Sunteți pe pagina 1din 2

univers literar

Redescoperindu-l pe Gogol
Subiectul acestui material are n centrul aten]iei un autor care a tr`it [i a scris n prima jum`tate a secolului XIX, ns` el continu` s` cucereasc`, n primul rnd, pentru c` este unul dintre pu]inii scriitori ale c`rui personaje, prin tr`iri, [i dep`[esc secolul [i devin universale. Majoritatea l descoperim pe Gogol, pentru prima dat`, pe scena teatrelor, unde Revizorul [i C`s`toria se reg`sesc n fiecare stagiune, aceasta \ntruc#t, probabil, subiectele lor sunt mereu de actualitate.
aleria personajelor create de Gogol cuprinde dou` mari grupuri (oamenii slabi-nensemna]i [i aceia hot`r]i s` avanseze pe scara social`) ap`rute ca urmare a felului n care autorul s-a raportat [i a perceput propria sa via]`. Considerndu-se

Cicikov
nfrnt, pentru c` a e[uat n a deveni nalt func]ionar n administra]ia central` de la Sankt Petersburg, Gogol [i-a pus, ulterior, ntreaga via]` sub semnul negativului, f`r` s` con[tientizeze vreodat` c` este o persoan` realizat` din punct de vedere profesional, dar ca scriitor. Cele dou` tipuri de personaje arat` credin]a sa c`, n cele din urm`, succesul n via]` este o chestiune ce ]ine, pn` la un punct, de op]iunea individului, de dorin]a acestuia de a c`uta n permanen]` noi modalit`]i de a se realiza pe toate planurile. M`rturie n sprijinul afirma]iei de mai sus stau cele dou` destine prezentate n nuvela Nevski Prospekt, unde att pictorul Piskariov, ct [i locotenentul Pirogov tr`iesc pove[ti identice. Ambii pornesc n urm`rirea cte unei femei, care se dovede[te a fi cu totul altfel dect sperau ei. Dac` destinul lui Piskariov se frnge, pentru c`, neputnd s`

accepte ideea e[ecului, se sinucide, Pirogov, de[i serios insultat [i r`nit n orgoliu, se ridic` din balta n care fusese aruncat de cizmarul neam] [i revine la via]` continund s` caute perechea potrivit`. n viziunea lui Gogol, unele ntmpl`ri din via]a omului sunt o joac` a destinului, o form` de a testa capacitatea individului de a face fa]` provoc`rilor, de a c`uta un smbure de fericire chiar [i n cea mai mare nenorocire. Dar, a[a cum se ntmpl` [i n via]a din afara paginilor de carte, Gogol identific` tipuri umane care reu[esc s` treac` grani]ele nfrngerii, dar [i fiin]e care, n fa]a pierderii bunurilor celor mai de pre] ale vie]ii, [i pierd ra]iunea de a exista. Unul dintre cele mai reprezentative personaje din galeria oamenilor nensemna]i, ns` un personaj de o for]` inegalabil`, este Akaki Akakievici, al c`rui bun cel mai de pre] era noua manta de iarn`, dup` cum o subliniaz` chiar titlul povestirii: Mantaua. Pn` s` aib` noul obiect vestimentar, el era doar un am`rt de func]ionar, care la departament nu se bucura de respectul nim`nui. Banal prin preocup`ri, comun din punct de vedere al aspectului fizic, Akaki Akakievici avea totu[i marea fericire de a fi un om cu o leaf` de 400 de ruble, care [tia s` fie mul]umit de soarta lui. Dup` ce vine la serviciu cu noua manta, intr` n aten]ia tuturor colegilor, este invitat la o petrecere unde, pentru prima dat` n via]`, descoper` bucuria companiei celorlalte fiin]e umane. Numai c` mna destinului intervine tocmai cnd, pe drumul spre cas`, i este furat` noua manta, eveniment care i cauzeaz` o c`dere nervoas`, urmat` de moarte. R`mnnd fidel ideii c` se poate [i altfel, Gogol i creaz` pe Hlestakov, personajul principal din piesa Revizorul, [i pe Cicikov, din romanul Suflete moarte. Hlestakov, descris de

