Sunteți pe pagina 1din 35

ROMNIA

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE Autoritatea de Management pentru PNDR


Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale

UNIUNEA EUROPEAN

Program finanat prin FEADR

GHIDUL SOLICITANTULUI Instalarea tinerilor fermieri MSURA 112 Sesiunea 1 29 iunie 2012
Prevederile prezentului Ghid se completeaz cu reglementrile cuprinse n Manualul de Procedur pentru Msura 112 postat pe site-ul www.apdrp.ro

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURAL Pro gram f inan at de Uniunea European i Guvernul R omniei

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea MSURII 112 Instalarea tinerilor fermieri Versiunea 06 din mai 2012 Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnic a poten ialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) i constituie un suport informativ complex pentru ntocmirea proiectului conform cerin elor specifice ale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normative na ionale i comunitare. Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru pregtirea, ntocmirea i depunerea proiectului de solicitare a sprijinului, precum i modalitatea de selec ie, aprobare i derulare a proiectului dumneavoastr. De asemenea, con ine documentele, avizele i acordurile pe care trebuie s le prezenta i, modelul Cererii de finan are, al Planului de afaceri, al Contractului de finan are, precum i alte informa ii utile realizrii proiectului i completrii corecte a documentelor. Ghidul Solicitantului, precum i documentele anexate pot suferi rectificri din cauza actualizrilor legislative na ionale i comunitare sau procedurale varianta actualizat este publicat pe pagina de internet www.apdrp.ro.

IMPORTANT!
Pentru a obine informaiile cu caracter general, consultai pliantele i ndrumarele editate de MADR i APDRP disponibile la sediile Direciilor Agricole Judeene i sediile APDRP din fiecare jude i din regiunile de dezvoltare ale Romniei, precum i pe pagina de internet www.apdrp.ro i www.madr.ro. De asemenea, pentru a obine informaii despre FEADR ne putei contacta direct la sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.

Ghidul Solicitantului Msura 112

1|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

CUPRINS

1. PREVEDERI GENERALE 1.1. Obiectivele Msurii 112 Instalarea tinerilor fermieri .......................................

2. PREZENTAREA MSURII 112 2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile ............................................... 2.2. Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului ..................................... 2.3. Criterii de selec ie ale proiectului ............................................................... 2.4. Valoarea sprijinului nerambursabil .................................................................

4 7 11 13

3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI 3.1. Completarea, depunerea i verificarea dosarului Cererii de Finan are ............. 3.2. Contractarea sprijinului nerambursabil .......................................................... 3.3. Plata ..................................................................................................................

15 23 25

4. INFORMA II UTILE 4.1. Documentele necesare ntocmirii Cererii de Finan are ................................... 4.2. Lista Formularelor disponibile pe site-ul MADR i APDRP.............................. 4.3. Dic ionar .......................................................................................................... 4.4. APDRP n sprijinul dumneavoastr .......................................

26 31 31 33

5. ANEXE la Ghidul Solicitantului 5.1. Anexa 1 Model Cerere de Finan are .... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.2. Anexa 2 Model Plan de Afaceri ....................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.3. Anexa 3 Model Contract de Finan are ............ link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.4. Anexa 4 Model Cerere de plat ....................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.5. Anexa 5 Fia Msurii 112 ................................ link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.6 Anexa 6 Declara ii pe propria rspundere ....... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.7 Anexa 7 Zone defavorizate conform PNDR ..... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.8 Anexa 8 - Catalogul oficial al soiurilor de plante din Romnia .......................................................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro 5.9 Anexa 9 - Regulamentul CE 1444/2002........................... link www.madr.ro; www.apdrp.ro

Ghidul Solicitantului Msura 112

2|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Capitolul 1 PREVEDERI GENERALE 1.1 Msura 112 Instalarea tinerilor fermieri Msura 112 Instalarea tinerilor fermieri se ncadreaz n Axa I Creterea competitivit ii sectoarelor agricol i forestier i are ca obiective generale: mbunt irea i creterea competitivit ii sectorului agricol prin promovarea instalrii tinerilor fermieri i sprijinirea procesului de modernizare i conformitate cu cerin ele pentru protec ia mediului, igiena i bunstarea animalelor, siguran a la locul de munc; mbunt irea managementului exploata iilor agricole prin rennoirea genera iei efilor acestora, fr creterea popula iei active ocupate n agricultur. Obiectivele specifice ale msurii se refer la creterea veniturilor exploata iilor conduse de tinerii fermieri. Obiectivele opera ionale se refer la creterea numrului de tineri agricultori care ncep pentru prima oar o activitate agricol ca efi de exploata ii i ncurajarea tinerilor fermieri de a realiza investi ii. Contribu ia public aferent Msurii 112 este de: 337.221.484 Euro din care: 20% - contribu ia Guvernului Romniei; 80% - contribu ia Uniunii Europene.

ATENIE!
Fondurile nerambursabile le putei accesa pn n 2013.

Sprijinul acordat n cadrul msurii are ca scop dezvoltarea exploata iilor agricole, care produc n principal produse agricole vegetale i animale (materie prim) pentru consum uman i hrana animalelor.

***

Ghidul Solicitantului Msura 112

3|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Capitolul 2
PREZENTAREA MSURII 112 2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Msura 112 sunt fermierii n vrst de pn la 40 de ani (nemplini i la data depunerii Cererii de Finan are), persoane fizice sau juridice care practic n principal activit i agricole i a cror exploata ie agricol: are o dimensiune economic cuprins ntre 6 i 40 UDE1; este situat pe teritoriul rii; este nregistrat n Registrul unic de identificare APIA i Registrul agricol. Categoriile de beneficiari eligibili care pot solicita sprijin nerambursabil prin Msura 112, sunt: persoan fizic; persoan fizic nregistrat i autorizat n conformitate cu prevederile Ordonan ei de Urgen a Guvernului nr. 44/ 2008, cu modificrile i completrile ulterioare: individual i independent, ca persoan fizic autorizat; ca ntreprinztor titular al unei ntreprinderi individuale;

asociat i administrator unic al unei societ i cu rspundere limitat SRL, nfiin at n baza Legii 31/1990 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. IMPORTANT! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poten iali beneficiari dac se angajeaz s se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau ntreprinderi individuale conform OG 44/2008, n termen de 30 zile lucrtoare de la data primirii notificrii privind selectarea Cererii de Finan are. Angajamentul se ataeaz Cererii de Finan are i va preciza c n termen de 30 de zile lucrtoare de la data primirii notificrii, solicitantul va prezenta certificatul de nregistrare la Oficiul Registrului Comer ului. n caz de neprezentare n termen a acestor documente contractul de finan are nu se va ncheia.

Unitatea de Dimensiune Economic (UDE) reprezint unitatea prin care se exprim dimensiunea economic a unei exploataii agricole determinat pe baza marjei brute standard a exploataiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei uniti de dimensiune economic este de 1.200 Euro.

Ghidul Solicitantului Msura 112

4|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

ATENTIE! n cazul societ ilor comerciale cu rspundere limitat, la calculul UDE-lor, PATRIMONIUL SOCIET II NU SE VA CONFUNDA CU PATRIMONIUL ASOCIATULUI ADMINISTRATOR UNIC, ntruct potrivit Legii nr. 31/1990 privind societ ile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare DOAR BUNURILE CONSTITUITE CA APORT N SOCIETATE DEVIN PROPRIETATEA ACESTEIA. Finan area n cadrul Msurii 112 derulat prin PNDR este restric ionat pentru urmtoarele categorii de beneficiari: beneficiarii nregistra i n lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD i pentru FEADR, pn la achitarea integral a datoriei fa de APDRP, inclusiv a majorrilor de ntrziere; beneficiarii care au contracte de finan are reziliate pentru FEADR, din ini iativa APDRP, din cauza nerespectrii clauzelor contractuale i rezilierea are o vechime mai mic de un an; beneficiarii, precum i so ii/so iile acestora care au aplicat i au ob inut sprijin pe Msura 141 Sprijinirea fermelor de semi-subzisten nu pot beneficia de sprijin pe aceast msur. beneficiarii care se afl n situa ii litigioase cu APDRP, pn la finalizarea litigiului.

ATENIE!
Instalarea tinerilor fermieri reprezint activitatea de nfiinare i/ sau preluare prin transfer de proprietate i/ sau arend/ concesionare a unei exploataii agricole ntre 6 40 UDE, care produce n principal produse agricole vegetale i animale (materie prim) pentru consum uman i hrana animalelor, pentru prima dat n calitate de conductor (ef) de exploataie. Solicitantul trebuie s depun Cererea de Finanare pentru solicitarea sprijinului de instalare n maxim 12 luni de la data instalrii.

Exploata ia agricol trebuie s fie nregistrat de solicitant, n nume propriu, n Registrul unic de identificare de la APIA, nainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. Exploata ia agricol este o unitate tehnico-economic ce i desfoar activitatea sub o gestiune unic, are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole i/sau activitatea zootehnic. Exploata ia agricol reprezint ansamblul unit ilor de produc ie gestionate de agricultor i situate pe teritoriul aceluiai stat membru. ATEN IE! O exploata ie agricol nu poate primi sprijin prin aceast msur dect o singur dat.

