Sunteți pe pagina 1din 57

em

Lo

CONTABILITATEA FINANCIARA - TESTE


Contabilitate

1. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza: 456 = 1011 a) subscrierea capitalului(constituirea creantei fata de actionari); b) aportarea capitalului subscris; c) transformarea capitalului nevarsat in capital varsat; d) constituirea capitalului varsat; e) nici un raspuns nu este corect. 2. Care din formulele contabile enumerate sunt in concordanta cu explicatia data: a) 131 = 7584 - constituirea creantei pentru subventii de primit; b) 2111= 131 - achizitionarea unui teren din subventii pentru investitii; c) 131 = 7583 - diminuarea subventiei pentru investitii si reflectarea ca venituri din subventii pentru investitii; d) 5121= 445 - incasarea creantei din vanzarea unui mijloc fix cu TVA; e) 461= % - vanzarea unui mijloc fix cu TVA.

7583 4427 3. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data: a) 462 = 5121 - plata redeventei prin casierie; b) 462 = 5311 - plata redeventei prin contul bancar; c) 612 = 462 - redeventa incasata de concesionar; d) 205 = 167 - achizitia de la terti a unui brevet; e) 167 = 205 - restituirea utilajului concesionat. 4. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date: a) % = 408 - achizitii de materii prime la pret standard cu factura; 301 308 4426 b) % = 404 - achizitii de materii prime la pret de achizitie cu factura; 301 4426 c) % = 408 - achizitii de materii prime la pret standard fara factura; 301 308

4428 d) 601 = % - darea in consum a materiilor prime la pret de achizitie; 301 308 e) nici o inregistrare nu este corecta. 5. Produsele pot fi evaluate la: a) pret de productie si pret standard; b) pret de achizitie si pret standard; c) pret de productie si pret de achizite; d) pret de productie si pretde vanzare; e) nici un raspuns nu este corect. 6. Pretul de vanzare cu amanuntul al marfurilor este constituit din: a) cost de achizitie si adaos comercial; b) cost de productie si adaos comercial; c) cost de achizitie si TVA colectat; d) cost de productie, adaos comercial si TVA; e) cost de achizitii, adaos comercial si TVA. 7. Ce semnificatie are formula contabila: % = 5124 401

665 a) plata unui furnizor in valuta;


b) plata unui furnizor in valuta din contul curent la banca in devize cu diferente nefavorabile;

c) plata unui furnizor in valuta cu diferente favorabile; d) plata unui furnizor din contul curent la banca in lei; e) plata unui furnizor in valuta din casierie cu diferente nefavorabile 8. Ce semnificatie are formula contabila: 5311 = 4551 a) se deschid conturi curente la banci pentru asociati;
b) se deschid conturi curente pentru asociati in care se depun bani prin casieria unitatii;

c) se deschid conturi curente pentru asociati in care se depun bani prin banca; d) se ridica bani din conturile curente ale asociatiilor; e) nici un raspuns nu este corect. 9. Ce semnifica urmatoarea formula contabila: 5187 = 766 a) venituri din dobanzi aferente imprumuturilor acordate; b) dobanzi de incasat pentru disponibilul din cont ; c) dobanzi de platit pentru creditul primit ; d) nici un raspuns nu este corect; e) toate raspunsurile sunt corecte;

10. Ce semnificatie are formula contabila : 581 = 5411 ; 5121 = 581 a) sume neutilizate din acreditiv virate in contul bancar; b) constituirea unui acreditiv in lei; c) constituirea unui acreditiv in valuta; d) plata unui furnizor din acreditiv;
e) nici un raspuns nu este corect.

11. Aportarea (aducerea) capitalului in natura se reflecta in contabilitate prin formula contabila: a) 212 = 456; b) 456 = 1011; c) 5311 = 1011; d) 1011 = 1012; e) 456 = 1012. 12. Prin urmatoarea formula contabila se reflecta: 131 = 7584 a) constituirea creantei fata de buget pentru subventii de primit; b) vanzarea unui mijloc fix; c) diminuarea subventiei pentru investitii; d) incasarea de la buget a subventiei si trecerea ei la venituri;
e) trecerea la venituri a amortizarii calculate pentru utilajul achizitionat din subventie.

13. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 205 = 721 - realizarea unui program informatic in regie proprie; b) 461 = 7583 - incasarea unui proiect de dezvoltare vandut; c) 5121 = 461 - incasarea unei creante prin casierie; d) 205 = 404 - inregistrarea unei licente de fabricatie din productie proprie; e) % = 205 - scoaterea din evidenta a unui brevet amortizat partial. 2805 6583 14. Care din urmatoarele inregistrari contabile corespund explicatiei date: a) 301 = 456 - materii prime intrate ca aport in natura; b) 302 = 542 - materiale cumparate din avansuri de trezorerie; c) 303 = 603 - materiale de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar; d) 301 = 7582 - materii prime primite cu titlu gratuit; e) toate inregistrarile sunt corecte. 15. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date: a) 345 = 711 - obtinerea de produse finite la cost de productie; b) 4111 = % 701 - vanzarea de produse finite clientilor; 4427 c) 5121 = 4111 - incasarea creantei prin banca;

d) 711 = 345 - descarcarea gestiunii cu produsele vandute;


e) toate inregistrarile sunt corecte.

16. TVA cuprins in pretul de vanzare cu amanuntul se calculeaza la: a) pret de achizitie; b) pret de achizitie plus adaos comercial; c) pret de productie; d) pret de productie plus adaos comercial; e) nici un raspuns nu este corect. 17. Ce semnificatie are formula contabila: 401 = % 5124 765 a) plata unui furnizor in valuta din casierie cu diferente favorabile; b) plata unui furnizor in valuta din contul in devize cu diferente nefavorabile; c) plata unui furnizor in valuta din contul in devize cu diferente favorabile; d) plata unui furnizor din contul in lei de la banca; e) plata unui furnizor din casierie cu diferente nefavorabile. 18. Care din urmatoarele inregistrari sunt corecte? a) 457 = 4551 - sume lasate in conturile curente ale asociatiilor provenite din dividende;

b) 4551 = 5311 - sume platite prin casierie, solicitate de asociati din conturile curente; c) 666 = 4558 - dobanda datorata de unitate pentru disponibilul, din contul curent; d) 4558= 5311 - plata catre asociati a dobanzii cuvenite pentru disponibilul din contul curent;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

19. Care este documentul cu care se asigura evidenra operativa a incasarilor si plarilor fara numerar? a) registrul de casa; b) extrasul de cont; c) registrul jurnal; d) ordinul de plata; e) nici un raspuns nu este corect; 20. Care din formulele contabile sunt in concordanta cu explicatia data? a) 601 = 301 10.000 - materii prime date in consum, evidenta se tine la pret de achizitie; b) 601 = % 10.000 - materii prime date in consum ,

301 12.000 evidenta se tine la pret standard, 308 c) 601 = % 1.000 cu diferente nefavorabile; 10.000 - materii prime date in consum ,

301 12.000 evidenta se tine la pret standard,

308 d) 601 = % 301 308

2.000 cu diferente favorabile; 10.000 - materii prime date in consum , 8.000 evidenta se tine la pret de factura; 2.000

e) toate inregistrarile sunt corecte. 21. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza 1011 = 1012 a) aducerea capitalului subscris in societate; b) subscrierea capitalului; c) punerea la dispozitia societatii a capitalului subscris; d) inregistrarea capitalului subscris si constituirea creantei fata de actionar;
e) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital varsat.

22. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data: a) 461 = 161 - subscrierea obligatiunilor si constituirea creantei fata de cumparatori; b) 5411 = 461 - incasarea obligatiunilor subscrise si stingerea creantei; c) 161 = 4111 - incasarea obligatiunilor emise; d) 666 = 5121 - incasarea dobanzii pentru obligatiunile emise; e)5121 = 1681 - inregistrarea dobanzii aferente obligatiunilor emise. 23. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:

% = 456 212 207 a) aportarea unei cladiri de catre un actionar; b) subscrierea unui aport de catre un actionar; c) aducerea ca aport a unui mijloc fix; d) aducerea ca aport de catre actionar a unei cladiri cu fondul comercial aferent; e) retragerea de catre actionar a aportului. 24. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date: a) 601 = 301 - lipsuri de materii prime constatate la inventariere b) 4282 = % - imputatii efectuate pentru lipsurile constatate la inventar; 7588 4427 c) 6582 = 301 - materii prime date cu titlu gratuit; d) 671 = 301 - materii prime distruse de calamitati;
e) toate inregistrarile sunt corecte.

25. Ce semnifica inregistrarea contabila: % = 711 345 348 12.000 10.000 2.000

a) obtinerea de produse finite la pret standard cu diferente favorabile; b) obtinerea de produse finite de la terti; c) obtinerea de produse finite la pret standard cu diferente nefavorabile; d) obtinerea de semifabricate la pret standard cu diferente nefavorabile;
e) obtinerea de semifabricate la pret standard cu diferente favorabile.

26. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 409 = 5121 a) avans acordat furnizorului pentru livrarea de marfuri; b) plata furnizorului din contul bancar; c) plati anticipate facute din contul bancar; d) se retine un avans din suma datorata unui furnizor; e) nici un raspuns nu este corect. 27. Ce semnificatie au urmatoarele formule contabile: 581 = 5121 ; si 5311 = 581 a) se depun bani in contul bancar prin casierie; b) se face plata din contul bancar; c) se incaseaza o creanta prin casierie; d) se ridica bani de la banca si se aduc in casierie; e) nici o explicatie nu este corecta. 28. Ce semnificatie are formula:

117 = 457 a) dividende datorate actionarilor din profitul net al anului precedent; b) dividende datorate actionarilor din profitul anului curent c) dividende datorate actionarilor din profitul brut al anului precedent; d) dividende datorate actionarilor din profitul net al anului curent; e) nici un raspuns nu este corect. 29. Care este documentul cu care se asigura evidenta operativa a incasarilor si platilor in numerar prin casierie? a) registrul de casa; b) registrul jurnal; c) extrasul de cont; d) dispozitia de plata / incasare catre casierie; e) nici un raspuns nu este corect. 30. In cazul utilizarii metodei inventarului intermitent care este pretul pentru contabilizarea aprovizionarii si consumului de materii prime: a) pretul de achizitie; b) pretul standard; c) pretul de factura; d) pretul de achizitie si pretul standard; e) pretul standard si pretul de factura.

31. Prin formula contabila se inregistreaza: 5121 = 1012 a) subscrierea capitalului social; b) aportarea capitalului dupa subscriere; c) majorarea capitalului; d) varsarea capitalului in contul de la banca, inainte de inmatricularea societatii; e) subscrierea capitalului. 32. Care este formula contabila care reflecta obligatia de plata a dobanzii privind imprumuturile din emisiunea de obligatiuni: a) 666 = 5121 b) 666 = 1681 c) 5121 = 1681 d) 666 = 461 e) 461 = 1681 33. Care din urmatoarele inregistrari contabile sunt in concordanta cu explicatia data: a) 2111 = 456 - se subscrie ca aport la capital un teren; b) 2111 = 404 - se primeste prin donatie un teren; c) 2111 = 401 - se achizitioneaza de la terti un teren; d) 2111 = 133 - se primeste un teren prin donatie; e) nici un raspuns nu este corect. 34. Care din urmatoarele formule contabile nu sunt in concordanta cu explicatia data: a) 301 = 401 - achizitii de materiale consumabile, cu TVA; b) % = 401 - achizitii de materii prime fara factura;

301 4426 c) % = 408 - achizitii de materiale de natura obiectelor de inventar cu factura; 303 4426 d) 401 = 5311 - plata furnizorului prin contul bancar;
e) nici o inregistrare nu corespunde cu explicatia data.

35. Ce semnifica inregistrarea contabila: 5121 = % 419 4427 a) incasarea unei creante de la clienti; b) incasarea unui avans de la clienti pentru livrarea de produse finite; c) inregistrarea vanzarii de produse finite; d) incasarea unor creante de la debitori diversi; e) nici un raspuns nu este corect. 36. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila: 371 = % 378 4428 12.034 6.600 5.434

a) achizitii de marfuri de la terti; b) inregistrarea adaosului comercial la marfurile din magazin; c) inregistrarea diferentelor de pret aferente marfurilor; d) inregistrarea TVA aferent marfurilor din magazinul de desfacere;
e) adaosul comercial si TVA aferent marfurilor din magazinul de desfacere.

37. Care este semnificatia urmatoarelor formule contabile? a) 425 = 5311 - plata in cursul lunii a avansului la salarii; b) 641 = 421 - inregistrarea la sfarsitul lunii a salariilor brute; c) 421 = 444 - retinerea impozitului pe salarii din salariu brut; d) 421 = 427 - retinerea unor datorii ale salariatilor catre terti;
e) toate inregistrarile sunt corecte.

38. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date? a) 129 = 117 - dividende repartizate actionarilor din profitul net al anului curent; b) 117 = 457 - constituirea datoriei fata de actionari pentru dividendele din anul curent; c) 457= 446 - impozitul pe dividende datorat bugetului de stat; d) 457 = 5311 - plata prin casierie a dividendelor cuvenite;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

39. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile: 401 = 5191 a) plata unui furnizor din contul bancar;

b) plata unui furnizor de imobilizari dintr-un credit pe termen scurt; c) plata unui furnizor direct din creditul pe termen scurt; d) primirea in contul curent a unui credit pe termen scurt; e) nici un raspuns nu este corect. 40. Ce semnificatie are formula contabila: 121 = 601 a) inchiderea contului de cheltuieli cu energia electrica; b) inchiderea contului de cheltuieli cu materiale consumabile; c) inchiderea contului de cheltuieli cu materii prime; d) inregistrarea cheltuielilor efectuate cu consumul de materii prime; e) nici un raspuns nu este corect. 41. Care din urmatoarele formule contabile sunt in corelatie cu explicatia data? a) 456 = 1011, - aportarea de capital in natura; b) 1011 = 1012, - transformarea capitalului varsat in capital nevarsat; c) 5311 = 456, - aportarea in natura a capitalului subscris; d) 212 = 456, - intrarea aporturilor in natura si stingerea creantei fata de actionari; e) 203 = 456, - aportare in natura a capitalului subscris. 42. Care este inregistrarea contabila in situatia in care societatea obtine un credit bancar pe termen lung de 100.000 lei conform extrasului de cont, cu termen de rambursare peste 2 ani.

a) 5121 = 161 100.000 b) 161 = 5121 100.000 c) 5121 = 162 100.000 d) 162 = 5311 100.000 e) 5311 = 162 100.000 43. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data: a) 2111 = 456 - achizitionarea unui teren de la terti; b) 2111 = 404 - se achizitioneaza un teren de la o persoana fizica; c) 461 = % - se vinde tertilor un teren; 7583 4427 d) 462 = 5311 - plata unei datorii prin contul de la banca; e) 5121 = 461 - incasarea unei creante prin casierie. 44. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: % = 401 351 4426 a) materii prime achizitionate de la furnizori; b) materii prime achizitionate si lasate in custodie furnizorului; c) materii prime preluate de la furnizori pentru prelucrare; d) materii prime trimise la furnizor pentru prelucrare;

e) materii prime achizitionate dar nedecontate. 45. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date: a) 4111 = % 701 restituibile; 4427 419 188.500 - vanzarea de produse finite 150.000 28.500 10.000 conform facturii, cu ambalaje

b) 711 = 345 120.000 - descarcarea gestiunii de produsele finite vandute; c) 419 = 4111 10.000 - restituirea ambalajelor d) % = 4111 178.500 - scont acordat clientului si 667 5121 3.570 incasarea diferentei din creanta; 174.930

e) toate inregistrarile sunt corecte. 46. Societatea cumpara marfuri la cost de achizitie 8.000 lei TVA 19%, adaosul commercial 25%.Care va fi pretul de vanzare cu amanuntul: a) 12.750 lei; b) 11.900 lei; c) 11.780 lei; d) 10.000 lei e)nici un raspuns nu este corect. 47. Care din urmatoarele inregistrari nu corespund explicatiei date?

a) 421 = 5121 - plata prin casierie a salariilor la sfarsitul lunii; b) 421 = 4312 - retineri din salarii pentru fondul de somaj; c) 421 = 4314 - retineri din salarii pentru asigurari sociale; d) 421 = 4372 - retineri din salarii pentru fondul de sanatate;
e) toate inregistrarile nu sunt corecte.

48. Ce semnificatie are formula contabila: 457 = 1012 a) cresterea capitalului social prin aporturi in natura; b) cresterea capitalului social prin aporturi in bani; c) dividende primite din capitalul social; d) dividende lasate la dispozitia unitatii pentru majorarea capitalului social; e) nici un raspuns nu este corect. 49. Ce semnifica urmatoarea formula contabila: 5191=5192 a) primirea unui credit pe termen scurt; b) plata creditului nerambursat la termen; c) plata la termen a creditului pe termen scurt; d) credite nerambursate la termen si trecute la credite restante; e) nici un raspuns nu este corect. 50. Care este formula contabila prin care se inregistreaza descarcarea gestiunii de marfuri in

comertul 'en detail ', unde evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul: a) 607 = % 371 4428 c) 607 = 371 b) 607 = % 371 378 d) % = 371 607 378 4428 e) toate raspunsurile sunt corecte. 51. Capitalul unei societati la infiintare se cifreaza la 100.000 lei, format din 5.000 actiuni cu o valoare nominala de 20 lei/ actiune. Capitalul a fost majorat prin includerea rezervelor constituite cu suma de 10.000 lei. Valoarea actuala a unei actiuni este de: a) 20.000 ; b) 24.000; c) 22.000 d) 25.000; e) 30.000. 52. Ce semnifica urmatoarea formula contabila: 666 = 1682 a) inregistrarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung;

b) plata dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung; c) inregistrarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen scurt; d) inregistrarea dobanzii aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni; e) incasarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung. 53. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date: a) 2112 = 404 - executarea unor amenajari prin unitati specializate; b) 461 = % - vanzarea tertilor a unor amenajari de teren; 7583 4427 c) 6583 = 2112 - scoaterea din evidenta a unor amenajari neamortizate vandute; d) 2112 = 722 - executarea unor amenajari prin forte proprii;
e) 2811 = 2112 - scoaterea din evidenta a unor amenajari amortizate partial.

54. Care este formula contabila de inregistrare a costului prelucrarii materiilor prime trimise la terti(cost prelucrare 5.000 lei): a) % 401 301 0 4426 0 = 401 5.950 5.950 5.000 950 351 4426 b) % = 5.00 95

c) % 404 301 00 4427 50

= 401 5.950 5.000 950

5.950 301 4426

d)

= 5.0 9

e) % = 401 5.950 351 5.000 4427 950 55. Ce semnificatie are inregistrarea: 418 = % 701 4428 17.850 15.000 2.850

a) livrarea de produse finite fara factura; b) livrarea de produse finite cu factura; c) livrarea de semifabricate fara factura; d) livrarea de produse reziduale cu factura; e) livrarea de semifabricate cu factura. 56. Pretul de vanzare al marfurilor din magazin este de 11.900 lei, adaosul comercial practicat 20%,TVA 19%.Care este pretul de achizitie: a) 10.000 lei; b) 8.500 lei;

c) 8.000 lei; d) 8.333 lei; e) nici un raspuns nu este corect. 57. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date? a) 6451 = 4311 - inregistrarea CAS. datorat bugetului asigurarilor sociale; b) 6453 = 4313 - inregistrarea fondului de sanatate; c) 6452 = 4371 - contributia unitatii la fondul de somaj; d) % = 5121 - plata la sfarsitul lunii a contributiilor sociale; 4311 4313 4371
e) toate inregistrarile sunt corecte.

58. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date? a) 506 = 462 - achizitionarea de obligatiuni si constituirea datoriei fata de creditori; b) 462 = 5311 - plata prin banca a creditorilor; c) 5121 =461 - sume incasate de la diversi debitori prin casierie; d) 462 = 5121 - sume platite diversilor creditori prin casierie; e) 5311 = 461 - sume incasate de la debitori diversi prin banca. 59. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

666=5198 a) dobanda aferenta creditului pe termen scurt; b) dobanda aferenta creditului pe termen lung si mediu; c) dobanda aferenta imprumuturilor si datoriilor asimilate; d) dobanzi de platit aferente imprumuturilor primite; e) nici un raspuns nu este corect. 60. Ce semnificatie are formula contabila: % = 408 611 4428 a) lucrari de reparatii executate de terti pentru care nu s-a intocmit factura; b) receptia lucrarilor de reparatii executate de terti; c) lucrari executate de teti pentru care s-a intocmit factura; d) lucrari de reparatii executate de terti fara factura, platite direct din contul bancar; e) nici un raspuns nu este corect. 61. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare: 456 = % 1011 1041 a) reflectarea primelor de aport datorate de noi actionari;

b) reflectarea creantelor fata de noi actionari pentru capitalul subscris si pentru prima de emisiune;

c) reflectarea capitalului varsat si a primei de aport; d) reflectarea capitalului nevarsat si a dobanzilor datorate pentru reaportarea la termen a aportului in natura; e) nici un raspuns nu este corect; 62. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza: % = 5121 1621 1682 a) rambursarea creditului bancar pe termen lung la scadenta; b) plata dobanzilor aferente creditelor pe termen lung; c) rambursarea creditului pe termen lung si plata dobanzilor aferente; d) incasarea creditului bancar pe termen lung obtinut de la banca; e) includerea pe cheltuieli a dobanzilor aferente creditului. 63. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date: a) 2133 = 404 - achizitia unui utilaj de la terti; b) 404 = 5311 - plata furnizorului din contul bancar; c) 231 = 722 - receptia definitiva a unei cladiri; d) 212 = 404 - receptia unei cladiri executate cu forte proprii;
e) nici un raspuns nu este corect.

64. Ce semnificatie are formula contabila:

301 = 351 a) primirea de materii prime de la furnizori; b) inregistrarea cheltuielilor de custodie la furnizor; c) primirea materiilor prime lasate in custodia furnizorului; d) trimiterea materiilor prime spre prelucrare la terti; e) nici un raspuns nu este corect. 65. Care din inregistrarile de mai jos corespund explicatiei date: a) 623 = 345 - produse finite utilizate pentru activitati proprii de protocol; b) 671 = 345 - produse finite distruse de calamitati; c) 6582 = 345 - donatii de produse finite; d) 635 = 4427 - TVA aferent produselor donate; e) toate raspunsurile sunt corecte. 66. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare: 5412 = 5124 a) deschiderea unui acreditiv in valuta; b) achitarea unui furnizor extern din cont in devize; c) plata unor datorii in valuta; d) incasarea unor sume in devize in contul bancar; e) nici un raspuns nu este corect. 67. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 6458 = 423 - ajutoare materiale datorate din CAS.; b) 4311 = 423 - ajutoare materiale datorate din cheltuielile intreprinderii;
c) 641 = 4281 - concediu de odihna aferente anului in curs dar neplatite pana la sfarsitul anului;

d) 4281 = 423 - constituirea datoriei fata de salariati pentru concediile de odihna, neplatite in anul anterior; e) 641 = 421 - concediile de odihna aferente anului anterior. 68.Ce semnificatie are inregistrarea : 117 = 424 a) repartizarea profitului net curent pentru participarea la profit; b) constituirea datoriei fata de salariati pentru dividendele cuvenite; c) constituirea datoriei fata de salariati pentru salariile cuvenite; d) constituirea datoriei fata de salariati pentru participarea la profit; e) nici un raspuns nu este corect. 69. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date? a) 401 = 5311 - plata prin banca a unei datorii catre furnizor; b) 425 = 5311 - plata salariilor la sfarsitul lunii prin casierie; c) 421 = 5311 - plata avansului la salarii; d) 612 = 5311 - plata unui transport de persoane prin casierie;
e) nici un raspuns nu este corect.

70. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

625 = 542 a) primirea unui avans de trezorerie; b) justificarea avansului primit pentru deplasare pe baza de decont; c) restituirea unui avans de trezorerie; d) justificarea avansului prin efectuarea unor cheltuieli de protocol; e) nici un raspuns nu este corect. 71. Care dintre formulele contabile este in concordanta cu explicatia data: a) 456 = 1012 - reflectarea creantelor fata de actionari pentru capitalul subscris; b) 5311 = 1011 - aportarea de numerar la capitalul social; c) 301 = 1011 - aportarea de stocuri de materii prime la capitalul social; d) 1012 = 1011 - trecerea capitalului nevarsat la capital varsat;
e) 1041 = 1068 - incorporarea primelor de emisiune la alte rezerve.

72. Care este inregistrarea contabila ce reflecta realizarea unor cheltuieli pentru emisiuni de actiuni platite din contul bancar, la infiintarea societatii? a) 201 = 404; b) 201 = 401; c) 201= 5121; d) 201 = 411; e) 201 = 5311.

73. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data: a) 232 = 5121 - plata unui avans pentru imobilizari corporale prin casierie; b) 212 = 722 - receptia unei cladiri executate cu forte proprii; c) 281 = 404 - receptia provizorie a unei imobilizari procurate de la terti; d) 404 = 232 - plata furnizorului cu retinerea avansului; e) 404 = 5121 - plata unui avans catre furnizor. 74. Ce semnificatie are inregistrarea: 602 = % 3022 308 10.000 11.000 1.000

a) combustibil dat in sectie pentru consum la pret standard cu diferente favorabile; b) combustibil dat in sectie pentru consum la prt standard cu diferente nefavorabile; c) combustibil dat in consum la pret de achizite; d) combustibil dat in consum la pret de factura; e) nici un raspuns nu este corect 75. Ce semnificatie are inregistrarea: % = 711 12.000 345 348 12.500 500

a) plusuri de produse finite constatate la inventariere la pret standard cu diferente favorabile;

b) plusuri de produse finite la pret standard cu diferente nefavorabile; c) plusuri de materii prime cu diferente favorabile; d) plusuri de semifabricate cu diferente favorabile; e) plusuri de semifabricate in diferente nefavorabile. 76. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date: a.) 401 = 5121 - plata unui furnizor in valuta b) % = 5124 - plata unui furnizor in valuta cu diferenta nefavorabila; 401 665 c) 401 = 5412 - plata unui furnizor in valuta din contul bancar d) 401 = 5121 - plata unui furnizor in valuta din acreditiv; e) 401 = % - plata unui furnizor in valuta cu diferente favorabile. 5121 765 77. Ce semnificatie are formula contabila: 691 = 441 a) inregistrarea unor impozite si taxe locale; b) inregistrarea impozitului pe profit; c) inregistrarea taxei si comisionului vamal in vama

d) inregistrarea altor impozite si taxe datorate; e) toate raspunsurile nu sunt corecte. 78. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 621 = 401 a) sume datorate furnizorilor pentru serviciile prestate; b) venit brut datorat colaboratorilor ce lucreaza pe baza de conventie; c) venit brut datorat salariatilor pentru serviciile realizate; d) comisioane datorate pentru expertize efectuate; e) nici un raspuns nu este corect. 79. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 423 = 5311 a) plata unui avans privind ajutoarele materiale; b) plata salariului la sfarsitul lunii (lichidarea); c) plata prin casierie a ajutoarelor materiale; d) plata unui avans de trezorerie; e) toate raspunsurile sunt corecte. 80. Utilizarea unor timbre fiscale se inregistreaza prin formula contabila: a) 626 = 5321; b) 635 = 5321; c) 658 = 5321;

d) 627 = 5321; e) 626=5121. 81. Care din formulele contabile exprima incorporarea primelor de fuziune in capital? a) 1042 = 1011; b) 1041 = 1012; c) 1043 = 1012; d) 1042 = 1012; e) % = 1012 1041 1042 82. Care din formulele contabile corespund explicatiilor date: a) 201 = 5121 - cheltuieli de constituire platite prin casierie; b) 201 = 404 - cheltuieli de constituire achitate prin casierie; c) 6811 = 2805 - amortizarea cheltuielilor de constituire; d) 6811 = 2801 - inregistrarea amortizarii cheltuielilor de dezvoltare; e) 2801 = 201 - scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire amortizate integral. 83. Care din inregistrarile contabile corespund cu explicatia data: a) 641 = 421 - cheltuieli cu materiale efectuate cu dezmembrarea mijlocului fix casat; b) 602 = 302 - cheltuieli cu salariile efectuate cu dezmembrarea mijlocului fix casat;

c) 6811 = 281 - scoaterea din evidenta a mijlocului fix casat; d) 6588 = 421 - cheltuieli cu materii prime facute pentru dezmembrarea mijlocului fix casat;
e) 3024 = 7588 - piese de schimb rezultate din dezmembrare.

84. Care din urmatoarele inregistrari sunt corecte: a) % = 401 17.850 - achizitii de echipamente de lucru conform facturii; 303 4426 15.000 2.850

b) % = 303 15.000 - distribuirea echipamentului de lucru catre salariati 603 4282 7.500 cu suportarea a 50% din cost de catre acestia si 7.500 diferenta incluzandu-se pe cheltuieli;

c) 4282 = 4427 1.425 - TVA aferent valorii echipamentului suportat de salariati; d) 5311 = 4282 8.925 - incasarea prin casierie a cotei suportate de salariati;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

85. Care din inregistrarile de mai jos corespund explicatiei date: a) 354 = 341 - produse reziduale trimise la alte unitati pentru prelucrare; b) 4111 = 701 - produse reziduale vandute tertilor; c) 346 = % - produse reziduale restituite dupa 354 prelucrare plus cheltuielile de prelucrare; 401

d) 346 = 711 - produse finite obtinute din procesul de productie; e) 346 = 354 - produse reziduale trimise tertilor. 86. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date: a) 371 = 456 - aport de marfuri la capital; b) 357 = 371 - marfuri trimise spre pastrare la terti; c) 671 = 371 - marfuri distruse in urma calamitatilor; d) 6582 = 371 - donatii de marfuri catre alte unitati;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

87. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila: 401 = 444 a) impozit datorat de salariati pentru drepturile cuvenite; b) impozitul asupra ajutoarelor materiale; c) impozitul datorat asupra drepturilor cuvenite din participarea la profit; d) impozitul datorat pentru drepturile cuvenite in natura;
e) impozitul pe drepturile banesti cuvenite colaboratorilor unitatii.

88. Ce semnificatie are formula contabila: 4423 = 4424 a) inregistrarea TVA de recuperat de la buget; b) inregistrarea TVA de plata la buget;
c) compensarea TVA de recuperat cu TVA de plata:

d) inregistrarea TVA dedus;

e) nici un raspuns nu este corect. 89. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 5314 = 4111 a) incasarea de la clienti a unei creante in lei; b) incasarea prin contul bancar a unei creante in valuta; c) incasarea de la un debitor a unei creante in valuta; d) incasarea prin casierie a unei creante de la clienti in devize; e) nici un raspuns nu este corect. 90. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date? a) 6458 = 423 - ajutoare materiale datorate de unitate din alte fonduri decat CAS; b) 4311 = 423 - ajutoare materiale datorate salariatilor din CAS; c) 641 = 421 - inregistrarea ajutoarelor materiale datorate de unitate; d) 121 = 641 - inchiderea contului de cheltuieli cu salariile; e) 641 = 4281 - drepturi de personal pentru care nu s-au intocmit state de plata pana la sfarsitul anului. 91. Care din urmatoarele formule contabile exprima cresterea capitalului social prin incorporarea profiturilor nete din anii precedenti? a) 117 = 1011; b)121 = 1012; c)117 = 1012;

d)117 = 121; e) 129 = 117. 92. Ce exprima urmatoarea formula contabila. 203 = 404 a) achizitionarea unui proiect de dezvoltare de la terti; b) receptia unui proiect de cercetare realizat cu forte proprii; c) achizitia unui proiect de dezvoltare cu plata din contul bancar; d) achizitia unui proiect de dezvoltare cu plata prin casierie; e) nici un raspuns nu este corect. 93. Ce semnificatie are inregistrarea contabila: 2813 = 2131 a) scoaterea din evidenta a mijlocului fix amortizat partial b) scoaterea din evidenta a mijlocului fix neamortizat c) scoaterea din evidenta a mijlocului fix casat amortizat integral d) anularea amortizarii mijlocului fix casat e) toate raspunsurile sunt corecte 94. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:
a) 331 = 711 - inregistrarea la sfarsitul lunii a costului productiei in curs de executie;

b) 711 = 345 - stornarea productiei in curs de executie la inceputul lunii urmatoare pentru continuarea procesului de productie; c) 345 = 711 - inregistrarea produselor neterminate la sfarsitul lunii;

d) 341 = 711 - inregistrarea produselor finite terminate la sfarsitul lunii; e) toate raspunsurile sunt corecte. 95. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date: a) 351 = 302 - materiale trimise la terti pentru prelucrare; b) 303 = % - materiale transformate in obiecte de 351 inventar in urma prelucrarii plus cheltuieli de prelucrare; 401 c) 354 = 346 - produse reziduale trimise la terti pentru prelucrare; d) 381 = % - ambalaje obtinute din prelucrarea 354 produselor reziduale plus cheltuielile de prelucrare; 401
e) toate formulele contabile sunt corecte.

96. Ce semnifica urmatoarea formula contabila: % = 401 607 4426 a) cumpararea de marfuri in cazul inventarului permanent; b) marfuri primite prin donatie; c) cumpararea de marfuri in cazul inventarului intermitent; d) plusuri de marfuri constatate la inventariere;

e) lipsuri de marfuri constatate la receptia marfurilor. 97. Care din explicatiile date corespund formulei contabile? a) 421 = 444 - inregistrarea impozitului pe salarii; b) 423 = 444 - inregistrarea impozitului pe ajutoarele materiale; c) 424 = 444 - inregistrarea impozitului pentru drepturile din participarea la profit; d) 444=5121 - plata la buget a impozitului pe salarii retinut de unitate;
e) toate formulele contabile sunt corecte.

98.Ce semnificatie are formula contabila : 161 = 505 a) anularea actiunilor rascumparate; b) rascumpararea obligatiunilor emise anterior; c) anularea imprumutului; obligatiunilor rascumparate si stingerea

d) emiterea obligatiunilor si constituirea imprumutului; e) nici un raspuns nu este corect. 99. Care este semnificatia urmatoarelor formule contabile: 581 = 5311 5121 = 581 a) se ridica bani de la banca; b) se face plata prin casierie a unei sume de bani; c) se incaseaza prin contul de la banca o suma de bani;

d) se depune in contul bancar o suma de bani prin casierie; e) nici un raspuns nu este corect. 100. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date? a) 5121 = 503 - vanzari la bursa a unor actiuni la un pret mai mare decat cel de cumparare; b) 5121 = % - vanzarea unor actiuni la bursa la un pret mai mic decat cel de cumparare; 501 6642 c) 5121 = 506 - vanzarea la bursa a unor obligatiuni la un prt mai mic decat cel de cumparare; d) 5121 = % - vanzarea unor obligatiuni la bursa la un pret mai mare decat cel de cumparare; 506 7641 e) toate inregistrarile nu sunt corecte. 101. Care din urmatoarele formule contabile exprima cresterea capitalului social prin incorporarea profitului net din exercitiul curent? a) 129 = 1012; b) 129 = 1011; c) 1011 = 1012; d) 117 = 1012; e) 121 = 1012. 102. Care din urmatoarele inregistrari contabile sunt in concordanta cu explicatia data: a) 404 = 5121 - plata unui furnizor de imobilizari prin casierie;

b) 203 = 721 - receptia unui proiect de dezvoltare executat cu forte proprii; c) 6811 = 2803 - amortizarea aferenta unui proiect de dezvoltare; d) 6811 = 2805 - amortizarea aferenta unui program imformatic; e) 203 = 404 - receptia unui proiect executat in regie proprie. 103. Ce semnificatie are inregistrarea contabila: % = 2131 2813 671 a) scoaterea din evidenta a unui mijloc fix ca urmare a vanzarii b) scoaterea din evidenta a unui utilaj, amortizat partial datorita unor calamitati c) scoaterea din evidenta a unui utilaj amortizat integral d) scoaterea din evidenta a unui utilaj amortizat integral datorita unor calamitati e) scoatere din evidenta a unui mijloc fix amortizat partial ca urmare a casarii lui 104. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate:
a) soldul creditor al contului 302 "materiale consumabile" reflecta valoarea materiilor prime existente in stoc evaluate la pret de inregistrare;

b) la metoda inventarului intermitent nu se utilizeaza conturile de diferenta de pret; c) la cumparari se utilizeaza contul 4426 TVA deductibila; d) la vanzari se utilizeaza contul 4427 TVA colectata; e) pretul de vanzare cu amanuntul are in structura sa si adaosul

comercial. 105. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date: a) 361 = 711 - animale tinere achizitionate de la terti b) 361 = 401 - animale tinere obtinute din productie proprie c) 701 = 361 - descarcarea gestiunii cu animale tinere trecute la animale de munca; d) 2134 = 722 - animale tinere inregistrate la mijloace fixe (animale de munca); e) toate inregistrarile sunt corecte. 106. Care este formula contabila de inregistrare a costului prelucrarii materiilor prime trimise la terti(cost prelucrare 5.000 lei): a) % = 401 5.950 301 5.000 b) % = 401 5.950 351 5.000

4426 950 c) % = 401 5.950 301 4427 e) % = 401 351 4427 5.000 950 5.950 5.000 950

4426 950 d) % = 404 5.950 301 4426 5.000 950

107. Ce semnificatie prezinta inregistrarea: 418 = %

707 4428 a) livrari de marfuri pe baza de factura; b) livrari de marfuri fara acte de insotire; c) livrari de produse finite fara factura; d) livrari de semifabricate fara factura;
e) livrari de marfuri fara factura.

108. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date? a) 461 = 161 - emiterea obligatiunilor si constituirea imprumutului; b) 505 = 5121 - rascumpararea obligatiunilor emise; c) 666 = 1681 - inregistrarea dobanzii aferente imprumutului din emisia de obligatiuni; d) 161 = 505 - anularea obligatiunilor si stingerea imprumutului;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

109. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date: a) 5321 = 5311 - procurarea de timbre postale si fiscale prin casierie; b) 401 = 5311 - plata unui furnizor din avansuri de trezorerie; c) 627 = 5321 corespondenta; utilizarea timbrelor postale pentru

d) 625 = 542 - plata unor cheltuieli de deplasare prin casierie; e) toate raspunsurile sunt corecte.

110. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 671 = % 361 368 (rosu sau negru) a) calamitati privind animale inecate, evidenta se tine la pret standard; b) descarcarea gestiunii cu animalele vandute; c) distrugeri de materii prime din calamitati; d) descarcarea gestiunii cu animalele constatate lipsa la inventar; e) nici un raspuns nu este corect. 111. Care este semnificatia inregistrarii contabile: 109 = 5121 a) rascumpararea obligatiunilor inainte de termen; b) cumpararea de la bursa de actiuni pentru revanzare; c) aport la capital sub forma de actiuni; d) vanzarea de actiuni cu incasare prin contul bancar; e) rascumpararea de la actionari a propriilor actiuni. 112. Care din urmatoarele inregistrari contabile nu corespund explicatiei date. a) 461 = 7583 - constituirea creantei si a venitului din vanzarea proiectului; b) 5121 = 461 - incasarea creantei; c) 2803 = 203 - amortizarea aferenta proiectului de dezvoltare;

d) 205 = 404 - achizitia unui brevet de la furnizori; e) 205 = 133 - primirea unui brevet prin donatie. 113. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare: 232 = 5121 a) plata unor lucrari executate in avans; b) acordarea unui avans unui furnizor; c) acordarea unui avans unui salariat; d) acordarea unui avans antreprenorului de lucrari; e) plata in avans a unor lucrari de constructie. 114. Ce semnificatie are formula contabila de mai jos: % = 408 601 4428 a) achizitii de materii prime fara factura in cazul utilizarii metodei inventarului permanent;
b) achizitii de materii prime fara factura in cazul utilizarii metodei inventarului intermitent;

c) achizitii de materii prime pe baza de factura in cazul metodei inventarului intermitent; d) achizitii de materii prime pe baza de factura in cazul metodei inventarului permanent; e) nici un raspuns nu este corect. 115. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date: a) % = 401 29.750 - achizitii de animale de la furnizori la cost de

achizitie; 361 4426 25.000 4.750

b) 361 = 711 10.000 - inregistrarile sporului in greutate c) 4111 = % 59.500 - vanzarea animalelor in viu 708 50.000 4427 9.500 d) 606 = 371 25.000 - descarcarea gestiunii cu animalele vandute la pret de achizitie; 711 = 361 10.000 - descarcarea gestiunii cu sporul in greutate;
e) toate inregistrarile sunt corecte.

116. Ce semnificatie are formula contabila: 401 = 403 a) achitarea furnizorului din contul bancar ; b) plata furnizorului prin casierie; c) acceptarea de catre furnizor a unui bilet la ordin pentru decontarea datoriei; d) constituirea datoriei fata de furnizor; e) nici un raspuns nu este corect. 117. Care din formulele contabile corespund explicatiei date? a) 418 = 4111 - inregistrarea creantei neincasata devenita incerta b) 5121 = 4111 - incasarea unei creante prin casierie;

c) 5311 = 4118 - incasarea prin banca a unei creante in litigiu; d) % = 4118 - creanta irecuperabila trecuta pe pierderi; 654 4427 e) 418 = % - livrari de marfuri cu factura. 707 4428 118. Ce semnificarie are formula contabila: 6868 = 169 a) inregistrarea primelor de rambursare aferente obligariunilor emise; b) amortizarea primelor de rambursare a obligariunilor; c) emisiuni de obligariuni cu prime de rambursare; d) includerea pe cheltuieli a obligariunilor emise cu prima de rambursare; e) nici un raspuns nu este corect. 119. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 5411 = 5191 a) deschiderea unui acreditiv din disponibilul existent in contul bancar; b) utilizarea sumelor din acreditiv pentru plata unui credit pe termen scurt ; c) deschiderea unui acreditiv din disponibilul existent in casierie;

d) deschiderea unui acreditiv in lei dintr-un credit pe termen scurt obtinut de la banca; e) nici un raspuns nu este corect. 120. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 6811 = 281 a) amortizarea terenurilor; b) amortizarea imobilizarilor corporale in curs de executie; c) amortizarea imobilizarilor necorporale; d) amortizarea imobilizarilor corporale; e) toate raspunsurile sunt corecte. 121. Ce semnifica articolul contabil: 1012 = 109 a) rascumpararea propriilor actiuni de la actionari; b) distribuirea catre salariati a actiunilor proprii; c) aport la capitalul social sub forma de actiuni; d) reducerea capitalului social prin anularea propriilor actiuni rascumparate; e) vanzarea la bursa a propriilor actiuni. 122. Scoaterea din activul patrimonial a unui brevet,amortizat partial se inregistrata prin formula contabila: a) 6583 = 205; d) 2805 = 205; b) 6811 = 205; e) % = 205. 2805 c) 205 = 2805;

6583 123.Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data: a) 231 = 404 - antreprenorul termina lucrarea dar nu o receptioneaza; b) 212 = 232 - se face receptia definitiva a lucrarilor terminate c) 212 = 404 - receptia lucrarilor executate in regie proprie; d) 212 = 722 - receptia lucrarilor executate de o unitate specializata; e) nici un raspuns nu este corect 124. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date: a) % = 711 15.000 - semnificate obtinute din procesul de 341 348 16.000 productie la pret standard cu 1.000 diferente favorabile;

b) 711 = % 15.000 - eliberarea semifabricatelor pentru a fi 341 16.000 prelucrate in alte sectii cu diferente favorabile; 348 1.000 c) 341 = 711 10.000 - semifabricate obtinute din procesul de productie la cost de productie; d) 711 = 341 10.000 - eliberarea semifabricatelor pentru a fi prelucrate in alte sectii;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

125. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) 361 = 5311 - achizitii de animale din contul bancar; b) 361 = 711 - animale primite prin donatie; c) 361 = 456 - animale achizitionate de la furnizori; d) 361 = 542 - animale achizitionate prin casierie;
e) nici o inregistrare nu este corecta.

126. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila: % = 408 371 4428 a) intrari de marfuri pe baza de factura; b) iesiri de marfuri pe baza de factura; c) iesiri de marfuri pe baza avizului de expeditie; d) achizitii de marfuri de la furnizor cu factura;
e) achizitii de marfuri fara factura.

127. Ce semnificatie are formula contabila: 4282 = 706 a) retinerea chiriilor pe statul de plata; b) chirii datorate de salariati pentru spatiile de locuit ocupate, proprietate a unitatii; c) venituri inregistrate pentru redeventele datorate din concesiune d) venituri din vanzarea de produse catre salariatii unitatii; e) toate raspunsurile sunt corecte.

128. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 501 = 509 a) achizitii de obligatiuni cu plata ulterioara; b) achizitii de actiuni proprii cu plata imediata; c) achizitii de actiuni cu plata ulterioara; d) achizitii de actiuni de la entitati afiliate cu plata ulterioara; e) toate raspunsurile nu sunt corecte. 129. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date? a) 5412 = 5121 - deschiderea unui acreditiv in devize din contul curent in lei; b) 5411 = 5121 - deschiderea unui acreditiv din disponibilul in valuta existent in contul bancar; c) 401 = 5121 - plata unui furnizor de marfa din acreditiv; d) 404 = 5411 - plata unui furnizor de imobilizari din acreditiv; e) toate inregistrarile sunt corecte. 130. Ce semnifica urmatoarea formula contabila: 6868 = 169 a) amortizarea echipamentului de protectie si a aparaturii birotice; b) amortizarea primelor privind capitalul; c) amortizarea imobilizarilor financiare; d) prime de rambursare nerascumparate; pentru obligatiuni emise si

e) amortizarea primei privind rambursarea obligatiunilor.

131. Care este formula contabila ce reflecta creanta constituita fata de buget pentru subventia pentru investitii de primit. a) 131 = 445 d) 445 = 131 b) 5121 = 445 c) 131 = 7584 e) 5121 = 131

132. Ce semnificatie are formula contabila: 133 = 7584 a) trecerea la venituri a cotei parti din valoarea imobilizarii primite prin aport la capital; b) inregistrarea de venituri din subventii pentru exploatare; c) subventii pentru investitii primite de societate;
d) trecerea la venituri a cotei parti din valoarea neamortizata a imobilizarii primite prin donatie si scoasa din evidenta fiind vanduta sau amortizata;

e) nici un raspuns nu este corect. 133. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data: a) 404 = 231 - inregistrarea lucrarilor la terminare , fara receptie;
b) 404 = 232 - retinerea avansului acordat anterior din datoria fata de furnizorul de imobilizari;

c) 404 = 5121 - plata furnizorului de imobilizari prin casierie; d) 401 = 5311 - plata furnizorului de imobilizari prin casierie; e) 212 = 231 - recepia definitiva a unui utilaj executat in regie 134. Ce semnificatie are inregistrarea: 4111 = % 702

4427 a) vanzarea de semifabricate fara facturi; b) vanzarea de semifabricate cu incasare directa prin banca; c) vanzarea de semifabricate conform facturii; d) vanzarea de produse finite cu factura; e) vanzarea de produse reziduale cu factura. 135. Ce semnificatie are inregistrarea: 361 = 7582 a) animale primite ca aport la capital; b) animale primite cu titlu gratuit; c) animale achizitionate din avansuri de trezorerie; d) animale intrate din productie proprie; e) animale achizitionate de la terti. 136. Care din urmatoarele formule contabile concorda cu explicatia data ? a) 5412 = 5124 - deschiderea unui acreditiv in valuta; b) 371 = 401 - achizitii de materii prime de la furnizorul extern; c) 5412 = 5121 - deschiderea unui acreditiv in lei; d) 371 = 404 - achizitii de materii prime de la furnizorul extern; e) 401 = 5411 - plata furnizorului dintr-un acreditiv in valuta. 137. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a) 4482 =7582 - creante constituite fata de buget pentru varsaminte efectuate in plus;
b) 445 = 131 - inregistrarea unei subventii pentru activitatea de exploatare, de primit de la buget;

c) 5121 = 445 - incasarea de la buget a subventiei; d) 445 = 741 - inregistrarea unei subventii pentru exploatare de primit de la buget; e) 4423 = 5121 - virarea la buget a TVA de plata. 138. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: 509 = 5121 a) plata ulterioara prin contul de la banca a actiunilor achizitionate; b) plata ulterioara prin casierie a actiunilor achizitionate; c) plata imediata a actiunilor achizitionate; d) plata imediata prin casierie a actiunilor achizitionate; e) nici un raspuns nu este corect. 139. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date? a) 542 = 5314 avans acordat in valuta; b) 623 = 542 cheltuieli efectuate pentru protocol; c) 5314 = % restituirea avansului in valuta neconsumat cu diferenta favorabila; 542 765 d) 624 = 542 cheltuieli postale efectuate din avansul de

trezorerie; e) nici un raspuns nu este corect. 140. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data: a) 129 = 691 - inchiderea contului de impozit pe profit; b) 691 = 441 - inregistrarea impozitului pe profit; c) 446 = 5121 - plata la buget a impozitului pe profit; d) 456 = 5311 - plata devidentelor cuvenite actionarilor;
e) toate formulele contabile sunt corecte.

141. Care este formula contabila care reflecta incasarea creantei (a subventiei) de la bugetul statului pentru achizitionarea unui teren: a) 5121 = 131 d) 5311 = 131 b) 5121 = 7584 e) 5121 = 445 c) 5121 = 2111

142. Care din urmatoarele inregistrari sunt in concordanta cu explicatia data: a) 461 = 706 - redeventa cuvenita pentru un mijloc fix concesionat (la concendent); b) 5311 = 461 - incasarea redevenei prin contul bancar; c) 5121 = 461 - incasarea redeventei prin casierie; d) 6811 = 2805 - inregistrarea cheltuielilor cu redeventa curenta e) 205 = 167 - predarea mijlocului fix in concesiune (la concesionar). 143. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 2112 = 722 - receptia unor lucrari de amenajari de teren executate de unitati specializate; b) 2111 = 462 - aducerea unui teren ca aport la capital;
c) 231 = 456 - aducerea unei constructii ca aport la capital, dar nu s-a facut receptia;

d) 212 = 231 - aducerea unei cladiri ca aport la capital; e) 2111 = 231 - aducerea unui teren ca aport la capital. 144. Produsele nesupuse probelor tehnologice sunt considerate: a) produse finite; b) semifabricate; c) produse reziduale d) marfuri; e) productie in curs de executie. 145. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare: % = 401 371 4426 a) achizitii de materiale de la furnizori la pret de achizitie; b) achizitii de animale de la furnizori, la pret de achizitii; c) achizitii de ambalaje de la furnizori la pret de achizitie; d) achizitii de marfuri de la furnizori la pret de achizitie; e) achizitii de materii prime de la furnizori. 146. Care din urmatoarele formule contabile, nu sunt in

concordanta cu explicatia data? a) 409 = 767 - inregistrarea unui scont obtinut; b) % = 408 - receptia provizorie a materilor prime sosite fara factura; 301 4428 c) 409 = 5121 - plata unui avans in vederea livrarii de bunuri; d) 401 = 409 - retinerea avansului la decontarea datoriei fata de furnizor; e) 401 = 5411 - plata unui furnizor din acreditiv de la banca. 147. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date: a) 481 = 301 - unitatea transmite subunitatilor stocuri de materii prime; b) 301 = 481 - subunitatile primesc de la unitate stocuri de prime; c) 482 = 345 - subunitatea A, transmite subunitatii B, stocuri de produse finite; d) 345 = 482 - subunitatea B, primeste de la subunitatea A stocuri de produse finite;
e) toate raspunsurile sunt corecte.

148. Ce semnifica urmatoarea formula contabila: 5121 = 4111 a) incasarea prin casierie a unei creante de la un client; b) incasarea prin contul bancar a unei creante de la un client incert;

c) incasarea prin contul bancar a unei sume de bani de la debitori diversi; d) incasarea prin contul bancar a unei creante de la clienti; e) nici un raspuns nu este corect. 149. Ce semnificatie are formula contabila : 505 = 5121 a) incasarea obligatiilor emise; b) emisiuni de obligatiuni; c) plata obligatiunilor emise; d) rascumpararea obligatiunilor emise anterior; e) nici un raspuns nu este corect. 150. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila: % = 711 345 348
a) costul produselor finite la pret standard cu diferente de pret fata de pretul efectiv (favorabilerosu sau nefavorabile-negru);

b) costul semifabricatelor la pret standard cu diferente de pret; c) costul produselor finite in curs de executie; d) costul semifabricatelor in curs de executie; e) toate raspunsurile sunt corecte.

Contact