P. 1
Curs+Simulari+Si+Proiecte+de+Management

Curs+Simulari+Si+Proiecte+de+Management

|Views: 319|Likes:
Published by Alina Cristina

More info:

Published by: Alina Cristina on May 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2015

pdf

text

original

SIMULĂRI ŞI PROIECTE DE MANAGEMENT - SUPORT DE CURS

-

CUPRINS Tema 1 PROMOVAREA MANAGEMENTULUI PROFESIONIST–PREMISA ASIGURĂRII FUNCŢIONALITĂŢII ŞI PERFORMANŢELOR COMPANIILOR ROMÂNEŞTI / 5 1.1 Principii esenţiale ale managementului / 6 1.2 Adevărata muncă a managerului /7 1.3 Instrumentarul pe care managerul îl foloseşte în gestiunea afacerii curente /8 1.4 Rolul managerilor în societatea contemporană/9 Rezumatul temei/14 Tema 2 PROCESUL DECIZIONAL/15 2.1 Structura procesului decizional /16 2.2 Consideraţii teoretice asupra deciziilor /17 2.3 Concepte privind tipurile de raţionamente în procesele de luare a deciziilor /20 2.4 Breviar statistic minimal pentru evaluarea stabilităţii mărimilor economice /22 2.5 Importanţa evaluării dinamicii cifrei de afaceri în procesul de luare a deciziilor/25 Rezumatul temei/27 Tema 3 MANAGEMENTUL INFORMAŢIEI –FUNDAMENT ÎN PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR MANAGERIALE/28 3.1 Selecţia informaţiilor. Sistemul informaţional de management/29 3.2 Îmbunătăţirea managementului informaţiilor din organizaţie /30 3.3 Tabloul de bord – suport în procesul de luare a deciziilor /31 Rezumatul temei/39 Tema 4 PRINCIPALELE ORIENTĂRI DECIZIONALE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII /40 4.1. Profitul sau pierderea /41 4.2. Modelul firmei /42 4.3. Structura contului de profit şi pierdere /44 4.4. Flexibilitatea exploatării, condiţie esenţială de menţinere pe piaţă a întreprinderilor /45 Rezumatul temei/51 Tema 5 RISCURI MANAGERIALE MAJORE PENTRU COMPANIILE ROMÂNEŞTI /52 5.1 Riscuri derivate din decizii manageriale referitoare la politicile salariale /53 2

5.2 Riscuri derivate din decizii manageriale referitoare la securitatea financiară a firmei /56 5.3 Funcţia – scor decizională referitoare la riscurile majore manageriale pentru companiile româneşti /60 Rezumatul temei/64 Tema 6 DIAGNOSTICAREA FIRMEI /66 6.1 Locul diagnosticării în management /67 6.2 Modelul de analiză diagnostic MEREUŢĂ /71 6.3 Diagnosticul juridic /91 Rezumatul temei/97 Tema 7 SCHIMBĂRILE ORGANIZAŢIONALE DIN PERSPECTIVĂ DECIZIONALĂ /98 7.1 Conceptul de schimbare. Tipologia schimbărilor /99 7.2 Moduri de abordare a managementului schimbării /106 7.3 Factorii care influenţează atitudinea individuală faţă de schimbări/107 7.4 Abordarea metodică a schimbării /109 7.5 Iniţiatorii schimbării /111 7.6 Unele idei – cheie în managementul schimbării /112 7.7 Planul SCONLON /114 Rezumatul temei/116 Tema 8 PIEŢELE DIN PERSPECTIVĂ DECIZIONALĂ /118 8.1 Clasificarea activităţilor economiei naţionale – CAEN /119 8.2 Analiza pieţei /119 8.3 Analiza concurenţei /127 8.4 Poziţia strategică a companiei /130 8.5 Sistemul informaţional de marketing (SIM) /138 8.6 Ciclul de viaţă al produsului /139 8.7 Politicile de preţ /141 Rezumatul temei/142 Tema 9 MANAGEMENTUL CONCURENŢIAL /144 9.1 Conceptul de management concurenţial /145 9.2 Conceptele de bază în managementul concurenţial /1145 9.3 Diagnosticul în medii concurenţiale /148 Rezumatul temei/168

Tema 1 3

2008 1. 2001 Angelescu. Rolul managerilor în societatea contemporană La terminarea acestui capitol veţi fi capabili: • • • • • Să precizaţi principiile esenţiale ale managementului Să explicaţi în ce constă activitatea managerului Să identificaţi lucrurile esenţiale pentru eficacitatea în afaceri Să enumeraţi seturile de mijloace de diagnosticare folosite de manager Să explicaţi în ce constă rolul determinant al managerilor în procesele schimbării Bibliografie recomandată: • • • • • Drucker. Editura Tehnică.E. Principii esenţiale ale managementului 1. Bucureşti.. Bucureşti.1. Teste grilă. Editura Teora.PROMOVAREA MANAGEMENTULUI PROFESIONIST–PREMISA ASIGURĂRII FUNCŢIONALITĂŢII ŞI PERFORMANŢELOR COMPANIILOR ROMÂNEŞTI Structura temei: 1... I. P. Adevărata muncă a managerului 1. Admitere 2009.S.1. Bucureşti.. Economie. Ghidul complet al lucrurilor bine făcute. Principii esenţiale ale managementului 4 . 1998 Verboncu. Militaru. Gh. Elemente fundamentale. Instrumentarul pe care managerul îl foloseşte în gestiunea afacerii curente 1. 2007 Stăncioiu. Bucureşti.(coordonator). Editura A. I. Editura Meteor Press.. Despre decizie şi eficacitate. Teorie şi aplicaţie. 1998 Drucker.. Despre profesia de manager. P. Management.2.. Editura Meteor Press. Bucureşti.4. Popa. Diagnosticarea firmei. I. C.3.

Managerii care înţeleg cu adevărat principiile prezentate şi care se conduc ei înşişi după ele vor fi nişte specialişti împliniţi. calitatea.2. Sarcina lui este aceea de a-i face pe oameni capabili să lucreze împreună. 2. 163-165):  Managementul îi priveşte pe oameni. Care este de fapt treaba unui manager? Este să orienteze resursele şi acţiunile firmei spre ocazii favorabile obţinerii unor rezultate semnificative din punct de vedere economic. Una dintre problemele esenţiale de care se lovesc managerii este aceea de a găsi şi de a identifica acele componente ale tradiţiei. adică dintre a face ceea ce este bine şi a face lucrurile bine. 5 . Aceasta înseamnă că orice întreprindere este o instituţie bazată pe învăţare şi pe împărtăşirea cunoştinţelor dobândite. istoriei şi culturii proprii care pot fi utilizate drept eşafod. productivitatea.. inovarea. Rezultatul unei firme este clientul satisfăcut.  Pentru că se ocupă cu integrarea oamenilor într-o afacere comună. 1. Misiunea ei trebuie să fie suficient de clară şi de amplă pentru a oferi o viziune comună. pag. cât şi o viziune umană superioară.  Managementul are sarcina de a permite întreprinderii şi fiecărui membru al acesteia să crească şi să se dezvolte pe măsură ce nevoile şi posibilităţile sale se schimbă. productive. Rezultatele există doar în afară. pag. de a le valorifica atuurile şi de a diminua la minimum importanţa slăbiciunilor lor. 1998. nici numai rezultatul final nu reprezintă măsura potrivită a activităţii eficiente a conducerii şi întreprinderii. clare şi unificatoare. Care este principala problemă de care se loveşte el în această privinţă? Este în esenţă confuzia dintre eficacitate şi eficienţă. Acesta este motivul pentru care managementul constituie factorul esenţial. determinant. P. dezvoltarea personalului. 1998. rezultatele financiare – toate sunt esenţiale pentru activitatea eficientă a unei companii şi chiar pentru supravieţuirea ei. managementul este profund înrădăcinat în cultură.Evoluţia şi istoria managementului ne învaţă câteva principii esenţiale (Drucker.71-72): 1. desăvârşiţi – genul de manageri care creează peste tot în lume firme de succes..  Nici numai volumul producţiei.  Orice întreprindere este alcătuită din oameni cu aptitudini şi cunoştinţe diferite. Din acest motiv ea trebuie să se întemeieze pe comunicare şi pe răspundere individuală. Întro întreprindere nu sunt decât centre de cost. pline de realizări şi care impun standarde şi lasă drept moştenire o capacitate superioară de a produce avuţie. care prestează munci de diferite genuri. Adevărata muncă a managerului Se impun trei întrebări esenţiale în legătură cu activitatea managerului (Drucker. P. Poziţia pe piaţă.  Orice întreprindere are nevoie de obiective simple. În mod cert nu există nimic atât de inutil ca a face cu o deosebită eficienţă ceea ce n-ar trebui să se facă deloc.  Cel mai important lucru care trebuie reţinut cu privire la o întreprindere este acele că rezultatele nu apar între pereţii ei.

Pe ce principiu se bazează definirea acestei probleme şi analiza ei? Întreprinderea economică este un fenomen social. . care pot şi trebuie să fie deprinse de manageri: 1. canale de distribuţie etc. .90% din totalul rezultatelor.(1998. câteva persoane care lucrează în laborator produc toate inovaţiile importante. Combinarea tuturor acelor elemente cu un proces decizional eficace Reţinem! Adevărata activitate a managerului presupune răspunsul la trei întrebări esenţiale. 1. 75) regulile necesare pentru a da cele mai bune rezultate economice posibile şi care vor produce cele mai mari realizări folosind resursele disponibile ale unei afaceri sunt : a.40) identifică cinci lucruri esenţiale pentru eficacitatea în afaceri. Stabilirea priorităţilor adecvate 5. pe când marii majorităţi a evenimentelor îi revin 10% sau şi mai puţin din totalul rezultatelor.3.o mână de clienţi din multe mii dă grosul comenzilor. Într-un context social unui număr foarte mic de evenimente – cel mult 10-20% – îi corespund 80. După Drucker P. Organizarea timpului 2. Acest lucru se verifică pe piaţă : .câteva loturi dau cea mai mare parte a producţiei. pieţe. de asemenea. . Managerii trebuie să aloce resursele. ca eforturile personalului să se concentreze asupra acelor câteva activităţi care pot produce rezultate cu adevărat semnificative pentru firmă – cu cât mai puţină muncă şi cât mai puţin efort posibil din partea personalului în ceea ce priveşte celelalte activităţi. Cele mai bune rezultate economice obţinute de manageri se bazează pe reguli precise de folosire eficientă a resurselor disponibile la nivelul firmelor. Valorificarea punctelor forte pentru obţinerea unui efect maxim 4. Peter Drucker (2007. Instrumentarul pe care managerul îl foloseşte în gestiunea afacerii curente 6 . pag. Concentrarea asupra contribuţiei la activitatea organizaţiei 3. mai ales resursele umane cu potenţial ridicat. acelor activităţi care oferă posibilităţi de obţinere a unor rezultate economice deosebite. b. Într-un context social însă evenimentele nu sunt repartizate conform curbei gaussiene în formă de U. va avea un efect semnificativ asupra rezultatelor şi realizărilor firmei.de regulă. Rezultatele economice reclamă. Controlul eficace al costurilor necesită o concentrare asupra acelor câteva domenii în care îmbunătăţirea realizărilor cu privire la costuri. servicii. De eficacitatea managerului se leagă cele mai mari speranţe de a face societatea modernă productivă din punct de vedere economic şi viabilă din punct de vedere social. Rezultatele economice reclamă ca managerii să-şi concentreze eforturile asupra numărului minim de produse. capabil să producă maximum de venit. c. pag.o mână de produse din sute de articole de acelaşi gen dă grosul vânzărilor. sortimente. clienţi. d.3.

Căci aici sunt rezultatele.Previziunile cu privire la fluxul de numerar şi la lichiditate . pag. 1998. Singurul centru de profit este un client al cărui cec a fost acceptat. Gh. Cele patru feluri de informaţii inspiră şi direcţionează tactica. Nereuşitele ar trebui să fie considerate un prim semn al faptului că piaţa se schimbă. Informaţii de bază . 4. la care au participat 44 de experţi din diferite domenii din America şi Europa. 34-35) asupra predicţiilor pentru deceniul 1990-2000. I. Toate organizaţiile au nevoie de o anumită competenţă de bază: inovarea. Dintr-un sondaj (Stăncioiu.Indicatorii standard Acestea pot fi asemuite cu lucrurile pe care medicul le măsoară la o consultaţie de rutină. Informaţii cu privire la alocarea resurselor Este vorba de alocarea resurselor cu caracter limitat: capitalul şi personalul operativ. Modificări demografice 7 . Succesele indică domeniul în care afacerea se bucură de întâietate. despre tehnologia din domeniul propriu de activitate..Dacă valorile sunt normale. S-au conturat nouă cauze ale schimbărilor după cum urmează: 1.. care îşi au prelungiri şi în perioada 2000-2015.4 Rolul managerilor în societatea contemporană Caracteristicile societăţii contemporane şi implicaţiile lor manageriale Societatea omenească a ajuns în situaţia în care fiecare deceniu aduce noi progrese de proporţii şi predicţii surprinzătoare referitoare la ceea ce urmează. clienţi şi cei care nu sunt clienţi. 3. Informaţii cu privire la productivitate Împreună. Daacă sunt anormale. acordând o atenţie specială succeselor şi eşecurilor neaşteptate din domeniile în care ar fi trebuit să se obţină rezultate bune. au rezultat peste 100 de tendinţe diferite privind societatea contemporană. Militaru. analiza valorii economice adăugate (AVE) şi analiza comparativă oferă mijloacele de diagnosticare necesare măsurării productivităţii tuturor factorilor şi ţinerii ei sub control. (1998. fie al slăbirii competenţelor firmei. Aceasta necesită elaborarea unui buget al alocaţiilor de capital care să înfăţişeze variantele disponibile – lucru pe care mult prea multe firme nu-l fac. Pentru strategie avem nevoie de informaţii sistematizate cu privire la mediu. pag. despre economia mondială în schimbare şi despre finanţele internaţionale. ci ar trebui să aleagă proiectele care prezintă cel mai bun raport între posibilităţi şi riscuri. Strategia trebuie să se bazeze pe informaţii despre pieţe. înseamnă că există o problemă care trebuie identificată şi tratată. 1. nu aflăm cine ştie ce.În opinia lui Drucker P. 2. Managerii n-ar trebui să analizeze o singură modalitate de alocare a capitalului. Informaţii referitoare la competenţe Măsurarea şi administrarea competenţelor de bază – constă în urmărirea cu atenţie a realizărilor proprii şi ale concurenţei. Managerii trebuie să aloce resursele umane cu aceeaşi precizie şi atenţie cu care distribuie capitalul. 93-100) sunt necesare patru seturi de mijloace de diagnosticare : 1. În interiorul unei organizaţii sunt doar centre de cost.

Emanaţiile toxice.vârsta efectivă de pensionare va creşte la 75 de ani pentru persoanele sănătoase. Mariajul computerelor cu tehnologia comunicaţională transformă informaţia într-o resursă strategică. mai ales în ţările în curs de dezoltare. 4. ci contractanţi. creşterea vârstei medii a populaţiei în ţările dezvoltate. 2. Apare o societate mozaicată din punct de vedere demografic. Diversitatea etnică va creşte datorită ritmului mai mare de dezvoltare a minorităţilor şi a imigranţilor. iar resursele se vor reduce. Tot mai mulţi dintre ei se vor identifica prin ceea ce ştiu. dar în acelaşi timp şi oportunităţi pentru noi afaceri.Economie informatizată. Astfel ea are următoarele implicaţii pentru societate şi economia acestora: . precum şi riscurile îmbolnăvirilor profesionale vor căpăta o atenţie sporită. .Structura de vârstă a populaţiei se află în continuă schimbare. În aceste ţări natalitatea a scăzut foarte mult – cele mai multe familii nu au decât un singur copil – în timp ce mortalitatea. Chinei şi Europei se vor majora. această creştere se va produce mult după anul 2010. în multe cazuri aceştia nici măcar nu vor fi angajaţi ai organizaţiilor pentru care vor lucra. asociaţi. Două tendinţe sunt esenţiale pentru perioda următoare. În ciuda conflictului între ţările din nord şi din sud. primele exportă un mare volum de mărfuri industriale şi importă din ţările din sud produse petroliere. Oamenii.Globalizare. Raporturile dintre naţiunile “bogate” şi cele “sărace” se vor încorda pe măsură ce populaţia globului va creşte. în timp ce influenţele Japoniei. Produsele şi serviciile vor trebui adaptate la aceste condiţii demografice. Aceste conflicte reprezintă pericole în dezvoltarea afacerilor. consultanţi. capitalurile şi informaţia circulă în jurul globului mai intens ca oricând. Prima constă în creşterea continuă a populaţiei pe glob. a scăzut simţitor. Cele mai intense conflicte religioase au loc între adepţii credinţei iudaice şi musulmane în Orientul Apropiat. bunurile. persoane interesate să lucreze cu jumătate de normă. 6. datorită îngrijirilor medicale de foarte bună calitate. 3. Accent pe calitatea vieţii. nu prin organizaţia care îi va plăti. Vor apărea noi 8 .creşterea economică se poate obţine prin realizarea productivităţii muncii bazate pe cunoaştere şi a lucrătorilor bazaţi pe cunoaştere. Până în anul 2020 se prevede o dublare a numărului de persoane. la circa 12 miliarde de oameni. Rolul dominant al Americii în economia globală va descreşte. În al doilea rând. Ţările Africii sunt importatoare de armament şi de produse ale industriei alimentare şi exportatoare de materii prime. specialişti. 5. Creşterea populaţiei este un fenomen greu de controlat în prezent. calitatea îngrijirii curente a copiilor şi bătrânilor. Educaţia va deveni o prioritate de vârf deoarece vor creşte cererile de personal cu o bună pregătire în meserie. . Restructurarea economică Noile tehnologii şi competiţia globală forţează marile organizaţii să fie receptive şi tot mai sensibile şi flexibile în raport cu viteza schimbărilor circumstanţelor. Preocuparea pentru sănătatea omului şi a mediului înconjurător se va situa în topul agendei naţionale. Se va ajunge la o forţă de muncă ce înglobează culturi diverse.

9 . Managerii sunt confruntaţi cu conflicte de muncă pe care trebuie să le rezolve împreună cu sindicatele şi patronatul.. bazate pe profit. . politico-legal. autohtoni şi imigranţi. Graţie tehnologiei informaţionale moderne tot mai mulţi oameni vor fi capabili să lucreze acasă. Se estompează graniţele dintre sectoarele de stat şi privat. Managerii competenţi trebuie să le ia în consideraţie ca nişte semnale preventive ale schimbărilor în toate planurile: social. pot acţiona pe bază de lobby-uri deschise. corespunzător unei economii aflată într-o schimbare rapidă. în condiţii de transparenţă spre a influenţa legislaţia şi reglementările guvernamentale). părinţi singuri şi familii cu două venituri. 8.discriminările etnice sunt destul de evidente în perioada actuală.Tot soiul de servicii prestate de guvern vor fi realizate prin contract de către firme particulare sau de stat. răspunzând cât de mult posibil aspiraţiilor publice . abuzul de droguri. toleranţă. . Mutaţie în rolurile societale. Activităţile familiale tradiţionale (îngrijirea copiilor. să evalueze şi să răspundă la problemele importante din domeniul social – politic ce apar spontan. Activism social sporit. I.ramuri industriale. cupluri de necăsătoriţi. Expresia „gândeşte global şi acţionează local” va căpăta o nouă însemnătate pe măsură ce oamenii se vor confrunta cu probleme locale grave cum sunt violenţa în familie. Răspunsurile pot fi: . efectuarea curăţeniei şi spălatul.neutrale (manageri relativ inactivi politic. Rolul determinant al managerilor în procesele schimbării În plan social Managerii trebuie să fie capabili să atenueze discordanţele dintre oameni în scopul realizării misiunii şi obiectivelor firmelor. În plan economic Rolul în plan economic are cea mai mare importanţă dintre toate rolurile îndeplinite de manageri. spirit de echitate. atâta vreme cât problemele cruciale . crima. 7.eterogenitatea demografică duce la neînţelegeri provocate de inegalităţile şi pretenţiile diferite ce se manifestă în sfera locurilor de muncă pentru care optează femei şi bărbaţi.reactive (apără status-quo-ul). să folosească servicile bancare şă să-şi facă piaţa fără a se deplasa de la domiciliu. Gh. . Sectorul serviciilor va continua să se dezvolte. 9.sunt preluate tot mai mult de către liderii afacerilor. cupluri fără copii.cum ar fi reforma educaţiei . persoane de etnii diferite. 1998. pag. Acest lucru reclamă calităţi speciale cum ar fi demnitatea. iar reconversia profesională va căpăta importanţă crescută. economic şi tehnologic (Stăncioiu. 35-41)..proactive (manageri cei mai activi politic. Tradiţionala familie este înlocuită cu o diversitate de gospodării de o singură persoană. prepararea hranei) se vor efectua tot mai mult de către firme speciale contra plată. Militaru. bun negociator. SIDA şi poluarea. având o atitudine de expectativă). deoarece: . Se redefineşte familia şi habitatul. fermitate. Aceste nouă motoare ale schimbării vor sta la baza transformărilor în bine şi în rău a lumii noastre. lipsa de locuinţă. În plan politico – legal Managerii trebuie să identifice.

c) reproiectarea produselor şi serviciilor prin realizarea de proiecte care să minimizeze consumurile de energie şi materii prime şi care să nu ducă la deteriorarea calităţii şi încrederii clienţilor. la cele regenerabile (energie solară. prin stimularea inovării. iar pregătirea lor se cere actualizată. Managerii responsabili trebuie să le ia în considerare ca nişte semnale preventive în toate planurile: social. hidrogen.a. Trecerea de la sursele de energie actuale.tendinţele de globalizare a economiei Se nasc alianţe de firme din diverse ţări sau au loc alianţe economice între state. sunt remarcabile înlocuirile oţelului cu alumniul. . respectarea drepturilor de autor ş. De obicei.optimizarea folosirii resurselor.sesizarea ciclurilor economice caracterizate de creşteri şi recesiuni ale principalilor indicatori economici. managementul resurselor umane de culturi diferite. energia valurilor etc. lupta cu monopolul.controlul eficienţei investiţiilor dictat de cheltuielile efectuate pentru însuşirea noilor tehnologii şi de riscurile asociate. Pentru reciclarea resurselor se cheltuieşte mai puţină muncă şi energie decât pentru producereade resurse noi. fuzionările de firme. 10 . economic şi tehnologic. Crearea de tehnologii eficiente. respectiv în fazele de recesiune ale ciclurilor economice şi în tranziţiile de regim economic.m. Aceasta este cu atât mai stringentă cu cât restructurarea este mai imperios necesară. aflate în exploatare (ecologie corectivă). cu magnitudini şi durate diferite. politice şi manageriale noi şi complicate. Managerii trebuie să acţioneze pe trei direcţii în domeniul conservării resurselor prin inovare: a) intensificarea reciclării resurselor. neregenerabile.achiziţionarea de tehnologii nepoluante şi corectarea ecologică a tehnologiilor nesatisfăcătoare. în aceste faze se intensifică şomajul aşa încât mase de salariaţi se află în căutarea de noi locuri de muncă. . Privind resursele materiale. corectitudinea afacerilor şi creativitatea sunt principalele instrumente pe care se pot baza managerii în aceste condiţii. b) folosirea resurselor alternative. ale metalelor feroase şi neferoase cu mase plastice şi fibră de sticlă. eoliană. impusă de modernizarea tehnologiilor. reducerea perioadei activităţilor de cercetare – proiectare – experimentare – fabricaţie – comercializare (reducerea decalajului dintre apariţia ideii şi comercializarea produsului sau serviciului) şi asigurarea unui raport rezonabil “calitate-preţ”. cum sunt exportul în condiţiile protecţionismului vamal.Aspectele de bază căror managerii este necesar să le acorde atenţie sunt: . În unele cazuri însă. 2. înlocuirile pot fi ineficiente.reconversia profesională a salatiaţilor. În plan tehnologic Managerii pot acţiona pe două direcţii de bază: 1. . Aplicarea responsabilă a tehnologiilor. prin: . la baza cărora stau anumite schimbări. . politico – legal. Reţinem ! La nivelul societăţii contemporane se apreciază că se vor produce foarte multe transformări.d. Prognozele. În aceste condiţii se nasc probleme juridice.

productive sub aspectul creării de valoare adăugată. obiectivele fundamentale şi derivate. se impune ca managerii să coreleze aceste informaţii cu cele sistematizate cu privire la mediu. Pe ce principiu se bazează definirea acestei probleme şi analiza ei? Managerii trebuie să ştie că: . comunicarea.4 Breviar statistic minimal pentru evaluarea stabilităţii mărimilor economice 2. Adevărata muncă a managerului impune din partea sa răspunsurile la trei întrebări esenţiale: 1. Tema 2 PROCESUL DECIZIONAL Structura temei: 2. valorificarea punctelor forte şi stabilirea priorităţilor adecvate cu un proces decizional eficace. Care este principala problemă de care se loveşte el în această privinţă? 3. informaţii cu privire la productivitate. Managerii competenţi trebuie să ia în consideraţie cauzele schimbărilor societăţii contemporane ca nişte semnale preventive ale schimbărilor în toate planurile: social. Managerii care se conduc ei înşişi după principiile managementului vor fi nişte specialişti împliniţi.3 Concepte privind tipurile de raţionamente în procesul de luare a deciziilor 2.REZUMATUL TEMEI Principiile esenţiale ale managementului vizează oamenii.2 Consideraţii teoretice asupra deciziilor 2. cultura organizaţională. inovarea. creatori de firme de succes. informaţii referitoare la competenţe şi informaţii cu privire la alocarea resurselor.5 Importanţa evaluării dinamicii cifrei de afaceri în procesul de luare a deciziilor 11 . Care este de fapt treaba unui manager? 2.într-un context social evenimentele sunt repartizate conform principiului 20/80. economic şi tehnologic. . politic. Pentru strategie. dezvoltarea personalului şi rezultatele financiare.1 Structura procesului decizional 2. poziţia pe piaţă. Direcţionarea tacticii la nivel de firmă cere din partea managerilor să posede informaţii de bază.pentru eficacitatea în afaceri trebuie să combine aspectele legate de organizarea timpului.

Management.).. T. Bucureşti. Editura Meteor Press. Editura Ştiinţifică. Militaru. Lefter. G. 1973 Drucker. Bucureşti. 2007 Rădăceanu. P.1. 2004 Boldur. Metode decizionale în conducerea sistemelor complexe. Ghidul complet al lucrurilor bine făcute. 2002 Stăncioiu. Bucureşti. Suport de curs pentru master. Managementul general al firmei... 2.. pag. Gh. I. Universitatea din Piteşti. Fundamentarea complexă a procesului decizional economic.(2002.La terminarea acestui capitol veţi fi capabili: • • • • • • Să precizaţi etapele procesului decizional Să diferenţiaţi optimalitatea matematică de optimalitatea logică Să explicaţi tipurile de decizii care apar relativ frecvent în activitatea managerială Să identificaţi tipurile de raţionamente în procesul de luare a deciziilor Să evaluaţi stabilitatea mărimilor economice Să argumentaţi de ce cifra de afaceri este o variabilă exogenă fundamentală a firmei Bibliografie recomandată: • • • • • • Gavrilă. Elemente fundamentale. Editura Teora.. 125) adoptarea şi aplicarea deciziei manageriale este un proces complex care comportă mai multe etape (fig.1 Structura procesului decizional După Gavrilă T. Editura Militară. Facultatea de Ştiinţe Economice. 1998 Mereuţă. V. C. 12 . Bucureşti.şi Lefter V.. E. 1985 2. Despre decizie şi eficacitate. Bucureşti. Editura Economică.. Simulări decizionale..

Bucureşti. Lefter. T.cost → valoare minimă Optimalitatea logică este numită şi optimalitatea paretiană (Vilfredo Pareto) şi constă în criteriul consensului social: „ realizările unei persoane nu trebuie să afecteze negativ pe cele ale oricărei alte persoane”. 125 În teoria deciziei se întâlnesc aşa-numitele criterii de optimalitate şi satisfacţie (Stăncioiu. 2002. . Pentru două companii care cooperează trebuie să câştige ambele pentru ca problema să fie rezolvată optimal. Optimalitatea matematică se defineşte prin valorile maxime şi minime ale indicatorilor comensuraţi. a oportunităţilor şi a pericolelor legate de activitatea firmei Obiective Capacitate de inovare Modele de evaluare Înregistrarea (formularea) soluţiior posibile Restricţii Dezvoltarea întreprinderii Criterii de evaluare (decizionale) Introducerea de factori calitativi Evaluarea fiecărei soluţii Compararea Selecţia Aplicarea deciziei Controlul şi evaluarea rezultatelor Fig. Exemple: . 1998. Criteriul de satisfacţie (suficienţă) este necesar deoarece deşi se poate realiza o variantă care asigură optimalitatea.V..Managementul general al firmei. 2.147) Optimalitatea poate fi matematică şi logică.rata eficienţei economice a investiţiei → valoare maximă . pag.Mediul înconjurător Studiul statistic şi dinamica schimbării Funcţionare internă Diagnosticul resurselor Înregistrarea punctelor forte şi a punctelor slabe Identificarea problemelor. Editura Economică.1. pag. 13 . I. Militaru... Gh. s-ar putea ca în anumite cazuri aceasta să nu fie satisfăcătoare. Etapele procesului decizional Sursa: Gavrilă.

. Deciziile privind funcţionarea unei afaceri existente. .stabilirea obiectivelor. Nu există proces de luare a deciziilor în absenţa informaţiilor. Tipuri de decizii care apar relativ frecvent în activitatea managerială (Stăncioiu. de prelucrare a informaţiilor recepţionate. funcţie de stadiul afacerii (Mereuţă. Militaru. Diversitatea abordărilor conduce la concluzia că procesul de luare a deciziilor înglobează aproape toate activităţile umane. pag. I.Decizii în condiţii de incertitudine – fiecare acţiune are drept consecinţă un ansamblu de rezultate specifice posibile. Procesul de luare a deciziilor este un proces de elaborare mentală.alegerea domeniului.Decizii în condiţii de risc – fiecare acţiune duce la un rezultat specific dintr-un ansamblu de rezultate posibile. dar probabilitatea fiecărui rezultat nu este deloc cunoscută.Decizii în condiţii de certitudine – fiecare acţiune este cunoscută ca ducând în mod invariabil la un rezultat specific.. alcătuită în funcţie de anumite criterii dinainte stabilite. 2004): 1. tactic şi operaţional.2. care cuprind principalele etape ale managementului strategic. deciziile se structurează în două categorii. Tipologia deciziilor Stabilirea tipologiei deciziilor comportă două aspecte distincte (Mereuţă. (2004) conceptul de decizie este utilizat într-o gamă largă de accepţii : • De la timpul de reacţie simplă până la deciziile economice .. Din perspectiva managementului afacerilor.. Toate formele de decizii se împart în trei mari categorii.stabilirea structurii organizaţionale. 2004):  Tipologia deciziilor ca atare. C. . fiecare rezultat având o probabilitate cunoscută . 2. Cele două aspecte sunt profund legate : Procesul de luare a deciziilor este un mix între tipurile logice de clasificare a deciziilor şi particularităţile psihologice ale decidenţilor. . urmat de o selecţie între mai multe variante din care se optează pentru una. • De la activitatea individuală la aceea a unor colective (decizia de grup) . 1998. în funcţie de gradul de cunoaştere a probabilităţii rezultatelor: . • De la actele psihice elementare până la procese complexe de deliberare şi alegere (comportamentul consumatorului).  Tipologia persoanelor care iau decizii în funcţie de anumite particularităţi individuale exprimate în procesul respectiv.149-153) 14 . şi cuprind în principal: .stabilirea resurselor necesare şi a principalilor indicatori de rentabilitate. Deciziile de proiectare a unei noi afaceri Se referă la modul de concepţie şi construirea unei afaceri.2 Consideraţii teoretice asupra deciziilor După Mereuţă C. Gh.. C. nefiind posibilă însă o teorie universală.

reguli şi politici de decizie Decizii neprogramate  vag structurate  implică soluţionări ad-hoc  nu au modele de soluţionare rutiniere. Elemente fundamentale.I. Elemente fundamentale..2. Gh. 2. 149 Criterii: – gradul structurării problemei de decizie şi a metodei de decizie însăşi – numărul de participanţi la procesul decizional – asigurarea procesului decizional cu informaţii – atitudinea părţilor implicate direct în rezolvarea problemei Decizii programate  decizii de rutină  bine structurate  sunt repetitive  se adoptă pe bază de proceduri. 151 Decizii individuale  predomină în practică  fiecare decident este investit să ia deciziile cuvenite la postul său Decizii de grup  combină puterea de gândire a mai multor indivizi avizaţi profesional 15 . 1998. pag. pag..I.3.. Bucureşti.. Gh. 1998.2 Clasificarea tipurilor de decizie uzuale Sursa: Stăncioiu.(a) (b) (c) (d) Fig. Editura Teora. Bucureşti. Militaru. Editura Teora. Militaru.Management. deci nu sunt repetitive Fig.Management. Proporţia deciziilor programate şi neprogramate în funcţie de nivelul conduceri şi de gradul structurării problemelor Sursa: Stăncioiu.

 domeniul preferat pentru acest tip de decizie este cel al deciziilor neprogramate  grupurile de decizie pot fi permanente şi temporare Decizii deterministe  pot fi aplicate când există o probabilitate de sută la sută (pj =1) asociată manifestării stării naturii în rezolvarea problemei date Decizii probabiliste  existenţa unor probabilităţi 0≤pj≤1 asociate stărilor naturii  cunoaşterea probabilităţilor dă decidenţilor posibilitatea evaluării rezultatelor aplicării diverselor variante  sunt recunoscute şi sub denumirea de decizii în condiţii de risc Decizii incerte  cele mai stresante pentru manageri întrucât aceştia nu pot calcula riscurile diverselor variante (nu pot asocia probabilităţi de manifestare a stărilor naturii)  forma cea mai defavorabilă a acestei categorii de decizii este ambiguitatea Decizii conflictuale  presupun atitudini contradictorii ale părţilor  la baza rezolvării lor se află metoda jocurilor strategice Decizii neconflictuale  problemele se rezolvă de pe poziţiile unei singure părţi şi anume cea a decidentului.3. respectiv a patronului afacerii Încercarea de a parcurge traseele din schema din fig. Reţinem! Procesul de luare a deciziilor este un proces de prelucrare mentală a informaţiilor. Se poate aprecia că nu există procesul de luare a deciziilor în absenţa informaţiilor. demonstrează că există posibilităţi de înlănţuire a tipurilor de decizie. Concepte privind tipurile de raţionamente în procesul de luare a deciziilor 16 . urmat de o selecţie a unei variante din mai multe posibile.2.2. Procesul de luare a deciziilor este unitatea organică a tipologiei deciziilor şi particularităţile psihologice ale decidenţilor 2.

2004 În acest experiment. Caracteristica fundamentală a logicii probabiliste este că oferă cel mai bun tip de răspuns în raport cu informaţia disponibilă. Afirmaţiile sunt ordonate în raport cu gradul lor de adevăr. Logica probabilistă nu se limitează numai la două valori de adevăr (0 şi 1) ci utilizează o infinitate de valori exprimate prin numere cuprinse între 0 şi 1. C. În termeni de probabilitate.lei Logica probabilistă: Cifra de afaceri va fi de 85 mld. 2. în sensul că apariţia oricăruia din aceste evenimente este cel care ne interesează. Să presupunem că din cele N evenimente considerăm n→ favorabile. C.00 Sursa : Mereuţă. N = numărul total de societăţi comerciale.1 Structura agenţilor economici în anul 2002 Nr.84 Total 100.lei cu un grad de încredere de 0. Universitatea din Piteşti.. cu două culori corespunzătoare societăţilor comerciale cu mai mult de 17 . Suport de curs pentru master. corespunzătoare celor N agenţi economici. Logica probabilistă oferă gradul de încredere pe care suntem îndreptăţiţi să-l acordăm unei afirmaţii.Raţionamentul logic clasic şi probabilist (Mereuţă. Exemplu: Întrebare: Cât va fi cifra de afaceri a societăţii comerciale pentru anul n? (întrebare pusă în luna octombrie a anului n – 1) Răspuns: Logica clasică: Cifra de afaceri va fi de 85 mld. la care raţionamentul logic clasic nu are răspuns. Probabilitatea obiectivă P(E) a evenimentului E este definită prin relaţia: P(E) = n N Dacă E apare în toate cele N evenimente posibile. dacă vom considera o urnă cu N bile.9. salariaţi Ponderea din total 0 – 50 97.16 peste 51 2. atunci P(E)=1→ certitudine. spunând cu cât este mai plauzibilă sau mai puţin plauzibilă una faţă de cealaltă. – Simulări decizionale. • Raţionamentul logic probabilist Logica probabilistă ia în considerare afirmaţiile din care nici una nu este total falsă şi nici total adevărată. Dacă E nu apare în nici unul din cele N evenimente atunci n = 0 şi P(E)=0→imposibilitate. Un experiment care poate conduce la N evenimente diferite. Există o a treia categorie de afirmaţii: cele care nu sunt complet adevărate sau false. Considerăm un experiment: structura agenţilor economici români în 2002 Tabel nr. Facultatea de Ştiinţe Economice. 2004) • Raţionamentul logic clasic operează numai cu două „valori de adevăr”: • adevărat – sintetizat prin cifra 1 • fals – sintetizat prin cifra 0 Pe această bază toate afirmaţiile se încadrează în două categorii.

2.4 Breviar statistic minimal pentru evaluarea stabilităţii mărimilor economice 18 . În cadrul relaţiei fundamentale suma celor două probabilităţi de succes şi de eşec.84%. unde fundamentale = ponderea rezultatelor favorabile = p N N N ( N − n) (probabilitatea de succes) şi = ponderea rezultatelor nefavorabile = q (probabilitatea N de eşec). riscul semnifică evaluarea variabilităţii rezultatelor sub presiunea factorilor de mediu.51 de salariaţi (neagră) şi mai puţin de 50 salariaţi (albă). Relaţia fundamentală: p + q = 1 • La nivel managerial. Rezultatul oricărui experiment referitor la cele N elemente se supune relaţiei n ( N − n) n N= + . pe când logica probabilistă utilizează o infinitate de valori exprimate prin numere cuprinse între 0 şi 1. • La nivel managerial. probabilitatea de a obţine o bilă albă este 97.16% şi probabilitatea de a extrage o bilă neagră este 2. Reţinem! Raţionamentul logic clasic operează numai cu două valori de adevăr. deciziile sunt influenţate direct de gradul de predictibilitate al factorilor de mediu. putem afirma că dacă extragem la întâmplare o bilă din această urnă. trebuie să fie egală cu unitatea.

4. … xn.(2004) evaluarea stabilităţii mărimilor economice presupune cunoaşterea următoarelor elemente: Şir simplu de date statistice – şir de date numerice care măsoară valoarea unei mărimi caracteristice a fenomenului studiat. variaţia caracteristicii este mare Intervalul de variaţie al lui V se poate împărţi astfel: • 0 < V ≤ 35% → variaţie mică care se caracterizează prin: . y2. unde: yi – cifra de afaceri în anul „i” n – numărul de ani Indicatorii fundamentali ai unui şir statistic: Media aritmetică: x= ∑x 1 n i n Abaterea standard: S = n −1 Exemplu de calcul: un şir cu valorile: xi = 1. deoarece abaterile elementelor seriei de la medie sunt mici.3.După Mereuţă.colectivitatea este omogenă • 35%< V ≤ 50 % → variaţie relativ mare • 50 %< V ≤ 100 % → variaţie foarte mare ceea ce înseamnă că: .x2. C. .5 n=5 S= x= ∑(x i i −x ) 2 ∑x 1 5 5 = 15 =3 5 = 1.2. . variaţia caracteristicii este mică • Dacă V→ 100%. • Dacă V = 0. Şirul statistic este de forma: x1. … yn.colectivitatea este eterogenă Proprietăţi: 19 (1 − 3) 2 + ( 2 − 3) 2 + ( 3 − 3) 2 + ( 4 − 3) 2 + ( 5 − 3) 2 .media este semnificativă. Exemplu: o colectivitate de indivizi cărora li se măsoară înălţimea. Şirul statistic este de forma: y1. unde: xi – înălţimea individului „i” n – numărul de indivizi O societate comercială căreia i se măsoară valoarea cifrei de afaceri din fiecare an.media calculată nu este semnificativă. înseamnă lipsă de variaţie • Dacă V→ 0.58 5 −1 Coeficientul de variaţie este definit ca raport procentual între abaterea standard şi S medie : V = × 100 m Coeficientul de variaţie ia valori de la 0 la 100%.

031.000 S = 1. • Un şir de date statistice caracterizat prin x1= x2 = x3 =…= xn are media X = X i .569 / 3.000. 5 5 6 7 7 S=1 V= 16.5 Importanţa evaluării dinamicii cifrei de afaceri în procesul de luare a deciziilor 20 . Cel mai important indicator al influenţei factorilor perturbatori îl constituie coeficientul de variaţie V.139 / 3.000 2. 2004).581.500.500.000.000 1.009 X = 3. Cea mai importantă eroare în aprecierea fenomenelor economice şi sociale este utilizarea exclusivă a mediei ca indicator de apreciere (Mereuţă.Reţinem ! Cea mai importantă eroare pe care o pot comite managerii în aprecierea fenomenelor economice este utilizarea exclusivă a mediei ca indicator de apreciere. 2 2 6 10 10 S=4 V= 66.000.500.000 4.000 x 100 = 52.000 V= 2. 2.009/ 3.000.000 4. c.000 6. abaterii standard şi a coeficientului de variaţie. abaterea standard S= 0 şi coeficientul de variaţie V = 0 • Nici o caracterizare a unui fenomen social – economic nu este completă în absenţa determinării mediei. un coeficient V mai mare indică o creştere a influenţei factorilor perturbatori. %=S/mx100.000.000.000 3.000 V= 790.031.7% X=6 Cele două grupuri diferă semnificativ din punct de vedere al performanţei: • primul grup este omogen – mediocru • al doilea grup – eterogen. 2.000 V= 1. deoarece variaţiile mari ascund cauzele.000 3. 2 studenţi foarte slab pregătiţi).7% 2.581.000 1.4% 3. Măsura diferenţei o dă coeficientul de variaţie V.7% X=6 b.000.000.000.000 x 100 = 26. 1.000.000.7% b.000. C.000 S = 790. Coeficienţii de variaţie nu se pot compara direct decât în situaţia când cele două şiruri de date au acelaşi număr de termeni.000 5.500.000. dar politicile de salarizare diferă semnificativ.. indiferent de numărul termenilor. În general.000.000 .000 x 100 = 67. Creşterea coeficientului de variaţie reprezintă cel mai mare pericol.000 S = 2.000 În cele trei cazuri. 1 student mediocru.000 4.000.000 2.000. media X este aceeaşi.569 X = 3. cu puternică polarizare (2 studenţi excelenţi.139 X = 3. Al doilea exemplu: Evaluările a două grupuri de studenţi: a. Primul exemplu: Nivele de salarizare lunare (lei): a.

În general se consideră trei categorii de risc de piaţă (Mereuţă, C., 2004) : A - risc redus s/m ≤ 15 % B - risc mediu 15 % < s/m ≤ 30 % C - risc maxim s/m > 30 %. La nivel anual, variaţiile cifrei de afaceri în preţuri comparabile sunt structurate din punct de vedere dinamic în 10 clase: Tabel nr.2.2 Semnificaţiile variaţiilor cifrei de afaceri Nr. crt. Clasa CAn/CAn-1 Semnificaţie 1 > 1,20 Şoc pozitiv mare de piaţă 2 1,15 - 1,20 Şoc pozitiv semnificativ de piaţă 3 1,10 - 1,15 Şoc pozitiv de piaţă 4 1,05 - 1,10 Creştere semnificativă a pieţei 5 1,00 - 1,05 Creştere moderată a pieţei 6 0,95 - 1,00 Scădere moderată a pielei 7 0,90 - 0,95 Scădere semnificativă a pieţei 8 0,85 - 0,90 Şoc negativ de piaţă 9 0,80 - 0,85 Şoc negativ semnificativ de piaţă 10 <0,80 Şoc negativ mare de piaţă
Sursa : Mereuţă, C. – Simulări decizionale, Suport de curs pentru master, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, 2004

Evaluările dinamice ale cifrei de afaceri se fac în timpul anului pe cicluri de câte trei luni, (1,2,3; 2,3,4; 3,4,5 etc.) şi în fiecare lună, elaborându-se diagramele anuale ale variaţiei cifrei de afaceri (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Variabilitatea cifrei de afaceri (coeficientul de variaţie s/m) este un indicator al riscului de piaţă (cu excepţia unor variaţii sezoniere sistematice). Tabel nr.2.3 Diagramele anuale ale variaţiei cifrei de afaceri Luna Cifra de afaceri, miliarde lei A B C 1 25 25 25 2 27 30 35 3 28 28 32 4 30 22 17 5 26 23 19 6 27 36 40 7 31 40 46 8 33 39 42 9 21 26 18 10 29 38 42 11 30 30 19 21

12 Media Abaterea standard Coeficientul de variaţie, %

32 29,17 2,59 8,88

34 30,92 6,36 20,57

17 29,33 11,35 38,70

Sursa : Mereuţă, C. – Simulări decizionale, Suport de curs pentru master, Universitatea Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, 2004

În economia de tranziţie, riscul relativ la dinamica cifrei de afaceri este semnificativ mai mare datorită amplitudinii mari a variaţiei cifrei de afaceri. Cifra de afaceri, variabila exogenă fundamentală a companiei (Mereuţă, C., 2004) • Performanţele economice ale unor companii sunt determinate în mod esenţial de comportamentul managerilor în funcţie de variaţia cifrei de afaceri • Cifra de afaceri a unei companii este determinată de abilitatea organizaţiei în ansamblu de a oferi consumatorilor produse care să-i determine pe aceştia să le cumpere. Se tinde către maximizarea satisfacţiei consumatorilor • Cifra de afaceri este o variabilă exogenă pentru că produsele vândute depind de reacţia consumatorilor, de particularitatea mediului extern general si specific al companiei Din această perspectivă, poziţia pe piaţă a companiei, evoluţia cifrei de afaceri, particularităţile competiţiei şi ale concurenţilor sunt fundamentale pentru deciziile manageriale. REZUMATUL TEMEI Teoria deciziei operează cu criteriile de optimalitate şi de satisfacţie.Optimalitatea poate fi matematică şi logică. Criteriul de satisfacţie este necesar deoarece, deşi o variantă care este optimă, s-ar putea să nu fie satisfăcătoare. Procesul de luare a deciziilor este: - un proces de prelucrare a informaţiilor recepţionate, urmat de o selecţie între mai multe variante din care se optează pentru una; - un mix între tipurile de clasificare a deciziilor şi particularităţile psihologice ale decidenţilor. Corespunzător raţionamentului logic clasic afirmaţiile se încadrează în două categorii. Logica probabilistă ia în considerare afirmaţiile din care niciuna nu este total falsă şi nici total adevărată. Indicatorii fundamentali ai unui şir statistic sunt media aritmetică, abaterea standard şi coeficientul de variaţie. Nicio caracterizare a unui fenomen social nu este completă în absenţa determinării indicatorilor precizaţi mai sus. Variabilitatea cifrei de afaceri este un indicator al riscului de piaţă. Performanţele economice ale companiilor sunt determinate în mod esenţial de comportamentul managerilor în funcţie de variaţia cifrei de afaceri. Cifra de afaceri este o variabilă exogenă pentru că produsele (serviciile) vândute depind de reacţia consumatorilor, precum şi de particularităţile mediului extern general şi specific ale companiei. 22

Tema 3 MANAGEMENTUL INFORMAŢIEI – FUNDAMENT ÎN PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR MANAGERIALE Structura temei: 3.1 Selecţia informaţiilor. Sistemul informaţional de management 3.2 Îmbunătăţirea managementului informaţiilor din organizaţie 3.3 Tabloul de bord – suport în procesul de luare a deciziilor La terminarea acestui capitol veţi fi capabili: • • • • • • Să precizaţi criteriile privind calitatea informaţilor Să diferenţiaţi datele de informaţii Să explicaţi cum circulă fluxurile informaţionale într-o organizaţie mare Să identificaţi problemele cu ajutorul principiului 20/80 Să depistaţi cauzele care generează aceste probleme utilizând diagrama cauză-efect Să selectaţi informaţiile relevante pentru tabloul de bord strategic al unei firme Bibliografie recomandată: • • • • • • Stăncioiu, I., Militaru, G., Management. Elemente fundamentale, Editura Teora, Bucureşti, 1998 Mereuţă, C., Simulări decizionale, Suport de curs pentru master, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, 2004 Verboncu, I., Tabloul de bord. Teorie, metodologie, aplicaţie, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001 Zorlenţan, T., Burduş, E., Căprărescu, G., Managementul organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti, 1998 Nicolescu, Ov.(coordonator), Sisteme, metode şi tehnici manageriale ale organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti, 2000 The Open University. Business School, Management financiar, vol.1, Managementul informaţiilor, Codecs, Certificatul profesional în management, BZT643, 2002

23

Se impun două precizări: • Astăzi.1 Selecţia informaţiilor. cercetare – dezvoltare. Sistemul informaţional de management Informaţiile sunt date care au fost analizate sau interpretate într-un anumit mod. În selecţia informaţiilor trebuie corelată utilitatea informaţiilor cu importanţa şi credibilitatea lor. C. în condiţii de profitabilitate. • Informaţia devine o resursă strategică care trebuie gestionată corespunzător. adică a menţinerii acesteia pe o piaţă concurenţială şi evolutivă. În selecţia informaţiilor relevante trebuie acordată multă atenţie utilităţii în conexiune directă cu importanţa şi credibilitatea (Mereuţă. antrenare. iar una de mare importanţă dar eronată are de asemenea o utilitate nulă. Procesului de luare a deciziilor se bazează pe următoarea axiomă (Mereuţă. pentru a-i comunica destinatarului lor anumite semnificaţii sau cunoştinţe . personal (resurse umane) şi de protecţie a mediului a fost creată o nouă funcţiune: funcţiunea informaţională. alături de funcţiunile tradiţionale ale întreprinderii: producţie. 2004) Principiul Brenard şi Priou precizează : utilitatea = importanţa x creditul O informaţie de credibilitate maximă şi importanţă nulă are o utilitate nulă pentru luarea deciziei. 1. S-a creat un nou domeniu al managementului : managementul informaţiei şi corespunzător. şi le comunică într-o formă adecvată managerilor de la toate nivelurile şi din toate funcţiunile organizaţiei ajutându-i să ia decizii eficace şi oportune în activităţile lor de planificare. problema esenţială o constituie selectarea la fiecare nivel decizional al informaţiilor relevante. comercială. 2002. 3. de relevanţa şi credibilitatea acestora şi de abilitatea decidentului de a le utiliza . Managementul informaţiilor. Reţinem! Trei aspecte influenţează decisiv calitatea unei decizii: informaţiile disponibile. 42) Îmbunătăţirea sistemului informaţional de management al unei organizaţii îi conferă acesteia un avantaj competitiv şi/sau şanse mai bune de îmbunătăţire a performanţelor în plan general. în absenţa cărora multe din deciziile luate sunt greşite.2 Îmbunătăţirea managementului informaţiilor din organizaţie Identificarea problemelor şi stabilirea priorităţilor 24 . relevanţa şi credibilitaea lor şi abilitatea decidentului de a le utiliza. coordonare şi control (Codecs.. Managementul nu este posibil fără informaţii. 2004) : Calitatea unei decizii este influenţată în mod esenţial de informaţiile disponibile. Procesul de luare a deciziilor este orientat spre creşterea competitivităţii firmei. pag. financiar – contabilă. vol. Sistemul informaţional de management este un sistem care converteşte datele obţinute din surse interne şi externe în informaţii.3. organizare. din perspectiva procesului de luare a deciziilor – managementul strategic al informaţiei. C.. Din punct de vedere al procesului de luare a deciziilor.

64-65) sunt: 1. 1. 5.66): • datele de intrare • sursele de date • procesele • personalul şi structura 25 . Ideea de bază este că un număr relativ mic de cauze generează un număr relativ mare de efecte (Codecs. mult mai mari.Principiul lui Pareto precizează că 80% din problemele întâmpinate într-o situaţie sunt generate de 20% dintre cauzele posibile. În funcţie de context se pot folosi etichetări precum metoda celor „5M”: • cauze legate de personal (Muncitor) • cauze legate de echipament/dotări (Mijloace) • cauze legate de materiale (Material) • cauze legate de metode (Metodă) • cauze legate de mediu (Mediu) Dacă problemele investigate sunt cele legate de informaţii. 2002. 3. Managementul informaţiilor. Majoritatea problemelor nu au o singură cauză. plasaţi-o alături de prima. Diagrama cauză – efect (diagrama „os de peşte” – Ishikawa) Diagrama ajută la înţelegerea relaţiilor dintre cauzele care se pot afla la baza unei probleme. Depistarea cauzelor care generează aceste probleme. S-ar putea să aveţi nevoie să mai adăugaţi şi alte ramuri sau să descoperiţi şi alte cauze în timp ce întocmiţi diagrama. pag. vol. vol. Etapele care trebuie parcurse în trasarea diagramei (Codecs. Notaţi problema în partea dreaptă a unei coli mari de hârtie şi desenaţi o structură ramificată asemenea oaselor de peşte. Managementul informaţiilor. proporţional. grupându-le pe cele înrudite pe câte o ramură. 57-58). 4. Daţi o denumire generică fiecărei ramuri (uneori este bine să denumiţi ramurile înainte de a plasa pe ele cauzele corespunzătoare). 1. 1. 2002. iar diagrama ajută la gruparea cauzelor pe categorii pentru a le aborda eficient pe fiecare. 2. Scrieţi prima cauză pe una dintre ramuri – nu contează care. Studiaţi toate cauzele identificate. pag. este util să se recurgă la etichetări legate de componentele majore ale unui sistem informaţional (Codecs. plasaţi-o pe altă ramură. 6. pe aceeaşi ramură. Dacă este. ştiind că beneficiile obţinute vor fi. Dacă este diferită sau nu are nicio legătură. Managementul informaţiilor. Luaţi altă cauză identificată şi decideţi dacă este similară sau înrudită cu prima. pag. se poate face din înlăturarea lor obiective şi priorităţi de acţiune. 2002. vol. Dacă se identifică aceste cauze principale. Gândiţi-vă singur sau împreună cu echipa (brainstorming) la toate cauzele posibile ale problemei respective.

Pentru fiecare nivel decizional. 23) defineşte tabloul de bord ca fiind un ansamblu de informaţii pertinente referitoare la rezultatele obţinute în domeniul condus. tabloul de bord care cumulează informaţiile relevante constituie suportul proceselor de luare a deciziilor.Reprezentarea problemelor sub forma unei diagrame os de peşte este utilă pentru că permite concentrarea asupra principalelor surse de probleme în sistemul informaţional şi pe această bază. pag. 26 . prezentate într-o formă sintetică. întocmirea unui plan de măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei. 3.(2001.3 Tabloul de bord -suport în procesul de luare a deciziilor Verboncu I. prestabilită şi transmise operativ beneficiarilor.

funcţiunilor specifice întreprinderii (managerii pe domenii). pag. – Tabloul de bord. 2004) este cel care se referă la nivelul strategic al firmei. Burduş.. 3. Bucureşti.. 1998. Teorie.2 Variaţia caracteristicilor tabloului de bord în funcţie de nivelul ierarhic al managementului Sursa : Zorlenţan. Editura Economică.29 Fig. I. C. Bucureşti.. Editura Tehnică. Mediul general al întreprinderii 27 .nivelului strategic al întreprinderii (managerul general) . Căprărescu. T. G. E. metodologie.Managementul organizaţiei. pag.Fig. care cuprinde totdeauna trei secţiuni corespunzătoare celor trei medii ale întreprinderii. 3. aplicaţie. 440 Tablourile de bord sunt specifice: ..1 Funcţiile tabloului de bord Sursa : Verboncu. 2001. A. Cel mai important tablou de bord (Mereuţă.

Factori sociali-culturali Riscuri generate de:  rezistenţa faţă de schimbare a salariaţilor  atitudine faţă de risc a managementului 5. Suport de curs pentru master. C. Factori legaţi de conjunctura economică Riscuri generate de:  inflaţie  şomaj  instabilitate politică şi socială  instabilitatea sistemului financiar-bancar 3. Reglementări juridice Riscuri generate de:  structura acţionariatului  transparenţa procesului de privatizare  politizarea managementului 4. Factori legaţi de intervenţia statului Riscuri generate de:  politicile fiscale  politicile ratei dobânzilor  politicile cursului de schimb  instabilitatea legislativă 2.Fig. Universitatea Piteşti. 2004) 1. 3. 2004 Riscurile asociate mediului general al întreprinderii (Mereuţă. Factori tehnologici Riscuri generate de: 28 .. C.3 Factorii aferenţi mediului general Sursa : Mereuţă. Facultatea de Ştiinţe Economice. – Simulări decizionale.

4 Elementele mediului specific Sursa : Mereuţă. – Simulări decizionale. Structura comercială a pieţelor Riscuri generate de:  canale de distribuţie inadecvate  absenţa cercetărilor de piaţă şi pe cale de consecinţă. 2004 C. 3. Suport de curs pentru master. Facultatea de Ştiinţe Economice.C. C. evaluată printr-un raport defavorabil performanţă/preţ 2. lipsa informaţiilor asupra tendinţelor mondiale sectoriale  rezistenţa la introducerea tehnologiilor informaţionale în actele decizionale Mediul specific al întreprinderii Riscurile asociate mediului specific al întreprinderii (Mereuţă.. Mediul intern al întreprinderii Impune analiză pe direcţiile: • Marketing • Tehnologie • Resurse umane • Financiară 29 . 2004) 1. Universitatea Piteşti. alegerea greşită a ţintelor 3. Structura concurenţei Riscuri generate de:  performanţe economice semnificativ mai slabe decât ale concurenţei  calitatea relativ mai slabă a produselor în comparaţie cu cele ale concurenţei. Structura tehnologică Riscuri generate de:  absenţa informaţiilor privind inovaţiile tehnologice din sector  absenţa informaţiilor privind oferta produselor de substituţie Fig.

       • Exploatare Riscurile asociate mediului intern (Mereuţă.3. Medii ale Tipuri de informaţii crt. întreprinderilor • Rata inflaţiei • Salariul mediu pe economie 1 Mediul extern • Rata şomajului general • Greve la principalii furnizori • Cursul de schimb lei/ EURO • Rata lunară a dobânzii la credite • Modificări ale preţurilor la utilităţi • Modificări la taxe şi impozite • Fonduri de dezvoltare a întreprinderilor puse la dispoziţie de U.. 2004) • Marketing Riscuri generate de : pierderea pieţei cantonarea exclusivă pe piaţa internă • Tehnologie Riscuri generate de:  reducerea productivităţii muncii  creşterea ponderii cheltuielilor energetice în valoarea adăugată • Resurse umane Riscuri generate de:  siguranţa personalului  nivelurile salariale • Financiar Riscuri generate de politici salariale greşite insolvabilitatea clienţilor politici greşite de creditare activităţi pe stoc • Exploatare Riscuri generate de: flexibilitatea redusă a exploatării Tabelul nr.E.1 Informaţii specifice tabloului de bord strategic Nr. C. • Monitorizarea principalilor concurenţi şi cotele de piaţă ale acestora • Rata profitabilităţii generale a 30 .

Facultatea de Ştiinţe Economicem. săptămână. de personal) Salariul mediu pe întreprindere Contul în bănci (lei şi valută) Durata de recuperare a creanţelor CR × 365( zile) CA Dinamica vânzărilor în lei Dinamica vânzărilor pe produse Structura mijloacelor fixe Repartizarea geografică a clienţilor Sursa : Mereuţă. zi. 2004 Abilitatea de selecţie a informaţiilor relevante pentru tabloul de bord strategic este un atribut al managementului performant. 2001. C. %) Rata rezultatului de exploatare (Rex/CA. lună. pag. Universitatea Piteşti.I. an (Verboncu. Suport de curs pentru master. trimestru.%) Raportul dintre plăţi restante şi creanţe (Pr/Cr) Productivitatea muncii (CA/nr.2 Mediul extern specific • • • • • • • • 3 Mediul intern • • • • • • • • • • principalilor concurenţi Plăţile restante ale principalilor concurenţii Rezultatul de exploatare al principalilor concurenţi Cheltuielile financiare ale principalilor concurenţi Zonele geografice de interes ale principalilor concurenţi Creanţele principalilor concurenţi Produse de substituţie şi servicii apărute pe piaţă Rata profitabilităţii generale (Rb/CA..%) Ponderea cheltuielilor salariale totale în valoarea adăugată (Ch St/VA. – Simulări decizionale. Selecţia informaţiilor trebuie corelată cu periodicitatea lor: la apariţie. 94-170) 31 .

Editura Tehnică. Metodologie. pag. 2001. I. 3. Teorie. crt.. Dinamica vânzărilor pe grupe de produse Dinamica vânzărilor la nivel de firmă Dinamica stocurilor Cota absolută şi relativă de piaţă în dinamică Situaţia furnizorilor Situaţia clienţilor Situaţia produselor noi şi modernizate Situaţia tehnologiilor noi şi modernizate Situaţia studiilor/proiectelor de management Dinamica investiţiilor la nivel de firmă Cash-flow Bugetul general al firmei Producţia fizică la nivel de firmă Consumul de manoperă la nivel de firmă Consumul de energie electrică la nivel de firmă Cheltuielile cu reparaţiile la nivel de firmă Periodicitate (Frecvenţă) Săptămânal Lunar * * Anual 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Sursa: Verboncu.... 1 2 Tipuri de informaţii Zilnic Fluctuaţia factorului uman la nivel de firmă Dinamica principalelor corelaţii la nivel de firmă ICA≥IFS≥INS şi IW≥ I s Dinamica vânzărilor – produsul .2 Periodicitatea urmăririi informaţiilor Nr. Bucureşti...Tabelul nr. 94 . Aplicaţie.. – Tabloul de bord.170 Reţinem! 32 .

Problema cheie în procesul de luare a deciziilor o constituie selectarea informaţiilor relevante la fiecare nivel decizional. Trebuie corelată selecţia informaţiilor cu periodicitatea (frecvenţa) urmăririi lor şi anume: la apariţie.4 Flexibilitatea exploatării. relevanţa şi credibilitatea lor. REZUMATUL TEMEI Informaţiile disponibile.3 Structura contului de profit şi pierdere 4. Abilitatea de selecţie a informaţiilor pentru tabloul de bord este un atribut al managementului performant. Un management performant trebuie să aibă capacitatea să selecteze informaţiile relevante pentru tabloul de bord strategic. În selecţia informaţiilor relevante trebuie acordată o atenţie mărită utilităţii informaţiilor în corelaţie directă cu importanţa şi credibilitatea acestora. precum şi abilitatea decidentului de a le utiliza influenţează esenţial calitatea unei decizii.Taboul de bord specific nivelului strategic al firmei trebuie să conţină întotdeauna trei secţiuni aferente celor trei medii ale întreprinderii: mediul general. săptămânal. trimestrial şi anual.2 Modelul firmei 4. condiţie esenţială de menţinere pe piaţă a intreprinderilor 33 . Îmbunătăţirea managementului informaţiilor presupune două activităţi desfăşurate în următoarea succesiune: 1. mediul extern specific şi mediul intern al firmei.1 Profitul sau pierderea 4. lunar. Cel mai important tablou de bord este cel de la nivelul strategic al firmei. Identificarea problemelor şi stabilirea priorităţilor cu ajutorul principiului lui Pareto (20/80) 2. zilnic. mediul specific şi mediul intern. Tema 4 PRINCIPALELE ORIENTĂRI DECIZIONALE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERII Structura temei: 4. care cuprinde întotdeauna informaţii din mediul extern general. Depistarea cauzelor care generează aceste probleme utilizând diagrama cauzăefect.

Ov.1996 4.furnizori. Băicuşi. Facultatea de Ştiinţe Economice.(coordonator). A.aducătorii de capital (capital social. M.bănci etc.. Simulări decizionale. stat . Işfănescu. Bucureşti. metode şi tehnici manageriale ale organizaţiei.creditorii pe termen scurt .. ACTIVELE = bunuri corporale şi necorporale. Contabilitatea societăţilor comerciale.(coordonator). Analiza economico – financiară.creditorii pe termen lung şi mediu ... C. Editura CECAR. C. Bucureşti. 2000 Ristea. vol. precizând erorile făcute de manageri şi posibilitaţile de redresare a situaţiilor Să precizaţi care este expresia contribuţiei firmei la dezvoltarea economiei naţionale Să demonstraţi căile de creştere a flexibilităţii exploatării Să enumeraţi regulile managementului exploatării centrat pe flexibilitate Bibliografie recomandată: • • • • Mereuţă. Suport de curs pentru master. salariaţi.La terminarea acestui capitol veţi fi capabili: • • • • • Să explicaţi modul cum se obţine profit sau pierdere Să argumentaţi pe baza modelului firmei diferite scenarii posibile.1. 2004 Nicolescu. 2004) PASIVELE = datorii ale întreprinderii faţă de : . C. 2.. mobile şi imobile aflate în posesia întreprinderii PROFITUL 34 . fondurile proprii. Universitatea Piteşti. dividendele) . 1996 Stănescu. Bucureşti. Sisteme. Editura Economică. Editura Economică. Profitul sau pierderea Bilanţul contabil include activele şi pasivele (Mereuţă. A. clienţi.

C. 2004 Ceea ce are întreprinderea este mai mic decât ceea ce datorează. C. Suma utilizărilor este mai mare decât suma surselor ÎNTREPRINDEREA A CREAT PROFIT PIERDEREA Sursa : Mereuţă. Facultatea de Ştiinţe Economice. Universitatea Piteşti. Suma utilizărilor este mai mică decât suma surselor ÎNTREPRINDEREA A GENERAT PIERDERE Suportată din capitalul propriu! 4. Suport de curs pentru master. 2004 Ceea ce are întreprinderea este mai mult decât ceea ce datorează. Modelul firmei În figura 4.1 poate fi pus în evidenţă modelul firmei cu ajutorul schemei fluxurilor materiale şi financiare (Meruţă.2.Sursa : Mereuţă.. Suport de curs pentru master. 35 . – Simulări decizionale. C. – Simulări decizionale. 2004). Facultatea de Ştiinţe Economice. Universitatea Piteşti.

Umplerea bazinului se face din cele patru surse. Producţia pe stoc duce la faliment! Arta decizională a managerilor constă în jocul robineţilor. Robineţii din dreapta nu sunt la mâna managerului. Exigibilitatea plăţii reprezintă ordinea pe care o firmă o dispune pentru plăţi (priorităţile 1→ 6). Exigibilitatea maximă o are plata salariilor. Managerul trebuie să aibă în atenţie următoarele probleme: Existenţa disponibilului (încărcarea bazinului). 3. Dacă nu se plătesc salariile. 4. Ei trebuie manevraţi în aşa fel încât să nu se intre în criză de disponibil. c. Modelul prezentat este coerent cu economia reală. Piesa de rezistenţă o constituie disponibilul de bani (bazin). În valoare absolută datoriile şi creanţele trebuie să fie reduse. Stocurile sunt o problemă strategică a firmei.a.produsele se vând. Unde se duc banii . b. firma este în criză (nu are disponibil). 2. Robineţii din stânga se manevrează de managerul firmei. 36 . Stocurile.firma este în stare să convingă pe finanţatori de bonitatea ei. Banii vin dacă: . Reţinem ! Datoriile la furnizori să fie mai mici decât creanţele. Dimensiunea stocurilor trebuie strict corelată cu capacitatea de absorbţie a pieţei. Aceşti robineţi se manevrează de forţe din afara firmei. în ordine de la stânga la dreapta. . Concluzii: 1. 5.

Fig. 4.1. Schema fluxurilor materiale şi financiare ale unei întreprinderi
Sursa: Mereuţă, C. – Simulări decizionale, Suport de curs pentru master, Universitatea Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Economice, 2004

37

4.3. Structura contului de profit şi pierdere Contul de profit şi pierdere este documetul contabil de sinteză care măsoară performanţele activităţii firmei în cursul perioadei analizate. Are trei secţiuni principale (Mereuţă, C., 2004): - exploatarea; - activitatea financiară; - activitatea excepţională. Se concretizează prin : Rezultatul de exploatare = Venituri de exploatare – Cheltuieli de exploatare Este de dorit ca Veniturile de exploatare să fie practic egale cu Cifra de afaceri : Vex = CA + Ps + Pi + Se +Ave Rezultatul financiar = Venituri financiare (venituri din dobânzi, plasamente etc.) – Cheltuieli financiare (cheltuieli privind dobânzile plătite pentru creditele angajate etc.) Rezultatul excepţional = Venituri excepţionale (vânzări de active) – Cheltuieli excepţionale (amenzi, penalităţi) Exploatarea este sursa fundamentală de venituri a unei societăţi comerciale Structura principală a exploatării este următoarea (Mereuţă, C., 2004): A. Cheltuieli 1. Cheltuieli materiale – total, cu o componentă foarte importantă : cheltuieli cu energie şi apa 2. Cheltuieli cu lucrări şi servicii la terţi: întreţinere şi reparaţii, chirii, colaboratori, studii şi cercetări, comisioane, protocol, reclamă şi publicitate, contracte cu terţi (altele decât furnizori de materiale) 3. Cheltuieli salariale – total ( salariul net + impozite) 4. Cheltuieli cu impozite, taxe (impozite pe clădiri, terenuri) 5. Cheltuieli cu amortizările (cota de amortizare a capitalului social) B. Venituri de exploatare – în principal cifra de afaceri (se mai adaugă subvenţii, soldul producţiei stocate sau imobilizate etc.) C. Rezultatul de exploatare = Venituri – Cheltuieli Profit + Pierdere Valoarea adăugată este expresia contribuţiei societăţii comerciale la dezvoltarea economiei naţionale Produsul intern brut al unei ţări se formează din două surse: - principală : suma valorilor adăugate ale agenţilor economici şi din agricultură - secundară : impozite pe produs (TVA etc.), taxe vamale Ponderea valorii adăugate a agenţilor economici în PIB este de circa 70%. Condiţia dezvoltării unei ţări este creşterea valorii adăugate a agenţilor economici. Valoarea adăugată la nivelul agentului economic este formată din (Mereuţă, C., 2004): - cheltuieli salariale – total - CST - amortismente -A - alte impozite şi taxe - IT - profitul/pierderea de exploatare - P/p 38

Profitul se adaugă, pierderea se scade. Pentru ca un agent economic să contribuie la PIB trebuie să aibă o valoare adăugată pozitivă. Valoarea adăugată negativă are loc când: p > CST +A + IT Existenţa unor agenţi economici generatori de valoare adăugată negativă este un „nonsens” în economia de piaţă. Reţinem! Secţiunile principale ale contului de rezultate sunt exploatarea, activitatea financară şi activitatea excepţională. Exploatarea este sursa principală de venituri a unei firme. Firmele cu rezultat de exploatare negativ nu au ce căuta pe piaţă, deoarece nu ajută cu nimic dezvoltarea economică a ţării. Condiţia ca un agent economic să contribuie la Produsul Intern Brut este ca să aibă valoare adăugată pozitivă.

39

prin importante variaţii conjuncturale de piaţă. la variaţii bruşte ale mediului extern (piaţa. iar rezultatul de exploatare este nul. conservare a capacităţilor neutilizate → cota parte din cheltuielile materiale consumabile (parte destinată activităţilor curente anterioare) Cheltuielile variabile cuprind: → materii prime. de securitate tehnologică. Din punct de vedere al structurii.).4. În sens restrâns. comisioane. în timp ce cheltuielile fixe sunt. în raport cu cifra de afaceri.. C. independente de volumul de activitate.4. energie. cheltuielile fixe sunt consecinţa deciziilor de investiţii. flexibilitatea presupune capacitatea de menţinere a echilibrului financiar al societăţii comerciale. combustibil. În principal. Cheltuielile fixe pot fi asimilate în sens larg cu conceptul de „mers în gol” al agentului economic. 2004) În sens larg. costul materialelor vândute → reparaţii utilaje. flexibilitatea reprezintă „capacitatea de adaptare a unui sistem la schimbările aşteptate sau nu. Cheltuielile variabile sunt dependente de volumul de activitate. C. de regulă. Flexibilitatea exploatării. Pragul de rentabilitate – indicator strategic al flexibilităţii exploatării (Mereuţă. piese de schimb.Chex . materiale. cu cifra de afaceri (CA) → cheltuieli de exploatare (Chex) → rezultatul din exploatare (Rex) conform relaţiei: Rex = CA . colaborări. inflaţia. referindu-ne la întreprinderi. reclamă → salariile personalului legat de activitatea de producţie şi reparaţii → impozite şi taxe aferente producţiei. teoretic. Modul de calcul al cifrei de afaceri critice are în vedere următorul set de relaţii: CA cr = Ch ex 40 . cursul de schimb. pragul de rentabilitate este punctul în care cifra de afaceri acoperă cheltuielile de exploatare. Tranziţia economiei româneşti s-a caracterizat. cu amplitudini mult mai mari decât în cazul economiilor dezvoltate.. cercetare–dezvoltare. Pragul de rentabilitate mai este cunoscut şi sub denumirile de punct mort operaţional sau cifra de afaceri critică. combinată cu potenţialul de a genera rapid variaţia parametrilor sistemului”. condiţie esenţială de menţinere pe piaţă a întreprinderilor Consideraţii generale (Mereuţă. publicitate. cheltuielile fixe cuprind: → amortismente → chirii → utilităţi generale (la producţie zero) → cota parte din cheltuielile salariale (din administraţie). 2004) Reamintim că structura exploatării este constituită din: → venituri din exploatare (Vex) egală. de securitate a firmei. legislaţie etc. Prin definiţie. cheltuielile de exploatare sunt variabile şi fixe. În parte. o dată cu liberalizarea comerţului exterior.

cu atât societatea comercială poate suporta mai uşor variaţiile mediului extern (piaţa.cheltuielile fixe. Cu cât flexibilitatea este mai ridicată. ChV . iar cele apropiate de 0 corespund flexibilităţii minime.cifra de afaceri critică. Flexibilitatea definită conform relaţiei [1] se referă la toate cazurile în care CAref ≥ CAcr. ChF .în sens restrâns este dată de relaţia Fr = 1 − CA cr CA ref 0< < F 1 [1] Valorile apropiate de 1 corespund flexibilităţii maxime. valoarea CAcr trebuie să fie cât mai redusă. Dacă luăm în consideraţie capacitatea maximă de producţie a societăţii comerciale. caracterizată prin cifra de afaceri maximă. CAref . curs de schimb). Este evident că pentru creşterea flexibilităţii.rata cheltuielilor variabile. Căi de creştere a flexibilităţii exploatării 41 . CAmax şi utilizând relaţia: CA ref = c CA max unde c – gradul de utilizare a cifrei de afaceri maxime. Flexibilitatea exploatării Fr .CA cr = ChV + ChF RV = ChV CA ref ChF 1 −R V CA cr = R V CA cr + ChF CA cr = unde: CAcr . inflaţie. RV .cheltuielile variabile.cifra de afaceri de referinţă (de obicei din ultimul exerciţiu financiar). relaţia [1] capătă forma F =1− CA cr c • CA max [2] şi constituie definiţia în sens larg a flexibilităţii.

ale căror influenţe le vom analiza separat.000 100.7 %. b.000 2 Cheltuieli fixe 50. aceeaşi societate comercială poate suporta un şoc negativ de piaţă de 33. plecând de la un caz A de referinţă. Reducerea cheltuielilor fixe Creşterea flexibilităţii exploatării prin reducerea cheltuielilor fixe Nr.40 0.333 66.333 73.6 0.000 32. a. dacă în primul caz.667 7 c 0. crt. 4.529 7 c 0. Altfel spus. Nr. Creşterea productivităţii muncii şi reducerea consumului de materiale şi de energie.265.6 0.000 5 RV 0.000 4 Profit de exploatare 10.4 0. decât la o scădere a cifrei de afaceri cu 16. Denumire Cazul A Cazul B 1 Cifra de afaceri de referinţă 100. Analizăm influenţa separată pe cazul A de referinţă în tabelul 2.000 18.000 40.167 0. concretizată prin reducerea cheltuielilor variabile cu 20 %.000 3 Cheltuieli variabile 40. Creşterea flexibilităţii exploatării prin reducerea cheltuielilor variabile flexibil ităţii crt.000 5 Rv 0.6 8 F 0.000 20.000 50.4 6 CAcr 83. c.000 4 Profit de exploatare 10.6 8 F 0. Creşterea flexibilităţii exploatării prin creşterea cifrei de afaceri 42 . Creşterea cifrei de afaceri cu 20 % Analizăm influenţa separată pe cazul A de referinţă în tabelul nr.3.000 2 Cheltuieli fixe 50.265 Flexibilitatea a crescut de la 0.4 % din cifra de afaceri.000 40.000 3 Cheltuieli variabile 40.334 CAmax = 166.167 la 0.000 100. în al doilea caz. societatea comercială nu poate rezista fără a intra în pierdere.167 0.667 Se constată că o reducere a cheltuielilor fixe cu 20 % conduce la o creştere a indicatorului de flexibilitate de două ori.Sunt identificate trei căi de creştere a flexibilităţii exploatării. Denumire Cazul A Cazul B 1 Cifra de afaceri de referinţă 100.32 6 CAcr 83.

72 0. Creşterea flexibilităţii exploatării prin utilizarea simultană a celor trei căi Nr. crt.167 Cazul B 120.167 la 0.000 10.305 Flexibilitatea a crescut de la 0.305.000 40.Nr. C. utilizând cele trei căi de creştere ale flexibilitătii.000 120..40 83. Managementul exploatării centrat pe conceptul de flexibilitate (Mereuţă.600 5 RV 0.05 ori ! Transformări simple ale relaţiei [1] conduc la ChF F = 1− (2) (1 − R V )c • CA max Condiţia structurală fundamentală la nivelul societăţii comerciale pentru creşterea flexibilităţii exploatării este: ChF → minim (1 − R V )c • CA max (3) Condiţia structurală (3) permite managementului evaluarea continuă a calităţii performanţelor prin determinarea: → ratei anuale de scădere a cheltuielilor fixe → ratei anuale de scădere a cheltuielilor variabile → ratei anuale de creştere a cifrei de afaceri în preţuri comparabile.4. aplicarea simultană a reducerii cheltuielilor fixe şi a celor variabile cu 20 % şi a creşterii cifrei de afaceri tot cu 20 % conduce la creşterea flexibilităţii exploatării de 3.333 58. se obţin rezultatele din tabelul nr.72 8 F 0. 2004) Managementul exploatării centrat pe conceptul de flexibilitate determină orientarea simultană a procesului decizional pe : 43 .824 7 c 0.510.000 50.510 Flexibilitatea a crescut de la 0.000 40.60 0.333 0. Dacă managementul acţionează simultan.6 0.000 22.000 38.40 0. În studiul de caz prezentat.167 la 0.40 83.400 4 Profit de exploatare 10.167 0.000 2 Cheltuieli fixe 50. 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumire Cifra de afaceri de referinţă Cheltuieli fixe Cheltuieli variabile Profit de exploatare RV CAcr c F Cazul A 100. crt.000 48.32 6 CAcr 83.000 50.000 3 Cheltuieli variabile 40. 4.000 41. Denumire Cazul A Cazul B 1 Cifra de afaceri de referinţă 100.000 0.333 0.000 0.

Flexibilitatea exploatării reprezintă condiţia esenţială de menţinere pe piaţă a firmelor. Valoarea adăugată este expresia contribuţiei firmei la dezvoltarea economiei naţionale. Existenţa unor agenţi economici generatori de valoare adăugată negativă este un nonsens în economia de piaţă. Din perspectiva structurii organizaţionale: . 44 . Aceasta presupune evaluarea corectă a cifrei de afaceri critice şi programul de măsuri specifice pe cele trei componente. Explotarea este sursa fundamentală de venituri a unei firme. Sunt identificate trei căi de creştere a flexibilităţii exploatării: reducerea cheltuielilor fixe. creşterea cifrei de afaceri.programele de reducere a cheltuielilor variabile sunt elaborate de compartimentul de organizarea şi normarea producţiei. . adică punctul în care cifra de afaceri acoperă cheltuielile de exploatare. În final. Regulile de aur ale managementului exploatării centrat pe flexibilitate: . cu contribuţia compartimentelor tehnologice. Contul de profit şi pierdere măsoară performanţele activităţii firmei şi se concretizează prin rezultatul de exploatare.reducerea cheltuielilor fixe. mecanoenergetic şi financiar-contabil.programele de creştere a cifrei de afaceri sunt elaborate de departamentele de marketing cu contribuţia compartimentului de preţuri. Indicatorul strategic al flexibilităţii exploatării este pragul de rentabilitate.fiecare cale de creştere a flexibilităţii creşte profitul de exploatare. . rezultatul financiar şi rezultatul excepţional. Cea mai mare creştere a flexibilităţii se realizează când sunt aplicate simultan toate cele trei căi.aplicarea simultană a celor trei programe conduce în toate cazurile la cel mai mare profit de exploatare.programele de reducere a cheltuielilor fixe sunt elaborate de sectorul de plan strategic în calitate de coordonator cu contribuţia compartimentelor de investiţii. Reţinem! La nivelul firmei flexibilitatea presupune ca aceasta să. Indicatorul strategic al flexibilităţii exploatării îl constituie pragul de rentabilitate. La nivelul firmei pot fi identificate trei căi de creştere a flexibilităţii: reducerea cheltuielilor fixe. . reducerea cheltuielilor variabile. reducerea cheltuielilor variabile şi creşterea cifrei de afaceri. realizându-se şi cea mai mare creştere a profitului de exploatare. fluxurile financiare şi exigibilitatea plăţilor.şi menţină echilibrul financiar la variaţii bruşte ale mediului extern. creşterea productivităţii muncii şi creşterea cifrei de afaceri. iar rezultatul de exploatare este nul. cele trei programe conduc la creşterea profitului de exploatare. REZUMATUL TEMEI Modelul firmei pune în evidenţă fluxurile materiale.

2004 Mereuţă. Universitatea Piteşti. Suport de curs pentru master..3 Funcţia – scor decizională referitoare la riscurile majore manageriale pentru companiile româneşti La terminarea acestui capitol veţi fi capabili: • • • • • Să explicaţi de ce valoarea adăugată netă stă la baza analizei comparative între firme Să precizaţi indicatorii strategici care evaluează politicile salariale şi securitatea financiară a firmei şi să arătaţi pragurile lor de alarmă Să explicaţi particularităţile specifice ale politicilor salariale în funcţie de dinamica cifrei de afaceri Să explicaţi comportamentele derivate din structura gradelor de acoperire Să argumentaţi deciziile specifice aferente claselor de risc stabilite pentru companiile româneşti Bibliografie recomandată: • • Mereuţă. C.. Bucureşti.Tema 5 RISCURILE MANAGERIALE MAJORE PENTRU COMPANIILE ROMÂNEŞTI Structura temei: 5. Un model de analiză structurală a sistemului industrial românesc. Editura Tehnică. 1995 45 . Simulări decizionale.1 Riscuri derivate din decizii manageriale referitoare la politicile salariale 5.2 Riscuri derivate din decizii manageriale referitoare la securitatea financiară a firmei 5. C. Facultatea de Ştiinţe Economice.

. C.. firma trebuie să aibă în permanenţă o cifră de afaceri CA ≥ CAcr. Mereuţă. Structura contului de profit şi pierderi cuprinde în principal: → Cifra de afaceri → Cheltuieli materiale – total → Cheltuieli cu terţii → Cheltuieli salariale totale → Alte taxe şi impozite → Amortismente → Alte cheltuieli de exploatare → Profit / pierdere de exploatare Cheltuielile salariale totale constituie o componentă esenţială a structurii valorii adăuga nete. rata Rex / CA ≥ 0. C. 2004): Condiţia necesară a existenţei pe piaţă a unei firme este obţinerea unui rezultat de exploatare pozitiv. 1998 5. Editura Economică. D. C. Reamintim ecuaţia valorii adăugate nete : VA netă= ChS T + Amortisment ± Profit / pierdere La echilibru: profit de exploatare = 0 46 . Editura Academiei Române. 2004). Bucureşti. Soluţii strategice alternative. Valoarea adăugată netă cuprinde : → Cheltuieli salariale totale → Amortismente → Profit / pierdere de exploatare Pentru compatibilizarea sectoarelor. Analiza de competitivitate a economiei româneşti. 2004 Voiculescu. Analiza nodală a sistemelor de companii. Orizont 2000-2005-2010.. mediu şi lung.. C. în evaluarea politicilor salariale se utilizează valoarea adăugată netă (Mereuţă.• • Mereuţă. Bucureşti.1 Riscuri derivate din decizii manageriale referitoare la politicile salariale La nivelul firmei se impune următoarea axiomă (Mereuţă. Valoarea adăugată netă stă la baza analizei comparative între firme. Altfel spus. Ca urmare. pe termen scurt. România 2001 – 2002 – ponderea cheltuielilor salariale totale în valoarea adăugată netă: Industrie: 86 – 87 % Construcţii: 70– 71% Comerţ: 50– 51% Servicii: 51– 52% Cheltuielile salariale totale depăşesc 50% din valoarea adăugată netă.. spre deosebire de valoarea adăugată brută care cuprinde şi alte impozite şi taxe.

Sindicatul urmăreşte maximizarea salariilor. Politicile salariale nu se judecă niciodată prin procentele de creştere a nivelului salariului mediu. 2004 47 . C.90 – a scăzut puterea de cumpărare. 2004). VAnetă = ChST Maxim + Amortisment + Profit de exploatare Maxim Fig.1 Structura valorii adăugate nete Sursa: Mereuţă. 5.a crescut salariul mediu cu 10 % Ks = 1. Obiectivul strategic al parteneriatului social privind politicile salariale este creşterea puterii de cumpărare a salariaţilor. – Simulări decizionale.225= 1 – indexare – aceeaşi putere de cumpărare .a crescut salariul mediu cu 22..30 / 1.10 /1. Facultatea de Ştiinţe Economice. În orice firmă. Suport de curs pentru master..1 Indicele de crestere a preturilor an n an n .5 % Ks= 1. 2004): KS = Smed n Smed n . . firma intră în pierdere de exploatare (Mereuţă. Practica internaţională a validat că pragul de alarmă al valorii acestui indicator este 85 %. %. preţurile de consum cu 22.061 – a crescut puterea de cumpărare.1 Ks reprezintă coeficientul politicilor salariale Ipoteze: Ks > 1 a crescut puterea de cumpărare Ks = 1 – aceeaşi putere de cumpărare (indexare) Ks < 1 – s–a redus puterea de cumpărare Exemple: .VA netă – Amortisment = ChST ChST Amortisment = 1− VA netă VA netă Indicatorul strategic de management care evaluează politicile salariale este ponderea cheltuielilor salariale totale în valoarea adăugată netă IS = ChST/VAnetă.225 = 0. interesele patronatului şi ale sindicatelor sunt antagonice .225 / 1.5% Ks = 1.225 = 1. La o valoare mai mare de 95 %. evaluat prin raportul (Mereuţă. C. Totdeauna se ţine seama de dinamica puterii de cumpărare a salariaţilor. Universitatea Piteşti. C. Patronatul urmăreşte maximizarea profitului de exploatare.a crescut în anul 2008 salariul mediu cu 30 %.

Îngheţarea puterii de cumpărare (indexare). Universitatea Piteşti. 2004 Politicile salariale au particularităţi specifice în funcţie de dinamica cifrei de afaceri (Mereuţă. 5.. Facultatea de Ştiinţe Economice. combinată cu disponibilizări de personal .2 Stilurile de management în tranziţie 1 – incompetenţă – stil laisesez faire 2 – orientare netă către monitorizarea profitului 3 – compromis negociat (dezirabil ) – parteneriat corect 4 – orientarea netă către maximizarea salariilor – populism.Relaxare . 2004): • Cifra de afaceri creşte . Fig.Prudenţă în creşterea puterii de cumpărare şi/sau a numărului de salariaţi . C. al cărui prag de alarmă este 85%. C.Negocierile între patronat şi sindicate au rolul de a identifica un compromis între aceste două tendinţe. 2004). Deciziile privind politicile salariale sunt influenţate în mod direct de dinamica cifrei de afaceri. Stilurile de management îşi pun amprenta asupra rezultatului acestor negocieri cu implicaţii directe asupra rezultatelor pe termen scut şi mediu ale firmelor (Mereuţă.creştere mare a puterii de cumpărare şi / sau angajări maxime de personal • Reducerea cifrei de afaceri ..Creşterea puterii de cumpărare mai mare decât efectul disponibilizării. C. 48 . Sursa: Mereuţă. sau menţinerea puterii de cumpărare cu acelaşi număr de personal Reţinem! Indicatorul strategic de management care evaluează politicile salariale este ponderea cheltuielilor salariale în valoarea adăugată netă. – Simulări decizionale. Suport de curs pentru master.

Universitatea Piteşti.2 Riscuri derivate din decizii manageriale referitoare la securitatea financiară a firmei Prin securitate financiară a firmei (Mereuţă. Suport de curs pentru master. În economiile stabilizate al ţărilor Uniunii Europene securitatea financiară are o singură rată şi anume ChF/CA. Sursele de lichidităţi ale firmei cuprind: → Rezultatul de exploatare → Amortismentele → Credite curente de la bănci → Emiterea de obligaţiuni pe piaţa de capital → Credite de la acţionarii firmei După tipul surselor. ratele de performanţă care definesc securitatea financiară a firmei sunt: . % . 5. 2004 După Mereuţă. Facultatea de Ştiinţe Economice.. C. Problema plăţilor restante este o problemă de mentalitate a managerilor.5. În economiile de tranziţie care confruntă un blocaj financiar se adaugă prima rată.Cheltuielile financiare raportate la cifra de afaceri ChF / CA. 2004) se înţelege capacitatea organizaţiei de a-şi onora toate obligaţiile financiare contractuale la termenele convenite sau stabilite prin lege. C. C.(2004). % În stadiul actual al economiei româneşti: PR/CA ≥ 50 % sau ChF/CA ≥ 25% constituie praguri de alarmă referitoare la incapacitatea de plată. acestea pot fi: 49 . Obligaţile financiare ale firmei sunt prezentate în figura 5.Plăţile restante raportate la cifra de afaceri PR / CA. – Simulări decizionale.3 Ordinea achitării obligaţiilor (exigibilitatea plăţilor) Sursa: Mereuţă.3. Obligaţiile financiare ale firmei Fig.

1 3. Universitatea Piteşti. Există un nucleu dur de companii foarte sărace şi alt nucleu de companii extrem de profitabile (Ga>160%).1 19.4 5. Aceasta este un barometru extraordinar de funcţionare a economiei.5 2. 2004).7 40.2 2. dobânzilor şi creditelor bancare. implicit de existenţa surselor proprii Sursa atrasă este obtenabilă atunci când firma demonstrează că are şi surse interne. Fig. o firmă este pe deplin securizată financiar dacă Ga ≥ 100 % Pragul de alarmă: Ga < 80 % Ponderea companiilorrrr 50 40 30 20 10 0 20 40 60 80 100 120 140 160 >160 14. 201) identifică următoarele comportamente derivate din structura gradelor de acoperire Ga: . C.(2004. C.4 Evoluţia blocajului financiar Sursa: Mereuţă. curba este sub formă de clopot în care 70% dintre companii au un Ga=70-120%.solvabilitatea ridicată neprofitabilă (asigurarea rambursării totale a obligaţiilor în condiţiile profitului nul şi a renunţării la investiţii) 50 .solvabilitatea intermediară (la primul caz se adaugă plata parţială a furnizorilor..%= x100 Cheltuieli lunare de exploatare În practica internaţională. Lichidităţi (conturi lei+valută+casa) Ga. Suport de curs pentru master. În ţările Uniunii Europene.2 % din companii au Ga < 7 % în condiţiile în care : cheltuielile salariale totale şi cheltuielile energetice reprezintă circa 19 % din cheltuielile lunare de exploatare.1 8.2 Rom ânia Ga Fig. Facultatea de Ştiinţe Economice. pag. Indicatorul strategic intern al securităţii financiare al firmei este gradul de acoperire cu lichidităţi a cheltuielilor lunare de exploatare (Mereuţă. 2004 Concluzii : 40.solvabilitate minimală (adică asigurarea salariilor nete negociate şi plata importurilor directe) . Mereuţă. a obligaţiilor faţă de bugetul consolidat al statului) . C. sursele de finanţare sunt o combinaţie între cele două tipuri. – Simulări decizionale.→ Surse proprii → Surse atrase De regulă. Sursele atrase depind de: → credibilitatea firmei. 5.7 4.

Rezultatul de exploatare concentrează eficienţa demersurilor manageriale în domeniile vitale ale activităţii companiei.O rată a rezultatului de exploatare de 6-7% abia acoperă rezultatele financiar şi excepţional. apare clar rolul determinant al exploatării în rentabilitatea finală a companiilor 4.181-193): 1. Evoluţiile oscilante caracterizate prin alternanţe de rezultate pozitive şi negative de exploatare pot conduce.solvabilitate ridicată parţial profitabilă (faţă de cazul precedent se utilizează parţial capacitatea de autofinanţare pentru investiţii şi se obţine un profit minim) . pag. operaţionalizarea condiţiilor structurale pentru creşterea flexibilităţii exploatării ChF → minim . Din punct de vedere al diagnosticului de management. la criză de lichiditate şi la o creştere semnificativă a plăţilor restante.Companiile cu rezultat de exploatare pozitiv sunt supuse celor mai reduse variaţii ale cifrei de afaceri.diminuarea şocurilor negative de piaţă 51 . 2004. Concluzii din perspectiva decizională în contextul economiei româneşti în stadiul actual (Mereuţă. prin programe simultane pentru: (1 − Rv ) cCA max .. pe termen scurt.reducerea cheltuielilor fixe . conducând la o rată a rezultatului brut al exerciţiului apropiată de echilibru. 2. o rată a rezultatului de exploatare mai mică de +5% nu asigură. rezultatul de exploatare constituie cheia performanţei economice a unei companii. o rentabilitate globală pozitivă 5.Probabilitatea relativ ridicată a apariţiei unor şocuri negative de piaţă de amplitudine mare (mai mult de –10% pe an) impune din perspectiva securităţii financiare.maximizarea profitului în accepţiunea admisă de teoria modernă a funcţionării firmei în regim concurenţial Din punct de vedere comportamental în cele mai multe cazuri managementul companiilor româneşti supuse „şocurilor negative de piaţă" se încadrează în primele două categorii menţionate.Condiţia necesară pentru supravieţuirea companiilor în mediul de afaceri românesc este constanţa în fiecare exerciţiu financiar a unui rezultat de exploatare pozitiv. În concluzie.În interpretare managerială.. în condiţiile mediului de afacerii românesc. înregistrând şi o rată a plăţilor restante mai redusă 6.reducerea cheltuielilor variabile .Companiile cu rezultat de exploatare pozitiv înregistrează un rezultat brut al exerciţiului pozitiv. acţionând inerţial. C. în general.Valorile asiguratorii ale ratei rezultatului de exploatare raportat la cifra de afaceri din punct de vedere al securităţii financiare sunt cele mai mari de 10% 7. cum sunt: • productivitatea muncii • politicile salariale • reducerea energointesivităţii • reducerea cheltuielilor materiale • politicile privind stocurile • armonizarea politicilor de investiţii cu resursele reale ale companiei 3.

. % > 130 120 − 130 110 − 120 100 − 110 90 − 100 80 − 90 70 − 80 60 − 70 50 − 60 40 − 50 < 40 ChF/CA.1 Scalele de risc managerial major Clasa Număr de puncte 0 10 C 20 30 40 50 B 60 70 80 A 90 100 ChST/VA netă. 2004). companiile sunt încadrate în trei clase: Clasa A − adaptare bună în mediul concurenţial (> 60 − ≤ 100 puncte) Clasa B − echilibru. Universitatea Piteşti. Tabel nr. C. Cele trei riscuri manageriale majore se referă la: • Politicile salariale ChST/VA netă x 100 • Politicile privind creditarea de la sistemul financiar bancar ChF/CA x 100 • Politici privind disciplina plăţilor către bugetul consolidat al statului şi către furnizori PR/CA x 100 Analizele statistice efectuate pe perioada 1995 − 2003. 2004 Din perspectiva fiecărui risc major. – Simulări decizionale. managerial.5.3 Funcţia – scor decizională referitoare la riscurile majore manageriale pentru companiile româneşti Practica managementului companiilor româneşti a evidenţiat trei riscuri manageriale majore. Facultatea de Ştiinţe Economice. % > 20 18 − 20 16 − 18 14 − 16 12 − 14 10 − 12 8 − 10 6−8 4−6 2−4 0−2 PR/CA. În baza acestor analize sau stabilit pentru companiile româneşti trei scale de risc cu note între 0 şi 100 de puncte. C... cu incertitudini privind evoluţia viitoare (> 40 − ≤ 60 puncte) Clasa C − dificultăţi de adaptare la mediul concurenţial (≥ 0 − ≤ 40 puncte) Încadrarea companiei în cele trei clase referitoare la riscurile manageriale majore impune decizii specifice (Mereuţă. % > 20 18 − 20 16 − 18 14 − 16 12 − 14 10 − 12 8 − 10 6− 8 4−6 2− 4 0−2 Sursa: Mereuţă. 2004). C. începând cu anul 2003 (Mereuţă. 5. 2004). 1. Ponderea cheltuielilor salariale în valoarea adăugată netă ChST/VA netă Clasa Decizia 52 . Suport de curs pentru master. C. au demonstrat că cele trei rate de performanţă influenţează în proporţie de 60 − 70 % profitabilitatea generală a unei companii. cu influenţă semnificativă asupra profitabilităţii companiei (Mereuţă.

C. – Simulări decizionale. Suport de curs pentru master. în condiţiile asigurării rezultatului de exploatare pozitiv Sursa: Mereuţă. 2004 La sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar. Cheltuielile financiare raportate la cifra de afaceri ChF/CA. compania se caracterizează printr-o diagramă a riscurilor majore de forma: A ChST/VA netă ChF/CA PR/CA Economice. Facultatea de Ştiinţe Economice. Universitatea Piteşti. Nu B solicitaţi noi credite decât în urma unor fundamentări foarte riguroase C Stopaţi orice credit suplimentar la bănci Sursa: Mereuţă. Plăţi restante raportate a cifra de afaceri PR/CA. C. – Simulări decizionale. 2004 B C Sursa: Mereuţă. Universitatea Piteşti. Facultatea de Ştiinţe Economice. corelată cu nivelul lichidităţilor. Universitatea Piteşti. pentru minimizarea cheltuielilor Sursa: Mereuţă. % Clasa Decizia A Consolidaţi rezultatele obţinute Ţineţi sub control politica de îndatorare la bănci. Universitatea Piteşti.A B C Consolidaţi rezultatele obţinute Identificaţi surse de reducere a cheltuielilor fixe şi de creştere a productivităţii Analizaţi toată exploatarea pe structură. C. Suport de curs pentru master. – Simulări decizionale. % Clasa Decizia A Consolidaţi rezultatele obţinute B Iniţiaţi acţiuni concertate de recuperare a creanţelor Analizaţi solvabilitatea clienţilor. 2004 3. – Simulări decizionale. C. Facultatea de Ştiinţe Economice. Suport de curs pentru master. Redimensionaţi C cifra de afaceri. 2004 2. Suport de curs pentru master. Facultatea de Ştiinţe Diagrama A − A − A Semnal decizional: „Consolidaţi rezultatele obţinute” Diagrama C − C − C Semnal decizional: „Iniţiaţi de urgenţă un proces de restructurare de fond a companiei” (poate fi şi schimbarea obiectului de activitate) 53 .

Obligaţia managementului este de a evalua lunar diagrama de risc major a companiei. Facultatea de Ştiinţe Economice. Ca urmare.2 Variante posibile de diagrame de risc Nr. – Simulări decizionale. Se impune atenţie la rata plăţilor restante PR/CA. În timpul anului. C. Suport de curs pentru master. 2004): 54 . ChST/VA netă ChF/CA PR/CA 1 A A A 2 A A B 3 A A C 4 A B A 5 A B B 6 A B C 7 A C A 8 A C B 9 A C C 10 B A A 11 B A B 12 B A C 13 B B A 14 B B B 15 B B C 16 B C A 17 B C B 18 B C C 19 C A A 20 C A B 21 C A C 22 C B A 23 C B B 24 C B C 25 C C A 26 C C B 27 C C C Sursa: Mereuţă.În total sunt 27 de variante posibile de diagrame de risc conform tuturor aranjamentelor posibile. Universitatea Piteşti. 2004 Fiecare diagramă decizională cuprinde câte trei decizii corespunzătoare celor trei clase. în scopul obţinerii valorilor comparabile la nivelul unui exerciţiu financiar (Mereuţă. crt. C. 5.. obligaţia Direcţiei Economice este elaborarea lunară a contului de profit şi pierderi al companiei. evaluările sunt cumulate. Combinaţiile decizionale privind riscurile majore ale politicilor manageriale : Tabel nr.

55 .8 1 lună 2 luni Trend Reţinem! În raport cu riscurile majore manageriale companiile româneşti sunt încadrate în trei clase: A.4 PR/CA 6.4 58.4 CA × 2 CA ×1.09 CA În fiecare lună se elaborează diagrama riscurilor majore şi valorile ratelor pentru a se identifica tendinţele în cadrul unei clase.2 7. fiecare diagramă cuprinzând câte trei decizii corespunzătoare celor trei clase. care impun decizii specifice. De exemplu: Diagrama A−A−A A−A−A ChST/VA netă 62.33 C ×1. Conform aranjamentelor posibile se obţin 27 de variante de diagrame de risc.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PR PR PR PR P R PR PR PR PR PR PR PR A CA × 12 CA × 6 CA × 4 CA × 3 CA × 2.5 6. B şi C.6 ChF/CA 7.71 CA ×1.2 CA ×1.5 CA ×1. Se recomandă ca în fiecare lună să se elaboreze diagrama riscurilor majore pentru a se identifica tendinţele în cadrul fiecărei clase.

Obiectivul strategic al parteneriatului social privind politicile salariale este creşterea puterii de cumpărare a salariaţilor. Acesta constituie cheia performanţei economice a unei companii. În stadiul actual al economiei româneşti pragurile de alarmă ale acestor rate sunt: PR/CA ≥ 50 % şi ChF/CA ≥ 25%. firma trebuie să aibă în permanenţă o cifră de afaceri CA ≥ CAcr. 56 Dacă: .puterea de cumpărare este aceeaşi (indexare) Ks < 1 .1 Ks > 1 . pe termen scurt. evaluat prin raportul Ks (coeficientul politicilor salariale) KS = Smed n Smed n . La o valoare mai mare de 95 %. %. Practica internaţională a validat că pragul de alarmă al valorii acestui indicator este 85 %. . %. Pragul de alarmă al acestui indicator este Ga < 80 %. Cheltuielile salariale totale constituie o componentă esenţială a structurii valorii adăugate nete.Rata cheltuielilor financiare ChF / CA. firma intră în pierdere de exploatare. Altfel spus.1 Indicele de crestere a preturilor an n an n . înregistrând şi o rată a plăţilor restante mai redusă. Ratele de performanţă care definesc securitatea financiară a firmei sunt: .% x100 Cheltuieli lunare de exploatare O firmă este pe deplin securizată financiar dacă Ga ≥ 100 %. Indicatorul strategic intern al securităţii financiare al firmei este gradul de acoperire cu lichidităţi a cheltuielilor lunare de exploatare (Ga): Lichidităţi (conturi lei+valută+casa) Ga. mediu şi lung. Companiile cu rezultat de exploatare pozitiv înregistrează un rezultat brut al exerciţiului pozitiv şi sunt supuse celor mai reduse variaţii ale cifrei de afaceri. În România ponderea cheltuielilor salariale totale în valoarea adăugată netă depăşesc 50%.scade puterea de cumpărare Stilurile de management îşi pun amprenta asupra rezultatului negocierilor între patronat şi sindicate cu implicaţii directe asupra rezultatelor pe termen scut şi mediu ale firmelor.Rata plăţilor restante PR / CA. Condiţia necesară pentru supravieţuirea companiilor în mediul de afaceri românesc este constanţa în fiecare exerciţiu financiar a unui rezultat de exploatare pozitiv.REZUMATUL TEMEI Condiţia necesară a existenţei pe piaţă a unei firme este obţinerea unui rezultat de exploatare pozitiv.creşte puterea de cumpărare Ks = 1 .

. Diagnosticul şi strategia firmei.. 2005 57 ..Practica managementului companiilor româneşti a evidenţiat trei riscuri manageriale majore.2 Modelul de analiză diagnostic MEREUŢĂ 6. Perioada 1990-2000. Bucureşti.3 Diagnosticul juridic La terminarea acestui capitol veţi fi capabili: • • • • • • • Să definiţi conceptul de analiză diagnostic Să precizaţi etapele modelului de analiză diagnostic MEREUŢĂ Să diferenţiaţi analiza diagnostic cantitativă de analiza diagnostic calitativă Să calculaţi şi să stabiliţi trendul criteriilor evaluării dinamice Să apreciaţi direcţiile critice. C. C. Albu. Editura Economică. Suport de curs pentru master. Tranziţia managementului în societăţile comerciale româneşti. Tema 6 DIAGNOSTICAREA FIRMEI Structura temei: 6. C. 1994 Mereuţă. ..Politici privind disciplina plăţilor către bugetul consolidat al statului şi către furnizori (PR/CA x 100). Din perspectiva fiecărui risc major managerial companiile sunt încadrate în trei clase. Universitatea Piteşti.Politicile privind creditarea de la sistemul financiar bancar (ChF/CA x 100). Simulări decizionale.Politicile salariale (ChST/VA netă x 100) . Editura Tribuna Economică.1 Locul diagnosticării în management 6. M. C. criteriile praguri de alarmă şi criteriile cu evoluţie net favorabilă Să formulaţi concluziile analizei diagnostic Să luaţi decizii strategice în urma efectuării analizei diagnostic Bibliografie recomandată: • • • • Mereuţă.. Cele trei rate de performanţă influenţează în proporţie de 60 − 70 % profitabilitatea generală a unei companii. Bucureşti. Editura Tehnică. Bucureşti. 2000 Russu.(coordonator). Analiza diagnostic a societăţilor comerciale în economia de tranziţie. 2004 Mereuţă. cu influenţă semnificativă asupra profitabilităţii companiei şi anume: . Facultatea de Ştiinţe Economice. . începând de la o adaptare bună în mediul concurenţial la dficultăţi de adaptare la mediul concurenţial.

marcat de faptul că diagnosticarea este asociată cu faza postoperativă a derulării proceselor de management.47-50) sunt: caracterul post-operativ.. complexitatea deosebită a diagnosticării argumentată atât de complexitatea domeniului investigat. dată de faptul că realizarea unui studiu de diagnosticare este „produsul” unei echipe multidisciplinare de specialişti. I. Bucureşti. Popa. Caracteristicile diagnosticării (Verboncu. asigurat de recomandările cu care se încheie un studiu de diagnosticare.• Verboncu.prefaţează demersuri strategico – tactice de anvergură . tehnice şi tehnologice etc. cu funcţia de control-evaluare a acestora. - Tabelul nr. anticipativ. Teorie şi aplicaţie.1 Tipologia diagnosticărilor Nr. I. abordarea cauzală a punctelor forte şi slabe situaţie ce permite conturarea de „soluţii” (recomandări) ce iau în considerare asemenea cauze. socio-umane. Editura Tehnică.antrenează resurse variate 58 ... Popa. caracterul previzional.1 Locul diagnosticării în management Analiza diagnostic reprezintă un instrument managerial destinat să realizeze examinarea firmei în vederea identificării problemelor cu care aceasta se confruntă şi a prefigurării soluţiilor de rezolvare.. crt. dimensiunea participativă a diagnosticării evidenţiată de implicarea activă şi responsabilă a managerilor şi executanţilor. 2001 6. Diagnosticarea firmei. 6. 0 Criteriul de clasificare 1 Tipuri de diagnosticări 2 Globală Caracteristici 3 . multidisciplinaritatea diagnosticării. – abordate de acestea. pag.se referă la firmă în ansamblul său . 2001. I. I. cât şi de aspectele multiple – economice. manageriale.

slabe şi a recomandărilor .grad superior de fundamentare a punctelor forte.se referă la rezultatele obţinute într-o perioadă precedentă . prin intermediul rezultatelor obţinute.vizează una sau mai multe componente procesuale şi structurale ale firmei .urmăreşte depistarea cauzală a unor puncte forte şi slabe particularizate pe domenii distincte . starea de sănătate a firmei .realizată de o echipă multidisciplinară de specialişti din interiorul şi din afara firmei investigate .este consecinţa diagnosticării globale .fundamentarea mai puţin riguroasă a punctelor forte. slabe şi a recomandărilor .posibilitatea abordării complexe a problemelor supuse investigaţiei . valorificabil ca atare în fundamentarea de strategii şi politici realiste .1 Sfera de cuprindere Parţială Autodiagnosticare 2 Poziţia elaboratorilor Diagnosticare propriu-zisă Diagnosticare mixtă (eterogenă) Diagnosticare de rezultate (de sănătate) 3 Obiectivele urmărite Diagnosticare de vitalitate .realizată de o echipă de specialişti din interiorul firmei investigate .grad ridicat de obiectivitate .evidenţiază.atestă capacitatea de redresare a firmei 59 .calitate deosebită a studiului de diagnosticare.are caracter predominant postoperativ .se realizează de specialişti din afara firmei investigate .subiectivism ridicat în abordarea problemelor specifice diagnosticării .evidenţiază potenţialul firmei de a face faţă viitorului .

I. se impune privatizarea firmei. 2001. Acesta din urmă prefaţează diagnosticări generale sau parţiale aprofundate. se impune asocierea. se acordă un împrumut bancar important.cercetează fenomenele economice în evoluţia lor Sursa : Verboncu.este o sinteză a celor 3 tipuri enumerate mai sus . Editura Tehnică. 2001. I.. se schimbă echipa managerială a firmei.Teorie şi aplicaţie. se exercită funcţia de control-evaluare. la solicitarea acţionarilor. în principal prin intermediul rezultatelor obţinute de aceştia. se doreşte restructurarea firmei. circumscrise reproiectării (remodelării) manageriale. constituirea unei societăţi mixte sau colaborarea cu un partener străin. orice „preluare de putere” fiind marcată de o analiză critică a prestaţiei managerilor înlocuiţi.Diagnosticarea firmei. diagnosticarea fiind o importantă componentă a acestora. pag. pag.55-56) : se doreşte o analiză profundă a domeniului condus şi. se impune fundamentarea şi elaborarea strategiei globale sau a strategiilor parţiale (de cercetare – dezvoltare. 51-53 Diagnosticarea este necesară atunci când (Verboncu. este necesară cunoaşterea situaţiei reale dintr-o societate comercială aflată întrun moment de criză.pune accentul pe interfaţa dintre firma investigată şi alte componente ale macro-sistemului. se elaborează studii de fezabilitate. 60 . evidenţierea cauzală a principalelor disfuncţionalităţi şi atuuri. precum şi pe interfaţă cu mediul ambiant.. ce exprimă necesitatea şi oportunitatea unui demers investiţional important pentru firmă. pentru a evidenţia critic situaţia economicofinanciară şi managerială a acesteia. se elaborează planuri de afaceri. I..abordează firma ca o componentă a unor macrosisteme . se finalizează exerciţiul financiar şi se elaborează raportul de gestiune al administratorului.). Popa.. se preconizează schimbări manageriale profunde. comerciale. pe această bază.Diagnosticare de ambianţă Diagnosticare de evaluare 4 După modul de urmărire în timp a fenomenelor Diagnosticare statică Diagnosticare dinamică . de producţie etc.studiază fenomenele la un moment dat . Popa. I. Bucureşti.evidenţiază gradul de realizare a obiectivelor . se încheie/reînnoieşte contractul managerial. naţional şi internaţional .

6.1. Bucureşti. 61 . Punctele forte şi slabe constituie interfaţa dintre diagnosticare şi modelul SWOT. pag. – Diagnosticarea firmei. şi totodată să determine acţiunile de desfăşurat în viitor. Teorie şi aplicaţie.2. Bucureşti. Fig. Editura Tehnică.I. 60 Reţinem! Analiza diagnostic constituie un procedeu care ajută conducerea firmei să înţeleagă trecutul şi prezentul. 6.1 Ipostazele diagnosticării Sursa: Verboncu. Popa.I.2 Interfaţa Diagnosticare – SWOT Sursa: Verboncu. 6. – Diagnosticarea firmei.. Diagnosticarea poate fi privită ca o metodă de management şi ca suport al fundamentării şi elaborării strategiei. 2001..I.6. Fig. pag. 57 Corelaţia dintre diagnosticare şi modelul strategic SWOT este prezentată în fig. Editura Tehnică.I. Popa. 2001.Ipostazele diagnosticării sunt prezentate în fig. Teorie şi aplicaţie.

sistem care să asigure încrederea deplină internă (a managementului) şi externă (a clienţilor) în capacitarea firmei de a asigura în mod consecvent respectarea tuturor condiţiilor de calitate la nivelul cerinţelor efective ale clienţilor. C. B. de la concepţie până la exploatare de către client. 4.2 Modelul de analiză diagnostic MEREUŢĂ Direcţii care au stat la baza elaborării analizei diagnostic a societăţilor comerciale în economie de tranziţie (Mereuţă. precum şi definirea obiectivelor prioritare pentru aducerea societăţii la nivelul corespunzător supravieţuirii şi prosperării în mediul concurenţial. Identificarea caracteristicilor specifice ale comportamentelor manageriale în întreprinderile româneşti. Cultura financiară 62 .6. Relaţia cu piaţa Evaluarea capacităţii organizaţiei supuse diagnosticării de a face faţă cerinţelor actuale de competitivitate.Product out Piaţa trebuie lăsată să intre în întreprindere pentru a facilita ieşirea produsului. Regula lui Ishikawa: Market in .. una din cele mai importante se poate sintetiza astfel: Ce reprezintă schimbarea Ieri Astăzi pentru manager? O sursă O oportunitate de necazuri de succes 5. Atitudinea faţă de schimbare Printre mutaţiile pe care le-a suferit managementul contemporan în ultimele două decenii. Implementarea efectivă a sistemului de conducere a calităţii totale afectează practic toate compartimentele firmei. Metodele de management A. Stilul de conducere şi structurile organizatorice. Managementul calităţii Trecerea la sistemul de conducere totală a calităţii. 2. Şi nu invers ! 3. Identificarea punctelor critice care pot deveni ameninţătoare pentru organizaţia economică. tinzând spre situaţia ideală „ zero defecte” pe tot acest parcurs. 6. Pregătirea în specialitatea de manager (problema perfecţionării şi amplificării formelor de instruire şi perfecţionare a managerilor de vârf asupra metodelor şi tehnicilor manageriale moderne). Limitarea activităţii manageriale Necesitatea deplasării activităţii manageriale din aval spre amonte a procesului industrial prin însuşirea managementului strategic. 1994) 1. punându-se accentul pe prevenirea noncalităţii de-a lungul întregului lanţ de creare a valorii. C. Oportunitatea corectării stilului de conducere autoritar şi trecerea la structuri organizatorice de tip matricial care conduc la scurtarea apreciabilă a vitezei de răspuns în rezolvarea problemelor.

de existenţa informaţiilor primare solicitate etc. Cu ocazia acestei discuţii se stabilesc concret: . finalizată cu un program de restructurare sau/şi cu scenarii alternative de privatizare. C. să le poată prezenta acestora domeniile de interes deosebit ale organizaţiei analizate. Pentru o AD conform acestui model. Concluzii privind aplicarea modelului de analiză diagnostic (Mereuţă. Fiecare AD trebuie să fie coordonată de un director de program. Atragerea colaboratorilor din societăţile comerciale În măsura în care conducerile organizaţiilor au încredere în echipa de experţi.conducerea operativă a microsistemelor de producţie. Înţelegerea de către manageri a datelor de bilanţ şi familiarizarea lor cu analiza financiară pe bază de indicatori. directorul de program îşi conturează primele concluzii.obiectivele AD. E. urmărind ca. Ca urmare a acestei prime discuţii. O importanţă mare o au discuţiile neformale ale experţilor cu managerii compartimentelor implicate în AD.Utilizarea informaţiilor financiare în vederea evaluării stării firmei şi prevenirii din timp a unor dezechilibre. timpul afectat este de 1. cunoaşterea problemelor manageriale caracteristice tranziţiei. Discuţia preliminară Atingerea obiectivelor AD este condiţionată de prima discuţie dintre directorul de program şi conducerea organizaţiei analizate.calendarul de termene Discuţia preliminară are de regulă o durată de 2-3 zile.optimizarea sistemelor logistice interne şi externe.analiza calităţii producţiei.informarea zilnică a managerilor asupra „stării” firmei şi a perspectivelor de evoluţie pe termen scurt (tabloul de bord). odată cu stabilirea echipei de experţi. expert generalist. . .5 – 2 luni ( limitele sunt cuprinse între o lună şi 4 luni pentru S. trebuie să devină un instrument curent de lucru al managerului modern. care să dovedească colaboratorilor din societatea comercială analizată. Componenţa echipei de experţi Corectitudinea AD depinde de măsura în care experţii acoperă cu o competenţă clară toate direcţiile de analiză.C. se creează şi disponibilitatea de colaborare.Evidenţa tensiunilor sociale Un manager modern trebuie să îşi însuşească exerciţiul comunicării cu liderii sindicali şi să fie capabil să determine înţelegerea şi acordul salariaţilor pentru rezolvarea problemelor majore cu care se confruntă întreprinderea. 63 2.. .Suportul informatic pentru activitatea de management Este necesar pentru: . referitoare la procedură. 1994) 1. . Condiţii importante care trebuie respectate.modul de lucru. . mari). Desfăşurarea în timp a analizei diagnostic Durata AD variază în funcţie de complexitatea organizaţiei. . D.

1994 Condiţiile ambientale reprezintă în esenţă caracteristicile pieţei. restructurarea poate fi definită printr–un complex de acţiuni manageriale destinate îmbunătăţirii stării întreprinderii. încearcă să-şi amelioreze performanţele. 6. AD care să evalueze potenţialul actual al întreprinderii de a atinge aceste cerinţe. Când se face restructurarea ? Răspunsul corect este: cât mai prompt. cu alte organizaţii economice. situaţia financiară a întreprinderii. C. imediat după ce sunt create condiţiile pregătitoare pentru restructurare. E necesară în continuare crearea unei viziuni a viitorului întreprinderii pe termen mediu – lung. cu sistemul bancar. cu restructurarea funcţională Restructurarea radicală de tipul (4) se referă atât la alcătuirea internă a întreprinderii. la compartimentele din care este alcătuită şi la funcţiunile acestora. situaţia forţei de muncă sub aspectul posibilităţilor de reducere sau creştere etc. cu clienţii şi cu concurenţa. concretizat printr – o gamă de obiective strategice. Restructurarea.3 Tipologia restructurărilor Sursa: Mereuţă. cât şi la relaţiile întreprinderii cu piaţa. Editura Tehnică. ca urmare a schimbării condiţiilor externe. disponibilitatea resurselor de materiale. fără modificări în raport cu condiţiile externe (3) Ameliorarea adaptării la condiţiile externe. ţintă principală a analizei diagnostic La nivel microeconomic. fără a fi în dificultate. Există două situaţii în care se poate determina un astfel de ansamblu de măsuri şi anume: a) întreprinderea este confruntată cu dificultăţi mari. cu publicul. cu forţe proprii sau cu ajutor din afară. fără modificări funcţionale (4) Restructurarea prin adaptarea la condiţiile externe. Matricea din figură oferă următoarele patru câmpuri: Stagnare (2) Ameliorarea funcţională. Este stabilită următoarea ordine de abordare a lucrărilor care au drept scop pregătirea întreprinderii pentru schimbări radicale: Analiză Diagnostic – Strategie – Restructurare Avem nevoie în primul rând de o AD care să prezinte starea întregului organism al întreprinderii în raport cu o stare corespunzătoare cerinţelor tranziţiei. b) întreprinderea. Fig. Bucureşti.3. – Analiza diagnostic a societăţilor comerciale în economia de tranziţie. În momentul în care aceste 64 .

C. asigurându-şi toate resursele pentru atingerea acestui scop. 6. – Analiza diagnostic a societăţilor comerciale în economia de tranziţie. Bucureşti. dacă este capabilă să se menţină pe termen lung pe o piaţă concurenţială şi evolutivă. În felul acesta se pune în aplicare principiul general de management: „Structura urmează strategia” Etapele modelului de analiză diagnostic sunt prezentate în fig.5.4 Modelul de analiză diagnostic Sursa: Mereuţă. Ţinta demersului strategic este creşterea competitivităţii.4. 6. Etapele strategiei sunt prezentate în tabelul 6. 1994 Tabelul nr. Managementul strategic şi analiza diagnostic (Mereuţă. 6.prime două etape au fost parcurse există premisele pentru elaborarea unui proiect de restructurare complet şi eficient. 2004) Conceptul de strategie organizaţională În general strategia constă în mod esenţial în dezvoltarea coerentă a unor acţiuni care indică modul în care firma se luptă cu concurenţa.. C.2 şi fig.2 65 . O întreprindere este competitivă. factor care condiţionează toţi ceilalţi indicatori de performanţă ai întreprinderii. Editura Tehnică. a căilor de parcurs în vederea atingerii acestor obiective şi a resurselor necesare în acest scop. • Fig. • Alegerea unor obiective pe termen mediu şi lung. 6.

Analiza mediului intern Analiza mediului intern reprezintă analiza diagnostic a societăţilor comerciale. Analiza diagnostic calitativă: utilizează rezultatele obţinute din vizita la întreprindere (interviuri. C. Analiza mediului intern + analiza mediului extern specific reprezintă analiza de competitivitate a societăţilor comerciale.Definirea misiunii.. 2004): A.Selectarea strategiei • • Cum ajungem acolo? Am ajuns unde am vrut? .Etapele strategiei • • Unde suntem? Unde vrem să ajungem? .Planificarea strategică .Aplicarea strategiei . 66 . Sinteza analizei diagnostic: concentrează cele două tipuri de analize specificate anterior.Analiza strategică . Analiza mediului intern + analiza mediului extern specific + analiza mediului extern general reprezintă analiza strategică a societăţilor comerciale. Analiza mediului extern general b. Schema logică a elaborării analizei diagnostic Componente (Mereuţă.Monitorizarea şi evaluarea strategiei Sunt trei tipuri esenţiale de analiză: a. rapoarte interne) pe direcţiile: • Marketing • Tehnologie • Calitate • Resurse umane • Management C. Analiza diagnostic cantitativă: utilizează criterii cuantificate pe baza bilanţurilor economico-financiare pe direcţiile: • Marketing • Financiar • Tehnologie • Resurse umane B. Analiza mediului extern specific c. obiectivelor şi variantelor strategice .

Facultatea de Ştiinţe Economice. Analiza diagnostic cantitativă (Mereuţă. 2004) Sistemul de evaluare al analizei diagnostic cantitative a mediului intern 67 . C. 2004 A.Fig.5 Etapele strategiei Sursa: Mereuţă. C. Suport de curs pentru master. 6.. Universitatea Piteşti. – Simulări decizionale.

Cuprinde un număr de 14 criterii cuantificabile: Tabel nr.4 K2 = 0.50% . cu probabilitate de menţinere pe piaţă: 60% < p ≤ 100%. societăţile comerciale se încadrează în trei categorii: • Categoria A.fals În conformitate cu semnificaţiile de mai sus se mai utilizează scara: .20% . cu 3 < EG ≤ 5 – cu tendinţe de adaptare la mediul concurenţial. cu probabilitate de menţinere pe piaţă: 0% < p ≤ 40%. cu probabilitate de menţinere pe piaţă: 40% < p ≤ 60%.adevărat .la fel de adevărat ca şi fals .000 68 . Probabilitatea de menţinere pe piaţă se calculează cu relaţia : EG • 100 P= 5 În cadrul celor trei mari categorii de încadrare a societăţilor comerciale.mai mult fals decât adevărat . – Simulări decizionale.40% . iar pentru evaluarea statică scara de la 0 (minim) la 5 (maxim).practic adevărat . cu 0 < EG ≤ 2 – cu dificultăţi de adaptare la mediul concurenţial. 2004 Operează cu două tipuri de evaluare: Evaluarea dinamică – ultimele trei exerciţii financiare Evaluarea statică – ultimul exerciţiu financiar Evaluarea globală: EG = K1Ed + K2 Es Unde K1 + K2 = 1 Conform analizelor multianuale se recomandă: K1 = 0. C. se subliniază semnificaţia unor valori ale probabilităţii de menţinere pe piaţă: -100% .000< EG ≤ 5. crt. • Categoria B. Denumirea direcţiei de analiză Numărul de criterii 1 Marketing 2 2 Financiar 8 3 Tehnologie 2 4 Resurse umane 2 5 Total 14 Sursa: Mereuţă. În raport cu evaluarea globală.80% . Suport de curs pentru master.6 Pentru fiecare evaluare dinamică se utilizează scara de la 1 (minim) la 5 (maxim).A 3. Facultatea de Ştiinţe Economice.mai mult adevărat decât fals .3 Criteriile analizei diagnostic cantitative Nr.0% . 6. cu 2 < EG ≤ 3 – în stare de incertitudine. Universitatea Piteşti.A+ 4.60% . • Categoria C.000 .practic fals .000< EG ≤ 4.

C. Suport de curs pentru master. lei creşte pozitivă Rex/CA. Facultatea de Ştiinţe Economice. Tabelul nr.513< EG ≤ 3. % creşte negativă ChF/CA.000< EG ≤ 1..% creşte pozitivă Productivitate VA/NP creşte pozitivă lei/salariat Rotaţia stocurilor creşte pozitivă CA/ST.5 ↗ ↘ 2 Puncte relativ slabe şi →* ↘ 1. % Sursa: Mereuţă. – Simulări decizionale. 6. C. % creşte negativă CA. 2004 Evaluările cu 1.5 Stabilitate ↘ ↗ 3 Oscilantă cu tendinţă pozitivă ↘ →* 2. 6.5 şi 2 cer decizii imediate.C 1.488 . Sursa: Mereuţă. % creşte negativă CR/CA * 365.5 relativ tari ↗ →* 4 →* →* 3.488< EG ≤ 2.0. Universitatea Piteşti.000< EG ≤ 2. 1. % creşte pozitivă CAF/CA. zile creşte negativă ChE/VA. – Simulări decizionale.513 .5 Semnificaţia variaţiilor valorilor ratelor din perspectiva tabloului de trend Rate Valoarea Semnificaţie DT/AT.000 Evaluarea dinamică impune utilizarea tabloului de trend. Universitatea Piteşti.000 .B+ 2.2.B.C.000< EG ≤ 2.4 Tabloul de trend Perioada n-1/ n-2 Perioada n/ n-1 Evaluarea Semnificaţia evaluării ↗ ↗ 5 Puncte tari şi →* ↗ 4. Facultatea de Ştiinţe Economice.B 2. Suport de curs pentru master. 2004 Evaluarea dinamică globală se calculează cu relaţia: 69 . Tabelul nr.000 . % creşte negativă PR/CA.5 slabe ↘ ↘ 1 *Limita de stabilitate este de ± 5% din valoarea indicatorului utilizat. % creşte negativă ChST/VAnetă.

Universitatea Piteşti. Crt. C.5%] (-0. – Simulări decizionale.5 4.5%÷ -0.N Ed= ∑ 1 14 i 14 Unde: Ed = evaluarea dinamică globală Ni = nota acordată criteriului „i” Un criteriu evaluat cu N=1 devine un prag de alarmă pentru ansamblul societăţii comerciale.0 Sursa: Mereuţă.0 4. Evaluarea statică operează cu un singur criteriu şi anume rentabilitatea vânzărilor evaluată prin rata profitului brut raportată la cifra de afaceri Pb/CA pe scara de mai jos: Tabelul nr. aplicându-se penalizarea maximă.5 1.0 1.Rata rezultatului de exploatare CA Nici o societate comercială cu rezultat de exploatare negativ ( pierdere) nu poate fi profitabilă (nivel de încredere 95%) 70 .5 3. se penalizează cu un punct ponderea cheltuielilor financiare din cifra de afaceri mai mare de 25% sau ponderea plăţilor restante în cifra de afaceri mai mare de 50%. Suport de curs pentru master.6 Nr.5%÷ -5%] (-5% ÷ -10%] (-10%÷ -15%] <-15% <-15% cu valoare adaugata negativa Nota acordată 5.5 2. 6.0 3. De asemenea. O direcţie este considerată critică atunci când N≤ 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Criteriul evaluării statice Intervalul ratei >15% (10% ÷ 15% ] ( 5% ÷ 10%] ( 0. DAD 1 – Financiar Re x x100 1. Criteriile evaluării dinamice a analizei diagnostic cantitative. iar rezultatul de exploatare negativ cu 0. valoarea adaugată negativă se penalizează cu un punct. 2004 NOTA: Indiferent de clasă.0 2. Un criteriu evaluat cu N=5 este apreciat ca având o evoluţie net favorabilă.5 puncte. Penalizările nu sunt cumulative.0 0. Facultatea de Ştiinţe Economice.5%÷ 5%] ( 0.

PR x100 3. Valoarea de alarmă pentru companii româneşti este 60%. ChS x100 5.bancare.Rata rotaţiei stocurilor St Constituie indicatorul care oferă informaţii privind politici de stocuri. Se evaluează exclusiv dinamic şi nu are valori de alarmare.Dinamica cifrei de afaceri în preţuri comparabile 71 .Rata îndatorării Constituie indicatorul de „securitate financiară” a agentului economic în relaţiile cu instituţiile financiar.Rata cheltuielilor financiare 2. nivelul incapacităţii de plată. CA x100 7.Durata de recuperare a creanţelor CA Constituie indicatorul care oferă informaţii privind solvabilitatea clienţilor.Rata plăţilor restante CA Rata identifică în mod esenţial nivelul blocajului financiar al companiei şi. ChF x100 CA 4.Datorii totale DT = x100 Active totale AT Rata identifică nivelul global de îndatorare şi dă măsura gradelor de acoperire a datoriilor prin activul total al societăţii comerciale. Criteriul se evaluează exclusiv dinamic fără repere valorice de alarmă. CAF X 100 8.Rata capacităţii de autofinanţare CA Constituie indicatorul care oferă informaţii privind capacitatea de investiţie din fonduri proprii a companiei.Rata cheltuielilor salariale VAneta O valoare a ratei mai mare de 95% indică imposibilitatea practică de a obţine un rezultat de exploatare pozitiv. Cr x365( zile) 6. O valoare a ratei mai mare de 25% indică imposibilitatea practică de a obţine credite bancare. fără repere valorice. Amortisment + Profit net x100 Cifra de afaceri În prezent indicatorul se evaluează exclusiv dinamic. pe cale de consecinţă. DAD2 – Marketing 9. O valoare mai mare de 50% semnalează incapacitatea de plată a companiei.

