Sunteți pe pagina 1din 1

Fisa de lucru-probleme capitolul Tablouri unidimensionalepentru profilul real neintensiv, clasa a X-a/intensiv clasa a IX-a Fie v un vector cu n elemente

intregi. realizati programe C++ care sa rezolve urmatoarele cerinte: 1. afisati suma si produsul elementelor din sir 2. afisati suma si produsul elementelor de pe pozitii divizibile cu 3 3. cate elemente sunt pare in sirul v? 4. verificati daca numarul de elemente pare este egal cu numarul de elemente impare 5. afisati elementele care au ultima cifra 0(zero) 6. calculati suma elementelor care au ultima cifra 4 7. verificati daca media aritmetica a elementelor pare este numar par 8. calculati suma primelor 5 elemente 9. sa se mareasca valoarea fiecarui element cu 1, dupa care afisati noul sir obtinut 10. inlocuiti elementele pare cu 0 11. calculati maximul si minimul elementelor din sir si verificati daca acestea sunt pare 12. calculati maximul si minimul elementelor de la pozitia 2 la 10. de cate ori apare aceasta valoare in sirul x? 13. se citeste o valoare de la tastatura, val. Cate elemente sunt egale cu aceasta? 14. verificati daca toate elementele sunt divizibile cu 5 15. afisati suma ultimelor cifre ale elementelor 16. afisati ultima cifra a elementelor