1) Raporturile de drept international privat sunt: b.

raporturi de drept privat cu element strain 2) Raportul de drept international privat se diferentiaza de raportul de drept intern prin :a. existenta unuia sau mai multor elemente de extraneitate 3) Raportul de drept international privat poate fi reglementat cu ajutorul :a. normelor conflictuale 4) Prin utilizarea normelor de drept substantial, se poate reglementa a. raportul juridic cu element strain 5) Care categorie de norme indica doar legea competenta?a. normele conflictuale 6) Ce rol au normele materiale ? b. reglementeaza direct si nemijlocit raportul juridic cu element strain 7) Metoda conflictualista presupune :a. alegerea sau optiunea legii competente 8) Ce fel de norma este aceea care solutioneaza conflictul de legi?a. norma conflictuala 9) Ce categorie de norme inlatura posibilitatea conflictului de legi?a. normele materiale 10) Norma conflictuala este formata din: a. Continut b. legatura 11) În cazul în care se precizeaza legea carei tari este competenta sa reglementeze raportul juridic de drept international privat, este vorba de:a. indicare directa 12) În cazul în care cu ajutorul unei formule generale se determina legea competenta, este vorba de :c. indicare generala 13) Formula de fixare reprezinta :a. legatura normei conflictuale sub forma indicarii generale 14) Elementele prin care se stabileste legatura dintre un raport juridic si un anumit sistem juridic se numesc : b. puncte de legatura 15) Printre cele mai importante puncte de legatura se numara :a. cetatenia 16) Teritoriul este :a. un punct de legatura 17) Care din urmatoarele elemente constituie puncte de legaturaa. pavilionul unei nave sau aeronave 18) Dreptul international privat :a. este o ramura de sine statatoare a dreptului 19) Sunt izvoare interne ale dreptului international privat :a. Constitutia României 20) Sunt izvoare interne ale dreptului international privat :a. Legea nr. 105 din 1992 21) Sunt izvoare internationale ale dreptului international privat :a. Tratatele internationale 22) Sunt izvoare internationale ale dreptului international privat din punctul de vedere al României:b. Cutuma internationala 23) Aplicarea legii straine este, potrivit Legii nr. 105 / 1992a. independenta de conditia reciprocitatii, de regula 24) Au valoare de factori în cadrul calificarii : b. faptul că sistemele de drept au institutii juridice proprii, necunoscute celorlalte sisteme de drept 25) Faptul ca unele sisteme de drept au notiuni sau institutii juridice necunoscute altor sisteme constituie:a. un factor care determina calificarea 26) Calificarea secundara se realizeaza :a. ulterior calificarii primare 27) Calificarea se poate realiza :a. după lex fori 28) Ce presupune teoria calificarii autonome?a. notiunile folosite de norma conflictuala se califica autonom 29) Calificarea se realizează de regula :a. potrivit lex fori 30) Sunt exceptii de la calificarea după lex fori :a. autonomia de voinŃă 31) De ce calificarea secundara constituie o exceptie de la calificarea potrivit "lex fori"?c. calificarea secundara nu constituie exceptie de la calificarea dupa “lex fori” 32) Tratatele internationale constituie exceptii de la calificarea dupa "lex fori"?a. da, deoarece unele norme conflictuale se gasesc în izvoare internationale 33) Trimiterea la legea straina se realizeazac. la întregul sistem de drept strain 34) În dreptul international privat, ordinea publica :a. împiedica aplicarea legii straine 35) Sunt situatii când poate interveni fraudarea legii :c. în ce priveste statutul personal, prin schimbarea domiciliului 36) În care din urmatoarele situatii poate interveni fraudarea legii?a. în ce priveste statutul personal, prin schimbarea cetateniei 37) Care sunt conditiile eficacitatii internationale a unui drept :b. dreptul sa fi îndeplinit cerintele prevazute de legea straina competenta 38) Metoda « proper law » ca metodă de reglementare a raportului juridic cu element străin este :c. o formă a metodei conflictuale 39) Sunt izvoare interne ale dreptului international privat :b. Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementare raporturilor de drept international privat 40) Pentru România este izvor de drept international privat: b. Tratatul, conventia sau acordul la care România participă 41) Norma conflictuală :c. solutionează conflictul de legi

va avea în Romania aceeasi forta probanta cu cea prevazuta in legea tarii unde s-a efectuat actul 64) În cazul înscrisurilor sub semnatura privata. 50) Mostenirea în dreptul international privat este supusă în ceea ce priveste bunurile imobile :b. statutului personal 69) În ceea ce priveste efectele casatoriei. legii locului unde fiecare din aceste bunuri este situat. legea competentă a fi aplicabilă raportului juridic cu element de extraneitate 78) Care sunt elementele de structură ale normei conflictuale? c. caracter facultativ 65) În cazul înscrisurilor autentice întocmite de straini în România. Retrimiterea.42) Norma conflictuală poate figura :a. ambele variante sunt corecte 75) Principiile aplicabile în doctrina anglo-americană normelor de drept international privat sunt: a. persoana juridica a fost constituita in conformitate cu legea ei nationala 59) Sunt fapte de stare civila : a. oriunde acestea s-ar afla. ce principiu guverneaza determinarea legii aplicabile? c. actul juridic încheiat într-o tara straina. cum ar fi cea de “trust”. ce lege urmeaza a fi declarata competenta?b. legea nationala a adoptatorului 72) Carei legi este supusa desfacerea adoptiei?b.persoana fizica?a. persoana care se afla pe teritoriul unui stat. fara a avea cetatenia acestuia 47) Recunoasterea persoanelor juridice străine în România se realizează: b. Forma exterioară a actului juridic 52) Divortul sotilor cetăteni români aflati în străinătate este supus:b. executarea silita 63) Care dintre urmatoarele efecte se datoreaza regulii “locus regit actum”? a. În dreptul intern al fiecărei tări 43) Cu privire la raportul juridic având un element de extraneitate. legii forului 68) Carui statut apartine casatoria? a. iar prestatia caracteristica nu poate fi localizata. legea domiciliului comun 70) Cum se stabileste filiatia copilului din afara casatoriei?a. capacitatea si relatiile de familie ale persoanei fizice sunt reglementate :b. De legea sa natională. 51) Regula locus regit actum cârmuieste: b. nu. Calificare primară si calificare secundară 45) Calificarea se poate face numai după « lex fori » (legea forului)b. Nu 46) Ce reprezinta notiunea de strain . principiul teritorialitătii legilor 76) Principiile teroriei statutarilor olandezi sunt:c. Fraudarea legii în dreptul international privat 44) Calificarea poate fi :c. potrivit “lex fori” 58) Care din urmatoarele elemente constituie onditii pentru recunoasterea persoanei juridice straine :b. legii nationale pe care persoana decedată o avea la data morŃii. adoptia 61) Ce se desemneaza prin regula “lex rei sitae”?b. moartea persoanei 60) Sunt acte de stare civila (negotium) : c. ambele variante sunt corecte 77) Ce reglementează normele conflictuale cu element de extraneitate?c. deoarece în acest caz exista o exceptie de la calificarea dupa “lex fori” 57) Potrivit carei reguli se vor conduce instantele judecatoresti chemate sa aplice legea straina?a. legii nationale 74) Care sunt factorii care au determinat aparitia normelor dreptului international privat?c. caracter imperativ 66) Cand partile nu-si exprima vointa in privinta legii aplicabile. se mai poate pune problema calificarii potrivit “lex fori”?a. nu se prevede altfel 49) Mostenirea în dreptul international privat este supusă în ceea ce priveste bunurile mobile :a. norme conflictuale referitoare la raporturi de familie . Legii române 53) Conditiile de fond pentru încheierea adoptiei sunt stabilite de :a. în mod valabil. daca sotii au cetatenii diferite. În temeiul legii 48) Starea. legea situatiei bunurilor 62) Ce include domeniul de aplicare a regulii “lex rei sitae”?a. Legea natională a adoptatorului si a celui ce urmează a fi adoptat 54) Ce criterii exista in definirea legilor de aplicatie imediata?b. de la data nasterii 71) Ce lege guverneaza efectele adoptiei?b. ce fel de caracter are regula “locus regit actum”? c. criterii finaliste 55) Ce se întelege prin “luarea în considerare a legii straine”?b. afară numai dacă prin dispozitii speciale. ce fel de caracter are regula “locus regit actum”? b. potrivit legii nationale a copilului. Ordinea publică în dreptul internaŃional privat. lex loci contractus 67) Carei legi este supusa materia raspunderii civile delictuale? c. sunt clasificate după continut?a. ambele variante sunt corecte 79) Care dintre normele conflictuale arătate mai jos. aceleiasi legi ca si efectele adoptiei 73) Carei legi este supusa mostenirea privind bunurile imobile?a. situatia în care legea straina este numai o conditie pentru aplicarea legii proprii 56) În situatia unor institutii necunoscute legii forului. Acestea pot fi :a. se pot ridica unele probleme care prezintă interes pentru aplicarea legii competente. Calificarea.

ordinea publică poate fi folosită în toate materiile Dreptului International Privat 112) Care sunt deosebirile dintre ordinea publică din Dreptul International Privat si ordinea publică din dreptul intern: b. de solutionarea conflictului de calificări depinde solutionarea unui conflict de legi b. legea forului (lex fori) b. organul de jurisdictie sau judecătorul conform sistemelor de drept în care sarcina probei revine părtii care invocă legea străină 105) Precizati care din mijloacele de probă mentionate mai jos pot fi considerate probe conform legii străine:a. un act al unui organ competent prin care se realizează prevederile unei legi străine 104) Cine are obligatia de a stabili continutul legii străine? b. determină legea aplicabilă 102) Prin legea străină se întelege: b. ambele variante sunt corecte 86) Ce se întelege prin "teoria recunoasterii drepturilor dobândite" a. regulile de drept tranzitoriu din tratatul de unificare a celor două state. toate variantele sunt corecte 85) Domeniul dreptului international privat este reprezentat de:c. legea străină se aplică în temeiul normei conflictuale a forului 107) Care sunt efectele unui drept dobândit potrivit legii străine:a. elementul de extraneitate 88) Care este legea aplicabilă în cazul succesiunii de state? b.80) Care dintre normele conlictuale arătate mai jos. expertiza scrisă 106) Ce presupune statutul legii străine în sistemul nostru de drept? a. norme conflictuale cu actiune dublă 81) In ce poate consta elementul de extraneitate?a. lex causae 98) Calificarea primară reprezintă: b. ambele variante sunt corecte 100) Teoria calificării autonome prezintă interes pentru că ea constituie o critică:a. o problemă de drept international privat care determină legea competentă 99) Teoria calificării autonome are următoarele particularităti: c. în privinta acelor raporturi juridice care sunt reglementate de legea forului – în exclusivitate 84) Ce presupune metoda conflictualistă?c. sunt clasificate după felul legăturii?a. capacitatea. dreptul străin indiferent care este izvorul său 103) Aplicarea legii străine presupune: b. atunci când un stat se desfiintează prin contopire voluntară cu un alt stat 89) Care este legea aplicabilă conflictului de legi în cazul statului nerecunoscut? a. starea civilă. exceptia de ordine publică este inexistentă în cazul conflictelor interprovinciale 91) Care este cauza pentru care legile statului nerecunoscut trebuie sa dea nastere la conflicte de legi: a. ambele variante sunt corecte 83) In ce materii poate fi folosită norma conflictuală? b. produce toate efectele pe care i le-a dat legea respectivă 108) Avantajele retrimiterii în gradul II sunt: b. ordinea publică în Dreptul International Privat indică limitele aplicării legii străine . retrimiterea făcută de legea străină la legea unei a treia tări si nu la legea forului 110) Retrimiterea nu se aplică în următoarele situatii: a. retrimiterea făcută de legea străină la legea forului b. locul unde s-a produs faptul păgubitor 96) Calificarea secundară reprezintă: b. a teoriei calificării după legea forului 101) Care este importanta conflictului de calificări? a. forma actului juridic 94) Calificarea se defineste ca fiind:a. o problemă a legii interne competente a reglementa raportul juridic. normele de drept international privat 93) Notiunile juridice cu ajutorul cărora se determină continutul normei conflictuale sunt:a. când se aplică regula ”locus regit actum” 111) Domeniul invocării legii publice îl reprezintă: a. determinarea continutului notiunilor folosite de norma conflictuală 95) Care sunt notiunile juridice cu ajutorul cărora se determină legătura normei conflictuale?a. teoria caracterului constitutiv al recunoasterii contravine Cartei ONU 92) Ce stă la baza solutionării conflictului de legi în timp si spatiu?b. poate fi un mijloc de coordonare a sistemelor de drept 109) Care sunt formele retrimiterii: a. obiectul raportului juridic 82) Cum poate fi reglementat raportul juridic cu element de extraneitate?c. legea forului 90) Din punct de vedere al naturii conflictelor interprovinciale care sunt problemele care apar comparativ cu conflictul de legi propriu – zis:b. după ce a avut loc calificarea primară 97) Care este legea după care se solutionează conflictul de calificări? a. situatia juridică dobândită conform unei legi a unei tări ce poate fi recunoscută în altă tară 87) Elementele esentiale ale conflictului de legi sunt: c.

iar fraudarea legii este sanctionată ca inopozibilitatea actului juridic în cauză 115) Cum pot părtile să fraudeze legea: a. îsi schimbă locul de încheiere a actului juridic pentru a se schimba dispozitiile legale privind forma exterioară a actului 116) Cum se înregistrează actele si faptele de stare civilă când există un element de extraneitate. c. în cazul: c. legea natională a copilului 129) Uzucapiunea este reglementată de: c. de legea statului unde bunul se află la începerea termenului de posesie prevăzut în acest scop 130) Prescriptia extinctivă a dreptului la actiune este supusă:a. legea aplicabilă situatiilor ce privesc încheierea căsătoriei 128) În cazul în care părintii si copiii nu au aceeasi cetătenie. chiar dacă au dobândit si o altă cetătenie 118) Legea română admite ca lex personalis să fie lex domicilii. b. conditiile de formă ale actului juridic sunt stabilite de legea:a. răspunderea civilă delictuală 140) Cine stabileste dacă un fapt juridic constituie un act ilicit:a. legea statului unde are loc faptul juridic 141) În caz de concurentă neloială pretentiile de reparatii sunt supuse: a. lex situs 120) Universalitătile de bunuri nu sunt supuse regulii: a. ambele variante sunt corecte 117) Legile romane privind statul personal urmăresc pe români. legii statutului organic al persoanei juridice în cauză 135) Contractul dintre părti care îsi au domiciliul sau sediul în state diferite se consideră încheiat: b. caracterul relatiilor economice internationale 133) Contractul care nu poate fi localizat în functie de prestatia caracteristică a uneia dintre părti este spus: b. legii statului unde s-a produs îmbogătirea fără cauză 143) Daunele cauzate pe sol de o aeronavă sunt supuse: a. nu au pierdut cetătenia română. forma de abilitare. apatrizilor si străinilor cu mai multe cetătenii 119) Regimul juridic al drepturilor reale accesorii este cârmuit de: a. legii locului unde a fost încheiat. atunci când nulitatea se referă la aceste conditii 126) Legea aplicabilă în cazul în care unul din soti este cetătean român si ambii îsi au domiciliul în România din punct de vedere al efectelor căsătoriei: c. legea statului pe al cărui teritoriu s-au . nici o variantă nu este corectă 127) Legea aplicabilă în cazul nulitătii căsătoriei pentru nerespectarea conditiilor de fond este: a. legii sediului asiguratorului 138) În cazul contractului de donatie. dar numai în ceea ce priveste conditiile de fond 134) Efectele juridice ale tăcerii părtii care contestă că si-a dat consimtământul la încheierea unui contract sunt supuse: a. atât timp cât: c. forma de procedură si forma exterioară 123) Exceptiile de la competenta legii locului încheierii actului juridic: a. legea care reglementează fondul 122) Care sunt formele actelor juridice? a. căsătoria între cetăteni români în străinătate se poate încheia în fata agentului diplomatic sau functionarului consular al României în tara respectivă 125) Legea aplicabilă nulitătii căsătoriei:a. dacă părtile nu au convenit si asupra legii aplicabile sunt incidente dispozitiile: a. legii care se aplică dreptului subiectiv însusi 131) Dreptul de proprietate ce priveste un bun destinat exportului este reglementat de: c.113) Conditiile fraudării legii în Dreptul InternaŃional Privat sunt: c. ambele variante sunt corecte 114) Care sunt deosebirile dintre fraudarea legii si ordinea publică: c. legea sediului antreprenorului 137) În contractele de asigurări. la data când acceptarea a ajuns la cunostinta ofertantului 136) În contractele de executare de lucrări dacă părtile nu au convenit altfel se aplică: a. legii nationale a donatorului 139) Normele conflictuale cu privire la faptele juridice se referă la. legii nationale a persoanei fizice b. iar unul dintre părinti este cetătean român care este legea aplicabilă raporturilor personale patrimoniale dintre ei: a. dacă părtile nu au convenit asupra legii aplicabile sunt incidente dispozitiile: a. forma de publicitate. legii statului pe a cărei piată s-a produs rezultatul dăunător 142) Îmbogătirea fără cauză a unei persoane fizice sau juridice este supusă în dreptul internaŃional privat: b. de legea statului exportator dacă părtile nu au convenit altfel 132) Legea contractului este determinată de : b. legea competentă a reglementa conditiile de fond ale încheierii căsătoriei. ordinea publică ca exceptie generală 124) Precizati care din cazurile de mai jos sunt prevăzute de sistemul nostru de drept? a. îsi schimă domiciliul sau cetătenia pentru a evita o dispozitie nefavorabilă prezentă în legea lor personală b. lex rei sitae 121) Potrivit legii române. ordinea publică opreste aplicarea legii străine sau eficacitatea unui drept dobândit în străinătate.

actiunea respectivă poate fi introdusă la una din următoarele instante: a. instanta română cu care procesul prezintă cele mai strânse legături 150) Ce interesează atunci când se aplică regula "lex rei sitae"? b. conditiile si întinderea răspunderii 147) Dacă fapta generatoare de răspundere este săvârsită într-un stat. nici una din variante nu este corectă 146) Care sunt domeniile în care se aplică legea locului delictului civil? a. răspunderea directă 145) Ce lege se aplică pentru actele de asistentă si de salvare a persoanelor si bunurilor? c. capacitatea delictuală b. apatrid sau are domiciliul în România sunt solutionate de: b. dacă bunurile sunt corporale sau incorporale . legea locului unde s-a produs prejudiciul 148) Raporturile de drept international privat referitoare la încuviintarea adoptiei în cazul în care cel adoptat este cetătean român. care este legea aplicabilă? b.produs daunele 144) Ce categorii de răspundere civilă delictuală reglementează "lex loci delicti commisi"? b. iar prejudiciul este produs în alt stat. instanta natională a celui ce urmează a fi adoptat 149) În cazul în care o jurisdictie străină se declară necompetentă să solutioneze o actiune formulată de un cetătean român.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.