Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Privire generala
1.1 Definitii ale cadastrului
Forma de inventar funciar alcatuit dintr-un registru cadastral si din planuri, cuprinde datele tehnico-economice privitoare la toate imobilele situate pe teritoriul unui oras, raion, comuna sau sat. In registrul cadastral sunt trecute datele obtinute prin lucrarile de identificare, de masuratoare si de ridicare in plan a imobilelor situate pe un anumit teritoriu, continand pentru fiecare imobil (parcela) urmatoarele date: numar topografic, suprafata destinatiei teritoriului (arabil, pasune, etc.) sau felul folosintei (teren construit, curte), precum si numele posesorului. Serveste la identificarea si evidenta imobilelor pe categorii de folosinta, la planificarea productiei agricole, la asezarea impozitelor si la intocmirea si tinerea la curent a cartilor funciare si a altor registre de publicitate a drepturilor reale privind imobilele. Dictionar enciclopedic Ed. Politica Bucuresti 1962. Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica, prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, descrierea si reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intrg teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor si de propietar. L.7/96 Legea cadastrului si publicitatii imobiliare 1996.