Sunteți pe pagina 1din 4

Managementul serviciilor publice

Prof.univ.dr. Ion PLUMB (coordonator), Conf.univ.dr. Armenia ANDRONICEANU, Prep.univ.drd. Oana ABALUTA Cuprinsul crii: CAPITOLUL 1 NOTIUNI DE BAZA I CONCEPTE PRINCIPALE UTILIZATE IN MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE 1.1. Caracteristici, orientari si conceptii generale cu care opereaza managementul serviciilor publice 1.2. Consideratii generale cu privire la stat 1.3. Functiile statului vis a vis de serviciile publice oferite 1.3.1. Functia de furnizor de servicii colective necomerciale 1.3.2. Functia de redistribuire 1.3.3. Functia de reglare economica 1.4. Mijloacele interventiei statului in economie 1.4.1. Bugetul de stat 1.4.2. Politica monetara 1.4.3. Politica sociala 1.4.4. Planificarea indicativa si reglementarea economico-sociala 1.5. Limitele rolului statului in economie si criza statului providenta CAPITOLUL 2 SISTEMUL SERVICIILOR PUBLICE DIN ECONOMIA NATIONALA 2.1. Conceptul de sistem de servicii publice si caracteristicile generale ale acestuia 2.2. Notiunea de serviciu si principalele cerinte pe care trebuie sa le indeplineasca un serviciu 2.3. Serviciile publice, componenta a sistemului tertiar 2.3.1. Definirea notiunii de serviciu public 2.3.2. Criza notiunii de serviciu public 2.3.3. Tipologia serviciilor publice 2.3.4. Nevoia sociala factor principal de aparitie si diversificare a serviciilor 2.3.5. Caracteristicile principale ale serviciilor publice industriale, comerciale si administrative 2.4. Regimul juridic al serviciilor publice 2.4.1. Crearea si desfiintarea serviciilor publice 2.4.2. Principii si reguli de organizare si functionare a serviciilor publice CAPITOLUL 3 PRINCIPALELE RELATII CARE SE STABILESC INTRE SERVICIILE PUBLICE 3.1. Consideratii generale 3.2. Relatiile dintre autoritatea de varf a administratiei publice si celelalte autoritati ale administratiei publice 3.3. Relatiile dintre ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatile locale sau teritoriale ale administratiei publice 3.4. Relatiile dintre autoritatile administratiei publice locale 3.5. Relatiile cu institutiile publice care exercita puterea legislativa 3.6. Relatiile cu institutiile publice care exercita puterea judecatoreasca

3.7. Relatiile cu organizatiile nonguvernamentale 3.8. Relatiile autoritatilor administratiei publice cu cetatenii CAPITOLUL 4 SERVICIILE PUBLICE CENTRALE I LOCALE DIN ROMNIA 4.1. Serviciile publice centrale de stat 4.1.1. Consideratii generale cu privire la serviciile publice centrale de stat 4.1.2. Categorii de institutii prestatoare de servicii publice centrale 4.1.2.1. Presedintia Romaniei - Administratia Prezidentiala 4.1.2.2. Guvernul Romaniei 4.1.2.3. Administratia centrala de specialitate 4.2. Serviciile publice din administratia locala 4.2.1. Categorii de servicii publice locale 4.2.1.1. Serviciile publice cu caracter statal 4.2.1.2. Serviciile comunitare infiintate la nivel local si judetean 4.2.1.3. Serviciile publice de gospodarie comunala si perspectiva europeana 4.2.1.4. Alte servicii locale 4.2.1.5. Serviciile publice comerciale 4.2.1.6. Serviciul public pentru activitati culturale CAPITOLUL 5 SERVICIILE PUBLICE OFERITE DE ORGANIZATIILE NEGUVERNAMENTALE 5.1. Conceptul de organizatie neguvernamentala 5.2. Finantarea asociatiilor fara scop lucrativ si a fundatiilor 5.3. Rolul organizatiilor neguvernamentale in societate CAPITOLUL 6 AGENTII ECONOMICI PRESTATORI DE SERVICII PUBLICE 6.1. Categorii de agenti economici si serviciile pe care acestia le presteaza 6.2. Intreprinderea publica, notiuni generale 6.2.1. Clasificarea intreprinderilor publice 6.2.2. Caracteristicile generale ale institutiilor publice 6.2.3. Intreprinderile publice concesionare 6.2.4. Grupurile publice 6.2.5. Intreprinderile economice mixte 6.2.6. Agentiile economice specializate CAPITOLUL 7 MODALITATI DE GESTIUNE A SERVICIILOR PUBLICE 7.1. Consideratii generale cu privire la gestionarea serviciilor publice 7.2. Concesionarea serviciilor publice 7.3. Asocierea in participatie 7.4. Arendarea serviciilor publice 7.5. Prestarea serviciului in regie proprie 7.6. Serviciile publice in sistemul franchising 7.7. Serviciul public in locatie de gestiune 7.8. Prestarea serviciilor publice in gestiune delegata unilateral 7.9. Achizitia de bunuri si servicii

CAPITOLUL 8 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SERVICIILOR PUBLICE 8.1. Transformarea administratiei obiective si limite 8.2 Componentele sistemului de management din organizatiile de servicii din tarile dezvoltate 8.3. Optiuni strategice predilecte in organizatiile de servicii din tarile dezvoltate 8.4. Instrumente moderne de conducere a serviciilor publice CAPITOLUL 9 FUNCTIILE DE BAZA ALE MANAGEMENTULUI SERVICIILOR PUBLICE 9.1. Consideratii generale cu privire la functiile managementului in organizatiile prestatoare de servicii publice 9.2. Continutul functiilor procesului managerial al serviciilor publice 9.3. Gruparea managerilor din institutiile publice CAPITOLUL 10 MANAGEMENTUL INSTITUTIILOR DE INVATAMNT SUPERIOR 10.1. Sistemul national de invatamant 10.2. Sistemul invatamantului superior 10.2.1. Structura institutiilor de invatamant superior 10.2.2. Autonomia universitara 10.2.3. Conducerea invatamantului superior 10.2.3.1. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si alte organisme de nivel national 10.2.3.2. Conducerea institutiilor de invatamant superior 10.3. Managementul universitar 10.3.1. Functiile procesului managerial universitar 10.3.2. Organizarea manageriala universitara 10.3.3. Sistemul informational al managementului universitar 10.3.4. Strategia manageriala universitara CAPITOLUL 11 MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE BIBLIOTECA 11.1. Consideratii generale privind managementul de biblioteca 11.2. Model strategic pentru biblioteci 11.3. Evaluarea activitatilor specifice intr-o biblioteca 11.3.1. Indicatori de performanta pentru biblioteci 11.3.2. Metode de apreciere a muncii de biblioteca 11.4. Tendinte actuale in managementul bibliotecilor si centrelor de informare CAPITOLUL 12 MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE DE SANATATE 12.1. Consideratii generale privind serviciile sociale de sanatate 12.2. Politica serviciilor sociale de sanatate 12.3. Programul mondial de servicii sociale de sanatate elaborat de Internationala Serviciilor Publice 12.4. Sistemul de asigurare a starii de sanatate a populatiei 12.5. Serviciile de sanatate si asigurarile sociale de sanatate 12.6. Principiile asigurarilor sociale de sanatate 12.7. Modele de sisteme de ingrijire de sanatate 12.8. Institutii implicate in managementul serviciilor de asigurari de sanatate 12.9. Servicii medicale in cadrul asigurarilor medicale de sanatate

12.10. Reforma sistemului sanitar din Romania CAPITOLUL 13 PRODUCTIVITATEA SERVICIILOR SOCIALE 13.1. Notiuni generale referitoare la eficienta si eficacitate 13.2. Abordari ale conceptului de productivitate 13.3. Masurarea productivitatii serviciilor sociale CAPITOLUL 14 SISTEMUL INDICATORILOR DE PERFORMANTA PENTRU SERVICIILE PUBLICE 14.1 Necesitatea si oportunitatea introducerii sistemului indicatorilor de performanta in sectorul public 14.2. Sistemul indicatorilor de performanta aplicabil pentru serviciile publice BIBLIOGRAFIE