AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Nr. 2 din 30.06.2005 REVIZUIREA 1 in data de 28.12.2006 REVIZUIREA 2 in data de 28.12.2007 REVIZUIREA 3 in data de 30.04.2010

Operatorul instalatiei: SC ZOOSAB SRL Locatia activitatii: jud.Neamt, com. Sabaoani, DN E 85 KM 341 Categoria de activitate conf.anexei 1 a OUG 152/2005, aprobata prin Legea nr.84/2006: 6.6.b) Instalatii pentru cresterea intesiva a porcilor cu o capacitate mai mare de 2000 capete pentru porci de productie; Codul CAEN: 0146 - Cresterea intensiva a porcilor 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma 1011 – Prelucrarea si conservarea carnii Emisa de: AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU SERVICIUL AUTORIZARE si CONTROLUL CONFORMARII Data emiterii autorizatiei integrate de mediu: 30.06.2005 Valabilitatea autorizatiei integrate de mediu: 30.06.2015

CONDUCATORUL INSTITUTIEI, Iulian Ionel MOVILA

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Str. Ionită Sandu Sturdza, nr. 78, Bacău, Cod 600269 Tel : 0234 512750, Fax : 0234 571056 e-mail : office@arpmbc.ro

Temeiul legal 3.1. nivel de zgomot 10. Date de identificare a titularului activitatii 2. Aer 10.4. Utilizarea eficienta a apei 7. colectate. evacuarea si dispersia poluantilor in mediu 9.2.1. Alimentarea cu apa 7.CUPRINS 1. Descrierea instalatiei si a fluxurilor de productie existente pe amplasament 9. Deseuri generate.3.1. Deseuri 14. Aer 9. Evacuarea apelor uzate 7.1. Zgomot 11. Gaze naturale 8.2. Apa 7.1.Documentatia solicitarii 5.2. Managementul activitatii 6. stocate temporar 11.3. Resurse: 7. Categoria de activitate 4. Solul si apele subterane 13.3.4.3. Apa 13. Materii prime si materiale auxiliare 7. Deseuri comercializate 11. Sol 10.1.2.1. Glosar de termen 2 . Instalatii pentru retinerea. Energie electrica 7.2. managementul reziduurilor 17. Deseuri refolosite 11. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediul inconjurator. Obligatiile titularului activitatii 16. Apa 10. Sol si subsol 10.1. Apa 9. siguranta instalatiei 13. Managementul inchiderii instalatiei. Monitorizarea activitatii 13. Gestiunea deseurilor 11.4.2.3. Interventia rapida. Raportari si periodicitatea acestora 15. Depozitarea definitiva a deseurilor 12.

la varsta de 170-180 zile. jud. ● Ordinul MAPM nr. iar functionarea instalatiei in conditiile impuse de prezenta autorizatie asigura protectia aerului.2005 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii. in vederea sacrificarii porcilor in greutate de 100-110 kg. Sabaoani. padurilor.2005.818/2003. DN E 85 KM 341 Telefon : 0233/735184 Fax : 0233/735184 Coordonate: Longitudine: 45001′25” Latitudine: 26053′35” Vecinii: N – teren proprietate PAROHIA ROMANO_CATOLICA.2/30.Cod CAEN : 0146 – Cresterea porcinelor. prevede obligatia titularului de activitate de a furniza autoritatilor competente datele solicitate pentru verificarea conformarii instalatiei cu cerintele autorizatiei.2005* privind protectia mediului. intretinere si ingrasare porci. jud. masuri cu privire la managementul deseurilor. specifica metodologia si frecventa de masurare.195 din 22. Neamt.11. 84/2006 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.10.818 din 17. care se desfasoara in 8 hale din dotarea complexului. E– teren proprietati particulare si teren la dispozitia Comisiei Comunale Sabaoani. OBIECTUL AUTORIZARII Cresterea.1158 din 15.) Capacitate de productie a obiectivului : 12.2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu completata cu Ordinul nr. 3 .152 din 10. Sabaoani. TEMEIUL LEGAL Prezenta autorizatie integrata de mediu revizuieste autorizatia integrata de mediu nr. este obtinuta in urma analizei documentatiei de sustinere a solicitarii de revizuire si a verificarii amplasamentului. Neamt.06.2005 aprobata de Legea nr. apei. cerinte de monitorizare a descarcarilor de poluanti in mediu si asigurarii protectiei solului si apei subterane. Autorizatia integrata de mediu revizuita contine valori limita de emisie pentru poluantii specifici activitatii. ● Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.500 capete porci/serie x 3 serii. apelor si mediului nr. V – drum communal. CATEGORIA DE ACTIVITATE . 2.12. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII Numele: SC ZOOSAB SRL Adresa : com. ca un intreg. intretinerea si ingrasarea porcilor (activitatea de crestere. solului si un nivel ridicat de protectie a mediului. De asemenea. S – teren la dispozitia Comisiei Comunale Sabaoani.11. Autorizatia integrata de mediu se emite in temeiul urmatoarelor acte normative: ● Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 3.1.DN E 85 KM 341 Telefon : 0233/735184 Fax : 0233/735184 AMPLASAREA PUNCTULUI DE LUCRU Numele: : SC ZOOSAB SRL Adresa : com.

