P. 1
amenajare si urbanism

amenajare si urbanism

|Views: 373|Likes:
Published by Lia-Paul Love

More info:

Published by: Lia-Paul Love on May 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE Facultatea de Ştiinţe

Prof.univ.dr.ing.mat.Gheorghe M.T. Rădulescu

URBANISM ŞI AMENAJAREATERITORIULUI

EDITURA UNIVERSITĂŢII DE NORD

2011
1

În loc de motto În anul 1973 eram student în penultimul an al Facultăţii de Geodezie din cadrul Institutului de construcţii Bucureşti. Printre disciplinele de studiu ale anului universitar 19731974 se enumera şi Urbanismul şi amenajarea teritoriului. Profesor avea să ne fie Virgil Ioanid. Proaspăt întors din Franţa, după un îndelungat stagiu de perfecţionare, profesorul Virgil Ioanid ne-a surprins plăcut cu un nou stil de predare, modern, occidental, extrem de pragmatic, interactiv. Deşi era, pentru noi geodezii o disciplină de informare tehnică, am fost atraşi încă de la început atât de noul stil de abordare didactică cât şi de conţinutul fascinant al cursului. Anii au trecut, profesorul Virgil Ioanid devine unul dintre cei mai cunoscuţi şi importanţi urbanişti din lume, succesele profesorului ne făcea şi pe noi foştii studenţi să ne mândrim :”am fost studentul profesorului Virgil Ioanid !“. Cu ocazia elaborării prezentului curs am dat peste ştirea care urmează, profesorul trecuse în nefiinţă în anul 2002, avea 75 de ani. O viaţă trebuie să fie marcată de repere morale şi profesionale, pentru mine profesorul Virgil Ioanid a fost un astfel de reper.

2

A Celebration of the Life of Virgil Ioanid The Johns Hopkins International Urban Fellows Association (IUFA) lost one of its founders in July, 2002. Professor Virgil Ioanid, from Bucharest, Romania, was one of the first International Urban Fellows in 1970, returned as a special fellow in 1980, and served as a leader among its alumni for the remainder of his life. He served as president of the IUFA from 1993 to 1996. Professor Ioanid was born in the first quarter of the twentieth century in Bucharest, where he attended elementary and high school. He received an undergraduate degree as a civil engineer from the Bucharest Polytechnic University, and a Ph.D. in urban and rural planning and development from the Bucharest Technical University of Civil Engineering. During the 1970s, he studied at the Center for Environmental Studies in London under a Ford Foundation fellowship, participated in the Salzburg Seminar in American Studies, and was a Research Fellow at the Netherlands Institute in Advanced Studies. He conducted studies for World Bank, the Institut d'Amenagement et d'Urbanisme de la Region Ile-de-France, the Agence Nationale pour l'Amenagement du Territoire (Algeria), UNESCO, the European Commission, and many other agencies. He coordinated 82 infrastructure, economic and social development projects in 21 municipalities, 14 counties and rural areas for local administrations and served on the editorial board of the Romanian monthly magazine "Science and Technics" from 1954 to 1985. After democratization in Romania, he served as Minister for Regional, Urban and Rural Planning in the new government in 1990. He has been senior permanent advisor for four different ministries of the government and for the Romanian National Bank. He became a University Professor at the Bucharest Technical University of Civil Engineering in 1992 and served as an advisor to many Ph.D. candidates.

"He meant a great deal to me because his spirit was ever young, his ideas were always fresh and unexpected, and he knew how to fight for them."- Anton Anton "It took great courage to host the Fellows conference in Bucharest in 1977. Virgil was one of our first fellows and he stayed very active in all the Fellows conferences and activities." - Jack Fisher "I have fond memories of Virgil. We had long talks and walks during the annual conferences together. He was a generous man with great experience in development issues of Eastern European countries and I learned many things from him. The Urban Fellows have lost a valuable "milestone." I wish to express my condolences to all fellows." - Tamer Gok "I have known Professor Ioanid for twelve years now. Fortunately forme, I was able to have dinner with him in June when I was in Bucharest. He was always very supportive of the International Urban Fellows Program and extremely committed to making it and the fellows association as strong as possible. He also had a fantastic sense of humor and was a pleasure to work with. He will be missed."- Michael Bell

Sursa: IUFA Johns Hopkins Institute for Policy Studies International Urban Fellows Association, The Newsletter, November 2002, number 11

3

CUPRINS INTRODUCERE …………………………………………………………………………..1 1. STADIUL CUNOASTERII……………………………………………………………………………………. 2 2. EVOLUŢIA FORMELOR DE AŞEZARE UMANĂ………………………………………………………………16 3. MEDIUL UMAN ŞI URBANIZAREA…………………………………………………………………………...25 4. URBANISM ŞI DEZVOLTAREURBANA………………………………………………………………………………………………29 5. CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND URBANISMUL……………………………………………………..33 6. STRATEGIE URBANA………………………………………………………………………………………………….63 7. ORIENTĂRI ŞI TENDINŢE CONTEMPORANE ÎN DOMENIUL URBANIZĂRII…………………………...97 8. POPULAŢIA URBANĂ………………………………………………………………………………………………...99 9. LOCUIREA URBANĂ………………………………………………………………………………………………..103 10. URBANISMUL DIN PERSPECTIVA REGLEMENTĂRILOR JURIDICE…………………..............................106 11. TURISMUL IN SPATIUL URBAN……………………………………………………………………………………113 12. TURISM URBAN SI URBANISM TURISTIC…………………………………………………………………………143 13. MANAGEMENTUL ORASELOR TURISTICE…………………………………………………………………….162 14. STRATEGIA DEZVOLTĂRII ORAŞELOR ŞI EXIGENŢELE URBANISMULUI TURISTIC…………………182 15. AMENAJAREA SI CONSERVAREA CENTRELOR ISTORICE - …………………………………………………..209 16. REPERE CONCEPTUALE ÎN ABORDAREA COMPETITIVITATII URBANE………………………232 17. ROLUL MARKETINGULUI ÎN MANAGEMENTUL URBAN……………………………………………………..269 18. AMENAJAREA TERITORIULUI ÎN ROMÂNIA ÎN PREZENT……………………………………………………300 19. MANAGEMENT ŞI PLANIFICARE URBANĂ………………………………………………………………………323 20. DEZVOLTAREA REGIONALĂ DOMENII DE ANALIZĂ SPECIFICE…………………………………..344 21. AMENAJARII TERITORIULUI ŞI URBANISMULUI………………………………………………………….372 22. DOCUMENTE RELEVANTE LA NIVEL INTERNATIONALPRIVIND URBANISMUL ŞI MANAGEMENTUL URBAN……………………………………………………………………………………….383 23. CARTA URBANA EUROPEANA………………………………………………………………………………………..410 24. CARTA DE LA ATENA (2003)…………………………………………………………………………………………...431 CHESTIONAR DE EVALUARE…………………………………………………………………………………………….432 BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………………………………………………………….434

INTRODUCERE

Evolutia societatii contemporane se caracterizeaza printr-o crestere accelerata a urbanizarii, fenomen marcat de o multitudine de conflicte legate, in principal, de neconcordanta dintre cresterea demografica si limitele cadrului fizic construit. Dezvoltarea urbana a reprezentat un proces continuu de transformare a mediului urban care a cunoscut dimensiuni importante indeosebi in cea de-a doua jumatate al secolului XX. In contextul extinderii fenomenului de globalizare, rolul oraselor in economia mondiala devine tot mai important, cresterea competivitatii si a calitatii vietii constituind obiective majore ale politicii economice la nivel local si national. Aceste preocupari se afla in sfera managementului si a strategiei urbane fiind integrate in obiectivele generale ale dezvoltarii economico-sociale inscrise in dinamica urbana. In cadrul proceselor ce dau continut gestiunii urbane, elaborarea unor strategii de dezvoltare rezida in necesitatea asigurarii unei evolutii coerente, unitare a ansambului economiei nationale, utilizarii responsabile a resurselor naturale, materiale si umane in corelatie cu nevoile societatii dar si adaptarii la evolutiile si contextul economiei mondiale dinamice si competitive. Avand in vedere mutatiile tehnologice, cresterea demografica, concentrarea urbana la scara mondiala, problematica gestiunii urbane capata noi dimensiuni iar amenajarea zonelor urbane poate contribui in mod semnificativ la crearea si dezvoltarea unor areale urbane durabile si echilibrate din punct de vedere economic, social, cultural si teritorial. Ca urmare, cunoasterea orasului ca organism complex avand propriile sale mecanisme de dezvoltare, devine un imperativ al evolutiei societatii in ansamblul sau aceasta contribuind la asigurarea bunastarii locuitorilor, a unor conditii civilizate de viata, si nu in ultimul rand, a unei armonii intre cadrul natural si spatiul construit. Cursul are un caracter bibliografic, elaborat fiind pe baza lucrărilor menţionate, adresându-se cursanţilor de la formele de specializare şi perfecţionare postuniversitară.

1. STADIUL CUNOASTERII
Urbanismul modern, după cum este definit în literatura de specialitate, oferă imaginea unei arte şi a unei ştiinţe puse în slujba locuitorilor aşezărilor, fie că este vorba de comune, de oraşe sau de metropole. Amenajarea teritoriului - noţiune mai vastă şi mai complexă, integratoare a conceptului de urbanism, constituie unul dintre principalele instrumente de investigare şi cunoaştere, de previziune şi planificare, de edificare şi permanentă readaptare a mediului uman, a cadrului material creat de societate şi indispensabil existenţei sale. De cele mai multe ori considerate în alăturarea lor (şi, de cele mai multe ori cu referire doar la urbanism), sintagmele prezintă şi problematizează preocupări din ce în ce mai serioase şi de mare actualitate prin imperativitatea cu care se cer soluţionate de către specialiştii din cvasitotalitatea domeniilor vieţii sociale, cărora sunt chemaţi să li se alăture - prin acţiuni şi atitudini corespunzătoare oamenii de pretutindeni. Societatea contemporană este şi martora şi cauza unui fenomen extrem de periculos: mediul uman tinde să devină un mediu antiuman. Exploatarea intensivă a naturii şi extinderea mediului artificial tind să "sufoce" mediul natural şi să caracterizeze cadrul material al societăţii. Omul - în măsura în care poate fi inventiv şi constructiv - poate şi distruge ceea ce a creat, din cauza incapacităţii sale de a înţelege fenomenele în complexitatea şi globalitatea lor : pentru a-şi satisface rapid nişte interese meschine este în stare să compromită confortul şi securitatea generaţiilor viitoare. Termenul de "mediu uman" este unul relativ nou (adoptat la Congresul al IX-lea al Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor, Praga, 1967), el exprimând acordul universal privind necesitatea obiectivă de integrare a celor două medii aparent contradictorii - mediul natural şi mediul artificial (creat de om) precum şi idea de înlăturare a cauzelor care provoacă raporturi de neconcordanţă cu efecte autodistructive pentru societatea umană. Extinderea artificializării accentuate şi haotice a mediului are ca şi cauze: • aglomerarea excesivă a industriilor perturbatoare ale mediului ambiant; • concentrări uriaşe - ca număr şi densitate - ale populaţiei în formaţiuni urbane care depăşesc scara umană; • dezvoltarea haotică a reţelelor de comunicaţii şi de transport care utilizează o suprafaţă excesivă de teren; • lipsa de control a unui trafic excesiv de intensificat;ocuparea dezordonată şi extensivă a zonelor periurbane şi rurale; • distrugerea terenurilor agricole fertile; • degradarea masivelor forestiere; • poluarea atmosferei şi a apelor; • imposibilitatea rezolvării corespunzătoare a evacuării, refolosirii, depozitării şi distrugerii deşeurilor. Toţi aceşti factori, vis-a-vis de care se manifestă, nu rareori, dezinteres, sunt subapreciaţi sau sunt abordaţi de o manieră rutinieră şi iresponsabilă, redusă la aplicarea unor măsuri limitate numai la situaţiile în care apar crize, pot afecta atât colectivităţile contemporane, cât şi pe cele viitoare. Atributul „durabil" a fost promovat pentru prima dată, pe plan mondial (în contextul protecţiei mediului), în documentele prezentate la Conferinţa Internaţională de la Rio din anul 1992 (regăsindu-se în binecunoscuta „Agendă 21"). În fieful „liberalismului economic şi financiar" din Chicago, la Congresul UIA din 1995, a fost lansat şi în mediul arhitectural şi urbanistic conceptul de „dezvoltare durabilă" (după ce, în 1987, fusese publicat „Raportul Brundland"), o dezvoltare menită să creeze structuri stabile, coerente, limitate spaţial. Acest concept readuce în atenţie caracteristici care pot transforma „aglomeraţia" într-un „complex de aşezari" distincte, locuibile şi eliberate, parţial, de stress. Un fapt deosebit de important, dar extrem de puţin cunoscut, este acela că un arhitect român - G.

M. Cantacuzino - a realizat o operă de precursor prin utilizarea termenului „durabil" în domeniul arhitecturii şi construcţiei încă din 1947 ! Atributul „durabil" traversează cartea acestuia, intitulată „Despre o estetică a reconstrucţiei", de la un capăt la altul, impunând construcţiei (locuinţei, mai ales) să fie durabilă, să treacă peste modelele arhitecturale şi fanteziile speculei. În concepţia arhitectului român durabilul exclude lenea, anemia sensibilităţii, derizoriul, meschinul, refuzul artei şi anticultura, nepăsarea autorităţilor, promovând - însă - cu autoritate, o legislaţia chibzuită, o voinţă „neşovăielnică" şi „generozitate înţelegătoare a nevoilor naţiunii", dar şi echilibrul dintre disciplinele clasice, temele moderne şi formele subtile şi sensibile, dar „fără a întoarce spatele tradiţiei", susţinând dezvoltarea „firească" a României. Spaţiul urban reprezintă o realitate care s-a aflat în mijlocul preocupărilor geografilor înca din sec. al XIX-lea, iar explozia urbană din ultimele decenii a amplificat tot mai mult aceste orientări. V. Mihăilescu (1928) consideră oraşul „...o forma de organizare a spaţiului geografic în vederea concentrării, prefacerii şi redistribuirii bogăţiilor şi a energiilor sociale...". Alte definiţii conturează aglomerarea urbană ca un spaţiu caracterizat prin concentrarea populaţiei rezidente, preponderenţa activităţilor industriale, dar şi prezenţa activităţilor comerciale şi de servicii. Astfel, oraşul este privit ca un „organism teritorial bine populat, cu un înalt grad de concentrare, producţie şi organizare socială, culturală, format în anumite condiţii de spaţiu si timp". Varietatea definiţiilor demonstrează faptul că fenomenul urban se află într-o continuă dinamică deşi limitele acestuia se manifestă atât în alegerea reperelor geografice datorate aglomerărilor, cât şi în pragurile demografice care delimitează oraşele. Din analiza punctelor de vedere cu privire la definirea oraşului se desprind câteva elemente comun: tendinţa de a opune conceptul de oraş celui de sat; concentrarea semnificativă a populaţiei şi locuinţelor predominant colective şi mai puţin individuale; existenţa unui număr minim de locuitori sub care gruparea social-economică îşi pierde caracterul urban; un mod de viaţă specific sub aspectul muncii, şederii, deservirii, echipării tehnice şi recreerii; preponderenţa activităţilor economice neagricole (industrie, comerţ, servicii, administraţie etc.). Cu toate că la nivel internaţional demersul de stabilire a unor criterii de clasificare a aşezărilor omeneşti este extrem de dificil se conturează totuşi câteva criterii general valabile4: criteriul numeric are în vedere mărimea demografică a centrelor, criteriul numeric asociat cu nivelul de dotare edilitar-gospodărească sau cu criteriul administrativ, criterii hotărâte de guvern în cazul unor ţări ca România, Ungaria, Polonia, Bulgaria, Suedia, Japonia, etc. Unde oraşele sunt decretate prin acte normative ce au la bază cerinţe legate de poziţia geografică favorabilă, dimensiunea demografică, potenţialul economic diversificat, structura urbanistică, organizarea intravilanului, gradul de dezvoltare a serviciilor. Încercările de definire a oraşului se fundamentează pe două criterii principale: o dimensiune minimă critică, cel mai adesea legată de un prag necesar al cererii pentru a furniza o serie de servicii urbane şi legat de aceasta, un anumit nivel al densităţii populaţiei, precum şi prezenţa unor dotări tehnico-edilitare care să satisfacă cerinţele locuitorilor. Cele mai multe definiţii ale centrelor urbane se concentrează asupra problemei determinării limitelor exterioare ale acestora precum si identificarii factorilor care au contribuit la dezvoltarea acestora, fiind elaborate mai multe teorii dintre care: teoria apărării emisă de istoricul german Ludwig Maurer şi economistul Karl Bucher, care susţin ca oraşele au apărut ca urmare a necesităţilor de apărare ale oamenilor împotriva năvălitorilor, cetăţile fortificate devenind astfel nucleele viitoarelor oraşe, teoria condiţiilor geoclimatice elaborată de geografi, care explică apariţia oraşelor ca urmare a mediului natural favorabil (condiţiile geoclimatice, configuraţia terenului etc.), teoria deciziei administrative emisă de istoricii G. Below, K. Hegel şi T. Wright, care consideră că oraşele au luat naştere ca urmare a deciziei puterii de stat, factorul determinant fiind organizarea politico-juridică, teoria schimbului de mărfuri care subliniaza că principalul factor de dezvoltare a oraşelor l-a constituit plasarea acestora la intersecţia unor artere comerciale, terestre sau maritime şi care a favorizat schimbul de mărfuri (cum este cazul oraşelor greceşti sau a oraşelor porturi), teoria oraşelor-necropolă care aparţine lui Lewis Mamford şi care susţine că multe oraşe din Egipt, China sau Grecia au apărut în apropierea marilor necropole şi complexe religioase: Ierusalim, Delfi, Memfis etc. În conexiune cu aceste teorii, se poate vorbi de o etapizare in evoluţia oraşelor, în literatura de specialitate conturânduse următoarele perioade istorice: perioada arhaică, orasul antic, avand o serie de caracteristici, oraşul medieval, oraşul în timpul Renaşterii, oraşul baroc, oraşul erei industriale. O altă abordare privind

apariţia şi evoluţia istorică a oraşelor se referă la activităţile de bază care au generat centrul respectiv, modalitatea de evoluţie a acestora în timp în raport cu condiţiile naturale şi social-economice şi este exprimată prin intermediul funcţiilor urbane. Termenul de funcţie a fost introdus pentru prima oară de F. Ratzel în 1891 şi preluat apoi în literatura de specialitate de către toţi urbaniştii şi desemnează "activităţile care justifică existenţa şi dezvoltarea unui oraş, care aduc resursele necesare vieţii sale". Totodată, aceste funcţii se reflecta în organizarea oraşelor, de unde şi necesitatea elaborării unor principii. De-a lungul timpului, au existat numeroase încercări de fundamentare a unor principii universale privind sistematizarea oraşelor. Astfel, în 1933, CIAM (Congresul Internaţional de Arhitectură Modernă) adoptă un document redactat de arhitectul francez Le Corbusier, având ca tema oraşul funcţional şi rămas sub denumirea de "Carta de la Atena". Aceasta reprezintă prima încercare şi propunea printre altele împărţirea oraşului în zone funcţionale izolate prin ample spatii verzi, rezolvarea problemei locuinţei prin blocuri înalte cu multe apartamente care să asigure o mare densitate, în mijlocul unor spaţii verzi, desfiinţarea străzilor "coridor" prin interzicerea construirii de clădiri de-a lungul arterelor de circulaţie, separarea strictă a căilor de circulaţie şi diferenţierea lor pe categorii: circulaţie pietoni, circulaţie automobile etc., amenajarea unei ample reţele de spaţii verzi pentru recreere şi sport, integrarea pădurii în oraş, protejarea naturii şi a peisajului, salvarea patrimoniului arhitectural. Deşi aceste idei şi-au propus o rezolvare a situaţiei de criză, ele s-au dovedit incapabile să răspundă problemelor complexe impuse de oraşul contemporan şi începând cu deceniile 7, 8 ale secolului XX, criza oraşelor s-a declanşat cu o forţă tot mai puternică necesitând noi abordări referitoare atât la organizarea, cât şi la managementul acestora fiind necesara clarificarea conceptului de urbanism. În sens larg, urbanismul constituie arta de a ordona de o manieră armonioasă şi raţională viaţa unei populaţii, într-un spaţiu geografic determinat. Termenul de urbanism a apărut pentru prima data în lucrarea inginerului catalan Ildefonso Cerda "Teoria generală a urbanizării", publicată în 1867. Cu toate că termenul este de dată relativ recentă şi desemnează ştiinţa organizării oraşelor, arta urbană, formele geometrice ale oraşelor îşi au originea în antichitate. Urbanismul clasic, avându-l ca reprezentant pe Hipodam din Milet, Grecia antică, se caracteriza prin planificarea oraşului în dimensiuni regulate, cu străzile formând un sistem pătrat. Practic, conceptul de urbanism a fost definitivat în secolul XX, mai ales după crearea CIAM (Congresului Internaţional al Arhitecturii Moderne), iniţiat de Le Corbusier. După cel de-al doilea război mondial au apărut noi forme urbane (zone, regiuni, arii metropolitane, oraşe-satelit) ca urmare a creşterii populaţiei şi a progreselor tehnologice. Potrivit Dictionarului Explicativ al Limbii Romane, urbanismul reprezinta „stiinta al carei obiect il constituie sistematizarea aşezărilor omeneşti existente şi proiectarea de noi asezari". O alta abordare, mai completa, desemneaza urbanismul ca fiind „stiinta proiectarii şi planificarii lucrarilor de construire, sistematizare, reconstruire sau restructurare a unei asezari omeneşti impreuna cu complexul de masuri socioeconomice, tehnice, igienice care se iau în vederea satisfacerii necesitatilor materiale şi social-culturale ale noilor asezari". În aceeasi idee se inscrie şi definitia potrivit careia urbanismul reprezinta „un ansamblu de masuri tehnice, administrative, economice şi sociale care trebuie sa permita o dezvoltare armonioasa, rationala şi umană a aglomeratiilor". Se desprinde astfel, legatura absolut necesara intre urbanism şi o serie de domenii ca economia, geografia, demografia, etc, urbanismul reprezentand „stiinta moderna care ofera solutiile normative care asigura crearea şi organizarea oraşelor în baza unui < bilant teritorial > adecvat a carei sarcina de baza este fundamentarea necesitatii decretarii de oraşe noi şi de a le transforma pe cele existente în asa fel incat acestea sa corespunda atât nevoilor actuale cât şi celor viitoare". Alte puncte de vedere privesc urbanismul în corelatie cu amenajarea teritoriului, ca o importanţă componenta a acesteia avand ca obiect localitatile, asezarile umane, urbane sau rurale. Aşadar, urbanismul este privit în stransa interdependenta cu amenajarea teritoriului ca parte integranta a acesteia şi constituit dîntr-un ansamblu de activitati prin care sunt urmarite obiective legate de:ameliorarea conditiilor

protejarea localitatilor impotriva dezastrelor naturale şi a riscurilor tehnologice. identificarea zonelor functionale prezinta o deosebita importanta in definirea unui oras. urbanismul comercial apare ca un ansamblu de relatii. fractionarea cantitatilor mari de marfuri pe care le livreaza productia şi formarea sortimentelor comerciale în vederea punerii acestora la dispozitia consumatorilor. Un alt aspect analizat in cadrul procesului de evolutie si dezvoltare a oraselor il reprezinta urbanismul comercial care desemneaza „ansamblul eforturilor şi mijloacelor puse în lucru de către arhitecti. varstnicilor şi ale persoanelor cu handicap. populatia. reţeaua generala de localităţi şi echiparea tehnica a teritoriului. strategie şi fundamentarea deciziilor şi priveşte: cadrul natural. În concluzie. urbanismul reprezinta o activitate de interes general cu caracter continuu. asigurarea accesului la servicii publice şi locuinte convenabile pentru toti locuitorii. asigurarea promovarii produselor printr-un ansamblu de tehnici care sa stimuleze dorinta de cumparare a publicului consumator. asigurarea calitatii cadrului construit.de viaţa prin eliminarea disfunctionalitatilor. forma şi organizarea localitatii. functiile economice ale teritoriului. noilor concentrari de populatie. zona de circulatie şi transport. asigurarea unei densitati economice. zona de locuit. zona de spatii verzi. . stocarea marfurilor în scopul asigurarii unui echilibru intre productie şi consum. utilizarea eficienta a terenurilor în acord cu functiile urbanistice adecvate. conceptul de urbanism include acţiuni de cunoaştere şi remodelare a spaţiilor urbane avand la baza activitati de investigare şi diagnoza. prognoza. cercetarea preferintelor consumatorilor. în care se desfasoara cu preponderenta aceeasi activitate. În acelasi timp. Prin rolul sau deosebit de important atât în raport cu producatorii cât şi cu utilizatorii. pe de o parte. transferul marfurilor către zone indepartate sau izolate. proiectia peisagistica. crearea conditiilor pentru satisfacerea cerintelor speciale ale copiilor. caracterul atractiv al oraşului). Totodata. Zonele functionale cu profil dominant dintr-o localitate sunt: zona industriala. echipate şi amenajate. zona dotarilor social-culturale. crearea conditiilor de realizare efectiva a actului de vanzare-cumparare prin retele de unitati care sa puna la dispozitia publicului marfurile necesare. protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural. amenajat şi plantat din toate localitatile. acestea reprezentand teritorii din cadrul unei localităţi. circulatia stradala. care se desfasoara pe intreg teritoriul national avand drept obiective principale determinarea structurii functionale a localitatilor si utilizarea rationala şi echilibrata a terenurilor. comertul indeplineste o serie de funcţii: cumpararea marfurilor de la producatori şi transferarea acestora în depozite. un alt aspect luat in considerare in determinarea continutului urbanismului il reprezinta delimitarea unei localităţi care are în vedere cadrul natural şi conditiile specifice ale terenului. şi celelalte elemente de echilibru ale structurilor urbane (locuinte. care are drept scop asigurarea coerentei organice intre dotarile şi echiparile care asigura funcţia comerciala. extinderea controlata a zonelor construite." În aceste conditii. pe de alta parte. urbanisti. Aşadar. economisti pentru a adapta comertul noilor conditii de locuit.

pluralismul formelor organizatorice şi al continutului activitatii comerciale. (AIDA) care a avut în 1996. specializarea comertului. reglarea structurilor geografice ale distributiei şi asigurarea unei amplasari corespunzatoare a unitatilor sau centrelor comerciale. pe de o parte. acestea au fost definite drept "ansambluri de comercianti şi de prestari loc servicii.conditiile introducerii tehnologiilor comerciale în evoluate". Alaturi de acestea. Dintre acestea. contribuind la solutionarea unei game extrem de de diversificate de probleme legate de: imbunatatirea sistemului de distributie pentru a face fata cerintelor în continua cresteremanifestate de consumatori. intre acestea numarandu-se19: legalitatea. exprima un transfer de caracteristici urbane asupra localitatilor rurale. la ocrotirea mediului inconjurator şi obtinerea de profit. în esenta. şi asigurarea aprovizionarii locuitorilor. extinderea oraşelor şi dezvoltarea periferiilor. o amploare deosebita 21 au capatat centrele comerciale independente Cu ocazia Congresului Asociatiei Internationale a Distributiei . Urbanizarea poateprivita şi din punct de vedere sociologic adica al „modului fi de viaţa generat de acest proces şi care. stabilirea compendiului legislativ referitor la amplasarea şi constructia obiectivelor comerciale. La acestea se adauga asigurarea consumului şi protectia consumatorilor avand rolul de subordonare a intregii activitati comerciale cerintelor piete şi de a proteja consumatorii impotriva practicilor abuzive ce ar aparea în relatiile vanzator-cumparator. a principiilor care stau la baza organizarii comertului. la Viena. importanţă. în ultimele decenii. concepute. corespund nevoilor şi resurselor banesti ale populaţiei interesate.aparut noi forme de distributie ca urmare a au preocuparilor pentru satisfacerea în conditii optime a nevoilor consumatorilor. Dezvoltarea urbana a reprezentat un proces continuu de transformare a mediului urban acare cunoscut dimensiuni importante indeosebi în cea de-a doua jumatate al secolului al-XX-lea. În prezent." Transformarile ce au avut loc atât în dinamica economiei mondiale cât şi la nivel demografic au generat o . prin natura. refacerea şi mentinerea echilibrului ecologic prin masuri legislative de natura sa determine agentii economici sa contribuie la diminuarea efectelor nocive ale diferitelor procese de productie.Intelegerea compexitatii activitatii comerciale presupune cunoaşterea posibilitatilor de organizare a activitatii comerciale. totul fiind proiectat astfel incat sa asigure rentabilitatea exploatarilor comerciale. pe alta parte. notiunea de urbanism comercial trebuie inteleasa şi prin raport cu necesitatea solutionarii multitudinii de probleme ce apar în legatura cu dezvoltarea continua a constructiilor. a exigentelor şi restrictiilor referitoare la realizarea structurilor organizationale. crearea de noi cartiere de locuit. În acest context. creşterea profitabilitatii capitalului investit de natura sa genereze transferuri de capital către alte ramuri sau sectoare de activitate. realizate şi promovate ca unitati ale caror magazine. localizarea şi conditiile lor concurentiale. pluralismul formelor de proprietate. majoritatea 22 specialistilor considera caurbanizarea reprezinta un proces prin care „teritorii oameni devin urbani" iar şi schimbarile se petrec atât la nivelul teritoriului cât şi al populaţiei prin creşterea ponderii spatiului şi populaţiei urbane în ansamblul unei regiuni. stabilirea raporturilor dintre libertatile şi restrictiile referitoare la initiativa intreprinzatorilor particulari. realizarea marilor ansambluri rezidentiale. conturarea cadrului de finantare a constructiilor şi remodelarilor comerciale.

Dintre oraşele delimitate mai mult sau mai putin în teritorial. şi strategiile companiilor economice la nivel internaţional (global). social şi cultural dar a generat în acelaşi timp o multitudine de probleme legate de creşterea criminalitatii. Din multitudinea acestora.aglomerarea urbanaca forma cea maidezvoltata şi dinamica a oraşului modern reprezentand o arie urbanizata alcatuita dintr-un oraş de putin 50000 de locuitori impreuna cu zona sa suburbana. se pot distinge: oraşul propriu-is ca forma iniţială bine conturata prin limite z administrative. megalopolis-ul sau polimegalopolis-ul utilizat în prezent mai mult în SUA pentru a desemna marile formatiuni urbane aflate pe coasta de est la Oceanul Atlantic (zona dintre Boston şi Washington). se refera . pentru a incuraja comunitatile invecinate sa se asocieze fără teama hegemoniei oraşului de pe canale. Primele incercari în acest sens au fost inregistrate în Franta prin instituirea Agentiilor de Urbanism ale Aglomeratiilor (AUA) şi în Olanda unde. conurbatia . specialistii. a presiunii funciare şi a preturilor imobilelor. concentrata şi distincta în teritoriu de asezari urbane şi rurale care confera ansamblului un anumit profil specific economic şi social. organismele locale şi nationale implicate în formularea politicii urbane incearca mecanismele cele mai suple şi operationale pentru consolidarea cooperarii la nivelul aglomerarii urbane. se inregistreaza o adevarata "schizofrenie sociala" iar Manuel Castells afirma în lucrarea sa intitulata The Informational Society: Information Technology. în consecinta. în unele regiuni se unesc şi genereaza noi forme teritoriale urbane. notiunea de aglomerare urbana capatand dimensiuni diferite de la o tara la alta." Luand în considerare aceste probleme şi contextul economic. metropola semnificand pozitia marilor oraşe multimilionare. în 1992. cu atât mai putin pot administratiile publice regionale şi locale.alcatuita din oraşe unite prin legături stranse de productie şi care formeaza arii continue urbanizate. pe de o parte. sociala şi urbana. sa actioneze asupra mecanismelor de baza care conditioneaza existenta zilnica a locuitorilor lor. degradarea mediului natural.serie de schimbari în caracteristicile spatiale şi functionale ale oraşelor. Problemele cu care sunt astazi confruntate aglomerarile sunt caracterizata extrem de plastic de John Friedmann (cel care initiaza conceptul de "world city"). Aparitia şi dezvoltarea acestor forme urbane a determinat de cele mai multe ori realizarea unor progrese în plan economic. la adancirea dezechilibrelor în plan regional. care afirma ca intre societatile regionale şi institutiile locale. la amplificarea discrepantelor intre mediul urban şi cel rural şi. social şi politic. aparuta la Oxford în 1989:"…cu cât economia devine mai interdependenta la scara globala. a somajului. zona metropolitana care se intinde pe o arie care cuprinde cel putin 100000 de locuitori şi este alcatuita dintr-un oraş cu cel putin 50000 de locuitori şi mai multe suburbii. social şi cultural contribuind astfel la scaderea nivelului calitatii vietii. asa cum exista ele astazi. puternic extinse în teritoriu. unele plan formeaza adevarate aglomerari urbane care. O alta tendinta care se contureaza in cadrul preocuparilor de clarificare a notiunii de urbanism. în anumite grade de dependenta economica. Economic Restructuring and the Urban-Regional Process. cel microregiunea urbana ca forma mai cuprinzatoare constand într-o imbinare. pe de alta parte. primaria din Amsterdam decide "auto-fragmentarea" acestuia în mai multe "entitati administrative" mai mici.

zona de locuit. specificul unitatilor. sanatate. contribuind în final la degradarea calitatii vietii şi a . scara pietonala.. efectele asupra starii de sanatate a oamenilor. intelegand prin acestea "acele teritorii din cadrul unei localităţi în care se desfasoara cu preponderenta aceeasi activitate". Indiscutabil. Acest concept a fost adoptat la Congresul al IX-lea al Uniunii Internationale a Arhitectilor de la Praga. avand în vedere ca prin simbioza lor organica.ar trebui sa existe margini bine delimitate. Un reprezentant marcant al „noului urbanism" este Peter Calthorpe. spatiu public şi structura de vecinatate" sustinand ca aceste principii ar trebui aplicate la toate nivelurile unei regiuni metropolitane. Aceasta propunere se bazeaza în principal pe revigorarea conceptelor de proiectare a oraşelor aparute la inceputul sec. devine din ce în ce mai dificil de stabilit o delimitare stricta intre mediul natural şi cel artificial. Un rol aparte în procesul de delimitare a localitatilor il reprezinta identificarea zonelor functionale ale localitatilor. districte comerciale şi vecinatati rezidentiale). Principalele zone functionale dintr-o localitate sunt: zona industriala. Calthorpe defineste urbanismul prin „diversitate. creşterea somajului. etc. în special a celor neregenerabile. în literatura de specialitate sunt intalnite mai multe criterii în funcţie de: importanţa. asupra calitatii vietii oamenilor. a rezultat un fenomen calitativ nou. De altfel. zona de dotari social-culturale. în 1967. domeniile civice ar trebui sa formeze o ierarhie completa (centre culturale legate. educatie. dezvoltarea oraşului are consecinte nefavorabile asupra spatiului şi mediului inconjurator. denumit în terminologia internationala "mediu uman". în paralel cu amploarea tendintelor de cosmopolitism şi segregare. etc. prilej cu care a fost exprimat acordul universal privind necesitatea obiectiva de integrare a celor doua medii aparent contradictorii: mediul natural şi mediul artificial şi de inlaturare a cauzelor ce provoaca raporturile de neconcordanta cu efecte autodistructive pentru societatea umană. a presiunii funciare şi a speculei imobiliare. zona de spatii verzi.la conceptul de „noul urbanism". Explozia continua a fenomenului urban a generat creşterea costurilor echipamentelor pentru locuinte. În acest sens. el afirma în 1994 ca „. pot fi mentionate: consumul de spatiu cu impact asupra ecosistemului. efectele poluante ale marilor oraşe.. adaptate insa modelelor de viaţa contemporane. exploatarea fără restrictii a resurselor naturale. specificul procesului tehnologic. sistemul de circulatie ar trebui sa functioneze pentru pietoni (sprijinit de sisteme de tranzit regional). petrecerea timpului liber. În ceea ce priveşte clasificarea zonelor industriale. XX. iar populatia şi utilitatile ar trebui sa fie diverse (create de spatieri adecvate şi de un echilibru intre locurile de munca şi cele de locuit)". zona de circulatie şi transport. spatiul public ar trebui sa fie mai mult formativ decat rezidual. circulatie. care aplica idei urbaniste la scara regionala iar Asociatia de Cercetare a Proiectarii Mediului l-a numit ca fiind „unul dintre cei 25 de inovatori pentru activitatea sa în redefinirea modelelor de dezvoltare urbana şi suburbana din SUA". În prezent. amplasamentul în raport cu oraşul. a saraciei şi insecuritatii sociale. acesta reprezentand o miscare din SUA care pune în discutie crearea de mici oraşe şi asezari.

Intr-o lume in care participarea intreprinderilor si a societatii civile in procesul de administrare a oraselor devine din ce in ce mai semnificativa. sociale. termenul de "administratie publica" devenind insuficient pentru definirea modelelor de organizare si conducere a oraselor si locuitorilor acestora. principiul coordonarii. principiul competivitatii. in Raportul prezentat de Comitetul OECD pentru politica si dezvoltare teritoriala in noiembrie 2000.mediului. a concentrarii urbane la scara mondiala. principiul durabilitatii tinand cont de pastrarea calitatii mediului inconjurator. pentru a deveni un loc atractiv pentru firmele noi. In plan social. principiul subsidiaritatii. a liderilor. principiul flexibilitatii. In actualele conditii ale mondializarii economiei. O alta problema care se situeaza in centrul preocuparilor pentru introducerea unor noi metode de gestiune urbana reprezinta parteneriatul dintre sectorul public si cel privat in procesul complex de luare a deciziilor. instituţiilor existente. prezenţi în orice comunitate: garantarea furnizării serviciilor de bază şi întreţinerea infrastructurii în beneficiul cetăţenilor. Astfel. principiul specificitatii teritoriului national. Cu toate acestea. Schimbarile ce au avut loc pe plan mondial la sfarsitul sec. obţinerea sprijinului din partea cetăţenilor săi. pe care municipalităţile trebuie să le gestioneze în funcţie de interesele comunitatilor locale in conditiile in care competitia intre orase a devenit tot mai puternica. o definitie mai cuprinzatoare a notiunii de "gestiune urbana" ar include "ansamblul actiunilor prin care cetatenii orasului isi rezolva problemele in mod colectiv si raspund nevoilor sociale cu sprijinul administratiei publice". fiecare oras adaptandu-si propria politica in functie de contextul local si national. investiţii şi vizitatori. de armonizare a intereselor locale cu cele ale organizatiilor si grupurilor sociale si de reprezentare a acestor interese in plan extern. marketingul urban presupune alegerea unor modalităţi adecvate de proiectare şi organizare a oraşelor pentru satisfacerea nevoilor segmentelor ţintă interesate de dezvoltarea urbană." Literatura de specialitate nu cuprinde precizari referitoare la existenta unui model unic de gestiune urbana. principiul echitatii. intitulat "Imbunatatirea gestiunii in zonele urbane" au fost stabilite cateva principii ale politicii urbane. marketingul urban vizeaza toate componentele orasului ca sistem. In acest context. cresterii demografice si legat de aceasta. printre care: principiul coerentei. firmelor şi al vizitatorilor. Parteneriatul public-privat a aparut in anii '80 in domeniul dezvoltarii urbane fiind considerat un instrument important in dinamica proiectelor urbane in care principalii parteneri sunt: . data fiind complexitatea si dimensiunea proiectelor de dezvoltare urbana precum si lipsa capacitatilor financiare. conceptul de gestiune urbana poate fi inteles drept "capacitatea de integrare. principiul satisfacerii nevoilor sociale ale populatiei. mutatiilor tehnologice. Soluţia pe termen lung in dezvoltarea echilibrata a oraselor presupune îmbunătăţirea a patru factori esenţiali de marketing. promovarea caracteristicilor şi condiţiilor de viaţă îmbunătăţite. o alta problema care capata noi dimensiuni o reprezinta gestiunea urbana. constituirea de noi elemente de atracţie care să ducă la o îmbunătăţire a calităţii vieţii. politice. XX au determinat amplificarea provocărilor economice.

populatia locala pe de o parte. Un rol important in elaborarea politicilor urbane il detine dezvoltarea durabila. Lachman. bancheri. Critical Technologies Institute. Se impune deci gasirea unor modalitati de a imbina instrumentele economice cu reglementarile juridice." Scientific American. grupurile socio-profesionale. Ruckelshaus. Turcia. April 1997. conceptul de dezvoltare durabilaa beneficiat de numeroase definitii si abordari (Thomas Jefferson. Linking Sustainable Community Activities to Pollution Prevention: A Sourcebook. crearea unui cadru institutional si legislativ adecvat. 1996). In anul 1972. a lansat pentru prima oara semnale serioase referitoare la mediu si indeosebi la poluarea acestuia pentru ca mai apoi. pe de alta parte. Avand in vedere continutul foarte larg exprimat de acest punct de vedere dar si semnificatiile pentru dezvoltarea economico-sociala. etc. concept care implica relatiile oamenilor cu mediul inconjurator si responsabilitatile generatiilor actuale fata de generatiile viitoare. problematica asezarilor urbane constituie tot mai mult obiectul reglementarilor referitoare la amenajarea si protejarea zonelor locuite in directia asigurarii dezvoltarii durabile. gestiunea resurselor si abordarea calitatii vietii intr-un sens mai larg. 1789. statul.sectorul privat (investitori. Winter 1995. intr-un cuvant adoptarea unei politici de ecoeficacitate. Totodata. si Conferinta Habitat II care a urmarit promovarea unei "viziuni pozitive" asupra oraselor secolului XXI punand accentul pe rolul autoritatilor locale si al descentralizarii actiunilor. In cadrul conferintei au fost adoptate doua documente: Declaratia de la Istanbul care . promotorii de proiecte. ea se regaseste in sfera preocuparilor unor organisme internationale sau regionale generand evenimente. Pornind de la considerentele conceptului de dezvoltare durabila. grupurile asociative. sectorul public (autoritatile locale si regionale.). programe si actiuni specifice. promovarea progresului tehnologic in favoarea unei cresteri in acord cu cerintele mediului. "Toward a Sustainable World. William D. politica urbana trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea locala. organizata sub egida ONU. si intreprinderile. Prin dimensiunile si importanta efectelor sale. A Sustainable Community Profile from Places. Beth E. Rolul principal in domeniul cooperarii la nivel mondial privind asezarile urbane a fost asumat de ONU care a consacrat acestei probleme doua reuniuni interstatale: Habitat I (Vancouver. Camerele de Comert si Industrie. Conferinta asupra mediului de la Stockholm. in sensul mentinerii unei situatii in care nu exista nici o responsabilitate (de exemplu. tarile dezvoltate au elaborat strategii urbane de dezvoltare cu obiective pe termen mediu si lung legate de controlul poluarii. cazul distrugerii padurilor din Amazonia ca urmare a parteneriatului dintre guvern si intreprinzatorii particulari). guvernul) si organizatiile non-guvernamentale. Comisia Mondiala asupra Mediului si Dezvoltarii de pe langa ONU sa introduca termenul de dezvoltare durabila. Nu in ultimul rand. 6 Septembrie. proces fondat pe implicarea tuturor actorilor interesati: alesii locali. Exista insa si opinii potrivit carora parteneriatul public-privat reprezinta un concept "vag si periculos". etc. 1976) si Habitat II (Istanbul. September 1989. Canada. Muscoe Martin.

Carta Europeana a amenajarii teritoriului.prin care isi afirma intentia de a examina politicile Uniunii Europene la nivelul zonelor urbane vizand trei obiective majore si anume: afirmarea rolului oraselor ca centre regionale prin promovarea unui sistem urban european. Un alt domeniu de interes este reprezentat de introducerea celor doua sisteme comunitare: . presiunea exercitata asupra zonelor litorale2. 91/689/CEE. Programul intitulat "Orasul de maine" propune o serie de masuri referitoare la patrimoniul cultural. cel de-al V-lea Program comunitar de activitate privind mediul (1986-2000). In ceea ce priveste spatiul european. schemele de dezvoltare a spatiului comunitar (SDEC/ESDP). Tot cu aceasta ocazie a fost creata Comisia Natiunilor Unite asupra asezarilor umane (CNUAU) alcatuita din reprezentanti ai colectivitatilor locale si societatii civile. istoric si arhitectural. 94/62/CEE. policentric si echilibrat.Eco-Label si Eco-Management si . etc. in 1997. .Audit (EMAS) care sa creeze conditiile introducerii pe piata a produselor ecologice si a metodelor de gestiune a mediului. securitatea cladirilor. alunecarea terenurilor. incendii. cu impact direct asupra activitatilor urbane. protectia civila. 96/61/CE. imbunatatirea rezultatelor economice ale zonelor urbane prin implementarea metodelor moderne de gestiune urbana. dintre care pot fi mentionate: Tratatul de la Amsterdam (1999). preocuparile referitoare la asezarile urbane au fost materializate prin adoptarea unor importante documente. indeosebi centrele istorice1. etc). In ceea ce priveste patrimoniul natural si cultural. recomandarile privind ocuparea fortei de munca si planurile nationale privind ocuparea. 91/156/CEE.promoveaza solidaritatea intre popoare in scopul realizarii dreptului la locuinta si eliminarii discriminarilor si Planul mondial de actiune care cuprinde un ansamblu de linii directoare si programe de actiune cu angajamentul guvernelor de a facilita accesul persoanelor la locuinta. si intre acestea si Comisia Europeana pe de alta parte (Directivele 85/337/CEE. pe de o parte. promovarea unei economii urbane diversificate. noua reglementare a Fondului Structural (Agenda 2000). Un moment de referinta in analiza problematicii urbane l-a constituit. prezentarea de catre Comisia Europeana pentru Habitat a documentului intitulat "Problematica urbana -orientari pentru o dezbatere europeana" . adoptata la 20 mai 1983 la Torremolinos (Spania). utilizarea spatiilor verzi. angajamentele comunitare decurgand din aderarea la Conventiacadru privind schimbarile climatice (1992) si Protocolul de la Kyoto (1997) privind reducerea gazelor cu efect de sera. Tot in sfera preocuparilor legate durabilitatea urbana se inscrie si cea de-A Treia Conferinta Europeana a Municipiilor si Oraselor Durabile desfasurata in perioada 9-12 februarie 2000 la Hanovra care a reunit 250 de lideri municipali din 36 de tari europene si regiuni vecine pentru a evalua progresul realizat in transformarea durabila a municipiilor si oraselor si pentru a cadea de acord asupra directiilor si eforturilor de la inceputul secolului 21 in aceasta directie. Principalul instrument pentru realizarea unei gestiuni eficiente a spatiului urban il constituie masurile legislative care sa cuprinda instituirea unor taxe ecologice la care se adauga actiuni de cooperare intre colectivitatile locale si regionale. flexibile si competitive.

constituita de UNESCO si ONU in 1992 si alcatuita din specialisti reuniti cu scopul de a contribui la intarirea relatiilor culturale dintre tari. seri distractive. in afara resedintei principale. De-a lungul timpului. urmat de intalniri cu familia si prietenii. ar trebui sa fie de cel putin 100 km. punctele de vedere diferite avand totusi unele elemente comune referitoare la cuprinderea notiunii de turist si excursionist. Astfel. imprevizibilitatea. evolutia turismului urban a fost influentata de o serie de factori economici. In prezent. participarea la evenimente culturale. la conturarea unor forme ale turismului urban. pe aceasta baza. o analiza a comportamentului vizitatorilor in orase conduce la identificarea unor particularitati ale cererii si. concerte. vizitarea muzeelor. ponderea cea mai mare o detine turismul cultural si agrementul urban. cresterea duratei medii de viata. Dintre acestia. etc. participarea la evenimente. a turismului de afaceri. cu conditia ramanerii pentru cel putin o noapte la locul de destinatie cat si la deplasarea excursionistilor pentru mai putin de 24 de ore in spatiul urban. potrivit opiniei unor autori. dezvoltarea tehnologiilor. se precizeaza ca turismul urban se refera atat la circulatia turistilor in orase sau aglomeratii urbane. demografici. deplasarile de scurta durata pe cont propriu si asociate unor evenimente: expozitii de pictura. diversificarea produselor turistice. clarificarea notiunii de turism urban fiind realizata in contextul intelegerii statutului si a functiilor oraselor. potrivit definitiei OMT. juridici si tehnologici. literatura de specialitate nu inregistreaza o definitie unanim acceptata pentru turismul urban. cumparaturile. turismul urban se desfasoara in localitati cu cel putin 20000 de locuitori. un rol deosebit in cresterea sejururilor de scurta durata l-au avut evolutia timpului liber pe baza diminuarii timpului de munca. turism industrial si tehnic). deplasarile de 1-3 innoptari in afara resedintei. avand drept caracteristica principala sejururile de scurta durata. pe de alta parte. sociali. Dintre acestea. O alta abordare se refera si la respectarea conditiilor privind durata si motivul calatoriei. targuri profesionale. avand in vedere distanta de deplasare care. De mentionat totodata si preocuparile Comisiei Mondiale pentru Cultura si Dezvoltare (CMCD). a informatiilor si a transporturilor. prin acestea intelegandu-se. Potrivit opiniei specialistilor39.O alta problema abordata in lucrarea de fata o reprezinta analiza fenomenului turistic in spatiul urban. festivaluri. dezvoltarea relatiilor sociale interne si internationale. afaceri si motive profesionale la care se mai adauga vizitele gastronomice. In privinta motivatiilor de calatorie. Acesti factori au contribuit la crestera importantei sejururilor de scurta durata in spatiul urban. pe de o parte cat si la delimitarea spatiului urban. Totodata. la imbogatirea . cresterea mobilitatii persoanelor. pot fi enuntate: lipsa sezonalitatii. turismul urban este prezentat drept camp de interferenta pentru mai multe tipuri majore de turism41. sporirea atractivitatii spatiilor urbane. in sfera turismului urban fiind acceptate si deplasarile de o zi. demers ce presupune abordarea intercorelata atat a notiunii de oras cu semnificatiile sale cat si a conceptului de turism in spatiul urban. amploare manifestata ca urmare a unor caracteristici definitorii pentru deplasarile in orase. Avand in vedere aceste motivatii. astfel: turismul cultural (reprezentand acele calatorii care se refera la: vizitarea obiectivelor patrimoniului istoric. etc. urbanizarea. cresterea interesului pentru obiective culturale.

Dr. Cu toate acestea. intalniri cu parteneri de afaceri.patrimoniului cultural si istoric universal printr-o serie de actiuni: dezvoltarea relatiilor dintre diferitele organisme culturale si regionale. alcatuirea unei baze de date privind politicile culturale apartinand diferitelor natiuni. calatoriistimulent. incurajarea creativitatii. turismul sportiv. schimbari climatice sau politice) si interni care se refera la deteriorarea mediului natural si istoric. efectuarea de cumparaturi. expozitii. o delimitare a acestora. gasirea unor solutii de finantare pe baza de parteneriat intre sectorul public. pe aceasta baza. Alaturi de acestea. stagii de pregatire. o mai buna recunoastere a diversitatii culturale si lingvistice. parcuri dejoaca si sport. oferirea asistentei intelectuale in vederea elaborarii politicilor si programelor de dezvoltare culturala. pe aceasta baza. epidemii. clasificarea parcurilor tematice fiind dificil de realizat data fiind diversitatea lor conceptuala si functionala. etc. etc. formele de turism practicate si impactul acestora asupra mediului. vacantele gastronomice. complexurile de loisir urbane sau rural. Alaturi de analiza turismului urban si a implicatiilor acestuia asupra politicii de amenajare a oraselor turistice. reuniuni. literatura de specialitate52 a identificat trei componente sau dimensiuni fundamentale: o componenta fizica si ecologica.. reuniuni si intruniri. conferinte. scaderea competitivitatii produselor turistice in raport cu concurenta. Factorii care contribuie la declinul unei statiuni turistice pot fi externi (razboaie. privat si societatea civila. turismul de afaceri si activitatile profesionale care se refera la congrese. bulevarde sau in parcuri care permit o larga accesibilitate si libertate de miscare spectatorilor. desfasurate pe strazi. sprijinirea atelierelor nationale si regionale de formare privind gestiunea si administrarea institutiilor culturale. sunt conturate si cateva aspecte legate de managementul acestora in sensul identificarii problemelor cu care se confrunta in prezent autoritatile publice centrale si locale in cadrul gestiunii urbane. De un interes deosebit se bucura spectacolele populare. reprezinta o importanta forma a turismului urban. colocvii. etc. De asemenea. parcuri acvatice. participarea activa a cetatenilor. Declinul destinatiilor turistice poate aparea acolo unde exista o anumita traditie in practicarea turismului si se caracterizeaza prin inregistrarea unor tendinte negative in ceea ce priveste diminuarea calitatii unor resurse. tipologia calatoriilor de afaceri structurandu-se astfel51: turism general de afaceri. Heinz Rico Scherrieb realizeaza cea mai completa prezentare a functiilor parcurilor de loisir si. supraincarcarea si. regional si mondial in directia elaborarii unor noi politici culturale care sa aiba in vedere largirea accesului la cultura. vizitele la rude si prieteni constituie totodata motive de calatorie in spatiul urban. a competitivitatii lor (cotei de piata) sau aparitia unor dificultati in asigurarea dezvoltarii durabile. targuri si expozitii. astfel: parcuri-eveniment. ponderea importantei acestora variind in functie de particularitatile regiunii turistice. O alta forma a turismului urban este reprezentata de agrement. targuri. Toate aceste preocupari demonstreaza interesul manifestat fata de fenomenul cultural la nivel national. cutremure. seminarii. In ceea ce priveste continutul capacitatii de incarcare. parcuri de odihna. una socio-demografica si alta politico-economica. . in 1988. dintre acestea putand fi mentionate capacitatea de incarcare si declinul destinatiilor turistice.

Africa de Nord) până la cele mai îndrăzneţe siluete şi înălţimi ale zgârie-norilor de azi. Mintea şi mâna omului au făurit minuni care au durat peste secole. principalii factori de declin sunt legati de aglomerare. animatia urbana. In orase. 2. EVOLUŢIA FORMELOR DE AŞEZARE UMANĂ 2.Altamira. este la fel de uşor de dovedit că aceleaşi „instrumente" l-au ajutat pe acesta să-şi şi distrugă .anevoios.nu rareori .1. lucrarea de fata isi propune conturarea unui nou concept in cadrul planificarii strategice a spatiului turistic urban: urbanismul turistic. mobilitatea vizitatorilor. arhitectura sau geografie urbana54. conservarea si reabilitarea centrelor istorice intr-o viziune unitara. pe de o parte si cresterea concurentei intre orase pe de alta parte impun intensificarea preocuparilor in directia asigurarii unui echilibru intre nevoile locuitorilor si exigentele vizitatorilor. văile Dordognei şi Garronei. deteriorarea siturilor istorice sau aparitia unor conflicte intre turisti si populatia locala.peşterile (ale căror pereţi poartă urmele existenţei umane în formele sale incipiente: Munţii Cantabrici . unele probleme cu care se confrunta orasele in prezent fiind tratate distinct in lucrari de urbanism. in literatura de specialitate nu se regaseste abordarea strategiilor de modernizare a asezarilor umane si imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor in conexiune cu activitatea turistica si preocuparile legate de infrastructura specifica turismului. In acest context. Tassili. Prime consideraţii De la primele adăpăsturi umane . Franţa. In conditiile in care amploarea fenomenului turistic urban.depasirea capacitatii optime de primire a statiunii. sistematizare si amenajare urbana. Spania. omul a parcurs un drum lung şi .

progresiv . în funcţie de împrejurări şi necesităţi. având rădăcini în antichitate. Dacă lupta cu forţele naturii l-a determinat pe om să-şi găsească şi apoi să-şi îmbunătăţească până la perfecţiune .să se răzbune şi să se răzvrătească pe aceste modificări care îi sunt aduse prin furtuni. urbansimul vizează nu mai puţin decât fiinţarea noastră ca specie edificatoare (Oswald Spengler.apărută odată cu primele oraşe şi vizând organizarea spaţiului metropolitan (în special aspectele legate de temple şi palate). „Hârjoana" lui cu natura durează şi în ziua de azi: se lasă . Specialiştii de azi fac distincţie între „arta urbană" . regulat. avizare. o nouă ştiinţă. Efortul şi preocuparea pentru amenajarea urbană a existat încă de la apariţia oraşelor.după toate regulile religioase. Într-o altă categorie de păreri se consideră ca punct de plecare pentru urbanism era industrială. îmblânzită. de-a dreptul. cauzal. □ urbanismul este un ansamblu de măsuri politice. Termenul urbanism a fost folosit pentru prima dată. în 1923. în lucrarea inginerului catalan Ildefonso Cerda intitulată „Teoria generală a urbanizării". metodele şi cadrul de intervenţie. Urbaniştii comtemporani au simţit nevoia de a găsi un cuvânt nou pentru a configura domeniul lor de preocupare. aprobare a unor planuri sau autorizare a construcţiilor viitoare pentru oricare tip de localitate (urbană sau rurală). Ulpius Traianus. alternanţele acestora nefiind deloc întâmplătoare. incendii şi alte evenimente naturale. El a pornit de la vocabula latină „urbis" pentru a desemna ştiinţa amenajării oraşelor.modelată. publicată în anul 1867.uneori operele. când referirea se face la oraşele cu un plan ortogonal. imediat după cucerirea acesteia şi se apreciază că s-a încheiat înm perioada împăraţilor Severi. din antichitate. ci corelându-se logic. □ urbanismul este ştiinţa şi tehnica construirii şi amenajării aşezărilor de tipul comunelor şi oraşelor. schimbată. Între aceste două componente disharmonice şi azi se desfăşoară existenţa reală a aşezărilor umane cu nesfârşita lor diversitate şi cu mereu noile probleme pe care le ridică". inundaţii. Pentru a răspunde provocării lansate de revoluţia industrială (care a antrenat dezvoltarea anarhică a aglomerărilor urbare şi degradarea unor zone întinse) ei au trebuit să reînnoiască atât de profund. şi mai mult şi mai puţin decât se crede al fi: la polul concret al amenajării aşezărilor. cutremure. el a luptat împotriva ei sau şi-a luat-o aliat.toate aspectele urbanismului: finalităţile. În Dacia. procesul de urbanizare a debutat sub M. administrative. încât au avut sentinmentul că au creat. scria: „Omul superior este un animal care construieşte oraşe"). sociale sau tehnice destinate să asigure dezvoltarea armonioasă a unui oraş. când curentele de gândire şi acţiune europene şi americane. topografia şi organizarea lor fiind de mult studiată de arheologi. Chiar dacă acest termen este relativ recent. A fost atestată prezenţa numeroaselor aşezări autohtone. urbanistica) este ştiinţa al cărei obiect îl constituie sistematizarea aşezărilor existente şi proiectarea de de aşezări noi (cuvântul însuşi vine de la latinescu „urbis" care înseamnă oraş. □ urbanismul este „în acelaşi timp. al reflecţiei asupra oraşului. Pe parcursul unei perioade mai mari de un secol urbanizarea a îmbrăcat variate forme sociale şi juridice. natura i-a fost omului adăpost şi pericol. la celălalt pol. el nu este o ştiinţă exactă. Această revigorare a atins .uneori . economice.alteori . prieten şi duşman. aşezărilor). financiare. pare-se. Pe parcursul evoluţiei sale. urbanismul este aşadar ştiinţa dezvoltării oraşelor. Urbanismul (termen încărcat de ambiguitate) a fost definit în diverse forme: □ urbanismul reprezintă un ansamblu complex de activităţi de proiectare. de semnificativ practicile anterioare. ambianţa şi locuinţa (habitatul) nu au rămas nici ele neglijate. erupţii vulcanice. disciplina la care se referă este foarte veche. juridice şi de sistematizare ale . „urbanificare" -desemnând fenomenul spontan al dezvoltării urbane şi „urbanism" (expresia sa organizată) -înţeles ca o voinţă de a dirija creşterea. Primul şi singurul oraş din Dacia întemeiat sub Traianus . □ urbanismul (de fapt. noile tehnici şi tehnologii utlizate în construcţii au adâncit preocupările în domeniul creării unui nou cadru de habitaţie.uneltele de lucru. dezvoltarea urbană şi de a asigura o existenţă comunitară înţelept organizată Unii specialişti afirmă că urbanismul îşi are rădăcina în Renaştere. îmbunătăţită. dar nu s-a constituit ca o politică publică aparte. pentru ca .

Satul devine. India). Teoria apărării (emisă de germanii Ludwig Maurer . K. produse şi energii. Prima delimitare.istoric şi Karl Bucher economist). Satul a fost primul tip de aşezare de sine-stătătoare. 2. Treptat s-a impus lărgirea capacităţilor de producţie. În ceea ce priveşte factorii care au contribuit la definirea conturului urban al localităţilor şi la menţinerea poziţiei „privilegiate". atrăgând aceste elemente de pe raze de influenţă tot mai extinse.în general (Wolf Schneider susţine că primele oraşe au apărut în zone cu condiţii geoclimatice favorabile. formată din mici localităţi. astfel încât s-a ajuns la relaţii de colaborare. profilarea lor pe un anumit specific.dar şi de obiceiurile şi tradiţiile locurilor lor dee baştină. Eventualele creşteri excesive ale numărului de locuitori au fost „debuşate" în teritoriile din împrejurimi.constituind simbolul desprinderii. Valea Nilului. în timp. fortificaţia . 4. Teoria oraşelor-necropolă. mediul natural favorabil .prin natura ocupaţiilor lor . Oraşul este cel care a preluat rolul de conducător în reţeaua rurală. luând astfel naştere noi aşezări. Agricultura i-a permis omului emanciparea de construngerile cadrului natural şi stabilirea într-un anumit teritoriu legat de locul de producţie. el s-a constituit ca urmare a primei mari diviziuni a muncii sociale: desprinderea agriculturii din sfera păstoritului. izolării de natură.a fost colonia Dacica. Wright (1810-1877).terestre sau maritime . China sau Grecia în apropierea marilor necropole şi complexe religioase: . Pe parcursul timpului s-a putut remarca un anumit conservatorism în mentalitatea locuitorilor satelor în numeroase privinţe. cu terenuri agricole fertile: Mesopotamia.elaborată de geografi . configuraţia nou apărută fiind una dispersată.de utilitate strict defensivă . Hegel (1813-1909) şi de istoricul englez Th.prezenţa sporadică a dotărilor tehnico-edilitare. printre care dimensiunea aşezării şi numărul de locuitori. conform căreia geneza oraşelor este legată de necesitatea apărării locuitorilor de năvălitori. ele impunându-şi supremaţia.consideră ca principali factori de formare şi dezvoltare a oraşelor condiţiile geoclimatice. în accepţiunea căreia „oraşul celor morţi a precedat oraşului celor vii". o accentuată „ridicare".ocuparea extensivă a acesteia . emisă de istoricii germani G. Bellow (1858-1927). Teoria schimbului de mărfuri susţine că principalul factor de dezvoltare al centrelor urbane l-a constituit amplasarea lor la intersecţia unor drumuri . numită de Hadrianus colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmisegetusa şi onorată de Severus Alexandu cu epitetul Metropolis14. Locuitorii satelor rămân legaţi de ciclul anotimpurilor. 3. factorul determinant fiind organizarea politico-juridică. polarizând capacităţi şi interese. Apărut încă din preistorie. Teoria condiţiilor geoclimatice . Ca şi tip de aşezare.urbanismului roman clasic . a urmat. satul se caracterizează prin: .care au favorizat schimbul de mărfuri (polis-urile greceşti sau oraşele-porturi). fireşte. de acelaşi tip şi cu aceeaşi structură. înflorire a unora dintre acestea.număr relativ mic de locuitori . social. Teoria deciziei administrative. configuraţia terenului. dominatoare a oraşului s-au emis mai multe ipoteze: 1. consideră că oraşele au luat naştere prin actul de decizie al unei puteri de stat. cultural. dominaţia asupra celorlalte: acestea vor constitui nucleele viitoarelor oraşe. exemplificând cu prezenţa numeroaselor oraşe din Egipt. cooperare în cadrul cărora se urmărea obţinerea de avantaje reciproce. Tipurile tradiţionale ale unităţilor teritoriale de bază cu trăsături distincte şi evoluţie specifică sunt satul şi oraşul.înzestrarea modestă cu obiective de interes obştesc . zidul.suprafaţă redusă a vetrei (centrului) aşezării . marcând excluderea naturii din spaţiul construit a fost aparentă. subordonat oraşului din punct de vedere economic. 5. cetăţile fortificate devenind nucleele marilor oraşe (exemplu: Roma antică).

dar au căpătat această denumire primele cetăţi datate din mileniile VII-VI î. dolmene (pietre mari aşezate trilitic) sau cromlehuri (incinte). Asia Centrală. Cu toate că originea.Ierusalim. din punct de vedere a alcătuirii acestora.peşteri. având ca şi criteriu de diviziune considerente tehnologice (respectiv materialul din care erau confecţionate uneltele. Toate aceste teorii au fost susţinute cu argumente istorice. descoperite ulterior): epoca pietrei (împărţită. modul de realizare şi semnificaţia lor rămân îngropate în negura timpului. nu o alcătuire arbitrală şi neutră. pictate) studierea construcţiilor rămâne singura dovadă certă a istoriei. ORAŞUL ANTIC.şi cel mai cunoscut . construirea lor a presupus mijloace tehnice şi motivaţii sentimentale sau religioase greu de imaginat. a rampelor de lansare pentru nave extraterestre. O altă caracteristică a tuturor acestor aşezări a fost aceea că ele nu s-au constituit ca şi simple aglomerări de elemente materiale ordonate după criterii exclusiv funcţionale. Principalele etape istorice în evoluţia oraşelor.Chr. 2.. uneori chiar fanteziste. presupunerile şi speculaţiile vehiculate merg de la ipoteza scopului lor religios până la cea a observatoarelor astronomice complicate. desenate. meşteşugăreşti. având direcţiile N-S. Memfis. Anglia) . în momente istorice diferite: permanent. dispuse pe o suprafaţă restrânsă. poziţionate în bazinele marilor fluvii din lume sau în bazinele maritime. Aşezările edificate sunt bine structurate în jurul intersecţiei a două căi principale. despre care se cunoaşte extrem de puţin. Epoca primitivă . Oraşul este un organism viu. în adăposturi naturale . 1. dar fiecare a preluat doar secvenţial fenomenul urban care . Oraşele capătă funcţiuni complexe: economice. mistică şi religioasă extrem de bogată. Cel de-al doilea aspect îl constituie prezenţa . Este interesant de remarcat uluitoarea lor asemănare. India şi China. PERIOADA ARHAICĂ. dirijat sau aleator. administrative. apariţia meşteşugurilor au avut ca şi consecinţă diversificarea tipurilor de organizare a cadrului material. Olimpia. religioase şi culturale. cu o încărcătură filozofică.acoperă o perioadă îndelungată de timp. 2. rolul. existând o comuniune a materialului cu spiritualul. iar zonele erau locuite având la bază ierarhizarea după poziţia socială a celor care le ocupau. În nordul şi verstul Europei civilizaţia urbană a apărut mai târziu. Cel mai elocvent exemplu . care se face simţită şi astăzi în preajma monumentelor din acea perioadă. dar se fac presupuneri „generoase".ordonată în două epoci. sau construite .mai mult decât incitantă pentru cei care le studiază . Arheologia şi antropologia nu au putut oferii date certe privitoare la primele aşezări cu caracter urban. Aceasta a fost .teoretic . Certă este însă interferenţa lor permanentă şi combinarea lor de maniera de care au dat imaginea oraşului şi semnificaţia lui actuală. la rândul ei. criteriul unei astfel de grupări fiind posibilitatea asigurării securităţii. direct sau indirect. Semnificaţiile spirituale erau mult mai importante decât construcţiile înseşi. Avântul economic. Fie că sunt menhire (pietre mari aşezate vertical.este unul extrem de complex. dezvoltarea forţelor de producţie. Delfi.caracterizată prin elemente contradictorii . izolat sau în grup). ceasuri solare etc.colibe. Factorii luaţi în considerare în fiecare dintre aceste ipoteze au acţionat diferit.2. În lipsa izvoarelor iconografice (scrise.a spectaculoaselor monumente cunoscute sub denumirea generică de „megalitice".este ansamblul de la Stonehenge (incintă neolitică . în paleolitic şi neolitic) şi epoca metalelor (cu cele două perioade: bronz şi fier). Asia Mică.după cum s-a mai arătat . Din punctul de vedere al studiului acestei perioade sunt de reţinut două aspecte: unul este cel care vizează locuirea oamenilor în comunităţi mici. E-V. indiferent de poziţia lor geografică.cromleh. Egipt. mai ales datorită expansiunii . cu intermitenţe etc. Siria. accidental. Primele oraşe s-au dezvoltat în Mesopotamia. ci „însufleţite".

Arhitecţii au căutat . Cu toate acestea au fost ridicate amfiteatre şi pe câmpii.ca întreg şi a fiecărui locuitor .cel mai bine. să poată vedea jocul actorilor de pe scenă.afirmă că „drumurile Greciei nu sunt suficiente pentru a avea acces la spiritul ei". trăsătura caracterisitică pentru alcătuirea oraşelor a fost dominanta simbolistică. Coloana este o regflectare a spiritului Greciei. fundamentat ştiinţific şi raţional. fără ajutorul povârnişurilor.Chr. Oraşele Greciei antice prezintă două zone definitorii care cuprin două tipuri majore de preocupări: religioase . Importanţa acestei perioade istorice constă nu numai în nivelul surprinzător de ridicat pentru mijloacele tehnice ale acelei perioade privind dotarea tehnico-edilitară (drumuri.) este numită fie „epoca de aur".un platou deasupra unei stânci. constituind „spaţiul ideal" (se şi face afirmaţia „o frumuseţe. în istoria urbanismului european. alimentare cu apă. locul .Pericle.3.să construiească astfel de amfiteatre pe o pantă lină de deal. 2. culturale. cele două imperii: cel grecesc şi cel roman. Polii de interes al lumii antice au rămas cele două lumi. se cristalizează o ştiinţă a construcţiei oraşelor. şi se caracterizează prin apariţia polis-urilor (oraşe cetăţi). ca şi în arta greacă).(precedată de cea elenă . „Polis-ul" (oraşul grecesc) reprezintă un model de alcătuire raţională şi echilibrată. în care se îmbină armonios viaţa spirituală . fie „secolul lui Pericle". care foloseau pantele naturale ale terenului pe care s-au construit ca şi trepte pentru spectatori. mistico-religioasă.în partea cela mai înaltă a oraşului Acropolea. reprezentaţiile având loc în aer liber. iar Octavian Paler . cu zone delimitate în jurul agorei (element nou cu funcţii tipice unei pieţe publice) care.cu necesităţile impuse de igienă. Spre acest loc se ajungea printr-o frumoasă intrare triunfală. tot în formă de semicerc. Etapa se caracterizează printr-o impresionantă activitate din domeniul construcţiei oraşelor. Grecia. dinaintea căreia era un loc mai adâncit numit orchestră.de cele mai multe ori .poate .Chr. precum şi a „acropolei" (fiecare oraş avea acropolea sa. politice.drame sau comedii. va polariza mai multe programe. se execută lucrări tehnico-edilitare: alimentarea cu apă. Perioada homerică (arhaică) .numită astfel pentru că atunci au apărut epopeile homerice. Pentru spectacolele muzicale au fost amenajate teatre mai mici.2. 2. pe care o amenajau foarte meticulos. a vieţii comerciale. 2.Chr.Chr. în care un loc central va fi ocupat de Grecia antică. era socotit sacru.Chr. oglindă a timpului.foarte activiă . Despre cultura elenă Edouard Herriot spunea că „a dat spiritului echilibrul şi armonia unui templu". cu timpul. fie „secolul lui Fidias". majoritatea folosint ca material piatra calcaroasă. numită Propilee).1. programe de arhitectură pentru clădiri publice cu funcţii social-culturale: stadioane. iniţial el având funcţie de apărare şi pe care s-a construit un număr însemnat de temple. respectiv civile. datorită operelor de o imensă valoare artisitică create de genialul Fidias.romane. Dacă până în secolul VI î. sprijinit de conducătorul Atenei . De asemeni s-a accentuat preocuparea pentru spectacole . a cărui denumirea vine de la numele arhitectului Hippodamos din Milet).ca parte a acestui întreg. atributelor de spaţiu: funcţional şi frumos alcătuit. Oraşul elenistic este un organism complex. fiind încetinit ritmul construcţiilor religioase. clădiri comerciale care se integrează în oraş. Specifică este apariţia tramei stradale ortogonale (sistemul hipodamic. Spectacolul se desfăşura pe o suprafaţă plană. Perioada elenistică . numită scenă. din ce în ce mai sus plasate. începând cu secolele VI-V î. tot acum. este cuprinsă între secolele XII-VIII (după unii VI) î. răspunzând unor necesităţi practice. cu o acustică specială. gimnazii. Spaţiul urban elen răspunde . numite odeoane. cu trăsături specifice ale fiecărei etape reflectate şi în aspectul oraşelor. influenţat de concepţiile filosofice şi politice privind relaţia dintre alcătuirea oraşului şi viaţa materială şi spirituală a grupului social . apărare şi alte exigenţe funcţionale. Apar.secolul V î. Perioada clasică este cuprinsă între secolele VI-V î. Istoria Greciei antice cunoaşte o periodizare. . cu zone care adăposteau templele.cuprinsă între anii 323 . numite amfiteatre. fiind marcată de o impresionantă dezvoltare a arhitecturii şi sculpturii care fac paşi repezi spre perfecţionare.Chr.în lucrarea sa „Mitologii subiective" . acestea sunt dăuă: coloala şi oraşul. o simetrie perfectă. Dacă există elemente emblematice pentru Grecia antică. în locuri special amenajate. evacuarea apelor uzate etc. Un amfiteatru era astfel construit încât spectatorii din bănci. având formă de semicerc.31 î.. .

Drumurile realizate de inginerii romani uimesc şi azi prin rezistenţa lor. parcuri.circurile. Antichitatea romană a folosit în mod creator experienţa predecesorilor. Salerno. bazilica. Cele mai semnificative caracteristici ale oraşelor romane erau: .) a polis-urilor greceşti cât.de multe ori . Octavian Paler afirma: "Grecii i-au înfrânt pe romani prin rafinament. având ca axe ordonatoare „cardo maximus" pe direcţia N-S şi „decumanus maximus" pe direcţia E-V.pentru azi. Ştiinţa şi înţelepciunea acelui timp constituie un reper. La intersecţia acestora se afla piaţa sau forumul. construcţiile comerciale. ♦ clasificarea străzilor. în care erau amplasate templul închinat zeului protector al oraşului. mai târziu. poduri.. Igiena şi salubrizarea în oraş erau asigurate printr-o reţea de canalizare care permitea evacuarea apelor uzate. Astfel s-au păstrat Termele lui Caracala .care adăpostesc astăzi stagiunile de concerte de operă pe durata verii şi Termele lui Diocletian . Pe reţeaua de drumuri. . aplicând în realizările urbanistice norme şi reguli valabile. stadioane. . galerii de tablouri. Actus . un punct de referinţă . prin modul cum au fost puse şi soluţionate practic problemele complexe pe plan urbanistic. teatrele romane. ♦ norme privind distanţa dintre clădiri şi înălţimea la cornişă a acestora.structura oraşelor se baza pe o reţea ortogonală de străzi care limitau cvartale denumite „insulae". Acestea formau ansambluri cuprinzând săli de baie. susţinute de stâlpi groşi. Iter .de la mare distanţă.pentru pietoni. din punct de vedere ştiinţific.organizarea oraşelor s-a bazat . o oraşe comerciale: Ostia. cu care inginerii romani au împânzit întregul imperiu. Palmira. arta romană fiind doar epigonul celei greceşti". ♦ probleme speciale de igienă. diversificate ca funcţiuni prioritare: • oraşe cu funcţiuni strategice: Lutectia . • oraşe administrative: Roma. • oraşe balneare şi de odihnă: pompei.pentru animale). indicându-se lăţimi minimale obligatorii (Via . Atena. mai ales. biblioteci. căi de acces care legau aşezările romane s-a dezvoltat.Parisiorum (Paris). atât la oraşe cât şi în teritoriul.apartenenţa lor la un sistem de localităţi distribuite în teritoriu. prospectul atingând 20-30-35 m.pentru vehicule. şi în zilele noastre.pe o serie de regulamente care se refereau la: ♦ probleme de proprietate (limitări în interesul colectivităţii). Vindobonai (Viena). tunele. profilul transversal al străzilor prevede separarea circulaţiei vehiculelor de circulaţia pietonală. canalizări. două artere perpendiculate deosebite de celelalte străzi prin dimensiunile lor. legaţi între ei cu arcade). Elementul „cheie" pentru succesul multor încercări la care „s-au angajat" romanii au fost drumurile. La acest punct nu putem omite termele . Efes. ♦ instituirea serviciilor speciale cu probleme urbanistice şi de bună gospodărire.neperisabil . în scopul administrării. stadioanele. exploatării şi menţinerii acestuia.ca şi construcţii publice importante.încă din perioada de constituire a statului .ca şi elemente de arhitectură . Imperiul roman. Demne de menţional mai sunt . corespunde unor utilizări complexe. ierarhizate ca importanţă şi dimensiune şi. cisterne (rezervoare de apă).azi muzeu naţional de arheologie antică.canalizare etc. apeducte (jgheaburi mari din piatră. săli de muzică. ele erau şi locuri de întâlnire a cetăţenilor care voiau să discute despre probleme publice sau afaceri. Londinium(Londra). palatele şi columnele (cele mai cunoascute fiind cea a lui Traian şi cea a lui Marc Aureliu).dotarea tehnico-edilitară. de asemeni. Herculamun. . având lungimea de câţiva km. alimentarea cu apă făcându-se prin conducte care aduceau apa . În interiorul oraşelor. Pe întinderea întregului imperiu au fost construite poduri. Neapole. . instalaţii portuare. cea mai mare parte a reţelei urbane contemporane.

Progresele tehnice.dornic de la înlătura urmele „păgânismului" şi de a instaura o lume nouă . care va avea o puternică înrâurire asupra artelor. Oraşele Renaşterii s-au dezvoltat preponderent pe nucleele medievale. cel care a conceput cupola în opt ape a bisericii Santa Maria del Fiore (Domul din Florenţa). . Părintele Renaşterii este considerat arhitectul Brunelleschi. pictori şi sculptori au fost cunoscuţi sub numele lor mic: Raffael (Sanzio). ORAŞUL ÎN RENAŞTERE. Mulţi arhitecţi.3. acumulările de capital crează condiţiile dezvoltării oraşelor. Aceste premise au stimulat o nouă orientare ştiinţifică. Putem vorbi despre oraşul modern încă din secolele XV-XVI când afirmarea burgheziei. Ştiinţele pozitive.000 de locuitori) ♦ prezenţa unor ziduri înconjurătoare (fortificaţii) ♦ densitate mare a construcţiilor şi a populaţiei ♦ construcţii şi trasee ale străzilor adaptate configuraţiei terenului ♦ reţelele stradale inelar-radiale convergeau către piaţa centrală. după anul 476. Michelangelo (Buonarotti). Este zdruncinată autoritatea dogmelor religioase care furnizau explicaţii eronate asupra realităţii: oamenii Renaşterii vor să cunoască viaţa. Leonardo (Da Vinci). filosofi şi tehnicieni. prin rezolvarea echipărilor tehnicoedilitare.în Atlantic. Câteva dintre caracteristicile aşezărilor medievate se concretizează în: ♦ număr restrâns de locuitori (10. Un fapt demn de remarcat este cel prin care Renaşterea a promovat nu doar ctitorul (finanţatorul). igiena.şi cladirile publice (de exemplu primările) ♦ lipsa preocupării privind confortul. Perioada feudală a debutat printr-o acţiune distrcutivă. totalitatea cuceririlor ştiinţei şi tehnicii.2. înflorirea comerţului. ei au creat o artă nouă. mulţi locuitori revenind la vetrele aşezărilor antice.în general supradimensionate . salubritatea (inclusiv a locuinţelor) şi dotarea tehnico-edilitară Secolele XI-XII marchează o revitalizare a vieţii urbane. Piaţa mondială în Evul Mediu îşi mută polul de interes din Mediterana . iar pe de alta răspîndirea creştinismului . în care erau amplasate clădirile religioase . dar preocupările pentru o nouă calitate a vieţii urbane au determinat remodelarea vechilor centre prin: lărgirea străzilor. estetică: curentul numit Renaştere.000 . nuclee care prezintă importanţă istorică şi care trebuie protejate prin politici urbane speciale.controlată de turci . la 1000 de locuitori). sunt adepţii progresului tehnic care are la bază dezvoltarea ştiinţelor. Populaţia se reaşează în localităţi de tipuri noi având un rol prioritar de apărare. a producţiei de mărfuri. preocuparea aparte pentru compoziţia volumetrică şi arhitecturală.40. progresează rapid. care se revigorează şi îşi recâştigă treptat influenţa în teritoriu. bazate pe matematică. ORAŞUL MEDIEVAL. Numeroşi artişti au fost ei înşişi oameni de ştiinţă. amplasate pe terenuri greu accesibile şi cu o suprafaţă a incintei limitată. marile descoperiri geografice ale timpului îşi pun amprenta asupra operelor maeştrilor Renaşterii. 2. filosofică. adevărate aşezări fortificate. Urbanismul medieval prezintă interes întrucât majoritatea centrelor urbane moderne păstrează nuclee pe baza cărora s-au dezvoltat. oferă noi perspective stimulând progresul societăţii sub toate aspectele ei. noile descoperiri geografice lărgesc orizonturile. literaţi.4. savanţi renumiţi. Pe de o parte năvălirile popoarelor migratoare. primul monument renascentist. construirea de noi pieţe. aservită religiei. Cunoscători ai artei antice greceşti şi romane (prin aprofundarea rezultatelor cercetărilor arheologice şi cunoaşterea documentelor antice). ştiinţa devine inductivă.au avut ca urmare depopularea şi ruinarea centrelor urbane antice (Roma de la o populaţie de un milion ajunge. pornind de la fapte şi experienţe concrete. Tizian (Vecellio). Din dogmatică.

Apariţia acestui fenomen şi amploarea lui sunt corelate cu ordinea şi nivelul industrializării ţărilor respective. nivelului mental şi moralităţii locuitorilor. ei se mai străduiesc şi să risipească un număr de prejudecăţi care. În celălalt caz. fiind formată din funcţionari municipali. XIX .în această perioadă .ci şi artistul. ORAŞUL EREI INDUSTRIALE (sec. Statistica este anexată sociologiei pe care de a se naşte. salubruizare □ necesitatea destinării unor edificii procesului educaţional: şcoli. activităţi culturale etc. canalizare.5. Cercetătorii în domeniu caută să înţeleagă mai cu seamă fenomenul urbanificării şi să-l plaseze într-o reţea de cauze şi efecte.în Europa. 2. de o drenare a populaţiei satelor în folosul unei dezvoltări urbane fără precedent. Cîteva dintre ideile privind construcţia oraşelor sunt: ♦ stabilirea formei incintei conform exigenţelor impuse de tehnicile de apărare ♦ castelele burghezilot (din a căror construcţie au fost eliminate fortificaţiile) au fost integrate în urbanistica nouă. vor persista până în zilele noastre şi care privesc mai ales incidenţele vieţii urbane asupra dezvoltării fizice. factorii care au generat aceste mari schimbări au fost: . Marea Britanie este cel dintăi teatru al acestei mişcări. care denunţă . iar studiul acestora îmbracă . avem de-a face cu o polemică care . faptele sunt observate cu dataşare şi se încearcă ordonarea lor într-un mod cantitativ. simţită de la recensămintele din 1801. prin noile idei la evoluţia ştiinţei construcţiei oraşelor.bazându-se pe fapte şi cifre - . O grupare este animată de sentimente umanitare.creşterea numărului de locuitori prin atragerea populaţiei rurale pauperizate. Succint. începând cu anii 183020. în ciuda eforturilor lor.apar probleme noi. revoluţia industrială este urmată de o creştere a presiunii demografice în oraşe. . Secolul XIX poate fi numit „secolul crizei oraşelor". mai ales medici şi igienişti. la care prezintă faţade atrăgătoare cu numeroase şi mari deschideri. fără precedent: □ necesitatea spaţiilor de cazare pentru o populaţie numeroasă □ asigurarea igienei publice: alimentare cu apă. .este purtată de două grupări cu orientări diferite.dezvoltarea explozivă a manufacturilor şi industriilor amplasate în centrele urbane. cât şi în urbanism (palatul Versailles din Franţa fiind un reprezentant de seamă al curentului în arhitectură). oameni ai Bisericii. având câte 2-3 etaje ♦ amplasarea construcţiilor în zone funcţionale ♦ ierarhizarea străzilor şi a pieţelor după destinaţia lor ♦ amplasarea în zone izolate a atelierelor producătoare de noxe ♦ prezenţa unei legături facile între zonele productive şi spaţiile comerciale ♦ promovarea construcţiei pe nivele diferite a căilor de circulaţie pentru vehicule şi pentru pietoni ♦ preocuparea pentru confortul edilitar şi igiena publică Chiar dacă teoriile epocii au fost mai îndrăzneţe decât posibilităţile oferite de condiţiile sociale şi tehnice. în mod cert. Din punct de vedrere cantitativ.două aspecte foarte diferite. gândirea urbanistică vizionară a contribuit. fiind vizibile numai din stradă. el este descriptiv.XX) Revoluţia industrială a determinat schinbări fundamentale în dezvoltarea centrelor urbane şi a declanşat criza pe care oraşul contemporan nu a reuşit să o depăşească. □ punerea la dispoziţia populaţiei a spaţiilor instituţiilor şi altor mijloace de petrecere a timpului liber. Într-unul din cazuri.la rândul ei . îi urmează Franţa şi Germania. „Perspectiva" este cuvântul „cheie" al Renaşterii atât în artele plastice (exemplu constituindu-se fundalul cu perspectiva la un punct de fugă în lucrarea lui Leonardo Da Vinci „Cina cea de taină").

construcţie. în marile oraşe ale lumii apar trenul cu aburi. Începând cu a doua jumătate a secolului XIX. omnibuzele. în Anglia). s-a lărgit reţeaua liniilor de tramvai astfel încât (între 1890 şi 1939) aproape toate marile zone urbane au suferit procese de modificare a zonării populaţiei.comparat adeseori cu o vizuină. Probleme majore ridică trasportul urban. articole de jurnal. necontrolat. în 1845). morfologie arhitecturală. au apărut trenuri electrice de suprafaţă. socială şi urbanistică...) este betonul armat. distanţele epuizante care despart locuinţa de locul de muncă.s-au constituit comisii de analiză şi prognoză (1947 . Fr.. el foloseşte sistematic şi ştiinţific toate mărturiile disponibile: rapoarte ale poliţiei. Aceste mijloace au permis populaţiei să descongestioneze centrele urbane prin stabilirea domiciliului în zone suburbane. publicate sub formă de Rapoarte către Parlament. Cei care vor produce schimbări fundamentale în activităţile de proiectare. mai ales în Anglia unde situaţia era acută. În lucrarea sa „Situaţia clasei muncitoare din Anglia" (apărută la Leipzig. poate fi considerat ca unul dintre fondatorii sociologiei urbane. în cadrul anchetelor prezentate. ale căror lucrări. dar să fie şi accesibil ca preţ (ieftin). Anglia). materialul care face posibilă şi determină apariţia noilor forme structurale (grinzi. dar în mod haotic.. au stat la baza numirii celebrelor Comisii regale de anchetă asupra igienei. O astfel de situaţie a impus luarea unor măsuri de natură administrativă.. care trebuie nu numai să se dezvolte.au fost emise legi de sistematizare urbană (în anul 1909 apare prima Lege a sistematizării urbane. În această perioadă este postulată „lizibilitatea structurală ca un atribut al expresivităţii arhitecturale". Începutul secolului XX aduce schimbări majore în domeniul transportului: la Londra -spre exemplu .. Seriile de articole publicate în ziare şi reviste. Cea de-a doua grupare este constituită din gânditori politici care furnizează adesea informaţii de o remarcabilă amploare şi precizie. Engels.. Sunt făcute publice astfel igiena fizică deplorabilă întâlnită în marile oraşe industriale.. tramvaiul electri. care s-a dezvoltat într-un ritm accelerat. la toate acestea adăugându-se igiena morală precară. Măsuri administrative . Arhitecţii secolului XIX nu şi-au asumat dezvoltarea tehnologică datorită incapacităţii şi refuzului lor de a asimila noile cunoştinţe teoretice în domeniul structural. habitatul muncitoresc insalubru . arce. cochilii. respectiv a migrării acesteia spre zonele periurbane. au furnizat o seamă de informaţii extrem de utile (preţioase) despre marile oraşe ale epocii şi au contribuit la crearea legislaţiei engleze a muncii şi handicapului. lucrări savante. precum şi rapoartele Comisiilor regale. membrane etc.în 1907 au fost electrificate liniile de metrou. .Comisia Barlow. . mai ales.starea de decădere fizică şi morală în care trăieşte proletariatul urban.. La începutul secolului XX. folosint „noutatea" care era betonul armat sunt arhitecţii Mişcării moderne. folosit pentru prima dată corect în 1861 de către Francois Coignet. drumurile fetide şi lipsa grădinilor publice din cartierele populare.

au apărut mişcări sociale pentru reforma sanitară şi urbană. • rezolvarea problemei locuinţei prin blocuri înalte. Fără a fi utopice.trăsătură fundamentală a evoluţiei aşezărilor umane .s-au înfiinţat organisme guvernamentale: comisii de planificare urbană.000 de proprietari agricoli. fireşte. căi pentru traficul intens etc. prin definiţie.000 de locuitori23. situaţie care a impus noi măsuri.a atras după sine. integrarea pădurii în oraş. izolate prin ample spaţii verzi. care a influenţat mulr gândirea urbanistică contemporană.s-au constituit societăţi în vederea promovării comunităţilor industriale complet sistematizate. Principiile generoase ale documentului au constituit însă instrumente importante şi eficiente pentru oraşele reconstruite şi construite după cel de-al doilea război mondial. Deceniile VII şi VIII ale secolului trecut au marcat acutizarea crizei oraşelor. Măsuri arhitectural-urbanistice . noi idei. În anul 1933. ideile promovate de Cartă nu au putut. amplasate în mijlocul unor spaţii verzi. CIAM a adoptat un document redactat de arhitectul francez Le Corbusier. - • amenajarea unei ample reţele de spaţi verzi pentru recreere şi sport. eliminând dezavantajele ambelor feluri de viaţă. unele de altele prin centuri verzi) puteau fi . cu multe apartamente. coexistenţa vechiului cu noul care. a constituit o problemă grea şi delicată în procesul de dirijare a dezvoltării cadrului material. • separarea strictă a căilor de circulaţie şi diferenţierea lor pe categorii: circulaţie pietonală. grea şi delicată pentru că este dificl de rezolvat contradictorialitatea dintre forma fenomenului urban (cadrul material constituit şi rezistent fizic) şi conţinutul acestuia (viaţa pe care o adăposteşte). de automobile. având ca temă oraşul funcţional (La Ville Radieuse) şi rămas cunoscut în continuare sub denumirea „Carta de la Atena". . Se constituie Congresele Internaţionale de Arhitectură Modernă (CIAM). evident. răspunde la toate problemele apărute în marile centre urbane. complet şi complex construite şi dotate. Câteva dintre propunerile din Cartă au fost cele legate de: • împărţirea oraşului în zone funcţionale. afirmare socială) cu binefacerile vieţii de la ţară: mediu sănătos. ale mediului etc.). caracterizat printr-o evoluţie dinamică. noi remodelări. Acest tip de oraşe (izolate. dorindu-şi să îmbine avantajele vieţii de oraş (locuri de muncă. El reprezintă prima încercare de fundamentare a unor principii universale privind sistematizarea oraşelor. a cărui populaţie nu ar fi trebuit să depăşească 58. Măsuri de natură socială . . • desfiinţarea străzilor „coridor" prin interzicerea construirii de clădiri de-a lungul arterelor de circulaţie. apărarea naturii şi a peisajului etc. ministere şi departamente ale sistematizării urbane şi teritoriale. plus 2.000 de locuitori. Continuitatea . contact cu natura etc. • salvarea patrimoniului arhitectural.urbanistul englez Ebenzer Howard elaborează celebrul proiect al „oraşului -grădină". Faimosul model era prevăzut pentru o populaţie limitată la 30. document de referinţă pentru urbanismul modern. la rându-i.eventual -grupate la periferia unui oraş central (aflat la o distanţă cuprinsă între 5 şi 32 de km. care să asigure o mare densitate.

în SUA şi Japonia .care sunt. cum sunt: şoselele.numărul de locuitori. deşi conţinutul termenului urban este diferit de la o ţară la alta. dar având un incontestabil rol determinant în promovarea progresului social.000 locuitori..denumite comune şi oraşe (municipii). dacă nu chiar imposibil. alcătuite din aşezările omeneşti . să se stabilească o delimitare strictă între mediul natural şi cel artificial. întreaga tehnosferă .importanţa în teritoriu. considerat în complexitatea tuturor compartimentelor lui. alimentarea cu energie electrică. alimentarea cu apă.peste 1000 locuitori. care sunt amplasate dincolo de perimetrul aşezărilor omeneşti. în Grecia . nu ca şi o cauză a civilizaţiei. În unele ţări . MEDIUL UMAN ŞI URBANIZAREA Încă din fazele primare ale devenirii sale.la poli opuşi: mediul natural şi mediul artificial. podurile. 3. în India şi Austria . amenajarea străzilot etc. . denumit în terminologia internaţională mediu uman. Experienţa cea mai înaltă şi mai sintetică a mediului artificial o reprezintă formele perfecţionate de aşezare a populaţiei. în sens larg. . Procesul urbanizării defineşte ca pe un fapt major epoca contemporană. constituindu-se ca efect. satisfacerea intereselor publice. cu efecte negative pentru omenire.3. spaţioalităţi şi structuri calitativ deosebite de cele care constituie mediul natural. în principiu.denumirea de oraş este stabilită prin reglementări administrative şi anume hotărâri ale organelor de stat. societatea a remodelat cadrul natural. în baza anumitor criterii: . viaductele. Este un proces care se desfăşoară în ritm accelerat. Mediul artificial. un mediu pe care îl numim „artificial".peste 5ooo locuitori. în Jugoslavia.dotările social-culturale. este menit să completeze şi să adapteze mediul natural. Norvegia .printre care şi ţara noastră . Mediul artificial este compus din multiple alcătuiri şi echipări care servensc cerinţelor curente şi sunt caracteristice procesului cotidian de trai al grupurilor sociale.adică totalitatea creaţiei materiale a omului. Spania.criterii administrative. în Albania . în care a instituit un mediu ambiant creat cu mijloace proprii. autostrăzile.Definirea termenilor urban şi urbanizare Noţiunile de urban şi civilizaţie se suprapun deseori în limbajul curent şi chiar în gândire. Franţa. S-a arătat că mediul artificial priveşte. . având în vedere că prin simbioza lor organică a luat fiinţă un fenomen calitativ nou. urbană este apreciată localitatea care dispune de o dotare corespunzătoare privind confortul. igiena locuitorilor.peste 2500 locuitori. caracterizat prin volume. toate fiind supuse unui regim special de preotecţie datorită importanţei lor pentru om şi natură.peste 2000 locuitori.1.peste 400 de locuitori. barajele.peste 10. Sintagma mediu uman exprimă acordul privind necesitatea obiectivă a integrării celor două medii aflate . canalizarea. respectiv toate construcţiile şi lucrările făcute de om. Mediul artificial mai cuprinde tot ceea ce este creat de om şi se află în afara aşezărilor omenenşti.dotarea cu echipament tehnico-edilitar. Este extrem de dificil. a celor de odihnă şi recreere etc. impunând consecinţe transformatoare asupra tuturor compartimentelor vieţii umane. căile ferate. . identice cu unităţile administrativ-teritoriale . Anglia .. bazându-se pe coexistenţa activă şi benefică a celor două medii şi nicidecum pe adversitatea lor. în Elveţia.peste 200 de locuitori.. telefonia. . căutând să înlăture cauzele generatoare de raporturi de neconcordanţă.aparent . se apreciază că o localitate poate fi calificată ca şi urbană dacă are: în Suedia .

nefiind cunoscută în timp util şi nefiind preîntâmpinate efectele transferului demografic necontrolat.a forţelor de producţie. dintre care amintim: D polarizarea excesivă . o dezvoltarea unei diversificate înzestrări cu edificii şi cu dotări tehnico-edilitare. în zonele centrale. au dus la: . care se amplifică. o dezvoltarea unei reţele de comunicaţie cu mijloace perfecţionate de transport pentru categorii de trafic diferenţiate. • intensificarea mobilităţii. • modificarea structurii vieţii sociale. determinând o creşere demografică explozivă (numărul de locuitori . precum şi valorificarea optimă a unui „buget" crescând de timp liber. Trăsăturile caracteristice ale mediului urban efectiv sunt: încadrarea populaţiei din acest mediu în ramuri economice şi sectoare de activitate neagricole. • transferarea populaţiei ocupate .repartizarea neuniformă a populaţiei globului. care conduce la „sufocarea" activităţii şi vieţii normale a indivizilor. precum şi a energiei şi a informaţiilor.ducând la „congestionarea" şi „inflamarea" organismului orăşenesc iniţial. D neutilizarea sau utilizarea improprie a terenurilor agricole 3. la intervale de timp mici).2. extinse şi interferate.în procente crescânde .3. o împărţirea teritoriului în zone specializate ca profil social-economic. în care factorii „timp" şi „spaţiu" sunt transferaţi în mod îngrijorător în forme excesive de „viteză" şi „masă".a cunoscut dublări. o preocuparea pentru calitatea fondului construit şi pentru aspectul spaţiilor libere.1. până la saturaţie.în jurul marilor oraşe . se ajunge la manifestarea aspectelor violent-contradictorii.din sectorul productiv în sectorul serviciilor.indiferent de sex . Trăsăturile cadrului material specifice urbanului sunt: o densitatea ridicată în ceea ce priveşte ocuparea solului. interesul crescând al populaţiei pentru o calificare superioară. D supraocuparea solului. a populaţiei. Aceste acutizări sunt datorate unei multitudini de factori. din domenii în care predomină munca fizică în cele în care ponderea majoră o are munca intelectuală.2. a concenpţiilor şi mentalităţilor indivizilor: restrângerea numerică a celulei familiale. 3. pentru cultură.3. Progresul social-economic înregistrat. EXCESUL DE MOBILITATE Mediul urban de azi cunoaşte dese momente de criză. D perturbaţii profunde care au loc între compartimentrele funcţionale ale oraşului. creşterea numărului contactelor sociale. în care munca se desfăşoară cu ocupare permanentă.parametru fundamental al construirii mediului urban . . situaţie menţinută datorită minifestării . fără întreruperi sezoniere şi are un înalt nivel de productivitate (se pot include aici şi activităţile privind sectorul agricol şi alimentar industrializat).1.mărirea speranţei de viaţă a populaţiei. la care se adaugă descoperirile din domeniul biologiei. a resurselor şi energiei. defectuos amplasate. • dezvoltarea unei reţele complexe de mijloace de transport şi comunicaţii eficiente şi uşor accesibile. independenţa membrilor adulţi . făcându-se risipă de el în zonele periferice. într-un perimetru mult extins. URBANIZAREA SPONTANĂ ŞI CONSECINŢELE EI Osmoza sat-oraş ridică dificultăţi majore în problema urbanizării: întrepătrunderea spontană a celor două tipuri de aşezări. • 3. în repetate rânduri. o dezvoltarea suprafeţelor spaţiilor verzi şi a zonelor pentru sport şi recreere.3. amplificarea furnizării de bunuri de larg consum.la vârsta majoratului.

-

-

fluxului de mobilitate a populaţiei; lipsa de omogenitate în repartizarea populaţiei reflectată în constituirea de mari aglomerări în nodurile industriale, la intersecţia traseelor magistrale de circulaţie şi de-a lungul regiunilor litorale; dezechilibrul menifestat în ceea priveşte echiparea complexă a matrilor întinderi ale Ecumenei (Ecumena desemnează zona planetară care oferă condiţii geo-climatice favorabile vieţii umane).

Aglomerarea populaţiei şi a funcţiilor urbane generează, prin dimensiunile atinse, un adevărat nomadism motorizat cu caracter de masă, ale cărui fluxuri sunt orientate cu precădere dinspre zonele de domiciliu spre zonele de muncă şi dinspre zonele de domiciliu spre zonele de recreere. Această mobilitate are un caracter pulsatoriu şi, datorită specificului ei, devine din ce în ce mai supusă disfuncţionalităţilor în condiţiile existenţei unei reţele neadaptate de artere de circulaţie (mai ales în structurile urbane care prezintă o solidă constituire istorică, având centre care trebuiesc păstrate şi protejate în condiţiile prezenţei unui impresionant echipement tehnic pus la dispoziţie de tehnica contemporană: autostrăzi, tuneluri, traversări denivelate). Suntem martori azi la un fenomen care accentuează trăsătura antiumană a mediului uman: dacă în perioada evoluţiei naturale circulaţia era cea care se subordona funcţiunilor oraşului, evoluţia metropolelor anarhic amplificate duce la subordonarea oraşului faţă de exigenţele circulaţiei. Progresul social împlică promovarea procesului de urbanizare; urbanizarea decurge din dezvoltarea forţelor de producţie şi din concentrarea teritorială a acestora, dar nu orice fel de concentrare oglindeşte şi un progres social. 3.4. PROBLEME DE TRANSPORT ŞI TRAFIC URBAN 3.4.1. Formaţiunile urbane au avut în toate timpurile ca funcţiuni principale: cazarea populaţiei şi asigurarea locurilor de muncă a membrilor colectivităţii . Cuceririle ştiinţei şi tehnicii au determinat o mărire a bugetului de timp liber, apărând o a treia funcţiune, din ce în ce mai complicată şi mai complexă: asigurarea posibilităţilor de recreere (recreerea presupune libertatea totală a individului de a opta pentru oricare dintre modalităţile de refacere fizică şi intelectuală într-un mediu lipsit de elemente restrictive, care există - în genere - în afara perimetrului urban). Străbaterea distanţei - crescânde - între elementele tripletei: loc de cazare - loc de muncă - loc de recreere a dus la diminuarea timpului liber, astfel încât s-a impus găsirea de mijloace noi tehnice corespunzătoare soluţionării problemei. Mijloacele de transport în comun utilizate cu succes până în prima jumătate a secolului trecut se dovedesc în prezent insuficiente. Ultima perioadă de timp este caracterizată prin preferinţa pentru automobil, vehicul autonom relativ uşor de manevrat şi folosit, fapt care a determinat creşterea producţiei industriale de autovehicule şi -implicit - creşterea cifrei de afaceri în domeniu. Această situaţie a determinat şi necesitatea echipării teritoriului cu reţele moderne de circulaţie, acţiune greoaie şi costisitoare care presupune un efort financiar sporit al membrilor întregii colectivităţi. Printre consecinţele cele mai evidente ale acestui fenomen putem numi: - aglomerarea excesivă a suprafeţelor carosabile; - gâtuirea fluxului de circulaţie; - creşterea numărului de accidente, care antrenează pierderi umane şi materiale; - scăderea vitezei medii de parcurs până la eliminarea eficienţei însăşi a acestui mijloc de deplasare - consumul avid de spaţiu (25 mp. pentru fiecare automobil în staţionare reprezintă echivalentul suprafeţei locuibile minimale pentru o familie cu trei persoane) transformă oraşul într-o zonă de conflict, în care omul şi automobilul îşi dispută suprafeţe egale. În mod necontrolat, structura oraşului se subordonează necesităţilor impuse de transport.

Un efect deosebit de negativ asupra amenajării teritoriului urban (în vederea realizării căilor de rulare pentru vehicole) îl are scoaterea din circuitul normal de folosinţă a unor suprafeţe de teren imense. Pe de altă parte, chiar arterele de circulaţie sunt blocate de vehicule parcate, ceea ce conduce la strangularea traficului, cel mai adesea în zonele centrale, cu efecte paralizante asupra activităţilor economice şi sociale. Apare astfel paradoxul: o imobilitate crescândă datorită abuzului de mobilitate. 3.4.2. Evaluarea problemei transportului în oraş; soluţii de rezolvare a acesteia. Impactul pe care era autovehicolului îl are asupra oraşului a constituit şi continuă să reprezinte o preocupare permanentă pentru asociaţiile profesionale aflate în strânsă legătură cu organele administrative centrale şi locale. Direcţiile de cercetare vizează: 1) cauzele care favorizează creşterea traficului auto (gradul de perfecţionare a tehnicilor în activitatea de construcţie a căilor rutiere, tehnologiile moderne implementate în construcţia de autovehicole, opţiunea participanţilor la trafic pentru diverse mijloace de transport; 2) problemele tehnice privind transportul interurban şi cel intraurban. În ceea ce priveşte transportul interurban se pun în discuţie două chestiuni: ponderea acestui tip de transport pe căi rutiere (factor dificil de evaluat datorită caracterului aleator al modificării preferinţelor pentru un tip sau altul de transport), respectiv fluxul mijloacelor de transport rutier interurban. Studiul acestui parametru este utilizat la întocmirea planurilor de dezvoltare ale oraşelor. Referitor la transportul intraurban se urmăresc două aspecte: posibilitatea accesului la toate punctele de interes şi fluxul de autovehicole. 3)consecinţele amplificării traficului rutier pentru oraş. 3.4.3. Soluţii propuse pentru rezolvarea problemelor generate de trafic Pentru oraşele mici sunt recomandate următoarele rezolvări: - centrle istorice să fie accesibile numai traficului pietonal (accesele carosabile şi parcajele urmând să fie amplasate în zone mai îndepărtate); - instituirea de restricţii de circulaţie în zonele centrale şi orientarea acesteia pe liniile de centură; - stabilirea unor rute fixe pentru mijloacele de transport. Oraşelor mari le sunt propuse următoarele soluţii: - facilitarea transportului auto prin redistribuirea activităţilor, de la locurile de muncă până la spaţiile comerciale şi de recreere, astfel încât să fie evitată amplasarea concentrată a acestora; - folosirea, în zonele centrale, numai a autobuzelor şi taxiurilor, accesul automobilelor fiind permis numai în zonele periferice.

4. URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANA
Evoluţia civilizaţiei contemporane se caracterizează printr-o accentuată tendinţă de generalizare a urbanizării, fenomen marcat de o multitudine de conflicte legate în principal de neconcordanţa dintre creşterea demografică şi existenţa cadrului fizic construit. În acest context, cunoaşterea oraşului ca organism complex având propriile sale mecanisme de dezvoltare, devine un imperativ al evoluţiei societăţii în ansamblul său. 4.1. Fenomenul urban; etape istorice în evoluţia oraşelor Dintotdeauna, societatea umană s-a confruntat cu o multitudine de probleme dintre care se detaşează ca importanţă cea a aşezărilor umane, urmare a exploziei demografice de-a lungul timpului, pe de o parte, şi exploziei urbane, a apariţiei şi proliferării marilor aglomeraţii urbane, a exodului populaţiei rurale către oraş, pe de altă parte. Evoluţia societaţii omeneşti a demonstrat ca oraşul şi amenajările sale urbanistice joacă un rol deosebit în modificarea instrumentelor economice şi socioculturale ale diferitelor teritorii, acţionând favorabil asupra dezvoltării acestora. Aşadar, problema fundamentală a tuturor stadiilor de evoluţie a societăţii a fost şi continuă să fie problema aşezărilor umane, produs şi totodată efect al structurilor sociale şi al raporturilor cu cadrul natural de viaţă. Primul tip de aşezare umană l-a constituit satul, realizat ca urmare a primei mari diviziuni a muncii sociale, desprinderea agriculturii din sfera păstoritului, dând astfel omului posibilitatea de a se emancipa de constrângerile cadrului natural. Acest tip de aşezare se caracterizează printr-un număr relativ limitat de locuitori, suprafaţă redusă şi ocuparea extensivă a acesteia, înzestrarea restrânsă cu dotări de interes colectiv. Încă din fazele primare, satele au păstrat un anume conservatorism în privinţa dimensiunilor şi a numărului de locuitori. Eventualele creşteri demografice care depăşeau nevoia de forţă de muncă a satului erau rezolvate prin migrarea populaţiei în teritoriul înconjurator, generând noi formaţiuni de acelaşi tip, fapt ce a determinat o dispersie de localităţi rurale de mici dimensiuni. În timp, acestea au stabilit legături, s-au dezvoltat şi şi-au diversificat sistemul de organizare, devenind nucleele viitoarelor oraşe. Astfel, oraşul a preluat rolul de conducător în reţeaua rurală iniţială, transformându-se într-un centru polarizator de capacităţi şi interese, în dauna satului care, fiindu-i subordonat din punct de vedere economic, rămâne în urma acestuia în ceea ce priveşte dezvoltarea socială, economică şi culturală.

Spaţiul urban reprezintă o realitate care s-a aflat în mijlocul preocupărilor geografilor înca din sec. al XIX-lea, iar explozia urbană din ultimele decenii a amplificat tot mai mult aceste orientări. V. Mihăilescu (1928) consideră oraşul „...o forma de organizare a spaţiului geografic în vederea concentrării, prefacerii şi redistribuirii bogăţiilor şi a energiilor sociale...". Alte definiţii conturează aglomerarea urbană ca un spaţiu caracterizat prin concentrarea populaţiei rezidente, preponderenţa activităţilor industriale, dar şi prezenţa activităţilor comerciale şi de servicii. Astfel, oraşul este privit ca un „organism teritorial bine populat, cu un înalt grad de concentrare, producţie şi organizare socială, culturală, format în anumite condiţii de spaţiu si timp". Varietatea definiţiilor demonstrează faptul că fenomenul urban se află într-o continuă dinamică deşi limitele acestuia se manifestă atât în alegerea reperelor geografice datorate aglomerărilor, cât şi în pragurile demografice care delimitează oraşele. Din analiza punctelor de vedere cu privire la definirea oraşului se desprind câteva elemente comune58: tendinţa de a opune conceptul de oraş celui de sat; concentrarea semnificativă a populaţiei şi locuinţelor predominant colective şi mai puţin individuale; existenţa unui număr minim de locuitori sub care gruparea social-economică îşi pierde caracterul urban; un mod de viaţă specific sub aspectul muncii, şederii, deservirii, echipării tehnice şi recreerii; preponderenţa activităţilor economice neagricole (industrie, comerţ, servicii, adnministraţie etc.). Deşi la prima vedere conceptul de oraş (centru urban) pare extrem de clar, în realitate există o serie de elemente ce trebuie luate în considerare. Definirea oraşului diferă de la ţară la ţară în funcţie de criterii diferite: numărul locuitorilor; dotarea cu echipament tehnico-edilitar, considerându-se aşezare urbană acea localitate care dispune de o dotare corespunzătoare privind confortul şi igiena locuitorilor: alimentare cu apa şi canalizare, alimentare cu energie electrică, telefonie, străzi etc.; dotările social-culturale care trebuie să asigure satisfacerea intereselor publice de odihna şi recreere; importanţa în teritoriu; criterii administrative. Cu toate că la nivel internaţional demersul de stabilire a unor criterii de clasificare a aşezărilor omeneşti este extrem de dificil se conturează totuşi câteva criterii general valabile: criteriul numeric are în vedere mărimea demografică a centrelor (de exemplu de la 250 locuitori în Danemarca, 300 în Islanda, 1.000 în Canada, 2.500 în SUA la 10.000 de locuitori în Spania, Elveţia şi până la 20.000 în Olanda); criteriul numeric asociat cu nivelul de dotare edilitar-gospodărească sau cu criteriul administrativ; criterii hotărâte de guvern în cazul unor ţări ca România, Ungaria, Polonia, Bulgaria, Suedia, Japonia, etc. Unde oraşele sunt decretate prin acte normative ce au la bază cerinţe legate de poziţia geografică favorabilă, dimensiunea demografică, potenţialul economic diversificat, structura urbanistică, organizarea intravilanului, gradul de dezvoltare a serviciilor. În concluzie, se poate observa că încercările de definire a oraşului se fundamentează pe două criterii principale: o dimensiune minimă critică, cel mai adesea legată de un prag necesar al cererii pentru a furniza o serie de servicii urbane şi legat de aceasta, un anumit nivel al densităţii

populaţiei, precum şi prezenţa unor dotări tehnico-edilitare care să satisfacă cerinţele locuitorilor. Astfel, în concepţia clasică, oraşele pot fi definite în termenii raportului dintre inputurile (resursele) de natura non-funciară şi inputurile funciare, de teren, raport ce este mult mai ridicat în oraşe decât în spaţiile care le înconjoară. Cele mai multe definiţii ale centrelor urbane se concentrează asupra problemei determinării limitelor exterioare ale acestora. În realitate, localităţile urbane se diferenţiază de cele rurale nu numai prin aspectele cantitative relevate, ci şi prin aspecte calitative legate de specificul şi calitatea serviciilor de care beneficiază populaţia localităţilor respective, precum şi de specificul şi calitatea ocupaţiilor populaţiei active, care generează diversificarea categoriilor de venituri şi cerere, ca şi de comportamente, cu toate implicaţiile ce decurg din aceasta şi având drept elemente de bază componenta teritorială (vatra sau perimetrul construibil) care desemnează linia de contur a zonei clădirilor de locuit şi o componentă social-economică definită de populaţie şi locurile de muncă încorporate organic în teritoriul oraşului. Astfel, sistemul unitar de funcţiuni urbane poate fi interpretat ca reprezentând oferta de servicii specifice care se adresează unei cereri ce înglobează masa consumatorilor acestor servicii61. Se poate afirma aşadar că există mari dificultăţi în realizarea unei omogenizări în ceea ce priveşte semnificaţia oraşelor, datorită diferenţelor notabile în nivelul de dezvoltare economico-socială a diverselor regiuni ale globului. Cu toate acestea, este recunoscut faptul că mediul urban trebuie să prezinte o serie de caracteristici, dintre care pot fi menţionate: • încadrarea populaţiei în ramuri economice şi sectoare de activitate neagricole, în care munca se desfăşoară cu ocupare permanentă, fără întreruperi sezoniere şi cu un înalt nivel de productivitate;

transferarea populaţiei ocupate, în ponderi tot mai mari, din sectorul producţiei nemijlocite în sectorul serviciilor; modificarea structurii vieţii sociale, a concepţiilor şi mentalităţilor indivizilor: interesul crescând pentru cultura, ocuparea timpului liber etc; intensificarea mobilităţii, creşterea contactelor sociale, amplificarea circulaţiei informaţiilor; împărţirea teritoriului în zone specializate din punct de vedere al profilului social şi economic; preocuparea deosebită pentru calitatea fondului construit şi pentru aspectul spaţiilor libere; prezenţa şi dezvoltarea unei reţele de comunicaţie cu mijloace perfecţionate de transport pentru categorii de trafic diferenţiate; dezvoltarea suprafeţelor spatiilor verzi şi a zonelor pentru sport şi recreere. Există numeroase situaţii în care anumite amenajări ale teritoriului orăşenesc presupun ocupareaunor suprafeţe mari şi pot fi amplasate la distanţe apreciabile faţă de zonele de locuinte, cum ar fi: unităţi industriale producătoare de noxe, complexe agro-zootehnice, gospodărire comunală etc. În

acest fel, se constituie zona periurbană sau preorăşenească ce alcătuieşte o parte complementară a organismului urban.

5. CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND URBANISMUL

Dacă în anumite perioade amenajarea oraşelor a fost realizată din raţiuni religioase sau politice, urbanismul modern porneşte de la asigurarea bunăstării locuitorilor, a unor condiţii civilizate de viaţă, şi nu în ultimul rând, a unui confort vizual şi, în mod special, a unei armonii între natură şi spaţiul construit. 5.1. Urbanismul - conţinut şi semnificaţii Urbanismul a apărut şi s-a afirmat fundamentându-se pe arhitectura. Cu toate acestea, între arta urbană a marilor opere arhitectonice şi urbanismul modern există numeroase diferenţe apărute îndeosebi ca urmare a progresului societăţii bazat pe supradimensionarea şi valorificarea maximă a spaţiului. Denumirea de "urbanism" provine din limba latină de la "urbis-is", termen care desemna noţiunea de oraş. În sens larg, urbanismul constituie arta de a ordona de o manieră armonioasă şi raţională viaţa unei populaţii, într-un spaţiu geografic determinat63. Termenul de urbanism a apărut pentru prima data în lucrarea inginerului catalan Ildefonso Cerda "Teoria generală a urbanizării", publicată în 1867. Cu toate că termenul este de dată relativ recentă şi desemnează ştiinţa organizării oraşelor, arta urbană, formele geometrice ale oraşelor îşi au originea în antichitate. Urbanismul clasic, avându-l ca reprezentant pe Hipodam din Milet, Grecia antică, se caracteriza prin planificarea oraşului în dimensiuni regulate, cu străzile formând un sistem pătrat. Practic, conceptul de urbanism a fost definitivat în secolul XX, mai ales după crearea CIAM (Congresului Internaţional al Arhitecturii Moderne), iniţiat de Le Corbusier. După cel de-al doilea război mondial au apărut noi forme urbane (zone, regiuni, arii metropolitane, oraşe-satelit) ca urmare a creşterii populaţiei şi a progreselor tehnologice. Potrivit Dictionarului Explicativ al Limbii Romane, urbanismul reprezinta „stiinta al carei obiect il constituie sistematizarea aşezărilor omeneşti existente şi proiectarea de noi asezari". O alta abordare, mai completa, desemneaza urbanismul ca fiind „stiinta proiectarii şi planificarii lucrarilor de construire, sistematizare, reconstruire sau restructurare a unei asezari omeneşti impreuna cu complexul de masuri socio-economice, tehnice, igienice care se iau în vederea satisfacerii necesitatilor materiale şi social-culturale ale noilor asezari". În aceeasi idee se inscrie şi definitia potrivit careia urbanismul reprezinta „un ansamblu de masuri tehnice, administrative, economice şi sociale care trebuie sa permita o dezvoltare armonioasa, rationala şi umană a aglomeratiilor". Se desprinde astfel, legatura absolut necesara intre urbanism şi o serie de domenii ca economia, geografia, demografia, etc, urbanismul reprezentand „stiinta moderna care ofera solutiile normative care asigura crearea şi organizarea oraşelor în baza unui < bilant teritorial > adecvat a carei sarcina de baza este fundamentarea necesitatii decretarii de oraşe noi şi de a le transforma pe cele existente în asa fel incat acestea sa corespunda atât nevoilor actuale cât şi celor viitoare". Alte puncte de vedere privesc urbanismul în corelatie cu amenajarea teritoriului, ca o

importanţă componenta a acesteia avand ca obiect localitatile, asezarile umane, urbane sau rurale67. Aşadar, urbanismul este privit în stransa interdependenta cu amenajarea teritoriului ca parte integranta a acesteia şi constituit dîntr-un ansamblu de activitati prin care sunt urmarite obiective legate de:
-

ameliorarea conditiilor de viaţa prin eliminarea disfunctionalitatilor, asigurarea accesului la crearea conditiilor pentru satisfacerea cerintelor speciale ale copiilor, varstnicilor şi ale

servicii publice şi locuinte convenabile pentru toti locuitorii;
-

persoanelor cu handicap; - utilizarea eficienta a terenurilor în acord cu functiile urbanistice adecvate;
- extinderea

controlata a zonelor construite;

- protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural; - asigurarea calitatii cadrului construit, amenajat şi plantat din toate localitatile;
- protejarea

localitatilor impotriva dezastrelor naturale şi a riscurilor tehnologice.

