Sunteți pe pagina 1din 18

Aplicatii Stagiu An II semestru I - 2012 Aplicatiile reprezinta prezentarea rationamentului professional in legatura cu urmatoarele aspecte: 1.

1. Studiu de caz privind TVA deductibila. 2. Studiu de caz privind TVA colectata. 3. Studiu de caz privind TVA de plata. 4. Studiu de caz privind TVA de recuperat. 5. Studiu de caz privind TVA neexigibila. 6. Studiu de caz privind regularizarea TVA. 7. Studiu de caz privind prorata TVA. 8. Studiu de caz privind ajustarea TVA. 9. Studiu de caz privind decontarile cu personalul. 10. Studiu de caz privind decontarile cu asigurarile si protectia sociala. 11. Studiu de caz privind veniturile de natura salariala. 12. Studiu de caz privind contributiile la asigurarile sociale. 13. Studiu de caz privind contributiile aferente concediilor si indemnizatiilor datorate de angajator. 14. Studiu de caz privind contributiile de asigurari pentru somaj. 15. Studiu de caz privind contributiile de asigurari pentru sanatate. 16. Studiu de caz privind contributiile de asigurari pentru risc si boli profesionale. 17. Studiu de caz privind contributiile de ITM. 18. Studiu de caz privind decontarile cu asociatii si actionarii. 19. Studiu de caz privind decontarile in cadrul grupului. 20. Studiu de caz privind decontarile cu debitorii si creditorii diversi. 21. Studiu de caz privind deprecierea creantelor 22. Studiu de caz privind cheltuielile in avans. 23. Studiu de caz privind venituirile in avans. 24. Studiu de caz privind obligatiile fiscal privind impunerea veniturilor din salarii. 25. Studiu de caz privind regimul fiscal al pierderilor fiscale din exercitiile financiare precedente. 26. Studiu de caz privind intocmirea si prezentarea declaratiei 101. 27. Studiu de caz privind accizele la bauturi spirtoase. 28. Studiu de caz privind accizele la bere. 29. Studiu de caz privind accizele la vin. 30. Studiu de caz privind accizele la tutun. Cerinte: fiecare studiu de caz va fi alcatuit din: enunt compus conform rationamentului professional si rezolvarea aplicatei(fluxul informational).

1. Studiu de caz privind regimul fiscal al pierderilor fiscale din exercitiile financiare precedente.

O societate inregistreaza in anul 2009 o pierdere de 20 lei, iar in 2010 de 130 lei. Din profiturile nete obtinute in anii precedenti (2000-2008) au fost constituite rezerve in sensul ca profiturile nete nu s-au repartizat sub forma de dividende, ci sub forma de surse proprii pentru finantare (contul 1068 avand sold creditor de 300 lei). Intrucat societatea nu are posibilitatea de a-si recupera pierderile de 150 lei (2009 + 2010) in urmatorii 5 ani si dorinta actionarilor ar fi sa obtina dividende cat mai repede posibil, intrebarea este daca din rezervele existente de 300 lei, obtinute din profiturile nete, pot fi acoperite pierderile acumulate (din 2009, 2010 si eventual in 2011) ? Daca da, atunci trebuie sau nu platit impozit pe profit de 16% la suma acoperita, daca deja s-a platit impozitul la vremea respectiva (inainte de repartizarea profitului net pentru surse proprii de finantare)? Care ar fi procedura si inregistrarile contabile, pentru ca organele fiscale sa nu gaseasca nimic in neregula cu aceste operatiuni? Intrucat in anii 2000-2005 au fost inlesniri la impozitul pe profit pentru investitii, ar fi mai corect sa fie acoperite pierderile din rezervele constituite din profiturile nete ale anilor 2006-2008 (cand nu existau facilitati fiscale) sau exista o regula privind ordinea (de ex. cleiologica) in care se utilizeaza rezervele pentru acoperire ? Se poate efectua operatiunea cu data de 31.12.2011 si bineinteles in raportul consiliului de administratie asupra situatiilor financiare ale anului 2011 s-ar cuprinde propunerea catre AGA de acoperire a pierderilor din rezerve (in ipoteza ca AGA va si aproba acest lucru)? Deoarece nu s-a mentionat nicaieri despre valoarea pierderii fiscale, consideram ca diferenta clara intre pierderea fiscala si cea contabila este bine cunoscuta, iar intrebarea se refera numai la acoperirea pierderii contabile, fara referire la recuperarea pierderii fiscale. Se mentioneaza recuperarea pierderilor in urmatorii 5 ani, conditie care exista numai in reglementarea fiscala, nu si in cea contabila. Astfel, pierderea contabila poate fi acoperita oricand in viitor fara limita, insa pierderea fiscala poate fi recuperata numai in urmatorii 5 ani (7 ani incepand cu 01/01/2012). Informatii financiare: Cont 1068 Alte rezerve = - 3.000.000 lei provenite din profituri nete ani 2000-2008 Cont 1171 Rezultat Reportat an 2009 = - 20 lei Cont 1171 Rezultat Reportat an 2010 = - 130 lei Potrivit prevederilor Legii Contabilitatii Republicate nr. 82 din 24 decembrie 1991 art. 19 alin. (4), pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor. Aceleasi prevederi se regasesc si in Ordinul nr. 1.752 din 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene la punctul 222 alineat (5) cu sublinierea ca ordinea surselor din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a consiliului de administratiei. Astfel, pierderile contabile reportate pot fi acoperite din alte rezerve constituite din profituri nete inregistrate in anii anteriori.

Reflectarea in contabilitate a operatiunii privind acoperirea pierderii contabile se efectueaza pe baza aprobarii acesteia de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor sau de catre consiliul de administratie, dupa caz. a) Pierderile contabile din anii anteriori pot fi acoperite la finele anului 2011 pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor sau de catre consiliul de administratie, dupa caz, deoarece rezultatele exercitiilor financiare precedente sunt aprobate de catre Conducere. 1068 = 117 Alte Rezerve Pierderi Reportate ani precedenti b) Pierderea contabila aferenta anului 2011 nu poate fi acoperita decat in anul 2012 la data aprobarii situatiilor financiare ale anului 2011 prin care conducerea ia la cunostinta rezultatul anului si aproba acoperirea pierderii din alte rezerve. 117 = 121 Pierdere contabila reportata an 2011 Pierdere curenta an 2011 1068 = 117 Alte Rezerve Pierdere contabila reportata an 2011 Din punct de vedere al impozitarii rezervelor la momentul acoperirii pierderii, Codul Fiscal aduce precizari la art. 22 alineatul (5) astfel: reducerea sau anularea oricarui provizion ori a rezervei care a fost anterior dedusa se include in veniturile impozabile, indiferent daca reducerea sau anularea este datorata modificarii destinatiei provizionului sau a rezervei, distribuirii provizionului sau rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau oricarui alt motiv. Pentru rezerve constituite din profituri nete nu se pune problema impozitarii la data utilizarii pentru acoperirea pierderii. La alineatul 6 insa, se mentioneaza ca sumele inregistrate in conturi de rezerve legale si rezerve reprezentand facilitati fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. Norme metodologice enumera aceste rezerve ca provenind din: a) sumele reprezentand diferentele nete rezultate din evaluarea disponibilului in devize, in conformitate cu actele normative in vigoare, care au fost neimpozabile; b) scutirile si reducerile de impozit pe profit aplicate asupra profitului investit potrivit prevederilor legii, inclusiv suma profitului investit, diferenta dintre cota redusa de impozit pentru exportul de bunuri si/sau servicii si cota standard, precum si cele prevazute in legi speciale. In cazul in care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, asupra acestor sume se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc dobanzi si penalitati de intarziere, de la data aplicarii facilitatii respective, potrivit legii.

