P. 1
Proiect de Lectie Pedagogie

Proiect de Lectie Pedagogie

|Views: 2,388|Likes:
Published by Chelaru Constanta

More info:

Published by: Chelaru Constanta on May 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

Prof. dr.

Constanța CHELARU Specialitatea: PEDAGOGIE PROIECT DE LECȚIE DATA: 17 mai 2012 CLASA: a X-a B, specializarea ÎNVĂȚĂTOR/EDUCATOARE DISCIPLINA: Teoria și practica instruirii și evaluării UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Evaluarea școlară SUBIECTUL LECȚIEI: Mijloacele de învățământ – verificare; Evaluarea – concept, dimensiuni, funcții – predare/învățare TIPUL LECȚIEI: Mixt OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 1. Identificarea problematicii evaluării în educație; definirea noțiunii de evaluare; 2. Caracterizarea funcțiilor evaluării și argumentarea rolului lor în practica evaluării rezultatelor școlare. OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Experiențele de învățare proiectate pentru această lecție, vor facilita manifestarea la elevi a următoarelor comportamente observabile: O1. Să identifice termeni corelați conceptului de evaluare;

măsurare. O5. etichete colorate. C. activitate din învățământul preșcolar filmată și prezentată la video-proiector. prezentată la videoproiector. O3. Să argumenteze importanța evaluării în raport cu predarea și învățare. activitatea celorlalți colegi în cadul lecției. video-proiector. apreciere. prin prisma funcțiilor acesteia. lectura explicativă. B. mijloacele de învățământ utilizate în cadrul lecției de către profesor. Să formuleze aprecieri referitoare la următoarele aspecte: răspunsurile proprii la ora de pedagogie. METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația de verificare. STRATEGIA DIDACTICĂ: A. fișe cu texte ce descriu situații de evaluare școlară. O4. MATERIALE ȘI MIJLOACE TEHNICE: suport de curs. Să definească noțiunile de evaluare școlară. Să analizeze semnificația conceptului de evaluare prin raportare la următoarele dimensiuni: sistem de învățământ. proces de învățământ. o secvență didactică dintr-o activitate practică din învățământul preșcolar. Să denumească funcțiile evaluării școlare având la dispoziție suportul de curs și texte care descriu situații de evaluare școlară. prezentare în format PowerPoint cu obiectivele lecției și elementele esențiale de conținut. conversația euristică. explicația. decizie.O2. pe grupe. markere. flip-chart. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT. metoda ciorchinelui. exercițiul. individual . O6. problematizarea. FORME DE ORGANIZARE: frontal.

4875/06.11. Evaluarea continuă a elevilor şi examenele. București . Ioan.METODE. Polirom. interaprecierea. document aprobat prin Ordin al Ministrului nr.2002 c. fișe de evaluare. 1975. Tratat de pedagogie școlară. Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului. EDP. Constantin. 2002. Iași . G.Radu. Sorin. 1998. De. Bibliografice: . EDP. turul galeriei. Ioan. Manual de docimologie. Temporale: 50 min. 1996. Dicţionar de termeni pedagogici. Pedagogie. EDP. Bucureşti . b. 1981.Cristea. RESURSE: a. Oficiale: Programe școlare pentru disciplinele pedagogice și psihologice. autoaprecierea. EDP.Landsheere.Cucoș.Nicola. verificarea orală curentă. autonotarea controlată. București . aprecierea verbală. TEHNICI ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor pe parcursul lecției. București .

pregătirea materialelor pentru lecție . metodele de învățământ. responsabilități ale cadrului didactic în raport cu mijloacele de învățământ EXPERIENȚE DE ÎNVĂȚARE PROPUSE ELEVILOR .ETAPELE LECȚIEI MOMENT ORGANIZATORIC VERIFICAREA LECȚIEI ANTERIOARE ȘI A TEMEI SCRISE DOZARE OBIECTIV TIMP OPERAȚ. caracteristici.este verificată lecția Mijloacele de învățământ. . obiectivele educaționale.prezintă elementele distinctive ale mijloacelor de învățământ. . . motivația utilizării. ANUNȚAREA SUBIECTULUI LECȚIEI 2 min.crearea unei atmosfere detensionate. 1min.argumentează rolul cadrului didactic în raport cu utilizarea eficientă a mijloacelor de învățământ . clasificare.clasifică și exemplifică tipuri de mijloace de învățământ. . propice învățării . . - DISCUȚII INTRODUCTIVE 3 min.definesc conceptul de mijloace de învățământ. mijloacele de învățământ și formele de organizare a învățării.denumesc componentele procesului de învățământ studiate.descoperă modalitatea prin care putem aprecia eficiența procesului de învățământ – activitatea de evaluare Conștientizează subiectul și obiectivele lecției noi.verificarea prezenței elevilor . principiile didactice. Se notează titlul noii unități de învățare pe tablă și pe caiete: Conversația euristică Problematizarea Calitatea și rapiditatea corelațiilor stabilite între cunoștințele asimilate Aprecierea verbală Conversația Expunerea Observare sistematică a .identifică motivația studiului acestor componente. conținuturile învățământului. Se reactualizează componentele procesului de învățământ studiate până în acest moment: activitățile de predare și învățare. - CONȚINUTURI/ACȚIUNI ORGANIZATORICE . STRATEGII DE PREDARE/ ÎNVĂȚARE Conversația frontal Conversația de examinare Frontal Suport de curs Tema pentru acasă MODALITĂȚI DE EVALUARE Observare sistematică a comportamentului Verificare orală curentă Calitatea temei pentru acasă Autonotare controlată 12 min. avându-se în vedere următoarele aspecte: definiție.

asigură o bună dozare a eforturilor de învățare. se prezintă structura acesteia și se indică elementele de conținut ce vor fi dezbătute în această lecție: Evaluarea școlară . 1 min. interapreciere. DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII 17 min.definirea conceptului de evaluare O2 . . Completează schema lecției cu noțiunile corelate evaluării școlare. sunt repere pentru pregătirea individuală a lecției. Se solicită elevilor să explice motivul prezentării obiectivelor urmărite. 3 min.CONCEPT ȘI FUNCȚII Sunt prezentate obiectivele urmărite (la videoproiector).realizarea distincției dintre evaluarea de sistem și evaluarea de proces: se reactualizează definiția conceptelor de sistem de învățământ și proces de învățământ Observare sistematică a comportamentului Calitatea răspunsurilor Aprecierea verbală . decizie Explică de ce este necesară anunțarea obiectivelor la începutul unei lecții noi: determină participarea conștientă a elevilor la lecție.indică aspectele specifice sistemului și procesului de învățământ ce pot fi evaluate și explică modul în care pot fi valorificate Problematizarea Videoproiector Obiectivele lecției PPT comportamentului Calitatea răspunsurilor Aprecierea verbală Interaprecierea Conversația Exercițiu pe grupe Coli A2. scop – identificarea noțiunilor corelate evaluării. 2 min. acasă.definirea conceptelor de măsurare. prezentare.NOI ȘI A OBIECTIVELOR OPERAȚIONALE O2 EVALUAREA ȘCOLARĂ . sunt cele mai importante criterii de evaluare a activității comune a profesorului și elevilor. Realizează un ciorchine conceptual pornind de la conceptul de evaluare – 4 grupe de lucru. O1 O2 . Notează definiția evaluării școlare pe caiete. markere Etichete colorate Turul galeriei Explicația Conversația Frontal Conținutul esențial al lecției PPT Videoproiector Explicația Conversația Frontal Observarea conduitei în activitatea de grup Interaprecierea Aprecierea verbală O3 O5 . apreciere.elaborare.

Analizează activitatea desfășurată și apreciază gradul de realizare a obiectivelor propuse la începutul lecției. învățare și evaluare. importanța tipului de evaluare identificat. Sunt formulate aprecieri Explicația Conversația Frontal Exercițiul Individual Fișe de evaluare Corectitudinea răspunsurilor Pertinența observațiilor Aprecierea verbală Conversația Explicația Aprecierea verbală . Răspund la întrebările profesorului: Ce înțelegem prin evaluare școlară? Care sunt cele două dimensiuni ale evaluării? Care sunt funcțiile evaluării? Numesc mijloacele de învățămînt utilizate în lecția de pedagogie. Activitate pe grupe Explicația Exercițiul Conversația Fișe de lucru Observarea conduitei în activitatea de grup Interaprecierea Aprecierea verbală Calitatea răspunsurilor Corectitudinea răspunsurilor Aprecierea verbală O4 O5 ASIGURAREA FEEDBACK-ULUI 10 min. dna educatoare realizează aprecierea activității copiilor. Primesc fișe cu texte ce descriu situații de evaluare și au sarcina de a explica rolul. în secvența următoare. Formulați aprecieri referitoare la modul în care. Conversația de fixare O5 O6 ANALIZA ȘI APRECIEREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE 3 min. Sunt reluate obiectivele formulate la începutul lecției și este analizat gradul lor de realizare. Formulează observații referitoare la modul de apreciere a activității preșcolarilor prezentat în activitatea înregistrată la practica pedagogică. nivelurile la care se realizează evaluarea și funcțiile evaluării. O6 Sarcini de lucru individuale: a. Explică relația dintre predare. Identificați mijloacele de învățământ utilizate în această lecție. b. O2 O3 O4 Sunt reluate ideile de bază prezentate în lecție: definiția evaluării școlare.informațiile obținute .identificarea și explicarea funcțiilor evaluării Se scriu pe tablă și pe caiete funcțiile evaluării și explicarea sintetică a acestora.

Explicația Observarea sistematică a comportamentului elevilor Aprecierea verbală . Învățarea lecției prin utilizarea caietului de notițe. coordonarea atenției către sarcinile de lucru. Notează tema pentru acasă. gradul de implicare voluntară în lecție. solicitarea explicațiilor suplimentare. modul de colaborare în activitățile de grup.RECOMANDĂRI ȘI SARCINI DE LUCRU PENTRU ACASĂ 2 min. referitoare la activitatea elevilor pe baza următoarelor criterii: calitatea răspunsurilor. Formularea răspunsului la întrebarea: Ce funcții îndeplinește evaluarea elevilor prin intermediul tezei? Conștientizează aprecierile formulate de profesor și își exprimă opinia în legătură cu acestea. suportului de curs și dicționarului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->