Ghidul Solicitantului Msura 112

5|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

ATEN IE! Data instalrii tnrului fermier = data ultimei nregistrri operat pentru sectorul vegetal n Registrul unic de identificare de la Agen ia de Pl i i Interven ii n Agricultur sau pentru sectorul zootehnic din Registrul Exploata iei al ANSVSA prin care se dovedete c dimensiunea exploata iei agricole este cuprins ntre 6 - 40 UDE. ATEN IE! Data instalrii tnrului fermier se stabilete pe baza istoricului exploata iei de la APIA, de ctre exper ii APDRP. Pentru a putea beneficia de fonduri nerambursabile, tnrul fermier trebuie s fie instalat ntr-o exploata ie agricol care are dimensiunea de minimum 6 UDE, cu mai pu in de 12 luni naintea depunerii Cererii de Finan are la APDRP. Calculul unit ii dimensiunii economice pentru anul 0 i istoric se realizeaz conform coeficien ior din Cererea de Finan are, conform MBS 2008, pentru proiectele ce se depun n sesiunea 1 - 29 iunie 2012. n situa ia n care se constat c exploata ia agricol a solicitantului ndeplinea condi ia minim (dimensiunea exploata iei agricole este cuprins ntre 6 40 UDE) cu mai mult de 12 luni nainte de depunerea Cererii de Finan are, acesta nu este eligibil pentru sprijin. ATEN IE! Pentru stabilirea corect a datei instalrii tnrului fermier i a dimensiunii exploata iei agricole a acestuia la momentul instalrii se va face o verificare i cu copia din Registrul Agricol. ATEN IE! n situa ia n care solicitantul depune proiect n calitate de asociat unic al unui SRL, se verific la APIA, dac anterior datei nregistrrii SRL-ului n Registrul unic de identificare, asociatul unic nu a fost ef de exploata ie ca persoan fizic sau autorizat conform OUG 44/2008 cu modificrile i completrile ulterioare. Preluarea exploata iilor se realizeaz unitar, cu toate suprafe ele i animalele, aa cum apar nregistrate n Registrul unic de identificare de la APIA i/ sau la ANSVSA i n Registrul agricol. ATEN IE! Solicitan ii care preiau mai multe exploata ii agricole trebuie s preia integral cel pu in o exploata ie agricol, care reprezint ponderea majoritar n calculul UDE, de la un cedent nregistrat n Registrul unic de identificare de la APIA i/ sau n Registrul exploata iilor de la ANSVSA/ DSVSA/ circumscrip ie veterinar. Exploata ia majoritar trebuie s reprezinte peste 50% din total calcul UDE. Cedentul nu trebuie s mai fie nregistrat n Registrul unic de identificare de la APIA i/ sau n Registrul exploata iilor de la ANSVSA/ DSVSA/ circumscrip ie veterinar. nfiin area unei exploata ii agricole reprezint prima nregistrare a terenurilor agricole la APIA i/sau a animalelor la ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie veterinar, n numele solicitantului.
Ghidul Solicitantului Msura 112 6|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Preluarea unei exploata ii agricole reprezint trecerea tuturor terenurilor agricole i a animalelor nregistrate n Registrul unic de identificare de la APIA sau n Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie veterinar de la cedent la cesionar, cu excep ia locuin ei i a terenului aferent locuin ei (anexe gospodreti). Cedent = agricultorul care cedeaz integral o exploata ie unui alt agricultor, nregistrat n Registrul unic de identificare de la APIA i/sau n Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie arend/concesiune. Cesionar = agricultorul cruia i se transfer exploata ia agricol nregistrat n Registrul unic de identificare de la APIA/ANSVSA/DSVSA/circumscrip ie veterinar prin acte de proprietate i/sau arend/concesiune. ATEN IE! Frmi area exploata iilor agricole, n scopul crerii n mod artificial de condi ii necesare pentru a beneficia de aceste pl i i de a ob ine un avantaj, contravine obiectivelor FEADR. IMPORTANT! Data adoptrii deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tnrului fermier = Data semnrii Contractului de Finan are de ctre ambele pr i care nu poate depi 18 luni de la data instalrii tinerilor fermieri. Dup aceast perioad, solicitantul nu mai poate semna contractul de finan are. Conductorul exploata iei este acea persoan care administreaz i i asum riscuri economice privind exploata ia agricol (poate fi: persoan fizic sau ac ionar i administrator unic). 2.2 Condi ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului veterinar prin acte de proprietate i/sau

Pentru a putea primi sprijin n cadrul Msurii 112, solicitantul sprijinului trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi ii: are vrsta sub 40 de ani i se instaleaz pentru prima dat n exploata ia agricol ca i conductor (ef) al acesteia; de ine sau se angajeaz s dobndeasc2 competen e i calificri profesionale n raport cu activitatea pe care urmeaz s o desfoare;

Conform art.13 (1) din Regulamentul (CE) nr.1974/2006, tnrului fermier care beneficiaz de sprijin pentru instalare, i se poate acorda o perioad de graie care nu poate s depeasc 36 de luni de la data adoptrii deciziei individuale de acordare a ajutorului, pentru a putea permite tnrului fermier s se conformeze cerinelor prevzute la art. 22 alin. (1) lit. b din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 referitoare la dobndirea pregtirii i/sau competenei profesionale n cazul n care acetia au nevoie de o perioad de adaptare sau de restructurare, specificat n Planul de afaceri.

Ghidul Solicitantului Msura 112

7|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

prezint un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activit ilor agricole din cadrul exploata iei agricole; este membru al unei familii de fermier i a lucrat mai mult de 50% din timpul su de lucru n cadrul fermei (nu neaprat n ferma familiei) cu cel pu in 12 luni naintea instalrii sale pe cont propriu. Se angajeaz s urmeze, n primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesional prin Msura 111 Formare profesional, informare i difuzare de cunotin e n cel pu in unul din domeniile: managementul exploata iei agricole, contabilitatea fermei, protec ia mediului, agricultur ecologic, altele. Nota: Tnrul solicitant poate fi absolvent de liceu cu sau fr examen de bacalaureat.

ATEN IE! Sunt eligibili solicitan ii care au vrsta de cel pu in 18 ani mplini i la data depunerii cererii de finan are. Solicitan ii trebuie s fac dovada studiilor cu diplome de absolvire a liceului sau coal profesional/coal de arte i meserii sau diplom/ absolvent zece clase, nso ite de certificate de calificare sau de certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore n domeniul agricol, veterinar sau economic cu profil agricol,,documente

ATENIE ! Nivelul minim de calificare solicitat este urmtorul: absolvent de liceu sau de coal profesional/ coal de arte i meserii n domeniul agricol, veterinar i economic cu profil agricol; absolvent de liceu sau de coal profesional/ coal de arte i meserii*care prezint un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare de minimum 150 de ore* n domeniul agricol, veterinar sau economic cu profil agricol.
*Certificatele de calificare/ absolvire vor fi emise de ctre o instituie recunoscut de Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului.

recunoscute de Ministerul Educa iei, Cercetrii, Tineretului i Sportului. Prin excep ie, absolven ii din promo ia 2012 pot depune ca document echivalent adeverin a de absolvire a liceului sau a colii profesionale/coal de arte i meserii, cu obligativitatea prezentrii diplomei de studii pn la semnarea contractului de finan are. ATEN IE! n cadrul exploata iilor apicole, tinerii fermieri nu pot face achizi i de familii de albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri i mtci prin Programul Na ional Apicol 2011-2013, dup momentul depunerii Cererii de Finan are i pe toat perioada derulrii contractului cu APDRP. Solicitan ii care acceseaz n paralel alte programe pentru achizi ii de familii de albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri i mtci sunt declara i neeligibili i vor returna ntregul sprijin acordat.

Ghidul Solicitantului Msura 112

8|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Toate exploata iile agricole care i formeaz calculul UDE din stupi trebuie s introduc sistemul de identificare i nregistrare a stupiilor i stupinelor, constnd n plcu e de identificare pentru fiecare stup i panouri de identificare a stupinelor, n conformitate cu Ordinul MADR nr.119/ 25.05.2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificarea stupinelor i stupilor.

ATENIE!
Planul de afaceri trebuie s includ detalii privind investiiile care se realizeaz demonstrnd c cel puin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformitii cu standardele comunitare, modernizarea i dezvoltarea exploataiei, astfel: construirea i/sau modernizarea cldirilor utilizate pentru producia agricol la nivel de ferm, incluzndu-le i pe cele pentru protecia mediului; achiziionarea sau achiziionarea n leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maini, utilaje,instalaii, echipamente i accesorii, echipamente i software specializate; achiziionarea de animale i dup caz, a cotei de producie; plantarea i replantarea plantelor perene; achiziionarea de teren pentru activiti agricole.

Planul de afaceri trebuie s cuprind detalii privind: descrierea situa iei ini iale a exploata iei agricole preluate, precum i a etapelor i obiectivelor stabilite n vederea dezvoltrii acesteia; descrierea detaliat a investi iilor, programelor de formare profesional, serviciilor i a altor ac iuni n vederea dezvoltrii activit ilor exploata iilor agricole; elemente referitoare la mediu i evaluarea principalelor riscuri; descrierea modului de utilizare a ntregului sprijin financiar nerambursabil solicitat; demonstrarea viitoarei viabilit i economice a exploata iei agricole: costuri, venituri i cheltuielile realizate respectnd standardele comunitare, n condi ii de pia i concuren . ATEN IE! ndeplinirea obiectivelor exploata iei agricole i a investi iilor propuse pentru atingerea acestora, stabilite de beneficiar n Planul de afaceri, constituie condi ie de eligibilitate pentru cea de-a doua tran de plat. Planul de afaceri va men iona obligatoriu: titlul proiectului, data ntocmirii acestuia i cursul de schimb euro/ lei al Bncii Central Europene valabil la data elaborrii acestuia. Prima etap de verificare a ndeplinirii activit ilor

ATENIE!
Nu se acord sprijin persoanelor care nu au acte de proprietate sau contracte de arend/ concesionare ncheiate n nume propriu, cu excepia soului sau soiei. n acest ultim caz, un singur membru al familiei poate primi sprijin, chiar dac ambii soi ndeplinesc condiiile prevzute n msur. Contractele de folosin a bazei de producie trebuie sa fie ncheiate pe termen de minim 5 ani ncepnd cu data depunerii Cererii de Finanare.

prevzute n Planul de afaceri va ncepe nainte de mplinirea a 3 ani de la data aprobrii deciziei

Ghidul Solicitantului Msura 112

9|Pagina

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

individuale de acordare a sprijinului de instalare a tnrului fermier, iar urmtoarea etap (conformitatea complet) nu mai trziu de 5 ani. ATEN IE! Dac la verificare se constat nendeplinirea activit ilor prevzute n Planul de afaceri, APDRP va proceda la recuperarea sprijinului acordat. n situa ia cnd neconformitatea cu Planul de afaceri a fost determinat de cauze independente de voin a solicitantului, definite ca fiind cauze de for major, prima tran nu se va recupera, dar nu va mai fi pltit a doua tran. La verificarea conformit ii Planului de afaceri, solicitantul sprijinului trebuie s demonstreze c dimensiunea fermei a crescut cu minimum 4 UDE de la data aprobrii deciziei individuale de acordare a acestuia i a modernizat exploata ia agricol n conformitate cu cele precizate n Planul de afaceri. Creterea exploata iei agricole cu minimum 4 UDE se verific la cea de-a doua tran de plat de ctre exper ii de la APDRP, cu situa ia existent n Registrul unic de identificare de la APIA, ce con ine suprafe ele utilizate de fermieri ncepnd cu cel de-al doilea an din Planul de afaceri. Beneficiarii acestei msuri au obliga ia de a-i nscrie toate suprafe ele agricole de inute n Registrul unic de identificare la APIA, n perioada 01.03 - 15.05, odat cu depunerea cererii unice de plat pe suprafa . Beneficiarii care de in ferme cu profil zootehnic vor depune la cea de-a doua tran de plat extras de la DSVSA/ circumscrip ia veterinar i Registrul unic de identificare de la APIA pe baza cruia se va calcula Unitatea de Dimensiunea Economic (UDE). Tinerii fermieri beneficiaz de o perioad de gra ie, de pn la 36 de luni calculat de la data instalrii, pentru realizarea de investi ii n vederea conformrii exploata iilor agricole la standardele comunitare n vigoare i prin accesarea Msurii 121 Modernizarea exploata iilor agricole. Se detaliaz n Planul de afaceri investi iile care implementeaz standarde comunitare i cu care vor veni pe Msura 121 pentru modernizarea exploata iei. Tinerii fermieri pot implementa urmtoarele standarde comunitare: 1. protec ia apelor mpotriva polurii cu nitra i din surse agricole. Acest standard se aplic numai pentru zonele nou desemnate conform Anexei nr.12 din Ghidul Solicitantului: Zone vulnerabile la poluarea cu nitra i Localit i conform Ord. MM/MADR nr. 1552/ 743/ 2008. ntreaga exploata ie trebuie s se regaseasc n localit ile din Anexa nr. 12.

Ghidul Solicitantului Msura 112

10 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

2. ndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplica numai pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte si bivolite); ATEN IE! Solicitan ii care doresc s acceseze i Msura 121 trebuie s completeze Cererea de Finan are conform Msurii 121 i s prezinte toate documentele men ionate n Ghidul Solicitantului pentru aceast msur, n cadrul sesiunii de depunere de proiecte pentru msura 121. ATENIE!
Seciunea A a Planului de afaceri, se va completa de ctre solicitant pentru obinerea sprijinului n cadrul Msurii 112, n situaia n care solicitantul nu prevede obinerea de sprijin nerambursabil prin Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole. Seciunea B a Planului de afaceri mpreun cu seciunea A, se va completa de ctre solicitant pentru proiect care nu prevede lucrri de construcii montaj realizate prin Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole . Seciunea C a Planului de afaceri mpreun cu seciunea A, se va completa de ctre solicitant pentru proiect care prevede lucrri de construcii montaj realizate prin Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole.

IMPORTANT! Tinerii fermieri trebuie s restituie ntreaga sum primit dac i nceteaz activitatea agricol mai devreme de trei ani de la data depunerii solicitrii de plat pentru cea de-a doua tran. 2.3 Criterii de selec ie ale proiectului Proiectele se depun n cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. n situa ia n care valoarea total a proiectelor eligibile depuse n cadrul unei sesiuni, se situeaz peste valoarea total alocat acesteia, atunci proiectele prin care se solicit sprijin financiar pentru instalarea tinerilor fermieri sunt supuse unui sistem de selec ie, n baza cruia fiecare proiect este punctat, conform urmtoarelor criterii de selec ie: Nr. crt.

Criterii de selec ie Solicitantul de ine o ferm de semi-subzisten

Punctaj

1.

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie, solicitantul completeaz sec iunea specific Stabilirea dimensiunii economice a fermei a Cererii de Finan are, din care va trebui s rezulte c exploata ia agricol de inut are o dimensiune economic cuprins ntre 6 i 8 UDE.

20

Ghidul Solicitantului Msura 112

11 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Solicitantul de ine o exploata ie agricol (cu profil vegetal/animal) ntr-o zon defavorizat. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie, se verific dac ntreaga exploata ie agricol este situat n: - zona montan cu handicap natural conform Listei Unit ilor Administrativ Teritoriale din zona montan defavorizat, prezentat n anex la Ghidul Solicitantului; - alte zone cu handicap natural dect zona montan conform Listei Unit ilor Administrativ Teritoriale din Romnia incluse n Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localit ilor din Zonele Defavorizate de Condi ii Naturale Specifice prezentate n anex la Ghidul Solicitantului. Solicitantul are n proprietate exploata ia agricol Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie, solicitantul ataeaz la Cererea de Finan are documente prin care s demonstreze c, de ine n proprietate ntreaga exploata ie: - documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate de notar, conform legisla iei n vigoare; - documente care atest dreptul real principal de proprietate al cldirilor din exploata ie; - extras din Registrul Exploata iei emis de ANSVSA/DSVSA din care s rezulte: efectivul de animale de inut, al pasrilor i al familiilor de albine i data primei nscrieri a solicitantului n Registrul Exploata iei, nso it de formular de micare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010). Solicitantul face parte dintr-o form asociativ, recunoscut conform legisla iei n vigoare*) Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie, solicitantul ataeaz la Cererea de Finan are documente prin care s demonstreze c acesta este membru al uneia din urmtoarele forme asociative, cu condi ia ca solicitantul s fac parte dintr-o asocia ie n domeniul proiectului: - grupuri de productori recunoscute n conformitate Ordonan a Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaterea i func ionarea grupurilor de productori, pentru comercializarea produselor agricole i silvice, cu modificrile i completrile ulterioare; - grupuri i organiza ii de productori n sectorul fructe i legume recunoscute conform Hotrrii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de productori recunoscute preliminar i organiza iilor de productori n sectorul fructe i legume; - societate cooperativ agricol, constituit conform Legii nr. 1/2005; - cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificrile i completrile ulterioare; - organiza ii de mbunt iri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificrile i completrile ulterioare; - membrii ai unei asocia ii care este membr n Organiza ii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare OIPA. Formele asociative pot fi constituite i recunoscute la nivel local, jude ean i na ional. *Se va acorda punctaj numai dac sunt ata ate documentele descrise n Cap. 4.1. Documente necesare ntocmirii Cererii de finan are, punctul 12.1.

2.

15

3.

30

4.

20

Ghidul Solicitantului Msura 112

12 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Solicitantul acceseaz msura de agro-mediu Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selec ie, solicitantul ataeaz la Cererea de Finan are documente prin care s demonstreze c acesta a accesat Msura 214 Pl i de Agromediu din cadrul PNDR, prin care solicitantul i-a asumat, n mod voluntar, angajamente de agromediu pentru o perioad de cinci ani de la data semnrii angajamentului. Solicitantul poate accesa urmtoarele pachete de agro-mediu: 1. Pajiti cu nalt valoare natural 2. Practici agricole tradi ionale 3. Pajiti importante pentru psri-pachet pilot 4. Culturi verzi 5. Agricultur ecologic 6. Pajiti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 7. Terenuri arabile importante ca zone de hrnire pentru gsca cu gt rou (Branta ruficolis). TOTAL

5.

15

100

IMPORTANT! Toate activit ile pe care solicitantul se angajeaz s le efectueze n cadrul Planului de afaceri i pentru care a primit punctaj la selec ie, devin condi ii obligatorii pentru ob inerea sprijinului i pe toat perioada contractului de finan are. 2.4 Valoarea sprijinului nerambursabil

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploata ie agricol cu dimensiunea minim de 6 UDE, iar peste aceast dimensiune, sprijinul pentru instalare poate crete cu 4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depi 40.000 de Euro/ exploata ie. Valoarea sprijinului acordat se calculeaz n lei, n func ie de rata de schimb EUR/ LEU, cea mai recent stabilit de ctre Banca Central European naintea datei de 1 ianuarie a anului n care se elaboreaz decizia de acordare a ajutorului (certificatul de plat), conform prevederilor art. 7 i 11 din Regulamentul CE 1913/ 2006. ***

Ghidul Solicitantului Msura 112

13 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Capitolul 3
ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI n cazul instalrii tinerilor fermieri, principiul finan rii nerambursabile este acela al acordrii unei prime de instalare. Modalitatea de plat Sprijinul de instalare va fi acordat n dou trane de plat: prima tran se va acorda la data aprobrii de ctre APDRP a solicitrii pentru acordarea sprijinului i este de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare; a doua tran, de 40% din valoarea sprijinului pentru instalare se va acorda la ndeplinirea ac iunilor prevzute n Planul de afaceri. Verificarea condi iilor pentru acordarea celei de-a doua tran nu va depi 33 de luni de la data aprobrii de ctre APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului. Pn la cea de-a doua tran de plat, beneficiarii trebuie s realizeze toate investi iile pentru modernizarea i dezvoltarea exploata iei, propuse n Planul de afaceri. Un solicitant al sprijinului prin Msura 112 poate depune n acelai timp proiecte pentru alte msuri din cadrul PNDR pentru a fi cofinan ate prin FEADR.

ATENIE! De exemplu, un solicitant al Msurii 112 poate accesa urmtoarele msuri din PNDR: 111 Formare profesional (training), informare i difuzare de cunotine; 121 Modernizarea exploataiilor agricole; 125 mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea i adaptarea agriculturii i silviculturii; 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzisten; 211 Sprijin pentru Zona Montan Defavorizat; 212 Sprijin pentru zone defavorizate altele dect zona montan; 214 Pli de Agro-mediu; 221 Prima mpdurire a terenurilor agricole.

Ghidul Solicitantului Msura 112

14 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

ATEN IE! Beneficiarii msurii 112 care sunt i beneficiari ai msurii 141, trebuie s respecte condi iile minime de eligibilitate pentru fiecare msur n parte. Activit ile pe care solicitantul se angajeaz s le efectueze prin Planul de afaceri n cadrul fiecrei msuri devin condi ii obligatorii. n acest caz, creterea dimensiunii economice a fermei, la solicitarea celei de-a doua trane, aferent msurii 112, va fi de minimum 4 UDE, iar pentru anul 3, aferent msurii 141, va fi de minimum 3 UDE. Prin urmare, la sfritul anului 3, creterea dimensiunii economice a fermei, aferent msurii 141, va fi de 7 UDE.

3.1 Completarea, depunerea i verificarea DOSARULUI CERERII DE FINAN ARE Dosarul Cererii de Finan are con ine Cererea de Finan are nso it de Planul de afaceri i documentele justificative anexate, legate ntr-un singur dosar, astfel nct s nu permit detaarea i/ sau nlocuirea acestora. Formularul standard al Cererii de Finan are este prezentat n Anexa 1 la prezentul Ghid i este disponibil, n format electronic, la adresa www.apdrp.ro. ATEN IE! Cererea de Finan are trebuie s fie nso it de documentele justificative prevzute la cap 4.

3.1.1 COMPLETAREA Cererii de Finan are Completarea Cererii de Finan are, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea sec iunilor, anexarea documentelor suport n alt ordine dect cea specificat etc.) conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finan are pe motiv de neconformitate administrativ. Pentru stabilirea dimensiunii economice a fermei i a valorii sprijinului de instalare n Cererea de Finan are se completeaz tabelul cu Structura culturilor i calculul UDE. n aceast sec iune a Cererii de Finan are se nscrie toat baza de produc ie (suprafe e, animale, pasri i familii de albine) pentru care solicitantul are documente de proprietate i/ sau arend/ concesionare/ i care sunt nregistrate n Registrul sprijinului. unic de identificare, i/sau n Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/ circumscrip ie veterinar i n Registrul agricol nainte de solicitarea

Ghidul Solicitantului Msura 112

15 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

ATEN IE! Speciile de plante i de animale care nu se regsesc n tabelul privind calculul numrului de UDE (Structura culturilor i Structura produc iei zootehnice), nu sunt eligibile pentru calculul dimensiunii economice a exploata iei agricole. ncadrarea plantelor de cultur i a animalelor n tabelul privind calculul numrului de UDE se realizeaz conform Regulamentului CE 1444/2002 i a Catalogului Oficial al soiurilor i plantelor de cultur din Romania 2012, aflate pe site la adresa www.apdrp.ro . Calculul dimensiunii economice a exploata iei agricole se realizeaz pornind de la animalele, suprafe ele i culturile declarate n ultima perioad de depunere a cererii unice de plat pe suprafa n Registrul unic de identificare de la APIA i/sau n Registrul exploata iilor ANSVSA/DSVSA/ circumscrip ia veterinar n nume propriu i/sau al cedentului. Pentru exploata iile zootehnice solicitan ii trebuie s de in n exploata ia agricol construc ii zootehnice adaptate pentru creterea animalelor i a pasrilor. ATEN IE! Pn la semnarea Contractului de Finantare exploata ia zootehnic trebuie s fie nregistrat de catre ANSVSA, ca exploata ie comercial de tip A (conform Ordinului nr. 16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de nregistrare/autorizare sanitar-veterinar a unit ilor/centrelor de colectare/exploata iilor de origine i a mijloacelor de transport din domeniul snt ii i al bunstrii animalelor, a unit ilor implicate n depozitarea i neutralizarea subproduselor de origine animal care nu sunt destinate consumului uman i a produselor procesate, cu modificrile i completrile ulterioare) cu prezentarea documentului care certific nregistrarea exploata iei zootehnice de tip A. Exploata ie comercial de tip A - exploata ie de animale de inut de persoane fizice autorizate, ntreprinderi individuale, ntreprinderi familiale sau persoane juridice organizate n condi iile legii, nregistrate i autorizate de oficiul registrului comer ului, nregistrat n Sistemul na ional de identificare i nregistrare a animalelor, care ndeplinete condi iile prevzute n anexa nr. 50 i este nregistrat sanitar-veterinar. Solicitantul, fermierul, are obliga ia declarrii la APIA a tuturor parcelelor agricole eligibile3 i neeligibile pe care le utilizeaz, nedeclararea ntregii suprafe e utilizate atrgnd dup sine sanc iuni (art. 55 din Regulamentul CE nr. 1122/2009 cu modificrile i completrile ulterioare). Terenul care formeaz vatra stupinei nu trebuie s figureze n Registul unic de identificare, la APIA, acesta necontribuind la calculul UDE din Cererea de Finan are.

Suprafa a parcelei agricole s fie de cel pu in 0,3 ha. n cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbutilor fructiferi, suprafa a minim a parcelei trebuie s fie de cel pu in 0,1 ha; 16 | P a g i n a

Ghidul Solicitantului Msura 112

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

ATEN IE! n situa ia n care suprafa a declarat n Registrul unic de identificare este mai mare dect cea din Registrul agricol, proiectul este neeligibil. Anul 0 din Planul de afaceri reprezint anul care include ultima perioad de depunere a cererii unice de plat pe suprafa la APIA (1 martie 15 mai i ncepnd cu 16 mai cu penalit i pentru fiecare zi de ntrziere pn pe data de 10 iunie). Astfel, calculul UDE pentru anul 0 din Cererea de Finan are i Planul de afaceri se realizeaz pe baza declara iilor din Cererea unic de plat pe suprafa 2012 din Registrul unic de identificare, din perioada de depunere a cererilor de plat pe suprafa (01.03 15.05 i cu penalit i pentru fiecare zi ntrziere pn pe data de 10 iunie) i poate fi folosit i extrasul utilizatorului anterior (cedentul) de terenuri agricole (exploata ie agricol). IMPORTANT! n dimensiunea economic a exploata iei agricole culturile i animalele care asigur consumul uman i hrana animalelor trebuie s reprezinte peste 75%, att n anul 0 ct i la solicitarea acordarii celei de a doua trane de plat. IMPORTANT! n cazul solicitan ilor care de in ciupercrii, ponderea acestora din dimensiunea economic a exploata iei agricole nu trebuie s depeasc 50 % n anul 0. ATEN IE! Dac la stabilirea dimensiunii
ATENIE! La stabilirea dimensiunii economice a unei exploataii agricole se ia n calcul ntreaga baz de producie: suprafee i culturi, animale i pasri pe specii i categorii, precum i familiile de albine, utiliznd tabelul privind calculul dimensiunii economice a exploataiei.

economice a exploata iei s-au luat n calcul, pentru anul 0, att flori ct i ciuperci, ponderea acestora nu poate depi 50% din totalul dimensiunii economice a exploata iei. n acest

caz florile nu trebuie s depeasc 25 % din totalul de 50%. Solicitan ii care de in exploata ii agricole exclusiv zootehnice (inclusiv apicole) vor fi verifica i la APIA dac nu au baz de produc ie vegetal n exploatare. nscrierea exploata iei agricole n Registrul unic de identificare de la APIA i a parcelelor agricole, mrimea acestora i culturile aferente se verific de expertul verificator al Oficiului Jude ean de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit. Suprafe ele i culturile declarate la APIA trebuie s fie identice cu suprafe ele i culturile completate de solicitant n Cererea de Finan are. ATEN IE! Rezultatul calcului dimensiunii economice a exploata iei agricole la data

instalrii tnrului fermier coincide cu anul 0 din Planul de afaceri. Anul 0 pentru sesiunea 01 29 iunie 2012 se realizeaz pe baza nregistrrilor de la APIA i/ sau din Registrul exploata iilor de la ANSVSA/DSVSA/circuscrip ie veterinar din perioada 01 martie 15 mai 2012, cu penalit i pentru fiecare zi ntrziere pn pe data de 10 iunie,
Ghidul Solicitantului Msura 112 17 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Nu sunt eligibile pentru sprijin contractele de comodat/nchiriere ncheiate pentru terenurile agricole (inclusiv pauni i fne e). IMPORTANT! Cererea de Finan are trebuie completat n format electronic, n limba romn. Nu sunt acceptate Cereri de Finan are completate de mn. Dosarul Cererii de Finan are va cuprinde n mod obligatoriu un opis, cu urmtoarele elemente: Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagin (de la..... pn la.....)

Pagina opis va fi pagina cu numrul 0 a Cererii de Finan are. Cererea de Finan are trebuie completat ntr-un mod clar i coerent pentru a nlesni procesul de evaluare al acesteia. n acest sens, se vor furniza numai informa iile necesare i relevante, care vor preciza modul n care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i n ce msur proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului. IMPORTANT! Numai Cererea de Finan are i documentele justificative completate dup modelul standard prezentat, sunt eligibile pentru finan are n cadrul Msurii 112.

3.1.2 DEPUNEREA Dosarului Cererii de Finan are Dosarul Cererii de Finan are se completeaz n dou exemplare - original i copie i

documentele ataate (conform Listei Documentelor partea E din Cererea de Finan are) i se depune la Oficiul Jude ean de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (OJPDRP) al jude ului unde are loc implementarea proiectului, mpreun cu formatul electronic (CD) al Cererii de Finan are (acesta va include Cererea de Finan are i Planul de afaceri). Fiecare exemplar din dosarul Cererii de Finan are va fi legat, paginat i opisat, cu toate paginile numerotate manual n ordine de la 1 la n n partea dreapt sus a fiecrui document, unde n este numrul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel nct s nu permit detaarea i/sau nlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare pagin va purta tampila solicitantului (semntura, n cazul persoanelor fizice). Pentru acele documente justificative originale care rmn n posesia solicitantului (ex: act de proprietate, act de identitate, etc.), copiile depuse n Dosarul Cererii de Finan are trebuie s con in men iunea Conform cu originalul i vor fi verificate i semnate i datate de expertul care efectueaz verificarea conformit ii Cererii de Finan are.

Ghidul Solicitantului Msura 112

18 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

IMPORTANT! Va fi ataat o copie electronic (prin scanare) a Planului de afaceri, ca i a tuturor documentelor ataate Cererii de Finan are, salvate ca fiiere distincte cu denumirea conform listei documentelor (sec iunea specific E din cererea de finan are). Scanarea se va efectua dup finalizarea dosarului (paginare, men iunea copie conform cu originalul etc.), nainte de a fi legat, cu o rezolu ie de scanare maxim de 300 dpi (recomandat 150 dpi) n fiiere format PDF. Numele fiierelor nu trebuie s con in caractere de genul: ~ " # % & * : < > ? / \ { | }, nu trebuie s con in dou puncte succesive ... Numrul maxim de caractere ale numelui unui fiier nu trebuie s fie mai mare de 128, iar numrul maxim de caractere ale numelui unui director de pe CD nu trebuie s fie mai mare de 128 de caractere. Piesele desenate care depesc formatul A3, se pot ataa salvate direct n format .pdf, la care se va adauga declara ia proiectantului privind conformitatea cu planele originale din Cererea de Finan are. n cazul n care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor jude e, acesta va fi depus la Oficiul Jude ean de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit pe raza cruia exploata ia agricol are ponderea cea mai mare (suprafa a agricol/ animale). Dosarul Cererii de Finan are se depune personal de ctre solicitant, sau de ctre mputernicit prin procur legalizat (original) a solicitantului legal, la OJPDRP, naintea datei limit care figureaz n licita ia de proiecte. IMPORTANT! Solicitantul trebuie s depun Cererea de Finan are corect completat, mpreun cu toate documentele justificative anexate, n 2 exemplare (1 original i 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copert, n partea superioar dreapt, cu ORIGINAL, respectiv COPIE, IMPORTANT! Solicitantul trebuie s se asigure c rmne n posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finan are, n afara celor 2 exemplare pe care le depune. 3.1.3 VERIFICAREA Dosarului Cererii de Finan are de ctre OJPDRP 1. VERIFICAREA CONFORMIT II CERERII DE FINAN ARE

Efectuarea conformit ii const n verificarea Cererii de Finan are dac: este corect completat; este prezentat att n format tiprit, ct i n format electronic;

Ghidul Solicitantului Msura 112

19 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

documentele justificative solicitate sunt prezente n dou exemplare: un original i o copie verificndu-se valabilitatea acestora la data depunerii de ctre solicitant.

IMPORTANT! n cazul n care expertul verificator descoper o eroare de form, proiectul nu este considerat neconform. Erorile de form sunt erorile fcute de ctre solicitant n completarea Cererii de Finan are care sunt descoperite de exper ii verificatori ai Serviciului Verificare Cereri de Finan are (SVCF) de la OJPDRP, cu ocazia verificrii conformit ii i care pot fi corectate i semnate de ctre acetia din urm n prezen a solicitantului, pe baza unor dovezi/informa ii prezentate explicit n documentele justificative anexate Cererii de Finan are (exemplu: date de identificare ale solicitantului scrise incorect). Constituie eroare de fond nesemnarea declara iilor pe propria rspundere situatie in care proiectul este declarat neconform. Dup evaluarea conformit ii Dosarului Cererii de Finan are (n aceeai zi) solicitantul este ntiin at de ctre expertul verificator dac acesta este conform sau dac nu i se vor explica cauzele neconformit ii. Solicitantul are obliga ia de a lua la cunotin prin semntura dat pe fia de verificare a conformit ii. Aceeai Cerere de Finan are poate fi declarat neconform de maximum dou ori pentru aceeai licita ie de proiecte. Dup verificarea conformit ii Cererii de finan are, pot exista dou situa ii: Cererea de Finan are este declarat neconform; Cererea de Finan are este declarat conform; Dac Cererea de Finan are este declarat conform, se trece la urmtoarea etap de verificare.

2. Verificarea CONDI IILOR MINIME de acordare a sprijinului Verificarea condi iilor minime de acordare a sprijinului, se efectueaz de ctre: OJPDRP pentru toate Cererile de Finan are; APDRP - nivel central - pentru Cererile de Finan are verificate prin sondaj. Verificarea condi iilor minime se realizeaz pe baza documenta iei conforme depuse de solicitant i const n:
Ghidul Solicitantului Msura 112 20 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

verificarea eligibilit ii solicitantului i a exploata iei; verificarea Planului de afaceri; verificarea documentelor justificative anexate Cererii de Finan are; evaluarea criteriilor de selec ie. ATEN IE! Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (APDRP) poate solicita documente (altele dect cele obligatorii) sau informa ii suplimentare n etapa de verificare a eligibilit ii proiectului, dac se constat c este necesar. n etapa de selec ie a proiectelor nu se mai pot aduce documente suplimentare. La verificarea condi iilor minime de acordare a sprijinului la nivel OJPDRP n situa ia n care sunt condi ii care necesit lmuriri suplimentare, expertul evaluator poate cere informa ii suplimentare doar n urmtoarele cazuri: 1. Planul de afaceri con ine informa ii insuficiente sau contradictorii n raport cu cele men ionate n Cererea de Finan are sau alte documente justificative; 2. Avizele, acordurile, autoriza iile eliberate de ctre autorit ile emitente nu respect protocoalele ncheiate cu APDRP. 3. Verificarea PE TEREN a cererilor de finan are Verificarea pe teren se realizeaz de ctre OJPDRP pentru toate Cererile de Finan are conforme n prezen a obligatorie a solicitantului proiectului. Scopul efecturii verificrii pe teren este de a controla datele i informa iile cuprinse n Planul de afaceri i documentele justificative cu situa ia existent pe amplasamentul propus pentru ca expertul verificator s se asigure de corectitudinea informa iilor declarate n Cererea de Finan are. n urma verificrii Dosarului Cererii de Finan are pot exista dou situa ii: proiectul este neeligibil; proiectul este eligibil i are un punctaj.

4. SELEC IA proiectelor Msura va beneficia de o alocare financiar anual. Alocarea financiar public a msurii i numrul maxim al sesiunilor de depunere i evaluare a proiectelor ce pot avea loc anual, este stabilit de Comitetul de Monitorizare. Pentru fiecare sesiune se face un ANUN LANSARE A LICITA IEI n care se vor prezenta suma i durata sesiunii.
Ghidul Solicitantului Msura 112 21 | P a g i n a

DE

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Autoritatea de Management n consultare cu membrii Comitetului de Monitorizare stabilete i aprob naintea lansrii depunerii de proiecte, punctajul aferent criteriilor de selec ie (vezi subcapitolul 2.3), precum i criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal. APDRP va puncta fiecare proiect eligibil n func ie de sistemul de punctaj stabilit i va ntocmi Raportul de Evaluare. Solicitan ii, dup consultarea Raportului de evaluare au posibilitatea de a depune Contesta ii. Contesta iile vor putea fi depuse la OJPDRP unde a fost depus proiectul, n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea Notificrii, dar nu mai mult de 12 zile lucrtoare de la afiarea pe site a Raportului de Evaluare. Contesta ia depus trebuie s fie nso it de Notificare i de documente justificative. Contesta iile se solu ioneaz de ctre o Comisie constituit la nivelul MADR, prin Ordin al Ministrului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, format din reprezentan i ai MADR i APDRP. Termenul pentru a rspunde contesta iilor este n conformitate cu Regulamentul de organizare i func ionare al Comitetului de selec ie i al Comisiei de contesta ii pentru proiectele aferente msurilor din PNDR 2007 2013, aprobat prin Ordinul MADR nr. 28/ 31.01.2011, cu modificrile i completrile ulterioare. Dup solu ionarea contesta iilor, se va ntocmi i aproba Raportul de selec ie de ctre Comitetul de selec ie care va fi publicat pe site-ul www.apdrp.ro. Comitetul de Selec ie este un organism tehnic, prezidat de ctre Autoritatea de Management pentru PNDR i are n componen reprezentan i ai Autorit ii de Management i ai APDRP. Rolul Comitetului de Selec ie este de a supune aprobrii conducerii Autorit ii de Management pentru PNDR finan area proiectelor eligibile, punctate dup cum urmeaz: cnd valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz sub valoarea total alocat Msurii 112 n cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selec ie propune aprobarea pentru finan are a tuturor proiectelor eligibile. n acest sens, se ntocmete un Raport cu proiectele eligibile pentru finan are care se supune aprobrii directorului general al Autorit ii de Management pentru PNDR; cnd valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz peste valoarea total alocat Msurii 112 n cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selec ie analizeaz lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat, iar selec ia se face n ordinea descresctoare a punctajului de selec ie, cu ncadrarea n suma alocat pe sesiune.

Selec ia se face n ordinea descresctoare a punctajului. n cazul proiectelor cu acelai punctaj, departajarea acestora, se face n func ie de urmtoarele priorit i:
Ghidul Solicitantului Msura 112 22 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

solicitantul are n proprietate exploata ia agricol; solicitantul este membru al unei forme asociative; solicitantul de ine o ferm de semi-subzisten . 1. n cazul proiectelor cu acelai punctaj i aceleai priorit i, departajarea se va face n func ie de criteriul de departajare preponderent, stabilit pe baza numrului mai mare de unit i de dimensiune economic (UDE) calculat prin cumularea elementelor componente n cadrul fiecrui criteriu de departajare, n urmtoarea ordine: numr de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproduc ie/ psri, numr UDE cumulate; 2. numr de porcine la ngrat/ ovine i caprine, numr UDE cumulate; 3. suprafa legume numr UDE cumulate; 4. suprafa pepiniere i planta ii de pomi i de arbuti fructiferi, cpunarii, numr UDE cumulate; 5. suprafa pepiniere i planta ii de vi de vie pentru vin cu excep ia restructurrii/ reconversiei planta iilor de vi de vie i struguri de mas, numr UDE cumulate; 6. suprafa culturi de cmp numr UDE cumulate; 7. suprafa culturi de specii forestiere cu ciclu de produc ie scurt i regenerare pe cale vegetativ, n scopul producerii de energie regenerabil, cumulate. Pentru acest criteriu de departajare nu se calculeaz numrul de UDE. Dup parcurgerea procedurii de selec ie i dup caz, a celei de departajare, se ntocmete Raportul cu proiectele propuse pentru finan are care se supune aprobrii directorului general al Autorit ii de Management. Acest raport va cuprinde i lista proiectelor nefinan ate. Se pot returna solicitan ilor dosarele cererilor de finan are originale depuse, iar APDRP se va asigura c de ine o copie a Cererii de Finan are necesar pentru eventuale verificri ulterioare. Aprobarea Directorului General al Autorit ii de Management pentru PNDR, reprezint decizia final asupra selec iei proiectelor care ndeplinesc condi iile minime pentru finan are. IMPORTANT! Pentru Msura 112 Instalarea tinerilor fermieri nu exist punctaj minim.

3.2

CONTRACTAREA sprijinului nerambursabil

Dup primirea Raportului de selec ie, n care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finan ate, APDRP notific beneficiarul privind acceptarea Cererii de Finan are.

Ghidul Solicitantului Msura 112

23 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

IMPORTANT! n termen de 15 zile lucrtoare de la primirea notificrii, solicitantul autorizat trebuie s se prezinte la sediul Centrului Regional de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (CRPDRP) de care apar ine, n vederea semnrii Contractului de finan are. IMPORTANT! n cazul n care solicitantul nu se prezint n termenul precizat n Notificare pentru a semna Contractul de finan are i nici nu anun APDRP, atunci se consider c a renun at la ajutorul financiar nerambursabil. ATEN IE! Persoanele fizice vor fi acceptate ca poten iali beneficiari dac se angajeaz s se autorizeze conform OG 44/ 2008 (s devin Persoane Fizice Autorizate sau ntreprinderi individuale) n termen de 30 zile lucrtoare de la data primirii notificrii privind selectarea Cererii de Finan are. Angajamentul se ataeaz Cererii de Finan are i va preciza c, n termen de 30 zile lucrtoare de la data primirii notificrii, solicitantul va prezenta certificatul de nregistrare la Oficiul Registrului Comer ului. n caz de neprezentare n termen a documentelor, Agen ia i rezerv dreptul de a nu semna Contractul de finan are. Beneficiarii care nu au depus la Cererea de Finan are documentul care s certifice nivelul minim de calificare ci doar declara ia pe proprie rspundere c vor urma cursuri de calificare de minim 150 de ore domeniul agricol, vor prezenta certificatul de calificare pn la data semnrii Contractului de Finan are. Beneficiarii care au depus la Cererea de Finan are adeverinta de absolvent de liceu sau coal profesional/coal de arte i meserii (2012), vor prezenta diploma de absolvent pn la data semnrii Contractului de Finan are. Exploata iile agricole care i-au calculat volumul sprijinului din animale (psri, bovine, ovine, caprine, porcine) trebuie sa fie nregistrate de ctre ANSVSA, ca exploata ii comerciale de tip A, conform Ordinului ANSVSA nr. 16 din 16.03.2010, pn la data semnrii Contractului de Finan are. ATEN IE! Termenul de 30 de zile lucrtoare, pentru persoanele fizice neautorizate, calculat de la data confirmrii de primire a Notificrii de selec ie nu poate fi prelungit pentru semnarea contractului de finan are! IMPORTANT! Se recomand consultarea textului integral al Contractului de finan are (Anexa 3 la prezentul ghid, vezi www.apdrp.ro). Solicitantul trebuie s se asigure c odat cu semnarea Contractului a intrat i n posesia anexelor acestuia.

Ghidul Solicitantului Msura 112

24 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

3.3

PLATA

Dosarul Cererii de Plat se depune de beneficiar la Oficiul Jude ean de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (OJPDRP), n dou exemplare, pe suport de hrtie, i pe suport magnetic. Dosarul cererii de plat trebuie s cuprind documentele justificative prevzute n INSTRUC IUNILE DE PLAT (vezi Anexa 3 la Contractul de finan are) pe site-ul APDRP www.apdrp.ro. IMPORTANT! Dosarul cererii de plat pentru prima tran se va depune n maxim 10 zile de la semnarea Contractului de finan are. Solicitarea celei de a doua trane de plat se va depune n maxim 33 de luni de la data semnrii Contractului de finan are. De la data nregistrrii dosarului cererii de plat i pn la data efecturii pl ii nu se vor depi 90 zile calendaristice. Dosarul cererii de plat pentru a doua tran se depune dup ndeplinirea conformit ii i a investi iilor propuse de beneficiar n planul de afaceri, i dup depunerea cererilor de plat pe suprafa de la APIA, n perioada 01.03 - 15.05 i cu penalit i pentru fiecare zi ntrziere pn pe data de 10 iunie, dar nu mai devreme de 1 iulie al celui de-al doilea an din Planul de afaceri. ATEN IE! Beneficiarul este obligat s nu nstrineze i/ sau s modifice investi ia realizat prin proiect pe o perioad de 3 ani de la ultima plat efectuat de Agen ie.

***

Ghidul Solicitantului Msura 112

25 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Capitolul 4
INFORMA II UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

4.1

Documentele necesare ntocmirii Cererii de Finan are

Documentele obligatorii care trebuie ataate Cererii de Finan are pentru ntocmirea proiectului sunt: 1. Documente de proprietate/folosin pentru exploata ia agricol: a) Documente solicitate pentru terenul agricol: document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legisla iei n vigoare (contract de vanzare-cumparare autentificat de notar, act de dona ie autentificat de notar, hotrre judectoreasc definitiv i irevocabil cu punere n posesie, certificat de motenitor unic autentificat de notar i alte acte care demonstreaz ter ilor dreptul de proprietate conform legisla iei n vigoare); i/ sau tabel centralizator - emis de Primrie, semnat de persoanele autorizate conform legii, con innd sumarul contractelor de arendare (cu o valabilitate de minim 5 ani, la data depunerii Cererii de Finan are) cu suprafe ele luate n arend pe categorii de folosin i perioad de arendare. i/ sau contract de concesionare,cu o valabilitate de cel pu in 5 ani la data depunerii Cererii de Finan are. Contractul de concesiune va fi nso it de adres emis de concedent care con ine situa ia privind respectarea clauzelor contractuale, dac este n graficul de realizare a investi iilor prevzute n contract i alte clauze. documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei acte de proprietate conform legisla iei n vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arend/ nchiriere/ contract de comodat. Suprafa a de teren eligibil pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup i 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. b) Documente solicitate pentru cldiri: actul de proprietate alte documente care demonstreaz dreptul de folosin asupra cldirii.

Ghidul Solicitantului Msura 112

26 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

n cazul n care proiectul vizeaz i modernizarea cldirilor aceastea se vor face n baza Legii 50/ 1991, modificata i completat. n cazul realizrii de investi ii, documentele de proprietate la punctul b) sunt obligatorii. c) Documente solicitate pentru animale, psri i familii de albine: -extras din Registrul Exploata iei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscrip ia veterinar (adeverin eliberat de medicul veterinar de circumscrip ie) din care s rezulte: efectivul de animale de inut, al pasrilor i al familiilor de albine i data primei nscrieri a solicitantului n Registrul Exploata iei, nso it de formular de micare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); -solicitantii care au accesat PNA 2011-2013 vor prezenta documentele de achizitii de familii de albine, roiuri la pachet, roiuri pe faguri i mtci (facturi, ordine de plata, chitante, proces- verbal de predare primire); d) Copie din Registrul agricol emis de Primrii care s confirme dreptul de proprietate i/ sau de folosin (arend/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor nregistrate pentru baza de produc ie, cu tampila primriei i men iunea Conform cu originalul. 2. Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza conform OG 44/ 2008 n PFA sau I n termen de 30 de zile lucrtoare de la primirea Notificrii privind selectarea Cererii de Finan are, cu specificarea codului CAEN pentru care se autorizeaz, urmnd ca pn la acea dat s prezinte urmtoarele documente: - document de la banc cu datele de identificare ale bncii i ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bncii, codul IBAN al contului n care se deruleaz opera iunile cu APDRP); - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specific faptul ca solicitantul este autorizat conform OG 44/2008 n PFA sau I, codul CAEN conform activit ii pentru care solicit finan are, existen a punctului de lucru (dac este cazul) i c nu se afl n proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicat), reorganizare judiciar sau faliment, conform Legii 85/2006 republicat; - certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului conform legisla iei n vigoare; 3. Pentru solicitan ii autoriza i conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat i administrator unic, document de la banc cu datele de identificare ale bncii i ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bncii, codul IBAN al contului n care se deruleaz opera iunile cu APDRP).
Ghidul Solicitantului Msura 112 27 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

4.1 Pentru solicitan ii autoriza i conform OG 44/2008 sau SRL: Certificate care s ateste lipsa datoriilor restante fiscale i sociale emise de Direc ia General a Finan elor Publice i de primriile pe raza crora i au sediul social i punctele de lucru i graficul de reealonare a datoriilor ctre bugetul consolidat (dac este cazul). sau 4.2 Pentru solicitan ii neautoriza i, persoane fizice: Certificate care s ateste lipsa datoriilor ctre bugetul local de la primriile pe raza crora i au domiciliul. 5. Cazierul judiciar, fr nscrieri care privesc sanc iuni economico-financiare, al solicitantului. 6. Copia actului de identitate pentru solicitant i al so iei/ so ului, pentru to i solicitan ii care sunt cstori i, dup caz. 7.1 Pentru solicitan ii autoriza i conform OG 44/2008 sau SRL cu asociat i administrator unic, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comer ului care specific faptul c solicitantul este asociat i administrator unic, solicitantul are sediul social sau punctul de lucru deschis la adresa exploata iei agricole, codul CAEN conform activit ii pentru care solicit finan are, i c nu se afl n proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicat), reorganizare judiciar sau faliment, conform Legii 85/2006 republicat. 7.2 Certificatul de nregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer ului conform legisla iei n vigoare. 8. Copie dup diploma de studii: absolvent de liceu/ coal profesional/ coal de arte i meserii n domeniul agricol, veterinar i economic cu profil agricol/ absolvent a zece clase cu profil agricol, zootehnic i veterinar nso it de Certificat de calificare profesional (competen e); absolvent de liceu/coal profesional/ coal de arte i meserii (altul dect cel cu profil agricol), care prezint un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare, de minimum 150 ore, n domeniul agricol, veterinar i economic cu profil agricol. adeverin pentru absolven ii liceului sau a colii profesionale/ coal de arte i meserii din promo ia 2012 (cu obligativitatea prezentrii diplomei de studii pn la semnarea contractului de finan are), care prezint un certificat de calificare sau un certificat de absolvire* a unui curs de formare, de minimum 150 ore, n domeniul agricol, veterinar i economic cu profil agricol.

Ghidul Solicitantului Msura 112

28 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Solicitan ii care nu au certificate de calificare sau un certificat de absolvire4 n domeniul agricol veterinar i economic cu profil agricol vor prezenta: adeverin a c urmeaz cursuri de calificare n domeniul agricol veterinar i economic cu profil agricol, de minimum 150 ore, nso it de declara ia pe propria rspundere c vor aduce certificatele pn la semnarea Contractului de Finan are cu Agen ia. 9.1 Document (carte de munc sau adeverin a de la locul de munc) care atest faptul c solicitantul a desfurat activit i n domeniul agricol mai mult de 50% din timpul de lucru cu cel pu in 12 luni, naintea instalrii sale pe cont propriu. sau 9.2 Declara ia pe propria rspundere a solicitantului c este membru al unei familii de fermier i c a lucrat mai mult de 50% din timpul su de lucru n cadrul fermei (nu neaprat n ferma familiei de fermier) cu cel pu in 12 luni naintea instalrii sale pe cont propriu, nso it de declara ia conducatorului exploata iei agricole unde a lucrat solicitantul, conform declara iilor anexate pe site la adresa www.apdrp.ro. 10. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploata iei. 11. Declara ia pe propria rspundere a solicitantului privind exploata ia agricol c nu a mai accesat Msurile 112 i 141 i/sau so ul/so ia i nu de ine n proprietate/ folosin alte terenuri, animale, psri i familii de albine, n afara celor declarate n Planul de afaceri. 12.1 Document care atest c solicitantul este nregistrat ntr-o form asociativ, ca membru, nainte de lansarea sesiunii pentru care aplic, n domeniul proiectului emis de ctre: - grupuri de productori recunoscute n conformitate Ordonan a Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaterea i func ionarea grupurilor de productori, pentru comercializarea produselor agricole i silvice, cu modificrile i completrile ulterioare (document care atesta calitatea de membru al grupului de productori declaratie scris aprobat de fondatori sau membrii consiliului de administratie); - grupuri i organiza ii de productori n sectorul fructe i legume recunoscute conform Hotrrii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de productori recunoscute preliminar i organiza iilor de productori n sectorul fructe i legume

Certificatele de calificare/ absolvire vor fi emise de ctre o institu ie recunoscut de Ministerul Educa iei, Cercetrii, Tineretului i Sportului.

Ghidul Solicitantului Msura 112

29 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

(document care atesta calitatea de membru al grupului de productori, declaratie scris aprobat de fondatori sau membrii consiliului de administratie); - societate cooperativ agricol, consituit conform legii nr.1/2005 (adeverin eliberat de cooperativa agricol nso it de copia dup nregistrarea la Oficiul Registrului Comer ului de pe lng tribunalul n a crui raza teritorial i are sediul, cererea de nscriere aprobat de adunarea general); - cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificrile i completrile ulterioare (cerere de aderare avizata de consiliul de administra ie i aprobat de adunarea general, i declararea expres a recunoasterii actului constitutiv, adeverin privind calitatea de membru eliberat de cooperativ, actul constitutiv i statutul cooperativei, certificatul de nregistrare i certificatul constatator ORC al cooperativei); - organiza ii de mbunt iri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificrile i completrile ulterioare (adeziunea la statut i la hotrrile adunrilor generale adoptate pn la acea dat, precum si dovada platii contribu iei de nscriere i a cotiza iei pe anul n curs). - Organiza ia Interprofesional pentru Produsele Agroalimentare (OIPA): -document care demonstreaz calitatea de membru al asocia iei n care este membru solicitantul: adeverin emis de OIPA care demonstreaz calitatea de membru a solicitantului n asocia ie i a asocia iei n OIPA, document avizat de consiliul director nso it de statutul organizatiei. Acest document se ataeaz numai pentru dovedirea criteriului de selec ie Solicitantul este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legisla iei na ionale n vigoare. 12.2 Angajament de agro-mediu pentru o perioad de 5 ani. Lista pachetelor existente: 1. Pajiti cu nalt Valoare Natural. 2. Practici Agricole Tradi ionale. 3. Pajiti Importante Pentru Psri pachet pilot. 4. Culturi verzi. 5. Agricultur ecologic 6. Pajiti importante pentru fluturi (Maculinea sp.). 7. Terenuri arabile importante ca zone de hrnire pentru gsca cu gt rou (Branta ruficollis). Acest document se ataeaz numai pentru dovedirea criteriului de selec ie.

Ghidul Solicitantului Msura 112

30 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

4.2

Lista Formularelor disponibile pe site-ul MADR i APDRP Cererea de Finan are Anexa 1; Planul de afaceri Anexa 2; Contractul de finan are Anexa 3; Formulare de plat cuprind: (Declara ia de ealonare a depunerii dosarelor cererilor de plat, Cererea de plat, Declara ia de cheltuieli, Raportul de execu ie, Tabelul privind stabilirea dimensiunii economice a fermei i Declara ia pe propria rspundere a beneficiarului) Anexa 4; Fia Msurii 112 Anexa 5; Declara ii pe propria rspundere Anexa 6; Zone defavorizate conform PNDR Anexa 7. Catalogul oficial al soiurilor de plante din Romnia - Anexa 8 Regulamentul CE 1444/2002 - Anexa 9

TOATE FORMULARELE PREZENTATE AL CROR FORMAT ESTE ELABORAT DE APDRP POT FI CONSULTATE I DESCRCATE DIRECT DE PE PAGINA DE INTERNET A MADR (www.madr.ro) i a APDRP ( www.apdrp.ro Investiii prin PNDR M112); SAU POT FI SOLICITATE DE LA SEDIILE OJPDRP.

4.3

DIC IONAR

Solicitant persoan fizic sau juridic, poten ial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR; Beneficiar persoan fizic autorizat care a ncheiat un contract de finan are cu APDRP pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; Cererea de finan are reprezint solicitarea depus de poten ialul beneficiar n vederea ob inerii finan rii nerambursabile; Sprijin nerambursabil reprezint suma alocat proiectelor, asigurat prin contribu ia Uniunii Europene i a Guvernului Romniei;

Ghidul Solicitantului Msura 112

31 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Eligibil reprezint ndeplinirea condi iilor i criteriilor minime de ctre un solicitant aa cum sunt precizate n Ghidul Solicitantului, Cererea de Finan are i Contractul de finan are pentru FEADR; Evaluare ac iune procedural prin care documenta ia pentru care se solicit finan are este analizat pentru verificarea ndeplinirii condi iilor minime pentru acordarea sprijinului i pentru selectarea proiectului, n vederea contractrii; Fia msurii descrie motiva ia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele msurii, aria de aplicare i ac iunile prevzute, tipul de investi ie, men ioneaz categoriile de beneficiar i tipul sprijinului; Msura definete aria de finan are prin care se poate realiza cofinan area proiectelor (reprezint o sum de activit i cofinan ate prin fonduri nerambursabile). Abrevieri: FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural, este un instrument de finan are creat de Uniunea European pentru implementarea Politicii Agricole Comune; PNDR Programul Na ional de Dezvoltare Rural este documentul pe baza cruia va putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i care respect liniile directoare strategice de dezvoltare rural ale Uniunii Europene; MADR Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale; AM PNDR Autoritatea de Management pentru Programul Na ional de Dezvoltare Rural; DAJ Direc ia pentru Agricultur Jude ean, structur organizatoric la nivel jude ean subordonat MADR (la nivel na ional exist 42 DAJ); APDRP Agen ia de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit - institu ie public subordonat Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale care deruleaz Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural; OJPDRP Oficiul Jude ean de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, structur organizatoric la nivel jude ean a APDRP (la nivel na ional exist 42 Oficii Jude ene); APIA Agen ia de Pla i i Interven ie n Agricultur institu ie public subordonat Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale care deruleaz fondurile europene pentru implementarea msurilor de sprijin finan ate din Fondul European pentru Garantare n Agricultur.

Ghidul Solicitantului Msura 112

32 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

4.4

APDRP N SPRIJINUL DUMNEAVOASTR

Fiecare cet ean al Romniei, precum i persoanele juridice de drept romn care se ncadreaz n aria de finan are a Msurilor din cadrul PNDR, au dreptul s beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finan area propriilor proiecte de investi ii pentru dezvoltare rural. APDRP v st la dispozi ie de luni pn vineri ntre orele 8:00 i 16:00 pentru a v acorda informa ii privind modalit ile de accesare a PNDR, dar i pentru a primi propunerile sau sesizrile dumneavoastr privind derularea PNDR. Exper ii APDRP v pot acorda, pe loc sau n termenul legal (maxim 30 de zile), orice informa ie necesar n demersul dumneavoastr pentru accesarea fondurilor europene. ns, nu uita i c exper ii APDRP nu au voie s v acorde consultan privind realizarea proiectului. Echipa APDRP v poate ajuta ori de cte ori ave i o plngere, o reclama ie sau o peti ie privind o situa ie care intr n aria de competen a APDRP. De asemenea, dac considera i c sunte i nedrept it, defavorizat sau sesiza i posibile neregularit i n derularea PNDR, nu ezita i s v adresa i n scris Agen iei de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, pentru solu ionarea problemelor. Pentru a reclama o anumit situa ie sau pentru a sesiza eventuale neregularit i informa i-ne n scris. Trebuie s ine i cont c pentru a putea demara investiga iile i aplica eventuale sanc iuni, reclama ia sau sesizarea trebuie s fie explicit, s con in informa ii concrete, verificabile i datele de contact ale persoanei care a ntocmit respectiva reclama ie sau sesizare. Pentru a afla detalii privind condi iile i modalitatea de accesare, fondurile disponibile precum i investi iile care sunt finan ate prin FEADR, consulta i acest Ghid. Dac dori i informa ii suplimentare pute i s consulta i sec iunea ntrebri frecvente de pe pagina de internet a APDRP (www.apdrp.ro > Comunicare > ntrebri frecvente) sau s formula i ntrebri ctre departamentul de rela ii publice din cadrul APDRP.
APDRP, prin cele 8 Centre Regionale i cele 42 de Oficii Judeene, v poate acorda informaii necesare pentru a solicita finanarea proiectului. Dac ntmpinai greuti n obinerea informaiilor sau considerai c suntei defavorizat n accesarea fondurilor europene scriei-ne. Adresa noastr este: Bucureti, Str. tirbei Vod, nr. 43, sector 1; reclamaii@apdrp.ro; www.apdrp.ro Forumuri de discuii / Reclamaii.

Ghidul Solicitantului Msura 112

33 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.

Men ionm faptul c n sec iunea ntrebri frecvente sunt publicate toate ntrebrile i rspunsurile la spe e concrete care au aplicabilitate general, fiind astfel de interes pentru mai mul i poten iali beneficiari.

* * * // * * *

Ghidul Solicitantului Msura 112

34 | P a g i n a

Informa iile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui Ghid al Solicitantului se va realiza n mod gratuit i doar cu acordul MADR. Toate drepturile rezervate MADR.