Sunteți pe pagina 1din 21

CANCELARIA SFNTULUI SINOD si SECTORUL TEOLOGIC-EDUCAIONAL METODOLOGIA PENTRU OBINEREA GRADELOR PROFESIONALE N PREOIE DE CATRE PERSONALUL CLERICAL Revizuita

n cadrul lucrarilor Comisiei speciale de la Patriarhia Romna -1 aprilie 2008 si aprobata de Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne n sedina Sa din 9-10 iulie 2008 prin Hotarrea de pe Temei nr. 1199/2008 Debutant -studii medii* 1. Personalul clerical si ncepe activitatea prin titularizarea pe post, care devine e fectiva la data hirotoniei. 2. Pentru candidaii care doresc numirea ntr-un post clerical, titularizarea pe postur ile scoase la concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face n baza examenului de capa citate preoeasca prevazut de Regulamentul de numiri si transferari. n acest scop, eparhiile sunt ndatorate sa publice posturile vacante n vederea organizarii examenului de titularizare (capacitate preoeasca). 3. Numirea pe post ca titular n vederea hirotoniei se face n limita posturilor public ate si n ordinea mediilor generale de titularizare. 4. nscrierea pentru titularizare se face la centrul eparhial prin depunerea unui dos ar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat si copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale; -Curriculum Vitae; -dovada de la centrul eparhial ca nu are impedimente canonice la hirotonie. 5. Examenul de capacitate preoeasca se ine n doua sesiuni (septembrie si martie) si este valabil timp de un an de zile. 6. Media generala de titularizare rezulta din: media de absolvire a seminarului sau media de bacalaureat, media de atestare a competenelor profesionale si media examenului de

capacitate preoeasca, mparite la trei** . 7. Candidaii care nu au promovat examenul de capacitate preoeasca se pot prezenta la un nou examen n sesiunea urmatoare, n aceleasi condiii amintite mai sus. Media de promovar e a examenului de capacitate este minimum 7 (sapte). 8. nrastimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoeasca numirea n posturile vacante (titularizarea) se face, la cerere, n ordinea mediilor, dintre candidaii reusii n an ul n care este valabil examenul de capacitate. * Prezenta Metodologie pentru categoria studii medii se aplica n mod excepional doar n situaia n care centrul eparhial are nevoie de personal clerical cu studii medii, conform cu prevederile art.124 alin (3) din Statutul pentru organizarea si funcionarea Bisericii Ortodoxe Romne. ** n cazul n care vor exista candidai care au absolvit seminarul nainte de 1989, media se mparte la doi, ntruct nu exista atestat.

9. Comisia examenului de capacitate se propune aprobarii chiriarhului de catre Sect orul nvaamnt si activitai cu tineretul. Ea este alcatuita din profesori de la facultaile de teologie sau de la seminariile teologice, sub presedinia chiriarhului. 10. Programa pentru examenul de capacitate va fi axata pe probleme actuale: pastoral-liturgice, cultural-misionare, social-filantropice, educative si alte probleme specifice ep arhiilor. Examenul va consta dintr-o proba scrisasi una orala. 11. Condiiile menionate amendeazasi ntregesc Regulamentul de numire si transferare a clerului. 12. Centrul eparhial elibereaza, la cerere, Certificat de titularizare (capacita te preoeasca), n care se nscrie rezultatul obinut. DEFINITIV studii medii 1. Pentru personalul clerical, definitivarea pe post este obligatorie si se obine pr in cursuri si examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titula rizarea pe post, prin hirotonie. 2. nscrierea preoilor la cursurile de definitivare se face la centrul eparhial, cu ce l puin 30 de zile nainte de nceperea cursurilor, prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat, copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale si adeverina de capacitate preoeasca; -adeverina care sa ateste cel puin 2 ani de vechime n preoie; -memoriu de activitate avizat de protopop; -raportul protopopului n legatura cu inspeciile anuale; -Media notarilor administrative pe ultimii 2 ani, stabilita potrivit Regulamentului de numiri si transferari, avnd calificativul cel puin Bine .

3. Lista cu numele candidailor care au primit aprobarea chiriarhului pentru nscrierea la cursurile de definitivare se comunica centrului teritorial de cursuri, cu 15 zile nainte de nceperea cursurilor. 4. Cursurile pentru definitivare, cu o durata de 2saptamni si frecvena obligatorie, se organizeaza la cele 6 centre teritoriale n perioada iulie septembrie, pe baza tematicii

aprobate de Sinodul mitropolitan, desfasurndu-se n cel mai adecvat spaiu de studiu (manastire) de pe raza centrului teritorial. 5. Cursurile se finalizeaza cu examenul de definitivat constnd n doua probe scrise (o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si o proba de cunostine pastoral-misionare, pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate) si o proba orala din predica sau cateheza, liturgicasi administraie parohiala. 6. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (sapte), cu nicio notare pariala sub 6 (sase), calculndu-se ca medie aritmetica a celor trei probe. 7. Candidaii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen n anul urmator, n aceleasi condiii amintite mai sus. 8. Centrul eparhial, pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri, nscrie n fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza, la cerere, Certificat de acordare a definitivarii. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -2

GRADUL II

studii medii

1. Gradul II se obine, la cerere, dupa cel puin 4 ani de la examenul de definitivare. 2. nscrierea preoilor la cursurile pentru gradul II se face la centrul eparhial, cu c el puin 30 de zile nainte de nceperea cursurilor, prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat, copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale, adeverina de capacitate preoeasca si copie dupa certificatul de acordare a definitivarii; -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime -memoriu de activitate avizat de -dovada cu notarile administrative de la -dovada privind elaborarea sau susinerea n preoie; protopop, avnd calificativul cel puin centrul eparhial pe ultimii 4 ani; unei conferine preoesti ori a unei teme n

Bine ;

cadrul Cercului pastoral, n ultimii 4 ani; atestarea privind organizarea unei vizite arhieresti n parohie, precum sia realiz arilor semnificative pe plan pastoral-liturgic, cultural-misionar, social-filantropic s i administrativ-gospodaresc, n ultimii 4 ani. 3. Pentru nscriere, precum si pentru organizarea cursurilor si a examenelor pentru g radul II sunt valabile aceleasi criterii menionate la definitivare. Cursurile se finalizeaza cu examen constnd n doua probe scrise: -o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si -o proba de cunostine pastoral-misionare, pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate; Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7 (sapte) si nicio notare pariala sub 6 (sase). 4. Candidaii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou exa men n anul urmator, n aceleasi condiii amintite mai sus.

5. Centrul eparhial, pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri, nscrie n fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza, la cerere, Certificat de acordare a gradului II. GRADUL I studii medii 1. Gradul I se obine, la cerere, dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II. 2. Centrele de perfecionare pentru obinerea gradului I sunt cele aprobate de Sfntul Si nod, la Facultaile de Teologie Ortodoxa din: Bucuresti, Iasi, Sibiu, Craiova, Timisoara si ClujNapoca. 3. Dosarul de nscriere pentru obinerea gradului I se ntocmeste n aceleasi condiii ca la gradul II, si va cuprinde n plus: -adeverina care sa ateste cel puin 10 ani de vechime n preoie; -dovada privind elaborarea sau susinerea unei conferine preoesti ori a unei teme n cadrul cercului pastoral, n ultimii 4 ani; -dovada privind publicarea unor materiale de interes bisericesc (studii, articole, predici, cateheze etc.). 4. Perioada de depunere si aprobare a dosarelor de nscriere la gradul I este cea pre vazuta pentru definitivare si gradul II. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -3

5. Pentru examenul de gradul I, centrele de perfecionare n colaborare cu centrele epa rhiale alcatuiesc programa nsoita de bibliografia orientativa care va cuprinde teme de interes pentru preoime cu coninut: teologic, pastoral-liturgic, cultural-misionar, socialfilantropic si administrativ-gospodaresc, de drept bisericesc, administraie parohialasi legislaie . 6. Programa nsoita de bibliografia orientativa se aproba de sinoadele mitropolitane si se comunica la Cancelaria Sfntului Sinod si la centrele eparhiale sufragane care au ndatorirea sa le publice si pe baza careia se vor solicita subiecte pentru lucrarile de grad. 7. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de catre candidat dintre cele publica te cu acordul profesorului coordonator si cu aprobarea chiriarhului locului, cu cel mult un an nainte de mplinirea termenului de nscriere la grad. 8. Dupa primirea dosarelor de nscriere, centrul eparhial stabileste o data comuna pentru susinerea colocviului n vederea admiterii la grad. 9. Colocviul de admitere se susine pe baza programei orientative aprobate, n faa unei comisii prezidata de chiriarhul locului sau a delegatului sau, alcatuita din cadre didactice universitare (profesor sau confereniar) si 1 2 consilieri administrativi de la centrul eparhia l, cu gradul I sau doctori n teologie. Rezultatul colocviului de admitere se consemneaza prin calificativele Admis sau Respins . 10. Pentru gradul I, se efectueaza o inspecie speciala la parohia n care activeaza candidatul, n primul trimestru al anului, de catre un cadru didactic universitar, aparinnd cent rului de perfecionare, sau, n lipsa lui, de un preot profesor din nvaamntul preuniversitar teologic (seminar teologic), care are gradul I sau este doctor n teologie, sau de un consilier administrativ de la centrul eparhial, cu gradul I sau doctor n teologie , ori de un preot de parohie, cu gradul I sau doctor n teologie, delegat de chiriarhul loc ului. 11. Obiectivele inspeciei speciale se stabilesc de catre chiriarh n corelare cu pr evederile punctului 5, iar rezultatele acesteia si calificativul obinut, cel puin bine , se

consemneaza ntr-un proces verbal si se depun la dosarul candidatului. 12. Lucrarea de grad se depune la Centrul de perfecionare pna la 31 august, n vederea recenzarii de catre profesorul coordonator n cel mult 30 de zile si pentru stabil irea datei la care va avea loc colocviul pentru susinerea lucrarii de grad, n trimestrul IV. 13. Colocviul pentru susinerea lucrarii de grad se organizeaza, pe eparhii, la centrul de perfecionare la care s-a nscris candidatul, n faa unei comisii prezidate de chiriarh ul locului sau a delegatului sau (profesor sau confereniar), alcatuita din: profesorul coordonator, un cadru didactic din secia n care se nscrie subiectul lucrarii de grad si delegatul c entrului eparhial de care aparine candidatul, n condiiile articolului 10. 14. Nota minima de admitere a lucrarii si de promovare a colocviului este 8 (opt). 15. Candidaii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen n anul urmator, n aceleasi condiii amintite mai sus. 16. Centrul Eparhial, pe baza cataloagelor comunicate de centrul de perfecionare, nscrie n fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza, la cerere, Certificat de acordare a gradului I. DEBUTANT studii superioare 1. Personalul clerical si ncepe activitatea prin titularizarea pe post, care devine e fectiva la data hirotoniei. 2. Pentru candidaii care doresc numirea ntr-un post clerical, titularizarea pe postur ile scoase la concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face n baza examenului de capa citate Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -4

preoeasca prevazut de Regulamentul de numiri si transferari. n acest scop, eparhiile sunt ndatorate sa publice posturile vacante n vederea organizarii examenului de titularizare (capacitate preoeasca). 3. Numirea pe post ca titular n vederea hirotoniei se face n limita posturilor public ate si n ordinea mediilor obinute de candidai la examenul de capacitate. 4. nscrierea pentru titularizare se face la centrul eparhial prin depunerea unui dos ar care va cuprinde: -copii dupa actele de studii: diploma de liceniat n teologie, master, doctorat si foile matricole; -Curriculum Vitae; -dovada de la centrul eparhial ca nu are impedimente canonice la hirotonie. 5. Examenul de capacitate preoeasca se ine n doua sesiuni (septembrie si martie) si este valabil timp de un an de zile. 6. Media generala de titularizare rezulta din media examenului de licena, media celor patru ani de studii si media examenului de capacitate preoeasca, mparite la trei. 7. Candidaii care nu au promovat examenul de capacitate preoeasca se pot prezenta la un nou examen n sesiunea urmatoare, n aceleasi condiii amintite mai sus. 8. n rastimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoeasca, numirea n posturil e vacante (titularizarea) se face, la cerere, n ordinea mediilor, dintre candidaii r eusii n anul n care este valabil examenul de capacitate. 9. Comisia examenului de capacitate se propune aprobarii chiriarhului de catre Sect orul nvaamnt si activitai cu tineretul. Ea este alcatuita din profesori de la facultaile de teologie sau de la seminariile teologice, sub presedinia chiriarhului. 10. Programa pentru examenul de capacitate va fi axata pe probleme actuale: pastoral-liturgice, cultural-misionare, social-filantropice, educative si alte probleme specifice ep arhiilor. Examenul va consta dintr-o proba scrisasi una orala. 11. Centrul eparhial elibereaza, la cerere, Certificat de titularizare (capacita te preoeasca), n care se nscrie rezultatul obinut. 12. Condiiile menionate amendeazasi ntregesc Regulamentul de numire si transferare

a clerului. DEFINITIV

studii superioare

1. Pentru personalul clerical, definitivarea pe post este obligatorie si se obine pr in cursuri si examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titula rizarea pe post, prin hirotonie. 2. nscrierea preoilor la cursurile de definitivare se face la centrul eparhial, cu ce l puin 30 de zile nainte de nceperea cursurilor, prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa actele de studii: diploma de licena n teologie, master, doctorat si foile matricole; -adeverina care sa ateste cel puin 2 ani de vechime n preoie; -memoriu de activitate avizat de protopop; -Raportul protopopului n legatura cu inspeciile anuale; -Media notarilor administrative pe ultimii 2 ani, stabilita potrivit Regulamentului de numiri si transferari, avnd calificativul cel puin Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -5 Bine .

3. Lista cu numele candidailor care au primit aprobarea chiriarhului pentru nscrierea la cursurile de definitivare se comunica centrului teritorial de cursuri, cu 15 zile nainte de nceperea cursurilor. 4. Cursurile pentru definitivare cu o durata de 2 saptamni si frecvena obligatorie, se organizeaza la cele 6 centre teritoriale, n perioada iulie septembrie, pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan. 5. Cursurile se finalizeaza cu examenul de definitivat constnd n doua probe scrise (o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si o proba de cunostine pastoral-misionare, pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate) si o proba orala din predica sau cateheza, liturgicasi administraie parohiala. 6. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (sapte), cu nicio notare pariala sub 6 (sase), calculndu-se ca medie aritmetica a celor trei probe. 7. Candidaii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen n anul urmator, n aceleasi condiii amintite mai sus. 8. Centrul eparhial, pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri, nscrie n fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza, la cerere, Certificat de acordare a definitivarii. 9. Absolvenii de masterat si asistenii universitari, dupa promovarea examenului de titularizare (capacitate preoeasca), primesc Certificat de acordare a definitivar ii. GRADUL II -studii superioare 1. Gradul II se obine, la cerere, dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului de definitivare. 2. nscrierea preoilor liceniai n teologie la cursurile pentru gradul II se face la ce ntrul eparhial, cu cel puin 30 de zile nainte de nceperea cursurilor, prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa Diploma de liceniat n teologie;

-adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime n preoie; -memoriu de activitate avizat de protopop, avnd calificativul cel puin Bine ; -dovada privind publicarea unor cari, studii, articole, predici, cateheze, conferine, alte materiale de interes bisericesc (cel puin 5 materiale); -dovada privind elaborarea sau susinerea unei conferine preoesti ori a unei teme n cadrul cercului pastoral, n ultimii 4 ani; Atestarea privind organizarea unei vizite arhieresti n parohie, precum sia realiz arilor semnificative pe plan pastoral-liturgic, cultural-misionar, social-filantropic s i administrativ-gospodaresc, n ultimii 4 ani. 3. Absolvenii cursurilor de doctorat si cei cu diploma de masterat n teologie sunt ncadrai la gradul II, la cerere, pe baza unui dosar cuprinznd: -copie dupa actul de absolvire a cursurilor de doctorat sau dupa diploma de masterat; -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime n preoie (la parohie sau n nvaamntul teologic); -memoriu de activitate avizat de protopop sau de conducatorul instituiei de nvaamnt teologic; Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -6

-dovada privind publicarea unor studii, articole, predici, cateheze, conferine, alte mate riale de interes bisericesc (cel puin 5 materiale); -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post, iar n cazul cadrelor didactice din nvaamntul teologic, adeverina de titularizare sau numire pe post. 4. Pentru nscriere, precum si pentru organizarea cursurilor si a examenelor pentru g radul II sunt valabile aceleasi criterii menionate la definitivare. Cursurile se finalizeaza cu examen constnd n doua probe scrise: -o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si -o proba de cunostine pastoral-misionare, pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate; Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7 (sapte) si nicio notare pariala sub 6 (sase). 5. Candidaii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou exa men n anul urmator, n aceleasi condiii amintite mai sus. 6. Centrul eparhial, pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri, nscrie n fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza, la cerere, Certificat de acordare a gradului II. GRADUL I studii superioare 1. Gradul I se obine, la cerere, dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II. 2. Centrele de perfecionare pentru obinerea gradului I sunt cele aprobate de Sfntul Si nod, la Facultaile de Teologie Ortodoxa din: Bucuresti, Iasi, Sibiu, Craiova, Timisoara si ClujNapoca. 3. Dosarul de nscriere a liceniailor n teologie pentru obinerea gradului I se ntocmeste n aceleasi condiii ca la gradul II si va cuprinde n plus: -adeverina care sa ateste cel puin 10 ani de vechime n preoie; -dovada privind publicarea unor cari, studii, articole, predici, cateheze, conferine, alte

materiale de interes bisericesc (cel puin 10 materiale); -participari la emisiuni radio si TV, cu binecuvntarea chiriarhului. 4. Absolvenii cursurilor de doctorat cu examen de admisibilitate sunt ncadrai la gradu l I, la cerere, pe baza unui dosar cuprinznd: -adeverina din care sa reiasa promovarea examenului de admisibilitate; -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime n preoie; -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post; -memoriu de activitate cuprinznd lucrarile publicate, avizat de protopop. 5. Doctorii n teologie sunt ncadrai la gradul I, la cerere, pe baza unui dosar cuprinzn d: -copie dupa diploma de doctor n teologie; -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post; -memoriu de activitate cuprinznd lucrarile publicate, avizat de protopop sau de conducatorul instituiei de nvaamnt teologic. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -7

6. Perioada de depunere si aprobare a dosarelor de nscriere la gradul I este cea pre vazuta pentru definitivare si gradul II. 7. Pentru examenul de gradul I, centrele de perfecionare n colaborare cu centrele epa rhiale alcatuiesc programa nsoita de bibliografia orientativa care va cuprinde teme de interes pentru preoime cu coninut teologic: pastoral-liturgic, cultural-misionar, social-f ilantropic si administrativ-gospodaresc, de drept bisericesc, administraie parohialasi legislaie . 8. Programa nsoita de bibliografia orientativa se aproba de sinoadele mitropolitane si se comunica la Cancelaria Sfntului Sinod si la centrele eparhiale sufragane care au ndatorirea sa le publice si pe baza careia se vor solicita subiecte pentru lucrarile de grad. 9. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de catre candidat dintre cele publica te cu acordul profesorului coordonator si cu aprobarea chiriarhului locului, cu cel mult un an nainte de mplinirea termenului de nscriere la grad. 10. Dupa primirea dosarelor de nscriere, centrul eparhial stabileste o data comuna pentru susinerea colocviului n vederea admiterii la grad. 11. Colocviul de admitere se susine pe baza programei orientative aprobate, n faa u nei comisii prezidata de chiriarhul locului sau a delegatului sau, alcatuita din cadre didactice universitare (profesor sau confereniar) si 1 2 consilieri administrativi de la centrul eparhia l, cu gradul I sau doctori n teologie. Rezultatul colocviului de admitere se consemneaza prin calificativele Admis sau Respins . 12. Pentru gradul I, se efectueaza o inspecie speciala la parohia n care activeaza candidatul, n primul trimestru al anului, de catre un cadru didactic universitar, aparinnd cent rului de perfecionare, sau, n lipsa lui, de un preot profesor din nvaamntul preuniversitar teologic (seminar teologic), care are gradul I sau este doctor n teologie, sau de un consilier administrativ de la centrul eparhial, cu gradul I sau doctor n teologie , ori de un preot de parohie, cu gradul I sau doctor n teologie, delegat de chiriarhul loc ului.

13. Obiectivele inspeciei speciale se stabilesc de catre chiriarh n corelare cu pr evederile punctului 5, iar rezultatele acesteia si calificativul obinut, cel puin bine , se consemneaza ntr-un proces verbal si se depun la dosarul candidatului. 14. Lucrarea de grad se depune la centrul de perfecionare pna la 31 august, n vederea recenzarii de catre profesorul coordonator n cel mult 30 de zile si pentru stabil irea datei la care va avea loc colocviul pentru susinerea lucrarii de grad, n trimestrul IV. 15. Colocviul pentru susinerea lucrarii de grad se organizeaza, pe eparhii, la centrul de perfecionare la care s-a nscris candidatul, n faa unei comisii prezidate de chiriarh ul locului sau a delegatului sau (profesor sau confereniar), alcatuita din: profesorul coordonator, un cadru didactic din secia n care se nscrie subiectul lucrarii de grad si delegatul c entrului eparhial de care aparine candidatul, n condiiile articolului 10. 16. Nota minima de admitere a lucrarii si de promovare a colocviului este 8 (opt). 17. Candidaii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen n anul urmator, n aceleasi condiii amintite mai sus. 18. Centrul eparhial, pe baza cataloagelor comunicate de centrul de perfecionare, nscrie n fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza, la cerere, Certificat de acordare a gradului I. PRECIZARI ADIIONALE (comune pentru personalul clerical cu studii medii si studii superioare) Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -8

a. Personalului didactic liceniat la specializarea Teologie Pastorala din cadrul Facultailor de Teologie Ortodoxa, care preda discipline de specialitate teologica n nvaamntul preuniversitar teologic sau care preda disciplina Religie n nvaamntul de stat, i se echivaleaza, pe baza de acte justificative, gradele didactice obinute n nvaamntul de stat cu gradele profesionale pentru personalul clerical, cu obligaia susinerii examenul ui de titularizare (capacitate preoeasca), naintea hirotoniei. b. Cu binecuvntarea chiriarhului, personalul clerical monahal poate obine grade profesionale n aceleasi condiii prevazute pentru clerul de mir. c. n vederea hirotoniei, personalul monahal este ndatorat sa promoveze examenul de titularizare (capacitate preoeasca). n vederea nscrierii, personalul monahal va prezenta dosar de acte cuprinznd si recomandarea stareului, precum si aprobarea chiriarhului. d. Nu se acorda dispense pentru reducerea vechimii n preoie si a stagiilor dintre grade pentru personalul clerical. e. Preoii care depasesc limita maxima de 5 ani de la titularizare vor fi meninui pe post, dar vor fi penalizai prin ncadrarea la salarizare ca debutani, pna cnd vor susine examenul de definitivat. f. Preoilor aflai sub sanciune administrativa sau disciplinar-bisericeasca nu li se aproba nscrierea la definitivare, gradul II si gradul I, pna la ridicarea sanciunii. g. Preoii care au obinut definitivarea si gradul II cu media 10 sau au o activitate misionara cu totul deosebita (construcii de biserici, activitate filantropica, culturala), se pot prezenta, dupa caz, la examenele pentru gradul urmator, cu un an mai devreme faa de perioada prevazuta. h. Certificatele de acordare a gradelor profesionale se aproba de Sfntul Sinod pe formulare tipizate. i. Centrele de perfecionare la care sunt arondate mai multe eparhii pot organiza, an ual, serii suplimentare de cursuri, potrivit cu cerinele locale. j. Arondarea eparhiilor la Centrele de perfecionare pentru gradele profesionale, aprobate de Sfntul Sinod, este urmatoarea: -Facultatea de Teologie Ortodoxa Patriarhul Justinian a Universitaii din Bucuresti:

Arhiepiscopia Bucurestilor, Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Trgovistei, Episcopia Argesului si Muscelului, Episcopia Buzaului si Vrancei, Episcopia Duna rii de Jos, Episcopia Sloboziei siCalarasilor, Episcopia Alexandriei si Teleormanului, Episcopia Giurgiului si Episcopia Tulcii; -Facultatea de Teologie Ortodoxa Dumitru Staniloae a Universitaii din Iasi: Arhiepiscopia Iasilor, Arhiepiscopia Sucevei siRadauilor, Episcopia Romanului si Episcopia Husilor; -Facultatea de Teologie Ortodoxa Andrei Saguna a Universitaii din Sibiu: Arhiepiscopia Sibiului si Episcopia Covasnei si Harghitei; -Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Cluj-Napoca: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului si Clujului, Arhiepiscopia Alba Iuliei, Episcopia Ortodoxa Romna a Oradiei, Episcopia Ortodoxa Romna a Maramuresului siSatmarului, precum si Episcopia Salajului; -Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Craiova: Arhiepiscopia Craiovei, Episcopia Rmnicului, Episcopia Severinului si Strehaiei, precum si Episcopia Slat inei; Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -9

-Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Timisoara: Arhiepiscopia Timisoarei, Episcopia Aradului, Ienopolei, Halmagiului si Hunedoarei, precum si Episcopia Caransebesului. k. Prezenta Metodologie pentru obinerea gradelor profesionale si Precizarile adiional e (comune pentru personalul clerical cu studii medii si studii superioare) intra n vigoare dupa aprobarea lor de catre Sfntul Sinod. l. Tematicile pentru pregatirea personalului clerical n vederea obinerii gradelor pro fesionale se aproba de catre sinoadele mitropolitane pe baza Programei-Cadru aprobate de Sfntul Sinod, la care se pot adauga teme de interes local. PROGRAMA-CADRU PENTRU CURSURILE N VEDEREA OBINERII GRADELOR PROFESIONALE I. Probleme actuale n Biserica Ortodoxa Romna 1. Ora de religie: scopuri si obiective n educaia religioasa n contextul actual 2. Atitudinea Bisericii faa de avort, divor, abandonul de copii, homosexualitate etc. 3. Probleme morale ale tineretului de azi si soluiile lor din perspectiva crestina 4. Atitudinea Bisericii faa de problemele sociale actuale: integrare, globalizare, secularizare, ateism, terorism, trafic de persoane 5. Ortodoxia si ecumenismul contemporan. Evaluarea dialogurilor n contextul Uniunii Europene 6. Coordonatele teologiei ortodoxe romnesti. Raspunsuri la problemele contemporane 7. Structura actuala organizatoric-administrativa a Bisericii Ortodoxe Romne II. Viaa liturgica n Biserica Ortodoxa Romna 8. Rolul si importana Sf. Liturghii n viaa credinciosilor -cler si credinciosi 9. Uniformizarea liturgica scop al activitaii misionare a preotului si de pastrare a unitaii de credina 10. Grija Bisericii pentru pastrarea formelor tradiionale n arhitecturasi pictura bisericeasca III. Activitai misionar-pastorale 11. Probleme, metode si mijloace pastorale n societatea actuala: parohia din mediul urban si

rural 12. Importana predicii si catehezei pentru pastoraie 13. Rolul cntarii bisericesti n activitatea misionara a Bisericii. Combaterea tendinelor de ndepartare de la spiritul muzicii tradiionale 14. Necesitatea cunoasterii canoanelor si a legiuirilor bisericesti pentru viaa r eligioasa 15. Atitudinea Bisericii faa de manifestarile oculte: vrajitorie, magie, superstiie 16. Prozelitismul contra-marturie crestina. Principii, metode si mijloace de pro zelitism sectar si combaterea lor 17. Biserica Ortodoxa Romna, diaspora romneascasi fenomenul migraiei 18. Provocarile lumii contemporane privind darul sacru al vieii: avortul, clonare a, ingineria genetica, eutanasia IV. Activitai filantropice 19. Misiunea social-filantropica a Bisericii n trecut si astazi Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -10