Sunteți pe pagina 1din 2

PIULUCIAN

TRIGONOMETRIE
Funcia sinus: [ ] : 1, 1 f ( ) sin f x x =
Funcia cosinus: [ ] : 1, 1 f ( ) cos f x x =
Funcia tangent: : \
2
f k k


+
`
)
( ) tg f x x =
Funcia cotangent:
{ } : \ f k k ( ) ctg f x x =
Funcia Este inversa funciei
arcsinus [ ] : 1, 1 ,
2 2
f
(

(

, ( ) arcsin f x x = [ ] sin : , 1, 1
2 2
(

(


arccosinus [ ] [ ] : 1, 1 0, f , ( ) arccos f x x = [ ] [ ] cos : 0, 1, 1
arctangent : ,
2 2
f
| |

|
\
R , ( ) arctg f x x = tg : ,
2 2
| |

|
\
R
arccotangent ( ) : 0, f R , ( ) arcctg f x x = ( ) ctg : 0, R
Grafice! Monotonie, limite, convexitate, semnul funciei, valori importante, asimptote,
injectivitate, surjectivitate, cercul trigonometric, reducerea la primul cadran, transformarea
din grade n radiani i invers, unghiuri cu numitorul 3, 4, 6.
Cercul trigonometric este cercul cu centrul n origine i raz 1. Unui numr real t i se
asociaz un punct ( ) cos ,sin M de pe cerc astfel nct msura arcului orientat

AM este
egal cu t , unde ( ) 1, 0 A , iar msura n radiani a unghiului orientat AOM este t .
Valori importante:
msura
funcia unghiului
trigono
metric
0
6


sin 0
1
2

2
2

3
2
1
cos
1
3
2

2
2

1
2
0
tg 0
3
3
1 3
Nu
exist
ctg
Nu
exist
3 1
3
3
0
Periodicitatea
Funcia Perioada principal
sin
2
( ) ( ) sin 2 sin , x k x k + =
cos 2
( ) ( ) cos 2 cos , x k x k + =
tg ( ) ( ) tg tg , x k x k + =
ctg ( ) ( ) ctg ctg , x k x k + =
Teorema fundamental a trigonometriei
2 2
sin cos 1 x x + =
Paritatea
Funcia Paritatea
sin impar ( ) sin sin x x =
cos par ( ) cos cos x x =
tg impar ( ) tg tg x x =
ctg
impar ( ) ctg ctg x x =
arcsin impar ( ) arcsin arcsin x x =
arccos nu are paritate ( ) arccos arccos x x =
arctg impar ( ) arctg arctg x x =
arcctg nu are paritate ( ) arcctg arcctg x x =
Relaii ntre funciile trigonometrice ale unui unghi

2
sin 1 cos x x =
2
tg
sin
1 tg
x
x
x
=
+

sin
tg
cos
x
x
x
=
1
tg
ctg
x
x
=

2
cos 1 sin x x =
2
1
cos
1 tg
x
x
=
+

cos
ctg
sin
x
x
x
=
1
ctg
tg
x
x
=
Funciile trigonometrice pentru suma i diferena a dou unghiuri

( )
( )
( )
( )
sin sin cos cos sin
sin sin cos cos sin
cos cos cos sin sin
cos cos cos sin sin
a b a b a b
a b a b a b
a b a b a b
a b a b a b
+ = +
=
+ =
= +

( )
( )
tg tg
tg
1 tg tg
tg tg
tg
1 tg tg
a b
a b
a b
a b
a b
a b
+
+ =

=
+

Formulele unghiului
dublu
2 2
2
2
2
sin 2 2sin cos
cos 2 cos sin
2cos 1
1 2sin
2tg
tg 2
1 tg
x x x
x x x
x
x
x
x
x
=
=
=
=
=


Formulele unghiului pe
jumtate

2
1 cos 2
sin
2
x
x

=

2
1 cos 2
cos
2
x
x
+
=
Formulele unghiului triplu

3
sin 3 3sin 4sin x x x =

3
cos3 4cos 3cos x x x =
Formulele unghiului
complementar
sin cos
2
cos sin
2
tg ctg
2
ctg tg
2
x x
x x
x x
x x=
=
=
=Formulele unghiului suplementar: ( ) ( ) sin sin ; cos cos x x x x = =
PIULUCIAN
Transformarea sumelor n produse Transformarea produselor n sume

sin sin 2sin cos
2 2
sin sin 2cos sin
2 2
cos cos 2cos cos
2 2
cos cos 2sin sin
2 2
a b a b
a b
a b a b
a b
a b a b
a b
a b a b
a b
+
+ =
+
=
+
+ =
+
=

( ) ( ) [ ]
( ) ( ) [ ]
( ) ( ) [ ]
1
sin cos sin sin
2
1
cos cos cos cos
2
1
sin sin cos cos
2
a b a b a b
a b a b a b
a b a b a b
= + +
= + +
= +

( ) sin
tg tg
cos cos
a b
a b
a b
+
+ =

,
( ) sin
tg tg
cos cos
a b
a b
a b


Compunerea funciilor trigonometrice directe cu funciile trigonometrice inverse
( ) ( )
[ ]
( ) ( )
[ ]
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
[ ]
( ) ( )
[ ]
( )
( )
( )
( )
2
2
2
2
2
2
sin arcsin , 1, 1
sin arccos 1 , 1, 1
sin arctg ,
1
1
sin arcctg ,
1
cos arcsin 1 , 1, 1
cos arccos , 1, 1
1
cos arctg ,
1
cos arcctg ,
1
x x x
x x x
x
x x
x
x x
x
x x x
x x x
x x
x
x
x x
x
=
=
=
+
=
+
=
=
=
+
=
+


( ) ( )
( )
( ) ( )
[ ]
{ }
( )
( )
( )
( )
( ) ( )
[ ]
{ }
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
2
2
2
2
tg arcsin , 1, 1
1
1
tg arccos , 1, 1 \ 0
tg arctg ,
1
tg arcctg ,
1
ctg arcsin , 1, 1 \ 0
ctg arccos , 1, 1
1
1
ctg arctg ,
ctg arcctg ,
x
x x
x
x
x x
x
x x x
x x
x
x
x x
x
x
x x
x
x x
x
x x x

=
=
=

=
=

=
=


Compunerea funciilor trigonometrice inverse cu funciile trigonometrice directe

( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
[ ] ( )
( )
( )
arcsin sin , , arctg tg , ,
2 2 2 2
arccos cos , 0, arcctg ctg , 0,
x x x x x x
x x x x x x


( | |
= =
|
(
\
= =

Ecuaii trigonometrice fundamentale

( )
[ ]
[ ]
sin 1 arcsin , , 1, 1
cos arccos 2 , , 1, 1
tg arctg , ,
ctg arcctg , ,
k
x a x a k k a
x a x a k k a
x a x a k k a
x a x a k k a

= = +
= = +
= = +
= = +
Rezolvarea ecuaiilor i a inecuaiilor trigonometrice fundamentale folosind cercul
trigonometric sau folosind graficele funciilor trigonometrice
Rezolvarea ecuaiilor i a inecuaiilor trigonometrice ce se reduc la cele fundamentale
prin diverse substituii; ecuaii omogene, ecuaii liniare, ecuaii simetrice.
Ecuaii trigonometrice particulare (se deduc uor de pe cercul trigonometric)
sin 0 ,
sin 1 2 ,
2
sin 1 2 ,
2
x x k k
x x k k
x x k k

= =
= = +
= = +


( )
cos 0 ,
2
cos 1 2 ,
cos 1 2 ,
Obs. cos 1 ,
k
x x k k
x x k k
x x k k
k k

= = +
= =
= = +
=( )
[ ]
( )
arcsin arccos , 1, 1 arctg arcctg ,
2 2
x x x x x x

+ = + =

Aplicaii ale trigonometriei n geometrie
Teorema sinusurilor: 2
sin sin sin
a b c
R
A B C
= = =
Teorema cosinusului:
2 2 2
2 cos a b c bc A = +
Lungimea medianei:
( )
2 2 2
2
2
4
a
b c a
m
+
=
Formule pentru aria unui triunghi:

2
a
a h
S

=
sin
2
a b C
S

=
2
sin sin
2 sin
a B C
S
A

=


( )( )( ) S p p a p b p c = S r p =
4
abc
S
R
=
unde , , a b c sunt laturile triunghiului;
2
a b c
p
+ +
= este semiperimetrul
, , A B C sunt msurile unghiurilor triunghiului

a
h este nlimea corespunztoare laturii a
R este raza cercului circumscris i r este raza cercului nscris