Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare semestrul II 2011 stagiari experti contabili evaluare-expertiza-doctrina Raspunsuri: 1. a) dobanda la imprumutul de stat. 2.

2. Expertul contabil este persoana care a dobndit aceasta calitate, n conditiile O.G. nr.65/1994, avnd competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit sau pierdere. Prin urmare, ne gasim n fata unei arii de competente mult mai largi fata de cea a unui economist salariat; economistul este subordonat unui sef ierarhic si executa atributiile specifice fisei postului sau. De asemenei, economistul este specializat n multe domenii: financiar-contabil. Expertul contabil este un economist, absolvent al specializarii financiar-contabile, independent fata de societatea comerciala. El nu primeste, pentru lucrarile executate, un salariu, ci un ONORARIU prevazut prin contractul ncheiat cu referire la misiunea sa. Contabilul autorizat este persoana care a dobndit aceasta calitate n conditiile O.G. nr.65/1994 si are capacitatea de a tine contbilitatea si de a ntocmi bilantul contabil. Contabilul autorizat, ca si expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate economica. Contabilul salarizat este subordonat sefului ierarhic si executa sarcinile ce i revin din fisa individuala. Rareori, n cazul unei ntreprinderi mari, mijlocii, executa toate lucrarile contbile. De regula, este specializat pe un sector al contabilitatii. Ca si economistul salariat, contabilul salariat raspunde fata de calitatea lucrarilor executate, putnd fi stimulat ori penalizat de seful ierarhic sau la propunerea acestuia. Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar daca sunt independenti, raspund civil si penal fata de treprindere. n schimb, economistul si contabilul, salariati, pierd cu greu postul sau n urma unor proceduri anevoioase. Rezumnd avem: - EXPERT- CONTABIL, - CONTABIL AUTORIZAT Independenta certificare apartenenta responsabilitate la organismul confidentialitate profesiei nu fac parte din structurile entitatii: - ECONOMISTUL SALARIAT - CONTABIL SALARIAT Slujbas subordonare fac parte din raspundere limitata Ierarhica structurile entitatii CONCLUZII: - Este n discutie starea de salariat al unei firme si al unui cabinet de experti contabili sau de contbili autorizati; - Trebuie facuta distinctia ntre auditorii interni si cei externi, prin prisma independentei; - Economistul, contabilul profesionist salariat sau angajati n industrie, comert, sectorul public, nvatamnt s.a. - Contabilul profesionist independent este acela care efectueaza, unui client, n mod curent, lucrari de audit sau evidenta contabila, fiscalitate si alte servicii profesionale similare; - Contabilul profesionist lucreaza independent (inclusiv practicieni individuali, parteneri sau corporatie) n industrie, comert, sectorul public, nvatamnt s.a. si este membru ale unei

organizatii afiliate IFAC.

3. O colaborare eficient cu administraia i alte pri interesate poate duce la dezvoltarea unuiorganism profesional care respect necesitile administraiei, ale profesiei i ale interesului publicn general. Organismele profesionale au responsabilitatea de a ramane implicate in zone care afecteazaprofesia.Organismul profesional trebuie sa adica o contributie la efortul altor parti in elaborareastandardelor si legislatiei care vor avea impact asupra profesieiPentru ca profesia sa se dezvolte si sa obtina o recunoastere publica, trebuie sa existe uncadru legal si de reglementare corespunzaror care sa guverneze profesia. Acest cadru trebuie sarespecte filozifiile guvernamentale de baza. De asemenea, trebuie luate toate masurile pentruevitarea impunerii de obligatii de reglementare excesiva asupra contabililor sau pentru evitarea limitarilor care nu sunt necesare sau care sunt inadecavte ale autoritatii organismului profesional decontabilitate. Pentru realizarea diverselor obiective ale membrilor profesiei, i n d i v i d u a l i c a g r u p , organismul profesional de contabilitate trebuie s poat aciona n mod eficient n calitate dep u r t t o r d e c u v n t a l p r o f e s i e i c u p r i v i r e l a a s p e c t e l e c o n t a b i l e , f i s c a l e i f i n a n c i a r e n f a a administraiei, publicului, precum i n faa altor grupuri interesate.U n o r g a n i s m p r o f e s i o n a l d e o c n t a b i l i t a t e c a s t i g a r e s p e c t u l p u b l i c u l u i a t u n c i c a n d i s i demonstreaza angajamentul de mentinere si imbunatatire a calitatii serviciilor furnizate de membrisai si cand declaratiile si pozitia publica sunt percepute ca fiind de interes public.Un organism profesional de contabilitate nu trebuie doar s fac ceea ce se cuvine, citrebuie s aib un plan oficial care: o S promoveze cunotinele, abilitile i competena membrilor; o S fac declaraii publice cu privire la politica public, cu implicaiile contabile, de audit sau fiscale; o S fac dovada unor procese transparente pentru acordarea calitii de membru, calificri iregulamente.