AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 2 din 30.06.2005 REVIZUIREA 1 in data de 28.12.2006 REVIZUIREA 2 in data de 28.12.2007 REVIZUIREA 3 in data de 30.04.2010

Operatorul instalatiei: SC ZOOSAB SRL Locatia activitatii: jud.Neamt, com. Sabaoani, DN E 85 KM 341 Categoria de activitate conf.anexei 1 a OUG 152/2005, aprobata prin Legea nr.84/2006: 6.6.b) Instalatii pentru cresterea intesiva a porcilor cu o capacitate mai mare de 2000 capete pentru porci de productie; Codul CAEN: 0146 - Cresterea intensiva a porcilor 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma 1011 – Prelucrarea si conservarea carnii Emisa de: AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU SERVICIUL AUTORIZARE si CONTROLUL CONFORMARII Data emiterii autorizatiei integrate de mediu: 30.06.2005 Valabilitatea autorizatiei integrate de mediu: 30.06.2015

CONDUCATORUL INSTITUTIEI, Iulian Ionel MOVILA

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Ionită Sandu Sturdza, nr. 78, Bacău, Cod 600269 Tel : 0234 512750, Fax : 0234 571056 e-mail : office@arpmbc.ro

nivel de zgomot 10.1. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediul inconjurator. Deseuri comercializate 11. Obligatiile titularului activitatii 16. Categoria de activitate 4. Zgomot 11.3.2.CUPRINS 1. Instalatii pentru retinerea.3. Descrierea instalatiei si a fluxurilor de productie existente pe amplasament 9. managementul reziduurilor 17.4. Deseuri generate. Energie electrica 7.3. Materii prime si materiale auxiliare 7. Deseuri 14.Documentatia solicitarii 5. Date de identificare a titularului activitatii 2. Sol si subsol 10.4.2.1.2.1. stocate temporar 11. Managementul activitatii 6. Aer 10. Depozitarea definitiva a deseurilor 12.1.2. Apa 13. Apa 10.1.1. siguranta instalatiei 13.2. Resurse: 7. Alimentarea cu apa 7. Glosar de termen 2 . Aer 9.2. Monitorizarea activitatii 13.1.3. colectate.4. Raportari si periodicitatea acestora 15. Sol 10. Interventia rapida. Evacuarea apelor uzate 7. Deseuri refolosite 11. Apa 7.1. Managementul inchiderii instalatiei.Temeiul legal 3.3. Apa 9. Solul si apele subterane 13. Gestiunea deseurilor 11. Utilizarea eficienta a apei 7. evacuarea si dispersia poluantilor in mediu 9. Gaze naturale 8.

1. padurilor. Neamt. intretinere si ingrasare porci. 3 . Autorizatia integrata de mediu revizuita contine valori limita de emisie pentru poluantii specifici activitatii. masuri cu privire la managementul deseurilor. solului si un nivel ridicat de protectie a mediului.Cod CAEN : 0146 – Cresterea porcinelor. E– teren proprietati particulare si teren la dispozitia Comisiei Comunale Sabaoani.500 capete porci/serie x 3 serii.818/2003. DN E 85 KM 341 Telefon : 0233/735184 Fax : 0233/735184 Coordonate: Longitudine: 45001′25” Latitudine: 26053′35” Vecinii: N – teren proprietate PAROHIA ROMANO_CATOLICA. V – drum communal. Neamt. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII Numele: SC ZOOSAB SRL Adresa : com. Autorizatia integrata de mediu se emite in temeiul urmatoarelor acte normative: ● Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.) Capacitate de productie a obiectivului : 12. 84/2006 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. ● Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. jud.2005 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii. specifica metodologia si frecventa de masurare.2005.195 din 22.10. De asemenea.2005* privind protectia mediului. care se desfasoara in 8 hale din dotarea complexului.06. ca un intreg.2/30.11. apelor si mediului nr. in vederea sacrificarii porcilor in greutate de 100-110 kg. iar functionarea instalatiei in conditiile impuse de prezenta autorizatie asigura protectia aerului. Sabaoani.818 din 17. ● Ordinul MAPM nr. jud.2005 aprobata de Legea nr. este obtinuta in urma analizei documentatiei de sustinere a solicitarii de revizuire si a verificarii amplasamentului. 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE . Sabaoani. prevede obligatia titularului de activitate de a furniza autoritatilor competente datele solicitate pentru verificarea conformarii instalatiei cu cerintele autorizatiei.11.1158 din 15.2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu completata cu Ordinul nr. OBIECTUL AUTORIZARII Cresterea. la varsta de 170-180 zile. S – teren la dispozitia Comisiei Comunale Sabaoani.DN E 85 KM 341 Telefon : 0233/735184 Fax : 0233/735184 AMPLASAREA PUNCTULUI DE LUCRU Numele: : SC ZOOSAB SRL Adresa : com. 2. TEMEIUL LEGAL Prezenta autorizatie integrata de mediu revizuieste autorizatia integrata de mediu nr. cerinte de monitorizare a descarcarilor de poluanti in mediu si asigurarii protectiei solului si apei subterane. apei.152 din 10.12. intretinerea si ingrasarea porcilor (activitatea de crestere.

