AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 2 din 30.06.2005 REVIZUIREA 1 in data de 28.12.2006 REVIZUIREA 2 in data de 28.12.2007 REVIZUIREA 3 in data de 30.04.2010

Operatorul instalatiei: SC ZOOSAB SRL Locatia activitatii: jud.Neamt, com. Sabaoani, DN E 85 KM 341 Categoria de activitate conf.anexei 1 a OUG 152/2005, aprobata prin Legea nr.84/2006: 6.6.b) Instalatii pentru cresterea intesiva a porcilor cu o capacitate mai mare de 2000 capete pentru porci de productie; Codul CAEN: 0146 - Cresterea intensiva a porcilor 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma 1011 – Prelucrarea si conservarea carnii Emisa de: AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU SERVICIUL AUTORIZARE si CONTROLUL CONFORMARII Data emiterii autorizatiei integrate de mediu: 30.06.2005 Valabilitatea autorizatiei integrate de mediu: 30.06.2015

CONDUCATORUL INSTITUTIEI, Iulian Ionel MOVILA

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Ionită Sandu Sturdza, nr. 78, Bacău, Cod 600269 Tel : 0234 512750, Fax : 0234 571056 e-mail : office@arpmbc.ro

4. Managementul activitatii 6. Depozitarea definitiva a deseurilor 12. Materii prime si materiale auxiliare 7. Gaze naturale 8. Zgomot 11.1. Categoria de activitate 4. colectate. Apa 9.1. stocate temporar 11.3.1.1. Glosar de termen 2 . Apa 13. managementul reziduurilor 17.4.2.2.2. Utilizarea eficienta a apei 7.Documentatia solicitarii 5. Deseuri generate. Date de identificare a titularului activitatii 2. Resurse: 7. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediul inconjurator.1.1. Sol si subsol 10. Monitorizarea activitatii 13. Aer 10.3.2. siguranta instalatiei 13.2. Gestiunea deseurilor 11. Obligatiile titularului activitatii 16. Deseuri comercializate 11. Managementul inchiderii instalatiei. nivel de zgomot 10. Solul si apele subterane 13. Instalatii pentru retinerea.3. Deseuri refolosite 11.CUPRINS 1. Apa 7. Raportari si periodicitatea acestora 15. Apa 10.4.1.2. Alimentarea cu apa 7.Temeiul legal 3. Aer 9. Descrierea instalatiei si a fluxurilor de productie existente pe amplasament 9. Sol 10. evacuarea si dispersia poluantilor in mediu 9. Interventia rapida.3.1. Evacuarea apelor uzate 7. Deseuri 14.3. Energie electrica 7.

500 capete porci/serie x 3 serii. ca un intreg. Neamt. CATEGORIA DE ACTIVITATE .12. jud. Sabaoani. intretinere si ingrasare porci.818/2003.152 din 10. solului si un nivel ridicat de protectie a mediului. De asemenea.11.1. cerinte de monitorizare a descarcarilor de poluanti in mediu si asigurarii protectiei solului si apei subterane. ● Ordinul MAPM nr.2005* privind protectia mediului.2/30. Neamt. padurilor.Cod CAEN : 0146 – Cresterea porcinelor.11. specifica metodologia si frecventa de masurare. este obtinuta in urma analizei documentatiei de sustinere a solicitarii de revizuire si a verificarii amplasamentului.195 din 22. apelor si mediului nr. OBIECTUL AUTORIZARII Cresterea. TEMEIUL LEGAL Prezenta autorizatie integrata de mediu revizuieste autorizatia integrata de mediu nr. DN E 85 KM 341 Telefon : 0233/735184 Fax : 0233/735184 Coordonate: Longitudine: 45001′25” Latitudine: 26053′35” Vecinii: N – teren proprietate PAROHIA ROMANO_CATOLICA.06. 3 .10. iar functionarea instalatiei in conditiile impuse de prezenta autorizatie asigura protectia aerului. Autorizatia integrata de mediu revizuita contine valori limita de emisie pentru poluantii specifici activitatii.2005 aprobata de Legea nr.2005. 2.2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu completata cu Ordinul nr. ● Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. masuri cu privire la managementul deseurilor. la varsta de 170-180 zile. jud. E– teren proprietati particulare si teren la dispozitia Comisiei Comunale Sabaoani.) Capacitate de productie a obiectivului : 12. apei.DN E 85 KM 341 Telefon : 0233/735184 Fax : 0233/735184 AMPLASAREA PUNCTULUI DE LUCRU Numele: : SC ZOOSAB SRL Adresa : com. prevede obligatia titularului de activitate de a furniza autoritatilor competente datele solicitate pentru verificarea conformarii instalatiei cu cerintele autorizatiei. care se desfasoara in 8 hale din dotarea complexului. in vederea sacrificarii porcilor in greutate de 100-110 kg.2005 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii.1158 din 15. V – drum communal.818 din 17. 84/2006 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. intretinerea si ingrasarea porcilor (activitatea de crestere. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII Numele: SC ZOOSAB SRL Adresa : com. 3. Sabaoani. S – teren la dispozitia Comisiei Comunale Sabaoani. Autorizatia integrata de mediu se emite in temeiul urmatoarelor acte normative: ● Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.

