Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul Tehnic Motru Prof.

Breazu Nadia Chimie

Proiect de lectie
Tema:Reactii cu transfer de electroni Clasa a IX-a /2 ore pe saptamana Obiective operationale: O1-sa stabileasca numerele de oxidare ale elementelor chimice; O2-sa defineasca procesele de oxidare si de reducere ,agentul oxidant si reducator; O3-sa aplice algoritmul de stabilire a coeficientilor in reactiile redox; O4-sa efectueze experimentele de laborator indicate in fisele de activitate si sa noteze observatiile ; O5-sa modeleze ecuatiile reactiilor chimice realizate in experimentele de laborator si sa identifice procesele de oxidare si de reducere,agentii oxidant si reducator. Metode didactice -metoda Jigsaw,conversatia euristica modelarea ,explicatia ,problematizarea,modela-rea Mijloace didactice -fise de lucru,manuale scolare,vase si ustensile de laborator,substante chimice Desfasurarea lectiei Etape: I-stabilirea temei de studiu si impartirea in subteme :A,B,C,D -realizarea fiselor expert II-organizarea colectivului de elevi pe grupe de invatare Elevii sunt impartiti in grupuri de patru personae ,fiecare membru al grupului lucrand independent la una din subtemele A,B,C,D la care va deveni expert . Toti elevii notati cu A studiaza subtema A,cei notati B vor dezbate subtema B etc III-constituirea grupurilor de experti Dupa parcurgerea fazei de lucru independente toti elevii notati A se reunesc formand grupul de experti pentru a dezbate subtema A,cei notati B vor dezbate subtema B,etc IV-reintoarecerea la echipa initiala Dupa indeplinirea sarcinilor de lucru din fiecare grup de experti ,elevii specialisti se intorc la grupurile initiale si predau colegilor partea pregatita (cu ceilalti experti).Astfel fiecarui elev ii revine responsabilitatea predarii si invatarii de la colegi V-evaluarea

Subteme A-activitate experimentala

B-oxidare,reducere;oxidant,reducator C-reguli de stabilire a N.O D-algoritmul de stabilire a coeficientilor reactiilor redox

Fisa expert A-Activitate experimentala


Informatii:procesul de oxidare implica cedare de electroni iar reducerea este procesul de acceptare de electroni Folosind informatiile despre structura electronica a substantelor chimice stabiliti cum se pot realiza transformarile chimice cuprinse in urmatoarele experimente de laborator. Denumirea experimentului Reactia Zn cu CuSO4 Sarcina de lucru -intr-un pahar cu solutie de CuSO4 introdu o placuta de zinc -intr-un pahar cu solutie AgNO3introdu un fir de cupru -intr-o eprubeta cu solutie de HClpune pulbere de Fe Proces de oxidare ZnZn2++2eProces de reducere Cu+2 +2e-Cu Reactia totala Obser vatii

Reactia Cu cu AgNO3 Reactia Fe cu HCl

Cu Cu+2 +2eFeFe2++2e-

2Ag++2e2Ag 2H++2e-H2

Fisa de expert B-oxidare/reducere;oxidant/reducator


Reactiile de oxido-reducere sunt procese ce au loc cu transfer de electroni . 2Mg+O22MgO Oxidarea implica cedare de electroni(in acest process NOcreste),reducerea acceptare de electroni (in acest process NO scade).Electronii cedati de ,magneziu sunt acceptati de atomul de oxygen. Specia chimica care se oxideaza reprezinta agentul reducator iar specia care se reduce reprezinta agentul oxidant. In exemplul dat Mg este agent reducator ,O2 este agentul oxidant. Pentru reactiile urmatoare ,stability care este specia chimica care se reduce ,respective care se oxideaza ,cine este agentul reducator ,care este agentul oxidant: CO2+C2CO H2S+Cl2S+2HCl FeO+COFe+CO2 2CO+O22CO2

Fisa de expert C-Stabilirea numerelor de oxidare

Numarul de oxidare reprezinta numarul de electroni proprii ai unui atom implicate in formarea de legaturi ionice sau covalente. Reguli de stabilire a N.O: o Pentru un element in stare elementara NOeste 0 o Pentru un ion monoatomic sau polyatomic NO este egal cu sarcina ionului o Suma numerelor de oxidare pentru atomii dintr-o molecula este zero o Hidrogenul are NO=+1:exceptie hidrurile metalice unde NO=-1 o Oxigenul in compusii covalenti are N.O.=-2( exceptie in peroxizi, unde N.O. este -1 ) Cand un element poate avea mai multe N.O. compusii lui pot avea: o Caracter oxidant daca el are N.O. maxim; o Caracter reducator daca el are N.O. minim; o Character oxidant sir educator cand el are N.O. intermediar ( este o reactie de disproportionare ) De exemplu sulful este: o Agent oxidant ( S+6 ) in H2SO4 o Agent reducator ( S-2 ) in H2S o Agent oxidant si agent reducator ( S+4 ) in SO2 Stabiliti N.O. pentru elementele urmatorilor compusi: I2 , H2O2 , KMnO4 , H2SO4 , SO2 , H2SO3 , H2S HClO , HClO2 , HClO3 , HClO4

Fisa expert D
Algoritmul de stabilire a coeficientilor reactiilor redox 1. Se scriu formulele reactiilor si ale produsilor: KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 2. Se stabilesc N.O. ale elementelor din reactanti si produsi: K+1 Mn+7 O-24 + H+1 Cl-1 = K+1 Cl-1 + Mn+2 Cl-1 2 + H+12O-2 + Cl02 3. Se marcheaza elementele care isi modifica N.O. KMnO4 + HCl = KCl + MnCl2 + H2O + Cl2 4. Se scriu ecuatiile proceselor de oxidare( cedare de electroni ) si de reducere( acceptare de electroni): Mn+7+5e- = Mn+2 reducere/agent oxidant 2Cl-1 = Cl0+2e- oxidare/ agent reducator 5. Se face bilantul electronic: Mn+7+5e- = Mn+2 | *2 2Cl-1 = Cl0+2e- | *5

6. Se aplica legea conservarii numarului de atomi si se scrire ecuatia completa a procesului: 2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2 Stabiliti coeficientii urmatoarelor reactii redox pe baza algoritmului invatat: K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 = K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + H2O FeCl3 +KI = I2 + KCl KClO3 = KClO4 + KCl HNO2 = HNO3 + NO + H2O

S-ar putea să vă placă și