contracte incheiate cu proprietarii de terenuri pentru imprastierea dejectiilor. . Incidente Se vor respecta urmatoarele prevederi: .Buletine de analiza pentru apele subterane din zona batalelor. SGA Neamt. intocmita de SC ZOOSAB SRL.R. 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma.1011 – Prelucrarea si conservarea carnii. . • evidenta a operatiunilor de intretinere efectuate.54/20. furnizare energie electrica.Dovada achitarii taxelor si tarifelor. potrivit recomandarilor BAT: • un program de intretinere a instalatiilor. .o copie a autorizatiei va fi disponibila permanent pentru personalul care lucreaza in domeniul cerintelor autorizatiei. DOCUMENTATIA SOLICITARII .2009.25.operatorul asigura.09. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu s-a facut conform noilor reglementari legale care se impun (art.operatorul asigura instruirea personalului pentru fiecare post care ar putea avea impact asupra mediului si va tine un registru de evidenta a instruirilor efectuate. rezolvare. . . a carui avarie sau functionare necorespunzatoare ar putea conduce la impact negativ asupra mediului.11. de stabilire a masurilor necesare pentru reducerea impactului asupra mediului. Instruire: .dotarea tehnica este conform tehnologiei aplicate. comunicare si raportare a incidentelor de mediu ce pot apare in desfasurarea activitatii.intreg echipamentul.Autorizatie sanitar veterinara -Autorizatie de gospodarire a apelor nr.conform recomandarilor BAT.b) Instalatii pentru cresterea intesiva a porcilor cu o capacitate mai mare de 2000 capete pentru porci de productie. de colectare. Intretinere: . din OUG nr. . MANAGEMENTUL ACTIVITATII Managementul integrat de mediu: .6. utilizat in desfasurarea activitatii. 4 .Plan detaliu amplasament. activitatea se desfasoara cu personal special instruit in conditiile impuse de prezenta autorizatie. .2009.se aplică prin integrarea problemelor de mediu în cadrul sistemului de management general.152/2005 si a OM 1158/2005). 3473/10.d. . .se va aplica o procedura de investigare. 5.A.Cerere pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu. .-Directia Apelor Siret.Solicitarea nr.2011 emisa de A.Anunturi publice.Contracte prestari servicii publice de vidanjare. . echipamentelor si dotarilor.Plan de incadrare in zona.N. transport si neutralizare deseuri de origine animaliera. intocmita de SC ZOOSAB SRL.12. . scris. .conform Anexei 1 a OUG 152/2005 aprobata prin Legea 84/2006: 6. va fi intretinut in conditii optime de functionare. . valabila pana la data de 31. 4.

625 7. . 10. MATERII PRIME SI AUXILIARE Pentru asigurarea procesului de productie. transport.vitamine. sesizari Operatorul asigura pe amplasament evidenta oricarei reclamatii sau sesizari din partea publicului.investigatiile facute de titularul activitatii si modul de rezolvare/actiune. . .energie electrica. vaccinuri. . medicamente. . 8. .motorina. 4. 25 kg sunt preluati de la furnizori specializati si transportati in conditii de siguranta pana la ferma. se va stabili postul responsabil cu aplicarea acestei proceduri. conform capitolului „Raportari” al prezentei autorizatii.300 In functie de necesitati 558.porci pentru ingrasare.materiale de intretinere si reparatii. referitoare la poluarea mediului datorita activitatii desfasurate in instalatia autorizata.furaje combinate in diferite retete de furajare. avariilor. . . numele reclamantului. Capete/an tone/an Mc/an Tabel nr. . Materiale auxiliare: .apa potabila pentru igienizari. manipulare. 9. 5. 6. cu mijloace proprii sau ale furnizorilor. in cadrul societatii se folosesc: Materia prima: . accidentelor aparute in desfasurarea activitatii si a masurilor luate in fiecare caz. 6.apa potabila pentru adapare. medicamente Materiale auxiliare GPL Motorina Materiale de intretinere Utilitati Energie electrica Produs finit Porci ingrasati pana greutatea de 110 kg U. 7. vaccinuri. 1.M.300 51.soda caustica pentru spalari si dezinfectie. Reclamatii. 2.1.detalii cu privire la natura reclamatiei.- dupa orice incident se va face o analiza a situatiei si se vor stabili masuri de prevenire a unor situatii similare. depozitare. .500 7. 5 . se vor informa autoritatile.crt. dupa caz.data si ora reclamatiei.400 kW/an la Capete/an Conditii de preluare. se va institui un registru de consemnare a incidentelor. in care se vor consemna: . Nr.GPL.450 36. utilizare • materii prime: .porcii in grutate de aprox.100 litri/an tone/an 45. Cantitate 36. Denumire Materii prime porci Furaje combinate Apa potabila Vitamine.

de pe platformele betonate.ape uzate menajere. necesarul de apa pentru stingerea incendiilor conf.vitaminele. scenariului de siguranta la foc. STAS 1478.4 mc/h Necesarul de apa cuprinde: 1. apa este transportata prin pompare la rezervorul de inmagazinare. astfel incat sa se asigure o eficienta maxima de transformare furaj/greutate.2. cu zona de protectie sanitara. din conducta de distributie sunt bransate urmatoarele cladiri: filtru sanitar. . unde sunt depozitate in magazii special amenajate. vaccinurile si medicamentele sunt achizitionate de la firme autorizate. conform recomandarilor BAT. De la rezervor. rezultate de la grupurile sanitare aferente cladirilor de birouri.furajele sunt aduse de la sectia de producere nutret (moara) in saci de 40 kg. Din bazinul de receptie. birouri. halele de porci. .: Alimentarea Sursa de alimentare cu apa o constituie panza freatica din lunca Siretului. prevazuta cu o vana de inchidere si 6 camine cu vane.• . Din caminul colector al drenului. 2. sub gestiune si administrate conform prescriptiilor sanitar-veterinare. Cantitatea de apa necesara in desfasurarea activitatii pe amplasament este: Qn zi max = 140. 7.ape pluviale. fiind depozitate in dulapuri speciale. Rezervorul de inmagazinare are un volum de stocare de 250 m3. necesarul de apa pentru nevoi igienico-sanitare conf. apa ajunge gravitational prin intermediul unei conducte in bazinul de receptie al statiei de pompare. In incinta complexului zootehnic. transportate la grajduri cu ajutorul unei remorci. executat din zidarie de piatra. spalarea si dezinfectia halelor. necesarul tehnologic pentru: evacuarea dejectiilor.1. . 4. abator. necesarul pentru consumul biologic al animalelor.80 mc/zi Qn ora max = 16. Furajele pentru hranirea porcilor sunt preparate in moara proprie. GAZE NATURALE 7. RESURSE: APA.1. respectiv reteta de Crestere pana la greutatea de 60 kg si reteta de Finisare pana la greutatea de 110 kg. 7.58 mc/zi Qn zi med = 127.1. Selectia materiilor prime Operatorul mentine o lista a materiilor prime utilizate si evidenta lunara a consumurilor de materii prime si materiale auxiliare. Captarea este formata dintr-un dren executat sub forma unei galerii din zidarie de piatra. se fabrica doar doua retete furajere. apa este transportata gravitational spre incinta fermei printr-o conducta principala de distributie. materialele auxiliare: sunt achizitionate de la diversi furnizori in recipienti sau ambalaje specifice si transportate cu mijloace auto pana la ferma. filtru sanitar si abator. cladire abator-centrala-atelier mecanic.1. intretinerea instalatiilor tehnologice. 5. APA 7. 6 . ENERGIE. care este executata din teava OL Zn 4". necesarul de apa pentru activitatea de abatorizare.ape uzate tehnologice: apele de spalare hale impreuna cu dejectii si apele de spalare de la instalatia de abatorizare. 3. Evacuarea apelor uzate Din activitatile desfasurate rezulta urmatoarele tipuri de ape: .