de stabilire a masurilor necesare pentru reducerea impactului asupra mediului. . Instruire: .1011 – Prelucrarea si conservarea carnii.Dovada achitarii taxelor si tarifelor.b) Instalatii pentru cresterea intesiva a porcilor cu o capacitate mai mare de 2000 capete pentru porci de productie.Contracte prestari servicii publice de vidanjare. transport si neutralizare deseuri de origine animaliera.operatorul asigura.Buletine de analiza pentru apele subterane din zona batalelor. utilizat in desfasurarea activitatii. furnizare energie electrica.dotarea tehnica este conform tehnologiei aplicate. .conform Anexei 1 a OUG 152/2005 aprobata prin Legea 84/2006: 6. de colectare.contracte incheiate cu proprietarii de terenuri pentru imprastierea dejectiilor.R.Cerere pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu. MANAGEMENTUL ACTIVITATII Managementul integrat de mediu: . activitatea se desfasoara cu personal special instruit in conditiile impuse de prezenta autorizatie.Plan detaliu amplasament.2011 emisa de A. echipamentelor si dotarilor. rezolvare.2009. a carui avarie sau functionare necorespunzatoare ar putea conduce la impact negativ asupra mediului. . valabila pana la data de 31. din OUG nr.Solicitarea nr.se va aplica o procedura de investigare. 4 .54/20.o copie a autorizatiei va fi disponibila permanent pentru personalul care lucreaza in domeniul cerintelor autorizatiei.Autorizatie sanitar veterinara -Autorizatie de gospodarire a apelor nr. . 4.09. .se aplică prin integrarea problemelor de mediu în cadrul sistemului de management general. .A. • evidenta a operatiunilor de intretinere efectuate. 3473/10. .-Directia Apelor Siret. . intocmita de SC ZOOSAB SRL.d.operatorul asigura instruirea personalului pentru fiecare post care ar putea avea impact asupra mediului si va tine un registru de evidenta a instruirilor efectuate.6. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu s-a facut conform noilor reglementari legale care se impun (art.intreg echipamentul. scris. .11. .25.conform recomandarilor BAT. SGA Neamt.N. comunicare si raportare a incidentelor de mediu ce pot apare in desfasurarea activitatii. intocmita de SC ZOOSAB SRL. . Intretinere: . 5. Incidente Se vor respecta urmatoarele prevederi: .Anunturi publice. potrivit recomandarilor BAT: • un program de intretinere a instalatiilor.152/2005 si a OM 1158/2005).12. DOCUMENTATIA SOLICITARII . . va fi intretinut in conditii optime de functionare.Plan de incadrare in zona. 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma.2009. . .

300 In functie de necesitati 558. medicamente. 5 .- dupa orice incident se va face o analiza a situatiei si se vor stabili masuri de prevenire a unor situatii similare. . .GPL. transport. 9.1.motorina. 5. se va institui un registru de consemnare a incidentelor. in cadrul societatii se folosesc: Materia prima: . Capete/an tone/an Mc/an Tabel nr.porcii in grutate de aprox. Cantitate 36.400 kW/an la Capete/an Conditii de preluare.M. accidentelor aparute in desfasurarea activitatii si a masurilor luate in fiecare caz. manipulare. . 2. medicamente Materiale auxiliare GPL Motorina Materiale de intretinere Utilitati Energie electrica Produs finit Porci ingrasati pana greutatea de 110 kg U. Reclamatii. 25 kg sunt preluati de la furnizori specializati si transportati in conditii de siguranta pana la ferma.crt. sesizari Operatorul asigura pe amplasament evidenta oricarei reclamatii sau sesizari din partea publicului. utilizare • materii prime: . 4. referitoare la poluarea mediului datorita activitatii desfasurate in instalatia autorizata.apa potabila pentru adapare. MATERII PRIME SI AUXILIARE Pentru asigurarea procesului de productie.100 litri/an tone/an 45.data si ora reclamatiei. .porci pentru ingrasare. in care se vor consemna: .detalii cu privire la natura reclamatiei. 6. . 6.apa potabila pentru igienizari. Denumire Materii prime porci Furaje combinate Apa potabila Vitamine.vitamine. depozitare. .materiale de intretinere si reparatii. 10. se va stabili postul responsabil cu aplicarea acestei proceduri. cu mijloace proprii sau ale furnizorilor. vaccinuri. conform capitolului „Raportari” al prezentei autorizatii. se vor informa autoritatile. 1.soda caustica pentru spalari si dezinfectie. dupa caz.500 7.investigatiile facute de titularul activitatii si modul de rezolvare/actiune. avariilor. 8. 7.energie electrica. . Materiale auxiliare: .450 36.300 51. numele reclamantului.625 7.furaje combinate in diferite retete de furajare. . . vaccinuri. Nr. .

. RESURSE: APA. din conducta de distributie sunt bransate urmatoarele cladiri: filtru sanitar.4 mc/h Necesarul de apa cuprinde: 1. abator. APA 7. materialele auxiliare: sunt achizitionate de la diversi furnizori in recipienti sau ambalaje specifice si transportate cu mijloace auto pana la ferma.1. 2. necesarul de apa pentru stingerea incendiilor conf. birouri.1. se fabrica doar doua retete furajere. ENERGIE. de pe platformele betonate.ape pluviale. scenariului de siguranta la foc. apa ajunge gravitational prin intermediul unei conducte in bazinul de receptie al statiei de pompare. cladire abator-centrala-atelier mecanic.• . sub gestiune si administrate conform prescriptiilor sanitar-veterinare. unde sunt depozitate in magazii special amenajate.vitaminele. 5. halele de porci. filtru sanitar si abator. De la rezervor. . conform recomandarilor BAT. 4.ape uzate tehnologice: apele de spalare hale impreuna cu dejectii si apele de spalare de la instalatia de abatorizare. GAZE NATURALE 7. prevazuta cu o vana de inchidere si 6 camine cu vane. cu zona de protectie sanitara. Cantitatea de apa necesara in desfasurarea activitatii pe amplasament este: Qn zi max = 140.80 mc/zi Qn ora max = 16. intretinerea instalatiilor tehnologice.58 mc/zi Qn zi med = 127. Rezervorul de inmagazinare are un volum de stocare de 250 m3. 7. 3.: Alimentarea Sursa de alimentare cu apa o constituie panza freatica din lunca Siretului.ape uzate menajere.furajele sunt aduse de la sectia de producere nutret (moara) in saci de 40 kg. Furajele pentru hranirea porcilor sunt preparate in moara proprie. necesarul tehnologic pentru: evacuarea dejectiilor. respectiv reteta de Crestere pana la greutatea de 60 kg si reteta de Finisare pana la greutatea de 110 kg. Din bazinul de receptie.1.1. . apa este transportata prin pompare la rezervorul de inmagazinare.2. In incinta complexului zootehnic. Din caminul colector al drenului. fiind depozitate in dulapuri speciale. necesarul de apa pentru nevoi igienico-sanitare conf. Captarea este formata dintr-un dren executat sub forma unei galerii din zidarie de piatra. 6 . executat din zidarie de piatra. rezultate de la grupurile sanitare aferente cladirilor de birouri. transportate la grajduri cu ajutorul unei remorci. apa este transportata gravitational spre incinta fermei printr-o conducta principala de distributie. vaccinurile si medicamentele sunt achizitionate de la firme autorizate. care este executata din teava OL Zn 4". 7. necesarul de apa pentru activitatea de abatorizare. astfel incat sa se asigure o eficienta maxima de transformare furaj/greutate. STAS 1478. Evacuarea apelor uzate Din activitatile desfasurate rezulta urmatoarele tipuri de ape: . spalarea si dezinfectia halelor. necesarul pentru consumul biologic al animalelor. Selectia materiilor prime Operatorul mentine o lista a materiilor prime utilizate si evidenta lunara a consumurilor de materii prime si materiale auxiliare.

• se va efectua calibrarea periodica a sistemului de adapare a porcilor. depozitarea gazelor lichefiate se realizeaza in 2 rezervoare supraterane. P = 65 kW. pentru centralele termice tip Wiesman. precum si verificarea periodica a instalatiilor electrice. ENERGIE ELECTRICA Alimentarea cu energie electrica se face din sistemul energetic national S. timp de 365 zile/an. printr-o linie de inalta tensiune. adapatoare.etc. pentru evitarea infundarilor. se desfasoara urmatoarele activitati: cresterea si ingrasarea porcilor abatorizare porci aprovizionare si depozitare cereale fabricare nutreturilor pentru hrana animalelor ACTIVITATEA DE CRESTERE SI INGRASARE A PORCILOR Procesul de crestere a porcilor de carne. Nu exista in zona sursa de gaze naturale. amplasate pe platforma betonata. • se va urmari permanent detectarea scurgerilor si repararea imediata a defectiunilor constatate. UTILIZAREA EFICIENTA A APEI In desfasurarea activitatii se are in vedere reducerea consumului de apa proaspata aplicand urmatoarele recomandari BAT: • consumul de apa potabila va fi contorizat si inregistrat lunar in evidentele societatii. cu V=5mc. iluminatul exterior al complexului si pentru actionarea utilajelor tehnologice. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT Pe amplasamentul fermei zootehnice. 7.iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie.izolarea corespunzatoare a grajdurilor in anotimpul rece. Pentru respectarea recomandarilor BAT privind utilizarea eficienta a energiei.3. P = 75 KW. aferenta abatorului. Anual operatorul va intocmi un raport privind consumul de energie. 7 . Consumul de energie electrica este contorizat.2. are in vedere urmatoare: . • igienizare adaposturilor se va face cu sisteme cu jet de apa cu presiune.functionarea corespunzatoare a sistemului de ventilatie in grajduri. cladire abator si centralelor termice aferente halelor 4 si 5.7. 24 h/zi ca urmare a specificului de activitate.cantitatea de energie consumata care va fi urmarita periodic si contorizata.N. care alimenteaza postul trafo de transformare de la 20 kV al complexului. . identificarea si aplicarea masurilor de utilizare eficienta a energiei. GPL (gaze petroliere lichefiate) pentru centrala termica SIME.4. COMBUSTIBIL Combustibilul utilizat este: lemn. Energia electrica este utilizata pentru iluminatul interior al constructiilor.E. de catre societati de specialitate. aer conditionat. . este un proces ce se desfasoara in flux continuu. 8.curatarea periodica a sistemului de ventilatie. 7. ventilatie. aferente filtrului sanitar. de la statia de 110 kV a comunei Sabaoani. Eficienta energetica Orice defectiuni care apar. . sunt asigurate pe baza de contract.. .

dejectii si urina formeaza mixtura de dejectii.110 kg. dejecţiile ajungând în bazinele vidanjabile existente intre hale.livrarea porcilor grasi in vederea abatorizarii la abatorul propriu la atingerea greutatii de 100 –110 kg . Substantele utilizate ca dezinfectant sunt aprobate de catre institutiile abilitate in acest domeniu din tara in ceea ce priveste toxicitatea si impactul produs asupra mediului. halele sunt racordate la urmatoarele utilitati: . Dupa aceasta operatie urmeaza decontaminare boxelor cu saruri cuaternare de amoniu. hala se tine inchisa o perioada dupa care urmeaza aerisirea acesteia. . . Evacuarea dejectiilor din canalele colectoare se face hidraulic. este transportat cu remorca autodescarcatoare si descarcat in buncarele de la capetele halelor. astfel incat permanent porcii dispun de hrana. adãpare se face cu ajutorul suzetelor. Preluare tineret porcin. Din aceste buncare prin intermediul unui transportor comandat automat de un sensor de citire a nivelului de furaj din hranitoare. . Pregatirea unei hale in vederea popularii si dupa ciclurile de crestere consta in igienizarea incintei halei prin indepartarea dejectiilor cu jet de apa sub presiune (20 bar) si transportul acestora prin reteaua de canalizare interna a halei la bazinele betonate vidanjabile. In bazinele de dejectii.Activitatea de crestere si ingrasare suine se desfasoara in urmatoarele etape: .cresterea si intretinerea porcilor. prin asigurarea conditiilor si a necesarului de hrana si apa. pentru scurgerea materiilor fecale şi a urinei în canalele colectoare. pana la o greutate de 60 kg. In hale de crestere si ingrasare porcine. este de 90 – 120 zile. porcii fiind hraniti cu o reteta de furajare tip Finisare . amestecul de apa de spalare.faza de ingrasare. . apa este transportatã spre incinta complexului zootehnic printr-o conducta de distribuţie executatã din ţeavã de OL Zn 4”. tineretul porcin fiind hranit cu o reteta de furajare tip Crestere. in greutate de 25 – 30 kg. Bromosept. se face in doua faze: . este preluat de la fermele de reproducere porci din tara si din import.tratarea mixturii de dejectii in scopul utilizarii ca fertilizant natural pe terenurile agricole. bactericida si fungicida. Durata de realizare a vidului sanitar este de 10 – 12 zile. Desogerme substante cu actiune virucida.preluarea tineretului porcin in greutate de 25 – 30 kg . furajul este transportat la hranitoare. Furajarea Furajul obtinut la Fabrica de nutreturi din dotare.sistem de colectare si evacuare dejectiilor. fiecare hala avand doua buncare cu o capacitate de 5 tone fiecare . fiecare boxã fiind dotatã cu 4 suzete de adãpare. Dupa efectuarea decontaminarii.sistem de adapare. Pentru asigurarea conditiilor optime de crestere si ingrasare.sistem de furajare . Cand nivelul furajului din hranitoare scade sub nivelul minim. Colectarea si evacuare dejectiilor Halele de crestere si ingrasare sunt compartimentate in boxe care sunt prevãzute cu o zonã de defecare. pana la o greutate de de 105 .pregatirea halelor in vederea popularii (vidul sanitar) . Evacuarea mixturii de dejectii din 8 . . Intercept. Adaparea Din rezervorul de înmagazinare. senzorii de nivel declanseaza miscarea transportorului care preia furajul din buncare. Perioada de crestere si ingrasare a porcilor pana cand ajung la sacrificare.sistem de conditionare a ambientului.sistem de iluminare. de unde este distribuita in fiecare hala prin bransamentele la conducta. Crestere si ingrasare tineret porcin. pardoseala fiind din grãtare de beton armat cu fante de 2 cm. .faza de crestere.

care sunt distribuite in mod egal pe intreaga lungime a grajdului. care se transporta direct in sectia de prelucrare a intestinelor si stomacului. Halele 6. într-un canal betonat acoperit. Taiere cap se detaseaza capul si se agata in carligul pentru capete. ACTIVITATEA DE ABATORIZARE In cadrul abatorului se desfasoara activitatea de sacrificare si transare a carnii de porc in vederea comercializarii. Sangele colectat este preluat de S. Sistemul de geamuri este construit din flapsuri de intrare individuale. organe). dupa care are loc prima spalare si apoi depozitarea la frig. Probele ESB sunt depozitate in cabinetul medical. Dupa controlul sanitar–veterinar. aerul proaspãt fiind ghidat cãtre tavan sau cãtre animale. Se foloseste sistemul natural de introducere a aerului. Controlul medico–veterinar se face de catre medicul veterinar care examineaza si reconstituie fiecare animal sacrificat in parte (carcasa. care se spala dupa fiecare utilizare in sterilizatorul pentru fierastraie. Electropompa aspirã din bazinul vidanjabil mixtura de dejectii şi o refuleazã printrun furtun armat de Dn 110 mm . Abatorul are o capacitate de taiere de 350 porcine/zi. se creeazã un vacuum care trage aerul proaspãt de afarã. Despicare stern se face cu ajutorul fierastraului electric.bazinele vidanjabile de la capetele grajdurilor se face cu ajutorul unei electropompe mobile. Aici se face taierea carotidei. In cazul in care un animal este suspect. organele se prelucreaza si se depoziteaza la frig. Bazinul de colectare sange are o capacitate de 4 mc. conducand animalul sacrificat deasupra bazinului de sangerare. Aburul este furnizat de centrala termica din dotare. Se agata piciorul drept in carligul de sangerare care este atasat la macaraua electrica si se transfera pe linia aeriana de sangerare. mixtura de dejectii este dirijata in unul din compartimentele batalului de depozitare. Pe fiecare hala sunt amplasate echidistant pe acoperis un numãr de 10 exhaustoare cu horn. dupa care porcinele ajung la boxa de asteptare. Atunci când aerul cald se ridicã. Asomarea se efectueaza in boxa de asomare cu ajutorul pistolului de asomare cu glont captiv. in frigider. care se spala dupa fiecare utilizare in sterilizatorul pentru fierastraie.7 si 8 sunt dotate cu instalatie de ventilatie automata. PROTAN S. Necesarul de aer determinã cât de mult sã se deschidã geamurile. Conditionarea ambientului Pentru evacuarea aerului viciat din hale se foloseşte un sistem de ventilatie naturalã combinata cu ventilaţie mecanicã. avand loc sangerarea. pana la livrare. Dupa efectuarea asomarii.A. aerul cald este evacuat prin horn în care sunt amplasate ventilatoare de exhaustoare. pe baza de contract Oparirea si depilarea se realizeaza intr-un depilator cu curatitor pe abur. Sangele se colecteaza si se transporta printr-o teava spre pompa pneumatica de transport sange catre bazinul de colectare. sistemul opereazã asemenea unui şemineu. se deschide clapa laterala a boxei de asomare si animalul cade in afara acesteia pe o platforma. Despicarea carcasei se face cu ajutorul fierastraului electric. acesta se izoleaza in camera suspecte. Cuva este dotata cu un sistem autonom de spalare si sterilizare. Timpul de sangerare este de minim 5 minute. masa gastro intestinale. abatorul fiind construit in anul 2006. la 9 . Din acest canal.C. Procesul tehnologic de sacrificare cuprinde urmatoarele faze tehnologice: Receptia cantitativa a porcinelor se face la punctul de control medical. Sistemul de introducere a aerului este astfel realizat încât sã ghideze aerul ce intrã în mod egal în interiorul întregii hale. Eviscerarea se goleste cavitatea abdominala intr-o cuva inoxidabila. Acest sistem este montat pe pereţii laterali ai halelor. Sacrificarea si transarea carnii de porc se realizeaza in conformitate cu legislatia nationala si reglementarile Uniunii Europene. utilizându-se elementele de geamuri. Sangerarea linia aeriana de sangerare are o inclinare de 5%.

in containere inchise. iar separarea corpurilor straine din aer se realizeaza prin decantare in ciclonul tip CAV 130. PROTAN S.receptia cantitativa. se face prin examen organoleptic. care sunt conditionate (+10 ÷ +12oC).A. de unde sunt predate la S. daca nu. dupa care sunt depozitate la depozitul frigorific pentru intestine. Aerul necesar aspiratiei este asigurat de ventilatorul tip VM. se fabrica doar doua retete furajere. Din bazinul de receptie. Dupa separarea burtii de intestine. Cascada de aspiratie realizeaza un proces de precuratire grosiera a cerealelor inainte de a fi depozitate in celule.receptia calitativa. acestea sunt preluate cu ajutorul elevatorului tip ES 160 si trecute prin cascada de aspiratie. pe baza de contract Spalarea – cantarirea – congelarea – livrarea dupa controlul sanitar. procentele in care participa in reteta fiecare 10 .C.temperatura de 0 – 4°C. Se stabileste reteta ce urmeaza a fi realizata si materiile prime ce alcatuiesc reteta. Intestinele si organele confiscate (declarate necondensibile) sunt transportate in recipiente cu dunga galbena in spatii refrigerate. cerealele sunt descarcate din mijloacele de transport intr-un bazin de receptie. Dupa dusare. unde are loc si albirea acestora si apoi se depoziteaza la frig. de unde prin cadere libera (prin tuburile de cadere montate la gura de evacuare a elevatorului) sunt trimise catre buncarele tampon tip BFC 30. pe o masa inoxidabila cu gratar. receptia se face tinand cont de greutatea etalon a sacilor si numarul acestora . cate unul pentru fiecare celula. cerealele sunt aerate cu ajutorul unui ventilator tip VM 500/200. Dupa ce se termina primul stadiu de curatare.C. Aceste transportoare descarca cerealele in piciorul elevatorului. Prelucrare burti si intestine din cuva inoxidabila aferenta platformei pneumatice de eviscerare. pentru ingrasare. functie de cerinta. ACTIVITATEA DE DEPOZITARE CEREALE Cerealele aprovizionate ce urmeaza a fi depozitate sunt receptionate cantitativ si calitativ: . Transarea carnii se realizeaza in spatiile de transare. Societatea dispune de un program de optimizare a retetelor. Dupa un control amanuntit se stabileste daca animalul sacrificat este bun de consum sau nu. Dupa golire. Continutul stomacului cade intr-o palnie patrata atasata la un impingator pneumatic. . respectiv reteta de Crestere pana la greutatea de 60 kg si reteta de Finisare pana la greutatea de 110 kg. pentru cereale si sroturi se face prin cantarire pe podul bascula de 60 tone. Linia aeriana de transportat carcase este prevazutra cu cantar aerian pentru carne. PROTAN S. carcasele sunt ori sfertuite si livrate ori sunt transate si livrate. Transarea se realizeaza pe mese de transare de inox cu blaturi de plastic.A. ajungand catre spatiul de sangerare reziduuri (decantor). se depoziteaza in camera de confiscate. carcasele sunt trecute printrun tunel de racire rapida si apoi depozitate in spatii frigorifice la o temperatura de 0 – 4°C. intestinele sunt transferate intr-un loc special amenajat pentru o a doua spalare. Materiile prime care sunt livrate la sac. acesta reintra in circuitul carnii bun consumului uman. Golirea cerealelor din celulele tip BD 500 si BD 1000 se realizeaza cu ajutorul unui transportorului elicoidal tip SDB. ACTIVITATEA DE FABRICARE NUTRETURI PENTRU HRANA ANIMALELOR Fabricarea furajelor pentru hrana animalelor se face la fabrica de nutreturi combinate. Intestinele sunt curatate de grasimi si apoi se spala. de unde prin cadere libera ajung in celulele de depozitare. In interiorul celulelor tip BD 500 si BD 1000 pe toata perioada depozitarii. acestea sunt golite de continut deasupra gratarului. Din fiecare lot de materii prime receptionate sunt recoltate doua probe din care una urmeaza sa fie analizata iar cealalta este depusa in dulapul de pastrare a contraprobelor. semicarcasele se spala in trepte intr-o cabina de dusat carcase. dupa care se introduce in calculatorul morii. conform contractului. Dupa ce sunt receptionate cantitativ si calitativ. se marunteste si se preda la S. amplasata in hala metalica. burtile se curate cu ajutorul masinii de curatat burti. Daca este bun de consum. intestinele si burtile cad prin niste tobogane inoxidabile. Dupa refrigerare. racordat la ventilatorul tip VM.In ferma avand in vedere ca porcii sunt achizitionati la greutatea de aproximativ 25 kg.