Studiu de caz privind deprecierea creantelor

Societatea Alfa livreaza, in ianuarie 2011, catre clientul Beta productie proprie in valoare de 100.000 lei plus TVA, in urmatoarele conditii de plata: 50% la livrare si 50% in termen de 90 de zile de la livrare. Inregistrari contabile: 4111 Clienti = 701 Venituri din vanzarea produselor finite cu suma de 100.000 lei 4111 Clienti = 4427 TVA colectata cu suma de 24.000 lei Clientul nu efectueaza nicio plata la termenele stabilite, iar societatea incepe procedura recuperarii silite a creantei. Pana la 31 decembrie 2011 societatea nu incaseaza nicio creanta de la client, se afla in procedura infatisarii in fata instantei de judecata, iar societatea apreciaza ca aceasta creanta este nerecuperabila. La data de 31 decembrie 2011, se efectueaza urmatoarele inregistrari: 6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante = 491 Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti cu suma de 124.000 lei In acelasi timp, se face inregistrarea trecerea din categoria de clienti in categoria de clienti incerti: 4118 Clienti incerti sau in litigiu = 4111 Clienti cu suma de 124.000 lei 1. Studiu de caz privind cheltuielile in avans. Se achita in numerar primele de asigurare auto pentru exercitiul financiar urmator, in suma de 300 lei: 471 Cheltuieli inregistrate in avans =5311Casa in lei 300 lei Studiu de caz privind venituirile in avans. Editura ALFA Press incaseaza prin banca in luna decembrie abonamentele aferente anului viitor in suma de 1.000 lei plus TVA 19%, conform facturilor emise si a ordinelor de plata. Emiterea facturilor: 4111Clienti=472Venituri inregistrate in avans1.000 lei 4111Clienti=4427TVA colectata90 lei Incasarea facturilor : 5121Conturi la banci in lei=4111Clienti1.090 lei

Pentru obtinerea unei imagini reale a patrimoniului inainte de intocmirea situatiilor financiare anuale se calculeaza si se inregistreaza in contabilitate pierderile sau castigurile latente aferente disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta, prin compararea valorilor contabile cu valorile actuale, stabilite pe baza cursurilor valutare din ultima zi a exercitului financiar. Prin compararea valorii contabile cu valoarea actuala pot rezulta: Diferente favorabile de curs valutar, care se obtin in urmatoarele situatii: - In cazul disponibilitatilor si creantelor, atunci cand cursul valutar creste; - In cazul datoriilor, atunci cand cursul valutar scade. Diferente nefavorabile de curs valutar, care se obtin in urmatoarele situatii: In cazul disponibilitatilor si creantelor, atunci cand cursul valutar scade;In cazul datoriilor, atunci cand cursul valutar creste. Diferentele favorabile de curs valutar se inregistreaza in creditul contului 765 Venituri din diferente de curs valutar , iar diferentele nefavorabile de curs valutar, in debitul contului 665 Cheltuieli din diferente de curs valutar . 1. Studiu de caz privind TVA deductibila. Se livreaza marfuri clientilor n valoare de 1700 lei + TVA, costul de achizitie a marfurilor pentru furnizor este de 1.000 lei furnizor 4111=% 2.023 707 1.700 4427 323 607=371 1.000 2 Studiu de caz privind TVA colectata. Se livreaza marfuri clientilor n valoare de 1700 lei + TVA, costul de achizitie a marfurilor pentru furnizor este de 1.000 lei client %=401 2.023 371 1.700 4426 323

Studiu de caz privind prorata TVA.

Un agentul economic desfasoara activitati care intra n sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata si activitati scutite, taxa aferenta a aprovizionarilor (taxa deductibila) destinate unor operatiuni impozabile se va deduce functie de ponderea veniturilor impozabile n total venituri -prorata. n cursul unei luni au loc urmatoarele operatiuni: - aprovizionarea cu marfuri: cost achizitie 600.000 lei, taxa pe valoarea adaugata nscrisa n facturi 114.000 lei, adaos comercial calculat si nregistrat n contabilitate 60.000 lei, taxa pe valoarea adaugata neexigibila aferenta marfurilor intrate n gestiune 125.400 lei; -vnzari de marfuri cu amanuntul:pret desfacere cu amanuntul 200.000 lei, adaos comercial aferent marfurilor livrate 20.000 lei, taxa pe valoarea adaugata aferenta marfurilor livrate (care cuprind si operatiuni scutite: vnzarea de manuale scolare si carti) 28.739 lei Prorata provizorie pentru anul n curs este de 85%. Receptia marfurilor %

401 "Furnizori"

714.000

371 "Marfuri" 4426 "TVA deductibila" 371 "Marfuri" 378 "Diferente de pret la marfuri" 4428 "TVA neexigibila" Vnzarea marfurilor 5311 "Casa n lei" 707 "Venituri din vnzarea marfurilor" 4427 "TVA colectata" Scoaterea din evidenta a marfurilor vndute = % = %

600.000

114.000

185.400

60.000

125.400

200.000

171.261

125.400

371 "Marfuri"

200.000

607 "Cheltuieli privind marfurile" 378 "Diferente de pret la marfuri" 4428 "TVA neexigibila" nregistrarea taxei pe valoarea adaugata nedeductibila 635 "Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate" Taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor cu drept de deducere= 114.000lei x 85% = 96.900lei TVA aferenta operatiunilor fara drept de deducere 114.000lei - 96.900lei = 17.100lei = 4426 "TVA deductibila"

151.261

20.000

28.739

17.100

Studiu de caz privind TVA de plata.


Se receptioneaza materii prime cu factura n valoare de 100.000 lei cu taxa pe valoarea adaugata de 19.000 lei. Se livreaza produse reziduale n valoare de 300.000 lei cu taxa pe valoarea adaugata de 57.000 lei. nregistrarea receptiei materiilor prime: % = 401 "Furnizori" 301 "Materii prime" 4426 "TVA deductibila" Livrarea si facturarea produselor 19.000 100.000 119.000

411 "Clienti"

% 703 "Venituri din vnzarea produselor reziduale" 4427 "TVA colectata"

357.000 300.000

57.000

Soldarea la sfrsitul lunii a taxei pe valoarea adaugata deductibila si colectata 4427 "TVA colectata" 4427 "TVA colectata" = = 4426 "TVA deductibila" 4423 "TVA de plata" 38.000 19.000

Virarea la bugetul de stat a taxei pe valoarea aduagata 4423 "TVA de plata" = 512 "Conturi curente la banci" 38.000

Studiu de caz privind TVA de recuperat


Se receptioneaza materiale consumabile cu factura n valoare de 400.000 lei, cu taxa pe valoarea adaugata de 76.000 lei. Se factureaza clientilor serviciile prestate reprezentnd: -lucrari de reparatii 100.000 lei, cu taxa pe valoarea adaugata 19.000 lei -studii si cercetari 40.000 lei, cu taxa pe valoarea adaugata 7.600 lei nregistrarea receptiei materialelor consumabile % = 401 "Furnizori" 302 "Materiale consumabile" 4426 "TVA deductibila" Facturarea serviciilor 76.000 100.000 476.000

411 "Clienti"

% 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate" 705 "Venituri din studii si cercetari" 4427 "TVA colectata"

166.000 100.000

40.000

26.000

Soldarea la sfrsitul lunii a taxei pe valoarea adaugata deductibila si colectata 4427 "TVA colectata" 4424 "TVA de recuperat" = 4426 "TVA deductibila" 4426 "TVA deductibila" 49.400 26.600

Rambursarea taxei pe valoarea adaugata de la bugetul statului conform decontului lunar 512 "TVA de recuperat" 4423 "TVA de plata" 4424 "TVA deductibila" 4424 "TVA de recuperat" 49.400 49.400

n cazul n care taxa pe valoarea adaugata de recuperat se compenseaza cu alte impozite si taxe datorate bugetului statului de persoana impozabila, efectuata de organele fiscale din oficiu sau, dupa caz la solicitarea expresa a persoanei impozabile, inregistrarea va fi: Conturi din grupa 44 "Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate" 4424 "TVA de recuperat" 49.400

Studiu de caz privind ajustarea TVA


O persoana impozabil nregistrat n scopuri de tax conform art. 153 din Codul Fiscal achiziioneaz o autoutilitar n februarie 2009, n valoare de 32.000 lei, creia i se stabilete o durat normal de utilizare de 4 ani (martie 2009 februarie 2012), n vederea desfurrii de operaiuni cu drept de deducere i deduce

integral taxa pe valoarea adugat n sum de 6.000 lei. n luna ianuarie 2011, solicit scoaterea din evidena persoanelor nregistrate n scopuri de TVA, deci trebuie s efectueze ajustarea taxei deduse iniial ntruct va desfura operaiuni pentru care nu are drept de deducere a TVA (ulterior anulrii nregistrrii n scopuri de TVA va aplica regimul special de scutire). Ajustarea trebuie s se efectueze pentru toat valoarea mijlocului fix rmas neamortizat (pentru perioada februarie 2011 februarie 2012) astfel: - amortizare lunar 32.000 : 48 luni = 667 lei - valoarea rmas neamortizat: 667 lei x 13 luni = 8.671 lei TVA deductibil de ajustat 8.671 lei x 24% = 2.081 lei Taxa pe valoarea adugat rezultat n urma ajustrii TVA deductibil se declar n decontul de TVA la rd. 28 Regularizri tax dedus.

Studiu de caz privind regularizarea TVA


Presupunem c, la sfritul lunii aprilie N, o societate prezint urmtoarea situaie privind taxa pe valoarea adugat: TVA deductibil 9.500 u.m., TVA colectat 7.600 u.m. S se regularizeze TVA. TVA de recuperat = 9.500 u.m. - 7.600 u.m. = 1.900 u.m. - Creana privind TVA de recuperat se va contabiliza astfel: % = 4426 4427 4424 9.500 u.m. 7.600 u.m. 1.900u.m.

- Recuperarea TVA 512 = 4424 1.900 u.m.

Studiu de caz privind TVA neexigibila Societate de telefonie mobila trimite un mesaj prin care suntem informati de valoarea facturii ce urmeaza sa fie emisa n valoare de 595 lei inlcusiv tva. Pe baza acestei comunicari se face nregistrarea cheltuielilor fata de furnizorul de telefonie mobila. n luna urmatoare se primeste factura de aceeasi valoare. Decontarea acesteia se face prin cont curent. Rezolvare: - comunicarea datoriei de plata: %=408 595

626 4428

500 95

- primirea facturii de la furnizor 408=401 595

4426=4428 95 - achitarea datoriei prin cont curent 401=5121595

Sa se nregistreze operatiile privind decontarile cu personalul. 1. nregistram ridicarea de la banca a numerarului pentru plata ridicarea de disponibil din contul de la banca: 581 = 5121 80.000 lei avansului :

depunerea numerarului n casierie: 5311 = 581 80.000 lei

2. nregistram plata avansului: 425 = 5311 80.000 lei

3. nregistrarea salariilor brute: 641 = 421 200.000 lei

4. nregistrarea contributiei angajatorului: CAS 19,75% CASS CFS 7% 2,5 % 6451 = 4311 6453 = 4313 6452 = 4371 39,500 lei 14.000 lei 5.000 lei

5. nregistram retinerile angajatilor:

(CAS- 9,5% ; CASS- 6,5% ; CFS- 1% ): 421 = % 425 444 4312 4372 4314 427 129.600 lei 80.000 15.000 19.000 2.000 13.000 600 (chiria, alte debite, impozitul pe salariu)

6. nregistram plata datoriilor la bugetul statului (angajator si angajat): % 4311 4313 4371 444 4312 4372 4314 427 = 5121 108.100 lei 39.500 14.000 5.000 15.000 19.000 2.000 13.000 600 angajat angajator

7. nregistram ridicarea de numerar pentru plata lichidarii: ridicarea de disponibil pentru contul de la banca: 581 = 5121 (200.000 - 129.600 = 70.400) lei depunerea numerarului n casierie: 5311 = 581 70.400 lei

plata lichidarii : 421 = 5311 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 70.400 lei (421 trebuie sa se nchida)

Studiu de caz privind decontarile cu asigurarile si protectia sociala. Studiu de caz privind veniturile de natura salariala. Studiu de caz privind contributiile la asigurarile sociale. Studiu de caz privind contributiile aferente concediilor si indemnizatiilor datorate de angajator. Studiu de caz privind contributiile de asigurari pentru somaj. Studiu de caz privind contributiile de asigurari pentru sanatate. Studiu de caz privind contributiile de asigurari pentru risc si boli profesionale. Studiu de caz privind contributiile de ITM.

Studiu de caz privind decontarile cu personalul. Sa se nregistreze operatiile privind decontarile cu personalul. 1. nregistram ridicarea de la banca a numerarului pentru plata ridicarea de disponibil din contul de la banca: 581 = 5121 80.000 lei avansului :

depunerea numerarului n casierie: 5311 = 581 80.000 lei

2. nregistram plata avansului: 425 = 5311 80.000 lei

3. nregistrarea salariilor brute: 641 = 421 200.000 lei

4. nregistrarea contributiei angajatorului: CAS 10.5% CASS CFS 5.5% 0,5 % 6451 = 4311 6453 = 4313 6452 = 4371 39,500 lei 14.000 lei 5.000 lei

5. nregistram retinerile angajatilor: 421 = % 425 444 4312 4372 4314 427 129.600 lei 80.000 15.000 19.000 2.000 13.000 600 (chiria, alte debite, impozitul pe salariu)

6. nregistram plata datoriilor la bugetul statului (angajator si angajat): % 4311 4313 4371 444 4312 4372 4314 427 = 5121 108.100 lei 39.500 14.000 5.000 15.000 19.000 2.000 13.000 600 angajat angajator

7. nregistram ridicarea de numerar pentru plata lichidarii: ridicarea de disponibil pentru contul de la banca: 581 = 5121 (200.000 - 129.600 = 70.400) lei depunerea numerarului n casierie: 5311 = 581 70.400 lei

plata lichidarii : 421 = 5311 70.400 lei (421 trebuie sa se nchida)

Studiu de caz privind decontarile cu asigurarile si protectia sociala Se nregistreaza obligatia ntreprinderii fata de angajatii sai pentru munca prestata n suma de 30.000 lei, la constituirea fondului pt.ajutor de somaj. 1. nregistram obligatia ntreprinderii fata de angajat (ale salariilor brute) : 641 = 421 30.000 lei

2. nregistram contributia unitatii 6452 = 4371 750 lei

3. nregistram retinerile angajatilor: 421 = % 4312 4372 4314 5.100 lei 2.500 300 1.950

Studiu de caz privind veniturile de natura salariala

O societate comerciala nregistreaza n luna iulie exercitiul N salarii brute n suma de 100.000 lei.Sa se nregistreze constituirea contributiilor unitatii si plata acestora din contul curent la banca. 1. nregistram salariile brute : 641 = 421 100.000 lei

2. nregistram contributiile unitatii: 6451 = 4311 19.750 lei

6453 = 4313 6452 = 4371

7.000 lei 2.500 lei

3. nregistram plata datoriilor prin contul curent la banca: % = 5121 4311 4312 4371 2.500 29.250 lei 19.750 7.000

Studiu de caz privind contributiile la asigurarile sociale Se nregistreaza obligatia ntreprinderii fata de angajatii sai pentru munca prestata n suma de 30.000 lei, precum si contributia unitatii la asigurarile sociale si la constituirea fondului pt.ajutor de somaj.

1. nregistram obligatia ntreprinderii fata de angajat (ale salariilor brute) : 641 = 421 30.000 lei

2. nregistram contributia unitatii 6451 = 5311 5.925 lei

3. nregistram retinerile angajatilor: 421 = % 4312 5.100 lei 2.500

Studiu de caz privind contributiile aferente concediilor si indemnizatiilor datorate de angajator. Se nregistreaza obligatia ntreprinderii fata de angajatii sai pentru munca prestata n suma de 30.000 lei, precum si contributia unitatii la asigurarile sociale si la constituirea fondului pt.ajutor de somaj.

1. nregistram obligatia ntreprinderii fata de angajat (ale salariilor brute) : 641 = 421 30.000 lei

2. nregistram contributia unitatii 6453 = 4311 225 lei

Studiu de caz privind contributiile de asigurari pentru somaj Se nregistreaza obligatia ntreprinderii fata de angajatii sai pentru munca prestata n suma de 30.000 lei, precum si contributia unitatii la asigurarile sociale si la constituirea fondului pt.ajutor de somaj.

1. nregistram obligatia ntreprinderii fata de angajat (ale salariilor brute) : 641 = 421 30.000 lei

2. nregistram contributia unitatii 6451 = 4372 750 lei CFS - 0.5%

3. nregistram retinerile angajatilor: 421 = % 4372 x 300

Studiu de caz privind contributiile de asigurari pentru sanatate Se nregistreaza obligatia ntreprinderii fata de angajatii sai pentru munca prestata n suma de 30.000 lei, contributiile de asigurari pentru sanatate

1. nregistram obligatia ntreprinderii fata de angajat (ale salariilor brute) : 641 = 421 30.000 lei

2. nregistram contributia unitatii 6453 = 4313 2.100 lei

3. nregistram retinerile angajatilor: 421 = % 4314 x lei 1.950

Studiu de caz privind contributiile de asigurari pentru risc si boli profesionale Se nregistreaza obligatia ntreprinderii fata de angajatii sai pentru munca prestata n suma de 30.000 lei, 1. nregistram obligatia ntreprinderii fata de angajat (ale salariilor brute) : 641 = 421 30.000 lei

2. nregistram contributia unitatii 6451 = 4311 81 lei

Studiu de caz privind contributiile de ITM Se nregistreaza obligatia ntreprinderii fata de angajatii sai pentru munca prestata n suma de 30.000 lei, 1. nregistram obligatia ntreprinderii fata de angajat (ale salariilor brute) : 641 = 421 30.000 lei

2. nregistram contributia unitatii 635=447 225 lei