P. 1
An1 Geografie Economica Si Politica Universal A

An1 Geografie Economica Si Politica Universal A

|Views: 277|Likes:
Published by Iulia Deea

More info:

Published by: Iulia Deea on May 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2014

pdf

text

original

NICU I. AUR MĂDĂLINA ANDREI CEZAR C.

GHERASIM

GEOGRAFIE ECONOMICĂ ŞI POLITICĂ UNIVERSALĂ EdiŃia a II-a

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

NICU I. AUR MADĂLINA ANDREI CEZAR C. GHERASIM

GEOGRAFIE ECONOMICĂ ŞI POLITICĂ UNIVERSALĂ
EdiŃia a II-a

EDITURA FUNDAłIEI ROMÂNIA DE MÂINE Bucureşti, 2004

Descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României AUR, NICU I. Geografie economică şi politică universală / Nicu I. Aur, Mădălina Andrei, Cezar C. Gherasim, - Ed. a II- a. - Bucureşti: Editura FundaŃiei România de Mâine, 2004 288 p.; 20,5 cm ISBN 973-725-169-5 I. Andrei, Mădălina II. Gherasim, Cezar C. 911.3:338(100)(075.8) 32.01:913 (100)(075.8)

4.2004.. 3. 3..80 www. 2. 1. Cornelia PRODAN Bun de tipar: 13. al geografiei umane şi interrelaŃiile cu alte ştiinŃe ………………………….5.3. 2004 Redactor: Constantin FLOREA Tehnoredactor: Jeanina DRĂGAN Georgiana GÂRJOI Coperta: Stan BARON. 11 11 16 20 23 25 26 30 34 39 42 43 55 68 68 69 70 75 82 86 .2. Dinamica populaŃiei …………………………………… 2. Industria carboniferă …………………………………. Structura populaŃiei …………………………………….. Coli tipar: 18 Format: 16/61 x 86 Editura şi tipografia FundaŃiei România de Mâine Splaiul IndependenŃei nr.. 3. principiile şi metodele de cercetare ale geografiei ……………………………………………….. PopulaŃia. 2. Obiectul..4. Resursele energetice ……………………………………….3. 3. Mobilitatea teritorială a populaŃiei ……………………. Rolul geografiei economice şi politice universale în formarea specialiştilor din domeniul relaŃiilor internaŃionale şi al studiilor europene …………………. Resursele energetice: rolul şi clasificarea ……………. Resursele umane ale Terrei. O.. 83. RepartiŃia geografică a populaŃiei ……………………. 2..3. Sect.. EvoluŃia numerică a populaŃiei ………………………. Industria energiei electrice ……………………………….. 3. resursele şi dezvoltarea durabilă …………… 3. 6. 2. Densitatea populaŃiei ………………………………….4.ro CUPRINS Partea I GEOGRAFIE ECONOMICĂ MONDIALĂ 1.5.1.12. Conceptul de resurse şi clasificarea acestora …………..7. 2. resursele şi dezvoltarea durabilă …………………………………… 2.. 1. Metode folosite în cercetările de geografie economică şi în geografia politică ………………………………….43. PopulaŃia.© Editura FundaŃiei România de Mâine..1.1. Obiectul de studiu al geografiei.6. Bucureşti.. Industria petrolului ……………………………………. Telefon/fax: 410. 1..P.SpiruHaret. 1. Industria gazelor naturale ……………………………… 4.. 2..2.2. 313. Principiile şi metodele cercetării geografice şi ale geografiei politice ……………………………….

.. 9. Geografia serviciilor ……………………………………. Creşterea animalelor. RepartiŃia geografică a pădurilor şi a industriei de prelucrare a lemnului …………………………………. Industria petrochimică ………………………………… 6.4. 9.……………. 8.1. 12. Conceptul geografic de servicii ……………………. ImportanŃa economică a agriculturii ………………. Geografia agriculturii …………………………………… 11. Industria uşoară şi alimentară …………………………… 9. 4.7.5.. EvoluŃia în timp şi spaŃiu a practicilor agricole ……...3. 6. Premisele dezvoltării agriculturii …………………… 11.. 5.1.2... Tipuri actuale de agricultură ………….. Industria celulozei şi a hârtiei …………………………. Geografia transporturilor ……………………………. încălŃămintei.1. 6. Regiunile industriale ……………………………………. EvoluŃia şi rolul energeticii …………………………….. 11. 8..1. Industria produselor clorosodice ………………………..... 10. Rocile folosite în construcŃii ………………………….4. Industria metalurgică feroasă (siderurgică) ……………. 12.2.1. Conceptul geografic de regiune industrială şi factorii care contribuie la gruparea industriei ……. 6. 7. Industria îngrăşămintelor chimice ……………………. vânătoarea şi pescuitul ……….3. Industria metalurgică şi de echipamente …. 11. 9. Industria materialelor de construcŃii …………………….. Metalurgia neferoaselor ……………………………….2. RepartiŃia geografică a pădurilor ………………………. 86 87 91 95 102 102 108 111 124 124 125 125 126 127 128 129 130 130 130 133 136 136 137 140 140 142 144 149 149 150 156 156 156 159 169 173 178 181 188 188 193 200 .4.. ProducŃia de energie electrică bazată pe sursele reînnoibile …………………………………………….2..6.6... peisajele agrare şi regiunile agricole ……………………………………………… 12.2. blănăriei şi marochinăriei ………………………………………. 11.3.1. 5. Culturile vegetale …………………………………… 11. 4. 6. 10. 7.3.. Industria carbochimică ………………………………… 6.2. 7...5. Industria acidului sulfuric ……………………………...4.3. 7.1.1.. Industria alimentară …………………………………… 10. ProducŃia de energie electrică bazată pe combustibili … 4. Prelucrarea industrială a materialelor de construcŃii …..2.. 12.2. Industria pielăriei. Exploatările forestiere şi industria de prelucrare a lemnului ……………………………………………… 8. Industria de echipamente ……………………………… 6... 6.…………… 11.7.2. Rolul şi funcŃiile pădurii ………………………………..3.1.. Industria chimică …………………………………………... RepartiŃia geografică a producŃiei de energie electrică . Peisajele rurale.3. 11.… 5. Industria textilă ………………………………………. Principalele grupări industrial – urbane ……………. Geografia turismului ………………………………. 5. Industria de medicamente …………………………….

Geopolitică şi globalizare …………………………….… 6. a mărilor şi oceanelor ……………………… 3. problema palestiniană ……………. Drogurile şi securitatea naŃională ……………………… 6. „Lumea a treia” şi mişcările fundamentaliste …………. Geopolitica mişcărilor naŃionaliste şi fundamentaliste . Geografia statului şi a naŃiunii... SituaŃia unor Ńări centrale şi semiperiferice în concepŃia lui Peter J. subnaŃiunile. 6.2.Kosovo. 3. rolul crescând al Extremului Orient …………………………………………………. Geografia politică contemporană ……………………… 2. 3.. 5. Transnistria …………………………………………….. Geografia politică după al doilea război mondial …….1. Geopolitica şi obiectul său de studiu …………………. Globalizarea. Extinderea geografică a economiei ……………………. statul şi frontierele naŃionale ……………..2. Geopolitici regionale …………………………………. EvoluŃia economiei mondiale …………………………. Elementele de bază ale economiei mondiale …………. Geopolitica şi geostrategia problemelor actuale ………. Geografia politică de la apariŃie până la abordările actuale …………………………………………………….Partea a II-a GEOGRAFIE POLITICĂ UNIVERSALĂ 1.. 2.6. Crima organizată – de la local la global ………………. 1. 5. Orientul Apropiat.. 2.. Globalizarea şi statul …………………………………. 6. frontierelor.1. 5. „Actorii” nestatali …………………………………….3. Conflicte şi ameninŃări la începutul secolului al XXI-lea . 6. Geopolitică şi geostrategie ……………………………….7. 1.... 5. Geografia politică. 1.. Procesul de globalizare şi consecinŃele sale …………… 4.1.3.8.5.3..1. Geopolitică şi geoeconomie …………………………… 6. 5.. MinorităŃile etnice. Structura teritorială a economiei mondiale ……………. Conceptul de stat ……………………………………….. 1. 6...3. Taylor ……………………….6.5. Europa şi Rusia – probleme şi aspiraŃii ………………. Elementele fundamentale ale statului ………………….2.2.5. 6..2.. Primele încercări de abordare a problematicii geografiei politice ……………………………………...4.. Focare de conflict .4. 5... Structura teritorială a economiei mondiale …………….4.3.4. 1. China – o mare putere. geopolitica şi geostrategia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea până la al doilea război mondial ……………………………. 4. Timor.. Metodele analizei şi ale acŃiunii geopolitice …………. 2. 207 207 209 210 215 220 223 223 226 228 229 230 232 232 232 244 246 246 248 251 251 252 252 254 255 256 257 260 260 261 262 263 265 268 268 269 .. 3. 5. 2.… 5... iredentismul şi separatismul …………………………………………..7. Geografia politică din perioada de tranziŃie spre civilizaŃia industrială şi epoca marilor descoperiri geografice până la jumătatea secolului al XIX-lea ……..2. Cecenia..1. geografia graniŃelor. 6..5.. 4.. 2.1..

. Marile ansambluri economice şi politice mondiale …….. 8..6. 7. 7.2. Principalele probleme ale geografiei politice contemporane …………………………………………. 8. 7.. Uniunea Europeană ……………………………………. 8.6. 8.9.3. Harta politică a lumii din Antichitate până în 1642 (începutul istoriei moderne) …………………………… 8. ONU şi principiile dreptului internaŃional ……………. Harta politică a lumii după 1989 ………………………..1.. Harta politică a lumii în perioada interbelică …………. EvoluŃia hărŃii politice a lumii …………………………….5.1. Anexe ………………………………………………………….. 8.2. Harta politică a lumii în perioada modernă (1642 – 1914) …..4..... 270 271 271 272 274 274 276 277 278 278 279 283 PARTEA I GEOGRAFIE ECONOMICĂ MONDIALĂ . nivelul de dezvoltare economică şi ariile de decizie politică ……………………………………. Gruparea statelor după modul de asociere militară. Harta politică a lumii după cel de-al doilea război mondial ………………………………………………. 8..

.

biosfera. OBIECTUL. la rândul lor. b) studiul interrelaŃiilor dintre om şi mediul geografic (atât natu-ral. În ansamblu. pedosfe-ra).1). geografia cultu-rală etc. Geografia este o ştiinŃă unitară care studiază două domenii: partea naturală a mediului geografic (geografia fizică) şi partea antro-pică (geografia umană). al geografiei umane şi interrelaŃiile cu alte ştiinŃe Geografia este ştiinŃa care studiază mediul format prin întrepă-trunderea geosferelor externe (litosfera. PRINCIPIILE ŞI METODELE DE CERCETARE ALE GEOGRAFIEI 1. hidrosfera. prin influenŃa şi acŃiunea umană (materializată în individualizarea antroposferei). cât şi antropic). geografia umană cuprinde o serie de ramuri: geografia populaŃiei. descrierea şi analiza factorului uman. geografia politică. Elisée Reclus şi Karl Ritter) şi-a extins considerabil sfera de acŃiune. Obiectul de studiu al geografiei. .1. ea analizează acest mediu de la suprafaŃa globului terestru ca pe un sistem care realizează schimburi de energie şi substanŃă cu mediul cosmic şi cu mediul teluric (interiorul Pămân-tului). Un rol fundamental în dezvoltarea geografiei umane l-a avut şcoala franceză. Apărută mai târziu. geografia aşezărilor. unele dintre acestea cuprinzând. geografia umană (prin contribuŃiile hotărâ-toare ale lui Friederich Ratzel. geo-grafia istorică.1. geografia socială. geografia economică. de la o abordare relativ restrictivă a relaŃiei om-mediu la analiza complexă a tuturor aspectelor geografice ale existenŃei umane.. în primul rând Paul Vidal de la Blache şi Jean Brunhes. Geografia umană presupune evidenŃierea următoarelor elemente: a) răspândirea teritorială. două sau mai multe discipline de sine stătătoare (fig. c) o sinteză regională care combină primele două elemente într-o proporŃie variabilă. în special în secolul al XX-lea.

Weber. comerŃul şi serviciile de informatică. distribuŃiei şi consumului de bunuri şi servicii. Geografia economică are ca obiect de studiu aspectele spaŃiale ale producŃiei. de transporturi şi servicii. au fost lansate conceptele glo-balizării şi mondializării. pentru studierea regio-nală a aspectelor economice. Launhard. consultanŃă. sociologice. Localizarea resurselor. O etapă distinctă în dezvoltarea geografiei economice s-a conturat prin apariŃia teoriilor geografice despre poziŃia teritorială a activităŃilor agricole. industriale. uma-nismul). . Christaller. a început utilizarea metodelor cercetării operaŃionale. transferul şi manipularea băncilor de date. conexiunea lor teritorială cu componentele geografico-fizice. matematice. structuralismul. geografia economică evoluează la confluenŃa unor importante curente filosofice (pozitivismul. repartiŃiei. schimbului şi consumului de bunuri mate-riale. dezvoltarea geografiei economice a contribuit la substituirea analizelor descriptive. 1998) • Geografia economică este ramura geografiei umane care stu-diază sursele de existenŃă şi care operează cu modelele spaŃiale ale producŃiei. locul de prelucrare şi de distribuire. a interacŃiunii şi opŃiunii spaŃiale din economie (I. 1. analiza spaŃială prin folosirea teledetecŃiei şi a înre-gistrărilor satelitare din cartografie. producŃia diverselor bunuri. localizarea şi dinamica factorilor economici. Palander. Componentele geografiei umane (după George Erdeli şi colab. a locurilor centrale. Losch). Von Thünen. conducând la identificarea factorilor şi la înŃele-gerea dinamicii proceselor ce afectează diferenŃierea spaŃială a acti-vităŃilor economice asupra mediului geografic.Fig. geodemografice şi geo-ecologice. În a doua jumătate a secolului al XX-lea. dobândind o nouă perspectivă sub influenŃa cuceririlor din tehnologie şi informatică privind stocarea.. exploatarea resurselor naturale. examinarea unor activităŃi legate de reŃeaua mijloacelor de transport şi comunicaŃii. În ultimele decenii.

a dinamicii fenomenelor. tendinŃa greşită de folosire a acestor termeni ca sinonime. Fig. geografia politică se ocupă cu studiul statului. metodă. cu unele adăugiri) În ultimele două decenii se manifestă un interes tot mai crescut în ceea ce priveşte diviziunile politice mai mici (cele din interiorul statelor).cercetare. cu frontierele şi graniŃele sale. efectele reprezentării politice în finanŃele publice.Ratzel. a relaŃiilor dintre procesele politice şi mediul geografic. cu morfologia şi caracteris-ticile statului. a suportat un tratament represiv (ca reacŃie împotriva şcolii germane de geopolitică). desfigurată sau redusă la calitatea de termen. geopolitica studiază cu precădere interacŃiunea dintre state. . intră în sfera acestei ramuri a geografiei umane. 2000. propusă de Fr. iar geografia politică efectuează cerce-tarea la nivel 1 Între ştiinŃele moderne. cazul geopoliticii este aproape singular: controversată. Există. În mod tradiŃional.a. rezultat din oferta factorilor de mediu. o delimitare strictă a obiectului geografiei economice este dificilă din cauza numeroaselor interrelaŃii cu celelalte ramuri ale geografiei umane (fig. uneori. Dacă geografia politică studiază interacŃiunea dintre om şi mediu. relaŃia dintre politică şi resurse. Dacă. Dacă geografia politică examinează condiŃiile de existenŃă spaŃială a statului. în geopolitică. în geografia politică. care se comportă ca o entitate izolată şi independentă.a.. Prin urmare. preocupare. al relaŃiilor acestor unităŃi teritorial-politice cu diferite alte unităŃi. a evoluŃiei structurilor disipative ş.2) şi a abordărilor multiple din sfera ştiinŃelor geografice şi sociale. acŃiunile autorităŃilor care au impact asupra activităŃilor economice ş. chiar Uniunea InternaŃională de Geografie a interzis dezbate-rea sub egida sa a unor astfel de probleme – fapt datorat şi incapacităŃii unor geografi de a face distincŃie între geografia politică şi geopolitică. „actorul” principal este individul sau statul. 2. geopolitica abordează proble-mele la scară internaŃională. în ideea creării unei ştiinŃe proprii care să analizeze statul ca o realitate spaŃială) analizează necesităŃile spaŃiale ale unui stat. Componentele şi interrelaŃiile geografiei umane (după George Erdeli şi colab. • Geografia politică este ramura geografiei umane care studiază efectele teritoriale ale acŃiunii politice. fapt ce implică evaluarea interacŃiunii dintre procesele politice şi organizarea spaŃială. „actorul” este numai statul. geopolitica1 (termen introdus în 1899 de Rudolf Kjellen ca o dezvoltare a analizei organice asupra statului. Totuşi. jocul de putere dintre acestea. în geografia electo-rală.

În condiŃii geopolitice diferite. în sfera cunoaşterii interzise. Este cel mai vechi şi atât de necontestat. După 1980.2. adică de la regional la general şi. Raporturile între geografia politică.T. Prin termenul de geostrategie este definit un concept geopolitic militar referitor la planificarea spatială a unor acŃiuni menite să asi-gure apărarea sau securitatea unui stat. 2 ReprezentanŃi ai geostrategiei pe plan mondial: A. piscicolă. N. iar geografia nu poate fi concepută în afara repartiŃiei teritoriale).B. Analiza poziŃiei geografico-umane exprimă alegerea laturilor amplasării teritoriale a căror influenŃă s-a resimŃit în evoluŃia unităŃii respective şi care poate căpăta o însemnătate deosebită în viitor. naŃional şi local.J. constituite după un model academic. încât se confundă cu geografia (a fost folosit pentru prima dată de geografi. În esenŃă. geopolitică şi geostrategie sunt complexe. factor generator pentru altele. concepte. iar geografia economică. H.J. orice fenomen are la bază o cauză generatoare. local sau regional.Cohen. în unele Ńări. prin aplicarea legităŃilor generale ale fenomenelor şi proceselor geografice la nivel teritorial. 1. în sens invers.) b) Principiul cauzalităŃii În prezentarea acestui principiu se porneşte de la precizarea că el este legat de principiul conexiunii universale a fenomenelor. termenul de geopoli-tică a revenit în spaŃiul public. Acest principiu presupune obŃinerea generalizărilor plecând de la parte la întreg. prin care se fundamentează politica pactelor de agresiune”. frecvent.Mahon. iar în ultimul timp. Ele atribuie o importanŃă mai mare reprezentărilor. iar metodele repre-zintă modul de studiere. oferind posibilitatea studierii repartiŃiei la nivel planetar sau regional. unele modele matematice. care încerca să explice raporturile dintre fenomenele geo-grafice pe baza comparaŃiei. a crizelor pe care o traversează. fapt ce duce la cunoaşterea fenomenelor analoage. geopolitica a fost aruncată. prin turbulenŃa generală provocată de prăbuşirea comunismului. acelaşi element geografic îşi poate schimba rolul (Dunărea în ultimii 2000 de ani a fost linie de apărare. Geopolitica şi geostrategia sunt mai mult nişte practici ale puterii decât nişte cunoştinŃe. motivaŃiilor şi calculelor lor. În mod obişnuit se iau în considerare trei elemente ale aşezării geografice: aşe-zarea pe glob. Este un concept specific şcolilor geopolitice anglo-saxone. După al doilea război mondial. rezistenŃa la dezinformările din mass-media impun necesitatea culturii geopolitice şi reînnoirea gândirii academice. de apă pentru irigaŃii etc. celelalte două se axează asupra studiului „acto-rilor”. reacŃionară. noŃiuni). Punctul maxim a fost atins în 1989-1990. supusă oprobriului public. Forma care concretizează principiul repartiŃiei spaŃiale este harta.2. utilizează: a) Principiul repartiŃiei spaŃiale (al extensiunii suprafeŃei. Acest principiu a fost introdus în geografie de Alexander von Humboldt. jocul forŃelor care modelează lumea şi echilibrele sau crizele care decurg de aici. c) Principiul integrării geografice A fost introdus de Karl Ritter (contemporan cu Alexander von Humboldt). 1. ÎnŃelegerea lumii în care trăim. Principiile geografice Fiecare ştiinŃă se ghidează după anumite principii.1. aşezarea geografico-fizică şi aşezarea geografico-umană.mondial. a raporturilor şi corelaŃiilor dintre ele.Spykman. Prima sesizează desfăşurarea puterilor în raport cu spaŃiul. S. Principiile şi metodele cercetării geografice şi ale geografiei politice Principiile cercetării geografice reprezintă totalitatea elemente-lor teoretice fundamentale (legi. . Geopolitica este obiect de studiu atât al geografiei politice. area-lului). într-o manieră mult mai insistentă. legat în special de unele acŃiuni militare maritime2. apoi cale de transport şi mai târziu resursă de hidroenergie. cât şi al politologiei şi constituie un instrument folosit în politica externă a unui stat. Unii autori au considerat geopolitica drept „o teorie antiştiinŃifică. fiind la rândul său. El defineşte legătu-rile indisolubile ale fenomenelor şi proceselor geografice. cunoaştere şi transformare a realităŃii obiective.Mackinder. Anumite elemente ale gepoliticii şi geografiei politice se întrepătrund. acest principiu exprimă relaŃia dintre cauză şi efect.

iar stăpânirea unei părŃi din piaŃă. pe planul al doilea. so-cială. care mai cuprinde Canada şi Mexicul. diferenŃierea suprafeŃei terestre şi organizarea spaŃială. Analiza con-textului istoric este necesară geografiei politice pentru a surprinde re-laŃiile politico-economice spaŃiale. sunt excluse argumentele ce decurg ca urmare a ocupării mili-tare. ca persoană colectivă. translaŃia raporturilor dintre puteri pe planul relaŃiilor economice şi al creşterii interdepen-denŃei globale. c) Principiul naŃionalităŃilor şi al autodeterminării popoarelor s-a născut din ideea că atât omul ca persoană individuală. Statele Unite a devenit centrul unei mari regiuni econo-mice a lumii. Principiile geografiei politice Fiind o ramură a geografiei umane. naŃionalitate şi naŃiune şi a ariei lor de răspândire. geografia are rolul de a evalua starea unor structuri. care adesea capătă expresii geopolitice. Editura Didactică şi Pedagogică. Activitatea transnaŃională a corporaŃiilor şi a altor forŃe nonsta-tale accentuează rolul prioritar crescând al puterii economice. Sunt evidente procesele susŃinute şi stimulate de progresele în comunicaŃia globală şi de accentuarea confruntării geo-economice. cu aspiraŃii în prezent şi pentru viitor. principiul integrării geografice cere urmărirea corelaŃiilor sau a conexiunilor pe aria respectivului obiect. 1. politică. Aceste grupări („comu-nităŃi economice”. „ansambluri geo-economice”). deseori. Regiunea cu o ascensiune spectacu-loasă este AsiaPacific. culturală. Invocarea dimensiunii etnografice este justificată în măsura în care se referă la teritoriul cuprins prin dinamismul demografic firesc al unui neam. fenomen sau proces şi a rolului fiecărui element şi al tuturor împreună. relaŃia om-teritoriu. deoarece ocupă un spaŃiu vast şi de formă neregulată. 4 Ion Conea. Ioan Donisă. pag. inimă a pământului românesc. geografia trebuie să se limiteze la explicarea evolutivă a stării prezente”3.Dacă principiul metodologic al repartiŃiei spaŃiale precizează poziŃia şi întinderea teritorială a obiectului studiat.2. 133-134. În mod deosebit. Ca ştiinŃă integrativă. b) Principiul istorismului cere ca orice fapt geografic actual să fie analizat şi explicat pe baza tratării istorice. Cucerirea de noi pieŃe de desfacere devine un obiectiv geopolitic fundamental. cât şi naŃionalitatea.1/1941. Integrarea geografică oferă o privire de ansam-blu asupra obiectului cercetat şi facilitează explicarea fenomenelor. deci într-un tot unitar. strămutărilor de populaŃie.2. o pondere şi un rol evident dobândesc: a) Principiul regionalismului. măsurilor administrative de modificare a actelor de identitate4. prezentând o importanŃă capitală prin determinarea dimensiunilor conceptului despre trib. Cu alte cuvinte. mijloacele economice prevalând tot mai mult asupra mijloacelor militare şi ideologice în lupta pentru dominaŃie. constituind o latură a principiului integrării geografice. în cadrul cărora graniŃele naŃionale trec. mai importantă decât stăpânirea unui teritoriu. ParticularităŃile etnice au multiple urmări de ordin psihologic şi material în plan geopolitic. Rasa nu poate fi un criteriu sigur de analiză. creează grupări regionale care erodează rolul statului. Bucureşti. „Pentru a evita suprapunerea cu istoria. fiindcă grupul uman-social este o formaŃiune complexă. determină schim-bări fundamentale geopolitice. deznaŃionalizării. apare ca expresie a integrării regionale a acestora. economică. Bazele teoretice şi metodologice ale geografiei. care permite studierea faptelor (geografice) în condiŃionarea lor naturală. nr. formaŃiunile lingvistico-culturale fără elementul etnic sunt simple concepte teoretice. popoarele trebuie să dispună de libera lor voinŃă. cu rădăcini în trecut. iar aspectele locale se inserează în regional şi global. să-şi hotărască singure soarta conform intereselor lor. urmărindu-se formarea lui în timp. Globalismul şi protecŃia intereselor naŃionale intră în raporturi contradictorii. modul diferenŃiat în care procesele economice afectează anumite regiuni ale globului şi pentru construirea unui model spaŃio-temporal al economiei mondiale. d) Principiul etnic permite analiza elementului (etnic) în grupul uman. marile puteri au un interes vital în statornicirea unei ordini economice mondiale în care să nu existe bariere în calea comerŃului. geografia politică utilizează aceleaşi principii metodologice. 1977. în „Geopo-litică şi geoistorie”. Geografia are un caracter integrativ. 3 . instituirii de relaŃii coloniale. Expansiunea economică (împreună cu propulsorul ei intern. înnoirea tehnologică) devine dimensiunea preponderentă a puterii geopolitice. clan. Transilvania. o a doua putere economică a lumii este Uniunea Europeană.

pag. f) Principiul plebiscitului se bazează pe consultarea populaŃiei. b) Totalitatea trăsăturilor specifice unei naŃiuni. un procedeu de natură politică aplicabil în orice împrejurare şi în toate problemele ce interesează ordinea internă a statelor şi ordinea internaŃională. a popoarelor şi chiar a triburilor sedentare prezintă avantaje net superioare în raport cu limitele artificiale. Metodele geografiei reprezintă un ansamblu de reguli. EvoluŃia Japoniei a confirmat aceeaşi tendinŃă. este superior celorlalte principii. iar în secolul al XVII-lea. XIII şi XIV. În aceste planuri erau incluse măsurile privind convertibilitatea va-lutelor. 528). iar apariŃia ComunităŃii Economice Europene a fost un semnal că Ńările sprijinite de S.U. este şi un instrument al acŃiunii politice. 1968. şi-au revenit după distrugerile suferite în timpul războiului. 310. limita naŃiunilor5. geometrică sau linia de referinŃă. pe baza cunoaşterii teoriei. pag. Respectarea principiului limitei etnogra-fice se face cu uşoare abateri impuse de situaŃia zonei frontierei şi de interesele primordiale. istoriceşte constituită. Editura Academiei Române. geografia aşezărilor umane şi geografia economică. limita etnografică. Geografie teoretică. se pot formula concluzii asupra calităŃii unor fapte individuale. de teritoriu.Cucu. De altfel. Metoda inductivă Această metodă constă în abordarea realităŃii prin studiul singularului şi particularului pentru găsirea trăsăturilor comune care exprimă generalul. fie prin introducerea principiu-lui sectoarelor. indicând ce este mai bine pentru o Ńară. 7 Vasile S. Unitatea geografică teritorială nu poate fi admisă în fixarea limitelor. fiind o limită de drept. când teritoriul cuprinde alte naŃionalităŃi. locuitorii sau reprezentanŃii lor au fost chemaŃi ca «martori». Metode folosite în cercetările de geografie economică şi în geografia politică După Vintilă Mihăilescu. economice şi ale apărării naŃionale. Plebiscitul este un element fundamental al dreptului popoarelor.A. numeroase generalizări şi clasificări.A. pe teri-toriul unui stat naŃional. 6 NaŃionalitate – a) Comunitate de oameni cu aceleaşi caractere naŃio-nale.A. … metoda este o indicaŃie abstractă. În materie de delimitări de state. 101. pe opinia şi voinŃa publică. Acest principiu se foloseşte pentru a descrie. Limita etnografică nu s-a putut şi nu poate fi trasată atât din cauze de ordin economic şi politic. „metoda este totalitatea procedeelor care conduc raŃiunea la aflarea sau demonstrarea adevărului. împreună cu Marea Britanie şi-au coordonat acŃiunile privind crearea unei astfel de „ordini” economice deschise. 8 Vintilă Mihăilescu. Limita etnografică înlesneşte dezvoltarea naŃiunii în cadrul ei firesc.U. 5 . În toate zonele populate. motiv pentru care este considerat o expre-sie a sufragiului universal. Bucureşti. totodată. Editura N’Erga. pe baza acesteia. efectuând. metoda deductivă permite utilizarea unor judecăŃi care pleacă de la premise ce conŃin generalul. această metodă a fost utilizată încă din Antichitate. În regiunile în mare parte nelocuite s-au aplicat limita astrono-mică. Principiul plebiscitului „s-a aplicat sub diferite forme în probleme ce interesează delimitările de frontieră (în sec. statele occidentale (îndeosebi S. a naŃionalităŃilor6. cu puŃin înainte de terminarea războiu-lui mondial. caracter naŃional. explica şi evalua sursele poli-ticii externe a unei naŃiuni sau caracterul ei adecvat. Ionica Soare. 1958. locuind pe teritoriul unui stat multinaŃional sau ca minorităŃi. cetăŃe-nie (după DicŃionarul limbii române moderne.T. După al doilea război mondial. Bucureşti. fie prin ocuparea unei regiuni considerate res nullus. Bernhard Varenius (geograf danez.U.). g) Principiul interesului naŃional (al raŃiunii de stat). să exprime voinŃa lor”)7. apă-rută pe baza unităŃii de limbă.) au acŃionat pentru realizarea unei ordini economice mondiale care să permită factorilor de producŃie să circule liber între Ńările industrializate. înfiinŃarea unei AgenŃii interna-Ńionale privind reducerea tarifelor la bunurile manufacturate (G. Editura Academiei Române. tehnica este o indicaŃie concretă”8. pentru delimitările frontierelor în Argonne şi în alte părŃi ale FranŃei. manifestată în particularităŃile specifice ale culturii. norme şi procedeee de cunoaştere şi ele depind de natura domeniului cercetat. 1. se ajunge astfel la cunoaşterea particularului şi. de viaŃă economică şi de factură psihică.e) Principiul limitei etnografice. c) Calitatea unui individ de a aparŃine unei naŃiuni. S.T. Metoda deductivă Dacă metoda inductivă ajută ordonarea. justificare sau condamnare a politicilor.3. 1622-1650) a introdus-o cu fermitate. clasificarea şi abstracti-zarea materialului faptic. Metoda analizei NaŃiune – comunitate stabilă de oameni. cât şi datorită infiltraŃiei în zonele de frontieră a unor elemente etnice străine. În geografie. crearea unei Bănci Mondiale.A. Metoda inductivă este una din căile principale de abordare a realităŃii geografice. pag. derivate. DicŃionar de geografia populaŃiei. a genera-lizării şi abstractizării. care serveşte ca mijloc de propunere.

I. 1931. Modelarea constă în construirea unei reprezentări a obiec-tului. În geografia contemporană un rol im-portant are o formă aparte a modelării. Metoda istorică aplicată în geografie permite analiza fenomenelor şi proceselor în evoluŃia lor temporală. folosind metoda sintezei. David Harvey. Modelele au funcŃii normative. 1969. Geografia face uz în perma-nenŃă de metoda sintezei. constructive. În afară de globuri geografice şi de hărŃi. proceselor şi fenomenelor aflate pe ea. vol. harta serveşte atât pentru efectuarea cercetării. Harta redă. iar „cea dintâi pagină de geografie a fost un plan sau o hartă”9. această aplicare a dus la individualizarea geografiei istorice.121. Explanation in Geography. exprimând o mare doză de incertitudine. a analizelor cantitative. Metoda sintezei Sinteza duce la reconstrucŃia mintală a obiectului descompus în părŃi prin analiză. inclusiv al omului în cadrul mediului geografic. precum şi surprinderea legăturilor funcŃionale. dar numai sinteza duce la reconstrucŃia mintală a obiectului descompus în părŃi. Această metodă constă în compararea diverselor fapte de acelaşi gen pentru a descoperi asemănările şi deosebirile dintre ele. cognitive. a metodelor matematice. dar cu menŃinerea numai a părŃilor şi proprietăŃilor caracteristice şi mai importante. într-o formă sinte-tică. poate fi surprins rolul fiecărui component. cantitatea extremă de interacŃiuni şi interferenŃe între elementele unei entităŃi scapă raŃionalismului clasic. Dacă globul geografic este o reprezentare fidelă a realităŃii. de nedeterminare şi de întâmplare. a obiectelor. marele geograf a dorit să sublinieze că prima formă de redare a rezultatului observaŃiei geografice a fost harta şi abia mai târziu a apărut descrierea prin cuvinte. datorită nonconfor-mismului şi efervescenŃei pe care le produc în lumea ştiinŃifică. a formei urbane are o arie de aplicativitate care creşte de la un an la altul. Bucureşti. Potrivit acestei metode. ară-tând că prin aceasta se poate ajunge la descoperirea unor forme intermediare. h) Metoda statistico-matematică David Harvey arată că matematica „asigură mijloacele pentru formularea viguroasă şi simplă a argumentelor”.Această metodă constă în descompunerea obiectelor. fenome-nelor şi proceselor studiate în părŃile lor componente pentru observa-rea şi cunoaşterea în detaliu a caracteristicilor şi funcŃiilor pe care le au. redau o anumită interacŃiune sau o evoluŃie spaŃio-temporală. reconstituindu-se astfel evoluŃia procesului. Fiind o copie simplificată a realităŃii. uşor accesibile. o multitudine de informaŃii din sfera geografiei economice şi politice. London. modelul permite studierea părŃilor şi a proprietăŃilor. Metoda comparativă Fundamentarea metodei comparative în geografie aparŃine lui Alexander von Humboldt. haosului. Metoda istorică Simion MehedinŃi cerea aplicarea metodei istorice în geografie. pag. cu atât mai mult cel geografico-economic sau geografico-politic.. Teoria bifur-caŃiei. Simion MehedinŃi menŃiona că harta este „un al doilea ochi al geografului”. modelarea matematică. i) Metoda modelelor Una dintre modalităŃile de folosire a limbajului matematic şi. Terra. pag. Geografia recurge la analiză datorită cerinŃelor cu-noaşterii. Studierea fenomenelor geografice a fost confruntată dintotdeauna cu un număr mare de variabile. harta este o imagine bidimen-sională. logice. diagrame. procesului sau sistemului real. prin acestea.7 . Analiza trebuie să rămână la nivelul entităŃilor care reprezintă părŃile componente ale sistemului şi subsistemelor economice şi al raporturilor dintre ele. Analizele constitutive şi modelarea matematică reprezintă o cale metodologică deosebit de utilă în studiile geografice privind diagnosticarea şi organizarea teritorială. structurilor disipative. care ilustrează un anume aspect geografic. psihologice şi de sistematizare. care au o dinamică diferită. Simion MehedinŃi sublinia importanŃa folosirii în geografie a metodei comparative. Prin analiza funcŃională. mai ales. Complexitatea. a fractalilor.a. cât şi pentru reprezentarea rezultatelor acesteia. micşorată şi generalizată a suprafeŃei terestre. metoda cartografică face uz şi de alte reprezentări grafice: profile. . 339. iar statistica „asigură mijloacele pentru analiza datelor şi verificarea ipotezelor care se sprijină pe aceste date”10. o reprezintă modelul. Introducere în geografie ca ştiinŃă. Mode-lele matematice 9 10 Simion MehedinŃi. relaŃiile şi chiar unele legi. Metoda cartografică Harta şi globul geografic s-au născut încă din Antichitate. Geografia caută şi stabileşte cu exactitate locul şi importanŃa fiecărei părŃi componente în cadrul sistemului sau subsiste-mului studiat. fiecare fapt geografic trebuie studiat în devenirea lui. În geografie. cartograme ş.

FuncŃiilor ireductibile ale statului li s-au adăugat politici structurale cu obiective pe termen lung privitoare la competitivitate. pe de altă parte. Liberalizarea pieŃelor mondiale. diviziunile politice. la optimizarea exploatării resurselor. Toate acestea indică interdependenŃa crescândă dintre politic şi eco-nomic. Astăzi.). constrângerile exercitate de me-diul internaŃional asupra fiecărei Ńări s-au intensificat. Mondializarea se manifestă printr-o integrare tot mai accentuată a economiilor naŃionale şi a întreprinderilor de amploare regională. comerŃ.folosesc simbolurile şi formulele pentru a reprezenta realitatea. Geografia modernă este o disciplină a dinamicii fenomenelor.. scopul său fiind acela de a sesiza legi ale dinamicii. să evite recesiunile. Geografia economică contribuie la organizarea şi modelarea optimă a spaŃiului geografic. studiază gruparea statelor şi relaŃiile globale. Asocierea cunoştinŃelor de geografie economică cu cerin-Ńele viitoarei profesiuni contribuie la formarea unei gândiri economice fundamentate şi active în planul realităŃilor prezente şi viitoare. crearea ComunităŃii Economice Europene (în 1957) şi deschiderea progresivă a graniŃelor au făcut să crească puternic ponderea acestor pieŃe în întreaga activitate. relaŃiile dintre procesele politice şi modul geografic. repartiŃiei şi funcŃionării spaŃiale a proceselor sau fenomenelor pentru a fi utilizate în practica dezvoltării şi a relaŃiilor internaŃionale. Locul statului diferă de la o Ńară la alta. în special.cuaternare (cercetare. 1. necesitatea unei integrări mai strâns bazate pe un proiect politic. politici macro-economice de reglementare conjuncturală destinate să amortizeze ampla-sarea ciclurilor economice şi. agricole). . s-a accentuat latura aplicată a geografiei economice. O recesiune în Ńara unui partener comercial are repercusiuni inevitabile asupra celor-lalte Ńări şi. sociale. consultanŃă. relaŃie privită prin prisma. a-i prognoza evoluŃia viitoare prin calcularea efectelor pe care le-ar avea variaŃia fiecărui factor. iar marjele de manevră ale politicilor economice se cer analizate. relaŃiile dintre politica publică şi dezvoltarea resurselor. politice şi culturale. După al doilea război mondial. a influenŃelor pe care teritoriul respectiv le are asupra compor-tamentului politic uman şi. politici sociale de protecŃie şi de redistribuire. reŃeaua industrială. de antrenare a unui număr tot mai mare de state şi de activităŃi în sistemul economic contemporan. asamblate etc. în general. politici microeconomice care să susŃină sectoare considerate prioritare. evaluează interacŃiunea dintre procesele politice şi organizarea spaŃială. pe de o parte. depen-denŃa unei Ńări faŃă de celelalte Ńări a sporit. mondializarea este o realitate ce nu poate fi ocolită. coeziunea socială etc. şi a dezvoltării dura-bile. construite. capacitatea de a participa la îndeplinirea dezideratelor dezvoltării. turism. fiind determinat de suma unor opŃiuni politi-ce. a-i caracteriza dinamica. . Geografia economică cuprinde mai multe subramuri: • Geografia resurselor • Geografia agriculturii • Geografia industriei • Geografia serviciilor Geografia economică studiază o serie de activităŃi: . conceperea unor instituŃii novatoare. acceptarea solidarităŃilor dintre Ńări. iar conjunctura interna-Ńională determină tot mai mult conjunctura naŃională. fabricate. . ÎnŃelegerea şi aplicarea conceptului novator al globalizării con-stituie un proces de intensă aprofundare a interdependenŃelor econo-mice. Geografia politică. toate Ńările suportă constrângeri din exterior. Rolul geografiei economice şi politice universale în formarea specialiştilor din domeniul relaŃiilor internaŃionale şi al studiilor europene Geografia economică şi geografia politică s-au impus ca ramuri ale ştiinŃei (ale geografiei umane).primare (extracŃia şi exploatarea resurselor naturale – minerale.terŃiare (servicii de transport. bancare). În ultimele decenii s-a manifestat un interes deosebit pentru aplicarea teoriei localizării. Modelele ajută la depăşirea fazei intuitive în descrierea şi înŃelegerea realităŃilor geografico-economice şi geopolitice şi la stăpânirea complexităŃii.secundare (producŃia diferitelor bunuri materiale – manufactu-rate. la constituirea unor structuri economice şi sociale integrale şi corect proporŃionate. . dintre individ sau comunitatea umană şi suprafaŃa terestră unde aceasta trăieşte şi îşi desfăşoară activitatea. dar şi transregională. ramură a geografiei umane. forestiere.4. s-au abordat conceptual manifestările cu caracter obiectiv generate de expansiunea economică. în acest sens. a influenŃelor pe care le au deciziile politice asupra teritoriului respectiv. de informatică etc. mai ales.).

. Învelişul uman este cel mai dinamic component al mediului geografic. .a. a materiilor prime ş. studiul populaŃiei reprezintă primul element de referinŃă. mortalitatea. în totalitatea sa. fertilitatea. PopulaŃia ca sistem deschis Conceptul de dinamică a populaŃiei semnifică procesul general de schimbare a numărului acesteia ca urmare a naşterilor (N). Fertilitatea generală a populaŃiei femi-nine în vârsta de reproducere (convenŃional între 1549 de ani) este determinată de: . PopulaŃia mondială este o sumă de populaŃii naŃionale. Trei forŃe sunt decisive pentru dimensionarea dezvoltării umane: inovaŃia şi influenŃarea economiei. decât orice altă tendinŃă. mobilitatea.a. sporul natural. populaŃie ocupată. creşterea moderată a populaŃiei şi interconectarea (care creează atât probleme. Sistemul populaŃiei se intersectează cu alte sisteme.2.intervalul dintre naşteri. relaŃii şi conexiuni.3. cuplului sau populaŃiei. dintr-o Ńară sau alta. creează noi subsisteme. 2000. a cuplului sau a unei populaŃii de a procrea (de a naşte copii vii). pag. divorŃialitatea. o sumă de generaŃii aflate în conexiune. în următoarea jumătate de secol. La începutul secolului al XXI-lea.vârsta căsătoriei. supravegherea impactului activităŃilor economice asupra mediului ş. creşterea populaŃiei. POPULAłIA. Totodată. exacerbând toate celelalte probleme de mediu sociale şi politice11. poate să afecteze mult mai direct progresul economic şi pacea pe Terra. ori al emigrărilor (E). accentuarea laturilor calitative ale producŃiei.structura pe grupe de vârstă.1. nupŃialitatea. populaŃia umană este privită ca resursă fizică şi intelectuală. Provocările unui nou secol. decăderea industriei pescuitului. în Starea Lumii 2000. Creşterea proiectată a populaŃiei. iar acestea. al dece-selor (M) sau ca efect al imigrărilor (I). scăderea suprafeŃei de teren agricol pe persoană. Fertilitatea este manifestarea efectivă a fecundităŃii femeii. cât şi şanse). Dinamica populaŃiei PopulaŃia umană este un sistem deschis în care fluxurile sunt date de naşteri şi decese. EvoluŃia numerică a populaŃiei depinde de valoarea unor indica-tori: fecunditatea. diminuarea resurselor de apă. 3). măsurată prin numărul de copii. Fig. câteva tendinŃe clare legate de mediu modelează viitorul civilizaŃiei. energetice. Fecunditatea este capacitatea fiziologică a femeii. de intrări şi ieşiri care îi modifică starea (fig. Bucureşti. prin prisma resurselor alimentare. scăderea suprafeŃelor de pădure şi dispariŃia unor specii de animale şi plante. nu se pot obŃine fără utilizarea eficientă a resurselor umane. . natalitatea. Redimensionarea creşterii economice prin distribuŃia echilibrată a resurselor naturale. Toate activităŃile umane. dar mai ales pentru categoriile de populaŃie activă economico-social. 2. RESURSELE ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ Pentru problemele de geografie economică şi politică. Fluxurile N şi M schimbă stările populaŃiei. Editura Tehnică. procesele şi fenomenele sunt analizate şi apreciate după implicaŃiile pozitive sau negative asupra populaŃiei. RESURSELE UMANE ALE TERREI. 3. 11 Lester Brown.

este planifi-carea familială (planning familial). proporŃia naşterilor la 1000 de Valorile acestui indice sunt influenŃate de factori social-econo-mici-culturali.1 16. respectiv.8‰ în perioada 1995-2000). psihologici.6 27. continentală. Acest indice este de peste 7 în Coasta de Fildeş şi Malawi şi sub 1. de regulă. 1000 – constantă ce indică persoane.1 38. tendinŃa generală este de scădere: în Ńările dezvoltate ale Europei.6 42. Fertilitatea este influenŃată de condiŃiile de viaŃă social-cultural-eco-nomice.9 19801985 27.6 33. • Mortalitatea . Aceasta are totuşi efecte scăzute. La nivel mondial. liberă de către cuplu a numărului de copii şi eşalonarea naşterilor.8 30.8 27. fertili-tatea. Contro-lul naşterilor este considerat ca un ajutor esenŃial în atingerea unor nive-luri scăzute ale ratei de creştere a populaŃiei.9 10. datorită unei proporŃii însem-nate din populaŃia Terrei care este tânără (aptă de reproducere). Coreea de Sud şi Japonia.măsurile de politică demografică.proporŃia celibatarilor.rata de divorŃialitate.3 45. unităŃi administrative sau locali-tăŃi).9 20002010 19. avort etc. . .factorii sociali. Danemarca. iar în Ńările aflate în curs de dezvoltare (Ńările arabe.6 28.0 12.2‰. . • Natalitatea (N de la adj.6 15. natalis – de naştere) este un fenomen demografic reprezentat prin frecvenŃa naşterilor la o populaŃie (mondială. a unei Ńări.2 15. economici.0 23.9 39. Indicele sau rata natalităŃii se calculează cu relaŃia: N= n ⋅ 1000 P în care : N – natalitatea.6 La scară continentală. iar Africa – cei mai înalŃi. .5 18.9 25. culturali.4 19.2 în Belgia. de tradiŃie şi de politica demogra-fică. Niger 50.1 15.8 19851990 26.5 13.5 10. determinat de numeroşi factori. inclusiv sterilizare.latinesc. precum şi de unele culte religioase ce se opun (în virtutea unor principii morale) la orice formă de control artificial al naşterilor.6 14.1 29.4 44. n – numărul născuŃilor vii în perioada calculată. religioşi.7 19. este sub 12‰. politice şi religioase ale femeilor.3 24. prin aceasta se încearcă realizarea controlului creşterii populaŃiei pe calea folosirii deliberate a contracep-Ńiei şi a altor metode artificiale. fiind măsurată pe baza raportului dintre numărul total al născu-Ńilor vii şi numărul populaŃiei totale (numărul mediu) al anului respectiv..9 20. Somalia 47. cele din Africa) depăşeşte 45‰ (Afganistan 50.rata de nupŃialitate. Guineea 47.3 17. în ultima jumătate de secol. Europa şi America de Nord au cei mai mici indici (10.4 14.1 19952000 22. Con-ceptul de planificare familială este privit cu suspiciune de guvernele unor Ńări slab dezvoltate economic.8 20.8 21. în special în anumite state. 13.5‰. genetici. psihologici.1 13.2 15. Tabelul 1 EvoluŃia indicelui natalităŃii în perioada 1975 – 2000 şi estimări până în anul 2010 (‰) 19751980 Indice mediu pe Glob Africa America Latină America de Nord (fără Mexic) Asia Europa Oceania 28.5 19.3 19901995 23. Conceptul de planificare familială înseamnă determinarea conştientă. a scăzut de la 5 la 3.3‰ – tabelul 1). P – numărul populaŃiei medii în acelaşi interval.9 33. Un model cultural.6‰.3‰ şi. Americii de Nord şi Asiei.1 11.

8 10.5 10.3 11.6 Pe ansamblul planetei.6 8. iar ratele cele mai înalte se găsesc în Africa intertropicală (tabelul 2). iar cea mai mare în Afganistan (20. • Soldul (bilanŃul) natural al populaŃiei DiferenŃa dintre numărul născuŃilor vii şi totalul deceselor. este un eveniment definit la ONU.6 7.7 8. m – numărul absolut al deceselor în decursul unei perioade calendaristice (de obicei.Decesul.3 14. notat cu M (de la latinescul mortuus-mortul).7 11. evenimente negative (calamităŃi naturale. Mortalitatea infantilă (mortalitatea nou-născuŃilor până la împli-nirea vârstei de un an) se calculează cu formula: Mo = mo ⋅ 1000 n în care: Mo – rata de mortalitate infantilă. războaie ş. Mozambic 143‰. Tabelul 2 EvoluŃia indicelui mortalităŃii în perioada 1975-2000 şi estimări până în anul 2010 (‰) 19751980 Indice mediu pe Glob Africa America Latină America de Nord (fără Mexic) Asia Europa Oceania 11. iar cele mai mari în Africa: Mali 154‰. de obicei.7 8. Cele mai mari areale cu mortalitate redusă sunt în vestul şi sudul Europei. mo – decesele sub vârsta de un an. n – numărul naşterilor vii în anul calendaristic dat.6 14.6 8. 1000 – constanta ce indică proporŃia deceselor la 1000 de persoane. Mortalitatea cea mai redusă este în Kuweit (2. exprimată în valori relative (‰).4 6. Danemarca. America de Nord. ne oferă bilanŃul (sporul. după ce a avut loc naşterea vie (încetarea postnatală a funcŃiilor vitale fără posibilitate de resuscitare)”.3 7. Costa Rica (3.2‰). După vârstă.3 16.5 8.7 19801985 10.8 8.8 7. nivelul activităŃii sanitare. soldul) natural al populaŃiei. un an). care se calcu-lează cu relaŃia: . starea de sănătate.6 10.5 9. Cele mai mici valori ale acestui indice se înregistrează în Ńările dezvoltate economic.3 7.5 8.1 19851990 9.4 8.6 6. astfel: „dispariŃia definitivă a oricărei evi-denŃe a vieŃii în orice moment de timp.9 13.9‰).7 20002010 8. nordul şi sudul Africii.8‰). Olanda 7‰. Suedia 5‰. FranŃa.3 7. Emiratele Arabe Unite (2. ca număr al populaŃiei medii anuale (numărul de persoane la 1 iulie al anului calendaristic respectiv). mortalitatea generală a scăzut până la 9‰. Malawi 139‰ şi Guineea Bissau.9‰). în Asia şi Australia.9 19901995 9.7 7.0 17. cu o asistenŃă medicală de calitate: Japonia 4‰.2 8. Indicele sau rata mortalităŃii se calculează cu relaŃia: M= m ⋅ 1000 P în care: M – indicele de mortalitate.5 19952000 8.3 11. Studiile geografice se axează pe stabilirea unor modele spaŃiale ale mortalităŃii.7 8.5 10. Germania 6‰. mortalitatea este bimodală: mortalitatea infantilă reprezintă un vârf. pe rolul acesteia în schimbările ce au loc în populaŃie şi influenŃa mediului asupra ei. calculată pentru un an sau o perioadă. Mortalitatea este frecvenŃa deceselor pe o perioadă determinată în cadrul unei populaŃii sau categorii de populaŃie.9 8.5 12. Italia. al doilea vârf revenind grupelor de peste 65 de ani.a. P – numărul populaŃiei expuse riscului de deces luat.3 7.). Mortalitatea este influenŃată de nivelul de trai.5 7.9 6.3‰) şi Sierra Leone (22.

de condiŃiile social-economice şi sanitare. Italia.H.H.6 19952000 13.3 7.7 19851990 17.3 12.H. 5000 î.a. RevoluŃia industrială a generat o creştere a productivităŃii muncii în agricultură. astfel s-a declanşat creşterea demografică modernă (tabelele 4 şi 5).2 11.2.6 8.85 3697 2. în Ńări precum: Oman. În Africa şi Asia se înregistrează cei mai mari indici ai sporului natural (între 25-35‰). sporul) natural. BilanŃul natural este negativ într-o serie de Ńări europene: Germania.7 11.1 28. Siria.2 20002010 11.8 20.7 15. M – mortalitatea.2 19801985 17.6 3.0 10.0 27.50 1600 0.1 4.6 25.9 11. Ungaria ş.2 -1.H.4 7.. EvoluŃia numerică a populaŃiei Numărul şi repartiŃia geografică a populaŃiei Terrei reprezintă rezultatul unei îndelungate evoluŃii.5 14.4 6. România.2 -1.1 18.50 2516 0.5 18. extinderea activităŃilor secundare şi terŃiare.S n = (N − M) ⋅ 1000 în care: Sn – soldul (bilantul. iar în Ńările foste socialiste. Grecia.4 6.2 11. Tabelul 3 Indicele soldului natural al populaŃiei în perioada 1975-2000 şi estimări până în anul 2010 (‰) 19751980 Indicele mediu pe Glob Africa America Latină America de Nord (fără Mexic) Asia Europa Oceania 17. în celelalte state europene este între 0.2 24. eradicarea unor maladii şi a provocat o creştere deosebit de accentuată a populaŃiei începând cu secolul al XVIII-lea.80 3019 1. N – natalitatea.1 16.40 .6 5. 1 d. 1650 1750 1850 1900 1950 1960 1970 1987 1999 2025 Numărul populaŃiei Ritmul mediu anual (%) (milioane de locuitori) 5 100 250 400 550 725 0. Ucraina. Niger.8 3. 1000 – constantă ce indică populaŃia celor rămaşi în viaŃă la 1000 de persoane.3 13.1 21.2 18. 1000 d. Fazele de creştere intensă a populaŃiei sunt în strânsă concor-danŃă cu progresele din sistemele de producŃie.45 1175 0.9 2.85 5000 1.4 19901995 14.7 3. Rusia.6 19.8 0.3 28. Kenya (tabelul 3). Tabelul 4 EvoluŃia numerică a populaŃiei Terrei şi ritmul mediu anual de creştere (%)* Anul 8000 î.54 22. Liberia.65 6000 1.60 8000 1. începută o dată cu apariŃia omului.2 24.1-2‰ şi aceasta pe fondul unei natalităŃi foarte reduse şi al unei mortalităŃi în jur de 11 ‰ cauzată de îmbătrânirea populaŃiei.

20 * Sursa: Raportul FNUAP. în principal. Industrializarea şi urbanizarea Occidentului au produs o agravare a condiŃiilor de viaŃă. numai în Ńările slab dezvoltate (tabelul 7).) au avut ca urmare scăderea numărului populaŃiei. invaziile. Creşterea bruscă a populaŃiei Terrei a început în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. în Europa secolelor XVI-XVII. foametei şi conflictelor militare). ce s-a mani-festat pe întregul glob până la mijlocul anilor ’60. programelor în domeniul sănătăŃii (tabelul 6).2050 9800 1. holera etc.0 .0 19601969 10 8. tifosul. iar mortalitatea atingea 35‰ (datorită epidemiilor. progresele medicinii. migra-Ńiile. creşterea s-a accentuat după al doilea război mondial datorită. variola. Ńări łări dezvoltate Europa 19501959 13 8. de-a lungul timpului: bolile (ciuma.). ciuma neagră. iar după aceasta.0 3. În secolul al XX-lea.a. ritmul de creştere s-a mărit prin scăderea mortalităŃii infantile şi îmbunătăŃirea bazei alimentare. Creşterea spectaculoasă a numărului locuitorilor este exprimată metaforic prin sintagma „explozie demo-grafică”.0 3.0 19701979 8.0 5. 1996 (cu unele modificări) Tabelul 5 Dinamica miliardelor de locuitori ai Terrei Numărul miliardelor 1 2 3 4 5 6 Anul atingerii a încă unui miliard 1830 1930 1960 1974 1987 1999 Intervalul necesar (ani) Sute de mii de ani 100 30 14 13 12 Tabelul 6 PopulaŃia mondială după anul 1900 Anul 1900 1920 1940 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1999 Milioane de locuitori 1600 1815 2150 2516 2751 3019 3336 3697 4080 4447 4854 5295 5702 6000 Numeroase evenimente şi fenomene. regiuni. natalitatea avea valori de 45‰. Un rol important în procesul de creştere a populaŃiei l-au avut introducerea vaccinurilor la începutul secolului al XIX-lea şi comba-terea variolei.0 19901999 3. inundaŃiile ş. datorită ameliorării tehnicilor agricole. mai ales spre sfârşitul secolului al XIX-lea. Dacă. numărul locuitorilor planetei a crescut de 4 ori mai repede decât în secolul al XIXlea. războaiele şi unele hazarde naturale (cutremurele. au determinat o nouă creştere demografică (a doua „revoluŃie demo-grafică”). care a generat un recul al populaŃiei. Tabelul 7 Ratele medii de creştere demografică pe mari regiuni şi în România (‰) Continente.0 19801989 6. începând din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. După 1945 a început a treia „explozie demografică”.

America de Nord Fosta URSS łări în curs de dezvoltare Africa de Nord şi Orientul Apropiat Africa subsahariană America Latină şi Caraibe Asia (fără China) China România MONDIAL 18 17 19 26 21 27 19 13 23 17 13 12 14 25 25 27 22 23 21 20 11 9. profesional. invaziile. ale persoanelor dintr-o localitate în alta. dar la un nivel scăzut – cazul sta-telor dezvoltate (avantajele economice şi sociale corelate cu o mortalitate infantilă scăzută determină diminuarea dorinŃei oamenilor de a avea familii numeroase). turismul. indiferent de durata absenŃei din localitatea de origine. Europa. ale navetiş-tilor. social şi cultural. şi modificarea unor caracteristici de ordin social. Din anul 1900 şi până astăzi.0 21 28 30 21 21 13 16 17 7. ale lucrătorilor sezonieri. iar a Ńărilor Maghrebului de 5 ori. comerŃul cu sclavi. 2. divizarea lumii din punct de vedere demografic. Mobilitatea teritorială a populaŃiei 2. de 6 ori decât a Europei şi de 7 ori decât a Americii Latine. – populaŃia creşte rapid. ele îmbrăŃişează o viziune sistemică. se referă la modificările demografice produse asupra populaŃiei prin progresul economic. decesul. MigraŃia populaŃiei este o formă a mobilităŃii geografice. menŃionăm teoria „tranziŃiei demografice”. guvernele pătrund într-un domeniu neexplorat în privinŃa raportului populaŃie-mediu-resurse. este cuprins în conceptul de mobilitate spa-Ńială a populaŃiei. Asia are o populaŃie de 5 ori mai mare decât a Africii. Dintre acestea.0 18 28 26 20 21 14 16 13 În secolul al XX-lea. ca urmare a războaielor şi a scăderii fertilităŃii. iar Japonia şi-a triplat populaŃia. se manifestă tendinŃa de scădere lentă a populaŃiei. Dacă teoriile despre populaŃie au fost centrate multă vreme în jurul raportului dintre numărul locuitorilor şi resursele alimentare. ele se referă la: capacitatea de susŃinere a unei populaŃii numeroase. astăzi. care.1. în esenŃă. iar Africa.3. constituită din totalitatea deplasărilor însoŃite de schimbarea definitivă a domiciliului în cadrul unei Ńări. populaŃia Chinei a crescut cu peste 700 de milioane de locuitori. În raport cu graniŃele politice ale unei Ńări. care a crescut de 8 ori. înso-Ńită de schimbarea domiciliului obişnuit între două unităŃi adminis-trativ-teritoriale. Se apreciază că un locuitor al Terrei din 5 este chinez.0 1. cu şi fără schimbarea domi-ciliului stabil. creşterea numărului celor din mediul rural lipsiŃi de pământ. America Latină şi Asia – o creştere spectaculoasă. înregistrează o creştere redusă în comparaŃie cu alte regiuni ale Terrei.migraŃie internă. migraŃia popoarelor.migraŃie internaŃională (externă). În mai multe state europene. SUA şi Rusia. – natalitate şi mortalitate în echilibru. deplasările sezoniere.3. teoria „tranziŃiei demografice” cuprinde trei etape: – rate mari de natalitate şi mortalitate – populaŃia creşte lent sau ră-mâne constantă. între uni-tăŃile administrative. apoi pe analiza raportului dintre numărul locuitorilor şi economie. unul din 6 este indian şi unul din doi trăieşte într-una din următoarele 4 Ńări: China. care cuprinde totalitatea depla-sărilor însoŃite de schimbarea definitivă a domiciliului între două Ńări. . migraŃia poate fi: . tendinŃele divergente în alimentaŃie şi venituri. creşterea populaŃiei şi con-flictele. – rată mare a natalităŃii. căsătoria şi divorŃul sunt evenimente cuprinse în conceptul general de mişcare naturală a populaŃiei. mortalitate redusă datorită îmbunătăŃirii con-diŃiilor de viaŃă. a Indiei cu 600 de milioane. La sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul noului secol au apărut şi alte aspecte care nu pot fi explicate cu ajutorul acestei teorii. pro-cesul deplasărilor populaŃiei în teritoriu.0 22 28 28 24 22 17 16 19 10 7. O evoluŃie explozivă a avut populaŃia Braziliei şi a Mexicului. India. diferitele forme ale navetismului sau migraŃiei pendulare. Într-un mod simplificat. excursiile. În acest concept se includ şi nomadismul (ca formă istorică de mobilitate). pe distanŃe mai mari sau mai mici. . Conceptul de mobilitate a populaŃiei Dacă naşterea. În acest concept nu intră nomadismul actual. deplasările turiştilor. totodată. ca urmare a influenŃei diferiŃilor factori de ordin social-economici.

Premisele fenomenului sunt generate de factori precum: sporul natural al populaŃiei. Cauzele mobilităŃii teritoriale a populaŃiei. loc de muncă ş. I-E – sporul (soldul) migratoriu. pe marile plantaŃii tropicale au migrat negri. Suprapopularea12 printr-un spor natural ridicat. Suprapopularea unor teritorii şi imposibilitatea satisfa-cerii consumului de hrană. migraŃia poate fi bazată pe 12 Suprapopulare – stare de dezechilibru determinată de un excedent numeric al populaŃiei faŃă de resursele utilizate sau potenŃial existente într-un areal la un moment dat. pozi-Ńia profesională în cadrul comunităŃii.3. migraŃiile au avut un caracter masiv şi au fost orientate spre America de Nord.a. MigraŃia netă (sporul. în mare parte. Australia. Din 1850 până în 1914. În urma celui de-al doilea război mondial. din arii populate mai dens spre arii nepopulate sau mai slab populate. constituie astăzi o caracteristică a unor teritorii şi Ńări în curs de dezvoltare (Africa Subsahariană. hinduşi şi indonezieni. dependenŃa de familie. unele fluxuri de migranŃi s-au orientat spre Australia şi Brazilia. în condiŃiile culesului şi vânatului. MigraŃiile sunt adesea rezultatul unor insatisfacŃii. I – imigranŃi. Asia de Sud etc.). (George Erdeli şi colaboratorii.2. 2. I – numărul persoanelor sosite (imigrate). se calcu-lează cu relaŃia: ∆M = I – E în care: ∆M – migraŃia netă. Candidatul la emigraŃie speră să găsească în altă parte condiŃii mai bune. Marile descoperiri geografice şi politica de cucerire a unor teri-torii au produs puternice fluxuri migratorii. sau a unei unităŃi administrative. Din secolul al XVI-lea până în 1914. Europa de Nord-Vest. pot fi influenŃate (uneori profund) de migraŃia externă şi de cea internă. au plecat în zonele tempe-rate ale ambelor emisfere. 1999. unităŃii administrative într-un anume moment. Bucureşti. Fiind un sistem deschis. numărul şi structura populaŃiei. cauzată de reducerea cererii pe piaŃa forŃei de muncă. răspândirea s-a făcut lent. această parte a mişcării generale a unei populaŃii se compune din două tipuri de mişcări: naturală şi migratorie. DicŃionar de geografie umană. i-au determinat pe oameni să caute resurse în afara ariei antropogenezei. nivelul calificării. pag. reducerea cererii pe piaŃa forŃei de muncă etc. declinul resurselor. M – mortalitatea. a căror ecuaŃie este : Pt = Po +(N – M) + (I – E) în care: Pt – populaŃia totală. Pentru evenimentele migraŃiei internaŃionale se folosesc sintagmele: persoane imigrate (într-o Ńară) şi persoane emigrate (dintr-o Ńară). Argentina şi statele din zona Golfului Persic. Editura Corint. E – numărul persoanelor plecate (emigrate). persoane sosite. N-M – sporul (soldul) natural. În acelaşi timp. la scară naŃională. . chinezi. ratele şomajului. motivele acestui fenomen geodemografic se explică într-un mod simplificat (venituri. până în anul 1945. MigraŃia internaŃională Încă din timpuri străvechi. fără capacitatea de utilizare a excedentului de forŃă de muncă.În cadrul migraŃiei interne se folosesc expresiile: persoane plecate. din fostele colonii. europenii au furnizat cea mai mare parte a contingentelor de migranŃi. N – natalitatea.309). modificarea pieŃei muncii. aproximativ 50 de milioane de europeni. Frecvent. starea de sănătate. vârsta. o locuinŃă mai bună. În secolele XVII-XIX. soldul migratoriu) este diferenŃa dintre persoanele sosite (imigrate) şi persoanele plecate (emigrate). de regulă agricultori. precum şi caracteristicile individuale. populaŃiile s-au deplasat dintr-o regiune în alta. fără a se avea în vedere: schimbarea stării civile.). Po – populaŃia Ńării. E – emigranŃi. acestea au fost migraŃii pentru muncă. ca şi a unor foste Ńări socialiste.

durată. • După durată. Indochina. Germania. TendinŃa principală a acestei forme de mi-graŃie în etapa contemporană constă în deplasarea populaŃiei din mediul rural spre cel urban. Căile de comunicaŃie.3. maladiile. poluarea mediu-lui. unităŃii administrativ-terito-riale sau a arealului. moralitatea şi vârsta imigranŃilor. Canada. raporturile devin dificile şi are loc segregarea. Europa de Est. O formă a migraŃiei internaŃionale este migraŃia oamenilor de ştiinŃă şi a lucrătorilor cu înaltă calificare. în anumite anotimpuri sau luni ale anului). Argentina. de ritmul de creştere a populaŃiei. de distribuŃia în teritoriu a locurilor de muncă. Aceste deplasări se pot desfăşura pentru o perioadă (de o zi. Europa de Vest. .atracŃie şi atunci este selectiv pozitivă sau motivată de respingere (împingere în afară) ce tinde să fie una selectiv negativă. necesitatea schimbării statutului social şi profesional etc. Se apreciază. de cele mai multe ori. De multe ori. Alteori. Zonele. amerindiană sau europeană).3.a. iar de imigrare: SUA şi Canada. consti-tuindu-se cartiere de migranŃi temporari (ghetouri). 2. dar de cele mai multe ori se integrează în noua civilizaŃie şi cultură. transporturi ş. unele Ńări dezvoltate au limitat imigraŃia şi au încurajat reîntoarcerea în Ńările de provenienŃă. construcŃii.a. aptitudini şi alte caracteristici. Australia. Uneori. determină formarea fluxu-rilor de migranŃi. poluare.migraŃiile refugiaŃilor (populaŃia pleacă din regiunile în care a trăit în alte regiuni unde are mai multă libertate şi este lipsită de primejdii). epuizarea unor resurse. dar ele nu implică schimbarea defintivă a domiciliului. cala-mităŃi naturale. musulmană. sunt migraŃii pentru muncă.migraŃiile economice (deplasarea oamenilor din regiunile sărace spre cele cu terenuri roditoare şi/sau spre Ńările dezvoltate). După anul 1978. Mobilitatea internă Aceasta este o formă a mobilităŃii populaŃiei care se desfăşoară între graniŃele aceleiaşi Ńări.definitive (cu schimbarea domiciliului). migraŃiile pot fi: . ocupaŃia. imigranŃii îşi limitează pentru un timp relaŃiile cu populaŃia Ńării care i-a adoptat. migraŃiile sunt: . Mexic. alteori s-a deplasat populaŃia autohtonă în alte regiuni. • După cauză şi scop. încălcarea drepturilor unor minorităŃi etnice. regiunile şi Ńările de emigrare în prezent sunt: Caraibe. Cauzele migraŃiilor interne sunt multiple. Tipuri de migraŃii. cei care migrează sunt selectaŃi pe criterii de vârstă.). cauze. trăind în mari comunităŃi după normele civilizaŃiilor cărora le-au aparŃinut (chineză. conflicte interetnice şi religioase. fiind determinate de ni-velul de dezvoltare economică al localităŃii.migraŃiile forŃate (oamenii s-au deplasat cu forŃa pentru a cuceri teritorii. de obicei din Ńările în curs de dezvoltare şi din Europa de Est spre Ńările dezvoltate. număr de participanŃi (volum) şi spaŃiu de desfăsurare. poli de atracŃie (desco-perirea unor resurse. .3. 2.temporare (navetism). în principal. Africa de Vest. ConsecinŃele migraŃiilor MigraŃia populaŃiei se clasifică în funcŃie de scop. migraŃiile pot fi: . au populat teritoriul respectiv. Cauzele de ordin religios (persecuŃiile). MigraŃiile pot fi determinate şi de disponibilizarea forŃei de muncă. după un timp. Israel. indiană. Ńara gazdă decide condiŃiile privind sănătatea. că emigrarea nu este o soluŃie. India. îndeosebi spre SUA. . FranŃa ş. restructurarea şi retehnologizarea industriei. apariŃia unor locuri de muncă.a. aşa cum a fost popularea cu negri a plantaŃiilor din America). cataclismele. acestea. transporturile şi similitudinile de factură culturală favorizează migraŃiile. o politică economică orientată greşit. tensiunile rasiale.4. • După numărul persoanelor. restructurarea şi retehnologizarea unor ramuri şi subramuri ale economiei. imigran-Ńilor le surâde mai degrabă ideea să se reîntoarcă în Ńările originare decât să adopte limba. o săptămână. războaiele ş. cu deplasarea de la domiciliu la locul de muncă într-o altă localitate. naŃionalitatea şi mentalităŃile din Ńara în care au ajuns (fapt care ar însemna asimilarea).

pot suplini un deficit de forŃă de muncă.4.9 1. iar nivelul populării a fost condiŃionat de mai mulŃi factori. scade densitatea populaŃiei. Pamir.5 2. retromigraŃie. Astăzi.5 7. Circa 56% din populaŃia Terrei se află sub 200 m. 2. remigraŃie (întoarcerea în sate a persoanelor care în perioada socialistă au migrat spre oraşe). locuire etc. iar o serie de oraşe-capitală s-au format în zonele înalte (La Paz peste 3400 m. Aşezările umane stabile cele mai .9 33. prin altitudine.000 m. . expozi-Ńia versanŃilor.0 4.1. cât şi atracŃia sau respingerea populaŃiei pot fi cauzate de caracteristicile unor componente ale mediului.8 6. migraŃie inversă (orientată dinspre regiuni prospere spre zone mai puŃin prospere ca rezultantă a neomogenităŃii forŃei de muncă şi a reîntoarcerii emigranŃilor – uneori a persoanelor pensionate sau care au înregistrat un eşec). şi este organizată de autorităŃi.4. vestimentaŃie. În Tibet.). sau deplasările individuale cu scop turistic. iar cele temporare până la 2. altitudine (tabelul 8). Addis-Abeba 2.9 4.). influenŃa repartiŃia teritorială a populaŃiei ş.000 m. În Podişul Tibet şi în MunŃii Anzi.9 17.9 2.1 20.0 11. La peste 2.7 4. în cazul în care are direcŃia de la locul de destinaŃie la locul anterior.500aşezărilor a conti<200 1500500 1000 2000 umane nentului (m) 32. în trecut – colonizatorii.individuale (cuprind persoane care pleacă din mediul rural în oraşe.9 4.5 0.8 8.3 3.. capătă utilizări economice diferite.a. viaŃa pastorală se desfăşoară la 4.8 13.pe grupe organizate (ale crescătorilor de animale.5 430 644 319 168 95 320 700 580 950 300 350 725 Continentul Africa America de Nord America de Sud Asia Europa Oceania Media mondială 42. altitudine.2 72.3 7. MigraŃiile sunt desemnate şi prin sintagmele: migraŃie a compe-tenŃelor (brain drain. migraŃiile pot suprapopula sau depopula unele teritorii. Anzi ş.000 m.0 0.8 23.4 4. modul de organizare economică şi socială. Factori fizico . transfer invers de compe-tenŃe). RepartiŃia geografică a populaŃiei Actuala înfăŃişare a răspândirii populaŃiei este rezultatul unui proces lung şi complicat..2 2.000 m şi peste.2 24. în pelerinaj ş. În România. de invadatori ş.800 m. Tabelul 8 RepartiŃia populaŃiei în altitudine (%) Altitudinea (m) Altitudinea Altitudinea medie a medie 10001500 >2000 200. O dată cu creşterea altitudinii. Ńara cu trepte de relief în proporŃii aproape egale ca întindere.9 0. b) Latitudinea influenŃează repartiŃia populaŃiei prin diferenŃie-rile climatice implicate în resursele de hrană.0 750 46. natura suprafeŃei topografice.8 11. panta.a. a) Relieful. migraŃia se numeşte repatriere. MigraŃiile străvechi au contribuit la popularea continentelor şi la valorificarea unor resurse de sol. accesibilitate ş.5 11. perscarilor.a. MigraŃiile antice au determinat formarea unor popoare din Europa şi Asia. vânătorilor. cu munŃi de altitudine mijlocie şi puternic umanizaŃi. sau invers pentru a lucra.5 24.3 15. care pot fi grupaŃi în următoarele categorii: 2. care constă în migraŃia oamenilor de ştiinŃă şi a lucrătorilor de înaltă calificare spre Ńările dezvoltate.5 23. ape şi faună pe care le oferea mediul.000 m trăiesc doar 90 de milioane de oameni.a. migraŃie de revenire sau migraŃie de reîntoarcere.a. Quito 3.8 56. grupele de războinici.4 56. lucrătorilor în construcŃii. exod de inteligenŃă. pot crea conflicte şi inechităŃi.geografici Atât permanentizarea.7 68.0 22.424 m). populaŃia stabilă şi aşeză-rile umane permanente urcă până la 5. de origine. aşeză-rile stabile ajung la peste 1.6 În zonele de câmpie se află cele mai mari grupări industriale şi cele mai productive regiuni agricole ale planetei..1 4.

creându-se areale de concentrare. Modul de îmbinare a caracteristicilor componentelor mediului natural diferă de la o regiune la alta. văile marilor râuri au fost leagăne ale civilizaŃiilor (egip-teană. h) Resursele subsolului (combustibil. g) Fertilitatea solurilor a influenŃat direct şi puternic sedentari-zarea.raporturile dintre state. căile lesni-cioase de transport.şomaj. hindusă. Râurile.politica economică şi nivelul de dezvoltare economică. fructe.căile de comunicaŃie şi comerŃul. migraŃiile. de hidrocarburi). .urbanizare şi industrializare. războaiele. . sănătatea.5. chineză. estul şi sud-estul Chinei ş. tehnologici şi istorici RepartiŃia populaŃiei în teritoriu poate fi influenŃată de: .revoluŃia ştiinŃifico-tehnică ş. f) VegetaŃia a influenŃat răspândirea teritorială a populaŃiei într-un mod diferit de celelalte componente geografice. ele influenŃează tipul constructiv al locuinŃei. climatic. c) DistanŃa faŃă de Ńărmul mărilor şi oceanelor Resursele de hrană. Densitatea populaŃiei Expresia repartiŃiei geografice diferenŃiate a populaŃiei este densitatea (tabelul 9). e) Apele.decolonizarea. Între nivelul de dezvoltare economică şi repartiŃia teritorială a populaŃiei este o strânsă influenŃă şi interdependenŃă. d) CondiŃiile climatice sunt diferite în raport cu latitudinea şi cu altitudinea.) care se schimbă permanent şi la care se adaugă raporturile cu resursele şi cu mediul. . precum şi. nord-vestul Europei. structură. a) Densitatea generală (medie) se calculează cu relaŃia: .presiunile exercitate asupra unor grupări etnice. . iar aşezările umane s-au înfiripat şi au crescut destul de repede. declinul unor activităŃi. comportamentele umane specifice în cazul unor calamităŃi. indirect. . Ńărmurile şi depresiunile atrag populaŃia.a). regimul politic.depărtate de Ecuator se află în Groenlanda (dincolo de paralela de 820 latitudine nordică) şi în łara de Foc (la peste 540 lati-tudine sudică).2. densitatea şi activităŃile oamenilor. getodacă). . energie (recent. profunde modificări ale potenŃialului de materii prime şi resurse de hrană. .descoperirea şi valorificarea unor noi resurse. se consideră că densitatea rezultă din raportul dintre numărul locuitorilor la un moment dat şi suprafaŃa ocupată. Din Antichitate şi până astăzi. vestimenta-Ńia. iar atracŃia lor asupra populaŃiei a fost variabilă şi specifică. Regiunile cu o slabă fertilitate a solurilor sunt şi astăzi slab populate. câmpiile. pădu-rile. . Succesiunea şi amplitudinea oscilaŃiilor climatice determină nemijlocite transformări ale structurii şi evoluŃiei societăŃii omeneşti. lemn pentru construcŃii. sunt evitate. 2. sumeriană. turismul şi au oferit resurse de hrană. lacurile şi mările au facilitat transporturile. ascensiunea şi declinul unor civilizaŃii. având un rol depoluant.4. Aproape ½ din populaŃia Terrei este concentrată până la o distanŃă de 200 km de Ńărmuri. migraŃiile. comerŃul şi alte aspecte economice au sporit din Antichitate şi până astăzi puterea de atracŃie a mărilor şi oceanelor şi au determinat (în zonele cu relief şi climă favorabile) o concentrare puternică a populaŃiei (nord-estul SUA. aport migratoriu ş. precum şi discontinuităŃi în repartiŃia teritorială. hidrografic etc. Stepele au favorizat formarea solurilor fertile pentru cultură şi hrană pentru animale. cele cu resurse slabe de apă potabilă. Regiunile aride.suprapopularea unor regiuni agrare. Factorii social .3. mortalitate.a. epuizarea unor resurse. sau pentru irigaŃii. conflictele sociale. 2. adăpost pentru faună.nivelul asistenŃei sanitare. mlăştinoase. descoperirile geografice. persecuŃiile religioase. evoluŃie numerică. hrana. 2. Japoniei.a. metale) au exercitat o puternică atracŃie asupra populaŃiei. pe când văile râurilor. . .economici. Factorul demografic Sistemul demografic prezintă o serie de caracteristici (natalitate.4. sudestul Braziliei. climatul.

marile concentrări industriale din Europa (Ruhr.95 21. Germania ş.5 146. P S Densitatea generală a populaŃiei Terrei era de 18 loc/km2 în anul 1950.02 6.6 91. sau densitatea potenŃial optimă. de la o Ńară şi zonă la alta. India.1 3.3 3. în mod concret. FranŃa.55 32.74 Densitatea generală (loc. .6 SuprafaŃa (milioane km2) 29.densitatea netă (raportul dintre numărul locuitorilor şi suprafa-Ńa zonelor de locuit. care poate fi susŃinută de aceste resurse. nordul Italiei) şi din America de Nord (zona Marilor Lacuri. nord-estul FranŃei.densitatea populaŃiei rurale – se obŃine prin raportarea numă-rului locuitorilor unei comune sau unui sat la suprafaŃa deŃinută.6 18. .km2) 25.8 410. Gangelui. în zona ocupată de populaŃie. Densitatea potenŃială se exprimă.9 22. . Regiunile şi zonele cu cele mai mari concentrări de populaŃie sunt: . d) Densitatea potenŃială exprimă relaŃia cantitativă dintre populaŃie şi resursele economice totale.densitatea brută (se obŃine prin raportarea numărului locuito-rilor la suprafaŃa perimetrului construibil al localităŃii şi se exprimă în loc/ha).densitatea populaŃiei urbane (raportul dintre numărul locuito-rilor unui oraş şi suprafaŃa administrativă a acestuia). P – numărul locuitorilor. loc/ha). iar în prezent depăşeşte 45 loc/km2. Densitatea generală a populaŃiei diferă de la un continent la altul. . se exprimă în loc/ha.marile câmpii din China. calculându-se după formula: d ⋅e = Nk1 Sk2 unde: N – numărul locuitorilor. California). expresie a relaŃiei dintre venitul maxim al locuitorilor în raport cu resursele date. . Silezia.035.000 loc/km2. S – suprafaŃa teritoriului exprimată în km2.07 133.699.a.. chiar în cuprinsul aceleiaşi Ńări. Tabelul 9 Densitatea populaŃiei continentelor şi a Rusiei (2000) Numărul locuitorilor (milioane) 766.Rusă) Europa (fără Fed.36 8.D= în care: D – densitatea medie a populaŃiei. .3 8. raportat la suprafaŃa agricolă). sau unităŃi administrative. nord-estul SUA.9 28. prin densitatea economică.6 45 Continentul/Ńara Africa America de Nord America de Sud şi Centrală Asia (fără Fed.Rusă) Oceania FederaŃia Rusă MONDIAL *) cifre rotunjite b) În activităŃile de organizare a spaŃiului geografic se utilizează: .9 580. S – suprafaŃa (km2).9 402. c) În proiectarea valorificarii terenurilor se foloseşte densitatea agricolă (numărul populaŃiei care lucrează în agricultura unei aşezări rurale. Nigerului ş.50 17.văile şi deltele unor fluvii din Africa şi Asia (Valea şi Delta Nilului. cu peste 1.1 115.5 6.a. K1 – cantitatea de necesităŃi/loc. În acest cadru se calculează densitatea populaŃiei maxime (ca raport dintre resurse şi populaŃia maximă). densitatea populaŃiei diferă în funcŃie de factorii repartiŃiei teritoriale menŃionaŃi mai sus. ce reflectă raportul dintre necesităŃile populaŃiei şi resursele devenite disponibile pentru aceasta prin producŃie.29 18.).. Rhin.

de obicei proeminent. tuvini. înălŃimea etc. buze groase. fanta palpebrală în majoritatea cazurilor. fruntea dreaptă sau puŃin înclinată. părul de pe cap spiralat sau ondulat. barba şi mustăŃile se dezvoltă târziu şi slab. drept şi aspru. Ruşii. mijlocie. reprezentată de rasa africană. barbă. nasul lat. dar la mulŃi indivizi îngustă. dar umerii obrajilor ies in proeminenŃă.5 miliarde). porŃiunea mijlocie a feŃei puternic proeminentă. părul şi ochii au culoare închisă sau foarte închisă. Legătura dintre aceste rase secundare o formează diferitele grupe antropologice de tranziŃie. America. În cadrul acestei rase. forma pleoapei superioare. forma capului şi a feŃei. membrele inferioare foarte lungi în raport cu trunchiul. ochii cenuşii sau albastru-deschis şi fac parte din rasa nord-europeană. barba mică. este alcătuită în majoritate din negri şi cuprinde mai multe grupe de tipuri antropologice: grupa sud-africană (boşimană). mustăŃi şi învelişul pilos terŃiar de pe corp slab dezvoltat. Această rasă cuprinde trei rase secundare: nord . nas lat.mongoloidă sau asiatico-continentală. norvegienii. în Asia se observă un mare număr de grupe (iakuŃi. înmulŃirea. ReprezentanŃii rasei sud-europoide o formează: indienii. Structura rasială Marile grupări de oameni cu trăsături somatice şi fiziologice secundare comune (culoarea pielii. Se află pe continentul african.1. ciuci. pe măsură ce se mărea importanŃa factorilor sociali.6. Ramura vestică a acestei rase. albăstrui. buze de grosime mijlocie sau groase. Se caracterizează antropologic prin: culoarea pielii. părul capului este moale. grupa est-africană (etiopiană) şi grupa negrilor din Sudan. părul blond. metisajul tipurilor antropologice. Rasa europoidă cuprinde două rase secundare: sud-europoidă sau indo-mediteraneană şi nord-europoidă sau baltică. ondulat sau drept şi variază de la nuanŃe deschise până la cele închise. slab proeminent şi de obicei cu rădăcina joasă. buzele sunt subŃiri sau de grosime mijlocie. forma capului variabilă. FaŃa este mare şi turtită. nasul îngust. Este una din rasele mari ale lumii (peste un miliard). tătari. italienii şi spaniolii (caracterizaŃi prin culoarea neagră a părului. ghileaci. buzele subŃiri. părul capului ondulat la mulŃi indivizi) şi americană (indiană) ca tip intermediar cu unele caracteristici care îl apropie de tipul europoid (de obicei păr negru. cenuşii. Rasa umană a apărut şi s-a dezvoltat pe un areal bine delimitat sub influenŃa conco-mitentă a diferitelor condiŃii naturale şi sociale care au acŃionat asupra rasei respective şi i-au orientat transformarea într-o anumită direcŃie. Indivizii acestei rase populează vaste întinderi din Asia Centrală. iar în Europa de Est – tipuri antropologice (başkiri. grupa africană centrală (pigmeidă). umerii obrajilor sunt proeminenŃi înainte şi lateral. forma şi culoarea părului capului. • Rasa europoidă este cea mai numeroasă (2. învelişul pilos terŃiar foarte slab dezvoltat pe faŃă şi corp. După descoperirea Americii şi. ciuvaşi). bureaŃi.6. armenii. mai târziu. • Rasa mongoloidă.) reprezintă rasele. ochi căprui şi piele smeadă). Rasa mongoloidă se caracterizează prin: piele de nuanŃă galbenă sau gălbuie-cafenie. piele cafenie-gălbuie. irisului. arabii. Nasul este de lăŃime mijlocie. . În evoluŃia diferitelor grupe omeneşti. Asia de Sud şi Sud-Est. cei mai mulŃi indivizi sunt mezocefali.K2 – cantitatea de resurse produse/km2. altaieni. Majoritatea indivizilor au ochii căprui. 2. ca şi maxilarele.mongoloidă sau asiatico-pacifică (faŃa mai îngustă şi mai mică. izolarea geografică. germanii. a originii şi evoluŃiei omenirii. tunguşi. Răspândirea. Geneza raselor este strâns legată de problema vastă a antropogenezei. Extremul Orient. părul capului drept şi aspru şi de obicei negru. tadjicii. eschimoşi asiatici). Asia şi Africa de Nord. Madagascar. bieloruşii. care variază de la deschis până la cafeniu. unghiurile ochi-lor sunt la acelaşi nivel. grecii. dar nucleul principal al acestei rase se găseste în limitele Lumii Vechi. Marile rase umane sunt: europoidă. selecŃia naturală şi combinarea în diferite moduri variind ca intensitate – toŃi aceşti factori au influenŃat formarea raselor. englezii şi alte popoare europene care trăiesc în regiuni mai nordice au pielea de culoare foarte deschisă. a Australiei. ochii căprui-închis). Oceania. a nasului şi a buzelor. multe particularităŃi rasiale au avut o anumită importanŃă adaptivă pe care au pierdut-o însă mai târziu. aleutini.australoidă (rasă mare ecuatorială) prezintă următoarele trăsături: pielea. Structura populaŃiei 2. iar cuta pleoapei superioare este slab dezvol-tată. mongoloidă şi negroid-australoidă. ochii căprui. polonezii. cu reprezentanŃi ca bureaŃii şi mongolii (au faŃa mai lată şi mai înaltă). maxilarul superior proeminent. europoizii s-au răspândit în întreaga lume. numită şi asiato . • Rasa negroid . unghiul extern al fantei palpebrale este aşezat mai sus decât cel intern. adică în Europa.americană. sud .

popoarele romanice (francezii. naŃiune. dovedind înrudirea de sânge a raselor şi unitatea originii lor. provenite din contactul unor rase omeneşti (grupul din Ural. suedezii. astăzi. parŃial în America de Nord şi Europa).limba chineză. metisajul este determinat de faptul că un anumit grup. 13 Etnos (în limba greacă) – comunităŃile umane răspândite pe suprafaŃa Terrei. nordul Africii). Asia Centrală şi de Est.familia australoneziană (230 mil. limba oficială se diferenŃiază de la o regiune la alta prin dialecte.familia indo-europeană (peste 50% din populaŃia Terrei). Harta răspândirii grupărilor lingvistice şi a limbilor naŃionale reflectă faptul că arealele lingvistice nu se suprapun celor ale raselor. metişi complecşi din America de Sud proveniŃi din negri. Africa de Nord. . Numărul limbilor naŃionale coincide cu numărul total al statelor. . cu deosebirea că. acest proces cuprinde grupe tot mai mari ale omenirii. italienii. Structurile comunităŃilor etnice s-au format într-un proces istoric îndelungat. . Evreii şi-au dobândit un stat propriu (în anul 1947) pe vechiul teritoriu de formare a etniei. în Mexic. Totuşi. franceză (în Japonia. după limbile vorbite. alteori s-au format enclave de etnii pe pământ etnic străin în funcŃie de conjuncturi ale istoriei. pe un teritoriu bine determinat. belgienii. unele etnii nu au teritoriul lor propriu: populaŃiile nomade.familia altaică (320 mil.Ramura răsăriteană a rasei ecuatoriale este rasa secundară australoidă (oceanică). unul şi nu mai multe. Cele mai importante familii etnolingvistice sunt: . metisajul îndelungat a format grupe de tipuri intermediare.familia sino-tibetană (1230 mil. indieni şi europeni. se bazează mult mai evident pe o moştenire comună.2. o parte însemnată o reprezintă metişii rezultaŃi din căsătoriile dintre indieni şi europeni). Ńiganii. Orientul Apropiat şi Mijlociu. .familia dravidiană (200 mil. Structura etnolingvistică13 reprezintă un mod de orga-nizare. luxemburghezii). sunt: . în Oceania). arabă. austriecii.. germani. De multe ori. în Asia de Vest. de Sud şi Centrală). de la trib şi până la popor. sudul Chinei.familia nilo-sahariană (60 mil. portugheză. europeni şi aborigeni. Asia Centrală. în Orientul Apropiat. datorită dezvoltării social. în Africa de Vest. Metişii au rezultat din amestecul dintre europeni şi negri. activităŃile economice.. limba spaniolă (în majoritatea Ńărilor din America Centrală şi de Sud. Japonia. Noua Guinee. rezultat al raselor europoidă şi mongoloidă). europeni şi indieni. la nivelul fiecărui stat. Siberia). Structura lingvistică este rezultatul unui proces complicat. multe Ńări cuprind diverse grupări etnice (în ElveŃia se găsesc francezi. unele insule din Melanezia. este mult mai persistent în istoria umană. dar nescrise. structura psihică unitară.6. 2. În Europa.limba hindi şi urdu (în regiunile nordice ale Indiei şi în Bangladesh). . Depresiunea Panonică). stau elemente comune: limba (graiul comun). . de etnogeneză.. În Europa.. elve-Ńienii. . a unui popor. .familia australo-asiatică (50 mil. Toate aceste elemente au conştientizat apartenenŃa la o anumită grupare etnică. italieni). răspândindu-se. în India de Sud şi de Sud-Est). germană. Fiecare popor are teritoriul său etnic. de Vest şi SudVest. norvegienii. în cadrul populaŃiilor.familia uralo-altaică (230 mil. 4) după numărul celor ce vorbesc o limbă este următoarea: ... se înmulŃeşte intens şi. aflate la diverse niveluri de formare. .economice mai rapide. Grupul etnic se diferenŃiază de naŃiune prin mai multe caracteristici: în mod obişnuit are dimensiuni mici. . în Africa Saheliană). olandezii. populaŃia băştinaşă din America Centrală. în vestul Siberiei.limbile japoneză.familia nigero-congoleză (370 mil. metisajul a mărit şi măreşte progresiv numărul grupelor intermediare şi omogenizează tot mai mult tipul somatic al omenirii şi al raselor sale. . în general. în unele Ńări africane. Asia şi Australia se află numeroase popoare şi triburi formate prin metisaj (spre exemplu. islandezii.. românii... . după comunitatea etnică. 143 limbi.. s-a desfăşurat un proces de metisaj. grupele de popoare. negri şi chinezi. estul Indiei). metişi tripli. în Asia de Est şi Asia de Sud-Est). Pe Glob se evidenŃiază limbi naŃionale vorbite şi scrise de milioane de oameni şi limbi vorbite de grupuri de oameni (câteva sute de mii).familia semito-hamită (250 mil. acest grup se află în Australia. în Peninsula Indochina. britanicii. . Africa. după formele de cultură şi de civilizaŃie specifice.popoarele germanice (germanii. Clasificarea limbilor (fig. Totodată. În America. Europa Centrală. În decursul ultimelor milenii (mai lent în trecut şi mai intens în prezent). limba engleză. spaniolii. Canada. cu mai multe etape de evoluŃie. La baza oricărei etnii. aspira-Ńiile. tradiŃiile culturale. danezii. vestul Braziliei şi din Anzi). asimilează grupele învecinate.familia amerindiană (40 mil. cu 14 limbi).

portughezii), popoarele slave (ruşii, ucrainienii, bieloruşii, polonezii, cehii, slovacii, sârbii, bulgarii, slovenii, macedonenii, croaŃii, muntenegrenii), popoarele baltice (lituanienii, letonienii), popoarele fino-ugrice (turcii, ungurii, finlandezii, estonienii), alte popoare (grecii, albanezii,irlandezii etc.).

Fig. 4. Cele mai vorbite 10 limbi de pe Glob

În majoritatea Ńărilor europene, pe lângă limba oficială de stat, se vorbesc, de regulă, mai multe limbi şi dialecte minoritare destul de diferite. Bilingvismul constituie o trăsătură a multor populaŃii europene, care, pe lângă limba proprie, vorbesc şi limba oficială a Ńării în care trăiesc. Astfel, numai în FederaŃia Rusă, dacă luăm în considerare şi partea ei asiatică, există 130 de grupuri etnolingvistice, majoritatea bilingve; rusa este masiv vorbită şi în celelalte Ńări din fosta URSS, devenite independente şi având actualmente, fiecare, propria limbă oficială. Pe de altă parte, diglosia (adică folosirea a două variante, una elevată şi alta colocvială, ale aceleiaşi limbi) caracterizează state precum ElveŃia şi mai ales Grecia, iar Norvegia reprezintă cazul unic al unui stat având ca limbi oficiale două variante, cu drepturi egale, ale aceleiaşi limbi. Din cele 2500 – 7000 de limbi de pe Glob (al căror număr este apreciat diferit), în Europa există astăzi 250-300 de limbi (numărul limbilor nu poate fi precizat, deoarece unele din ele sunt considerate de diverşi specialişti dialecte, şi nu limbi distincte), din care peste jumătate sunt vorbite în partea asiatică a FederaŃiei Ruse sau de către grupuri etnolingvistice stabilite recent în state europene. Limbile din Europa, în sens strict, aparŃin în marea lor majori-tate, din punctul de vedere al înrudirii dintre ele, marii familii indo-euro-pene, care însumează peste 95% din locuitorii Europei tradiŃionale. Aceasta deosebeşte Europa în sens restrâns de celelalte continente (cu excepŃia Australiei), în care există un mare număr de familii de limbi.
2.6.3. Structura pe sexe (genuri) a populaŃiei

Deoarece natalitatea masculină este mai mare cu circa 5%, iar mortalitatea masculină are valori mai mari decât cea feminină, la tineret se observă o uşoară predominare a sexului masculin, la adulŃi, ponderea sexelor este aproximativ egală, iar la vârstnici predomină sexul feminin. În Ńările dezvoltate, speranŃa de viaŃă şi ponderea vârstnicilor sunt mai mari, având loc şi o feminizare a populaŃiei: 48,4% bărbaŃi şi 51,6% femei. łările în curs de dezvoltare se caracterizează prin: natalitate ridicată, speranŃă de viaŃă mai mică, o uşoară preponderenŃă masculină (50,7%) în raport cu cea feminină (49,3%). Dacă raportul de masculi-nitate pentru Ńările dezvoltate este de 94,2 bărbaŃi la 100 de femei, în Ńările în curs de dezvoltare este de 103,7 bărbaŃi la 100 de femei.
2.6.4. Structura pe grupe de vârstă a populaŃiei

În statele dezvoltate, tineretul are o pondere sub 30%, până la 17% din totalul populaŃiei în Germania, FranŃa, Suedia, Austria; adulŃii depăşesc media mondială, iar vârstnicii au o pondere între 15-20%. Ponderea mediei mondiale a grupei tinere (0-20 ani) este de aproximativ 40,5% (susŃinută de Ńările în curs de dezvoltare: Kenya., Tanzania ş.a.). În Ńările în curs de dezvoltare, ponderea adulŃilor este puŃin sub media mondială, iar vârstnicii totalizează între 2-7%. Structura pe grupe de vârstă este influenŃată de fertilitate, mortalitate şi migraŃii. Frecvent, se apreciază că populaŃia tânără este dominantă când vârstele sub 20 de ani deŃin peste 35% din totalul populaŃiei. Atunci când vârstnicii reprezintă peste 12% din populaŃia totală, se poate vorbi despre îmbătrânirea populaŃiei.

La nivel mondial, grupa tânără reprezintă circa 32% din total, iar cea vârstnică deŃine aproximativ 6%. RepartiŃia populaŃiei pe grupe de vârstă poate fi vizualizată pe un grafic relevant, denumit piramida vârstelor. Fiecărei Ńări îi este specifică o piramidă a vârstelor care indică stadiul de evoluŃie demografică în care se află. Piramida în formă de triunghi este caracteristică statelor subdezvoltate, prezintă o bază extinsă datorită valorilor mari ale ratei natalităŃii, flancurile sunt concave, iar vârful este ascuŃit (datorită ponderii reduse a vârstnicilor). Pentru statele dezvoltate este caracteristică piramida în formă de clopot sau amfora.
2.6.5. Structura confesională (fig.5). În zilele noastre continuă să-şi caute răspuns întrebările fundamentale privitoare la existenŃă, iar apartenenŃa la o anumită cultură şi tradiŃie religioasă rămâne o preocu-pare constantă a individului şi a comunităŃii din care face parte. Creş-tinismul, iudaismul, islamismul, hinduismul şi budismul se definesc ca marile religii ale lumii prin ponderea influenŃei lor istorice, originalitatea şi profunzimea mesajului lor, precum şi prin numărul mare al adepŃilor acestora. Cea mai mare pondere revine creştinismului (48,5%), cu religiile ortodoxă, catolică, protestantă, urmat de islamism (14,8%), hinduism (14,8%), budism (8,7%), animism (6,0%), confu-cianism (5,0%), taoism (1,7%) şi religia sikh (0,5%).

Fig. 5. Principalele religii (credincioşi, milioane)

Ortodoxia actuală este religia creştină adoptată de aproximativ 300 de milioane de oameni. Ortodoxismul actual reprezintă o comuniune de mai multe biserici (Patriarhia Ecumenică de la Constantinopole, Patriarhiile apostolice de la Alexandria, Patriarhia Moscovei, Biseri-cile naŃionale din România, Bulgaria, Serbia, Grecia, Cipru şi Georgia, Bisericile minoritare din Albania, Polonia, Slovacia, America de Nord, Biserica autocefală din Ucraina şi Macedonia, Biserica sinodală şi Episcopia catolică a FranŃei de rit galican). Ortodoxia la scară planetară este formată din: ortodoxia arabă, elenă, română, ucraineană, rusă şi bielorusă, africană, ortodoxia din China, Japonia, Coreea, Alaska, insulele Aleutine, din Polonia, Finlanda, Slovacia, FranŃa, America de Nord, America Latină şi Australia. În cadrul Bisericii necalcedoniene sunt incluse: Biserica Armeniei, Siriei, Biserica Coptă din Egipt, Etiopia şi India de Sud, care grupează aproximativ 60 milioane de practicanŃi.

Catolicismul este religia cea mai răspândită de pe Terra (circa 930 milioane de practicanŃi), poate fi întâlnită pe toate continentele; iniŃial, a apărut în Europa, iar după marile descoperiri geografice, s-a extins în America. După marea ruptură dintre Răsărit şi Apus, între Constantinopole şi Roma, din 1054, a avut loc fundamentarea acestei religii, care, ulterior, a devenit dominantă în Europa de Vest şi, parŃial, în Europa Centrală. O altă ruptură se produce în secolul al XVI-lea (Reforma), în urma căreia a luat naştere protestantismul. Catolicismul a cunoscut şi alte momente deosebite prin urmările lor: Cruciadele, InchiziŃia, pre-zenŃa celor două ordine: franciscanii şi dominicanii. În plan geopolitic, se constată o extindere a catolicismului în Europa Centrală, în spaŃiul fost iugoslav, în Africa şi, totodată, creş-terea rolului papalităŃii în politica mondială. În cadrul protestantismului se găsesc următoarele componente majore: – adventismul de ziua a şaptea (cu 5-6 mil.de adepŃi); – anglicanismul; – armata salvării; – baptismul – mai răspândit în S.U.A., cu circa 35 mil.de adepŃi. Din protestantism mai fac parte şi o serie de curente: luteranis-mul, metodismul, menonismul, evangheliştii, penticostalii, presbite-rianismul şi quakerii. Islamismul a fost întemeiat de Mahomed ibn Abdullah (570-632). După marea schismă din 655-661, se deosebesc trei ramuri: sunniŃii (90%), şiiŃii (9,8%) şi kharijiŃii (0,2%). SunniŃii se găsesc în Maghreb, Africa Occidentală, Turcia, Indonezia, Malaysia, Filipine, Egipt Caucaz, Asia Centrală, Yemen, Teritoriile autonome palestiniene, Arabia Saudită, Qatar. ŞiiŃii sunt răspândiŃi în Yemen, din Tunisia până în Egipt, Teri-toriile autonome palestiniene, Siria, Liban, India, Irak, Iran. Islamis-mul este răspândit din Asia Centrală, Peninsula Arabia până în vestul Africii. Hinduismul, deşi este o religie veche (termenul este relativ recent, 1830), reprezintă un sistem socioreligios indisolubil. Hinduismul este îmbrăŃişat astăzi de peste 550 milioane de oameni, din Asia de Sud, de Sud-Est, regiuni din Asia de Est şi Africa, unde coexistă cu alte religii. Este o religie a pluralismului şi toleranŃei. Budismul este răspândit în Sri Lanka, Myanmar, Thailanda, Laos, Cambodgia, precum şi în China (populaŃia thai), Bangladesh, Mongolia, Coreea de Nord, Vietnam, Japonia, Bhutan. Filosofia budistă, născută într-o societate multiculturală, a practicat din timpuri străvechi toleranŃa religioasă şi nonviolenŃa. RecrudescenŃa fenomenului religios s-a manifestat, în ultimele decenii, prin nenumărate aspecte: – conflicte (războaie) religioase (Irlanda de Nord, între populaŃia catolică minoritară şi comunitatea protestantă majoritară, în Filipine, între populaŃia musulmană majoritară şi creştini, India, Afganistan, Bosnia – HerŃegovina ş.a.); – manifestare crescândă a fundamentalismului islamic în unele Ńări arabe, iar după dezintegrarea URSS, în unele state din Asia Centrală, ca şi în alte Ńări, exprimată, între altele, şi prin acŃiuni teroriste; – în viaŃa politică a unor state a crescut rolul unor partide religioase (partidele creştin- democrate din Europa, America Latină, partidele islamiste ş.a.); – în unele state sau regiuni din India, în Caucaz, SUA, Orientul Mijlociu, dar şi în ansamblu se multiplică sectele religioase. 2.6.6. Structura social-economică a populaŃiei

În statele slab dezvoltate, mulŃi tineri desfăşoară activităŃi economice înainte de a atinge vârsta de 16 ani, vârstă considerată de O.N.U. ca minimă legală; în statele dezvoltate se înregistrează o pătrundere în activitatea economică mai târziu şi o prelungire a vieŃii active peste vârsta de 65 ani. În cadrul populaŃiei active se disting două categorii: populaŃia ocupată (care este angajată într-o activitate) şi populaŃia neocupată. PopulaŃia inactivă cuprinde persoanele care nu au atins vârsta de 16 ani, în curs de formare (elevii, studenŃii), precum militarii în ter-men, femeile casnice, pensionarii ş.a.). Vârsta de intrare în viaŃa activă depinde de o serie de factori (durata şcolarizării, mărimea efectivelor şcolare ş.a.), ceea ce face ca, în Ńările dezvoltate, numărul celor care se angajează într-o activitate până la 20 de ani să fie destul de mic. În raport de categoria de activitate practicată, populaŃia activă este repartizată în următoarele sectoare: a) sectorul primar cuprinde populaŃia ocupată în activităŃile din agricultură, silvicultură, pescuit, vânătoare, industria extractivă; b) sectorul secundar include populaŃia din activităŃile legate de industrie şi construcŃii;

fireşte. exodul rural-urban au făcut ca procesul de urbanizare să devină.5 31. Belgia 97%. fiind ocupată în agricultură. ponderea acestei părŃi ajunge la peste 75%. are loc un proces de restructurare socială. Mali. apariŃia şi/sau decretarea de noi oraşe. populaŃia activă ocupată în acest sector are ponderi sub 10%.7. În Ńările dezvoltate. Structura populaŃiei pe medii PopulaŃia care locuieşte în aşezări de tip urban. În Ńările dezvoltate. Creşterea populaŃiei urbane are loc prin afluxul de populaŃie rurală spre oraşe. iar în Ńări pre-cum Indonezia.2 41.0 2000 77. definite prin reglementările din fiecare Ńară. administraŃiei. procesul rapid de creştere a numărului populaŃiei. Afganistan. a populaŃiei urbane poartă denumirea de urbanizare. Creşterea numărului de oraşe şi.6. 5% în Belgia. La nivelul continentelor.8 1925 40 10 25 1985 71. Procesul de urbanizare poate fi abordat sub aspect demografic.4 48. FranŃa. populaŃia creşte ca număr şi longevitate. al modului de viaŃă. Thailanda). Procesul de urbanizare în unele state mai izolate din Africa şi Asia este recent (de regulă. în statele din Africa Centrală (Mali. Africa Centrală.a. dar oferă servicii (fundamentale într-o societate evoluată). gradul de dotare cu mijloace tehnice a locurilor de muncă etc. mai redusă numeric. comerŃ. introducerea teh-nologiilor avansate. Europa de Vest. Suedia. Kuweit 97% şi Uganda 12%. Precizarea limitelor care separă mediul urban de mediul rural prezintă numeroase dificultăŃi. pentru prima dată în istorie. Niger ş. o mică parte din populaŃia ocupată lucrează în agricultură (sub 12% în Europa de Vest. proporŃiile gigantice de concentrare a locuitorilor într-o serie de oraşe ale Terrei. d) sectorul cuaternar cuprinde persoanele care efectuează activi-tăŃi în domeniile învăŃământului culturii. exprimând un transfer de caracte-ristici urbane asupra localităŃilor rurale. transport. Asia de Sud sau de Sud-Est (India. Tabelul 10 Ponderea populaŃiei urbane pe categorii de Ńări (%) Categorii de Ńări / Anii łări dezvoltate łări în curs de dezvoltare TOTAL MONDIAL 1800 7. resursele şi dezvoltarea durabilă . abordarea şi interpretarea diferind de la o Ńară la alta. Singapore 100%. schimbarea structurii acestui sector au necesitat forŃă de muncă cu înaltă calificare. servicii. Rwanda 6%. cercetării. Ponderea populaŃiei în acest sector depăşeşte 60% în SUA. şi altul sociologic. În sectorul secundar. totodată sporesc nevoile de spaŃiu pentru lo-cuinŃe. mediul este propulsat de la o treaptă neurbană spre una urbană printr-un proces socio-economic spaŃial. În Ńările în curs de dezvoltare (cu excepŃia celor din America de Sud). populaŃia Ńărilor slab dezvoltate are o pondere redusă. PopulaŃia rurală este definită prin reglementările din fiecare Ńară după criteriul habitatului (populaŃie care locuieşte în aşezările de tip rural). după al doilea război mondial). America de Nord şi Australia au cele mai ridicate rate de urbanizare. Participarea populaŃiei la activităŃi pe sectoare prezintă deosebiri teritoriale în funcŃie de structura economiei. o parte indisolubilă a civilizaŃiei actuale. susŃinut de o natalitate viguroasă. Burundi 7%. În Ńările dezvoltate. 4% în Marea Britanie şi SUA). Nauru. Complexitatea şi dimensiunile reale ale urbanizării se exprimă pe baza indicatorilor demografici. ponderea populaŃiei active ocupate în sectorul secundar depăşeşte 30%. deşi procesul de industrializare este în curs de desfă-şurare. 2. creşte-rea greutăŃii specifice a populaŃiei orăşeneşti în totalul populaŃiei. sănătăŃii.7 40. 2. circulaŃie.3 2.3 1. recreere. repre-zintă populaŃia urbană. teritoriali şi calitativi. extinderea teritorială a limitelor admi-nistrative ale centrelor urbane asupra aşezărilor rurale din jur.7.c) sectorul terŃiar cuprinde populaŃia din activităŃi legate de comerŃ. Camerun). populaŃia rurală este majoritară. PopulaŃia. conform criteriilor habitatului. Sectorul terŃiar şi cuaternar nu furnizează bunuri materiale. nivelul tehnologic ridicat al agriculturii a favorizat extinderea activităŃilor terŃiare.2 Ponderea populaŃiei urbane variază foarte mult: Monaco. caracteristic Ńărilor în curs de dezvoltare. Analiza repartiŃiei populaŃiei după mediul de viaŃă are o mare importanŃă în practica geografică. industrie. se desfăşoară o altă mobilitate a persoanelor.

ea poate fi totuşi schiŃată. Tabelul 11 Disponibilitatea unor resurse naturale. afectează profund înseşi caracteristicile populaŃiei. materii prime.2..13 0. nordul Canadei. Bangladesh.64 0. agriculturii. vânturi. Creşterea numerică a populaŃiei şi resursele de apă Fără apă nimic nu poate trăi şi de aceea resursele de apă dulce sunt primordiale.61 0. sunt afectate resursele naturale permanente. pădurile etc. dar în raport cu populaŃia apar mari disparităŃi geografice. Africa Centrală.7. Analizată în timp. iar în industrie şi în transporturi. de obicei. criza generalizată a mediului şi a resurselor naturale se transformă treptat într-o criză can-titativă şi calitativă a produselor activităŃii umane. două treimi din statele Africii dispun de o cantitate de apă cu cel puŃin 30% mai mică decât media mondială. Apa de care dispune astăzi un locuitor al Asiei reprezintă mai puŃin de jumătate din media mondială. Spre deosebire de petrol. Din punctul de vedere al repartiŃiei debitelor pe locuitor. resursele de apă. se întâmplă extrem de rar ca apa să fie transportată la o distanŃă mai mare de câteva sute de kilometri de la sursă. igiena spaŃiului. în anii 1990 şi 2000 Resurse SuprafaŃa cultivată cu cereale SuprafaŃa irigată SuprafaŃa împădurită SuprafaŃa cu păşuni SuprafaŃa (ha) ce revine unei persoane 1990 2000 0. toate acestea. dar ea este solicitată. În agricultură şi în industria alimentară. de a pune sub control riscurile ş. influen-Ńează sistemele de învăŃământ. Creşterea numerică a populaŃiei generează contraste sociale. Mai mult ca oricând este evidentă incapacitatea societăŃii de a-şi satisface necesităŃile vitale de hrană (cu excepŃia unor „mari” benefi-ciari). conservarea şi sporirea resurselor naturale (tabelul 11).1. culturale.a. Aspecte privind raporturile populaŃie – resurse Creşterea numerică permanentă a populaŃiei generează situaŃia care influenŃează toate sistemele din societate: antrenează consumuri din ce în ce mai mari din toate categoriile de resurse (spaŃiu.11 0. con-centrarea masivă a bunurilor în opoziŃie cu penuria generală. în cantităŃi mari. India.04 0. cât şi în cel al FederaŃiei Ruse se pare că resursele de apă sunt abundente. Cele mai mari cantităŃi de apă dulce se află în regiunile cu populaŃie rară şi cu spaŃii agrare restrânse: Siberia. Cele mai mari creşteri de populaŃie se înregistrează în unele din regiunile şi Ńările care resimt cea mai acută lipsă de apă (Nigeria. necesarul de apă pentru o persoană variază între 900 şi 1400 m3/an. la rândul lor. Pe ansamblu.a. sănătate. Kenya. de a asigura gestiunea. reducerea biomasei vege-tale. diminuarea numărului de specii de animale ca urmare a presiunii antropice ş. apa este indispensabilă. Decalajul dintre resursele de apă dulce şi numărul populaŃiei în creştere se adânceşte. Egipt etc. RepartiŃia resurselor de apă dulce la nivel de persoană eviden-Ńiază mari decalaje.2. Ca urmare a poluării excesive. cărbune şi majoritatea celorlalte resurse. Există o alternativă? Dacă nu poate fi descrisă în cele mai amănunŃite detalii. . cantitatea potenŃială disponibilă pentru o per-soană va fi de 4760 m3/an. urbanizare. pe persoană. Cantitatea de apă dulce care revine unui locuitor în Europa reprezintă doar jumătate din media mondială. la o populaŃie de 8 miliarde locuitori (în perspec-tiva anilor 2015-2020). indus-triei şi comerŃului. accelerează migraŃiile şi focalizează toate problemele globale cu care se confruntă omenirea.045 0. Amazonia. America de Sud pare a fi continentul cel mai bine înzestrat. infiltrări etc. al cărui curs este departe de concentrările de populaŃie.79 0. Această imagine de abundenŃă este întu-necată de secete. Atât în cazul Americii de Nord. energie. precum apele dulci.).50 2. un deficit evident fiind în sudul şi estul continentului. dar 60% din debitul continental se scurge în fluviul Amazon. mutaŃiile structurale de ordin etnic şi religios. Canada este cea mai bogată Ńară din lume. este un component de primă importanŃă. produse agricole şi industriale). cele oceanice. evoluŃia producŃiei şi consumului lasă să se prevadă o epuizare mai mult sau mai puŃin rapidă a resurselor nerege-nerabile şi o diminuare dramatică a unora dintre cele regenerabile: distrugerea solurilor prin eroziune.7. resursele de sol şi subsol.

terenurile sunt atât de deteriorate. fertilitate foarte slabă. sud-estul S.06 0.13 0. insecte.23 0. salubrizarea şi protecŃia me-diului. iar solurile atât de deminera-lizate. a Orientului Mijlociu şi a Indiei.U.10 0.U. pânza freatică coboară în medie cu 1. restrângeri masive ale suprafeŃelor cultivate: Kazahstanul a abandonat aproape jumătate din suprafaŃa cultivată între 1990 şi 1998 ca urmare a eroziunii şi degradării terenurilor. în anii 1950.3. precum şi prin răspândirea cultivării multiple. unele seacă cu intermitenŃă. iar 10 milioane de oameni mor (anual) ca urmare a maladiilor hidrice. Aproximativ 70% din apa deturnată din râuri sau pompată din subteran este folosită în irigaŃii. dar şi în alte regiuni. în Câmpia Chinei.7. elemente nutritive secundare ş.41 0. multe râuri ajung să sece înainte de a se vărsa în mare.52 0. în bazinul fluviului Congo – zonele marginale.A. Asia Centrală şi America Latină pierd teren cultivabil datorită degradării acestuia.06 0. dezvoltarea economică.08 0. încât au devenit puternic compromise.Astăzi. râurile. în resursele disponibile de fosfor şi nu poate furniza solului materie organică.34 0. Bangladeshul. Este probabil ca în următorii 50 de ani să aibă loc mici extinderi de suprafeŃe cultivate în Campo Cerrado din Brazilia – o regiune semiaridă. în jur de 200 milioane de persoane con-tactează anual boli de origine hidrică.18 0.21 2000 0. Nilul aduce tot mai puŃină apă în Marea Mediterană.05 0.A. California. lasând-o să se transforme în păşune naturală. Sunt de aşteptat.30 0. CompetiŃia pentru apă între oraşe.03 0. Unele Ńări din Africa de Nord. lacurile şi stratele acvifere dau semne evidente de degradare şi epui-zare. Administrarea intensivă a îngrăşămintelor chimice are efecte din ce în ce mai reduse. În Africa şi Orientul Mijlociu. uneori. microorganisme.03 0. sud-estul Australiei şi în alte locuri.08 2050 0.19 0. nivelurile freatice coboară pe toate continentele: în sudul marilor câmpii şi în sud-vestul S.. îngheŃ.3 miliarde de locuitori au acces la apă potabilă. Deşi terenurile arabile reprezintă circa 11% din suprafaŃa uscatului (1. iar necesităŃile umane se amplifică inexorabil. Lipsa apei curate reprezintă în multe locuri constrângerea cea mai puternică la care este supusă producŃia agricolă. penuria de apă este tot mai evidentă.03 . produce puternice modificări în circuitul global al azotului.06 0. a dispărut.16 0.28 0.03 0. degradate ireversibil. Ca urmare a irigaŃiilor şi a consumului de apă dulce din stratele acvifere.29 0.07 0.05 0.10 0. Încălzirea atmosferei planetei va duce la creşterea nivelului Oceanului Planetar şi la aridizarea unor suprafeŃe mari.ha).. şi proiecŃii pentru 2050 łara SUA Brazilia India Bangladesh China Iran Nigeria Indonezia Etiopia Pakistan Coreea de Sud Egipt 1950 0. industrie.31 0.4 mild. aproximativ 1. prin irigaŃii. Etiopia şi Iranul se confruntă şi ele cu restrângeri ale suprafeŃelor arabile. iar în Italia construcŃia de locuinŃe scoate din circuitul agricol mari întinderi de terenuri arabile.07 0. practic. într-o mare parte a Africii de Nord. Urbanizarea şi industrializarea s-au extins pe seama terenurilor agri-cole.5 m pe an.08 0.34 0. presupun mari cheltuieli pentru a fi exploatate şi se află la mare distanŃă de zonele locuite. Lipsa acută de teren agricol afectează alte activităŃi: politica transporturilor. Creşterea numerică a populaŃiei şi presiunea asupra suprafeŃelor agricole Posibilitatea ca producŃia vegetală să fie mărită cultivându-se mai mult teren. insulele periferice ale Indoneziei şi alte terenuri care au o fertilitate scăzută. Tabelul 12 SuprafaŃa mondială cultivată cu cereale (ha) pe locuitor. Creşterea suprafeŃelor arabile în ultimii 50 de ani şi a producŃiei agricole a avut loc prin defrişare.61 0. Gangele abia se mai varsă în Golful Bengal. circa 1.11 0. introducerea in circuitul agricol a unor terenuri din zonele aride.8 miliarde de locuitori nu beneficiază de avantajele serviciilor de apă purificată. sate şi agricultură este deosebit de acută în Asia. conversia unor terenuri agricole către utilizări recreaŃio-nale (terenuri pentru golf). iar altele au dispărut.a. „terenurile de rezervă” sunt marcate de secetă.11 0.13 0. 2.07 0. 20% se utilizează în industrie şi 10% pentru scopuri casnice. În ultimii ani. limitând cantita-tea de alimente. 2000. pentru primele decenii ale acestui secol.07 0.

defrişarea practicată pentru obŃinerea terenurilor agricole. In secolul al XX-lea. Este evident că ritmul de creştere şi de recuperare a suprafeŃelor agricole a devenit neconcordant cu cel de creştere a populaŃiei.05 ha/loc. iar România 0. a fotosintetizanŃilor. O creştere demografică atenuată.06 ha/loc. plăci lemnoase. Peste media mondială. mai ales în regiunile dens populate.23 ha/loc. În Ńările în curs de dezvoltare.4. a îngrăşămintelor. Canada 1.46 ha/loc. Creşterea demografică neîncetată se consideră a fi sursa princi-pală a presiunii tot mai mari care se exercită asupra solului. Lemnul de foc este singurul pro-dus pe care Ńările în curs de dezvoltare îl consumă în cantităŃi mai mari. SUA are 0. 2.07 ha/loc. Ploile degradează terenurile dezgo-lite. căreia i s-ar adăuga o înaltă productivitate a terenurilor prin ameliorarea plantelor. Lemnul recu-perat din construcŃiile mai vechi poate reprezenta o resursă valoroasă. producŃia mondială de cereale a crescut cu 40% (tabelul 12). Coreea de Sud. Progresele tehnologice au dus la triplarea producti-vităŃii terenului cultivat. Indonezia şi China 0. iar consumul de lemn pentru foc şi mangal a crescut cu aproape 2/3.75 ha/loc.) 1141 95 322 2010 27 73 86 14 1091 84 410 17 83 73 27 1073 87 259 Din Antichitate şi până astăzi.08 ha/loc. obŃinerea prin folosirea biotehnologiilor a unor noi generaŃii de soiuri. Deşi s-au îmbunătăŃit tehnologiile de prelucrare. consu-mul de buşteni a crescut cu 1/3. ele dimi-nuându-şi capacitatea de a hrăni şi proteja speciile de animale şi de a oferi servicii de calitate în ecosistem. Aproape 55% din lemnul care se obŃine în prezent este folosit drept combustibil.. o parte disproporŃionat de mare din lemnul industrial este produsă şi consu-mată în Ńările dezvoltate (tabelul 13)... construcŃiile de locuinŃe au fost influenŃate de disponibilitatea şi calitatea lemnului brut.12 ha/loc. cel de hârtie aproape s-a triplat. Numai în perioada 1980-1995 a fost defrişată o suprafaŃă egală cu aceea a Mexicului. Sănătatea pădurilor se află în declin. utilizarea biotehnologiilor.Dacă media mondială este apreciată la 0. Invazia speciilor exotice.. exploatarea forestieră reprezintă principala cauză a degradării pădurilor. înalt-productive. recolta de cereale s-a mărit de 5 ori. folosirea irigaŃiilor. hârtie). Presiunea umană asupra pădurilor Circa ½ din pădurile care acopereau cu 2000 de ani în urmă Terra nu mai există. ElveŃia 0.85 ha/loc. Tabelul 13 PopulaŃia şi consumul industrial de lemn rotund (1970. soiurile tradiŃionale de cereale au făcut loc variantelor cu înaltă pro-ductivitate. a ingineriei genetice în crearea de soiuri rezistente la boli şi insecte. consumul de lemn continuă să crească. Egipt 0. la secetă şi mai tolerante faŃă de săruri ar fi de natură să înlăture actualele dezechilibre în asigurarea hranei pentru populaŃie. Argentina 1. iar prin folosirea îngrăşămintelor chimice. suprafaŃa irigată a crescut de şase ori.7. Ńările dens populate au valori foarte mici: Japonia 0. incendiile şi schim-barea climei sunt alte componente ale presiunii cu care se confruntă pădurile planetei. În ultimele trei decenii. . ani-malele de tracŃiune au fost înlocuite în mare măsură de tractoare. poluarea aerului. iar restul este transformat în produse industriale (cherestea. cele mai mari suprafeŃe arabile au: Australia 2. inundaŃiile şi secetele devin frecvente şi cu urmări dezastruoase.1990 cu proiecŃie până în anul 2010) PopulaŃia/consumul PopulaŃia: • Ńări dezvoltate • Ńări în curs de dezvoltare Consumul: • Ńări dezvoltate • Ńări în curs de dezvoltare łări dezvoltate łări în curs de dezvoltare TOTAL 1970 1990 % 22 78 77 23 m3 (1000 pers. mobilier..20 ha teren arabil pe locuitor (în anul 2000). apei şi a altor sisteme naturale. păstorit şi producŃia de buşteni restrânge suprafeŃele împădurite. Pe plan mondial..

2. tuberculoză. creştere economică. biotehnologie şi în multe alte domenii. transporturile şi alte activităŃi umane reprezintă surse de creştere a poluanŃilor în atmosfera localităŃilor. ajung doar pentru perioade scurte. adaptarea fibrelor alternative pentru construc-Ńii şi hârtie reprezintă doar câteva direcŃii care pot genera locuri de muncă. patrimoniului turistic. Transporturile aeriene perturbă stratul de ozon. reabilitarea materialelor (tabelul 14). Energia eoliană. deşi departe de a fi epuizate.Poate fi gândită şi edificată o economie a produselor forestiere care să furnizeze bunuri. Poluarea aerului determină scăderea speranŃei de viaŃă. amplasarea obiectivelor industriale în funcŃie de factorii topoclimatici şi prin măsuri educative de creştere generală a responsabilităŃii faŃă de calitatea mediului. faunei. cu hidrocarburi nearse. Creşterea numerică a populaŃiei. silicoză. În acelaşi timp. fabricile de ciment. Secolul al XX-lea s-a caracterizat printr-un consum exagerat de resurse ale subsolului. a construcŃiilor de locuinŃe. Tabelul 14 Creşterea producŃiei mondiale de materiale (1960-1999) Materialul ProducŃia la sfârşitul anului 1999 (mil. legile şi regle-mentările interne şi internaŃionale. cancer bronhopulmonar. un volum uriaş de steril îmbibat cu substanŃe toxice. este evidentă o schimbare tehnologică rapidă de genul celei produse de electronică. construcŃiilor. de var. iar pe de altă parte. industria chimică. creşterea morbidităŃii şi a mortalităŃii. Extragerea mineralelor şi a metalelor lasă amprente persistente şi degradări profunde ale mediului. industria celu-lozei. perfecŃionarea tehnologică. fapt care a condus. a spaŃiilor de muncă în interiorul diferitelor instituŃii publice şi al locuinŃelor. faptul este cauzat de creşterea fără precedent a populaŃiei. telecomunicaŃii. Reducerea consumului de energie şi de materii prime. Această situaŃie nu poate dura. degradarea biologică ş. SubstanŃele din fumul de tutun au însuşiri iritante prin pre-zenŃa lor în aer şi în contactul cu mucoasa şi epiteliul căilor respiratorii. metalurgia feroaselor şi neferoaselor poluează cu pul-beri.6. cu oxi-danŃi. ambient curat. cocseriile şi termoenergetica emit fum. Resursele minerale şi rezervele sigure s-au redus şi. mijloace de trai şi servicii şi să ofere sigu-ranŃa că sistemele forestiere sănătoase vor supravieŃui. protecŃie sani-tară.5. folosirea celui mai simplu combustibil chimic – hidrogenul – pot asi-gura un viitor energetic viabil.a. protecŃie faŃă de climă. manage-mentul forestier durabil. amplificarea reciclării deşeurilor. Accidentele de poluare a atmosferei provoacă un mare număr de cazuri de îmbolnăviri localizate la nivelul aparatului respirator şi un exces de decese. la creş-terea cantităŃii deşeurilor şi noxelor. Raporturile dintre societatea umană şi atmosferă Industria. Creşterea ritmului actual al industriei este însoŃită de o mare risipă de energie şi de materii prime. pe de o parte la o diminuare a aces-tora şi la perspectiva sumbră a epuizării. supraexploatarea unor resurse. scăderea productivităŃii biologice. industria alimentară. combaterea tabagismului ş. tone) Creşterea la începutul anului 1960 . rezervele geotermale. după media anuală a consumului. încurajarea extinderii plantaŃiilor. astm bronşic. resursele energetice şi ale subsolului Continuarea actualului curs al dezvoltării economice a devenit riscantă. deoarece resursele Terrei. mărind riscul unor boli şi afectând sănătatea intelectuală şi fizică a copiilor. a numărului de autovehicule utilizate. cupru. cu substanŃe iritante şi toxice. sunt limitate. Siderurgia. prin dependenŃe de importuri. 2. marile generatoare solare. îmbol-năvirea segmentelor de populaŃie mai sensibilă (copii şi persoane în vârstă). zinc. oxizi de azot. Impurificarea aerului are consecinŃe vizi-bile şi asupra vegetaŃiei. iar mijloacele de transport. Reducerea cantităŃii de poluanŃi sub limita admisă este posibilă prin retehnologizare. a industriei.a. aldehide.7. par să fie soluŃiile imediate pentru contracararea fenomenelor negative menŃionate mai sus. oxizi de sulf etc. Mediul de pe Terra este într-o schimbare rapidă şi imprevizibilă. industria petrolului. ConsecinŃele poluării atmosferei constau în infecŃii respiratorii.7. creşterea fiabilităŃii produselor. rentabili-zarea produselor ş. cu mirosuri.a. Poluarea sonoră are implicaŃii majore asupra stării de sănătate a populaŃiei. Multe Ńări în curs de dezvoltare au intrat în economia mondială numai ca furnizori de materii prime. iar obŃinerea metalelor este însoŃită de transferarea în ambient a miilor de tone de plumb.

cât şi distribuŃia echitabilă a veniturilor la nivelul întregii societăŃi. în cel structural-calitativ. Indicele de dezvoltare umană. Acest concept se referă la posibilităŃile prin care generaŃiile prezente şi viitoare îşi pot manifesta pe deplin opŃiunile în orice domeniu economic.6).7. EvoluŃia indicatorului dezvoltării umane este diferenŃiată şi corelată cu obiectivele politicii economice şi sociale din fiecare Ńară. acces la resursele necesare pentru un trai decent. cultural sau politic.U. recu-noscându-se drept cerinŃe fundamentale: o viaŃă lungă şi sănătoasă.72 ori 2. măsurarea dezvol-tării umane. 2000 b) Indicatorul dezvoltării umane (fig.51 ori 2. care mută accentul din planul abordărilor predominant cantitative. nivelul de educaŃie (calculat ca o medie aritmetică ponderată între gradul de alfabetizare a populaŃiei şi gradul de cuprindere în învăŃământul de toate nivelurile) şi venitul pe locuitor (PIB pe locuitor exprimat în dolari la paritatea puterii de cumpărare). dobândirea de cunoştinŃe. 6. Dezvoltarea umană este un concept modern. = I long + I ed + I v 3 . care este mai sugestiv.Minerale Metale Lemn Produse sintetice Alte materiale 7720 1240 774 262 9880 2.65 ori 2. Conceptul de dezvoltare umană presupune atât creşterea economică. în special.7. Indicele dezvoltării umane cuprinde trei elemente: longevitatea (măsurată prin speranŃa de viaŃă la naştere). de creşterea economică.18 ori 2. Se calculează după formula: I. Acesta este unul dintre indicatorii multidimensionali. social.45 ori 5. diferitele alternative prospective. legate. Fig.D. PopulaŃia şi dezvoltarea durabilă a) Dezvoltarea umană. Fundamentarea indicatorului dezvoltării umane are la bază trei elemente: conceptul de dezvoltare umană.

Norvegia. etc. . structura resurselor umane. cuantificarea dezvoltării durabile. Burundi. c) Dezvoltarea durabilă Conceptul de dezvoltare durabilă este interpretat diferit de di-verşii utilizatori: geografi. vor trebui satisfăcute nevoile materiale şi spirituale actuale fără a fi compromise posibilită-Ńile de satisfacere a acestora pentru generaŃiile viitoare. .energie. dezvoltarea umană şi dezvoltarea durabilă. locuinŃă şi sănătate. . Prin urmare. Dezvoltarea durabilă presupune o serie de cerinŃe adaptate la specificul şi condiŃiile din fiecare Ńară: . consecinŃele acesteia. ecologişti. raporturile între populaŃie şi resurse. .a. Belgia. La ConferinŃa de la Rio. îndeosebi a resurselor naturale rege-nerabile la nivelul celor existente pentru generaŃiile actuale şi redre-sarea factorilor de mediu afectaŃi de activitatea antropică. Dezvoltarea durabilă poate fi o soluŃie de conciliere a situaŃiilor potenŃiale de conflict dintre protecŃia mediului şi creşterea economică. apă.a. hrană. discuŃiile s-au axat îndeosebi pe următoarele aspecte: . dacă interesele unanime converg spre dezvoltarea umană. iar nivelul cel mai scăzut îl au unele Ńări din Africa: Burkina Fasso. Dezvoltarea durabilă înseamnă. grija faŃă de generaŃiile viitoare.este valoarea înregistrată de o Ńară. . o regiune. economic. analiza factorilor care influenŃează densitatea şi aglomerarea populaŃiei.Indicele de longevitate se obŃine după formula: Ilong = Vreală – Vmin / Vmax – Vmin.măsurarea.redimensionarea creşterii economice prin distribuŃia echilibrată a resurselor şi accentuarea laturilor calitative ale producŃiei.eliminarea sărăciei în condiŃiile satisfacerii nevoilor esenŃiale pentru loc de muncă. factorii care condiŃionează dinamica. SUA. Componenta – nucleu a acestui concept este reprezentată de interacŃiunea dintre populaŃie. potrivit acestui concept.asigurarea creşterii populaŃiei la un nivel acceptabil (creştere demografică controlată). Japonia.definirea dezvoltării sustenabile.întreŃinerea diversităŃii ecosistemelor. mai ales de poluare. . Vmin – 25 ani Vmax – 85 ani După indicele de dezvoltare umană pe anul 2000. . economişti. studiul populaŃiei porneşte de la caracteristicile sistemului demografic. a tabelelor şi schemelor. pentru geografi. . găsirea unui indi-cator care să exprime dacă o naŃiune sau o economie în ansamblu său se încadrează sau nu într-un mod de dezvoltare durabilă. tehno-logic şi ambiental. conexiunile cu alte sisteme.conservarea şi sporirea resurselor naturale.determinarea condiŃiilor de atingere a dezvoltării sustenabile. Prin urmare. progresul economic şi potenŃialul de resurse naturale. Ńările cu nive-lul cel mai ridicat sunt: Canada. . menŃinerea condiŃiilor şi posibilităŃilor de viaŃă pentru generaŃiile viitoare.reorientarea tehnologiilor şi punerea sub control a riscurilor. Metoda de studiu • Însuşirea algoritmului pentru studiul geografic al populaŃiei • Pentru viitorii specialişti în domeniul relaŃiilor internaŃionale. din 1992. cauzele şi consecinŃele mobilităŃii populaŃiei.descentralizarea formelor de guvernare ş. integrarea conŃinutului acestora în text • Interpretarea cifrelor şi a informaŃiilor dobândite .supravegherea impactului activităŃilor economice asupra mediului. Suedia. obiectul dezvoltării durabile constă în găsirea unui optim al interacŃiunii dintre patru sisteme: uman. Niger. Sierra Leone ş. în care: Vreală . . • Cercetarea materialului grafic şi cartografic.

RepartiŃia populaŃiei în raport cu categoria de activitate 12. Indicatorii geodemografici în Ńările dezvoltate. • IdentificaŃi pe hartă regiunile cu densitatea populaŃiei sub 1 loc/km2. • Cum poate fi corelată optim creşterea numerică a populaŃiei cu capacitatea societăŃii de a satisface consumul? • Care ar fi soluŃiile la îndemâna multor Ńări pentru a asigura o sincronizare a nivelului producŃiei agricole cu dinamica populaŃiei? • Cum pot sprijini şi cum sprijină organismele internaŃionale eradicarea subnutriŃiei? Teme pentru eseuri şi referate 1. • Care sunt deosebirile între relaŃia de calcul a mortalităŃii infantile şi relaŃia de calcul a mortalităŃii generale? • ExplicaŃi cauzele scurtării intervalelor de atingere a miliardelor de locuitori ai Terrei. Structura etnolingvistică a Europei. reglementări şi organisme privind limbile europene 10. PopulaŃia şi dezvoltarea durabilă . Presiunea umană asupra pădurilor 6. Cauzele mobilităŃii internaŃionale a populaŃiei 9. • CaracterizaŃi repartiŃia densităŃii populaŃiei Europei. Ńările în tranziŃie şi Ńările în curs de dezvoltare 4. Analiza piramidei vârstelor pentru unele Ńări din Europa 7. aplicaŃii • AnalizaŃi indicatorii de care depinde creşterea numerică a populaŃiei. • ComentaŃi repartiŃia pe continente şi Ńări a ratelor de natalitate. TranziŃia demografică 2. exerciŃii. Presiunea umană asupra resurselor solului 5. MigraŃia internaŃională a populaŃiei este o soluŃie? 8. folosindu-vă de materialul cartografic al temei studiate. Robi ai ogoarelor şi ai recoltelor modeste 11. Conexiunile dintre populaŃie şi economie.Întrebări. consecinŃele creşterii demografice 3. mortalitate şi sold natural. • ArgumentaŃi de ce creşterea numerică a populaŃiei este principala cauză a deteriorării sistemelor din mediul natural şi din societate.

rocile. Gheorghe Vlăsceanu. substanŃele minerale din subsol. pag. resurse regenerabile în timp îndelungat. Cristian Braghină. Privită prin prisma descoperirii şi utilizării. Bucureşti. Geografia resurselor naturale cerce-tează relaŃiile de cauzalitate dintre cerinŃa socială şi prelevarea resur-selor din mediul natural. . biomasa vegetală şi animală. Ion Florin Mihăilescu. . economice ş. pag. Editura ExPonto. Resursele naturale sunt: radiaŃia solară. Resursele Terrei.resurse antropice (populaŃia). Nicu I. George Erdeli. iar o evaluare a resurselor este dependentă de multe criterii (geologice. În schimb. 5. 16-30. resursa este un concept cultural. 2001. • Elementele sistemului planetar se află într-o strânsă interde-pendenŃă.Bibliografie 1. analizate la scara timpului.resurse comerciale (care au un preŃ şi se negociază pe piaŃă). . resursele pot fi: . Geo-grafie economice mondiala. pag. Editura FundaŃiei România de Mâine.a. 3. Edi-tura Corint. . pag. Geografia populaŃiei.). 3. geotermia. Silviu NeguŃ şi colaboratorii. Fluxurile de resurse naturale. 60-71. Dragoş Frăsineanu.resurse capitale. O resursă desemnează un anumit potenŃial. datorită subdezvoltării. Gheorghe Vlăsceanu. intrarea într-un flux tehnologic.resurse naturale. cuprind următoarele categorii: . evaluarea acestora. 4. 6.12-23.exploatabile (acum şi într-o perspectivă apropiată). Vasile Nicoară. 2000. „Resursele desemnează ansamblul mijloacelor natu-rale de care dispune o colectivitate. 115-151. tehnice. Bucureşti. Editura Meteora Press. gestionarea şi conserva-rea celor rămase. . George Erdeli.1. sau necunoaşterii. 2. 64-86. ConstanŃa. Editura FundaŃiei România de Mâine. curenŃii marini şi cei atmosferici). . Cezar C. Geografie economică. pag. unele resurse pot fi ignorate. . 2001. Conceptul de resurse şi clasificarea acestora • Resursa este elementul material sau abstract care poate fi folo-sit pentru satisfacerea unor trebuinŃe umane. • După nivelul de utilizare se disting: . apa. Bucureşti. combustibilii fosili. Geografie economică mondială. Resursele cuprind: . bogăŃiile constituie tot ceea ce poate satisface o nevoie şi in special bunurile care pot fi obiect de proprietate şi au o valoare” (Bebe Negoescu. Liliana Dumitrache. Bebe Negoescu. Resursele sunt direct influenŃate de nivelul de dezvoltare al societăŃii umane şi de sistemul de valori practicat. Geografie economică mon-dială. resursele naturale devin bogăŃii naturale. • După stadiul cunoaşterii. solurile.Gherasim.resurse ce rezultă din reproducerea şi dezvoltarea organismelor (energie regenerabilă). 1998). 2000.resurse de energie de lungă durată (radiaŃia solară.identificate.ipotetice (fac obiectul activităŃilor de explorare). iar exploatarea sa implică evaluarea acestuia şi aplicarea tehnologiilor corespunzătoare. 107113. 1997.stocuri de substanŃe minerale (care pot fi preluate din zăcămin-tele formate la scara timpului geologic). circuitul apei in mediu. 2002. sau cu alte cuvinte. minereurile. Bucureşti. Bucureşti. o entitate pe plan energetic necesară omului pentru cerinŃele sale fiziologice. Editura IndependenŃa Economică. Privite prin procesul de explorare-exploatare-valorificare. 200-222. aerul.Aur. RESURSELE ENERGETICE 3. Elemente de geografie economică mondială.

a valurilor. savantul german Fr. curenŃi. gratuite). energia mărilor – valuri. exploatarea industrială începe în secolul XII. 3. fie prin formele indirecte pe care le generează: energie hidraulică. ExtracŃia şi utilizarea cărbunilor sunt menŃionate în scrierile învăŃaŃilor din Grecia (Teofrast. gazele naturale. energia mareelor sau prin acŃiunea astrelor. vârste etc. • ProducŃia şi consumul de energie impun o altă clasificare: .surse neregenerabile. proprietăŃi fizico-chimice. termică (a mărilor). fuziunea nucleară. care cuprind combustibilii fosili ce necesită un ciclu îndelungat de formare. lasă să se întrevadă o epuizare a resurselor neregenerabile şi o diminuare acce-ntuată a unora dintre cele regenerabile. cele organice şi aerul. Toate formele de energie în Univers provin din două surse majore: . . este nepoluantă. Creşterea demografică antrenează un consum din ce în ce mai mare de resurse din toate categoriile.. aceasta poate fi convertită în alte forme de energie.fuziunea atomilor uşori din Soare (stele). societatea contem-porană nu poate fi concepută fără folosirea energiei electrice. combustibilul nuclear şi materialele fisiunii nucleare. • După gradul de stăpânire a tehnologiei de valorificare. de exemplu.3.resurse necomerciale (abundente. pe baza unor tehnologii fizice şi chimice promiŃătoare. În primele decenii ale secolului al XX-lea. determinat de acŃiunea permanentă a energiei solare. Industria carboniferă Cărbunii de pământ sunt roci sedimentare biogene caustobioli-tice rezultate printr-un proces de incarbonizare (carbonificare – eli-minarea treptată a oxigenului şi creşterea procentului de carbon) a unor mari mase vegetale. 1931) elaborează procedeul de obŃinere a benzinei sintetice din cărbuni. .) şi din Roma antică (Plinius cel Tânăr. fie ca radiaŃie directă. iar în Marea Britanie. poate fi produsă aproape în orice loc.alte surse de energie: aflate în stadiu de laborator. şisturile şi nisipurile bituminoase. transporturilor şi telecomu-nicaŃiilor şi până la aspecte ale vieŃii cotidiene. biomasa şi energia nucleară de fisiune.surse regenerabile. aceste resurse sunt: combustibilii fosili – cărbunii de pământ. secolul I î. iar tehnologiile sunt bine cunoscute şi folosite).). care au un caracter continuu. energia eoliană. În anul 2000.gravitaŃia universală. . Noile dimensiuni ale retehnologizării sunt de neconceput fără un mare consum de energie electrică.neconvenŃionale (radiaŃia solară directă. îndeosebi a pădurilor care ocupau mari supra-feŃe la sfârşitul paleozoicului (carbonifer) şi începutul mezozoicului. . secolul IV î. . Marea diversitate a surselor de energie le face susceptibile de a fi clasificate după o serie de criterii: • Din punct de vedere fizic. curenŃilor.2. ca urmare a exploatării exce-sive sunt afectate resursele de ape dulci. La sfârşitul secolului al XVIII-lea s-a intensificat producŃia de semicocs. fapt care. resur-sele de energie sunt: . Resursele energetice: rolul şi clasificarea De la buna funcŃionare a industriei. prin folo-sirea combustibililor fosili şi/sau a resurselor neconvenŃionale. se transportă uşor la distanŃe mari cu pierderi mini-me. folosite în gospodării şi care nu sunt incluse în statistici). Secolul al XIX-lea a fost supranumit „secolul cărbunelui”. Tehnologia este susceptibilă de pro-grese substanŃiale. sursele de energie primară se împart în: . Pentru evitarea unei crize generalizate a mediului şi a resurselor naturale. cărbunii reprezentau 27% din consumul mondial de energie.convenŃionale (utilizate pe scară largă. în timp. petrolul. 3.Bergius (premiul Nobel pentru chimie.H. gudroane şi gaze combustibile. iar pentru unele surse este stabilită doar în principiu. şi energia termică). eoliană. energia apelor.surse necomerciale (deşeurile vegetale. .H. singura alternativă este adoptarea unei strategii globale de dezvoltare care să vizeze în fapt dezvoltarea durabilă şi menŃinerea marilor echilibre naturale. Cărbunii sunt clasificaŃi în raport de numeroase criterii: geneză. maree.surse comerciale (surse care se vând şi se cumpără). Primele mine în Europa au fost deschise în secolul X la Zwickau şi în secolul XII la Aachen.

800 de miliarde tone.S.000 kcal/kg. puterea calorică de 4000-7200 kcal/kg.cărbunii sapropelici sau bituminoşi (provin din răşini. . Europa (11%). conŃine 79-90% carbon şi are o putere calorică de 7.lignitul (cel mai răspândit carbune inferior.turba (cărbune în curs de formare. folosit în industria chimică sau combustii). . cocsifică. . putere calorică între 2. utilă în combustiile casnice şi în scopuri curative). Africa (2%) şi America Latină (0. procentul de carbon de 40-60%. utilizat în combustii şi mai puŃin în obŃinerea cocsului). includ turba. este utilizată la obŃinerea cocsului. ca pondere.După conŃinutul în carbon şi puterea calorică: Cărbunii superiori: . cărbunele brun. . . C.6004. lignitul. huila şi antracitul. procentul de carbon 57-65% şi o putere calorică de 2. se estimează că rezer-vele mondiale depăşesc 14. pentru combustii casnice şi industriale). în masa lor predomină celuloza. 2/3 din rezervele mondiale sunt alcătuite din huilă şi antracit. este urmă-toarea: Asia (17%). Cărbunii inferiori: .huila (cea mai mare răspândire. După criteriul genetic: . conŃin substanŃe proteice). polen. Rezervele mondiale de cărbuni. Australia şi Noua Zeelandă (4%). plante.000 Kcal/kg. cu grosimi ale straturilor care oscilează de la câŃiva centrimetri la zeci de metri).000-3.antracitul (94-96% carbon. deŃine 40% din rezervele exploatabile.cărbuni humici (formaŃi prin incarbonizarea masei vegetale.000 kcal/kg.000 – 9. iar peste 71% reprezintă resursele potenŃiale. se găsesc în partea inferioară a straturilor de cărbuni şi fac tranziŃia spre depozitele anorganice). . În privinŃa rezervelor exploatabile economic. ordinea. iar SUA circa 26-27%.2%).cărbunii liptobiologici (au o răspândire restrânsă.I. este numit „căr-bune energetic”).cărbunele brun (procentul de carbon de 60-82%. Astăzi. putere calorică peste 9000 kcal/kg. din care resursele iden-tificate ajung la 29%.

Fig. 7. centrele principale de extracŃie şi comerŃul cu cărbuni . bazine. Provincii.

Virginia de Vest). Exploatările principale se efectuează în marile bazine Fushun. Anadâr. Insula Vancouver. cărbunii se extrag din provinciile Yunan. fiind folosiŃi în siderurgie. cărbunii se extrag în bazi-nele Fuxin şi Beipiao. benzină şi motorină. Saar. de unde cantităŃi mari se exportă mai ales în Japonia. Cărbune brun şi lignit se extrag în statele Dakota de Nord. Prin-cipalele Ńări exploatatoare sunt: Australia. Indonezia. Comercializarea cărbunilor Din totalul producŃiei mondiale doar 10-11% fac obiectul co-mercializării (din care 9/10 se transportă pe cale maritimă). asigură 50% din producŃie. Pennsylvania. Irkutsk. Cărbunii se exploa-tează şi în provinciile Shandong (la Ziba). Jixi şi Jilin. R. iar 50% se exportă. Jiangxi. Spania. pe valea Damodarului se găsesc numeroase exploatări în carieră. Silezia Inferioară şi Lublin. iar în procesul de industrializare au loc gazeifi-carea şi hidrogenarea.a. exploatările s-au extins spre nord-est la Hegang. Alabama.a. Suedia ş. Jaingxu (la Yangzhou) şi în bazinele Kailuan şi Beijing. Cărbunii deŃin 75% în balanŃa energetică a Ńării. huila se exploatează în bazinele Petroşani şi Banatului. NovokuzneŃk. din SubcarpaŃi şi Podişul Getic. Kentucky. Vorkuta şi Moscovei. În Asia. În urma hidrogenării cărbunilor se obŃin hidrocarburi sintetice: gaze. Tunguska. predomină exploa-tarea în carieră. Lignitul se exploatează în statul Victoria. Bureia. Bazinele huilifere sunt în Silezia Superioară. Huila se extrage pe coasta estică (la New Castle. Halle şi Lauschammer). iar în estul Ńării lignit şi cărbune brun în carierele de la Bitterfeld şi în sud-est (centrele Leipzig.a. Circa 50% din producŃie se obŃine în vestul MunŃilor Appalachi (statele Ohio. Polonia este unul din principalii producători europeni de căr-buni. Tennessee. Africa de Sud. În Kazahstan. Africa de Sud are zăcăminte în provinciile Natal. SUA reprezintă al doilea producător mondial de cărbuni (începând cu anul 1985). În Cehia. În sudul Ńării. situate în nordul Ńării. Exploa-tările principale sunt în statele Iowa şi Illinois. cele de lignit în landul Renania de Nord – Westfalia (între Aachen şi Koln). China ş.4. Kansk – Acinsk. Benxi. situate la adâncimi mici (300-500 m) şi o producŃie care depăşeşte 150 mil. În procesul de cocsificare rezultă gaze. Taiyuan. Guizhou. Peste jumătate din producŃia de cărbuni este exportată în Japonia. Taimâr. principalul bazin Daqing. În România. Australia are mari rezerve de huilă şi lignit. iar în Ucraina. Industria petrolului . ape amonia-cale. FederaŃia Rusă are principalele exploatări de cărbuni în Siberia: KuzneŃk. Nyrany şi Kladno. În sudul Marilor Lacuri şi în nordul statului Texas se găsesc mari rezerve de cărbuni bituminoşi. în bazinele Peciora. Circa 4/5 din cantitatea de cărbune provin din exploatările în carieră. benzen. Coreea de Sud. iar o reŃea densă de căi ferate asigură transportul dintre bazinele carbonifere şi portu-rile maritime. în Statul Noua Galie de Sud). statele Columbia Britanică şi Saskatckewan. combustii şi în transporturile feroviare (China mai pro-duce încă locomotive cu abur). SUA.Chineză are zăcăminte formate din straturi groase.P. Numai pro-vincia Shanxi deŃine 1/3 din rezervele Chinei.RepartiŃia geografică a zăcămintelor de cărbuni Cele mai mari zăcăminte de cărbuni (90%) se concentrează în emisfera boreală. principalele bazine carbonifere sunt Ostrava – Karvina. iar în nord-vest în provincia Xinjiang (cu mari exploatări în apropierea oraşului Urumchi). Canada. India are mari zăcăminte în nord-estul Podişului Deccan (sta-tele Bihar. Industrializarea cărbunilor Circa 40% din producŃia mondială de electricitate se bazează pe folosirea cărbunilor. se află Ńara cu cea mai mare producŃie de cărbune (China).). iar în partea europeană. Cele mai mari rezerve sunt în provin-ciile Shanxi. Transvaal şi Orange.t (fig. Shaanxi şi Xinjiang. Oraşul Beijing este legat printr-o conductă de uzina de gazeificare de la Fuxin. bazinul Donbass (huilă cocsificabilă şi antracit). soldată cu un randament superior şi cu reducerea poluării. de toate Ńările UE (FranŃa. Canada are exploatări carbonifere în sudul MunŃilor Stâncoşi canadieni. 3. principalul bazin este Karaganda. Uniunea Europeană ş. Aachen). Coreea de Sud. Cele mai mari cantităŃi sunt importate de Japonia. iar lignitul. 7). din industrializarea acestora rezultă cocsul (folo-sit în siderurgie). Montana şi Wyoming. Orissa şi Bengalul de Vest). Celeabinsk. În SUA şi Japonia s-a trecut la gazeificarea subterană a cărbunelui. amoniac. din Câmpia de Nord-Est. Germania are principalele zăcăminte de huilă în vestul Ńării (bazinele Ruhr. În Manciuria.

a. Exploatările au migrat spre platforma continentală a Golfului Mexic (s-au realizat peste 25000 de foraje). petrolul era cunoscut încă de pe vremea dacilor. Între marile zone de exploatare se remarcă regiunea Golfului Mexic (statul Louisiana. gresii. Manifa şi Zona Neutra (la frontiera nordică). în delta fluviului Mississippi. iar nisipurile şi gresiile bituminoase conŃin gudroane din care se poate extrage petrol. Galveston. este supusă transformărilor bacteriene.8%. dolomite. de culoare brună-neagră cu reflexe verzui. iar cele de origine humică. Orientul Apropiat deŃine 2/3 din rezervele mondiale. Isimbai. alcătuită în principal din plancton. unele relatări cu privire la folosirea bitumului în FranŃa. Venezuela 6. Oklahoma.. Cele mai impor-tante câmpuri petroliere sunt la Bavli. • al doilea „pol” se află în sudul platformei nordamericane. faună şi flora bentonică sau din resturile de vegetaŃie supe-rioară provenită de pe teritoriile emerse.500-11. în anul 1993. datorită unui complex de factori. Petrolul brut este o rocă sedimentară. formând kerogenul. peste Golful Mexic. în regiunea cuprinsă între Caucaz. unde se află zăcământul de la Wafra. Houston. Iran 9.). în cadrul unui proces de sedimentare. caustobiolitică. Tuimazi. cele mai mari zăcăminte se găsesc între cursul superior al Kamei şi Volgograd. Los Angeles şi Wilmington. łările cu cele mai mari rezerve sunt: Arabia Saudită 25. Alte centre sunt localizate între delta fluviului Mississippi şi gura de vărsare a fluviului Rio Grande: Corpus Christi. Litoralul sud-vest pacific constituie o altă zonă petrolieră. Materia organică. petrolul migrează şi se cantonează în roci poroase. Shedgum. kerogenul de origine sapropelică se transformă de obicei în hidrocarburi lichide. cu centrele Corsicana şi Taylor. cu centrele: Ras Tanurah. ExtracŃia se efectuează atât pe uscat. Perm. în statele Colorado (bazinele Los Angeles şi Santa Maria – submarin).5%. în anul 1854 a fost separat petrolul lampant în FranŃa.8%. Irak 9. Rezervele sigure de petrol sunt mult mai mici decât cele de căr-buni. apar în lucrările lui Herodot şi Plutarh. Zăcămintele de petrol se pot găsi în anticlinale. ex-ploatările principale fiind la E/K Hills. Rezervele de petrol au o repartiŃie mult mai neuniformă decât cele de cărbune. În partea europeană a Rusiei. în hidro-carburi gazoase.6%. Primele rafinării din România au funcŃionat la Moineşti şi la Bariera Râfov de lângă Ploieşti (1857). numite „poli ai petrolului”: • un „pol” este situat în sudul şi sud-estul platformei eurasiatice. încă din Antichitate. Arkansas. Marea Caraibilor şi nordul Americii de Sud. URSS şi apoi CSI au deŃinut supremaŃia mondială de petrol în perioada 1974-1992. Prelucrarea industrială a petrolului începe în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. cu putere calorică între 9. SUA se află pe locul al II-lea în extracŃia petrolului (12% din producŃia mondială). MenŃiuni cu privire la utilizarea bitumului în Orientul Mijlociu sau în China. care centralizează 40% din producŃia naŃională). perimetrul Ghawar în care se găsesc centrele: Air Dar. Din rocile în care s-a format. formate din nisipuri. Golful Persic şi nordul Africii. Exploatările petroliere cuprind două regiuni foarte bogate. În Ńara noastră. care au ca origine un nămol sapropelic consolidat în care există bitumene (materiile prime organice conŃinute – kerogene pot fi transformate în petrol şi gaze). tratarea chimică a orizon-turilor petroliere şi combustii subterane (pentru creşterea temperaturii). Cea de a doua zonă petrolieră este situată în Middlecontinent (30% din producŃia SUA). Datorită presiunii depozitelor detritice şi temperaturii.000 kcal/kg. Pentru menŃinerea presiunii în zăcă-mânt s-au făcut injectări de gaze sau apă. New Mexico. Italia şi ElveŃia apar în Evul Mediu.Gazele naturale şi petrolul îşi au originea în acumularea mate-rialului organic în mediul acvatic din trecutul geologic. New Mexico şi Colorado. lucrările de prospecŃiune au condus la creşterea rezervelor sigure. apoi în România şi SUA. cât şi submarin. biogenă. ExtracŃia se efectuează în vecinătatea şi pe litoralul Golfului Persic (enclava teritorială Hassa. Utah. Arabia Saudită extrage aproximativ 13% din cantitatea mon-dială de petrol. Kansas. Kuweit 9. cu exploatările din statele: Texas. Şisturile bituminoase sunt roci sedimentare caustobiolitice. Mobile. CSI a fost depăşită de Arabia Saudită şi SUA. urmează la mare distanŃă America Latină cu 12.7%.3%. O altă zonă petrolieră este în regiunea montană din vestul SUA. Haradh s. Sizan. Alaska de Nord cuprinde mari zăcăminte la Prudhoe – Bay şi Point Barrow în apropierea portului Anchorage. un perimetru care cuprinde exploatările terestre şi submarine de pe litoralul Golfului Persic. calcare. iar în secolul al XVII-lea sunt menŃionate puŃurile de la Moineşti şi Păcureşti (judeŃul Bacău). Romaski. .

). Principalele câmpuri petroliere sunt la: Frigg. Celeken. Zair. Companiile cu cea mai mare producŃie sunt: Saudi Arabian Oil Co. pe platforma litorală a Golfului Campeche.a. Iranul deŃine 5. Angila. Rezervele Algeriei sunt cantonate în două mari areale sahariene: unul în nord – Hassi Messaoud. Columbia. producŃii semnificative au: Danemarca. Camerun. Vietnam. • În America de Nord. Italia.a. în Argentina (Podişul Patagoniei. Exploatările de petrol sunt situate în Marea Nordului. Oficina ş. Insulelor Shetland (Cormoran. între Peninsula Yukatan şi Sierra Madre de Est. Exploatarea petrolului se efectuează. iar altele sunt situate în Golful Guineea (unde continuă prospecŃiunile submarine). Artem. Insulelor Orkney (Piper. Pembina ş.a. Gydo.) în spaŃiul dintre MunŃii Zagros şi Golful Persic (Marun. Nigeria este pe primul loc în Africa în ceea ce priveşte producŃia şi exportul de petrol. în regiunea deltei fluviului Huang – He. Abu Dhabi. Yarkand. în vestul Ńării la Karamai. precum şi la est de oraşul Chengdu. dar şi pe platforma continentală a Golfului Persic la Das şi Zakum. China National Petroleum. Mangaslank. Republica Congo. Transportul petrolului Pentru prelucrare şi export. Sosmino. Venezuela deŃine primul loc în producŃia de petrol din America de Sud. Oakey. Recent a fost descoperit un zăcământ pe platforma continentală a Mării Mediterane. . Coasta de Fildeş. Brunei. Yumen. partea central-nordică.). Saim. Dubai. Ekofisk. cu nave maritime specializate (petroliere). Olanda. Importante prin volumul producŃiei sunt zăcămintele Cyrus şi Abroath. Algeria. Cabimas.8% din producŃia mondială de petrol. princi-palele structuri petroliere sunt în apropierea oraşului Qom şi la sud de Isfahan (Naft Safid.. apoi cele din Libia. Germania. Egiptul dispune de zăcăminte terestre şi submarine în Peninsula Sinai şi Golful Suez (centrele principale de extracŃie fiind: Morgan. petrolul este transportat prin conducte cu diametre şi lungimi diferite. România. şi altul în sud – Edjeleh cu centrele Alrar. cele din sudul Angliei de la Witch Farm. Prorva) şi pe văile Emba şi Ural (Makatm Subarkuduk). Agha Jari. Brent). Sharjah (pe uscat). FranŃa. SUA.9%) şi doi în Europa. Emiratele Arabe Unite deŃin mari zăcăminte în : Abu Dhabi. Ecuador. precum şi în provinciile Saskatchewan şi Columbia Britanică). CroaŃia. Meghion.a. Exxon ş. Norvegia este pe locul şase în lume (4. petrolul se exploatează în Canada (provincia Alberta cu centrale: Judy Creek. Bei-An).a. China este al cincilea mare producător mondial (5. Insula Sahalin. în principal. În Azerbaidjan se găsesc zăcăminte de petrol la Baku. în statele Chiapas şi Tabasco. Naftalan. Benin. Olanda. Gabonul (în sectorul litoral).. din sudul Alpilor Australiei şi din zona submarină a strâmtorii Bass (Kimfish. Beryl). ProspecŃiunile recente au evidenŃiat structuri petroliere în bazinul fluviului Lena.a. menŃionăm: Angola (exploatări submarine). • Australia extrage petrol de la Moonie. Mexicul (Statele Unite Mexicane) deŃine 4. pe platforma continentală (Zulia. Troll Vest. Halibut ş. Principalele centre de exploatare sunt în delta fluviului Niger. San Lorenzo) şi la vest de delta fluviului Orinoco (Las Mercedes. cu zăcămin-tele: Ust Balik. Kucha. Ahwaz). precum şi exploatările din sudul Mării Nordului de la Montrase şi Argyll. A doua mare zonă africană se află în apropierea Golfului Guineei şi se prelungeşte spre sud. Haft Kel. Gach Saran ş. National Iranian Oil. iar de la terminal sau portul de export. cu centrele Gassi Tonil. Al Murgia şi Belayim). Gullfaks.a. Petroleos Mexicanos. iar în America Latină. Kuwait Petroleum Corp. Akar. Pakistan. principalele centre de extracŃie sunt situate în zona litorală. Petroleos de Venezuela. În nord. • În Asia sunt şi alte Ńări producătoare de petrol: Indonezia (cu centre de producŃie în Sumatera: Minas. În Kazahstan. • În Africa sunt concentrate mari rezerve. ExtracŃia are loc în lungul coastelor ScoŃiei. Waha. în insula Kalimantan şi pe platforma continentală). Ungaria. Royal Dutch Shell. la destinaŃii. pe platforma conti-nentală a Golfului Bohai.1%). Marea Britanie a devenit un mare producător european de petrol. Gialo.Prima zonă de extracŃie se află în Siberia de Vest. petrolul se exploatează pe litoralul Mării Caspice (Nebit-Dag. Brazilia. Kamni ş. Snorre. Zelten) şi al doilea la graniŃa cu Algeria.8% din producŃia mondială (locul IV). Askarene ş. Malaysia. Valhall. Trinidad – Tobago. Libia are două areale: unul în Deşertul Libiei (cu exploatările de la Dohra. În Europa. Petrolul se exploatează în Manciuria (Daqing. în Laguna Maracaibo. Tot prin petroducte se transportă produsele petrolului. Peninsula Kamceatka. insula łara Focului). în afară de SUA. Peru. Turcia. India. Messdar. Dintre Ńările situate în această zonă şi care extrag petrol. precum şi în bazinul acestuia.

Chipitts şi San – San). Toronto. Astrahan. Kainan.200 km. Edmonton-Vancouver . Alte conducte sunt Baku – Supsa . în apropierea câmpurilor de extracŃie. Kent (estuarul Tamisei). lungimea petroductelor depăşeşte 900.050 km). unele cu deplasamente de 500. în 1863. specia-lizate în produse petrochimice şi în centrele mari ale industriei chimice. cu 1. SUA).000 km. magistrala Extremului Orient leagă exploatările de petrol din Insula Sahalin cu centrele de prelucrare situate pe valea Amurului.a. între care se remarcă: Edmonton – Sarnia – Toronto. Europoort – Rotterdam (Olanda).d. Luda).000 t. łările Europei importă mari cantitaŃi de petrol.088 km. Perm. Moscova. Omuta. sau la suprafaŃă. de regulă. Japonia 250 mil. având o lungime de 5. între portul Rota şi Zaragoza se află o conductă de petrol cu o lungime de peste 800 km şi o a doua între Cartagena şi centrul de rafinare de la Puertollano (aproximativ 280 km). sau de la exploatările din Marea Nordului spre rafinăriile de pe Ńărm. o conductă de petrol leagă portul Wilhelmshaven cu oraşele Frankfurt am Main şi Ingolstadt. Transportul petrolului pentru export. avea o lungime de 8 km şi un diametru de 5 cm.480 km.John. Astăzi. iar rafinăriile. care totalizează 1. Rusia 300 mil. cu ramificaŃii spre Karlsruhe şi spre Viena (1. Port Arthur. Wakayama.t. În Iran. sistemul Siberia Occidentală asigură transportul petrolului de la Surgut şi Nijnevartovsk prin conducta „Prietenia” spre Angarsk. a rafinăriilor şi terminalelor s-a dezvoltat sistemul de stocare în rezervoare subterane. China 170 mil. Belarus. Volgograd.000 km). numit „Transmountain”. iar în Irak. principalele oleoducte încep în Middlecontinent şi se îndreaptă spre centrele urban-industriale de la Marile Lacuri (Oklahoma City – Chicago). Fos sur Mer Karlsruhe (1. în Spania. din care 400. spre megapolisul din nord-est (Bosnywash) şi spre Houston. Shellhaven.700 km). Veracruz.000 km şi cuprinde cinci mari sisteme: sistemul Volga-Ural. Canada are rafinării în apropierea marilor centre urbane: Montreal. Marsilia (FranŃa).t. Yokohama.t. prin care se transportau 100 m3 de petrol/zi. oleoductul Ghawar – Yanbo (din Arabia Saudită la Marea Roşie) are o lungime de 1. iar China.500 km: începe la Almetievsk şi se îndreaptă spre Moscova. În Orientul Mijlociu. Japonia are mari capacităŃi de rafinare amplasate în porturile: Tokyo.Batumi şi Baku . în arealul Lagunei Maracaibo. statele baltice. În celelalte Ńări din America Latină. cu o lungime de 3. iar în Venezuela. Oleoductele mai importante prin lungime sunt: Rotterdam – Frankfurt am Main (479 km). St. numit „Interpro-vincial”.000 km sunt conducte magistrale (SUA deŃine circa 320. Trieste – Ingolstadt. Europa Centrală. Canada are o reŃea care măsoară aproximativ 37. Genova – Ferrara cu ramificaŃii spre Ingolstadt (Germania) şi Aigle (ElveŃia). se află în zonele portuare: Hamburg.. se face şi prin conducta de peste 3000 km care pleacă de la Ras Tanurah şi ajunge în portul libanez Saida (peste 1. Borzeşti).Seattle. în ariile cu dimensiuni de megalopolis (Bosnywash. Utilizarea petrolului . extras din zona litorală a Golfului Persic. rafinăriile sunt amplasate în zonele portuare. 3. Baton – Rouge – New York. Le Havre (estuarul Senei).Primul oleoduct a fost construit la Oil Creek (Pennsylvania.245 km. Salina Cruz. În SUA. Omsk (Rusia). mai multe oleoducte pornesc de la Kirkuk şi Haditha şi se ramifică spre porturile libaneze (medi-teraneene) Tripoli şi Saida sau spre Haifa (Israel). alteori în zonele de extracŃie (Brazi. Dintre conductele cele mai lungi din SUA menŃionăm: Houston – New York (numit Colonial Pipe – Line. rafinăriile sunt situate în ora-şele-port: Tampico. Tot mai multe Ńări şi-au dezvoltat construcŃia de tancuri petro-liere. Ploieşti. Genova. Capacitatea mondială de rafinare este de aproximativ 4 miliarde tone (SUA 760 mil. Marile capacităŃi de rafinare se găsesc în: SUA (Baton Rouge. 2. În Germania. Pentru aprovizionarea ritmică şi evitarea unor discontinuităŃi. Tushantze).210 km) ş. Rafinarea petrolului Cele mai multe rafinării sunt amplasate în oraşele . Milano (Italia).port.270 km. prin magistrala TimanPeciora se trans-portă petrolul din Republica Komi spre Rusia Centrală. În Europa Occidentală. în oraşele porturi (Shanghai.171 km). În Mexic.Novorosiisk în zona Caucaz (din Azerbaidjan spre Ńărmul Mării Negre). Houston). Cartagena (Spania). Stavanger (Norvegia). o altă conductă se află între Kirkuk şi portul Al Fao de la Golful Persic. New Orleans. Oleoductul de suprafaŃă transalaskian (construit pe piloni) între Prudhoe Bay şi Valdez are o lungime de 1. New-Orleans – Los Angeles (numit Explorer. sistemul Caucazul de Nord uneşte conduc-tele acestui raion economic. care asigură transportul petrolului prin conducta „Prieteniei”.t). ReŃeaua de oleoducte a Rusiei depăşeşte 70.w. Bremen (Germania). oleoductele fac legătura dintre porturile care primesc petrolul din import şi centrele de prelucrare din interior.000 km. Ucraina. în arealele de extracŃie (Yumen.796 km). oleoductele principale leagă centrele de producŃie cu marile rafinării şi cu terminalul de pe insula Kharg.

FederaŃia Rusă sunt principalii exportatori de petrol. iar cele din OPEC de 40%. Indonezia şi Venezuela. fie în domuri gazeifere (Podişul Transilvaniei. Orientul Mijlociu.I. Zăcămintele submarine sunt evaluate la ¼ din rezervele mondiale de gaze naturale. petrolul a imprimat multe caracteristici civilizaŃiei actuale. în sectorul inferior al bazi-nului hidrografic al fluviului Obi (Urengoi. din petrol. sau aproape exclusiv. Au o putere calorică sub 9. Nigeria. la care se mai adaugă. łările din Orientul Mijlociu. există şi exploatări submarine. Iamburg. se separă de gaze şi impurităŃi. în componenŃa căruia intră în proporŃie de peste 90% metanul.). Dintre metodele chimice mai cunoscută este cracarea. cu sediul la Viena.8% din rezervele mondiale. la care ulterior au aderat încă şapte state (Gabon. Venezuela. Rusia. Prin rafinare. din OPEC au făcut parte cinci Ńări (Irak. prin presiunea creată în zăcămintele respective. Algeria.S. America de Nord importă peste 25% din totalul mondial. precum şi produse intermediare folosite în industria chimică (benzen. de a apăra interesele lor şi a asigura raporturi echitabile între Ńările posesoare de zăcăminte petroliere şi marile societăŃi petroliere. benzine supe-rioare. în cantitate mică. Arabia Saudită. După ce a fost extras. Kuweit. conŃinut mai bogat în propan şi butan. propilena ş. Gazul metan se găseşte în structuri situate în apropierea marilor bazine petroliere (Middlecontinent în SUA. extracŃia fiind de 8 ori mai ieftină decât cea a petrolului şi de 12 ori decât cea a cărbunilor. łările membre deŃin controlul asupra unei însemnate părŃi din rezervele mondiale ale acestei resurse de energie. OPEC are rolul de a coordona politicile petroliere ale sta-telor membre.a. Din această cauză. Saratov în CSI). Metodele fizico-chimice includ: distilarea fracŃionată. în prezenŃa unor catalizatori. s-au format în asociaŃie cu zăcămintele de petrol pe care le însoŃesc. Golful Persic sau laguna Maracaibo. Gazul de sondă este dizolvat în întregime sau parŃial în ŃiŃei.5. Gazul metan. łările OCDE dispun de 9.a. hidrogen sulfurat şi urme de gaze nobile (heliu şi argon). cristalizarea ş. Aproape 70% din volumul producŃiei de gaze naturale se extrag din zăcămintele Siberiei de Vest. Spania ş. 3.000 kcal/m3. în funcŃie de condiŃiile de presiune şi de temperatură din zăcământ. Venezuela şi Olanda.a. Germania. principalii furnizori sunt: Arabia Saudită.m3 rezervele mondiale de gaze naturale. Se exploatează cu ajutorul sondelor. toluen. sau ca lubrifiant. ComerŃul mondial cu petrol Datele recente indică operaŃiuni de comerŃ anual cu petrol de aproximativ un miliard de tone.000 mild. o dată cu petrolul. Kuweit. Indonezia. din metan (CH4).860 – 13. apoi se transportă la rafinării unde este prelucrat prin metode fizico-chimice şi chimice. care deŃine 39. Libia. gazele de sondă mai sunt cunoscute sub denumirea de gaze asociate sau petroliere. Cele mai mari zăcăminte sunt în Siberia. operaŃie industrială prin care moleculele mari se scindează în molecule mai simple şi mai uşoare. Dintre primii zece producători mondiali de gaze naturale fac parte: C. azot.500 kcal/mc.. fiind folosit drept combustibil. în unele cazuri ajung foarte aproape de suprafaŃă. Iran. Mexic. Marea Caspică. Marea Nordului ş. din America Latină (Venezuela şi Mexic). Arabia Saudită. Se estimează la circa 155. se obŃin apro-ximativ 500 de produse. Nigeria şi Ecuador). hidrocarburi gazoase şi lichide din aceeaşi serie.a. dioxid de carbon. . Iran şi Venezuela). sub acŃiunea temperaturii ridicate (450 – 5500C) şi a presiunii crescute. 31% în Marea Nordului şi 18% în Asia şi Oceania.000 m. din Africa (Nigeria. ca materie primă în industria chimică. este principala producătoare de gaze naturale. Japonia şi China importă mari cantităŃi din Orientul Mijlociu. deoarece zăcămintele au presiuni de 20-200 atmosfere.Ca resursă naturală. din care: 34% pe platforma continentală a SUA. zona Baku în Azerbaidjan sau zona Golfului Persic din Orientul Mijlociu). precum cele din Marea Nordului.). are o putere calorică între 9. Zăcămintele de gaz metan au origine organică şi sunt cantonate la adâncimi între 4004. Gazele de sondă se pot extrage din zăcământ. organism internaŃional interguvernamental. sau pot rezulta în urma procesului de rafinare (cracare a petrolului). zona Golfului Mexic. petrolul provenind din Libia. RepartiŃia geografică a rezervelor de gaze naturale łările cu cele mai mari rezerve de gaze naturale sunt: Rusia. contribuind la exploatarea acestora. Libia şi Algeria). Gazele naturale sunt de două categorii: gaz metan şi gaz de sondă. În anul 1960 a luat fiinŃă OrganizaŃia łărilor Exportatoare de Petrol (OPEC). Europa Occidentală este prima zonă importatoare (FranŃa. obŃinându-se din motorină şi păcură. Industria gazelor naturale Această materie primă este un amestec de hidrocarburi gazoase (bitumene libere gazoase) alcătuite în cea mai mare parte. Emiratele Arabe. IniŃial.8% din rezervele mondiale.

Pe teritoriul Ucrainei. Hills. California şi New Mexico). la nivelul continentelor sunt şi alte state care produc însem-nate cantităŃi de gaze naturale: • În Europa Germania are principalele centre de producŃie în Câmpia de Nord. Kalimantan (Kerendan) şi în apropierea insulelor Natuna.a. în FranŃa. În Malaysia. Jiangsu. gazele naturale sunt folosite drept combustibil. Transportul gazelor naturale . Oman. extrag mari cantităŃi de gaze naturale: Emiratele Arabe Unite. în Marea Caspică şi pe platforma submarină a Mării Azov. Troll ş. în nord-estul Lacului Baikal. Venezuela. Libia. Egiptul (pe platforma continentală a Mării Mediterane). În termocentrale şi la încălzitul casnic. în zona Golfului Mexic (statele Texas şi Louisiana). Myanmar ş. precum şi pe platforma continentală a Mării Tasman. Angola ş. Olanda dispune de câmpuri gazeifere în jumătatea nordică a teritoriului la Sonnega. principalele Ńări producătoare de gaze naturale sunt: Algeria (în partea centrală. Indiana şi Illinois). Drente. Columbia şi Argentina au câmpuri gazeifere mai semnificative. Malaysia (Sabah. Arkansas). • În America Latină. principalul câmp gazeifer este în sud-vest (Lacq). în Câmpia Niprului (Glinsk). în Sicilia şi Piemont. • În Asia. Kuweit. Papua Noua Guinee. iar din aceasta – benzine uşoare cu cifra octanică ridicată. Nigeria. Turkmenistan. Câmpurile gazeifere sunt situate în statele: Pennsylvania. gazul metan se extrage în Podişul Transilvaniei. În Siberia Centrală se extrag gaze naturale pe cursul superior al Angarei. în pro-vincia Salta. Italia are centrele de extracŃie situate pe platforma continentală din nordul Mării Adriatice. Borodin). al fluviului Lena. maselor plastice. cauciucului sintetic. pe platforma submarină a Mării Kara. Marten). Sarawak). regiunea Subandina. asociate structurilor petroliere. iar în Japonia. Uzbekistan. Colorado. Din butan şi propan se obŃine gazolină. iar gazele asociate din SubcarpaŃi. Arabia Saudită. Irak.a. în zona Uhta-Peciora. New York. utilizate în aviaŃie. Canada este a treia producătoare de gaze naturale din lume. Edmonton. exploatările de gaze naturale se află la Dasava (pe cursul superior al Nistrului). Podişul Stavropol. Gardaia şi în zona de graniŃă cu Libia). Câmpia Română. în zona Golfului Tokyo şi în partea centrală a Insulei Honshu. Dayung). Quinghai. • În China. Slochteren. din lungul coastelor Angliei şi din Marea Irlandei Indonezia are cele mai mari rezerve de gaze naturale din Asia. îngrăşămintelor chimice. producŃia de gaze naturale este modestă: Mexic.Taz. În afara acestor zece mari producători mondiali. • Pe teritoriul Ńării – continent Australia. în nordul peninsulei Crimeea şi în sud-estul Ńării la Cebelinka. Fort St. pe cursul mijlociu al lui Rio Salado. Utilizarea gazelor naturale În prezent. în łara Focului. În partea europeană a Rusiei sunt numeroase zone de extracŃie a gazelor naturale: zona Volga-Ural (cu centrele Orenburg. gazele naturale sunt folosite la producerea amonia-cului. în partea centrală (statele Kansas. Podişul Volgăi (în jurul oraşului Saratov). firelor şi fibrelor sintetice. Liaoning. Podişul Getic. Hengelo. Ohio. negrului de fum etc. Neftedag). Câmpia de Vest şi Podişul Moldovei. între râurile Wesser şi Ems. Areale aflate în exploatare se găsesc în Kazahstan (Emba. Virginia de Vest în zona Marilor Lacuri (statele Michigan. Norvegia exploatează gaze naturale numai pe platforma conti-nentală a Mării Nordului la Ecofisk. Argentina are câmpurile gazeifere pe cursul mijlociu al lui Rio Negro. în zona Caucaz-Marea Caspică. Thailanda. gazele naturale se extrag de pe platforma conti-nentală la Pilong. gazele naturale se exploatează în statele Queensland şi Victoria. gazele naturale se exploatează în provinciile Sichuan. Marea Britanie valorifică ariile gazeifere situate pe platforma continentală a Mării Nordului (Frigg. Columbia Britanică (Gold Creek. la vărsarea Volgăi.a. • În Africa. iar în Extremul Orient în Insula Sahalin. în nordul Peninsulei Alaska şi pe plat-forma continentală a Mării Beaufort. cu exploatările de la Hassi R’Mel. SUA se află pe locul al doilea în producŃia mondială de gaze naturale şi pe primul loc la consum.a). Principalele centre de extracŃie sunt situate în provinciile Alberta (Hussar.John) şi Saskatchewan (Brock). Kentucky.a. Medred). precum şi pe platforma continentală a Mării Nordului. Cyrus ş. În România. Câmpurile gazeifere se găsesc în Sumatera (Sambar. în vest (statele Montana. pe teritoriul Azerbaidjanului. Utah. Platong ş.

energia solară. alături de sursele convenŃionale. din melasa rămasă se fabrică. Între energiile neconvenŃionale se înscriu cea furnizată de mări şi oceane (energia generată de diferenŃa termică între straturile de apă.1 mil. km). maremotrice. energia curenŃilor marini. ProducŃia de energie electrică bazată pe combustibili După sursa de energie utilizată. INDUSTRIA ENERGIEI ELECTRICE 4. Marcule-G1(FranŃa) în 1956. Algeria. În anul 1956 se dă în funcŃiune prima centrală mareemotrică în estuarul fluviului Rance din vestul FranŃei. nucleare. gazoductele unesc cele două mari regiuni de extracŃie – Middlecontinent şi Golful Mexic – cu regiunile de nord-est. Costa Rica. din punct de vedere energetic. cărbune. hidroelectrice. iar dintre Ńările importatoare fac parte: Germania. După al doilea război mondial se dau în exploatare centrale nuclearoelectrice. care conŃine 13-20% zahăr după extragerea acestuia. centralele electrice pot fi: termo-electrice. Japonia. Turkmenistan. 4. Gazoductul Texas – New-York are o lungime de 3. de Curaςao etc. marcând totodată şi o diversificare a centralelor electrice. EvoluŃia şi rolul energeticii Industrializarea timpurie din unele Ńări vest-europene s-a bazat pe puterea aburului (a fost înlocuit lemnul cu cărbunii de pământ). Norvegia.Lungimea gazoductelor depăşeşte 2 mil.a. prefaŃând civilizaŃia celui „de-al doilea val”. iar apoi altele în SUA. păcură sau gaze naturale. Italia. la începutul secolului s-a dat în exploatare prima centrală geotermică (experimentală) la Larderello în Italia. Ulterior. Kenya. unele dintre acestea aflate într-un proces de epuizare rapidă. în unele locuri există termocentrale care folosesc turbă. prin fermentare şi distilare. va fi secolul unor resurse regenerabile. România a devenit Ńară importatoare. Belarus şi Ńările din Europa Centrală. China. Secolul al XX-lea poate fi socotit „secolul petrolului”. eoliene. ba-gasă14. dată în funcŃiune în SUA. Olanda. Islanda. • Termocentralele folosesc drept combustibil cărbuni (antracit. paie sau biogaz. California. helioelectrice. Tot în Europa apar preocupări ştiinŃifice pentru realizarea lanŃurilor energetice şi folosirea unor resurse variate. Marile Lacuri. 4. Malaysia. Narifa (sectorul norvegian al Mării Nordului – FranŃa). în estuarul râului Annapolis din estul Canadei. gazoductele formează un sistem care uneşte zonele de extracŃie cu Rusia Centrală. energia valurilor).a. În Canada. în balanŃa energetică a Terrei îşi face din ce în ce mai mult loc o nouă sursă – biomasa. Pe ansamblu.444 km. au fost con-struite numeroase centrale electrice. brun. deşeuri de lemn. energia eoliană. geotermice.. Se consideră că secolul XXI. Indonezia. Magreb – Europa (Algeria – Maroc – Spania). lignit). În CSI. Japonia.1. Siberia Occidentală este racordată printr-un gazoduct cu zona Kuzbass. în decembrie 1951. . 14 Bagasă – nume dat tulpinei de zăhăr. în SUA. energia geotermică. FranŃa ş. km (din care SUA are o reŃea de 1. Canada. Principalii exportatori sunt: Rusia.În anul 1869 a fost construită în Europa prima hidrocentrală din lume. gazoductele leagă provinciile producătoare Manitoba şi Alberta cu sud-estul Ńării şi cu SUA. FranŃa. iar în anul 1882 intră simultan în producŃie primele termocentrale (la Londra şi New York). Jiangsi în estul Chinei ş. Cea dintâi centrală nuclearoelectrică a fost EBR-1. huilă. cu Turkmenistan şi Kazahstan. SUA. Mexic. Ucraina. ComerŃul cu gaze naturale se derulează prin conducte metaniere şi sub formă de gaze lichefiate. Euopipe (sectorul norvegian al Mării Nordului – Germania – Olanda). Filipine. urmată de centralele de la Kislaia de pe Ńărmul Marii Albe (Rusia). Ucraina. romul de Jamaica. Alte mari gazoducte sunt: Transmed (între Algeria – Tunisia – Italia – Slovenia). urmată de cea de la Obninsk (Rusia) în 1954. Calder Hall-1 (Marea Britanie) în 1956.2. petrol.

Tunisia.Avantajele : se construiesc în timp relativ scurt. Rusia). afectarea delte-lor prin reducerea aluviunilor. industrie şi consum casnic. obŃinută o dată cu mărirea puterii turbinelor (astăzi. puterile instalate depăşesc 1. iar aburul să atingă presiuni înalte. Indonezia. Alte termocentrale sunt amplasate în porturi în cazul în care combustibilul se importă. în timp ce apa caldă. poluarea foarte scăzută. Înaintea acestora s-au construit numeroase termocentrale cu capacitate de peste 1. cum sunt cele de la Kostroma (4. Irak. în bazinele cu cărbune brun şi lignit. pe bază de păcură şi gaze naturale. situaŃie în care se folosesc drept combustibil petrolul. întrucât aceştia poluează puternic mediul. Termocentralele furnizează 65-75% din energia electrică a pla-netei. atunci când aceasta este ieftină. dar transportul aburului se poate face până la câŃiva kilometri.000 MW. Anshan. Germania). ocuparea de către lacuri a unor suprafeŃe întinse cu aşezări umane ce trebuie strămutate.9 90-94. îmbunătăŃirea navigaŃiei.Africa de Sud). America Latină 20.a. respectiv. iar în România. Yantze. la Turceni şi Rogojelu (România). creşterea randamentelor se face prin mărirea puterii instalate. Germania). au o poziŃie economică avantajoasă când sunt amplasate în apropierea bazinelor carbonifere. Singapore. după care acestea se transformă în mlaştini. şi căldură sub formă de abur sau apă caldă. Ucraina). hidrocentralele produc circa 20-25% din energia electrică a lumii. în Rusia). cu mari deosebiri în profil regional. Lubenau (Lausitz. sunt constante în funcŃionare.a.. Du Bois (Pittsburg. 540 kw. solicită investiŃii nu prea mari. Acestea se găsesc la: Duisburg (Ruhr.800 MW. Duvha (3. Nanticoke (4. Nil şi Zambezi. Olanda Egipt. precum şi în porturile specializate în importurile de hidrocarburi: Yokohama. păcura. Marea Britanie RepartiŃia teritorială a hidrocentralelor Între avantajele hidrocentralelor sunt de remarcat: costul redus al energiei produse. Colmatare – proces de acumulare a materialelor fine în lacurile şi bălŃile din depresiuni şi lunci datorită scurgerii de pe versanŃii lipsiŃi de vegetaŃie forestieră. până la circa 40 km. Termocentralele sunt locali-zate în marile oraşe sau în apropierea lor.200 MW. Arabia Saudită. 15 . Un mare potenŃial hidroenergetic au fluviile Zair. Houston (în nordul Golfului Mexic. Oman.9 Statele Libia.000 MW şi chiar peste 4. Fushun (China de Nord-Est). a rafinăriilor de petrol sau a marilor consumatori de electricitate. România. pe lângă energia electrică. Iordania. Spre deosebire de o hidrocentrală.7%. SUA). în zonele de exploatare a hidrocarbu-rilor. Se consideră că cea mai veche hidrocentrală din lume este cea de la Lancey (FranŃa). Columbia. dar volumi-noasă şi nerentabilă de transportat la distanŃe mari. Nikitovka (DoneŃk. Brahmaputra. Cuba Grecia. Opole (Silezia Superioară. turba sau şisturile bituminoase. utilizarea apei pentru agricultura. între efectele negative amin-tim: împiedicarea migraŃiei peştilor datorită barajelor. Tabelul 15 State care îşi asigură energia electrică prin termocentrale % din total 100 95-99. Bahrein. Enisei. de aceea se numesc centrale electrice de termoficare (CET). Ontario Canada). Numeroase termocentrale furnizează. regularizarea debitelor.7% şi Africa 15.000 MW. termocentrala are nevoie de 12 ore pentru ca apa din cazane sa fie supraîncălzită.9 80-89. În prezent.000 MW. în prezent s-a ajuns la termocentrale gigant de peste 3. gazele naturale şi mai puŃin căr-bunii. Sîrdariskaia (4. iar randamentul se ridică la 50-60%. pe bază de gaze naturale. Samara (Volga-Ural. Parana. Dacă primele două termocentrale (construite în 1882 la Londra şi New York) aveau o putere instalată de 60 kw şi. Kuweit Algeria. RepartiŃia geografică a termocentralelor este în strânsă legătură cu sursa de combustibil. CSI 16. New Orleans.200 MW pe bază de cărbune . La nivelul continentelor. Prin colmatare se reduce volumul de apă din lacuri şi bălŃi.500 MW). SUA) ş. cum este cazul cu lignitul. Sadu I din MunŃii Cândrelului (1896). Marsilia ş. construită în 1869. potenŃialul hidroenergetic se prezintă astfel: Asia 28%. în Uzbekistan). preve-nirea inundaŃiilor. Polonia). care intră în producŃie în 1-2 minute de la pornire. după care este îndreptat spre turbina cu abur.7%. colmatarea15 rapidă a lacurilor.

łara Rusia Rusia ElveŃia Rusia Mexic Barajul Rogeonski Nurek Grande Dixence Inguri Chicoasan ÎnălŃimea barajului (m) 335 300 285 272 261 În hidroenergetica actuală există tendinŃa amenajărilor com-plexe. O cantitate de 23 kg uraniu utilizate în reactor echivalează cu 400 t de cărbune sau cu 270. cea mai mare din lume. Tabelul 17 Mari hidrocentrale ale lumii Nr. crt.400 MW.300 MW). • În Asia . cu o putere instalată de 6. 2. iar în Germania. în Siberia.6 254. În China.000). pe Enisei (Saiano-Susenskaia – 6. Cele mai mari rezerve sigure de uraniu sunt în SUA şi CSI. 2.300 10. Tabelul 19 Rezervele mondiale (sigure)de uraniu Rezerve de uraniu (mii tone) 846. Pe râul Caroni. 1. Norvegia. plutoniul şi toriul.000 MW) şi Angara (Bratsk – 4. Etiopia Austria. Churchill. Chile. se află hidrocentrala Guri (10.9 70-79. la Volgograd (2. 4.300 Tabelul 18 State care îşi asigură energia electrică cu hidrocentrale % 95-99.600 MW. 5.000 de instalaŃii cu puteri sub 1 MW.• În Europa. afluent al fluviului Orinoco. materia primă o constituie uraniul. 5. între care Grand Coulee. crt. hidrocentrale mari sunt. aproximativ 5.800 10. în aval de cele „Trei Defilee”. • În America de Nord amenajări hidrotehnice sunt pe Columbia (25 de amenajări cu 20. Krasnoiarsk – 6.000 MW) sunt pe Volga. R.200 MW (26 grupuri de 700 MW).000 13.280 MW). Boguciani – 4. Nepal. pe Dunăre PorŃile de Fier I (2.000 MW). 3. Olt etc).300 MW. Noua Zeelandă RepartiŃia teritorială a centralelor nuclearo-electrice Energia electrică în astfel de centrale este produsă prin fisiune nucleară. se află hidrocentrala Itaipu (12.9 90-94. Rhone. Tennessee. hidrocentrale mari (de peste 2.000 l de petrol.LaurenŃiu.300 MW). pe Parana. 1.9 Statele Congo. 4.9 80-89.300 7. Tabelul 16 Mari baraje de retenŃie a apei Nr. pe Chang Jiang. Islanda Albania. Hidrocentrala Turukhansk Itaipu Grand Coolee Guri Tucurui łara Rusia Brazilia SUA Venezuela Brazilia Râul Tunguska Parana Columbia Leoni Paraguay Puterea finală instalată (MW) 20. Costa Rica.600 MW). Samara (2. Congo Brazilia. • În America de Sud. se experimentează şi se extinde rapid construcŃia microhidrocentralelor (în China sunt circa 50. Sf. în sistem cascadă (Rhin. iar pe Paranaiba – hidrocentrala Ilha Sotteira (3.2 Total mondial SUA . Ust-Ilimsk – 4. precum şi pe afluenŃi (Columbia. Colorado. se află în construcŃie cea mai mare hidrocentrală din lume (va intra în exploatare în 2009) cu o putere instalată de 18.D. Volga).200 MW).000 MW.100 MW). 3.530 MW).

8% din totalul mondial).8 68. în prin-cipal. . • Centralele electrice solare Energia solară reprezintă principala sursă de energie primară a Pământului.3 67.2 33. Aceasta este energie electromagnetică produsă de Soare în urma reacŃiilor termonucleare prin care nucleele de hidrogen se unesc două câte două. Coreea de Sud 16. Principalele Ńări producătoare de energie electrică pe filiera nucleară sunt: SUA (27.0 Lituania FranŃa Belgia Suedia Bulgaria Ungaria ElveŃia Finlanda Coreea de Sud Japonia Spania Germania Dacă. Pământul primeşte 178 miliarde MW.electrice sunt în SUA. Restruc-turarea economiei energiei. Rusia 30 reactoare. întrucât în fiecare secundă 600 mil.86 x 1026 jouli.2%).6 96. Până în anul 2010. Singura alternativă realistă este o economie bazată pe energie din sursă solară/hidrogen. reînnoibile. FranŃa 60 reactoare. Suedia.0 60. China şi-a propus construcŃia a 18 reactoare.5%). în unele Ńări din Occident.t combustibil convenŃional anual.0 32. Din această energie. t de hidrogen se transformă în 596 mil. care să utilizeze diferitele surse de energie de la Soare (eoliană. răspunsul viabil la alte provocări depinde de succesul acestora. pentru a stabiliza climatul.3%). ProducŃia de energie electrică bazată pe sursele reînnoibile CivilizaŃia globală la începutul acestui secol se confruntă. Canada (4. .2 77.3%). t de heliu. fără accidente.CSI Republica Sud Africană Canada Australia 220.electrice nu mai este de actualitate (Italia a închis toate reactoarele pe motiv de securitate).implicaŃii restrânse asupra mediului înconjurător (dacă nu au loc accidente). Japonia (12.6 36. în Asia de Sud-Est în anul 2000 erau în con-strucŃie 45 de reactoare. cu două mari probleme: stabilizarea climatului şi cea a populaŃiei.000 mild. Marea Britanie 35 reactoare. 110 reactoare în anul 2000.costul producŃiei este cu 60% mai mic decât în termocentrale. FranŃa (17.9 36.7 36. 4. solară directă).1 42. Cele mai mari capacităŃi instalate în centrale nuclearo .funcŃionează.6%). hidraulică. Rusia (5. Construirea centralelor nuclearo-electrice pe bază de hidrogen (element chimic care se află în mari cantităŃi în apa oceanelor) va de-pinde de reuşita controlului fuziunii nucleare. transformându-se în heliu. iar India 11. rezultând 3. Coreea de Sud. Cantitatea de energie produsă de Soare este imensă.eliberează mari cantităŃi de energie. cam cât s-ar obŃine din combustia a 200. deci de . Tabelul 20 Ponderea energiei electro-nucleare în totalul producŃiei de energie electrică a unor Ńări % 78.3 46. Canada 20 reactoare.0 Avantajele centralelor nuclearo – electrice: .3.9 30. Stabilizarea climatului poate avea loc prin trecerea de la o economie a energiei bazate pe combustibili fosili la o economie bazată pe surse alternative de energie. de regulă. Ucraina 14 reactoare. Japonia 55 reactoare.1 46. construcŃia centralelor nuclearo. necesită inves-tiŃii în surse de energie nepoluante. Germania (6. .

iar cel italian. iar în insula Oahu din Hawai funcŃionează o centrală eoliană cu o capacitate de 3. Germania. În nordul Spaniei (în provincia Navarra. În acelaşi an. În Danemarca şi în Marea Britanie funcŃionează centrale eoliene cu randament ridicat. România. care conŃine celule solare. Cu toate aceste neajunsuri. Rezolvarea unor probleme tehnologice şi ecologice va deschide noi orizonturi de mare perspec-tivă acestei forme de energie.15. iar pentru landul Schleswig – Holstein. În SUA. În aceeaşi Ńară. staŃiilor meteorologice ş. Guvernul german intenŃiona. Ucraina. .000 MW în anul 2000. Japonia. aproximativ 15% dintre autoturisme folosesc un compus aromatic comparabil cu benzina. În zonele tropicale aride. a creat premisele unei dezvoltări şi mai rapide a utilizării acestora. peste 20% din electricitatea consumată provine din sursă eoliană). o turbină eoliană cu pale de 4. FranŃa ş. cartofi). Iowa. Specific acestui tip de energie este caracterul său dispers. dar epoca maşinismului le-a frânat perfecŃionarea. realizarea instalaŃiei ocupă suprafeŃe mari şi produce poluare sonoră.000 locuinŃe. nu se poate stoca decât în acumulatori mici.000 kwh anual. Irlanda. dar punând serioase probleme când se încearcă utilizarea sa pe scară industrială. biogazul (amestec de metan şi dioxid de carbon din deşeuri organice) şi chiar din substanŃe apropiate de hidrocarburile fosile. Wyoming şi Texas. nu este constantă (vântul îşi schimbă viteza şi direcŃia). Canada.000 kwh anual.000 ori mai mult decât consumul energetic al lumii contemporane.900 turbine eoliene. Danemarca obŃine deja 9-10% din electricitatea sa din centrele eoliene. Alte forme de utilizare a energiei solare sunt: instalaŃii cu oglinzi.a. Suedia. puterea instalată a centralelor eoliene a depăşit 10. În SUA. curată. porumb. în special lemnul. are uti-lizări multiple (încălzire. Numeroase state folosesc pe scară largă energia solară în insta-laŃii moderne de încălzire (Israel. Pe piaŃa celulelor solare este o strânsă competiŃie între Ńările dezvoltate. folosirea căldurii înmagazinate în stratul superior al mărilor şi oceanelor. În Filipine se utilizează uleiul de cacao în locul motorinei. pe Ńărmuri. refrigerare.900 de aerogeneratoare alimentează 300.000 – 6. Australia. • Centralele eoliene folosesc energia cinetică a vântului. În San Giorgio. Abia după „şocul petrolier” din 1973 s-au intensificat cercetările privind producerea energiei electrice cu ajutorul aerogeneratoarelor (centralelor eoliene). abundentă şi disponibilă în toate regiunile. Pe suprafaŃa Terrei. Se estimează că puterea totală a curenŃilor atmosferici este de 100 mild. peste 3. Cele mai favorabile zone sunt la latitudini mai mari de 550. genera-toarele eoliene s-au extins şi în afara Californiei (prima mare utiliza-toare). în zona temperată 1.600 kwh/m2/anual (140-150 kcal/cm2/an). Această formă de energie prezintă o serie de avantaje: este reînnoibilă. dar şi în alte substanŃe combustibile. Spre exemplu. Olanda. captatorii solari. landul cel mai nordic al Germaniei. reciclarea deşeurilor).GW. Spania. ObŃinerea în Japonia a unui material de acoperit clădirile. experimente şi realizări sunt în FranŃa.800-2. extrase din arbo-rele Copaifera Lanqsdorfi (în Amazonia) sau unele specii de Euphorbia (în California. care este derivată din energia solară şi care poate fi transformată în energie mecanică sau electrică. Italia. Italia. Germania a construit locuinŃe energo-autarhice şi are o serie de proiecte indrăzneŃe în acest domeniu. SUA). adică stocarea ei prin fotosinteză în materia organică a plantelor. peste 10. energia diferenŃelor de nivel între unele bazine marine sau lacustre. energia eoliană poate acoperi parŃial cerinŃele unor aşezări umane. Oregon.a. această energie ajunge cu un potenŃial mediu de 1500 kwh/m2. cabanelor. cum ar fi: etanolul (obŃinut din trestia de zahăr. iar consumul unei gospodării este cuprins între 1.000 de sisteme solare au fost instalate pe clădiri în anul 2000.800 kwh/m2/anual (60-80 kcal/cm2/an). potenŃialul energetic este de 1. favori-zând existenŃa vieŃii. În domeniul energiei eoliene. pe culmile deluroase sau muntoase. SUA. celulele fotovoltaice. cifra este de 12%. Utilizarea acestui tip de energie prezintă o serie de inconve-niente: este dispersată.000.5 m diametru poate furniza 5. DiferenŃele sezoniere ale radiaŃiei solare şi nebulozitatea explică rezultatele modeste ale utilizării ei pe scară largă. fotoelectroliza apei.5 MW. instalarea a 100.100-1. În Brazilia. noile generatoare instalate lărgindu-şi aria geografică în Minnesota. la Altamont Pass se află în funcŃiune 6. India. manioc. recent.000 acope-rişuri solare. Forma de utilizare a energiei solare cea mai cunoscută este bioconversia.). Germania (Ńară cu numeroase parcuri eoliene pe Ńărmul Mării Nordului) deŃinea peste 10% din puterea instalată a centralelor eoliene din Europa. iar termocentrala Millery (FranŃa) consumă în proporŃie de 20% ester metil din rapiŃă. peste 1. se manifestă în locuri mai îndepărtate de aşezările umane. Morile de vânt erau folo-site încă de la sfârşitul secolului al XII-lea. obŃinut prin fermentaŃia frunzelor palmierilor din genul Euphorbia.

• Centralele maremotrice. litoralul nord-estic al Mării Arabiei şi Ńărmul de nord-est al Australiei. China are un mare potenŃial de energie eoliană şi îşi poate dubla producŃia naŃională de electricitate numai cu resursele de acest fel. Japonia şi Australia deŃin 20% din populaŃia Terrei. Ńărmul sudic al Peninsulei Alaska. şi totodată prima din lume. din care 33% se pierde de-a lungul Ńărmu-rilor. Acest tip de instalaŃii se află în funcŃiune la Abidjan (Côte d’Ivoire). China. Prima centrală geotermică a fost construită la Larderello în Italia (dată în funcŃiune în 1984). în dreptul Strâmtorii Florida. Alte centrale maremotrice sunt în Golful Kislaia (0. În SUA. în Cuba (Matanzas) ş.000 MW. în SUA (Insulele Hawai. Norvegia. în estuarul lui Tedongang (RPD Coreeană). Islanda. Se apreciază că. Costa Rica. SUA. Cea mai mare centrală maremotrică. Nicaragua. Ńărmul Mării Ohotsk. Pe glob s-au identificat peste 40 de zone unde se pot construi centrale maremotrice (golfuri. cu o putere de 5 MW. • Centrale pentru captarea energiei valurilor marine Această energie este derivată din energia eoliană şi energia seismică. iar Ńările industrializate folo-sesc aproximativ 70% din cantitatea mondială de energie electrică. Energia eoliană devine rapid una dintre cele mai ieftine surse de electricitate ale lumii. Indonezia.6 MW pe Ńărmul Mării Negre.4. Energia geotermală este utilizată şi în Filipine. întrecând în unele zone chiar şi cărbunele (prin tradiŃie cea mai ieftină sursă). Japonia şi China. Japonia. Italia. Ńărmul răsăritean al Americii de Sud. Turcia. iar în apa rece vaporii condensează. litoralul atlantic francez. PotenŃialul valurilor marine a fost estimat la 50 MW la 1 km de litoral în Marea Britanie. iar din 1981. Portugalia ş.500 MW (numai centrala geotermică de la Geysers situată la NE de San Francisco – cea mai mare de pe glob – produce 835 MW). Mersey (Marea Britanie). o sursă practic inepuizabilă). Acest tip de centrale prezintă dezavantaje datorate caracterului discontinuu al mareelor şi posibilităŃilor limitate de utilizare. Cosbook (SUA). Portugalia.a. are o producŃie anuală de 544 milioane kwh. puterea instalată în astfel de centrale depăşeşte 7. în estuarul râului Annapolis (20 MW) din estul Canadei. Ńărmul Mării Galbene. care îşi are originea în procesele de dezintegrare nucleară (probabil. Golful California. da-torită structurilor geologice. dorsala medie atlantică. cu o tehnologie adecvată. 4. Rusia. Cercetări în domeniul energiei valurilor s-au efec-tuat în Japonia. San Salvador. a fost dată în funcŃiune în anul 1966 în estuarul fluviului Rance din nord-vestul FranŃei. potenŃialul energiei eoliene poate fi consi-derat enorm. InstalaŃii care folosesc conversia termomarină Energia se obŃine în instalaŃii cu amoniac (ciclu închis) sau cu apă (ciclu deschis). Resursele de energie geotermică au o răspândire diferenŃiată. prin urmărirea sensului acestora economisindu-se combustibilul. curentul Golfului ar putea produce 700 trilioane kwh anual. astăzi. America de Nord. în Norvegia (la Norway). Indonezia. ce acŃionează rotorul instalaŃiei. dar rămân necunoscute implicaŃiile realizării barajului pentru mediul geografic. grabenul estafrican şi bazinul Mării Mediterane.La scară mondială.4 MW) de pe Ńărmul Mării Albe (Rusia). CSI.a. 40 MW (între anii 1940-1956). din anul 1979). Noua Zeelandă. Până acum. Ńărmul Marii Albe. Se individualizează următoarele regiuni: „Cercul de Foc al Pacificului”. FranŃa. Puterea mareelor este estimată la aproximativ 3 miliarde kw. Mai mult de ½ din producŃia mondială de electricitate este furnizată de SUA. s-au dat în funcŃiune instalaŃii experimentale în Japonia (lângă insula Ashika). Jiangsi (3 MW) din estul Chinei. care valorifică diferenŃele de temperatură mai mari de 180C dintre straturile de apă de la suprafaŃă (22-240C) şi cele profunde. RepartiŃia geografică a producŃiei de energie electrică relevă disproporŃii în raport de nivelul de dezvoltare economică al fiecărei Ńări. Europa Occidentală. În multe Ńări se fac cercetări privind recuperarea unei părŃi a energiei vulcanilor. 30 MW în Golful Gasconier şi 4. • Centrale pentru captarea energiei curenŃilor marini Până în prezent. Rezervele mondiale de energie geotermală au fost estimate la 300. Ńărmul Chinei de Est. Marea Britanie. Fluidul din instalaŃii se transformă în vapori la temperaturi ridicate. curenŃii marini sunt utilizaŃi doar în domeniul na-vigaŃiei. cu o diferenŃă între flux şi reflux de 8 m). Mexic. • Centrale geotermice. sud-vestul Irlandei. Energia este generată de căldura internă a Pământului. situate pe Ńărmul estic al Americii de Nord. ce consumă 60% din energia produsă. Tabelul 21 .

Pe fluviul La Grande se află un mare complex hidroenergetic. hidrocentralele 15%. 20% din totalul acesteia se produce în termocen-trale şi 20%. III. centralele electronucleare 18%. Această Ńară are un enorm potenŃial hidroenergetic.Kuweit.500 MW (cea mai mare este la Volgograd. sunt amplasate hidrocentralele Saian-Suşenskoe (6. Uganda.320 MW) şi Boguciani (4. La Itaipu. Suedia. de regulă.400 MW) şi Krasnoiarsk (6. SUA. cu o putere instalată de 15.530 MW). Rusia are un potenŃial hidroenergetic uriaş: Pe Volga . pe fluviul Tocantins (afluent al Amazonului) s-a construit hidrocentrala de la Tucurui. Karaganda. Termocentralele consumă cărbuni. hidroenergia este valorificată prin acumularea de la łimleanskaia. împreună cu statul omonim. vecin). geotermică).000 MW). Colorado. 80% din energia electrică este produsă în termocentrale. alte hidrocentrale sunt amplasate pe fluviile Churchill. În SUA sunt importante capacităŃi de exploa-tare a surselor de energie neconvenŃională (eoliană.620 MW). Kuzbass. Mississippi şi Missouri. hidrocentrala Guri are o putere instalată de 10. 1 2 3 . a fost amenajat hidroenergetic râul Caroni (afluent al fluviului Orinoco. . Nepal. pe fluviul Enisei. Konakova ş. Ruanda.Kama. Ust-Ilinsk (4. funcŃionează cea mai mare hidro-centrală din lume (12. au fost construite la contactul dintre câmpia costieră de la Oceanul Atlantic şi piemontul appalachian. în spaŃiul marilor centre urbanindustriale (megalopolisurile Bosnywash şi Chipitts. ConstrucŃiile hidrotehnice sunt ampla-sate pe fluviul Columbia şi pe afluentul său Snake (aproximativ 60 de baraje). În Canada.a. Montana şi Wyoming). pe fluviul Parana. Termocentralele sunt amplasate în regiunile urbanindustriale: Moscova (Kostroma. la început. Bratsk (4600 MW). iar pe fluviul Sao Francisco s-au construit hidrocen-tralele Sobradinho. Sudan. Guineea-Bissau. puterea instalată a celor 13 hidrocentrale este de 13. Yukon (amenajată împreună cu SUA). Etiopia. IV şi Xingo. pe Angara – afluent al Eniseiului – hidrocentralele Irkutsk (6.Belo Horizonte). Brazilia ocupă primul loc în producŃia de energie electrică. În Mexic. În America de Sud. gaze naturale sau petrol (cele situate în oraşele mari).000 MW). dupa cea de la Itaipu). Ceremhovo etc. cu 2. Ekibastuz.).RepartiŃia consumului de energie electrică pe locuitor (2000) Nr. în centrale electronucleare. pe Irtâş – hidrocentrala de la Ust- . Sfântul LaurenŃiu (valorificând cascada Niagara). Hidrocen-tralele. Itaparica. În Rusia. toate cu o putere instalată de 11600 MW. Termocentralele sunt localizate. Statele Louisiana. America de Nord reprezintă continentul cu cea mai mare pro-ducŃie de energie electrică (1/3 din producŃia mondială). În Venezuela. . în bazinele carboni-fere.Norvegia 20000 10000 – 20000 . Donbass. Oklahoma şi Texas folosesc gazul metan. Tennessee (circa 150 de baraje). Ciad SUA deŃine locul I în producŃia mondială de electricitate. în statele sud-estice şi pe câmpia costieră atlantică. crt. Paulo Alfonso I. de regulă. în MunŃii Ural. Qatar. fluviul Parana este amenajat în sectorul de graniŃă (cu Paraguay) şi pe teritoriul naŃional. 9 Kwh/loc. Noua Zeelandă < 50 .800 MW. termocentralele furnizează 75%. Aproximativ 40% din energia electrică este furnizată de centralele hidroelectrice şi 11% de centrala electronucleară de lângă Buenos Aires. iar hidrocentralele 10% din producŃia naŃională. Argentina are un mare potenŃial hidroenergetic. iar 50% din producŃia sa de energie electrică este obŃinută în hidrocen-trale. a fost construită hidrocentrala Salto Grande (pe fluviul Uruguay.600 MW putere instalată). II. Burundi. În Siberia. cu circa 28%. iar ulterior în MunŃii Stâncoşi şi în regiunea pacifică. sunt amenajate pentru hidroenergie: Rio Grande.Somalia. Pe Don. altele sunt amplasate în principale bazine car-bonifere: Donbass.Canada. ponderea cea mai mare a energiei electrice (60%) o deŃin hidrocentralele. la est de Mississippi. Kansk-Acinsk.000 MW (a doua ca mărime. Finlanda 5000 – 10000 . iar centralele electronucleare aproximativ 10% din producŃia totală de energie electrică. solară. în statele Dakota de Nord. Termocentralele şi centralele electronucleare sunt amplasate în regiunile industriale din vestul şi sud-estul Ńării. Islanda. Termocentralele furnizează 72%. Statele . Centralele atomo-electrice se concentrează. în regiunea Marilor Lacuri. Tanzania. Termocentralele sunt alimentate din zăcămintele proprii de cărbuni şi hidrocarburi. Paranaiba (care alimentează cu electricitate gruparea urbanindustrială Sao-Paulo – Rio de Janeiro .

Olanda şi Danemarca folosesc energie electrică produsă aproape în întregime de termocentrale.. iar 45% în centralele nuclearo-electrice. Energia hidraulică asigură aproape 13% din consumul Ńării. Coreea de Sud. petrolul şi cărbunii. care acoperă doar 10% din necesar. Suedia foloseşte potenŃialul hidroenergetic al râurilor Lule. O serie de hidrocentrale au fost construite pe Dunăre. combustibilii din import şi capacităŃile nuclearo-electrice. termocentralele produc 70% din energia electrică. iar restul în hidrocentrale.Petersburg. Göta. În Daghestan. ¾ din energia electrică este produsă în centralele electronucleare. pe râul Sulak. 31% – centrale electronucleare şi 21% – hidrocentrale. FranŃa ocupă locul al doilea în lume (după SUA). Armenia. afluent al Amu Dariei. Indols. între Kiev şi vărsarea acestuia în Marea Neagră. nume-roasele hidrocentrale fiind amplasate pe râurile din Masivul Central. iar pe Obi. În Asia. în principal. care îi asigură 30% din consumul de electricitate. iar restul. China produce peste 80% din energia electrică în termocentrale. În Ungaria. concentrate în bazinele carbonifere Ruhr.. centralele electronucleare sunt amplasate la Brunsbüttel. sunt 6 hidrocentrale (mai mari fiind cele de la Dnepropetrovsk şi Kremenciug). potenŃialul hidroelectric este aproape în totalitate valorificat. Rheinsberg. principalele Ńări producătoare de energie electrică sunt: China. Salzach etc. Valorifică integral potenŃialul hidroe-nergetic (95% din cantitatea de energie electrică). se află hidrocentrala Cirkei (1. hidrocentrala de la Novosibirsk. Centrala electro-nucleară de la Kozlodui (pe Dunăre) asigură 40% din consumul de electricitate. După cantitatea de energie produsă în aceste tipuri de centrale. pe Vah. Termocentrala Drax (4. În Italia. Hron. hidrocentralele sunt amplasate în bazinele Rhinului şi Dunării. Inn. care funcŃionează în apropiere de centrele urban-indus-triale. este construită hidrocentrala Nurek (2700 MW). Finlanda are o producŃie ridicată de electricitate pe locuitor. Pirinei şi Alpi.000 MW). Norvegia deŃine supremaŃia mondială în producŃia de electricitate pe locuitor (aproape 28. Ebru şi pe cele din Pirinei. Termocentralele sunt amplasate în bazinele carbonifere şi în centrele urban-industriale. energia electrică este asigurată în mare parte de termocentrale. În FranŃa. necesarul de energie electrică este acoperit (aproxi-mativ 60%) de termocentrale pe bază de cărbuni şi de centralele nuclearo-electrice. 4/5 din energia electrică este produsă în termocentrale (pe baza combustibililor din import). În această Ńară. În Slovacia. iar în Slovacia. Cottbus – Lauchhammer.000 kwh). pe râul Vash. majoritatea termocentralelor sunt ampla-sate în bazinul carbonifer din nordul Boemiei. Cele mai numeroase centrale nuclearo-electrice din CSI sunt în apropierea oraşelor: Moscova. În Germania. În Finlanda. În Polonia. În Cehia şi Slovacia. În structura electro-energetică a Marii Britanii. Hornai etc. regiunile Midlands şi Yorkshire. LanŃuri de hidrocentrale s-au construit în acelaşi bazin hidrografic. În Austria. de hidrocentralele amplasate pe cursul râurilor din Alpi. India. Sunt amenajate hidroenergetic râurile Oulu şi Kemi. Amenajările hidroenergetice din Cehia se află pe Vltava şi Morava. Cărbunele brun din bazinul râului MariŃa alimentează trei mari termocentrale. Belgia obŃine 40% din energia electrică în termocentrale şi peste 55% în centrale electronucleare. Ucraina. Circa 55% din energia consumată în ElveŃia este produsă în hidrocentrale. Spania posedă centrale nuclearo-electrice. iar altele pe râurile:Drava. hidrocentralele produc 2/3 din consumul de electri-citate. în MunŃii Ural.200 MW) furnizează 10% din necesarul de energie al Angliei şi łării Galilor. Neckarwesthei. Bulgaria are resurse energetice reduse. este obŃinută în centrale electronucleare. Hidrocentralele sunt am-plasate pe fluvii şi râurile mari: pe Chang Jiang (Yangtzi) sunt concen-trate 2/3 din potenŃialul . În Ucraina. amenajări hidroenergetice pe râurile Tajo. amplasate la o distanŃă optimă de marile centre urbane. pe Nipru. Termocentralele au o pondere redusă în producŃia de energie electrică. Principalii combustibili termoener-getici sunt gazele naturale. Japonia. Greifswald etc. Hidrocentralele (au un aport redus în producŃia de electricitate) se află în ScoŃia şi în nordul łării Galilor. Amenajările hidroelectrice se află pe Vistula şi afluenŃii săi. pe bază de huilă şi lignit. 2/3 din producŃia de energie electrică este dată de termocentrale. electricita-tea.Kamenogorsk. complexul hidroenergetic Sevan-Razdau include şase hidrocentrale. construite în apropie-rea marilor centre industriale. Kursk etc. În Armenia. dar au un aport modest. Termocentralele mai mari sunt amplasate în bazinul Londrei. În Tadjikistan. St. structura energetică este următoarea: 48% – termocentrale.

se dă în folosinŃă prima centrală de curent alternativ. Zambia. acestea sunt concentrate în provincia Transvaal şi folosesc zăcămintele de huilă.. Egiptul îşi asigură 4/5 din energia electrică prin termocentrale. iar hidrocen-tralele aproape 10%. După 2 ani. pe fluviul omonim. Astăzi. Congo (Zair) se află cel mai ridicat potenŃial hidroener-getic de pe Terra. au dominat centralele gigant pe bază de cărbune sau combustibil nuclear. În Africa. În China sunt în funcŃiune peste 10. Peste 80% din energia electrică a Noii Zeelande este produsă în hidrocentrale. . Hidrocentralele Japoniei au capacităŃi de producŃie mici şi medii şi sunt protejate antiseismic. având un aport redus în balanŃa hidroenergetică. producŃia de energie electrică este asigurată de termocentrale (peste 95%). centralele nuclearoelectrice peste 30%. sunt: Rovinari şi Turceni (care se apropie de 2. în România. La sfârşitul secolului al XIX-lea. Mozambic. acum. în 1889. Zambia (Kariba). bazate pe cărbuni. Atât termocentralele mari. se folo-sesc cărbunii din producŃia autohtonă. Termocentrale de mare capacitate. Luduş.D. Centralele electronucleare sunt amplasate lângă Mombay. iar termocentrale bazate pe produse petroliere (500-1. ProducŃia de energie electrică de termocentrală este predomi-nantă şi în Pakistan. unde se află şi marile aglomeraŃii urbanindustriale. Târgu Jiu. Hidrocentralele sunt am-plasate pe fluviile Orange. India are o structură bazată pe 77% producŃie de energie termoe-lectrică şi 20% energie hidroelectrică. Camerun şi Nigeria. 7 comerciale. În celelalte Ńări. Ovidiu. iar în 1892 a intrat în funcŃiune centrala hidroelectrică de la Herculane pe râul Cerna.000 MW). Energia produsă local solicită mai puŃin sistemele de transmisie electrică şi oferă mai multă siguranŃă în cazul întreruperii liniilor energetice locale din cauza condiŃiilor meteorologice nefavorabile sau altor factori. Hidrocentrale funcŃionează pe fluviul Zambezi în Uganda. peste 90% din energia electrică este furnizată de termocentrale. Madras. iar în Nigeria 2/5 din producŃia de energie electrică este dată de amenajările de pe fluviul Niger şi afluentul său Benue. Brahmaputra şi pe râurile himalayene. În Republica Africa de Sud. II. Buzău. descentralizată.000 de microhidrocentrale. Fântânele. GalaŃi. În R. cea mai mare cantitate de energie electrică din lume. Lotru (hidrocentrala Lotru-Ciunget şi altele mai mici). se dau în funcŃiune hidrocentrale pe râurile Sadu şi Prahova.000 MW). iar pe Nil este amenajat complexul hidroenergetic de la Aswan (2. ConfluenŃa forŃelor tehnologice. din care 10 sunt de importanŃă deosebită pentru funcŃionarea Sistemului Energetic NaŃional. termocentralele furnizează 3/5 din producŃia de energie electrică.hidroenergetic al Ńării şi tot pe acest fluviu se află marea hidrocentrală de la Gezhouba. la Timişoara. turbinele eoliene. Someşul Mic. Râul Mare. Uganda. La Cernavodă. Hidrocentralele se află pe Dunăre (PorŃile de Fier I. Someşul Cald. Coreea de Sud. Mekong. 17 sunt profitabile. Termocentralele folosesc drept combustibil ŃiŃeiul şi cărbunii din import şi de aceea acestea sunt amplasate frecvent în porturi. BistriŃa (hidrocentrala Stejaru. Pilele de combustie. III are o capacitate de 3. În Australia. În Camerun se găsesc amenajări hidroenergetice pe râul Sanaga (la Edea). În energetica mondială. iar în Zimbabwe. IalomiŃa. Mozambic (Cabora Bassa). PorŃile de Fier II de la Ostrovu Mare). şi 6 cu grad ridicat de uzură (Anina. cât şi hidrocentralele sunt am-plasate în sud-estul Ńării. producŃia de energie electrică a început în anul 1882 prin darea în folosinŃă a unei termocentrale de curent continuu la Bucureşti (doar la 6 luni după inaugurarea la New York a primei termocentrale). Kota etc. În România. termocentralele asigură 9/10 din producŃia de ener-gie electrică. principalele Ńări producătoare de energie electrică sunt: Republica Africa de Sud. funcŃionează un grup al centralei nucleare şi este în construcŃie al doilea grup din cele cinci unităŃi proiectate. care asigură. sunt peste 50 de centrale termoelectrice şi termice. Zimbabwe. Bucureşti Sud. Egiptul. Vaal şi Limpopo.000 MW) sunt la: Brăila. iar 3/5 de termocentrale. pe Orange. Yalu. Crişul Repede ş. alte obiective hidroener-getice sunt pe Huang He.450 MW). Mintia şi IşalniŃa (circa 1. de importanŃă locală. precum şi pe râurile Olt. Centrala electronucleară de la Koeberg asigură 7% din energia electrică a Ńării. un suflu nou unui mai vechi concept: energie electrică la scară mică. Sistemul hidroenergetic Inga I. celulele fotovol-taice pot produce energie mai ieftină. pe râurile Argeş (hidrocentrala Vidraru şi alte 14 mai mici).a. Siret. Sungari. pe DâmboviŃa. Prima construcŃie hidroenergetică a fost construită la Ciurel. continuată cu alte 12 centrale). în secolul XX. Hidrocentralele sunt amplasate pe fluviile Indus.000 MW. În Japonia. azi. politice şi ecologice dă. Ianca şi Floreşti). Brazi. Pentru termocentrale.

metalele neferoase folosite la alierea oŃelurilor. Rezervele de minereu de fier Potrivit estimărilor recente. Liban. Wuhan. Uttar Pradesh. în Peru (San Juan). Anshan). rezervele sigure sunt estimate la circa 150 miliarde tone (cu aproximativ 43% conŃinut mediu de fier). El Pao). de unde se extrage hematită. cobalt). Deşi ocupă locul al treilea mondial în producŃia de minereu de fier. 7% în Brazilia. Queensland şi în Tasmania. recent de pe cursul mijlociu şi inferior al Amazonului. . minereul de fier se extrage în statul Minas Gerais.5%. Bihar. consumul pentru 1000 de ani. Maanshan). nichel. oŃel. Thailanda. iar rezervele potenŃiale la 230 miliarde tone (44% conŃinut mediu de fier). de bună calitate. Mysore şi în apropierea oraşului Bangalore. iar în ultimul timp reciclează şi fierul vechi. 11% în SUA. Această ramură cuprinde industria metalurgică feroasă (metalurgia neagră sau siderurgică) şi metalurgia neferoasă sau colorată. molibden. fondanŃii. Germania. Siria. Mont Goldworth. Benxio. siderită (38-50% conŃinut în fier). la nivelul exploatărilor din ultimul deceniu. sunt dependente de importul de minereu sau de fier vechi din zone îndepărtate. CantităŃi mai mici de minereu de fier se extrag în: Iran. State puternic industrializate precum Marea Britanie. 6% în China. Coreea de Nord şi Filipine. iar siderita şi ankeritul – carbonaŃi de fier. 5. Madhya Pradesh. Japonia. Cel mai reuşit program este cel din Japonia. 5. Magnetita. În Asia se află o altă Ńară care extrage mari cantităŃi de minereu de fier – India (locul al cincilea mondial şi al doilea pe continent). titan. Industria metalurgică feroasă (siderurgică) Aceasta este subramura industrială care exploatează şi prelu-crează minereurile de fier şi unele metale ajutătoare (mangan. Bengalul de Vest. INDUSTRIA METALURGICĂ ŞI DE ECHIPAMENTE Industria metalurgică este ramura industrială care se ocupă cu exploatarea şi prelucrarea minereurilor metalifere. Yichang.1. ankerit (22-26% fier). Republica Populară Chineză are mari resurse. China este unui dintre cei mai mari importatori. în bazinul mijlociu al fluviului Huanghe (Baotou). Japoniei. peste parcări şi deasupra clădirilor. Matto Grosso şi Sierra das Carajas. Turcia. În America Latină. 11% în Australia. Australia deŃine locul al doilea mondial. producând metale. vanadiu. ExtracŃia se efectuează în statele Orissa. Celulele solare pot fi montate de-a lungul autostrăzilor. unde 25. Chile (provincia Atacama). ga-zele naturale şi energia electrică.Guvernele Germaniei. producând fontă. Principalele exploatări sunt situate în Manciuria (Fushun. RepartiŃia producŃiei de minereu de fier Brazilia se află în fruntea ierarhiei mondiale. asigurându-se 90% din producŃia Ńării. laminate. cocsul. zăcă-mintele de minereu de fier conŃin: magnetită (până la 72% conŃinut în metal). În cantităŃi mai mici. Suedia. Statelor Unite au programe solare ambiŃioase. în apropierea oraşului Jinan. Ruy Hill). minereul de fier se exploatează în Noua Galie de Sud. Posesorii japonezi de sisteme solare vând energia serviciului public.a. crom. Erdaotzian. Australia de Sud. Belgia ş. 42% se află în CSI. hematită (până la 70%) limonită (45-60% conŃinut în fier). Afganistan. Zăcăminte uriaşe sunt în vestul Australiei (Pilbara. tungsten. În structura lor mineralogică. Venezuela au o pondere sub 3. São Paulo. minereul de fier este exploatat şi în Venezuela (Cerro-Bolivari. 8% în Canada. Republica Africa de Sud.000 de case au deja celule solare pe acoperiş. în bazinul fluviului Yangtze (Chongqing. hematita şi limonitul sunt oxizi de fier. Materiile prime şi ajutătoare folosite sunt: minereurile de fier. MunŃii Shenxi (Taiyuan). Din rezervele sigure. în MunŃii Chinei de Sud (Anyuan) şi în Insula Hainan. care asigură susŃinerea financiară şi tehnică pentru cei interesaŃi. Actualele rezerve de minereu de fier pot asigura. în Podişul Yunnan. precum şi îin Bahia. FranŃa. iar India.

Canada. Brazilia. duritate etc. Wolframul se găseşte în cantităŃi mici. Kazahstan. Algeria. a căror origine este metamorfică. Armenia. Canada. Chile. Se exploatează în China (provinciile Yunnan şi Hunan). Thailanda. Brazilia (Urucum. la producerea oŃelurilor speciale. Noua Caledonie. Un zăcământ mai mic se află în Peninsula Kerci. industria nucleară şi aerospaŃială. SUA (Podi-şul Marelui Bazin). cobaltul ş. SUA. În Karelia şi în Peninsula Kola se găsesc. Exploatările se fac în provinciile Cap. tacâmurilor. łările din Europa Occidentală importă mari cantităŃi de fier vechi. Wyoming. Krasnoiarsk). Molibdenul se utilizează în industria de vârf. Pe fundamentul precambrian al Platformei Ruse se găsesc cele mai mari rezerve de minereu de fier. Statele Unite ocupă locul şase în ierarhia mondială a extracŃiei de minereu de fier. Rusia (Krasnoiarsk). iar Japonia. Cuba. constantan. Zăcământul de la Kursk-Belgorod conŃine hematită.Rusia se află pe locul patru. Bolivia. Rusia (Ural). ajungând la 25% din totalul producŃiei. Suedia (locul zece mondial) dispune de zăcăminte bogate (până la 85% metal) la Kiruna. Republica Africa de Sud este prima producătoare din Africa şi a noua în lume. în nordvestul Lacului Baikal (Jeleznogorsk) şi în Extremul Orient (Kerbi). Lyn Lake şi Thompson Lake). Australia. India. Aceste metale sunt deficitare pentru multe Ńări care au o siderur-gie dezvoltată. ComerŃul mondial cu minereu de fier se caracterizează printr-un ritm rapid de creştere. Blakownia). Mauritania. Canada (locul opt) are zăcăminte în Peninsula Labrador (Knob Lake. Slovacia (Gelnica). Principalii curenŃi comerciali converg spre SUA dinspre America Latină. pe versantul estic. Iron Mountain) şi a MunŃilor Appalachi (Birmingham). Rezervele. vanadiul şi titanul. nichelină). La Tula şi LipeŃk. în nordul Lacului Superior (Steep Rock). inclusiv în producŃia de armament. Azerbaidjan. . În Ucraina. Bilbao). Scheferville). Se utilizează în industria electrotehnică şi electronică. Cromul se utilizează la producerea oŃelurilor inoxidabile şi rezistente. Duluth. Georgia (Ciatura). Canada. Canada (Columbia Britanică). Zimbabwe. Africa de Sud şi spre Europa Occidentală dinspre Brazilia. inoxidabilitate. minereul de fier se exploatează la Magnitogorsk. ProducŃia mondială este de circa 10 milioane tone. Gällivare (în nord) şi Grängesberg (în sud). Rusia (Magnitogorsk. Materiile prime ajutătoare În procesele tehnologice de înnobilare a oŃelurilor pentru fero-aliaje se folosesc: manganul. magnetită şi siderită. Portugalia. Africa de Sud (Bushveld). fabricarea monedelor. zăcăminte de minereu de fier. Polonia (Borck. Australia. Ampa). Venezuela. India. Princi-palele exportatoare mondiale sunt: Brazilia. electronică. exploatarea se face în carieră. Rusia (Uralul Central). Europa de Vest şi SUA cumulează 35% din importul mondial.a. Barrow. Wetzlar). în bazinul Angarei. Marea Britanie (Hull. Australia şi India. Principalele rezerve sunt cantonate în Republica Africa de Sud (în Transvaal la Lydenburg şi Rustenburg). iar rezervele sunt apreciate la 800 milioane tone. În sudul MunŃilor Ural. Mauritania. Austria (Eisenerz). iar Ucraina pe locul şapte pe plan mondial. în aliaje cu fierul (feromangan) şi siliciul (silicomangan). la Serov şi Blagodat. în electrotehnică. wolframul. Noua Caledonie. pentru cromarea unor piese. Acestea conferă produsului siderurgic o serie de calităŃi precum: rezistenŃă. Coreea de Sud. alte zăcăminte sunt localizate în statele New York (MunŃii Adirondack). cel mai mare zăcământ este la Krivoi-Rog (60% conŃinut de metal – magnetită. Ironwood. ca adaos de aliere pentru aliajele pe bază de aluminiu: magneziu. în Insula Terra Nova (Wabana). Algeria. Baracaldo. Ucraina (Nicopal). Orange (Sishen). India ş. FederaŃia Rusă. zirconiul. nichelul. Australia. minereul de fier este extras din zona Assuan. Cele mai cunoscute rezerve şi producŃiile mai mari sunt în Canada (Sudbury. Peste 70% din minereu se extrage din zona Lacului Superior (Mesabi. cupru. Brazilia. Bolestaw. Climax). dar şi producŃiile cele mai mari se află în Republica Africa de Sud (Postinasburg). mai menŃionăm: Norvegia (Salangen). Alte zăcăminte au fost puse în exploatare în Siberia de Vest (Temir-Tau). de asemenea. În vestul SUA se găsesc zăcăminte valoroase (statele Nevada şi Arizona). Suedia. Algeria are zăcăminte în Sahara (Gara Djebilet) şi la graniŃa cu Tunisia (exploatări în carieră) Liberia dispune de zăcăminte de hematit (Nimba). iar Mauritania are mari zăcăminte la Guello-el-Rheim şi în zona de Ńărm. China au o pondere însemnată în importul de minereu de fier. În Egipt. hematită şi limonită). Principalii producători sunt: SUA (Henderson.a. Nichelul se utilizează la obŃinerea oŃelurilor speciale şi a aliaje-lor (alpaca. Ucraina. Germania (Salzgitter. zăcămintele au un conŃinut în fier de 70%. Utah şi California. se exploatează siderit. Rusia (MunŃii Ural şi Extremul Orient). Luxemburg. Turcia. Dintre statele din Europa. Manganul se foloseşte. iar în Uralul central. Transvaal (Pietersburg). Mauritania.

sud-estul Canadei. O puternică regiune siderurgică se află în MunŃii Appalachi şi în apropierea acestora. Yamata. Luxemburg). pe Ńărmul pacific (Vancouver) şi în zona montană (Edmonton). Nagasaki. Se exploatează în Rusia (Ural. Peru. . nucleară şi aerospaŃială. Localizarea siderurgiei a fost determinată de următorii factori: . Ural). principalele centre siderurgice sunt la Seul. Germania ş. Alpii Francezi). Canada. SUA. Chile. Mexic. Ranigani.Vanadiul este utilizat pentru a produce oŃeluri speciale necesare industriei aeronautice militare şi industriei nucleare. • producŃia laminatelor. a cocsului. Japonia se află pe locul trei în lume (după China şi SUA) în producŃia de oŃel.6%. alcătuiŃi din calcare siderurgice şi dolomită. dar care nu este în con-cordanŃă cu uriaşele sale resurse de minereu. Suedia. Rusia şi SUA. India şi Norvegia. Fukuoka. Cea de a treia regiune este situată pe coasta de nord-est atlantică. Principalele centre side-rurgice sunt: Bhilai. ReşiŃa. în peninsula Noua ScoŃie (Trenton). Cobaltul se exploatează în Zair (Shaba). Wheeling. Pittsburg. Oklahoma. În siderurgia mondială se practică masiv reciclarea fierului vechi. Udaipur. fondanŃilor. Siberia Centrală). servesc pentru coborârea punctului de topire al amestecului din furnale. Chicago. Kawasaki. Fushun. Kakinada. Centrele mai importante sunt: Birmingham. Yokohama).a. Rusia. bazată pe materiile prime din import (Boston. Shenyang. Baltimore). Beijing. SUA (statele Colorado.în bazinele huilifere (Hunedoara. Alte materii prime folosite în procesul siderurgic sunt: cocsul siderurgic. Gary. China produce aproape 15% din cantitatea mondială de oŃel. Tokyo. Puhang (materiile prime sunt aproape în totalitate din import). India (locul patru pe continent şi al 10-lea mondial) are o siderurgie creată recent. Finlanda.a. . Producerea oŃelurilor are loc în cuptoare Siemens Martin. aflată în plin progres.) se folosea mangalul. Zambia. Coreea de Sud. datorită dependenŃei unor Ńări de materiile prime din import (Japonia. O siderurgie portuară s-a dezvoltat pe coasta Pacificului. bazată pe materiile prime din zonă. Bessemer. Bhadravati. . Peninsula Kola.în zona zăcămintelor de fier (Lorena. ocupă locul şase în lume şi al treilea în Asia. Namibia. Kashima). Canada. Donbass. Huntington. Pennsylvania). deşi nu face parte din primele zece Ńări producătoare de oŃel. Inchon.în zonele împădurite (la începutul siderurgiei moderne). Principalele Ńări producătoare sunt: SUA. Kwangju. Detroit. dispune de resurse uriaşe. Yorshire. Canada. sau prin insuflare cu oxigen. Wakayama.în lungul cursurilor de apă. Philadelphia. Toledo. Cele mai multe combinate siderurgice (dotate cu o tehnologie mo-dernă) se găsesc în Manciuria: Anshan. Guangzhou. Principalele centre siderurgice se află în regiunea industrial-urbană-portuară Tokyo-Yokohama (Chiba. Kamaishi. după al doilea război mondial. FranŃa.în zonele litorale. . ProducŃia siderurgică şi repartiŃia ei teritorială Siderurgia cuprinde două etape: • elaborarea fontei în furnale prin folosirea minereurilor de fier. Jamshedpur. care erau folosite la acŃionarea suflătoarelor de aer (Germania. Principalele centre sunt situate în nordul Marilor Lacuri (Hamilton). Fontand). . Principalele centre sunt amplasate în nord-estul Ńării şi pe valea Damodar. Asansol ş. deoarece pentru obŃinerea fontei (în Marea Britanie. Olanda. Portland. electrice cu arc electric (EAF . Silezia. cu centrele: Duluth. Arizona). Italia.în marile centre ale construcŃiei de maşini (Japonia. rezultat din distilarea uscată a huilei.Electric Arc Furnances). Amplasarea este exclusiv portuară. China. Ruhr. Titanul se utilizează în tehnica militară. în porturi. sau în apropierea acestora. combustibil.fondanŃii. India. în jurul Golfului Osaka (Kobe. Baotou. O altă regiune siderurgică se circumscrie Marilor Lacuri. Ungaria. Shanghai. . .. România). cu peste 5% din producŃia mondială de oŃel. SUA deŃine locul al doilea în producŃia mondială de oŃel (după China) cu o pondere de 12. Milwaukee. Republica Africa de Sud. China. în vestul SUA (Takoma. Johnstown.

În America Latină. Argentina (Palpala). de unde şi extragerea şi prelucrarea în aceleaşi unităŃi industriale. Metalele colorate Cuprul. Metalurgia neferoaselor După proprietăŃile. Pe primele locuri se află SUA (în MunŃii Appalachi şi în nordul MunŃilor Stâncoşi). ProducŃia anuală de plumb este în jur de 5 mil. łărilor în curs de dezvoltare le revine aproximativ ½ din comerŃul mondial cu produse siderurgice. Celeabinsk. Australia (Broken Hill). siderurgia are tradiŃii. Krivoi-Rog). Nottingham. Peru. Genova. Zair. Piombino. Krasnoiarsk). Krefeld. industria de armament.regiunea sudică şi central siberiană (Novosibirsk. Venezuela (Caracas. remarcându-se Canada. Messina). Ńările din Europa Occidentală. pe plan mondial. ca un important producător de oŃeluri. tipografie. gradul de folosire şi repartiŃia geografică. Italia (locul opt). ProducŃia mondială este de aproximativ 7 mil. Sudbury). LipeŃk. Tubarao). SUA ş. Puerto Ordaz). constantan. China. Wuppertal). zirconiul. nichelină. . CerepoveŃ. • metalele uşoare (aluminiul şi magneziul). Ucraina (locul nouă). În Africa. în partea centrală (Kassel. s-a impus Australia (Whyalla. Calbe) şi în est (Eisenhuttenstadt. FranŃa. Marea Britanie. ComerŃul cu produse siderurgice. Itabira. lipirea unor contacte electrice. Rusia (MunŃii Ural). principalele producătoare de oŃeluri sunt: Republica Africa de Sud (Pretoria. Plumbul şi zincul se găsesc. Plumbul este un absorbant al radiaŃiilor radioactive. cadmiul). Cherbourg. în unele aliaje (alame. zincul şi cositorul). Rusia (locul cinci). Zlataust. Germania are o industrie siderurgică tradiŃională. cu unităŃi localizate pe Ńărmul estic şi sud-estic: Volta-Redondo. Globe. producŃii siderurgice mai mari au: Brazilia (locul şapte mondial). ierarhia mondială este dominată de Japonia. cesiul. Outreau). Middlesbrough). obŃinerea unor aliaje ş. Egipt şi Algeria. centrele mari sunt situate în oraşele porturi (Torre Annunziata. Kursk. precum şi nu-meroase alte centre: . China. Cottbus. Germania. Rusia. Johannesburg). • metalele rare (beriliul. Dusseldorf. se foloseşte la aliaje (bronzul. Potosi). Ucraina: siderurgia este concentrată în regiunea Krivoi-Rog – Kerci . thoriul). China. Gorlitz ş. localizată în bazinul huilifer Ruhr (Duisburg.a. principalele furnizoare fiind Japonia. la acoperirea anticorozivă a oŃelului. Hamburg. În producŃia de laminate. Lübeck. Concurry. SUA (Bisbee. Ucraina.a. aliaj dintre cositor şi cupru). Sassnitz). Brazilia. Principalele Ńări producătoare sunt: China. pe Ńărmul nordic (în porturile: Dunkerque. New Castle. obŃinerea aurului şi argintului. Peru. Bolivia. Principalele Ńări producătoare de cupru sunt: Chile (Santiago. În Marea Britanie. Caen. . În Europa. radiul.regiunea MunŃilor Ural (Magnitogorsk. Zaporojie. Commeroy) şi pe cele din import. . Glasgow. plumbul. sticlă spe-cială. Mexic (Zacatecas). poligrafie. distingem: • metalele colorate (cuprul.a. Brazilia. statele cu producŃii mari de oŃel sunt: Germania (locul patru mondial).a.. Plumbul se găseşte frecvent sub formă de galenă (PbS). Rusia. împreună. dezvoltându-se pe baza resurselor autohtone şi pe importul de materii prime (centrele mai mari fiind Birmingham. Hancock. Novi Ligure. Manchester. de regulă. Nigeria. Briansk). Indo-nezia. Zambia. Butte). alpaca ş. bronzuri. Peru. aliaje de cositor şi plumb. Nijni Taghil Serov). FederaŃia Rusă are trei mari regiuni siderurgice. 5. argintul şi platina). Suedia ş. Longwy. Cositorul se extrage din casiterit (SnO2).a. FranŃa îşi bazează siderurgia pe materiile prime din Lorena (centrele Thionville. Sestri Levante. Malaysia.regiunea Moscova . Australia.).t. este utilizat în ambalaje. Eisenach. este folosit în electronică. Zincul se găseşte în cantităŃi mai mari în blendă (ZnS). aliaje ş. datorită calităŃilor sale. utilizat în tehnica militară.Donbass (centrele: Dnepropetrovsk. SUA. Alte unităŃi sunt la Petrovsk şi Volgograd. Dortmund. În ultimele decenii.tone.Sankt Petersburg (Tula. Perth). Rusia (în Transbaikalia). Nancy. Australia ş.2. • metalele radioactive (uraniul.a.a). Italia şi-a dezvoltat siderurgia pe baza materiilor prime impor-tate. • metalele preŃioase (aurul. pe Ńărmul nordic (Bremen. Canada. Chile (Valdivia). este folosit în electrrotehnică. Sheffield. Aceste produse devin materii prime pentru industria constructoare de maşini. Rusia. Canada (Sherridon. Cuba (Mayari).

Australia (Queensland. la extragerea aurului şi a argintului. Sunt peste 100 de minereuri de uraniu. 24% lingouri şi piese pentru tezaurizare. după oxigen şi siliciu).200 tone şi 2. după SUA. 10% au fost folosite în industrie. Rusia. cesiul. Colorado. Principalele combinaŃii minerale ale aluminiului sunt: bauxita. Nevada). Rusia (Siberia Orientală în bazinul mijlociu al fluviului Amur. Datorită proprietăŃilor sale. cuprinde două faze distincte: transformarea bauxitei în alumină.). Spania. Chile. Principalele Ńări producătoare sunt: SUA. Spania. pe cursul superior al fluviului Lena). Africa de Sud. Camerun. ProducŃia mondială de argint este în jur de 15. Kimdia). Arizona. Australia. Dintre producătorii de aur. Canada. Producătorii mondiali de argint sunt în principal: Mexicul. uraniul se întrebuinŃa la . Alaska. Japonia.5 – 4. CroaŃia. Cele mai mari zăcăminte sunt în Austria. catalizator în chi-mia organică. Argentina. barome-trelor. catalizatori. în medicină şi la fabricarea vâscozei. seleniul conferă aliajelor rezistenŃă şi duritate. instrumente-lor medicale. Rusia ş. în industria electrotehnică şi electronică (cabluri. Ghana. corin-donul şi silicaŃii. medalii. electrotehnică. 32% bijuterii. Portugalia. Serbia ş. Magneziul este utilizat în aeronautică. China. Grecia. utilaje chimice. Filipine.a. bijuterii. în industria chimică. Canada. Sierra Leone. aliaje pentru tehnica de laborator. mai produc: Guineea (Boke. Rusia.Metalele uşoare Aluminiul este unul dintre cele mai răspândite elemente din scoarŃa terestră (8. Polonia. în industria autoturismelor. Uganda. Pe piaŃa mondială sunt doar două Ńări furnizoare: Rusia şi Columbia. Mozambic. Sierra Leone. Jamaica. locul trei. Bolivia. Rusia. alte state au producŃie mai mică: Ghana. Columbia Britanică).0 mii tone. aluminiul este întrebuinŃat în industria mijloacelor de transport (autoturisme. SUA. platina şi cuprul – în tehnica dentară. iar în producŃia mondială domină SUA. La începutul secolului al XX-lea. Suedia. Metalele rare Beriliul conferă aliajelor rezistenŃă. avioane. Zirconiul. în industria electrotehnică şi electronică. tehnică fotografică. vagoane. Aurul a fost etalon monetar până în 1973. Canada şi Rusia.1% din aceasta.a. electrozi. Germania). Canada. Victoria. Aproxi-mativ 50% din consum este absorbit de industria fotografică. Canada. China. SUA şi Rusia. fabricarea oglinzilor. China a devenit. a patra producătoare mondială. Malaysia. paladiu. în tehnica dentară. Din cantităŃile anuale de aur. Mexic. Germania şi Norvegia îşi bazează industria aluminiului pe import. Procedeul de obŃinere a aluminiului prin electroliză. ca absorbant de neutroni în reactoarele nucleare şi la prepararea culorilor. Metalele radioactive (energetice). Australia de Vest). care formează aliaje natu-rale cu osmiu. apoi obŃinerea din aceasta a aluminiului într-o baie de criolit. Canada (Ontario. China. tone anual) domină statele dezvoltate (SUA. În producŃia mondială de aluminiu (25 mil. în producŃia de aliaje. Kenya. Coreea de Nord. dar cel mai utilizat pentru obŃinerea acestui metal este uraninitul (UO2). Principalele Ńări producătoare de mercur sunt: Spania (Almaden). Australia produce 1/3 din cantitatea mondială de bauxită (în Peninsula York la Weipa. Rusia şi Norvegia. Argintul se foloseşte la confecŃionarea bijuteriilor. menŃionăm: Republica Africa de Sud (în districtul Witwatersrand). tone anual. pentru diverse aliaje (duraluminiu. nave. la pompele cu vid. ProducŃia mondială de bauxită este de 100-110 mil. ProducŃia anuală este de 130 tone. Mali. Se utilizează în industria chimică (creuzete. Mercurul este folosit la umplerea termocentralelor. Cadmiul este folosit la obŃinerea unor aliaje rezistente la coro-ziune. la întrerupătoarele automate. Statele producătoare sunt: Brazilia. Zimbabwe. pentru curent electric. 34% au devenit monede. nave cosmice). Bauxita s-a format pe roci calcaroase şi roci silicatice într-un climat intertropical arid. New South Wales). Zair. China. ProducŃia mondială de mercur este între 3. industria fotografică. mobilier. SUA. Quebec. tratarea mone-delor. utilizat şi astăzi. sârme). Rusia. California. India. rhodiu şi rutheniu. Australia. Printre Ńările care produc platină mai menŃionăm: Africa de Sud. capsule. Metalele preŃioase Aurul se foloseşte mai puŃin în stare pură (pentru acoperiri şi în practica medicală) şi mai mult în aliaje cu argintul. Peru. elemente de construcŃii etc. SUA (Dakota de Sud. condensa-tori). CantităŃile de aur extrase anual au oscilat în ultimul deceniu între 2. SUA. Indonezia. alpex). la fabricarea bijuteriilor. Italia (Monte Amiata).000 tone. Amplasarea uzinelor producătoare de alumi-niu este condiŃionată de producŃia de energie electrică sau de porturi. Platina este un metal extrem de rar.800 tone. Surinam. tehnica aerospa-Ńială. Argentina. Utah. duritate şi stabilitate faŃă de agenŃii fizico-chimici. la lămpile cu cuarŃ pentru raze ultraviolete. Japonia.

Bristol. Pentru localizarea geografică a industriei de echipamente. precum şi specializarea unor state în diverse produse (Japonia în roboŃi industriali. Kitakyushu ş. În repartiŃia geografică a acestei industrii se evidenŃiază dominaŃia unor Ńări dezvoltate prin performanŃele tehnice şi ponderea în comerŃul mondial. Nancy. În ultimii ani. Având o mare importanŃă. Ludwigshafen)şi în porturile de la Marea Nordului şi Marea Baltică (Emden. Oviedo). Lille. Wismar.a. Germania) au apărut parcurile tehnologice. Gas Hills). Albany ş. Australia (Radium Hill. Cehia (Horni Slavkov. Göteborg). Wupperthal. Republica Africa de Sud (Witwatersrand). având o pondere mare în volumul producŃiei industriale (în Japonia 45%. Newcastle.a. Mannheim. Rum Jungle). dar şi cuprinzătoare. Birmingham. dar ulterior a apărut şi a luat amploare energetica nucleară. con-strucŃii. În China sunt numeroase capacităŃi de producŃie la Beijing. în Suedia (Stockholm. România (Braşov. FranŃa are mari unităŃi ale industriei de echipamente. Glasgow. Fiind o subramură care consumă mult metal. Mainz. În timpul celui de-al doilea război mondial şi în perioada care i-a urmat. Mozambic. care înzestrează şi echipează toate sectoarele de activitate (industrie.). Krefeld). Rouen. Mary Kathleen. textilă. Japonia. tradiŃional specializată în producŃia de maşini-unelte. Bluewater. Subramurile cele mai importante sunt: Industria utilajelor industriale.producerea oŃelului cu rezistenŃă înaltă.a. materiale de construcŃie şi exploatarea lemnului. Stralsund) În Marea Britanie. grupările industriale sunt în jurul oraşelor: Sheffield. Bydgoszcz. Dortmund. Industria de echipamente Sintagma industria de echipamente pentru construcŃia de maşini este nu numai sugestivă. Shanghai. Duisburg. utilaje pentru alte alte ramuri industriale (chimică. Ploieşti. Italia (Ivrea. a Ronului (Lyon. statele dezvoltate se află în etapa postindustrială. ElveŃia (Basel. Germania în mecanică fină.). Tours). Canada (Uranium City. hotă-râtori sunt următorii factori: aprovizionarea cu energie şi cu materii prime. India (Alvaye. în Germania 37%). Anvers. În SUA. Zwickau).Milwaukee. utilaj petrolier. Kakinada). . Dintre Ńările din Europa Occidentală se detaşează Germania. Marsilia. în unele Ńări dezvoltate (Israel.3. este localizată în regiunile siderurgice. Eindhoven. ReşiŃa). Austria (Graz. Shenyang. pe valea Rinului (Köln. miniere. Napoli). Zair. Polonia (Gdansk. Genova. Belgia (Charleroi. Concentrarea unităŃilor este evidentă în bazinul Ruhr (Essen. în arealul San Francisco. FranŃa (Masivul Central). menŃio-năm: SUA (Blanding. în centre industriale mari: Cincinnati. După cum se ştie. confecŃii. Londra. subramurile de înaltă tehnologie (High-tech) au cunoscut o dinamică accentuată influenŃată în mare măsură de institutele de cercetări ştiinŃifice în domenii de vârf (aşa cum sunt cele de la Silicon Valley în microcomponente electronice şi software sau Massachusetts Institute of Tehnology ş. Bremenhaven.a. Germania (Helmbach. a fost intens folosit în scopuri militare. Kobe-Osaka. căile de comunicaŃie şi transportul forŃei de muncă specializate. Lubeck. Bologna. agricultură. Sudan ş. Boston). Port Radium). Zürich). servicii etc. industria software ş. Viena). 5. alimentară) şi maşini de prelucrare prin aşchierea metalelor. utilaje energe-tice. produce diverse utilaje şi echipamente indus-triale: utilaj minier. pentru forajul submarin. concen-trate în nord şi nord-est: bazinul Parisului. regiunea Chipitts (Toledo. Jachymov). Harbin. cu rolul de a accentua cercetările şi producŃia din sfera înaltei tehnologii (industria semiconductorilor. China. Nankin ş. Koblenz. Spania (Bilbao. Praga). Reims. Homberg. Montpellier).). Liège). aparate de masură). Suedia în rulmenŃi. Olanda (Rotterdam. pe Ńărmul mediteranean (Toulon. Japonia este specializată în industria roboŃilor industriali (pro-duce 75% din totalul mondial). pe valea Loirei (Nantes. Tianjin. Fushun. Enschede). industria de utilaje industriale se concentrează în regiuni tip megalopolis: regiunea Bosnywash (New York. Metz. rezultatele incubatoarelor tehnologice au condus la o dezvoltare tehnologică explozivă. Val Gardena). Gand. Wroclaw.a. Cehia (Brno. Torino. Katowice).a. Rusia (Ural). iar în cadrul acesteia industria de echipamente are un rol esenŃial. Industria japoneză de echipamente este localizată în importantele grupări: Tokyo – Yokohama. Düsseldorf. Linz. Rostock. transporturi. Hamburg. Bourg). Santander. Dintre Ńările care exploatează cantităŃi mari de uraniu. Această ramură este prezentă şi în Italia (Milano.Bufallo).

industria de autovehicule este concentrată în sudul Marilor Lacuri (în jurul oraşului Detroit). Belgia. Kassel. Nissan. când Daimler (Germania) a construit primul motor uşor. Daihatsu. au exportat capital şi tehnologie prin înfiinŃarea unor filiale în SUA. Australia. Mitsubishi. Uzinele sunt în centre tradiŃionale. Aceste concerne. Memphis. Toyo Kogyo. La Eisenach se fabrică marca de automobile Wartburg. . deŃine peste 15 uzine (Dusseldorf. Ford Motors are sediul în Detroit (denumit şi mobile city). Marea Britanie. Simca (FranŃa) În SUA. Ascensiunea economică. Coreea de Sud deŃine locul şase în producŃia mondială de autoturisme (pondere 6%). Ingolstadt şi Dingolfin. Plymouth. Ingolstadt. Are sediul la Detroit. Asia de Est (Japonia. Pontiac. componente pentru industria aeronautică. Cadillac.a. Consumă cantităŃi mari de materii prime(oŃeluri speciale. uzinele cele mai importante sunt la Hanovra. Produce autoturismele: Ford. automobilul încorporează tehnologii avansate. Altă firmă este Ford Taunus cu sediul la Köln. FranŃa. ProducŃia japoneză s-a adaptat pieŃelor americană şi asiatică prin construcŃia unui automobil mic şi ieftin (Affordable Family Car). situat în Okayama. şi Honda la Hamamatsu. atât de autoturisme. Canada ocupă locul 10 în lume în producŃia de autoturisme. mase plastice. cât şi de autoutilitare din lume). Concernul Daimler-Benz îşi are sediul la Stuttgart. Canada. SUA a trecut pe locul al doilea în producŃia mondială de autotu-risme. Windsor sau aparŃin firmelor străine: Ingersoll (Suzuki şi General Motors). la Toronto. a determinat numeroase fuziuni şi acorduri între firmele mari. Barreiros (Spania). General Motors produce automobile: Oldsmobile. Japonia. Chevrolet. Samsung şi Kia. SUA. vehicule mili-tare. • Industria mijloacelor de transport este o subramură complexă cu o largă răspândire. Opel are sediul în Russelsheim şi uzine la Bochum şi Kaiser-slautern. iar linii de montaj sunt instalate în Mexic. Canada). în ora-şele Dallas. situat în Yokohama (al treilea producător mondial de autoturisme). intensificarea traficului de mărfuri şi călători. SocietăŃile producătoare sunt grupate în trei mari concerne (The Big Tree): Ford Motors. localizat în Hiroshima.ComerŃul mondial cu echipamente este dominat de marii exportatori: SUA. Ludwigschaffen etc). produce şi vehicule utilitare. Nigeria. construiesc anual circa două milioane de automobile. Industria de automobile este concentrată în următoarele regiuni: Europa Occidentală (Germania. Brazilia. Această industrie a evoluat exploziv (mai ales după al doilea război mondial). schimburile comerciale şi turismul au impus modificări în structura căilor şi mijloacelor de transport. Vectra etc. Concernul Volkswagen – Audi domină piaŃa europeană. Fuji. situat în oraşul cu acelaşi nume (cel mai mare produ-cător. componente electronice etc. alu-miniu.). Astăzi. cauciuc sintetic. Belgia ş. Mercury şi Lincoln. Germania. Mazda.după ce timp de un secol a fost lider incontestabil. Chrysler şi cooperează la producerea celor din mărcile Roots (Marea Britanie). Alte mari concerne japoneze sunt Suzuki. Marea Britanie. Buick. în cooperare cu firmele americane. Uzinele japoneze din SUA. dar în acelaşi timp fluctuant. Atlanta sau pe Ńărmul pacific la Los Angeles. colaborează cu Japonia şi a creat diviziunea Saturn pentru maşini de înaltă performanŃă. Spania. pe litoralul atlantic. General Motors şi Chrysler Corporation. produce modelele Dodge. Hamilton. cu doi cilindri. Concernul BMW (Bayerische Motoren Werke AG) este instalat la München. precum şi camioane. Dintre concernele autohtone menŃionăm Daewoo. de mare actualitate şi însemnătate în economia tuturor statelor. Aliston (Honda) etc. Coreea de Sud. s-a extins cu fabrici de asamblare în Europa şi America Latină. Chrysler Corporation se află tot în oraşul Detroit. Cele mai mari concerne japoneze specializate în producŃia de autoturisme sunt: Toyota. Kadett. Italia. Japonia este liderul mondial în producŃia de autoturisme şi motociclete. (aparŃine corporaŃiei General Motors din anul 1926). Lupta dură pentru acapararea pieŃelor de desfacere a modificat costurile din proiectare şi construcŃie. Europa. • Industria mijloacelor de transport auto (rutiere) Expansiunea construcŃiei de automobile a început în anul 1889. Indonezia. Isuzu. Coreea de Sud) şi America de Nord (SUA. autocare. Germania ocupă locul al treilea în ierarhia mondială a cons-trucŃiei de automobile. Brazilia. India. în ultimele două decenii manifestându-se tendinŃa internaŃionalizării producŃiei. Subaru. Salzgitter. ocupând locul al doilea în privinŃa autocamioanelor. pe baza unei strategii excelent aplicate.). Produce automobile Ascona.

Belgia ocupă locul nouă în lume în producŃia de autoturisme: la Anvers. Geografic. Argentina ş.). Firenza ş. Italia şi Belgia. cu obiective industriale la Barcelona. Maşinile de lux şi sportive sunt fabricate sub mărcile: Lamborghini. Le Havre. General Motors şi Mazda. În Italia. Ferrari. a cunoscut o revigorare după pă-trunderea firmei germane Volkswagen şi. Morris.. Capri.5 mil. troleibuze. Principalele companii italiene de autoturisme sunt: FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino). Iveco. Valladolid şi Avila). Metz-Borny etc. . Luton (în regiunea londoneză). La Werdau. cu firma MAN. În 1976. Ford. recent. Rusia. Marea Britanie a început producŃia de autoturisme în anul 1893 prin firma Daimler Co Ltd.a. Germania. autocamionul ROMAN (la Braşov). 0.). ea reuneşte grupurile Berliet şi Saviem. Levallois. sub licenŃă franceză (Renault). Speke (Lancashire) şi Linwood. Citröen. Canada.B. fondată în anul 1899 la Billancourt. firma Ford. Navara ş. Volkswagen. Le Mans. produce peste 50% din numărul de automobile al FranŃei şi o parte importantă din autocamioanele grele. Automobile se produc şi în Brazilia. Cehia (autoturismele Skoda la Plzen. a devenit acum un deceniu societate anonimă. automobilele se fabrică din 1899. care a pătruns şi în alte Ńări (Polonia. AlŃi producători: Suedia. Reims. România a semnat un contract de colaborare cu această societate pentru producerea primelor autoturisme româneşti (Dacia 1100 şi 1300). autoutilitare şi autocare. În Rusia. ProducŃia sa de autoturisme se află astăzi pe locul 7 în lume după Coreea de Sud. astăzi. uzine pentru autocamioane şi autoturisme sunt la Moscova. Malaysia. Spania are o ascensiune spectaculoasă în producŃia de automo-bile. Cortina s. Togliatti. Coreea de Sud. Opel. Spania. FranŃa. Diferite tipuri de autovehicule sunt fabricate la Brescia. Caen. preluată de Nicola Romeo) din Milano. la Minsk. Lille. Spania. Opel Astra.a. Africa de Sud. CarpaŃi şi Bucegi (după o concepŃie proprie).a. Coventry este „capitala automobilului britanic”. Ungaria (camioane Ikarus la Csepel). Rover) British Ford (Granada. Saint-Etienne. Chrysler G. Uzinele Citröen sunt localizate la Paris. Nathgate (ScoŃia). Port. Opel Vectra. Sanok). Ellesmere. Caen. Innocenti. Nijni Novgorod. Grupul asociat Peugeot are uzine la Sochaux. Vauxhall (Ventora. Argentina. În anul 1968.). Marea Britanie. Nanterre.a. autovehicule anual (uzinele Volvo de la Göteborg). Din Lombardia şi Piemont. Producători mai mici sunt Rolls-Royce şi Lotus. Lancia. iar linii de montaj sunt în Turcia. La Derby au pătruns firmele japoneze Toyota şi Nissan. acŃiunile majoritare aparŃin acestei firme. şi a continuat (în 1906) cu celebra firma Rolls Royce. după licenŃa germană. Volkswagen Passat. Zittau şi Hainiken se construiesc autocamioane. Nissan. România a produs autocamioane SR. la Kiev. pe lângă giganŃii mai sus menŃionaŃi. Firma SEAR (Societad Espanol de Automoviles de Turismo). La întreprinderea ROCAR din Bucureşti se fabrică autobuze. Oxford. În FranŃa. Mercedes ş. Napoli. Principalele grupuri producătoare sunt: British Leyland (Morris. iar firmele cele mai penetrante pe piaŃa mondială de autoturisme sunt: Toyota. Polonia (Varşovia. La Câmpulung Muscel s-au produs IMS şi apoi ARO.). Renault şi Volvo. La Colibaşi. China. Jaguar. apoi. şi la Craiova (iniŃial sub licenŃă Citröen. Peugeot. Maserati. Cassino. construcŃia de automobile este dominată de societăŃile Renault şi Peugeot. Termoli. a concernelor Ford. Viva. grupul Citröen s-a asociat cu Peugeot SA (formând PSA Peugeot Citröen). acest grup cuprinde şi firmele Talbot (fost Simca) şi Chrysler Europa. Un alt producător este Fasa – Renault (la Madrid. Australia. SUA. Sunt renumite autocamioanele şi vehiculele utilitare MAN (Maschi-nenfabrik Augsburg Nürnberg). precum şi cele germane BMW şi Opel. la Gent. firma Volvo şi la Genk. industria de automobile a pătruns la Bari. Fiat. Douvrin ş. uzina de la Colibaşi este privatizată. Dijon. şi Toyota. autocamioane Tatra în apropiere de Praga). Albion. Honda. iar linii de montaj ale Renault funcŃionează pe toate continentele. uzinele sunt amplasate la Birmingham. Firma Renault. Flinds. Vauxhall. cu o pondere de 4.a. Firmele americane sunt reprezentate prin unităŃi situate în apropiere de Valencia (Ford) şi Saragosa (General Motors). CapacităŃile de producŃie mai importante ale societăŃii Renault sunt la Billancourt. (Commer. Bolzano. Mulhouse. Brindisi. Orleans. Mlada Boleslav. produc firmele General Motors şi Ford. în Ucraina. Opel Corsa. Coventry (Anglia Centrală). iar produsele italiene au cucerit o parte însemnată a pieŃei internaŃionale.5%. în Belarus. Humber ş. Volkswagen Polo. apoi cu Napier. Marii exportatori de autovehicule sunt: Japonia.a. Lublin. Alfa-Romeo (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili.a. India. În Spania au pătruns.Cele mai solicitate modele din Germania au fost: Volkswagen Golf/Vento. în prezent Daewoo) se produc autoturisme.

Shanghai. Atât în SUA. precum Rusia. pe Ńărmul . Dacă în perioada interbelică s-a construit cea mai mare parte a reŃelei feroviare. în Spania. şantierele navale sunt situate tot pe Ńărmul baltic (Szczecin. Nagasaki. În Europa. Beijing. Hiroshima. Chicago. iar transportul de pasageri este dominat de cel rutier. care. Shipbuilding) se adaptează rapid cerinŃelor pieŃii. industria de material rulant (in principal. transporturile pe calea ferată au un rol hotărâtor. în Ńările cu suprafeŃe mari. în Germania. Japonia. Kansas City. Spania. Polonia ş. Livorno. iar în FranŃa se produc cele mai rapide garnituri de tip TGV. Glasgow. Kiel. metaniere. experimental. a dobândit un ritm extrem de ridicat şi produce o gamă largă de nave destinate transportului de mărfuri (petroliere. Salzgitter . cu viteze de 380 km/h. Germania este cel mai important producător de locomotive şi vagoane. Wolgast). iar în Canada: Edmonton. Birmingham. Atlanta. Wilsmar. Memphis. În Coreea de Sud s-au construit şantierele navale de la Pusan şi Ulsan. Fuzhou.vagoane). Moscova. Shimonoseki. În America de Nord. producŃia fiind concentrată în porturile Qingdao. St. astăzi industria materialului feroviar cunoaşte un proces de modernizare a parcului de locomotive şi introducere pe scară largă a tracŃiunii electrice. Principalele noduri feroviare din SUA sunt: Minneapolis. vagoane şi în Suedia. China produce cantităŃi mari de utilaj feroviar (locomotive electrice. În Germania se produc locomotive electrice şi garnituri de mare viteză (ICE). când George Stephenson experimentează o locomotivă (1825) cu o viteză de 19 km/h. Italia are o poziŃie favorabilă în partea centrală a Mării Medi-terane. Kobe.a. Strasbourg. India produce locomotive electrice şi material rulant. prin volumul şi complexitatea tonajului. nave de pescuit. Houston.Louis. Napoli. din 1980 primele trenuri de mare viteză din FranŃa. în 1942 s-a construit prima locomotivă electrică. au depăşit 500 km/h. Ancona. mineraliere. vagoane etc. Industria de material feroviar este localizată în apropierea centrelor siderurgice si a marilor noduri feroviare. Cehia. Hamburg. Principalele centre de producŃie sunt la: Metz. Mexicul produce locomotive la Monterrey şi Ciudad de Mexico. cu motoare liniare de inducŃie şi sustentaŃie pe pernă magnetică (MAGLEV – levitaŃie magnetică). În Australia. În Marea Britanie o parte însemnată a producŃiei de locomotive şi vagoane este exportată. transportul feroviar s-a moder-nizat prin creşterea vitezei de circulaŃie. În Japonia se fabrică automotoare în centrele Nagoya şi Osaka. Ńara devenind al doilea producător mondial de nave. Spania. China este al treilea mare producător mondial de nave. Stralsund. Italia. Bordeaux. pe Ńărmul Mării Nordului (Emden. Derby). vagoane. VeneŃia. principalele şantiere navale fiind situate la Genova. Gdynia. În Europa. La Spezia. FederaŃia Rusă produce locomotive şi vagoane la Kolomna. este pe primul loc. Montreal ş. Şantierele navale ale Germaniei sunt în nordul Ńării. principalele centre de producŃie fiind la Essen (locomotive. Viitorul în acest domeniu aparŃine trenurilor de mare viteză. dispune de şantiere navale mo-derne: Yokohama. au construit şantiere navale şi în alte Ńări. Palermo. containerizare şi creşterea gradului de confort şi specializarea vagoanelor. nave cargo pentru transportul general de mărfuri. Rostock. Centrele de producŃie sunt: Leeds. automotoare. Japonia a introdus încă din 1964 garnituri de mare viteză (210 km/h) pentru transportul de călători. Kassel ş. Este cel mai mare producător de automotoare. Gdansk). cât şi în Canada. Taranto. Cuxhaven) şi al Mării Baltice (Kiel. Hitachi. Bremen. În această zonă a Pacificului (inclusiv Taiwanul) se concentrează peste 80% din producŃia de nave a planetei.). iar altele. din 1900 datează primul tren electric. Yokosuka. Dallas. principalele centre de producŃie sunt la Wuhan.a. Lugansk. Lille. au atins 700 km/h.• Industria de material feroviar îşi are începuturile în Marea Britanie. Marile trusturi japoneze de construcŃii navale (Mitsubishi. Polonia.) şi nave pentru transportul de pasageri. Cel mai mare centru de producŃie este Madras. locomotive Diesel. Bremenhaven. nave transcontainer etc. experimental. Nagoya. Italia. China şi India. În Polonia. Hakodate. • Industria mijloacelor de transport naval Această subramură a cunoscut în ultimele 4-5 decenii modificări radicale. Osaka. cu 43% din producŃia mondială. vagoane) este concentrată la Sidney şi Newcastle. FranŃa deŃine locul doi pe continent în producŃia de locomotive. denumite Shinkansen. Cincinnati.a. în 1994 se dau în exploatare trenurile Eurostar. principalele Ńări care construiesc nave sunt: Ger-mania. Shantou. Luda. se mai produc locomotive. transportul de mărfuri pe calea ferată are o pondere mare. pentru cereale şi produse alimentare. Lübeck. Spre deosebire de SUA şi Canada. Danemarca. În 1930 a intrat în exploatare prima cale ferată între Liverpool şi Manchester.

Rochefort. Seclin. firma Dasa are uzine la Düsseldorf. La Cherbourg. se produc diferite tipuri de avioane de pasageri şi militare. Bordeaux ş. În România. iar McDonnellDouglas la Saint Louis. Principalele uzine se află în regiunea pariziană. Sestao). fiind caracteristică statelor puternic dezvoltate. Gama de produse cuprinde: componente şi microcomponente electronice. Vladivostok.a. producŃia de avioane şi elicoptere este asigurată În de companiile Boeing. Long Beach. Newport News. Bergen). materiale compozite. Avioanele de pasageri sunt produse de companiile Rolls-Royce (cu sediul la Derby) şi British Aircraft Corporation (cu sediul la Bristol).Louis. Principalele centre ale activităŃii aerospaŃiale (sub egida NASA) sunt la Houston şi Cap Kennedy.400 uzine. San Diego. • Industria aeronautică şi aerospaŃială este un domeniu al înaltei tehnologii. solicită investiŃii mari şi forŃă de muncă superior calificată. Philadelphia. Norvegia (Stawanger. echi-pamente informatice. Tacoma. FederaŃia Rusă se situează pe locul al doilea în industria aerona-utică şi aerospaŃială. Deşi Rusia fabrică numeroase tipuri de avioane. Traian Vuia. iar produsele sunt intens solicitate pe piaŃa mondială. Varton. s-a dezvoltat industria de computere portabile. electronică şi tehnica de calcul Această industrie este de dată recentă. Tarbes. Cannes ş. utilizează tehnologii performante. Bridgeport. Craiova. Baltimore. este un puternic concurent pentru industria americană. de specializare şi de utilizare a noi tipuri de nave. iar principalele grupuri constructoare sunt: General Electric. În Japonia (la Kawasaki). Şi alte state au o producŃie de nave semnificativă la nivel european: Suedia (Göteborg. sa creat posibilitatea acce-sării pe Internet. programe de operare pentru calculatoare. Compania Lockheed în Burbank – California.a. Los Angeles. TendinŃele în acest domeniu sunt de creştere a capacităŃii nave-lor. Hull. În Rusia. se produc hidroavioane. În Germania. Galveston). Se produc avioane şi în alte Ńări europene: în Italia (firma Fiat Aviazione din Torino). şantierele navale sunt situate pe Ńărmul atlantic (Portland. Belfast. General Dinamics şi United Technologies. principalele şantiere navale sunt la Sankt Petersburg. bunuri audio-video. pe cel pacific (Portland. Industria aerospaŃială americană este controlată de peste 70 de firme care au 1. Boston. Boston. aparate de fotografiat digitale. Bourges. iar în Danemarca. centrele sunt pe Ńărmul baltic (Helsingor. echipament medical. Kazan. Produsul principal al aeronauticii franceze este tipul de avion Airbus. Compania Boeing are sediul la Seattle. Atlanta. Bremen. Din 1926 a început la IAR Braşov producŃia de avioane. San Francisco. Circa 25% din nave aflate sub pavilion de complezenŃă aparŃin SUA. informatică ş. Chateauroux. Krasnoiarsk. San Diego. Gloucester. Aceste produse sunt folosite în telecomunicaŃii. la roboŃii industriali. se bazează pe o forŃă de muncă înalt specializată. San Diego). München etc. China. Principalele unităŃi de producŃie sunt situate la Santa Monica. SUA. sistemul bancar. Newcastle). Olanda (grupul Fokker din Eindhoven). La IAR Ghimbav se produc elicoptere. iar prin cooperare cu Anglia. Los Angeles. New Orleans. Mc Donnell-Douglas (asociată în prezent cu Boeing) şi Lockheed. Cadiz) şi cel al Golfului Biscaya (El Ferrol. precum şi pe Ńărmul Golfului Mexic (Tampa. S-au obŃinut chip-uri şi superchip-uri cu tranzistori integraŃi.a. Nicolaevsk pe Amur. Voronej. Această a doua companie a produs şi varianta britanică a avionului Concorde. Bristol. Bacău.a. prin produsele sale în domeniul aeronautic. TU 144. Baza de la Baikonur pentru cercetări şi explorări cosmice se află pe teritoriul Kazahstanului. Marea Britanie (Shell-Haven. poşta electronică (E-mail). Principalele centre ale construcŃiei de avioane sunt: Bucu-reşti. Savannah). Alborg). Stockholm. Spania. Charleston. În SUA. Arhanghelsk. Wichita. FranŃa. la Toulouse. Murmansk. echipate cu turboreactoare Rolls-Royce. Nakskor. în colaborare cu British Aircraft Corporation. Cartagena. India şi Australia. Principalele centre ale construcŃiei de avioane sunt la: Seattle. Aurel Vlaicu şi Henry Coandă se numără printre pionierii aviaŃiei mondiale. Glasgow. tehnică de calcul. iar 20% unor Ńări din Europa. Marea Britanie este o Ńară cu tradiŃie în industria aeronautică. TU 114. Suedia. Mai târziu s-au construit avioanele ROM-BAC 1-11. cele mai apreciate sunt cele de tip IL. celebrul Concorde. Volgograd. Principalele centre ale industriei aeronautice sunt: Moscova. Malmö). New York. St. Mobile. echipamente de înregistrări audio şi video pe suport magnetic sau optic CD-ROM ş. Valencia. prin colabo-rarea grupurilor Boeing şi Lockheed. TU 154. Uzinele acestor companii se găsesc şi la Cardiff.mediteranean (Barcelona. echipament de telecomunicaŃii. . • Industria electrotehnică.

Japonia se situează pe primul loc în domeniul industriei apara-turii electronice şi electrotehnice. Firmele japoneze cele mai cunoscute sunt: Toshiba, Sony, Mitsubishi, Nippon, Sanyo, Hitachi, iar principalele centre de producŃie se află la Tokyo, Osaka, Nagoya, Hamamatsu, Hiroshima. În SUA se produc: tehnologie informatică, bunuri de larg consum electrotehnice şi electronice, echipamente pentru telefonia mobilă. Cele mai cunoscute sunt concernele: General Motors, Motorola, IBM, DEC, Hewlett-Packard, ATT, Timex ş.a.. Principalele centre de producŃie sunt: New York, Chicago, Detroit, Atlanta, St.Louis, Tucson, Los Angeles, San Francisco, Silicon Valley (California). În Rusia, industria electronică şi electrotehnică este localizată la Sankt Petersburg, Moscova, Nijni Taghil şi Ijevsk. Germania are o serie de firme specializate în aparatura elec-tronică, electrocasnică, telecomunicaŃii şi o paletă largă de produse: Siemens, Gründig, AEG – Telefunken; firma olandeză Philips a introdus pe piaŃă caseta audio şi înregistrările audio-digitale, echipa-mentele de telecomunicaŃii; în Coreea de Sud îşi au sediile concernele Samsung, LG, Daewoo. • Industria de utilaj agricol s-a diversificat şi produce tractoare, combine, maşini pentru întreŃinerea culturilor, utilaje pentru sectorul zootehnic şi care asigură mecanizarea lucrărilor agricole. Cel mai mare producător mondial de maşini şi utilaje agricole, SUA, prezintă o structură completă a acestei industrii cu o concen-trare evidentă în Pennsylvania (Canton), Tennessee (Chatanooga), Indiana (Richmond), Illinois (Peoria – cel mai important în producŃia de tractoare), Georgia (Atlanta); la New Orleans se produc maşini de recoltat bumbac. Firmele care produc maşini şi utilaje agricole în SUA, dar şi în alte Ńări sunt: Massey Fergusson, Ford şi John Deere. Japonia are o serie de centre mari ale industriei de utilaje agri-cole la Tokyo, Osaka, Nagano, Kyoto, Kochi. În Italia se produc tractoare şi maşini agricole la Torino, Milano, Navarra şi Napoli. Germania este cel mai mare producător şi exportator european de maşini şi utilaje agricole. Uzinele cele mai mari se află la Hanovra, Kassel, Köln, Manheim, Leipzig, Weimar. Grupul Claas este renumit. FranŃa produce utilaj agricol la Île-de-France, Champagne, Vierzon ş.a., iar Polonia, la Poznan şi Varşovia. În Rusia, principalele uzine sunt la Volgograd, Celeabinsk, Omsk, Krasnoiarsk. Printre producătorii de utilaje agricole se mai află Spania, Turcia, China (Tianjin, Beijing), România, Australia, Egipt. Întrebări, exerciŃii, aplicaŃii
• Care sunt materiile prime folosite în siderurgie? • Ce rol are siderurgia în economie? • IdentificaŃi pe hartă principalele bazine şi centre de extracŃie a minereului de fier. • Ce rol au neferoasele în industria modernă? • StudiaŃi şi comentaŃi harta repartiŃiei rezervoarelor de cupru. • Ce rol are industria de echipamente în economia modernă? • Care sunt subramurile industriei de echipamente? • Care sunt principalele caracteristici ale comerŃului cu produse siderurgice? • Cum explicaŃi ascensiunea spectaculoasă a unor Ńări în con-strucŃia de autoturisme? • ExplicaŃi sintagma „industria de echipamente”. Teme pentru referate 1. RepartiŃia rezervelor sigure de minereu de fier. 2. Minereurile feroase ajutătoare. 3. ComerŃul mondial cu minereu de fier. 4. ComerŃul mondial cu produse siderurgice. 5. RepartiŃia geografică a metalelor neferoase colorate. 6. RepartiŃia geografică a metalelor neferoase uşoare. 7. Metalele preŃioase: zăcăminte, centre de exploatare, produc-Ńia şi utilizarea. 8. Industria de autoturisme din SUA şi Japonia. 9. Industria de autoturisme din Europa. 10. Industria de aeronave.

11. Industria electronică şi de tehnică de calcul.

Bibliografie
1. Bran Florina şi colab., Geografie economică mondială, Edi-tura Economică, Bucureşti, 2000, pag.131-148. 2. Erdeli George şi colab., Geografie economică mondială, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 1998, pag.106-134. 3. Mihăilescu Ion Florin, Elemente de geografie economică mondială, Editura Ex-Ponto, ConstanŃa, 2000, pag.136-203. 4. Simion P.Teodor, Nicoară Vasile, Geoeconomia Terrei, Edi-tura Domino,Târgovişte,1997, pag.223260.

6. INDUSTRIA CHIMICĂ

Această ramură industrială asigură o valorificare superioară a materiilor prime şi este impulsionată de cererile tot mai mari şi diver-sificate ale altor ramuri industriale, ale agriculturii, transporturilor etc. Materiile prime utilizate în industria chimică sunt extrem de diversificate: substanŃele minerale din scoarŃa terestră (petrol, gaze naturale, carburi, sare, fosfaŃi, sulfaŃi), aerul atmosferic, materii prime vegetale şi de origine animală, subproduse şi deşeuri industriale.

6.1. Industria petrochimică
Este principala subramură a industriei chimice; prelucrează pe-trolul şi gazele naturale din care se obŃin: mase plastice, fire şi fibre sintetice, cauciuc sintetic, solvenŃi, detergenŃi, lacuri, coloranŃi, vopse-le, medicamente, într-o gamă sortimentală de circa 3000 de produse. Dintre toate acestea se detaşează trei grupe de produse: • Masele plastice şi răşinile sintetice Dintre produsele acestei grupe enumerăm: polietilena, policlo-rura de vinil, polistirenul, polipropilena, răşinile termorezistente, poliuretanul, poliacetatul de vinil, siliconul, policarbonaŃii ş.a. Produ-sele au o largă utilizare: agricultură, ambalaje, industria electronică şi electrotehnică, (înlocuitori ai metalelor), a lemnului, industria mobilei, construcŃii, medicină, construcŃia autovehiculelor, industria navală şi aerospaŃială. Produsele acestei grupe a petrochimiei au proprietăŃi superioare şi preŃuri competitive, sunt utilizate pentru performanŃele lor mecanice, termice, chimice, electrice şi optice. Cele mai mari şi di-versificate producŃii au: SUA, Japonia, Germania, FranŃa, Canada ş.a. • Firele şi fibrele sintetice reprezintă grupa de polimeri care reuşeşte să înlocuiască produse naturale ca: fibrele şi firele de in, cânepă, mătasea, lâna ş.a. Această subramură industrială a crescut în raport cu evoluŃia numerică a populaŃiei ultimelor decenii. Principalele Ńări producătoare de fire şi fibre poliamidice şi poliacrilonitrilice sunt: SUA, Coreea de Sud, Germania, Japonia ş.a. Fibrele celulozice, în cantităŃi mari, sunt produse în China, Japonia, India ş.a. În România sunt apreciate fibrele şi firele sintetice obŃinute la Săvineşti, Iaşi, Botoşani. • Cauciucul sintetic se produce pe baza elastomerilor de tipul butadienei, la care se adaugă negrul de fum şi cantităŃi variabile de cauciuc natural. ProducŃia mondială de cauciuc sintetic a evoluat datorită cererii de pe piaŃa mondială şi creşterii rapide în ultimele patru decenii a producŃiei de autovehicule. Marii producători de cauciuc sintetic sunt: SUA, Japonia, Rusia, FranŃa, Germania, China, Marea Britanie, Italia, Canada. Principalele firme producătoare de cauciuc sintetic şi de anvelope sunt: Goodyear (S.U.A. – cu sediul la Akron), Firestone – Bridgestone (SUA), Michelin (FranŃa, la Clermond Ferrand), Pirelli (Italia, cu sediul la Milano), Continental (Germania) ş.a.

Industria petrochimică este amplasată în porturi, zonele producă-toare de petrol şi gaze naturale, în zonele consumatoare de produse.

6.2. Industria carbochimică
Materia primă o reprezintă cărbunii de pământ (cărbunii superiori). Prin distilarea acestora la temperaturi de 1100º – 1200ºC se obŃin: cocs, gudroane, gaze de sinteză, benzoli. Gudroanele sunt folosite în construcŃia şoselelor, în industria coloranŃilor, lacurilor, a explozivilor, maselor plastice etc. Diverse utilizări au produsele obŃinute din benzoli (toluenul, solvenŃii, benzenul, xilena). Din gazele rezultate în urma distilării cărbunilor se fabrică metanolul, răşinele poliesterice termorezistente ş.a. Principalele centre ale industriei carbochimice sunt situate în Germania (Saar, Ruhr), Ucraina (Krivoi Rog), Rusia (Kursk, Lugansk, Kemerovo), FranŃa (bazinul Lorena), China (Fushun), Republica Africa de Sud, SUA (MunŃii Appalachi).

6.3. Industria produselor clorosodice
Materia primă o constituie sarea de bucătărie, iar procedeul de obŃinere a produselor este electroliza. Zăcămintele de sare gemă s-au format în lagune, braŃe marine, bazine litorale separate de mare prin praguri puŃin adânci. Grosimea impresionantă a zăcămintelor se explică, în unele ca-zuri, prin subsidenŃa care s-a întins pe mai multe perioade geologice. Exploatarea sării se face pe mai multe căi: - extracŃia din saline; - prin injectarea apei în zăcământ în bazine; - din lacurile care au format o crustă de sare; - prin desalinizarea apei de mare; Mari zăcăminte de sare deŃin: - Germania (Stasssfurt, Hanovra), FranŃa (Soulce, Salzbronn), Marea Britanie, Olanda, România, Spania, Austria, Polonia (Wielicka), Rusia, SUA, Canada. China este cel mai mare producător de sare marină. Exportă sare: Australia, India, Mexic, Canada, România, Tunisia. Circa 1/3 din producŃia mondială de sare este prelucrată industrial. Din prelucrarea industrială a sării rezultă: clorul, soda caustică, soda calcinată. Clorul este folosit la fabricarea solvenŃilor, maselor plastice, insecticidelor, ierbicidelor, celulozei şi hârtiei, tetraetilului de plumb. O dată cu fabricarea clorului se obŃin soda caustică şi hidrogenul. Soda caustică este folosită în industria textilă, la prelucrarea petrolului, în producŃia de detergenŃi. łările care produc cele mai mari cantităŃi de sodă caustică sunt: SUA, China, Japonia, Germania, Rusia, Canada, Italia. Acestă industrie este mare consumatoare de energie electrică. Centrele mari ale industriei produselor clorosodice sunt Philadelphia, Freeport (SUA), Solikamsk (Rusia), Dombasle (FranŃa), Inowroclaw (Polonia), Chendu (China). Tot aceleaşi Ńări au excedente de produse clorosodice. Impor-tatorii sunt Ńările care au rezerve mici de sare: Mexic, Brazilia ş.a.

6.4. Industria acidului sulfuric
Sulful este materia primă pentru industria acidului sulfuric. Se cunosc două categorii de mari zăcăminte de sulf nativ. În SUA se exploatează în MunŃii Stâncoşi (Cody, Cove Creek), Utah, Wyoming, Texas, Louisiana, în Rusia la Iaşimbai, Orenburg, în Polonia la Sieradz, Tarnobrzeg, în Japonia la Hakodate, Fukushima, în Spania la Hellin, în Italia la Enna, Gagliano (Sicilia), Avellino, Urbino; se mai exploa-tează în Chile, România, Noua Zeelandă. Zăcăminte de sulf se găsesc în depozitele sedimentare şi în spaŃiile asociate structurilor petrolifere şi gazeifere din China, India, Kuweit, Iran. CantităŃile cele mai mari de acid sulfuric se produc în SUA, China, Maroc, Japonia, Rusia, Noua Zeelandă, Spania, Italia. Acidul sulfuric este folosit la fabricarea îngrăşămintelor chi-mice, coloranŃilor, explozivilor, celulozei, fibrelor sintetice, în meta-lurgie, industria textilă, rafinarea petrolului, metalurgia neferoaselor. 6.5. Industria îngrăşămintelor chimice

la început. Guano este constituit din excrementele păsărilor de pe litoral. Marea Britanie. Maroc. Belarus. Rusia.6. FranŃa. în zonele bogate în peşte şi cu climat uscat. prin acŃiunea acidului sulfuric asupra amoniacului. SUA. Rusia. Savannah. Olanda. Berezniki. Centre specializate în producŃia de hârtie sunt în Japonia (Kushiro). Egipt ş. Africa de Sud. guano. În preajma primului război mondial s-a obŃinut (prin fixarea azotului atmosferic). Industria celulozei şi a hârtiei La început. Israel. sărurile de potasiu se exploatează la Stassfurt. Suria. Dacă. Siria. Balsareny. Germania. trestia de zahăr. sinteza amoniacului. incolore sau albe. mare producătoare de săruri de potasiu. precum şi a acidului sulfuric. fiind utilizat ca îngrăşământ fosfatic natural. iuta. India. În SUA. India. Italia. 6. hârtia se fabrica din textile.. iar mai târziu s-a utilizat lemnul de răşinoase şi foioase. Dacă SUA. Totuşi. aceştia se găsesc în Chile (Iquique) sub forma salpetrului (azotat de sodiu). SUA. Depozitele de guano se găsesc în Peru. pentru producerea hârtiei se mai folosesc: stuful. zăcămintele de petrol. Rusia ş. exploatarea se efectuează din apele Mării Moarte. Rusia. New Orleans.a. bambusul şi paiele. China. SUA.a. din sta-tele Alberta şi Manitoba. în Tunisia. provenind din descompunerea unor substanŃe azotoase (guano). sărurile de potasiu se extrag de la Carlsbad (New Mexico). Spania exploatează sărurile de potasiu la Sauria. Rusia. pe cale industrială.) importă lemn şi/sau celuloză pentru hârtie. În Germania. • Îngrăşămintele fosfatice se produc pe baza fosfaŃilor naturali: fosforite. Charleston. Germania. Finlanda. principalele centre de fabricare a hârtiei sunt: Seattle. Suedia. în Canada. în Israel. s-a obŃinut şi utilizat ca îngrăşământ sulfatul de amoniu. • Îngrăşămintele chimice potasice se obŃin pe baza sărurilor de potasiu. Suedia. Belle Plaine. Canada. China. astăzi amoniacul se foloseşte la fabricarea acidului azotic şi se obŃin îngrăşăminte chimice. conductele de gaze naturale. pe baza unor materii prime proprii. CantităŃi mari de îngrăşăminte azotoase produc: SUA. FederaŃia Rusă. Searles Lake (California). În producŃia mondială de îngrăşăminte potasice. Rusia. provin din depunerea pe fundul oceanelor a scheletelor de peşti. un mare zăcământ se află pe teritoriul statelor Zair. China. Faptul că procesele tehnologice sunt de natură chimică a determinat includerea industriei celulozei şi hârtiei în industria chimică. Iordania. India.a. Fosforitele se găsesc în Maroc. Cardona. . Irak. Germania. dintre care azotatul de amoniu este cel mai important îngrăşământ cu azot. Aceste zăcăminte se formează pe o suprafaŃă mai redusă şi numai în faza finală a ciclului de sedimentare halogenă. Navara. care a stat la baza întregii producŃii de îngrăşăminte azotoase. Finlanda. Quebec ş. Statele care exportă mari cantităŃi de celuloză şi hârtie sunt Canada. Israel ş. Belarus.a. Beriain.a. Brazilia. Congo. Rusia.a. Gabon şi Angola. Egipt. Namibia. Apatitele (fosfat tricalcic natural) sunt folosite pentru producerea îngrăşămintelor chimice (superfosfaŃi). În SUA. Canada. Suedia dispun de masă lemnoasă datorită unor mari suprafeŃe forestiere. Spania. Deşi lemnul este materia primă cu o pondere de circa 95%. Peru. Principalii producători de îngrăşăminte fosfatice sunt: SUA. pe primele lo-curi se află Canada. Indonezia.Prin folosirea raŃională a îngrăşămintelor chimice creşte produc-tivitatea agricolă şi pot fi satisfăcute cerinŃele alimentare impuse de creşterea numerică a populaŃiei. FranŃa ş. fosforului pentru chibrituri ş. China. Canada. Buggingen. Finlanda. Tunisia. Algeria. Halle ş. Algeria. din vechile câmpuri miniere din statul Saskatchewan. Fabri-cile de îngrăşăminte azotoase sunt amplasate în apropierea materiei prime: rafinăriile de petrol. iarba alfa. SUA. FranŃa ş. cea mai mare parte a îngrăşămintelor azotoase constituie derivate din amoniacul de sinteză. Chile. Rusia. a acidului fosforic. Kazahstan. Nauru. Germania. În cadrul acestei subramuri se produc mai multe tipuri de îngră-şăminte chimice. apatite. bazinele huilifere. Egipt. din lacurile sărate de la Tripolis. FranŃa. ProducŃii şi cantităŃi mari exportate au: Maroc. Germania. • Îngrăşămintele azotoase Utilizarea acestora a început în secolul al XIX-lea sub forma azotaŃilor naturali. Ierarhia producŃiei mondiale de îngrăşăminte chimice se prezintă astfel: SUA. alte Ńări (Japonia. precum şi de la Saskaton. dispune de zăcă-minte uriaşe la Solikamsk. Depozite de salpetru se găsesc în nordul statului Chile şi în Bolivia. oraşele-porturi etc. Tunisia.a. iar în Canada – Vancouver.a. Saligorsk. Se prezintă sub formă de mase granulare compacte.

2000. menŃin umiditatea. 7. Florea Miron. Berlin Chemie. Frăsineanu Dragoş. În ultimii ani.1. rozmarin. 6. Bucureşti.2. pădurea este un rezervor de materii prime prin lemnul de diferite calităŃi. Principalii producători de medicamente sunt: SUA (firmele Shering. nuc. Întrebări. Rolul şi funcŃiile pădurii Pădurile deŃin 1/5 din biomasa planetei. Multe alte plante sunt folosite pentru obŃinerea produselor necesare vindecării unor boli. industria chimică. alimentară şi a pielăriei. menŃin echilibrul climatic. Industria farmaceutică Bibliografie 1. 136-145. În prezent. ciuperci. palisandru.În România. substanŃele active naturale dobândesc o pondere mai mare. reacŃiile chimice. se pare că societatea umană îşi dă seama cu întârziere de importanŃa pădurii. Erdeli George. Editura Aula. Suceava. adăpost pentru faună. conturaŃi perspectivele ei. Braşov. Wörwag Pharma). măslin. pin. au funcŃie edafică. Totodată. RepartiŃia teritorială a industriei cauciucului sintetic 3. REPARTIłIA GEOGRAFICĂ A PĂDURILOR ŞI A INDUSTRIEI DE PRELUCRARE A LEMNULUI 7. mediul marin. Tad Pharma. Geografie economică mondială. volumul masei lemnoase exploatate depăşeşte pe cel al creşterii anuale. NeguŃ Silviu şi colaboratorii. 2000. Drobeta-Turnu Severin. substanŃe utilizate în industria chimică. Industria de medicamente Terra este foarte generoasă în privinŃa resurselor naturale pentru industria de medicamente. Teme pentru referate 1. afin. păstrează şi ameliorează calităŃile mediului. vasta pădure amazoniană se află în pericol. Suedia (Astra). 3. lămâi. Germania (I. Industria acidului sulfuric. Geografie economică mondială. Alte materii prime pentru industria de medicamente provin din industria alimentară. Editura FundaŃiei România de Mâine. 1997.a. Plough. 70-74. farmaceutică. sunt sursă de oxigen. Fondul forestier oferă resurse de palmier de ulei. RepartiŃia geografică a pădurilor .G. 7. arbori de chinină. Italia ş. 154-167. 2. FuncŃiile pădurii sunt numeroase: regulator termic. în legătură cu fondul forestier se manifestă o serie de tendinŃe cu efecte negative. aplicaŃii • Care sunt materiile prime utilizate în industria chimică? • CăutaŃi pe hartă centrele industriei carbochimice din Europa şi explicaŃi cauzele amplasării acestora. precum şi în cadrul combinatelor de la Chişcani. utilizarea acestuia în economie 4. iar unele dintre ele cu efecte ireversibile: se diminuează rapid suprafeŃele împădurite. răcoarea. purifică aerul. menŃin echilibrul hidrologic. în componenŃa medica-mentelor. estetică. • CaracterizaŃi situaŃia actuală a industriei chimice din România. Pfizer. pag. exerciŃii. Lilly. ecologică. sinteza chimică. pag. au rol antierozional. FranŃa (Servier). Piatra NeamŃ. Braghină Cristian. Geo-grafie economică mondială. Ciba-Gegy). migdal. Dej. Industria firelor şi fibrelor sintetice 2. Bucureşti. au valoare biologică (fond de gene). Buşteni.7. Editura IndependenŃa Economică. ElveŃia (Sandoz. răşinoase etc. Farben. fructe. pag. fabricile de hârtie se află la Bacău. fiind primordiale în fabricarea medicamentelor. Marek).

6 miliarde hectare.În urmă cu două milenii.2 miliarde hectare Fondul forestier este repartizat în funcŃie de treptele de relief. suprafaŃa împădurită era de 7. reprezentând 56% din suprafaŃa uscatului. astăzi. sol (tabelul 22). zonele climatice. . suprafaŃa totală a pădurilor este de 4.

România are 6.1 14.8 mil.ha).8 49. Tabelul 23 łările cu cele mai mari suprafeŃe de pădure SuprafaŃa de pădure (în milioane ha) 765. palisandrul. Ecuador 78%. Noua Guinee şi nord-estul Australiei. indigotierul ş. arborele de cafea.2 13.5 57. Surinam 87%. hylaeas. pe Ńărmul Golfului Guineea şi al Mozambicului.5 mild m3. ocupă mari suprafeŃe în bazinul fluviului Congo. Peninsula Malacca. (după Brazilia). arborele de cacao. insulele Sonde.2 Din totalul suprafeŃelor împădurite. Sumatera. mahonul african.ha (26. santalul. foarte mic: statele din nordul Africii. lemnul de balsa. • În Asia. Unele specii au o mare valoare economică. între care predomină palmierii. în zonalitatea lor latitudinală şi etajarea altitudinală.ha). substanŃă uscată din care: 60-65% pădurea zonei calde. Australia are 40. Finlanda (20 mil.2 mil.3 mil.Oceania SuprafaŃa de pădure (mil. din care: 60 –65% pădurea zonei calde. Marea diversitate sub care se întâlnesc factorii geoecologici. 25% pădurilor de conifere (din zona temperată) şi 21 % pădurilor de foioase din zona temperată. în compoziŃia floristică a acestora şi în valorificarea economică. Unele state au un mare procent de împădurire: Guyana Franceză 97%. aba-nosul. Guyana 87%. arborele de camfor. Arborii cu lemnul preŃios sunt: mahonul. cele mai mari suprafeŃe de pădure se află în: Suedia (24. Pădurea ecuatorială se află şi pe Ńărmurile sudice ale Indochinei.2 2.a. Zambia (31.9 % din suprafaŃa pădurilor lumii 22 14 14 8 % din suprafaŃa Ńării 44. India (65 mil.ha). acajuul. Congo (109.5 23. arborele de scorŃişoară. Dintre specii. se reflectă în distri-buŃia geografică a pădurilor.2 mil.ha). Kalimantan. arborele de cauciuc.Tabelul 22 RepartiŃia pădurilor pe marile ansambluri continentale Ansamblul continental America Latină SpaŃiul ex-sovietic Africa Asia America de Nord Europa Australia .25 mil. 10-12% pădurea de conifere şi 20-25 % celelalte păduri.ha).7% din teritoriu). Indonezia (115.8 łara Rusia Canada Brazilia SUA • În Europa. Amazonia. ha). arborele de chinină. iar altele. bosanes. Este o pădure veşnic verde. caracteristice sunt: palmierul de ulei. teck-ul.ha). arbustiv.6 15. mahonul. volumul de masă lemnoasă creşte cu 5. Tanzania (32. mediu şi superior).ha). specii de plante parazite. 54% revin pădurilor din zona intertropicală.3 31. arborescent inferior. în Africa. În această mare varietate a pădurilor. palmie-rul de vin.9 494 488 295. Diseminarea unora face dificilă exploatarea. reprezentând 66% din întreaga productivitate a vegetaŃiei uscatului. Productivitatea anuală a pădurilor este estimată la 80 miliarde t substanŃă uscată.D. • În Africa.ha). Argentina (33.ha) şi Japonia (25. fiind cunoscută sub numele de selvas. Anual. un interes economic major prezintă următoarele zone forestiere: • Pădurea ecuatorială (pădurea tropicală umedă) Este bine reprezentată în America de Sud. lianele.2 mil.2 4. suprafeŃe mari de pădure au: China (133. prezintă mai multe etaje de vegetaŃie (erbaceu. . bogată în specii. palmierul de cocos. santalul.3 mil. 10-12% pădu-rea de conifere şi 20-25% celelalte păduri.ha. În America de Sud.5 mil. Djawa.9 mil. au suprafeŃele cele mai mari: R. din Asia Centrală şi de Sud-Vest.4 mil. Productivitatea anuală a pădurilor este estimată la 80 miliarde t. ha) 950 816 520 491 457 146 74 % din suprafaŃa împădurită a lumii 27. orhideele.

Datorită omogenităŃii speciilor forestiere. iar în Siberia din larice). uriaşul pădurilor temperate. Restrângerea suprafeŃelor de pădure accentuează procesul de deşertificare. Volumul de masă lemnoasă extras a evoluat mereu şi devan-sează capacitatea de regenerare a pădurilor.a. O dată cu copacii dispar numeroase vieŃuitoare şi ultimele societăŃi antice rămase. Se disting două biocenoze: pădu-rea boreală (taigaua) canadiană cu specii dominante de molid alb şi brad de balsam.a. tendinŃa protecŃionistă a unor Ńări ca Japonia.. castanul de Brazilia. aceasta are o suprafaŃă de 920 mil. precum şi unele conifere. Sunt bine stratificate. . stejarul negru. în estul Europei predomină carpenul. Germania. arborele de pâine ş. stejar. În MunŃii Coastelor creşte arborele roşu (Sequoia sempervirens). bradul Douglas. deficitul de combustibil cu care se confruntă aproape un miliard de oameni din „lumea a treia”. • Pădurile cu frunze căzătoare din emisfera boreală şi australă Această zonă ocupă suprafeŃe mari în Europa. pe de altă parte. arborele de lalele ş. gorun. arŃarul de zahăr. cu o populaŃie tribală de circa 50 milioane de oameni. castanul dulce. 7. Unele Ńări au pro-grame de reîmpădurire. Tsuga. datorită fenomenului de secetă. în esenŃă.Alte specii din pădurile ecuatoriale au diverse utilizări: vanilia (cu fructe parfumate utilizate în produsele de cofetărie). bradul numidia. magnolia şi stejăretele. O serie de cauze produc distrugerea pădurilor din zona caldă: creşterea rapidă a populaŃiei. Kenyei.ha de pădure. care preferă să importe lemn din alte Ńări în scopul conservării pădurilor proprii. cantităŃii şi cali-tăŃii lemnului extras. ha şi reprezintă una dintre cele mai importante păduri ale Terrei sub raport economic. Patagonia şi Noua Zeelandă.3. sagotierul. ha de pădure şi savană. • Pădurile cu frunze căzătoare din Asia de Est se găsesc în nord-estul Chinei. arborele mamut (Sequoia gigantea). ca şi din alte zone. arborele de unt. În pe-rioada 1980-1995 a fost exploatată o suprafaŃă de 72. datoriile crescânde ale Ńărilor în curs de dezvoltare către lumea postindustrială. măslinul.1 mil. care generează ploile acide şi degradează pădurile. de limitare a emisiilor poluante în atmosferă. specii de brazi. În anul 1997 au fost afectate de incendii 12. • Pădurile cu frunze căzătoare din Europa se întind de la Atlantic la MunŃii Ural. plop. Braziliei. • Pădurile boreale de conifere poartă numele de taiga. sau au fost inundate de barajele hidrocentralelor. pădurea boreală euroasiatică alcătuită (în partea europeană predominant din molid şi pin silvestru.a. Un efect devastator asupra pădurii îl au incendiile. cedrul de Atlas. arse pentru a curăŃa terenul pentru păşuni.a. se referă la: tăierea arborilor. Pădurile dispar cu o viteză de un acru şi jumătate pe secundă. Creşterea anuală a volu-mului de masă lemnoasă se apreciază a fi de 5. Speciile cu mare valoare economică sunt: stejarul de plută. frasin. Columbiei. mesteacăn. magnolia şi stejăretele. cocotierul. În pădurea boreală de pe litoralul pacific american predomină molidul. aspectul dezolant al arealelor defrişate ş. cedrul de Liban. frasin. ulm. iar în MunŃii Sierra Nevada. Australia de Sud-Est şi regiunea Mării Mediterane.a. creşterea riscului la viituri. Exploatările forestiere şi industria de prelucrare a lemnului ActivităŃile. Austria. tăiate pentru cherestea. Japonia ş. tot timpul anului. pentru export. Japonia. În anul 2000 au fost afectate de incendii pădurile din SUA şi din sudul Europei. cu o productivitate des-tul de ridicată şi au o mare valoare economică. America de Nord ş. datorită relativei omo-genităŃi a speciilor: fag. supra-feŃele cele mai mari revenind Indoneziei. Mecanizarea lucrărilor de exploatare forestieră a condus la obŃi-nerea lemnului brut la preŃuri foarte mici.4 mil. ziua şi noaptea. încălzirea globală. • Pădurile cu frunze căzătoare din emisfera australă se găsesc în Chile şi Noua Zeelandă. platanul. • Pădurile cu frunze căzătoare din America de Nord se situează în partea centrală şi de sud-est a SUA şi au ca specii valoroase: stejarul alb. ElveŃia. ImportanŃă economică au speciile de stejar.a. palmie-rul de ulei.5 miliarde m3. partea centrală a statului Chile. arborele de catifea. transportul la centrele de prelucrare şi prelucrarea propriu-zisă a lemnului în produse semifinite şi finite. • Pădurile şi tufişurile cu frunze aspre se află în California. alunecări de teren şi inun-daŃii. ele sunt asediate. stejarul mediteranean ş. Este evidentă. cele două Corei şi Japonia. regiunea Capului. China. frasin. castanul. ImportanŃă economică au speciile de stejar. arborele de catifea. • Pădurile cu frunze căzătoare din Asia de Est se găsesc în nord-estul Chinei. Oriunde se găsesc păduri în zona intertropicală. stejarul roşu. iar în emisfera australă sunt localizate în Chile. folosite ca lemn de foc. Speciile valoroase economic sunt fagul. fagul cu frunza lată. valoarea sa economică este remarcabilă.

Amati şi Guarneri). Principalii producători sunt SUA (primul loc în producŃia de PAL).Numeroase sunt. Finlanda ş. Se produc mobilă „stil”. AlŃi mari producători de cherestea sunt: China. • ProducŃia de instrumente muzicale are vechi tradiŃii în Italia (viorile Stradivarius. Japonia. conservarea şi pro-tecŃia. grinzi.m3). Brazilia. în cadrul căreia se produc: parchet. FranŃa. Germania. Cele mai mari centre de producŃie sunt în SUA (Seattle. Canada. Studii recente efectuate de institutele specializate ale ONU relevă că 60% din populaŃie folosesc lemnul drept combustibil. ambalaje.. FranŃa. Indonezia. Rusia. Germania ş. Finlanda. Germania. iniŃiativele organismelor internaŃionale care urmăresc refacerea fondului forestier. 8. Serov. Marea Britanie. Rusia (Arhanghelsk. (după Annuaire des produits forestières FAO. Roma) Volumul mediu de masă lemnoasă exploatată la nivelul anilor 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Regiuni Din Din Din Din Din Din geogracare care care care care care fice Total lemn Total lemn Total lemn Total lemn Total lemn Total lemn de de de de de de lucru lucru lucru lucru lucru lucru Europa 286 167 317 215 382 325 374 334 390 360 400 380 Fosta 329 180 370 202 472 335 465 357 480 690 500 400 URSS Asia 290 84 384 124 1100 635 1477 912 1580 1100 1720 1280 Africa 120 20 190 22 605 322 679 384 720 517 800 520 America 392 320 405 356 468 449 550 495 590 520 600 540 de Nord America 140 21 268 127 325 182 421 281 510 380 540 390 de Sud America 40 6 42 7 69 39 36 28 42 35 50 44 Centrală Zona 20 15 25 16 35 28 38 32 46 40 50 46 Pacific TOTAL 1617 813 2001 1069 3456 2365 4040 2823 4358 3352 4660 3600 • Industria semifabricatelor furnizează placaje. Iman). dar ponderea cea mai mare a acesteia se află în „lumea a treia”. Canada (Vancouver. mobilă modulară. lemnărie pentru construcŃii. Japonia. plăci aglomerate lemnoase. apoi cel de foioase din zonele temperate şi cel din pădurea de zonă caldă. Malaysia. Murmansk. Italia. FranŃa. Produsele semifinite sunt folosite pentru mobilă. importă cherestea: SUA. Austria. Italia ş. Canada (locul întâi în producŃia de PFL). Suedia. diverse bunuri de consum. Germania. Cehia. scânduri. Tabelul 24 Dinamica exploatărilor de lemn pe plan mondial şi regional în perioada 1950-2000 (mil. de asemenea. • Industria mobilei are o mare pondere în schimburile interna-Ńionale. Dintre subramurile industriei prelucrării lemnului fac parte: • Industria cherestelei. Igarka.a. Winnipeg. ProducŃia şi consumul de mobilă sunt dominate de Ńările dezvoltate: SUA.a. Suedia.a. INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCłII . furnire. Japonia. traverse. Grand Falls). Industria cherestelei este concentrată în statele care au mari resurse forestiere. exploatarea raŃională. În structura producŃiei de cherestea predomină lemnul de conifere. Aceasta este subramura care asigură materia primă pentru celelalte subramuri ale industriei lemnului. Detroit). Coulle. plăcile fibrolemnoase.

Brazilia ş. Vittoria. lucrări de interes public şi industriale. Rocile folosite ca material de construcŃii. Mexic. Exploatările de granit se găsesc în sud-vestul SUA. Hitachi. Gresiile sunt larg răspândite pe toate continentele. sticlei şi prefabricatelor. argilele şi nisipurile. Principalele unităŃi de producŃie sunt situate în apropiere de Harbin. care prezintă o mare valoare comercială. gri deschis (Imettos – Grecia). Cehia. Egipt ş.2. cu adaos de marne. Nigeria. este utilizat pentru produ-cerea porŃelanului. Nisipurile cuarŃoase se folosesc pentru fabricarea sticlei şi a cristalului. Se prezintă sub varietăŃile: granitul roşu (în Ucraina).2. 8. o varietate albă. dolomitele.a. Grecia (Paros). . Sunt localizate. var şi ipsos.a.. St. marnele şi argilele şi livrează ca produse diferite sorti-mente de ciment. Knoxville. India. Brazilia. cea a ceramicii. În afara argilelor comune (folosite pentru ceramica brută). La Spezia. Tampa. iar pietrişurile de balastieră la diferite tipuri de betoane sau terasamente. în apropierea surselor de materii prime. Portugalia. genetic. pirită alumină ş. Unele unităŃi de producŃie au fost închise datorită efectului asupra mediului. granitul de Rapakivi (din Finlanda). Norvegia. Pentru lucrările de anvergură (ca material de construcŃie). a. terasamente etc. Spania (Murcia.a. ProducŃia de ciment a Chinei a crescut rapid în ultimele trei decenii (32. 8.2. Brazilia. FranŃa. ScoŃia.4% din totalul mondial). Suedia. Thailanda. Centrele în care se Locul doi mondial este deŃinut de obŃin cantităŃile cele mai mari sunt în apropiere de oraşele: Norfolk. 8. granitul de Virbo (din Suedia). Japonia este al treilea mare producător mondial de ciment. agri-cultură. verde (Prato – Italia). Marea Britanie. CantităŃi mari sunt exploatate în Italia (Val – Venosta.1. Industria lianŃilor foloseşte ca materii prime calcarele. SUA. de regulă. Rusia. • Dintre rocile metamorfice menŃionăm marmura. Louis ş. FranŃa (Masivul Central).a. marnele şi dolomitul. AlŃi mari producători sunt: India.Granitul este o rocă eruptivă. Lüda. căi de comunicaŃie. Luoyang.8. Levanto. FranŃa. Siena. sienitul. Cen-trele de producŃie sunt în apropierea oraşelor: Ube. Irlanda de Nord ş. • Rocile sedimentare. în centrul Spaniei. SUA. sud-vestul Marii Britanii. cuprind: • Roci eruptive (magmatice). Andaluzia). Centrele de producere a cimentului au o largă răspândire. Prelucrarea industrială a materialelor de construcŃii Principalele ramuri ale industriei materialelor de construcŃie sunt: industria lianŃilor.2. în raport de solicitări. Zăcăminte şi mari exploatări se găsesc în India (Podişul Deccan). Cele mai intens valorificate sunt: calca-rele. Coreea de Sud.1. Se exploatează în estul Chinei. Ucraina. bazaltul. în afara centrelor urbane (au impact ecologic). SUA. Pentru producerea cimentului se folosesc ca materii prime calcarul. Tabelul 25 Cele mai mari societăŃi producătoare de ciment (2000) Societatea Holdenbank Lafarge Coppée Heidelberg Zement Italcementi Blue Circle łara SUA FranŃa Germania Italia FranŃa . Kitakyushu. Cesena. Tianjin. Carrara). de Baveno şi Monte Orfano (din Italia). Se găseşte sub varietăŃile de: marmură albă de Carrara (Italia). travertinul pentru placări exterioare. caolinul. Rusia ş. pentru obŃinerea unor tuburi rezistente. cimentul este indispensabil. rezistentă care se poate prelucra în plăci şi lustrui. dintre care enumerăm: granitul. se obŃin diferite sortimente de ciment. Kyoto.a. de Assuan (Egipt). Nanjing ş. Canada.a. Industria cimentului.Bazaltul se foloseşte pentru pavaje. andezitul. prin calcinarea calcarului în cuptoare. SUA importând ciment (în containere) din alte Ńări. furnizează numeroase produse brute sau finite pentru arhitectură. Rocile folosite în construcŃii Această ramură are o largă răspândire. .

Industria prefabricatelor are o pondere mare în construc-Ńiile edilitar-industriale din ultimele 4-5 decenii. dar un conŃinut variat de oxizi de plumb. Coreea de Sud ş. aluminos şi hidrofob. Radeberg (Germania). Germania (Kiel. Kogoshima. • ComentaŃi afirmaŃia „funcŃia ecologică a pădurii prevalează asupra funcŃiei economice”. Jablonec (Cehia) ş. producŃia de ciment nu este atractivă pentru Ńările dezvoltate. ComentaŃi rezultatele. Produsele finite ale acestei subramuri sunt: cărămizile pentru construcŃii. Baccarat. FranŃa (Amiens. Se produc numeroase sortimente: geamuri. Weisswasser. azbociment. aplicaŃii • EnumeraŃi şi comentaŃi funcŃiile pădurii. Întrebări. de bariu sau de zinc. feldspaŃii ş. Saseb. tuburi. Paris. faianŃa. Industria lianŃilor şi protecŃia mediului înconjurător 2. China. Industria sticlei este dominată de producŃia de geamuri. Seto). gresia teracota. de potasiu. Ger-mania (Meissen şi Rosenthal). Cehia (din Boemia). • Cu datele din tabelul repartiŃiei pădurilor pe marile ansambluri continentale alcătuiŃi o cartoschemă. Sokolov.a. ExtracŃia şi utilizarea marmurei 3. Rusia. Coreea de Sud. 8. articole de sticlărie. Kosta (Suedia). Pentru producŃia de sticlă fină şi cristaluri sunt renumite o serie de centre: Murano. exerciŃii. Val Saint-Lambert (Belgia). Japonia. Ńevi. materialele izolatoare. soda calcinată.2. Sticla de cristal are un conŃinut redus de oxid de fier. • ComparaŃi taigaua siberiană cu taigaua canadiană. produce: panouri. în afară de China. Industria sticlei şi cristalului în Europa 7.a.3. Anglia. • ComentaŃi harta descreşterii anuale a suprafeŃelor împădurite. Belgia. Sunt apreciate porŃelanurile din Japonia (Seto. • CaracterizaŃi exploatările de lemn din pădurile României. cu întărire rapidă sub apă ş.a. Hamburg).a. Industria ceramicii Materia primă folosită este argila comună. oxidul de plumb. ProducŃia este diversificată în Ńările dezvoltate. Germania. de regulă.5. Exploatarea regenerativă a pădurilor Bibliografie . articole de menaj de calitate superioară. beton armat. • FaianŃă apreciată pe piaŃa mondială produc: China (Jiangjian). • Industria porŃelanului este o creaŃie a estului şi sud-estul Asiei.a. Teme pentru referate 1. VeneŃia. Lille). Limoges). RaportaŃi suprafaŃa împă-durită la numărul populaŃiei. soda caustică. India ş. Industria sticlei şi a cristalului a cunoscut o largă dez-voltare. 8. Belgia ş. FranŃa (de Sèvres. cărămizile pentru placare. 8. Nancy (FranŃa). Suedia este vestită în producŃia de sticlă artistică. Industria ceramicii în Europa 4. • CaracterizaŃi pădurea ecuatorială. în care se remarcă: SUA. cărămizile refractare. Erfurt. Necesitând mari cantităŃi de gaze naturale şi energie electrică.4. Krönberg. Empoli (Italia). care se găseşte din abundenŃă în scoarŃa terestră. Yamata). obiectele de uz sanitar. fibre. stâlpi. Materiile prime folosite sunt nisipurile silicioase şi cuarŃoase. Diminuarea fondului forestier în ultimele două secole 6. din China (Kingdezhen). Arborii cu lemnul preŃios.2.a. obiectele de uz casnic din faianŃă şi porŃelan (pe baza prelucrării caolinului).Se fabrică mai multe tipuri de ciment: Portland. obiecte de artă şi podoabă. Japonia (Kyoto.2. comerŃul cu lemnul preŃios 5. o evoluŃie spectaculoasă a producŃiei de ciment s-a înregistrat şi în alte Ńări aflate în curs de dezvoltare. în zonele sedimentare de deal şi câmpie.

Algeria. s-au adăugat. în 1785 apare războiul de Ńesut mecanic. Industria textilă Materiile prime folosite în industria textilă sunt fibrele vegetale şi cele de origine animală: bumbac. În Australia. blănăriei şi marochinăriei.a. INDUSTRIA UŞOARĂ ŞI ALIMENTARĂ Industria uşoară cuprinde următoarele subramuri: industria tex-tilă şi a confecŃiilor. Mexicul au fost de-a lungul seco-lelor „focare” în domeniul Ńesutului fibrelor. Bucureşti. sisal. Zhenjiang). Sholapur. la Harbin. 9. Erdeli George. cânepă. pag. Shenyang. Persia. Noua Zeelandă. tricotaje. în apropierea acestuia. Xian. la Ivanovo. 3. Surabaja.a. Brisbane. Geo-grafie economică mondială. FranŃa (Lille. 2000. mohairul. Bra-zilia (Recife. postavuri. Dallas. Beijing. Indonezia (Palembang. centre importante: Ahmedabad. la care. Weihai. Cele mai mari centre sunt: Shanghai (şi. Industria lânii Pe lângă fibrele vegetale. Atlanta. 9.1. în Europa. Olanda (Leiden. care este localizată în Georgia. Polonia (Łodz). În ultimele trei decenii au apărut centre ale industriei bumba-cului şi în Ńările cultivatoare: Egipt (Alexandria. in.1. 2000. cele chimice (fibre celulozice sau sintetice) Prelucrarea fibrelor de origine vegetală şi animală a început în paleolitic. în Rusia.. Frăsineanu Dragoş. Pakistan (Karachi. Thailanda. în China. Noua Anglie. Egiptul. Vologda. iar în 1789 maşina de cardat şi daracul. Calcutta ş. Lahore). India are străvechi tradiŃii în prelucrarea bumbacului. Patna. Argentina. Valen-ciennes). lână ş. Lancaster). impunându-se. CerinŃele tot mai mari de stofe. State cu o puternică tradiŃie în industria bumbacului sunt: Marea Britanie (Manchester. Arnhem). Africa de Sud. Braghină Cristian. Geografie economică mondială. Columbia (Medellin. Macon. alpaga ş. Geografie economică.1. Leeds. SUA are tradiŃii în această subramură. Principalii producători de lână sunt: Australia. mătase. VeneŃia).1. Texas. tradiŃie. la Manchester. depin-zând de materii prime. 168-172. datorită creşterii cererii. China. Belgia (Mons. Haimen. Bogota). caşmirul. Bruxelles). Kunming. New Mexico. pag. Kendal. 9. pături ş. În anul 1150 a fost intro-dus. ramie. Editura Aula. Ancona. Bucureşti. Editura Meteora Press. Centrele cele mai mari ale industriei bumbacului sunt: San Antonio. Guangzhou.a. încălŃămintei. iar în Marea Britanie. Marea Britanie. Vlăsceanu Gh. Braşov. . 164-167. industria pielăriei.1. Tianjin. Negoescu Bebe.2. forŃă de muncă specializată ş. Bombay. 74-80. războiul de Ńesut orizontal. Nantong. China. Această subramură are o evidentă dispersie în teritoriu.a. Djakarta). Italia (Perugia. Eindhoven. au determinat folosirea unor cantităŃi sporite de fibre chi-mice tip lână. 2001. São Paulo). 2. în industria textilă sunt folosite fibrele de origine animală: lâna. Knoxville. Florea Miron. 9. covoare. principalele centre ale industriei lânii sunt la Sydney. El Paso. Rusia. Uruguay. Madurai. angora. Editura FundaŃiei România de Mâine. de pieŃele de desfacere. a. Industria bumbacului China deŃine primul loc în lume în producŃia de fire şi de Ńesă-turi. Cairo). Nancy.

În SUA, principalele centre ale industriei lânii sunt la: Boston, New Haven. În Japonia, industria lânii se bazează pe import, iar centrele de prelucrare sunt la Osaka, Tokyo, Nagoya, în Germania, la Mönchengladbach, în Belgia, la Verviers, în Afganistan, la Kandahar.

9.1.3. Industria mătăsii naturale are o pondere mică în cadrul industriei textile şi este puternic concurată de firele sintetice. Această subramură de tradiŃie cunoaşte un reviriment în a doua jumătate a secolului al XX-lea; cantităŃi mari de mătase sunt produse în centrele specializate: Guangzhou, Shandong, Wuhan, Lüda, Shanghai (China), Shrinagar, Agra (India), Kochi, Komatsushima, Onahama (Japonia). De asemenea, producători de mătase naturală sunt: Vietnam, Thailanda, Cambodgia. Alte Ńări produc cantităŃi mai mici de mătase naturală, importă fire şi Ńesături, industria mătăsii naturale fiind localizată în centre renumite: Como, Milano (Italia), Lyon (FranŃa), Coventry (Marea Britanie), Lugoj (România), New Jersey (SUA). În Asia se produc 9/10 din cantitatea de mătase naturală a Terrei. 9.1.4. Industria inului şi cânepii
Prelucrarea fibrelor de in şi de cânepă se efectuează, de regulă, în arealele de cultură ale acestor plante (în zona temperată, umedă şi răcoroasă). Aceasta este o ramură tradiŃională. ProducŃia de Ńesături este concentrată în Rusia, China, India, Belarus, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Cehia, România, Ungaria.

9.1.5. Alte plante textile
În cantităŃi mai mici se utilizează sisalul (Rusia, China, Brazilia, Tanzania, Mozambic), abaca (Filipine), chenaful (India, Thailanda, Tanzania).

9.1.6. Industria tricotajelor şi confecŃiilor
Tricotajele se obŃin din bumbac, lână, mătase, fibre sintetice sau în amestec. Articolele de tricotaje mai utilizate sunt: puloverele, fularele, treningurile, mănuşile tricotate, lenjeria de corp, ciorapii ş. a. Fabricile moderne de confecŃii şi tricotaje sunt amplasate în centre puternic populate. În statele dezvoltate se găsesc o serie de centre cu evidentă specializare în acest domeniu: Boston, Philadelphia, New York (SUA), Paris, Marsilia (FranŃa), Napoli, Genova (Italia), Londra, Manchester (Marea Britanie), München, Hamburg (Germania) ş. a. Industria de tricotaje şi confecŃii este amplasată în centre specia-lizate din Rusia (Moscova, Sankt Petersburg), Polonia (Varşovia, Lublin, Łodz), România (Bucureşti, Iaşi). A crescut pe plan mondial producŃia de tricotaje a unor Ńări care produc materii prime şi au o forŃă de muncă numeroasă: China, India, Indonezia, Brazilia. ProducŃia de covoare manuale (covoare persane) este o îndelet-nicire tradiŃională în Iran (Isphahan, Shiraz), Turcia (Smirna, Bursa), India, Pakistan, Maroc ş. a. Covoare industriale se produc în SUA, Marea Britanie, Uzbekistan, Japonia, China, FranŃa, Germania ş.a., folosindu-se ca materii prime: lâna, iuta şi fibrele sintetice.

9.2. Industria pielăriei, încălŃămintei, blănăriei şi marochinăriei 9.2.1. Industria pielăriei şi încălŃămintei
Materia primă de bază depinde de creşterea animalelor. În pro-ducŃia de încălŃăminte, marochinărie şi articole din piele se folosesc şi alte materii prime: piele artificială, cauciuc, pânzeturi, mase plastice ş.a. Industria tăbăcăriei şi producŃia de piele naturală sunt mai mari în Ńările cu şeptel bogat (China, India, Mongolia, SUA, Rusia, Argentina, Brazilia ş.a.). Pe baza importului de piei, în unele Ńări dezvoltate au apărut centre mari ale acestei industrii: Japonia (Osaka, Tokyo), Olanda (Amsterdam, Tilburg), FranŃa (Grenoble, Lille, Paris, Limoges), Marea Britanie (Stafford, Leicester, Derby), Germania (Gera, Offenbach, Rostock), Italia (Belluno, Napoli, Livorno) ş. a. Frecvent, industria încălŃămintei este localizată în centrele consumatoare din Ńările care produc piele naturală: China (Chengdu, Qingdao), Italia (Belluno, Napoli, Roma), Rusia (Kazan, Orenburg, Kurgan, Sverdlovsk), Brazilia (Rio Grande, Pelotas, Recife, Salvador), India (Calcutta, Delhi, Kanpur, Bombay), SUA

(Boston, Milwaukee, Chicago, Cincinnati), FranŃa (Paris, Marsilia), Spania (Almeria, Barcelona, Zaragoza, Madrid), Germania (Offenbach), România (Cluj-Napoca, Timişoara) ş.a.

9.2.2. Industria marochinăriei
Articolele de marochinărie sunt produse tradiŃional în centre artizanale şi semiartizanale din Iran, Siria, Irak, Tunisia, Maroc, Algeria, Brazilia, Mexic ş.a. Întreprinderi mari specializate sunt în FranŃa, Belgia, Marea Britanie, Germania, SUA, Rusia, China, Japonia, România ş.a.

9.2.3. Industria blănăriei
Această subramură foloseşte ca materii prime blănurile supe-rioare scumpe ale unor specii ce aparŃin faunei cinegetice, sau pro-venite din ferme specializate de creştere a animalelor în captivitate, precum şi din creşterea animalelor domestice. În multe state, producŃia se menŃine la nivel meşteşugăresc, dar cererea crescândă a impus extinderea producŃiei, precum şi prelucrarea blănurilor sintetice Un mare interes prezintă blănurile de vizon, hermelină, jder, vulpe polară, zibelină, lup canadian ş.a. Acestora li se adaugă specii de antilopă şi gazele vânate în Asia Centrală. Târguri şi licitaŃii interna-Ńionale sunt organizate la Montreal, Edmonton, Sankt Petersburg, Moscova. 9.3. Industria alimentară Este ramura cu cea mai mare răspândire pe Glob, care valorifică în principal materiile prime agricole, localizarea ei fiind dependentă de regiunile agricole de profil, precum şi de centre urbane mari consumatoare. Cuprinde următoarele subramuri: industria morăritului şi panificaŃiei, industria zahărului şi a produselor zaharoase, industria uleiurilor comestibile, industria conservelor de legume şi fructe, industria produselor lactate, industria cărnii şi a peştelui, industria băuturilor răcoritoare şi alcoolice, industria de îmbuteliere a apelor minerale, industria tutunului.

9.3.1. Industria morăritului, panificaŃiei şi pastelor făinoase
RepartiŃia şi volumul producŃiei acestei subramuri industriale de-pind de resursele de cereale panificabile şi de numărul consumatorilor. UnităŃile cele mai mari se află în regiunile cerealiere, în oraşele-porturi, unde producŃia este destinată exportului, sau consumului, în cazul în care cerealele sunt importate Puternic dezvoltată este această industrie în preeria americană şi în oraşele mari: Minneapolis, Oklahoma, Boston, Pittsburg, Los Angeles (din SUA), în oraşele-porturi din Canada profilate pe export: Windsor, Vancouver, Montreal. În oraşele Tucumán, Rio Galegos, Rosario, La Plata, Buenos Aires (Argentina), Salta (Uruguay), Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria şi Curitiba (Brazilia), această subra-mură este bine reprezentată. O specializare evidentă este în oraşele europene: Londra, Bristol, Glasgow (Marea Britanie), Marsilia, Bordeaux, Le Havre, Tours, Paris (FranŃa), Haga, Amsterdam (Olanda), Hamburg, Dortmund, Halle, Berlin (Germania), Sandomierz, Varşovia (Polonia), Györ, Budapesta (Ungaria), Genova, Parma, Padova (Italia), Bucureşti, Botoşani, Cluj-Napoca (România), Sankt Petersburg, Tambov, Saratov (Rusia), Odessa, Harkov (Ucraina), Lahore (Pakistan), Bombay (India), Beijing, Harbin, Xian (China), Sydney (Australia). Unele Ńări sunt specializate în producŃia de paste făinoase (Italia, FranŃa, SUA), iar altele în decorticarea orezului (China, Japonia, India, Brazilia, SUA).

9.3.2. Industria zahărului şi a produselor zaharoase
Utilizează ca materie primă sfecla de zahăr, în regiunile cu climă temperată, şi trestia de zahăr, în Ńinuturile cu climă caldă. În secolul XX a crescut puternic producŃia de zahăr şi de produse zaharoase, amidon, glucoză, alcool. Zonele producătoare de zahăr sunt: • Zona intertropicală americană: sudul SUA (Florida, Texas, Louisiana), Cuba, Jamaica, Mexic, Republica Dominicană, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guyana, Peru, Brazilia. Această zonă include

cel mai mare producător mondial din trestie de zahăr – Brazilia, Mexic, locul 6 mondial, Cuba, locul 9 mondial. • Zona intertropicală asiatico – australiană cuprinde India (locul 2 mondial), China (locul 3), Australia (locul 5), Thailanda (locul 7), Pakistan (locul10), Indonezia, Filipine. Zahărul se obŃine din trestia de zahăr. • Zona africană, faŃada vestică (Nigeria, Ghana, Angola, Senegal, Gabon), în nord, Egiptul, şi în sud, Republica Africa de Sud. ProducŃia se obŃine din trestie de zahăr. • Zona europeană, în care produsele se obŃin din sfecla de zahăr (FranŃa, Germania, Rusia, Ucraina, Italia, Polonia, România ş.a.); alte Ńări rafinează siropul din trestia de zahăr obŃinut în mari cantităŃi în America Centrală (Belgia, Olanda). • łări care produc zahăr atât din trestie, cât şi din sfeclă de zahăr: SUA, Iran, China. • Areale în care se obŃine zahăr din sfecla de zahăr (arealul canadian şi asiatic) CantităŃi mari de zahăr sunt exportate de Brazilia, Cuba, Mexic, Thailanda, Argentina, Filipine, Australia. łări impor-tatoare: SUA, Anglia, FranŃa, Ńările scandinave ş.a.

9.3.3. Industria uleiurilor vegetale comestibile Uleiurile vegetale se obŃin din: soia, palmier, rapiŃă, floarea soarelui, bumbac, măsline, arahide. • Principalele Ńări producătoare de ulei din soia sunt: SUA, Bra-zilia, China, Argentina, India; uleiul din soia este utilizat în alimentaŃie. • Uleiul de palmier este produs în: Malaysia, Indonezia, Nigeria, Columbia, Thailanda, Zair, Camerun, Papua Noua Guinee. Uleiul de palmier este utilizat în industria săpunurilor şi a lumânărilor. • Uleiul de floarea soarelui este produs în Rusia, Ucraina, SUA, Argentina, Turcia, România ş.a. • Uleiul de măsline este de foarte bună calitate, fiind produs în toate Ńările mediteraneene (Italia, Grecia, Spania, Tunisia, Turcia, Maroc, Portugalia, Albania) şi orientat spre Europa Occidentală şi America de Nord. • CantităŃi mari de ulei din arahide se produc în China, India, SUA, Sudan, Nigeria, Myanmar. • Utilizări industriale au uleiurile de in, rapiŃă, bumbac. Uleiurile de in se fabrică în FranŃa, Germania, România, Ungaria, cel de rapiŃă în China, India, SUA, Pakistan, FranŃa, Germania, Polonia, iar uleiul de bumbac, în SUA, China, India, Kazahstan, Brazilia, Egipt, Iran ş.a. 9.3.4. Industria laptelui şi a produselor lactate Această subramură este dependentă de creşterea bovinelor şi a ovinelor. În producŃia mondială de lapte de vacă, SUA se află pe primul loc (15, 06%), urmată de o serie de state europene: Germania, FranŃa, Marea Britanie, Olanda, Polonia; Brazilia se situează pe locul 4, iar Argentina pe locul 10. De remarcat că nici o Ńară asiatică sau africană nu se află între primii 10 producători mondiali. Primii în producŃia de lapte praf sunt: SUA, China, Canada, Noua Zeelandă, Germania, Olanda. CantităŃi mari de brânzeturi se produc în FranŃa, Italia, Olanda, SUA ş.a., iar de unt, în Rusia, Marea Britanie, Olanda, SUA. 9.3.5. Industria preparatelor şi a conservelor din carne În cadrul acesteia sunt cuprinse abatoarele, unităŃile de preparare a mezelurilor şi conservelor, instalaŃiile frigorifice. O amploare deosebită a dobândit această subramură după dezvoltarea instalaŃiilor frigorifice, a camioanelor şi navelor maritime frigorifice, care au făcut posibilă asigurarea cu carne din Argentina, Brazilia, Noua Zeelandă şi alte zone geografice îndepărtate. Sursele de materii prime provin din zootehnie şi vânat. O pondere majoră în producŃia mondială de carne şi preparate de carne are SUA care furnizează circa 25% din producŃia mondială. Abatoare mari şi centre de prelucrare a cărnii sunt la Chicago, Cincinnati, Saint Louis, Kansas City.

Cognac (FranŃa).3. ceai) sunt consumate în can-tităŃi variabile de la o zonă la alta. Australia (Brisbane.3. vinurile de Bordeaux. 10. şliboviŃă în Iugoslavia. pentru calităŃile lor.China produce aproape ¼ din cantitatea de carne de porc de pe Glob. consumul de carne de porc este la nivelul celui occidental. SUA. raki în Turcia. Xerex (Spania). cantităŃi mai mici. fasolea. Danemarca ş. În această Ńară. grappa în Italia. Centrele cele mai mari ale industriei cărnii din China sunt: Tianjin. Coreea de Sud. Uniunea Europeană. Olanda. Cehia. porumbul.a. China. SUA. Industrializarea vinurilor se situează pe primul loc în cadrul industriei de băuturi alcoolice şi este dependentă de viticultură. Sydney). UE. Thailanda. ProducŃii mari de carne şi preparate din carne se obŃin şi în Canada (Montreal. cacao. palincă în Ungaria. FranŃa etc. Polonia. Thailanda. Slovacia). REGIUNILE INDUSTRIALE . Buenos Aires şi La Plata sunt cele mai mari abatoare şi capacităŃi frigorifice. Norvegia ş. Ńările din Orientul Apropiat şi Mijlociu importă. Porto Alegre. Perm. În Brazilia. SUA. łările cu producŃii mari de peşte sunt: China (1/2 din producŃia mondială). Industria peştelui ProducŃia mondială de peşte este de circa 125 mil. Pelotas. Canada. Cotnari. S-au perfecŃionat tehnica şi mijloacele de pescuit. Canada.a. Marea Britanie. Penza ş. t. cu denumiri diferite: Ńuică în România. Băuturile tonifiante (cafea. Shanghai. Lacrima Cristi (Italia) Alicante. Livramento. Noua Zeelandă. Chile. Marea Britanie. Indonezia. Băuturile alcoolice sunt produse într-o mare varietate de sorturi. India.m. Santa Fe. Kuibâşev. Norvegia. carnea de ovine. Argentina este un mare producător şi exportator de carne. SUA produce ¼ din cantitatea mondială. Principalele Ńări şi zone exportatoare sunt: Brazilia. Murfatlar (România). Japonia.6. Malaga. Sunt recunoscute. Danemarca. Toronto).7. Luoyang. FranŃa şi Italia deŃin primele locuri.a. Importatorii principali sunt: Japonia. vodcă în Rusia. iar Rusia. Principalii exportatori de peşte sunt SUA. În jurul oraşelor Rosario. Champagne.a. Europa Vestică şi Centrală produc 1/3 din cantitatea mondială de bere (Germania. Europa are cea mai mare producŃie de vinuri. Tokay (Ungaria). Industria berii foloseşte ca materie primă orzoaica. Campos. În ultimele decenii. Rusia are unităŃi furnizoare de carne. Yingko ş. Băuturile nealcoolice includ toată gama sucurilor naturale de fructe şi ape minerale. São Paulo. Rio de Janeiro. whisky în ScoŃia şi Irlanda. cognac în FranŃa ş.d. hameiul. Tambov. a crescut simŃitor producŃia de peşte de crescătorie. Germania. Harbin. Asti. abatoare şi centre de prelucrare a cărnii la Moscova. centrele de prelucrare a cărnii şi marile capacităŃi frigorifice de conservare sunt la: Vitoria. Rusia. cu precădere. a. abatoarele. iar importatoare: Japonia. Japonia. Industria băuturilor ProducŃia de băuturi alcoolice se consideră a fi foarte veche. 9. 9. Porto (Portugalia). Peru. iar cel de bovine este destul de redus.

sau de-a lungul unor golfuri: Tokyo. Singapore). Middland. Conceptul geografic de regiune industrială şi factorii care contribuie la gruparea industriei Concentrarea activităŃilor industriale sub formă de grupări şi centre pe anumite areale are loc în raport de existenŃa unor factori locali şi a unor conjuncturi economice favorabile. Industria modernă a fost impulsionată de existenŃa celebrului MIT (Massachusetts Institute of Tehnology) şi a Univer-sităŃii Harvard. mase plastice. prezenŃa unor institute de cercetare ştiinŃifică şi universităŃi. „inima” celebrului super-city. . cu centrul industrial Boston.Golful Massachusetts.cărbuni superiori (Ruhr. cauciuc. • tradiŃiile în anumite domenii industriale şi prezenŃa forŃei de muncă (nordul Italiei. Regiunea industrială este tocmai acest spaŃiu industrializat. legată de obicei de resurse energetice.minereuri complexe (MunŃii Ural). Silezia.AglomeraŃia urbană de la estuarul râului Delaware cuprinde marele port Philadelphia şi oraşele Camden şi Wilmington. mai ales pentru Ńările care importă materiile prime (Japonia.1. sau una interioară. • posibilitatea construcŃiei unei incinte portuare. São Paulo).AglomeraŃia New York – New-Jersey. care asigură forŃă de muncă şi piaŃa de desfacere a produselor industriale (Shanghai. SUA. dar cu areale industriale la marile estuare. 10. . puternic urbanizat. Se produc echipamente electronice.10. sudul Marilor Lacuri americane) şi axe industriale dezvoltate de-a lungul unor fluvii.petrol (zona centrală a Golfului Mexic şi Golful Persic). Dintre factorii care au contribuit la gruparea industriei în terito-riu menŃionăm: • existenŃa unor materii prime de importanŃă industrială: . • investiŃiile în cercetarea ştiinŃifică pentru dezvoltarea tehnolo-giilor (microelectronică. Germania – mecanică fină şi optică). Principalele grupări industrial-urbane Dintre numeroasele concentrări industriale este necesară selec-tarea celor mai reprezentative sub aspect genetic şi tipologic. Europa Occidentală). Aici sunt patru dintre cele mai mari aeroporturi din lume. optică. Este „poarta maritimă” principală a Ńării. Acestea pot avea o localizare portuară liniară – Bosnywash. sau de materii prime (sud-estul Braziliei. Olanda. .bauxită (Australia). DoneŃk).minereu de fier (Brazilia sud-estică. • facilităŃile vamal-comerciale din zonele economice libere (China. • excedentul de energie: mari hidrocentrale de care se leagă prezenŃa industriei aluminiului şi a celei aeronautice (zona nord –vestică pacifică a SUA). sudul Marilor Lacuri). Marea Britanie).2. resurse umane calificate şi cu intense legături economice. Sunt prezente aici toate ramurile industriale. construcŃiile aerospaŃiale). • prezenŃa unor mari aglomeraŃii urbane. • existenŃa unei infrastructuri de transporturi şi telecomunicaŃii moderne (Japonia. vechi port şi şantier naval. . centrale atomoelectrice (FranŃa). . dotat cu căi de comunicaŃie. Osaka. . . sau depresiuni cu aspect de culoar. • Regiunea urban – industrială Bosnywash cuprinde ca arii industrializate: .

spre sud. rafinării. aici funcŃionează şi cea mai mare firmă de software din lume.AglomeraŃia Los Angeles – Long Beach s-a dezvoltat prin uzinele de autoturisme. Ise etc. Gifu.AglomeraŃia Detroit – Windsor – Toledo – Cleveland – Akron. Se identifică trei areale industriale: . Se produc: utilaj greu şi echipament industrial. Oraşele sunt grupate de-a lungul canalului Emscher: Duisburg. cu mare aeroport. .Concentrarea urbană San Diego are o industrie legată de şantierele navale. • Axa industrială Rhine – Rhône are un caracter internaŃional (Germania. nod feroviar. Chicago este al doilea centru urbanindustrial al SUA.AglomeraŃia Pittsburgh din Pennsylvania are o treime din forŃa de muncă legată de gigantul siderurgic. Suruga. industria navală şi textilă. combinate petrochimice care folosesc petrolul din import. petrochimie. Se disting următoarele aglomeraŃii urbane: . cuprinde trei aglomeraŃii urbane: . bauxitei neferoaselor.Golful Osaka. denumită şi San-San. o conurbaŃie multipolară apărută în perioada paleoindustrială în urma exploatării cărbunelui şi a dezvoltării indus-triei siderurgice. excedentului de energie electrică. • Regiunea industrială Chi-Pitts din sudul Marilor Lacuri a avut drept factor genetic siderurgia (minereuri de fier în zonă şi cărbuni superiori în MunŃii Appalachi). cu metropola Nagoya şi mai multe oraşe satelit: Toyota. în care funcŃia dominantă este industria (siderurgia.AglomeraŃia urbană Chicago – Hammond – Gary. . Olanda). industrie cinematografică (Hollywood) şi o intensă activitate financiar-bancară. unde s-au dezvoltat: al treilea port al Ńării (Baltimore).Rhein – Ruhr. . o miniaxă include .a. are o densă concentrare industrială în conurbaŃia bipolară Kobe – Osaka. legată de industria automobilului: sunt cunoscute firmele Ford şi General Motors. industrială şi de circulaŃie între Marea Nordului şi Golful Lyon. Paralel. Dortmund ş. construcŃia de maşini ş. Isebai. FranŃa. Kawasaki etc. industria cuprului. oraşul Annapolis şi capitala Ńării – Washington. realizându-se un uriaş macro-sistem economic. Seto. corporaŃii electronice. Cercetarea ştiinŃifică este stimulată în centrele universitare Berkeley şi Standford. Yokosuka.a. formând un culoar de concentrare urbană. industria de echipament şi constructoare de maşini au o localizare portuară (importul de materii prime). Bochum. • Regiunea industrială şi urbană din sud-estul Insulei Honshu este cea mai mare de pe teritoriul Japoniei.). Se pot menŃiona următoarele aglomeraŃii industriale şi urbane: . s-au construit mari unităŃi siderurgice şi metalurgice.AglomeraŃiile urbane de la estuarele Potomac – Chesapeake. aeronautică şi construcŃii spaŃiale (Pasadena). Marile combinate siderurgice. .Golful Tokyo cuprinde marele port Yokohama şi oraşele Ciba.. iar dezvoltarea sa industrială are un alt factor genetic: tehnologia de vârf. reprezentată de cunoscuta „Silicon Valley” din apropiere (Santa Clara). cu toate ramurile industriale. Această uriaşă regiune industrial – urbană are relaŃii de com-plementaritate cu marile aglomeraŃii şi centre urbane. care s-au extins şi în domeniul electronicii şi electrotehnicii. Aici se produce 1/3 din numărul autotu-rismelor. Atsumi şi Osaka. aeronautică şi industrie alimentară. fiind favorizată de întinsa câmpie Kanto şi de larga deschidere a golfurilor: Tokyo. .Golful Isebai. Essen. deschis spre marea interioară Seto. după oraşele care o încadrează (San Francisco şi San Diego). .AglomeraŃia San Francisco – Oakland este localizată la golful cu acelaşi nume. mare port al lacului Michigan. Sunt prezente mari combinate siderurgice. • Regiunea industrială sud-vest pacifică. • Regiunea industrială São Paulo – Rio de Janeiro – Belo Hori-zonte a fost favorizată de existenŃa în apropierea celor trei metropole a minereului de fier. petrochimice.

Se adaugă oraşele Haarlem. industrie alimentară şi textilă. industrie chimică. Haga. Etienne. În prezent. mai ales în comerŃ şi în prestările de servicii. În parte. cu un aport impresionant în microelectronică. textilă. metalurgia neferoaselor. Marile concerne au abordat domenii noi. localizată în delta comună Rhein – Maas. Tilburg şi Eindhoven (sediul celei mai mari firme de produse electronice din Europa). La Universitatea din Duisburg. construcŃii de maşini. Anshan. printre nume-roasele sale oraşe. Prin urmare. Harbin. cu platforme petrochimice. side-rurgie. Nanking (Nanjing) dispune de un uriaş şantier naval. Shanghai este cel mai mare oraş al Asiei. un mare port şi aeroport. ProducŃia de energie electrică va creşte prin intrarea în exploatare a hidrocentralei Trei Defilee (cel mai mare baraj din lume). Dijon şi Marsilia sunt centrele cele mai mari.Concentrarea industrială Rhône – Saône din FranŃa central. s-a dezvoltat exploziv. electronică. echipamente industriale.sud-estică are industrie siderurgică. Solingen. Sankt Petersburg şi în sudul munŃilor Ural. • Regiunea urbană şi industrială: Midland – Merseyside – West Yorkshire din centrul Angliei cuprinde patru arii industrializate: . • Axa industrială a Chinei de sud-est are în componenŃă oraşul Guangzhou (Canton) cu mari şantiere navale. au avut loc ample schimbări structurale ale industriei. şi trei mari metropole: Shanghai. industrie chimică. . . textilă şi încălŃăminte. electronică. iar la Sheffield. De la minerit şi metalurgie s-a produs reorien-tarea spre tehnologiile de vârf şi servicii. Nanking şi Wuhan. .conurbaŃia West Yorkshire cuprinde centrele Leeds şi Sheffield. mare capital bancar. cercetări şi proiectări în domeniul tehnologiilor de vârf. Alte oraşe industriale sunt: Nottingham şi Leicester. St. Utrecht. În China se află numeroase concentrări industrial-urbane. Wuhan are cel mai mare combinat siderurgic al Chinei. alimentară. Centrul de Tehnologie din Dortmund se efectuează testări. fapt care modifică înfăŃişarea oraşelor şi peisajul geografic. Acestea au astăzi mai multe locuri de muncă decât sectoarele productive (trei pătrimi din angajaŃii zonei lucrează în domeniul prestărilor de servicii). precum şi industrie constructoare de maşini. Paris. alimentară: Londra. textile).Randstad Holland. Agricultura olandeză furnizează materii prime pentru industria alimentară. produse chimice. petrochimie. Locurile de muncă din minerit şi siderurgie s-au diminuat. . are drept centre nodale Amsterdam şi Rotterdam. . Milano. electronică. textilă. construcŃii de maşini. La Leeds se află numeroase întreprinderi de echipamente industriale. industria carboniferă şi cea siderurgică au fost înlocuite de electronică. aparatură electronică. din care trei sunt mai importante: • Regiunea nord-estică se întinde de-a lungul Golfului Bo Hai şi Lyaodung până în Manciuria. În Europa se află alte areale industrializate extinse în jurul marilor metropole. Moscova. Wuppertal. În Asia sunt şi alte concentrări industriale: • axa industrială a Gangelui. În Manciuria se află mari resurse carbonifere şi minereuri de fier.conurbaŃia Liverpool – Manchester se remarcă prin producŃia de utilaje industriale. Tot aici se află şi oraşul Hong Kong.oraşele: Düsseldorf. siderurgie.conurbaŃia West Midlands cuprinde centrul industrial Birmin-gham (care produce autoturisme. siderurgie. cu peste 1300 de întreprinderi industriale care acoperă toate ramurile. chi-mică. cu dominanta tehnologiilor de vârf. cea mai mare infrastructură portuară din lume o constituie Europoort – Rotterdam (peste 1100 de terminale). Centrul industrial Tianjin şi capitala (Beijing) au industrie siderurgică. cauciuc şi industrie alimentară. • Axa industrială a fluviului Albastru include. Ruhr-Universität. Se remarcă oraşele puternic industrializate Fushun. În ultimele decenii. La Derby sunt cunoscute întreprinderi ce produc turboreactoare „Rolls Royce”. construcŃii de maşini. con-strucŃii de maşini sau mari spaŃii comerciale. construcŃii de maşini. petrochimică.

cu centrele Johannesburg şi Pretoria. parada modei. cel mai mare port al Ńării. Teme pentru referate 1. Industria mătăsii naturale: istoric. • aglomeraŃia urbană a Africii de Sud. cânepă şi iută? • AlcătuiŃi o ierarhie a Ńărilor producătoare de lână. localizare. rolul în economia Ńărilor. prelucrează bumbacul şi are o intensă activitate comercială. EfectuaŃi un studiu de caz privind două regiuni industriale. Industria marochinăriei: istoric. cu cea mai mare diversitate de resurse naturale şi cea mai intensă activitate economică. exerciŃii. localizarea concentrărilor industrial-bancare se află la antipozi: • aglomeraŃia urbană din Delta Nilului cuprinde cel mai mare oraş al Africii-Cairo (cu o mare diversitate de ramuri industriale) şi Alexandria. tendinŃe 2. cât şi din trestie? • AnalizaŃi zonele de concentrare a industriei uşoare şi a indus-triei alimentare pe Glob şi densitatea populaŃiei. repartiŃie. Industria textilă din Europa: materii prime. intensă activitate financiarbancară şi numeroase zone libere). ComentaŃi observaŃiile. aplicaŃii • Care este structura industriei uşoare? Dar a industriei alimentare? • CăutaŃi pe hartă centrele industriei bumbacului din Europa. Iranul şi China produc zahăr atât din sfeclă. târguri. • UrmăriŃi pe atlas Ńările producătoare de zahăr din trestie şi pe cele producătoare de zahăr din sfeclă. Pescuitul şi industria peştelui 7. ComentaŃi această ierarhie. tendinŃe 5. • Cum a fost aplanat conflictul dintre producătorii de fire şi fibre naturale şi cei care produc fire şi fibre sintetice? • Care sunt factorii care influenŃează repartiŃia geografică a industriei uşoare? Dar a industriei alimentare? • Ce produse se confecŃionează din fire şi fibre de in. materii prime. Băuturile nealcolice şi tonifiante 8. expo-ziŃii. repartiŃie teritorială 4. Regiunea industrială San – San 10. • DefiniŃi regiunea industrială. Întrebări. care are rafinării. Cum vă explicaŃi că SUA. În Africa. importanŃă economică.• litoralul vestic şi de nord al Golfului Persic (cu mari rafinării. Industria blănăriei: materii prime. Regiunea industrială a Fluviului Albastru . repartiŃie. Factorii localizării industriei 9. materii prime. • De ce industria alimentară are o largă răspândire? • Care sunt grupările de centre ale industriei lânii din România? ComentaŃi localizarea acestora în raport de materia primă. Principalele grânare ale lumii 6. tendinŃe 3.

2000. subpolar). relief.a. Cunoaşterea cantităŃilor de precipitaŃii medii anuale. Prin activitatea agricolă se valorifică factorii mediului. parŃial. Braghină Cristian. Ghana ş. Produsele agricole constituie baza de materii prime pentru industria uşoară şi alimentară. Bucureşti. depinde de con-stanŃa termică. sol. ştiinŃific. 2000. plante tehnice. fiind folosite fie în starea lor naturală. produse pomi-cole. Bucureşti. piei. Geografie economică mondială. Geografie economică mondială. 11.. de optimul termic şi de pragurile biologice ale dezvol-tării (minime şi maxime). participând la comerŃul dintre diferite regiuni şi Ńări. brânzeturi etc. Geografie economică. Braşov. 180-199. 81-87.1. 2001.). Climatele. de îngheŃurile timpurii ş. Rwanda. produse oferite de sericicultură. Thailanda. se transpun într-o zonalitate a culturilor agricole. economic. de regulă. Frăsineanu Dragoş. NeguŃ Silviu şi colab. 1997. După rezistenŃa plantelor la variaŃiile climatice. pe durata vegetaŃiei. pag. prin caracterul lor zonal. Bucureşti. ImportanŃa economică a agriculturii Agricultura este una din primele activităŃi economice ale omului. Vlăsceanu Gh. surse de apă (factori fizico-geografici). prin intervenŃia umană se creează sisteme agrare specifice adecvate condi-Ńiilor pedoclimatice şi cerinŃelor comunităŃilor umane. Editura FundaŃiei România de Mâine. Premisele dezvoltării agriculturii • Premisele naturale ale agriculturii Agricultura este un sector economic influenŃat de: condiŃiile cli-matice. Pentru ramurile industriei uşoare şi alimentare.a. proaspete (fructe.a. 3. agricultura furni-zează materii prime vegetale (cereale. sau o agricultură sezonieră (în toate nuanŃele climatului temperat şi. prezervarea echilibrelor geografice şi adaptarea la con-diŃiile pieŃei mondiale. Sudan. În multe regiuni ea reprezintă ocupaŃia principală a locuitorilor (China. Editura Aula. Aceşti fac-tori fizico-geografici intervin.2. viticole). Elementele noi de ordin tehnologic. Geo-grafie economică mondială. stru-guri etc. GEOGRAFIA AGRICULTURII 11. conserve. Produsele agricole constituie alimentele de bază pentru oameni. precum şi materii prime de origine animală (lână. Negoescu Bebe. social şi politic se conjugă cu condiŃiile şi factorii mediului şi pot conduce la asigurarea securităŃii alimentare.).. Edi-tura Meteora Press. Editura IndependenŃa Economică. lunare şi a repartiŃiei lor pe toată durata perioadei de vegetaŃie stă la baza măsurilor de combatere a secetei şi a altor lucrări. Fiecare plantă de cultură. Erdeli George. 11.Bibliografie 1. direct şi activ asupra agriculturii. piscicultură ş. Florea Miron. fie după ce sunt supuse prelucrării industriale şi se consumă sub forma produselor finite (unt. legume. 2.). distingem: . India. Fiecare plantă are o limită de uscăciune şi un optim hidric. ele pot permite o agricultură continuă (în zonele intertropicale şi subtropicale umede).). uleiuri. pag 176-221. iar în clima-tele reci – cu o medie termică lunară sub + 40C – şi în cele excesiv de aride – o agricultură protejată şi irigată. pag. 4. vânat.

cele hidromorfe trebuie drenate. . În condiŃiile unei evapotranspiraŃii excedentare. limitele spaŃiului agrar sunt determinate de latitudine. cel temperat – oceanic menŃine calitatea naturală a păşunilor. diversificarea agriculturii şi creşterea producŃiei agricole prin maşini şi utilaje. agricultura nu se mai poate practica. Solul are un rol esenŃial în productivitatea culturilor agricole.). sub vegetaŃia (iniŃială) de stepă. Australia şi Asia Centrală se utilizează sursele de apă de la mare adâncime. biotehnologii. Relieful. alternante în zona subecuatorială şi musonică şi abundente în zona ecuatorială. b) plante cu perioadă scăzută de vegetaŃie. orzul ş. sau nu. 600 mil. legumele.a) plante cu perioadă de vegetaŃie lungă (n-au rezistenŃă la ger.500 m. fapt ce se răsfrânge asupra peisajului agricol. soia. grâul de toamnă ş. sensibile la ger. Solurile cele mai fertile (clasa molisolurilor) s-au format în condiŃiile climei temperate. solurile ameliorate şi solurile mediteraneene de tip terra rosa. în po-dişurile andine până la 3. care se pot cultiva şi în zonele cu ierni aspre (porumbul. Limita inferioară a precipitaŃiilor se consideră valoarea de 250 mm. îmbunătăŃiri funciare. precipitaŃiile sunt reduse la tropice şi agricultura se practică doar în oaze. sau diminua. se cultivă în zona caldă: arborele de cocos. palmierul de cocos. Spodosolurile sunt favorabile pajiş-tilor şi păşunilor. altitudine. Umiditatea relativă este un factor limitativ pentru anumite specii vegetale. c) plante rezistente la ger o perioadă scurtă (pomii fructiferi din zona temperată. Prin parametrii săi. producŃia agricolă. arborele de cafea. tone cereale. umiditatea relativă a aerului. cultura viilor şi livezilor în zona de deal şi podiş.500-4. palmierul de ulei ş.a. iar în Podişul Etiopiei până la 2. clima este favorabilă. climatul mediteranean favorizează cultura citricelor şi viŃei de vie. ariditate. prin morfologie.700 m. chimizare. unor culturi. VegetaŃia naturală şi fauna sălbatică. au rezistenŃă şi capacitate de adaptare rapidă. Se apreciază că pe plan mondial dăunătorii produc pierderi anuale prin distrugerea a aproximativ 500 mil. a cerealelor. iar cele halomorfe necesită ample lucrări de irigaŃii şi drenaje. insectelor şi rozătoa-relor sunt cele mai mari. cambisolurile. Combaterea lor este o problemă extrem de dificilă întrucât dăunătorii se caracterizează printr-un mare număr de indivizi. în altitudine – în Podişul Tibet până la 4. În Sahara. SuprafaŃa agricolă s-a extins mereu în dauna vegetaŃiei naturale prin defrişarea pădurilor. Sursele de apă pot favoriza. O fertilitate bună au solurile argiloiluviale. plantelor indus-triale şi legumicole în câmpie şi pe văi. Agricul-tura poate fi practicată până la 700 latitudine nordică şi 540 latitudine sudică. Vânturile influenŃează potenŃialul de creştere al plantelor şi pole-nizarea. 130 mil. produce diferenŃierea în altitudine a culturilor. temperatura creşte. Pierderile anuale în domeniul producŃiei agricole produse din cauza bolilor criptogamice.). desŃeleniri care au avut efecte distructive asupra reliefului. când sunt suficiente.500 m. Dăunătorii agriculturii. tone cartofi. creşterea suprafeŃelor cu păşune şi fâneŃe în zona montană (favorizează zootehnia). tone trestie şi sfeclă de zahăr. spre ecuator. • Factorii social-economici şi tehnici influenŃează puternic orga-nizarea pe baze moderne a spaŃiului agrar. tehnologii pentru păstrare. solurilor şi au restrâns fondul genetic natural. trestia de zahăr. Biotehnologiile vegetale şi animale pot reduce presiunile generate de exploatarea excesivă a solului şi diminua degradarea biologică. echipa-re tehnică. În aceste condiŃii.). Actuala restrângere a biodiversităŃii constituie un motiv de îngrijorare. fac parte dintr-un lanŃ trofic şi sunt răs-pândiŃi pe spaŃii vaste.a.a. Animalele sălbatice înrudite cu cele domestice ar putea avea o contribuŃie substanŃială la asigurarea nece-sarului de hrană al omenirii. prin expoziŃie şi etajarea climatică.

orezăriile cele mai mari sunt situate în sud şi sud-est. provincia Manitoba a devenit renumită pentru grânele sale. Japonia. profil gastronomic ş. dar se consumă în întregime pentru a asigura pâinea populaŃiei. cât şi creşterea animalelor sunt practicate în mod diversificat în raport cu condiŃiile pedoclimatice. Alleghany şi Mississippi. SUA.a. 11. tip – culturi. Marile Lacuri. India. Japonia. În Canada. care ne-cesită multă forŃă de muncă. păşuni.Ńările din Europa Central-Sud-Estică au condiŃii naturale foarte bune. Israel ş. China.a. cu 6 luni înaintea celui european. Câmpia Moldovei. Se disting trei tipuri de cultură a grâului: . Orezul se cultivă în două modalităŃi: prin plantare şi prin semănare.a. se află în China de nord-est. Pakistan ş. Grânarul australian se întinde pe aproximativ 10 mil. Al doilea grânar.3. aceste elemente personalizează agricultura diverse-lor zone. asociindu-i aspectul parce-lar (număr. • Orezul a fost considerat „pâinea” omului galben.a. Argentina (Buenos Aires. New York). Grâul se recoltează tot în luna decembrie. Asia de Sud şi de Est. În zonele principale de cultură a orezului. Melbourne) şi unele state europene. Sistemul semănării se practică pe terenuri mai înalte. Duluth. În prezent. Canada (Toronto. unde durata mică a anotimpului cald permite numai o singură recoltă.1. Podişul Anatoliei ş. îl formează câmpiile şi podişurile din centrul Statelor Unite şi al Canadei. păduri – adică o anu-mită morfologie agrară caracteristică unui sistem de cultură circum-scris unei structuri agrare proprii). inclusiv pe terenuri în pantă terasate. Metoda dry farming („cultură uscată”) a permis culturii grâului să pătrundă adânc în preeriile aride.3. Cultura cerealelor • Grâul este principala cereală panificabilă.cultura tradiŃională se practică în oaze. Podişul Transilvaniei şi Podişul Dobrogei. de la spaŃii restrânse la arii largi. în zonele temperate şi subtropicale. În România. Africa de Nord. se prac-tică o agricultură avansată şi se obŃine o mare productivitate la hectar. China are cea mai mare producŃie mondială (34. . predomină plantarea. În America Latină.5 mild. . Importă cantităŃi mai mari de grâu Rusia. cu anumite deprinderi tradiŃionale locale ce Ńin de conservatorismul unor modele culturale (sisteme de cultură. Australia (Sydney. Montreal). doar Argentina poate fi considerată grânar. La Plata). CondiŃiile cele mai bune pentru cul-tura grâului sunt oferite de regiunile de stepă şi silvostepă. Principalii exportatori de grâu sunt: SUA (prin porturile specia-lizate Chicago.Atât cultura plantelor.) şi producŃie totală. cu nivelul înzestrării fitotehnice şi fitochimice şi. unelte de lucru. Deşi deŃin aproximativ 25% din producŃia mondială. orezul asigură alimentaŃia de bază pentru circa 2. Grâul argentinian are avantajul de a fi recoltat în decembrie.în Ńările din Europa Vestică. nu în ultimul rând. regiunile piemontane din Orientul Apropiat. sudul Ucrainei şi Rusiei până la MunŃii Ural formează primul grânar al lumii (grânarul european). Marile grânare ale lumii. aceste Ńări practică totuşi importul. grâul se cultivă în Câmpia Română.6% din total mondial). Culturile vegetale 11. mărime. locuitori. volumul acestuia oscilând în funcŃie de producŃiile anuale.). Câmpia Dunării. regiuni în care se produc mari cantităŃi de grâu. Regiunea cu cele mai ma-sive însămânŃări corespunde zonei grâului (Wheat belt). Grânarele locale. ca suprafaŃă (28 mil. ha. formă. Câmpia Banato-Crişană. Europa Occidentală. în nordul Marii Câmpii Chineze. situată între graniŃa cu Canada. . tehnici folosite. hectare. dar o serie de factori social-economici şi tehnologici conduc la obŃinerea unor producŃii relativ mici la hectar. văile irigabile din zona tropicală aridă.

a. Culturile de porumb deŃin 15% din suprafaŃa cultivată cu cereale şi 25% din producŃia totală (fiind a treia plantă de cultură după grâu şi orez ca suprafaŃă şi producŃie şi a doua cereală a zonei temperate).900 m. amidonului. rezistă la frig. apoi ca materie primă în industria alimentară (folosită la obŃinerea amidonului. Mexic ş. glucozei. secara poate suporta geruri năpraznice. Niger. suroga-tului de cafea.a.3. este întrebuinŃată şi ca furaj (făină. Are rol în alimentaŃia umană. ca plantă furajeră. iar printre importatori: Japonia. Africa. în lungul cursului inferior al fluviului Mississippi şi pe terenurile irigate din California. Coreea de Sud. Se cultivă în Europa şi America de Nord. Cultura plantelor tehnice (industriale) 11.2. alcoolului). Brazilia. La export. pâine (în amestec cu grâul).India are cele mai mari orezării în Câmpia Gangelui şi Coromandel. Din paie se produc celuloză şi hârtie. t. Spania. ulei dietetic din germeni (de porumb). • Sorgul este întrebuinŃat pentru boabe. Această cereală are o utilizare furajeră. surogat de cafea. India. Louisiana şi Arkansas. printre exportatori fiind: SUA. în China până la 4. Nepal.1. În SUA. Japonia. Germania. Norvegia. La export se evidenŃiază Canada. fulgi de porumb. Marea Britanie. Brazilia. Rusia. ponderea cea mai mare o au Canada şi Australia.700 m. Importă cantităŃi mari de orez: Rusia. sirop de fructoză ş. altitudine. Indonezia.3. China. umiditatea zonelor temperate reci. 11. Se cultivă în Suedia. însilozare. alcoolului (whisky). Canada. China. amestecul de secară de toamnă şi măzăriche de toamnă formează borceagul – nutreŃ verde recoltat primăvara. furajarea animalelor.2. Egipt. pe plaiurile muntoase din Alpi până la 1. glucozei. Princi-palii producători de porumb sunt: SUA. Africa de Sud. în Caucaz până la 2.. Nigeria. iar la import: SUA. Polonia şi Germania cultivă cele mai mari suprafeŃe şi obŃin producŃii însemnate de secară. Industria a transformat ovăzul într-un produs hrănitor şi gustos – fulgii de ovăz. în regiuni umede şi reci.a. Dintre Ńările exportatoare menŃionăm: Thailanda. cu humus puŃin. Argentina. După însămânŃările de toamnă. precum şi în oazele din Sahara. băuturi alcoolice. Suedia.a. Rusia. • Meiul se cultivă în India. Polonia ş. plantă de nutreŃ ş. amidonului. dextrinei. uruială). • Secara este o cereală panificabilă nepretenŃioasă şi creşte pe terenuri sărace.. Australia.000 m. În cultură. FranŃa. China. Filipine. Se utilizează şi în alimentaŃia umană la prepararea arpacaşului şi pâinii. Este cultivat în regiunile temperate relativ mai blânde. România. iar la import: SUA.a • Orzul suportă bine uscăciunea solului. În timp a căpătat diferite utilizări: griş.700 m. India ş. se mai cultivă în China de Nord-Est şi Est. dincolo de Cercul Polar. iar în Pundjab până la 5. FranŃa. Cultura plantelor oleaginoase • Floarea soarelui . glucozei. ComerŃul mondial anual cu porumb se ridică la 65-70 mil. orezul se cultivă în statele Texas. • Porumbul s-a extins în toată lumea datorită productivităŃii sale şi multiplelor utilizări: alimentaŃie umană. Brazilia. Mexic. În SUA se cultivă în „Corn Belt” (centura de cultură a porumbului din sudul şi vestul Marilor Lacuri). Rusia. Suedia şi Norvegia. la producerea berii. nisipoase. Paiele se utilizează la diferite împletituri sau pentru fabricarea celulozei şi hârtiei. Japonia.. Este cultivat în zone uscate din China. producerea alcoolului. Mexic. • Ovăzul. Canada..

tulpinile sunt folosite în industria ce-lulozei şi hârtiei. La coacere. palmierul pentru ulei se găseşte în plantaŃiile din jurul Golfului Guineea: Nigeria. iar prin presarea pulpei cărnoase – ulei pentru săpun şi produse necomestibile. Mozambic. turtele sunt transformate în grişuri şi făină servind la prepararea unor produse alimentare: lapte vegetal. dând coprah. • Palmierul de cocos (cocotierul) produce nuci de mari dimen-siuni. soia se cultivă pe mari suprafeŃe în Japonia. Mozambic. Fructele cresc în ciorchine mari. SeminŃele sunt folosite ca materie primă pentru ulei. O altă regiune este pampa din Argentina şi Uruguay. de cea mai bună calitate. • Măslinul este un arbore specific regiunii mediteraneene. măslinele se tescuiesc. Europa şi partea euro-peană a Rusiei deŃin 60% din suprafaŃa cultivată şi 3/4 din producŃia mondială. plantele uscate şi plantele verzi în culturi amestecate pentru masă verde. Argentina. păstăile verzi. Thailanda.a.A. macaroane ş. turtele de şrot se folosesc ca furaje. China de Sud-Est.a. seamănă cu prunele mici. Mari suprafeŃe cultivate cu soia se găsesc în zona Corn-Soi-Belt din S. miezul la produsele de cofetărie şi halva. este o plantă meliferă şi tăiată în stare verde reprezintă un nutreŃ valoros. bazinul mijlociu şi inferior al Dunării (Ungaria. Culturile sunt concentrate în nord-estul Chinei. păstăile. Principalii producători mondiali sunt: SUA. În mod obişnuit. Indonezia. Coasta de Fildeş. Rusia. brânză. Din miezul sâmburelui se obŃine uleiul comes-tibil. România ş. Din SUA.arahidele – cele mai întinse culturi se află în India. Sudan.U. cafea. siloz). Canada ş. soia s-a răspândit în Canada. săpunului şi glicerinei. Benin.. comestibil. Nigeria şi R. În Europa. pro-teine. cultura florii soarelui s-a extins în SUA.a. • Soia Este o plantă pretenŃioasă faŃă de căldură şi precipitaŃii. Serbia. soia a reprezentat o soluŃie în criza alimentaŃiei. Nigeria. Principalii producători de ulei de măsline sunt: Spania. Din miezul de cocos (coprah) se extrage uleiul utilizat la: fabricarea margarinei. Indonezia. SuprafeŃe mari se cultivă în sudul Ucrainei. Are o mare importanŃă economică: seminŃele conŃin ulei. Italia. iar cea de a treia dă un ulei cu utilizări necomestibile. Brazilia. Myanmar. Moldova şi Bulgaria). Congo sunt cei mai mari producători de ulei de palmier şi de ulei de palmist – din seminŃe.a. coaja la obŃinerea drojdiei furajere. principalii exportatori de arahide sunt: Senegal.susanul se cultivă în China.Este o plantă specifică zonei temperate mai calde. cea de a doua tescuire dă uleiul de gătit. Grecia. India. bomboane. seminŃele încolŃite). fulgi. Brazilia a devenit al doilea producător şi exportator după SUA. • Alte plante oleaginoase: . se cultivă în Ucraina. şroturile. ProducŃia mondială este în creştere datorită multiplelor sale utilizări: în alimen-taŃia umană (seminŃele. Africa de Sud. alcoolului etilic. CroaŃia. negre şi au o parte cărnoasă care înveleşte sâmburele. la furajarea animalelor (seminŃele uruite sub formă de făină. Portugalia ş. • Palmierul de ulei creşte în culturi naturale din Gambia până în Angola. iar rezistenŃa la secetă o face să fie bună de cultivat în acele locuri în care până acum nu s-au extins alte plante oleaginoase. Mexic. R. . ciocolată. India. Pentru unele state din America Latină. Malaysia. Se produc mari cantităŃi de nuci şi ulei de cocos în Filipine. Mexic. Principalii importatori sunt SUA şi Ńările din Europa Occidentală. . săruri minerale. Vietnam.a. Turcia ş. Sri Lanka. Mexic. D. China a fost şi rămâne unul dintre marii producători mondiali de soia. în zone cu sol umed. fără ape stagnante şi se cultivă în Malaysia. fân. Africa (la sud de Sahara). Sudan. carne vegetală. România. În Africa. miezul se întăreşte. Arahidele se cultivă şi în SUA. Prima tescuire (uşoară) dă un ulei fin. Sierra Leone. Tot în Asia. Mexic. China. Brazilia. vitamine.

Brazilia. a cărui origine este în pădurea amazoniană. Carolina de Sud. Pakistan. SUA).3. 11.3. Congo şi R. marii producători din această parte a lumii fiind Malaysia. tungul.a. Thailanda.3. Principalele Ńări producătoare sunt: FranŃa. Charleston). Argentina ş. Importatorii principali sunt: Germania. 11. din care se produce romul. Aproximativ 60% din producŃia de zahăr provin din trestia de zahăr. trestia de zahăr a fost folosită şi la producerea alcoolului. Ńările europene. utilizat drept combustibil pentru autovehicule în locul benzinei (Brazilia şi SUA). Sudanul ş.4.2. Canada. Indonezia şi Thailanda. macul. Principa-lele Ńări producătoare de fire de bumbac sunt: China. Letonia. România ş. Canada. Turcia. Polonia. Japonia. Louisiana. CantităŃi mai mici se produc în India şi Sri Lanka.D. Camerun. Japonia.a. Legumicultura.Congo. Astăzi. Mexicul ş. Belarus. Principala zonă de cultură este Delta Gangelui şi Brahmaputrei de pe teritoriul Indiei şi Bangladeshului. Australia ş. iuta. Pakistanul. • Bumbacul este cea mai importantă plantă textilă şi ocupă aproximativ 80% din totalul suprafeŃelor cultivate cu plante pentru fibre. În ultimii ani. Estonia. în proporŃie de 90%. Polonia. melasă.a. Tot pe mari suprafeŃe se cultivă în Marea Câmpie Chineză. Brazilia şi Asia musonică. Noua Anglie. FranŃa. Cultura plantelor pentru cauciuc Sub denumirea de Haevea brazilliensis este cunoscut cel mai productiv palmier.a. ricinul.3. Iuta se cultivă şi în China de Sud-Est. porumbul ş.2. Carolina de Nord. produc cauciuc natural Brazilia. nordul Ucrainei. Alabama. Pe continentul african. nucul. agavele. 11. Mississippi. Statele exportatoare de bumbac sunt: SUA (porturile Savannah. henéquenul şi rafia. Iranul. 11. chenaful. plantele cultivate pentru tuberculi şi rădăcini . • Alte plante textile sunt: ramia. Marea Britanie.3. rapiŃa. Egiptul. şi tafia (rachiul de melasă). producătorii de cauciuc natural sunt în jurul Golfului Guineea: Liberia. România. Pakistan. Belarus. Podişul Deccan. cultura bum-bacului se practică în zona „Cotton belt” care cuprinde statele: Texas. Nigeria. Uzbekistan. Canada. cauciucul natural. Germania. Sunt numeroşi arborii şi arbuştii din al căror latex se poate obŃine cauciuc. muştarul. SUA ş. bumbacul pentru ulei. Principalele Ńări producătoare de trestie de zahăr sunt: Brazilia.a. Cultura plantelor textile Cele mai utilizate plante textile sunt bumbacul. Principalii importatori de cauciuc natural sunt SUA. Coasta de Fildeş. provine din Asia de Sud-Est. Principalii importatori sunt: Ńările euro-pene. abaca.a. Georgia. Din trestie se obŃin zahăr (11-15% zahăr în tulpină). Unele Ńări cultivatoare de trestie de zahăr cultivă şi sfecla de zahăr (China. China ş. Myanmar. • Iuta este o plantă specifică Asiei musonice. În America Latină. • Sfecla de zahăr este o cultură de zonă temperată şi subtro-picală. Polonia.inul pentru ulei. Lituania.a. SUA.. Japonia. • Inul pentru fuior se cultivă în Rusia. • Cânepa se cultivă în Rusia europeană. Ucraina.2. Calitatea firelor diferă de soiul cultivat. Plantele cultivate pentru zahăr • Trestia de zahăr se cultivă în trei mari zone geografice: America Centrală. În SUA. Pe suprafeŃe mari se cultivă în India. India. India ş.2.a.a. Cehia. inul şi cânepa. Germania.3. Turcia.

Pentru emisfera nordică. părul. 11.3. concurent al cerealelor. iar în Asia în China. Mexic. Spania. Irlanda). • Ignamele se cultivă pentru tuberculii comestibili. Din cauza perisabilităŃii lor şi a consumului zilnic. nucul ş. după cereale. se constituie în alimente. California. Uganda. Turcia. caisul. modernizarea transporturilor. Ucraina. Brazilia este cea mai mare producătoare (maniocul este denu-mit „pâinea Braziliei”). • Fasolea se cultivă pe mari suprafeŃe în SUA. Europa deŃine 1/5 din suprafaŃă şi 30% din producŃia mondială. • Mazărea are pretenŃii mai mici faŃă de temperatură şi umiditate. Ghana. Canada. Republica Africa de Sud. citricele şi smochinul. palmierul de cocos. ceea ce reprezintă cartoful pentru populaŃia zonei tem-perate. FranŃa ş. Nigeria. PieŃele moderne.4. Thailanda. România. precum şi industria conservelor au fost factorii care au contri-buit la concentrarea.. ha. Paraguay şi statele din America Centrală sunt producătoare de manioc. mango. piersicul. dar în acelaşi timp şi la extinderea legumiculturii. Indonezia. . În regiunile ecuatoriale şi tropicale sunt specifice: ananasul. Principalii cultivatori sunt: China. A doua zonă de cultură o formează India. arbuştilor şi semiarbuştilor fructiferi Pomii fructiferi sunt răspândiŃi în toate zonele locuite de om. Etiopia. legumicul-tura se concentrează în zonele periurbane. Maniocul reprezintă pentru populaŃia zonei calde. Supra-feŃe apreciabile sunt cultivate în FranŃa.a. producŃii mari se obŃin în Indonezia.Congo. În Europa se cultivă în Rusia. mazărea) au importanŃă atât în alimentaŃia omului. Ecuador. Ghana ş. Venezuela. avocado. Slovacia. România. Grecia. creşterea numerică a populaŃiei au impus specializarea zonelor. România. oazele din Algeria. Printre marii cultivatori de tomate sunt: China. papaya.D.a. Fasolea şi mazărea deŃin 50% din suprafaŃa cultivată pe plan mondial cu leguminoase pentru boabe. FranŃa. India.a. În zonele temperate sunt caracteristice: mărul. legumele reprezintă alimentele cele mai mult consumate de om. • Maniocul constituie hrana de bază pentru populaŃia din zona ecuatorială şi are o pondere mare în hrana populaŃiei din zonele sub-ecuatoriale şi tropical-musonice. China. Cei mai mari producători sunt: Olanda. Angola. India. zona litorală a Mării Mânecii. Nigeria. care cultivă mazăre pe mari suprafeŃe. SUA.) este folosit în industria mobilei.Legumicultura are o largă răspândire în toate zonele climatice. furajarea animalelor. săruri minerale şi zaharuri. Maroc. India. ori zone unde cartoful a eliminat total sau parŃial pâinea de grâu. Polonia. Germania. Pakistanul.a. cartoful reprezintă cea de a doua cultură ca importanŃă (primul fiind ocupat. Bulgaria. de cereale). prin conŃinutul de vitamine. Marea Britanie ş. India. Germania. Argentina. Brazilia. Italia. Sunt Ńări (Germania.a. extinderea plan-taŃiilor. În Africa se obŃin mari producŃii în R. • Dintre legume. Portugalia.a. ameliorarea soiurilor. Columbia. Florida. În Europa se cultivă în Rusia. În Asia. • Cartoful. tomatele se cultivă pe aproximativ 3 mil. care conŃin o mare cantitate de amidon. Italia. În arealele deşertice se cultivă curmalul. • Cartoful dulce (batatul) se cultivă în China de Sud-Est (80% din producŃia mondială). Danemarca. Industrializarea şi urbani-zarea. cât şi în industrie. Coreea de Sud. le înlocuieşte pe acestea în multe părŃi ale Europei. • Leguminoasele pentru boabe (fasolea. evident. Japonia ş. sunt folosite şi la prepararea sucurilor şi conser-velor. Japonia. Cultura pomilor. Egipt. China ş. Ucraina. industria conservelor. Nigeria şi Brazilia. Polonia. Bulgaria. aprovizio-narea din zone mai îndepărtate şi formarea unor zone pomicole specializate. Lemnul unor pomi fructiferi (cireşul. Maroc. Fructele. Germania. Se cunosc două zone importante de cultură localizate în America de Nord (în nord-estul SUA şi în sud-estul Canadei). Japonia. Dintre regiunile cu legumicultură specializată menŃionăm: Valea Rhônului. iar în cele mediteraneene. Cehia.

Brazilia produce. principalele producă-toare sunt Spania şi Italia (1/10 din producŃia mondială). locul I mondial.Brazilia şi Argentina deŃin circa 1/5 din producŃia mondială. Argentina ş. cărnoase şi Ńepoase. precum şi în nord-estul SUA. Dintre numeroasele citrice. portocale (locul II pe Glob) şi mandarine (locul III). Camerun ş. Israelul. În Asia musonică. Sunt mai multe zone de cultură a citricelor: . . • Prunul se cultivă pe suprafeŃe mari în România. India (por-tocali şi lămâi).a.5. constituie cea mai întinsă regiune cultivată cu bananieri şi cea mai productivă. . părul. lămâiul şi grapefruits-ul.a. fabricile de conserve se amplasează. locul II pe Glob).a. Ecuador. Irakul. Kenya etc. vestică şi sudică). Egiptul. ananasul se cultivă pe mari suprafeŃe (Thailanda. Algeria. specializate în producŃia de portocale.3. China de Sud-Est). Venezuela. China (grapefruits şi portocale). Indonezia. lămâi (locul VI) şi portocale. 11. lămâi. locul II în producŃia de lămâi şi locul I în producŃia de grapefruits. Italia. nordul Italiei. Exportul de banane se face spre SUA. se consumă şi se comercializează în stare uscată. Iranul sunt principalii producători şi exportatori. constituie un valoros aliment. Germania. Mexic. de regulă. Germania. • Bananierul este o plantă tropicală cu aspect arborescent. Argentina. Vietnam. Pentru a se evita alterarea. Brazilia este cea mai mare exportatoare de suc de portocale. cireşul sunt pomi fructiferi de zonă temperată. produc citrice: Israelul (grapefruits. România ş. PlantaŃii întinse se află în India. Bananele reprezintă şi astăzi un aliment de bază pentru populaŃia din zona tropicală. iar importatorii: Europa şi Canada. în principal.citricele se produc şi în Japonia (mandarine. • Curmalul este un pom specific oazelor şi deşerturilor tropicale. Rusia. Turcia şi Liban. • Mărul se cultivă cu rezultate bune în FranŃa. SUA. Panama. SUA. prunul. Libia. SUA. Jamaica). se cultivă şi în SUA. Conservele de ana-nas se exportă în Europa şi America de Nord. Pakistan ş.5 – 3 mil.SUA ocupă primul loc pe Glob în producŃia de portocale. mandarine şi grapefruits. • Mărul. • Cireşul se cultivă în Europa (centrală. Filipine. China. • Citricele se cultivă în zona subtropicală şi tropicală. În Argentina se produc mari cantităŃi de grapefruits (locul III pe Glob).. Canada şi Europa. Fructele. Egiptul. Brazilia. Turcia. Brazilia. China. • Părul – Italia ocupă locul I pe Glob cu o producŃie de 2. nord-estul Chinei. Nigeria.în partea estică a Mării Mediterane. Thailanda. Principalele exportatoare de citrice sunt: Spania. Indonezia.în zona circummediteraneană europeană. caisul. Iran. mai importante sunt: portocalul. Malaysia. tone. gutuiul. Malaysia. . locul I). Bangladesh şi în statele din zona Golfului Guineea: Ghana. Grecia (lămâi şi portocale).• Ananasul este un cactus erbaceu ale cărui fructe se formează în mijlocul unei rozete groase. Columbia. piersicul. portocale şi lămâi. . Costa Rica. Polonia. În Ńările Maghrebului predomină culturile de portocale şi mandarine. Marocul. FranŃa. bogate în vitamine şi glucide. la care se adaugă Ńările Americii Centrale (Honduras. pe plantaŃii.a. Guatemala. Viticultura şi plantele cultivate pentru băuturi .

Mexic. dar reprezintă o formă de valorificare a resurselor vegetale ale unor regiuni ale Terrei (deşerturi. pe versanŃii dealurilor şi ai colinelor cu expunere spre soare. Peru. SUA. Bourgogne. Coasta de Fildeş. care ocupă spaŃii bine delimitate. Renul trăieşte în tundrele din Europa şi Asia. cu o pondere de 70% în comerŃul mondial de ceai. Almeria. Bulgaria. Camerun. Zootehnia Spre deosebire de plante. Lanquedoc. Mexic. Principalele importatoare de ceai sunt Marea Britanie. în Brazilia (statul Bahia). animalele au o mare mobilitate geografică şi capacitate de adaptare la mediu. zootehnia este slab dezvoltată în Africa ecuatorială şi în Asia de Sud-Est. • Cultura arbustului de ceai are bune rezultate în Kenya. Emilia). Principalele producătoare de struguri şi vin sunt: Italia. iar o Ńară bogată în animale nu poate fi niciodată săracă”. Iran. Alte Ńări producătoare de vinuri de calitate sunt Portugalia (vinurile de Porto). Chianti (Toscana). Italia ş. Bengal) şi Sri Lanka. Renumite sunt podgoriile din nordul Italiei (Piemont. oaia. R. Creşterea consumului. Malaga. Datorită bolilor parazitare. altele au o răspândire limitată. Georgia. Australia şi Germania. Ungaria (Tokay). În partea mediteraneană a FranŃei sunt renumite podgoriile din Provence. porcul) trăiesc în aproape toate zonele climatice. 11. având un randament bun. Columbia. Kenya. Congo.• Cultura viŃei de vie se practică. Totuşi. arborele de cacao se cultivă în Nigeria. Malawi. Rousillon. deşi unele animale (calul. a influenŃat viaŃa economică şi modul de organizare socială. Mexic. cornutele mari şi mici în stepele din Europa. Asia. Mozambic. Bordeaux. 11. Canada. Kerala. zone montane înalte). Un vechi proverb arab spune: „o Ńară săracă în animale nu poate fi niciodată bogată. Lacrima (Campagna) şi Marsala (Sicilia). India (Assam. Turcia. Spania. Germania. D. dar în timpuri diferite. FranŃa. produce vinuri de consum curent (La Mancha) şi de calitate superioară în podgoriile Valencia. • Cultura arborelui de cafea. Georgia. Creşterea animalelor. Domesticirea animalelor a început la sfârşitul paleoliticului şi a îmbrăcat diferite forme de la un continent la altul. unde beneficiază de veri călduroase şi toamne lungi. cerinŃele tot mai mari au impus extinderea plantaŃiilor în: Columbia.000 de ani în urmă). Armenia. Pe continentul african. Tanzania. România (Cotnari. Portugalia. Siciliei şi Campaniei. Angola. Spania este a treia Ńară producă-toare de struguri şi vin din lume.a. Aproximativ 90% din producŃia mon-dială de cafea se exportă. Toscana. vânătoarea şi pescuitul Aceste sectoare furnizează hrană pentru alimentaŃia umană. Ecuador. Pe piaŃa mondială sunt apreciate vinurile Asti Spumati. Principalele exportatoare sunt: Brazilia. Cultivarea plantelor şi domesticirea animalelor se consideră că au început aproximativ în aceleaşi locuri. iar lama în podişurile înalte din America Latină. Ghana. Odobeşti. Grecia. FranŃa. Ghana.1. Mexic. precum şi pentru industria de medicamente.4.a. Murfatlar). Australia ş.000 – 16. precum şi cele din provinciile Champagne.4. în regiunile mediteraneene şi în zona temperată. materii prime pentru industria alimentară şi uşoară. Tanzania. Republica Moldova. Uganda. Alicante. • Arborele de cacao se cultivă în zonele cu temperatură medie anuală de peste 240C şi precipitaŃii de peste 1. Cele mai de seamă im-portatoare de cafea sunt: SUA (1/3 din totalul mondial). Saltul uriaş realizat de om se consideră a fi fost atunci când s-a trecut de la faza de culegător la cea de cultivator (cu circa 10. Predomină vinu-rile roşii. PlantaŃii mari se găsesc în Uganda. R. Columbia. Argentina. Circa 80% din producŃia de cacao este destinată exportului. Argentina. Etiopia. (Piemont). semideşerturi. Ecuador. iar în America Latină.D. Angola.Congo. a masei vegetale. Asia deŃine un loc modest. a unor deşeuri din industria alimentară. CroaŃia. America şi Australia.400 mm anual. Germania. se .

În emisfera sudică. Fermele de vaci americane pot fi clasi-ficate astfel: a) ferme comerciale (cu rase diferite. Australia şi Noua Zeelandă practică creşterea bovinelor pentru lapte şi unt. Brazilia. în India. 33% din cea de carne şi 90% din totalul pieilor prelucrate în tăbăcării. Uruguay. b) ferme de selecŃie (printr-un program de ameliorare bine organizat. în ultimele decenii. TendinŃele sunt de specializare accentuată. . Germania. China. scăzute. d) ferme gospodăreşti. şi de specializare pentru producŃia de carne. totuşi. c) ferme de vaci de lapte cu o activitate suplimentară (se cresc şi alte animale). – sistemul bazat pe ferme specializate. localizat în MunŃii Alpi. pentru producŃia de lapte. producŃia de lapte a crescut în ultimii 30 de ani cu peste 50%. MunŃii Jura. în general. producŃiile medii de lapte sunt. zootehnia a premers cultura plantelor. producŃia de lapte a crescut continuu şi aceasta nu s-a făcut prin mărirea efectivelor. Noua Zeelandă. cât şi furajele naturale (păşuni şi fâneŃe). sud-vestul Asiei – regiuni aride ale Terrei). ProducŃia de carne de taurine se află într-o poziŃie cheie în economia mondială (sursă de venit pentru fermieri şi de hrană pentru populaŃie). Cu rezultate bune se practică creş-terea bovinelor pentru carne în Argentina.). în SUA se desfăşoară în zona cerealieră (partea central-nordică a bazinului fluviului Mississippi). sau ferme temporare (pentru ocuparea întregului timp de muncă se întreŃin şi câteva vaci pentru producŃia de lapte). Canada. efective până la 5. Reprezintă o ramură de primă mărime în agricultura mondială: oferă 90% din cantitatea totală de lapte ce se consumă pe Glob. • Creşterea bovinelor. orga-nizată în ferme comerciale şi este specifică zonelor preorăşeneşti din statele cu agricultură intensivă. dar unde se cresc bovine de mică productivitate. alimentaŃia populaŃiei şi industria alimentară şi uşoară să crească.a. RepartiŃia efectivelor pe continente scoate în evidenŃă conti-nentul asiatic. În SUA. fermierul primeşte preŃuri speciale. producŃia de lapte pe cap de vacă este elementul determinant pentru menŃinerea în efectiv). care foloseşte atât furajele cultivate (cereale şi plante furajere). Danemarca. Printre Ńările cu efective mari de bovine se află: India. – sistemul bazat pe forme mixte. fiind destinată aprovizionării zilnice a populaŃiei oraşelor mari (Olanda. Orientările şi tendinŃele trebuie considerate în mod diferenŃiat. a devenit o formă specializată de producŃie zootehnică. pe baza asigurării cu tăuraşi şi juninci de mare valoare genetică. În Ńările în curs de dezvoltare. FranŃa de Nord-Vest. Şeptelul de bovine a depăşit 1. Paraguay. Creşterea taurinelor pentru producŃia de lapte. SUA ş. Brazilia. bazinul Londrei.a. folosite şi la tracŃiune. în preria înaltă a SUA (în zona cu climă temperată şi cu păşuni). capete. Australia. ElveŃia. Cehia ş. adoptându-se strategii eficiente pentru ca rolul bovinelor în economia agricolă. Creşterea bovinelor pentru carne se bazează pe furajele naturale. Se cunosc trei sisteme de creştere a bovinelor: – sistemul nomad şi seminomad. nord-vestul FranŃei.pare că trecerea de la faza de vânător la cea de crescător de animale a avut loc ceva mai târziu. În Europa.5 mild. interdicŃiile religioase privind consumul de carne de vită fac puŃin profitabilă această activitate.000 de vaci. în raport de condiŃiile concrete din fiecare Ńară sau zonă. aflat într-un avansat proces de restrângere (nordul Africii. e) ferme mixte de lapte-carne.

În Europa.. în zonele de cultură a porumbului. intensive.vânătoarea de subzistenŃă. • Creşterea porcinelor se practică pe toate continentele (cu excepŃia Antarcticii). în Ńările din Peninsula Balcanică. vulpea argintie. Vânătoarea se practică în Rusia. urmată de Japonia şi India. locul III).8% din efectivele mondiale. SUA (Alaska). Asia 18.2. exportul a fost influenŃat de transportul maritim la distanŃă prin utilizarea instalaŃiilor frigorifice. America de Nord are o pondere de 15% în pro-ducŃia mondială de miere. baza furajeră etc. India. în România (Transilvania). • Creşterea cămilelor se practică în zonele calde şi aride ale Globului. peste 75% din producŃia de carne de porc se obŃine în zona „cordonului porumbului“. Brazilia. . sudul Asiei). De remarcat în acest domeniu este ponderea uriaşă a Chinei (36. caracteristică Ńărilor subdezvoltate. dar în mod special cu păsările. Olanda. Rusia.Mari exportatoare de carne şi produse lactate sunt: Argentina. Vânătoarea. sau cu savană (Africa. tradiŃiile specifice. Un mare număr de porcine se cresc în SUA. samurul. Slovacia.6% şi America de Sud 6. Cele mai multe cămile se cresc în Somalia. Mongolia. • Creşterea ovinelor şi caprinelor se practică în sisteme atât pastorale tradiŃionale. • Sericicultura. . Kazahstan. zibelina. Rusia. Noua Zeelandă. marmota. Canada. În Europa. Pe uscat: . în raport cu nivelul de dezvoltare al statelor respective. cu 50.6%. România. Bulgaria. 11. India. România. • Avicultura se face în sistem industrial şi este legată de marile concentrări urbane.3%. Italia. Sudan. pescuitul şi acvacultura • Vânătoarea se diferenŃiază după fondul cinegetic specific fie-cărui ecosistem. locul I. creşterea porcinelor este rezultatul îmbinării a două tipuri de ferme: ferme de tip industrial şi gospodării Ńărăneşti. Japonia. locul I în producŃia mondială). . capturarea unor animale pentru grădinile zoologice – în Amazonia şi Africa ecuatorială). FranŃa ş.a. SUA. efective mari se cresc în Marea Britanie (locul VII). Europa 17. Rusia. în producŃia de mătase. urmate de Australia. ProducŃiile cele mai mari de carne de porc se obŃin în Europa şi America de Sud. cât şi moderne. Pe continente domină Asia (China. producŃia porcină reprezintă 30-40% din producŃia totală de carne roşie şi aproximativ 1/6 din totalul încasărilor din vânzarea animalelor vii şi a produselor animaliere. India.vânătoarea de animale exotice pentru fildeş sau blană (Africa în sistem „Safari”. Ńările scandinave. Bubalinele se cresc şi în Egipt.în zonele reci predomină speciile cu blană scumpă: hermelina. În China. Ńările care produc cantităŃi mai mari de miere sunt: Ucraina. Pakistan.4%. Portugalia. secondată la distanŃă mare de SUA. Grecia. Ungaria. • Apicultura. China. Germania ş.a. China de Sud-Est). Danemarca. Australia. Exploatarea porcinelor continuă în competiŃie cu toate speciile de animale producătoare de carne. primul loc este deŃinut de China. Spania.4. În prezent. În SUA. • Creşterea bubalinelor este specifică Asiei musonice (India. locul II. dar este de subliniat existenŃa unor zone şi concentrări ale acestora. cu întinderi forestiere. Cehia.

în Amazonia şi în unele zone din MunŃii Anzi. Atlanticul de Nord-Est (sprot. meiul. Chile. Pescuitul maritim este de trei tipuri: pescuit de coastă (importanŃă locală). o largă paletă de tehnici cultu-rale. macrou spaniol). în regiunile montane din America Centrală. sabastă. Thailanda. Cu toată varietatea sistemelor de cultură. SuprafeŃe mari ocupă plantele de câmp bogate în ulei. Câmpurile de cultură se deplasează la un interval de 2-3 ani şi o dată cu ele habitatele rurale (sate mobile). Atlanticul Central de Est (sardină maro-cană. Norvegia. vânarea lor s-a restrâns din raŃiuni ecologice. Rusia ş. algele roşii şi brune. au diverse utilizări. stavrid. flotă de traulere. în apropierea Groenlandei şi Islandei). Cea mai mare parte a zonei tropicale. 11. pescuitul se împarte în: pescuit de apă dulce şi pescuit maritim. sardină). zone maritime de mică adâncime. Zonele tradiŃionale de pescuit sunt: Atlanticul de Nord-Vest (cod. Norvegia. Israel. Norvegia. ricinul. Tipuri actuale de agricultură • Agricultura din zonele tropicale Zona caldă este cuprinsă între Ecuator şi paralelele de 35o lat. Grecia ş. Oceanul Indian. În urma defrişărilor se obŃin terenuri noi pe care translează culturile agricole. macrou. • Agricultura din zonele cu umiditate alternantă Temperaturile ridicate tot timpul anului şi un sezon secetos care alternează cu altul umed impun agriculturii un anumit ritm şi condiŃionează obŃinerea a două tipuri de culturi (în Asia de Est şi Sud-Est). pescuit de larg (Marea Japoniei. nordică şi lat. culturile de bumbac şi trestie de zahăr. agricultura acestor zone prezintă câteva caracteristici comune. În aceste zone agricole sunt caracteristice culturile de câmp. hering. India. bureŃii etc. stavrizi. sardine).a. urmate de cele ale arborelui de cafea şi de ceai. Islanda. marea diversitate a etniilor şi a organizării sociale. sudică şi se caracterizează prin: o mare diversitate de condiŃii naturale. Japonia. Olanda. expuse sărăturării). SUA.Maritim: printre resursele Oceanului Planetar se află balenele şi caşaloŃii. Specializate în acest domeniu sunt: Japonia. efectuat cu nave – uzină. în regiunile montane din America Centrală. prezintă două sezoane: unul secetos şi altul umed. în Amazonia şi în unele zone din MunŃii Anzi. Pacificul de Nord-Est (mer-luciu). Principalele producŃii le obŃin: Danemarca. Dintre plante. din punct de vedere climatic. vestul Americii de Sud.5. La limita cu regiunea aridă se găsesc terenuri de păşunat şi se cultivă porumbul. arahidele şi bumbacul. Agricultura itinerantă se practică astăzi pe arii largi în partea centrală a Africii din Senegal până pe râul Zambezi. înzestrare tehnică slabă. În sezonul secetos se pregăteşte un nou teren de cultură prin arderea ierburilor sau tăierea . • Acvacultura se efectuează în lacuri. sorgul şi leguminoasele. private de acumularea humusului. esenŃiale: o mare fragilitate a solurilor (expuse eroziunii. Peninsula Indochina şi Indonezia. În aceste zone se practică mai multe forme de agricultură. practicarea unei agriculturi de subzistenŃă bazate pe tehnici ancestrale. Este o formă primitivă de cultivare a pământului. în timpul ploilor se obŃine o recoltă de orez. Cantitatea cea mai mare de peşte o obŃin: China. łările cu rezultate în acvacultură sunt: Japonia. Pacificul Central de Est (ton). aproape 75% din populaŃie este ocupată în agricultură. pescuit oceanic. sparide. estul şi vestul (sardine). sabastă. creveŃi). Peru. Golful Guineea. precum susanul. Marea Britanie. stavrid. ciupercile. capelan). Indonezia. iar în sezonul secetos se cultivă plante care solicită o umiditate redusă. SUA. FranŃa. Atlanticul de Sud-Vest (merluciu patagonez). Marea Nordului. Atlanticul de Sud-Est (mer-luciu. Rusia. Atlanticul Central de Vest (hering loval. După mediul acvatic în care se practică. lagune litorale. Tipul de agricultură menŃionat se extinde din Senegal până pe râul Zambezi. • Pescuitul. predominarea peisajelor rurale. Peninsula Indochina şi Indonezia. Pacificul de Sud-Est (merluciu). Rusia. gadide.a.

plantaŃiile ocupă regiunile de coastă şi cele cu acces lesnicios la mare (insule. Exporturile deŃin o mare parte a producŃiei de plantaŃie. arahide. Indusului şi în Asia Centrală fostă sovietică. Se găsesc vaste teritorii irigate în Egipt. fibre textile de iută. Conturul terenului de cultură este imprecis. Parcelele cultivate de o familie aparŃin acesteia numai pe durata cultivării. • Agricultura bazată pe irigaŃii. Ghana şi Coasta de Fildeş – în cacao. subatlasul marocan. A evoluat în ultimele decenii datorită unor programe de bonitare a terenurilor. cacao. legumele. Prezintă peisaje rurale bine definite şi se practică pe suprafeŃe mici în zonele montane din Togo. terenurile vor fi cultivate. iar în a doua zonă se cultivă. porumbul. terenul agricol este folosit la maximum. sisal ş. care refac rapid solul. nuci de cocos. creşterea necontrolată a presiunii umane asupra ecosistemelor naturale. acest tip de agricultură se află în regres. orezăria este singurul element al peisajului rural. • Agricultura de plantaŃie. soluŃia optimă. văile Amur-Daria şi Sîr-Daria. În aceste zone. Apa pentru irigaŃii provine din zonele muntoase sau (în oaze) din pânzele subterane. Este o agricultură care a evoluat timp îndelungat. Camerun. aceasta a produs modificări importante în peisajele rurale. peninsule. Câmpia Indusului. împrejurimile MunŃi-lor Ahaggar. Presiunea demogra-fică asupra terenurilor este foarte mare. Pakistan. întreaga activitate este subordonată obŃinerii orezului. Terenul cultivat este dispus concentric în jurul aşezării rurale: în prima zonă se cultivă legume. Doar irigaŃiile pot suplini ploile insuficiente sau aproape inexistente. Peisajul agricol este confuz: culturile agricole sunt dispuse în dezordine. trestie de zahăr. ProprietăŃile au dimensiuni mici şi foarte mici. piersicul. Rwanda. pentru a se cultiva bum-bacul. IrigaŃiile au permis extinderea culturilor şi a duratei de vegetaŃie (în sezonul uscat). banane. Pe Terra.pădurilor. Hrăneşte mai bine de jumătate din populaŃia Terrei. Aceste terenuri se află în toată Asia Occidentală. banane. însă irigaŃiile moderne o fac competitivă. arteziene. Agricultura de plantaŃie necesită investiŃii mari. tutun. se folosesc tehnici ingenioase. condimente şi arbori fructiferi. solul se epuizează repede. temporar. iar creşterea animalelor are o pondere redusă. definitive. Podişul Deccan. • Agricultura sedentară a zonelor tropicale uscate. iar uneori apar crizele de supraproducŃie şi instabilitatea pieŃei de desfacere. cereale. este instabilă din punct de vedere ecologic. bananierul. eroziunea şi deşertificarea. zona sudaneză din Africa. Sahara şi sudul MunŃilor Atlas. valea mijlocie a Gangelui. terenurile prezentând o foarte slabă ocupare. o mare parte a terenurilor a trecut în domeniul agriculturii sedentare permanente – aceasta fiind. totuşi. Acest tip de agricultură foloseşte forŃa de muncă salariată. platoul iranian. Ecuador şi Guatemala – în banane ş. asolamentele se fac cu rigoare pentru a proteja terenul de cultură. Se practică în sudul Europei. Agricultura irigată are o mare extindere în Asia tropicală şi musonică din Asia de Sud. Micile domenii tropicale de cultură de tip oasis au o umiditate contrastantă şi suprafeŃe discontinui (deşertul Sahara. Asia Centrală fostă sovietică). Frecvent. O caracteristică a acestui tip de agricultură este specializarea într-un număr restrâns de produse: Brazilia – în cafea. Câmpia Mesopotamiei. se indivi-dualizează zonele irigate foarte secetoase. cafea. iar plantele cultivate sunt numeroase predominând. are o largă extindere şi oferă ca produs principal orezul. apoi devin domenii ale comunităŃii. istmuri). Sri Lanka – în ceai. De regulă. densitatea populaŃiei este mică. Sunt utilizate îngrăşăminte naturale. de fapt. plantaŃiile au dimensiuni sub 400 ha. Domeniile de cultură sunt situate în Siria. iar rezultatele sunt foarte bune (în Senegal. fundamentată pe baze ştiinŃifice şi de mare rentabilitate. în afara irigaŃiilor din zona umedă tropicală. Malaysia – în palmier de ulei şi cauciuc. sunt cultivate plante pentru produse cu finalitate comercială: ananas. forŃa de muncă este numeroasă. maniocul. • Agricultura din zona mediteraneană. CerinŃele pentru produse agricole ale pieŃei europene au determinat . iar producŃiile agricole mari asigură hrană pentru o populaŃie numeroasă. Senegal şi Nigeria. trestie de zahăr. Aceasta este o agricultură extensivă. iar activitatea este exclusiv manuală. Terenurile agricole sunt fixe. cafea. sau prin puŃurile de adâncime (Sahara). fiind o porŃiune de savană sau de pădure ecuatorială. legumele sau pomii fructiferi. zona subhimalaiană din Pundjab. UnităŃile de prelucrare primară aparŃinând marilor companii industriale americane şi europene au stimulat culturile comerciale. Sud-Est şi Est până la latitudinile zonei temperate reci din nordul Japoniei. În Asia musonică. Sistemul de cultură se bazează pe cultura orezului în Asia musonică.a. Liban. Deşi are o largă răspândire. În anul următor (în sezonul umed). cauciuc. cultura arahidelor permite exportul). Se cultivă grâul.a.

Lombardia. Floricultura este reprezentată prin areale specifice şi aprovizionează marile oraşe europene. câmpiile Rusiei Centrale. fiind dominate de cultura cerealelor. creşterea vacilor pentru lapte şi a păsărilor sunt legate structural de cerinŃele de origine urbană. unde policultura (cereale. CondiŃiile climatice şi de sol sunt diferite. Amenajările agricole sunt adaptate condiŃiilor fizicoeconomico-geografice. inegale ca talie: pomi fructiferi. sau transhumant. în Italia centrală şi sudică şi în Grecia. • Agricultura intensivă – un sistem care dă producŃii mari pe unitatea de suprafaŃă şi de producŃie. în pampasul argentinian şi în Texas. Produsele agricole sunt drenate ritmic pentru acoperirea cerinŃelor cotidiene. practicată în America de Nord. obŃinându-se vestita brânză Gouda. a ovinelor. Culturile de zarzavaturi implică o specializare strictă marcată de o anumită tradiŃie (cultura verzei la Brezoaiele. viŃă de vie. a ardeiului în apropiere de Arad. porcinelor şi păsărilor (cel mai mare producător de ouă din Europa de Vest) completează tabloul complex al agriculturii olandeze. a . care au necesitat investiŃii mari şi cuprind: a) sisteme cerealiere sau de creştere a animalelor (Asturia. • Agricultura zonelor temperate se practică în preeriile din Canada şi SUA. terasele înalte ale Câmpiei Padului). dar cu unele diferenŃieri: . limitarea marii pro-prietăŃi prin reforme agrare şi adoptarea unor sisteme adecvate de producŃie agricolă. pampasul Argentinei. în stare proaspătă. cul-turi arbustive) se îmbină cu creşterea animalelor. Australia. a viŃei de vie. – Sisteme productiviste pe suprafeŃe mai mici. c) sisteme horticole. Olanda are o agricultură specializată în culturi horticole şi creşterea intensivă a bovinelor. deşi poate fi considerată ca un segment al celei intensive. Ucraina. şi Aquitaine. cireşe. • Agricultura specializată. pampasul Argentinei. . inclusiv aeronave. dar în multe areale acestea se combină cu creşterea animalelor. care însoŃesc plajele litorale (Peloponez. peste 30% din producŃia de legume o dau serele. Acest sistem se bazează pe cultura cerealelor. Creşte-rea vacilor pentru lapte.modernizarea în plan tehnologic. determinând o specializare prin culturi variate. o consacrare într-un anumit domeniu. legume ş. în zona polderelor vechi şi în provinciile litorale. îndeosebi cu legume şi fructe. mijloacele de transport. Andaluzia). căreia i se aso-ciază creşterea în regim sedentar. cu întinse culturi de cereale furajere. Australiei. În cadrul acestui sistem se disting: a) sisteme policulturale. Cultura acestora. datorită investiŃiilor suplimentare şi succesive în mijloace de producŃie. măslini şi viŃă de vie. în regim industrial). asociate cu creşterea animalelor (Catalonia. Levantul spaniol). zmeură şi struguri de seră. Câmpia Română. viŃă de vie. care ocupă terenuri vaste în toate regiunile interioare ale Spaniei. a usturoiului la Dărăşti – în apropierea Bucureştiului. • Agricultura periurbană Oraşul modifică. pere.a. Ungaria. China. prune. Grecia nordică). Pro-ducŃia are un nivel relativ scăzut. Se pot deosebi. Acest sistem este bine reprezentat în vestul Europei şi îmbină cultura plantelor cu creşterea animalelor (uneori. Horticultura (practicată în condiŃiile particulare prin crearea polderelor încă în secolul al XIII-lea) este reprezentată prin legumicultură. Provence.a. căpşuni. în cadrul acestui tip de agricultură. Câmpia Kubanului. b) sisteme policulturale de tip mediteranean (mai multe plante pe aceeaşi parcelă. Laptele este prelucrat în unităŃi mici locale. în Toscana. Rusia. Toscana. este tradiŃională. Câmpia Tisei ş.în America de Nord. În cadrul acestui tip general de agricultură se disting: • Agricultura extensivă. b) sisteme de producŃie agricolă bazate pe citrice. nord-vestul Peninsulei Iberice. În Australia a fost promovată creşterea extensivă a ovinelor. pomilor şi arbuştilor fructiferi. Două zone sunt emblematice pentru agricultura intensivă din Uniunea Europeană: Câmpia Padului. Creşterea ovinelor. agricultura zonei preorăşe-neşti. Sistemele de cul-tură sunt complexe. peisajul rural este rezultatul ocupării rapide a terenurilor. în afara tradiŃiei. Recu-noscute pentru calitatea şi diversitatea lor sunt fructele olandeze: mere. Marea Câmpie Chineză. Utilizarea solului este completă. capital şi tehnologii industriale. frecvent fără amenajări. a bovinelor. presupune. pomi fructiferi. iar agricultura beneficiază de maşini. prin cerinŃele sale.în fostele Ńări socialiste. România. două tipuri de sisteme de producŃie: – Sisteme de producŃie extensivă. cereale. Respectivele teritorii sunt slab populate şi subdezvoltate sub raport industrial. schimbările produse în anii ’90 şi-au pus amprenta asupra organizării şi productivităŃii agriculturii. asigură în scurt timp aprovizionarea pieŃelor.

11. dependentă de factorii naturali. de evaluare.6. EvoluŃia în timp şi spaŃiu a practicilor agricole Agricultura a fost practicată încă din neolitic. ca un spaŃiu de producŃie. . Asia. . – Agricultura preindustrială sau tradiŃională propriu-zisă. de tipul grădinilor de zarzavat.). În evoluŃia sa.utilizează tehnologii avansate. . SpaŃiul rural este dominat de peisajul agricol specializat. În cadrul acestui tip general distingem: – Agricultura primitivă (arhaică) – agricultura itinerantă (migra-torie) şi păstoritul nomad.ocupă spaŃii mici. cât şi pentru citadini.are un randament scăzut. şi astăzi.poate fi întâlnită în pădurile ecuatoriale din bazinele fluviilor Zair şi Amazon. economici. O anume fragilitate a agriculturii periurbane este marcată de extinderea necontrolată a oraşului.foloseşte mijloace agricole rudimentare şi metode de lucru învechite.uneltele de muncă sunt rudimentare. de regulă. .nu utilizează îngrăşăminte şi solul se epuizează foarte repede. datorită randamentului slab şi calităŃii mediocre a produselor obŃinute. .culturile au o productivitate redusă. . permiŃând 3-4 pro-ducŃii pe an. dar în toate situaŃiile se formează un peisaj agricol frac-Ńionat în parcele. în general.este cea mai primitivă formă de exploatare a solului de către om. . • Păstoritul nomad: . în Africa.pământul este parŃial folosit.muştarului în zona periurbană Dijon – FranŃa ş. creşterea preŃurilor pentru transport. aplică asolamente şi succesiunea corectă a elementelor fitotehnice. America „indiană” şi parŃial în Europa.se practică pe suprafeŃe mari. social-politici.este uşor adaptabilă la cerinŃele pieŃei urbane. Legumicultura periurbană. ea a asigurat şi asigură hrană pentru populaŃia umană şi materii prime pentru industrie. .este specifică economiei autarhice.creşterea animalelor lipseşte. zonelor industriale. . Agricultura primitivă cuprinde: • Agricultura itinerantă: . . motiv pentru care „câmpul de cultură” migrează spre noi terenuri obŃinute. . agricul-tură modernă sau de piaŃă. specializate (viticultura). Cultu-rile agricole se pot face în câmp deschis.este cauza principală a subalimentării unor mase mari de oameni. îngrăşăminte. Fenomenul de revărsare urbană îm-pinge agricultorii cât mai departe. amenajabil şi protejabil în interesul comun. policultură. care diminuează spaŃiul agricol. semideşerturi (în zona tropicală) sau întinsele tundre ale Eurasiei şi Americii de Nord (nomadismul subpolar). precum şi în zonele montane din Indochina şi Indonezia. • Agricultura tradiŃională are următoarele caracteristici: . Urbanizarea accentuată a condus în numeroase state la conside-rarea spaŃiului periurban ca un bun comun atât pentru agricultori. . demografici şi tehnologici. impune o nouă constituire a par-celelor. . în combinaŃie cu cerealele. . această activitate umană poate fi încadrată în două tipuri generale: agricultură tradiŃională sau de subzistenŃă. .valorifică păşunile slabe din stepele aride. autostrăzilor. cerealicultură (câmpurile nord-americane).produce doar pentru necesităŃile familiei sau ale comunităŃii săteşti (scopul este de a asigura subzistenŃa). se caracterizează prin: .a.depinde în mare măsură de condiŃiile naturale. carnea fiind asigurată prin pescuit şi vânat. prin defrişări.

. Africa de Nord şi America.speciile de animale diferă în raport de zona geografică: cămile.grad foarte ridicat de intensivitate. . . Agricultura latifundiară: . păstoritul are un caracter sedentar. Agricultura modernă sau de piaŃă: . .se practică în America de Nord. .se practică în Europa de Vest.predomină cultura cerealelor şi plantelor tehnice. Cuprinde: • agricultura extensivă: . Noua Zeelandă.o agricultură de tip grădinăresc.populaŃie densă.predomină producŃia vegetală. . Sicilia.are mare extindere în zonele temperate şi extindere insulară în celelalte zone climatice. . . . uneori bovine în zona tropicală şi reni în zona subpolară. .aplică sistemul ogor cu două. . . Agricultura preindustrială sau tradiŃională propriu-zisă păstrează puternice rămăşiŃe feudale şi este proprie zonelor unde nu a pătruns industrializarea.dispune de o bază materială avansată. . Orientul Apropiat şi Mijlociu. mici.proprietăŃi private întinse. . care apare insular în oazele din deşerturile Africii de Nord şi Asiei de Sud-Vest.este răspândită în Orientul Mijlociu. . . . • cultura plantelor fără irigaŃii: ..mecanizare şi chimizare avansată. . . cu diferite culturi pe loturi mici sau foarte mici. Cuprinde trei tipuri majore: • Agricultura mixtă intensivă: . Sud-Estul Australiei. în general. la care se asociază creşterea animalelor.se întâlneşte în America Latină.populaŃie numeroasă ocupată.cuprinde două subtipuri: subtipul din Orientul Apropiat şi Mijlociu.caracterizează proprietăŃile mari.orezul se vinde pe piaŃa mondială. Noua Zeelandă.proprietăŃi. . Australia. .într-un an se obŃin două-trei recolte. . . Africa de Nord.numai o parte a producŃiei este destinată pieŃei.animalele sunt folositoare doar la tracŃiune. cirezile migrează doar în anotimpul uscat al anului. . Africa de Sud. subtipul din Asia de Est. • Agricultura specializată: . • cultura plantelor prin irigaŃii: .cultura plantelor se îmbină cu creşterea animalelor. Sud-Est.număr redus de produse agricole. volumul mare al producŃiei. . trei tarlale. cu mari dispo-nibilităŃi la export. oi. Grecia. – în zonele de contact dintre deşert şi savana africană. Nord-Estul SUA.în proprietăŃile mari se lucrează în arendă.investiŃii mari.este intensivă în Europa. America Latină. După profilul agriculturii se disting următoarele subtipuri: .grad redus de intensivitate.investiŃii mai reduse de forŃă de muncă.se practică pe terenurile accidentate din sud-estul Asiei.este o agricultură mixtă.presupune mari investiŃii pentru mecanizare şi chimizare. Spania.

cafea. cacao.potenŃial agricol mare. Sri Lanka). vestitul „corn-belt” din centrul S. în zona La Plata din America de Sud. tutun. nord-vestul SUA. cunoscut sub denumirea de Fabrică de carne. trestie de zahăr. prin vegetaŃie specifică (peisaj de taiga. spre deosebire de cel agrar. un peisaj geografic se individualizează prin forme de relief caracteristice (peisaj alpin. secondată de creşterea bovinelor în SUA. Canada şi a ovinelor în Australia. peisaj cerealier). peisajul agrar modifică profund peisajul natural.mecanizare şi chimizare modestă. Peisajul agrar reflectă întregul comportament uman faŃă de ogor. trestie de zahăr (Africa de Est). sud-estul şi sud-vestul Australiei. în primul rând. • Peisajul agrar este expresia vizibilă a mediului ce îmbină caracteristicile de proprietate a terenurilor cu tradiŃia. Specificul înfăŃişării este dat de modul în care în teritoriu se manifestă interacŃiunea factorilor geografici caracteristici. . Deci. . peisajele agrare şi regiunile agricole Conceptele de peisaj geografic. cauciuc (India de Sud. peisaj vulcanic). peisaj de stepă). amenajările turistice. • agricultura specializată în producŃia de fructe şi legume: în California şi Florida (SUA). • agricultura specializată în creşterea animalelor: are la bază cultura plantelor şi cerealelor furajere. în con-diŃii naturale. luată separat. variabile în timp şi spaŃiu şi îmbracă forme deosebite după domeniul de civilizaŃie în care a apărut şi s-a dezvoltat. rezultată din sinteza părŃilor componente.este dezvoltată în zonele tropicale şi mai rar subtropicale. sociale şi tehnicoeconomice. coexistând cu agricultura de subzistenŃă. arahide (Africa de Vest). peisaj agrar). dimensiuni corelate cu potenŃialul agricol al teritoriului.randament mediu. SUA şi Australia (bumbac. derivate din gradul de favorabilitate al solurilor şi din nivelul de dezvoltare a forŃelor de producŃie şi a tehnicilor agricole. inclusiv structurile de habitat.proces de restructurare. reprezintă o componentă a peisajului rural. la care se adaugă aşezările umane (peisaj rural. trestie de zahăr. înglobează atribu-tele acestuia. precizează tipologiile fundamentale de utilizare agrară a teritoriului.foloseşte tehnică avansată şi metode ştiinŃifice. este specializată în obŃinerea Agricultura de tranziŃie din fostele state socialiste din Eurasia: . „cotton belt” în SUA). obiectivele istorice şi echipările care asigură legătura dintre habitat şi formele . . căile de comunicaŃie). are trăsături proprii pe care fiecare parte. • agricultura specializată în plante industriale.7. bumbac (Sudan). banane. Peisajele rurale. distingându-se în structura acestuia. chiar mai mult decât alte activităŃi economice (aşezările omeneşti. cafea. pe bază de irigaŃii.A. Peisajul agrar este rezultatul unei evoluŃii îndelungate. Baza peisajului agrar o constituie câmpul cultivat cu diferite plante (Ńarina).produse destinate exclusiv exportului. unor produse cu mare căutare pe piaŃa mondială: cauciuc. care trebuie să ocupe un spaŃiu important din teritoriul rural pentru a fi încadrat conceptului de peisaj agrar. prin modul de utilizare a terenurilor (peisaj viticol.• agricultura specializată în cultura grâului: în sudul Canadei. • agricultura cu plantaŃii: . specifică unor regiuni din Canada. în tranziŃie spre economia de piaŃă. prin elementele sale productive. nu le-a avut. utilizează temporar multe forŃe de muncă. .forŃă de muncă numeroasă. peisaj agrar şi peisaj rural • Peisajul geografic este expresia vizibilă a mediului (geografic) într-o porŃiune de pe suprafaŃa terestră. ananas (Malaysia. . Acestea generează forme specifice de organizare a spaŃiului agrar. Permanent sau temporar. 11.U. dezvoltarea social-economică şi particularităŃile cadrului natural. bumbac (Coasta braziliană). ceai. • Peisajul rural. ulei de palmier. Indonezia). . banane. trestie de zahăr. Conceptul de peisaj agrar are un conŃinut foarte larg. peisaj urban) şi activităŃile economice (peisaj industrial. parcelări cultivate sau înierbare şi amenajări tehnicorezidenŃiale pe care le comportă exploatările agrare.

morfologia agricolă şi sistemul de cultură. ierni blânde şi umede) se ca-racterizează prin marea extensiune a culturilor irigate (orez şi bumbac) şi a culturilor de câmp fără irigaŃie (grâu. cât şi în structura economiei rurale. asolamentele obligatorii pe cele trei fâşii au tendinŃa să dispară. Germania. gradul de industrializare şi urbanizare etc. deter-minând stabilitatea aşezărilor rurale. Germania etc. O diversificare terito-rială o imprimă relieful. Irlanda de Nord etc.. orz etc. • Regiunea agricolă cerealieră a zonelor temperate Succesiunea celor patru anotimpuri se exprimă şi în sistemul complex de utilizare agricolă. • Regiunea agricolă subtropicală cuprinde două subregiuni: mediteraneană şi musonică. porumbul.productive. • Peisajul câmpurilor deschise este caracterizat de absenŃa împrejmuirilor. păşunile naturale şi creşterea animalelor.). terasare.a. dar se regăsesc la limitele moşiei. urmate de culturile de plante de nutreŃ. utilizarea mozaicală a terenurilor. forma ordonată a parcelelor per-pendiculare pe reŃeaua drumurilor de exploatare sau paralele cu acestea. România etc. . iar pe alocuri şi nomadismul. O varietate a acestui tip de peisaj o formează exploataŃiile liniare – de la fiecare casă (aşezată în lungul unei străzi) porneşte o parcelă atât alungită. cu aşezări dispersate. meiul. Tipul de peisaj menŃionat îl întâlnim în zona polderelor europene. La limitele acestei regiuni se practică creşterea animalelor. mei. Anzii bolivieni. veri călduroase şi uscate. cartofi în mod insular. Belgia. care favorizează creşterea animalelor (de tip industrial şi nomad). orz. bumbacul. Predo-mină păşunile naturale. Caracteristică acestui peisaj (numit campagne şi mai ales openfield) este dispersia exploataŃiilor în numeroase par-cele. peisajul câmpurilor deschise – aşezările rurale apar grupate. Austria – parŃial.). se cultivă orez. introducând o etajare climatică altitudinală cu implicaŃii în utilizarea terenurilor. o moşte-nire a epocilor trecute. O largă răspândire are acest peisaj în zonele joase. în Canada. a arborilor în câmp. Pomicul-tura (plante citrice) şi viticultura dau nota predominantă. ele au fost definite prin predominarea unui anumit tip de folosinŃă a terenului. progresele industriei şi ale civilizaŃiei umane. porumb. CivilizaŃia industrială. alături de cele trei elemente menŃionate. Peisajele rurale s-au construit în decursul timpului în raport cu dezvoltarea ştiinŃei şi a tehnicii. un rol deosebit îl au organizarea socială. porumbul. de câmpie ale Europei (FranŃa. tutunul. soia ş. forma de proprietate. În conturarea peisajelor agricole. Sunt cultivate: grâul. łara Galilor. plantele pentru nutreŃ. în subre-giunea musonică sunt caracteristice sezonul uscat şi cel umed. În economia agricolă a acestei regiuni sunt incluse culturile cerealiere. IntervenŃia antropică prin irigaŃie. despăduririle şi crearea unui nou mod de viaŃă. Peisajul agricol Deşi există numeroase tipuri de peisaje agricole. • Regiunea agricolă aridă permite practicarea agriculturii numai în perimetre irigate (în lungul apelor curgătoare şi în oaze). alteori cu predominanŃa pajiştilor naturale (łările Nordice. Ungaria. secara. Pădurile au fost eliminate de pe câmpurile cultivate. tehnica de cultură. mai mult sau mai puŃin. Polonia. ce determină următoarele tipuri principale de peisaj agricol. fondul forestier. ScoŃia. Progresele ştiinŃifice au permis constituirea unor tipuri de peisaje rurale caracteristice: peisajul câmpurilor închise. formele secundare de prelucrare a resur-selor funciare implantate în mediile rurale etc. dar tendinŃa se constată şi în societăŃile rurale din Africa şi estul SUA. porumb. extinderea terenurilor agricole. O altă caracteristică (azi din ce în ce mai rară) o constituie repartiŃia celor trei asolamente: pentru cereale. subregiunea mediteraneană (cu două anotimpuri. • Regiunea agricolă subpolară are o suprafaŃă restrânsă.). se cultivă orz. secară. ovăzul. se cultivă: orezul. pentru plante tehnice şi pentru plante furajere). RevoluŃia agricolă s-a declanşat cu zece milenii în urmă. perpendiculară pe drum. declanşată la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. bumbac şi curmale. a produs modificări fundamentale în peisajul rural atât în fizionomia şi funcŃionalitatea aşezărilor rurale. leguminoasele. În ultima vreme. ele au câteva elemente fundamentale comune: aşezarea umană. dintre acestea şi pieŃele de desfacere (căile de comunicaŃie. ovăz. orzul. calificarea forŃei de muncă. Peisajul rural tradiŃional este. cât şi lată.). culturi în sere şi solarii a creat o complexitate a profilului agricol în plan teritorial. în general. Aceste regiuni agricole prezintă o mare diversitate teritorială şi funcŃională.

Terenul din jurul aşezării umane a fost defrişat. Este o agricultură subzistenŃială. hipermecanizate. tropi-cale şi subtropicale umede a Africii. În SUA s-au conturat câte o centură (belt) pentru cultura grâului. meiul. Metoda de studiu • IdentificaŃi implicaŃiile agriculturii în economie. această perioadă s-a redus. . deşi se folosesc anumite avantaje pedoclimatice. trestiei de zahăr. iar exploataŃia este părăsită în momentul în care recoltele scad. Este rezultatul profilării agricole şi cuprinde mari suprafeŃe de teren. Finlandei. • Peisajul agricol puternic specializat reprezintă o formă superioară a economiei de piaŃă.a. În Assam este specifică monocultura ceaiului.producŃia este axată pe legume.produce pentru piaŃa oraşului apropiat. iar Malaysia este specializată în monocultura arborelui de cauciuc. unde predomină păşunile naturale. • Peisajul agricol periurban este determinat de proximitatea unui oraş.se obŃin trei-patru recolte pe an. Marii Britanii. Consumul familial se bazează pe importul de produse din alte regiuni. sorgul ş. în societate şi mediu • Structura culturilor vegetale şi repartiŃia fiecărei culturi în raport de condiŃiile fizicogeografice • PrecizaŃi structura zootehniei în raport de condiŃiile naturale • CăutaŃi pe hărŃile speciale repartiŃia creşterii principalelor gru-pe de animale Întrebări. insulelor periferice ale Indoneziei. se remarcă frecvenŃa agroteraselor şi o imensitate de spaŃii neproductive. plantaŃiile de arbuşti de cafea sunt centrate pe ferme uriaşe de sute de hectare. ca a doua cultură. de regulă.• Peisajul câmpurilor cultivate închise (bocage pays d’enclos) este caracteristic regiunilor cu grad relativ ridicat de fragmentare a reliefului. Masivului Central Francez. ori apare o împrejmuire cu pietre sau bolovani. trecându-se la o agricultură permanentă (sub influenŃa pieŃelor de desfacere din apropiere. • Folosindu-vă de Anuarul statistic al României. depinde în mare măsură de cerinŃele şi variaŃiile pieŃii internaŃionale. Terenul părăsit este năpădit de vegetaŃia naturală. O altă caracteristică a sa este prezenŃa unor exploataŃii imense. bazinului Amazonului. reprezentaŃi grafic: . în Antile. Irlandei. dar este fragil. iar întoarcerea agricultorilor se face după 20-25 de ani – timp în care solul îşi recapătă fertilitatea. porumbul. • Peisajul agricol itinerant este specific zonei ecuatoriale. nord-vestului Spaniei. are o suprafaŃă mică. Marea Britanie. aplicaŃii • Care sunt şi cum influenŃează agricultura factorii naturali? • CartaŃi principalele zone de cultură a grâului. Terenurile cultivate sunt foarte puternic parcelate. . Belgia). . după recoltare. deoarece. Acest peisaj este caracteristic faŃadei atlantice a Europei. distingându-se prin specializare de alte peisaje. Suediei. Fiecare parcelă este împrejmuită cu un rambleu construit din pământ.unitatea de exploatare este grădina de zarzavat. a trestiei de zahăr şi pe istmul central-american sunt specifice plantaŃiile de bananieri. Peisajul este bazat pe monocultură. În Brazilia. În ultimul timp se manifestă tendinŃa de a cultiva terenurile din spaŃiul urban cu plante cu port mic (SUA. exerciŃii. FranŃa. suprafeŃele cultivate sunt reduse. a unor unităŃi de prelucrare a produselor). viŃei de vie. Datorită creşterii numerice a populaŃiei. deasupra căruia a fost plantat un gard de tufişuri sau arbori. Are o serie de caracteristici: . alături de care. porumbului şi bumbacului. iar în unele locuri a fost total lichidată. ActivităŃile agricole se efectuează manual. forŃa de muncă fiind numeroasă şi ieftină. cu randa-ment redus. care produc pentru export. se află grâul. vestului Danemarcei. cultivarea s-a făcut doi-trei ani. . iar producŃia este destinată consumului propriu.tehnica agricolă este extrem de perfecŃionată. • Peisajul agricol din zona musonului asiatic se caracterizează prin cultura orezului.

Rolul ştiinŃei şi cercetărilor genetice în dezvoltarea agriculturii 8. Cândea Melinda. Editura Meteora Press. 2000. 32-51. Politici şi structuri agrare vest-europene 15. pag. 1994. Foametea. Vlăsceanu Gh. Editura Ex-Ponto. Avantajele şi dezavantajele economice ale monoculturii şi policulturii 12. – evoluŃia producŃiei agricole cerealiere în comparaŃie cu anul 1990. Braghină Cristian. • Care sunt caracteristicile agriculturii specializate? Teme pentru referate 1. Bucureşti. Mihăilescu Vasile Nicoară. Agricultura de tranziŃie 13. Sursele de apă şi agricultura 2.1. 4. I. Bucureşti.. Geografie economică. pag. Geografie economică mondială. Elemente de geografie economică mondială. Aur I. Clasificarea plantelor cultivate 7. 18-49. 3. pag. Conservarea resurselor agricole 17. Presiunea demografică asupra spaŃiului de hrană 16. Bucureşti. 70-90. Plante cultivate pentru băuturi nealcoolice şi reconfortante 6. Hrănirea celor subnutriŃi şi a celor supraalimentaŃi 3. 7-17. 2001. vol. Creşterea animalelor şi producŃia animalieră în Ńările dezvoltate 9. 176-222. problemă globală. • CaracterizaŃi agricultura de plantaŃie. Nicu. 272-280. Plante cultivate pentru obŃinerea stupefiantelor şi halucinogenelor 4. Editura FundaŃiei România de Mâine. 2. Dragoş Frăsineanu. Negoescu Bebe. Editura Universitatea Bucureşti. 24-31. 5. 12. producŃiei agricole şi consumului de calorii pe locuitor în ultimii ani. Geografia agriculturii. partea I – Agricultura. Plante cultivate pentru uleiuri volatile 5. Isbăşoiu Constantin. RepartiŃia teritorială a agriculturii bazate pe irigaŃii 11. ConstanŃa. ProtecŃia pescuitului oceanic Bibliografie 1. din Europa. pag. 199-211. în general. 1999. Curs de geografie economică mondială. Agricultura sedentară din zonele tropicale uscate 10. Editura FundaŃiei România de Mâine. Ion Florin. GEOGRAFIA SERVICIILOR 12. Conceptul geografic de servicii . – evoluŃia populaŃiei. conceptul de securitate alimentară 14. 2000.– modul de utilizare a terenurilor din România şi. Erdeli George. 318-413.

constituie un semn al intrării în era postin-dustrială. unde practică o serie de activităŃi ocazionale: comerŃ ambulant. . Banca Europeană de InvestiŃii. Banca Euro-peană pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare (BERD). supervi-zează activitatea celorlalte bănci. specializată în comerŃul cu bani. acordarea de asistenŃă comercială (consulting). Bursa din Frankfurt am Main şi Bursa din Paris. co-merŃ etc.serviciile profesionale (consultanŃă juridică. prezente în toate metropolele lumii. Chicago Boar of Trade (CBOT) este prima bursă mondială pentru cereale în general. 12. aluminiu. comerciale (specializate în păstrarea tempo-rară a capitalurilor disponibile. studierea şi testarea pieŃei (marketing)). Dintre organismele financiar-bancare internaŃionale. fenomen încă specific fostelor Ńări socialiste sau slab dezvoltate. Organismele bancare internaŃionale. Formele de cooperare internaŃională cuprind şi cumpărarea şi vânzarea de licenŃe pentru realizarea unor produse.serviciile cu scop comercial (bănci. aptă din punct de vedere financiar să apeleze la asemenea prestaŃii. verificarea listingurilor. CorporaŃia Financiară InternaŃională. cu capital de stat. permit retragerea instantanee a fon-durilor depuse sau conturi la termen (ce sunt blocate pe o anumită pe-rioadă) cu dobândă mare. formarea specialiştilor. AsociaŃia pentru Dezvoltare InternaŃională. care multiplică serviciile de sănătate. recreere şi educaŃie. turismul şi comerŃul – servicii cu o pondere uriaşă în economia mondială – sunt tratate separat. curăŃenie.). cumpărări şi plăŃi. menŃio-năm: Banca Mondială.)16 Ponderea mare a serviciilor este specifică societăŃilor postindus-triale (terŃializate)17. Fondul InternaŃional pentru Dezvoltarea Agricul-turii. Banca centrală. precum Banca Mondială19. Calculatoarele au preluat o parte din activităŃile personalului băncilor. Kabuto Cho din Tokyo.a. caracterizate printro industrie performantă şi o populaŃie cu un standard de viaŃă ridicat. întreŃi-nere. AsociaŃia InternaŃională pentru Dezvoltare ş. cositor. 19 Banca Mondială – sistem financiar format din BIRD. nu reprezintă un semn al expansiunii economice. transport. pe lângă dreptul de emisie monetară. îngrijirea copiilor şi a bolnavilor etc. Băncile sunt de emisiune. Băncile intră în concurenŃă şi îşi diversifică serviciile. ci este expresia unei stări de instabilitate. în Ńările slab dezvoltate sau în curs de dezvoltare. sau cele comerciale menŃionate contribuie la globa-lizarea 16 Dacă transporturile. împru-muturi. În întreaga lume. răspunde de politica cursului de schimb şi administrează rezervele valutare. zinc). În structura serviciilor sunt cuprinse următoarele categorii: . Marea Britanie. Fondul Monetar InternaŃional(FMI). acordarea de credite şi efectuarea unor operaŃiuni de comision). FranŃa. Serviciile cu scop comercial • Băncile. AsociaŃia de Garantare Multilaterală a InvestiŃiilor. celelalte servicii sunt grupate în această temă. Scopul acestui organism este sprijinirea Ńărilor . necesare satisfacerii nevoilor umane.serviciile pentru consumul personal (reparaŃii. financiară. Fenomenul este determinat de creşterea productivităŃii în domeniul industrial. calculatoarele „vânează” timpii morŃi. International Stock Exchange din Londra. Băncile oferă clienŃilor posibilităŃi diverse de plasare: conturi curente sau depozite la vedere. medicale. apoi de ridi-carea nivelului de viaŃă şi de educaŃie. Banca Europeana pentru Reconstructie şi Dezvoltare21. pentru grâu în particular. de credit (specializate în acordarea de împru-muturi garantate cu bunuri imobiliare etc. TerŃiali-zarea nu trebuie confundată cu creşterea exagerată a serviciilor neproductive. Fondul Monetar InternaŃional20. Banca InternaŃio-nală pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare (BIRD).1. Sistemul bancar cuprinde băncile centrale. au apărut codificarea. servicii domestice sau personale etc. în afa-ceri. 17 TerŃializarea economiei – procesul de creştere a ponderii sectorului terŃiar. Germania. Bursele de valori nu sunt specializate. de învăŃământ). asigurări.). băncile cunosc o evoluŃie rapidă şi o concentrare avansată. Bursele de mărfuri sunt relativ specializate.1. nichel. Cele mai multe burse func-Ńionează în SUA. care disponibilizează o importantă forŃă de muncă. 18 Bursa – loc unde se negociază în permanenŃă mărfuri sau valori imobiliare. Există două tipuri de burse: burse de mărfuri şi burse de valori. Banca este o instituŃie financiară publică sau privată. mai ales a serviciilor. . la care se adaugă extinderea schimburilor internaŃionale implicând serviciile de consultanŃă şi informare pentru întreprinderi. învestite de stat cu dreptul de emisiune monetară). gestionarea de fonduri. măsoară producŃia şi productivitatea etc. Mai importante sunt: Wall Street din New York. privat sau mixt. Se numesc astfel fiindcă valorile mobiliare (acŃiuni şi obli-gaŃiuni) se schimbă şi sunt cotate. numeroase persoane plecate din cauza sărăciei şi a foametei din mediul rural se stabilesc în conditii precare în oraşe.Serviciile sunt activităŃi economice care oferă indivizilor şi co-munităŃii valori de întrebuinŃare. Creşterea exagerată a populaŃiei ocupate în servicii. ca şi pentru soia. cu excepŃia bunurilor materiale. London Metal Exchange (LME) fixează zilnic preŃul a şase metale (cupru. plumb. Un rol important în derularea tranzacŃiilor internaŃionale îl au bursele de mărfuri18.

relaŃiilor economice internaŃionale şi obligă Ńările să participe la schimburile comerciale şi de valori intelectuale. licenŃele „know-how”. întreŃinerea spaŃiilor verzi. ComerŃul internaŃional (mondial) cuprinde totalitatea tranzacŃiilor de bunuri economice pe ansamblul Ńărilor lumii. corectarea dezechilibrelor balanŃelor de plăŃi ale Ńărilor membre. Schimburile internaŃionale de mărfuri cuprind: comerŃul cu produse de bază şi comerŃul cu produse finite. curăŃenie etc. creşterea comerŃului mondial. cu scopul de a acorda împrumuturi şi asistenŃă pentru restructurarea economică a Ńărilor din Europa Centrală şi de Est. 21 Banca Europeană pentru Reconstructie şi Dezvoltare (BERD) – organizaŃie financiară cu sediul la Londra. aprovizionarea navelor cu combustibil şi alimente. brevete. 20 Fondul Monetar InternaŃional – organizaŃie financiară internaŃională cu sediul la Washington. • ComerŃul cu servicii este o parte a activităŃii de comerŃ prin care se realizează tranzacŃii în domeniile asigurărilor. serviciile financiare şi de asigurare. indiferent de forma în care acestea s-ar realiza. exportul de mărfuri de origine naŃională.3. lucrările de montaj şi de construcŃii. lucrările de proiectare şi cercetare. În import şi export mai sunt cuprinse şi serviciile de natură productivă: patentele. comunicaŃii şi turism. • ActivităŃile terŃiare din mediul rural sunt efectuate prin mici unităŃi profilate în: comerŃ în detaliu. în Toscana şi Livorno. delegarea specialiştilor pentru pregătirea tehnică a cadrelor. precum şi ale aeroporturilor. . Ca un semn al mondializării economiei au apărut zonele libere – spaŃii situate de obicei în zonele portuare. precum şi prin societăŃile de inginerie.). Pentru unele Ńări. apoi la Singapore şi Bangkok. precum şi exportul de mărfuri importate.2. reparaŃii etc. Unor solicitări frecvente răspund brutăriile. întreprinderile fac apel la societăŃi specializate (de pază. comerŃul invi-zibil reprezintă un tip de comerŃ format din importuri şi exporturi de servicii. din brevete etc. drepturi de autor. comerŃul „invizibil” constituie o sursă principală de venit. ComerŃul are drept scop schimbul de bunuri prin ope-raŃiuni de vânzare-cumpărare. • Alteori. Există un comerŃ exterior (între state) şi un comerŃ interior (în cadrul unei Ńări). care constă din importul şi exportul de servicii şi include: tran-sporturile navale. tipărirea cărŃilor şi materialelor de reclamă. 12. veniturile din licenŃe. comerŃ cu automobile. Primele zone libere au apărut în porturi. băcăniile (chiar şi la în curs de dezvoltare prin acordarea de ajutoare financiare pentru reducerea datoriei externe şi prin asigurarea asistenŃei tehnice de specialitate. fondată în 1991. aeriene şi terestre (inclusiv reparaŃiile executate la mijloacele de transport străine). de apariŃie a unor noi pieŃe.1. finanŃe. În prezent se manifestă tendinŃa de creştere a ponderii Ńărilor dezvoltate în exporturile mondiale. încă din secolul al XVI-lea. De la 1 ianuarie 1995. veniturile din investiŃii. circulaŃia turistică. dreptului la li-cenŃă.1. 12. cafenele. Circa ¾ din valoarea exporturilor mondiale se efectuează de către Uniunea Europeană. veni-turile din investiŃii (directe sau în portofoliu). incluzând toate tipurile de transport. cabinetele de consultanŃă juridică şi fiscale. zonele libere au constituit un factor care a contribuit la apariŃia unor concentrări industriale. În unele Ńări. GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) a fost înlocuit cu OrganizaŃia Mondială a ComerŃului. împreună cu SUA şi Japonia. călătoriile în străinătate ale reziden-Ńilor şi călătoriile străinilor în Ńara respectivă în scopuri turistice sau profesionale. O componentă a comerŃului exterior o constituie comerŃul invi-zibil. ComerŃul exterior include toate bunurile economice care se schimbă între o Ńară şi alte Ńări şi constă în: importul direct de mărfuri pentru consum. declarate pentru consumul intern. precum şi acordarea de împrumuturi financiare. al cărei obiectiv principal îl con-stituie înlăturarea barierelor din calea comerŃului internaŃional. Serviciile profesionale Acest tip de servicii are o structură complexă şi este asigurat de lucrători independenŃi sau de salariaŃii unor unităŃi: • Unele servicii sunt asigurate de întreprinderi prin cabinetele de contabilitate şi gestiune. În cadrul acestuia. unde comerŃul şi alte activităŃi economice beneficiază de scutirea de taxe vamale şi restricŃii cantitative. care urmăreşte cooperarea monetară dintre Ńări. gospodărirea şi controlul tehnic general asupra construcŃiilor.

Sectorul terŃiar asigură circa 75% din Produsul Intern Brut al Ńărilor membre ale UE.0. face din acestea areale ale serviciilor medicale). . Luxemburg 106. precum şi desfacerea şi redistribuirea produselor în centrele corespunzatoare. În ultimele decenii. asigurări etc. • Serviciile mai rare destinate indivizilor. străzile Harley şi Wimpole. Germania.a. prelungirea perioadei şcolare ş. agenŃii financiare. în inte-riorul oraşelor. se repartizează pe întregul teritoriu.000 km. Japonia). Serviciile pentru consumul personal curent Această categorie de servicii. turism – 32% din exporturi şi 31% din importurile mondiale de servicii. circulaŃia bunurilor materiale. Dezvoltarea economică a unei Ńări şi cea a economiei mondiale. Clasificarea transporturilor Mediul în care sunt amplasate căile de comunicaŃie a determinat diferenŃierea transporturilor în: terestre. nu pot fi concepute fără transporturi. America de Sud. în condiŃii climatice dificile. iar în cel al transpor-turilor navale: transporturile navale interioare (fluviale. America Latină. Geografia transporturilor Rolul transporturilor: . . fapt ce reflectă în mare măsură nivelul de dezvoltare economică. care deŃin ½ din expor-turile mondiale. viteză. de relief muntos. dictată de numărul şi cerinŃele populaŃiei. s-a extins reŃeaua de căi ferate în Ńările Euro-pei Centrale şi de Est. de deşert.4.000 km2): Ńările europene au valori mari (Germania 114. aeriene. în competiŃia cu alte tipuri de transport. liniile de înaltă tensiune. densitatea lor fiind. face posibilă exploatarea resurselor. majoritatea servi-ciilor farmaciştilor şi specialiştilor în medicină se află în oraşe.600. au fost construite multe linii în zonele greu accesibile. FranŃa. având o repartiŃie inegală. Marea Britanie. Asia.facilitează legăturile între regiunile cu materii prime şi cele în care acestea se prelucrează. Reducerea progresivă a orarului de lucru. se concentrează în marile aglomerări. łările cu suprafeŃe mari dispun de reŃele feroviare cu lungimi considerabile (tabelul 26). telecomuni-caŃii. de care oamenii au nevoie în mod curent. telecomunicaŃiile şi comunicaŃiile spaŃiale). altele s-au dublat. şi nu societăŃii. oameni. PrezenŃa trenurilor în regiuni geografice relativ izolate. . Asia de Sud şi de Sud-Est.asigură buna desfăşurare a producŃiei în industrie şi agricultură.4. conductele. transporturile urbane. au stimulat diversificarea serviciilor culturale (editarea de cărŃi. anumite servicii sunt concentrate în cartiere sau străzi bine determinate (aşa sunt. ComerŃul mondial cu servicii este deosebit de variat. în Asia de Sud-Vest. siguranŃă în exploatare. s-a modernizat materialul rulant. după cum prezenŃa metrourilor sau a trenurilor de suprafaŃă în zona marilor aglomeraŃii urbane rezolvă în mare măsură transportul călătorilor către locurile de muncă. Italia.2. căile rutiere. Deficitul rural este mai mare în ceea ce priveşte activităŃile specifice urbane: transporturi.scoate din izolare Ńări şi zone situate la distanŃe mari.un număr mic de locuitori). muzee. lungimea căilor ferate este de 1. expoziŃii ş. În domeniul transporturilor terestre sunt incluse: căile ferate. 12. în Londra. ComerŃul cu servicii este concentrat în Ńările puternic industrializate (SUA. au fost electrificate. Australia şi Africa. îşi menŃin importanŃa datorită următoarelor lor avantaje: capacitate. în China. A. Structura globală a schimburilor cu servicii este relativ echilibrată: transporturi – 24% din exporturi şi 31% din importurile totale.favorizează apropierea între aşezările umane.a. sau în cadrul marilor servicii specializate din metropola regională.3.) 12. speciale (categorie în care intră transporturile urbane. Spre exemplu. în general. SUA 20. Africa şi Australia au densităŃi reduse). UE deŃine 44% din exporturile mondiale de servicii şi 42% din importurile totale de servicii. unde numărul mare al medicilor care şi-au instalat cabinete. Ńări şi continente. pe canale şi lacustre). conductele. Tabelul 26 . a oamenilor şi a informaŃiei. Transporturile feroviare. transporturile navale maritime. Deosebirile în privinŃa dotării cu căi ferate ies în evidenŃă din analiza densităŃii (exprimată prin lungimea liniilor la 1.1. înfiinŃarea unor teatre. navale. generalizarea conce-diilor. În prezent.

000 48.căile ferate suspendate pe anumite porŃiuni.). între Omya şi Morioka).. strâmtori etc. Paris-Amiens-Lille. pe trei tronsoane. specifice Rusiei. .2 4.000 43. pe magistrala Paris-Lyon (409 km sunt parcurşi în 2 ore şi 20 de minute).6 60. .8 49.000 39. lacuri. Belgia.Timi-şoara.a.1 114.ReŃeaua căilor ferate Lungimea reŃelei în funcŃiune electrificată Km % 8. specifice Spaniei.căi ferate magistrale cu importanŃă deosebită pentru circulaŃia naŃională şi internaŃională (Transsiberianul – 9. Indiei. sectoarele de tuneluri feroviare şi căile ferate din galeriile exploatărilor miniere.823 18. Trenuri de mare viteză circulă în FranŃa (TGV).500 22.8 1.7 Densitatea reŃelei de cale ferată (km/1000 km2) Total electrificată % 20 0. . în zonele montane.6 2. Ucrainei.200 mm). în Germania (Hanovra-Würzburg. Australia.800 51.căi ferate normale (ecartament 1. • După ecartamentul căii ferate (distanŃa dintre şine): .003 . fluvii.8 7. reali-zându-se deja trasee cu viteze superioare (270 km/h. Marea Britanie.căi ferate cu ecartament de 1. asiatice şi africane.căi ferate secundare . Lyon-Avignon-Marsilia etc.4 33. China. Mannheim-Stuttgart).000 63.200 19. Transandinul. aici fiind incluse liniile de metrou.).4 28..506 15. adeseori străbat masive muntoase. .ExplicaŃi factorii care au influenŃat datele cuprinse în acest tabel.435 mm) în Ńările europene. Americii de Nord şi Americii de Sud.căile ferate construite la suprafaŃa solului.ComentaŃi datele cuprinse în tabelul 26.524 mm. Căile ferate se pot clasifica după mai multe criterii: • După particularităŃile mediului geografic: . în Japonia.căile ferate construite în subteran.80001 0. magistrala Transafricană ş.2 61.302 km.deservesc mari obiective industriale.căi ferate de importanŃă naŃională (Bucureşti – Craiova.căi ferate cu un ecartament de 1676 mm. Moscova-Sankt Petersburg etc. prin tunele (tabelul 27). Mongoliei şi Chinei. . Madrid-Valencia. Tabelul 27 Tuneluri feroviare de mari dimensiuni Denumirea Seikan (Japonia) Eurotunel (Franta-Marea Britanie) Daishimizu (Japonia) Simplon (Elvetia-Italia) Apenini (Italia) Saint-Gothard (Elvetia) Anul intrării în funcŃiune 1989 1994 1982 1905 1934 1882 Lungime(m) 53. .3 łara SUA Rusia Canada Germania FranŃa 1 cifre rotunjite ExerciŃii: . Transaustra-lianul. altele vor circula în Coreea de Sud. Spania. • După intensitatea traficului de călători şi de mărfuri: .căi ferate cu ecartament mic (700 – 1.4 46. .9 87. .

Japonia. China.ComentaŃi localizarea acestor tunele feroviare.ExerciŃii: . astăzi. poduri suspendate.ComentaŃi localizarea tunelelor rutiere. ele au fost modernizate. 33% fiind electrificată.) 150 39 39 30 24 24 14 Autovehicule utilitare (mil.0 23. 4.300 km. 2. peste 85000 km. Transporturile rutiere Drumurile sunt cunoscute din Antichitate. India. numărul autovehiculelor depăşeşte 600 de milioane (tabelul 29).000 ExerciŃii: .000 6.770 m în MunŃii Alpi). tuneluri pe uscat şi în zonele submarine. în Italia.Ce legături rutiere facilitează aceste tuneluri? CirculaŃia rutieră se intensifică tot mai mult.) 46 3. Când traseele nu au mai putut fi continuate cu serpentine. multe trasee se află în zonele muntoase la mari altitudini (5. s-au construit tuneluri rutiere (tabelul 28). Lungimea totală a drumurilor modernizate depăşeşte 15 mil. FranŃa. reŃeaua feroviară are o lungime de 11. • CurenŃii de transport de mărfuri sunt orientaŃi mai ales pe liniile magistrale. Tabelul 29 Parcul de autovehicule la începutul anului 2000 łara SUA Germania Japonia Italia Marea Britanie FranŃa Canada * Autovehicule particulare (mil..3 3. .000 12. . Germania. . FranŃa. ulterior. între Ńările din Scandinavia.3 4.0 cifre rotunjite – ComentaŃi datele din tabelul 29. primele autostrăzi au fost construite în Marea Britanie.0 3.. Pentru înlesnirea legăturilor rutiere s-au construit mari poduri.330 m în Tibet. • În România. iar cei de pasageri au fluxuri puternice pe trasee din Japonia.800 m în MunŃii Anzi. Legăturile prin acest mijloc sunt frecvente între Marea Britanie şi continent. iar a autostrăzilor. B. Tabelul 28 Cele mai mari tuneluri rutiere Denumirea Saint-Gothard (ElveŃia) Tirol (Austria-ElveŃia) Frejus (FranŃa-Italia) Mont Blanc (FranŃa-Italia) Transandin (Chile) Grand Saint-Bernard (Italia-ElveŃia) Data intrării în funcŃiune 1985 1978 1980 1965 1980 1964 Lungimea (m) 16.Ce avantaje a adus construcŃia tunelelor? • Un alt mijloc de transport feroviar este ferry-boat-ul.895 11. Marea Britanie. Italia.km. dar sistemul de îmbrăcăminte asfaltică a fost introdus abia la începutul secolului al XIX-lea în Marea Britanie.0 3. între insulele japoneze şi între insulele Noii Zeelande. Cele mai mari densităŃi rutiere sunt în Germania.880 14.600 8.

nu necesită amenajări deosebite. navigaŃia fluvială se face pe: Sena. Boston. porturile se încadrează în două mari categorii: . Tokyo. Oulu). . minereuri.După destinaŃia traficului. LaurenŃiu. Marea Britanie. şi Rhinul. Singapore. unităŃi de reparaŃii sau şantiere navale. Rosario – cereale). se disting sistemul Mississippi (SUA) şi afluenŃii acestuia.drumuri naŃionale. Un trafic intens se realizează în Asia de Sud-Est. între Ńările vest-europene şi SUA. Alexandria. Japonia). se află în construcŃie autostrada Bucureşti – ConstanŃa.şosele continentale şi transcontinentale. Dunăre.. maşini. urmată de Europa (Germania. folosesc traseul cel mai scurt între două puncte de destinaŃie.porturi mineraliere (Narvik). New Orleans. Kharg). în funcŃie de adâncimea şenalului navigabil. Oder-Elba.porturi turistice (Miami. În America de Nord. În România. Valparaiso. urmat de Pacificul de Nord. C. Cape Town ş. Marile Lacuri – Sf. o autostradă (1972. • Transporturile maritime Avantaje: . din Alaska până la Puerto Montt în Chile.a.porturi cu trafic complex . New York. precum şi pe canalele din Belgia (canalul Albert – porturile Bruxelles. Italia). ConstanŃa. În Europa.a. Constituie cele mai rapide mijloace de transport. produse agricole. . cu excepŃia incintelor portuare. . Buenos Aires. Quebec.000 km). România are o reŃea rutieră de 72834 km. Osaka. D.porturi de expediere a masei lemnoase (Arhangelsk. După specificul lor. Londra. China.sunt transporturile cele mai ieftine. canalul Welland prin lacul Ontario. Acapulco).porturi de produse agricole (Santos-cafea.autostrăzi.depind de regimul climatic şi sunt mai lente. instalaŃii de încăr-care – descărcare. Cele mai importante sisteme de navigaŃie sunt: Volga (Rusia). .porturi petroliere (Corpus Cristi. România (canalul Dunăre – Marea Neagră) ş. Los Angeles. . iar în Asia cele mai multe autostrăzi sunt în Japonia.porturi pescăreşti (în Islanda. FranŃa. Germania (Canalul European între Bamberg şi Kelheim. Alte şosele străbat Amazonia şi Sahara. cu rute între Japonia.a. Sydney. Olanda (canalele Amsterdam – Rhin. sudul Africii. Dunărea. principalul port maritim este ConstanŃa.porturi carbonifere (Cardiff). canalul Erie. urmat de Mangalia şi Sulina. .deŃin ponderea principală în transporturile de mărfuri între con-tinente (petrol. Yokohama. Coreea de Sud şi coasta pacifică a SUA. Cea mai lungă şosea din lume (15. spaŃii de depozitare. Zona Golfului Persic. . Zona Golfului Mexic. ca sisteme naŃionale. . care face legătura Rhin – Main – Dunăre). canale şi lacuri se face cu şlepuri şi vase de tonaje diferite. Transporturile aeriene. por-turile Amsterdam. Gand). de 114 km). . Utrecht etc. Volga ş. Tamisa. trece prin vestul continentelor nord şi sud american. pot îmbarca cele mai mari şi voluminoase produse.porturi specializate în traficul anumitor mărfuri. cherestea). Mississippi (SUA). numită Panameri-cana. Arabia Saudită ş.a. Pireu. căile rutiere se clasifică în: . . Karachi. Rhin.Europoort Rotterdam.). . ca sisteme internaŃionale. regionale şi de interes local. . Marile porturi au o reŃea de cheiuri şi dane. Gdansk. Densitatea maximă a rutelor maritime este în Atlanticul de Nord. Transporturile navale • Transporturile fluviale NavigaŃia pe fluvii. Hong Kong. Dezavantaje: . Shanghai. America de Nord (SUA şi Canada) deŃine cea mai mare reŃea de autostrăzi. iar un trafic mai redus pe fluviile Colorado şi Sacramento.

Japonia. Pentru cercetarea resurselor. JAL (Japan Airlines). • Transportul prin cablu se face în scopuri industriale (funicu-lare forestiere.a. iar cea mai impresionantă realizare este „gazoductul siberian”. Tabelul 30 Cele mai mari aeroporturi din lume Aeroportul Chicago (O’Hare International) Atlanta (Hartsfield International) Dallas (Fort Worth Airport) Los Angeles International London Heathrow Tokyo . În România. Japonia.). Transporturile speciale şi telecomunicaŃiile În această categorie sunt cuprinse: • Transportul prin conducte al petrolului (denumite oleoducte sau pipe-line-uri) se realizează între centrele de extracŃie şi cele de prelucrare. Brazilia ş. România are o flotă aeriană alcătuită din aparate Boeing 737. Lufthansa (Germania). Tu-154. cel de la ConstanŃa (Mihail Kogălniceanu). cifre rotunjite 70 64 60 58 56 47 40 39 35 34 – LocalizaŃi aeroporturile din tabelul 30. aeroportul Timişoara. cea mai mare concentrare de telescaune şi teleca-bine. Germania. FranŃa. ReŃele dense de transport turistic prin cablu au: ElveŃia. Alaska ş. după destinaŃie (internaŃionale. Se clasifică după volumul traficului anual de pasageri. Boeing 707.Haneda San Francisco International Frankfurt pe Main Seul .) şi 35 de aeroporturi cu un trafic de peste 1 milion de pasageri. Italia. Se folosesc cu prioritate în traficul de pasageri. trei companii aeriene (TAROM. LAR şi ROMAVIA). ATR 42. trans-portul de valori şi medicamente. între care primele patru aeroporturi ale lumii (tabelul 30). se află în MunŃii Bucegi. Aeroporturile sunt punctele de convergenŃă ale navigaŃiei aeriene. de escală. nordul Africii.Kimpo Miami Total pasageri anual (media ultimilor 4 ani în milioane).CondiŃiile meteorologice exercită o influenŃă puternică asupra lor şi – datorită tehnologiilor de vârf utilizate. Airbus 310. pentru escală în relaŃii internaŃionale.). turistică etc. Bac 1-11. Alitalia. cantităŃii mari de combustibil consumate şi personalului cu înaltă specializare şi pre-gătire – sunt cele mai scumpe. Alte companii aeriene care se înscriu între marii operatori de trafic aerian sunt: British Airways (Marea Britanie). iar pentru curse charter.000 KV) sau în mediul urban prin linii subte-rane de joasă tensiune (sub 25 KV). SUA. Rusia. SUA deŃine o vastă reŃea de linii aeriene interne şi internaŃionale coordonată de 10 companii (Delta. SAS (liniile scandinave). sau între terminalele portuare şi interiorul continentului. Air France (FranŃa). Austria. pentru a le feri de poluarea fonică. Europa de Vest şi sudul SUA. DensităŃi mai mari sunt în zona Golfului Persic. teleferic. asigură complexele operaŃiuni de zbor. FranŃa. China. de escală tehnică. sau turistice de tip telecabină. Marea Britanie. naŃionale. • Gazoductele asigură transportul gazelor naturale. după tipul operaŃiilor (de pasageri. TWA.a. locale etc. . telescaun. comunicaŃii cu ajutorul sateliŃilor şi alte programe sunt necesare mari investiŃii şi o tehnologie pe care. American. • Transportul energiei electrice se face prin linii aeriene de înaltă tensiune (400 – 1. ActivităŃile aerospaŃiale constituie un domeniu în care se remarcă SUA. în prezent. coletării. numai Ńările amintite o deŃin. miniere). Aeroflot (Rusia). teleski. US Airways. KAL (Coreea de Sud). fiind situate tot mai departe de oraşe. În afara aeroportului interna-Ńional Otopeni se folosesc.

Unii economişti reduc turismul la serviciile oferite turiştilor şi la profitul realizat. ponderea populaŃiei urbane. SocietăŃile de televiziune cu cea mai largă acoperire sunt cele americane: CNN. de către laboratoarele Bell. care aparŃine de Ente Nationale Italiano del Turismo (ENIT). Dacă în 1929 se transmit. favori-zându-l sau afectându-l (de cele mai multe ori.factorii politici interni şi externi influenŃează turismul. după distanŃă se individualizează: turism de distanŃă mică (în zona periurbană). Factorii care determină şi contribuie la dezvoltarea turismului Factorii cauzali şi de influenŃare a fenomenului turistic sunt gru-paŃi astfel: . turismul este nemijlocit influenŃat de: . cultural.• ReŃelele telefonice au debutat la mijlocul secolului precedent prin linii telegrafice. curativ (de îngrijire a sănătăŃii). În esenŃă. creşterea longevităŃii. care constă în călătoria în afara locului de domiciliu stabil. . inclusiv servicii turistice. în fapt. Un cadru natural degradat. După durată.factori subiectivi şi obiectivi. În prezent se află în funcŃiune sistemul digital şi se lucrează la realizarea televiziunii de înaltă definiŃie. prin sensibilitate faŃă de oferta turistică şi calitatea serviciilor. poluat. 12. care evoluează la nivel continental şi intercontinental (cabluri submarine). turism de durată medie (perioada unui concediu) şi turism de lungă durată (peste 30 zile). După numărul participanŃilor. ca o cursă între soli-citări şi potenŃialul turistic. după gradul de pregătire a activităŃii. între cerere şi ofertă. turismul este considerat un barometru al situaŃiei politice dintr-o Ńară). iar restul de alte motive. se individualizează: turism intern (autohton sau naŃional) şi turism internaŃional.factorii economici – dezvoltarea economică a unei Ńări creează condiŃii ca locuitorii ei să solicite mai multe servicii de toate catego-riile. expus riscurilor nu consti-tuie un element de atracŃie turistică.3.factorii psihosociali se manifestă. Tipurile de turism În funcŃie de scop se disting următoarele tipuri de turism: de recreere. ca element principal al mediului geografic. apoi telefonice.factorii de atracŃie (cei care asigură motivaŃiile turistice). în principal. circa 25% de valorile cultural-istorice. în 1929 în România şi evoluează de la cele cu modulaŃie în amplitudine la cele modulate în frecvenŃă până la recepŃia stereofonică de calitate. de recreere şi informare). Geografia turismului Turismul este o ramură a economiei care imprimă unor teritorii sau localităŃi un anumit specific. turism de distanŃă mare (în afara graniŃelor). o parte a convorbirilor intercontinentale sunt preluate de sateliŃii artificiali. . poate fi: turism de scurtă durată (1-3 zile). denumit şi Internet.factori acceleratori sau cu efect negativ. în scopul odihnei. cunoaşterii sau pentru satisfacerea unor dorinŃe. ABC. modifi-cări în structura socio-profesională.factorii de natură geoecologică influenŃează dezvoltarea turis-mului. iar in ultimii ani se dezvoltă telefonia mobilă (celulară).factori permanenŃi şi conjuncturali. apare cablul cu fibră optică. în concedii şi vacanŃe sau în zile de sărbătoare. există: turism individual şi turism în grup. de regulă. turismul semiorganizat (se programează doar cazarea. . turism de distanŃă medie (în interiorul Ńării). în perioada postbelică televiziunea dobândeşte o largă răspândire. • Emisiunile de radiofuziune încep în 1920 la Pittsburg. dintr-un sondaj al Centrului de documentare. rezultă că 50% din motivaŃiile turistice sunt legate de condiŃiile naturale. primele imagini în culori. . nivelul de cultură şi educaŃie. • Emisiunile de televiziune se realizează în perioada interbelică. este mult mai amplu şi mai complex. distingem: turismul organizat. Aceste tipuri de turism îmbracă mai multe forme de desfăşurare. unele mese şi . Din 1960. Activitatea turistică se manifestă. dar şi un fenomen spaŃial. NBS.factorul demografic se manifestă prin numărul şi dinamica populaŃiei. . . sau NET) reprezintă cea mai complexă şi ramificată posibilitate de schimb de informaŃii prin folosirea computerelor personale. CBS. complex (de recreere şi refacere a sănătăŃii. • SocietăŃile WWW ( World Wide Web. şi posibilităŃi de valorificare turistică a unor areale şi zone prin dezvoltarea bazei materiale. dar fenomenul turistic. în raport cu natura resurselor exploatate în acest scop. . După zona de provenienŃă.

în Mexic. Meribel (în FranŃa). Cortina d’Ampezzo (în Italia). Ciudad de Mexico (cu monumente din perioada colonială). „palermitană”. Obiectivele turistice sunt grupate aici pe coasta pacifică. turismul balnear maritim (practicat pentru cura heliomarină. polarizând cea mai mare parte a turismului montan european şi chiar de pe glob.a. principalele zone turistice sunt: provinciile Quebec. Davos. Interlaken (în ElveŃia).. turismul aerian (cu elicopterele. VeneŃia. Ca forme dominante se practică turismul cultural. care concentrează 1/3 din circulaŃia turistică internaŃională. Jamaica. Malmö. Sevilla. Slovenia fac parte din această regiune. Tampere. Tirol). Garmish-Partenkirchen. pentru odihnă şi tratament. Stockholm. După modul în care se desfăşoară. turismul sezonier (montan. turismul cu motocicletele. Marianske Lazne (din Cehia). Gand. Cordoba). După vârsta turiştilor. Basel. Golful Napoli. se diferenŃiază: turismul de masă (practicat de persoane cu venituri nu prea ridicate) şi turismul particular (practicat de persoane cu venituri mari). Grenoble. Hamburg. zonele turistice (Mont Blanc. deltaplanele). în rest program individual la alegere) şi turismul neorganizat (participanŃii au libertatea alegerii călătoriei şi sejurului). zona preriilor ş. monumentele istorice şi de artă din Copenhaga.. După mijlocul de transport. Ontario. Obersdorf (în Germania). peştera Postojna. de sejur. valea Fluviului Sf. insulele Bahamas. Breuil. zona Marilor Lacuri. arhipelagul Hawaii. Costa Dorada. Verona etc. Chamonix. . Escorial). Innsbruck. gradul de echipare turistică. riviera „sardă”.). Toledo. Bremen. competiŃii sportive etc. nave maritime de croazieră). autoturismele şi autocarele). Gdansk (în Polonia). Bruges. în FranŃa – Parisul. care cuprinde ca subtipuri: turismul de drumeŃie. se diferenŃiază: turismul grupei tinere (elevi. FlorenŃa. Baveno. generat de festiva-luri artistice. Italia. Val d′Isère. MunŃii Stâncoşi. de oamenii de ştiinŃă. Fonyod. oraşele Veracruz. Cortina d’Ampezzo). turismul grupei mature (practică un turism polivalent) şi turismul grupei vârstnice (practică îndeosebi un turism curativ). nave fluviale. cadrul natural pitoresc al Ńărilor scandinave. estival. Peru şi Venezuela. turismul de sporturi de iarnă. dar care include şi turismul profesional desfăşurat. Forma dominantă o constituie turismul de odihnă şi tratament. reŃin atenŃia monumentele civilizaŃiilor precolumbiene (în partea centrală). băi de mare. • Litoralul mediteranean european şi al Atlanticului de Est cuprinde 1/3 din fluxul turistic internaŃional. După criteriul social. Pallanza. expoziŃii. Ungaria). Amsterdam. centrul Castiliei (Madrid. centrele turistice (Grenoble. Megeve. Milano. Val d’Isère. aşa numitele oraşe de artă. canionul Colorado). cele mai cunoscute tipuri de turism sunt: turismul montan şi turismul de sporturi de iarnă. obiectivele şi punctele turistice amenajate (cascada Niagara. pescuitul sportiv. per-soane oficiale aflate în vizită). • America de Nord. riviera di Ponente). ambarcaŃiuni cu vâsle. Ottawa – capitala Ńării. Costa Blanca. Costa Brava. castelele de pe valea Loarei. Helsinki. regiunea Bucegi – Valea Prahovei). turismul de cură balneară (practicat în staŃiu-nile cu izvoare minerale şi termale). se individua-lizează: turismul pedestru (include turismul cinegetic. Insulele Baleare (în Spania). Utrecht (în Olanda). turismul rutier (cicloturismul. Tot în această regiune se află renumitele staŃiuni turistice şi de cură balneară Karlovy Vary. turismul feroviar (călătorii în circuit). ElveŃia. Austria. Oslo. Rostock (în Germania). În Canada. iar ca formă dominantă de turism se remarcă aceea de sejur pentru odihnă şi tratament. Saint Moritz. Guadalajara. precum şi în Brazilia. Puerto Rico. turism în localităŃile turistice şi turism în staŃiunile turistice. parcurile naŃionale. O circulaŃie turistică mai puternică există în Cuba. MenŃionăm amenajările turistice ale rivierelor italiene (Golful VeneŃia. hiber-nal) şi turismul de circumstanŃă (de scurtă durată. care practică un turism de recreere). Haga. turismul naval (cu plute. distingem: turism în punctele turistice. • America Centrală şi de Sud. partea de nord-est. FranŃa. Acapulco de Juarez ş. care exercită o puternică atracŃie turistică: Szczecin. Columbia. OrganizaŃia Mondială a Turismului a stabilit 12 mari regiuni turistice: • Europa Central-Nordică. În raport de potenŃialul turistic şi de serviciile turistice asigurate. cele din FranŃa (Côte D’Azur). Bologna. alpinismul). staŃiunile balneoclimaterice (Tampico. Germania. cură climaterică). se remarcă: turismul continuu (tot timpul anului).. Syofok (din jurul lacului Balaton.a. Bruxelles (în Belgia). După regiunea de destinaŃie. Marile regiuni turistice ale lumii În raport de potenŃialul turistic. UnităŃile taxonomice sunt: regiunile turistice (regiunea Alpilor Francezi. turismul climateric subalpin şi alpin. sportivi. Montreux. iar în Spania: obiectivele din comunităŃile autonome Andaluzia (Granada. turismul de vânătoare sau safari. cir-culaŃia turistică şi alte criterii.LaurenŃiu. Puebla. Kitzbühel (în Austria). Göteborg. studenŃi. MunŃii Coastei. În Italia sunt vestite oraşelemuzeu: Roma. litoral. În această regiune sunt renumite staŃiunile montane alpine: Vale d’Aosta.vizitarea unor obiective importante.

MunŃii Apuseni. Noua Zeelandă şi insulele Oceaniei. După fluxurile şi veniturile din turism. pe primele locuri se situează: SUA. FranŃa. Spania. Pe Ńări. predomină turismul cultural. Ńările se pot clasifica astfel: . . Norvegia). Suedia.Ńări de recepŃie (Italia. în care fluxul celor ce pleacă este mai mare decât al celor ce vin. folclor. de afaceri şi festivalier.CarpaŃii Meridionali. PARTEA A II-A GEOGRAFIE POLITICĂ UNIVERSALĂ 22 CirculaŃie turistică – deplasarea persoanelor cu diferite mijloace de transport din localitatea de domiciliu spre diferite obiective turistice. . • Alte regiuni şi zone turistice se află în Africa. • China şi Indochina se remarcă prin bogăŃia monumentelor istorice şi arhitectonice. artă.Ńări de tranzit (Ungaria.• În Extremul Orient se găsesc bogate vestigii istorice şi arhi-tectonice în Japonia.CarpaŃii Orientali. Japonia. ElveŃia). Australia. cele două Corei.Ńări de tranzit şi de recepŃie (Belgia. Austria. Se estimează la 3 miliarde de persoane pe an numărul turiştilor. . . care au masive intrări de turişti şi dobândesc venituri mari din turism. Spania. 23 Flux turistic – deplasarea vizitatorilor dintr-un loc în altul. predomină turismul cultural. după numărul turiştilor şi veniturile încasate. CirculaŃia turistică Nivelul de valorificare a potenŃialului turistic se exprimă prin circulaŃia turistică22. FranŃa. Fluxurile turistice23 reprezintă indicatori obiectivi ai gradului de valorificare turistică. • CSI are un potenŃial turistic variat. SUA). care au fluxuri aproximativ egale. .MunŃii Banatului.Litoralul Mării Negre şi Delta Dunării. iar forma turistică domi-nantă este turismul cultural şi balneoclimateric. Regiunile turistice ale României sunt: . Polonia). Europa deŃine 2/3 din numărul turiştilor internaŃionali sosiŃi. cel mai adesea între localitatea de reşedinŃă (considerată zona emiŃătoare) şi locul ales pentru satisfacerea necesităŃilor recreativ-curative (zona receptoare). iar America. .Ńări emitente şi de recepŃie (Marea Britanie. Marea Britanie şi Italia. . circa 16%. . • India şi Ńările din zona Golfului prezintă numeroase şi diversi-ficate obiective istorice şi arhitectonice. tradiŃii. Filipine şi Indonezia. .Ńări emitente (Israel. Danemarca). Germania.

.

în sfera „cunoaşterii interzise”25). Platon (428-348 î.) este considerat şi „părintele politicii”. modul nedrept în care au fost trasate unele frontiere. instinctele naŃionale24. abilităŃile şi inteligenŃa facto-rilor politici. Dacă.H. etnocentrismul. aşezărilor umane şi geografie economică. 197). mai ales după 1980. proprii indivizilor unei naŃiuni. DicŃionar de geografia populaŃiei. Necesitatea studiului geopoliticii. A analizat rolul climatului.). Colegiul Ferdinand I. GEOGRAFIA POLITICĂ DE LA APARIłIE PÂNĂ LA ABORDĂRILE ACTUALE 1. căci este elementul conservator şi apărător al organismului naŃionalităŃii şi al naŃiunii care deşteaptă constiinŃele adormite şi biciuieşte voinŃele ce şovăiesc (V. strămutarea unor popoare. Bacău.-20 d.H. unui stat. a conflictelor militare. 29-32. în „Buletin ŞtiinŃific”. Primele încercări de abordare scrisă a problematicii geografiei politice aparŃin filosofilor. istoricilor şi geografilor din Grecia antică şi din Imperiul roman. necondiŃionate. a avântului economic. dar atrăgea atenŃia că oamenii modifică mediul geografic.1. în înŃelegerea schimbărilor.H). fie naŃionalitate. În Asia.H. este forŃa tainică ce călăuzeşte comunitatea naŃională şi care o împinge la acŃiune. nu se înşeală. Filosoful grec Aristotel (383-322 î. I. Primele încercări de abordare a problematicii geografiei politice Deşi această disciplină s-a individualizat şi consolidat în cadrul geografiei umane în secolul precedent. natura unor înŃelegeri secrete dintre state şi alte motivaŃii (mai ales în secolul al XX-lea) – toate acestea au determinat o anumită întârziere în conturarea obiectului şi a metodelor de cercetare şi în cristalizarea conŃinutului acestei ştiinŃe (în Ńările foste socialiste se manifestă chiar o rămânere în urmă datorită aruncării acesteia. în Evul Mediu. Hippocrate (460-377 î. ToŃi reprezentanŃii culturii elene considerau Grecia locul cel mai bun pentru dezvoltarea econo-mică. o anumită perioadă.) evidenŃiază rolul climatului şi al configuraŃiei terenului pentru operaŃiunile militare. a marilor desco-periri geografice. preistoria geografiei politice se derula lent în Europa. preocu-pările de geografie politică revin în spaŃiul public şi cel ştiinŃific într-o manieră din ce în ce mai insistentă.) a efectuat observaŃii pri-vind raporturile dintre geografie şi politică. diferenŃierile (uneori fundamentale) în interpretarea evenimentelor şi acŃiunilor.Aur. în lumea arabă se readuceau la lumină scrierile civilizaŃiei greceşti şi se elaborau lucrări de valoare.H.Cucu. vir-tualităŃile mediului geografic. scria: „Vom vedea că înfăŃişarea şi felul de gândire al oamenilor corespund în cele mai multe cazuri naturii Ńinutului”26. în cartea Despre aer. preocupările pentru cunoaşte-rea şi evaluarea raporturilor dintre aspectele politice şi mediul geo-grafic au existat încă din Comuna Primitivă de la formarea ginŃilor şi triburilor şi s-au amplificat în urma apariŃiei statelor. . susŃinea că Ńara lui are un climat ideal. 1997. conflictele mai mult sau mai puŃin latente. fie naŃiune.H. Herodot (485-420 î. 2001. pag. al poziŃiei geografice în viaŃa popoarelor.) a acordat în opera sa o mare atenŃie rolului climatului în modelarea comportamentului uman şi a susŃinut că un stat se află într-o poziŃie ideală când are puŃine ieşiri la mare şi dispune de o populaŃie numeroasă.H. politicile economice ale unor state. se fac referiri la relaŃiile dintre mediul geografic şi activitatea politică. 25 Nicu I. a luptelor pentru pieŃe de desfacere şi a conflagraŃiilor mondiale. deosebi-rile dintre dominantele ideatice. Istoricul şi filosoful 24 Instinct naŃional – complex de reflexe înnăscute. pag. Instinctul naŃional apare totdeauna când sunt în cumpănă interesele esenŃiale ale unei comunităŃi.VI î. a susŃinut că relieful trebuie să fie un obstacol pentru invadatori şi să ofere posibilităŃi de evacuare a cetăŃii-stat în caz de pericol. Geograful grec Strabon (64 î. Sun Tsu (sec. la luptă şi o însufleŃeşte ca să-şi îndeplinească idealul. Totuşi. culturală şi politică. apă şi locuri. fiindcă în opera sa sunt delimitate şi comparate diferite forme de guvernământ. în lucrarea Descrierea Pământului.1. Decalajul în timp dintre diferitele culturi şi civilizaŃii. Ionica Soare.

dar proiectul n-a mai fost realizat. pornindu-se de la aceste pre-mise. List vorbea chiar de o expansiune a Germaniei în Asia Mică. începe lupta pentru dominaŃia economică a lumii. A acordat o atenŃie prioritară climei şi a susŃinut că mediul natural deter-mină forma de guvernare a societăŃii. Acest curent a găsit sprijin în ideile economistului Friedrich List (1789-1846). consacrată istoriei universale. care concepea expansiunea germană spre vest şi nord (cu anexarea Belgiei. are loc constituirea imperiilor coloniale ale Spaniei. . are loc procesul de centralizare politică. Filosoful Fichte (1762-1814) susŃinea că poporul german ar poseda germenele perfectibilităŃii umane şi că acestuia i-ar reveni misiunea mesianică de a înfăptui Imperiul RaŃiunii. iar Karl Ritter (1779-1859) susŃinea că Dumnezeu a creat omul în cadrul unui mediu de unde nu este nici o scăpare. afirma că între factorii geografici şi manifestările politice există o relaŃie nemijlocită. s-a preocupat de studiul mărimii ideale a populaŃiei şi teritoriului statelor şi de localizarea lor. apar premise ale mondializării economiei. a fost zoolog. În viziunea lui Henrich von Bülow (1757-1807). 1. Austria ar fi trebuit să devină o putere danubiană. al LibertăŃii şi al Dumnezeirii. William Petty (1624-1687). în sud-est – penetrarea „economică spre Dardanele”. Opinia sa era că mediul favorizează îndeosebi poporul german. iar descoperirile geografice pregătesc terenul pentru declanşarea confruntărilor de putere dintre Spania şi Portugalia (are loc prima împărŃire politico-economică a lumii între cele două Ńări). unirea germanilor de pretu-tindeni în cadrul unor frontiere naturale. În timpul Renaşterii se pun bazele studiului experimental al naturii. Olandei şi Danemarcei). Problematica influenŃei mediului natural asupra activităŃii poli-tice a dominat gândirea geografilor şi scriitorilor din mediile acade-mice până în secolul al XIX-lea. în America Centrală şi de Sud. în lucrarea Spiritul legilor (1748). a supus analizei influenŃa exercitată de mediul geografic asupra oamenilor. ideile Renaşterii şi ale iluminismului au căpătat unele trăsături specifice. Portugaliei.Abd-al Rahman Ibn-Khaldun a avansat conceptul ciclicităŃii statelor. şi a treia. Jean Bodin ar putea fi considerat un precursor al geopoliticii. activitatea şi formele statului. Angliei. Curentul pangermanic avea ca obiective res-tabilirea sentimentului naŃional german. considerat întemeietorul geografiei politice. Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781) a elaborat o schiŃă de lucrare intitulată Geografia politică (1750) pe care o proiectase să cuprindă trei părŃi: prima. geografiei politice. deschiderea unei căi spre Golful Persic. statului şi puterii politice. aprecia căile navigabile ca factor favorizant al comerŃului şi războiului. se considera că politica externă a Ńării ar trebui să urmărească unirea Ńărilor Europei Centrale. iar analiza societăŃii a efectuat-o prin intermediul unor viziuni biologizante. politica de stat şi nivelul exploatării resurselor. Olandei. colonizarea Ńărilor slave. apariŃia industriei manufacturiere şi dezvoltarea comerŃului.. iar germanii să ajungă la gurile Dunării şi Marea Neagră. În Germania. în est până la Elba şi Oder. iar aşezarea în interiorul continentelor stimulează dezvoltarea altora. Acesta. teoriei geografiei politice. Jean Bodin (1536 – 1596) susŃinea că relieful creează diferenŃe în plan psiho-social: aşezarea pe litoral dezvoltă anumite calităŃi. Charles Montesquieu (1689-1755). Alexander von Humboldt (1769-1859) – creatorul geografiei moderne – a surprins relaŃiile dintre me-diul natural. Ritter considera că mediul Europei face ca popoarele ei să fie mai puternice şi mai civilizate decât popoarele care trăiesc în cadrul natural al Africii şi Asiei. FranŃei. graniŃele statelor balcanice erau considerate obstacole artificiale etc.2. vieŃii sociale. Geografia politică. acorda climei un rol decisiv în viaŃa oamenilor şi în determinarea formelor de guvernare. Geografia politică din perioada de tranziŃie spre civilizaŃia industrială şi epoca marilor descoperiri geografice până la jumătatea secolului al XIX-lea În secolele XIV-XVI are loc tranziŃia spre civilizaŃia industrială. iar spre vest să se extindă în Belgia şi Olanda şi să organizeze nordul Europei. comunităŃilor. geopolitica şi geostrategia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea până la al doilea război mondial Adevăratul fondator al geografiei politice (concept şi metodo-logi) este Friederik Ratzel (1844-1904). era necesară unirea Germaniei cu Italia. 1.3. fapt care conduce la formarea statelor naŃionale. în tinereŃe. tranziŃie însoŃită de asemenea fenomene precum: mişcarea populaŃiei de la sate la oraşe. a doua.

1960.”28 În concepŃia lui Ratzel. dar care se manifestă în intensităŃi diferite.Dintre lucrările sale menŃionăm: Antropogeografia (1877). Invazia militară. se naşte. Întrucât unui popor în creştere îi trebuie teritoriu nou. Ratzel considera spaŃiul ca o forŃă politică în sine care decide soarta statelor („…este de natura statelor să se dezvolte în întrecere cu statele vecine. de prezenŃa unei civilizaŃii inferioare. Paul Vidal de la Blache. producŃia. Editura Politică. ultima fiind opera sa principală. nici cele la trezirea interesului pentru geopolitică. activitatea comercială. 1937.Demangeon. 1960. bazine flu-viale. Bucureşti. contribuŃiile sale la elaborarea geogra-fiei politice nu pot fi. el creşte peste marginile Ńării. împărŃiri administrative. ideile lui Ratzel despre mărimea teritorială nu se confirmă. cele mijlocii trebuia zdrobite de cele mari. pentru sine şi pentru stat. La popoarele mari.. sub numele de geografie politică se înŃelegea o înşirare de suprafeŃe ale statelor şi provinciilor. Critica geopoliticii germane. pretenŃiile doctrinare ale lui Ratzel au fost contestate de şcoala franceză de geografie politică (prin reprezen-tanŃii săi. Friedrich Naumann (1860-1919). Dacă nici acesta nu mai ajunge. Heinrich von Treitschke sublinia: „politica este în primul rând forŃă.9-10. o realitate biologică. pământul care încă n-a fost ocupat: aceasta este colonizarea internă. Moeller van den Bruck (1876-1925). André Cheradame ş.a). puterea eforturilor de prozelitism. A. cucerirea. deşi a susŃinut unele teze respinse ulterior de gândirea ştiinŃifică. . 2) creşterea spaŃială a statelor este un însoŃitor al altor mani-festări ale dezvoltării lor. În acest sens. clima etc. an I. trofeele fiind adeseori părŃi din teritoriul acestora…”)27. 29 Günter Hayden. Bucureşti. în măsură să decidă soarta statelor. Jacques Ancel. simŃul spaŃiului este mai accentuat – fapt ce le garantează puterea. considerându-se un adevărat patriot. au întocmit chiar proiecte expan-sioniste care presupuneau folosirea forŃei. concentrarea crescândă a statelor urmează un drum fatal şi ineluctabil. independenŃa şi perenitatea. şi peste tot microsta-tismul trebuia să dispară. 6) primul impuls pentru extinderea teritoriului este dat din afară. 30 Ibidem. Ratzel afirma: „Un popor creşte prin aceea că-şi măreşte numărul. este ca un izvor din care se reîmprospătează sentimentul naŃional. Geografii francezi au evitat frecvent termenul de geopolitică. de graniŃe. discipolii săi. Ratzel consideră simŃul spaŃiului ca pe o calitate înnăscută. „Până la Ratzel. Pentru Ratzel. Ratzel foloseşte două concepte de bază: spaŃiul şi poziŃia. 4) frontierea este un organ situat la periferia statului şi care prin amplasarea sa materializează creşterea. geografia politică avea ca obiect de studiu. ignorate. o Ńară prin aceea că-şi măreşte teritoriul. statul. În fundamentarea teoriei sale despre stat. Heinrich von Treitschke ş. Mai întâi. formele plastice ale scoarŃei. poziŃia unui stat trebuia considerată în raport cu vecinii.a. Geopolitica şi structura obiectului. Critica geopoliticii germane. desigur. Statele mari trebuia să crească şi mai mult. ca orice organism. forŃa şi schimbările teritoriale ale statului. forme de guvern… şi alte amănunte fără spirit geografic. creşte. cum sunt ideologia. cât despre cele mici. iar în al doilea rând forŃă şi în al treilea rând tot forŃă”30 Ratzel şi-a desfăşurat activitatea ştiintifică în perioada de apariŃie şi dezvoltare a imperiului german şi a politicii sale agresive. atunci poporul năvăleşte în afară şi apar toate acele forme ale creşterii spaŃiale … aceasta este coloni-zarea externă. 3) statele se extind prin asimilarea sau absorbŃia mutaŃiilor politice având o importanŃă mai redusă. Ratzel stabileşte şapte „legi de expansiune” a statelor: 1) întinderea statelor sporeşte o dată cu progresul culturii acestora. ele urmau să înceteze cu totul de a mai exista. Geografia politică (1897). 5) extensia spaŃială a statului se realizează prin absorbŃia regiu-nilor importante pentru proiectele sale – litoral maritim. Jean Brunhes. „Sociologia Româ-nească”. mărimea spaŃiului ocupat (ca primă condiŃie de exprimare a puterii unui stat) şi avantajul poziŃiei ar explica particularităŃile istoriei sale politice. el valorifică în interior. 7) tendinŃa generală de asimilare sau de absorbŃie a naŃiunilor mai slabe se autoîntreŃine prin înglobarea de noi teritorii. decade şi piere în legătură cu anumite împrejurări fizice: rasa. Ion Conea. După cum era de aşteptat.”29 Din punct de vedere ştiinŃific. iar incitarea la agresiune contra altor state va lua forme aberante în timpul regimului hitlerist. teritoriile cele mai bogate. utilizând sintagma geografie umană (ei au abordat raporturile dintre geografie şi politică din unghiul de vedere al 27 28 Günter Hayden. Ratzel considera spaŃiul ca o forŃă politică în sine. este adeseori strâns legată de această colonizare … SpaŃiul nou în care un popor prinde rădăcini. Editura Politică. statul. Megalostatismul trebuia să învingă peste tot. Popoare şi SpaŃiu (1894). nr. populaŃii.

Emil-Felix Gauthier. Dacă Ratzel nu s-a angajat în viaŃa politică. iar oamenii de stat şi diplomaŃii aveau nevoie de o mai bună pregătire în domeniul ştiinŃelor politice şi al artei conducerii politice. Mahan a făcut propuneri pentru crearea de baze navale pentru protejarea intereselor americane. a promovat studiul individualităŃii unui teritoriu. Paul Vidal de la Blache a acordat o atenŃie mai mare analizei geopolitice. el efec-tuează o abordare geopolitică diferită în esenŃă de cea germană. Roger Dron şi Jacques Ancel abordează în lucrările lor diferite aspecte de geografie politică. Dar. iar în 1924 aceasta a devenit disciplină de examen în întreg sistemul de învăŃământ. a evolu-Ńiilor diverse. geopolitica în universităŃile germane (ca disciplină de învăŃământ). economicului şi socialului31. În lucrările sale. s-a declarat satisfăcut de analiza situaŃiei poporului german făcută de autor. considerându-i unul din factorii principali în dina-mica politică mondială. suedezul Rudolf Kjellen (1864-1922) a utilizat pentru prima dată termenul de geopolitică. în ultima parte a vieŃii sale. a susŃinut că puterea maritimă a unui stat depinde de şase factori. explicaŃii fataliste şi de a fi deschis calea interpretării geopoliticii în termenii acŃiunii umane raŃionale. Numai activitatea umană. el considera că organizarea teritoriului este rezultatul interacŃiunilor politicului. precum şi aspecte de geopolitică.a. Germania se afirma ca mare putere pe scena politică internaŃională. subliniind importanŃa strategică şi politică a diverselor elemente din com-ponenŃa unei regiuni. Kjellen distinge: topopolitica (studiul aşezării statului). o disciplină care analizează statul ca teritoriu. s-a format o adevărată şcoală. Kjellen a acordat germanilor o atenŃie şi o preŃuire deosebite. rezolvarea unor probleme strin-gente (retrasarea graniŃelor. amiral în flota SUA. ca formă de viaŃă. După părerea lui Kjellen. Schoene. Albert Demangeon. în 1916. interpretarea sa are în centru ideea utilizării în moduri diferite a posibilităŃilor oferite de mediul geografic. Paris. . ideile sale au avut impact asupra oamenilor politici şi au ecou chiar şi astăzi. După război. Citind cartea lui Kjellen (Problemele ştiinŃifice ale războiului mondial). care a preluat moştenirea geopolitică a lui Kjellen. Paul Vidal de la Blache (1843-1918). pe când se afla pe frontul din MunŃii Vosgi. Teoriile lui Ratzel au influenŃat puternic şi lumea anglo-saxonă. Alexander Supar. începe adevărata carieră a acestui termen. resursele) şi morfopolitica (studiul formei. El a dat o interpretare biologizantă politicii de cucerire dusă de unele state. Mackinder vedea în Rusia o puternică forŃă a uscatului şi apre-cia că Germania are tendinŃe de agresiune. fiziopolitica (înfăŃişarea terito-riului.) a constituit un stimulent în dezvol-tarea acestei discipline. de la Blache. prin ipo-tezele sale privind obŃinerea unui echilibru între puterile continentale şi cele maritime. Şcoala condusă de Haushofer a reuşit să impună. 31 Paul Vidal Ed. Kjellen califică politica drept ştiinŃa statului. situaŃia minorităŃilor ş. tocmai în Germania. 1921. într-o conferinŃă publică. Alfred Theyer Mahan (1840-1914). după părerea lui Vidal de la Blache. După părerea lui Haushofer. regiunile culturale şi religioase. în Germania nu era cunoscut raportul real de forŃe pe plan internaŃional. principiul naŃionalităŃilor. Kjellen considera că geopolitica este o componentă a ştiinŃei politice. a lucrării sale Problemele ştiinŃifice ale războiului mondial. în primul război mondial. Principes de Géografie Humaine. în jurul lui Haushofer s-au grupat tineri universitari de istorie şi geografie. adică din punct de vedere geografic. conferă individualitate unui teritoriu. profesor de geografie. unde operele lui Kjellen se bucuraseră de cea mai bună primire şi de cel mai mare interes. puterea militară. În lucrarea Statul. Geografii francezi au meritul de a fi eliberat geopolitica de prejudecăŃi. Totuşi. din care 5 aveau puternice valenŃe geografice. În elaborarea sistemului său de geopolitică. graniŃelor şi al reŃelei de circulaŃie). considerat părintele geografiei umane în Marea Britanie. generalul german Karl Haushofer (1869-1946). În cadrul geopoliticii. principiile şi concepŃia acestuia au fost răstălmăcite şi falsificate. poporul german ar aparŃine unei „rase superioare”. geografie colonială privind frontierele FranŃei. Herman Wagner. relaŃia dintre frontiere şi mediul geografic. În aprilie 1890. După primul război mondial. La începutul secolului al XX-lea. dar abia după apariŃia. în 1919. Mackinder a fost membru în camera superioară a Parlamentului britanic. în raport de inteligenŃa şi munca populaŃiei unui terito-riu. a favorizat dominaŃia mondială a imperiului britanic. André Cheradame a opus tezei spaŃiului vital şi concepŃiei biologice a statului.rolului activ al factorului uman). Halford John Mackinder (1861-1947). Părintele şcolii geografice franceze. Armand Colin. aberaŃii. Camille Vallaux şi Jean Brunhes insistă asupra studiului influenŃei fenomenelor umane asupra condiŃiilor geografico-fizice. Kjellen a utilizat izvoare exclusiv germane: Ratzel. autodeter-minarea naŃională.

a teritoriului unificat (Jones S. cât timp păstrăm. 35 Hartshorne. nr. Rusia. care au evoluat în acest domeniu. Washington D. neînduplecată şi neştirbită conştiinŃa legăturii veşnice dintre acest neam şi pământul său. „Abordarea lui MehedinŃi îmbină criteriul universalizării istoriei… cu Anton GolopenŃia. Terme-nul de geopolitică revine după 1980 în dezbaterile politice şi ştiinŃifice. R. 1939. „Buletin ŞtiinŃific” I. an I. Africa de Sud. deportările şi strămutările unor populaŃii. Sub egida Societatii Române de Statistică apare publicaŃia „Geopo-litica şi Geoistoria. Există un interes larg pentru geografia politică şi se fac eforturi pentru aplicarea unor teorii din ştiinŃa politică în abordarea unor probleme precum federalismul. 32 . Géopolitique. Paris. S. 1954.B. 1945)36. mai ales în lumea anglo-saxonă. dar nu lipseşte niciodată”38. cât timp se va găsi un glas care să revendice cu tărie. se formulează noi teorii. 1. 40. în „Annals of the Association of American Geographers”. geograful francez Albert Demangeon scria: „Geopolitica germană renunŃă la spiritul său ştiin-Ńific şi se plasează în avangarda propagandei naŃionaliste… Ea este un instrument de război“32. în „Annals of the Association of the American Geographers”. – toate acestea erau de natură geopolitică. ilustrată de pleiada de mari geografi. 1. London. Răstălmăcirea şi denaturarea unora dintre conceptele geopoliticii de către şcoala germană de geopolitică au aruncat acest domeniu în sfera cunoaşterii interzise şi a tratamentului represiv al regimurilor comuniste. Bacău. fără a împiedica însă triumful unei justiŃii care întârzie adesea.B. The Unified Theory in Political Geography. 36 Jones.44. Necesitatea studiului geopoliticii.1/septembrieoctombrie 1941.. Plon. catedra de geopolitică a Şcolii Superioare pentru Politică a devenit Institutul de Geopolitică. în Israel. În primul număr al acestei reviste. precum şi de poziŃia geostrategică a Ńării dobândită după 1918.4. acordul RibbentropMolotov de împărŃire a Europei Cen-trale şi Estice. 33 Pierre Gallois. iar Pierre Gallois33 apre-cia geopolitica germană din perioada interbelică drept „o interpretare deformată a realităŃilor”. Geography and Politics in a World Divided. S. nr.a. istorici. pag. statisticieni. când au fost delimitate sferele de interese între URSS şi puterile occidentale. Europa de Vest. Însemnare cu privire la definirea preocupării ce poartă numele de geopolitică. Revista română pentru sud-estul euro-pean”. În 1932. Craiova. reputatul istoric Gh. Edit. Australia..B. 38 „Geopolitica şi Geoistoria. În prezent funcŃionează numeroase centre de geografie politică în America de Nord.. demografi. nr. The Functional Approach in Political Geography.16-17. Uniunea InternaŃională de Geografie are în componenŃă şi Comisia Asupra HărŃii Politice. politica economică ş. Geograful Simion MehedinŃi (1869-1963) ne-a lăsat cea mai ordonată şi logică structură de înŃelegere geopolitică a neamului românesc. conflictele locale.Aur. Oxford University Press. s-a înfiinŃat o publicaŃie specializată. La rândul său. Brazilia.. în Geopolitica. În anul 1939. 1973)37. 1990. au fost vagi. naŃiunile şi naŃio-nalismul. se adoptă noi metodo-logii. efectele globali-zării.a.C. Geografia politică şi geopolitica românească Şcoala de geopolitică românească are o tradiŃie de excepŃie. Revista română pentru sud-estul european”.C.. în acea perioadă. au apărut lucrări care au abordat aspecte ale funcŃionalităŃii statului (Hartshorne.1. Totuşi. I. Japonia. Interzicerea termenului în unele Ńări a avut şi alte motivaŃii: coaliŃia antifascistă a dorit să elimine orice apropiere între practicile geopolitice şi înŃelegerile de la Ialta (1945). influenŃa economiei asupra păcii ş. noi dome-nii de investigaŃie se adaugă celor tradiŃionale. după al doilea război mondial. 1950)35. 34 Nicu I. Editura Ramuri. 1973. sociologi. contradicŃiile regionale.a fost creată Şcoala Superioară pentru Politică. geografia politică a cunoscut un declin considerabil. definiŃiile date geopoliticii de către geopoliticienii ger-mani. 1950.4. Nucleul forte al şcolii româneşti s-a numit geopolitica naŃiunii. pe care împotriviri potrivnice le pot acoperi vremelnic. Bucureşti. în faŃa naŃiunii şi a istoriei drepturile ce nu se pot prescrie. Washington D.. Anton GolopenŃia considera doctrina geopolitică germană un mit politic. După 1960 începe o revigorare a geografiei politice. 1997. ale împărŃirii lumii în două mari regiuni geostrategice şi şase regiuni politice (Cohen. Brătianu arăta: „Rostul Geopoliticii ne apare mai limpede ca oricând…Ea întăreşte credinŃa că nimic nu este pierdut. ca expresie a reacŃiei de respingere faŃă de şcoala germană de geopolitică. Geografia politică după al doilea război mondial După al doilea război mondial.34 Totuşi.B. 37 Cohen S.

În perioada interbelică a avut loc o dispută la nivel european în legătură cu poziŃia României în Balcani şi în Europa Centrală. în 1940. V. acest studiu a fost integrat în culegerea colecti-vă Geopolitica (Editura „Ramuri” din Craiova).1. Unitatea şi funcŃiunile pământului şi poporului românesc.Tufescu. în 1940. MehedinŃi considera că România deŃine „cu adevărat o poziŃiune cheie” şi stări geografice care determină ca ea să „străjuiască aici în numele şi interesul întregii Europe din spatele ei”. Rădulescu. el arăta: „…Transilvania (o poŃi afla din cel dintâi tratat de geopolitică care-Ńi va cădea sub priviri) e sortită de la începutul lumii să fie sâmbure de Ńară… nu piesa de margine. Alte lucrări ale sale – reacŃie la sfâşierile Ńării prin dictatul de la Viena şi la pactul Ribbentrop-Molotov – au fost: Ce este Transilvania? (1940). geografie”. Conea i-a consacrat circa 100 de lucrări. cum a fost …”. lansa un mesaj identic.Conea drept o veritabilă „ştiinŃă a relaŃiilor. inimă a pământului românesc40 . 1944. s-a alăturat celor hotărâŃi să apere hotarele României. Dan Dungaciu şi colab. publică un articol intitulat Cu privire la „teritoriul nucleu” de formare a poporului român41. Ion Conea (1902-1974) este unul dintre reprezentanŃii străluciŃi ai geografiei şi geopoliticii româneşti. Nicolae Iorga. medic. şi etnografic. 35. lucrarea sa consacrată cunoaşterii acestora este Le paix et le peuple roumain (editată în 1927 şi în 1944). 43 Nicolae Iorga.I. scotea în evidenŃă conse-cinŃele geopolitice ale omogenităŃii etnice a populaŃiei României şi tendinŃa de creştere numerică a elementului autohton. Geopolitica era considerată de I.Rădulescu. Poporul. Geograful Nicolae Alexandru Rădulescu. în cuvântarea Fundamentele dreptăŃii naŃio-nale. Acestei discipline. Marele geograf a definit spaŃiile şi factorii geopoliticii în łara. scria el. demograf. pag. pag. Ca şi alŃi mari oameni de ştiinŃă ai vremii. Rădulescu concluziona: „În urma acestei sumare analize…. Anton GolopenŃia a fost pe rând statistician. Într-un studiu intitulat „PoziŃia geopolitică a României”. 39 . a presiunii dintre state”. Mihai David ş. pag. retipărit în „Geografie şi istorie românească” în colecŃia „Luceafărul”.a. studii publicate în „Geopolitica şi Geoistoria”. Bucureşti. 40 „Geopolitica şi Geoistoria”. gânditor politic şi geopolitic.Mihăilescu.1. vol. Sociologia şi geopolitica frontierei. ca răspuns la discursul rostit la Milano de Mussolini. 46 „Buletinul SocietăŃii Regale Române de Geografie”. Analiza aplicată de Sabin Manuilă populaŃiei dintr-un teritoriu dat scoate în evidenŃă faptul că studierea acesteia nu poate fi completă şi corectă fără o argumentare demografică. înainte de publicarea acesteia. 1967. printre cei care au participat la această discuŃie au fost Jacques Ancel. Bucureşti. 1940. România la marginea continentului şi Fruntarea României spre răsărit (1941). susŃinută la postul de radio Bucureşti. o ştiinŃă nouă.. Statul. N. demograf şi statistician. V. cu particularităŃi pentru statul român. dedicate pământului şi neamului românesc. ci mai degrabă. 42 „Rânduiala” (1941). 1941. socio-log. 44 Institutul Central de Statistică din Bucureşti. nici munŃii nu despart. (mari geografi şi istorici ai timpului).18-34. N. nr. geofizică. Editura Floarea Albastră. sociologică şi statistică. Dar. dar aportul său este mult mai mare prin studiile care au venit din direcŃia cerce-tării teritoriilor româneşti rupte din trupul Ńării în 1940. 245-258. Într-un studiu publicat în 1941. pag. 45 C. a publicat studiul Unitatea antropogeografică a României45. ieşea de sub tipar un amplu studiu al său intitulat Antropologie rasială şi antropogeografică46. Al. N. (Paul Vidal de la Blache denumea munŃii. an II) un studiu intitulat Geopolitica.Brătescu. intitulat Transilvania. tom XIV. Al.9-10. unesc43. În 1967.40. Tiparul „Cartea Românească”. În anul 1937 publică în „Socio-logia Românească” (nr. Sabin Manuilă. În acest scop. Simion MehedinŃi a susŃinut că România este şi geografic. 1995. în 1936. I. putem trage concluzia că majoritatea lucrărilor geografice recente consideră România ca un fragment al Europei Centrale – părăsind astfel pentru totdeauna Ilie Bădescu. secundară. conservatrices de populations). printr-o serie de lucrări. nr.criteriul organicităŃii geo-politice şi geo-etnologice a popoarelor”39. Simion MehedinŃi pune bazele geopoliticii statului naŃional. şi istoric un stat de necesitate europeană. Două studii de referinŃă elaborate de el indică valoarea demersului teoretic axat pe geopolitică: ContribuŃia ştiinŃelor sociale la conducerea politicii externe (1937) şi Însemnare cu privire la definirea preocupărilor geopoliticii (1938). an I. în lucrarea Studiu etnografic asupra populaŃiei României44.Al. de o incontestabilă valoare. 1943. 75-76. Ion Conea combate teza frontierelor naturale în lucrarea Destinul istoric al CarpaŃilor42: Nici fluviile. 41 „Studii şi cercetări de geologie.

Bucureşti. sociologi. Antipa. studiul Probleme româneşti dunărene. 1. şi URSS. termenul de geopolitică a revenit în cadrul dezbaterilor politice şi ştiinŃifice. reviste.a. Japonia şi China au devenit mari puteri economice. dar îl merităm cu prisosinŃă şi privim cu toată recunoştinŃa spre cercetătorii care ni l-au enunŃat”47. printre care harta etnică a României. 262-267. în volumul Unitatea şi funcŃiunile pământului şi poporului românesc. în întreaga lume: declanşarea a numeroase conflicte locale. unitatea teritorială a României stă la baza rolului economic al României pe această axă. Schimbări rapide au avut loc. în acest sens. acesta a abordat o serie de probleme. 1929. împotriva nocivei iluzii ratzeliene care plasa biologicul la fundamentul naŃiunii. Teza sa este: „PoŃi să cucereşti mii de kilometri şi cu toate astea să fii acolo supusul celor pe care i-ai cucerit”. 48 47 . Geografia politică contemporană După anii ’60 ai secolului XX. 1-12. Stoenescu-Dunăre. În concepŃia lui Victor Tufescu. În 1929. s-au folosit noi metode şi tehnici geografice pentru progresul acestei ştiinŃe. raporturile centru-periferie. 1938. CernăuŃi. vol.. C. asociaŃii. P. „Analele Dobrogei”. a avut loc destrămarea Iugoslaviei. Iorga s-a ridicat singur împotriva unui stil de gândire ce părea a copleşi epoca. Geopoliticianul român îi găseşte Dunării un întreit rol: de drum. în 1942. an X. geografi ş.a). fasc. Din aceste raŃiuni geopolitice.G. de la înălŃimea prestigiului său de specialist în istoria universală. În buna tradiŃie interbelică europeană. intersecŃiile geografului Vintilă Mihăilescu cu geopolitica n-au lipsit. Popa-Vereş au iniŃiat dezbateri privind plasamentul economic al României în raport cu relaŃia Europa-Asia şi unitatea statală a Ńării noastre.Al. În acest context.a. „Revista geografică română”. În perioada interbelică.a. el afirma: „Concluzia care se desprinde din toate e că diferitele regiuni ale Ńării. teritorialitatea. au abordat noi domenii ale geografiei politice. de altfel.. supusă unei viguroase analize în perioada interbelică (dintre românii care au consacrat studii acestei complexe probleme menŃionăm doar câteva nume: Gr. politologi. în care efectuează o analiză laborioasă a dimensiunii statului român în legătură cu Statutul european al Dunării. Chestiu-nea Dunării a fost. Europa are nevoie în această poziŃie de un stat românesc puternic. Gâlcă. Marele nostru cărturar Nicolae Iorga invoca. I. E. 44. Al. totodată. care a cunoscut uriaşe pierderi mate-riale şi umane ca urmare a invaziei germane. indiferent de stăpânirile sub care au fost nevoite să trăiască. destrămarea URSS şi crearea CSI. ca un revers al perfectei unităŃi naturale a pământurilor româneşti. Cel de-al doilea război mondial a avut ca urmare şi remanierea hărŃii politice mondiale. au apărut grupuri. comisii specializate în geografie politică (AsociaŃia Geografilor Americani. MehedinŃi. N. E un drept care ni s-a refuzat prea mult. demografi. 1943. ca o condiŃie fundamentală pentru îndeplinirea rolului său economic european. „cazul românesc”. S. întreg.I. dar a ieşit întărită politic după război. factorii spaŃiali care privesc alocarea de bunuri şi servicii. El considera dimensiunea spirituală ca singura dimensiune care poate consacra cu adevărat un popor. Botez.). Începe prăbuşirea imperiilor coloniale. centre de geografie politică în numeroase Ńări ş. blocul carpatic românesc. N. în Europa şi Asia ş. pe lângă cele tradiŃionale: dependenŃa fostelor colonii de Ńările dezvoltate.5. care accelerează reconstrucŃia Europei Occi-dentale şi a Japoniei. pag. iar în 1941. I. T. au apărut noi stări conflictuale în Orientul Apropiat şi Mijlociu. pag. Diamandi. ceea ce dovedeşte încă o dată că «nu poŃi asocia şi disocia Ńări şi provincii după voinŃă». având un Ńărm la Marea Neagră suficient de întins încât să devină apt pentru paza la gurile Dunării”. Germania. 78. Iorga ş. de hotar şi de element de polarizare politică a statului românesc.a. El argumentează ceea ce s-ar numi „cucerire a cuceritorilor de către cuceriŃi”. Comisia Asupra HărŃii Politice a U. mai ales din Marea Britanie şi SUA. unitatea pământului românesc ş. nimicind economiceşte regiuni întregi”49. pag. în 1940 publică ConsideraŃii geopolitice asupra reŃelei hidrografice a României. Abia după 1980. Două mari puteri domină planeta: SUA. Rădulescu semnează studiul intitulat Între Dunăre şi Mare48. Războiul adusese Europa în pragul dezastru-lui economic. în ultimele decenii. au manifestat în toate timpurile o imperioasă necesitate de completare reciprocă. afirmând: „De Dunăre se leagă însăşi existenŃa statului românesc. Când asemenea fenomen se întâmplă reacŃiunile naturale nu vor întârzia să se arate. Victor Tufescu şi M.ideea de a plasa Ńara noastră în cadrul Peninsulei Balcanice. revista „Politi-cal Geography”. Hotarul românesc dunărean. 49 „FuncŃiunile economice ale României”. Rădulescu publică. a cărui misiune de santinelă europeană la gurile Dunării a dovedit de-a lungul istoriei că o poate îndeplini. N. receptivi la problematica geografiei politice – ca o consecinŃă firească a evoluŃiei societăŃii –.

Johnston şi Taylor. fundamentaliste. blocul socialist a cunoscut o implozie în urma crizei profunde pe care o traversa. ideologiile extremiste. Prăbuşirea URSS a relansat mecanismul proliferării numărului de state.J. InjustiŃia produce tensiuni şi revolte.1986. După un timp. Statele subdezvoltate întâmpină mari dificultăŃi în schimbarea statutului lor de exportatoare de produse alimentare şi de materii pri-me.J. Londra. ale mişcărilor fundamentaliste.. chiar dacă astăzi se menŃin tensiuni regionale. 51 52 1986 . World Hegemony Impasse. Blackwell. Johnston R. devenită indispensabilă datorită globalizării problemelor geoecologice.. de reducere a ameninŃărilor la adresa păcii. cu toate eforturile de înarmare ale URSS. noile orientări economice şi politice. Din toamna anului 1989. Se manifestă. cu consecinŃe asupra Ńărilor nedezvoltate. Nagorno-Karabah.a. ei redescoperă aspectele sensibile ale trasării frontierelor. Fostele republici sovietice se confruntă cu diferite probleme: acŃiuni separatiste.J. Transnistria. în timp ce naŃiunile industrializate cunosc o concentrare excesivă a activităŃilor industriale. noile forme de cooperare. Cu toate că după al doilea război mondial s-au înregistrat numeroase conflicte locale.). EvoluŃiile tehnologice rapide. teoriile de geopolitică a păcii s-au afirmat tot mai puternic. 1996.. dezvoltarea raporturilor dintre state creează condiŃii pentru diminuarea diferendelor. A fost creat statul Serbia-Muntenegru (2002). Londra. izbucneşte „războiul rece”. De cele mai multe ori. jocul influenŃelor şi al dominaŃiei pe scena mondială actuală. în mod paradoxal. STRUCTURA TERITORIALĂ A ECONOMIEI MONDIALE 50 51 Johnston R. influenŃa crescândă a metropolelor. Miniaturizarea armamentului şi creşterea preciziei sale schimbă condiŃiile geostrategice ale unui nou război. ComerŃul şi turismul. cooperarea internaŃională. politica de „descurajare” reciprocă. . A World in Crisis. cu tendinŃe de destindere şi încercări de dezarmare nucleară. raportul de forŃe pe plan mondial evoluează în favoarea SUA. o intensificare generală a politicii protecŃioniste a Ńărilor puternic dezvoltate economic. relevă noile dimensiuni ale problemelor naŃionale. Geographical Perspec-tives. 1993 ).Cu acordul SUA şi Marii Britanii. acŃiunile organizaŃiilor internaŃionale. insuficienta informare a opiniei publice. geografii au capacitatea de a se pronunŃa asupra problemelor lumii contemporane. John Wiley. incapacitatea de a evalua riscurile şi costurile. în condiŃiile când diplomaŃiile nu sunt suficient de ofensive. dimensiu-nea economică a situaŃiei internaŃionale Prin intermediul geografiei politice. terorism (Cecenia. Oxford. toată Europa de Est şi o parte a Europei Centrale ajung sub controlul URSS. 1982. acce-lerarea cursei înarmării nucleare se desfăşoară concomitent. apar tensiuni între URSS şi SUA. Geography and the State. la originea conflictelor stau diferende minore.. scot în evidenŃă factori care determină mutaŃiile în repartiŃia forŃelor de producŃie pe planetă. În ultimele decenii s-a statornicit un nou spaŃiu de comunicare care diminuează efectele propagandei războinice limitează câmpul de acŃiune a guvernelor totalitare. Noua geografie politică studiază forŃele economice care remode-lează lumea. Macmillan. după 1975. Taylor P. Bosnia-HerŃegovina şi Macedonia (1992). dar şi între naŃiunile dezvoltate se manifestă contradicŃii. Pe de altă parte. Pe ruinele fostei Iugoslavii şi-au proclamat independenŃa Slovenia şi CroaŃia (1991). Taylor. dezvoltarea armamentului nuclear modifică şi strategia militară. Geografii (Johnston 198250. inflexibilitatea. 2. cauzele şi urmările tensiunilor şi conflictelor ş. Abhazia ş. Din divizarea Cehoslo-vaciei (1993) au rezultat două state – Cehia şi Slovacia. punând accentul pe economie. The Way the Modern World Works.a. 52 Taylor P. ultranaŃionaliste. opoziŃia dintre „periferie” şi „centru”.J. totodată.

Marile puteri şi superputerile influenŃează puter-nic economia mondială. 2000. World Hegemony Impasse. ele suferă pedepse ca scăderea performanŃei economice. sfârşitul POLITICII. Political Geography. World-economy. înlocuite tot mai mult prin modelele de pro-ducŃie şi consum organizate în companii transnaŃionale şi alŃi agenŃi care operează dincolo de graniŃele naŃionale şi nu sunt legaŃi de nici un teritoriu naŃional sau guvern. economia americană furniza peste 50% din Produsul NaŃional Brut (PNB) al lumii. Taylor J. în care statul dominant nu încearcă să se extindă teritorial. 34. Londra şi New York. mai ales ale celor slab dezvoltate. 1996. mercantilismul susŃinea că la baza bunăstării unei Ńări stau dezvoltarea schimbului de mărfuri şi acumularea capitalului bănesc. După cum se ştie. unităŃile fundamentale încetează să mai fie statele şi economiile naŃionale. iniŃiat de P. ce evalua bogă-Ńiile pe care statul le poate mobiliza pentru a-şi îndeplini strategia. După economie vin statele. FranŃa în anii ’80. prin subvenŃionarea locurilor de muncă. PiaŃa mondială determină cantitatea. pag. 55 Andrew Gamble. este invers: cadrul general este creat de economie. Într-o piaŃă globală. pieŃele precapitaliste erau bazate pe preŃuri fixe.1. ProducŃia de mărfuri are o valoare determinată de cererea şi oferta de pe piaŃa internaŃională. Elementele de bază ale economiei mondiale sunt: a) PiaŃa mondială. şi nu de pe acelea ale sistemului mondial de state.Prima abordare a geografiei politice prin prisma sistemelor mondiale este relativ recentă şi aparŃine lui Peter J. Guvernele naŃionale care ignoră sau opun rezistenŃă presiunilor pieŃei. acestea pot fi poziŃionate în centrul sau la periferia economiei – lume. Statele au o economie organizată şi o recunoaştere interna-Ńională. În ultimii 50 de ani. După cum este ştiut. The Way the Modern World Works. b) Sistemul statal constituie un alt element de bază al economiei mondiale. Imediat după al doilea război mondial. cele cu statut de semiperiferie şi cele cu statut de periferie. dar şi el se manifestă în Asia de Est. În lucrări mai recente (Taylor. localizarea şi tipul de producŃie. după cum se spune că au făcut Marea Britanie în anii ’70. A luat naştere. Economia se bazează pe o singură piaŃă (mondială şi capitalistă). Dacă guvernele persistă în acest tip de politică. Taylor53. PosibilităŃile multor state. Bucureşti. Acelaşi autor subliniază că afirmarea pieŃei globale înseamnă că guvernele îşi pierd autonomia şi „devin neputincioase” în faŃa forŃelor economice globale. TendinŃele de globalizare au fost însoŃite de anumite schimbări în economia mondială care au slăbit statele-naŃiuni şi chiar le-au ştirbit suveranitatea. teoria statului hegemonic opune două forme de dominare: una militară şi a doua. Peter. aflate în competiŃie. îşi asumă riscul unor crize financiare. În economia mondială sunt numeroase entităŃi politico-statale. protejarea unor industrii necompetitive sau cheltuieli mai mari decât erau pregătite să suporte pieŃele. Noul demers. 53 . Longman. De la apariŃia mercantilismului există obiceiul de a se cere economiei să precizeze mijloacele aflate la dispoziŃia oame-nilor de stat. din cauza existenŃei a două state cu potenŃial de conducere – Japonia şi China. 54 Taylor J. de a modela piaŃa globală în propriul folos sunt foarte limitate. dar profită de forŃa sa pentru a impune o pace globală celorlalte state din sistem. Se manifestă difi-cultăŃi considerabile din cauza dezechilibrelor care există între state sau între statele . economia politică. Regionalismul oferă posibilităŃi pe care statele – naŃiuni nu le pot oferi pentru creşterea securităŃii lor economice. În afara regiunilor dezvoltate. 1986. 1996)54. sfârşitul STATULUI (traducere din limba engleză). Taylor.nucleu şi cele de la periferii. şi nu consumului. Politică şi destin – sfârşitul ISTORIEI. Peter. c) Al treilea element de bază îl constituie o structură pe trei nivele. din cauza poziŃiei dominante a Statelor Unite. deprecierea monedei şi scăderea investiŃiilor”55. cele din a doua categorie au o suveranitate fără conŃinut. care acŃionează ca nişte trupe de asalt împotriva tuturor barierelor aflate în calea competiŃiei deschise şi schimbului. Într-o astfel de economie. Dinamismul economic american asigură condiŃiile necesare exer-citării supremaŃiei mondiale. apoi. Această structură cuprinde Ńările centrale. Londra. companiile multinaŃionale au dominat piaŃa mondială. Statele poziŃionate central dispun de largi posibilităŃi de acŃiune. producŃia este destinată schimbului. Nation – state and Locality. 2. mai voalată. John Wiley. Editura Antet. cooperarea regională este încă scăzută. Acest fapt este mai evident în cele două Americi. „ReŃelele globale financiare şi tipurile de comerŃ internaŃional modelează politicile economice naŃionale. Statele şi celelalte organizaŃii sunt analizate de pe poziŃiile pieŃei mondiale (globale). care desemnează trăsăturile esenŃiale ale lumii. sau Suedia în anii ’90.

în această fază. . printre care: a) un sistem colectiv de securitate. partea sa din producŃia industrială a lumii.). . urmată de fenomenul mai larg al dinamismului economic al Asiei. din punct de vedere tehnologic.1914/1920 – B3 – 1940/1945 IV. deŃin întâietatea în toate ramurile de vârf ale inovaŃiei. • faza B1 (de puternică recesiune): . Statele Unite ale Americii deŃin poziŃia supremă în domenii decisive ale puterii mondiale: din punct de vedere militar.Marea Britanie este liderul economiei mondiale. se ajunge la supraproducŃie. producŃia se reorganizează. În timpul fazei A se fac investiŃii în tehnologiile noi atât timp cât profiturile sunt mari.se dezvoltă industria bumbacului şi a fierului forjat. sub anumite aspecte. în concepŃia lui Kondratiev. Aceasta cuprinde o fază de creştere (A) şi o fază de stagnare sau de recesiune (B).Marea Britanie este lider economic mondial. . e) structură judiciară şi constituŃională mondială elementară (de la Tribunalul InternaŃional de la Haga până la Tribunalul special care judecă crimele de război din Bosnia).Refacerea economică a Europei Occidentale şi a Japoniei.1890/1896 – A3 . În domeniile hotărâtoare ale economiei. c) proceduri care pun accentul pe luarea deciziilor pe bază de consens. SupremaŃia SUA determină o nouă ordine internaŃională. Ciclurile Kondratiev s-au desfăşurat până acum. Faza B este cauzată de decalajul dintre descoperirile tehnolo-gice şi aplicarea lor pe scară largă. 2. Tratatul de Securitate SUA – Japonia etc.se restructurează producŃia. a ajuns la concluzia că economia mondială are o dezvoltare cicli-că.2. NAFTA – Acordul Nord-American al Liberului Schimb) şi instituŃii specializate de cooperare mondială (Banca Mondială. fierul forjat este înlocuit cu oŃelul. sunt concurate de Japonia şi Germania (nici una din acestea nu deŃine celelalte atribute ale puterii mondiale). d) preferinŃă pentru relaŃii democratice între membrii alianŃelor importante.1810/1817 – B1 – 1844/1851 II. nu au rivali în atracŃia pe care o exercită. investiŃiile sunt mici sau nu se efectuează. din punct de vedere economic. care cuprinde însă şi fluxuri intraeuropene. stabilizată la circa 30 %. chiar dacă sunt dominate de SUA. se introduce transportul pe calea ferată. rămân principala locomotivă a creşterii mondiale chiar dacă. care instituŃionalizează dincolo de hotarele Ńării multe din trăsăturile sistemului american însuşi. au o extindere mondială neegalată.1870/1875 – B2 – 1890/1896 III. .1940/1945 – A4 . mai ales asupra tineretului lumii. astfel: I. • faza B2 : recesiune economică: .1844/1851 – A2 . a redus ponderea SUA în PNB-ul mondial şi. FMI. totul conferă SUA o susŃinere politică pe care nici un alt stat nu o egalează. SUA îşi menŃine şi chiar îşi măreşte avan-tajul în ce priveşte productivitatea faŃă de rivalii vest-europeni sau japonezi. OrganizaŃia Mondială a ComerŃului). . SUA şi-a menŃinut totuşi puternicul avantaj competitiv în tehno-logia informaŃiei. O fază A şi una B durează circa 50 de ani şi formează. În ciclul II: • faza A2: creştere. inclusiv comandă şi forŃe armate integrate (NATO.are loc o puternică migraŃie europeană spre America de Nord. EvoluŃia economiei mondiale Economistul rus Kondratiev.se descoperă motorul cu abur. astfel că faza aceasta încetează.coincide cu revoluŃia industrială. decisivă din punct de vedere economic. mai precis. 1780/1799 – A1 .1967/1973 – B4 În ciclul I: • faza A1 (de creştere): . pe baza unei largi palete de indica-tori. InteracŃiunile acestor domenii fac din SUA singura superputere mondială. iar profiturile sunt reduse. un ciclu. b) cooperare economică regională (APEC. deoarece în economia capitalistă nu se prac-tică planificarea. din punct de vedere cultural.

SUA.S. . decimarea unor populaŃii băştinaşe.A. Totuşi. iar după 1713.restructurarea economică de după cel de-al doilea război mondial.faza A’1 – înflorirea economiei Europei feudale. 2. la creşterea rolului comercial al unor oraşe europene (Napoli. de deplasarea econo-miei Chinei şi Indiei spre periferie. au fost precizate două cicluri: 1050 A’1 – 1250 – B’1 – 1450 1450 – A’2 – 1600 – B’2 – 1750 În primul ciclu (înainte de apariŃia economiei mondiale): . Prin urmare. FranŃa şi Marea Britanie deŃin supremaŃia mondială. India. se încheie cu apariŃia unui nou mod de producŃie. Bremen. Hamburg. importul de aur. Extinderea geografică a economiei Economia mondială a apărut la sfârşitul secolului al XV-lea. FranŃa şi Olanda. . În ciclul IV: • faza A4: creştere postbelică.Se introduc navele cu abur în comerŃul oceanic. electronicii. având mari realizări în domeniile aerospaŃial. îşi dispută supremaŃia co-mercială.la nivel mondial apar noi puteri economice: SUA şi Germania. Între 1500 şi 1600. tutun. în secolul al XVIII-lea. Asia de Est. Au avut loc incursiuni europene pe mări şi oceane – fapt ce a dus la lărgirea orizontului de cunoaştere. precum şi.faza B’2 . . În ciclul III: • faza A3 : ascensiune economică. Genova. . creştere. Marea Britanie. la întemeierea porturilor de-a lungul rutelor. Africa şi insulele din Pacific. • faza A5: . .faza B’1 – declinul acesteia. Lübeck ş. Rusia – lumea devine globală la nivelul relaŃiilor politice. apoi s-a extins în America de Nord. şi Germania domină economia mondială. al zahărului spre Europa. America Centrală şi de Sud. • faza B4: . la extinderea comerŃului.. două tipuri de „actori” au acŃionat pe scena internaŃională: . Australia.criza petrolului din anii ’70. . .SUA rămâne prima putere economică mondială. . la consolidarea unei clase a negustorilor. Dacă. al producŃiei agricole. pe alt plan. • faza B3: . comerŃul FranŃei era alcătuit din transportul sclavilor spre America. . comerŃul cu sclavi. la început. în secolul al XVII-lea. apoi la folosirea în America (după cucerire) a sclavilor.economia mondială este dominată de tehnologiile înalte şi de biotehnologii. a avut loc expansiunea europeană (din Spania şi Portugalia) spre Africa. .creştere economică viguroasă a Germaniei şi Japoniei.în secolul al XVI-lea. între acest continent şi Orient. Milano. India. Japonia. determinarea unor cicluri ale economiei este dificilă. pe baza unor date demogra-fice şi comerciale.recesiunea economică datorată crizei din anii ’30. stagnare.3. Anterior acestui an. Spania şi Portugalia intră în declin.prin apariŃia puterilor extraeuropene – SUA. acumularea capitalului financiar şi comercial şi investirea unei părŃi a acestuia în manufacturile din Europa.a).stagnare economică.în secolul al XVII-lea. Extinderea economiei mondiale a fost însoŃită de jaf. Mexic. zahăr.faza A’2 . Orient şi America (Caraibe. Olanda era Ńara cea mai dinamică. iar comerŃul Marii Britanii consta în exportul de produse manufacturate. VeneŃia. UE şi Japonia domină economia mondială. În ultimele decenii.Petrolul este folosit drept combustibil în industrie. . economia mondială cuprindea Europa. . în secolul al XVIII-lea. Peru – spaniolii şi în estul Braziliei – portughezii). Din cele de mai sus rezultă că ciclurile Kondratiev cuprind anii care au urmat după 1780. automobilelor şi petro-chimiei.U. În jurul anului 1150 s-a intensificat comerŃul în Europa.

Peter J. Atât ideile lui Braudel. cât şi cele ale lui Wallerstein au găsit ecou printre geografi. succesele sale economice aduc unele state din acest spaŃiu în zonele centrale. ulterior. Chiar şi în interiorul unor state se află arii centrale care domină zonele rurale şi centrele urbane periferice. London. regiunea centrală este formată din America de Nord. Geografia politică nu consideră că spaŃiul poate fi central sau periferic. 56 Taylor P. Economia mondială s-a consolidat şi a cunoscut perioade de creştere şi de descreştere diferenŃiate de la o regiune la alta. b) comercianŃii. J. are loc amplasarea avantajoasă a acestora acolo unde benefi-ciază de cele mai bune condiŃii de rentabilitate. Procesele politice şi relaŃiile sociale din semiperiferie. din statele de la sud de Ecuator. China. pe resurse şi potenŃialul demografic. 1979. fapt ce contribuie la conturarea unor zone centrale şi periferice. iar succesul cel mai mare ele l-au avut în lumea anglosaxonă. URSS a devenit o mare putere militară. trei puteri şi-au exercitat hegemonia: łările de Jos. devenite mai rapide. Categoria de semiperiferie combină procesele din zonele cen-trale şi din cele periferice. Japonia este în centrul economiei Asiei de Est şi Sud-Est. Taylor apreciază că procesele centrale implică salarii mari. În lucrările lui Immanuel Wallerstein (1974. SituaŃia unor Ńări centrale şi semiperiferice în concepŃia lui Peter J. 2. responsabili cu schimburile internaŃionale. a reuşit să intre în semiperiferie. Rusia. unele au cunoscut succesul în economia mondială.a) statele. la reorganizarea aparatului politic – schimbări frecvente de guverne şi chiar de sisteme politice –. pe rând. Republica Africa de Sud. centrul este situat în partea nord-vestică. Astăzi. depind de zonele centrale (sub aspectul legăturilor politice. după destrămarea URSS. Zonele periferice sunt formate din „lumea a treia”. łările din jurul Golfului Persic atrag forŃa de muncă din Ńările arabe mai sărace. După aceasta. În lucrările sale recente. FederaŃia Rusă se bazează pe întinderea sa uriaşă. 1993.a. tehnologie avansată şi producŃie diversificată. ea este evidentă la nivel continental şi la nivel regional oriunde pe Terra. semiperiferia exploatează periferia şi.4. se pot obŃine contacte instantanee între toate punctele de pe glob datorită progresului comunicaŃiilor: călătoriile. Marea Britanie şi SUA. comerciale. Nation-state and Locality. Structura teritorială a economiei mondiale Fernand Braudel a analizat sistemul economic creat de statele din Europa Occidentală şi a preluat ideea de economie – lume de la istoricul Fritz Rörig. Taylor consideră că până acum.). Taylor Ulterior apariŃiei economiei mondiale s-a organizat şi o piaŃă mondială.Taylor56 nu analizează rolul statului. World – economy. creşte continuu numărul organi-zaŃiilor nonguvernamentale ş.5. nu intră în economia mondială ca parteneri egali. 1983. Statele s-au reorganizat. tehnologie precară şi producŃie diversificată. are loc reorganizarea statului prin revoluŃie în B3. procesele din periferie determină salarii mici. la rându-i.. dar din punct de vedere economic a rămas permanent în semiperiferie. a intrat în semiperiferie. militare etc. Structura centru-periferie include mai multe nivele: naŃional. fluxurile financiare multiplică. dar efectuează o prezentare globală a economiei mondiale şi se raliază interpretărilor lui Wallerstein. Longman Scientific & Technical. au cunoscut eşecuri în economia mondială. repetat. Statele subdezvoltate întâmpină numeroase dificultăŃi în schim-barea statutului lor de exportatoare de produse alimentare şi de materii prime. A crescut numărul filialelor firmelor. Astăzi. în A2. evidenŃiind totodată forŃele care modelează scena politică. În Europa. 1988. prin reorganizarea statului în perioada A4. regiunilor centrale şi celor îndepărtate. sporesc fluxurile turistice. facilitează întâlnirile şi contactele. regional şi mondial. toate acestea indică extinderea şi am-ploarea economiei mondiale. Political Geography. 1991) consacrate evoluŃiei economice a lumii se acordă atenŃie semipe-riferiilor. 2. . Europa de Vest şi Japonia. ale căror relaŃii se stabileau datorită diplomaŃiei. în faza B1 a intrat în periferia economiei mondiale. în timp ce statele industrializate se caracterizează printr-o concentrare excesivă a industriei. dar procesele care îl structurează determină dezvoltări eco-nomice inegale. dar destul de numeroase state din semiperiferie sau periferie au recurs. în economia mondială au avut loc schimbări profunde. este exploatată de centru.

FranŃa este una dintre puterile economice ale lumii. Emiratele Arabe Unite. iar Arabia Saudită. 1996. au trecut din periferie în semiperiferie. Într-o astfel de economie. 2. în faza B’2. iar această izbândă a fost consolidată în a doua fază Kondratiev de războiul civil (Sudul a devenit parte a periferiei americane într-un stat restructurat). locul II mondial. Malaysia ş. din punct de vedere economic. FranŃa a avut un declin relativ în B’2. şi nu consumului. Africa de Sud ş.a.În semiperiferie se află Brazilia. Taylor57. Germania a devenit o mare putere economică a lumii. companiile multinaŃionale au dominat piaŃa mondială. Londra şi New York. După unificarea din 1990. a fost înfrântă în zonele peri-ferice. Argentina. la începutul secolului al XX-lea. iar în secolul al XX-lea a cunoscut o puternică creştere economică (deşi a fost înfrântă în al doilea război mondial). John Wiley. altă dată centrală. După economie vin statele. De la apariŃia mercantilismului există obiceiul de a se cere economiei să precizeze mijloacele aflate la dispoziŃia oame-nilor de stat. World-economy. 1986. Taylor. Thailanda. Singapore. localizarea şi tipul de producŃie. Bahrein. mercantilismul susŃinea că la baza bunăstării unei Ńări stau dezvoltarea schimbului de mărfuri şi acumularea capitalului bănesc. Oman. dar profită de forŃa sa pentru a impune o pace globală celorlalte state din sistem. iniŃiat de P. Noul demers. Germania a avut o istorie puŃin stabilă. Elementele de bază ale economiei mondiale sunt: a) PiaŃa mondială. Longman. Modelele centru-periferie ne permit să înŃelegem că diferenŃele se creează fără încetare. ProducŃia de mărfuri are o valoare determinată de cererea şi oferta de pe piaŃa internaŃională. Taylor J. Marea Britanie. dar nu pot oferi o explicaŃie faptului că o regiune. ce evalua bogă-Ńiile pe care statul le poate mobiliza pentru a-şi îndeplini strategia. Japonia a intrat în economia mondială în al doilea ciclu Kondratiev. A luat naştere. După cum este ştiut. Economia se bazează pe o singură piaŃă (mondială şi capitalistă). în care statul dominant nu încearcă să se extindă teritorial. Marea Britanie a fost în declin. Războiul de independenŃă a împiedicat procesul de periferizare. World Hegemony Impasse. a fost înfrântă – ceea ce a avut ca urmare un al doilea declin relativ. a devenit. a devenit cea mai mare putere europeană până la al doilea război mondial. îşi pierde rolul din trecut şi este traversată de crize. SUA a păşit pe calea prosperităŃii şi a devenit (în secolul al XX-lea) cea mai mare putere economică. În ultima sută de ani. producŃia este destinată schimbului. 58 Taylor J. teoria statului hegemonic opune două forme de dominare: una militară şi a doua. În primul ciclu Kondratiev. Peter. Qatar. astăzi deŃine. economia politică. Nation – state and Locality. cele din a doua categorie au o suveranitate fără conŃinut. fapt care a condus la o restructurare a statului prin revoluŃie. The Way the Modern World Works. Statele poziŃionate central dispun de largi posibilităŃi de acŃiune. În lucrări mai recente (Taylor.. După cum se ştie. 2. mai voalată. este invers: cadrul general este creat de economie. şi-a restructurat statul în A2 şi.1. PiaŃa mondială determină cantitatea. dar în cadrul zonei centrale. Political Geography. care desemnează trăsăturile esenŃiale ale lumii. pieŃele precapitaliste erau bazate pe preŃuri fixe. parte din centru. acestea pot fi poziŃionate în centrul sau la periferia economiei – lume.a. 1996)58. apoi. în prezent. Londra. În ultimii 50 de ani. Peter. dar continuă să fie o putere economică. STRUCTURA TERITORIALĂ A ECONOMIEI MONDIALE Prima abordare a geografiei politice prin prisma sistemelor mondiale este relativ recentă şi aparŃine lui Peter J. în urma războiului civil. 57 . După războiul civil. când statul s-a restructurat. Statele Unite au avut în faza B’2 o poziŃie periferică.

d) preferinŃă pentru relaŃii democratice între membrii alianŃelor importante.b) Sistemul statal constituie un alt element de bază al economiei mondiale. sub anumite aspecte. chiar dacă sunt dominate de SUA. din cauza existenŃei a două state cu potenŃial de conducere – Japonia şi China. Această structură cuprinde Ńările centrale. NAFTA – Acordul Nord-American al Liberului Schimb) şi instituŃii specializate de cooperare mondială (Banca Mondială. SUA şi-a menŃinut totuşi puternicul avantaj competitiv în tehno-logia informaŃiei. şi nu de pe acelea ale sistemului mondial de state. inclusiv comandă şi forŃe armate integrate (NATO. InteracŃiunile acestor domenii fac din SUA singura superputere mondială. Într-o piaŃă globală. Imediat după al doilea război mondial. aflate în competiŃie. sfârşitul STATULUI (traducere din limba engleză). b) cooperare economică regională (APEC. din cauza poziŃiei dominante a Statelor Unite. au o extindere mondială neegalată. rămân principala locomotivă a creşterii mondiale chiar dacă. FMI. În economia mondială sunt numeroase entităŃi politico-statale. Guvernele naŃionale care ignoră sau opun rezistenŃă presiunilor pieŃei. Politică şi destin – sfârşitul ISTORIEI. Editura Antet. din punct de vedere tehnologic. care instituŃionalizează dincolo de hotarele Ńării multe din trăsăturile sistemului american însuşi. 2000. În afara regiunilor dezvoltate.). cooperarea regională este încă scăzută. Bucureşti. Dinamismul economic american asigură condiŃiile necesare exer-citării supremaŃiei mondiale. Se manifestă difi-cultăŃi considerabile din cauza dezechilibrelor care există între state sau între statele . deprecierea monedei şi scăderea investiŃiilor”59. mai precis. . sunt concurate de Japonia şi Germania (nici una din acestea nu deŃine celelalte atribute ale puterii mondiale). Statele şi celelalte organizaŃii sunt analizate de pe poziŃiile pieŃei mondiale (globale).nucleu şi cele de la periferii. SUA îşi menŃine şi chiar îşi măreşte avan-tajul în ce priveşte productivitatea faŃă de rivalii vest-europeni sau japonezi. c) Al treilea element de bază îl constituie o structură pe trei nivele. unităŃile fundamentale încetează să mai fie statele şi economiile naŃionale. decisivă din punct de vedere economic. sfârşitul POLITICII. c) proceduri care pun accentul pe luarea deciziilor pe bază de consens. îşi asumă riscul unor crize financiare. 34. printre care: a) un sistem colectiv de securitate. PosibilităŃile multor state. Tratatul de Securitate SUA – Japonia etc. înlocuite tot mai mult prin modelele de pro-ducŃie şi consum organizate în companii transnaŃionale şi alŃi agenŃi care operează dincolo de graniŃele naŃionale şi nu sunt legaŃi de nici un teritoriu naŃional sau guvern. stabilizată la circa 30 %. totul conferă SUA o susŃinere politică pe care nici un alt stat nu o egalează. după cum se spune că au făcut Marea Britanie în anii ’70. a redus ponderea SUA în PNB-ul mondial şi. mai ales asupra tineretului lumii. prin subvenŃionarea locurilor de muncă. 59 Andrew Gamble. Refacerea economică a Europei Occidentale şi a Japoniei. „ReŃelele globale financiare şi tipurile de comerŃ internaŃional modelează politicile economice naŃionale. ele suferă pedepse ca scăderea performanŃei economice. În domeniile hotărâtoare ale economiei. de a modela piaŃa globală în propriul folos sunt foarte limitate. urmată de fenomenul mai larg al dinamismului economic al Asiei. sau Suedia în anii ’90. Acest fapt este mai evident în cele două Americi. din punct de vedere economic. Dacă guvernele persistă în acest tip de politică. Marile puteri şi superputerile influenŃează puter-nic economia mondială. economia americană furniza peste 50% din Produsul NaŃional Brut (PNB) al lumii. partea sa din producŃia industrială a lumii. nu au rivali în atracŃia pe care o exercită. TendinŃele de globalizare au fost însoŃite de anumite schimbări în economia mondială care au slăbit statele-naŃiuni şi chiar le-au ştirbit suveranitatea. care acŃionează ca nişte trupe de asalt împotriva tuturor barierelor aflate în calea competiŃiei deschise şi schimbului. cele cu statut de semiperiferie şi cele cu statut de periferie. pag. SupremaŃia SUA determină o nouă ordine internaŃională. din punct de vedere cultural. Statele Unite ale Americii deŃin poziŃia supremă în domenii decisive ale puterii mondiale: din punct de vedere militar. OrganizaŃia Mondială a ComerŃului). deŃin întâietatea în toate ramurile de vârf ale inovaŃiei. Acelaşi autor subliniază că afirmarea pieŃei globale înseamnă că guvernele îşi pierd autonomia şi „devin neputincioase” în faŃa forŃelor economice globale. Regionalismul oferă posibilităŃi pe care statele – naŃiuni nu le pot oferi pentru creşterea securităŃii lor economice. Statele au o economie organizată şi o recunoaştere interna-Ńională. dar şi el se manifestă în Asia de Est. protejarea unor industrii necompetitive sau cheltuieli mai mari decât erau pregătite să suporte pieŃele. mai ales ale celor slab dezvoltate. FranŃa în anii ’80.

astfel: I. care cuprinde însă şi fluxuri intraeuropene. în această fază. În ciclul II: • faza A2: creştere.1914/1920 – B3 – 1940/1945 IV.S. Faza B este cauzată de decalajul dintre descoperirile tehnolo-gice şi aplicarea lor pe scară largă.economia mondială este dominată de tehnologiile înalte şi de biotehnologii. . .1890/1896 – A3 . a ajuns la concluzia că economia mondială are o dezvoltare cicli-că. automobilelor şi petro-chimiei. În ciclul III: • faza A3 : ascensiune economică.se dezvoltă industria bumbacului şi a fierului forjat. 1780/1799 – A1 . .coincide cu revoluŃia industrială.SUA rămâne prima putere economică mondială.Petrolul este folosit drept combustibil în industrie.restructurarea economică de după cel de-al doilea război mondial. şi Germania domină economia mondială. .criza petrolului din anii ’70.2. 2.1967/1973 – B4 În ciclul I: • faza A1 (de creştere): . • faza A5: . Ciclurile Kondratiev s-au desfăşurat până acum.creştere economică viguroasă a Germaniei şi Japoniei.1940/1945 – A4 . . • faza B1 (de puternică recesiune): . astfel că faza aceasta încetează. .e) structură judiciară şi constituŃională mondială elementară (de la Tribunalul InternaŃional de la Haga până la Tribunalul special care judecă crimele de război din Bosnia). . în concepŃia lui Kondratiev. . .1844/1851 – A2 . iar profiturile sunt reduse.recesiunea economică datorată crizei din anii ’30.U. electronicii. având mari realizări în domeniile aerospaŃial.Marea Britanie este lider economic mondial.Se introduc navele cu abur în comerŃul oceanic.Marea Britanie este liderul economiei mondiale. deoarece în economia capitalistă nu se prac-tică planificarea. . investiŃiile sunt mici sau nu se efectuează. Rusia – lumea devine globală la nivelul relaŃiilor politice. pe baza unei largi palete de indica-tori. se ajunge la supraproducŃie. • faza B4: . .1870/1875 – B2 – 1890/1896 III. În timpul fazei A se fac investiŃii în tehnologiile noi atât timp cât profiturile sunt mari. • faza B2 : recesiune economică: .se restructurează producŃia.se descoperă motorul cu abur. . .1810/1817 – B1 – 1844/1851 II. EvoluŃia economiei mondiale Economistul rus Kondratiev.stagnare economică. În ciclul IV: • faza A4: creştere postbelică. O fază A şi una B durează circa 50 de ani şi formează.prin apariŃia puterilor extraeuropene – SUA. producŃia se reorganizează.la nivel mondial apar noi puteri economice: SUA şi Germania. fierul forjat este înlocuit cu oŃelul. Aceasta cuprinde o fază de creştere (A) şi o fază de stagnare sau de recesiune (B). • faza B3: . se introduce transportul pe calea ferată.are loc o puternică migraŃie europeană spre America de Nord. Japonia. .A. un ciclu.

FranŃa şi Olanda. iar după 1713.a. În lucrările lui Immanuel Wallerstein (1974. îşi dispută supremaŃia co-mercială.4. . . Peter J. al zahărului spre Europa.3. Mexic. în secolul al XVIII-lea. America Centrală şi de Sud. Orient şi America (Caraibe. 1983. apoi la folosirea în America (după cucerire) a sclavilor. Spania şi Portugalia intră în declin. Genova. Au avut loc incursiuni europene pe mări şi oceane – fapt ce a dus la lărgirea orizontului de cunoaştere. India.SUA. fluxurile financiare multiplică.. 2. regiunilor centrale şi celor îndepărtate. pe alt plan. se încheie cu apariŃia unui nou mod de producŃie. are loc amplasarea avantajoasă a acestora acolo unde benefi-ciază de cele mai bune condiŃii de rentabilitate. Asia de Est. Hamburg. importul de aur.. Dacă. acumularea capitalului financiar şi comercial şi investirea unei părŃi a acestuia în manufacturile din Europa. J. dar efectuează o prezentare globală a economiei mondiale şi se raliază interpretărilor lui Wallerstein. UE şi Japonia domină economia mondială. Extinderea economiei mondiale a fost însoŃită de jaf. a avut loc expansiunea europeană (din Spania şi Portugalia) spre Africa. determinarea unor cicluri ale economiei este dificilă. În lucrările 60 Taylor P.faza B’1 – declinul acesteia. la întemeierea porturilor de-a lungul rutelor. Prin urmare. Milano. comerŃul FranŃei era alcătuit din transportul sclavilor spre America. 1979. . responsabili cu schimburile internaŃionale. la consolidarea unei clase a negustorilor. se pot obŃine contacte instantanee între toate punctele de pe glob datorită progresului comunicaŃiilor: călătoriile. Între 1500 şi 1600. Statele subdezvoltate întâmpină numeroase dificultăŃi în schim-barea statutului lor de exportatoare de produse alimentare şi de materii prime.faza A’1 – înflorirea economiei Europei feudale. la creşterea rolului comercial al unor oraşe europene (Napoli.faza A’2 . VeneŃia.faza B’2 . 1991) consacrate evoluŃiei economice a lumii se acordă atenŃie semipe-riferiilor. apoi s-a extins în America de Nord. Bremen. Marea Britanie. cât şi cele ale lui Wallerstein au găsit ecou printre geografi. pe baza unor date demogra-fice şi comerciale. al producŃiei agricole. iar comerŃul Marii Britanii consta în exportul de produse manufacturate. 1988. b) comercianŃii. Totuşi. la început. . stagnare.Taylor60 nu analizează rolul statului. A crescut numărul filialelor firmelor. Nation-state and Locality. World – economy. Africa şi insulele din Pacific. devenite mai rapide. în secolul al XVIII-lea. comerŃul cu sclavi.în secolul al XVI-lea. Peru – spaniolii şi în estul Braziliei – portughezii). zahăr. Extinderea geografică a economiei Economia mondială a apărut la sfârşitul secolului al XV-lea. evidenŃiind totodată forŃele care modelează scena politică. au fost precizate două cicluri: 1050 A’1 – 1250 – B’1 – 1450 1450 – A’2 – 1600 – B’2 – 1750 În primul ciclu (înainte de apariŃia economiei mondiale): . precum şi. 2. în secolul al XVII-lea. Anterior acestui an. 1993. Lübeck ş. London.în secolul al XVII-lea. Astăzi. Olanda era Ńara cea mai dinamică. Australia. creşte continuu numărul organi-zaŃiilor nonguvernamentale ş. Structura teritorială a economiei mondiale Fernand Braudel a analizat sistemul economic creat de statele din Europa Occidentală şi a preluat ideea de economie – lume de la istoricul Fritz Rörig. între acest continent şi Orient. sporesc fluxurile turistice. tutun. creştere. decimarea unor populaŃii băştinaşe. Atât ideile lui Braudel. de deplasarea econo-miei Chinei şi Indiei spre periferie. ale căror relaŃii se stabileau datorită diplomaŃiei. Din cele de mai sus rezultă că ciclurile Kondratiev cuprind anii care au urmat după 1780. facilitează întâlnirile şi contactele. în timp ce statele industrializate se caracterizează printr-o concentrare excesivă a industriei. În ultimele decenii. Longman Scientific & Technical. la extinderea comerŃului. În jurul anului 1150 s-a intensificat comerŃul în Europa. economia mondială cuprindea Europa. Political Geography. toate acestea indică extinderea şi am-ploarea economiei mondiale. două tipuri de „actori” au acŃionat pe scena internaŃională: a) statele. FranŃa şi Marea Britanie deŃin supremaŃia mondială. India.a). iar succesul cel mai mare ele l-au avut în lumea anglosaxonă.

în faza B’2. Africa de Sud ş. Marea Britanie şi SUA. regional şi mondial. repetat. Zonele periferice sunt formate din „lumea a treia”. iar Arabia Saudită. FranŃa a avut un declin relativ în B’2. Modelele centru-periferie ne permit să înŃelegem că diferenŃele se creează fără încetare. SituaŃia unor Ńări centrale şi semiperiferice în concepŃia lui Peter J. Structura centru-periferie include mai multe nivele: naŃional. îşi pierde rolul din trecut şi este traversată de crize. depind de zonele centrale (sub aspectul legăturilor politice. URSS a devenit o mare putere militară. trei puteri şi-au exercitat hegemonia: łările de Jos. Germania a avut o istorie puŃin stabilă. Bahrein. Germania a devenit o mare putere economică a lumii. locul II mondial. au trecut din periferie în semiperiferie. este exploatată de centru. iar în secolul al XX-lea a cunoscut o puternică creştere economică (deşi a fost înfrântă în al doilea război mondial). După unificarea din 1990.sale recente. Europa de Vest şi Japonia. în A2. Procesele politice şi relaŃiile sociale din semiperiferie. semiperiferia exploatează periferia şi. a fost înfrântă în zonele peri-ferice. dar continuă să fie o putere economică. a intrat în semiperiferie. dar destul de numeroase state din semiperiferie sau periferie au recurs. procesele din periferie determină salarii mici. După aceasta. Economia mondială s-a consolidat şi a cunoscut perioade de creştere şi de descreştere diferenŃiate de la o regiune la alta. nu intră în economia mondială ca parteneri egali. Qatar. parte din centru. 2. dar nu pot oferi o explicaŃie faptului că o regiune. comerciale. FranŃa este una dintre puterile economice ale lumii.5. Japonia a intrat în economia mondială în al doilea ciclu Kondratiev. când statul s-a restructurat. în economia mondială au avut loc schimbări profunde. tehnologie avansată şi producŃie diversificată. Rusia. Astăzi. fapt ce contribuie la conturarea unor zone centrale şi periferice. la începutul secolului al XX-lea. pe rând. Taylor apreciază că procesele centrale implică salarii mari. Singapore.. În primul ciclu Kondratiev. prin reorganizarea statului în perioada A4. După războiul civil. a reuşit să intre în semiperiferie. ulterior. dar procesele care îl structurează determină dezvoltări eco-nomice inegale. China. În semiperiferie se află Brazilia. FederaŃia Rusă se bazează pe întinderea sa uriaşă. fapt care a condus la o restructurare a statului prin revoluŃie. Chiar şi în interiorul unor state se află arii centrale care domină zonele rurale şi centrele urbane periferice. dar în cadrul zonei centrale. ea este evidentă la nivel continental şi la nivel regional oriunde pe Terra. au cunoscut eşecuri în economia mondială. din punct de vedere economic. la rându-i.). Statele s-au reorganizat. succesele sale economice aduc unele state din acest spaŃiu în zonele centrale. łările din jurul Golfului Persic atrag forŃa de muncă din Ńările arabe mai sărace. Argentina. a devenit cea mai mare putere europeană până la al doilea război mondial. Marea Britanie. Malaysia ş. la reorganizarea aparatului politic – schimbări frecvente de guverne şi chiar de sisteme politice –.a. Statele Unite au avut în faza B’2 o poziŃie periferică. iar această izbândă a fost consolidată în a doua fază Kondratiev de războiul civil (Sudul a devenit parte a periferiei americane într-un stat restructurat). În ultima sută de ani. Marea Britanie a fost în declin. . Emiratele Arabe Unite.a. SUA a păşit pe calea prosperităŃii şi a devenit (în secolul al XX-lea) cea mai mare putere economică. regiunea centrală este formată din America de Nord. şi-a restructurat statul în A2 şi. după destrămarea URSS. altă dată centrală. Oman. dar din punct de vedere economic a rămas permanent în semiperiferie. În Europa. în urma războiului civil. Republica Africa de Sud. militare etc. a fost înfrântă – ceea ce a avut ca urmare un al doilea declin relativ. astăzi deŃine. are loc reorganizarea statului prin revoluŃie în B3. Geografia politică nu consideră că spaŃiul poate fi central sau periferic. Categoria de semiperiferie combină procesele din zonele cen-trale şi din cele periferice. Taylor Ulterior apariŃiei economiei mondiale s-a organizat şi o piaŃă mondială. pe resurse şi potenŃialul demografic. tehnologie precară şi producŃie diversificată. Japonia este în centrul economiei Asiei de Est şi Sud-Est. unele au cunoscut succesul în economia mondială. Taylor consideră că până acum. din statele de la sud de Ecuator. în prezent. Războiul de independenŃă a împiedicat procesul de periferizare. a devenit. în faza B1 a intrat în periferia economiei mondiale. centrul este situat în partea nord-vestică. Thailanda.

după al doilea război mondial. de către marile puteri. Lumea contemporană prezintă o mare complexitate. . care. determinată şi amplificată de factori precum: a) colonialismul. FRONTIERELOR. contribuie. ca o reacŃie la structurile medievale. la controlul unor surse de materii prime. Haushofer). 3. zone climatice etc. ba-zată pe caste. Oraşele-state greceşti. sau la subordonarea lui unor entităŃi regionale (teoria integrării). care nu poate exista decât pe o bază teritorială bine organizată din punct de vedere geografic. b) o unitate politică aflată sub conducerea unui guvern federal. b) o comunitate de oameni cu o descendenŃă. care îl devansează în istorie. A MĂRILOR ŞI OCEANELOR 3. În geografia politică. de a-şi elabora şi promova în mod suveran politica internă şi externă. şi a treia generaŃie.. În geografia politică. forma de guvernământ. statul democrat. la menŃinerea identităŃii naŃiunii. Statele moderne au apărut în Europa la sfârşitul secolului al XIII-lea şi începutul secolului al XIV-lea. Elementele fundamentale ale statului După Martin Glassner61. statul paternalist. NaŃiunea poate reprezenta: a) un membru al OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite. statele-naŃiuni. NaŃiunea nu este sinonimă cu statul (Ńara). Se disting trei generaŃii de state: prima generaŃie apărută. Statul este emanaŃia politică a naŃiunii. Din Antichitate şi până astăzi. iar Ludovic al XIVlea adoptase conceptul abso-lutist: Statul sunt eu. elementele care definesc statul sunt: teritoriul. exprimând o concepŃie morală şi filosofică despre destinul statului. în continuare. 1995. J. organizarea economică.John Wiley. Uneori au fost create state în absenŃa unei naŃiuni. apărută la sfârşitul primului război mondial pe ruinele unor imperii. puternic încetăŃenită.2. cultură şi teritoriu comune. Personalitatea geografică (entitatea distinctă) a unui stat este determinată de poziŃia sa pe glob.. senioriile Evului Mediu sunt unele din principalele forme pe care le-a avut statul în decursul timpului. şcoala geopolitică germană concepea statul ca un organism viu (Ratzel. New York. pe continent. populaŃia. statul totalitar (comunist. sistemul de circulaŃie. în care este sta-bilită 61 Glassner M. J. b) integrarea economică mondială sau regională.1. fascist). statul este definit ca un spaŃiu organizat politic. termenii de stat şi naŃiune se folosesc dife-rit de modul încetăŃenit în limbajul comun. Conceptul de stat Statul a apărut în Antichitate. sub egida monarhiei absolute sau a republicii. care a contribuit la o puternică fragmentare statală. statul poate reprezenta: a) o unitate politică independentă şi suverană pe un teritoriu. a doua generaŃie. nu afectează dreptul fiecărui stat de a se apăra împotriva unor primejdii externe. a cărei conti-nuă amplificare nu ştirbeşte ideea statală. noŃiunea de stat a evoluat de la considerarea sa ca o forŃă de origine divină la optica aristocratică. În prezent. apărută prin procesul decolonizării.3. În lumea contemporană semnificaŃia statului a dobândit diverse note caracteristice: statul democrat burghez. în cadrul unei regiuni geografice. GEOGRAFIA GRANIłELOR. imperiile roman şi aztec. c) ideea statală. la conflicte de interese între metropole etc. independent şi suveran pe un teritoriu. Political geography. sau chiar la teoria dispariŃiei statului. GEOGRAFIA STATULUI ŞI A NAłIUNII. la răspândirea sau impunerea unor religii. A) Teritoriul statului După cum se ştie. ca o organizaŃie politică naŃională. de întindere limitată. Teritoriul statului reprezintă ca-drul spaŃial (spaŃiul geografic). Rousseau considera că statul este forma cea mai angajantă a asocierii politice.

create de structura etnică neomogenă. necesită mari cheltuieli pentru apărare şi pentru păstrarea integrităŃii teritoriale.). comunitatea internaŃională n-a mai acceptat acest tip de creştere a teritoriului (anexarea Austriei de către Germania în anul 1938. Statele mari din Antichitate s-au format pe cele mai mari văi şi în regiunile de câmpie (China pe valea Huang-He. umanizată. Canada. Mali. state-alpine. estul şi sud-estul Chinei ş. înaintarea deltelor. pentru forŃa şi stabi-litatea lor. având o anumită specificitate. Canada). transfer limitat de suveranitate. este o entitate geografică. iar unele state mici (Israel. dar şi dezavantaje.500. care determină concentrarea obiectivelor economice în anumite regiuni (sudul Canadei. Japonia). dar şi dezavantaje (dez-voltarea economică diferită a zonelor. Canada) – toate acestea influenŃând valorificarea resurselor. formarea insulelor în zona litorală. nivelurile de dezvoltare economică şi politică a statelor. state-arhipelag (Indonezia. în timpul marilor descoperiri geografice şi în timpul colonizării. În trecut. unele state din Africa (Niger.) au mai multe resurse decât cele cu suprafeŃe mijlocii. drumurile comerciale au avut un rol important în formarea unor state. au regiuni cu importanŃă strategică. teritoriul natural devine teritoriu politic. Luxemburg) au un nivel economic ridicat. Egiptul antic pe valea Nilului). iar unele dintre ele o mare putere militară. • repartiŃia geografică a populaŃiei: densitate mare în condiŃiile unei răspândiri omogene.a. • prin aservire. statesubcontinent (India. • creşterea teritoriului prin procese naturale şi activităŃi antro-pice – eroziune fluviatilă însoŃită de modificarea talvegului. După mărimea teritoriului au fost stabilite mai multe clasificări: • A. Macrostate . Statelor Unite. permiŃând folosirea lor de către un alt stat (navigaŃie pe un râu. Australia ş. a atacurilor din mai multe direcŃii ş.a.a. • prin ocupare. baze militare). • distribuŃia reŃelei de transporturi. mlăştinoase (Rusia. concretă.). poziŃie favorabilă ş. neomogenă. • suprafaŃa mare a teritoriului unor state poate prezenta avan-taje (resurse naturale. prin pol-dere. Louisiana de la francezi în 1803 ş. dificultăŃi de guvernare ş.).000. Contactul dintre unităŃile naturale majore.). spaŃii nepopulate (Rusia. a) Formarea teritoriului statelor În apariŃia statelor un rol important l-au avut condiŃiile fizico-geografice ale teritoriului locuit.a. controlul ineficient al teritoriului. . în 1867. densitate mică.Teritoriul statului. Australia. state-deşert. Kuweit. amenajări hidrotehnice. sau a tendinŃelor de anexare de către state mari. Statele cu suprafeŃe mari (Rusia. dar aceste resurse pot fi localizate în regiuni greu accesibile şi la distanŃe mari de centrele de prelucrare. diferenŃe mari în concentrarea populaŃiei ş. b) Mărimea teritoriului statului este relevantă pentru: • determinarea spaŃiului fizico-geografic şi caracterizarea unor state: state-continent (Australia). exploatare comercială ş.a. pot deveni uşor Ńinta iredentismului. • din punct de vedere geostrategic şi geoeconomic pot exista avantaje ale statelor cu suprafeŃe mari (organizarea apărării). Sanguin distinge 9 categorii de state: 1.. Canada). Sub incidenŃa sistemului politic. nordul Canadei). în fapt. mărimea statelor nu este totdeauna hotă-râtoare pentru varietatea şi cantitatea resurselor. Basarabiei şi Bucovinei de Nord prin Pactul Ribbentrop-Molotov ş. Brazilia. în secolul al XX-lea. dar în interiorul lor pot fi regiuni de deşert (Sudan.000 kmp.între 2.populaŃia (acelui stat). aprovizionare cu apă şi resurse.. Australia).000 şi 6. Florida a fost cumpărată de SUA. în Rusia.000. Mesopotamia pe văile Tigrului şi Eufratului. 2. • prin transferul de suveranitate (Rusia a vândut Alaska. de la spanioli în 1819. Ciad) au suprafeŃe mari. În afara acestor situaŃii. China. Spre exemplu. sunt confruntate cu exportul de forŃă de muncă. Statele mari riverane pot pretinde o parte mai întinsă a platformei continentale sau a spaŃiului oceanic. Principalele caracteristici ale teritoriului sunt mărimea şi forma.000 kmp. mean-drare. sunt uneori confruntate cu forŃe centrifuge.a. în baza unor norme internaŃionale. insule artificiale etc. dar sunt slab dezvoltate economic. mai ales în trecut.a.). apa.a. sud-estul Australiei. China. State imense . a Ńărilor baltice. India pe valea Indusului.a. a unor părŃi din teritoriul unor state. Geografi occidentali consideră teritoriul politic cvadridimensional (aerul. Statele mici au resurse limitate. vecine. dar şi în perioada contemporană au existat mai multe căi prin care au fost dobândite teritorii: • prin anexare în urma cuceririlor. state-câmpii. Singapore. cu îngheŃ peren (Siberia. Algeria. valorificarea insuficientă a unor resurse. solul şi timpul).cu peste 6.

000 şi 5. 3. Canada 9. în aceste state.a. 4..391 kmp. State cu suprafaŃa între 350.9 mil.). face parte din categoria statelor mijlocii.44 kmp.3 135.2 7.0 kmp. 1.000 kmp.a. Malawi ş.a. aşezarea şi localizarea teritoriului unui stat definesc sistemul de relaŃii pe trepte de integrare (locală.a.între 100. Glossner. B) Forma statelor este rezultatul unui lung proces istorico-politic şi este dată de conturul spaŃial.kmp. Zambia. dificultăŃi în exercitarea controlului central.1 mil. 5.a. 2. 6.5 mil.0 kmp. Austria cu punga Tyrol-Voralberg ş.000 kmp.între 1. se apropie de forma geografică ideală. State mijlocii .000 şi 100. Japonia. Filipine) şi statele cu multe insule (Grecia. • statele cu teritoriul apendicular (R.între 650. Italia.250. după clasificarea lui A.kmp.000 kmp Teritorii dependente Total Număr de state 9 48 28 43 65 193 SuprafaŃa totală (mil.între 25. Mali ş..000 şi 650. Italia ş. State foarte mici .a. precum şi raporturile .0 kmp. State mici . se localizează unul sau mai multe state mai mici.500. crt. Togo. Nauru 21. Deşi Ńara noastră a cunoscut amputări teritoriale în secolul al XX-lea prin ocuparea nor-dului Bucovinei. C) PoziŃia.kmp. Uruguay ş.5 mil. Norvegia.000 kmp. tot din această categorie.1 3. în Europa Centrală. • statele cu teritoriul perforat (Africa de Sud. łinutului HerŃa.) 75.Congo cu coridorul Matadi. State foarte mari .000 kmp. Microstate .între 250.000 kmp. precum şi o serie de dezavantaje: tendinŃe de separatism la extremităŃi. Vatican 0. Această formă a teritoriului. regională şi mon-dială). 6. • statele cu teritoriul încorsetat (Brunei.000 – 150. Polonia. Glassner (1992) apreciază că e mult mai utilă următoarea clasificare a statelor: Nr. San Marino 61.000 kmp. Malaysia ş. 5.. cu capitala localizată în centrul statului în care s-ar putea ajunge din orice punct într-un timp minim şi cu cheltuieli mici de transport. State mari .000 kmp. Zimbabwe. Cele mai mici state I. posibilităŃi reduse de secesiune internă. Afganistan cu culoarul PandjWakkan. State cu suprafaŃa sub 30. • M.între 2. Brazilia 8.kmp. Prezintă o mare varietate climatică.250. Basarabiei ş.000 şi 1. 5. într-o astfel de categorie se află: România.).000 – 30. aceasta prezintă interes din punctul de vedere al geografiei politice sub aspectul centralităŃii.a. 7. State cu suprafaŃa între 150.D.kmp. deŃine locul al doilea după Polonia. 9. Tuvalu 30.000 kmp. iar după clasifi-carea lui M. cu suprafaŃa sa de 238. cu posibilitatea unui control facil al teritoriului. Categoria de mărime State cu suprafaŃa peste 2.5 1.8 45.000 şi 25. 3. SUA 9.500. dezvoltării economice.000 kmp. Dintre tipurile de forme geografice definite ale statelor menŃionăm: • statele compacte au graniŃe cu lungime mai mică. apărare etc. 4. Benin. 4. reprezentând cea mai importantă caracteristică politică.. prezintă dificultăŃi în administrare.3 mil. Monaco 1. 1. Monaco ş. Ministate . Cele mai mari state 1.000 kmp. 8.000 – 2.6 kmp. 3. ca mărime.).).kmp.000 şi 250.8 Extremele acestei clasificări privesc două categorii de state: II. • statele cu teritoriu fragmentat includ statele – arhipelag (Indo-nezia. China 9. În acest tip de formă teritorială pot fi înscrise Chile. 2. FederaŃia Rusă 17. al geostrategiei.a.sub 5.3.8 2. 4. funcŃionalităŃii infrastructurii de comunicaŃie etc. • statele cu teritoriul strangulat (Israel între 1949-1967. 2. State cu suprafaŃa între 350. Sanguin.).000 kmp. 5. bio-pedo-geografică şi de resurse naturale. • statele cu teritoriu alungit se extind de-a lungul unui meridian sau al unei paralele. România. aşezarea şi localizarea geografică a teritoriilor politice PoziŃia. costuri ridicate ale transportu-rilor.500.

c) frontiere maritime (limita exterioară a apelor teritoriale). În decursul timpului. se manifestă tendinŃe de George Erdeli şi colab. pag. linia talvegului. DicŃionar de geografia populaŃiei. Fronts et frontieres. Editura Corint. De-a lungul timpului. între valoni şi flamanzi. 1995. Vecinătatea cu statele mari. Cucu şi Ionica Soare63. Political geography. EvoluŃia factorilor istorici. 2001. Karl Haushofer aprecia că frontierele sunt bune şi rele. Există patru tipuri de frontiere: a) frontiere terestre. raporturile politice. După M. frontierele au fost un rezultat al luptei pentru afirmarea fiinŃei naŃionale. prin legislaŃie proprie internă. pot avantaja sau dezavantaja geopolitic un stat. relaŃiile externe ale statelor se orientează pe anumite axe de interes geopolitic. în Marea Britanie cu irlandezii ).). frontierele nu coincid cu repartiŃia spaŃială a naŃiunilor. datorită presiunii exercitate de două state. potenŃialul natural şi uman. Foucher65 consideră frontierele discontinuităŃi geopolitice. locul particular al fiecărui stat. pag. linia mediană). DicŃionar de geografie umană.133. sau supuse unor situaŃii de dictat. c) frontiere supraimpuse. precum şi cu puterile regionale şi mondiale au ca rezultantă poziŃia geopolitică a unui stat. b) frontiere fluviale (separă în două apele unui fluviu: pentru cele navigabile. în interiorul căreia se trasează graniŃa. distanŃele faŃă de centrele de putere ale timpului. 63 62 . b) frontiere subsecvente. în Canada. potenŃialul de conflicte şi problemele de securitate. este izobară politică. d) frontiere relicte. Foucher. Afganistanul ş. Kjellen apreciau că frontiera este limita exte-rioară a unui stat. Japonia. 64 M. deseori. economice şi militare cu statele vecine. Ionica Soare. trasate arbitrar (frontiere de cancelarie). John Wiley. care n-au cunoscut problemele strategice specifice statelor continen-tale. unele state au avut de suferit (Polonia. New York. Editura N’Ergo. de tranzit internaŃional. Vasile Cucu.62 După V. FranŃa. 1999. ce coincide cu limi-tele externe ale unei Ńări. fruntariilor. În raport cu contextul general. geogra-fia aşezărilor umane şi geografie economică. În cele mai multe cazuri. La rându-i. Germania. un popor. Ratzel şi R. E) Geografia frontierelor. iar pentru cele nenavigabile. urmările imperiilor coloniale. Ancel afirma că frontiera.de comunicaŃie cu celelalte teritorii. Fayard. iar în cazul celor maritime. fiind. politico-istoric. Marea Britanie. geograful francez J. raporturile de forŃe şi sferele majore de influenŃă pe plan mondial produc frecvent modificări ale poziŃiei geopolitice a statelor. frontiera este arealul politico-geografic dincolo de o unitate politică integrată. Fr. Indonezia ş. 15. ce delimitează teritoriul pe care îşi exer-cită suveranitatea exclusivă fiecare dintre ele. SUA. Totodată. 1988. cât şi ca puteri maritime. Paris. sau expresia unui raport de putere militară. au fost puteri maritime. de faliile şi zonele tampon îşi pun puternic amprenta asupra poziŃiei geopolitice a unui stat. Spania. poziŃia geopolitică generează probleme geostrate-gice şi de securitate. sau zona de contact între diferite culturi sau unităŃi politice.a. Rusia ş. iar fostul Imperiu Habsburgic a acŃionat pe mai multe direcŃii geopolitice. în provincia Quebec. iar din această cauză apar tensiuni chiar şi în Europa Occidentală (în Belgia. 65 M. din cauza poziŃiei şi localizării lor geo-grafice. graniŃelor Frontiera este un spaŃiu de separaŃie între două state (de natură convenŃională sau impusă). respectând convenŃiile internaŃionale. au evoluat atât ca puteri continentale. iar M. România. în acest context general poate fi apreciată poziŃia geopolitică diferenŃiată a statelor. aşa cum au fost cele impuse României prin Dictatul de la Viena şi prin Pactul RibbentropMolotov.Glassner. Frontierele se stabilesc prin tratate bilaterale sau multilaterale.).a.a. politica marilor puteri au dat frontierelor funcŃii complexe (de dezvoltare economică. în Spania cu bascii. D) PoziŃia geopolitică a statelor Localizarea geografică. militare etc. Mongolia. d) frontiere aeriene (liniile perpendiculare care pornesc de la cele terestre sau acvatice până la limita inferioară a spaŃiului cosmic). Glassner64. frontierele sunt de patru tipuri principale: a) frontiere antecedente. o naŃiune..

Panama). acestea previn contactul direct şi limitează tendinŃele expansio-niste ale statelor rivale. de pe platoul continental sau din subsolul aces-tuia. de mici dimensiuni şi cu o populaŃie puŃin numeroasă. la nivelul frontierelor. altele. iar diversitatea etnică şi tribalismul sunt surse potenŃiale de conflict (între Zambia şi Botswana. Laos şi Thailanda. . care păzeau pasurile montane ce făceau legătura între India şi China. Statele situate între doi sau mai mulŃi vecini puter-nici. de ape libere (Gibraltar).2 km) de la linia de baza. G) DiscontinuităŃile teritoriale Sintagma „discontinuitate teritorială” exprimă fie ruptura în des-făşurarea teritorială a unor procese şi fenomene specifice. regatele himalaiene Nepal.strâmtorile şi canalele maritime: unele au regim de ape terito-riale (Bosfor şi Dardanele). Canalele aflate pe teritoriul unui stat au un regim internaŃional (Suez. Unele state şi-au extins apele teritoriale până la 200 de mile marine (Islanda. cvasi-enclave (nu funcŃionează ca enclave autentice: spre exemplu. Radele porturilor care se extind dincolo de apele teritoriale. care nu poate depăşi 12 mile marine66 (22. H) Alte frontiere • Frontiera maritimă. exclava şi periclava. totodată. Israel şi Teritoriile Autonome Palestiniene. care este acea parte a unei mări. dar care sunt folosite regulat. Acelaşi teritoriu este o „enclavă” atunci când este privit din punctul de vedere al statului în interiorul căruia este localizat. fiind înconjurată de teritorii ale statelor vecine. În Africa. în lume sunt aproximativ 250 de enclave. au fost frecvent ten-siuni şi conflicte. Mările interioare fac parte din apele teritoriale. franceză şi olandeză) între vechile imperii spaniol şi portughez. pentru separarrea celor trei puteri sud-americane Brazilia. Argentina şi Chile. dar la care nu se poate ajunge fără a străbate teritoriul altui stat. situată de-a lungul coastei. un regim stabilit prin convenŃii bilaterale.a. Guyana şi Suriname. ce aparŃine unui stat. Statele riverane au în această zonă dreptul exclusiv asupra pescuitului. Se cunosc trei tipuri de enclave: autentice (înconjurate complet de teritoriul altor state).). 66 O milă marină (Mm) = 1852 m. . Brazilia. care au reglementări ale statelor riverane sau ale strâmtorilor. Costa Rica. conform normelor de drept internaŃional. În America de Sud. Argentina ş. Enclava este o unitate de teritoriu. între posesiunile franceze şi cele britanice în Indochina. Astăzi. Principalele aspecte se referă la: . ele au dreptul asupra spaŃiului aerian al zonei respective (cu unele restricŃii: să permită traversarea inofensivă în timp de pace a vaselor străine. Trei forme de discontinuitate terito-rială au existat de-a lungul timpului. cu rol geopolitic: enclava. Sikkim şi Bhutan. valorificării resurselor minerale şi neminerale din apă. Unele state-tampon au fost create şi/sau au funcŃionat în acest sens: Bolivia şi Paraguay. Accesul la enclave se asigură prin negocieri şi aranjamente vamale. dar care este loca-lizată parŃial sau total pe teritoriul altui stat.). o enclavă germană despărŃită de o cale ferată belgiană). accesul la el fiind posibil doar prin Quebec (Canada). F) Statele şi zonele tampon Între marile puteri.marea teritorială. numită şi centura maritimă sau mare marginală. Irak şi Iran. sunt considerate state-tampon. Rwanda şi Burundi etc. Mongolia. între fosta URSS şi Imperiul Britanic. frec-vent. între Rusia şi China.separatism. Statul Maine (SUA) este inaccesibil prin sud. pene-enclave (protuberanŃe ale unui stat). rolul de zonă tampon l-au avut Guyanele (britanică. fie linia de contact care marchează o ruptură. aflaŃi în stare de rivalitate. nu a celor militare şi de cercetare. multe frontiere au fost trasate aleatoriu de către puteri-le coloniale. între India şi Pakistan. iar uneori au un regim juridic impus de statul respectiv. iar submarinele să nu treacă pe la suprafaŃă cu drapelul arborat). Periclava este o parte din teritoriul naŃional nedetaşată de întreg. sunt considerate ca făcând parte din acestea. Ecuador. oraşul belgian Baarle Hertog. . cele mai multe în Asia (între India şi Bangladesh) şi în Europa (oraşul spaniol Llivia.). iar alteori. SituaŃii conflictuale sunt în Caucaz. Peru. Afganistan.mările cu regim special (cele complet închise sau cele ce comunică prin strâmtori). oraşul italian Campione etc. Exclava se consideră partea unui stat care este separată de teritoriul de bază.

iar în 1991. spaŃiu cosmic galactic. Preocu-pările geopolitice privind spaŃiul cosmic sau impus după lansarea. în 1967 (primul cosmonaut a fost Iuri Gagarin). sisteme de transport spaŃial. în special. J) SpaŃiul cosmic67 Este considerat a fi în exteriorul atmosferei terestre. fiscale. resursele minerale şi organismele vii care păstrează. sanitare. Statele riverane acestei zone au drepturi suverane. După reuşita primului zbor cosmic. spaŃiu cosmic interstelar. Intesat. acestea îşi pot exercita con-trolul în privinŃa regulamentelor vamale. În cadrul Anului Geofizic InternaŃional (1957-1958) s-au realizat cercetări complexe în cele 50 de staŃiuni permanente din Antarctica (aparŃinând la 12 state). până unde statul îşi exercită autoritatea prin legi administrative şi prin aplicarea de impozite. I) Statutul Antarcticii În urma pretenŃiilor teritoriale ale unor state. A fost reglementată juridic utilizarea spaŃiului cosmic prin convenŃii şi acorduri sub egida O.platoul continental. sunt artificiale (trasate de oameni). ele se extind şi se contractă o dată cu variaŃiile în suprafaŃă ale arealului respectiv. până unde trebuie apărată. vizând. de părŃi consultative unui număr de 14 state şi de state neconsultative unui număr de 16 Ńări. Rusia. unele Ńări (Canada.a. Cuba. graniŃele sunt prezentate prin linii subŃiri ce separă unităŃi politice şi administrative. Arabsat.) şi-au extins unilateral zona şelfului continental. dar nu mai mult de 350 de mile marine. Japoniei şi AgenŃiei Vest Europene. 67 În funcŃie de depărtare şi caracteristici se folosesc sintagmele: spaŃiu cosmic planetar. de imigraŃie şi de protecŃia mediului (infracŃiunile sunt stabilite de sistemul juridic al statelor respective). a primului satelit artificial sovietic. Deşi există o ConvenŃie asupra Şelfului Continental din anul 1958. Cele mai cunos-cute programe sunt: Intelsat. Chinei. la Wellington. în mod constant. K) GraniŃele • Conceptul de graniŃă Dacă termenul de frontieră este folosit în sensul de orientare spre exterior. . Utilizarea spaŃiului cosmic înseamnă: transmisii prin sateliŃii artificiali. . spaŃiu cosmic interplanetar. a fost semnată.. SUA. O problemă juridică importantă o constituie prezervarea mediului oceanic. linie care indică forma spaŃială a unui stat. Pe hartă. s-au de-rulat programe de cercetare aparŃinând SUA. La nivelul solului. gestiune şi conservare a resurselor biologice şi nebiologice.zona economică exclusivă se referă la marea teritorială până la distanŃa de 200 de mile marine de la liniile de bază. până la o distanŃă de 24 mile marine de la liniile de bază spre larg (44. Intersputnik. iar în subteran. Intercosmos.000 de specialişti din 67 de state. contactul cu fundul mării. locul până unde suveranitatea de stat este recunoscută. ConvenŃia asupra mineralelor. URSS (azi FederaŃia Rusă). în anul 1957. Platoul continental interesează statele riverane datorită resur-selor sale. în realitate. cel de graniŃă desemnează linia care stabileşte limita suveranităŃii şi jurisdicŃiei unui stat. Eutelsat. Marea liberă este patrimoniu al întregii umanităŃi. inclusiv producerea de energie. la Madrid. la care au drept statele riverane. planuri verticale ce împart spaŃiul aerian. graniŃele sunt marcate prin garduri şi ziduri. deşi nu au suveranitate deplină.N.zona contiguă este fâşia de mare care se întinde dincolo de limita exterioară a mării teritoriale. GraniŃele constituie orga-nul periferic al statului şi reflectă toate transformările pe care acesta le suferă. solul şi subsolul dintre două state. asupra cărora statul riveran are drepturi suverane exclusive. Statele din grupul marilor puteri.4 km). Cuprinde fundul mării şi subsolul regiu-nilor submarine. unele state foste coloniale şi cele din vecinătatea Antarcticii au partajat continentul în sensul meri-dianelor. .U. delimitarea se face în situaŃia exploatării unor substanŃe minerale utile. este continuarea sub apele mării a scoarŃei terestre până la o distanŃă de Ńărm. SpaŃiul cosmic este o parte a patrimoniului universal al umanităŃii. de către aproximativ 10. Protocolul asupra protecŃiei me-diului Antarcticii. fiind. exclusive de exploatare. În 1988. după cum se ştie. Japonia ş. acesta conferă statutul de părŃi consultative originale unui număr de 12 Ńări. în anul 1959 a fost semnat Tratatul Antarctic. cercetări complexe efectuate asupra Terrei din spaŃiul cosmic.

între unele state dezvoltate din Occident. Spania şi FranŃa. violarea spaŃiului aerian de către aeronave civile sau militare ş. folosirea terenurilor etc. GraniŃele au fost amenajate încă din Antichitate şi Evul Mediu. au produs fricŃiuni între Irak şi Kuweit.În apariŃia graniŃelor s-au derulat mai multe etape: alocarea (divizarea politică a teritoriului între două state). se manifestă tendinŃa depăşirii gra-niŃelor prin încheierea unor acorduri specifice (între SUA şi Canada. un râu. Thailanda şi Cambodgia. culmi montane ş. Componentele culturale. . un lac. vechea graniŃă germanopolonă ş. SUA şi Canada. aerofotogramelor. foişoare. limba şi religia. situate în zonele de graniŃe. Alteori. reprezentate de linii care urmăresc frec-vent un meridian sau o paralelă (coordonate geografice). sunt: etnia. Venezuela revendică 2/3 din teritoriul Guyanei. câmpuri minate. SUA şi Mexic. începând cu 1980).graniŃele naturale sunt cele mai eficiente: o creastă de munte. Congo şi Zambia îşi dispută Podişul Shaba. poluarea. între statele din Africa. care la rândul lor pot fi naturale şi artificiale: .graniŃe relicte – în cazul când o graniŃă internaŃională a fost mutată. Gaza. Honduras şi Salvador.a. corespund unor diviziuni culturale şi naturale majore. culturale şi fizice.3.graniŃe etnice. utilizarea terenurilor etc. Fosta URSS a trasat graniŃa Ucrainei cu România pe un afluent al Chiliei. războiul irakiano-iranian s-a datorat în principal (timp de 11 ani. Dar şi în aceste cazuri pot apărea probleme: modi-ficarea cursului râului prin meandrare. L) Disputele de graniŃe şi funcŃiile graniŃelor Astăzi. MinorităŃile etnice.graniŃe geometrice. stocarea apei prin baraje. între Ńările UE ş. mutării graniŃei irakiene pe malul stâng al fluviului Shatt-el-Arab – fapt ce bloca aprovizionarea pe apă a obiectivelor iraniene strategice. apar în urma războaielor.. Guatemala pretinde întregul stat Belize. Polonia şi Germania etc. nemaifuncŃionând în prezent.graniŃele artificiale au apărut în urma unor procese de deli-mitare. resursele de apă etc. neŃinându-se cont de aspectul etnic (Pactul RibbentropMolotov.a. grupurile nomade. Disputată este şi partea sudică a graniŃei dintre Chile şi Argentina.graniŃe naturale. înălŃimile Golan ş. aspectelor culturale şi naturale. . disputele de-a lungul graniŃelor apar în legătură cu imi-granŃii. ..graniŃe antecedente – apar în cazul în care trasarea lor a fost făcută atunci când peisajul cultural se afla în primele faze de dezvol-tare sau când teritoriul nu era populat. Unele graniŃe au fost mo-dificate forŃat. . subnaŃiunile. b) GraniŃe genetice Acestea se bazează pe origini şi cuprind următoarele subtipuri: . Dispute teritoriale au avut loc între Mali şi Burkina Fasso. • Clasificarea graniŃelor a) GraniŃe funcŃionale În raport cu etapa în care graniŃele au fost delimitate şi demar-cate. Ecuadorul pretinde teritoriul amazonian al Perului.graniŃe consecvente – despart două grupuri etnice şi coincid cu limita culturală sau economică. ziduri de apărare şi garduri. între Canada şi SUA. care urmăresc liniile vechi de separare politică. . acestea cuprind două categorii.). se disting următoarele subtipuri: . Cele peste 160 de conflicte locale sau regionale de după cel de-al doilea război mondial au determinat multe state să-şi construiască. Apele bogate în peşte. Ele pot constitui bariere psihologice. iredentismul şi separatismul . eroziune. sau în cadrul unor grupări economice integrate.a. Argentina reven-dică Insulele Malvine. . în Australia. Musura. Cu cât delimitarea este mai exactă. Un fapt asemănător a născut un conflict între fosta URSS şi China: sovieticii mutaseră graniŃa pe malul drept al Amurului şi pe cel stâng al afluentului acestuia. Cisiordania.a. demar-carea (apariŃia efectivă a acesteia).a.graniŃe istorice. resursele minerale. În ulti-mele decenii. delimitarea (alegerea liniei de-a lungul căreia se trasează graniŃa) pe baza studierii hărŃilor topografice. .graniŃe supraimpuse – sunt discordante în peisajul cultural. .graniŃe subsecvente – sunt trasate ulterior apariŃiei unor aşezări stabilite în zonă. Slovacia şi Ungaria. folosirea pasurilor. şi nu pe braŃul principal. Ussuri. care constituie elemente de bază în tra-sarea graniŃelor. dar în peisaj au rămas dife-renŃieri antropice (între Camerunul britanic şi cel francez. la graniŃe.). 3. care urmăresc elementele fizico-geografice (râuri. peste 100 de graniŃe sunt disputate.. bariere comerciale etc.). cu atât divergenŃele ulte-rioare dintre statele respective sunt mai puŃine.). care separă populaŃii diferite din punct de ve-dere etnic. c) GraniŃe morfologice.

în raport cu talentele şi interesele ei. în tendinŃe spre autonomie teritorială ş. nefiind în totalitate parte integrantă din naŃiunea majoritară. În multe regiuni ale lumii. cu tradiŃii şi trăsături culturale comune (limbă. aşa îşi începe Henry Kissinger capitolul „Politica globalizării” din lucrarea Are nevoie America de o politică externă?68. răspândit peste tot în lume. turcii şi kurzii în Germania. emigraŃia a creat minorităŃi distincte (algerienii în FranŃa. comuni-caŃiile permit capitalului să răspundă noilor oportunităŃi sau unor aşteptări pesimiste”. după primul război mondial. 68 . care are sentimentul identităŃii ca subgrup în cadrul societăŃii.a. Bucureşti. îmbrăcăminte. maghiarii în România ş. 4.1. uneori. SUA a fost primul beneficiar al forŃelor eliberate prin globali-zare. dar mai ales.). reli-gioasă şi culturală distinctă (bretonii şi corsicanii în FranŃa. dar care. În practică.a. catalanii şi bascii în Spania. iar economia aceleiaşi Ńări a mers atât de bine. Iredentismul a apărut. formează. globalizarea serveşte însă la submina-rea rolului statului-naŃiune. ea poate fi concentrată într-un anumit teritoriu (în care este majoritară demografic). GLOBALIZAREA. pentru SUA. PieŃele de pe fiecare continent interacŃionează în permanenŃă. trăsăturile culturale distinctive şi coope-rează în mod paşnic şi egal în viaŃa politică. culturale. părăsirea unui stat în care o minoritate consideră că nu îşi poate păstra şi manifesta identitatea. alteori. Europa Occidentală şi încă vreo câteva state. Mai ales în ultimul deceniu al secolului al XX-lea. suedezii din insulele Aalans. prin moştenirea comună şi persistenŃa sa de-a lungul istoriei societăŃii. în domeniile învăŃământului şi culturii. ca unic determinant al bunăstării unei na-Ńiuni. comportamente). capitalul american a impus o serie impresionantă de noi tehnologii şi a ajutat la răspândirea lor în lume. subna-Ńiunile tind spre autonomie şi regionalism. STATUL ŞI FRONTIERELE NAłIONALE 4. Procesul de globalizare şi consecinŃele sale „Pentru prima dată în istorie a luat naştere un sistem economic unic. Editura Incitatus. Loialitatea minorităŃilor faŃă de statul în care trăiesc nu prezintă pretutindeni aceleaşi caracteristici. în fapt. minoritatea etnică îşi păstrează tradiŃiile. economică şi socială a unei Ńări. scoŃienii şi galezii în Marea Britanie). Fireşte. reli-gie. 2002. dar nici minorităŃi naŃionale. Prin promo-varea pluralismului cultural (formă de acomodare socială). de asemenea. irlandez). Transporturile. separatismul se manifestă şi în încercările de autoenclavizare în cadrul statului naŃional. obiceiuri. în administraŃie şi justiŃie. sau poate fi dispersată într-un teritoriu foarte larg (cazul rromilor sau evreilor). SubnaŃiunile au o unitate etnică. în zona de frontieră a unui stat (de pildă. încât cu greu Henry Kissinger. productivitatea ameri-cană a devenit un motor al creşterii economice globale: companiile americane au aprovizionat pieŃe enorme. iniŃial. minorităŃile etnice pot fi întâlnite şi în interiorul statelor naŃionale (slovenii în Austria. minorităŃi. Iredentismul este provocat şi de o parte a unei naŃiuni situată într-un stat dominat de altă naŃiune şi care doreşte separarea de acesta şi ali-pirea la statul vecin în care naŃiunea respectivă este dominantă (exem-ple: iredentismul maghiar. Are nevoie America de o politică externă? Către diplomaŃia secolului XXI. Uneori. globalizarea a stimulat o explozie a bogăŃiei şi un ritm inima-ginabil al progresului tehnologic. Atitudinea loială faŃă de statul-gazdă coexistă sau alternează cu manifestarea unor tendinŃe iredentiste şi separatiste.Minoritatea etnică este formată dintr-un grup de persoane de mărime variabilă. de separare de naŃiunea majoritară prin bariere economice. chinezii în SUA). ca o mişcare politică de eliberare naŃională a unor teritorii aflate sub ocupaŃie străină. Separatismul urmăreşte. europenii originari din vechile metropole care locuiesc în fostele colonii. MinorităŃile naŃionale trăiesc. forŃă conducătoare a dinamicii acestui proces şi nu s-a confruntat decât într-o măsură redusă cu subminarea rolului statului-naŃiune. SubnaŃiunile sunt popoare mici situate în interiorul statelor naŃionale. Minoritatea etnică se diferenŃiază de naŃiunea majoritară prin dimensiunile sale mai mici. a devenit o mişcare anexionistă şi ultranaŃionalistă.

aceste com-panii se află în situaŃia de a alege între faliment şi asocierea cu firme multinaŃionale. liderii politici sunt obligaŃi să-şi restructureze economiile şi să elimine orice pierderi. expuse unei certe concurenŃe internaŃionale. Modelul american de dezvoltare economică presupune un capital relativ ieftin şi o muncă relativ scumpă. dar efortul este posibil şi necesar. În Ńările în curs de dezvoltare. Într-o lume globalizată. dar tot ea creează vulnerabilităŃi pe scena politică. etnocentrism şi mişcări de eliberare de sub ceea ce ele percep ca hegemonie a globalizării (pe care frecvent o identifică cu dominaŃia americană).a. primejdia contestării politice a întregului proces. . interesul pentru reformele care reprezintă precondiŃiile globalizării. În condiŃiile globalizării. mai ales din America Latină (vezi cazul Argentinei). Internetul conectează diversele componente ale economiei glo-bale. dar a fost realizată – se consideră uneori – cu preŃul renunŃării la unele reforme democratice în favoarea asigurării stabilitătii politice. Acest efort. Globalizarea întâmpină dificultăŃi chiar şi în unele Ńări cu un trecut mai puŃin împovărător din punct de vedere economic din Asia de Sud-Est sau America Latină. Companiile Ńărilor în curs de dezvoltare au tot mai greu acces la pieŃele de capital internaŃional şi din această cauză devin tot mai puŃin competitive. susŃinute de un permanent progres tehnologic. piaŃa deschide perspectivele unei bogăŃii nemaîntâl-nite. renunŃând la regularizarea ei. DemonstraŃiile împotriva globalizării urmează. asigurarea unor construcŃii politice stabile. atât economic. ştiinŃifici care au determinat procesul globali-zării. pericolul unei noi prăpastii între cei care fac parte din lumea globalizată şi cei rămaşi pe dinafară. Rusia. creşterea economică a fost lăsată într-un grad fără precedent pe seama întreprinderilor şi comerŃului liber. dificil şi îndelungat. când perioada de ascensiune economică va lua sfârşit. este imperios necesară intensificarea acŃiunii factorilor economici.a. sistemul financiar internaŃional ar trebui să devină eficient în amortizarea impactului crizelor. în cele mai multe regiuni prospere. într-o serie de regiuni. Globalizarea generează probleme deosebit de complexe: adânci-rea prăpastiei între bogaŃi şi săraci şi pericolul apariŃiei unei clase internaŃionale sărace. Europa centrală şi de est se luptă încă cu obstacole interne majore în calea introducerii reformelor structurale necesare (mai ales pe piaŃa muncii şi în agricultură). pentru a atinge competitivitatea globală. deşi în ultimii ani se angajează mai activ în procesul de restructurare a economiei.ne-am putea imagina că nivelul respectiv ar putea fi depăşit. În absenŃa unei creşteri economice în Ńările „lumii a treia”. este încă departe de o economie de piaŃă funcŃională. cât şi politic. de regulă. intervenŃia sa se apreciază că a agravat crizele. poate fi accelerat şi prin instituŃii precum NAFTA în America de Nord (cazul Mexicului). protecŃia mediului trebuie să-şi găsească realizarea practică ş. deşi a primit miliarde de dolari ca ajutor. orice Ńară care se străduieşte să devină competitivă este obligată să se alăture procesului de globalizare. SUA şi Ńările industrializate în general absorb un procentaj zdrobitor din capitalul de investiŃii de pe plan mondial. menŃi-nerea comerŃului liber. în Rusia ş. De aceea. iar piaŃa liberă a devenit dominantă aproape pretuindeni. un scenariu antiamerican şi anticapitalist. Modelul american de management economic a devenit standard în multe părŃi ale lumii. populaŃiile vor fi atrase spre ultranaŃionalism. au ajuns într-o situaŃie de haos economic. creşterea economică depinde în mare măsură de disponibilitatea capitalului privat. tensiunile ar putea zgudui sistemul economic şi pe cel politic în întreaga lume. Spre deosebire de economie. Astfel. Globalizarea a devenit sino-nimă cu creşterea. vor avea loc turbulenŃe. în asigurarea creş-terii economice. O serie de Ńări. oscilând între locurile unde găseşte cel mai bun raport între riscuri şi profituri. care se vor manifesta cu putere mai ales în inte-riorul lor. politica împarte lumea în unităŃi naŃionale. FMI-ul nu este încă pregătit să aplice criterii sociale şi politice în mediile de lucru. criteriile extrem de tehnice cu care operează FMI se dovedesc ineficiente în situaŃii complexe. Companiile multinaŃionale se afirmă tot mai mult ca motoare ale globalizării. În schimb. La 12 ani după căderea comunismului. precum au fost cele din Asia de Sud-Est. politic şi social. guvernele doar facilitează funcŃionarea pieŃei. Ńările lumii nu au altă şansă pe termen lung decât restructurarea. În Ńările în curs de dezvoltare. În absenŃa creş-terii numărului locurilor de muncă. rata de creştere a Chinei este extraordinară. dar creşterea cere capital. de anvergură. tehnologici. Ńările în curs de dezvoltare nu pot avansa şi nu pot genera locuri de muncă fără capitalul adecvat. Sistemul global îşi răsplăteşte şi penalizează participanŃii în funcŃie de criterii economice. politicienii îşi pot pierde. iar capitalul caută cele mai mari profituri cu cele mai mici riscuri. uneori. încât succesul în competiŃie să depindă de creşteri ale productivităŃii. Aceste măsuri implică dislocări masive şi şomaj pentru asigurarea unor beneficii pe termen lung.

verticale. apărarea drepturilor şi libertăŃilor ce-tăŃeneşti. sau pentru a sprijini guvernul aflat la putere împotriva oricăror disidenŃe sociale. Procesul de schimbare substanŃială este îndelungat. Apar tendinŃe noi şi pe plan militar. • asigurarea unei structuri de siguranŃă pentru cei mai puŃin capabili să supravieŃuiască într-o economie de piaŃă. • menŃinerea valorii monedei naŃionale. însă. • asigurarea ordinii interne. care au modificat locul şi funcŃionarea statelor. asigură şcoli. cât şi în relaŃiile cu alte state. prin diverse mijloace. în ansamblu. continuă să aibă roluri decisive. sprijină cercetarea ştiintifică. puterea de stat s-a erodat şi autoritatea statului nu mai este aceeaşi ca altădată. Totuşi. îşi asumă responsabilitatea construirii infrastructurii economice. asistenŃă. iar tranzacŃiile se efectuează în alte valute decât cea naŃională. În aceste condiŃii. dar nu mai rămân singurul vehicul al politicii publice. tot mai mulŃi oameni caută locuri de muncă în alte state. substanŃial legăturile dintre statul-naŃiune şi întreprinderea naŃională. dar au apărut schimbări în rolul. printre care: • apărarea teritoriului naŃional împotriva invaziilor străine. tehnico-ştiinŃifică. precum şi re-laŃiile dintre ele. legată totuşi de stra-tegia globală.a. responsabilităŃile statului s-au restrâns. • alegerea formei adecvate de dezvoltare. Statul îşi menŃine capacitatea de a apăra societatea împotriva violenŃei dinăuntrul sau dinafara teritoriului. deşi în ultimele decenii ale secolului al XX-lea el a căpătat o mai mare viteză. cauzată de schimbările din structura economiei şi societăŃii mondiale. Globalizarea şi statul În ultimele decenii. statului i s-au atribuit o serie de puteri şi responsabi-lităŃi. în lume au avut loc schimbări structurale majore.4. structura de producŃie. războiul devenind prea costisitor. s-a diminuat puterea statului în asigurarea intere-selor grupurilor sociale speciale (acŃionari. clerici). Nu se poate afirma că statul ar fi o instituŃie în curs de dispariŃie. astfel. nici naŃiunea. au apărut alte centre de autoritate (sindicatele). ierar-hice. controlul comerŃului exterior şi îndeosebi al importurilor. pe plan naŃional. Statul are puteri asupra economiei şi societăŃii. Statele sunt mai vulnerabile astăzi în faŃa pieŃelor. iar rolul statului naŃional este afectat şi slăbit. au intervenit pentru a restructura cercetarea ştiinŃifică şi tehnologică. nu mai există o competiŃie între state pentru teritorii. • exercitarea puterii asupra economiei şi asupra societăŃii în interiorul graniŃelor teritoriale. • responsabilitatea în a percepe impozite. În modul de îndeplinire a acestor responsabilităŃi. Firmele iau decizii privind investiŃiile care le extind autoritatea mult dincolo de limitele statului. sau că ar fi eliminat de multinaŃionale.2. unele state occidentale (francez. adoptă legislaŃia necesară pentru a se acomoda noilor tehnologii. reŃelele care funcŃionează peste frontierele de stat afectează. care transced frontierele de stat. în comportamentul statelor: guvernele determină formarea şi statornici-rea regulilor internaŃionale. atât în vieŃi. „Suntem pe cale să trecem de la formele de putere autoritare. a avut loc o puternică dezvoltare a reŃelelor de întreprinderi economice mult mai active şi mai eficiente. până acum nu au apărut structuri care să poată îndeplini toate funcŃiile asociate statului-naŃiune. nici statul nu sunt pe punctul de a dispărea. iar statele încetează să mai fie „actorii” principali sau singurii „actori”. în societate şi în economie. ci doar că se produce o transformare a sa. coordonează procesele democratice din interior. tendinŃa ca armatele profesioniste să fie menŃinute pentru intervenŃii în caz de nevoie în străinătate. Există. Astăzi. Numeroase sunt problemele care confruntă societatea şi economia mondială. naŃionale ş. • crearea unui mediu competitiv pe piaŃa naŃională. iar statele pot asigura cadrul de drepturi şi îndatoriri legale. proprietari de pământ). cea financiară. contribuie la competitivitatea propriilor firme şi a celor străine care funcŃionează în interiorul graniŃelor. cât şi în resurse materiale. caracterul teritorial al statului este afectat de profunde schimbări. O dată cu schimbarea naturii competiŃiei dintre state. După cum se ştie. construirea infrastructurii economice. atât faŃă de societatea civilă din interior. . De regulă. s-au produs schimbări profunde: spre exemplu. În concluzie. Pentru a face faŃă concurenŃei. pensionari. britanic) şi-au ajustat politica spre a ajuta firmele proprii să facă faŃă provocării firmelor americane. acordă subvenŃii. Într-o economie naŃională. dar la un nivel mult mai scăzut. • corectarea tendinŃei economiei de piaŃă spre boom-uri şi depresiuni. în timp. pe care le exer-cită doar în interiorul graniŃelor sale: acordă şi garantează credite. se schimbă natura şi comportarea statului. • stabilirea strategiei distincte de dezvoltare. sau ale unor profesiuni (militari.

clarificarea şi explicarea fenomenelor politice pentru înŃelegerea stării societăŃilor la un moment dat. Simion. Metodele analizei şi ale acŃiunii geopolitice Geopolitica şi geostrategia aparŃin familiei domeniilor de acŃiune practică. din cauză că doctrinele şi teoriile pe care le iniŃiază practicile geopolitice şi geostrategice sunt rezervate structurilor politice şi militare. 2) analiza politică (Tămaş) reprezintă o activitate intelectuală sistematică. Deseori.. de unele acŃiuni mili-tare maritime (V. În sistemul geopoliticii s-au structurat câteva tipuri de analiză. 3) globalismul (Daudel) este o metodă de analiză raportată la dimensiunile planetare pe care le-au dobândit problemele politice. 1994. geopolitica agresivă şi pseudoştiinŃifică nazistă. 5. . economice şi sociale cu care se confruntă omenirea în prezent. Geopolitici regionale 69 Ignacio Ramonet. Bucureşti. 1998.. interdisciplinară. reticulare orizontale. legate. din perioa-da de început. în ansamblul său.1.3. de aceea. a teoriilor şi metodelor analizei şi acŃiunii geopolitice şi geostrategice. în special. Geopolitica haosului.2. Acesta este un concept specific şcolilor politice anglo-saxone. geopo-litica proscrisă. În cadrul geostrate-giei se încearcă să se determine modalităŃile de soluŃionare a conflic-telor influenŃate de trei factori principali. Ńinând cont de reacŃiile previzibile ale celorlalŃi protagonişti. pag. a explicării motivelor şi a accesului la acestea constituie principalul impediment în formarea reprezentărilor geopolitice. pag. a cunoscut. dar mai complexe”69. şi anume: geopolitica romantică. reperează Ńintele profunde ale părŃilor implicate într-un conflict. geopolitica nucleară şi geopolitica actuală (T. 1998. a intenŃiilor. formă de analiză calitativă elaborată de geo-politicienii americani şi cunoscută sub numele de net-work analysis. şi apare tendinŃa greşită de folosire a acestor termeni ca sinonime. Din geopolitică s-a desprins geostrategia – concept geopolitic militar referitor la planificarea spaŃială a unor acŃiuni menite să asi-gure apărarea sau securitatea unui stat. Geopolitica. 570). Procesul de globalizare. Cucu şi colab. a slăbit organismele care corespund structurii statelor. geopolitica are în vedere necesităŃile spaŃiale ale unui stat. 7-8). pe când geografia politică examinează condiŃiile de exis-tenŃă spaŃială a statului respectiv (V. Faptul că geopolitica a fost. câteva etape. urmărind definirea. 5. şi arată modul în care mijloacele fiecărei părŃi sunt aplicate prin geostrategii concepute pentru a atinge scopurile fixate. GEOPOLITICĂ ŞI GEOSTRATEGIE 5. ea transformându-se într-una elitistă. pag. aceasta acŃionează în următoarele direcŃii: construieşte tabloul forŃelor prezente pe o scenă dată. dintre care trebuie amintite: 1) analiza în reŃea. 5. datorită legăturilor care există între acestea. privită cu răceală şi reticenŃă a condus la o îndepărtare de afirmarea unei analize de tipul celei şcolare sau universitare. În esenŃă. În ce priveşte geopolitica.la forme negociate. Geopolitica şi obiectul său de studiu Geopolitica poate fi considerată ca o ramură a geografiei pentru că ea s-a afirmat în cadrul acestei ştiinŃe. din primele decenii postbelice. jocurile de disimulare şi de surpriză permise de teritoriu şi de distanŃă. ştiinŃă complexă. Lipsa strategiilor. tehnologice. Cucu şi colab. Editura Doina. fie nu au fost sistematizate din punct de vedere conceptual. 1994. în evoluŃia ei. mai civili-zate. localizarea resurselor aflate la dispoziŃia părŃilor implicate. al celor care decid utilizarea lor şi al curentelor sau factorilor care le influen-Ńează. pag. după al doilea război mondial. mobilizarea în teritoriu. 9. sau ale marilor puteri. 570). teoriile şi metodele lor de analiză fie au fost ignorate. geopolitica este confundată cu geografia politică.

de pildă. 5. geopolitica antinucleară a Noii Zeelande. În interiorul fiecărei zone persistă conflicte între Ńările de pe coasta Pacificului şi Ńările de pe coasta Atlanticului.). juxtapunerea comunităŃilor şi multiplicarea frontierelor interne. prin care a fost pusă în practică viziunea acesteia despre societate şi raporturile dintre rase. alianŃele etc. Caracteristic geopoliticii contemporane este fenomenul de glo-balizare. Geopolitica neozeelan-deză s-a manifestat ca o reacŃie la geopolitica marilor puteri nucleare. religioasă. Politica de apartheid. În ultimele decenii. între ele. întrucât cea mai mare parte a teritoriului Ńării a fost colonizată de albi care s-au instalat înaintea negrilor bantu.4. Dintre geopoliticile regionale cu un impact mai mare menŃio-năm cu titlu de exemplu: geopolitica militarilor din America de Sud. influenŃată de şcoala germană. care echilibrau balanŃa geopoliticii mondiale. unele Ńări din acest areal deŃin arme de distrugere în masă. care se impuneau şi la nivel global. prin specificitatea lor. a avea acces la resursele de apă. ea şi-a făcut simŃită prezenŃa pe plan teritorial şi social. Apartheidul a atras după sine o organizare teritorială minuŃioasă. Geopolitica din Orientul Mijlociu. s-a format. a navelor cu propulsie nucleară. în Brazilia. negrii sau alte grupuri etnice. populaŃia afrikaans susŃinea că are aceleaşi drepturi teritoriale ca şi populaŃia negroidă bantu. trecutul istoric. SituaŃia geopolitică din regiune este deosebit de complexă. pe lângă grupările teroriste existente. Geopolitica antinucleară a Noii Zeelande. . Argentina). după implozia sistemului socialist. geopolitica israeliană acŃionează în mai multe direcŃii: a păstra şi mări teritoriul Israelului prin colonizare. Brazilia) şi zona Caraibelor (Mexic. ajungându-se la dispute cu FranŃa (în legătură cu experienŃele nucleare franceze din Oceania). Din punctul de vedere al acestei grupări. Specific pentru Orientul Mij-lociu este faptul că regiunea se înscrie în aria de confruntare dintre mai multe mari puteri. precum şi printr-un comerŃ mondial foarte activ. se pot constitui în modele geopolitice regionale. Orientul Mijlociu reprezintă o zonă conflictuală. Dintre toate curentele geopolitice regionale care au luat naştere şi s-au dezvoltat în cadrul politicii antinucleare. politica de apartheid din Africa de Sud a fost nevoită să cedeze locul unei politici democratice. geopolitica statelor angrenate în conflictele din Orientul Mijlociu. a-şi apăra securitatea naŃională (prin menŃinerea ocupaŃiei asupra platoului Golan. geopolitica de apartheid din Africa de Sud. Geopolitica militarilor din America Latină. Ńinând cont că. în America Latină se pot distinge trei sectoare: Conul de Sud (Chile. a dus la separarea. Geopolitica latino-americană a rezultat în urma dezvoltării aces-teia de către militari (care au condus şi conduc Ńări din acest spaŃiu) şi este apropiată de sursele universitare europene sau nord-americane. PoziŃia periferică a Republicii Africa de Sud a favorizat apariŃia şi dezvoltarea unei geopolitici interne aparŃinând grupei rasiale albe (afrikaans). fără să se ia în calcul însă populaŃia hotentotă originară din zona Cap. al presiunilor internaŃionale. chiar dacă aparŃineau aliaŃilor americani. se caracteri-zează prin apariŃia unor noi state cu rol geopolitic şi geostrategic şi a unor forme de comunicare legate de mobilitatea crescută şi de internaŃionalizarea firmelor şi a economiilor. grupul de la Sorbona. Alături de geopolitica arabă. în Ńară. În cadrul geopoliticii latino-americane. Geopolitică şi globalizare SituaŃia actuală. Geopolitica de apartheid din Africa de Sud. datorită faptului că influenŃa şi poziŃiile SUA se menŃin dominante în această regiune. care a reunit militarii interesaŃi mai ales de dezvoltarea Ńărilor în numele securităŃii naŃionale. Columbia. a zonelor în care locuiau albii. ca rezultat al luptei populaŃiilor asuprite.a. Deşi politica de apartheid a fost nerecunoscută oficial. au existat o serie de structuri geopolitice evidente în regiunile sensibile. în care s-a dezvoltat terorismul. bazată pe egalitatea în drepturi a tuturor raselor şi naŃionalităŃilor. sau la interzicerea acos-tării. crearea unui stat palestinian. zona mediană (puterile din bazinul Amazoniei: Peru. La nivel global.În afara celor două mari puteri (SUA şi fosta URSS). a malului stâng al Iordanului ş. chiar dacă America Centrală şi zona Caraibelor prezintă o mai mare instabilitate. Venezuela). prin care albii voiau să evite amestecul între rase. În geopolitica de apartheid. modelul neozeelandez a fost cel mai virulent. Regiunea poate fi comparată cu un mozaic din punct de vedere al elementelor de care se Ńine seama în analiza geopo-litică: complexitate etnică. Tema principală a geopoliticii arabe din această regiune este izgonirea Israelului din teritoriile palestiniene ocupate de acesta în 1967. care. care poate fi definit ca o dimensiune mondială a politicii interna-Ńionale în epoca contemporană şi care se manifestă în plan tehnologic. această zonă a fost cel mai puŃin influenŃată de înfruntările dintre cei doi principali poli geopolitici ai lumii.

eterogenitatea spaŃiului cu structură lingvistică. fundamentaliste. Astfel. politice. de creştere economică între naŃiunile industria-lizate şi statele subdezvoltate. Immanuel Wallerstein studiază evoluŃia economică a lumii. 1999.a. uneori. printre care Fernand Braudel studiază raporturile dintre organizarea politică şi structura economică a spaŃiului. cu pregnante influenŃe naŃionaliste. determină modificări ale geostrategiilor militare. având drept implicaŃie faptul că problemele devin mai curând globale decât naŃionale. de pildă. în diferite domenii. la rândul lor. Fundamentalismul arab. Geopolitica şi geostrategia problemelor actuale În urma schimbării echilibrelor de putere. evoluŃia economică a unor Ńări care aparŃin „lumii a treia”. în realitate. evidenŃiind legăturile dintre centru şi semiperiferie (teritoriile în trecut colonizate). Mişcările fundamenta-liste. recrudescenŃa mişcărilor naŃiona-liste şi redescoperirea geopoliticii interbelice. exprimând sentimentul de frustrare şi convingerea că istoria a uitat pe nedrept aceste Ńări. precum şi la relaŃiile dintre aceste două modele. sociale şi culturale. au avut loc transformări ale fostelor mari puteri. La scară internaŃională se înregistrează diferenŃieri şi inegalităŃi. Peter Taylor. Geopolitica şi geografia poli-tică pot contribui la rezolvarea acestor probleme prin studierea evolu-Ńiei istorice. exercitându-şi dominaŃia. exacerbarea dimensiunilor credinŃelor religioase de către fundamentalişti ş. care direcŃionează strategiile geopolitice şi ale geografiei politice. a distribuŃiei spaŃiale şi a structurilor existente. naŃionalismul se manifestă şi ca o exacerbare a tribalismului. La baza acestor procese se consideră că ar sta mişcările subversive şi terorismul. care îşi exprimau astfel voinŃa de a se confrunta cu civilizaŃii mai puternice şi percepute mai avansate. care capătă. rolul principal îl joacă economia. îşi are originea în confruntarea de peste treisprezece secole dintre creştinism şi islamism (a luat naştere în spaŃiul modernizat al lumii arabe). care au tendinŃa de a se extinde până la limitele economieilume). care au adânci rădăcini istorice. treptat.. 5. un rol minor şi o marjă de manevră limitată. anali-zează raporturile dintre economie şi geografie politică. 144). În viziunea lui Taylor. Globalizarea în cadrul geopoliticii are la bază globalizarea economiei mondiale. excluzându-le din sfera centrală a lumii. Problemele cele mai importante ale geopoliticii sunt legate de traseul frontierelor. etnică. care influen-Ńează geopolitica. precum şi migraŃia centrelor comerŃului mondial în concordanŃă cu aceste legături. atât în centrul economiei-lume. o soluŃionare rapidă (G. militar.5. reprezintă. geografia politică şi geopolitica dobândesc noi valenŃe. o încercare de a remodela trecutul. ca urmare a extinderii şi adâncirii legăturilor transnaŃionale în sfere tot mai largi şi variate ale vieŃii economice. o reîntoarcere la o geopolitică specifică perioadei interbelice. cerând. 2) hegemonică (prin care statele puternice nu mai au pretenŃii de extindere teritorială. au apărut teorii referitoare la modelul central (statele cu economie puternică). În unele Ńări din „lumea a treia”. Erdeli şi colab. prin însăşi forŃa lor. iar progresul economic. pe baza ideilor lui Braudel şi Wallerstein. în unele state. O direcŃie importantă a problematicii geopoliticii actuale o con-stituie mişcările naŃionaliste extremiste. modelul periferic (statele cu economie anemică). . cât şi la periferia acesteia). pag. pentru a lărgi limitele economiei-lume în care sunt integrate şi pentru a impune pacea globală celorlalte state). perfecŃiona-rea armei nucleare şi lărgirea cercului celor care o pot utiliza.economic. Peter Taylor defineşte statul hegemonic identificând două forme de dominare: 1) militară (caracteristică marilor imperii. Inspirat de lucrările lui Braudel. Una dintre direcŃiile geopoliticii actuale este aceea caracterizată de reafirmarea credinŃei religioase. confesională complexă. politic. dar în care nu au fost depăşite discrepanŃele majore dintre bogaŃi şi săraci. TendinŃa în geopolitică şi în geografia politică actuală este aceea a studierii forŃelor economice care modelează lumea şi mai puŃin a acŃiunilor politico-guvernamentale. tot mai mari. ca forme ale naŃionalismului din Ńările Orientului. Geopolitica mişcărilor naŃionaliste şi fundamentaliste În ultimele decenii. au apărut noi elemente de dezechilibru şi se constată. conceptul fiind elaborat de elite şi îmbrăŃişat de mase. Teorii asupra conceptelor economie-lume şi semi-periferii au fost elaborate de geopoliticieni. proces deosebit de dinamic al creşterii interdependenŃelor dintre state.6. 5.

valorificarea şi epuizarea lor. Geopolitică şi geoeconomie Pentru a putea prezenta legăturile care se stabilesc între geopoli-tică şi geoeconomie trebuie. Pe de altă parte. trebuie remarcat fenomenul de creştere a rolului partidelor religioase. dar şi influienŃe externe au deter-minat. La rândul său. Este firesc ca evoluŃia numărului populaŃiei să prezinte interes. traficul ilicit de droguri. 1998. economia subterană. Georgia. traficul de arme şi terorismul. globalizarea economică determină extinderea şi aprofundarea acŃiuni-lor de colaborare şi cooperare internaŃională. în sine. PopulaŃia globului reprezintă cea mai importantă resursă şi are un impact deosebit asupra resurselor naturale pe care le exploatează. reli-gia constituindu-se într-una din cele mai sensibile şi complexe proble-me ale omenirii. are loc dezvoltarea relaŃiilor internaŃionale. Începând din deceniul al 9-lea al secolului al XX-lea. la manifestarea fundamentalismului islamic – în unele Ńări. Principalele probleme ale geoeconomiei care influenŃează şi determină reacŃii geopolitice sunt: evoluŃia numărului populaŃiei. în apărarea drepturilor omului. Asistăm la adâncirea decalajelor dintre cele două grupuri de Ńări. Structura confesională. Un alt aspect este legat de OrganizaŃia NaŃiunilor Unite şi de rolul pe care ea îl joacă în geopolitica şi geostrategia mondială. explozia „bombei demografice” poate avea implicaŃii asupra întregii planete: imigraŃii (chiar şi ilegale). să fie definită geoecono-mia. alteori se manifestă prin intermediul unor partide politice. Un rol important revine în acest sens organizaŃiilor guvernamentale cu caracter regional sau internaŃional. apariŃia unor noi sfere de influenŃă ş. China. RelaŃia dintre economie şi geopolitică se manifestă. totodată. resursele na-turale. în lumea contemporană. Fie că sunt islamice. resursele multor Ńări din „lumea a treia” nu pot susŃine aparatul de stat. aceste partide fac parte din viaŃa politică a majorităŃii statelor. conflicte între diferite etnii. Structura etnică a populaŃiei. care determină alte raporturi geopolitice. Deşi tensiunile create de „războiul rece” au dispărut. mişcări teroriste) cu arme nucleare sau arme biologice şi chimice. care s-a intensificat. creştin-democrate sau de alte credinŃe (mai ales. Macedonia. Deoarece această „bombă demografică“ poate exploda simul-tan în mai multe regiuni geografice. pag. Jihadul („războiul sfânt”) se inspiră din principiile fundamentalismului islamic. structura etnică şi religioasă şi manifestările geopolitice. apariŃia tendinŃei de multipo-laritate a structurii internaŃionale constituie trăsături caracteristice ale actualei scene politice mondiale. Spania ş. în primul rând. dar şi Asia Centrală. şi prin raporturile ce se stabilesc între statele dezvoltate economic şi statele mai puŃin dezvoltate.7. el constituie o politică de stat. geoeconomia s-a răspândit rapid în numeroase state. apoi Africa. conflicte de natură diversă. 141). în context global. concomitent. Statele în curs de dezvoltare se manifestă ca o bombă demografică cu explozie întârziată. structura religioasă este un alt punct sensibil care exprimă legătura dintre geoeconomie şi geopolitică. globalizarea comercial-finan-ciară. în perioada postbelică). De asemenea. mai degrabă o astfel de sursă o reprezintă folosirea şi stimularea diversităŃii confesionale în scopuri politice. înarmarea unor state (în care se manifestă. . Zone fierbinŃi ale acestor conflicte cu substrat etnic sunt: Bosnia-HerŃegovina. dar care dispun de resurse.a.a. s-au determinat următoarele focare potenŃiale: subcontinentul India. Pe fondul cooperării economice. În perioada actuală. confruntându-se cu fenomenul „exploziei demografice”. America Latină. instabilitate. omenirea cunoaşte o creştere exponenŃială. de la resursele naturale la cele demografice (T. Asistăm. în redirecŃionarea şi coordonarea relaŃiilor econo-mico-politice (având pârghiile necesare de reglementare şi soluŃionare a acestor probleme). ca şi la creşterea dependenŃei multor Ńări slab dezvoltate de Ńările occidentale dezvoltate. Asia de Sud-Est. Simion. economia mondială. irosirea resurselor etc. nu poate fi conside-rată sursă a conflictelor religioase.SituaŃia actuală se caracterizează prin creşterea puterii SUA şi a aliaŃilor săi. Alături de structura etnică. ONU are un rol activ în aplanarea unor situaŃii conflictuale. mai ales în regiunile unde configuraŃia etnică este diversificată (datorită evoluŃiei istorice). ceea ce favorizează corupŃia şi econo-mia subterană. Kosovo. aceasta este o ramură derivată din sistemul ştiinŃelor geografice. având în vedere epuizarea unor resurse. 5. exacerbarea fundamentalismului şi naŃiona-lismului determină o redirecŃionare a geopoliticii mondiale. pirateria. totuşi existenŃa armamentului nuclear. uneori. le prelucrează şi le valorifică. Azerbaidjan. care analizează. PoziŃia de lider a SUA şi. Armenia. în ansamblu.

Asia de Est. India ş. Pakistan. Presiunea umană asupra resurselor naturale poate fi diminuată printr-o dezvoltare durabilă şi prin ecodezvoltare. Japonia. Pe glob se conturează trei mari regiuni economico-comerciale: America de Nord. manifestată prin diversificarea cererii şi ofertei de mărfuri. în perioada postbelică. Se constată un fenomen de polarizare a comerŃului în jurul puterilor industriale şi comerciale. unele Ńări arabe. banii fiind „spălaŃi” în economia subterană sau prin diverse acŃiuni fiscale. China. Marea Britanie ş. politic (ideologic) sau religios. De asemenea. Filipine. crearea OMC (1995) ş. Creşterea vertiginoasă a numărului populaŃiei implică susŃinerea sa cu resurse naturale. petrol) a determinat nu numai crize economice. Sub egida ONU funcŃionează „Programul InternaŃional de Control al Drogurilor” (1991). nu de puŃine ori. care conduc lumea prin pârghii financiar-bancare. determină uneori reacŃii de natură geopolitică. ilicit. întreŃinute şi ele.a. Politica mondială şi jocul sferelor de influenŃă se sprijină adesea pe traficul de arme. TendinŃa de epuizare a unor resurse energetice con-venŃionale (cărbune. unele conflicte fiind generate de dorinŃa testării de noi arme. reunite în „G7” („grupul celor şapte”). cnezatele ruseşti au avut destul de puŃine legături cu restul continentului. iar Ńările care au situaŃii conflictuale sunt importatori (India. au determinat modificări climatice. de pildă. Marea Britanie. războaie religioase. Uniunea Europeană.1. crearea GATT. geomorfologice. Benelux. în cele mai multe cazuri. se reflectă în creşterea puternică a comerŃului mondial. Asistăm. Dintre conflictele militare religioase se pot enumera cele din Irlanda de Nord. din care fac parte SUA. Rusia (G7+1). construirea capitalei Sankt Petersburg la Marea Baltică (cu legături mult mai acce- . de interese politice. implicând capacitatea de decizie a liderilor politici. aprovi-zionarea cu arme făcându-se oficial sau. folosirea resurselor forestiere depăşind pragul geoecologic. Rusia. teroris-mul. PiaŃa drogurilor este coordonată de organizaŃii de tip mafiot.a.). dar şi cele mai controversate care se manifestă pe glob. Acestea deŃin şi mari corporaŃii internaŃionale. Traficul ilicit de droguri (în condiŃiile accentuării consumului acestor substanŃe) a determinat. aeriană). reformele impuse în administraŃie şi economie. africane etc. FranŃa. ConferinŃa UNCTAD (1967). pe de altă parte. resursele piscicole ale Oceanului Planetar se află într-un punct critic. Creşterea economică. Nigeria. Defrişările. uneori. Marile puteri economice şi politice sunt şi mari producători şi exportatori de arme (SUA. cărora li se adaugă. O formă specială de terorism o constituie pirateria (maritimă. este vorba de un război care se desfăşoară permanent între instituŃiile statale şi mafia internaŃională a traficanŃilor de droguri. Resursele de sol se află în declin şi se înregistrează o descreştere a suprafeŃelor agricole. 6. chiar declanşarea unor conflicte armate. statele şi organismele internaŃionale luând măsuri diverse pentru combaterea acesteia. produse şi servicii. Traficul cu arme susŃine şi grupările teroriste din unele state. Italia. se observă o depla-sare a centrului de greutate al comerŃului mondial din America de Nord-AtlanticEuropa spre Asia de Est-Pacific-America de Nord. care statuează cadrul legislativ necesar luptei contra traficanŃilor de droguri. Europa şi Rusia – probleme şi aspiraŃii Până la Petru cel Mare. Germania. la amplificarea traficului de arme.). constituind unul din fenomenele geopolitice cele mai complexe.a. prin oricare formă a sa: naŃionalist (etnic). ci şi crize geopolitice. dezvoltare marcată de momente precum: Carta de la Havana (1948). cerinŃele crescânde ale umanităŃii.Pe fondul conflictelor interconfesionale apar. alături de limitele sistemelor naturale ale Terrei. abia după domnia acestuia (1689-1725). Dezvoltarea economică. care se prezintă sub două forme: comerŃ oficial şi comerŃ ilicit. Germania. FranŃa. Economia subterană se bazează şi pe realizarea unor profituri uriaşe rezultate din traficul unor produse halucinogene. uneori. în ultimii ani. de noi strategii militare. CONFLICTE ŞI AMENINłĂRI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XXI –LEA 6.

Repetatele crize prin care trece imperiul la începutul secolului XX (prăbuşirea Ńarismului. în direcŃia łărilor Baltice. totodată. războiul civil) deter-mină o scădere a influenŃei Rusiei pe plan european. Bulgaria şi Slovenia). . ea a contribuit din plin la dezvoltarea generală a societăŃii omeneşti în această parte a lumii. Sunt evidente. concomitent. Spre sfârşitul secolului XIX. România. Cehia şi Ungaria. revoluŃia bolşevică.S. în cadrul cărora URSS şi SUA au fost lideri de necontestat. încă din Antichitate. numai asupra fostelor republici sovietice (mai puŃin łările Baltice). societatea chineză era una de tip feudal. Dintre fostele republici sovietice. estul CarpaŃilor şi la gurile Dunării. după 1922. în relaŃiile internaŃionale. 2002 – Estonia.2. Scăderea influenŃei Rusiei s-a produs. China – o mare putere. numai Belarus mai păstrează intacte relaŃiile tradiŃionale cu Rusia (stabilite printr-un tratat de uniune statală). Poloniei şi Moldovei. Având un uriaş potenŃial natural şi uman. Lituania. având de rezolvat însă spinoase pro-bleme teritoriale interne (moştenite din perioada stalinistă) în Crimeea şi Transnistria. Letonia. rolul crescând al Extremului Orient łara Marelui Dragon este una din civilizaŃiile care au jucat un rol-cheie în spaŃiul Asiei de Est. în două valuri succesive. dar mai ales umane). care practic au ruinat Ńara. Primii paşi i-au constituit tendinŃele de expansiune terito-rială spre Vest. 6. dar şi mondiale. Schimbările radicale de pe arena politică europeană după 1990 au condus la mutaŃii profunde în relaŃiile Est – Vest. NATO (1997 – Polonia. o dată cu proclamarea Republicii Populare Chineze şi retragerea trupelor Gomindanului ciankaişist în insula Taiwan) şi de ocupaŃia japoneză (până în 1945). pierderile teritoriale de după tratatul cu Germania de la Brest-Litovsk.R. mult rămasă în urmă din punct de vedere tehnologic. Rusia începe să aspire la un rol de mare putere europeană. Problemele au fost agravate de două decenii de războaie ci-vile (încheiate abia în 1949. exploatarea şi valorificarea planificată a resurselor naturale şi umane au aşezat Ńara pe un făgaş favorabil rapidei dezvoltări economice.sibile spre Occident). Slovacia. pe plan poli-tic. acest fapt reflectându-se într-un nivel de trai dintre cele mai scăzute din lume.S. Dezintegrarea blocului comunist. după crearea celor două blocuri militare (Tratatul de la Varşovia şi NATO). care îşi menŃine influenŃa. mult diminuată. Instaurarea şi victoria deplină a comuniştilor. Ucraina şi Moldova încearcă să-şi croiască propriul drum în tranziŃia spre economia de piaŃă. Până la cel de-al doilea război mondial. precum şi tendinŃele de a intensifica relaŃiile sale cu Ńările occidentale dezvoltate sau de a dezvolta relaŃii de parteneriat cu NATO. reorientarea politică şi aspiraŃiile de integrare europeană şi euroatlantică ale foştilor aliaŃi est – europeni au marginalizat într-o anumită măsură Rusia. favorizează reconstrucŃia (cu mari sacrificii materiale. PoziŃia de învingător în al doilea război mondial şi staŃionarea trupelor sovietice în jumătatea estică a Europei aduc din nou Rusia în prim-planul politicii europene. încercările Rusiei de a-şi recăpăta rolul de mare putere al fostei U. stabili-zează situaŃia politică. economic (desfiinŃarea CAER) şi militar: admiterea. devenite independente. inclusiv în fostele teritorii controlate de ea din Europa de Est. declinul imperiului otoman şi trata-tele cu Prusia extind controlul Imperiului łarist până pe Vistula. a foştilor aliaŃi est-europeni în structurile alianŃei rivale. Instaurarea regimului comunist (1949) a impus ordinea în haosul existent. fiind în prezent una din marile puteri politice şi economice mondiale. de a struc-tura viaŃa politică mondială pe principiul multipolarităŃii.

Asia de Sud şi Sud-Est. În prezent. speculând la maximum şi unele conjuncturi favorabile (conflicte armate. pentru controlul unor teritorii în care se cultivă plante din care se obŃin drogurile sau care sunt bogate în resurse de subsol preŃioase. determinat în primul rând de situaŃia conflictuală prelungită din Orientul Mijlociu. constituind adevărate corporaŃii internaŃionale. Succesul reformelor economice a determinat o rată de creştere anuală (frecvent peste 10%) cu o curbă puternic ascendentă. foarte uşor valorificabile: aur sau diamante. Noile provocări lansate de mondializarea crimei organizate au determinat unele state să adopte măsuri comune de contracarare (de exemplu. în primul rând. prohibiŃia alcoolului în perioada interbelică din SUA. Crima organizată – de la local la global Secolul XX a consemnat adaptarea structurilor crimei organizate la noile condiŃii impuse de modernizarea pe toate planurile a societăŃii. China şi „tigrii asiatici“ (Coreea de Sud. cu Japonia. după 1990. O contribuŃie importantă aduc la acest avânt economic şi provinciile revenite recent sub jurisdicŃie chineză. apoi de accentuarea politicii de hegemonie mondială a SUA. instabile. la înce-putul mileniului III. regiuni foarte avansate din punct de vedere tehnologic (Hong Kong şi Macao). Reformele de după perioada lui Mao Ze-dong (1949-1976) introduse de către liderul reformist Deng Siao-ping au urmărit lichida-rea politicii cultului personalităŃii. 6. în 1964. China prefigurându-se a fi o adevărată locomotivă a economiei mondiale.a. până în Indonezia şi Filipine. crima organizată nu mai este prezentă neapărat în zo-nele nesigure.). fiind astfel foarte greu de depistat şi combătut. Nigeria ş. uneori ajungându-se chiar la adevărate răz-boaie civile (în Columbia. necontrolate eficient de către nici un stat. prăbuşirea regimurilor coloniale etc. cu puternice şi tradiŃionale legături cu exteriorul. Malaysia. Singapore în prim plan). dar fără cooperarea .). din 1993 apărând în constituŃia Ńării termenul de „economie socialistă de piaŃă”. Prăbuşirea comunismului şi a economiilor planificate a determi-nat. antre-nând în acest fel diverse organizaŃii locale din toată „centura isla-mică”. Africa şi Asia de Sud-Est. organizaŃiile mafiote au apucat să penetreze. înfiinŃarea Interpolului). ea şi-a reorganizat şi redirecŃionat acŃiunile spre ramuri de activitate din cele mai obişnuite.3. La motivaŃiile economice s-au adăugat. care impun participarea sau consultarea prealabilă a acestor Ńări la deciziile care privesc viitorul regiunii şi chiar al lumii.Proiectele de cercetare lansate după 1950 au condus la experi-mentarea primei arme nucleare. în ultimul timp. Chiar dacă situaŃia politică s-a stabilizat în majoritatea Ńărilor afectate. marile puteri mondiale actuale fiind nevoite să se adapteze noilor realităŃi. modernizarea şi eficientizarea economiei. Creşterea rolului economic al Asiei de Est. din nordul Africii. de globalizarea comerŃului şi de imigraŃie pentru a-şi înfiinŃa filiale în noile teritorii. China devenind astfel şi una din marile puteri militare. şi cele politico – ideologice ale fundamentalismului islamic. conflictuale sau cu regimuri politice corupte. a determinat şi creşterea rolului politic şi geostrategic al acestei zone. războaie civile. în 1970. îndeosebi în America Latină. o regândire a sistemului economic chinez. care au condus la un vid de putere a autorităŃilor în perioadele respective. şi lansarea primului satelit artificial al Pământului. prin diferite metode. structurile de putere statale. Structurile tradiŃionale locale au profitat.

1973). ajutate de Liga Arabă. în sensul acceptat pe plan european. 1. Încă din perioada imperiilor antice. creştinism şi islamism.1 milioane locuitori). dar şi cu motivaŃii religioase: oraşul Ierusalim. PriviŃi cu suspiciune. milioane). După patru secole de hegemonie otomană. Orientul Apropiat.000 locuitori) şi Ierihon (parte a Cisiordaniei.600 km2. constituind totodată şi unul din factorii destabilizării statului vecin. Liban (război civil între 1975 – 1990). care statuează împărŃirea Palestinei în partea arabă şi cea evreiască. cât şi de Ńările arabe. În 1947. africană şi asiatică). Majoritatea gherilelor palestiniene. permanent disputată. din cauza poziŃiilor strategice. Orientul Apropiat s-a constituit ca o chintesenŃă a acestora. 362 km2. urmare în principal a celor trei războaie araboisraeliene (1948. palestinienii sunt tot un „popor fără Ńară”. statele din Orientul Apropiat intră sub protectoratul puterilor europene învingătoare în pri-mul război mondial (FranŃa şi Imperiul Britanic). ca o punte de legătură între ele. NaŃiunile Unite adoptă RezoluŃia 181. pe malul drept al Iordanului. Iran şi Irak). cunoscută sub numele de „Planul divizării”. în primul rând în Siria. în ultimii ani. Din 1917. După acordurile încheiate cu Israelul. kurzii. urmat de ocuparea teritoriilor arabe şi apariŃia unei probleme ce se va dovedi cronică: problema palestiniană. măcar controla acest flagel. Declararea unilaterală de către evrei a independenŃei Statului Israel (1948) a declanşat imediat războiul cu Ńările vecine. a luat fiinŃă Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK). autorităŃile britanice de ocupaŃie se confruntă cu pri-mele propuneri de creare a unui stat al evreilor pe teritoriul Palestinei. 6. divizat în două „teritorii autonome”. soldate de-a lungul timpului cu mii de morŃi. încă 1 milion de palestinieni găsindu-se răspândiŃi prin Ńările vecine. între grupările paramilitare ale PKK şi armatele turcă şi irakiană. con-dusă de la fondare şi până în prezent de Yasser Arafat. Ciocniri violente au avut loc. 1967. sunt şi în prezent o puternică sursă de tensiune în zonă. În 1978. kurzii au fost privaŃi de drepturi elementare ale minorităŃilor. urmărind în prin-cipal crearea unui stat independent palestinian. (în 1937 se propune divizarea acestei regiuni într-o parte arabă şi una evreiască. după 55 de ani. cu tipuri de culturi. cu greu se va putea dacă nu eradica. cu circa 20 milioane persoane (după unii autori 30. religii şi civilizaŃii diferite (europeană. în Cisiordania. sediul AutorităŃii pales-tiniene a fost stabilit la Ramallah.şi participarea masivă a Ńărilor direct implicate. propunere ferm respinsă de arabi). organizaŃie ce urmăreşte creearea în zonele locuite de kurzi a unui teritoriu independent. concentraŃi la intersecŃia frontierelor a trei mari state (Turcia. 5. problema palestiniană Aflat la intersecŃia a trei continente. 800. cu capitala la Ierusalim.4. for-mează în 1964 OrganizaŃia pentru Eliberarea Palestinei (OEP). ca o reacŃie împotriva acestei stări de fapt. O altă sursă de tensiuni în Orientul Apropiat o reprezintă problema kurdă. . RefugiaŃii palestinieni din teritoriile ocupate. Popor numeros. din cauza tendinŃelor lor separatiste.Fâşia Gaza (pe Ńărmul mediteraneean. a fost o sursă per-manentă de conflicte de-a lungul timpului. în tabere de refugiaŃi. constituie minorităŃi importante şi în alte Ńări din zonă. Şi astăzi. oraş sfânt pentru cele trei mari religii monoteiste: iudaism. inclusiv civili. zona s-a profilat a fi una de conflicte. rezoluŃie respinsă însă atât de pales-tinieni.

Timor. Yemen şi Oman. fosta colonie britanică s-a separat. CroaŃia şi Bosnia-HerŃegovina.Zona de conflicte din Orientul Apropiat a fost completată de diferendul de frontieră dintre Irak şi Iran (degenerat în război deschis în perioada 1980 – 1988. excesele revanşarde din partea sârbilor au determinat. de războaiele civile yemenite (soldate. o dată cu islamizarea acestora şi în contextul expansiunii imperiului otoman. este o Ńară devastată de trei decenii de război civil şi de ocupaŃia sovietică (1979 – 1989). O nouă dimen-siune a dat acestui conflict experimentarea. Transnistria Kosovo. prin unificarea R. degenerând apoi în conflict deschis (1998) între majoritari şi minoritatea sârbă. susŃinători ai grupării Al – Qaeda). încheiat printr-un armistiŃiu ce împărŃea provincia în două (2/3 la India. rămân de rezolvat diferendele de fron-tieră din zonele deşertice dintre Arabia Saudită. constituie cu puŃin peste 30%). în sud. care s-a angajat în lupte deschise cu armata federală. provincia autonomă din sudul Serbiei. în legătură cu provincia Kashmir. Yemen cu RPD Yemen. În 1998. Şi în Orientul Mijlociu continuă să existe conflicte şi focare de tensiune. Până în 1990. problema. Reprimarea dură a acestor mişcări din partea armatei federale. Spre sfârşitul secolului XX. care au înlăturat regimul talibanilor (fundamentalişti islamici. apoi bombardarea Serbiei de către NATO şi intervenŃia trupelor sub mandat ONU de menŃinere a păcii . în 1965 şi 1974. suprimat însă după dezmembrarea Iugoslaviei. fapt care a declanşat imediat conflictul armat cu Pakistanul (1947 – 1948). După războaiele din Slovenia.5. cuprindea şi Pakistanul de Est. 6. provincia a avut un anumit grad de autonomie. OrganizaŃiile armate ale musulmanilor. provincia Kosovo a fost populată treptat de către albanezi. cu o structură etnică diversificată (populaŃia majoritară. conflicte intertribale ş. devenit. în 1990. încheiat prin acceptarea de către Iran a rezoluŃiei 598 a Consiliului de Securitate al ONU). reluarea conflictului. a optat în momentul separării pentru apartenenŃa la India. a fost ultimul focar de conflict din cele care au însoŃit procesul de dezintegrare statală a fostei Iugoslavii. de către cele două state. O problemă deosebit de complexă din regiune. Regiunea Kashmir. în 1994. au întreŃinut o stare de permanentă tensiune în Kashmirul in-dian. Considerată de sârbi ca leagăn al fiinŃei lor naŃionale. A. izolarea pe plan politico-economic a Iugoslaviei. deşi avea populaŃie majo-ritar musulmană. Focare de conflict – Kosovo. mănăstiri vechi şi biserici). în 1992. În 1947. cu implicaŃii mari pe plan internaŃional. Bangladesh) şi India (hindus). într-o primă fază. care se confruntă cu multiple şi complexe probleme – înapoierea economică şi socială. Afganistanul. 1/3 la Pakistan). inclusiv asupra populaŃiei civile hinduse. sprijinite de statul pakis-tanez. din 1971. gherilele albaneze s-au unit în Armata de eliberare din Kosovo (UCK). Tensiunea s-a indus în două rânduri şi la nivel statal. a devenit conflictul teritorial prelungit dintre India şi Pakistan. având ca rezultat vic-toria completă a nordului asupra sudului). prin atacuri şi atentate. a armamentului nuclear. urmate de represalii care au afectat şi civilii musulmani. pashtunii. prin declan-şarea de conflicte armate deschise între cele două Ńări. a fost instaurat un regim democratic. în 2002. pe criterii etnice şi religioase. Cecenia. în două state: Pakistan (musulman. având numeroase locuri şi vestigii cu puternică rezonanŃă naŃional – istorică (Kossovopolje. Acest fapt a dus treptat la deteriorarea relaŃiilor dintre albanezi şi guvernul de la Belgrad. După intervenŃia trupelor sub mandat ONU. atacuri şi atentate inclusiv asupra civililor sârbi. Tot în peninsula arabă. albanezii constituiau peste 80% din populaŃia regiunii. situată în nordul celor două state.a. autorităŃile federale iugoslave s-au confruntat cu o nouă problemă a minorităŃilor: albanezii din provincia Kosovo.

pe fondul unor conflicte armate în zonă (Georgia. Rusia va fi cea care va prelua controlul asupra acestei regiuni. care redevine stat independent. a fost Ńinta ambiŃiilor teritoriale ale multor imperii de-a lungul secolelor. Transnistria Parte integrantă a Republicii Moldova. În 1994 se declanşează războiul între luptătorii ceceni şi trupele federale. nici măcar de Rusia. Cecenia MunŃii Caucaz. în 1999. situaŃie care se menŃine şi în prezent. Ńinută sub control de trupele ruse. dar cu numeroase atentate şi ambuscade de partea cecenă şi represalii de cealaltă parte. au determinat Consiliul de Securitate al ONU să trimită trupe pentru restabilirea ordinii. urmărindu-se crearea unei regiuni liniştite şi fără conştiinŃă naŃională. o dată cu decăderea Imperiului Otoman şi a Persiei. până când situaŃia politică va permite alegeri libere. Mozaicul etnic. teritoriul din stânga Nistrului şi-a proclamat unilateral autonomia (cu intenŃii de indepen-denŃă) în anul 1990. sub denumirea de Republica Moldovenească Transnistreană. 78. Elementele tradiŃionaliste şi puternica presiune politico – militară exercitată determină anexarea insulei de către Indo-nezia. pentru o scurtă perioadă (1975). Timor Aflată în sudul arhipelagului indonezian. conflictul azero – armean). însoŃite de adevărate masacre şi haos general. a beneficiat (în special prin susŃinerea de către armata a 14-a rusă. războiul civil pentru preluarea puterii fiind declanşat imediat. Începând cu secolul XIX.5% din populaŃia cu drept de vot a provinciei. dar abia în 1996 se încheie un acord de pace. îşi proclamase independenŃa. sub conducerea Frontului RevoluŃionar al Timorului Oriental Independent (FRETELIN). direct sau indirect. de al cărei ajutor. în august 1999. ceea ce a sporit nemulŃumirea faŃă de autorităŃi a acestora. ViolenŃele declanşate de grupările armate proindoneziene. după ce. În 1991 este declarată unilateral independenŃa. atât asupra militarilor ruşi. ONU preluând. înglobată după primul război mondial în cadrul fostei Uniuni Sovietice. nu a fost recunoscut oficial de către nici un stat. nerespectat însă. Cele mai afectate au fost populaŃiile musulmane. cât şi a civililor ceceni proruşi. Regimul separatist din Tiraspol. regiune strategică între Europa şi Asia. cărora le-au fost interzise religia şi obiceiurile. organizând şi luări de ostatici. gherilele cecene au efectuat numeroase atacuri şi atentate. . ultima (2002) producându-se chiar la Moscova – toate soldate cu numeroşi morŃi şi răniŃi. O dată cu retragerea autori-tăŃilor coloniale portugheze (1975). peste 2000 în Daghestan. Trupele federale preiau controlul din nou. autodeclarata capitală. după prăbuşirea regimului indonezian al generalului Suharto. staŃionată aici). nerecunoscută de către ONU. asupra teritoriului cecen şi a capitalei. Pentru independenŃă au votat. După colapsul Uniunii Sovietice şi ascensiunea mişcărilor fundamentaliste islamice. declanşează lupta pentru redobândirea independenŃei. insula Timor au fost timp de patru secole sub ocupaŃie portugheză (din 1586). nerecunoscută însă pe plan mondial. şi administrarea provi-zorie a statului. cultural şi lingvistic caucazian a fost parŃial „nivelat“ de legile sovietice (intenŃii care datau din perioada Ńaristă). parte a FederaŃiei Ruse. care obŃine. Groznâi. Anexarea Timorului de Est. ceea ce a condus la diferenŃierea etnică şi culturală. După 1994. a renăscut şi dorinŃa de afirmare a identităŃii naŃionale în republica autonomă Cecenia. care sunt retrase. dreptul la referendum. sub denumirea de Timorul de Est. partea orientală a aces-teia. majoritatea civili. vidul de putere este exploatat de mai multe facŃiuni rivale. SituaŃia rămâne în continuare tensionată. totodată.(martie 1999) şi preluarea de către acestea a controlului asupra provinciei.

cu structuri bine organizate în toate continentele şi cu o mare influenŃă în numeroase zone ale lumii. „Actorii” nestatali OrganizaŃiile nestatale. prin puterea financiară. . determinând. pe măsură ce globalizarea mondială se adân-ceşte. tind să modeleze sau măcar să influenŃeze sfera politi-cului şi socialului. în schimbări de regimuri sau în revoluŃii de toate tipurile (rolul major al marilor loji masonice în revoluŃia fran-ceză. exploatate din plin de corporaŃiile multinaŃionale. în general. cel mai bun exemplu fiind cel al domeniului infor-maticii (prin limbajul comun utilizat şi al reŃelei mondiale de Internet) sau al mass-media. intrat în modul de subzistenŃă al multor oameni. care îşi promovează interesele pe plan mondial (OrganizaŃia mondială a evreilor. în strânsă legătură cu acesta. aflate într-o dinamică puternic ascendentă a activităŃii şi influenŃei lor. în Afganistan. Atât timp cât cererea există şi alternativele de subzistenŃă pentru cultivatori nu sunt viabile. Prin promovarea acestor tipuri de utilităŃi comune apar şi aceleaşi necesităŃi. în unele zone.În iarna 1991 – 1992 au loc conflicte armate deschise între poliŃia Republicii Moldova şi separatişti. regiuni din Peru şi Bolivia. prin impacte majore asupra socie-tăŃii. de exemplu. adoptată în 1994. Pe lângă domeniul politico – economic. Sărăcia unei mari părŃi a populaŃiei şi lipsa alternativelor economice de supravie-Ńuire au fost speculate imediat de organizaŃiile mafiote. Sunt cazuri în care situaŃia a scăpat de sub control. în primul rând televiziunea. problema Transnistriei rămânând în continuare deschisă. introducând modificări (în general. Reprimarea armată a traficanŃilor. Drogurile şi securitatea naŃională Din momentul în care au devenit o plagă a umanităŃii şi o uriaşă sursă de venituri. Acest tip de organizaŃii. apoi. interesele economicofinanciare. Din ce în ce mai multe state sunt interconectate printr-o reŃea relaŃională. Laos şi estul Myanmar). au generat şi generează mari organisme internaŃionale. fapt care îngreunează puternic lupta autorităŃilor împotriva acestui fenomen.). Fondul Monetar InternaŃional) sau al marilor corporaŃii. În epoca actuală. Prin ConstituŃia Republicii Moldova. Transnistria şi Găgăuzia (teritoriu în sudul republicii. drogurile au început să influenŃeze însăşi viaŃa poli-tică a unor Ńări. în sensul unifor-mizării) în însăşi dezvoltarea generală a societăŃii. orientarea culturilor către plantele halucinogene (arbo-rele de coca în America de Sud. de către cei care au avut puterea şi voinŃa necesare. prin influenŃa lor. „Triunghiul de Aur” (nordul Thailandei. respectat până în prezent. astfel de plantaŃii sunt un lucru obişnuit. cartelurile columbiene controlează circa 40 % din teritoriul naŃional. Astfel. de tipul băncilor (Banca Mondială. în cucerirea independenŃei de către coloniile americane. în ansamblu. există de secole sub diferite aspecte sau denumiri. cu populaŃie majoritară de origini sud-dunărene) au devenit regiuni autonome. s-au dezvoltat şi organizaŃiile mondiale de tip religios. Biserica catolică sau mişcarea panislamistă). 6. necontrolabile în totalitate de nici un stat. dar şi a cultivatorilor nu a rezolvat nici pe departe problema drogurilor. în revo-luŃiile de la 1848 etc. încheiate cu un acord de armistiŃiu. fiind implicate activ în viaŃa social-economică şi politică.6. inducând tensiuni ce au necesitat măsuri de contraca-rare imediată. secrete sau la vedere. traficul mondial de stupefiante nu poate fi oprit în mod real. cânepa indiană sau macul în Asia de Sud şi Sud-Est). 6.7. iniŃial economică. dar nu numai ele. dar care nu a adus rezolvarea de fond a problemei.

9. 6. Italia. „Lumea a treia” şi mişcările fundamentaliste Eşecul multor campanii de ajutorare sau modernizare. s-au impus. Marea Britanie. „DeclaraŃia Schuman” a devenit realitate la 18 aprilie 1951 prin semnarea. dar şi a unor Ńări cu mare influenŃă regio-nală. două mişcări fundamentaliste religioase: cea hindusă.8. pe atunci comisar al planului de modernizare a FranŃei după război. Pe plan mondial. de către şase Ńări fondatoare (FranŃa. pro-blema devenind una dintre marile provocări ale omenirii la începutul secolului XXI. Majoritatea covârşitoare a statelor lumii se pronunŃă pentru res-pectarea fermă a principiilor dreptului internaŃional. foarte activă până la obŃinerea independenŃei Indiei (1947). Olanda şi Luxemburg) a Tratatului instituind „Comuni-tatea . a ideilor fundamentaliste. Rusia. în numeroase Ńări ale „lumii a treia”. Din acest motiv. musulmane sau în India). şi mai ales cea islamică. MARILE ANSAMBLURI ECONOMICE ŞI POLITICE MONDIALE 7. Admiterea în organizaŃie a cvasitotalităŃii statelor lumii exercită deja presiuni asupra reconfigurării structurale a acesteia.6. dar care nu a dispărut. a colaboratorilor locali ai acestuia). coagulând nemulŃumi-rile multor musulmani (îndreptate împotriva bogăŃiei şi hegemoniei Occidentului. Mişcările fundamentaliste au depăşit în prezent graniŃele „lumii a treia”. în general.F. Uniunea Europeană La baza actului de naştere al ComunităŃii Europene stă declaraŃia din 9 mai 1950 a ministrului francez de externe Robert Schuman. acest lucru s-a concretizat în respingerea occidenta-lismului (în Ńări africane. infirmând ideea că ar fi vorba doar de mişcări stricte ale păturilor sărace. cea mai spinoasă problemă fiind calitatea de membru în Consiliul de Secu-ritate.1. Cei cinci membri cu drept de veto (SUA. multe decizii ale ONU şi ale Consiliului de Securitate au fost contestate sau neaplicate. al nereprezentării. FranŃa şi China) se confruntă cu cereri insistente de cooptare din par-tea Germaniei şi Japoniei. ONU a luat fiinŃă după cel de-al doilea război mondial. au determinat reapariŃia. valorilor şi practicilor puterilor învingătoare. R. Germania. nemulŃumite sau needucate. impuse. în pri-mul rând cele puternic legate de religie. a modernismului. împotriva ames-tecului în treburile interne ale statelor suverane. refuzul de a se adapta valorilor morale şi spirituale străine. ONU şi principiile dreptului internaŃional Ca şi alte instituŃii internaŃionale. În esenŃă. cum sunt India sau Brazilia. frecvent. la Paris. Multe dintre Ńările africane sau musulmane sau din alte zone doresc restructurarea ONU în vederea unei mai mari reprezentativităŃi a intereselor lor. în care era prezentat un plan pus la punct împreună cu Jean Monet. în puternică ascensiune. şi în dorinŃa de reîntoarcere la valorile tradiŃionale. SusŃinătorii lor morali şi financiari apar din ce în ce mai des şi în Ńări puternic dezvoltate. în declin astăzi. fiind constituită conform intereselor. 7. în rândul oamenilor obişnuiŃi. frustrarea faŃă de bogăŃia mai-marilor planetei şi. pentru dezarmare şi pace. Belgia. în secolul XX.

pentru mişcarea de nealiniere sau pentru intrarea în sfera de influenŃă (sub diferite forme) a blocurilor politico-militare existente. Letonia. Paraguay. de forŃele politice parlamentare. Uniunea Europeană şi România. Slovacia. AlianŃa nord-atlantică şi-a asigurat astfel o poziŃie de hegemonie în Europa. cuprinzând Argentina. Vietnam şi. Laos. foste Ńări comu-niste din Europa Centrală şi de Sud-Est. Ńările răsăritene foste adversare: în 1997 (Madrid). Chinei. modificările politice din jumătatea estică a Europei şi rivalităŃile dintre fosta Uniune Sovietică şi ceilalŃi aliaŃi au configurat două noi blocuri militare: Tratatul de la Varşovia (gruparea statelor comuniste conduse de URSS) şi NATO (gruparea statelor vest-europene. nu au mai permis apariŃia unor alte alianŃe militare. şi documentele de constituire a CEEA (Comunitatea Europeană a Energiei Atomice) şi CEE (Comunitatea Economică Europeană). în ultimul deceniu. termenul de „lumea a 70 Ministerul Integrării Europene. care a invitat pentru aderare. Ultima categorie a fost modificată ulterior. Cehia şi Ungaria. . Au fost aduse completări ale tratatelor iniŃiale prin Actul Unic European (1987). pe trei mari categorii: Ńări dezvoltate. Danemarca. Slovacia. AspiraŃia României de integrare în Uniunea Europeană este expresia firească a identităŃii de idealuri. a vocaŃiei sale de Ńară democrată. ASEAN (AsociaŃia NaŃiu-nilor din Asia de Sud-Est. cu sediul la Montevideo). SUA şi Mexicul. nivelul de dezvoltare economică şi ariile de decizie politică După marile alianŃe din timpul celui de-al doilea război mondial (Puterile Axei şi AliaŃii). Austria. Au mai aderat. rămânând singura de acest fel pe plan mondial. Papua Noua Guinee. pe tot globul. Finlanda şi Suedia (1995). Cambodgia. statele fiind nevoite să opteze pentru neutralitate. pot produce noi modificări în planul alianŃelor şi al sferelor de influenŃă militară.2. în ultimul timp. Chile şi Bolivia. şi cele ale „lumii a treia” i-a determinat pe mulŃi dintre analiştii economici să folosească. România. valori şi principii. bo-gate. Lituania. Myanmar. începând cu 2004. România şi Bulgaria. Grecia (1981). cu sediul la Djakarta). zece dintre statele candidate. cuprinzând Indonezia. Tratatul de la Amsterdam (1997) şi Tratatul de la Nisa (2000). în spaŃiul unic european. în care a fost încadrată şi România. fiind semnate. Lituania. care a intrat în vigoare la 23 iulie 195270. la care se adaugă ascensiunea. în 1956. fiind deschise negocieri de aderare la Uniunea Europeană cu alte 12 Ńări europene (Estonia. dispariŃia blocului comunist şi recrudescenŃa sentimen-telor antioccidentale în multe zone ale lumii (în primul rând. a Greciei Turciei şi Canadei. Polonia. la Comunitatea Europeană. Cipru şi Malta). profund ancorată. Prăbuşirea comunismului şi destrămarea Tratatului de la Varşovia au dat cale liberă extinderii spre est a NATO. cultură şi civili-zaŃie. Brunei. Bulgaria. susŃinut în mod constant de către toate instituŃiile statului. Gruparea statelor după nivelul de dezvoltare economică s-a făcut. O categorie distinctă de Ńări o con-stituie. în lumea islamică). Slovenia. Ungaria. 7. Alte mari organizaŃii mondiale au luat naştere în celelalte continente: NAFTA (Acordul Nord-American pentru ComerŃ Liber) în 1989. precum şi afirmarea noilor puteri nucleare din sudul Asiei (India şi Pakistan). 2002. urmând ca România şi Bulgaria să fie inte-grate în 2007. Letonia. un obiectiv strategic de maximă importanŃă. Decalajul din ce în ce mai accentuat între Ńările dezvoltate. Brazilia. fondată în 1967. Slovenia. Irlanda şi Marea Britanie (1973). Spania şi Portugalia (1986). Aderarea la Uniunea Europeană reprezintă. în două etape. Singapore. prin apariŃia Ńărilor în curs de dezvoltare. ca observator. Totuşi. Uruguay. Cehia. Malaysia. având ca lider Statele Unite). Succesul Tratatului a determinat extinderea cooperării şi în alte domenii. Tratatul de la Maastricht (1992). cuprinzând Canada. La reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai Ńărilor membre ale UE de la Copenhaga (12 – 13 decembrie 2002) au fost invitate să adere.Europeană a Cărbunelui şi OŃelului” (CECO). Polonia. prin tradiŃii. Thailanda. Gruparea statelor după modul de asociere militară. iar în 2002 (Praga) Estonia. succesiv. MERCOSUR (PiaŃa Comună Sudică. pentru întreaga socie-tate românească. în a doua jumătate a secolului al XXlea. precum şi de către societatea civilă în general. precum şi alte structuri de acest tip pentru cooperarea la nivel regional. Rivalitatea dintre cele două blocuri şi influenŃa exercitată de acestea. fondată în 1991. cea a Ńărilor în tranziŃie. practic. mediu dezvoltate şi subdezvoltate.

italicii. .În spaŃiul european se afirmă o serie de state şi popoare (sciŃii la est de Nistru.imperiul persan.Pe cursul mijlociu al fluviului Huanhe. 8.imperiul indian.În Orientul Apropiat şi Mijlociu s-au format regatul lui Sargon şi. întregul bazin al Mării Mediterane devine un spaŃiu de civilizaŃie latină.În mileniile IV-III î. statul Harappon se concentra în jurul oraşelor Harappa şi MohenjoDaro.Pe cursul inferior al Gangelui şi Brahmaputrei. . Nippur. Ninive şi Babylon. în jurul oraşului Loyang s-a format aria centrală a statului chinez. deşertul saharian. Toate acestea se axau pe bazinele unor mari fluvii sau mări. ilirii. .Prin apariŃia Imperiului Roman (apogeul său fiind considerat în secolul al II-lea). . Kiş. dar şi incapacităŃii de a-şi rezolva gravele probleme interne. cu excepŃia unor sectoare. a limitelor dintre ele. Atribis. daco-geŃii. Nagade. spaŃii geografice din trei continente. fără a avea frontiere precise. Eridu şi Susa. un model de stat ca organizare şi administraŃie – regatul lui Hammurabi.patra” pentru cele mai sărace Ńări. între frontiere. o serie de imperii: . amestecul lumii romane cu alte neamuri a condus la formarea mai multor neamuri şi naŃiuni şi a statelor naŃionale de gintă latină. După destră-marea acestuia au apărut 5 regate care au stat la baza apariŃiei mai multor state.H. Marea Roşie. Memphis.a).Pe valea şi afluenŃii Indusului. în jurul oraşului Pataliputra a înflorit regatul Magadha. Saiz ş.).imperiul egiptean. tracii. . . mai târziu (1791-1750 î. Assur. Uganda. Mozambic sau Afganistan).1. cea sudică. Imperiul Roman a avut o serie de consecinŃe geopolitice. .Grecia şi Fenicia încep să se afirme pe la jumătatea mileniului I î. cronicizate. ruinate de războaie şi foamete (Somalia. Cetatea Tyras şi Marea Neagră. CarpaŃii Maramureşului. . au înflorit civili-zaŃia Egiptului antic şi vestitele oraşe: Theba.Imperiul realizat de Alexandru Macedon păstra în linii generale graniŃele imperiului lui Darius I. . Pentru Europa. . cu istoria evoluŃiei statelor. . . .H. . de-a lungul Nilului. EVOLUłIA HĂRłII POLITICE A LUMII Istoria umanităŃii se confundă cu istoria hărŃii politice a lumii. Harta politică a lumii din Antichitate până în 1642 (începutul istoriei moderne) În Antichitate se conturează relativ bine. macedonenii ş. datorate inechităŃilor frapante în distribuŃia bogăŃiei mondiale.imperiul roman.H. cu excepŃia anexării la acesta a Greciei şi a întregului spaŃiu geografic de la sud de Istru. . iar cea estică. .Cu o influenŃă deosebită în spaŃiul geografic mesopotamian au fost oraşele: Ur şi Uruk. 8.Regatul persan din timpul lui Darius a adunat. limita sa nordică o formau Caledonia. a frontierelor.a.imperiul chinez (cel mai vechi). Heliopolis. Mesopotamia şi Armenia.

Harta politică a Europei a fost influenŃată de Imperiul Carolin-gian (secolele IX-XI). . Bulgaria. . . .a. Polonia şi Lituania. Zapotec. formând un mare imperiu ce se va întinde până la Dunăre. consolidarea łărilor de Jos.Unele Ńări europene se transformă în mari imperii coloniale (imperiul britanic. Poloniei şi Moldovei. imperiile spaniol. Imperiul Otoman. cea . . Asia Centrală şi Caucaz. Peru (1821). Marele Ducat al Varşoviei şi Provinciile Ilirice). datorită concuren-Ńei şi războaielor dintre imperii apar multe modificări de graniŃe. . în Europa. hanatele. Mochica. .În 1789. desprinderea Danemarcei din Regatul comun cu Norvegia şi for-marea Regatului Suedo-Norvegian. Vietnam. Imperiul Romano-German şi Im-periul Otoman. Chile (1810). . conflicte generate de cauze multiple..Congresul de la Viena (1815) consfinŃeşte alte realităŃi politice: expansiunea Rusiei în defavoarea Finlandei. imperiul francez şi cel olandez). după 1800 se nasc statele existente azi. 1913). Toltec.În secolele XIV-XV. în Europa Centrală. califatele) îşi ex-tind sferele de influenŃă. Regatul Italiei. aceştia pun bazele formării statelor americane.Năvălirile hanatelor mongole modifică harta politică în Europa şi Asia.Marile descoperiri geografice favorizează formarea imperiilor coloniale africane. Specifice secolului al XV-lea şi Renaşterii sunt diverse tendinŃe: statele mari (imperiile. începând cu: Haiti (1804). expansiunea arabilor peste Asia de Sud-Vest. . iar în America Latină. se parcurg etapele unificării Germaniei. Maya. cnezatele.În Europa. . Brazilia (1822) şi ter-minând cu Cuba 1898). Regatul Unga-riei. sudul Rumeliei. Europa Centrală. Dahomey. începutul secolului al XIX-lea este dominat de expansiunea Imperiului Francez (care anexează ConfederaŃia Rinului. Regatul Spaniei. Ucraina.În America. Hanatul Astrahan. francez. au loc decăderea unora şi ridicarea altora. cele trei state româneşti.Primele state precolumbiene au fost: Teotihuacan.În preajma anului 1700 existau conturate câteva state şi în Africa: Etiopia. Imperiul Nipon. . se realizează unificarea Italiei. Austro-Ungar. Cambodgia.După Pacea din Westfalia (1648). Serbia. statele independente apar mai târziu: SUA (1776). Statul Papal. în nord se formează Regatul Danemarcei şi Norvegiei. în peninsulele Iberică şi Balcanică. autonomia Serbiei faŃă de Imperiul Otoman. Africa de Nord şi Peninsula Iberică a determinat o nouă configuraŃie a hărŃii politice în Asia de Sud-Vest. Rega-tul Romano-German.MigraŃiile popoarelor din secolele III-X modifică harta politică a Europei şi a altor continente. Rwanda ş.Se realizează Unirea Principatelor Române (1859) şi se obŃine independenŃa Ńării faŃă de turci (1877). Regatul Spaniei. Imperiul RomanoGerman. Harta politică a lumii în perioada modernă (1642-1914) . . 8. Rega-tul Prusiei.2. România obŃine Cadrilaterul. regatele. Mexic (1821). au stimulat sentimen-tele naŃionale şi au modelat sferele de influenŃă ale marilor puteri. Regatul Ungariei. câteva mari imperii (regate) dominau Europa: Regatul FranŃei.În feudalismul timpuriu. Olanda. Mixtec. alături de care erau o serie de formaŃiuni statale mijlocii şi mici (în Peninsula Italică. Regatul FranŃei. Chimu. łaratul Bulgariei). au loc: expansiunea Imperiului Rus spre Marea Neagră. Canada (1867).. Regatul Angliei. Benin. Lituania. iar în urma războaielor balcanice (Pacea de la Bucureşti. Africa arabo-berberă. . împărŃirea sau conturarea unor Ńări. Europa era dominată de state mari: Marele Cnezat al Moscovei. .Din Asia Centrală porneşte expansiunea turcilor (care cuceresc Constantinopolul în 1453). . Aztec.a. Hanatul Kazan. Inca. Regatul Serbiei. iar în Asia: Persia. . Imperiul Chinez.După secolul al VIII-lea. Argentina (1810).RevoluŃiile burgheze din 1848-1849 au accentuat tendinŃele de dezintegrare a imperiilor Otoman. Statul Kievean ş. Venezuela (1811). Regatul Neapolului. englez şi olandez vor da navigatori iscusiŃi care vor contribui la marile desco-periri geografice. Imperiul Rus.Între 1096-1720 au loc cruciadele care modifică harta politică a Imperiului Roman de Răsărit.Între secolele XIV-XVII se formează şi se extinde Imperiul Otoman. Republica Helvetică. care vor dispă-rea sub impactul conchistadorilor europeni. afirmarea identităŃii naŃionale a statelor mici. .

mai mare parte a Macedoniei, Grecia, teritoriul de la Ianina la Salonia şi Kavala, iar Albania devine independentă. - Spre finele secolului al XIX-lea, Asia Orientală era în sferele de influenŃă rusă, britanică, franceză, germană, japoneză şi olandeză; cele mai mari posesiuni africane erau cele franceze, se reduce dominaŃia spaniolă şi portugheză în America Centrală şi de Sud şi a Imperiului Otoman în Europa, se acumulează tensiuni între marile puteri şi apare tendinŃa de reîmpărŃire a lumii (Africii, Americii Latine, Asiei) de către puterile europene şi, ulterior, SUA, Japonia şi Rusia.

8.3. Harta politică a lumii în perioada interbelică
În Europa, după primul război mondial au loc: - dezintegrarea Imperiului Austro-ungar, formarea României, Austriei şi Ungariei (state naŃionale unitare), Iugoslaviei şi Cehoslo-vaciei (state federale); - instaurarea comunismului în Rusia; - SUA devine o mare putere;
- reaşezarea hărŃii politice prin „jocul de interese” al marilor puteri în Africa, Asia şi America Latină;

- apariŃia fascismului în Italia şi Germania, anexarea Austriei, Cehoslovaciei, invazia Poloniei (împărŃirea acesteia între Germania hitleristă şi fosta URSS); - începutul celui de-al doilea război mondial (1939);
- fosta URSS ocupă Basarabia, Bucovina de Nord şi łinutul HerŃa, iar Ungaria horthistă, partea de nord-vest a Transilvaniei (1940).

În perioada interbelică, harta lumii cuprindea 72 de state inde-pendente: • Europa – 32; • Asia – 12; • America – 22; • Africa – 4;
• Oceania – 2.

2/3 din populaŃia Terrei trăia în colonii şi semicolonii.

8.4. Harta politică a lumii după cel de-al doilea război mondial
- se destramă vechile imperii coloniale şi numeroase Ńări din Africa, Asia de Est, Sud-Vest, din Caraibe şi Oceania devin inde-pendente politic; - se formează sistemul comunist euro-asiatic şi al Cubei; - creşte influenŃa fostei URSS în Asia de Est, Sud-Est, Africa şi America Latină; - România, ca şi alte state central şi est-europene, a fost lăsată în sfera de influenŃă sovietică; - Germania a fost împărŃită între puterile care au câştigat războiul; - creşte influenŃa SUA în Europa de Vest, Asia de Est, America Centrală şi de Sud; - conflicte militare în Indochina, Vietnam, Coreea, Afganistan, între Israel şi Ńările arabe; - apare fenomenul de „bipolaritate mondială”; - ascensiunea economică a Germaniei şi Japoniei. În Asia, numărul statelor independente, în 1991, ajunsese la 45, în Africa, la 53 (în anul 1993), în America sunt 35 de state (20 în America Centrală, 12 în America de Sud şi 3 în America de Nord), în Oceania 14.

8.5. Harta politică a lumii după 1989
Are loc dezintegrarea sistemului comunist şi, ca urmare: - reunificarea Germaniei; - înlăturarea comunismului şi revenirea la denumirea iniŃială a Ńării, rând pe rând, în Ungaria, Polonia, Cehoslovacia, România; - dispariŃia de facto a URSS, desprinderea şi obŃinerea indepen-denŃei de către fostele republici sovietice (1990-1992);
- dezmembrarea Cehoslovaciei, rezultând, în 1993, statele inde-pendente Cehia şi Slovacia;

- dezmembrarea Iugoslaviei (formându-se CroaŃia, Slovenia şi Macedonia în 1991, Bosnia şi HerŃegovina în 1992, iar în locul fostei Iugoslavii se formează, în 2002, Serbia-Muntenegru); - dezintegrarea URSS a generat şi o serie de conflicte armate de natură etnică şi religioasă (Karabahul de Munte, Georgia-Abhazia ş.a.); - dizolvarea CAER şi a Tratatului de la Varşovia; - creşterea influenŃei SUA, a rolului economic al Germaniei şi Japoniei; - mutarea centrului de greutate al economiei mondiale în Asia de Est şi Sud-Est – America de Nord – Australia. Astăzi, harta politică a lumii consemnează 192 de state indepen-dente şi 69 de teritorii dependente şi cu statut special. În 1997, Hong Kong-ul s-a reunit cu China (având statut special), în 1999, Macao a revenit la aceeaşi Ńară, iar Zona Canalului Panama a fost retrocedată de SUA statului Panama. Focare de tensiune se menŃin în Caşmir, Cipru, Gaza şi Cisior-dania, Irlanda de Nord, Transnistria, Cecenia, Abhazia, Afganistan ş.a. În multe Ńări se află baze militare străine.

8.6. Principalele probleme ale geografiei politice contemporane
Geografia politică studiază efectele teritoriale ale acŃiunii politice, statul, frontierele, relaŃiile dintre resursele disponibile şi evoluŃiile social-economice. Principalele probleme contemporane ale geografiei politice sunt legate de: dezvoltarea economiei mondiale, creşterea demografică, geografia statelor, a naŃiunilor, a minorităŃilor, a graniŃelor ş.a. În prezent s-a atins un anume nivel de globalizare; ne aflăm în preajma unui stadiu deosebit de important care impune o nouă orientare a politicilor statale şi economice mondiale, o abordare realistă a proble-maticii dezvoltării durabile, o regândire a raporturilor om – societate. Economia mondială s-a dezvoltat în salturi, cu faze de stagnare sau de regres, în raport de reînnoirea tehnologiilor. Acestea au afectat diferit Ńările şi s-au răsfrânt la nivel global. Economia mondială cuprinde economii regionale de trei tipuri: economii de centru, de periferie şi intermediare. Economiile centrale se bazează pe tehnologii avansate, producŃie diversificată şi salarii mari (SUA, Europa de Vest, Japonia ş.a.). Periferia („lumea a treia”) nu intră în economia mondială ca partener egal. O economie globalizată (şi durabilă), în sens democratic, presupune reglementări internaŃio-nale care să ofere şanse de vieŃuire normală pentru toŃi oamenii Terrei. Deocamdată, cei ce posedă tehnologii avansate impun regulile: pre-Ńurile materiilor prime din „lumea a treia” sunt impuse din exterior ş.a. Se menŃin unele probleme privind geografia statelor: - popoare fără stat (palestinienii ş.a.); - state nerecunoscute de alte Ńări (Macedonia de Grecia ş.a.); - graniŃe fixate artificial (multe din fostele colonii); - teritorii în dispută (Cashmirul ş.a.); - Ńări divizate (Coreea ş.a.). NaŃiunea şi minorităŃile (naŃionale, religioase, culturale) pot ge-nera probleme de natură diferită. Orice comunitate ajunsă la rang de naŃiune solicită drepturi politice, economice, sociale etc., ceea ce poate genera mişcări naŃionale, diverse revendicări. MinorităŃile naŃionale sunt incitate uneori din exterior să ia atitudini ostile statului în care trăiesc sau, alteori, statul respectiv are tendinŃe de deznaŃionalizare a acestora. TendinŃele de mediu ridică probleme care vizează: - creşterea demografică (ceea ce contribuie la epuizarea unor resurse); - încălzirea climei (ecosistemelor) ş.a.

Teme pentru referate:
1. Geografia politică în Antichitate

2. Geografia politică în perioada de tranziŃie spre civilizaŃia industrială şi epoca marilor descoperiri geografice 3. Friederik Ratzel – adevăratul fondator al geopoliticii 4. Contestarea pretenŃiilor doctrinare ale lui Ratzel de către reprezentanŃii şcolii franceze de geografie politică 5. Rolul lui Karl Haushoffer în geopolitica germană 6. Geografia politică după al doilea război mondial 7. Şcoala românească de geografie politică 8. Geografia politică contemporană 9. PoziŃia geopolitică a statelor 10. Teritoriul statului (formare, formă, mărime) 11. Frontierele 12. Statele şi zonele tampon 13. DiscontinuităŃile teritoriale 14. Frontiera maritimă 15. Statutul Antarcticii 16. GraniŃele (concept) 17. GraniŃele funcŃionale 18. GraniŃele morfologice 19. GraniŃele genetice 20. Disputele de graniŃe şi funcŃiile graniŃelor 21. MinorităŃile etnice, subnaŃiunile, iredentismul şi separatismul 22. Structura teritorială a economiei mondiale 23. Elementele de bază ale economiei mondiale 24. EvoluŃia economiei mondiale; ciclurile Kondratiev 25. Globalizarea şi consecinŃele ei

Bibliografie:
1. Ancel, J. (1935), Les frontières roumaines, Bucureşti 2. Ancel, J. (1936), Géopolitique, Paris 3. Aur, N., Gherasim C. (2002), Geografie economică mondială, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti 4. Bădescu, I., Dungaciu, D. şi colab. (1995), Sociologia şi geopolitica frontierei, Editura Floarea Albastră, Bucureşti 5. Bârzea, C. (2001), Politicile şi instituŃiile Uniunii Europene, Editura Corint, Bucureşti 6. Beujeau Garnier, Jacqueline şi colab. (1981), Images economiques du monde, Paris 7. Bonnet, J. (2000), Marile metropole mondiale, Institutul European, Iaşi 8. Brzezinski, Z. (2000), Marea tablă de şah, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti 9. Brătescu, C. (1941), Valea Nistrului, în „Geopolitică şi Geoistorie”, nr. 1/1941 10. Brown, L. şi colab. (1990-2000), Starea lumii, Editura Tehnică, Bucureşti 11. Cândea, Melinda, Isbăşoiu, C. (1999), Geografia agriculturii. Cultura plantelor pe glob, Editura UniversităŃii din Bucureşti 12. Conea, I. (1937), Geopolitica o ştiinŃă nouă, în „Sociologie Românească”, nr. 9 -10, an II/1937 13. Conea, I. (1941), Transilvania, inimă a pământului românesc, în „Geopolitică şi Geoistorie”, nr. 1/1941 14. Conea, I. (1941), Destinul istoric al CarpaŃilor, Editura łară şi Neam, Bucureşti 15. Conea, I., GolopenŃia, A., Popa-Vereş, N. (1949), Geopolitica, Editura Ramuri, Craiova 16. David, M. (1939), Probleme de ordin geopolitic ale locului şi ale spaŃiului ocupate de statul român, în vol. ConsideraŃii geopolitice asupra Statului Român, Tipografia Terek, Iaşi 17. Emandi, I., Buzatu, Gh., Cucu,V. (1994), Geopolitica, vol. I, Editura „Glasul Bucovinei”, Iaşi 18. Erdeli, G., Braghină, C., Frăsineanu, D. (2000), Geografie economică mondială, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti 19. Erdeli, G., Dumitrache, Liliana (2001), Geografia populaŃiei şi aşezărilor umane, Editura Corint, Bucureşti 20. Gallois, P. (1990), Géopolitique, Edit. Plon, Paris 21. Glassner, I.M. (1995), Political geography, New York 22. GolopenŃia, A. (1940), Geopolitica, Editura Ramuri, Craiova 23. Guetta, B. (2000), Geopolitica: raŃiune de stat, Editura Aion, Bucureşti 24. Haushofer, K. (1986), De la Géopolitique, Editura Fayard, Paris 25. Ilinca, N. (1999), Geografie umană, Editura Corint, Bucureşti

V. Geopolitica haosului. Heidi (1995).. F. Editura Antet. vol. Toffler. (1931). Fruntaria României spre răsărit. (1911). Transilvania în cadrul unitar al pământului şi poporului românesc 43.R. Simion. (2001). G. S. Korten. C. în „Revista FundaŃiilor Regale” 30. Bucureşti 36. Bucureşti 40. Bucureşti 34. ConstanŃa 32. Mihăilescu. Bucureşti 42. Nori pentru mileniul III. Xenopol. Arhiva 5/1911 . (1942). I. S. S. Bucureşti 39. II/1942 33. Resursele Terrei. Unitatea sufletului românesc. Eseu de geostrate-gie. (1941). MehedinŃi. S. PoziŃia geopolitică a României. Que-est que la Transilvanie?. V./1941 29. Institutul Central de Statistică.S. Posea. (1998).G. Editura FundaŃiei România de Mâine. vol.D. Editura Noua Alternativă. CorporaŃiile conduc lumea. Studiu etnografic asupra populaŃiei României. Mihăilescu. Gh.26. Manuilă. (2001). Editura IndependenŃa Economică. Război şi antirăzboi. Bucureşti 41. (2000). Bucureşti 37. B. Elemente de geografie economică mondială. în Revista „Geografia Română”./1941 31. Vlăsceanu. Bucureşti 28. Rădulescu. N. A. Editura NaŃional. Editura Samizdat. Ramonet. şi colab. Geografie economică mondială. (1995). (1941). România. Gr. (1941). MehedinŃi. (1931). Editura Ex Ponto. Editura Doina. Editura Roza Vânturilor. Nicoară. Al. B.A. S.R. MehedinŃi. (1995). S. (1938). NeguŃ. Geopolitica – o abordare de perspectivă. Geografie economică mondială. Bucureşti 27.. Editura Meteora Press. (1998). Geopolitica în pragul mileniului III. Geografie şi Geopolitică. Vâlsan.I/1938 38. T. Negoescu.I.. Gh. (1992). B. Toffler. Tămaş.S. D.G.R. (1940). Chestia orientală din punct de vedere etnografic. Unitatea pământului şi poporului româ-nesc. Văduva. Bucureşti 35. în „Lucrările Institutului de Geografie al UniversităŃii din Cluj”.R.

ANEXE .

.

Anexa 1 Europa după primul război mondial .

Fayard. 215) . p. Paris.Anexa 2 Frontierele din Europa Centrală şi Orientală după cel de-al doilea război mon-dial (Sursa: Michel Foucher. 1993. Fragments d’Europe.

Anexa 3 „Explozia” Uniunii Sovietice Anexa 4 .

Frontierele Israelului .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->