Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE


MASTERAT ANUL II
FINANTE BANCI ASIGURARI

ESTIMAREA REZERVELOR TEHNICE IN ASIGURARILE


DE BUNURI LA SOCIETATEA DE ASIGURARI ARDAF

Profesor Coordonator:
Lector Univ Dr: Corneliu Bente

Masterand:
Portan Monica Madalina

CUPRINS:

Pagina

1.Profilul companiei de asigurari. .............................................................


2.Estimarea rezervelor totale..... 5
a.
a.1
b.
c.

Metoda Chain-Ladder de baza.5


Metoda Chain Ladder cu inflatie...8
Metoda costului mediu per dauna.. 14
Metoda ratei daunei..19

3.Rezerva de daune neavizate............20

4.Rezerva de egalizare..21

PROFILUL COMPANIEI

ARDAF Societate de Asigurare i Reasigurare,este activa pe piata din anul


1992, are sediul central in Bucuresti. Societatea ARDAF este pozitionata in
elita asiguratorilor din Romania.Autorizata de Comisia de Supraveghere a
Asigurarilor pentru practicarea claselor de asigurari prevazute de
legislatie,ARDAF ofera o gama complexa de produse si servicii de
asigurari.ARDAF este prima societate de asigurari din Romania al carei
Sistem de Management al Calitatii a fost certificat conform standardului EN
ISO 9001:2000,inca din anul 2003. Societatea ARDAF este membru
fondator al Uniunii Nationale al Societatilor de Asigurare si Reasigurare din
Romania(UNSAR) si al Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din
Romania(BAAR).
CATEGORII DE ASIGURARI PRACTICATE DE COMPANIE
Prezentarea claselor de asigurari practicate si informatii generale
privind produsele de asigurare
ARDAF Asigurare si Reasigurare activeaza in domeniul asigurarilor
generale si ofera clientilor sai persoane fizice si juridice:
B. Asigurari generale
Clasa 1 Asigurari de accidente (inclusiv accidentele de munca si bolile
profesionale):
- Asigurarea de accidente persoane
- Asigurarea de accidente a elevilor si studentilor si a cadrelor dactice
- Asigurarea de accidente a calatorilor
- Asigurarea de accidente a persoanelor din autovehicule
Clasa 3 Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat
feroviare):
- Asigurare facultativa a autovehiculelor pentru avarii si furt CASCO
Clasa 5 Asigurari de mijloace de transport aeriene:
- Asigurarea facultativa a aeronavelor;
Clasa 6 Asigurari de mijloace de trasport navale ( maritime, fluviale,
lacustre, canale navigabile):
- Asigurarea navalor maritime si fluviale;
- Asigurarea navalor in constructie;
Clasa 7 Asigurari de bunuri in transit:
- Asigurarea bunurilor pe timpul transportului - CARGO
- Asigurarea banilor si/sau valorilor
Clasa 8 Asigurari de incendiu si alte calamitati natural:
3

- Asigurarea locuintelor si a bunurilor casnice


- Asigurarea cladirilor si a continutului
- Asigurarea lucrarilor de constructii montaj
Clasa 9 Alte asigurari de bunuri;
Clasa 11 Asigurari de raspundere civila a mijloacelor de trasport
aerian;
- Asigurarea de raspundere civila a aeronavelor;
Clasa 12 Asigurari de raspundere civila a mijloacelor de transport
naval;
- Asigurarea de raspundere civila a mijloacelor de transport naval si fluvial;
Clasa 13 Asigurari de raspundere civila generala:
Asigurarea de raspundere civila legala
- fata de terti
- a producatorului
- a proprietarului de imobile fata de chiriasii sai
- a antreprenorului lucrarilor de constructii - montaj
- a prestatorului de servicii
- a societatilor specializate in servicii de paza si securitate
- a unitatilor turistice si hoteliere
- a unitatilor de ser vice auto
- a transportatorului in calitate de caraus, pentru marfurile transportate cu
autovehicule (CMR)
Asigurarea de raspundere civila profesionala
- a avocatilor
- a notarilor publici
- a expertilor contabili, a contabililor autorizati, a evaluatorilor si expertilor
tehnici
- a functionarilor publici
- decurgand din practica medicala
- a agentiilor de turism
- a agentilor de asigurare
- operatorilor de trans port rutier
Asigurarea de raspundere a operatorului portuar;
Asigurare de raspundere civila a reparatorului de nave;

Clasa 14 Asigurari de credite:


4

- Asigurarea creditelor
Clasa 15 Asigurari de garantii:
- Asigurarea garantiilor
- Asig. de neplata salarii pers. navigant
Clasa 18 Asigurari de asistenta a persoanelor aflate in dificultate in
cursul deplasarilor sau absentelor de la domiciliu ori de la locul de
resedinta permanenta.
- Asigurarea medicala pentru calatorii in strainatate
- Asistenta medicala pentru cetatenii straini rezidenti in Romania

1. Estimarea rezervelor totale .


Pentru estimarea rezervelor totale care se vor efectua pentru tot portofoliul
de daune nelichidate se utilizeaza urmatoarele metode statistice:
a.Metoda Chain- Ladder de baza.
b.Metoda costului mediu per dauna.
c.Metoda ratei daunei.
a.Metoda Chain Ladder de baza metoda de estimare a rezervelor
pentru daunele nelichidate.
Pentru aplicarea metodei datele sunt prezentate sub forma de tabele de
dezvoltare de genul celui de mai jos.
Daunele platite necumulate in perioada 2005-2009 pentru societatea de
asigurari ARDAF se afla in tabelul de dezvoltare:
Tabel de dezvoltare :

Mii LEI

An
de
Anul de dezvoltare
origine
0
1
2
2005
91.151,45 41.325,56 35.230,48
2006
66.443,75 113.562,44 78.122,0
0
2007
104.065,7 53.223,70 38.541,36
6
2008
37.829,78 51.125,64
2009
376.942,10

3
4
29.555,63 25.788,41
55.672,8
8

In prima etapa se calculeaza daunele in fiecare an de origine , datele


cumulate fiind prezentate in tabelul de mai jos:

Tabel de dezvoltare :

Mii LEI

An
de
Anul de dezvoltare
origine
0
1
2
2005
91.151,45 132.477,01 167.707,49
2006
66.443,75 180.006,1 258.128,1
9
9
2007
104.065,7 157.289,46 195.830,8
6
2
2008
37.829,78 88.955,42 C08,2
2009
376.942,10 C09,1
C09,2

3
197.263,12
313.801,0
7
C07,3

4
223.051,53
C06,4

C08,3
C09,3

C08,4
C09,4

C08,4

A doua etapa presupune determinarea factorilor de dezvoltare prin


impartirea sumelor cumulate pe fiecare coloana cu cele din coloana
precedenta fara ultimul termen:
r 0,1= 132477,01+ 180006,19+157289,46+88955,42 = 558728,08 = 1.8655
91151,45+66443,75+104065,76+37829,78
299490,74
r 1,2= 167707,49+258128,19+195830,82=
132477,01+180006,19+157289,46

621666,5 = 1.2735
469772,66

r 2,3=197263,12+313801,07 = 511064,19 =1.2001


167707,49+258128,19
425835,68
r 3,4=223051,53 = 1.1307
197263,12

In continuare folosind factorii de dezvoltare estimam daunele utilizate


cumulate prin inmultirea ultimei celule din fiecare an cu factorii de
dezvoltare aferenti pentru fiecare celula necompletata:
C 09.1=376.942,10* r 0.1= 703 185,488
C 09.2=376.942,10* r 0.1* r 1,2= 899 506,719
C 09.3=376.942,10* r 0.1* r 1.2* r 2.3= 1 074 697,61
C 09.4=376.942,10* r 0.1 *r 1.2 *r 2.3 *r 3.4 = 1 215 160,59
C 08.2=88.955,42* r 1.2= 113 284,727
C 08.3=88.955,42* r 1.2* r 2.3= 135 953,001
C 08.4=88.955,42* r 1.2* r 2.3 *r 3.4 = 153 722,058
C 07.3=195.830,82* r 2.3= 235 016,567
C 07.4=195.830,82* r 2.3 r 3.4= 265 733,232
C 06.4=313.801,07* r 3.4= 354 814,87
Tabelul de dezvoltare ce contine daunele nelichidate cumulate initiale si
estimate este urmatorul :
An de
origine
2005
2006
2007
2008
2009

