P. 1
SPP Tehnician in Gastronomie Nivel 3

SPP Tehnician in Gastronomie Nivel 3

|Views: 922|Likes:
Published by Dragomir Viorel

More info:

Published by: Dragomir Viorel on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Anexa nr. 1 la OMEdC nr. 3171 din 30.01.2006

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

CALIFICARE: TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE NIVELUL 3

BUCUREŞTI 2005

AUTORI

1. ANDREI CRISTINA – Prof. gradul definitiv, Grup Şcolar Economic Administrativ ”O. Onicescu” Botoşani 2. BUCURA DANA ALICE - Prof. gradul I, Colegiul Economic “I. Ghica” Târgovişte
3. 4.

BURUIANĂ GIANINA - Prof. gradul II, Grup Şcolar Economic şi Administrativ Piatra Neamţ COSTACHE RODICA – Prof. gradul I, Grupul Şcolar "Voievodul Gelu" Zalău

5. DUMITRASCU - NICU DUMITRA – Prof. gradul I, Colegiul Economic “Viilor” Bucureşti 6. ISMAIL NELIDA – Prof. gradul II, Colegiul Economic Mangalia

CONSULTANŢI: CIOBANU GABRIELA LILIANA – Inspector de specialitate Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic DINCĂ CRISTIAN - Prof. gradul II, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia

Tehnician în gastronomie

2

TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE UNITĂŢI DE COMPETENŢE COMPETENŢE CHEIE:
1. 2.

CREDITE: 9,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 1,0 1,0 1,0

Comunicare în limba modernă Gândire critică şi rezolvare de probleme Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

3. Dezvoltarea relaţiilor interpersonale
4.

5. Comunicare 6. Dezvoltarea carierei profesionale
7.

Procesarea datelor numerice

8. Iniţierea unei afaceri COMPETENŢE TEHNICE GENERALE
9.

Mediul concurenţial al afacerii Planificarea operaţională

10. Marketingul afacerii
11.

12. Resurse umane
13.

1,0 0,5

Managementul calităţii 1,0 0,5

14. Finanţarea afacerii
15.

Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului

COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE: 16. Amenajarea spaţiilor de producţie culinară şi de patiserie-cofetărie 17. Organizarea producţiei culinare 18. Organizarea producţiei de patiserie-cofetărie 19. Consumuri specifice şi reţete 20. Promovarea de tehnologii şi preparate noi 21. Particularităţile cateringului 22. Sistemul HACCP – siguranţa alimentelor 23. Calitatea şi siguranţa mediului de muncă 24. Protecţia consumatorilor 25. Promovarea producţiei culinare şi de patiserie –cofetărie Tehnician în gastronomie

15,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3

Bucătăria naţională şi internaţională 1.5 Tehnician în gastronomie 4 .26.

în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate 5. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate 4. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale.Titlul unităţii: Nivel de calificare: Valoare credit: Competenţe: 1. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale Tehnician în gastronomie 5 . Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru 3.0 1. Elaborează mesaje scrise. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru 2. Exprimă mesaje orale. Comunicare în limba modernă 3 2.

emise la viteză normală. emise de cei din jur. conferinţe. atitudini. comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. neutră). Informaţii obţinute: Limbaj: Moduri de acţiune: Probe de evaluare Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). opinii. verificarea sensului prin alte surse. precum şi a atitudinilor şi sentimentelor Iniţierea de acţiuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului mesajului Identificarea sensului elementelor de vocabular nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin asocieri/conexiuni Precizarea acţiunilor adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală Condiţii de aplicabilitate: Surse şi tipuri de mesaje orale: texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare. vocabular specific comun. contra.Titlul unităţii: Competenţa 1: 1. Comunicare în limba modernă Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale. explicaţii. (b). specificaţii de produse şi servicii. atitudini (pro. ideea principală (sensul global). relevante pentru sarcina de lucru Identificarea punctelor de vedere şi a opiniilor exprimate. formale şi informale. Tehnician în gastronomie 6 . talk-show-uri. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale Obţinerea de informaţii/detalii specifice corecte. anunţuri publice. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. puncte de vedere. în diverse registre. informaţii factuale pe teme de interes profesional: instrucţiuni. conversaţii telefonice. detalii. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. limbaj corporal/nonverbal. varietăţi de accent (pentru domeniile ocupaţionale unde este relevant) întrebări. activităţi). discursuri. de lungime variabilă: mesaje. pe teme de interes comun. transmisiuni radio şi TV. informaţii factuale. termeni specifici mesajelor mass media. prezentări de produse / servicii. sentimente. sentimente. relevant pentru domeniul ocupaţional. acţiuni proprii (realizarea de operaţii. opinii.

(e) şi în condiţiile de aplicabilitate. Tehnician în gastronomie 7 . aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). (c). (e). aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a).Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pentru identificarea elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare şi clarificarea sensului. (b). (d). Probe orale şi/sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

scheme. manuale tehnice. transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare. diagrame şi alte materiale vizuale. pe teme de interes comun. relativ complexe. în scopul luării unor decizii Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor identificate în texte cu conţinut operaţional complex Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de text: texte. acţiuni proprii: realizarea de operaţii. note. fişe tehnice. modificarea unor operaţii. Comunicare în limba modernă Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise. în diverse registre. cereri. date privind: materii prime. explicaţii. instrucţiuni. grafice. notiţe. informaţii profesionale: instrucţiuni. Informaţii obţinute: Materiale de referinţă: Forme de prezentare: Moduri de acţiune: Tehnician în gastronomie 8 . instrucţiuni. informaţii factuale. texte cu conţinut operaţional: corespondenţă. luarea de decizii. reclame. date tehnice ale unor produse şi servicii.Titlul unităţii: Competenţa 2: 1. de lungime variabilă: texte specifice domeniului ocupaţional: manuale. standarde. reclamaţii. prospecte. operaţii şi procese tehnologice dicţionare. atunci când este necesar Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme de prezentare Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii descrise în texte. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru ________________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Identificarea de informaţii şi opinii relevante pentru sarcina de lucru în texte referitoare la domeniul ocupaţional Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii / detalii specifice necesare Utilizarea unor materiale de referinţă pentru identificarea sensului. formulare. faxuri. materiale şi produse finite. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. texte de popularizare: ştiri şi articole de presă. mesaje. anunţuri. comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane. rapoarte. pagini Internet. tabele.

(f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Tehnician în gastronomie 9 . Probe orale. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (f). Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru identificarea sensului. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri. scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d). Probe orale. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). detalii sau opinii. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. atunci când este necesar.Probe de evaluare Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii. (e).

la viteză normală. comunitate. detalii de operare. (b). vocabular specific comun. în conversaţii de lungimi variate. la locului de muncă. comunicarea / transmiterea de informaţii/detalii către interlocutor/i. şcoală. faţă în faţă. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. procese. operaţii. situaţii conflictuale. instrucţiunilor. personal şi social – situaţii specifice în familie. relevant pentru domeniul ocupaţional. explicaţii. vocabular adecvat contextului personal şi social. probleme operaţionale în situaţii de viaţă cotidiene. robot telefonic.Titlul unităţii:1. precisă şi în mod politicos a informaţiilor. întrebărilor şi solicitărilor Solicitarea şi oferirea de clarificări şi explicaţii atunci când informaţia / instrucţiunea nu este înţeleasă imediat Prezentarea de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes propriu şi profesional Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate comuni / familiari relevanţi pentru sarcina de lucru Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de informaţii: schimburi de informaţii. Contexte: Limbaj: Moduri de comunicare: Moduri de acţiune: Probe de evaluare Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni. la telefon. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate ________________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Oferirea şi solicitarea de informaţii pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru profesionale Formularea clară. descrieri de obiecte. şi în condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 10 . în diverse registre. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). profesional – situaţii specifice în organizaţie. Comunicare în limba modernă ________________________________________________________________________________ Competenţa 3: Exprimă mesaje orale. privind: activităţi de rutină şi non-rutiniere: instrucţiuni. sfaturi. aranjamente sociale.

(d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze descrieri.Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 11 . aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c).

fişe de evidenţă. pentru atingerea scopului comunicării (tehnici de argumentare. în limbaj clar şi precis. facturi pro-forma. fişe tehnice. la tipul de text. idei. inclusiv date personale. Tipuri de informaţii: Convenţii şi limbaj: Contexte: Materiale de referinţă: Tehnician în gastronomie 12 . corespondenţă personală şi profesională: scrisori. glosare de termeni specializaţi şi sintagme specifice. în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate ________________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice domeniului ocupaţional Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe. mesaje (inclusiv e-mail). la subiect şi la cititorul intenţionat Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă formală / informală Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de texte funcţionale: formulare şi alte documente specifice. de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de activitate Utilizarea unor materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite Adecvarea formatului şi limbajului la context. în funcţie de domeniul ocupaţional (facturi. eseuri. membri ai organizaţiei. formule de persuasiune). formule de comunicare standardizate. fişe de producţie. structurate şi cu folosirea de conectori Transmiterea. standarde). opinii. de lungimi variate: informaţii factuale. procese verbale. Comunicare în limba modernă Competenţa 4: Elaborează mesaje scrise. puncte de vedere. dicţionare. formule de politeţe. note. raportări privind desfăşurarea unor evenimente. şedinţe. care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare. în diverse registre.Titlul unităţii: 1. aranjamente şi instrucţiuni. organizarea locului de muncă. în texte. activităţi şi procese de producţie. documente normative şi tehnice modele de documente şi formulare. ierarhii). colegi. documente de evidenţă primară. procese pentru exprimarea raporturilor în cadrul comunicării (prieteni. rapoarte. mesaje din partea altor persoane. calitatea serviciilor / produselor.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat. (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.Probe de evaluare Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil completeze formulare şi să întocmească corespondenţă. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite. (b). aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). Tehnician în gastronomie 13 . un limbaj adecvat şi convenţii folosite în mod obişnuit în comunicarea scrisă formală / informală. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (e). texte funcţionale şi documente specifice domeniului ocupaţional.

sarcini de lucru. cum ar fi planuri. b. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. la viteză normală. Schimburi de opinii: situaţii sociale informale. derulate cu viteză normală. Comunicare în limba modernă Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Oferirea de opinii proprii şi susţinerea lor cu argumente în conversaţii de teme diverse de interes Participarea cu contribuţii la discuţii profesionale de rutină. în conversaţii de lungimi variate. Discuţii profesionale: interviuri individuale.Titlul unităţii: Competenţa 5: 1. privind: aranjamente la locul de muncă. Discuţii profesionale. în funcţie de rolul şi relaţiile cu interlocutorul/ii Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de interacţiuni: a. chestiuni profesionale de interes comun b. situaţii conflictuale. activităţi profesionale zilnice. contractări (în funcţie de domeniul ocupaţional). Prezentări scurte. în diverse registre. privind: chestiuni de ordin social şi de interes public curent. relaţii cu clienţii şi partenerii. Prezentări – contexte profesionale formale şi informale. privind: relatări ale unor evenimente şi conversaţii. făcute la viteză normală. prezentări de produse. în diverse registre. c. negocieri. întâlniri formale/informale. întâlniri profesionale de rutină. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. faţă în faţă sau telefonic. c. care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare. situaţii familiare. Tehnician în gastronomie 14 . în conversaţii de lungimi variate. în conversaţii şi prezentări Participarea la conversaţii folosind unui limbaj adecvat la context şi respectând convenţiile folosite în conversaţie şi normele sociale şi culturale. pe bază de materiale pregătite în prealabil Verificarea înţelegerii şi solicitarea/oferirea de clarificări/explicaţii când informaţia nu este clar înţeleasă. activităţi şi aranjamente operaţionale. Schimburi de opinii. Contexte: a. contacte profesionale informale. în contexte profesionale predictibile Exprimarea clară şi fluentă a propriilor opinii şi puncte de vedere legate de domeniul de activitate Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea Realizarea de prezentări pe teme din domeniul ocupaţional. tehnologii. rapoarte intermediare / de progres.

relevant pentru domeniul ocupaţional. discuţii profesionale). interpretări şi opinii. limbaj nonverbal. evaluări de: produse. faţă în faţă. notiţe. Moduri de interacţiune: Probe de evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să poarte discuţii în care să-şi prezinte şi să-şi argumenteze opiniile. în perechi sau în grup mic (schimburi de opinii. vocabular specific comun. prezentare. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la conversaţii utilizând un limbaj adecvat şi respectând convenţii folosite în conversaţie. (b). preferinţe. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). scheme de folii/planşe/modele/mostre. procese. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească şi să facă prezentări.Schimburi de opinii: Materiale pentru prezentări: Convenţii şi limbaj: pro şi contra în susţinerea unor idei personale. suport vizual: formule de iniţiere. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să solicite opinii şi să răspundă adecvat la acestea. să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării. în faţa unui auditoriu (prezentări). la telefon. în care să includă informaţii faptice. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să contribuie semnificativ la discuţii profesionale. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. (g) şi în condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 15 . întreţinere şi încheiere a unei conversaţii / discuţii. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). robot telefonic (schimburi de opinii. ipoteze. (d). servicii. predicţii. discuţii profesionale). vocabular adecvat contextului personal şi social. (c).

