baza art... spre exemplu. întrucât pâratul a decedat înainte de introducerea acţiunii. proc. 1037/1997. proc. Dacă s-a solicitat partajarea bunurilor comune în timpul căsătoriei. op. 450. 642. 1997. independent de voinţa părţilor sau de aprecierea judecătorului. cit. Dacă moştenitorul intimatei reclamante decedate pe parcursul judecăţii era parte în proces.. s-a mai constatat în practica judiciară că. 1. el nemaiavând capacitate de folosinţă..cit.1 C. nu se impunea suspendarea judecăţii în condiţiile art. Ele nu produc acest efect dacă s-au ivit anterior introducerii acţiunii. pricina fiind scoasă de pe rol30. astfel că drepturile lor procesuale nu sunt încălcate. p. 30 G. De asemenea. Secţia a III-a civilă. Porumb. civ. în funcţie de fiecare caz în parte.890/2000. 32 C. cit. iar drepturile moştenitorilor vor fi valorificate în cadrul procedurii succesorale33. în C. în cazul în care decesul unei părţi s-a ivit anterior acestui moment32. Suspendarea va dăinui până la introducerea în cauză a moştenitorilor31.

M. op. sau după caz. desigur că vor trebui să fie şi ei în continuare citaţi. tutore. 36 V..7/1998.Perju. a atras casarea deciziei34. Suspendarea durează până la rezolvarea conflictului de competenţă. 243 pct. Suceava în domeniile dreptului civil şi dreptului procesual civil. p. Stoenescu. S.. p. 290. Ciobanu. trebuie să fie indeplinite condiţiile: să fi fost deschisă procedura reorganizării judiciare şi a falimentului asupra reclamantului (vizează deci numai situaţia patrimonială a acestuia. prevede că instanţa înaintea căreia i s-a ivit conflictul de competenţă va suspenda din oficiu orice altă procedură şi va înainta dosarul instanţei în drept să hotărască asupra conflictului. 2. Boroi. nu se va dispune suspendarea de drept. 85/2006 a insolvenţei.485. este necesar să fie îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege în ipoteza respectivă. Suspendarea prevăzută de conţinutul art. s-a arătat în doctrină şi jurisprudenţă că.. în recurs. proc. deci el va sta personal în proces. pentru ca minorul respectiv să fie introdus în proces35. 289. 18 . 35 I.cit. dacă mandatarul decedează cu mai mult de 15 zile înaintea judecăţii. Dreptul nr. 2. Însă pentru a opera această suspendare de drept.A. suspendarea judecăţii intervine şi în cazul în care minorul împlineşte vârsta de 14 ani în cursul procesului (când reprezentarea legală se transformă în asistare). cit. care vor semna alături de minor actele încheiate. cit. Boroi. În cazul în care încetează funcţia tutorelui sau curatorului. proc.Pentru a se putea dispune suspendarea. situaţie care. p. dacă moartea moartea mandatarului s-a întâmplat cu 14 zile înainte de ziua soluţionării apelului. Ciobanu. Alte cazuri de suspendare legală de drept36 • art. p. Zilberstein.5 C. 34 P. 73. nu şi a pârâtului) printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă. Pentru viitor minorul trebuie să fie citat personal. V. op. şi pentru aceasta.M. este necesară pentru numirea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar care să-l reprezinte pe reclamant în proces. Rezultă deci că. potrivit Legii nr. civ. nelegal a fost refuzată cererea de suspendare a judecăţii. urmând doar să fie asistat de către părinţi. G. civ. spre exemplu. 21 C. op. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor din circumscripţia C. G.

iar suspendarea judecăţii înaintea instanţei civile se dispune dacă instanţa penală a fost sesizată anterior sesizării instanţei civile sau cel puţin. cu excepţia cazului în care instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia este chiar instanţa de contencios administrativ competentă să o rezolve. în cazul în care instanţa este sesizată cu excepţia de nelegalitate a unui act administrativ. proc. 554/2004 prevede că. 5 C. 31 alin. 85/2006 dispune că de la data deschiderii procedurii insolvenţei se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. proc. 243 pct. deci acest caz particular acoperă situaţia neprevăzută de art. sesizează.se referă la cazul în care se solicită reparea pagubei cauzate prin infracţiune. consacră regula “penalul ţine în loc civilul“ şi prevede că judecata în faţa instanţei civile se suspendă până la rezolvarea definitivă a cauzei penale. instanţa de contencios administrativ competentă şi suspendă cauza. • art. proc. acestea nu stăruie. proc. arată că în cursul judecării cererii de recuzare nu se va face niciun act de procedură. 19 . • art. iar suspendarea de drept a judecăţii va dura până la rezolvarea cererii de recuzare. civ. (5) C. adică situaţia referitoare la patrimoniul pârâtului. 36 din Legea nr.• art. dispune că dacă dupa o amânare a judecăţii în temeiul învoielii părţilor. 19 alin. 4 alin. 155 alin. (1) din Legea nr. • art. judecata va fi suspendată şi nu va fi redeschisă decât după plata sumelor prevăzute de legea timbrelor pentru redeschiderea pricinilor. (3) C. constatând că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond. deci suspendarea va dura pâna se formulează o cerere de reluare a judecăţii. civ.. pen.. prin încheiere motivată. (2) C. dacă acţiunea penală a fost pusă în miscare . Suspendarea durează pe perioada soluţionării excepţiei de nelegalitate. • art. civ. şi este deci obligatorie.

(4). Leş. 1 din Codul de procedură civilă. deoarece instanţa poate refuza suspendarea dacă: conflictul nu e susceptibil de mediere. p. sau clauzele contravin legii sau ordinii publice. precum şi în cazul în care mediatorul desemnat de catre părţi nu poate avea vocaţia de mediator. Persoana indreptaţită va instiinţa de îndată persoana notificată. asa cum am arătat anterior. instanţa. 10/2001. putând fi mai degrabă interpretată ca o suspendare facultativă. Odată constatate aceste împrejurări. sau contractul nu cuprinde elementele expres arătate în textul acestui articol. 62 din Legea nr 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator: „(1) Pentru desfăsurarea procedurii de mediere. C. nu şi pentru cererea de intervenţie.22 alin. Sectia civila. 20 .T. alin. sub sanctiunea nulităţii absolute. “ Conform practicii judiciare. deoarece toate cazurile sunt prevăzute de lege. p . op. 920.9472001 a secţiei civile a Curţii de Apel Alba. nota II-a la decizia civilă nr. este vorba de suspendări legale. (2) În cazul actiunilor formulate potrivit art. judecarea cauzelor civile de catre instantele judecatoresti sau arbitrale va fi suspendată la cererea partilor. 3729/2001.C. (1) din Legea nr. fiind la dispoziţia părţii. 10/2001 dispune astfel : „Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi în cazul acţiunilor în curs de judecată. iar nu facultativă pentru instanţă. decizia nr..J. va dispune în consecinţă prin încheiere în privinţa cererii principale şi va continua procesul pentru soluţionarea cererii de intervenţie principală. 46 din Legea nr. Controverse În literatura de specialitate şi în practica judecătorească există şi controverse în legătură cu anumite cazuri particulare de suspendare37. În toate situaţiile însă. 46. Briciu.I. cit. În Dreptul nr. dacă se îndeplinesc condiţiile legale ale acesteia. şi atunci când obiectul judecăţii îl constituie nulitatea contractului de vacnzare-cumpărare încheiat în baza Legii nr. P. (2) Cursul termenului perimarii este suspendat pe durata desfăşurării procedurii de mediere.R. şi durează până la soluţionarea pe cale administrativă a cererii de restituire. Ea poate fi dispusă la cererea persoanei îndreptăţite la măsuri reparatorii. 37 Art.148-150.11/2002 si Dreptul nr. acesta fiind singurul în măsură să provoace oprirea procesului şi să aleagă momentul producerii incidentului procedural. Reclamantul alege calea administrativă pentru realizarea dreptui său şi abandonează procedura judiciară în forma special reglementată a suspendării cauzei. 1/2004 se arată că este vorba despre o suspendare obligatorie. (3) Cererea de repunere pe rol este scutită de taxa judiciară de timbru.. putând chiar să dispună despărţirea ei pentru a fi judecată deosebit. nr. . Însă în doctrină. renuntând la judecarea cauzei sau solicitând suspendarea cauzei.Secţiunea a III-a. 45 si 47. neputând fi dispusă din oficiu de către instanţă. 242 alin. potrivit art. Această suspendare operează numai în privinţa cererii principale. dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere. potrivit art. 112/1995. şi după verificarea îndeplinirii tututor condiţiilor legale.” Din cuprinsul articolului rezultă că acestă suspendare are natura unei suspendări voluntare. 2 alin.820. B. este tratată ca o suspendare obligatorie şi criticată . Deci. Se prezintă şi interpretarea conform căreia ar putea constitui un caz de suspendare voluntară. în condiţiile prevazute de art. (1) pct. luând act de cererea de suspendare. această măsură poate fi solicitată numai de partea interesată.S. dacă reclamantul solicită suspendarea cauzei în baza art. procedura de restituire începuta în temeiul prezentei legi este suspendată până la soluţionarea acelor acţiuni prin hotărâre judecatorească definitivă şi irevocabilă./1990-2003. în funcţie de clasificările diferite date acestei instituţii. persoana indreptăţită putând alege calea acestei legi. În doctrină nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte natura acestui caz de suspendare. Un alt caz particular îl reprezintă art. deoarece intervine prin manifestarea unilaterală de voinţă a reclamantului. numai că temeiul acestora este diferit. 4/2001. instanţa este obligată să pronunţe suspendarea. intervenind în funcţie de voinţa părţilor sau independent de aceasta. dar suspendarea va interveni doar dacă împrejurările se ivesc înainte de închiderea dezbaterilor.J. p. (1).