suprafata exterioara unitatii este betonata. NOx. . evacuate hidraulic in bazine vidanjabile. program ce are inclus si timpul de descarcare a furajelor obtinute . In mod normal furajele macinate si amestecate sunt descarcate in remorca autodescarcatoare cu capacitatea de 4 t si transportate la buncarele aferente halelor de crestere si ingrasare porcine. rezultate din igienizarea halelor de crestere porcine.apele pluviale. Nu sunt pierderi in procesul de macinare deoarece moara este capsulata. betonat cu V=40 mc. 9. urmand a fi descarcate prin intermediul unor conducte intr-un bazin vidanjabil. NH3. NH3.emisii de la gazele de esapament rezultate de la mijloacele auto din dotarea societatii. • 4 (patru) centrale termice pe baza de combustibil solid (lemn) pentru incalzirea halelor de porci. substante consumatoare de oxigen.500 mc si S = 20. sunt impermeabilizate cu argila.in cea mai mare parte. eliminate in atmosfera prin intermediul cosurilor de evacuare.000 m2. urmand a fi transportate la Statia de epurare a orasului Roman. substante consumatoare de oxigen. SO2. hidrocarburi.emisii de joasa inaltime din zona platformei de depozitare dejectii. pulberi. . . CO2. 9. . . ceea ce necesitã un timp de functionare a morii de aproximativ 8 h/zi. ele se utilizeaza alternativ. Furajele macinate si amestecate sunt descarcate in silozurile tip sac aferente morii in situatia in care nu mai este spatiu in buncarele aferente halelor. APA . cu V = 37. utilajelor si pardoselii in procesul de abatorizare sunt preluate de la locurile de producere printr-un circuit prevazut cu sifoane de pardoseala de inox.. 9. . SOL SI SUBSOL Protectia solului si subsolului se realizeaza prin: . acestea se vor utiliza in agricultura ca ingrasamant natural pe terenurile agricole ale societatii si a altor proprietari cu care sunt incheiate contracte. ce contin CH 4. eliminate in atmosfera prin intermediul unui cos de evacuare.ape menajere.materie prima si timpul de omogenizare de dupa macinare. ce contin materii in suspensie.batalele de stocare si deshidratare a dejectiilor in numar de 5 buc. EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU 9.depozitare controlata a materiilor prime si a deseurilor.ape uzate tehnologice de la spalarea carnii. dupa care sunt imprastiate pe teren agricol.2.emisii de gaze arse de la functionarea: • centralei termice pe baza de combustibil GPL aferenta cladirii abatorului. sunt colectate in rigole betonate.emisii din halele de crestere a porcilor ce contin CO. evacuate prin intermediul sistemelor de ventilatie naturala combinata cu ventilatie mecanica. saruri de amoniu. AER . 11 .1. H2S. Se porneste programul de macinare. iar timpul necesar pentru a mãcina 2 tone de nutret combinat este de 40 minute.3. . evacuate intr-un bazin vidanjabil cu V = 20 m. INSTALATII PENTRU RETINEREA.exista rigole de preluare a apelor pluviale. . Necesarul de nutreţ combinat pentru efectivul mediu zilnic al fermei este de 20 tone. sulfuri si H2S. Cantitatea de furaje produsã într-o şarjã este de maxim 2 tone. cu incarcare in suspensii. cladirea de birouri.ape uzate tehnologice. situat in extremitatea vestica a cladirii abatorului. . Filtrul sanitar. Dupa deshidratare si mineralizare dejectii (6 luni).

amplasate astfel: . Din activitatile ce se desfasoara in instalatie. datorita amplasarii fermei in extravilanul localitatii. inghetat. • observarea directiei vantului in raport cu casele oamenilor. Pentru a minimiza degajarea de mirosuri.6 km..10. Mirosurile apar si atunci cand sunt imprastiate dejectiile pe sol.emisiile fugitive provenite de la: • sistemul de ventilatie si incalzire a halelor pentru cresterea animalelor. cu V = 25 mc fiecare ▪ 2 bazine situate la extremitatile halei nr. prin: • imprastierea in timpul zilei cand este foarte probabil ca lumea sa nu fie acasa si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a sarbatorilor publice. cu V = 288 mc fiecare ▪ 2 bazine situate la extremitatile halei nr. • fermentarea dejectiilor de la porci in batalul de depozitare. 10. ▪ ▪ 12 . AER Din activitatea desfasurata emisiile in aer sunt: A. La schimbarea tipului de combustibil utilizat la centralele termice se va anunta ARPM Bacau si APM Neamt . Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din comuna Sabaoani este foarte redus sau nul. hidrocarburi. cu V = 25 mc fiecare ▪ 1 bazin situat la extremitatea vestica a halei nr. 5. care sunt constructii subterane.pentru colectare mixtura de dejectii ▪ 2 bazine situate intre halele 2 si 3. • neaplicarea ingrasamantului pe terenuri in pante abrupte. cu V = 20 mc Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna reducerea poluarii apei. • imprastierea dejectiilor pe sol cat mai aproape de perioada de maxima crestere a recoltei si de absorbtie de substante nutritive. la o distanta de cca. acoperit cu zapada. Din activitatea desfasurata emisiile in aer vor fi nesemnificative pentru mediu. V = 40 mc pentru colectare ape uzate menajere 1 bazin situat intre cladirea biroului si a filtrului sanitar. impurificatori rezultati din surse difuze sunt: CO. B. APA Apele uzate menajere si cele tehnologice sunt colectate in bazine vidanjabile.2. Mirosuri Activitatea creaza disconfort local datorita mirosului.. • neaplicarea ingrasamantului in vecinatatea oricarui curs de apa (lasand o fasie de teren netratata). prevazute cu hidroizolatie. Aceasta este o recomandare BAT. Pentru aceasta. 4. CO2. NH3. 7. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR 10. in particular prin: • neaplicarea dejectiilor pe pamant cand terenul este: saturat de apa. Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros. NOx. • gazele de esapament rezultate de la mijloacele auto din dotarea societatii. SO2. realizate din beton armat. dejectiile pot fi tratate pentru a permite o mai mare flexibilitate in identificarea terenurilor potrivite si a conditiilor climatice pentru aplicarea pe sol. inundat.emisiile dirijate provenite de la cele 5 (cinci) centrale termice.1. pulberi si H2S. V = 22. cu V = 52 mc pentru colectare ape de spalare ▪ 1 bazin situat la extremitatea vestica a abatorului.5 mc 1 bazin situat la extremitatea vestica a abatorului.

. . batalul.desfasurarea in conditii optime a activitatii pentru a reduce la minim posibil pierderile naturale de porci. in special conditiile de sol. Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna luarea in considerare a caracteristicilor solului atunci cand se aplica dejectiile. canalizarilor.valorificarea si/sau eliminarea ritmica a deseurilor si a apelor uzate vidanjabile. in conditiile manipularii si depozitarii necorespunzatoare. . bazinelor. Dupa fermentare. dejectiile sunt evacuate pe terenurile agricole din zona. drumurilor betonate si rigolelor.activitatea de dezafectare a instalatiilor uzate fizic si moral. Pot fi considerate deseuri de productie pana se stabilizeaza (fermenteaza). unde rezulta biogaz ce contine 65% CH4. rezervoarelor. 11. . . dupa care constituie un ingrasamant valoros pentru fertilizarea solului. SOLUL SI APELE SUBTERANE Surse potentiale de poluare .bazinele betonate de colectare ape uzate si pluviale. • deseuri metalice .4. amplasat pe o platforma betonata. Dejectiile sunt depozitate in batalul de depozitare dejectii care are o suprafata de 20.rezulta din activitatea de crestere si ingrasare porci. fiind compartimentat in 5(cinci) compartimente si imprejmuit cu gard din sarma ghimpata pe piloni din beton. in timpul igienizarii halelor. ZGOMOT: Sursele generatoare de zgomote si vibratii din activitate sunt motoarele electrice ce actioneaza utilajele dinamice si cele produse de mijloacele auto.rezulta din activitatea sociala a personalului in cadrul complexului zootehnic. de unde se emite CO2 si NH3.reteaua de canalizare ape uzate.activitatea de evacuare manuala a dejectiilor. 35% CO2 si concentratii mici de NH3 si N2. GESTIUNEA DESEURILOR Din activitatiile societatii rezulta urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri: • deseuri menajere . .000 m2.500 m3. 13 .stabilirea de proceduri de actiune in caz de poluare a solului si apei subterane. precipitatiile si irigatiile. Se colecteaza si se depoziteaza pe sorturi pe platforma betonata si sunt livrate periodic la agentii colectori. Depozitarea primara se face intr-un container metalic cu V = 3 mc.3. in cazul depozitarii necorespunzatoare a deseurilor rezultate. Dejectiile depozitate in compartimentele batalului sufera urmatoarele procese: . Batalul este realizat din argila compactata. . • dejectii . folosirea terenului si practicile agricole. in cazul exploatarii necorespunzatoare sau a fisurilor ce pot apare. avand un volum de depozitare de 37.10. in cazul aparitiei unor fisuri si a exploatarii necorespunzatoare. 10.respectarea instructiunilor de lucru la fiecare loc de munca si instruirea corespunzatoare a personalului. fara a depasi capacitatea de stocare a depozitelor. dupa care sunt preluate de societati specializate pe baza de contract. tipul de sol si diferentele de nivel. din halele si incintele nefolosite.respectarea programului de revizii si reparatii a instalatiilor. .fermentare anaeroba – proces care are loc in masa mixturii de dejectii. Masuri de protectie .fermentare aeroba – proces care are loc la suprafata depozitului mixturii de dejectii.rezulta din activitatea de reparatii si intretinere a utilajelor si mijloacelor auto din dotare. transportul si depozitarea acestora pe platforma de deseuri. conditiile climatice. cladirilor. inclusiv sistemele de rotatie a culturilor.

furaje si se vor compara cu valorile BAT. a reviziilor si reparatiilor efectuate in instalatii. Dejectii 4.99 02. Metalice 3.01 20.1. Monitorizarea calitatii apei Monitorizarea calitatii apei potabile utilizate in activitate. sunt colectate in cutii de carton sau recipienti din polipropilena.pot rezulta sporadic.01. MONITORIZARE 13.2. ● Se vor calcula anual consumurile specifice realizate pentru apa. • deseuri medicale intepatoare-taietoare – rezulta din activitatea de ingrijire medicala a porcinelor. Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc. reducerea continutului de azot si fosfor. energie electrica. se va efectua conform solicitarilor autoritatilor sanitare si sanitar-veterinare. colectarea se face in containere metalice inchise care sunt preluate de SC PROTAN SA pe baza de contract . INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. Monitorizarea activitatii ● Se vor inregistra consumurile lunare de furaje. energie electrica. sunt preluate de SC APISORELIA SRL pe baza de contract.804/2007.01. Monitorizarea calitatii apei uzate vidanjate: 14 . SIGURANTA INSTALATIEI În cadrul societatii este întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului MAPPM 278/1997. precum si interventiile efectuate. asigurarea dotărilor cu materiale şi personal de intervenţie în cazuri de poluare accidentală. deseuri. platforme de depozitare dejectii. • mortaciuni .06 02.03. • deseuri tehnologice de natura organica – rezulta din activitatea de abatorizare.crt.01.99 1. apa. reducerea emisiilor de miros.01. programe de măsuri şi lucrări de prevenire a poluărilor accidentale. Mixtura de dejectii trebuie sa fie depozitata timp de 6 luni pentru a se obtine o stabilizare prin fermentare. 13. Deseu de natura organica de la abatorizare 12. 13. ● Se va tine evidenta functionarii instalatiei. canalizari. Tabel nr. HG 856/2002) 20.2 Deseu Codul deseului (conf.2: Nr.40 02. Datele privind deseurile rezultate din activitatea societatii sunt prezentate in tabelul nr. Menajere 2. Mortaciuni 5. ● Se vor inregistra iesirile din instalatie: ape uzate (vidanjari). ● Se vor inregistra reviziile privind starea bazinelor de stocare apa. dejectii. sunt preluati de SC Protan SA Bucuresti – surcursala Roman. combustibili. « Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale » care cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale. pentru care se aplica prevederile HG nr.Fermentarea anaeroba are si un numar de efecte secundare: reducerea patogenilor din dejectii.

14. mediu catre raportului care se face raportarea 1. Cd. o 13. . indicatori monitorizati: pH. e) nu se va depasi capacitatea de depozitare a containerelor si depozitelor. . Monitorizarea calitatii apei uzate menajere: .frecventa: anual.frecventa: o data pe an. RAPORTARI PERIODICE CATRE AUTORITATILE DE MEDIU Nr. privind ARPM Bacau Ca parte a Raportului gestionarea anual de mediu deseurilor 15 . conform HG nr. azotati. Se va tine evidenta eliminarii deseurilor din ferma: .4. modul de stocare. . Tip raport Frecventa raportarii Autoritatea de Data depunerii Crt. . Monitorizarea deseurilor Evidenta gestiunii deseurilor se va face conform prevederilor HG 856/2002. Monitorizarea calitatii dejectiilor solide: . vor respecta “Cele mai bune practici agricole”.loc de prelevare proba: forajele de observatie stabilite. o Ape menajere: se vor respecta prevederile contractului incheiat cu prestatorul de servicii. d) zonele de depozitare vor fi clar marcate si semnalizate. care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri. .anual APM Neamt La solicitare. cantitatea produsa.date despre dejectiile utilizate ca fertilizanti: cantitati. CCOCr. c) toate deseurile vor fi depozitate astfel incat sa previna orice contaminare a solului si sa reduca la minim orice degajare de emisii fugitive in aer. azotati.frecventa: la schimbarea tipului de sol pe care se imprastie ca ingrasamant indicatori: Cr. valorificare.indicatori monitorizati: compusi organici. precum si calitatea solului. iar containerele vor fi inscriptionate. compusi amoniacali. Ni. g) calitatea dejectiilor si modul de imprastiere ale acestora pe sol. sectie/instalatie. f) platforma de depozitare dejectii va fi inspectata anual. fosfor total. transport si eliminare. 13. azotiti. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA 14. Cu. 856/2002: tipul deseului si codul acestuia. azotiti.date despre preluarea deseurilor animaliere in vederea neutralizarii lor.date despre transporturile de deseuri si operatiile de valorificare sau eliminare dupa caz.1. Raportare .Ape uzate tehnologice din activitatea de abatorizare: sunt vidanjate si epurate in statia de epurare a SC MARCEL SRL pe baza de contract. DESEURI a) tinerea evidentei lunare deseurilor produse.loc de prelevare: din bazinul vidanjat. b) aprovizionarea cu materii prime se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri. persoane fizice sau juridice care preiau dejectiile in vederea fertilizarii terenurilor agricole.3. Pb. sulfuri si fenoli. Zn Monitorizarea calitatii apei freatice: . amoniu.

426/2001 privind regimul deseurilor si HG nr. . precum si anuntarea APM Neamt si a ARPM Bacau la aparitia noilor modificari ale activitatii.anual ARPM Bacau 14. . 1. Tipul raport Data depunerii Crt. inclusiv a autorizatiilor detinute Cu 48 de ore inainte de oprirea/pornirea instalatiei In cel mai scurt timp de la producere. 4. dar nu mai tarziu de 24 de ore. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII a) respectarea celor prevazute in textul acestei autorizatie. Ori de cate ori apar Conform solicitatii autoritatii de mediu Ori de cate ori apar Autoritatea de mediu la care se depune documentul APM Neamt Observatii 2. . Inventarul emisiilor pentru Registrul EPRTR Raportul anual de mediu* . b) asigurarea de personal calificat responsabil cu protectia mediului si perfectionarea continua a acesteia. c) asigurarea accesului sigur si permanent al autoritatii competente pentru protectia mediului la urmatoarele puncte de prelevare a probelor si de monitorizare: . cu modificarile si completarile ulterioare. 3.anual APM Neamt ARPM Bacau Conform solicitarii APM Neamt Ca parte a Raportului anual de mediu Pana la 1 martie a fiecarui an. APM Neamt ARPM Bacau GNM-CJ Neamt APM Neamt ARPM Bacau Dupa caz APM Neamt ARPM Bacau GNM-CJ Neamt Se includ si in Raportul anual de mediu Se includ si in Raportul anual de mediu 3.856/2002. 16 .zonele de depozitare a deseurilor de pe amplasament. sesizari Alte date. e) se vor respecta prevederile Codului de bune practici agricole. d) respectarea prevederilor Legii nr. . informatii solicitate Notificarea schimbarii datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu. RAPORTARI SINGULARE Nr.punctele de prelevare a probelor de emisii in atmosfera. Notificare privind opririle si pornirile planificate a instalatiilor Notificare privind opririle accidentale (situatii anormale de functionare) Reclamatii.2. 15. 5.349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.alte puncte de prelevare de probe si monitorizare solicitate de ARPM Bacau.2.sursele de zgomot de pe amplasament. introducerea evidentei gestiunii deseurilor conform HG nr. pentru anul precedent.

aprobata prin Legea nr. Mosnegutu Elena Intocmit. b) schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor. e) emiterea unor noi reglementari legale. privind protectia mediului. c) siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea de tehnici speciale si masuri de management. MANAGEMENTUL REZIDUURILOR La incetarea sau oprirea planificata a functionarii intregului complex zootehnic sau a unei parti a acesteia.265/2006.195/2005.reexaminarea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii: a) poluarea cauzata de instalatie. sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizatie. Nerespectarea celor prevazute in prezenta AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU conduce la suspendarea acesteia si la incetarea activitatii dupa caz. Titularul activitatii are obligatia de a solicita: .reactualizarea autorizatiei de mediu cu minim 90 zile inaintea expirarii ei. eliminare instalatiile. necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie. echipamentele. . deseurile. materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului. amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare.16. conform OUG nr. Sef Serviciu Autorizare si Controlul Conformarii. Mihaela Munteanu Avizat Compartimentul Juridic si Contencios Administrativ. Daniela Rotariu 17 . MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI. neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii. d) rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful