Sunteți pe pagina 1din 8

LEGE Nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonan ei de urgen a Guvernului nr.

34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public , a contractelor de concesiune de lucr ri publice i a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 625 din 20 iulie 2006 Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. ARTICOL UNIC Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, cu urmtoarele modificri i completri: 1. Articolul 1 va avea urmtorul cuprins: "ART. 1 Prezenta ordonan de urgen reglementeaz procedurile de atribuire a contractului de achiziie public, a contractului de concesiune de lucrri publice i a contractului de concesiune de servicii, precum i modalitile de soluionare a contestaiilor formulate mpotriva actelor emise n legtur cu aceste proceduri." 2. La articolul 2, litera f) a alineatului (2) va avea urmtorul cuprins: "f) eficiena utilizrii fondurilor publice;". 3. Articolul 3 va avea urmtorul cuprins: "ART. 3 n sensul prezentei ordonane de urgen, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii: a) acceptarea ofertei ctigtoare - actul juridic prin care autoritatea contractant i manifest acordul de a se angaja juridic n contractul de achiziie public ce va fi ncheiat cu ofertantul a crui ofert a fost desemnat ctigtoare; b) acord-cadru - nelegerea scris intervenit ntre una sau mai multe autoriti contractante i unul sau mai muli operatori economici, al crei scop este stabilirea elementelor/condiiilor eseniale care vor guverna contractele de achiziie public ce urmeaz a fi atribuite ntr-o perioad dat, n mod special n ceea ce privete preul i, dup caz, cantitile avute n vedere; c) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura n cazul unei proceduri de licitaie restrns, negociere sau dialog competitiv; d) candidatur - documentele prin care un candidat i demonstreaz situaia personal, capacitatea de exercitare a activitii profesionale, situaia economic i financiar, capacitatea tehnic i profesional, n vederea obinerii invitaiei de participare pentru depunerea ulterioar a ofertei, n cazul aplicrii unei proceduri de licitaie restrns, negociere sau dialog competitiv; e) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect n cadrul unui concurs de soluii; f) contract de achiziie public - contractul care include i categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, ncheiat n scris ntre una sau mai multe autoriti contractante, pe de o parte, i unul sau mai muli operatori economici, pe de alt parte, avnd ca obiect execuia de lucrri, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, n sensul prezentei ordonane de urgen; g) contract de concesiune de lucrri publice - contractul care are aceleai caracteristici ca i contractul de lucrri, cu deosebirea c n contrapartida lucrrilor executate contractantul, n calitate de concesionar, primete din partea autoritii contractante, n calitate de 1 LEGE Nr. 337 din 17 iulie 2006

concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrrilor pe o perioad determinat sau acest drept nsoit de plata unei sume de bani prestabilite; h) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleai caracteristici ca i contractul de servicii, cu deosebirea c n contrapartida serviciilor prestate contractantul, n calitate de concesionar, primete din partea autoritii contractante, n calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioad determinat sau acest drept nsoit de plata unei sume de bani prestabilite; i) contractant - ofertantul care a devenit, n condiiile legii, parte ntr-un contract de achiziie public; j) documentaie de atribuire - documentaia ce cuprinde toate informaiile legate de obiectul contractului de achiziie public i de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dup caz, documentaia descriptiv; k) drept special sau exclusiv - dreptul care rezult din orice form de autorizare acordat, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competent i care are ca efect rezervarea desfurrii de activiti n domeniul anumitor servicii publice numai de ctre una sau de ctre un numr limitat de persoane, afectnd n mod substanial posibilitatea altor persoane de a desfura o astfel de activitate; l) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile ulterioare; m) ntreprindere public - persoana juridic ce desfoar activiti economice i asupra creia se exercit direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaiilor financiare sau a regulilor specifice prevzute n actul de nfiinare a ntreprinderii respective, influena dominant a unei autoriti contractante, astfel cum este definit aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumia de exercitare a influenei dominante se aplic n orice situaie n care, n raport cu o astfel de persoan, una sau mai multe autoriti contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se afl, direct ori indirect, n cel puin unul dintre urmtoarele cazuri: - dein majoritatea capitalului subscris; - dein controlul majoritii voturilor n organul de conducere, cum ar fi adunarea general; - pot numi n componena consiliului de administraie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumtate din numrul membrilor acestuia; n) licitaie electronic - procesul repetitiv realizat dup o prim evaluare complet a ofertelor, n care ofertanii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preurile prezentate i/sau de a mbunti alte elemente ale ofertei; evaluarea final trebuie s se realizeze n mod automat prin mijloacele electronice utilizate; o) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea i stocarea de date care sunt difuzate, transmise i recepionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; p) ofertant - oricare operator economic care a depus ofert; q) ofert - actul juridic prin care operatorul economic i manifest voina de a se angaja din punct de vedere juridic ntr-un contract de achiziie public; oferta cuprinde propunerea financiar i propunerea tehnic; r) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrri - persoan fizic/juridic, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate n domeniul care ofer n mod licit pe pia produse, servicii i/sau execuie de lucrri; s) operatorul sistemului electronic de achiziii publice - persoan LEGE Nr. 337 din 17 iulie 2006 2

