P. 1
Metodologia Grade Preotie

Metodologia Grade Preotie

|Views: 124|Likes:
Published by Ioan Mihai

More info:

Published by: Ioan Mihai on May 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2012

pdf

text

original

CANCELARIA SFÂNTULUI SINOD si SECTORUL TEOLOGIC-EDUCAIONAL METODOLOGIA PENTRU OBINEREA GRADELOR PROFESIONALE ÎN PREOIE DE CATRE PERSONALUL CLERICAL

Revizuita în cadrul lucrarilor Comisiei speciale de la Patriarhia Româna -1 aprilie 2008 si aprobata de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sedina Sa din 9-10 iulie 2008 prin Hotarârea de pe Temei nr. 1199/2008 Debutant -studii medii* 1. Personalul clerical îsi începe activitatea prin titularizarea pe post, care devine e fectiva la data hirotoniei. 2. Pentru candidaii care doresc numirea într-un post clerical, titularizarea pe postur ile scoase la concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face în baza examenului de capa citate preoeasca prevazut de Regulamentul de numiri si transferari. În acest scop, eparhiile sunt îndatorate sa publice posturile vacante în vederea organizarii examenului de titularizare (capacitate preoeasca). 3. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor public ate si în ordinea mediilor generale de titularizare. 4. Înscrierea pentru titularizare se face la centrul eparhial prin depunerea unui dos ar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat si copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale; -Curriculum Vitae; -dovada de la centrul eparhial ca nu are impedimente canonice la hirotonie. 5. Examenul de capacitate preoeasca se ine în doua sesiuni (septembrie si martie) si este valabil timp de un an de zile. 6. Media generala de titularizare rezulta din: media de absolvire a seminarului sau media de bacalaureat, media de atestare a competenelor profesionale si media examenului de

capacitate preoeasca, împarite la trei** . 7. Candidaii care nu au promovat examenul de capacitate preoeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea urmatoare, în aceleasi condiii amintite mai sus. Media de promovar e a examenului de capacitate este minimum 7 (sapte). 8. Înrastimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoeasca numirea în posturile vacante (titularizarea) se face, la cerere, în ordinea mediilor, dintre candidaii reusii în an ul în care este valabil examenul de capacitate. * Prezenta Metodologie pentru categoria studii medii se aplica în mod excepional doar în situaia în care centrul eparhial are nevoie de personal clerical cu studii medii, conform cu prevederile art.124 alin (3) din Statutul pentru organizarea si funcionarea Bisericii Ortodoxe Române. ** În cazul în care vor exista candidai care au absolvit seminarul înainte de 1989, media se împarte la doi, întrucât nu exista atestat.

-raportul protopopului în legatura cu inspeciile anuale. -adeverina care sa ateste cel puin 2 ani de vechime în preoie. Programa pentru examenul de capacitate va fi axata pe probleme actuale: pastoral-liturgice. Ea este alcatuita din profesori de la facultaile de teologie sau de la seminariile teologice. Certificat de titularizare (capacita te preoeasca).9. se organizeaza la cele 6 centre teritoriale în perioada iulie septembrie. cu ce l puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. cu o durata de 2saptamâni si frecvena obligatorie. având calificativul cel puin Bine . la cerere. stabilita potrivit Regulamentului de numiri si transferari. 3. educative si alte probleme specifice ep arhiilor. Pentru personalul clerical. Înscrierea preoilor la cursurile de definitivare se face la centrul eparhial. Examenul va consta dintr-o proba scrisasi una orala. -Media notarilor administrative pe ultimii 2 ani. Condiiile menionate amendeazasi întregesc Regulamentul de numire si transferare a clerului. 4. definitivarea pe post este obligatorie si se obine pr in cursuri si examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titula rizarea pe post. 10. -memoriu de activitate avizat de protopop. cultural-misionare. copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale si adeverina de capacitate preoeasca. în care se înscrie rezultatul obinut. pe baza tematicii . Centrul eparhial elibereaza. Comisia examenului de capacitate se propune aprobarii chiriarhului de catre Sect orul Învaamânt si activitai cu tineretul. Lista cu numele candidailor care au primit aprobarea chiriarhului pentru înscrierea la cursurile de definitivare se comunica centrului teritorial de cursuri. cu 15 zile înainte de începerea cursurilor. social-filantropice. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat. DEFINITIV studii medii 1. sub presedinia chiriarhului. 12. 11. Cursurile pentru definitivare. prin hirotonie. 2.

Candidaii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. în aceleasi condiii amintite mai sus. Certificat de acordare a definitivarii. desfasurându-se în cel mai adecvat spaiu de studiu (manastire) de pe raza centrului teritorial. Centrul eparhial. Cursurile se finalizeaza cu examenul de definitivat constând în doua probe scrise (o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si o proba de cunostine pastoral-misionare. 5. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (sapte). calculându-se ca medie aritmetica a celor trei probe. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. liturgicasi administraie parohiala.aprobate de Sinodul mitropolitan. 7. la cerere. 6. cu nicio notare pariala sub 6 (sase). pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate) si o proba orala din predica sau cateheza. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -2 . 8. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza.

în ultimii 4 ani. atestarea privind organizarea unei vizite arhieresti în parohie. Gradul II se obine. .GRADUL II studii medii 1. Pentru înscriere. cultural-misionar. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime -memoriu de activitate avizat de -dovada cu notarile administrative de la -dovada privind elaborarea sau susinerea în preoie. precum si pentru organizarea cursurilor si a examenelor pentru g radul II sunt valabile aceleasi criterii menionate la definitivare. adeverina de capacitate preoeasca si copie dupa certificatul de acordare a definitivarii. 3. social-filantropic s i administrativ-gospodaresc. având calificativul cel puin centrul eparhial pe ultimii 4 ani. unei conferine preoesti ori a unei teme în Bine . Candidaii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou exa men în anul urmator. 4. la cerere. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat. copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale. precum sia realiz arilor semnificative pe plan pastoral-liturgic. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate. Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7 (sapte) si nicio notare pariala sub 6 (sase). cu c el puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. în ultimii 4 ani. 2. Cursurile se finalizeaza cu examen constând în doua probe scrise: -o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si -o proba de cunostine pastoral-misionare. protopop. Înscrierea preoilor la cursurile pentru gradul II se face la centrul eparhial. cadrul Cercului pastoral. în aceleasi condiii amintite mai sus. dupa cel puin 4 ani de la examenul de definitivare.

Centrul eparhial. Centrele de perfecionare pentru obinerea gradului I sunt cele aprobate de Sfântul Si nod. -dovada privind elaborarea sau susinerea unei conferine preoesti ori a unei teme în cadrul cercului pastoral. Timisoara si ClujNapoca. la Facultaile de Teologie Ortodoxa din: Bucuresti. Gradul I se obine. în ultimii 4 ani. Certificat de acordare a gradului II. GRADUL I studii medii 1. la cerere. 3. 4. Perioada de depunere si aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I este cea pre vazuta pentru definitivare si gradul II. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. si va cuprinde în plus: -adeverina care sa ateste cel puin 10 ani de vechime în preoie. Sibiu. 2. articole. Iasi. Dosarul de înscriere pentru obinerea gradului I se întocmeste în aceleasi condiii ca la gradul II. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II.5. la cerere. Craiova. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -3 . -dovada privind publicarea unor materiale de interes bisericesc (studii.). cateheze etc. predici.

Obiectivele inspeciei speciale se stabilesc de catre chiriarh în corelare cu pr evederile punctului 5. de drept bisericesc. de un preot profesor din învaamântul preuniversitar teologic (seminar teologic). sau de un consilier administrativ de la centrul eparhial. alcatuita din cadre didactice universitare (profesor sau confereniar) si 1 2 consilieri administrativi de la centrul eparhia l. cu gradul I sau doctor în teologie . aparinând cent rului de perfecionare. 10. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de catre candidat dintre cele publica te cu acordul profesorului coordonator si cu aprobarea chiriarhului locului. iar rezultatele acesteia si calificativul obinut. Programa însoita de bibliografia orientativa se aproba de sinoadele mitropolitane si se comunica la Cancelaria Sfântului Sinod si la centrele eparhiale sufragane care au îndatorirea sa le publice si pe baza careia se vor solicita subiecte pentru lucrarile de grad. socialfilantropic si administrativ-gospodaresc. centrele de perfecionare în colaborare cu centrele epa rhiale alcatuiesc programa însoita de bibliografia orientativa care va cuprinde teme de interes pentru preoime cu coninut: teologic. 7. cultural-misionar. de catre un cadru didactic universitar. în primul trimestru al anului. se . ori de un preot de parohie. 11. în lipsa lui. centrul eparhial stabileste o data comuna pentru susinerea colocviului în vederea admiterii la grad. cu gradul I sau doctori în teologie. Pentru gradul I. 9. sau. Rezultatul colocviului de admitere se consemneaza prin calificativele Admis sau Respins . Colocviul de admitere se susine pe baza programei orientative aprobate. cu cel mult un an înainte de împlinirea termenului de înscriere la grad. Pentru examenul de gradul I. Dupa primirea dosarelor de înscriere. pastoral-liturgic. 8. în faa unei comisii prezidata de chiriarhul locului sau a delegatului sau. cel puin bine . se efectueaza o inspecie speciala la parohia în care activeaza candidatul. cu gradul I sau doctor în teologie. care are gradul I sau este doctor în teologie. delegat de chiriarhul loc ului. 6. administraie parohialasi legislaie .5.

înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. în faa unei comisii prezidate de chiriarh ul locului sau a delegatului sau (profesor sau confereniar). Personalul clerical îsi începe activitatea prin titularizarea pe post. 12. 15. în condiiile articolului 10. 13. 14. titularizarea pe postur ile scoase la concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face în baza examenului de capa citate Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -4 . în trimestrul IV. la centrul de perfecionare la care s-a înscris candidatul. alcatuita din: profesorul coordonator. pe baza cataloagelor comunicate de centrul de perfecionare. Centrul Eparhial. Lucrarea de grad se depune la Centrul de perfecionare pâna la 31 august. DEBUTANT studii superioare 1. 16. în aceleasi condiii amintite mai sus. la cerere. Certificat de acordare a gradului I. pe eparhii. Nota minima de admitere a lucrarii si de promovare a colocviului este 8 (opt). Pentru candidaii care doresc numirea într-un post clerical.consemneaza într-un proces verbal si se depun la dosarul candidatului. Colocviul pentru susinerea lucrarii de grad se organizeaza. care devine e fectiva la data hirotoniei. 2. Candidaii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. în vederea recenzarii de catre profesorul coordonator în cel mult 30 de zile si pentru stabil irea datei la care va avea loc colocviul pentru susinerea lucrarii de grad. un cadru didactic din secia în care se înscrie subiectul lucrarii de grad si delegatul c entrului eparhial de care aparine candidatul.

Examenul de capacitate preoeasca se ine în doua sesiuni (septembrie si martie) si este valabil timp de un an de zile. în care se înscrie rezultatul obinut. 5. media celor patru ani de studii si media examenului de capacitate preoeasca. social-filantropice. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor public ate si în ordinea mediilor obinute de candidai la examenul de capacitate. numirea în posturil e vacante (titularizarea) se face. eparhiile sunt îndatorate sa publice posturile vacante în vederea organizarii examenului de titularizare (capacitate preoeasca). 6. Înscrierea pentru titularizare se face la centrul eparhial prin depunerea unui dos ar care va cuprinde: -copii dupa actele de studii: diploma de liceniat în teologie. împarite la trei. 8. Centrul eparhial elibereaza. dintre candidaii r eusii în anul în care este valabil examenul de capacitate. sub presedinia chiriarhului. cultural-misionare. Certificat de titularizare (capacita te preoeasca). Examenul va consta dintr-o proba scrisasi una orala. Comisia examenului de capacitate se propune aprobarii chiriarhului de catre Sect orul Învaamânt si activitai cu tineretul. Condiiile menionate amendeazasi întregesc Regulamentul de numire si transferare . în aceleasi condiii amintite mai sus. educative si alte probleme specifice ep arhiilor. 12. la cerere. în ordinea mediilor. 9. -dovada de la centrul eparhial ca nu are impedimente canonice la hirotonie. În acest scop. 11. 10. 7. Programa pentru examenul de capacitate va fi axata pe probleme actuale: pastoral-liturgice. Media generala de titularizare rezulta din media examenului de licena. -Curriculum Vitae. 4.preoeasca prevazut de Regulamentul de numiri si transferari. la cerere. Ea este alcatuita din profesori de la facultaile de teologie sau de la seminariile teologice. doctorat si foile matricole. În rastimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoeasca. 3. Candidaii care nu au promovat examenul de capacitate preoeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea urmatoare. master.

DEFINITIV studii superioare 1. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa actele de studii: diploma de licena în teologie. -memoriu de activitate avizat de protopop. Pentru personalul clerical.a clerului. . definitivarea pe post este obligatorie si se obine pr in cursuri si examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titula rizarea pe post. cu ce l puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. având calificativul cel puin Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -5 Bine . -adeverina care sa ateste cel puin 2 ani de vechime în preoie. -Media notarilor administrative pe ultimii 2 ani. stabilita potrivit Regulamentului de numiri si transferari. Înscrierea preoilor la cursurile de definitivare se face la centrul eparhial. prin hirotonie. -Raportul protopopului în legatura cu inspeciile anuale. 2. master. doctorat si foile matricole.

cu nicio notare pariala sub 6 (sase). . Certificat de acordare a definitivarii. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (sapte). în aceleasi condiii amintite mai sus. 8. Cursurile se finalizeaza cu examenul de definitivat constând în doua probe scrise (o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si o proba de cunostine pastoral-misionare. cu cel puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. Candidaii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. Cursurile pentru definitivare cu o durata de 2 saptamâni si frecvena obligatorie. Lista cu numele candidailor care au primit aprobarea chiriarhului pentru înscrierea la cursurile de definitivare se comunica centrului teritorial de cursuri. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. se organizeaza la cele 6 centre teritoriale. 9. Centrul eparhial. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa Diploma de liceniat în teologie. cu 15 zile înainte de începerea cursurilor. dupa promovarea examenului de titularizare (capacitate preoeasca). calculându-se ca medie aritmetica a celor trei probe. 2. Gradul II se obine. 7. 6. în perioada iulie septembrie. Absolvenii de masterat si asistenii universitari. liturgicasi administraie parohiala. la cerere. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului de definitivare. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. la cerere. GRADUL II -studii superioare 1. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate) si o proba orala din predica sau cateheza. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan. Înscrierea preoilor liceniai în teologie la cursurile pentru gradul II se face la ce ntrul eparhial. 4. primesc Certificat de acordare a definitivar ii.3. 5.

Atestarea privind organizarea unei vizite arhieresti în parohie. precum sia realiz arilor semnificative pe plan pastoral-liturgic. -memoriu de activitate avizat de protopop. Absolvenii cursurilor de doctorat si cei cu diploma de masterat în teologie sunt încadrai la gradul II. -dovada privind publicarea unor cari. -dovada privind elaborarea sau susinerea unei conferine preoesti ori a unei teme în cadrul cercului pastoral. studii. predici. în ultimii 4 ani. la cerere. 3. în ultimii 4 ani. conferine. articole.-adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie. având calificativul cel puin Bine . alte materiale de interes bisericesc (cel puin 5 materiale). Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -6 . -memoriu de activitate avizat de protopop sau de conducatorul instituiei de învaamânt teologic. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie (la parohie sau în învaamântul teologic). cultural-misionar. social-filantropic s i administrativ-gospodaresc. pe baza unui dosar cuprinzând: -copie dupa actul de absolvire a cursurilor de doctorat sau dupa diploma de masterat. cateheze.

în aceleasi condiii amintite mai sus. studii. alte mate riale de interes bisericesc (cel puin 5 materiale). cateheze. Centrele de perfecionare pentru obinerea gradului I sunt cele aprobate de Sfântul Si nod. Dosarul de înscriere a liceniailor în teologie pentru obinerea gradului I se întocmeste în aceleasi condiii ca la gradul II si va cuprinde în plus: -adeverina care sa ateste cel puin 10 ani de vechime în preoie. Craiova. 6. predici. Timisoara si ClujNapoca. Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7 (sapte) si nicio notare pariala sub 6 (sase). la cerere. 3. Pentru înscriere. -dovada privind publicarea unor cari. 2. GRADUL I studii superioare 1. Candidaii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou exa men în anul urmator. 4. Certificat de acordare a gradului II. conferine. cateheze. la cerere. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate. predici. Gradul I se obine. Cursurile se finalizeaza cu examen constând în doua probe scrise: -o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si -o proba de cunostine pastoral-misionare. adeverina de titularizare sau numire pe post. articole. 5. iar în cazul cadrelor didactice din învaamântul teologic. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. alte . Sibiu. articole. la Facultaile de Teologie Ortodoxa din: Bucuresti. Iasi.-dovada privind publicarea unor studii. precum si pentru organizarea cursurilor si a examenelor pentru g radul II sunt valabile aceleasi criterii menionate la definitivare. Centrul eparhial. conferine. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II.

4. la cerere. 5. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie. cu binecuvântarea chiriarhului. avizat de protopop. -memoriu de activitate cuprinzând lucrarile publicate. avizat de protopop sau de conducatorul instituiei de învaamânt teologic. -participari la emisiuni radio si TV. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -7 . Absolvenii cursurilor de doctorat cu examen de admisibilitate sunt încadrai la gradu l I. -memoriu de activitate cuprinzând lucrarile publicate.materiale de interes bisericesc (cel puin 10 materiale). pe baza unui dosar cuprinzân d: -copie dupa diploma de doctor în teologie. pe baza unui dosar cuprinzând: -adeverina din care sa reiasa promovarea examenului de admisibilitate. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. Doctorii în teologie sunt încadrai la gradul I. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. la cerere.

cu cel mult un an înainte de împlinirea termenului de înscriere la grad. de catre un cadru didactic universitar. sau de un consilier administrativ de la centrul eparhial. Colocviul de admitere se susine pe baza programei orientative aprobate. cu gradul I sau doctor în teologie. Rezultatul colocviului de admitere se consemneaza prin calificativele Admis sau Respins .6. în primul trimestru al anului. delegat de chiriarhul loc ului. 11. aparinând cent rului de perfecionare. centrul eparhial stabileste o data comuna pentru susinerea colocviului în vederea admiterii la grad. . 8. ori de un preot de parohie. 10. 9. alcatuita din cadre didactice universitare (profesor sau confereniar) si 1 2 consilieri administrativi de la centrul eparhia l. centrele de perfecionare în colaborare cu centrele epa rhiale alcatuiesc programa însoita de bibliografia orientativa care va cuprinde teme de interes pentru preoime cu coninut teologic: pastoral-liturgic. 12. se efectueaza o inspecie speciala la parohia în care activeaza candidatul. cu gradul I sau doctor în teologie . cultural-misionar. 7. Pentru examenul de gradul I. Perioada de depunere si aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I este cea pre vazuta pentru definitivare si gradul II. de un preot profesor din învaamântul preuniversitar teologic (seminar teologic). cu gradul I sau doctori în teologie. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de catre candidat dintre cele publica te cu acordul profesorului coordonator si cu aprobarea chiriarhului locului. în lipsa lui. de drept bisericesc. social-f ilantropic si administrativ-gospodaresc. Dupa primirea dosarelor de înscriere. Programa însoita de bibliografia orientativa se aproba de sinoadele mitropolitane si se comunica la Cancelaria Sfântului Sinod si la centrele eparhiale sufragane care au îndatorirea sa le publice si pe baza careia se vor solicita subiecte pentru lucrarile de grad. care are gradul I sau este doctor în teologie. Pentru gradul I. în faa u nei comisii prezidata de chiriarhul locului sau a delegatului sau. administraie parohialasi legislaie . sau.

un cadru didactic din secia în care se înscrie subiectul lucrarii de grad si delegatul c entrului eparhial de care aparine candidatul. Colocviul pentru susinerea lucrarii de grad se organizeaza. Obiectivele inspeciei speciale se stabilesc de catre chiriarh în corelare cu pr evederile punctului 5. pe baza cataloagelor comunicate de centrul de perfecionare. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. Nota minima de admitere a lucrarii si de promovare a colocviului este 8 (opt). iar rezultatele acesteia si calificativul obinut. alcatuita din: profesorul coordonator. Candidaii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. în vederea recenzarii de catre profesorul coordonator în cel mult 30 de zile si pentru stabil irea datei la care va avea loc colocviul pentru susinerea lucrarii de grad. pe eparhii. 16. la centrul de perfecionare la care s-a înscris candidatul. cel puin bine . Lucrarea de grad se depune la centrul de perfecionare pâna la 31 august. 17. 18. în condiiile articolului 10. 14. PRECIZARI ADIIONALE (comune pentru personalul clerical cu studii medii si studii superioare) Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -8 . 15. în aceleasi condiii amintite mai sus. la cerere. Certificat de acordare a gradului I. se consemneaza într-un proces verbal si se depun la dosarul candidatului. Centrul eparhial. în trimestrul IV.13. în faa unei comisii prezidate de chiriarh ul locului sau a delegatului sau (profesor sau confereniar).

d. Preoilor aflai sub sanciune administrativa sau disciplinar-bisericeasca nu li se aproba înscrierea la definitivare. g. e. În vederea înscrierii. i se echivaleaza. gradele didactice obinute în învaamântul de stat cu gradele profesionale pentru personalul clerical. cu un an mai devreme faa de perioada prevazuta. serii suplimentare de cursuri. În vederea hirotoniei. se pot prezenta. culturala). care preda discipline de specialitate teologica în învaamântul preuniversitar teologic sau care preda disciplina Religie în învaamântul de stat. Centrele de perfecionare la care sunt arondate mai multe eparhii pot organiza.a. la examenele pentru gradul urmator. activitate filantropica. Arondarea eparhiilor la Centrele de perfecionare pentru gradele profesionale. pâna la ridicarea sanciunii. personalul clerical monahal poate obine grade profesionale în aceleasi condiii prevazute pentru clerul de mir. înaintea hirotoniei. personalul monahal este îndatorat sa promoveze examenul de titularizare (capacitate preoeasca). Cu binecuvântarea chiriarhului. h. este urmatoarea: -Facultatea de Teologie Ortodoxa Patriarhul Justinian a Universitaii din Bucuresti: . Preoii care au obinut definitivarea si gradul II cu media 10 sau au o activitate misionara cu totul deosebita (construcii de biserici. precum si aprobarea chiriarhului. dar vor fi penalizai prin încadrarea la salarizare ca debutani. i. personalul monahal va prezenta dosar de acte cuprinzând si recomandarea stareului. Certificatele de acordare a gradelor profesionale se aproba de Sfântul Sinod pe formulare tipizate. potrivit cu cerinele locale. pâna când vor susine examenul de definitivat. b. cu obligaia susinerii examenul ui de titularizare (capacitate preoeasca). aprobate de Sfântul Sinod. f. Nu se acorda dispense pentru reducerea vechimii în preoie si a stagiilor dintre grade pentru personalul clerical. c. gradul II si gradul I. dupa caz. j. Preoii care depasesc limita maxima de 5 ani de la titularizare vor fi meninui pe post. an ual. Personalului didactic liceniat la specializarea Teologie Pastorala din cadrul Facultailor de Teologie Ortodoxa. pe baza de acte justificative.

Episcopia Ortodoxa Româna a Maramuresului siSatmarului. Episcopia Argesului si Muscelului. Episcopia Sloboziei siCalarasilor. -Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Craiova: Arhiepiscopia Craiovei. Episcopia Severinului si Strehaiei. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -9 . Arhiepiscopia Tomisului. Arhiepiscopia Alba Iuliei. Episcopia Buzaului si Vrancei. precum si Episcopia Slat inei. Episcopia Giurgiului si Episcopia Tulcii. Episcopia Râmnicului. -Facultatea de Teologie Ortodoxa Dumitru Staniloae a Universitaii din Iasi: Arhiepiscopia Iasilor. Episcopia Romanului si Episcopia Husilor.Arhiepiscopia Bucurestilor. Feleacului si Clujului. -Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Cluj-Napoca: Arhiepiscopia Vadului. Arhiepiscopia Sucevei siRadauilor. Episcopia Duna rii de Jos. precum si Episcopia Salajului. Arhiepiscopia Târgovistei. Episcopia Alexandriei si Teleormanului. -Facultatea de Teologie Ortodoxa Andrei Saguna a Universitaii din Sibiu: Arhiepiscopia Sibiului si Episcopia Covasnei si Harghitei. Episcopia Ortodoxa Româna a Oradiei.

homosexualitate etc. terorism. Episcopia Aradului. Rolul si importana Sf. 3. Probleme morale ale tineretului de azi si soluiile lor din perspectiva crestina 4. Viaa liturgica în Biserica Ortodoxa Româna 8. l. Halmagiului si Hunedoarei. Raspunsuri la problemele contemporane 7.-Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Timisoara: Arhiepiscopia Timisoarei. Probleme actuale în Biserica Ortodoxa Româna 1. Ienopolei. Atitudinea Bisericii faa de problemele sociale actuale: integrare. metode si mijloace pastorale în societatea actuala: parohia din mediul urban si . divor. Coordonatele teologiei ortodoxe românesti. Prezenta Metodologie pentru obinerea gradelor profesionale si Precizarile adiional e (comune pentru personalul clerical cu studii medii si studii superioare) intra în vigoare dupa aprobarea lor de catre Sfântul Sinod. Grija Bisericii pentru pastrarea formelor tradiionale în arhitecturasi pictura bisericeasca III. k. abandonul de copii. Activitai misionar-pastorale 11. secularizare. precum si Episcopia Caransebesului. Structura actuala organizatoric-administrativa a Bisericii Ortodoxe Române II. ateism. trafic de persoane 5. Probleme. Atitudinea Bisericii faa de avort. Tematicile pentru pregatirea personalului clerical în vederea obinerii gradelor pro fesionale se aproba de catre sinoadele mitropolitane pe baza Programei-Cadru aprobate de Sfântul Sinod. PROGRAMA-CADRU PENTRU CURSURILE ÎN VEDEREA OBINERII GRADELOR PROFESIONALE I. Ortodoxia si ecumenismul contemporan. globalizare. Evaluarea dialogurilor în contextul Uniunii Europene 6. Ora de religie: scopuri si obiective în educaia religioasa în contextul actual 2. Liturghii în viaa credinciosilor -cler si credinciosi 9. la care se pot adauga teme de interes local. Uniformizarea liturgica scop al activitaii misionare a preotului si de pastrare a unitaii de credina 10.

Prozelitismul contra-marturie crestina. Provocarile lumii contemporane privind darul sacru al vieii: avortul. Principii. superstiie 16. ingineria genetica. Rolul cântarii bisericesti în activitatea misionara a Bisericii. diaspora româneascasi fenomenul migraiei 18.rural 12. eutanasia IV. Importana predicii si catehezei pentru pastoraie 13. Combaterea tendinelor de îndepartare de la spiritul muzicii tradiionale 14. magie. Activitai filantropice 19. Atitudinea Bisericii faa de manifestarile oculte: vrajitorie. clonare a. Biserica Ortodoxa Româna. metode si mijloace de pro zelitism sectar si combaterea lor 17. Necesitatea cunoasterii canoanelor si a legiuirilor bisericesti pentru viaa r eligioasa 15. Misiunea social-filantropica a Bisericii în trecut si astazi Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -10 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->