P. 1
Fraicor Ana Maria, Proiect_lectie Recapitulare, Psihologie,cls.X.doc

Fraicor Ana Maria, Proiect_lectie Recapitulare, Psihologie,cls.X.doc

|Views: 180|Likes:
Published by Marius Popescu

More info:

Published by: Marius Popescu on May 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1.3 Numărul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: “Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar”

PROIECT DE LECŢIE
Data: 8.XI.2010 Unitatea şcolară: Liceul Teoretic”Traian Lalescu”, Orsova Clasa: a X a D Profesor: Fraicor Ana Maria Cristina Aria curriculară: Om si societate Disciplina: Psihologie Unitatea de învăţare: PROCESE PSIHICE ŞI ROLUL LOR ÎN DEZVOLTAREA

PERSONALITĂŢII

Conţinutul învăţării: GÂNDIREA – Proces cognitiv superior. Tipul lecţiei: Recapitulare si sistematizare Competenţe specifice/Obiective de referinţă: - Sistematizarea cunoştinţelor referitoare la gândire precum şi însuşirea şi utilizarea corectă a limbajului psihologic; Obiective operaţionale:  Cognitive: O1 – să argumenteze calitatea gândirii de proces psihic central; O2 – să utilizeze corect concepte specifice procesului gândirii (analiza, sinteza, comparaţia, abstractizarea O4 – să exemplifice strategiile algoritmice şi procedeele euristice prin activităţi cunoscute;  Afectiv – atitudinale: O5 – să realizeze corelaţii între formarea noţiunilor, învăţarea cognitivă şi rezolvarea de probleme; O6 – să aprecieze importanţa cunoştinţelor de psihologie în domeniul gândirii pentru desfăşurarea activităţii umane.  Psihomotorii: O3 – să identifice modalităţile de operare ale gândirii în contexte variate; Strategia didactică:  Resurse procedurale: - conversaţia examinatoare, exerciţiul, problematizarea, explicaţia, conversaţia euristică;  Resurse materiale: - fişe de muncă independentă, planşe.  Forme de organizare: - frontal, individual Forma de evaluare: oral Durata: 50 minute 1
© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”

Elevii noteaza in caiete .Precizarea materiei supusă recapitulării/pla n de recapitulare (5 min. Elevii raspund la problema pusa in discutie.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar” .) Se va anunţa subiectul lecţiei şi se vor comunica obiectivele într-un mod accesibil. de proces psihic central.3 Numărul de identificare al contractului: POS DRU/19/1. Verificarea temei (durata) 3.) Activitatea profesorului Se asigură climatul necesar desfăşurării orei de psihologie. Nicolae . Mihai. clar.3/G/21201 Titlul proiectului: “Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar” Locul desfăşurării: Sala de clasa Bibliografie: Mielu. Prin intermediul abstractizării şi generalizării coordonate în acţiuni mentale.Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1.” sunt identificate modalităţile de operare ale gândirii: Elevii participa la discutii. Se notează prezenţii. Edit.ETAPE DESFĂŞURAREA LECŢIEI Etapele lecţiei 1. . Mitrofan. Răspunzând la întrebările anterioare elevii subliniază calitatea gândirii.Cum s-ar desfăşura celelalte procese psihice cognitive fără coordonarea gândirii? Activitatea elevilor Elevii fac liniste. 2 © Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1. A X-a. Aramis 2005 Tinca.Moment organizatoric/Pr egătirea clasei pentru activitate (10 min. raspunzand la intrebari si efectuand exercitiile propuse de profesor. Recapitularea conţinuturilor (25 min. Creţu . Aniţei – colab. TIPUL LECŢIEI: RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE . Zlate – coordonator .) 4. judecăţilor şi raţionamentelor. Observ aţii 2.Elevii sunt provocaţi să analizeze cum ar fi viaţa omului în absenţa gândirii? . • Plecând de la definiţia gândirii: „proces cognitiv de însemnătate centrală în reflectarea realului care.manual „Psihologie” – cls. extrage şi prelucrează informaţii despre relaţiile categoriale şi determinative în forma conceptelor.

(conform fişei 1) • Comparaţia este operaţia gândirii prin care alăturăm în plan mental două sau mai multe obiecte cu scopul stabilirii asemănărilor şi deosebirilor. acţionând maximal selectiv. trece de la aparenţă la esenţă. pozitiv şi negativ.3 Numărul de identificare al contractului: POS DRU/19/1. Daţi exemple de propoziţii în care substantivul care are rol de subiect în propoziţia de mai sus. a plantei respective. descompuneri. uneori după o altă schemă. să îndeplinească funcţia de complement circumstanţial de loc.3/G/21201 Titlul proiectului: “Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar” Analiza şi sinteza superioară – operaţii ale gândirii prin care se realizează în plan mental. prin care gândirea. Mihăiţă stătea în faţa copacului. separări. • Exerciţiu: Analizaţi subiectul propoziţiei următoare: Copacul era prea bătrân şi plin de omizi. de ex. disocieri ale unor obiecte şi fenomene în părţi componente şi apoi reunirea lor. • Generalizarea este operaţia 3 © Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1.referitoare la funcţia de înmulţire. cu scopul generării de informaţii noi. • Exerciţiu: Conform exerciţiului 3 din fişa 1. de la concret la abstract. • Exerciţiu: Stabiliţi asemănările şi deosebirile dintre percepţii şi reprezentări. (conform fişei 1) • Abstractizarea este operaţia predominant analitică. notaţi în tabel caracteristicile concrete şi cele abstracte . cu ajutorul simbolismului verbal. de la variabil la invariabil.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar” • .

3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar” . • Euristica .Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1. este extins şi la alte obiecte care nu au făcut parte din inducţia iniţială. Desprindeţi modelul informaţional prin care aţi inclus aceste plante în clasa conifere. menit să definească o clasă. Algoritmii sunt serii strict ordonate de operaţii ce intervin succesiv până se ajunge la îndeplinirea unei sarcini. fenomene. • Exerciţiu: Daţi exemple de conifere.este disciplina ce reuneşte procedee menite să conducă la descoperire şi invenţie.3/G/21201 Titlul proiectului: “Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar” gândirii dominant sintetică prin care însuşirile esenţiale şi generale sunt reunite într-un model informaţional unic. Euristica suscită producţia intelectuală divergentă. • Forme de manifestare cognitivă: • Noţiunea este o condensare 4 © Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1. cuprinde procedee de elaborare a ipotezelor şi de testare eficientă a acestora. Ei sunt structuri operaţionale standardizate ce conduc cu certitudine la soluţii. utilizează sisteme operaţionale plastice şi deschise. În organizarea operaţiilor intelectuale intervin următoarele formule şi strategii: • Algoritmica – este strategia gândirii ce utilizează algoritmi.3 Numărul de identificare al contractului: POS DRU/19/1. o categorie de obiecte. relaţii. • Exerciţiu: Daţi exemple de două strategii algoritmice şi de două procedee euristice. Modelul informaţional la care s-a ajuns astfel.

Rezolvarea problemelor – cuprinde trei structuri: Problema – este un obstacol cognitiv în relaţiile dintre subiect şi lumea sa.3 Numărul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar” . a operaţiilor de generalizare şi abstractizare. fenomene. • Formele înţelegerii: .înţelegerea discursivă. . • trecerea de la conceptele empirice la cele ştiinţifice. prin integrarea şi modelarea socio-culturală. • dezvoltarea operaţiilor gândirii. • Înţelegerea este o formă de manifestare a gândirii.Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1.înţelegerea spontană. latura ei funcţională permanentă. 5 © Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1. • Învăţarea cognitivă este o formă a învăţării şcolare prin care se însuşesc cunoştinţele şi operaţiile intelectuale corespunzătoare obiectelor de studiu. fenomenelor şi acţiunilor prezentate prin raportarea lor la fondul de cunoştinţe acumulate şi sistematizate. Noţiunile se formează în condiţiile dezvoltării psihice şi intelectuale. În procesul învăţării cognitive au loc: • formarea conceptelor şi sistemelor de concepte.3/G/21201 Titlul proiectului: “Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar” selectivă sau integrare de informaţii despre însuşirile generale şi esenţiale ale anumitor clase de obiecte. relaţii. prin care se realizează decodificarea semantică a obiectelor.

Elevii pun intrebari pentru clarificare Elevii asculta feed –back-ul profesorului Elevii isi noteaza tema. . b) Emiteţi soluţii pentru următoarea problemă: Mergeţi să vă întâlniţi cu un prieten însă v-aţi agăţat cămaşa în mijlocul de transport şi aceasta s-a rupt. Pentru completarea unor lacune. 6 © Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1. evaluarea va avea o componenta predominant stimulativa.Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1.3 Numărul de identificare al contractului: POS DRU/19/1. fişele de lucru. exerciţiile propuse.anticipativ-rezolutive. Exerciţiu: a) Formulaţi probleme pentru următoarea situaţie: Sunteţi telefonat de un bun prieten care vă roagă să treceţi pe la el pentru a-l ajuta într-o chestiune.) 7.) Situaţia problematică – reprezintă neconcordanţa dintre mijloace şi scopuri. se clarifica unele lucruri insuficient înţelese sau pentru stabiirea unor noi corelaţii între cunoştinţe Se va realiza frontal.) 6.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar” . Strategii de rezolvare a problemelor: .3/G/21201 Titlul proiectului: “Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar” 5. Conţinut informativ Planul de recapitulare. Când ajungeţi la el acasă acesta nu răspunde. Explicaţii suplimentare (5 min. Asigurarea feed-backului (3 min. prin evaluarea raspunsurilor obţinute la solicitarile adresate.executive. alte materiale folosite în lecţie. Tema pentru acasă/Explicaţii pentru continuarea activităţii acasă (2 min. Demersul rezolutiv – constă în asumarea sarcinii de depăşire a obstacolului cognitiv.anticipativ-exploratorii. . Sunt formulate concluzii şi recomandări pentru pregătirea evaluării.

3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar” .3/G/21201 Titlul proiectului: “Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar” 7 © Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1.3 Numărul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->