0 1. Evaluează rezultatele obţinute Tehnician în gastronomie 16 . Rezolvă probleme 3. Identifică probleme complexe 2. Gândire critică şi rezolvare de probleme 1.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 2.

compara situaţia problemă cu situaţia normală. proces de muncă. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reflecteze asupra propriilor acţiuni. Gândire critică şi rezolvare de probleme Identifică probleme complexe Anticiparea situaţiilor problemă Definirea problemei Reflectarea asupra propriilor acţiuni Condiţii de aplicabilitate: Situaţii problemă: Anticiparea problemei: Definirea problemei: Reflectarea: calitatea muncii. interacţiuni între oameni. emite idei privind rolul lui în rezolvarea problemei Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze şi să analizeze situaţiile problemă. cauze şi efecte ale problemei. sesizări. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Tehnician în gastronomie 17 . cui aparţine problema pune întrebări relevante asupra problemei. situaţii de urgenţă corelarea factorilor determinanţi cu situaţia problemă identificarea problemei.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 2. conform criteriilor de performanţă (a). conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Gândire critică şi rezolvare de probleme Rezolvă probleme Identificarea soluţiilor posibile (b) Alegerea celei mai potrivite soluţii. alocarea de resurse (materiale. să selecteze şi să justifice soluţia ce urmează a fi aplicată. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează ca este capabil să aplice planul de acţiune. conform criteriilor de performanţă (a). Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de acţiune conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. metode de rezolvare compară şi analizează soluţiile posibile şi decide argumentare pe baza criteriilor utilizate în selectarea soluţiei listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor. în urma reflectării asupra consecinţelor posibile şi a evaluării lor (c) Întocmirea planului de acţiune (d) Aplicarea planului de acţiune Condiţii de Aplicabilitate: Soluţii posibile: Selectare: Justificare: Întocmire: Aplicare: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice soluţii. conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) 2. financiare. timp) şi stabilirea responsabilităţilor punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor prevăzute Tehnician în gastronomie 18 .

Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 2. generează şi extinde idei. dacă este cazul concluzii. aplică măsuri de corecţie. să obţină feed-back-ul şi să analizeze metoda aplicată. Tehnician în gastronomie 19 . Gândire critică şi rezolvare de probleme Evaluează rezultatele obţinute Analizarea rezultatelor Obţinerea feed-back-ului Analizarea metodei aplicate Condiţii de aplicabilitate: Analizarea rezultatelor: Feed-back: Analizarea metodei: compară rezultatul obţinut cu cel dorit. acţiuni. conform criteriilor de performanţă (a). (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. calificative proprii şi de la alte persoane resurse. responsabilităţi. sugestii alternative în scopul îmbunătăţirii metodei aplicate Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează ca este capabil să analizeze rezultatele.

3.0 1.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 3. Managementul relaţiilor interpersonale 1. 2. Creează şi menţine relaţii profesionale Gestionează conflicte Gestionează aşteptările factorilor interesaţi Tehnician în gastronomie 20 .

nu întrerupe interlocutorul. interviuri. încurajare. motivare. (c). evitarea jocurilor de putere Relaţii de cooperare: Modalităţi de îmbunătăţire: Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să menţină relaţii profesionale. cade de acord. (d) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Managementul relaţiilor interpersonale Creează şi menţine relaţii profesionale Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă Ascultarea activă şi încurajarea unui dialog constructiv Stabilirea unor relaţii de cooperare. ascultă sugestiile celorlalţi. contextuali. integrare. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a).Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 3. exprimă un feedback pozitiv. face distincţie între fapte. culegere de mărturii. încredere în deciziile luate de grup. (b). Tehnician în gastronomie 21 . psio-sociali. analiza unor indicatori de coeziune socială. în interesul reciproc al părţilor Susţinerea muncii în echipă Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale Condiţii de aplicabilitate Ascultare activă: Dialog constructiv: urmăreşte interlocutorul. preia argumentele interlocutorului oferă sugestii. redefiniri de rol. analiza critică şi evaluarea opiniilor în grup factori determinanţi: personali. formulează propuneri consensuale. discutarea deschisă a iniţiativelor. metode de identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare. opinii şi sentimente suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor grupului.

interese şi obiective opuse/diferite renunţarea. (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). confruntarea. Managementul relaţiilor interpersonale ________________________________________________________________________________ Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Identificarea surselor de conflict Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor Medierea conflictelor Gestionează conflicte Condiţii de aplicabilitate Surse de conflict: Modalităţi de rezolvare: Mediere: neînţelegeri. Tehnician în gastronomie 22 . aplanarea.Titlul unităţii: 3. compromisul. forţarea. (b). feedback legat de performanţă şi acceptare ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în adoptarea unei modalităţi de rezolvare Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze conflicte în situaţii reale (sau asemănătoare situaţiilor reale).

Managementul relaţiilor interpersonale Gestionează aşteptările factorilor interesaţi Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora Condiţii de aplicabilitate Factori interesaţi: Roluri funcţionale: Interese: Anticipare şi satisfacere: persoanele implicate direct sau indirect în conflict în calitate de manageri. colegi. contextuale asimilarea rolului factorilor interesaţi. psio-sociale. preferabil în situaţii reale. comunicarea cu factorii interesaţi prin întrebări şi ascultare activă Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze aşteptările factorilor interesaţi.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) 3. Tehnician în gastronomie 23 . clienţi personale. (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a).

Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: Competenţe: 4. 3. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei 3 1. comunicare) pentru crearea documentelor Web. Tehnician în gastronomie 24 . Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor 4. Utilizează informaţii de pe internet Organizează şi prelucrează informaţia Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. 2.0 1.

baze de date. relevanţa informaţiei obţinute pentru sistem. sistem. uşurinţă în utilizare. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sursele de informaţie corespunzătoare criteriilor de performanţă. corectitudinea informaţiei obţinute. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei Utilizează informaţii de pe internet Prezentarea noţiunilor de bază. flux informaţional. proces informaţional. motoare de căutare. Internet. OR. selectarea după criterii/chei multiple. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c). bază informaţională. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice. rapiditatea obţinerii informaţiei. utilizând operatorii relaţionali (<.>.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 4. Selectarea surselor de informaţie conform criteriilor de eficienţă. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate. Probe de evaluare: Probe orale/practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească noţiunile de bază ale unui sistem informaţional. conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. bănci de date.>=. conform condiţiilor de aplicabilitate. diferit) sau operatorii logici (AND. bază tehnică. resurse umane implicate în sistemul informaţional. sistem informatic. Tehnician în gastronomie 25 . Condiţii de aplicabilitate: Noţiuni de bază: Surse de informaţie: Criterii de eficientă: Tehnici de căutare: informaţie dată.<=. NOT). sistem informaţional. egal. Prezentarea tehnicilor de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice.

schiţe. tabele. binare). foi de lucru.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 4. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d). Codificarea şi memorarea datelor în structurile identificate. formulare (templates). Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri. complexe. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să codifice şi să memoreze informaţia. fişiere (text. logic. rapoarte (simple. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). Obţinerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic Utilizarea tehnicilor software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. utilizarea macrocomenzilor (macro). conform condiţiilor de aplicabilitate. pivot). Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină instrumente de lucru pentru sistemul informatic. validarea datelor. imagini. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c). Tehnician în gastronomie 26 . conform condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici software specifice obţinerii unor rezultate/rapoarte eficiente. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a). interogări ale bazelor de date. şir de caractere (text). grafice. tabele. conform condiţiilor de aplicabilitate. baze de date. Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de date necesare organizării informaţiei. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei Organizează şi prelucrează informaţia. conform condiţiilor de aplicabilitate. Condiţii de aplicabilitate: Tip de informaţie/dată: Structuri de date: Instrumente de lucru: Tehnici software: numeric. liste.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologii Web pentru obţinerea. Client-Server viteza de încărcare. Testarea şi validarea documentului Web creat în conformitate cu cerinţele şi specificaţia proiectului. formulare. de design. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să proiecteze un document Web pentru propria organizaţie. tabele. imagini.Titlul unităţii: Competenţa 3: 4. raport text/imagine. Utilizarea tehnologiei Web pentru obţinerea unui document Web în concordanţă cu elementele de conţinut. rapoarte. sunete. sisteme de gestiune a bazelor de date. Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri Condiţii de aplicabilitate: Instrumente de lucru: editoare de texte şi de calcul tabelar care salvează documentele ca pagini Web. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei Utilizează tehnologii IT multimedia (Web. butoane. configurare şi administrare. cadre. conform condiţiilor de aplicabilitate. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). filme. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b). căutare şi regăsire a informaţiei de conţinut. conform condiţiilor de aplicabilitate. conform condiţiilor de aplicabilitate. editoare de HTML. liste. ferestre. Planificarea şi proiectarea unui document Web pentru propria organizaţie. conformitate cu cerinţele proiectului. editoare de imagini. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi (d). servere text. Tehnician în gastronomie 27 . animaţie. casete de dialog. hărţi de imagini. testarea şi validarea unui document Web dinamic în acord cu elementele din specificaţia proiectului. Elemente de conţinut: Tehnologii Web: Document Web: Cerinţe: Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte instrumentele de lucru şi tehnologiile Web necesare formatării/prezentării elementelor din documentele Web. lizibilitate. baze de date ASP. casete combinate. comunicare) pentru crearea documentelor Web. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Prezentarea instrumentelor de lucru şi tehnologiilor Web necesare formatării/prezentării elementelor de conţinut din documentele Web. acurateţe.

conform condiţiilor de aplicabilitate. fazele unui proiect. Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Descrierea conceptelor generale utilizate în managementul proiectelor. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează ca este capabil să planifice un proiect. Tehnician în gastronomie 28 . organizaţia de proiect. rapoarte (de progres. controlul schimbării. schiţelor. echipa de proiect (roluri). Livrarea şi validarea proiectelor conform cerinţelor. structura activităţilor (WBS). diagramelor (Gantt). Condiţii de aplicabilitate: Concepte generale: noţiunea de proiect. planurile. Utilizarea instrumentelor software pentru prezentarea proiectelor. managerul de proiect. controlul riscului. alocarea resurselor (efort/durată. Planificarea unui proiect simplu utilizând aplicaţii software în conformitate cu etapele. cereri de schimbare cu justificare şi aprobare. mijloacele de control. traiectorie critică. Etapele unui proiect: Componentele proiectului: Instrumente software: Probe de evaluare: Probe practice. componentele şi obiectivele proiectului. dependinţe). (c) şi (d). calitatea. de excepţii.Titlul unităţii: Competenţa 4 : 4. grafic de activităţi. elemente de evaluare. cost. aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b). planul unui proiect. planul de proiect. justificarea economica. managementul configuraţiei. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. structura echipei de proiect. şabloanelor de prezentare. de sfârşit de proiect). structura pe activităţi (WBS). pentru crearea graficelor. obiectivele proiectului. conform condiţiilor de aplicabilitate. să utilizeze instrumentele software pentru reprezentarea proiectelor. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a). etapele. să livreze şi să valideze proiecte simple conform cerinţelor. managementul riscului. orale şi scrise prin care elevul demonstrează ca este capabil să descrie conceptele generale utilizate în managementul proiectelor.

Susţine prezentări pe teme profesionale 2. Moderează dezbateri şi şedinţe 3.0 1. Elaborează documente pe teme profesionale Tehnician în gastronomie 29 . Comunicare 1.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 5.

argumentare logică. reviste de specialitate). manuale. (b). exemplificări. stil adaptat situaţiei. pune întrebări altor persoane. prezentare atractivă pentru audienţă. Comunicare Susţine prezentări pe teme profesionale Pregătirea prezentării în funcţie de obiective. grafică). pronunţie. temă şi audienţă (a) (b) Organizarea logică şi concisă a informaţiei Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa Condiţii de aplicabilitate: Pregătire: Organizare: Tehnici: consultă surse (baze de date. şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. suport non-verbal (imagine. articole. fapte şi date statistice. scopului. Tehnician în gastronomie 30 . intonaţie. şi (c ).Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: 5. gestică. mimică asociată. selectează informaţiile prezentare structurată. tehnici de implicare a audienţei. realizarea electronică (aplicaţii de tip “power point” sau altele). Probe de evaluare: Probe orale şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează competenta de realizare a unei prezentări în situaţii de comunicare publică aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). nevoilor audienţei.

compromisuri posibile. clienţi. clară. (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. luări de cuvânt. are în vedere obiectivul propus. deciziilor şi acţiunilor Condiţii de aplicabilitate: Pregătire: agendă.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: 5. tipul situaţiei. tipul interlocutorului (colegi. (b). tehnice. întrebări posibile. raţionează. structură. corectă din punct de vedere lingvistic şi gramatical sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele Exprimare: Prezentare: Probe de evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să participe la şi să modereze constructiv dezbateri şi şedinţe. furnizori. acceptă opinii diferite de cele proprii. invită interlocutorul să vorbească. concluziilor. conciliantă. sociale Participare: Respectare: face observaţii constructive. consensul vizat Teme: ştiinţifice. dă dovadă de receptivitate ascultă cu atenţie. Comunicare Moderează dezbateri şi şedinţe Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc d) Prezentarea succintă a conţinutului. încurajează discuţia prin întrebări. nevoile interlocutorului. argumente. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). Tehnician în gastronomie 31 . nu face discriminări concisă. alte persoane). aprobări.

organizarea materialului norme ortografice şi de punctuaţie. Comunicare Elaborează documente pe teme profesionale Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia Scrierea unui document clar şi corect Verificarea documentului. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a). graficelor şi diagramelor corectarea. a schemelor. (b). editarea textului Tehnician în gastronomie 32 . manuale.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: 5. un set de instrucţiuni şi un scurt raport. reguli gramaticale. folosirea imaginilor. redactarea. instrucţiuni. coerenţă. asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile profesionale respective Condiţii de aplicabilitate: Funcţie: Pregătire: Claritate şi acurateţe: Verificare: Probe de evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze o scrisoare de afaceri. scrisori sau rapoarte stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe.

Dezvoltarea carierei profesionale 1. Îşi valorifica resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 6. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale Tehnician în gastronomie 33 . Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale 3. 2.0 1.

în condiţiile de aplicabilitate date Tehnician în gastronomie 34 . produse reprezentative pentru locul de munca. aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate date Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil sa-si alcătuiască portofoliul şi să se prezinte la un interviu prin joc de rol/simulare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d). Autoevaluarea nivelului de pregătire. reglementări. competente profesionale. condiţii specifice angajatorului. portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut. certificate. postura. abilitaţi sociale. Condiţii de aplicabilitate: Nivel de pregătire: Cerinţele locului de munca: Portofoliu personal : studii. Identificarea cerinţelor locului de munca. fisa postului. comentariu cu privire la performanţă personală. ţinuta. fisa angajatului. atitudine. autoevaluare. Dezvoltarea carierei profesionale Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă. limbaj verbal şi nonverbal. prezentare orala. rezultate la testări. Alcătuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de munca. prezentare. premii. diplome. completarea Interviu : Aprecierea rezultatului: Probe de evaluare: Probe orale / scrise: prin care candidatul demonstrează că este capabil să se autoevalueze şi să identifice cerinţele locului de munca prin raport.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 6. Prezentarea la interviu şi aprecierea rezultatului obţinut. Curriculum Vitae. aspiraţii profesionale. recomandări.

informală) corespunzătoare obiectivelor stabilite Întocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera profesionala Condiţii de aplicabilitate: Obiective: Surse şi oportunităţi de formare: calificări. consultanta de specialitate. studiu individual. non formală. învăţare continuă. programe de formare continua la locul de munca. spirit de iniţiativă centre de formare profesionala. conferinţe. Dezvoltarea carierei profesionale Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale Identificarea obiectivelor carierei proprii Descrierea realista a obiectivelor în raport cu oportunităţile prezente sau viitoare Identificarea oportunităţilor de formare profesionala (formala. aptitudini necesare unei calificări. cursuri serale. Tehnician în gastronomie 35 . (b). (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate date. voluntariat. învăţământ la distanta/frecvenţă redusă.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de Performanţă: (a) (b) (c) (d) 6. Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi stabilească o strategie de dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performanţă (a). programe de scurta durata. competente.

articole şi emisiuni ale mass-media. autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor ocupaţionale. Tehnician în gastronomie 36 . consilieri ai carierei profesionale). manuale. consultanta specializata. afişe. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă a) şi b) şi în condiţiile de aplicabilitate date. discuţii. consultarea unor agenţii de recrutare de personal Evaluarea carierei: Probe de evaluare: Probe orale (prezentări orale) / practice (simulare) prin care elevul demonstrează că poate să-şi procure informaţii din diverse surse şi să facă aprecieri asupra propriului proiect de carieră. consultarea unor persoane specializate (psihologi. aprecierea propriilor performanţe. a evoluţiei calificărilor la nivel naţional şi european. Condiţii de aplicabilitate: Informaţii : cercetare on-line. articole de specialitate.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) 6. Dezvoltarea carierei profesionale Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale Selectarea informaţiilor în funcţie de opţiunile personale şi profesionale vizate Evaluarea carierei personale în funcţie de acumularea de competenţă prin învăţare de-a lungul întregii vieţi.

3.Prelucrează datele numerice.0 Competenţe: 1.Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. Tehnician în gastronomie 37 . 2. Procesarea datelor numerice 3 1.Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.Titlul unităţii : Nivel de calificare: Valoare credit: 7.

tensiune după natura mărimii măsurate şi scopul măsurării tabele. concentraţie. temperatură. distanţe. Procesarea datelor numerice Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta Colectarea datelor numerice corespunzătoare activităţii planificate Selectarea datelor obţinute din măsurători/alte surse Înregistrarea datelor Condiţii de aplicabilitate: Date numerice: Selectare: Înregistrare date: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de planificare a unei activităţi şi culegere a datelor numerice în legătură cu aceasta. densitate. fişe Tehnician în gastronomie 38 . masă. dimensiuni.Titlul unităţii : Competenţa 1 Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 7.

abaterea medie pătratică grafice în plan coordonatele graficului. (c ) şi (d). (b). procente. calcule economico-financiare. geometrică. ecuaţii liniare cu două variabile.Titlul unităţii : Competenţa 2 Criterii de performanţă (a) (b) (c) (d) 7. aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a). radicali. şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Procesarea datelor numerice Prelucrează datele numerice Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi Utilizarea formulelor de calcul Reprezentarea grafică a datelor obţinute Citirea graficelor Condiţii de aplicabilitate: Calcule: Formule de calcul: puteri. scări şi proporţii transformări de unităţi de măsură. Tehnician în gastronomie 39 . relaţia dintre mărimile reprezentate Reprezentare grafică: Citirea graficelor: Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenta de prelucrare a datelor numerice. media aritmetică. dispersia.

tipuri de erori. Procesarea datelor numerice Interpretează rezultatele obţinute Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor şi tendinţelor Formularea concluziilor în baza unei analize critice Utilizarea rezultatelor în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor optime Condiţii de aplicabilitate: Comparare rezultate: Tipuri de grafice: Tipuri de diagrame: Probe de evaluare: Probe orale. scrise şi practice prin care elevul demonstrează competenţa de interpretare a rezultatelor obţinute din procesarea datelor numerice. erori. radar. (b). cauze. (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a).Titlul unităţii : Competenţa 3 Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 7. de dispersie Tehnician în gastronomie 40 . în coloane şi bare. Paretto. tendinţe liniare. circulare. Gantt cumulativă.

Iniţierea unei afaceri 1. Elaborează un plan de afaceri Tehnician în gastronomie 41 .0 1. Defineşte posibilităţile pieţei 3. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale 2.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 8.

colegii şi părinţii Probe de evaluare: Probe orale şi/sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să se evalueze ca potenţial antreprenor. ambiţii şi obiective în funcţie de criteriile fundamentale ale activităţii antreprenoriale discutate în criteriul de performanţă (a) Condiţii de aplicabilitate: Evaluare: analiza punctelor tari şi slabe proprii. (b). aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). abilităţilor şi avantajelor fundamentale legate de activitatea antreprenorială Evaluarea propriilor abilităţi. Iniţierea unei afaceri Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale Identificarea criteriilor. discuţii cu profesorii. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. Tehnician în gastronomie 42 .Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) 8.

(c ) şi (d) în condiţiile de aplicabilitate formulate. la nivel global. analiză SWOT. marketing de nişă sau alte strategii Tehnician în gastronomie 43 . materiale. aşa cum se specifica în criteriile de performanţă (a). naţional. asocieri. ciclul de viaţă al produsului financiare (credit bancar. Iniţierea unei afaceri Competenţa 2: Defineşte posibilităţile pieţei Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) Studierea evoluţiilor economice Analizarea şi evaluarea posibilităţilor pieţei Examinarea resurselor disponibile şi potenţiale Identificarea strategiilor de marketing Condiţii de aplicabilitate Evoluţii economice: Analizarea posibilităţilor pieţei: Resurse: Strategii de marketing: Probe de evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că poate defini posibilităţile pieţei. umane. oportunităţi de dezvoltare. sponsorizări. (b). regional şi local impactul evoluţiilor economice asupra oportunităţilor de afaceri. proiecte cu finanţări nerambursabile).Titlul unităţii: 8.

informaţii. management. clienţi şi furnizori. abilităţi sănătate şi securitatea muncii. scenarii posibile plan financiar. aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a). Tehnician în gastronomie 44 . (b). drept comercial Plan: structură. Iniţierea unei afaceri Elaborează un plan de afaceri Alegerea unei oportunităţi de afaceri luând în considerare riscurile. logistică Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să prezinte un plan de afaceri într-o situaţie reală. şi (c ) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate. organizare. repartizarea bugetului. resurse umane. alocarea resurselor. identificarea resurselor financiare. resursele şi legislaţia Elaborarea unui plan de afaceri simplu Prezentarea şi justificarea planului de afaceri Condiţii de aplicabilitate Riscuri: Resurse: Legislaţie: analizarea riscurilor.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 8. probleme de mediu. subvenţii. legislaţia muncii.

Analizează concurenţa pe piaţă 2. Adaptează strategiile în funcţie de informaţiile deţinute în urma analizei mediului concurenţial Tehnician în gastronomie 45 .Titlul unităţii: Nivel: Valoare credit: 9. Analizează modalităţile de a fi competitiv în mediul de afaceri 3. Mediul concurenţial al afacerii 3 1 Competenţe: 1.

calităţii. nivelului tehnologic. segmentelor de consumatori. diversităţii sortimentale. publicaţii de specialitate. (b). preţurilor proprii cu cele ale concurenţilor structurilor sortimentale nivelurilor calitative cotelor de piaţă segmentelor de consumatori nivelurilor tehnologice studierea directă a pieţei. Tehnician în gastronomie 46 . Mediul concurenţial al afacerii Competenţa 1: Analizează concurenţa pe piaţă Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Identificarea concurenţilor direcţi şi indirecţi Evaluarea ofertei de produse şi servicii a concurenţilor Determinarea punctelor tari şi slabe ale ofertei proprii prin compararea acesteia cu cea a concurenţilor Condiţii de aplicabilitate: Modalităţi de identificare: Evaluarea ofertei: Compararea: − − − − − − Probe de evaluare: Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze concurenţa pe piaţă conform criteriilor de performanţă (a). etc. cotei de piaţă. (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. într-o situaţie reală sau simulată.Titlul unităţii: 9. Internet. alte modalităţi mass media din punct de vedere a preţurilor.

(b). motivarea personalului. conform criteriilor de performanţă (a). modernizarea tehnologiei. îmbunătăţirea continuă a calităţii studierea comportamentului de consum al clienţilor. într-o situaţie reală sau simulată. (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. măsuri de reducere a costurilor.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 9. identificarea nişelor de piaţă Anticiparea nevoilor: Probe de evaluare: Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze modalităţile de a fi competitiv în mediul de afaceri. analiza preţurilor. aprecierea credibilităţii furnizorilor măsuri de formare continuă a personalului. compararea ofertei furnizorilor cu obiectivele proprii. analiza calităţii. Tehnician în gastronomie 47 . Mediul concurenţial al afacerii Analizează modalităţile de a fi competitiv în mediul de afaceri Selectarea ofertelor optime ale furnizorilor Identificarea modalităţilor de creştere a eficienţei activităţii Anticiparea nevoilor clienţilor şi adaptarea permanentă a ofertei la acestea Condiţii de aplicabilitate: Selectare prin: Creşterea eficienţei prin: observare.

modalităţi de prezentare şi informare. produs/serviciu. forţele proprii de vânzare. relaţii publice. promovare publicitate. târguri şi expoziţii Probe de evaluare: Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să adapteze strategiile proprii în funcţie de mediul concurenţial. Mediul concurenţial al afacerii Adaptarea strategiilor în funcţie de informaţiile deţinute în urma analizei mediului concurenţial Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Realizarea unei oferte competitive Aplicarea strategiilor adecvate mediului concurenţial Promovarea pe piaţă a ofertei proprii de servicii şi a întreprinderii Condiţii de aplicabilitate: Ofertă competitivă prin: Strategii cu privire la: Promovare prin: costuri reduse. (b). preţuri.Titlul unităţii: Competenţa 3: 9. conform criteriilor de performanţă (a). promovarea vânzărilor. Tehnician în gastronomie 48 . diversitate sortimentală. preţuri. într-o situaţie reală sau simulată. comportamentul personalului resursele umane. (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate. distribuţia pe piaţă. calitate.

Analizează oportunităţile de marketing Tehnician în gastronomie 49 . 10. Marketingul afacerii 1. Determină nevoile clienţilor 3.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 1.0 Analizează rolul marketingului în activitatea agentului economic 2.

maximizarea profitului şi satisfacerea superioară a clienţilor Principii: Comunicare : Funcţii de marketing: Probe de evaluare: Probe scrise/orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rolul marketingului în activitatea agentului economic conform criteriilor de performanţă (a). (b). gradul de satisfacere al clienţilor). cota de piaţă. nonverbală investigarea pieţei şi a nevoilor. nivelul fidelizării clienţilor. satisfacerea clienţilor şi obţinerea de profit verbală. Tehnician în gastronomie 50 . volumul vânzărilor) şi psihologice (imaginea firmei. Marketingul afacerii Analizează rolul marketingului în activitatea agentului economic Identificarea obiectivelor şi principiilor marketingului Comunicarea eficientă cu consumatorii pentru satisfacerea nevoilor acestora Coordonarea funcţiilor de marketing în realizarea scopurilor propuse Condiţii de aplicabilitate: Obiective : economice (cifra de afaceri. conectarea la mediu. (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 10.

surse primare. scale. chestionare (manual sau informatizat) Tehnician în gastronomie 51 . cercetarea directă. (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Marketingul afacerii Determină nevoile clienţilor Investigarea nevoilor clienţilor Stabilirea metodelor de cercetare a nevoilor clienţilor Analizarea şi interpretarea datelor Condiţii de aplicabilitate: Investigarea: Metode de cercetare: Analizare şi interpretare: Probe de evaluare: Probe scrise/practice/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să determine nevoile clienţilor.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 10. (b). surse secundare investigarea surselor primare. experimentul de marketing grafice. diagrame. conform criteriilor de performanţă (a).

micromediul. (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. (b). macromediul prin comparare. prin determinare de mediu. sociale. conform criteriilor de performanţă (a). etice.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 10. Marketingul afacerii Analizează oportunităţile de marketing Evaluarea factorilor externi ai agentului economic Identificarea constrângerilor asupra activităţilor de marketing a agentului economic Dezvoltarea şi fundamentarea diferitelor strategii de piaţă Condiţii de aplicabilitate: Factori externi: Evaluare: Constrângeri: Strategia de piaţă: Fundamentarea: Probe de evaluare: Probe scrise/practice/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze oportunităţile de marketing. publicitare după poziţia agentului economic faţă de elementele evoluţiei pieţei pe baza factorilor endogeni şi exogeni Tehnician în gastronomie 52 . legale.

Organizează activităţi în funcţie de obiective 3. Planificarea operaţională 1.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 11.0 1. Evaluarea rezultatelor obţinute Tehnician în gastronomie 53 . Analizează structura organizatorică a unităţii economice 2.

Planificarea operaţională Analizează structura organizatorică a unităţii economice (a) Identificarea avantajelor/dezavantajelor tipurilor de structuri (b) Stabilirea poziţiei sale în structura organizatorică (c) Determinarea relaţiilor ce se stabilesc în cadrul structurii organizatorice Condiţii de aplicabilitate: Identificare: Tipuri de structuri: Poziţia: Relaţii: prin comparare a avantajelor cu dezavantajele complexe. de cooperare. în cadrul compartimentelor ierarhice. de reprezentare. de control Probe de evaluare Probe orale/scrise/ practice de evaluare prin care elevul dovedeşte capacitatea de a analiza structura organizatorică a unităţii economice. de stat major. conform criteriilor de performanţă şi a condiţiilor de aplicabilitate într-o situaţie reală sau de simulare. funcţionale. 1: Criterii de performanţă: 11. Tehnician în gastronomie 54 . simple în cadrul firmei.Titlul unităţii: Competenţa nr.

2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 11. materiale. financiare. într-o situaţie reală sau de simulare. pe compartiment la nivel de agent economic Tehnician în gastronomie 55 . umane pe post. Planificarea operaţională Organizează activităţi în funcţie de obiective Identificarea obiectivelor de scurtă şi lungă durată a activităţii Stabilirea unui plan pentru finalizarea activităţii Analizarea resurselor necesare activităţii Condiţii de aplicabilitate: Obiective pe termen scurt: Obiective pe termen lung: Plan: individual. colectiv Resurse: Probe de evaluare Probe orale/scrise/ practice de evaluare prin care elevul dovedeşte capacitatea de a organiza activităţii în funcţie de obiective. pe funcţie. conform criteriilor de performanţă şi a condiţiilor de aplicabilitate date.Titlul unităţii: Competenţa nr.

evaluarea internă( la nivel de unitate operativă de execuţie). Planificarea operaţională Evaluarea rezultatelor obţinute Alegerea modalităţilor de evaluare Utilizarea instrumentelor de evaluare Descrierea rezultatelor evaluării Propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii (c) (d) Condiţii de aplicabilitate: Modalităţi de evaluare: Instrumente: Descriere: Măsuri de îmbunătăţire: Probe de evaluare Probe orale/scrise/ practice de evaluare prin care elevul dovedeşte capacitatea de a organiza activităţi în funcţie de obiective. autoevaluarea. resurse Tehnician în gastronomie 56 . 3: Criterii de performanţă: (a) (b) 11. evaluare externă fişe de autoevaluare. prin aplicarea unor măsuri adecvate în condiţiile criteriilor de performanţă (a) – (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa nr. legate de organizare. fişe de evaluare cu indicatori de calitate specifici raport de activitate.

Resurse umane 1.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 12. Motivează resursele umane Tehnician în gastronomie 57 . Planifică necesarul de resurse umane 2. Analizează mediul de recrutare şi selecţie 3.0 1.

conform criteriilor de performanţă (a). diplomaţie. răbdare. previzionarea activităţii economice. (b) şi (c). aria responsabilităţilor Profil: cunoştinţe profesionale. comportament profesional (amabilitate. comunicare eficientă. poziţia în structura organizatorică. concurenţa natura postului. Tehnician în gastronomie 58 . punctualitate) Probe de evaluare: Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze caracteristicile unui loc de muncă. sarcinile şi activităţile specifice. sociabilitate. calm. legislaţie.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 12. să identifice necesarul de personal pe baza cărora să caracterizeze profilul socioprofesional al personalului necesar. inventivitate. maleabilitate. şi condiţiilor de aplicabilitate formulate. abilităţi profesionale. volumul activităţii economice. Resurse umane Planifică necesarul de resurse umane Analizarea necesarului de personal la locul de muncă Analizarea locului de muncă Identificarea profilului socio-profesional al personalului Condiţii de aplicabilitate: Necesar: Locul de muncă: normative. motivaţie. piaţa muncii.

conform criteriilor de performanţă şi de aplicabilitate date. dacă standardele de performanţă pot/nu pot fi măsurate. decizia de angajare. gradul de specificitate (cât de specifice sunt calificările pentru agentul economic). examen medical.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 12. testare. interviu final. instalarea pe post Probe de evaluare: Probe orale/ practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze mediul de recrutare şi selecţie. măsura în care calităţile personalului joacă un rol important în cadrul postului Codul Muncii. Resurse umane Analizează mediul de recrutare şi selecţie Identificarea indicatorilor ce stau la baza recrutării Studierea legislaţiei cu privire la drepturile indivizilor de a ocupa anumite posturi Stabilirea etapelor pentru selectarea personalului Condiţii de aplicabilitate: Indicatori: nivelul calificării. legislaţie specifică domeniului de activitate Drepturi: Etape: interviu preliminar. Tehnician în gastronomie 59 .

Resurse umane Motivează resursele umane Asigurarea feed-back – ului privind performanţa personalului Încurajarea perfecţionării continue Aplicarea tehnicilor de stimulare a creativităţii Condiţii de aplicabilitate: Feed-back: Căi de perfecţionare: Încurajare: Tehnici: aprecieri asupra comportamentului profesional. relaţiilor interdepartamentale. (b) şi (c). stimularea iniţiativelor individuale Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să motiveze resursele umane.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 12. conform criteriilor de performanţă (a). sisteme de training bonusuri. gradului de satisfacere a clientelei cursuri de perfecţionare. sinectica (dezbateri dirijate). şi condiţiilor de aplicabilitate formulate. Tehnician în gastronomie 60 . stimulente individuale sau de grup (plăţi). seminarii de specialitate. executarea sarcinilor. promovare brainstorming (dezbateri de grup).

Îmbunătăţeşte calitatea proceselor şi a produselor/serviciilor Tehnician în gastronomie 61 .Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit : 13. 2. Monitorizează calitatea proceselor şi a produselor/serviciilor 3.5 Competenţe: 1. Managementul calităţii 0.Realizează planificarea calităţii proceselor şi a produselor/serviciilor.

numărul de servicii prestate necorespunzător pe o perioadă de timp. conform criteriilor de performanta (a). indici de calitate. numărul de zile necesare pentru remedierea defectelor) umane. materiale Resurse necesare Plan stabilirea succesiunii etapelor de acţiune şi a termenelor. Tehnician în gastronomie 62 . şi (c) în condiţiile de aplicabilitate date.Titlul unităţii Competenţa 1 Criterii de performanţă (a) (b) (c) 13. (b). Managementul calităţii Realizează planificarea calităţii proceselor şi a produselor/ serviciilor Definirea nivelului de calitate acceptat Stabilirea resurselor necesare Elaborarea planului de obţinere a calităţii proceselor şi produselor/ serviciilor Condiţii de aplicabilitate Nivel de calitate acceptat cerinţe privind calitatea. financiare. de timp. indicatori de noncalitate (număr de produse livrate cu defecte pe săptămână. repartizarea sarcinilor şi a responsabilităţilor Probe de evaluare Probe orale/practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze planificarea calităţii proceselor si produselor/serviciilor într-o organizatie.

si (c) în conditii de aplicabilitate date. flux tehnologic. (b). ciclul de viaţă a produsului/serviciului identificarea şi îndepărtarea factorilor care determină apariţia defectelor compararea valorilor caracteristice de calitate cu standardele Tehnician în gastronomie 63 .2 Criterii de performanţă (a) (b) (c) 13.Titlul unităţii Competenţa. conform criteriilor de performanţă (a). activităţi. Managementul calităţii Monitorizează calitatea proceselor şi a produselor/ serviciilor Supravegherea proceselor Prevenirea apariţiei defectelor Analizarea calităţii proceselor şi produselor/ serviciilor Condiţii de aplicabilitate Procese: Prevenirea: Analizarea Probe de evaluare Probe orale/scrise/practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să monitorizeze calitatea produselor şi serviciilor la locul de muncă.

reclamaţii.Titlul unităţii Competenţa 3 Criterii de performanţă (a) (b) (c) 13. ale atitudinii sau competenţelor profesionale ale lucrătorilor remedierea defectelor produselor. (b). perfecţionare a personalului realiste. adaptate cu obiectivele generale ale întreprinderii Probleme identificate Rezolvare Obiective Probe de evaluare Probe orale/scrise/practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să îmbunătăţească calitatea produselor şi serviciilor la locul de muncă. compensarea nemulţumirilor clienţilor. insatisfacţia clientului. Tehnician în gastronomie 64 . Managementul calităţii Îmbunătăţeşte calitatea proceselor şi a produselor/serviciilor Analizarea datelor despre desfăşurarea proceselor şi despre calitatea produselor/ serviciilor Rezolvarea problemelor identificate Stabilirea obiectivelor pentru îmbunătăţirea calităţii Condiţii de aplicabilitate Analizarea pe baza datelor din analiza personală şi a informaţiilor suplimentare obţinute de la angajaţi şi clienţi. dacă este posibil. conform criteriilor de performanţă (a). ale procesului de realizare a produselor. şi (c) în condiţii de aplicabilitate date. deficienţe ale materiilor prime folosite. măsurabile. prin comunicare deschisă şi muncă în echipă. pentru identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe neconformităţi. îmbunătăţirea procesului.

Titlul unităţii : Nivel : 3 Valoare credit : Competenţe : 14.0 1. Identifică documentele şi registrele obligatorii în derularea unei afaceri. Finanţarea afacerii 1. Utilizează sursele proprii si străine în finanţarea afacerii 2. Analizează informaţiile economico-financiare din bilanţ Tehnician în gastronomie 65 .

provizioane pentru riscuri şi cheltuieli surse străine de finanţare: după natură( împrumuturi. Condiţii de aplicabilitate : Tipuri de surse de finanţare: proprii şi străine surse proprii de finanţare: capital social. (b). Finanţarea afacerii Utilizează sursele proprii şi străine în finanţarea afacerii. rezerve. Gruparea surselor străine (atrase) de finanţare ale agentului economic după natură şi scadenţă. Tehnician în gastronomie 66 .Titlul unităţii : Competenţa 1: Criterii de performanţă : (a) (b) (c) 14. rezultatul reportat. (c) şi în condiţii de aplicabilitate date. prime de capital. datorii faţă de terţi) după scadenţă(termen mai mare de un an. termen mai mic de un an) Probe de evaluare Probe orale/ scrise prin care elevul este capabil să identifice sursele de finanţare şi să le grupeze conform criteriilor de performanţă(a). Identificarea tipurilor de surse de finanţare Gruparea surselor proprii de finanţare ale agentului economic. rezultatul exerciţiului.

(b) şi (c) şi în condiţii de aplicabilitate date. Stabilirea legăturii dintre documentele justificative şi registrele contabile. Determinarea necesităţii documentelor şi registrelor contabile.Titlul unităţii : Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 14. Identificarea documentelor justificative şi a registrelor contabile . combinată) Probe de evaluare Probe orale şi practice prin care elevul este capabil să identifice documentele şi registrele contabile şi să stabilească legătura dintre ele conform criteriilor de performanţă (a). Tehnician în gastronomie 67 . Condiţii de aplicabilitate: Necesitatea documentelor şi registrelor: Documente justificative: Registre contabile: Legătura dintre documente şi registre: conform prevederilor din legea contabilităţii grupate pe tipuri de evenimente şi tranzacţii jurnal. Finanţarea afacerii Identifică documentele şi registrele obligatorii în derularea unei afaceri. maestru şah. inventar. cartea mare determină forma de înregistrare contabilă(pe jurnale.

fond de rulment. Compararea informaţiilor din bilanţ pentru perioada curentă cu cele din perioada precedentă. de analiză. Condiţii de aplicabilitate : Funcţiile bilanţului: Compararea : Indicatori economici: de informare. capitaluri permanente. (c) 14. (c) şi în condiţii de aplicabilitate date. previzională în vederea stabilirii unor măsuri pentru perioada viitoare capitaluri proprii. (b). Probe de evaluare Probe orale/scrise prin care elevul este capabil să analizeze informaţiile economico-financiare din bilanţ conform criteriilor de performanţă(a). trezoreria netă. lichiditate. Finanţarea afacerii Analizează informaţiile economico-financiare din bilanţ Identificarea funcţiilor bilanţului. Tehnician în gastronomie 68 . nevoia de fond de rulment. solvabilitate.Titlul unităţii : Competenţa 3: Criterii de performanţă : (a) (b). Calcularea indicatorilor economici pe baza informaţiilor din bilanţ.

securitatea muncii şi protecţia mediului 0. Desfăşoară acţiuni de evitare a riscurilor privind igiena şi securitatea muncii 3.5 1. Igiena.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 15. Aplică măsuri de protecţie a mediului Tehnician în gastronomie 69 . Aplică legislaţia privind igiena şi securitatea muncii 2.

Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c)

15. Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului Aplică legislaţia privind igiena şi securitatea muncii

Prezentarea legislaţiei privind igiena şi securitatea muncii echipei de lucru Monitorizarea modului de aplicare a normelor de igienă şi securitatea muncii Verificarea funcţionării sistemelor, dispozitivelor şi a condiţiilor de igienă şi securitatea muncii

Condiţii de aplicabilitate: Prezentarea legislaţiei: Mod de aplicare: prin instructaje generale la locul muncii, instructaje curente, periodice, afişe, filme, cataloage, broşuri, pliante, simboluri existenta sau semnarea periodica a fişa individuală de instructaj, folosirea echipamente de lucru şi protecţie, existenta truse de prim ajutor, materiale igienico-sanitare specifice locului de muncă specifice locului de muncă (de completat in funcţie de fiecare domeniu)

Sisteme, dispozitive: Probe de evaluare:

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte legislaţia privind igiena şi securitatea muncii în echipa de lucru, conform criteriului de performanţă (a), şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să monitorizeze aplicarea normelor de igienă şi securitatea muncii şi să verifice funcţionarea sistemelor, dispozitivelor şi a condiţiilor de igienă şi securitatea muncii, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Tehnician în gastronomie

70

Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c)

15. Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului Desfăşoară acţiuni de evitare a riscurilor privind igiena şi securitatea muncii

Supravegherea activităţilor la locurile de muncă pentru evitarea riscurilor Luarea măsurilor pentru evitarea riscurilor privind igiena şi securitatea muncii Coordonarea echipei pentru rezolvarea situaţiilor provocate de accidente

Condiţii de aplicabilitate: Supravegherea activităţilor: observarea şi verificarea activităţilor specifice locului de muncă, a echipamentelor de protecţie, a truselor sanitare, a parametrilor de lucru, a sistemelor de siguranţă şi a posturilor de prevenire a incendiilor intervenţii specifice locului de muncă prin înlăturarea factorilor de risc specifici activităţii şi locului de muncă stabilirea sarcinilor, eliminarea cauzelor accidentelor, evacuarea accidentaţilor, anunţarea organelor abilitate

Măsuri: Factori de risc: Coordonarea echipei:

Probe de evaluare: Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să supravegheze activităţile la locul de muncă, conform criteriului de performanţă (a), şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice prin exerciţiu şi simulare prin care elevul demonstrează că este capabil să ia măsuri pentru evitarea riscurilor privind igiena şi securitatea muncii şi să coordoneze echipa pentru rezolvarea situaţiilor provocate de accidente, conform criteriului de performanţă (b) şi (c), şi condiţiilor de aplicabilitate.

Tehnician în gastronomie

71

Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d)

15. Igiena, securitatea muncii şi protecţia mediului Aplică măsuri de protecţie a mediului

Identificarea surselor de poluare de la locul de muncă şi din vecinătatea acestuia Asigurarea mijloacelor pentru îndepărtarea surselor de poluare şi a efectelor Evaluarea activităţii echipei privind protecţia mediului Aplicarea de măsuri de prevenire a poluării mediului

Condiţii de aplicabilitate: Surse de poluare: Mijloace pentru îndepărtare: Evaluarea activităţii: substanţe chimice, deşeuri, ambalaje, diferite noxe, radiaţii, poluanţi fonici, vibraţii instruirea personalului, dotarea cu echipamente de protecţia mediului specifice activităţii desfăşurate observare, raportare, stimulare, feed-back

Măsuri eliminarea materiilor prime şi materialelor poluante Probe de evaluare: Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice sursele de poluare de la locul de muncă şi din vecinătatea acestuia, conform criteriului de performanţă (a), şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure mijloacele pentru îndepărtarea surselor de poluare şi a efectelor, conform criteriului de performanţă (b), şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează ca este capabil sa evalueze activităţile echipei privind protecţia mediului si sa aplice masuri de prevenire a poluării mediului, conform criteriilor de performanta (c), (d) si condiţiilor de aplicabilitate date.

Tehnician în gastronomie

72

Participă la elaborarea necesarului de echipament pentru dotarea spaţiilor de patiserie-cofetărie 3. Participă la elaborarea necesarului de echipament pentru dotarea spaţiilor de producţie culinară 2. Coordonează activitatea de dotare a unităţii cu echipament tehnologic 4.0 1. Amenajarea spaţiilor de producţie culinară şi de patiserie-cofetărie 2. Asigură respectarea fluxului tehnologic în spaţiul de producţie Tehnician în gastronomie 73 .Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 16.

Amenajarea spaţiilor de producţie culinară şi de patiserie-cofetărie Participă la elaborarea necesarului de echipament pentru dotarea spaţiilor de producţie culinară Criterii de performanţă: (a) Identificarea necesarului de echipament tehnologic care trebuie înlocuit (b) Consultarea materialelor promoţionale pentru echipamente tehnologice (c) Stabilirea priorităţilor privind dotarea cu echipamente (d) Elaborarea listei de necesar de echipament Condiţii de aplicabilitate: Necesar de echipament ustensile şi utilaje deteriorate fizic cu grad de uzură ridicat. Tehnician în gastronomie 74 . asigurarea normelor de protecţia muncii pentru lucrători echipamente tehnologice. Probe orale/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească priorităţile privind dotarea cu echipamente. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze liste cu necesarul de echipament. etc. conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. furnizori Lista de necesar: Probe de evaluare: Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice necesarul de echipament tehnologic. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. târguri de oferte.Titlul unităţii: Competenţa 1: 16. publicitate. Probe orale/practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să consulte materiale promoţionale. productivitatea muncii în laboratorul de bucătărie. preţuri. calitatea produselor şi serviciilor oferite. diferite cataloage. sau tehnologic: învechite moral Materiale promoţionale: Priorităţi: oferte de la furnizori. reclame.

şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriilor de performanţă b). consultarea cu echipa de lucru. înaintarea propunerilor către conducerea unităţii Probe de evaluare: Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să inventarieze echipamentul din dotarea laboratorului de patiserie-cofetărie. ofertă preţ întocmirea listelor de echipamente. performanţele echipamentului. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 75 . a stării de funcţionare. conform criteriului de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească necesarul de echipament pentru dotarea spaţiilor de producţie. Amenajarea spaţiilor de producţie culinară şi de patiserie-cofetărie Participă la elaborarea necesarului de echipament pentru dotarea spaţiilor de patiserie-cofetărie Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Inventariază echipamentul din dotarea laboratorului de patiserie-cofetărie Stabilirea necesarului de echipament pentru dotarea spaţiilor de producţie Elaborarea propunerilor pentru dotare Condiţii de aplicabilitate: Inventariere: Stabilirea necesarului: Propuneri pentru dotare: verificarea echipamentului tehnologic.Titlul unităţii: Competenţa 2: 16. aprecierea productivităţii în funcţie de cerinţele de producţie în funcţie de capacitatea spaţiului. Probe scrise/practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze propuneri pentru dotare.

e-mail) folosirea mijloacelor echipamentelor de transport adecvate pentru protejarea derularea contractului cu furnizorii Tehnician în gastronomie 76 .Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 16. comunicare indirectă (telefon. Amenajarea spaţiilor de producţie culinară şi de patiserie-cofetărie Coordonează activitatea de dotare a unităţii cu echipament tehnologic Stabilirea legăturii cu furnizorii de echipamente tehnologice pentru dotare Asigurarea transportului echipamentului tehnologic Monitorizarea activităţii de dotare cu echipamente Condiţii de aplicabilitate: Stabilirea legăturilor cu furnizorii: Transport: Monitorizează activitatea de dotare: Probe de evaluare: Probe orale/practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească legături cu furnizorii. comunicare directă. Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure transportul echipamentului tehnologic. conform criteriilor de performanţă c). conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. fax. şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să monitorizeze activitatea de dotare.

echipamentele de protecţia muncii şi a mediului evitarea intersectării alimentelor prelucrate cu resturile menajere. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. acces la sursele de apă. simulare)/orală prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte circuitul alimentelor şi resturilor menajere. de depozitare a alimentelor şi preparatelor factori de mediu (lumină. conform criteriului de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise (diagrame de temperatură. umiditate)/practice (studiu de caz). umiditate. circulaţia aerului. de consumare. gaze. temperatură). conform criteriilor de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 4: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 16. Amenajarea spaţiilor de producţie culinară şi de patiserie-cofetărie Asigură respectarea fluxului tehnologic în spaţiul de producţie Organizarea spaţiilor de prelucrare a alimentelor Asigurarea condiţiilor ergonomice şi de securitatea muncii la amplasarea echipamentelor tehnologice Respectarea circuitului alimentelor şi resturilor menajere din prelucrarea culinară şi de patiseriecofetărie Condiţii de aplicabilitate: Spaţii de prelucrare: Condiţii ergonomice: la rece. curent electric. protejarea mediului Respectarea circuitului alimentelor şi resturilor menajere: Probe de evaluare: Probe practice (exerciţii)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze spaţiile de prelucrare a alimentelor. Probe practică (tip exerciţiu. la cald. amenajarea spaţiilor pentru eliminarea deşeurilor. Tehnician în gastronomie 77 . amplasarea echipamentelor tehnologice. prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure condiţiile ergonomice şi de securitate a muncii la amplasarea echipamentelor tehnologice.

Distribuie preparatele comandate de personalul de servire 4. Gestionează stocurile de materii prime. Monitorizează activitatea de producţie culinară 5. Elaborează planul activităţilor zilnice 2. Îndrumă activitatea de producţie culinară 3. Organizarea producţiei culinare 2.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 17. materiale şi produse finite Tehnician în gastronomie 78 .0 1.

) Probe de evaluare: Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească planul zilnic de producţie culinară. antreuri. salate. etc. conform criteriilor de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. dulciuri întocmirea necesarului conform listei meniu. achiziţionarea materiei prime şi auxiliare nominalizarea activităţilor pe membrii echipei de lucru (aprovizionare. prelucrare primară. Probe scrise/practice (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să aprovizioneze cu materii prime şi auxiliare. Tehnician în gastronomie 79 . Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să repartizeze sarcinile membrilor echipei. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. preparate de bază. studiu de piaţă privind posibilitatea de aprovizionare.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 17. Organizarea producţiei culinare Elaborează planul activităţilor zilnice Stabilirea planului zilnic de producţie culinară Aprovizionarea cu materiile prime şi auxiliare necesare activităţii Repartizarea sarcinilor membrilor echipei de lucru Condiţii de aplicabilitate: Planul zilnic: Aprovizionarea cu materii prime şi auxiliare: Repartizarea sarcinilor: lista meniu privind preparatele din diferite grupe: semipreparate. gustări. preparate de felul I. pregătire pentru servire. prelucrare termică. garnituri.

prelucrări termice. Tehnician în gastronomie 80 .Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) (e) 17. Organizarea producţiei culinare Îndrumă activitatea de producţie culinară Supravegherea operaţiilor de pregătire a diferitelor grupe de preparate culinare conform tehnicilor de realizare Remedierea unor defecte apărute în pregătirea preparatelor Realizarea unor preparate la comandă în funcţie de diferite criterii Decorarea şi personalizarea preparatelor realizate Conservarea alimentelor şi preparatelor realizate Condiţii de aplicabilitate: Operaţii de pregătire: Tehnici de realizare: Remedierea defectelor: Criterii de realizare a preparatelor la comandă: Decorarea: Conservarea: prelucrări primare. „amprenta” personală aplicarea metodelor specifice de conservare (temperatură. asezonare. sterilizare. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. etc. aranjarea pentru servire. folosirea decorurilor adecvate. Probe practice (tip exerciţiu)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să remedieze defectele apărute în pregătirea preparatelor. tradiţii. preparate regionale utilizarea corectă a tehnicilor de decorare. păstrarea alimentelor şi preparatelor reguli de prelucrare şi parametrii de funcţionare a echipamentului tehnologic aplicarea metodelor de remediere în funcţie de cauzele care au generat apariţia defectelor regimuri alimentare.) pentru prelungirea duratei de păstrare a alimentelor şi preparatelor Probe de evaluare: Probe orale (fişe de observaţie)/practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să supravegheze operaţiile de pregătire a diferitelor grupe de alimente. murare. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. preferinţele clienţilor.

Tehnician în gastronomie 81 . simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să decoreze şi să personalizeze preparatele realizate. conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă e) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probă scrisă/practică (tip exerciţiu. Probă practică (tip exerciţiu.Probă practică (tip exerciţiu. simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze preparate la comandă. simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să conserve alimentele şi preparatele realizate.

Tehnician în gastronomie 82 . la bol. Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să porţioneze preparatele.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 17. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. gramaj pe porţie conform reţetei la farfurie. la platou. În funcţie de preparat şi sistemul de servire utilizat Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să preia comenzile de preparate de la personalul de servire. Organizarea producţiei culinare Distribuie preparatele comandate de personalul de servire Luarea comenzilor de preparate prin intermediul personalului de servire Porţionarea preparatelor în funcţie de comandă Distribuirea preparatelor pentru servirea clienţilor Condiţii de aplicabilitate: Luarea comenzilor: Porţionarea preparatelor: Distribuirea preparatelor: comunicare verbală şi prin intermediul carnetului de comenzi număr de porţii. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să distribuie preparatele pentru servirea clienţilor. Probă practice (exerciţii. etc.

rezolvarea unor situaţii neprevăzute verificarea organoleptică şi fizico-chimică a probelor de produse realizate. măsuri de remediere a situaţiilor neprevăzute comunicare directă. Probe scrise/practice (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să se informeze cu privire la satisfacerea cerinţelor clienţilor. conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. intervenţii. Probe scrise/practice (tip exerciţiu)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice calitatea produselor realizate. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice aplicarea normelor de igienă şi curăţenie. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe practice (tip exerciţiu.Titlul unităţii: Competenţa 4: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 17. întocmirea documentului care atestă calitatea observarea aplicării normelor de igienă şi curăţenie la locul de muncă. prin intermediul personalului de servire Tehnician în gastronomie 83 . chestionare. Organizarea producţiei culinare Monitorizează activitatea de producţie culinară Controlarea activităţii desfăşurate de colaboratori Verificarea calităţii produselor realizate Verificarea aplicării normelor de igienă şi curăţenie la locul de muncă Informarea privind satisfacerea cerinţelor clienţilor prin produsele realizate Condiţii de aplicabilitate: Controlul colaboratorilor: Verificarea calităţii produselor: Verificarea aplicării normelor de igienă: Informaţii privind satisfacerea cerinţelor clienţilor: Probe de evaluare: Probe practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să controleze activitatea colaboratorilor. observarea activităţii desfăşurate. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

conform criteriilor de performanţă a).Titlul unităţii: Competenţa 5: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 17. preţuri. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. oferte promoţionale) termen de valabilitate. data aprovizionării documente de evidenţă timp. vecinătăţi admise Tehnician în gastronomie 84 . luminozitate. materialelor şi produselor finite Urmărirea parametrilor de păstrare-depozitare a materiilor prime. Organizarea producţiei culinare Gestionează stocurile de materii prime. materiale şi produse finite Aprovizionarea cu materii prime şi materiale Respectarea rotaţiei stocurilor de materii prime şi materiale Înregistrarea contabilă a materiilor prime. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe scrise/practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să facă înregistrări contabile ale materiilor prime şi materialelor. umiditate. materialelor şi produselor finite. materialelor şi produselor finite Condiţii de aplicabilitate: Aprovizionarea cu materii prime şi materiale: Rotaţia stocurilor : Înregistrarea contabilă: Parametrii de păstrare-depozitare: Probe de evaluare: Probe scrise/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să aprovizioneze cu materii prime şi materiale. conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate studii de piaţă privind materiile prime şi materialele (tipuri. Probe practice (tip exerciţiu)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să urmărească parametrii de păstrare-depozitare a materiilor prime. aerisire. şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure respectarea rotaţiei stocurilor de materii prime.

Îndrumă activitatea de patiserie-cofetărie 3.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare Credit: Competenţe: 18.0 1. Elaborează planul activităţilor zilnice 2. Organizarea producţiei de patiserie-cofetărie 2. Monitorizează activitatea producţiei de patiserie-cofetărie 5. Realizează produse fine de patiserie-cofetărie 4. Gestionează stocurile de materii prime. materiale şi produse finite Tehnician în gastronomie 85 .

aprovizionarea. Probe practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să aprovizioneze laboratorul cu materii prime şi auxiliare. achiziţionarea de materii prime şi auxiliare în deficit nominalizarea sarcinilor pe membri echipei: efectuarea curăţeniei. necesarul de materii prime şi auxiliare verificarea stocurilor existente. conform criteriilor de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Organizarea producţiei de patiserie-cofetărie Elaborează planul activităţilor zilnice Stabilirea planului zilnic al activităţii în laboratorul de patiserieAprovizionarea cu materii prime şi auxiliare necesare activităţii Repartizarea sarcinilor echipei de lucru sortimentul produselor de patiserie-cofetărie care trebuie realizat (tipuri. cantităţi). conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale/practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să repartizeze sarcinile echipei de lucru. prelucrarea materiilor prime Probe de evaluare: Probe scrise/practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească planul zilnic al activităţii.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) cofetărie (b) (c) Condiţii de aplicabilitate: Planul activităţilor zilnice: Aprovizionarea cu materii prime şi auxiliare: Repartizarea sarcinilor: 18. verificarea stării de funcţionare a utilajelor. Tehnician în gastronomie 86 . conform criteriilor de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/practice (simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să controleze păstrarea şi eliberarea produselor. Organizarea producţiei de patiserie-cofetărie Îndrumă activitatea de patiserie-cofetărie Supravegherea operaţiilor de pregătire a semipreparatelor şi preparatelor de patiseriecofetărie Remedierea unor defecte apărute în pregătirea produselor Decorarea şi personalizarea preparatelor realizate Controlează păstrarea produselor şi eliberarea comenzilor Condiţii de aplicabilitate: Operaţiile de pregătire: operaţiile de pregătire primară şi termică pentru semipreparate (din zahăr. Tehnician în gastronomie 87 . conform criteriilor de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. completarea decorurilor în funcţie de cauzele defectelor. igiena spaţiilor de păstrare verificarea gramajelor. fursecuri diferite. creme).Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 18. executarea repetată a unor operaţii de prelucrare. îngheţate. băuturi răcoritoare aplicarea elementelor de finisare. vecinătăţi admise. ou şi făină. prăjituri şi torturi diferite. umiditate. folosirea decorurilor specifice produselor precum şi a celor care pun în evidenţă măiestria personală condiţii de păstrare: temperatura. Probe practice (tip exerciţiu. conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. fructe. lumină. produsele din aluaturi. durată de păstrare. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să decoreze şi să personalizeze preparatele realizate. ambalarea produselor Remedierea defectelor: Decorarea şi păstrarea produselor: Păstrarea produselor: Eliberarea comenzilor: Probe de evaluare: Probe orale (fişă de observaţie)/practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să supravegheze operaţiile de pregătire a semipreparatelor şi preparatelor de patiserie-cofetărie. studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să remedieze defectele apărute în pregătirea produselor.

figurine. produse franţuzeşti. tehnici de finisare. elemente de decor din zahăr. cremă ganaj. simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină specialităţi de patiserie-cofetărie produse fine din ciocolată. pralină Condiţii de aplicabilitate: Tehnici de realizare: tehnici de prelucrare primară şi termică a semipreparatelor. produse originale Tehnici de decorare: Cerinţele clienţilor: Cadru de referinţă pentru promovare: Produse finite: Probe de evaluare: Probe practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să selecţioneze tehnicile de realizare în funcţie de produsele de realizat. creativitate în decorare tradiţii. vitrine cu mulaje. fructe confiate fructe uleioase. cu fructe în alcool. cremă.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 18. tehnici de realizare şi aplicare a decorurilor decorarea cu: ciocolată. Probe practice (tip exerciţiu. evenimente sărbătorite fotografierea produselor şi expunerea fotografiilor. plante. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze un cadru de referinţă pentru promovarea produselor. marţipan. marţipan. expoziţii de produse. tehnici de asamblare a produselor. Probe orale/scrise/practice (tip exerciţiu. Tehnician în gastronomie 88 . Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să adapteze tehnicile de decorare la cerinţele clienţilor. pe bază de marţipan. etc. conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Organizarea producţiei de patiserie-cofetărie Realizează (specialităţi) produse fine de patiserie-cofetărie Selecţionarea tehnicilor de realizare în funcţie de produsele de realizat Adaptarea tehnicilor de decorare la cerinţele clienţilor Realizarea unui cadru de referinţă pentru promovarea produselor realizate Obţinerea specialităţilor de patiserie-cofetărie produselor fine de ciocolată. fondant. conform criteriilor de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. praline. descrierea produselor. marţipan. bomboane: fondante. fructe.

conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe practice (tip exerciţiu. măsuri de remediere a situaţiilor neprevăzute comunicare directă. Organizarea producţiei de patiserie-cofetărie Monitorizează activitatea producţiei de patiserie-cofetărie Controlarea activităţii desfăşurate de (echipă) colaboratori Verificarea calităţii produselor realizate Verificarea aplicării normelor de igienă şi curăţenie la locul de muncă Informarea privind satisfacerea cerinţelor clienţilor prin produsele realizate Condiţii de aplicabilitate: Controlul activităţii (echipei) colaboratorilor: Verificarea calităţii produselor: Verificarea aplicării normelor de igienă: Informaţii privind satisfacerea cerinţelor clienţilor: Probe de evaluare: Probe practice (joc de rol)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să controleze activitatea colaboratorilor. observarea activităţii desfăşurate. intervenţii.Titlul unităţii: Competenţa 4: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 18. întocmirea documentului care atestă calitatea observarea aplicării normelor de igienă şi curăţenie la locul de muncă. prin intermediul personalului de servire Tehnician în gastronomie 89 . chestionare. joc de rol)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice aplicarea normelor de igienă şi curăţenie. Probe scrise/practice (studiu de caz)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să se informeze cu privire la satisfacerea cerinţelor clienţilor. rezolvarea unor situaţii neprevăzute verificarea organoleptică şi fizico-chimică a probelor de produse realizate. Probe scrise/practice (tip exerciţiu)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice calitatea produselor realizate. conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

vecinătăţi admise Tehnician în gastronomie 90 . umiditate. preţuri. materiale şi produse finite Aprovizionarea cu materii prime şi materiale Respectarea rotaţiei stocurilor de materii prime şi materiale Înregistrarea contabilă a materiilor prime. data aprovizionării documente de evidenţă timp. Organizarea producţiei de patiserie-cofetărie Gestionează stocurile de materii prime. aerisire. materialelor şi produselor finite Urmărirea parametrilor de păstrare-depozitare a materiilor prime. Probe practice (tip exerciţiu)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să urmărească parametrii de păstrare-depozitare a materiilor prime. materialelor şi produselor finite. Probe practice (tip exerciţiu)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure respectarea rotaţiei stocurilor de materii prime. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. materialelor şi produselor finite Condiţii de aplicabilitate: Aprovizionarea cu materii prime şi materiale: Rotaţia stocurilor : Înregistrarea contabilă: Parametrii de păstrare-depozitare: Probe de evaluare: Probe scrise/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să aprovizioneze cu materii prime şi materiale. şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. luminozitate.Titlul unităţii: Competenţa 5: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 18. conform criteriilor de performanţă a). oferte promoţionale) termen de valabilitate. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe scrise/practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să facă înregistrări contabile ale materiilor prime şi materialelor. conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate studii de piaţă privind materiile prime şi materialele (tipuri.

Calculează consumuri specifice de materii prime şi auxiliare conform reţetelor 2. Participă la elaborarea preţurilor preparatelor Tehnician în gastronomie 91 . Consumuri specifice şi reţete 1. Întocmeşte documente privind consumurile 3.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 19.5 1.

conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. sondaje. evidenţa vânzărilor pe diferite perioade de timp. sugestii. patiserie-cofetărie care vor fi realizate. Tehnician în gastronomie 92 . volum: număr de porţii/bucăţi/cantitate de preparate de realizat cantitatea de materii prime şi auxiliare necesară realizării preparatelor în conformitate cu reţetele de pregătire Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să studieze piaţa de consum a produselor realizate. Consumuri specifice şi reţete Calculează consumuri specifice de materii prime şi auxiliare conform reţetelor Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Studierea pieţei de consum a produselor realizate în unitate Stabilirea structurii şi volumului de preparate realizate zilnic Determinarea consumurilor de materii prime şi auxiliare necesare realizării producţiei conform reţetelor Condiţii de aplicabilitate: Stabilirea pieţei de consum: chestionare. Probe scrise/practice (tip exerciţiu de calcul) prin care elevul demonstrează că este capabil să determine consumul de materii prime şi auxiliare necesare realizării producţiei. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 1: 19. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. analiza activităţii concurenţei Structura şi volumul de preparate: Consumuri de materii prime şi auxiliare: structura – tipuri de preparate culinare. Probe scrise/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească structura şi volumul de preparate realizate zilnic.

a formularelor cu regim special programe speciale pentru evidenţa consumurilor. desfacere cu amănuntul. avize de expediţie. păstrare şi arhivare a documentelor de gestiune respectarea regimului special al documentelor: facturi. a produselor finite şi a mărfurilor. aviz de expediţie. evidenţa stocurilor Documente de gestiune: facturi N/R. desfacerea produselor finite şi a mărfurilor.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 19. chitanţe. circulaţie. programe de gestiune perisabilităţi admise pentru transport. fişe de evidenţă. bonuri de consum note de transfer. Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze sistemul informaţional privind evidenţa consumurilor. aplicarea cotei TVA (cod fiscal) Sistemul informaţional: Legislaţia: Probe de evaluare: Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă operaţiunile de gestiune comercială şi contabilitate. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. depozitare. registre. inventarierea materiilor prime. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. jurnale cunoaşterea regulilor de întocmire. Tehnician în gastronomie 93 . Consumuri specifice şi reţete Întocmeşte documente privind consumurile Înţelegerea operaţiunilor de gestiune comercială şi contabilitate Întocmirea documentelor de gestiune comercială Utilizarea sistemului informaţional privind evidenţa consumurilor Aplicarea legislaţiei privind consumurile Condiţii de aplicabilitate: Operaţii de gestiune economică şi contabilitate: aprovizionarea cu materii prime şi mărfuri. chitanţe. Probe scrisă/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice legislaţia privind consumurile. conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe scrisă/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească documente de gestiune comercială.

materiale birotică. etc. cheltuieli adiacente (şomaj. etc. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. energie. spaţii.) preţul de fabricaţie plus cheltuieli indirecte (chirii. consumuri specifice (gaze. Preţul de producţie: Preţul de desfacere: Preţ de vânzare: Probe de evaluare: Probe practice (exerciţii)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice tehnicile de calcul aritmetic pentru preţul de fabricaţie al preparatelor. CASS. apă). Consumuri specifice şi reţete Participă la elaborarea preţurilor preparatelor Aplicarea tehnicilor de calcul pentru preţul de fabricaţie al preparatelor Calcularea preţului de producţie Calcularea preţului de desfacere Calcularea preţului de vânzare Condiţii de aplicabilitate: Tehnici de calcul: Preţul de fabricaţie: calcule aritmetice costul materiilor prime şi auxiliare (inclusiv cota de transport – aprovizionare). conform criteriilor de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 94 . manoperă directă. salarii personal neproductiv. conform criteriilor de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe practice/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze preţul de vânzare.) preţ de producţie plus profit preţ de desfacere plus TVA. CAS. Probe practice/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze preţul de producţie.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) (d) 19. conform criteriilor de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe practice/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze preţul de desfacere.

Stimulează perfecţionarea pregătirii profesionale 2.0 1.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 20. Promovarea de tehnologii şi preparate noi 1. Comercializează preparatele noi realizate Tehnician în gastronomie 95 . Realizează produse culinare şi de patiserie-cofetărie după noi reţete 3.

Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b)

20. Promovarea de tehnologii şi preparate noi Stimulează perfecţionarea pregătirii profesionale

Asigurarea accesului propriu şi al colaboratorilor la sursele de informare specializate Aplicarea noilor cunoştinţe în activitatea de producţie

Condiţii de aplicabilitate: Surse de informare: Aplicarea cunoştinţelor: Probe de evaluare: Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure accesul propriu şi al colaboratorilor la sursele de informare, conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice (tip exerciţiu)/orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice cunoştinţele în activitatea de producţie, conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate cursuri de perfecţionare, reviste, internet, expoziţii, colaborare internă şi externă cu specialişti, concursuri crearea de noi reţete de produse culinare si de patiserie-cofetărie

Tehnician în gastronomie

96

Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b)

20. Promovarea de tehnologii şi preparate noi Realizează produse culinare şi de patiserie-cofetărie după noi reţete

Crearea produselor noi folosind diferite criterii Obţinerea de produse originale

Condiţii de aplicabilitate: Criterii de obţinere a unor noi reţete: Produse originale: tehnologii de pregătire, materii prime, regimuri alimentare (produse vegetariene, produse dietetice, etc.) produse personalizate prin forma de prezentare, estetică, decor folosit şi aplicaţii (creativitate şi inventivitate)

Probe de evaluare: Probe scrise/practice (exerciţii)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze produse noi folosind diferite criterii, conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice (tip exerciţiu)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină produse originale, conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

Tehnician în gastronomie

97

Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c)

20. Promovarea de tehnologii şi preparate noi Comercializează preparatele noi realizate

Includerea preparatelor noi în oferta unităţii Recomandarea preparatelor către consumatori Testarea reacţiei consumatorilor

Condiţii de aplicabilitate: Oferta unităţii: Recomandarea produselor: lista meniu, catalog de produse personal prin intermediul personalului de servire (descrierea caracteristicilor produselor realizate – materii prime, tehnologii aplicate, valoare nutritivă, digestibilitate); prin diferite forme de publicitate prin observare, chestionare de sugestii (acceptare – respingere)

Testarea reacţiei consumatorilor: Probe de evaluare:

Probe scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să includă preparate noi în oferta unităţii, conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să recomande preparate către consumatori, conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe oral şi practice (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să testeze reacţia consumatorilor, conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

Tehnician în gastronomie

98

catering 21. 2. 3. Particularităţile cateringului 1.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 1.0 Selectează structura şi volumul preparatelor tip catering Organizează producţia de preparate tip catering Participă la organizarea de servicii suplimentare în activitatea de Tehnician în gastronomie 99 .

dulciuri de bucătărie. produse de patiserie-cofetărie: produse din aluaturi. creşe. garnituri. cafea. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 100 . băuturi răcoritoare. cantităţile cerute Piaţa de desfacere: Structura şi volumul preparatelor: Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze oferte de preparate. şcoli cu regim de internat.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 21. Probe orale/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să studieze piaţa de desfacere a preparatelor tip catering. fursecuri. ceai. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. miniprăjituri. spitale. sortimente de produse cerute. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească structura şi volumul preparatelor de catering. instituţii bancare. agenţi economici particulari. etc. etc. Particularităţile cateringului Selectează structura şi volumul preparatelor tip catering Crearea ofertei de preparate Studierea pieţei de desfacere a preparatelor tip catering Stabilirea structurii şi volumului de preparate catering Condiţii de aplicabilitate: Oferta de preparate: preparate culinare: salate. minuturi. preparate de bază. semipreparate. gustări.

conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. observaţii independente)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice calitatea produselor realizate. Probe orale/practice (rezolvarea de probleme) prin care elevul demonstrează că este capabil să supravegheze operaţiile de pregătire a preparatelor. ambalarea produselor.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 21. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise/practice (exerciţii. rezolvarea unor situaţii problemă. întocmirea documentelor de certificare a calităţii. Particularităţile cateringului Organizează producţia de preparate tip catering Participă la dotarea unităţii cu echipament tehnologic necesar realizării produselor Supravegherea operaţiilor de pregătire a preparatelor Verificarea calităţii produselor realizate Condiţii de aplicabilitate: Echipament tehnologic: maşini şi utilaje pentru producţia culinară şi de patiserie-cofetărie. echipamente pentru ambalare şi transport. examinare organoleptică. examinare fizico-chimică (gramaj. prelucrări primare şi termice conform reţetelor de pregătire. analize chimice determinate cu ajutorul instrumentelor de măsură). Operaţii de pregătire: Verificarea calităţii: Probe de evaluare: Probe practice (exerciţii/simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să participe la dotarea unităţii cu echipament tehnologic necesar realizării produselor. Tehnician în gastronomie 101 . părţi componente. echipamente (frigorifice) pentru păstrarea-conservare. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

circulaţia aerului. servirea preparatelor. lumină. Probe orale/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze condiţii de conservare şi păstrare a produselor catering. mobilier şi utilaj frigorific pentru conservare şi păstrare. ambalaje pentru conservare. organizarea de evenimente speciale Condiţii de transport: Servicii suplimentare: Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure condiţii de transport pentru produsele catering.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 21. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe oral/practice (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să ofere servicii suplimentare. ambalaje pentru transport. Particularităţile cateringului Participă la organizarea de servicii suplimentare în activitatea de catering Asigurarea condiţiilor de transport pentru produsele catering Crearea condiţiilor de conservare şi păstrare a produselor catering Oferirea de servicii suplimentare Condiţii de aplicabilitate: Condiţii de conservare: spaţii de depozitare-păstrare. parametrii de temperatură. aranjarea meselor. umiditate. maşini speciale. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. parametrii tehnici asigurarea obiectelor de inventar pentru servire. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 102 .

2. 22.0 Identifică alimentele cu grad ridicat de contaminare Monitorizează etapele fluxului tehnologic pentru siguranţa alimentelor Aplică sistemul HACCP în circuitul alimentelor Tehnician în gastronomie 103 . Sistemul HACCP (analiza riscurilor şi punctelor critice de control) – siguranţa alimentelor 1. 3.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 1.

izolarea alimentelor cu grad ridicat de contaminare. structura şi compoziţia chimică a alimentelor. Sistemul HACCP (analiza riscurilor şi punctelor critice de control) – siguranţa alimentelor Identifică alimentele cu grad ridicat de contaminare Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) Cunoaşterea surselor de contaminare a alimentelor Asigurarea condiţiilor de evitare a contaminării Condiţii de aplicabilitate: Surse de contaminare: condiţii necorespunzătoare de păstrare-depozitare.Titlul unităţii: 22. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. condiţiile de igienă şi curăţenie la locul de muncă. manipularea neigienică a alimentelor de către personal (starea de sănătate). ustensile şi echipamentele tehnologice necorespunzătoare. verificarea utilajelor Condiţii de evitare a contaminării: Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să cunoască sursele de contaminare a alimentelor. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 104 . verificarea stării de sănătate a personalului. Probe orale/practice (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze condiţii de evitare a contaminării.

preîncălzirea. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. riscul de contaminare cu diferite bacterii. păstrarea produselor finite. eliminarea resturilor menajere Puncte critice de control: temperaturile de gătire sau de păstrare. perioada de păstrare. întocmirea diagramelor de control Verificarea parametrilor de control: Probe de evaluare: Probe orale/practice (observaţii. standardele de curăţenie. Probe practice (descoperiri) prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice punctele critice de control. descoperiri) prin care elevul demonstrează că este capabil să urmărească respectarea etapelor fluxului tehnologic. măsurarea temperaturilor. Sistemul HACCP (analiza riscurilor şi punctelor critice de control) – siguranţa alimentelor Monitorizează etapele fluxului tehnologic pentru siguranţa alimentelor Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Urmărirea respectării etapelor fluxului tehnologic Identificarea punctelor critice de control Verificarea parametrilor tehnici din punctele critice de control Condiţii de aplicabilitate: Etapele fluxului tehnologic: aprovizionarea cu alimente. aprecierea riscului de contaminare. vecinătăţi admise. Probe scrise/practice (exerciţii)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice parametrii tehnici din punctele de control. prelucrarea primară şi termică. determinarea duratei de păstrare. etc. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. durata de răcire. depozitarea. desfacerea produselor. Tehnician în gastronomie 105 . temperatura de manipulare a preparatelor.Titlul unităţii:22.

rezultate constatate. când se verifică. calitatea alimentelor. fidelizarea consumatorilor Evaluare: Probe de evaluare: Probe scrise (plan de acţiune)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească planuri de acţiune în sistemul HACCP. aplicarea măsurilor corective de acţiune. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii:22. controlul depozitării . Sistemul HACCP (analiza riscurilor şi punctelor critice de control) – siguranţa alimentelor Aplică sistemul HACCP în circuitul alimentelor Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Stabilirea planului de acţiune în sistemul HACCP Monitorizarea aplicării planului de acţiune Evaluarea aplicării sistemului HACCP în siguranţa alimentelor Condiţii de aplicabilitate: Plan de acţiune (liste de control): Monitorizarea aplicării planului de acţiune: ce trebuie verificat. acţiuni întreprinse. încălzirea sau răcirea porţiilor. adăugarea sau eliminarea unor detalii în planul de acţiune. rezultate aşteptate. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 106 . achiziţii. Probe orale/scrise/practice (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să monitorizeze aplicarea planului de acţiune. semnătura dată întocmirea diagramelor (listelor de control). conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe scrise/practice (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze aplicarea sistemului HACCP în siguranţa alimentelor. liste de control pentru: temperatura de gătire.

Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 23. Participă la activităţile organizaţiei 3. Respectă legislaţia profesională specifică activităţii 2. Participă la activităţi în afara organizaţiei Tehnician în gastronomie 107 . Calitatea şi siguranţa mediului de muncă 1.0 1.

gaze. verificarea funcţionării echipamentului tehnologic. acces la sursele de apă. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure aplicarea normelor ergonomice de securitate şi igiena muncii. tipuri de pardoseli Probe de evaluare: Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească drepturile şi obligaţiile profesionale. lumină. aerisire. circulaţia personalului şi produselor în spaţiul de pregătire. dispoziţii legale comerciale amplasarea echipamentelor tehnologice. condiţii de temperatură.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) 23. Calitatea şi siguranţa mediului de muncă Respectă legislaţia profesională specifică activităţii Stabilirea drepturilor şi obligaţiilor profesionale la locul de muncă Asigurarea aplicării normelor ergonomice de securitate şi igiena muncii Condiţii de aplicabilitate: Drepturi şi obligaţii: Norme ergonomice. de securitate şi igiena muncii: materiale şi morale conform contractului de muncă şi fişei postului. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 108 . echipament de protecţie.

remedierea unor defecte de fabricaţie. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) 23. responsabilizarea personalului prin ascultarea şi aplicarea sugestiilor. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Tehnician în gastronomie 109 . rezolvarea colectivă a sarcinilor de lucru înlocuirea personalului. absenţe din motive obiective. rezolvarea unor conflicte Probe de evaluare: Probe orale/practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să favorizeze spiritul de echipă. Calitatea şi siguranţa mediului de muncă Participă la activităţile organizaţiei Favorizarea spiritului de echipă Rezolvarea unor probleme apărute în cadrul organizaţiei Condiţii de aplicabilitate: Favorizarea spiritului de echipă: Probleme apărute: exprimarea clară a cerinţelor. Probe practice (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să rezolve problemele apărute în cadrul organizaţiei.

Calitatea şi siguranţa mediului de muncă Participă la activităţi în afara organizaţiei Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Participarea la activităţile altor organizaţii şi asociaţii profesionale Întreţinerea unor relaţii corespunzătoare cu furnizorii Face dovada profesionalismului în relaţia cu clienţii Condiţii de aplicabilitate: Alte organizaţii: Relaţii cu furnizorii: Asociaţia bucătarilor. rezolvarea eficientă a unor reclamaţii Probe de evaluare: Probe practice/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să participe la activităţile altor organizaţii şi asociaţii profesionale. cofetarilor. Probe scrise/practice (simulare. producători de bunuri de consum.Titlul unităţii: Competenţa 3: 23. Asociaţia lucrătorilor în turism. negocierea constructivă. exerciţii)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să întreţină relaţii corespunzătoare cu furnizorii. lucrători din agro-turism. selectarea furnizorilor Dovada profesionalismului: oferirea produselor de calitate şi de siguranţă alimentară. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe practice (studiu de caz)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să facă dovada profesionalismului în relaţia cu clienţii. etc. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 110 . utilizarea IT in comunicarea cu furnizorii.

Protecţia consumatorului 1. Previne şi rezolvă probleme legate de protecţia consumatorului Tehnician în gastronomie 111 . Studiază legislaţia privind protecţia consumatorului 2.0 1.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 24. Aplică principiile protecţiei consumatorului în activitatea de producţie culinară şi de cofetărie 3.

G. – care asigură respectarea intereselor consumatorilor dezbateri privind: principiile protecţiei consumatorului şi dispoziţiile legale pentru respectarea intereselor consumatorilor Probe de evaluare: Probe practice (exerciţii de studiu a legislaţiei) prin care elevul demonstrează că este capabil să studieze legislaţia privind protecţia consumatorilor. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 112 . Probe orale (simularea dezbaterilor) prin care elevul demonstrează că este capabil să-şi informeze colaboratorii despre protecţia consumatorilor. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. H.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) 24. Protecţia consumatorului Studiază legislaţia privind protecţia consumatorului Studierea legislaţiei privind protecţia consumatorului Informarea colaboratorilor despre protecţia consumatorului Condiţii de aplicabilitate: Legislaţie: Informarea colaboratorilor: legi. decrete.

Titlul unităţii: Competenţa 2:

24. Protecţia consumatorului Aplică principiile protecţiei consumatorului în activitatea de producţie culinară şi de cofetărie

Criterii de performanţă: (a) (b) (c) Comercializarea unor preparate care protejează sănătatea consumatorilor Respectarea dreptului consumatorului de a decide asupra preparatelor pe care le cumpără/consumă Informarea consumatorilor privind preparatele comercializate

Condiţii de aplicabilitate: Produse care protejează sănătatea: produse corespunzătoare calitativ; obţinute din materii prime corespunzătoare; în termen de valabilitate şi păstrate în condiţii de igienă şi parametri tehnici specifici necondiţionarea cumpărării şi a altor produse alături de cel dorit

Dreptul de a decide asupra produselor cumpărate:

Informarea consumatorilor: scris, oral cu informaţii privind: ingredientele preparatelor, valoarea nutritivă, regimul alimentar indicat, digestibilitatea, termen şi condiţii de păstrare Probe de evaluare: Probe practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să comercializeze produse care protejează sănătatea consumatorului, conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale (observaţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte drepturile consumatorilor de a decide asupra preparatelor pe care le cumpără/consumă, conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale/scrise şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să informeze consumatorul cu privire la preparatele comercializate, conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Tehnician în gastronomie

113

Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) (c)

24. Protecţia consumatorului Previne şi rezolvă probleme legate de protecţia consumatorului

Aplicarea măsurilor de realizare a produselor de calitate Analizarea reclamaţiilor legate de protecţia consumatorilor Rezolvarea problemelor legate de protecţia consumatorilor

Condiţii de aplicabilitate: Măsuri: folosirea de materii prime corespunzătoare calitativ, respectarea condiţiilor de prelucrare primară şi termică, respectarea condiţiilor de igienă, curăţenie, păstrare şi depozitare calitatea produselor, preţurile, îmbolnăviri discutarea cu organele de control, cu mas-media, persoanele implicate achitarea daunelor/pretenţiilor consumatorilor lezaţi; revocarea unor comenzi; renunţarea la furnizorii care au livrat materii prime necorespunzătoare, realizarea sistemului de siguranţă a alimentelor (HACCP)

Reclamaţii privind: Analizarea reclamaţiilor: Rezolvarea problemelor:

Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice măsurile de realizare a produselor de calitate, conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale/practice (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze reclamaţiile legate de protecţia consumatorilor, conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe orale/practice (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să rezolve problemele legate de protecţia consumatorilor, conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

Tehnician în gastronomie

114

Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe:

25. Promovarea producţiei culinare şi de patiserie-cofetărie

1.0

1. Studiază piaţa produselor culinare şi de patiserie-cofetărie 2. Aplică metode de promovare a ofertei de produse 3. Monitorizează activitatea de promovare a ofertei

Tehnician în gastronomie

115

de distribuţie. Promovarea producţiei culinare şi de patiserie-cofetărie Studiază piaţa produselor culinare şi de patiserie-cofetărie Utilizarea mijloacelor de cercetare a pieţei produselor de alimentaţie publică Analizarea informaţiilor privind activitatea concurenţială Aplicarea politicilor de marketing pentru corelarea cererii cu oferta de produse Condiţii de aplicabilitate: Mijloace de cercetare: Informaţii: Politica de marketing: Probe de evaluare: Probe orală/scrisă/practică prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze mijloacele de cercetare a pieţei produselor de alimentaţie publică. nivelul preţurilor şi tarifelor de producţie. – care asigură respectarea intereselor consumatorilor clienţi. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe practică (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice politici de marketing. chestionare. sugestii. de promovare Tehnician în gastronomie 116 .Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 25. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate sondaje. evidenţa vânzărilor pe diferite perioade.G. Probe orală/practică (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze informaţiile privind activitatea concurenţială. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. oferta de produse. legi. H. decrete. de preţ.

reclame mass-media. materiile prime şi tehnologiile de pregătire. Tehnician în gastronomie 117 .Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) 25. premii pentru clienţii fideli. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. cadouri promoţionale. valoarea nutritivă. tipurile de consumatori Criterii de întocmire a meniurilor: Probe de evaluare: Probe orale/scrise şi practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze publicitate comercială pentru vânzarea produsului. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. sezonalitatea. Promovarea producţiei culinare şi de patiserie-cofetărie Aplică metode de promovare a ofertei de produse Realizarea publicităţii comerciale pentru vânzarea produselor Respectarea criteriilor de întocmire a meniurilor Condiţii de aplicabilitate: Publicitate comercială: organizarea de expoziţii culinare. servicii. Probe scrisă/practică (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte criteriile de întocmire a meniurilor. cataloage cu produse. publicitate orală: prezentarea produselor de către lucrători asocierea preparatelor cu băuturile. liste de produse.

reduceri de preţuri. analiza vânzărilor. Promovarea producţiei culinare şi de patiserie-cofetărie Monitorizează activitatea de promovare a ofertei Evaluarea eficienţei activităţii de promovare Aplicarea măsurilor corective de eficientizare a acţiunilor de promovare Condiţii de aplicabilitate: Evaluarea eficienţei: Măsuri: sondaje comparative. Tehnician în gastronomie 118 . analize complexe)/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze eficienţa activităţii de promovare. preţuri promoţionale sau psihologice. analiza chestionarelor diversificarea ofertei de produse. Probe practică (studiu de caz) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice măsurile corective de eficientizare a acţiunilor de promovare. Probe de evaluare: Probe orale/scrise (chestionare. realizarea de produse competitive. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) 25. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. investiţii.

4. 26. Bucătăria naţională şi internaţională 1. 2.Titlul unităţii: Nivel: 3 Valoare credit: Competenţe: 1.5 Organizează producţia de preparate tradiţionale româneşti Studiază tradiţiile de consum din bucătăria diferitelor popoare Realizează preparate specifice bucătăriei internaţionale Promovează producţia de preparate naţionale şi internaţionale Tehnician în gastronomie 119 . 3.

tradiţiilor şi influenţelor din bucătăria naţională Realizarea preparatelor cu specific naţional. tradiţii.Titlul unităţii: Competenţa 1: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 26. preferinţele consumatorilor Realizarea preparatelor cu specific: Preparate specifice zonale: conform reţetelor tradiţionale. tradiţiile şi influenţele din bucătăria naţională. Probe orale/practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze preparate cu specific naţional împreună cu echipa de lucru. (materii prime. prezentare şi servire) Probe de evaluare: Probe orală/scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să cunoască obiceiurile. estetica preparatelor. în funcţie de sărbători. împreună cu echipa de lucru Executarea preparatelor cu specific zonal Condiţii de aplicabilitate: Obiceiuri. Bucătăria naţională şi internaţională Organizează producţia de preparate tradiţionale româneşti Cunoaşterea obiceiurilor. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Probe practică (exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să execute preparate cu specific zonal. conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate Tehnician în gastronomie 120 . evenimente. tehnologie de pregătire. influenţe: pe zone geografice. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. tehnologiei de pregătire şi modului de prezentare şi servire reţete specifice locale.

conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. reţetare. internet. turişti. studii de piaţă. etc. reţete tradiţionale. întâlniri cu specialişti.) Probe de evaluare: Probe orale/scrise (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să culeagă informaţii privind tradiţiile culinare ale diferitelor popoare. obiceiuri reviste de specialitate. oferte promoţionale. sugestii (pentru consumatori interni şi externi. nerezidenţi.Titlul unităţii: Competenţa 2: Criterii de performanţă: (a) (b) 26. Bucătăria naţională şi internaţională Studiază tradiţiile de consum din bucătăria diferitelor popoare Culegerea informaţiilor privind tradiţiile culinare ale diferitelor popoare Studierea pieţei consumatorilor de produse internaţionale Condiţii de aplicabilitate: Informaţii privind: Sursa informaţiilor: Studierea pieţei: materiile prime şi auxiliare specifice. Probe orale/scrisă şi scrise (chestionare) prin care elevul demonstrează că este capabil să studieze piaţa consumatorilor de produse internaţionale. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. etc. cărţi de specialitate. Tehnician în gastronomie 121 . chestionare. oameni de afaceri.

Bucătăria naţională şi internaţională Realizează preparate specifice bucătăriei internaţionale Aprovizionarea unităţii cu materii prime specifice Realizarea preparatelor tradiţionale altor popoare împreună cu echipa de lucru Condiţii de aplicabilitate: Aprovizionarea cu materii prime: de la furnizorii specializaţi conform funcţiei de aprovizionare Realizarea preparatelor specifice: reţete.Titlul unităţii: Competenţa 3: Criterii de performanţă: (a) (b) 26. nordică. bulgară. arabă. Tehnician în gastronomie 122 . prezentare şi servire pentru bucătăria franceză. chineză. engleză. tehnologii. exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze preparate tradiţionale altor popoare împreună cu echipa de lucru. etc. americană. rusă. italiană. Probe practică (studiu de caz. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe de evaluare: Probe scrisă/practică (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să aprovizioneze unitatea cu materii prime specifice. germană. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

preţuri promoţionale. Bucătăria naţională şi internaţională Promovează producţia de preparate naţionale şi internaţionale Verificarea calităţii produselor naţionale şi internaţionale Includerea preparatelor naţionale şi internaţionale în listele meniu Fidelizarea segmentelor de consumatori pentru preparatele naţionale şi internaţionale Condiţii de aplicabilitate: Verificarea produselor: Includerea preparatelor în listele meniu: examen organoleptic şi fizico-chimic pentru desfacerea unor produse certificate calitativ completarea listelor cu noi structuri privind preparatele naţionale şi internaţionale Fidelizarea consumatorilor: oferirea produselor de calitate. Tehnician în gastronomie 123 .) Probe de evaluare: Probe scrise/practice (exerciţii)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice calitatea produselor naţionale şi internaţionale. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să includă preparatele naţionale şi internaţionale în listele meniu. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. modalităţi de publicitate (pliante. recomandarea şi oferirea de informaţii suplimentare despre produse (prezentare).Titlul unităţii: Competenţa 4: Criterii de performanţă: (a) (b) (c) 26. etc. Probe orale (joc de rol)/practice (exerciţii) prin care elevul demonstrează că este capabil să fidelizeze segmentele de consumatori pentru preparatele naţionale şi internaţionale. expoziţii. conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. premii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->