152/2005 si a OM 1158/2005). comunicare si raportare a incidentelor de mediu ce pot apare in desfasurarea activitatii. . .operatorul asigura. .Contracte prestari servicii publice de vidanjare. utilizat in desfasurarea activitatii. . rezolvare.A. 5.6. Instruire: . .Anunturi publice. de stabilire a masurilor necesare pentru reducerea impactului asupra mediului. Incidente Se vor respecta urmatoarele prevederi: .12.-Directia Apelor Siret.Autorizatie sanitar veterinara -Autorizatie de gospodarire a apelor nr. potrivit recomandarilor BAT: • un program de intretinere a instalatiilor.25. furnizare energie electrica. 4 .54/20.b) Instalatii pentru cresterea intesiva a porcilor cu o capacitate mai mare de 2000 capete pentru porci de productie.d. din OUG nr. . .1011 – Prelucrarea si conservarea carnii.2009. .R.Solicitarea nr. activitatea se desfasoara cu personal special instruit in conditiile impuse de prezenta autorizatie. . 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma.operatorul asigura instruirea personalului pentru fiecare post care ar putea avea impact asupra mediului si va tine un registru de evidenta a instruirilor efectuate.Plan de incadrare in zona. • evidenta a operatiunilor de intretinere efectuate.N.conform recomandarilor BAT.Cerere pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu.intreg echipamentul. .dotarea tehnica este conform tehnologiei aplicate. scris. MANAGEMENTUL ACTIVITATII Managementul integrat de mediu: . 4. echipamentelor si dotarilor.Dovada achitarii taxelor si tarifelor.o copie a autorizatiei va fi disponibila permanent pentru personalul care lucreaza in domeniul cerintelor autorizatiei. .se va aplica o procedura de investigare. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu s-a facut conform noilor reglementari legale care se impun (art. SGA Neamt.contracte incheiate cu proprietarii de terenuri pentru imprastierea dejectiilor.Buletine de analiza pentru apele subterane din zona batalelor. de colectare. transport si neutralizare deseuri de origine animaliera. intocmita de SC ZOOSAB SRL.09.2011 emisa de A. valabila pana la data de 31. 3473/10. intocmita de SC ZOOSAB SRL.conform Anexei 1 a OUG 152/2005 aprobata prin Legea 84/2006: 6. va fi intretinut in conditii optime de functionare.11. a carui avarie sau functionare necorespunzatoare ar putea conduce la impact negativ asupra mediului. .Plan detaliu amplasament. . DOCUMENTATIA SOLICITARII .se aplică prin integrarea problemelor de mediu în cadrul sistemului de management general. Intretinere: .2009. .

vitamine. Capete/an tone/an Mc/an Tabel nr. 4. 6. 5.1. MATERII PRIME SI AUXILIARE Pentru asigurarea procesului de productie. conform capitolului „Raportari” al prezentei autorizatii. Reclamatii. vaccinuri.materiale de intretinere si reparatii. . medicamente Materiale auxiliare GPL Motorina Materiale de intretinere Utilitati Energie electrica Produs finit Porci ingrasati pana greutatea de 110 kg U. .100 litri/an tone/an 45. accidentelor aparute in desfasurarea activitatii si a masurilor luate in fiecare caz.450 36.625 7. . . in care se vor consemna: .soda caustica pentru spalari si dezinfectie. 2. . in cadrul societatii se folosesc: Materia prima: .crt. . avariilor. 25 kg sunt preluati de la furnizori specializati si transportati in conditii de siguranta pana la ferma.apa potabila pentru adapare.300 51. 9.motorina. .GPL. manipulare. Cantitate 36. vaccinuri. numele reclamantului.porcii in grutate de aprox. cu mijloace proprii sau ale furnizorilor. se vor informa autoritatile. 1. utilizare • materii prime: . . medicamente.furaje combinate in diferite retete de furajare. se va stabili postul responsabil cu aplicarea acestei proceduri.porci pentru ingrasare. 6.energie electrica. Nr. transport. referitoare la poluarea mediului datorita activitatii desfasurate in instalatia autorizata.- dupa orice incident se va face o analiza a situatiei si se vor stabili masuri de prevenire a unor situatii similare. 7.500 7. 5 .detalii cu privire la natura reclamatiei. 8. Denumire Materii prime porci Furaje combinate Apa potabila Vitamine.investigatiile facute de titularul activitatii si modul de rezolvare/actiune.apa potabila pentru igienizari. depozitare.M. se va institui un registru de consemnare a incidentelor. dupa caz. . Materiale auxiliare: . sesizari Operatorul asigura pe amplasament evidenta oricarei reclamatii sau sesizari din partea publicului.300 In functie de necesitati 558.400 kW/an la Capete/an Conditii de preluare. 10.data si ora reclamatiei. .

spalarea si dezinfectia halelor. De la rezervor. sub gestiune si administrate conform prescriptiilor sanitar-veterinare.vitaminele. se fabrica doar doua retete furajere. cladire abator-centrala-atelier mecanic. 2. . scenariului de siguranta la foc. apa este transportata gravitational spre incinta fermei printr-o conducta principala de distributie. apa ajunge gravitational prin intermediul unei conducte in bazinul de receptie al statiei de pompare. halele de porci. de pe platformele betonate. 5. necesarul pentru consumul biologic al animalelor.furajele sunt aduse de la sectia de producere nutret (moara) in saci de 40 kg. GAZE NATURALE 7. abator. conform recomandarilor BAT. Rezervorul de inmagazinare are un volum de stocare de 250 m3. vaccinurile si medicamentele sunt achizitionate de la firme autorizate. rezultate de la grupurile sanitare aferente cladirilor de birouri. necesarul de apa pentru nevoi igienico-sanitare conf.1. transportate la grajduri cu ajutorul unei remorci. executat din zidarie de piatra.: Alimentarea Sursa de alimentare cu apa o constituie panza freatica din lunca Siretului. birouri. 3. 4. necesarul de apa pentru stingerea incendiilor conf.ape uzate menajere. care este executata din teava OL Zn 4".1. apa este transportata prin pompare la rezervorul de inmagazinare. intretinerea instalatiilor tehnologice.• . unde sunt depozitate in magazii special amenajate. . STAS 1478.1.80 mc/zi Qn ora max = 16. prevazuta cu o vana de inchidere si 6 camine cu vane. Selectia materiilor prime Operatorul mentine o lista a materiilor prime utilizate si evidenta lunara a consumurilor de materii prime si materiale auxiliare. Din bazinul de receptie. cu zona de protectie sanitara. Captarea este formata dintr-un dren executat sub forma unei galerii din zidarie de piatra.58 mc/zi Qn zi med = 127.ape pluviale. In incinta complexului zootehnic. din conducta de distributie sunt bransate urmatoarele cladiri: filtru sanitar.ape uzate tehnologice: apele de spalare hale impreuna cu dejectii si apele de spalare de la instalatia de abatorizare. ENERGIE.2. 7. filtru sanitar si abator. Furajele pentru hranirea porcilor sunt preparate in moara proprie. . 7. APA 7.4 mc/h Necesarul de apa cuprinde: 1.1. materialele auxiliare: sunt achizitionate de la diversi furnizori in recipienti sau ambalaje specifice si transportate cu mijloace auto pana la ferma. fiind depozitate in dulapuri speciale. necesarul tehnologic pentru: evacuarea dejectiilor. astfel incat sa se asigure o eficienta maxima de transformare furaj/greutate. 6 . necesarul de apa pentru activitatea de abatorizare. respectiv reteta de Crestere pana la greutatea de 60 kg si reteta de Finisare pana la greutatea de 110 kg. Cantitatea de apa necesara in desfasurarea activitatii pe amplasament este: Qn zi max = 140. Din caminul colector al drenului. RESURSE: APA. Evacuarea apelor uzate Din activitatile desfasurate rezulta urmatoarele tipuri de ape: .

aer conditionat. P = 65 kW. 7. UTILIZAREA EFICIENTA A APEI In desfasurarea activitatii se are in vedere reducerea consumului de apa proaspata aplicand urmatoarele recomandari BAT: • consumul de apa potabila va fi contorizat si inregistrat lunar in evidentele societatii. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT Pe amplasamentul fermei zootehnice. COMBUSTIBIL Combustibilul utilizat este: lemn. .izolarea corespunzatoare a grajdurilor in anotimpul rece.cantitatea de energie consumata care va fi urmarita periodic si contorizata. aferente filtrului sanitar. cladire abator si centralelor termice aferente halelor 4 si 5. se desfasoara urmatoarele activitati: cresterea si ingrasarea porcilor abatorizare porci aprovizionare si depozitare cereale fabricare nutreturilor pentru hrana animalelor ACTIVITATEA DE CRESTERE SI INGRASARE A PORCILOR Procesul de crestere a porcilor de carne. precum si verificarea periodica a instalatiilor electrice. Anual operatorul va intocmi un raport privind consumul de energie. Consumul de energie electrica este contorizat.etc. ventilatie. adapatoare. are in vedere urmatoare: . iluminatul exterior al complexului si pentru actionarea utilajelor tehnologice. 24 h/zi ca urmare a specificului de activitate. cu V=5mc.functionarea corespunzatoare a sistemului de ventilatie in grajduri.curatarea periodica a sistemului de ventilatie. . aferenta abatorului. 7 . P = 75 KW. • se va urmari permanent detectarea scurgerilor si repararea imediata a defectiunilor constatate. Energia electrica este utilizata pentru iluminatul interior al constructiilor. • igienizare adaposturilor se va face cu sisteme cu jet de apa cu presiune. 8.2. de catre societati de specialitate.7. Eficienta energetica Orice defectiuni care apar. • se va efectua calibrarea periodica a sistemului de adapare a porcilor. .. este un proces ce se desfasoara in flux continuu. Nu exista in zona sursa de gaze naturale. GPL (gaze petroliere lichefiate) pentru centrala termica SIME. pentru evitarea infundarilor.iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie. ENERGIE ELECTRICA Alimentarea cu energie electrica se face din sistemul energetic national S.N. de la statia de 110 kV a comunei Sabaoani. timp de 365 zile/an. amplasate pe platforma betonata. . depozitarea gazelor lichefiate se realizeaza in 2 rezervoare supraterane. pentru centralele termice tip Wiesman.E. identificarea si aplicarea masurilor de utilizare eficienta a energiei.3. sunt asigurate pe baza de contract. printr-o linie de inalta tensiune.4. Pentru respectarea recomandarilor BAT privind utilizarea eficienta a energiei. care alimenteaza postul trafo de transformare de la 20 kV al complexului. 7.

fiecare boxã fiind dotatã cu 4 suzete de adãpare. Perioada de crestere si ingrasare a porcilor pana cand ajung la sacrificare.faza de ingrasare. prin asigurarea conditiilor si a necesarului de hrana si apa.sistem de colectare si evacuare dejectiilor. Colectarea si evacuare dejectiilor Halele de crestere si ingrasare sunt compartimentate in boxe care sunt prevãzute cu o zonã de defecare. Furajarea Furajul obtinut la Fabrica de nutreturi din dotare. pana la o greutate de 60 kg. Crestere si ingrasare tineret porcin. se face in doua faze: . Preluare tineret porcin. este preluat de la fermele de reproducere porci din tara si din import. . astfel incat permanent porcii dispun de hrana.preluarea tineretului porcin in greutate de 25 – 30 kg .tratarea mixturii de dejectii in scopul utilizarii ca fertilizant natural pe terenurile agricole. Cand nivelul furajului din hranitoare scade sub nivelul minim. porcii fiind hraniti cu o reteta de furajare tip Finisare . Desogerme substante cu actiune virucida.sistem de adapare. In hale de crestere si ingrasare porcine. . Substantele utilizate ca dezinfectant sunt aprobate de catre institutiile abilitate in acest domeniu din tara in ceea ce priveste toxicitatea si impactul produs asupra mediului.faza de crestere. dejectii si urina formeaza mixtura de dejectii. de unde este distribuita in fiecare hala prin bransamentele la conducta. fiecare hala avand doua buncare cu o capacitate de 5 tone fiecare . dejecţiile ajungând în bazinele vidanjabile existente intre hale. . halele sunt racordate la urmatoarele utilitati: .livrarea porcilor grasi in vederea abatorizarii la abatorul propriu la atingerea greutatii de 100 –110 kg .Activitatea de crestere si ingrasare suine se desfasoara in urmatoarele etape: . hala se tine inchisa o perioada dupa care urmeaza aerisirea acesteia. Din aceste buncare prin intermediul unui transportor comandat automat de un sensor de citire a nivelului de furaj din hranitoare. Adaparea Din rezervorul de înmagazinare. Intercept. . adãpare se face cu ajutorul suzetelor. este transportat cu remorca autodescarcatoare si descarcat in buncarele de la capetele halelor.sistem de iluminare. bactericida si fungicida. pardoseala fiind din grãtare de beton armat cu fante de 2 cm. furajul este transportat la hranitoare. .pregatirea halelor in vederea popularii (vidul sanitar) . Pentru asigurarea conditiilor optime de crestere si ingrasare. Dupa efectuarea decontaminarii.cresterea si intretinerea porcilor. . Bromosept.sistem de conditionare a ambientului. amestecul de apa de spalare. Evacuarea dejectiilor din canalele colectoare se face hidraulic. apa este transportatã spre incinta complexului zootehnic printr-o conducta de distribuţie executatã din ţeavã de OL Zn 4”. pana la o greutate de de 105 . In bazinele de dejectii. tineretul porcin fiind hranit cu o reteta de furajare tip Crestere. in greutate de 25 – 30 kg.110 kg.sistem de furajare . senzorii de nivel declanseaza miscarea transportorului care preia furajul din buncare. este de 90 – 120 zile. pentru scurgerea materiilor fecale şi a urinei în canalele colectoare. Pregatirea unei hale in vederea popularii si dupa ciclurile de crestere consta in igienizarea incintei halei prin indepartarea dejectiilor cu jet de apa sub presiune (20 bar) si transportul acestora prin reteaua de canalizare interna a halei la bazinele betonate vidanjabile. Evacuarea mixturii de dejectii din 8 . Durata de realizare a vidului sanitar este de 10 – 12 zile. Dupa aceasta operatie urmeaza decontaminare boxelor cu saruri cuaternare de amoniu.

pana la livrare. aerul cald este evacuat prin horn în care sunt amplasate ventilatoare de exhaustoare. Taiere cap se detaseaza capul si se agata in carligul pentru capete. Sangerarea linia aeriana de sangerare are o inclinare de 5%. Necesarul de aer determinã cât de mult sã se deschidã geamurile. Atunci când aerul cald se ridicã. Conditionarea ambientului Pentru evacuarea aerului viciat din hale se foloseşte un sistem de ventilatie naturalã combinata cu ventilaţie mecanicã. care sunt distribuite in mod egal pe intreaga lungime a grajdului. Sistemul de geamuri este construit din flapsuri de intrare individuale. Aici se face taierea carotidei. organe). Electropompa aspirã din bazinul vidanjabil mixtura de dejectii şi o refuleazã printrun furtun armat de Dn 110 mm . Procesul tehnologic de sacrificare cuprinde urmatoarele faze tehnologice: Receptia cantitativa a porcinelor se face la punctul de control medical. Cuva este dotata cu un sistem autonom de spalare si sterilizare. Halele 6. Bazinul de colectare sange are o capacitate de 4 mc. Despicarea carcasei se face cu ajutorul fierastraului electric. se creeazã un vacuum care trage aerul proaspãt de afarã.C. mixtura de dejectii este dirijata in unul din compartimentele batalului de depozitare.bazinele vidanjabile de la capetele grajdurilor se face cu ajutorul unei electropompe mobile. Sangele se colecteaza si se transporta printr-o teava spre pompa pneumatica de transport sange catre bazinul de colectare. Eviscerarea se goleste cavitatea abdominala intr-o cuva inoxidabila. in frigider. Controlul medico–veterinar se face de catre medicul veterinar care examineaza si reconstituie fiecare animal sacrificat in parte (carcasa. Aburul este furnizat de centrala termica din dotare. Abatorul are o capacitate de taiere de 350 porcine/zi. Pe fiecare hala sunt amplasate echidistant pe acoperis un numãr de 10 exhaustoare cu horn.A. care se transporta direct in sectia de prelucrare a intestinelor si stomacului. Se agata piciorul drept in carligul de sangerare care este atasat la macaraua electrica si se transfera pe linia aeriana de sangerare. Timpul de sangerare este de minim 5 minute. dupa care porcinele ajung la boxa de asteptare. Probele ESB sunt depozitate in cabinetul medical. la 9 . PROTAN S. Se foloseste sistemul natural de introducere a aerului. utilizându-se elementele de geamuri. avand loc sangerarea. pe baza de contract Oparirea si depilarea se realizeaza intr-un depilator cu curatitor pe abur. Sangele colectat este preluat de S. Sacrificarea si transarea carnii de porc se realizeaza in conformitate cu legislatia nationala si reglementarile Uniunii Europene. abatorul fiind construit in anul 2006. conducand animalul sacrificat deasupra bazinului de sangerare. Dupa efectuarea asomarii. dupa care are loc prima spalare si apoi depozitarea la frig. ACTIVITATEA DE ABATORIZARE In cadrul abatorului se desfasoara activitatea de sacrificare si transare a carnii de porc in vederea comercializarii. care se spala dupa fiecare utilizare in sterilizatorul pentru fierastraie. care se spala dupa fiecare utilizare in sterilizatorul pentru fierastraie. sistemul opereazã asemenea unui şemineu. Despicare stern se face cu ajutorul fierastraului electric.7 si 8 sunt dotate cu instalatie de ventilatie automata. masa gastro intestinale. aerul proaspãt fiind ghidat cãtre tavan sau cãtre animale. Asomarea se efectueaza in boxa de asomare cu ajutorul pistolului de asomare cu glont captiv. organele se prelucreaza si se depoziteaza la frig. Sistemul de introducere a aerului este astfel realizat încât sã ghideze aerul ce intrã în mod egal în interiorul întregii hale. acesta se izoleaza in camera suspecte. Din acest canal. se deschide clapa laterala a boxei de asomare si animalul cade in afara acesteia pe o platforma. In cazul in care un animal este suspect. într-un canal betonat acoperit. Acest sistem este montat pe pereţii laterali ai halelor. Dupa controlul sanitar–veterinar.

pentru ingrasare. amplasata in hala metalica. Se stabileste reteta ce urmeaza a fi realizata si materiile prime ce alcatuiesc reteta. pentru cereale si sroturi se face prin cantarire pe podul bascula de 60 tone. ACTIVITATEA DE DEPOZITARE CEREALE Cerealele aprovizionate ce urmeaza a fi depozitate sunt receptionate cantitativ si calitativ: . se depoziteaza in camera de confiscate. . Dupa dusare. Dupa ce sunt receptionate cantitativ si calitativ. Dupa refrigerare.C. respectiv reteta de Crestere pana la greutatea de 60 kg si reteta de Finisare pana la greutatea de 110 kg. Aerul necesar aspiratiei este asigurat de ventilatorul tip VM. iar separarea corpurilor straine din aer se realizeaza prin decantare in ciclonul tip CAV 130. In interiorul celulelor tip BD 500 si BD 1000 pe toata perioada depozitarii. conform contractului. semicarcasele se spala in trepte intr-o cabina de dusat carcase. Dupa golire. Dupa ce se termina primul stadiu de curatare. Societatea dispune de un program de optimizare a retetelor. dupa care sunt depozitate la depozitul frigorific pentru intestine. Linia aeriana de transportat carcase este prevazutra cu cantar aerian pentru carne. Continutul stomacului cade intr-o palnie patrata atasata la un impingator pneumatic. Daca este bun de consum. Dupa un control amanuntit se stabileste daca animalul sacrificat este bun de consum sau nu. Transarea carnii se realizeaza in spatiile de transare. Intestinele sunt curatate de grasimi si apoi se spala.temperatura de 0 – 4°C. Golirea cerealelor din celulele tip BD 500 si BD 1000 se realizeaza cu ajutorul unui transportorului elicoidal tip SDB. ACTIVITATEA DE FABRICARE NUTRETURI PENTRU HRANA ANIMALELOR Fabricarea furajelor pentru hrana animalelor se face la fabrica de nutreturi combinate. Prelucrare burti si intestine din cuva inoxidabila aferenta platformei pneumatice de eviscerare.In ferma avand in vedere ca porcii sunt achizitionati la greutatea de aproximativ 25 kg. cerealele sunt descarcate din mijloacele de transport intr-un bazin de receptie. Aceste transportoare descarca cerealele in piciorul elevatorului. Dupa separarea burtii de intestine. acestea sunt preluate cu ajutorul elevatorului tip ES 160 si trecute prin cascada de aspiratie. care sunt conditionate (+10 ÷ +12oC). procentele in care participa in reteta fiecare 10 . Materiile prime care sunt livrate la sac. receptia se face tinand cont de greutatea etalon a sacilor si numarul acestora . carcasele sunt trecute printrun tunel de racire rapida si apoi depozitate in spatii frigorifice la o temperatura de 0 – 4°C. Intestinele si organele confiscate (declarate necondensibile) sunt transportate in recipiente cu dunga galbena in spatii refrigerate. intestinele si burtile cad prin niste tobogane inoxidabile. daca nu. se fabrica doar doua retete furajere. se face prin examen organoleptic. racordat la ventilatorul tip VM.receptia calitativa. Din bazinul de receptie. cate unul pentru fiecare celula. functie de cerinta. acesta reintra in circuitul carnii bun consumului uman. PROTAN S. pe o masa inoxidabila cu gratar. se marunteste si se preda la S. in containere inchise. dupa care se introduce in calculatorul morii. unde are loc si albirea acestora si apoi se depoziteaza la frig. de unde sunt predate la S. acestea sunt golite de continut deasupra gratarului. de unde prin cadere libera (prin tuburile de cadere montate la gura de evacuare a elevatorului) sunt trimise catre buncarele tampon tip BFC 30. PROTAN S. de unde prin cadere libera ajung in celulele de depozitare. ajungand catre spatiul de sangerare reziduuri (decantor).A. Cascada de aspiratie realizeaza un proces de precuratire grosiera a cerealelor inainte de a fi depozitate in celule.receptia cantitativa. cerealele sunt aerate cu ajutorul unui ventilator tip VM 500/200. carcasele sunt ori sfertuite si livrate ori sunt transate si livrate. burtile se curate cu ajutorul masinii de curatat burti. Din fiecare lot de materii prime receptionate sunt recoltate doua probe din care una urmeaza sa fie analizata iar cealalta este depusa in dulapul de pastrare a contraprobelor. pe baza de contract Spalarea – cantarirea – congelarea – livrarea dupa controlul sanitar. Transarea se realizeaza pe mese de transare de inox cu blaturi de plastic. intestinele sunt transferate intr-un loc special amenajat pentru o a doua spalare.A.C.

depozitare controlata a materiilor prime si a deseurilor. CO2.3. SO2. dupa care sunt imprastiate pe teren agricol. evacuate intr-un bazin vidanjabil cu V = 20 m.batalele de stocare si deshidratare a dejectiilor in numar de 5 buc.000 m2. substante consumatoare de oxigen..2. In mod normal furajele macinate si amestecate sunt descarcate in remorca autodescarcatoare cu capacitatea de 4 t si transportate la buncarele aferente halelor de crestere si ingrasare porcine.emisii de joasa inaltime din zona platformei de depozitare dejectii. urmand a fi descarcate prin intermediul unor conducte intr-un bazin vidanjabil. H2S.emisii de la gazele de esapament rezultate de la mijloacele auto din dotarea societatii.1. sulfuri si H2S. 9. APA . utilajelor si pardoselii in procesul de abatorizare sunt preluate de la locurile de producere printr-un circuit prevazut cu sifoane de pardoseala de inox. Dupa deshidratare si mineralizare dejectii (6 luni).ape menajere. sunt impermeabilizate cu argila. iar timpul necesar pentru a mãcina 2 tone de nutret combinat este de 40 minute.ape uzate tehnologice. cu incarcare in suspensii.exista rigole de preluare a apelor pluviale. 11 . NOx. program ce are inclus si timpul de descarcare a furajelor obtinute . ce contin materii in suspensie. . rezultate din igienizarea halelor de crestere porcine. 9. .apele pluviale. .ape uzate tehnologice de la spalarea carnii. INSTALATII PENTRU RETINEREA. . urmand a fi transportate la Statia de epurare a orasului Roman. . sunt colectate in rigole betonate. eliminate in atmosfera prin intermediul cosurilor de evacuare. . cu V = 37. 9. Se porneste programul de macinare. NH3.in cea mai mare parte. ce contin CH 4.materie prima si timpul de omogenizare de dupa macinare. pulberi. Necesarul de nutreţ combinat pentru efectivul mediu zilnic al fermei este de 20 tone. . cladirea de birouri. substante consumatoare de oxigen. EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU 9. saruri de amoniu. Nu sunt pierderi in procesul de macinare deoarece moara este capsulata.emisii de gaze arse de la functionarea: • centralei termice pe baza de combustibil GPL aferenta cladirii abatorului. ele se utilizeaza alternativ. eliminate in atmosfera prin intermediul unui cos de evacuare. NH3. Furajele macinate si amestecate sunt descarcate in silozurile tip sac aferente morii in situatia in care nu mai este spatiu in buncarele aferente halelor. Filtrul sanitar. ceea ce necesitã un timp de functionare a morii de aproximativ 8 h/zi. • 4 (patru) centrale termice pe baza de combustibil solid (lemn) pentru incalzirea halelor de porci. SOL SI SUBSOL Protectia solului si subsolului se realizeaza prin: . . Cantitatea de furaje produsã într-o şarjã este de maxim 2 tone. evacuate hidraulic in bazine vidanjabile.500 mc si S = 20. . betonat cu V=40 mc. hidrocarburi.emisii din halele de crestere a porcilor ce contin CO. situat in extremitatea vestica a cladirii abatorului. evacuate prin intermediul sistemelor de ventilatie naturala combinata cu ventilatie mecanica. acestea se vor utiliza in agricultura ca ingrasamant natural pe terenurile agricole ale societatii si a altor proprietari cu care sunt incheiate contracte. AER . suprafata exterioara unitatii este betonata.

5 mc 1 bazin situat la extremitatea vestica a abatorului.10. Din activitatea desfasurata emisiile in aer vor fi nesemnificative pentru mediu. cu V = 20 mc Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna reducerea poluarii apei.1. • fermentarea dejectiilor de la porci in batalul de depozitare. hidrocarburi. cu V = 25 mc fiecare ▪ 1 bazin situat la extremitatea vestica a halei nr. inghetat. cu V = 52 mc pentru colectare ape de spalare ▪ 1 bazin situat la extremitatea vestica a abatorului. Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din comuna Sabaoani este foarte redus sau nul. Mirosuri Activitatea creaza disconfort local datorita mirosului. ▪ ▪ 12 . impurificatori rezultati din surse difuze sunt: CO. Pentru aceasta.pentru colectare mixtura de dejectii ▪ 2 bazine situate intre halele 2 si 3. pulberi si H2S. • imprastierea dejectiilor pe sol cat mai aproape de perioada de maxima crestere a recoltei si de absorbtie de substante nutritive. 7. Mirosurile apar si atunci cand sunt imprastiate dejectiile pe sol.emisiile fugitive provenite de la: • sistemul de ventilatie si incalzire a halelor pentru cresterea animalelor. • neaplicarea ingrasamantului in vecinatatea oricarui curs de apa (lasand o fasie de teren netratata)..emisiile dirijate provenite de la cele 5 (cinci) centrale termice. • observarea directiei vantului in raport cu casele oamenilor. NH3. B. Pentru a minimiza degajarea de mirosuri.. • gazele de esapament rezultate de la mijloacele auto din dotarea societatii. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR 10. La schimbarea tipului de combustibil utilizat la centralele termice se va anunta ARPM Bacau si APM Neamt . cu V = 25 mc fiecare ▪ 2 bazine situate la extremitatile halei nr. Aceasta este o recomandare BAT. V = 22. APA Apele uzate menajere si cele tehnologice sunt colectate in bazine vidanjabile. 5. AER Din activitatea desfasurata emisiile in aer sunt: A. 4. V = 40 mc pentru colectare ape uzate menajere 1 bazin situat intre cladirea biroului si a filtrului sanitar. SO2.6 km. prevazute cu hidroizolatie. Din activitatile ce se desfasoara in instalatie. • neaplicarea ingrasamantului pe terenuri in pante abrupte. prin: • imprastierea in timpul zilei cand este foarte probabil ca lumea sa nu fie acasa si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a sarbatorilor publice. amplasate astfel: . Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros. inundat. acoperit cu zapada. CO2. datorita amplasarii fermei in extravilanul localitatii.2. cu V = 288 mc fiecare ▪ 2 bazine situate la extremitatile halei nr. la o distanta de cca. care sunt constructii subterane. realizate din beton armat. in particular prin: • neaplicarea dejectiilor pe pamant cand terenul este: saturat de apa. NOx. dejectiile pot fi tratate pentru a permite o mai mare flexibilitate in identificarea terenurilor potrivite si a conditiilor climatice pentru aplicarea pe sol. 10.

GESTIUNEA DESEURILOR Din activitatiile societatii rezulta urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri: • deseuri menajere .reteaua de canalizare ape uzate.valorificarea si/sau eliminarea ritmica a deseurilor si a apelor uzate vidanjabile.stabilirea de proceduri de actiune in caz de poluare a solului si apei subterane. Batalul este realizat din argila compactata. in cazul depozitarii necorespunzatoare a deseurilor rezultate. • deseuri metalice . bazinelor. .rezulta din activitatea de reparatii si intretinere a utilajelor si mijloacelor auto din dotare. batalul. • dejectii . Dejectiile depozitate in compartimentele batalului sufera urmatoarele procese: . dejectiile sunt evacuate pe terenurile agricole din zona. rezervoarelor. in special conditiile de sol. .fermentare aeroba – proces care are loc la suprafata depozitului mixturii de dejectii. transportul si depozitarea acestora pe platforma de deseuri. Depozitarea primara se face intr-un container metalic cu V = 3 mc. 10.10.bazinele betonate de colectare ape uzate si pluviale. . dupa care constituie un ingrasamant valoros pentru fertilizarea solului. ZGOMOT: Sursele generatoare de zgomote si vibratii din activitate sunt motoarele electrice ce actioneaza utilajele dinamice si cele produse de mijloacele auto. dupa care sunt preluate de societati specializate pe baza de contract. Masuri de protectie . 11. avand un volum de depozitare de 37.500 m3.respectarea programului de revizii si reparatii a instalatiilor. in cazul exploatarii necorespunzatoare sau a fisurilor ce pot apare. Se colecteaza si se depoziteaza pe sorturi pe platforma betonata si sunt livrate periodic la agentii colectori. SOLUL SI APELE SUBTERANE Surse potentiale de poluare . . Pot fi considerate deseuri de productie pana se stabilizeaza (fermenteaza). conditiile climatice. .activitatea de evacuare manuala a dejectiilor. . Dejectiile sunt depozitate in batalul de depozitare dejectii care are o suprafata de 20. unde rezulta biogaz ce contine 65% CH4.activitatea de dezafectare a instalatiilor uzate fizic si moral. 13 . .desfasurarea in conditii optime a activitatii pentru a reduce la minim posibil pierderile naturale de porci. in cazul aparitiei unor fisuri si a exploatarii necorespunzatoare. 35% CO2 si concentratii mici de NH3 si N2. amplasat pe o platforma betonata. canalizarilor. inclusiv sistemele de rotatie a culturilor. cladirilor. fiind compartimentat in 5(cinci) compartimente si imprejmuit cu gard din sarma ghimpata pe piloni din beton.000 m2. Dupa fermentare. fara a depasi capacitatea de stocare a depozitelor. .rezulta din activitatea de crestere si ingrasare porci.4.3. in conditiile manipularii si depozitarii necorespunzatoare.respectarea instructiunilor de lucru la fiecare loc de munca si instruirea corespunzatoare a personalului. de unde se emite CO2 si NH3. din halele si incintele nefolosite. precipitatiile si irigatiile. in timpul igienizarii halelor. tipul de sol si diferentele de nivel. Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna luarea in considerare a caracteristicilor solului atunci cand se aplica dejectiile.fermentare anaeroba – proces care are loc in masa mixturii de dejectii. folosirea terenului si practicile agricole.rezulta din activitatea sociala a personalului in cadrul complexului zootehnic. drumurilor betonate si rigolelor.

01. Metalice 3. HG 856/2002) 20. sunt preluati de SC Protan SA Bucuresti – surcursala Roman. energie electrica. 13. canalizari. programe de măsuri şi lucrări de prevenire a poluărilor accidentale. Monitorizarea activitatii ● Se vor inregistra consumurile lunare de furaje.2. Tabel nr. Dejectii 4.2: Nr. 13. Monitorizarea calitatii apei uzate vidanjate: 14 . « Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale » care cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale. reducerea emisiilor de miros.99 1.pot rezulta sporadic. colectarea se face in containere metalice inchise care sunt preluate de SC PROTAN SA pe baza de contract . deseuri. precum si interventiile efectuate. Mixtura de dejectii trebuie sa fie depozitata timp de 6 luni pentru a se obtine o stabilizare prin fermentare. energie electrica.01. Deseu de natura organica de la abatorizare 12.crt.06 02. furaje si se vor compara cu valorile BAT. Mortaciuni 5. MONITORIZARE 13.1. Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc. ● Se vor inregistra reviziile privind starea bazinelor de stocare apa. Monitorizarea calitatii apei Monitorizarea calitatii apei potabile utilizate in activitate. reducerea continutului de azot si fosfor. platforme de depozitare dejectii. apa. sunt preluate de SC APISORELIA SRL pe baza de contract. ● Se va tine evidenta functionarii instalatiei. • deseuri medicale intepatoare-taietoare – rezulta din activitatea de ingrijire medicala a porcinelor.03. Datele privind deseurile rezultate din activitatea societatii sunt prezentate in tabelul nr.01. dejectii. • deseuri tehnologice de natura organica – rezulta din activitatea de abatorizare.2 Deseu Codul deseului (conf. ● Se vor inregistra iesirile din instalatie: ape uzate (vidanjari). Menajere 2.Fermentarea anaeroba are si un numar de efecte secundare: reducerea patogenilor din dejectii. se va efectua conform solicitarilor autoritatilor sanitare si sanitar-veterinare. ● Se vor calcula anual consumurile specifice realizate pentru apa. a reviziilor si reparatiilor efectuate in instalatii.40 02. • mortaciuni .804/2007. sunt colectate in cutii de carton sau recipienti din polipropilena.01 20. SIGURANTA INSTALATIEI În cadrul societatii este întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului MAPPM 278/1997. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. combustibili.01. pentru care se aplica prevederile HG nr.99 02. asigurarea dotărilor cu materiale şi personal de intervenţie în cazuri de poluare accidentală.

loc de prelevare: din bazinul vidanjat. 856/2002: tipul deseului si codul acestuia. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA 14.frecventa: anual.3. .date despre preluarea deseurilor animaliere in vederea neutralizarii lor. CCOCr. valorificare. precum si calitatea solului. privind ARPM Bacau Ca parte a Raportului gestionarea anual de mediu deseurilor 15 . Monitorizarea calitatii apei uzate menajere: . . Monitorizarea deseurilor Evidenta gestiunii deseurilor se va face conform prevederilor HG 856/2002.1.anual APM Neamt La solicitare. sectie/instalatie. mediu catre raportului care se face raportarea 1. persoane fizice sau juridice care preiau dejectiile in vederea fertilizarii terenurilor agricole.date despre dejectiile utilizate ca fertilizanti: cantitati. Raportare . Cd.Ape uzate tehnologice din activitatea de abatorizare: sunt vidanjate si epurate in statia de epurare a SC MARCEL SRL pe baza de contract. Se va tine evidenta eliminarii deseurilor din ferma: . care prin depreciere sa duca la formarea de deseuri. azotati. conform HG nr. f) platforma de depozitare dejectii va fi inspectata anual. 13. . amoniu. d) zonele de depozitare vor fi clar marcate si semnalizate. c) toate deseurile vor fi depozitate astfel incat sa previna orice contaminare a solului si sa reduca la minim orice degajare de emisii fugitive in aer. azotati. DESEURI a) tinerea evidentei lunare deseurilor produse. b) aprovizionarea cu materii prime se va face astfel incat sa nu se creeze stocuri. cantitatea produsa. e) nu se va depasi capacitatea de depozitare a containerelor si depozitelor. Cu. Tip raport Frecventa raportarii Autoritatea de Data depunerii Crt. o Ape menajere: se vor respecta prevederile contractului incheiat cu prestatorul de servicii. azotiti. fosfor total. vor respecta “Cele mai bune practici agricole”. azotiti. compusi amoniacali.date despre transporturile de deseuri si operatiile de valorificare sau eliminare dupa caz.loc de prelevare proba: forajele de observatie stabilite. 14. Pb. RAPORTARI PERIODICE CATRE AUTORITATILE DE MEDIU Nr. transport si eliminare. Monitorizarea calitatii dejectiilor solide: . indicatori monitorizati: pH. iar containerele vor fi inscriptionate. sulfuri si fenoli.indicatori monitorizati: compusi organici. modul de stocare. .4. o 13. Zn Monitorizarea calitatii apei freatice: .frecventa: o data pe an. Ni.frecventa: la schimbarea tipului de sol pe care se imprastie ca ingrasamant indicatori: Cr. . g) calitatea dejectiilor si modul de imprastiere ale acestora pe sol.

inclusiv a autorizatiilor detinute Cu 48 de ore inainte de oprirea/pornirea instalatiei In cel mai scurt timp de la producere. e) se vor respecta prevederile Codului de bune practici agricole.2.zonele de depozitare a deseurilor de pe amplasament. 16 . 15. sesizari Alte date. 426/2001 privind regimul deseurilor si HG nr. Inventarul emisiilor pentru Registrul EPRTR Raportul anual de mediu* . introducerea evidentei gestiunii deseurilor conform HG nr.2.punctele de prelevare a probelor de emisii in atmosfera. c) asigurarea accesului sigur si permanent al autoritatii competente pentru protectia mediului la urmatoarele puncte de prelevare a probelor si de monitorizare: . RAPORTARI SINGULARE Nr.856/2002.349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje. Notificare privind opririle si pornirile planificate a instalatiilor Notificare privind opririle accidentale (situatii anormale de functionare) Reclamatii. pentru anul precedent. . dar nu mai tarziu de 24 de ore.anual ARPM Bacau 14. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII a) respectarea celor prevazute in textul acestei autorizatie. 1. 4.alte puncte de prelevare de probe si monitorizare solicitate de ARPM Bacau.anual APM Neamt ARPM Bacau Conform solicitarii APM Neamt Ca parte a Raportului anual de mediu Pana la 1 martie a fiecarui an. . 3. APM Neamt ARPM Bacau GNM-CJ Neamt APM Neamt ARPM Bacau Dupa caz APM Neamt ARPM Bacau GNM-CJ Neamt Se includ si in Raportul anual de mediu Se includ si in Raportul anual de mediu 3. Tipul raport Data depunerii Crt.sursele de zgomot de pe amplasament. b) asigurarea de personal calificat responsabil cu protectia mediului si perfectionarea continua a acesteia. d) respectarea prevederilor Legii nr. 5. cu modificarile si completarile ulterioare. informatii solicitate Notificarea schimbarii datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu. . . precum si anuntarea APM Neamt si a ARPM Bacau la aparitia noilor modificari ale activitatii. Ori de cate ori apar Conform solicitatii autoritatii de mediu Ori de cate ori apar Autoritatea de mediu la care se depune documentul APM Neamt Observatii 2.

Daniela Rotariu 17 . echipamentele. d) rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi. privind protectia mediului.reexaminarea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii: a) poluarea cauzata de instalatie. Sef Serviciu Autorizare si Controlul Conformarii.265/2006.reactualizarea autorizatiei de mediu cu minim 90 zile inaintea expirarii ei. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI. Mihaela Munteanu Avizat Compartimentul Juridic si Contencios Administrativ. Titularul activitatii are obligatia de a solicita: . deseurile. Nerespectarea celor prevazute in prezenta AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU conduce la suspendarea acesteia si la incetarea activitatii dupa caz. materialele sau substantele pe care acestea le contin si care pot genera poluarea mediului. amplasamentul se va reda in conditii de siguranta si se vor indeparta pentru recuperare. neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii.16. conform OUG nr. MANAGEMENTUL REZIDUURILOR La incetarea sau oprirea planificata a functionarii intregului complex zootehnic sau a unei parti a acesteia.195/2005. b) schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor. necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie. sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizatie. . Mosnegutu Elena Intocmit. eliminare instalatiile. c) siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea de tehnici speciale si masuri de management. e) emiterea unor noi reglementari legale. aprobata prin Legea nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful