P. 1
Proiect de Lectie Pedagogie

Proiect de Lectie Pedagogie

|Views: 2,603|Likes:
Published by Chelaru Constanta

More info:

Published by: Chelaru Constanta on May 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2013

pdf

text

original

Prof. dr.

Constanța CHELARU Specialitatea: PEDAGOGIE PROIECT DE LECȚIE DATA: 17 mai 2012 CLASA: a X-a B, specializarea ÎNVĂȚĂTOR/EDUCATOARE DISCIPLINA: Teoria și practica instruirii și evaluării UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Evaluarea școlară SUBIECTUL LECȚIEI: Mijloacele de învățământ – verificare; Evaluarea – concept, dimensiuni, funcții – predare/învățare TIPUL LECȚIEI: Mixt OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 1. Identificarea problematicii evaluării în educație; definirea noțiunii de evaluare; 2. Caracterizarea funcțiilor evaluării și argumentarea rolului lor în practica evaluării rezultatelor școlare. OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Experiențele de învățare proiectate pentru această lecție, vor facilita manifestarea la elevi a următoarelor comportamente observabile: O1. Să identifice termeni corelați conceptului de evaluare;

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația de verificare. Să formuleze aprecieri referitoare la următoarele aspecte: răspunsurile proprii la ora de pedagogie. metoda ciorchinelui. video-proiector. prezentată la videoproiector. FORME DE ORGANIZARE: frontal. o secvență didactică dintr-o activitate practică din învățământul preșcolar. activitate din învățământul preșcolar filmată și prezentată la video-proiector. O6. Să argumenteze importanța evaluării în raport cu predarea și învățare. prezentare în format PowerPoint cu obiectivele lecției și elementele esențiale de conținut. etichete colorate. Să definească noțiunile de evaluare școlară. lectura explicativă. C. MATERIALE ȘI MIJLOACE TEHNICE: suport de curs.O2. fișe cu texte ce descriu situații de evaluare școlară. O3. pe grupe. O5. problematizarea. conversația euristică. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT. mijloacele de învățământ utilizate în cadrul lecției de către profesor. proces de învățământ. markere. individual . explicația. măsurare. STRATEGIA DIDACTICĂ: A. B. apreciere. decizie. exercițiul. O4. prin prisma funcțiilor acesteia. Să denumească funcțiile evaluării școlare având la dispoziție suportul de curs și texte care descriu situații de evaluare școlară. flip-chart. Să analizeze semnificația conceptului de evaluare prin raportare la următoarele dimensiuni: sistem de învățământ. activitatea celorlalți colegi în cadul lecției.

Evaluarea continuă a elevilor şi examenele.Nicola. București . document aprobat prin Ordin al Ministrului nr. turul galeriei. b. 1998. Iași . Bucureşti .Radu. fișe de evaluare. autoaprecierea. interaprecierea. autonotarea controlată. G.Cristea. EDP. EDP.11.METODE. Sorin. Manual de docimologie. Temporale: 50 min. 1996. 4875/06.Landsheere. RESURSE: a.Cucoș. aprecierea verbală. 2002. Ioan. 1981. EDP. EDP. Tratat de pedagogie școlară. TEHNICI ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor pe parcursul lecției. Bibliografice: . Constantin. București . Pedagogie.2002 c. Oficiale: Programe școlare pentru disciplinele pedagogice și psihologice. De. București . 1975. Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului. Ioan. Dicţionar de termeni pedagogici. verificarea orală curentă. Polirom.

descoperă modalitatea prin care putem aprecia eficiența procesului de învățământ – activitatea de evaluare Conștientizează subiectul și obiectivele lecției noi. . avându-se în vedere următoarele aspecte: definiție. responsabilități ale cadrului didactic în raport cu mijloacele de învățământ EXPERIENȚE DE ÎNVĂȚARE PROPUSE ELEVILOR .este verificată lecția Mijloacele de învățământ. conținuturile învățământului. 1min. - CONȚINUTURI/ACȚIUNI ORGANIZATORICE . . obiectivele educaționale.denumesc componentele procesului de învățământ studiate.ETAPELE LECȚIEI MOMENT ORGANIZATORIC VERIFICAREA LECȚIEI ANTERIOARE ȘI A TEMEI SCRISE DOZARE OBIECTIV TIMP OPERAȚ.prezintă elementele distinctive ale mijloacelor de învățământ. Se reactualizează componentele procesului de învățământ studiate până în acest moment: activitățile de predare și învățare.verificarea prezenței elevilor .pregătirea materialelor pentru lecție . . motivația utilizării. Se notează titlul noii unități de învățare pe tablă și pe caiete: Conversația euristică Problematizarea Calitatea și rapiditatea corelațiilor stabilite între cunoștințele asimilate Aprecierea verbală Conversația Expunerea Observare sistematică a . metodele de învățământ. principiile didactice.definesc conceptul de mijloace de învățământ. ANUNȚAREA SUBIECTULUI LECȚIEI 2 min. . . STRATEGII DE PREDARE/ ÎNVĂȚARE Conversația frontal Conversația de examinare Frontal Suport de curs Tema pentru acasă MODALITĂȚI DE EVALUARE Observare sistematică a comportamentului Verificare orală curentă Calitatea temei pentru acasă Autonotare controlată 12 min. - DISCUȚII INTRODUCTIVE 3 min. propice învățării .crearea unei atmosfere detensionate.clasifică și exemplifică tipuri de mijloace de învățământ. caracteristici.argumentează rolul cadrului didactic în raport cu utilizarea eficientă a mijloacelor de învățământ . clasificare. mijloacele de învățământ și formele de organizare a învățării.identifică motivația studiului acestor componente.

decizie Explică de ce este necesară anunțarea obiectivelor la începutul unei lecții noi: determină participarea conștientă a elevilor la lecție.elaborare.realizarea distincției dintre evaluarea de sistem și evaluarea de proces: se reactualizează definiția conceptelor de sistem de învățământ și proces de învățământ Observare sistematică a comportamentului Calitatea răspunsurilor Aprecierea verbală . se prezintă structura acesteia și se indică elementele de conținut ce vor fi dezbătute în această lecție: Evaluarea școlară . 2 min. asigură o bună dozare a eforturilor de învățare.CONCEPT ȘI FUNCȚII Sunt prezentate obiectivele urmărite (la videoproiector).indică aspectele specifice sistemului și procesului de învățământ ce pot fi evaluate și explică modul în care pot fi valorificate Problematizarea Videoproiector Obiectivele lecției PPT comportamentului Calitatea răspunsurilor Aprecierea verbală Interaprecierea Conversația Exercițiu pe grupe Coli A2. DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII 17 min.definirea conceptului de evaluare O2 . 1 min. Completează schema lecției cu noțiunile corelate evaluării școlare. interapreciere.NOI ȘI A OBIECTIVELOR OPERAȚIONALE O2 EVALUAREA ȘCOLARĂ . sunt repere pentru pregătirea individuală a lecției. markere Etichete colorate Turul galeriei Explicația Conversația Frontal Conținutul esențial al lecției PPT Videoproiector Explicația Conversația Frontal Observarea conduitei în activitatea de grup Interaprecierea Aprecierea verbală O3 O5 . Notează definiția evaluării școlare pe caiete. prezentare. acasă. scop – identificarea noțiunilor corelate evaluării. sunt cele mai importante criterii de evaluare a activității comune a profesorului și elevilor.definirea conceptelor de măsurare. 3 min. . Realizează un ciorchine conceptual pornind de la conceptul de evaluare – 4 grupe de lucru. O1 O2 . apreciere. Se solicită elevilor să explice motivul prezentării obiectivelor urmărite.

Sunt reluate obiectivele formulate la începutul lecției și este analizat gradul lor de realizare. O2 O3 O4 Sunt reluate ideile de bază prezentate în lecție: definiția evaluării școlare. Formulează observații referitoare la modul de apreciere a activității preșcolarilor prezentat în activitatea înregistrată la practica pedagogică.identificarea și explicarea funcțiilor evaluării Se scriu pe tablă și pe caiete funcțiile evaluării și explicarea sintetică a acestora.informațiile obținute . învățare și evaluare. Identificați mijloacele de învățământ utilizate în această lecție. Activitate pe grupe Explicația Exercițiul Conversația Fișe de lucru Observarea conduitei în activitatea de grup Interaprecierea Aprecierea verbală Calitatea răspunsurilor Corectitudinea răspunsurilor Aprecierea verbală O4 O5 ASIGURAREA FEEDBACK-ULUI 10 min. dna educatoare realizează aprecierea activității copiilor. nivelurile la care se realizează evaluarea și funcțiile evaluării. Analizează activitatea desfășurată și apreciază gradul de realizare a obiectivelor propuse la începutul lecției. Răspund la întrebările profesorului: Ce înțelegem prin evaluare școlară? Care sunt cele două dimensiuni ale evaluării? Care sunt funcțiile evaluării? Numesc mijloacele de învățămînt utilizate în lecția de pedagogie. Formulați aprecieri referitoare la modul în care. Conversația de fixare O5 O6 ANALIZA ȘI APRECIEREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE 3 min. Sunt formulate aprecieri Explicația Conversația Frontal Exercițiul Individual Fișe de evaluare Corectitudinea răspunsurilor Pertinența observațiilor Aprecierea verbală Conversația Explicația Aprecierea verbală . în secvența următoare. Primesc fișe cu texte ce descriu situații de evaluare și au sarcina de a explica rolul. Explică relația dintre predare. importanța tipului de evaluare identificat. b. O6 Sarcini de lucru individuale: a.

Formularea răspunsului la întrebarea: Ce funcții îndeplinește evaluarea elevilor prin intermediul tezei? Conștientizează aprecierile formulate de profesor și își exprimă opinia în legătură cu acestea. solicitarea explicațiilor suplimentare. coordonarea atenției către sarcinile de lucru. gradul de implicare voluntară în lecție. Explicația Observarea sistematică a comportamentului elevilor Aprecierea verbală .RECOMANDĂRI ȘI SARCINI DE LUCRU PENTRU ACASĂ 2 min. referitoare la activitatea elevilor pe baza următoarelor criterii: calitatea răspunsurilor. suportului de curs și dicționarului. Notează tema pentru acasă. modul de colaborare în activitățile de grup. Învățarea lecției prin utilizarea caietului de notițe.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->