Sunteți pe pagina 1din 2

O dilema a anului 2012: conventia civila sau contract de munca Sunt multi patroni care, in loc sa incheie contracte

de munca, incheie conventii civile cu persoane fizice neautorizate. Aceste contracte sunt ilegale, pentru c a mascheaza contractele de munca si, evident, nu ofera protectie salariatului in nicio privinta. Fiind un raport de drept civil, si nu de dreptul muncii, persoa na fizica neautorizata, angajata pe baza de conventie civila, nu are practic nic iun drept. Chiar daca teoretic ar avea anumite drepturi, nu are instrumentele ju ridice pentru a si le realiza in mod eficient. Conventiile civile incheiate cu persoane fizice autorizate Inca de la inceput trebuie spus ca la aceasta sectiune nu facem referire la cont abili, traducatori, avocati, consultanti fiscali, notari, pentru ca acestia exer cita profesii independente reglementate prin legi speciale. Persoanele fizice autorizate conform OUG nr. 44/2008 au dreptul sa incheie conve ntii civile (sau contracte de prestari servicii). Aceasta ordonanta reglementeaz a desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, in treprinderile individuale si intreprinderile familiale. Insa nici aceste conventii civile nu pot masca un contract de munca. Practica judecatoreasca si autoritatile fiscale considera ca un asemenea contrac t este posibil doar pentru o prestatie unica, ocazionala, si nu pentru activitat i regulate, desfasurate pe o perioada de timp nelimitata sau mai lunga decat cer e prestatia respectiva. Agentia Nationala de Administrare Fiscalf (ANAF) si-a exprimat clar punctul de ve dere, in vara anului trecut, cand a sanctionat cluburile de fotbal pentru ca ang ajau sportivi profesionisti, contabili, soferi, electricieni etc. pe baza de con ventii civile. Conform ANAF, sportivii profesionisti nu pot fi angajati pe conve ntii civile, care se pot incheia doar pentru activitati ocazionale, si nu pentru cele dependente. Aceasta este interpretarea art. 1.471 din Codul Civil, care spune ca nimeni nu p oate pune in serviciul altuia lucrarile sale decat pentru o intreprindere determ inata sau pe un timp marginit. Deci conditiile impuse de lege sunt ca serviciul prestat sa fie determinat, executat printr-o singura prestatie, sau timpul pentr u care presteaza serviciul respectiv sa fie limitat. In practica s-a retinut ca trebuie sa fie vorba de o singura prestatie care sa d ureze exact cat este necesar pentru a o duce la bun sfarsit. De exemplu, pentru un electrician, exact cat sa repare sau sa instaleze ceva. Sau pentru un web des igner, exact cat sa faca un site. Tot in ideea de a nu masca raporturi de munca prin convenALie civila, in practic a s-a mai retinut ca nu se pot incheia astfel de conventii pentru activitati car e fac parte din obiectul de activitate principal sau secundar al firmei. Activitati independente reglementate de legi speciale Contabilii, traducatorii, consultantii fiscali, auditorii, avocatii sau notarii nu sunt autorizati in sensul OUG 44/1998 privind desfasurarea activitatilor econ omice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intr eprinderile familiale. Aceste profesii sunt reglementate prin legi speciale, care permit expres incheie rea contractelor de prestari servicii, chiar si pentru o activitate regulata, pe o perioada mai lunga. De exemplu, contabilitatea poate fi organizata si condusa

pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, inchei ate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpu lui Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (art. 10 alin. 3 din Legea contabilitatii nr. 82/1991). Dispozitii asemanatoare exista si pentru celelalte categorii enumerate la acest capitol.

S-ar putea să vă placă și