P. 1
Fraicor Ana Maria, Proiect_lectie Recapitulare, Psihologie,cls.X.doc

Fraicor Ana Maria, Proiect_lectie Recapitulare, Psihologie,cls.X.doc

|Views: 180|Likes:
Published by Marius Popescu

More info:

Published by: Marius Popescu on May 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2013

pdf

text

original

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1.3 Numărul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 Titlul proiectului: “Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar”

PROIECT DE LECŢIE
Data: 8.XI.2010 Unitatea şcolară: Liceul Teoretic”Traian Lalescu”, Orsova Clasa: a X a D Profesor: Fraicor Ana Maria Cristina Aria curriculară: Om si societate Disciplina: Psihologie Unitatea de învăţare: PROCESE PSIHICE ŞI ROLUL LOR ÎN DEZVOLTAREA

PERSONALITĂŢII

Conţinutul învăţării: GÂNDIREA – Proces cognitiv superior. Tipul lecţiei: Recapitulare si sistematizare Competenţe specifice/Obiective de referinţă: - Sistematizarea cunoştinţelor referitoare la gândire precum şi însuşirea şi utilizarea corectă a limbajului psihologic; Obiective operaţionale:  Cognitive: O1 – să argumenteze calitatea gândirii de proces psihic central; O2 – să utilizeze corect concepte specifice procesului gândirii (analiza, sinteza, comparaţia, abstractizarea O4 – să exemplifice strategiile algoritmice şi procedeele euristice prin activităţi cunoscute;  Afectiv – atitudinale: O5 – să realizeze corelaţii între formarea noţiunilor, învăţarea cognitivă şi rezolvarea de probleme; O6 – să aprecieze importanţa cunoştinţelor de psihologie în domeniul gândirii pentru desfăşurarea activităţii umane.  Psihomotorii: O3 – să identifice modalităţile de operare ale gândirii în contexte variate; Strategia didactică:  Resurse procedurale: - conversaţia examinatoare, exerciţiul, problematizarea, explicaţia, conversaţia euristică;  Resurse materiale: - fişe de muncă independentă, planşe.  Forme de organizare: - frontal, individual Forma de evaluare: oral Durata: 50 minute 1
© Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar”

2 © Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.Moment organizatoric/Pr egătirea clasei pentru activitate (10 min. TIPUL LECŢIEI: RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE .) 4. raspunzand la intrebari si efectuand exercitiile propuse de profesor.” sunt identificate modalităţile de operare ale gândirii: Elevii participa la discutii. Verificarea temei (durata) 3.Precizarea materiei supusă recapitulării/pla n de recapitulare (5 min.ETAPE DESFĂŞURAREA LECŢIEI Etapele lecţiei 1. Elevii raspund la problema pusa in discutie.) Se va anunţa subiectul lecţiei şi se vor comunica obiectivele într-un mod accesibil. • Plecând de la definiţia gândirii: „proces cognitiv de însemnătate centrală în reflectarea realului care. Recapitularea conţinuturilor (25 min. Observ aţii 2. Mitrofan.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar” . Zlate – coordonator . Răspunzând la întrebările anterioare elevii subliniază calitatea gândirii. de proces psihic central.Elevii sunt provocaţi să analizeze cum ar fi viaţa omului în absenţa gândirii? . Aniţei – colab. Nicolae .Cum s-ar desfăşura celelalte procese psihice cognitive fără coordonarea gândirii? Activitatea elevilor Elevii fac liniste. Aramis 2005 Tinca.) Activitatea profesorului Se asigură climatul necesar desfăşurării orei de psihologie.Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1. . clar. Elevii noteaza in caiete . judecăţilor şi raţionamentelor. A X-a.manual „Psihologie” – cls.3/G/21201 Titlul proiectului: “Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar” Locul desfăşurării: Sala de clasa Bibliografie: Mielu. Se notează prezenţii. Edit.3 Numărul de identificare al contractului: POS DRU/19/1. Mihai. Creţu . Prin intermediul abstractizării şi generalizării coordonate în acţiuni mentale. extrage şi prelucrează informaţii despre relaţiile categoriale şi determinative în forma conceptelor.

(conform fişei 1) • Comparaţia este operaţia gândirii prin care alăturăm în plan mental două sau mai multe obiecte cu scopul stabilirii asemănărilor şi deosebirilor. notaţi în tabel caracteristicile concrete şi cele abstracte . Daţi exemple de propoziţii în care substantivul care are rol de subiect în propoziţia de mai sus.3/G/21201 Titlul proiectului: “Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar” Analiza şi sinteza superioară – operaţii ale gândirii prin care se realizează în plan mental. separări. să îndeplinească funcţia de complement circumstanţial de loc. • Exerciţiu: Analizaţi subiectul propoziţiei următoare: Copacul era prea bătrân şi plin de omizi. • Generalizarea este operaţia 3 © Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1. trece de la aparenţă la esenţă. (conform fişei 1) • Abstractizarea este operaţia predominant analitică.Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar” • . prin care gândirea. de la concret la abstract. descompuneri. cu scopul generării de informaţii noi. • Exerciţiu: Conform exerciţiului 3 din fişa 1. pozitiv şi negativ. acţionând maximal selectiv. de la variabil la invariabil. de ex. Mihăiţă stătea în faţa copacului. disocieri ale unor obiecte şi fenomene în părţi componente şi apoi reunirea lor. • Exerciţiu: Stabiliţi asemănările şi deosebirile dintre percepţii şi reprezentări. uneori după o altă schemă. a plantei respective. cu ajutorul simbolismului verbal.3 Numărul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.referitoare la funcţia de înmulţire.

Ei sunt structuri operaţionale standardizate ce conduc cu certitudine la soluţii. utilizează sisteme operaţionale plastice şi deschise. este extins şi la alte obiecte care nu au făcut parte din inducţia iniţială. • Forme de manifestare cognitivă: • Noţiunea este o condensare 4 © Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1. • Euristica .3/G/21201 Titlul proiectului: “Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar” gândirii dominant sintetică prin care însuşirile esenţiale şi generale sunt reunite într-un model informaţional unic. relaţii.Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1. cuprinde procedee de elaborare a ipotezelor şi de testare eficientă a acestora.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar” .este disciplina ce reuneşte procedee menite să conducă la descoperire şi invenţie. Algoritmii sunt serii strict ordonate de operaţii ce intervin succesiv până se ajunge la îndeplinirea unei sarcini. • Exerciţiu: Daţi exemple de conifere. În organizarea operaţiilor intelectuale intervin următoarele formule şi strategii: • Algoritmica – este strategia gândirii ce utilizează algoritmi. • Exerciţiu: Daţi exemple de două strategii algoritmice şi de două procedee euristice.3 Numărul de identificare al contractului: POS DRU/19/1. menit să definească o clasă. Modelul informaţional la care s-a ajuns astfel. Euristica suscită producţia intelectuală divergentă. Desprindeţi modelul informaţional prin care aţi inclus aceste plante în clasa conifere. fenomene. o categorie de obiecte.

În procesul învăţării cognitive au loc: • formarea conceptelor şi sistemelor de concepte.3 Numărul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.înţelegerea discursivă.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar” . fenomene. prin integrarea şi modelarea socio-culturală.3/G/21201 Titlul proiectului: “Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar” selectivă sau integrare de informaţii despre însuşirile generale şi esenţiale ale anumitor clase de obiecte. a operaţiilor de generalizare şi abstractizare. relaţii. Noţiunile se formează în condiţiile dezvoltării psihice şi intelectuale. • trecerea de la conceptele empirice la cele ştiinţifice. • Învăţarea cognitivă este o formă a învăţării şcolare prin care se însuşesc cunoştinţele şi operaţiile intelectuale corespunzătoare obiectelor de studiu. Rezolvarea problemelor – cuprinde trei structuri: Problema – este un obstacol cognitiv în relaţiile dintre subiect şi lumea sa.Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1. • dezvoltarea operaţiilor gândirii. 5 © Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1. fenomenelor şi acţiunilor prezentate prin raportarea lor la fondul de cunoştinţe acumulate şi sistematizate.înţelegerea spontană. prin care se realizează decodificarea semantică a obiectelor. • Înţelegerea este o formă de manifestare a gândirii. . latura ei funcţională permanentă. • Formele înţelegerii: .

6 © Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1. alte materiale folosite în lecţie. .anticipativ-rezolutive. fişele de lucru. Pentru completarea unor lacune. Elevii pun intrebari pentru clarificare Elevii asculta feed –back-ul profesorului Elevii isi noteaza tema. exerciţiile propuse.) 7.) 6. . b) Emiteţi soluţii pentru următoarea problemă: Mergeţi să vă întâlniţi cu un prieten însă v-aţi agăţat cămaşa în mijlocul de transport şi aceasta s-a rupt.3 Numărul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1. prin evaluarea raspunsurilor obţinute la solicitarile adresate. Strategii de rezolvare a problemelor: .anticipativ-exploratorii.3/G/21201 Titlul proiectului: “Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar” 5. evaluarea va avea o componenta predominant stimulativa. Tema pentru acasă/Explicaţii pentru continuarea activităţii acasă (2 min. Explicaţii suplimentare (5 min. Conţinut informativ Planul de recapitulare. Sunt formulate concluzii şi recomandări pentru pregătirea evaluării. se clarifica unele lucruri insuficient înţelese sau pentru stabiirea unor noi corelaţii între cunoştinţe Se va realiza frontal. Exerciţiu: a) Formulaţi probleme pentru următoarea situaţie: Sunteţi telefonat de un bun prieten care vă roagă să treceţi pe la el pentru a-l ajuta într-o chestiune. Asigurarea feed-backului (3 min. Demersul rezolutiv – constă în asumarea sarcinii de depăşire a obstacolului cognitiv. Când ajungeţi la el acasă acesta nu răspunde.executive.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar” .) Situaţia problematică – reprezintă neconcordanţa dintre mijloace şi scopuri.

3/G/21201 Titlul proiectului: “Formarea cadrelor didactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar” 7 © Casa Corpului Didactic Dolj – Proiect POS DRU/19/1.3 Numărul de identificare al contractului: POS DRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de succes in invatamantul preuniversitar” .Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013 Axa prioritară: 1 Domeniul major de intervenţie: 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->