Sunteți pe pagina 1din 3

INVESTITOR: ___________________________________________________________

PROCES - VERBAL DE RECEPTIE


LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. ______ din _______________

privind lucrarea _____________________________________________________


____________ executata in cadrul contractului nr. ___________ din ______________
incheiat intre executant
______________________________________________ si investitor
______________________________________________________ pentru
lucrarile de _________________________________________________

_____________________________________________________________
_
1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. ______________ eliberata de
________________________________________________ la data ______________
cu valabilitate pana la _________________.
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul _________________
fiind formata din:
Denumirea unitatii
Numele si prenumele
Calitatea
de care apartine

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Au mai participat la receptie:
Numele si prenumele
Calitatea
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Constatarile comisiei de receptie:
4.1 Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata, au lipsit sau sunt
incomplete urmatoarele piese:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4.2 Urmatoarele lucrari nu au fost executate:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4.3 Urmatoarele lucrari nu respecta prevederile proiectului:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. In urma constatarilor facute, comisia de receptie propune:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
8. Prezentul proces-verbal, continand ___ file a fost incheiat astazi ____________
la _____________________________________________________________________
in _____ exemplare.

COMISIA DE RECEPTIE:
PRESEDINTE:
Numele si prenumele

Specialist

Semnatura

_____________________________________________________________

MEMBRI:
Numele si prenumele

Specialist

Semnatura

_____________________________________________________________
_
_____________________________________________________________
_
_____________________________________________________________
_
_____________________________________________________________
_