Anul de dezvoltare
0
1
2
91.151,45 132.477,01 167.707,49
66.443,75 180.006,19 258.128,19
104.065,7 157.289,46 195.830,82
6
37.829,78 88.955,42
113284,72
7
376.942,10 703185,48 899506,71
8
9

3
197.263,12
313.801,07
235016,56
7
135953,00
1
1074697,6
1

4
223.051,53
354814,87
265733,232
153722,058
1215160,59

Rezerva pentru daunele nelichidate RDN la sfarsitul anului 2009 se obtine


prin insumarea diferentelor dintre ultima celula a fiecarui an si ultima celula
cunoscuta a anului respectiv:
RDN2009=(1215160,59-376942,10)+(153722,058-88955,42)+(265733,232195830,82)+(354814,87-313801,07) = 838218,49+64766,638+69902,412+

41013,8 = 1 013 901,34


Aceasta valoare inregistrata pentru rezerva pentru daune nelichidate este
calculata fara a se tine cont de inflatie.
a.1.Metoda Chain Ladder cu inflatie.
Aceata metoda presupune luarea in considerare a indicelui inflatiei aplicat
daunelor din anii anteriori precum si indicele prognozat aplicat daunelor
estimate.
Daunele platite necumulate pentru societatea de asigurare sunt prezentate in
tabelul de mai jos:
Tabel de dezvoltare :

Mii LEI

An
de
Anul de dezvoltare
origine
0
1
2
2005
91.151,45 41.325,56 35.230,48
2006
66.443,75 113.562,44 78.122,0
0
2007
104.065,7 53.223,70 38.541,36
6
2008
37.829,78 51.125,64
2009
376.942,10

3
4
29.555,63 25.788,41
55.672,8
8

Rata anuala a inflatiei la mijlocul fiecarui an in perioada analizata a fost:


Rata anuala a inflatiei:
9,0%
6,56%
4,84%
7,85%

2005
2006
2007
2008

Datele sunt preluate de pe site-ul www.insse.ro


Matricea inflatiei:
2005

2006

2007

2008

2009

0.090
1.090
1.313

0.0656
1.0656
1.204

0.0484
1.0484
1.130

0.0785
1.0785
1.0785

0.000
1.000
1.000

Celulele respective au fost calculate astfel:


1.313=1.090*1.0656*1.0484*1.0785
1.204=1.0656*1.0484*1.0785
1.130=1.0484*1.0785
Tabelul de dezvoltare pentru inflatie este prezentat mai jos:

Tabel de dezvoltare :
An
de
origine
2005
2006
2007
2008
2009

0
1.313
1.204
1.130
1.0785
1.000

Mii LEI
Anul de dezvoltare j
1
2
3
1.204
1.130
1.0785
1.130
1.0785
1.000
1.0785
1.000
1.000

4
1.000

Daunele ajustate prin inflatie se calculeaza prin inmultirea celula cu celula a


datelor din tabelele de dezvolatare care contin daunele initiale si inflatia .
Tabelul nou obtinut contine daunele exprimate in preturi actuale.
Tabel de dezvoltare:
An
de
origine
2005
2006
2007
2008

0
119 682
79 998
117 594
40 799

Mii LEI
Anul de dezvoltare j
1
2
3
49 756
39 810
31 876
128 326 84 255
55 673
57 402
38 541
51 126

4
25 788

2009

376 942

In continuare se aplica metoda Chain Ladder de baza avand ca intrare


ultimul tabel de dezvoltare. Astfel se cumuleaza daunele obtinandu-se
urmatorul tabel de dezvoltare:
Tabel de dezvoltare:
An de origine
2005
2006
2007
2008
2009

0
119 682
79 998
117 594
40 799
376 942

MII LEI
Anul de dezvoltare j
1
2
3
169 438 209 248 241 124
208 324 292 579 348 252
174 996 213 537
91 925

Calculam factorii de dezvoltare aferenti fiecarei perioade :


r 0.1= 169438+208324+174996+91925 =644 683 = 1.8004
119682+79998+117594+40799
358 073

r 1.2=209248+292579+213537 = 715 364 = 1.2941


169438+208324+174996 552 758
r 2.3= 241124+348252= 589 376 = 1.1744
209248+292579 501 827
r 3.4 = 266912= 1.1069
241124

10

4
266 912

Estimam daunele nelichidate cumulate utilizand factorii de dezvoltare


calculati anterior.
Tabel de dezvoltare:

Mii LEI

An
de
origine
0
2005
119 682
2006
79 998
2007
117 594

Anul de dezvoltare j
1
2
169 438
209 248
208 324
292 579
174 996
213 537

2008

91 925

40 799

118960.14
3

3
241 124
348 252
250777.85
3
139706.792

Pentru anul 2009


C2009.1=376 942*r 0.1= 678 646.377
C 2009.2= 376 942* r0.1* r 1.2= 878 236.276
C 2009.3=376 942*r 0.1*r 1.2* r 2.3= 1 031 400.68
C 2009.4=376 942*r 0.1*r 1.2*r 2.3*r 3.4= 1 141 657.41
Pentru anul 2008
C 2008.2=91 925*r 1.2= 118 960.143
C 2008.3=91 925*r 1.2 * r 2.3= 139 706.792
C 2008.4=91 925*r 1.2*r 2.3*r 3.4= 154 641.448
Pentru anul 2007
C 2007.3=213 537*r 2.3= 250 777.853
C 2007.4=213 537*r 2.3*r 3.4= 277 586.005

11

4
266 912
385480.139
277586.005
154641.448

Pentru anul 2006


C2006.4= 348 252*r 3.4= 385 480.139
Pentru a determina daunele estimate in valori simple se scad daunele
cumulate din tabelul anterior coloana cu coloana si se obtine:
Tabel de dezvoltare:
Mii LEI
An
origine
2005
2006
2007
2008
2009

de

Anul de dezvoltare j
0
1
2
119 682 49 756
39 810
79 998
128 326
84 255
117 594 57 402
38 541
40 799
51 126
27 035.143
376 942 301704.37 199589.899
7

3
4
31 876
25 788
55 673
37 228.139
37 240.853 26 808.152
20 746.649 14 934.656
153164.40 110256.73
4

Inflatia in perioada analizata se situeaza intre 4.84% si 9% iar cea


prognozata pentru perioada 2010-2012 este prezentata in tabelul de mai jos:
Rata anuala a inflatiei:
5,59%

2009
2010
2011
2012

3.6%
3.2%
2.8%

Matricea inflatiei:
2009
0
1
1

2010
0.036
1.035
1.035

2011
0.032
1.032
1.0681

Datele din tabel au fost obtinute astfel:

12

2012
0.028
1.028
1.0980

2013
0.024
1.024
1.1243

1.035*1.032*1.028*1.024= 1.1243
1.035*1.032*1.028= 1.0980
1.035*1.032= 1.0681
Tabelul de dezvoltare pt inflatia viitoare se constituie pe baza datelor .

An de origine

Anul de dezvoltare j
1
2
3

0
2005
2006
2007
2008
2009

1.000

1.000
1.035
1.0681

1.000
1.035

1.000
1.035
1.0681
1.0980

4
1.000
1.035
1.0681
1.0980
1.1243

Se ajusteaza daunele necumulate cu inflatia viitoare prin inmultirea datelor


celula cu celula din tabelul de dezvoltare pentru inflatia viitoare si daunele
estimate in valori simple.
Tabel de dezvoltare.
An
de
origine
2005
2006
2007
2008
2009

0
119 682
79 998
117 594
40 799
376 942

Mii LEI
Anul de dezvoltare j
1
2
49 756
39 810
128 326
84 255
57 402
38 541
51 126
27 981.373
312264.03 213181.971

1.035*37 228.139= 38 531.123


1.0681*26 808.152= 28 633.787

13

3
31 876
55 673
38 544.282
22 159.495
168174.51
6

4
25 788
38 531.123
28 633.787
16 398.252
123961.642

Pe baza tabelului anterior se determina daunele cumulate prin insumarea


datelor coloana cu coloana:

Tabel de dezvoltare.
An de origine
2005
2006

Anul de dezvoltare j
0
1
2
3
4
119682 169 438
209 248
241 124
266 912
79 998 208 324
292579
348 252
386 783.123

2007

117594 174 996

2008

40 799

91 925

213 537

252081.28
2
119906.373 142065.86
8

280 715.069
158 464.12

Rezerva pentru daune nelichidate la 31.12.2009 este:


RDN=(1194524.16-376942)+(158464.12-91925)+(280715.069213537)+(386783.123-348252)
=817 582.16+66 539.12+67 178.069+38 531.123= 989 830.472
Daunele nelichidate estimate a se plati in perioada 2007-2009se calculeaza
astfel:
2010: 312 264.03+27 981.373+38 544.282+38 531.123= 417 320.808
2011: 213 181.971 +22 159.495+28 633.787= 263 975.253
2012: 168 174.516 +16 398.252= 184 572.768
2013: 123 961.642
b.Metoda costului mediu per dauna.
Aceasta metoda o vom aplica pentru compania de asiguari ARDAF pornind
de la urmatorele date de dezvoltare:

14

An
de
Anul de dezvoltare
origine
0
1
2
2005
91.151,45 132.477,01 167.707,49
2006
66.443,75 180.006,1 258.128,1
9
9
2007
104.065,7 157.289,46 195.830,8
6
2
2008
37.829,78 88.955,42 C08,2
2009
376.942,10 C09,1
C09,2

3
197.263,12
313.801,0
7
C07,3

4
223.051,53
C06,4

C08,3
C09,3

C08,4
C09,4

C07,4

Numarul cumulat al daunelor raportate este prezentat in tabelul de mai jos:


An
de
origine
2005
2006
2007
2008
2009

0
644
538
728
882
763

Anul de dezvoltare
1
2
680
755
587
609
584
661
947

3
820
726

4
915

Primul pas in aplicarea acestei metode consta in determinarea daunei medii


prin impartirea datelor din primul tabel la datele din cel de-al doilea celula
cu celula,rezultatele fiind cuprinse in tabelul de mai jos:
An
de
origine
2005
2006
2007
2008
2009

Anul de dezvoltare
0
1
2
141.539 194.819
222.129
123.501 306.654
423.855
142.947 269.331
296.264
42.890 93.933
494.026

3
240.564
432.232

4
243.772

Urmatorul pas presupune aplicarea metodei Chain -Ladder de baza pentru


ultimele doua tabele de dezvoltare .

15

An
de
origine
2005
2006
2007
2008

0
644
538
728
882

2009

763

Anul de dezvoltare
1
2
680
755
587
609
584
661
947
1036.01
8
764.602 836.474

3
820
726
749.177
1174.22
2
948.060

4
915
810.070
835.932
1310.197
1057.846

Factorii de dezvoltare sunt:


r 0, 1= 680+587+584+947 =2798= 1.0021
644+538+728+882 2792
r 1.2=755+609+661 = 2025 = 1.0940
680+587+584 1851
r 2.3= 820+726 =1546 = 1.1334
755+609 1364
r 3.4= 915= 1.1158
820
Utilizand factorii de dezvoltare calculam numarul cumulat al daunelor.
2009
C09.1=763*r 0.1= 764.602
C09.2=763*r 0.1 *r 1.2= 836.474
C09.3=763*r01.*r1.2*r2.3= 948.060
C09.4=763*r0.1*r1.2*r2.3*r3.4= 1 057.846
2008
C08.2=947*r1.2= 1036.018
C08.3=947*r 1.2*r2.3= 1174.222
C08.4=947*r1.2*r2.3*r3.4= 1310.197
2007

16

C07.3=661*r2.3= 749.177
C07.4=661*r2.3*r3.4= 835.932
2006
C06.4=726*r3.4= 810.070
In mod asemanator calculam factorii de dezvoltare pentru daunele medii:
r 0.1=194 819+306 654+269 331+93 933 = 864 737 = 1.9179
141 539+123 501+142 947+42 890
450 877
r 1.2= 222 129+423 855+296 264 = 942 248= 1.2224
194 819+306 654+269 331
770 804
r 2.3=240 564+432 232= 672 796 = 1.0415
222 129+423 855
645 984
r 3.4=243 772= 1.0133
240 564
2009
C09.1=494 026*r0.1= 947 492.46
C09.2=494 026*r0.1*r 1.2= 1 158 214.7
C09.3=494 026*r0.1*r1.2*r2.3= 1 206 280.6
C09.4=494 026*r0.1*r1.2*r2.3*r3.4= 1 222 324.1
2008
C08.2= 93 933*r1.2= 1 148 236.69
C08.3= 93 933*r1.2*r2.3= 119 588.87
C08.4= 93 933*r1.2*r2.3*r3.4= 121 179.4
2007
C07.3= 296 264*r 2.3= 308 558.95
C07.4= 296 264*r2.3*r3.4= 312 662.78

17

2006
C06.4= 432 232*r3.4= 437 980.68
An
de
origine
2005
2006
2007
2008
2009

0
141.539
123.501
142.947
42.890
494.026

Anul de dezvoltare
1
2
194.819
222.129
306.654
423.855
269.331
296.264
93.933
1148236.69
947492.46 1
158
214.7

3
240.564
432.232
308558.95
119588.87
1 206 280.6

4
243.772
437980.68
312662.78
121 179.4
1 222 324.1

Daunele nelichidate cumulate estimate se obtin prin inmultirea coloana cu


coloana a datelor din tabelul de dezvoltare obtinut in urma aplicarii metodei
de baza si sunt prezentate in tabelul de mai jos:
An
de
origine
2005
2006
2007
2008
2009

0
91 151
66 443
10 406
37 828
37 694

Anul de dezvoltare
1
2
13 247
16 770
18 000
25 812
15 728
18 583
88 954
118 959
724 454 968 816

3
19 726
31 380
231 165
140 423
114 362

4
223 052
354 795
261 364
158 768
129 303

Inmultim datele din tabelul anterior cu datele din tab 4


437 980.68*810.07= 354 795
Daunele nelichidate estimate produse in urma riscurilor care au avut loc in
perioada 2005-2009 sunt :
Daune nelichidate= 223 052+354 795+261 364+158 768+ 129 303= 1 127
282 mii LEI

18

Daunele platite conform datelor furnizate de rapoartele anuale ale societatii


de asigurare sunt de 113 380 mii LEI.
Rezerva pentru daune nelichidate:
RDN = 1 127 282- 113 380= 1 013 902 mii LEI
Aceasta metoda nu a luat in calcul inflatia se observa ca s-a obtinut
aproximativ aceiasi valoare ca si in cazul in care s-a aplicat metoda Chain
Ladder de baza.

c.Metoda ratei daunei


Aceasta metoda presupune estimarea ratei daunei pentru o anumita categorie
de asigurari si inmultirea acesteia cu primele incasate obtinandu-se daunele
aferente anilor respectivi.Din valorile obtinute se scad daunele platite iar
rezultatul reprezinta daunele nelichidate.
Rd = D
P

; unde RD rata daunei


D- despagubirile sau sumele asigurate platite de asigurator
P = primele incasate

Primele si despagubirile
prime
despagubiri

2005
691 326.5
544 287.8

mii LEI
2006
466 685.82
356 499.1

Rata Daunei pentru cei patru ani ia valorile:


Rd 2005= 15.42%
Rd 2006= 8.86%
Rd 2007= 29.37%
Rd 2008= 9.03%

19

2007
386 632.55
198 552.7

2008
589 633.87
441 883.43

Media inregistrata de rata daunei ptr perioada luata in calcul este de


15.67%.Cu cat rata daunei este mai mica cu atat situatia asiguratorului este
mai buna.
3.Rezerva de daune neavizate.
In tabelul de mai jos sunt prezentate primele incasate si daunele aparute
necumulate.

An de
origine
2005
2006
2007
2008
2009

Prime
incasate
691 326.5
466 685.82
386 632.55
589 633.87
534 934.06

Anul de dezvoltare
1
2
547 243.8
487 166.54
223 177.65 267 182.45
299 165.42 173 653.31
384 533.9

3
335 672.14
244 123.7

4
214 556.1

Se calculeza rata daunei pentru fiecare an si rata medie a daunei pe perioada


analizata:
An de origine
1
0.7915
0.4782
0.7737
0.6521

2005
2006
2007
2008
2009
Rata medie a 0.6738
daunei

Anul de dezvoltare
2
3
0.7046
0.4855
0.5725
0.5231
0.4491
0.5754

547 243.8=0.7915
691 326.5

20

0.5043

4
0.3103

0.3103

0.7915+0.4782+0.7737+0.6521=0.6738
Se aduna ratele medii ale daunelor si se inmultesc cu primele incasate.
Rezerva ptr daune neavizate:
Anul de origine
2005
2006
2007
2008
2009

Rata cumulate a Prime incasate


daunei
0
691 326.5
0.3103
466 685.82
0.8146
386 632.55
1.39
589 633.87
2.0638
534 934.06

Rez ptr daune


neavizate
0
144 812.61
314 950.875
819 591.079
1 103 996.91

0+0.3103=0.3103
0.3103+0.5043=0.8146
0.8146+0.5754=1.39
1.39+0.6738=2.0638
4.Rezerva de egalizare
Pentru perioada 2006-2007 datele necesare calcularii rezervei de egalizare
sunt prezentate in tabelul urmator:
Mii lei
Daunele platite nete de
reasigurare (DPnr)
Rezerva neta de dauna(RND)
Prime nete subscrise(PNS)
Rezerva de prime(RP)

2003
-

2004
3 209 146 302

305 465 143


1 555 780 433

985 439 106


5 789 233 522
2.227 743 108

Se calculeaza variatia rezervei nete de dauna si rezervei de prima:


D RND =679 973 963 mii lei
D RP=671 962 675 mii lei
Rata daunei va fi:

21

RD = 3 209 146 302-679 973 963 =2 532 172 339 =49.48%


5 789 233 522- 671 962 675 5 117 270 847
Concluzie:
Compania de asigurari poate constitui rezerve de egalizare in perioada
calculate deoarece rata daunei nu depaseste 50 %.

CONCLUZII:
In perioada analizata pentru compania de asigurari ARDAF se observa
urmatoarele:
Valoarea daunelor nelichidate calculata pe baza metodei ChainLadder de baza pentru perioada 2009 a fost de 1 013 901.34 mii lei , valoare
confirmata si de metoda costului mediu per dauna .Una dintre cele mai
importante operatiuni efectuate de catre asigurator este fundamentarea
rezervelor tehnice deoarece orice analiza a situatiei financiare se bazeaza pe
modul de constituire a rezervelor tehnice , daca acestea se vor subevalua se
va realiza o diminuare a profitului din activitatea de investitii.
Rezerva pentru daune neavizate se creeaza la inchiderea exercitiului
financiar pe baza estimarilor facute de catre acesta, a datelor statistice si a
calculelor actuariale pentru daunele intamplate dar neavizate.Pentru
calcularea acesteia asiguratorii pot sa utilizeze orice metoda statistica ce va
avea la baza fie date din evidente proprii fie date statistice publicate de
C.S.A.In general se obtine prin scaderea din valoarea totala a daunelor
nelichidate daunele platite la zi si daunele raportate la zi.
In ceea ce priveste rezerva de egalizare aceata nu poate depasi 3.5%
din primele brute subscrise in anul pentru care s-a efectuat calculele.In cazul
nostru compania de asigurari poate constitui rezerve de egalizare deoarece
rata daunei este mai mica de 50%.

22