În concluzie, urbanismul reprezinta o activitate de interes general cu caracter continuu, care se desfasoara pe intreg teritoriul national avand drept obiective: determinarea structurii functionale a localitatilor, utilizarea rationala şi echilibrata a terenurilor, extinderea controlata a zonelor construite, asigurarea unei locuiri corespunzatoare nevoilor oamenilor, a unui nivel de trai decent, asigurarea conditiilor pentru satisfacerea unor nevoi speciale ale copiilor, persoanelor varstnice şi persoanelor handicapate, asigurarea esteticii compozitionale, protejarea conservarea, punerea în valoare şi revitalizarea monumentelor istorice precum şi a patrimoniului natural. Pana nu demult, notiunea de urbanism se limita doar la organizarea interna a oraşelor insa aparitia formelor de urbanizare periferica au determinat specialistii sa conceapa amenajarea urbana într-un cadru mai larg, integrand în sfera preocuparilor şi spatiile rurale invecinate, care, pot constitui zone de loisir pentru oraseni. În aceste conditii, periurbanizarea ridica o serie de probleme specifice. Aşadar, conceptul de urbanism include acţiuni de cunoaştere şi remodelare a spaţiilor urbane avand la baza activitati de investigare şi diagnoza, prognoza, strategie şi fundamentarea deciziilor şi priveşte: cadrul natural, functiile economice ale teritoriului, populatia, reţeaua generala de localităţi şi echiparea tehnica a teritoriului. Elementele şi aspectele caracteristice ale cadrului natural se refera la: relief, resurse, conditii geotehnice, seismicitate, reţeaua hidrografica şi hidrologica, cursuri, debite, surse de apa potabila şi industriala, ape poluate, clima, regim termic, precipitatii, regim eolian, fenomene şi conditii specifice de degradare, inundatii, exces de umiditate, eroziune, alunecari de teren, etc. Scopul principal al analizei cadrului natural este de a determina modul în care acesta influenteaza dezvoltarea şi organizarea retelei de localităţi. Functiile economice ale teritoriului au în vedere: industria (inventarierea unitatilor pe categorii

modul în care sunt puse în valoare. suprafata de teren ocupata. a spatiilor verzi. navigabile. deplasari pentru munca. urban). proiectarea sistemului de legături intre localităţi şi nu în ultimul rand utilizarea rationala a teritoriului şi a resurselor acestuia. cai ferate.cerealiere. creşterea eficientei economice în exploatarea retelei edilitare a strazilor. miscarea naturala a populaţiei. economisirea terenului agricol. functiile oraşelor. forta de munca actuala şi de perspectiva ocupata. gospodarirea complexa a apelor. rutiere. disproportii). unitati principale de exploatare-intretinere. desfasurarea procesului de urbanizare (ritm. Cunoasterea. conditiile de viaţa. Echiparea tehnica a teritoriului este considerata elementul motor al dezvoltarii şi organizarii complexe a oraşelor şi cuprinde intregul sistem de comunicatii şi transport (cai ferate. pondere. transportul auto. echiparea tehnicoedilitara. Astfel.de importanţă. atomoelectrice). degradari de teren. alimentarea cu gaze. economia forestiera (suprafata şi ponderea fondului forestier în teritoriul studiat. forta de munca în deplasare. număr şi evoluţie pe o perioada mai lunga (pe baza recensamintelor). etc).. unitati producatoare de noxe. sistemul energetic national (centrale hidroelectrice. un alt aspect luat in considerare in determinarea continutului urbanismului il reprezinta delimitarea unei localităţi care are în vedere: . accesul. ramura. deplasarile zilnice pentru munca. pomicole. gradul de echipare cu drumuri. analiza şi evaluarea acestor elemente ce dau continut urbanismului asigura o delimitare şi o dimensionare corecta a localitatilor. terapeutic. principalele lucrari hidrotehnice şi hidroameliorative. distributia în teritoriu. impurificarea atmosferei. Totodata.).. zonarea functionala a acestora. structura populaţiei active pe ramuri. starea şi traseele mijloacelor de transport). numarul şi localizarea unitatilor complexe de productie agricola. zootehnice. structura pe varste. se evita dezvoltarea haotica şi amplasarea unor constructii în afara limitei permise. Prelucrarea datelor pentru acesti parametri permite evidentierea unor probleme şi fenomene precum repartitia inegala a populaţiei în teritoriu. etc. amplasarea deseurilor. densitate. indicele de natalitate şi mortalitate. gradul de solicitare. aprovizionarea oraşelor cu produse agro-alimentare). etc. Analiza retelei generale de localităţi urmareste distributia acestora în teritoriu precum şi relatiile de complementaritate intre ele. legumicole . gradul de echipare tehnico-edilitara. pe localităţi principale. profilul economic şi social. are loc reducerea unor cheltuieli de intretinere pentru cladiri şi spatii libere amenajate. etc. termoelectrice şi de termoficare. viticole. protectia şi conservarea mediului inconjurator. aeriene. structura fondului forestier şi relatiile acestuia cu alte activitati economice). etc. localizarea lor. forta de munca. utilizarea fortei de munca. forta de munca pentru fiecare unitate folosita în prezent şi preconizata pentru viitor. Populatia se analizeaza pe total teritoriu şi medii (rural. navetismul zilnic sau temporar. cinegetic. valorificarea fondului forestier din punct de vedere peisagistic. sporul natural şi migratoriu. a apei. etc. valoarea resurselor. turismul.. odihna şi tratamentul balnear (inventarierea resurselor balneo-turistice. agricultura (zonarea terenurilor agricole . gradul de dotare şi echipare.

Astfel. insalubre. a dotarilor şi a cailor de circulatie aferente. urmarindu-se utilizarea în mod eficient a teritoriului urban. izolate sau raspandite dea lungul arterelor de patrundere din exterior. ateliere de reparatii) pot fi amplasate în zona de locuit. b) Zona de locuit care cuprinde terenurile destinate cladirilor de locuit. a sanatatii publice. etc. unitatile agricole. echipate şi amenajate. contine cele mai importante dotari orasenesti. identificarea zonelor functionale prezinta o deosebita importanta in definirea unui oras. scuarurilor. iar în localitatile rurale. etc. porturi. constructiile şi instalatiile destinate transportului exterior (gari. din materiale necorespunzatoare. sector). cu specific industrial (filaturi. c) Zona dotarilor social-culturale care include terenurile pe care sunt amplasate dotarile aflate în folosinta intregii populatii din localitatea respectiva. a esteticii oraşului şi în imbunatatirea microclimei. spatiile destinate transportului în comun. pot fi eliminate unele zone cu constructii dispersate. • • Asigurarea unei densitati economice. Amplasarea zonei industriale constituie o problema fundamentala de amenajare a teritoriului deoarece.• Cadrul natural şi conditiile specifice ale terenului în sensul evitarii utilizarii unor terenuri improprii amenajarii sau amplasarii unor constructii (terenuri instabile. Zonele functionale cu profil dominant dintr-o localitate sunt: a) Zona industriala care cuprinde totalitatea firmelor şi regiilor industriale şi de depozitare. d) Zona de spatii verzi care este formata din terenurile destinate parcurilor. aeroporturi. în care se desfasoara cu preponderenta aceeasi activitate. zonelor plantate de protectie sanitara. inundabile). executate fără autorizatie. se asigura localitatii o functionalitate normala. denumita în literatura de specialitate şi centrul civic. daca este realizata în mod corect. favorabil desfasurarii normale a vietii. necontrolata şi cuprinderea unor zone ca rezerve de teren liber în interiorul sau în afara perimetrului existent. În acelasi timp. confectii) sau de deservire (fabrici de paine. Aceasta zona are o importanţă deosebita în mentinerea echilibrului ecologic urban. Zona centrala a localitatii. Forma şi organizarea localitatii. agro-industriale sau industriale. vizand o forma cât mai compacta care sa corecteze eventualele deficiente rezultate din dezvoltarea haotica. Unele unitati economice. Aceasta zona este structurata sub forma unitatilor urbanistice complexe (cartier. textile. gradinilor. acestea reprezentand teritorii din cadrul unei localităţi. parcajele şi garajele publice. mentinandu-se un mediu ambiant echilibrat.). autogari. Luarea în considerare a cerintelor legate de amplasarea şi dimensiunile optime ale . e) Zona de circulatie şi transport care include terenurile destinate principalelor artere de circulatie. necesare extiderii în perspectiva.

de transformarile profunde în distributia comerciala traditionala şi de necesitatea elaborarii unor politici sectoriale. În aceste conditii.componenta importantă a politicii de dezvoltare a oraşelor În contextul dezvoltarii economico-sociale. • • • care sa puna la dispozitia publicului marfurile necesare. Prin rolul sau deosebit de important atât în raport cu producatorii cât şi cu utilizatorii. comertul indeplineste o serie de funcţii: • Cumpararea marfurilor de la producatori şi transferarea acestora în depozite. • • sortimentelor comerciale în vederea punerii acestora la dispozitia consumatorilor. Fractionarea cantitatilor mari de marfuri pe care le livreaza productia şi formarea Transferul marfurilor către zone indepartate sau izolate. În aceste conditii. În conditiile progresului economic. în vederea Stocarea marfurilor în scopul asigurarii unui echilibru intre productie şi consum. care are drept scop asigurarea coerentei organice intre dotarile şi echiparile care asigura funcţia comerciala. fenomenul de adaptare a structurii şi calitatii aparatului comercial la nevoile în continua schimbare ale societăţii. pe de alta parte. pe de o parte. 5. elaborarea planurilor şi respectarea zonelor functionale în conditiile utilizarii optime a resurselor argumenteaza necesitatea respectarii exigentelor urbanismului în proiectarea localitatilor. extinderea masiva a suprafetei oraşelor. pe de alta parte. comertului i-a revenit un rol deosebit de important în asigurarea legaturii intre productie şi consum. caracterul atractiv al oraşului). Urbanismul comercial . alaturi de celelalte ramuri ale sectorului tertiar va genera continuu noi funcţii urbane.2. problematica urbanismului comercial a fost precedata pe de o parte de sporirea globala a bunastarii în tarile dezvoltate. Urbanismul comercial reprezinta „ansamblul eforturilor şi mijloacelor puse în lucru de către arhitecti. Crearea conditiilor de realizare efectiva a actului de vanzare-cumparare prin retele de unitati Asigurarea promovarii produselor printr-un ansamblu de tehnici care sa stimuleze dorinta de pregatirii lor pentru vanzarea către utilizatorii finali sau intermediari. amploarea problemei circulatiei prin creşterea distantelor intre cartiere şi centrul oraşului. . economisti pentru a adapta comertul noilor conditii de locuit. noilor concentrari de populatie În prezent. Astfel. social şi cultural al societăţii. şi celelalte elemente de echilibru ale structurilor urbane (locuinte. se confrunta cu o serie de probleme legate de: sporirea densitatii zonelor periferice. intre posibilitatile societăţii şi nevoile de consum ale membrilor sai.localitatilor. urbanisti. urbanismul comercial apare ca un ansamblu de relatii. influentele dezvoltarii industriale se vor diminua iar comertul. proiectia peisagistica. circulatia stradala. accesul dificil în zonele centrale prin sporirea numărului de automobile. constituie misiunea principala a urbanismului comercial. stabilirea unei coerente şi complementaritati minime intre echipamentele comerciale şi regulile de amenajare urbana.

reglementarii raspunderilor ce revin operatorilor economici. În acest context. pe de alta parte. a structurilor şi principiilor de desfasurare a acesteia asigurand o buna distributie teritoriala şi o diversitate a formelor de organizare avand la baza protectia consumatorilor. multitudinea functiilor sale îşi pun amprenta asupra modului de organizare. se numara: legalitatea care are în vedere atât infiintarea structurilor comerciale cât şi desfasurarea acesteia în conformitate cu normele de drept interne şi internationale în scopul asigurarii unei protectii optime a consumatorilor. la ocrotirea mediului inconjurator şi obtinerea de profit. libera initiativa şi concurenta. specializarea comertului în funcţie de anumite criterii legate de natura şi destinatia produselor. conditiile geografice sporind astfel profitabilitatea unitatilor comerciale prin concentrarea activităţilor. a principiilor care stau la baza organizarii comertului.cumparare a publicului consumator. obtinerea de profit. crearea de noi cartiere de locuit. Intelegerea compexitatii activitatii comerciale presupune cunoaşterea posibilitatilor de organizare a activitatii comerciale. şi asigurarea aprovizionarii locuitorilor. mixta şi cooperatista. privata. pe de o parte. creşterea profitabilitatii capitalului investit de natura sa genereze transferuri de capital către alte ramuri sau sectoare de activitate. segmentele de consumatori. refacerea şi mentinerea echilibrului ecologic prin masuri legislative de natura sa determine agentii economici sa contribuie la diminuarea efectelor nocive ale diferitelor procese de productie. Intre principiile ce alcatuiesc cadrul de organizare a activitatii comerciale. notiunea de urbanism comercial trebuie inteleasa şi prin raport cu necesitatea solutionarii multitudinii de probleme ce apar în legatura cu dezvoltarea continua a constructiilor. extinderea oraşelor şi dezvoltarea periferiilor. pluralismul formelor organizatorice şi al continutului activitatii comerciale care asigura structurilor comerciale elasticitate şi adaptabilitate la conditiile de piata. pluralismul formelor de proprietate care presupune coexistenta diferitelor forme de proprietate: publica. . La acestea se adauga asigurarea consumului şi protectia consumatorilor avand rolul de subordonare a intregii activitati comerciale cerintelor piete şi de a proteja consumatorii impotriva practicilor abuzive ce ar aparea în relatiile vanzator-cumparator. realizarea marilor ansambluri rezidentiale. desfasurarii serviciior comerciale de către persoane fizice şi juridice corespunzatoare. • Cercetarea preferintelor consumatorilor. • a unitatilor sau centrelor comerciale prin stabilirea legaturilor dintre sistemele de transport. Complexitatea activitatii comerciale. contribuind la solutionarea unei game extrem de diversificate de probleme legate de: • imbunatatirea sistemului de distributie pentru a face fata cerintelor în continua crestere reglarea structurilor geografice ale distributiei şi asigurarea unei amplasari corespunzatoare manifestate de consumatori. ocrotirea mediului inconjurator şi nu în ultimul rand. a exigentelor şi restrictiilor referitoare la realizarea structurilor organizationale.

• zone comerciale din cartierele de locuinte. concepute. realizate şi promovate ca unitati ale caror magazine. urbanismul comercial asigura integrarea practica a comertului în structura comerciale care sa asigure dezvoltarea comertului potrivit exigentelor urbanisticii moderne. Toate acestea au dus la conturarea catorva tipuri de structuri ale organizarii teritoriale a comertului: • zone comerciale cu tendinte de grupare a magazinelor de acelaşi profil în funcţie de echipamentele comerciale prezente la nivelul aşezărilor urbane. • stabilirea raporturilor dintre libertatile şi restrictiile referitoare la initiativa intreprinzatorilor particulari imbinand interesele intreprinzatorilor cu cele ale municipalitatii prin crearea unui cadru juridic stimulativ. .miscarea populaţiei şi pozitia geografica a unitatilor comerciale. la Viena. sa îşi faca aparitia şi în cartierele periferice. în jurul unor supermagazine. • stabilirea compendiului legislativ referitor la amplasarea şi constructia obiectivelor conturarea cadrului de finantare a constructiilor şi remodelarilor comerciale. • urbana şi vizeaza.centrele comerciale care se realizeaza în cadrul unor procese de reconstructie şi de modernizare a centrelor civice ale diverselor oraşe. localizarea şi conditiile lor concurentiale. totul fiind proiectat astfel incat sa asigure rentabilitatea exploatarilor comerciale. corespund nevoilor şi resurselor banesti ale populaţiei interesate. în esenta. în conditiile introducerii tehnologiilor comerciale evoluate". preocuparilor pentru satisfacerea în conditii optime a nevoilor consumatorilor. pentru ca treptat. Asa cum s-a mai aratat. avand o suprafata de 5000-10000 mp şi care reunesc un supermagazin. în ultimele decenii. . de profilul economic. prin natura. social. structura (profilul) şi amplasarea (localizarea în spatiu) a dotarilor comerciale. care au o suprafata utila de 1000-2000 mp şi care grupeaza. o amploare deosebita au capatat centrele comerciale independente. care erau organizate initial în centrele civice şi Alaturi de acestea. se detaşează minicentrele. Dintre cele mai importante tipuri de astfel de centre comerciale independente. dinamica volumului vanzarilor. cultural al acestora. precum şi unitati de prestari servicii. dimensiunile. aeroporturi. dezvoltarea economico-sociala de ansamblu a localitatilor. Dimensionarea retelei de distributie a marfurilor asigura concordanta intre dotarile comerciale şi cerintele fiecarei localităţi şi are la baza criterii legate de numarul populaţiei. au aparut noi forme de distributie ca urmare a comerciale ale oraşelor. Dintre acestea. 6-12 magazine specializate. câteva magazine specializate. acestea au fost definite drept "ansambluri de comercianti şi de prestari servicii. destinate sa deserveasca locuitorii care au domiciliul la o distanta de circa 10 minute de mers pe jos. mai multe magazine mici şi debite. • arterele comerciale de diverse tipuri. pot fi mentionate: . şi centrele de importanţă locala. Dintre acestea. importanţă. Cu ocazia Congresului Asociatiei Internationale a Distributiei (AIDA) care a avut loc în 1996.centrele comerciale amplasate în marile noduri comerciale (gari.

Indiferent de tipul lor. . Privit ca mod de organizare a activitatii comerciale. Valorificarea prin turism a patrimoniului urban este strans legata de existenta bunurilor culturale. În conditiile actuale de evoluţie a sistemelor urbane. acestea din urma avand un rol deosebit de important în formarea personalitatii umane şi progresului culturii şi civilizaţiei. Este vorba de acele zone de concentrare a functiilor tertiare denumite „mall-uri". centrele comerciale cuprinzand galeriile şi pasajele comerciale din marile oraşe. cât şi pentru populatia din zonele invecinate.3. unitati de prestari servicii. proiectarea acestora din urma nemaiputand fi conceputa decat luand în considerare perspectivele ce se contureaza în prezent în ceea ce priveşte dimensiunea şi structura retelelor comerciale cât şi amplasarea echilibrata a unitatilor. amplasate indeosebi în „inima oraşului".centrele comerciale regionale. etc. aceste unitati exercita o mare putere de atractie asupra consumatorilor. ori pentru a cunoaste noi oameni şi locuri. Centrele comerciale independente pot fi amplasate în diverse zone orasenesti care beneficiaza de existenta unor artere de legatura cu restul zonelor din oraş şi pot fi transformate în adevarate zone de atractie atât pentru populatia oraşului respectiv. oamenii au calatorit fie pentru interese materiale sau pelerinaje. de cele mai multe ori. . activitatile turistice determina influente negative asupra valorilor culturale urbane necesitand preocupari de pastrare şi conservare a acestora. pe piata pe care actioneaza. Antichitatea cunoaste afluenta calatorilor care frecventau tarmurile Mediteranei şi insulele egeene.centrele comerciale amplasate în diferite zone de agrement sau de mare interes turistic. intelegandu-se prin aceasta realizarea unui echilibru intre costurile pastrarii acestuia şi beneficiile obtinute din turism. intelegand prin aceasta personalizarea atractiilor turistice prin arhitectura şi arta peisagistica. . Inca din cele mai vechi timpuri.centrele comerciale intercomunale. 5. urbanismul comercial capata în prezent o noua dimensiune şi multiple caracteristici în structura oraşelor. . pentru razboaie şi descoperiri. în conditiile lipsei de spatii disponibile pentru constructia structurilor de mare distributie.o noua viziune în proiectarea oraşelor Atractivitatea unei destinatii turistice este legata nu numai de calitatea resurselor naturale şi a serviciilor oferite. ci şi de ambianta estetica. gasind un climat favorabil dezvoltarii activitatii comerciale şi contribuind astfel la integrarea activitatii comerciale din zona în cadrul activitatii economice generale. incluzand şi blocuri administrative. Urbanismul turistic . dar şi pentru a se odihni sau a-şi ingriji sanatatea.autogari). Cu toate acestea. În ultimul deceniu s-a conturat tendinta de a construi complexe ale caror functiuni nu sunt restranse doar la spatiile comerciale. se pune tot mai acut problema pastrarii şi conservarii pentru generatiile viitoare a patrimoniului construit cu valoare istorica şi arhitecturala.

ca Chambord. Calatoriile şi explorarile geografice din acea perioada au inlesnit nu doar schimburile de idei. ca aceea a imparatului Tiberiu. Odata cu trecerea anilor. în Sparta sau în peninsula Balcanica. cu teatre. fiecare cu bucatarii proprii. care lau determinat pe filosoful Seneca sa afirme ca „nu exista lac pe care sa nu domine acoperisurile vilelor romane". Smirna. Chenonceaux sau Blois. şi în cuprinsul aşezărilor manastiresti. capacitatea de creatie a unor perioade de inflorire. contribuind la innoirea artei şi a stiintei ci şi preluarea din Orient şi din Bizant forme. au devenit în prezent obiective turistice. villele cu parcuri şi belvedere din preajma oraşelor-cetati. Este perioada edificarii unor palate şi pavilioane de vanatoare. în unele cazuri. apar luxuriante vile la tarmul marii. Aceste constructii. Adaposturi pentru popas. Intreaga literatura a acelor vremuri cuprinde admiratia fata de monumentele vazute în Atena. În vremea Renasterii apar proprietatile de la tara ale nobililor. pastrand insa în centrul atentiei asezari umane şi indeosebi. oraşul Canope (Abukir). tradus apoi în latina „ not licet omnibus adire Corinthum" (nu le e dat tuturor sa ajunga în Corint) argumenteaza faptul ca accesul la viaţa animata şi costisitoare era limitat în acea perioada. ghiduri şi scrieri despre calatorii se refera la lucrurile cele mai insemnate care pot fi vizitate în oraşe ca Neapole sau Paris.vestita Alexandrie. Delfi şi Olimpia. În Orient. dezvaluind vizitatorilor mentalitati şi conceptii proprii. casa oaspetilor şi casa pelerinilor. a villei Rotonda de langa Vicenza. sau a unor castele de pe Loara. Incepand cu sec. nu departe de intrarea principala a bisericii. Planul original pastrat de la manastirea Saint Gall din Elvetia indica zona de apus a ansamblului. opere arhitecturale. cu instalatiile sale de bai la malul marii şi cu bogatul targ unde se desfaceau marfuri din Arabia şi din China. folosite. anticipanad casele de vacanta . cu scoli de filozofie şi retorica. în insula Capri. sisteme tehnice şi elemente decorative exotice. Mai tarziu. cu vile şi hoteluri luxoase. cladirile destinate calatorilor negustori sau pelerini. ale caror vestigii se regasesc în Asia Mica şi în Persia.al-XVI-lea. pe care le-au raspandit în randul constructorilor. conceputa de Palladio. obiectivele calatoriilor se diversifica. Ele starnesc interesul multimilor şi declanseaza adevarate pelerinaje demonstrand ca . insemnate pentru valoarea lor arhitecturala şi pentru admosfera pe care o evoca. a vilei Poggio la Caiano de către Sangallo. Iar proverbul grec. concepute pentru a indeplini functiunea de gazduire a calatorilor. sau cele edificate de personalitati ale vietii publice. Regulile de ospitalitate fac sa apara astfel dotari în preajma edificiilor de cult din India. sau descrierea amenajarilor pentru tratamente curative din Epidauros. pana în zilele noastre. erau caravanseraiurile (prin Karvin serai intelegandu-se palatul sau resedinta caravanelor). viaţa materiala şi culturala a unor popoare oglindindu-se în monumente şi ansambluri valoroase de arhitectura. Sparta. Anii care urmeaza consemneaza expeditii şi calatorii diplomatice. Incaperi sau edificii pentru oaspeti şi pentru calatori se intalnesc adeseori înca din Evul Mediu. agrementate cu partide de vanatoare şi plimbari în zone pitoresti. aceste hanuri cuprindeau uneori camere şi magazii pentru depozitarea marfurilor. temple şi bai. pe coastele de nord ale Africii. Turcia şi Tibet sau tarile Americii Latine.

echipament urban şi dotari. În prezent. componenta spatiala proprie arhitecturii se extinde asupra oraşului. unde functionalul sa se armonizeze cu cerintele esteticii. strazi pitoresti din Berna sunt vizitate anual de sute de mii de turisti. templele de piatra ale Indiei şi cele de lemn ale Japoniei. noi opere de arhitectura sunt cuprinse în circuite turistice. astazi turismul subordoneaza o serie de mijloace importante. în conexiune cu celelate funcţii. în domeniul turismului exista trei tipuri de miscari post moderniste: • • utilizarea limbajului arhitectural din trecut din perspectiva unor noi forme de expresie. ca lucrari reprezentative ale timpurilor noastre. langa cele mai frumoase privelisti. ansamblul Royal Festival Hall din Londra (sir Robert Matthew). tinandu-le la dispozitie şi pentru alte functiuni.arhitectura realizata din antichitate pana în epoca noastra a devenit obiectiv turistic în sine. cautand sa gaseasca situl cel mai favorabil. promenada în jurul unui vechi castel puteau fi folosite şi de turisti. hoteluri şi . prin care arhitectii au ales solutii noi. piete ca acelea din Salzburg. Cracovia sau San Gimignano. În acest context. • turistice prin sporirea elementului de fascinatie şi crearea unei atmosfere speciale. Amploarea şi trasaturile specifice turismului fac necesara analizarea cadrului sau arhitectural şi stabilirea masurii în care acesta satisface cerintele actuale şi de perspectiva. se apreciaza ca aceste directii vor contribui la sporirea atractivitatii destinatiilor potentialul turistic. bazilica lui Maxentiu la Roma. localităţi intregi şi zone construite. Monumentul megalitic de la Stonhenge. Mari aeroporturi. într-un mediu nepoluat. la mare. intelegerea eclectismului actual din arhitectura şi atragerea acestuia pentru a imbogati extinderea miscarii avangardiste din arhitectura către amenajarile din domeniul turismului. În acelaşi timp. vestigii ale palatelor civilizaţiei Maya din arta precolumbiana. prin ceea ce au pastrat de-a lungul secolelor. pe care le foloseste cu precadere. Ruine şi cladiri izolate. Alte monumente insa constituie cadru propice pentru organizarea unor festivaluri de teatru. Pe plan mondial. constituie elemente de baza ale turismului actual. participa la conservarea. La randul lor. pentru concerte sau pentru spectacole de sunet şi lumina. pe malul lacurilor sau la marginea padurilor. ca teatrul Delfi. Seagram Building din New York sau Galeria Nationala de arta din Berlin (Mies van der Rohe). valorificarea unor spatii construite şi la modelarea peisajului. intreg spatiul urbanistic prezinta trasaturi specifice. Saarinen şi Kenzo Tange sunt numai câteva exemple în acest sens. garile pitoresti. Bakema. Daca pana nu demult. piramidele din Gizeh. hotelul localitatii. amfiteatrul din Verona. turnul Pirelli din Milano (Gio Ponti). arhitectura se manifesta ca un curent post modern. similare în multe privinte cu spatiul arhitectural iar turismul. Pavilionul studentilor elvetieni din cartierul universitar din Paris sau Palatul Justitiei din Chardigarh (Le Corbusier). Potrivit opiniei unor specialisti. sosele speciale. în apropierea pantelor cu zapada. alaturi de lucrari ale arhitectilor Aalto. strazilor şi pietelor. Totodata. turismul „consuma" terenuri de inalta calitate. aleilor şi parcurilor. opera şi balet.

parte integrata din programul general de sitematizare a teritoriului şi a localitatilor . pentru amenajarea şi dotarea lor. În prezent.amenajarea infrastructurii specifice turismului. diverse spatii comerciale. în primul rand. Analiza cadrului social-economic în aglomeratiile urbane demonstreaza faptul ca aportul masiv de turisti poate contribui la modificarea echilibrului urban. se poate afirma ca urbanismul turistic .trebuie sa raspunda necesitatii elaborarii unor solutii pentru dezvoltarea coordonata economica şi sociala. cu valori de trafic deosebit de mari. poate fi luat în discutie conceptul de urbanism turistic caruia ii revine sarcina de a armoniza exigentele turismului cu cele ale vietii citadine. creand conditiile necesare pentru determinarea zonelor şi traseelor turistice. asigurarea elementelor grafice pentru existent în zone şi circuite turistice. în anumite perioada de varf. arterele de penetrare în oraş şi sistemul de degajare a acestora. turismului. Un exemplu în acest sens l-ar putea constitui intoarcerea din zonele de odihna. - informarea turistilor. cluburi şi dotari sportive îşi datoreaza exploatarea intensa. majoritatea specialistilor considera ca urbanizarea reprezinta un proces prin care . în unele cazuri. cu accidente şi blocaje de circulatie. cazinouri.4. constructiile specifice ocupa în continuare suprafete importante de teren şi modifica regimul de viaţa al locuitorilor. fapt ce solicita la maximum autostrazile. ansambluri şi retele cu carater turistic. printre obiectivele urmarite putand fi amintite: . în aglomerarea statiunilor de odihna şi a localitatilor turistice în conditiile în care. În aceste conditii. Dinamica urbana Dezvoltarea urbana reprezinta un proces continuu de transformare a mediului urban care a cunoscut dimensiuni importante indeosebi în cea de-a doua jumatate al secolului al-XX-lea. 5. - sistematizarea unor zone în teritoriu. În concluzie. valorificarea cadrului natural şi a celui istoric şi integrarea patrimoniului arhitectural proiectarea mobilierului urban şi a decoratiunilor astfel incat sa contribuie la crearea unei amenajarea spatiilor verzi. - ambiante adecvate. pentru integrarea organica a acestora în ansamblul functiilor urbane. Ramane de vazut în ce masura exigentele impuse de amenajarea turistica urbana pot restabili acest echilibru. a sistemelor de iluminat. Alaturi de aceste aspecte ar trebui avute în vedere şi posibilitatile de armonizare a raporturilor functionale cu imediata vecinatate în conditiile în care unele forme de turism afecteaza desfasurarea curenta a proceselor urbane.restaurante. Afluenta calatorilor se resimte de asemenea în gari şi în porturi de agrement.

8% în anul 1800.5 31.84 16.). 200 de oraşe cu peste 20000 de locuitori şi 45 de oraşe cu peste 100000 de locuitori.„teritorii şi oameni devin urbani"80 iar schimbarile se petrec atât la nivelul teritoriului cât şi al populaţiei prin creşterea ponderii spatiului şi populaţiei urbane în ansamblul unei regiuni.N.0 10. shanty-towns (Asia). al XIX-lea ca urmare a dezvoltarii comertului şi transporturilor generand transformari şi noi delimitari teritoriale în structura urbana ca urmare a revolutiei industriale şi colonialismului care. insalubre. oraşele se deosebeau într-o mica masura de sate aparand mai intai targurile. în esenta. Procesul de urbanizare s-a derulat mai rapid incepand cu sec. Conform statisticilor O. 5.92 734 27.3 25 2. 41% în 1985.3 4. a resedintelor mai importante (episcopie.2 1982. bidonvilles (în coloniile franceze din Africa).6 71. loc.U. Pana în anul 1950. În anul 1800 existau 750 de oraşe cu peste 5000 de locuitori.5 41.1 Anul Fenomenul urban inregistrat creşteri a 1800 1925 1950 1985 2025 . ponderea populaţiei urbane pe categorii de tari şi pe Glob. cand economia era predominant naturala iar mestesugurile şi comertul se aflau la un nivel scazut de dezvoltare. Ponderea Populatia urbana a Populatia urbana a tarilor Populatia urbana totala populaţiei urbane tarilor dezvoltate în curs de dezvoltare (%) (mil. La inceputul Evului Mediu. etc. palat regal. etc. administrative. alaturi de explozia demografica au condus la concentrarea populaţiei în spatiul urban unde contrastele s-au amplificat prin extinderea cartierelor sarace. Mai apoi.5 4900 60. barrios (America Latina). mestesugarii s-au unit în ateliere şi bresle iar oraşele s-au dezvoltat în jurul castelelor feudale. cunoscute sub numele defavelhas. Urbanizarea poate fi privita şi din punct de vedere sociologic adica al „modului de viaţa generat de acest proces şi care." Transformarile ce au avut loc atât în dinamica economiei mondiale cât şi la nivel demografic au generat o serie de schimbari în caracteristicile spatiale şi functionale ale oraşelor. mestesugaresti.) în totalul populaţiei (%) mondiale (%) 7. ca piete de schimb.1.). care au devenit ulterior oraşe mari cu funcţii multiple (comerciale.0 77. se prezinta astfel: Ponderea populaţiei urbane pe categorii de tari Tabelul nr.8 40. notiunea de aglomerare urbana capatand dimensiuni diferite de la o tara la alta. În structura.5 53. numarul oraşelor a crescut de circa 35 de ori. exprima un transfer de caracteristici urbane asupra localitatilor rurale.8 56.0 400 20. gradul de urbanizare s-a concretizat într-o pondere de 2. în apropierea unor porturi sau la intersectia unor importante artere comerciale. 45% în 1995 şi va atinge 60% în anul 2025.

Orasul Populatia (mil.89 107.. New-York.32 7 Calcutta 11. Sao Paulo.38 199. Rio de Janeiro.73 19. Seoul.29 24.92 4 New-York 16.95 Sursa: United Nation. 118 . op.2 Nr. Population Division.61 239. loc.92 17.17 10 Dacca 8. Teheran.considerabile dupa cel de-al doilea razboi mondial. Delhi.) % 2015 fata de 1995 crt.33 17.32 122.6 107.22 173. în 1996 numarandu-se 275 de oraşe milionare din care pot fi amintite: Mexico-City. 1995 2015 1 Tokyo 26.82 3 Sao Paulo 16. cit.58 17.18 6 Shanghai 13.14 26. Urban Agglomeration. Potrivit United Nation. Karachi. Calcutta. Tokyo..p. Shanghai. 1950-2015 citat de Ilinca N.55 19.56 19. Buenos Aires. Lagos. Population Division.97 132. 5.49 227.18 115. 1950-2015.96 28.77 5 Mumbai 15. Urban Agglomeration.21 8 Lagos 10.53 20.15 2 Mexico-City 16.16 9 Karachi 9. creşterea prognozata a oraşelor cu populatie mai mare de 8 milioane locuitori se prezinta astfel: Cresterea oraşelor cu populatie mai mare de 8 milioane de locuitori în 2015 fata de 1995 Tabelul nr. Mumbai.31 145.

Cairo 14.0 9. Los Angeles 10.0 17.9 11. Sao Paulo 6.0 11. Paris 27.2 22.7 18.9 19.2 18.6 million mi2 (17 million km2) 3.2 12. Karachi 16.8 16.8 South Korea 22.9 20. Delhi 8.7 million mi2 (9.1 10.6 14.Urban Area / City Name 1.8 13. Beijing 21.9 million mi2 (9. Osaka 11.5 12. Seoul 4.7 15. Rio de Janeiro Brazil China England Iran Turkey Nigeria China France USA Bangladesh 13. Tehran 23.5 15. Lagos 25.1 12.8 21.2 19.7 million mi2 (9. Bombay 7. Chicago 1 Russia 2 Canada 4 China 5 Brazil Country Japan Mexico USA Brazil India India China USA Japan Indonesia India Egypt Pakistan Russia Estimated population (in millions) 34.3 Philippines 15. London 22. Dhaka 20. Istanbul 24.7 10. Buenos Aires Argentina 19. Calcutta 13. Moscow 18. Shanghai 9.0 16.6 million km2) . New York 5.6 million km2) 3.5 11. Tokyo 2.9 million km2) 3. Shenzhen 26.5 million km2) 3 United States 3. Mexico City 3.3 million mi2 (8. Manila 15. Jakarta 12.3 6.3 13.

unele formeaza adevarate aglomerari urbane care. se pot distinge: oraşul propriu-zis ca forma iniţială bine conturata prin limite administrative.1 million mi2 (2.000.2 million mi2 (3 million km2) 1. Din multitudinea acestora.000.080.000.000 106.000 144.000 78.000 mi2 (2.000 143.000.6 Australia 7 India 8 Argentina 9 Kazakhstan 10 Sudan 1 China 2 India 3 United States 4 Indonesia 5 Brazil 7 Pakistan 8 Bangladesh 6 Russia 9 Nigeria 10 Japan 11 Mexico 13 Philippines 14 Vietnam 12 Germany 15 Egypt 3 million mi2 (7.000.000 84.000 186.000 162.000.000.000 129.000.000 242.000.000.000.000 127.000 Dintre oraşele delimitate mai mult sau mai putin în plan teritorial. în unele regiuni se unesc şi genereaza noi forme teritoriale urbane.000.000 82.050.000.000.6 million km2) 1.7 million km2) 1.000 mi2 (2.7 million km2) 966.000 299.000 88.000 1. în aceasta .000.306.4 million km2 1.

gospodarire comunala. Tokyo-Yokohama. în anumite grade de dependenta economica. O conurbatie poate avea mai multe centre. În ultimul timp. a presiunii funciare şi a preturilor imobilelor. bancari sau politici. degradarea mediului natural. - zona metropolitana se intinde pe o arie care cuprinde cel putin 100000 de locuitori şi este alcatuita dîntr-un oraş cu cel putin 50000 de locuitori şi mai multe suburbii. concentrata şi distincta în teritoriu de asezari urbane şi rurale care confera ansamblului un anumit profil specific economic şi social.oraş) şi reprezinta vechea denumire greceasca a oraşelor-state. De regula. - Aparitia şi dezvoltarea acestor forme urbane a determinat de cele mai multe ori realizarea unor progrese în plan economic. oraşe mai mici) desfasurata pe o suprafata relativ restransa cu o raza de pana la 50-60 km în jurul centrului principal. megalopolis-ul sau polimegalopolis-ul ca denumire provine din limba greaca (mega . Printre trasaturile care definesc o conurbatie se numara existenta unor elemente comune ale vietii economice şi a unor sisteme comune de transport. la . Osaka-Kobe în Japonia. social şi cultural dar a generat în acelaşi timp o multitudine de probleme legate de creşterea criminalitatii. Denumirea provine din latina (mater . social şi cultural contribuind astfel la scaderea nivelului calitatii vietii. puternic extinse în teritoriu. în centrul unei conurbatii se afla un nucleu mai important în jurul caruia se situeaza oraşe-satelit sau comune suburbane. neexistand criterii riguroase pentru delimitarea administrativa şi teritoriala a acestora. a somajului.categorie fiind incluse oraşele mici şi foarte mici ca formatiuni social-economice clar definite.) metropola semnifica pozitia marilor oraşe multimilionare. (de ex. Aceasta forma urbana este intalnita adeseori pe vaile raurilor. sociala şi urbana. aglomerarea urbana ca forma cea mai dezvoltata şi dinamica a oraşului modern reprezentand o arie urbanizata alcatuita dîntr-un oraş de cel putin 50000 de locuitori impreuna cu zona sa suburbana (comune.mama şi polis . conurbatia este alcatuita din oraşe unite prin legături stranse de productie şi care formeaza arii continue urbanizate. alimentare cu apa. tot mai multe oraşe devin metropole capatand caracteristici distinctive şi transformandu-se în veritabili „poli" financiari. în cadrul zonelor litorale sau de-a lungul marilor magistrale rutiere sau feroviare.oraş) şi este utilizat în prezent mai mult în SUA pentru a desemna marile formatiuni urbane aflate pe coasta de est la Oceanul Atlantic (zona dintre Boston şi Washington).mare şi polis . microregiunea urbana ca forma mai cuprinzatoare constand într-o imbinare.

aparuta la Oxford în 1989:"…cu cât economia devine mai interdependenta la scara globala. consacrata de mijloacele ce asigura fluxurile de informatii intre actori puternici dincolo de sfera de influenta a reglementarilor nationale". nationala sau mondiala. în consecinta. şi strategiile companiilor economice la nivel internaţional (global). facand necesara racordarea la alte utilitati sau eliminarea unora existente iar expansiunea zonelor de locuit nu se mai realizeaza avand în vedere accesul facil către centrul oraşului sau locurile de munca.atât în interiorul oraşului sau al aglomerarii urbane. care afirma ca intre societatile regionale şi institutiile locale. modificand strategiile firmelor şi organizarea productiei. pe de alta parte. Structurile traditionale ale controlului politic şi social asupra dezvoltarii productiei şi distributiei au fost ruinate (subminate în caracterul lor) de logica fără de loc a unei economii internationalizate. zone intregi din suburbii decad. sa actioneze asupra mecanismelor de baza care conditioneaza existenta zilnica a locuitorilor lor. Tendinte în organizarea spatiala a aglomeratiilor urbane Concretizarile spatiale ale tendintelor inregistrate la nivelul ultimelor decenii vizeaza relocalizarea activităţilor economice . Problemele cu care sunt astazi confruntate aglomerarile sunt caracterizata extrem de plastic de John Friedmann (cel care initiaza conceptul de "world city"). Primele incercari în . pe de o parte. atât a afacerilor cât şi a populaţiei. cele mai importante procese ce privesc oraşele sunt demersurile realizate în politica urbana pentru satisfacerea asteptarilor propriilor locuitori. organismele locale şi nationale implicate în formularea politicii urbane incearca mecanismele cele mai suple şi operationale pentru consolidarea cooperarii la nivelul aglomerarii urbane. Economic Restructuring and the Urban-Regional Process. se inregistreaza o adevarata "schizofrenie sociala" iar Manuel Castells afirma în lucrarea sa intitulata The Informational Society: Information Technology. Terenurile capata destinatii diferite de cele avute anterior. Consecintele acestor strategii ale firmelor sunt de un dramatism fără precedent. Progresul tehnologic şi standardizarea au accelerat dezurbanizarea şi de-metropolizarea. specialistii.lacuri. În contextul descris mai sus. apar "oraşe fantoma" care nu au nume. facand posibile re-localizari spectaculoase. Luand în considerare aceste probleme şi contextul economic.amplificarea discrepantelor intre mediul urban şi cel rural şi. la adancirea dezechilibrelor în plan regional. dar se nasc la un nod al autostrazilor sau pe un "culoar de dezvoltare" sau "oraşe de margine" în zonele aeroporturilor sau la limita zonelor portuare. cu atât mai putin pot administratiile publice regionale şi locale. ci solicita accesul la "tezaur natural" . Liverpool etc) în deceniul al optulea. Astfel. paduri. pajisti. 5. social şi politic. neegalat nici de inceputurile revolutiei industriale sau de tragediile suferite de oraşele engleze (Manchester. cât şi la scara regionala.5. asa cum exista ele astazi.

Suburbiile au fost apreciate ca fiind „monotone. de nedistins una de alta. a "marilor evenimente" (olimpiade. pe de alta parte avand interese comune legate de infrastructurile de transport şi cele de furnizare a utilitatilor. Exista în mod cert. a fost argumentat faptul ca oraşele mari şi moderne erau produsul capitalismului şi nu aveau loc . Cesar Daly dezvaluie „spiritul şi caracterul civilizaţiei moderne al acesteia". indiferent de originea şi orientarea lor. dar care reuseste sa combine dezavantajele celor doua". protejarea mediului natural şi a valorilor de patrimoniu construit. populatia refuzand sa valideze initiativa primariei. „un conflict al valorilor" intre cei care aleg sa traiasca în suburbii şi acei profesionisti ai spatiului urban care ii critica. planificarea urbana. În cazul Rotterdamului. În ceea ce priveşte conceptul de suburbie. au fost adoptate o serie de initiative în scopul de a introduce un anumit grad de control asupra acestui proces. aceeasi initiativa esueaza de doua ori. calitatea spatiului urban (cu precadere a celui public). au existat şi opinii favorabile în ceea ce priveşte latura pozitiva a suburbiilor. imaginea oraşului. a doua oara în 1995. fără caracter. oraşe şi zone rurale a dat nastere unor critici vehemente din partea expertilor. expozitii mondiale) şi a unor lucrari de anvergura. putand fi complet detasata (SUA) sau semi-detasata (Marea Britanie). organizarea serviciilor publice la scara aglomerarii. cum ar fi de pilda o serie de arhitecti şi edili. Cu toate aceste preocupari. este nuanta lor anti-urbana. O dezbatere antiurbana s-a dezvoltat în acest sens în Rusia. Cu acest prilej.acest sens au fost inregistrate în Franta prin instituirea Agentiilor de Urbanism ale Aglomeratiilor (AUA) şi în Olanda unde. Cele mai importante modalitati de implementare a noilor politici urbane sunt strategiile de dezvoltare urbana şi ansamblurile de politici publice aferente implementarii lor. Ceea ce este comun acestor masuri şi propuneri. un observator al fenomenului îşi exprima „ura sa neprefacuta" pentru suburbiile Londrei pe care le vedea „ca pe ceva care nu are nici avantajele unui oraş nici libertatea de la tara. atragerea firmelor "de marca". Inca din 1876. pentru a incuraja comunitatile invecinate sa se asocieze fără teama hegemoniei oraşului de pe canale. casa sau gospodaria. cadrul administrativ reprezinta numai o arie de actiune. primaria din Amsterdam decide "auto-fragmentarea" acestuia în mai multe "entitati administrative" mai mici. Ca un raspuns la creşterea continua a suburbiilor. plictisitoare pana la infinit". managementul funciar. pe de o parte. fără personalitate. dupa Marea Revolutie Socialista din Octombrie. Contrastul dintre suburbii. O alta tendinta inregistrata în ultimii ani este reprezentata de creşterea rolului suburbiilor în dinamica teritoriala urbana. care au ajuns sa afirme în anul 1981 ca termenul de suburbie reprezinta un cuvant „murdar". Unitatea de baza a formei suburbane este locuinta. Cu toate acestea. Aceasta fascinatie pentru suburbii pare sa fie impartasita astazi de milioane de locuitori. vorbind despre arhitectura suburbana. precum şi pareteneriatul intre "actori urbani" din cele mai variate categorii. valorificarea resurselor locale. fiscalitatea. în 1992. acesta este reflectat în literatura de specialitate drept "o inventie a clasei mijlocii" ce intruchipeaza idealul vietii de familie. În 1864.

Modelul „oraşelor-gradina" a fost initiat de arhitectul Raymond Unwin care a introdus pricipiul designului sau în suburbia-gradina New Earswick.. Referitor la conceptul de „noul urbanism". Potrivit unui studiu publicat în 1989 de New York Times. acesta reprezinta o miscare din SUA care pune în discutie crearea de mici oraşe şi asezari. Aceste tendinte anti-urbaniste au condus la propunerea de „asanare" a marilor centre de afaceri şi la conturarea preferintei pentru oraşe mici locuite de muncitori. şi anume acela ca strada principala ar trebui sa fie în linie dreapta iar cele secundare sa se curbeze. sistemul de circulatie ar trebui sa functioneze pentru pietoni (sprijinit de sisteme de tranzit regional). spatiu public şi structura de vecinatate" sustinand ca aceste principii ar trebui aplicate la toate nivelurile unei regiuni metropolitane. districte comerciale şi vecinatati rezidentiale). Dupa cum s-a observat din cele prezentate. al doilea „oraş-gradina" a fost fondat în 1920 şi proiectat de către Louis de Soisson. Aceasta propunere se bazeaza în principal pe revigorarea conceptelor de proiectare a oraşelor aparute la inceputul sec. principalele caracteristici ale dezvoltarii urbane din secolul XX au fost reprezentate de afirmarea zonelor metropolitane şi extinderea suburbiilor. 24% preferau o zona suburbana. XX. Calthorpe defineste urbanismul prin „diversitate. Cu timpul. Un alt reprezentant marcant al „noului urbanism" este Peter Calthorpe. adaptate insa modelelor de viaţa contemporane. nereusind sa faca fata structurii moderne a vietii urbane. care aplica idei urbaniste la scara regionala iar Asociatia de Cercetare a Proiectarii Mediului l-a numit ca fiind „unul dintre cei 25 de inovatori pentru activitatea sa în redefinirea modelelor de dezvoltare urbana şi suburbana din SUA". creand astfel o senzatie de imprejmuire şi intimitate. exista şi opinii potrivit carora „noul urbanism" este . De altfel. curentul major al ultimelor decenii fiind reprezentat de dezvoltarea „oraşelor-gradina" ca premisa a afirmarii şi dezvoltarii „noului urbanism". domeniile civice ar trebui sa formeze o ierarhie completa (centre culturale legate. spatiul public ar trebui sa fie mai mult formativ decat rezidual. Acest concept a inregistrat un succes de masa. Preocuparile specialistilor în vederea unei mai bune organizari a spatiului au evoluat de-a lungul timpului. se considera ca „noul urbanism" raspunde unor nevoi extrem de actuale. scara pietonala. Cu toate acestea. el afirma în 1994 ca „.în utopia comunista. iar populatia şi utilitatile ar trebui sa fie diverse (create de spatieri adecvate şi de un echilibru intre locurile de munca şi cele de locuit)". în esenta.. unde asemenea „acumulatori" de oameni şi avere erau excluse. O alta directie . declinul centrelor urbane a constituit o amenintare pentru utopiile urbaniste. Welwyn. Neincrederea în marile oraşe a evoluat paralel cu neincrederea în populatia rurala. 22% preferau fermele şi numai 20% şi-au exprimat dorinta de a locui într-un oraş mare. considerata ostila revolutiei şi ale carei modele de productie şi proprietate nu favorizau utopia colectiva. 34% din cei chestionati preferau sa traiasca într-un oraş de mici dimensiuni. Astfel.ar trebui sa existe margini bine delimitate. fiind adoptat în multe planuri urbanistice. antiurban.

iar în localitatile rurale. a spatiilor verzi. din materiale necorespunzatoare. perimetrul construibil cuprinde terenuri izolate. delimitarea unei localităţi are în vedere: cadrul natural şi conditiile specifice ale terenului. în sensul evitarii unor amplasamente improprii ale constructiilor (terenuri instabile. utilizarea eficienta a teritoriului urban prin eliminarea zonelor cu constructii dispersate. la creşterea eficientei economice în exploatarea retelei edilitare a strazilor. În aceste conditii. Un rol aparte în procesul de delimitare a localitatilor il reprezinta identificarea zonelor functionale ale localitatilor. 5. în literatura de specialitate sunt intalnite mai multe criterii în funcţie de: . Perimetrul construibil al unei localităţi reprezinta linia conventionala de delimitare a teritoriului. micile oraşe au fost recunoscute şi promovate drept caracteristici ale vietii colective. Zona industriala Amplasarea zonei industriale constituie o problema fundamentala de amenajare a teritoriului şi a localitatilor deoarece. istorice. dotari. dimensionarea corecta a localitatilor în raport cu numarul de locuitori. în afara limitei principale. zona de dotari social-culturale. mentinandu-se un mediu ambiant curat. intelegand prin acestea "acele teritorii din cadrul unei localităţi în care se desfasoara cu preponderenta aceeasi activitate". cai de comunicatie. inundabile. datorita anumitor conditii obiective (naturale. etc). unitatile agricole. Contrar acestei suburbanizari. Avand drept functiuni principale productia şi depozitarea marfurilor. Zonarea functionala a spatiului urban În contextul utilizarii rationale a teritoriului. zona de locuit. se asigura localitatii şi teritoriului o functionalitate normala. zona industriala din cadrul oraşelor cuprinde totalitatea firmelor şi regiilor industriale. agro-industriale sau industriale. În ceea ce priveşte clasificarea zonelor industriale.anti-urbana a fost retragerea treptata a clasei mijlocii din metropole la periferie. la reducerea unor cheltuieli de intretinere pentru cladiri şi spatii libere amenajate. echilibrat. Principalele zone functionale dîntr-o localitate sunt: zona industriala. determinarea perimetrului construibil prezinta un rol deosebit de important contribuind la evitarea dezvoltarii haotice şi amplasarii unor constructii în afara limitei permise. daca se realizeaza corect.6. zona de circulatie şi transport. la economisirea terenului agricol. lucrari edilitare. care grupeaza toate zonele functionale: industrii. favorabil desfasurarii normale a vietii. cladiri de locuit. spatii verzi. oferind alternativa micro-urbanismului. zona de spatii verzi. forma şi organizarea localitatii vizand o forma cât mai compacta care sa corecteze eventualele deficiente rezultate din dezvoltarea necontrolata şi cuprinderea unor zone ca rezerve de teren liber necesare extinderii în perspectiva. Exista şi situatii în care. de amplasare a unor unitati industriale. izolate sau executate fără autorizatie. etc).

Industriile urbane pot fi amplasate fie în cadrul unor unitati teritoriale cu suprafete importante (platforme) fie izolat. benzi rulante. d) amplasament în raport cu oraşul: zone industriale amplasate în interiorul unitatilor de locuit. Zona de locuit . construirea şi exploatarea în comun a retelelor de instalatii energetice şi de apa. b) specificul unitatilor: zone în care predomina unitati industriale. avand un cost de 2. zone mixte. energie. Referitor la alegerea amplasamentului pentru industrii. dar necesita suprafete mari de teren şi o ridicata rigiditate în ceea ce priveşte adaptarea la teren. în cadrul zonelor de locuit. zone în care predomina specificul procesului tehnologic: zone industriale producatoare de noxe: industria extractiva. unitati ale industriei usoare şi alimentare. industrie electrotehnica. etc. cooperarea intre cele doua functiuni din punctul de vedere al dotarilor tehnico-edilitare şi al dotarilor social-culturale. forestiera. caile rutiere care asigura un transport rapid cu servicii directe şi care pot deservi în conditii optime unitatile amplasate în interiorul zonei de locuit. zone de interes local. o conditie de baza o constituie asigurarea legaturii cu sursele de materie prima. a constructiilor de masini. etc). caile navale unde avantajul este de natura economica. mai sunt utilizate şi alte tipuri de mijloace de transport cum ar fi: funiculare. zone industriale nenocive: industria electrotehnica. zone industriale amplasate în exteriorul perimetrului construibil al oraşului. în special pentru industriile chimice şi petrochimice. transportul prin conducte care se face pentru combustibilii lichizi şi gaze. În funcţie de conditiile geografice şi caracteristicile marfurilor ce urmeaza a fi transportate. siderurgica. a cladirilor şi constructiilor auxiliare. se utilizeaza: caile ferate care asigura un transport cu volum mare la un cost relativ scazut. conditia o reprezinta posibilitatea aprovizionarii cu materie prima. O alta cerinta a amplasamentului este asigurarea accesului prin caile de transport. a liniilor de cale ferata. metalurgica. usoara. Astfel. etc. Amplasamentele izolate se recomanda pentru industriile nenocive care nu ocupa suprafete mari de teren (industrie locala de servire a populaţiei. mecanica fina. alimentara.5 ori mai mic decat pe calea ferata şi de 7 ori mai redus decat cel rutier insa dezavantajele sunt legate de faptul ca viteza de transport pe apa este cea mai redusa iar rigiditatea traseelor este cea mai ridicata. amplasarea se face în arealul acestor surse iar în cazul industriei prelucratoare. a instalatiilor termice. cooperarea intre diferitele unitati productive în proiectarea. În afara acestora.a) importanţă: zone de interes national. c) energetica. în cazul industriilor extractive. zone industriale situate la marginea oraşului. depozitele şi bazele de aprovizionare. a unitatilor de cercetareproiectare. conducte sub presiune. etc. Primul tip de amplasament genereaza efecte pozitive privind eficienta şi buna functionare în relatia cu oraşul prin: asigurarea unei bune legături cu zonele de locuit apropiate. etc în cazul transporturilor interioare din cadrul platformelor industriale. combustibil.

continand dotari de mica importanţă utilizate şi de alte grupari din zona. spatii libere cu amenajari pentru jocul copiilor. terenuri dejoaca şi sport. gradinite de copii scoli. spitale. în afara locuintelor propriu-zise. Aceasta unitate este delimitata de strazi cu importanţă oraseneasca sau elemente naturale (forme de relief. cluburi. locuintele pot fi clasificate dupa folosinta. prestari servicii cu caracter deosebit. masive plantate. alei. parcaje şi garaje. spatii de circulatie carosabila. sali de sport. teatre. forma şi mod de dispunere. Populatia are ca limta inferioara 15000-30000 locuitori iar limita superioara de 50000-60000 locuitori.În cadrul teritoriului orasenesc. locuri pentru batutul covoarelor). generale. dispensare. . Functia de locuire reprezinta o notiune dinamica ce presupune existenta. regim de inaltime. Dupa folosinta. muzee. cartierul este delimitat de artere de mare circulatie. De regula. ministere). complexul de locuinte. etc). avand o suprafata de 10-20 ha. etc. ajungand chiar pana la 40 ha cu o populatie de 350016000 locuitori. Complexul de locuinte este format din mai multe grupe de locuit fiind considerat unitatea urbanistica de baza. a dotarilor şi amenajarilor necesare desfasurarii normale a vietii. dotarile social-culturale de folosinta zilnica. zona de locuit ocupa locul cel mai important şi cel mai intins (intre 40-60% din suprafata urbana) avand funcţia complexa de locuire şi asigurare a cadrului vietii particulare şi sociale a populaţiei. Sectorul cuprinde pe langa dotarile de folosinta zilnica şi periodica. dotari cu caracter administrativ (administratie. Suprafata minima este de 60-80 ha iar cea maxima de 150-200 ha. Zona de locuit este constituita din patru unitati structurale: grupa de locuinte. dotari specializate de folosinta ocazionala cum ar fi: unitati comerciale şi de alimentatie publica. etc. locuintele sunt individuale sau colective. Elementele principale ale complexului de locuit sunt: cladirile de locuit cu anexele necesare. Aceasta unitate structurala nu este echipata complet din punct de vedere socialcultural. Sectorul orasenesc reprezinta unitatea structurala superioara. unitati de prestari servicii pentru populatie. Grupa de locuinte cuprinde un ansamblu de cladiri de locuit cu o populatie de 400-2500 locuitori şi o suprafata de 2-6 ha. cartierul şi sectorul orasenesc. o mai mare intimitate datorata izolarii fata de vecini. avand o suprafata de 500-800 ha şi o populatie intre 100000-200000 locuitori. unitati comerciale şi de alimentatie publica. Locuintele individuale prezinta urmatoarele avantaje: contactul direct cu natura. crese. Teritoriul aferent cladirilor de locuit cuprinde cladirile de locuit propriu-zise şi elementele anexe cum ar fi: platformele gospodaresti (centrale sau puncte termice. caracteristica oraşelor mari şi foarte mari şi cuprinde mai multe cartiere. birouri de firma. scoli superioare. alei şi strazi interioare de acces la locuinte şi la anexele respective. oglinzi sau cursuri de apa. spatii verzi plantate. biblioteci. În acest context. Cartierul cuprinde mai multe complexe de locuit grupate de obicei în jurul unui nucleu central (centru de cartier) incluzand dotari de folosinta periodica. Acest teritoriu reprezinta 50-60% din suprafata totala a unitatii structurale. puncte de colectare a gunoaielor.

dispunerea în teren. imposibilitatea cuprinderii într-un anasamblu unitar. Principalele dezavantaje sunt de natura economica şi constau în ocuparea deficitara a terenului. alegerea unui anumit tip de compozitie pentru un ansamblu. Caile carosabile se clasifica în: strazi perimetrale. Intr-un ansamblu de locuit.posibilitati de extindere. de asemenea. prevazute cu ascensor). deschiderea spatiului interior al grupurilor de locuinte fata de directia vanturilor racoroase de vara şi inchiderea fata de directia vanturilor reci de iarna. parcajele şi garajele aferente. Dupa inaltime. mare (locuinte cu 5-10 etaje.8%. parter sau duplex). medie (locuinte colective de P+1…P+4). orientarea constructiilor fata de punctele cardinale. foarte mare(locuinte cu peste 10 etaje). Studierea caracteristicilor vanturilor (directie. intensitate. difuzarea şi transportul impuritatilor nocive. trasarea strazilor paralel cu directia vanturilor slabe în vederea obtinerii unei bune ventilari. Strazile perimetrale . zgomotul are urmatoarea structura: circulatia stradala 66%. caile carosabile. etc. Latimea acestora este de 1-4 fire de circulatie. Locuintele colective nu permit extinderi şi impun o conduita adecvata vietii colective. strazi interioare şi alei de serviciu. Insorirea reprezinta unul din factorii climatici importanti în asigurarea igienei şi confortului. orientare şi latitudine. trasee lungi de acces.8%. Calitatea vietii în cadrul locuintelor depinde în mare masura de asigurarea acestui minim de insorire. ventilare. Zgomotul influenteaza amplasarea şi conformatia cladirilor în raport cu sursele care il produc. ateliere mestesugaresti 9. insorire. poluare sonora. Timpul de insorire şi intensitatea razelor solare depind de anotimp. Protectia locuintelor se poate asigura prin asezarea constructiilor cu latura mica în directia vanturilor dominante sau cu latura mare oblic fata de acestea. un fir pentru o persoana avnd latimea de 60-70 cm. daca sunt în exces. etc. trenuri şi avioane 9. Miscarea aerului .vantul . functionale şi estetice impiedica aplicarea unor solutii ideale în acest sens. deşi este imposibil de realizat pentru toate camerele dîntr-o zona de locuit unde conditiile locale.2%. dotari social-culturale şi amenajari. determinata şi de conditii climatice.actioneaza asupra localitatilor. Spatiile rezervate circulatiei din cadrul complexului de locuit reprezinta 15-20% din suprafata ansamblului şi cuprind: aleile pentru circulatia pietonala. asigurand ventilarea lor (reducerea temperaturii fiind proportionala cu viteza vantului). Aleile pentru pietoni asigura accesul la locuinte. radioficare.2%. jocul copiilor 7. aparate electrocasnice 7. Pentru ca efectul insoririi sa fie eficient. frecventa) contribuie la orientarea cladirilor şi a strazilor. Precipitatiile. locuintele pot avea inaltime: joasa (locuinte individuale. înca din faza de proiectare trebuie acordata o atentie deosebita în alegerea amplasamentului. dispunerea în teritoriu a unor obiective în funcţie de gradul lor de nocivitate. Amplasarea locuintelor este. fatadele trebuie sa fie expuse radiatiilor solare timp de 2-3 ore pe zi. În acest sens. influenteaza în mod negativ constructiile în timp ce insuficienta sau lipsa lor este daunatoare sanatatii şi confortului urban. Intensitatea vanturilor poate fi redusa cu ajutorul ecranelor de protectie sau al plantatiilor. Alternarea zonelor umbrite cu cele insorite determina miscari ale aerului în timpul verii.

zona centrala reprezinta o parte a structurii oraşului. compozitionali. au fost distruse nuclee mai vechi. centrul reprezinta expresia concentrata a vietii urbane. pentru aspectul monumental-simbolic al cladirilor. Strazile interioare traverseaza complexul de locuinte legandu-l de diferite puncte de interes şi pot avea forma unor inele ramificate sau fundaturi. Din punct de vedere geometric. rezervata unor dotari culturale. dotari. Zona dotarilor social-culturale Aceasta cuprinde terenurile pe care sunt amplasate spatiile comerciale. în numele modernizarii. Numarul locurilor de parcaregarare se stabileste în funcţie de indicele de motorizare (raportul dintre numarul autovehiculelor şi numarul populaţiei). ci şi o anumita istorie. Construirea dupa reguli abstracte a unui nou centru poate fi respinsa indiferent de calitatile arhitecturale ale ansamblului.leaga complexul de locuinte de unitatile vecine asigurand delimitarea de acestea. administrative şi comerciale care prin calitatea serviciilor. Numarul locurilor de garare se considera a fi 20% din numarul total de autoturisme. o participare psiho-sociala specifica. institutiile administrative.orice aglomeratie urbana îşi creaza un centru sau mai multe ca urmare a necesitatilor materiale . curti de serviciu. cinematografele. se ajunge la situatia în care vechiul centru rămâne supraaglomerat. volumetrici. Forma şi imaginea centrelor civice traditionale a rezultat din structura lor interna. hotelurile. cu capetele amenajate pentru intoarcerea autovehiculelor. Alteori. Dotarile de importanţă oraseneasca se amplaseaza în centrul civic al localitatii. modeste ca dimensiuni dar cu o valoare sociala deosebita în timp ce noile centre au fost respinse. Pentru intelegerea valorii ambientale a centrului trebuie luate în considerare mai multe aspecte: . importanţă şi gradul de specializare influenteaza intreaga localitate. Aleile de serviciu asigura legatura cu unele elemente ale complexului: parcaje. teatrele. în timp ce noul centru este vizitat foarte putin şi fără interes. Avand în vedere creşterea în timp a acestui indicator. din continutul social şi functional care au generat caracterul polarizator pentru viaţa comunitara. etc. Centrul oraşului reprezinta locul în care functiunile şi valorile urbane ating intensitatea lor maxima. Prezenta acestor dotari nu este insa suficienta pentru ca centrele sa poata fi atractive şi rentabile pentru viaţa sociala a comunitatii datorita faptului ca centrul nu include doar parametri functionali. scolile. Garajele se realizeaza sub forma boxelor individuale sau garajelor colective amplasate la parterul sau subsolul blocurilor de locuit. Preocuparea excesiva pentru calitatile reprezentative. definindu-se ca teritoriu urban de mare utilitate şi diversitate ambientala. poate avea uneori efecte opuse scopului initial. Centrul exprima în esenta oraşul respectiv. Practica urbanistica a demonstrat ca ignorarea specificitatii zonei centrale a oraşului poate avea efecte neasteptate. în constructii special amenajate în subteran sau suprateran. Parcajele şi garajele deservesc posesorii de autoturisme. platforme gospodaresti. Din punct de vedere social. dat fiind faptul ca centrul include nu numai parametri functionali. spitalele. Astfel. proiectantii trebuie sa prevada o rezerva de teren pentru parcaje.

exprimand sensul asezarii.şi spirituale ale convietuirii comune. incadrate de cladiri care adapostesc dotari administrative. care se produce prîntr-o mare aglomerare de interese atât în interiorul spatiilor aferente cât şi în jurul acestora. În acest mod. Totusi. psihologice şi civice. În oraşele mari. integrat sistemului urban. spirituale şi sociale. În funcţie de marimea oraşului. dobandesc un rol important în cadrul oraşului. - de comunitate şi se constituie ca o existenta semnificativa. este cazul unor piete reprezentative. acelaşi caracter. în totalitatea lor. cu caracter central. . În oraşele mici se recomanda gruparea dotarilor principale într-un singur centru. gruparea dotarilor cu caracter central impune organizarea unui subsistem al centrului de oraş. Delimitarea centrului în textura urbana este din ce în ce mai dificila. fapt exprimat prin densitatea serviciilor. dar care se dispun ierarhizat în cadrul ansamblului.4-2% sau mai mari în cazul oraşelor a caror importanţă depaseste teritoriul urban aferent. Daca în perioadele anterioare centrele se formau lent. prin caracterul cladirilor care le marginesc şi prin activitatile publice pe care le adapostesc. se pot diferentia câteva tipuri de organizare: a) constructie sau amenajare singulara. fapt care genereaza locuitorilor sentimentul de apartenenta la oraşul respctiv. Cu cât oraşul este mai mare.centrul rezulta ca o grupare functional-spatiala care reflecta conjugarea intereselor colective şi individuale ale locuitorilor. odata cu dezvoltarea oraşului industrial. . c) centru orasenesc unic alcatuit dîntr-un ansamblu cu caracter central ce adaposteste cele mai importante cladiri pentru oraş şi teritoriu. - existenta centrului este legata de istoria oraşului fiind o punte intre trecutul şi viitorul centrul este o realitate fizica avand implicatii etice. cu atât centrul sau rezulta din asocierea unui număr mai mare de dotari amplasate pe o arie mai extinsa. culturale. prezenta centrului se dizova în spatiul urban printr-o extindere dificil de controlat. Modul de organizare a centrului urban se afla în stransa interdependenta cu marimea oraşului şi evoluţia sa istorica. se poate realiza o evaluare a ponderii acestei zone în raport cu marimea oraşului. sociale. se asigura o ordonare a dotarilor şi amenajarilor care au. .centrul are o existenta specifica. o acumulare a valorilor şi o sursa informativa de mare interes. stabilindu-se valori cuprinse intre 0. b) amenajari. delimitarea lor în teritoriul urban fiind evidenta prin conturul unei piete. destinata uneia sau mai multor activitati ansamblu cu caracter central care se constituie prin gruparea unitara a unor constructii şi specifice. precum şi cladiri de locuit sau al unor artere magistrale care. - centrul reprezinta o manifestare de cultura. urmarindu-se realizarea unui spatiu public reprezentativ. pe baza evoluţiei vietii economice. determinata de existenta oraşului.

posibilitatea locuitorilor de a ajunge comod din orice punct al oraşului în centru. prin diversitatea şi amplitudinea lor. turism. În cazul organizarii policentrice este necesara ierarhizarea elementelor constitutive. etc. ca elemente de contact al locuintei cu natura. necesitatea realizarii spatiilor verzi impune o revizuire a modului de proiectare a teraselor. Centrul oraşului este implicat în organizarea generala a oraşului prin crearea unor legături bine stabilite cu ansamblurile de locuit şi cu celelalte zone de interes urban. cluburi. institutii de invatamant superior. Un rol deosebit de important în acest sens. centre polarizatoare ale multor servicii: social-culturale şi de invatamant (retea de teatre. Este . prin definitie. posibilitatea pietonilor de a se deplasa confortabil în interiorul zonei centrale. În aceasta directe se urmareste: incadrarea centrului în schema stradala şi situarea sa în contact direct cu arterele magistrale. etc). de a corecta ariditatea şi monotonia compozitiei urbane. ca scuarurile şi parcurile publice din oraşe. totodata. În cazul locuintelor colective. scoli profesionale. de a lega zonele urbane de peisaj. cinematografe. şi pe de alta parte. Pentru a raspunde acestor necesitati. circulatia centrala trebuie sa se inscrie în reţeaua urbana ca o continuitate functionala. licee. care au rolul de a imbunatati microclimatul. Conditia de baza a bunei functionalitati a zonei centrale este accesibilitatea fără restrictii şi presupune pe de o parte. punand în valoare. fluenta traficului de tranzit pe arterele tangentiale zonei centrale. Astfel de legături solicita insa mai mult decat un spatiu convenabil pentru circulatie şi anume o organizare proprie. pot contribui la crearea unor arii de convergenta88 mai mult sau mai putin intinse. ca element fundamental al conceptului de oraş care.d) sistem policentric urban constituit din gruparea pe un sistem de axe urbane a mai multor ansambluri ce reunesc dotarile cu caracter central. Spatiile plantate din preajma locuintelor cuprind gradinile locuintelor individuale şi spatiile verzi din cuprinsul ansamblurilor de locuinte. de a aduce natura în cadrul construit. monumentele istorice şi de arhitectura. balcoanelor şi logiilor. Gradina locuintei individuale contribuie la sporirea intimitatii vietii private asigurand contactul direct cu natura. modelata dupa dorinta omului în timpul sau liber. Functia sociala şi viabilitatea centrelor civice depinde în mare masura de modul în care acestea se integreaza în viaţa economica şi sociala a localitatii precum şi de felul în care colaboreaza cu toate structurile urbane. biblioteci. il au serviciile. cunoscut fiind faptul ca oraşele reprezinta. Acest lucru este deosebit de important în intocmirea planurilor de urbanism şi în procesul de modernizare urbana. Zona de spatii verzi Spatiile verzi reprezinta zone sociale. rezolvarea corecta a traseelor de transport în comun. Studiile de organizare a centrului de oraş definesc atât principalele relatii interioare cât şi posibilitatile de formare în raport cu intreg teritoriul urban. fluenta traficului local pe artere transversale sau de centura pentru a asigura accesibilitatea din exterior. circulatia marfurilor. functionala şi estetica.

la 50-150 mp la un vizitator în zonele cu paduri. initiatorul conceptului de "arhitectura a peisajului" propunea o serie de valori minimale de "spatii verzi folosibile" la nivel de locuinta (unifamiliala sau colectiva). Gradina sau parcul complexului de locuit cuprinde un teritoriu de 1-20 ha. la care se adauga alti 12 mp la nivelul unitatii de vecinatate şi înca 20 mp la nivelul cartierului prin crearea unor spatii specifice fiecarei trepte amintite (gradini. fie prin concesionarea sau vanzarea unor suprafete pentru alte destinatii functionale.Constructiile s-au dezvoltat rapid şi haotic pe terenurile libere. spatii verzi de agrement. folosind o ierarhizare a spatiilor urbane consacrata de Charta de la Atena. insa. parcuri şi gradini. în interiorul oraşelor inregistrandu-se pierderi din suprafata zonelor verzi existente. obtinandu-se asa numitele terase-gradina. etc. el propunea 8 mp. daca noile planuri urbanistice generale ar fi prevazut o extindere controlata a zonelor construite şi realizarea de zone plantate pe terenurile care în 1990 erau înca libere la marginea oraşelor. aceasta se situeaza la 20-50 mp zona verde la un locuitor în oraşe. Functionalitatea spatiilor verzi impune impartirea lor în urmatoarele categorii: spatii verzi limitrofe cailor de comunicatie (plantatii de aliniament). spatii verzi aferente dotarilor de turism şi bazei de tratament. John Ormsbee Simond. În ceea ce priveşte ponderea spatiilor verzi. complex de locuit. Traficului intern i se suprapune traficul extern care consta în circulatia . Simond nu cuprindea şi plantatiile de aliniament din lungul arterelor majore sau cele de protectie din zonele industriale. gradini botanice. parcuri. De mentionat ca în aceste valori. parcuri dendrologice. calculandu-se dupa o norma de 3 mp/locuitor. materiilor prime. Nu şi imposibil. respectiv 80 mp în teritoriul periurban incluzand şi alte spatii verzi amenajate destinate agrementului şi turismului de sfarsit de saptamana. Zona de circulatie şi trafic urban Numeroase activitati urbane genereaza nevoi de deplasare a persoanelor. densitatile în zona construita sunt relativ mari. zone de sport şi recreere) insumand în final la nivelul oraşului aproimativ 40 mp/locuitor. fie prin transformarea lor în maidane neingrijite (zone gri). cartier. uneori chiar prin distrugerea unor zone verzi. grupa de locuit. În 1961. la 40-70 mp zona verde la un vizitator în statiunile turistice. gradini şi parcuri zoologice. La nivelul grupei. revenind în general o suprafata de 125-150 mp de teren/locuitor. spatii verzi pentru consolidarea terenurilor şi de protectie. În aceste conditii. oraş şi teritoriu. unde oraşele s-au dezvoltat în ultimii 50 de ani mai mult pe verticala şi în cadrul unor suprafete limitate. se poate observa ca asigurarea unei suprafete plantate de minimum 40 mp/locuitor devine un deziderat greu de atins.necesara atât dimensionarea cât şi plasarea unor sisteme constructive pentru jardiniere şi elemente auxiliare care sa permita cultivarea plantelor ornamentale. În Romania. Este graitor în acest sens "semnalul dat chiar de capitala tarii în 1990. marfurilor. scuaruri. bunurilor materiale. raza de deservire fiind de 800-1500 m (10-20 minute de mers pe jos). cand prin dezafectarea unei pepiniere din nordul oraşului s-a facut loc constructiei unui cartier de locuinte costisitoare.

. locuinta-loc de munca. asigurand astfel buna functionare a intregului organism urban. Traficul de persoane are trei componente: alternanta zilnica în dublu-sens. turism. pasaje de trecere. scari. etc şi contribuie la ordonarea elementelor urbane. pasaje. realizarea legaturii intre diferite zone de interes. Reteaua stradala dintr-o localitate cuprinde strazile. planurile de urbanism urmaresc includerea rezolvarii problemelor de trafic alaturi de celelalte obiective privind dezvoltarea localitatii pentru evitarea conflictelor posibile. asigurarea relatiilor dintre componentele oraşului. intersectii. Chiar daca aceste deplasari nu se suprapun în timp. tuneluri de traversare. cale ferata) şi vehicule care folosesc reţeaua stradala (tramvaie. etc). etc. planuri inclinate. recreatie. comerciale. alei. iesirile pentru odihna. piete. Transportul în comun este organizat tinand cont de urmatoarele elemente: traficul de autoturisme. un rol deosebit de important revine planificarii urbane şi corelarii traficului cu celelalte functiuni ale oraşului. tuneluri. intersectiie. Astfel. parcajele. microbuze. troleibuze. viaducte. escalatoare. decalarea programelor de incepere a lucrului într-o anumita zona pentru aplatizarea varfurilor de trafic. autobuze. etc cât şi cu autovehicule pe suprafetele carosabile ale strazilor şi a altor spatii rezervate circulatiei de vehicule: poduri. fiecare dintre ele genereaza asanumitele perioade de varf sau momente de trafic. specializarea unor strazi sau zone pentru diferite tipuri de transport. în zonele cu dotari social-culturale. pietele. Mijloacele de transport în comun sunt constituite din vehicule cu cai de rulare proprii (metrou. precum şi traficul de tranzit ce consta în vehicule care traverseaza oraşul. deplasarile în afara orelor de lucru.vehiculelor ce intra în oraş cu anumite destinatii şi il parasesc dupa un timp. Deplasarile de persoane se efectueaza atât pietonal. etc. Avand în vedere numeroasele probleme legate de circulatia din interiorul oraşelor. de care trebuie sa se tina seama în organizarea retelelor de transport şi amplasarea noilor zone de locuit. taxiuri. desfasurandu-se pe cai special amenajate: trotuare.

Peste aceasta se suprapun relatiile care se desfasoara în viaţa sociala şi economica a locuitorilor. societatea umană a remodelat cadrul natural creand mediul denumit de către specialisti drept "artificial". . scurtarea distantelor de parcurs.7. evitarea concentrarilor excesive de trafic. a rezultat un fenomen calitativ nou. omogenitate. genereaza structura functionala a asezarii. Acest concept a fost adoptat la Congresul al IX-lea al Uniunii Internationale a Arhitectilor de la Praga. Prin intermediul planurilor de urbanism se stabilesc şi posibilitatile de restaurare a retelelor stradale existente astfel incat sa se respecte o serie de principii fundamentale: asigurarea cu minim de energie a circulatiei intre toate cartierele şi zonele de munca. zonificate. în 1967. densitati. prilej cu care a fost exprimat acordul universal privind necesitatea obiectiva de integrare a celor doua medii aparent contradictorii: mediul natural şi mediul artificial şi de inlaturare a cauzelor ce provoaca raporturile de neconcordanta cu efecte autodistructive pentru societatea umană. devine din ce în ce mai dificil de stabilit o delimitare stricta intre mediul natural şi cel artificial. astfel incat sa poata raspunde exigentelor sociale. localitatile urbane contemporane reprezinta locul de desfasurare a unor extrem de variate activitati care. cu ramificatii de artere în cartiere. optimizate ca marime. concentrate în punctele importante de intrare-iesire din oraş. inzestrare şi infatisare. acela de transformare a mediului uman într-un mediu antiuman. adoptarea unor solutii eficiente atât din punct de vedere tehnic cât şi economic prin folosirea la maximum posibil a traseelor strazilor existente. structura. prevederea spatiilor pentru largiri de artere. pe masura cresterii traficului.Acest lucru poate fi realizat prin prevederea unor zone echilibrate ca marimi. datorita incapacitatii oamenilor de a intelege fenomenele în complexitatea şi globalitatea lor. asigurarea unor conditii ecologice. În prezent. s-a mai afirmat şi faptul ca societatea contemporana este cauza unui fenomen extrem de periculos. 5. iar acestea din urma cu ramificatii de acces la obiective. Forma cea mai sintetica de concretizare a mediului artificial o reprezinta localitatile. studierea fenomenului de deplasare pendulara dinspre oraş spre exterior şi invers (navetismul) şi a cauzelor care-l genereaza şi prevederea unor zone de trafic suplimentare. Implicatiile concentrarii urbane asupra mediului inconjurator Inca din fazele primare ale dezvoltarii sale. amplasate uniform în suprafata oraşului. Totodata. avand în vedere ca prin simbioza lor organica. marirea capacitatii de circulatie a strazilor în mod progresiv. asigurarea unei structuri a retelei stradale în sistem organic: artere magistrale orasenesti. Aşadar. extrem de complexa şi care nu se inscrie de cele mai multe ori într-o schema logica dar care contribuie semnificativ la modificarea spatiului urban. intersectii în cazul amplasarii de cladiri în zonele adiacente. functiuni. compus din multiple echipamente ce deservesc cerintele curente ale populaţiei. denumit în terminologia internationala "mediu uman".

a presiunii funciare şi a speculei imobiliare. O alta problema cu care se confrunta marile oraşe este reprezentata de presiunea funciara şi specula imobiliara.Printre cauzele acestui proces se numara aglomerarea excesiva de industrii perturbatoare ale mediului ambiant. asupra calitatii vietii oamenilor. a materiilor efectele poluante ale marilor oraşe care se refera la problema deseurilor urbane. Indiscutabil. gari. apelor. Centrele urbane abandonate ale marilor oraşe americane s-au transformat în ghetouri reprezentand zone insalubre şi nesigure controlate de elemente situate în afara legii. distrugerea terenurilor agricole fertile. creşterea somajului. În marile metropole ale Europei sudice. eroziuni. în special a celor neregenerabile. saracia şi minoritatile se intalnesc deobicei la marginea oraşului. pasaje subterane şi canalizeaza violenta urbana transpunand-o din punct de vedere artistic. etc. influente asupra faunei. Atat la nivelul continentului american cât şi în Europa. imobilele insalubre denumite corticos sunt inchiriate mai multor familii şi adaposteau în 1993 aproape 2 milioane de persoane. degradarea spatiilor verzi. spatii comerciale. strainii reprezinta 74% iar în oraşe ca Berlin. De exemplu. Munchen. a masei lemnoase. extinderea functiilor centrale avand loc pe baza amplificarii concurentei intre birouri şi locuinte în utilizarea teritoriului fapt ce a antrenat creşterea preturilor la locuinte urmata de exodul populaţiei către periferie şi accentuarea migratiei populaţiei intre locul de munca şi habitat. circulatie. locuinte. educatie. exploatarea fără restrictii a resurselor naturale. poluarea atmosferei. dezvoltarea haotica a retelelor de comunicatii şi transport care irosesc imense suprafete de teren. etc. a apei. contribuind în final la degradarea calitatii vietii şi a mediului. în paralel cu amploarea tendintelor de cosmopolitism şi segregare. concentrarea populaţiei ca număr şi densitate în formatiuni urbane ce depasesc scara umană. etc. desecari. La Sao Paolo. petrecerea timpului liber. dezvoltarea oraşului are consecinte nefavorabile asupra spatiului şi mediului inconjurator. sanatate. De exemplu. explozia preturilor funciare se explica prin creşterea densitatii locuitorilor. a saraciei şi insecuritatii sociale. • • prime. pot fi mentionate: • consumul de spatiu cu impact asupra ecosistemului prin defrisari. în Japonia. • sporirea maladiilor cardiovasculare. degradarea masivelor forestiere. la Marsilia peste 2000 de imigranti traiesc în baracile de la periferia oraşului iar suprafata ocupata de bidonviluri şi structuri marginale ocupa la Madrid peste 16% din suprafata rezidenta a oraşului. în Cartierul Garii din Frankfurt. Graffitiurile care degradeaza spatiile publice sunt intalnite în marile metropole în metrouri. În acest sens. . etc. Stuttgart acestia detin o pondere de aproximativ 17% ceea ce ce a generat o serie de masuri adoptate de autoritatile locale în directia limitarii atribuirii de locuinte sociale imigrantilor. poluarea şi efecte asupra starii de sanatate a oamenilor prin creşterea numărului de imbolnaviri mintale. saracia predomina indeosebi în zonele periferice. modificari în climat. Explozia continua a fenomenului urban a generat creşterea costurilor echipamentelor pentru modificari ale raportului intre populatie şi habitat.

sporesc degradarea civilizaţiei umane şi a mediului inconjurator manifestandu-se fenomenul de hipertrofie a oraşelor. - expansiunea spatiala are loc odata cu creşterea populaţiei metropolelor şi deplasarea acestora către marginea oraşelor. Ca urmare. masurile legislative adoptate nu reusesc sa determine stoparea fenomenului ci stimuleaza adeseori creşterea surselor de poluare (formarea marilor depozite de deseuri menajere la perifera oraşelor). În acest caz. ca urmare a cresterii explozive a populaţiei şi. reducerea surselor de poluare. cantitatile mari de poluanti din apa. Asa cum s-a mai aratat în cele prezentate. a societatilor de asigurari şi imobiliare. managementul deseurilor. În ceea ce priveşte spatiile rezidentiale. la nivelul periferiilor din multe oraşe dar şi în interiorul acestora fiind intalnite constructii insalubre ce adapostesc un număr mare de locuitori. etc. se pune problema gasirii unor solutii de atenuare a efectelor concentrarii urbane asupra mediului de natura sa contribuie la afirmarea şi dezvoltarea suburbiilor. aer şi sol determinand un grad ridicat de imbolnaviri în randul locuitorilor. a intregului sector tertiar în marile metropole ceea ce antreneaza puternice disproportii regionale. crearii unor conditii de viaţa mai bune în mediul rural.Problema centrala a marilor metropole este reprezentata de faptul ca acestea reprezinta un spatiu în care converg forte progresive ce asigura evoluţia societăţii dar şi fenomene care accentueaza. gestionarea traficului interurban. elaborarii unor masuri de atenuare a presiunii funciare şi a speculei imobiliare. creşterea surselor de poluare. în . scade densitatea urbana dar apar probleme legate de asigurarea locuintelor. din cele mai vechi timpuri. Se estimeaza ca o treime din populatia tarilor slab dezvoltate traieste la marginea oraşului în locuinte insalubre. supraaglomerarea continua sa fie prezenta în marile oraşe în conditiile cresterii demografice şi a presiunilor care se exercita asupra utilizarii terenurilor. Concentrarea tertiarului în marile metropole este o caracteristica a tarilor dezvoltate iar metropolelor tarilor slab dezvoltate le este proprie concentrarea activităţilor industriale. - degradarea mediului inconjurator are loc ca urmare a supraconcentrarii locuitorilor dar şi a activităţilor economice ceea ce antreneaza dezechilibre ecologice atât în interiorul metropolelor cât şi în afara acestora. Avand în vedere toate acestea. sub limita minima de confort. societatea s-a confruntat cu problema aşezărilor umane. simptomele acesteia putand fi sintetizate astfel: - deformarea zonelor rezidentiale şi a celor industriale prin concentrarea activităţilor bancare. adeseori insuficente se manifesta extinderea acestora dincolo de limita confortului minim.

corespunzator. imbunatatirea calitatii vietii oamenilor. În acest context. . oraşele pot fi gandite ca produse. Luand în considerare aceste aspecte. ca stiinta a organizarii oraşelor. ii revine sarcina de a asigura dezvoltarea armonioasa. Avand în vedere tendintele inregistrate în evoluţia oraşelor. a proliferarii marilor aglomeratii. cu siguranta. rolul lor în creşterea economica a zonelor. Acest lucru presupune o gestionare stiintifica a dinamicii acestora şi totodata. a zonelor functionale. gestiunea responsabila a resurselor materiale şi protectia mediului. se pune intrebarea daca societatea umană va gasi rezolvarea problemelor generate de urbanizarea excesiva prin limitarea consecintelor nefavorabile ale activitatii economice în ansamblul sau. echilibrata a localitatilor. Totodata. prin raportare la valorificarea lor turistica. impactul asupra mediului. impunandu-se o abordare a lor din perspectiva marketingului. diversificarea functiilor şi. necesitand în permanenta noi remodelari urbane. urbanismului. iar raspunsurile la aceasta problema vor da. devine tot mai necesara dezvoltarea lor controlata .consecinta. utilizarea instrumentelor şi tehnicilor de marketing în procesul de planificare strategica. un nou impuls modului de intelegere a mecanismelor de organizare şi functionare ale aşezărilor umane.

Strategia generala a dezvoltarii economico-sociale . strategia de dezvoltare economico-sociala trebuie fundamentata pe evaluarea propriilor resurse si posibilitati in cadrul contextului intern si international. bunurilor. cresterea competivitatii si a calitatii vietii constituind obiective majore ale politicii economice la nivel local si national. STRATEGIE URBANA In contextul extinderii fenomenului de mondializare.6.1. aparitia de noi piete si competitori precum si cresterea mobilitatii presoanelor. In conditiile in care cererea pentru inovatie. utilizarii responsabile a resurselor naturale. sociale si institutionale la dinamica economiei mondiale in scopul de a promova factorii catalizatori ai schimbarii economice si sociale in directia cresterii economice. elaborarea unui plan strategic de dezvoltare rezida in necesitatea asigurarii unei evolutii coerente. cât şi consumatorii. materiale si umane in corelatie cu nevoile societatii dar si adaptarii la evolutiile si contextul economiei mondiale dinamice. social. Totodata. strategia de dezvoltare economico-sociala a unei tari trebuie sa fie suficient de flexibila pentru a fi adaptata cu usurinta realitatilor economiei mondiale dar in acelasi timp trebuie sa cuprinda toate aspectele vietii economice. rolul regiunilor urbane in economia mondiala devine tot mai important. unitare a ansambului economiei nationale. 6. accentuata de schimbările tehnologice rapide care afectează atât producătorii. sociale. . serviciilor şi capitalurilor. politic si cultural si corelata cu politica de dezvoltare regionala in relatii de complementaritate cu politicile sectoriale si cu procesele de planificare a teritoriului avand la baza intarirea capacitatii institutionale. elaborarea strategiilor de dezvoltare economico-sociala trebuie sa raspunda cerintelor de adaptare a sistemelor economice. Aceste preocupari se afla in sfera managementului si a strategiei urbane fiind integrate in obiectivele generale ale dezvoltarii economicosociale inscrise in dinamica urbana. produse si servicii individualizate este in continua crestere. calitate. competitive şi inovative. Continut si obiective In general. economic. 6. politice si culturale asigurand astfel armonizarea intereselor proprii de dezvoltare cu dinamismul economiei mondiale.1.element de referinta in dimanica urbana In cadrul proceselor ce dau continut gestiunii urbane.1.

concomitent cu operaţionalizarea mecanismelor de cooperare interministerială şi de parteneriat guvern . a diversitatii biologice si utilizarea durabila a componentelor acesteia. strategia de dezvoltare economico-sociala cuprinde politici care sa urmareasca intarirea si conturarea rolului administratiei publice in luarea deciziilor si alocarea resurselor precum si corelarea şi integrarea politicilor sectoriale în politicile de coeziune. cresterea economica se realizeaza pe baza cresterii productivitatii prin imbunatatirea eficientei muncii. In ceea ce priveste protejarea si cresterea calitatii mediului. Referitor la politicile publice. politica financiara cuprinde aspecte legate de dimensiunea si structura bugetului public si sistemul fiscal. . a managementului si a utilizarii capitalului in productie. strategia de dezvoltare economico-sociala cuprinde un ansamblu de politici care urmaresc obiective legate de : cresterea economica. asimilarea tehnologiilor informaţiei şi utilizarea unor tehnici moderne de management al afacerilor vor sprijini şi facilita creşterea productivităţii economice şi vor conduce la obţinerea unor randamente mai bune în economie. asigurarea stabilitatii macroeconomice. In contextul unei economii globale.Continutul strategiei de dezvoltare economico-sociala este legat de existenta politicilor publice si a sistemului institutional.masuri de natura sa contribuie la cresterea competitivitatii produselor si serviciilor precum si aspecte legate de regimul importurilor si exporturilor. Totodata. iar cea comerciala . protejarea si cresterea calitatii mediului. retehnologizarea şi modernizarea echipamentelor. dezvoltarea cercetarii. acestea trebuie sa asigure stabilitatea si dezvoltarea macroeconomica. promovarea unor politici coerente vizand ajustarea structurala a economiei. etc. imbunatatirea sistemului social si a coeziunii sociale. imbunatatirea managementului financiar. precum şi în capitalul uman. In general. Asigurarea stabilitatii macroeconomice are loc prin promovarea politicilor financiare. Ajustarea structurala a economiei vizeaza consolidarea structurilor economice cu scopul de a asigura un nivel mai inalt al competitivitatii urmarind totodata dezvoltarea mediului de afaceri si cuprinde un ansamblu de politici sectoriale avand drept obiectiv general valorificarea optima a tuturor categoriilor de resurse. a pietelor financiare si de capital. Astfel. cea monetara reuneste evolutiile agregatelor monetare. un rol important il detine promovarea unor produse si servicii competitive prin investiţii în capitalul productiv. politicile si practicile puse in aplicare la nivel international. dezvoltarea si buna administrare a retelei nationale de arii protejate. în echipamente şi tehnologie. rezervelor. strategia de dezvoltare economicosociala cuprinde programe de actiune vizand protejarea si conservarea naturii. ale ratelor dobanzilor. a resurselor umane. amenajarea teritoriului si dezvoltarea regional. In ceea ce priveste continutul acestora. consolidarea mediului antreprenorial. in acord cu strategiile.autorităţi locale. cursului de schimb. monetare si comerciale in directia dezvoltarii economice pe termen mediu si lung. In plan institutional.

zonelor suburbane şi periurbane aflate in declin in marile oraşe. in general. politicile de dezvoltare spaţială trebuie indreptate catre dezvoltarea echilibrată şi policentrică a sistemului urban. un rol important il detine stimularea procesului de cercetare . precum şi finanţării private a cercetării şi utilizării rezultatelor acesteia. Un rol important in cadrul strategiei de dezvoltare economico-sociale revine politicii de dezvoltare regionala care urmareste. de implementare a strategiilor inovative de regenerare economică şi socială a oraşelor de mărime mică şi medie precum şi a cartierelor. accentul ar trebui pus pe elaborarea unor masuri de natura sa contribuie la prevenirea degradarii mediului prin dezvoltarea unui sistem de monitoring integrat al mediului care sa cuprinda si evaluarea sistemului de raportare a starii mediului ca instrument esential in fundamentarea deciziilor si indeplinirea obiectivelor politicii nationale de mediu. Referitor la intarirea coeziunii sociale. precum şi pentru facilitarea inserţiei sociale şi integrării ocupaţionale a femeilor. Nu in ultimul rand. utilizarea resurselor regenerabile şi creşterea eficienţei energetice. organizaţii de formare profesională.inovare precum si dezvoltarea sectorului informatic.stimularea productiei si a consumului durabil precum si introducerea si utilizarea instrumentelor economice pentru protejarea mediului. a unor retele de cooperare dintre mediul antreprenorial . In conditiile in care dezvoltarea teritoriului contribuie la intarirea coeziunii economice şi sociale a localităţilor şi regiunilor. Un alt obiectiv al politicii de dezvoltare regionala il constituie dezvoltarea teritorială echilibrată a zonelor rurale si urbane prin promovarea unor principii de amenajare si dezvoltare urbană policentrică. instituţii financiare şi de consultanta în scopul evaluării potenţialului de dezvoltare locală şi regională şi fixării obiectivelor dezvoltării economice şi formării resursei umane. de realizare a unor legaturi de complementaritate intre zona urbana si cea rurala.centre de cercetare şi universităţi. la creşterea competitivităţii precum şi la conservarea diversităţii culturale şi a capitalului natural. Totodata. dezvoltarea zonelor urbane şi rurale. in cadrul dezvoltarii regionale. intarirea coeziunii sociale si a identitatii locale si regionale. imbunătăţirea sistemelor şi reţelelor de transport precum si asigurarea calităţii mediului natural. De asemenea. politica de dezvoltare regionala trebuie sa curinda masuri care sa contribuie la modernizarea şi dezvoltarea reţelelor energetice. realizarea parteneriatului între zonele urbane şi rurale. . aceasta are loc prin crearea serviciilor de sprijin în afaceri. aceasta are loc prin promovarea unor politici de combatere a formelor de discriminare şi inegalitate pe piaţa forţei de muncă. creşterea competitivităţii la nivel regional şi a relatiilor intre regiuni. In ceea ce priveste asigurarea competitivitatii regionale. persoanelor cu handicap. dezvoltarea unui sistem integrat de transport şi comunicaţii ca suport pentru formarea şi expansiunea sistemului urban de tip policentric şi pentru a realiza pe această cale o integrare a zonelor de dezvoltare economică în spaţiul economic şi politic regional precum si in directia conservarii şi dezvoltarii patrimoniului natural si cultural.

parte integranta a stategiei generale de dezvoltare economio-sociala Dezvoltarea si modernizarea localitatilor . gaz. strategia urbana trebuie indreptata catre implicarea centrelor urbane în valorificarea potenţialului natural si cultural alcătuind astfel un sistem ierarhizat de poli/zone de dezvoltare prin realizarea unor produse si servicii competitive.esenta a strategiei urbane . In ceea ce priveste dimensiunea spatiala a strategiei de dezvoltare economico-sociala. parteneriatele urban-rural vor contribui la dezvoltarea deopotriva a zonelor rurale aflate in imediata vecinatate a oraselor prin prin încurajarea cooperării între autorităţile administraţiei publice . pastrarea identitatii locale şi regionale ar trebui sa constituie o preocupare majora in politica de dezvoltare regionala prin sprijinirea industriilor tradiţionale şi a celor de artizanat. strategia urbana va fi indreptata catre identificarea zonelor de dezvoltare policentrică in scopul dezvoltarii şi extinderii funcţiilor urbane către zonele periferice. în zonele urbane dependente de o singură ramură economică sau in zonele industriale aflate în declin.se regaseste intre obiectivele generale ale dezvoltarii economico-sociale si indirect in cadrul politicii de amenajare a teritoriului si dezvoltare regionala. conservarea şi dezvoltarea artei populare şi a tradiţiilor culturale din mediul rural dar si a siturilor istorice din mediul urban. relaţiile economice de interdependenţă şi pentru a da o dimensiune spatiala si funcţională dezvoltării.1. In contextul in care creşterea competitivităţii economice depinde atât de activităţile economice desfăşurate cât şi de amplasarea acestora din punct de vedere teritorial. Nu in ultimul rand.2. de dotările. extinderii programelor de reabilitare şi modernizare a infrastructurii fizice în oraşele mici şi mijlocii si constituirii unor reţele de cooperare între aceste oraşe. periurbane şi localităţile aflate la in apropierea aglomerărilor urbane.minorităţilor. etc. parteneriatele vor asigura dezvoltarea căilor de transport şi a serviciilor publice. asigurarea accesului la infrastructura si resurse. Nu in ultimul rand. a managementului deşeurilor şi a resurselor pentru utilităţi publice (apă. obiectivul strategic general ar trebui axat pe afirmarea identitatii nationale in contextul amplificarii procesului de globalizare prin dezvoltarea echilibrata si policentrica a retelei urbane. Strategia urbana . de distribuţia şi relaţiile spaţiale în care se află acestea faţă de resurse. De asemenea. Pentru a stimula competitivitatea. Totodata. serviciile si pieţele de desfacere. 6. de forţa de muncă aferentă. un rol important il vor avea parteneriatele cu sectorul privat in directia diversificarii economiilor locale. fiind necesara raportarea permanenta a strategiei urbane la aceste obiective asigurandu-se astfel cea mai eficienta alocare a resurselor. inclusiv protejarea şi extinderea zonelor naturale şi a spaţiilor verzi în interiorul si in afara centrelor urbane. intarirea parteneriatului intre zonele urbane si rurale precum si prin conservarea patrimoniului natural si cultural. energie).

In ceea ce priveste conservarea patrimoniului natural si cultural. XX au determinat amplificarea provocărilor economice. dincolo de raportarea la obiectivele generale ale dezvoltarii economico-sociale. pe care municipalităţile trebuie să le gestioneze în funcţie de interesele comunitatilor locale in conditiile in care competitia intre orase a devenit tot mai puternica. asigurarea serviciilor de transport public.2. imbunătăţirea reglementărilor privind calitatea în construcţii şi a regulilor de design urban pentru încurajarea utilizării unor materiale cât mai puţin poluante. organizarea traficului. In acest context. protejarea mediului natural si a celui construit. politice. la cresterea calitatii vietii si a atractivitatii pentru mediul de afaceri si populatie. strategia dezvoltării urbane va avea în vedere elaborarea unor planuri in care vor fi cuprinse obiectivele şi politicile de dezvoltare a infrastructurii şi serviciilor publice. strategia urbana va urmari conservarea biodiversităţii şi aplicarea unor măsuri stricte de protejare a zonelor verzi aflate în interiorul sau in afara oraselor. toate acestea corelate cu măsurile de dezvoltare în sistem policentric. vizitatori. Astfel.. conservarea si refacerea zonelor istorice. 6. elaborarea si respectarea unor reguli bine stabilite in proiectarea si dezvoltarea zonelor rezidentiale dar si a dotarilor edilitare. etc. resursele dezvoltării economice. marketingul urban presupune alegerea unor modalităţi adecvate de proiectare şi organizare a oraşelor pentru satisfacerea nevoilor segmentelor ţintă interesate de dezvoltarea urbană. agenti economici. sociale. in sens larg. de utilizarea instrumentelor si tehnicilor de management in gestionarea activitatilor. este necesara si o abordare din perspectiva marketingului argumentata de faptul ca orasul poate fi privit ca un produs avand un ciclu de viata. investitori.locale in ceea ce priveste realizarea de investiţii în infrastructura. Marketing urban Schimbarile ce au avut loc pe plan mondial la sfarsitul sec. pe aceasta baza.Strategie urbana . fiind mai mult sau mai putin atractiv pentru locuitori. perspectiva dezvoltării zonelor rezidenţiale şi regulile de design urban aplicabile.1. In concluzie.o abordare din perspectiva marketingului Pornind de la premisa ca. este necesară sprijinirea centrelor urbane pentru a le permite să acţioneze ca motoare ale creşterii economice contribuind astfel la dezvoltarea teritorială echilibrată. strategia urbana se refera la stabilirea unor obiective in dezvoltarea localitatilor din perspectiva sistematizarii si proiectarii de noi asezari umane. Realizarea acestora va contribui astfel la crearea unui mediu favorabil dezvoltarii activitatilor economice si sociale si.2.strategiile trebuie sa contribuie la cresterea atractivitatii prin . In acest context. 6. marketingul urban vizeaza toate componentele orasului ca sistem: • orasul ca personaj .

marketingul urban cuprinde urmatoarele activitati: . atragerea de companii. In esenta.construirea infrastructurii de baza compatibila cu mediul inconjurator. prin formularea de scopuri si strategii referitoare la stabilirea relatiilor dintre mediul economic. turişti. Dincolo de criteriile de rentabilitate. bunastarea comunitatilor urbane trebuie sa constituie principala prioritate in politica urbana.crearea valorilor estetice. . • • De asemenea. rationala. In contextul unor pieţe aflate într-o continuă şi rapidă schimbare. orasul dispune de resurse ce necesita o utilizare eficienta. orasul ca loc de divertisment si recreere . diversificarea şi îmbunătăţirea serviciilor. propunandu-se pentru aceasta o oferta adecvata. comunităţile trebuie să-şi fundamenteze strategiile de dezvoltarea locală şi din perspectiva marketingului acesta fiind un element indispensabil în cadrul strategiei urbane. functionalitatea urbana poate fi asigurata si printr-un proces de marketing bine dirijat care sa includa mai multe faze de actiune. marketingul urban a devenit o caracteristică proeminentă a strategiei de dezvoltare economică locală fiind utilizat pentru îndeplinirea mai multor obiective economice si sociale dar si pentru crearea unei imagini pozitive pentru comunitate. Viziunea de dezvoltare a oraşului reprezintă evoluţia stabilită conform aspiraţiilor şi nevoilor cetăţenilor. criteriu de segmentare şi de diferenţiere. a nivelului pietelor precum si a raporturilor dintre cerere si oferta. In prezent. Pe de alta parte. care sporeste şi stimulează competitivitatea oraşului. forţă de muncă reprezentand „un demers care permite cucerirea unor piete rentabile prin analiza nevoilor potentiale. pentru a putea fi competitive. fapt ce conduce la atragerea de noi companii naţionale sau internaţionale. orasul ca furnizor de servicii .dezvoltarea serviciilor de baza potrivit cerintelor utilizatorilor.stabilirea unor stimulente atragatoare pentru cumparatorii actuali si potentiali dar si pentru utilizatorii bunurilor si serviciilor oferite.proiectarea combinatiei adecvate de caracteristici si servicii comunitare. dezvoltarea economica reprezentand o solutie de crestere a veniturilor locuitorilor dar si o sursa de colectare directa sau indirectaa resurselor fiscale de natura sa imbunatateasca serviciile publice si calitatea vietii. avand drept finalitate satisfacerea unor cerinte. • orasul ca mediu ambiant .echiparea cu dotari culturale atractive pentru locuitori dar si pentru vizitatori. aceasta influenţând toate acţiunile municipalităţii si contribuind la formarea si promovarea identităţii oraşului ca factor de atractivitate. social si institutional. . consolidarea infrastructurii. dezvoltarea turismului. in principal ale locuitorilor. contribuind la stabilirea viziunii de ansamblu a acesteia. instituţii.

Astfel. institutii locale si regionale care sa stabileasca importanta colaborarii dintre sectorul public si cel privat precum si necesitatea implicarii tuturor beneficiarilor in eforturile de modelare si proiectare a locului respectiv. Pentru aceasta. acesti factori de marketing pot influenţează şansele de reuşită ale localităţii în atragerea şi satisfacerea celor cinci pieţe-ţintă potenţiale: producătorii de bunuri şi servicii. Asa cum s-a mai aratat. Astfel. diminuării resurselor financiare.1. 6. . investiţii şi vizitatori. prezenţi în orice comunitate: • garantarea furnizării serviciilor de bază şi întreţinerea infrastructurii în beneficiul cetăţenilor. printr-un program riguros de imagine şi comunicare. grupul de planificare va elabora mai intai solutiile de perspectiva fundamentate pe evaluarea resurselor si oportunitatilor de care dispune comunitatea si apoi planul de actiune pe termen lung cuprinzand mai multe etape intermediare. Soluţia pe termen lung presupune îmbunătăţirea a patru factori esenţiali de marketing. firme sau locuitori. să justifice sprijinul acordat de putere şi de firmele existente şi care să atragă noi investiţii. sediile centrale de firmă şi birouri regionale. In al doilea rand. promovarea caracteristicilor şi condiţiilor de viaţă îmbunătăţite. principala misiune a marketingului urban consta in crearea si dezvoltarea unei legături puternice între politicile publice şi exigenţele consumatorilor in scopul imbunatatirii funcţionarii sistemului urban si a pozitiei competitive a oraşului. investiţii străine şi pieţe de export. firmelor şi al vizitatorilor. scaderii eficienţei modalităţilor tradiţionale de planificare teritorială. este necesara definirea si diagnosticarea stadiului de dezvoltare al comunitatii. principalele componente ale marketingului urban sunt prezentate in fig. constituirea de noi elemente de atracţie care să ducă la o îmbunătăţire a calităţii vieţii. a liderilor. Schematic. agenti economici.livrarea produselor si serviciilor in cadrul localitatii intr-un mod eficient si accesibil. alcatuit din locuitori. - promovarea valorilor si imaginii locului astfel incat potentialii utilizatori sa fie constienti de In ceea ce priveste desfasurarea acestor activitati. este organizat initial un grup de planificare avantajele distinctive ale locului. problemele importante cu care se confrunta precum si cauzele acestora. pentru a deveni un loc atractiv pentru firmele noi. in conditiile unei conjuncturi economice şi politice instabile. este evident faptul că instituţiile publice trebuie să joace un rol activ în gestionarea teritoriului printr-un control eficient al dezvoltării si o dezvoltare locală orientată spre piaţă. In acest context. industria hotelieră şi de cazare şi locuitorii noi. instituţiilor existente. autorităţile locale se confrunta cu noi nevoi şi aşteptări sociale ca rezultat al creşterii competiţiei între comunităţi.. • • obţinerea sprijinului din partea cetăţenilor săi.

majoritatea avand ca punct de plecare continentul european. regionala si locala. intalnit mai putin in Europa occidentala si mai mult in orasele britanice (Birmingham. politica urbana ar trebui reorientata in directia cresterii initiativei locale. transformarea actiunii publice intr-o forma colectiva de conducere. a concentrarii urbane la scara mondiala. nu exista un model unic de gestiune urbana. etc. reprezentantii agentilor privati (asociatii patronale. Alte modele au la baza asigurarea dezvoltarii economice concomitent cu mentinerea coeziunii sociale: Lille. un numar impresionant de orase se confrunta cu o serie de probleme referitoare la dezvoltarea necontrolata a spatiilor construite si la cresterea aglomerarii si a poluarii mediului. consultanti. Gestiunea spatiului urban In prezent.). intreprinderile particulare. privatizarea unui numar tot mai mare de servicii urbane. Hamburg. Manchaster)."2 Descentralizarea responsabilitatilor. cresterii demografice si legat de aceasta. asigurandu-se astfel o dezvoltare economica si sociala durabila. realizarea coerenta a politicilor urbane publice. obiective ce dau continut gestiunii urbane. Rennes. Helsinki. In plan social. procesul de gestiune urbana antreneaza din ce in ce mai multi participanti. Barcelona. termenul de "administratie publica" devenind insuficient pentru definirea modelelor de organizare si conducere a oraselor si locuitorilor acestora. mutatiilor tehnologice. intitulat . sprijinirii zonelor urbane defavorizate. modelul antreprenorial in care orasul este organizat colectiv are drept scop progresul economic. De exemplu. sectorul privat si societatea civila. reformele destinate intaririi capacitatii de gestiune publica avand la baza parteneriate intre administratia centrala. Astfel. Roma.2. de armonizare a intereselor locale cu cele ale organizatiilor si grupurilor sociale si de reprezentare a acestor interese in plan extern. In actualele conditii ale mondializarii economiei. in Raportul prezentat de Comitetul OECD pentru politica si dezvoltare teritoriala in noiembrie 2000. Strasbourg. administratiile oraselor nemaiputand face fata acestor presiuni. Intr-o lume in care participarea intreprinderilor si a societatii civile in procesul de administrare a oraselor devine din ce in ce mai semnificativa. Asadar. democratie si stabilitate politica. o definitie mai cuprinzatoare a notiunii de "gestiune urbana" ar include "ansamblul actiunilor prin care cetatenii orasului isi rezolva problemele in mod colectiv si raspund nevoilor sociale cu sprijinul administratiei publice1". Asadar. reprezentanti ai societatii civile.6. da la autoritatile locale. camere de comert. transferul competentelor si privatizarea impun necesitatea reevaluarii rolului puterii publice la scara nationala. incurajarii parteneriatului intre sectorul public si cel privat. la institute de cercetari. autoritatile teritoriale. fiecare oras adaptandu-si propria politica in functie de contextul local si national. Leeds. Aceasta pluralitate a organismelor implicate in administrarea si organizarea spatiilor urbane indica necesitatea coordonarii actiunii publice in plan orizontal si vertical.2. Copenhaga. conceptul de gestiune urbana poate fi inteles drept "capacitatea de integrare. Venetia. In practica sunt intalnite mai multe modele de gestiune urbana. Cu toate acestea. problematica gestiunii urbane capata noi dimensiuni.

"Imbunatatirea gestiunii in zonele urbane" au fost stabilite cateva principii ale politicii urbane. printre care: principiul coerentei intre participantii la procesul de administrare a oraselor. sectorul public (autoritatile locale si regionale. administratia publica si sectorul privat isi pastreaza roluri traditionale in ceea ce priveste programele de investitii in sensul ca administratia locala va asigura planificarea actiunilor. etc. Exista insa si opinii potrivit carora parteneriatul public-privat reprezinta un concept "vag si periculos". transport. principiul flexibilitatii. comisii extra-municipale. cresterea somajului si. O alta problema care se situeaza in centrul preocuparilor pentru introducerea unor noi metode de gestiune urbana reprezinta parteneriatul dintre sectorul public si cel privat in procesul complex de luare a deciziilor. treptat. prin organizarea de intalniri cu reprezentantii societatii civile. etc. principiul echitatii prin garantarea egalitatii sanselor si inlaturarea discriminarilor. Odata cu mondializarea pietelor si a productiei. Iata de ce. principiul durabilitatii tinand cont de pastrarea calitatii mediului inconjurator. fiind necesar ca institutiile sa se poata adapta schimbarilor rapide in ceea ce priveste conjunctura economica. principiul competivitatii prin incurajarea investitiilor si dezvoltarea sociala. de a delibera si a participa la luarea deciziilor de politica urbana. Parteneriatul public-privat a aparut in anii '80 in domeniul dezvoltarii urbane fiind considerat un instrument important in dinamica proiectelor urbane in care principalii parteneri sunt: sectorul privat (investitori. etc. etc. guvernul) si organizatiile non-guvernamentale. cazul distrugerii padurilor din Amazonia ca urmare a parteneriatului dintre guvern si intreprinzatorii articulari). principiul subsidiaritatii prin descentralizarea responsabilitatilor si limitarea instrumentelor administratiei centrale. principiul coordonarii intre autoritatile locale si organismele regionale in directia asigurarii planificarii trategice. data fiind complexitatea si dimensiunea proiectelor de dezvoltare urbana precum si lipsa capacitatilor financiare. principiul satisfacerii nevoilor sociale ale populatiei. . globalizarea financiara si cresterea societatilor transnationale are loc adancirea decalajelor intre zonele bogate si cele defavorizate. acestia din urma avand posibilitatea de a-si exprima propriile interese. Este vorba despre cooperarea intre autoritatile locale si cetatenii orasului la realizarea unor proiecte de amenajare a teritoriului. legat de acestea. managementul terenurilor. cu metode noi de gestiune care vizeaza aspecte legate in primul rand de crearea conditiilor pentru o democratie participativa. comitete ale unor cartiere. in sensul participarii locuitorilor orasului la infaptuirea politicii urbane prin intermediul unor comisii si asociatii locale. metodele traditionale de administrare a oraselor au fost inlocuite. elaborarea strategiilor si a mijloacelor de punere in practica a acestora.). bancheri. in sensul mentinerii unei situatii in care nu exista nici o responsabilitate (de exemplu. In zonele urbane. realizarea infrastructurii si finantarea unor activitati iar sectorul privat va contracta lucrarile in infrastructura urbana. incapacitatea autoritatilor locale de a interveni in procesul de fragmentare teritoriala si sociala si de a asigura controlul si coeziunea sociala. locuinte si utilitati publice. principiul specificitatii teritoriului national.

a lansat pentru prima oara semnale serioase referitoare la mediu si indeosebi la poluarea acestuia. politica urbana trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea locala. Camerele de Comert si Industrie. grupurile asociative. care implica relatiile oamenilor cu mediul inconjurator si responsabilitatile generatiilor actuale fata de generatiile viitoare. Nu in ultimul rand. intr-un cuvant adoptarea unei politici de ecoeficacitate. supravegherea factorilor poluanti. Strategia urbana . de gestionarea riguroasa a patrimoniului municipal. imbunatatirea conditiilor de viata. Acesta se refera la .3. de asigurarea transparentei actiunilor precum si de indeplinirea unor cerinte legate de flexibilitatea si adaptabilitatea proceselor de management.1. lipsei cadrului legislativ care sa reglementeze acest parteneriat dar si crizei institutionale si economice existente. in principal. In anul 1972. create infrastructuri adecvate si noi activitati comerciale care sa le consolideze economia contribuind la mentinerea unei comunitati sanatoase care sa poata sustine atat noua generatie cat si pe cele care urmeaza. cresterea demografica. populatia locala pe de o parte. grupurile socio-profesionale.Se impune deci gasirea unor modalitati de a imbina instrumentele economice cu reglementarile juridice. 6. In cadrul actualei situatii a institutiilor publice din tara noastra. strategia urbana se circumscrie preocuparilor privind dezvoltarea durabila cautand solutii de dezvoltare economica. proces fondat pe implicarea tuturor actorilor interesati: alesii locali. dezvoltarea locala ofera posibilitatea de a reanaliza gestiunea urbana pornind de la serviciile publice si utilitatea parteneriatului dintre sectorul public si cel privat aflat intr-un stadiu prematur de dezvoltare datorita. Aplicarea politicilor de dezvoltare locala trebuie sa tina seama in primul rand de necesitatea planificarii strategice avand la baza suportul politic si social.3. oferind un cadru prin care pot fi utilizate in mod eficient resursele. Conferinta asupra mediului de la Stockholm. Principalele probleme dezbatute s-au referit la evaluarea poluarii mediului inconjurator. modernizarea lor. organizata sub egida ONU. statul. schimbul e informatii dintre tari pe probleme de mediu. 6. Aspecte generale Dezvoltarea durabila nu este un concept nou ci constituie cea mai recenta exprimare a unei etici foarte vechi. Comisia Mondiala asupra Mediului si Dezvoltarii de pe langa ONU a introdus conceptul de dezvoltare durabila. pe de alta parte. promotorii de proiecte. si intreprinderile. Dupa Conferinta de la Stockholm.cerinta a unei dezvoltari durabile a localitatilor Propunand in esenta dezvoltarea armonioasa a localitatilor.

in limitele stabilite de ecologie in sensul cel mai larg -prin interdependenta fiintelor umane si slujbelor lor. Presedintele Institutului Context. "Un efort de sustinere a comunitatii consta in adoptarea unor sisteme pe termen lung.Muscoe Martin. de dezvoltare si realizare a unei comunitati viabile prin luarea in considerare a problememlor economice. 6 Septembrie. A Sustainable Community Profile from Places. cresterea controlata a populatiei. "Cuvantul durabil (de sustinere) isi are originea in limba latina. In prezent. prosperitatea economica."satisfacerea nevoilor prezentului fara a compromite capacitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi".. integrate. eliminarea saraciei. economisirea resurselor naturale.Robert Gilman. In acest context. . "Toward a Sustainable World. presiunea asupra mediului inconjurator. In aceste conditii. Acestea sunt locurile in care durabilitatea are cele mai mari sanse de existenta (mentinere)" . intr-un viitor nedefinit fara a ajunge la epuizarea resurselor cheie". O comunitate trebuie sa fie sprijinita de jos de catre locuitorii actuali si viitori. "Durabilitatea este doctrina de urgenta prin care dezvoltarea si progresul economic trebuie sa aiba loc si sa se mentina de-a lungul timpului. Avand in vedere continutul foarte larg exprimat de acest punct de vedere dar si semnificatiile pentru dezvoltarea economico-sociala. Unele locuri. conceptul de dezvoltare durabilaa beneficiat de numeroase definitii si abordari: "Prin urmare. totodata. 1789. Linking Sustainable Community Activities to Pollution Prevention: A Sourcebook. ecosistem sau orice asemenea sistem xistent de a functiona continuu. biosferei si legilor fizicii si chimiei care o guverneaza. participarea mai multor state la luarea deciziilor." Scientific American. care i se cuvine pe deplin si in intregime. pot spune ca pamantul apartine fiecarei generatii pe durata existentei sale. si dezvoltarea si modernizarea oraselor trebuie sa se subsumeze acestor preocupari. prin combinarea specifica a caracteristicilor fizice. orasele lumii se confrunta cu tendinte comune si situatii similare in ceea ce priveste restructurarea economica. cerintele minime pentru dezvoltarea durabila a omenirii: redimensionarea cresterii economice. subtenir insemnand «a stavili/retine» sau «a sprijini de jos».William D. Lachman. nici o generatie nu poate face datorii mai mari decat pot fi platite pe durata propriei existente". "Durabilitatea se refera la capacitatea unei societati..Thomas Jefferson. profundele transformari sociale. Ruckelshaus. Critical Technologies Institute. de mediu si sociale" . Winter 1995. Literatura de specialitate dezvolta conceptul de durabilitate luand in considerare o serie de aspecte economice. April 1997.Beth E. Rezulta ca protectia mediului si dezvoltarea economica sunt intr-adevar procese antagonice" . inspira oamenii sa aiba grija de comunitatea lor. culturale si poate spirituale. September 1989. modificari tehnologice si reorientari spre alte surse materiale si de energie. evolutia relatiilor institutionale si fiscalitatea excesiva. sociale si culturale si stabileste.

studiile intreprinse demonstrand ca anual. In 1987. Pornind de la principalele nevoi ale oraselor si problemele cu care se confrunta administratiile acestora in gestionarea diferitelor categorii de resurse. Populatia este atrasa de oras prin posibilitatile oferite in gasirea unui loc de munca. Europa (79%) si America de Sud (77%) iar cele mai mici in Africa (42%) si Asia de Sud (35%)108. ceea ce isi pune amprenta asupra necesarului de resurse. constructia de motoare cu grad redus de emisii poluante. apa. asigurarea unor conditii civilizate de locuit. la Sao Paolo. invatamant si confort. invatamant si cultura. indepartarea substantelor poluante in mediu. la Universitatea din New York a fost initiat Proiectul Mega City care a pornit de la ideea ca toate orasele de peste 10 milioane de locuitori au aceleasi porobleme. etc. Pornind de la considerentele conceptului de dezvoltare durabila. crearea unui cadru institutional si legislativ adecvat. utilizarea vehiculelor electrice. s-au accentuat diferentele intre mediul rural si cel urban in ceea ce priveste nivelul de trai precum si dimensiunea consumurilor. Reprezentantii megaoraselor au stabilit sa se intalneasca de doua ori pe an. . reciclarea deseurilor. salarii mai mari. Reducerea poluarii in megaorase este dificil de realizat deoarece zonele industriale aflate initial la marginea oraselor se afla in prezent in apropierea zonelor de locuinte insa in multe tari dezvoltate au fost elaborate masuri de reducere a emisiilor de dioxid de carbon. cele mai mari valori inregistrandu-se in America de Nord (78%). tarile dezvoltate au elaborat strategii urbane de dezvoltare cu obiective pe termen mediu si lung legate de controlul poluarii. rezidentiale. pentru schimbul de informatii referitoare la poluare si la controlul gradului de poluare. servicii medicale. pot fi formulate orientari strategice majore in dezvoltarea acestora. migreaza spre oras 20 de milioane de oameni. combustibil si energie. extinderea zonelor verzi. asigurarea materialelor de constructie. indiferent de tara sau continentul de unde fac parte. Marile orase se confrunta cu numeroase probleme referitoare la aprovizionarea zilnica cu hrana. stiintifice avand multiple cai de comunicatie interne si externe. 625000 tone de apa. culturale. asigurarea unei dezvoltari durabile a oraselor constituie obiective comune in directia promovarii unor strategii urbane menite sa contribuie la cresterea posibilitatilor de infaptuire a politicilor urbane. Valorile ponderii populatiei urbane pe continente sunt diferite. industriale. In acelasi timp. transportul persoanleor si al marfurilor. promovarea progresului tehnologic in favoarea unei cresteri in acord cu cerintele mediului. depoluarea industriala. pentru un oras de numai 1 milion de locuitori sunt necesare zilnic 1000 tone de hrana. Conform statisticilor ONU.indeosebi in regiunile ramase in urma. Astazi. valori deosebite inregistrandu-se dupa cel de-al doilea razboi mondial. Ponderea populatiei urbane a crescut permanent. zonele urbane reprezinta spatii cu destinatie complexa. gestiunea resurselor si abordarea calitatii vietii intr-un sens mai larg. reducerea deplasarilor. 9500 tone de combustibil. Un astfel de oras produce zilnic 950 tone de substante toxice poluante pentru aer si 500000 tone ape reziduale. administrative.

Strategiile de eficientizare a apei au ca scop introducerea de noi tehnologii impreuna cu practici inovative de gospodarire in timpul furnizarii de servicii catre consumatori la un nivel mai performant. consolidarea economiei locale si crearea de locuri de munca. De asemenea. In locul dependentei excesive de automobile. cum ar fi accidente. mijloacele de transport produc si efecte sonore. fundamentarea dezvoltarii economice si sociale in spatiul urban avand la baza . In ceea ce priveste educarea privind energia comunitara si participarea publica. cum ar fi deversarile de apa de la habitatele de peste si animale salbatice si au favorizat dependenta de reciclarea materialelor. cresterea increderii publice si sprijinirea planului respectiv. Dar de multe ori aceste proiecte pe scara larga au avut influente negative. Educarea oamenilor de afaceri. a proprietarilor de locuinte. La nivelul guvernelor. decese cauzate de circulatie si poluarea aerului. a consumatorilor in general. feroviare si aeriene emit o serie de poluanti rezultati din arderea combustibililor. reglementari pentru apele uzate. costurile identificarii si tratarii noilor surse de apa au crescut in mod constant. audituri in cazul folosirii apelor subterane. In plus. In ultimii ani. inclusiv conservarea energiei. Astfel. pentru intregul organism uman. reducerea pierderilor in sistemul de alimentare. costul aglomerarii traficului. navale. Totodata. cele mai avansate tari in privinta sistemelor de transport biciclete/tren fiind Japonia si Olanda. un program adaptat pentru nevoile specifice ale comunitatii si care implica sprijinul considerabil al opiniei publice va oferi o multime de beneficii suplimentare. in conditiile in care consumul mondial de apa a crescut de cel putin doua ori fata de rata de crestere a populatiei in ultimul secol. banilor si resurselor. poate contribui la efortul comunitar in directia conservarii energiei. Acestea pot ajuta guvernele locale si cetatenii sa administreze atat costurile cu energia cat si producerea de emanatii nocive de dioxid de carbon care provoaca incalzirea globala. gospodarirea resurselor de apa proaspata pentru adaptarea la cresterea comunitatii este dirijata asupra unor proiecte de pastrare a apei cum ar fi barajele si rezervoarele. In acelasi timp. si alte costuri sociale ale transportului.Astfel. programe de educatie publica. in conditiile in care transporturile auto. se incurajeaza astfel dezvoltarea initiativei cetatenesti. Un alt obiectiv important al politicilor urbane durabile il constituie adoptarea programelor publice de conservare a energiei. al comunitatilor locale exista numeroase strategii si metode considerate optime de gospodarire a apei utilizate in lupta pentru eficientizarea consumului resurselor de apa. puternic nocive pentru aparatul auditiv si indirect. Intre acestea pot fi mentionate: optimizarea raportului conservare/eficienta. cerintele transportului de persoane in viitor vor fi satisfacute de o combinatie de transport pe sine si cu biciclete. dependenta de automobile a avut ca rezultat cresterea importurilor de petrol la acestea adaugandu-se costurile unei productivitati scazute. a administratorilor de cladiri. incurajarea utilizarii echipamentelor de transport mai putin poluante trebuie sa constituie o preocupare permanenta a autoritatilor responsabile. audituri pentru utilizarea apei la domiciliu si in institutii. exploatarea eficienta a apelor subterane.

Ele sunt responsabile pentru 49% din degajarile de dioxid de sulf. Pe langa situatia de a fi mai putin daunatoare mediului inconjurator. la reducerea costurilor si cresterea calitatii procesului de planificare accentuand rolul comunitatii in dezvoltarea urbana si a increderii in autoritatile publice. Metodele traditionale de constructie nu tin seama adeseori de interdependenta dintre constructie. Constructiile ecologice au devenit mult mai raspandite. ele iau in considerare influentele asupra mediului inconjurator. poluarea . asigura relatii stranse intre vecini si constiinta comunitatii si conserva sistemele naturale. reduc costurile de exploatare si de intretinere si tin cont de aspecte precum conservarea istorica. de asemenea. accesul la transportul public si alte infrastructuri de sisteme ale comunitatii. In conditiile in care constructiile clasice. pe masura dezvoltarii economice si sociale. constructie si intretinere a cladirilor au un impact considerabil asupra mediului inconjurator si resurelor naturale. imprejurimile sale si ocupantii sai. energie reinnoibila si proiecte de conservare a apei. 25% din degajarile de protoxid de azot si 10% din degajarile specifice care impreuna distrug calitatea aerului din zonele urbane. consuma mai multe resurse decat le sunt necesare. au impact negativ asupra mediului si dau nastere unor mari cantitati de deseuri. inclusiv energie eficienta. fiind atat o solutie la problemele speciale legate de constructii cat si un mediu de lucru pentru un viitor durabil. Avand in vedere ca procesele de proiectare. traditionale. la incurajarea constructorilor de a adopta metode ecologice. cladirile reprezinta o sursa majora de poluare care provoaca probleme privind calitatea aerului din orase. De asemenea. comunitatile predispuse la calamitati incep sa adopte dezvoltarea durabila ca pe un mijloc de a indeparta sau cel putin de a diminua conflictul lor cu mediul inconjurator. a materiilor prime neregenerabile. Totodata. Asa cum industriile din jurul oraselor gasesc mai eficient faptul de a preveni poluarea decat sa o inlature sau sa incerce sa o controleze. Programele comunitatii de constructii ecologice ajuta la promovarea acceptarii acestora de catre public precum si a beneficiilor lor. indeosebi pentru familiile cu venituri modeste. metodele de constructie ecologice ar putea contribui la conservarea resurselor. durabilitatea comunitatii necesita o tranzitie de la expansiunea urbana necontrolata catre metodele de planificare a utilizarii terenurilor care creeaza si mentin in mod eficient infrastructura. creeaza o ambianta propice sanatatii si confortabila. la reducerea aparitiei litigiilor legate de proprietatea asupra terenurilor si cladirilor. Implicarea participarii comunitatii locale in dezvoltarea proiectelor publice de amenajare a localitatilor ar contribui la garantarea viabilitatii acestora. Mai mult. o politica de incurajare a constructiilor ecologice ar reduce semnificativ efectele negative in conditiile in care constructiile consuma impreuna o treime din toata energia mondiala consumata si doua treimi din electricitate. date fiind solutiile de consum energetic redus. crearea acestora cu ajutorul resurselor reciclabile contribuie la cresterea accesibilitatii din punct de vedere financiar. componente.dezvoltarea durabila poate contribui la prevenirea transformarii in dezastre a actiunilor naturale. municipalitatile se confrunta si cu o serie de probleme legate de cresterea consumului de energie.

in primul rand. Evolutia modelelor de consum si a preferintelor in materie de locuinte a determinat. la nivelul marilor orase. actiunile intreprinse trebuie sa asigure cresterea calitatii vietii in plan cultural si social precum si stabilirea unor legaturi functionale cu zonele aflate la periferia oraselor. Se impun asadar o serie de masuri referitoare la dezvoltarea transporturilor in comun. calitatea cladirilor si a infrastructurii necesita eforturi de protejare si conservare. locuinta neadecvata sau chiar absenta acesteia. sunt necesare actiuni concrete care sa permita in acelasi timp integrarea zonelor urbane in dinamica dezvoltarii regionale de ansamblu. afectand calitatea vietii locuitorilor. acesta are la baza diversificarea economiilor locale. cutremurele. cresterea ponderii personalului calificat care sa permita inovatia. indeosebi in cadrul sectoarelor economiei bazate pe stiinta si tehnologie. de valorizare a patrimoniului cultural indeosebi in centrele istorice ale oraselor. imbunatatirea infrastructurii in domeniul comunicatiilor. indeosebi a acelor intreprinderi generatoare de locuri de munca (un exemplu in acest sens l-ar putea constitui industriile manufacturiere. utilizarea de tehnologii nepoluante. contaminarea apelor si solului sau raspandirea maladiilor. La toate acestea se mai adauga si alunecarile de teren. locuinta si cumparaturi. Cauzele excluderii sociale imbraca forme multiple de la un nivel de instruire precara. sporirea deseurilor ceea ce influenteaza ecosistemele la scara locala. fenomen ce atinge proportii ingrijoratoare.excesiva. disparitia spatiilor verzi atat in interiorul cat si in exteriorul orasului. In al doilea rand. utilizarea bicicletei. a tehnologiei informatiilor. o parte considerabila a problemelor cu care se confrunta municipalitatile poate fi solutionata prin elaborarea unor strategii de dezvoltare economica si sociala a comunitatii avand la baza principii durabile. acces limitat la serviciile de transport si comunicatii. In acelasi timp. concentrarea urbana a generat cresterea nevoilor de deplasare si implicit. Totodata. S-a mai aratat ca discriminarile sociale . O alta problema ce trebuie solutionata in prin politica de dezvoltare urbana pe principii durabile se refera la componenta sociala. poluare sonora. asigurand accesibilitatea si incurajand schimburile economice dintre diferitele centre economice si sociale. riscurile tehnologice legate de centralele nucleare. tendinta de eliminare. Gestiunea defectuoasa a deseurilor contribuie la degradarea peisajelor. regionala si mondiala si antreneaza o serie de costuri care afecteaza in egala masura bugetele locale. izolatia termica precara a cladirilor constituie un factor important de supraconsum al energiei. Dupa cum se poate observa din cele prezentate. In acelasi timp. a retelelor de transport. a dependentei de autovehicule individuale ducand la aglomerari ale traficului. inundatiile. serviciile. de marginalizare sociala. pana la 20% din populatia urbana. Studiile intreprinse au aratat ca exista. cu implicatii negative asupra prosperitatii economice si stabilitatii sociale. limtarea accesului la politie si justitie. consum de combustibil sporit. turismul). intreprinderile si locuitorii. probleme de sanatate pana la lipsa drepturilor civice. In ceea ce priveste cadrul de actiune al politicilor urbane durabile. Acest fenomen este mai acut acolo unde activitatile cotidiene sunt puternic dispersate existand distante mari intre locul de munca. Totodata.

prin masuri impotriva poluarii. sanatate. cu implicarea tuturor celor interesati intr-o mai buna gestiune urbana. reducerea in viitor a zonelor defavorizate si pe de alta parte. Aceste probleme nu vor fi rezolvate insa prin masuri care sa le vizeze in mod exclusiv 1. comunicatii. serviciile prestate in mod exclusiv de catre un singur organism public diminuandu-se considerabil. privat si asociativ.incurajarea creatiei locale si a intreprinderilor asociative. Constrangerile bugetare au redus volumul creditelor disponibile pentru investitii in zonele urbane iar descentralizarea administrativa a determinat preluarea responsabilitatilor din ce in ce mai sporite in seama organismelor locale. un rol important revenind parteneriatului intre sectorul public si cel privat. la care se adauga si presiunea fiscala a determinat participarea colectivitatilor locale la programele de dezvoltare urbana. Preocupari actuale privind problematica dezvoltarii urbane durabile Prin dimensiunile si importanta efectelor sale. transport. integrarea acestora in contextul social. .adancesc fragmentarea sociala ducand la grave tulburari sociale. . Este nevoie asadar de adoptarea unei politici urbane globale care sa urmareasca.2. Aceste fenomene sunt intalnite cu precadere in randul minoritatilor etnice si al emigrantilor. Exista numeroase orase in care decalajul dintre "bogati" si "saraci" se adanceste pe masura scaderii ajutoarelor sociale oferite. fara ca acestea din urma sa dispuna de resursele necesare. La aceasta se adauga si faptul ca amplul proces de reabilitare a centrului urban a generat cresterea preturilor terenurilor ducand astfel la deplasarea populatiei cu venituri reduse catre periferia orasului. cresterea delicventei in randul tinerilor. toxicomanie si tulburari mentale. economic si cultural al orasului. cresterea economica a zonelor defavorizate. Cu toate acestea. aprovizionarea cu apa. a vandalismului. colectarea deseurilor. pe de o parte. furnizarea energiei. Acestea fac obiectul unor programe si proiecte elaborate la diferite niveluri decizionale. prin punerea in valoare a zonelor defavorizate. Acest lucru. . distributia energiei. problematica asezarilor urbane constituie tot mai .3. 6. presiunea exercitata asupra cheltuielilor bugetare nu se diminueaza avand in vedere necesitatea solutionarii unor probleme legate de discriminarile sociale.imbunatatirea conditiilor de viata prin renovarea parcului imobiliar.dezvoltarea comertului si a centrelor de loisir in zonele defavorizate. . Actiunile se vor referi la: - accesul liber la serviciile de baza: locuire. Un exemplu in acest sens este oferit de serviciile de invatamant. educatie. imbunatatirea calitatii mediului. agravarea tensiunilor rasiale.cresterea securitatii persoanelor. Un rol important in elaborarea strategiilor de dezvoltare urbana revine autoritatilor locale a caror structura a cunoscut un profund proces de evolutie in paralel cu adancirea relatiilor dintre sectorul public. politie si justitie. transport si comunicatii.

Rolul principal in domeniul cooperarii la nivel mondial privind asezarile urbane a fost asumat de ONU care a consacrat acestei probleme doua reuniuni interstatale: Habitat I (Vancouver. Canada. - - Recomandarile privind ocuparea fortei de munca si planurile nationale privind ocuparea.mult obiectul reglementarilor referitoare la amenajarea si protejarea zonelor locuite in directia asigurarii dezvoltarii durabile. Scheme de dezvoltare a spatiului comunitar (SDEC/ESDP) care subliniaza necesitatea unei dezvoltari urbane echitabile si policentrice. 1996). ea se regaseste in sfera preocuparilor unor organisme internationale sau regionale generand evenimente. Turcia. Conferinta Habitat II a urmarit promovarea unei "viziuni pozitive" asupra oraselor secolului XXI punand accentul pe rolul autoritatilor locale si al descentralizarii actiunilor. Recomandari pentru actiuni nationale. 1976) si Habitat II (Istanbul. adoptata la 20 mai 1983 la Torremolinos (Spania). preocuparile referitoare la asezarile urbane au fost materializate prin adoptarea unor importante documente. dintre care pot fi mentionate: Tratatul de la Amsterdam (1999) care stabileste dezvoltarea durabila ca un scop al Uniunii Europene si consolideaza probleme legate de integrare a politicilor urbane nationale in strategia comunitara. Tot cu aceasta ocazie a fost creata Comisia Natiunilor Unite asupra asezarilor umane (CNUAU) alcatuita din reprezentanti ai colectivitatilor locale si societatii civile. Carta Europeana a amenajarii teritoriului. cu impact direct asupra activitatilor urbane. dezbatand problemele asezarilor umane in corelatie cu cerintele de protejare a mediului. - Noua reglementare a Fondului Structural (Agenda 2000) care pune accentul pe problematica zonelor urbane aflate in dificultate. Principalele documente adoptate au fost: Declaratia de principii. Strategiile comunitare vizeaza in principal aspecte legate de: ameliorarea calitatii aerului in zonele . programe si actiuni specifice. Cel de-al V-lea Program comunitar de activitate privind mediul (1986-2000) care stipuleaza abordarea integrata a problemelor urbane. dezvoltarea locala si includerea sociala. etc. Desfasurata din initiativa Consiliului de Administratie al Programului ONU pentru Mediu (PNUM). Programul de cooperare internationala. conferinta Habitat I a reprezentat prima reuniune interguvernamentala pe aceasta tema. Angajamentele comunitare decurgand din aderarea la Conventia-cadru privind schimbarile climatice (1992) si Protocolul de la Kyoto (1997) privind reducerea gazelor cu efect de sera. Totodata. In ceea ce priveste spatiul european. In cadrul conferintei au fost adoptate doua documente: Declaratia de la Istanbul care promoveaza solidaritatea intre popoare in scopul realizarii dreptului la locuinta si eliminarii discriminarilor si Planul mondial de actiune care cuprinde un ansamblu de linii directoare si programe de actiune cu angajamentul guvernelor de a facilita accesul persoanelor la locuinta.

Directiva 85/337/CEE privin evaluarea necesitatii introducerii unor proiecte publice de durabilitate urbana constituie un instrument util pentru intarirea certitudinii existentei consultarii publice inaintea aprobarii viitoarelor planuri de dezvoltare. Principalul instrument pentru realizarea unei gestiuni eficiente a spatiului urban il constituie masurile legislative care sa cuprinda instituirea unor taxe ecologice la care se adauga actiuni de cooperare intre colectivitatile locale si regionale. Pentru perioada 2000-2006. marginalizarea sociala. reabilitarea centrelor istorice si infrastructura urbana. promovarea unei economii urbane diversificate. policentric si echilibrat in care un rol deosebit de important il vor detine actiunile de cooperare. reducerea deseurilor.urbane. protejarea mediului urban. Totodata. Actiunile Uniunii Europene in scopul asigurarii progresului economic al tarilor membre si mai buna utilizare a fortei de munca vizeaza trei obiective majore si anume: - afirmarea rolului oraselor ca centre regionale prin promovarea unui sistem urban european. utilizarea mijloacelor de transport ecologice. flexibile si competitive. pe de o parte. imbunatatirea performantelor ecologice ale intreprinderilor prin gestionarea durabila a acestora. dezvoltarea turismului. imbunatatirea relatiilor dintre asezarile urbane si imprejurimile rurale. si intre acestea si Comisia Europeana pe de alta parte. Un exemplu in acest sens il constituie . Actiunile de dezvoltare urbana vor face parte integranta din planurile operationale dar nu se vor substitui programelor regionale si vor include un ansamblu de masuri concrete care sa vizeze indeosebi transportul urban. ameliorarea mediului artificial si patrimoniului cultural. Comisia a propus alocarea a 286. - - imbunatatirea rezultatelor economice ale zonelor urbane prin implementarea metodelor moderne de gestiune urbana. a fost subliniat faptul ca intreg cadrul de actiune in vederea unei dezvoltari urbane durabile trebuie sa urmareasca asigurarea unui sistem urban echilibrat in actualele conditii ale mondializarii. prezentarea de catre Comisia Europeana pentru Habitat a documentului intitulat "Problematica urbana -orientari pentru o dezbatere europeana" . Instrumentul principal de realizare a acestor obiective il constituie Fondurile structurale insa politica urbana legata de utilizarea fortei de munca va apartine in intregime organismelor locale. pe de o parte. dar si intre zonele urbane si cele rurale. din care 46. Acestea trebuie sa tina seama de asigurarea unei complementaritati intre diversele zone urbane ale unei regiuni. restructurarea institutiilor locale in directia adaptarii la dinamica mondiala. punand accent pe resursele umane.3 miliarde Euro.9 miliarde vor fi destinate tarilor candidate la Integrare. in 1997. gestiunea rationala a energiei. proliferarea ghetourilor si legat de acest fenomen. transporturilor. eliminarea presiunilor fiscale excesive. inovare. Un moment de referinta in analiza problematicii urbane l-a constituit. comunicatiilor cu pastrarea mediului inconjurator si crearea unei ambiante urbane atractive. asigurarea calitatii resurselor de apa.prin care isi afirma intentia de a examina politicile Uniunii Europene la nivelul zonelor urbane. diminuarea zgomotului.

etc). Potrivit Directivei 96/61/CE. Tot in sfera preocuparilor legate durabilitatea urbana se inscrie si cea de-A Treia Conferinta Europeana a Municipiilor si Oraselor Durabile desfasurata in perioada 9-12 februarie 2000 la Hanovra care a reunit 250 de lideri municipali din 36 de tari europene si regiuni vecine pentru a evalua progresul realizat in transformarea durabila a municipiilor si oraselor si pentru a cadea de acord asupra directiilor si eforturilor de la inceputul secolului 21 in aceasta directie. intarirea initiativelor locale constituie un factor esential pentru cresterea calitatii vietii in mediul urban. 94/62/CEE) se refera la obligativitatea statelor membre de a stabili cantitatea si originea diferitelor tipuri de deseuri precum si metodele de gestionare a acestora. antrenarea locuitorilor orasului in solutionarea problemelor. promovarea zonelor functionale din interiorul oraselor. pasari. Apare astfel necesitatea coordonarii actiunilor atat in plan vertical intre diferite niveluri de decizie cat si orizontal intre diferitele organisme locale iar obiectivele urmarite vizeaza: o mai buna informare a colectivitatilor locale si a celorlalti responsabili de politica urbana in legatura cu actiunile si reglementarile Uniunii Europene. istoric si arhitectural. presiunea exercitata asupra zonelor litorale. sistemul de responsabilitati se va extinde si asupra altor elemente ale mediului (apa. Avand la baza principiul "Poluatorul plateste". De asemenea. Largirea campului de aplicare al sistemului EMAS si asupra administratiilor locale contribuie la imbunatatirea politicii de gestiune urbana si la urmarirea mai riguroasa a respectarii masurilor legislative. sol. directivele europene (91/156/CEE. protectia civila. banci. indeosebi centrele istorice. animale. coeziunea sociala atat pentru statele membre cat si pentru tarile candidate la integrarea europeana. aceste reglementari s-au extins si asupra altor sectoare.Audit (EMAS) care sa creeze conditiile introducerii pe piata a produselor ecologice si a metodelor de gestiune a mediului. zone rurale. indeosebi in domeniul serviciilor (turism. Uniunea Europeana a declansat un puternic dispozitiv de lupta impotriva poluarii. paduri. asigurari. alunecarea terenurilor. In ceea ce priveste patrimoniul natural si cultural. Un alt domeniu de interes este reprezentat de introducerea celor doua sisteme comunitare: -EcoLabel si Eco-Management si . a fost incredintata autoritatilor locale angajarea in Agenda 21 Locala sau in alte procese de planificare . a parteneriatului intre sectorul public si cel privat. incendii. Concepute initial pentru industria manufacturiera. Prin semnarea Cartei Municipiilor si Oraselor Europene pentru Durabilitate (Carta Aalborg). securitatea cladirilor. statele membre sunt obligate sa reduca la minim poluarea survenita in urma activitatii unitatilor industriale aflate in zonele urbane sau in apropiere. imbunatatirea calitatii in mediul urban.problematica deseurilor. etc). utilizarea spatiilor verzi. 91/689/CEE. Avand in vedere presiunile crescande exercitate asupra oraselor. intarirea democratiei locale. Programul intitulat "Orasul de maine" propune o serie de masuri referitoare la patrimoniul cultural. Toate aceste obiective urmaresc in esenta progresul economic si reducerea decalajelor regionale. transporturi.

In acest context. se va oferi asistenta municipiilor si . eficiente din punct de vedere social si ecologic. De asemenea. dezvoltarea compacta a orasului. vor fi monitorizate progresele si se va intocmi un raport al realizarilor. reteaua Municipalitatilor Sanatoase a Organizatiei Mondiala a Sanatatii. Euromunicipalitati. dintre care pot fi mentionate: - unirea tuturor eforturilor in directia actiunilor pentru mai multa egalitate sociala si dreptate. degradarea terenului si a habitatelor. inclusiv ONG-urilor. implicarea cetatenilor in parteneriate la toate nivelele factorilor guvernamentali si locali. Consiliul International pentru Initiative Locale de Mediu (ICLEI) si Organizatia Oraselor Unite (UTO) in cooperare cu Comisia Europeana si Grupul ei de Experti in Mediu Urban. Cu acest prilej. zgomot si aglomerare. - - impartirea responsabilitatii pentru dezvoltarea durabila. Liderii municipali europeni prezenti la Conferinta de la Hanovra s-au angajat in introducerea indicatorilor pentru durabilitate locala. Luandu-se ca punct de orientare Planul de Actiune de la Lisabona. aceasta reprezentand o pre-conditie pentru comunitati durabile si o societate pasnica. care pana acum era coordonata in comun de Consiliul Municipalitatilor si Regiunilor Europene (CEMR). s-a precizat ca largirea Uniunii Europene si politica parteneriatului Euro- Mediteranean sunt binevenite si s-a ajuns de comun acord la necesitatea sprijinirii integrarii europene pentru a realiza o coeziune economica si sociala pe durata procesului de aderare. conditii inadecvate de munca si viata. utilizarea eficienta a terenului si a altor resurse naturale. Mediul urban se confrunta in prezent cu o serie de probleme legate de saracie si somaj. accesul inegal la resurse si putere pe perioada tranzitiei marind considerabil diferentele din interiorul societatii. transformarea resursele naturale in bunuri si servicii ce satisfac necesitatile umane si sociale. diminuarea resurselor de apa potabila la care se adauga cele cu care se confrunta orasele din Europa Centrala si de Est care trebuie sa rezolve si problemele mostenite din trecut. populatia reprezentata de toti participantii la Campanie depasind 130 de milioane de cetateni europeni. conform carora vor fi stabilite tinte. evitand consumul inutil de resurse neregenerabile. a excluderii sociale si a saraciei reprezinta domenii cheie ale managementului urban pentru durabilitate. De asemenea. lupta impotriva somajului. poluarea aerului. transportul local si managementul energiei si de asemenea. reabilitarea zonelor urbane si industriale. au fost elaborate Principii si valori ale Actiunii Locale pentru Durabilitate. pentru a atinge standardele sociale si de mediu.pentru dezvoltarea durabila si alaturarea la Campania Municipiilor si Oraselor Europene Durabile. planificarea municipala integrata. 650 de autoritati locale si regionale din 32 de tari din Europa s-au angajat pentru durabilitate locala si pentru Campanie prin semnarea Cartei Aalborg. impotriva saraciei si excluderii sociale si pentru un mediu sanatos.

razboaiele si conflictele civile sunt cauzele migratiei catre orasele Europei. s-a ajuns la o piata interna fara sa se stabileasca preturi care sa reflecte costurile reale.oraselor care se afla in situatii exceptionale. integrarea preocuparilor pentru mediu in toate domeniile in care se elaboreaza politici reprezinta un obiectiv important recunoscut prin concluziile Consiliului European de la Cardiff (1998) si de celui de la Helsinki (1999). Acestea ar trebui sa reflecte mai puternic impactul global al actiunilor locale. La nivel european si national. Pe de alta parte. sa fie reduse. precum si surse de venit adecvate. nu sunt controlate in mod democratic. Intr-o economie duala cu tendinte spre globalizare si regionalizare. inclusiv costurile sociale si de mediu. pietele financiare. Totodata. Distorsiunile economice. cererea de resurse din alte parti ale lumii. s-a stabilit faptul ca exista numeroase bariere ce limiteaza in prezent eforturile in directia dezvoltarii urbane pe principii durablile. Propunerea Comisiei Europene de a exista la nivelul comunitatii un cadru de cooperare pentru a promova dezvoltarea (COM [1999] 557 final) reprezinta baza pentru sprijinul continuu al Comisiei pentru Campania Municipiilor si Oraselor Europene Durabile. In acest sens. Cantitatea de . degradarea terenului. participativ si transparent. dezvoltarea fara precedent a tehnologiei si schimbarile rapide cauzate de inovatia - tehnologiei informationale vor afecta profund modul de viata al cetatenilor. modul in care orasul in sine functioneaza si felul in care cetatenii se identifica cu orasul lor. care ar trebui in continuare coordonata prin asociatii si retele ale autoritatilor locale in cooperare si in parteneriat cu Comisia. In schimb. - progresul si succesul sunt inca masurate in termeni de crestere economica in loc de termeni ai durabilitatii. care guverneaza circuitul capitalului si investitiile. exploatarea fortei de munca ieftina si a naturii in tarile in curs de dezvoltare trebuie sa constituie o problema importanta pentru toate orasele si municipiile europene daca vor ca "amprentele lor ecologice" de exemplu. persecutiile politice. Acestea se refera la faptul ca: in citeva tari europene administratia locala este slaba si nu are suficienta autoritate. orasele au nevoie de sporirea influentei lor asupra modului in care micro-economia locala se poate implica in dezvoltarea durabila. cum ar fi dezastre naturale sau perioade de dupa razboi. sa lupte impotriva oricarei forme de coruptie. primind responsabilitati fara a a avea venituri adecvate. S-a mai afirmat faptul ca standardul de viata european este atins partial prin exploatarea celor dezavantajati. Subventii inadecvate ofera inca motivatii gresite. infrastructura si integrare sociala a populatiei in continua crestere. administratia locala ar trebui sa adopte noi scheme de conducere si sa lucreze intr-un mod democratic. O atentie deosebita va fi acordata administratiilor locale care au nevoie sa fie intarite in foarte multe tari si carora trebuie sa li se atribuie responsabilitati si putere pe masura. care trebuie sa ofere servicii.

Pe de alta parte. in prezent. de asemenea. iar alte zone. cuprinzand mai multe zone de cresteri semnificative. cu orase de marime variabila. dar si a tensiunilor sociale ducand astfel la stabilizarea structurilor democratice.3. alte itinerarii. In acest context. actiunile de amenajare a teritoriului pot genera. la reducerea presiunilor asupra mediului. capacitatea de inovatie si noile tehnologii pot fi o sansa pentru orase ca centre de inovatie si solutii. "orasele-porti" care asigura legaturile si schimburile inter si intracontinentale (de exemplu orasele portuare si aeroportuare. indeosebi cele situate la periferie. Un rol important in politica de amenajare a spatiului urban revine sectorului privat. Principiile unei politici de amenajare durabila a teritoriului In contextul integrarii economice si al globalizarii. Simpla reproducere a unui model de centru . constituie premisa unui model policentric de crestere la scara mondiala. existand riscul de a se dezvolta numai insule de crestere în jurul metropolelor.3. forta motrice importanta a dezvoltarii sociale. sa contribuie la consolidarea schimburilor de informatii si cunostinte intre diverse areale urbane. sa fie deconectate de la procesul de crestere. sprijinita pe o mai mare integrare cu politica regionala. orasele târguri si orasele culturale). oportunitatile se contureaza sub efectul noilor coridoare de transport rolul acestora fiind de a asigura legaturi intre spatiile metropolitane. Dezvoltarea noilor tehnologii de comunicare ar putea. de asemenea. Pe langa metropole. 6. si în mod egal a dezvoltarii teritoriale. una dintre sarcinile amenajarii teritoriului constand in furnizarea unei perspective de dezvoltare prospectiva si garantarea unei . In aceste conditii. politica de amenajare a teritoriului trebuie sa urmareasca realizarea unui model policentric de crestere si de dezvoltare. O dezvoltare policentrica poate contribui. în relatie mai ales cu modurile de transport mai putin utilizate astazi. principiul director trebuie sa fie opolitica de amenajare a spatiului urban orientata catre crestere. pe o cooperare mai sustinuta cu sectorul privat si luând în considerare exigentele protectiei mediului prin intermediul unor suficiente studii de impact asupra mediului. O integrare a acestei armaturi urbane în cadrul unor areale mai largi reprezinta o conditie prealabila pentru noile procese de consolidare a periferiilor ceea ce ar dezvolta pe termen lung armatura urbana si ar transforma-o intr-un demers competitiv. pe lânga impulsurile privind cresterea economica.periferie la scara continentala ar fi distructiva atât pentru centru cât si pentru periferii si nu ar corespunde istoriei dezvoltarii "armaturii urbane". si impacturi negative asupra mediului si asupra coeziunii sociale. intensificarea schimburilor între zone foarte îndepartate unele de altele face necesara o reconsiderare a organizarii sistemelor de transport avand in vedere ansamblul posibilitatilor.cunostinte fara precedent. În vreme ce "orasele-porti" s-au dezvoltat în trecut cu deosebire în lungul zonelor de coasta.

nu numai a celor la nivel national. În plus. In cadrul unei dezvoltari urbane mai echilibrate si durabile totodata. politica amenajarii teritoriului va trebui sa contribuie. împreuna cu politicile sectoriale adecvate. pe aceasta baza. Ca urmare a insuficientei disponibilitati a finantelor publice de a satisface nevoile societatii. telecomunicatii. administratiile implicate trebuie sa asigure obtinerea unor rezultate pozitive din efectul multiplicator al marilor proiecte. sanatate. unul dintre sectoarele de investitii cele mai importante ale economiei. ca si al serviciilor care le sunt asociate. Marile proiecte finantate în sistem privat vor trebui puse în acord cât mai curând posibil cu obiectivele globale ale amenajarii fiecarei regiuni. aeroporturile. elaborarea unor strategii de amenajare durabila a spatiului urban trebuie sa aiba in vedere respectarea unor principii de dezvoltare durabila si echilibrata din . Ajutorul acordat constructiei de locuinte are o importanta nu numai în ceea ce priveste politica locuirii sau politica regionala. importanta investitiilor private în domeniul realizarii obiectivelor dezvoltarii teritoriale ar trebui sa creasca in viitor cu conditia ca parteneriatul public-privat sa fie sustinut în sectoarele care erau în trecut limitate la activitatile publice. dar si în privinta localizarii teritoriale. împreuna cu renovarea si modernizarea fondului existent. caile ferate de mare viteza si punctele lor nodale. educatie etc. ci si în ceea ce priveste politica de constituire a patrimoniului. la ameliorarea climatului investitional. cu conditia unei amenajari prospective adaptate. mai ales în domeniul infrastructurilor tehnice si sociale. centrele de congrese si conferinte pot constitui o importanta dinamica a progresului economic contribuind astfel la o dezvoltare teritoriala echilibrata. este finantata pe scara foarte larga de sectorul privat. un rol deosebit revine sectorului locuirii datorita functiunii sale în cadrul societatii. care trebuie sa fie în masura sa determine un cadru pentru interesele private si sa însoteasca eficient punerea în practica a proiectelor. Avand in vedere aceste considerente. ci si la nivel regional si local. volumul de capital privat mobilizat depasind de mai multe ori pe cel al subventiilor. O conditie importanta pentru succesul parteneriatelor public-privat rezida în eficacitatea structurilor administrative. amenajarea urbana contribuind astfel la atenuarea concurentei între colectivitatile locale si. Construirea de locuinte care reprezinta. În afara de aportul capitalurilor private. Este vorba în special de mai multe tipuri de infrastructuri si de servicii (transporturi.) dar si de domeniul dezvoltarii locale. la cresterea atractivitatii municipalitatilor si regiunilor pentru investitii private la nivel local si regional. a importantei cantitative si a efectelor sale multiplicatoare asupra economiei si fortei de munca. In aceste conditii. Cresterea economica si evolutia demografica au drept consecinta modificarea cererii în materie de locuinte nu numai cantitativ si calitativ.securitati în termen de amenajare investitorilor privati. acest parteneriat ar putea permite completarea serviciilor publice care asigura functiuni esentiale. De exemplu.

centre intermodale) si eliminarea disfunctionalitatilor în materie de legaturi intraregionale.Sistemele urbane si functiile acestora. iar cea a zonelor urbane ramase in urma din punct de vedere structural va trebui întarita. mai ales în domeniul unei structuri echilibrate a armaturii urbane. porturi. O atentie deosebita trebuie acordata tuturor regiunilor pentru ca accesul . al cresterii productivitatii infrastructurilor. favorizeaza specializarea si determina beneficii prin intermediul concurentei economice.deciziile si investitiile in amenajarea urbana trebuie orientate prin raportare la un model de dezvoltare policentrica. evitând totodata obstacolele. În acest scop. contribuie la cresterea economiile de scara si sinergie. concomitent cu întarirea implicarii în procesul de amenajare a cetatenilor si a grupurilor societatii. al dezvoltarii spatiilor de agrement pentru populatiile urbane. Parteneriatele orassat vor indeplini astfel un rol din ce în ce mai important.punct de vedere teritorial: a) Promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltari socio-economice echilibrate si îmbunatatirea competitivitatii . autostrazi. municipalitatilor trebuie sa li se dea posibilitatea sa practice o politica activa a amenajarii teritoriului iar conditiile necesare pentru aceasta se refera la existenta colectivitatilor teritoriale si a unui standard ridicat al practicilor administrative si al politicii aplicate. Constituirea si întarirea retelelor de orase amelioreaza complementaritatea intre orase. este necesara dezvoltarea unor strategii integrate care sa ia în considerare diferitele moduri de transport si. al dezvoltarii retelelor de transporturi publice. Aceasta se refera în special la regiunile cu industrie veche si la zonele situate in apropierea marilor orase. ca si a spatiilor rurale la principalele axe si centre de transport (cai ferate. c) Promovarea unor conditii de accesibilitate mai echilibrate — Realizarea unei politici de amenajare urbana echilibrata din punct de vedere regional va asigura o mai buna interconexiune a oraselor mici si mijlocii. al cailor fluviale si al transportului maritim. aeroporturi. sa fie in concordanta cu imperativele amenajarii. Aceasta presupune ca atractivitatea. a metropolelor dar si a celorlate orase va trebui sa fie îmbunatatita. d) Facilitarea accesului la informatie si cunoastere .Aparitia societatii informationale constituie in prezent fenomenul cel mai semnificativ al remodelarii societatii globale si a structurilor sale teritoriale. în materie de investitii economice. b) Incurajarea dezvoltarii functiilor urbane prin îmbunatatirea relatiilor dintre zonele urbane si rurale . al protectiei si valorificarii patrimoniului natural si cultural. în acelasi timp. Un exemplu in acest sens l-ar putea constitui luarea în considerare a impactului mai redus asupra mediului al caii ferate. inclusiv centrele urbane de marime mica si mijlocie trebuie sa fie dezvoltate în asa fel încât accesul regiunilor rurale la functiunile urbane sa fie înlesnite. al revitalizarii si diversificarii economiei zonelor rurale. atât la nivel local cât si la nivel national si regional. In contextul cresterii permanente a fluxurilor de trafic.

trebuie acordata o atentie deosebita spatiilor si suprafetelor sensibile si de mare valoare ecologica.Problemele de mediu care decurg dintr-o coordonare insuficienta a politicilor sectoriale sau din deciziile locale trebuie sa fie anticipate si contracarate. promovarii sistemelor de transport si de energie care sa favorizeze mai mult mediul ambiental. crearea de banci de date regionale în linie (produse. zonele industriale dezafectate care trebuie amenajate. f) Valorificarea si protectia resurselor si patrimoniului natural .). apartin patrimoniului nu numai uneia ci mai multor natiuni si grupuri religioase. la valoarea lor recreativa si la calitatea generala a vietii. . dar si la atractivitatea regiunilor. ca si controlului suburbanizarii.. cum ar fi parcurile tehnologice. Amenajarea teritoriului are de asemenea sarcina de a contribui la reconstituirea retelelor ecologice. climatele terapeutice. promovarea conexiunilor la nivel national si regional între furnizorii de informatie si utilizatorii potentiali. In aceste conditii.Resursele naturale contribuie nu numai la asigurarea echilibrului ecosistemelor. centrele de cercetare si de formare etc. regenerarea mediului din zonele afectate de activitati industriale poluante si de vechile zone militare. Pentru a atinge acest obiectiv. Toate aceste preocupari vor contribui la imbunatatirea comunicarii interregionale si la asigurarea interconexiunilor acestora cu economia globala. Identificarea monumentelor reprezentative pentru diverse scolile si curente artistice constituie un punct de plecare in elaborarea unor concepte comune în materie de conservare. trebuie identificate diverse elemente ecologice cum ar fi zonele de proximitate naturala. valorificând patrimoniul cultural specific. exista o serie de elemente ale patrimoniului cultural si istoric care. datorita miscarilor si evenimentelor istorice ca si modificarii frontierelor. pentru turism si populatie. reprezentand un factor important de dezvoltare economica care contribuie astfel în mod semnificativ la întarirea identitatii locale. institutele de transfer de tehnologie. turism etc. politica de amenajare urbana trebuie sa acorde o atentie deosebita practicilor agricole si silvice mai putin distrugatoare. În aceasta perspectiva.la informatie sa nu fie limitat de constrângeri fizice sau de alta natura. În acest context. e) Reducerea degradarii mediului . resursele de apa. g) Valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare — Respectarea acestui principiu ar putea contribui la cresterea atractivitatii locale si regionale pentru investitori. eforturile ar trebui indreptate catre îmbunatatirea retelelor de telecomunicatii. Amenajarea teritoriului va trebui sa contribuie la o gestiune integrata a patrimoniului cultural înteleasa ca un proces evolutiv care protejeaza si conserva patrimoniul luând în considerare nevoile societatii moderne. amenajarea teritoriului trebuie sa contribuie la conservarea si respectarea memoriei tuturor nationalitatilor si grupurilor religioase. regenerarea zonelor urbane degradate si reabilitarea acestora. In acest sens. instructiuni. În numeroase tari. de restaurare si de utilizare a patrimoniului cultural.

forme ale turismului durabil.Amenajarea urbana trebuie sa aiba în vedere utilizarea oportunitatilor de dezvoltare care decurg din turism. Vor trebui promovate. In acest context. mai ales în cazul regiunilor defavorizate. cu prioritate. un rol deosebit revine politicilor de dezvoltare teritoriala si urbana in care se manifesta necesitatea cunoasterii aprofundate .h) Promovarea unui turism durabil .

Masurile de amenajare prevazute pentru zonele urbane trebuie sa se aplice si aici pentru a crea un mediu atractiv pentru investitori iar diversificarea economica va trebui sa fie realizata prin regenerarea mediului în zonele care au fost afectate de activitati industriale poluante. alunecarile de teren etc. a regiunilor industriale. i) Limitarea preventiva a efectelor catastrofelor naturale . regenerarea zonelor urbane degradate. amenajarea urbana are drept sarcina sa reabiliteze mediul vechilor situri industriale si militare si sa le faca disponibile pentru alte utilizari. . dezvoltarea tehnicilor de constructie care economisesc teren. cu deosebire în ceea ce priveste apa. Totodata. politica de amenajare a spatiului urban trebuie sa includa masuri preventive cu scopul de a limita amploarea pagubelor si a face armatura urbana mai putin vulnerabila. avalansele.a ecosistemelor si locurilor cu potential turistic in paralel cu utilizarea unor noi instrumente si proceduri de control al traficului turistic. Nu in ultimul rand. recalificarea si formarea continua a muncitorilor ramasi fara locuri de munca precum si prin dezvoltarea unor tehnopoli si a unor centre tehnologice cu scopul de a favoriza transferul de tehnologie si crearea de noi întreprinderi care sa foloseasca tehnologiile avansate. De asemenea. politica de dezvoltare a cartierelor centrale ale oraselor trebuie sa urmareasca ameliorarea calitatii vietii locuitorilor inclusiv prin actiuni de conservare a patrimoniului natural si construit precum si prin crearea de noi spatii verzi si ecosisteme existente. uraganele. pentru economie. politica de amenajare urbana trebuie sa cuprinda si masuri care sa vizeze dezvoltarea unor strategii adaptate la contextul local tinand cont de consecintele restructurarilor economice. Ca urmare a aplicarii acestor principii in amenajarea urbana. pentru structurile urbane si pentru peisaje. limitarea tendintelor de suburbanizare prin afectarea terenurilor pentru constructii în orase. energia si deseurile precum si dezvoltarea mijloacelor de transport care sunt în acelasi timp eficiente si nu afecteaza mediul vor contribui la asigurarea unui mediu echilibrat pentru generatiile prezente dar si pentru cele viitoare. sunt cauza unor pagube considerabile cu consecinte grave pentru viata si sanatatea persoanelor. amenajarea de terenuri pentru constructie în apropierea cailor de acces la autostrazi si noduri de autostrazi. cum ar fi cutremurele de pamânt.In conditiile in care catastrofele naturale. In cadrul acestui demers. In acelasi timp. mai ales în marile orase unde zonele de excludere sociala sunt tot mai des intalnite. inundatiile. orasele vor deveni mai atractive asigurandu-se astfel un echilibru intre interesele comunitatii si exigentele mediului natural contribuind totodata la integrarea zonelor ramase in urma in dezvoltarea de ansamblu a teritoriului. includerea grupurilor sociale în interiorul structurii urbane. mai ales prin intermediul furnizarii de servicii. gestiunea prudenta a ecosistemului urban. un rol important il va avea înfiintarea unor organisme de planificare interregionale pentru coordonarea amenajarii între diferitele orase si municipii.

Acest demers a avut drept scop încurajarea comunitătilor locale europene de a folosi indicatorii comuni pentru a măsura progresele înregistrate in realizarea unei dezvoltări durabile locale si a fost realizat în strânsă colaborare cu autoritătile locale din intreaga Europa. împărţirea responsabilităţii pentru monitorizare şi alte acţiuni ce contribuie la dezvoltarea durabilă. Contextul politicii europene care a dus la această iniţiativă este legat de cel de-al 5-lea Program de Acţiune pentru Mediu şi a Acordurilor de la Rio. Asigurarea unui „Profil durabil comunitatilor locale . Această participare ar trebui să se bazeze pe acceptarea faptului că Indicatorii Comuni Europeni sunt concepuţi pentru a fi complementari oricăror indicatori definiţi local sau naţional şi că angajarea în această iniţiativă europeană de monitorizare a dezvoltării durabile nu reprezintă un substitut pentru continuarea altor procese active. fiecare indicator reflectând interacţiunea dintre aspectele de mediu şi cele sociale şi este conceput să măsoare progresul spre sau dinspre dezvoltarea durabilă.3. Autorităţile locale din intreaga Europa sunt încurajate să participe la iniţiativa de monitorizare prin adoptarea Indicatorilor Europeni Comuni şi integrarea lor în sistemele de management municipale existente şi să contribuie activ la dezvoltarea viitoare a acestui set de indicatori. ONG-urile sau comunitatea de afaceri. sistemul se bazează pe un set comun de indicatori integraţi. Cu alte cuvinte. Comunitatea Europeană şi statele membre au semnat protocolul Agendei 21 in care. Carta de la Aalborg în 1994. La Summit-ul de la Rio în 1992. cultural si teritorial.4. de exemplu locuitorii acestor oraşe. la fel de importante. 6. cum ar fi lucrul în parteneriat cu alte categorii interesate. la capitolul 28 se stipulează că "până în 1996 autorităţile locale din fiecare ţară trebuie să iniţieze un proces consultativ cu populaţia şi să obţină un consens în ceea ce priveşte Agenda 21 pentru comunităţile lor". în 1998. Grupul de Experţi privind Mediul Urban a fost înfiinţat de Comisia Europeană în 1991 pentru a determina modul în care strategiile viitoare de planificare a utilizării terenurilor şi a oraşelor pot . Agentiei Europene de Mediu si a Grupului de Experti privind Mediul Urban creat în 1991 de către Comisia Europeană. în 1992. Raportul Oraşelor Europene Durabile în 1996 şi Comunicatul Dezvoltării Durabile Urbane în UE: un cadru de acţiune.Adoptarea acestor principii in amenajarea zonelor urbane va contribui in mod semnificativ la crearea si dezvoltarea unor areale urbane durabile si echilibrate din punct de vedere economic. social. Comisia Europeană s-a dedicat ea însăşi promovării Agendei Locale 21 ca parte integrantă a angajamentelor luate la Rio. la câteva luni după adoptarea celui de al 5-lea Program de Acţiune pentru Mediu.Sistemul de Indicatori Economici Comuni Realizarea unui set european comun de indicatori ai dezvoltării durabile locale a pornit de la o initiativă comună a Comisiei Europene. concentrându-se asupra schimbării de-a lungul timpului şi asupra identificării tendinţelor şi direcţiilor mai degrabă decât asupra măsurătorilor absolute.

ca urmare a adoptării Comunicarii privind Dezvoltarea Urbană Durabilă în Uniunea Europeană: un cadru de acţiune (COM(98)605) care sa ofere consultanţă şi asistenţă pentru dezvoltarea politicii la nivel european şi a instrumentelor în domeniul de activitate referitor la comunicare. Carta de la Aalborg (1994) reflectă aceste nevoi cerand autorităţilor locale semnatare să pregătească planuri locale de acţiune în direcţia dezvoltării durabile şi stabilirii sistemelor şi procedurilor de monitorizare şi raportare a progresului înregistrat. In paralel cu evoluţia politicii europene. în timp ce Planul de Acţiune de la Lisabona (1996) menţionează utilizarea indicatorilor dezvoltării durabile pentru descrierea stării actuale şi măsurarea dezvoltarii. au apărut solicitări de la nivel local pentru indicatori "standard" care să permită un anumit grad de comparaţie între diferite oraşe şi municipii. Comunicarea a identificat reducerea impactului activităţilor urbane asupra mediului drept un obiectiv al politicii generale. de asemenea. ea insăşi o componentă importantă a procesului început la Rio. Grupul de Experti împreună cu Comisia Europeană au lansat Proiectul Oraşe Durabile. Federaţia Mondială a Oraşelor Unite a facut recent apel la "un . Prin Comunicarea privind Dezvoltarea Durabilă Urbană în UE: un Cadru de Actiune (1998 COM (98)605). Comisia Europeană a semnalat importanţa unei evaluări corespunzătoare a activităţilor existente şi a celor planificate pentru a sprijini dezvoltarea durabilă locală şi nevoia de a explora metodele de monitorizare a progresului în ceea ce priveşte Agenda Locală 21. Mai mult decât atât. subliniind nevoia de concentrare nu doar asupra indicatorilor dezvoltării durabile fizice ci şi de a lucra pentru obţinerea unor indicatori ai durabilităţii stilului de viaţă care să realizeze o reconciliere între durabilitatea fizică şi bunăstarea socială. ceea ce înseamnă necesitatea de a găsi modalităţi de a măsura acest impact şi de a lega reducerea impactului asupra mediului de procesele Agendei Locale 21. ca o completare la indicatorii "specifici" legaţi de problemele şi obiectivele locale şi care variază de la o localitate la alta. Mai mult. A fost. În 1993. Raportul Oraşelor Europene Durabile (1996) promovează utilizarea indicatorilor pentru a măsura progresul spre dezvoltarea durabilă. Grupul de Experti a fost relansat în 1999. Carta de la Aalborg subliniază necesitatea de a utiliza indicatorii privind "durabilitatea sistemelor urbane" in cadrul procesului de control şi de elaborare a politicii. subliniat faptul ca o condiţie importanta pentru dezvoltarea durabila este necesitatea măsurarii impactului activităţilor urbane şi monitorizarea progresului către Agenda 21.încorpora obiective de mediu precum şi pentru a oferi Comisiei o bază pentru a dezvolta dimensiunea mediului urban în cadrul politicii comunitare de mediu.

Pentru dezvoltarea acestei iniţiative de monitorizare au fost utilizate o serie de principii şi ipoteze. indicatorii pentru dezvoltare durabilă locală trebuie elaborati dincolo de indicatorii tradiţionali de mediu si se vor situa dincolo de abordarea sectorială. privind utilizarea indicatorilor. Dat fiind faptul că acest exerciţiu se realizează pentru a obţine practici de monitorizare mai noi şi mai bune. de exemplu. a oferi informaţii obiective şi comparabile în ceea ce priveşte progresul către o dezvoltare durabilă în întreaga Europă. autorităţile locale vor obţine beneficii mai mari de la aceste activităţi şi instrumente. permiţând o identificare mai obiectivă a bunelor practici la nivel european. precum şi a Bazei de Date a Bunelor Practici în Managementul Urban şi Dezvoltarea Durabilă. Iniţiativa de monitorizare se doreşte a sprijini autorităţile locale în efortul lor către o dezvoltare durabilă. s-a considerat necesar să se identifice cativa indicatori reprezentativi pentru dezvoltarea durabilă locală. s-a considerat de asemenea că definirea indicatorilor trebuie să se facă pe baza . unde indicatorii "dezvoltării durabile" sunt percepuţi ca indicatori separaţi de mediu. Având la dispoziţie informaţii comparabile care să le permită măsurarea progresului şi identificarea tendinţelor. de monitorizare. care să permită dezvoltarea de procese şi iniţiative locale de promovare a durabilităţii precum şi o înţelegere a modului în care comunitatea locală evoluează în relaţie cu ceilalţi. Mai mult decât atât. Din perspectiva autorităţilor locale. permiţând trecerea la practici noi. mai interesante. Pentru a face un progres real spre realizarea de practici de monitorizare mai noi şi mai bune. permiţându-i să îşi recunoască punctele forte şi punctele slabe.parteneriat vertical" între autorităţile locale pe de o parte şi organisme cum ar fi Comisia Europeană pe de altă parte. Cum pot fi obţinute practici de monitorizare mai bune? şi Cum se poate realiza comparaţia?. Dezvoltarea unui profil al dezvoltării durabile locale si elaborarea unor Indicatori Comuni Europeni reprezintă o iniţiativă de monitorizare pentru a soluţiona nevoile identificate mai sus. De aceea. care au raspuns la urmatoarele intrebari: Ce reprezintă indicatorii dezvoltării durabile locale?. fără să reflecte şi legăturile dintre aceste domenii. Ea se adaugă şi consolidează experienţa existentă prin valorificarea rezultatelor altor proiecte relevante. aspectele sociale şi cele economice. economici şi ai aspectelor sociale. Principala idee care a stat la baza initierii acestui demers a fost aceea că un oraş durabil este mai mult decât un simplu oraş cu un mediu curat. iniţiativa de monitorizare va oferi un instrument practic de cuantificare a progresului realizat către o dezvoltare durabilă. indicatori integraţi care să reflecte interacţiunea dintre mediu. iniţiativa de monitorizare va duce la creşterea numărului de activităţi şi instrumente utilizate pe plan european pentru sprijinirea şi încurajarea eforturilor de la nivel local si va servi ca un instrument de evaluare pentru iniţiative de genul European Sustainable City Award Scheme (Schema de Premiere a Oraşelor Europene Durabile) şi continuarea acesteia.

au fost stabiliti si indicatori aditionali (optionali) referitori la: transportul copiilor la şi de la şcoală. Sarcinile acestui grup de lucru au inclus: - analiza indicatorilor urbani şi a metodelor de evaluare a impactului ecologic realizate în cadrul evaluarea lor pentru utilizarea la nivelul întregii Europe şi relevanţa lor pentru dezvoltarea propuneri pentru un set comun de indicatori ai dezvoltării durabile locale corelaţi cu impactul Pornind de la analiza indicatorilor urbani. contribuţia locală la schimbările climatice. distanţele zilnice de transport al pasagerilor şi modalităţile de transport.dezvoltării actuale şi că în acest fel este posibil să apară necesităţi noi legate de colectarea datelor. fiind elaborata o a doua propunere constand în 20 de indicatori pe care au adresat-o Grupului Autorităţilor Locale. - ecologic. Comparaţia este percepută ca fiind în principal bazată pe măsuri relative. identificarea acestor necesităţi de colectare a informaţiilor a fost percepută ca un pas necesar în procesul de dezvoltare a practicilor curente. - durabilă locală. Prin urmare. Ceea ce contează este ca acţiunile ce se vor intreprinde să fie in direcţia cea bună. satisfacţia generală a locuitorilor privind diversele trăsături ale oraşului. Ipoteza de la s-a pornit a fost aceea că toate comunităţile locale şi fiecare în parte pot realiza o dezvoltare durabilă. mobilitatea locală şi transportul pasagerilor. Iniţiativa de monitorizare "Către un profil al Dezvoltării Durabile Locale . un set comun de indicatori privind dezvoltarea durabilă locală". Grupul de Lucru a identificat "prima propunere pentru altor proiecte. Responsabil pentru dezvoltarea acestei iniţiative de monitorizare a fost un grup de lucru al Grupului de Experţi privind Mediul Urban. se numara: satisfacţia cetăţenilor faţă de comunitatea locală. adică în ce masură au avut loc schimbări de-a lungul timpului şi mai degrabă pe identificarea tendinţelor şi direcţiilor decât pe măsuri absolute.Indicatori Comuni Europeni" a fost finalizată în Decembrie 1999 pentru lansarea sa oficială şi adoptarea pe baze voluntare de către autorităţile locale europene la cea de a treia Conferinţă Europeană a Oraşelor Durabile ce a avut loc la Hanovra în februarie 2000. ceea ce se compara de fapt este mai curând "progresul făcut" decât "starea de fapt". ulterior. într-un anumit sens. De aceea. emisiile de CO2 pe termen lung. existenţa spaţiilor verzi publice şi a serviciilor locale precum si accesul cetăţenilor la spaţiile verzi locale din vecinătate şi serviciile de bază. Printre indicatorii principali (obligatorii) stabiliti cu acest prilej. indiferent de punctul de unde pornesc şi de aceea lungimea acestui drum. este irelevantă. şi nu ca o constrângere de a introduce noi indicatori integraţi. De aceea. Această listă care include 18 indicatori a fost subiectul unei perioade de consultări. noua iniţiativă de monitorizare este concepută pentru a măsura progresul spre o dezvoltare durabilă. modalitatea de transport folosită de copii pentru transportul dintre şcoală . De asemenea.

conservarea şi reabilitarea valorilor culturale. se poate realiza un diagnostic al starii de sanatate a orasului precum si etapa in care acesta se afla in dezvoltarea durabila. - într-un mod care să pună în pericol cât mai puţin resursele naturale şi mediul.1. locuintă. transport (egalitate şi integrare socială). numărul de zile cu aer de bună calitate şi sănătos. numărul de produse organice. eco-etichetate din totalul consumului. perfecţionare profesională. energie. - participarea tuturor sectoarelor comunitătii locale la procesul de luare a deciziilor şi de satisfacerea nevoilor locale. . inclusiv planificare locală. numărul populaţiei expuse la un nivel periculos al zgomotului. - clădiri. conservarea biodiversitătii. de la producţie la consum şi deşeuri precum si a celor care nu corelarea nevoilor şi calificărilor locale cu disponibilul de locuri de muncă şi alte facilităţi. calitatea aerului în localitate. Sintetizati.şi casă. putand fi evidentiate aspecte legate de: - accesul tuturor locuitorilor la servicii de baza adecvate şi accesibile. Ca urmare a prelucrarii acestor informatii. acesti indicatori impreuna cu aspectele pe care le evidentiaza sunt prezentati in tabelul nr. sănătate. utilizarea durabilă a terenului. protejarea. refacerea şi protecţia terenului şi a parcelelor în oras. adoptarea unei abordări ecosistemice in reducerea utilizării resurselor naturale şi a terenului. poluarea sonoră. loc de muncă. managementul durabil al autorităţilor locale şi economiei locale.6 . educaţie. de exemplu. numarul organizaţiilor publice şi private care adoptă şi utilizează proceduri de management social şi de mediu. produsele care promovează dezvoltarea durabilă. - generarea de deşeuri şi emisii poluante. monumente precum si întarirea şi protejarea atractivităţii şi funcţionalităţii spaţiilor şi clădirilor. istorice şi arhitecturale. - pot fi realizate pe plan local într-un mod corespunzător cu dezvoltarea durabilă.

Indicatori Modalitati de masurare Satisfactia cetatenilor fata de comunitatea Anchete de satisfactie locala Satisfactia locuitorilor privind anumite trasaturi ale orasului Contributia locala la schimbarile climatice Emisiile de CO2 Mobilitatea locala si transportul distantele zilnice de transport modalitatile de Accesul locuitorilor la serviciile de baza transport racordate la reteaua % zonelor publica de alimentare cu apa.1. energie. indicatorii se vor dezvolta şi mai mult pe baza unei metodologii comune mult mai avansate şi va rezulta un instrument mult mai echilibrat şi complet pentru monitorizare. telecomunicatii % strazi asfaltate Securitatea cetatenilor Numarul de infractiuni Tipurile Poluarea aerului Nivelul noxelor Numar de zile in care s-au depasit limitele admise Numar zile cu aer de buna calitate Poluarea fonica Poluarea solului Numar decibeli in limitele admise Cantitatea de deseuri/locuitor Nr.Sistemul indicatorilor principali si optionali in dezvoltarea durabila urbana Tabelul 6. Autorităţile locale care au adoptat Indicatorii Comuni Europeni la acest eveniment vor participa la perioada de testare şi vor fi parte a procesului de ajustare a acestui nou instrument de . O perioadă de testare va începe îndată după lansarea oficială a iniţiativei de monitorizare. gaze naturale. echipamente de colectare si reciclare a deseurilor % spatiilor verzi si a parcurilor publice % constructiilor in totalul suprafetei orasului PRINCIPALI OPTIONALI Utilizarea durabila a terenului Iniţiativa nu reprezinta un proiect singular ci începutul unui proces pe termen lung care să îmbunătăţească gradual monitorizarea progresului către dezvoltare durabilă şi care să producă informaţie obiectivă şi comparabilă referitoare la dezvoltarea durabilă locală în toată Europa. Pe parcursul anilor şi cu avantajul experienţei practice a utilizării acestei "prime generaţii de Indicatori Comuni Europeni pentru dezvoltare durabilă locală".

orasele isi vor imbunatati competitivitatea. mediul de afaceri. Este. indeosebi in regiunile ramase in urma. asigurarea unei dezvoltari durabile a oraselor constituie obiective comune in directia promovarii unor strategii menite sa contribuie la cresterea posibilitatilor de infaptuire a politicilor urbane. de subliniat importanţa muncii în parteneriat cu alte grupuri implicate cum ar fi cetăţenii. Redefinindu-si rolul lor intr-o Europa largita. orasele se confrunta cu tendinte comune si situatii similare in ceea ce priveste mondializarea si restructurarea economica. presiunea asupra mediului inconjurator. El va constitui un pas către un sistem de management şi practici mai integrate. ONG-urile. in special. Integrarea Europeana. In contextul celor prezentate. În concluzie. şi că angajarea în această iniţiativă la nivel european de monitorizare a dezvoltării durabile nu reprezintă un substitut pentru continuarea activităţii acestor alte procese. Noul instrument de monitorizare va ajuta factorii de decizie locali şi guvernul local în general şi vor demonstra cum pot contribui ariile urbane la dezvoltarea durabilă în Europa. împărţind responsabilitatea în ceea ce priveşte monitorizarea şi alte acţiuni ce contribuie la asigurarea dezvoltării durabile. In pofida complexitatii si diversitatii lor. extinderea Uniunii Europene prin aderarea tarilor din Europa Centrala si de Est si politica mediteraneana a Uniunii Europene reprezinta oportunitati actuale majore pentru orasele europene. se poate aprecia ca aceşti Indicatori Comuni Europeni sunt concepuţi a fi complementari oricăror indicatori locali sau naţionali. profundele transformari sociale. la fel de importante. . prosperitatea economica.monitorizare. In acest context. de asemenea. evolutia relatiilor institutionale si fiscalitatea excesiva. vor deveni mult mai durabile si se vor transforma in locuri mai atractive. actionand in concordanta cu legislatia Uniunii Europene si devenind multi-culturale.

La originea acestor propuneri de amenajare au stat motivaţii directoare ancorate în problematica generală a societăţii maşiniste şi care pot fi reduse.-a urmărit eliberarea funcţiilor vieţii urbane din strânsoarea aglomerărilor gigantice au vizat fie înfiinţarea în jurul marilor metropole (sau în teritoriu) a unor oraşe satelit. volumetric închise în imenşi hiperboloizi susţinuţi de pivoţi centrali de 150 m înălţime) şi oraşul crater (oraş subteran în care urma să se aplice integral procedeul prefabricării).altfel .nu s-au bucurat de succes întrucât problemele au fost abordate de o manieră abstractă. vehiculându-se chiar idei fanteziste care presupuneau dilatarea Ecumenei prin invadarea oceanelor şi a spaţiului interplanetar. în acelaşi timp raţional şi utopic. pentru ca în anul 1956 Bengt Danielson să-l considere „o duzină de clădiri oficiale.jocuri ale fanteziei . modele. dar care nu s-au bucurat de succes deoarece au tratat incompatibilitatea dintre perfecţiunea abstractă a lucrărilor de planşetă cu realitatea complexă a vieţii urbane pe care trebuiau să o adăpostească.având o structură ciorchine.000 de locuitori. aversiune pentru societatea mecanizată şi nostalgie a vechilor comunităţi culturale.adevărate exerciţii de imaginaţie . câteva mici ansambluri de locuit risipite pe o suprafaţă tot atât de întinsă ca Parisul .nu şi-au găsit loc şi aplicabilitate în realitatea complexă căreia îi rămân de soluţionat problemele vizând aşezările umane. destinat a deveni capitala Australiei . Soluţiile au variat de la ideea dispersării în teritoriu a unei multitudini de centre mici locuite până la aglomerarea în formaţiuni compacte a oraşului federativ.construită după proiectele lui Lucio Costa şi Oscar Niemeyer . capabile să rezolve problemele unui sfârşit de mileniu confruntat cu numeroase „blocaje". Cele mai cunoscute realizări de acest tip sunt cele două capitale moderne: Canberra şi Brasilia. fiind rupte de fenomenele concrete ale societăţii contemporane. credinţă în progres şi în atotputernicia tehnicilor. la câteva sisteme antagonice: progresism. aversiune pentru o lume „denaturalizată" şi nostalgie a unei relaţii formatoare cu natura. nefiind însă în nici un fel răspunsul la probleme sociale şi economice precise26. aceste structuri eliberând solul). . culturalism. după planurile lui B. fiind edificată după regulile cele mai stricte ale urbanismului progresist. Pentru prima oară.7. Toate aceste încercări . determinând şi impunând cu imperativitate rezolvări pentru remedierea şi eventual anularea efectelor unui asemenea tip de expansiune. suspendată pe piloţi amplasaţi la distanţe mari. Ultimele decenii ale secolului trecut au fost marcate de conceperea unor structuri supraurbane.ORIENTĂRI ŞI TENDINŢE CONTEMPORANE ÎN DOMENIUL URBANIZĂRII Manifestarea din ce în ce mai pregnantă a tendinţei de concentrare şi centralizare teritorială şi a populaţiei au determinat o creştere haotică. s-a încercat să i se opună ordini ideale. Aşa stând lucrurile trebuiau găsite soluţii viabile. Construcţia oraşului Canberra . cirezi de vaci şi vile izolate într-o vegetaţie luxuriantă".sporea excesiv populaţia marilor oraşe. aceste modele s-au dezvăluit a fi puternice instrumente de acţiune: ele au exercitat o influenţă corozivă asupra structurilor urbane stabilite şi au contriubuit la definirea şi instituirea unor norme urbane de bază. Brasilia . realiste pentru atingerea obiectivelor urmărite. mai apropiate şi aşezate în mijlocul unor spaţii plantate întinse. la scară largă a marilor aglomerări urbane. naturalism. Au existat şi alte numeroase şi seducătoare propuneri în jurul anilor 70 ai secolului XX. oraşul a fost obiectul unei critici radicale: după ce ordinea urbană existebnţă a fost calificată ca dezordine. La soluţionarea acestor probleme şi-au adus aportul atât specialiştii din diverse domenii cât şi organismele internaţionale şi naţionale de decizie. fie edificarea unor oraşe sub forma unor salbe (de oraşe grădină) aflate la distanţe mai mari de forţa de atracţie a unui centru polarizator. Prin caracterul lor. oraşul vertical (format din cartiere independente de circa 30. După aceste modele au fost realizate câteva aşezări noi.urma să devină capitala Braziliei. Ea a reprezentat grandiosul manifest al unei anumite avangarde. Griffin. Propunerile . Abordarea urbanismului în concepţia sistemică este o consecinţă a aplicării acestei teorii (elaborată . în mod schematic.a demarat în anul 1913. Astfel au prins contur pe planşetă oraşul spaţial (conceput ca o structură modulată spaţial. . Aceste aşezări aveau menirea de a absorbi surplusul de populaţie dislocată din provincie şi care . Propunerile prin care s.

cooperare care prezintă interes egal pentru toate părţile asociate indiferent de mărimea şi capacitatea fiecăreia. integrat.de către Ludvig von Bartalanffy. instituţii social-culturale. sistemul de localităţi se poate constitui prin asocierea liberă a unor localităţi apropiate. Evoluţia şi repartiţia în teritoriu a funcţiilor aşezărilor este un proces istoric de care trebuie să se ţină seama în trecerea de la formaţiunile simple la cele mai complexe. Aşezările sunt astfel asociate încât seamănă cu celulele morfologice ale unui organism unitar. fie că vizează laturi necuantificabile. În anul 1964. la rândul său într-un sistem superior de localităţi. integrat într-un subsistem natural valorificat şi constituind. în simbioză. între care se menţine delimitarea strictă a perimetrelor şi care conlucrează în vederea echipării complexe a cadrului material. fie că acestea se referă la laturi cuantificabile. Astfel se crează premise avantajoase în ceea ce priveşte eficienţa înzestrării complexe cu obiective economice. un sistem urban. amenajări de importanţă centrală care depăşesc cerinţele proprii sau capacitatea de înfăptuire a fiecărei aşezări în parte. oraşul este comparat (de către B. echipări tehnico-edilitare. căruia urmează a i se selecta acei parametri care sunt în măsură să furnizeze o eficienţă maximă a eforturilor cheltuite. studiul oraşului este abordat în mod asemănător cu cel al unui subsistem creat de om. în lucrarea „Teoria generală a sistemelor") în conformitate cu care sistemele sunt complexe de elemente aflate în interacţiune. Pe principiile care stau la baza funcţionării ca sistem a aşezărilor urbane. . ale cărei posibilităţi globale vor depăşi simpla însumare a contribuţiei tuturor participanţilor. J. În anul 1971. L. Berry) cu un sistem deschis.pot contribui la constituirea unui organism cu o complexitate sporită. În această viziune. potenţialele locale specializate sau în curs de specializare . indiferent dacă aparţin mediului urban sau rural.

locurile de muncă şi serviciile solicitate. corelarea acestora cu posibilităţile oraşului şi a sistemului de localităţi de a le asigura cazarea. din totalul populaţiei urbane 49. pe sporul migrator. 8.2.8. o renunţare la tradiţie şi adaptarea la condiiţile impuse de noul mod de viaţă. Subaspectul dinamicii sociale el poate fi apreciat ca o restructurare socială ca urmare raportului în producţia de bunuri.restrângerea familiei la una-două generaţii. nefiind repartizată uniform pe suprafaţa globului a determinat concentrarea ei în anumite zone). prin impunerea unui alt ritm de utilizare a timpului şi o nouă organizare a acestuia. • pe plan fizic .1.. . are loc o delimitare.000 de locuitori.trecerea la munca retribuită.1.000 şi 100.000 de locuitori.evaluarea capacităţii de a răspunde eficient la impulsurile şi cerinţele de nivel teritorial zonal şi naţional. Numărul locuitorilor din mediul urban a înregistrat în ultimele decenii un ritm de creştere mult mai mare în raport cu creşterea numărului total de locuitori. având drep consecinţă densificarea oraşelor existente.3% locuieşte în oraşe cu peste 100. . prin migrarea populaţiei dintre rural spre urban. Fenomenele demografice de ordin cantitativ sunt însoţie de o creştere a ritmului de urbanizare pe plan mondial. cu condiţii superioare de locuire. Creşterea populaţiei urbane se bazează. Dinamica economica şi socială Procesul de urbanizare în România a fost îndirectă legătură cu procesul de industrializare. cu consecinţe resimţite în întreaga structură a mediului uman.7% în oraşe cu un număr de locuitori cuprins între 20.De aceea. Experienţa a demonstrat că aceste mişcări au fost deseori provocatoare de convulsii atât în planul . Consecinţele urbanizării în existenţa socială şi culturală a populaţiei 8. extinderea oraşelor în teritoriu. . • pe plan erogonomic . Creşterile cantitative adesea impresionante nu pot fi nici ele ignorate (numărul locuitorilor -element hotărâtor în aceste prefaceri .cunoaşterea situaţiei de fapt.prognoza evoluţiei în perspectiva pe termen lung.2. • pe plan familial . precum şi crearea de noi oraşe. asimilarea culturii „urbane" şi participarea la evenimentele „mondene". populaţia.înregistrează creşteri uneori alarmante: populaţia lumii s-a dublat în repetate rânduri şi la intervale tot mai scurte. cu precădere. în care se manifestă comportamentul „asimilat". 8. 31. POPULAŢIA URBANĂ Planurile de urbanism se bazează pe studiul şi punerea în evidenţă a resurselor umane şi urmăresc conturarea perspectivelor demografice. • pe plan social-cultural .000 de locuitori şi 19% în oraşe mici având sub 20. în orice studiu se porneşte de la câteva date: .trecerea la un cadrul nou de viaţă. Evoluţia populaţiei urbane Perioada contemporană se află sub presiunea unor importante schimbări calitative în toate compartimentrele vieţii sociale. a numărului de locuitori în perspectivă. S-au produs de asemeni modificări privind numărul şi compoziţia populaţiei ţării prin creşterea semnificativă a populaţiei urbane şi scăderea corelată a populaţiei care trăieşte în mediul rural.stabilirea posibilităţilor de dezvoltare prin dinamizarea forţelor proprii. În România.prin exercitarea unor profesiuni şi ocupaţii noi.prin adaptarea la formele exterioare ale culturii urbane şi asimilarea unor noi forme de petrecere a timpului liber. cu facilităţile oferite de oraş cu vestimentaţia adecvată acestuia etc. Studiile au arătat că unei creşteri de 2% a întregii populaţii a globului îi corespunde o amplificare cu 4% a populaţiei urbane. În conţinutul existenţei sociale a populaţiei se disting următoarele schimbări: • pe plan economic .

deci dificil de pus în legătură elementele spaţiale şi volumetrice specifice fiecărui oraş . Modificarea cadrului urban Din punct de vedere funcţional. transportului şi comunicaţiilor.3. neadaptate. punându-se din ce în ce mai des şi mai acut problema legăturii dintre centrul urban şi zona periurbană. vârsta şi sexul.de altfel contradictoriu prin efectele sale. tipul de familie etc. . fertilitate. fie prin alte mijloace specifice şi sunt utilizaţi la întocmirea planurilor de urbanism ale localităţilor sau a studiilor şi planurilor de modelare la nivel macroteritorial. rămânând astfel la marginea grupurilor sociale). de asemene s-a procedat la construirea unor mari ansambluri de locuiţe colective. mai ales. Structura demografică şi social-economică a populaţiei Caracteristicile structurii populaţiei indică sensul posibil al evoluţiei unei localităţi. .modificarea funcţiilor de servici. de la dispersarea activităţilor s-a trecut la concentrarea lor.4. şi structura oraşului a suferit modificări: funcţiunile social-economice au fost diversificate. Dincolo de o anumită limită. În ţara noastră. şi acestea au suferit modificări importante.la un nivel calitativ superior mediei existente. dezvoltarea urbană este negativ influenţată de persistenţa navetismului. pe amplasamente perimetrale . autogări etc. corelarea acestora cu prevederile de dezvoltare social-economică a oraşelor şi a sistemului general de localităţi. în dezvoltarea oraşelor s-au creat rupturi şi discontinuităţi structurale.a anulat în bună măsură diferenţierea calitativă şi personalitatea centrelor urbane româneşti.uneori dublată . În ceea ce priveşte circulaţia şi transportul urban. .într-un anumit interval de timp semnificativ (10-20 de ani) şi oferă specialiştilor informaţii privind tendinţele generale ale mişcării populaţiei în perspectivă. diferenţa dintre populaţia diurnă şi cea nocturnă a oraşelor determină dotarea suplimentară cu anumite servicii a centrului oraşului şi. prin formarea unei categorii neasimilate. veniturile. a reţelei de transport. Ritmul de creştere (evoluţia numerică a populaţiei într-o anumită etapă) este rezultatul a două tipuri de factori: 1) mişcarea naturală . Toţi aceşti parametrii au un caracter statistic şi sunt obţinuţi fie prin recensăminte periodice. Prin acest mod se poate prognoza tipul de dezvoltare a localităţii şi gradul ei de atractivitate. negând specificul. 8. Din punct de vedere spaţial. întrun interval de timp foarte scurt. fenomen . 8. precum şi a nucleelor de concentrare a navetiştilor: gări. care poate fi în exedent sau în deficit. realizare industrializat.modificarea timpului structurii şi volumului circulaţiei. Ansamblul de fenomene care determină evoluţia numerică a populaţiei este cunoscut sub denumirea de mişcare a populaţiei. Prin structura populaţiei se înţelege gruparea populaţiei în raport cu o serie de criterii: socialeconomice. mai ales prin introducerea unor activităţi cu caracter industrial şi complementar. preocupările profesionale. având ca obiectiv punerea în evidenţă a resurselor umane. cât şi în planul existenţei comunitare. conturarea perspectivelor demografice.2.existenţei individuale (unii indivizi manifestând adevărate crize de inadaptare. .2. Numărul de locuitori şi mişcarea populaţiei Numărul de locuitori este caracterizat printr-o serie de evenimente demografice -natalitate. - 8. Realizarea marilor ansambluri de locuit. mortalitate etc. Ea presupune două . tradiţia oraşelor existente. adevărată perturbatoare a mecanismului vieţii urbane. prin investiţii foarte mari într-un timp relativ scurt.funcţiunea de locuire a cunoscut o creştere accentuată . Datorită unei politici de industrializare forţată. cu tipuri de construcţii şi principii structurale şi compoziţionale asemănătoare.

Cea mai caracteristică mişcare de acest tip este cea din mediul rural către cel urban şi dinspre oraşele mici către oraşele mari şi foarte mari. . - 8. Câteva dintre condiţiile realizării unei deplasări optime sunt: . din deplasări ale populaţiei pentru intervale de timp diferite ca durată. care să ofere şi un înalt grad de confort. navetismul sau deplasările populaţiei.5.folosirea mijloacelor de transport de mare viteză. statistic. Mobilitatea zilnică defineşte deplasarea cotidiană sau la intervale de timp mici (două până la şase zile) a forţei de muncă între localitatea de domiciliu şi locul de muncă. De corecta şi eficienta adaptare . . cu sau fără schimbarea domiciliului stabil.elemente: naşterile .prin proiectare şi execuţie .modernizarea căilor de circulaţie. de la o localitate la alta. Mobilitatea teritorială cuprinde totalitatea deplasărilor populaţiei şi a forţei de muncă în teritoriu. . turistice. Mobilitatea populaţiei Mobilitatea populaţiei se referă la o complexitate teritorială: migraţia. în principal. Analiza acestor date şi condiţii conduce la rezultate care evidenţiază posibilitatea apariţiei a două . Mobilitatea definitivă se referă la migrarea unor persoane dintr-o localitate rurală într-una urbană sau dintr-o localitate urbană în altă localitate urbană sau rurală. 8. . vizitării rudelor etc.care se pot determina prin aplicarea coeficienţilor de mortalitate sau supravieţuire pe vârste şi sexe (numărul lor este. Transportul se poate realiza cu ajutorul diferitelor mijloace. respectiv prin atragerea unei populaţii . constant) Diferenţa dintre numărul naşterilor şi cel al deceselor indică mişcarea (sau creşterea) naturală a populaţiei.din diferite motive .6 Soluţionarea problemelor ridicate de trafic Deplasările zilnice presupun accesul în timp util şi în condiţii confortabile la zonele de interes aflate în localitate. locul de rezidenţă etc. aprovizionarea sau desfacerea de produse agro-industriale. care rezultă din insuficienţa forţei de muncă locale sau zonale. în genenral. urmarea unei forme de învăţământ. 2) mişcarea migratorie. pe căi rutiere sau căi ferate. prin numărul noilor născuţi.corelarea reţelelor de transport intraurban cu cele interurbane. Mobilitatea poate fi: definitivă.care pot fi prognozate prin aplicarea unor coeficienţi privind fertilitatea şi. sexul. flotantă sau zilnică (navetism). Migraţia sau creşterea mecanică a populaţiei poate determina oscilaţii mari ale numărului de locuitori ai unui oraş sau ai unei zone.decesele . în vederea: efectuării de tratamente medicale. prin trecerea dintr-o categorie socială în alta). Mobilitatea flotantă este constituită. dar şi mobilitatea pe plan socio-profesional (mişcările survenite prin schimbarea profesiei. Acest tip de deplasare este urmărit cu atenţie atât pentru implicaţiile sale socio-profesionale. deplasărilor în interes de serviciu.asigurarea calităţii infrastructurii.interesate să se stabilească în oraş. Pentru evitarea unui consum exagerat de timp şi pentru a asigura eficienţa deplasării se urmăreşte asigurarea izocronelor (limitele în care timpul de transport de la domiciliu la locul de muncă se înscrie în intervalul de valori 30-45 min). starea civilă. cât şi pentru rezolvarea amenajărilor şi dotărilor necesare. În definirea mobilităţii sociale sunt incluse mişcările realizate într-o diversitate de variabile care definesc poziţia persoanei în societate: gradul de educaţie şi instrucţie şcolară.a acestor căi depinde flexibilitatea şi facilitatea deplasărilor.

ceea ce conduce la acceptarea menţinerii navetismului. construirea de locuinţe şi dotări specifice. întrucât se poate desfăşura în condiţii avantajoase. LOCUIREA URBANĂ .pe căile rutiere care leagă oraşul de zonele de agrement. confortul şi securitatea deplasărilor. nefavorabilă în ceea ce priveşte izocronele şi calitatea transportului. 2) o alta. faptt determinat de creşterea bugetului de timp liber. în special la sfârşitul săptămânii. dar chestiunea lor a devenit din ce în ce mai generatoare de „presiuni" în ceea ce priveşte soluţionarea. Caracteristica acestui tip de deplasare este supraaglomerarea . în această conjunctură.uneori până la apariţia „gâtuirilor".situaţii: una favorabilă în ceea ce priveşte izocronele. Deplasările cu caracter săptămânal au fost luate mai puţin în calcul până acum. 1) 9. Rezolverea problemei trebuie să se coreleze cu soluţiile propuse la nivel micro şi macroteritorial. studiul sugerând nevoia cazării activilor 29 în localitatea de bază şi impunând.

Cunoaşterea numărului locuitorilor unui oraş nu are relevanţă doar din punct de vedere statistic, ci constituie o sursă preţioasă de informaţii în ceea ce priveşte prezenţa anumitor trăsături tipologice.Pot fi apreciate ca: Oraşe mici - cele care au sub 20.000 de locuitori Oraşe mijlocii - cele care au mai mult de 20.000 de locuitori Oraşe mari - cele care au peste 100.000 de locuitori Oraşe foarte mari - cele cu peste 500.000 de locuitori Oraşe plurimilionare - care au peste 2.500.000 de locuitori Conurbaţii30 - aşezări cu peste 12.500.000 de locuitori şi care sunt, de fapt, regiuni urbane, sisteme create în teritoriu şi care au funcţiuni complexe. Megapolisuri - concentrări suprametropolitane, cu o populaţie mai mare de 4.000.000 de locuitori. Există 19 asemenea tipuri de aşezări, dintre care: New-York (11.560.000), Tokio (11.350.000), RheinRuhr (10.400.000), Buenos Aires (9.000.000), Paris (8.200.000), Londra (7.700.000), Moscova (7.000.000 ), Shanghai (6.900.000) etc. În ceea ce priveşte ţara noastră, procesul de urbanizare s-a înscris în tendinţele generale ale urbanizării pe plan mondial, dar condiţiile istorice, alături de cadrul natural geografic i-au conferit trăsături proprii. Perioada de „planificare", de modelare dirijată - adesea incompetentă şi iresponsabilă - a generat situaţii care trebuie reanalizate, corectate, readuse pe direcţiile evolutive normale. În domeniul celor care concep structurile şi al celor care cercetează fenomenele din construcţii şi arhitectură este uşor sesizabilă orientarea către direcţii noi - precum cele din „design-ul conceptual" sau „proiectării holistice", care presupun o abordare şi o viziune globală asupra obiectului arhitectural. Dacă până în „Secolul luminilor" creaţia arhitecturală gravita în jurul corelării structurilor cu cerinţele momentului istoric şi cu cele ale ale culturii constructive ale acestuia, actualmente chestiunea s-a complicat, şi-a diversificat şi multiplicat cerinţele (parametrii), datorită rafinării standardelor de confort fizic şi spiritual prin modificarea relaţiei dintre formă, materie, energie, semnificaţii, utilitate etc., fapt care determină orientarea creaţiei arhitecturale către un mod de gândire şi abordare de tip nou, integraţionist. Apare o epistemologie a dezvoltării durabile se impune un alt mod de gândire relaţională. „Conceptorii" de azi - arhitecţi, ingineri şi alţi specialişti, din cvasitotalitatea domeniilor existenţiale - încearcă, precum coechipierii, să-şi apropie modelele de gândire, surmontând barierele de ordin profesional, intelectual, afectiv, căutând să instituie şi să afirme soluţii benefice, eficiente pentru mediul construit, în perspectiva integrării domeniilor de cercetare şi proiectare din domeniul construcţiilor, arhitecturii şi urbanismului întro concepţie de dezvoltare durabilă33. 9.1 Tipologia oraşelor româneşti În ceea ce priveşte tipologia localităţilor urbane din ţara noastră, se acceptă următoarea clasificare: 1) În funcţie de mărime, există oraşe
-

foarte mari, cu peste 500.000 de locuitori, mari, având între 100.000 şi 500.000 de locuitori, mijlocii, având între 20.000 şi 100.000 de locuitori,
-

mici, având un număr mai mic de 20.000 de locuitori.

2)În funcţie de rolul în teritoriu, de funcţiunile social-culturale şi de modul de asigurare al serviciilor pentru populaţia din zona de influenţă avem de a face cu: • Oraşe de categoria I - oraşe mari, cu funcţiuni complexe, centre de importanţă republicană, având arii largi de influenţă (de ex. Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova, Constanţa, Braşov, Galaţi); • Oraşe de categoria a II-a - oraşe mari, cu funcţiuni complexe, centre economice şi social .culturale importante, cu arie de influenţă mai mare decât suprafaţa unui judeţ ( de ex. Ploieşti, Oradea, Sibiu); • Oraşe de categoria a III-a - oraşe cu funcţiuni economice şi social-culturale de importanţă judeţeană (Alba-Iulia, Vaslui, Sf.Gheorghe, Rm.-Vâlcea); • Oraşe de categoria a IV-a - oraşe - centre industriale (Hunedoara, Oneşti, Călăraşi); • Oraşe de categoria a V-a - oraşe cu activităţi economice şi rol de servire social-culturală de importanţă locală (Babadag, Lugoj, Năsăud); • Oraşe de categoria a VI-a - oraşe - staţiuni balneo - climaterice şi turistice ( Sinaia, Buşteni, Călimăneşti, Eforie). 9.2 Locuirea urbană Problemele locuinţei nu mai au un caracter funcţional şi utilitar, ci un pronunţat caracter social şi politic. În perioada contemporană concentrarea populaţiei în oraşe obligă la instituirea unor norme obligatorii privind igiena, funcţionalitatea şi prescripţiile siguranţei construcţiilor. Aceste condiţii fac imposibilă rezolvarea problemei locuinţei de către indivizi şi familii, de către fiecare generaţie în parte. Conlucrarea dintre indivizi, la care se adaugă intervenţia forţei publice, devine singurul mijloc prin care se pot găsi soluţii dacă nu perfect acceptabile, cel puţin operaţionale - întrevăzute ca posibile - pentru o problemă atât de dificilă şi, mai mult, în curs de amplificare (datorită ritmului rapid al urbanizării). Totodată, se pune tot mai acut problema găsirii raportului optim dintre proprietatea individuală (privată) şi cea publică, întrucât "existenţa spaţiului public este condiţionată de existenţa, integritatea şi stabilitatea spaţiului privat. Trebuie să ai spaţiul - insulă al propriei tale locuiri, pentru a putea fi mai întâi un bun vecin şi, abia mai apoi, un bun cetăţean; invers: nu te poţi învecina cu cel al cărui teritoriu locuital se suprapune peste al tău. Inexistenţa teritoriului - insulă al locuirii sau invadarea sistematică a integrităţii, adică a intimităţii acestuia, produc, pe cale de consecinţă, distorsiuni în relaţia public - privat: nici spaţiul privat nu mai este prezent decât ca deziderat, nici cel public nu mai apare decât în ipostaze caricaturale". Găsirea unor rezolvări ale habitatului constituie una dintre "pietrele de încercare" pentru fiecare administraţie naţională, dar dimensiunile procesului de urbanizare contemporană au ridicat şi ridică probleme majore, ce depăşesc graniţele preocupărilor de grup şi capătă caracter global. În cadrul lucrărilor Seminarului ONU referitor la problemele habitatului, desfăşurat la Bucureşti în anul 1971 s-a menţionat că arhitecţii şi urbaniştii trebuie să revizuiască obiectiv şi sistematic ansamblul de noţiuni referitoare la urbanism şi locuire şi să contribuie hotărâtor la conceperea modelelor şi compoziţia ansamblurilor incluzând serviciile colective şi studiul cadrului de viaţă. Nu se poate vorbi despre existenţa unui model unic pentru rezolvarea acestor probleme; totul este apreciat în funcţie de tradiţia istorică şi culturală, dezvoltarea social-economică a fiecărei ţări sau regiuni, de traiectoria exploziei demografice (care poate fi o curbă ascendentă, descendentă sau staţionară), de o serie de factori mai mult sau mai puţin controlabili, care -împreună - constituie specificul evoluţiei fiecărei ţări, zone sau localităţi în parte. Au fost puse în evidenţă şi utilizate, ca şi metode de determinare a parametrilor de referinţă privind locuirea: • Studii şi anchete sociologice al căror obiect îl constituie locuinţele şi ansamblurile de locuit executate, încercând ca - pe baza stabilirii gradului de satisfacere a cerinţelor să se contureze, prin extrapolare, aspiraţiile populaţiei.

Întocmirea de proiecte cu caracter anticipativ, executate de profesionişti recunoscuţi, privind rezolvarea locuinţelor şi ansamblurilor rezidenţiale pentru etapele viitoare. • Realizări - cu caracter experimental sau de unicat - prilejuită de anumite manifestări (expoziţii universale, olimpiade etc.). • Realizarea unor ansambluri de locuit cu un standard de confort deosebit - în ţările foarte dezvoltate - care pot servi ca modele pentru studii, analize etc. Chiar dacă aceste studii nu pot epuiza problemele, se pot contura însă elementele care trebuie realizate pentru ca ansamblurile rezidenţiale - construite sau remodelate - să asigure un conform urban corespunzător, care în principiu să constea în: H asigurarea pentru fiecare familie, a unei locuinţe în care fiecare membru să beneficieze de propria sa cameră, cu o arie locuibilă/locatar în conformitate cu cuantumul optim apreciat de studiile sociomedicale; H diversificarea locuinţelor după mărime, organizare, dotare, combinaţii posibile, amplasament, respectând limitele impuse de nivelul veniturilor locuitorilor, nuanţate în funcţie de posibilităţile şi cerinţele diverselor categorii de familii; H asigurarea unui plus de locuinţe, care permită permutări ale familiilor în funcţie de modificarea structurii veniturilor, ocupaţiei etc. şi flexibilizarea - în acelaşi scop - a rezolvărilor arhitectural-structurale; H corelarea gradului de confort al locuinţei şi al ansamblului din care face parte (o vecinătate degradantă, necorespunzătoare scade calitatea celei mai bune clădiri de locuit); H precizarea nivelului optim de densitate pe baza unor complexe studii multidisciplinare; H completarea, amplificarea şi diversificarea reţelei de dotări social-culturale din cadrul ansamblurilor rezidenţiale; H adaptarea fiecărei zone rezidenţiale la specificul arhitectural al oraşului.

10. URBANISMUL DIN PERSPECTIVA REGLEMENTĂRILOR JURIDICE

10.1 Noţiuni de amenajare a teritoriului şi urbanism Preocupările şi reglementările din domeniul urbanismului datează din cele mai vechi timpuri. După cum am menţionat în partea destinată prezentării lumii antice, numeroase cerinţe au fost impuse activităţii de construcţie. „Regulamentul oraşului Pergam obliga, de exemplu, constructorii să respecte mai multe norme de igienă şi securitate; în caz de nerespectare a acestora, autorităţile municipale puteau interveni pentru a sancţiona ilegalităţile şi a lua, pe cheltuiala contravenientului, măsuri în vederea conformării construcţiilor cu regulile publice stabilite. În Roma antică se constată existenţa servituţilor de înălţime, de perspectivă, de aliniere, de distanţă între clădiri, de vedere şi de estetică". Până la mijlocul secolului al IX-lea, urbanismul şi domeniul juridicului nu s-au întâlnit decât punctual, în „zona" reglementărilor privind alinierea străzilor şi construcţiilor. Sporadicele reglementări apărute în privinţa spaţiului urban apărute, uneori, ca şi adevărate constrângeri sociale, nu îndreptăţesc dreptul urbanismului de a guverna în domeniul amenjării teritoriului, respectiv urbanismului. Normele juridice se definesc ca reprezentând acea categorie a normelor sociale, instituite sau sancţionate de stat, obligatoriu de respectat în raporturile subiectelor de drept, sub garanţia aplicării forţei de constrângere a statului în cazul nerespectării lor. Totodată trebuie să subliniem că exercitarea drepturilor subiective peste limitele legii sau în contradicţie cu scopurile acesteia reprezintă un abuz de drept sancţionat de lege. Legea recunoaşte exercitarea drepturilor subiective în scopul satisfacerii intereselor personale, materiale şi culturale în acord cu interesul general şi cu regulile de convieţuire socială39. Una dintre problemele pe care le ridică urbanismul este modul în care se pot compatibiliza principiile care guvernează cele două tipuri de proprietate: cea publică şi cea privată, deoarece în domeniul juridic al urbanismului, atunci când se urmăreşte realizarea proiectelor de urbanism ale colectivităţilor publice, se poate uşor aduce atingere drepturilor proprietarilor solurilor. Codul civil defineşte , la art.410, dreptul de proprietate: "Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege". Dreptul de proprietate poate să se dovedească incompatibil cu obiectivele de amenajare pe care le au colectivităţile publice, însă obiectivele de interes general trebuiesc atinse, astfel încât a trebuit să se permită acestora să instituie o adevărată poliţie de urbanism, cu ajutorul căreia să reglementeze exerciţiul drepturilor proprietarilor funciari. Regimul juridic al urbanismului s-a dezvoltat pe două planuri. Pe de-o parte, dreptul de proprietate a fost limitat de o manieră din ce în ce mai strictă, astfel încât individul-proprietar a trebuit să cedeze în faţa intereselor obşteşti( dreptul de a construi - ca atribut de proprietate -cunoscând o asemenea evoluţie).Regimul urbanismului nu a impus doar restricţii, ci evoluţia sa a promovat o serie de garanţii pentru cei administraţi. Dezvoltări semnificative au vizat publicitatea deciziilor în materie de urbanism, consultarea administraţilor pe calea anchetelor publice, lupta contra arbitrariului etc. Alături de această manieră de reglementare, şi-au făcut apariţia activităţi de serviciu public care au impus colectivităţilor asumarea activităţii de amenajare a zonelor urbane, salubritatea, estetica urbană şi protecţia mediului. Dreptul urbanismului a fost definit în doctrina franceză ca un ansamblu de reguli şi instituţii privitoare la amenajarea şi dezvoltarea urbană, permiţând încadrarea evoluţiei fizice a localităţilor şi având ca scop realizarea obiectivelor colectivităţilor publice în acest domeniu, cu o finalitate de incontestabil interes general. Legislaţia în domeniu din ţara noastră nu defineşte nici urbanismul, nici activitatea de amenajare a teritoriului, ci privindu-le împreună, precizează conţinutul acestora, trăsăturile specifice, obiectivele lor şi modalităţile de realizare. Astfel, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul42prevede, la art.2 al.(3) că "Gestionarea spaţială a teritoriului se realizează prin intermediul amenajării teritoriului şi al urbanismului, care constituie ansambluri de activităţi complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spaţială echilibrată, la protecţia patrimoniului natural şi construit, precum şi la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţile urbane şi rurale" Amenajarea teritoriului - ca activitate mai largă, mai cuprinzătoare (circumscriind urbanismul ) trebuie să fie (în conformitate cu prevederile art.3): globală, urmărind coordonarea diferitelor politici sectoriale într-un ansamblu integrat; funcţională, trebuind să ţină seama de cadrul natural şi construit bazat

pe valori de cultură şi interese comune; prospectivă, trebuind să analizeze tendinţele de dezvoltare pe termen lung a fenomenelor şi intervenţiilor economice, ecologice, sociale şi culturale şi să ţină seama de acestea în aplicare; democratică, asigurând participarea populaţiei şi a reprezentanţilor ei politici la adoptarea deciziilor. a) Urbanismul trebuie să reprezinte o activitate: operaţională, prin detalierea şi delimitarea în teren a prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului; b) integratoare, prin sintetizarea politicilor sectoriale privind gestionarea teritoriului localităţilor. c) Normativă, prin precizarea modalităţilor de utilizare a terenurilor, definirea destinaţiilor şi gabaritelor de clădiri, inclusiv infrastructura, amenajări şi plantaţii (art. 4). Răspunderea pentru activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism revine, potrivit legii (respectiv art. 6), autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. Amenajarea teritoriului - al cărei scop îl constituie armonizarea la nivelul întregului teritoriu a politicilor economice , sociale, ecologice şi culturale - se desfăşoară pe întreg teritoriul României, pe baza principiului ierarhizării, coeziunii şi integrării spaţiale, la nivel naţional, regional şi judeţean. Principalele obiective ale acestei activităţi sunt: • dezvoltarea economică şi socială echilibrată a regiunilor şi zonelor, cu respectarea specificului acestora; • îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane; • gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului; • utilizarea raţională a teritoriului. Urbanismul are ca scop stimularea evoluţiei complexe a localităţilor, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung. Activitatea se desfăşoară la nivelul tuturor localităţilor urbane şi rurale, în acord cu potenţialul acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor. Principalele obiective ale activităţii sunt: ■ îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfuncţionalităţilor, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii; ■ crearea condiţiilor pentru satisfacerea cerinţelor speciale ale copiilor, vârstnicilor şi ale persoanelor cu handicap; ■ utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate; extinderea controlată a zonelor construite; ■ protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural; ■ asigurarea calităţii cadrului construit, amenajat şi plantat din toate localităţile urbane şi rurale; ■ protejarea localităţilor împotriva dezastrelor naturale . 10.2 Autorităţile cu atribuţii în materie de urbanizare şi documentaţii de urbanism Noţiunea de "administraţie publică" are două sensuri. Într-unul desemnează o anumită activitate, iar în celălalt semnifică organul de stat care realizează această activitate. Pornind de la aceste chestiuni, se poate explica noţiunea de "serviciu public" - de care se legă noţiunea administraţiei publice - acesta (serviciul public) putând fi înţeles fie ca prestaţie, fie ca organism care realizează această prestaţie. Administraţia publică având menirea de a servi interesului public, prin natura ei are ca obiect realizarea valorilor politice care exprimă interesele generale ale societăţii organizate de către stat. Punerea în executare a legilor aparţine puterii executive, cu ajutorul administraţiei publice. Administraţia publică, atât ca activitate, cât şi ca organizare, depinde de lege, fiind în acelaşi timp expresia şi instrumentul acesteia. Mai mult, administraţia publică deschide perspectiva necesităţii contenciosului administrativ,

instituţie menită să asigure respectarea legii de către administraţia publică însăşi. Apariţia şi evoluţia preocupărilor administraţiei în materie de urbanism datează la noi încă de pe vremea Regulamentelor organice(1831), prin care s-au instituit" sfaturile orăşeneşti", având ca şi atribuţii principale administrarea şi gospodărirea oraşelor în componentele sale (pavarea, iluminatul, politica urbanistică de înfrumuseţare etc.). Nevoia acordării de personalitate juridică localităţilor urbane s-a numărat printre obiectivele programelor Revoluţiei de la 1848, idee care avea să fie concretizată prin reglementările timpului. Fără a mai enumera, nici măcar succint, reglementările din domeniul urbanismului, de la aceste forme timpurii până în zilele noastre, ne permitem să le abordăm pe cele aflate în vigoare. La data de 23 mai 2001 a intrat în vigoare Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 prin care se stabileşte că administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit (art.2, al.2 ) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe sunt consiliile locale, comunale şi orăşeneşti, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive .În fiecare judeţ se constituie un consiliu judeţean, ca autoritate a administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean (art.22). Consiliul local analizează şi aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor, stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea realizării acestora; aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase. De asemenea, consiliul local stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local (art.38). Consiliul judeţean, potrivit art.104 al.1 lit.j, stabileşte, pe baza consultării autorităţilor administraţiei publice locale, comunale şi orăşeneşti, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a judeţului şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente, şi urmăreşte modul de realizare a acestora în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale, comunale şi orăşeneşti implicate. 10.3 Structura instituţională Organul administraţiei publice centrale de specialitate, care aplică strategia dezvoltării şi politica Guvernului în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului, lucrărilor publice şi construcţiilor, cu respectarea autonomiei locale este Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului ( potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 39 din 28 decembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.700 din 28 decembrie 2000, denumirea nouă a acestuia este Ministerul Lucrărilor Publice, Transportului şi Locuinţei). Atribuţiile sale privesc, printre altele, asigurarea elaborării Planului de amenajare a teritoriului naţional ca sinteză a politicilor şi planurilor sectoriale şi locale de amenajare a teritoriului, stabilirea, împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii în domeniu, de măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorică, arhitecturală sau peisagistică. Organizează activitatea de cercetare ştiinţifică de interes public în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului şi pentru creşterea stabilităţii, siguranţei construcţiilor şi protecţiei antiseismice şi organizează elaborarea , avizarea şi aprobarea normativelor, prescripţiilor şi reglementărilor tehnice pentru domeniile sale de activitate, organizând şi controlul privind aplicarea acestora. De asemeni, MLPAT exercită controlul de stat din domeniul construcţiilor, lucrărilor publice urbanismului şi amenajării teritoriului privind respectarea regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi aplicarea sistemului calităţii cu privire la proiectarea, executarea, exploatarea şi utilizarea construcţiilor prin intermediul Inspecţiei de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului,

aceasta fiind organizată, în cadrul MLPAT ca inspecţie centrală, iar în plan teritorial funcţionând ca servicii publice descentralizate - inspecţii judeţene. Alături de aceste structuri administrative mai există o serie de alte organisme guvernamentale sau neguvernamentale care concură la promovarea şi realizarea politicilor şi reglementărilor de urbanism ( consilii interministeriale, consilii tehnice; Uniunea Arhitecţilor, Asociaţia Profesională a Urbaniştilor, Uniunea Artiştilor Plastici, alte organizaţii ştiinţifice, profesionale, de creaţie). 10.4 Documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism În "litera legii", prin "documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism" se înţelege planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism, Regulamentul general de urbanism şi regulamentele locale de urbanism, avizate şi aprobate conform legii - art.39 al.(1). Documentaţiile de amenajare a teritoriului cuprind propuneri cu caracter director, iar documentaţiile de urbanism cuprind reglementări operaţionale.(art.39, al.2). Documentaţiile de amenajare a teritoriului sunt: • Planul de amenajare a teritoriului naţional; • Planul de amenajare a teritoriului zonal; • Planul de amenajare a teritoriului judeţean; Planul de amenajare a teritoriului naţional are caracter director şi reprezintă sinteza programelor strategice sectoriale pe termen mediu şi lung pentru întreg teritoriul ţării; el este compus din secţiuni specializate: Căi de comunicaţie, Ape, Zone protejate, Reţeaua de localităţi, Zone de risc natural, Turismul, Dezvoltarea rurală (prin lege se pot aproba şi alte secţiuni). Planul de amenajare a teritoriului judeţean, corelat cu celelalte două categorii de planuri, devine obligatoriu, în ceea ce priveşte conţinutul său, pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului şi de urbanism pe care le detaliază. Planul de amenajare a teritoriului zonal are rol director şi se realizează în vederea soluţionării unor probleme specifice ale unor teritorii (care pot fi intercomunale, interorăşeneşti, interjudeţene, regionale etc.). Documentaţiile de urbanism se referă şa localităţile urbane şi rurale şi reglemeneatză utilizarea terenurilor şi condiţiile de ocupare a acestora cu construcţii. Ele traspun la nivelul localităţilor propunerile cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean; având caracter de reglementare specifică, stabilesc reguli care se aplică direct asupra localităţilor şi părţilor din acestea până la nivelul parcelelor cadastrale, constituind elemente de fundamentare obligatorii pentru eliberarea certificatelor de urbanism. Documentaţiile de urbanism sunt următoarele: • Planul urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia (PUG); • Planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia (PUZ); • Planul urbanistic de detaliu (PUD). Planul urbanistic general are caracter director şi de reglementare operaţională. Fiecare localitate trebuie să întocmească PUG, să îl actualizeze la 5-10 ani şi să îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Dintre reglementările pe termen scurt, la nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale de bază, menţionăm: - stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii; - stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; - zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie; - delimitarea zonei afectate de servituţi publice; - modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare etc. PUG cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la: -evoluţia în perspectivă a localităţii;

-direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu; -traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean. Planul urbanistic zonal are caracter de reglementare specifică, detaliată şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe cu prevederile PUG ale unei zone delimitate din interiorul localităţii. PUZ cuprinde reglementări asupra zonei referitoare la: - organizarea reţelei stradale; - organizarea arhitectural-urbanistică; - modul de utilizare a terenurilor, statutul juridic şi circulaţia acestora; - protejarea monumentelor istorice. Elaborarea PUZ este obligatorie în cazul: zonelor centrale ale localităţilor; zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor, a complexelor de odihnă şi agrement, a parcurilor industriale etc. Planul urbanistic de detaliu are exclusiv caracter de reglementare specifică prin care se asigură condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire edilitară a unuia sau mai multor obiective pe una sau mai multe parcele adiacente, pe unul sau mai multe amplasamente, în corelare cu vecinătăţile imediate. PUD cuprinde reglementări cu privire la: -asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare; permisivităţi şi constrângeri urbanistice privind volumele construite şi amenajările; -relaţiile funcţionale şi estetice cu vecinătatea; -compatibilitatea funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor; -regimul juridic şi circulaţia terenurilor şi construcţiilor. Regulamentul general de urbanism reprezintă sistemul de norme tehnice, juridice şi economice care stă la baza elaborării planurilor de urbanism, precum şi a regulamentelor locale de urbanism. Trebuie reţinut, aşadar, că , în raport cu amploarea şi conţinutul lor, elaborarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism incumbă diferenţiat autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale. Punerea de acord a documentaţiilor se urmăreşte de către acestea astfel: prevederile planurilor aprobate pentru un teritoriu se preiau şi se detaliază documentaţiile ce se elaborează pentru părţi componente ale teritoriului respectiv; în planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism se introduc prevederile principale ale documentaţiilor aprobate pentru părţi componente ale acelui teritoriu. După aprobare, PUG, PUZ şi PUD, împreună cu regulamentele locale de urbanism aferente sunt opozabile în justiţie. Iniţiativa elaborării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aparţine colectivităţilor locale, prin autorităţile deliberative şi executive, Guvernului, precum şi persoanelor fizice sau juridice interesate în amenajarea teritoriului şi în dezvoltarea localităţilor. Activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism se finanţează din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, din bugetul de stat, precum şi de persoane juridice şi fizice interesate în dezvoltarea unor localităţi sau a unor zone din cadrul acestora. Avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism se fac de către autorităţile şi organismele centrale şi teritoriale interesate (potrivit prevederilor anexei 1 din Legea 350/2001). Participarea populaţiei la aceste activităţi se realizează prin: informarea ei, prin consultare, precum şi prin alte forme de participare prevăzute de lege. Este evident că, în măsura în care cetăţenii au un bagaj de informaţii mai bogat, cu cât îşi fac cunoscute mai bine problemele, impunând forurilor competente soluţionarea lor, cu atât va fi mai utilă şi mai eficientă intervenţia lor la nivelul elaborării şi punerii în aplicare a programelor în domeniu, conducând astfel la rezultate benefice în ceea ce priveşte condiţiile de viaţă, confortul material, spiritual şi estetic, atât la nivelul habitatului cât şi la locul de muncă. Autorizaţiile de urbanism Ca orice procedură de autorizare administrativă, şi cea de urbanism presupune parcurgerea

el urmează a-i fi eliberat solicitantului în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii acestuia. stabilite în baza prevederilor urbanistice aplicabile în zonă. Acest act este necesar întocmirii documentaţiei şi dosarului în vederea obţonerii autorizaţiei de construire. alinierea terenului şi a construcţiilor faţă de străzile adiacente terenului. Certificatul se emite de către aceleaşi autorităţi publice care. parcaje necesare.prin insuficienţa lor . respectiv certificatul de urbanism şi apoi autorizaţia de construire. Durata de valabilitate a certificatului de urbanism se stabileşte de către emitent. la început fiind doar un simplu instrument de informare individuală asupra servituţilor administrative aplicabile imobilului. potrivit competenţelor.orice cerere de eliberare a unui asemenea document este supusă unei taxe legale. s-a transformat în certificatul de urbanism de azi. destinaţii admise sau neadmise. Certificatul de urbanism cuprinde date privind: regimul juridic. înălţimea minimă şi maximă admisă. Iniţial. 50 din 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor. respectiv garantează destinatarului său că. . cu toate că ar trebui cunoscute pe calea măsurilor publicitare adoptate de autorităţile publice. la rându-i. emit şi autorizaţiile de construire. depune o cerere (tipizată) la organul competent. . potrivit legii. respectiv. finalizate prin elaborarea şi eliberarea anumitor documente.în cerere trebuie precizate elementele de identificare a imobilului faţă de care se urmăreşte cunoaşterea regimului de servituţi. circulaţii şi accese pietonale şi auto. Certificatul de urbanism este (în conformitate cu art. pentru ca astăzi să devină un instrument de control al utilizării terenurilor. 29 al Legii nr. Din punct de vedere juridic.îndeplinirea unei serii de alte formalităţi administrative. dimensiunile minime şi maxime ale parcelelor. Regimul tehnic indică: procentul de ocupare a terenului (POT). Regulile de urbanism. interdicţii definitive sau temporare de construcţie etc. 231/2000.să cunoască şi. De aceea. Condiţiile generale de solicitare se referă la faptul că: . economic şi tehnic al imobilelor şi condiţiile necesare în vederea realizării unor investiţii. să aprecieze anvergura sarcinilor de urbanism care grevează (poartă asupra) bunul(ui) respectiv. pe parcursul unei anumite perioade. solicitantul. precum şi de cele ale Legii nr. Regimul juridic al imobilului conţine dreptul de proprietate asupra acestuia şi servituţile de utilitate publică care grevează asupra acestuia. nu i se vor opune modificări care să afecteze regulile pe care certificatul le conţine. însoţită de dovada achitării taxei. certificatul de urbanism are valoarea unui aviz. Certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire sunt reglementate de dispoziţiile Legii nr. coeficientul de utilizare a terenului (CUT). instrumentarea şi eliberarea actului. . în anumite condiţii. prevederi ale documentaţiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului -zone protejate. . orice persoană fizică sau juridică. dar el nu ţine loc de autorizaţie de construire. . treptat. situarea terenului în intravilan sau în afara lui. regimul economic şi regimul tehnic al imobilului. Procedura de obţinere a certificatului de urbanism cuprinde două etape: solicitarea şi. republicată şi modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.anumitor etape. în raport cu importanţa zonei şi a investiţiei. 350/2001. se interoghează administraţia asupra naturii şi conţinutului servituţilor de urbanism aplicabile imobilului care formează obiectul tranzacţiei. produce efecte obligatorii. Regimul economic al imobilului indică folosinţa actuală. mai ales. care. nu permit proprietarului ori dobânditorului cu orice titlu al unui imobil . răspunsul se concretiza într-o simplă notă informativă care. Din această definiţie rezultă că certificatul de urbanism oferă informaţii asupra constructibilităţii unui teren sau în privinţa fezabilităţii unei operaţiuni determinate. echiparea cu utilităţi. o evoluţie semnificativă (în ceea ce priveşte natura şi rolul îndeplinit). reglementări fiscale specifice localităţii sau zonei. cu ocazia fiecărei tranzacţii imobiliare. . Acesta a avut. Astfel. edificabil admis pe parcelă. zone în care acţionează dreptul de preemţiune asupra imobilului. tranzacţii imobiliare ori a altor operaţiuni imobiliare. Acesta are un rol important. 350/2000) actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea publică face cunoscute regimul juridic.

prin eliberarea unei autorizaţii prealabile. proiectarea. sunt supuse anumitor reguli restrictive. Ca un corolar al celor prezentate afirmăm că urbanizarea presupune nu numai modificarea stării aşezărilor umane. si ca orasele. Ea se eliberează "în temeiul şi cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului". precum şi a măsurilor legale referitoare la proiectarea. După cum se poate remarca. toate acestea urmând să se reflecte în lege şi în aplicarea ei. încheiate în formă autentică (conform art. prin natura lor.de poliţie . 9 al. 50/1991. precum şi adăposturile pentru animale.10. 2 al. 11. 18/1991 privind fondul funciar este aceea că amplasarea noilor construcţii de orice fel se face în intravilanul localităţilor. sunt detinatoarele unor variate . Cea mai importantă reglementare în sfera regimului constructibilităţii. ci şi schimbarea mentalităţii prin implementarea unei concepţii progresiste. coroborate cu reglementările legale în vigoare. Pornind de la aprecierile formulate în literatura de specialitate. evidenţiat în cadastrul funciar şi poate fi modificat în condiţiile legii.5. TURISMUL IN SPATIUL URBAN Pornind de la faptul ca dezvoltarea economica si socio-culturala a oraselor s-a reflectat in arhitectura acestora. executarea şi funcţionarea acestora. Autorizaţia de construire În ceea ce priveşte regimul general al amplasării construcţiilor se impune precizarea că intravilanul localităţilor este cel existent la data de 1 ianuarie 1990. În accepţiunea legiuitorului român (concretizată în conţinutul Legii nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor). şi aceste excepţii în care construcţiile pot fi amplasate în extravilan. privite ca centre economice si culturale.1 din Legea nr. "Autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea. Există câteva derogări: atunci când este vorba de amplasarea unor construcţii care. eficiente şi ecologice. pot genera efecte poluante mediului şi în ceea ce priveşte construcţiile care prin natura lor. autorizaţia de construire se poate defini ca fiind actul administraţiei publice locale competente prin care se asigură aplicarea regulilor de urbanism în privinţa amplasării construcţiilor. de exercitarea unei puteri speciale . Se poate conchide că autorizaţia de construire sancţionează atât regulile de urbanism. nu se pot plasa în intravilan. Autorizaţia (permisul) de construire a cunoscut mai multe definiţii în literatura de specialitate48. terenurile situate în intravilan pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte între vii. Totodată. executarea şi funcţionarea construcţiilor. cât şi regulile de construcţie. art 2)". La rândul lor.1 din Legea nr. cuprinsă în art. este vorba de un control preventiv al utilizării terenurilor.

atractii determina ca acestea sa constituie destinatie pentru numeroase categorii de vizitatori. Avand in vedere necesitatea adaptarii orasului la cerintele turistilor. Ulterior. in Spania sau in Peninsula Balcanica. a vilelor cu parcuri si belvedere din preajma oraselor cetati. Dezvoltarea si modernizarea oraselor pe de o parte cat si varietatea ofertelor acestora pe de alta parte au condus in timp la conturarea unei forme specifice de turism . arta peisagistica. Epoca Renasterii se detaseaza prin aparitia proprietatilor aflate la marginea oraselor. monumente. a edificiilor publice si private. Pe masura ce numarul acestora a crescut si s-a conturat o forma distincta de turism.1. pe coastele de nord ale Africii. aceasta forma de turism a capatat tot mai mult consistenta beneficiind astazi de caracteristicile unei forme distincte de calatorie cu motivatii foarte diverse.1. pelerinaje. ale caror vestigii se regasesc in Asia Mica si in Persia. au aparut si preocupari privind amenajari specifice destinate diferitelor categorii de vizitatori cat si grija pentru armonizarea acestora cu exigentele functionarii in cele mai bune conditii a asezarilor urbane. ingrijirea sanatatii si odihna. atractiile pe care le adaposteau s-au dovedit a fi ele insele apreciate destinatii turistice. pastrand insa in centrul atentiei asezarile urbane si operele arhitecturale. elemente ale artei decorative.forma distincta de calatorie De-a lungul timpului.turismul urban. au constituit tot atatea motivatii de calatorie ale oamenilor inca din cele mai vechi timpuri. Turismul urban . Caracteristice pentru zona orientala erau caravanseraiurile. elemente ale artei decorative folosite in interiorul si . arhitectura cladirilor si ansamblurilor. Scurt istoric Dorinta de cunoastere a unor locuri noi. contribuind astfel la innoirea artei si stiintei. cunoscuta fiind afluenta calatorilor care frecventau tarmurile Mediteranei si insulele egeene. sisteme tehnice si elemente decorative exotice. orasul s-a dovedit un reper in desfasurarea calatoriilor in sensul ca fie dotarile acestuia au fost utilizate ca locuri de popas in derularea circuitelor fie prin arhitectura cladirilor si ansamblurilor. sculpturi si basoreliefuri utilizate in decorarea pietelor. detreminantii si evolutia turismului urban dar si evaluarea impactului acestuia asupra vietii economice si sociale si in consecinta a cadrului optim de desfasurare. Turismul urban isi are originea inca din antichitate. sculpturi si basoreliefuri utilizate in decorarea pietelor. obiectivele calatoriilor se diversifica.1. razboaie sau descoperiri. 11. Pe masura amplificarii caatoriilor. Calatoriile si explorarile geografice din acea perioada au favorizat schimburile de idei prin preluarea din Orient si Bizant a acelor forme. se impune clarificarea catorva aspecte legate de continutul. a edificiilor publice si private. 11. cladiri destinate negustorilor calatori sau pelerinilor.

Salonic. urbanisti si arhitecti de renume ca Le Corbusier. Gerson.2. si care se constituiau ca obiective de interes turistic: zidurile si fortificatiile oraselor. biserici. Punerea in valoare a multor resurse economice va conduce la aparitia oraselor mici si mjlocii. demers ce presupune abordarea intercorelata atat a notiunii de oras cu semnificatiile sale cat si a conceptului de turism in spatiul urban. asezarile urbane europene cunosc importante transformari prin realizarea de castele. alaturi de centrele vechi istorice. J. R. Clarificari conceptuale cu privire la turismul urban Clarificarea notiunii de turism urban nu poate fi realizata decat in contextul intelegerii statutului si a functiilor oraselor. Segovia. orase industriale traditionale (Bradford). Haussman incercand sa schimbe peisajul citadin. O. Venetia. gradini. a exploziei demografice. montane sau de litoral. Dresda. manastiri. Avignon). Se dezvolta astfel orasele metropola si cele predominant industriale. arta peisagistica. Londra. 11. cresterii comertului mondial. scrierile din acea perioada mentioneaza elementele urbane apartinand unor orase ca Roma. Unwin. Florenta.exteriorul edificiilor. spatii comerciale. Mai tarziu. Incepand cu secolul al-XVI-lea. S-a conturat chiar si o tipologie a oraselor culturale care include urmatoarele tipuri de asezari urbane: orase capitala (Paris. Karlsruhe. orase de cultura si arta (Roma. Modul de organizare spatiala a oraselor si etapele istorice de evolutie si dezvoltare au condus la extinderea sau suprapunerea unor curente arhitectonice si a unor stiluri artistice care confera acestora . transport intern). in multe orase europene. progresului inregistrat in domeniul transporturilor. Canterbury). orasele premoderne au cunoscut o ascensiune mult mai evidenta ca urmare a dezvoltarii economice. iluminat. New York). Edingburg etc. Leipzig. elementul cultural distingandu-se in plan secundar. catedrale. etc. Unii specialisti considera ca turismul urban se poate desfasura si in orasele care au statut de orase balneare.1. E. gradini-parcuri. care imbina unele traditii locale sau regionale cu elementele urbanismului modern. cu o arhitectura noua. ruine. palate. Paris. Henard. orase istorice (Oxford. Societatea contemporana se confrunta cu o explozie a spatiului urban mai ales dupa cel de-al doilea razboi mondial. Numerosi arhitecti si urbanisti sunt preocupati de realizarea unor noi stiluri arhitecturale. scolile de urbanism preocupate de dezvoltarea si modernizarea sistemelor urbane cunoscand o deosebita amploare. In toata aceasta perioada. dezvoltandu-se cartiere moderne. In secolele al-XIX-lea si al-XX-lea se inregistreaza cele mai noi cuceriri ale tehnicii pentru modernizarea structurilor edilitare. etc. orase revitalizate (portul vechi si docurile Londrei). indeosebi prin realizarea de noi materiale de constructie mai usoare si fiabile. Cambridge. palate. porturi. amenajari de importanta edilitara (pavaje.

ar trebui sa fie de cel putin 100 km. Astfel. Prin organizarea sa functionala. punctele de vedere diferite avand totusi unele elemente comune referitoare la cuprinderea notiunii de turist si excursionist. diminuarii duratei sejururilor precum si unui puternic fenomen de fragmentare a concediilor. se precizeaza ca turismul urban se refera atat la circulatia turistilor in orase sau aglomeratii urbane. avand drept caracteristica principala sejururile de scurta durata. Intr-o acceptiune foarte larga. in sfera turismului urban fiind acceptate si deplasarile de o zi. pe de o parte cat si la delimitarea spatiului urban. statistica oficiala indica limita de 2000 de locuitori pentru definirea unei aglomeratii urbane. avand la baza motivatii dintre cele mai diverse. conservare si protejare a obiectivelor turistice in vederea atragerii unui numar cat mai mare de turisti. incepand cu anii '80. fie ca se refera la vizitarea oraselor sau numai la utilizarea acestora ca locatii pentru alte forme de turism. singurul criteriu de delimitare fata de celelalte forme de turism ramane cel demografic. spatiul urban reprezinta locul de desfasurare pentru o serie de activitati turistice. pana la efectuarea de cumparaturi sau vizite la rude si intalniri cu prietenii. cu conditia ramanerii pentru cel putin o noapte la locul de destinatie cat si la deplasarea excursionistilor pentru mai putin de 24 de ore in spatiul urban. vizitarea unor obiective culturale. Dezvoltarea infrastructurii generale si specifice au condus la transformarea orasului intr-un . Potrivit opiniei specialistilor110. O alta abordare111 se refera si la respectarea conditiilor privind durata si motivul calatoriei. pe de alta parte. In majoritatea tarilor europene. potrivit definitiei OMT. recreativ si uneori balnear acolo unde in perimetrul orasului exista izvoare minerale si infrastructura adecvata (cazul Budapestei). prin acestea intelegandu-se. de la vizionarea de spectacole. turismul urban se desfasoara in localitati cu cel putin 20000 de locuitori. in unele tari (de exemplu. municipalitatile fiind preocupate permanent in organizarea spatiilor de agrement. in afara resedintei principale. Oferta turistica a unui oras este extrem de variata si cuprinde elemente de ordin cultural. turismul urban reprezinta petrecerea timpului liber in orase. potrivit opiniei unor autori. In prezent. Asadar. avand in vedere distanta de deplasare care.statut de orase patrimoniale cu reale valente turistice punandu-si amprenta asadar si asupra turismului. Franta). literatura de specialitate nu inregistreaza o definitie unanim acceptata pentru turismul urban. deplasarile de 1-3 innoptari in afara resedintei. toate aceste evolutii explicand amploarea crescanda a deplasarilor de scurta durata si cresterea fluxurilor turistice in spatiile urbane sau imprejurimile acestora. s-au remarcat o serie de mutatii in practica turistica in sensul diversificarii si internationalizarii destinatiilor turistice. desi.

cum ar fi: scaderea varstei de pensionare si. introducerea unor tarife tot mai diferentiate contribuie. turismul urban reprezinta un camp de interferenta pentru mai multe tipuri majore de turism. la care se adauga o serie de facilitati oferite acestora. Nu in ultimul rand.adevarat pol de atractie pentru o serie de forme de turism (afaceri si congrese. tendinta ce inregistreaza o continua crestere. cresterea duratei alocate studiilor. cresterea interesului pentru obiective culturale. turismul de cumparaturi). etc. pe aceasta baza. sporirea duratei concediilor. demografici. dereglementarea transporturilor aeriene si deschiderea catre noi destinatii. eforturile municipalitatilor de a diversifica agrementul urban prin reamenajarea centrelor istorice. evolutia turismului urban a fost influentata de o serie de factori economici. la cresterea preferintelor pentru sejururile de scurta durata. un rol important in formarea fluxurilor de vizitatori ai spatiului urban. diversificarea produselor turistice. actiuni ce au contribuit la imbunatatirea imaginii si cresterea atractivitatii destinatiilor turistice urbane. a turismului de afaceri.. turismul tehnic si stiintific. a retelelor rutiere si feroviare. de asemenea. scaderea varstei de pensionare. juridici si tehnologici. reabilitarii si renovarii cladirilor si locuintelor. De-a lungul timpului. dezvoltarea tehnologiilor. evolutia turismului urban a fost influentata de o serie de factori economici. urbanizarea. a) cresterea timpului liber este determinata de reducerea progresiva a timpului de munca. Treptat. d) atractivitatea oraselor detine. a centrelor comerciale. progreselor inregistrate in domeniul transporturilor in sensul cresterii vitezei de deplasare si al reducerii costurilor de calatorie. dar si unor factori de natura sociala. a mijloacelor de transport de mare viteza. demografici. de mentionat in acest sens. un rol deosebit in cresterea sejururilor de scurta durata l-au avut evolutia timpului liber pe baza diminuarii timpului de munca. sociali. Dintre acestia. protejarea si conservarea patrimoniului national pentru generatiile viitoare. un rol important il detine interesul manifestat pentru valorile culturale si istorice. cresterea mobilitatii persoanelor. cresterea duratei medii de viata. Asadar. de asemenea. Factori. juridici si tehnologici. indeosebi ca reactie la amplul proces de modializare si globalizare prin afirmarea identitatilor culturale. cresterea calitatii spatiului urban . c) dezvoltarea transporturilor. a disponobilitatii persoanelor de varsta a treia. fiind totodata realizata si pe seama dezvoltarii unor servicii care contribuie semnificativ la reducerea timpului alocat activitatilor casnice. sociali. sporirea atractivitatii spatiilor urbane. Dintre acestia. innoirii echipamentelor urbane. dezvoltarea relatiilor sociale interne si internationale. a informatiilor si a transporturilor. cresterea numarului celibatarilor si a familiilor fara copii. de mentionat eforturile municipalitatilor in directia revitalizarii centrelor istorice ale oraselor. b) sporirea mobilitatii persoanelor se datoreaza in principal.

2. seri distractive. ponderea cea mai mare o detine turismul cultural si agrementul urban (aproximativ 40%). deplasarile de scurta durata sunt realizate de catre turisti pe cont propriu si sunt asociate unor evenimente: expozitii de pictura. diversificarii serviciilor turistice. sejururile de scurta durata influenteaza in mod semnificativ cresterea atractivitatii orasului. cumparaturi. Motivatia calatoriilor urbane si formele acesteia In privinta motivatiilor de calatorie. datorata faptului ca de cele mai multe ori decizia este luata spontan. turistii efectuand o serie de cheltuieli culturale. concerte. a ospitalitatii. indiferent de anotimp. 11. targuri profesionale. Avand in vedere aceste particularitati. De-a lungul timpului. etc. actiunile intreprinse la nivelul organismelor publice locale vor trebui concentrate in directia dezvoltarii unei oferte turistice globale si coerente. prelungirii duratei sejurului. o modalitate de crestere a nivelului de trai si a durabilitatii spatiului urban. De asemenea. fluxurile urbane au fost neglijate. acest fapt fiind incurajat si de progresele realizate in domeniul tehnologiei informatiei si care dau posibilitatea cunoasterii. sisteme deosebit de eterogene si care evidentiaza indeosebi sejururile de peste 4 zile in detrimentul sejururilor de scurta durata si a vizitelor ocazionale. afaceri si motive . Adesea. Mult timp. Cunoasterea particularitatilor cererii pentru turismul urban reprezinta un demers extrem de dificil datorita sistemelor statistice nationale de inregistrare a numarului de vizitatori in spatiul urban precum si a motivatiilor acestora de calatorie. Toate aceste neajunsuri pot fi insa corectate prin adoptarea unui sistem omogen si unitar de inregistrare si observare a fenomenului urban. eforturile realizate in directia promovarii patrimoniului cultural. neexistand nici in momentul de fata statistici care sa permita o analiza comparativa a acestora. a cheltuielilor efectuate in spatiul urban. in orice moment. deloc de neglijat pentru cresterea economica a orasului. a elementelor cadrului natural si de agrement contribuind la imbunatatirea imaginii in plan extern si la atragerea fluxurilor turistice. pe aceasta baza. pot fi enuntate: lipsa sezonalitatii. festivaluri. De aici si faptul ca aceste deplasari antreneaza venituri financiare semnificative. acesti factori au contribuit la crestera importantei sejururilor de scurta durata in spatiul urban. deplasarile urbane petrecandu-se pe toata durata anului.printr-o mai buna dezvoltare a infrastructurii generale si specifice. agrement. turismul urban reprezentand un element potential major al dezvoltarii economiei locale si. a motivatiilor de calatorie. amploare manifestata ca urmare a unor caracteristici definitorii pentru deplasarile in orase. imprevizibilitatea. fara o planificare anterioara. permitand astfel identificarea mai riguroasa a segmentelor de consumatori. Dintre acestea. a posibilitatilor de deplasare si de rezervare a locurilor in spatiile de cazare. urmat de intalniri cu familia si prietenii (30%).

gradini botanice.profesionale (10-15%) la care se mai adauga vizitele gastronomice. festivaluri expozitii temporare. festivaluri de muzica. edificii religioase. cumparaturile. a masinilor de inchiriat. diversificarea echipamentelor de alimentatie publica si a gastronomiei. politie. animatia culturala in aer liber. sprijinirea initiativelor culturale care includ spectacole. in general. asigurarea unor servicii publice adecvate care insotesc pe cele turistice: servicii de igiena urbana. cercetarea clientelei turistice care capata importanta tot mai mare deoarece ea da dimensiunile de dezvoltare si promovare a produsului turistic . etc). Belgia (25%). istorie. prin asemenea centre in Marea Britanie au fost create programe de actiune pentru dezvoltare turistica care sunt sprijinite de Biroul de Turism Britanic iar in Franta au fost create studii de stabilire a zonelor protejate pentru monumentele istorice. urgenta medicala. si care sporesc durata de sejur in orase. Anglia (23%). prin intermediul Comitetelor regionale de turism. o analiza a comportamentului vizitatorilor in orase conduce la identificarea unor particularitati ale cererii si. accentul fiind pus pe servicii de servire rapida si a unor restaurante traditionale. de securitatepompieri. mai putin poluant. muzeele. vizitarea muzeelor (de arheologie. fiind incurajat transportul in comun. plimbari de seara. a echipamentelor pentru cazarea tineretului si a celor cu venituri modeste. incercand astfel integrarea in viata culturala a locuitorilor orasului. prin diversificarea hotelurilor de lux. serbari religioase. balet. parcuri zoo. Tot in aceeasi directie se inscriu o serie de actiuni vizand crearea unor centre de interes multiculturale. si anume: dezvoltarea tipurilor de transport intern si extern. extinderea zonelor pietonale. participarea la evenimente culturale (spectacole de opera. turism industrial si tehnic (vizitarea unor obiective economice. etc. Olanda (46%). cu posibilitati de informare multipla a vizitatorilor. ansambluri arhitectonice urbane. cartierele istorice cuprinse in ghidurile turistice. in tarile europene cu centre urbane culturale a fost stabilita o politica pentru valorificarea prin turism a bunurilor culturale existente. film. a unor lanturi hoteliere. sarbatori traditionale. stiinte naturale. animatia fiind la baza unor manifestari traditionale din cartiere. in scopul valorificarii durabile a acestora. constructii specifice. etc). la conturarea unor forme ale turismului urban. a micilor spatii comerciale. etc). locurile mai putin mediatizate. Studiile intreprinse arata ca turistii care se afla in oras la prima vizita sunt interesati de monumentele. castele. parcuri si gradini. In acest context. etc. pinacoteci. participarea la evenimente. Avand in vedere aceste motivatii. spre deosebire de cei care revin si care prefera plimbarile in parcuri. Italia (51%). orientata spre dezvoltarea componentelor majore ale produsului turistic oferit. asigurarea cu echipamente si servicii de primire. cu asigurarea unei circulatii fluente. teatru. etc). teatru in aer liber. Franta (45%). dans. istorice. pe aceasta baza. astfel: a) Turismul cultural reprezinta acele calatorii care se refera la: vizitarea obiectivelor patrimoniului istoric (vestigii arheologice. Astfel de vacante detin ponderea cea mai mare in circulatia turistica urbana (40%) cu valori diferite de la o tara la alta: Germania (31%). monumente. astfel au fost sustinute actiunile de crestere a numarului de taxiuri.

In acest sens. jucarii. Centrul cultural din Glasgow cu 8-9 milioane.in scopul asigurarii unor servicii urbane de calitate. etc. evenimentelor si formelor oferite de unitati. alaturi de vizitatorii interesati de obiectivele culturale. Atena. pot fi valorificate anumite activitati traditionale (ateliere de prelucrare a lemnului. Amsterdam. sa dea . aeronautic). Anvers. Albert Dock . Festivalul de la Edingburg (3 saptamani) cu aproximativ un milion de vizitatori. Pe masura cunoasterii mai detaliate ale valorilor culturale si din tari ale Europei Centrale si de Est. Toate aceste preocupari demonstreaza interesul manifestat fata de fenomenul cultural la nivel national. produse alimentare) sau pot fi puse in valoare obiective tehnice deosebite (apeducte. un numar de unsprezece orase au statutul de capitale culturale ale continentului: Paris. Din 1990. Lisabona. sprijinirea atelierelor nationale si regionale de formare privind gestiunea si administrarea institutiilor culturale. in ultimul deceniu al secolului XX. alcatuirea unei baze de date privind politicile culturale apartinand diferitelor natiuni. Copenhaga. in conditiile in care multe din centrele culturale ale acestor atrag un numar impresionant de turisti: Centrul Pompidou cu circa 7-8 milioane turisti anual. Madrid.Liverpool cu 4-5 milioane. Glasgow. etc. a textilelor. mai exista si o clientela pentru afaceri. constituita de UNESCO si ONU in 1992 si alcatuita din specialisti reuniti cu scopul de a contribui la intarirea relatiilor culturale dintre tari. astfel. de care beneficiaza si turistii.prefecturi si primarii . de placere. capabile sa asigure individului sau unei grupari sociale o stare de buna dispozitie. oferirea asistentei intelectuale in vederea elaborarii politicilor si programelor de dezvoltare culturala. regional si mondial in directia elaborarii unor noi politici culturale care sa aiba in vedere largirea accesului la cultura. a fost sustinuta ideea de sprijinere a micilor orase cu forme de cultura alternativa pentru a se reduce fluxul turistic din aceste mari metropole.cultural. Luvru si Versailles din Paris cu 2-3 milioane fiecare. participarea activa a cetatenilor. b) O alta forma a turismului urban este reprezentata de agrement definit prin ansamblul mijloacelor. Dublin. poduri. De mentionat totodata si preocuparile Comisiei Mondiale pentru Cultura si Dezvoltare (CMCD). incurajarea creativitatii. Ca urmare a suprasolicitarii marilor orase patrimoniale ale Europei. etc. cu sprijinul Consiliului Europei. si unele orase din aceste state se vor putea inscrie in randul marilor capitale culturale ale continentului. care la randul ei poate beneficia de activitatile culturale citadine. o mai buna recunoastere a diversitatii culturale si lingvistice. echipamentelor. Berlin. la imbogatirea patrimoniului cultural si istoric universal printr-o serie de actiuni stabilite cu ocazia Conferintei interguvernamentale de la Stockholm asupra politicilor culturale119: dezvoltarea relatiilor dintre diferitele organisme culturale si regionale. instalatii tehnice din domeniul naval. gasirea unor solutii de finantare pe baza de parteneriat intre sectorul public. Salonic. lista ramanand deschisa si pentru alte orase europene. privat si societatea civila. Luxemburg. pastrarea si dezvoltarea in permanenta a legaturilor si a colaborarilor cu administratiile publice locale . statiuni sau zone turistice.

europenii prefera sa-si petreaca din ce in ce mai mult din timpul liber in complexele de agrement. UK Marea Britanie Six Flags Magic Mountain SUA Alton Towers Marea Britanie Kennywood Park SUA Lake Compounce Theme Park SUA Valleyfair SUA Hershey Park SUA Sursa: http://www. sa lase o impresie si o amintire favorabile120 . unei impliniri. fiind ocupat de parcurile de distractie. 11.1.com/public/inside-park/rides/special.1. Potrivit unui studiu realizat de IAAPA (Asociatia Internationala a Parcurilor de Distractie si Atractii). de asemenea. Clasamentul primelor 10 parcuri de distractii cu cele mai mari incasari in anul 2003 Tabelul nr. carnavalurile. inclusiv din Statele Unite ale Americii a realizat un clasament international al parcurilor de distractii cu cele mai mari incasari (vezi tabelul nr.cfm . deosebit de apreciate in randul turistilor. manifestarile traditionale. 11. parcurile de distractii. Cedar Point SUA Busch Gardens WilliamsburgSUA SUA Fujikyu Highland Park Japonia Blackpool Pleasure Beach Blackpool. un loc aparte in categoria mijloacelor de agrement. sarbatorile religioase constituind tot atatea modalitati de petrecere a timpului liber in spatiul urban.cedarpoint. o pondere importanta in deplasarile catre spatiile urbane. Turismul de agrement detine. Recent.). IAAPA.senzatia unei satisfactii. reprezentand circa 5.000 de companii din peste 100 de tari.

restaurante. Dr. circ. Cu toate acestea. cafenele. bulevarde sau in parcuri care. este dificil de realizat o clasificare a acestora data fiind diversitatea lor conceptuala si functionala. in Anaheim (1960) si Walt Disney World (Orlando.4 miliarde $.). terenuri de golf. unitati economice. parcuri de odihna (naturale.).7 milioane vizitatori. opera. tenis. SUA. parcuri acvatice (piscine de loisir. in 1988. Astfel. targuri. festivaluri. ansambluri monahale. parcuri urbane. intalniri cu parteneri de afaceri. turistii pot opta pentru spectacole de teatru. muzica clasica. iar in 1992 a fost inaugurat. Totodata. plimbari prin oras cu mijloace de locomotie traditionale sau de plimbari in importante parcuri si gradini ale oraselor. astfel: parcuri-eveniment (Disneyland. Moda parcurilor tematice a fost introdusa odata cu Disneyland.In privinta numarului de vizitatori. case memoriale. acestea reprezentand una din atractiile educationale ale parcurilor Disney. de cele mai multe ori sunt gratuite. Dat fiind succesul companiei Walt Disney. In general. etc. parcuri de joaca si sport (gradini pentru copii. conferinte.5 milioane vizitatori. vizitarea . France). etc. SUA) cu aproximativ 22 milioane de vizitatori anual urmat de EuroDisney (Paris. pe aceasta baza. parcurigradini. expozitii. In ultimii ani de o larga audienta se bucura spectacolele de mini teatru si pantomima in aer liber. colocvii. avand drept scop largirea cunostintelor despre lume si univers. etc. de cele mai multe ori catre spectacolele cu caracter cultural si distractiv in aer liber. viata nocturna. un Disneyland cu o investitie in valoare de 4. Franta) cu 10. situri arheologice. expozitii horticole. Unii specialisti francezi au criticat in acea vreme personajele Disney afirmand ca vor "polua ambianta culturala a natiunii". in cartiere originale pentru atmosfera si cumparaturi. se asteapta extinderea EPCOT CENTER. Preferintele vizitatorilor se indreapta. vizitarea unor muzee. seminarii. SUA) cu 6. etc. pe o suprafata de 2000 ha. parcuri tematice. alte categorii (baze de agrement situate in spatii periurbane. Astérix (Franta) cu cate 2-3 milioane de vizitatori fiecare. pe primul loc se situeaza Disney-World-Epcot (Orlando. muzee stiintifice si de tehnologie. evenimente sportive. ecomuzee. un centru EPCOT este de regula alcatuit din doua sectiuni: "Future World" ("Lumea viitoare") si "World Showcase" (Vitrina Lumii"). permitand astfel o larga accesibilitate si libertate de miscare spectatorilor. bai termale si de distractii. stagii de pregatire. complexurile de loisir urbane sau rurale. etc. Disneyland-ul din Tokio a inregistrat un veritabil success. Phantasialand si Europa Park (Germania). etc. Heinz Rico Scherrieb realizeaza cea mai completa prezentare a functiilor parcurilor de loisir si. Futuroscope (Poitiers. multe orase au incercat sa copieze modelul parcurilor tematice. Blackpool Pleasure Beach (Blackpool. In ceea ce priveste tipologia parcurilor tematice (de loisir). Pentru viitor. safari. etc. religioasa.). 1971). la 32 de kilometri distanta de Paris. preferintele oamenilor de afaceri se indreapta catre servicii de inalta calitate.).). o delimitare a acestora. gradini botanice. De un interes deosebit se bucura spectacolele populare. desfasurate pe strazi. complexuri sportive. c) Turismul de afaceri si activitatile profesionale se refera la congrese. case de cultura. reuniuni. forestiere. expozitii de arta.

Belgia Spania si Japonia. Marea Britanie. Referitor la tipologia calatoriilor de afaceri. participantii la congrese si reuniuni manifesta interes catre plimbarile in centrele istorice. in SUA acest concept (de dormitor si camera de lucru) a fost introdus la Residence Inn. sa reprezinte 5% din piata hoteliera a SUA. reuniuni si intruniri (intalniri. In prezent. In acest context. Elvetia. neincluzand volumul afacerilor inregistrate ca urmare a participarii la astfel de manifestatii si nici cheltuielile indirecte ale agentilor participanti. in prezent. etc. turismul de afaceri a devenit o componenta importanta cu rezultate semnificative in economiile multor tari. muzee. De exemplu. congrese. economice si sociale asupra dezvoltarii generale a destinatiilor gazda. "intalnirile pe mare" constituie noutati in domeniu. O alta noutate in domeniu o reprezinta conceptul de "BOARDINGHOUSE" reprezentand o combinatie intre o camera de hotel si un apartament drept birou de lucru. targuri si expozitii. USD luandu-se in considerare cheltuielile directe ale expozantilor si vizitatorilor. In acest context. expozitii. dezvoltarea turismului va avea in vedere atat posibilitatile cat si limitele unor tari in gazduirea si organizarea diverselor tipuri de reuniuni in conditiile in care cresterea numarului oamenilor de afaceri este evidenta si are multiple implicatii politice. inregistrand valori diferite de la o tara la alta. extrem de dificil de cuantificat.centrelor comerciale si animatie traditionala. Reusita manifestarilor de acest gen depinde atat de capacitatea organizatorica a organismelor de profil din tara gazda cat si de gradul de dezvoltare a economiei nationale. Turismul de afaceri concentreaza in prezent circa 20% din totalul calatoriilor internationale si aproape 1/4 din totalul incasarilor din turism. Datorita rolului polivalent al targurilor si expozitiilor. congresele si reuniunile organizate pe nave de croaziera atragand anual circa 120000 participanti. Germania. spre deosebire de acestia. peste 130 vase de croaziera dintre care. Chandris Meridian si Horizon Closter Cruises Westward insumeaza peste 5000 de sali de conferinte. Potrivit statisticilor internationale. ocazie cu care cifra de afaceri a crescut cu peste 20% ajungand ca. .). in general. conferinte. simpozioane. acestea se structureaza in: turism general de afaceri care se refera la activitatea persoanelor care lucreaza in afara locului de munca obisnuit (delegatiile). cele mai multe congrese si reuniuni au loc in Europa care concentreaza circa 60% din actiuni. Targurile si expozitiile inregistreaza anual cheltuieli de peste 27 mld. Embassy. Olanda. Royal Caraibbean's Nordic Prince. colocvii. in functie de echipamentele turistice si nivelul general de dezvoltare economica. preocupari de natura intelectuala. iar clasamentul pe tari indica pe primul loc SUA urmata de Franta. in prezent. Italia. constatandu-se cresterea preocuparilor pentru manifestari care prezinta noutati intr-un domeniu sau altul si pentru crearea de noi centre expozitionale si de afaceri. calatorii-stimulent oferite anumitor categorii de angajati ca recompensa pentru rezultatele inregistrate in activitatea profesionala. organizatorii cauta permanent solutii pentru atragerea unui numar cat mai mare de vizitatori si expozanti. Exista.

Acest parc este dotat cu 26 de piste pentru biciclete. de regula. in domeniul sportului. de asemenea. Includerea cumparaturilor in sfera turismului urban este acceptata cu rezerve de catre majoritatea specialistilor. o sala de box. de alimentatie si hotelarie. avand circa 10 milioane de vizitatori anual. investitie la care au contribuit alaturi de organizatori. de catre unii specialisti. adevarate puncte de atractie in peisajul urban prin asocierea activitatilor comerciale. Proprietarii acestui centru comercial se asteapta sa primeasca pana la 40 de milioane de vizitatori anual. campionatele mondiale care. firme si corporatii din intraga lume. neexistand posibilitatea cuantificarii volumului serviciilor comerciale si a marfurilor achizitionate de catre turisti. Volumul investitional alocat unor astfel de competitii se ridica la sume de ordinul miliardelor USD. volumul afacerilor derulat cu aceasta ocazie situandu-se la nivelul unor dimensiuni impresionante. situat langa Minneapolis care este format din 4 magazine universale si 800 de magazine specializate130. serviciile de agrement se vor constitui in viitor ca parte integranta a comertului cu amanuntul. in acelasi perimetru. De exemplu. cu ocazia Olimpiadei de la Atlanta. USD. incepand cu anii '80. un teren de minigolf si un acvariu cu o capacitate de peste 4500 mc care prezinta sute de specii marine si un spectacol cu dresura de delfini. si au ca obiectiv participarea la anumite . reprezentand un puternic impuls spre dezvoltarea economiilor oraselor in care se desfasoara astfel de activitati. interesul pentru cumparaturi este insotit si de dorinta de distractie. un poligon pentru tir cu arcul si o partie pentru simularea schiului. e) Efectuarea de cumparaturi este considerata. f) Vacantele gastronomice sunt planificate din timp. un patinoar. Toate acestea demonstreaza tendinta oamenilor catre agrement si divertisment prin imbinarea activitatilor comerciale cu serviciile destinate petrecerii timpului liber. in marile centre comerciale. Un exemplu in acest sens il constituie West Edmonton Mall din Canada care imbina functiile comerciale cu cele de petrecere a timpului liber prin prezenta a 828 de magazine si spatii destinate serviciilor pe o suprafata de 451 ha. multe dintre centrele comerciale oferind si servicii de agrement. o motivatie importanta a circulatiei turistice urbane. acestia provenind chiar si de pe continentul asiatic. Astfel. ca o importanta sursa generatoare de venituri financiare si se realizeaza.d) Turismul sportiv reprezinta. controversele fiind legate de dificultatea separarii fluxurilor de turisti de cele ale locuitorilor orasului. cele mai multe posibilitati oferindu-le. organizarea acestora presupunand consultarea unor specialisti din domeniul culinar. Unul din aceste magazine (Oshman Supersports USA) are ca puncte de atractie un teren de baschet. etc. In general. manifestarile de tipul olimpiadelor. turneelor de tenis. Magazinele de desfacere cu amanuntul sunt dispuse in jurul unui parc de distractii care se intinde pe o suprafata de 3 ha (Knott's Camp Snoopy). in afara scopului cultural si educativ genereaza semnificative fluxuri financiare. agrement. sportive. sumele alocate pentru derularea in bune conditii a acesteia s-au ridicat la aproximativ 2 mld. Un alt exemplu il constituie The Mall of America. Marile centre comerciale multifunctionale au constituit. situate fie in centrul orasului fie la periferia acestuia.

activitati sportive si recreative. a cresterii nivelului de trai. sportive si de afaceri. asistam la reconsiderarea valorilor urbane ce dau continut atractivitatii turistice si care motiveaza semnificative fluxuri turistice in sensul cresterii ponderii turismului de afaceri. amploarea evenimentelor culturale. la cresterea atractivitatii destinatiilor urbane si a imprejurimilor acestora. diversificarea ofertei de produse si servicii turistice. a accesibilitatii in spatiul urban. degustari de vinuri. Vittel. un adevarat factor dinamizant al economiilor urbane. vizite la rude si prieteni. Principalele coordonate ale turismului pe plan mondial Inca de la aparitie. au fost delimitate trei categorii si anume: marile metropole. expozitii. preocuparile edililor.3. in prezent. nesiguranta si durata calatoriilor. g) Vizitele la rude si prieteni se caracterizeaza printr-o durata mai mare de ramanere in oras (4-5 zile) si sunt practicate de 2-3 ori intr-un an. In Europa. cu un pronuntat caracter istoric. In acest context. turismul urban s-a confruntat cu o serie de obstacole legate de costul ridicat al transporturilor. la deplasarile membrilor familiilor care locuiesc separat. a dezvoltarii stiintei si tehnologiei. de la vizitarea obiectivelor culturale si istorice pana la efectuarea de cumparaturi. turismul urban s-a dezvoltat ca urmare a progresului economic. etc. lipsa de confort a sejururilor. Karlovy Vary. orase de talie mijlocie specializate in anumite domenii ale turismului urban. In prezent. devenind. etc. a organismelor publice locale se indreapta catre asigurarea unor modalitati cat mai variate de petrecere a timpului liber contribuind astfel. de regula. multe dintre orase avand multiple posibilitati de petrecere a timpului liber.evenimente din domeniul gastronomic. Treptat. asociate motivatiilor de calatorie in orase a fost posibila ca urmare a unui context economic si social favorabil referitor la imbunatatirea mijloacelor de transport si. etc. 11. congrese si reuniuni precum si a calatoriilor destinate cumparaturilor sau petrecerea timpului liber in spatii destinate agrementului si divertismentului. pe aceasta baza. Tot in aceasta categorie sunt incluse si calatoriile efectuate in interes familial care nu presupun un consum turistic si care se refera. in aceasta categorie fiind incluse si statiunile termale (Vichy. in orase diferite sau la vizitele persoanelor de varsta a treia (indeosebi a bunicilor) si care prefera spatiile verzi si locurile linistite pentru odihna si recreere.) sau cele . Delimitarea acestor componente ale turismului urban. Avand in vedere toate aceste valente ale oraselor turistice. orase mici. ca destinatii principale pentru turismul de afaceri si cultural. neajunsuri care limitau posibilitatile de dezvoltare a circulatiei turistice pentru cele mai multe categorii ale populatiei. turismul urban reprezinta circa 30% din totalul calatoriilor si aproximativ 20% in totalul innoptarilor.

Orasul Paris Praga Madrid Berlin Dublin Amsterdam Munchen Viena Barcelona Sosiri de turisti 15.at Dupa cum se poate observa. vizitarea oraselor concentreaza 25-30% din totalul calatoriilor internationale.5%). Belgia (30%).929 3268289 4. primul loc in totalul sosirilor il ocupa Paris urmat la amre distanta de Berlin iar in privinta innoptarilor. pe primul loc se situeaza Danemarca (47%) urmata de Irlanda (41. Situatia principalilor indicatori ai circulatiei turistice in principalele orase europene in anul 2004 Tabelul nr. dimensiunea acestora in tarile mentionate mai sus se prezinta astfel: Innoptari 31633273 14781281 12655411 11412925 16898000 7766000 7756152 7701081 7777580 . In privinta echipamentelor de cazare.159. principalele criterii de alegere a oraselor ca destinatii de vacanta fiind legate in principale de interesul pentru siturile istorice (32%) si vizitele efectuate la rude si prieteni (18%). inregistrand valori diferite de la o tara la alta.2.863.967 4376000 4.744.192.000 3. 11. Potrivit unui studiu referitor la obiceiurile de vacanta ale europenilor. de Dublin.989 5781169 6.ac. Praga.192. In privinta locului de provenienta al turistilor in spatii urbane. cu valori sensibil mai scazute. Finlanda (41%). Marea Britanie (25%). se detaseaza capitala Frantei urmata.situate in apropierea unor obiective turistice cu caracter de unicat.wu-wien.557 3.549. Madrid si Berlin.587 Sursa: http://tourmis. Spania (41%).

6 44. Activitatile practicate sunt.2 59. Referitor la calatoriile non-rezidentilor. axate pe vizitarea muzeelor si calatoriile in aer liber.Olanda (10%). in majoritatea lor. mijlocul de transport preferat de francezi fiind automobilul. Orasul Numar unitati Numar locuri Berlin 549 64167 Londra 490 128237 Viena 349 40033 Munchen 344 38506 Amsterdam 326 34462 Milano 258 25626 Hamburg 254 27734 Venetia 205 11810 Torino 205 12472 Sursa: http://tourmis. FF reprezentand consumul turistic urban. rezidentii utilizeaza mijloacele de transport in comun. 11.3.Situatia unitatilor si a locurilor de cazare precum si a gradului de ocupare in principalele orase europene in anul 2004 Tabelul nr. reprezentand totodata importante destinatii pentru turismul de afaceri dar si pentru activitati de agrement si divertisment. Intre tarile cu traditie in domeniu. Spania. turismul urban concentreaza 30% din circulatia turistica si 22% din totalul innoptarilor. important centru cultural si istoric al Europei. centrele de afaceri si conferinte precum si de posibilitatile de petrecere a timpului liber. Spania (6%). tarile de provenienta ale turistilor fiind Germania (18%).3 83. turistii spanioli si italieni inregistrand cea mai mare durata a sejurului. Marea Britanie (14%). datorita dificultatilor de circulatie si stationare intampinate. Germania. motivatiile de calatorie referindu-se in principal la .ac. ocupand locul al doilea dupa turismul rural. In privinta particularitatilor cererii turistice in spatiul urban. In Franta. cea mai vizitata destinatie urbana este Parisul. principalele motivatii de calatorie in aceste tari fiind reprezentate de potentialul cultural si istoric.3 53. inregistreaza o durata medie a sejurului de 4. acestea se situeaza la aproximativ 24 mil. culturale. Olanda. sosiri.1 zile. Italia. Belgia. Durata medie a sejurului este de 5. cu toate acestea.1 zile si un volum al incasarilor de 150 mld. Belgia (11%).wu-wien.0 84. Italia (8%).at Grad de ocupare 51.3 68 Este evident faptul ca orasele care concentreaza cea mai mare parte a circulatiei turistice urbane si detin ponderea cea mai mare in privinta numarului de unitati si a locurilor de cazare apartin unor tari cu un bogat patrimoniu cultural si istoric.3 55. veritabile centre culturale si economice ale Europei se numara Franta. 68% din calatoriile rezidentilor au ca motivatie vizitele la rude si prieteni.0 54. Marea Britanie.

de asemenea. care beneficiază. principala forma a turismului urban practicata o constituie turismul cultural. studenţi. marele public) se poate informa şi cultiva.000) publice sau private. Pierrefonds. merită amintite: Turnul Eiffel (cu aproape 6 milioane de vizitatori anual).vizitarea monumentelor istorice si muzeelor (23%).000 200. Monumente Arcul de Triumf Mont Saint-Michel Chambord Haut Koenigsbourg Sainte-Chapelle Azay-le-Rideau Consiergerie Cetatea Carcassonne Notre-Dame Sursa: Direcţia Patrimoniului din Franţa Număr de vizitatori 1.000 Alte monumente istorice celebre sunt Panteonul. cu peste 100 de muzee. 11. la un secol distanţă. însă nu pot fi neglijate ştiinţa şi industria. Muzeul Artelor Decorative. unde operele pot "respira" lumina naturală şi unde un public foarte larg (elevi. Muzeul de artă modernă Ville de Paris.000 250. efectuarea de cumparaturi (20%). Asadar. Dintre monumentele istorice de natură particulară. Franţa detine şi un număr impresionant de muzee (2. pliante. Artele frumoase sunt cel mai bine reprezentate în cadrul lor. aparţinând anumitor comunităţi locale. graţie punerii în valoare a operelor corelate cu calitatea informaţiei (panouri explicative. O atenţie deosebită merită capitala Franţei. Citadela Ştiinţelor şi Industriei Villette. biblioteci . Muzeul de artă modernă al centrului Pompidou. Muzeul Omului.4. din care 20 sunt printre cele mai cunoscute în lume. castelele Blois şi Chenonceaux.000 600. Palatul Descoperirilor. Pe langa muzeele cu tradiţie. se caracterizează prin noi concepţii cum ar fi amplasarea lor în spaţii deschise. ce depăşesc 100. Parisul. Muzeul Cluny. specifice sfârşitului secolului al XIX-lea. vizite cu ghid. turism de afaceri (18%).000 600. parcuri de distractii (9%). Muzeul de Istorie Naturală. şi care atrag un număr de turişti în continuă creştere.000 930.100.000 250. noile muzee. dinamice. Muzeul Naţional al Tehnicilor. ce par adesea adevărate conservatoare academice. Franta detinand peste 40000 monumente care inregistreaza anual aproximativ 30 mil.000 770. Aigues-Mortes. care o plasează pe al patrulea loc în clasamentul mondial. în anul 2000 au fost următoarele: Clasamentul celor mai vizitate monumente din Franţa în anul 2004 Tabelul nr. Palatul Papal de la Avignon. Cele mai vizitate monumente aparţinând Direcţiei Patrimoniului.000 350. castelele Angers. Muzeul Naţional al Artelor şi Tradiţiilor Populare. Muzeul Picasso. Muzeul Petit-Palais. Chaumont. vizitator.000 vizitatori anual. de locuri originale şi prezentări foarte didactice: Luvrul.

Vocaţia culturală a văii Loirei se explică prin vestigiile artei romane şi gotice. carnavalurile de la Nice. industriale în mediul lor originar. Bordeaux. abaţiile din aval de Rouen. programe de animaţie şi marile expoziţii cu caracter temporal. vinului. Ceea ce îi este caracteristic este faptul că permite expunerea utilajelor sau activităţilor agricole. Annency. Evian. Abbaye de Senanque. berii. fie o veche moară sau o fierărie. Din aceeaşi categorie. edificii diverse şi situri naturale ce condensează civilizaţia uneia sau mai multor provincii. sate. Cuprinzând oraşe.a. Vassieux). cidrului etc. Arles). turismul viticol. librării. conservare şi valorificare a elementelor naturale şi a obiectelor culturale specifice unui mediu şi unei societăţi. Le Havre). Macon. Avignon. ateliere . Roanne. filmul.specializate. Douai). Avoriaz. podgorii. Besancon. Aurillac. folclorul. Marile festivaluri de teatru se desfaşoară la Paris. Rouen. teatrul. Troyes. marile porturi. principalele văi culturale ale Franţei sunt cele ale Senei. Nantes. Gavarnie. o peşteră). sau din oraşele nordice cu parade ale giganţilor (Dunkerque. lupte cu taurii. la uzine ultramoderne. Rhonului şi Saonului. festivităţile legate de muncile câmpeneşti (serbările hameiului. arta medievală omniprezentă. Nice.). Astfel. fie ateliere tradiţionale sau specificul unei comunităţi rurale. celebrele castele vizitate de 2 milioane de turişti pe an. Bailleul. Garonne-ului. confruntări acvatice ş. Vizille. o treime din ecomuzee prezintă fie un biotop (o pădure.). un biotop. reconstituiri. Orange. în special în Normandia. oraşe ale artei ca Le Puy. Rhone-ul şi Saone-ul se remarcă prin multitudinea de oraşe ale artei (Tournus. Orange. În aspectele sale cele mai dinamice şi mai neobişnuite. dansurile şi cântecele tradiţionale (grupuri folclorice. gospodăriile rurale. jocurile. Strasbourg. noile parcuri preistorice adesea integrează un sit (un zăcământ de silex. ecomuzeul are o triplă funcţie de cercetare. un parc natural regional. Crăciunul provensal. diversitatea caselor rurale. cele de muzică la Aix-en-Provence.). Vienne. De la manufacturi regale. vechi drumuri şi mori. Integrându-se în noua generaţie de muzee. turismul cultural este reprezentat de festivaluri. Principalele atracţii de pe valea Senei sunt cunoscutele oraşe ale artei (Paris. Chartres. Bordeaux. mine şi cariere. un teren mlăştinos etc. săli de proiecţii şi de conferinţe). urmărind diferite aspecte ca muzica. Lyon. situri naturale variate. numeroasele sate de pe malul apei. dansul. artizanale. Aigues-Mortes. Afluenţii "culturali" ai Senei sunt Yonne-ul (cu oraşele artei Auxerre şi Sens şi podgoriile din Bourgogne) şi Oise-ul (cu Chantilly şi Compiegne). Într-o egală măsură contribuie la această înnoire şi serviciile de primire şi de restauraţie. manifestări artistice şi expresii diverse ale culturilor regionale. precum şi săli de expoziţie (de exemplu Samara. Dintre manifestările culturale ale diverselor etnii din Franţa reţinem sărbătorile cu caracter religios din Bretagne. vestigiile galo-romane. de cinema la Cannes. Limoux. Loirei.

toate sunt tributare sacrului.dezvolta cu predilectie diverse forme ale turismului urban cum ar fi cel de afaceri si cultural. din Champagne şi până în Provence prin itinerarii organizate de profesioniştii din domeniu. atrăgând prin aceasta importante fluxuri turistice inregistrand circa 3-4 mil. astfel. Peşterile sunt adesea percepute ca misterioase şi în acelaşi timp protectoare (Lourdes). relicve . Nu in ultimul rand. concursuri. restaurante. vizitări de crame. degustări. Adesea. obiectivele industriale sunt în prezent puse în valoare în cadrul turismului cultural cu valenţe ştiinţifice. vârfurile colinelor şi piscurile muntoase par mai aproape de cer (Fourviere la Lyon. oras ce detine aproximativ 73000 de locuri in centrele de conferinte si congrese urnat de Strasbourg cu circa 45000 de locuri. turismul religios poate fi considerat deseori un act de cultură. constituind un veritabil patrimoniu cultural. Turismul cultural este relativ modest reprezentat si datorita evenimentelor legate de cel de-al Doilea Razboi Mondial. organizand in fiecare an peste 700 de congrese internationale si ocupand. printr-o delicateţe ce ţine cont în acelaşi timp de degustare şi de impresii vizuale (culori. primind anual 8-9 mil. aeroporturi futuriste. abaţii. sentimentele de pietate ale pelerinilor. Cu toate acestea. bazilici. credinţa despre sacru. Mont-Sainte-Odile în Alsacia). Cele mai multe dintre manifestari au loc la Paris. al simbolurilor. viaducte. pădurile şi ţărmurile sunt propice apariţiilor neobişnuite (Domremy. prin varietatea şi creativitatea mereu surprinzatoare a maeştrior culinari. Hamburg. capitala tarii constituind una dintre cele mai vizitate destinatii pe plan mondial. locul al doilea dupa SUA. Împletind valorile spirituale. "Pelerinii gastronomici" (francezi şi străini) sunt atraşi atât de circuitele cu specific. poduri. ocupand astfel locul al patrulea pe plan mondial in domeniul organizarii de congrese si conferinte si avand drept principale centre de afaceri Berlin. troiţe. peisaje viticole.metalurgice. case ale negoţului. Paray-le-Monial). Turismul de descoperire a patrimoniului viticol francez este prezent pe întregul teritoriu francez. cu dorinţa de cunoaştere. picturi. acest tip de turism este valorificat prin intermediul circuitelor tematice. istoric si architectural a fost distrus. Catedrale. centrale hidroelectrice. mare parte din patrimonial cultural. statui. monumentele. Tot parte integrantă a turismului cultural. hanurile şi magazinele locale ce comercializează produse specifice zonei. muzee ale vinului. indeosebi dupa 1990. Bucătăria franceză se distinge printr-o valorificare deosebită a aromelor naturale a produselor utilizate. spectacole. de vizitatori urmat de Munchen si . Franta reprezinta o destinatie importanta pentru turismul de afaceri. vitralii. magazine de moda. al marilor momente ale istoriei. decor). turismul istoric este în general turismul evenimentelor. ocazie cu care. La toate acestea se adauga multiple posibilitati de petrecere a timpului liber in mari centre comerciale. Karlsruhe. de textile sau de producţie alimentară. cât şi de restaurantele. Frankfurt si Dresda. Berlinul este cel mai vizitat oras de catre turistii straini. Germania -mai putin dotata cu resurse turistice naturale. muzeele. pentru care stau mărturie siturile. Gastronomia franceză este renumită pe plan mondial pentru calitatea şi diversitatea preparatelor şi vinurilor sale. de pelerini anual.

76 4.12 1.96 Düsseldorf 2.dk/dst/665 2003 11.93 0.07 2.Dresda.10 0.03 1.77 1.32 2.85 0.79 2002 1.04 0.13 1.27 9. -milOrasul 2001 2002 Berlin 8.82 0.41 7.95 Orasul Leipzig Bremen Bonn Münster Rostock Wiesbaden Essen Lübeck Freiburg im Heidelberg 2001 1. acesta din urma pastrand multe dintre cladirile cu arhitectura baroca si intrand astfel in competitie cu celelalte centre urbane traditionale.48 München 6.6.88 0.05 2.41 2.47 1.98 0.29 Dresden 1.83 0.11 1.89 0.86 0.81 2.85 .03 Hannover 1.65 Frankfurt am 3.42 2.51 4.04 1.13 Nürnberg 1.09 1.95 2.15 0.04 1.31 1.81 0.88 7. Vizitarea oraselor detine in Germania o pondere de 10% in circulatia turistica iar ca motivatii de calatorie se inscriu vizitele la rude si prieteni (aproximativ 28%) si preferintele pentru parcuri de distractie (circa 2%).84 4.83 Sursa: http://www.dst.28 Hamburg 4.92 Köln 2. Dinamica innoptarilor in cele mai importante centre urbane ale Germaniei in perioada 20012003 Tabelul nr.34 3.96 2.97 0.13 1.97 1.88 0. 11.78 0.82 2003 1.07 0.04 1.91 0.64 3.14 Stuttgart 1.

Turismul cultural este astfel reprezentat.uk Numar turisti 300000 260000 240000 220000 190000 190000 180000 170000 150000 De asemenea. promovarea turismului de afaceri fiind realizata de BECIP (Belgian Convention and Incentive Bureau). Marea Britanie ocupa locul al treilea pe plan mondial dupa SUA si Franta in domeniul organizarii de congrese internationale totalizand circa 700 de manifestari anual din care peste 100 se deruleaza in Londra. alaturi de Strasbourg si Luxembourg constituie sediul unor importante institutii europene. in anul 2003 Tabelul nr. Waterloo (localitate istorica ce gazduieste monumentul inchinat bataliei lui Napoleon). Alton Towers. printre cele mai vizitate obiective turistice se numara: Millennium Dome (6. istoria milenara si dezvoltarea economica timpurie s-au reflectat intr-o civilizatie si cultura avansata care au imbogatit patrimoniul mondial prin cunoscuti artisti de talie universala (pictorii Van Eyck. Liege (fabrici de sticla datand din sec. Peter Bruegel. Bruges (recunoscut port medieval din Flandra ce detine o serie de edificii medievale. Science Museum. poduri. P. . Principalele centre de congrese sunt reprezentate de Bournemouth (3900 locuri). Canterbury. canale. Anvers (edificii medievale in stil gotic. Legoland Windsor Victoria & Albert Museum. Circulatia turistica in principalele orase din Marea Britanie. Madame Tussaud's.org. Bruxelles se situeaza pe locul al treilea in Europa in domeniul organizarilor de congrese. Orasul London Edinburgh Manchester Birmingham Glasgow Oxford Cambri dge Bristol York Numar turisti Orasul 13150000 Bath 910000 Brighton/Hove 560000 Cardiff 520000 Inverness 430000 Liverpool 410000 Nottingham 370000 Newcastle-upon-Tyne 360000 Stratford-upon-Avon 310000 Bournemouth Sursa: www. Flamingo Land. dupa Paris si Londra.In Belgia. piete).5 mil. de importante centre urbane ca Bruxelles. catedrale. vizitatori). Bruxelles reprezinta un important centru de afaceri care. De asemenea. muzee. alXVI-lea). pe langa muzeele ce detin colectii de pictura flamanda.7. Queen Elisabeth Conference Center (1100 locuri). Natural History Museum. Tower of London. British Airways London Eye. New Exhibition Center (NEC). 11. Chessington World of Adventure. Theme Park & Zoo. etc. statui). Edinburgh Castle. fiind gazda a peste 190 de manifestari internationale si detinand 3545 de locuri in palate de congrese.staruk. al doilea oras-gazda pentru reuniuni de afaceri din lume. Wembley (2600 locuri). Totodata. Rubens).

aceasta din urma dispunand de peste 2000 de locuri in palate de congrese si intalniri profesionale. turismul urban este motivat in primul rand de patrimonial cultural si religios. istoric si religios. Lambro. bizantina. capitala economica a tarii. orase care atrag cea mai mare parte a circulatiei turistice culturale. de pelerini catolici in cele peste 1700 de situri religioase dintre care cele mai importante sunt Vatican. Rijks-Museum cu celebre panze din pictura olandeza. Datorita unei oferte turistice diversificate. Barcelona . vizitatori. Austria. cei mai multi dintre acestia provenind din Germania.renumita prin Catedrala Sagrada Familia. desfasurate cu predilectie in Madrid care insumeaza peste 150 de reuniuni si circa 3800 de locuri in centre de conferinte si in Barcelona. Asissi. cu peste 300 de congrese si reuniuni. Italia ocupand. asezarile etrusce. Chester Zoo. Cascia. St Paul's Cathedral care atrag in fiecare an intre 1-3 mil. Loretto. turismul religios genereaza importante fluxuri de turisti straini. cu peste 300 de astfel de manifestari anual. Franta. efectuarea de cumparaturi. printre cele mai vizitate orase numarandu-se Madrid unde muzeul Prado atrage peste un million de vizitatori anual. Windsor Castle. de Lire italiene. Elvetia. al-XVII-lea. turismul de sanatate si turismul de iarna. peste 35% din monumentele istorice si siturilor arheologice din patrimoniul UNESCO aflandu-se in Italia. "Tara Morilor de Vant" sau "Tara de Jos" si se distinge prin zestrea cultural-istorica de o deosebita valoare artistica. In Spania. Nu in ultimul rand. Olanda este cunoscuta in lume drept "Tara Lalelelor". calatoriile de afaceri se deruleaza la Milano. Casa Rembrandt. locul al saselea in ierarhia organizatorilor de congrese si conferinte pe plan mondial. Cei mai mari "poli culturali" ai Italiei sunt reprezentati de Roma. barocul crestin si modernismul. Italia primeste anual circa 15 mil. In majoritatea lor. De asemenea. etc). renumite fiind pelerinajele de la Saint-Jacques-de-Compostelle si Montserrat care reunesc circa 2-3 milioane de pelerini in fiecare an. incasarile obtinute depasind 5 mld. de mentionat faptul ca Spania ocupa locul al noualea in clasamentul tarilor organizatoare de congrese si conferinte. Italia se inscrie intre primele tari receptoare de turisti. Roma clasica. medievala precum si marturii apartinand celor trei secole care au precedat Renasterea (XIII-XV). IVET-Pellegrinaggi Paolini si Opera Romana Pellegrinaggi. Padova. Vicenza. Este cunoscut faptul ca Italia poseda un patrimoniu cultural de exceptie ce pastreaza urmele civilizatiilor Europei in intreaga lor diversitate: activitatea comerciala a fenicienilor. Marea Britanie si avand drept principale motivatii de calatorie patrimoniul cultural. Haga (resedinta regala si administrativa . Cordoba prin moscheile sale. cei mai mari turoperatori specializati in calatorii religioase fiind Eteria Viaggi. printre cele mai vizitate orase culturale fiind Amsterdam (Palatul Regal din sec.Windermere Lake Cruises. Granada si Sevilla cu renumitele destinatii turistice Alhambra si Alcazar. Venetia si Florenta. De asemenea.

Finlanda. italian. Multe din vechile cladiri din principalele orase au devenit sediile unor institutii culturale. Evolutia turismului urban in Romania Dincolo de functiile lor sociale. Mai tarziu. Elvetia. arhitectura traditionala a fost inlocuita treptat cu cladiri colective. cu un stil neadecvat. religios. promovarea turismului de afaceri fiind realizata de Neederland Congress Bureau (NCB) si Rotterdam Congress Bureau (RCB). Suedia. cartiere. in multe localitati romanesti. gotice maghiare si germane. etc. Olanda concentreaza cea mai mare parte a calatoriilor de afaceri in Amsterdam (cu circa 100 de congrese si reuniuni si peste 4000 de locuri in palate de congrese). comercial si de afaceri mai pot fi mentionate si altele cum ar fi de exemplu Irlanda. cel putin 29 de orase au suferit importante interventii cu efecte ireversibile asupra fondului . etc). administrative. a fost considerat un pretext pentru demolarea unui mare numar de monumente civile si religioase. Utrecht. 11. nepuse in valoare. renascentiste precum si prezenta barocului german si francez. Situandu-se pe locul al cincilea pe plan mondial prin organizarea a peste 350 de manifestari internationale. constituie destinatii turistice pentru numerosi vizitatori. musulmane. Rotterdam si Utrecht. Vechea lege a sistematizarii oraselor si satelor din 1974 a lasat drum liber demolarii pe scara larga a localitatilor romanesti. sau acoperite prin noile edificii. epoca premoderna precum si cea moderna au adus noi elemente ale clasicismului. centre de localitati sau localitati in intregime) reprezinta valori specifice pentru o anumita epoca si un anumit spatiu cultural. Portugalia. economice. aproape fara nici o legatura cu trecutul. Dupa 1950. Groningen. Alaturi de aceste tari care detin un impresionant patrimoniu cultural. ulterior conturandu-se si un stil national. unele fiind irecuperabile. Grecia. Astfel. in arhitectura acestora apar elemente ale artei orientale. administrative. orasele Romaniei exprima in mod plastic evolutia arhitecturii romanesti. publice. multe monumente istorice rãmânând izolate. prin valorile lor traditionale. Eindhoven. In unele situatii. german. concentrarea in teritoriu a mai multor monumente si cladiri vechi a condus la aparitia unor zone urbanistice valoroase. atelierele Vincent Van Gogh.de stat cu numeroase monumente de istorie. evolutia istorica a provinciilor istorice romanesti a condus la aparitia unor diferenteri in apectul si valoarea obiectivelor turistice prezente. romantismului. tari care. La sfarsitul anului 1989. ca urmare a scolii de arhitectura romanesti. bizantine. Aceste curente s-au intrepatruns si au asimilitat si elemente ale artei traditionale romanesti. in principalele orase romanesti.4. Rotterdam. In acest sens. comerciale sau simple locuinte. Cele mai multe transformari au avut loc in perioada deceniilor sapte si opt. istoric. Aceste zone construite (strazi. eclectismului francez. arhitectura si arta. iar cutremurul din 1997 care a avariat numeroase cladiri.

Ramnicu Valcea.ruinele cetatilor grecesti de la Constanta (Tomis). Targu-Jiu. In ceea ce priveste oferta Romaniei pentru turismul de afaceri. Roman. monumentele istorice si de arta medievala. cu echipamente de traducere simultana pana la 9 limbi straine. Bucuresti).situat in cladirea Palatului Parlamentului. deosebit de apreciate sunt vestigiile arheologice preistorice care atesta prezenta omului inca din paleoliticul inferior.. Husi. Sibiu. Bistrita. in mare parte restaurate. Botosani. Bucuresti.). Medias. Sibiu.). Timisoara.Brasov. In acest sens. 100. congreselor. renascentist (Alba Iulia. facilitatile necesare fiind pe masura cerintelor internationale amplasate in sali cu 20. Brasov. dintre care pot fi amintite: Suceava. Cluj-Napoca. etc. Sighisoara.construit. intre ansamblurile urbane medievale mai bine pastrate fiind cele din Sighisoara. 400 sau 900 de locuri. Bucuresti. vestigiile cetatilor din Oradea. etc. vestigiile si cetatile medievale. Reghin). Timisoara. etc. Baia Mare. orasul Bucuresti constituie principalul polarizator al turismului de afaceri indeosebi datorita ofertei specifice pentru organizarea de conferinte si reuniuni. Festivalul de folclor si obiceiuri de iarna-Suceava. vestigiile fortificatiilor si ansamblurilor voievodale din vechile capitale (Curtea de Arges. Alba-Iulia. vestigiile antichitatii de mare valoare pentru istoria civiliatiei poporului roman . elemente de etnografie si folclor.) precum si o serie de muzee si case memoriale de importanta nationala situate in renumite centre urbane. Giurgiu. Galati. De mentionat in acest sens. Mangalia (Callatis).). monumente de arta si arhitectura in stil romanic (Sighisoara. Toate aceste evenimente au condus la disparitia unor obiective turistice si mentinerea altora intr-o situatie de continua degradare. Centrul International de Conferinte . Bistrita. meselor rotunde organizate de asigurand astfel derularea . Miercurea-Ciuc. Slatina. in fiecare an. al echipamentelor electronice pentru asigurarea unui sistem comunicational si informational operativ precum si patrunderea pe piata romaneasca a unor lanturi hoteliere care pot furniza serviiciile necesare derularii calatoriilor de afaceri. brancovenesc (Craiova. O analiza a potentialului cultural si istoric al Romaniei demonstreaza existenta unui valoros patrimoniu cu valente culturale deosebite in formarea circulatiei turistice din centrele urbane traditionale. Deva. Targu-Mures. Barlad. etc. Brasov. Festivalul de jazz de la Sibiu. baroc (Oradea. La toate acestea se adauga o serie de manifestari cultural-educative care atrag. gotic si neogotic (Brasov. Pascani. Festivalul de Teatru Medieval din Sighisoara. monumente de arta plastica. Cluj-Napoca. Targoviste. cu marturii aflate in diferitele muzee din Craiova. in ultimii ani inregistrandu-se progrese remarcabile in domeniul centrelor de afaceri. Arad. etc. Ramnicu-Valcea. Iasi. semnificative fluxuri de vizitatori in spatial urban romanesc: Festivalul de muzica usoara . etc. cetatile si vestigiile daco-romane. seminariilor. Dintre toate centrele urbane ale tarii. etc. institutii de cultura si arta. Targu-Mures. Targoviste. Istria (Histros).

informare rapida etc. Complexul Hotelier Turist. Mangalia. Guvern si Presedintie dar si de catre alte organisme internationale sau persoane juridice din Romania. etc. Romexpo. Bucuresti. etc. World Trade Center insumand 6 sali de reuniuni modulabile cu o capacitate de pana la 300 de locuri. aceasta zona concentreaza cea mai mare parte a activitatii turistice. se contureaza si alte cateva centre importante de afaceri situate in imediata apropiere a unor zone cu un potential economic ridicat (Cluj. Brasov. etc. Iasi. Hotel Alpin. Dupa cum se poate observa (vezi tabelul 11.) si Baile Herculane iar echipamentele destinate intalnirilor si reuniunilor situate pe litoralul Marii Negre sunt concentrate cu precadere in Mamaia. Sala Polivalenta. arealul constituit din Bucuresti. Timisoara. etc. orasele resedinta de judet precum si celelalte localitati urbane reprezinta zona de desfasurare a turismului cultural precum si a calatoriilor de afaceri si concentreaza aproape 64% din turistii romani si 36% din cei straini. Nu in ultimul rand. situatie reflectata de nivelul principalilor indicatori. absenta instalatiilor de aer conditionat. Poiana Brasov (Complexul Favorit.Hotelurile Mara.) Nu trebuie insa omise limitele existente referitoare la amplasarea centrelor de afaceri. Helvetia.8. Din punctul de vedere al gradului de inzestrare cu echipamente de cazare. la mare distanta de hotelurile cu grad de confort ridicat.Parlament. Hilton. celelalte resedinte de judet cu cele din alte localitati si trasee turistice. aceasta este concentrata indeosebi pe Valea Prahovei (Sinaia . Centrul de Conferinte Snagov. Sala Palatului cu aproape 8000 de locuri. zona urbana detine circa 29% din totalul locurilor de cazare si 57% din totalul unitatilor deschise in luna decembrie 2004. de cele mai multe ori. Complexul Turistic Sport-Bradul. Palace. pentru analiza de fata au fost cumulate informatiile referitoare la baza tehnicomateriala si circulatia turistica pentru zonele Bucuresti.). a serviciilor de secretariat. Caraiman. Sibiu. In ceea ce priveste oferta zonei montane pentru turismul de afaceri. reprezentand un grad satisfacator de valorificare turistica. Intercontinental. considerandu-se ca acestea acopera in totalitate zona urbana. . Datorita neomogenitatii datelor statistice. Neptun-Olimp. hotelurile Marriot. Referitor la valorificarea potentialului turistic al oraselor din Romania. Lido.). International.

87 29.6 10.). inregistrand ritmuri anuale lente de crestere.15 48.86 16. in principal. cea mai mare pondere o detin turistii romani. 11.33 11.8.0 100. o crestere semnificativa observandu-se doar in anul 2003 (vezi tabelul 11. locuri Capac. 2004 * Numarulul de unitati deschise in luna decembrie 2004 *2003 In privinta echipamentelor de cazare.8 28.2 Litoral Delta Dunarii 1.0 Statiuni montane 31.67 13.9. unitati* Nr.21 41.0 100.92 14 7. urmata de litoral si statiunile montane si ocupa locul al doilea dupa litoral in ceea ce priveste numarul locurilor de cazare.01 din care: Straini 18.6 Statiuni balneare 9. Indicatorul cel mai reprezentativ pentru caracterizarea dinamicii circulatiei turistice in spatiul urban este numarul turistilor sau al persoanelor cazate in unitatile turistice si.23 0. cresterii ponderii calatoriilor de afaceri si a preferintelor pentru centrele istorice si culturale urbane.47 42. asociat cu acesta. a turistilor straini. in functiune Grad de ocupare Total tara 100.9 32.38 0. Destinata in principal turismului cultural si de afaceri dar si altor forme de petrecere a timpului liber prin agrement si divertisment. din care.41 21.22 63.5 1.7 7. . numarul innoptarilor si durata medie a sejurului.03 12. zona urbana primeste 64% din circulatia turistica totala.58 0.Distributia pe zone a principalilor indicatori ai activitatii turistice in decembrie 2004 Tabelul nr.55 Sursa: calculat dupa INS. Zona/Indicatori Nr.85 22.84 41.19 11.02 19.3 Zona urbana 56. O situatie asemanatoare inregistreaza si numarul innoptarilor cu deosebirea ca perioada 19971999 a fost marcata de o scadere continua. Informatii Statistice Operative. numarul turistilor cazati in unitatile turistice din zona urbana a cunoscut in perioada analizata o tendinta descrescatoare a turistilor romani ca urmare a deteriorarii nivelului de trai si a calitatii serviciilor si o evolutie ascendenta.73 15. Analizat in dinamica.9 7005000 Turisti cazati** 12. evolutie datorata. Breviar Statistic. zona urbana detine ponderea cea mai mare in totalul unitatilor.

o apropiere de tarile europene cu traditie in acest domeniu.9%) aduce in discutie aprofundarea analizei comparative a bazei materiale ceea ce va determina conturarea unor solutii si directii de actiune in sensul cresterii importantei ofertei turistice existente in spatiul urban si. 11.01 1.99 2000 20638 72.3 89500 129.Evolutia principalilor indicatori ai circulatiei turistice in zona urbana Tabelul nr.9 2. 11.13 00Sursa: INS.25 1998 26109 91.06 08 .16 2 2. este dificila separarea fluxurilor turistice de cele de tranzit care.86 49677 92. Informatii Statistice Operative 2001 si Breviare statistice 1998-2003 0 0 0 Un alt aspect al circulatiei turistice este ilustrat de durata medie a sejurului care inregistreaza valori de pana la 2 zile pentru turistii romani si intre 1.03 1.89 2 80300 122.92.29 16420 111.1 1.25 zile pentru turistii straini. in ceea ce priveste dinamica echipamentelor de cazare existente in zona urbana.62 43317 80. Anii Numar turisti Numar innoptari Durata medie a sejurului Romani Straini Romani Straini Romani Straini abs dinamic abs dinamic abs dinamic abs dinamic a a a a 1997 28457 100 65556 100 53967 100 1477 100 1.83 1.19 2002 32 19890 69. situatie comparabila cu cea existenta pe plan mondial.08 2001 19799 69.86 1.6% apropiata de cea inregistrata pe total tara de 34.57 75020 114. situatie complet diferita fata de turistii straini a caror pondere inregistreaza valori in continua crestere.9.75 64153 97. cu usoare cresteri incepand cu 2001.97 2. Valorile prezentate accentueaza amploarea caracterului de tranzit al circulatiei turistice urbane.39 14898 100. analiza circulatiei turistice evidentiaza o scadere continua a ponderii turistilor romani atat in ceea ce priveste numarul de turisti cat si numarul innoptarilor. diferita de dinamica numarului de locuri care a inregistrat scaderi continue. alaturi de cazarea in spatii neomologate limiteaza analiza turismului in spatiul urban.22 65305 99. pe aceasta baza.26 12974 87.49 74 37810 70. Corelarea analizei circulatiei turistice din zona urbana cu gradul de ocupare al capacitatilor de cazare existente in orase (care inregistreaza in anul 2001 o valoare de 30. Astfel. deoarece informatiile statistice nu releva si structura circulatiei turistice pe motivatii de calatorie.1 2003 19850 69.07 1999 22829 80.05 13296 90..9 2.52 89500 73. cu toate acestea.26 40685 75.9 2. In structura.44 39554 73.52 71627 109.75 89500 136.99 2. Aceasta situatie se datoreaza intr-o buna masura gradului de avansat de deteriorare a unor capacitati de cazare si scoaterea lor din circuitul turistic .9 1. atat numarul de unitati cat si capacitatea in functiune au inregistrat o evolutie oscilanta.99 si 2.

47 2004 1327 118.88 Sursa: INS.3 2 0 0 3 1 5 35 137.35 21086241 99. Din analiza unitatilor de cazare pe tipuri de structuri rezulta ca cea mai mare pondere in total o detin hotelurile si hostelurile (32.99 1999 1326 118.33%) urmate de pensiuni turistice urbane (20. cele mai multe dintre unitati continua sa aiba un grad de confort de 2*. Informatii Statistice Operative 2001 si Breviare statistice 1998-2005 Concomitent cu scoaterea unor unitati din circuitul turistic. 11. indeosebi a celor de categorie de confort superioara sau pe linia modernizarii celor existente.4 21128346 99.46 79298 94. in privinta gradului de confort.72 21172668 99.69 22630412 106. Din analiza principalilor indicatori ai activitatii turistice in zona urbana se constata ca orasele detin o pondere importanta in cadrul circulatiei turistice totale.57%). In acest sens.59 2000 1179 105. insa evolutiile acestora se inscriu intr-o dinamica descendenta datorata absentei unor planuri de urbanism si de amenajare a teritoriului care sa permita dezvoltarea unei functii turistice in principalele localitati urbane si a unor politici de management si marketing urban.56 21062000 99. fapt care solicita o atentie deosebita asupra personalului de primire si a ghizilor animatori precum si asupra distributiei produselor turistice prin intermediul unor turoperatori si agentii de voiaj specializate in astfel de calatorii.09 79752 94. colaborarea stransa intre administratie si colectivitatile locale si cele profesionale din domeniul turismului va avea in vedere prezentarea produsului turistic prin programe deosebite si cat mai originale.16 20690883 97. a unor programe turistice care sa puna in valoare atat orasele mari dar si cele mjlocii care detin valori culturale deosebite. situatie datorata absentei unor lucrari de modernizare si imbunatatire a calitatii serviciilor oferite.72 2001 1330 118.7 20603000 97.10. . Din analizele si previziunile efectuate de expertii Organizatiei Mondiale a Turismului pentru urmatorul deceniu se prefigureaza tendinte reale de dezvoltare si amplificare a acestei forme de turism.Tabelul nr.96 79505 94.3 79635 94. Schimbarile socio-economice si politice din ultima vreme demonstreaza faptul ca turismul urban va reprezenta o dominanta majora fata de alte forme de turism cunoscute.61 81989 97.79 2002 1432 128.81 83144 98. lipsei unor preocupari in directia sporirii numarului de echipamente de primire turistice din orase. au aparut si altele noi din necesitatea completarii ofertei turistice hoteliere cu unitati avand grad superior de confort. Evolutia capacitatii de cazare existente si in functiune in zona urbana Anii Capacitat existenta Capacitatea in functiune ea Numar de unitati Numar de locuri abs dinamica abs dinamica abs dinamica 1997 1118 100 84219 100 21173477 100 1998 1183 105.

Italia. centre de conferinte. Marea Britanie. Turismul si piata gazduirii manifestarilor de afaceri au fost intotdeauna prezente in strategiile de dezvoltare locala. o serie de tendinte legate de sectorul turism-calatorii: planurile de dezvoltare economica ale oraselor vor pune tot mai mult accentul pe contributia . de cele mai multe ori decisiv pentru viitorul zonelor turistice. in cadrul unui plan general de dezvoltare economica. in acest sens. Din cele 178 de tari reprezentate in Organizatia Natiunilor Unite. se intensifica actiunile in directia extinderii spatiului expozitional si de conferinte. de regula. Dinamica interna se refera la extinderea capacitatilor hoteliere pentru a putea satisface cererea potentiala in materie de intruniri si expozitii comerciale. de actiuni ale oficiilor de turism locale in directia mediatizarii evenimentelor. Canada si Elvetia Pe piata internationala au avut loc. O deosebita amploare o inregistreaza. Austria. cinci categorii de activitati care definesc piata reuniunilor: expozitiile comerciale. eforturile investitionale devenind o preocupare majora in patrunderea pe piata a unor noi atractii turistice sau in modernizarea celor existente. proces ce a determinat amplificarea concurentei. in cea mai mare parte. etc) luand in considerare faptul ca localizarea accesibila prin concentrarea elementelor de atractie. Atunci cand gradul de ocupare a hotelurilor inregistreaza valori mai mici de 60%. Franta detinand pozitia conducatoare urmata de SUA. insulele Scotiei. pe de o parte. a spatiilor amenajate si serviciilor reprezinta o conditie de baza pentru crearea magnetismului unei destinatii turistice. Totodata. Spania. Competitia in domeniul serviciilor de gazduire genereaza o adevarata "cursa exponentiala". Aceste eforturi sunt dublate. existand o dinamica in dublu sens: interna si externa. sisteme de tranzit. o serie de transformari in structura obiceiurilor de calatorie dar si a duratei de ramanere la locul de destinatie.5. in mod obisnuit. in ultimii ani. prin lansarea unui festival sau a unei manifestari-eveniment care sa le consacre identitatea. precum si asigurarii unei infrastructuri adecvate (stadioane. fenomenul turistic a cunoscut o impresionanta evolutie datorata. Germania.11. festivalurilor si sarbatorilor specifice. etc. Pot fi enumerate. conferintele si expozitiile de consum. in acest sens. congresele. deschiderii unor noi piete de turism si gazduire si extinderii calatoriilor spre locuri de neimaginat cu cateva decenii in urma: Antarctica. padurile tropicale ale Amazonului. pentru mai mult de jumatate dintre ele. fie ca beneficiaza sau nu de mai multe optiuni de echilibrare a strategiilor de gazduire a manifestarilor cu alte tipuri de activitati. piata serviciilor de gazduire a activitatilor organizate de firme. ca metoda de crestere a ocuparii in spatiile de cazare. Perspectivele turismului urban In ultima perioada. acest fenomen manifestandu-se. in ultima perioada. Marele Zid Chinezesc. localitatile de mici dimensiuni incepand sa se dezvolte. Exista. turismul de evenimente devine din ce in ce mai mult o componenta esentiala a strategiilor de atragere a segmentelor de turisti. intrunirile. turismul reprezinta unul din sectoarele economice cele mai importante.

ceea ce va determina orasele-gazda sa adopte un marketing combinat. atractivitatea unui loc poate fi diminuata de instabilitatea politica. orasul Manchaster a utilizat denumirea formatiei Beatles iar Chicago isi promoveaza numele prin baschetbalistul Michael Jordan. iar marketingul si managementul strategic din domeniul turismului vor detine un rol tot mai important. Sunt astfel exploatate evenimente. prin muzica. acesta din urma constand in alocarea de fonduri in directia imbunatatirii infrastructurii turistice si "fabricarea" unor elemente care sa atraga noi segmente de consumatori tinand cont de faptul ca preferintele pentru o forma sau alta de turism sunt extrem de variabile in timp. orasul Atlanta si-a imbunatatit imaginea in urma filmului Pe aripile vantului. de regula prin cinematografie. televiziune si uneori. rezultatul a fost scaderea numarului de turisti datorita poluarii. actori. pentru a stimula interesul turistilor si a transmite o anumita imagine a locului. vedete sportive. factorii de mediu nefavorabili si supraaglomeratia. Un exemplu pozitiv in acest sens il constituie Festivalul shakespearian de la Stratford care a demarat ca o mica atractie regionala si a ajuns sa aiba in prezent o anvergura internationala. avand ca principala atractie jocurile de noroc care continua sa detina 60% din economia locala. Compania British Airways l-a angajat pe actorul Robert Morley. - calatorii vor combina mai frecvent deplasarea in interes de serviciu cu cea in interes personal.turismului si a sectorului de calatorii. filme. - gradul sporit de interes pentru activitatile sportive si de recreere vor antrena eforturi investitionale in amenajarile in aer liber si recreative. In conditiile cresterii fenomenului concurential. un centru de servicii de inalta tehnologie care a atras intr-un timp foarte scurt aproape 90 de . Drept urmare. Pe de alta parte insa. Un alt aspect al concurentei in turism il reprezinta si intregul proces de formare a imaginii. etc. turismul australian a inregistrat cresteri bazandu-se pe imaginea actorului Paul Hogan din Crocodile Dundee. identificarea pietelor-tinta. - o mai buna informare de marketing va avea ca rezultat o mai mare segmentare a pietei. Grecia si Thailanda reprezinta doua exemple clasice unde investitiile in infrastructura au ramas in urma dezvoltarii turismului. este deosebit de dificil de modificat. India a inregistrat o crestere cu aproape 50% a numarului de turisti in urma difuzarii filmului Ghandhi. pe de o parte si ierarhizarea segmentelor de potentiali turisti si trecerea la elaborarea unor politici de marketing de investitie. preferintele lor indreptandu-se spre activitatile culturale si de recreere. destinatiile turistice fiind adesea puternic influentate de reprezentarile plastic-imaginare. salubrizarii neadecvate si congestionarii accentuate a traficului. Pe de alta parte. dezastrele naturale. Odata creata o imagine. Un exemplu semnificativ in acest sens il ofera orasul Las Vegas care este vazut drept o "capitala a viciului". pe aceasta baza. Las Vegas este si un oras universitar important. factorii de decizie de la nivelul oraselor vor trebui sa-si indrepte atentia catre auditarea elementelor de atractie ale zonelor turistice si. pe de alta parte.

este vizitat in medie de 300000 de turisti in fiecare an. adesea neadecvate. O alta preocupare a organismelor publice locale pentru revitalizarea zonelor turistice o constituie dezvoltarea patrimoniului. In tarile dezvoltate. Ixtapa (Noua Riviera Mexicana) prin combinarea cu succes a investitiei mixte in turism. conservarea istoriei locurilor. distractii. revin in sarcina administratiilor locale. importante atractii turistice. pe aceasta baza. atragerea agentilor economici prin politici de marketing integrat determinand atragerea de turisti sositi in scop de afaceri cat si promovarea destinatiei respective ca loc de amplasament pentru o firma sau unitate componenta a unei firme. Autoritatile publice se preocupa de eliberarea terenurilor. Sintetizate. realizarea sistemelor de tranzit. Winterset (statul Iowa). a cladirilor si a obiceiurilor. diversificarea produselor turistice. etc. In tarile Europei Centrale si de Est precum si in cele in curs de dezvoltare. in care investitia statului in infrastructura este dublata de investitia privata in dotari turistice. accentuarea problemelor legate de calitatea mediului. extinderea turismului de afaceri. locul de origine al primului hamburger gazduieste in luna august a fiecarui an "Zilele Hamburgerului". De exemplu. turismul local se bazeaza tot mai mult pe parteneriatul public-privat in actiunile de planificare. Seymour (statul Wisconsin). iar acordarea stimulentelor fiscale pentru investitiile private in turism. Exista insa si incercari de promovare a investitiilor private prin intermediul asocierilor in participatie. existand numeroase exemple de locuri de nastere ale unor personalitati celebre sau pe teritoriul carora s-au desfasurat batalii istorice si care au devenit astfel.firme in acest domeniu precum si o atractie pentru sport. principalele tendinte inregistrate in turismul urban se prezinta astfel: - orientarea preferintelor vizitatorilor catre forme ale turismului activ: sport. cresterea ponderii turistilor experimentati al caror nivel de asteptare este tot mai ridicat. locul de nastere al actorului John Wayne. recreere si spectacole artistice. finantare si implementare. sistematizare. a ecoturismului si a turismului religios. Cancun. divertisment. utilizarea pe scara tot mai larga a instrumentelor moderne de informare si marketing. guvernele sunt cele care raspund de planificarea si controlul dezvoltarii turismului. actiunile de restaurare. prin integrarea armonioasa . al dreptului de proprietate acordat strainilor precum si al inchirierilor in sistem colectiv (time sharing). stimularea interesului pentru tratamente medicale traditionale. - - fragmentarea vacantelor pe parcursul unui an. sporirea interesului catre mentinerea si imbunatatirea starii de sanatate si. Un exemplu pozitiv in acest sens il reprezinta statiunile Puerto Vallarta. asimilarea unor cunostinte despre istoria si cultura zonelor pe care le viziteaza. expansiunea activitatii turistice fiind dependenta aproape in totalitate de investitiile publice. evaluarea costurilor precum si realizarea investitiilor de infrastructura. aventura. marketingul turistic si al serviciilor de gazduire va trebui integrat in celelalte strategii de marketing urban. cresterea turismului cultural si de aventura. In concluzie. Astfel.

a serviciilor. orasele devin tot mai atractive iar preocuparile ce vizeaza dezvoltarea infrastructurii specifice. 12. TURISM URBAN SI URBANISM TURISTIC In conditiile cresterii fenomenului turistic pe plan mondial. conservarea centrelor istorice se situeaza tot mai mult in atentia municipalitatilor ceea ce contribuie pe de o parte.a strategiilor de marketing cu celelate actiuni de dezvoltare se va reusi consacrarea imaginii unui loc si transmiterea mesajelor adecvate. la afirmarea .

evenimentele si ocaziile festive. etc. sistematizare si conservare ale organizatorilor. etc. Atractiile turistice ale oraselor Analizand motivatia fluxurilor de calatorii in spatiul urban. etc. culturale. Muzeele .1. maxima importanta care atrag anual milioane de turisti. un rol important il au atractiile culturale. si ghidurile turistice fac prezentari ample ale acestor obiective de perimetrul asezarii gazda. se incadreaza in grupa edificiilor culturale.prin functia lor.pot inmagazina referinte (obiecte si marturii) privind personaje artistice. 12. de dimensiuni mult mai mici. antichitati.1. Dintre acestea. vizite la aceste inedite obiective. c) muzeele locale. Astfel se pot diferentia: a) muzeele nationale ce grupeaza obiecte de patrimoniu national precum si anumite piese din exterior intrate in patrimoiunl tarilor respective. politice. monumentele si ansamblurile sculpturale precum si frumusetea naturala se situeaza printre preferintele vizitatorilor si constituie elemente definitorii in alegerea destinatiei de calatorie. se poate desprinde concluzia ca atractii precum istoria si personajele celebre. museul Ermitage din St Petersburg se desfasoara pe o suprafata de circa 9 ha si este ocupata de 1057 de sali expozitionale.1. prezenta obiectivelor turistice devenind astfel sursa de atractie pentru numerosi turisti.paleontologie. cladirile. ce concentreza exponate colectate indeosebi din Lucrarile de specialitate. stiintific. elementele culturale. (British Museum. istorie orientala. Valoarea si marimea muzeului este strans corelata cu posibilitatile de colectare. cuprinde 12 sectii . romana etc-. In multe dintre produsele turistice lansate de marii turoperatori se regasesc inserate in programele turistice. monezi. aceste institutii care se ocupa cu strangerea pastrarea si expunerea obiectelor care reprezinta un interes istoric. de exemplu. 12. spatiul urban este detinatorul unei oferte turistice insemnate ceea ce contribuie la materializarea diferitelor forme ale turismului urban. greaca .oraselor ca destinatii de calatorie dar si la conturarea necesitatii de asigurare a unui echilibru intre aceste preocupari si nevoile interne de realizare a unui mediu de viata corespunzator. Valentele turistice ale acestui tip de obiective se materializeaza in fluxurile de . Casele memoriale . b) muzeele regionale ce dispun de exponate adunate dintr-o regiune data. recreerea si divertismentul. manuscrise. artistic. Orasul ca centru de receptie turistica Asa cum s-a mai aratat. etnografie.

rococo. In Antichitate. etc. Catedrala Santiago de Compostella din Spania. baroc. cum ar fi stilul arhitectonic sau decoratiile. . coloanele ridicate in cinstea unor importante figuri istorice. In categoria obiectivelor istorice pot fi incadrate si monumentele. din orasul Salzburg. Alte edificii de natura religioasa si care constituie elemente atractive sunt moscheile ale caror elemente specifice sunt mozaicurile si minaretele. valoarea turistica a edificiilor religioase este data de arhitectura proprie cultelor religioase universale (catedrale si biserici pentru crestini. sub aspect turistic. devine o sursa pentru desfasurarea actului turistic. specifice. Palatul Regal din Praga. pot fi amintite: casa in care s-a nascut Mozart. etc avand o larga raspandire in intreaga lume. clasic. in orasele antice romane.) constituie un potential atractiv ridicat. De asemenea. Bazilica San Marco din Venetia. statuile.pastreaza functia culturala initiala care. Renumite in acest sens sunt cladirea Operei din Paris. neogotic). Ca exemple edificatoare in acest sens pot fi mentionate: Catedrala Sf. Deosebit de interesante sunt. In ceea ce priveste obiectivele istorice. Insula Rodos). Palatul regal din Madrid etc. dar si prin insusiri particulare. casa lui El Greco din Toledo. Din perioada Evului Mediu s-au pastrat castelele fortificate. Templul lui Zeus din Olimpia. casa lui Goethe din Frankfurt pe Main. Catedrala din Edinburgh. turnurile de aparare. Dintre casele memoriale vizitate anual de un numar foarte mare de turisti amintim. dornici sa cunoasca marturii despre viata si personalitatea celui care sa nascut sau a locuit in acel loc. Totodata. Catedrala Sf Sofia.. Westminter Abbey din Londra. De asemenea. Teatrele si Operele . Reduta din Budapesta construita pentru gazdui concertele si ceremoniiile oficiale in stilul romanic ungar. etc. Reprezentative sunt: palatul Buckingham din Londra. deosebit de interesante sunt vestigiile antice (Acropola Atenei. crenelurile etc. palatele si castelele regale care sunt intalnite in multe dintre marile metropole ale lumii. personaje din lumea literara: casa natala a marelui dramaturg englez William Shakespreare din Stratford-Upon-Avon. Templul lui Apolo din Delfi. Teatrele se impun ca elemente de cultura si civilizatie in majoritatea polisurilor grecesti. sinagogile. grandoare). In unele cazuri. bisericile si manastirile atrag vizitatori printr-o serie de atribute comune si altor edificii antropice (vechime. mausoleele. etc. ulterior. si. resedinte ale seniorilor feudali ale caror elemente de fortificatie (zidurile. vechimea constituie alt element ce transforma aceste institutii in obiective turistice de maxima atractivitate. cu o forma impusa de topografia terenului ( liniare sau curbate).vizitatori. gotic. a carei constructie a inceput in 1861. numeroase imobile care amintesc de locurile unde s-au nascut sau au creat o parte dintre operele lor marii pictori ai lumii: casa lui Rubesn din Anvers. valoarea turistica a acestor obiective sporeste prin insusirile arhitecturii lor. Teatrul Globe al lui Shakespreare cu o capacitate de 1600 de locuri. acestea erau reprezentate de amenajari specifice practicarii actului cultural in aer liber. Petru. sinagogi pentru mozaici) si stilul constructiv ( romantic. prin ea insasi. moschei pentru musulmani. Domul din Milano.

in marile metropole ale lumii se regasesc cladirile impresionante care atrag atentia prin arhitectura si grandoare (sediile BMW din Munchen. pot proveni. in Pennsylvania. stand la baza aparitiei unor cladiri spectaculoase.1. Manifestarile culturale constituie sursa a interesului turistic doar in anumite intervale ale anului. aceasta este alcatuita din doua grupuri majore: vizitatorii care calatoresc in interes de afaceri pentru a participa la intruniri si conferinte sau pentru incheierea unor tranzactii si vizitatori fara scopuri de afaceri care pot fi reprezentati de catre turisti sau calatori in tranzit. targurile si expozitiile. aceste birouri isi disputa fondurile destinate promovarii turismului in regiunea pe care o reprezinta. General Motors din Detroit. Amsterdam. Osaka. una dintre prioritatile urmarite in procesul de guvernare/gestiune urbana. Marile metropole ale lumii gazduiesc anual asemenea manifestari. capata o pondere importanta in circulatia turistica doar in masura in care acestea sunt completate si cu alte atractii de natura celor prezentate anterior. De asemenea. stilul constructiv dar mai ales materialele utilizate au facut din muzeul Guggenheim din Bilbao una dintre cele mai vizitate institutii de acest tip. pot exista si alte elemente precum frumusetea cadrului natural. etc. festivalurile artistice. cresterea concurentei intre orase in directia atragerii unor noi segmente de vizitatori. firme si investitii a determinat reorientarea autoritatilor locale catre dezvoltarea unor politici urbane axate pe elaborarea de strategii care sa conduca la construirea unor piete competitive orientate astfel incat sa raspunda cererilor. parcurile si gradinile publice. New York). In ceea ce priveste piata vizitatorilor.O alta atractie a oraselor o constituie realizarile tehnicii contemporane. institutii finaciare din Paris. Acestia din urma. cum sunt saloanele auto. Cu toate acestea. arterele comerciale. Interesante sunt si expozitiile internationale cu specific. b) locuitorii. vechile cartiere ale oraselor. Vizitatorii Dezvoltarea economica a reprezentat. c) afaceri si industrie. ale cumparatorilor. In general. un numar de 54 de astfel de birouri concureaza pentru alocarea unor subventii in valoare de 7 milioane de dolari. Montreal. targurile de turism. tot mai exigente. etc. Astfel de activitati si manifestari umane. noile materiale si metode tehnice. 12. in cadrul destinatiilor turistice urbane. specifice marilor centre urbane. Una dintre strategiile cel mai adesea intalnite pentru atragerea de vizitatori se refera la infiintarea unor birouri de turism si de organizare a conferintelor. Cladirea a fost constuita in 1997 din blocuri de calcar acoperite cu titaniu iar peretii din sticla. dintotdeauna. Londra. marile complexe expozitionale din Hanovra. O alta directie de actiune urmarita o reprezinta imbunatatirea centrelor si a spatiilor . din patru piete-tinta principale: a) vizitatorii. d) piete de export. De exemplu. targurile de carte. in principiu. sunt: carnavalurile.2. un motiv in plus pentru turisti avizati de a alege ca destinatie turistica aceste locuri. rezidentii si lucratorii. De asemenea. in SUA. De exemplu. care sa motiveze deplasarea in spatiul urban dar care.

Pe de alta parte. caracteristicile demografice. zone de piata sau localizari. toate masurile de atragere a unor noi segmente de vizitatori si. acestea se prezinta astfel: Variabile de segmentare pentru piata turistilor Tabelul 12. In acelasi sens se inscriu si preocuparile de a contura profilul vizitatorilor in functie de zonele de provenienta. Astfel. caracteristici ale clientului si avantaje cautate. mare. nivelul asteptarilor. schi Frumusete naturala Zone/localizari de piata • • Strainatate Raza nationala Caracteristici clientului • • Varsta Venit ale Avantaje • • Pret Comoditate . in practica identificarii de noi piete-tinta se intalnesc urmatoarele variabile de segmentare: elementele de atractie cautate. cresterea ratei infractionalitatii precum si supraaglomerarea destinatiilor turistice indeosebi in perioadele de sezon. Detaliate.1 Elemente de atractie cautate • • Soare. frecventa calatoriilor precum si de cuntumul veniturilor. de sporire a atractivitatii oraselor pot genera nemultumiri in randul locuitorilor confruntati cu o serie de probleme legate de: deteriorarea mediului inconjurator.amenajate pentru conferinte si intruniri precum si promovarea acestora in randul firmelor si asociatiilor patronale si profesionale vizate. pe aceasta baza. Un rol important in rezolvarea acestor probleme il va avea procesul de proiectare urbanistica ce trebuie sa tina seama de profilul vizitatorilor in construirea infrastructurii specifice turismului.

acesta este o variabila in functie de planul de marketing iar costul servirii ia in calcul conditiile de infrastructura. turismul contribuie la cresterea atractivitatii oraselor prin politica de amenajare dar totodata.factor de dezvoltare a urbanismului Asa cum s-a mai aratat. contribuie in mod hotarator la amplificarea calatoriilor turistice. in acest caz. In final. 211 Din analiza variabilelor de segmentare pot rezulta mai multe piete-tinta decat sunt estimate si. 12. biroul pentru turism va ierarhiza segmentele potentiale de turisti in ordinea profitabilitatii si va proceda la elaborarea de masuri care sa vizeze segmentele ce ocupa primele locuri in aceasta clasificare. cit. Turismul ....• • • • • • • • • • Peisaj salbatic Recreere Vanatoare Cultura/istorie Oameni Evenimente Sporturi Parcuri tematice Capacitati amenajate Produse cu caracter de • • • • Raza regionala 800 km Raza locala . in conditiile in care profitul potential al unui segment turistic vizat reprezinta diferenta dintre suma pe care segmentul de turisti urmeaza a o cheltui si costul atragerii si servirii acestui segment. Astfel. evolutia oraselor. op.. fapt ce se reflecta in mod direct in dezvoltarea functiei turistice la nivel urban. revine sarcina birourilor pentru turism de a stabili profitul pe care l-ar aduce fiecare segment in parte. Rein I. Adaptarea la modificarile inregistrate in stilurile de viata si nevoile consumatorilor reprezinta o preocupare continua la nivelul autoritatilor locale in contextul tendintelor demografice si al mutatiilor produse in materie de venituri dar si al concurentei turistice pe o piata in continua expansiune.1.3.160 km Caracter sezonier Pe toata durata • • • • • • Familie Celibatari Practicanti unei profesii Stiluri de viata Grup etnic Grup religios • • ai • • • Calitate Servicii Cantitate Diversitate Capacitati amenajate anului unicat Sursa: Kotler Ph. Aceasta evolutie a condus la conturarea si afirmarea oraselor ca motivatie de calatorie in . In ceea ce priveste costul atragerii. destinatiile urbane devenind tot mai atractive pe masura ce fenomenul turistic capata amploare. extinderea lor. multe dintre orase detin un important potential turistic. pag. Haider D.

In acelasi timp exista si tendinta ca orasele mai mici. orasele pot constitui destinatii turistice atractive pentru un segment de vizitatori in continua crestere. Exista orase care sunt ele insele adevarate muzee. Orase universitare Dintre acestea. Orasele -festival si orase . etc. asa cum reiese din cele prezentate. dezvoltarea urbanismului turistic sa reprezinta o optiune prioritara asigurandu-se in acelasi timp o concordanta intre exigentele impuse de activitatea turistica si . Medina sau Fatima pentru lumea islamica.Venetia . cum ar fi de exemplu. Totodata. Reims pentru catedrala. Orase ca Florenta sau Dijon sunt vizitate pentru muzeele lor. s-au conturat orase turistice avand o identitate bine definita in functie de patrimoniul cultural universal astfel: Orase muzeu Exista orase care isi datoreaza atractia lor in mod deosebit valorilor artistice. Uppsala in Suedia. Reflectarea functiei turistice in organizarea si amenajarea oraselor In contextul intensificarii preocuparilor tuturor celor implicati in gestiunea urbana in directia asigurarii unui mediu de viata adecvat locuitorilor. Exemple in acest sens pot fi amintite: Liege. Vaticanul. dar bine amplasate si amenajate sa revendice organizarea manifestarilor internationale de acest tip. Avand in vedere rolul turismului in dezvoltarea comunitatilor locale. Princetown in SUA. orasele detinand spatii generoase special amenajate cu amfiteatre incapatoare. 12. Pe aceasta baza. universitatea poate constitui un oras in oras. Forma manifestarilor culturale din ce in ce mai mult este cea a congreselor.contextul extinderii functiilor acestora.remarcabil prin canalele sale. in multe cazuri. Cannes. Monte Carlo. este esential ca in cadrul procesului de planificare urbana.congrese In aceasta categorie pot fi incluse orasele consacrate pentru organizarea unor manifestari culturale internationale. Dintre acestea pot fi exemplificate: Mecca. Santiago de Compostella sau celebra Grota a Miracolelor de la Lourdes pentru lumea crestina. planificarea urbana detine un rol central in strategia urbana. pot fi amintite orasele mici care gazduiesc mari universitati: Cambridge si Oxford in Marea Britanie. totodata. orasul croat Dubrovnik sau vechiul oras al dogilor . Versailles sau Fontainbleau atrag prin castelele lor. etc. Centre de pelerinaj Orase cunoscute ca centre de pelerinaj sunt situate in diverse zone ale lumii si atrag fluxuri importante de vizitatori cu prilejul unor sarbatori religioase.2.

a amenaja spatial urban inseamna a regasi la nivelul structurilor teritoriale functionarea si impletirea optima a tuturor acestor aspecte. doar amenajare fizica ci si amenajare sociala. componenta umana si sociala a activitatii de planificare urbana referindu-se la aspecte problematice ale vietii comunitatilor urbane: locuinte -constructia de locuinte. trebuie sa corespunda necesitatilor actuale. ocupat de locuinte si amenajari realizate din resurse mai modeste. b) Motivul imbunatatirii conditiilor de viata intr-o anumita zona (salubrizare). amenajarea spatiului urban sunt preocupari care trebuie sa intre in sfera de interes a municipalitatilor. amenajarea ansamblurilor de locuit. artistice si arhitecturale a orasului. insa. Altfel privind lucrurile. dotari pentru petrecerea timpului liber. a surselor de nocivitate din zona si reamenajarea interioara si exterioara a celorlalte dotari astfel incat ele sa-si poata indeplini optim functia pentru care au fost create. constructia. consolidarea locuintelor degradate.premisa a dezvoltarii urbanismului turistic Planificarea. transport . acoperire teritoriala. trebuie precizate care sunt motivele care stau la baza restructurarii. 12. c) Motivul reevaluarii istorice.fluidizarea traficului. sa reflecte posibilitatile de realizare si sa se poata invecina cu cladirile existente. pe determinarea resurselor disponibile pentru atingerea acestor scopuri precum si pe evidentierea constrangerilor ce le blocheaza realizarea. Planificarea urbana nu inseamna. Planificare urbana . servicii de educatie. In conditiile justificarii actiunilor de modelare a orasului. renovarea. infrastructura turistica. salubritate. dar aflat in perimetrul construibil. un ansamblu de activitati orientate . Procesul de planificare porneste de la existenta unei valori a obiectului si una a ansamblului. de exemplu. de teritoriul periferic al orasului. amenajarii urbane si care vizeaza aspecte distincte ale vietii urbane: a) Motivul utilizarii mai eficiente a terenului.amenajarea. etc. laturarea tuturor constructiilor si amenajarilor insalubre ce nu pot fi refacute.2. Este vorba. de fapt. renovarii. o posibilitate de cunoastere a trecutului istoric. drumuri . Planificarea urbana reprezinta ansamblul masurilor de dezvoltare controlata a regimului constructiilor si investitiilor in orase. Procesul de planificarea urbana este axat in primul rand pe identificarea scopurilor concrete ale orasului. repararea acestora. in special. Zonele considerate insalubre se caracterizeaza si printr-un deficit de servicii pentru populatie. de aceea scopul fundamental de salubrizare este insotit si de incercarea de a dota suplimentar zona cu o serie de servicii. al crearii unui anumit standard de confort in ceea ce priveste fondul construit existent. Aceasta inseamna. culturale accesibile populatiei. in acest sens. Orasul detine o anumita valoare cu caracter istoric iar cadrul de actiune reprezinta.satisfacerea nevoilor interne ale locuitorilor. de sanatate. o constructie noua. In acest context. modelarea. Aprecierea gradului de eficienta in utilizarea teritoriului unei zone se afla in relatie cu caracterul si problemele cu care se confrunta orasul respectiv.1.

organizarea serviciilor publice si private pentru varsta a treia. de garantarea . nivelul de trai al locuitorilor.. impreuna. pot fi conturate cateva aspecte referitoare la dezvoltarea turismului si implicatiile acesteia in procesul de planificare urbana. in sens larg. Adaptat particularitatilor fenomenului turistic. etc. acela al urbanismului turistic. in masura sa solutioneze aspecte legate de amenajarea spatiului urban potrivit exigentelor vizitatorilor dar si ale locuitorilor. In acest context. urbanismul turistic este in mod direct legat de existenta unei imagini favorabile in randul vizitatorilor fiind rezultatul unui complex de activitati care determina unicitatea destinatiei turistice urbane. procesele de transformare ale acestora. Imaginea unui oras turistic cuprinde nu doar elemente legate de potentialul natural si antropic ci este compusa din numerosi alti factori legati de stabilitatea economica. inainte de toate. Asadar. Astfel. Modelarea unui oras are in vedere conceperea acestuia ca pe o structura fizico-spatiala complexa si concreta prin asamblarea mai multor unitati componente care redau o realitate sociala prin luarea in considerare a urmatoarelor elemente: a) conceptia despre viata si oras a unei societati intr-un moment al evolutiei sale (ansamblu de reprezentari despre societatea urbana si modul in care trebuie sa se desfasoare viata intr-un oras. Avand in vedere aceste aspecte de ordin general-valabil pentru spatiul urban.spre realizarea unei actiuni sociale sau spre rezolvarea unor tensiuni sociale. cat si in randul localnicilor si comunitatilor locale in ansamblul lor. infrastructura. conceptul de urbanism turistic reprezinta un ansamblu de principii si metode de amenajare a spatiului urban avand drept obiectiv general dezvoltarea turismului si afirmarea acestuia ca factor de crestere a competitivitatii oraselor turistice. serviciile publice. procesul de planificare urbana presupune conturarea unui nou concept. relatiile intre ele. c) pot studia fenomenele urbane. cresterea gradului de integrare etnica in comunitatile urbane mixte. care. despre felul in care trebuie sa arate orasul in acord cu acestea). d) instrumentele de aplicare a modelului urban reprezinta mijloacele prin care se transpune in practica un model urban. b) gandirea urbana reprezinta acel ansamblu de idei si doctrine care exprima conceptia modelul urban este reprezentat de organizarea spatiala a formei fizice urbane cu ajutorul careia se despre oras si viata urbana intr-un moment al evolutiei sale. a unor situatii critice din prezent sau de perspectiva (ex: reducerea delincventei urbane. un rol important revine marketingului urban al carui principal scop trebuie sa fie acela de a crea o legătură puternică între politicile publice şi exigenţele consumatorilor contribuind la stabilirea viziunii de ansamblu a strategiei. contribuie la afirmarea identitatii destinatiei urbane. etc). crearea unei imagini favorabile este legata. Pe de alta parte insa. Una dintre trasaturile fundamentale ale urbanismului turistic o reprezinta crearea unei imagini favorabile a orasului atat in randul vizitatorilor.

la sporirea atractivitatii orasului turistic. realizarea unui parteneriat intre autoritatile locale. actiunile specifice vizeaza amenajarea peisajului natural. In contextul actual al intensificarii calatoriilor turistice. utilizarea eficienta a terenurilor in concordanta cu functiile urbanistice ale fiecarei zone. Rolul arhitecturii si design-ului in turism Amploarea si trasaturile specifice turismului fac necesara. Trebuie subliniat faptul că actiunile specifice urbanismului turistic sunt eficiente numai in conditiile in care municipalitatea posedă resurse umane specializate care să gestioneze eficient activităţile în condiţiile unor constrângeri generate de mediul în care se desfăşoară. fundamentarea design-ului urban pe principii estetice. pe aceasta baza. protejarea si valorificarea patrimoniului natural si a celui cultural-istoric. etc. reabilitarea patrimoniului construit si a centrelor istorice. urbanismul turistic cuprinde un ansamblu de solutii si actiuni specifice care vizeaza organizarea. control si evaluare a impactului acestora asupra dezvoltarii orasului avand drept rezultat obtinerea unei imagini clare a rezultatelor actiunilor specifice si masura in care acestea contribuie la cresterea atractivitatii si competitivitatii orasului turistic. Implementarea politicilor urbanismului turistic se va finaliza cu stabilirea unor proceduri de feedback. Având în vedere cele prezentate. tot mai mult. amenajarea sau reabilitarea spatiului urban menite sa contribuie la cresterea rolului turismului in economiile locale. urbanismul turistic va urmari imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor prin asigurarea accesului la servicii publice si locuinte convenabile pentru toti locuitorii. Totodata. firmelor şi al vizitatorilor. analiza cadrului sau arhitectural si masura in care acesta satisface cerintele actuale si directiile de dezvoltare in viitor. agenti economici si locuitori reprezinta o conditie esentiala. In acest context.2. se pot identifica la nivelul municipalităţilor condiţiile prealabile care sprijină dezvoltarea urbanismului turistic ca instrument eficient ce are ca finalitate dezvoltarea turismului si pe aceasta baza. In sens restrans. creşterea competitivităţii oraşului turistic.2. pe de o parte. pe de alta parte este mai mult decat necesara. In conditiile in care necesitatea asigurarii unui echilibru intre exigentele turistilor. nevoile comunitatilor locale si protejarea mediului. promovarea evenimentelor. infiintarea unei structuri publice care sa aiba ca principala atributie dezvoltarea urbanismului turistic ar contribui la promovarea orasului ca destinatie turistica atractiva. conceperea de noi elemente de atracţie care să ducă la o îmbunătăţire a calităţii vieţii si promovarea acestora prin programe de imagine si comunicare. In acest context. extinderea controlata a implantarilor turistice. o pondere semnificativa in structura . integrarea armonioasa a acestuia in randul celorlalte functii urbane si. imbunatatirea imaginii orasului turistic raspunzand intereselor tuturor celor implicate. dezvoltarea si diversificarea infrastructurii turistice.furnizării serviciilor de bază şi întreţinerea infrastructurii în beneficiul cetăţenilor. 12.

Ca preocupare relativ recenta. Astfel.in ceea ce priveste hotelurile.mentinerea planurilor si a coridoarelor de vizibilitate catre obiectivele care prezinta atractie vizuala. Relatia dintre arhitectura si turism trebuie privita in dublu sens: arhitectura ca punct de pornire pentru activitatea turistica dar si ca element aflat intr-o continua dinamica urmare a procesului de dezvoltare a urbanismului turistic. cu cladiri istorice. la informarea corecta a vizitatorilor. de comunicare directa. Pe langa aspectul functional. dezvoltarea zonelor in apropierea plajelor si a coastelor maritime).motivatiilor de calatorie o detine preferinta pentru marile centre urbane care adapostesc valori ale unor vechi civilizatii. avand ca sfera de preocupare de la conceperea mobilierului urban pana la amenajarea spatiilor publice intervenind in grafica de orientare si publicitate dar si in proiectarea echipamentelor turistice. sali de conferinte. acest proces trebuie sa aiba in vedere localizarea cladirilor ceea ce implica o serie de consideratii de baza: 149. se exprima prin numarul de camere pe unitatea de suprafata. intre principiile de functionalitate si cele de compozitie urbana care sa satisfaca nevoile vizitatorilor. O deosebita importanta in spatiul arhitectural al turismului prezinta grafica de orientare si publicitate care contribuie. Un aspect esential al planificarii turistice locale este garantarea faptului ca echipamentele turistice sunt situate in locuri accesibile si au o arhitectura corespunzatoare. prin imagini care pot fi memorate cu usurinta. Densitate scazuta au cladirile cu un singur etaj si casutele. In cadrul actiunilor de valorificare a potentialului trebuie sa se tina seama si de relatia turismmonumente de arhitectura in sensul asigurarii unui echilibru intre orientarea vizitatorilor catre obiective de arhitectura si arta si protejarea patrimoniului arhitectural si. social-economic si estetic se compun cu imaginea de ansamblu. la care participa intr-o importanta masura si design-ul. cadrul arhitectural pentru turism isi contureaza in final un caracter unitar si dinamic. Alteori. deosebit de importanta este planificarea amplasarii cladirilor precum si respectarea unor standarde de dezvoltare. arhitectura constituie atat obiectiv major pentru o mare parte a calatoriilor turistice dar si cadrul in care se desfasoara turismul. Astfel de elemente se incorporeaza in masa arhitecturala si. este esentiala si impresia generala vizuala pe care o creeaza vizitatorilor. pe aceasta baza. Referitor la respectarea standardelor de dezvoltare.evitarea riscurilor de mediu (alunecarile de teren. peisaj si zonele conservate. parcuri de distractii sau mari centre comerciale. muzee si sali de spectacole. in mod coerent. densitate medie prezinta cladirile cu doua etaje iar densitate mare este intalnita la cladirile cu aproximativ patru . -mentinerea unor relatii urbanistice adecvate intre cladiri si zonele de recreere. In aceste conditii. acestea sunt aplicabile si echipamentelor turistice si se refera la: a) densitatea dezvoltarii . indeplinindu-si rolul functional. Printr-un proces armonios de amenajare a spatiilor urbane. design-ul urban isi gaseste necesitatea in cadrul arhitectural al turismului la a carui modelare participa. In ceea ce priveste planificarea amplasarii. . grafica este inclusa in spatiul arhitectural constituind un element de atractie de natura sa intregeasca imaginea de ansamblu.

dreptul urbanismului a avut o existenta dispersata. Reglementarile privind urbanismul au evoluat in paralel cu dreptul. pentru ca mai apoi sa se extinda si asupra spatiilor periurbane si a zonelor rurale. Platon ("Legile".etaje. c) utilizarea materialelor de constructii locale fapt ce ar contribui la respectarea stilurilor arhitecturale si la obtinerea de benficii. In cazul statiunilor aflate pe litoral. In ceea ce priveste arhitectura. Primele referiri la aceasta problematica pot fi intalnite la Aristotel.3. acestea din urma intrand. Legislatie si reglementari in domeniul urbanismului. reglementarile juridice au cunoscut un amplu proces de multiplicare si diversificare vizand initial doar interiorul oraselor. cladirile sunt amplasate de regula la aproximativ 50 m de plaja. In perioada ce a urmat pana la cel de-al doilea razboi mondial. 12.in multe zone inaltimea maxima este stabilita la patru etaje astfel incat acestea sa fie sub nivelul pomilor cei mai inalti. estetica si distanta intre cladiri. alinierea. In sens restrans. De regula. d) proiectarea unor holuri de hotel in aer liber pentru ventilatie naturala si vizibilitatea peisajului. proiectarea turistica trebuie sa aiba in vedere respectarea unor principii de baza: a) utilizarea stilurilor si motivelor traditionale sau cu caracter istoric pentru a pastra unicitatea zonei. Pentru statiunile cu standard inalt de calitate. d) standarde referitoare la proportia intre suprafete locuibile si acoperirea cu cladiri adica la raportul intre suprafata totala locuibila si suprafata totala a zonei. hotelurile din zona urbana au densitate mare. b) acoperisurile cladirilor trebuie sa fie de inaltime medie si mica. c) amplasarea mai retrasa a cladirilor fata de marginile zonei pentru a mentine un spatiu deschis si un peisaj atragator in jurul cladirilor. Literatura juridica de specialitate consemneaza inca din antichitate existenta unor reglementari privind regimul constructiilor. Abia in 1840 apar in Europa primele elemente de politica a urbanismului. Odata cu explozia urbana. fiind lipsit de reglementari specifice. nu de putine ori. b) controlul inaltimii cladirilor . cu particularizări în turism Reglementarile juridice privind urbanismul au ca punct de inceput aspectele privind proprietatea asupra pamantului. in contradictie cu interesele personale ale proprietarilor de pamant. e) parcarile aflate in jurul hotelurilor trebuie sa fie suficient de mari pentru a permite accesul unui numar mare de autovehicule dar trebuie sa includa si spatii largi pentru autocarele turistice. fiind sanctionati cu demolarea si recladirea lor in conformitate cu regulile publice stabilite si care se refereau la inaltimea. e) asigurarea accesului la serviciile turistice pentru persoanele cu dizabilitati. Un alt exemplu in acest sens il constituie Regulamentul orasului Pergam care obliga constructorii sa respecte o serie de norme legate de igiena si securitate. cartea V) si Vitruviu ("Cele zece carti de arhitectura"). . in caz contrar. exercitarea dreptului de proprietate avea loc adesea fara respectarea obiectivelor de amenajare ale colectivitatilor publice. pana la jumatatea secolului al XIX-lea. o acoperire de 20-25% poate fi considerata adecvata permitand un spatiu mai amplu pentru recreere.

de la Universitatea din Orleans. vor fi prezentate in continuare raporturile dintre acesta si ramurile inrudite: dreptul constructiei. un drept global al concentrarii oamenilor pe un spatiu determinat avand in vedere si celelalte aspecte ale locuirii: securitate. mediu. ierarhizarea acestora. Evolutiile din ultimii ani confirma necesitatea trecerii de la un urbanism imobiliar la o adevarata politica a vietii in aglomeratii urbane. localizarea unitatilor urbane. deservirea. domeniu al dreptului imobiliar. Dreptul mediului cuprinde ansamblul normelor juridice si institutiilor aferente vizand protectia. putandu-se totusi identifica si o serie de elemente comune. care se extinde tot mai mult peste limitele cadrului urban.3. Henri Jacquot. Astfel. se stabilesc raporturi foarte stranse. iar dreptul urbanismului amenajarea oraselor. intre cele doua ramuri. comunitatilor locale si nationale2 .1. a celei mai bune repartitii a populatiei in functie de resursele naturale si activitatile economice. Locul dreptului urbanismului in sistemul juridic general In literatura de specialitate. Dreptul constructiei reprezinta ansamblul regulilor si normelor tehnice privind volumul si amenajarea interna a imobilelor si se intersecteaza intr-o anumita masura cu dreptul urbanismului care decide in privinta afectarii terenurilor privind localizarea. sanatate. Avand in vedere toate acestea. etc. De aceea. in conformitate cu cerintele de organizare si dezvoltare durabila a localitatii. mai intai. considera ca dreptul urbanismului reprezinta ansamblul regulilor privind afectarea spatiului si amenajarea sa1. prof. Amenajarea teritoriului are ca obiectiv cautarea. se considera ca dreptul urbanismului constituie acea ramura a sistemului juridic care cuprinde ansamblul reglementarilor juridice privind afectarea si amenajarea spatiului urban. de la Universitatea Paris I (Pantheon-Sorbone). dreptul amenajarii teritoriului si dreptul mediului. igiena. prof. In ceea ce priveste particularitatile dreptului urbanismului. . Jacqueline Morand-Deviller. aspectul exterior. implantarea si volumul. loisir. de largirea domeniului interventiei dreptului urbanismului. dintr-o asemenea perspectiva. ca resursa economica. fiind vizate si spatiile periurbane si rurale in directia protejarii acestora impotriva exceselor urbanizarii. dreptul urbanismului a cunoscut definitii diverse. La randul sau. etc. Ca atare. el tinde sa devina un drept al activitatilor desfasurate in legatura cu acesta. in cadrul teritoriului national. considera ca dreptul urbanismului poate fi definit ca ansamblul regulilor si institutiilor stabilite in vederea reglementarii problemelor spatiului conform obiectivelor de amenajare ale colectivitatilor publice1. dreptul urbanismului poate deveni.12. dreptul amenajarii teritoriului are ca finalitate organizarea spatiului national. O astfel de definitie tine seama. Astfel. Conceput initial ca un drept al solului urban. Dreptul urbanismului este analizat ca un element al dreptului economic atunci cand se acorda prioritate parcelei ca bogatie. constituind un element important al politicii de amenajare a teritoriului. presedinta Societatii franceze de drept al urbanismului. educatie.

si reforme mai profunde la nivel general. incluzand referiri atat la problematica spatiilor cat si la conservarea factorilor de mediu. In privinta proprietatii funciare. de natura sa supuna ansamblul dreptului urbanismului la noile cerinte ale mediului. dreptul urbanismului are legaturi stranse cu dreptul privat in general si dreptul civil in mod particular. In unele state. puterile publice au intervenit pentru a face fata problemelor din ce in ce mai complexe aparute in dezvoltarea urbana. etc. problemele de amenajare a teritoriului si urbanism s-au inscris in cadrul politicii generale de planificare economico-sociala promovata de regimul politic. mai dezvoltata in mediul urban decat in cel rural. echiparea tehnico- . 58/1974 privind sistematizarea teritoriului si a localitatilor urbane si rurale se urmarea restrangerea perimetrelor construibile ale localitatilor la "strictul necesar si folosirea optima a pamantului". utilizarea completa a terenurilor. amplasarea unitatilor economice. este in drept a se folosi de subsolul oricarei proprietati imobiliare. In mod inevitabil. actul de construire intalneste frecvent servitutile legale sau contractuale ale Codului civil: servitutea privind distanta plantatiilor (art. sistematizarea localitatilor urbane si rurale urmarea asigurarea dezvoltarii armonioase a localitatilor in corelare cu mediul inconjurator. Astfel. 607-609 Cod civil). In acest sens. Avandu-se in vedere dezvoltarea centrelor urbane. dreptul mediului este mult mai cuprinzator. a constructiilor de locuit si social-culturale. 610 Cod civil). Astfel. Adesea. dreptul urbanismului a suferit un amplu proces de "ecologizare" crescanda. dupa ce Constitutia din 1866 limitase cazurile de expropriere. pe baza unei legi. servitutea de vedere. problemele mediului afecteaza puternic si mediul urban. etc. Desi apartine dreptului public. intr-o societate atat de urbanizata precum cea actuala. stabilirea zonelor functionale. Dreptul urbanismului nu a cunoscut reglementari semnificative in Romania decat dupa primul razboi mondial. a spatiilor plantate si de agrement.conservarea si dezvoltarea mediului. Prin Legea nr. servitutea de trecere. reglementarile privind protectia mediului au aparut si s-au dezvoltat initial in cadrul unor acte normative vizand urbanismul si amenajarea teritoriului. prin dezvoltarea reglementarilor referitoare la protectia mediului si conservarea naturii. in timp ce dreptul urbanismului are ca scop amenajarea coerenta si armonioasa a unui teritoriu Din punct de vedere istoric.) au stat la baza aparitiei miscarii ecologiste. poluarea atmosferica. Cu toate acestea. Dupa cel de-al doilea razboi mondial. Organizarea spatiului urban si conflictele diverse pe care le genereaza (zgomotul. realizarea unui mediu urban de calitate presupune. Constitutia din 1923 a decretat ca autoritatea publica. restrangerea perimetrelor construibile. Diferenta dintre cele doua ramuri consta in faptul ca regulile de drept civil privesc apararea intimitatii fiecarui proprietar. Legea de unificare administrativa din 14 iunie 1925 a impus comunelor intocmirea planurilor de sistematizare care trebuiau sa aiba in vedere satisfacerea tuturor cerintelor de ordin edilitar. evolutia reglementarilor in materie de urbanism este strict legata de ritmul de urbanizare. servitutea privind distanta si lucrarile intermediare pentru anumite constructii (art. pe langa masuri de prevenire a degradarii mediului. Astfel.

Un loc aparte il ocupa in acest context. o contributie importanta o au ordinele si instructiunile ministerelor. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente. domenii specifice (HGR nr. Dintre hotararile guvernamentale care constituie izvor al dreptului urbanismului. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. 169/1997) a fondului funciar. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea I-Cai de comunicatii.edilitara. construirea si amenajarea drumurilor. Regulamentul general de urbanism. detaliile de sistematizare si studiile de amplasament. 4/1994 si Legea nr. precum: Legea nr. si ordonantele au calitatea de izvor al dreptului urbanismului. incluzand Noul Centru Civic si Centrul Istoric. pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane. 49/1998 al ministrului transporturilor. acestea reglementeaza direct aspecte care intereseaza afectarea si amenajarea spatiului urban. Legea nr. In privinta legilor. Este vorba de Ordonanta nr. 37/1975 privind sistematizarea. 125/1996) privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea acestora. 10/1995 privind calitatea in constructii. si stabilirea conditiilor de realizare a investitiilor pentru ansamblul urbanistic din aceasta zona. relativ restrans. Legea nr. Aceste reglemantari au fost completate cu Legea nr. In masura in care reglementeaza aspecte ale amenajarii oraselor. 13/1974 si Legea pentru stabilirea normelor privind proiectarea. modificata si completata prin HGR nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional . Legea nr. organizarea administrativ-teritoriala (HGR nr. 50/1991 (modificata prin Ordonanta Guvernului nr. ca de exemplu: Ordinul nr. Alaturi de aceste acte guvernamentale. imbunatatirea circulatiei si transportului in comun. Ordonanta nr. 129/1998 privind declararea ca zona de interes national a unui ansamblu din perimetrul central al Municipiului Bucuresti. 766/1997) pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii. proiectarea si realizarea arterelor de circulatie in localitatile urbane si rurale. 789/1997. 31/1996 pentru aprobarea metodologiei de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii in domeniul turismului). 127/1992 pentru aprobarea Statutului cadru orientativ al comunei si orasului). 29/1975 privind organizarea si sistematizarea zonelor si platformelor industriale precum si proiectarea si realizarea obiectivelor de investitii. 18/1991 (modificata prin Legea nr. Legea nr. Ordinul nr. 9/1973 privind protectia mediului inconjurator. Legea nr. Legea nr. Instrumentele de baza in desfasurarea activitatii de sistematizare erau schitele de sistematizare a localitatilor. Legea nr. 17/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national-Sectiunea a II-a-Apa. 525/1996.Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi. Legea nr. numarul lor fiind pana in prezent. 91/1991 . HGR nr. Legea drumurilor nr. aprobat prin HGR nr. pot fi mentionate cele referitoare la: organizarea si functionarea ministerului de resort sau a altor structuri cu competente in materie.

delimitarea zonelor. impartirea teritoriului in zone functionale si organizarea relatiilor dintre acestea. stabilirea aliniamentelor constructiilor si a indicilor privind utilizarea terenurilor. acestea se fundamenteaza pe studii si cercetari si exprima scopurile. actiunile si masurile de dezvoltare pentru o localitate existenta sau viitoare.este documentatia care stabileste obiectivele. volumul si structura potentialului uman in cadrul localitatii. epurarea apelor. Continutul sau se refera la: delimitarea intravilanului. pe o perioada determinata. Obiectul principal al Planului urbanistic zonal se refera la: stabilirea modului de organizare arhitecturalurbanistica a zonei. completarea stradala. evidentierea formei de proprietate asupra terenurilor. etc. detalierea formei de proprietate asupra terenurilor. mai dezvoltate in orase. cu respectarea prevederilor celorlalte documentatii si a conditiilor particulare generate de teren. 63/1998 privind obligatia afisarii la loc vizibil a panoului de identificare a investitiei. Legea nr. procedura de autorizare si continutul documentatiilor prevazute de Legea nr. dezvoltarea sistemului de retele tehnico-edilitare. Ordinul MLPAT nr. decat in zonele rurale. repartizarea activitatilor pe ramuri si profile. precizarea solutiilor de echipare tehnico-edilitara. oferind solutii pentru o dezvoltare echilibrata si pentru prevenirea si eliminarea disfunctionalitatilor. stabilirea reglementarilor spcifice localitatii. identificarea si eliminarea surselor de poluare. Acestei documentatii i se asociaza regulamentul de urbanism al localitatii respective.3. Planul Urbanistic de Detaliu (PUD).al Departamentului pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului prin care s-au aprobat formularele. prin care se analizeaza situatia existenta si se precizeaza toate elementeleurbanistice necesare eliberarii certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire. 12. protectia si conservarea mediului. Planul Urbanistic Zonal (PUZ) . aparitia miscarilor ecologiste.2. siturilor si obiectivelor protejate. detalierea categoriilor de interventii permise in cadrul zonelor protejate. eliminarea deseurilor. mijloacele si etapizarea actiunilor de amenajare a teritoriului si urbanism.este documentatia care se refera la o zona dintr-o localitate actuala sau viitoare.este documentatia prin care se stabilesc conditiile de amplasare si executare pe un anumit teren a uneia sau mai multor constructii cu destinatie precizata. reabilitarea. de-a lungul timpului. Planul urbanistic general constituie documentatia pe baza careia se elibereaza certificatele de urbanism si autorizarile de construire in teritoriul localitatii respective. pe baza analizei multicriteriale existente. respectiv a zonelor construite sau destinate constructiilor. delimitarea zonelor cu interdictie de construire. 137/1995a stabilit doua mari domenii de promovare a principiilor ecologice pentru . 50/1991. Referitor la documentatiile de urbanism. Problematica turismului in dreptul urbanismului Organizarea spatiului urban si consecintele negative pe care le genereaza dezvoltarea urbana au determinat. Planul Urbanistic General (PUG).

a depozitelor de deseuri menajere. h) informarea si participarea publicului la astfel de activitati. indeosebi in spatiile de locuit. amenajamente peisagistice cu functie ecologica. . optimizarea densitatii de locuire. este interzisa amplasarea de obiective si desfasurarea unor activitati cu efecte daunatoare in perimetrul si in zonele de protectie a acestora. si planurile de urbanism si amenajare a teritorilui. in zonele destinate tratamentului. estetica si recreativa). spatiile de odihna. In sensul dezvoltarii turismului in tara noastra. a fost adoptata HG 335/2002 privind unele măsuri de implementare în România a programului "Steagul Albastru . tratament si recreere). b) amplasarea adecvata a obiectivelor social-economice si utilitatilor publice (amplasarea unitatilor industriale. odihnei si agrementului. a spatiilor verzi din curti si dintre cladiri. g) initierea pe plan local a unor proiecte de amenajare a grupurilor igienico-sanitare si de intretinere si dezvoltare a canalizarii stradale. intretinerea si dezvoltarea spatiilor naturale (spatii verzi. pe de alta parte. a retelelor de canalizare. c) respectarea regimului de protectie speciala a localitatilor balneoclimaterice. raspunderea autoritatilor publice locale si a persoanelor fizice si juridice se refera la: a) imbunatatirea microclimatului urban prin amenajarea si intretinerea izvoarelor si a luciilor de apa din interiorul localitatilor si din zonele limitrofe acestora. stradale si industriale fara a prejudicia salubritatea. concomitent cu mentinerea. a statiilor de epurare. In ceea ce priveste autorizarea constructiilor in turism. a zonelor de interes turistic si de agrement. pe de o parte. parcuri.Astfel. aceasta este reglementata de HG Nr. a arborilor si arbustilor decorativi. a ariilor protejate si a monumentelor naturii. e) gestionarea rationala a traficului prin reglementarea accesului anumitor tipuri de autovehicule sau a desfasurarii unor activitati generatoare de disconfort pentru populatie in anumite zone ale localitatilor. f) instituirea de masuri obligatorii privind intretinerea si infrumusetarea curtilor si imprejurimilor acestora. a cailor si mijloacelor de transport. 107/1996 stabileste principalele coordonate pentru aprobarea Normelor privind utilizarea turistică a plajei litoralului Marii Negre.asigurarea unui mediu de viata sanatos: dezvoltarea social-economica a localitatilor. mentinerea curateniei stradale. aliniamente de arbori si perdele de protectie stradala. d) adoptarea elementelor arhitecturale adecvate. In acest scop.Blue Flag" urmata de Legea Nr. a monumentelor istorice. infrumusetarea si protectia peisajului. ambientul. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului iar HG Nr.

orasenesc sau comunal cuprind o serie de elemente obligatorii referitoare la problematica ecologica. potrivit art. Modul in care documentatiile de urbanism abordeaza problemele mediului este diferit. OUG Nr. istorice. Planul de amenajare a teritoriului interorasenesc sau comunal. 27/1992 privind unele masuri pentru protectia patrimoniului cultural national s-au consacrat o serie de principii cu implicatii si asupra regimului patrimoniului arhitectural. 525/1996) a inclus cerintele protectiei mediului in regulile de baza privind modul de ocupare a terenurilor care cuprind referiri la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit. Ordinul Ministrului Turismului Nr. pentru autorizarea constructiilor in zonele protejate. Referitor la protejarea si conservarea monumentelor istorice. 50/1991. prin Ordonanta Guvernului nr. urmareste si reabilitarea. sau in caul lucrarilor care modifica monumente de orice natura. 491/2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea. in rezervatiile istorice si de arhitectura. . precum si reabilitarea. De asemenea. armonizarea dezvoltarii asezarilor umane. exprimandu-se specific pentru fiecare categorie de documentatie in parte. economice sau de alta natura. Tot in aceeasi directie se inscriu si OG Nr. întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement. planul de amenajare a teritoriului municipal.Legea muntelui care reglementează principiile şi modalităţile de dezvoltare şi protecţie a zonei montane prin punerea în valoare a resurselor. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional. nr. Planul de amenajare a teritoriului zonal care se refera la teritoriile grupate intr-o zona cu caracteristici comune geografice. In ceea ce priveste autorizarea constructiilor in zonele protejat. s-a instituit obligativitatea unui aviz special din partea anumitor organisme. ansamblurilor si siturilor istorice. amenajarea. solicitantul trebuie sa obtina avizul Comisiei Nationale pentru protectia monumentelor. pentru stabilizarea populaţiei şi creşterea puterii economice la nivel local şi naţional. astfel: Regulamentul general de urbanism (aprobat prin H. 7 din Legea nr. protectia si valorificarea mediului natural si construit. Continutul Planului de amenajare a teritoriului national vizeaza si valorificarea resurselor naturale ale solului si subsolului. în condiţiile păstrării echilibrului ecologic şi protecţiei mediului natural montan. 62/2004 privind regimul de organizare si functionare a parcurilor turistice. respectând principiile stabilite prin reglementările internaţionale privind dezvoltarea montană durabilă.G. Astfel. protectia si conservarea mediului. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice reglementeaza regimul juridic general al monumentelor istorice. a fost aprobata Legea nr.347/2004 .

hidrofuga si economie de energie. pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzatoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea. de separare a zonelor de construit de cele protejate. a bunurilor acestora. 10/1995 privind calitatea in constructii s-a instituit sistemul calitatii in constructii "care sa conduca la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzatoare. izolare termica. . igiena. extindere. sanatatea oamenilor. Prin Legea nr. Conform art.In privinta zonelor naturale protejate. de conditiile de imbunatatire a calitatii mediului. protectie impotriva zgomotului. a societatii si a mediului inconjurator" (art. siguranta la foc. Dupa cum s-a aratat. in scopul protejarii vietii oamenilor. consolidare. transformare. a urmatoarelor cerinte: rezistenta si stabilitate. 3). pe intreaga durata de existenta a constructiilor. rezervatii naturale precum si in celelalte zone protejate de interes national se face cu avizul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si al Ministerului Transporturilor si Lucrarilor Publice. reparatii) se face pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al cladirii sau a unei expertize tehnice intocmita de un expert tehnic atestat. potrivit Regulamentului general de urbanism. refacerea si protectia mediului. toate documentatiile de urbanism cuprind cerinte legate de valorificarea resurselor materiale. 5 din lege. autorizarea executarii constructiilor in parcuri nationale. siguranta in exploatare. Principalul document care certifica si exprima indeplinirea cerintelor de calitate este cartea tehnica a constructiei care cuprinde documentatia de executie si documente privitoare la realizarea si exploatarea acesteia. Orice interventie la constructiile existente (lucrari de reconstruire.

13. ritmul accelerat al schimbarilor ce se produc in contextul global. economic. coerenta. 13. intre fluxurile de turisti si circulatia localnicilor. orasele turistice sunt confruntate cu o serie de probleme legate. de asigurarea unor conditii optime de viata locuitorilor iar. de realizarea unui echilibru intre resursele naturale si mediul construit. In acest sens. integrarea conceptului de calitate in programele si serviciile oferite precum si diversificarea activitatilor economice si crearea de mecanisme de adaptare flexibile la conditiile in permanenta schimbare. MANAGEMENTUL ORASELOR TURISTICE In contextul cresterii concurentei pe plan mondial in ceea ce priveste sporirea numarului de vizitatori. . metode si tehnici de gestiune a resurselor naturale si a mediului construit care sa conduca la o mai buna valorificare a patrimoniului turistic si. pe de o parte. Continutul si particularitatile managementului in cazul oraselor turistice In procesul de dezvoltare a oraselor. politic si tehnologic. intre avantajele oferite de turism pentru comunitatile locale si impactul negativ pe care l-ar putea avea turismul asupra mediului in conditiile in care activitatea turistica nu ar fi planificata si dezvoltata in concordanta cu cerintele prezente si viitoare.1. pe aceasta baza. un rol important revine autoritatilor locale de a asigura o politica unitara. un ansamblu de instrumente. multiplicarea numarului de concurenti pe piata ofertei urbane precum si necesitatea valorificarii propriilor resurse locale in fata intensificarii concurentei constituie argumente in cadrul politicii de gestiune a zonelor urbane careia ii revine sarcina de a gasi solutii pentru toate aceste categorii de probleme. la cresterea competitivitatii oraselor turistice in context local si regional. Un demers important in acest sens il constituie stabilitarea unei conceptii strategice pentru a face fata marilor provocari ale mediului turbulent. pe de alta parte. evolutia si degradarea spatiului urban.

In plus. In sens restrans. In SUA. si. Totodata. elaborarea deciziilor legate de politica turistica a unui oras trebuie sa se inscrie in principiile generale ce stau la baza oricarei guvernari. traseele strazilor si circulatia. Astfel. la dezvoltarea armonioasa a oraselor turistice. Principalele probleme cu care se confrunta autoritatile oraselor turistice sunt legate de151: . pe aceasta baza. gradul de curatenie si calitatea mediului inconjurator. toate aceste preocupari vor putea contribui (vor fi in masura) la stimularea investitilor in turism.asigurarea coerentei in elaborarea planurilor de actiune.stabilirea responsabilitatilor ce revin celor implicati. managementul oraselor trebuie sa raspunda unei arii mai largi de probleme cu care se confrunta acestea. managementul oraselor turistice poate fi definit ca un ansamblu de instrumente si politici de natura sa contribuie la o mai buna valorificare a resurselor turistice in conditiile asigurarii unui echilibru intre interesele comunitatilor locale. . unii proiectanti urbanisti propun. pe de o parte si nivelul de asteptare (fluxurile de vizitatori) al vizitatorilor. valorificarea resurselor turistice in concordanta cu cerintele mediului inconjurator dar si elaborarea unor principii si norme de amenajare turistica a spatiului urban.are in vedere cresterea atributelor de amenajare turistica a unui loc: arhitectura cladirilor. dincolo de simpla modernizare a spatiului exterior al orasului. si perceptiile comunitatile urbane. a oportunitatilor si cunoscand nevoile. aprecierea performantei si calitatii vietii pe care o asigura un oras rezultand din intreaga politica de gestiune urbana. asigurarea infrastructurii generale. aceste aspecte cu caracter general sunt valabile si in cazul oraselor turistice. managementul oraselor turistice cuprinde un ansamblu de strategii legate de planificarea si controlul activitatii turistice. oraselul cowboy situat langa granita si oraselul de provincie tipic american. . municipalitatile trebuie sa acorde o mai mare importanta planificarii strategice de piata precum si integrarii conceptului de calitate in programele si serviciile oferite. Mai mult decat atat. In aceste conditii.Proiectarea urbanistica . spatiile deschise si gradul de utilizare a terenului. urmare a dezvoltarii functiei turistice la nivel urban. o tema vizuala care sa aiba ca element central „remodelarea urbanistica" a orasului. la cresterea atractivitatii si competitivitatii acestora. pe de alta parte. proiectantii urbanisti au inclus si consideratii de mediu in modul lor de gandire si planificare luand in calcul consecintele de ordin ecologic ale cresterii densitatii si inaltimii cladirilor asupra congestionarii traficului si spatiilor de parcare. referitoare la: - asigurarea transparentei deciziilor si informatiilor si a accesului tuturor factorilor implicati in dezvoltarea activitatii turistice si participarea acestora la punerea in practica a deciziilor contribuind astfel la cresterea eficientei politicilor. . In sens larg.Avand drept suport identificarea resurselor. In ultimii ani. strategiilor si programelor turistice. printre cele mai populare modele urbanistice se numara: oraselul de munte elvetian.

Dezvoltarea comunitatii .Sistematizarea urbana . Este cunoscuta importanta calitatii vietii intr-o comunitate ca factor de crestere a atractivitatii unui oras insa.Cresterea economica . dezvoltarea comunitatii ca proces izolat. S-a adus astfel in prim plan conceptul abordarii sistemice. pornind de la premisa ca atractivitatea unui loc depinde de patru factori comunitari (calitatea vietii. nationale sau globale tinand cont de rolul deosebit de important pe care il are exportul pentru orice comunitate. nu poate contribui la imbunatatirea viabilitatii unui oras din cel putin trei motive: posibilitatea ca respectivului oras sa-i lipseasca resursele necesare in realizarea investitiilor. capital disponibil).are in vedere. resurse umane calificate. imagine pozitiva si marketing pozitiv. zonarea urbana. densitatea cladirilor si controlul traficului rutier. in general. pe de alta parte. . social si cultural". Filosofia dezvoltarii comunitare a avut initial la baza ideea de activism cetatenesc transformandu-se ulterior intr-un concept general valabil dezvoltarii urbane. Institutul de cercetare Stanford adopta o viziune mai generala asupra dezvoltarii economice. singular. Astfel. proiectarea urbanistica nu include si probleme globale referitoare la refacerea economica a orasului in conditiile in care este foarte posibil ca respectiva comunitate sa nu detina resursele materiale necesare remodelarii spatiului urban. . promovandu-se teoria potrivit careia localitatile nu mai constituie entitati singulare in concurenta cu spatiile vecine ci trebuie ca acestea sa fie apreciate ca apartinand unei grupari de asezari invecinate aflate intr-o continua interconditionare.In general. aspecte legate de utilizarea terenurilor.in plan economic.aceasta are la baza ideea de a creea si dezvolta un mediu corespunzator locuitorilor fiecarei comunitati in parte caracterizat prin siguranta publica sporita. definita astfel: "Dezvoltarea economica este procesul prin care comunitatea noastra isi va imbunatati capacitatea de crestere si dezvoltare . capacitati adecvate de asigurare a serviciilor de invatamant si sanatate punand accentul pe rolul institutiilor publice cu un impact deosebit asupra calitatii vietii. cresterea tensiunilor in randul comunitatilor locale care si-ar putea disputa fondurile de relansare a comunitatii si nu in ultimul rand. specialistii in dezvoltare economica se concentreaza pe cresterea competitivitatii unui oras analizand atuurile precum si ocaziile si amenintarile cu care acestea se confrunta din partea fortelor externe.asupra poluarii aerului asupra intregului spatiu urban. educational. motivate si adaptabile. contribuind astfel la determinarea modalitatii optime de integrare a economiei locale in contextul dinamicii regionale. este imbinata filosofia dezvoltarii comunitare cu cea specifica dezvoltarii economice. Cu toate acestea. capacitatea de dezvoltare economica si infrastructura) si trei factori de infrastructura economica (tehnologie accesibila. ignorarea conjuncturii ce caracterizeraza economia mondiala in conditiile in care abordarea dezvoltarii . In aceste conditii. accentuarea imbunatatirii calitatii vietii reprezinta o evolutie pozitiva in dezvoltarea spatiilor urbane. Odata cu aparitia si dezvoltarea pe scara larga a sistematizarii teritoriului se poate vorbi de realizarea unor mutatii importante in gandirea si practica organizarii habitatului.

a avut loc un amplu proces de simplificare administrativa cuprinzand. In conditiile in care stabilirea responsabilitatilor ce revin autoritatilor locale si centrale in ceea ce priveste activitatea turistica este adeseori dificila si uneori confuza. gazduirea si informarea turistilor alaturi de actiuni de marketing turistic local. pe aceasta baza. gasirea unor solutii legate de gestiunea urbana a fost precedata de rezolvarea unor aspecte legate de trecerea de la centralizare la descentralizare. un ansamblu de instrumente. Nivele decizionale in elaborarea politicilor turistice In procesul de gestiune urbana. Agentiei Franceze de Inginerie Turistica (AFIT) cu Observatorul National al Turismului (ONT) si a Serviciului de Studii de Amenajare Turistica a zonei Montane (SEATM) si apoi. 13. regruparea acestora. pe aceasta baza. pe plan local. de cele mai multe ori. Inspectia Generala a Tursimului (IGT) si Maison de la France rezultand Maison du Tourisme. cu sediul la Paris. Comitetele regionale colaboreaza cu organisme locale de tipul oficiilor de turism care asigura. au fost create consilii regionale ale caror responsabilitati se refera la planificarea turismului prin coordonarea unor comitete regionale. un rol important revine autoritatilor centrale si locale de a asigura o politica unitara. la cresterea competitivitatii oraselor turistice in context local si regional. national sau chiar mondial. coerenta. incepand cu 1 ianuarie 2005. metodele de management practicate in arealele turistice urbane difera de la o tara la alta. comercializarea si promovarea produselor turistice pe plan local. de privatizarea serviciilor publice. regional.comunitare ar avea loc din interior spre exterior si nu invers. O abordare corecta ar trebui sa tina seama de integrarea concurentiala in contextul metropolitan. avand atributii de consultanta si expertiza de natura sa contribuie la descentralizarea deciziilor catre colectivitatile locale si. In ceea ce priveste responsabilitatea autoritatii centrale. metode si tehnici de gestiune a resurselor naturale si a mediului construit care sa conduca la o mai buna valorificare a patrimoniului turistic si. pe de o parte dar si de la un oras la altul in cadrul aceleiasi regiuni. la cresterea competitivitatii ofertei turistice franceze pe piata internationala. impreuna cu Consiliul National al Turismului (CNT).2. in care competentele administrative si legislative au fost distribuite tinand cont de realitatea culturala si lingvistica din fiecare regiune turistica. Este cazul Spaniei. procesul de descentralizare a demarat in 1992 cand au fost stabilite in mod clar competente pe diferite niveluri. Totodata. In Franta. de mentinere si adancire a cooperarii intre sectorul public si cel privat. Dintre toate acestea. fuziunea. opinii contradictorii au fost intalnite indeosebi in demersul de impartire a puterii de decizie si asumarea responsabilitatilor la diferite niveluri in scopul obtinerii unor mai bune performante pe plan national si international. de a pune in practica politica turistica stabilita de consiliile regionale iar pe de alta parte de a contribui la elaborarea. . mai intai. Acestea din urma au statutul de asociatii si au rolul pe de o parte. Astfel.

Alberta cuprinde in prezent 6 zone turistice fata de 14 cate numara in 1995 iar Ontario 7 zone turistice fata de 12. dezvoltarea si gestiunea resurselor si infrastructurii turistice dar si in promovarea destinatiilor turistice. cazul Japoniei. acestea din urma revenind guvernelor. municipalitatile indeplinesc un rol activ in elaborarea si dezvoltarea strategiilor si programelor turistice neexistand un cadru formal care sa delimiteze. Altfel spus. Camera de Comert si Industrie si Fundatia Barcelona Promocio. economic sau juridic. secretariate de stat. In aceste tari. aceste organisme sunt organizate distinct si privesc in mod exclusiv activitatea turistica sau pot functiona alaturi de alte sectoare de activitate: comert. in paralel cu eforturile de descentralizare a deciziilor in ceea ce priveste politica turistica. De-a lungul timpului. In Noua Zeelanda. industrie si resurse. modelele de management adoptate prezinta atat avantaje cat si dezavantaje. de gestiune a oraselor turistice. In Suedia. competentele municipalitatilor in materie de politica a turismului sunt extrem de limitate. etc si au ca principala misiune elaborarea unei politici turistice coerente in concordanta cu interesele economice. directii. infiintat in 1993. Un rol important insa in managementul oraselor turistice il au comitetele consultative avand au avantajul de a grupa numerosi experti in activitatea turistica alaturi de ateliere de lucru alcatuite din 5-20 participanti care sunt constituite de regula avand la baza un proiect turistic . in Canada. sunt asigurate de organisme regionale. nu exista in practica un model unitar. acestea si-au reconsiderat rolul si s-au transformat in structuri mult mai bine adaptate cerintelor pietei turistice. sociale si institutionale ale reprezentantilor regionali sau locali. cunoasterea pietei turistice si posibilitatea initierii de parteneriate cu sectorul privat. o serie de organisme guvernamentale s-au implicat in mod activ in planificarea. marketingul si gestiunea destinatiilor. se manifesta totodata tendinte de regrupare a regiunilor si zonelor turistice turistice. comun. pot fi intalnite organizatii locale implicate in dezvoltarea turismului avand sustinere financiara din cadrul comunitatilor sau din partea guvernelor regionale sau gestionate de consilii de administratie la nivel regional. numarul regiunilor turistice a ajuns in prezent la 4 fata de 11. in afara continentului European.Pe de alta parte. exista si tari in care managementul turistic este mai degraba centralizat. planificarea si dezvoltarea turismului. De exemplu. Este cazul majoritatii tarilor din sudul Europei sau. coordonarea activitatilor. rezultat al parteneriatului intre municipalitatea din Barcelona. sport. managementul turismului este asigurat de Tourisme Barcelona. avand un statut mixt public-privat. Pe de alta parte. departamente. municipalitatile neavand in nici un fel competente de ordin legislative. Cu . Treptat. Fie ca este vorba despre ministere. Cu toate acestea. politica nationala de cea regionala sau locala. De exemplu. Organizatiile nationale de turism au avantajul de a avea caracter permanent cu consecinta directa asupra deciziilor iar punctele forte se refera la contributia financiara semnificativa. in Spania. In anumite regiuni. In Australia.

pe de o parte. absenta eforturilor legate de asigurarea durabilitatii destinatiilor turistice si solutionarea problemelor legate de traficul intens. Pe plan mondial insa. este necesara elaborarea unei politici unitare si coerente axata pe identificarea strategiilor in vederea dezvoltarii turismului cu respectarea principiilor durabilitatii si care sa reprezinte atat punctele de vedere ale agentilor economici cat si ale populatiei dar care sa asigure in acelasi timp integrarea turismului in functiile manageriale ale autoritatilor locale. existand mai degraba eforturi si initiative la nivelul sectorului privat dar si absenta. autoritatile locale vor trebui sa porneasca de la importanta turismului in cadrul comunitatii dar si de la evaluarea impactului acestuia asupra mediului. Totodata. Pentru aceasta. pe de alta parte. mai mult catre actiuni de marketing si reprezentare si mai putin spre asigurarea si sustinerea (dezvoltarea) functiei turistice a oraselor. partajarea riscurilor si a eforturilor investitionale. Asa cum s-a mai aratat. continua sa se manifeste tendinte de descentralizare in domeniul turismului si de transferare a responsabilitatilor catre administratiile regionale si locale desi acest demers continua sa genereze o serie de tensiuni intre administratiile nationale care cauta sa exercite un control global in vederea mentinerii unei politici turistice coerente si cele locale interesate in pastrarea autonomiei raspunzand mai bine in acest fel nevoilor in plan local. turismul detine un rol important in dezvoltarea economica a multor comunitati locale dar. de cele mai multe ori. In conditiile descentralizarii deciziilor. asigurarea unor conditii de viata generatiilor prezenta si viitoare. la nivel global. responsabilitatea conservarii resurselor naturale si a mediului construit. implicarea sectorului privat in luarea deciziilor asigura o buna cunoastere a particularitatilor pietei turistice insa.toate acestea. In ceea ce priveste managementul oraselor turistice. cunoasterii mecanismelor de functionare a pietei turistice. caracterul lor non-permanent poate conduce la eterogenizarea politicilor si programelor turistice. etc. se impune identificarea unui set de actiuni care sa vizeze intreg domeniul economic si social dar si stabilirea unor structuri eficiente care sa permita colaborarea intre diferiti parteneri implicati in dezvoltarea turismului in scopul identificarii si stabilirii prioritatilor precum si elaborarii . degradarea patrimoniului construit. poluare. dificultatea elaborarii unor strategii coerente de dezvoltare a oraselor turistice. Nu in cele din urma. practicarea necontrolata a activitatilor turistice poate avea un impact negativ asupra mediului natural si social. O analiza mai atenta asupra rolului autoritatilor locale in dezvoltarea turismului releva. vor trebui sa constituie preocupari majore pentru toate structurile administrative locale. deciziile sunt de multe ori orientate mai mult catre dezvoltarea regiunilor in ansamblul lor si mai putin spre sustinerea intereselor municipalitatilor. Consiliile consultative sau parteneriatele au mai multa flexibilitate in luarea deciziilor. organismele mixte cu statut public-privat par a avea o functionalitate optima in sensul posibilitatilor de luare a deciziilor la orice nivel.

capacitatea de primire. Conform prevederilor stabilite in cadrul Conferintei de la Rio. Un alt aspect al parteneriatului ar consta in gasirea unor solutii de oferire a posibilitatii de actiune tuturor celor implicati in activitatea turistica. printre care si Romania au recunoscut in mod unanim si au cazut de acord asupra nevoii urgente de a adopta o strategie globala pentru secolul urmator. intelegand prin aceasta numarul maxim de vizitatori pe care il poate accepta o destinatie fara a deteriora mediul si fara a aduce prejudicii comunitatilor locale. aceste demersuri au in prezent un caracter limitat la nivelul oraselor turistice. Ea trebui sa . pot fi utilizate o serie de instrumente legate de planificarea spatiului in sensul organizarii si controlului.3. Agenda 21 Locala este procesul prin care autoritatile locale lucreaza in parteneriat cu toate sectoarele comunitatii locale.1. Instrumente utile in acest sens le-ar putea constitui sondajele efectuate in randul agentiilor de turism. 170 de state. 13. instrument ce implica stabilirea de standarde in scopul cresterii calitatii prestatiilor turistice. informatiile astfel obtinute legate de satisfactia si nivelul de asteptare al turistilor putand fi transmise managerilor locali. pe de parte.3. de regula. si interesele prezente si viitoare ale comunitatilor locale. sistemul de management al mediului cu rol de imbunatatire a performantelor de mediu precum si managementul integrat al calitatii.planurilor de actiune. denumita ˝Agenda 21 Locala ˝. fiecare autoritate locala are sarcina de a elabora propria strategie locala de dezvoltare durabila. Oricare ar fi sistemul institutional ales. punand accentul pe participarea comunitatii si pe democratia locala largita. oferind o modalitate de integrare a problemelor sociale. al hotelierilor si furnizorilor de servicii de transport dar si in randul vizitatorilor. Turismul si Agenda 21 Locala Inca din anul 1992. Valorificarea resurselor si asigurarea unei dezvoltari turistice durabile Referitor la dezvoltarea durabila a turismului. In conditiile in care aceste structuri cuprind reprezentanti ai sectorului privat dar si ai populatiei poate fi creat un suport consistent pentru activitatea municipalitatii asigurandu-se astfel o abordare integrata a problematicii turismului. 13. Implicarea cetatenilor in elaborarea deciziilor se realizeaza. prin organizarea de intalniri dar si prin sondaje in randul acestora. managementul oraselor turistice trebuie sa aiba in vedere pe langa punerea in practica a politicii turistice si solutionarea unor aspecte legate de dezvoltarea turismului pe plan local in sensul asigurarii unui echilibru intre gestiunea resurselor turistice si a infrastructurii. Desi extrem de utile. a carei principala misiune sa o constituie aplicarea principiilor dezvoltarii durabile. in cadrul Conferintei de la Rio. economice si de mediu.

De asemenea. politici si actiuni la nivel local. agricultura. autoritatile locale contribuie la gestiunea durabila a destinatiilor turistice prin utilizarea instrumentelor de planificare (de exemplu. In ceea ce priveste turismul. Obiectivul general al dezvoltarii durabile este de a gasi un echilibru al interactiunii dintre patru sisteme: economic. se impune elaborarea unor planuri de gestiune a acestora. reabilitarea statiunilor turistice existente si asigurarea durabilitatii investitiilor viitoare. pot fi luate masuri referitoare la atenuarea sezonalitatii turistice.957 de locuri din cele peste 500 de hoteluri si pensiuni. De asemenea. este cunoscuta pentru practicarea turismului de litoral dar si a celui de conferinte. educarea si informarea populatiei asupra conservarii patrimoniului natural si cultural. uman. In acest fel. una dintre cele mai importante statiuni britanice. in care scara valorilor si a nevoilor este diferita. industrie si pana la investitii. reabilitarea statiunilor turistice aflate in declin. In mod specific. Pentru ca modelul sa fie operational. capacitatea de incarcare). cunoscuta prin gradinile ce dateaza de peste doua secole. intr-un proces functional dinamic si flexibil. prin punerea in practica a politicilor nationale de amenajare turistica a spatiului urban. indeosebi pentru cele frecventate in mod intensiv.5 milioane de turisti care sunt cazati in 21. Totodata. Bournemouth primeste anual in jur de 1. trebuie ca aceasta sustinere sa fie aplicabila la toate subsistemele ce se circumscriu celor patru dimensiuni ale dezvoltarii durabile. In directia asigurarii unui echilibru intre dezvoltarea turismului si mediul inconjurator. transport. in cazul siturilor istorice si arheologice. controlul transportului turistic si al impactului negativ al acestuia asupra mediului prin optimizarea volumului deplasarilor turistice si incurajarea utilizarii mijloacelor de transport alternative. la nivel local. incurajarea parteneriatelor intre diferiti factori implicati in dezvoltarea turismului avand la baza transparenta deciziilor si sustinerea competitivitatii intreprinderilor din sectorul turistic. ambiental si tehnologic. se inscriu si eforturile autoritatilor locale din orasul Bournemouth. modernizarea infrastructurii specifice turismului. pornind de la energie. mai ales in ceea ce priveste obiectivele concertate la nivel international. Nivelul optim corespunde acelei dezvoltari de lunga durata care poate fi sustinuta de catre cele patru sisteme.000 de locuri . oferind peste 16. aplicarea practica este dificila de realizat. poate fi extrem de utila. asezari umane si conservarea biodiversitatii. a) In scopul reducerii impactului negativ al turismului asupra mediului. turismul detine ponderea cea mai mare in economia orasului. promovarea turismului durabil ca factor de dezvoltare sociala si culturala prin initierea unor programe de educare si informare a localnicilor si imbunatatirea conditiilor de viata. Cu toate acestea. Agenda 21 Locala cuprinde 4 tipuri de obiective: reducerea impactului turismului asupra mediului prin intermediul strategiilor de planificare si dezvoltare a turismului in plan local precum si prin conservarea patrimoniului natural si cultural. incurajarea restaurarii monumentelor istorice prin dezvoltarea unor mecanisme financiare favorabile.conduca la definirea de obiective.

Totodata. per total. Avand aproximativ 120000 locuri de cazare din care mai mult de jumatate sunt in hoteluri. In aceasta directie s-au inscris preocuparile de reducere a sezonalitatii prin initiative de marketing. Importante in acest sens sunt actiunile legate de descentralizarea la nivel local a gestiunii infrastructurii de transport. aceasta cifra creste spre 50. autoritatile locale din Bournemouth au introdus ca obiectiv al politicii locale.4% din suprafata insulei Majorca (143 kmp) intinzandu-se aproximativ 60 km pe linia coastei. Singura problema de mediu care se impunea a fi rezolvata urgent era legata de cresterea nivelului marii solutionata ulterior prin supradimensionarea digurilor existente. promovarea turismului ecologic prin oferirea de alternative in ceea ce priveste transportul turistic. adaptarea parcului de autovehicule destinate transportului public de persoane in sensul utilizarii unor surse de energie nepoluante. incluzand La Villa de Calvia. b) controlul transportului turistic si al impactului negativ al acestuia asupra mediului se realizeaza prin controlul si dimensionarea fluxurilor turistice.000 datorita afluxului mare de tineri care lucreaza in sezonul de varf (numarul lucratorilor in turism se ridica la aproximativ 15000) dar si prezentei unui grup consistent alcatuit din persoane de varsta a treia din nordul Europei care isi petrec mare parte din an in aceasta zona. Spania). un renumit centru istoric si cultural. limitarea efectelor negative ale transporturilor precum si prin incurajarea utilizarii unor echipamente alternative. Un exemplu de realizare a parteneriatelor cu rezultate pozitive il constuituie actiunile promovate de municipalitatea din Calvia (al doilea oras ca marime din Majorca. Calvià reprezinta una din cele mai importante destinatii turistice din Insulele Baleare. In fiecare an sunt examinate imbunatatirile aduse de implementarea sistemului de management al calitatii mediului asupra calitatii vietii iar rezultatele sunt publicate periodic. Aceasta abordare a condus la elaborarea unor metode de lucru mai sistematice si la o mai buna cooperare intre diferitele servicii ale consiliului local. De asemenea. Este alcatuita din 16 centre urbane.de munca. economice si sociale in sistemul de management. Incurajarea dezvoltarii de parteneriate poate astfel contribui la cresterea atractivitatii statiunilor turistice avand la baza gestiunea durabila a resurselor. gestionarea activitatii turistice in scopul reducerii impactului acestuia asupra mediului si promovarea ca statiune ecologica pe piata turistica. incurajarea sejururilor lungi in opozitie cu excursiile. crearea la marginea orasului a unor parcari pentru autocare si continuarea calatoriei cu mijloace de transport nepoluante. Localizata in partea de sud. c) incurajarea parteneriatelor intre diferiti factori implicati in dezvoltarea turismului are la baza transparenta deciziilor si se realizeaza prin elaborarea unor directii de strategie locala atat cu sprijinul sectorului privat implicat in dezvoltarea turismului cat si cu ajutorul altor sectoare de activitate (de exemplu. Calvia inregistreaza 42. inregistrand in anul . "Environmental Management System" (EMS). consiliul local a introdus si un mod de abordare informal. agricultura).000 de rezidenti insa. care contribuie in mod semnificativ la integrarea problemelor de mediu. Calvià ocupa 4.

a fost introdusa in 2002 taxa pentru mediu. etc. promovarea plimbarilor si ciclismului. elaborarea unor scheme pentru recliclare. stimularea producatorilor locali. Problemele aparute sau datorat indeosebi urbanizarii excesive. fiecare turist platind cate 1 euro pentru fiecare noapte petrecuta in unitatile de cazare. demolarii constructiilor nefolositoare.6 milioane de turisti. ONG-uri. in principal. protejarea mediului prin monitorizarea si imbunatatirea calitatii aerului. limitarii cresterii numarului de locuri de cazare. raportul turisti/rezidenti este de 5/1. a consumului turistic a contribuit si la scaderea investitiilor in turism precum si a standardului de viata al populatiei. Totodata. promovarea transportului durabil prin incurajarea utilizarii mijloacelor de transport mai putin poluante.2002 1. a zgomotului si problemele care rezulta din acestea. dezvoltarea turismului social. reducerea aglomerarilor in trafic. integrarea turismului in programele de pregatire si formare profesionala. Impreuna cu ceilalti factori implicati in dezvoltarea turismului. capacitatea maxima admisa fiind depasita. fapt ce a avut consecinte grave asupra ecosistemelor aflate pe coasta dar si a celor marine. eforturile autoritatilor locale ar trebui sa se indrepte. scaderea interesului turistilor. renovarea obiectivelor turistice. Dezvoltarea nerationala a turismului si aparitia problemelor legate de degradarea mediului a condus la o scadere a circulatiei turistice de 20% in 1993 fata de 1988. 13. Comunitatea Autonoma din Baleare a sprijinit dezvoltarea unor parteneriate cu sectorul privat in scopul restaurarii statiunii si a zonele inconjuratoare. adaptarea echipamentelor turistice astfel incat sa poata fi utilizate si de catre persoanele cu dizabilitati. catre controlul dezvoltarii turismului in sensul extinderii sau reabilitarii infrastructurii turistice.garantie a unei dezvoltari turistice durabile Dificultatea elaborarii unor definitii si modele de aplicare a capacitatii de incarcare in . In concluzie. elaborarea unor norme de etica si conduita in activitatea turistica. In lunile iulie si august. Capacitatea de incarcare . conservarea si promovarea patromoniului cultural si istoric prin initierea unor proiecte de restaurare.3. autoritatile estimand in acest fel incasarea a peste 60 milioane euro reprezentand aproximativ 15% din bugetul comunitatii locale. incurajarea intreprinderilor in utilizarea unor tehnologii nepoluante precum si educarea si informarea localnicilor si a vizitatorilor. a calitatii apei. municipalitatea a elaborat o politica de dezvoltare durabila a turismului avand drept obiective: conservarea pamantului si a marii. modernizarea si imbunatirea mediului urban.2. Totodata. d) promovarea turismului durabil ca factor de dezvoltare sociala si culturala are la baza actiuni legate de cresterea contributiei turismului cultural in economiile locale. Forumul Cetatenilor. agentil economici. inlocuirea gradata a autovehiculelor de inchiriat cu vehicule electrice precum si supravegherea si reducerea pe cat posibil a traficului in zonele istorice. dezvoltarea locala bazata pe durabilitate. restaurarea.

asupra structurilor sociale si comunitatilor locale. atat prin constrangerile generate de presiunea activitatii turistice asupra mediului cat si prin efectele pa care le poate genera degradarea mediului asupra turismului influentand in mod semnificativ modelele de amenajare si gesiune turistica a spatiului dar si ciclul de viata al destinatiilor turistice. influenteaza in mod semnificativ atat comportamentul turistilor cat si relatiile dintre acestia si comunitatile locale. la un moment dat ci se impune stabilirea atat a unor limite maxime cat si a unui nivel minim necesar sustinerii activitatii comunitatilor locale. Referitor la particularitatile regiunii. stabilirea unor limite in amenajarea turistica a spatiului sau in dimensionarea fluxurilor de vizitatori nu trebuie redusa la un singur numar. Astfel. Forma de turism practicata. Capacitatea de incarcare trebuie sa aiba in vedere in primul rand dimensionarea fluxurilor turistice dar si alegerea unor solutii optime de concentrare sau. In contextul celor mentionate. numarul si structura demografica a populatiei. fragilitatea ecosistemelor.gestiunea destinatiilor turistice limiteaza extrem de mult abordarea practica desi. literatura de specialitate a identificat trei componente sau dimensiuni fundamentale: o componenta fizica si ecologica. dezvoltarea turismului devine tot mai mult un obiectiv central al multor strategii locale de asigurare a durabilitatii. In zonele protejate. amenajarile turistice sunt supuse unui control sever si unei gestiuni extrem de restrictive. etc. In ceea ce priveste relatia cu mediul inconjurator. Astfel. context in care identificarea capacitatii de incarcare devine o problema prioritara. in multe strategii de planificare locala a spatiului se manifesta necesitatea stabiliri unor limite in ceea ce priveste amenajarea spatiului data fiind presiunea pe care activitatea turistica o manifesta asupra mediului natural si cultural. ponderea importantei acestora variind in functie de particularitatile regiunii turistice. nivelul de dezvoltare al economiei. de dispersare a . poluarea apei marine. Capacitatea de incarcare reprezinta un instrument al politicii de planificare turistica ce poate furniza cadrul general de aplicare a masurilor si actiunilor de amenajare si dezvoltare turistica intr-o anumita regiune tinand cont de particularitatile fiecarei regiuni in parte. dimpotriva. In ceea ce priveste continutul capacitatii de incarcare. determinata atat de tipologia resurselor cat si de motivatia de calatorie a turistilor. formele de turism practicate si impactul acestora asupra mediului. Mai mult. zonele de litoral sunt asociate turismului de masa si amenajarii intensive a infrastructurii si spatiului iar evaluarea a capacitatii de incarcare va cuprinde aspecte legate de densitatea circulatiei turistice. evidentiate prin tipologia resurselor. aceasta poate fi exprimata in dublu sens. este necesara diferentierea abordarii capacitatii de incarcare in functie de tipologia destinatiilor turistice. ca de exemplu numarul de vizitatori ce pot avea acces intr-o zona. se poate afirma ca ele determina intr-o oarecare masura capacitatea de suport a presiunii exercitate de activitatea turistica. gradul de utilizare a plajelor si a infrastructurii turistice. dintre dezvoltarea turismului si mediul inconjurator. una socio-demograficasi alta politico-economica.

In ceea ce priveste turismul in centrele culturale. energie. In zonele rurale. intensitatea utilizarii infrastructurii de transport si servicii. numarul de turisti pe unitatea de suprafata.echipamentelor tinand cont atat de protejarea mediului natural si functionarea ecosistemelor dar si de gradul de anticipare a nevoilor si obtinerea satisfactiei turistilor. de regula. poate fi privit ca fenomen de masa atunci cand este asociat cu vizitarea monumentelor. astfel: Domeniu INDICATORI FIZICI SI ECOLOGICI Statiuni Zone Zone Zone Statiuni Centre de insulare protejate rurale montane urbane litoral si istorice X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Mediu natural si Calitatea aerului Poluarea sonora Energia Apa Deseurile . etc. marine si sonore avand la baza nivelul de toleranta al ecosistemele locale. evenimente. evaluarea capacitatii de incarcare poate contribui la dezvoltarea sustinuta a activitatii turistice in plan local prin integrarea acestui concept in gestiunea turistica locala. in acest caz. In aceasta situatie. muzeelor si se caracterizeaza printr-o durata a sejurului foarte scazuta. capacitatea de incarcare va fi stabilita cu luarea in considerare a traficului urban. Asa cum s-a aratat mai sus. Zonele turistice montanesunt. mod de viata. Importanta acestor indicatori difera in functie de particluaritatile fiecarei regiuni turistice in parte. capacitatea de incarcare se refera la dimensionarea instalatiilor mecanice si a partiilor precum si impactul acestora din urma asupra microclimatului indeosebi prin disparitia covorului vegetal si utilizarea zapezii artificiale. numarul locurilor de parcare in zone fragile. traditii. sociala si economica. toate acestea contribuind la degradarea peisajului natural. Elementele fixe se refera la capacitatea ecologica a sistemelor naturale de a suporta presiunile exercitate de activitatea turistica si asupra carora nu se poate interveni decat in masura stabilirii unor limite de suportabilitate iar elementele flexibile sunt cele care cuprind infrastructura generala si specifica turismului. pot furniza informatii in stabilirea capacitatii de incarcare avand in vedere componenta fizica si ecologica. utilizarea excesiva a serviciilor publice legate de retelele de alimentare cu apa. la baza evaluarii capacitatii de incarcare se afla trei componente majore: fizica si ecologica. utilizarea terenurilor. nivelul maxim acceptabil de deteriorare a resurselor naturale. gestiunea deseurilor. motivat de existenta unui patrimoniu cultural si istoric. Oricare ar fi forma de turism practicata. a) Componenta fizica si ecologica include elementele fixe si flexibile ale mediului natural si construit precum si cele ale infrastructurii. Indicatori ca nivelul acceptabil al poluarii atmosferice. capacitatea de incarcare vizeaza dimensionarea fluxurilor de vizitatori tinand cont de consecintele circulatiei turistice asupra culturii si economiei locale. dezvoltate intensiv si se adreseaza in principal turismului de masa indeosebi in centrele amenajate pentru practicarea sporturilor de iarna. gestiunea deseurilor. etc. circulatia in centrele istorice.

etc. 2001 Domeniu c) Componenta politico-economica se refera la impactul turismului atat asupra economiei locale cat si asupra concurentei activitatii turistice cu alte sectoare. utilizarea rationala a terenurilor. . Rapport Final. etc. mesurer et evaluer La Capacite De Charge dans les destinations touristiques europeennes". Rapport Final. b) Componenta socio-demografica se refera la aspecte sociale importante pentru comunitatile locale. pot fi analizati indicatori ca numarul turistilor care pot avea acces intr-o zona turistica fara a afecta identitatea. numarul locurilor de cazare la 100 de locuitori. aceasta se prezinta astfel: INDICATORI FIZICI SI ECOLOGICI Statiuni Zone Zone Zone Statiuni Centre de insulare protejate rurale montane urbane litoral si istorice Demografie X X X X Fluxuri turistice X X X X X Forta de munca X X X X Comportament social X X X Sanatate si securitate X X X X Aspecte psihologice X X X Sursa: „Definir. identitatea culturala locala. conservarea patrimoniului cultural. ceea ce impune o serie de eforturi din partea autoritatilor locale in sensul evaluarii impactului pe care il are turismul asupra mediului natural si cultural precum si asigurarea unui echilibru intre dezvoltarea acestuia si cerintele de ordin economic si social ale locuitorilor. activitatile comunitatilor locale. In acest caz. Astfel. In ceea ce priveste importanta acestor indicatori pe tipuri de destinatii turistice. modul de viata.). legate in mod direct de activitatea turistica (forta de munca disponibila. Athenes. capacitatea de incarcare este utilizata atat pentru stabilirea nivelului de toleranta admis de populatie in ceea ce priveste capacitatea de primire dar si pentru cresterea nivelului de satisfactie al vizitatorilor. numarul de turisti pe uniatea de suprafata. mesurer et evaluer La Capacite De Charge dans les destinations touristiques europeennes". tipologia activitatilor turistice de natura sa nu altereze cultura si traditiile locale. poluarea sonora. In acest caz. calitatea apei.Patrimoniul cultural X X X X X X Infrastructura turistica X X X X X X Terenurile X X X X X Peisajul X X X X Transportul si mobilitatea X Sursa:„Definir. Athenes. 2001 Se constata astfel ca zonele urbane si istorice au cele mai multe elemente in comun cu zonele protejate in sensul acordarii unei importante mai mari aspectelor legate de calitatea aerului.

Au fost identificate153 patru tipuri de zone: - zona A .caracterizata printr-o fragilitate extrema in care intrarea este permisa doar cercetatorilor. rata ocuparii fortei de munca in turism comparativ cu celelalte activitati. dispersarea fluxurilor de vizitatori. acestea privesc sistemul de reglementari. dimpotriva. care permite dezvoltarea infrastructurii turistice. a unor activitati specifice care ar putea afecta mediul local (de exemplu. zborul cu parapanta a fost interzis in anumite parcuri naturale din Franta deoarece perturba zborul pasarilor). concentrarea sau. Athenes. zona B .in care vizitatorii. etc. zona D . este prezentata importanta acestor indicatori pe tipuri de destinatii turistice: INDICATORI FIZICI SI ECOLOGICI Statiuni Zone Zone Zone Statiuni Centre de insulare protejate rurale montane urbane litoral si istorice Investitii straine X X X X X Veniturile si cheltuielile X X X X X Politica de dezvoltare X X X X X X a turismului Sursa: „Definir. mesurer et evaluer La Capacite De Charge dans les destinations touristiques europeennes". accesul vehiculelor si amenajarea unor parcari pentru stationarea acestora.reprezentand o zona tampon. zona C . Rapport Final. migrarea fortei de munca din alte sectoare catre industria turismului. In continuare. In cadrul sistemului de reglementari. ansamblul de masuri economice si stabilirea cadrului organizational.evaluarea capacitatii de incarcare cuprinde aspecte legate de nivelul specializarii in turism. atribuirea de eco-label-uri echipamentelor de cazare. un rol important il detine zonarea teritoriului indeosebi in zonele protejate cu regim special de acces al vizitatorilor unde. organizati in grupuri de mici dimensiuni. delimitarea zonelor de vizitare are loc tinand cont de masurile de protejare si conservare a mediului natural. . sunt insotiti de ghizi specializati. 2001 Domeniu Referitor la instrumentele de gestiune ce pot fi utilizate in aplicarea capacitatii de incarcare.in care pot fi dezvoltate anumite activitati turistice si in care transportul vehiculelor este limitat. Alte instrumente utilizate in cadrul sistemului de reglementari se refera la limitarea accesului - - - vizitatorilor in anumite ore si zile ale saptamanii.

vizionarea unor spectacole. Pentru aceasta. analiza dintre costuri si beneficiile obtinute pe parcursul diferitelor faze ale ciclului de viata al unei statiuni. pe cont propriu. gestiunea informatiilor privind traficul turistic in orele de varf. etc. acesta cuprinde: sistemele de rezervare. delimitarea incasarilor obtinute in urma unor prestatii turistice. practicarea unor tarife atractive la serviciile de cazare in scopul de a atenua efectele sezonalitatii turistice. Cu toate acestea. este aproape imposibila. Dupa cum se poate observa. raman practic necuantificate. Capacitatea de incarcare reprezinta un instrument flexibil care trebuie sa tina seama de contextul local al dezvoltarii in conditiile in care sistemele sociale si economice se afla intr-o continua schimbare. In ceea ce priveste cadrul organizational. sistemul de inregistrare a informatiilor cantitative si calitative privind circulatia turistica este adesea inexistent iar fluxurile turistice urbane avand ca motivatie de calatorie efectuarea de cumparaturi. . Mai mult. resursele necesare pentru evaluarea capacitatii de incarcare pot fi insuficiente in conditiile in care. in conditiile in care problemele de mediu depasesc de multe ori granitele unei tari. etc. vizite la rude si prieteni. indeosebi in centrele urbane. in acest sens. Cu toate acestea. autoritatile responsabile pot contribui la atenuarea impactului negativ pe care l-ar putea avea dezvoltarea turismului. Alte instrumente economice sunt legate de introducerea unor taxe cuprinse in pretul de intrare la diferite obiective turistice si care sunt mai departe utilizate in politica de conservare a mediului. informarea si consultarea populatiei in ceea ce priveste stabilirea capacitatii de incarcare. In aceste conditii. practicarea unor taxe suplimentare pentru stationarea vehiculelor sau pentru accesul in cadrul unor obiective turistice de interes deosebit s-au dovedit masuri extrem de eficiente pe termen scurt dar care genereaza.Anasamblul de masuri economice vizeaza politica tarifelor practicate si. educarea. in general. De exemplu. prin utilizarea unor instrumente de planificare. De asemenea. autoritatile locale se dovedesc incapabile sa rezolve neajunsurile aparute. in conditiile unui turism practicat individual. cunoscut fiind faptul ca. este necesara introducerea studiilor asupra capacitatii de incarcare in elaborarea planurilor de dezvoltare locala si regionala precum si asigurarea unui cadru institutional favorabil acestui demers. colaborarea autoritatilor locale cu prestatorii de servicii turistice in sensul efectuarii unor cercetari calitative s-ar putea dovedi extrem de utila. nemultumiri din partea turistilor. definirea capacitatii de incarcare reprezinta un demers extrem de dificil in contextul particularitatilor pe care le prezinta fiecare destinatie turistica in parte. aceste costuri sunt extrem de ridicate in primele faze de dezvoltare a turismului. de multe ori. atat vizitatorii cat si populatia locala ar putea avea disponibilitatea de a-si modifica obiceiurile de consum si comportamentul cu conditia existentei unui set de reglementari in acest sens.

premii. Astfel. agenti din sectorul privat. Un rol important in implementarea unui sistem integrat al calitatii revine autoritatilor locale.4. Managementul calitatii integrate in destinatiile turistice urbane Demersul de crestere a calitatii destinatiilor urbane presupune stabilirea unui management institutional adecvat. Alegerea obiectivelor depinde de factorii care au legatura cu contextul. Probleme actuale ale managementului oraselor In conditiile cresterii importantei turismului urban pe plan mondial. informare si promovare. national. national si chiar international.4.) precum si la cresterea sigurantei in spatiul urban. implementarea managementului calitatii integrat in turismul urban trebuie sa tina cont de analiza situatiei curente. ale caror initiative trebuie sa se refere la mediul inconjurator si dezvoltarea durabila (de exemplu reabilitarea resurselor naturale si a infrastructurii turistice). 13. la cresterea satisfactiei turistilor precum si la asigurarea unor conditii economice si sociale mai bune pentru comunitatile locale. international). rezidenti) precum si consultarea si informarea diferitilor parteneri si descrierea metodelor lor de operare. definirea obiectivelor si a strategiilor de dezvoltare precum si de analiza mediului inconjurator si a stadiului actual in dezvoltarea durabila. managementul calitatii destinatiilor urbane poate contribui la dezvoltarea sustinuta a oraselor turistice si. pe aceasta baza. ajutoare. strategia de dezvoltare trebuie sa defineasca in primul rand rolul si responsabilitatile fiecarui partener la toate nivelurile managementului calitatii si sa cuprinda identificarea diferitilor parteneri. regional. subventii. training). accesibilitate si mobilitate (traficul.13. intarirea parteneriatului intre tari cu implicatii la nivel local.1. realizarea unei viziuni comune asupra dezvoltarii turismului prin consultarea tuturor factorilor implicati in dezvoltarea turismului si stabilirea unui sistem intern pentru circularea informatiei dar si introducerea de masuri pentru promovarea si incurajarea initiativei private in scopul imbunatatirii turismului (reduceri de taxe. reprezentanti ai societati civile (organizatii non-guvernamentale. regional. . reprezentanti ai autoritatilor politice si administrative la toate nivelurile (local. pozitia si orintarea politicii de dezvoltare a turismului. Totodata. Obiectivele urmarite trebuie sa constituie parte integrata a unei strategii globale de dezvoltare turistica urbana al carei scop este legat de atenuarea impactului socio-economic local al turismului si de imbunatatirea calitatea vietii generatiilor prezente si viitoare. aglomeratia.

nivelul asteptarilor) cat si la plecare ( evaluarea masurii in care prestatia turistica a fost in concordanta cu asteptarile vizitatorilor. De asemenea. ale prestatorilor de servicii turistice prin indeplinirea cerintelor legate de calitate si standarde. de cazare si alimentatie (evaluari comparative a sistemelor de clasificare. etc. trebuie evaluata satisfactia turistilor atat pe parcursul sederii (indentificarea profilului si comportamentului turistilor. sprijinul acordat vizitatorilor in organizarea timpului liber. a avantajelor si dezavantajelor acestuia.Sistemul specific de masuri adoptate in directia cresterii calitatii prestatiilor turistice cuprinde: . un rol important in implementarea sistemului il are masurarea impactului turismului asupra economiei. in conditiile in care managementul integrat al calitatii destinatiilor turistice urbane va ramane un obiectiv permanent. promovarea traditiilor culinare).pregatirea personalului din turism in directia consolidarii cunostintelor si imbunatatirii abilitatile personale (cunoasterea de limbi straine. reabilitarea cladirilor. initiative individuale sau colective de crestere a notorietatii destinatiei turistice. Aceste masurari de evaluare a impactului. cunoasterea resurselor destinatiei turistice si a evenimentelor. . elaborarea unor coduri de conduita. se impune si evaluarea performantelor sectorului turistic si cuantificarea eforturilor pe care agentii turistici le fac pentru a indeplini standardele si calitatea implementata de profesionisti precum si evaluarea calitatii contractelor de munca si a oportunitatilor in cariera angajatilor in acest sector. a oportunitatilor in crearea de noi locuri de munca.promovarea evenimentelor si asigurarea accesibilitatii optime atat pentru vizitatori cat si pentru localnici. mediului si calitatii vietii cu luarea in considerare a perceptiei localnicilor asupra efectelor turismului. daca imaginea despre destinatie a fost modificata in timpul vizitei). calitatea mediului natural. . implementarea managementului integrat al calitatii oraselor turistice are ca obiectiv central identificarea responsabilitatilor autoritatilor locale legate de initierea unor masuri care sa contribuie la imbunatatirea calitatii serviciilor turistice precum si integrarea acestei abordari in politica de dezvoltare a orasului. prezenta informatiilor in toate punctele de atractie ale destinatiei turistice). Tododata. atitudinea pozitiva fata de turisti precum si prin respectarea regulilor stabilite de autoritatile locale in ceea ce priveste curatenia publica. ale comunitatilor locale prin participarea la intalniri si sondaje. avand la baza indicatori cantitativi si calitativi vor face posibila evaluarea performantelor si luarea celor mai bune decizii de corectare a disfunctionalitatilor. a calitatii serviciilor publice ca rezultat al turismului iar cresterea calitatii acestui demers ramane in continuare un proces necesar in transformarea unui sistem aflat in permanenta schimbare. In acelasi timp.cresterea calitatii serviciilor de informare turistica (utilizarea unor tehnologii moderne. In concluzie. periodic. este necesara . utilizarea transportului public. Totodata.

cutremure. De asemenea. Managementul declinului oraselor turistice Cresterea concurentei oraselor turistice pe plan mondial a condus adeseori la fundamentarea strategiei de dezvoltare a turismului pe oferirea de produse turistice adaptate nevoilor diferitelor segmentelor de consumatori. concurenta reprezinta un important factor de declin al oraselor turistice. o serie de destinatii turistice traditionale se confrunta cu dificultati datorate concurentei manifestate de tarile Europei de Est. Factorii care contribuie la declinul unei statiuni turistice pot fi externi (razboaie. toate aceste actiuni vor conduce la cresterea calitatii mediului urban si. schimbari climatice sau politice) si interni care se refera la deteriorarea mediului natural si istoric. principalii factori de declin sunt legati de aglomerare. cumulate. mobilitatea vizitatorilor. scaderea competitivitatii produselor turistice in raport cu concurenta. abordarea declinului doar din perspectiva scaderii numarului de turisti sau a incasarilor poate fi incorecta.constientizarea turistilor in ceea ce priveste respectarea traditiilor culturale ale comunitatii locale si intelegerea si sustinerea eforturilor autoritatilor locale in ceea ce priveste atenuarea impactului turismului asupra mediului natural si istoric. pe aceasta baza. In ceea ce priveste turismul de sanatate. In orase. Astfel. o serie de statiuni termale incearca repozitionarea si practicarea unor strategii de diferentiere in privinta produselor si serviciilor . industria turismului s-a confruntat cu o serie de modificari in structura cererii si indeosebi in ceea ce priveste motivatiile de calatorie si nivelul exigentelor dar si cu variatii semnificative ale fluxurilor turistice. 13. la cresterea competitivitatii oraselor turistice pe plan international. Declinul destinatiilor turistice poate aparea acolo unde exista o anumita traditie in practicarea turismului si se caracterizeaza prin inregistrarea unor tendinte negative in ceea ce priveste diminuarea calitatii unor resurse. deteriorarea siturilor istorice sau aparitia unor conflicte intre turisti si populatia locala. In ultimul deceniu.4.2. supraincarcarea si. depasirea capacitatii optime de primire a statiunii. Asadar. pe de parte si conservarea resurselor naturale si pastrarea identitatii culturale pe de alta parte dar si necesitatea colaborarii intre diferiti factori implicati in activitatea turistica in sensul coordonarii eforturilor si actiunilor acestora. a competitivitatii lor (cotei de piata) sau aparitia unor dificultati in asigurarea dezvoltarii durabile. ceea ce a determinat reorientari in ceea ce priveste politica turismului in sensul asigurarii unui echilibru intre dezvoltarea turismului. pe aceasta baza. Statiunile turistice montane si de litoral pot fi afectate de degradarea mediului natural dar si de concurenta mondiala in conditiile scaderii pretului calatoriilor aeriene dar si a existentei unor oferte de pret foarte avantajoase in tari cu activitate turistica mai putin consacrata. epidemii. Astfel.

etc). protejarea mediului. investitii in tehnologii moderne. dimensiunile si tipologia echipamentelor. etc). crearea unor evenimente speciale. pot fi utilizate: analiza ciclului de viata. utilizarea procedurilor de certificare si elaborarea unor standarde. etc. si a unui sistem155 de urmarire si identificare a factorilor care contribuie la declinul zonelor turistice. dimpotriva. optiunile strategice in ceea ce priveste capacitatea de interventie fiind axate in principal pe patru directii: cererea (efectuarea regulata a unor anchete. particularitatile cererii turistice (ciclul de viata. etc). urmarind tendintele inregistrate inca de la aparitia destinatiei pana la declin. extinderea sau modernizarea echipamentelor de cazare si alimentatie. innoptari.) Sezonalitatea activitatii turistice indica gradul de concentrare a fluxurilor turistice si poate fi cuantificata cu ajutorul curbei lui Lorenz si a coeficientului Gini. ponderea turismului in economia locala. acestea exercitand presiuni semnificative si contributie economica limitata. costul vietii). a concentarii sezoniere.). Analiza obiceiurilor de consum conduce la stabilirea masurii in care vizitatorii contribuie la dezvoltarea durabila a destinatiei turistice sau daca. venituri pe locuitor. rezultatele economice sunt cu atat mai importante pe masura ce comportamentul turistilor nu se inscrie in cerintele dezvoltarii durabile a . Monitorizarea atenta a acestor informatii poate contribui la prevenirea declinului orasului turistic. Structura cererii turistice are in vedere identificarea ponderii deplasarilor de o zi in spatiile urbane. ale ofertei turistice (atractii turistice. a duratei medii a sejurului. etc). calitatea vietii (sporul natural al populatiei. scaderea notorietatii statiunii (scaderea cheltuielilor efectuate de turisti. Declinul statiunilor turistice apare odata cu reducerea fluxurilor de vizitatori (scaderea numarului de sosiri. structura cererii turistice. cota de piata in structura cererii. atragerea unor noi segmente de turisti). rolul turismului asupra comunitatilor locale. a calitatii produselor turistice). Dintre instrumentele practicate in evaluarea situatiei statiunii. Un astfel de sistem ar trebui sa cuprinda informatii privind vocatia turistica a orasului legata de profilul destinatiei turistice. siguranta. a sezonalitatii. politica locala (planurile de dezvoltare. oferta (dezvoltarea de noi atractii turistice. Curba ciclului de viata este o reprezentare grafica a evolutiei turismului. infrastructura turistica. nivelul de satisfactie al vizitatorilor. etc. autoritatile locale trebuie sa aiba in vedere in elaborarea politicilor de dezvoltare. transportul. etc).oferite care sa le permita atragerea unor noi segmente de turisti. evenimente. forta de munca. fiecare faza caracterizandu-se prin diferite variabile atat in ceea ce priveste cererea dar si oferta (de exemplu. structura cererii. poluare. campanii de informare si promovare. degradarea infrastructurii). inovarea si cooperarea (parteneriate cu sectorul privat sau cu alte destinatii turistice. precum si obiceiurile de consum turistic. In ceea ce priveste zona urbana. sau cu inregistrarea unor dificultati in dezvoltarea turismului durabil (aglomerare.

Avand in vedere aspectele prezentate.localitatii. elementul fundamental in functionarea sistemului urban in ansamblul sau. . se poate afirma ca managementul oraselor reprezinta suportul esential in dezvoltarea functiei turistice la nivel urban si in acelasi timp. Pe baza resurselor materiale. vor fi sprijinite acele activitati economice si servicii care pastreaza/maresc viabilitatea oraselor. financiare si umane locale. le asigura mentinerea unei infrastructuri generale si specifice cât mai moderne precum si realizarea unor amenajari care sa contribuie la pastrarea calitatii peisajului urban si a identitatii oraselor precum si la armonizarea cu mediul înconjurator.

fără a se neglija evoluţiile mediului regional. forţă de muncă înalt calificată etc). problemele locuitorilor (poluare. cele ale administraţiei locale de asemenea. se vor crea mai multe oportunităţi de ocupare a forţei de muncă. Dacă oraşul reuşeşte să satisfacă şi nevoile segmentelor din afara sa (turişti. asigurarea unor sisteme moderne de . criminalitate. STRATEGIA DEZVOLTĂRII ORAŞELOR ŞI EXIGENŢELE URBANISMULUI TURISTIC În conditiile cresterii concurentei între diferitele oraşe turistice ale lumii ca urmare a mutaţiilor înregistrate în evoluţia turismului internaţional. naţional sau internaţional. Există deseori tendinţa de a se concentra eforturile municipalităţilor asupra îmbunătăţirii condiţiilor pentru mediul de afaceri. principalele probleme care trebuie soluţionate la nivelul oraşelor se referă la: dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului neîngradit al populaţiei. autorităţile locale trebuie să se preocupe de integrarea dezvoltării turismului în politica generală de dezvoltare economică locală. creşterea traficului etc). rezultatul acestui demers constând în crearea unui mediu economic şi social satisfăcător atât pentru aşteptările vizitatorilor cât şi pentru interesele agentilor economici şi populaţiei locale. constituie un element central în cadrul preocupărilor autorităţilor locale de a asigura propriilor cetaţeni un cadru optim pentru desfaşurarea activităţilor astfel încât cerinţele legate de conservarea resurselor şi protejarea mediului să fie respectate. promovarea unor strategii privind îmbunatatirea locuinţelor. care va fi astfel capabilă să finanţeze noi programe de dezvoltare.14. investitori. veniturile directe ale populaţiei oraşului vor creşte. consumatorilor industriali şi turiştilor la această infrastructură. Modernizarea asezarilor umane şi îmbunătăţirea conditiilor de viata -obiective fundamentale ale strategiei dezvoltării urbane Cetăţenii oraşului trebuie să constituie principalul segment ţintă vizat prin stabilirea politicilor de dezvoltare urbană. Altfel spus. asigurarea infrastructurii de bază şi a serviciilor publice. În cadrul politicii generale de dezvoltare a spaţiului urban. ocupând de multe ori un loc secund în preocupările autorităţilor locale. spaţii verzi. aceasta presupune elaborarea unor strategii de conservare şi valorificare a potenţialului natural şi antropic în măsură să contribuie la creşterea dimensiunilor activităţii turistice şi implicit a impactului pozitiv al acesteia. 14.1.

În acest sens. baruri. Având în vedere aceste probleme. colectarea deşeurilor. echipamente cu consumuri reduse de energie sau combustibili. dotările tehnologice ale unităţilor (sisteme de reciclare şi tratare a apei. investiţii în echipamente cu consumuri reduse de energie. urmarirea şi gestiunea consumurilor în perioadele de varf. ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice. utilizarea într-o măsură cât mai mare.transport şi gestiune a traficului.1. nivelul precar sau chiar absenta acesteia poate genera disconfort şi nemultumiri din partea vizitatorilor contribuind la promovarea unei imagini negative chiar şi în conditiile în care potenţialul turistic natural şi antropic este deosebit de atractiv. etc. precum şi integrarea fluxurilor de resurse energetice şi materiale într-un ciclu natural dar şi identificarea nevoilor comunitaţii locale şi a prioritatilor acesteia . restaurante. asigurarea unor echipamente care să asigure un flux regulat de alimentare cu apă. nivelul tarifelor utilităţilor publice dar şi de nivelul de educaţie al vizitatorilor. combustibili. introducerea unor programe de reducere a consumurilor prin instruirea personalului. Cantităţile de resurse consumate sunt influenţate de localizarea implantărilor turistice.prioritate în modernizarea oraşelor În conditiile în care existenţa unei infrastructuri de bază nu este suficienta pentru asigurarea competitivităţii unui oraş turistic. etc) iar soluţiile care vizează asigurarea calităţii şi reducerea consumurilor pot fi legate de utilizarea filtrelor. introducerea limitatoarelor de debit. financiare şi umane. protejarea mediului promovarea principiilor dezvoltării durabile.1. economisirea resurselor energetice trebuie să constituie o prioritate în proiectarea clădirilor şi a amenajarilor urbane. agenţii economici implicaţi în activitatea turistică pot adopta o serie de măsuri legate de introducerea cartelelor magnetice pentru decuplarea automata a consumatorilor electrici din hoteluri. a iluminatului natural. spaţii verzi. Totodată. apă constituie una dintre cele mai utilizate resurse (curăţenie. acolo unde este posibil. se impune ca la nivelul autorităţilor locale să existe preocupări legate de managementul resurselor. Dezvoltarea infrastructurii de bază . grupuri sanitare. piscine. În industria ospitalitatii. va fi importantă în special dezvoltarea centrelor urbane ca locaţii atractive pentru mediul de afaceri. De asemenea. 14. Un aspect esenţial al investiţiilor în infrastructura de bază este acela de a transmite un semnal de piaţă cu privire la gradul de atractivitate al oraşelor precum şi de a reduce fluxul migratoriu extern al persoanelor aflate în căutarea unor condiţii de viaţă şi de muncă mai bune. etc. materiale. etc. accesibilitatea la resurse. problemele care necesită rezolvare potrivit exigentelor urbanismului turistic se referă la modul de utilizare a resurselor în sensul realizarii unor consumuri reduse de energie. apă. Dincolo de necesitatea asigurarii serviciilor publice şi a infrastructurii. etc).

. aprovizionarea. cu centre de valoare istorică ce trebuie conservate. Necesitatea integrarii măsurilor de dezvoltare şi imbunatatire continua a infrastructurii de transport în strategia dezvoltării urbane rezida în presiunea pe care extinderea teritoriala şi creşterea economică o exercita asupra transportului. de regula. aeroporturilor. dezvoltarea sectorului turistic. mijloacele de transport utilizate cu precădere sunt cele rutiere iar dimensionarea acestora se va face în funcţie de două situaţii: oraşul ca punct terminus al traseului şi oraşul ca loc de tranzit. măsurile adoptate vor avea în vedere analiza frecventei şi a intensitatii traficului precum şi mijloacele de transport cele mai indicate. comerciale. Obiectivele astfel urmarite vor avea în vedere relaţiile dintre oraş şi zona înconjuratoare dar şi necesitatea unor dotări specifice de tipul parcărilor şi garajelor situate în apropierea dotărilor turistice. amplasarea gărilor. preocupările autorităţilor locale în dezvoltarea sistemelor de transport trebuie să aiba în vedere deopotriva satisfacerea cerinţelor populaţiei şi vizitatorilor în conditiile în care.în concordanta cu aşteptările vizitatorilor. turistice. Pentru aceasta. organizarea proceselor de producţie. În scopul cresterii atractivitaţii oraşului. evoluţia demografică. în zonele centrale este recomandată introducerea unor restricţii de circulaţie şi orientarea traficului greu către traseele de centură ale oraşului. . prezenţa centrelor istorice şi relaţia acestora cu întreg sistemul urban. soluţiile de rezolvare a problemelor generate de trafic vor fi adoptate în funcţie de tipul. se impune amenajarea zonelor carosabile şi a parcărilor în imediata vecinatate. prezenta fluxurilor turistice genereaza adeseori disconfort pentru ambele segmente de consumatori. în acelasi timp. ocuparea dispersată a periferiilor urbane argumentează creşterea cererii pentru servicii de transport. mărimea şi funcţiile oraşului astfel: - pentru oraşele mici. Totodată. În ceea ce priveste transportul interurban. în general a tuturor zonelor importante generatoare de trafic. amenajărilor sportive de mare capacitate care necesită asigurarea parcării unui numar mare de autovehicule ceea ce presupune în acelasi timp şi utilizarea unor suprafeţe mai mari. petrecerea timpului liber şi atracţiile turistice. fiind accesibile doar circulaţiei pietonale. problemele privind circulaţia şi transportul trebuie incluse în toate studiile şi proiectele de amenajare urbană în condiţiile în care obiectivul prioritar îl reprezintă găsirea celor mai adecvate soluţii de asigurare a accesului populaţiei şi vizitatorilor către toate punctele de interes privind activitatea economică. În aceste conditii. Referitor la transportul intraurban. obiectivul principal constă în asigurarea accesului către toate punctele de interes ale oraşului luand în considerare amplasarea unităţilor economice. O altă prioritate în dezvoltarea infrastructurii de bază o constituie crearea unor sisteme moderne de transport dar şi creşterea siguranţei traficului ceea ce va conduce la creşterea accesibilităţii şi mobilităţii persoanelor dar şi la dezvoltarea unor poli de creştere economică. invatamantul. De aceea. etc.

municipiile de importanţă naţională.Capitala României. etc. Principalii indicatori cantitativi şi calitativi minimali de definire a localităţilor urbane precum şi nivelul minim de dotare al acestora sunt prezentate în anexe. municipiu de importanţă europeană detine rangul 0.corelarea gradului de confort al locuinţei cu ansamblul din care face parte. .adaptarea fiecărei zone rezidenţiale la specificul arhitectural al oraşului. În Romania.asigurarea unui plus de locuinţe care să permită permutări ale familiilor în funcţie de modificarea structurii veniturilor şi a ocupaţiilor. dotare. organizare. introducerea restricţiilor de circulaţie în zona centrală cu automobilele particulare. creşterea costurilor zilnice de deplasare. asigurarea infrastructurii de bază are loc în funcţie de rangul pe care zona urbană îl detine. judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi . Neincluderea acestor preocupări în strategia de dezvoltare urbană va conduce la situaţia în care traficul să devină incompatibil cu structura şi functiile oraşului generand disconfort. Cu toate acestea. . . astfel: Bucuresti . ceea ce va conduce la scăderea atractivitaţii destinaţiei urbane. blocaje în circulatie.- pentru oraşele mari. Un rol important în cadrul politicii de locuire îl deţine integrarea clădirilor în sistemul urban. de tradiţiile cultural-istorice specifice. Imbunătăţirea condiţiilor de locuit Problema locuirii în spaţiul urban este determinată de dezvoltarea economică a fiecărei ţări şi regiuni. . Luând în considerare aceste aspecte. respectand limitele impuse de veniturile locuitorilor.2.1. se poate afirma că nu există un model unitar pentru rezolvarea problemei locuirii.rangul III. de explozia demografică.diversificarea locuinţelor după mărime. 14. În aceste condiţii. planurile de urbanism vor urmări amplasarea activităţilor în funcţie de sistemul de transport.rangul II şi celelalte oraşe .precizarea nivelului optim de densitate a clădirilor. pot fi conturate câteva elemente ce trebuie realizate pentru ca ansamblurile rezidenţiale să ofere un confort urban corespunzător: . este preferabila încurajarea transportului public de persoane şi. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi. municipiile de importanţă interjudeţeană. acolo unde este posibil.. dimensionarea echipamentelor care asigură accesul către infrastructura de bază se realizează în funcţie de mărimea oraşelor şi importanţa acestora în dezvoltarea regională precum şi în funcţie de priorităţile stabilite în strategia de amenajare a teritoriului.rangul I. . potrivit Legii nr. cu influenţă potenţială la nivel european .

particularităţile terenului (forma. acestea din urmă contribuind între altele la protejarea împotriva poluarii fonice şi atmosferice constituind cadrul adecvat pentru odihnă şi recreere. clădiri cu destinaţie comercială. În determinarea necesarului de dotări social-culturale şi a capacităţii acestora se utilizează anchete sociologice în randul viitorilor beneficiari sau sunt aplicate norme de calcul prin determinări pluridisciplinare. etc. etc. spaţii pentru joacă şi practicarea de activităţi sportive şi zone verzi. - dotările de comert. fără a afecta proiectul în bază caruia s-a construit. situarea în raport cu oraşul. etc). poliţie. spaţii de agrement. dimensiunea solicitărilor. plantaţiile. dimensionarea se va face în funcţie de frecvenţa de utilizare zilnică a căror rază de servire este de circa 500 m (unităţi pentru educaţie şi învăţamânt. structura solului. amplasarea optima a clădirilor va tine seama de: caracteristicile generale ale zonei (regim de precipitaţii. alimentaţie publica. Având în vedere aceste aspecte. biblioteci.constatându-se deseori. cu cele civice. aceste clădiri nu vor fi transformate sau demolate. dotari tehnico-edilitare. şcoli şi infrastructura edilitara necesara pentru nevoile zilnice ale rezidenţilor. restaurante. Totodată. În concluzie. protecţia faţă de agenţii poluanţi (zgomote. Pentru aceasta. grad de seismicitate. culturale. fenomene de respingere a noilor implantări în structura urbană tradiţională. relaţiile cu principalele zone funcţionale. de prestări servicii. acestea vor fi reabilitate (fatada şi interior). zone verzi. mirosuri. relieful. În situaţia în care în zona exista clădiri istorice (din patrimoniul national cultural). amenajarea zonelor adiacente. În acest sens. accesul corespunzător la zonele de interes major (zone centrale. aspecte ce ţin de racordarea la sistemul de utilităţi al oraşului. (cinematografe. pentru care. magazine mari. acestea vor fi asigurate astfel: - unităţile de educaţie şi învăţământ vor fi amplasate izolat asigurandu-se accesul din întreaga zonă. planificarea unei întregi zone de locuit va fi integrată. poşta. În nici un caz. În ceea ce priveste amplasarea dotărilor edilitare.) şi periodică a căror rază de servire este de maximum 1500 m. culturale şi de agrement şi va contine spaţii deschise în forma de scuar. zona de locuit va avea un centru care combină funcţiunile comerciale. astfel încât să cuprindă clădiri de locuit (individuale sau colective potrivit sistemului de design arhitectonic). dimensiunea razelor de servire fiind de 600-1500 m. vânturi. parcări. vecinătatea cu spaţiile plantate. etc). comerciale. sanitare. siguranţa în circulatie. Totodată. etc). Un alt aspect legat de proiectarea locuinţelor se referă la amenajarea de locuri de odihna. prestări servicii şi turism vor fi localizate în . praf. spaţii de verdeaţă sau parcuri iar spaţiile deschise vor avea un design care să încurajeze prezenţa rezidenţilor şi pentru a întari relaţiile în cadrul comunitaţii sau comunitaţilor din acea zonă funcţională. etc) vor fi luate în considerare în proiectarea ansamblurilor de locuinţe. un alt aspect important al politicii de locuire îl reprezintă dotările socialculturale. vor fi proiectate în mod generos spaţiile pietonale şi de circulatie cu bicicleta. apele freatice).

introducerea unui sistem suplimentar de taxare pentru accesul în incinta acestora. politica de amenajare şi conservare a resurselor naturale prezinta o deosebita importanta constituind suport pentru activitatea turistică şi premisa. În ceea ce priveste diminuarea degradarii spaţiilor verzi. de aceea. a dezvoltării urbanismului turistic. managementul deseurilor. totodată. pe aceasta bază. În aceste conditii. amenajarea parcurilor şi gradinilor publice . protejarea solului.3. amenajarea unor zone verzi cu rol recreativ. protejarea apelor subterane şi de suprafata. etc. Protejarea mediului Modernizarea asezarilor umane având la bază respectarea principiilor dezvoltării durabile vizeaza în principal probleme referitoare la protejarea resurselor naturale şi conservarea biodiversitatii. managementul ariilor protejate.1. Dintre acestea. conservarea patrimoniului cultural. În situatia în care existenta unor arii şi monumente naturale protejate în interiorul sau în afara oraşului impune adoptarea de măsuri în directia conservarii şi gestionarii prudente a acestora. la intersecţii importante ale căilor de circulaţie carosabilă sau pietonală. elaborarea şi implementarea unor programe specifice pentru constientizarea publicului şi a vizitatorilor în legatura cu necesitatea protejarii acestor zone. dezvoltarea unor programe de ecologie urbană. Atât dimensionarea cât şi amplasarea dotărilor social-culturale sunt în strânsă legătură cu evoluţia nivelului de confort urban şi. se prezinta astfel: Obiective Protejarea resurselor naturale Actiuni ce trebuie intreprinse . conservarea arborilor şi a speciilor de interes stiintific şi turistic. prevenirea degradarii spaţiilor verzi reprezinta preocupări fundamentale în definirea strategiei urbane. dezvoltarea unei „centuri verzi" de-a lungul retelelor rutiere. aceste aspecte impreuna cu actiunile ce trebuie intreprinse. strategiile de dezvoltare urbană trebuie să urmarească găsirea unor soluţii flexibile care să permită extinderi în condiţiile creşterii presiunii demografice şi a activităţilor turistice. cu creşterea calităţii vietii. Sintetizate. a apelor subterane şi de suprafata. managementul deseurilor. situate în puncte de maximă circulaţie şi vizibilitate.limitarea degradarii spaţiilor verzi. În afara acestor preocupări. instalarea de panouri de avertizare privind accesul / interzicerea accesului. etc. aceasta poate fi realizata prin suplimentarea suprafetelor verzi alocate unui locuitor în mediu urban. 14. soluţiile se vor referi la marcarea şi delimitarea acestora. etc.centrele de complex.incurajarea formelor de ecoturism . politica de protejare a mediului include o serie de alte măsuri legate de asigurarea calităţii aerului. protejarea atmosferei.

Aceasta trebuie să tina seama de respectarea unor cerinţe legate de asigurarea unor sisteme optime de incalzire. măsurile promovate se vor indrepta spre conservarea şi reabilitarea zonelor istorice şi. autorităţile locale vor lua măsuri în directia conservarii şi extinderii spaţiilor verzi. În acest sens.gestionarea eficienta a colectarii. În acest sens.reducerea poluarii industriale . în măsură în care acest lucru este posibil. refacerera celor distruse prin introducerea unor reglementări privind reabilitarea urbană care să contribuie la refacerea structurii şi păstrarea exactă a stilului arhitectonic al clădirilor istorice şi al materialelor de construcţie. pastrarea valorilor culturale locale constituie o preocupare majora în dezvoltarea echilibrata a localitatilor. a stilului arhitectonic specific privit ca modalitate de expresie şi formare culturală. De cele mai multe ori. politica autorităţilor locale trebuie să se axeze pe conservarea şi utilizarea echilibrata a acestora în scopul asigurarii unor conditii optime de viata locuitorilor şi să ofere. proiectarea parcărilor şi aleilor pietonale în concordanta cu nevoile comunitaţii dar şi ale vizitatorilor fara distrugerea chiar şi partiala a spaţiilor verzi. curatenia şi evacuarea deseurilor şi a apelor menajere. interzicerii traficului în zonele istorice. conservarea şi dezvoltarea diversităţii culturale. Nu în ultimul rand. imbunătăţirii reglementărilor privind calitatea în construcţii şi a regulilor de design urban. resursele sunt consumate în mod excesiv fara asigurarea unui sistem eficient de gestionare a acestora. strategia de dezvoltare urbană va urmari deopotriva conservarea patrimoniului natural precum şi dezvoltarea şi conservarea diversitatii culturale. iluminat. în ceea ce priveste protejarea mediului.asigurarea conditiilor pentru extinderea retelelor de alimentare cu apă în scopul asigurarii cantitatii necesare . în oraşele mari insa. în procesul de dezvoltare a activităţilor urbane. organizării riguroase a managementului deşeurilor în zonele rezidenţiale. În concluzie.incurajarea participarii cetaţenilor în luarea unor Informarea şi educarea cetaţenilor decizii privind mediul . Managementul deseurilor transportului. în acelasi .conservarea şi gospodarirea rezervelor de apă potabila colectarea eficienta a apelor menajere . eliminarea surselor de zgomot. depozitarii şi reciclarii deseurilor urbane .diminuarea noxelor emise de mijloacele de transport motorizate . Un alt aspect important în protejarea şi creşterea calităţii mediului îl reprezinta proiectarea constructiilor.realizarea unor actiuni voluntare privind ecologizarea spaţiului urban Asadar. creşterea calităţii apei şi aplicarea unor măsuri stricte de prevenire a poluării surselor de apă. inăspririi regulilor de organizare a traficului rutier în zonele centrale ale aşezărilor urbane. etc.Protejarea atmosferei Protejarea apelor subterane şi de suprafata . principala cauza de disconfort o constituie modul în care acestea sunt exploatate şi consumate fara a lua în considerare balanta sistemului natural şi necesitatea asigurarii echilibrului între acestea şi sistemul urban. În acest sens. se poate afirma ca prezenta resurselor naturale şi culturale este esentiala oricarei activităţi umane.

avându-se în vedere tendintele pe piata turistică actuala. strategii şi linii directoare care permit adoptarea de măsuri specifice având ca scop protejarea. Amenajarea peisajului urban Componenta de bază a patrimoniului natural şi cultural. trebuie subliniat faptul ca în funcţie de mărimea şi functia dominanta a oraşului. Potrivit acestei conventii. în speta un oraş. transporturi. Având în vedere caracterul general-valabil al aspectelor prezentate. ratificarea Convenţiei europene a peisajului. comunicatii. adoptata la Florenta în anul 2000 a stabilit ca peisajul desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de către populaţie. contribuind la afirmarea identitatii culturale a comunitaţilor locale. actiunile intreprinse pot avea şi semnificatii proprii dezvoltării activităţii turistice în conditiile în care la nivelul unei aglomerari urbane. Strategii pentru activitatea turistică Pornind de la premisa ca cele mai multe oraşe adapostesc numeroase atracţii. de amenajari atât sub aspectul infrastructurii specifice cât şi al conditiilor naturale. ca reprezinta centre polarizatoare pentru diverse activităţi şi ca ofera oportunităţi pentru pentru organizarea unei game largi de evenimente. al cărui caracter este rezultatul acţiunii şi interacţiunii factorilor naturali şi/sau umani iar politica peisajului. turismul reprezinta una dintre cele mai eficiente modalitati de antrenare a efectelor pozitive asupra celorlate activităţi conexe: bunuri de larg consum. să indeplineasca o funcţie turistică în sensul complex al termenului. 14. etc. dezvoltarea turismului constituie una din cele mai eficiente modalitati de exploatare.2. banci. inscrierea oraşelor între destinatiile de calatorie devine chiar o necesitate. activitatea economică şi protejarea mediului. ale caror preocupări sunt adesea legate de necesitatea asigurarii unei dezvoltari echilibrate tinand cont de promovarea unor relatii echitabile şi armonioase între necesitatile sociale. 14. industria usoara. acesta trebuie să beneficieze de o serie de transformari. Totodată. reteaua comerciala. o sansa de afirmare pe piata internationala şi o oportunitate demna de luat în considerare.1. să fie o destinatie. managementul şi amenajarea peisajului. de valorificare a acestor avantaje.timp. peisajul constituie o resursa importanta în activitatea economică şi sociala a unui oraş. Expresie a concretizarii eforturilor pe plan internaţional în directia cresterii calităţii peisajelor. Pentru ca o asezare umana. satisfactii vizitatorilor. fiecare tara se angajeaza: . chiar o necesitate contemporana argumentata de tendintele actuale şi viitoare în dezvoltarea urbană la nivel regional şi global. expresia prin care autorităţile publice competente elaboreaza principii generale.2.

amenajarea peisajului se realizeaza tinand cont de tipul beneficiarului distinganduse astfel amenajari estetice ale spaţiilor de habitat concepute indeosebi pentru locuitori dar care contin şi elemente atractive pentru dezvoltarea activităţilor turistice şi amenajarile turistice impuse de exigentele vizitatorilor. Combinarea acestor doua stiluri prin adaugarea gradinilor ca o extensie a clădirilor genereaza stilul mixt.să recunoască juridic peisajele ca o componentă esenţială a cadrului de viaţă pentru populaţie. flori. se identifica o diversitate a stilurilor dar care corespund a doua tendinte majore:158 . - să stabilească şi să implementeze politicile peisajului care au ca scop protecţia. precum şi în alte politici cu posibil impact direct sau indirect asupra peisajului. precum şi pentru alţi factori interesaţi la definirea şi implementarea politicilor peisajere. amenajarile turistice se realizeaza în funcţie de . fantani.stilul peisajer este specific englez şi este definit prin dispunerea libera şi voit neregulata a respectivelor elemente. zoologice. arbusti. În ceea ce priveste amenajarea spaţiilor peisajere. parcuri publice (peste 20 ha). prin adoptarea de măsuri specifice menţionate în convenţie. etc). să stabilească proceduri de participare pentru publicul larg. Spre deosebire de spaţiile de habitat. gradini (publice-pe suprafete de 320 ha. - locale. În ceea ce priveste amenajarea spaţiilor de habitat. indiguiri) precum şi elemente constructive şi instalatii aparente (pavilioane. apă.stilul geometric este intalnit preponderent în istorie (gradinile de la Versailles) şi este caracterizat prin dispunerea regulata şi ordonata geometric a elementelor de peisaj. aceasta are în vedere asigurarea unor conditii adecvate de viata pentru populatie şi poate prezenta dimensiuni variabile. de mediu. paduri de agrement (acestea sunt de regula amplasate în imediata vecinatate a localitatilor pe o suprafata minima de 100 ha). Elementele amenajarilor peisajere pot fi clasificate159 ca fiind naturale (pamant. . agricole. În general. terase. sociale şi economice. statui. tufisuri. etc). autorităţi regionale şi să integreze peisajul în politicile de amenajare a teritoriului. expresie a diversităţii patrimoniului comun cultural şi natural şi fundament al identităţii acesteia. - culturale. botanice. Combinarea acestor elemente are loc în funcţie de intreg sistemul urban precum şi de dimensiunea nevoilor functionale şi recreative. alpine. de urbanism şi în cele managementul şi amenajarea acestuia. etc) sau artificiale (sisteme de evacuare a apei. Toate aceste forme de amenajare pot fi utilizate în valorificarea turistică a spaţiului urban constituind astfel atracţii importante pentru vizitatori. de la scara locuinţei individuale pana la cea a intregii regiuni urbane cuprinzand: scuaruri.. chioscuri.

Alte amenajari peisagistice au drept scop valorificarea imaginilor în cadrul ariilor protejate (parcuri. Functionalitatea amenajarii se stabileste fie cand proiectarea spaţiului verde se realizeaza concomitent cu proiectarea urbanistica a zonei fie cand aceasta trebuie să se adapteze urbanisticii existente. rezervatii naturale sau peisagistice) intalnite uneori şi în spaţiile periurbane. d) principiul armoniei are în vedere succesiunea şi modularea spaţiului. De exemplu. ulterior. presiunea demografica pot conduce la necesitatea în continua creştere de recreere impunandu-se adaptarea spaţiilor verzi existente la momentul actual.are în vedere concordanta între spaţiile verzi şi o serie de factori economici şi sociali ai momentului proiectarii. amplasarea unei gradini zoologice în mijlocul unui oraş ar fi incompatibila cu functionalitatea să. Succesiunea . acela de asigurare a functionalitatii oraşului dar şi un rol estetic de natura să contribuie la creşterea atractivitaţii destinatiei urbane. animalele. etc). etc. astfel încât ansamblul construit să creeze turiştilor anumite stari (calm. Asemenea amenajari se realizeaza şi în jurul centrelor urbane. c) principiul unităţii presupune o conceptie capabila să cuprinda intr-un tot unitar toate elementele unei amenajari peisagistice. liniilor şi culorilor. Tehnicile de amenajare sunt elaborate pe bază raporturilor vizuale (geometrice şi cromatice) între elementele decorative şi cadrul natural şi deriva din psihologia formei utilizandu-se notiuni precum axe structurante.exigentele turiştilor. extinderea zonei urbane. stabilitate. zgomotele alterand integrarea acesteia în respectivul amplasament. Astfel. centrul compozitional dominant (cladirea. armonia formelor. fantanile. Un alt exemplu este gradina botanica ce are o functionalitate în cadrul asezarii respective sporita de necesitatea dezvoltării zonelor de odihna şi agrement ale oraşului. aleile. Referitor la spaţiile verzi. Un exemplu de ruta-parc este Blue Ridge Parkway care travesrsaza cateva parcuri nationale din Muntii Apalachi pe o lungime de circa 700 de km. etc) trebuie să creeze perspective şi altor obiective (vegetatia. impunand integrarea spaţiului verde în mediul ambiant. Un exemplu în acest sens îl constituie amenajarea rutelor-parc (parkways) care sunt destinate turismului practicat cu mijloace rutiere şi care pun în valoare areale de maxima atractivitate. palatul. ritmuri.. Nerespectarea acestui principiu poate contribui la degradarea calitatilor estetice şi la limitarea functionalitatii intregului amplasament b) principiul compatibilitatii se referă la concordanta dintre functionalitate şi obiectivul ce trebuie amenajat. amenajarea acestora se realizeaza tinand cont de dublul rol pe care îl au în intreg sistemul urban. grupurile statuare. În acest sens. forta). ca locuri de destindere şi recreere. dezvoltarea activităţilor turistice. fiind strabatuta anual de peste 10 milioane de turişti. De exemplu. proiectarea spaţiilor verzi trebuie să tina seama de respectarea urmatoarelor principii: a) principiul functionalitatii . spaţiile verzi cu destinatia de parc sunt motivate initial de existenta unui numar de peste 50000 de locuitori.

sunt statuile şi monumentele. fatade. jocuri de ape şi lumini. spaţiile traversate finnd în măsură să imprime sentimente graduate şi să ajunga în faza maxima de intensitate la punctul final al deplasarii iar modularea spaţiului are drept scop armonizarea spaţiului artificial cu cel natural. ziduri de sprijin. e) principiul proportionalitatii are în vedere stabilirea legaturii între dimensiunile principiul originalitatii are la bază implicarea a doua notiuni complet diferite care diferitelor elemente pentru a crea un echilibru estetic. Prezenta în oraş a unor variate forme ale manifestarii expresiei artistice face ca acestea să poata fi integrate în mod armonios în peisajul urban. iluminatul public. statui şi monumente. în prezent. mobilierul urban mai cuprinde fantani. borduri. şi pot deveni prin includerea în noua conceptie de amenajare. destinate circulatiei. Dezvoltarea arhitecturii peisagistice este strans legata de transformarile economice şi sociale. Desi rolul acestora poate fi acela de a completa amenajarea spaţiului urban. Astfel.consta într-o suita de perceptii şi trairi care au o continuitate. etc. conceptul de design peisagistic fiind intalnit şi la nivelul locuinţelor individuale. f) detin o pondere distincta în originalitatea amenajarii: inspiratia . automate urbane. au generat fluxuri turistice importante. cele mai multe dintre acestea nu ar mai putea reda intreg contextul perioadei în care au fost proiectate. echipamente de joaca şi odihna. mobilier urban sau piese decorative. scari.de natura să confere amenajarilor noi dimensiuni. pot constitui un decor impresionant în spatiul urban şi caderile de apă naturale sau artificiale care pot reinvia atmosfera unui oraş. Astfel. care să ilustreze specificul şi traditia zonei urbane conferind individualitate locurilor respective.care determina suprapunerea spaţiului verde peste scopul pentru care a fost proiectat şi influenta . statutul peisajului s-a modificat de la forma artistica accesibila doar elitelor la cea comerciala destinata publicului larg. rampe. printr-un joc al luminii şi presiunii jeturilor de apă. ca mijloc de ambientare stradala şi care cuprinde urmatoarele elemente:161 pardoseli. turnuri sau chiar fundatii ale vechilor constructii pot deveni ansambluri sculpturale subliniate prin jocuri de lumini şi sunet. Un alt element important în ansamblul peisajului îl detine mobilierul urban. telefoane publice. În afara acestora. Dintre toate elementele de mobilier urban cu rol decorativ raspandite în spaţiile urbane şi care raman totodată în amintirea vizitatorilor. creşterea nivelului de instruire şi educaţie. cutii postale. adaposturi şi pavilioane. Factori precum necesitatea de evadare din mediul poluant. al sunetului. În conditiile cresterii interesului pentru petrecerea timpului liber în natura. Unele dintre aceste elemente isi schimba destinatia initiala. amplasarea lor poate genera probleme în ceea ce . vitrine. copertine. Un exemplu în acest sens îl constituie fantanile clasice care. pubele. amenajarile gradinilor istorice poate influenta conceptia de proiectare în sensul dezvoltării unei noi compozitii insa. ziduri. creşterea timpului liber la nivelul unor categorii sociale tot mai numeroase. imprejurimi. chioscuri. panouri de informare.

componentele acesteia dand continut prastatiei turistice. arta de a pune în valoare pe timpul noptii cladirile şi monumentele importante prin valoarea lor artistica şi istorică. se poate utiliza metoda gruparii lor în locuri deschise astfel încât să poata fi observate cu usurinta. Proiectarea infrastructurii turistice trebuie să aiba în vedere asigurarea conditiilor optime pentru desfaşurarea activităţii turistice prin indeplinirea criteriilor legate respectarea standardelor de incadrare pe categorii de confort. Este de dorit ca proiectarea lor să fie conceputa impreuna cu dotarile functionale şi recreative ale oraşelor. siguranţa. În ceea ce priveste echipamentele de cazare. Nu în ultimul rand. accesibilitate. design-ul acestora constituind un element esential atât în afirmarea identitatii culturale a spaţiului urban cât şi ca cerinta de bază în sporirea atractivitaţii destinatiei turistice.2.2. De asemenea. se va avea în vedere densitatea. se poate afirma ca amenajarea peisajelor va contribui la afirmarea identitatii oraşelor. Dezvoltarea infrastructurii turistice Având un rol esential în valorificarea unei destinatii turistice. iluminatul festiv ce insoteste sarbatorile sau alte evenimente importante constituie un prilej de creştere a atractivitaţii centrului urban dar şi o oportunitate de reclama în cazul firmelor. protejarea mediului. salubritate. amenajarea acestora trebuie să asigure respectarea standardelor minime de calitate referitoare la confort. norme de igiena şi protejarea mediului. accesibilitate. incadrarea în peisaj a . reprezinta un demers prin care sunt utilizate spoturi şi lumini de ambianta generala cu scopul de a crea un mediu ambiant placut atât pentru vizitatori cât şi pentru locuitori. localizarea lor ulterioara fiind de natura să genereze neajunsuri. Sunt intalnite tot mai des la intrarile în orse clădiri industriale ecranate de panouri din materiale usoare care ascund privirilor aspectul nu tocmai placut al acestora. Totodată. la crearea unor conditii mai bune de locuire devenind astfel destinatii atractive pentru segmente largi de vizitatori.priveste dimensiunile şi integrarea în intreg spatiul. Tot în directia cresterii atractivitaţii spaţiului urban se inscriu şi preocupările legate de amenajarea fatadelor prin impodobirea acestora cu panouri şi reclame luminoase. siguranţa în exploatare şi costuri reduse. suportul necesar afirmarii functiei turistice în spatiul urban. parametrii de proiectare a clădirilor şi facilitatilor turistice trebuie să indeplineasca criterii estetice. infrastructura reprezinta una dintre premisele dezvoltării urbanismului turistic şi totodată. 14. De asemenea. Totodată. Având în vedere aspectele prezentate.

personal şi acces tehnic de intretinere iar în ceea ce priveste aspectul exterior al clădirilor. etc.scoli victoriene. artere cu trafic greu) asigurandu-se accesul carosabil separat pentru utilizatori. tavernele grecesti. De asemenea.clădirilor. În general. Localizarea spaţiilor de cazare trebuie să aiba în vedere satisfacerea necesitatilor impuse de tranzitul vizitatorilor (în apropierea aeroporturilor. fiecare destinatie turistică dispunand de atribute specifice. hoteluri din gheata concept lansat în 1989 de guvernul suedez şi preluat ulterior de tari ca Finlanda. Dintre cele mai raspandite unităţi de servire traditionala pot fi amintite pub-ul irlandez. braseria germana.de exemplu în Marea Britanie . alimentaţia publică este asociată tot mai frecvent activităţilor de turism. contribuind astfel la conservarea arhitecturii locale şi la creşterea incasarilor la nivelul comunitaţii. 1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare iar procentul de ocupare a terenului cu spaţii verzi trebuie să fie de cel putin 25%. inaltimea. etc. restaurantul cu specific italian. În Romania. etc. biserici. pentru toate categoriile de constructii turistice vor fi prevazute locuri de parcare. iar dinamica ei este influenţată din ce în ce mai mult de evoluţia circulaţiei turistice. alaturi de unităţile care promoveaza specificul gastronomic national functioneaza şi restaurante specializate în oferirea de preparate culinare specifice altor popoare. utilizarea formelor alternative de cazare va contribui la punerea în valoare a patrimoniului construit şi la transformarea vacantei într-o experienta unica. Un alt aspect important în proiectarea unităţilor de cazare îl reprezinta utilizarea materialele de constructii de pe plan local. Oricare ar fi soluţiile adoptate. Canada. departe de surse puternice de poluare (zone industriale. acesta va respecta principiile de volumetrie în concordanta cu aspectul general al zonei precum şi pastrarea stilului arhitectural comparativ cu cladirile invecinate. având un design exterior deosebit care să produca vizitatorilor o impresie placuta şi să determine astfel reintoarcerea acestora în aceleasi locuri. porturilor. alimentaţia publică . garilor. cu spaţii verzi. hoteluri pe apă. stilul arhitectonic. Unitatile de alimentatie În multe dintre oraşele turistice. în plan geografic sau istoric care să permita prezentarea unor formule originale de gazduire (hoteluri-far în oraşele-porturi. O alta preocupare care trebuie să stea în atentia autorităţilor locale o reprezinta incurajarea investitorilor în amenajarea de unităţi de cazare atractive. amplasarea se va face în zone nepoluate. hoteluri amenajate în foste inchisori sau în clădiri istorice abandonate care au fost restaurate şi redate circuitului turistic . etc) şi care presupune adeseori o singura innoptare dar şi ale turiştilor care calatoresc în interiorul spaţiului urban. Datorită faptului că ea reprezintă principala cale de satisfacere a nevoilor cotidiene de hrană pentru anumite categorii de consumatori. în funcţie de tipul de cladire şi de categoria de confort. materialele de constructie. potrivit Regulamentului general de urbanism adoptat prin HG 525/1996.

soluţiile tehnice vor avea în vedere izolarea totala a aburului. cinematografe. cadrul natural şi cel construit şi natura nevoilor umane. Stadt Park (Viena-Austria). În ceea ce priveste localizarea.trebuie să satisfaca o gma diversificata de necesitati indiferent de particularităţile acestora. recreerii şi agrementului în aer liber. complexe sportive. Gradina Botanica din Tromso (Norvegia) cunoscuta ca cea mai nordica de pe Glob. etc În procesul de amenajare a spaţiilor verzi. etc indeplinind o funcţie cultural-educativa şi distractiva fie în aer liber (gradini publice. parcuri de distractii. echipare. În acest sens. ar fi de evitat amenajarea acestora la parterul locuinţelor. fara a ajunge la o standardizare totală a produsului. gradini publice. sali de concerte. mirosului şi zgomotului iar necesarul de locuri de parcare este dimensionat astfel încât să existe un loc de parcare la 5-10 locuri la masa. Phoenix Park din Dublin (cel mai mare parc urban din Irlanda). un element de atractie îl constituie şi gradinile botanice din aceasta categorie aminitind Gradinile Exotice din Monaco cu peste 7000 de specii de plante. calatoria se efectuează în principal cu automobilul propriu. şi.evidentiaza rolul agrementului ca element fundamental pentru satisfacerea nevoilor turiştilor ceea ce ii confera pozitia de componenta de bază a prestatiei turistice. este esential . Spatiile de agrement din marile oraşe sunt destinate satisfacerii nevoilor atât ale turiştilor cât şi ale rezidentilor şi corespund nevoilor acestora de destindere şi divertisment. gestiune şi comercializare.cerinta actuala a vacantelor . Cunningham Park din cartierul Queens. în zonele turistice şi de agrement. specificul naţional sau restricţii medicale. iar daca acest nu este posibil. cluburi. Un rol important în cadrul agrementului urban îl au spaţiile verzi (parcuri. stadioane. cunosc caracteristici comune de concepţie. În cadrul echipamentelor destinate agrementului. Amenajarea acestora se realizeaza fie în spaţii inchise (sali de teatru. De exemplu. etc) de natura să satisfaca nevoia de destindere şi reconfortare. New-York-ul detine mari parcuri urbane precum Central Park (339 ha) din Manhattan. iar în Europa. între spatiul verde. o pozitie importanta o detin parcurile de distractii care. Echipamente destinate agrementului Intensificarea preocupărilor pentru realizarea odihnei active a turiştilor . din această cauză. unităţile de alimentatie vor fi amplasate în zonele rezidentiale sau de interes comercial. principiile de compozitie au drept scop asigurarea unui echilibru între utilitatea şi estetica acestora. Totodată. Gradinile Mirabell (Salzburg). mijloc de locomoţie utilizat de cea mai mare parte a vizitatorilor. etc care indeplinesc atât un rol functional în cadrul localitatii cât şi unul corespunzator asigurarii odihnei. gradinile publice şi parcurile constituie elemente de bază în peisajul urban: Parcul Schlossberg (GrazAustria). Vizitarea unui parc de distracţii constituie adeseori o deplasare impreuna cu familia.

pentru un parc de distracţii să fie situat în apropierea unor artere de circulaţie şi să fie uşor accesibil. . În primul rand. durată medie de vizitare a unui parc de distracţii de către turiştii individuali sau în grup este de 6 pană la 7 ore pe zi ceea ce permite. nu au fost elaborate pana în prezent normative la nivel internaţional. să poată implanta atracţii suplimentare. serviciile de alimentatie erau externalizate. este recomandabil să se prevadă spaţiu şi pentru locurile de parcare. Cu toate acestea. magazine de suveniruri. este necesară existenţa unui spaţiu suficient de intins pentru a cuprinde suficient de multe atracţii astfel încât deschiderea să fie un eveniment. destinate să conducă cel mai rapid posibil vizitatorii către parc. aleile pietonale şi punctele de alimentaţie. pe lângă zonele destinate atracţiilor. numită "zonă tampon". implicând şi proiectarea unor spaţii de gazduire care să apartina parcului de distractii şi care să contribuie la afirmarea acestuia ca destinatie turistică de sine-statatoare. să justifice deplasarea clientelei vizate. multiplicarea atracţiilor va conduce la prelungirea timpului de vizită (devenind superior unei zile). semnalizat de numeroase anunţuri. În scopul reducerii la minim a zgomotului. în afara incasarilor realizate pe bază biletului de intrare. standuri de jucarii. cateva aspecte trebuie amintite. şi obtinerea altor surse de venituri din activităţi precum restaurante. ulterior. demers important pentru fidelizarea clientelei lor şi atragerea de noi vizitatori. Încă de la început. multe dintre acestea nefiind deschise publicului decat între aprilie şi sfarsitul lui octombrie. proiectarea acestuia ar trebui să asigure utilizarea partiala a atracţiilor şi în afara sezonului atenuand astfel efectele sezonalitatii turistice. etc. zonele de destindere şi picnic. Investitorii trebuie să poată dispune de rezerve financiare pentru ca. În ceea ce priveste amenajarea parcurilor de distractii. durata de functionare a unui parc de distracţii în aer liber este dependenta de conditiile climatice. Multa vreme. În acest context. tendinta actuala fiind aceea de gestionare a acestora impreuna cu celelalte servicii asigurand astfel un nivel unitar al calităţii prestatiilor şi obtinerea unor incasari suplimentare. Având în vedere ca în general. În general. este necesar ca parcul propriu-zis să fie înconjurat de o bandă de teren.

din ce în ce mai des întâlnit în componenta ofertei parcurilor de distracţii. inaugurata în 1863) are 273 de statii şi asigura transportul a circa. feroviar. turiştii beneficiaza de existenta retelei de transport urban (de suprafata sau subteran) pentru acesul la principalele obiective turistice. s-a dezvoltat o retea de transport turistic urban adaptata la cerinţele vizitatorilor. alaturi de autoturismele personale. Austerliz şi Beroy. trebuie adaugat faptul ca acestea. spectaculos prin viaductele sale. în marile metropole ale lumii. În ceea ce priveste transportul din şi spre exteriorul oraşelor. metroul parizian. modernizarea periodica şi proiectarea de noi atracţii turistice trebuie să se situeze printre prioritatile administratiei centrale a parcului. şi cele inchiriate pe o perioada de timp turiştilor în sistemul rent-acar. Utilizarea retelei de transport în comun de către turişti permite acestora să-şi stabileasca itinerariul în funcţie de propriile dorintele. O problema care restrange insa avantajele turismului cu automobilul este legata de supraaglomerarea traseelor urbane şi suburbane precum şi de respectarea limitelor de viteza şi a taxelor suplimentare de poluare (care se regasesc în pretul crescut al carburantilor). viteza de deplasare a crecut generand o economie substantiala de timp liber ceea ce confera vizitatorilor unui oraş turistic posibilitatea unui sejur mai indelungat sau vizitarea unui numar mai mare de obiective turistice. Pot fi citate în acest sens: London Undergound (cea mai veche retea de metrou din lume.De asemenea. etc. În ceea ce priveste deplasarea în interiorul oraşului. În paralel cu reteaua de transport în comun. ele insele. aerian.muzică. trasate pe Sena. Totodată. după caz). adevarate atracţii turistice care şi-au castigat admiratia unor segmente largi de vizitatori datorita atributelor legate de vechimea. 800 milioane calatori anual. indiferent de mărimea lor. pantonimă etc. detaliile constructive. se poate evidentia faptul ca multe din elementele infrastructurii de transport urban (mai ales cel subteran) reprezinta. . În esenta. circ. Pentru aceasta. un rol important. Pentru calatoriile în scop turistic din interiorul spaţiului urban (şi nu numai) pot fi utilizate. sunt puse în legatura cu zonele incojuratoare şi localitatile vecine prîntr-o retea de transport (rutier. dansuri. Transportul turistic Ca urmare a modernizarii şi diversificarii mijloacelor de transport.. Orasele mari. desfăşurate cu participarea vizitatorilor). naval. metroul din New York care are cea mai mare lungime din lume (580 km) şi numarul cel mai mare de statii (483). de exemplu. îl au evenimentele interactive (spectacole distractive . amenajarea parcurilor de distractii trebuie să aiba în vedere indeplinirea a doua obiective principale: fidelizarea clientelei şi atragerea de noi vizitatori. dimensiunea.

problemele care se cer a fi soluţionate sunt legate de managementul traficului şi de dimensionarea mijloacelor de transport luand în considerare cerinţele locuitorilor. traseele utilizate. Amenajari cu caracter special În general. ceea ce face ca petrecerea timpului liber să fie cât mai accesibilă persoanelor cu nevoi speciale. viziunea de dezvoltare şi preocupările unei comunităţi trebuie să-i includă pe toţi membrii săi. În cazul unor clădiri mai vechi. cel puţin o sală de mese. Pentru persoanele cu deficienţe auditive ar fi utilă instalarea unei bucle magnetice în spaţiul de la recepţie. iluminatul acestora. Uşile clasice sunt în general greu de utilizat de către persoanele cu mobilitate redusă dar şi de către turiştii cu bagaje. cel puţin un dormitor şi o sală de baie special echipate. echipamentele turistice trebuie să indeplineasca o serie de cerinţe legate de aspectul exterior al clădirilor şi parcarea în vecinatatea acestora. va trebui deci prevăzut un acces direct. coridoare nu mai strâmte de 90 de cm şi lifturi având o latime de cel puţin 80 de cm şi cu uşile deschizându-se cel puţin 120 de cm. o solutie ar fi instalarea în vecinătatea lui a unui fotoliu. bar la care se poate ajunge cu ajutorul unui scaun cu rotile. ca şi a unei rampe de acces. Ghişeul de la recepţie trebuie să aibă o parte mai joasă pentru persoanele în scaun cu rotile sau pentru cele care doresc să se sprijine. ar fi utilă existenţa unei balustrade. pentru cei ce doresc să stea jos. informarea. circulaţia în spaţiile publice. ce poate fi folosită de persoanele imobilizate în scaune cu rotile. restaurant. a cărei pantă nu va trebui să depăşească 5%. transportul. În consecinta. uşi destul de încăpătoare (cu deschiderea nu mai mică de 75 de cm). Astfel.constituie adevarate „puncte teminus". în toate marile oraşe ale lumii s-au constuit aeroporturi. este important să se evite obstacolele ce pot împiedica accesul sau pot reprezenta un pericol pentru cei cu probleme vizuale (obstacole aflate la . Eventualul telefon public instalat în hol va trebui să fie accesibil persoanelor în scaun cu rotile. a caror prezenta a impulsionat creşterea numarului de turişti. Totodată. unităţile de cazare trebuie să beneficieze de o platformă de la parcare sau orice alt punct de sosire până la intrarea în hotel. În acest sens. De asemenea. Referitor la circulaţia în spaţiile publice. Se vor evita mochetele şi covoarele groase care îngreunează circulaţia cu scaune cu rotile. etc. amenajarile pentru persoanele cu nevoi speciale contribuie la creşterea atractivitaţii şi standardelor de calitate ale unui oraş. şi exigentele vizitatorilor pe de alta parte. pe de o parte. capete ale marilor autostrazi sau noduri rutiere. Pentru cei cu deficienţe auditive trebuie să existe posibilitatea instalării unui telefon public cu amplificator. un spaţiu de parcare special rezervat persoanelor cu handicap. Aceste preocupări se inscriu de regula în elaborarea strategiei urbane.

Congresul a votat Actul de Acces la Transportul Aerian. În salile de expozitii pot fi prevazute reprezentări în relief. Spre exemplu. În ceea ce priveşte transportul aerian. în Franţa a apărut un "Ghid al transporturilor pentru uzul persoanelor cu mobilitate redusă". Potrivit acestor reglementări. cu caractere mari. Aceste noi reglementări au fost publicate în martie 1990. De exemplu. în 1986 în S. pentru persoanele cu aparat auditiv.U. mulaje şi planuri tactile dar şi explicaţii scrise cu caractere mari sau în braille. cât şi la asigurarea securităţii. Ascensoarele trebuie să fie destul de încăpătoare pentru a putea fi folosite de către persoanele în scaun cu rotile.A. vagoanele sunt dotate cu locuri speciale pentru persoanele ce se deplasează în scaun cu rotile.30 m. iar în ceea ce priveşte semnalizarea se vor folosi contrastele de intensitate. pentru un preţ echivalent clasei a doua. sub patronajul Ministerului însărcinat cu transporturile şi al Comitetului de Colaborare pentru Transportul Persoanelor cu Handicap. zonele de pericol trebuie semnalate la sol prîntr-o schimbare de culoare sau textură. toaletele publice vor trebui dotate cu instalaţii speciale pentru sprijin şi o manevrare uşoară. drumurile trebuie să fie bine întreţinute. Din ce în ce mai mult. Sălile de spectacol vor fi prevăzute cu locuri speciale destinate scaunelor cu rotile şi vor fi echipate cu o buclă magnetică. În ceea ce priveste traseele utilizate. putând atrage atenţia şi asupra unei zone de pericol.înălţime. Importanţa iluminatului rezidă în faptul că el trebuie să contribuie atât la instalarea confortului. de aceea este necesară o informare directă. reţeaua de transporturi urbane devine accesibilă persoanelor cu deficienţe. Aceste reduceri se extind şi la nivelul reţelei de căi ferate: persoanele cu deficienţe sunt repartizate la clasa întâi. şi dacă este posibil în braille. Multor clienţi le-ar fi util un anunţ sonor al etajelor. Filmele vor fi subtitrate astfel încât să poată fi urmărite şi de către cei cu deficienţă auditivă. Scările vor fi prevăzute cu o balustradă uşor de prins iar capul scărilor va fi indicat cu o bandă antiderapantă de culoare contrastantă. De asemenea. De asemenea. fiecare companie adoptă propriile sale dispoziţii cu privire la accesul persoanelor cu deficienţe. care nu ies în evidenţă prin contrast şi sunt imposibil de detectat cu bastonul). comenzile vor fi aşezate la o înălţime maximă de 1. Dacă nu se pot evita. Reperele sonore (de exemplu fantani) sunt extrem de utile. companiile aeriene sunt obligate să furnizeze anumite facilităţi specifice . cerând Departamentului de Transporturi să elaboreze noi reglementări care să asigure tratamentul fără discriminare al persoanelor cu nevoi speciale. Cifrele de pe butoane trebuie scrise în relief. stabilindu-se pe cât posibil un cod care va fi utilizat de fiecare dată în aceeaşi situaţie. Este preferat iluminatul difuz şi indirect. Prima treaptă şi verticala să vor fi mai vizibile dacă vor fi vopsite într-o culoare ce va contrasta cu restul scării. El prezintă diferitele mijloace de transport accesibile persoanelor cu nevoi speciale şi face o recapitulare a reducerilor tarifare acordate fiecărei categorii. să nu fie alunecoase şi să nu aibă gropi.

animatia reprezinta un concept care desemneaza organizarea agrementului în centrele urbane. spectacole. expozitii). În ceea ce priveste tipologia activităţilor de animatie existente la nivel urban se pot distinge: circuitele tematice (de exemplu rutele gastronomice). semne care să indice localizarea serviciilor şi facilităţilor specifice. acestea din urma ocupand un rol semnificativ la nivelul destinatiei urbane. antrenarea populatei în proiectele de organizare a animatiei. Totodată. lifturi şi alte mijloace de asistare a persoanelor cu deficienţe la urcarea şi coborârea din avion. Prin dispunerea elementelor de animatie este importanta asigurarea unei legaturi directe cu fiecare zona functionala a oraşului şi să se evite realizarea unor bariere între zonele cu functii dominante. în acelasi timp. rampe de urcare la nivelul intrării. Având în vedere diversitatea activităţilor de animatie. Organizarea animatiei în oraşele turistice va tine seama atât de atracţiile locale existente dar şi de exigentele vizitatorilor carora le sunt. serviciile. transport turistic cu mijloace neconventionale). festivalurile. servicii accesibile. animatia stradala (concursuri. şi populatia locală parcurile tematice.2. adresate preocupările în directia asigurarii divertismentului. animatia nocturna (spectacole de sunet şi lumina. animatia sportiva (competiti. proiectarea echipamentelor trebuie să aiba în vedere respectare cerinţelor legate de: accesibilitate. organizatorii vor urmari să furnizeze vizitatorilor multiple posibilitati de distractie dar şi de intelegere a specificului local. conceptia de amenajare turistică a oraşelor va trebui să vizeze dezvoltarea spaţiilor de cazare şi alimentatie concomitent cu proiectarea echipamentelor de animatie. adaptările spaţiilor publice vor fi cu atât mai eficiente cu cât personalul va fi sensibilizat la nevoile turiştilor cu handicap şi va fi pregătit să furnizeze servicii de calitate tuturor vizitatorilor.3. concursuri. În aceste conditii. sisteme vizuale (cu litere şi simboluri luminoase şi în coduri color) şi sisteme auditive de informare. telefoane cu amplificator. etc Totodată. tatre în aer liber. carnavalurile. asigurarea surselor de finantare. 14. teatre. nocturn al fatadelor). iluminatul . să se asigure ca nu se va realiza o suprasolicitare a capacitatilor zonei ceea ce ar conduce la degradarea spaţiilor şi disconfort dar ca. informare. Cresterea rolului animatiei În viziunea de amenajare turistică a oraşelor. intreceri sportive) sarbatorile traditionale (sarbatorile de iarna).persoanelor cu handicap: parcări în apropiere de terminal. etc iar soluţiile adoptate trebuie să raspunda unor cerinţe legate de: respectarea identitatii locale. cu precadere. animatia culturala (concerte.

