P. 1
caiet_exercitii_z

caiet_exercitii_z

|Views: 50|Likes:
Published by Erica Buse

More info:

Published by: Erica Buse on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

Bun ! Tot eu sunt .

Azi vom înv a s -l ă ăţ ă
pronun m ţă
pe Z.
1. Zâmbim
2. Din ii uşor apropia i ţ ţ
3. Coarele vo!ale vibrează
4. "epet m sunetul albinu ei # ă ţ zum-zum),
sunetul muştei #bâzz)
Şi acum.... spune dup mine : ă
ZA, ZE, ZI, ZO,ZU, ZĂ
AZ, EZ, IZ, OZ, UZ, Z Ă
ZAZ, ZEZ,ZIZ,ZOZ,ZUZ
AZA,EZE, IZI, OZO UZU
ZAZA,ZEZE,ZIZI,ZOZO,ZUZU
ZBA, ZBE, ZBI, ZBO, ZBU
ZMA, ZME,ZMI,ZMO,ZMU
$u a %ost prea &reu' nu-i
aşa ( )ai s mer&em mai eparte ! ă
*om spune !uvinte %oarte uşoare. +ii atent !
ZAR, ZEU, ZID, ZAC, ZA , ZER, ZOR, ZOB, Z U, ZIC, Ţ Ă
ZIC, ZIM I, ZORI Ţ
1
,rmeaz !uvinte pu in mai lun&i. Avem o ă ţ ZI între& la ă
ispozi ie. ţ
ZARE,ZA!E, ZICE,ZIU , ZO , Z" Ă Ă Ă
ZE#IR, ZIDAR, Z DU#,ZEMO$, ZE!O$ Ă
Z %AD , ZICA! , ZODIE, ZUMZ IE,Z & E Ă Ă Ă Ă Ă Ă
ZIMBRU, Z"MBE',ZU!U#I, ZUR& ! I, ZB"RCI', Ă Ă
Z&"RCI'
Cre ! a!um o s te plân&i pu in' ar nu-i &reu elo!. -l ă ă ţ
prelun&eşti pu in pe ţ Z şi abia apoi spui restul !uvântului
ZZZBA'E, ZBIAR , Z&ARD , Z&AIB , Z&"RIA', Ă Ă Ă
Z&UR , Ă
Z&OMO', Z( % IA', Z(E!', Z(O, Z("'A', ZMEU, Ă Ă
ZMEUR , ZDRE E, ZDU%, Z&RIBU!I', ZBOAR Ă Ţ Ă
&a)a de-* pauz + ă
,ai să
c*-*. m spa ii-e /n ca.e ă ţ
2
s) -i)e.a Z ă
0apa. in ca.)e)

3
Mai c*-*. m ce1a + ă
Cu1in)e-e /n ca.e
auzi sune)u- Z2
0 apa. in ca.)e )

A!um e o alt etap . .ronun m ă ă ţă
!uvinte !u Z la mi/lo!.
BUZ , BAZ , (AZ , OAZ , %AZ , DOZ Ă Ă Ă Ă Ă Ă
(ARZ , BARZ , COBZ , BEZEA, #REZ Ă Ă Ă Ă
%OZ , %OEZIE, %OZ , %RIZ , %"Z Ă Ă Ă Ă
&ROAZ , %REZE', '"RZIU, MEDUZ Ă Ă
BR"Z , CRIZ , BRIZ , %ARIZER, BROZA' Ă Ă Ă
0i iat -l şi pe Z %inal. ă
)ai s te v ! ă ă
IAZ, &AZ, ,AZ, ( Z,M"Z, BREAZ, !OZ Ă , ORZ, MIEZ, IZ
O( Z, OREZ, RE#UZ, UR$UZ, MO!OZ, ECAZ, %R"Z Ă
'e-ai descu.ca)
3*a.)e bine 2 Ce
u.meaz + (.eau ă
s m /n1e i s /- ă ă ţ ă
spun pe Z.
C*.ec)eaz -m 2 ă ă
Eu m nânc *.es. ă
Iapa a.e un mâns.
A3a. es)e s pad . ă ă ă
Eu s)au de pas . ă
4
,ai s 1edem acum ă
cu1in)e ca.e se
aseam n . ă ă
sa-e 4 za-e C.ei*ane-e sa-e sun) n*i. Cu e-e
desenz ni5)e za-e.
se.-ze. 6n se.in7 es)e se.. 8 B.ânza a.e ă
mu-) ze..
$i-e-zi-e $i-e num . câ)e zi-e mai sun) ă ă
pân -a 1acan . ă ţă
sa.e-za.e Mun)e-e de sa.e se 1ede /n za.e.
seam - zeam O s dai seam de 3ap)e-e )a-e 2 8 ă ă ă ă
(a.za a.e pu in ţ ă
zeam . ă
pas 4 paz #*)ba-is)u- d * pas . 8 %*.)a.u- s) ă ă ă ă ă
de paz . ă
.as 4 .az Eu 1.eau b.ânz .as 2 8 %.in).e ă ă ă ă
c.en7i p ).unde * ă
.az . ă

C.ed c ne ).ebuie * mic ă ă
pauz . ,ai s ă ă
3acem .aze s*a.e-ui 2
0 desen ) 5i s ă
desen m ni5)e b*bi e de ă ţ
zmeu. . 0 desen ă

Şi acum s .epe) m ni5)e ă ă
p.*p*zi ii 2 ţ
5
9. Z*ica zice * p*ezie.
2. Zina 5i Z*e zbia. . ă
:. Zida.u- zide5)e.
;. 6n .eze.1a ie sun) zimb.ii. ţ
<. 6n z*.i de zi z .esc *ameni z*.i i. ă ţ
=. M .eaz m de spe)eaz . ă ă ă
>. %up za z7-*bie zb*a. de pe c.ean7 . ă ă ă
8. Meduza 1e.zuie a.e mici 1en)uze.
?. Am pus *.ezu- /n cazan.
9@. Am 3 cu) * p*z de 7.*az . ă ă ă
(.ei s /n1 m ă ăţă
p*ezii + ,ai s ă
/nce.c m 2 ă

A. Zice zimb.u- zâmb .e : ă ţ
Eu a5 1.ea ni5)e nu).e . ţ
Z u a5a,de-mi dai * d*z ă ă
O s 3ac cu )ine-* p*z . ă ă
B. O meduz 1e.zu-ie ă
se-a5ez pe-* c*cAi-ie ă
6
5i .eci) -* p*ezie. ă
$pec)a)*.ii z1 p ia i ă ă ţ
$un) de7.ab -ndep .)a i. ă ă ţ
C. $ub * .az u5*. )imid ă ă
pup za cea z7.ibu-i) ă ă
/5i zice du.e.ea ma.e :
-(.eau s 3ie mai mu-) s*a.e 2 ă
D.Zâna z*.i-*. mân7âie
un ze3i. c.escu) sub zid.
Şi un mânz sc pa) din 3.âie ă
c ).e e- p-eac z*.i). ă ă
121"C3 33 .1$T", 43C33 0C56 "13 Ţ Ă
9. Ci)e5)e c*-*ane-e de cu1in)e 5i /nce.cuie5)e -i)e.a
Z
Zambi-ă #.ize. M*-*z
Zâmbe) M*zaic A1iz
Zâzanie C*z*nac '.eaz
Za.z . ă bâzâi) Bicaz
B. %une -)e.a ca.e -ipse5)e
3a....an s)u..... pup ... pa... nic ă ă
p.*p*...i ie ţ
mie... 7 ...dui) 3a-e... 3.an...e- ă ă ă
p*...e
:. $c.ie p.*p*zi ii cu cu1in)e-e da)e : ţ
7
.ezema), cazan, 1izi)iu, zu.7 - i, z*.z*ane, 3.ez ă ă ă
a)..............................................................................
..........................................
b)..............................................................................
.........................................
c)..............................................................................
..........................................
d)..............................................................................
........................................
e)..............................................................................
..........................................
3)...............................................................................
.........................................
;. (.eau s 3ii a)en) 2 $un) d*u c*-*ane /n ca.e ă ă
sun) p.*p*zi ii. $ub-iniaz cu1in)e-e ca.e se ţ ă
.e7 sesc 5i /n c*-*ana A 5i /n c*-*ana B. ECp-ic --e ă ă
sensu- 2
A B
Mama a zd.*bi) nuci-e. A.ma)a .*mân a zd.*bi) ă
a.ma)a )u.c . ă
6n z*.i e.a . c*a.e. ă Ea * z*.i pe A-ina pen).u
c /n)â.zia -a 5c*a- . ă ă
E.a * zi c -du.*as . ă ă - Ia zi, I*nu , p*ezia ţ
pen).u se.ba.e 2
8
<. $c.ie nume-e ima7inii
B DDD DDDD DDDD Ă
CI --- ---- ---- ---- ---- ---- U
#----- ----- ----- ----- E
9
M----- ---- ----- U
Z---- ----- ---- A
10
A ---- ---- ----- ------ Z
Z----D
=. Ci)e5)e )eC)e-e
OAZA
%.in de5e.)u- $aAa.ei /n)â-ne5)i une*.i câ)e *
*az . 6n -impezi5u- apei se *7-indesc .aze-e 3ie.bin i ă ţ
a-e s*a.e-ui. C - )*.u- . ) ci) zâmbe5)e zicând /n ă ă ă ă
sinea -ui :
- 6nc mai es)e 1ie spe.an a 2 ă ţ
11
#RUZE!E %RIM (ARA Ă
Z pada s-a )*pi). %e .amu.i /n1e.zesc micii ă
mu7u.i sub .aze-e )imide a-e s*a.e-ui. Zi-e-e sun) mai
-un7i, ia. *amenii mai 3e.ici i. ţ
>. & se5)e an)*nime-e cu1in)e-*. 0 *pusu- cu1in)e-*. ă
da)e) ca.e s /nceap cu -i)e.a z ă ă
spune - ..............................................................
s3 .âm - .......................................................... ă ă
/- 1ede 4 /- .........................................................
u.- - .................................................................. ă
(ezi c nu a 3*s) 7.eu + Acum ne d m ă ă
/n)â-ni.e -a -i)e.a . 'e pup 2 Ţ


12

ZVÂNTAT. ZBIARĂ.ZALE. ZGÂRCIT Cred că acum o să te plângi puţin. ZARE. ZURGĂLĂI. ZONĂ. ZÂNĂ ZEFIR. Avem o ZI întregă la dispoziţie. ZELOS ZĂPADĂ. ZDUP. ZGRIBULIT.ZULUFI. dar nu-i greu deloc. ZVON.ZĂNGĂNE ZIMBRU. ZICE.ZIUĂ. ZUMZĂIE. ZBÂRCIT. ZGARDĂ. ZBOARĂ colorăm spaţiile în care Gata de-o pauză ? Hai să 2 . ZGURĂ. ZVĂPĂIAT.ZEMOS. Îl prelungeşti puţin pe Z şi abia apoi spui restul cuvântului ZZZBATE. ZODIE. ZDRENŢE. ZGÂRIAT. ZVELT. ZGOMOT. ZMEURĂ.Urmează cuvinte puţin mai lungi. ZGAIBĂ. ZIDAR. ZĂDUF. ZÂMBET. ZICALĂ. ZMEU.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->