P. 1
Metodologia Grade Preotie

Metodologia Grade Preotie

|Views: 124|Likes:
Published by Ioan Mihai

More info:

Published by: Ioan Mihai on May 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2012

pdf

text

original

CANCELARIA SFÂNTULUI SINOD si SECTORUL TEOLOGIC-EDUCAIONAL METODOLOGIA PENTRU OBINEREA GRADELOR PROFESIONALE ÎN PREOIE DE CATRE PERSONALUL CLERICAL

Revizuita în cadrul lucrarilor Comisiei speciale de la Patriarhia Româna -1 aprilie 2008 si aprobata de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sedina Sa din 9-10 iulie 2008 prin Hotarârea de pe Temei nr. 1199/2008 Debutant -studii medii* 1. Personalul clerical îsi începe activitatea prin titularizarea pe post, care devine e fectiva la data hirotoniei. 2. Pentru candidaii care doresc numirea într-un post clerical, titularizarea pe postur ile scoase la concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face în baza examenului de capa citate preoeasca prevazut de Regulamentul de numiri si transferari. În acest scop, eparhiile sunt îndatorate sa publice posturile vacante în vederea organizarii examenului de titularizare (capacitate preoeasca). 3. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor public ate si în ordinea mediilor generale de titularizare. 4. Înscrierea pentru titularizare se face la centrul eparhial prin depunerea unui dos ar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat si copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale; -Curriculum Vitae; -dovada de la centrul eparhial ca nu are impedimente canonice la hirotonie. 5. Examenul de capacitate preoeasca se ine în doua sesiuni (septembrie si martie) si este valabil timp de un an de zile. 6. Media generala de titularizare rezulta din: media de absolvire a seminarului sau media de bacalaureat, media de atestare a competenelor profesionale si media examenului de

capacitate preoeasca, împarite la trei** . 7. Candidaii care nu au promovat examenul de capacitate preoeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea urmatoare, în aceleasi condiii amintite mai sus. Media de promovar e a examenului de capacitate este minimum 7 (sapte). 8. Înrastimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoeasca numirea în posturile vacante (titularizarea) se face, la cerere, în ordinea mediilor, dintre candidaii reusii în an ul în care este valabil examenul de capacitate. * Prezenta Metodologie pentru categoria studii medii se aplica în mod excepional doar în situaia în care centrul eparhial are nevoie de personal clerical cu studii medii, conform cu prevederile art.124 alin (3) din Statutul pentru organizarea si funcionarea Bisericii Ortodoxe Române. ** În cazul în care vor exista candidai care au absolvit seminarul înainte de 1989, media se împarte la doi, întrucât nu exista atestat.

sub presedinia chiriarhului. educative si alte probleme specifice ep arhiilor.9. 11. copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale si adeverina de capacitate preoeasca. având calificativul cel puin Bine . -adeverina care sa ateste cel puin 2 ani de vechime în preoie. prin hirotonie. cu o durata de 2saptamâni si frecvena obligatorie. -Media notarilor administrative pe ultimii 2 ani. DEFINITIV studii medii 1. în care se înscrie rezultatul obinut. social-filantropice. Cursurile pentru definitivare. stabilita potrivit Regulamentului de numiri si transferari. Centrul eparhial elibereaza. Condiiile menionate amendeazasi întregesc Regulamentul de numire si transferare a clerului. 4. cu 15 zile înainte de începerea cursurilor. cultural-misionare. 2. definitivarea pe post este obligatorie si se obine pr in cursuri si examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titula rizarea pe post. Lista cu numele candidailor care au primit aprobarea chiriarhului pentru înscrierea la cursurile de definitivare se comunica centrului teritorial de cursuri. 3. Programa pentru examenul de capacitate va fi axata pe probleme actuale: pastoral-liturgice. -memoriu de activitate avizat de protopop. la cerere. pe baza tematicii . Certificat de titularizare (capacita te preoeasca). se organizeaza la cele 6 centre teritoriale în perioada iulie septembrie. Ea este alcatuita din profesori de la facultaile de teologie sau de la seminariile teologice. Comisia examenului de capacitate se propune aprobarii chiriarhului de catre Sect orul Învaamânt si activitai cu tineretul. cu ce l puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. 10. Pentru personalul clerical. -raportul protopopului în legatura cu inspeciile anuale. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat. Înscrierea preoilor la cursurile de definitivare se face la centrul eparhial. Examenul va consta dintr-o proba scrisasi una orala. 12.

Cursurile se finalizeaza cu examenul de definitivat constând în doua probe scrise (o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si o proba de cunostine pastoral-misionare. 8. liturgicasi administraie parohiala. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -2 . pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate) si o proba orala din predica sau cateheza. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. 7. la cerere. cu nicio notare pariala sub 6 (sase). înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. 5. desfasurându-se în cel mai adecvat spaiu de studiu (manastire) de pe raza centrului teritorial. Candidaii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (sapte). în aceleasi condiii amintite mai sus. Centrul eparhial.aprobate de Sinodul mitropolitan. Certificat de acordare a definitivarii. calculându-se ca medie aritmetica a celor trei probe. 6.

Candidaii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou exa men în anul urmator. protopop. Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7 (sapte) si nicio notare pariala sub 6 (sase). precum si pentru organizarea cursurilor si a examenelor pentru g radul II sunt valabile aceleasi criterii menionate la definitivare. la cerere. cu c el puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. 3. cadrul Cercului pastoral. adeverina de capacitate preoeasca si copie dupa certificatul de acordare a definitivarii. copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale. 2. Cursurile se finalizeaza cu examen constând în doua probe scrise: -o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si -o proba de cunostine pastoral-misionare. Pentru înscriere. având calificativul cel puin centrul eparhial pe ultimii 4 ani. unei conferine preoesti ori a unei teme în Bine . 4. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat. în aceleasi condiii amintite mai sus. Înscrierea preoilor la cursurile pentru gradul II se face la centrul eparhial. în ultimii 4 ani. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime -memoriu de activitate avizat de -dovada cu notarile administrative de la -dovada privind elaborarea sau susinerea în preoie. social-filantropic s i administrativ-gospodaresc. . Gradul II se obine. precum sia realiz arilor semnificative pe plan pastoral-liturgic. atestarea privind organizarea unei vizite arhieresti în parohie. în ultimii 4 ani.GRADUL II studii medii 1. cultural-misionar. dupa cel puin 4 ani de la examenul de definitivare. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate.

-dovada privind publicarea unor materiale de interes bisericesc (studii. 3. GRADUL I studii medii 1. la cerere. cateheze etc. la Facultaile de Teologie Ortodoxa din: Bucuresti. la cerere. Gradul I se obine.5. si va cuprinde în plus: -adeverina care sa ateste cel puin 10 ani de vechime în preoie. Timisoara si ClujNapoca. Centrul eparhial. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -3 . 4. articole. -dovada privind elaborarea sau susinerea unei conferine preoesti ori a unei teme în cadrul cercului pastoral. Certificat de acordare a gradului II. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. Craiova. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri.). Sibiu. în ultimii 4 ani. Centrele de perfecionare pentru obinerea gradului I sunt cele aprobate de Sfântul Si nod. Dosarul de înscriere pentru obinerea gradului I se întocmeste în aceleasi condiii ca la gradul II. Iasi. Perioada de depunere si aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I este cea pre vazuta pentru definitivare si gradul II. predici. 2. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II.

cu gradul I sau doctor în teologie. cu gradul I sau doctor în teologie . delegat de chiriarhul loc ului. 9. 11. Programa însoita de bibliografia orientativa se aproba de sinoadele mitropolitane si se comunica la Cancelaria Sfântului Sinod si la centrele eparhiale sufragane care au îndatorirea sa le publice si pe baza careia se vor solicita subiecte pentru lucrarile de grad. aparinând cent rului de perfecionare. cu gradul I sau doctori în teologie.5. 10. Colocviul de admitere se susine pe baza programei orientative aprobate. în faa unei comisii prezidata de chiriarhul locului sau a delegatului sau. iar rezultatele acesteia si calificativul obinut. în primul trimestru al anului. Rezultatul colocviului de admitere se consemneaza prin calificativele Admis sau Respins . administraie parohialasi legislaie . care are gradul I sau este doctor în teologie. 8. centrul eparhial stabileste o data comuna pentru susinerea colocviului în vederea admiterii la grad. sau de un consilier administrativ de la centrul eparhial. se . de un preot profesor din învaamântul preuniversitar teologic (seminar teologic). sau. cultural-misionar. în lipsa lui. 6. ori de un preot de parohie. Pentru examenul de gradul I. de catre un cadru didactic universitar. alcatuita din cadre didactice universitare (profesor sau confereniar) si 1 2 consilieri administrativi de la centrul eparhia l. centrele de perfecionare în colaborare cu centrele epa rhiale alcatuiesc programa însoita de bibliografia orientativa care va cuprinde teme de interes pentru preoime cu coninut: teologic. pastoral-liturgic. Obiectivele inspeciei speciale se stabilesc de catre chiriarh în corelare cu pr evederile punctului 5. Pentru gradul I. cu cel mult un an înainte de împlinirea termenului de înscriere la grad. cel puin bine . socialfilantropic si administrativ-gospodaresc. se efectueaza o inspecie speciala la parohia în care activeaza candidatul. 7. Dupa primirea dosarelor de înscriere. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de catre candidat dintre cele publica te cu acordul profesorului coordonator si cu aprobarea chiriarhului locului. de drept bisericesc.

alcatuita din: profesorul coordonator. în faa unei comisii prezidate de chiriarh ul locului sau a delegatului sau (profesor sau confereniar). în vederea recenzarii de catre profesorul coordonator în cel mult 30 de zile si pentru stabil irea datei la care va avea loc colocviul pentru susinerea lucrarii de grad. în trimestrul IV. DEBUTANT studii superioare 1. în condiiile articolului 10. 15. în aceleasi condiii amintite mai sus. titularizarea pe postur ile scoase la concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face în baza examenului de capa citate Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -4 . 16.consemneaza într-un proces verbal si se depun la dosarul candidatului. la centrul de perfecionare la care s-a înscris candidatul. pe baza cataloagelor comunicate de centrul de perfecionare. un cadru didactic din secia în care se înscrie subiectul lucrarii de grad si delegatul c entrului eparhial de care aparine candidatul. Lucrarea de grad se depune la Centrul de perfecionare pâna la 31 august. 13. 2. pe eparhii. Colocviul pentru susinerea lucrarii de grad se organizeaza. Pentru candidaii care doresc numirea într-un post clerical. la cerere. Candidaii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. Centrul Eparhial. Certificat de acordare a gradului I. Personalul clerical îsi începe activitatea prin titularizarea pe post. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. 12. 14. care devine e fectiva la data hirotoniei. Nota minima de admitere a lucrarii si de promovare a colocviului este 8 (opt).

Programa pentru examenul de capacitate va fi axata pe probleme actuale: pastoral-liturgice. la cerere. 11. -dovada de la centrul eparhial ca nu are impedimente canonice la hirotonie. educative si alte probleme specifice ep arhiilor. numirea în posturil e vacante (titularizarea) se face. Media generala de titularizare rezulta din media examenului de licena. la cerere. în aceleasi condiii amintite mai sus. 7. 6. 5. Înscrierea pentru titularizare se face la centrul eparhial prin depunerea unui dos ar care va cuprinde: -copii dupa actele de studii: diploma de liceniat în teologie. -Curriculum Vitae. 12. master. Ea este alcatuita din profesori de la facultaile de teologie sau de la seminariile teologice. Examenul de capacitate preoeasca se ine în doua sesiuni (septembrie si martie) si este valabil timp de un an de zile. în ordinea mediilor. Candidaii care nu au promovat examenul de capacitate preoeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea urmatoare. în care se înscrie rezultatul obinut. împarite la trei. doctorat si foile matricole. Examenul va consta dintr-o proba scrisasi una orala. 8. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor public ate si în ordinea mediilor obinute de candidai la examenul de capacitate. dintre candidaii r eusii în anul în care este valabil examenul de capacitate. sub presedinia chiriarhului. social-filantropice. 9. media celor patru ani de studii si media examenului de capacitate preoeasca. Centrul eparhial elibereaza. Condiiile menionate amendeazasi întregesc Regulamentul de numire si transferare . În acest scop. 3. 10. cultural-misionare. Certificat de titularizare (capacita te preoeasca). Comisia examenului de capacitate se propune aprobarii chiriarhului de catre Sect orul Învaamânt si activitai cu tineretul.preoeasca prevazut de Regulamentul de numiri si transferari. În rastimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoeasca. eparhiile sunt îndatorate sa publice posturile vacante în vederea organizarii examenului de titularizare (capacitate preoeasca). 4.

-adeverina care sa ateste cel puin 2 ani de vechime în preoie. . stabilita potrivit Regulamentului de numiri si transferari. DEFINITIV studii superioare 1. definitivarea pe post este obligatorie si se obine pr in cursuri si examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titula rizarea pe post. doctorat si foile matricole. 2. -memoriu de activitate avizat de protopop. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa actele de studii: diploma de licena în teologie. cu ce l puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. -Media notarilor administrative pe ultimii 2 ani. master. Înscrierea preoilor la cursurile de definitivare se face la centrul eparhial. având calificativul cel puin Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -5 Bine . prin hirotonie. Pentru personalul clerical.a clerului. -Raportul protopopului în legatura cu inspeciile anuale.

în perioada iulie septembrie. . calculându-se ca medie aritmetica a celor trei probe. cu cel puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. Candidaii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. Centrul eparhial. se organizeaza la cele 6 centre teritoriale. 2. în aceleasi condiii amintite mai sus. Certificat de acordare a definitivarii. cu nicio notare pariala sub 6 (sase). prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa Diploma de liceniat în teologie. cu 15 zile înainte de începerea cursurilor. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (sapte). Înscrierea preoilor liceniai în teologie la cursurile pentru gradul II se face la ce ntrul eparhial. la cerere. Cursurile se finalizeaza cu examenul de definitivat constând în doua probe scrise (o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si o proba de cunostine pastoral-misionare.3. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. Lista cu numele candidailor care au primit aprobarea chiriarhului pentru înscrierea la cursurile de definitivare se comunica centrului teritorial de cursuri. GRADUL II -studii superioare 1. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate) si o proba orala din predica sau cateheza. 7. Absolvenii de masterat si asistenii universitari. 6. liturgicasi administraie parohiala. dupa promovarea examenului de titularizare (capacitate preoeasca). dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului de definitivare. 8. Gradul II se obine. 9. la cerere. 4. primesc Certificat de acordare a definitivar ii. 5. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan. Cursurile pentru definitivare cu o durata de 2 saptamâni si frecvena obligatorie.

cateheze. studii. articole. în ultimii 4 ani. -memoriu de activitate avizat de protopop sau de conducatorul instituiei de învaamânt teologic. -dovada privind publicarea unor cari. conferine. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie (la parohie sau în învaamântul teologic). pe baza unui dosar cuprinzând: -copie dupa actul de absolvire a cursurilor de doctorat sau dupa diploma de masterat. Absolvenii cursurilor de doctorat si cei cu diploma de masterat în teologie sunt încadrai la gradul II. social-filantropic s i administrativ-gospodaresc. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -6 . predici. la cerere. alte materiale de interes bisericesc (cel puin 5 materiale). -dovada privind elaborarea sau susinerea unei conferine preoesti ori a unei teme în cadrul cercului pastoral. în ultimii 4 ani. având calificativul cel puin Bine . cultural-misionar. -memoriu de activitate avizat de protopop. precum sia realiz arilor semnificative pe plan pastoral-liturgic.-adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie. 3. Atestarea privind organizarea unei vizite arhieresti în parohie.

înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. Certificat de acordare a gradului II. predici. Iasi. alte . Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7 (sapte) si nicio notare pariala sub 6 (sase). 3. conferine. Sibiu. Centrele de perfecionare pentru obinerea gradului I sunt cele aprobate de Sfântul Si nod. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II. la Facultaile de Teologie Ortodoxa din: Bucuresti. precum si pentru organizarea cursurilor si a examenelor pentru g radul II sunt valabile aceleasi criterii menionate la definitivare. Gradul I se obine. Timisoara si ClujNapoca. 5. Cursurile se finalizeaza cu examen constând în doua probe scrise: -o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si -o proba de cunostine pastoral-misionare. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. 6. Centrul eparhial. -dovada privind publicarea unor cari. cateheze. la cerere. articole. Craiova. predici.-dovada privind publicarea unor studii. 2. Dosarul de înscriere a liceniailor în teologie pentru obinerea gradului I se întocmeste în aceleasi condiii ca la gradul II si va cuprinde în plus: -adeverina care sa ateste cel puin 10 ani de vechime în preoie. alte mate riale de interes bisericesc (cel puin 5 materiale). adeverina de titularizare sau numire pe post. Candidaii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou exa men în anul urmator. iar în cazul cadrelor didactice din învaamântul teologic. Pentru înscriere. 4. studii. cateheze. la cerere. conferine. în aceleasi condiii amintite mai sus. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. GRADUL I studii superioare 1. articole. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate.

la cerere. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. 4. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. Absolvenii cursurilor de doctorat cu examen de admisibilitate sunt încadrai la gradu l I.materiale de interes bisericesc (cel puin 10 materiale). pe baza unui dosar cuprinzând: -adeverina din care sa reiasa promovarea examenului de admisibilitate. -memoriu de activitate cuprinzând lucrarile publicate. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -7 . avizat de protopop. pe baza unui dosar cuprinzân d: -copie dupa diploma de doctor în teologie. avizat de protopop sau de conducatorul instituiei de învaamânt teologic. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie. -memoriu de activitate cuprinzând lucrarile publicate. 5. Doctorii în teologie sunt încadrai la gradul I. la cerere. -participari la emisiuni radio si TV. cu binecuvântarea chiriarhului.

Programa însoita de bibliografia orientativa se aproba de sinoadele mitropolitane si se comunica la Cancelaria Sfântului Sinod si la centrele eparhiale sufragane care au îndatorirea sa le publice si pe baza careia se vor solicita subiecte pentru lucrarile de grad. 9. 10. cu gradul I sau doctor în teologie. centrele de perfecionare în colaborare cu centrele epa rhiale alcatuiesc programa însoita de bibliografia orientativa care va cuprinde teme de interes pentru preoime cu coninut teologic: pastoral-liturgic. care are gradul I sau este doctor în teologie. cu gradul I sau doctor în teologie . 11. social-f ilantropic si administrativ-gospodaresc. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de catre candidat dintre cele publica te cu acordul profesorului coordonator si cu aprobarea chiriarhului locului. Pentru gradul I. în faa u nei comisii prezidata de chiriarhul locului sau a delegatului sau.6. alcatuita din cadre didactice universitare (profesor sau confereniar) si 1 2 consilieri administrativi de la centrul eparhia l. centrul eparhial stabileste o data comuna pentru susinerea colocviului în vederea admiterii la grad. de drept bisericesc. aparinând cent rului de perfecionare. cu gradul I sau doctori în teologie. 12. se efectueaza o inspecie speciala la parohia în care activeaza candidatul. de catre un cadru didactic universitar. cultural-misionar. Perioada de depunere si aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I este cea pre vazuta pentru definitivare si gradul II. sau. în lipsa lui. Rezultatul colocviului de admitere se consemneaza prin calificativele Admis sau Respins . în primul trimestru al anului. sau de un consilier administrativ de la centrul eparhial. Dupa primirea dosarelor de înscriere. . Pentru examenul de gradul I. cu cel mult un an înainte de împlinirea termenului de înscriere la grad. delegat de chiriarhul loc ului. de un preot profesor din învaamântul preuniversitar teologic (seminar teologic). ori de un preot de parohie. administraie parohialasi legislaie . 8. Colocviul de admitere se susine pe baza programei orientative aprobate. 7.

se consemneaza într-un proces verbal si se depun la dosarul candidatului. Certificat de acordare a gradului I. 14. alcatuita din: profesorul coordonator. Centrul eparhial. în faa unei comisii prezidate de chiriarh ul locului sau a delegatului sau (profesor sau confereniar). Lucrarea de grad se depune la centrul de perfecionare pâna la 31 august. Nota minima de admitere a lucrarii si de promovare a colocviului este 8 (opt). PRECIZARI ADIIONALE (comune pentru personalul clerical cu studii medii si studii superioare) Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -8 . 17. pe eparhii. 16. Colocviul pentru susinerea lucrarii de grad se organizeaza. cel puin bine . Candidaii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. în aceleasi condiii amintite mai sus. pe baza cataloagelor comunicate de centrul de perfecionare. la centrul de perfecionare la care s-a înscris candidatul. 15. în trimestrul IV.13. un cadru didactic din secia în care se înscrie subiectul lucrarii de grad si delegatul c entrului eparhial de care aparine candidatul. 18. iar rezultatele acesteia si calificativul obinut. în condiiile articolului 10. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. la cerere. în vederea recenzarii de catre profesorul coordonator în cel mult 30 de zile si pentru stabil irea datei la care va avea loc colocviul pentru susinerea lucrarii de grad. Obiectivele inspeciei speciale se stabilesc de catre chiriarh în corelare cu pr evederile punctului 5.

Preoii care au obinut definitivarea si gradul II cu media 10 sau au o activitate misionara cu totul deosebita (construcii de biserici. c. personalul clerical monahal poate obine grade profesionale în aceleasi condiii prevazute pentru clerul de mir. an ual.a. care preda discipline de specialitate teologica în învaamântul preuniversitar teologic sau care preda disciplina Religie în învaamântul de stat. Arondarea eparhiilor la Centrele de perfecionare pentru gradele profesionale. În vederea hirotoniei. personalul monahal este îndatorat sa promoveze examenul de titularizare (capacitate preoeasca). pâna la ridicarea sanciunii. la examenele pentru gradul urmator. Cu binecuvântarea chiriarhului. gradele didactice obinute în învaamântul de stat cu gradele profesionale pentru personalul clerical. se pot prezenta. f. înaintea hirotoniei. culturala). e. dupa caz. personalul monahal va prezenta dosar de acte cuprinzând si recomandarea stareului. Centrele de perfecionare la care sunt arondate mai multe eparhii pot organiza. aprobate de Sfântul Sinod. d. serii suplimentare de cursuri. precum si aprobarea chiriarhului. Certificatele de acordare a gradelor profesionale se aproba de Sfântul Sinod pe formulare tipizate. j. Personalului didactic liceniat la specializarea Teologie Pastorala din cadrul Facultailor de Teologie Ortodoxa. cu un an mai devreme faa de perioada prevazuta. g. pâna când vor susine examenul de definitivat. Nu se acorda dispense pentru reducerea vechimii în preoie si a stagiilor dintre grade pentru personalul clerical. cu obligaia susinerii examenul ui de titularizare (capacitate preoeasca). h. Preoilor aflai sub sanciune administrativa sau disciplinar-bisericeasca nu li se aproba înscrierea la definitivare. În vederea înscrierii. este urmatoarea: -Facultatea de Teologie Ortodoxa Patriarhul Justinian a Universitaii din Bucuresti: . i. activitate filantropica. potrivit cu cerinele locale. b. dar vor fi penalizai prin încadrarea la salarizare ca debutani. i se echivaleaza. Preoii care depasesc limita maxima de 5 ani de la titularizare vor fi meninui pe post. pe baza de acte justificative. gradul II si gradul I.

Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -9 . Episcopia Ortodoxa Româna a Maramuresului siSatmarului.Arhiepiscopia Bucurestilor. -Facultatea de Teologie Ortodoxa Dumitru Staniloae a Universitaii din Iasi: Arhiepiscopia Iasilor. Arhiepiscopia Sucevei siRadauilor. Episcopia Buzaului si Vrancei. Feleacului si Clujului. Episcopia Duna rii de Jos. Episcopia Argesului si Muscelului. precum si Episcopia Slat inei. Episcopia Sloboziei siCalarasilor. Episcopia Romanului si Episcopia Husilor. Arhiepiscopia Alba Iuliei. -Facultatea de Teologie Ortodoxa Andrei Saguna a Universitaii din Sibiu: Arhiepiscopia Sibiului si Episcopia Covasnei si Harghitei. Arhiepiscopia Târgovistei. Arhiepiscopia Tomisului. Episcopia Giurgiului si Episcopia Tulcii. Episcopia Râmnicului. Episcopia Severinului si Strehaiei. Episcopia Alexandriei si Teleormanului. Episcopia Ortodoxa Româna a Oradiei. precum si Episcopia Salajului. -Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Cluj-Napoca: Arhiepiscopia Vadului. -Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Craiova: Arhiepiscopia Craiovei.

l. Episcopia Aradului. Rolul si importana Sf. globalizare. Structura actuala organizatoric-administrativa a Bisericii Ortodoxe Române II. 3. Ortodoxia si ecumenismul contemporan. PROGRAMA-CADRU PENTRU CURSURILE ÎN VEDEREA OBINERII GRADELOR PROFESIONALE I. Evaluarea dialogurilor în contextul Uniunii Europene 6. abandonul de copii. ateism. secularizare. divor. Ora de religie: scopuri si obiective în educaia religioasa în contextul actual 2. k. Halmagiului si Hunedoarei. Ienopolei. trafic de persoane 5. terorism. Liturghii în viaa credinciosilor -cler si credinciosi 9. Viaa liturgica în Biserica Ortodoxa Româna 8. precum si Episcopia Caransebesului. Uniformizarea liturgica scop al activitaii misionare a preotului si de pastrare a unitaii de credina 10. Tematicile pentru pregatirea personalului clerical în vederea obinerii gradelor pro fesionale se aproba de catre sinoadele mitropolitane pe baza Programei-Cadru aprobate de Sfântul Sinod. homosexualitate etc. Atitudinea Bisericii faa de avort.-Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Timisoara: Arhiepiscopia Timisoarei. Activitai misionar-pastorale 11. la care se pot adauga teme de interes local. Probleme morale ale tineretului de azi si soluiile lor din perspectiva crestina 4. Coordonatele teologiei ortodoxe românesti. Atitudinea Bisericii faa de problemele sociale actuale: integrare. Raspunsuri la problemele contemporane 7. Grija Bisericii pentru pastrarea formelor tradiionale în arhitecturasi pictura bisericeasca III. metode si mijloace pastorale în societatea actuala: parohia din mediul urban si . Probleme. Probleme actuale în Biserica Ortodoxa Româna 1. Prezenta Metodologie pentru obinerea gradelor profesionale si Precizarile adiional e (comune pentru personalul clerical cu studii medii si studii superioare) intra în vigoare dupa aprobarea lor de catre Sfântul Sinod.

Combaterea tendinelor de îndepartare de la spiritul muzicii tradiionale 14. Atitudinea Bisericii faa de manifestarile oculte: vrajitorie. Rolul cântarii bisericesti în activitatea misionara a Bisericii. eutanasia IV. Necesitatea cunoasterii canoanelor si a legiuirilor bisericesti pentru viaa r eligioasa 15. diaspora româneascasi fenomenul migraiei 18. Importana predicii si catehezei pentru pastoraie 13.rural 12. Provocarile lumii contemporane privind darul sacru al vieii: avortul. magie. ingineria genetica. Misiunea social-filantropica a Bisericii în trecut si astazi Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -10 . Biserica Ortodoxa Româna. clonare a. superstiie 16. Principii. Activitai filantropice 19. metode si mijloace de pro zelitism sectar si combaterea lor 17. Prozelitismul contra-marturie crestina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->