Este criteriul fundamental al diagnosticului organizaţiei.7 Scara evaluării dinamice Valoarea K2/K1 Evaluarea Eds K2 < 0.95 K1 ≤ K2 ≤ 1. ChE (energie. Se utilizează metodele: • Indicele de creştere a preţurilor produselor industriale • Curs mediu anual lei/EURO Analiza se face pe un ciclu de minim de trei ani: CA1 = CA1 C 2= A* CA2 Ip 2 / 1 CA 3 = * CA3 Ip 2 / 1 xIp3 / 2 10.05 K1 K2 > 1. datorită amplitudinii mari a variaţiei cifrei de afaceri. gaze. Universitatea Piteşti.05 K1 5 Sursa: Mereuţă.Siguranţa locului de muncă Evaluarea ia în considerare: 72 . 1 2 3 Tabelul nr.Indicatorul de evaluare a productivităţii muncii Ipr = DAD4 – Resurse umane 13. În economia de tranziţie. apa) x100 12.95 K1 1 3 0. C. riscul relativ la dinamica cifrei de afaceri este semnificativ mai mare.Indicatorul de evaluare a eficienţei energetice Iee = VAnet 11. Facultatea de Ştiinţe Economice. similar cu cifra de afaceri. Intensitatea exportului Vex x100 Se măsoară prin raportul CA Criteriul este evaluat numai la societăţile comerciale la care Vex/ CA > 25% în ultimul exerciţiu financiar. 6. – Simulări decizionale. 2004 14. DAD3 – Tehnologie VAnet Ns Productivitatea muncii se evaluează în preţuri comparabile (indicele preţurilor produselor industriale). Suport de curs pentru master. crt. Se calculează rapoartele: Smed 2 Smed 1 = K 1 Ip 2 / 1 Smed 3 Smed 2 = K 2 Ip 3 / 2 Nr.Nivelul salarizării personalului Se utilizează indicele preţurilor de consum.

Productivitatea aparentă CA/Nr salariaţi 7. % 9. Durata de recuperare a creanţelor Cr/CA x 365zile 11. Capacitatea de autofinanţare Profit net + Amortisment/CA. indiferent de sectorul de activitate. Cheltuieli financiare raportate la cifra de afaceri ChF/CA. Datoriile totale raportate la activele totale DT/AT. principalele decizii se referă la: • Calificarea salariaţilor • Perfecţionarea pregătirii personalului • Motivarea salariaţilor • Climatul organizaţional • Condiţiile de muncă 73 . Nivelul de salarizare al personalului ChST/nr. Rezultatul de exploatare/cifra de afaceri Rex/CA. unde Nmp reprezintă numărul de personal. . Se mai utilizează : 6. 2004) Principalele rate de performanţă evaluate dinamic sunt: 1. salariaţi 12. Cheltuiala energetică raportate la valoarea adăugată ChEn/VA net. Viteza de rotaţie a stocurilor Stocuri/CA x 365. C. Identificarea operaţională a tendinţelor principalilor parametrii funcţionali ai companiei – prioritate în fundamentarea deciziilor (Mereuţă.. Resursele umane din perspectivă decizională În domeniul resurselor umane. Analiza diagnostic calitativă (Mereuţă.Productivitatea muncii şi nivelul de salarizare trebuie calculate în preţuri comparabile.. % Concluzii: . Se aplică tabloul de trend. % 10. B. ţinând seama de inflaţie .Toate ratele specificate definesc politicile manageriale referitoare la mediul intern al întreprinderii şi sunt variabile endogene. Plăţi restante raportate la cifra de afaceri PR/CA.Nmp anul n-2 Nmp anul n-1 Nmp anul n . Ponderea cheltuielilor salariale în valoarea adăugată netă ChST/VA net. 2004) 1. C. % 5. % 3. zile 8. % 2. Plăţi restante raportate la creanţe PR/Cr Aceste cinci rate definesc în proporţie de peste 80 % performanţa oricărei companii. % 4.

Perfecţionarea pregătirii profesionale  Perfecţionarea pregătirii profesionale a salariaţilor constituie un obiectiv strategic permanent al companiei CM = 74 . profesionalismul şi comportamentul etic al managerilor sunt inseparabile. colegii absolvite (cu sau fără bacalaureat) Muncitori calificaţi cu şcoli profesionale Muncitori calificaţi la locul de muncă Muncitori necalificaţi Număr de salariaţi (xi) 3 6 11 40 7 2 Sursa: Mereuţă. Facultatea de Ştiinţe Economice. C. Criteriile trebuie să conţină simultan profilul profesional şi profilul psihologic dezirabil pentru fiecare post Într-o firmă comportamentul etic al conducerii presupune absenţa altor criterii de angajare şi evaluare decât cele obiective. evaluată static în 3 ani consecutivi: CM = ∑ Kixi 1 6 ∑ xi 1 6 Tabelul nr. Criteriile de angajare trebuie curăţate de alte interese extraprofesionale.• Structura de vârstă a personalului Cele şase subdomenii sunt complementare şi formează o reţea închisă. In domeniul resurselor umane. Implicit se determină şi variaţia productivităţii muncii ■ Determinarea nivelului calificării medii a salariaţilor. ■ Evaluarea anuală obiectivă a performanţelor angajaţilor.8 Calificarea salariaţilor Nivelurile de calificare 1 2 3 4 5 6 Denumire Personal cu studii superioare (inclusiv doctorat) Personal cu studii postliceale (şcoli de maiştri) Personal cu studii liceale.695 69 Pentru evaluare se aplică scara de trend de la 1 la 9. Suport de curs pentru master. Universitatea Piteşti. 6. Calificarea salariaţilor  Calificarea salariaţilor trebuie să corespundă integral necesităţilor companiei ■ Criterii clare de angajare. 2004 1 × 3 + 2 × 6 + 3 × 11 + 4 × 40 + 5 × 7 + 6 × 2 = 3. – Simulări decizionale.

fără ambiguităţi ■ Criteriile de premiere trebuie să fie clare şi cunoscute de salariaţi ■ Criteriile şi treptele de sancţionare trebuie să fie clare şi cunoscute de salariaţi ■ Consultările cu partenerul social (în cazul marilor companii) sunt obligatorii. Perfecţionarea este o oportunitate esenţială dar trebuie să se refere la întregul personal al firmei. conform standardelor europene. ■ Consultările cu partenerul social sunt obligatorii (companii mari) Structura de vârstă a personalului 75 . Treptele de evaluare sunt cele din tabelul de trend (absenţa grevelor în 3 ani consecutivi încadrează compania pe treapta 5) . Criteriile de premiere/sancţionare se negociază cu sindicatele. în ansamblu. Decizia de perfecţionare a salariaţilor trebuie luată pe verticala ierarhiei companiei. Condiţii de muncă  Managementul are obligaţia să asigure condiţiile de muncă. Motivarea salariaţilor  Motivarea salariaţilor care reflectă. %≥1% ■ Perfecţionarea personalului trebuie să se facă atât la manageri cât şi la salariaţi.■ Cheltuielile cu perfecţionarea personalului se evidenţiază într-un cont analitic separat Indicatorul utilizat: Cheltuieli cu perfecţionarea personalului / cheltuieli salariale . inclusiv grevele spontane. Climatul organizaţional  Asigurarea unui climat organizaţional propice performanţei individuale şi colective constituie un obiectiv strategic permanent al companiei ■ Managementul trebuie să cunoască percepţia salariaţilor referitoare la climatul organizaţional (sondaj în cadrul diagnosticului valorilor dominante ale culturii organizaţionale) ■ Departamentele de resurse umane trebuie să evidenţieze dinamica indicatorului privind starea conflictuală Numar de zile de grev ă sc = ×100 252 Se iau în consideraţie grevele la nivel de companie. opţiunea managementului trebuie să fie clară.total. din domeniul specific de activitate al companiei ■ Constituie una din provocările importante pentru companiile româneşti odată cu aderarea României la Uniunea Europeană.

Trebuie făcută diferenţa între media de vârstă şi distribuţia de vârstă. C. principalele tipuri de decizii se referă la: • Sistemul de conducere a calităţii • Comportarea produselor în exploatare • Verificarea calităţii fabricaţiei • Calitatea proiectelor • Autoritatea funcţiei calitate • Calitatea aprovizionării • Costurile calităţii Sistemul de conducere a calităţii 76 .9 Structura de vârstă a personalului Indicatorul de vârstă Intervalul(ani) Număr de salariaţi (xi) 1 16-24 2 2 25-34 20 3 35-44 30 4 45-54 10 5 55-64 5 6 Peste 65 0 Sursa: Mereuţă. Sv = 2.940 69 Treptele de evaluare sunt cele din tabelul de trend. Managementul are obligaţia de a asigura compatibilitatea structurii de vârstă a personalului cu nivelurile de performanţă dezirabile ale salariaţilor ■ Se determină structura de vârstă la nivelul companiei şi pe principalele activităţi (dacă este cazul) SV = ∑ Kixi 1 6 ∑ xi 1 6 Tabelul nr. 6. 2004 1 × 2 + 2 × 20 + 3 × 30 + 4 × 10 + 5 × 5 + 6 × 0 = 2. – Simulări decizionale. In orice situaţie. Dacă media de vârstă pe ultimul interval este > 4 se depunctează cu o clasă. Suport de curs pentru master. tendinţa de îmbătrânire trebuie evitată Ţelul este ca media de vârstă a companiei să fie relativ scăzută. ■ Structura de vârstă este specifică. Universitatea Piteşti. Problema calităţii din perspectivă decizională În domeniul calităţii. Facultatea de Ştiinţe Economice.

monitorizarea Decizia . administraţie) .auditarea . supravieţuirea pe piaţă odată cu aderarea României la Uniunea Europeană Comportarea produselor în exploatare Evidenţierea corectă şi operativă a reclamaţiilor de la clienţi.Dinamica defecţiunilor determinate de furnizori .influenţează decisiv.Evaluarea nivelului calităţii furniturilor (furnizori alternativi) .Reglementări interne clare legate de autoritatea funcţiei „calitate" .Competenţa aparatului de conducere a sistemului calităţii .certificarea . Calitatea aprovizionării • Elaborarea clară a normelor de recepţie a furniturilor .Decizia fundamentală: Implementarea sistemului de conducere a calităţii care presupune: .Costuri pentru noncalitate (rebuturi. Cea mai mare provocare decizională pentru companiile româneşti odată cu aderarea României la Uniunea Europeană • Competitivitatea dintre testele interne şi cele impuse de standardele internaţionale Autoritatea funcţiei calitate • Independenţa departamentului de calitate faţă de cel de producţie . remedieri la clienţi) Se urmăresc : 77 .Colaborarea cu furnizorii Capcană: neînţelegerea faptului că defecţiunile furnizorilor contribuie la deteriorarea imaginii de piaţă a producătorului produsului finit Costurile calităţii • Crearea unui cont analitic la nivel de companie privind costurile calităţii . care cuprinde: → responsabilităţile organelor de verificare → tehnologiile de control → testarea produselor finite conform caietelor de sarcini → planuri operaţionale de îmbunătăţire a calităţii fabricaţiei Atenţie la controlul preventiv! Calitatea proiectelor • Corespondenţa nivelurilor calitative ale produselor cu cele din piaţa unică a Uniunii Europene.Dotare tehnică Provocare: rezistenţa la schimbare a mentalităţii manageriale şi a salariaţilor poate conduce la eşecuri decisive privind supravieţuirea pe piaţă a companiei. stipulată clar în regulamentele de ordine interioară Capcană decizională: cosmetizarea reclamaţiilor! Verificarea calităţii fabricaţiei Organizarea clară a sistemului de verificare a calităţii fabricaţiei.Costurile pentru funcţionarea sistemului de calitate (verificarea calităţii.

statutul. Dreptul civil – se verifică dreptul de posesiune. registrul acţiunilor etc. Evaluarea dinamică impune utilizarea tabloului de trend. are garantat insuccesul. existenţa convenţiilor civile şi respectarea condiţiilor legale privind încheierea acestora. Mai trebuie adăugate şi alte decizii. pag. Litigii – se verifică dacă firma este implicată în litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau a Arbitrajului de pe lângă Camera de Comerţ. 78 . Analiza diagnostic calitativă urmăreşte în principal resursele umane şi problema calităţii din perspectivă decizională. 79-80) diagnosticul juridic are în vedere analizarea aspectelor juridice ale activităţii firmei : a. eventualele modificări. existenţa şi legalitatea autorizaţiilor de mediu. regulamentele de ordine interioară. registrele AGA. folosinţă şi dispoziţie pe care firma îl are asupra bunurilor sale tangibile şi intangibile. Dreptul fiscal – se verifică modul în care firma respectă reglementările fiscale. Dreptul societăţii comerciale – se verifică modul de constituire. d. b. situaţia plăţilor efectuate şi a celor restante. precum şi posibilităţile de rezolvare a acestora. contracte de vânzare – cumpărare. funcţionare şi asociere al firmei. Dreptul mediului – se verifică dacă activitatea firmei contravine prevederilor privind mediul. Dreptul comercial – se verifică din punct de vedere al legalităţii drepturile şi obligaţiile generate de raporturile firmei cu partenerii comerciali: acte de închiriere. eventualele litigii fiscale etc. c.(2005. de gestiune. datele referitoare la ultimul control fiscal şi rezultatele sale. 6. implicaţiile vânzării firmei asupra forţei de muncă actuale etc. registrul acţionarilor.Identificarea cauzelor generatoare de costuri Capcană: nivelul redus de încredere al informaţiilor primare Toate deciziile din calitate şi resurse umane sunt decizii fundamentale necesare dar nu şi suficiente.3 Diagnosticul juridic După Russu C. Analiza diagnostic cantitativă operează cu evaluarea dinamică şi evaluarea statică. contracte de creditare etc. g. eventualele litigii cu salariaţii.Variaţia costurilor / cifra de afaceri . de concesiune.. de locaţie. Reţinem ! Modelul de analiză diagnostic MEREUŢĂ are o componentă cantitativă pe patru direcţii ( 14 criterii cuantificabile) şi o componentă calitativă pe cinci direcţii de analiză diagnostic. eventuale litigii. Dreptul muncii – se verifică existenţa contractelor de muncă individuale şi colective. şi Albu M. Dacă managementul ia aceste decizii strategice se crează oportunităţi de succes. e. f. dar dacă nu le ia. iar evaluarea statică operează cu rata Pb/CA din ultimul exerciţiu financiar. Se are în vedere contractul de societate.

57 86.04 249. lei mld. – Simulări decizionale.total Activ .10 Tablou date de intrare Nr.lei N-2 184.22 29.76 140.4.09 55.13 4. Stabilirea direcţiilor de analiză diagnostic critice (N≤2).37 6.32 12.44 256. calculul evaluărilor dinamice (vezi tabloul de date prelucrate) 2. mld.47 1.total Cheltuieli financiare .40 -38.22 256. lei mld. lei mld.84 2443 28.27 41.40 37.05 147.3.13 57. lei mld.92 1790 27.M. lei mld.08 39.5. lei mld.46 1.42 Cifra de afaceri Venituri din export Rezultate de exploatare Datorii . Formularea concluziilor analizei diagnostic 2.67 mld.Studiu de caz rezolvat (Mereuţă.12 21.24 -20.total Plăţi restante .54 6. crt.88 1139 29.59 1. Primirea tabloului de date de intrare la nivelul firmei. Stabilirea deciziilor strategice rezultate din analiza diagnostic. Încadrarea firmei în raport cu evaluarea globală în cele trei categorii şi pe scara cu şapte trepte 2. lei mld.82 1. Calculul evaluatorului global (EG) 2.09 182.6. a criteriilor praguri de alarmă (N=1) şi a criteriilor cu evoluţie net favorabilă (N=5) 2.63 -42.total Stocuri . Calculul criteriilor evaluării dinamice pe cei trei ani consecutivi.total Cheltuieli salariale .39 1.2004 Rezolvare Studiul de caz presupune următoarele etape de lucru : 1. lei N-1 202. 79 .92 34.7.1. 2004) Se dă următoarea situaţie: Tabel nr.08 -43.67 89. C. lei mld.30 124..44 114.total Valoare adăugată Creanţe .71 2. stabilirea trendului.33 N 215. lei pers.89 68. Suport de curs pentru master. mld. lei mld.total Disponibil de autofinanţare Număr de salariaţi Cheltuieli energetice Indicele preţurilor produselor industriale 16 Indicele preţurilor de consum 17 Rezultatul brut al exerciţiului 1. Facultatea de Ştiinţe Economice.57 7. lei mld. 2.71 Sursa: Mereuţă. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Denumire U.81 75. Aplicarea următorului algoritm de operaţiuni : 2.76 2. 6.2. Calculul evaluării statice 2.60 -38. Universitatea Piteşti.71 -28.68 34. lei mld. C.

0 242.9 Recuperare creanţe CR/CA*365.4 Evaluare dinamică Resurse umane Nivelul salarizării personalului Siguranţa locului de muncă.4 1.1 42. 3.0 ↘ 1 2443 1790 1139 ↘↘ 1 1 1.0 ↘↘ ↘↘ ↗↘ ↗↘ ↘↘ →↘ ↗→ ↘↗ 1 1 2 2 1 1.6 x 0 + 0. mil. % 48.7 -19. Suport de curs pentru master.728 Societatea comercială se încadrează în clasa C.5 Evaluarea dinamică Financiar Rezultat de exploatare/CA.3 Capacitatea de autofinanţare.Evaluare dinamica Nr. zile 69. % 1.6 Es + 0. cu o probabilitate de adaptare în mediu concurenţial de 14. % 68. iar pe scara de 7 trepte în clasa C − . % 3. % 69. Nr.3 ↘↘ 1 1 Sursa: Mereuţă.2 Eficienţa energetică ChE/VA.82 Valoarea N-1 N Trend E d 152.5 Plăţi restante PR/CA. ChS/VA. % 2.Tabel nr. A 1 2 B 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumirea ratei N-2 Piaţa Dinamica cifrei de afaceri.3 ↘↘ 1 3. 6.3 56. mld.82 = 0. crt.7 ↘↘ 1 130.8 Cheltuieli financiare Ch.7 -18.0 70.728/5 x 100) 80 .0 71. Deci: Es = 1-1= 0 Evaluarea globală: EG = 0.7 176.4 365. Universitatea Piteşti.4 Ed = 0. CA/ST.3 %) încadrează societatea comercială în clasa 9(nota 1).5 Îndatorarea DT/AT.2 68.lei 184.9 374. % 269.7 0. CAF/CA.9 5. NP Evaluare dinamică Evaluare dinamică globală 1. Facultatea de Ştiinţe Economice. penalizată cu 1 punct pentru Pr/CA > 50 %.2 278.82 Evaluarea statică: Rezultatul brut al exerciţiului în anul N (-20.09 1.6 % (0.fin/CA.1 ↗↗ 5 3 -10.3 114. – Simulări decizionale. 2004 Evaluarea globală a societăţii comerciale Evaluarea dinamică globală: Ed=l.2 -13. lei/salariat 17.938 C 1 2 D 1 2 E 8.5 4 3 1.6 35. % 44.4 x 1.7 % Evaluare dinamică Tehnologie Productivitate VA/NP.2 Cheltuieli salariale.9 209. C.2 Rotaţia stocurilor.1 Intensitatea exportului.11 Tablou de date prelucrate .

mld.82 reducerea productivităţii muncii şi a eficienţei energetice.Gradul de îndatorare 2 . 3. mii.Tehnologie .5 .938 3.2% şi PR/CA=68. Mai mult.5% 1 în anul N-2 la -13% în anul N. Nu se produce pe stoc. % Evaluare dinamică D Resurse umane 1 Nivelul salarizării personalului 2 Siguranţa locului de muncă. Consecinţa managementului exploatării este pierderea principalelor echilibre financiare: insolvabilitatea firmei a devenit cronică (DT/AT=71. NP Evaluare dinamică Evaluare dinamică globală Ed Diagnostic standard 1. % Capacitatea de autofinanţare. Incoerenţa managementului este clară. ceea ce semnalează tendinţe de insolvabilitate a pieţei.Productivitatea muncii de curs pentru master.Ponderea cheltuielilor salariale în 1 valoarea adăugată Sursa: Mereuţă.lei 2 Intensitatea exportului. C. zile 7 Rotaţia stocurilor.Resurse umane 2. dar se livrează produse unor clienţi insolvabili. – Simulări decizionale. 1 exploatarea prăbuşindu-se în perioada analizată de la o rată a 1 rezultatului de exploatare de +3. % 4 Cheltuieli financiare Ch.fin/CA. 2004 4 Facultatea de Ştiinţe . % 2 Îndatorarea DT/AT. se constată dificultăţi importante de recuperare a creanţelor în anul N.Nr.Direcţii critice (N ≤ 2) .6 % consemnează o situaţie clară de criză. Managementul nu a avut viteza de 1 răspuns necesară la pierderea pieţei. nu au compensat pierderile de productivitate şi de eficienţă energetică. cu o probabilitate de supravieţuire pe piaţă de 14. Principalele decizii strategice sunt: 81 . Restructurările de personal efectuate şi reducerea relativă a nivelului de salarizare. CA/ST. 2. 8 CAF/CA. % 6 Recuperare creanţe CR/CA*365. Denumirea ratei crt.Rezultatul de exploatare 2 . Nr. Suport 1.Cifra de afaceri 1 . .Criterii Firma s-a confruntat cu o reducere (N = 5) severă a pieţei cu 38% în cei trei ani. cu evoluţie net favorabilă 1. Încadrarea companiei în clasa C − .Nivelul salarizării personalului 3 . . măsuri necesare de altfel. 1 Cauzele principale se regăsesc în 1. A Piaţa 1 Dinamica cifrei de afaceri.Participarea pe piaţa externă 1 5 3 care nu a putut fi compensată prin export. ChS/VA. % 5 Cheltuieli salariate.Siguranţa locului de muncă Concluziile analizei diagnostic 1. % Evaluare dinamică C Tehnologie Productivitate VA/NP. % 3 Plăti restante PR/CA. 2. 1 Decizii strategice rezultate din analiza diagnostic 1. % Evaluarea dinamică B Financiar 1 Rezultat de exploatare/CA.Eficienţa energeticăEconomice. 1 lei/salariat 2 Eficienţa energetică ChE/VA.Financiar .4%). Universitatea Piteşti.Criterii praguri de alarmă (N=1) 1 .

a. Elaborarea unui program de recuperare a pieţei interne şi prognoza acesteia pentru anul N+1. Structura pieţei pe cei trei ani a fost: N-2 Piaţa totală Piaţa externă Piaţa internă 184,1 4,5 179,6 N-1 5,5 146,8 N 40,1 74,2

152,3 114,3

b. Verificarea condiţiilor de menţinere a pieţei externe în perioada următoare şi prognoza acesteia pentru anul N+1 c. Elaborarea scenariilor vizând atingerea în anul N+1 a pragului de rentabilitate a companiei prin programe detaliate ale reducerii cheltuielilor fixe şi a celor variabile în condiţiile prognozelor pentru anul N+1 a cifrei de afaceri. Pe baza analizei programelor de la punctele a, b şi c, Consiliul de administraţie va construi bugetul pentru anul N+1 şi îl va prezenta acţionarilor spre aprobare. REZUMATUL TEMEI Analiza diagnostic reprezintă un instrument managerial destinat să realizeze examinarea firmei în vederea identificării problemelor cu care aceasta se confruntă şi a prefigurării soluţiilor de rezolvare. Sunt trei tipuri esenţiale de analiză: - Analiza mediului extern general - Analiza mediului extern specific - Analiza mediului intern Analiza mediului intern reprezintă analiza diagnostic a societăţilor comerciale. Analiza mediului intern + analiza mediului extern specific reprezintă analiza de competitivitate a societăţilor comerciale. Analiza mediului intern + analiza mediului extern specific + analiza mediului extern general reprezintă analiza strategică a societăţilor comerciale. Analiza diagnostic cantitativă utilizează 14 criterii cuantificate pe baza bilanţurilor economico-financiare pe direcţiile: Marketing, Financiar, Tehnologie şi Resurse umane. Operează cu două tipuri de evaluare: dinamică (ultimele trei exerciţii financiare) şi statică (ultimul exerciţiu financiar). Pentru evaluarea dinamică se utilizează scara de la 1 la 5, iar pentru evaluarea statică scara de la 0 la 5. Evaluarea dinamică impune folosirea tabloului de trend. Analiza diagnostic calitativă utilizează rezultatele obţinute din vizita la întreprindere (interviuri, rapoarte interne) pe direcţiile: Marketing, Tehnologie, Calitate, Resurse umane şi Management. În domeniul resurselor umane, principalele decizii se referă la: calificarea salariaţilor, perfecţionarea pregătirii personalului, motivarea salariaţilor, climatul organizaţional, condiţiile de muncă şi structura de vârstă a personalului. 82

În domeniul calităţii, principalele tipuri de decizii se referă la: sistemul de conducere a calităţii, comportarea produselor în exploatare, verificarea calităţii fabricaţiei, calitatea proiectelor, autoritatea funcţiei calitate, calitatea aprovizionării şi costurile calităţii. Diagnosticul juridic urmăreşte aspecte legate de : Dreptul comercial, Dreptul fiscal , Dreptul muncii, Dreptul civil, Dreptul mediului, Dreptul societăţii comerciale şi litigii.

Tema 7 SCHIMBĂRILE ORGANIZAŢIONALE DIN PERSPECTIVĂ DECIZIONALĂ 83

Structura temei: 7.1 Conceptul de schimbare. Tipologia schimbărilor 7.2 Moduri de abordare a managementului schimbării 7.3 Factorii care influenţează atitudinea individuală faţă de schimbări 7.4 Abordarea metodică a schimbării 7.5 Iniţiatorii schimbării 7.6 Unele idei – cheie în managementul schimbării 7.7 Planul SCANLON 7.1 Conceptul de schimbare. Tipologia schimbărilor Schimbarea este modul în care organizaţia se adaptează modificărilor survenite în mediul extern sau/şi intern astfel încât să supravieţuiască într-un mediu concurenţial. Tipurile de schimbări (Mereuţă, C., 2005) • schimbarea pas cu pas • schimbarea radicală • schimbarea structurală Schimbarea pas cu pas Caracteristici: Variaţii de amplitudine redusă în economii stabilizate Impulsurile schimbării: conjunctura specifică de piaţă Afectează o zonă limitată din structura firmei Caracterul previzional al adaptării Evitarea acumulării de tensiuni interne Schimbarea radicală Caracteristici: Variaţii de amplitudine relativ mare în economii stabilizate Existenţa firmei pusă în pericol • Schimbarea fiind de amplitudine mare impune măsuri radicale care vizează şi cultura organizaţională Schimbarea structurală Caracteristici: Variaţii de amplitudine mare în economii nestabilizate, cu variaţii mari ale PIB • Economia de tranziţie. Regula jocului: instabilitatea şi evoluţiile rapide greu previzibile • Simultan: amplitudinea maximă a instabilităţii mediului extern general cât şi a mediului extern specific (criza tuturor organizaţiilor cu care firma este în relaţii directe) • Durata 5 − 15 ani Problemele fundamentale ale schimbării structurale sunt: - Problema rentabilizării economice (marketing, profiluri de activitate, tehnologie, calitate, structuri organizatorice) - Adecvarea sistemului de convingeri/mentalităţi şi comportamente la exigenţele schimbării structurale

• • • • • • •

84

Declinul organizaţiei 85 . Acumularea experienţei Faza B. Faza A.Regula de bază a schimbării structurale constă în faptul că nici o acţiune de tipul − rentabilizare − nu are şanse de reuşită. Schlesinger-Harvard 1995). Universitatea Piteşti. Kotler şi L. Efectul de dezorganizare iniţială Fig 7. – Managementul resurselor umane şi schimbarea organizaţională. Saltul înainte Faza C. Terapia de urgenţă Faza G. C. Stabilizarea performanţei Faza D.1 Curba generală a schimbării structurale Sursa: Mereuţă. Declinul organizaţiei Faza E. 2005 Faza A. În general. indiferent cât de bine a fost proiectată dacă nu a fost însoţită pe parcursul realizării sale de o acţiune competentă de tipul cultură organizaţională. Facultatea de Ştiinţe Economice. managementul schimbării se concentrează pe identificarea surselor de rezistenţă la schimbare şi furnizarea unor căi de depăşire a acestora (J. Suport de curs pentru master. Conştientizarea crizei Faza F.

Suport de curs pentru master. Facultatea de Ştiinţe Economice. Conştientizarea crizei Se înţelege că: − inacţiunea este periculoasă − criza este structurală − importanţa previziunii 86 .Fig. • Riscurile inacţiunii . Comportamente: • Încremenirea în trecut (tactici de aşteptare) • Vechile reţete de succes • Poziţie de monopol • Dezbateri fără fond (animozitate. 7. – Managementul resurselor umane şi schimbarea organizaţională. • Amplitudine mare a declinului − stare de nelinişte şi tensiune în organizaţie. populism) Faza B. soluţii nerealiste.2 Declinul organizaţiei Sursa: Mereuţă. 2005 • Răsturnare de ierarhii / valori în raport cu situaţia anterioară. C. Universitatea Piteşti.

Suport de curs pentru master. C. C.4 Terapia de urgenţă Sursa: Mereuţă. – Managementul resurselor umane şi schimbarea organizaţională.3 Conştientizarea crizei Sursa: Mereuţă. Terapia de urgenţă Fig. Facultatea de Ştiinţe Economice.Fig. 7. Suport de curs pentru master. 2005 • Iniţiază primele acţiuni de schimbare a culturii organizaţionale. 7. Universitatea Piteşti. Facultatea de Ştiinţe Economice. 2005 Soluţii: − − − − programul de supravieţuire (frânarea declinului) programul de schimbare structurală a firmei programul de schimbare a culturii organizaţionale programul de monitorizare a schimbării structurale Faza C. Universitatea Piteşti. 87 . – Managementul resurselor umane şi schimbarea organizaţională. Riscul fazei C − autoamăgirea managerilor asupra „fiabilităţii” micului succes. • Instruirea personalului. • Se obţine echilibrul financiar al întreprinderii.

7. 2005 • Aplicarea proiectului de schimbare structurală − gradualizarea schimbării Riscul major: Rezistenţa la schimbare cu revenirea la vechile practici. Suport de curs pentru master.Faza D. 2005 88 . 7. Facultatea de Ştiinţe Economice. C.5 Efectul de dezorganizare iniţială Sursa: Mereuţă. Faza E. Suport de curs pentru master. Fig. C. – Managementul resurselor umane şi schimbarea organizaţională. Facultatea de Ştiinţe Economice. – Managementul resurselor umane şi schimbarea organizaţională. Universitatea Piteşti. Acumularea experienţei • O stagnare aparentă • Procesul de învăţare a schimbării structurale în condiţii reale Riscul: − efect de descurajare în organizaţie − reacţia acţionarilor. Efectul de dezorganizare iniţială Fig. Universitatea Piteşti.6 Acumularea experienţei Sursa: Mereuţă.

Suport de curs pentru master.Faza F. 7. 2005 - Succes evident cu rapidă redresare a firmei Riscul recidivei • interese de grup • politizarea managementului • relaxarea monitorizării schimbării • modificări conjuncturale ale mediului extern internaţional Faza G. Universitatea Piteşti. Stabilizarea performanţei 89 . Saltul înainte Fig. – Managementul resurselor umane şi schimbarea organizaţională. C. Facultatea de Ştiinţe Economice.7 Saltul înainte Sursa: Mereuţă.

2005 • Performanţele se stabilizează la un nivel mai înalt decât cel iniţial.8 Stabilizarea performanţei Sursa: Mereuţă. Managementul schimbării identifică sursele de rezistenţă la schimbare şi furnizează căi de depăşire a acestora. Pleacă de la analiza diagnostic a companiei având inventariate toate punctele slabe (ALRO Slatina a aplicat modelul în perioada 1992-1994). C. schimbarea radicală şi schimbarea structurală. • Urmează cicluri în „S” ale schimbării „pas cu pas” sau „radicale”. Universitatea Piteşti. dezorganizarea iniţială. Modelul francez Caracteristici: • Schimbări simple către schimbări severe (din aproape în aproape) • Pledează pentru schimbările pas cu pas în cadrul unei schimbări radicale • Creşterea pas cu pas a credibilităţii manageriale Se încearcă miniproiecte de schimbare Se pune problema evaluării şanselor de reuşită şi rezistenţa la schimbare 2. terapia de urgenţă. Facultatea de Ştiinţe Economice. 7. saltul înainte şi stabilizarea performanţei. după caz. 7. – Managementul resurselor umane şi schimbarea organizaţională. altfel schimbarea nu are sens. Reţinem ! Tipurile de schimbări organizaţionale sunt: schimbarea pas cu pas. ori suntem diferiţi de alţii. Modelul japonez Caracteristici: • Filozofia constă în îmbunătăţirea continuă globală: Ori suntem cei mai buni din lume. Suport de curs pentru master. Nu cunoaşte conceptul de management al schimbării. conştientizarea crizei. • Interes sistematic pentru concurenţă 90 . Curba generală a schimbării structurale include ca faze: declinul.2 Moduri de abordare a managementului schimbării După Mereuţă. acumularea experienţei. Modelul anglosaxon Caracteristici: • Presupune o schimbare simultană în toate compartimentele companiei • Nu mai funcţionează creşterea în trepte a credibilităţii manageriale Impune în primul rând abordarea strategică şi identificarea pachetului esenţial de schimbări necesare şi apoi evaluarea şanselor de reuşită. astfel : 1. C.(2005). se cunosc mai multe moduri de abordare a schimbărilor. 3.Fig.

Fiecare schimbare creează incertitudini • Efectele sociale – schimbarea afectează relaţiile În momentul iniţierii unei schimbări se analizează cele trei categorii de efecte.3 Factorii care influenţează atitudinea individuală faţă de schimbări Tipurile de comportamente se analizează în funcţie de sistemele de valori. − Mijloace : proceduri de repartiţie a sarcinilor. 91 . Sunt motoare ale schimbării. – Managementul resurselor umane şi schimbarea organizaţională.1 Modele de comportament în organizaţie Comportament Sisteme de Obiective valori Conformişti + + Retraşi − − Contestatari X X Inovativi + +O Mijloace + − X +O Sursa: Mereuţă. a responsabilităţilor. Retraşii sunt la limita concedierii. C. obiectivele operaţionale şi mijloacele de atingere a obiectivelor (Mereuţă. rentabilitate. Suport de curs pentru master.. Inovativii au o contribuţie activă la atingerea obiectivelor. Conformiştii sunt salariaţii serioşi şi disciplinaţi.. management participativ) − Obiective operaţionale : de producţie. progres). propuneri valoroase. Facultatea de Ştiinţe Economice. Într-o companie cu peste 250 salariaţi există între 5-12% contestatari şi 10-20% inovativi. Grupele de contestatari dau de regulă cei mai charismatici lideri. comerciale. Contestatarii se exprimă cu voce tare. 7. 2005): − Sisteme de valori : obiectivele pe termen lung (competitivitate. acord exprimat sau tacit faţă de sarcinile organizaţiei „−” − refuz esenţial pasiv (să facem exact ce trebuie pentru a nu fi concediaţi) „X” − opoziţie exprimată faţă de sarcinile organizaţiei „O” − capacitate de a pune în operă sarcinile organizaţiei. utilajelor etc. Cum sunt oamenii afectaţi de schimbări (Mereuţă. Tabelul nr. financiare. 2005 „+” − acceptare. Universitatea Piteşti. C. respectul ierarhiei. sociale etc. C. Această charismă mobilizează indiferent de motivul care generează. 7. Nu ies în faţă.Logica procesului de schimbare presupune răspunsul la câteva întrebări : • De ce trebuie să schimb ? • Ce trebuie să schimb ? • Cum trebuie realizată schimbarea ? • Rezultatele schimbării Dimensiunile schimbării se regăsesc în punctele slabe identificate de diagnoză. schemele de gândire şi valori sociale la care organizaţia aderă (recompensarea muncii. 2005): • Alterarea acţiunilor fizice în procesul de fabricaţie • Efectele psihologice. În toate companiile există contestatari.

2005) Acceptanţă − cooperare entuziastă şi sprijin − cooperare sub presiunea managerului − acceptanţă. retraşi. Specifică contestatarilor Reţinem! Tipurile de comportament în organizaţie – conformişti. obiectivele operaţionale şi mijloacele utilizate. inovativi – se analizează în funcţie de sistemele de valori. transformând în contestatari retraşii. Din afară forţa lor creşte exponenţial. 7. Specifică păturii inferioare a retraşilor Rezistenţa − proteste activă − încetinirea lucrului − comiterea de „erori” − sustrageri de bunuri − sabotaj deliberat. Managementul companiei trebuie să mobilizeze dintre conformişti spre inovativi.. care formează suportul numeric al contestatarilor. Specifică conformiştilor Indiferenţă − indiferenţă − apatie − lucrul exclusiv pe baza ordinului Specifică retraşilor Rezistenţă − refuzul de a învăţa pasivă − lucru la limita minimă posibilă.4 Abordarea metodică a schimbării 92 . contestatari. C. Fiecărui comportament îi corespunde o anumită atitudine posibilă faţă de schimbare. Spectrul atitudinilor posibile faţă de schimbare (Mereuţă.Cea mai proastă decizie care poate fi luată de managementul unei companii este încercarea de a-i da afară pe contestatari.

2005).2005 În practică se manifestă stilul conciliator. Universitatea Piteşti. Stilul de conducere şi cultura organizaţiei sunt factori esenţiali de influenţă (Meruţă. – Managementul resurselor umane şi schimbarea organizaţională..Nu există metode standard în domeniile activităţii manageriale. Facultatea de Ştiinţe Economice. 93 . Suport de curs pentru master. C. Sursa: Mereuţă. C.

A înţeles necesitatea schimbării.Sursa: Mereuţă.5 Iniţiatorii schimbării Iniţiatorul este cel care are ideea. Personalul angrenat în schimbare 4. Modelul de aplicare a schimbării şi controlul 7. • Reprezintă un act de creaţie • Caracteristici: − implicarea până la nivelul implementării − tendinţa de a da importanţă detaliilor. Identificarea schimbării (domeniul detaliat) 2.. autoritar. Suport de curs pentru master. incompetent. a definit-o şi a arătat cum schimbarea poate rezolva problemele care stau la originea ei (Mereuţă. C. 2005). Analiza comparativă între situaţia anterioară şi ulterioară schimbării (feed-back-ul) Reţinem! În abordarea metodică a schimbării stilul de conducere este un factor esenţial de influenţă. Facultatea de Ştiinţe Economice. rezistenţă la sugestii 94 . Prin adaptarea grilei Blake – Mouton la caracteristicile tranziţiei rezultă stilurile manageriale: populist. participativ-reformator şi conciliator (cel mai întâlnit în practică). Resursele necesare schimbării şi sursele de alocare (lipsesc de obicei) 5. Obiectivele schimbării (a nu se confunda cu ţinte ale schimbării) 3. Planificarea schimbării 6. C. 7. 2005 Structura unui proiect de schimbare 1. Universitatea Piteşti. – Managementul resurselor umane şi schimbarea organizaţională.

de mică anvergură Specialistul • Obiectivitate maximă şi detaşare • Identifică. dispreţuind limbajul ierarhic. care la nivel colectiv sunt greu de condus : 1. Se plictisesc foarte repede 7. Managerul trebuie să-şi măsoare succesul prin capacitatea sa de a rămâne în aria lor de interes 7. determinată de relaţiile directe cu muncitorii • Riscul unei imagini distorsionate a schimbării • De obicei iniţiază schimbări locale. Sunt foarte uniţi între ei 6. Simt că nu trebuie să fie subordonaţi cuiva. Se aşteaptă să aibă uşile deschise oriunde în organizaţie 5.− implicaţiile afective − nu există funcţia de „iniţiator al schimbării” Managerul • Dubla calitate – iniţiator sau / şi responsabil al aplicării • Dacă este iniţiator – conduce şi aplică schimbarea cu succes. Îşi doresc un grad înalt de protecţie din partea organizaţiei şi recunoaşterea faptului că ideile lor sunt importante 8. iniţiator al schimbării • Limite : − „orb” faţă de implicaţiile sociale : faţă de factorii motivatori − capacitate relativ redusă de comunicare (cine nu înţelege este „mărginit”) − subestimarea contribuţiei şefilor de secţii şi a maiştrilor • Rolul esenţial al managerului pentru depăşirea limitelor Managerul trebuie să cunoscă trăsăturile comune ale acestor angajaţi extrem de inteligenţi şi foarte creativi. Ignoră ierahia corporatistă. Sunt conştienţi de propria valoare 2.6 Unele idei-cheie în managementul schimbării 95 . Tratează promovările cu indiferenţă sau chiar nu sunt de acord cu ele 4. Simt că fac parte dintr-o comunitate profesională externă care face diagrama organizaţională să pară nesemnificativă 3. în măsura cunoaşterii tehnologiei procesului de schimbare Cerinţe:  buna credinţă  loialitate faţă de firmă  convingerea despre utilitatea schimbării Şeful de secţie – maistrul • Aria mai redusă a responsabilităţii (aspectele particulare sau schimbări tehnologice) • Delimitarea răspunderii faţă de manager • Obiectivitate mai redusă. analizează şi propune soluţii • În mare măsură.

şef secţie. cutumele culturale ale organizaţiei etc. pentru obţinerea credibilităţii manageriale. 2005) • • Orice propunere de schimbare elaborată în cadrul unei firme de către un iniţiator (manager. odată acceptat de majoritatea salariaţilor. Aceasta presupune eforturi simultane de creştere a cifrei de afaceri şi de restructurare cu caracter preventiv În orice proces de schimbare. cel mai important obiectiv al managementului ar trebui să fie menţinerea echilibrului financiar. Într-un mediu turbulent cum este cel al economiei româneşti. înaintea schimbării structurale sunt dezirabile schimbări de dimensiuni relative reduse. dar fundamentală. se aplică fără a face rabat unor solicitări intempestive a căror sursă este constituită de un număr redus de salariaţi. Cel mai important factor de succes din perspectiva succesului unui proiect de schimbare (de ex. Un program de schimbare.) Credibilitatea managerului este un factor esenţial în acceptarea schimbării Evaluarea globală a sentimentului de rezistenţă la schimbare. Această relaţie globală este instrument de lucru. Totuşi este necesar un efort de explicare a proiectului de schimbare grupului de solicitanţi..(Mereuţă. specialist) implică prezentarea de către autor a propunerii în faţa organului de decizie. încununate de succes. modul în care se introduce schimbarea trebuie să se bazeze pe estimarea rezistenţei la schimbare (reţinere la schimbare. privatizarea) îl constituie calitatea resursei umane În întreprinderile româneşti. constant variabil 96 • • • • • • Sentiment de rezistenţă a c+d +e+ f × b g +h+e+ j a – aprehesiune relativă la orice schimbare b – sentiment de siguranţă c – aprehesiune totală datorită lipsei de răspunsuri d – conflicte cu caracter cutumal e – evenimente din trecut ce au creat aprehesiune la schimbare f – iritare datorită modului de introducere a schimbării g – încredere în manager h – situaţii anterioare în care speranţele au fost confirmate i – evenimente din trecut în care temerile nu s-au confirmat j – satisfacţii datorită manierelor în care se efectuează schimbarea Este o relaţie pur calitativă. C. . Relaţia îl ajută pe şeful proiectului de schimbare să stabilească dacă din punct de vedere calitativ climatul organizaţional este deschis spre schimbare sau nu.

nu există posibilităţi de împărţire a economiilor. Lincoln şi Improshare.Managementul trebuie să cunoască elemente fundamentale de psihologia mulţimilor. un comitet pe fabrică . 2005) : 1.U. Un comitet de producţie din cadrul fiecărui departament. în final. Identificarea: problema productivităţii 2. C. A fost aplicat în S.A începând cu 1927. Personalul angrenat: toţi salariaţii organizaţi în grupuri şi. Obiectivul schimbării: corelarea creşterii productivităţii cu recompensele muncitorilor şi obţinerea acceptanţei 3. Aspecte luate în consideraţie (Mereuţă. Analize comparative după fiecare caz 97 . salariaţii sunt îndreptăţiţi să primeasca bonificaţii.. Când costurile legate de forţa de muncă nu scad. Kaiser.management . care include acei membri aleşi de sindicat sau prin votul majoritar al salariaţilor unei organizaţii se întruneste în mod regulat pentru luarea în discuţie a unor modalităţi de sporire a producţiei şi pentru a evalua propunerile venite din partea angajaţilor în vederea îmbunătăţirii eficienţei activităţii desfăşurate. 7. Planul se bazează pe un raport dintre costurile forţei de muncă şi productivitate. la toate nivelurile.sindicat 4. Resursele necesare: specifice fiecărui obiectiv 5. Când costurile forţei de muncă scad în raport cu productivitatea. Modul de aplicare a schimbării şi controlul: după aprobarea programelor se dezvoltă autocontrolul aplicării 7. Planificarea schimbării: organizarea de grupe care discută propunerile şi care generează alte propuneri şi stabilesc calendarul 6. Planul Scanlon se distinge prin faptul că pune accentul pe cooperarea dintre conducerea sindicatelor şi comitetele de producţie formate din salariaţi.7 Planul SCANLON Aparţine lui Joseph Scanlon şi face parte din planurile de distribuire a câştigului din productivitate alături de planurile Rucker.

C. astfel.Sursa: Mereuţă. C. obţinerea de beneficii suplimentare pentru salariaţi Etapa III: Atragerea unor grupuri de salariaţi în procesul de iniţiere a schimbării Etapa IV: Aplicarea unor schimbări "filtrate". Facultatea de Ştiinţe Economice. li se sporeau beneficiile (cointeresarea salariaţilor) • Acceptarea planului în sine şi a formulei generale a fost rezultatul unui proces de negociere • Comunitate de interese între salariaţi (sindicat) şi management: succesul companiei este conceput ca cea mai bună garanţie a securităţii personale • Transparenţa informaţiei • Atmosferă stimulatorie pentru pregătirea personală Etape de adoptare în România a viziunii planului Scanlon (Mereuţă. propuse de salariaţi Etapa V: Crearea atmosferei generale de participare la schimbări 98 . 2005 Motivele reuşitei planului Scanlon (Mereuţă. C... 2005) Etapa I: Schimbări iniţiate de management cu obţinerea acceptanţei Etapa II: Obţinerea unor rezultate ale schimbărilor iniţiate şi creşterea credibilităţii manageriale. – Managementul resurselor umane şi schimbarea organizaţională. Suport de curs pentru master. Universitatea Piteşti. 2005) • Absenţa constrângerii şi ameninţării • Salariaţii au sugerat şi acceptat schimbările pentru că.

Fazele curbei generală a schimbării structurale sunt: declinul organizaţiei. odată acceptat de majoritatea salariaţilor. acumularea experienţei. saltul înainte şi stabilizarea performanţei.Adecvarea sistemului de convingeri/mentalităţi şi comportamente la exigenţele schimbării structurale Nici o acţiune de tipul − rentabilizare − nu are şanse de reuşită. structuri organizatorice) .problema productivităţii . încununate de succes.analize comparative după fiecare caz 99 .personalul angrenat . În orice proces de schimbare.REZUMATUL TEMEI Principalele tipuri de schimbări organizaţionale sunt: schimbarea pas cu pas. profiluri de activitate.modul de aplicare a schimbării şi controlul .resursele necesare specifice fiecărui obiectiv .planificarea schimbării: organizarea de grupe care discută propunerile şi care generează alte propuneri şi stabilesc calendarul .). conştientizarea crizei. la toate nivelurile şi ia în considerare următoarele aspecte: . Cel mai important factor de succes din perspectiva succesului unui proiect de schimbare îl constituie calitatea resursei umane În întreprinderile româneşti. pentru obţinerea credibilităţii manageriale. cutumele culturale ale organizaţiei etc. modelul anglo –saxon şi modelul japonez. Se cunosc mai multe moduri de abordare a schimbărilor şi anume: modelul francez. Problemele fundamentale ale schimbării structurale sunt: . modul în care se introduce schimbarea trebuie să se bazeze pe estimarea rezistenţei la schimbare (reţinere la schimbare. Un program de schimbare. schimbarea radicală şi schimbarea structurală. Totuşi este necesar un efort de explicare a proiectului de schimbare grupului de solicitanţi. terapia de urgenţă.Problema rentabilizării economice (marketing. se aplică fără a face rabat unor solicitări intempestive a căror sursă este constituită de un număr redus de salariaţi. înaintea schimbării structurale sunt dezirabile schimbări de dimensiuni relative reduse. calitate.corelarea creşterii productivităţii cu recompensele muncitorilor şi obţinerea acceptanţei . tehnologie. Credibilitatea managerului este un factor esenţial în acceptarea schimbării Planul Scanlon pune accentul pe cooperarea dintre conducerea sindicatelor şi comitetele de producţie formate din salariaţi. efectul de dezorganizare iniţială. indiferent cât de bine a fost proiectată dacă nu a fost însoţită pe parcursul realizării sale de o schimbare a culturii organizaţionale.

2005 100 .. Diagnosticul şi strategia firmei.2 Analiza pieţei 8. Editura Tribuna Economică.Tema 8 PIEŢELE DIN PERSPECTIVĂ DECIZIONALĂ Structura temei: 8. C. Bucureşti.5 Sistemul informaţional de marketing (SIM) 8.7 Politicile de preţ La terminarea acestui capitol veţi fi capabili: • Să aplicaţi structura CAEN în precizarea obiectului de activitate al firmelor • Să precizaţi şi să argumentaţi direcţiile pe care se structurează analiza pieţei şi a concurenţei • Să utilizaţi analiza SWOT în definirea poziţiei strategice a companiilor • Să explicaţi ciclul de viaţă al produselor corelând etapele cu strategiile aferente • Să argumentaţi necesitatea sistemului informaţional de marketing şi a politicilor de preţ Bibliografie recomandată: • Russu. M.6 Ciclul de viaţă al produsului 8. Albu.3 Analiza concurenţei 8.4 Poziţia strategică a companiei 8.1 Clasificarea activităţilor economiei naţionale – CAEN 8..

.diviziunea 35 .. Simulări decizionale. Editura Eficient. 8.• • • • • Stăncioiu.construcţii şi reparaţii navale . Militaru. Editura Polirom.1 Clasificarea activităţilor economiei naţionale – CAEN Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN) asigură identificarea tuturor activităţilor şi codificarea într-un sistem unitar. V. Strategia firmei.(coordonator).. Management. Sisteme. 2000 8. definirea pieţelor şi comparabilitatea internaţională. B.clasa 3512 . G. grupa.mijloace de transport . Deac. C. diviziunea în funcţie de activităţile care acoperă mai mult de 50% din total. metode şi tehnici manageriale ale organizaţiei.industria prelucrătoare . Suport de curs pentru master.grupa 351 .subsecţiunea DM . O companie îşi defineşte clasa. Editura Teora. Aceasta permite organizarea.sistemul naţional de activităţi Nivelul cel mai înalt de detaliere clasificată a pieţelor este clasa (4 cifre). Metode şi studii de caz. 2004 Băcanu.secţiunea D . Bucureşti. C. I. Structura CAEN este integrată pe trepte succesive (Mereuţă. 2006 Nicolescu.alte mijloace de transport . 2000 Bâgu. Practici de management strategic. 2004): Trepte de integrare codificări clasă 4 cifre grupă 3 cifre diviziune 2 cifre subsecţiune 2 litere secţiune 1 literă sistemul naţional Exemplu: O companie care construieşte ambarcaţiuni sportive şi de agrement face parte din: . Elemente fundamentale.....2 Analiza pieţei 101 .. Compania îşi identifică principalii concurenţi în clasa 3512.construcţii şi reparaţii de ambarcaţiuni sportive şi de agrement . Bucureşti. Universitatea Piteşti. Iaşi. Ov. C. Facultatea de Ştiinţe Economice. 1998 Mereuţă. raţionalizarea şi informatizarea fluxurilor informaţionale economico – sociale. Editura Economică. Bucureşti.

9. analiza mediului extern general în care îşi desfăşoară activitatea (macromediul). b. în locul unei dependenţe instituţionalizate. De la democraţie reprezentativă la democraţie participativă. Datorită calculatorului. Este un semnal pentru orientarea către client. care apar lent. Muncitorii şi consumatorii vor să joace un rol mai activ în relaţia cu guvernul. dar care. De la centralizare la descentralizare. în locul relaţiilor de comunicare ierarhice. iar managerii trebuie să sesizeze că s-a născut funcţia informaţională. De la o tehnologie clasică la o tehnologie înaltă. politice şi tehnologice majore. De la societatea industrială la societatea informaţională. 1.Analiza pieţelor se structurează pe următoarele direcţii: a. 7. Cel mai puternic mesaj pentru calitate. De la ori-ori la opţiuni multiple. c. De la Nord la Sud. Analiza macromediului Au fost identificate o serie de „schimbări sociale. analiza pieţelor de consum şi a comportamentului cumpărătorului . Se pune un accent din ce în ce mai mare pe dependenţa de sine. a. 2. Firmele trec printr-un proces de descentralizare a iniţiativei şi a puterii de decizie. Macromediul unei firme este format din: 102 .uneori mai mult” (John Naisbitt). 5. De la o viziune pe termen scurt la una pe termen lung. 3. ne influenţează pentru o perioadă de timp între şapte şi zece ani. Oamenii cer varietate în loc de o „mărime” pentru toţi. 8. Creşte preferinţa populaţiei de a se muta din nord şi nord-est în sud şi sud-vest. schimbul de idei devine posibil prin intermediul reţelelor. o dată cristalizate. Economia se află într-un proces de „megatrecere” de la o societate industrială la o societate informaţională. cu firma şi cu piaţa. identificarea segmentelor de piaţă şi alegerea pieţelor ţintă. Firmele vor începe să se gândească mai serios la implicaţiile pe termen lung ale acţiunilor întreprinse pe termen scurt. economice. De la ajutor instituţionalizat la forţe proprii. Aceste schimbări se numesc megatendinţe. Pe măsura dezvoltării tehnologiilor apare necesitatea realizării unor caracteristici tehnologice de vârf. Mesajul este conectarea la lume. 6. 4. Conştientizarea managementului asupra necesităţii negocierii cu partenerul social. Trebuie să ne adaptăm la normele internaţionale de calitate. 10. Azi cuvântul cheie este informaţia. De la ierarhii la reţele. De la o economie naţională la o economie mondială. Economiile naţionale sunt din ce în ce mai mult influenţate de interdependenţele globale.

locuinţe şi excursii. elementul cultural – caracterizat prin tendinţe pe termen lung orientate spre autorealizare . elementul politic – caracterizat prin îmbogăţirea legislaţiei în afaceri. Ei acordă mari sume de bani asociaţiilor de binefacere. creşterea numărului grupurilor de acţiune publică. Evită comportamentul ostentativ. schimbare în structura grupelor de vârstă. Reprezintă o piaţă bună pentru bijuterii. posedă mai multe locuinţe şi îşi trimit copiii la cele mai bune şcoli. Pătura inferioară a clasei de vârf (circa 2 %) . creşterea gradului de poluare. elementul natural . etnice şi educaţionale. Este formată din persoane cu venituri foarte mari sau care au acumulat averi în urma priceperii dovedite în profesia practicată sau în afaceri. deplasări geografice ale populaţiei şi segmentarea pieţelor de masă în micropieţe. Deşi constituie un grup redus. formată din moştenitorii bogaţi ai unor familii celebre. făcând adeseori cumpărături şi îmbrăcându-se în mod echilibrat.caracterizat prin plafonarea veniturilor reale. Au tendinţa de a fi active în viaţa publică şi de a cumpăra bunuri-simbol ale statutului social pe care l-au 103 1.Pătura superioară a clasei de vârf (sub 1%) 2. a unor bugete substanţiale destinate cercetării-dezvoltării.- elementul demografic – caracterizat printr-o creştere explozivă a populaţiei globului. elementul economic . b. în măsura în care deciziile lor în calitate de consumatori sunt cunoscute şi sunt imitate de celelalte clase sociale. elementul tehnologic – caracterizat prin accelerarea progresului tehnologic. Analiza pieţelor de consum şi a comportamentului cumpărătorilor Întrebările cheie sunt: Din cine este constituită piaţa? Ce cumpără piaţa? De ce cumpără piaţa? Cine participă la actul de vânzare-cumpărare? Cum cumpără piaţa? Când cumpără piaţa? Majoritatea întrebărilor referitoare la pieţele de consum îşi găsesc răspunsul prin cunoaşterea structurii consumatorilor şi comportamentul acestora referitor la decizia de a cumpăra. posibilităţi de economisire reduse.caracterizat prin scăderea rezervelor de materii prime. modificarea structurii cheltuielilor de consum. Model de structură a consumatorilor în concepţia lui Ph. variaţia preţului energiei. antichităţi. aceste persoane reprezintă un etalon pentru ceilalţi. Kotler : Reprezintă elita societăţii. Ele provin de regulă din clasa mijlocie.

Clasa mijlocie este dispusă să cheltuiască mai mult pentru „experienţa folositoare" pentru copiii lor. Îşi doresc o locuinţă plăcută. informaţiile referitoare la locurile de muncă disponibile. deşi aspiră către o situaţie mai bună. educaţie în şcoli foarte scumpe). De cele mai multe ori au o educaţie insuficientă. Pătura ocupând poziţii de experţi. iahturi. Preferinţele lor în domeniul maşinilor se îndreaptă către automobilele de dimensiuni standard sau maşinile mari. Persoanele din această categorie nu depind de ajutorul social. educaţie sau profesie. Pătura superioară a clasei de jos (9 %) . mobilier şi alte produse de calitate. întreprinzători particulari şi directori de firme. deschisă prietenilor şi clienţilor lor. Clasa muncitoare (38 %) 6. au o ocupaţie. care locuiesc în „cartierele bune" ale oraşelor şi „fac ceea ce se cuvine". Sunt preocupate în primul rând de cariera profesională. majoritatea lor fiind preocupată de modă. îmbrăcăminte. Aceste persoane nu au nici un statut familial deosebit. Clasa mijlocie (32 %) 5. Cu toate că sunt la limita sărăciei. ei cumpără produsele la modă. Sunt interesate de actul cultural şi manifestă o atitudine civică. orientându-i pe aceştia către urmarea cursurilor universitare. Această categorie include şi pe noii îmbogăţiţi. (12 %) Formează cea mai bună piaţă pentru locuinţe. atât pentru ele cât şi pentru copiii lor (locuinţe. Desfăşoară munci necalificate plătite foarte prost. Este reprezentată de funcţionarii şi muncitorii cu venituri medii. Clasa muncitoare păstrează un mare număr de stereotipii şi diviziunea strictă a funcţiilor pe sexe. automobile de lux. căutând "mărcile cele mai bune". sfaturile privind cumpărăturile sau ajutorul în momentele dificile. indiferent de venit. 3.atins. al căror obicei de consum bătător la ochi este menit să-i impresioneze pe cei din clasele inferioare. piscine. Concediul pentru clasa muncitoare înseamnă „rămânerea în oraş". Un sfert din ei au maşini din import. Un trai mai bun înseamnă „o casă mai drăguţă" într-un „cartier mai bun" cu „şcoli mai bune". 104 4. De regulă. superioară a Cred în educaţie şi îşi doresc pentru copiii lor dobândirea unor aptitudini clasei de profesionale sau administrative care să nu-i împingă spre o clasă mijloc inferioară. Ambiţia acestor persoane este aceea de a accede în pătura superioară. reuşesc „să dea impresia de autodisciplină" şi „să menţină un oarecare grad de curăţenie". „pentru a fi în pas cu timpurile". statut care este mult mai probabil să fie atins de urmaşii lor. ei respingând modele mici autohtone sau străine. iar „plecarea din oraş" se reduce la o deplasare într-un loc aflat la nu mai mult de 2 ore depărtare de domiciliu. nici o avere impresionantă. Clasa muncitoare depinde în mare măsură de rude în ceea ce priveşte sprijinul economic şi emoţional. dar trăiesc totuşi la limita sărăciei. Este constituită din muncitori cu venituri medii şi din persoane cu „un stil de viaţă muncitoresc".

zdrenţuite şi distruse". de regulă nu au o ocupaţie sau îndeplinesc muncile „cele mai murdare". Pătura inferioară a clasei de jos (6 %) Aceşti oameni trăiesc din ajutorul social. Unii dintre ei nu sunt interesaţi să-şi găsească un loc de muncă permanent. care ţin în mare măsură de o ierarhizare a nevoilor care motivează comportamentul. percepţii. se află sub limita sărăciei.7. şcoala şi alte instituţii sociale şi societatea în care trăieşte. Procesul de luare a deciziei de cumpărare trece prin mai multe etape : 105 . Locuinţele. Grupurile identificate reprezintă diviziuni relativ omogene şi de durată ale unei societăţi care sunt dispuse în ordine ierarhică şi ai căror membri împărtăşesc aceleaşi valori. veniturile lor depinzând de ajutoare şi de mila publică. Decizia de cumpărare este influenţată în mare măsură de ciclul de viaţă familial.1 Ierarhia necesităţilor după Maslow Pe măsură ce se urcă spre vârful piramidei cresc costurile specifice. Influenţa decisivă asupra culturii fiecărei persoane o are familia. Decizia de cumpărare este influenţată de factori psihologici. interese şi acelaşi comportament. Fig. îmbrăcămintea şi bunurile pe care le posedă sunt „murdare. preferinţe şi modele de comportament specific fiecărei persoane. Cultura se constituie într-un set de valori. 8. Unul dintre cei mai importanţi factori de influenţă asupra comportamentului consumatorului îl constituie cultura.

anunţuri. Informaţiile pot fi obţinute din următoarele surse : • Surse personale : familie.Recunoşterea necesităţii Culegerea de informaţii Evaluarea alternativelor Luarea deciziei Comportament după cumpărare Managerul are posibilitatea să influenţeze decizia de cumpărare în perioadele de culegere a informaţiilor şi de evaluare a alternativelor. vânzători.numărul de concurenţi care operează pe segmentul de piaţă . folosirea lui. . 106 . Decizia de cumpărare în favoarea unuia din produse este influenţată de doi factori care mai pot interveni în ultimul moment : 1. el nu-şi manifestă satisfacţia decât dacă este întrebat. pag. . prieteni. Alegerea pieţei ţintă Se identifică atractivitatea fiecărui segment de piaţă. reclame • Surse publicitare : informaţii în presă. . Părerea pe care o au alte persoane despre produsul respectiv 2. c. În cazul în care clientul este mulţumit de produs. Dacă un client nu este mulţumit.probabilitatea de apariţie a produselor înlocuitoare .253-255) principalele elemente care definesc atractivitatea unui segment de piaţă sunt: . Numărul persoanelor care primesc informaţii negative este de 5-7 ori mai mare decât numărul celor care ar primi informaţii pozitive.puterea de negociere a furnizorilor şi a clienţilor. (1998. vecini • Surse comerciale : ambalaj. Conjunctura în care cumpărătorul ia decizia de a abandona intenţia de cumpărare atunci când o altă cumpărătură devine urgentă. şi Militaru Gh. în rapoartele organizaţiilor de evaluare a produselor • Experienţa proprie : examinarea produsului.probabilitatea de intrare pe piaţă a unor noi actori . el îşi manifestă nemulţumirea în mod intenţionat şi efectiv. După Stăncioiu I.

- 8.Porter În acest model se pune accent deosebit pe reliefarea ameninţărilor pentru companie.Modelul celor cinci forţe al lui M. Se selectează piaţa ţintă. specifică numai firmelor foarte mari. optându-se pentru una din variantele: concentrare asupra unui singur segment de piaţă alegerea mai multor segmente de piaţă adecvate resurselor firmei acoperirea întregii pieţe.3 Analiza concurenţei 107 .

Aprecierea nivelului performanţei concurenţei implică: . O firmă are două preocupări majore: .să-şi identifice piaţa ţintă . Nu reacţionează previzibil. Reacţionează numai la anumite acţiuni de atac: la reducerile de preţuri. Firma le consideră concurente pe toate firmele care oferă acelaşi produs sau clasă de produse. Nu reacţionează hotărât la mişcările firmei.identificarea principalelor variabile de performanţă ce trebuie analizate. pasiv.identificarea celor mai bune firme din domeniu.evaluarea performanţei propriei firme. Mereuţă. Nu există informaţii privind modul lui de reacţie. Firma le consideră concurente pe toate firmele care oferă produse destinate să satisfacă aceeaşi nevoie.  concurentul imprevizibil. .  concurenţa generică. . Firma le consideră concurente pe celelalte firme care oferă aceleiaşi categorii de consumatori produse sau servicii similare. Aplicarea programului firmei de recuperare a diferenţelor existente faţă de concurenţi implică şi anticiparea reacţiilor concurenţilor la asemenea programe. Firma le consideră concurente pe toate firmele care luptă pentru aceleaşi venituri ale consumatorilor. Acţionează hotărât la orice atac împotriva segmentului propriu de piaţă.  concurenţa formală. la preţuri similare.  concurenţa la nivel de industrie. C. Caracteristica perioadei actuale o constituie concurenţa puternică internă şi internaţională simultan cu ridicarea barierelor comerciale (renunţare la protecţionism). .evaluarea performanţelor acestor firme.elaborarea unor programe de acţiune pentru recuperarea diferenţelor existente între firmă şi concurenţi.Globalizarea pieţelor accentuează concurenţa dintre firme.  concurentul tigru. Principalele reacţii posibile sunt:  concurentul relaxat.  concurentul selectiv.să-şi cunoască numărul şi performanţele concurenţilor. . 108 . .implementarea programelor şi evaluarea rezultatelor. la alte acţiuni nu răspunde. apreciază că identificarea concurenţilor se poate face pe patru niveluri:  concurenţa de marcă. .

f) Evaluarea pe baza comparării propriilor costuri cu cele ale firmelor concurente. Astfel o firmă poate să aibă o marjă pe costul de aprovizionare foarte bună. e) Analiza diferenţelor dintre costurile proprii pe activităţi şi cele ale firmelor concurente. care evidenţiază valoarea totală la care o firmă îşi realizează produsele/serviciile. Calculând marjele diferitelor activităţi se poate evalua poziţia competitivă a firmei în raport cu cea a concurenţilor. c) Evidenţierea formării costurilor firmei de-a lungul întregului lanţ activităţicosturi. până la preţul final plătit de cumpărător. precum şi înlăturarea cauzelor care determină existenţa dezavantajelor de costuri în unele activităţi. 109 . şi constă în activităţile valoare pe care firma le desfăşoară şi în marja specifică de profit a acestora. în măsura posibilităţilor. d) Stabilirea. a poziţiei competitive din punct de vedere al costurilor a propriei firme în industria de profil. dar dezastruoasă în ceea ce priveşte costul cu forţa de muncăsi astfel eforturile de valorificare trebuie să se concentreze asupra acestui aspect. a structurii costurilor corespunzătoare aceloraşi activităţi la firmele concurente. respective veniturile ei globale. g) Stabilirea de către managementul firmei a măsurilor destinate să asigure crearea şi consolidarea avantajului de costuri identificat.Analiza strategică a concurenţei impune utilizarea „lanţului valorii”. b) Descompunerea activităţilor primare şi a activităţilor de sprijin în activităţi distincte. eventual amplificarea avantajului existent. Marja de profit reprezintă diferenţa dintre veniturile firmei şi costul asigurării unei anumite activităţi. Construirea lanţului valorii specific unei firme presupune parcurgerea următoarelor etape: a) Instruirea cadrelor manageriale şi de specialitate ale firmei implicate în construirea lanţului valorii.

M.8. Punctele slabe ale firmei sunt caracteristici ale acesteia care îi determină un nivel de performanţe inferior celor ale firmelor concurente. 8. 2006.. Oportunităţile reprezintă şanse oferite de mediu firmei pentru a-şi stabili o nouă strategie sau a-şi reconsidera strategia existentă (factori de mediu externi pozitivi pentru firmă). 103 Colectarea datelor în cele patru inventare se poate face prin tehnica brainstormingului. 2005. pag.T ) Puncte slabe ( W ) II. ( S . Albu. ceea ce îi asigură un anumit avantaj în faţa lor. Modelul calitativ SWOT (Russu. Băcanu.2 Matrice de inventare SWOT Mediul intern Mediul extern Pozitiv Puncte tari (Strengths) Oportunităţi (Opportunities) Negativ Puncte slabe (Weaknesses) Ameninţări (Threats) Sursa: Russu. 2005. pag. M.. Punctele forte ale firmei sunt caracteristici pe care aceasta le posedă la un nivel superior în comparaţie cu alte firme. ( S .3 Foaia de interpretare a matricei SWOT Puncte tari ( S ) Oportunităţi ( O ) Ameninţări ( T ) I. 107 Stabilirea direcţiilor de acţiune 110 .Diagnosticul şi strategia firmei. A. 2005.T ) Sursa: Russu. Editura Tribuna Economică.99-109.O ) IV. pag. C. Ameninţările sunt situaţii sau evenimente care pot afecta nefavorabil capacitatea firmei de a-şi realiza integral obiectivele stabilite (factori de mediu externi negativi pentru firmă).. Bucureşti. 8. 139-151) Tabelul nr.. Editura Tribuna Economică. Tabelul nr. C.( W . Albu. pag..Diagnosticul şi strategia firmei. M. ( W .4 Poziţia strategică a companiei Analiza SWOT constituie cea mai importantă tehnică managerială utilizată pentru înţelegerea poziţiei strategice a unei companii. îndeosebi concurente.. Albu. B..O ) III. Bucureşti. precum şi a oportunităţilor şi ameninţărilor pe care le prezintă mediul ei de acţiune. C. Analiza SWOT are ca scop evidenţierea punctelor forte şi a punctelor slabe ale firmei.

În urma analizei SWOT se pot contura direcţii de acţiune care să anuleze sau să diminueze punctele slabe şi ameninţările.Lipsa unui sistem informatizat complet şi performant. Cadranul IV (W-T) . pentru a fructifica la maxim oportunităţile.Apariţia pe piaţă a unor noi furnizori de materiale şi subansamble.4 Matricea SWOT Puncte forte ( S ) 1.Intensificarea concurenţei în domeniul proiectării şi executării de sisteme termice. 3. Dacă da. Exemplu: Tabelul nr. 2. Oportunităţi ( O ) 1. Acordaţi o atenţie deosebită identificării unor soluţii care să îndepărteze pericolul. 4. Cadranul III (S-T) .Respectarea contractelor încheiate.Stabiliţi dacă oportunităţile respective sunt suficient de importante pentru a merita să se investească în transformarea punctelor slabe în puncte tari.Stabiliţi dacă este realist ca ameninţarea să fie depăşită prin forţele organizaţiei. 2.Dezvoltarea tehnologiilor folosite în execuţia şi montajul de sisteme termice.Folosirea unor utilaje mai puţin performante. 4.Gama mai restrânsă de servicii oferite de unele dintre firmele rivale. 4.Bună organizare a activităţii de logistică. folosiţi-vă pentru asta de un alt punct tare sau de o altă oportunitate. care poate să pună în pericol funcţionarea firmei.Lipsa unor planuri pe termen mediu şi lung.Practicarea sistemului de plăţi în rate de către unele firme rivale. 2. 3. Puncte slabe ( W ) 1.Creşterea cererii pe piaţă în domeniul proiectării şi executării de sisteme termice. Cadranul II (W-O) . 2. Este ineficient să se menţină nişte puncte tari atâta timp cât mediul nu oferă nici o oportunitate şi se adoptă decizia de retragere din zonele respective.Practicarea unor preţuri competitive pe piaţă. 3.Cadranul I (S-O) .Resurse financiare mai mari la unele din firmele rivale. Modelul calitativ permite o utilizare mai rapidă şi mai intuitivă. specifică micilor firme sau organizaţiilor cu decident individual unic.Într-o astfel de zonă aveţi o problemă gravă şi urgentă.Nivelul scăzut de salarizare a personalului din unitate. 111 . 3. să amplifice punctele forte şi să valorifice oportunităţile. 8. 4. Ameninţări ( T ) 1.Management performant.Luaţi decizia de a investi în potenţarea punctelor tari.Existenţa în aceeaşi zonă a unei firme care oferă servicii similare.

publicitate mai agresivă în mass-media scrisă. 112 . Această strategie este justificată de faptul ca firma are un potenţial de dezvoltare apreciabil.scăderea stocului de materii prime şi materiale. calitatea superioară a lucrărilor executate de firmă.creşterea calităţii serviciilor oferite de firmă pentru atragerea de noi clienţi.constituirea unor filiale în câteva zone din ţară pentru atragerea de noi clienţi. acţiunile promoţionale agresive. Pentru aplicarea acestei strategii firma va trebui să utilizeze instrumente ca: preţul practicat.(1998. Deciziile rezultate în urma combinării punctelor forte cu ameninţările (S-T): .introducerea de noi facilităţi pentru clienţi prin aplicarea şi de către această firmă a sistemului în rate. . . în primul rând. profesionalismul şi competenţa personalului. baza tehnico-materială. şi Militaru Gh. facilităţile acordate clienţilor.desfăşurarea unor intense activităţii de promovare a serviciilor oferite de firmă. . care să evidenţieze toate elementele ce caracterizează lucrările executate de firmă şi care pot prezenta interes pentru potenţialii clienţi. Deciziile rezultate în urma combinării punctelor slabe cu ameninţările (W-T): . Deciziile rezultate în urma combinării punctelor slabe cu oportunităţile (W-O): .245) strategiile generice sunt sistematizate în patru cadrane. de conducerea societăţii. buna organizare a activităţii de logistică. pliante. .modernizarea tehnologiei de fabricaţie prin achiziţionarea unor tehnologii moderne şi mai performante decât cele deţinute de firmă la ora actuală. pag.Deciziile rezultate în urma combinării punctelor forte cu oportunităţile (S-O): . B.extinderea segmentului de piaţă pe care operează firma şi atragerea de noi clienţi.creşterea nivelului de salarizare în cadrul unităţii pentru a spori motivaţia personalului. . Formularea strategiei În urma analizei SWOT strategia propusă este una de extindere geografică a pieţei sale. Modelul cantitativ SWOT După Stăncioiu I. 240 . iar utilizarea modelului pesupune două etape. . asigurat.elaborarea de cataloage.

sistemul informaţional. gradul de îndatorare.Capacitatea productivă a firmei – tehnologii folosite. 8. b) atribuirea de coeficienţi de importanţă Kj factorilor j cu valori între 0 şi 1 în funcţie de influenţa factorilor asupra succesului firmei. Militaru. IV – Strategii de depăşire a slăbiciunilor. nivelul de organizare a producţiei. fluxul de numerar. Întocmirea matricei de evaluare a factorilor interni (MEFI) presupune următorii paşi: a) identificarea factorilor interni care reprezintă deopotrivă puncte forte şi puncte slabe.Fig.6 Modelul SWOT şi strategiile de ansamblu I – Strategii de creştere. .. Editura Teora. . echilibrul financiar. politica de preţ.Capacitatea managerială – sistemul decizional. II – Strategii propulsive în condiţii de risc. Bucureşti.. capacitatea de motivare şi de inovare.Capacitatea financiară a firmei – rentabilitatea. promovarea produselor. 1998. Etapa I – Întocmirea instrumentelor de sistematizare a raţionamentelor de forma matricelor de evaluare a factorilor interni şi externi.identificarea cadranului SWOT. Sursa : Sursa: Stăncioiu. experienţa personalului. pe domenii de analiză strategică: . gradul de calificare a muncii. gradul de autofinanţare. Elemente fundamentale. partea de piaţă deţinută. . 244 Folosirea modelului cantitativ SWOT implică două etape: . organizarea structurală. G. mărimea capacităţilor de producţie. reţeaua de distribuţie. III – Strategii de restrângere. gradul de folosire a capacităţilor de producţie. pag.Management. I. .Capacitatea comercială a firmei – calitatea produselor oferite. astfel încât: ∑K j j =1 113 .formularea strategiei concrete.

creşterea cererii pe piaţa internă.5 şi 4 foarte mare Sursa: Bâgu.5 spre mic b) între 2.5 şi 3 spre mare Între 3 şi 4 ridicat a) între 3 şi 3. utilizându-se următoarea scală de evaluare: Tabelul nr. Deac. scăderea preţurilor de vânzare.. c) fiecărui factor i se atribuie o notă între 1 şi 4: Nj = 1 – factorul reprezintă pericol grav Nj = 2 – apreciere medie la factorul respectiv Nj = 3 – răspuns peste medie al firmei Nj = 4 – firma se comportă corespunzător în raport cu factorul dat.Oportunităţi ale mediului – diversificarea produselor. Bucureşti. pag.5 Scala de evaluare a potenţialului intern PGIF Potenţialul firmei Între 1 şi 2 scăzut a) între 1 şi 1. b) atribuirea coeficienţilor de importanţă Kj ai factorilor se stabilesc ca şi în cazul MEFE. d) calculul puterii globale externe a firmei – PGEF – folosindu-se o relaţie similară cu cea a PGIF. C.5 şi 2 mic Între 2 şi 3 mediu a) între 2 şi 2. Editura Eficient. 114 . 2000. V. 81 Algoritmul de întocmire a matricei de evaluare a factorilor externi (MEFE) presupune: a) identificarea principalilor factori interni j: . activitatea promoţională a firmelor concurente.c) atribuirea unei note Nj fiecărui factor cu valori cuprinse între 1 şi 4: Nj = 1 – factor foarte slab Nj = 2 – factor slab Nj = 3 – factor forte Nj = 4 – factor forte major d) stabilirea puterii globale interne a firmei – PGIF: PGIF = ∑ K j · N j j În funcţie de nivelul PGIF se evaluează potenţialul acesteia. 8.5 mare b) între 3. .5 foarte mic b) între 1.Ameninţări ale mediului – scăderea puterii de cumpărare.. indiferent dacă sunt oportunităţi sau pericole pentru activitatea firmei ( Σ Kj = 1). pericolul unor produse de substituţie. coeficienţii mai mari se acordă factorilor mai importanţi. apariţia unor noi competitori. extinderea pieţei de desfacere. sporirea posibilităţilor de export. Strategia firmei.

5 evidenţiază o capacitate de adaptare la cerinţele mediului extern. Pe grila din figura 8.În ramură .Întrucât punctajul ponderat poate lua valori între 1 şi 4.Internaţional . se consideră că valoarea 4 corespunde unor posibilităţi majore ca firma să răspundă la solicitările factorilor externi. I.6 Strategiile majore la nivel de ansamblu al firmelor complexe Cadrane Strategii concrete Strategii le generice Denumire Direcţii de aplicare SWOT I Creştere Concentrare Fuzionări şi achiziţii de firme Diversificare orizontală Fuzionare şi achiziţie de firme Restructurare III Restrângere Falimentare Joint Venture Depăşirea slăbiciunilor Integrare verticală Diversificare orizontală Fuzionare cu alte firme .În plan naţional . 1998.Paşnic . iar punctajul 1 indică posibilităţi extrem de reduse ca firma să se adapteze la mediu.. G.8.. Tabelul nr. pag.Oprire temporară pentru restructurare . O valoare de 2.Vânzare de active . Elemente fundamentale. valorificând oportunităţile de dezvoltare şi evitând pericolele.Pe un produs .Pe un segment de piaţă .Reprofilare .Conglomerare -Consolidare paşnică cu firmele de acelaşi fel .Lichidare forţată .Formularea strategiei concrete. Strategiile generice aferente celor patru cadrane I – IV sunt explicitate în tabelul de mai jos.Închidere de fabrici II Propulsive în condiţii de risc IV Sursa : Sursa: Stăncioiu.Paşnic . Editura Teora. Bucureşti. Etapa a II-a .În amonte .Conglomerat .6 se marchează poziţia firmei impusă de rezultatele din matricele MEFI şi MEFE. Militaru.În aval .Management.Forţat . 241 115 .Forţat . Se trece apoi la fixarea cadranului din nivelul SWOT.

5 Sistemul informaţional de marketing (SIM) SIM este un ansamblu format din specialişti.ansamblu de teste de preferinţe . 116 .reacţii semnificative ale consumatorilor . evaluare şi distribuire a informaţiilor necesare. structura clienţilor. SIM este structurat pe patru componente (Mereuţă.. Modelul cantitativ este recomandat în cazul unui proces decizional de grup specific marilor organizaţii. dinamica cererii.eficienţa publicităţii Componenta decizională Pe baza tuturor informaţiilor obţinute din structura primelor două componente de SIM se elaborează deciziile de marketing. 8. Componentele de studiere a pieţei cuprind: • sistemul calitativ de supraveghere a pieţei care este orientat către identificarea unor evenimente specifice cum sunt: . Modelul cantitativ impune formularea unei strategii concrete de către un grup decisional. către factorii de decizie din domeniul marketingului. C. stocurile şi facturie de încasat.prognoze ale vânzărilor . sortare.Alegerea strategiei aferentă cadranului respectiv este o problemă capitală pe care o soluţionează un grup decizional. analiză. 2004): • o componentă operaţională • două componente de studiere a pieţei • o componentă decizională Componenta operaţională Sistemul înregistrărilor interne cuprinde rapoarte privind: vânzările. corespunzătoare unuia din cele patru cadrane. Reţinem! Analiza strategică SWOT se prezintă ca model calitativ specific micilor firme şi ca model cantitativ recomandat firmelor mari. Se identifică: variaţia cifrei de afaceri. să amplifice punctele forte şi să valorifice oportunităţile. echipamente şi procedee de culegere.iniţiative majore ale concurenţei . comenzile.unele nevoi exprimate clar de cumpărători • cercetările de marketing care cuprind: . corect şi la timp.studii de piaţă (concurenţă şi consumatori) . raportul dintre stocuri şi vânzări şi solvabilitatea clienţilor. Prin modelul calitativ se pot contura direcţii de acţiune care să anuleze sau să diminueze punctele slabe şi ameninţările.

Universitatea Piteşti.Suportul modern al deciziilor de marketing îl constituie ansamblul de tehnici. Suport de curs pentru master. – Simulări decizionale. Fig. 2004 117 . 8. C. înzestrat cu tehnologie modernă a informaţiei care ajută la interpretarea informaţiilor relevante la activitatea în care operează.7 Schema logică a sistemului suport al deciziilor de marketing Sursa: Mereuţă.

8. lansare. 118 . În schema ciclului de viaţă al produselor se analizează evoluţia vânzărilor şi a profitului pe cele cinci etape: cercetare. Există produse care par fără vârstă (pâinea.lansarea unui nou produs să nu depăşească semnificativ momentul începerii declinului vechiului produs.tendinţa generală a duratei de viaţă a produselor este scăderea sub presiunea inovatorilor. cafeaua) şi altele caracterizate de o “ modă cu declin imediat ” (articole de îmbrăcăminte) sau cele a căror calitate se îmbunătăţeşte foarte rapid (calculatoare). zahărul. Concluzii: . . . maturitate şi declin.6 Ciclul de viaţă al produselor (serviciilor) Ciclul de viaţă al produselor şi serviciilor se prezintă sub forma creşterilor şi descreşterilor etapizate ale volumului vânzărilor şi profiturilor. .durata totală de viaţă a produselor este foarte dificil de prevăzut. creştere. (Mereuţă.ciclul de viaţă al produsului impune monitorizarea continuă a vânzărilor. C).

Conectarea strategiilor la ciclul de viaţă al produsului Politicile de preţ Cele trei componente majore referitoare la decizia privind preţul sunt: − costurile. − a produce la costuri egale cu ei dar la o calitate sporită. Toţi producătorii trebuie să–şi asigure avantaje concurenţiale prin: − a produce mai ieftin decât concurenţa dar la aceeaşi calitate . C. − concurenţa. Preţurile pot fi stabilite prin două metode (Mereuţă.. Obiectivele politicii de preţ sunt concentrate în termeni de profit şi/sau cotă de piaţă : • realizarea unei anumite rate a profitului la o investiţie dată • cucerirea sau menţinerea unei anumite cote de piaţă. 2004): a) metoda tradiţională costuri existente + profit proiectat = preţ de vânzare consecinţa b) metoda modernă 119 . − cererea. Stabilirea preţurilor presupune următorii paşi: costuri – profit – preţ de vânzare.

Ulterior preţul poate fi redus. Produsele au un profit relativ modest.preţ de vânzare răspuns de piaţă – costuri = profit consecinţa zona de acţiune Trecerea de la metoda tradiţională la cea modernă constituie una din caracteristicile esenţiale ale transformării orientării către produs spre orientarea către piaţă. Criteriile de evaluare a unei politici de preţ sunt : → respectarea legislaţiei în vigoare → posibilitatea realizării obiectivelor legate de profit şi de volumul producţiei → consecinţa asupra concurenţei → flexibilitatea preţului (Se pot modifica preţurile ulterior? În ce sens? Cu ce riscuri?) 120 . Politicile de preţ variază în funcţie de etapa de viaţă a produsului. se exploatează efectul de inovaţie). − preţuri joase în raport cu concurenţa în speranţa obţinerii unei cote importante de piaţă. • preţuri în momentul lansării • modificări de preţ pe parcursul existenţei produsului. În lansarea produsului se pot aplica: − preţuri ridicate (consumatorul nu cunoaşte produsul.

corespunzătoare unuia din cele patru cadrane.REZUMATUL TEMEI Structura CAEN este integrată pe trepte succesive: clasă (4 cifre). evaluare şi distribuire a informaţiilor necesare. Prin modelul calitativ se pot contura direcţii de acţiune care să anuleze sau să diminueze punctele slabe şi ameninţările. echipamente şi procedee de culegere. la preţuri similare . şi are ca scop evidenţierea punctelor forte şi a punctelor slabe ale firmei.concurenţa formală. Firma le consideră concurente pe toate firmele care oferă produse destinate să satisfacă aceeaşi nevoie . Orientarea către piaţă impune analiza pieţelor care se structurează pe următoarele direcţii: . . . SIM este structurat pe patru componente: • o componentă operaţională • două componente de studiere a pieţei • o componentă decizională Obiectivele politicii de preţ sunt concentrate în termeni de profit şi/sau cotă de piaţă. sortare. Firma le consideră concurente pe celelalte firme care oferă aceleiaşi categorii de consumatori produse sau servicii similare.concurenţa generică. . sistem naţional. corect şi la timp. analiză. Preţurile pot fi stabilite prin două metode: metoda tradiţională: costuri + profit = preţ de vânzare metoda modernă : preţ de vânzare – costuri = profit Trecerea de la metoda tradiţională la cea modernă constituie una din caracteristicile esenţiale ale transformării orientării către produs spre orientarea către piaţă. Principalele obiective sunt: realizarea unei anumite rate a profitului la o investiţie dată şi cucerirea sau menţinerea unei anumite cote de piaţă. . MANAGEMENTUL CONCURENŢIAL 121 .concurenţa de marcă. grupă (3 cifre).identificarea segmentelor de piaţă şi alegerea pieţelor ţintă Identificarea concurenţilor se poate face pe patru niveluri: . Firma le consideră concurente pe toate firmele care luptă pentru aceleaşi venituri ale consumatorilor. .concurenţa la nivel de industrie. către factorii de decizie din domeniul marketingului. precum şi a oportunităţilor şi ameninţărilor pe care le prezintă mediul ei de acţiune. Analiza SWOT constituie cea mai importantă tehnică managerială utilizată pentru înţelegerea poziţiei strategice a unei companii. Firma le consideră concurente pe toate firmele care oferă acelaşi produs sau clasă de produse . Modelul cantitativ impune formularea unei strategii concrete de către un grup decisional. SIM este un ansamblu format din specialişti.analiza mediului extern general în care îşi desfăşoară activitatea (macromediul). să amplifice punctele forte şi să valorifice oportunităţile. secţiune (1 literă). diviziune (2 cifre).analiza pieţelor de consum şi a comportamentului cumpărătorului . subsecţiune( 2 litere).

Definirea mărimilor de referinţă. Etalonarea concurenţei – procesul de evaluare sistematică a activităţilor unei întreprinderii în raport cu mediul său specific. • creşterii vitezei de reacţie a concurenţei prin utilizarea tehnologiei informaţiei. utilizat pentru a stabili strategia de firmă. a planifica activităţile acesteia. a modalitatilor de atingere a acestor obiective şi a asigurării resurselor necesare în acest scop la: • Dezvoltarea coerentă a unor acţiuni care asigură menţinerea pe termen lung a întreprinderii pe o piaţă concurenţială şi evolutivă. Conceptele de bază în managementul concurenţial În opinia prof. Managementul concurenţial transformă agentul economic dintr-o entitate predominant introvertită (orientata asupra ei însăşi. Condiţiile impuse mărimilor de referinţă: a. Să permită identificarea acţiunilor prioritare pentru programele corective şi posibilitatea evaluării în timp a rezultatelor obţinute. b... Identificarea concurenţilor se face fie din datele existente. Mereuţă C. pe termen scurt. echilibrul financiar. Să fie comparabile (de regulă rate caracteristice).. cu feed-back-uri rapide. asigurându-şi toate resursele pentru acest scop. 3. asupra problemelor interne) într-o entitate extravertită (deschisă spre mediul global. Mărimile de referinţă în etalonarea concurenţei sunt: 122 . Etalonarea concurenţei consta in: 1. Să acopere principalele domenii de activitate a agenţilor economici (pieţe. d. Să poată fi obţinute din surse publice de informare (de regulă bilanţuri contabile). fie prin identificarea din clasificarea CAEN (patru cifre). Această caracteristică a condus la o creştere explozivă a concurenţei. 2002) este rezultatul evoluţiei pieţelor din ultimul deceniu în sensul: • globalizării. conform clasificării CAEN. a acţiona pe pieţele actuale şi potenţiale (Mereuţă. profitabilitate. 2. adaptivă). c.Conceptul de management concurenţial Conceptul de management concurenţial (Mereuţă. C. Această schimbare de comportament determina si schimbarea strategiei de la: • Alegerea unor obiective pe termen mediu şi lung. echilibrul exploatării). conceptele de bază în managementul concurenţial sunt: 1. 2002). Să fie relevante în condiţiile economiei de tranziţie. Managementul concurenţial este sistemul de căutare şi exploatare sistematică a informaţiilor externe întreprinderii care exercita o influenţă considerabilă asupra viitorului ei. Corecta încadrare în sector constituie condiţia necesară a corectitudinii evaluărilor de performanţă. care impune fiecărui agent economic o schimbare semnificativă de comportament. C. Presupune încadrarea fiecărui agent economic în sectorul din care face parte. e. mediu sau lung.

Productivitatea aparentă (Cifra de afaceri/Nr. Soldul (creanţe – plăţi restante) raportat la cifra de afaceri (S /CA*100) 10. • Măsurarea nivelurilor de performanţă a agentului economic şi a principalilor concurenţi şi ierarhizarea acestora pe o scală de performanţă. 123 . care constă în : • Definirea unui model de evaluare a performanţei agentului economic în raport cu principalii concurenţi. 3. • Aplicarea unor programe adecvate de reducere/anulare a diferenţelor dintre performanţele proprii şi cele ale concurenţilor (dacă acestea din urmă sunt superioare). D.A. sal. Piaţa. Datoriile-total raportate la activele-total (DT/AT*100) 9./CA*100 ) 14./VA*100 sau Chelt. Energointesivitatea (Cheltuieli energetice/Valoarea adăugată*100) 13./NP) Mărimile selectate poziţionează agentul economic în raport cu productivitatea. Mărimile definite ţin seama de caracteristicile economiei de tranziţie: 6. Rezultatul de exploatare raportat la cifra de afaceri (Rex /CA*100) 4. care constă în : • Proiectarea modului în care gestiunea internă se contopeşte cu managementul concurenţial într-un sistem unic. Rezultatul de financiar raportat la cifra de afaceri (Rf /CA*100) 5. Se constituie din definirea principalelor mărimi caracteristice ale profitabilităţii rezultate din structura contului de profit şi pierdere: 3. de salariaţi) 12. Nivelul cheltuielilor totale salariale (Chelt. sal. B. Echilibrul exploatării 11. Echilibrul financiar. • Instituţionalizarea funcţiei de veghe strategică. Caracteristica generală a tipului de piaţă pe care operează agentul economic 1.Stocurile-totale raportate la cifra de afaceri (ST/CA*100) Mărimile selectate poziţionează agentul economic în raport cu sectorul şi concurenţa în cadrul blocajului financiar. Elaborarea diagnosticului în medii concurenţiale. 2. consumurile energetice şi ansamblul politicilor salariale. concretizată prin elaborarea structurii organizaţionale şi a regulamentului de funcţionare. Construirea sistemului de management concurenţial. Cota de piaţă 2. Profitabilitatea structurală. Ponderea cheltuielilor salariale în valoarea adăugată (Chelt. Cheltuielile financiare raportate la cifra de afaceri (ChF/CA*100) 7. a solidităţii pieţei şi a politicilor aplicate referitor la stocuri. Plăţile restante raportate la cifra de afaceri (PR /CA*100) 8. Evoluţia cotei de piaţă în raport cu a concurenţilor. sal.Rezultatul brut al exerciţiului raportat la cifra de afaceri (Rb /CA*100) C. a gradului de îndatorare. • Identificarea avantajelor şi dezavantajelor concurenţiale ale agentului economic.

). 2005. M.. ca expresie a voinţei politice în domeniul economic. financiar. pag. profitabilitate structurală. Ea se află în raporturi de intercondiţionare cu partenerii săi sociali cu care întreţine. fiscale.indirect. grupările sociale etc. care definesc nivelurie de performanţă pe domeniile: piaţă. mai îndepărtat. Reglementările financiare. 9. Albu. clienţii. firmele concurente. concurenţii. 9. capabile să-i afecteze dezvoltarea (figura nr.1) Primul nivel de structurare al mediului cuprinde relaţiile directe ale întreprinderii cu furnizorii. în esenţă. sociale etc. 130-131). funcţionează în cadrul acestuia din urmă şi datorită lui (Russu..) şi în afara pieţei (cu puterea publică.3 Diagnosticul în medii concurenţiale Structura şi caracteristicile mediului concurenţial Firma ca subsistem al sistemului global al societăţii. Mediul global este definit ca ansamblul factorilor şi forţelor externe firmei. două tipuri de relaţii: de piaţă (cu clienţii. furnizorii etc. comportamentul firmei. influenţează actorii din primul nivel şi.Reţinem! Cele trei concepte de bază utilizate în managementul concurenţial sunt: etalonarea concurenţei. Al doilea nivel. Managementul concurenţial operează cu 14 criterii . monetar etc. elaborarea diagnosticului în medii concurenţiale şi construirea sistemului de management concurenţial... influenţează practic activitatea tuturor agenţilor economici. socialeReglementări Reglementări financiare şi fiscale Reglementări guvernamentale Clienţi Firme concurente Furnizori FIRMA Consumatori finali Influenţe internaţionale Fig. C. consumatorii finali. echilibru financiar şi echilibrul exploatării. 9.1 Schema mediului global 124 .

puterea de negociere este redusă.M.rentabilitatea este ridicată (posibilităţile de câştig sunt mari).M.sunt specifice domeniilor în care. Cotei de piaţă B.sunt specifice unor evaluări şi în funcţie de implicarea puterii publice (statul) Francis Bidault identifică cinci tipuri clasice de medii concurenţiale: a) Medii fragmentate Elemente definitorii: .există un risc mare în activitatea întreprinderilor. Avantajului concurenţial naţional şi internaţional. Tipologia mediilor concurenţiale (Cârstea. M. . Albu. diagnosticul mediului constituie un instrument de identificare a oportunităţilor şi pericolelor ce provin din mediu.experienţa este destul de bună.Sursa: Russu.afacerile sunt după o perioadă de lansare-dezvoltare. c) Medii de trecere către maturitate Elemente definitorii: .27-33) Tipologia Francis Bidault împarte mediile concurenţiale în două categorii: • Tipurile clasice . . .-urile. În acest context. îşi desfăşoară şi domină activitatea I. 125 . b) Mediile emergente Elemente definitorii: .sunt specifice unor evaluări exclusiv pe criterii economice şi tehnice. mediului etc. Editura Tribuna Economică.concurenţii sunt numeroşi. .ritmul de creştere este redus.nevoia de inovare este foarte puternică.în acest mediu îşi desfăşoară activitatea firmele de înaltă tehnologie în domeniul informaticii.nevoile pieţei sunt foarte intense şi se schimbă foarte repede. 2002. telecomunicaţiilor.. . biotehnologiilor. Structurii concurenţei D. .. Contextului concurenţial E.imaginea este creată pe piaţă. .Diagnosticul şi strategia firmei. Gh. . 2005. 131 Cunoaşterea mediului concurenţial necesită cercetarea prioritară a : A. • Tipurile politizate . a factorilor cheie de succes într-un sistem dat. Eficienţa deciziilor tactice şi strategice depinde de capacitatea firmei de a cunoaşte şi a se adapta la exigenţele mediului în care acţionează. Poziţiei concurenţiale C. de obicei. pag. pag. . Structurii portofoliului de produse şi activităţi ale întreprinderii F. Bucureşti. C..

în general firmele lucrează pe mai multe pieţe cu un portofoliu divers de activităţi. d) Mediile concurenţiale în declin Elemente definitorii: .declinul nu înseamnă întotdeauna dispariţie.numărul de ofertanţi se reduce.aceeaşi firmă poate să funcţioneze cu sucursale în diferite ţări cu un grad de independenţă foarte ridicat.orientările strategice depind de politicile guvernamentale şi din această cauză există o anumită instabilitate pe perioade lungi.competitivitatea firmei se determină şi se apreciază la nivel mondial (global). care pot să desfăşoare activităţi destul de profitabile . . .acordul statului pentru anumite acţiuni se face în urma unor analize care de obicei sunt destul de lungi. astfel încât să se obţină o profitabilitate mai bună.managerii sunt numiţi de către stat (guvern) în urma unor decizii politice. .concurenţa pentru piaţă este puternică şi se deplasează preponderent către costurile şi serviciile care însoţesc produsele.obiectivele sunt fixate mai mult în sensul de vânzări şi mai puţin de profit. . . .producţia are o tendinţă ireversibilă de scădere.creşterea puterii de negociere a intermediarilor (distribuitorilor). ci de foarte multe ori un declin durabil (restrângere) . în funcţie de clauzele declinului. . Caracteristicile tipurilor politizate de medii concurenţiale: . . deoarece producţiile foarte mari necesită distribuitori puternici. e) Mediile concurenţiale globalizate Elemente definitorii: .o industrie în declin se poate caracteriza printr-o reducere de atracţie sau prin lipsă de atracţie. - 126 .marjele de profit sunt în general reduse. . deşi mai rămâne un număr restrâns.

Vt = vânzările totale ale sectorului. calculate pe baza informaţiilor furnizate de studiile de piaţă cu relaţia: Pit = αPi (t −1) + β (1 − Pi (t −1) ) unde: α = rata de fidelitate β = rata de atracţie Pit . Rata de fidelitate reprezintă procentul de consumatori care au cumpărat produsul „x” de-a lungul perioadei precedente şi care continuă să-l cumpere şi în perioada actuală de la întreprinderea « i ». Rata de atracţie corespunde proporţiei de cumpărători care. pe de o parte. 127 . au cumpărat produsul „x” de la firme concurente şi care-l cumpără în prezent de la întreprinderea « i ». iar pe de altă parte. respectiv precedentă (t-1). Pi (rel ) > 5% întreprinderea are o poziţie nesemnificativă pe piaţă. rezultanta dinamismului întreprinderii. Evoluţia cotei de piaţă absolute este. Pi (t −1) = cota de piaţă absolută a întreprinderii « i » în perioada curentă (t). b) Cota de piaţă relativă este o expresie a raportului direct de forţe dintre două firme şi se calculează ca raport între vânzările întreprinderii analizate (CAi) şi vânzările concurentului cel mai important (CAm) Pi (rel ) = CAi ⋅ 100 CAm Când: Pi (rel ) > 100% întreprinderea are o poziţie de lider Pi (rel ) > 50% întreprinderea realizează jumătate din cifra de afaceri a concurentului cel mai important.Analiza cotei de piaţă Indicatorii de analiză specifici sunt: a) Cota de piaţă absolută (globală) a unei întreprinderi reprezintă segmentul din cererea totală satisfăcută de aceasta pe piaţa analizată: Vi Pi Vt = unde: Vi = vânzările întreprinderii « i » . Aceasta poate fi exprimată cu ajutorul a doi indicatori: rata de fidelitate şi rata de atracţie. Vânzările sunt exprimate în unităţi fizice sau valorice. în perioadele precedente. a satisfacţiei clientului.

1. Să se calculeze cota-parte de piaţă probabilă pentru anii 2006 şi 2007 şi să se explice tendinţa de evoluţie a acesteia.36 10(100 − 27.16%. precum şi evoluţia coeficientului de atracţie şi a celui de fidelitate. 4..36 ) = + = 30. OMEGA ”. partea de piaţă crescând de la 27..crt. 128 . Date privind prezenţa pe piaţă a firmei .36% la 30.000 90 3 ? 2007 290. a cotei-părţi de piaţă a firmei . 1 Tabelul următor sintetizează dinamica cifrei de afaceri. Atragerea a 3% din clienţii altor firme nu compensează scăderea ratei de fidelitate. Situaţia firmei analizate se ameliorează în anul 2007. OMEGA ” în anii 2005-2007 Nr.Aplicaţia nr. 2.52% respectiv cu 3. Acest lucru este rezultatul creşterii gradului de atracţie a produselor şi serviciilor comercializate de firma analizată. 3.52 % 100 100 În anul 2006 se remarcă o scădere uşoară a cotei părţi de piaţă determinată de scăderea sensibilă a ratei de fidelitate.000 28 2006 250.000 85 10 ? Soluţie Cota de piaţă absolută în anul 2006 este: Pi 2006 = αPi 2005 + β (1 − Pi 2005 ) = = 90 ⋅ 28 3(100 − 28 ) + = 27 .36 % 100 100 Cota de piaţă absolută în anul 2007 este: Pi 2007 = αPi 2006 + β (1 − Pi 2006 ) = 85 ⋅ 27. Indicatori Cifra de afaceri (mii lei) Rata de fidelitate % Rata de atracţie % Cota-parte de piaţă % 2005 200.

2005.imaginea întreprinderii.. Bucureşti. M. 136 unde: g i = coeficientul de ponderare( semnificaţie) al fiecărui criteriu.. Albu. pag. C. Editura Tribuna Economică.rentabilitatea şi forţa financiară. . Pentru elaborarea acestor grile este necesară parcurgerea următoarelor etape: . Practic. pag.notarea acestor criterii pentru cazul analizat. .2. Sistemul de factori cheie ai succesului poate avea o structură valabilă pentru orice sector sau specifică unei anumite pieţe. Fig. M.poziţia pe piaţă. stocare vânzare). .B. . evaluarea poziţiei concurenţiale a unei firme. 129 Nota medie ponderată se calculează pe baza relaţiei: N = ∑ g i ⋅ ni . exprimată prin cota de piaţă absolută sau relativă şi prin dinamica acesteia. 2005. – Diagnosticul şi strategia firmei.poziţia întreprinderii în materie de costuri (de aprovizionare. Analiza poziţiei concurenţiale (Russu.2 Grila de evaluare Sursa: Russu. Un exemplu de grilă de evaluare este prezentat în figura 9.evaluarea poziţiei concurenţiale a întreprinderii pe baza unei note medii ponderate. se face cu ajutorul grilelor de evaluare. . . . 9.. 135-139) Evaluarea poziţiei concurenţiale a unei întreprinderi se face în funcţie de un sistem de „factori cheie ai succesului” care au semnificaţia de determinanţi ce diferenţiază întreprinderile performante de celelalte întreprinderi care acţionează într-un sector. Albu.identificarea factorilor cheie ai succesului.ierarhizarea acestora pe baza unor coeficienţi de ponderare (semnificaţie).competenţele tehnice şi tehnologice. Pentru identificarea factorilor cheie ai succesului se recomandă următoarele cinci criterii: . C.

Acest lucru poate fi evidenţiat şi prin reprezentarea grafică a notelor acordate pentru fiecare factor cheie al succesului în cazul ambelor firme. conform relaţiei: N A = ∑ i ⋅ ni = 2.Diagnosticul şi strategia firmei. 137 Soluţie Se calculează nota medie ponderată pentru fiecare firmă în parte.20 0.05 0.30 0.15 0.15 0..55 Nota medie ( N ) Sursa: Russu.25 0. pag.15 0.15 0.45 0.. ai căror factori cheie sunt prezentaţi în tabelul următor şi justificaţi rezultatele analizei. Aplicaţia nr.15 0. Albu.10 0.80 0.50 0.30 2.55 NB > NA Din determinarea notei medii ponderate pentru ambele firme analizate se remarcă faptul că poziţia concurenţială a firmei B este mai bună decât a firmei A. C. De aceea.ni = nota acordată fiecărui criteriu.40 0.20 0. Bucureşti. 9. Tabelul nr. M. 130 . 2 Să se evalueze poziţia concurenţială a firmelor A şi B. Factori cheie ai succesului Partea de piaţă relativă Costul producţiedistribuţie Distribuţie Activitatea de marketing Potenţialul de cercetaredezvoltare Aria geografică Imaginea Coeficient Nota acordată (n) de ponderare Firma Firma (g) A B Nota medie ponderată Firma Firma A B 1 2 3 4 5 6 7 8 0.2 Grila de evaluare a poziţiei concurenţiale a firmelor A şi B Nr.10 0. Editura Tribuna Economică.10 1 2 3 2 4 3 1 2 4 1 4 2 2 3 0. Calculul singular al acestei medii pentru întreprinderea analizată nu are semnificaţie. 2005.25 0.60 0.15 g N B = ∑g i ⋅ ni = 2.10 2.40 0. crt. se impune determinarea unei astfel de „note” pentru firmele rivale şi evaluarea comparativă a poziţiei lor.

138 Avantajul concurenţial al firmei B este asigurat de performanţele superioare ale acestei firme în domeniul costului producţie-distribuţie şi al activităţii de marketing.3 Reprezentarea grafică a poziţiei concurenţiale a celor două firme analizate Sursa: Russu. M. – Diagnosticul şi strategia firmei. Editura Tribuna Economică.. 9. C. Bucureşti.Legendă: Firma A Firma B Fig. pag. 131 . Albu. 2005.

P = cota de piaţă a întreprinderii de rang i. dintre care cei mai frecvenţi folosiţi sunt : indicele parţial de concentrare. Aplicaţia nr. O valoare egală cu 1/n exprimă o repartiţie egalitară a pieţei între firmele concurente.T.H. şi indicele H. Ultimii doi indici iau valori între 1 şi 1/n. a) Indicele parţial de concentrare exprimă poziţia primelor 4. poate duce la concluzii eronate. sau 12 Acest coeficient se utilizează pentru a cunoaşte forţa liderilor pe o piaţă dată.Analiza structurii concurenţei Structura mediului concurenţial se analizează cu ajutorul unui sistem de indicatori. 3 132 . (Hall-Tideman) I HT = unde : n = numărul total al întreprinderilor .H. Apropierea de 1 semnifică un grad ridicat de concentrare a pieţei. indicele H.8. (Herfindhal-Hirschman) I HH = ∑ Pi i =1 n 2 unde: n = corespunde numărului total al întreprinderilor care acţionează pe piaţă 1 2∑( i ⋅ Pi ) − 1 i =1 n c) Indicele H.T. b) Indicele H. Utilizarea lui pentru comparaţii în spaţiu nu este edificatoare.8 sau 12 întreprinderi pe piaţa analizată : I cp = ∑ Pi i =1 n unde : Pi = cota de piaţă absolută a întreprinderii i n = 4. i = rangul întreprinderii . faptul că aceasta este dominată de una (monopol) sau câteva firme.

2 2 + 0.2 + 0.2 = 0.2 + 4 ⋅ 0.2 + 0.2 + 2 ⋅ 0.052 = 0. Primul indice de concentrare se va calcula pentru numărul minim de firme ce acţionează pe una dintre cele trei pieţe analizate : nA = 5 nB = 8 nC = 10 Se alege n = 4 Piaţa A: I cp 4 = ∑ PiA = 0.2 + 3 ⋅ 0.2 2 i =1 I HT = 1 2∑ ( i ⋅ PiA ) − 1 i =1 5 = 1 = 0.2 2(1 ⋅ 0.3 Date privind structura a trei pieţe Cota-parte de piaţă absolută (%) Rangul firmei A B C 1 20 50 60 2 20 15 10 3 20 10 5 4 20 5 5 5 20 5 5 6 5 4 7 5 4 8 5 3 9 3 10 1 Se calculează cei trei indici de concentrare pentru fiecare piaţă în parte.5 2 + 0.2) − 1 Piaţa B: I cp4 = ∑ PiB = 0.052 + 0.15 + 0.8 4 i =1 8 I HH = ∑ PiB = 0.Să se analizeze structura concurenţială şi să se explice structura indicilor de concentrare pentru cazul a trei pieţe a căror structură este prezentată în tabelul următor: Tabelul nr.2 2 + 0.052 + 0.152 + 0.295 2 i =1 133 .8 4 i =1 5 I HH = ∑ PiA = 0.2 + 0.05 = 0.052 + 0.12 + 0.2 + 5 ⋅ 0.5 + 0. 9.2 2 + 0.052 + 0.1 + 0.2 2 = 0.2 2 + 0.

15 + 3 × 0.05 + 5 × 0. Deoarece valorile acestor indici sunt mai mari pe piaţa C decât pe piaţa B se apreciază un grad ridicat de concentrare pentru piaţa C. ceea ce semnifică o repartiţie uniformă a pieţei între cele 5 firme. Caracteristica generală a pieţelor este asimetria. Icp4. Indicii IHH şi IHT au o valoare egală cu 1/n pe piaţa A.5 + 2 × 0. 2002) Din acest punct de vedere pieţele sunt structurate în: • pieţele cu concentrare foarte înaltă • pieţele cu concentrare înaltă • pieţele cu concentrare medie • pieţele cu concentrare redusă • pieţele cu concentrare foarte redusă Indicatorul care defineşte tipul de piaţă din punct de vedere al asimetriei este dat de relaţia : n −1 G – indicatorul Gini ci – cota de piaţă a agentului economic „i” n – numărul de agenţi economici 0≤G≤1 Exemplu : 2 concurenţi 134 G= n∑ c i − 1 2 .05 + 8 × 0.IHT = 1 2∑ ( i ⋅ PiB ) − 1 i=1 8 = = 1 = 2 ⋅ ( 1× 0. arată un grad de concentrare identic pe cele trei pieţe.05 + 6 × 0.05 ) − 1 = 0. ceea ce confirmă limitele acestui indicator. .. calculat prin implicarea primelor 4 firme care acţionează pe piaţă.238 Piaţa C: I cp 4 = ∑ PiC = 0.05 + 7 × 0.328 iC 2 i =1 4 i =1 10 I HT = 1 2∑ ( i ⋅ PiC ) − 1 i =1 10 = 0.240 Primul indice de concentrare.1 + 4 × 0. caracterizată prin existenţa unor lideri care controlează o cotă foarte semnificativă a pieţei (Mereuţă. C.8 I HH = ∑P =0.

62 7 6 279.58 2011.până la 20 agenţi economici se ordonează individual . pieţele se clasifică : • 0.Caz 1 : cote egale de piaţă (piaţă uniform distribuită) G= Caz 2: monopol 2 0.14 593.11 330.38 6 5 260. adică în grupe care cuprind 10% din concurenţi.26 5 4 170.5 2 − 1 =0 2 −1 ( ) G= 2 12 + 0 2 − 1 =1 2 −1 ( ) În funcţie de valoarea indicatorului Gini.31 439.80 555.77 Sursa: Mereuţă.67 4571.19 329. evaluându-se pentru fiecare raportul : p% = Ci . Universitatea Piteşti. Societate N-2 N 1 Total piaţă 2552.6 < G ≤ 0. În practică: .57 4 3 301. Crt.2 < G ≤ 0. 2002 Cifra de afaceri N-1 3421.pentru un număr mai mare de 20 de concurenţi se grupează în decile.0 concentrare foarte înaltă • 0.80 2 1 1148.20 3 2 391.4 concentrare redusă • 0.8 concentrare înaltă • 0.5 2 + 0.8 < G ≤ 1. Facultatea de Ştiinţe Economice.4 Tabelul nr.4 Gradul de concentrare a pieţei Nr.2 concentrare foarte redusă Modul de determinare a structurii pieţii a.43 244.Proiecte şi jocuri de management. unde CT Ci = cota de piaţă a agentului economic „i” CT = suma cifrelor de afaceri ale tuturor agenţilor economici b. Agenţii economici se ordonează descrescător în funcţie de cifra de afaceri.06 1644. 9.57 279.87 451.45 332. 9.5 135 .6 concentrare medie • 0. Aplicaţie nr.61 Tabelul nr.4 < G ≤ 0. C . Curs licenţă.65 781.0 < G ≤ 0.

136 .7 7.1 7.2 9.3379 Piaţa analizată are Gini cuprins între 0.4 şi este cu concentrare redusă.7 12.0 Sursa: Mereuţă. C . 2002 Indicatori Gini pentru: N-2 N-1 N 0.8 9.6 9.0 8.3873 0.3467 0. Facultatea de Ştiinţe Economice.1 6 11.6 4 6.3 17.2 şi 0.0 2 15. Curs licenţă. Universitatea Piteşti.0 48.9 TOTAL 100.1 3 11.1 44. deci concurenţă mare.3 5 10.Cotele de piaţă ale concurenţilor % Societate N-2 N-1 N 1 45.Proiecte şi jocuri de management.0 100.3 17.2 9.0 100.

economia de scară. ameliorării serviciilor.creşterea puternică a capacităţii unui concurent poate rupe echilibrul dintre cerere şi ofertă pentru o perioadă şi intensifică rivalitate pentru piaţa respectivă. 145-148) Imaginea contextului concurenţial este dată de: a) Rivalitatea dintre firmele concurente se manifestă în domeniul: preţului. cu atât e mai dificilă ieşirea dintr-un sector.gradul de fidelizare a clientelei.existenţa unor concurenţi numeroşi. c) Barierele la intrare/ieşire în/din sector. de regulă. pag.D. Acest efort poate depăşi posibilitatea potenţialilor concurenţi. O rivalitate puternică este adesea rezultatul interacţiunii parţiale sau totale a unor factori privind: . care favorizează. Barierele la intrare limitează posibilitatea de pătrundere în sector a unei noi întreprinderi. strategic şi psihologic al 137 . care reprezintă cheltuielile necesare trecerii dintr-un sector în altul sau al pătrunderii pe o anumită piaţă.costul transferului. pentru a împiedica o întreprindere să părăsească sectorul respectiv.barierele politice şi sociale. . b) Puterea de negociere a întreprinderii în relaţiile cu furnizorii şi clienţii. nivelul costurilor fixe de ieşire. Mecanismul economic. Cu cât gradul de specializare a activelor e mai ridicat. Barierele la ieşire: . strategice.posibilităţile de acces la circuitele de distribuţie. publicităţii. Pentru ca un concurent să se poată implanta într-un sector. limitând astfel intrarea în acest sector. . dificultăţile de ieşire sunt proporţionale cu costurile fixe ocazionate de această acţiune. produselor noi.barierele strategice.nevoia de capital. .dificilă pătrunderea pe o anumită piaţă. firmele ce acţionează deja într-un sector. este necesar ca acesta să treacă anumite bariere economice. legate de comportamentul unor conducători pentru care ieşirea unei întreprinderi dintr-un sector. . abandonarea acesteia sunt considerate ca un eşec personal insuportabil. între care lupta puternică are ca obiectiv dominarea celorlalţi şi obţinerea unei poziţii avantajoase. C. ce caracterizează efortul financiar pe care trebuie sa-l facă o firmă pentru a pătrunde pe o nouă piaţă. .creşterea lentă a sectorului. . garanţiilor acordate clienţilor. . care semnifică dimensiunea minimă a activităţii unei întreprinderi care pătrunde într-un sector pentru ca aceasta să fie competitivă din punct de vedere al costurilor. Analiza contextului concurenţial (Russu. care vizează complementaritatea obiectului de activitate al întreprinderii ce urmează să iasă din sector cu cel al altor firme din sector sau din afara acestuia. De asemenea. sociale. 2005.efectul de experienţă. M. . . care face.barierele psihologice.. concretizate în intervenţiile guvernamentale sau sindicale. de forţe relativ echilibrate.. Dintre acestea amintim: . gradul de lichiditate a activelor. de asemenea. . reduce deci pericolul unor noi concurenţi. Albu. cu cât rata de creştere a sectorului este mai lentă cu atât lupta pentru menţinerea sau ameliorarea poziţiei pe piaţa respectivă este mai agresivă.barierele economice: specializarea activelor.

. Analiza structurii portofoliului de produse şi activităţi ale întreprinderii Dintre modelele de portofoliu de activităţi cel mai cunoscut şi de mare reputaţie este modelul BCG (Stăncioiu. Matricea BCG (Boston Consulting Group) sistematizează diversele segmente de afaceri ale firmei după criteriul potenţialului de a aduce venit şi prin acesta poate identifica segmentele având perspective să se dezvolte şi pe cele ce trebuie lichidate sau transformate. comercializate prin aceeaşi reţea de distribuţie etc.acestor bariere de ieşire explică existenţa în anumite sectoare a unor întreprinderi nerentabile şi fără speranţe de ameliorare. Scăzută Rata creşterii vânzărilor Înaltă Rentabilitatea resurselor financiare DILEME (Question Marks) • Rentabilitate slabă • Necesită lichidităţi • Contribuie la creştere VEDETE (Stars) Rentabilitate ridicată Necesită lichidităţi peste ceea ce produc.) de tip Unităţi strategice de afaceri – SBU (Strategic Business Units). E. pag. Gh. Militaru. Segmentarea firmei pe domenii se face pe grupe de produse sau activităţi.4 este reprezentată construcţia unei matrice de portofoliu BCG.integrarea verticală (în amonte sau aval). Un SBU este un segment semnificativ al organizaţiei care se analizează pentru a fixa strategiile organizaţiei de a genera noi afaceri sau venituri. care se determină cu relaţia: Rata de creştere a pieţei = Vânzări(t) – Vânzări(t-1) Vânzări(t-1) Partea de piaţă a întreprinderii 2. spre a fi capabile să crească 138 + - • • + Nevoi financiare - Scăzută Ridicată . Poziţia relativă pe piaţă Cota de piaţă = Partea de piaţă a concurentului principal În figura 9... 1998. Cel mai adesea se foloseşte segmentarea pe grupe de produse (care utilizează aceeaşi materie primă. Rata de creştere a pieţei (rata de creştere a segmentului de activitate analizat). fabricate cu aceeaşi tehnologie. Matricea BCG se elaborează pe baza a două variabile: 1. I. 245-248).

mature sau în declin. Punctele moarte sunt produsele care de abia se pot menţine în cursă şi cel mai adesea consumă resursele de lichidităţi pe care le generează alte produse. Profitul adus de aceste produse este scăzut. Costurile de fabricaţie a acestor produse. Bucureşti. iar costurile de fabricaţie sunt mai ridicate. DILEM E VEDET E 139 Strategii Fluxul bănesc (cash flow) DOGS Scăzută Cotă de piaţă COWS Ridicată . deci costurile fixe unitare sunt mari. fiind necesar să fie susţinute cu încasări de la alte produse. în consecinţă. Gh. 9. – Management. Necesită cheltuieli mari cu reclama. Militaru. fie să treacă în categoria puncte moarte. 1998. nevoile de finanţare a investiţiilor se diminuează şi produsele devin surse de lichidităţi. aduc venituri scăzute. întrucât nu există o experienţă prea mare în fabricarea lor. Dintre acestea se recrutează afacerile supuse restrângerii sau eliminării.. Editura Teora. 246 Rata creşterii afacerilor Scăzută Înaltă Vedetele sunt produsele care sunt foarte solicitate pe piaţă şi pentru care întreprinderea deţine o cotă de piaţă ridicată. dar nu asigură întotdeauna lichidităţile necesare pentru a finanţa investiţiile legate de dezvoltarea lor. Cadranul „Vaci de muls” cuprinde segmente de activitate în creştere slabă. Ele eliberează un flux financiar important care va trebui reinvestit inteligent. pag.4 Matricea strategică BCG Sursa: Stăncioiu. Dilemele sunt reprezentate de produsele care se vând în cantităţi mici şi. Când ritmul cererii începe să scadă. de regulă. Acestea sunt activităţi foarte rentabile dacă firma ocupă o poziţie dominantă. Acestea sunt eficiente. sunt mari. întrucât ele se produc într-o serie de fabricaţie mică. care necesită puţine investiţii noi atât în capacităţi de producţie cât şi în finanţarea nevoii de fond de rulment. urmând să părăsească arena. I. adică aducătoare de beneficii.• rapid Contribuie la creştere PUNCTE MOARTE (Dogs) • Rentabilitate slabă • Nu contribuie nici la creştere şi nici la profit VACI DE MULS (Cash Cows) • Rentabilitate ridicată • Furnizează lichidităţi • Nu contribuie la creştere Cota de piaţă Fig. Elemente fundamentale. urmând să intre în rândul produselor considerate „Vaci cu lapte”. Dilemele pot evolua în două direcţii: fie să devină vedete din pompări de capital.

1998.. aceasta fiind o cale de succes. este tentantă ideea investirii în aceste produse şi. să-şi încheie ciclul de viaţă ca o activitate povară (faza de declin). Important este ca orice activitate să urmeze această cale. selecţionate. Totuşi. cel mai adesea o singură strategie este posibilă – strategia de abandon. Dacă această strategie se dovedeşte posibilă. când o activitate trece direct din stadiul dilemă în stadiul puncte moarte. o activitate în cursul ciclului său de viaţă trece succesiv prin cele patru cadrane: ea este la început dilemă (faza de lansare).Fig. pentru a le transforma în activităţi vedete. – Management. 247 Tabloul din figura 9. În concluzie. pag. apoi devine vedetă (faza de creştere). există riscul nerecuperării investiţiilor făcute şi. strategia BCG constă în menţinerea unui echilibru între diferitele activităţi generatoare de lichidităţi pentru a fi suficiente asigurării finanţării dezvoltării activităţilor vedete şi a celor dileme selecţionate. cu o activitate în faza de declin. Lichidităţile generate de activităţile vaci de muls vor fi mai întâi utilizate pentru a menţine şi consolida poziţia activităţilor vedete. în consecinţă. În figura 9. Militaru. Bucureşti. Editura Teora. Gh. I. cu o prelungire cât mai mare a stadiului vaci de muls. Este vorba de necesitatea existenţei unui portofoliu echilibrat de activităţi. cu grijă. În derularea acestor strategii există o puternică legătură cu ciclul de viaţă al produselor şi al afacerilor. există şi o cale de eşec. Elemente fundamentale. îşi continuă viaţa sa ca vaca cu lapte (faza de maturitate) pentru ca. 9. în final. Opusă acesteia. retransformarea lor în activităţi vaci de muls. dacă este posibil.6 sunt prezentate trei modele de portofoliu de activităţi: a) Portofoliu îmbătrânit 140 b) Portofoliu tânăr c) Portofoliu echilibrat . În principiu.5 Strategiile normale şi circulaţia fluxului de lichidităţi Sursa: Stăncioiu. Pentru produsele puncte moarte se adoptă o strategie de segmentare de piesă în ideea găsirii ultimului subsegment care mai poate fi exploatat şi de unde ar putea rezulta lichidităţi substanţiale.5 sintetizează strategiile pe care le pot adopta firmele în raport cu unităţile de afaceri plasate în cele patru cadrane. Excedentul va fi folosit pentru mărirea părţii de piaţă a câtorva activităţi dileme. drept urmare.

141 . a dispersării resurselor între prea multe afaceri şi dileme în locul concentrării acestora spre câteva cu şanse reale de a se transforma în vedete. structurii portofoliului de produse şi activităţi ale întreprinderii şi avantajului concurenţial. structurii concurenţei.6 Portofolii de activităţi Sursa : Bâgu. Perfecţionarea proceselor. metodelor şi tehnicilor de lucru este impusă de cele mai multe ori de dezvoltarea unor produse noi. C. O altă potenţială sursă de creare a avantajului concurenţial la scară microeconomică o constituie integrarea cu cele două forme ale sale. în timp ce apariţia unor produse noi este cauzată adesea de revoluţionarea proceselor clasice de fabricaţie. 2000. respectiv. pe orizontală reprezintă extensii ale activităţilor firmei în aval sau în amonte de procesele interne de creare a valorii sau în sensul lărgirii gamei de produse sau servicii. Editura Eficient. Formele concrete de manifestare a inovaţiei sunt:  Inovarea de proces – reprezintă perfecţionarea. poziţiei concurenţiale. Deac. Inabilitatea managerială în folosirea matricei poate genera însă greşeli de natura suprainvestirii în afaceri tip vaci de muls. Analiza avantajului concurenţial Are în vedere. pag. – Strategia firmei.Fig. contextului concurenţial. 9. Este vorba de inovare şi integrare. Reţinem! În concepţia lui Francis Bidault mediile concurenţiale se împart în două categorii: tipurile clasice şi tipurile politizate. V. utilitatea evidentă a matricei BCG rezidă în faptul că oferă o imagine suficient de clară cu privire la modul în care trebuie direcţionate fluxurile interne ale firmei cu un portofoliu diversificat al afacerilor. modernizarea metodelor de obţinere a produsului cu scopul de a genera o creştere a eficienţei economice (în general prin diminuarea semnificativă a costului de fabricaţie)  Inovarea de produs – este legată direct de satisfacerea nevoilor clienţilor Inovarea de produs şi inovarea de proces nu reprezintă forme autonome de manifestare a inovaţiei.173 Cu toate deficienţele pe care le prezintă. a subinvestirii în dileme (ceea ce le împiedică să se transforme în vedete şi le împing spre puncte moarte). Bucureşti. respectiv integrarea verticală şi integrarea orizontală Integrarea pe verticală şi. în principal sursele de creare a avantajului concurenţial.. astfel încât să se îmbunătăţească în perspectivă poziţia competitivă a firmei prin creşterea performanţelor ei economico-financiare pe ansamblul portofoliului. Cunoaşterea mediului concurenţial necesită cercetarea prioritară a cotei de piaţă. F.

medii emergente. a planifica activităţile acesteia şi a acţiona pe pieţele actuale şi potenţiale.Evoluţia cotei de piaţă în raport cu a concurenţilor. medii concurenţiale în decline. sal.Echilibrul exploatării . Managementul concurenţial transformă agentul economic dintr-o entitate predominant introvertită într-o entitate extravertită (deschisă spre mediul global.Energointesivitatea (Cheltuieli energetice/Valoarea adăugată*100) .Nivelul cheltuielilor totale salariale (Chelt. sal. cu feed-back-uri rapide). 142 . pe termen scurt. 2. mediu sau lung.Cheltuielile financiare raportate la cifra de afaceri (ChF/CA*100) ./CA*100 ) .Rezultatul de financiar raportat la cifra de afaceri (Rf /CA*100) . medii de trecere către maturitate. de salariaţi) .Plăţile restante raportate la cifra de afaceri (PR /CA*100) . Primul concept al managementului concurenţial îl constituie etalonarea concurenţei – definit ca procesul de evaluare sistematică a activităţilor unei întreprinderii în raport cu mediul său specific.Rezultatul de exploatare raportat la cifra de afaceri (Rex /CA*100) .Productivitatea aparentă (Cifra de afaceri/Nr./VA*100 sau Chelt. Sunt cinci tipuri clasice de medii concurenţiale: medii fragmentate.Echilibrul financiar ./NP) Tipologia Francis Bidault împarte mediile concurenţiale în două categorii: tipurile clasice şi tipurile politizate. medii concurenţiale globalizate. Al doilea concept al managementului concurenţial este elaborarea diagnosticului în medii concurenţiale.Profitabilitatea structurală . sal.Ponderea cheltuielilor salariale în valoarea adăugată (Chelt.Rezultatul brut al exerciţiului raportat la cifra de afaceri (Rb /CA*100) 3.REZUMATUL TEMEI Managementul concurenţial este sistemul de căutare şi de exploatare sistematică a informaţiilor externe întreprinderii susceptibile de a exercita o influenţă considerabilă asupra viitorului ei. utilizat pentru a stabili strategia de firmă. Mărimile de referinţă în etalonarea concurenţei sunt: 1.Stocurile-total raportate la cifra de afaceri (ST/CA*100) 4.Cota de piaţă .Soldul (creanţe – plăţi restante) raportat la cifra de afaceri (S /CA*100) .Datoriile-total raportate la activele-total (DT/AT*100) . Piaţa . iar al treilea concept este construirea sistemului de management concurenţial.

Analiza avantajului concurenţial are în vedere.Poziţiei concurenţiale .Contextului concurenţial . Structura mediului concurenţial se analizează cu ajutorul unui sistem de indicatori. Imaginea contextului concurenţial este dată de: rivalitatea dintre firmele concurente. puterea de negociere a întreprinderii în relaţiile cu furnizorii şi clienţii. barierele la intrare/ieşire în/din sector.Structurii concurenţei . se face cu ajutorul grilelor de evaluare. indicatorul Gini.T.Cotei de piaţă .Avantajului concurenţial naţional şi internaţional. care sistematizează diversele segmente de afaceri ale firmei după criteriul potenţialului de a aduce venit şi prin acesta identificându-se segmentele având perspective să se dezvolte şi pe cele ce trebuie lichidate sau transformate. Practic.Cunoaşterea mediului concurenţial necesită cercetarea prioritară a : . Este vorba de inovare şi integrare. şi indicele H. Analiza cotei de piaţă are ca indicatori specifici cota de piaţă absolută şi cota de piaţă relativă Evaluarea poziţiei concurenţiale a unei întreprinderi se face în funcţie de un sistem de „factori cheie ai succesului” care au semnificaţia de determinanţi ce diferenţiază întreprinderile performante de celelalte întreprinderi care acţionează într-un sector. indicele H. 143 . dintre care cei mai frecvenţi folosiţi sunt: indicele parţial de concentrare. evaluarea poziţiei concurenţiale a unei firme.Structurii portofoliului de produse şi activităţi ale întreprinderii . Analiza structurii portofoliului de produse şi activităţi ale întreprinderii modelul BCG. în principal sursele de creare a avantajului concurenţial.H.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->