Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Garda Financiar Sectia Judetului Vaslui

Stefan cel Mare,Nr.56,Vaslui Tel : + 40 235 318.276 Fax : + 40 235 311.455 e-mail : Garda.Financiara.VS@mfinante.ro

PROCES VERBAL De Cercetare la Fata Locului Incheiat in Vaslui la data de 19.08.2011 Subsemnatii elaru Valeric i Barnoschi Stelian, avand functia de comisari in Garda Financiara sectia Vaslui, in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, a legitimatiilor de control nr.A2152 i A2154, a ordinelor de serviciu permanente si in baza Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, am efectuat in data de 19.08.2011 verificari la S.C. ECOMATIX MOBILI S.R.L. , J37/314/2011, CUI: 28963132, cu sediul in loc. Vaslui, str. Ana Ipatescu, bloc 301,sc, D, etaj 4, ap. 3 , jud. Vaslui, urmare a solicitarii nr. 15396/12.08.2011 a Biroului Gestiune Registrul Contribuabili, Monitorizare Declaratii fiscale si Bilanturi din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Vaslui . Contribuabilul are, conform certificatului de inmatriculare, ca obiect principal de activitate ,,Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine cod CAEN 3101 si nu a desfasurat activitati economice pana la aceasta data . Verificarile s-au desfasurat la adresa : Mun. Vaslui, str. Ana Ipatescu, bl.301, sc. D, etaj 4, ap.3, jud. Vasluiunde este declarat sediul social in prezenta d-nei Butnaru Oana, in calitate de a dministrator la S.C. ECOMATIX MOBILI S.R.L. avand domiciliul in Vaslui,str. Stefan cel Mare, bl 93, Sc A, et 3, ap 4, jud. Vaslui , posesor al C.I. seria VS nr. 269971 emisa de SPCLEP Vaslui la data de 31.01.2006. Obiectivul controlului l-a constituit verificarea faptica privind existenta spatiului destinat sediului social si modul in care acesta corespunde obiectului de activitate pe care persoana impozabila intentioneaza sa o desfasoare .

S.C. ECOMATIX MOBILI S.R.L. are ca asociat unic si administrator pe dna. Butnaru Oana cu domiciliul in Vaslui,str. Stefan cel Mare, bl. 9 A, et 3, ap 4, jud. Vaslui , posesor al C.I. seria VS nr 269971 emis de SPCLEP Vaslui la data de 31.01.2006 . Cu ocazia controlului au fost constatate, referitor la spatiul verificat, urmatoarele : Sediul social al SC ECOMATIX MOBILI SRL Vaslui se afl in imobilul artat mai sus i provine din contractul de comodat nr 31608/ 1.08.2011,incheiat intre Butnaru Oana si SC ECOMATIX MOBILI SRL Vaslui , CUI 28963132, pentru suprafaa de 98,92 m.p .Respectivul apartament este proprietatea personala a asociatului si Administrator. SC ECOMATIX MOBILI SRL are declarat un punct de lucru in incinta SC MATIX CONF SRL din Vaslui, Str. Stefan cel Mare, nr. 18, conform contract de inchiriere nr. 28, din 1.08.2011, obiectul contractului fiind inchirierea unei hale unde urmeaza a fi depozitata mobila ce va face obiectul vanzarii de catre SC ECOMATIX MOBILI SRL Urmare a verificarilor efectuate se constata ca persoana impozabila indeplinete criteriul privind existenta spatiului care sa corespunda obiectului de activitate si se propune inregistrarea in scop de TVA . La prezentul Proces verbal de cercetare la fata locului se anexeaza copii ale urmatoarelor documente : - Contract de nchiriere nr. 28 din 1.08.2011, - Contract de comodat 31608din 01.08.2011,

Garda Financiara Sectia Vaslui Comisari: elaru Valeric Barnoschi Stelian

S.C. ECOMATIX MOBILI S.R.L. Vaslui Asociat Butnaru Oana