Sunteți pe pagina 1din 2

Cerintele fata de studentii care desfasoara practica de specialitate anul I de studiu: 1.

desfasurarea numarului de ore de practica efectiva prevazuta in planul de invatamant (28 ore); 2.participarea cu regularitate la intalnirile stabilite de psihologul coordonator stabilite conform orarului fixat; 3.participarea la discuii de grup privind activitatea de practica conform intelegerii cu indrumatorul de practica; 1.participarea la activitati de suport; 2.discutarea activitatilor desfasurate cu supervizorul de practica; 3.intocmirea raportului de practic la sfarsitul perioadei de practica, care sa reflecteze intreaga activitate de practica desfasurata conform intelegerii cu indrumatorul de practica. Domenii de activitate: psihologia muncii, psihologie organizationala, psihologie pentru aparare, ordine publica si securitate nationala, psihologie in transporturi, psihologie organizationala, servicii (organizeaza cursuri si traininguri; cercetare, functionarii publici; elaborare de sisteme/programe de motivare a personalului organizatiei; managementul carierei; masurarea satisfactiei personalului si elaborarea de profesii pentru cresterea ei;elaborarea unor traininguri - formarea echipelor, dezvoltarea abilitatilor de comunicare) s.a. Raportul de practica: 1.Descrierea pe scurt a misiunii organizatiei/institutiei in care s-a desfasurat stagiul de practica, legislatia si modalitatile de lucru specifice; 2.Descrierea populatiei tint a institutiei, cabinetului, laboratorului respectiv, nevoile si problemele intalnite, comportamentul specific personalului specializat. Formulati propriile reflectii privind aspectele observate. 3.Descrierea obiectivelor stabilite si atinse in cadrul stagiului de practica; 4.Descrierea metodologiei de lucru folosite; 5.Descrierea activitatilor la care ati participat personal, numarul si scopul activitatii, modul in care a decurs precum si rezultatele obtinute. 6.Ataseaza un studiu de caz in care sa mentionezi rezultatele obtinute. 7.Descrie pe scurt rezultatele si concluziile activitatilor desfasurate si formuleaza pe scurt contributia muncii tale la desfasurarea acestor activitati. 8.Reflecteaza asupra contributiei tale punand in evident modul cum ea a contribuit la formarea deprinderilor tale ca viitor specialist in acest domeniu.

9.Anexeaza copii ale fiselor de lucru folosite. 10.Formuleaz cateva sugestii si observatii personale.