până la numirea administratorului ori lichidatorului judiciar. 21 .cit. survenit cu mai puţin de 15 zile înainte de ziua înfăţişării. faptele arătate la alin. prin decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia dintre părţi. prin interdicţia judecătorească sau punerea sub curatelă a unei părţi. 6. dacă ele au survenit după închiderea dezbaterilor.civ. Sediul materiei 1. prin încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului. (2) Cu toate acestea. 5. cu menţiunea că sunt adaugate cazuri noi şi enumerarea nu mai este limitativă. 400. 4. până la numirea tutorelui sau curatorului.proc. 7. dacă debitorul trebuie reprezentat. 3. în alte cazuri prevăzute de lege. (1) nu împiedică pronunţarea hotărârii. este păstrat în totalitate de Proiectul Noului cod. Sediul materiei Sediul principal al materiei în ceea ce priveşte suspendarea legală facultativă este reprezentat de art. afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a acestora. ce constituie o suspendare legală de drept. 244 alin. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă În cazul suspendării legale de drept. deci care permite judecătorului ca. civ.Secț iunea a IV-a. potrivit prevederilor tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană. (2) C. CAPITOLUL IV. – (1) Judecarea cauzelor se suspendă de drept: 1. 2. să aprecieze asupra oportunităţii sistării temporare a judecăţii39. Suspendarea legală facultativă (judecătorească) Secţiunea I. Cazul special prevăzut de art. 1. prin decesul uneia din părţi. până la numirea unui nou reprezentant sau mandatar. în anumite împrejurări determinate de lege. până la numirea unui nou tutore sau curator. 39 I. 2. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive.Leş. când persoana juridică este dizolvată. prin deschiderea procedurii insolvenţei. 583. (1) C. proc. 400 din Proiect 38 sunt păstrate în principiu aceleaşi cauze care determină suspendarea.. până la introducerea în cauză a moştenitorilor. lărgindu-se deci sfera de aplicare a suspendării. în cazul în care instanţa formulează o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare adresată Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. op.. 8. 155 alin. Definiţie. Definiţie Suspendarea legală facultativă reprezintă acea formă de suspendare care este lăsată la aprecierea instanţei. până la desemnarea lichidatorului. 38 Art. p. reglementate în art. 1. neavând nici o modificare majoră care să-i schimbe întelesul şi reglementarea potrivit legislaţiei în vigoare.

1238 din 18 februarie 2005. Deci. 1551 C...Există şi alte articole în cuprinsul prezentului cod care reglementează această instituţie sau care reprezintă o aplicaţie a acestei forme de suspendare. de existenţa sau neexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi.stăruie în continuarea judecării pricinii. (2) si (3) C.S. civ. 22 . Cazuri generale de suspendare legală facultativă Art. 5/2006. şi anume : art. 42 I. decizia nr. ca o situaţie specială. (2) C. Mihuta. 370.J. civ. 43 M.C. iar procesul ce are ca obiect chestiunea prejudicială să fie în curs de judecată. G. secţia civilă. 244 alin.. 1512/1970. să nu fi fost el insuşi suspendat43. Suspendarea în aceste două cazuri nu este obligatorie. dacă reclamantulpersoană vătămată. civ. cit. Secţiunea a II-a. spre deosebire de suspendarea voluntară. decizia nr. proc. 283. este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: soluţia dintr-un proces să depindă de rezolvarea unei chestiuni prejudiciale ce se judecă într-un alt dosar. 44 Trib. p. deci nu are relevanţă faptul că părţile se opun suspendării. Tăbârcă. 183 C. (1) pct. decizia nr. 41 C. art. 114 alin. 635. prevede două cazuri în care instanţa poate suspenda judecata: • • când dezlegarea pricinii atârnă în tot sau în parte. 738/2001. Suspendarea nu este condiţionată42 însă de acordul părţilor. art. proc. 554/2004. proc. civ. secţia civilă. de excepţie. în Dreptul nr. şi deci instanţa poate să aprecieze în ce măsură cea de-a doua cerere nu a fost promovată pentru tergiversarea judecăţii41. p.C. Repertoriu II. op. 40 alin.. pentru ca textul să aibă aplicare. proc.. proc.. Suprem.J.. (1) C. 28 alin. civ. Pentru a se putea dispune suspendarea judecăţii potrivit art 244 alin. este necesar să existe o altă judecată pendente44 şi să se demonstreze că soluţionarea 40 Totuşi. (2). când s-a început urmărirea penală40 pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe în cauză. Chestiunea prejudicială este acea problemă care are o influenţă hotărâtoare asupra rezolvării cauzei. in I. proc. p. art. în art. că instanţa de contencios administrativ nu poate suspenda judecarea pricinii când s-a început urmarirea penală pentru o infracţiune săvârşită în legătură cu actul administrativ atacat. Secţia civilă şi de proprietate intelectuală. civ. 1 C. se prevede în Legea contenciosului administrativ nr.

Se poate dispune suspendarea judecăţii conform primul caz enunţat. deoarece în cadrul acţiunilor posesorii instanţa nu cercetează fondul dreptului subiectiv. 6/1976. ca terţ. nu sunt de natură să justifice suspendarea judecăţii47. op. 23 . cit. 260. V. 49 Trib. astfel încât rezolvarea acţiunilor posesorii 45 46 G. Suprem. şi a altor instanţe judecătoreşti. Cazurile de suspendare lăsate la facultatea instanţei sunt limitativ prevăzute de lege. S. Nu există însă temei de suspendare a ordonanţei preşedinţiale în temeiul art. astfel că în mod corect instanţa a dispus suspendarea cererii de evacuare până la soluţionarea cererii având ca obiect anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între reclamanţi şi pârâţi49. când revendicarea se sprijină pe un titlu succesoral a cărei anulare a fost cerută într-un proces aparte.C. p. op.. civ. cit. Evacuarea pârâţilor pentru lipsa de titlu locativ depinde de situaţia titlului de proprietate invocat de reclamanţi. decât acestea. Bucureşti. Zilberstein.454. ele neputând fi extinse prin analogie şi la alte situaţii similare. p. şi nici în cazul în care se se solicită suspendarea acţiunii posesorii până la soluţionarea acţiunii în revendicare a imobilului. sectia a IV-a civilă. D. 51. 2007. R.J. Radu. de vreme ce procedura ordonanţei preşedinţiale se caracterizează prin urgenţă.. constestând calitatea de moştenitor a titularului şi întinderea drepturilor sale succesorale. 487. 48 P. practic.R. p. Stoenescu. decizia nr. Editura C. Trib.. 47 I. ci doar aparenţa acestuia.S.C. op. Negru. decizia nr. până la soluţionarea procesului asupra fondului. Bucuresti. iar anularea certificatului de moştenitor atrage dispariţia principalului mijloc de dovadă a dobândirii unui drept real pe cale de moştenire. Jurisprudenţă civilă comentată a I. o acţiune pentru plata unei pensii de întreţinere facută de un copil din afara căsătoriei va putea fi suspendată până la soluţionarea acţiunii privind stabilirea paternităţii. cit.Beck. întrucât acordarea sau neacordarea pensiei depinde de admiterea sau nu a cerererii de stabilire a paternităţii46. 1595/1995. 1 C. Secţia civilă. reclamantul în revendicare. 244 pct. Boroi. În aceste cazuri suspendarea se impune pentru a se evita darea unor hotărâri contradictorii.Matei. p. nr.H.D. iar alte împrejurări.pricinii depinde de dreptul care face obiectul unei alte judecăţi45. Spre exemplu.Perju. combate titlul succesoral al adversarului său din proces. 2068/1975. deoarece. proc. O. cu consecinţa că reclamanţii vor triumfa în revendicare48. 316. p.

dreptul de retenţie invocat de pârâtă nu poate bloca soluţionarea cererii de evacuare pentru lipsă de titlu. 54 Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. 648. civ. op. Curtea de Apel Piteşti.Mihuţă. în acest caz. secţia civilă.262-263. p. dacă se invocă existenţa unui alt proces civil.371. 51 M.nu depinde de soluţia ce se va da în petitoriu50. Repertoriu II. deoarece acesta nu este o instanţă judecătorească. prin cerere reconvenţională. 1 C.53. 57. nu se poate dispune suspendarea judecăţii pe motiv că nu s-a terminat dezbaterea succesorală52. suspendarea judecăţii ar duce doar la prelungirea nejustificată a solutionării acţiunii ce are ca obiect rezilierea contractului şi evacuarea. p. p. p. Leş.. contravenindu-se astfel dispoziţiilor art. cit. deoarece. Supr.. introducerea separată a unei acţiuni în anularea titlului de proprietate a reclamantului nu constituie un motiv de suspendare din oficiu a judecării acţiunii în revendicare promovată de către acesta.G. 1044/1972. O altă soluţie de speţă prevede că acţiunea reclamantului. Curtea de Apel Bucureşti.02. chiar pe calea contestaţiei la executare. 244 C. 319. p. deoarece acesta poate fi cerut oricând.1995. 232/27.. 50 I. În practica judiciară s-a mai statuat că. întrucât nu sunt îndeplinite condiţiie articolului mai sus menţionat.3/1987. aşadar. Nu poate fi asimilată unei judecate nici dezbaterea succesiunii în faţa notarului. a solicitat obligarea reclamantului la contravaloarea îmbunătăţirilor efectuate la imobil. Astfel. secţia a IV-a civilă. 1998. iar nu să decline acea obligaţie procesuală în favoarea altei instanţe. precum şi recunoaşterea unui drept de retenţie. proc. activitatea de analizare a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate a comisiei neputând fi asimilată cu o judecată51. Buta. Editura All Beck. 53 Culegere de practică judiciară. ci şi obligaţia de a examina titlurile.18/1991 nu poate duce la suspendarea cauzei. instanţa are nu numai căderea. ci lasă la aprecierea instanţei de judecată oportunitatea suspendării judecării cauzei54. în I. Din practica Tribunalului judeţean Sibiu în materia dreptului procesual civil. Gh. Dispoziţiile acestui articol nu au caracter imperativ. chiar în situaţia în care ambele părţi sunt în posesia unui titlu de proprietate asupra lucrului revendicat. Studii şi cercetări juridice nr. Tăbârcă. 244 pct. în condiţiile art. dând eficienţă celui ce va face dovada proprietăţii. prin care a solicitat rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea pârâtei. proc. 52 Trib. în cadrul căruia pârâta. decizia nr. 24 . nu poate fi suspendată. Nici depunerea unei cereri de restituire a dreptului de proprietate la Comisia constituită în baza Legii nr. civ. decizia nr.

Secţia comercială.. decizia nr. adică una stăruie în defăimarea înscrisului şi cealaltă în folosirea lui.. 4 C. 2 C.58 55 56 I. p.În ceea ce priveşte al doilea caz de suspendare. indiferent dacă admite sau respinge cererea de suspendare. 998 C. 58 M. cit. Dacă nu s-a suspendat judecata.J.civ. 244 pct. Buta. 182 C. proc. Actuala reglementare a fost dată prin modificările aduse Codului prin O. p. 59/2001. p. 322 pct. 252. 25 . proc. 1966.562. proc.. O aplicaţie a acestui caz de suspendare o reprezintă art. în situaţia în care părţile intrebate conform art.223 din 23 ianuarie 2005. op. împreună cu procesul-verbal. Instanţa va lua această măsură numai dacă există o justificare temeinică. acesta se întemeiază pe declanşarea urmăririi penale pentru o infracţiune ce ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe. civ. Noua reglementare instituie ca o condiţie esenţială începerea urmăririi penale pentru o infracţiune. împrejurare ce trebuie probată în mod corespunzător56. . ci doar o faptă ilicită civilă si se cer daune în baza art. civ. în redactarea anterioară textul avea în vedere doar existenţa unor “indicii“ în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni. întrucât se prevede că “poate…“.proc . In orice caz. 9 C.C. şi după pronunţarea hotărârii s-a stabilit că înscrisul este fals. 5/2006. Tratat . 304 pct. civ. Leş. îşi păstrează punctul de vedere iniţial. adeseori.G. Renunţarea la vechea formulă este firească.. în care se prevede că. soluţia trebuie motivată. 183 C. cuprins în art. nr. înaintând procurorului înscrisul şi procesul-verbal ce trebuie încheiat. nu se poate suspenda procesul în temeiul acestui text. instanţa poate suspenda judecata pricinii. Drept procesual civil român.C.U. aceasta va dura până la pronunţarea unei hotărâri penale definitive. instanţa va trimite înscrisul procurorului. Porumb. Dacă dispune suspendarea..283. Bucureşti. În doctrină se apreciază că. I. proc civ. 584. p. Editura Didactică şi Pedagogică. dacă partea care defaimă înscrisul ca fals arată pe autorul sau complicele falsului. ambele condiţii trebuind să fie indeplinite cumulativ55. 57 Când fapta nu constituie infracţiune. deci partea interesată trebuie să prezinte elemente suficiente din care să rezulte că existenţa infracţiunii57 ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe în cauza supusă suspendării. iar aceasta trebuie interpretată în sensul că instanţa nu este însă obligată să dispună suspendarea. hotărârea poate fi desfiinţată pe calea revizuirii în condiţiile art.G. Tăbârcă. în Dreptul nr. Gh. în cazul în care hotărârea pronunţată nu mai este susceptibilă de apel sau de recurs prin care să se invoce motivul de modificare prevăzut de art. deoarece era de natură să provoace. atunci când are îndoieli cu privire la autenticitatea înscrisului. civ. suspendări nejustificate ale procesului civil..

şi.J.S. (1) C. 26 . p.A.C. Tăbârcă. în C. 62 P.. care îl obligă pe judecător să respecte el însuşi principiile procesului civil. p. 244 alin. secţia civilă. impunând ca starea de suspendare să dureze până la pronunţarea unei hotărâri irevocabile în cealaltă pricină. 9 C. o reprezintă necesitatea ca urmarirea penală să fie începută. 2/2005. fiind incidente dispoziţiile art.C. proc.Iaşi. civ. p.C. /1990-2003. cu consecinţa întârzierii soluţionării pe fond a unei cauze. se va examina dacă nu cumva suspedarea judecăţii. 322/2002. suspendarea a fost dispusă fără nici o motivare. atât timp cât începerea urmăririi penale nu a fost dispusă conform legii procesual penale. civ59. care a motivat suspendarea. Boroi.C. tipic.J. p. civ64. Într-o speţă. deşi nu se soluţionase irevocabil cealaltă pricină. printre care şi cel al celerităţii şi al rezolvării cauzelor într-un termen rezonabil. op. civ. Perju.. proc. 63 Curtea Supremă de Justiţie. proc.. decizia nr. întrucât dispoziţiile alineatului ultim al acestui articol au caracter imperativ. 459. proc . 232. 244 C. 244 pct. În condiţiile concrete ale unui caz. cit. Buta.. pentru a nu fi arbitrară şi a produce tergiversarea judecăţii. Aprecierea instanţei asupra suspendării. în Dreptul nr. poate prejudicia grav pe oricare din părţi63. 129 alin. instanţa se poate pronunţa asupra cererii de suspendare conform art. Instanţa nu poate lua masura suspendării nici în cazul în care urmărirea penală a fost deja finalizată prin scoaterea de sub urmarire a învinuitului61.J. fără să menţină suspendarea.civ. Odată ce a fost luată masura suspendării în baza art. O.. un caz de tergiversare a judecăţii62. proc. 317. (2) C. 304 ptc. trebuie să se întemeieze pe convingerea fermă că rezultatul cercetării ar avea o înrâurire decisivă asupra hotărârii ce urmează a se da în cauză. nu se mai poate reveni asupra ei.Numai după ce apreciază că are competenţă materială. decizia nr. instanţa a dat o hotărâre cu încălcarea legii. şi judecând cauza. . p. Suspendarea trebuie temeinic motivată si în acelaşi timp justificată prin prisma dispoziţiilor art. 64 G. 59 60 M. cit.Matei. Limita reglementării suspendării judecăţii conform pct.P. după numeroase amânări a judecăţii şi după 7 luni de la înregistrarea cauzei pe rolul instanţei. 2 C. 5362 din 12 decembrie 2003.2 al art. decizia nr. secţia contencios administrativ. 1997.J. 57. Jurisprudenţă civilă a I. reprezentând. 919. op. 61 C. p 651. secţia civilă. B. I. Repunând din oficiu cauza pe rol.. 987/1997. nefiind suficientă numai depunerea plângerii prealabile60. Gh.

proc. Secţiunea a III-a. dar... 67 G. 19 alin. (2): “ Judecata în faţa instanţei civile se suspendă până la rezolvarea definitivă a cauzei penale. civ. 27 . aşa cum ea este definită în Codul penal. Boroi. Astfel. “.. Porumb. suspendarea judecăţii poate fi dispusă în baza art.. Ciobanu. op. în penal definitivă). acţiunea introdusă la instanţa civilă se suspendă. cit.“. precum şi cererea de chemare în garanţie. p. civ. indiferent că a figurat sau nu în instanţa penală. Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii. În cazul prevăzut de Codul de procedură penală. 244 pct. G. 292. cel puţin. iar alin (3): “ De asemenea. În schimb. 244 C. Codul.(2) al art. dar acesta a fost suspendat. civ. acţiunea civilă pt daune. (2) C. alin. şi art. proc.. p. în consecinţă. va fi opozabilă unei părţi.Potrivit alin. in art. poate să pornească acţiune în faţa instanţei civile persoana vătămată care sa constituit parte civilă sau pentru care s-a pornit din oficiu acţiunea civilă în procesul penal. ea trebuie suspendată până ce instanţa penală se pronunţă definitiv asupra acţiunii penale înaintate fie mai înainte. atât în privinţa existenţei faptului. 2 C. acţiunea civilă având ca obiect repararea daunelor cauzate prin infracţiune se poate intenta separat înaintea instanţelor civile. în alin. fie în cursul judecării acţiunii civile. având autoritate de lucru judecat. proc. În caz de reluare a procesului penal. suspendarea judecăţii va dăinui până când hotărârea care a motivat suspendarea a devenit irevocabilă (sau. dacă acţiunea penală a fost pusă în mişcare. Corelaţia între suspendarea judecăţii conform art. ci facultativă. dacă acţiunea civilă se întemeiază pe 65 Astfel. iar nu numai deodată cu cea penală. Textul din Codul de procedură penală65 are în vedere numai situaţia în care se solicită repararea pagubei cauzate prin infracţiune. provocată de acelaşi fapt care face obiectul procesului penal. cât şi a culpabilităţii. 19 se prevede. 480. (1) „ Persoana vătămată care nu s-a constituit parte civilă în procesul penal poate introduce la instanţa civilă acţiune pentru reparerea pagubei materiale şi a daunelor morale pricinuite prin infracţiune. “ 66 V. în acest caz. lăsată la aprecierea instanţei66. proc. pen. săvârşită cu vinovăţie şi prevazută de legea penală.M. trebuie suspendate de instanţa civilă până ce instanţa penală se va pronunţa în mod definitiv asupra acţiunii penale. iar suspendarea judecăţii înaintea instanţei civile se dispune dacă instanţa penală a fost sesizată cu judecarea infracţiunii anterior sau. ca faptă care prezintă pericol social. hotărârea definitivă a instanţelor penale. dar de data aceasta nemaifiind vorba de o suspendare obligatorie a judecăţii. 244 C.. Acest text nu-şi poate avea aplicaţie decât în cazul cănd faptul generator al daunelor pretinse este o infracţiune67.

În încheiere de suspendare. Alte cazuri de suspendare legală facultativă Codul de procedură civilă reglementează şi cazuri speciale de suspendare facultativă. • Art. C. Secţiunea a IV-a. 339 C. nu se va supenda judecata în temeiul art. Deleanu. 19 Cod de procedură penală. comunicând de urgenţă această măsură instanţei respective.(3) C. dacă obligaţiile au fost îndeplinite şi aceasta poate continua. deci conform procedurii necontecioase. preşedintele instanţei competente va putea cere dosarul pricinii şi să ordone. civ. 28 . dacă de îndată sau până la termenul ce i s-a stabilit. p . suspendarea judecării pricinii. civ. cit. fără citarea părţilor. prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau stabilite în cursul judecăţii. 826. instanţa va arăta care anume obligaţii nu au fost respectate. civ. 177/2010 pentru completarea și 68 I. judecata va fi reluată. op. proc. • Art. 1551 C. (răspundere civilă delictuală). reclamantul. după caz. civ prevede că. (2) C. La cererea părţii.68 Suspendarea se va dispune prin încheiere potrivit dispoziţiilor art. acestea având însă temeiuri diferite faţă de cele generale prezentate mai sus şi anume: • Art. proc. • Un caz relativ nou de suspendare legală facultativă este cel care rezultă din modificările aduse de Legea nr. proc. 114 alin . 40 alin.art. prevede că atunci când desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina părţii reclamante. iar nu pe existenţa unei infracţiuni. dispune că. instanţa poate suspenda judecata. în cazul în care s-a formulat o cerere de strămutare. civ. instanţa va putea dispune suspendarea judecăţii. arătând în încheiere care anume obligaţii nu au fost respectate. 998 şi urm. proc.. nu completează sau nu modifică cererea ori nu depune copii certificate de pe înscrisurile pe care se întemeiază cererea. Suspendarea va dura până la rezolvarea cererii de strămutare.

op. Gh. reclamantului i se poate pune în vedere să o acopere. civ. deci.40 alin. ci se fixează termen de judecată. ci va anula cererea pentru lipsa unor menţiuni. astfel încât dacă nu se dispune prin încheiere necontencioasă suspendarea. op. proc. Tăbârcă. Dacă s-a cerut strămutarea. Totuşi. (2) C.1 C. este facultativă. dacă se constată o neregularitate care nu a fost sesizată la primirea cererii. preşedintele instanţei va numi acestora un curator special70. p.. 133 şi 105 alin. toate actele instanţei învestite cu judecarea cererii vor trebui refăcute. 244 alin. Dacă reclamanţii nu-şi aleg unul sau mai mulţi mandatari. dacă hotărârea nu va cuprinde aceste menţiuni. 29 . Suspendarea în condiţiile alin. potrivit art. pentru că în acest caz pentru neîndeplinirea obligaţiei menţionate instanţa nu mai poate aplica alte sancţiuni. (1) pct. 40 alin. sau va anula cererea ca netimbrată. judecarea cauzei se suspendă. art. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și anume abrogarea aliniatului 5 al articolului 29( care prevedea că pe perioada soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a legii sau a ordonanţei aplicabile speţei. această suspendare fiind lăsată la aprecierea instanței. instanţa învestită cu judecarea pricinii a cărei strămutare se cere. Astfel. (2) este una specială. cit. 114 C. Tăbârcă.. 181. astfel încât suspendarea poate fi dispusă numai în condiţiile din acest text69. M. Buta. civ. (3) şi (4). instanţa nu ar mai putea dispune ulterior suspendarea judecăţii pentru neîndeplinirea obligaţiei de modificare sau completare a cererii de chemare în judecată. proc. proc. În urma abrogarii acestei preveri legale suspendarea judecații devine una facultativă. 404. civ. proc. 1551 C.). judecata trebuie să fie suspendată în mod obligatoriu. sau nu se înţeleg asupra persoanei acestora. Buta. art. Dacă însă pârâţii nu-şi aleg mandatarul. şi să dispună suspendarea până la soluţionarea cererii de strămutare. (4) precizează că hotărârea asupra strămutării -care se da fără motivare şi nu este supusă nici unei căi de atac. civ. sub sancţiunea prevăzută de art. Gh. Norma înscrisă în art.modificarea Legi nr. 69 70 M. nu poate face aplicarea dispoziţiilor art. aşa cum o poate face dacă nu se modifică sau completează cererea de chemare în judecată. cit.va arăta în ce măsură actele îndeplinite în instanţă urmează să fie păstrate. Suspendarea este obligatorie indiferent de instanţa judecătorească în faţa căreia s-a invocat excepţia. p.

proc.C. proc. când un judecător. de exemplu. Ciobanu. proc. partea interesată poate formula o cerere de chemare în judecată. 322 C. pentru ipoteza prevăzută la pct. Boroi. 322 pct. Deleanu.M.J. precum şi pentru pct. Trebuie să fie arătate în concret care anume obligaţii nu au fost respectate.. cererea de revizuire ar fi admisibilă pe baza art. civ. G. 322 ptc. a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă hotărarea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma judecăţii. Boroi. Nefiind imputabilă reclamantei întârzierea răspunsului de la Oficiul Registrului Comerţului referitor la adresa sediului pârâtei.. op. 332. civ. care a luat parte la judecată. deoarece nu există identitate de obiect sau cauză. pentru că actul nou (htărârea judecătorească) trebuie să fi existat la data pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere74. proc. G.C. că recurenta nu a depus la dosar „acte”71. op. civ. 74 V. s-au descoperit înscrisuri doveditoare.. p 827. Boroi. deoarece are în vedere o hotărâre care a stat la baza hotărârii a cărei reviziure se cere. martor sau expert. nu sunt îndeplinite condiţiile suspendării judecăţii în baza art. pot constitui temei pentru introducerea unei cereri de revizuire73. 30 . instituind condiţia culpei părţii reclamante pentru neîndeplinirea unor obligaţii prevăzute de lege ori stabilite la primirea cererii de chemare în judecată sau în cursul judecăţii. proc. iar nu doar să se precizeze.. reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor. 2 C. op.Bază de date. Se consideră ca nu poate fi promovată o cerere de revizuire conform pct. p. în B. cit.Cazul particular prevăzut de dispoziţiile art. op. G.2 şi care nu ar justifica introducerea unei cereri de revizuire. 244 pct. Secţia civilă şi de proprietetate intelectuală.. spre exemplu. proc. constituie o sancţiune procedurală. 1551 C. civ.75 71 72 I. În altă opinie.J. şi nici teza I. după darea hotărârii. în cazurile vizate de art. fără a i se putea opune autoritatea de lucru judecat. 1551 C. p. întrucât aceasta a depus diligenţele neceasare imediat ce a luat cunoştinţă de dispoziţiile din închierea de şedinţă. 5 prima teză C. civ. proc. Ciobanu.M. p 292. Spineanu. O.293. civ. 5 al art. care se referă la „vina părţii reclamante”72 Instanţa nu poate dispune suspendarea decât după ce i-a pus în vedere reclamantului îndeplinirea unor cerinţe şi acesta nu s-a conformat. cit.Matei. 4 C. 75 I. civ. cit. 1 al art 244 C. decizia nr. cit. În doctrină se apreciază că. 73 V. teza II.. dacă. 1994/2005. Unele împrejurări din art..

de I. precum şi în cazul alin. deoarece alin. atunci când a fost obţinută pe baza cererii introduse înainte de soluţionarea definitivă a litigiului în care se solicită revizuirea. Încheierea asupra suspendării nu se motivează şi nu este supusă niciunei căi de atac.000 lei. când dezlegarea cauzei depinde. 3. Consider însă ca varianta optimă ar fi fost să se facă referire atât la hotărârea definitivă (în penal). se modifică din „hotărâre irevocabilă” în „hotărâre definitivă”. iar pentru motive temeinice. (2) Suspendarea va dura până când hotărârea pronunţată în cauza care a provocat suspendarea a devenit definitivă. 396. 78 Art. 31 . 132. 2. în caz de o prevedere specială. cuprinsă însă în art. 2. chiar înainte de primul termen de judecată. îndeplineşte această condiţie. se vor aplica respctivele dispoziţii. inserându-se expresia „dacă legea nu prevede altfel”. în Repertoriu II. deşi a fost dată după pronunţarea hotărârii a cărei revizuire se cere. Mihuţă. 401 din Proiect77. suspendarea judecării procesului. întrucât nu era în putinţa părţii să determine pronunţarea ei la o dată anterioară. potrivit pct. Supr. – (1) La solicitarea celui interesat. 1. fără citarea părţilor. 2. ci se aplică şi în cazuri civile. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă Suspendarea legală facultativă rămâne principial cu aceeaşi reglementare. în tot sau în parte. dec. care se poate dispune conform art. Art. în condiţii diferite faţă de actuala reglementare. cât şi la cea irevocabilă (în cazul hotărârilor pronunţate în materie civilă). iar nu cadrul general al suspendării. în alte cazuri prevăzute de lege. de existenţa sau inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi. completul de judecată poate dispune. 401. suspendarea poate fi dispusă în aceleaşi condiţii. – (1) Instanţa poate suspenda judecata: 1. dacă este cazul. 1. doar cu unele modificări în ceea ce priveşte pct. nr.. Secţiunea a V-a.Printr-o interpretare extensivă s-a admis că o hotărâre judecătorească. deci. 132. când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea. 76 Trib. pentru ca să poată astfel îndeplini cerinţa ca hotărârea să existe în momentul pronunţării hotărârii atacate cu cerere de revizuire76. 1716 din 23 iulie 1974. Secţ civ. care nu conţine numai prevederi ce au legătură cu legea procesual penală. p. 2 este o continuare a întregului alin. dacă legea nu prevede altfel. cu darea unei cauţiuni în cuantum de 2. Un caz special de suspendare legală facultativă rămâne strămutarea78. Măsura suspendării judecării 77 procesului va fi comunicată de urgenţă instanţei de la care s-a cerut strămutarea. prezentată ca “înscris nou“ în revizuire.

. că închierea nu se motivează şi nici nu este supusă nici unei căi de atac. precum şi prevederea expresă.Noutatea constă în obligaţia depunerii unei cauţiuni şi faptul că. printr-o încheiere. I. Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege. aceasta din urmă având menirea să oprească mersul normal al procesului prin scoaterea de pe rolul instanţei pe toată perioada cât durează cauza care a determinat luarea acestei măsuri81. p. Radu. 488. 242 pct. proc. Constatarea suspendării Suspendarea judecăţii reprezintă un incident procedural care poate fi invocat de oricare dintre părţile interesate. pentru un timp determinat sau până la 79 80 I. op. Întrucât suspendarea se analizează ca un incident procedural.2 C. Încheierea de suspendare. 32 . indiferent de felul ei. civ.Stoenescu. p. S. prin care instanţa constată existenţa împrejurării care a condus la suspendarea judecăţii 80. Leş. Calea procedurală a sesizării este aceea a unei cereri scrise sau verbale formulate în faţa instanţei. CAPITOLUL V. când niciuna dintre părţi nu se prezintă la strigarea pricinii şi nici nu s-a cerut judecarea în lipsă79. 1. şi de către instanţă din oficiu. instanţa poate dispune în mod direct suspendarea judecăţii în baza art. 244 C. Suspendarea se poate dispune. D. proc. De asemenea. op. 81 V.. p. ea se dispune.Negru. cit. 585.. 2. 1. Procedura şi efectele suspendării Secţiunea I. 1. În acest mod se poate proceda în cazurile prevăzute de art. civ. Încheierea de suspendare Descrierea amănunţită a cauzei de suspendare va constitui motivarea încheierii de suspendare. în cazul în care se dă fără citarea părţilor. cit. la cerere sau din oficiu. 261. ca o aplicaţie a principiului accesorium sequitur principale. Constatarea suspendării. se poate dispune chiar înaintea primului termen de judecată. cit.Zilbestein. op. cu condiţia ca măsura să fie pusă în discuţia prealabilă a părţilor. suspendarea judecăţii intervine sau poate interveni.. cu respectarea cerinţelor legale.

293. Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului.641. G. 84 V. încheierea prin care s-a dispus suspendarea Controverse. Deleanu. nu va mai putea formula o nouă cale de atac84. singura cale procedurală pentru desfiinţarea unei încheieri nelegale este aceea a recursului la I..828. cit. în ceea ce priveşte durata termenului de recurs. proc. De această dată comunicarea nu marchează momentul de la care începe să curgă termenul de recurs. 86 Ibidem. p. ţinând cont şi de principiul accesorium sequitur principale. M..C. Tăbârcă.C. Posibilitatea atacării cu recurs a încheierii de suspendare. nu înseamnă că încheierea nu trebuie comunicată părţilor. întrucât nu există recurs la recurs. iar nu din momentul survenirii cauzei de suspendare83. cât şi împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol a procesului. 301 C.producerea unui eveniment determinat. de orice natură. text de lege special. cit. în principiu. conform prevederilor potrivit cărora secţiile acestei instanţe judecă recursurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătoreşti. 85 M. 304/2004. dacă recursul a fost respins. Leş. 586.J. Boroi.. op. să-şi poată motiva recursul85. ci ea este necesară pentru ca partea interesată. cit.. Rezultă deci că în cazul suspendării recursului în faţa unei curţi de apel. 3. 2441 C. p . Bineînteles că partea poate exercita doar o singură dată recursul împotriva respectivei încheieri. (2) din Legea nr. civ. op. De asemenea. p. încheierea prin care curtea de apel dispune suspendarea judecării recursului poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie86. Totuşi. Împrejurarea că textul derogă de la art. Potrivit art.. civ. cunoscând justificarea măsurii. proc. închierea prin care s-a dispus suspedarea unui recurs nu poate fi recurată. atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea. Suspendarea judecăţii va începe numai din momentul în care instanţa a dispus o atare măsură. p. 23 alin. op. 33 . cu excepţia celor pronunţate în recurs. astfel că. 1. Ciobanu. care nu pot 82 83 I.. judecăţii poate fi atacată cu recurs în mod separat.cit. op. I. în temeiul art. în faţa oricărei jurisdicţii şi în orice judecată82.

S.. 4678 din 18 decembrie 2002. 282 şi art. civ. aceasta nu poate fi considerată decât ca recurs90. se constată şi în practica judiciară că. p. decizia nr. 89 Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1973. 1693 din 30 iunie 1973. întrucât textul fiind imperativ. op. Leş.. dispoziţii ce sunt aplicabile şi în cazul recursului. Efectul general al suspendării Codul de procedură civilă nu prevede în mod expres şi detaliat efectele suspendării judecăţii. Ed. C. Pandectele Române nr. p. 90 C. 282 alin. şi deci. proc. decizia nr. conform art. Termenului de “întrerupere“ trebuie să i se dea o interpretare largă.J. 51. Secţia civilă.J. iar cursul judecăţii a fost întrerupt în faţa curtilor de apel. stiinţifică. civ. 586. Secţiunea a II-a.586. 87 88 I.fi atacate pe nici o altă cale. 299 C. recursul urmează să fie respins ca inadmisibil89. care fac referire la faptul că împotriva încheierilor premergătoare nu se poate apel decât odată cu fondul. 245 C. în B. Nu sunt însă supuse recursului în mod separat încheierile interlocutorii de respingere a cererii de suspendare88. civ. a dispus suspendarea judecăţii. p. cit. Dar din ansamblul reglementării procesuale în vigoare rezultă neîndoielnic faptul că suspendarea determină o sistare temporară a judecăţii91. 34 .. se determină doar mijloacele procedurale de reluare a judecăţii. op. în afară de cazul când prin ele s-a întrerupt cursul judecăţii. p. Decizia Secţiei civile nr. cit. 4 /2002. – Bază de date. (2) C. proc. J. Este lipsit de relevanţă faptul că reclamantul a denumit “apel” calea de atac declarată împotriva încheierii de suspendare a judecăţii. ci doar dacă sunt atacate odată cu fondul. raportat şi la art. Bucureşti-1974. Efectele suspendării 2. Leş. 91 I. ci în art.S. judecând în ultimă instanţă. Secţia civilă.317.. Astfel. respectiv. anume în sensul de a cuprinde în conţinutul său toate împrejurările ce pot determina o sistare temporară a judecăţii87. 2904 /2001. proc. dacă se formulează un recurs împotriva încheierii prin care tribunalul judeţean. încheierea prin care s-a suspendat cursul judecăţii poate fi atacată cu recurs numai dacă hotărârea ce ar urma să fie pronunţată de instanţa care a dispus suspendarea este supusă căii de atac a recursului. 1.

Pe tot timpul suspendării nu se mai pot îndeplini în mod legal acte procedură. Deleanu. G. 35 . p . G. deci indiferent că este vorba de un reclamant. 243 C. faţă de toate părţile din proces. Porumb. Ciobanu. 2. deoarece nu se poate concepe ca procesul să se suspende în privinţa unei părţi şi să continue faţă de cealaltă. 2. proc. 94 I. 2. p. în cazul suspendării voluntare a judecăţii. nulitatea va interveni numai la cererea părţii interesate.. data la care s-a dispus suspendarea constituie momentul de la care începe să curgă termenul de perimare.. prin intermediul căilor de atac94. op. Suspendarea judecăţii are deci un efect general.este lovit de nulitate.cu excepţia cererii de redeschidere a judecăţii .253. cit. ea operează în bloc. al cererilor conexate sau de intervenţie voluntară sau forţată. apariţia unei cauze de suspendare a judecăţii în privinţa uneia dintre părţi sau a uneia dintre cereri are drept consecinţă suspendarea totală a judecăţii.3. în masura în care legea permite disjungerea93. op. 830. Nulitatea actelor de procedură Prin încheierea de suspendare instanţa nu se dezînvesteşte de soluţionarea pricinii. aceeaşi fiind soluţia şi în cazurile de suspendare prevăzute de art. proc. p. 92 Aşadar. 294.. op. instanţa ar putea să dispună disjungerea acesteia de cererea principală şi deci să continue judecata cererii principale. Totuşi. V. dar procesul rămâne în nelucrare. 155 alin.Efectele suspendării se răsfrâng asupra tuturor părţilor din proces. civ. Corelaţia suspendare – perimare Lipsa de stăruinţă a părţilor un timp îndelungat poate duce la perimarea pricinii. (2) C. şi art. fără nicio considerare faţă de calitatea lor procesuală. cit. în cazul coparticipării procesuale. procesul civil reprezintă un tot unitar şi are deci un caracter indivizibil. Stoenescu. Astfel. Boroi. anume a moştenitorilor care nu au fost introduşi în cauză în temeiul art. cit. dacă se iveşte o împrejurare ce justifică suspendarea judecăţii cu privire la o cerere incidentală. iar orice act îndeplinit . 92 93 I. M. ea putând fi invocată numai de partea în folosul căreia s-a dispus suspendarea. civ. Spre exemplu. Nulitatea are însă un caracter relativ. pârât. intervenient sau chemat în garanţie.

a survenit în ultimele 6 luni ale termenului de perimare98. iar instanţa a dispus în mod greşit suspendarea cauzei. perimarea va opera la împlinirea termenului de un an.. De asemenea. Pentru celelalte cazuri de suspendare. textul art. secţia civilă. Perju. acest termen se prelungeşte cu trei luni.1551 C. p. deoarece suspendarea termenului de perimare cu 3 luni este recunoscută doar dacă una din împrejurările prevăzute de art. în I.Galaţi. cursul perimării este suspendat timp de 3 luni de la data când s-au petrecut faptele care au prijeluit suspendarea. 1995. potrivit distincţiilor făcute în cuprinsul art. chiar dacă s-a menţinut cauza în nelucrare mai mult de un an. p. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti din judeţele Suceava şi Botoşani în domeniul dreptului civil şi procesual civil (iulie-decembrie 1995). 119. P. Ciobanu. (2) C. dacă la data decesului părţii procesul se găsea în nelucrare (chiar de la începutul său era suspendat) şi moartea a survenit în ultimele 6 luni ale termenului de perimare (de un an). decizia nr. 250 C.. proc. începând să curgă după această dată. proc. secţia civilă. în C. 243 C. dacă nu se va face nici un act de procedură prin care să repună cauza pe rol. dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată. proc. 2667/1973. 244. civ. civ. Supr. cit. Însă atunci când suspendarea procesului a fost determinată de chiar moartea părţii. De exemplu. Prin urmare. Repertoriu II. p . nu are aplicare.A. p. 372. J. Mihuţă. 97 Trib. Dacă însă una din părţi a solicitat judecarea în lipsă. civ.294. 1069/1995. op. nr. Boroi. 136. deci până la rămanerea irevocabilă sau respectiv. 250 alin.95. proc. decizia nr. deci are în vedere ipoteza în care perimarea a început să curgă şi în acest caz. 36 .. termenul de perimare se suspendă pe perioade diferite. Aşadar. În cazul suspendării legale de drept prevăzute de art. nu se poate constata perimată acţiunea fără a se cere din oficiu relaţii cu privire la soluţia dată în cauza penală97. 95 96 V. cursul perimării este suspendat şi în alte cazuri stabilite de lege. perimarea nu operează96. G. definitivă (în penal) a hotărârii pronunţate în procesul care a determinat suspendarea ori până la definitivarea soluţiei procurorului. 9/1996. C. proc. Dreptul nr. civ. 243 C.112. civ. 98 P. G. dar numai dacă aceste fapte s-au petrecut în ultimele 6 luni ale termenului de perimare. termenul de perimare este suspendat cât timp durează suspendarea potrivit art. M. Cursul perimării este suspendat cât timp se găseşte în curs judecata penală într-o cauză a carei soluţionare are o înrâurire hotărâtoare în rezolvarea actiunii civile.

Ciobanu. În toate cazurile de suspendare a termenului de perimare. M.. 402101 ca o noutate că. . se remarcă faptul că viitoarea reglementare prevede în art. 676. Boroi. perimarea îşi reia cursul99. Codul. cât şi împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de repunere pe rol a procesului. 243 C. Când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie recursul se judecă de Completul de 9 judecători. – (1) Asupra suspendării judecării procesului instanţa se va pronunţa prin încheiere care poate fi atacată cu recurs în mod separat.Buta. la instanţa ierarhic superioară. 99 M. G.. termenul de perimare este suspendat numai pe o perioadă de 3 luni. termenul de un an (sau după caz. atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea. p. 100 37 . Tăbârcă. (2) Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului. p. lăsată la aprecierea instanţei). Secț iunea a III-a..V. interval în care au intervenit şi cauze de suspendare a termenului de perimare. de 6 luni) este împlinit. va opera perimarea dacă. Un alt caz în care se suspendă termenul de perimare este reprezentat de forţa majoră.. scăzându-se termenul de suspendare. atunci când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie recursul se judecă de Completul de 9 judecători. după încetarea împrejurărilor care au determinat suspendarea. Dacă până la sfârşitul acestui interval nu se solicită repunerea cauzei pe rol... incluzându-se şi timpul scurs înaintea suspendării100.. proc. 302 101 Art. şi anume. Dacă pricina a rămas în nelucrare mai mult timp. 402. Gh. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă În ceea ce priveşte regimul procedural al suspendării. Drept procesual civil. civ. cursul perimării va continua de la punctul la care s-a oprit. cât timp partea este împiedicată de a stărui în judecată datorită unor împrejurări mai presus de voinţa sa (acest lucru este o chestiune de fapt.În cazurile prevăzute de art.

precum şi în alte cazuri stabilite de lege. art. pronunţată de instanţă în cazurile prevăzute de art. După încetarea cauzei de suspendare. de asemenea. proc. se prevede în mod expres că suspendarea va dăinui până cand hotărârea pronunţată în pricina ce a motivat suspendarea va deveni irevocabilă (respectiv. p. Reluarea judecăţii are loc în mod diferit.. 102 1. 401. voluntară şi forţa majoră. Cererea de redeschidere se poate face după dispariţia cauzei care a produs suspendarea. în Legalitatea populară nr 10 /1958. În caz de suspendare voluntară Art. p. modificând doar termenele în ceea ce priveşte suspendarea legală de drept. decizia nr. Codul. 103 104 Trib. în funcţie de felul suspendării care a operat în pricina respectivă. Porumb. 400. la termenul care a precedat suspendarea procesului103. – (1) Cursul perimării este suspendat cât timp durează suspendarea judecăţii. ci în ultimele 3 luni ale termenului de perimare. iar faptele care au prijeluit suspendarea trebuie să se fi petrecut nu în ultimele 6 luni. Gr. deci judecata se redeschide. CAPITOLUL VI. Secţiunea a II-a. 244 C. termenul de 3 luni cu care era suspendat cursul perimării se înlocuieşte cu un termen de o lună. şi anume. 481. părţile trebuie să fie citate din nou. civ. Încetarea suspendării şi redeschiderea judecăţii după suspendare Secţiunea I. cursul perimării este suspendat timp de o lună de la data când s-au petrecut faptele care au determinat suspendarea judecăţii. (2) al art. pe timpul cât partea este împiedicată de a stărui în judecată din cauza unor motive temeinic justificate. ea nefiind îngrădită de curgerea unui termen. dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată. Redeschiderea judecăţii după suspendare 2. Încetarea suspendării Dacă a dispărut împrejurarea care a produs suspendarea judecăţii. Cluj. la redeschiderea procesului. nu mai produce efecte luarea în cunoştinţă a termenului de judecată. Reg. iar în alin. 38 .. definitivă în penal). (2) În cazurile prevăzute de art. 259 /1957.Referitor la corelaţia dintre suspendare şi perimare. precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege. 406. 120. procesul işi reia cursul. 406102 păstrează dispoziţiile referitoare la suspendarea legală facultativă.. cu o singură limită: trebuie făcută înainte de împlinirea termenului de perimare104. dacă aceste fapte s-au petrecut în cele din urmă 3 luni ale termenului de perimare. (3) Perimarea se suspendă. şi în consecinţă.

153 alin. 245 C. astfel: în cazul prevăzut de art. judecata reîncepe prin cererea de redeschidere formulată de una dintre părţi. civ. tutorelui sau curatorului. 91/1998. secţia a IV-a civilă.. proc.. civ.2.Conform art. în C. în Îndreptar interdisciplinar. 2. civ.. 107 Trib. Matei. p 464. 39 . proc. nu se aplică în cazul redeschiderii judecăţii după ce a fost suspendată106. O. făcută cu arătarea moştenitorilor. proc. În cazul redeschiderii după suspendarea cauzei. Boroi. 103. Bucureşti. în funcţie de situaţia concretă. P. a noului mandatar sau.. Supr. Aceste persoane enumerate trebuie menţionate după caz. proc. Atunci când părţile declară că nu se cunosc moştenitorii părţii decedate. 108 C. doarece nu se poate îndeplini procedura cu partea absentă105. judecata se reia prin cererea de redeschidere. urmând ca părţile să fie citate. 482. Prezentarea mai târziu a uneia din părţi. p. putând cel mult să dea termen în cunoştinţă acelei părţi care s-a prezentat cu petiţie de repunere pe rol. A. decizia de îndrumare nr. p. 258. civ.. 243 C. Plen. op. a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar. 12 /1960. 1993-1998. (1) C. 1 C. referitoare la termenul în cunoştinţă. Dispoziţiile art. a părţii interesate. succesiunea nefiind dezbătută. (2) C. cit. fie de către pârât.. când suspendarea este determinată de lipsa de stăruinţă a părţilor după ce li s-a acordat o amânare în temeiul învoirii lor. Aflarea numelui moştenitorilor nu îndreptăţeşte partea interesată de continuarea judecăţii să declare recurs împotriva încheierii de suspendare a judecării apelului. civ. după rămânerea irevocabilă a 105 106 Ibidem. 21 C. J. Procurorul are dreptul să ceară redeschiderea procesului potrivit art. G. p. proc. C. care nu a răspuns atunci când fusese strigată. instanţa trebuie să fixeze termen. înăuntrul termenului de perimare şi timbrată cu jumătate din taxa datorată pentru cererea a carei judecată s-a suspendat. după caz. a celui reprezentat de mandatarul decedat. proc. nu îndreptăţeşte instanţa să repună cauza pe rol în aceeaşi zi. În anumite cazuri speciale de suspendare legală de drept judecata se reia din oficiu. În cazurile de suspendare legală de drept În cazurile de suspendare legală de drept prevăzute de art. 155 alin. când pricina s-a suspendat prin învoirea părţilor sau prin lipsa lor. 245 pct. S. Aceeaşi situaţie se aplică şi în cazul suspendării legale de drept prevăzute de art. ci ea trebuie să solicite repunerea cauzei pe rol108. când judecata s-a suspendat în lipsa părţilor107. pentru a putea fi introduse în cauză. deci fie de către reclamant. instanţa pronunţă o încheiere de suspendare. civ. decizia nr.

civ. În cazul prevăzut de art. Negru. 3. cit. Boroi. op. date cu privire la dispariţia cauzei de suspendare. 2003-2004. în condiţiile art. 19 alin. civ. 2 C. civ. A..4. Cererile de repunere pe rol a cauzelor a căror judecare s-a suspendat datorită părţilor se taxează cu jumătate din taxa de timbru datorată pentru cererea a cărei judecată a fost suspendată. M. 262. 111 V. fiind posibil ca aceasta să-şi fi schimbat între timp domiciliul112. cit.659. în cerere partea interesată va trebui să menţioneze: numărul dosarului. op. Radu. însă numai dacă a îndeplinit obligaţiile menţionate în încheierea prin care instanţa a dispus suspendarea şi dacă plăteşte jumătate din taxa de timbru datorată pentru cererea suspendată110. Ed. 40 alin. p. data şi cauza suspendării. 31 alin. op. Se va mai arăta domiciliul la care partea adversă urmează să fie citată. 1551 C. Ciobanu. Braşov. Tăbârcă. proc. Procedura redeschiderii judecăţii Cererea pentru redeschiderea judecăţii se face în formă simplă. la cererea părţii interesate. G. 2. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile art. Primind cererea. precum şi solicitare repunerii pe rol a cauzei111. proc. proc. 113 Culegere de practică judiciară în materie civilă. după ce se soluţionează cererea de recuzare.. C. op. proc. Buta. 245 pct. cit. însă numai după ce hotărârea pronunţată în pricina care a determinat suspendarea a devenit irevocabilă (în penal. reluarea judecăţii va fi dispusă după primirea hotărârii definitive a Curţii Constituţionale109. definitivă). facută fără arătarea moştenitorilor113. G.hotărârii prin care s-a rezolvat conflictul de competenţă. Ciobanu. civ. 112 V. judecata se poate relua. partea interesată poate să ceară redeschiderea judecăţii după rămânerea definitivă a hotărârii penale. D. pen. (3) C. 2005. iar dacă suspendarea a fost pronunţată în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate... 40 . instanţa pronunţă o hotărâre legală atunci când respinge cererea de repunere pe rol. judecata se reia după ce s-a soluţionat cererea de strămutare. proc. 244 C. All Beck. p 294. iar în cel prevăzut de art. Dacă suspendarea e întemeiată pe art.. proc. respectiv după ce s-a defintivat soluţia procurorului de clasare. (2) C. M. civ. (2) C. În cazurile de suspendare legală facultativă În cazurile de suspendare legală facultativă prevăzute de art. V. cit. scoatere de sub urmărire penală sau încetare a urmăririi penale... p 295. Gh. prin cererea de redeschidere a judecăţii formulate de reclamant. Bucureşti. 2. p.. Boroi. instanţa de judecată va fixa termen şi va dispune citarea părţilor în 109 110 M.

făcută cu arătarea moştenitorilor. 403. Boroi. 2441 alin. îndeplinit înainte de suspendarea judecăţii.vederea continuării judecăţii. 2. cit. cu excepţia pricinilor cu caracter strict personal. cât timp durează suspendarea cursului judecăţii. (1) pct.. după pronunţarea hotărârii de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene. 115 41 . Potrivit art. Ciobanu. p 295. pe lângă cazurile de redeschidere a judecăţii deja existente în legislaţia actuală. încă alte două. Art. 1-6. 4. 403 al Proiectului115 care prevede. tutorelui sau curatorului. 7. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă Această etapă a instituției nu a suferit mari modificări. 400 alin. (2). a noului mandatar sau. când suspendarea s-a dispus prin învoirea părţilor sau din cauza lipsei lor. a lichidatorului. op. dezbaterile fiind reluate de la ultimul act de procedură. . a celui reprezentat de mandatarul defunct. încheierea prin care s-a respins cererea de repunere pe rol poate fi atacată separat cu recurs. a administratorului judiciar ori a lichidatorului judiciar. prin alte modalităţi prevăzute de lege. după caz. 400 alin. a părţii interesate. în cazurile prevăzute de art. Secț iunea a III-a. (1) pct. G. prin cererea de redeschidere făcută de una din părţi. în conformitate cu extinderea suspendării prezentată mai sus. în cazurile prevăzute de art. Reluarea judecăţii după suspendare mai poate fi cerută de către creditorii chirografari ai unei părţi. M. el preluând calitatea procesuală a celui ce i-a înstrăinat dreptul respectiv114. prin cererea de redeschidere a procesului. precum şi de dobânditorul unui drept ce formează obiectul judecăţii care a fost suspendată.Judecata cauzei suspendate se reia: 1. aici remarcându-se cuprinsul art. 3. 114 V.

de către instanţă. pentru a se evita admiterea unor cereri de suspendare făcute cu rea-credinţă. Trebuie însă respectate şi principiile consacrate la nivel european şi să se evite pe cât 42 . dacă sunt într-adevăr respectate toate normele legale pentru a putea fi dispuse astfel de măsuri care pot afecta buna desfăşurare a procesului civil şi care pot duce la prelungirea acestuia în timp. suspendarea pricinii se poate afla la dispoziţia părţilor sau poate fi dispusă chiar din oficiu. instanţa trebuie să analizeze cu rigurozitate susţinerile acestora. Instanţele trebuie să uzeze în egală măsură şi de rolul activ în judecarea pricinilor. Spre exemplu.Concluzii Suspendarea judecăţii reprezintă o instituţie deosebit de importantă a dreptului procesual civil. cele mai des folosite instrumente procesuale pentru tergiversarea proceselor pot fi strămutarea cauzelor şi recuzarea. În funcţie de temeiul şi raţiunea fiecărui caz concret. Atunci când suspendarea este determinată de voinţa părţilor. la îndeplinirea anumitor condiţii legale. iar judecătorii trebuie să verifice de la caz la caz. ce are menirea să asigure respectarea normelor legale şi a drepturilor procesuale ale părţilor. pentru tergiversarea procesului.

Astfel vor putea fi înlăturate orice modalităţi de prelungire îndelungată şi de tărăgănare a procesului. vol. H. 43 . Zilberstein. Deleanu. Stoenescu. Gr. Bucureşti. H. H. G. Tratat de procedură civilă. la posibilitatea condamnării României de către C. Beck. Ediţia 4. Hotărârea. 1983 • I. Drept procesual civil român. Stoenescu. Porumb.E. Drept procesual civil. 2007 • I. Teoria generală. II. Editura Didactică şi Pedagogică. Ed. Bucureşti. a II-a. Bucureşti.. Leş. Judecata în primă instanţă. 2008 • M. Tratat de drept procesual civil. Bucureşti. Drept procesual civil.O. Teste grilă. fapte negative ce pot conduce la încălcarea termenului rezonabil în care trebuie să se desfăşoare procesul civil şi în consecinţă.D. ed. vol. Drept procesual civil. Editura Didactică şi Pedagogică. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Ed. C. Bucureşti. 2009 • V. Ciobanu. I. Editura C. Beck. Editura Naţional. BIBLIOGRAFIE Tratate şi coduri de procedură civilă adnotate • V.posibil acordarea nejustitificată de amânări sau suspendări ale judecăţii.a II-a. D. Radu. Drept procesual civil. Tăbârcă. 1997 • I. 1972. ed. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Negru. 4. Bucureşti. ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Curs selectiv. Bucureşti. 1966 • I. Boroi. S. 2008 • V. Universul Juridic. C. Ciobanu. M. Beck. M. ed.

Studii şi cercetări juridice nr. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Gh. Suceava în domeniile dreptului civil şi dreptului procesual civil.9472001 a secţiei civile a Curţii de Apel Alba.A. 5/1968 Trib.R. Repertoriu II 44 . în R. – Bază de date C.D. secţia civilă. Buta. secţia civilă. sec. Supr. 2904 /2001.D..J.J. Boroi. Porumb. O. Bucureşti. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. 2068/1975. nr. nota II-a la decizia civilă nr. nr.D. 2007 Articole.C. în Dreptul nr.S. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat.J. Tăbârcă. J. Perju.. vol. Ediţia a 2-a. în B.S. Bucureşti. Leş.Perju. 1044/1972. în I.C.A. studii şi jurisprudenţă • P. în R.• P. Editura Hamangiu. Spineanu-Matei. colegiul civil. decizia nr. P.. Supr.8/1989 Trib. decizia nr. 2007 • P.R. decizia nr. Editura C. Bucureşti. Institutul de Arte Grafice „Eminescu” S. dec. 4/2001 • I.C. 1943 • G. Mihuţă. nr. 2007 • Gr. 2100/1967..R. Pandectele Române nr. R. III. 4678 din 18 decembrie 2002. în Dreptul nr. Editura Ştiinţifică. Jurisprudenţă civilă comentată a I. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti din judeţele Suceava şi Botoşani în domeniul dreptului civil şi procesual civil (iuliedecembrie 1995). Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor din circumscripţia C. Din practica Tribunalului judeţean Sibiu în materia dreptului procesual civil. nr.7/1998 • P. nr.Beck. 4 /2002 • Trib. Secţia civilă... decizia nr.3/1987 • • C.Perju. 1960 • M. Codul de procedură civilă adnotat. Universul Juridic. 2546/1988. Supr.H. Supr. şi a altor instanţe judecătoreşti. Secţia civilă. Bucuresti. civ. Vasilescu..R. Briciu. 6/1976 • • • Trib. decizia nr. 9/1996 • T..

în I. Culegere de decizii pe anul 2006.. Bucureşti. Supr. 2007 • C. Ed. Mihuţă. Bucureşti. Repertoriu II • Trib. 1998 Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. decizia nr. în Legalitatea populară nr 10 /1958 45 . All Beck. J.. A. secţia a IV-a civilă..A. 5362 din 12 decembrie 2003. decizia nr. Ştiinţifică.. Ed. civ. secţia civilă. C. în C. Beck.. P. Bucureşti. decizia nr. 1993-1998 Culegere de practică judiciară în materie civilă. în Dreptul nr. 1238 din 18 februarie 2005.J. Secţia comercială.J. secţia a IV-a civilă.J.• Trib. C. A. dec. secţia civilă.H. 1997 • Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1973.J. în C.P. 2/2005 I.J. în Dreptul nr. decizia nr. Curtea de Apel Piteşti. în I. 5/2006 • • I. C. 232/27.C.223 din 23 ianuarie 2005..C. 1037/1997. Secţia civilă şi de proprietate intelectuală. 2667/1973. Curtea de Apel Bucureşti.C. Reg.C. Supr. • • • I. 5/2006 • I. Iaşi. Ed. în Dreptul nr. Decizia Secţiei civile nr.C. Bucureşti-1974. decizia nr. decizia nr.C. Repertoriu II • • Culegere de practică judiciară. 2003-2004. secţia civilă. B. Mihuţă. 259 /1957. nr. Secţ.02.C. Braşov.J. 1716 din 23 iulie 1974.C. 2005. decizia nr.1995 C. 91/1998. All Beck. 1693 din 30 iunie 1973 • Trib. decizia nr. Ed. Cluj.

– alineat art. Supr. Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1969-1975. – Buletinul Jurisprudenţei C. Bucureşti. – Ediţia Dreptul.P. – Curtea Supremă de Justiţie Ed. – articol B.. Mihuţă. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. civ. – Curtea Supremă de Justiţie I.A. – Codul de procedură civilă C. – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie P.Revista Dreptul C.J. – Revista Română de Drept Repertoriu II – I. – Revista Pandectele Române R. proc.S. – Codul de procedură penală C.C.R.ABREVIERI alin.J. – Editura ed.D.J.J.J.C. 1970 Secţ. pen. Lesviodax. – Tribunalul Suprem 46 .S. – Curte de apel C. – Secţia civilă Trib.Culegere de practică judiciară C. proc.R. civ. Al.

Trib. – tribunal regional 47 . reg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful