Sunteți pe pagina 1din 13

Lecia-form de baz a practicrii exerciiilor fizice3.1.

Lecia - form de baz a organizrii procesului instructiv-educativ Lecia este principala modalitate de organizare i desfurare a p r o c e s u l u i d e nvmnt. Cerghit, L, 1983, o consider unitate dialectic funcional centrat peobiective, care implic coninuturi didactice i strategii de desfurare i evaluare binedeterminate". Ea reprezint cadrul n care se realizeaz interaciunea factorilor procesuluiinstructiv-educativ: profesorelev, scop, coninut, metode, tehnologii didactice. nDicionarul descriptiv i explicativ de noiuni i termeni, 2002 pag. 227, lecia de educaiefizic este definit ca fiind form de baz a organizrii i desfurrii procesuluiinstructiv-educativ, unitate didactic, metodic i educativ a procesului de nvmnt".Putem considera lecia ca o modalitate (form) de baz n organizarea, ntr-un cadruspecial, a activitii prin care se realizeaz un proces instructiv-educativ bilateral profesor-elevnscopulperfecionrii acestora.Consideraia,cleciaesteformdebazndesfurareaactivitiideeducaiefizic,poatefiargumentatastfel: este cuprins n Planul-cadru de nvmnt, ca f o r m o b l i g a t o r i e attpentruprofesorctipentruelevi;se realizeaz sub conducerea unui specialist cu studii superioare; s e ( c u colar; permite realizarea permanent e unitii predare - nvare - evaluare;realizeaz obiectivele educaiei fizice i sportului. n p r o c e s u l d e n v m n t , l e c i a s e b a z e a z p e e x e c u i a d i v e r s i f i c a t a exerciiului fizic. Este p r e z e n t p e p a r c u r s u l u n ei l u n g i p e r i o a d e d e v r s t d i n v i a a o m u l u i (grdini, nvmntul primar, gimnazial, liceal), perioad s u b o r d o n a t procesului de educare i dezvoltare a personaliti umane.C a disciplin obligatorie din trunchiul comun, educaia fizic se reflect ntr-un d e s f o a r o d u r a t n t r - u n d e t i m p b i n e d e t e r m i n a t 5 0 minute);prevederile coninutului leciei sunt stabilite prin programa

Object 1

Object2

numr de: 1 - 2 a c t i v i t i l a n v m n t u l p r e c o l a r ; 2-3 ore la nvmntul primar, clasele I -a IV-a; 2 - 3 o r e l a n v m n t u l g i m n a z i a l

i liceal, clasele a V-a - a Xl- a;1-2 ore la clasa a VUI-a i a XII-a i la c o l i l e p r o f e s i o n a l e . Educaia fizic, prevzut n planul-cadru de nvmnt se desfoar sub form delecie: obligatorie , clasic, n timpul creia se realizeaz p r e v e d e r i l i programei colare; d e e x t i n d e r e , n care se abordeaz coninuturile programei colari prevzute cu * i scrise cu italic sau prin abordarea unor coninuturi noi opional , n c a r e s e a p r o f u n d e a z o d i s c i p l i n , r a m u r s p o r t i v 1 ; alegere; de aprofundare, n c a r e s e a b o r d e a z a n u m i t e c o n i n u t u r i c a r e r a au fost bine (temeinic) nsuite anterior; de ansamblu sportiv (extracurriculare) n c a r e s e a p r o f u n d e a z c d i s c i p l i n s a u p r o b s p o r t i v l a a l e g e r e . n a c e s t t i p d e l e c i i s < r e a l i z e a z p r e g t i r e a e c h i p e l o r r e p r e z e n t a t i v e c o l a r e n s c o p u participrii la competiiile colare; de antrenament sportiv, n c a r e s e p r e g t e s c s p o r t i v i i d e performan sunt lecii pentru clasele, colile i liceele vocaionale. 3.2. Tipologia leciei Educaia fizic colar se desfoar printr-o mare varietate de tipuri de lecie date deobiectivele urmrite. Astfel leciile pot fi: d e a c o m o d a r e s a u d e i n t r o d u c e r e ; de nvare a deprinderilor motrice;de consolidare a deprinderilor motrice;de perfecionare a deprinderilor motricede formare a priceperilor motrice;de dezvoltare a aptitudinilor psihomotrice;de evaluare (control i apreciere); debilansaudencheiere;de recreare i distracie; m i x t .

Lecia de acomodare cu efortul sau de introducere n activitatea de educaie fizic este lecia ce marcheaz nceputul semestrului sau a anului colar. n aceast lecie profesorul prezint elevilor:- obiectivele,-coninuturile,- i n f l u e n e l e p r a c t i c r i i e x e r c i i i l o r f i z i c e a s u p r a s n t i i i d e z v o l t r i i f i z i c e , modalitiledeevaluare,-cerineleprivind echipamentul,- normele de igien individual i colectiv i- regulile de protecie individual i colectiv.La clasele de nceput (I, a V-a, a IX-a) se prezint baza sportiv i programul acesteia,regulile de deplasare n interiorul spaiilor de lucru i se realizeaz o nclzire mai lung aorganismului pentru a marca nceperea unei activiti ce presupune susinerea unui efortfizic ridicat, dar i pentru transmiterea primelor cunotine sau reamintirea acestora nceea ce privete solicitarea organismului i cunoaterea reaciei elevilor. Lecia de nvare a deprinderilor motrice este lecia n care se nsuesc deprinderilemotrice noi i are ca obiectiv pedagogic procesul de nvare. Este frecvent ntlnit nnvmntul precolar i primar, dar i n primele lecii ce fac parte dintr-un ciclu( s i s t e m t e m a t i c d e l e c i i ) c e a b o r d e a z o n o u t e m d e n v a r e . n t r - o l e c i e s e programeaz foarte rar dou teme de nvare, se obinuiete s se abordeze o tem denvare i cealalt de consolidare,^ perfecionare sau de dezvoltare). Cnd o deprinderemotric se caracterizeaz printr-un grad nalt de complexitate i nsuirea ei este greoaie,se necesit alocarea a 1-3 lecii de nvare. Acest tip de lecie se ntlnete pe parcursulntreguluiancolar. Lecia de consolidare a deprinderilor motrice esteleciancareserepetdefoartemulteori deprinderile motrice nvate anterior i are ca obiectiv pedagogic stabilirea iautomatizarea acestora. n acest tip del e c i e s e i n s i s t p e e x e c u i a corect i repetarea pn se nsuetemecanismul de baz al deprinderii. Lecia de perfecionare a deprinderilor motrice i de formare a p r i c e p e r i l o r motrice este lecia n care se urmrete creterea gradului de automatizare adeprinderilor i de formarea pri ceperi i de a l e e x e c u t a n c o n d i i i v a r i a t e i diversificate. Formarea priceperilor motrice are la baz procesul de automatizare adeprinderilor, dar i de aplicare a acestora n variante infinite impuse de condiiile
Object3

mereu schimbtoare. Modalitate cea mai des ntlnit de acionare asupra formrii p r i c e p e r i l o r m o t r i c e e s t e e x e r s a r e a d e p r i n d e r i l o r m o t r i c e n c a d r u l t a f e t e l o r , jocurilor de micare, parcursurilor aplicative i jocurilor sportive. Lecia de dezvoltare a aptitudinilor psihomotrice e s t e l e c i a n c a r e u n t i m p d i n p a r t e a f u n d a m en t a l e s t e a l o c a t d e z v o l t r i i aptitudinilor motrice, n leciile, n cares u n t p r e v z u t c a t e m e d e z v o l t a r e a a p t i t u d i n i l o r m o t r i c e , c e r i n e l e m e t o d o l o g i c e prevd ca n veriga a IV-a s se abordeze educarea vitezei i ndemnrii i n verigaa V i - a d e z v o l t a r e a f o r e i i r e z i s t e n e i . n p r i n c i p a l , n l e c i i l e d e e d u c a i e f i z i c colar se prevd teme de nvare/ consolidare/ perfecionare i teme de dezvoltarea uneia sau dou aptitudini motrice. Foarte rar (n situaii de baz material =i n exi s t en n c eea ce p ri v e t e n s u i rea deprinderilor motrice) se abordeazntr-o lecie/ un sistem tematic de lecii dezvoltarea numai a a p t i t u d i n i l o r psihomotrice. Nu este indicat s se cupleze viteza cu coordonarea ntruct solicitfoarte mult sistemul nervos i nici fora cu r e z i s t e n a n t r u c t n e c e s i t c o n s u m m a r e de energie. Lecia de evaluare (control i apreciere) este lecia n care se apreciaz nivelul de n s u i r e a d e p r i n d e r i l o r

motrice sau nivelul de dezvoltare a a p t i t u d i n i l o r psihomotrice. Acest tip de lecie este planificat de 2-3 ori pe semestru, la finalul unuis i s t e m t e m a t i c c e a a b o r d a t d e p r i n d e r i l e m o t r i c e , l a finalul unui sistem tematic ce aa b o r d a t d e z v o l t a r e a u n e i a p t i t u d i n i p s i h o m o t r i c e , s a u l a s f r i t u l s e m e s t r u l u i pentru a evalua nivelul d e f o r m a r e a p r i c ep e r i l o r m o t r i c e c o m p l e x e i d e d e z v o l t a r e a a p t i t u d i n i l o r psihomotrice combinate. Pentru o evaluare corect a p r o c e s u l u i didactic, este obligatorie o verificare iniial a capacitilor motrice ale elevilor n p r i m a s p t m n d e c o a l , v e r i f i c a r e u r m a t d e o a p r e c i e r e , c e e a c e p e r m i t e profesorului s cunoasc n i v e l u l i n i i a l , i o v e r i f i c a r e f i n a l , c e e a c e p e r m i t e constatarea progresului realizat i eficiena activitii desfurate. Lecia de bilan sau de ncheiere este lecia care se organizeaz la sfritul unuisistem de lecii, a unui semestru, a unui an colar. Este unt i p d e l e c i e d e a n a l i z i d e e v a l u a r e a a c t i v i t i i d e s f u r a t e . n a c e s t e l e c i i s e prezint bilanul activitilor realizate, a progreselor nregistrate i a rezultatelor o b i n u t e n competiiile sportive, dar i a nerealizrilor i a indicaiilor p r i v i n d activitatea viitoare. Lecia de recreare i distracie e s t e o l e c i e n c a r e a c t i v i t i l e a u u n c a r a c t e r distractiv-recreativ i au scop de a atrage elevii spre practicarea exerciiilor fizice.

A c e s t t i p d e l e c i e s e a b o r d e a z l a n c ep u t d e a n c o l a r s a u s e m e s t r u , l a s f r i t d e semestru sau an colar, i n perioadele stresante de activitate didactic (perioade dev e r i f i c a r e p r i n t e z e s a u t e s t e ) . D e o b i c e i l e c i i l e d i s t r a c t i v r e c r e a t i v e s e p l a n i f i c n ultima sptmn colar a semestrului sau anului. Lecia mixt este lecia n care temele leciilor au obiective didactice i teme diferite.D e o b i c e i , n procesul instructiv educativ din educaie fizic i sport, leciile a u prevzute mai multe teme (2-4), care nu au acelai obiective fundamental (nvare,consolidare, perfecionare, evaluare, educare, dezvoltare) i sunt c o n s i d e r a t e l e c i i de tip mixt.n educaie fizic rar se ntmpl ca lecia s aib o singur tem . 3.3. Coninutul istructura leciei Din punct de vedere al coninutului, lecia de educaie fizic se deosebete deleciile de la celelalte discipline de nvmnt ntruct are n principal caracter p r a c t i c . Coninutul leciei este format din totalitatea sistemelor de a c i o n a r e concretizate n mijloace practice (exerciii fizice ca reprezentri p a r i a l e s a u t o t a l e a l e d ep r i n d e r i l o r m o t r i c e ) i m i j l o a c e v e r b a l e ( c u v n t u l c a modaliti de transmiterea c u n o t i n e l o r i n o i u n i l o r t e o r e t i c e ) c a modaliti de execuie i transmitere ad e p r i n d e r i l o r i p r i c e p e r i l o r m o t r i c e . F i e c r e i l e c i i i e s t e s p e c i f i c u n a n u m i t coninut care depinde de temele i obiectivele operaionale.C o n f o r m D i c i o n a r u l u i d e s c r i p t i v i e x p l i c a t i v d e n o i u n i i t e r m e n i , 2 0 0 2 p a g . 360, structura leciei r e p r e z i n t f o r m a i m o d u l d e o r g a n i z a r e a c o n i n u t u l u i leciei, grupat pe pri (verigi) care se coreleaz cauzal n vederea asigurrii unitiiei didactice (scop, metod, timp, spaiu)".Structura leciei de educaie fizic este puin variabil n comparaie cu partea dec o n i n u t . T o t u i n t r e s t r u c t u r i c o n i n u t e x i s t u n r a p o r t d e i n t e r d e p e n d e n . Structura reprezint demersul de organizare

a a c i u n i l o r i a r c o n i n u t u l r e p r e z i n t substana prin care se realizeaz procesul instructiveducativ.Din punct de vedere structural, lecia de educaie fizic a cunoscut de-a lungultimpuluimaimultemodalitideabordare printrecare: leciapepri, careafoststructuratfiepepatrupri:organizatoric, pregtitoare, fundamental i de ncheiere, fie pe trei pri: pregtitoare, fundamental i de ncheiere. Cele patru sau trei pri desemneazelaborarea i desfurarea leciei n interiorul creia se disting momentele(verigile)ei. ntr-o lecie, n funcie de tipul de lecie pot fi prezente toate verigile sau unnumrmaimic; leciapeverigi, estestructuratastfel: veriga I denumit organizarea colectivului de elevi"; veriga a II-a denumit pregtirea organismului pentru efort"; v e r i g a a I I I - a denumit i n f l u e n a r e a s e l e c t i v a a p a r a t u l u i locomotor"; veriga a IV-a denumit dezvoltarea vitezei i coordonrii";- v e r i g a a V - a denumit nvarea/consolidarea/ perfecionarea/evaluareadeprinderiloripriceperilormotrice"; veriga a VI-a denumit dezvoltarea forei i rezistenei"; veriga a VII-a denumit revenirea organismului dup efort" sau conform Firea, E., 1987, r e v e n i r e a i n d i c i l o r m a r i l o r funciuni"; veriga a VIII-a denumit aprecierea i concluziile''. V e r i g i l e l e c i e i " denumite i: m o m e n t e l e l e c i e i " , e v e n i m e n t e l e instrucionale", etapele instruirii" secvenele leciei" sau situaiile de instruire" formeaz unitatea structural de baz a leciei de educaie fizic,instituindu-sentr-unsistem.Considerm, pentru lecia de educaie fizic, c este mai potrivit termenul deverig" care cuprinde i sugestia legturii i continuitii aciunilor ntr-oanumit ordine, impus de nsui specificul i caracteristicile efortului depus.ncadrulleciei,verigileformeazunsistem,ntreeleexistndostrnslegtur,legtur determinat de subordonarea lor fa de rezolvarea temei generale i aobiectivelor operaionale urmrite. Dei fiecrei verigi, i sunt specifice anumite sarcinididactice, coninutul este ales n funcie de temele propuse i obiectivele operaionalestabilite. Numrul

verigilor dintr-o lecie este stabilit de ctre profesor, n funcie degraduldecomplexitatesaude dificultateatemeisautemelorplanificate.Sistemulverigilor, privit de pe poziiile teoriei sistemice, reproduce la scar redus, ca i sistemul leciilor,structurantreguluisisteminstructiv-educativ,consideratcasistemintegrativunitar.Verigile a IV-a, a V-a, i a VI-a sunt destinate realizrii temelor leciei i sunt denumite verigi tematice, celelalte sunt verigi netematice Prezena tuturor verigilor ntr-o lecie nueste obligatorie. Indiferent de tipul leciei, sunt prezente permanent veriga a 11/a, i aIII/a, veriga/verigile corespunztoare temelor de lecie i veriga a VII/a i a VIII/a. n

leciile ce se desfoar iarna, n aer liber, n condiiile de temperatur sczut, veriga aIi-a se comaseaz cu a IlI-a, iar prima, a Vil-a i a VUI-a sunt foarte scurte. Veriga a V-a,n care se nva, consolideaz, perfecioneaz i se evalueaz deprinderile motrice poates lipseasc dintr-o lecie, atunci cnd baza material este precar, dar nu este indicats se prelungeasc aceast lips.. Prezena verigilor n lecie depinde de temele obiectiveleoperaionale i locul unde se desfoar lecia. ntre verigile leciei exist o strnsinterdependen.Fiecare verig are obiective specifice, ce se bazeaz unele pe altele i care se realizeaz prin sisteme de acionare, ce dureaz un anumit timp, formaii de lucru specificei metode derealizarediferite. VerigaI-OrganizareacolectivuluideeleviDurat =30"pnla5minute Obiectiveleverigii: nceperea organizat a leciei;captarea ateniei, asigurarea disciplinei i ordini;ridicarea strii emoionale;contientizareaelevilor/studenilorasupraaceeacevorfacenlecie; cunoaterea efectivului de elevi, verificarea echipamentului i s t r i i desntate; c o m u n i c a r e a t e m e l o r i o b i e c t i v e l o r o p e r a i o n a l e . Sistemedeacionare: adunarea, alinierea, raportul i salutul; verificareastriidesntateiainuteivestimentare;comunicarea temelor leciei i obiectivelor majore;exerciii de front i formaii; exerciii i jocuri scurte de atenie, ntoarceri la c o m a n d , r u p e r i i gruprideformaii,etc. Strategiididactice: f o r m a i i d e a d u n a r e : n l i n i e p e u n r n d , n l i n i e p e d o u r n d u r i , careu etc;metode: conversaia, explicaia, exersarea, aprecierea, ncurajarea.Aceast verig poate s dureze de la 30 de secunde, cnd se lucreaz cu un colectiv dejaformat, cu un numr mic de elevi, bine instruit, cu un nivel ridicat de cunotine ideprinderi motrice, i n condiii atmosferice neprielnice (vnt, ploaie, zpad, cldur
Object4

excesiv) sau poate s dureze mai mult, pn la 5 minute cnd se lucreaz cu un colectivnumeros, la nceput de semestru sau ciclu de nvmnt (grdini, primar) i cnd seimpune rezolvarea anumitor probleme organizatorice, de amenajare a bazei sportive. Veriga a II-a Pregtirea organismului pentru efort Durat = 4 - 6 m i n u t e Obiectiveleverigii: stimularea treptat a marilor funciuni ale organismului ( c i r c u l a i e , respiraie); r e a l i z a r e a u n e i e x c i t a b i l i t i i o p t i m e a s i s t e m u l u i n e r v o s c e n t r a l pentruactivitateaceurmeazssedesfoare;educarea percepiilor spaio-temporale;ridicarea strii emoionale; educarea interesului pentru activitatea ce urmeaz s se d e s f o a r e ; cretereacapacitiideefort. Sistemedeacionare: exerciii de front i formaii;variante de mers i alergare; s l t r i i s r i t u r i ; pai specifici (de dans) din gimnastica ritmic; e x e r c i i i p e n t r u e d u c a r e a r i t m i c i t i i i m u z i c a l i t i i m o t r i c e ( j o c u r i itemeritmice)etc;deplasare cu micri diferite ale membrelor superioare i inferioare; j o c u r i d i n a m i c e ; p a r c u r s u r i a p l i c a t i v e s i m p l e c u e l e m e n t e c u n o s c u t e d e e l e v i . Strategiididactice: formaii: n coloan cte unul, n coloan cte doi, n cerc, pe g r u p e , etc;deplasri cu schimbarea direciei i a formaiilor; metode: conversaia, demonstraia, exersarea, explicaia, o b s e r v a r e a curent,problematizarea,apreciereaetc.V e r i g a a d o u a d u r e a z m a i m u l t a t u n c i c n d s u n t c o n d i i i n e p r i e l n i c e ( f r i g a f a r , echipament neadecvat), cnd se susin probe de control, se particip la concursuri, ceea cenecesit o nclzire mai bun (pentru a evita eventualele ntinderi musculare), sau poatedura mai puin, cnd este foarte cald afar i efortul din verigile tematice nu este deintensitate mare (crescut). n aceast verig se folosesc de obicei exerciii n tempo

moderat,carespermitcretereafrecveneicardiacela120-140btipeminut.n literatura de specialitate, aceast verig este prevzut cu o durat de 1-2 minute, timpcare nu rezolv o cretere i stabilizare a frecvenei cardiace n jurul cifrei de 120-140 bti/minut, frecven ce poate asigura o funcionalitate bun de lucru. Din aceast cauzrecomandmoduratde4-6ichiar8minute.V e r i g a a IlI-a - Influenarea selectiv a aparatului locomotor, d e n u m i t i prelucrarea analitic a aparatului locomotorDurat =5-8minute Obiectiveleverigii: educarea atitudinii corporale corecte;prevenirea sau corectarea unor atitudini sau deficiene fizice;educarea percepiilor spaio-temporale i a ritmului; Veriga a IV-a - Educarea vitezei sau coordonrii Durat = 6-8 minute Obiectivele verigii:

c r e t e r e a i n d i c i l o r d i f e r i t e l o r f o r m e d e m a n i f e s t a r e a a p t i t u d i n i i psihomotrice de vitez (reacie, e x e c u i e , r e p e t i i e , d e p l a s a r e , accelerare); e d u c a r e a f o r m e l o r d e m a n i f e s t a r e a a p t i t u d i n i i p s i h o m o t r i c e d e coordonare (general i specific). Sisteme de acionare: exerciii pentru dezvoltarea vitezei sub form de: e x e c u i i a d i f e r i t e l o r a c i u n i m o t r i c e , p o r n i t e l a s e m n a l e (auditive, vizuale); execuii rapide a diferitelor tehnici de execuie ( a c i u n i aciclice);- a l e r g r i p e d i s t a n e s c u r t e ( 1 0 - 2 0 m , 4 0 - 6 0 m e t c ) ; - a l e r g r i a c c e l e r a t e p e d i s t a n e d e 2 0 - 3 0 m ; - a l e r g r i n v i t e z m a x i m p e 1 0 - 2 0 m ; - t a f e t e i p a r c u r s u r i a p l i c a t i v e . exerciii pentru dezvoltarea coordonrii sub form de:- e x e c u i i c o m p l e x e ; j o c u r i d i n a m i c e ; - p a r c u r s u r i a p l i c a t i v e ; - n t r e c e r i d e t i p u l c i n e e x e c u t m a i c o r e c t " .
Object5

Strategii didactice: f o r m a i i d e l u c r u : n l i n i e p e u n r n d s a u p e m a i m u l t e r n d u r i , pe grupe/echipe valorice, individual etc. m e t o d e : e x p l i c a i a , c o n v e r s a i a , d e m o n s t r a i a , p r o b l e m a t i z a r e a , exersarea, ntrecerea, observarea curent, a p r e c i e r e a v e r b a l , recompensa etc. n t r u c t a t t e x e r c i i i l e p e n t r u v i t e z c t i c e l e p e n t r u d e z v o l t a r e a c o o r d o n r i i solicit foarte mult sistemul nervos, ele nu se execut de multe ori i nici pe o durat prelungit de timp. Deci n aceast verig se folosesc exerciii ce se execut cuvitez mare i exerciii ce presupun o complexitate deosebit. V e r i g a a V - a n v a r e a / c o n s o l i d a r e a / p e r f e c i o n a r e a / e v a l u a r e a deprinderilor sau/i priceperilor motriceD u r a t = 10-25 minute. Obiectivele verigii sunt diferite n funcie de etapa de formare a d e p r i n d e r i l o r motrice: nvarea aciunilor motrice noi presupune: - f o r m a r e a u n e i r e p r e z e n t r i c o r e c t e i c l a r e ; n s u i r e a m e c a n i s m u l u i d e b a z . consolidarea aciunilor motrice noi nvate presupune: formarea stereotipului dinamic;- a u t o m a t i z a r e a p a r i a l s a u t o t a l a d e p r i n d e r i l o r m o t r i c e . perfecionarea deprinderilor i formarea priceperilor presupune: -

f o r m a r e a c a p a c i t i i d e a p l i c a r e a d e p r i n d e r i l o r m o t r i c e n condiii variate (capacitate de generalizare);- f o r m a r e a p r i c e p e r i l o r m o t r i c e c o m p l e x e ; e v a l u a r e a n i v e l u l u i d e n s u i r e a c u n o t i n e l o r , d e p r i n d e r i l o r i priceperilor motrice noi nvate presupune: - v e r i f i c a r e a a c i u n i l o r n o i n s u i t e ; a p r e c i e r e a a c i u n i l o r n o i n s u i t e ; Sisteme de acionare: exerciii pregtitoare / ajuttoare; s t r u c t u r i d e e x e r c i i i ; deprinderile motrice n condiii standard i n condiii variate; e x e r c i i i , e l e m e n t e , procedee tehnice n condiii de ntrecere,

concurs; p a r c u r s u r i a p l i c a t i v e ; t a f e t e ; jocuri dinamice; j o c u r i s p o r t i v e b i l a t e r a l e ; teste i probe de control; Strategii didactice: p r o c e d e e d e e x e r s a r e : f r o n t a l , p e p e r e c h i , p e a t e l i e r e , p e g r u p e , individual; metode: explicaia, demonstraia, material intuitiv, observareac u r e n t , problematizarea, exersarea, nvarea prin d e s c o p e r i r e , modelarea, instruirea programat, verificarea oral, v e r i f i c a r e a practic etc.D u r a t a a c e s t e i v e r i g i e s t e m a i m a r e n c o m p a r a i e c u v e r i g i l e t e m a t i c e I V i V I . Timpul se mparte n funcie dedif icul ta t e a / c o m p l e x i t a t e a f i e c r e i t e m e n p a r t e , dar i de numrul temelor. Veriga a VI-a Dezvoltarea forei sau rezisteneiDurat 8-10 minute Obiectivele verigii: creterea indicilor formelor de manifestare a forei ( d i n a m i c , static, general, local); c r e t e r e a i n d i c i l o r f o r m e l o r d e m a n i f e s t a r e a r e z i s t e n e i ( g e n e r a l , specific). Sisteme de acionare: exerciii de dezvoltare fizic general, executate analitic i global; e x e r c i i i c u n g r e u i e r i ( e x e m p l u - m i n g i m e d i c i n a l e ) i n c o n d i i i ngreuiate (exemplu - alergare n pant); p a r c u r s u r i a p l i c a t i v e ; e x e c u i i a l e d i f e r i t e l o r a c i u n i m o t r i c e , c u efort moderat, prelungit; a l e r g r i n t e m p o u o r i m o d e r a t p e d i s t a n e c u p r i n s e n t r e 3 0 0 1000m. Strategii didactice: formaii: pe grupe, iruri, pe perechi etc;

metpde: conversaia, explicaia, demonstraia, e x e r s a r e a , c i r c u i t u l , modelarea, observarea permanent etc.ntruct, att exerciiile pentru dezvoltarea forei ct i cele pentru dezvoltarea rezisteneisolicit foarte mult sistemul muscular, ele se execut cu intensitate mai mic dar cu odurat prelungit. n aceast verig se folosesc exerciii ce se execut cu vitez mic imoderatiexerciiicepresupunongreuieresuplimentar.n aceeai lecie, de obicei, nu se prevd teme pentru dezvoltarea a dou aptitudini psihomotrice i anume for i rezisten sau vitez i coordonare. VerigaaVIl-a-RevenireaorganismuluidupefortD u r a t = 3 - 4 m i n u t e Obiectiveleverigii: revenire parial i treptat a marilor funciuni ale organismului;relaxarea muscular i nervoas; ntrireareflexuluidepostur. Sistemedeacionare: variante de mers i alergare cu caracter linititor;exerciii de relaxare muscular;exerciii de respiraie profund; e x e r c i i i d e p o s t u r ; aciunicucaracterdistractiv. Strategiididactice: f o r m a i i d e l u c r u : n c o l o a n c t e u n u l , c t e d o i , c e r c , s e m i c e r c , deplasare liber etc; metode: conversaia, demonstraia, exersarea etc. Se e x e c u t c u t o t colectivulodat. VerigaaVIII-a-AprecieriiiconcluziileD u r a t = 1-2 minute Obiectiveleverigii: evaluarea global a leciei;evidenierea realizrii obiectivelor operaionale;contientizarea elevilor asupra modului de participare la lecie;

3.4.1. Precizarea clar a temelor, sarcinilor didactice i obiectivelor operaionale Temele se stabilesc la nceputul semestrului i sunt prevzute n planul calendaristicsemestrial. Nu trebuie confundate cu sistemele de acionare. Ele reprezint unitifundamentale ale procesului instructiv educativ. Raportate la coninutul programei,temele vizeaz componentele instructiv educative i reprezint cunotine, deprinderi, priceperimotrice(debaz,cucaracterutilitaraplicativesauspecificeunorramuridesport)iaptitudinipsihomotrice.Temele trebuie s fie formulate ct mai exact i ct mai clar. Tema nu reprezint odisciplin sportiv (gimnastic, handbal, atletism etc.) ci un element (stnd pe mini), un procedeu tehnic (aruncare la poart din sritur), o prob atletic sau o faz a acesteia(aterizarea la sritura n nlime cu rsturnare dorsal) o deprindere motric de baz iu t i l i t a r a p l i c a t i v , n s o i t d e s a r c i n a d i d a c t i c u r m r i t ( n v a r e , c o n s o l i d a r e , perfecionare, evaluare) i o aptitudine psihomotric este nsoit de asemenea de sarcinadidactic care poate fi pentru vitez i coordonare -educare i pentru for i rezisten -dezvoltare. O tem poate fi realizat pe parcursul mai multor lecii n care obiectivuloperaional poate s fie acelai sau diferit. n cadrul unei lecii pot fi prevzute 1-2-3temecuscopurididactice(obiectivefundamentale)diferite.Scopuri didactice reprezint stadiul de abordare al procesului instructiv care poate fi:nvare, consolidare, perfecionare, evaluare cnd este vorba de deprinderi motrice,formare cnd este vorba de priceperi motrice i educare, dezvoltare cnd este vorba deaptitudinipsihomotrice.De obicei, n cadrul leciilor, temele se cupleaz cte dou, trei dar cu scopuri didacticediferiteastfel:

t e m d e n v a r e c u u n a d e d e z v o l t a r e a u n ei a p t i t u d i n i psihomotrice;tem de nvare cu una de consolidare;tem de nvare cu una de perfecionare;tem de consolidare cu una de perfecionare; tem de consolidare cu una de dezvoltarea a unei a p t i t u d i n i psihomotrice;
Object6

tem de consolidare cu una de verificare; t e m d e p e r f e c i o n a r e c u u n a d e v e r i f i c a r e . Este contraindicat cuplarea ntr-o lecie a dou teme de nvare s a u a t e m e l o r d e nvare cu cele de verificare. Obiectivele operaionale r e p r e z i n t c e e a c e t r e b u i e s c u n o a s c , s e x e c u t e , s discern, s simt, s perceap, s prezinte, s enumere etc, elevul la sfritul leciei.Obiectivele operaionale pot fi: motrice, cognitive, afective, sociale. n l i t e r a t u r a p e d a g o g i c s u n t f o l o s i t e mai multe taxonomii a acestor obiective.Dintre acestea cele mai des f o l o s i t e s u n t c e l e p r o p u s e d e B l o o m , K r a t h w o h l i respectiv Harow. Obiectivele psihomotorii s u n t c o n c r e t i z a t e n r s p u n s u l d e e x e c u i e c o r e c t a micrii nvate (exemplu: rostogolirea ghemuit, sau podul de jos, sau prinderea i p a s a r e a mingii, sau alergarea cu joc de glezne etc). Dup Krathwohl, 1 9 7 0 , obiectivele psihomotorii sunt reprezentate de: micrile reflexe (nu se nva); aptitudinile perceptive; coordonrile motorii; comunicarea neverbal.O b i e c t i v e l e c o g n i t i v e reprezint ce trebuie s cunoasc din punct de v e d e r e teoretic, privind specificul temei (exemplu: succesiunea fazelor sriturii - elan, btaie-desprindere, zbor i aterizare, sau r e g u l a d e 3 " l a b a s c h e t , s a u a e z a r e a palmelor i frunii sub form de triunghi echilateral la stnd pe cap etc). Bloom, 1968,c o n s i d e r c o b i e c t i v e l e c o g n i t i v e presupun urmtoarele categorii de activiti: cunoaterea, comprehensiunea, aplicarea, analiza, sinteza, evaluarea. n m o d obinuit, acest tip de obiective sunt uor de formulat, operaionalizat i chiar evaluat. Obiectivele afective sunt concretizate n ceea ce simte elevul/sportivul: bucurie, plcere, satisfacie, nemulumire, insatisfacie, dar i prin perceperea frumuseii i armoniei micrilor. Obiectivele sociale, mai puin evideniate de literatura de specialitate, s e concretizeaz n capacitatea de ntrajutorare i cooperare cu colegii, de respect, def a i r - p l a y , d e c o l a b o r a r e . S p e c i f i c l e c i e i d e e d u c a i e f i z i c e s t e a c t i v i t a t e a c e s e desfoar n grup, n care copiii/elevii/sportivii se ajut ntre ei, se intersecteaz, sedeplaseaz, se sprijin, i transmit obiectele, materialele, depind unii de alii fr ss e i n c o n t d e s e n t i m e n t e l e l o r , d e a f e c t i v i t a t e a l o r , de preferina sau plcerea de a

lucra cu cineva. La ora de educaie fizic elevii nva s colaboreze, s conlucreze, faptce-iajutnviaadezicuzi.Cteva exempledeformulareaobiectiveloroperaionale,promovatenproiectuldidacticallecieideeducaiefizic,exprimatentermeniicapacitiimanifes