juridic de drept public care asigur autoritilor contractante suportul tehnic destinat aplicrii, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire; ) procedur de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractant i de ctre candidai/ofertani pentru ca acordul prilor privind angajarea n contractul de achiziie public s fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaia deschis, licitaia restrns, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluii; t) propunere financiar - parte a ofertei ce cuprinde informaiile cu privire la pre, tarif, alte condiii financiare i comerciale corespunztoare satisfacerii cerinelor solicitate prin documentaia de atribuire; ) propunere tehnic - parte a ofertei elaborat pe baza cerinelor din caietul de sarcini sau, dup caz, din documentaia descriptiv; u) "scris" sau "n scris" - orice ansamblu de cuvinte i cifre care pot fi citite, reproduse i apoi comunicate. Acest ansamblu poate include i informaii transmise i stocate prin mijloace electronice; v) sistemul electronic de achiziii publice - SEAP - desemneaz sistemul informatic de utilitate public, accesibil prin internet la o adres dedicat, utilizat n scopul aplicrii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire; x) Tratat - Tratatul pentru nfiinarea Comunitii Europene, ncheiat la 25 martie 1957, cu modificrile i completrile ulterioare; y) vocabularul comun al achiziiilor publice - CPV - desemneaz nomenclatorul de referin aplicabil contractelor de achiziie public, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European i al Consiliului privind vocabularul comun al achiziiilor publice, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurnd corespondena cu alte nomenclatoare existente; z) zile - zilele calendaristice, n afara cazului n care se menioneaz c sunt zile lucrtoare." 4. La capitolul I, dup titlul seciunii a 3-a se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmtorul cuprins: "ART. 3^1 Contractele de achiziie public sunt: a) contracte de lucrri; b) contracte de furnizare; c) contracte de servicii." 5. La articolul 4, litera c) a alineatului (1) va avea urmtorul cuprins: "c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcii care corespunde necesitii i obiectivelor autoritii contractante, n msura n care acestea nu corespund prevederilor lit. a) i b)." 6. La articolul 5, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins: "(2) Contractul de achiziie public ce are ca obiect principal furnizarea de produse i, cu titlu accesoriu, operaiuni/lucrri de instalare i punere n funciune a acestora este considerat contract de furnizare." 7. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: "ART. 6 (1) Contractul de servicii este acel contract de achiziie public, altul dect contractul de lucrri sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevzute n anexele nr. 2A i 2B." 8. La articolul 9, litera c) va avea urmtorul cuprins: "c) atribuirea contractului de achiziie public de ctre un operator economic, n cazul n care respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, de ctre o autoritate LEGE Nr. 337 din 17 iulie 2006 3

contractant;". 9. La articolul 12, litera b) va avea urmtorul cuprins: "b) ndeplinirea contractului necesit impunerea unor msuri speciale de siguran, pentru protejarea unor interese naionale, potrivit prevederilor legale n vigoare;". 10. La articolul 12, litera c) se abrog. 11. La articolul 13, litera a) va avea urmtorul cuprins: "a) are ca obiect cumprarea sau nchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cldiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se ncheie, indiferent de form, n legtur cu contractul de cumprare sau de nchiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonane de urgen;". 12. La articolul 14, litera c) a alineatului (1) i alineatul (2) vor avea urmtorul cuprins: "c) aplicrii unei proceduri specifice unor organisme i instituii. (2) Autoritile contractante au obligaia de a informa Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice asupra acordurilor prevzute la alin. (1) lit. a), existente n domeniul lor de activitate." 13. La articolul 15, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: "ART. 15 (1) Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractului de servicii unei alte autoriti contractante sau unei asocieri de autoriti contractante, n cazul n care acestea beneficiaz de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, n virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, n msura n care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului." 14. La articolul 18, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins: "(2) Autoritatea contractant are dreptul de a organiza un concurs de soluii, respectiv o procedur special prin care achiziioneaz, ndeosebi n domeniul amenajrii teritoriului, al proiectrii urbanistice i peisagistice, al arhitecturii sau n cel al prelucrrii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concureniale de ctre un juriu, cu sau fr acordarea de premii." 15. Articolul 19 va avea urmtorul cuprins: "ART. 19 Autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona direct produse, servicii sau lucrri, n msura n care valoarea achiziiei, estimat conform prevederilor seciunii a 2-a a prezentului capitol, nu depete echivalentul n lei a 5.000 euro pentru fiecare achiziie de produse, serviciu sau lucrare. Achiziia se realizeaz pe baz de document justificativ care, n acest caz, se consider a fi contract de achiziie public, iar obligaia respectrii prevederilor prezentei ordonane de urgen se limiteaz numai la prevederile art. 204 alin. (2)." 16. La articolul 20, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: "ART. 20 (1) Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul de achiziie public prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis sau licitaie restrns." 17. La articolul 21, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: "ART. 21 (1) Orice autoritate contractant are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prevzute la art. 18, prin utilizarea mijloacelor electronice." 18. La articolul 49, dup alineatul (6), se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmtorul cuprins: "(7) Regia Autonom "Monitorul Oficial" public anunurile transmise spre publicare n cel mult 8 zile de la data nregistrrii acestora. n cazul anunului de participare prevzut la art. 114, Regia Autonom LEGE Nr. 337 din 17 iulie 2006 4

"Monitorul Oficial" public anunul respectiv n cel mult 4 zile de la data nregistrrii." 19. Articolul 67 va avea urmtorul cuprins: "ART. 67 Persoana fizic sau juridic care a participat la ntocmirea documentaiei de atribuire are dreptul, n calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai n cazul n care implicarea sa n elaborarea documentaiei de atribuire nu este de natur s distorsioneze concurena." 20. Articolul 68 va avea urmtorul cuprins: "ART. 68 Persoanele fizice sau juridice care particip direct n procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanciunea excluderii din procedura de atribuire." 21. La articolul 69, literele a) i c) vor avea urmtorul cuprins: "a) persoane care dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertani/candidai sau subcontractani ori persoane care fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertani/candidai sau subcontractani; ....................................................................... ... c) persoane despre care se constat c pot avea un interes de natur s le afecteze imparialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor." 22. La articolul 110, partea introductiv i litera a) ale alineatului (1) vor avea urmtorul cuprins: "ART. 110 (1) Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de negociere, cu publicarea prealabil a unui anun de participare, n urmtoarele cazuri: a) atunci cnd, n urma aplicrii licitaiei deschise, licitaiei restrnse sau a dialogului competitiv, nu a fost depus nicio ofert sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere n acest caz este posibil numai dup anularea procedurii iniiale de licitaie deschis, licitaie restrns sau dialog competitiv i numai dac cerinele iniiale prevzute n documentaia de atribuire nu sunt modificate substanial;". 23. La articolul 119, literele b) i c) vor avea urmtorul cuprins: "b) adresa la care vor avea loc negocierile i data lansrii acestora; c) limba/limbile n care se vor derula negocierile;". 24. La articolul 122, litera a) se abrog. 25. La articolul 151, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: "ART. 151 (1) Autoritatea contractant are dreptul de a utiliza un sistem de achiziie dinamic numai prin intermediul SEAP i numai pentru achiziia unor produse de uz curent, ale cror caracteristici general disponibile pe pia satisfac nevoile autoritii contractante." 26. La articolul 177, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins: "(4) n cazul utilizrii listelor oficiale ale operatorilor economici desemnai, autoritile contractante vor solicita adeverine suplimentare, care s ateste ndeplinirea obligaiilor de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale, n conformitate cu prevederile legale n vigoare." 27. La articolul 181, litera a) va avea urmtorul cuprins: "a) este n stare de faliment ori lichidare, afacerile i sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este ntr-o 5 LEGE Nr. 337 din 17 iulie 2006

situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege;". 28. La articolul 188, dup litera f) a alineatului (3) se introduce o nou liter, litera g), cu urmtorul cuprins: "g) informaii privind partea/prile din contract ce urmeaz s fie ndeplinite de ctre subcontractani i specializarea acestora." 29. La articolul 190, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins: "(2) n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz capacitatea tehnic i profesional invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu prevederile alin. (1), de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziie ofertantului/candidatului resursele tehnice i profesionale invocate. Persoana care asigur susinerea tehnic nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 i 181." 30. La articolul 215, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmtorul cuprins: "(2) Restricionarea nejustificat a accesului la dosarul achiziiei publice atrage sancionarea de ctre Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice a conductorului autoritii contractante, conform prevederilor prezentei legi." 31. La articolul 225, litera a) va avea urmtorul cuprins: "a) concesionarul s atribuie contracte unor tere pri, ntr-un procent de minimum 30% din valoarea total a lucrrilor care fac obiectul concesiunii, lsnd candidailor posibilitatea de a majora partea/prile din contract pe care urmeaz s le subcontracteze;". 32. La articolul 235, litera b) va avea urmtorul cuprins: "b) livrarea de combustibili gazoi, energie termic sau energie electric prin reele de natura celor prevzute la lit. a)." 33. Articolul 236 va avea urmtorul cuprins: "ART. 236 Livrarea combustibililor gazoi sau a energiei termice prin reelele publice de o autoritate contractant din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consider activitate relevant n sensul art. 235, dac se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii: a) operatorul economic produce energia termic sau combustibilii gazoi ca o consecin inevitabil a unei alte activiti dect cele considerate de prezenta ordonan de urgen ca fiind activiti relevante; b) livrarea de combustibili gazoi sau de energie termic prin reelele publice este fcut numai cu scopul de a exploata n mod economic aceast producie, iar cifra de afaceri rezultat din alimentarea reelelor respective nu depete 20% din cifra de afaceri total realizat, avndu-se n vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul n curs." 34. Articolul 237 va avea urmtorul cuprins: "ART. 237 Livrarea energiei electrice prin reelele publice de o autoritate contractant din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se consider activitate relevant n sensul art. 235, dac se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii: a) operatorul economic produce energia electric n scopul efecturii unei alte activiti dect cele considerate de prezenta ordonan de urgen ca fiind activiti relevante; b) livrarea de energie electric prin reelele publice depinde doar de consumul propriu al operatorului economic, iar cantitatea transportat prin reelele respective nu depete 30% din producia total de energie electric a acestuia, avndu-se n vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul n curs." 35. La articolul 238, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: LEGE Nr. 337 din 17 iulie 2006 6

"ART. 238 (1) Este considerat activitate relevant n sectorul de utilitate public prevzut la art. 229 alin. (2) lit. c) punerea la dispoziie sau exploatarea de reele destinate s asigure, n beneficiul publicului, servicii de transport pe calea ferat i servicii de transport terestru de cltori, pe baz de grafic, cum ar fi transportul n comun cu autobuze, tramvaie, metrou, troleibuze sau transport pe cablu." 36. Articolul 239 va avea urmtorul cuprins: "ART. 239 Prestarea de servicii de transport efectuate cu autobuze nu este considerat activitate relevant n cazul n care i ali operatori economici au dreptul s presteze acelai tip de servicii, n aceeai zon geografic i n aceleai condiii ca i autoritile contractante." 37. La articolul 252, litera g) va avea urmtorul cuprins: "g) atunci cnd produsele pot fi achiziionate n condiii deosebit de avantajoase de la un operator economic care i lichideaz definitiv afacerile, de la un administrator judiciar care administreaz afacerile unui operator economic n stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic n stare de faliment sau lichidare ori printr-o alt procedur similar cu cele anterioare, reglementat prin lege;". 38. La articolul 255, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: "ART. 255 (1) Persoana care se consider vtmat ntr-un drept al su ori ntr-un interes legitim printr-un act al autoritii contractante, cu nclcarea dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdicional, n condiiile prezentei ordonane de urgen, sau n justiie, n condiiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile ulterioare." 39. La articolul 257, alineatul (3) va avea urmtorul cuprins: "(3) n activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar edinele Consiliului sunt legal constituite n prezena majoritii membrilor acestuia." 40. La articolul 266, litera a) a alineatului (1) va avea urmtorul cuprins: "a) s soluioneze contestaiile formulate n cadrul procedurii de atribuire, nainte de ncheierea contractului, prin complete specializate, constituite conform regulamentului de organizare i funcionare, potrivit art. 291;". 41. La articolul 278, alineatul (8) va avea urmtorul cuprins: "(8) Consiliul poate obliga, la cerere, partea n culp la plata cheltuielilor efectuate n cursul soluionrii contestaiei." 42. La articolul 279, alineatele (1) i (3) vor avea urmtorul cuprins: "ART. 279 (1) Decizia Consiliului privind modul de soluionare a contestaiei se adopt cu votul majoritii membrilor completului, acetia neavnd posibilitatea de a se abine. ....................................................................... ... (3) Decizia Consiliului, adoptat potrivit alin. (1), va fi motivat i comunicat n scris prilor, n termen de 5 zile de la pronunare. Decizia va fi publicat pe pagina de internet a Consiliului." 43. La articolul 280, alineatul (5) va avea urmtorul cuprins: "(5) Deciziile Consiliului privind soluionarea contestaiei i obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plngere, n termen de 10 zile de la comunicare, att pe motive de nelegalitate, ct i de netemeinicie, potrivit art. 283." 44. La articolul 283, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins: LEGE Nr. 337 din 17 iulie 2006 7

"(2) Plngerea va fi soluionat n complet format din 3 judectori." 45. La articolul 286, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins: "(2) n cazul n care persoana care se consider vtmat solicit plata de despgubiri, atunci aceasta trebuie s fac dovada c: a) prevederile prezentei ordonane de urgen au fost nclcate; i b) ar fi avut o ans real de a ctiga contractul, iar aceasta a fost compromis ca urmare a nclcrii prevederilor prezentei ordonane de urgen." 46. Articolul 288 se abrog. 47. La articolul 293, litera m) va avea urmtorul cuprins: "m) refuzul de a transmite Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice informaiile referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public, pe care aceasta are dreptul s le solicite conform prevederilor legale." 48. La articolul 295, alineatul (3) se abrog. 49. La articolul 301, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: "ART. 301 (1) Operatorul SEAP este Inspectoratul General pentru Comunicaii i Tehnologia Informaiei." 50. La articolul 303, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins: "ART. 303 (1) Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice elaboreaz norme de aplicare a prezentei ordonane de urgen, inclusiv modelul contractului de achiziie public, al contractului de concesiune de lucrri publice i al contractului de concesiune de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului n termen de 60 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a prezentei ordonane de urgen." 51. Dup articolul 304 se introduce un nou articol, articolul 304^1, cu urmtorul cuprins: "ART. 304^1 ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice va ine Registrul de monitorizare a contractelor de achiziii publice, n care sunt nregistrate contractele cu o valoare mai mare de 100.000 euro." 52. La anexa 3A, seciunea "Anunul de participare pentru contractele de achiziie public", litera (c) a punctului 3 i punctul 23 vor avea urmtorul cuprins: "3. [...] (c) Dup caz, se precizeaz dac urmeaz s fie ncheiat un acord-cadru; ....................................................................... ... 23. Criteriul de atribuire a contractului: "preul cel mai sczut" sau "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic", precum i ponderea lor se precizeaz doar n cazul n care nu figureaz n documentaia de atribuire ori, n cazul aplicrii dialogului competitiv sau negocierii, n documentaia descriptiv." Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR BOGDAN OLTEANU PREEDINTELE SENATULUI NICOLAE VCROIU --------------LEGE Nr. 337 din 17 iulie 2006 8