de la statia de 110 kV a comunei Sabaoani. . 7 . aferenta abatorului. 7. .E. • se va urmari permanent detectarea scurgerilor si repararea imediata a defectiunilor constatate. depozitarea gazelor lichefiate se realizeaza in 2 rezervoare supraterane. . aferente filtrului sanitar.izolarea corespunzatoare a grajdurilor in anotimpul rece. Anual operatorul va intocmi un raport privind consumul de energie. printr-o linie de inalta tensiune. ENERGIE ELECTRICA Alimentarea cu energie electrica se face din sistemul energetic national S.2. are in vedere urmatoare: . care alimenteaza postul trafo de transformare de la 20 kV al complexului. se desfasoara urmatoarele activitati: cresterea si ingrasarea porcilor abatorizare porci aprovizionare si depozitare cereale fabricare nutreturilor pentru hrana animalelor ACTIVITATEA DE CRESTERE SI INGRASARE A PORCILOR Procesul de crestere a porcilor de carne. amplasate pe platforma betonata. Nu exista in zona sursa de gaze naturale. .functionarea corespunzatoare a sistemului de ventilatie in grajduri.iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie. identificarea si aplicarea masurilor de utilizare eficienta a energiei. UTILIZAREA EFICIENTA A APEI In desfasurarea activitatii se are in vedere reducerea consumului de apa proaspata aplicand urmatoarele recomandari BAT: • consumul de apa potabila va fi contorizat si inregistrat lunar in evidentele societatii. de catre societati de specialitate.7.. 24 h/zi ca urmare a specificului de activitate. timp de 365 zile/an.etc. GPL (gaze petroliere lichefiate) pentru centrala termica SIME. Pentru respectarea recomandarilor BAT privind utilizarea eficienta a energiei. sunt asigurate pe baza de contract. • se va efectua calibrarea periodica a sistemului de adapare a porcilor. cladire abator si centralelor termice aferente halelor 4 si 5. 7. • igienizare adaposturilor se va face cu sisteme cu jet de apa cu presiune.4. P = 65 kW. Consumul de energie electrica este contorizat. pentru evitarea infundarilor. cu V=5mc. Energia electrica este utilizata pentru iluminatul interior al constructiilor. Eficienta energetica Orice defectiuni care apar. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT Pe amplasamentul fermei zootehnice. pentru centralele termice tip Wiesman. COMBUSTIBIL Combustibilul utilizat este: lemn.cantitatea de energie consumata care va fi urmarita periodic si contorizata. aer conditionat. este un proces ce se desfasoara in flux continuu. adapatoare. ventilatie.N.3. precum si verificarea periodica a instalatiilor electrice.curatarea periodica a sistemului de ventilatie. P = 75 KW. 8. iluminatul exterior al complexului si pentru actionarea utilajelor tehnologice.

adãpare se face cu ajutorul suzetelor. apa este transportatã spre incinta complexului zootehnic printr-o conducta de distribuţie executatã din ţeavã de OL Zn 4”. Cand nivelul furajului din hranitoare scade sub nivelul minim. de unde este distribuita in fiecare hala prin bransamentele la conducta.sistem de conditionare a ambientului. prin asigurarea conditiilor si a necesarului de hrana si apa. porcii fiind hraniti cu o reteta de furajare tip Finisare . In bazinele de dejectii. senzorii de nivel declanseaza miscarea transportorului care preia furajul din buncare. este preluat de la fermele de reproducere porci din tara si din import. in greutate de 25 – 30 kg. Din aceste buncare prin intermediul unui transportor comandat automat de un sensor de citire a nivelului de furaj din hranitoare.sistem de colectare si evacuare dejectiilor. Crestere si ingrasare tineret porcin. Perioada de crestere si ingrasare a porcilor pana cand ajung la sacrificare. dejecţiile ajungând în bazinele vidanjabile existente intre hale. amestecul de apa de spalare. pana la o greutate de de 105 . este de 90 – 120 zile. furajul este transportat la hranitoare.faza de ingrasare. Dupa efectuarea decontaminarii. Intercept. . Desogerme substante cu actiune virucida. In hale de crestere si ingrasare porcine. halele sunt racordate la urmatoarele utilitati: . fiecare hala avand doua buncare cu o capacitate de 5 tone fiecare . astfel incat permanent porcii dispun de hrana.sistem de adapare.preluarea tineretului porcin in greutate de 25 – 30 kg .faza de crestere. Furajarea Furajul obtinut la Fabrica de nutreturi din dotare.tratarea mixturii de dejectii in scopul utilizarii ca fertilizant natural pe terenurile agricole.sistem de iluminare. Colectarea si evacuare dejectiilor Halele de crestere si ingrasare sunt compartimentate in boxe care sunt prevãzute cu o zonã de defecare. Adaparea Din rezervorul de înmagazinare. Dupa aceasta operatie urmeaza decontaminare boxelor cu saruri cuaternare de amoniu. tineretul porcin fiind hranit cu o reteta de furajare tip Crestere. Pentru asigurarea conditiilor optime de crestere si ingrasare. pardoseala fiind din grãtare de beton armat cu fante de 2 cm. fiecare boxã fiind dotatã cu 4 suzete de adãpare. Durata de realizare a vidului sanitar este de 10 – 12 zile. . .110 kg. Bromosept. Substantele utilizate ca dezinfectant sunt aprobate de catre institutiile abilitate in acest domeniu din tara in ceea ce priveste toxicitatea si impactul produs asupra mediului. Preluare tineret porcin.pregatirea halelor in vederea popularii (vidul sanitar) . dejectii si urina formeaza mixtura de dejectii. este transportat cu remorca autodescarcatoare si descarcat in buncarele de la capetele halelor.livrarea porcilor grasi in vederea abatorizarii la abatorul propriu la atingerea greutatii de 100 –110 kg . pentru scurgerea materiilor fecale şi a urinei în canalele colectoare. bactericida si fungicida. Pregatirea unei hale in vederea popularii si dupa ciclurile de crestere consta in igienizarea incintei halei prin indepartarea dejectiilor cu jet de apa sub presiune (20 bar) si transportul acestora prin reteaua de canalizare interna a halei la bazinele betonate vidanjabile. hala se tine inchisa o perioada dupa care urmeaza aerisirea acesteia. . . se face in doua faze: . Evacuarea mixturii de dejectii din 8 .sistem de furajare . pana la o greutate de 60 kg. Evacuarea dejectiilor din canalele colectoare se face hidraulic.cresterea si intretinerea porcilor. .Activitatea de crestere si ingrasare suine se desfasoara in urmatoarele etape: .

Sangele colectat este preluat de S. dupa care porcinele ajung la boxa de asteptare. aerul cald este evacuat prin horn în care sunt amplasate ventilatoare de exhaustoare. Sistemul de geamuri este construit din flapsuri de intrare individuale. Sangele se colecteaza si se transporta printr-o teava spre pompa pneumatica de transport sange catre bazinul de colectare. Din acest canal. Conditionarea ambientului Pentru evacuarea aerului viciat din hale se foloseşte un sistem de ventilatie naturalã combinata cu ventilaţie mecanicã. Se agata piciorul drept in carligul de sangerare care este atasat la macaraua electrica si se transfera pe linia aeriana de sangerare. Atunci când aerul cald se ridicã. Electropompa aspirã din bazinul vidanjabil mixtura de dejectii şi o refuleazã printrun furtun armat de Dn 110 mm . organele se prelucreaza si se depoziteaza la frig. care se spala dupa fiecare utilizare in sterilizatorul pentru fierastraie. organe). Abatorul are o capacitate de taiere de 350 porcine/zi.7 si 8 sunt dotate cu instalatie de ventilatie automata. masa gastro intestinale. Despicare stern se face cu ajutorul fierastraului electric. Halele 6. avand loc sangerarea. Aici se face taierea carotidei. Asomarea se efectueaza in boxa de asomare cu ajutorul pistolului de asomare cu glont captiv. acesta se izoleaza in camera suspecte. ACTIVITATEA DE ABATORIZARE In cadrul abatorului se desfasoara activitatea de sacrificare si transare a carnii de porc in vederea comercializarii. utilizându-se elementele de geamuri. pana la livrare. Taiere cap se detaseaza capul si se agata in carligul pentru capete. Cuva este dotata cu un sistem autonom de spalare si sterilizare.C. într-un canal betonat acoperit. PROTAN S. Procesul tehnologic de sacrificare cuprinde urmatoarele faze tehnologice: Receptia cantitativa a porcinelor se face la punctul de control medical. Controlul medico–veterinar se face de catre medicul veterinar care examineaza si reconstituie fiecare animal sacrificat in parte (carcasa. conducand animalul sacrificat deasupra bazinului de sangerare. la 9 . care se spala dupa fiecare utilizare in sterilizatorul pentru fierastraie. Sacrificarea si transarea carnii de porc se realizeaza in conformitate cu legislatia nationala si reglementarile Uniunii Europene. care se transporta direct in sectia de prelucrare a intestinelor si stomacului. Se foloseste sistemul natural de introducere a aerului. dupa care are loc prima spalare si apoi depozitarea la frig. Dupa efectuarea asomarii. care sunt distribuite in mod egal pe intreaga lungime a grajdului. Pe fiecare hala sunt amplasate echidistant pe acoperis un numãr de 10 exhaustoare cu horn. Eviscerarea se goleste cavitatea abdominala intr-o cuva inoxidabila. Probele ESB sunt depozitate in cabinetul medical. Despicarea carcasei se face cu ajutorul fierastraului electric. se deschide clapa laterala a boxei de asomare si animalul cade in afara acesteia pe o platforma. pe baza de contract Oparirea si depilarea se realizeaza intr-un depilator cu curatitor pe abur.A. abatorul fiind construit in anul 2006. sistemul opereazã asemenea unui şemineu. Sistemul de introducere a aerului este astfel realizat încât sã ghideze aerul ce intrã în mod egal în interiorul întregii hale. Acest sistem este montat pe pereţii laterali ai halelor. Sangerarea linia aeriana de sangerare are o inclinare de 5%. mixtura de dejectii este dirijata in unul din compartimentele batalului de depozitare. Necesarul de aer determinã cât de mult sã se deschidã geamurile. In cazul in care un animal este suspect. Timpul de sangerare este de minim 5 minute. aerul proaspãt fiind ghidat cãtre tavan sau cãtre animale. Dupa controlul sanitar–veterinar. Bazinul de colectare sange are o capacitate de 4 mc. se creeazã un vacuum care trage aerul proaspãt de afarã. in frigider. Aburul este furnizat de centrala termica din dotare.bazinele vidanjabile de la capetele grajdurilor se face cu ajutorul unei electropompe mobile.

