Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de inmatriculare

Domnule Comandant,

Robert Petrovici
Radu
Subsemnatul.................................................................
fiul lui........................................................
......
Floarea
30-11-1982
si al................................................... , nascut la data de................................... domiciliat in localitatea
Bucuresti

bd. Splaiul Independentei

........................................................................ strada ..........................................................................


5-10

sect 5

nr. ........................ , bl. .................. , sc. .............. , ap. ............... , jud. ..............................................
Toyota

solicit inmatricularea autovehiculului marca .............................................................................. , nr. de


WOLOTGF3532382128
ALB
Identificare ................................................................................
, culoare .............................................
2006

an fabricatie .........................................................
Cunoscand prevederile art. 292 C.p. care pedepseste falsul in declaratii cu inchisoarea de la
3 luni la 2 ani, declar pe propria raspundere urmatoarele:
cumparare
Am intrat in posesia autovehiculului prin ..........................................................................................
David Stefan
de la ..............................................................

Data

Domnului Sef de Serviciu al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor

Semnatura