P. 1
33062480 Variante Romana Partea I Rezolvate 2009 Nichita Stanescu

33062480 Variante Romana Partea I Rezolvate 2009 Nichita Stanescu

|Views: 480|Likes:
Published by Alexandra Ionescu

More info:

Published by: Alexandra Ionescu on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2014

pdf

text

original

88. Nichita Stănescu, O călărire în zori 1. a fi de faţă, a sta faţă în faţă cu…, a face feţe feţe. 2.

În primele două versuri, virgula marchează, la nivel sintactic, raportul de coordonare prin juxtapunere dintre mai multe propoziţii de acelaşi fel, care alcătuiesc, la nivel stilistic, o enumeraţie amplă. 3. trunchiuri, soare. 4. Tema naturii, motivul soarelui. 5. Prezenţa eului liric se evidenţiază în textul dat prin forme verbale şi pronominale de persoana I – „mi”, „smulg”, „meu” etc. 6. În strofa a doua, enumeraţia „Tobe de piatră bat, soarele creşte” alcătuieşte o imagine vizuală a răsăritului, care se asociază cu o trăire extatică, jubilatorie. 7. Titlul poeziei face trimitere la un text eminescian, aşa cum o sugerează şi dedicaţia: „lui Eminescu tânăr” , care dezvolta tema iubirii, sfidând timpul. Ideea transmisă de titlu dezvoltă în textul lui Nichita Stănescu, conotaţia unei stări de fericire supremă, asociată cu imaginea răsăritului, sugerând o iubire de început de lume: „Mi-am întors către soare unicul meu chip,/umerii mei smulg din goană frunzişe./ Câmpul tăindu-l, pe două potcoave/ calul meu saltă din lut, fumegând./ Ave*, mă-ntorc către tine, eu.” Starea de fericire extremă de trăire extatică se revarsă asupra întregului univers, sufletul eului liric intră în consonanţă cu elementele cosmice: „Soarele saltă din lucruri, strigând/ clatină muchiile surde şi grave./ Sufletul meu îl întâmpină, ave!”. 8. Textul reliefează în ansamblul o stare de fericire supremă, trăirea intensă a bucuriei integrării în ritmuri cosmice: „Soarele rupe orizontul în două./ Tăria îşi năruie sfârşitele-i carcere./ Suliţe-albastre, fără întoarcere,/ privirile mi le-azvârl, pe-amândouă,/ să-l întâmpine fericite şi grave.” Personificarea soarelui care devine elementul central al peisajului descris are rolul de a sublinia prin corespondenţă, trăirile eului liric: „Soarele saltă din lucruri, strigând/ clatină muchiile surde şi grave./ Sufletul meu îl întâmpină, ave!/ Calul meu saltă pe două potcoave./ Coama mea blondă arde în vânt.” 9. O trăsătură a limbajului poetic care poate fi identificată în textul dat este expresivitatea obţinută prin valorificarea sensurilor figurate ale termenilor şi crearea unor imagini artistice surprinse: „Tăcerea se izbeşte de trunchiuri,”, „Tobe de piatră”, „Ave, maree-a luminilor, ave!”.

/ cenuşiu ca pământul la amurg. care desemnează realităţi incompatibile: „ţărmul s-a rupt de mare şi te-a urmat”. eul liric îndrăgostit – „şi viaţa mea se luminează/ sub ochiul tău verde la amiază. În text ideea de jubilaţie. Prezenţa eului liric este evidenţiată prin folosirea formelor verbale şi pronominale de persoana I şi II-a ( „mă”. motivul timpului 5. de trăire intensă este susţinută de exprimarea directă a sentimentelor prin intermediul enumeraţiilor şi al interjecţiilor : „mai lasă-mă un minut”. corăbii 4. „oho. cu versul liber şi versul alb. ţărm. Sentimentul determină atât modificarea modului în care îşi percepe trăirile individuale şi celelalte sentimente. Textul dezvoltă ideea centrală a metamorfozei trăită de un îndrăgostit. ceea ce este atât la nivel prozodic. alerg şi salt şi curg”. Prezenţa iubitei are rolul de a modifica trăsăturile unor elemente care în realitatea cotidiană au atributul stabilităţii şi al materialităţii şi care se dematerializează. devin mobile. În acest sens. un an. . ca un şarpe dezarmat. un timp”. 7. tema iubirii.” Iubirea se asociază cu starea de jubilaţie interioară. Dorinţa perpetuării sentimentului de dragoste este subliniată de repetiţia „mai lasă-mă” şi prin enumeraţia care include termeni cu valoare simbolică. „a-şi da viaţa”. ca un şarpe dezarmat” – evidenţiază metamorfoza spectaculoasă a cadrului exterior sub imperiul sentimentelor trăite de eul liric îndrăgostit. „luptă pe viaţă şi pe moarte” 2. Nichita Stănescu. cu trăire intensă. referitor la timp: „mai lasă-mă un anotimp. Nichita Stănescu este unul dintre înnoitorii de marcă ai limbajului poetic. Cratima din structura „fantome-ale verii” marchează pronunţarea în aceeaşi silabă a două cuvinte diferite prin modificarea valorii fonetice a sunetului „e” (care devine semivocală) pentru păstrarea măsurii şi a rimei versurilor. La nivel prozodic se remarcă rima complexă. cât şi la nivel lexico-gramatical. sub imperiul unui eveniment etern – iubirea. 6. Titlul este alcătuit dintr-un enunţ care evidenţiază caracteristicele spectaculoase de revelaţie pe care îl are sentimentul de dragoste pentru cel îndrăgit: „viaţa mea se luminează”. obţinută prin asocierea rimei împerecheate şi încrucişate. 3. Viaţa mea se iluminează 1. 8. se remarcă asocierile surprinzătoare ale termenilor. 9.89. Forma pronominală „mea” accentuează subiectivitatea sentimentelor transmise.”te-”). „tău”.” cât şi percepţia lumii înconjurătoare – „ţărmul s-a rupt de mare şi te-a urmat / ca o umbră. În strofa a doua enumeraţia care include comparaţia – „te-a urmat ca o umbră.

5.”. respectiv ale soarelui. simbolic. proiectând fiinţa umană într-o dimensiune cosmică absolută. plutind. textul fiind un imn închinat omului. prin metaforă şi enumeraţie – „cu aripile crescute înăuntru / care bat. Titlul. cât şi la nivel lexico-gramatical. Primul i reprezintă desinenţa de plural. Toate aceste caracteristici sunt sintetizate în titlul cu caracter laudativ. realizându-se. reliefează mesajul poetic. Particularizarea descrierii fiinţei umane. În acest sens. a bate în strună.. care stăpâneşte toate tainele lumii. o simetrie a discursului liric. 7. Simetria cu strofele anterioare se obţine prin structura cu valoare de refren – „Din punctul de vedere al…. o corespondenţă între bogăţia şi frumuseţea aparte a universului interior al omului şi universul cosmic. omul fiind reprezentat în ipostaza de fiinţă gânditoare. se remarcă asocierile surprinzătoare ale termenilor. Se creează. Lauda omului. Repetiţia structurii „Din punctul de vedere al…” marchează introducerea unei noi perspective asupra realităţii prezentate de poet. care accentuează definiţiile metaforice ale omului. Se poate stabili.90. care desemnează realităţi incompatibile: „Din punctul de vedere-al aerului. Nichita Stănescu. înăuntru – în afară. al doilea i reprezintă articolul hotărât. obţinută prin asocierea rimei împerecheate şi încrucişate. punctul de referinţă îl reprezintă „aerului”. 2. cu versul liber şi versul alb. element al cadrului exterior care sugerează imaterialitatea. puterii sale de înălţare deasupra contingentului. în acest mod. „Din punctul de vedere al pietrelor…”. eliminată. ceea ce este atât la nivel prozodic. . / soarele-i un aer plin de păsări”. definiţii ale fiinţei situate deasupra celorlalte. într-un zbor invers. spre care l-ar fi purtat aripile îndreptate spre în afară. a bate apa în piuă. Lauda omului 1. prin care se sugerează întoarcerea spre sine a omului. 4. „Din punctul de vedere al aerului…” ).. 6. Fiinţa umană e pusă în relaţie cu elemente cosmice ( „Din punctul de vedere al copacilor…”. spre interioritate. La nivel prozodic se remarcă rima complexă. Metaforele „soarele-i un aer plin de păsări / aripă în aripă zbătând” şi „Oamenii sunt păsări nemaiîntâlnite” sugerează identitatea celor două elemente definite pe tot parcursul discursului liric – omul şi soarele . Metafora „Oamenii sunt păsări nemaiîntâlnite / cu aripile crescute înăuntru” alcătuieşte o imagine vizuală originală. inefabilul. „Oamenii sunt păsări nemaiîntâlnite…”. Ultima strofă concentrează semnificaţiile întregului text. Cei doi termeni definiţi în mod repetat pe parcursul poemului sunt omul şi soarele. 8. adăugată – scăzută. de a-i descoperi propria bogăţie interioară: „într-un aer care e mai curat – care e gândul!” 9. nu spre înaltul cerului. „oamenii-s o lină apăsare…”. a obişnuitului. planând…” – culminează cu reliefarea caracteristicii distinctive a fiinţei umane – capacitatea de a gândi.” În această strofă. 3. care însumează toate caracteristicile acestora: „oamenii – o emoţie copleşitoare. în acest fel. Nichita Stănescu este unul dintre înnoitorii de marcă ai limbajului poetic.

în care se încadrează eul liric. Nichita Stănescu este unul dintre înnoitorii de marcă ai limbajului poetic. 4. Între elementele cadrului exterior – lumina. Inversiunea din versul al treilea propune o imagine în oglindă a cosmicului. lumina-n ape o să-mpungă”. Virgulele din al doilea vers separă o construcţie gerunzială – „trezindu-se brusc” – de restul enunţului. motivul plopilor. „apele se retrăgeau tăcute”. Titlul. a fi o apă şi-un pământ. prin imagini vizuale care surprind planul cosmic – „o dungă roşie-n zări se iscase”. alcătuit dintr-un substantiv comun nearticulat şi dintr-un adjectiv.. dar şi planul terestru. 8. prin relaţionarea cu marea a luminii soarelui. 5. frunte. măsura: 10 – 12 silabe 6. La nivel prozodic se remarcă rima complexă. sprâncenele.91. cu versul alb. a da apă la moară. „Adânc. Nichita Stănescu. obţinută prin asocierea rimei încrucişate. motivul somnului. apa – şi trăirile eului liric se stabileşte o corespondenţă – „din ochii noştri se va-ntoarce înmiit!” 9. ceea ce este atât la nivel prozodic. se remarcă asocierile surprinzătoare ale termenilor: „Va fi o dimineaţă neobişnuit de lungă / urcând un soare neobişnuit”. Dimineaţă marină 1. „lumina-n ape o să-mpungă”. Universalitatea peisajului descris este sugerată. Epitetul personificator „umbrele lor melodioase” alcătuieşte o imagine auditivă care sugerează caracterul diafan al peisajului descris. Strofa se deschide cu un epitet sugerând o dimensiune eternă a timpului – „Va fi o dimineaţă neobişnuit de lungă” . În acest sens. sugerat prin acelaşi epitet: „urcând un soare neobişnuit”. 2. 3. rimă încrucişată. sugerează caracteristici spaţiale şi temporale ale peisajului descris în text. 7. cât şi la nivel lexico-gramatical. Universul cosmic are atributele nefirescului. . în text. soarele. prin detalii caracteristice pentru un peisaj marin: „mare”.

uşoară = lentă 2. tema adolescenţei. înlocuieşte sunetul ă. 7. de soare”. a tăia cheful. Limbajul poetic este caracterizat de expresivitate. în picioare”. sau Ambiguitatea este o caracteristică a limbajului poetic care constă în obţinerea unor sensuri neobişnuite prin valorificarea sensurilor figurate ale cuvintelor : „care învaţă mersul pe mare.92. deoarece continuă ideea începută în versul anterior. rima încrucişată . a tăia frunză la câini. Unele versuri se scriu cu literă mică. Găsirea unui rost esenţial şi depăşirea ezitărilor începutului este sugerată prin enumeraţia şi metafora: „dar ei sunt zvelţi şi calmi. Nichita Stănescu. şi simultan / au şi deprins să meargă pe valuri. obţinută prin utilizarea tropilor şi a sensurilor figurate ale termenilor – „Această mare e acoperită de adolescenţi / care învaţă mersul pe valuri. a unui început. semn de ortografie. metaforele şi personificările sugerează ideea de încercare de găsire a unui sens : „această mare e acoperită de adolescenţi/ care învaţă mersul pe valuri. realizând figura de stil numită ingambament. / mai rezemându-se cu braţul. Metafora „au şi deprins să meargă pe valuri. de soare”. Adolescenţi pe mare 1. Textul dezvoltă ideea poetică centrală a iniţierii. în picioare”. „mai sprijinindu-se de-o o rază ţeapănă. măsura 12-15 silabe 6. de curenţi. . Apostroful. în picioare” sugerează descoperirea lumii. / mai sprijinindu-se de-o rază ţeapănă. în picioare” 9. La nivel stilistic. 3. 8. luarea ei în stăpânire de către adolescenţii care abia îşi fac intrarea în viaţă. a tăia în carne vie. Perspectiva din care sunt văzuţi adolescenţii este aceea a altei vârste: „eu stau pe plaja întinsă tăiată-n unghi perfect / şi îi contemplu ca la o debarcare”. ţeapănă – fixă. motivul valului 5. în picioare. 4.

concret 2.” Repetiţia şi interogaţiile retorice subliniază trăire intensă a sentimentului erotic de către cei doi îndrăgostiţi. Nichita Stănescu. de desfăşurare continuă şi sunt asociate atât cu elemente şi fenomene ale unui cadru exterior – „plouă”. la trăirea intensă şi încordată a sentimentului de dragoste. cât şi cu sentimente. 3. Ploaie în luna lui Marte 1. În text. Marte ( echivalentul latin al lui Ares. structura strofelor. cu depăşirea limitelor concretului – „Şi mă-nălţam. Imperfectul este un timp al eternităţii. comuniunea sufletească desăvârşită a celor doi îndrăgostiţi. care se regăsesc în ecoul propriilor sentimente: „Tu mă strigai din urmă: răspunde-mi. personificare: „pereţii odăii erau neliniştiţi”. rima încrucişată. Expresivitatea este o caracteristică a limbajului poetic care constă în prezenţa a numeroase procedee artistice – figuri de stil: metafora: „ploua infernal”. tema iubirii. Marte fiind zeul războiului. rimă încrucişată. Penultima strofă descrie starea sufletească a eului liric. răspunde-mi. Prin folosirea acestui timp verbal se accentuează continuitatea unor stări sufleteşti. În strofa a doua. face trimitere la un război al sentimentelor. 4. pentru care sentimentul erotic se asociază cu jubilaţia. epitete: „sufletele. „nori curgeau ” – . care modifică realitatea exterioară – „nevăzute într-o lume concretă” .. Verbele la imperfect din primele două strofe creează ideea de durată.. a sta cu sufletul la gură.93. starea de fericire supremă pe care o aduce trăirea sentimentului de dragoste. Marte este scris cu majusculă deoarece se face referire la denumirea latină a lunii martie. motivul ploii. „sufletele noastre dansau”.. depăşind limitele fizice. 5. cu înălţarea. 7. copil de suflet. măsura 9 – 11 silabe. Şi nu mai ştiam unde-mi / lăsasem în lume odaia. 9. . cât şi unui element la planului uman – oamenii – accentuează consonanţa dintre sentimentele îndrăgostiţilor şi lumea exterioară. stări. Altă caracteristică a expresivităţii este prezenţa elementelor de versificaţie: măsura 9 silabe. trăite de eul liric – „noi ne iubeam”. infernal . într-un suflet. Scrierea cu majuscule a substantivului „Marte” accentuează valoarea simbolică a momentului evocat. trăirea intensă a unui sentiment de dragoste.. această prezenţă simbolică. asociat atât unui element al cadrului exterior – ploaia . repetiţii: „răspunde-mi. 8. răspunde-mi” etc. zeul grec al războiului ). provenind de la numele zeului războiului. / Cine-s mai frumoşi: oamenii? ploaia?” Epitetul „mai frumoşi”. 6. personificarea şi epitetul „sufletele noastre dansau nevăzute” sugerează caracterul diafan al sentimentului trăit.dansau”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->