Sunteți pe pagina 1din 12

Denumirea indicatorului

A
Cifra de afaceri neta (rd. 02
la 04)
Productia vanduta
(ct.701+702+703+704 +705+
706 +708)
Venituri din vanzarea marfurilor
(ct.707)
Venituri din subventii de
1 exploatare (ct.7411)
Variatia stocurilor (ct.711)
2 Sold C
0

Sold D
Productia imobilizata (ct
3 721+722)
Alte venituri din exploatare
4 (ct.758+7417)
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.
1+5+6+7+8)
Cheltuieli cu materiile prime si
materialele consumabile (ct.
5 601+602-7412)
Alte cheltuieli materiale
(ct.603+604+ 606+ 608)
Alte cheltuieli din afara (cu
energie si apa) (ct.605-7413)
Cheltuieli privind marfurile
(ct.607)
Cheltuieli cu personalul (rd.
6 15+16)
Salarii (ct.641-7414)
Cheltuieli cu asigurarile si
protectia sociala (ct.6457415)
Ajustare valoare imobilizari (rd.
7 18-19)

Nr. Rd
B
1

2
3
4
5
6
7
8

10
11

12
13
14
15

16

17

a.1) Cheltuieli (ct.


6811+6813)
a.2) Venituri
(ct.7813+7815)
Ajustarea valorii activelor
circulante (rd. 21-22)

18
19
20

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

21

b.2) Venituri
(ct.754+7814)
Alte cheltuieli de exploatare
8 (rd. 24 la 26)

22

Cheltuieli privind prestatiile


externe (ct.611+ 612+
613+614+621+622+623+624
+625 +626+627+628-7416)
Cheltuieli cu alte impozite, taxe
si varsaminte asimilate (ct.635)
Cheltuieli cu despagubiri,
donatii(ct.658)
Ajustari pt provizioane pentru
risc si cheltuieli (rd. 28-29)
Cheltuieli (ct. 6812)
Venituri (ct.7812)

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL


(rd.10 la 14+ 17+ 20+ 23+27)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 09-30)

- Pierdere (rd. 30-09)


Venituri din interese de
participare
9 (ct.7613+7614+7615+7616)
- din care, in cadrul grupului
Venituri din alte imobilizari
financiare si creante ce fac
parte din active imob
10 (ct.7611+7612)

23

24

25
26
27
28
29

30
31

32

33
34

35

- din care, in cadrul grupului

36

11 Venituri din dobanzi (ct.766)


- din care, in cadrul grupului
Alte venituri financiare
(ct.7617+762+763+764+765+7
67+768+788)

37
38

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)

Ajustarea valorii imobilizarilor


financiare si a investitiilor
financiare detinute ca active
12 circulante (rd.42-43)
Cheltuieli (ct.686)
Venituri (ct.786)
Cheltuieli privind dobanzile
13 (ct.666-7418)
- din care, in cadrul grupului
Alte cheltuieli financiare
(ct.663+664+665+667
+668+688)

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)


REZULTATUL FINANCIAR:
- Profit (rd. 40-47)

39

40

41
42
43
44
45

46

47
48

- Pierdere (rd. 47-40)


14. REZULTATUL CURENT:
- Profit (rd. 31+48)
- Pierdere (rd. 32+49)

49

15 Venituri extraordinare (ct.771)


Cheltuieli extraordinare
16 (ct.671)
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:
- Profit (rd. 52-53)
- Pierdere (rd. 53-52)

52

50
51

53
54
55

VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)

56

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)

57

REZULTATUL BRUT:
- Profit (rd. 56-57)
- Pierdere (rd. 57-56)

58
59

18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691-791)


Alte cheltuieli cu impozite
19 (ct.698)
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:
- Profit
- Pierdere
21 Rezultatul pe actiune
- de baza
- diluat

60
61

62
63
64
65

Exercitiul financiar
Ani de desfasurare
(RON)
(RON)
2005
2006

2007

2008

10760228198

13078308815

12284378408

16750726457

6992774802

7478726193

11795873413

15795817081

3767453396

5599582622

488504995

954912376

120730635

120783952

366871954

7458173

28350560

26042948

22145515

142029297

63873984

386018992

57638849

139996979

10973183377

13415789582

12484946724

17399624687

2278837087

3650761504

3157730454

5112307267

40593658

72944335

42880206

54885214

709688576

506697500

450008740

538886526

329737178

199372209

395873972

874769042

1537408745

1657798742

2328955335

1147967635

1745267588
1324861157

1276888854

1820059602

389441110

420406431

380909888

508895733

839092170

818802457

1146101922

2256092738

1115944074

956473574

1167435970

2268743945

276851904

137671117

21334048

12651207

-454403630

1201887

-35304253

143291376

72022137

470542062

180519872

288238885

526425767

469340175

215824125

144847509

3285563733

3673900696

3747555913

4137052619

2389945946

2595890355

2722199495

2896215547

566628467

727538747

601895562

828870302

328989320

350471594

423460856

411966770

-42297402

644151339

522466841

-30546883
485614611

460666444

1547984039

363763460

516161494

502963846

903832700

9.088.984.358

10638401293

10520348294

16090391456

1884199019

2777388289

1964598430

1309233231

7367207

35417362

175686353

3232907

27764532
20374007

26142904

174153842

566072

165021252

233590275

135263405

29235598

315163275
56733631

74674023

87520178

396245721

174317598

229289327

1620812172

569200252

517245405

498296964

1931761930

-42965468

151483561
179476613
27993052

-85928284

133753212

114827010

180604658

200755294

46851446

23563439

38608669
0

757050109

558374491

399196650

1478115170

769976063

748466721

313268366

1635431821

185028598

296330109

200775811

231221316

1683423208

2149627028

1605563340

2546166973
0

17544507
60509975
55891422

0
0
0
0

0
0
0

11542383629

13933034987

12983243688

19331386617

9858960421

11386868014

10833616660

17725823277

1683423208

2546166973
0

2149627028

1605563340

267000650

260676770

371584727

583175877

1416422558

2285490203
0
0
0
0

1778042301

1022387463

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2009
12842384017

11251443470
1590840547
0
0
1860989
207915979
157743750

13206182757

2401790216
42888818

500328874
1325179709
2344256632
1822027783

522228849

1752308449

1797220345
44911896
135861336
367806204
231944868
3989067869

2722796166

665086775
601184928
-482777610
468072436
950850046

12008904293
1197278464

183833432
180974269

0
119402753
87180978

816143358

1119379543

137497382
138950257
1452875
104136725
26244216

377504155

619138262
500241281
0
1697519745
0
0
0
0
0
0

14325562300
12628042555

1697519745
0
329392114
0

1368127631
0
0
0
0