Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT - PEPINIERE

Planul decenal de instalare artificial a pdurii, n cadrul Ocolului Silvic ..., prevede regenerarea anual a unei suprafee de ... hectare. Centraliznd toate compoziiile de regenerare stabilite pentru fiecare teren care face obiectul mpduririi, n parte (conform planului decenal al lucrrilor de regenerare din amenajamentul ocolului), rezult urmtoarea compoziie general de mpdurire: 20Mo, 10La, 10Br, 10Pam, 20Go, 10Ci, 10 Fr, 10Te Pentru a se asigura necesarul de puiei, la nivelul ocolului se propune nfiinarea unei pepiniere mixte (rinoase i foioase). Pornind de la datele precizate, se va ntocmi astfel, proiectul de execuie al unei pepiniere silvice, care s cuprind: A. PIESE SCRISE: O scurt prezentare a ocolului silvic, n special sub aspectul condiiilor orografice, edafice i climatice; Adoptarea tehnologiilor de producere ale puieilor; Stabilirea parametrilor necesari i calculul suprafeei pepinierei; Alegerea terenului pentru pepinier (criterii generale); Dimensionarea suprafeei aflate n cultur, pe specii i tehnologii de lucru; Adoptarea sistemelor de asolament i elaborarea planurilor aferente acestora; Elaborarea planului de situaie al pepinierei i al planului de cultur pentru anul 2010; Aspectele tehnico-economice ale nfiinrii pepinierei. B. PIESE DESENATE: Planul de situaie al pepinierei la scar.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.

Tabelul 1 Tehnologii de producere ale puieilor

Nr. crt. 1. 2.

Categoria de specii Rinoase Foioase

Tehnologia de lucru Solar-repicaj Semnturi n cmp

Talia puieilor mic (semimijlocie) mic (semimijlocie)

Simbol I a1 II c1

Tabelul 2 Calculul necesarului de puiei Nr. crt Speciile din compoziia de mpdurire Ponderea Suprafaa speciilor n anual total compoziia de de mpdurit mpdurire (ha) (ha) 2 20 10 10 10 20 3 Suprafaa anual de mpdurit pe specii (ha) 4 32 16 16 16 32 16 16 16 Desimea (densitatea) de plantare (nr puiei/ha) Necesar anual de puiei (buci)

0 1. 2. 3. 4. 5.

1 Mo La Br Pam Go

160

6. Ci 10 7. Fr 10 8. Te 10 9. Total 100 Coloana 3 = fiecare trece suprafaa primit Coloana 4 = (coloana 2 x coloana 3)/100 Coloana 6 = coloana 4 x coloana 5

Tabelul 3 Calculul suprafeelor efective, necesare anual, pe specii Nr. crt. 0 1. 2. Tehno logia (cod) 1 Solar Repicaj (Ia1) Secia de cultur 2 solar repicaj Semnturi Semnturi n cmp n cmp (IIc1) Total Specia 3 Mo La Br Mo La Br Pam Go Ci Fr Te N (buc) 4 n (buc/m2) 5 v (ani) 6 c (ani) 7 a (ani) 8 Suprafaa necesar (m2) 9 Total 10

3. 4.

Coloana 4 = conform coloana 6 tabelul 2 Coloana 5 = conform date necesare Coloana 6 = conform date necesare

Coloana 7 = cel mai mic multiplu comun Coloana 8 = (a=1) Coloana 9 = ((Nv)/n) (1+(a/c))

Tabelul 4 Calculul suprafeelor pe secii de cultur i sole Nr Crt Tehnologia de producere a puieilor Secia de cultur Suprafaa total (m2) Ciclul de producieameliorare (ani) Numr de sole Suprafaa solei (m2) Dimensiuni sol (m)

0 1. 2. 3.

1 Solar-repicaj Semnturi n cmp Total

2 Solar Repicaj Semnturi n cmp

4 -

5 -

L 7

l 8

Coloana 3 = conform coloana10 tabelul 3 Coloana 5 = rezultat coloana4 Coloana 7 = sqrt(2 coloana6) Coloana 8 = (coloana7)/2

Coloana 4 = coloana7+ coloana8 (din tabelul 3) Coloana 6 = (coloana 3)/(coloana 5)

Date necesare: Indici de producie - solar:


Mo Br La

- 1400 puiei/m2; - 1000 puiei/m2; - 900 puiei/m2.

Indici de producie - repicaj:


Mo Br La

- 75 puiei/m2; - 75 puiei/m2; - 64 puiei/m2.

Indici de producie - semnturi n cmp:


Go Pam Ci Fr Te

35 puiei/m2; 30 puiei/m2; 30 puiei/m2; 30 puiei/m2; 30 puiei/m2;

Vrstele puieilor: solar 1 an; repicaj Mo 2 ani, Br 3 ani, La 1 an; semnturi Go 2 ani, Ci, Fr, Te 1 an.

Formule de calcul:

N .v S = n
n care: S suprafaa anual necesar a fi efectiv cultivat cu puiei (m2); N necesarul anual de puiei, pe specii (buci); v - vrsta puieilor (ani); n indicele de producie (buc/m2 n cazul spaiilor adpostite sau mii buc/m2 n cazul semnturilor n cmpul pepinierei).

S =

N .v a 1+ n c

n care: S, N, v, n au aceleai semnificaii ca n formula de mai sus; c ciclul de producie pe suprafaa de cultur (ani); a ciclul de ameliorare (ani).

S =
n care:

N .v a 1+ r .R c

S, N, v, a, c au aceleai semnificaii ca n formula de mai sus; r numrul mediu de puiei la metrul de rnd; R lungimea total a rndurilor la ha.