N.V. Gogol (ulei de F. Moller, 1840) [i c#teva din personajele sale \n viziunea pictorului P. Boklevski. Reproduceri din edi]ia 1958 a volumului Suflete moarte, ap`rut la Cartea Rus` din Bucure[ti
Gogol ca fiind cam prostu] [i incapabil s`-[i controleze aten]ia asupra unei idei, decide s` trag` maximum de foloase de pe urma unei nen]elegeri, lund ct mai mul]i bani de la oficialii care l-au luat drept revizorul trimis n control de administra]ia central`. Departe de a se preocupa de aspectul moral, Hlestakov are ca unic obiectiv rezolvarea problemelor sale financiare, iar cnd este descoperit pleac` din ora[, hot`rt s` se bucure mai departe de via]`, f`r` s` [i fac` procese de con[tiin]`. Cel mai complex dintre personajele sale este Pavel Ivanovici Cicikov, care

Sobakevici
ntruchipeaz` perfect tipul omului adaptat vremurilor pe care le tr`ie[te, totodat` hot`rt s` r`zbeasc` n via]` indiferent de pre]ul pe care trebuie s` l pl`teasc`. Imoral, preocupat excesiv de bani, considernd c` doar b`nu]ul nu te va vinde [i nu te va tr`da

46 46

Via]a militar` Via]a militar`

univers literar
niciodat`, inteligen]` la cale o legalit`]ii 1. Cicikov demonstreaz` o ie[it` din comun, punnd afacere aflat` la limita Dornic s` parvin` cu orice Cicikov se transform` doar ntr-un alt om printre oameni. A[adar, ad`ugat contemporanilor s`i, Cicikov e doar un tip banal. n realitate, prin intermediul personajelor sale, Gogol relateaz` att drama incapacit`]ii sale de a dep`[i un e[ec, dar [i pe cea a omului care, evitnd compromisurile inerente vie]ii, pierde contactul cu realitatea. Lipsit de ncredere n propriile for]e, pentru el orice opinie defavorabil` venit` din partea criticii l`sa urme devastatoare [i l mpingea la gesturi extreme, unul dintre acestea fiind arderea volumului doi al romanului Suflete moarte, dup` ce piesa Revizorul nu a fost prea bine primit` de publicul rus. Spirit chinuit, Gogol a l`sat n urma sa o oper` a c`rei principal` caracteristic` este ironia izvort` din durere, n care izbucne[te, aproape neprev`zut, sublimul. Pentru c`, slabe sau puternice, tipurile umane [i tarele lor r`mn vii indiferent de secol [i de spa]iu geografic. Noi to]i, imperfec]i prin ns`[i natura noastr` uman`, dac`

Manilov
ne supunem unui exerci]iu de onestitate, vom descoperi c`, n variate m`suri, to]i eroii lui se reg`sesc n noi. Sau, mai corect spus, noi ne reg`sim \n eroii lui. A[adar, indiferent de oper`, Gogol are un singur subiect: via]a, [i nimic altceva, a c`rei frumuse]e el nu a tr`it-o. Doar a intuit-o.

C`pitanul Kopeikin
pre], acesta sfideaz` moralitatea [i majoritatea regulilor sociale. Totu[i, trebuie s` men]ion`m c`, la fel ca [i Hlestakov, Cicikov, scos din contextul vremurilor sale [i al celorlalte personaje din roman, ar putea fi catalogat drept un monstru. Dac` ]inem seama c` al`turi de Cicikov sunt prezentate exhaustiv portretele a cinci boieri tara]i: Manilov, trndavul prin excelen]`, Korobocika, tipul zgrcitei, Nozdriov, mincinosul, Sobakevici-grobianul des`vr[it [i Pliu[kin, simbolul degener`rii morale [i al dec`derii,

Cristina NEDELCU

1 n Rusia, n perioada 1718 - 1858, popula]ia b`rb`teasc` era nregistrat` prin recens`minte speciale [i supus` la plata unui impozit pe cap de om. n perioada dintre recens`minte, boierii pl`teau impozit [i pentru ]`ranii iobagi care muriser` ntre timp, ace[tia fiind sco[i din registre doar cu ocazia urm`torului recens`mnt. Totu[i, statutul social [i dreptul de a beneficia de mprumuturi bancare era dat de cifra sufletelor care figura n registrul boierului, indiferent dac` acestea erau vii sau moarte. Pornind de la aceste realit`]i ruse[ti, Gogol, ajutat de Pu[kin, a imaginat afacerea lui Cicikov, care se ndeletnicea cu achizi]ionarea sufletelor moarte de pe mo[iile unor boieri, pretextnd c` i scute[te astfel de plata impozitului pentru ace[tia. n realitate urm`rea s` avanseze pe scara social` [i s` mprumute bani, garantnd cu suflete inexistente.

Tr`d`tor sau victim`?


pari]ia, de curnd, n libr`rii, a excep]ionalului jurnal al generalului Constantin S`n`tescu reprezint` un eveniment remarcabil. Redactat n stil cazon, f`r` prea multe comentarii [i nflorituri, serios [i onest, jurnalul generalului S`n`tescu limpeze[te, ntr-o bun` m`sur`, perioada tulbure a istoriei na]ionale dintre 1942 [i 1947. Prin modul cum este ast`zi receptat, generalul S`n`tescu om de o probitate [i modestie exemplare, care, devenind prim-ministru, nu a cump`rat din fondurile avute la dispozi]ie dect o map` din piele [i un stilou, [i acestea predate cnd a p`r`sit func]ia poate fi ncadrat n galeria personalit`]ilor nedrept`]ite de istorie. Deficien]a de percep]ie are cel pu]in dou` cauze. n primul rnd, dup` cum bine se [tie, generalul S`n`tescu a f`cut parte din echipa care, la 23 august 1944, l-a arestat pe mare[alul Ion Antonescu. Simpatizan]ii Mare[alului, [i nu numai, consider` evenimentul ca un act de nalt` tr`dare. Mai ales, nu-i este iertat faptul c` era cel mai nalt reprezentant al armatei din rndul celor care au dat lovitura de stat. Cei ce cunosc [i mai bine evenimentele l acuz` de faptul c` l-a tr`dat pe Antonescu n condi]iile n care acesta \l ajutase foarte mult n carier`, dndu-i de ndeplinit sarcini de mare ncredere (lichidarea rebeliunii legionare din ianuarie 1941, n func]ia de comandant militar al Capitalei). O a doua cauz` decisiv` deriv` din func]iile pe care le-a ndeplinit S`n`tescu imediat dup` 23 august 1944, n dou` rnduri ca [ef al guvernului [i, ulterior, ca [ef al Marelui Stat Major. Perioada ie[irii din r`zboiul mpotriva Na]iunilor Unite [i integrarea armatei romne n ansamblul luptelor purtate mpotriva

Germaniei [i Ungariei a fost extrem de complex` [i tensionat`, dar generalul S`n`tescu nici pe departe nu poate fi tratat ca un colabora]ionist. ns`[i culisele loviturii de stat de la 23 august 1944 scot n eviden]` nu un S`n`tescu n pozi]ia de executant al ordinelor regelui, ci mai degrab` un adept al negocierilor cu mare[alul, n scopul implic`rii acestuia n actul trecerii de partea Na]iunilor Unite. Pe de o parte, nc`p`]narea mare[alului [i, pe de alt` parte, dorin]a evident` a celor din jurul tn`rului rege de a-l ndep`rta cu orice pre] pe acela care, oricnd, Jurnalul generalului le putea strica planurile, l-au f`cut S`n`tescu, prefa]` de pe S`n`tescu s` devin`, cel pu]in Simona Ghi]escu, n prima parte, un spectator cu inima Humanitas, Edi]ia a II-a, strns`, asistnd neputincios la Bucure[ti 2006, 270 p. arestarea celui care avusese atta ncredere n el [i l ajutase n momente grele ale carierei sale militare. Analiz#nd acum, cu deta[area dat` de trecerea timpului, nu putem s` nu-i d`m dreptate generalului S`n`tescu. Este evident c`, n acele momente, mare[alul Ion Antonescu era complet dep`[it de situa]ie. Bolnav [i epuizat, Antonescu se nc`p`]na s` ias` din istorie n spiritul onoarei cavaleri[tilor din rndul c`rora se mndrea c` face parte, care, n virtutea unor legi nescrise, preferau s` moar` [arjnd cu sabia n teac`. n concluzie, Constantin S`n`tescu a contribuit decisiv la salvarea Romniei, ca stat, [i a armatei romne. A murit n noiembrie 1947, fiind ultimul general participant la r`zboi nmormntat cu toate onorurile cuvenite gradului s`u.

Colonel dr. Cornel CARP

Via]a militar` Via]a militar`

47 47