respectiv reteta de Crestere pana la greutatea de 60 kg si reteta de Finisare pana la greutatea de 110 kg. acesta reintra in circuitul carnii bun consumului uman. cerealele sunt descarcate din mijloacele de transport intr-un bazin de receptie. intestinele si burtile cad prin niste tobogane inoxidabile. Aceste transportoare descarca cerealele in piciorul elevatorului. acestea sunt golite de continut deasupra gratarului. Dupa ce se termina primul stadiu de curatare. care sunt conditionate (+10 ÷ +12oC). Dupa golire.temperatura de 0 – 4°C. Transarea carnii se realizeaza in spatiile de transare. pe baza de contract Spalarea – cantarirea – congelarea – livrarea dupa controlul sanitar. Golirea cerealelor din celulele tip BD 500 si BD 1000 se realizeaza cu ajutorul unui transportorului elicoidal tip SDB. in containere inchise. Materiile prime care sunt livrate la sac. pentru cereale si sroturi se face prin cantarire pe podul bascula de 60 tone. Dupa un control amanuntit se stabileste daca animalul sacrificat este bun de consum sau nu. racordat la ventilatorul tip VM. de unde prin cadere libera (prin tuburile de cadere montate la gura de evacuare a elevatorului) sunt trimise catre buncarele tampon tip BFC 30. iar separarea corpurilor straine din aer se realizeaza prin decantare in ciclonul tip CAV 130.A. PROTAN S. unde are loc si albirea acestora si apoi se depoziteaza la frig. pentru ingrasare. de unde prin cadere libera ajung in celulele de depozitare.A. se marunteste si se preda la S.C. Dupa separarea burtii de intestine.C. PROTAN S. ACTIVITATEA DE FABRICARE NUTRETURI PENTRU HRANA ANIMALELOR Fabricarea furajelor pentru hrana animalelor se face la fabrica de nutreturi combinate. Intestinele sunt curatate de grasimi si apoi se spala.receptia calitativa. dupa care sunt depozitate la depozitul frigorific pentru intestine. receptia se face tinand cont de greutatea etalon a sacilor si numarul acestora .In ferma avand in vedere ca porcii sunt achizitionati la greutatea de aproximativ 25 kg. amplasata in hala metalica. Dupa refrigerare. Societatea dispune de un program de optimizare a retetelor. Intestinele si organele confiscate (declarate necondensibile) sunt transportate in recipiente cu dunga galbena in spatii refrigerate. se fabrica doar doua retete furajere. cerealele sunt aerate cu ajutorul unui ventilator tip VM 500/200. cate unul pentru fiecare celula. Din bazinul de receptie. Dupa dusare. Se stabileste reteta ce urmeaza a fi realizata si materiile prime ce alcatuiesc reteta. de unde sunt predate la S. dupa care se introduce in calculatorul morii. . acestea sunt preluate cu ajutorul elevatorului tip ES 160 si trecute prin cascada de aspiratie. Linia aeriana de transportat carcase este prevazutra cu cantar aerian pentru carne. se depoziteaza in camera de confiscate. ACTIVITATEA DE DEPOZITARE CEREALE Cerealele aprovizionate ce urmeaza a fi depozitate sunt receptionate cantitativ si calitativ: . Din fiecare lot de materii prime receptionate sunt recoltate doua probe din care una urmeaza sa fie analizata iar cealalta este depusa in dulapul de pastrare a contraprobelor.receptia cantitativa. Cascada de aspiratie realizeaza un proces de precuratire grosiera a cerealelor inainte de a fi depozitate in celule. In interiorul celulelor tip BD 500 si BD 1000 pe toata perioada depozitarii. Transarea se realizeaza pe mese de transare de inox cu blaturi de plastic. carcasele sunt ori sfertuite si livrate ori sunt transate si livrate. functie de cerinta. intestinele sunt transferate intr-un loc special amenajat pentru o a doua spalare. burtile se curate cu ajutorul masinii de curatat burti. se face prin examen organoleptic. semicarcasele se spala in trepte intr-o cabina de dusat carcase. pe o masa inoxidabila cu gratar. daca nu. conform contractului. Dupa ce sunt receptionate cantitativ si calitativ. ajungand catre spatiul de sangerare reziduuri (decantor). carcasele sunt trecute printrun tunel de racire rapida si apoi depozitate in spatii frigorifice la o temperatura de 0 – 4°C. procentele in care participa in reteta fiecare 10 . Continutul stomacului cade intr-o palnie patrata atasata la un impingator pneumatic. Prelucrare burti si intestine din cuva inoxidabila aferenta platformei pneumatice de eviscerare. Daca este bun de consum. Aerul necesar aspiratiei este asigurat de ventilatorul tip VM.

dupa care sunt imprastiate pe teren agricol. situat in extremitatea vestica a cladirii abatorului. NOx. ele se utilizeaza alternativ. sunt impermeabilizate cu argila. urmand a fi transportate la Statia de epurare a orasului Roman.emisii de gaze arse de la functionarea: • centralei termice pe baza de combustibil GPL aferenta cladirii abatorului. ce contin materii in suspensie. CO2. ce contin CH 4. evacuate prin intermediul sistemelor de ventilatie naturala combinata cu ventilatie mecanica.ape uzate tehnologice.. sunt colectate in rigole betonate. suprafata exterioara unitatii este betonata.batalele de stocare si deshidratare a dejectiilor in numar de 5 buc.000 m2. iar timpul necesar pentru a mãcina 2 tone de nutret combinat este de 40 minute. In mod normal furajele macinate si amestecate sunt descarcate in remorca autodescarcatoare cu capacitatea de 4 t si transportate la buncarele aferente halelor de crestere si ingrasare porcine.2. cu V = 37. 11 . NH3. . H2S. . . . rezultate din igienizarea halelor de crestere porcine. cladirea de birouri. 9. urmand a fi descarcate prin intermediul unor conducte intr-un bazin vidanjabil. pulberi. Se porneste programul de macinare. eliminate in atmosfera prin intermediul cosurilor de evacuare.depozitare controlata a materiilor prime si a deseurilor.1. AER . sulfuri si H2S. substante consumatoare de oxigen. . program ce are inclus si timpul de descarcare a furajelor obtinute . evacuate hidraulic in bazine vidanjabile. . substante consumatoare de oxigen. SOL SI SUBSOL Protectia solului si subsolului se realizeaza prin: . APA .3. saruri de amoniu.apele pluviale. ceea ce necesitã un timp de functionare a morii de aproximativ 8 h/zi. Dupa deshidratare si mineralizare dejectii (6 luni).ape uzate tehnologice de la spalarea carnii. cu incarcare in suspensii. . . 9.materie prima si timpul de omogenizare de dupa macinare.ape menajere.500 mc si S = 20. SO2. betonat cu V=40 mc. Furajele macinate si amestecate sunt descarcate in silozurile tip sac aferente morii in situatia in care nu mai este spatiu in buncarele aferente halelor. Nu sunt pierderi in procesul de macinare deoarece moara este capsulata.emisii din halele de crestere a porcilor ce contin CO.emisii de joasa inaltime din zona platformei de depozitare dejectii. INSTALATII PENTRU RETINEREA. hidrocarburi. acestea se vor utiliza in agricultura ca ingrasamant natural pe terenurile agricole ale societatii si a altor proprietari cu care sunt incheiate contracte. 9.in cea mai mare parte. EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU 9. eliminate in atmosfera prin intermediul unui cos de evacuare.exista rigole de preluare a apelor pluviale. Cantitatea de furaje produsã într-o şarjã este de maxim 2 tone.emisii de la gazele de esapament rezultate de la mijloacele auto din dotarea societatii. . Necesarul de nutreţ combinat pentru efectivul mediu zilnic al fermei este de 20 tone. utilajelor si pardoselii in procesul de abatorizare sunt preluate de la locurile de producere printr-un circuit prevazut cu sifoane de pardoseala de inox. evacuate intr-un bazin vidanjabil cu V = 20 m. • 4 (patru) centrale termice pe baza de combustibil solid (lemn) pentru incalzirea halelor de porci. NH3. Filtrul sanitar.

cu V = 20 mc Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna reducerea poluarii apei. AER Din activitatea desfasurata emisiile in aer sunt: A. in particular prin: • neaplicarea dejectiilor pe pamant cand terenul este: saturat de apa. NOx. V = 22.emisiile fugitive provenite de la: • sistemul de ventilatie si incalzire a halelor pentru cresterea animalelor. prevazute cu hidroizolatie. hidrocarburi. acoperit cu zapada. • neaplicarea ingrasamantului pe terenuri in pante abrupte. dejectiile pot fi tratate pentru a permite o mai mare flexibilitate in identificarea terenurilor potrivite si a conditiilor climatice pentru aplicarea pe sol. Mirosurile apar si atunci cand sunt imprastiate dejectiile pe sol. • fermentarea dejectiilor de la porci in batalul de depozitare. SO2.1. • gazele de esapament rezultate de la mijloacele auto din dotarea societatii. care sunt constructii subterane. prin: • imprastierea in timpul zilei cand este foarte probabil ca lumea sa nu fie acasa si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a sarbatorilor publice.emisiile dirijate provenite de la cele 5 (cinci) centrale termice. cu V = 25 mc fiecare ▪ 1 bazin situat la extremitatea vestica a halei nr. • observarea directiei vantului in raport cu casele oamenilor. B.2. Din activitatea desfasurata emisiile in aer vor fi nesemnificative pentru mediu. Aceasta este o recomandare BAT. cu V = 52 mc pentru colectare ape de spalare ▪ 1 bazin situat la extremitatea vestica a abatorului. ▪ ▪ 12 . realizate din beton armat. 10. Mirosuri Activitatea creaza disconfort local datorita mirosului. Pentru a minimiza degajarea de mirosuri. Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din comuna Sabaoani este foarte redus sau nul. 4. Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros.. La schimbarea tipului de combustibil utilizat la centralele termice se va anunta ARPM Bacau si APM Neamt . datorita amplasarii fermei in extravilanul localitatii. la o distanta de cca. 7..10.5 mc 1 bazin situat la extremitatea vestica a abatorului. • neaplicarea ingrasamantului in vecinatatea oricarui curs de apa (lasand o fasie de teren netratata). CO2. Din activitatile ce se desfasoara in instalatie.pentru colectare mixtura de dejectii ▪ 2 bazine situate intre halele 2 si 3. APA Apele uzate menajere si cele tehnologice sunt colectate in bazine vidanjabile. V = 40 mc pentru colectare ape uzate menajere 1 bazin situat intre cladirea biroului si a filtrului sanitar. cu V = 288 mc fiecare ▪ 2 bazine situate la extremitatile halei nr. • imprastierea dejectiilor pe sol cat mai aproape de perioada de maxima crestere a recoltei si de absorbtie de substante nutritive. amplasate astfel: . CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR 10.6 km. 5. pulberi si H2S. inghetat. cu V = 25 mc fiecare ▪ 2 bazine situate la extremitatile halei nr. inundat. NH3. Pentru aceasta. impurificatori rezultati din surse difuze sunt: CO.

amplasat pe o platforma betonata. 11. batalul. . fiind compartimentat in 5(cinci) compartimente si imprejmuit cu gard din sarma ghimpata pe piloni din beton. dupa care sunt preluate de societati specializate pe baza de contract. conditiile climatice. drumurilor betonate si rigolelor. .fermentare anaeroba – proces care are loc in masa mixturii de dejectii. Masuri de protectie .stabilirea de proceduri de actiune in caz de poluare a solului si apei subterane. de unde se emite CO2 si NH3. in conditiile manipularii si depozitarii necorespunzatoare. transportul si depozitarea acestora pe platforma de deseuri. in timpul igienizarii halelor.500 m3. folosirea terenului si practicile agricole.10. dupa care constituie un ingrasamant valoros pentru fertilizarea solului. Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna luarea in considerare a caracteristicilor solului atunci cand se aplica dejectiile.000 m2. 13 . unde rezulta biogaz ce contine 65% CH4. bazinelor.rezulta din activitatea de reparatii si intretinere a utilajelor si mijloacelor auto din dotare. .reteaua de canalizare ape uzate.4. ZGOMOT: Sursele generatoare de zgomote si vibratii din activitate sunt motoarele electrice ce actioneaza utilajele dinamice si cele produse de mijloacele auto.activitatea de dezafectare a instalatiilor uzate fizic si moral. fara a depasi capacitatea de stocare a depozitelor. Dupa fermentare. din halele si incintele nefolosite. Pot fi considerate deseuri de productie pana se stabilizeaza (fermenteaza).bazinele betonate de colectare ape uzate si pluviale.3. inclusiv sistemele de rotatie a culturilor. . canalizarilor. avand un volum de depozitare de 37.desfasurarea in conditii optime a activitatii pentru a reduce la minim posibil pierderile naturale de porci.valorificarea si/sau eliminarea ritmica a deseurilor si a apelor uzate vidanjabile. dejectiile sunt evacuate pe terenurile agricole din zona.respectarea instructiunilor de lucru la fiecare loc de munca si instruirea corespunzatoare a personalului. . . tipul de sol si diferentele de nivel.fermentare aeroba – proces care are loc la suprafata depozitului mixturii de dejectii. 10. Dejectiile sunt depozitate in batalul de depozitare dejectii care are o suprafata de 20. in cazul aparitiei unor fisuri si a exploatarii necorespunzatoare. Se colecteaza si se depoziteaza pe sorturi pe platforma betonata si sunt livrate periodic la agentii colectori. . SOLUL SI APELE SUBTERANE Surse potentiale de poluare . . • dejectii . 35% CO2 si concentratii mici de NH3 si N2.rezulta din activitatea sociala a personalului in cadrul complexului zootehnic. Depozitarea primara se face intr-un container metalic cu V = 3 mc. rezervoarelor.respectarea programului de revizii si reparatii a instalatiilor. cladirilor. in cazul depozitarii necorespunzatoare a deseurilor rezultate. in cazul exploatarii necorespunzatoare sau a fisurilor ce pot apare. • deseuri metalice . Batalul este realizat din argila compactata. precipitatiile si irigatiile. GESTIUNEA DESEURILOR Din activitatiile societatii rezulta urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri: • deseuri menajere .rezulta din activitatea de crestere si ingrasare porci. in special conditiile de sol. Dejectiile depozitate in compartimentele batalului sufera urmatoarele procese: .activitatea de evacuare manuala a dejectiilor.

01 20. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. Mixtura de dejectii trebuie sa fie depozitata timp de 6 luni pentru a se obtine o stabilizare prin fermentare. Dejectii 4. furaje si se vor compara cu valorile BAT. sunt preluati de SC Protan SA Bucuresti – surcursala Roman. ● Se vor calcula anual consumurile specifice realizate pentru apa. Monitorizarea calitatii apei Monitorizarea calitatii apei potabile utilizate in activitate. sunt colectate in cutii de carton sau recipienti din polipropilena.1. platforme de depozitare dejectii. reducerea continutului de azot si fosfor. ● Se vor inregistra reviziile privind starea bazinelor de stocare apa. 13.2: Nr. a reviziilor si reparatiilor efectuate in instalatii. Deseu de natura organica de la abatorizare 12. energie electrica. canalizari. Mortaciuni 5.01. Tabel nr. ● Se vor inregistra iesirile din instalatie: ape uzate (vidanjari).01. deseuri.2 Deseu Codul deseului (conf.06 02. SIGURANTA INSTALATIEI În cadrul societatii este întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului MAPPM 278/1997. Metalice 3. MONITORIZARE 13. 13.pot rezulta sporadic. Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc.crt. • deseuri tehnologice de natura organica – rezulta din activitatea de abatorizare. ● Se va tine evidenta functionarii instalatiei. Menajere 2.99 02. energie electrica. HG 856/2002) 20. colectarea se face in containere metalice inchise care sunt preluate de SC PROTAN SA pe baza de contract . programe de măsuri şi lucrări de prevenire a poluărilor accidentale. sunt preluate de SC APISORELIA SRL pe baza de contract. • mortaciuni . asigurarea dotărilor cu materiale şi personal de intervenţie în cazuri de poluare accidentală.2.Fermentarea anaeroba are si un numar de efecte secundare: reducerea patogenilor din dejectii. Datele privind deseurile rezultate din activitatea societatii sunt prezentate in tabelul nr. pentru care se aplica prevederile HG nr. combustibili. Monitorizarea calitatii apei uzate vidanjate: 14 .804/2007. reducerea emisiilor de miros. dejectii. • deseuri medicale intepatoare-taietoare – rezulta din activitatea de ingrijire medicala a porcinelor.01.01.40 02. Monitorizarea activitatii ● Se vor inregistra consumurile lunare de furaje.99 1. apa.03. precum si interventiile efectuate. « Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale » care cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale. se va efectua conform solicitarilor autoritatilor sanitare si sanitar-veterinare.

b) aprovizionarea cu materii prime se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri. 14. vor respecta “Cele mai bune practici agricole”.date despre preluarea deseurilor animaliere in vederea neutralizarii lor. azotati. mediu catre raportului care se face raportarea 1. Zn Monitorizarea calitatii apei freatice: . azotiti. o 13. 13. indicatori monitorizati: pH. transport si eliminare. compusi amoniacali. persoane fizice sau juridice care preiau dejectiile in vederea fertilizarii terenurilor agricole. Cd. o Ape menajere: se vor respecta prevederile contractului incheiat cu prestatorul de servicii. CCOCr.indicatori monitorizati: compusi organici. Monitorizarea deseurilor Evidenta gestiunii deseurilor se va face conform prevederilor HG 856/2002. Monitorizarea calitatii apei uzate menajere: . modul de stocare. iar containerele vor fi inscriptionate. azotati.4.anual APM Neamt La solicitare. Cu. d) zonele de depozitare vor fi clar marcate si semnalizate. precum si calitatea solului. . e) nu se va depasi capacitatea de depozitare a containerelor si depozitelor. .frecventa: anual. sectie/instalatie. Ni.loc de prelevare: din bazinul vidanjat.3.date despre transporturile de deseuri si operatiile de valorificare sau eliminare dupa caz. azotiti. Raportare . privind ARPM Bacau Ca parte a Raportului gestionarea anual de mediu deseurilor 15 . cantitatea produsa. Se va tine evidenta eliminarii deseurilor din ferma: . RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA 14. f) platforma de depozitare dejectii va fi inspectata anual.1. c) toate deseurile vor fi depozitate astfel incat sa previna orice contaminare a solului si sa reduca la minim orice degajare de emisii fugitive in aer. valorificare. Pb.frecventa: la schimbarea tipului de sol pe care se imprastie ca ingrasamant indicatori: Cr. conform HG nr. Monitorizarea calitatii dejectiilor solide: .Ape uzate tehnologice din activitatea de abatorizare: sunt vidanjate si epurate in statia de epurare a SC MARCEL SRL pe baza de contract. 856/2002: tipul deseului si codul acestuia. g) calitatea dejectiilor si modul de imprastiere ale acestora pe sol. fosfor total. . amoniu. . care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri. sulfuri si fenoli.loc de prelevare proba: forajele de observatie stabilite.frecventa: o data pe an. DESEURI a) tinerea evidentei lunare deseurilor produse. RAPORTARI PERIODICE CATRE AUTORITATILE DE MEDIU Nr. . Tip raport Frecventa raportarii Autoritatea de Data depunerii Crt.date despre dejectiile utilizate ca fertilizanti: cantitati.

1. 3. 5. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII a) respectarea celor prevazute in textul acestei autorizatie. Inventarul emisiilor pentru Registrul EPRTR Raportul anual de mediu* . 4.zonele de depozitare a deseurilor de pe amplasament. 15.sursele de zgomot de pe amplasament.alte puncte de prelevare de probe si monitorizare solicitate de ARPM Bacau. APM Neamt ARPM Bacau GNM-CJ Neamt APM Neamt ARPM Bacau Dupa caz APM Neamt ARPM Bacau GNM-CJ Neamt Se includ si in Raportul anual de mediu Se includ si in Raportul anual de mediu 3. c) asigurarea accesului sigur si permanent al autoritatii competente pentru protectia mediului la urmatoarele puncte de prelevare a probelor si de monitorizare: . . Tipul raport Data depunerii Crt.anual APM Neamt ARPM Bacau Conform solicitarii APM Neamt Ca parte a Raportului anual de mediu Pana la 1 martie a fiecarui an.349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje. inclusiv a autorizatiilor detinute Cu 48 de ore inainte de oprirea/pornirea instalatiei In cel mai scurt timp de la producere. . precum si anuntarea APM Neamt si a ARPM Bacau la aparitia noilor modificari ale activitatii. Notificare privind opririle si pornirile planificate a instalatiilor Notificare privind opririle accidentale (situatii anormale de functionare) Reclamatii. RAPORTARI SINGULARE Nr.2. d) respectarea prevederilor Legii nr.anual ARPM Bacau 14. 16 .punctele de prelevare a probelor de emisii in atmosfera. sesizari Alte date.856/2002. introducerea evidentei gestiunii deseurilor conform HG nr. e) se vor respecta prevederile Codului de bune practici agricole.2. Ori de cate ori apar Conform solicitatii autoritatii de mediu Ori de cate ori apar Autoritatea de mediu la care se depune documentul APM Neamt Observatii 2. pentru anul precedent. . 426/2001 privind regimul deseurilor si HG nr. informatii solicitate Notificarea schimbarii datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu. dar nu mai tarziu de 24 de ore. b) asigurarea de personal calificat responsabil cu protectia mediului si perfectionarea continua a acesteia. . cu modificarile si completarile ulterioare.

echipamentele. . conform OUG nr.16.195/2005. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI. d) rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi. eliminare instalatiile.reexaminarea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii: a) poluarea cauzata de instalatie. Mihaela Munteanu Avizat Compartimentul Juridic si Contencios Administrativ. Daniela Rotariu 17 .reactualizarea autorizatiei de mediu cu minim 90 zile inaintea expirarii ei. aprobata prin Legea nr. Mosnegutu Elena Intocmit. neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii. sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizatie. Sef Serviciu Autorizare si Controlul Conformarii. Nerespectarea celor prevazute in prezenta AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU conduce la suspendarea acesteia si la incetarea activitatii dupa caz. Titularul activitatii are obligatia de a solicita: . e) emiterea unor noi reglementari legale. c) siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea de tehnici speciale si masuri de management. materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului.265/2006. MANAGEMENTUL REZIDUURILOR La incetarea sau oprirea planificata a functionarii intregului complex zootehnic sau a unei parti a acesteia. necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie. privind protectia mediului. amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare. b) schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor. deseurile.