Trebuie menţionat faptul ca patrimoniul istoric nu include doar monumentele istorice.etc.poate avea acces. uzura morala ca urmare a modificarii cerinţelor şi conditiilor de . gradul de conservare precum şi utilizarea actuală. Reabilitarea patrimoniului istoric Patrimoniul istoric constituie o componentă valoroasa a patrimoniului cultural. . colaborarea între autorităţile locale şi agenţii economici implicati în dezvoltarea turismului (hotelieri. principalele actiuni de promovare a animatiei sunt legate de: organizarea de programe de animatie care grupeaza mai multe destinatii urbane (festivaluri la nivel regional). atât în ceea ce priveşte valoarea materială directă. conceperea unor produse turistice care să includa şi animatia. cât şi în raport cu posibilităţile de inserţie a unor componente extraculturale. agenţii de turism.valoarea cultural. asanarea spaţiului din jurul clădirilor prin indepartarea tuturor constructiilor parazitare. restabilirea şi amenajarea curtilor interioare şi a spaţiilor libere. se numara: uzura fizica (insalubritate şi disconfort). 14. În acest context. ci şi ansamblurile şi siturile istorice. etc) pentru punerea în practica a proiectelor de animatie organizate la nivelul intregului oraş sau chiar al regiunii. .valoarea de utilizare pe care o poate avea un bun cultural aflat în folosinta individuala sau a economică având în vedere beneficiile care se pot obtine din valorificarea bunului societatii. centrul istoric. refacerea corecta a plasticii arhitecturale şi inscrierea în stilul epocii pe care o reprezinta.valoarea educativa şi de cunoastere cu rol deosebit în formarea personalitatii umane şi progresul culturii şi civilizatiei. reabilitarea şi conservarea centrelor istorice reprezinta o componentă a strategiilor de dezvoltare durabilă economicosocială. turistică. Acolo unde centrul istoric include şi locuinţe. . armonizarea activităţilor culturale şi sportive. Printre cauzele obiective ce impun măsuri de reabilitare a patrimoniului istoric. din punct de vedere cultural. Toate actiunile de pastrare şi conservare sunt necesare pentru a se pastra urmatoarele tipuri de valoare pe care le au bunurile culturale: . Acest demers trebuie să ia în considerare aspecte legate de epoca istorică ce defineşte. urbanistică şi de amenajare a teritoriului.valoarea estetico-sentimentala importanta indeosebi sub aspect turistic şi ambiental.3.2. sunt necesare măsuri legate de salubrizarea spaţiului interior. protejarea monumentelor. dotarea social-culturala şi comerciala a zonei în raport cu numarul locuitorilor prin modernizarea spaţiilor comerciale şi a serviciilor. La nivel urban. la nivel naţional şi local.

Având în vedere conditiile actuale de evolutie a sistemelor urbane. etc. Astfel.ordin functional. de restaurare a structurii urbane. de dezvoltare locală şi . operatiunile de reabilitare constituie un element important în strategia urbană. care să aibă în vedere importanţa deosebită a patrimoniului istoric. utilizarea nerationala a spaţiului. Actiunile de restaurare şi conservare sunt costisitoare şi sunt suportate prin subventii guvernamentale şi bugetul administratei publice locale. economic. Pentru pastrarea functionalitatii. orice interventie asupra operei sau în vecinatatea acesteia trebuie să fie efectuata în asa fel şi cu astfel de tehnici încât să ofere garantia ca în viitor nu va impiedica o eventuala noua interventie de salvgardare sau restaurare. pentru asigurarea unei dezvoltări echilibrate a teritoriului. la o anumita cultura. adoptată la Granada în 985 şi ratificată de România prin Legea nr. pe langa vicisitudinile de conservare ale operei sau monumentului. Este vorba de asigurarea unui echilibru între beneficiile obtinute din turism şi costurile pastrarii acestuia. conceptul central de care trebuie ţinut seama este cel al conservării integrate a patrimoniului arhitectural. precum şi prin procese de punere în valoare a monumentului şi a zonei sale de protecţie). se pune tot mai acut problema pastrarii şi conservarii pentru generatiile viitoare a patrimoiului construit cu valoare istorică şi arhitecturala. În general. aşa cum acesta este definit de Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei. o prezenta culturala de neinlocuit atât prin capacitatea să de a vorbi despre istoria şi forta creatoare a comunitaţii cât şi prin valentele formative etice şi estetice privind generatiile ce se succed cât şi o prezenta afectiva. ci şi a zonei de protecţie a acestuia (prin intermediul unor mecanisme concrete de protecţie fizică a elementelor constitutive ale monumentului şi ale zonei de protecţie. starea actuala a acestora. social. la care se mai adauga contributiile proprietarilor de edificii şi colectii muzeale. 157/1997. natura interventiilor considerate necesare şi cheltuielile oportune. b) integrarea patrimoniului construit în mediul de viaţă al societăţii contemporane. la o anumita istorie. şi care are două obiective esenţiale: a) conservarea nu doar a monumentului istoric propriu-zis. remodelarea centrului istoric detasandu-se ca un obiectiv obligatoriu pentru orice planificare urbană. orice interventie trebuie să fie documentata şi justificata printr-un raport tehnic din care să rezulte. toate actiunile de restaurare şi conservare urmaresc reglementarile din Carta Restaurarilor de la nivelul Comisiei Europene pentru Cultura. Având în vedere ca centrul istoric reprezinta o prezenta economic-functionala ca un fond construit cu multiple posibilitati de adaptare la diferite utilităţi. oferind dovada continuitatii vietii comunitare şi sentimentul de apartenenta la un anumit loc. În ceea ce priveste situatia Romaniei. deprecierea monumentelor istorice şi de arhitectura datorita neglijentei ce a dus la degradarea fizica şi datorita inlocuirii fondului vechi cu un fond nou de constructii lipsite de valoare. prin: programe de revitalizare a zonelor supuse reabilitarii.

să facă din conservarea. furtuni puternice). tradiţii populare şi moduri de viaţă. b) promovarea unor politici de informare şi de sensibilizare. în opinia publică. În acelasi timp. de asemenea. orice strategie în domeniu trebuie să aibă în vedere adoptarea de politici în domeniul conservării integrate. îndeosebi prin tehnicile moderne de difuzare a informaţiei. Convenţii. a conservării patrimoniului istoric ca element al identităţii culturale şi ca sursă de inspiraţie şi de creativitate pentru generaţiile prezente şi viitoare. .să includă protecţia patrimoniului arhitectural printre obiectivele esenţiale ale amenajării teritoriului şi ale urbanismului şi să asigure luarea în considerare a acestui imperativ în diversele stadii de elaborare a planurilor de amenajare şi a procedurilor de autorizare a lucrărilor. precum şi punerea în evidenţă a unităţii patrimoniului cultural şi a legăturilor dintre arhitectură. conservarea şi folosirea clădirilor a căror importanţă nu ar justifica instituirea unui regim legal de protecţie. în scopul adoptării celor mai bune măsuri pentru punerea în valoare a bunurilor istorice. - să favorizeze aplicarea şi dezvoltarea tehnicilor şi materialelor tradiţionale.să promoveze programe de restaurare şi de întreţinere a patrimoniului arhitectural. revitalizarea şi punerea în valoare a patrimoniului arhitectural un element major al politicilor în materie de cultură. alunecari de teren. care: . strategia de reabilitare a patrimoniului istoric trebuie să tina seama de faptul ca toate edificiile unui oraş sunt afectate de activitatile industriale şi traficul auto. cultural şi istoric prin instituirea unor mecanisme de consultare cu colectivităţile locale. cutremure. naţional şi european. de cooperare între specialiştii în planificarea teritoriului. arte. în cadrul proceselor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. atunci când este posibil. Ţinând cont de faptul că această Convenţie. prin prisma obligaţiilor asumate la ratificarea aceleiaşi viitorul patrimoniului. indispensabile pentru O altă obligaţie care revine României. precum şi cu instituţiile şi asociaţiile culturale şi politice. dar care ar prezenta o valoare din punct de vedere al integrării în mediul urban sau rural ori al cadrului de viaţă. este aceea de a atrage societatea civilă în procesul de protejare a patrimoniului arhitectural. turismul poate determina şi influente . monumentele. Totodată. Din această obligaţie derivă alte două direcţii de acţiune.regionala. la nivel regional. care trebuie avute în vedere la stabilirea strategiei în domeniu: a) punerea în valoare. furturi). toate bunurile culturale din oraşe pot suferi şi în urma producerii unor catastrofe naturale (inundatii. . - să favorizeze. urbanişti şi restauratori de monumente istorice. impune obligaţii statului român. acte de vandalism. menite să trezească şi să sporească sensibilitatea publicului pentru ocrotirea patrimoniului încă de la vârsta şcolară. la care se mai pot adauga situatii neprevazute (incendii. care a fost ratificată de România. de mediu şi de amenajare a teritoriului.

de normele sociale generale şi speciale care reglementează activitatea municipalităţii. organizarea. sau în general de folosire. ce reflectă viziunea municipalităţii cu privire la modalităţile concrete de atingere a obiectivelor stabilite. se remarcă: resursele tehnice şi financiare ale municipalităţii. Elementele mixului marketingului urban sunt direct influenţate de particularităţile bunurilor publice. Multe tari care sunt foarte solicitate din acest punct de vedere incearca noi posibilitati de limitare a numarului de turişti anual. în acest caz putem discuta numai despre produse globale. identificarea unui set coerent de instrumente operative. Dintre forţele interne care îşi pun amprenta asupra structurii mixului de marketing urban. mentinerea unui aflux intens de turişti. ca instrument al dezvoltării economice pentru o anumită zonă geografică. se poate afirma ca obiectivul fundamental în reabilitarea patrimoniului istoric îl constituie asigurarea unui echilibru între centrele istorice vechi şi dezvoltarile urbanistice şi edilitare contemporane mai ales din punct de vedere functional. ale cărui componente sunt prezentate în continuare Politica de produs În cazul relaţiilor de schimb din domeniul marketingului urban. prin politica de marketing pe care o desfăşoară. structura organizatorică a grupurilor de planificare şi implementare. de a delimita rolul fiecărui actor şi maniera să de acţiune pentru a-i orienta spre atingerea scopului propus. care pot să însemne: - spaţiul geografic. prin realizarea de materiale video. alţi factori caracteristici specifice comunităţii: serviciile pe care le oferă. contextul socio-economic.negative asupra monumentelor istorice în timp şi daca nu este controlat. 14. presupune. Implementarea strategiei de marketing urban este un proces dificil. infrastructura pe care o posedă Pornind de la tipologia consacrata a produselor turistice. Esenţială este capacitatea municipalităţii. care pot provoca un efect haotic şi degradant asupra acestora. în mod obligatoriu. se poate vorbi de oraş reprezentativi. Aceste decizii se materializează în cadrul mixului de marketing. obiectul acestora nu este un simplu produs. Astfel. ce se realizează printr-un complex de acţiuni practice. În concluzie. pentru creşterea semnificativă a gradului său de competitivitate.3. activităţile. Municipalitatea percepe caracteristicile şi schimbările mediului său ambiant concentrându-se. interventiile urbanistice trebuie să degreveze centrele istorice de anumite destinatii functionale. retea Internet. . care cuprinde: infrastructura. filme. - pentru anumite funcţii etc. în cazul oraşelor. să-şi adapteze cât mai exact deciziile la exigenţele pieţei. Mixul de marketing În literatura de specialitate. tehnologice. coordonarea şi controlul activităţii de marketing. definirea conceptului de marketing urban. Astfel. pastrarea sezonalitatii determina influente negative asupra bunurilor culturale mobile şi imobile din oraşele patrimoniale. concentrată în noţiunea de mix de marketing. metodele şi calitatea managementului public. ca reprezentant al intereselor locale şi parte a sistemului administrativ regional şi naţional. de inalta calitate tehnica care să satisfaca dorinta de cunoastere a potentialilor turişti. ca instituţie organizatoare şi coordonatoare.

Produsul în marketingul urban poate reprezenta beneficiul pe care îl percepe comunitatea în urma aplicării ansamblului de politici publice. acesta evidenţiind unicitatea comunităţii locale. În sectorul public. mediul natural şi resurse. ce pot fi asemănătoare. Produsul reprezintă o combinaţie de caracteristici ale comunităţii. care constă în armonizarea acestor interese. care în general conţine informaţii despre serviciile publice. dotarile. oferte de investiţii. politicile publice trebuie să acorde atenţie diferitelor interese. Există diferenţe majore între marketingul urban şi marketingul bunurilor şi serviciilor: produsul (oraşul) în marketingul urban diferă foarte mult de produsele şi serviciile firmelor. Produsul în marketingul urban îl constituie un pachet complex de produse şi servicii. Oraşele sunt nevoite să adopte o veritabilă perspectivă de piaţă în privinţa produselor şi a clienţilor lor. Teritoriul cuprinde atât bunuri private cât şi publice. produse. activităţi turistice şi culturale etc. de competenţa internă a comunităţii. Localităţile urbane pot fi considerate produse atât timp cât acestea asigură forţă de muncă. etc. care trebuie dezvoltat prin intermediul unor politici publice prudente şi un management public eficient. oraşul este un bun comun. infrastructură de bază pentru activitatea economică. Problema produsului în marketingul urban este generată pe de altă parte de intervenţia factorului politic în determinarea politicilor publice. care au scopuri diferite. sportive.ca produs turistic complex. incluzand atracţiile. acelaşi teritoriu este oferit simultan mai multor categorii de consumatori. care contribuie la crearea unei ambianţe sociale pentru locuitorii săi. să genereze mai multe resurse proprii prin vânzarea de servicii şi să diminueze costurile. fără a omite satisfacerea exigenţelor şi nevoilor cererii. Politica de pret Strategia de preţ trebuie abordata ca fiind preocuparea municipalităţii de a asigura o anumită poziţie a acesteia în raport cu celelalte oraşe şi corelarea printr-un raport corespunzător cu costurile pe care . dar nu şi calitatea serviciilor. complementare sau concurente. terenuri. servicii comerciale. Planificarea şi realizarea produselor/serviciilor urbane se realizează în funcţie de cercetările de piaţă realizate. politica de produs a oraşului trebuie să tina seama de segmentele vizate Stabilirea politicilor de produs este un proces anevoios. activităţi de agrement şi amenităţi. etc şi oraşul ca gazda a unor evenimente turistice (culturale. oferă spaţiu de locuit. Formarea produsului contribuie la modelarea percepţiei publicului asupra oraşului. asigurând un echilibru între acestea. În cazul oraşelor. această etapă fiind o parte din procesul de modificare a imaginii oraşului Produsul urban are menirea de ca sustine oraşul în competiţia interurbană ce se desfăşoară la nivel global. servicii. propus şi oferit de către municipalitate. În concluzie.

locuitorii actuali şi cei potenţiali ai oraşului. călătorii de afaceri. financiare şi umane (sub controlul municipalităţii). sportive. activitatea de distribuţie în marketing urban presupune crearea unor parteneriate public-privat între municipalitate şi diferite organizaţii specializate în domeniul marketingului sau dezvoltării economice. participarea la convenţii. sistemul de marketing orizontal ce presupune ca două sau mai multe întreprinderi. relaţii cu produsul urban şi strategiile de dezvoltare economică urbană. oameni de afaceri care să genereze locuri de muncă şi investiţii în comunitate). Aceste pieţe se pot individualiza astfel: turiştii (odihnă. În marketingul urban. De cele mai multe ori. preţul priveşte valoarea de utilizare a terenurilor pentru construcţii de locuinţe sau costurile determinate de localizarea de noi activităţi economice.acestea le generează. ecologice) pentru a susţine un preţ cât mai mic pentru produsul urban sau chiar furnizarea acestuia în mod gratuit. stabilirea unei politici de preţ eficiente asigură atât atractivitatea comunităţii cât şi dezvoltarea echilibrată a produsului urban global (evitarea apariţiei unor discrepanţe generate de susţinerea financiară a unor elemente ale produsului global în detrimentul altora). economice. format din municipalitate şi unul sau mai mulţi agenţi economici şi una sau mai multe instituţii publice. variabila preţ se particularizează printr-un caracter deosebit de complex determinat de modul său specific în care reflectă raportul cerere-ofertă. instituţii publice din ramuri de activitate diferite să-şi reunească resursele materiale. Politica de distributie Distribuţia în marketingul urban presupune dezvoltarea unor strategii de marketing integrate care vizează toate pieţele comunităţii locale. percepţia să de către segmentele de piaţă vizate etc. Între componentele mixului. comerţul şi industria (noi afaceri. alte scopuri). ramuri industriale. Pornind de la sistemul de distribuţie convenţional. serviciile oraşului). principala problemă este reprezentată de costurile pe care le suportă municipalitatea\comunitatea (sociale. Un alt aspect important al distribuţiei în marketingul urban îl constituie crearea facilităţilor necesare pentru creşterea gradului de accesibilitate spre şi dinspre zonele urbane. pentru a valorifica o oportunitate de piaţă sau pentru a acoperi mai bine un segement de piaţă. În aceste conditii. rolul promoţional. activităţi culturale. canalele de distribuţie în marketingul urban pot fi organizate în mai multe tipuri de sisteme de distribuţie complexe (sisteme de marketing): sistemul de marketing vertical. efectele asupra celorlalte variabile ale mixului. Din acest punct de . transport. care acţionează ca un organism unitar. În general. pieţele de export (pieţele ţintă pe care se vor comercializa produsele. agrement etc. Politica de preţ este aproape în exclusivitate dependentă de politica de produs. Nivelul preţului se poate stabili pentru toate tipurile de bunuri şi servicii pe care oraşul le oferă pieţelor sale actuale sau potenţiale: cazare. educaţionale.

vestigii istorice . rutier). spaţii publice. investitori. personalităţi de renume internaţional etc. Aceste elemente au un rol esenţial deoarece asigură condiţiile de desfăşurare a relaţiei dintre municipalitate şi . spaţiile deschise şi gradul de utilizare a terenului. personal înalt calificat.Evenimentele. arhitecturii şi peisajului urban. la rândul ei. activităţi de recreere. imaginea comunităţii locale de afaceri. internaţionale. muzee. De asemenea pot avea o influenţă semnificativă asupra percepţiei consumatorilor de produse/servicii urbane.modalitatea de stabilire şi implementare a acestor politici are un impact profund asupra relaţiei dintre municipalitate-comunitate-mediu extern. personalităţi ale vieţii culturale.. care asigură accesul la facilităţile urbane: transport (aerian. fluvial. nici elementele de atracţie nu pot compensa anumite deficiente. infrastructură. .Elementele urbanistice care poartă amprenta evoluţiei istorice (monumente. delimitarea funcţională. deoarece oraşele şi-au axat eforturile asupra clădirilor. Printre elementele care contribuie la formarea imaginii oraşului se pot numara: . . este esenţială pentru succesul imaginii oraşului. Specialiştii în proiectare urbanistică sunt interesaţi de atributele de amenajare urbanistică . oportunităţile de diversificare şi dezvoltare a afacerilor. condiţiile de viaţă . naţionale. traseele străzilor şi circulaţia.reprezintă elementele cele mai active şi des utilizate pentru formarea imaginii unui oraş. agrement etc). telecomunicaţii (telefonie. ştiinţifice şi sportive. elementele vizuale ale oraşului trebuie să reflecte imaginea pe care oraşul doreşte să o comunice. televiziune. simbolurile oraşului. cu celelalte oraşe. contribuie la formarea imaginii. internet. instituţiile locale. festivalurile . - Politicile municipalităţii . infrastructura aferentă. naval. comunitatea locală. dintre care amintim: calitatea factorilor de viaţă. Cu toate acestea. Concentrarea atenţiei asupra elementelor fizice este mai uşor de realizat. comunicaţii. Aceste elemente contribuie la îmbunătăţirea percepţiei imaginii oraşului.Cultura.arhitectura clădirilor. ansambluri statuare) constituie elemente de atracţie pentru vizitatori. finanţare pentru proiecte publice etc. instituţii. este susţinută de trăsăturile distinctive ale comunităţii urbane (arhitectura oraşului. comunitatea de afaceri. starea infrastructurii urbane. prin aspectul său. massmedia.consumatorii" produselor/serviciilor urbane iar construcţiile.o strategie clară şi riguroasă de marcă va ajuta municipalitatea să atragă investiţii externe. educaţia. Politica de promovare În general. Insa elementele fizice nu sunt suficiente pentru formarea unei mărci. distribuţia reprezintă reuniunea tuturor modalităţilor de transport. servicii poştale). gradul de curăţenie şi calitatea mediului înconjurător ca elemente definitorii pentru produsul urban global. reţea de agenţii/instituţii care să medieze relaţia dintre municipalitate şi segmentele ţintă. dacă aceasta. nici imaginea. - Investiţiile. Este o certitudine faptul că localizarea companiilor private este determinată de o serie de factori. calitatea mediului. O bună relaţie cu guvernul central.vedere.

a nivelului pietelor. atractivitatea unei destinatii turistice este legata nu numai de calitatea resurselor naturale şi a serviciilor oferite. . ci şi de ambianta estetica. urbanismul turistic. cu echilibrarea raportului dintre cerere şi oferta. ca parte integranta a programului general de sistematizare a teritoriului şi a localitatilor trebuie să raspunda necesitatii elaborarii unor soluţii adecvate de proiectare şi organizare a oraşelor creand cadrul necesar dezvoltării turismului şi afirmarii acestuia ca factor de creştere a competitivităţii localitatilor. introducerea muzeelor şi a obiectivelor turistice locale în circuite nationale şi internationale. Având în vedere aceste aspecte. reabilitarea centrelor istorice. Pe de alta parte. elaborarea unor strategii coerente şi unitare de amenajare turistică urbană având drept obiectiv integrarea armonioasa a turismului în ansamblul functiilor urbane constituie un obiectiv fundamental în strategia de dezvoltare urbană. de viziunea de dezvoltare a oraşului ceea ce contribuie la crearea unei imagini favorabile în exterior şi constituie unul dintre factorii care determina succesul economic şi social şi. amplificarea atracţiilor culturale şi a evenimentelor speciale. intelegand prin aceasta personalizarea atracţiilor turistice prin arhitectura şi arta peisagistica. functia turistică a asezarilor urbane se sprijina pe doua componente majore: managementul urban care se referă la activitatea administratiei publice privitoare la asigurarea cresterii calităţii vietii în conditiile realizarii unei dezvoltari urbane durabile. În aceste conditii. În concluzie se poate afirma ca atractivitatea unui oraş turistic este legata de o serie de factori ce tin de creşterea calităţii vietii. Astfel. creşterea competitivităţii. a muzeelor şi a siturilor arheologice. economic şi institutional. aplicarea politicilor de marketing contribuie la creşterea calităţii vietii în centrele urbane. promovarea participarii la schimburile economice şi culturale de pe piata internationala.Asa cum s-a mai aratat. prin unele actiuni legate de conservarea cadrului natural. dezvoltarea zonelor de recreere. dezvoltarea pietelor de bunuri şi a zonelor comerciale centrale. şi marketingul urban care cuprinde stabilirea şi dezvoltarea relatiilor dintre mediul social. pe aceasta bază. refacerea unor arealuri degradate şi redarea lor în folosinta comunitaţii.

Initial. Desi centrul istoric reprezinta produsul unei experiente .15. 15. AMENAJAREA SI CONSERVAREA CENTRELOR ISTORICE -DIRECTIE MAJORA DE ACTIUNE IN DEZVOLTAREA TURISMULUI URBAN Desfasurandu-se in variate forme. de a se constitui intr-un element de natura sa contribuie la cresterea atractivitatii orasului. reevaluarea istoriei arhitecturale si a relatiei dintre centrul istoric si celelalte zone functionale sa conduca la cresterea preocuparilor in directia conservarii resurselor turistice. Centrul istoric al unui oras reprezinta vechiul nucleu functional care s-a pastrat in teritoriul urban de-a lungul timpului si in care s-a acumulat o importanta cantitate de valori urbane162. a consolidarii rolului centrului istoric in formarea si promovarea oraselor turistice precum si in directia asigurarii integului sistem de utilitati publice si infrastructura generala dar si a dotarilor de infrastructura turistica. centrul istoric poate fi definit ca o suma de resurse istorice localizate in interiorul unui oras. In acest context. preocuparile privind amenajarea si conservarea centrelor istorice constituie un factor decisiv in cresterea competitivitatii orasului turistic. de la cea politica si administrativa la cea sociala si culturala.1. centrele istorice indeplineau toate functiile urbane.1. activitatea turistica exercita un rol semnificativ asupra dezvoltarii oraselor in timp ce resursele istorice constituie un element esential in formularea strategiilor de dezvoltare a urbanismului turistic.concept si evolutie Abordat in intreaga sa complexitate. fie este reprezentat de ansambluri arhitectonice distribuite in intreg spatiul urban. are loc dezvoltarea si extinderea oraselor si a functiilor indeplinite de acestea. dezvoltarea ulterioara a generat explozia constructiilor urbane moderne. Ulterior. centrele istorice constituind zonele cele mai vechi ale oraselor pentru ca mai apoi. El defineste nu numai existenta fizica a orasului ci mai ales devenirea spirituala a colectivitatii care l-a creat.element de referinta in dezvoltarea oraselor turistice Importanta centrului istoric rezida in functia culturala pe care acesta o indeplineste in cadrul sistemului urban dar si a celei turistice. Centrul istoric . 15. Exista in prezent numeroase orase turistice in care functia cultural-istorica este dominanta desi. Centrul istoric .1. la nivelul unui cartier.

c) Valori afective care se manifesta prin capacitatea de a-I atrage deopotriva pe vizitatori dar si pe cei mai multi dintre locuitorii orasului. definind astfel existenta centrului istoric.unde componenta istorica a orasului. Opinia specialistilor este aceea ca valoarea centrelor istorice consta in intregul lor. O analiza riguroasa a evolutiei spatiale a centrelor istorice ar presupune cunoasterea intregului context cultural. d) Valori ambientale caracterizate prin valoarea arhitecturala si stilistica a cladirilor precum si prin unitatea spatiala si calitatea compozitiei urbane. Ulterior. istoric si politic in care aceste centre au aparut si s-au dezvoltat ulterior in intregul ansamblu al functiilor urbane. intreg ce include o . de data mai recenta si cu putine variatii culturale se intrepatrunde cu cea comerciala si administrativa. evidentierea interventiilor survenite in diferite etape ale evolutiei orasului.istorice unice si reflecta valori culturale specifice. b) Valori social-istorice determinate atat de existenta unor spatii in care s-au desfasurat evenimente importante pentru oras si tara dar si de existenta monumentelor istorice si artistice ce definesc orasul. Aceasta clasificare reprezinta o incercare de abordare a relatiilor intre functia istorica si cea comerciala.in care centrul orasului medieval era ingradit de proprietatile bisericii. alaturi de fundamentarea planificarii urbane pe baza actiunilor de conservare au condus la separarea spatiala a functiei istorice de cea comerciala. stabilirea importantei diferitelor zone urbane. cresterea activitatii comerciale precum si expansiunea coloniala au dus la extinderea acestuia in afara zidurilor. b) varianta Ierusalim . fiecare oras include valori istorice avand grade diferite de importanta: a) Valori functionale definite prin situarea punctelor centrale si a zonelor de interes in diferire etape istorice.. precizarea si limitarea etapelor de functionalitate. resursele istorice pot fi grupate rezultand mai multe variante: a) varianta spaniola . sistemul feudal administrativ dezvoltand orasul comercial in paralel cu extinderea castelelor de tip "acropole". d) varianta nord-americana . c) varianta japoneza . Oricare ar fi modelul structural de organizare.unde orasul originar reprezinta o entitate bine definita dar care a fost supus ulterior presiunii populatiei in continua expansiune care. Planurile de urbanism trebuie sa tina seama de aceste valori.in care delimitarea dintre centrul istoric si orasul modern este mult mai clara.

unicitate si originalitate in constructie si dimensiuni. limiteaza intr-o anumita masura accesibilitatea. In ceea ce priveste localizarea centrelor istorice. artistica si estetica a centrelor istorice dar si cultura locala exprimata de atitudinea si comportamentul localnicilor. alimentatia publica si alte servicii conexe oferite vizitatorilor (banci. Este cazul serviciilor de alimentatie publica.) b) functia turistica se impleteste adeseori cu cea comerciala incasarile din activitatea turistica fiind dificil de cuantificat in conditiile in care vizitatorii centrelor istorice beneficiaza de servicii care. exceptand cazarea turistica. dar care trebuie conservate pentru a asigura continuitatea formelor de cultura ale vietii citadine. sunt oferite in egala masura si locuitorilor. functiile pe care centrele istorice le indeplinesc in dezvoltarea economica si sociala a spatiului urban pot fi grupate astfel: a) functia comerciala detine ponderea cea mai mare in economia locala fiind reprezentata de cumparaturile ocazionale. atractivitatea multor edificii culturale. etc. acestea pot fi adeseori intalnite ca fiind pozitionate central fata de celelalte zone ale orasului ceea ce le confera o accesibilitate sustinuta si de intreg sistemul de utilitati conceput inca de la aparitia lor. casele . fiecare in parte o valoare istorica sau arhitecturala deosebita. Acest fapt genereaza insa o serie de masuri care privesc traficul urban in sensul restrictionarii circulatiei autovehiculelor. traditiile si obiceiurile acestora. etc. financiar-bancare. Multe orase turistice detin un potential cultural insemnat fapt ce se reflecta in mod direct asupra dezvoltarii functiei culturale prin valorificarea turistica a acesteia. comertul cu seveniruri.2. transport. agentii de turism. ambele segmente de consumatori alcatuind cererea pentru intreaga piata a serviciilor urbane. 15. religioase sau istorice fiind data de stilul arhitectonic. a aprovizionarii si parcarii ceea ce reduce. aspiratiile. transport. c) functia culturala priveste atat valoarea istorica. schimb valutar. Pot fi amintite in acest sens muzeele. atmosfera generata de existenta centrelor istorice devine un element esential in directia cresterii atractivitatii oraselor turistice atat pentru populatia locala cat si pentru vizitatori. medicale. In acest context.1. Functiile centrelor istorice In prezent. Are loc in acest fel o intrepatrundere a fluxurilor de turisti cu populatia rezidenta fapt care genereaza preocupari din partea autoritatilor locale de integrare a activitatilor turistice cu realitatea cotidiana asigurand astfel crearea unei atitudini pozitive din partea locuitorilor fata de vizitatori si comportamentul acestora.suma de edificii ce nu au. antichitati si obiecte de arta.

1. Adeseori. populaţia locală detine in mod indirect un rol semnificativ in comercializarea si promovarea produsului turistic urban. Pe de alta parte. Alaturi de acestea. Existenta populatiei rezidente ofera o sursa permanenta pentru servicii comerciale dar genereaza adeseori nemultumiri atat din partea vizitatorilor cat si a locuitorilor ca urmare a aglomerarilor spatiilor comerciale. obiectele de artizanat confecţionate de aceştia. Lourdes. cunoasterea comunităţii locale constituind un element central in intelegerea simbolisticii resurselor istorice.3. targuri. Vatican. obiceiurile si traditiile pot pune mai bine în valoare zona respectivă devenind atractive pentru turişti. centrele istorice cunoscute ca locuri de pelerinaj atrag anual fluxuri importante de vizitatori indeosebi cu prilejul unor sarbatori religioase (Mecca. carnavaluri. Magazinele. Adeseori. energie. etc. catedralele. De multe ori insa.memoriale. 15. Fatima. teatrele. modificarea structurii interioare a cladirilor. Impactul turismului asupra mediului local Valorificarea turistica a centrelor istorice genereaza efecte economice si sociale pentru comunitatile locale in conditiile in care centrele istorice de interfereaza de multe ori cu cele comerciale si de afaceri sau acolo unde in interiorul sau in vecinatatea acestora s-au dezvoltat cartiere de locuinte. functia culturala este completata de o serie de activitati si manifestari artistice care pot deveni o importanta atractie turistica materializate prin organizarea de festivaluri. In aceste conditii. bisericile si manastirile. Totodata. locuintele. colectarea deseurilor iar confortul si calitatea vietii rezidentilor poate cunoaşte un uşor declin. traficului urban. Santiago de Compostella. comportamentul turiştilor faţă de localnici este la fel de important ca şi cel al populaţiei locale faţă de acestia. . prezenta turistilor in exces poate suprasolicita retelele de canalizare. parcarilor. alimentare cu apa.) d) functia de gazduire (locuire) este asigurata deopotriva de locuintele individuale situate in interiorul sau in vecinatatea centrului istoric si de cazarea turistica. etc. etc. comunitatea locala percepe interesul vizitatorilor ca pe o agresiune adusa modului lor liniştit de viaţă. aceste probleme sunt solutionate prin acordarea de subventii si scutiri de taxe pentru renovarea cladirilor ramanad insa nerezolvate o serie de aspecte ce tin de impunerea unor constrangeri in amenajarea fatadelor. ocuparea unor cladiri istorice cu locuinte individuale sau sedii administrative determina costuri suplimentare de intretinere si asigurare a functionalitatii acestor spatii prin utilizarea unor materiale si tehnici de conservare si restaurare extrem de costisitoare. etc. expozitii. Uneori. utilizarea panourilor publicitare.

conservarea si gestionarea centrelor istorice. în Cambogia se estimează că circa 800 . Sculptorii locali pot fi implicaţi în crearea de obiecte pentru decorarea interioară a hotelurilor iar obiectele din ceramica. contrastul dintre localnici şi turişti poate avea consecinţe grave mai ales printre tineri care încearcă fără succes să imite stilul de viaţă al turiştilor. Acest lucru poate fi realizat prin instruirea localnicilor in planificarea. ţesăturile. administratorii zonelor turistice confruntandu-se astfel cu dezavantajul creşterii salariale a forţei de muncă implicate în proiectele de conservare si gestionare a siturilor istorice. magazinelor specializate în vânzarea de obiecte de arta extrem de appreciate de catre turisti.) nevoiti să-şi schimbe locaţia cedând locul magazinelor de suveniruri. spălătorii. fast-foodurilor. fie că este vorba despre autoturisme private. in eforturile de crestere a incasarilor prin panouri publicitare de mari dimensiuni si reclame sonore ceea ce genereaza de multe ori insatisfactii din partea locuitorilor. cersetori. picturile pot fi utilizate in amenajarea spatiilor interioare. taxiuri. Selecţionarea produselor artizanale pentru magazinele de suveniruri din perimetrul zonei turistice reprezinta o metodă eficienta de sporire a gradului de . Prezenta turistilor poate atrage totodata o serie de vanzatori ambulanti fara licenta.). localnicii fiind nevoiti să suporte creşterea cheltuielilor pentru pază şi protecţie. Pe langa efectele sale negative. criminalitate. baruri. Localnicii pot fi cooptaţi şi în realizarea de obiecte artizanale specifice zonei. afectează traficul local şi limitează libertatea de mişcare a localnicilor. vandalism. etc. In masura in care este posibil. circulatia turistilor.. etc. populaţia locală trebuie încurajată să participe activ in dezvoltarea turismului. discoteci şi alte surse de distracţie genereaza tulburarea liniştii publice (zgomot. artisti care ofera spectacole in strada ceea ce starneste iritarea din partea populatiei locale.1000 localnici vor fi angajaţi în numeroasele centre istorice locale. Uneori. destinate împodobirii caselor de oaspeţi sau domeniilor publice. la Angkor. Creşterea numărului de restaurante. Rezolvarea acestor aspecte de catre autoritatile locale consta in gasirea unor solutii de initiere a unor programe educationale de natura sa imprime locuitorilor sentimente de atasament fata de propriile traditii. turismul poate contribui insa si la creşterea nivelului de trai al comunităţii locale.. magazine de electrocasnice. Un alt efect al dezvoltarii turismului pe plan local il constituie preocuparea catre comercializarea excesivă a mediului de afaceri si indeosebi a agenţiile de publicitate care. aglomereaza locurile de parcare şi restrictioneaza accesul catre serviciile care le sunt necesare iar zgomotul şi poluarea le creeaza disconfort.Totodata. De exemplu. indecenţă. autocare. Cresterea notorietatii centrului istoric genereaza intre altele si modificari in profilul afacerilor locale in sensul cresterii chiriilor in spatiile comerciale aferente ceea ce a condus de multe ori la disparitia micilor intreprinzatori care ofereau servicii utile localnicilor (magazine alimentare.

Renovarea centrelor istorice urmareste in principal imbunatatirea calitatii conditiilor de locuit pentru locuitori. Probleme privind amenajarea pentru turism a centrelor istorice 15. realizarea de instalatii de canalizare. pentru spatii verzi sau alte spatii publice si pentru un limitat stoc de locuinte. apa potabila. renovarea si conservarea monumentelor. toate solicita amplasamanete centrale). In cadrul procesului de renovare sunt implicati trei factori care contribuie.1. elaborarea de metode in dezvoltarea ariilor urbane. hotelurile. refacerea strazilor.conştientizare al populaţiei fata de valorile si cultura locala. pentru terminale ale diferitelor mijloace transport. iluminatul strazilor. Guvernul sau primariile sunt interesate in zonele centrale pentru functiile lor specifice. dezvoltarea modelelor de circulatie care sa faciliteze fluenta trafiului.primul este cel privat desfasurand activitati industriale si comerciale fiind interesat in zona centrala datorita accesibilitatii (magazinele. operatiunile de renovare implica modernizarea cladirilor si a utilitatilor si cuprinde aspecte legate de: renovarea locuintelor. Acivitatea sectorului public se exercita si prin rolul sau in planificarea urbana si in managementul terenurilor din zonele centrale prin reglementarile privind zonarea terenului. satisfacerea exigentelor impuse de activitatea turistica.2. Procesul de conservare si restaurare In general. parte integranta (expresie) a preocuparilor de elaborare a strategiilor de dezvoltare a urbanismului turistic. o alta activitate pe care sectorul public o desfasoara este aceea a impunerii nivelului de impozite in cadrul zonelor urbane centrale. Totodata. toate aceste masuri pot contribui la asigurarea unui echilibru intre nevoile comunitatii locale pe de o parte si asteptarile vizitatorilor pe de alta parte. Alaturi de gasirea celor mai bune metode de gestionare a centrelor istorice. centrele comerciale. realizarea de centre de interes public si zone comerciale. . cel de-al treilea il reprezinta locuitorii din zona pentru care problema unei locuinte accesibile din punct de vedere financiar este mai mult decat importanta. al doilea este sectorul public. 15. Insa unul din cele mai puternice atuuri ale sectorului public este aceea ca detine terenuri si cladiri in zona istorica. cu mijloace proprii. vanzatorii stradali. astfel: . birourile. imbunatatirea serviciilor publice si nu in ultimul rand.2. amenajarea de zone pentru relaxare.

programul de relocare al populatiei. alcatuita dintro retea de conducte care prezinta uzura avansata. etc. centrele istorice reprezinta zone in care au aparut primele constructii si instalatii pentru asigurarea utilitatilor prin sisteme de centralizare. conservarea monumentelor. organizatii de cultura si de invatamant. feronerie. Infrastructura a) infrastructura generala . rezolvarea problemei consta in realizarea unei retele noi.2.). In ceea ce priveste acesul la terenuri sau constructii pot fi folosite preturi diferentiate pentru terenuri sau cladiri care vor fi folosite cu destinatia de locuire si cu alte preturi pentru cele cu functiuni comerciale. bolti. etc. in prezent.In ceea ce priveste asigurarea finantarii. arcade. locuind in imobile care vor fi reabilitate. dimensionata pe baza capacitatilor de perspectiva si executata din materiale corespunzatoare. doresc sa-si refaca cladirea in conformitate cu planul aprobat de municipalitate. pot fi subventionati producatorii de programe de locuinte la standarde si preturi impuse de autoritatile publice. Totodata. Un rol important il detin subventiile sau diferite alte forme de transfer de la buget si sunt necesare spre a asigura locuirea accesul in aceste zone a populatiei cu venituri modeste. vitrine. In ceea ce priveste alimentarea cu apa. fatadele si elementele de decor urban. De asemenea. aceasta trebuie sa aiba in vedere programul reconstructiei zonei privind utilitatile si o parte din cladirile existente. ai diferitelor comapanii implicate in afaceri. scari interioare. ridicarea al standardelor sanitare. 15. In cadrul acestui parteneriat rolul municipalitatilor este hotarator. care sa ofere conditii de asigurare a debitelor si rezistenta la solicitari. aceste sisteme au capacitati depasite care nu au putut fi corelate cu cresterile de consumuri determinate de modernizarile constructiilor existente si de aparitia unor constructii noi. asociatii non-guvernamentale si organizatii civice. In categoria cladirilor care trebuie conservate si restaurate intra: imobilele clasate ca monumente istorice si de arhitectura si protejate ca atare dar si imprejurimile acestora (spatii verzi. rezolvarea consta in realizarea unei scheme actualizate de canalizare si a unei retele noi din materiale corespunzatoare. la achizitionarea sub pretul pietei de terenuri sau alte forme de capital si la asigurarea de servicii. un rol important in politica de renovare urbana il detine parteneriatul dintre sectorul public si cel privat reunind reprezentanti ai guvernului.in general. determinand continua degradare a parametrilor asigurati. Datorita vechimii lor. sculpturi. Totodata. pasajele. De asemenea pot fi subventionate persoane sau familiii care.2. si in cazul asigurarii canalizarii in zonele istorice . ai municipalitatiii. mobilier urban. ca vechi sctrucuri estetice cu valoare ambientala. evitandu-se astfel desele defectiuni generatoare de spargeri de pavaje. .

aceesibilitatea. precautiile de siguranta. Totodata. sa asigure comerciantilor o activitate rentabila. acesta va fi conceput in mod special pentru a fi in concordanta cu ambianta creata de toate elementele stradale. destinata parcarii autovehiculelor. Totodata. favorizandu-se accesul prin alei cu circulatie pietonala. a magazinelor generale din zona comerciala respectiva necesita rezolvarea unor probleme legate atat de relatia dintre structura retelei comerciale si celelalte dotari urbanistice cat si de existenta unor restrictii cu privire la regimul de inaltime.In privinta dotarilor comerciale. un prim demers il constituie determinarea numarului optim de vizitatori la un moment dat in scopul conceperii unui orar de vizitare pentru grupuri. masurile de siguranta. stabilirea amplasamentului. este necesara stabilirea unor conceptii clare privind regulile de urbanism comercial: dimesionarea si structurarea retelei de distributiei. amenajate cu pavimente decorative sugerand epoci anteriore.adica delimitarea zonelor care constituie puncte de interes pentru vizitatori. Consideratii privind siguranta Vizitatorii trebuie protejati de conditiile nesigure ale sitului care pot produce vatamari corporale. sortimentul oferit. marimea si profilul magazinelor. o alta problema ce trebuie solutionata in renovarea infrastructurii generale. O alta regula ce se impune a fi respectata este legata de faptul ca oricarei constructii comerciale trebuie sa i se asigure o suprafata de teren suplimentara necesara unor eventuale extinderi si totodata sa dispuna de o importanta suprafata de teren amenajata. In acest sens. In functie de aceste aspecte. In zonele in care fumatul este permis. fatadele. strazile cu circulatie auto asigura legatura cu restul orasului dar trebuie limitat in interiorul centrului istoric. o reprezinta accesul. sa ofere clientelei o diversitate suficienta de marfuri si servicii. etc. localizarea amplasamentelor fiecarui tip de magazin. Astfel. b) infrastructura specifica turismului In proiectarea infrastructurii specifice turismului. dotarile comerciale ale unui oras sau cartier trebuie sa fie astfel situate incat sa ofere maxime proximitate si sa fie prezente indeosebi in zonele frecvent solicitate. conservarea atractiilor. echiparea comerciala a centrului trebuie sa cuprinda un numar important de magazine care. este necesara determinarea aceesului . pozitionarea si structurarea centrelor comerciale. In ceea ce priveste mobilierul urban. iar pe de alta parte. Totodata. zonele nesigure sau interzise publicului vor fi marcate corespunzator iar colectiile de valoare trebuie protejate cu sisteme de alarma. trebuie subliniat faptul ca vizitarea spatiilor interioare impune rezolvarea unor categorii mai largi de probleme decat cea a spatiilor exterioare. formele de vanzare practicate si prin serviciile asigurate. De regula. acestea vor fi . prin tipologia lor. constituie factori care influenteaza numarul optim de vizitatori la un anumit moment. In al doilea rand. In acest sens.

parte a trăsăturilor specifice locatiei. in acelasi timp.prevazute cu extinctoare precum si cu instructiuni de utilizare a acestora. De exemplu. este posibila uneori incurajarea transporturilor speciale ca de exemplu: şarete trase de cai. De asemenea. Un alt aspect important il reprezinta asigurarea cu echipamente si servicii medicale de bază. trenuleţe care contribuie la cresterea atractivitatii centrului istoric. Acestea trebuie situate in zone linistite iar designul lor ar trebui sa respecte standarde arhitecturale şi îndrumări asfel încât sa respecte semnificatia centrului isoric. acolo unde nu exista un sistem de canalizare adecavt. materialele exterioare şi peisajul înconjurător. Centrele istorice trebuie de asemenea amenajate. astfel incat sa asigure accesul vizitatorilor la reteaua de utilitati publice. Localizarea unitatilor de cazare se va face in exteriorul zonei istorice iar dimensionarea acestora are loc in functie de numărul vizitatorilor şi de capacitatea aşezării de a suporta astfel de constructii. pubele construite din material durabil care să fie complementar mediului înconjurător. îmbarcarea/debarcarea călătorilor cât şi zone semnalizate de aşteptare a călătorilor. maşinuţe electrice speciale pentru terenurile de golf. Autoritatile locale . fie temporar. acestea vor fi amplasate la intrare sau in vecinătatea serviciilor de alimentaţie publică. Pentru a funcţiona eficient. in afara centrului istoric dar pot constitui. funiculare. cu pastrarea carcterului istoric al zonei. Un bun exemplu de astfel de hotel Panak Tingal situate în apropiere de marginea parcului în Borobodur (Indonezia). creşterea turiştilor interni şi internaţionali poate adeseori crea o situaţie care oferă posibilitatea de a obţine transformarea unor spaţii rezidenţiale şi comerciale în hoteluri şi/sau case de oaspeţi. In ceea ce priveste alimentatia publica. unitatile respective vor fi amplasate. Serviciile si infrastructura turistica In ceea ce priveste cazarea. vizitatorii trebuie să aibă acces la telefoanele publice. construit utilizand atât designul local cât şi materialele de construcţie autohtone. de asemenea. Aşezările mai mici sau mai puţin vizitate pot găzdui turişti în case de oaspeţi şi hosteluri. volumul. înălţimea. În general. Aceasta insa se va face de asemenea. bărci. fie pentru o perioadă scurtă. De asemenea. fântânile publice care oferă apă potabilă ar trebui să fie disponibile turiştilor în apropierea intrărilor si identificate cu simboluri grafice internaţionale. Deosebit de important este locul. rezervoarele septice şi câmpurile de drenaj ar trebui localizate într-o zonă unde vizitatorii nu au acces. Desi accesul in zona istorica trebuie realizat doar pietonal. cutii postale amplasate in apropierea magazinelor de suveniruri. vizitatorii centrelor istorice trebuie sa beneficieze de astfel servicii asigurate de regula de sectorul privat. In zonele istorice. transporturile speciale necesită amenajarea de perimetre pentru oprire.

sunt necesare masuri de asigurare a igienei şi curăţeniei precum si de îndepărtare a reziduurilor rezultate. realizarea unor dotări pentru accesul persoanele în vârstă sau cu handicap. conservarea si valorificarea centrelor istorice este nesatisfacatoare. de indicatoare şi de semne pe pavaj astfel încât să fie eficientă în direcţionarea vehiculelor. etc. o listă cu evenimentele organizate. Fiecare mijloc de transport utilizat ridică o gama întreagă de probleme. sunt utilizate revistele de călătorii care cuprind articole despre emnificaţia istorică şi internaţională a sitului istoric. să controleze numărul operatorilor şi să monitorizeze calitatea serviciilor. etc. nu se situeaza printre preocuparile organismelor responsabile (administratia publica locala. In ceea ce priveste configuratia centrului istoric in structura urbana. se impune respectarea unor reguli ce tin de semnalizarea prin indicatoare clare de la o oarecare distanţă de zona turistică pentru a direcţiona şoferii spre destinaţia dorită. reamenajarea. Accesul catre zona istorica se poate realiza si utilizand transportul cu automobilele proprii insa. realizarea de vederi şi postere. participarea la targuri si expoziţii intenţionale. o listă cu programul destinat vizitării.2. se impune includerea aspectelor legate de conservarea si amenajarea centrelor istorice in cadrul politicii locale de dezvoltare a turismului. desi necesita o atentie sporita si importante investitii. fotografii. conceperea reţelei de străzi. problemele prioritare de conservare. aceasta se prezinta sub diferite forme: a) Configuratia compacta si bine delimitata in teritoriul urban. pentru acestea. comisiile judetene pentru protectia monumentelor. etc. Totodata. De exemplu. cat si pentru cele destinate transportului grupurilor de turisti.) iar eforturile financiare pentru protejarea. caracteristic acestei configuratii este conservarea unor trasaturi . Realizari recente in centrele istorice din Romania In prezent. Totodata. proprietarii. Promovarea In ceea ce priveste promovarea centrelor istorice ca destinatii turistice atractive. De asemenea. amplasarea unei staţii de debarcare/îmbarcare la o distanţă convenabilă de intrarea în zona turistică. in cadrul uneia sau mai multor incinte succesive pastrate mai mult timp. trebuie amenajate locuri de parcare in numar suficient. multe dintre edificii avand un statut incert. alaturi de necesitatea clarificarii regimului proprietatii.trebuie să impună un sistem de licenţe. în cazul vehiculelor trase de cai.3. o hartă din care sa rezulte relaţiile centrului istoric cu zonele care îl înconjoară. 15. patrimoniul istoric existent la nivel urban se confrunta cu o serie de probleme referitoare la degradarea vechilor edificii care. imaginea centrului istoric poate fi promovata si prin: realizarea de filme şi casete video care caracterizează zona.

Oradea beneficiind de sume importante pentru restaurari si conservari de patrimoniu. In aceste conditii. constituita prin transformari succesive operate de diferite formatiuni social-economice care au lasat amprente caracteristice asupra constructiei urbane (Suceava. Medias. având Ministerul Culturii şi Cultelor ca agenţie de execuţie şi fiind implementat cu sprijinul autorităţilor locale intitulat "O Românie Frumoasă" si lansat în luna mai 2003 care îşi propune să contribuie la crearea de locuri de muncă pentru tinerii post-instituţionalizaţi şi pentru tinerii şomeri şi. - Separarea completa a centrului actual de centrul istoric. Reabilitarea a fost conceputa de natura sa creeze un cadru de dezvoltare pentru viitor şi sa asigure atragerea de noi forţe sociale şi economice în zonele urbane. În acelaşi timp. in afara nucleului central.functionale si estetice corespunzatoare unei anumite formatiuni social-economice. Iasi. pot fi diferentiate trei situatii caracteristice: - Concordanta intre situl istoric si centrul civic actual: Cluj-Napoca. Comisia Europeana de la Bruxelles a aprobat pentru prima data acordarea de fonduri PHARE pentru cultura romaneasca. Au fost restaurate indeosebi ansambluri monahale si biserici de exceptie. Craiova. Sighisoara. Bistrita. Timisoara. Craiova. Bistrita. sociale si economice diferite. In acelasi sens. proiectul a generat . Timisoara. in multe locuri partial restaurat si renovat.). palate de cultura. potrivit momentului cristalizarii sale (orasele feudale Cluj-Napoca. Pana in momentul de fata. reabilitarea parcurilor. incepand din 1992 s-au deschis o serie de santiere pentru lucrari de restaurare a centrelor istorice. incluzând situri istorice din oraşe.) In prezent. spatiul urban romanesc se caracterizeaza prin prezenta mai multor nuclee la nivelul orase din Romania exista de mai multe nuclee istorice. Targu-Mures. Oradea. din punct de vedere spatial. cuprinse in cadrul unei zone istorice sau in afara acesteia.etc. centrul istoric risca sa ramana in afara circuitului de dezvoltare a zonei centrale (Baia Mare. In acest caz. . Lucrările constau în revitalizare urbană. Sibiu. mai greu de delimitat. unele castele.Suprapunerea partiala a centrului actual peste centrul istoric: Iasi. etc. unde centrul orasului functioneaza in cadrul centrului istoric. In octombrie 1997. se inscrie si proiectul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. muzee de interes national. etc. să iniţieze un proces de revitalizare a unor zone urbane istorice. Oradea. o serie de orase precum Iasi. in care centrul istoric este inchis de o centura de ziduri desi in interior spatiile libere au o pondere mare in contrast cu densitatea excesiva a constructiilor). Bucuresti. Craiova. Cluj. Brasov.etc. b) Configuratie rasfirata. Brasov. centrul istoric nu trebuie inteles exclusiv ca o configuratie compacta de factura medievala ci ca o succesiune de spatii urbane cu trasaturi influentate de conditii istorice. renovarea clădirilor istorice. Sebes. etc. Referiror la relatia dintre centrul istoric si zona centrala. Este cazul marilor orase: Bucuresti. Braila. în acelaşi timp. a zonelor pietonale şi a locurilor de agrement.

Vor fi prezentate in continuare eforturile autoritatilor locale din unele orase istorice in directia reabilitarii patrimoniului turistic in scopul asigurarii unui echilibru intre dezvoltarea urbana locala si politica de conservare a resurselor turistice. Medias si Braila.sprijinirea autoritatilor centrale si locale în procesul de reabilitare a patrimoniului cultural urban. Sintetizate. Prin turism. departe de a corespunde exigentelor de ordin tehnic. . . estetic. obiectivele proiectului se refera la: . consilii judeţene. cu reactivarea unor vechi edificii.instruirea şi crearea de oportunităţi de angajare pentru tineriii defavorizaţi. In acest context. primării. elementele de cultura si civilizatie sunt cunoscute si apreciate de un numar cat mai mare de persoane.realizarea de parteneriate între sectorul public şi sectorul privat. . Construcţiilor şi Turismului. In acest context. ceea ce confera mai multa incredere si dorinta de pastrare a memoriei culturale din partea populatiei urbane rezidente. fiind o resursa economica majora. fara a se depasi limitele de transformare si exploatare. care trebuie valorificat si pus la dispozitia intregii societati. turismul poate juca un rol deosebit de important in masura in care este bine organizat. Bucuresti Municipiul Bucuresti dispune de rezerve importante de potential. politica de reabilitare urbana va contribui la cresterea calitatii vietii prin afirmarea valorilor nationale si pastrarea identitatii culturale tinand cont de exigentele dezvoltarii durabile. Intreaga dezvoltare urbanistica ar trebui sa se constituie intr-o strategie coerenta de transformare a orasului intr-o capitala europeana din punctul de vedere al atractivitatii manifestate atat fata de rezidenti si agentii economici locali cat si fata de vizitatori si potentiali investitori. in centrul geografic al orasului . Ministerul Transporturilor. Ministerul Culturii şi Cultelor. In aceste conditii se poate afirma ca in orasele Romaniei patrimoniul cultural urban are nevoie de recunoastere.sprijinirea strategiilor de dezvoltare durabilă ale autorităţilor locale. fiecare agent economic interesat de turism isi poate realiza numeroase si diverse programe turistice axate pe bunurile culturale prezente in spatiul urban romanesc. cultural etc. Zona Centrului Istoric ocupa o suprafata de aproximativ 50 ha. un capital aflat in stare latenta. Principalii parteneri in acest proiect au fost PNUD Romania. In toate aceste actiuni de pastrare a viabilitatii si functionalitatii asezarilor urbane romanesti. economic. Brasov. Dezvoltarea activitatilor turistice contribuie la realizarea unei politici de refacere urbana mai ales pentru spatiile degradate si abandonate. insa. Ministerul Muncii. cât şi între oraşele implicate în renovarea şi administrarea zonelor protejate.incurajarea dezvoltării turismului cultural urban. Orasele incluse in proiect in anul 2003 au fost Alba-Iulia. fata de lumea exterioara. protectie. Protecţiei Sociale şi Familiei/Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.. promovare. impuse de politica de dezvoltare de tip european. ecologic. dar starea generala este.

Politici zonale . Fondul construit are o valoare tehnica inegala.P.la nord. Politicile sectoriale de dezvoltare cuprind politica utilitatilor si serviciilor publice. Dintre acestea. Caracterul specific al zonei centrului istoric rezultă din valoarea arhitecturala a cladirilor publice.N. cu multe constructii in stare mediocra. zona este foarte bogata in valori de patrimoniu urbanistic si cultural care confera identitate si prestigiu orasului.din punctul de vedere al formulării unor politici de dezvoltare pe arii de intervenţie.la sud. iar locuintele in toata partea de sud.zonă de birouri . intre str. Primaria Municipiului Bucuresti.la vest. calificarea si angajarea temporara a tinerilor iesiti din caminele de copii. Hristo Botev . Elisabeta . Functiunile dominante sunt financiar-bancare si comerciale. Totodata. politica mediului urban si politica de dezvoltare institutionala. fiind considerata un catalizator al dezvoltarii care determina sporirea interesului sectorului privat. politica de investitii. sustinute de o infrastructura edilitara care necesita imbunatatiri. politica utilităţilor şi serviciilor publice este prioritara pentru municipalitate. din care 38% sunt inregistrate ca avand valoare semnificativa din punct de vedere arhitectural.la est.C. degradate. politici zonale si reabilitarea si promovarea centrului istoric.Brătianu.si este amplasata in perimetrul cuprins intre: bd. Zona beneficiaza de studii si proiecte deja elaborate si de programe de finantare a interventiilor in vederea reabilitarii infrastructurii tehnico-edilitare. Politicile specifice stabilite se refera la: politicile sectoriale de dezvoltare. agenţii internaţionale.V a acestei supafete. in vederea integrarii lor sociale precum si revitalizarea Centrului istoric al Bucurestiului prin refacerea fatadelor cu semnificatie arhitectonica deosebita si a pavajului strazilor din aceasta zona. sector privat. bisericilor si locuintelor. Smârdan şi bd I. Dintre acestea. Zona 2 . str. bd. din punct de vedere al graficului de realizare. Zona Centrului Istoric este structurată astfel: Zona 1 . Zona 3 . Corneliu Coposu şi Splaiul Independenţei . a derulat impreuna cu U. Banca Nationala si sediile diverselor banci comerciale fiind localizate in partea de N . magazinele in S . Politica formulată in această direcţie se referă la asigurarea capacităţilor reţelelor edilitare in concordanţă cu cererea consumatorilor si la coordonarea. In perioada 2000-2002.centrul financiar. de-a lungul bd. Elisabeta şi Carol. politica de trafic. care a avut drept obiective pregatirea. Zonele 4 şi 5 - .D. Calea Victoriei . o mare parte se afla in proprietatea municipalitatii. agenţii guvernamentale. intre investiţiile in infrastructură şi reabilitarea fondului construit.V.comunitate.zonă de birouri. Strategia de reabilitare urbana porneste de la premisa ca un program coerent de revitalizare a zonei trebuie sustinut prin formularea unor politici specifice şi prin facilitarea şi coordonarea acţiunilor celorlalţi actori importanţi in proces . In Zona Istorica sunt prezente aproximativ 520 de cladiri. (Programul de Dezvoltare al Natiunilor Unite) un proiect numit "Un Bucuresti Frumos".zonă cu caracter preponderent comercial. situată de-a lungul străzii Lipscani.

dezvoltarea unei strategii de restaurare.impulsionarea restaurarii in zona si stimularea investitiilor de catre proprietarii publici sau privati in modernizarea cladirilor. la renovarea fondului construit existent şi să stimuleze investiţii şi localizarea acelor funcţiuni/activităţi ce-i conferă locului specificitate şi valoare. Proiectul de reabilitare a zonei istorice are ca scop refacerea climatului de odinioara (dar cu facilitati moderne). Componenta principala a proiectului consta in reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare.dezvoltarea turismului. . .Franceza. Cresterea calitatii serviciilor.Pictor Tonitza. . stimuland activitatile economice si sociale si conservarea unei parti importante din mostenirea arheologica si arhitecturala a Bucurestiului si include: . . turismului. -Bacani. . telefonie.dezvoltări de birouri. dar si cresterea bunastarii generale prin atragerea investitiilor. atat pe cea rezidentiala pentru locuitorii zonei. generand experiente noi. . . In ceea ce priveste eficienta economico-sociala a proiectului.crearea a numeroase locuri de munca atat pe timpul executiei lucrarilor cat si dupa terminarea acestora. 8 şi 9 . Zona 6 .dezvoltarea unui Plan Detaliat pentru Aria Pilot continand strazile ce trebuie restaurate in cadrul acestui proiect. Zonele 7. restaurantelor. pasaje pietonale. iluminat stradal. acesta va contribui la: -imbunatatirea mediului stradal si a infrastructurii publice in scopul incurajarii conservarii si restaurarii siturilor din zona. asupra calitatii vietii rezidentilor sau a altor utilizatori.birouri in zona străzii Hristo Botev şi Căii Moşilor.Hanul cu tei.Lipscani. . urmatoarele strazi vor fi destinate strict traficului pietonal: . . agrement.actualizarea Master Planului pentru Zona Istorica. . La finalul implementarii proiectului. Vor fi reabilitate si amenajate arterele de circulatie publica din zona si pavimentele. reabilitarea centrului istoric produce efecte benefice. Proiectul prevede si amenajarea citorva parkinguri de suprafata care sa absoarba interdictiile de circulatie auto pe strazile de mai sus. determinand cresterea atractivitatii si a prestigiului orasului. a amenajarii spatiilor publice reprezinta si o chestiune de interes general. gaz metan. Reabilitarea centrului istoric va regenera calitatea tuturor functiunilor localizate in zona.Blanari. directe sau mediate. cultură. „trairi" ale locului. Prin operatiuni de restaurare. in scopul cresterii atractivitatii atat pentru locuitori cat si pentru vizitatori prin dezvoltarea suplimentara a magazinelor specializate. cafenelelor si a altor activitati economice si de birouri. politicile de dezvoltare trebuie să conducă la conservarea caracterului esenţial.Stavropoleos. dar si pentru cei cazati temporar ca turisti. evenimente memorabile.cu caracter preponderent de recreere. reconstructie.Patrascu Voda. renovare. . Zona 10 cu caracter rezidenţial (vezi anexele) Pentru fiecare zona in parte. electricitate. intrucat confera o calitate superioara a vietii urbane. exprimand dincolo de politica urbana si un set de politici sociale. de-a lungul Splaiului Independenţei. .

privilegiu detinut de putine orase ale timpului.a. concentrate. Sighisoara Complex medieval de arhitectura militara. unele obiective au fost conservate şi restaurate corespunzător ca de exemplu Biserica din Deal. Arhitectura militara (zid si turnuri de aparare) a fost conditionata de folosirea masiva a armelor de foc. Principalul punct de atractie al centrului istoric il reprezinta Muzeul de istorie si totodata Turnul cu Ceas care il gazduieste si care este simbol al orasului. civila. Arhitectura ecleziastica a fost marcata de cresterea numarului membrilor si a fortei economice a comunitatii: Biserica din Deal si Biserica Manastirii edificate in secolul XIII-XV. Turnul Cismarilor ş. Datorita arhitecturii sale remarcabile. Biserica din Deal este cel mai important monument al orasului si a patra ca importanta intre bisericile gotice ale Transilvaniei. Alte obiective se află în curs de restaurare sau sunt într-o stare. generatoare de venituri publice sau private. insa fara baza documentara. Arhitectura civila este influientata de cei instariti. punctuale si dispersate. un castru roman pentru paza drumului.Toate aceste tipuri de operatiuni. de locuri de munca reprezentand astfel suportul necesar pentru cresterea calitatii vietii in spatiul urban. Casa Vlad Dracul a autoritatilor orasului. a corpului de paza si pentru oaspeti. a pozitiei dominante si a ambiantei geografice.locuinta primarului. fie la scara redusa. orasul a fost supranumit inca de la sfarsitul secolului al XIX-lea "Perla Transilvaniei".nu marcheaza insa si inceputul locuirii. Casa „Wagner". ceea ce duce in secolul XVI-XVII la doua supra inaltari ale incintei fortificate. Edificiul reprezentativ aal arhitecturii militare publice exprimata in cele patru sageti ale sale. Liceul „Joseph Haltrich". fie de mare amploare pe arii mari. Sighisoara este printre putinele orase-cetate locuite din Europa si singurul conservat in cea mai mare parte dar si locuit din Romania.in 1280 . In ceea ce priveste conservarea şi restaurarea monumentelor istorice. marturie stau edificiile din piatra din zona centrala: Casa cu cerb a patriciatului. ecleziastica de valoare europeana. cu toate transformarile intervenite isi pastreaza in buna masura caracterul lor initial. Intemeierea localitatii conform cronicelor din secolul al XVII-lea este datata la 1191 si 1198. atat pe teritoriul orasului cat si in zona inconjuratoare din bazunul Mijlociu al Tarnavei Mari . Au fost atestate arheologic: asezarea apartinand epocii bronzului. doua asezari dacice ale epocii fierului din care una a fortificat platoul inferior al Dealului Cetatii. Arhitectura a fost influentata de diversi factori. o asezare a daco-romanilor si apoi a urmasilor lor. Casa cu Cerb.locuire care cu mici intreruperi depaseste 40000 de ani. simbol al autonomiei jurisdictionale. Cetatea se remarca nu atat prin cladiri monumentale. care nu necesită o . Casa Venetiana . Prima atestare documentara a localitatii . Hotelul „Sighisoara". „ Casa de pe stâncă". Centrul Interetnic. Planul orasuluicetate este caracteristic oraselor germane intemeiate in evul mediu tarziu. cat prin ansamblul de cladiri vechi care. devin motoare economice si sociale.

Piata are o lungime maxima de 142 m.a. ornitologie. infiinţarea unui punct de informare turistică într-un loc central. este grupat in jurul celor 3 piete istorice si este limitat de urmele celei de-a 4 centuri de fortificatii. au fost identificate ca obiective de prima urgenta in actiunile de conservare: Turnul Cositorarilor. expunerea necorespunzătoare a lucrărilor artiştilor amatori. Totodata au fost identificate si puncte slabe care tin de nerespectarea culorilor originale ale fatadelor si cladirilor. exista pericolul transformarii cetatii intrun complex de restaurante dar si pierderea aspectului medieval prin modificarile moderne efectuate asupra fatadelor si care vor altera caracterul de unicitate al cetatii. pastrarea aspectului medieval. dezvoltarea legaturii cu orasele infratite. accesibilitate auto si feroviara. pozitia geografica. amenajarea unor săli legate de personalităţile oraşului. Turnul Fierarilor ş. posibilitati de cazare variate. iInsuficienta punere în valoare a patrimoniului. acestea se refera la meşteşugurile tradiţionale. păstrarea aspectului arhitectural (obloane. etc. circulaţia vehiculelor în cetate. de artă contemporană.Latura de sud a pietii este declarata monument arhitectural protejat de UNESCO prin stilul arhitectural unic care este mentinut aici. prin cladirile medievale pastrate in forma originala si prin numeroasele obiective de . diversificarea ofertei turistice în cetate prin amenajări de expoziţii permanente de etnografie. Piata Mare a fost prima data mentionata in 1411 ca piata de cereale. Turnul cu Ceas (muzeu). imprejurimile orasului. ferestre. păstrarea cetăţii ca zonă locuită şi evitarea transformării ei într-un complex de hoteluri şi restaurante. parţile mai puţin vizitate sunt neglijate (versantii impaduriti). plasarea zonei industriale in afara orasului. Piata Mica. luând în considerare mai multe detalii ca de exemplu: culori. lipsa unui birou de informare turistică. tencuieli de var. Turnul Cojocarilor şi Turnul Măcelarilor. etc. Turnul Croitorilor (a fost reparat doar acoperişul).) tradiţional al cetăţii Sighişoara şi a împrejurimilor acesteia. buget local insuficient pentru renovarea caselor proprietate de stat şi a turnurilor si zidului cetăţii. Zidul Cetăţii pe versantul nordic. Considerata centrul istoric al Sibiului. inventarierea şi monitorizarea patrimoniului. Dacă în zonele centrale ale cetăţii curaţenia este efectuată în mod regulat. In ceea ce priveste actiunile viitoare. Sibiu Centrul istoric al Sibiului. De asemenea. sistem de canalizare învechit care favorizează alunecari de teren. fiind una dintre cele mai mari din Transilvania. lispsa unei săli de spectacole şi a unui cinematograf. In ceea ce priveste oportunitatile in dezvoltarea centrului istoric. cel mai mare sit medieval din Romania. unei fântâni în stil medieval. Autoritatile locale au efectuat o analiza SWOT a situatiei actuale a turismului si au fost desprinse ca puncte tari.restaurare imediată (Turnul Frângherilor (locuit). iar in latime 93 m. internatul şi clasele primare ale Liceului „Joseph Haltrich". porţi. posibilităţile de realizare a unor muzee şi expoziţii în cetate. patrimoniul arhitectural de valoare. ţigle etc.

care are ca baza proiectul de cooperare româno-german pentru reabilitarea centrului istoric. constructia si oferta de noi locuinte. implicarea cât mai larga a locuitorilor în masurile de reabilitare si modernizare o pastrarea diversitatii sociale si demografice. reprezinta un important punct turistic pentru orice vizitator. Piata este legata de Piata Mare si de Piata Huet prin tuneluri inguste si prin stradute pietruite. dezvoltarea infrastructurii de baza (apa si canalizare. consolidarea. Piata Huet se desfasoara in jurul Catedralei Evanghelice aici existand prima incinta de fortificatii a orasului. pastrarea libera a curtilor interioare si a gradinilor de noi constructii si spatii de parcare. alimentare cu gaz si electricitate) prin reabilitarea. aflat în derulare. modernizarea prioritara a instalatiilor de alimentare cu apa. accesul la noi surse de finantare pentru investitiile necesare. înlocuirea si extinderea retelelor de infrastructura tehnica în vederea evitarii unor noi probleme constructive si pentru asigurarea alimentarii la consumul prognozat. electricitate si a instalatiilor sanitare în interiorul cladirilor. îmbunatatirea conditiilor de locuit si reducerea densitatii locative prin modernizarea si marirea spatiilor de locuit. In evul mediu in aceasta piata (cunoascuta in documente si sub numele de 'circulus parvus') existau casele de locuit si atelierele mestesugarilor sibieni. intensificarea eforturilor pentru identificarea si eliminarea sparturilor din conducte. Aceasta planificare detaliata a programului trebuie sa sprijine îndeosebi transpunerea obiectivelor formulate în "Carta reabilitarii Centrului Istoric al Orasului Sibiu / Hermannstadt". introducerea unei metode de taxare prin care marimea taxei este în concordanta cu volumul consumului. gaz. zone verzi. pas cu pas si economice. îmbunatatirea calitatii spatiului înconjurator locuintei prin masuri de amenajare peisagistica a curtilor interioare si gradinilor. crearea de locuinte care sa satisfaca si necesitatile familiilor cu copii sau cu venituri medii. Programul Urban de Actiune Sibiu descrie toate masurile importante si proiectele de dezvoltare urbana din urmatorii ani realizand diferentierea între masurile adoptate pentru centrul istoric si orasul în ansamblu. precum si crearea de noi oferte de locuit în afara centrului orasului. fortificatii. programul pentru centrul istoric. prin comasarea unor locuinte sau spatii de locuit. renovarea si modernizarea cladirilor prin promovarea de initiative de reabilitare prudente. In ceea ce priveste strategia autoritatilor locale privind conservarea urbana. Au fost formulate totodata principalele directii de actiune: Consultanta în domeniul reabilitarii locuintelor. având un grad înalt de detaliere. cladiri publice) vizand .interes turistic care se gasesc aici. care sa mentina caracterul cladirilor vechi. configurarea si modificarea racordurilor casnice într-un mod care sa tina seama de caracterul orasului istoric si care sa nu influenteze arhitectura amenajarea spatiilor publice (mobilier urban. salubrizare.

adeseori incomplete.3. protejarea copacilor stradali existenti si plantarea altora noi. instabilitatea legislativă şi diminuarea capacităţii de aplicare a legilor. statutul incert al unor cladiri istorice. Acestora li se adauga lipsa de educaţie şi de informare a .managementul traficului prin continuarea reducerii sistematice a traficului. precum si printr-o gama larga de informatii turistice. pentru îmbunatatirea calitatii vietii locuitorilor si a vizitatorilor. eliberarea strazilor importante din punct de vedere arhitectural sau cultural-istoric de traficul motorizat. precum si construirea unei retele de cai pietonale si pentru biciclisti. prin folosirea unor materiale locale traditionale. cum ar fi recreere. odihna. elaborarea unui concept pentru spatiile verzi din orasul istoric.diversificarea ofertei turistice prin amenajarea unui centru de informatii pentru turisti. dezvoltarea în continuare a ofertei culturale multilaterale. comert sau cultura). limitarea parcarilor din unele zone în centrul istoric. elaborarea unui concept detaliat de promovare a mestesugurilor si meseriilor traditionale. precum si crearea unora noi. acolo unde este posibil. prin amenajarea de trasee turistice suplimentare. cu formarea unui inel verde în jurul fostei fortificatii de aparare si legatura acestuia cu pietele din orasul istoric prin spatii verzi stradale. precum si pentru întarirea importantei orasului ca centru multifunctional. . 15. îndepartarea traficului motorizat si stationar din pietele si strazile care confera imaginea orasului. amenajarea celor mai importante strazi comerciale din centrul orasului ca zone pietonale . îmbunatatirea conditiilor oferite vizitatorilor. diversificarea ofertei de hoteluri si gastronomie în orasul istoric. deschiderea pasajelor pietonale dintre case si dotarea cu zone verzi a centrului. patrimoniul istoric este ameninţat cu deteriorarea sau distrugerea definitiva datorită pe de o parte uzurii cauzate de trecerea timpului dar si de amploarea schimbărilor economice şi sociale din ultimii ani. prin amenajarea spatiilor verzi existente. pentru descongestionarea centrului orasului. mentinerea traditiilor si obiceiurilor multiculturale si multiconfesionale. de spatii de recreere si odihna. precum si integrarea acestora în conceptul turistic general. îmbunatatirea transportului în comun. precum si alocarea spatiilor publice unor functiuni specifice. crearea de noi oferte de parcare la intrarile în orasul istoric.îmbunatatirea atractivitatii orasului istoric prin amenajarea corespunzatoare a pietelor publice si strazilor. între care pot fi mentionate: schimbări în regimul de proprietate al terenurilor şi clădirilor. comunicare. eliberarea orasului istoric de traficul greu de tranzit si reducerea traficului sau. tinându-se seama de criteriile severe ale protectiei monumentelor. Aspecte legislative In Romania.

situri arheologice declarate ca zone de interes naţional. având la bază documentaţii de urbanism. La aceasta au contribuit si lipsa de autoritate a instituţiilor abilitate in protejarea patrimoniului istoric. Regimul constructiilor In prezent. In acelasi timp. reutilizarea ca material de construcţie a unor monumente istorice abandonate. restaurare. un ansamblu sau sit istoric sau de o sumă de elemente care necesită protecţie şi se constituie într-o suprafaţă protejată.Lista patrimoniului mondial. fără consultarea statelor (ex. Pentru ca legislaţia să fie aplicată. Proiectul Dracula Park a fost indelung contestat. Elementele construite protejate de legislaţia română sunt. cele mai multe dintre acestea deruland simpozioane si actiuni sporadice ca reactie la unele initiative periculoase pentru integritatea siturilor istorice (de exemplu.zone protejate.: UNESCO . protejare.de interes local (dacă sunt generate de un monument istoric clasat în grupa valorică B ("monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local"). În cazul în care asupra unei zone protejate. După natura interesului public. cu sprijinul autoritatilor publice centrale cu atributii in domeniu. in baza unor studii de specialitate. Aceste tipuri de zone protejate se instituie prin hotărâri ale Consiliilor Locale.de interes naţional (dacă sunt generate de un monument istoric clasat în grupa valorică A ("monumente istorice de valoare naţională şi universală"). ansambluri.populatiei. Tipurile de zone protejate pot fi determinate de un monument istoric. realizarea unor lucrari de amenajare in zonele protejate construite.înscrise în Lista patrimoniului mondial cultural. -valori de patrimoniu cultural de interes naţional. în ordinea importanţei: a) monumente istorice (.Sectiunea a III-a . situri). care cuprind valori de patrimoniu cultural si istoric este reglementata de Legea nr. zona se poate considera de interes internaţional (ex. Potrivit Planului de amenajare a teritoriului national .Lista monumentelor în pericol). organisme internaţionale instituie (la propunerea statului român) o protecţie internaţională. .monumente istorice clasate în grupele A şi B (monumente. din oficiu. b) zone construite protejate (de interes national sau arheologic prioritar). . autoritatile administratiei publice locale.Sectiunea a III-a . a comunităţilor locale şi a cetăţenilor. Protecţia internaţională se poate institui. trebuie sa delimiteze. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national . conservare si de punere in valoare a patrimoniului din zonele protejate de interes national se vor executa numai in baza avizelor si . . distrugerea unor clădiri istorice si construirea in locul lor a unor edificii moderne dar neintegrate in peisajul urban. aceste zone protejate construite pot fi: . ea trebuie să fie în primul rand bine inteleasă si mediatizata dar fara implicarea autorităţilor locale. propuse pentru înscriere în Lista patrimoniului mondial cultural. reactiile depasind granitele tarii).zone protejate. de asemenea.: UNESCO . neimplicirea autorităţilor locale precum si absenta comunicarii intre organizaţiile care ar trebui să colaboreze pentru păstrarea ci conservarea patrimoniului istoric. organizatiile non-guvernamentale au o capacitate limitata de actiune. zonele de protectie a valorilor de patrimoniu cultural iar lucrarile necesare de cercetare. natural şi cultural). acest demers este extrem de dificil.

populaţie. delimitarea zonei construite protejate prin stabilirea suprafeţei. documentaţiile vor avea în vedere: . Pana la delimitarea prin studii de specialitate a zonelor de protectie a patrimoniului istoric se instituie zone de protectie a monumentelor istorice. echipare tehnică. precizarea limitelor zonei construite protejate). construite protejate. . sinteza etapelor parcurse prin stabilirea atitudinii faţă de elementele componente ale zonei. De asemenea. din donatii sau din alte fonduri alocate de organisme internationale sau din resurse financiare obtinute in baza unor conventii bilaterale ori multilaterale. construite si proiectate existente. evidenţierea obiectivelor de interes public. . trebuie sa cuprinda: 1. amenajări. . Tot in aceasta directie se inscriu si prevederile Reglementarii tehnice privind "Metodologia de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)" ale caror obiective se refera la evidenţierea rolului acestor zone in dezvoltarea urbană. beneficiarul.aprobarilor autoritatilor administrative si forurilor stiintifice din domeniu. dotări. 3. de 100 metri in municipii si orase. ierarhizarea valorica a fondului arhitectural-urbanistic în funcţie de calitatea estetico-ambientală. teritorială şi regională.stabilirea condiţiilor de realizare a construcţiilor şi amenajărilor urbanistice pe ariile respective. de 200 metri in comune si de 500 metri in afara localitatilor. Studiu urbanistic specific cu caracterizarea situatiei zonei si a relatiei dintre aceasta si ansamblul localitatii (incadrarea in intravilanul existent.cadru al documentatiilor de urbanism pentru zonele construite protejate. studiul istoric general. In ceea ce priveste continutul .reglementarea modului de utilizare a terenurilor cuprinse în perimetrele zonelor respective. proiectantul general si colaboratorii. funcţională şi a potenţialului socio-economic. avand la baza documentatii tehnico-economice elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor legale. si se finanteaza in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie. In acest sens. in conditiile stabilite de lege. prevazute de lege. persoane fizice sau persoane juridice. funcţionale şi spirituale a cadrului construit din localităţi şi stimularea interesului economic şi cultural pentru utilizarea acestuia precum si la protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice. finantarea totala sau partiala a lucrarilor se poate face si de alti investitori.stabilirea direcţiilor şi priorităţilor de dezvoltare a zonelor luate în considerare. activităţi. studiul istoric zonal cu precizarea valorii elementelor componente. 2. asigurarea continuităţii fizice. disfuncţionalităţi şi constrângeri naturale. Introducere (denumirea lucrarii. prin legile bugetare anuale. precum şi a contextului şi caracteristicilor care conturează semnificaţia lor istorică. raportate la dezvoltările localităţilor în ansamblul lor. cadrul legislativ. scopul şi Delimitarea zonei construite protejate ( justificarea iniţierii demersului de instituire a zonei obiectivele planului urbanistic). a zonelor arheologice şi a ansamblurilor arhitecturale şi urbanistice deosebite. Aceste lucrari vor fi cuprinse in listele de investitii anexate la bugetele locale.

financiar. structura demografică şi socio-ocupaţională. înălţimea construcţiilor.posibilităţi maxime de utilizare a terenului Protejarea monumentelor istorice Potrivit Legii nr. propuneri de racordări ale reţelelor tehnico-edilitare. spaţiile libere. circulaţiilor pietonale. . constructii si terenuri situate pe teritoriul Romaniei sau in afara granitelor. clasarea. spaţii amenajate cu rolul de a proteja. resursele umane). de mediu natural sau de mediu construit). probleme de echipări edilitare. tipuri admise si interzise de ocupare şi utilizare.. volumele construite. demolare. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice activitatile si masurile de protejare a acestora se realizeaza in interes public. rezolvări ale circulaţiilor carosabile. echipare cu reţele tehnico-edilitare. instituţional. bilanţ teritorial. mobilitatea populaţiei. previziuni privind suportul implementării acestor propuneri . juridic. Autoritatea administratiei publice centrale de specialitate este Ministerul Culturii si Cultelor care elaboreaza strategiile si normele specifice de protejare a monumentelor istorice urmarind in acelasi timp si aplicarea lor. conservarea. mijloacele financiare. conservare. securiza. probleme de marketing si management urban) 5. a modului de construire şi a aspectelor derivate (proprietate. fiscal si tehnic menite sa asigure identificarea. izola zona sau subzona faţă de vecinătăţi agresive.cadrul legal. inventarierea. staţionări şi pavaje.vestigii arheologice probabile. . analiza costuri-beneficii sub aspect economic şi social. Propuneri de dezvoltare zonala (protejare. inclusiv paza si intretinerea. accese şi circulaţii. restaurarea. înlocuite sau adăugate. schimbări de utilizare pentru elemente ce tin de trama stradală. punere în valoare. administrativ. evidenta. Alte studii de fundamentare cuprinzand stabilirea funcţiunilor care pot fi înlăturate. probleme de trafic şi aspecte conexe . spaţii neconstruite protejate. date demografice şi socio-economice privind evoluţia populaţiei. cu detinatorii si administratorii acestora. spaţii libere şi plantate. mărimea si dimensiunile parcelelor. Acesta colaboreaza cu institutiile de specialitate aflate in subordine. punerea in valoare a monumentelor istorice si integrarea lor social-economica si culturala in viata colectivitatilor locale.pavaj. semnificative pentru istoria.condiţii de ocupare a terenului (forma. fiscalitate. semnalizare. protecţii faţă de poluare şi alte riscuri ). condiţionări diverse . completare. precum si cu institutiile publice si organizatiile nonguvernamentale din domeniul protejarii monumentelor istorice. etc. aspectul exterior al clădirilor. persoane fizice sau juridice. implantarea construcţiilor în raport cu căile de circulaţie. a condiţiilor de construire (geotehnice. documentatia trebuie insotita si de un regulament privind: . . cu administratia publica locala precum si cu proprietarii monumentelor istorice. cercetarea. monumentele istorice sunt bunuri imobile. In sensul prezentei legi. staţionărilor.natura ocupării şi utilizării terenului (construcţii existente protejate si neprotejate. consolidarea. cultura si civilizatia nationala si universala iar protejarea acestora cuprinde un ansamblul de masuri cu caracter stiintific. proprietati ale statului roman. Totodata. preţuri de vânzare a imobilelor.4.

sigle sau orice fel de insemne pe si in monumente istorice. Referitor la lucrarile de consolidare a monumentelor istorice. turistica. piese de mobilier fix. urbanistica si de amenajare a teritoriului.executarea de mulaje de pe componente ale monumentelor istorice. . aceasta are ca sursa principala bugetul de stat prin bugetele locale.amenajarea cailor de acces. precum si de proprietarii sau administratorii monumentelor istorice ori se efectueaza prin cofinantare publica si privata. . stramutarea monumentelor istorice. reparare. ale agentilor economici. Atributiile Ministerului Culturii si Cultelor precum si ale institutiilor aflate in subordine in directia conservarii si protejarii monumentelor istorice sunt prezentate in anexa nr In ceea ce priveste finantarea protejarii monumentelor istorice. organismelor non-guvernamentale si nu in ultimul rand ale locuitorilor centrelor urbane. conservare. precum si orice alte lucrari care modifica substanta sau aspectul monumentelor istorice. pietonale si carosabile. restaurare. acestea au loc numai de catre experti si verificatori tehnici atestati de Ministerul Culturii si Cultelor cu respectarea cerintelor privind calitatea lucrarilor in constructii. amenajari peisagistice. extindere. consolidare. zonale şi locale referitoare la protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului construit in concordanta cu exigentele dezvoltarii durabile ale politicii generale de dezvoltare a spatiului urban avand drept suport eforturile autorităţilor publice centrale si locale. incadrat cu personal specializat in domeniu iar in cadrul corpului de control al ministrului culturii si cultelor se infiinteaza un compartiment de control si audit. indicatoare. exclusiv pentru activitatea de protejare a monumentelor istorice. .schimbari ale destinatiei monumentelor istorice. intervenţiile în zonele construite protejate trebuie să vizeze afirmarea interesului cultural naţional prin corelarea politicilor şi strategiilor naţionale. . coerenta de afirmare si pastrare a identitatii culturale si istorice a oraselor le poate . lucrarile de intretinere si iluminarea interioara si exterioara de siguranta si decorativa. utilitati anexe. in vederea realizarii masurilor de protejare a monumentelor istorice. se constituie Serviciul monumentelor istorice. inclusiv reparatiile curente.amplasarea definitiva sau temporara de imprejmuiri.Dincolo de aceste reglementari. construire. firme. In acest sens. de panouri publicitare. culte si patrimoniul cultural national judetene. principalii beneficiari ai efectelor economice si sociale pozitive pe care o politica unitara.Protejarea monumentelor istorice este parte componenta a strategiilor de dezvoltare durabila economico-sociala. Totodata. la nivel national si local iar interventiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza si cu respectarea avizului emis de Ministerul Culturii si Cultelor si se pot referi la: .lucrarile de cercetare. respectiv a municipiului Bucuresti. autoritatile locale sunt obligate sa prevada in bugetele proprii fondurile necesare in vederea protejarii monumentelor istorice aflate in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale. constructii de protectie. inclusiv in zonele de protectie a monumentelor istorice. in cadrul directiilor pentru cultura. inclusiv schimbarile temporare.

1. Cadrul conceptual de abordare a competitiei si competitivitatii urbane 16.REPERE CONCEPTUALE ÎN ABORDAREA COMPETITIVITATII URBANE 16. Scopul este de a produce noi venituri pentru colectivitatea locala. Capacitatea de a crea noi venituri este la rândul ei legata de alte aspecte de natura economica si . 16.1.genera. Concepte de baza privind competitia urbana Impactul dezvoltarilor fundamentale si rolul schimbat al orasului au determinat aparitia competitiei urbane. precum si pentru ocuparea unei pozitii favorabile în ierarhia urbana. Aceasta se refera la o întrecere între orase pentru atragerea de activitati economice noi. vizitatori si locuitori cu venituri ridicate.1.

1. În aceste conditii. infrastructura. Schimbarile de ordin tehnologic în domeniul transporturilor si al telecomunicatiilor Schimbarile de ordin tehnologic realizate în domeniul transporturilor si al telecomunicatiilor au condus la înlaturarea.1. trebuie sa acceptam faptul ca. aproape în totalitate. cedând în fata leadershipului corporatiilor multinationale. la dezvoltarea unei arene internationale a deciziilor de investitii. CARICOM si MERCOSUR). calitatea vietii si facilitatile de ordin educational si institutional pe care le ofera orasul. politica. sociala.1. parti diferite ale aceluiasi proces de productie pot fi amplasate în locatii diferite. NAFTA. care conduce adesea la un anume scepticism atât asupra însemnatatii. înca de la începutul ultimului deceniu. ADEC. se . cât si a implicatiilor ei". legat de acestea. dinamicii si impactului sau. Schimbarile în tehnologiile de productie si. productia dobândeste un caracter global. o noua paradigma se contureaza. Factorii care contribuie la cresterea competitiei urbane Exista mai multe motive pentru care competitia dintre orase este în continua crestere: A. a barierelor si constrângerilor pe care anumite locatii le ridicau pentru demararea si desfasurarea unor activitati economice. „Exista o mare controversa asupra semnificatiei globalizarii. a importantei. si anume: formarea si dezvoltarea unei economii globale. Fuziunile si dezvoltarea rapida a companiilor multinationale au contribuit. Globalizarea economiei „Recent. în egala masura. schimbarile în organizarea industriala au creat noi oportunitati ce vizeaza cresterea flexibilitatii în alegerea locatiei: la nivelul marilor firme. regionala sau nationala. ASEAN. iar companiile transnationale nu mai sunt constrânse de obligatiile de natura ideologica.sociala cum ar fi: nivelul serviciilor. Diferitele forme ale regionalizarii si integrarii economiilor nationale (precum UE. 16. B. locala. profitând de avantajele specifice pe care le prezinta diverse locatii. independent una de cealalta. În orice caz. în care sistemul de productie si de comercializare este globalizat si unde statul nu mai este motorul din spatele economiei. aceasta crestere a numarului optiunilor contribuind la o mai mare libertate în alegerea acelor amplasamente care sunt mai putin restrictive. nivelul bazei de impozitare. pot fi întelese ca mecanisme prin care se institutionalizeaza procesul de globalizare". economica.

manifesta o accentuare a interdependentei componentelor sistemului economic, întelegând prin aceasta consolidarea relatiilor economice, politice si institutionale dintre tari, ce conduc la formarea sistemului global care, conform indicatiilor lui Scott, este mult diversificat. „Factorii responsabili pentru aceasta amplificare de proportii a procesului de globalizare au fost, printre altii, urmatorii:

schimbarile în politicile economice si sociale care au generalizat liberalizarea marfurilor, serviciilor si factorilor de productie; noile strategii în interesul corporatiilor multifunctionale care profita de noile oportunitati de localizare aduse de deschiderea si integrarea sistemelor econo-mice; inovatiile în transporturi si comunicatii care faciliteaza integrarea pietelor si internationalizarea productiei si reduce costurile de productie si de schimb"24.

Globalizarea este un fenomen vechi, asociat cu schimbul international de bunuri si servicii si cu internationalizarea capitalului si a productiei. Totusi, trasatura care caracterizeaza globalizarea astazi are în vedere faptul ca, internationalizarea pietelor si a productiei este strâns legata de cresterea folosirii noilor informatii si tehnologii. Globalizarea este consolidata gratie modelelor din ce în ce mai flexibile ale organizarii si productiei, acordurilor de cooperare dintre firme si aliantelor strategice internationale, care sunt posibile prin crearea retelelor globale. Globalizarea paveaza drumul catre o noua ordine internationala si o noua diviziune internationala a muncii. „Globalizarea afecteaza sistemul productiv atât al regiunilor dezvoltate, cât si al celor defavorizate si, de asemenea, orasele mari, mici si mijlocii. Îmbunatatirea productivitatii si competitiei în orasele inovative si în regiunile urbane au fost posibile datorita adoptarii unor moduri mai flexibile de organizare a întreprinderilor (crearea firmelor retea, subcontractarea, externalizarea sistemelor de productie), introducerea inovatiei în metodele de productie si de difuzare a cunostintelor, în sistemele productive locale si ameliorarea atractivitatii urbane". În concluzie, „într-o lume globalizata din ce în ce mai puternic, exista orase si regiuni care au de câstigat si altele care au de pierdut, în functie de mai multi factori printre care: structura si competitivitatea sistemului lor de productie, cadrul institutional si gradul de integrare în economia globala etc". C. Piata monetara Un factor important legat de efectul globalizarii este prabusirea partiala a ordinii monetare internationale si cresterea instabilitatii monetare dupa 1980. Aceasta a fost asociata cu

„cresterea rapida a conversiilor spatiale, unde amenintarea devalorizarii a condus la dezvoltarea strategiilor de afaceri, create cu scopul de a minimiza timpul de productie si consum" 27. Acest factor global accentueaza importanta acumularilor de capital, în functie de specificitatile locului si ale monedei: investitiile pe termen scurt si schimbarile rapide care se petrec la nivel spatial, evidentiaza importanta diferentelor dintre caracteristicile urbane si traiectoriile de dezvoltare urbana; efectul inertiei spatiale asupra investitiilor este redus semnificativ. Acest factor a asigurat, în continuare, dezvoltarea orasului antreprenorial. Swyngedouw a sugerat ca „aceasta competitie nestapânita între orase […] a intensificat amenintarea devalorizarii care, daca se întâmpla, va transforma actualele zone de crestere urbana în terenurile virane ale zilei de mâine, din punct de vedere social si economic". În timp ce instabilitatea monetara consolideaza instabilitatea economica urbana si competitia dintre orase, asocierea devalorizarii monetare si economice, precum si a consecintelor rezultate, doar cu activitatea antreprenoriala din orase, nu mai pare a fi în totalitate o teorie viabila. D. Declinul social si al mediului înconjurator Procesul continuu de restructurare economica din lume - intensificat recent de globalizarea economiei - a avut ca rezultat o pierdere a activitatilor economice si a locuitorilor si o crestere a somajului în zonele urbane. Somajul apare, în special, în munca necalificata sau slab calificata si este concentrat în centrul urban, deoarece acesta este locul unde locuieste cea mai importanta parte a persoanelor subprivilegiate. „Centrele oraselor au devenit zone concentrate de probleme sociale (somaj, conditii de locuire necorespunzatoare, criminalitate)". Declinul social al multor zone urbane duce la o segregare sociala, care implica mai departe probleme financiare, fizice si psihologice. În afara declinului social, zonele urbane se confrunta cu declinul mediului înconjurator. Aceste regiuni sunt zone dens construite, cu productie industriala si mult trafic auto. De aici rezulta probleme legate de mediul înconjurator, cum ar fi poluarea aerului, poluarea fonica, lipsa spatiului deschis etc. Traficul intens al autovehiculelor ameninta, de asemenea, accesibilitatea oraselor. E. Dezvoltarea durabila Îmbunatatirea structurii economice este necesara în multe regiuni pentru a juca un rol proeminent în economia globala. Consolidarea functionarii economice pe termen lung este posibila doar când conditiile sociale si de mediu înconjurator se îmbunatatesc. Unul dintre cei mai importanti factori în localizarea deciziilor privind activitatile economice de grad înalt si, de aceea, în competitia urbana este calitatea vietii: un trai si un climat de munca atractiv, sigur,

echilibrat social. Cresterea economica pe termen lung poate fi realizata doar daca se da atentie prezervarii mediului înconjurator si coeziunii sociale. De aceea, planificarea integrata si formularea politicilor sunt necesare. Efectele economice, sociale si de mediu, interne si externe, pentru proiecte de mari investitii trebuie calculate, cântarite si egalizate în interiorul strategiilor integrate. F. Factorii institutionali Factorii institutionali joaca, de asemenea, un rol important în cresterea competitiei dintre orase, mai ales în cadrul Uniunii Europene. -Logica ce a stat la baza unei piete unice este aceea a avantajului competitiv, care implica un nivel ridicat al mobilitatii marfurilor si un nivel scazut al mobilitatii factorilor de productie. Orasele încearca sa exploateze propriile avantajele competitive în cursa pentru investitii. "Odata ce piata economica europeana se va dezvolta în afara granitelor pietei unice, principiul avantajului competitiv se va transforma în principiul avantajului absolut29". În orice caz, aceasta versiune idealizata asupra viitorului trebuie sa fie temperata de o viziune mai realista: mobilitatea fortei de munca va continua sa fie mult mai putin perfecta, acolo unde forta de munca accepta un nivel mai scazut al salariilor sau o rata înalta a somajului, fara a fi sensibila la fenomenul de migratie al fortei de munca.Pot fi enuntate doua limite ale acestei mentineri a fortei de munca: una este migratia, iar cealalta este reprezentata de conflictele sociale locale, care necesita si provoaca interventia politicilor publice. Cu toate acestea, trecerea de la avantajul competitiv la avantajul absolut nu va fi deloc usoara .În teorie, toate celelalte ramânând constante, un nivel înalt al mobilitatii factorilor de productie va tinde sa elimine diferentele pe care avantajele competitive le confera diferitelor orase. În practica, nu totul ramâne constant, atâta timp cât exista elemente componente ale localitatilor care nu sunt caracterizate de mobilitate si acest lucru se întâmpla mai ales în zonele urbane. Cadrul construit si infrastructura sunt unele dintre elementele care ramân specifice unei anumite zone pentru o lunga perioada de timp. Mai mult decât atât, exista factori specifici unui anumit loc, cum ar fi accesul la informatii, existenta retelelor de informatii si a fluxurilor de marfa, existenta unei industrii inovatoare bazata pe cercetare, toate aceste constituind un anumit tip de regiuni, denumite de catre Andersson30 regiuni inovatoare, iar "elementele cadru oferite de catre acestea sunt specifice din punct de vedere institutional, social si locational si se dezvolta ca urmare a unui ansamblu de interactiuni, fiind caracterizate de o mare imobilitate”. Aceste conditii necesare pentru dezvoltarea unui comportament bazat pe creativitate, inovatie si schimbari tehnologice vor continua sa varieze de la un oras la altul. În acest sens, avantajul competitiv va continua sa existe, chiar si în interiorul unei uniuni economice, în

domenii cum ar fi creativitatea, transferul si accesul la informatii, inovatia, schimbarile tehnologice imateriale si infrastructura si, de aceea, dimensiunea urbana reprezinta un factor de mare importanta. Aceasta stabilitate a unor elemente la nivelul unei locatii poate fi contrabalansata, cel putin în parte, de o strategie bazata pe schimbari în tehnologie si în procesul de inovatie, care sa se materializeze în echipamentul achizitionat sau capitalul importat. -Mediul cultural, social, ideologic si cel politic pot afecta dezvoltarea structurii industriale si potentialul de inovare al localitatilor. Acesti factori sunt totodata relativ imobili, asa cum poate fi considerata si aparitia simultana a unor anumite tipuri de relatii sociale si politice, într-un anumit context ideologic si cultural, care pot avea efecte pozitive sau negative asupra dezvoltarii economice. Principalul motiv pentru care acesti factori depasesc un anumit spatiu este reprezentat de necesitatea producerii lor în mod simultan, în timp si spatiu, în scopul crearii unui efect pozitiv; acesta este efectul de sinerg ie care nu poate fi creat cu usurinta în alta locatie. Aceasta teorie a fost dezvoltata de catre Asheim32 care a relationat factorii socio-economici, socioculturali, politici si institutionali de capacitatea tehnologica si inovativa. El prezinta un cadru teoretic care poate fi folosit pentru analiza interdependentelor ce se pot manifesta la nivelul unui anumit spatiu, aplicând aceasta teorie pentru a analiza regiunile industriale. Dar aceasta teorie poate fi aplicata la fel de bine si oraselor, poate chiar mai mult decât zonelor industriale.
-

Avantajele unei uniuni economice depind în mare masura de gradul de mobilitate al

factorilor de productie, în special de mobilitatea fortei de munca. Cresterea mobilitatii factorilor de productie va crea un mediu economic instabil, care va influenta avantajul economic al oraselor. Variabilitatea tot mai mare va încuraja comportamentul antreprenorial al oraselor: ele se vor implica direct în mediul concurential. Aceasta abordare ne ajuta sa explicam aparitia parteneriatelor public-private, care urmaresc diagnosticarea mediului si identificarea unor solutii pentru problemele pe care le ridica existenta unui mediu instabil.
-

Un alt factor institutional este reprezentat de supravegherea sau interventia statului în

relatiile dintre orase si regiuni. "Competentele sunt transferate treptat de la nivel national la nivel regional si local creând, în acest fel, o diferentiere în furnizarea serviciilor publice si în reglementarea activitatii economice, conducând la cresterea competitiei dintre orase". Nivelul local de actiune devine tot mai distinctiv si tocmai aceste diferentieri sunt cele care conteaza pentru investitori. Swyngedouw a identificat cinci mecanisme de diferentiere locala cu rol reglator: capital -forta de mun ca;

reglementarile în domenii ca: sanatatea, siguranta, securitatea muncii si salarizarea;

• sistemul de pensii si sistemul de asigurari; • gradul de autonomie financiara al colectivitatilor locale; • privatizarea unor servicii furnizate anterior de catre s ectorul public. - Odata cu dezvoltarea conceptului de integrare europeana, unele orase accepta un rol de poarta de legatura între sistemele urbane nationale si sistemele regionale, creând o legatura întreacestea la nivel international. Aceasta caracteristica reprezinta, pentru orasele în cauza, propriul avantaj competitiv. Orasele mari, de obicei capitalele, reprezinta cai de acces multifunctionale, în timp ce orasele mici pot dobândi acest rol numai la nivelul unor sectoare nationale specifice sau la nivelul anumitor retele de comunicare, transport etc. Odata ce aceste retele se extind, dobândind un caracter international, functiile îndeplinite de aceste orase vor fi modificate si, astfel, avantajul competitiv va disparea. Competitia dintre orasele europene este polistratificata si complexa. Orasele de importanta mondiala, cum sunt Londra si Parisul, concureaza la un singur nivel; alte orase mai mici concureaza în anumite sectoare, definite din ce în ce mai mult prin dotarile lor intangibile. În 1990, Camagni sustinea faptul ca obtinerea succesului într-o competitie urbana este legata de dezvoltarea filierelor specifice unui anumit sector de activitate si anume acela care confera orasului în cauza avantajul competitiv. Aceasta va consolida avantajul competitiv urban, dar, în acelasi timp, va crea o permanenta inflexibilitate, care va avea efecte negative asupra unui sistem de productie aflat în continua schimbare. Trebuie reamintit faptul ca, în ciuda interesului crescut fata de astfel de probleme, cum ar fi inovatia si creativitatea, multiplicatorul veniturilor si cel al ocuparii, strâns legate de conexiunile interurbane si intraurbane, continua sa joace un rol foarte important în procesul de obtinere a veniturilor în orase. 16.1.1.2. Competitia si succesul urban Competitia presupune existenta învingatorilor si învinsilor, dar ce înseamna în acest context un oras învingator? Argumentarile aduse acestei întrebari au sugerat faptul ca succesul este, în primul rând si mai ales, asigurat de capacitatea orasului de a genera venituri. Dar si în lumina acestei explicatii, notiunea de competitie dintre orase nu este elucidata complet, existând unele probleme.
- În

primul rând, se pune întrebarea daca orasul este într-adevar o entitate aflata efectiv în

competitie, sau aceasta concurenta se manifesta doar între un grup de actori urbani, între care exista, probabil, conflicte de interese si care sustin aceasta lupta competitionala; în ce masura

poate un oras sa-si influenteze propriile sanse de obtinere a succesului?
- În

al doilea rând, succesul dobândit ca urmare a cresterii capacitatii de generare a

veniturilor presupune stabilitate pe o perioada mai lunga de timp în care aceasta tendinta de crestere a veniturilor sa fie constanta.
- În

al treilea rând, este evident faptul ca nu ne aflam în prezenta unui joc cu suma zero, în care

nu exista avantaje de nici o parte, sau în care nici una din parti nu are nimic de pierdut; fiecare oras, parte a unei retele de orase, are posibilitatea de a beneficia de pe urma acestei competitii, ceea ce înseamna ca orasele concureaza având în vedere mai mult ratele relative ale nivelului veniturilor, decât ratele absolute ale nivelului veniturilor.
- În

al patrulea rând, factorul care relationeaza atât capacitatea de generare a veniturilor, cât

si stabilitatea acestora este reprezentat de putere si, în primul rând, de puterea de decizie si de capacitatea de a determina comportamentul altor actori. Orasele învingatoare sunt orase puternice, dar puterea fiecarui oras este foarte dificil de masurat.
- În

al cincilea rând, se are în vedere faptul ca, fiecare oras este amplasat într-un sistem de

orase, iar capacitatea de generare a veniturilor nu produce efecte numai la nivelul ariei administrative a localitatii în cauza, ci aceste efecte, indirecte sau induse, produc un efect de difuziune, în mod diferit, la nivelul ariilor învecinate.
- În

al saselea rând, capacitatea de sporire a veniturilor implica si cresterea capacitatii de

creare a locurilor de munca, dar acest lucru nu este neaparat necesar, atâta timp cât procesul continuu de inovatie are ca rezultat o cerere mai mica de forta de munca. Daca productia totala a orasului creste mai repede decât productivitatea, gradul de ocupare va creste, iar în conditii contrare va cunoaste o diminuare. Se poate afirma ca succesul unui oras, exprimat ca fiind capacitatea de generare a veniturilor, nu îmbunatateste, în mod necesar, calitatea vietii locuitorilor sai. Exista si alte dimensiuni ale succesului care implica, printre altele, probleme legate de distributia veniturilor, externalitatile negative produse ca urmare a cresterii capacitatii de generare a veniturilor, precum si succesul înregistrat în acest context de autoritatile locale privite ca o unitate economica. Cresterea capacitatii de generarea a veniturilor, este o conditie necesara, dar nu suficienta pentru asigurarea succesului competitional. Capacitatea de generare a veniturilor pe termen lung si gradul de stabilitate al acesteia sunt factorii care determina succesul competitional al unui oras în cadrul unui sistem de orase. Acest fapt presupune ca orasul este vazut ca un actor, în cadrul unui sistem de productie, pentru ca poate influenta dezvoltarea sistemului de productie si este, la rândul sau, influentat de dezvoltarea sistemului.

Evaluarea succesului atins de catre orase implica, totodata, capacitatea orasului de a previziona directiile viitoare de dezvoltare ale sistemului de productie si abilitatea de interactiune, de urmarire a acestor directii. Exista putine puncte de vedere comune asupra directiilor viitoare de dezvoltare, ce au la baza mai multe motive, dintre care cel mai important este acela ca, directiile de dezvoltare propuse depind de interactiunile care au loc la nivelul schimbului de informatii, tehnologiilor si formelor organizationale. Acesti factori au evolutii putin previzibile, fiind numeroase modificarile care pot interveni, iar prezicerea modului de evolutie al acestora si, mai ales, impactul pe care interactiunea dintre ei îl va avea asupra directiilor viitoare de dezvoltare este cu mult mai greu de prevazut. În timp ce mecanismele cauzale care conduc la obtinerea succesului unui oras sunt tot mai greu de identificat, se observa obtinerea unui consens în ceea ce priveste corelatiile dintre elemente diverse, pe care acest succes le presupune. Un oras prosper este cel care îndeplineste o parte sau toate caracteristicile urmatoare:

Structura sectoriala. „Schimbarile care au avut loc în societatea vestica, atât în domeniul

productiei, cât si al ocuparii, trecându-se de la sectorul industrial la cel al serviciilor, sunt mult mai vizibile în cazul ariilor urbane"35.

Tipul activitatilor din sectorul tertiar. În cadrul sectorului serviciilor, cresterea valorii

adaugate creata de asa-numitele subsectoare, cum este cazul serviciilor financiare si a celor de consultanta, reprezinta un indicator al prosperitatii orasului. "Cresterea numarului serviciilor destinate producatorilor este legata de dezvoltarea unor sisteme de productie flexibile"36 si de aparitia de noi tehnologii, în mod special, în domeniul tehnologiei comunicatiilor. Acestea au o vizibila orientare urbana.

Schimbarile în domeniul tehnologic si cel al inovarii. Procesul de inovatie si, în mod

particular, produsul acestui proces se confrunta cu mari diferente de la o regiune la alta. Totodata, acest proces reprezinta o importanta componenta urbana, datorita costului scazut al tranzactiilor si al externalitatilor pozitive rezultate în urma acestui proces, cu impact asupra firmelor mici si mijlocii care activeaza în acest domeniu. În 1986, Amin si Goddard au evidentiat faptul ca rolul oraselor de provincie este în crestere, acestea fiind vazute ca noi centre inovationale. Inovatia este strâns legata de schimbarile tehnologice si de expansiunea firmelor de înalta tehnologie în zonele urbane. În mod fundamental, inovatia depinde de accesul la informatii si la cunostinte, acestea fiind disponibile cu prioritate în mediul urban. Orasele prospere sunt

caracterizate de o activitate mai intensa în domeniul inovarii si au o rata de crestere economica în industria de înalta tehnologie mai ridicata decât orasele mai putin prospere, iar rata medie a contributiei acestor firme de înalta tehnologie la crearea de noi locuri de munca, precum si cresterea procentuala a cifrei de afaceri sunt superioare celorlalte tipuri de firme. • Puterea de decizie. Schimbarile care au avut loc în procesul de organizare a productiei, de cele mai multe ori, s-au produs ca urmare a repartitiei spatiale si functionale a procesului de productie. În 1984, Massey a demonstrat ca decizia, managementul strategic si alte functii similare au tendinta de a fi localizate în ariile urbane importante, în timp ce functiile de rutina ale productiei sunt localizate în ariile periferice, iar functiile specializate ale productiei sunt localizate în zone industriale traditionale. "Concentrarea puterii de decizie în ariile urbane pare a fi un indicator al succesului". Desigur aceasta afirmatie este legata de faptul ca, pentru firmele mari sau multinationale, partea din valoarea adaugata creata, care se regaseste în profitul lor, este atribuita de cele mai multe ori zonelor în care sunt amplasate sediile centrale.

Productia bazata pe accesul la cunostinte. Strâns legat de procesul de inovatie este faptul

ca, "localitatile cu acces superior la informatii si cunostinte de specialitate vor juca pe viitor un rol important în procesul de generare a veniturilor".

În 1992, Pugela demonstrat atât important dotarilor cu capital uman, pentru a argumenta

diferentele dintre ratele nationale de crestere economica, cât si interactiunile dintre aceste variabile si cheltuielile pentru cercetare si dezvoltare. Munca de înalta calificare confera o putere de piata considerabila si presupune satisfacerea unor nevoi specifice, ce au în vedere anumite aspiratii, o anumita calitate a mediului si a serviciilor. Orasele prospere sunt acelea care au capacitatea de a raspunde acestor nevoi

Structura claselor sociale. Schimbarile în sistemul de productie, mentionate anterior, sunt

legate de schimbarile în structura claselor sociale în cadrul zonelor urbane. Se pare ca exista o traditie în societatea vestica privind modificarile în structura fortei de munca. Se remarca un fenomen de polarizare sociala în crestere, bazat pe relatia dintre nivelul calificarii si functiile postului, care se manifesta între personalul tehnic o-administrativ si cel necalificat. Grupul muncitorilor calificati este în scadere, atât în termeni relativi, cât si absoluti, în mare parte datorita faptului ca o parte a sarcinilor îndeplinite de catre acestia sunt preluate de catre mijloacele automatizate de productie. Acest fapt are o serie de consecinte: - se observa o crestere rapida a clasei de mijloc, astfel ca în orasele prospere are loc o extindere spectaculoasa a acestei clase sociale, preocupata, în principal, de cresterea nivelului de calificare;

. legata. prin gasirea unor solutii ce au în vedere redistributia pe scara larga a veniturilor. • Confortul. cum ar fi imigrantii. la rândul ei. schimbari ale pietei imobiliare si în localizarea grupurilor marginalizate. mediul înconjurator si alte valori non-materiale. înseamna ca sunt mai eficiente. diminuarea sau desfiintarea unor locuri de munca ocupate în industrie. conducând la cresterea consumului pentru bunuri provenind din activitatea de productie. în timp ce ameliorarea sistemului de . al proprietarilor de automobile. precum si a cresterii nivelului criminalitatii. • Managementul conflictelor. joaca un rol important în asigurarea prosperitatii unui oras. Aceasta crestere a productiei si consumului duce la aparitia externalitatilor negative unde costurile marginale individuale nu mai sunt egale cu costurile marginale sociale. • Externalitatile negative. calitatea vietii. gradul de aprovizionare al menaj elor. un mediu ecologic si servicii culturale si de recreere de înalta calitate. al cererii tot mai mari pentru surse de energie. cresterii nivelului relativ al bunastarii. au aparut conflicte si tensiuni sociale în cadrul orasului. Orasele prospere pot fi apreciate ca fiind cele în care egalitatea dintre costul marginal individual si cel marginal social este restabilita. Internationalizarea sistemului de productie conduce la cresterea exporturilor si a intensitatii transportului international. a manifestatiilor. În cazul oraselor. prin politici într-un anumit domeniu. totodata. Ca urmare a schimbarilor economice si sociale. pentru un confort superior. Ca urmare a cresterii ponderii clasei mijlocii în cadrul oraselor si. de dezvoltarea unui mediu economico -cultural competitiv". ele se confrunta mai putin cu problema congestiilor si cea a poluarii ceea ce. totodata. cresterea numarului deplasarilor si. congestia si poluarea sunt doua tipuri de externalitati negative. • Legaturile cu exteriorul. se remarca o crestere a importantei valorilor non-materiale în cadrul societatilor europene. ce implica solutii alternative care trebuie concepute atât la nivel specific. Acesta este unul dintre motivele pentru care "gradul de acces la arta si cultura a devenit unul dintre indicatorii principali ai prosperitatii orasului.numarul persoanelor necalificate si a celor marginalizate social este în crestere. exprimata de catre populatia apartinând clasei mijlocii. în termeni economici. • În contextul urban. cât si la nivel general. Nivelul mai ridicat al veniturilor este posibil ca urmare a cresterii productiei. acest fapt este legat de schimbarile în structura calificarii fortei de munca. Managementul adecvat al acestor conflicte reprezinta un criteriu al succesului. aceasta crestere este reflectata în sporirea cererii. manifestându-se sub forma aparitiei si cresterii consumului de droguri si de alcool. În mod clar.

Elemente definitorii ale competitivitatii urbane Competitivitatea urbana reprezinta capacitatea zonelor urbane de a produce si vinde o gama variata de produse (bunuri si servicii). 16. Produsele care nu fac obiectul comertului (de exemplu. Competitia exista exclusiv numai între cei implicati în fenomen si care. atât pe cale rutiera. numarul si frecventa deplasarilor. Unii economisti. la cresterea calitatii vietii si a standardului de viata al populatiei rezidente în acea zona urbana. pentru ca. schimbul de informatii. Deci nu orasul în sine se afla în competitie: el poate fi definit drept competitiv când gazduieste mai multe companii competitive. de asemenea. aceasta implica o crestere a gradului de ocupare. capabile sa produca valoare adaugata (nu neaparat la cel mai scazut pret) în comparatie cu produsele asemanatoare ale altor zone urbane. O economie urbana. Unul dintre rezultatele procesului descris mai sus este ca. cresterea bazei de impozitare. dar si dezvoltarea infrastructurii si îmbunatatirea calitatii serviciilor publice. Acesta constituie unul din indicatorii gradului de prosperitate al unui oras: gradul în care orasul este legat de exterior.2. regiunilor sau statelor. în mod direct. o parte a sectorului tertiar cunoaste o crestere importanta a nivelului productivitatii. respecta o structura bine definita de obiective. orasele prospere vor avea un nivel al produsului intern brut pe locuitor ridicat. Competitivitatea urbana reprezinta suma competitivitatii antreprenoriale dintr-o arie specifica. conduce la cresterea competitivitatii si. de asemenea. sustin teoria conform careia competitivitatea reprezinta numai atributul companiilor economice independente si nu al oraselor. grad ce poate fi exprimat prin mai multi indicatori. prin diverse mijloace. Asa cum s-a mentionat mai sus. în general. Cresterea veniturilor implica. fiind masurata prin factorii cantitativi. în acelasi timp. precum Krugmann. precum valoarea bruta adaugata. serviciile locale) sunt incluse. Noua economie politica impune un mod de abordare diferit: împreuna cu cresterea numarului de .comunicatii si transport conduc la cresterea competitiei între ariile urbane. De exemplu. numarul angajatilor. se practica o politica interregionala puternica de redistributie a veniturilor. sustine industria exportatoare a orasului.1. cât si aeriana. în multe tari. cum ar fi fluxul de pasageri. Venitul disponibil este un indicator mai putin elocvent. • Nivelul veniturilor si gradul de ocupare. desi nu este absolut necesar în toate cazurile. fiind autonomi. Nivelul si caracteristicile relatiilor externe reprezinta indicatori clari ai succesului. micsorând. dezvoltarea retelelor de comunicatii si a aliantelor strategice. În mod clar acest lucru va afecta gradul de ocupare al locuitorilor. care produce bunuri si servicii pentru populatia locala la o valoare mai mare decât pretul relativ al acestora. în ecuatia competitivitatii.

este cea de a realiza si spori competitivitatea ca si orase antreprenoriale. daca orasele urmeaza sa obtina avantaje competitive ele trebuie sa-si surclaseze competitorii în lupta dusa pentru atragerea de investitii în sectoarele de conducere ale noii economii globalizate. care este în masura sa mobilizeze resursele locale. competitivitatea orasului reprezinta în primul rând efortul depus pentru pozitionarea regiunii respective în cel mai atractiv mod posibil. Evaluarea competitivitatii zonelor urbane Multe studii au aratat ca "zonele urbane sunt expuse din ce în ce mai mult fortelor globale. 16. impusa acestora. Orasul antreprenorial se evidentiaza ca un oras proactiv. Aceasta chiar promoveaza o mai puternica competitie între centrele nationale care au avut un cvasi-monopol pentru sectoarele de productie si domeniile de competitivitate la nivel national.1. În opinia mea. ci si cu modul în care acest venit se împarte la . În circumstantele date. Globalizarea aduce sansa specializarii într-un domeniu specific de activitate. se extinde se întrevad noi posibilitati de dezvoltare. Aceste realitati Competitivitatea oraselor nu are de-a face doar cu venitul obtinut de firme. Competitivitatea este diferita de competitie. Înfruntând aceasta presiune sporita indusa de competitia oraselor.asemeni disparitiei granitelor.companii mai flexibile si mai mobile care contribuie la performanta economica si bunastarea unui oras. rezidenti. dar poate provoca pierderea unui numar sporit de activitati economice în competitia cu alte orase. Pe masura ce zona înconjuratoare a orasului. toate orasele îsi pot mari competitivitatea în acelasi timp astfel încât toate orasele si economia nationala pot creste si pot avea beneficii simultan. pe masura ce statele sunt mai deschise schimburilor comerciale si de capital".disparitia barierelor si protectiilor . dependenta economic de acesta. Prin contrast. conceptia si îmbunatatirea competitivitatii urbane au început sa joace un rol crucial în politica urbana a ultimilor ani. socio-politice si economice într-un cadru institutional coerent pentru dezvoltarea si sustinerea pe termen lung a unei strategii economice de dezvoltare clare. mentinând în acelasi timp un standard stabil sau crescut de viata pentru cei care participa la ea. • Orasele cu caracter special din regiunile învecinate fostelor granite confruntate cu transformari considerabile . presiunea competitiei urbane creste îndeosebi pentru urmatoarele tipuri de orase: • Capitalele si principalele orase sunt expuse în mod accentuat competitiei globale. Competitia reprezinta un scor de zero la unu în care daca un oras câstiga altul pierde. În aceste conditii. Cerinta actuala. competitivitatea reprezinta abilitatea unei economii de a atrage si mentine firme cu actiuni stabile sau în crestere pe piata bursiera angajate într-o activitate.3.

turism. factorii nationali si-au redus importanta datorita fortelor globale (liberalizarea comertului nu mai pune accentul pe politica de tarifare) sau schimburilor interne (descentralizarea poate determina diminuarea responsabilitatii pentru anumiti factori critici care determina competitivitatea. cât si în servicii . dezvoltarea resurselor umane. în multe tari. Cu toate acestea. de afaceri. ca de exemplu pregatirea personalului tehnic la nivel local). schimbarea . majoritatea zonelor urbane care se afla într-un proces de dezvoltare nu au elaborat . fapt care impune o schimbare a modurilor de evaluare. stabilitatea politica nationala . sistemul national de taxe. acesta nu este întotdeauna bine înteles de catre actorii locali. Dar zonele urbane nu controleaza decât o parte din factorii care determina competitivitatea: cadrul politic national. aflate înainte sub control central (de exemplu.cât si o oportunitate . În acest context. însa trebuie revizuite si modurile în care se realizeaza procesul de evaluare. la nivel global.proceduri pentru evaluarea competitivitatii si nici nu actioneaza într-o maniera strategica si coordonata bazata pe informatiile oferite de catre acest proces. pregatirea tehnica. cât si tehnic) pentru a implementa politici care sa determine cresterea competitivitatii si evaluarea fiabila a acesteia. provocarile industriale). alte functii importante ale competitivitatii. Chiar daca toate zonele urbane în dezvoltare se bucura de anumite forme ale avantajului competitiv.a devenit din ce în ce mai rapida. pe masura ce acestea se orienteaza tot mai mult spre activitatile de servicii (în special financiare. managementul aeroporturilor) sunt controlate acum de catre actorii locali. parteneriatul public-privat sau sectoarele private locale) au o influenta considerabila asupra infrastructurii locale si a gradului de accesibilitate a acesteia. - În primul rând.reprezinta atât o amenintare . Din nefericire.atât în domeniul manufacturier.nici la nivel formal si nici la cel informal . - În al doilea rând. tarifarea. macroeconomia. ceea ce înseamna ca actuala structura a activitatii economice si de . se impune o schimbare a relatiei care exista între nivelul national si cel local si transferarea responsabilitatilor de la nivelul central catre cele locale.orasele au o marja mai mare de manevra pentru a-si dezvolta propriile strategii ale competitivitatii si a accede la pietele mondiale. În multe zone urbane. servicii destinate beneficiarilor). Aspectele mentionate mai sus demonstreaza ca este necesara acum mai mult decât oricând întarirea competentelor de la nivel local (atât din punct de vedere institutional. se observa o tendinta de dezindustrializare a marilor orase. conditiile socio-economice (de exemplu. în special la piata muncii si a capitalului.deoarece conditiile pietei si investitiile se schimba foarte repede si expun orasele la un potential impact economic negativ . Zonele urbane (prin administratia publica locala.

Asupra spatiului.ocupare a fortei de munca nu va putea sustine în viitor. pentru ca resursele care nu fac obiectul schimbului (de exemplu. Regiunea Extinsa Bangkok a devenit „cartierul" productiei de automobile din Asia de Sud Est. Bangkok si Kuala Lumpur în productia de automobile etc. orasul concureaza în lumea reala (de exemplu. . . resursele naturale si mediile institutionale) sunt foarte importante pentru localizarea. .Asupra activitatilor. Dar si orasele în dezvoltare se schimba rapid. extinderea sau reducerea activitatilor. finante. este necesar ca analiza sa se concentreze atât asupra activitatilor (de exemplu. pentru ca. Pentru a putea evalua competitivitatea. cât si asupra locului. Silicon Valley era cunoscuta pentru productia de computere si nu pentru cea de semi-conductori. Bangkok (Thailanda) era cunoscut pentru textile. Hong Kong si Singapore concureaza în domeniul finantelor. acum. încaltaminte si alte produse înrudite. acum câtiva ani. avantajul competitiv. în aceeasi masura. turism. în prezent. prin ele. rolul sectorului tertiar). economia orasului se bazeaza pe aceste roluri si de aceea regiunea a devenit centrul tehnologic al Internetului. productia de computere. factorul uman.). De exemplu.

costul vietii. • Mediul institutional si cultural se refera la cultura afacerilor. revitalizarea zonei Singapore s-a bazat pe investitii directe ale companiilor multinationale (si înca se sprijina pe acestea). Calitatea pregatirii este la fel de importanta ca si numarul de absolventi. disponibilitatea si costurile salariale pe care factorul uman le implica. administratia locala si institutii de asistenta (de exemplu. confortul. ca de exemplu localizarea.1. 16. lasând posibilitatea de a cauta forta de munca mai ieftina în alta parte. chiar daca exista un set initial de factori similari. dar toate cele trei regiuni urbane s-au bucurat de o stare economica buna. Tipuri de evaluare a competitivitatii urbane Figura nr. asociate unui spatiu dat.1. 16. productivitatea. Dezvoltarea resurselor umane trebuie sa se suprapuna economiei în procesul dezvoltarii daca se vrea ca acestea sa reprezinte evaluarea competitivitatii. De exemplu. competitivitatii.3. un proces bazat pe sinergie poate contribui la stabilirea unor parteneriate între firme. Resursele umane sunt factorul care determina extinderea activitatilor care pot influenta ascendent lantul valorii. organizatii industriale) pentru a creste valoarea economica a zonei. manifestata prin mentinerea constanta a lantului valorii.Pe de alta parte. afacerile si imaginea regiunii urbane. A devenit din ce în ce mai clar faptul ca valoarea resurselor umane este strâns legata de mediul în care se afla. asa cum aceeasi planta va creste diferit în functie de soluri diferite. cadrul guvernarii si al . • Dotarile teritoriale se refera la produsele care nu sunt supuse vânzarii. Tipuri si metode de evaluare a competitivitatii urbane A. Un alt aspect complex al evaluarii competitivitatii îl reprezinta varietatea modalitatilor de a reusi/ esua. scoli tehnice. resursele naturale. • Resursele umane se refera la gradul de specializare. în mod traditional.4. output-ul si valoarea adaugata. pentru realizarea comp etitiei pe piata fortei de munca si pentru a transforma comunitatea într-un actor activ. în timp ce Seul si Taipei (bazate pe politici nationale si consens) au evitat sa apeleze la investitiile straine.prezinta cele patru tipuri de evaluare ale competitivitatii urbane: • Structura economica reprezinta. precum si investitiile straine si nationale. infrastructura.Capacitatea de a atrage investitii straine directe se poate realiza în mai multe feluri Ea poate avea ca rezultat: • o dependenta periculoasa a industriei. factorul cel mai important al evaluarii elementele cheie analizate cel mai frecvent fiind pozitia economica.

o Economia regionala Economia regionala este metoda care a dominat. Este foarte clar faptul a dezvoltarea si competitivitatea sunt rezultatele lucrului în echipa. cu accent pe costurile de transport si ale fortei de munca. Economia regionala se concentreaza asupra analizei cantitative a economiei unui oras. Metode de evaluare a competitivitatii urbane Trei metode de evaluare sunt prezentate în continuare. Variabilele cheie în analiza economiei regionale sunt structura economica si costurile de productie în diferite localizari. De asemenea. pentru care costul fortei de munca joaca un rol foarte important).3. ceea ce înseamna ca diferentele în cost sunt foarte importante în adoptarea deciziilor de localizare). 16. Avantajele utilizarii acestei metode: • În primul rând.Tipuri de evaluare B. • analiza SWOT. pe de alta parte. industria otelului. industria aparaturii. acestea reeaza capital social. aceasta tehnica se utilizeaza în evaluarea competitivitatii pentru industriile traditionale (de exemplu. Figura nr. Tehnica identifica ariile în care o zona . în mod traditional.politicilor. iar. . si anume: • economia regionala. • benchmarkingul. evaluarea competitivitatii zonelor urbane. setul de tehnici referitoare la economia regionala sunt de ajutor în evaluarea competitivitatii în cazul industriilor care folosesc munca intensiva (de exemplu. în care produsele sunt asemanatoare. precum si la aspectele referitoare la comportamentele colective.

apelând la aceasta analiza. Acest dinamism este relevant în conditiile în care economia globala se schimba foarte rapid. identificarea factorilor care determina performanta. dezvoltarea indicatorilor care masoara progresul pentru atingerea starii dorite. Ea: • tinde sa puna mai mult accentul pe costurile de productie si distributie decât pe factorii ignora anumiti factori importanti. inovatiei si flexibilitatii. Avantajele acestei abordari au în vedere: • dinamismul (orasele-mentor se afla într-un continuu proces de schimbare). nou . stabilirea unei legaturi între performanta si benchmarking. politicile economice si utilizeaza date care nu includ activitatile/contributiile sectorului tertiar. indicatorilor si rezultatelor. • productivitatea muncii. ceea ce face ca eminamente competitivi în conditiile globalizarii.urbana beneficiaza de avantaj competitiv în termeni economici (cu referire în special de cost). asistenta în deciziile de programare si alocare.aparute. monitorizarea performantelor. • aceasta metoda sa nu poata fi utilizata în orasele mici. Procesul de benchmarking presupune : • • • • • o focalizare asupra obiectivelor. Este foarte importanta identificarea acelor orase-mentor care stimuleaza dezvoltarea si nu a acelora a caror traiectorie de dezvoltare este atât de îndepartata încât nici nu pot oferi o tinta rezonabila si nici nu pot oferi o directie viabila. Dezavantajele au în vedere trei aspecte legate de aceasta tehnica. Dificultatea tehnicii rezulta din necesitatea de a identifica acele orase care sunt cele mai potrivite pentru a fi considerate modele. • În al doilea rând. se pot identifica ariile în care este necesar factorul pret. ceea ce necesita formularea unei viziuni sau a unei imagini a viitorului dorit pentru orasele supuse evaluarii. scopurilor. cum ar fi stabilitatea politica. • • Abordarea îsi dovedeste utilitatea si în cazul alocarii resurselor la modul general si al monitorizarii rezultatelor efective ale initiativelor si în ajutorul dat definirii a ceea ce înseamna sa . încurajarea abordarilor vizionare. & Benchmarkingul Spre deosebire de metoda economiei regionale (care identifica seturi ideale sau optime de activitati) benchmarkingul se bazeaza pe identificarea oraselor compara-bile considerate mentori.

Avantajele analizei: • aceasta nu pleaca de la obiective fixe. dar si date conventionale economico-sociale secundare. 16.1. Însa. Etapele procesului de evaluare a competitivitatii urbane Exista mai multi pasi pentru determinarea competitivitatii urbane (tabelul nr.6). utilizeaza mai multe tipuri de informatii. comportamente si rezultatele oraselor-mentor.2.3. Procesul încorporeaza o analiza a zonei urbane si dezvolta o strategie a competitivitatii bazata pe aceasta evaluare. rezultatele obtinute în urma discutiilor cu reprezentantii grupurilor tinta si a interviurilor de informare. • Analiza SWOT Analiza SWOT este utilizata frecvent în contextul planificarii strategice. regionale si globale. • identificarea si evaluarea oportunitatilor si amenintarilor nationale. ca de exemplu rapoartele media. 16. ci încurajeaza modul de gândire la nivel global/dincolo de cadrul dat. Analiza SWOT este perceputa mai mult ca o activitate realizata în mod frecvent de catre companiile de consultanta. • monitorizarea schimbarilor aparute în conditiile prezentate anterior. analiza SWOT este mult mai eficienta atunci când este abordata ca un proces autonom. calitatea rezultatelor depinzând considerabil de cei care realizeaza analiza.fii competitiv. • Dezavantajul abordarii îl constituie faptul ca este mai mult o abordare empirica decât una stiintifica. . altele decât observarea relatiilor între care exista legaturi cauzale (ce sunt greu de identificat) între politici. Ea presupune: • identificarea si evaluarea punctelor forte si slabe ale sistemul urban existent. Punctul sau slab este atentia insuficienta acordata identificarii mijloacelor pentru atingerea rezultatelor dorite.

fortei de munca. De asemenea. a indicatorilor politicilor si monitorizarea • Elaborarea pe procesul de învatare. Membri acestor grupuri sunt actorii locali: reprezentanti cheie ai firmelor ajunse deja la maturitate. regiuni axate benchmarkingului. -Pasii care trebuie parcursi pentru determinarea competitivitatii urbane PASUL 1 PASUL 2 PASUL 3 • Determinarea problemelor si aspectelor relevante legate de Organizarea de Exista de lucru competitivitatii? • competitivitate • grupuri un obiectiv alcu principalii actori economici în legatura cu competitivitatea orasului (optional) • • Elaborarea unor modele de analiza a structurii economice. specializarii. . regional si global de forta de munca. clustere. un al doilea pas ar putea fi constituirea unor grupuri de lucru pe tema competitivitatii.Tabelul nr. locatie. clustere) • Identificarea pilonilor Comparatii cu orasele competitive • Evaluarea aspectelor externe care afecteaza orasul: oportunitati si amenintari • Formularea unor scenarii • Evaluarea punctelor forte si slabe (la nivel intern) • Stabilirea retelelor (optional) • Evaluarea la nivel local. pentru anumite orase echitatea va prezenta mai multa importanta decât pentru altele.firmelor cheie (ajunse deja la maturitate sau care se afla la PASUL 4 PASUL 5 PASUL 6 PASUL 7 PASUL 8 PASUL 9 PASUL 10 PASUL 11 început) si institutiilor (în special de pregatire tehnica). în timp ce unele orase vor fi interesate mai mult în mentinerea/dezvoltarea industriei manufacturiere.indivizilor • Identificarea punctelor forte si slabe în mod realist pentru obtinerea • Dezvoltarea unor strategii de crestere a competitivitatii (de exemplu. de institutii. De exemplu. reprezentanti ai IMM-urilor. investitiilor • Utilizarea unor date secundare • Stabilirea termenelor • Revederea unor rapoarte despre • Identificarea unor orase comparabile în vederea realizarii sectorul tertiar • Elaborarea unor analize asupra înzestrarilor locale (de exemplu. infrastructura) • puterii economice (specializare. de sustinatori • Identificarea instrumentele pe care le controleaza orasul • Elaborarea de rapoarte. anumite orase si-au stabilit anumite obiective care le pot ajuta în urmarirea procesului de evaluare a competitivitatii. costuri de productie & PASUL 1: Identificarea problemei Primul pas în evaluarea competitivitatii este identificarea problemelor si aspectelor din zona urbana considerata care sunt relevante pentru atingerea competitivitatii. focalizându-se asupra: .6. & PASUL 2: Organizarea unor grupuri de lucru pe tema competitivitatii (optional) Pentru anumite orase. 16. . dar si ai firmelor care se dezvolta rapid.

forta de munca si modelele investitionale utilizând tehnici conventionale care pot fi puse în aplicare rapid (de exemplu. elemente caracteristice oraselor eminamente orientate catre produsele care nu se pot comercializa sau care au o anumita amplasare (de exemplu. Atunci când se aleg orasele comparabile. . & PASUL 3: Analiza structurii economice Urmatorul pas ia în considerare analiza datelor secundare referitoare la economia zonei urbane. expertii din domeniile în care orasul se specializeaza sau spre care se tinde. structura industriei si în alti indicatori. Alegerea acestor orase creste probabilitatea ca mijloacele prin care au atins rezultatele dorite sa se dovedeasca reale si acceptabile pentru orasele supuse evaluarii competitivitatii. de obicei. Rezultatul se poate concretiza în elaborarea unei traiectorii probabile de care se va tine cont în viitoarele analize. ca de exemplu rapoartele referitoare la sectorul serviciilor.output). Analiza structurii economice se poate aplica rapid si la un cost redus. Dar vor exista întotdeauna orase care apartin unor organizatii supranationale în zona analizata (de exemplu. agentiile internationale de dezvoltare sau ONG -uri trebuie sa completeze datele oficiale care. orasele comparabile trebuie identificate si aceasta pentru ca analiza dotarilor locale (urmatorul pas) se întelege mai bine daca se utilizeaza baze comparabile. ASEAN. gruparea se poate face fie între statele slab dezvoltate. institutiile de prestigiu din domeniul educatiei/pregatirii tehnice. Cea mai buna modalitate de a evalua competitivitatea unui oras din punct de vedere al dotarii este comparatia cu orasele similare. infrastructura). Alte surse de informare. este de preferat ca ele sa posede caracteristici institutionale si culturale similare si relatii comparabile între stat . furnizate de catre guvern.societate (de exemplu. rezerva de forta de munca. MERCOSUR). autoritatile locale. Este foarte important ca stabilirea termenelor sa fie folosita în scopul determinarii traiectoriei zonei urbane supuse analizei. & PASUL 5: Analiza dotarilor locale Urmatorul pas presupune analiza dotarilor locale. nu iau în considerare acest sector. Analistii trebuie sa fie constienti de faptul ca foarte multe date nu se refera la sectorul tertiar chiar daca influenta acestuia este reflectata în costul vietii. fie între cele puternice). coeficientul de localizare în locul analizei input .bancherii. & PASUL 4: Identificarea oraselor supuse benchmarkingului În acest moment. daca datele sunt prelucrate de analisti cu experienta.

& PASUL 9: Evaluarea punctelor forte si slabe din perspectiva competitivitatii . deoarece forta de munca este mult mai ieftina. firmelor (ajunse deja la maturitate si care ocupa un loc central în economia urbana) si clusterelor. în mod semnificativ.prezentat în pasul 4). orasele care se dezvolta se bucura de un avantaj în acest sens. educatia publica etc. Aceasta este o activitate focalizata asupra industriilor cheie. Aceasta operatie se realizeaza prin pasii 4-8. Chiar daca rapoartele sunt limitate datorita nivelului resurselor. infrastructura. Evaluarea trebuie sa se focalizeze cel putin asupra a doua scari spatiale diferite: dinamica internationala (acordurile comerciale) si cea nationala (politicile macroeconomice. & PASUL 7: Evaluarea oportunitatilor si a amenintarilor din mediul extern Urmatorul pas este evaluarea dinamicii externe care influenteaza un oras si identificarea oportunitatilor si amenintarilor. De aceea. Rapoartele trebuie focalizate pe firmele cheie si pe institutiile si persoanele care vor avea o contributie hotarâtoare în cresterea competitivitatii orasului. pe rapoarte si interviuri de informare.& PASUL 6: Identificarea pilonilor economici ce determina punctele forte Pasul urmator are în vedere identificarea si evaluarea pilonilor econo mici ce determina punctele forte. doar daca exista o probabilitate semnificativa ca aceste jurisdictii sa coopereze. capacitatea administratiei publice locale. Scopul analizei este identificarea punctelor economice forte care pot fi incluse în strategiile de crestere a competitivitatii urbane. sunt cunoscute sau care se dezvolta foarte rapid (mult mai rapid decât în alte orase comparabile de la nivel national sau global). Acestea sunt activitatile în care se specializeaza orasele (asa cum au fost determinate prin coeficientul de localizare . Analiza interna trebuie sa se bazeze. mediul de afaceri. stabilitatea macroeconomica si etnica). care implica parti situate în afara sferei controlului local. Prea putin conteaza nivelul international. & PASUL 8: Evaluarea punctelor forte si slabe (la nivel intern) Punctele forte si slabe specifice zonei urbane trebuie urmarite deoarece identifica factorii care sunt supusi controlului local. evaluarea competitivitatii ar trebui sa se axeze pe factori ca: sistemul local de taxe.

2. & PASUL 10: Formularea strategiilor de crestere a competitivitatii urbane Competitivitatea este determinata de stabilirea unei legaturi între punctele forte si slabe identificate pe plan local si fortele conjuncturale viitoare. Aceasta strategie se va concentra asupra unei misiuni (de exemplu. diminuarea costurilor de productie. orasele mici se confrunta cu dificultati determinate de faptul ca economia acestora reprezinta o parte din economia provinciei sau a .3. se va elabora o strategie de crestere a competitivitatii.3. a populatiei) si a investitiilor (interne si externe). Structura economica Cele mai bune rezultate în evaluarea structurii economice se pot obtine din analiza outputurilor (productia economica. dar si de oportunitatile si amenintarile asociate acestora. Analiza tre buie sa se axeze pe tendintele înregistrate în dezvoltarea diferitelor activitati si a diferitelor arii geografice din zona urbana extinsa. si anume: structura economica. valoarea adaugata etc). resursele umane si mediul institutional si cultural. punctele forte si slabe cheie se pot identifica în mod realist. Obiectivele intermediare trebuie sa se bazeze pe gradul de performanta al bugetelor zonei urbane. Pornind de la evaluarea competitivitatii. Aceste tipuri de informatii sunt disponibile. A. la nivelul oraselor mari. cresterea investitiilor orientate catre export). crearea unor clustere de productie specializate. 16. & PASUL 11: Stabilirea unor indicatori de politica economica si a unui sistem de monitorizare O strategie de crestere a competitivitatii îsi dovedeste utilitatea doar daca progresul este monitorizat în permanenta. a gradului de ocupare (în industrie. transformarea zonei într-un lider în domeniul educatiei. instrumente.). proiecte). Sistemul de monitorizare trebuie conceput si aplicat astfel încât sa poata fi oricând actualizat si întretinut.3.1.Fundamentându-se pe analiza de la punctul 8.1. Elaborarea unei liste presupune si reconsiderarea actorilor cheie care fac parte din grupurile de lucru organizate pe tema competitivitatii. de obicei. dotarile teritoriale. Tehnici de evaluare a competitivitatii urbane Tehnicile care pot fi folosite în implementarea procesului de evaluare a competitivitatii sunt prezentate în ordinea în care au fost explicate cele 4 tipuri de evaluare (subcapitolul 1. Fiecare element cheie al strategiei competitivitatii trebuie conectat la un sistem de indicatori si fiecare indicator trebuie raportat la actiuni bine determinate prin strategie (politica.

Activitatile care se dezvolta rapid în acest moment pot avea sau nu aceeasi traiectorie în viitor.nu explica ce determina cresterea. finalitatea tehnicii consta în faptul ca arata daca zona se îndreapta catre o crestere complexa mai lenta sau mai rapida. schimbarile în mixul activitatilor dintr-o regiune (de obicei masurata în termenii gradului de ocupare) raportat la schimbarea în termeni comparabili la nivel macrospatial (de exemplu. activitatea de export este activitatea de baza si reprezinta motorul economiei urbane. Datele obtinute releva schimbarea în nivelul de specializare. activitatile importante la nivel global îsi pierd din dinamism la un moment dat. a> Coeficientul de localizare Coeficientul de localizare masoara specializarea unei zone urbane într-o activitate economica data. bazata pe norme comparabile. Unul din avantajele folosirii acestui coeficient este usurinta cu care se calculeaza datele disponibile. comparând -o cu activitatile de la nivel national sau cu a altor unitati similare. Modalitatile de calcul ale raportului dintre activitatile de baza si cele secundare sunt numeroase si ele sunt prezentate de catre Richardson: . • activitatile care se dezvolta foarte rapid nu se integreaza în economia zonei urbane si de aceea ele trebuie tratate cu foarte mare atentie (acest fenomen se poate explica cel mai bine prin analogie cu domeniul culturilor: numai anumite tipuri de soluri pot sustine anumite recolte). Poate masura.share Acest tip de analiza masoara cresterea gradului de ocupare într-o zona urbana prin raportare la economia nationala sau la economia regionala. • Dezavantajele acestei tehnici au în vedere: • analiza este descriptiva . & Analiza bazei economice În cadrul acestui tip de analiza. Activitatile secundare se refera la activitatile de servicii.and . Avantajele acestei tehnici au în vedere: • aceasta analiza ofera mijloace necostisitoare de obtinere a unei imagini de ansamblu a economiei unei zone urbane. economia urbana nationala). & Analiza shift . fiind înlocuite de alte activitati. de asemenea.statului.

regiunea Shanghai are o populatie de aproximativ 60 de milioane de locuitori. standardele de viata de la nivel urban nu pot fi îmbunatatite fara cresterea productivitatii. identificând sectoarele de export care se dezvolta foarte rapid. a> Analiza productivitatii Productivitatea reprezinta un indicator-cheie al performantei economice. nu reflecta nici distributia veniturilor. computere. • ofera asistenta în stabilirea multiplicatorilor pentru evaluarea impactului economic. De exemplu. nici valoarea resurselor folosite pentru reducerea externalitatilor negative (de exemplu. • nu reflecta puterea paritara atunci când se compara zone urbane din diferite state sau chiar din diferite regiuni (cauza fiind diferentele referitoare la costul vietii). indicând gradul de ocupare. Metoda pleaca de la premisa ca întreprinderile exportatoare sunt superioare celor care furnizeaza servicii. cresterea productivitatii se observa în cresterea investitiilor pentru dezvoltarea resurselor umane. înlaturarea efectelor mareelor negre provocate de • . procese de munca). În general. În general. O zona urbana va beneficia de avantaj competitiv în acele activitati în care productivitatea este mai mare în comparatie cu activitatile similare din alte zone urbane si va actiona în sensul mentinerii acestui avantaj. activitatile noi ar putea justifica dezvoltarea plecând numai de la deservirea acestei populatii. raportul se poate calcula cu ajutorul coeficientului de localizare sau prin intermediul rapoartelor industriale care identifica output-ul exportat de zona urbana. sisteme Internet. Tehnica se dovedeste utila în calcularea datelor privind exportul. în alocarea efectiva a capitalului (astfel încât sa se evite scurgerile de capital) si în folosirea efectiva a tehnologiei (de exemplu. Acesta: • nu include munca neremunerata si sectorul tertiar. Aceasta afirmatie poate sa nu fie adevarata în cazul unor zone urbane foarte mari. Importanta tehnicii este data de faptul ca: • ofera un indicator foarte puternic al valorii de export a economiei unei zone urbane. un multiplicator este derivat direct. & Indicatorii veniturilor Datele referitoare la indicatorii veniturilor zonei urbane sunt cele mai folosite în evaluarea competitivitatii economiei urbane. se face referire la produsul intern brut local. Odata ce este determinat raportul dintre activitatile de baza si cele secundare.• • raportul se poate calcula cu ajutorul datelor referitoare la gradul de ocupare al populatiei. Pe perioade mari.

În aceasta situatie. & Indicatorii investitiilor Investitiile. din fondurile de depunere sau din microcredite pot juca un rol mult mai important decât în zonele dezvoltate. un tabel input-output este foarte costisitor de realizat. indicatorii investitiilor sunt foarte importanti în evaluarea competitivitatii zonelor urbane si pentru dezvoltarea viitoare a ariilor peri si suburbane. Avantajul analizei input-output este ca poate oferi informatii de valo are în legatura cu furnizorii urbani si regionali si în domeniul legaturilor dintre industrii. modificarile semnificative în datele publicate nu ofera o imagine adecvata a situatiei prezentate. Dezavantajele acestei metode au în vedere: • elaborarea unui model input-output la scara urbana în tarile în curs de dezvoltare nu reflecta o utilizare adecvata a resurselor. Astfel se justifica importanta monitorizarii volumului investitiilor dintr-o zona urbana. tehnica defineste legaturile urbane si regionale si presupune ca cererea este exogena. & Analiza input . Având în vedere ca majoritatea investitiilor din productie sunt directionate catre ariile suburbane sau periurbane. Indicatorii investitiilor ofera informatii referitoare la eventualele schimbari în domeniul exporturilor.în special investitiile straine directe . În ariile urbane foarte sarace (majoritatea oraselor africane) investitiile straine directe si investitiile sectorului tertiar (de exemplu. necesita actualizari la intervale regulate. în asemenea cazuri. Este imposibil ca o zona urbana sa se poata extinde fara investitii majore.output Acest tip de analiza stabileste legatura între diferitele industrii dintr-o zona urbana si arata ca fiecare unitate de vânzari de bunuri/servicii urbane conduce la venituri mai mari sau mai mici. de aceea fezabilitatea acestei tehnici pentru o zona urbana în curs de • • .fac o zona urbana atractiva sau nu pentru comunitatea de afaceri. capitalul obtinut din economiile familiilor. aceiasi indicatori . iar pentru a fi aplicat. clasa de mijloc) si cele de microcredite. bancile comerciale) sunt reduse. se impune colaborarea dintre casele de economii si consemnatiuni si agentiile de tipul organizatiilor de microcredite pentru a estima valoarea creditelor care circula prin canalele informale (familii. sunt un factor important al cresterii competitivitatii. Mai concret.scurgerile de petrol) si nici implicarea si modul de aplicare a programelor sociale ale sectorului public. interne si externe. • este folosit în evaluarea performantelor relative ale zonelor urbane în timp.

interviurile cu liderii comunitatii de afaceri au relevat posibilitatea aparitiei unei recesiuni economice. deplasarea productiei în interiorul sau exteriorul zonei urbane). Rapoartele industriale trebuie interpretate ca: ■ factori exogeni care influenteaza industria (de exemplu. înlocuirea otelului cu aluminiul pentru caroseria automobilelor). • Rapoartele industriale pot fi utile în stabilirea complementaritatii unor forme de analiza statice. firmele dominante sunt foarte atente la întrebarile cu implicatii semnificative. ■ schimbari în structura industriilor (de exemplu. fuziuni care determina modificari în structura si sediul/amplasamentul firmelor).dezvoltare este limitata. Fundamentându-se pe datele obtinute din rapoartele industriale. concurenti. De exemplu. costului pamântului. rapoartele asupra firmelor-cheie (de exemplu. în asemenea cazuri. se pot contura relatii cu ceilalti actori-cheie: urbani. • Poate avertiza o zona urbana asupra socurilor viitoare posibile. . ■ schimbari în strategia firmelor (de exemplu. ceea ce îi permite acesteia sa adopte masuri de protectie. culturii bancare (care poate favoriza împrumuturile mari). economia urbana se afla într-un grad ridicat de risc. a> Gradul de concentrare si diversitatea economica Este foarte important sa se evalueze gradul de concentrare al industriei într-o zona urbana si gradul de diversificare a întregii industrii din respectiva zona urbana. o economie dominata de una sau un numar redus de industrii poate influenta ocuparea si alte input-uri. firmele ajunse la maturitate si cele în plin proces de dezvoltare) sunt foarte importante. în cazul regiunii Bangkok. • Tehnica poate fi valoroasa în cazurile în care un numar redus de firme domina economia unei zone urbane. planurilor de investitii din zona urbana pentru o perioada de cel putin trei ani. aceste date au fost ignorate. asociatii comerciale. din nefericire. care au importanta redusa în avertizarea actionarilor-cheie asupra posibilelor socuri sau schimbari rapide. Avantajele acestei metode au în vedere: • Pe terme n scurt analiza activitatii industriale poate oferi o anumita perspectiva asupra intentiilor firmelor. regionali sau externi (de exemplu. ceea ce devine un impediment pentru firmele care doresc sa penetreze aria urbana. datorita uniunilor între ramuri. În termenii economiei urbane ca întreg. Daca industriile ajung la maturitate sau fac fata concurente i externe. furnizori. clienti). de aceea. & Rapoartele asupra structurilor industriale Firmele existente într-o zona urbana se pot extinde sau reduce ca numar si.

O alta componenta a accesului o reprezinta accesibilitatea lucratorilor. o Pietele Pietele locale sunt importante pentru ca sunt usor accesibile. trebuie spus ca. faptul ca producatorii mexicani de componente electronice se afla în aceeasi zona (sau în zone apropiate sub raportul timpului) si la numai câteva ore de producatorii americani le confera un avantaj fata de orasele asiatice si aceasta în conditiile în care raspunsurile rapide au devenit foarte importante în era productiei just-in-time. sa se substituie unei piete locale sofisticate si daca consumatorii externi sunt exigenti pot îmbunatatii. Cum nu toate dotarile teritoriale pot fi inventariate. a> Infrastructura . B. Caracteristicile pietelor care trebuie luate în considerare sunt marimea. care se masoara prin timpul mediu necesar deplasarii de acasa la serviciu. a> Localizarea si accesul Este foarte important sa se ia în considerare facilitatile pe care le ofera accesul la transport în/din zona urbana si aici sunt incluse aeroporturile. calitatea productiei locale. porturile. Însa. În evaluarea retelelor. a detine pozitia centrala în domeniul productiei nu ofera si siguranta ca firma va ramâne în zona urbana. Pietele cu cerere sofisticata incita producatorii sa-si dezvolte si sa-si vânda produsele si bunurile de calitate superioara. De exemplu. Dotarile teritoriale Dotarile teritoriale se refera la evaluarea spatiului/locului si sunt întelese mai bine în contextul comparatiei cu zonele urbane concurente.& Detinerea pozitiei de lider Evaluarea pozitiei de lider este foarte importanta în analiza competitivitatii si aceasta se poate determina prin masurarea importantei firmelor din cadrul unei zone urbane în procesul global de productie din activitatile-cheie. oricare ar fi orientarea ariei urbane (zona maritima. Rapiditatea raspunsului este mult mai importanta decât costul transportului în/din zona urbana. care îi propulseaza pe un loc avantajos pe piata de export. în foarte mare masura. Costul transportului din zona urbana analizata (costul final si pe kilometru) este o variabila importanta în întelegerea evaluarii competitivitatii. dar mult mai importanta este calitatea acestor piete. Transportul este un element important al competitivitatii. rutiera. Statisticile recente indica faptul ca lanturile de piete pot. retelele feroviare si rutiere. puterea lor si distributia veniturilor. chiar daca se tinde tot mai mult spre ceea ce s -a numit eliminarea distantei. analiza presupune selectarea si observarea acelor caracteristici ale unui oras care sunt importante pentru ca acesta sa ajunga la nivelul de dezvoltare al zonelor urbane concurente. pe scara larga. de transport aerian) sunt importante frecventa si gradul de sustinere a serviciilor proiectate.

clima. corporatiile industriale de finantare si programele de creditare pentru IMM-uri) si cultura bancara locala sunt foarte importante în îmbunatatirea competitivitatii unei zone urbane. disponibilitatea capitalului pentru fuziuni poate fi un factor al competitivitatii. muncii si vietii. de sanatate. sisteme de telecomunicatii (numar de persoane care detin telefoane mobile si liniile telefonice principale la 1. existenta institutiilor intermediare de creditare (de exemplu. în retinerea firmelor si extinderea celor existente. & Costurile structurale Informatiile referitoare la costurile structurale sunt relativ usor de obtinut de la sursele locale. recreative si culturale (de tipul terenurilor de golf si muzeelor). constructiile. siguranta publica). Rata dobânzii este foarte importanta pentru investitori.Evaluarea competitivitatii se bazeaza si pe luarea în considerare a infrastructurii zonei urbane care include: sistemul de transport (de exemplu. În evaluarea costurilor structurale este important sa se tina cont de faptul ca un oras cu cele mai reduse costuri nu este si cel mai competitiv. sistemul de electricitate si de furnizare a apei. Elementele importante ale acestei tehnici includ mediul urban si calitatea vietii (nivelul poluarii. kilometri de autostrada. & Capitalul si finantele Disponibilitatea capitalului local detinut este un factor important al competitivitatii. numar gazde Internet la 1. în special în zonele urbane de dimensiuni medii si mari. gastronomia si spectacolele) si aspectele estetice. acesta este un indicator al valorii ridicate a orasului în ceea ce priveste productia si/sau calitatea vietii. mai concret. Investitorii cauta valoarea. impozitele directe si indirecte si ratele de schimb. Turismul este o activitate importanta care contribuie semnificativ la dezvoltarea economica a unei zone urbane. consultanti.000 de locuitori) a caror importanta a crescut rapid. & Factorii de sustinere Factorii de sustinere sunt foarte importanti în atragerea investitorilor. Numarul turistilor si perioada medie de cazare sunt indicatori importanti ai stabilirii nivelului factorilor de sustinere dintr-o zona urbana. numar de pasageri transportati prin intermediul mijloacelor rapide de transport). facilitatile educationale. . daca investitorii si populatia rezidenta sunt dispusi sa plateasca un cost mai mare în domeniul afacerilor. costul fortei de munca. cultura de viata (de exemplu. De asemenea. agentiile de investitii. infrastructura mediului. în special pentru IMM-uri. costul vietii.000 de locuitori. Elementele importante ale costurilor structurale dintr-un oras care pot prezenta interes pentru investitorii potentiali sunt pamântul. pietele. nu costul cel mai mic. În zonele urbane care încurajeaza activitatile orientate spre inovare. agentiile internationale de rating. companiile de management.

& Participarea fortei de munca Analiza participarii fortei de munca se afla în centrul fiecarei evaluari a resurselor umane locale si aici se includ evaluarea numarului fortei de munca. În al doilea rând. de aceea. marketingul urban este folosit din ce în ce mai mult în elaborarea si implementarea strategiilor de dezvoltare urbana. raportul dependentei. În mod similar. Mult mai important. Existenta unei elite sau a institutelor de cercetare/educatie a liderilor pot contribui. În prezent. Hong Kong si Dubai sunt exemple de regiuni care au apelat la un marketing agresiv . trebuie cuantificate numarul de slujbe devenite vacante în urma pensionarii. Resursele umane Resursele umane sunt. ci si în termenii altor atribute. iau în considerare numai anumite aspecte în fundamentarea deciziei de investire si. perfectionarii.& Imaginea Imaginea reprezinta un element foarte important al determinarii competitivitatii unui oras. de cele mai multe ori. orasul are nevoie de marketing si promovare. De asemenea. trebuie acceptat faptul ca productivitatea individuala este determinata de factorii externi. probabil. numarul mediu de ore lucratoare pe saptamâna. dar foarte greu de evaluat. Imaginea se refera la profilul unui oras si poate fi esentiala pentru orasele mici care nu sunt incluse în schemele de investitii. abilitatilor si experientei în munca. este calitatea programelor de educatie tehnica. mai dificil de masurat. Ca sa obtina o imagine la scara internationala. aria urbana trebuie sa apara pe ecranele radarelor locale. ca si programele educationale pentru adulti. ca relatiile antreprenoriale. somajul. . & Programa curriculara Aceste aspecte includ identificarea numarului de studenti înscrisi în domeniile tehnice-cheie si schimbarile în numarul de înscrieri. Potentialul latent al individului se poate dezvolta atunci când persoana respectiva se deplaseaza în alt mediu care ofera conditii mai bune si oportunitati mai multe. în mod substantial. C. la cresterea competitivitatii unei zone urbane. În întelegerea evaluarii competitivitatii este importanta evaluarea nu numai în termenii educatiei. cel mai important factor care determina competitivitatea unei zone urbane. Profilul proiectat în exterior de un oras se poate masura prin analiza Imaginea unui oras influenteaza foarte publicatiilor internationale. mult comportamentul investitorilor care. creativitatea si toleranta la risc. turistii sunt atrasi de un oras cu o imagine puternica si pozitiva (turismul este cea mai dezvoltata industrie la nivel mondial si cu o anumita tendinta crescuta de concentrare în perimetrul urban). Abilitatea unei arii urbane de a deplasa în sus lantul valoric este strâns legata de capabilitatea resurselor umane. supraocuparea.

precum si rata ocuparii fortei de munca în diferite activitati economice. în special în majoritatea economiilor dezvoltate. mai ales pentru or asele mari. se propun diferite masuri. Pentru investitori prezinta importanta si aspectele referitoare la existenta sindicatelor. în analiza sa asupra avantajului competitiv. întarind competitivitatea zonei urbane. probabilitatea ca firmele mari sa se localizeze aici este foarte mare. Accentul analizei ar trebui pus pe evaluarea calitativa a capabilitatii sectorului public local. retelelor si parteneriatelor public-private. asemenea organizatii sunt importante deoarece contribuie la dezvoltarea retelelor de munca.Capitalul social are în vedere trasaturile organizatiei sociale. stimulente si norme care încurajeaza investitia. D. pune accent pe reguli. Mediul institutional si cultural În literatura de specialitate s-a ajuns la concluzia ca mediul institutional este factorul-cheie în explicarea competitivitatii unor zone urbane. climatului investitional. . .Porter. Mediul institutional reprezinta legatura cu ceea ce Putnam denumea "capital social" s\ iar Porter "context pentru strategia firmei si pentru concurenta". evolutia relatiilor sindicatelor în zona urbana. Aceasta legatura între cele doua elemente se poate masura prin indicatori de tipul raportului dintre someri si locurile de munca vacante. competitia viguroasa si cresterea sustinuta. ratingul guvernamental evalueaza stabilitatea si atractivitatea micromediului de afaceri. procentul fortei de munca organizate în sindicate pe sectoare. care pot îmbunatati eficienta unei societati prin facilitarea unor actiuni coordonate. normele si retelele. & Administratia publica locala În general. & Veniturile si forta de munca Orice analiza fundamentata a competitivitatii trebuie sa contina informatii despre venitul minim din zona urbana. În anumite cazuri. Camerele de Comert si asociatiile de comert reprezinta o alta sursa valoroasa de informatii. Pe masura ce într-o zona urbana se realizeaza cercetari amanuntite în anumite activitati economice. De asemenea. precum încrederea. În functie de aspectul considerat a fi cel mai important. se explica numarul redus de tehnicieni din acest domeniu. trebuie identificate asociatiile tehnice si profesionale ca si numarul membrilor acestora. astfel. pot fi disponibile studii industriale independente care calculeaza indicii climatului investitional. . Studii ale industriilor locale. conventiilor de afaceri.a> Structura industriei si gasirea unei forte de munca adecvate Stabilirea unei structuri adecvate între forta de munca si structura economiei urbane a devenit foarte importanta si aceasta pentru ca odata realizata aceasta legatura între forta de munca si structura economica se poate tinde catre competitivitate. Numerosi analisti acorda importanta diferitelor aspecte ale mediului institutional pentru crearea conditiilor de impulsionare a competitivitatii si. care.

permise. În multe rapoarte ale mediului de afaceri international. Daca ne raportam la evaluarea competitivitatii urbane. Autoritatile locale joaca un rol important în determinarea calitatii mediului microeconomic deoarece controleaza numerosi factori. autoritatea de implementare prin care se evalueaza gradul de realizare a activitatilor din domeniile socio-economice considerate domenii cheie. si anume: • echivalentul local al politicii fiscale nationale: impozitele locale si structura taxelor pentru comunitatea de afaceri. se deruleaza în mod sustinut. politicile nationale ar trebui tratate ca factori externi din moment ce se afla în afara controlului zonei urbane si nu ofera decât cadrul mediului în care activitatile economice dintr-o arie urbana trebuie sa existe. legate de activitatea comerciala. • capacitatea administratiei publice locale care se refera la abilitatea aparatului propriu al administratiei de a implementa politici. Acest factor ar putea include evaluarea disponibilitatii si a accelerarii programelor care promoveaza activitati economice si de dezvoltate. de a furniza servicii si a oferi consultanta organelor care adopta decizii". . administratia publica locala se plaseaza deasupra infrastructurii.dupa Porter. autorizatii. eficienta operationala prin care se evalueaza raportul cerere-eficienta si calitatea serviciilor. Exista trei factori importanti care trebuie evaluati: • politica macroeconomica si stabilitatea politica (este un factor important în concurenta oraselor din diferite tari pentru atragerea investitorilor internationali). precum programele de credit pentru întreprinderile mici si mijlocii. • existenta si întarirea proprietatii intelectuale. Un rol important îl joaca agentiile locale si regionale de dezvoltare care sunt mandatate si au experienta în elaborarea si implementarea programelor de actiune economica. influenteaza în mare masura modalitatile în care companiile concureaza pentru localizare. daca facem referire la factorii majori care influenteaza deciziile privind investitiile. cât si administratia publica locala joaca un rol fundamental în crearea unui mediu investitional pozitiv. de la management la structura taxelor locale de aceea competitivitatea autoritatilor se poate masura prin indicatori ponderati. • masura în care activitatea de acordare de licente. corporatiilor si legilor antitrust (este un aspect important daca se doreste trecerea de la competitia bazata pe costuri reduse la cea bazata pe inovare si miscare ascendenta). dimensiunea institutiei si a procesului politicilor. • structura taxelor impuse asupra persoanelor fizice si juridice. Un raport elaborat recent de Banca Mondiala referitor la indicatorii capacitatii administratiei publice locale a stabilit existenta a trei subfactori: capacitatea politica prin care se evalueaza informatiile colectate despre evaluarea personalului. Atât guvernul national.

a celor de creare de incubatoare pentru IMM-uri si a celor de fuziune masoara gradul de colaborare dintre sectorul public si cel privat. Un campion al orasului poate fi primarul. demonstrându-si utilitatea în crearea reputatiei unui oras si în concentrarea fortelor si resurselor întro actiune. masuratorile administratiei publice locale sunt o componenta importanta a evaluarii punctelor forte si slabe ale zonei urbane."Retelele sociale.Participarea la programe si parteneriate de sustinere a programelor de afaceri. . o firma recunoscuta. Un indicator al retelelor sociale este gradul de asociere . o agentie de promovare a dezvoltarii sau o personalitate din localitatea respectiva. administratia publica locala si institutiile de învatamânt indica puterea si densitatea acestor retele. dar si ca se poate participa pe scara larga la strategia de dezvoltare locala. . indica prezenta capitalului socialcare reprezinta o baza importanta pentru colaborare si schimbari economice"55. Campionii sunt persoanele sau agentiile care au disponibilitati si motivare pentru actiuni si schimbari pozitive si se conduc dupa principiul ca dezvoltarea relatiilor personale faciliteaza legaturile si comunicarea deschisa. prin împiedicarea risipei de resurse sau a divizarii obiectivelor catre alti actori. . initiativa si cunostintele industriale sunt descentralizate si distribuite pe scara larga". chiar daca în dezvoltarea unui climat de încredere este foarte importanta perceptia de actor neutru. pe de alta parte.Deoarece acesti trei factori sunt supusi controlului local. organizatii bazate pe parteneriatul public privat)56. asociatii industriale si comerciale. & Campionii Autoritatile locale si/sau sectorul privat pot sustine competitivitatea în numeroase moduri. în general. retele profesionale informale. asociatii profesionale si tehnice. creând astfel un climat de încredere. punctajul obtinut de o arie urbana va reflecta capacitatea autoritatilor locale de a implementa cu succes o strategie de crestere a competitivitatii.O harta a relatiilor dintre membri asociatiilor mentionate anterior. a relatiilor directe între firme. "Un mediu economic unde exista colaborare între cele doua sectoare (public si privat) sugereaza ca informatia. Campionii pot juca un rol fundamental în implementarea cu succes a strategiei de dezvoltare. . Un punct important al acestei analize îl reprezinta asociatiile legate de sau care sustin clusterele industriale. Participarea la grupurile civice reprezinta un semn ca se pot dezvolta colaborari între firme si fluxurile de informatii. De asemenea.nivelul relatiilor dintre membri apartinând cluburilor si asociatiilor (de exemplu. a> Retelele sociale si relatiile institutionale Dimensiunea si densitatea relatiilor institutionale si a retelelor sociale sunt o alta modalitate de masurare a calitatii mediului institutional. Ei pot juca si un rol decisiv în faza de implementare a programelor-cheie prin asigurarea suportul politic si a resurselor.

promovarea angajamentelor pe perioade scurte sau concurenta slaba reduce competitia locala si este predispusa riscului de a întârzia inovarea. Medierea este data de numarul si categoria expozitiilor si a târgurilor. Culturile caracterizate prin spirit întreprinzator au o performanta economica mai mare.Un ultim indicator este gradul de cooperare inter-jurisdictionala. • Cheltuielile cu cercetarea .dezvoltarea si concurenta activa.. practicile si asteptarile comportamentale care orienteaza actiunile si relatiile dintre firme. O cultura de afaceri orientata spre neasumarea riscului. politicile industriale . Regiunile competitive sunt acelea în care firmele sunt preocupate de îmbunatatirea abilitatilor lucratorilor si încurajeaza deciziile si initiativele de la nivelul de baza al ierarhiei organizationale. care are în vedere legaturile dintre nivelul national si cel local. Acesti indicatori sunt utili pentru evaluarea circuitului informatiilor (piata. Doua masuri finale ale normelor si obiceiurilor culturale sunt relatiile si medierea dintre mediul local si cel extern. . organizatiile care manifesta un interes deosebit pentru retelele sociale sau institutionale sunt mult mai deschise în adoptarea rolului de facilitator al leadership-ului într-o strategie economica. guvern si alte institutii.dezvoltarea sau dobânzile platite pentru creditele în acest domeniu sunt un indiciu al dezvoltarii si inovarii. Medierea se refera la tipurile tranzactiilor care frecvent includ actori locali si externi. legaturi transpuse în programe sau politici nationale de sustinere a dezvoltarii economice urbane sau de cooperare între guvern si administratia publica locala. Pe masura ce la nivel global se pune accentul pe liberalizarea comertului. Mai mult. • Atitudinea locala fata de antreprenoriat se poate masura prin numarul de firme nou aparute si prin rata falimentului. Este necesar ca orasele sa creeze conditii pentru dezvoltarea industriilor competitive.devin o strategie din ce în ce mai putin eficienta de obtin ere a avantajului competitiv. Alti factori care influenteaza inovarea si perfectionarea sunt practicile de instruire a angajatilor si structurile organizationale. Conventiile care favorizeaza productivitatea si inovarea sunt date de catre cultura antreprenoriala. orasul nu numai ca îsi mentine.în care statele creeaza învingatori prin subventii si masuri de protectie a comertului . Daca normele si conventiile unei economii locale sustin învatarea si experimentarea si sunt deschise ideilor noi si concurentei. Mai precis. & Norme si conventii Normele si conventiile se refera la elementele de rutina. creeaza presiuni asupra firmelor în sensul dezvoltarii. dar si câstiga avantaj competitiv. rivalitatea locala viguroasa. tehnologie si specializare). masurata prin numarul firmelor dintr-un sector dat. cheltuielile cu cercetarea. precum si de numarul riscurilor c omune. a gradului de difuzare a cunostintelor între organizatii si a capacitatii de a colabora în domeniile cheie astfel încât sa se îmbunatateasca eficienta si productivitatea unui oras.

oferind o gama diversificata si specializata de bunuri si servicii. dar o forta de munca mai bine pregatita creeaza oportunitati de dezvoltare. Ele functioneaza dupa mecanisme complexe. în special daca economiile lor sunt orientate catre turism sau agricultura. Plecând de la premisa ca orasele mici sunt mult mai vulnerabile din punct de vedere economic. deoarece în aceste orase este mult mai usor sa se identifice agenti economici si sa se obtina informatii de la acestia. în special. pentru economiile orientate spre servicii. de aceea. rapoartele actorilor-cheie sunt foarte importante. mult mai vulnerabile din punct de vedere economic. infrastructura transportului. dar fiecare caz este unic si abordarea evaluarii competitivitatii trebuie adaptata corespunzator. se justifica importanta analizei acestui sector. . din aceasta perspectiva.Orasele de dimensiuni mici sunt mult mai specializate din punct de vedere functional si. în special în zonele periferice. Economia preindustriala versus economia industriala versus cunostinte Masuratorile conventionale ale analizei structurii economice sunt aplicabile. pentru economiile industriale. serviciile adresate persoanelor. productiei traditionale si oraselor în care ritmul schimbarilor este lent.3. Caracteristicile oraselor de dimensiuni mici sunt: • au un grad redus de autonomie politica.În orasele industriale. pentru ca numarul lor este mic.16. în acest caz. Zonele urbane de dimensiuni meci versus zonele urbane mari . Costul foarte redus al fortei de munca poate fi un avantaj în comparatie cu capitalul. nu dispun .4. A. . agricultura. Având în vedere valoarea foarte redusa a serviciilor si faptul ca aceste servicii sunt furnizate în mare masura de sectorul tertiar.Caracteristica oraselor sarace este productia redusa si slaba educatie. conceptul de suprematie detine locul principal. este foarte importanta. B. în timp ce. infrastructura telecomunicatiilor si dotarile sunt metode mult mai importante.1. Evaluarea competitivitatii prin prisma tipurilor de zone urbane Tehnicile de evaluare prezentate anterior trebuie selectate si modificate în functie de diferitele tipuri de orase. resursele naturale constituie factori-cheie ai dezvoltarii. În acest subcapitol voi prezenta posibilele directii de modificare. . capitalul. de aceea. Frecvent.Zonele urbane mari se diferentiaza mult mai mult din punct de vedere spatial si. cadrul guvernamental sunt foarte importante. Zonele urbane orientate spre servicii si educatie sunt mult mai sensibile la mediul institutional si la factorul uman ca elemente determinante ale competitivitatii. administrativa si fiscala si. conditiile competitivitatii variaza de la o arie la alta în cadrul aceleiasi zone. În termenii dotarilor teritoriale. în special în ariile centrale unde îsi au sediile marile companii. o preocupare principala este aceea de a stabili în ce masura economia determina cresterea lantului valoric si. de aceea.

D. aceste orase (majoritatea oraselor din Europa de Est) prezinta o valoare ridicata a raportului dintre nivelul abilitatilor fortei de munca si cel al salariilor. Tinând cont de acest aspect. Evaluarea competitivitatii trebuie sa reflecte aceste schimbari rapide determinate de crizele economice. Data fiind preocuparea de monitorizare a schimbarii pentru a folosi instrumente adecvate se aloca numeroase resurse pentru realizarea rapoartelor asupra conditiilor socio-economice. În anumite cazuri.national . Orasele în tranzitie În economia oraselor în tranzitie. Presiunea asupra economiei poate determina aparitia altor crize care accentueaza criza economica si care fac zona urbana neatractiva pentru investitori. aceste activitati au fost punctul de pornire în cresterea valorii adaugate si în reducerea activitatilor ineficiente. au economii cu grad ridicat de specializare si. • C. competitivitatea nationala sau între regiuni este mult mai importanta decât competitivitatea mondiala si de aceea trebuie considerat un cadru de referinta adecvat în evaluarea economiei urbane pentru orasele mici în curs de dezvoltare. perceptia din exterior se schimba foarte rapid. la aceasta se adauga si abilitatea de mediere la nivel local. de aceea. în evaluarea competitivitatii oraselor mici este foarte importanta evaluarea serviciilor de telecomunicatii. creste disponibilitatea la schimbare. De aceea. în acest caz se recomanda evaluarea punctelor forte si slabe interne. • infrastructura telecomunicatiilor poate fi un obstacol în calea competitivitatii. având în vedere ca serverele pentru Internet ofera o gama mai restrânsa de servicii decât în orasele mari. orasele mici atrag un numar mare de turisti. politice sau sociale. Nu toate schimbarile determinate de situatii de criza sunt pozitive. Orasele aflate în situatii de criza îsi modifica pozitia în cadrul sistemului urban.de instrumente suficiente pentru a implementa strategii competitive. progresul în procesul dezvoltarii este un factor cheie al competitivitatii. • anonimatul. contribuind astfel la dezvoltarea unei economii bazate pe servicii de turism. de aceea se încearca promovarea unei imagini si a unui profil.international. fluctuatia capitalului este destul de mare. Cultura în domeniul afacerilor si în domeniul bancar si existenta unor reglementari contractuale adecvate reprezinta variabile importante ale competitivi-tatii. . În numeroase cazuri. Orasele care se confrunta cu situatii de criza Atunci când orasele sunt confruntate cu situatii de criza. Adesea. forta de munca calificata este mult mai importanta decât pentru orasele mari. potentialul competitivitatii se modifica foarte rapid în functie de gradul de adaptare a zonei urbane.

atenueaza efectele presiunilor. întârzierea în aplicarea rapida a strategiilor de crestere a competitivitatii este determinata si de gradul redus de importanta acordat în elaborarea acestui tip de strategie si în crearea unui profil al competitivitatii. Concluzia care se desprinde este ca factorii cei mai importanti pentru ca o zona urbana sa fie competitiva si sa se dezvolte armonios din punct de vedere economic sunt si cei mai greu de cuantificat. scepticism alimentat de faptul ca înca nu sunt pe deplin întelese si sunt înca subiect de discutii modalitatile si dinamismul competitivitatii zonelor urbane. imixtiunea factorului politic.În primul rând.O alta provocare o constituie existenta unui sector tertiar extins în numeroase zone urbane. .3.O alta problema este scepticismul cu care este privita utilitatea strategiilor de crestere a competitivitatii. ceea ce încetineste dezvoltarea de metodologii. analiza competitivitatii s-a concentrat asupra statelor57. luând în considerare variabilele-cheie ca guvernul. În ultimele decenii. exista o nevoie de revizuire a analizei competitivitatii în cadrul unitatilor subnationale.5.În final. . . . Desi expertii în domeniul dezvoltarii urbane au ajuns la un consens asupra importantei capitalului social. La aceasta stare de fapt se adauga si limitarea aplicarii acestei strategii . aceste caracteristici urbane sunt greu de masurat. aceste contributii sunt ignorate sau subevaluate în metodologiile competitivitatii. agentiile internationale de dezvoltare si institutiile de învatamânt superior folosesc metodologii diferite pentru a face comparatii. la nivel global. gradul de deschidere economica.din cauza ca aceasta functie nu a fost institutionalizata în majoritatea zonelor urbane. frecvent. Exista abordari si tehnologii conventionale care au esuat în evaluarea adecvata a competitivitatii sectorului tertiar. ofera un grad ridicat de calificare fortei de munca. costul fortei de munca este redus. Acest sector contribuie semnificativ la competitivitatea unei zone urbane prin faptul ca furnizeaza servicii cu valoare adaugata mare. Modul de abordare si tehnicile se afla înca în faza de elaborare. . ceea ce îngreuneaza procesul de învatare.O alta problema majora a evaluarii competitivitatii o constituie lipsa tehnicilor operationale de evaluare a mediului institutional si cultural. dar nu în cele din urma. coruptia.1. manuale si lucrari practice pentru evaluarea economiei urbane. Orasele.O alta posibila problema are în vedere lipsa unor baze comparabile între studii si procese.16. Probleme în evaluarea competitivitatii urbane Capcanele care pot aparea în evaluarea competitivitatii zonelor urbane au în vedere: . companiile de consultanta. taxele. . Pornind de la aceste considerente se afirma necesitatea elaborarii unor principii directoare.

de produse si servicii.ROLUL MARKETINGULUI ÎN MANAGEMENTUL URBAN Scopul principal al aplicarii tehnicilor de marketing asupra spatiului urban este acela de a realiza o concordanta între cererea si oferta de produse urbane. Actorii urbani pot obtine beneficii: • rezidentii se bucura de locuinte mai bune.17. .

O politica de marketing de succes poate îmbunatati pozitia competitiva a zonei urbane. expozitii) sau din motive turistice.1. • altii accentueaza faptul ca introducerea tehnicilor de marketing. în Statele Unite. ca instrumente ale politicii teritoriale. • se pune dezvoltarea marketingului urban pe seama efectelor combinate rezultate în urma reducerii drastice a transferurilor destinate oraselor si dezvoltarii autonomiei administratiei locale. beneficiaza de îmbunatatiri generale si vad orasul mai atragator. o piata pe care orasele cu excedent teritorial concurau în atragerea capitalului de pe pietele financiare.• agentii economici beneficiaza de produse imobiliare bine echipate cu utilitati. • vizitatorii. spre finalitatea si profitabilitatea cheltuielilor si spre cautarea de noi structuri de colaborare cu sectorul privat în domeniul proprietatilor imobiliare. în scopul vitalizarii oraselor sau a unor parti ale acestora. Filozofia marketingului nu este reprezentata prin procedurile de marketing si aspectele privind aplicarea acestora. 17. mai degraba. se datoreaza aparitiei unei piete nu numai la nivel local.Consideratii generale privind marketingul urban Aparitia marketingului urban Din analiza lucrarilor de specialitate referitoare la marketingul urban se poate spune ca la baza dezvoltarii acestuia pot sta mai multe explicatii: • unii considera ca marketingul urban a cunoscut o dezvoltare mai mare în practica decât în teorie din momentul în care autoritatile locale si planificarea teritoriala si-au îndreptat atentia de la controlul cresterii si a externalitatilor negative la inducerea unor procese de dezvoltare în masura sa sustina si sa revigoreze economiile în declin si pe cei aflati într-o stare precara. au tendinta de a împinge municipalitatile spre politici mult mai orientate spre piata. . ci si la nivel national si international în Europa. începând cu anii `70 si. în primul rând. prin coordonatele conceptuale si de abordare generala a acestuia. târguri. fie ca sosesc din motive de afaceri (congrese. spatii de birouri si alte elemente necesare derularii afacerilor. ci. în opinia lor. care.

Florida. exista un risc în a spune ca toate politicile economice aplicate de orase pot fi definite ca actiuni ale marketingului urban. mai mult de finantarile statului si au posibilitati limitate de a-si îmbunatati veniturile.private) fenomenelor intrate în rutina asociate cu „orasul antreprenorial" si aveau o natura pur comerciala.Clarificarea notiunii de marketing urban si semnificatiile acesteia Termenul de marketing urban a aparut în literatura europeana în anii `80. în masura sa atraga investitii si vizitatori din exterior. De fapt. termenul de marketing urban este folosit cu diferite întelesuri si conotatii: • Marketingul urban ca mijloc de promovare a orasului. 17. În cele mai multe cazuri. Orasele europene depind.• o alta posibila explicatie ce trebuie luata în considerare se refera la insatisfactia generala cu privire la politicile teritoriale si cele cu privire la cheltuieli aplicate în anii `60 si `70 si incapacitatea acestor politici de a face fata schimbarilor economice si politice cauzate de modificarile în structura productiei mai multor orase europene. printre orasele din Regatul Unit în timpul primei revolutii industriale sau prin tre orasele-state din Europa de Nord sau Italia atunci când comertul (negustorilor) cunostea o înflorire deosebita. Unele orase europene au avut o abordare mai larga.2. Exemple similare pot exista chiar si în trecutul mai îndepartat. tot ce trebuie este . municipalitatile americane se apropie de o atitudine comerciala deoarece ele trebuie sa asigure o parte importanta a veniturilor proprii si. Pe deo parte. prin urmare. activitatile. Pe de alta parte. abordarile diferite reflecta varietatea culturilor urbane. este mult mai probabil sa aiba un profit direct în urma unui management de succes. În literatura de specialitate. Totusi. ele apartineau (cum este cazul parteneriatelor public . în general. cu caracteristicile si perspectivele sale. Nemultumirile si deficientele sugerau nevoia înlocuirii acestora cu noi instrumente în ceea ce priveste planificarea teritoriala. incluzând în marketingul urban promovarea tuturor aspectelor bunastarii societatii. mai ales în Statele Unite. care acum intra în sfera de cuprindere a marketingului urban erau deja practicate de câtva timp. Produsul este finit. în trecut. În 1918 municipalitatea orasului St. • Originile actiunilor marketingului urban se afla chiar mai departe. Petersburg. a angajat un agent de presa a carui sarcina era sa promoveze atractiile orasului.

sa fie „ambalat" de o maniera cât mai eficace. companiilor. Desi aceasta abordare este criticata în unanimitate în teorie. • „Marketingul urban poate fi descris ca un set de activitati directionate spre optimizarea relatiei dintre oferta de functii urbane si cererea din partea locuitorilor. ea corespunde destul de bine multor actiuni efectuate pâna acum în numele marketingului urban. care se concentreaza mai mult asupra „clientului" orasului vazut ca „produs" (cetateni. institutii. întreprinderi. • Marketingul urban ca instrument de reorganizare pe scara larga a administratiei orasului si a procedurilor de planificare ale acesteia. la cerintele actorilor economici locali si la asteptarile actorilor externi pentru ca acestia sa fie atrasi în promovarea economiei locale. turistilor sau altor vizitatori. investitori externi. considerata a fi forta din spatele bunastarii orasului. • Marketingul urban ca modalitate de aliniere a politicilor de dezvoltare urbana. Primul lucru care trebuie luat în considerare este acela ca asa cum marketingul este doar unul din aspectele strategiei generale a unei companii si marketingul urban trebuie sa fie un aspect al politicii urbane generale. vizitatori). îndreptându-se spre un model în care relatiile dintre actorii din interiorul orasului sunt bazate pe negociere si comunicare si nu pe regulamente si conflict. din momentul conceperii pâna la implementare. Anumite elemente par a fi esentiale marketingului urban. .

iar baza economica existenta nu este data numai de aspectele economice si de punctele sale forte. de exemplu. elaborarea unui plan de marketing si organizarea unor campanii de promovare) vor fi. esentiale marketingului urban. Cu alte cuvinte. realizare si „vânzare" a imaginii unui oras pentru ca acesta sa devina atractiv pentru investitori. Verificarea progresului si feedback-urile facute pentru a evalua eficacitatea cheltuielilor sunt elemente cheie ale marketingului general si ar trebui sa joace. asadar.împreuna cu. actionând în asa fel încât sa puna în valoare ceea ce exista deja. sa fie în masura sa atraga noi actori capabili sa sprijine dezvoltarea economiei locale. marketingul urban permite reorganizarea efectiva a politicilor urbane. turisti si rezidenti. stabilirea centrului de greutate în interiorul orasului. analiza grupurilor tinta si a competitorilor. de asemenea. politica locurilor de munca si planificarea spatiala. acelasi rol si în marketingul urban". în principiu. În competitia dintre orase. principala resursa a unui oras este data de specificul sau. El se refera la procesul de construire. Expresia marketing urban poate avea trei întelesuri diferite: • Marketingul este urban în sensul ca „are loc în oras": orasul este locul în care sunt . Marketingul urban ar trebui sa fie un concept important în teoria si practica sectorului public. Elementele care sunt esentiale marketingului general (cum sunt investigarea pietei. putem spune ca toate interpretarile date marketingului urban sunt bazate pe doua concepte care difera în functie de punctul în care este localizat centrul de greutate al actiunii marketingului: • Marketingul urban este principalul instrument cu ajutorul caruia orasele se pregatesc sa faca fata competitiei la o scara supra-locala: un proces în care orasul trebuie sa-si proiecteze centrul de gravitate al propriilor actiuni politice catre exterior. numai un oras care îsi satisface rezidentii poate atrage noi actori.

Cele trei metafore ale orasului. spatii. În marketingul urban. marfa si întreprindere. Cu toate aceste analogii. Comunicarea nu intereseaza marketingul urban numai în sensul promovarii politicilor urbane. ca piata. o actiune de piata. cultura. problema comunicarii devine vitala. încheierii de afaceri între actorii care actioneaza pe piata. . însa. a limitarilor inerente existente în definitia mult prea restrictiva a termenelor de „marfa" si de „întreprindere". iar teritoriul este acoperit de un sistem de piata: orasul este o piata. civilizatie. nici o întreprindere în adevaratul sens al cuvântului. ne vor îndrepta atentia atât asupra negocierii. este componenta de baza a marketingului urban în care o actiune care ar fi eficienta pe termen lung trebuie sa întruneasca consensul tuturor celor implicati si sa se bazeze pe transparenta intereselor implicate. A.comercializate marfurile. • Marketingul este urban în sensul ca este "realizat de catre oras": orasul îndeplineste. formarea unui set de valori si a unor mecanisme specifice schimbului. în special ca loc al negocierii si încheierii de afaceri. un risc inerent de a uita ca orasul reprezinta. • Marketingul este urban pentru ca reprezinta "comertul orasului": orasul este un termen al actiunii comerciale: orasul este o marfa care poate fi comercializata. Nici unul dintre acesti termeni nu cuprinde complexul de locuri. Orasul ca o Piata Expresia "marketing" ne concentreaza atentia asupra pietei orasului. exista. culturi care formeaza un oras. nici o marfa. ci ele sunt tot atâtea posibile metafore pentru oras. Se întelege de la sine ca orasul nu este nici o piata. el opereaza ca un actor pe piata potrivit unei filozofii de piata: orasul este o întreprindere. relatii. si civitas: comunitate. ci si în sensul comunicarii acestora spre exterior. cât si asupra distorsiunilor si imperfectiunilor pietei ca instrument regulator. ca subiect. de asemenea.

neinterventia viitorilor consumatori. capabila sa submineze întregul proces. orasul este o marfa care. este întotdeauna un agregat de marfuri caracterizate prin interactiune si schimburi reciproce. care nu poate fi izolata. solicita contributii externe pietei: interventia reglementarilor publice. sunt organic legate de modelul relatiilor sociale. asa cum sunt si relatiile sociale. geometriei spatiale sau pietelor independente. În particular. într-o oarecare masura. Un loc este mai mult un produs al relatiilor sociale decât al naturii.Comunicarea înseamna ca fiecare participant: îsi stabileste clar propriile prioritati. culturale care este la fel de importanta ca si locatia fizica sau configuratia topografica. sociale. Orasul ca o Marfa Faptul ca anumite parti ale orasului. Daca orasul poate fi vazut ca o marfa. Locul-marfa reprezinta o marfa complexa. o marfa complexa cuprinsa într-un „câmp de forte" multidimensional decât o marfa stabila aflata pe o piata echilibrata. nevoile si asteptarile unor actori. este o marfa care. se poate crea o potentiala arie de obstructie. scopuri si interese. un produs în continua transformare. a existat din totdeauna sau exista de mult timp si care este numai în parte produsa. Chiar si în Statele Unite s-a vazut ca puterea de negociere a oraselor cu privire la investitori si proprietari e insuficienta atâta timp cât e luata ca atare. Locurile sunt rezultatul actiunilor rezidentilor sau institutiilor. cel putin. considera ca stie atât sa-sifaca auzita opinia. niciodata rezolvate definitiv. sunt parte integranta într-o matrice a relatiilor politice. cât si sa asculte: el are în vedere si punctele de vedere si ob iectivele celorlalti negociator. De aceea. deoarece exista cazuri în care orase si state aflate pe o pozitie inferioara în topul preferintelor au reusit sa faca . serviciilor pot fi vândute si cumparate nu fac din oras o marfa în întelesul cuvântului dat de catre marketingul urban: marketingul urban propune însasi orasul cape o marfa oferita pe piata. Orasul este o marfa pe termen lung care este consumata numai partial. B. este capabil si îi este permis sa-si spuna parerea. orasul va fi. locul în care se desfasoara conflictele sociale. cooperarea sau. cladirilor. mai degraba. este necesar sa fie consumata la locul productiei. Daca sunt neglijate interesele. se pune problema la ce pret poate fi vândut orasul-marfa de catre orasul-întreprindere? Riscul de a subestima o locatie fata de o alta este o practica întâlnita frecvent în Statele Unite unde exista o competitie în care pot fi subminate orice interese care ar putea reprezenta o piedica în calea investitiilor externe si a promovarii proprietatii. daca este promovata eficient pe piata.

sa conduca la îmbunatatirea conditiilor de ocupare a fortei de munca pentru cei mai putin norocosi. negociata. cresterea economica trebuie. precum si o distribuire a avantajelor si dezavantajelor. în mod neaparat. în cazul în care întelegerea este ca orasul sa fie un tot unitar. . Necesitatea aplicarii marketingului urban Se pune întrebarea "De ce municipalitatile si regiunile sunt atrase de marketingul urban?" Raspunsul este: din necesitate. în mod eronat ca orasele pot fi comparate cu subiecte unitare. au ca interes comun promovarea cresterii economice: pentru acestia orasul este. Speranta ca expansiunea industriala postbelica si cererea de terenuri industriale ce a urmat în anii '60 vor continua. în anumite cazuri s-a demonstrat ca decizia de a concentra resursele în doua sau trei proiecte spectaculoase a facut ca restul orasului sa le abandoneze. subliniata. în fiecare dezvoltare. Spre exemplu. asa cum pot fi întreprinderile. Când dezvoltarea economica a stagnat dupa crizele de energie (1937 si ..orasele cresc". .. C. termenul „întreprindere" pe care marketingul urban îl asociaza cu orasul presupune. Orasul ca Întreprindere În marketingul urban se presupune adesea. Ca urmare. redistribuirea efectelor actiunii marketingului urban trebuie analizata. De fapt. „Construieste viitorul!": în acest sens. Oare nu tinde acest lucru sa ascunda conflictele cu care are de-a face un oras? Cautarea activa a atragerii investitiilor în oras. în principal. promovarea realizarilor sale trebuie sa fie asociate cu existenta unor grupuri de elita care sprijina dezvoltarea. La fel cum filozofia marketingului a luat nastere din nevoia de a vinde produse pe o piata deja inundata si marketingul urban s-a dezvoltat din nevoia de a gasi clienti pentru o abundenta de terenuri si cladiri industriale într-un moment de micsorare semnificativa a cererii.. s-a dovedit a fi mai mult decât optimista. un mecanism al dezvoltarii.orasele concureaza.concesiuni în favoarea rezidentilor si angajatilor locali fara a pierde oportunitatile de dezvoltare locala. ori. sensul de „organism" care coordoneaza procesele de munca si aloca mijloacele necesare atingerii scopurilor economice. Exista tendinta de a se spune ca: „orasele actioneaza. exista dezavantaje inerente.. de asemenea. indiferent de cât de strânsa e competitia. a unor coalitii pro-dezvoltare urbana care.

vânzarile de teren au început sa scada. este de asteptat ca interactiunea spatiala în ceea ce priveste bunurile si persoanele. a fost natural. Dinamica urbana este o reflectie a dinamicii societatii care. în scopul de a atrage firme si institutii internationale sau de a îsi pastra companiile locale. Pentru a remedia situatia era imperativa actiunea inovativa.1978). dar. cât si din motive sociale sa se intensifice. Faptul ca si-au manifestat un interes crescut pentru cererile diferitelor segmente de piata cu intentia de a-si adapta produsul "terenuri industriale" conform acestor cereri. Toate aceste schimbari au consecinte directe sau indirecte asupra dezvoltarii urbane. demografice. politice. este afectata de schimbari economice. iar dobânda pe capitalul pe care îl investisera reprezenta pentru ele o imensa povara financiara. schimbarii potentialului pietei si libertatii crescânde a alegerii localizarii. atât pentru afaceri. Dezvoltarea marketingul urban în Europa depinde de tendintele în dezvoltarea urbana. municipalitatile au ramas în posesia unui stoc imens de teren industrial nevândut si neînchiriat. Prin urmare. Unele municipalitati au început sa caute moduri de utilizare a terenului care sa fie înca cerute. Acest argument îsi gaseste substanta în succesul unor orase care au reusit sa determine mari întreprinderi sa se localizeze pe teritoriul lor. . tehnologice. internationalizarea si globalizarea întreprinderilor private. în mod sigur. Factorii care ar putea influenta dezvoltarea economica si sociala în viitor sunt: inovatiile tehnologice în informatica si telecomunicatii si influenta lor asupra transportului si distributiei. schimbarii preferintelor de localizare. Schimbarea locatiei firmelor nu poate fi exclusa dintre consecintele cresterii investitiilor mobile. nu cel mai putin important argument pentru marketingul urban este dorinta de a fi la fel ca vecinii. Ca o consecinta a internationalizarii. integrarea economica în Europa. Atitudinea competitiva a regiunilor metropolitane din Europa este de asteptat sa creasca. Poate ca cel mai obisnuit. integrarii europene si modernizarii retelei europene de cale ferata. schimbarile politice si economice din Europa de Est si crescânda prioritate politica de a pastra sau îmbunatati calitatea mediului înconjurator. succese care sunt mai apoi exploatate prin reclame si alte canale publicitare. la rândul sau. precum si de inter-relationarile acestor schimbari.

Parteneriatele public-private. Calitatea vietii este determinata de calitatea functiei rezidentiale. cum ar fi: compozitia structurii economice. bineînteles. În concluzie. Este limpede pentru toata lumea ca aspectele ce privesc calitatea unei localitati sunt din ce în ce mai importante. 17. cu alte cuvinte strategiile. instrumentele. un concept de marketing depinde de planificarea strategica. este de asteptat ca marketingul urban sa creasca în importanta. functia economica dominanta.Complexitatea marketingului urban Practicarea marketingului implica organizarea productiei si vânzarilor din punctul de vedere al clientului. Pentru a avea succes. conferinte si a turismului urban în general si. În principiu. o orientare manageriala la nivel urban mai asemanatoare cu cea a sectorului privat pare a fi inevitabila. Calitatea este importanta. construirea imaginii orasului au o importanta din ce în ce mai mare pentru un management cu o orientare antreprenoriala. personalul cu înalta calificare prefera orasele cu o buna calitate a vietii. trebuie spus ca multe orase încearca sa îsi mentina sau sa îsi îmbunatateasca pozitia relativa în contextul international. În situatia în care competitia economica dintre orase creste. initiativele locale. Totusi. sa realizeze obiectivele antreprenoriale. planificate si controlate cu scopul de a satisface nevoile diferitelor grupuri de clienti si. a serviciilor si facilitatilor regionale si urbane (în domeniul medical. importanta functiei întâlnirilor în târguri. .3. nu numai în privinta climatului general de afaceri si a mediului de localizare a industriilor. dar nu mai putin important. cultural. dar si din punct de vedere operational si functional. recreational etc. Prin urmare. nu numai ca mod de a gândi dezvoltarea urbana strategica. Serviciile de înalta calitate faciliteaza atragerea de companii. care au nevoie de personal de înalta calificare. dar si în ceea ce priveste calitatea vietii în general. calitatea pietei de forta de munca (gradul de intensitate a cunostintelor fortei de munca).Orasele cu o buna accesibilitate internationala pe piata europeana au o pozitie care favorizeaza atragerea de investitii în afaceri. accesibilitatea nu este unicul factor de localizare.) si a mediului natural. educational. în acelasi timp. activitatile si bugetele trebuie sa fie organizate. Prin urmare. gradul de dinamism industrial. În final. prezenta institutiilor stiintifice si de cercetare. eforturile de a aborda produsele urbane într-un sistem de marketing. puterea organizationala locala sau regionala de a crea si a stimula dezvoltarile dorite este un factor de importanta crescânda. accesibilitatea locatiilor potrivite de afaceri care pot satisface cererea acum si în viitor. Alte elemente joaca un rolul important în determinarea atractivitatii orasului ca mediu de afaceri.

responsabilitatea municipalitatii fiind. în toate domeniile nu este de ajutor planificarii integrale în marketing. dar poate avea o imagine negativa în ceea ce priveste activitatile de clasa sau calitatea vietii. câteodata. În cel mai bun caz ele sunt co-manageri. Evident. nu exista nici un fel de relatie directa. în functie de produsul în cauza si de dorintele cumparatorilor potentiali.. Atitudinea antreprenoriala a municipalitatii nu are întotdeauna calitatile pe care le are în sectorul de afaceri: identificabila. astfel de campanii de promovare trebuie sa fie oneste si bazate pe situatii reale. responsabilitatea conducerii administratiei este de a face ca un obiectiv sa balanseze între .". alaturi de categorii diverse de companii si institutii. Dar. Calitatile orasului si mediul sau influenteaza produsele individuale. redusa la a asigura serviciile publice si infrastructura necesare pentru a crea conditiile adecvate de dezvoltare. Promovarea pune în lumina calitati speciale ale municipalitatii si regiunii pentru a le creste profitul. marketingul urban nu poate fi comparat fara restrictii cu alte forme de marketing. rolul de manager nu poate fi jucat decât daca administratia adopta o atitudine antreprenoriala. Un alt element de complexitate este acela ca nu numai produsele identificabile. Numarul si diversitatea variaza în functie de marimea orasului si de functia sa economica dominanta. ca si în turism. Faptul ca influenta administratiei locale este simtita." sau "vizitati. În plus. Produsul "oras" este obiectul principal al activitatilor de promovare si de construire de imagine. O alta dificultate este aceea ca orasele sau regiunile sunt arareori manageri absoluti ai produselor "proprii". în general. Cu putin efort de imaginatie se poate vedea cum si produsele urbane pot fi subiect pentru planificarea strategica de marketing... fara îndoiala. Finalitatea marketingului urban trebuie sa fie administrarea orasului în interesul locuitorilor sai. flexibila si consecventa. orientata spre client. Influenta poate fi pozitiva sau negativa. deoarece orasele si elementele sale difera considerabil de bunurile si serviciile obisnuite. Un oras industrial prin excelenta poate fi atractiv pentru antreprenorii industriali. ci chiar orasul ca întreg poate fi privit ca produs..conceptul de marketing urban este aplicabil productiei si distributiei de bunuri si servicii si poate fi operat efectiv de organizatii non-profit si de întreprinderi comerciale. Din punct de vedere politic. asa cum este de dorit în cazul unei viziuni de marketing. Produsele individuale pot fi rar izolate de mediul lor. pentru a fi întelese ca "stabiliti-va în. Comple xitatea marketingului urban este data de numarul si marea diversitate de produse urbane eligibile pentru acesta.

4. cu scopul de a asigura prosperitatea rezidentilor întregii regiuni urbane. Prin urmare. ci promovarea locurilor de munca. Este orasul un produs? E posibil sa vinzi un oras si cui ai putea sa-l vinzi? În încercarea de a se gasi un raspuns la aceasta întrebare se poate afirma ca firmele îsi desfasoara activitatea având clar definite produsele pe care le vor crea si furniza. un mare numar de produse urbane sunt compatibile cu utilizarea marketingului. O întreprindere produce bunuri "fizice" pe care le vinde menajelor. grija principala fiind nu profitabilitatea. Spre deosebire de managementul unui concern comercial.grupuri de interese foarte diferite. În cazul acestor companii. punctul de referinta în întelegerea marketingului urban îl reprezinta literatura de specialitate din domeniul marketingului industrial.. Termenul de "produs" ar putea fi folosit pentru un spatiu pentru birouri. cât si de consecintele financiare. Companiile care actioneaza în acest domeniu furnizeaza anumite activitati si/sau informatii "personalizate" în functie de nevoile clientilor. un centru comercial. serviciilor publice etc. o proprietate industriala. autoritatile locale nu îsi pot permite sa fie în acord complet cu dorintele cumparatorilor sau utilizatorilor unuia sau câtorva produse. Adesea. În aceste conditii. Compunerea si realizarea pachetului de marketing pentru un oras sau o regiune ridica probleme în câteva directii: • Produsele sau serviciile urbane În ce mod satisfac orasele nevoile grupurilor tinta? Altfel spus. Managerii urbani au nevoie sa tina seama atât de valorile si normele morale si politice. obiectivele lor antreprenoriale nu pot decât sa fie diferite de cele ale omologilor lor comerciali. În . calitatii mediului de locuit. un festival de arta sau pentru o competitie sportiva. companiilor sau autoritatilor locale pentru a realiza profit. iar multe dintre aceste "produsepersonalizate" sunt dezvoltate pe parcurs. lipsa unei definitii clare a produsului furnizat nu a constituit un obstacol în utilizarea marketingului. 17. lucru ce nu se poate spune în cazul oraselor. precum si ideii potrivit careia orasul era considerat un produs. de ce ar constitui un obstacol pentru orase? De fapt. ce se întelege prin produsele furnizate de un oras? În trecut se acorda o mare atentie caracteristicilor specifice ale produselor urbane. Acest aspect conduce la dificultati în aplicarea marketingului urban de catre orase. Trebuie sa nu se uite totusi faptului ca marketingul implica luarea în considerare si a nevoilor si dorintelor clientilor.Instrumentele marketingului urban Pachetul de marketing reprezinta un set specific de variabile care ar trebui sa asigure cea mai eficienta abordare a pietelor vizate. În cazul sectorului privind serviciile este dificil de definit un produs. dar la fel de bine poate fi folosit si pentru un muzeu. a mediului de viata.

trebuie sa aiba o natura durabila. • nivelul grupurilor de servicii urbane aflate în legatura unele cu celelalte: acele grupuri/game de produse si servicii urbane aflate în legatura (de exemplu. în putine situatii aceste produse pot fi izolate de mediul lor. Nu este vorba numai daca orasul poate oferi spatii pentru birouri. produsele urbane se caracterizeaza printr-o lipsa de flexibilitate si longevitate. Abilitatea de a se adapta la schimbarile preferintelor depinde de flexibilitatea planurilor sale. ci se are în vedere si o serie de alte aspecte/întrebari. precum: Este situat orasul în apropierea principalelor autostrazi? Se gasesc în acest oras scoli potrivite pentru copiii angajatilor companiei? Influenta diferitelor produse urbane poate fi pozitiva sau negativa. Modificarile în mediul construit si în infrastructura consuma mult timp si.general. • nivelul aglomeratiei urbane/orasului ca întreg: produsul "oras" lasa loc pentru numeroase interpretari deoarece el nu este un produs prea bine definit. foarte importanta: atractia turistica si o a doua categorie care include produse. Caracteristicile unui oras sau ale unei regiuni se schimba foarte încet. În cazul turismului urban. de exemplu. prin urmare sunt si numerosi producatori. Mai mult. precum asigurarea accesibilitatii turistilor în respectivul oras. Este clar însa ca numeroasele grupuri . Se disting trei nivelurila care marketingul urban se manifesta: • nivelul produselor sau serviciilor urbane vazute într-o maniera individuala: marketingul unei anumite locatii. specialistii fac distinctie între o prima categorie de produse. Atunci când o companie este în cautarea unui oras unde sa îsi poata stabili sediul aceasta trebuie sa ia în considerare o întreaga gama de atribute ale produselor urbane oferite de respectivul oras. care sunt dificil de izolat de mediul ce le-a creat si care se gasesc totodata într-o strânsa interdependenta. Un muzeu atrage mai multi vizitatori daca în apropierea sa se gasesc restaurante si magazine. serviciu etc. Adevarul este ca orasele furnizeaza o întreaga gama de servicii. de cele mai multe ori. turismul urban si facilitatile oferite în acest sens de un oras-port). în functie de diversele grupuri tinta.

Formarea pretului se aplica unor bunuri cum sunt terenurile pentru utilizare industriala. Autoritatile locale pot raspunde acestor preferinte printr-o furnizare orientata pe grupuri tinta si printr-o politica de preturi functionala. nu numai la nivelul acestuia se desfasoara cele mai importante activitati. accesibilitatea joaca un rol foarte important. Consumatorii potentiali au tendinta sa aiba preferinte divergente cu privire la situatie. În acest sens. la crearea unei imagini a acestuia. distributia serveste la a transporta cumparatorul la produs în maniera cea mai potrivita. Preturile serviciilor municipale tind sa fie bazate pe cost. Aceasta este determinata de toate sistemele si retelele de trafic care sunt disponibile: legaturi cu drumuri internationale. pret si prezenta unor bunuri specifice. • Pretul Pretul produselor urbane se formeaza diferit de pretul produselor comerciale. Prin intermediul acestor asocieri se creeaza imaginea urbana. locuintele etc. cai ferate. Tocmai de aceea cel de-al treilea nivel se refera cu precadere la identitatea ora sului. • Distributia Distributia în economia de afaceri este instrumentul care serveste pentru a transporta produsul la client. magazinele. • Promovarea . dezirabilitate politica sau nevoia de fonduri generale. ci si la nivelul întregii aglomeratii urbane. rute navale si retele de navigatie. calitate. telecomunicatii moderne. birourile.tinta asociaza produsul "oras" cu diverse lucruri. ceea ce influenteaza foarte mult deciziile acestora cu privire la stabilirea în respectivul oras sau doar vizitarea acestuia. În cazul marketingului urban. Constanta extindere a razei de actiune a regiunilor urbane functionale releva faptul ca nu numai orasul central este important. iar municipalitatile nu sunt familiarizate cu ideea de compunere a pretului. deoarece ei poseda o vedere din interior asupra preferintelor si evaluarilor predominante printre clientii potentiali. Rareori valoarea serviciilor joaca vreun rol.

succesul va fi de scurta durata daca imaginea promovata nu va fi conforma cu realitatea. Faima si buna reputatie a orasului sau regiunii se reflecta. Acest proces începe cu o viziune clara asupra a ceea ce se doreste (ambitiile). Pentru a produce rezultate pe termen lung. formularea strategiei. În concluzie. urmatorii pasi analiza. pe de alta parte. Scopul lor principal este acela de a încuraja localizarea prin oferirea unei imagini atragatoare utilizatorilor potentiali. Producatorul produselor urbane nu poate fi întotdeauna identificat cu mare precizie. obiectivele „palpabile" sunt aproape în totalitate absente.Aspectul promovarii în marketing este deseori identificat în mod eronat cu marketingul urban. Oricum. lipsa de flexibilitate si relativa longevitate. produsul urban difera de produsele obisnuite ale marketingului prin complexitate. implementarea strategiei si feedback-ul. Pe de -o parte. Planificarea strategica . o actiune de marketing urban reclama definirea unei strategii de marketing a orasului. ceea ce poate fi realizat (potentialul) si ceea ce strategiile implica. Politicienii trebuie sa fie convinsi de utilitatea unei strategii de marketing. birocratia a aratat aproape invariabil o atitudine opusa unei orientari spre piata a organizatiei. 17. asupra antreprenorilor locali si a populatiei. Aceasta pentru ca strategia de marketing trebuie subordonata prioritatilor politice. de asemenea. în general. Celor patru instrumente clasice ale pachetului de marketing li se adauga politicile si personalul. Un plan strategic de marketing cuprinde. Marketingul înseamna mai mult decât publicitatea sau încercarea de a construi o imagine pozitiva. Alt argument ar fi acela ca marketingul urban nu poate avea succes daca personalul nu este convins ca trebuie sa se transforme din birocrati obisnuiti cu rutina în functionari publici orientati spre client. În masura în care municipalitatea poate fi privita ca manager. „Planificarea strategica poate fi definita ca un proces de management orientat spre dezvoltarea si mentinerea unei relatii efective între obiectivele si resursele organizatiei si oportunitatile oferite de mediul în care aceasta actioneaza".5.Planificarea strategica a marketingului urban Strategia de marketing Trecerea de la o politica a orasului orientata spre oferta la o politica orientata spre cerere nu poate fi limitata numai la masuri partiale în ceea ce priveste suportul economic pentru dezvoltare sau pentru încurajarea descoperirii unor noi activitati. Activitatile promotionale s-au extins si îmbunatatit mult în decursul timpului si au devenit foarte apreciate. exista circumstante care o împiedica sa adopte o directie de actiune orientata exclusiv catre piata.

obiectivele initiale ale marketingului urban (ca . trebuie facut un inventar al informatiei disponibile. Odata aflat în posesia informatiei de piata necesare. În faza analitica. un model nu numai reactiv. manage rul urban are câteva alegeri de facut: alegerea combinatiei potrivite produs/piata. al oportunitatilor si amenintarilor asteptate în viitor. pe baza a ceea ce este vazut ca promitator pentru viitoarea dezvoltare a orasului sau regiunii si a conceptului spatial care pare sa ofere cele mai favorabile conditii pentru acea dezvoltare. stabilirea prioritatilor pentru activitatile care vor fi întreprinse. Alegerile si prioritatile vor rezulta din urmatoarele considerente: cunostinte le si informatiile obtinute despre dorintele si nevoile grupului de piata selectate. probabil. rolul factorului politic. Sunt de luat în considerare segmentarile pietei si selectarea celor mai semnificative segmente ale acesteia care. În faza strategica. activitatea economica deja stabilita în regiune sau oras si potentialul de dezvoltare al unor sectoare. sunt formulate combinatii produs-piata. Odata ce strategiile au fost decise si prioritatile stabilite. alegerea unei strategii eficiente pentru vânzarea produselor. sansa implementarii cu succes a strategiei.implica o schimbare spre un model de interactiune a sistemului cu mediul în care actioneaza. al punctelor tari si punctelor slabe actuale. Din inventar si din analiza pietei pot rezulta avantajele competitive si dezavantajele pe care orasul sau regiunea le au în raport cu competitorii lor. vor necesita o abordare specifica. al dezvoltarilor anterioare. ci unul activ. O analiza a pietei este o parte importanta a analizei situatiei existente.

mai important chiar decât spatiul fizic al orasului în care se desfasoara actiunile marketingului urban. ci numai ca vor aparea noi tipuri de planificare. adevaratul „spatiu". context care va fi modificat. În planificarea strategica. a satisfacerii asteptarilor si necesitatilor grupurilor tinta. fara a face nici o încercare de a regulariza transformarile orasului si sa se limiteze totul doar la recunoasterea efectelor spontane care apar. este modificat de schimbarile ce au loc în cadrul sistemului. Succesul nu este evaluat din punct de vedere al ofertei. În planificarea strategica. cât si cantitativa. atât calitativa. bugetul etc. vor trebui fixate momentele de masurare si dezvoltate procedurile corectionale pentru a monitoriza progresul si pentru a corecta de câte ori este nevoie obiectivele sau modul de utilizare a instrumentelor. mediul modifica sistemul. Timpul care se scurge între conceperea si punerea în aplicare a strategiei nu este numai un decalaj care trebuie recuperat cât mai repede cu putinta. Dar relatia dintre sistem si mediu nu este doar una de adaptare a sistemului la mediu. iar pe aceasta baza sunt determinate nevoile în ceea ce priveste personalul. într-un mod favorabil. obiectivele pe termen scurt si mediu se pot adapta la variatiile datorate unor cauze externe. de catre rezultatele actiunii. la rândul lui. Mai mult decât un „plan general" este nevoie de un program de transformare. Cu alte cuvinte. actiunea planificata se desfasoara într-un context aflat într-o evolutie permanenta. Planificarea strategica înseamna. sectoarele si punctele în care planul intentioneaza sa actioneze. ca singur instrument de planificare. Se pune întrebarea daca adaptarea politicilor guvernamentale ale orasului la o filozofie a pietei înseamna sa se abandoneze complet planificarea teritoriala. la rândul sau. de asemenea. capabile sa înlocuiasca formele de planificare depasite . În planificarea strategica. Acest fapt marcheaza punctul de plecare al fazei de executie. Raspunsul este clar: abandonarea planului general. stabilirea nivelului raspunsului mediului înconjurator. ca evaluare. în asa fel încât sa nu reprezinte o derivatie. În final. obiectivele. dar si el. a succesului actiunilor întreprinse. nu înseamna ca vor disparea toate tipurile de planificare. ci o interpretare a liniilor stabilite pe termen lung. ci din punct de vedere al cererii. Feedback-ul la sistemul de obiective garanteaza adaptarea continua la schimbarile ce au loc pe parcursul desfasurarii procesului.Pentru fiecare combinatie produs/piata au fost identificate instrumentele pachetului de marketing. fara a fi legate de acestea printr-o constrângere. procesul de verificare a rezultatelor si de stabilire a obiectivelor este ciclic si orientat într-o singura directie: stabilirea rezultatelor. dar reprezinta principala dimensiune. o privire panoramica asupra contextului în care se desfasoara actiunea. un program politic care defineste concret scopurile. un program .obiective majore ale managementului urban) au fost de fapt operationalizate. Ordinea în care activitatile se vor desfasura este deja planificata.

Factori de succes în planificarea marketingului urban Anumiti factori au un rol fundamental pentru marketingul urban strategic. marketingul urban a fost limitat la promovarea urbana. Obiectivele principale ale politicii urbane Succesul planificarii si al politicii urbane necesita o viziune detaliata si usor de înteles a dezvoltarii viitoare a zonei urbane. Produsele urbane În trecut. care reprezenta efortul de a îmbunatatii reputatia si imaginea orasului si de a achizitiona pentru a vinde loturi industriale. autoritatile locale trebuie sa decida asupra unei strategii de dezvoltare pentru structura spatiala preferata. B. ca „oras armonios". coexistenta mai multor genuri de planificare. aducând instrumente inovatoare acolo unde este cazul. În contextul marketingului urban. ca de exemplu: orasul vazut ca „centru de servicii". Fara o astfel de viziune. 17. orasul ca produs poate fi interpretat în mai multe feluri si invoca o asociere . aproape toate municipalitatile s-au mândrit cu: "o situatie centrala favorabila.6. Sunt sugerate câteva variante. Conceptul spatial Pentru consecventa managementului. Acest lucru implica o multitudine de politici si planuri. ca „oras muncitoresc". chiar contradictorii. este fundamental pentru succesul marketingului urban strategic. În publicitatea pe care si-au facut-o. În termeni concreti: sa ia în considerare care structura spatiala ar fi cea mai potrivita pentru a atinge principalele obiective politice. o generoasa oferta de loturi de dimensiuni si preturi variate si împrejurimi placute pentru locuinte". C. elementele politicii ar putea ramâne necoordonate. Fiecare concept în parte corespunde unei forme speciale a marketingului urban. Un plan urbanistic general transparent si usor de înteles este o conditie importanta pentru succesul marketingului urban.însotit de dorinta si abilitatea de a promova si negocia. Natura specifica a marketingului urban strategic cere ca urmatoarele aspecte sa fie absolut clare: A. Consensul politic asupra obiectivelor. ca si asupra metodelor utilizate pentru a le atinge.

Construirea imaginii este unul din atuurile actiunii marketingului urban. culturale care fac ca acest loc sa fie unic. În multe cazuri. experiente si fundaluri psihologice. Louisiana". o regiune sau un stat. obiective în jurul carora graviteaza consimtamântul si dorinta de a coopera. unde strategia principala este de a profita de pozitia avantajului competitiv deja obtinut. Imaginea unui oras se naste dintr-o multitudine de factori si parti si este. Sol fertil pentru companiile de înalta performanta". analitic -cantitative. „Afacerile dumneavoastra au un prieten în Pennsylvania". Orasul este deschis afacerilor". o mica diferenta în functie de „obiectul" promovat . Noi o facem profitabila. de cercetare a noilor cerinte. mediului. tipurile de metode traditionale. „New England. Exista. „Bavaria. În general. indivizii construiesc imaginea unui oras din informatiile provenind din impresii. trasaturilor economice. Iata câteva din reclamele întâlnite în periodicele economice americane: • • • • • • „Natura a facut-o perfecta. sa fim capabili sa comunicam efectiv cu ceilalti. Pentru aceasta. Alabama". Partenerul dumneavoastra financiar". Trebuie sa fim capabili sa fabricam imagini.daca este un oras. „Potrivita pentru afaceri. dorintele celor care sunt interesati în transformarea orasului. „New York. De fapt. . determinata istoric. prin imagine sunt puse în valoare catre exterior caracteristicile identitatii locale prin evidentierea aspectelor specifice locului. Asocierile facute de catre antreprenori sau de catre persoanele fizice pot depinde. strategiile de marketing propuse sunt asemanatoare datorita esecului de concentrare asupra caracteristicilor specifice orasului pentru care sunt realizate. asa ar trebui sa se întâmple în domeniul economic. adesea. de afacerile lor sau de caracteristici personale. trebuie sa fie asociate cu tipurile de instrumente calitative necesare pentru a defini asteptarile.diferita de produse cu oameni diferiti. în parte. trebuie. sa stim cum sa construim imagini care sa exprime identitatea colectiva: „viziuni" ale viitorului orasului care are tinte. însa. însa. În cadrul orasului.

toate acestea împiedica îmbunatatirea atractivitatii orasului si sunt probleme care nu stimuleaza în nici un fel turismul. regiune metropolitana si municipalitati. a hotelurilor. Daca un nou sistem ierarhic nu pare a fi fezabil. provincie. ale carui efecte se transmit si asupra locurilor de munca din sectoarele afaceri sau creatie. pentru a îmbunatati toate aceste aspecte trebuie implicate mai multe canale de decizie. în consecinta. poluarea fonica si a aerului în principala zona comerciala. Dar astfel de forme de cooperare nu se pot realiza în lipsa unei atmosfere de încredere între municipalitatile care vor sa coopereze. în literatura se fac referiri ca „regiune urbana functionala" sau „aglomeratie") este în expansiune. Deoarece diferite elemente ale unei aglomerari depind unul de altul si se completeaza reciproc. taxiurilor si altor elemente de importanta generala. de nedorit si ineficienta din cauza pericolului cresterii birocratie i si a problemelor de coordonare între stat. locuintele. recreerea etc au loc (la care. Nici un organism nu este capabil sa faca singur schimbarile fara cooperare din partea altor actori implicati. mediul de viata. De exemplu. magazinele. Puterea organizatorica la nivel regional sau municipal este foarte importanta în acest sens. Ore nepotrivite de functionare a magazinelor. terenurile industriale. crearea unui nivel suplimentar în administratia regionala trebuie sa fie considerata o optiune nerealista. facilitatile portuare. ci întreaga aglomerare. regiune. eforturile de marketing ar trebui sa includa nu numai municipalitatea centrala.Imaginea influenteaza atractivitatea unor produse urbane identificabile independent. Locuirea. produsul urban „turism" (inclusiv turismul de afaceri) a devenit un sector economic de mare importanta. facilitatile pentru educatie. autoritatile locale vor trebui sa stabileasca o atmosfera de încredere si. Dinamica spatiala a multor regiuni urbane a dus la absorbirea de catre acestea a unui numar crescut de municipalitati. cum sunt spatiile pentru birouri. a imaginii orasului. lipsa de coerenta (spatiala si functionala) dintre elementele turistice. trebuie sa atinga un nivel la care ele sa contribuie substantial la realizarea unui climat turistic acceptabil. pare a fi mai eficient sa se identifice oportunitati pentru eforturi comune în proiecte sau subdomenii. obiective turistice etc. Numai daca nu se poate construi o cu totul noua ierarhie bazata pe relatii functionale si spatiale. Evident. sau în activitati de promovare. Marketingul urban versus marketingul regiunii În urma cu câtiva ani dinamica sistemelor urbane a facut obiectul multor cercetari. oportunitati nefructificate de a încorpora elemente urbane atractive. deseori. lipsa unor facilitati specifice unor congrese importante. spatiul în care activitatile urbane cum sunt locuirea. Prin atitudini prudente si chibzuite. zonele culturale sau recreative. Calitatea si atractivitatea magazinelor principale. . Întrebarea care se ridica este care este modalitatea cea mai buna de a realiza o astfel de politica. D. cumparaturile. munca. sa gaseasca noi subdomenii în care cooperarea sa aiba substanta. Aparent.

Structura organizationala si filozofia de afaceri .În orice caz. O alta problema este aceea ca avantajele si dezavantajele tind sa fie neuniform distribuite între locuitorii orasului. Pentru a mari sansele de succes. Pe baza rezultatului analizei poate fi formulata o strategie care sa îmbunatateasca aceasta pozitie. Analiza SWOT O analiza a punctelor forte si slabe. O relatie de buna calitate si durabila cu întreprinderile private este. cooperarea adecvata cu agentii private sau publice din interiorul sau exteriorul orasului nu este suficienta: politica care trebuie adoptata ar trebui sa aiba un sprijin politic si social sanatos. municipalitatea ar trebui sa informeze pe larg toate grupurile interesate despre proiectele planificate. de exemplu prin identificarea combinatiilor produs/piata potrivite urmaririi obiectivelor politicii. elaborând o filozofie comuna în ceea ce priveste conceptul ales pentru oras. de asemenea. agentiile municipale si companiile publice ar trebui sa îsi inter-relationeze actiunile.activitatile de recreere si spatiile de birouri se recomanda singure ca subiecte pentru marketingul urban. încercând sa convinga de avantajul net pe care îl au pentru oras. interesul populatiei este din ce în ce mai mult în pericol de a fi subordonat „pietei". indispensabila . ca si a oportunitatilor si amenintarilor ajuta la stabilirea pozitiei competitive a regiunii urbane sau a orasului. O abordare regionala necesita în plus cooperarea dintre orasul central si municipalitatile suburbane. Pe masura ce orasele se manifesta din ce în ce mai mult ca organisme publice întreprinzatoare orientate spre piata. F. La nivel mai general. actorii care determina direct sau indirect calitatea mediului urban pentru locuire sau localizarea de afaceri ar trebui sa colaboreze. sa treaca înaintea interesului general si sa opreasca realizarea unor proiecte de importanta regionala sau nationala. trebuie recunoscut faptul ca serviciile supra-locale necesita un sprijin supralocal pentru a împiedica interesele locale. dezvoltarea unei politici de marketing eficiente e conditionata de încorporarea municipalitatilor (sau a conducerii acestora) în retele nationale si internationale care sa stimuleze si sa dea substanta inovatiei. În oras sau în regiunea urbana. E. G. mai restrânse. Cooperarea si sprijinul social Pentru ca o politica de marketing urban sa aiba succes. Pentru a câstiga suport social suficient.

de la complezenta birocratica cu reguli care stabilesc eficienta activitatilor la cooperare. În acelasi context îsi au locul expresii cum ar fi „eliminarea birocratiei". nu se simt convinsi sau sunt înclinati sa opuna rezistenta la orice schimbare în structurile organizationale. dar.O municipalitate cu orientare antreprenoriala ar trebui sa aiba si o structura potrivita. se pune problema care este relatia în interiorul administratiei. de angajamentul partenerilor. în special. Comunicarea trebuie sa se dezvolte nu atât în interiorul administratiei. ci si atitudinea catre „întreprinderile private" are nevoie de revizuire. Trecerea de la cetateanul-utilizator la cetateanul . între adoptarea deciziei politice si managementul administrativ? Pentru ca schimbarea de la birocratie la initiativa sa fie cu adevarat posibila. ci un instrument. pot comunica în multe feluri cu consumatorii. dezvoltându-si propria identitate colectiva. 17. Comunicarea în marketing Orasele sau regiunile. cu autonomie financiara în raport cu puterea politica. Exemple pozitive în acest sens sunt formele de parteneriat public -privat (mai ales cele în care este împartit riscul unor operatiuni sau contractarea unor proiecte de dezvoltare).Schimbarile introduse de marketingul urban A. ci un „client" al „orasului -întreprindere". totodata. Schimbarea începe din interiorul administratiei. Motivatia personalului este de o importanta cruciala în implementarea conceptelor de marketing. de coerenta interna. un client ale carui nevoi trebuie sa fie satisfacute. Nu numai organizarea interna. dar. H. „dezvoltarea managementului". a carui folosire cu succes depinde în mare masura de transparenta strategiei/planului. „tip flexibil de organizare". permitând managementului sa controleze instrumentele si activitatile. Comunicarea este nu un obiectiv în sine. Eforturile de a face operational conceptul de marketing sunt condamnate la esec daca responsabilii cu implementarea sunt insuficient motivati. un actor al carui consimtamânt este necesar .7. administratia locala trebuie sa fie înzestrata cu o autonomie reala în ceea ce priveste adoptarea deciziilor. B. În acest cadru nou. cât dinspre si înspre exterior. Trecerea de la birocratie la initiativa Administratia publica îsi schimba modul de a gândi: de la „produs" catre "client". „orientarea si acomodarea fata de utilizatori si cumparatori".client Cetateanul nu mai este un utilizator tipic al unei parti a serviciilor. ca furnizori de servicii si produse.

legata de marimea acestuia. ignorând dezavantajele si neglijând serviciile publice de care depind poate primejdui renasterea economica".200. acceptarea de etaloane diferite din partea celor care se gasesc în competitia pietei. C. totodata. însa problema daca sunt întreprinderile private capabile sa participe la o strategie mai cuprinzatoare decât interesele lor imediate? Oare actorii economici importanti accepta limitele impuse de un proces de negociere? Exista oare un conflict între transparenta intereselor si discretia unei întreprinderi? D. Aparitia întreprinderii constiente Participarea întreprinderilor private la formularea strategiilor de transformare urbana deschide un nou câmp de actiune. . exista cazuri în care s-a demonstrat ca. Teritoriul marketingului urban Atentia acordata competitiei economice dintre ariile urbane la scala europeana conduce adesea la ideea conform careia marketingul urban este aplicabil doar în orasele mari. sa gaseasca noi forme de comunicare si interventie. de fapt. actiunea de marketing urban a fost implementata mai eficient de catre orasele mici si mijlocii (50. dar. solicita participarea într-un sistem de obiective mult mai vast decât cel reprezentat de indicatorii bugetari. cu atât mai putin în usurarea suferintei si saraciei. sau de arii regionale. Dezvoltarea economica locala. nu se poate astepta sa preia rolul de conducere în promovarea bunastarii populatiei în totalitatea ei.000 .000 de locuitori). Realizarea conducerii „Sectorul privat. Ca urmare. este un argument atât economic.pentru succesul pe termen lung al unei activitati de marketing urban. decât de orasele mari. Negocierea si atentia la solicitari deschid noi modalitati de interventie a cetatenilor. A permite diviziunilor sociale sa se extinda. E. cât si social în favoarea strategiei de conducere a sectorului public. desi poate exercita un rol important de responsabilizare sociala. în anumite situatii. dimpotriva. aplicarea unei filozofii de marketing în cadrul unui oras nu este. Cu toate acestea. grupurilor. Se pune. de grupuri de orase. autoritatile locale trebuie sa garanteze exprimarea deplina a intereselor si asteptarilor cetatenilor. precum si noi cai de comunicare pentru a se face întelesi. asociatiilor în procesul de adoptare a deciziilor.

s-a constatat ca. dintre care unele au efecte extinse.000 de guldeni12 în medie pe municipalitate. ceea ce demonstreaza ca unele parti ale orasului apartin unor retele diferite de relatii. În 1987.61%). competitia dintre regiunile urbane s-a intensificat. Marile orase olandeze s-au adaptat. în timp ce guvernele centrale cer oraselor sa devina independente din punct de vedere financiar. în perioada respectiva. Acest lucru este confirmat de cazurile în care dezvoltarea nu a reusit sa se extinda în întregul oras. 17. Autoritatile locale au responsabilitati crescânde.000 de guldeni. Olanda Odata cuglobalizarea economiei si integrarea europeana. Aproape trei sferturi din buget a fost cheltuit pentru reclama. cheltuielile aferente acestei politici crescusera. iar altele restrânse. Ca forta de munca. ci doar spatiale. nu doar în cheltuieli sau colectarea taxelor. aceste regiuni au adoptat o politica mai apropiata de cea a firmelor private. bugetul mediu a fost de 150. patru .Reteaua relatiilor care formeaza caracteristicile unui oras tinde sa coincida din ce în ce mai putin cu locul în care orasul se afla efectiv ca un spatiu urban construit. Din raspunsurile primite (121 municipalitati . Pentru a-i face fata.000 de locuitori. Aceste municipalitati au fost întrebate daca în perioada 1980-1986 au întreprins activitati ce pot intra în sfera marketingului urban si ce buget a fost alocat acestei activitati. Bartels a selectat 198 de municipalitati care aveau cel putin 10 ha de zona industriala disponibila pentru localizarea întreprinderilor. Particularitatile marketingului urban în tarile Uniunii Europene „Competitia între arii urbane exista în mod real si este accentuata de tendintele catre o piata europeana comuna.Particularitatile marketingului urban în statele din Europa. care nu mai sunt locale. ajungând pâna la 52. dar si într-o activitate ce nu le era proprie mai înainte -adoptarea unei initiative antreprenoriale în generarea de venituri suplimentare pentru managementul si dezvoltarea orasului". Totodata autoritatile locale trebuie sa mentina echitatea în distributia resurselor si sa dovedeasca eficienta. Europa se afla într-o faza de tranzitie catre o societate culturala si catre o reevaluare a meritelor oraselor. de asemenea. A. Pentru municipalitatile cu peste 50. la relatii de piata schimbate si au început sa utilizeze marketingul urban.8. material publicitar si participari la târguri.

cei mai folositi fiind: situatia favorabila. cum ar fi analizele SWOT utilizate pentruconstruirea imaginii unui oras. în cooperare cu Ministerul Economiei. aproape întotdeauna. Foarte putine se prezentau si pe plan international si. factorii de localizare mentionati arata o regretabila lipsa de originalitate. preturi scazute la terenuri. cum ar fi turismul sau zonele industriale. de asemenea. • • activitatile de marketing tind sa se refere doar la zonele industriale. . dar nu trebuie folosit doar ca instrument de promovare a imaginii. • se acorda prea putina atentie orientarii spre piata.din cinci municipalitati aveau angajat un functionar pentru contactul cu întreprinderile si investitorii si într-o treime din municipalitati exista un functionar angajat pentru atragerea de companii. O serie de concluzii au rezultat. climat antreprenorial. din toate aceste tipuri de investigatii în legatura cu marketingul practicat în orasele olandeze : • marketingul urban este un instrument folositor. însa. mediu de viata placut. Exista. tendinta fiind aceea de a localiza toate argumentele asupra unui produs unic al municipalitatii. altele se refereau la segmente ale marketingului urban. atunci când imaginea orasului este folosita pentru atingerea unui profil sau pozitie. o relatie între marimea municipalitatii si aria geografica careia i se adreseaza activitatile de promovare a imaginii. Practica marketingului urban a fost studiata în repetate rânduri la nivelul municipalitatilor. Unele studii s-au concentrat pe produse izolate.

pe termen lung.1980) marketingul urban a fost restrâns la ideea de publicitate. ignorând segmen tul întreprinderilor locale care s-ar putea extinde. identificându-si aria urbana ca domeniu principal pentru actiuni promotionale.parte a planificarii urbane. Autonomizarea conceptului. ca tel strategic. a fost urmata de definirea. proportional. consta în .• • atitudinea municipalitatilor tinde sa semene cu cea a întreprinzatorilor privati. • o alternativa strategica. orasele au înteles ca ambitiile lor de planificare urbana trebuie adaptate la mijloace si. transformându-lîn a treia etapa în marketing strategic. bazata pe un potential cert de dezvoltare locala. în absenta unei tinte credibile si precis definite. pe un argument decisiv. B. dar ar trebui sa se constituie ca un flux continuu de activitati integrate în organizatia municipala. Franta Marketingul urban în Franta a trecut prin trei faze succesive de dezvoltare lenta pâna sa devina în anii '90 un concept autonom . • marketingul urban este o actiune punctuala. în anii '90. în contextul competitiei urbane generate de piata unica europeana. Campaniile publicitare ale unor orase mici si mijlocii dovedesc posibilitatea alegerii între doua strategii: • un tip de strategie pe cont propriu. pe o imagine deja populara. la dimensiunea demografica. Cu ajutorul profesionistilor. care.În prima etapa (197 4 . municipalitatile se adreseaza cu precadere companiilor din afara orasului. a doua faza (începutul anilor `80) l-a legat de un management inovativ ca rezultat al procesului de descentralizare. a teritoriului de referinta . în termeni reali si figurativi.

ce trebuie sa fie imediat înteles si credibil. pot fi formulate astfel: • Punctul tare consta în aderenta crescânda la comunicatia financiara. . atentia insuficienta acordata mijloacelor de creare si diseminare a imaginii publice a oraselor. însa.alianta cu un oras vecin. obisnuita confuzie care exista între marketingul urban si marketingul politic ce îl genereaza. importanta culturii nationale fiind de necontestat în formularea unui concept publicitar de promovare a imaginii unui oras. actiunile promotionale trebuie facute de la caz la caz si rezultatele monitorizate la fel. • Punctele slabeau în vedere: viziunea universala a autoritatilor locale asupra criteriilor de localizare a firmelor în oras. Concluziile legate de punctele tari si punctele slabe ale marketingului urban în Franta. pentru a juca împreuna jocul parteneriatului de marketing. Aceste criterii variaza. de profilul si domeniul de activitate al firmelor. Pe piata localizarii firmelor. Comparatia cu o firma este de baza .raportul de venituri si cheltuieli al acesteia are sens doar în lumina propriei strategii. aceasta imagine fiind adesea formata din clisee scoase din enciclopedii. în functie de sectoarele economice. ghiduri turistice sau manuale de geografie. O comunicatie financiara urbana trebuie sa poata sa dea statistici pentru un proiect global.

relationat la oferta oraselor fata de cetateni din punctul de vedere al atractivitatii ca loc de viata sau ca zona economica pentru întreprinderi. cerând noi principii de actiune. este necesara localizarea orientarilor si cerintelor cetatenilor ca grup cu scopul de a directiona structura ofertei publice catre o tinta bine identificata si în mod efectiv. Extinderea pietelor. Legaturile dintre obiective devin tot mai complicate. decaderea infrastructurii de transport si problemele ecologice cu consecinte greu de evaluat. ca o consecinta a pietei unice. • Înrautatirea situatiei bugetelor. redistribuirea subventiilor în favoarea zonelor estice. au fost studiate într-un numar considerabil de cercetari si se refera la urmatoarele aspecte: • Competitia crescânda dintre orase lanseaza conceptul competitivitatii. într-un proiect de marketing pentru Schweinfurt. pierderea functiunilor din anumite zone. calitatea mediului. reclama un management mai bun al resurselor si o orientare catre potentialul pietei. în special în sectorul industrial si comercial. .C. marketingului urban a fost discutat în literatura germana de specialitate si a fost pus în practica pentru prima oara în 1986. Germania Începând cu mijlocul anilor `80. Sub-urbanizarea. De aceea. realizat de un consultant privat. • Complexitatea si diferentierea sarcinilor consiliilor este în crestere. Motivele care au condus apoi la introducerea conceptului în politica consiliilor locale. facilitatile de petrecere a timpului liber etc) sporesc competitia. dau o imagine asupra continutului politicilor de dezvoltare urbana. precum si cresterea în importanta a factorilor locali (aspectul orasului.

considerând întreprinzatorii ca un grup. mediu. din interiorul si exteriorul orasului. definirea propriului nivel de competitivitate. sectorul industrial sau persoane particulare. caracterizat de un proces de planificare care include toate stagiile formularii sarcinilor. Caracteristicile esentiale ale marketingului urban sunt: • orientarea catre client. Structura unei identitati comune . iar ideile si interesele divergente complica procesul formularii deciziilor. de la oameni politici. facilitati. catre beneficiarii politicilor urbane. deci pe probleme legate de locuire.sentimentul de implicare. De aceea problema nu este aceea a vânzarii orasului ca un produs. • o premiza a comportamentului orientat catre client si cetatean este informatia asupra nevoilor si problemelor. iar activitatea economica stimulent în turism si initiativa cetatenilor. monitorizare. ca si implementare. Cu aceasta. de asemenea. Este. Actorii urbani. locuri de munca.• Cererea tot mai mare pentru participarea cetateneasca duce în multe orase la recunoasterea nevoii de întarire a propriei imagini. Cercetarea pietei si analiza sunt trasaturi cheie. analiza situatiei existente. . este folosita ca tel în multe regiuni. economia etc). se subliniaza convingerea ca atât subiectele legate de functiile orasului (administratia. • gândirea în grupuri tinta . analiza punctelor tari si a celor slabe. ci punerea laolalta a creativitatii si ideilor actorilor într-un proiect pe termen lung. comunicatii. cât si cetatenii sunt parte a dezvoltarii urbane. e necesar un proces de planificare coordonata. aspect ce ridica probleme specifice. În completarea gândirii în grupuri tinta. „Marketingul urban trebuie conceput ca un principiu general focalizat pe subiectul dezvoltarii orasului. administratori. formeaza fatete diferite ale produsului urban.

politica de comunicare (relatii cu publicul. marketingul urban poate fi definit luând în considerare doua puncte de vedere : climatul economic international si capabilitatea sectorului privat de a participa la implementarea proiectelor orasului. În Germania. politica preturilor (rate. subventii).evaluare. grupuri de lucru sau unitati guvernamentale noi pentru manageri urbani. Particularitatile marketingului urban în tarile din Centrul si Estul Europei În cazul tarilor din Europa Centrala si de Est. Toate acestea trebuie sa conduca la o viziune asupra orasului si sarcini pentru toti actorii implicati. proiectele concrete si operatiile realizate de vectori publici sau privati. principiul succesului fiind dat de o structura organizationala flexibila si creativa. consiliile locale nu aplica direct instrumentele de marketing. Dezvoltarea bazata pe potentialul local. . adaptate la posibilitatile pe care le ofera sistemul social al orasului. publicitate. Astfel. Adesea birouri private studiaza proiecte de marketing ce se realizeaza în colaborare cu orasul. Principiul marketingului urban este sa se gaseasca în procesul de planificare. marketingul urban în Germania cuprinde ansamblul instrumentelor marketingului din sectorul privat. Configuratia organizationala a marketingului urban tine de decizia fiecarui consiliu local. îmbunatatirea imaginii ca întreg trebuie sa reprezinte rezultatul atins de procesul de marketing urban". Criteriul decisiv pentru organizarea procesului de marketing urban este acela al crearii unei baze de colaborare între grupurile de interese publice si private de la nivelul orasului. ci le înglobeaza în procesul formularii politicilor si al adoptarii deciziilor. în special la nivelul urmatoarelor politici: • • • • politica produsului (configuratia produsului oras). campanii de promovare a imaginii). politica distributiei (cum ajunge clientul la produsul oras). procesul de restructurare are loc si prin intermediul grupurilor de studiu guvernamentale. Conceptul poate fi definit totodata ca o tentativa a administratiei locale de a se adapta la noile conditii din industria si comertul mondial în care dezvoltarea noilor tehnologii în computere si telecomunicatii influenteaza decizia de localizare a activitatilor economice. De aceea.

este necesara sustinerea internationala pentru accelerarea restructurarii economice si a institutiilor administratiei publice. iar atitudinea organizatiilor statului nu este înca orientata catre mecanismele pietei. Aceasta reclama un parteneriat public-privat consistent la nivelul orasului. în special managementul terenurilor si cu întelegerea corecta a rolului pe care sectorul privat îl poate juca în dezvoltarea urbana. trebuie cuplata cu strategii interne potrivite. mediul de viata sau patrimoniul cultural si istoric Felul în care orasele . orasele central si est-europene nu ocupa aceeasi pozitie cu cele vestice. „Orasele intra în competitie pentru locuri de munca si se leaga în noi coalitii strategice ce se extind dincolo de granitele nationale. acesta fiind mult mai slab.Companiile pot alege acum din mai multe posibile alternative de localizare. orasele intra cu avantajele pe care le au din politica nationala de reforma economica. Un numar din ce în ce mai mare de firme pot alege între diferite orase din lume un amplasament pentru un proiect de dezvoltare. Este limpede ca aceste tari trebuie sa caute modalitati de a se adapta la noile conditii ale pietei mondiale. în ciuda existentei unei forte de munca de calitate sau a altor avantaje legate de traditie si civilizatie. Iar aceste strategii ar trebui sa înceapa cu un management corect al averii municipale. în acest scop. În concluzie. Competitia dintre orasele din estul si din vestul Europei nu se realizeaza în termeni de egalitate. La rândul ei. În aceasta competitie. acesta având o cu totul atitudine în aceste tari. de privatizare si de stimulare a investitiei straine si cu zestrea locala data de conectarea la retele de comunicatie. iar. iar diferenta de baza dintre cele doua parti ale Europei consta tocmai în aceasta capabilitate. cât si sub aspectul sectorului public. dar în competitia pentru proiecte internationale. aceasta reprezentând o problema pentru integrarea europeana". Incapacitatea de a concura în termeni egali poate împinge Europa de Est într-o situatie periferica. Dezvoltarea corporatiilor multinationale si procesul integrarii europene contribuie la cresterea flexibilitatii firmelor si la crearea unei noi diviziuni internationale a muncii. marketingul urban este perceput ca un raspuns local la schimbarile economice si tehnologice de la nivel global. deoarece orasele din est nu au un sector economic privat suficient de dezvoltat. reprezentat în tarile cu economie în tranzitie. competitia dintre orasele est-europene se manifesta la nivelul atragerii acestei asistente si atragerii de investitii straine. O alta conditie pentru un marketing urban de succes este de natura structurala. Diferenta este evidenta atât sub aspectul sectorului privat. Asistenta vest-europeana în pregatirea oraselor pentru o competitie mai echitabila pe piata mondiala pentru proiecte de dezvoltare.

respectiv Ministerul Lucrărilor Publice. felul în care acestea afecteaza orasul. ca si competenta institutiilor abilitate. politici si sociali. la nivel local si national.actioneaza în cadrul actual de schimbari economice . care cuprinde un departament de specialitate pentru AT şi U. se încadreaza în sfera de influenta a autoritatilor locale si reprezinta un punct de începere a activitatilor de îmbunatatire a competitivitatii orasului. felul în care cei responsabili se organizeaza. Acesti factori influenteaza impactul fortelor din exterior. Activitatea ministerului este susţinută la nivel teritorial prin intermediul ICLPUAT (inspectorate pentru . 18. AMENAJAREA TERITORIULUI ÎN ROMÂNIA ÎN PREZENT Cadrul instituţional La nivel central se realizează coordonarea şi reglementarea activităţii de AT prin instituţii specializate precum Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului (MLPAT) până în anul 2000. cum îsi realizeaza si administreaza programele.prin actiune întelegând nivelul de investitii publice si private într-un anumit oras . Construcţiilor şi Turismului (MTCT).depinde de o varietate de factori care pot fi grupati în trei mari categorii: • Prima categorie include factorii situationali economici. Acestia sunt în mare parte în afara sferei de influenta a autoritatilor publice. • A treia categorie se refera la raspunsul pe plan local la evolutia situatiei. Transporturilor şi Locuinţei (MLPTL) din 2001. infrastructura fizica si sociala si alte puncte tari sau slabe ale orasului. • A doua categorie cuprinde configuratia locala. formularea si imple mentarea politicilor urbane. Ultimul aspect. sfera de activitati. Din iulie 2003 activitatea de AT şi U a fost preluată de Ministerul Transporturilor.

1883 . MTCT. ulterior MLPTL. A. 1946 . Pe data de 10 august 1862. 1965:Ministerul Industriei Construcţiilor. 1990: Ministerul Lucrărilor Publice. ministerul a purtat denumirea MLPAT.1866: Ministerul de Interne.construcţii. denumirea si forma de organizare a Ministerului Lucrărilor Publice (MLP) au trecut prin mai multe transformări si a funcţionat fie ca minister de sine stătător (1862 . 1929 . aflate în subordinea MLPAT. Din 1991 până în 2000. potrivit evoluţiei societăţii româneşti (1864 . Alexandru Ioan Cuza a semnat Decretul 25 de formare a primului minister unic al României iar la 27 ianuarie 1862 a fost numit primul ministru al Lucrărilor publice. lucrări publice. 1957: Ministerul Construcţiilor si Materialelor de Construcţii. Activitatea de construcţii a început sa fie reglementată in România prin norme de calitate cu 150 de ani in urma. 1944 .1949) fie preluând si alte activităţi complementare. Cuza semnează Decretul 627 de organizare a Ministerului Lucrărilor Publice.1929.Comerţului si Lucrărilor Publice.1864. 1866 -1883: Ministerul Agriculturii. Agricultura si Lucrările Publice.1946: Ministerul Lucrărilor Publice si Comunicaţiilor. De-a lungul timpului. domnitorul I. 1945 . Transporturilor si Amenajării Teritoriului). construcţiilor şi turismului. MTCT funcţionează în baza HG 740 2003 şi are atribuţii complexe în domeniile transporturilor. Dintre atribuţiile specifice domeniilor amenajării teritoriului şi urbanismului amintim: • elaborează şi implementează politicile de aplicare a strategiei naţionale în . Între 2000 şi 2003 de MLPTL şi apoi MTCT din iulie 2003.1945: Ministerul Lucrărilor Publice si Refacerii. urbanism şi amenajarea teritoriului) -şi a inspecţiilor sale judeţene. La 22 ianuarie 1862. 1975: Ministerul ConstrucţiilorIndustriale.1944.

prin corelare cu programele naţionale de cercetare în aceste domenii. locuinţei şi turismului. participă la susţinerea operaţiunilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului cu caracter pilot. conform legii. lucrărilor publice. urbanism. la construcţia de locuinţe şi lucrările tehnico. locuinţei. . • asigură elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naţional. • avizează documentaţiile de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice. siguranţa construcţiilor şi turism. verifică respectarea prevederilor acestuia. în vederea realizării politicilor sectoriale din aceste domenii. după aprobare. precum şi documentaţiile privind construcţiile în domeniul turismului. potrivit legii. amenajării teritoriului. ca sinteză a politicilor şi planurilor sectoriale şi locale de amenajare a teritoriului. • asigură organizarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile transporturilor. amenajării teritoriului. urmărind armonizarea lor.domeniul lucrărilor publice.edilitare. • colaborează cu consiliile judeţene şi locale la elaborarea studiilor şi programelor referitoare la dezvoltarea urbană şi rurală.

prin reglementări tehnice şi economice. stabiliţi prin lege. . • organizează elaborarea.edilitar. • asigură fundamentarea şi elaborarea programelor referitoare la îmbunătăţirea şi dezvoltarea fondului de lucrări publice şi locuinţe. • colaborează cu coordonatorii cadastrului general. pentru organizarea şi realizarea cadastrului imobiliar. organizează controlul privind aplicarea reglementărilor tehnice şi economice. avizarea şi aprobarea reglementărilor tehnice şi economice pentru domeniile sale de activitate. precum şi documentarea specialiştilor. asigură directivarea şi asistenţa tehnică pentru implementarea calităţii în construcţii. proiectare. în condiţiile legii. monitorizarea programelor de investiţii în infrastructura urbană. reglementări specifice şi politici sectoriale în domeniul serviciilor de gospodărie comunală. cu participarea specialiştilor din cercetare.• sprijină şi îndrumă administraţia publică locală prin activităţi ce privesc strategia. care nu pot fi soluţionate la nivelurile de competentă locală. învăţământ superior şi execuţia lucrărilor din domeniile sale de activitate.

Elaborează PATN şi alte planuri de interes naţional solicitate de minister.• asigură concepţia unitară a aplicării politicii naţionale de amenajare şi echipare cu lucrări publice a teritoriului naţional. a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a Consiliilor Locale conform prevederilor legii administraţiei publice locale nr. Funcţionează în conformitate cu statutul stabilit prin HG 1233 1996. prin Legea 50 1991 "privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri în domeniul locuinţelor" şi Ordinul 91 din 1991. sau Guvern37. Trebuie semnalat că până în anul 2000 atribuţiile ministerului de resort MLPAT (Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului) în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului erau mai bine precizate! Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului "URBANPROIECT" funcţionează sub autoritatea MTCT şi asigură fundamentarea ştiinţifică a propunerilor legislative în domeniul AT şi U.a. • avizează documentaţiile de urbanism privind zonele şi staţiunile turistice. La nivel local realizarea planurilor de interes judeţean şi local şi punerea lor în practică este responsabilitatea Consiliilor Judeţene. legile de aprobare a secţiunilor PATN ş. (a . care cuprinde conţinutul cadru al documentaţiilor de AT şi U precum şi lista semnelor convenţionale utilizate în cadrul acestora). Cadrul legislativ Cadrul legislativ în domeniul AT şi U a fost susţinut până în anul 2001. • asigură secretariatul Centrului naţional pentru aşezări umane (habitat). Alte legi importante pentru domeniul AT şi U sunt Legea 18 din 1991 (republicată în 1998) şi Legea 33 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. din 1994. conform legii. 215 2001 (care înlocuieşte legea 69 din 1991 republicată în 1996). precum şi documentaţiile privind construcţiile în domeniul turismului.

7-16 Secţiunea 1 .art.se vedea anexa). PUBLICE (AP) . iar gestiunea teritoriului o activitate continuă şi de perspectivă.DISPOZIŢII GENERALE (principii) .art.certificatul de urbanism Secţiunea 5 . de interes comunitar şi importantă în perspectiva integrării în UE.amenajarea teritoriului (AT) Secţiunea 2 . nr. 39-62 Secţiunea 1 . Această lege este prima lege post-decembristă care reglementează în mod cuprinzător activitatea specifică a domeniului AT şi U. 1-6 Capitolul II -DOMENIUL DE ACTIVITATE art.atribuţiile AP locale Secţiunea 4 .Avizarea şi aprobarea DATU Secţiunea 6 .structura instituţionalăCapitolul IV . 350 2001. Capitolul I .Documentaţii de AT Secţiunea 3 .Iniţierea şi finanţarea activităţilor Secţiunea 5 .atribuţiile AP judeţene Secţiunea 3 .activităţi de AT şi U Capitolul III .Sancţiuni .DOCUMENTAŢII DE AT ŞI U (DATU) . 17-38 Secţiunea 1 . În 2001 a fost promulgată "Legea Amenajării teritoriului şi urbanismului" (LATU).atribuţiile AP centrale Secţiunea 2 .Documentaţii de U Secţiunea 4 .art.Participarea populaţiei la activităţile de AT şi U Secţiunea 7 .ATRIBUŢII ALE ADM.urbanismul (U) Secţiunea 3 .Definiţii şi scop Secţiunea 2 .Urmărirea aplicării DATU aprobate Capitolul V . Legea defineşte AT şi U drept activităţi complexe de interes general.

Legea se sprijină pe o serie de principii şi urmăreşte îndeplinirea unor obiective: Principii: Dezvoltarea durabilă (art. POLITICILOR şi PROGRAMELOR de dezvoltare durabilă în profil spaţial şi urmărirea lor conform documentaţiilor.Dispoziţii finale (termene de aplicare) . 1) Echitatea cu privire la utilizarea teritoriului (art. 65- 68Anexa 1 . participarea populaţiei (la decizie) şi Dezvoltarea durabilă Obiective: Dezvoltare echilibrată Protecţia patrimoniului natural şi construit Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţile urbane şi rurale Armonizarea politicilor economice. prospectivă (evaluează tendinţe. impact) şi democratică (implică participarea populaţiei) Respectarea autonomiei locale respectiv: parteneriat.- art. funcţională. iar în particular Urbanismul urmăreşte aplicarea strategiilor pe termen scurt.competenţe de avizare şi aprobareAnexa 2 Definire termeni Conform LATU activităţile ATU constituie transpunerea STRATEGIILOR. 2. descentralizare servicii publice. sociale. ecologice şi culturale .Categorii de DATU . transparenţă. mediu şi lung şi stabileşte direcţii de dezvoltare spaţial conform potenţialului şi aspiraţiilor comunităţilor locale.2) AT este globală (coordonare). 63-64Capitolul VI .art.

regional şi judeţean o dezvoltare ierarhizată. Alte obiective stabilite prin legea 350 sunt: Dezvoltare economică şi socială echilibrată Îmbunătăţirea calităţii vieţii (individuale şi colective) Gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi protecţia mediului Utilizarea raţională a teritoriului Atribuţiile administraţiei publice (AP) sunt stabilite în cadrul legii după cum urmează: Structură instituţională: MLPTL MTCT. Arhitectul . RGU Acte normative Asigură colaborarea orizontală pentru fundamentarea de strategii şi programe şi colaborarea verticală cu CDR. asigurarea coeziunii şi integrării spaţiale. la nivel central.În scopul creşterii coeziunii economice şi sociale se urmăreşte la nivel naţional. CL Asigură avizarea potrivit competenţelor MLPTL CPJ Asigură coordonarea la nivel judeţean CPL . funcţionar public local la CC (cu pregătire de specialitate) Atribuţiile administraţiei publice centrale (APC) Elaborează PATN. CJ. CO. PATR.şef la CJ. CM.

Avizarea documentaţiilor de AT este scutită de taxe conform prevederilor art.Zone protejate Secţiunea IV . . În vederea realizării unor lucrări de amploare ce necesită strategii şi planuri comune CL şi CJ se pot asocia în vederea elaborării documentaţiilor specifice. 65 în lipsa PATJ şi PUG aprobate nu se pot realiza investiţii. deci nu se pot elibera autorizaţii de construcţie în lipsa acestor documentaţii de AT şi U. CONSULTARE. Finanţarea se asigură din bugete locale şi din bugetul central precum şi prin contribuţia unor persoane fizice şi juridice interesate. respectiv preluarea prevederilor de AT şi U din documentaţiile de nivel superior.Atribuţii în domeniul Urbanismului. Conform Art. Elaboratori: profesionişti cu licenţă sau studii postuniversitare în domeniu. Corelarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului este o problemă majoră a forurilor tehnice de avizare şi a structurilor care aprobă. APL sunt obligate să prevadă fonduri în bugetul local.Apa Secţiunea III . SECŢIUNI există 5 secţiuni aprobate prin lege Secţiunea I . Participarea populaţiei se realizează prin proceduri de INFORMARE. 56.Zone de risc natural 1 în curs de aprobare. 3.Căi de comunicaţii Secţiunea II .Reţeaua de localităţi Secţiunea V . ALTE FORME care urmează a fi reglementate de către MLPTL prin ordin sau HG. Secţiunea VI .Turism şi 1 în curs de elaborare a studiilor de fundamentare privind reţeaua de echipamente sociale PATZ INTERCOMUNALE (PATIC) INTERJUDEŢENE (PATIJ) REGIONALE (PATR) PATJ Reprezintă expresia a programelor de dezvoltare socio -economică Iniţierea documentaţiilor aparţine comunităţilor locale. Documentaţiile de U au caracter OPERAŢIONAL. înscrişi în Registrul urbaniştilor Documentaţiile de AT şi U (DATU) sunt planurile şi RLU + avize şi aprobări Documentaţiile de AT au caracter DIRECTOR.

elaborare strategii şi politici. avizare şi aprobare documentaţii. Este de asemenea nevoie de o bogată gamă de indicatori şi informaţii specializate. DIAGNOZA ŞI PROPUNERILE DE DEZVOL TARE. constituirea şi utilizarea de bănci de date.Competenţele de avizare stabilite prin LATU sunt următoarele: Plan Avizare Aprobare PATN Guvern Parlament PATZ MLPTL + ministere şi agenţii teritoriale PATJ MLPTL + ministere şi agenţii teritoriale Consilii judeţene şi locale Consilii judeţene şi locale Activităţi conexe ale AT (art. Nu este scopul acestui manual de a descrie în detaliu aceste aspecte. monitorizare şi control pentru implementare strategii. AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISM DOMENII DE ANALIZĂ SPECIFICE DOCUMENTAŢIILOR În acest capitol sunt prezentate succint principalele aspecte care fac obiectul analizelor de potenţial pentru un anumit teritoriu. 15) sunt cele de cercetare. elaborare acte normative. deoarece nu se adresează unor potenţiali elaboratori sau utilizatori de asemenea documentaţii. Trebuie subliniat că orice documentaţie de AT şi U cuprinde 3 părţi: ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE. Informaţiile de mai jos constituie o simplă informare în domeniu şi ilustrează complexitatea procesului de planificare . Elaborarea acestor părţi este un proces laborios şi de ECHIPĂ. politici. programe şi operaţiuni de AT şi U. .

În prima parte ne referim la aspecte specifice unui plan de amenajare a unui teritoriu judeţean. construcţii. gaze naturale etc. exploatabile sau nu. În conformitate cu prevederile Ordinului MLPAT 91 199138 se întocmeşte o planşă de sinteză privitoare la "zonificarea teritoriului şi funcţiunile economice". la o scară convenabilă. cartogramele şi diagramele. Analiza multi-criterială şi analiza comparativă sunt metode utilizate în practica curentă. interjudeţean. resurse de apă potabilă. calitative. agricultură). dezvoltarea sectorului IMM (industrie. producţia. forţa de muncă. dinamica acestora • Avantajele comparative. productivitatea. PIB. Principalele funcţii economice sunt analizate prin indici şi indicatori specifici referitori la: • Sectoarele economice şi structura acestora. care cuprinde: • • Elemente de cadru natural şi potenţial natural al solului şi subsolului Activităţile economice de valorificare a potenţialului şi centrele de localizare a activităţilor productive . intercomunal sau metropolitan. Metodele de reprezentare frecvent folosite sunt graficele. servicii. investiţiile străine Potenţialul de dezvoltare economică este analizat la diferite niveluri teritoriale. Potenţialul natural şi funcţiile economice Evaluarea potenţialului natural şi a principalelor resurse naturale se referă la: • • Utilizarea terenurilor: categorii funciare calitatea solurilor Resurse minerale zăcăminte: elemente cantitative.

). ponderea femeilor. sau al UAT componente ale teritoriului studiat. a tinerilor sau a categoriilor profesionale principale (muncitori. În conformitate cu . al sporului migratoriu (migraţie internă . al populaţiei apte de muncă (ponderea populaţiei de 16-59 ani) şi al raportului de dependenţă (între populaţia aptă de muncă şi tineri + vârstnici). zone afectate de poluare şi alte zone caracteristice Activităţile industriale şi serviciile sunt identificate şi localizate la nivelul localităţilor. Primul recensământ care oferă informaţii cuprinzătoare despre structura pe vârste. din care în mediul urban şi în mediul rural Densitatea populaţiei în teritoriul administrativ Structura populaţiei: pe sexe. activă ocupată şi salarială.natalitate).• Potenţialul turistic. respectiv al evoluţiei la recensăminte (intervale de 10 . intelectuali. Cele mai recente datează din ianuarie 1992 şi martie 2002. al vitalităţii populaţiei (raport tineri . pe vârste. Metodele de reprezentare frecvent folosite sunt graficele. şi cu şomajul şi structura acestuia: şomaj de lungă durată. etnică şi confesională a României este cel din 1930.15 ani) sau pe intervale de 3 . Forţa de muncă este analizată în raport cu populaţia activă.vârstnici). venituri sărăcie Capitalul uman.5 ani.externă). după educaţie. cartogramele şi diagramele. structura pe gospodării Distribuţia şi structura populaţiei sunt urmărite şi în dinamica lor. Populaţia şi potenţialul demografic Populaţia unui teritoriu este analizată sub aspectul distribuţiei şi al caracteristicilor demografice. funcţionari etc. Potenţialul demografic este analizat din punct de vedre al sporului natural (mortalitate . • • • • • Datele generale privitoare la populaţie se referă la: Populaţie totală.

care cuprinde: • • 20 ani • Mobilitatea populaţiei şi gradul de ocupare a forţei de muncă Repartiţia în teritoriu a populaţiei şi localităţilor Evoluţia demografică şi socio-profesională a populaţiei într-un interval de 10- Analiza problemelor privitoare la populaţie. aeroporturi. halte etc. lungimi. la o scară convenabilă. număr instalaţii portuare. autogări • • • Feroviare: densitate. judeţene.prevederile Ordinului MLPAT 91 1991 se întocmeşte o planşă de sinteză privitoare la "populaţie şi reţeaua de localităţi". coridoare principale. regularizări. electrificate. trafic Gospodărirea complexă a apelor şi alimentările cu apă: • Amenajări hidro-tehnice: acumulări. comunale). coridoare principale. îndiguiri. poldere. Navale: lungime. canale . lungimi pe categorii (naţionale. autostrăzi. gări. conduce la concluzii specifice şi permite formularea de scenarii cu ajutorul metodelor specifice de prognoză demografică. drumuri modernizate. porturi Aeriene: linii. Infrastructura majoră a teritoriului Echiparea tehnică a teritoriului este analizată prin abordarea distinctă a următoarelor componente: Căi de comunicaţie şi transport: • Rutiere: densitate.

centrale digitale şi analogice. Supravegherea calităţii apei. Echipamente energetice şi telecomunicaţii: • • • • • • Gaze naturale. abonamente. din care pentru populaţie Energie electrică: CET . oleoducte Volumul gazelor naturale distribuite. sisteme de alimentare cu apă şi canalizare • • epurare • Volum de apă potabilă distribuită.sistemul naţional şi regional Localităţi (număr) care dispun de alimentare cu gaze naturale Gospodării localităţi neracordate la sistemul energetic naţional Telecomunicaţiile . . apă industrială.• Lucrări hidro-edilitare: captări de suprafaţă şi de adâncime.reţele optice. staţii de epurare Localităţi (număr) care dispun de sisteme de alimentare cu apă şi de staţii de apă epurată etc. din care pentru populaţie. de transport şi de distribuţie a acesteia. gazoducte. aducţiuni. telefonie mobilă • Energii neconvenţionale Analiza echipării energetice presupune analiză distinctă a ui de producere a energiei.

Principalele aspecte analizate cuprind: • • structura şi ierarhizarea localităţilor urbane şi rurale. . zonele de influenţă ale oraşelor şi municipiilor. în domeniul educaţiei şi sănătăţii. Instituţiile administrative. pentru turism. alimentarea cu apă şi canalizarea. Reţeaua de localităţi Analiza reţelei de localităţi urmăreşte distribuţia localităţilor în teritoriu şi nivelul de echipare tehnică şi socială a acestora.Echiparea tehnică a teritoriului este ilustrată printr-o planşă specifică. De o mare importanţă este analiza nivelului de echipare tehnică şi socială a localităţilor respectiv. a sectorului de cercetare. Sunt analizate toate formele de învăţământ şi serviciile de sănătate. care cuprinde toate domeniile susmenţionate. alimentarea cu gaze. a serviciilor pentru populaţie în general. calitatea străzilor şi a spaţiilor plantate. nivelul serviciilor de salubritate şi de gospodărie comunală în general. Echipamentele sociale la nivelul localităţilor privesc în primul rând cele de interes public major. raportul dintre numărul de oraşe şi sate. mărimea acestora şi a UAT. telefonia. Principalii indicatori utilizaţi se referă la • • • densitatea oraşelor şi satelor. Problemele specifice ale reţelei de localităţi sunt ilustrate grafic în planşa privitoare la populaţie şi reţeaua de localităţi. sectorul financiar-bancar sunt relevante în cazul localităţilor urbane. încălzirea locuinţelor (în sistem centralizat sau individual). De o deosebită importanţă este analiza dezvoltării serviciilor comerciale.

AS 2002) 3 rezervaţii ale biosferei. respectiv a principalilor factori: apă. Dintre domeniile de analiză prezentate. reţeaua de localităţi (reţea de localităţi). care sunt ilustrate de regulă în cadrul unei planşe tematice. apa ca resursă (mediu şi infrastructură). zonele protejate naturale şi construite (mediu şi reţea de localităţi). sol.Protecţia şi reabilitarea mediului În cadrul acestui capitol este analizată starea mediului. 4 parcuri naturale. 12 parcuri naţionale. 231 de monumente ale naturii şi 543 de rezervaţii naturale însumând 14. Alte zone cu valoare ambientală sunt prevăzute în legea 5 2000 pentru aprobarea Secţiunii III a PATN. zonele de risc (mediu) şi turism (mediu şi potenţial economic secţiune în curs de aprobare de Parlamentul României). ca zone în care trebuie instituit un regim de zonă protejată. . vegetaţie. PATN (Planul de amenajare a teritoriului naţional) cuprinde secţiuni pentru: • • • • • • căi de comunicaţie (infrastructură). În România există (conf. aer. Pe baza concluziilor analizelor şi în conformitate cu cerinţele unei dezvoltări teritoriale durabile se fac propuneri de reabilitare. 53 de rezervaţii ştiinţifice. De asemenea se urmăreşte identificarea zonelor valoroase şi a ariilor protejate specifice. Se urmăreşte identificarea ariilor afectate de poluare. sau de fenomene de degradare precum şi a cauzelor acestor fenomene: sursele de poluare. dezvoltare rurală.1% din suprafaţa ţării). În total cca. specifice. 35% din teritoriul naţional constituie zone valoroase de mediu.5 kmp (6. protecţie şi conservare a mediului natural şi construit. Pentru energie. echipamente sociale există sau sunt în curs de elaborare studii de fundamentare.632. viaţă sălbatică.

studii pentru stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită (culturală. care privesc evoluţia localităţii şi caracteristicile sale: • • studii topo şi aducerea la zi a suportului topograficcadastral. care asigura cunoaşterea situaţiei din anumite domenii.). etnografic. • • • studiu cadastral: tipuri de proprietate asupra terenurilor şi imobilelor. protecţia şi conservarea mediului. În continuare se prezintă o clasificare a STUF pentru PUG: 1. sub aspect istorico-cultural.În procesul de elaborare a planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. studii privind valorificarea potenţialului turistic sau balnear. studii privind echiparea tehnico . sau a problemelor specifice unor domenii sau teritorii. arhitectural-urbanistică etc. Pot fi totuşi folosite studii. SOCIALE. • • • • studiu de organizare a circulaţiei şi transporturilor. . cercetări şi proiecte anterioare dacă informaţiile oferite de acestea nu şi-au pierdut valabilitatea. Aceste studii se referă la aspecte ECONOMICE. studiile de fundamentare (STUF) trebuie să prezinte date şi concluzii recente (nu mai vechi de 2 ani). Studiile de fundamentare cu caracter analitic. DE MEDIU. urbanistic-arhitectural. studiu istoric: evoluţia localităţii.edilitară. studii privind reabilitarea. studiu privind condiţiile geotehnice şi hidrogeologice. DE PATRIMONIU CONSTRUIT etc. Pentru a fi utile în procesul de planificare. ca suport al procesului de planificare sunt necesare studii de fundamentare. DE INFRASTRUCTURĂ. istorică.

. Pentru toate categoriile de studii de fundamentare. evidenţierea disfuncţionalităţilor şi priorităţilor de intervenţie. evoluţia mişcării în teritoriu mobilitatea etc. Studiile de fundamentare cu caracter prospectiv reprezintă elaborarea unor prognoze pentru diferitele domenii sectoriale. analiza critică a situaţiei existente. 3. Fiecare studiu de fundamentare se finalizează cu o sinteză. demersul elaborării urmăreşte: • • • • delimitarea obiectului studiat. evoluţia activităţilor economice. Ele se pot elabora în baza sondajelor şi anchetelor socio-urbanistice efectuate în rândurile populaţiei. specialiştilor şi a instituţiilor. prognoze. legate de dezvoltarea urbanistică. Studiile de fundamentare cu caracter consultativ privesc evidenţierea unor cerinţe şi opţiuni ale populaţiei.2. propuneri de eliminare diminuare a disfuncţionalităţilor. privind evoluţia populaţiei. axată în principal pe diagnosticarea disfuncţionalităţilor şi pe formularea propunerilor de eliminare sau diminuare a acestora. scenarii de dezvoltare a localităţii.

standard de viaţă etc Indicele este raportul a două niveluri diferite ale unui indicator. financiari. populaţie. indicatori statistici. datele de statistică teritorială sunt de asemenea o sursă frecvent utilizată. anchete. consum. Se exprimă în procente.) Indicatori complecşi multidimensionali (Dicţionar de sociologie. 1987) Sistem de descriere al unităţilor spaţiale prin care se pun în evidenţă aspecte structurale şi procese cu efect spaţial (UP-INCD. capital uman. Dacă studiile de fundamentare oferă o bună parte din această informaţie. demografici. Vlăsceanu) (densităţi. măsurători specifice. În continuare sunt prezentate o serie de termeni şi definiţii legate de informaţie… … Informaţia statistică în amenajarea teritoriului şi urbanism Unele definiţii privind indicatorii: Expresie numerică cu ajutorul căreia se caracterizează cantitativ un fenomen social .Un aspect important în procesul de elaborare a planurilor de AT şi U este legat de colectarea şi utilizarea informaţiei specifice. locuinţe etc. (DELR. migraţiune. reflectând variaţia acestuia în timp sau în spaţiu (dinamica).) Indicatori agregaţi (IDU. medii etc. sănătate. 2000) Sistem de informaţii în planificarea şi aplicarea politicilor de AT pentru descrierea stărilor şi evoluţiilor în cadrul UTR (UP-INCD) Categorii de indicatori: Indicatori simpli unidimensionali (suprafeţe. Rolul indicatorilor în planificarea : . schimbării în timp. economici. educaţie. REGDEV. de echipare.economic din punct de vedere al structurii.) Indicatori cantitativi calitativi. al legăturilor reciproce cu alte fenomene etc. Zamfir. Poate fi cu bază fixă sau în lanţ. QLIFE etc. ponderi etc.

a disparităţilor regionale etc. Aspectele practice privitoare la indicatori sunt legate de promovarea. Se realizează la nivel naţional.• • • • instrument real de influenţare a deciziei în dezvoltarea teritorială element obiectiv de comparaţie factor de conştientizare a anumitor fenomene factor formator educativ . actualizare. care asigură legarea datelor alfa-numerice de un plan topografic construit în sisteme de coordonate corelate. acces). Băncile de date urbane şi teritoriale moderne sunt integrate în astfel de sisteme informaţionale. în monitorizarea implementării acestora. judeţean. adaptarea. Exemplu de bilanţ teritorial: România . sintetică a structurii de folosinţă a terenurilor din cadrul unui teritoriu analizat. de utilizarea lor în strategii şi programe. sau de un plan cadastral. În prezent băncile de date sunt utilizate în cadrul SIG (Sisteme Informatice Geografice). Bilanţul teritorial reprezintă o ilustrare cantitativă. local.interpretarea lor presupune un nivel de pregătire de specialitate • • • determină stabilirea de obiective şi asumarea de programe determină anumite măsuri organizatorice adecvate rezolvării unei probleme contribuie la constituirea băncilor de date locale Băncile de date sunt sisteme de informaţii cuprinzând date de bază şi sistemul de gestiune a acestora (întreţinere. eliminarea înlocuirea acestora. zonal regional.teritoriul naţional (cifrele sunt rotunjite) Mii kmp % % . Ele asigură un proces complex de supraveghere a teritoriului. dar şi a proceselor de dezvoltare.

pepiniere Livezi Păduri Ape.0 3.3 93. cercetări şi studii de specialitate. drumuri.0 2..8 67.7 4.Suprafaţă totală Suprafaţă agricolă Arabil Fâneţe Păşuni Vii. Altele (cariere.0 10.5 147.2 1.9 9. neproductive) 4. bălţi 238. regional. c. media Institutul de statistică (INS) este responsabil de întocmirea statisticii generale la nivel naţional.0 15. judeţean şi local ("Fişa localităţii") şi cuprinde următoarele direcţii generale (DG) principale: • • • DG conturi naţionale şi analiză statistică DG statistici agricole şi de mediu DG a statisticii industriei şi construcţiilor .f.7 Construcţii.0 34.4 3.2 Surse de obţinere a informaţiilorSursele de informaţii pentru urbanism şi amenajarea teritoriului pot fi: instituţii specializate.1 100 62 63 23 10 2 2 28.

comerţ. servicii Preţuri. dar şi electorale. Anuarul statistic este principala publicaţie a INS şi cuprinde date statistice economice. Forţă de muncă Venituri.. datele de la recensămintele populaţiei etc. organizare administrativă • • • • • • Populaţie. cercetare Conturi naţionale. servicii de gospodărie comunală. transporturi. locuinţe Educaţie. finanţe publice Statistică internaţională În cadrul INS sunt prelucrate şi publicate şi informaţii: despre întreprinderi (REGIS). agricultură. turism. registre şi sondaje în întreprinderi DG de statistică a comerţului şi serviciilor de piaţă DG de coordonare sistem statistic naţional şi teritorial DG de statistică socială DG de populaţie şi recensăminte INS este conform HG 765 2003 organizat ca instituţie publică în sub-ordinea Guvernului şi sub coordonarea Primului Ministru şi are în structura sa 8 direcţii regionale şi 34 direcţii judeţene de statistică.• • • • • DG de statistică a anchetelor structurale. investiţii Industrie. . resurse. demografice. anchete asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO). respectiv Direcţiile judeţene şi regionale de statistică precum şi pe un sistem teritorial de eşantionare. sănătate. Principalele domenii abordate sunt:Geografie. INS se bazează pe o structură teritorială de colectare a datelor.

care se regăsesc în forme asemănătoare şi în ţările UE sunt un instrument esenţial al proceselor de planificare. • • MTCT (fost MLPTL) cu privire la transporturi şi locuinţe. fundaţii şi instituţii private. sondaje. În afara acestuia şi a altor anuare specializate trebuie amintite rapoartele PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare) privind Dezvoltarea Umană. cu precădere cele din revistele de specialitate cu caracter economic şi financiar (Capital. Acesta implică o serie întreagă de aspecte organizatorice şi instituţionale. • Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi ministerele de resort (în prezent MAPDR şi MMGA) cu privire la agricultură. dar ele nu sunt decât o reprezentare a strategiilor de dezvoltare . legate de etapele de luare a deciziilorşi de implementare a strategiilor şi programelor. ale Băncii Mondiale cu privire la sărăcie precum şi studiile şi cercetările economice. barometre de opinie. demografice. de AT şi U elaborate de institute de cercetare precum cele ale Academiei Române. Bursa. care pun în evidenţă anumite stări. cu privire la ocuparea forţei de muncă etc.În afara instituţiilor din sistemul statisticii naţionale există şi alte instituţii care colectează şi oferă informaţii statistice specializate: • Registrul Comerţului şi Camerele de Comerţ şi Industrie judeţene cu privire la agenţii economici. MMSSF prin ANOFM (Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă) şi genţiile judeţene şi zonale din subordine. Economistul etc. Informaţia de tip statistic poate fi completată de informaţia oferită de anchete. Cunoaşterea conţinutului şi problematicii pe care o abordează documentaţiile de AT şi U reprezintă un aspect important al procesului de planificare . Principala publicaţie statistică este "Anuarul statistic" al INS.Pot fi consultate şi preluate cu o anumită precauţie informaţiile publicate în presă. silvicultură. Ziarul Financiar. Adevărul economic. sau comportamente sociale conjuncturale.). sociale. atitudini. dar şi de asociaţii profesionale. dar nu şi întregul proces. starea factorilor de mediu. Documentaţiile de AT şu U.

de la activitatea curentă a unei persoane care îşi "planifică" cheltuielile de concediu sau pentru piaţa de sâmbătă dimineaţa şi până la planificarea cheltuielilor şi activităţilor anuale pe care le desfăşoară o întreprindere sau o instituţie publică. care oferă instrumente adecvate şi constituie la nivelul UE un model de aplicare a principiilor planificării strategice pentru dezvoltare economică. socială şi urbană. noţiunea de planificare are o semnificaţie profundă şi reprezintă în general o condiţie sine-quanon. În continuarea acestui manual sunt prezentate succint o serie de definiţii şi teme privind planificarea . urmând ca în final să fie prezentat domeniul politicii de dezvoltare regională. 19. În activităţile de tip militar.şi un cadru pentru acţiunile concrete de implementare a programelor şi proiectelor. MANAGEMENT ŞI PLANIFICARE URBANĂ În cele ce urmează sunt prezentate acele aspecte ale planificării care sunt interesante şi importante din perspectiva dezvoltării regionale şi planificării spaţiale şi al rolului pe care administraţiile îl au în aceste domenii… Noţiunea de planificare poate avea un sens extrem de larg. Ultimele decenii au arătat un interes crescut al administraţiilor publice locale şi centrale pentru ideea . care precede orice tip de acţiune. managementul urban şi planificarea strategică.

i-au conferit-o. Planificarea strategică este o sintagmă obţinută din asocierea celor doi termeni de mai sus şi care tinde să capete sensuri tot mai profunde şi utilizări concrete în multiple domenii şi procese. termenul de planificare apare în numeroase acte normative şi în documente care privesc procesul de integrare în structurile UE. câştiguri indiscutabile ale ultimelor două decenii în ţările democratice. În prezent termenul păstrează încă o semnificaţie militară. fiind legat de termenul de "strategi" care desemna pe comandanţii militari ai unei cetăţi. Termenul de planificare capătă sens în asociere cu alţi termeni precum: participativ. dar şi urban. De altfel. incluzând şi o anumită succesiune etapizare a unor faze ale planului. spaţial etc. Ghidul pentru "strategie" propus de "The Economist Books" defineşte noţiunea de strategie drept o "politică generală pentru atingerea unui număr de obiective specifice. strategic. de acţiune. Planificarea este văzută drept acţiunea de a planifica. dar şi de conducere şi organizare a activităţilor pe bază de plan. global. pregăti anumite acţiuni într-o anumită perspectivă. Noţiunea de planificare este strâns legată de cea de plan. teritorial. cuvântul strategie are conotaţii în lumea Greciei antice. după 1993 şi declanşarea negocierilor pentru aderare. mediu sau lung. Procesul de apropiere economică de Uniunea Europeană. a unui program". după 1998 a readus în prim plan un termen ce părea a nu mai avea viitor în România. pe termen scurt. ca şi cel de "sistematizare". la începutul anilor '90. Dicţionarele definesc planificarea drept un proces de "întocmire a unui plan. Această noţiune nu poate fi separată definitiv de semnificaţia pe care deceniile de comunism din Europa răsăriteană. termenul "planificare" părea la fel de tare compromis în conştiinţa colectivă românească. John Friedman afirmă că utilizarea izolată a termenului de planificare este lipsită de sens şi că ceea ce este extrem de important de reţinut sunt două aspecte: planificarea implică decizii şi presupune (de obicei). extinzându-şi însă sfera de aplicabilitate la un număr extrem de mare de domenii ale vieţii sociale şi economice. alocarea de resurse. De origine latină. în prezent. Succesul de care se bucură astăzi metodele de planificare în domeniile economico-sociale şi ale dezvoltării spaţiale este puternic legat de ideile de parteneriat şi participativitate. . În ultimii ani. (Friedman). dar şi de a anticipa. previziona. Importanţa pe care instituţiile UE o acordă planificării şi programării financiare a impus deschiderea unei dezbateri care să clarifice sensurile "noi" ale acestor termeni în contextul economiei libere de piaţă şi societăţii democratice de după 1990.de planificare.

. ca răspuns la nevoile mediului intern şi la cerinţele dinamicii mediului extern. în ce loc şi la ce preţ" (The Economist Books). Totuşi acestea nu pot fi asimilate unor simple ONG-uri. dar şi al organizaţiilor non-profit. În acest context planificarea strategică la nivel regional teritorial presupune identificarea acelor elemente de complexitate specifică acestui nivel. managementul companiilor a fost extins la nivelul administraţiilor urbane şi teritoriale. global. în ultimele decenii ale secolului XX.Părintele planificării strategice este considerat Igor Ansoff44. care ajută o organizaţie să lucreze într-un mediu dinamic şi în continuă schimbare. cărui consumator. PST este un proces prin care se alocă resursele necesare unei organizaţii în vederea împlinirii misiunii şi obiectivelor asumate. fie şi numai în raport cu complexitatea atribuţiilor şi activităţilor pe care le derulează. Specificul administraţiilor urbane şi teritoriale este mai degrabă apropiat unor organizaţii non-profit. într-o anumită conjunctură şi pe o anumită perioadă de timp). neguvernamentale. PST cuprinde un set de concepte. dar şi cu nivelul responsabilităţilor pe care le îndeplinesc faţă de largi colectivităţi umane. PST este un proces care orientează şi susţine dezvoltarea şi schimbarea. a mecanismelor suport pentru procesul în sine. a factorilor care sunt implicaţi în procesul de decizie şi a categoriilor de resurse care pot fi mobilizate. decât al unor societăţi comerciale. planificarea strategică este definită drept un "proces de schiţare a hărţii strategice a companiei. PST stabileşte obiective fundamentale şi direcţii de acţiune care vor ghida o organizaţie în activitatea sa în urma unui efort disciplinat. principiile şi tehnica "planificării strategice" au fost adoptate şi de către acestea. În măsura în care. proceduri şi instrumente. Aplicată la nevoile dezvoltării companiilor. calea prin care se stabileşte ce produs să fie oferit. Principiile generale ale planificării strategice (PST) sunt valabile însă şi în acest context: PST are caracter cuprinzător. dar şi de specificitate de unicat (procesul fiind valabil pentru o anumită organizaţie structură. de interes public.

Beneficiile planificării strategice. În cele din urmă există un beneficiu direct al membrilor organizaţiei. sănătate. beneficii care decurg din primele două. la interesele diferiţilor actori precum şi la o atenţie sporită faţă de educaţia organizaţională. în viziunea lui Bryson. state. Bryson identifică cel puţin 12 motivaţii pentru care o organizaţie se angajează în procesul de planificare strategică. sunt general valabile şi pot fi ierarhizate astfel: Promovarea gândirii şi acţiunii strategice. ca urmare a clarificării problemelor organizaţionale şi stabilirii priorităţilor acesteia. prima este relevantă şi pentru problematica dezvoltării spaţiale: "ne confruntăm cu atât de multe cerinţe opuse încât avem nevoie de un proces prin care să ne stabilim priorităţile ". Dintre acestea. ajutând factorii de decizie să ia cele mai bune hotărâri. care conduce la obţinerea de informaţii într-un mod sistematic cu privire la mediul intern şi extern.) organizaţii fără scop lucrativ care oferă servicii publice sau servicii specifice (transport. clarificarea direcţiei de perspectivă şi stabilirea priorităţilor de acţiune ale acesteia. Crearea unei responsabilităţi şi eficienţe sporite a organizaţiei. regiuni. în sensul că factorii de decizie îşi .Utilizarea planificării strategice la nivelul organizaţiilor publice şi non-profit s-a extins considerabil în ultimele 2 decenii. Îmbunătăţirea procesului de decizie. Bryson consideră că planificarea strategică poate fi aplicată cu succes în cadrul următoarelor categorii de organizaţii46: • • • agenţii publice şi departamente ale acestora puterea executivă în general (a unui oraş. deoarece planificarea strategică se concentrează întotdeauna asupra problemelor şi a dificultăţilor majore. zone urbane sau metropolitane. J. educaţie) • • reţele inter-organizaţionale în sectorul public şi sectorul fără scop lucrativ comunităţi întregi. comitat etc.

la cerinţele procesului de integrare europeană. Este important de precizat. .). nu este un panaceu universal şi nici nu este aplicabilă oriunde şi oricum. planificare şi planificare strategică. În situaţii de criză. au contribuit la completarea cadrului normativ şi procedural. stringenţa rezolvării unor situaţii de gravitate extremă (poluare acută. care poate contribui cu succes la implementarea unor programe şi strategii. în România. Banca Monidală etc.2001.). chiar dacă practica elaborării lor a adus importante elemente inovatoare. În primul deceniu al tranziţiei. un nou cadru legislativ şi instituţional în domeniul gestiunii aşezărilor şi teritoriului. atunci când rezolvarea anumitor probleme apare în mod vădit şi nu există opţiuni de moment (de ex. Crearea structurilor regionale şi amplificarea sprijinului extern (UE. sau dacă nu există voinţa politică exprimată. în sensul susţinerii strategiei. la definirea mai precisă a responsabilităţilor diferitelor niveluri de administrare şi la necesitatea unei mai bune coordonări între acestea. instrumentele tehnice de gestiune a aşezărilor şi teritoriului au fost planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului. inconsistenţa şi lipsa de experienţă a administraţiilor locale şi centrale nu au oferit un cadru propice adoptării şi utilizării planificării strategice ca instrument de gestiune a aşezărilor şi teritoriului. odată cu adoptarea legii 350 a legii 453 şi a altor reglementări subsecvente. De asemenea un astfel de demers nu merită lansat dacă strategia propusă nu are şanse de implementare. în decurs de 10 ani. Sub aspect normativ. În perioada 1991 . În răstimp de mai bine de un deceniu. perfecţionat şi adaptat. statutul proprietăţii. a fost iniţiat.îndeplinesc mai bine rolul şi se achită de responsabilităţi. în ultima perioadă a intervalului. lipsa unor utilităţi minimale în zonele rurale etc. se pot anticipa schimbări relevante. Modele de inspiraţie europeană Dezvoltarea aşezărilor regiunilor teritoriilor se realizează în general printr-o eficientă conjugare a procesului de planificare cu cel de planificare strategică. iar munca de echipă şi nivelul de expertiză al membrilor acesteia se îmbunătăţeşte. conţinutul acestora a suferit modificări nesemnificative. în final că planificarea strategică. gravitatea anumitor probleme. După 2001. intervenţii după un cataclism natural) demersul strategic nu se justifică. Principalii termeni care trebuie definiţi sunt dezvoltare. deşi este un demers benefic. dezvoltat.

a) ". sau modificarea celor existente precum şi operaţiuni inginereşti ample. În acest sens planurile ca instrumente sunt mijloace de exprimare a unei politici de planificare a dezvoltării şi includ pe lângă reprezentări grafice şi documente scrise. În UE. economice şi spaţiale. drept schimbarea distribuţiei activităţilor în spaţiu şi a legăturilor dintre ele prin conversia formelor de utilizare a terenurilor şi proprietăţilor şi planificarea strategică (PST) drept: pregătirea unui cadru strategic. anii '90 aduc o recunoaştere oficială a rolului important pe care planificarea îl are în realizarea coeziunii economice şi sociale a Uniunii Europene (conf. măsuri fiscale şisau de altă natură (s.coeziune teritorială .Comisar pentru politica regională) ţinându-se cont de următoarele aspecte: • • efectele dezvoltării spaţiale depăşesc graniţele unei ţări sau regiuni necesitatea maximizării potenţialului economic al SEM (Single European Market) prin minimizarea slăbiciunilor decalajelor (infrastructură.coeziune economică .Dezvoltarea este definită de Comisia Europeană drept "o conversie a formei terenului şi proprietăţii sau a utilizării acestuia prin instrumente de planificare şi presupune în general realizarea de noi construcţii. 1991 . Bruce Millan. reţele urbane etc.) • nevoia de mai bună coordonare a investiţiilor publice (vezi Fondurile Structurale) şi de maximizare a contribuţiei politicilor comunitare (vezi Fondul de Coeziune creat în 1993) • • creşterea oportunităţilor de cooperare transfrontalieră rolul planificării spaţiale în promovarea dezvoltării durabile priechilibrul dintre creşterea economică şi protecţia mediului şi patrimoniului • implicaţiile integrării ţărilor CEE şi a celor din sudul şi estul MediteraneiDupă 1990 coeziunea Uniunii Europene a fost constant reprezentată prin triada: coeziune socială . În acelaşi spirit sunt definite planificarea (PSP). identificarea modelelor generale de creştere pe baza evaluării comprehensive a tendinţelor pe termen lung ale dezvoltării sociale.

protecţia mediului şi atingerea obiectivelor economice şi sociale (în echilibru. conform principiilor dezvoltării durabile). în 1993( art. 130S) formarea Comitetului pentru dezvoltare . În UE întâlnim 3 forme principale de astfel de sisteme: cele unitare (putere la nivel central cu delegări de responsabilităţi: Franţa. existând state europene cu o lege unică privind planificarea sau cu legi federale şi legi regionale (Austria. FP6. Astfel. Cu toate acestea există diferenţe de accent. Marea Britanie . Cel puţin prima şi a treia dimensiune a cooperării au coordonate SPAŢIALE. Spania) şi federale (putere partajată între centru şi regiuni cu autonomie în anumite domenii şi abilitare normativă: Austria. Vision Planet etc) includerea "AT" în relaţie cu protecţia mediului în TUE53.Categorii de instrumente spaţiale pot fi şi ele variate de la ţară la ţară. cele regionale (putere partajată între centru şi regiuni conform constituţiei: Italia. Din acest motiv UE a întreprins acţiuni semnificative în ultimii 10-15 ani reflectate în:rapoartele 2000 şi 2000+ (1991 -1994) privind amenajarea teritoriului european. FP5. Spania). Sistemul de planificare depinde foarte mult şi de sistemele de guvernare.identifică politici naţionale. În unele cazuri o importanţă deosebită se acordă aspectelor de design urban control al intervenţiei. strategii. trans-frontalieră şi inter-state. siluetă urbană (Italia). Unele ţări au o abordare cuprinzătoare şi integrată (Danemarca) . Germania.parţial). Ca urmare şi legislaţia în domeniu poate fi diferită. În Belgie există o autonomie totală în ceea ce priveşte reglementarea dezvoltării spaţiale (nu există o lege federală). unele ţări pun accentul pe planificarea economică (Franţa). criterii . dar pot fi încadrate în următoarele 4 categorii: • Politici naţionale.ESDP (PDSE) adoptarea de instrumente financiare: INTERREG. Belgia.Pentru a asigura coeziunea UE pune accentul pe cooperare eficientă între nivelurile administrative. intersectorială. Planificarea în ţările UE are o semnificaţie unanim acceptată: ansamblu de metode utilizate de sectorul public pentru a asigura o organizare raţională a teritoriului. • • • • studii pilot la nivel macro-regional (VASB52. priorităţi şi instrumente. URBAN. orientări. LEADER. perspective . Germania. altele pe utilizarea eficientă a terenului (Olanda) sau pe sistemele de reglementare (Marea Britanie). Olanda).

dar superioare nivelului local (municipalitate. . puteri specifice (intervenţii). ghiduri informative etc. STRUCTURI IERARHICE ALE PLANURILOR STATUTARE ÎN UE Exemplu: DANEMARCA PLAN NAŢIONAL: cuprinde directive generale. proiecte pilot (PP). PA TJşi PUG. iar Reglementările se regăsesc la nivel de PUG. comună). cuprind tot teritoriul sau părţi semnificative ale acestuia • Strategii . mecanisme de implementare) Nu regăsim prezente în toate ţările.identifică modele de dezvoltare la niveluri sub-naţionale (pot fi unul sau două niveluri).identifică cadrul general de dezvoltare şi criterii de reglementare a utilizării terenurilor (pot fi opozabile în justiţie). control. pot fi orientative sau programatice.. anchete şi informaţii. sunt implementate prin alte instrumente "locale" • Planuri cadru . toate aceste categorii. În România se poate aprecia că există toate cele 4 nivele: • • • • Politicile naţionale sunt reprezentate prin PA TN Strategiile prin planurile de dezvoltare regională Planurile .identifică şi reglementează dezvoltarea la nivel de parcele de teren (regulamente.de performanţă etc.cadru sunt PA TZ. PUZ. se referă la unităţile administrative cele mai mici şi pot fi implementate şi prin instrumente mai detaliate • Reglementări .

transport local.• exemple de PP: reţele urbane. (caracter demonstrativ!!!) PLANURI REGIONALE (14 provincii comitate): cuprind orientări pentru 12 ani (revizuit la 4 ani) în ceea ce priveşte: dezvoltarea urbană. patrimoniu. infrastructuri majore. protecţia cadrului natural. regimul construcţiilor şi caracteristici arhitecturale.bază pentru planurile de acţiune. mediul rural. peisaje.au caracter predominant director. • EIA (environmental impact assessment) şi obligativitate pentru planurile locale. 4. prevederi cadru obligatorii (zone urbane. 2.). turism etc. 3. zone turistice etc. fundamentează politicile municipale PLANURI LOCALE: reglementează utilizări de terenuri. existenţa unei legislaţii specifice responsabilităţi la toate nivelurile administrative competenţe diferenţiate relaţii ierarhizate între nivelurile teritoriale existenţa de planuri structurale directoare şi planuri obligatorii reglementatoare . obligatorii pentru anumite categorii de proiecte (consultarea publicului este obligatorie) Caracteristici generale ale planificării spaţiale europene pot fi rezumate astfel: 1. accent pe rural PLANURI MUNICIPALE (275) . împreună cu planuri sectoriale şi financiare . 5. sunt revizuite la 4 ani. zone centrale.

7. 9. 8. existenţa unei corespondenţe a planurilor procedură de actualizare ciclică a planurilor participarea populaţiei planurile ca instrument şi suport al politicilor specifice integrarea economică. 3. Dezvoltarea comerţului Dezvoltarea economică Gestiunea mediului Patrimoniul Locuirea Dezvoltarea industrială Turismul şi recreerea Resursele naturale Transportul Gestiunea deşeurilor şi poluarea . ecologică şi Politicile specifice în planificarea europeană sunt: 1. 10. 8. 4.6. 9. socială. 7. 2. 6. 10. 5.

Abordările europene ilustrează preferinţa pentru o anumită selectivitate a domeniilor analizate şi maximizarea efortului în zona de definire. formulare şi structurare a obiectivelor. Următoarea schemă simplă arată corelarea dintre etapele principale ale PST. PST reprezintă în esenţă un mecanism prin care sunt mobilizate resurse şi sunt implicaţi "actori". În cadrul acestor modele de abordare a dezvoltării spaţiale este relevant demersul participativ şi procesul inter-activ de formulare a obiectivelor strategice. al transporturilor şi serviciilor. economic şi mediu55 şi necesitatea promovării acelor măsuri care asigură implementarea a cât mai multe obiective (maximizarea efectului de sinergie). de achiziţii publice. Planurile de dezvoltare elaborate în ţările vest-europene. ale autorităţilor locale. Acestea derivă atât din procesul de analiză . al cooperării instituţionale. Strategiile de dezvoltare din ultimele decenii aduc în prim plan o serie de elemente inedite pentru documentaţiile specifice de AT elaborate în România. dintre care merită subliniate: programele de ocupare a terenurilor. de construcţii publice şi de echipare tehnică majoră. Trebuie subliniată importanţa acordată resurselor disponibile şi perioadei de timp în care se pun în aplicare programele şi proiectele identificate.Abordări europene recente evidenţiază prezenţa simultană a triadei: social. monitorizare a procesului de implementare precum şi de accesare şi mobilizare a resurselor necesare sunt aspecte prezente în procesul de planificare . de amenajare. acest proces implică o serie de responsabilităţi care revin administraţiilor publice. accentuând în mod special şi rolul sectorului IMM. al forţei de muncă şi al infrastructurii fizice. Relaţiile parteneriale şi instituţionale şi etapele de implementare. Dezvoltare : schimbări ale distribuţiei activităţilor în spaţiu şi a relaţiilor dintre acestea prin conversia . actorii principali şi resursele care trebuie accesate: DEFINIŢII: Dezvoltarea urbană: proiectarea şi executarea unor lucrări de echipare a terenului care echivalează cu conversia terenului agricol (liber) în teren urbanizat. respectiv rolul transferului tehnologic.diagnoză sintetizat de regulă prin analiza de tip SWOT. care concură şi realizează obiective fundamentate de analize -diagnoze elaborate de specialişti. cât şi din participarea efectivă a unor reprezentanţi ai diferitelor instituţii beneficiare ale strategiei şi care se pot implica în implementarea obiectivelor şi programelor formulate. Aceste programe corespund unor politici urbane şi teritoriale. pun accentul pe tendinţe şi fixează obiective care trebuie atinse prin variate programe.

G. economice şi spaţiale).Politica regională: politică prin care se promovează măsuri de reducere a decalajelor disparităţilor economice şi sociale. stat sau OLANDA .nivelul naţional de planificare . clădirilor. niveluri de abordare sunt: supra-naţional (UE).).terenurilor şi proprietăţi lor. Planificare: Un proces referitor la evaluarea conştientă a politicilor şi deciziilor înainte de a fi puse în practică (Benveniste. Termenul planificare capătă mai mult înţeles numai atunci când este însoţit de un alt termen care să îl descrie cum sunt participativă. este cuprinzătoare şi pe termen lung (în general) şi integratoare (aspecte sociale. măsuri fiscale etc. conţinute în acte normative din domeniu. respectiv: planuri.Planificare : politici şi acţiuni publice menite să influenţeze distribuţia activităţilor în spaţiu şi legăturile dintre acestea. local. PS include: utilizarea terenurilor şi politica regională. rapoarte. Planificare regională: planificare la nivel regional pentru regiune. termen scurt sau dezvoltare (Friedmann. Instrumente de planificare: mijloace prin care se exprimă şi aplică politicile de planificare. realizată de autorităţi regionale sau naţionale sau prin cooperarea autorităţilor locale. naţional. sau schimbarea utilizării terenurilor sau a proprietăţilor şi prin care se identifică localizarea precisă pentru dezvoltare şi sunt (în general) opozabile în justiţie. Plan de reglementare: instrument prin care se reglementează şi se implementează dezvoltarea terenurilor.Principii de amenajarea teritoriului: enunţuri cu caracter general asupra organizării şi dezvoltării teritoriului. Planificare strategică: pregătirea unui cadru sau a unei strategii în termeni generali. J.Instrument plan cadru: instrument prin care se prevede un cadru spaţial general pentru un oraş sau o unitate teritorială şi care este pus în aplicare prin instrumente de reglementare (ex: planul urbanistic general master plan). instituţii şi alte elemente stabilite la nivelde regiunepentru planificare .). Germania 2000). Planificare: Un proces prin care cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice sunt puse în relaţie cu acţiuni organizate. acţiune. regional. Sistem de planificare: ansamblu de legii. cât şi în măsurile adoptate (raportul planificării spaţiale. fără localizarea intervenţiilor. strategică. globală. principiile trebuie să fie recunoscute şi aplicate de către autorităţile publice şi toţi actorii implicaţi în amenajarea teritoriului atât în planificare.

planificării spaţiale şi mediului Instrumente de planificare: Rapoarte privind politica naţională a dezvoltării spaţiale • • mediu În 2000 a fost aprobat al V-lea raport naţional: 2000 . agricultura. recreerea. apa şi Primele 3 rapoarte (1956.) • • Raportul pune accent crescut pe calitate şi diversificare urban rural Paradigmele schimbării sunt: locuirea. relaţiile trans-frontaliere • • Prezentarea hărţilor: digitală şi transnaţională + Marea Nordului Cuprinde noi concepte (vechile concepte erau: Randstad. sistemul ABC în transporturi etc. minorităţile etnice şi culturale • Cuprinde şi politici ecologice. descentralizare unde eposibil" Procedură: propunere (DKPD). inechitatea socială. zone tampon. infrastructura. timpul liber. poziţie. centre de creştere urbană.1974) pun accent pe dezvoltare Raportul 4 (‘90) + suplimentul (‘91-VINEX) pune accent pe dezvoltare + calitate spaţiu şi natura. agricultura. Inima Verde. decizii finale (FKPD) Teme majore: locuirea.Instituţie responsabilă la nivel naţional: Ministerul locuirii. locurile de muncă. consultare publică.2020 cu perspectivă 2030 • • • • Denumirea raportului: "să creăm spaţiu. economia. să împărţim spaţiul (utilizare multiplă)" Principiu moto: "centralizare unde e necesar.1966. protecţia peisajelor (Green Areas . economice. de transport.

minus) Sunt identificate 7 criterii pentru calitate : ii. vest . atractivitate vii. tendenţială. agricultură. reţelele de transport Proiectul "DELTA METROPOLIS" Accentuarea caracteristicilor zonelor urbane vs.Structure Plan) şi patrimoniului • Abordarea se face în straturi: primar (fizic). reţeaua (comunicaţiile). scara umană • • • • • Olanda ca regiune a Europei . diversitate culturală iv. includerea apei în procesul de .sport. durabilitate vi. funcţionalitate economică şi socială i. recreere . locuri de muncă. zone rurale şi Politica "limitei" . apă.roşu verde Reţelele urbane: 6 internaţionale (responsabilitate naţională pentru infrastructură) şi 8 reţele regionale • Protejarea surselor de apă: combinarea funcţiunilor. Marea Nordului • • Distribuţia regională: 4 regiuni. echitate socială v. ocupaţional (rural - urban) + Marea Nordului = PEISAJUL OLANDEZ • Evaluarea nevoilor de spaţiu: locuire.plus. 3 variante (vest . diversitate iii.rural urban.

folosind instrumentele care-i stau la dispoziţie. 3. vestul urban. sudul sub presiune . Managementul urban este activitatea prin care se încearcă mobilizarea diverselor resurse pentru a le face să acţioneze într-o manieră cooperantă în domeniul planificării. ."proiecte cheie". programării. 1994). estul intermediar.Apă (19).POLITICI SPECIFICE • Implementarea: legislaţie. 1996).monitorizare rapoarte bi-anuale Planificarea strategică componentă a managementului urban Managementul urban se defineşte ca procesul de dezvoltare. coordonare şi comunicare + METODOLOGIE ŞI ACORDURI • 64 decizii cheie pe 5 categorii: 1. de a crea şi exploata potenţialul urban în vederea unei dezvoltări economice durabile (Bramezza. execuţie. van Klink. cu ajutorul actorilor urbani relevanţi.Reţele urbane (12). pentru a formula şi implementa o strategie de dezvoltare. dar şi domeniul exploatării şi întreţinerii.planificare • Efecte regionale obiective specifice: nordul rural. Comun acestor definiţii este faptul că managementul urban (MU) presupune un nivel de decizie şi o structură organizaţională care să poată coordona actorii urbani relevanţi. în scopul atingerii obiectivelor de dezvoltare a oraşului (Davidson. în concordanţă cu interesul public şi ţelurile sectorului privat.Implementare (1) .Olanda în Europa (8). instrumente financiare . cu scopul de a identifica. coordonare şi evaluare a strategiilor integrate. 5. în cadrul politicilor naţionale de dezvoltare.Calitate în oraşe şi sate (24). 4. 2. întocmirii bugetelor şi implementării.

fonduri internaţionale nerambursabile.Instrumentele MU sunt marketingul urban. planificarea strategică şi finanţarea avansată.bugete pe programe. • Planificarea strategică poate fi definită ca procesul managerial ce are ca scop dezvoltarea şi menţinerea unei corespondenţe reale între obiectivele şi resursele oraşului şi oportunităţile din mediul înconjurător acestuia (Corsico. pentru a atinge obiective strategice stabilite de principalii factori implicaţi şi include aspecte fizice. 1994). sau parteneriate cu sectorul privat. Ea reprezintă un proces participativ de dezvoltare a unui plan pe termen mediu sau lung. Mecanismele de finanţare pot merge de la finanţări locale . Abordarea dezvoltării urbane din perspectiva conceptului de marketing presupune o suprapunere a celor două elemente . 1994). • Finanţarea avansată reprezintă mecanisme de management financiar menite să asigure implementarea programelor şi proiectelor de dezvoltare urbană. • Marketingul urban reprezintă alinierea politicilor urbane la cererile factorilor deja existenţi în economia locală şi la speranţele şi aşteptările celor ce operează în afara acesteia.şi orientarea tuturor acţiunilor la nivel urban către piaţă. .oraşul şi piaţa . cu scopul promovării economiei locale (Corsico. până la credite municipale. financiare şi instituţionale.

care susţin activităţile productive şi permit firmelor private să acţioneze eficient în ariile urbane . Simplu spus: MU reprezintă o tehnică de administrare a problemelor oraşului.să asigure serviciile necesare dezvoltării resurselor umane. care afectează bunăstarea. social. sănătatea şi securitatea populaţiei urbane. când. În MU rolul liderului este important. Sarcinile autorităţilor locale (Rondinelli) să asigure infrastructura de bază pentru funcţionarea eficientă a oraşului . Pentru aceasta este necesară existenţa unei ECHIPE. îmbunătăţirii productivităţii şi creşterii standardului de viaţă al locuitorilor. MU trebuie aplicat "şi la bine…şi la rău" (nu doar în cazul oraşelor în creştere ci şi mai ales în cazul oraşelor în declin). să asigure servicii şi facilităţi. dar la fel este şi profesionalismul echipei. dar diferă fundamental de managementul firmei deoarece nu se aplică în folosul privat individual ci în folosul comun public. macro-economic. dar administraţia singură nu poate rezolva problemele oraşului.Câteva consideraţii privitoare la MU: MU este inspirat din managementul firmei. MU presupune a şti unde. Rolul administraţiei este major. În MU administraţia trebuie să se sprijine pe alţi actori parteneri din comunitate MU presupune metode şi tehnici de lucru şi implică cunoaşterea aprofundată a teritoriului de administrat precum şi a contextului general. politic. dar şi a unui LIDER. fără a neglija cerinţele de protecţie a cadrului natural. Cheia MU este în a crea un mediu propice pentru dezvoltare economică locală (DEL). Se poate concluziona că: MU este orientat către satisfacerea nevoilor locuitorilor şi firmelor. să reglementeze activităţile private. cum şi cât trebuie să intervină sectorul public în asigurarea şi producerea de servicii şi terenuri pentru dezvoltare. cu alte cuvinte de a crea condiţii optime de dezvoltare sectorului privat şi un mediu atractiv şi de calitate pentru locuitori (deci servicii corespunzătoare).

organizaţii şi proceduri administrative. dezvoltarea economică. asigurarea resurselor financiare etc. iar planificarea analitică să facă loc planificării strategice • sectorul privat trebuie înţeles ca un aliat partener activ în realizarea proiectelor de dezvoltare urbană • administraţia trebuie reorganizată către o ofertă flexibilă şi acţiuni orientate spre piaţă. programarea proiectelor. o serie de condiţii trebuie însă îndeplinite: • marketingul urban să fie un element permanent al gestiunii oraşului şi să stea la baza formulării politicilor de dezvoltare locală • gândirea procedurală trebuie să facă loc gândirii conceptuale. sociale sau organizaţionale ale dezvoltării. reprezintă o modalitate eficientă de a ghida dezvoltarea urbană în direcţia dorită.Managementul urban. iar atitudinea funcţionarului public trebuie orientată către client. ca cerere de produse urbane. Managementul urban este un proces. Acesta se bazează pe principii. Managementul urban este un management public pentru oraş şi nu trebuie confundat cu managementul macro-economic sau macro-sectorial. (Sivaramakrishnan & . Pentru aceasta. Obiectivele managementului urban sunt dezvoltare integrată prin cunoaşterea problemelor critice ale aşezării şi orientarea acţiunilor în mod corelat către aspectele economice. spaţiale. rezultând într-o mai bună comunicare între autoritatea locală ca ofertant şi grupurile de piaţă. planificarea . legi. care pleacă de la probleme şi este orientat către rezultat şi care foloseşte cele trei instrumente amintite anterior. Sarcinile majore ale managementului urban trebuie orientate către: asigurarea serviciilor. de la care totuşi preia anumite principii şi conduite. care creează cadrul de desfăşurare al unor activităţi şi nici cu managementul de firmă.

dialog şi negociere. MP nu au asigurat corelarea cu investiţiile publice şi cu procesul de planificare bugetară al autorităţilor locale. Richardson.Green. MU asigură o direcţie generală de dezvoltare în corelare cu acţiuni concrete. AVANTAJELE MU FAŢĂ DE MP: MU este un proces continuu. ambiţioase dar şablonarde. CARE SUNT PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI URBAN? • • • • • • competenţă tehnică utilizarea eficace a resurselor viabilitate financiară reacţie eficientă la nevoile crescânde ale dezvoltării urbane ierarhizarea problemelor şi stabilirea priorităţilor preocupare pentru dezvoltare durabilă şi mediu . MU este ferit de riscul fetişizării şi creării de imagini iconice. MU include planificarea . erau mult diferite de realitate. inventivitate. În MU orientarea spre pragmatism este dominantă. Nu în ultimul rând MP s-a dovedit a fi un instrument greu comunicabil publicului larg şi dominat de aspectele spaţiale (după Lakshmanan et. Davidson). evolutiv. iar prognozele de populaţie şi utilizare a terenurilor. perfectibil. Clarke). al. MP au reprezentat în general scheme globale. adaptabil şi care implică pe lângă competenţă şi calităţi de interpretare. ciclic. 1986). fără a-i conferi un rol determinant şi reduce implicarea emoţională specifică procesului de elaborare a MP-ului. dar ideale. Dawey. ipotetice şi ideale. oferind un sistem integrat pentru decizie şi intervenţie (după Turner. DE CE A APĂRUT MU? Pe fondul eşecului abordării tradiţionale marcată de SINDROMUL "MASTER PLANULUI" al deceniilor postbelice56. Eşecul a fost determinat de aspecte lipsa de eficienţă în aplicare şi de distanţarea faţă de realitate. rigide şi statice.

fondul de rezervă distribuţia echipamentelor sociale (a OUP = obiective de utilitate publică) protecţia patrimoniului construit şi natural (peisajul cultural) circulaţia terenurilor şi piaţa imobiliară cadastrul şi băncile de date locale (noile tehnologii .edilitare întreţinerea spaţiilor plantate asigurarea serviciilor publice: apă.SIG) promovare. • • evaluarea şi analiza stării de fapt stabilirea priorităţilor şi obiectivelor . imagine strategia de dezvoltare economică. calitatea locuirii. transport în comun etc. locuinţele sociale. complexe CARE SUNT OBIECTIVELE MU? • • • • • • • • • • întreţinerea căilor de comunicaţie şi a reţelelor tehnico . marketing urban. gaze.• • organizarea instituţională responsabilităţi largi. salubritate. socială şi CARE SUNT ETAPELE MANAGEMENTULUI URBAN? Master Planul este o denumire căreia îi corespund noţiunile de schiţă de sistematizare şi după 1990 planul de urbanism general.

parteneriatul punerea în practică monitorizarea şi corectarea strategiei şi programelor CARE SUNT RESURSELE MU? • • • • • • • • • • materiale (terenuri.integrare planificarea tactică . grupuri profesionale.planul de acţiune programarea construcţia instituţională .• • • • • • planificarea strategică . construcţii) umane financiare legale tehnologiceCARE SUNT ACTORII URBANI? autorităţile publice au un rol principal instituţii diverse cu caracter şi de interes public sectorul privat (economic) comunitatea locală comunităţi speciale (etnice. religioase. grupuri sociale…) .

viziune şi obiective strategice şi etapa III -politici de dezvoltare. Etapele care sunt în mai strânsă legătură cu procesul de planificare şi care conduc la formularea strategiei propriu-zise sunt: etapa II . fundaţii. (III) formularea politicilor de dezvoltare. Etapele IV şi V sunt etape care sunt direct legate de procesul de implementare şi control al planurilor şi depăşesc sfera de interes a prezentei cercetări. Despre viziune şi obiective strategice Viziunea dezvoltării reprezintă o formă împărtăşită a identităţii şi a valorilor comune.• • • societatea civilă reprezentată prin asociaţii. ale cărei etape sunt: (I) auditul. 1994). integrat şi eficient. (IV) planul de acţiune şi (V) monitorizarea şi controlul implementării (Kotler. . Managementul urban implică crearea unei capacităţi organizaţionale apte să contureze configuraţia factorilor de localizare. asociaţii de proprietari etc. care să ofere comunităţii un sens al dezvoltării pe baza căruia să poată fi formulate obiective strategice de dezvoltare. să identifice şi să exploateze potenţialul urban în mod strategic.) ÎN CONCLUZIE: MANAGEMENTUL URBAN reprezintă utilizarea resurselor unei organizaţii în scopul planificării. 2000). conducerii şi controlului dezvoltării urbane (Ianăşi. managementul conduce la formularea şi implementarea unei strategii de dezvoltare. Prin intermediul planificării strategice. organizării. 1999). calitative şi cantitative ale dezvoltării. van Klink. Acest deziderat reprezintă un concept strategic de dezvoltare. concentrându-se asupra funcţiunilor urbane care sunt cele mai profitabile pentru societate în ansamblu (Bramezza. ce cuprinde aspecte spaţiale şi ne-spaţiale. (II) formularea viziunii şi obiectivelor strategice. ONG-uri finanţatori externi alţii (sindicate.

oamenii de afaceri. la baza dezvoltării zonei. pentru stabilirea unui consens în ceea ce priveşte viitorul comunităţii respective. distinctă a ceea ce comunitatea consideră relevant. populaţia. istoric. Pentru a formula o viziune de dezvoltare teritorial . PATJ sau PUG) ar trebui să fie o expresie a viziunii şi obiectivelor strategice. clară. cultural-istorice. direcţiile sectoriale şi spaţiale de dezvoltare încorporând combinaţia optimă de factori de atracţie (aspecte socio-economice. de mediu şi de resurse umane). În general. care reprezintă. Viziunea se descompune în obiective strategice de dezvoltare. pentru diverse grupuri de populaţie. Planurile de dezvoltare la nivel de regiune judeţ (district) comună oraş (adică PATZ. care implică factorii de decizie.Viziunea de dezvoltare trebuie să fie concretă şi posibil de atins prin obiective. Obiectivele strategice trebuie să aparţină unor scenarii active a căror realizare să fie condiţionată de întreprinderea de acţiuni. Acestea sunt detaliate explicitate. utilităţi şi servicii publice. la nivel de programe şi proiecte. valorile comune şi să se prognozeze corect schimbările viitoare. Fiind un proces participativ. cu alte cuvinte ale strategiei şi să beneficieze de instrumente financiare şi cadru instituţional precum şi proceduri de implementare. dar şi organizare de mese rotunde ateliere de lucru. cu formularea unor întrebări legate de valorile şi viitorul comunităţii. urbane teritoriale. în etapa ulterioară de planificare. Formularea politicilor de dezvoltare . acest proces se materializează într-un document ce conţine o formulare succintă. metoda de lucru cuprinde chestionare şi sau interviuri. credibil şi valoros pentru propria dezvoltare la nivelul oraşului regiunii teritoriului.realistă devine esenţial să se identifice componentele care au stat. important. Formularea viziunii de dezvoltare este rezultatul unui proces participativ. într-o formulare concisă. Adoptarea acestui document de către autorităţi reprezintă un angajament al acesteia faţă de comunitate şi element de referinţă pentru obiectivele strategice de dezvoltare. Pentru implementarea strategiei şi realizarea obiectivelor propuse este esenţial ca autoritatea locală să-şi stabilească un set de politici publice prin care activitatea acesteia să fie orientată canalizată pe direcţiile majore prioritare stabilite.

responsabilitatea autorităţilor locale este aceea de a formula direcţii şi principii de acţiune. ele acoperă următoarele domenii: dezvoltarea terenurilor. echilibrarea unor dezvoltări viitoare şi consolidarea unor direcţii de dezvoltare. Aceste sectoare diferă adesea de la un caz la altul. a locuinţelor. ce indică direcţia în care vor fi formulate programele si proiectele sectoriale. Pachetul politicilor de dezvoltare reprezintă documentul rezultat din coordonarea unor argumente interpersonale sau organizaţionale. de protecţie şi reabilitare a mediului şi a fondului construit. Gradul de dotare al unei regiuni teritoriu cu servicii şi utilităţi publice (fie ofertă publică. eliminarea disfuncţionalităţilor existente. decizia politică la nivelul oraşului regiunii teritoriului trebuie să arate căile de urmat. aspecte legate de eficienţa şi echitatea ofertei. într-o serie de sectoare-cheie de activitate. locuitori. de revitalizare urbană. investitorilor. În funcţie de modalităţile în care fiecare oraş regiune teritoriu îşi defineşte problematica. a serviciilor publice. Din punctul de vedere al domeniilor acoperite de politicile de dezvoltare urbană regională teritorială. • Politica privind locuirea trebuie să asigure rezolvarea echitabilă a nevoilor şi intereselor cetăţenilor. în cadrul cărora trebuie ţinute în echilibru diferitele grupuri de interese. • Politica serviciilor publice vizează. socio-economică. pe diverse capitole de intervenţie. care să faciliteze oferta de terenuri în concordanţă cu obiectivele dezvoltării vizând maximizarea social-economică a folosinţei terenului. Documentul cuprinde enunţuri. urmăreşte măsuri. turişti. • Politica privind terenurile. influenţează atractivitatea acesteia pentru firme. . sau privată). chemate să rezolve clase identificabile de probleme existente în cadrul zonei. Formularea politicilor de dezvoltare are ca scop îmbunătăţirea unei situaţii existente. constructorilor şi autorităţilor locale. pe diferitele direcţii de dezvoltare.Odată definită viziunea şi obiectivele strategice.

de dezvoltare a căilor de comunicaţie majore sau şi a nodurilor platformelor intermodale60. La nivelul unor teritorii mai mari pot fi intervin şi alte politici precum cele de localizare a activităţilor economice. de echilibrare a polilor de dezvoltare. Cum se poate însă trece de la obiective la stabilirea politicilor şi programelor de dezvoltare? În funcţie de situaţia specifică fiecărui oraş regiune teritoriu. investitori). precum şi introducerea tehnologiilor contemporane. 1987). • Politica de revitalizare are drept scop creşterea atractivităţii oraşelor regiunilor pentru anumite segmente ale pieţei (locuitori. al acestora către servicii. aceste politici pot fi formulate pe baza următoarelor combinaţii: • politici bazate pe oportunităţi ce susţin punctele tari . • Politica socio-economică urmăreşte cu precădere două aspecte importante: orientarea industriei către întreprinderi mici şi mijlocii şi. pentru a nu prejudicia interesele comunităţii pe termen lung.combinaţii care sprijină . de amenajări hidrotehnice. urmăreşte să asigure atât nevoile de protecţie şi reabilitare a mediului natural şi construit cât şi tendinţele de creştere dezvoltare ce se manifestă în teritoriu. În prezent politica de mediu la orice nivel teritorial trebuie să respecte principiile dezvoltării durabile. sau de diminuare a riscurilor naturale şi antropice. companii. plecând de la rezultatele analizei SWOT61.• Politica de mediu. în viitorul apropiat. vizitatori. Orientarea către piaţă trebuie să menţină un echilibru între toate segmentele acesteia. Revitalizarea urbană poate reduce stopa fenomenele de dezurbanizare (van den Berg.

combinaţii care sprijină strategiile diversificate (4). Programele sunt încă formulări generale.strategiile ofensive (1). loisirul etc. lista programelor propuse pentru fiecare politică şi proiectele aferente fiecărui program fac parte din strategia de dezvoltare. trebuie luat în considerare şi faptul că o serie de problemele complexe de dezvoltare (infrastructuri majore. care se concretizează prin grupuri de proiecte. Pentru fiecare din politicile sectoriale menţionate anterior se stabilesc programe de dezvoltare.) necesită cooperarea dintre administraţiile locale. În acest scop este necesară definirea unui concept spaţial de dezvoltare. sau transportul. • politici bazate pe puncte slabe şi ameninţări . Lipsa unor viziuni . care conduc. • politici bazate pe oportunităţi ce permit contracararea puntelor slabe - combinaţii care sprijină strategiile orientate către schimbare (2). Politicile. revitalizarea zonelor industriale. prin intermediul etapei planului de acţiune. cum ar fi locuirea. regionale şi cele specializate. cu precizarea impactului fiecărei politici asupra dezvoltării generale şi ierarhizarea acestor politici din punct de vedere al importanţei. • politici bazate pe punctele tari şi ameninţări . al creşterii economice sau bunăstării cetăţenilor. de exemplu. La niveluri teritoriale superioare aşezării urbane.combinaţii care sprijină strategiile defensive (3). mediu. Îmbunătăţiri ale unor sectoare. pot fi obţinute uneori. la implementarea politicilor de dezvoltare şi implicita a obiectivelor strategice. dar cu preţul unor neaşteptate consecinţe la nivelul impactului asupra mediului urban. Formularea şi implementarea abordărilor sectoriale tradiţionale în domeniul politicilor urbane nu conduc întotdeauna la rezultate optime. Formularea politicilor de dezvoltare urbană şi teritoriale trebuie să răspundă la cerinţele factorilor economici locali şi la speranţele şi aşteptările factorilor externi ce trebuie atraşi.

O definire a politicii de dezvoltare regională (PDR) trebuie văzută din perspectiva ui în care aceasta este utilizată la nivelul Uniunii Europene. 20. Această perspectivă este importantă deoarece problema dezvoltării regionale este destul de controversată la nivel mondial şi poate căpăta forme şi sensuri diferite în raport cu nivelul general de dezvoltare al unei ţări şi cu interesele majore imediate ale acesteia. controverse şi nedumeriri. împărtăşite de politicieni. În ultimele 2 decade. Cum aceasta reprezintă un cadru pentru dezvoltare. asupra definirii şi ordonării priorităţilor sunt de obicei un motiv al acestor nereuşite (Lawrence. cea mai importantă tendinţă care se manifestă pe plan internaţional este aceea de trecere de la obiectivul unei bune redistribuţii teritoriale a creşterii economic. În ţările Europei Occidentale de-a lungul unei perioade de 40 de ani. la cel de a permite fiecărei regiuni să contribuie la creşterea economică a ţării respective. Managementul urban şi planificarea strategică pot susţine planificarea cu succes. să fie corect înţeles de la bun început. profesionişti şi public.strategice şi a unor ţeluri comune pentru societate. . Este extrem de important ca acest concept al dezvoltării regionale. şi ca orice noutate a generat comentarii speculative. 1995). atât în rândul specialiştilor cât şi al publicului larg. fiind în prezent adoptată şi în România şi strâns legată de procesului de integrare. să vorbim în final despre un instrument foarte eficient pentru dezvoltare (inclusiv ) şi anume… dezvoltarea regională aşa cum este ea înţeleasă în Uniunea Europeană. obiectivele şi instrumentele specifice acestei politici au cunoscut numeroase modificări. DEZVOLTAREA REGIONALĂ Aspecte generale Sintagma "politica de dezvoltare regională" este nouă în vocabularul românesc.

conform unui set de 6 obiective prioritare. reprezintă în general. locurilor de muncă şi infrastructurii la nivel teritorial. pot fi discutate la 3 niveluri teritoriale: (i) supra-naţional. Aceste obiective sunt realizate practic cu ajutorul Fondurilor Structurale (FS) şi ale Fondului de Coeziune (FC)64. a fost orientată către reducerea disparităţilor dintre statele membre. Spania sau landuri ale fostei RDG) şi având în vedere că aceste disparităţi cresc odată cu extinderea UE (majoritatea ţărilor recent integrate au un PIB care se află între 20% şi 50% din valoarea PIB mediu al UE) predomină conceptul de "echilibrare" a dezvoltării. sau în plin avânt economic (SUA. Această din urmă abordare este specifică mai ales ţărilor puternic dezvoltate. "Dezvoltarea regională" în sine este EFECTUL politicii de dezvoltare regională şi trebuie să corespundă unui set de obiective specifice. i. respectiv principalele aspecte ale unei politici de dezvoltare regională coerente şi direcţionate. "ansamblul de măsuri pe care autorităţile guvernamentale centrale. numite "Obiectivele 1-6". de la Berlin s-a decis reducerea criteriilor de eligibilitate la 3 şi implicit o modificare a acestora. în Europa. pentru care prioritară este stimularea creşterii competitivităţii62. În ţările din vestul Europei există "o multitudine de ţeluri şi obiective variate. Pentru a spori concentrării asistenţei acordate prin FS. ţinând cont de importantele disparităţi existente dintre statele membre şi dintre cele aproape 200 de regiuni (NUTS II63) componente (de ex: regiunea Hamburg are un nivel al PIB de 3-4 ori mai mare decât unele regiuni din Portugalia. care pot fi luate în discuţie şi corelate cu două tipuri de obiective: eficientizare printr-o mai bună alocare a resurselor regionale urmărind să maximizeze beneficiul net la nivel naţional şi echitate inter-regională printr-o mai bună distribuţie a veniturilor. POLITICA REGIONALĂ LA NIVEL SUPRA . cu ocazia întâlnirii la nivel înalt a reprezentanţilor ţărilor UE. în cadrul procesului de dezvoltare economică" şi "de a acorda importanţă sporită dezvoltării regionale autohtone".). fiecare obiectiv fiind focalizat pe o problemă majoră de dezvoltare. Japonia. s-a decis încă din 1998 o reducere substanţială a numărului de Obiective. cele stabilite în final fiind următoarele: . Obiectivele dezvoltării regionale. La sfârşitul lunii martie 1999. (ii) naţional şi (iii) regional. de tendinţa de a "spori rolul nivelului sub-naţional. La nivelul UE cât şi al statelor membre politica de dezvoltare regională. La nivelul UE. le iau în favoarea dezvoltării socio economice a regiunilor defavorizate".Se poate vorbi aşadar. Coreea de Sud etc.NAŢIONAL (UE) Până în anul 2000 politica de dezvoltare regională a Comisiei Uniunii Europene.

Madeira sau insulele Canare. Valoarea asistenţei financiare pe locuitor în zonele Obiectiv 3. au beneficiat de cca. Zonele "Obiectiv 1" cuprind teritorii. care includ cca. OBIECTIVUL 2 urmărind să sprijine reconversia socio-economică din zonele care se confruntă cu dificultăţi de ordin structural. arii rurale care cunosc un declin important. . 6 din Actul de aderare a Finlandei şi a Suediei. definite conform criteriilor de "arii -obiective" precizate în articole de lege. statutul de "obiectiv 1" pentru perioada 2000 -2006 este conferit următoarelor regiuni: • • regiuni nivel NUTS II. se stabileşte în funcţie de priorităţile acordate celor trei domenii mai sus menţionate. arhipeleagurile Azore.OBIECTIVUL 1 urmărind promovarea dezvoltării şi ajustări structurale ale regiunilor rămase în urmă sub aspectul dezvoltării socio-economice. regiunile asistate. în perioada 1995-1999. formare profesională şi a celor care privesc pregătirea şi utilizarea forţei de muncă. Acestea cuprind arii unde au loc schimbări de ordin economic şi social în sectoarele industriale şi de servicii. dar posibil în arii încadrate în Obiectivul 2. teritoriilor periferice. arii urbane aflate în dificultate şi arii în regres dependente de activitatea piscicolă. 51% din populaţia UE şi utilizează peste 23 din totalul alocaţiilor pentru FS destinate ţărilor din UE. În perioada 1994-1999. precum departamentele de peste mări ale Franţei. sau necuprinse în nici una din primele două categorii. Se apreciază că zonele din Obiectivul 2 cuprind maximum 18% din totalul populaţiei Uniunii Europene. precum şi • ariile eligibile pentru obiectivul 6. ca urmare a Protocolului nr. al căror PIB este inferior valorii de 75% din media comunitară. 100 de EURO persoană din cadrul FS. Acest obiectiv poate fi aplicabil în afara ariilor cuprinse în Obiectivul 1. OBIECTIVUL 3 orientat către acordarea de sprijin adaptării şi modernizării politicilor şi sistemelor de educaţie.

POLITICA REGIONALĂ LA NIVEL NAŢIONAL (în ţările europene) Politica de dezvoltare regională în ţările din vestul Europei are o tradiţie mai îndelungată decât cea comunitară. Progrese semnificative au fost înregistrate. Acest proces se află în stadii variate de dezvoltare. caracteristice cerinţelor specifice şi în permanentă schimbare. climatul politicii regionale s-a modificat substanţial în sensul că intervenţia statului a început a fi redusă gradual. DEZVOLTAREA REGIONALĂ AUTOHTONĂ Conceptul de dezvoltare autohtonă (endogenă) a fost stimulat de exemplul italian al regiunii de Nord-est- . Totuşi cele mai multe dintre politicile naţionale de dezvoltare regională sunt o creaţie a perioadei postbelice. de restructurare a producţiei şi de creştere a competitivităţii. În prezent că politicile de dezvoltare regională la nivel naţional. Începutul unei politici de dezvoltare regională poate fi datat cu cca 65-70 de ani în urmă. În perioada respectivă rolul guvernului naţional era considerat a fi foarte important. corespund unei anumite dinamici. Aceste măsuri sunt legate de ideea creării unui mediu economic cât mai competitiv. controlul dezvoltării şi sprijinul acordat micilor firme pentru adaptare la mediul economic. începând cu cel de-al 6-lea deceniu al secolului XX. aflate în "cursa" pentru integrare se află de asemenea în stadii relativ avansate de implementare a PDR. Timp de două decade această abordare a condus la rezultate pozitive considerabile. acesta fiind văzut drept un actor principal în procesul de redistribuire a activităţilor economice prin asigurarea investiţiilor în infrastructură. Începând cu anii ’70. Principalele categorii de politici naţionale de dezvoltare regională în ţările UE sunt: acordarea de granturi pentru investiţii. iii. încurajarea mobilităţii forţei de muncă şi a iniţiativelor tehnologice. scutiri sau reduceri de taxe. cu reduceri ale nivelelor taxelor şi cu asistenţă în formarea profesională (training). fiind înlocuită cu politici de liberalizare economică. odată cu Legile pentru Zonele Speciale. la nivel local şi regional. Sprijinul direct acordat întreprinderilor a fost treptat înlocuit cu forme indirecte de asistenţă. cu servicii de consultanţă şi stimulare a gândirii inovative. în această perioadă de state precum Polonia şi Ungaria. din 1934 şi 1937. un proces de adoptare şi implementare a unei politici de dezvoltare regională proprii fiecărui stat în parte. În ţările din fostul bloc comunist a avut loc în ultimii 10 ani. A dezvolta regiunile .problemă a constituit un obiectiv major al acelei perioade. în Marea Britanie.ii. România şi Bulgaria. deregelementări şi privatizare. sub aspectul structurilor instituţionale şi al mecanismelor financiare. relocarea anumitor activităţi prin stimulente indirecte şi încurajarea dezvoltării de reţele de cooperare. care au avut drept obiectiv reabilitarea ariilor industriale afectate de nivele ridicate ale şomajului.

regiuni de planificare. regiuni în declin. structuri instituţionale adecvate pot rezolva eficient problemele sociale şi economice specifice. Numărul de criterii care pot contribui la delimitarea unei regiuni este nesfârşit: atribute fizice. iar regiunile funcţionale sunt socotite de importanţă majoră pentru procesul şi obiectivele planificării dezvoltării. într-o arie puternic populată şi pe maximizarea valorificării resurselor locale tradiţionale a cunoscut un succes deosebit. regiuni istorice. şi care îi conferă o anumită unitate semnificativă şi care o disting pe de altă parte de alte zone învecinate.economice de limbă etc. grupuri de lucru constituite pentru obiective specifice etc. regiuni geografice. regiuni subdezvoltate etc. Din punct de vedere analitic. bazat pe utilizarea unei reţele dense de IMM-uri. În principiu: o "regiune de dezvoltare" este un nivel teritorial optim la care. Este foarte importantă şi punerea în valoare a resurselor materiale disponibile pe plan regional precum cele privitoare la terenuri. Din raţiuni statistice şi de colectare a informaţiei. clădiri. Regiunile de dezvoltare şi problemele lor Regiunile pot avea înţelesuri diverse: o regiune poate fi definită ca o zonă de teritoriu cu un ansamblu de caracteristici interne (proprii) distincte şi consistente.centru numită în literatura de specialitate şi "A Treia Italie". care nu este întotdeauna similar cu sensurile tradiţionale. '80. şi tot nesfârşit poate fi numărul de tipuri de regiuni: regiuni aglomerate. la nivelul UE a fost creat un sistem unitar teritorial numit . Modelul de dezvoltare promovat în cursul anilor ’70. caracteristici socio . care se dau acesteia. infrastructuri etc. geografice sau administrative. "Regiunea" aşa cum se vede din perspectiva dezvoltării regionale poate fi definită într-un mod specific. fie ele fizice sau umane. agenţii regionale. regiuni naturale.). conceptul de regionalizare consideră regiunea drept una dintre cele mai bune forme de organizare a informaţiei. Astfel de structuri de reţele flexibile şi adaptabile de întreprinderi mici şi mijlocii constituie o premisă posibilă a dezvoltării regionale bazată pe resurse interne proprii. Dezvoltarea endogenă trebuie însă susţinută şi prin mijloace şi structuri instituţionale adecvate la nivelul regiunii (guverne regionale.

Mărimea medie a regiunilor situate în acest nivel este de cca. 540. O regiune de dezvoltare poate fi definită şi delimitată în spaţiu. Mărimea medie a acestuia este de cca. 2. Politica de dezvoltare regională urmăreşte să utilizeze la maximum acest potenţial. În cadrul UE. Numărul mediu de unităţi NUTS II pe ţară este 15. Experienţa poloneză din anii '90 bazată pe fundamentarea politicii de dezvoltare regională pe structura celor 62 de voievodate. sau un ansamblu similar de teritorii în care există continuitate. structura şi funcţiile sale sunt adecvate. care răspund nevoilor de a constitui structuri instituţionale eficace. o unitate netă. Poate fi rezultatul unei agregări complexe de factori şi criterii. Germania. experienţa arată că o politica de dezvoltare regională nu este eficientă dacă se aplică pe o structură teritorială foarte fragmentată. uman.teritorială este judeţul. şi să o dezvolte cu scopul de a stimula progresul cultural. problemele de dezvoltare pot fi grupate şi clasificate în mod sistematic. cu peste 80 de milioane de locuitori. Primele 3 nivele sunt cele mai importante şi servesc drept bază pentru programe şi strategii de dezvoltare. regiunile NUTS II au un statut administrativ.000 kmp. la nivel naţional şi internaţional. din punct de vedre geografic. Ţinând cont de experienţa din ultimele decenii a ţărilor europene. respectiv 5600 kmp. astfel încât să devină componente ale unor programe şi politici coerente de asistenţă şi intervenţie. aşadar mult mai mică decât mediile comunitare pentru NUTS II. Chiar dacă nu există reguli în această privinţă. cea mai mare unitate administrativ . cu unităţi mici şi insuficient de puternice pentru a putea atrage şi derula programe complexe de dezvoltare. O definiţie a Parlamentul European arată că: "prin regiune de dezvoltare se înţelege un teritoriu care formează.0 milioane locuitori. ţara cea mai populată. regiunile se pot confrunta cu o mare varietate de probleme şi pot să le facă faţă în funcţie de potenţialul (resursele) şi capacitatea lor de a se adapta la schimbări. are un număr de 40 de regiuni NUTS II. respectiv 13. cultural sau tehnic. în raport anumite interese şi obiective specifice. fie el natural. a demonstrat că există anumite dificultăţi în condiţiile unei asemenea abordări. în care populaţia posedă anumite elemente comune şi doreşte să-şi păstreze specificitatea astfel rezultată. pot fi identificate câteva categorii mari de probleme . politica de dezvoltare regională se realizează la nivelul NUTS II. Nu în toate cazurile.000 locuitori. Poate fi desigur şi o regiune administrativă dacă mărimea.NUTS (Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale Statistice) şi care este organizat în prezent în 5 "trepte" de la unităţile cele mai mari până la cele mai mici. social şi economic". Indiferent de diversitatea lor. În România. În ceea ce priveşte tendinţele economico-sociale.

un nivelul scăzut al venitului pe locuitor. Graficul de mai jos indică decalaje semnificative între ţările membre ale UE şi cele 12 state din primul val de extindere. declinul industrial determinat de schimbările tehnologice şi în procesul de producţie. un nivel ridicat al migraţiei în afara regiunii un nivel scăzut de dezvoltare a infrastructurii Desigur atât problemele cât şi de evaluare a acestora necesită analize şi cercetări aprofundate.determinate în general de o serie de factori macro-economici. În acest sens. poluarea şi degradarea mediului înconjurător Problemele regionale necesită un sistem de indicatori de evaluare suficient de corect şi care să permită totodată comparaţii cu alte regiuni. care să permită mai ales identificarea cauzelor fenomenelor şi implicit a măsurilor şi politicilor adecvate de intervenţie. Principalele probleme ale dezvoltării regionale sunt legate de: • • • • subdezvoltarea (rămânerea în urmă) a anumitor regiuni. care au fost create şi perfecţionate într-un interval de peste 4 decenii. dificultăţile de adaptare a forţei de muncă şi de constituire a unei pieţe a muncii eficace. de evoluţia pieţelor financiare la nivel mondial etc. Şi în prezent formele de sprijin financiar se diversifică şi se adaptează cerinţelor extinderii UE şi dinamicii proceselor economice şi sociale. În UE politica de dezvoltare regională urmăreşte reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni prin intermediul aşa numitelor Instrumente Structurale. În continuare sunt prezentate pe scurt principalele IS: Fondurile Structurale şi Fondul de Coeziune. pentru descrierea succintă a problemelor majore ale unei regiunii sau alteia pot fi relevanţi următorii: • • • • un nivelul ridicat al şomajului. de declinul demografic. care .

Fondurile Structurale şi Fondul de Coeziune în UE FS integrează în prezent 4 fonduri distincte. să asigure egalitatea şanselor. creat în 1993. calificarea profesională şi crearea de locuri de muncă. care reprezintă tot atâtea instrumente financiare de sprijin pentru dezvoltare şi care acţionează concertat în diferitele regiuni sau sectoare economice şi sociale din cadrul statelor membre ale UE. Obiectivul major al FSE este prevenirea şi combaterea şomajului prin promovarea de măsuri care să faciliteze accesul la piaţa muncii. Acestea sunt: • • Fondul social european (FSE). FSE constituie principalul instrument al politicii sociale a UE. De asemenea un obiectiv recent al fondului îl reprezintă sprijinul pentru folosirea optimă a potenţialului pe care îl oferă azi societatea informaţională. inclusiv prin sprijinirea acţiunilor de formare a formatorilor.reprezintă peste 90% din ajutorul de tip structural. FONDUL SOCIAL EUROPEAN Creat în 1960. Alte instrumente mai puţin importante sunt: Iniţiativele Comunitare şi Fondul de Solidaritate. pentru: • • • politici active pe piaţa forţei de muncă crearea de oportunităţi egale politica învăţării şi formării profesionale continue . Domeniile de intervenţie se regăsesc în sprijinul acordat pentru Planurile Naţionale Multi-anuale de Acţiune. creat în 1960 Fondul european pentru orientare şi garantare în agricultură (FEOGA). pentru dezvoltarea şi diversificarea pieţei muncii. creată în 196266 • • Fondul european de dezvoltare regională (FEDR). secţiunea Orientare. Fondul poate încuraja şi dezvoltarea profesională. creat în 1975 Instrumentul financiar de orientare piscicolă (IFOP).

FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ După ce la 1 ianuarie 1973. În prezent în cadrul UE funcţionează 89 de astfel de pacte. educaţie. Acţiunea fondului este menită să atenueze efectele pe care integrarea economică le poate avea asupra unor sectoare economice sau categorii socio-profesionale şi . Cel mai cunoscut dintre acestea este pactul din regiunea de vest a Brabantului. sindicate etc.acorduri complexe de tip partenerial între principalii actori regionali (administraţie. sănătate etc.) pentru dezvoltarea pieţei de muncă. Domeniile de intervenţie specifice acestui fond sunt: • • • investiţiile productive în vederea creării şi menţinerii unor locuri de muncă durabile. care cuprind peste 10% din populaţia statelor membre.).• • instruire pentru inovare şi adaptabilitate la organizaţiile muncii îmbunătăţirea accesului şi a participării femeilor la piaţa forţei de muncă O atenţie deosebită este acordată măsurilor care încurajează ocuparea forţei de muncă pe plan local. Comunitatea Europeană s-a extins odată cu aderarea Danemarcei. investiţiile în infrastructura necesară dezvoltării economiei (reţele. patronat. prin stimularea acţiunilor inovative şi a turismului • acordarea de asistenţă tehnică în vederea implementării eficiente a măsurilor de sprijin comunitar Obiectivul FEDR este promovarea coeziunii economice şi sociale prin corectarea principalelor dezechilibre şi prin participarea la dezvoltarea şi transformarea regiunilor. când este definită o politică regională la nivel comunitar şi devine în scurt timp cea mai importantă componentă a sprijinului structural. dezvoltarea potenţialului intern al regiunilor prin stimularea proiectelor de dezvoltare locală şi a IMM- urile. FEDR a fost creat în 1975. În acest sens un rol important îl au aşa numitele "Pactele teritoriale de ocupare a forţei de muncă" . Acutizarea acestei nevoi a fost generată atât de creşterea decalajelor de dezvoltare dintre regiunile componente ale comunităţii cât şi de găsirea unor sisteme compensatorii la deja complicata politică agrară.dezvoltării. inclusiv prin acţiuni în domeniul cercetării . Irlandei şi Marii Britanii s-a simţit tot mai acut nevoia unui instrument specific de sprijin în domeniul dezvoltării regionale.

care de la un PIB de sub 60% din media UE în momentul aderării (1973) a ajuns să depăşească această medie la sfârşitul anilor '90. Distribuţia resurselor alocate. Obiectivul enunţat al acestui fond îl reprezintă consolidarea coeziunii economice şi sociale prin ajutor acordat statelor cel mai puţin prospere (al căror PIB este sub 90% faţă de media pe Comunitate) pentru a participa la uniunea economică şi monetară.care pot adânci decalajele dintre regiunile prospere şi cele mai puţin dezvoltate. a putut fi remarcat un anumit progres în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare în cele 4 ţări sus-amintite. între cele 4 ţări se face în raport cu mărimea populaţiei. exemplul cel mai relevant fiind al IRLANDEI. Sprijinul comunitar poate acoperi până la 80 . Efectul COMPENSATORIU sau de ECHILIBRARE al FS şi FC a fost demonstrat prin analiza impactului pe care utilizarea acestora l-a avut asupra dezvoltării unor regiuni sau state ale UE. valorarea produsului naţional brut pe cap de locuitor68 şi suprafaţa. creat în 1993 şi destinat finanţării proiectelor din domeniul protecţiei mediului şi al reţelelor transeuropene asociate infrastructurilor de transport. fără însă a fi depăşit pragul stabilit. Irlanda. realizate de statul membru. 35%) din bugetul Comunitar. FONDUL DE COEZIUNE Acest fond reprezintă un instrument de dată recentă.85% din totalul cheltuielilor publice sau echivalentul acestora. Consiliul European a decis alocarea a 18 mlrd. Dezvoltarea regională în România . respectiv: Grecia. Portugalia şi Spania. Acest buget este alcătuit din contribuţiile diferenţiate ale statelor membre. contribuţii care sunt corelate cu mărimea şi puterea economică a acestora. cu ocazia summit-ului de la Berlin. După o perioadă de 6 ani de derulare. De aceea. în care funcţionează sistemul FS ca principal instrument al politicii de dezvoltare regională reprezintă o ilustrare elocventă a acestei idei. Fondurile Structurale sunt în ultima instanţă o alocaţie semnificativă (cca. din martie 1999. EURO pentru perioada 2000-2006. Repartizarea Fondului de Coeziune pe ţări: Politica de dezvoltare regională a UE este o expresie a ideii de solidaritate socială şi economică. a cărei consolidare este socotită a fi un fundament al procesului de integrare totală a statelor membre. FC este alocat exclusiv celor mai sărace state membre ale UE.

Fundamentarea acestei politici s-a făcut în perioada 1996-1998. care să permită o intervenţie rapidă şi eficace în zonele afectate de declin sau criză economică şi • eligibilitate pentru utilizarea Instrumentelor Structurale (Fonduri Structurale şi Fondul de Coeziune) ale Uniunii Europeane. aflat la îndemâna Guvernului şi a Autorităţilor Locale. Politica de dezvoltare regională este în prezent o componentă importantă a reformei economice şi sociale din România. O politică de dezvoltare regională. demografice. Experienţa altor ţări est-europene precum Polonia şi Ungaria ilustrează marile dificultăţi şi timpul relativ lung pe care le presupune implementarea acestei politici. aduce României următoarele beneficii: • un sistem capabil să evite accentuarea disparităţilor în procesul dezvoltării. în timp ce zonele marginale cu profil agricol şisau cu facilităţi de . tehnologice. Procesul este şi necesită în continuare asistenţă tehnică externă. sociale. iar documentul principal care a enunţat obiectivele acestei politici şi care a influenţat construcţia instituţională şi legislativă a fost Carta Verde a Dezvoltării Regionale în România. politice şi culturale) care le-au influenţat dezvoltarea de-a lungul istoriei[…] Forţele pieţei favorizează amplificarea disparităţilor existente. Unele centre industriale sau zone de servire au tendinţa să se dezvolte mai rapid. 31): "disparităţile în nivelul dezvoltării diverselor regiuni sunt rezultatul atât al potenţialului acestora din punct de vedere al resurselor naturale şi umane cât şi al modelelor (economice. iar o politică de dezvoltare regională poate fi un mijloc deosebit de eficient. Pe fondul accelerării reformei economice. după aderare. Aceasta sublinia că (p. spre a le ţine sub control.Procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională în România a început prin construcţia cadrului instituţional şi a suportului legislativ necesar. funcţionarea noului sistem este cu atât mai necesară şi mai urgentă cu cât este de aşteptat ca disparităţile regionale să crească în perioada următoare.

"Documentul de Poziţie" pentru Capitolul 21 referitor la politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale. În perioada 1999 . adiţionalităţii şi managementului financiar. acest capitol de negociere a fost închis. transfrontaliere. în septembrie 2004. Pe baza acestui document. Capitolul 21 a fost deschis pentru negocieri în martie 2002." Cadrul legal al dezvoltării regionale şi coeziunii sociale în România a fost creat în 1998. interne şi internaţionale.comunicaţii mai slabe cunosc o tot mai accentuată marginalizare. asigurând cooperarea voluntară a judeţelor în cadrul unor regiuni de dezvoltare. 151 16 iulie 1998). inclusiv . instituţional. economice. Legea a urmat îndeaproape abordarea din Carta Verde. geografice. sociale. Recent. b) corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin stimularea iniţiativelor şi prin valorificarea resurselor locale şi regionale. recuperarea accelerată a întârzierilor în domeniul economic şi social a zonelor mai puţin dezvoltate. cuprinzând principalele acţiuni care trebuie întreprinse în vederea integrării. care fixează noile obiective şi stabileşte atribuţiile şi instrumentele specifice pentru următoarea perioadă de timp. Guvernul României a trimis CE.2003 s-au constituit structurile de dezvoltare regională la nivel naţional şi regional şi s-au perfecţionat mecanismele de implementare a PDR. În decembrie 2001. Noile obiective sunt: a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvoltării echilibrate. c) stimularea cooperării interregionale. în domeniile legislativ.1998 a fost înlocuită cu legea 315 (vezi anexa). precum şi preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre. în care România va deveni stat membru al UE. În 2004 legea 151. ca urmare a unor condiţii istorice. parteneriatului. care a stabilit cadrul instituţional şi obiectivele Politicii de Dezvoltare Regională (PDR). al programării. politice. odată cu promovarea Legii privind Dezvoltarea Regională (legea nr. în scopul dezvoltării economicosociale durabile şi al dezvoltării culturale a acestora. în România existând în prezent un cadru legislativ şi instituţional adecvat şi funcţional.

Atribuţiile specifice structurilor implicate în dezvoltarea regională sunt precizate în legea 315 (vezi anexa). Structurile instituţionale stabilite la nivel naţional şi regional sunt de două categorii: structuri deliberative şi structuri executive.socială şi instituţională a acestora.în cadrul euroregiunilor. în scopul realizării unor proiecte de interes comun. precum şi participarea regiunilor de dezvoltare la structurile şi organizaţiile europene. Instrumente specifice procesului de planificare regională şi unele definiţii Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională: instrument de finanţare al politicii de dezvoltare regională Fondul pentru Dezvoltare Regională: instrument financiar folosit pentru implementarea politicii de dezvoltare regională în cadrul regiunii. O prezentare detaliată a cadrului instituţional actual este făcută în capitolul următor. Structurile deliberative sunt: • • Consiliile de Dezvoltare Regională la nivel regional (CDR) şi Consiliul Naţional de Dezvoltare Regională (CNDR). la nivel naţional Structurile cu rol executiv sunt: • • Agenţiile de Dezvoltare Regională la nivel regional. subordonate CDR şi Departamente şi direcţii specializate din cadrul Ministerului Integrării Europene şi al Ministerului Finanţelor Publice. care promovează dezvoltarea economico. Planul Naţional de Dezvoltare: document de planificare strategică şi programare financiară. care are ca scop . în conformitate cu acordurile internaţionale la care România este parte.

punând în practică un plan de dezvoltare economică şi socială.elaborarea proiectelor de lege pentru dezvoltare regională în România precum şi pentru zonele defavorizate ■ iulie 1998: apare Legea nr. dar integrat în planul naţional şi articulat cu alte planuri regionale. Planul naţional de dezvoltare fundamentează accesul României. elaborat autonom. în calitate de stat membru al UE. pentru adoptarea principiilor politicii de dezvoltare regională în România ■ iunie 1997: iunie 1998 . Este avizat de către CNDR şi aprobat de Guvernul României.să orienteze şi să stimuleze dezvoltarea economică şi socială a României pentru atingerea obiectivului UE de realizare a coeziunii economice şi sociale. 151 privind dezvoltarea regională în România . după integrarea în structurile UE. Ele vor sta la baza Programelor Operaţionale regionale. controlat de actorii locali. la FS. Scurt istoric al procesului de dezvoltare regională în România ■ 1994 .1998: se desfăşoară primul Program PHARE pentru politica de dezvoltare regională 1996 .1997: Programul Naţional Indicativ convenit între România şi UE stabileşte 4 priorităţi printre care dezvoltarea sectorului IMM şi dezvoltarea regională ■ ■ 1996 .1997: publicarea raportului "Disparităţi Regionale în România . Planurile de Dezvoltare Regională: documentestrategice şi de programare elaborate la nivel regional de către ADR şi aprobate de CDR. Planificarea Regională: proiect global al unui ansamblu teritorial aflat în administrarea unei colectivităţi ce urmăreşte să-şi satisfacă nevoile.19901994" şi publicarea "Cartei Verzi privind dezvoltarea regională în România" ■ mai 1997: Conferinţă Internaţională la Bucureşti.

■ ■ ■ octombrie 1998: apare OUG 24 privind regimul zonelor defavorizate în România octombrie 1998: apare HG privind normele metodologice de aplicare a legii 151 1998 decembrie 1998: apar HG-uri pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Dezvoltare Regională (ANDR) care va gestiona dezvoltarea regională la nivel naţional până în ianuarie 2001 şi desemnarea componenţei CNDR ■ ■ ■ decembrie 1998 .februarie 1999: formarea celor 8 Consilii de Dezvoltare Regională decembrie 1998 .2004: programul Phare susţine dezvoltarea . care va gestiona politica regională în România până în 20032001 .elaborarea primei variante a Planului Naţional de Dezvoltare (PND) şi a Planurilor de Dezvoltare Regională (PDR) ■ 2000: programe speciale pentru Zonele Defavorizate (dezvoltarea afacerilor. sprijinirea investiţiilor şi sprijinirea activităţilor agricole din mediul rural) ■ 2001: înfiinţarea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei (MDP).ianuarie 2000: programe de formare profesională pentru personalul din cadrul ADR şi ANDR ■ 1999 .2000: derularea primelor proiecte de dezvoltare regională în România (prin Programul Phare '98) ■ aprilie .noiembrie 1999 .mai 1999: formarea celor 8 Agenţii de Dezvoltare Regională (ADR) iunie 1999 .

deschiderea capitolului de negociere privind dezvoltarea regională în 2002 apar strategii privitoare la ocupare şi sărăcie: HG 759 2002 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune pentru ocuparea forţei de muncă şi HG 829 2002 pentru aprobarea Planului naţional antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale (PNAinc)în 2002 apar HG 1323 privind elaborarea în parteneriat a Planului naţional de dezvoltare şi crearea structurilor corespunzătoare (CIP la nivel naţional şi CRP la nivel regional) şi HG 1555 privind desemnarea instituţiilor şi organismelor responsabile cu coordonarea. ultima variantă a PND este finalizată în 2003 şi se referă la perioada 2003-2005decembrie 2001 depunerea documentului de poziţie a GR privind capitolul 21 ■ 2001 .2004: se elaborează noi variante ale planurilor de dezvoltare regionale. infrastructuri. este acreditată Agenţia Naţională SAPARD şi birourilor regionale aferente. este înfiinţată ARIS (prin legea 390 2002) ■ ■ martie 2002 .2002: apar OG 65 2001 pentru constituirea de parcuri industriale (legea 490 2002). implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare prin instrumentele .regională prin fonduri nerambursabile destinate pentru investiţii în dezvoltarea IMM. mediu şi resurse umane ■ 2001 . OG 14 2002 pentru constituirea de parcuri ştiinţifice şi tehnologice.

Alba-Iulia şi Bucureşti. Cluj. Sălaj. Cluj-Napoca. Mehedinţi. Buzău. Galaţi. Botoşani. Brăila. Suceava. Bistriţa-Năsăud. Constanta.ILFOV La nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare funcţionează a Agenţie de dezvoltare.structuraleîn 2004: actualizarea cadrului legislativ prin promovarea legii 315 privind dezvoltarea regională în România şi înlocuirea HG 1323 şi HG 1555 cu noile HG 1115 şi respectiv 497septembrie 2004: închiderea capitolului de negociere 21 privind "politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale"Organizare teritoriului în Regiuni de Dezvoltare Teritoriul României este împărţit în 8 "Regiuni de Dezvoltare" (vezi anexa) . Olt. Vrancea Argeş. Dâmboviţa. Craiova. Sibiu Bucureşti. Timis NORD-VEST Bihor. Satu-Mare CENTRU Alba. Covasna. Tulcea. Caraş-Severin. . Mureş. formată din 20 . pe bază de convenţie semnată de reprezentanţii consiliilor judeţene şi anume: Denumire regiune Judeţe componente NORD-EST Bacău. Iaşi.25 de persoane şi având birouri de lucru în fiecare dintre judeţele componente. Giurgiu. Vâlcea SUD-MUNTENIA SUD-VEST OLTENIA VEST-ROMÂNIA Arad. Prahova. Ialomiţa. Sediile ADR se află în următoarele municipii: Piatra-Neamţ. Harghita. Neamţ. Teleorman Dolj. Timişoara.zone ce corespund unor grupări de judeţe constituite prin asocierea voluntară a acestora. Călăraşi. Gorj. Maramureş. Braşov. Ilfov BUCUREŞTI . Hunedoara. Vaslui SUD-EST Brăila. Călăraşi.

Disparităţile regionale sunt numeroase şi de multe feluri. disparităţile economice regionale au crescut. între ariile periurbane şi cele izolate (montane. iar cele mai dezvoltate rămân în afară de Bucureşti şi Constanţa. în contextul unei dezvoltării economice generale reduse. Galaţi. Hunedoara. deltă etc. dependente de accesul la resursele minerale şi energetice. Deoarece cele 8 regiuni grupează judeţe şi arii cu niveluri de dezvoltare mai scăzute sau mai ridicate. Din momentul creării regiunilor în 1998. După 1989 aceste zone dezvoltate în mod artificial au fost primele afectate de procesul de restructurare economică. Astfel ele pot fi: interregionale. nivelul inter-regional al disparităţilor e mai mic decât acela dintre judeţe sau dintre comune. Reşiţa. Valea Prahovei. Brăila. În consecinţă. sau decât cel dintre zonele urbane şi cele rurale. între urban şi rural. Această politică a fost una de redistribuire pe baze non-economice a resurselor limitate de dezvoltare. a fost prezentată în Carta Verde a Dezvoltării Regionale din 1997. un număr mare de indicatori măsoară disparităţile la acest nivel. serviciile publice locale etc. B