Sunteți pe pagina 1din 111

Academia de Studii Economice Bucuresti Master Contabilitate Audit si Informatica de Gestiune

PROIECT AUDIT FINANCIAR

Alion Cristina Violeta Arsene Ionela Grupa 655, Seria A, An 1M

Bucuresti 2010-2011 1. Simularea evaluarii independentei auditorului la acceptarea misiunii de audit

Amenintari la adresa independentei auditorilor financiari Principiul care trebuie sa guverneze un angajament de audit este independenta auditorilor. Factorii care pot afecta independenta unui auditor financiar sunt numerosi printre ei numarandu-se:
1. Legaturile financiare cu clientii sau cu afacerile acestora;

Asemenea implicatii pot aparea intr-un numar de situatii precum: Interesul financiar direct cu privire la un client. In aceasta categorie se incadreaza si situatia in care actiunile detinute la client sunt involuntar achizitioante atunci cand auditorul mosteneste asemenea actiuni sau se casatoreste cu un actionar sau este intr-o situatie de preluare. Auditorul financiar trebuie sa decline orice alte angajamente de raportare cu privire la acea societate. Interesul financiar semnificativ indirect (ca administrator sau executor al unei societati sau proprietati daca o asemenea societate sau proprietate are un interes financiar intr-o societate a clientului); Un imprumut sau o garantie oferita sau primita din partea unui client de audit sau a directorilor sau managerilor. Un auditor financiar precum si sotul sau sotia, ori copilul aflat in intretinerea sa, nu trebuie sa dea imprumuturi unui client sau sa garanteze imprumuturile clientului ori sa accepte un imprumut de la un client ori sa aiba imprumuturi garantate de un client. Aceasta interdictie nu se aplica imprumuturilor acordate bancilor sau obtinute de la banci ori de la alte institutii financiare similar care sunt facute conform procedurilor termenelor si cerintelor normale de imprumut, ipotecilor pe case sau conturilor curente ori de depozit la banci etc.

Detinerea unui interes intr-o asociere in participatiune cu un client sau cu angajati ai unui client.

2. Amenintarea de auto-revizuire apare in urmatoarele situatii:

a) orice rezultat sau rationament asupra unui angajament anterior de audit sau de alta natura trebuie reevaluat pentru a se ajunge la o concluzie in legatura cu angajamentul de audit; b) un membru al echipei de audit a fost anterior director sau functionar al clientului de audit sau a fost angajat intr-o pozitie prin care exercita o influenta directa si semnificativa asupra subiectului angajamentului de audit. Exemple de circumstante care pot crea o astfel de amenintare: un membru al echipei de audit este sau a fost recent director sau functionar al clientului de audit; un membru al echipei de audit este sau a fost recent angajat al clientului de audit intr-o pozitie in care exercita influenta directa si semnificativa asupra obiectului angajamentului de audit In cazul situatiilor mai sus mentionate, auditorului nu-i este permis sa accepte un angajament de audit care automat implica asumarea unei opinii responsabile. Daca auditorul se afla intr-o astfel de situatie, perioada precedenta anagajamentului de audit nu trebuie sa fie mai mica de 2 ani. oferirea de servicii profesionale pentru un client de audit care afecteaza in mod direct obiectul angajamentului de audit. Serviciile profesionale necesita aptitudini contabile sau conexe ce includ contabilitate, audit, consultanta fiscala si manageriala si servicii de management financiar. In situatia in care un auditor financiar profesionist este solicitat sa ofere, in afara serviciilor de audit si alte activitati unui client, el trebuie sa fie atent sa nu execute functii de conducere sau sa ia decizii de conducere, responsabilitate care ramane Consiliului de Administratie si conducerii. pregatirea datelor initiale utilizatorului pentru intocmirea situatiilor financiare sau intocmirea altor inregistrari care reprezinta obiectul angajamentului de audit Pregatirea situatiilor contabile este un serviciu care este frecvent cerut unui auditor financiar profesionist de practica publica, in special de catre clientii mai mici ale caror societati nu sunt suficient de mari pentru a angaja un personal contabil intern adecvat. In toate cazurile in care este ceruta independenta si in care un auditor financiar se ocupa de pregatirea situatiilor contabile pentru un client, trebuie avute in vedere urmatoarele cerinte: lipsa relatiilor de asocierecu clientul pentru a fi evitate conflictele de interese

clientul isi asuma intreaga responsabilitate pentru situatiile financiare testele de audit trebuie efectuate chiar daca auditorul a preluat sau a realizat instrumentarea tehnica contabila. Se prefer ca personalul desemnat cu efectuarea formulelor contabile sa nu participe la examinarea unor rapoarte sau situatii financiare auditorul nu trebuie sa-si assume rolul de angajat sau rolul conducere sis a coordoneze operatiunile societatii.

3. Amenintarea de familiaritate apare atunci cand exista o relatie de familiaritate cu un

client de audit, directorii, functionarii sau angajatii societatii auditate. In astfel de situatii auditorul sau membrul echipei de audit ajunge sa apere interesele clientului. Exemple de astfel de cazuri sunt: Un membru al echipei de audit are o ruda de gradul 1 sau un membru apropiat de familie care este director sau functionar al clientului de audit Un fost partener al auditorului este director, functionar sau angajat al clientului de audit aflat in pozitia de a exercita o influenta semnificativa asupra anagajamentului de audit Asocierea pe termen lung al unui membru senior al echipei de audit cu un client de audit. Familiaritatea bazata pe o lunga continuitate a activitatii poate afecta indeplinirea tuturor procedurilor de audit, precum si utilizarea rationamentelor obiective asupra raportului de audit. Pentru a preveni efectele negative asupra independentei si obiectivitatii in executarea serviciilor profesionale, auditorul trebuie sa efectueze o rotatie regulata a personalului , lucru care poate fi uneori dificil de realizat, mai ales in cadrul societatilor mici, unde exista domenii specializate de audit. Acceptarea unor cadouri din partea clientului de audit, a directorilor, functionarilor sau angajatilor sai, cu exceptia cazurilor in care valoarea lor este nesemnificativa. Acceptarea unor ospitalitati excesive poate reprezenta de asemena un risc.

Dependenta de un singur client apare in situatiile in care onorariile succesive de la un client sau grup de clienti au o pondere mare in onorariile brute totale. Auditorul financiar poate deveni dependent de acel client si pot fi generate suspiciuni in privinta independentei acestuia.
4.

5. Amenintarea de intimidare apare atunci cand un membru al echipei de audit este

impiedicate sa-si exercite scepticismul professional prin amenintari reale sau aparente din partea directorilor, functonarilor sau angajatilor clientilor de audit. In acest sens pot

fi date ca exemplu presiunile pentru reducerea neadecvata a volumului muncii prestate pentru a reduce onorariile aferente.

Masuri de protejare a independentei

1.

Prin norme legale:

Cerinte de educatie, instruire si experienta pentru accesul la profesie; Cerinte de formare continua; Standarde profesionale, monitorizare si metode disciplinare; Control extern al sistemului de control al calitatii serviciilor profesionale prestate de societatea de expertiza contabila sau audit; Legislatie care guverneaza cerintele de independenta a profesiei si a profesionalistilor contabili.

2. Prin clauze contractuale:

Aprobarea sau ratificarea de catre AGA a clientului, a numirii societatii prestatoare de servicii profesionale, atunci cand alte persoane imputernicite au semnat contractul; Nominalizarea angajatilor competenti ai clientului, imputerniciti a lua decizii manageriale; Procedurile interne ale clientului privind asigurarea delegarii obiective a angajatilor pentru buna gestionare a bunurilor si valorilor; Structura conducerii corporative a clientului printre care si comitetul de audit care asigura supravegherea procesului de validare a informatiilor si situatiilor financiare si legatura cu societatea care presteaza serviciile pentru client.

3. Masuri interne ale societatii pentru protejarea independentei:

Importanta independentei acordata de conducerea societatii si modalitatea de implicare a membrilor echipelor de profesionisti contabili in audit, servicii conexe pentru satisfacerea interesului public;

Proceduri si politici de implementare si monitorizare a controlului calitatii nivelului de asigurare al angajamentului; Politici de independenta documentate privind identificarea amenintarilor la adresa independentei, identificarea masurilor de protejare, evaluarea importantei acestora si aplicarea masurilor pentru eliminarea sau reducerea amenintarilor; Politici interne si proceduri care sa permita identificarea intereselor sau relatiilor dintre societate si clientii serviciilor prestate; Politici si proceduri privind monitorizarea evitarii obtinerii veniturilor societatii de la un singur client; Un mecanism disciplinar pentru a asigura conformitatea cu politicile si procedurile stabilite.

2. Simularea evaluarii independentei auditorului la acceptarea misiunii de audit

Amenintari la adresa independentei auditorilor financiari Principiul care trebuie sa guverneze un angajament de audit este independenta auditorilor. Factorii care pot afecta independenta unui auditor financiar sunt numerosi printre ei numarandu-se:
6. Legaturile financiare cu clientii sau cu afacerile acestora;

Asemenea implicatii pot aparea intr-un numar de situatii precum:

Interesul financiar direct cu privire la un client. In aceasta categorie se incadreaza si situatia in care actiunile detinute la client sunt involuntar achizitioante atunci cand auditorul mosteneste asemenea actiuni sau se casatoreste cu un actionar sau este intr-o situatie de preluare. Auditorul financiar trebuie sa decline orice alte angajamente de raportare cu privire la acea societate. Interesul financiar semnificativ indirect (ca administrator sau executor al unei societati sau proprietati daca o asemenea societate sau proprietate are un interes financiar intr-o societate a clientului); Un imprumut sau o garantie oferita sau primita din partea unui client de audit sau a directorilor sau managerilor. Un auditor financiar precum si sotul sau sotia, ori copilul aflat in intretinerea sa, nu trebuie sa dea imprumuturi unui client sau sa garanteze imprumuturile clientului ori sa accepte un imprumut de la un client ori sa aiba imprumuturi garantate de un client. Aceasta interdictie nu se aplica imprumuturilor acordate bancilor sau obtinute de la banci ori de la alte institutii financiare similar care

sunt facute conform procedurilor termenelor si cerintelor normale de imprumut, ipotecilor pe case sau conturilor curente ori de depozit la banci etc. Detinerea unui interes intr-o asociere in participatiune cu un client sau cu angajati ai unui client.

7. Amenintarea de auto-revizuire apare in urmatoarele situatii:

orice rezultat sau rationament asupra unui angajament anterior de audit sau de alta natura trebuie reevaluat pentru a se ajunge la o concluzie in legatura cu angajamentul de audit;
c)

un membru al echipei de audit a fost anterior director sau functionar al clientului de audit sau a fost angajat intr-o pozitie prin care exercita o influenta directa si semnificativa asupra subiectului angajamentului de audit.
d)

Exemple de circumstante care pot crea o astfel de amenintare:


un membru al echipei de audit este sau a fost recent director sau functionar al

clientului de audit;
un membru al echipei de audit este sau a fost recent angajat al clientului de audit intr-o

pozitie in care exercita influenta directa si semnificativa asupra obiectului angajamentului de audit In cazul situatiilor mai sus mentionate, auditorului nu-i este permis sa accepte un angajament de audit care automat implica asumarea unei opinii responsabile. Daca auditorul se afla intr-o astfel de situatie, perioada precedenta anagajamentului de audit nu trebuie sa fie mai mica de 2 ani.
oferirea de servicii profesionale pentru un client de audit care afecteaza in mod direct

obiectul angajamentului de audit. Serviciile profesionale necesita aptitudini contabile sau conexe ce includ contabilitate, audit, consultanta fiscala si manageriala si servicii de management financiar. In situatia in care un auditor financiar profesionist este solicitat sa ofere, in afara serviciilor de audit si alte activitati unui client, el trebuie sa fie atent sa nu execute functii de conducere sau sa ia decizii de conducere, responsabilitate care ramane Consiliului de Administratie si conducerii. pregatirea datelor initiale utilizatorului pentru intocmirea situatiilor financiare sau intocmirea altor inregistrari care reprezinta obiectul angajamentului de audit Pregatirea situatiilor contabile este un serviciu care este frecvent cerut unui auditor financiar profesionist de practica publica, in special de catre clientii mai mici ale caror societati nu sunt suficient de mari pentru a angaja un personal contabil intern adecvat. In toate cazurile in care este ceruta independenta si in care un auditor financiar se ocupa de pregatirea situatiilor contabile pentru un client, trebuie avute in vedere urmatoarele cerinte:

lipsa relatiilor de asocierecu clientul pentru a fi evitate conflictele de interese clientul isi asuma intreaga responsabilitate pentru situatiile financiare testele de audit trebuie efectuate chiar daca auditorul a preluat sau a realizat instrumentarea tehnica contabila. Se prefer ca personalul desemnat cu efectuarea formulelor contabile sa nu participe la examinarea unor rapoarte sau situatii financiare auditorul nu trebuie sa-si assume rolul de angajat sau rolul conducere sis a coordoneze operatiunile societatii.

8. Amenintarea de familiaritate apare atunci cand exista o relatie de familiaritate cu un

client de audit, directorii, functionarii sau angajatii societatii auditate. In astfel de situatii auditorul sau membrul echipei de audit ajunge sa apere interesele clientului. Exemple de astfel de cazuri sunt: Un membru al echipei de audit are o ruda de gradul 1 sau un membru apropiat de familie care este director sau functionar al clientului de audit
Un fost partener al auditorului este director, functionar sau angajat al clientului de

audit aflat in pozitia de a exercita o influenta semnificativa asupra anagajamentului de audit Asocierea pe termen lung al unui membru senior al echipei de audit cu un client de audit. Familiaritatea bazata pe o lunga continuitate a activitatii poate afecta indeplinirea tuturor procedurilor de audit, precum si utilizarea rationamentelor obiective asupra raportului de audit. Pentru a preveni efectele negative asupra independentei si obiectivitatii in executarea serviciilor profesionale, auditorul trebuie sa efectueze o rotatie regulata a personalului , lucru care poate fi uneori dificil de realizat, mai ales in cadrul societatilor mici, unde exista domenii specializate de audit.
Acceptarea unor cadouri din partea clientului de audit, a directorilor, functionarilor

sau angajatilor sai, cu exceptia cazurilor in care valoarea lor este nesemnificativa. Acceptarea unor ospitalitati excesive poate reprezenta de asemena un risc.

Dependenta de un singur client apare in situatiile in care onorariile succesive de la un client sau grup de clienti au o pondere mare in onorariile brute totale. Auditorul financiar poate deveni dependent de acel client si pot fi generate suspiciuni in privinta independentei acestuia.
9.

10. Amenintarea de intimidare apare atunci cand un membru al echipei de audit este

impiedicate sa-si exercite scepticismul professional prin amenintari reale sau aparente din partea directorilor, functonarilor sau angajatilor clientilor de audit. In acest sens pot fi date ca exemplu presiunile pentru reducerea neadecvata a volumului muncii prestate pentru a reduce onorariile aferente.

Masuri de protejare a independentei

4.

Prin norme legale:

Cerinte de educatie, instruire si experienta pentru accesul la profesie; Cerinte de formare continua; Standarde profesionale, monitorizare si metode disciplinare; Control extern al sistemului de control al calitatii serviciilor profesionale prestate de societatea de expertiza contabila sau audit; Legislatie care guverneaza cerintele de independenta a profesiei si a profesionalistilor contabili.

5. Prin clauze contractuale:

Aprobarea sau ratificarea de catre AGA a clientului, a numirii societatii prestatoare de servicii profesionale, atunci cand alte persoane imputernicite au semnat contractul; Nominalizarea angajatilor competenti ai clientului, imputerniciti a lua decizii manageriale; Procedurile interne ale clientului privind asigurarea delegarii obiective a angajatilor pentru buna gestionare a bunurilor si valorilor; Structura conducerii corporative a clientului printre care si comitetul de audit care asigura supravegherea procesului de validare a informatiilor si situatiilor financiare si legatura cu societatea care presteaza serviciile pentru client.

6. Masuri interne ale societatii pentru protejarea independentei:

Importanta independentei acordata de conducerea societatii si modalitatea de implicare a membrilor echipelor de profesionisti contabili in audit, servicii conexe pentru satisfacerea interesului public; Proceduri si politici de implementare si monitorizare a controlului calitatii nivelului de asigurare al angajamentului; Politici de independenta documentate privind identificarea amenintarilor la adresa independentei, identificarea masurilor de protejare, evaluarea importantei acestora si aplicarea masurilor pentru eliminarea sau reducerea amenintarilor; Politici interne si proceduri care sa permita identificarea intereselor sau relatiilor dintre societate si clientii serviciilor prestate; Politici si proceduri privind monitorizarea evitarii obtinerii veniturilor societatii de la un singur client; Un mecanism disciplinar pentru a asigura conformitatea cu politicile si procedurile stabilite.

SCRISOARE DE ANGAJAMENT Catre Conducerea SC VAE APCAROM SA

In urma solicitarii Dumneavoastra de a audita situatiile financiare ale anului 2010 intocmite in conformitate cu Ordinului Ministrului Finantelor Publice 3055/2009, suntem onorati sa va comunicam acceptarea noastra si sa va precizam termenii, obiectivele, natura si limitele acestui angajament. Auditul efectuat va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii asupra situatiilor financiare ale anului 2010 elaborate de SC VAE APCAROM SA. Activitatea de audit se va desfasura in conformitate cu standardele de audit care concorda cu standardele internationale de audit si cu codul privind conduita etica si profesionala. Aceste standarde cer ca auditul sa fie planificat si realizat astfel incat sa se obtina o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative.

Auditul consta in examinarea pe baza de teste a dovezilor privind valorile si prezentarile de informatii din situatiile financiare. De asemenea activitatea de audit include evaluarea principiilor contabile aplicate si a estimarilor semnificative facute de conducerea societatii precum si evaluarea prezentarii in ansamblu a situatiilor financiare. Ca urmare a recurgerii la tehnica testarii si a altor limite inerente auditului cat si limitele inerente oricarui sistem contabil si de control intern, riscul de nedetectare a unor denaturari semnificative nu poate fi eliminat. Va reamintim ca responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare este a conducerii societatii. Aceasta responsabilitate implica:

Structurarea, implementarea si mentinerea controlului intern relevant pentru intocmirea situatiilor financiare care nu includ denaturari provenite din frauda sau eroare; Selectarea si aplicarea politicilor contabile corespunzatoare; Efectuarea de estimari contabile care sunt conforme cu circumstantele.

Ca parte a procesului nostru de audit, vom solicita din partea conducerii confirmari scrise cu privire la declaratiile ce ne-au fost date in legatura cu auditul. Abordarea auditului de catre echipa noastra consta in realizarea unei evaluari detaliate a nivelurilor de risc asociate diferitelor aspecte ale activitatilor societatii SC VAE APCAROM SA si concentrarea efortului de audit asupra acelor domenii in care riscul aparitiei erorilor semnificative este mai ridicat. Pentru fiecare componenta a activitatii evaluam riscurile si controalele aferente si pe baza acestei evaluari selectam procedurile de audit corespunzatoare. Se solicita intreaga cooperare a personalului societatii pentru punerea la dispozitie a documentelor contabile si a altor informatii necesare. Onorariul nostru, care va fi platit pe masura ce ne desfasuram activitatea, se calculeaza pe baza timpului cerut de personalul stabilit la angajament, plus cheltuieli ce vor fi decontate pe masura ce vor fi efectuate. Ratele orare cerute de personal variaza in functie de gradul de responsabilitate implicat si de experienta si aptitudinile necesare. In cursul misiunii, auditorii pot intervieva sefii de servicii si compartimente care nu participa direct la elaborarea conturilor ( financiar-contabilitate, comercial, juridic, personal, etc.) pentru cunoasterea si evaluarea procedurilor de control intern. Aceste interviuri vor fi completate de teste si sondaje. Una din procedurile de audit este asistarea auditorilor la inventarul fizic al activelor la inchiderea exercitiului, fapt pentru care va rugam sa ne comunicati in scris perioada, urmand sa facem o planificare comuna pentru realizarea acestui obiectiv. Ca procedura de audit se va folosi confirmarea directa adica se vor expedia scrisori de confirmare: clientilor, furnizorilor, bancilor, avocatilor si altor terti; un model va fi comunicat societatii pentru pregatirea acestor scrisori si selectarea tertilor carora sa le fie expediate .Scrisorile vor fi trimise de catre SC VAE APCAROM SA dar raspunsurile vor fi primite de catre auditorii financiari , respectiv pe adresa: str.Master, Bl. A25, Ap. 240, Bucuresti , Judetul Bucuresti.

In ceea ce priveste planificarea activitatii de audit, termenul limita de finalizare a auditarii situatiilor financiare ale anului 2010 ( inainte de redactarea raportului de audit ) pe care ni l-am propus este de 14 zile, sub rezerva finalizarii de catre persoanele autorizate, a situatiilor financiare ale anului 2010. In plus fata de raportul de audit se estimeaza ca se va trimite o scrisoare separata pentru informarea conducerii asupra oricaror carente semnificative a sistemului de control intern si de contabilitate care vor fi constatate. Echipa de auditori este formata din: Arsene Ionela si Alion Cristina-Violeta reprezentanti SC MASTER SRL asa cum s-a stabilit in contractul de audit incheiat intre SC VAE APCAROM SA pe de o parte si SC MASTER SRL pe de alta parte. Scrisoarea de angajament nu se substituie contractului de audit pe care l-am incheiat ci il completeaza , respectand in acelasi timp standardul de audit ISA 210. Va rugam sa semnati si sa returnati exemplarul atasat acestei scrisori pentru a ne arata ca scrisoarea este conforma cu intelegerea dumneavoastra in legatura cu organizarea auditului pe care il vom efectua asupra situatiilor financiare. Speram intr-o colaborare deplina cu echipa Dumneavoastra, SC MASTER SRL Auditori: Alion Cristina Violeta Arsene Ionela S-a luat la cunostinta in numele SC VAE APCAROM SA de catre: Director general Mocanu Vintila .................................. Data 10.02.2011 CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR SI DE CERTIFICARE A BILANTULUI CONTABIL

Incheiat astazi 18.01.2010 intre: SC MASTER SRL cu sediul social in (localitatea) Bucuresti, str.Master, Bl. A25, Ap. 240, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului J40/654/26.01.2000, Cod de Idenitificare Fiscala RO12624270 , avand contul nr. RO74ABNA4100264100337354, deschis la RBS BANK (ROMANIA) SA reprezentata de Alion Cristina-Violeta si Arsene Ionela, cu functia de Auditori, in calitate de prestatori, pe de o parte, si SC VAE APCAROM SA, cu sediul social in (localitatea) Buzau, str. Soseaua Brailei, nr. 2, Buzau, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului J10 /3013 /1991, Cod de Idenitificare Fiscala

RO1151753, avand contul nr. RO55RNCB0082006711100001 deschis la BCR, reprezentata de Mocanu Vintila, cu functia de Director General, in calitate de beneficiar, pe de alta parte. I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Prezentul contract are ca obiect prestarea pe durata acestui contract, pe teritoriul Romaniei, de catre SC MASTER SRL, a urmatoarelor servicii: Auditul financiar in conformitate Standardele Internationale de Audit Financiar adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din Romania/ ISA, al situatiilor financiare ale SC VAE APCAROM SA pentru exercitiul incheiat la 31.12.2010, intocmite in conformitate cu prevederile OMFP 3055/2009. 1.2 In scopul ameliorarii calitatii si urmaririi informatiilor financiar-contabile, auditul se va aplica in cursul anului, la principalele sase conturi ale activitatii unitatii patrimoniale, si anume: a) b) c) d) e) f) cumpararile; vanzarile; imobilizarile; stocurile; trezoreria; fluxul de numerar.

2.3. Opiniile auditorului cu privire la conturile anuale vor fi prezentate in "Raportul de audit" si se vor sprijini pe rezultatele activitatii desfasurate in cursul anului, prezentate in anexe, din care nu pot lipsi referiri concrete cu privire la: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. operatiile legate de inregistrarea sau modificarea capitalului social sau al patrimoniului propriu al regiei; inventarierea patrimoniului si modul de valorificare a rezultatelor acesteia, precum si cuprinderea rezultatului inventarierii in bilantul anual; organizarea gestiunilor de valori materiale, precum si a evidentelor analitice si sintetice a elementelor patrimoniale; tinerea la zi a contabilitatii; preluarea corecta in balanta de verificare a datelor din conturile sintetice si concordanta dintre contabilitatea sintetica si cea analitica; intocmirea bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale; evaluarea patrimoniului in conformitate cu reglementarile legale in vigoare; intocmirea contului de profit si pierdere pe baza datelor din contabilitatea perioadei de raportare; stabilirea, in conformitate cu dispozitiile legale, a profitului net si punctul de vedere referitor la destinatia acestuia, propuse de consiliul de administratie (administratorul societatii); situatia creditelor si a altor imprumuturi ale unitatii patrimoniale si garantarea acestora; propuneri de masuri, pentru a fi avute in vedere de consiliul de administratie (administrator) sau de adunarea generala a asociatilor ori a actionarilor.

2.4. Rezervele, precum si refuzul de certificare a conturilor vor fi, in prealabil, notificate

conducerii societatii, cu aratarea motivelor si a marimii impactului asupra conturilor, cu mentionarea explicatiilor si/sau observatiilor primite. II. DURATA PRESTARII SERVICIILOR

2.1 Serviciile mentionate in prezentul contract vor fi prestate pana la data de 24.02.2011. III. DESCRIEREA AUDITULUI FINANCIAR SI RAPOARTE

3.1 Obiectivul unui audit financiar este efectuarea unei verificari a situatiilor financiare, pe baza de elemente probante, care trebuie puse la dispozitia SC MASTER SRL de catre SC VAE APCAROM SA 3.2 SC MASTER SRL va analiza sistemele contabile si de control financiar intern, astfel incat sa poata evalua daca acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca baza pentru intocmirea situatiilor financiare si pentru pastrarea unei evidente contabile corecte. 3.3 In functie de concluziile trase de SC MASTER SRL din documentele analizate, raportul de audit financiar poate fi nemodificat (fara rezerve) sau modificat (cu rezerve, de imposibilitate de expimare a unei opinii sau de dezacord cu situatiile financiare). 3.4 Daca pentru orice motiv SC MASTER SRL nu este in masura sa finalizeze auditul financiar, acesta nu va emite un raport de audit financiar, anuntand SC VAE APCAROM SA, in scris, de acest lucru. In acest caz, SC VAE APCAROM SA nu va mai datora SC MASTER SRL tariful prevazut la articolul 5 din prezentul contract, urmand a se stabili de comun acord cu SC VAE APCAROM SA modalitatea de plata a contravalorii lucrarilor deja prestate. 3.5 SC MASTER SRL va furniza SC VAE APCAROM SA urmatoarele: 3.5.1 Raport de audit financiar asupra situatiilor financiare ale SC VAE APCAROM SA intocmite in conformitate cu OMFP 3055/2009 pentru exercitiul incheiat la 31.12.2010. 3.5.2 Scrisoare confidentiala adresata conducerii SC VAE APCAROM SA asupra principalelor deficiente ale sistemului de control intern si asupra altor aspecte identificate pe parcursul auditului financiar si care, in opinia SC MASTER SRL, ar trebui prezentate conducerii. IV. UTILIZAREA RAPORTULUI DE AUDIT FINANCIAR

4.1 Raportul de audit financiar este realizat pentru a fi utilizat in mod exclusiv pentru informarea SC VAE APCAROM SA. In vederea utilizarii raportului de audit financiar, a unei/unor parti din acesta sau a unor menituni referitoare la denumirea SC MASTER SRL, conform clauzelor prezentului contract, SC VAE APCAROM SA va trebui sa obtina consimtamantul prealabil scris al SC MASTER SRL, atat asupra modului de utilizare a raportului/partii(lor) din raportul de audit financiar, cat si asupra continutului informatiei(ilor) ce va (vor) fi comunicate tertilor. SC MASTER SRL nu va putea refuza in mod abuziv acordarea consimtamantului. 4.2 SC VAE APCAROM SA va trebui sa obtina acordul SC MASTER SRL pentru publicarea sau transmiterea catre terti a raportului de audit financiar. V. TARIFUL SI PLATA ACESTUIA

5.1 Tariful SC MASTER SRL se calculeaza in functie de timpul petrecut de personalul implicat in auditul financiar, precum si de nivelul de pregatire si gradul de raspundere al acestora. 5.2 In baza celor de mai sus, se estimeaza tariful la 5000 RON. Tariful nu inculde TVA. 5.3 Facturile vor fi achitate in termen de 8 zile calendaristice de la primirea acestora de catre SC VAE APCAROM SA. 5.4 Tariful are in vedere accesul si cooperarea deplina a conducerii si personalului SC VAE APCAROM SA, existenta unor evidente contabile corespunzatoare, precum si intreaga disponibilitate a conducerii SC VAE APCAROM SA la cererile de prezentare detaliata de informatii solicitate la anumite date, necesare pentru finalizarea auditului financiar in termenul stabilit. 5.5 In cazul in care conducerea si personalul SC VAE APCAROM SA nu dau curs solicitarilor SC MASTER SRL sau au loc evenimente nefiresti, cum ar fi o intarziere in furnizarea informatiilor, acces limitat la conducerea si personalul SC VAE APCAROM SA sau dificultati in obtinerea unor documente necesare desfasurarii auditului financiar, SC MASTER SRL va discuta de indata cu SC VAE APCAROM SA consecintele, in ceea ce priveste termenul si tariful. 5.6 Orice activitati efectuate de SC MASTER SRL la solicitareaSC VAE APCAROM SA, legate de alte obiective decat cele mentionate in prezentul contract, vor fi platite de SC VAE APCAROM SA dupa tarifele obisnuite ale SC MASTER SRL, in functie de pozitia si experienta personalului implicat. Termenii de referinta specifici, precum si tariful pentru aceste activitati vor fi convenite anterior, prin act aditional sau contract distinct (daca este cazul), cu respectarea principiului independentei. VI. OBLIGATIILE PARTILOR

6.1 Oligatiile SC MASTER SRL 6.1.1 SC MASTER SRL va efectua auditul financiar in concordanta cu prevederile Standardelor Internationale de Audit Financiar adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din Romania/ ISA. Acestea cer ca SC MASTER SRL sa obtina o asigurare rezonabila, si nu absoluta, asupra faptului ca situatiile financiare nu contin erori semnificative rezultate din erori sau fraude. Ca urmare, erori sau fraude cu impact semnificativ asupra situatiilor financiare pot sa ramana nedetectate de SC MASTER SRL. 6.1.2 SC MASTER SRL va numi o persoana insarcinata cu ansamblul relatiilor dintre reprezentantii SC VAE APCAROM SA si ai SC MASTER SRL. 6.1.3 SC MASTER SRL va utiliza personal calificat, angajati sau colaboratori, cu nivelul de experienta cerut de obiectul misiunii, precum si cu o buna cunoastere a sistemului economic romanesc si a activitatii SC VAE APCAROM SA. 6.1.4 SC MASTER SRL va respecta programul de lucru si datele sedintelor care vor fi convenite impreuna cu reprezentantii SC VAE APCAROM SA. Acestea vor putea fi modificate cu acordul ambelor parti. 6.2 Obligatiile SC VAE APCAROM SA

6.2.1 SC VAE APCAROM se obliga sa plateasca tariful in conditiile preazute la articolul 5 al prezentului contract.

6.2.2 SC VAE APCAROM SA va pune la dispozitia SC MASTER SRL documente si alte informatii relevante considerate de catre SC MASTER SRL suficiente pentru efectuarea auditului financiar. In acest sens SC VAE APACROM SA se obliga sa puna la dispozitia SC MASTER SRL, la solicitarea acestuia, toate documentele sale contabile, orice alte documente si acte ale SC VAE APCAROM SA, incluzand toate procesele verbale ale tuturor Adunarilor Generale ale Actionale, ale Consiliului de Administratie si ale Comitetului de Directie, precum si informatiile si explicatiile necesare, solicitate de catre SC MASTER SRL, in scopul realizarii obiectului prezentului contract. SC VAE APCAROM SA se obliga sa permita SC MASTER SRL sa discute in mod liber cu orice persoana aflata in subordinea sau sau sub controlul sau care ar putea furniza informatii in vederea realizarii obiectului prezentului contract. 6.2.3 SC VAE APCAROM SA este responsabil pentru tinerea unor inregistrari contabile si intocmirea unor situatii financiar-contabile in conformitate cu cerintele legale, in principal in conformitate cu OMFP 3055/2009 si reglementarile aplicabile pentru exercitiul financiar respectiv si care sa dea o imagine sincera si fidela asupra activitatii, precum si pentru dezvoltarea si implimentarea unui sistem de control fiabil.

VII.

CLAUZE FINALE

VII.1

Lucrarile de audit financiar si de certificare vor fi efectuate de Arsene Ionela si Alion Cristina Violeta Prezentul contract s-a incheiat in 3 exemplare din care un exemplar ramane la SC VAE APCAROM SA, un exemplar la SC MASTER SRL , iar un exemplar se depune la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Bucuresti.

VII.2

SC MASTER SRL

SC VAE APCAROM SA

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref B

Planificarea auditului
-Sectiunea B-

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref

B 1/1

Planificare

Obiective principale:

asigurarea ca auditorii, indiferent de nivelul de experienta, isi cunosc foarte clar responsabilitatile si obiectivele procedurilor pe care trebuie sa le urmeze;

asigurarea ca atentia este indreptata catre aspectele relevante ale auditului; asigurarea ca auditul este finalizat in mod eficient; asigurarea ca am inregistrat evaluarea noastra privind riscul de audit.

Obiectivele mai sus mentionate au fost indeplinite.

Semnatura: Alion Cristina Violeta

Data: 23.02.2011

Revizuit: Arsene Ionela

Data: 24.02.2011

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref

B 1/2

Planul de audit

De catre.....SC MASTER SRL.......

Partener.......SC VAE APCAROM SA Buzau....

Data.......12.02.2011....

Prin semnarea acestui program, noi toti confirmam ca acordul de planificare a fost citit de toti membrii echipei misiunii, inainte de inceperea misiunii si in corelatie cu informarea echipei. De asemenea, confirmam ca suntem fiecare independenti in raport cu auditul si vom respecta codul etic al IFAC.

Semnatura............................ Nume: Alion Cristina-Violeta

Data: 12.02.2011 Initiale......ACV.....................

Semnatura................................ Nume: Arsene Ionela

Data: 12.02.2011 Initiale.......AI.................

Revizuirea ulterioara auditului

Am revizuit evaluarile noastre preliminare in contextul rezultatelor finale ale muncii noastre si consideram ca evaluarile noastre initiale sunt in continuare valabile.

Responsabil: Arsene Ionela

Data: 12.02.2011

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref

B 1/3

Lista de verificare a planificarii


Lista de verificare a fost intocmita pentru a ghida procesul de planificare, in timp ce punctele de mai jos acopera toate aspectele relevante cerute de Standardele Internationale de Audit.

Nr.crt
1.

Confirmati ca nu exista niciun motiv pentru a nu accepta numirea sau renumirea prin completarea listei de verificare

Program B2

Initiale/Data AI/ 10.02.2011

2.

3.

4.

5. 6.

7.

B2. ISA 220, ISA 300 Asigurarea ca toate consideratiile sunt confruntate cu programul cu B2-7 si ca orice raport catre partenerul pe probleme de etica este facut in concordanta cu cerintele codului etic emis de IFAC. Asigurarea ca la dosar exista o scrisoare actuala a misiunii de audit, conceputa pentru circumstantele specifice ale societatii VaeApcarom SA. Revizuirea si intelegerea scopului serviciilor si verificarea faptului ca planificarea auditului de la B9 reflecta toate zonele contractate. Revizuirea corespondentei firmei de audit Master SRL cu clientul VaeApcarom SA, incepand cu data aprobarii ultimului set de situatii financiare, documentand orice elemente care ar putea avea impact asupra auditului din anul 2010. Obtinerea si examinarea unei copii a listei cu aspecte de urmarit in viitor intocmita in ultimul an auditat Organizarea unei discutii cu SC VaeApcarom anterior initierii auditului. Asigurarea ca data, detaliile privind toti participantii si aspectele discutate sunt consemnate in dosar. Discutiile acopera activitatea managementului in privinta: -evaluarii riscului de frauda; -proceselor pentru identificarea riscurilor; -comunicarii acestor aspecte celor insarcinati cu guvernanta companiei; -comunicarea acestor aspecte angajatilor si -cunoasterea oricarui caz actual, oricarei tentative sau suspiciuni de frauda. Alte indicatii in forma unui posibil program pentru intalnire se regasesc la sectiunea B11. Revizuirea si actualizarea datelor documentate despre client cu referinta la sectiunea privind cunoasterea clientului si cea privind evaluarea riscurilor de la sectiunea B3/1

B2-7

AI/ 10.02.2011

B9

ACV/ 11.02.2011

ACV/ 12.02.2011

B11

ACV/ 12.02.2011 AI/ 10.02.2011

B3/1

AI/ 13.02.2011

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref

Lista de verificare a planificarii (continuare)


8. Revizuirea si actualizarea datelor documentate cu privire la sistemul contabil al clientului si al mediului de control, cu privire la sectiunea privind cunosterea clientului si cea privind evaluarea riscurilor la B3 si lista de verificare a controalelor interne si sistemelor de contabilitate la C1/2 B3 C1/2 ACV/ 15.02.2011

9.

Documentarea testarii controalelor interne in desfasurare (pentru a confirma proiectarea si rezultatele lor in practica). Acest lucru se poate obtine prin testarea pe baza de parcurgere, observare, reluare sau inspectie a documentatiei Asigurarea ca orice incredere planificata in legatura cu controalele interne, ca masura de a reduce testarea detaliata este documentata corespunzator si justificata in planificarea auditului la B9 Documentarea evaluarii proprii asupra riscului inerent prin utilizarea listei de verificari de la B4. Asigurarea ca evaluarea generala este inregistrata in planificarea auditului la B9 si transferata catre sumarul pentru evaluarea riscului si planul de esantionare la B7 Documentarea evaluarii riscului specific de denaturare semnificativa, atat la nivelul situatiilor financiare cat si la nivel de afirmatii pentru clase de tranzactii, solduri ale conturilor si prezentarea si determinarea raspunsului auditului. Asigurarea ca evaluarea generala este inregistrata in Sumarul evaluarii riscului si planul de esantionare la B7 si planificarea auditului la B9 Determinarea riscurilor care necesita o consideratie speciala de audit Evaluarea proiectarii controalelor companiei pentru riscurile semnificative, si identificarea daca acestea au fost sau nu implementate Daca se va considera ca exista un risc de denaturare semnificativa cauzat de frauda legata de recunoastere a veniturilor considerate ca fiind inaplicabila in circumstantele misiunii, se va asigura ca motivele pentru aceasta concluzie sunt evidentiate in planificarea auditului Calcularea planului de semnificatie utilizand programul B5. asigurarea ca documentatia justificarii nivelului selectat si evaluarea generala sunt reflecatate in Planificarea Auditului la B9 si in sumarul de evaluare a riscului si planul de esantionare la B7 Efectuarea si documentatia revizuirii analitice preliminare asupra situatiilor financiare utilizand lista de verificare B6
Nume client SC VAE APCAROM SA Perioada contabila 31.12.2010

C1

AI/ 15.02.2011

10.

B9

AI/ 15.02.2011 ACV/ 16.02.2011

11.

B4 B9 B7

12.

B7 B9

ACV/ 16.02.2011

13. 14. 15.

B9

ACV/ 17.02.2011 AI/ 17.02.2011 AI/ 18.02.2011

B9

16.

B5 B9 B7 B6 B9

AI/ 18.02.2011

17.

ACV/ 18.02.2011
Ref

B 1/5

Lista de verificare a planificarii (continuare)


18. Documentatia abordarii planificate utilizand evaluarea proprie a pragului de semnificatie, a riscului inerent, a riscului specific si a riscului de control Asigurarea ca legile si regulamentele adecvate acestui client sunt clar identificate fie in acest dosar fie in dosarul permanent de audit. Confirmarea faptului ca Planificarea auditului la B9 include B7 ACV/ 18.02.2011 AI/ 18.02.2011 ACV/

19.

B9

20.

B9

21.

22.

23. 24.

25.

26.

toate cerintele de raportare (legislatia adecvata, raport de audit) Asigurarea ca partile afiliate sunt documentate in dosarul permanent sau in acest dosar. Evaluarea proprie a riscului aparitiei altor parti afiliate sau tranzactii nedeclarate. Evaluarea proprie a oricaror elemente care ar putea sa puna in mod semnificativ la indoiala capacitatea clientului de a-si continua activitatea, cu referire la sectiunea de planificare a listei de verificare A13/4 Confirmarea faptului ca balantele de inchidere ale perioadei anterioare au fost corect preluate in anul urmator la B8 Intelegerea termenilor contractuali si a modului in care au fost monitorizate acele activitati externalizate.luarea in considerare a efectului organizatiilor prestatoare de servicii asupra riscului inerent si asupra mediului de control. Obtinerea probelor de audit necesare. Obtinerea si documentatia obiectivitatii, calificarii profesionale, experientei si a resurselor. Evaluarea efectului asupra propriilor proceduri pentru a obtine suficiente probe de audit In cazul in care se va apela la un alt auditor in legatura cu o companie din cadrul grupului sau filiala se va documenta: -natura si intinderea muncii celuilalt auditor -cum va afecta munca celuilalt auditor, auditul actual -natura, forma si momentul comunicarii cu celalalt auditor -daca nivelul lui de participare e suficient pentru a permite acestei firme sa se comporte ca auditor principal -procedurile planificate pentru obtinerea probelor de audit suficiente cu privire la competenta muncii lor

18.02.2011 B9 AI/ 19.02.2011 ACV/ 19.02.2011

A13/4

B8 B9

AI/ 19.02.2011 ACV/ 19.02.2011

B9

AI/ 20.02.2011

B9

ACV/ 20.02.2011

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref

B 1/6

Lista de verificare a planificarii (continuare)


27.

Documentatia cerintelor administrative necesare pentru aceasta misiune, inclusiv: -contacte cheie la client, locatia misiunii, aranjamentele de calatorie, orele, etc. -confirmari de la terti -confirmarea ca aranjamentele necesare au fost facute pentru inventarierea stocurilor

B9

AI/ 20.02.2011

28. 29.

30. 31. 32.

-verificarea alternativa a creditorilor daca clientul nu detine scrisori de confirmare -obtinerea unei mostre din documentele bancare ale clientului daca clientul nu pastreaza cecurile primite sau returnate si daca intentia este sa se obtina o dovada directa cu privire la numele celui care plateste -obtinerea unei scrisori de la avocat pastrarea controlului asupra procesului unde este folosita confirmarea directa -confirmarea ca exista aranjamente pentru a relationa cu experti, alti auditori, auditori interni si cei din schema de pensii, acolo unde este necesar. Confirmarea ca personalul cu pregatirea necesara si cu abilitatile corespunzatoare a fost desemnat si planificat Asigurarea ca toti membrii echipei de audit au fost informati corespunzator si ca o documentare a sedintei de informare exista la dosar. Asigurarea ca notele informative acopera toate elementele discutate inclusiv susceptibilitatea ca situatiile financiare sa fie denaturate semnificativ ca urmare a fraudei sau erorii si ca s-au luat toate deciziile semnificative. Consultarea si revizuirea independenta Asigurarea ca planul de audit a fost celor insarcinati cu guvernanta si ca aceasta comunicare a fost inreistrata in dosar In final, confirmarea ca planificarea auditului la B9 reflecta corect planul de audit general bazat pe revizuirea noastra analitica preliminara si evaluarile riscurilor. Asigurarea ca orice schimbari facute pe durata auditului sunt documnetate corespunzator si comunicate celor responsabili cu guvernanta.

B1/2

ACV/ 21.02.2011 AI/ 21.02.2011

A4/1

B9

ACV/ 22.02.2011 AI/ 23.02.2011 ACV/ 24.02.2011

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref B2/1

Acceptarea desemnarii sau a redesemnarii


Cand raspunsul la oricare din aceste intrebari este DA, va rugam oferiti detalii privind potentialele amenintari la independenta si obiectivitate si de asemenea masurile de siguranta implementate pentru a diminua aceste amenintari, in programul B2/7. Clienti noi 1. Sunt elemente nerezolvate din completarea oricarei liste de verificare a unui client nou sau de evaluare a Da/Nu Nu Planificare B2/8

riscului (B2/6) ISA300?

2.

Sunt elemente nerezolvate cu privire la procedurile adecvate privind procesul de cercetare profesionala in legatura cu auditorii precedenti? Independenta

Nu

3.

Acolo unde o opinie dificila sau obiectiva trebuie emisa cu privire la elemente etice, a fost inregistrata discutia cu Partenerul de probleme de Etica? Acolo unde nu exista un astfel de partener (acolo unde exista 3 sau mai putini parteneri auditori), atunci ar trebui sa existe o documentatie a acestei discutii avute cu auditorii parteneri, sau in cazul unui practician individual, cu cel care a fost discutata problema. Cod Etic 100.20-100.22 Ii lipseste vreunui membru al echipei misiunii timpul sau abilitatile necesare pentru misiune? ISA 220 Exista cineva care este de asemenea salariat al clientului angajat si al firmei de audit sau admis ca partener? Cod Etic 290.146-190.149 A fost vreunul/unii dintre salariati inlocuit/ti, angajat/ti de clientul de audit intr-un post de conducere? Cod Etic 290.142 A fost vreunul/unii dintre salariatii inlocuiti si care au revenit, implicati in auditul unei entitati pentru care au lucrat anterior? Cod Etic 290.142

4. 5.

Nu Nu

6.

Nu

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref B2/2

Acceptarea desemnarii sau a redesemnarii (Continuare)


7. Exista un membru al echipei misiunii (sau un membru de familie apropiat al oricaruia dintre acestia) care a parasit firma si care a fost angajat de client in mai putin de 2 ani de la plecare? Cod Etic 290.134Da/Nu Nu Planificare

8.

9.

10.

290.138 si 290.139-290.141 A fost un angajat sau partener al firmei (sau un membru de familie apropiat al oricaruia dintre acestia) desemnat sa faca parte din consiliul director al clientului sau din oricare subcomitet al acelui consiliu sau in oricare alta pozitie in cadrul clientului care detine in mod direct sau indirect mai mult de 20% din drepturile de vot in cadrul clientului , sau in care clientul de audit detine direct sau indirect mai mult de 20% din drepturile de vot? Cod Etic 290.127-290.133 In cazul entitatilor listate, a activat vreunul din parteneri ca partener de audit sau/si partener independent pentru mai mult de 5 ani, sau/si oricare dintre membrii echipei sau partenerul de audit principal pentru mai mult de 7 ani? Cod Etic 290.151290.155 Au fost aplicate si documentate masuri de siguranta acolo unde partenerul de audit/partenerul independent/personalul senior a lucrat in aceasta pozitie pentru mai mult de 10 ani? Acolo unde este luata o decizie de a nu se aplica anumite masuri de siguranta specifice (cum ar fi rotatia personalului), documentati motivatia pentru care persoana continua sa participe la audit si asigurati-va ca acele elemente sunt comunicate celor insarcinati cu guvernanta clientului. (Ar trebui aplicate masuri de siguranta acolo unde amenintarile cu privire la obiectivitate si independenta ca o consecinta a asocierii pe termen lung a persoanei cu clientul sunt evident nesemnificative.) Cod Etic 290.151-290.155 vezi si 290.150

Nu

Nu

Nu este cazul. Partenerul de audit lucreaza in aceasta pozitie de 1 an de zile.

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref B2/3

Acceptarea desemnarii sau a redesemnarii (Continuare)


11. Includ obiectivele auditului vanzarea incrucisata, este stabilita vreo remuneratie a membrilor echipei misiunii in relatie cu performantele vanzarii incrucisate, si includ prospectele de promovare si un element de succes inclus in onorariu (onorariul de succes)? Cod Etic 290.228290.229 In ceea ce priveste companiile cotate, de obicei veniturile Da/Nu Nu Planificare

12.

Nu

B2/9

13.

14.

din onorarii (de la companie sau grup) se situeaza intre 5% si 10% din veniturile brute din onorarii (ale firmei sau ale acelei parti din cadrul firmei in functie de care sunt calculate cotele de profit ale partenerului de audit, dupa caz)? Daca DA atunci documentati notificarea catre Partenerul pe probleme de Etica si documentati masurile de siguranta luate in consecinta la B 2/7. Cod Etic 290.220-290.222 In ceea ce priveste companiile cotate , de obicei veniturile din onorarii (de la companie sau grup) depasesc 10% din veniturile brute din onorarii (fie ale firmei, fie ale acelei parti din cadrul firmei in functie de care sunt calculate cotele de profit ale partenerului de audit)? Cod Etic 290.220290.222 Daca da, atunci confirmati numirea firmei ca un intreg, sau realocati clientul in cadrul firmei, sau demisionati din pozitia de auditori, sau nu cautati redesemnarea in functie de caz. Cod Etic 290.223 In ceea ce priveste companiile necotate, de obicei veniturile din onorarii (de la companie sau grup) depasesc 10% (dar nu 15%) din veniturile brute din onorarii (fie ale firmei, fie ale acelei parti din cadrul firmei in functie de care sunt calculate cotele de profit ale partenerului de audit)? Cod Etic 290.220-290.222 Daca DA, atunci partenerul misiunii va prezenta aceasta asteptare partenerului pentru probleme de etica si celor insarcinati cu guvernanta companiei si va organiza o revizuire la cald a misiunii de audit inainte ca raportul auditorului sa fie finalizat. Cod Etic 290.220-290.222
Daca clientul este o entitate care nu are obligativitatea legala de auditare, audit la cerere atunci faceti referire la testul 26 de mai jos.

Nu

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref B2/4

Acceptarea desemnarii sau a redesemnarii (Continuare)


Da/Nu 15. In ceea ce priveste companiile necotate, de obicei veniturile din onorarii (de la companie sau grup) depasesc 15% din veniturile brute din onorarii (fie ale firmei, fie ale acelei parti din cadrul firmei in functie de care sunt calculate cotele de profit ale partenerului de audit)? Cod Etic 290.220-290.222 Daca da, atunci firma va demisiona din calitatea de auditor sau nu va cauta o noua numire. Cod Etic 290.220-290.222 Exista onorarii neachitate pentru servicii profesionale? Daca da, Planificare

16.

Nu

documentati discutiile cu partenerul pe probleme de etica, si daca se decide, motivele pentru a continua si masurile de siguranta implementate. Cod Etic 290.223 17. Exista aranjamente pentru onorarii contingente (fie ca urmare a cunostintelor fie prin notificare) cu privire la acest client? Daca DA, luati in considerare o masura adecvata. Cod Etic 290.224290.227 Exista interese financiare directe sau indirecte pentru acest client din partea unui partener sau a oricarei persoane care ar putea sa influenteze auditul si rezultatul auditului, sau un membru apropiat al familiei acestuia? Cod Etic 290.102290.117 Are firma sau cineva apropiat firmei credite sau garantii de la sau catre client? Cod Etic 290.118-290.123 Exista relatii de afaceri intre firma si clientul de audit cu exceptia acelora care respecta principiul lungimii de brat si care sunt nesemnificative pentru ambele parti? Cod Etic 290.124290.126 Exista litigii actuale sau o amenintare de litigiu intre client si firma? Cod Etic 290.331 Au fost primite cadouri sau servicii semnificative de la client si s-au oferit clientului cadouri sau sponsorizari? Cod Etic 290.230 Au fost oferite alte servicii non-audit clientului? Cod Etic 290.156-290.161 Daca da inregistrati aceste servicii oferite la B2/7. Daca firmei i se permite sa ofere astfel de servicii, sunt luate masuri de siguranta adecvate si sunt documentate motivele? SC VAE APCAROM SA Perioada contabila 31.12.2010 Nu

18.

Nu

19. 20.

Nu Nu

21 22

Nu Nu

23

Nu

B2/9

Nume client

Ref B2/5

Acceptarea desemnarii sau a redesemnarii (Continuare)


Da/Nu Planificare

24

Exista orice alte conflicte de interese actuale sau potentiale sau orice alt motiv pentru care obiectivitatea si independenta noastra sa fie amenintate? Documentati orice astfel de consideratii sau masuri de siguranta aplicate. Luati in considerare: I. O amenintare a interesului propriu II. O amenintare a autorevizuirii III. O amenintare pentru management IV. O amenintare de a pleda in favoarea clientului V. O amenintare de a deveni familiar VI. O amenintare de a fi intimidat In particular, luati in considerare urmatoarele servicii non-audit: Servicii de audit intern CE 290.195 Servicii de tehnologia informatiilor CE 290.201 Servicii de evaluare CE 290.175 Servicii de evaluare Actuarial CE 290.175 Servicii pentru taxe CE 290.181 Servicii de suport in litigii CE 290.207 Consultanta legala CE 290.209 Servicii de recrutare si remunerare CE 290.214 Servicii financiare corporatiste CE 290.216 Servicii legate de tranzactii Servicii de contabilitate CE 290.167-174

Nu

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.

*Acolo unde clientul este o entitate mai mica si nu exista o obligativitate legala, faceti referire la prevederile adiacente disponibile, asa cum se prevede in paragraful 27 de mai jos. Acolo unde firma de audit a avut o implicare semnificativa in asistarea clientuluila pregatirea situatiilor financiare, luati in considerare folosirea unor masuri de siguranta si de informare a conducerii (vezi si CE 290.162-290.166). Aceasta ar putea fi dovedita, de exemplu, prin asumarea raspunderii de catre un reprezentant din conducerea superioara a clientului asupra diferitelor aspecte ce privesc opinii subiective facute de si orice alte aspecte care implica experienta in domeniul contabil dar pentru care conducerea trebuie sa isi asume raspunderea finala.

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref B2/6

Acceptarea desemnarii sau a redesemnarii (Continuare)


Prevederi disponibile pentru auditurile la cerere (companii mici)

Daca clientul este o companie care nu are obligativitatea legala de a avea situatiile financiare auditate, atunci urmatoarele derogari pot fi aplicate (Nota: aplicarea acestor derogari este optionala, vezi si cerintele din Codul etic paragrafele 290.500-290.502 pentru aplicarea derogarilor, iar pentru admise vezi si 290.505-290.514): Da/Nu Planificare

25.

Acolo unde clientul este o companie mica, a fost numit ca director al clientului sau intr-o pozitie cheie, un fost partener al firmei care a avut la acest client responsabiliati de partener de misiune, partener independent pentru revizuire, partener cheie de audit, sau partener in lantul de comanda in relatie cu acest client la orice data in ultimii doi ani? Daca DA, a generat o amenintare la integritatea, obiectivitatea sau independenta echipei misiunii? Acolo unde este cazul asigurati-va ca cerintele din 290.501 si 290.502 sunt respectate. Este compania catalogata drept o enitate mica, iar onorariile stabilite reprezinta intre 10% si 15% din veniturile brute din onorarii (fie ale firmei sau ale acelei parti din cadrul firmei in functie de care sunt calculate cotele de profit ale partenerului de audit)? Daca se aplica aceste prevederi, firma de audit nu ar trebui sa organizeze o revizuire independenta a calitatii misiunii de audit, dupa cum se precizeaza la punctul 14 de mai sus. Daca DA, raportati (daca este adecvat) partenerului pentru probleme de etica si celor insarcinati cu guvernanta

26.

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref B2/7

Acceptarea desemnarii sau a redesemnarii (Continuare)


Da/Nu Planificare

27.

Este clientul o companie mica, si firma a furnizat servicii non-audit catre client? Daca DA analizati daca: i. Managementul este informat corespunzator si ii. Firma si-a extins revizuirile privind controlul calitatii pentru a include o selectie aleatorie a misiunilor de audit unde au fost prestate si servicii non-audit. Daca clientul este o companie mica si firma ofera servicii non-audit catre clientul auditat care implica faptul ca firma de audit sa aiba rol de conducere, in special acele servicii marcate cu asterisc la punctul 24 de mai sus, atunci decideti daca au avut loc: i. Discutii adecvate cu persoanele insarcinate cu guvernanta privind problemele de obiectivitate si independenta in relatie cu prestarea serviciilor non-audit si ii. Prezentarea adecvata a faptului ca firma a aplicat si a beneficiat de derogarea conform sectiunii 290 Au fost facute prezentari adecvate atat in situatiile financiare si in rapoartele auditorilorcu privire la tipul de servicii non-audit oferite clientului in conformitate cu Codul Etic. Daca aplicand oricare din aceste prevederi, firmei nu i se cere sa adere la interdictiile din Standardele Etice cu privire la prestarea de servcii non audit.

Concluzii
Sunt multumit ca: 1. Toti membrii echipei au respectat cerintele Codului Etic 2. Am documentat toate amenintarile cu privire la independenta si obiectivitate si masurile de siguranta folosite la B2/7 3. Nu exista motive pentru care sa nu acceptam desemnarea sau redesemnarea ca auditori ai acestui client Partenerul misiunii de audit: Arsene Ionela Alion Cristina Violeta Data 17.02.2011

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref B2/8

Acceptarea desemnarii sau a redesemnarii (Continuare)

LISTA DE VERIFICARE A RISCURILOR 1. Schimbari frecvente sau periodice ale contabililor sau auditorilor? 2. Rezistenta la agrearea onorariilor? 3. Posibilitatea utilizarii numelui firmei pentru onorabilitate? 4. Exista o istorie privind disputele pe tema onorariilor ? 5. Exista tendinte de a fi obstructiv si de a intampina dificultati in colaborare? 6. A impus limitarea scopurilor auditorilor precedenti? 7. Exista o istorie asupra rapoartelor de audit calificate? 8. Exista o istorie a litigiilor? 9. Exista dovezi privind o insolventa anterioara? 10. Sunt emise decizii ale instantelor de judecata? 11. Punctaj slab la credite? 12. Proprietari necunoscuti sau dubiosi? 13. Activitati greu de inteles? 14. Angajare in tranzactii multi-jurisdictionale? 15. Afacere prea buna pentru a fi adevarata? 16. Suprapunerea tranzactiilor personale sau de afaceri? 17. Personal de slaba calitate? 18. Structura corporatista complexa? 19. Director dominant sau autocrat? 20. Activitate intr-o zona reglementata (ex. Piata Serviciilor Financiare si Legea Pietelor)? 21. Dificultati de reglementare? 22. Compania este listata (ex. actiunile sunt tranzactionate public)? 23. Dificultati legate de autoritatile pentr taxe, actuale sau in trecut? 24. Afacere cu bani lichizi? 25. Utilizarea de paradise fiscale off-shore? 26. Exista aspecte ingrijoratoare cu privire la colaborarea cu una sau mai multe jurisdictii aflate sub controlul unui organism cu atributii in domeniul financiar? 27. Fluctuatie mare a personalului contabil? 28. Sisteme si controale slabe? 29. Utilizarea de cecuri semnate in alb? 30. Tranzactii complexe cu parti afiliate? 31. Lipsa de experienta sau expertiza in companie? 32. Altceva (specificati)?

DA

NU

Nu se cunoaste

Numarul raspunsurilor DA

Daca completarea acestei liste are ca rezultat raspunsuri pozitive, acceptarea sau continuarea misiunii ar trebui sa fie dependenta de o atenta analiza si documentare a importantei elementelor identificate cu raspuns pozitiv din lista.

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref B2/9

Consideratii etice

Acest program ar trebui folosit pentru a documenta intinderea oricaror potentiale amenintari asupra independentei si/sau a obiectivitatii identificate in Listele de verificare privind acceptarea desemnarii sau a redesemnarii. Ar trebui prezentate detalii cu privire la toate amenintarile identificate si privind masurile de siguranta care s-au implementat in relatie cu acestea.

Amenintari identificate

Nu am identificat amenintari la adresa independentei si/sau a obiectivitatii.

Masura de siguranta implementata Nu este cazul.

Clarificat de

Data

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref B3/1

Cunoasterea clientului si evaluarea riscurilor


Scopul acestui program este sa sprijine obtinerea unei intelegeri a companiei si a mediului sau, inclusiv controalele sale interne, suficienta pentru a identifica si evalua riscul de denaturare semnificativa a situatiilor financiare din cauza erorilor sau a fraudelor si pentru a elabora si a efectua proceduri de audit suplimentare. ISA315 1. Daca se intentioneaza utilizarea de informatii despre companie si mediul sau obtinute in perioade anterioare, determinati daca au aparut schimbari care ar putea afecta relevanta unor astfel de informatii pe durata auditului curent. ISA 315 Natura entitatii 2. Obtineti si documentati o intelegere cu privire la natura entitatii. ISA 315 Includeti detalii privind: i. Informatii generale/istoric; ii. Proprietari si structura de guvernanta: investitii, finante, indicatori cheie, proprietari ai beneficiilor, etc; iii. Conditiile din industrie: piata, competitia, activitate ciclica si sezoniera; iv. Detalii asupra operatiunilor de afaceri: personal cheie, sursele de venituri, produse, servicii, piete, locatii, furnizori cheie si client, etc. v. Procedure de evaluare a riscurilor Revizuiti si aduceti la zi dupa necesitate programul partilor afiliate cu scopul de a completa si ajusta prezentarile din situatiile financiare. ISA 550 Planificare Nu au aparut schimbari semnificative, prin urmare relevanta informatiilor obtinute in trecut nu este afectata. Initiale/Data

B9/2

A.C.V/ 11.02.2011

3.

4.

Obtineti si inregistrati o intelegere a selectiei si aplicarii politicilor contabile ale entitatii si evaluati daca ele sunt adecvate pentru afacere si consecvente cu schemele financiare de raportare aplicabile si cu politicile contabile folosite in industria relevanta. ISA 315 Asigurati-va ca la dosar se gaseste o lista a principalelor politici contabile. Nume client SC VAE APCAROM SA Perioada contabila

B9/2

A.I./ 11.02.2011

31.12.2010

Ref B3/2

Cunoasterea clientului si evaluarea riscurilor (Continuare)

Planificare 5. Obtineti si inregistrati intelegerea industriei relevante, reglementarile si alti factori externi inclusiv cadrul de raportare financiara aplicabil, principiile contabile si practici specifice ale industriei. ISA 315 6. Revizuiti si actualizati lista legislatiei si a regulamentelor aplicabile acestui client. ISA 250 Asigurati-va ca lista este inregistrata corect si identificati acele legi si regulamente care sunt esentiale pentru tranzactiile comerciale ale clientului. ISA 250 Obiective, Strategii si Riscuri atasate afacerii 7. Obtineti si inregistrati o intelegere a obiectivelor si a strategiilor entitatii si riscurile atasate afacerii care ar putea rezulta din denaturari semnificative ale situatiilor financiare. ISA 315. Includeti detaliile pentru: i. Dezvoltari ale industriei ii. Noi produse si servicii iii. Expansiunea afacerii iv. Noi regulamente contabile v. Cerinte financiare curente sau viitoare vi. Utilizarea sistemelor IT Masurarea si revizuirea performantelor financiare ale entitatii 8. Obtineti si documentati o intelegere asupra masurarii si revizuirii performantelor financiare ale companiei. ISA 315 Includeti detalii privind: i. Indicatori cheie si statistici operationali, inclusiv orice indicatori cheie ai nivelului performantei ii. Masuratori asupra performantei angajatilor si a politicilor de recompensare a acestora iii. Tendintei iv. Utilizarea previziunilor, bugetelor si a analizelor fluctuatiilor v. Analiza competitorilor Nume client SC VAE APCAROM SA Perioada contabila 31.12.2010

Initiale/Data

B9/2

A.C.V./ 12.02.2011

B9/2

A.I./ 11.02.2011

B9/2

A.C.V/ 12.02.2011

Ref B3/3

Cunoasterea clientului si evaluarea riscurilor (Continuare)

Planificare Procesul de evaluare a riscului din cadrul entitatii Obtineti si documentati o intelegere cu privire la procedura companiei pentru identificarea riscurilor afacerii relevante pentru obiectivele de raportare financiara si pentru a decide asupra actiunilor care sa abordeze aceste riscuri si a rezultatelor acestor actiuni. ISA 315 Determinati si inregistrati cum identifica conducerea riscurile afacerii, cum evalueaza incidenta lor de aparitie si cum ia decizii pentru gestionarea lor. Obtineti si documentati o intelegere a modului in care entitatea a raspuns la riscurile generate de tehnologia informatiei. ISA315 Mediul de control Descrieti sumar modul in care sunt pregatite situatiile financiare. In particular, obtineti si inregistrati o intelegere asupra modului in care clientul comunica rolurile si responsabilitatile privind raportarea financiara si elementele semnificative privitoare la raportarea finaciara. Includeti detalii despre personalul cheie si responsabilitatile lor in pregatirea situatiilor financiare si orice controale in desfasurare privitoare la jurnalele de inchidere ale anului si estimarile contabile.

Initiale/Data

9.

B9/2

A.I./ 12.02.2011

10.

11.

C1/2

A.C.V/ 11.02.2011

12.

Obtineti si inregistrati o intelegere a mediului de control. ISA 315 Aceasta va implica intelegerea si documentarea : comunicarea clientului si punerea in aplicare a integritatii si a valorilor etice; angajamentul pentru competenta; participarea celor insarcinati cu guvernanta; filozofia de management si stilul de actiune; structura organizational; desemnarea autoritatii si a responsabilitatii; politicile si practicile de resurse umane. Nume client SC VAE APCAROM SA Perioada contabila

C1/2

A.I./ 12.02.2011

31.12.2010

Ref B3/4

Cunoasterea clientului si evaluarea riscurilor

(Continuare)
Planificare 13. Monitorizarea controalelor Obtineti si documentati o intelegere a tipurilor majore de activitati pe care compania le utilizeaza pentru a monitoriza controalele interne asupra raportarii financiare, inclusiv acele inrudite ce acele activitati de control relevante pentru audit, si cum initiaza compania actiuni corective asupra controalelor proprii. IAS 315 Activitati de monitorizare in desfasurare sunt adesea incorporate in activitatile normale ale companiei si includ activitati obisnuite de conducere si supervizare. Initiale/Data

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref B4/1

Evaluarea riscului inerent


ISA 315 ISA 200

Riscul inerent reprezinta susceptibilitatea ca un sold sau clasa de tranzactii sa fie denaturata semnificativ si e impartit in urmatoarele component: Risc general (risc inerent pur si risc de mediu). Acest lucru deriva din aspectele referitoare la management, functia de contabilitate, natura de afaceri si experienta auditorului precedent al acestui client; Risc specific. Acesta deriva din aspectele referitoare la experienta anterioara a auditorului si intelegerea curenta a fiecarui domeniu de audit Factor de risc 1 2 Foarte Scazut scazut Conducerea a dat dovada de integritate Experienta conducerii si cunostintele de conducere a activitatii Directorul general are o vechime in functia actuala de peste 17 ani iar directorul economic de peste 10 ani. 3 Mediu 4 Ridicat 5 Comentarii Foarte ridicat

Elemente manageriale Masura in care conducerea cuprinde si actionari Pozitia financiara a clientului Lichiditatea clientului Evaluarea noastra asupra integritatii conducerii Masura in care sunt folosite situatiile financiare de catre un tert

Importanta cifrei de afaceri asupra conducerii Accentual pus pe pastrarea nivelului veniturilor Atitudinea conducerii asupra raportarii financiare Schimbarea frecventa a consultantilor Nume client SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref B4/2

Evaluarea riscului inerent (continuare)

Factor de risc

1 2 Foarte Scazut scazut

3 Mediu

4 Ridicat

5 Comentarii Foarte ridicat

Experienta trecuta asupra competentei controlului conducerii Istoric al incalcarii legilor sau regulamentelor Niveluri adecvate ale remunerarii pentru natura si performantele activitatilor Mediul contabil Competenta personalului contabil Atitudinea personalului contabil Probabilitatea unor informatii financiare eronate, inadecvate sau intarziate Masura in care tranzactii materiale sau ajustari apar la sau in apropierea incheierii perioadei contabile Dovezi mai vechi asupra cosmetizarii situatiilor Frecventa si importanta tranzactiilor dificile pentru audit Politici contabile noi sau complexe

Trecerea de la OMFP 1752/2005 la OMFP 3055/2009

Complexitatea structurii corporative si contabile, aferente dimensiunii clientului Intreruperi sau caderi ale sistemului contabil Probe prin care se prevede probabilitatea aparitiei de probleme in legatura cu inregistrarile contabile. Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref B4/3

Evaluarea riscului inerent (continuare)


Factor de risc 1 2 Foarte Scazut scazut 3 Mediu 4 Ridicat 5 Comentarii Foarte ridicat

Mediul operational

Natura domeniului de activitate crestere/scadere, nou/vechi Afirmatii si/sau actiuni initiate impotriva companiei sau conducerii de catre parti terte/reglementatori Modificari ale profitabilitatii/lichiditatii Conformitatea cu termenele finantarii externe Relatia cu banca/finantatorii externi Probabilitatea cedarii unei parti semnificative a activitatilor, sau vanzarea intereselor detinute de catre un investitor semnificativ Amenintari la rentabilitatea activitatilor

In contextul crizei economice, rentabilitatea a cunoscut o usoara diminuare fata de 2009

Intentia de noi cresteri semnificative ale finantarilor Dovezi ale comercializarii excesive Planuri privind achizitii semnificative/investitii externe Nivelul de performanta aferent unui sector, ca ansamblu Client important/Client de renume

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref B4/4

Evaluarea riscului inerent (continuare)


Factor de risc 1 2 Foarte Scazut scazut 3 Mediu 4 Ridicat 5 Comentarii Foarte ridicat

Aspecte de audit Inregistrari privind calificarile sau modificarile anterioare (referitor la opinii si/sau rapoarte) Raportarea incertitudinilor fundamentale, inclusiv aspectele

legate de continuitatea activitatii Relatia cu conducerea superioara Probabilitatea intampinarii de dificultati in obtinerea de probe de audit Tranzactii neobisnuite sau specifice domeniului de activitate si practice care sunt dificil de auditat Evaluarea generala

Scazuta (2)

Justificarea evaluarii generale ar trebui documentata mai jos, iar nivelul adecvat ar trebui transferat in Planificarea Auditului de la B9 si in Sumarul aferent Evaluarii Riscului si Planului de Esantionare de la B7. Intocmit de: Arsene Ionela Revizuita de: Alion Cristina Violeta Data 20.02.2011 Data 22.02.2011

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref

B5/1

Pragul de semnificatie
Aceasta planificare isi propune sa sprijine auditorul in stabilirea unui nivel al pragului de semnificatie In scopul planificarii, si in inregistrarea motivelor pentru care a fost selectat nivelul planificat al pragului de semnificatie. Nivelul pragului de semnificatie utilizat pentru evaluarea rezultatelor testelor si in special la nivelul situatiilor financiare trebuie sa reprezinte intotdeauna o parte a rationamentului auditorului. Atunci cand este cazul, pot fi intocmite calcule separate ale pragului de semnificatie pentru contul de profit si pierdere si bilant. Nivelul pragului de semnificatie ar trebui revizuit la momente adecvate pe parcursul auditului. Atunci cand auditorul identifica factori care pot genera revizuirea pragului de semnificatie planificat, auditorul ar trebui sa ia in considerare si sa documenteze impactul asupra abordarii auditului. Pragul de semnificatie ar trebui, de asemenea, revizuit, in etapa de finalizare.

Determinarea pragului de semnificatie

Final Anul curent lei 2.495.920

Planificat Anul curent lei 2.495.920

Efectiv Anul precedent lei 4.365.633

lei-

Profit inaintea impozitarii, dupa ajustarea pentru elementele exceptionale si primele directorilor: 10% din acesta 5% din acesta Cifra de afaceri: 2% din acesta 1% din acesta Active brute: 2% din acesta 1% din acesta Pragul de semnificatie al auditului stabilit la

249.592 124.796 87.390.128 1.747.802,56 873.901,28 82.206.181 1.644.123,62 822.061,81 873.901,28

249.592 124.796 87.390.128 1.747.802,56 873.901,28 82.206.181 1.644.123,62 822.061,81

436.563,30 218.281,65 77.972.560 1.559.451,20 779.725,60 85.265.639 1.705.312,78 852.656,39

Baza de calcul Pragul de semnificatie s-a calculat prin aplicarea procentului de 1% cirei de afaceri. Justificarea nivelului de prag de semnificatie ales Pragul de semnificatie ales reflecta cel mai bine performantele intreprinderii, profitul nefiind recomandabil deoarece este in scadere si difera semnificativ de la un an la altul, acesta fiind afectat de fluctuatii datorate influentelor ratei inflatiei si ratei de schimb a monedei nationale. Alegerea pragului de semnificatie la valoarea 873.901,28 lei este o varianta buna pentru a elimina posibilitatea aparitiei unor erori de esantionare.
Intocmit de: Alion Cristina Violeta...................... Revizuit de: Arsene Ionela................................... Nume SC VAE APCAROM SA client Data 18.02.2011 Data 20.02.2011 Perioada 31.12.2010 contabila

Ref

B6/1

Revizuirea analitica preliminara


Auditorul trebuie sa aplice proceduri analitice drept proceduri de evaluare a riscului pentru a obtine o intelegere a entitatii si a mediului sau. ISA520 Aceste proceduri sunt utile pentru evaluarea riscului de denaturare semnificativa si ofera indrumari privind natura, momentul oportun si amploarea activitatii de audit care trebuie desfasurata.
Nr. crt. 1. Comentarii Planificare Initiale/ Data

Avand in vedere cunostintele despre client si evaluarea privind riscul de frauda si eroare, obtineti si revizuiti o copie a situatiilor preliminare ale clientului sau ale ultimelor situatii ale conducerii.

S-au revizuit situatiile financiare si nu s-au identificat fraude sau erori semnificative

ACV 20.02.20 11

2.

3.

4.

Faceti referire la discutiile cu conducerea despre evenimentele semnificative de la ultimul exercitiu financiar si luati in considerare impactul oricaror puncte aduse in discutie. Comparati cele mai recente informatii despre conducere primite de la client cu informatiile comparative ale exercitiului anterior/ bugetele exercitiului curent, pentru a identifica variatiile semnificative sau soldurile neobisnuite care solicita o atentie specifica. Asigurati-va ca toate aspectele semnificative identificate sunt rezumate in Planificarea Auditului de la B9 si ca impactul acestor aspecte asupra abordarii auditului planificat sunt clar consemnate.

S-au discutat aceste aspecte

ACV 20.02.20 11 AI 22.02.20 11

Nu s-au identificat variatii semnificative sau solduri neobisnuite Aspectele semnificative sunt cuprinse in sectiunea Planificarea Auditului B9

AI 22.02.20 11

CONCLUZII Exceptand aspectele mentionate pentru persoana insarcinata cu revizuirea, sunt satisfacut de faptul ca detinem o intelegere suficienta a clientului, domeniului sau de activitate, mediului in care opereaza, modificarilor de la auditul anterior si deci domeniilor de risc potential.
Natura si amploarea prodedurilor de audit solicitate au fost abordate in planul general de audit/ programele ajustate de audit, asa cum sunt indicate in Planificarea Auditului. Intocmit de: Arsene Ionela Revizuit de: Alion Cristina Violeta Data 20.02.2011 Data 22.02.2011

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref B7/1

Sumarul evaluarii riscului si planului de esantionare


Inerent Specific Foarte scazut Scazut Mediu Ridicat Foarte ridicat 5 4 3 2 1 Foarte scazut 1 Scazut 2 4 3,25 2,5 1,75 1 3 2,5 1,75 1,5 1 Mediu 3 2 1,75 1,5 1,25 1 Ridicat 4 1 1 1 1 1 Foarte ridicat 5

Utilizarea matricei Matricea are scopul de a ajusta abordarea esantionarii in functie de evaluarea riscului inerent al entitatii efectuata la B4/4 cu evaluarile riscurilor individuale din fiecare domeniu al situatiilor financiare.

1. Listati afirmatia referitoare la situatiile financiare din coloana din stanga a tabelului, apoi valoarea populatiei aplicabila acelei afirmatii 2. Introduceti nivelul (nivelurile) pragului de semnificatie aferent acelei afirmatii in coloane urmatoare (asa cum s-a calculat la B5/1). 3. Determinati nivelul specific de risc al acelei afirmatii si, utilizand nivelul riscului inerent evaluat la B4/4, identificati factorul de risc corespunzator utilizand matricea de mai sus. Daca este cazul, inregistrati baza acestei evaluari. 4. Pe baza evaluarii dumneavoastra asupra riscului de control si a documentatiei si testarii sistemelor de contabilitate si control din sectiunea C, determinati factorul de risc de control aplicabil pentru aceasta afirmatie. Daca nu va fi acordata relevanta sistemului de control intern, trebuie adoptat un nivel de relevanta a riscului de control ridicat (1). Dimensiunile esantionarii de fond pot fi reduse, daca optati sa acordati relevanta controalelor interne. Acest lucru se realizeaza prin alegerea unui risc de control mai redus. Atunci cand dimensiunile de esantionare aferente afirmatiilor particulare sunt reduse in ceea ce priveste relevanta controalelor, ar trebui efectuate teste detaliate ale acestor controale si inregistrate in sectiunea C, in vederea justificarii abordarii. 5. Determinati amploarea relevantei care va fi acordata revizuirii analitice. Atunci cand procedurile analitice pot fi utilizate efectiv pentru obtinerea de probe privind o afirmatie individuala, poate fi adecvata o reducere a esantionarii. Amploarea relevantei acordate acestor proceduri necesita rationament profesional. Totusi, activitatea trebuie suficient coroborata, precum si inregistrata la dosar, in vederea justificarii unei astfel de abordari. Un factor de 3 ar trebui utilizat pentru relevanta totala; 2 pentru unele tipuri de relevanta; 1 pentru lipsa relevantei.

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref B7/2

Sumarul evaluarii riscului si planului de esantionare (continuare)


6. Calculati dimensiunea minima a esantionului. Daca un esantion este adecvat, luati dimensiunea de baza a esantionului (populatie/prag de semnificatie) si impartiti-l la factorul de risc inerent/ specific, impartiti-l din nou, daca este cazul, la factorul de risc de control, impartiti-l din nou la factorul de relevanta acordata revizuirii analitice. Daca nu se solicita niciun esantion, inregistrati motivele mai jos. Atunci cand evaluarea riscului tuturor afirmatiilor de audit dintr-o componenta a situatiilor financiare este aceeasi, poate fi adecvata o singura varianta a planului de esantionare. Atunci cand evaluarea riscului difera de afirmatiile de audit, pot fi utilizate mai multe variante separate pentru ajustarea testarii. De exemplu, atunci cand o actiune este considerata cu risc scazut cu exceptia evaluarii (care are un risc ridicat), urmatorul plan de esantionare poate fi adecvat (presupunand in acest caz un risc inerent scazut si nicio relevanta acordata revizuirii analitice acordate controalelor interne). Acest lucru presupune, de asemenea ca debitorii au un risc scazut si ca o relevanta medie poate fi acordata revizuirii analitice.

Afirmatia din situatia financiara

Valoarea aprox. a populatiei

Pragul de semnificati

Factorul de risc inerent si specific

Factor de risc de control

Relevanta acordata revizuirii analitice

Este necesar esantionul?

Dimensiunea minima a esantionului

Motivul lipsei esantionului

Teren & cladiri Actiuni Actiuni evaluare Creante comerciale Instalatii tehnnice si masini Concesiuni, brevete, licente, marci

15.500.000 73.790.000 7.370.000 11.200.000 9.100.000

310.000 1.100.000 110.000 170.000 130.000

A se vedea tabelul de mai sus 3,25 3,25 1,75 3,25 3,25

1 risc 3 total: Da/Nu ridicat 1 5 risc niciuna scazut 3 3 2 2 4 2 2 2 2 3 Da Da Da Da Da 2 27 50 15 4 -

43.000

860

Da

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref B 8/1

Solduri initiale/ cifre comparative


Planificare 1. 2. Adaugati o copie dupa balanta cu soldurile initiale. Obtineti o copie a situatiilor financiare semnate ale clientului din anul anterior si efectuati verificari pentru a va asigura ca soldurile de Inchidere ale perioadei anterioare au fost corect preluate/transpuse In perioada curenta. ISA510 ISA710 Stabiliti consecventa politicilor contabile (asa cum se precizeaza B3/1 la B3/1). Acolo unde apar modificari, verificati daca acestea sunt adecvate, daca au fost corect contabilizate si daca sunt prezentate si descrise adecvat. ISA510 ISA710 Testele 2 si 3 de mai sus sunt suficiente daca auditul este o misiune continua in care nu au fost probleme in perioada Initiale/ Data AI/ 13.02.2011 A.C.V/ 13.02.2011

3.

AI/ 15.02.2011

4.

5.

6.

anterioara sau curenta care sa ridice indoieli cu privire la soldurile initiale. Daca au fost probleme (de ex. raportul calificat), analizati daca acestea au fost rezolvate in perioada curenta. ISA510 Atunci cand clientul este nou, efectuati teste pentru a obtine o asigurare rezonabila ca soldurile initiale nu contin denaturari semnificative care au impact asupra situatiilor financiare din anul curent aceasta poate implica revizuirea documentelor de lucru ale auditorului anterior. ISA510 Atunci cand clientul este nou si/sau nu a avut loc niciun audit In B9 trecut, sunt necesare teste prin care sa se obtina o asigurare rezonabila ca soldurile initiale sunt lipsite de denaturare semnificativa. ISA510 In cazul activelor imobilizate si datoriilor (de ex. active fixe, investitii sau datorii pe termen lung), analizati examinarea inregistrarilor contabile si a confirmarii externe. In cazul activelor circulante si datoriilor, analizati nivelurile debitorilor si creditorilor primite/platite in anul trecut. Analizati necesitatea unor proceduri suplimentare aferente stocurilor.

AI/ 15.02.2011

7.

Confirmati prin revizuirea dosarului de audit din anul precedent B9 ca cifrele comparative sunt conforme cu principiile contabile aplicabile. ISA710

ACV/ 15.02.2011

Concluzii: Exceptand aspectele mentionate pentru persoana insarcinata cu revizuirea, suntem multumiti ca am obtinut o asigurare rezonabila potrivit careia soldurile initiale si cifrele comparative:
1. Sunt inregistrate complet si corect; 2. Sunt tratate corect in situatiile financiare; si 3. Sunt prezentate corespunzator in situatiile financiare in conformitate cu principiile contabile

general acceptate, aplicate consecvent.

Intocmit de: Alion Cristina Violeta .............

Data: 13.02.2011

Revizuit de : Arsene Ionela...........................

Data: 15.02.2011

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref B9/1

PLANIFICAREA AUDITULUI
Aceasta sectiune consta in indicatii utile in fiecare coloana, care pot asista auditorul intr-un mod structurat in cunoasterea mediului clientului si in identificarea riscurilor inerente cu care acesta se confrunta. Documentatia mediului specific al fiecarui client este necesara pentru fiecare misiune de audit. Se confirma ca Planificarea Auditului a fost citita si inteleasa de catre: Nume Partener misiune de audit Partener misiune de audit Arsene Ionela Alion Cristina Violeta Semnatura Data 15.02.2011 15.02.2011

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref B9/2

PLANIFICAREA AUDITULUI PREZENTARE GENERALA

Aceste titluri acopera o serie larga de domenii care trebuie parcurse in Planificarea Auditului. Cerinte ale misiunii Termenii misiunii si orice responsabilitati statutare Orice cerinte de reglementare generate de decizia de a mentine misiunea Orice considerente etice, inclusiv evaluarile independentei si obiectivitatii (si orice masuri de protectie in vigoare) Evaluarea riscului de numire A. Cunoasterea domeniului de activitate al entitatii Domeniul de activitate, reglementare si alti factori externi:

Cadrul de Raportare Financiara aplicabil Conditiile domeniului de activitate Mediul de reglementare (inclusiv detalii ale legilor si reglementarilor esentiale referitoare la derularea activitatii comerciale a clientului) Alti factori externi care afecteaza, in mod curent, afacerile entitatii Evaluarea politicilor contabile ale entitatii si constatarea adecvarii si conformitatii acestora Politici contabile semnificative

Moneda de prezentare Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in RON. Bazele contabilitatii Situatiile financiare anuale 2010 au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, respectiv Directiva a IV - a si a VII a contabilitatii 82/1991. Anul 2006 este primul an de aplicare a reglementarilor contabile armonizate cu directivele europene (OMFP nr. 1752/2005). Exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2006 este primul in care societatea prezinta situatiile financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005. Situatiile financiare ale exercitiilor financiare precedente au fost intocmite si raportate in conformitate cu normele romanesti de contabilitate stipulate in Legea 82/1991 si in conformitate cu OMFP nr. 94/2001. Situatiile financiare cuprind: Bilant Cont de profit si pierdere Situatia modificarii capitalurilor proprii Situatia fluxurilor de trezorerie Note la situatiile financiare si in conformitate cu legea

Tranzactii in moneda straina Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. La sfarsitul exercitiului creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb

de la data bilantului iar diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere. Cursul utilizat pentru evaluarea la bilant a creantelor si datoriilor a fost de 4,2848 lei/EUR . Imobilizari corporale 1. Active proprii Terenurile si cladirile sunt prezentate in bilant la valoarea reevaluata, mai putin amortizarea cumulata si pierderile de valoare (a se vedea politica contabila). Costul activelor construite de societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale. Costul istoric a fost reevaluat in conformitate cu Hotararile de Guvern 945/1990, 26/1992, 500/1994, 1553/2003 in baza unor indici stabiliti de respectivele acte normative; retratarea valorii contabile nete a activelor s-a facut pentru ca aceasta sa reflecte mai bine valoarea lor de piata. Constructiile au fost reevaluate in cursul anului 2007 si 2009,iar terenurile in 2009 pentru estimarea valorii de piata ,in vederea stabilirii valorii de impozitare la Primaria Buzau. Conform Standardului International de Aplicatie in Evaluare IVA1,evaluarea pentru impozitare este valoarea justa la momentul reevaluarii ,mai putin orice amortizare ulterioara cumulata aferenta si pierderile ulterioare cumulate din depreciere. 2. Cheltuieli ulterioare de intretinere si reparatii Cheltuilelile cu repararea sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performatelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix. 3. Amortizarea Amortizarea este calculata pentru a diminua costul (mai putin valoarea reziduala) utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari sunt urmatoarele:

Constructii Instalatii tehnice Mijloace de transport Mobilier,aparatura de birou si altele

40-50 ani 10 ani 3-5 ani 3-5 ani

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza.

Imobilizari necorporale (i) Imobilizarile necorporale achizitionate de societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata. (ii) Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimate a imobilizarii necorporale. Imobilizarile necorporale sunt reprezentate de tehnologia transferata de VAE Gmbh Austria si de programe informatice. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada cuprinsa intre 3 si 10 ani. Active financiare Societatea nu detine active financiare. Stocuri Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea realizabila neta. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii. Costul stocurilor se bazeaza pe principiul costului standard, si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta, iar iesirea din gestiune se face pe principiul primul intrat primul iesit . In cazul stocurilor produse de societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare. Creante comerciale si alte creante Conturile de creante comerciale si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor recuperabila. Numerar si echivalente de numerar Numerarul include conturile curente in lei si in valuta si disponibilul din casa. Pierderi de valoare Valoarea contabila a activelor societatii, altele decat stocurile este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina daca exista pierderi de valoare. Daca o asemenea scadere este probabila este estimata o valoare recuperabila a activului in cauza. Un provizion pentru depreciere este recunoscut in contul de profit si pierdere sau in capitalurile proprii (daca este cazul) cand valoarea contabila a activului este superioara valorii sale recuperabile. Pierderile de valoare sunt analizate la data intocmirii situatiilor financiare consolidate pentru a determina daca acestea sunt estimate corect. Ajustarea pentru depreciere poate fi reluata daca s-a produs o schimbare in conditiile existente la momentul determinarii valorii recuperabile.

Reluarea unei ajustari pentru depreciere poate fi efectuata numai in asa fel incat valoarea neta a activului sa nu depaseasca valoarea sa neta contabila istorica. Capital propriu I. Rezerve legale Societatea are constituita rezerva legala conform legislatiei in vigoare, ajungand la 20% din capitalul social in valoare de 1.475.924 lei. II. Rezerve din reevaluare Tot in capitolul rezerve societatea are constituite rezeve din reevaluarea mijloacelor fixe in valoare de 13.627.750 lei . III. Dividende Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data bilantului, precum si celelalte repartizari similare efectuate din profit, daca este cazul nu sunt recunoscute ca datorie la data bilantului Subventii pentru investitii In cadrul subventiilor pentru investitii, suma de 109.625 RON este aferenta unui numar de doua proiecte:

proiectul Dotarea si modernizarea laboratorului de testare proiectul Dotarea si modernizarea laboratorului de testare SC VAE APCAROM SA BUZAU, finantat de catre Ministerul Economiei si Finantelor, in valoare de 150.770 RON , suma ce se recupereaza pe masura amortizarii, la finele anului 2010 ramanand neamortizata valoarea de 76.203 RON.

proiectul CNC, VIITORUL INCEPE AZI, finantat de fonduri PHARE si Guvernul Romaniei, in valoare de 192.810 RON, suma ce se recupereaza pe masura amortizarii, la finele anului 2010 raminind neamortizata valoarea de 33.422 RON. Furnizori si alte datorii Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost. Diferentele de curs valutar care apar

cu ocazia decontarii datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele la care au fost raportate in situatiile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli in perioada in care apar. Atunci cand datoria in valuta este decontata in decursul aceluiasi exercitiu financiar in care a survenit, intreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta in acel exercitiu. Atunci cand datoria in valuta este decontata intr-un exercitiu financiar ulterior, diferenta de curs valutar recunoscuta in fiecare exercitiu financiar, care intervine pana in exercitiul decontarii, se determina tinand seama de modificarea cursurilor de schimb survenita in cursul fiecarui exercitiu financiar.

Imprumuturi Imprumuturile sunt recunoscute initial la cost mai putin costurile aferente tranzactiei. Ulterior recunoasterii initiale, imprumuturile sunt prezentate la valoare amortizata; diferentele intre cost si valoarea de rascumparare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe durata imprumutului la o rata efectiva a dobanzii. Provizioane Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand pentru societate se naste o obligatie legala sau constructiva legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stinga aceasta obligatie. Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfarsit de perioada si ajustate pentru a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata. Un provizion va fi recunoscut numai in momentul in care: - o entitate are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior; - este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; - poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei. Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, nu este financiare. Provizion pentru garantii Un provizion pentru garantii este recunoscut atunci cand produsele sau serviciile la care se refera sunt vandute. Provizionul este determinat pe baza informatiilor istorice si a unei ponderari statistice. Recunoasterea veniturilor Vanzari de bunuri Vanzarile sunt recunoscute atunci cand exista contracte sau comenzi ferme,este efectuata livrarea iar pretul este fixat sau determinabil, si incasarea este probabila. Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in momentul in care riscurile si beneficiile asociate proprietatii asupra bunurilor respective sunt transferate cumparatorului, in principal: Vanzarile la intern pe baza avizelor de expeditie; Vanzarile la extern pe baza documentelor de export. Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vanzarea de produse si furnizarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a entitatii, dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri. Rezultatul financiar recunoscut un provizion in situatiile

Acesta include dobanda de plata pentru imprumuturi, dobanda de incasat pentru depozitele la banci si diferentele de curs valutar. Principiul separarii exercitiilor financiare este respectat pentru recunoasterea acestor elemente. Impozitul pe profit Impozitul pe profit cuprinde impozitul pe profit curent, calculat pe baza rezultatului fiscal anual, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului. In cursul anului 2010, nu s-a inregistrat impozit amanat. Societatile afiliate Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte. Estimari Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile peroadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate. Estimarile sunt utilizate pentru inregistrarea provizioanelor pentru: clienti incerti, litigii, garantii, deprecierea stocurilor, amortizare/depreciere. Efectul schimbarii estimarilor contabile este calculat anticipat si este inclus in determinarea rezultatului net aferent: perioadei in care s-a realizat schimbarea, daca ea este singura perioada afectata; perioadei in care s-a realizat schimbarea si perioadelor ulterioare, daca schimbarea le afecteaza pe toate. Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii In cursul desfasurarii normale a activitatii, societatea plateste statului taxele aferente salariatilor sai. Toti angajatii societatii sunt membri ai Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale. Pentru anul 2010 Societatea plateste la un fond de pensii privat in numele angajatilor o suma in limita a 400 euro pentru fiecare participant. Nu exista obligatii viitoare ale societatii dupa ce angajatii parasesec entitatea. Datorii contingente O datorie contingenta este:

1. obligatie potentiala, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului si a carei existenta va fi confirmata numai de aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi in totalitate sub controlul entitatii; 2. obligatie curenta aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului, dar care nu este recunoscuta deoarece: - nu este sigur ca vor fi necesare iesiri de resurse pentru stingerea acestei datorii - valoarea datoriei nu poate fi evaluata suficient de credibil. Datoriile contingente nu sunt recunoscute in bilant, ele sunt prezentate doar in notele explicative la situatiile financial (consolidate). Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina daca a devenit probabila o iesire de resurse care incorporeaza beneficiile economice. Daca se considera ca este necesara iesirea de resurse, generata de un element considerat anterior datorie contingenta, se va recunoaste, dupa caz, o datorie sau un provizion in situatiile financiare (consolidate) aferente perioadei in care a intervenit modificarea incadrarii evenimentului. In urma evaluarii si analizei politicilor contabile am constatat ca ele sunt adecvate pentru afacere si consecvente cu schemele financiare de raportare aplicabile si cu politicile contabile folosite in industria relevanta. B. Natura entitatii: Activitati de afaceri Investitii Finantare Cerinte de raportare financiara Parti afiliate Istoric Societatea a fost infiintata in anul 1973 si a fost dezvoltata succesiv prin investitii in anii

19751980. Prin H.G. 692/1991 se infiinteaz SC APCAROM SA Buzau, prin preluare integrala a patrimoniului Intreprinderii de Productie Industriala pentru Constructii Cai Ferate Buzau. In exercitiul financiar 1998 societatea a devenit societate mixta cu capital majoritar austriac, in valoare de 7.379.618,5 RON, initial 51,7% (de la FPS) si apoi 77,4% (prin majorare de capital), noua sa denumire fiind SC VAE APCAROM SA. In prezent VAE GmbH Austria detine 92,32 % din capitalul SC VAE APCAROM SA BUZAU iar grupul VAE este detinut in totalitate de grupul Voestalpine. Obiectul de activitate al societatii il reprezinta producerea si comercializarea de aparate de cale ferata astfel: schimbatoare de diferite tipuri pentru calea ferata; bretele simple si complexe;

traversari cu simpla si dubla jonctiune; macaze prevazute cu ace flexibile si articulate; fixatoare de macaz; inimi simple, duble; tirfoane de diferite tipuri. Societatea are ca activitate principala fabricarea materialului rulant (cod CAEN 3020). Investitii Pentru ridicarea nivelului calitatii, scietatea realizeaza anual investii in masini noi si utilaje. Acest proces de investitii consta in introducerea unui sistem informatic integrat, optimizarea si modernizarea fluxurilor de fabricatie la tirfoane si aparate de cale. In general compania efectueaza anual investitii intre 900.000 si 1.000.000 euro. Fondurile alocate pentru investitii au avut ca destinatie in special modernizarea masinilor si utilajelor in scopul cresterii productivitatii muncii si cresterii calitatii produselor. De asemenea au fost investite sume importante pentru imbunatatirea conditiilor de munca si pentru protejarea mediului inconjurator. Ca unic producator de aparate de cale din Romania, VAE APCAROM a facut toate eforturile si a reusit in foarte mare masura sa asigure necesarul pietei interne la standardele de calitate impuse de clienti. Toate aceste eforturi s-au concretizat in contracte, privind aparate de cale complete si piese de schimb, in valoare de 2.465.328 euro, in 2009, derulate sub coordonarea VAE Austria beneficiar fiind calea ferata din Slovenia in principal dar si din Croatia, Serbia, Grecia, Germania. Calitatea foarte buna a produselor furnizate, confirmata si de inspectorii sloveni, a facut ca VAE AG. si VAE APCAROM sa devina furnizori principali pentru calea ferata din Slovenia, care se afla in plin proces de refacere a infrastructurii. Colaborarea cu caile ferate slovene a continuat si pe parcursul anului 2010, cu noi contracte de piese de schimb. Parti afiliate Situatia creantelor fata de societatile afiliate la incheierea exercitiului: lei 31 decembrie 2009 VAE Gmbh Austria
VAE Eisenbahnsysteme Gmbh Austria Weichenwerk Worth Gmbh Austria VAE OOD Sofia Bulgaria BWG-Germania VAE Riga Letonia Voestalpine Group IT Contec TOTAL

31 decembrie 2010 6.409.296 19.846


131.910 383.372 630.235 137.657 107.134 7.819.450

569.448 86.266 2.155.297 93.504 2.904.515

Situatia datoriilor fata de societatile afiliate: lei

31 decembrie 2009 VAE Gmbh Austria


BWG GmbH Germania VAE Eisenbahnsysteme Gmbh Austria VoestAlpine Schienen Austria VoestAlpine Stahlhandel Austria Voestalpine AG Austria Voestalpine Group IT Contec TOTAL

31 decembrie 2010 834.896


3.074.992 2.063.471 11.905.519 4.862 1.993.660 19.877.400

3.158.793
811.763 5.176.147 3.371.212 258.096 7.221.282 19.997.293

Datoriile fata de societatile afiliate au decurs din tranzactii comerciale, exclusiv datoria catre Voestalpine AG, care a fost recunoscuta in bilant ca datorie aferenta unui imprumut in valoare de 2.987.433.33 EUR si dobanzile aferente. Tranzactii cu parti afiliate - Cumparari 31 decembrie 2009 VAE Gmbh Austria
BWG GmbH Germania VAE OOD Sofia Bulgaria VAE Eisenbahnsysteme Gmbh Austria VAMAV Ungaria VAE Legetecha Lituania VoestAlpine Schienen Austria VoestAlpine Stahl Donawitz Austria Voestalpine Information Tehnologie Weichenwerk Worth Gmbh Austria Contec TOTAL

lei 31 decembrie 2010 2.214.876


1.913.471 227.050 4.174.463 184.212 12.486.714 340.716 78.626 63.711 4.606.511 26.290.350

1.723.592
1.128.661 6.716.314 141.756 21.860 9.261.648 295.720 19.960 68.745 19.378.256

Vanzari 31 decembrie 2009 lei 31 decembrie 2010 16.177.865


2.435.982 203.910 49.662 2.288.247 248.548 617.631 104.584 22.126.429

VAE Gmbh Austria


Weichenwerk Worth Gmbh Austria VAMAV Ungaria VAE Eisenbahnsysteme Gmbh Austria VAE OOD Sofia Bulgaria

14.514.268
2.487.033 22.396 31.271 2.583.945 91.700 20.824 107.094 19.858.531

BWG-Germania
VAE Legetecha Voestalpine Information Tehnologie VAE Riga Letonia Contec TOTAL

Produsele

VAE APCAROM produce in medie, in structura actuala, o cantitate de 300 tone aparate cale lunar ceea ce cuprinde: schimbatoare de cale simple si duble, aparate cale pentru metrou si tramvai, material marunt de cale si tirfoane in cantitate de 70 tone lunar. Pe piata interna S.C. VAE-APCAROM S.A. Buzau este unic producator pentru aparatele de cale, tirfoane. Principalele produse si subansamble fabricate avand caracter de unicat pe economie, face ca societatea sa dispuna permanent de portofoliul de comenzi ce acopera in intregime capacitatea de productie. Furnizori Materiile prime aprovizionate provin atat pe piata interna cat si din import (Austria, Germania) ponderea importurilor in totalul aprovizionarilor de materii prime si materiale fiind de 48%. Principalii furnizori interni de materii prime si materiale sunt: Mechel Targoviste, Organe de Asamblare Brasov, Travertec Buzau. Principalul furnizor extern pentru sina si alte componente este Voestalpine Group. Stocurile de materii prime si materiale sunt evaluate la cea mai mica valoare dintre cost si valoare realizabila neta si au inregistrat la finele anului 2010 o valoare de 12.810.795 lei in scadere fata de inceputul anului (15.626.536 lei). Clienti Principalii clienti ai societatii sunt: C.N.-C.F.R., Metrorex Bucuresti, iar incepand din 1991 societatea s-a lansat pe piata externa cu principalele produse de baza: aparatele de cale, tirfoane, principalii clienti externi fiind in principal unitati din cadrul concernului VAE AG AUSTRIA dar si B W G GERMANIA. Principalii clienti pe piata interna sunt ASTALDI sucursala BUCURESTI, ARGE FETESTI, ZIMPEX Timisoara, TEHNOLOGICA RADION, COLAS-sucursala Bucuresti, iar pe piata externa VAE GmbH Austria. C. Obiective, strategii si riscuri aferente afacerii Obiective SC VAE APCAROM SA isi doreste ridicarea nivelului calitatii, fapt realizat prin investii in masini noi si utilaje. Acest proces de investitii consta in introducerea unui sistem informatic integrat, optimizarea si modernizarea fluxurilor de fabricatie la tirfoane si aparate de cale. In general compania efectueaza anual investitii intre 900.000 si 1.000.000 euro.

Misiunea companiei Fondurile alocate pentru investitii au avut ca destinatie in special modernizarea masinilor si utilajelor in scopul cresterii productivitatii muncii si cresterii calitatii produselor. De asemenea au fost investite sume importante pentru imbunatatirea conditiilor de munca si pentru protejarea mediului inconjurator. SC VAE APCAROM SA si-a recertificat sistemul de management de mediu conform standardului ISO 14001/2004. A fost obtinuta autorizatia de mediu revizuita in luna martie 2010. Au fost eliminate, conform legislatiei in vigoare, deseurile periculoase rezultate din activitatea societatii. S-a incheiat contract de preluare a obligatiilor la fondul de mediu pentru ambalajele si deseurile de ambalaje introduse pe piata nationala. In urma analizei concentratiei de PCB a uleiului din transformatoarele electice s-a descoperit ca doua dintre acestea contin PCB peste limita admisibila, astfel incat s-a intocmit planul de eliminare cerut de legislatia in vigoare, plan avizat de agentia locala de protectie a mediului. S-au realizat analize ale poluantilor din apele uzate si din emisiile in atmosfera, conform noilor cerinte ale autorizatiei, rezultatele acestora au demonstrat incadrarea partiala a concentratiilor de noxe in limitele maxim admisibile, s-au constatat depasiri sporadice ale poluantilor in apele uzate. Obiectivele stabilite prin PMM au fost indeplinite. Suma totala investita pentru protectia mediului este de 27.128 ron. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare: Cresterea productivitatii si calitatii au fost si in anul 2010 o preocupare a managementului firmei. Principalele directii de dezvoltare au fost:
1. Proiectarea asistata de calculator:

elaborarea documentatiei tehnice pentru aparate cale tramvai in cadrul proiectelor de reabilitare derulate in municipiul Iasi si pentru pasajul Basarab din Bucuresti; elaborarea documentatiei tehnice pentru aparate de cale carosabile; colaborarea cu alte firme cu altul din cadrul grupului VAE privind elaborarea documentatiei tehnice de executie pentru aparate de cale si obtinerea de comenzi in proiectare in valoare de aproximativ 30000 EUR.

Instruirea unui proiectant privind principiile de proiectare in sistemul american, respectiv extinderea colaborarii cu firma Nortrak Canada.

2. Proiectarea noilor produse din gama Hytroniks A fost intensificata activitatea de promovare a urmatoarelor sisteme produse de catre firma SST Germania membra a grupului VAE:

- sistem de monitorizare si control a osiilor si rotilor supraincalzite tip Pheonix MB; - sistem de detectie a zonelor plate din bandajele rotilor tip ATLAS. Viziunea companiei In perioada urmatoare, VaeApcarom va continua livrarea de aparate de cale necesare lucrarilor de reabilitare ale tronsoanelor de cale ferata din Coridorul IV: Fundulea-Fetesti si CampinaPredeal. Principalul client, CN CFR nu are un buget aprobat pana la aceasta data si nu se poate face o evaluare a nevoii acestuia pentru anul 2011. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza Capacitatea de productie a fost incarcata la nivel maxim in prima parte a anului, iar in partea a 2-a s-au resimtit puternic efectele crizei, societatea inregistrand o scadere a comenzilor si fiind nevoita sa adopte somajul tehnic pentru lunile Noiembrie si Decembrie. Principalul client CN CFR, pentru al treilea an consecutiv nu a avut o comanda pentru piese de schimb in cadrul programului de intretinere. Pe Coridor 4, licitatiile castigate in anii trecuti (Fetesti-Constanta, Fundulea-Fetesti, BaneasaFundulea) au avut o contributie importanta la acoperirea capacitatii de productie. Sectorul industrial a avut o pondere foarte redusa, mai ales in partea a doua a anului, cand o mare parte din clientii acestui sector au renuntat la comenzi. Prin programul de imbunatatire continua, VAE APCAROM a asigurat competitivitatea firmei pe pietele de export, acestea fiind si principala sursa de comenzi. Investitii Principalele obiective au fost: S-au modernizat rampele de montaj macaze in hala de Aparate de cale; S-a achizitionat o masina pentru fabricarea acelor cu inclinare 1:20 sau 1:40; S-a contractat o masina de frezat cu portal tip FLP 1600 CNC care va fi finalizata in luna Aprilie 2011; Echipamentele pentru montajul aparatelor de cale pe traverse: radio-comanda macara portal, tipare de ecartament, masini de insurubat.
Nr. Denumirea indicatorului Crt 5. Volum investitii -Total, din care: U.M. RON Realizari 2009 1.368.547 Buget 2010 2.847.060 Realizat 2010 1.765.108

- constructii - utilaje,echip.tehnologice: - mijloace de transport - alte investitii

RON RON RON RON

235.968 392.968 448.837 291.474

0 2.415.000 126.000 333.060

0 1.483.419 108.807 172.882

Procesul de evaluare a riscului din cadrul entitatii In cazul VAE APCAROM, supravegherea si controlul sunt realizate de organele de audit intern si de audit la nivelul grupului voestalpine. Controlul intern este organizat in conformitate cu cerintele legii 119/1999 Controlul intern audit financiar , avand ca principale atributii: protejarea patrimoniului, exercitarea inregistrarilor contabile, politica generala, prevenirea si detectarea unor fraude si erori Descrierea expunererii societatii comerciale fata de riscul de piata, riscul valutar, riscul de rata a dobanzii, riscul de creditare, riscul de rata a dobanzii. Riscul de piata Dezvoltarea infrastructurii in economia romaneasca are impact pozitiv asupra activitatii societatii, fapt ce se reflecta in rezultatele financiare actuale si viitoare. Managementul estimeaza riscul de piata ca fiind moderat. Riscul valutar Riscul valutar reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca urmare a variatiei cursurilor de schimb valutar. Acesta, in conditiile actuale, a avut un impact semnificativ asupra rezultatelor societatii ,valoarea euro inregistrand la sfarsitul anului o crestere cu 6,09% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Managementul utilizeaza masuri de limitare a riscului valutar, in conformitate cu directivele grupului Voestalpine. Riscul de rata a dobanzii Riscul ratei dobanzii reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca urmare a variatiei ratelor dobanzilor de pe piata. Societatea nu incheie contracte de imprumuturi in lei la rate variabile ale dobanzii. Societatea incearca sa anticipeze variatiile viitoare ale ratelor dobanzilor in momentul in care incheie aceste contracte.

Societatea incheie contracte de imprumut in alte valute ale caror rate ale dobanzilor este putin probabil sa varieze. Riscul de creditare Riscul de creditare reprezinta riscul ca una din partile participante la un instrument financiar nu isi va indeplini o obligatie, fapt ce va determina ca cealalta parte sa inregistreze o pierdere financiara. Societatea nu prezinta concentrari semnificative ale riscului de credit. Desi colectarea creantelor poate fi influentata de factori economici, conducerea considera ca nu exista un risc semnificativ de pierdere care sa depasesca provizioanele deja create. Riscul lichiditatii Riscul lichiditatii, denumit si risc de finantare, reprezinta riscul ca o intreprindere sa aiba dificultati in acumularea de fonduri pentru a-si indeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Riscul lichiditatii poate sa apara ca urmare a incapacitatii de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiata de cea justa. Politica societatii referitoare la lichiditati este de a pastra suficiente lichiditati astfel incat sa isi poata achita obligatiile pe masura ce acestea ajung la scadenta

Lista legislatiei aplicata de SC VAE APCAROM SA OMFP 3055/2010 HG 1553/ 2003 privind reevaluarea mijloacelor fixe Directiva a IV-a Directiva a VII-a Legea 82/1991 Hotararile de Guvern 945/1990, 26/1992, 500/1994, 1553/2003 privind reevaluarea costului istoric al activelor proprii Standardului International de Aplicatie in Evaluare IVA1

In urma revizuirii si actualizarii listei legislatiei am constatat ca a fost inregistrata corect si am identificat legile si regulamentele esentiale pentru tranzactiile comerciale ale SC VAE APCAROM SA. Masurarea si revizuirea performantelor financiare ale entitatii Indicatorii de masurare a performantei financiare a intreprinderii sunt: Indicatori 2009 2010

1. Rentabilitatea capitalului angajat Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A) Total active minus datorii curente (B) (A/B) (daca este negativ, nu se calculeaza) 2. Marja bruta din vanzari Profit brut din vanzari (A) Cifra de afaceri neta (B) (A/B) 3. Rezultatul pe actiune Rezultat net atribuibil actiunilor comune (A) Numar de actiuni comune (B) (A/B) - in lei pe actiune

4.922.857 53.156.543 0,09

3.173.529 54.525.008 0,06

13.962.252 77.972.560 17,90% 3.774.610 73.796.185 0,051

14.200.047 87.390.128 16,25% 2.137.545 73.796.185 0,029

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il obtine Societatea la o unitate de resurse investite. In anul 2010 acest indicator a cunoscut o scadere, ca urmare a diminuarii profitului. Rezultatul pe actiune este calculat prin impartirea profitului net atribuibil actionarilor la numarul mediu ponderat de actiuni ordinare in circulatie pe parcusul anului, mai putin actiunile rascumparate de catre Societate in timpul anului. Nu exista actiuni ordinare potential diluante pe parcursul anului.

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref B 9/3

PLANIFICAREA AUDITULUI PREZENTARE GENERALA (continuare)


Considerente referitoare la frauda - Actualizarea cu privire la orice cazuri de frauda identificate in perioada anterioara - Rezultatele discutiilor cu conducerea cu privire la evaluarea de catre aceasta a fraudei, in cursul anului curent - Rezultatele discutiilor cu conducerea cu privire la masura in care au fost identificate orice fraude, in cursul anului curent - Analizati daca clientul este mai susceptibil de a comite fraude si discutati orice factori de risc - Analizati daca exista orice riscuri specifice de frauda asociate domeniului de activitate al clientului - Abordarea fraudei aferente auditului din anul curent Riscul si pragul de semnificatie - Stabilirea pragului de semnificatie in scopuri de planificare a auditului - Evaluarile estimate ale riscurilor de eroare si identificarea oricaror domenii semnificative ale auditului - Aspecte semnificative generate de revizuirea analitica preliminara - Orice indicatie, inclusiv experienta anilor anteriori, potrivit careia pot aparea, din cauza fraudei, sau din orice alte motive, denaturari care pot avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare

Identificarea domeniilor contabile complexe, inclusiv cele care implica estimari contabile Stabilirea dimensiunii esantionului initial

Natura, momentul si amploarea procedurilor - Realizarea dosarului de audit si accentul relativ acordat testelor controalelor si procedurilor de fond - Abordarea numirii si ajustarea programelor de lucru - Coordonarea, gestionarea, supravegherea si revizuirea - Implicarea altor auditori, inclusiv a altor persoane din aceeasi firma, in auditul componentelor, de exemplu sucursale, filiale si diviziuni - Implicarea in comunicarea cu expertii, organizatiile prestatoare de servicii, alte parti terte si auditori interni - Numarul locatiilor - Cerinte privind personalul program de lucru, buget, evaluari ale personalului si selectarea personalului - Continutul estimat sau Aspecte in atentia partenerului - Revizuirea partenerului independent, daca este cazul Alte aspecte Posibilitatea ca principiul de continuitate a activitatii sa fie inadecvat Natura si momentul oportun al rapoartelor sau altor comunicari cu entitatea, estimate a avea loc potrivit termenilor misiunii Scrisoarea in atentia persoanelor insarcinate cu guvernanta Scrisoarea de reprezentare Persoane de contacte/numere de telefon utile

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref

B 10/1

LISTA DE VERIFICARE PERMANENTA A INFORMATIILOR


Urmatoarele informatii ar trebui inregistrate corect. Inregistrarea poate fi efectuata, fie intr-un dosar permanent, intr-o sectiune de informatii permanente cu acelasi format de la an la an, sau intr-un Acord de Planficare a Auditului. Documentele care nu mai sunt de actualitate pot fi lasate la finalul dosarului de audit curent.

INFORMATII REFERITOARE LA PLANIFICARE


1. Detalii ale organizatiei (a) Structura grupului (b) Tabele organizationale (c) Probe privind verificarea identitatii (d) Principalele activitati (e) Locatii (f) Legi si reglementari specifice clientului 2. Sistemele contabile (a) Inregistrari contabile (b) Note si proceduri referitoare la sisteme (c) Controalele si procedurile interne (d) Documente-tip (e) Orice tabele (f) Cecuri si mandate bancare (g) Istoria activelor fixe 3. Alte informatii referitoare la planificare

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k)

Scrisoarea misiunii Formularul de evaluare a clientului nou Informatii privind atentia cuvenita clientului Informatii de tipul Cunoaste-ti clientul O copie a scrisorii de investigatie profesionala Autoritatea scrisorii bancare Scrisoarea catre cei insarcinati cu guvernanta Corespondenta de importanta permanenta Note ale intalnirilor Inregistrari aferente partenerului de audit si personalului Liste de verificare ale serviciilor furnizate clientului

INFORMATII GENERALE
4. Documente constitutive (a) Certificatul de inregistrare (b) Documente constitutive, de ex. (i) Actul de infiintare si actele constitutive (ii) Acordul de parteneriat (iii) Procura juridica si statutul de scutire de venituri 5. Informatii statutare (a) Copia ultimei raportri anuale (b) Directori (c) Actionari (d) Procese-verbale de importanta continua (e) Cercetari ale companiei (f) Cheltuieli si obligatiuni 6. Copii ale acordurilor (a) Titluri de proprietate (b) Imprumuti, ipoteci si obligatiuni (c) Contracte de leasing (financiare si operationale) (d) Asigurari 7. Sumar al conturilor si informatii privind revizuirea analitica (a) Sumarul anual al conturilor (b) Indicatori (c) Informatii privind revizuirea analitica (d) Informatii privind domeniul de activitate

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref

C1

SECTIUNEA C -

SISTEMELE CONTABILE SI CONTROALELE INTERNE

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref C1/1

SISTEMELE CONTABILE SI CONTROALELE INTERNE


OBIECTIVE

1. Confirmarea intelegerii noastre cu privire la sistemele contabile si controalele interne in vigoare prin revizuirea documentelor pe care le detinem cu privire la aceste sisteme si prin efectuarea unor teste de parcurgere. 2. Confirmarea ca sistemul functioneaza potrivit cerintelor, prin testarea acestor controale. 3. Consemnarea motivelor care au stat la baza acestor controale atunci cand se planifica sau se efectueaza teste de fond reduse ca volum.

Concluzii
Confirm ca, exceptand aspectele constatate de persoana insarcinata cu revizuirea: au fost inregistrate note ale sistemelor pentru toate ciclurile de tranzactii semnificative si s-au identificat toate controalele cheie; controalele din cadrul acestor note la sisteme au fost testate pentru a se confirma ca sistemele functioneaza conform inregistrarilor; amploarea increderii acordate controalelor interne a fost clar inregistrata si justificata adecvat.

Semnatura: Arsene Ionela

Data

15.02.2011

Revizuit: Alion Cristina-Violeta

Data

18.02.2011

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref C1/2

Sistemele contabile si controalele interne


Auditorului i se solicita sa obtina si sa inregistreze o intelegere a sistemului informational, inclusiv a proceselor de afaceri aferente, relevante pentru raportarea financiara. Acest lucru se realizeaza in general, prin intocmirea unor note detaliate la sistemele contabile, care documenteaza clasele de tranzactii semnificative pentru situatiile financiare. Aceste note ar trebui, de asemenea, sa inregistreze procedurile prin care tranzactiile sunt initiate, inregistrate, procesate si raportate in situatiile financiare si modul in care sistemul capteaza aceste informatii. Intelegerea acestor sisteme ar trebui, de asemenea, sa acopere activitatile de control in vigoare pentru a evalua riscurile de denaturare semnificativa la nivelul afirmatiilor. Ulterior, ar trebui testata functionarea si eficacitatea acestor controale.
Nr.crt

1.

2.

3.

4.

5.

Program de audit Asigurarea ca notele detaliate ale sistemelor contabile sunt intocmite pentru toate ciclurile de tranzactii semnificative, inclusiv: veniturile (toate fluxurile de intrari semnificative); cheltuielile (cu exceptia statelor de plata); costurile aferente statelor de plata; activele imobiblizate; stocurile; operatiunile bancare (inclusiv investitiile); cartea mare. Asigurarea ca sunt testate controalele identificate in notele sistemelor mentionate (prin teste de circularizare sau prin observare, refacere sau prin inspectarea documentatiei) Asigurarea ca toate riscurile de denaturare semnificativa sau deficientele in cadrul sistemelor clientului sunt inregistrate si comunicate clientului prin intermediul scrisorii acordate persoanelor insarcinate cu guvernanta Asigurarea ca sunt implementate teste pentru inlaturarea riscurilor de denaturare semnificativa atunci cand sunt identificate (teste ale controalelor, testarea de fond) Asigurarea ca sunt elaborate teste adecvate care sa ofere asigurarea eficacitatii operationale atunci cand este planificata acordarea increderii in controalele interne pentru afirmatii specifice si ca nivelul increderii este clar specificat in dosar.

Program

Initiale ACV

Data 15.02.2011

ACV

16.02.2011

A7

AI

17.02.2011

AI

17.02.2011

B9

ACV

18.02.2011

Mediul de control

GUVERNAREA CORPORATISTA declaratia Aplici sau Explici

In conformitate cu reglementarile legii in vigoare, precum si cu Regulamentul intern al actionarului majoritar, societatea aplica incepand cu anul 2006 Regulamentul de Guvernanta corporatista, asa cum sunt ele cuprinse in Codul de Guvernanta Corporatista din anul 2008. principiilor OECD cu privire la guvernanta corporatista. Codul de guvernare corporatista aplicat de VAE APCAROM contine 3 tipuri de reguli: A Cerinte legale, care sunt in mod explicit cerute de legile in vigoare; B Cerinte obligatorii, care nu sunt definite de lege, dar a caror aplicare este ceruta de Codul de Guvernanta Corporatista, iar neaplicarea trebuie justificata; C Recomandari, care nu sunt obligatorii, dar la care societatea a aderat in mod voluntar. Societatea este administrata in sistem unitar: Consiliul de Administratie ales in aprilie 2010 este format din trei membri neexecutivi si doi membri executivi. Conducerea societatii este delegata prin contract de mandat valabil pana in 2014 Directorului General si Directorului Economic, membri ai Consiliului de Administratie, care isi desfasoara activitatea conform conform Legii 31, modificate. Intrunirile Consiliului de Administratie de monitorizare a activitatii societatii pe anul 2010 au fost in numar de 5, cu procentaj de participare de 100% . Adunarea Generala a Actionarilor se desfasoara si are atributiuni conform legii 31/1991. Drepturile actionarilor se pot exercita conform prevederilor acestei legi, precum si a reglementarilor pietei de capital: Regulamente BVB si CNVM. Exista limitari la adresa atributiunilor stabilite prin reguli interne (ex. Efectuarea de investitii mai mari de 200.000 Euro, incheierea de contracte cu profitabilitate mai mica de 5%). Nu exista dreptul membrilor Consiliului de Administratie de a emite sau rascumpara actiuni.Nu exista restrictii privind drepturile de vot sau acorduri intre actionari cunoscute de catre societate, referitoare la restrictii privind transferul unor valori mobiliare. Nu exista acorduri dependente de modificarea controlului societatii sau referitoare la acordarea de compensatii banesti membrilor Consiliului de Administratie in cazul demisiei, concedierii sau incetarii in orice mod a relatiei de angajare. Societatea isi tine la curent actionarii cu privire la convocarile, materialele referitoare la punctele de pe agenda AGA si hotararile AGA, rezultatele economice, calendarul financiar etc pe pagina de web-site a societatii. Baza Codului de Guvernanta Corporatista o constituie legislatia referitoare la piata de capital, precum si

Comitetul de remunerare si Politica de remunerare cat si Comitetul de audit nu au fost infiintate in 2010, acestea vor fi discutate de urmatorul Consiliu de Administratie.Pana la infiintare Consiliu de Administratie preia aceste responsabilitati. In anexa este prezentata Declaratia Aplici sau Explici. Politici si practici de resurse umane La finele anului societatea avea un numar de 220 angajati afiliati la doua sindicate. Societatea deruleaza programe anuale de instruire pentru salariatii sai prin cursuri interne derulate in cadrul societatii sau prin furnizori de formare profesionala autorizati. In anul 2010 a fost mentinut certificatul sistemului de management al securitatii si sanatatii in munca in conformitate cu OHAS 18001/2007. Directiile principale in cadrul strategiei de resurse umane au drept tinta dezvoltarea profesionala a angajatilor in scopul obtinerii unei flexibilitati mai mari privind organizarea activitatilor bazate pe un management performant. Politica de resurse umane este intr-o continua adaptare la cerintele impuse de cultura grupului voestalpine, nivelul tehnologiei de fabricatie, dotarea tehnica reprezentand o abordare cuprinzatoare a strategiei de dezvoltare a organizatiei pe termen mediu si lung, in cadrul cariea strategia de dezvoltare a resurselor umane detine un rol important. Preocuparea pentru dezvoltarea resurselor umane implica un proces de instruire continua a angajatilor pentru eficientizarea indeplinirii sarcinilor in cadrul organizatiei. Programele anuale de instruire au la baza identificarea tipurilor de instruiri necesare si vizeaza acoperirea unei game diversificate de domenii. Acestea se concretizeaza in programe de recalificare, specializare si perfectionare a angajatilor in vederea dobandirii competentelor necesare adaptate cerintelor specifice domeniilor de activitate in care acestia activeaza. Politica de resurse umane a fost sustinuta totodata de aplicatiile de fondurile nerambursabile Phare care prin implementarea lor au creat baza unui sistem educational modern in management si in domeniul industrial, prin programele educationale dezvoltate si echipamentele achizitionate. Raporturile dintre angajati si manager sunt normale, neexistand conflicte de munca in timpul anului de raportare.

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref

SECTIUNEA E -

IMOBILIZARI CORPORALE

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref E

Imobilizari corporale Obiective


Asigurarea faptului ca imobilizarile corporale sunt prezentate corect in toate conturile in conformitate cu legislatia adecvata si cu standardele contabile aplicabile; Asigurarea ca imobilizarile corporale inregistrate in conturi exista; Asigurarea ca un titlu valid al imobilizarilor corporale este detinut de client; Asigurarea ca evaluarea imobilizarilor corporale este conforma cu politicile contabile ale companiei si ca aceste politici sunt aplicate consecvent; Asigurarea faptului ca elementele au fost corect clasificate fie in capitaluri, fie in venituri, inclusiv posibilitatea ca elementele de capital sa fi fost in mod eronat clasificate drept venituri; Asigurarea ca intrarile imobilizarilor corporale sunt corecte si ca cedarile si dezafectarile au fost corect inregistrate; Asigurarea ca ratele amortizarii au fost aplicate corect t pe o baza corecta si adecvata si consecventa cu cea din anul precedent; Asigurarea ca s-a costituit provizionul adecvat pentru depreciere; Asigurarea faptului ca imobilizarile corporale care au fost acordate drept garantii au fost identificate;

Concluzii
Cu exceptia aspectelor mentionate pentru persoana insarcinata cu revizuirea, s-au constatat unele erori la nivelul imobilizarilor corporale astfel ca opinia noastra este una cu rezerve.

Semnatura: Arsene Ionela Revizuit: Alion Cristina Violeta

Data: 16.02.2011 Data: 18.02.2011

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref E1/1

Imobilizari corporale
Nr. Program de audit crt . 1. Revizuirea planificarii auditului, rezumatul evaluarii riscului si planul de esantionare pentru aceasta sectiune. Asigurarea ca urmatoarele teste sunt concepute in functie de necesitati, pentru a aborda riscurile identificate. Orice amendamente ale abordarii planificate trebuie documentate cu claritate. 2. Evaluarea gradului de adecvare al politicii contabile pentru imobilizari si depreciere. Asigurarea ca politica contabila este in conformitate cu standardele contabile si cu legislatia aplicabila. 3. Obtinerea unui program general, corelarea cu bilantul si asigurarea ca acesta furnizeaza suficiente informatii pentru audit. - Corelati cu Registrul jurnal - Corelati soldurile initiale cu cele ale conturilor anului precedent - Pregatiti un comentariu in care sa explicati compozitia soldului imobilizarilor corporale si comparatia acestuia cu anii anteriori si cu asteptarile noastre. 4. 5. 6. 7. Obiective realizate Program B9 B7 Initiale AI

AI

ACV

8. 9. 10. 11.

Completari/ cedari Obtinerea unei planificari separate ale 1, 2, 5, 6 - completarilor fiecarei categorii si - cedarilor din fiecare categorie Confirmarea caracterului adecvat al completarilor/ cresterilor si 1, 2, 5, 6, 9 cedarilor si includerea facturilor semnificative in dosar. Analizarea posibilelor cedari neinregistrate 2, 6 Interogati daca exista imobilizari corporale care au fost 5 fabricate sau imbunatatite in timpul perioadei Valoare si reevaluari Reevaluati si obtineti copii ale documentelor relevante pentru 1, 4 dosar. Asigurarea ca informatiile referitoare la costul istoric sunt disponibile, in vederea prezentarii Analizati desfasurarea unei revizuiri a deprecierii 8 Proprietate Stabilirea locatiei drepturilor de proprietate si inspectati sau 3 confirmati detaliile cu tertii. Inspectarea documentelor de inregistrare a vehiculelor si 2, 3 asigurarea ca activele detinute sunt pe numele companiei

AI ACV ACV AI

AI ACV ACV

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref E1/2

Imobilizari corporale (continuare)


Nr. Program de audit crt . 12. Existenta: inspectarea fizica a unui esantion al elementelor continute in imobilizari si documentarea acesteia in dosar 13. Analizarea tratamentului oricaror subventii primite 14. Analiza tratamentului contabil al oricaror active realizate in regie proprie 15. Revizuirea conturilor din fisele de cont pentru reparatii si reinnoiri (sau activitati similare) pentru elementele care ar fi trebuit sa fie capitalizate. 16. Revizuirea costurilor aferente contractelor de leasing si analizarea daca tratamentul contabil este corect Depreciere 17. Obtinerea unei situatii a valorii conabile nete si o depreciere a activelor detinute prin contracte de inchiriere cu transfer de proprietate si prin contracte de leasing financiar 18. - Analiza caracterului rezonabil al tuturor provizioanelor pentru deprecieri aferente: duratelor de viata utile estimate si valorii reziduale - Verificati prin testare calculele amortizarii aferente - Confirmati relatia dintre total si cheltuiala inregistrata in contul de profit si pierdere Angajamente 19. Asigurarea ca orice angajamente ale capitalului au fost identificate: exemplu, procesele-verbale ale consiliului, revizuiri la o data ulterioara si inspectii Asigurare 20. Planificarea acoperirii prin asigurare comparata cu valorile contabile nete si cu costurile principalelor clase de active detinute: - compararea cu anul precedent; - identificarea activelor asigurate dar nelistate - -inregistrarea la aspecte semnificative notele de la A6 si elementele asigurat inadecvat Finalizare 21. Asigurarea ca situatiile financiare sunt conforme cu legislatia adecvata si cu standardele contabile aplicabile. Obiective realizate 2, 3 1, 4 4,6,7,8 5 AI 1, 9 4, 7, 8 ACV AI Program Initi ale ACV AI ACV

AI

22. Teste suplimentare/ domenii de testare care sa confere asigurarea ca au fost indeplinite criteriile de planificare Societatea auditata Dosarul exercitiului Intocmit: AI SC VAE APCAROM SA Sectiunea E Imoilizari DD: 18.02.2011 Corporale Revzuit: ACV Capitolul: Imobilizari DD: 20.02.2011

Ref E 1

1. Obiective: calculul si verificarea amortizarii echipamentului tehnologic (instalatie tehnica) 2. Metode: Observare, investigatie, refacere calcul 3. Documente justificative: proces verbal de receptie, proces verbal de punere in folosinta, fisa mijlocului fix, registrul jurnal

4. Calcul si analiza 2131 (instalatie tehnica) Valoare neta contabila Amortizarea Rezultat (cu cat diminueaza) Auditor 278.425 22.575 22.575 Client 226.625 18.375 74.375 Diferenta (Auditor-Client) 51.800 4.200 51.800

Clientul nu a inclus in costul de achizitie al echipamentului si cheltuielile cu montajul. Astfel clientul a realizat urmatoarele inregistrari: Cost achizitie = 245.000 Amortizarea = (245000/10)*(9/12) = 18.375 Valoare neta contabila la 31.12.2010 = 226.625 121 = % 74.375 628 56.000 6811 18.375 Auditor: Cost achizitie utilaj = 245.000 + 56.000 = 301.000 Amortizarea = (301.000/10)*(9/12) = 22.575 Valoarea neta contabila la 31.12.2010 = 278.425 121 = 6811 22.575 5. Calculul erorii: Eroare = diferenta/corect *100 = 4.200/22.575 *100 = 18,6% EROARE SEMNIFICATIVA 6. Opinia: Noi, auditorii, ne exprimam o opinie contrara asupra calculului corect al valorii amortizarii echipamentului tehnologic. Opinia noastra se bazeaza pe faptul ca nu s-au respectat prevederile OMFP 3055/2009 cat si ale Codului Fiscal in vigoare si pe faptul ca s-a constatat o eroare medie de 18,6%

Societatea auditata SC VAE APCAROM SA

Dosarul exercitiului Sectiunea E Imoilizari Corporale Capitolul: Imobilizari Subcapitolul

Intocmit: ACV DD: 18.02.2011 Revzuit: AI DD: 20.02.2011 Ref E 2

1. Obiective: evaluarea corecta a achizitiilor mijloacelor de transport 2. Metode: Observare, investigatie, refacere calcul 3. Documente justificative: factura externa, contract vanzare-cumparare, declaratie vamala de import, proces verbal de receptie, proces verbal de punere in folosinta, fisa mijlocului fix, registrul jurnal

4. Calcul si analiza
Furnizor extern A Cl Dif 42385 42385 0 Taxa vamala A Cl Dif 8477 8477 0 Comision vamal A Cl 211,92 211,92 Cost achizitie(valoare in vama) A Cl Dif 51073,92 51073,92 0 TVA Cl 9704

Dif 0

A 9704

Dif 0

Taxa vamala =20%42385=8477 Comision vamal=0,5%42385=211,92 Cost achizitie=42385+8477+211,92=51073,92 TVA=19%51073,92=9704


5. Opinia: Noi, auditorii, ne exprimam o opinie favorabila asupra evaluarii corecte a achizitiilor

mijlocelor de transport. Opinia noastra se bazeaza pe faptul ca s-au respectat prevederile si legislatia in vigoare.

Societatea auditata SC VAE APCAROM SA

Dosarul exercitiului Sectiunea E Imoilizari Corporale Capitolul: Imobilizari Subcapitolul Paragraf

Intocmit: ACV DD: 18.02.2011 Revzuit: AI DD: 20.02.2011 Ref E 3

1. Obiective: calculul si evaluarea amortizarii 2. Metode: Observare, investigatie, refacere calcul 3. Documente justificative: proces verbal de receptie, proces verbal de punere in folosinta, fisa

mijlocului fix, registrul jurnal 4. Calcul si analiza 2133 Mijloc de transport Valoare neta contabila Auditor 35.751,74 Client 29.669,5 Diferente (Auditor-Client) 6.082,24

Amortizare Rezultat

15.322,17 15.322,17

12.715,5 12.715,50

2.606, 67 2.606, 67

Clientul nu a inclus in costul de achizitie taxele vamale si comisionul vamal ca atare acesta a calculat amortizarea din pretul de cumparare. Cost achizitie=42.385 Amortizare=30%42.385=12.715,5 Auditorul: Cost achizitie = 42.385+8.477+211,92 = 51073,92 Amortizare = 30%51.073,92 = 15.322,17
5. Calculul erorii:

Eroare = diferenta/corect SEMNIFICATIVA


6. Opinia:

*100

2.606,67/15.322,17*100

17,01%

EROARE

Noi, auditorii, ne exprimam o opinie contrara asupra calculului corect al valorii amortizarii mijlocului de transport. Opinia noastra se bazeaza pe faptul ca nu s-au respectat prevederile OMFP 3055/2009. Clientul si-a diminuat valoarea neta contabila diminuandu-si totodata si rezultatul si astfel impozitul pe profit.

Societatea auditata SC VAE APCAROM SA

Dosarul exercitiului Sectiunea E Imoilizari Corporale Capitolul: Imobilizari Subcapitolul Paragraf

Intocmit: AI DD: 23.02.2011 Revzuit: ACV DD: 23.02.2011 Ref E 4

1. Obiective: Identificarea fizica a cladirii aduse ca aport la capital de catre actionari, situata pe

strada Plopeni nr 2 Bucuresti.


2. Metode: Observare, inspectie 3. Documente justificative: bilant, balanta

In baza deciziei de inventariere a patrimoniului nr. 521 din 22 februarie 2011 s-a constituit comisia de inventariere a patrimoniului formata din: Arsene Ionela in calitate de presedinte si Alio Cristina-Violeta in calitate de membru, care a avut ca obiectiv inventarierea patrimoniului. Conform procedurilor de inventar si a hotararii luate de comisia de inventar s-a infiintat subcomisia 1 alcatuita din: Frunza Mihai in calitate de presedinte si Musat Liviu si Anghelache Alexandra in calitate de membri, care au hotarat sa identifice fizic cladirea companiei pe data de 23 februarie 2011. In data de 23 februarie 2011 noi auditorii ne-am deplasat in jurul orelor 12:00 pe strada

Plopeni nr 2 Bucuresti unde am identificat cladirea iar in urma inspectiei acestia nu am constat probleme privind starea cladirii.
4. Concluzia: In urma participarii la inventariere, cladirea a fost identificata fizic si nu au fost

constate probleme privind starea acesteia.

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref

- SECTIUNEA G STOCUL SI PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref G1/1

Stocul si productia in curs de executie Obiectivele auditului


1. Asigurarea ca stocurile sunt corect evidentiate in evidenta contabila in conformitate cu legislatia corespunzatoare si standardele contabile aplicabile. 2. Asigurarea ca stocurile inregistrate in contabilitate exista si apartin clientului. 3. Asigurarea ca toate stocurile detinute de societate au fost incluse in stocul de la sfarsitul anului. 4. Asigurarea ca stocurile au fost evaluate in conformitate cu politicile contabile ale societatii si ca acestea sunt aplicate in mod consecvent. 5. Asigurarea ca stocurile cantitative prezentate in sold la sfarsitul anului sunt corect evidentiate. 6. Asigurarea ca disctinctia pe exercitii financiare dintre materii prime, productia in curs si produse finite, precum si intre stocuri, achizitii si vanzari a fost efectuata corect.

7. Asigurarea ca stocurile cu miscare lenta, deteriorate si stocurile iesite din uzau fost identificate si evaluate in mod adecvat 8. Asigurarea ca includerea costurilor in evaluarea productiei in curs de executie este conforma cu politicile contabile. 9. Asigurarea ca orice transferuri in contul de profit si pierdere in legatura cu productia in curs aferenta contractelor pe termen lung, au fost recunoscute pe baza estimarii credibile a veniturilor si cheltuielilor pana la finalizare. 10. Asigurarea ca alocarea costurilor indirecte incluse in evaluarea stocurilor si productiei in curs de executie este rezonabila si este realizata luand in calcul nivelul normal de activitate al companiei. 11. Asigurarea ca recunoasterea provizioanelor pentru pierderi cu privire la productia in curs de executie pe termen scurt a fost adecvata

Concluzii

Exceptand aspectele mentionate pentru persoana insarcinata cu revizuirea, in opinia mea a fost obtinuta o asigurare suficienta de audit pentru a ne permite sa concluzionam ca stocurile nu sunt denaturate semnificativ in situatiile financiare. Semnat: Arsene Ionela Revizuit: Alion C Cristina-Violeta Data: Data: 21.02.2011 22.02.2011

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref G1/2

Stocul si productia in curs de executie

Program de audit 1. Revizuiti Planificarea Auditului, Rezumatul Evaluarii Riscurilor si Planul de Esantionare pentru aceasta sectiune. Asigurati-va ca urmatoarele teste sunt

Obiective realizate

Program B9 B7

Initiale A.I.

adaptate pentru potrivit nevoilor de abordare a riscurilor identificate. Orice modificare a abordarii planificate ar trebui sa fie inregistrata in mod clar. 2. Evaluati gradul de adecvare a politicilor contabile pentru stocuri si productia in curs de executie. Asigurati-va ca politicile contabile sunt in conformitate cu standardele de contabilitate si legislatia aplicabila 3. Obtineti sau pregatiti situatii generale ale 1 stocurilor si confruntati-le cu bilantul. Faceti distinctia intre Materii prime si Consumabile, Productia in curs de executie si intre Produse finite sau Marfuri. 4. Pregatiti un comentariu care sa explice componenta soldurilor stocurilor in comparatie cu anii anteriori si asteptarile noastre. 5. Examinati schimbarile semnificative in 1, 2, 3, 4, 5 valorile si nivelurile stocurilor cand comparati cu perioada precedenta. 6. Completati raportul de participare la 2, 3, 5, 6 G2/1 inventariere si urmariti toate elementele selectate pentru a le prelua in listele finale ale stocurilor. 7. Selectati un esantion de elemente din 2, 5 listele finale ale stocurilor si transpuneti-le in listele de stocuri care vor fi verificate 8. Testati modalitatea de verificare a 1, 4 preturilor din listele finale de inventariere, prin selectarea unui esantion al facturilor de achizitii ale inregistrarii stocurilor. Nume client SC VAE APCAROM SA Perioada 31.12.2010 contabila

A.I.

A.I.

A.C.V.

A.I. A.C.V.

A.C.V A.C.V.

Ref G1/3

Stocul si productia in curs de executie (continuare)

Program de audit 9. 10. Testati eventualele completari si adaugiri din listele finale de inventariere a stocurilor. Verificati testul de separare a perioadelor si revizuiti rezultatele testelor de separare efectuate asupra debitorilor si creditorilor pentru

Obiective realizate 5 5, 6

Program

Initiale A.I. A.I.

acuratetea separarii. 11. Verificati si inregistrati baza de evaluare a productiei in curs de executie. 12. Testati verificarea evaluarii productiei in curs de executie si asigurati-va daca: i. Costurile materialelor sunt inregistrate in mod corect; ii. Alocarea orelor de munca este corecta; iii. Alocarea costurilor indirecte este corecta; iv. Contabilizarea cifrei de afaceri si a rezultatului atribuibil productiei pe termen lung in curs de executie este adecvata; 13. Luati in considerare nivelul general si implicatiile marfurilor din stoc pentru care exista restrictii referitoare la proprietate. 14. Examinati tratamentul stocurilor cu miscare lenta si invechite. Calculati valoarea realizabila neta. Asigurati-va ca provizioanele sunt adecvate si consecvente. 15. In cazul in care stocul este detinut de catre terti in numele societatii, obtineti confirmari de sold, in cazul in care sumele sunt semnificative. 16. In cazul in care compania detine stocul in numele unor terte parti, asigurati-va ca astfel de elemente sunt excluse din stoc. In cazul in care este considerat semnificativ, obtineti confirmare de la terti. 17. Asigurati-va ca situatiile financiare sunt conforme cu legislatia corespunzatoare si standardele contabile aplicabile Nume client SC VAE APCAROM SA Perioada contabila

4 6, 8

A.C.V. A.C.V.

2, 3, 4 7

A.I. A.C.V.

3 2

A.I. A.I.

1 31.12.2010

A.C.V. Ref G1/4

Stocul si productia in curs de executie (continuare)


Obiective realizate Contracte 18. Stabiliti natura contractelor, de exemplu pe termen scurt sau pe termen lung si asigurati-va ca acestea sunt clasificate corespunzator. Contracte pe termen scurt Selectati un esantion de contracte din inregistrarile contabile si discutati despre stadiul de executie cu persoana responsabila. 1 A.C.V. Program Initiale

19.

10

A.I.

20. 21. 22.

Confruntati costurile efectuate cu documentele justificative de exemplu facturi, pontaje, etc. Revizuiti alocarea costurilor indirecte la contractele de achizitii pentru a va asigura ca baza este rezonabila si consecventa. Revizuiti nivelul provizioanelor pentru a va asigura ca acestea sunt adecvate. Contracte pe termen lung Selectati un esantion de contracte din inregistrarile contabile si discutati despre stadiul de executie cu persoana responsabila. Confruntati sumele incluse in cifra de afaceri cu documentele justificative necesare, de exemplu rapoartele inspectorilor/diriginti de santier, arhitecti ca reprezentand valoarea muncii efectuate. Confruntati costurile efectuate cu documentele justificative ( de exemplu facturi, pontaje, etc) asigurandu-va ca acestea sunt alocate in mod corect intre perioadele curente si viitoare. Revizuiti alocarea costurilor indirecte la contractele de achizitii pentru a va asigura ca baza este rezonabila si consecventa. Confruntati sumele facturate pe contracte cu registrul vanzarilor si asigurati-va ca soldul/platile suplimentare contabilizate sunt corect calculate si tratamentul a fost adecvat.

8 10 11

A.I. A.I. A.C.V.

23. 24.

10 8, 9

A.I. A.I.

25.

A.C.V.

26. 27.

8 9

A.C.V. A.C.V.

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref G1/5

Stocul si productia in curs de executie (continuare)


Obiective realizate 28. Asigurati-va ca orice provizioane/cheltuieli in avans pentru pierderi previzibile sunt tratate in mod corespunzator si luati in considerare posibilitatea constituirii oricarui provizion suplimentar. Efectuati teste aditionale/domenii de testare pentru a va asigura de indeplinirea procedurilor 11 Program Initiale

A.I.

29.

A.C.V.

planificate si a obiectivelor de audit.

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref G2/1

Stocul si productia in curs de executie teste de fond pe baza de participare

Test

Obiective realizate

Program

Initiale

1.

Proceduri preliminare Obtineti detalii despre procedurile planificate ale clientului. Revizuiti si confirmati faptul ca: i) Personalul clientului este informat in mod corespunzator; ii) Au fost stabilite controale adecvate care acopera miscarea stocurilor si separarea perioadelor; iii) Procedurile generale sunt adecvate si vor asigura inregistrarea corecta a stocurilor si productiei in curs de executie.

2, 3, 5, 6, 7

A.I.

2.

Revizuiti dosarul de audit al anului precedent 2, 3, 5, 6, 7 pentru categoriile importante de stocuri detinute, amplasarea lor, precum si orice cunostinte speciale ce sunt necesare pentru identificarea stocurilor, determinarea starii lor, etc. 3. Analizati, daca este eficient, combinarea participarii la inventariere cu inspectia fizica a mijloacelor fixe si conturilor de numerar semnificative. 4. La sediul clientului Notati concluziile obtinute din observarea inventarierii, despre: i) Grija manifestata de personalul clientului; ii) Exactitatea inregistrarii rezultatelor; iii) Efectuarea numaratorii si modul in care sunt respectate instructiunile; iv) Controlul miscarii stocurilor; v) Verificarea numarului listelor de inventar si returnarea acestora, inclusiv bararea listelor de inventar, dupa ultimul element si anularea listelor emise, dar neutilizate; vi) Inregistrarea bunurilor deteriorate, invechite sau cu miscare lenta; vii) Controlul asupra inventarierii pentru a va asigura ca bunurile nu au fost numarate de doua ori sau omise si modul in care problemele au fost eliminate. Nume client SC VAE APCAROM SA Perioada 31.12.2010 contabila

A.I.

A.C.V.

A.C.V.

Ref G2/2

Stocul si productia in curs de executie teste de fond pe baza de participare


Test Obiective realizate Program Initiale

Selectati un esantion de elemente din stocul disponibil si: i. Numarati articole si identificati-le in listele de inventariere, notati si reconciliati eventualele diferente; ii. In cazul in care un articol pare invechit sau deteriorat asigurati-va ca se face o nota in acest sens; iii. Verificati daca programul de testare contine suficiente detalii care sa asigure identificarea elementului in listele finale de inventariere. Selectati un esantion de elemente din listele de inventariere si: i. Verificati stocul fizic, notati si reconciliati eventualele diferente; ii. In cazul in care un element pare invechit, uzat sau deteriorat, asigurati-va ca se face o nota in acest sens; iii. Verificati daca programul de testare contine suficiente detalii care sa asigure identificarea elementului in listele finale de inventariere. Revizuiti procedurile folosite pentru a inregistra stadiul actual de finalizare a lucrarilor in curs de executie si asigurati-va ca acestea sunt respectate. Inspectati zona de stocare si interogati personalul pentru a stabili daca exista articole cu miscare lenta sau invechite. In special, intrebati despre elementele stocate in zonele relativ inaccesibile si documentati existenta acestora, articolele murdare sau deteriorate si elementele cu etichete atasate din anul precedent. Analizati stocurile detinute in numele unor terti si asigurati-va ca sunt inregistrate separat. De asemenea stabiliti daca exista vreun stoc detinut de terti.

A.I.

6.

A.I.

7. 8.

6 7

A.C.V. A.C.V.

9.

2, 3

A.I.

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref G2/3

Stocul si productia in curs de executie teste de fond pe baza de participare

Test 10. In cazul in care clientul utilizeaza o evidenta analitica cantitativa a marfurilor, borderouri interne si externe, notati ultimele cifre folosite inainte de a incepe inventarul. In cazul in care nu exista o evidenta analitica, luati in considerare si documentati ce alte teste de control privind separarea exista. 11. Obtineti o lista completa de documente de expediere pentru marfuri neexpediate la data inventarului si verificati daca acestea au fost incluse in inventar. 12. Determinati daca articolele din depozit sunt incluse in inventariere. 13. Notati numerele listelor de inventar utilizate pentru a va asigura ca nici una nu este adaugata sau eliminata la o data ulterioara. 14. Notati pentru utilizarea in audit: i. Numerele ultimelor facturi de vanzare; ii. Numerele ultimelor facturi de storno; iii. Numerele ultimelor cecuri emise pe fiecare partener; iv. Ultimele depuneri facute in fiecare cont; v. Orice cecuri completate, dar care nu au fost emise 15. Observati orice mijloc, aparent nou, lipsa sau inactiv si adaugati-l la sectiunea mijloacelor fixe de la dosar. 16. Intocmiti o nota si un comentariu cu privire la desfasurarea inventarului si includeti informatiile obtinute de mai sus.

Obiective realizate 6

Program

Initiale A.I.

A.C.V.

6 5 6

A.C.V. A.I. A.I.

A.I. 2, 3, 5, 6, 7 A.C.V.

Societatea auditata SC VAE APCAROM SA

Dosarul exercitiului Sectiunea G STOCURI Capitolul: Materii prime Subcapitolul: Inventariere

Intocmit: AI DD: 21.02.2011 Revzuit: ACV DD: 22.02.2011 Ref G2/2

7. Obiective: Identificarea si stabilirea diferentelor dintre cantitatile fizice si scriptice in

urma participarii la inventar. 8. Metode: Observarea, investigarea 9. Documente justificative: liste de inventariere 10. Calcul si analiza In baza deciziei nr. 312 din 19 februarie 2011 s-a constituit la SC VAE APCAROM SA comisia de inventar formata din Arsene Ionela, Alion Cristina care a hotarat ca in data de 20 februarie 2011 sa se realizeze un inventar fizic la toate locatiile unde sunt stocuri. In data de 19 februarie 2011 ora 08:30 au fost la locatia str Brailei nr 2 si au constatat urmatoarele: -exista proceduri de inventar care sunt folosite si urmarite(aplicate)de comisia de inventar -am constat urmatoarele privind stocurile inventariate: Nr. crt 1 2 3 Explicatii Materiale sina Tirfoane Piese de schimb aparate cale Stoc fizic 50.000 17.800 23.560 Stoc scriptic 51.200 17.820 23.600 Diferenta(fizicscriptic) 1.200 -20 -40 Pret unitar 25.670 13.485 17.280 Valoare -30.804.00 -269.700 -691.200

11.

Calculul erorii: Eroare = diferenta/corect *100 = 31.764.900/1.930.649.800 *100=1,64% <= 10% EROARE NESEMNIFICATIVA Opinia: In urma participarii la inventar nu am constatat diferente semnificative intre stocurile scriptice si cele faptice astfel ca exprimam o opinie fara rezerve, bazata si pe eroarea de 1,64% considerata nesemnificativa.

12.

Societatea auditata SC VAE APCAROM SA

Dosarul exercitiului Sectiunea G STOCURI Capitolul: Materii prime Subcapitolul: Valoare bilantiera

Intocmit: AI DD: 21.02.2011 Revzuit: ACV DD: 22.02.2011 Ref G2/3

1. Obiective: Certificarea calculului corect al valorii stocurilor valoarea bilantiera 2. Metode: Observarea, investigarea, refacerea calculelor 3. Documente justificative: bilant, balanta, fisa de cont, registru jurnal, liste de inventar

4. Calcul si analiza Fisa de cont 301.01 Piese de schimb aparate de cala SI: 745 buc * 17.000 = 12.665.000 Achizitie: 02.02.2010 200 * 17.200 Achizitie: 04.05.2010 250 * 18.000 Achizitie: 07.09.2010 500 * 19.800 Vanzare: 07.04.2010 500 * 17.000 Vanzare: 05.06.2010 300 * 17.500 Vanzare: 08.11.2010 200 * 19.000 In luna decembrie a fost constituit un provizion in valoare de 900.000. Sold final 301.01 la 31.12.2010 = 195 * 18.000 + 500 * 19.800 = 13.410.000 900.000 (valoarea provizionului) = 12.510.000 SC VAE APCAROM SA 12.509.878
5. Calculul erorii:

SC MASTER SRL 12.510.000

DIFERENTE 122

Eroare = diferenta/corect *100 = 122/12.510.000 *100= 0,0009% EROARE NESEMNIFICATIVA


6. Opinia: Noi, auditorii, exprimam o opinie fara rezerve asupra corectitudinii calcularii

valorilor stocurilor. Opinia noastra se bazeaza pe faptul ca s-au respectat prevederile OMFP 3055/2009 cat si ale Codului Fiscal din 2010, cat si pe faptul ca s-a constatat o eroare de 0,0009% considerata nesemnificativa cauzata de rotunjirea sumelor.

Societatea auditata SC VAE APCAROM SA

Dosarul exercitiului Sectiunea G STOCURI Capitolul: Materii prime Subcapitolul: Confirmare sold

Intocmit: ACV DD: 21.02.2011 Revzuit: AI DD: 22.02.2011 Ref G1/3

1. Obiective: Evaluarea corecta a stocurilor de materii prime aflate la terti (SC REMANN

SRL) 2. Metode: Confirmarea 3. Documente justificative: bilant, balanta, fisa de cont, registru jurnal 4. Calcul si analiza S-a pregatit o scrisoare de confirmare ce a fost trimisa la SC REMANN SRL. In urma raspunsului nu s-au contatat diferente.
5. Opinia:

Noi, auditorii, exprimam o opinie fara rezerve asupra corectitudinii valorii stocurilor aflate la terti.

SC REMANN SRL Bucuresti

In atentia Domnului Director Olaru Ionut

V-am fi recunoscatori daca ati acorda tot sprijinul dumneavoastra auditorilor nostri de la SC MASTER SRL ,confirmand valoarea stocurilor detinute de catre noi la dumneavostra.Va rugam,deci sa analizati soldul cu inregistrarile pe care le detineti si sa completati formularul de mai jos. Pentru a asigura o confirmare libera independenta a valorii ,va rugam sa adresati raspunsul sau orice cerere pentru declaratii sau alte intrebari pe care le-ati avea la SC MASTER SRL. Vom aprecia un raspuns prompt la cererea noastra.

Cu respect, Marius Adascalitei

Va rugam sa trimiteti acest formular completat direct firmei SC MASTER SRL

SC MASTER SRL

In atentia lui: Arsene Ionela str.Master, Bl. A25, Ap. 240,

Bucuresti

Stimata doamna,

Valoarea de 780.000 RON , aferenta stocurilor detinute de catre SC VAE APCAROM SA la SC REMANN SRL corespunde inregistrarilor noastre.

Cu respect, Olaru Ionut

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref

- SECTIUNEA H DEBITORI

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref H1/1

DEBITORI OBIECTIVELE AUDITULUI

1. Asigurarea ca debitorii sunt corect evidentiati in contabilitate in conformitate cu legislatia corespunzatoare si standardele contabile aplicabile. 2. Asigurarea ca debitorii cu termen de incasare pana la un an si mai mare de un an sunt identificati si prezentati corect in contabilitate.

3. Asigurarea ca debitorii inregistrati in contabilitate la finele exercitiului reflecta sumele datorate de catre terti companiei 4. Asigurarea ca toate sumele datorate de terti companiei la sfarsitul anului sunt incluse in conturile debitorilor. 5. Asigurarea ca sumele reprezentand creante ale companiei la sfarsitul anului sunt corect contabilizate. 6. Asigurarea ca separarea dintre inregistrarea vanzarilor, a documentelor de livrare si stocul perioadei curente si viitoare a fost efectuata corect 7. Asigurarea ca se constituie un provizion adecvat pentru datoriile a caror valoare contabila ar putea sa nu fie realizata. 8. Asigurarea ca platile in avans sunt corect inregistrate. 9. Asigurarea ca a fost facuta o dictinctie corespunzatoare intre debitorii terti si sumele datorate de intreprinderile-mama, afiliate si asociate. 10. Asigurarea ca societatea a respectat toate cerintele, restrictiile si alte conditii dispuse de legislatia corespunzatoare in ceea ce priveste imprumuturile catre directori si angajati.

CONCLUZII

Exceptand aspectele mentionate pentru persoana insarcinata cu revizuirea, in opinia mea a fost obtinuta o asigurare de audit suficienta pentru a ne permite sa concluzionam ca debitorii nu sunt denaturati semnificativ in situatiile financiare.

Semnat: Arsene Ionela

Data: 15.02.2011

Revizuit: Alion Cristina Violeta

Data:

16.02.2011

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref H1/2

DEBITORI

Program de audit 1. Revizuiti Planificarea Auditului, Rezumatul Evaluarii Riscurilor si Planul de Esantionare pentru aceasta sectiune. Asigurati-va ca urmatoarele teste sunt adaptate cerintelor de abordare si riscurilor identificate. Orice modificare a abordarilor planificate ar trebui sa fie inregistrata in mod clar. Obtineti un tabel al debitorilor si confruntati-l cu bilantul. Pregatiti un comentariu care sa explice componenta soldurilor debitorilor. Comparati soldurile si durata de incasare a debitorilor cu cele din anii anteriori, precum si cu asteptarile noastre. Notati orice modificari semnificative in rata conturilor restante. Obtineti explicatii cu privire la eventualele modificari si luati in considerare implicatiile pentru constituirea provizioanelor pentru creante nerecuperabile. Obtineti sau pregatiti un tabel cu debitorii comerciali: i. Selectati un esantion si circularizati debitorii comerciali sau explicati de ce circularizarea nu este adecvata si verificati incasarile ulterioare exercitiului financiar si alte documente care atesta existenta debitorului; ii. Examinati corespondenta in legatura cu soldurile aflate in litigiu; iii. Investigati toate soldurile creditoare semnificative; iv. Analizati toate stornarile emise dupa data vanzarii v. Reconsiderati sumele datorate de intreprinderilemama, afiliate si asociate, directori si angajati. In cazul in care nu a existat niciun raspuns la o cerere de confirmare pozitiva, efectuati proceduri alternative de audit, precum furnizarea de probe de audit cu privire la afirmatiile pe care cererea de confirmare ar trebui sa le ofere. In cazul in care procesul de confirmare si procedurile alternative de audit nu au furnizat probe de audit suficiente si adecvate in privinta unei afirmatii, auditorul

Obiective realizate

Program B9 B7

Initiale A.I.

2. 3.

1,2

A.C.V. A.C.V

4.

A.I.

trebuie sa efectueze proceduri suplimentare de audit pentru a obtine probe de audit adecvate si suficiente sau sa ia in considerare implicatiile pentru raportul sau. Nume client SC VAE APCAROM SA Perioada 31.12.2010 contabila

Ref H1/3

DEBITORI (continuare)
Program de audit 5. In cazul in care nu exista jurnal de vanzari, obtineti o lista a soldurilor debitoare ale clientilor la sfarsitul anului si reconciliati-o cu inregistrarile contabile aferente. 6. In cazul in care exista un jurnal de vanzari, obtineti sau pregatiti o situatie de control: i. Testati verificarea extragerii si completarea soldurilor; din jurnal, reconciliati lista cu situatia de control; ii. Analizati controlul si verificati soldul prin compararea cu situatia soldurilor si cu tabelul principal iii. Examinati si reconciliati, intrarile, ajustarile si jurnalele. Asigurati-va ca exista o explicatie adecvata. 7. Identificati orice creanta restanta ca urmare a incalcarii contractului si/sau a regulamentelor referitoare la intarzierea platilor. Asigurati-va ca s-a cuantificat venitul potential din dobanzi. 8. Testati prin verificare facturile din perioada imediat apropiata sfarsitului exercitiului financiar si cea de dupa sfarsitul exercitiului: i. Pentru a va asigura ca acestea sunt inregistrate in perioada contabila corecta; ii. Pentru a va asigura ca rulajul stocurilor este inregistrat in perioada corecta 9. Cercetati si verificati tratamentul corect al stocurilor exepdiate in scopul vanzarii sau returnarii. 10. Obtineti sau pregatiti o analiza in functie de vechime a clientilor sau a altor debitori comerciali. Luati in considerare veridicitatea acesteia. 11. Discutati cu clientul despre creantele nerecuperabile sau incerte si constituiti provizioane. Examinati corespondenta acolo unde este disponibila si coroborati intotdeauna afirmatiile managementului. 12. Obtineti sau pregatiti un tabel de cheltuieli platite in avans si comparati cu anul precedent. Identificati elementele semnificative. Obiective realizate Program Initiale A.C.V 2, 3, 4 A.I.

A.C.V

6 A.I.

6 3, 7 3, 7

A.C.V. A.C.V. A.I.

A.I.

Nume client

SC VAE APCAROM SA

Perioada contabila

31.12.2010

Ref H1/4

DEBITORI (continuare)

Program de audit 13. Obtineti sau pregatiti un tabel cu alti debitori. Confruntati tabelul cu documente justificative. Separat, identificati imprumuturi acordate angajatilor si obtineti confirmarea scrisa a rulajelor si a soldurilor. 14. Dupa caz, extrageti si confruntati soldurile intra-grup sau intercompanii cu soldurile tertilor sau obtineti confirmarea scrisa a acordului dintre companii, si asigurati-va de prezentarea acestora. 15. Confirmati prin referirea la datele din contabilitate faptul ca soldurile intr-grup sunt recuperabile 16. Confirmati ca soldurile intra-grup sunt prezentate in mod corespunzator in partea corecta a bilantului. 17. Identificati orice imprumuturi datorate de directori si asigurati-va de prezentarea adecvata a acestora in situatiile financiare. (luati in considerare daca exista o infractiune ce trebuie raportata) 18. Obtineti sau pregatiti un tabel separat al debitorilor cu termen de incasare mai mare de 12 luni. 19. Asigurati-va ca situatiile financiare sunt conforme cu legislatia corespunzatoare si standardele contabile aplicabile. 20. Efectuati teste suplimentare/ zone de testare pentru a va asigura de indeplinirea procedurilor planificate si a obiectivelor de audit.

Obiective realizate 3

Program

Initiale A.I.

A.C.V.

3 1, 2, 3, 9 3, 10

A.I. A.C.V. A.I.

2 1, 2, 10

A.C.V. A.I A.C.V.

Societatea auditata SC VAE APCAROM SA

Dosarul exercitiului Sectiunea H Debitori Capitolul: Confirmare

Intocmit: AI DD: 15.02.2011 Revzuit: ACV DD: 16.02.2011 Ref H 1/3

7. Obiective: Evaluarea corecta a soldurilor debitorilor comerciali 8. Metode: Observarea, investigarea, inspectia, confirmarea 9. Documente justificative: bilant, balanta, fisa de cont, registru jurnal 10. Descrierea metodei de lucru: Am pregatit mai intai un tabel al debitorilor

comerciali. Prin sondaj am verificat, trimitind o scrisoare de confirmare de sold la debitorul TEHNOMET BUZAU. La data de 31 decembrie 2010 SC VAE APCAROM SA a evidentiat in cadrul creantelor pe termen scurt debite comerciale, cele mai importante fiind: 2009 0 275.156 2.292.086 212.348 0 1.090.069 461.783 2.020.426 976.969 0 318.747 293.192 277.834 96.090 2010 470.006 0 6.550.662 154.523 119.691 0 102.543 0 0 569.603 414.194 0 2.261.732 251.625

CONSTRUCTII FEROVIARE GALATI ARGE FETESTI VAE GMBH AUSTRIA VAE ODD SOFIA TEHNOMET BUZAU COLAS-FRANA SUC BUCURETI CONTEC TRANSPORT SYSTEM AZVIMAC CONSTRUCIE SRL PORR TECHNOBAU AG VIENA PORR CONSTRUCT WIEBE ROMANIA WWG GMBH AUSTRIA JEZ SISTEMAS FEROVIAROS REGIONALA CF BUCURETI BWG GERMANIA

La 31 decembrie 2010 societatea a constituit un provizion de 276.878 lei pentru creantele comerciale ce prezinta un anumit risc de neincasare. 11. Opinia: Noi, auditorii, exprimam o opinie fara rezerve asupra corectitudinii evaluarii creantelor clientilor.

SC TEHNOMET BUZAU SA Buzau

In atentia Domnului Director Arghir Vlad

V-am fi recunoscatori daca ati acorda tot sprijinul dumneavoastra auditorilor nostri de la SC MASTER SRL, confirmand soldul datoriilor dumneavoastra catre noi.Va rugam,deci sa analizati soldul cu inregistrarile pe care le detineti si sa completati formularul de mai jos. Pentru a asigura o confirmare libera independenta a contului,va rugam sa adresati raspunsul sau orice cerere pentru declaratii sau alte intrebari pe care le-ati avea la SC MASTER SRL.Vom aprecia un raspuns prompt la cererea noastra.

Cu respect, Marius Adascalitei

Va rugam sa trimiteti acest formular completat direct firmei SC MASTER SRL

SC MASTER SRL

In atentia lui: Arsene Ionela str.Master, Bl. A25, Ap. 240, Bucuresti

Stimate doamne,

Suma de 119.691 lei,declarata de catre SC VAE APCAROM SA ca fiind datorata la data de 31 decembrie 2010 de catre firma noastra corespunde inregistrarilor noastre. Cu respect, Arghir Vlad

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

Catre SC VAE APCAROM SA

Raport asupra situatiilor financiare Am auditat situatiile financiare ale societatii VAE APCAROM SA Buzau care cuprind bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010. Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare Aceste situatii financiare sunt pregatite sub responsabilitatea conducerii societatii, care raspunde pentru reprezentarea fisela a acestor situatii financiare in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata si cu Ordinul Ministerului de Finante Publice nr.3055/2009 cu modificarile ulterioare. Aceasta responsabilitate implica conceperea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ce nu contin denaturari semnificative fie datorata fraudei sau erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date. Responsabilitatea auditorului Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor Auditorilor Financiari din Romania. Aceste norme cer ca auditul sa fie planificat si realizat in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind anomalii semnificative. Un audit consta in efectuarea procedurilor pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fie fraudei, fie erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al societatii. Un audit include de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarilor financiare luate in ansamblul lor. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru elaborarea opiniei noastre de audit. Baza pentru opinie Am auditat calculul si inregistrarea amortizarii imobilizarilor corporale si am concluzionat ca nu s-au respectat prevederile OMFP 3055/2009 si ale Codului Fiscal in vigoare, astfel inregistranduse o eroare semnicativa. Evaluarea achizitiilor de mijloace fixe s-a realizat in conformitate cu legislatiile in vigoare, astfel ca eroarea este nesemnificativa. In cazul evaluarii stocurilor si participarea la inventarierea acestora nu am identificat erori semnificative, opinia noastra fiind una fara rezerve.

De asemenea, am auditat conturile de terti, si am considerat ca s-a obtinut o asigurare de audit suficienta pentru a ne permite sa concluzionam ca debitorii nu sunt denaturati semnificativ in situatiile financiare. Opinia In opinia noastra, situatiile financiare anexate la 31 decembrie 2010, exceptand cele mai sus mentionate, redau o imagine fidela in toate aspectele semnificative pentru exercitiul incheiat la aceasta data, in conformitate cu reglementarile contabile romanesti aprobate prin Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata si cu OMFP 3055/2009 cu modificarile ulterioare.

Data

24.02.2011

Auditori,

Alion Cristina Violeta Arsene Ionela

ACTUL CONSTITUTIV al Societtii Comerciale VAE APCAROM - S.A. Buzu actualizat conform art. 204 alin. 4 din Legea nr 31/1990, republicat si modificat conform prevederilor

Legii nr. 451/2006 si O.U.G. 82/2007, n baza hotrrii nr. 61 din 8 ianuarie 2008 Actionarii VAEGmbH AUSTRIA - cu sediul n Austria, Viena, str. Rotenturm, nr. 5-9, avnd autorizatia de functionare nr. 48977/14.10.1992 emis de Tribunalul Comercial Viena, actionari persoane fizice si persoane juridice, conform Legii nr. 55/1995, nominalizati n registrul actionarilor, au hotrt continuarea activittii societtii. II. Forma juridic: societate comercial pe actiuni, conform Legii nr. 31/1990, republicat. Societatea comercial este persoan juridic romn sub forma de societate pe actiuni, de tip deschis, cu actiuni nominative, si si desfsoar activitatea n conformitate cu prevederile legislatiei n vigoare. III. Denumirea si sediul. Societatea poart denumirea VAE APCAROM - S.A. si are sediul n Buzu, sos. Brilei nr. 2, judetul Buzu. Activittile comerciale ale societtii se pot desfsura n automagazin, n alte locuri nchiriate din judet si din tar, cu conditia respectrii normelor igienico-sanitare. IV. Obiectul de activitate al societtii, conform nomenclatorului CAEN: Obiectul de activitate principal: Domeniul principal: 352 - constructia si repararea materialului rulant. Activitatea principal: 3520 - constructia si repararea materialului rulant. Obiectul de activitate secundar: 2710 - productie de metale feroase sub forme primare si cea de feroaliaje; 2811 - fabricare de constructii metalice si prti componente ale structurilor metalice; 2840 - fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastic; metalurgia pulberilor; 2851 - tratarea si acoperirea metalelor; 2852 - operatiuni de mecanic general; 2862 - fabricarea uneltelor de mn; 2863 - fabricarea articolelor de feronerie; 2871 - fabricare de recipienti, containere si alte produse similare din otel; 2874 - fabricare de suruburi, buloane, lanturi si arcuri; 2875 - fabricarea altor articole din metal; 2922 - fabricarea elementelor de ridicat si manipulat; 4100 - captarea, tratarea si distributia apei; 5010 - comert cu autovehicule; 5050 - comert cu amnuntul cu carburanti pentru autovehicule; 5111 - intermedieri n comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semiproduse; 5112 - intermedieri n comertul cu combustibili, minerale si produse chimice pentru industrie; 5113 - intermedieri n comertul cu material lemnos si materiale de constructii; 5114 - intermedieri n comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane; 5115 - intermedieri n comertul cu mobil, articole de menaj si de fierrie; 5116 - intermedieri n comertul cu textile, confectii, ncltminte si articole; 5117 - intermedieri n comertul cu produse alimentare, buturi si tutun; 5118 - intermedieri n comertul specializat n vnzarea produselor cu caracter specific, neclasificate n alt parte; 5119 - intermedieri n comertul cu produse diverse. 5121 - comert cu ridicata cu cereale, seminte si furaje; 5122 - comert cu ridicata cu flori si plante; 5123 - comert cu ridicata cu animale vii;

5124 - comert cu ridicata cu piei brute si cu piei prelucrate; 5125 - comert cu ridicata cu tutun neprelucrat; 5131 - comert cu ridicata cu fructe si legume; 5132 - comert cu ridicata cu carne si produse din carne; 5133 - comert cu ridicata cu produse lactate, ou, uleiuri si grsimi comestibile; 5134 - comert cu ridicata cu buturi; 5135 - comert cu ridicata cu produse din tutun; 5136 - comert cu ridicata cu zahr, ciocolat si produse zaharoase; 5137 - comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente; 5138 - comert cu ridicata, specializat, cu alte alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste; 5139 - comert cu ridicata, nespecializat, cu produse alimentare, buturi si tutun; 5141 - comert cu ridicata cu produse textile; 5142 - comert cu ridicata cu mbrcminte si ncltminte; 5143 - comert cu ridicata cu aparate electrice si de uz gospodresc si cu aparate de radio si televizoare; 5144 - comert cu ridicata cu produse din ceramic, sticlrie, tapete si produse de ntretinere; 5145 - comert cu ridicata cu produse cosmetice si de parfumerie; 5146 - comert cu ridicata cu produse farmaceutice; 5147 - comert cu ridicata cu alte bunuri de consum, nealimentare, neclasificate n alt parte; 5151 - comert cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi si gazosi si cu produsele derivate; 5152 - comert cu ridicata cu metale si minereuri metalice; 5153 - comert cu ridicata cu material lemnos si de constructii; 5154 - comert cu ridicata cu echipamente si furnituri de fierrie pentru instalatii sanitare si de inclzire; 5155 - comert cu ridicata cu produse chimice; 5156 - comert cu ridicata cu alte produse intermediare; 5157 - comert cu ridicata cu deseuri si resturi; 5211 - comert cu amnuntul n magazine nespecializate, cu vnzare predominant de produse alimentare, buturi si tutun; 5212 - comert cu amnuntul, n magazine nespecializate, cu vnzare predominant de produse nealimentare; 6010 - transporturi pe calea ferat; 6021 - alte transporturi terestre de cltori pe baz de grafic; 6022 - transporturi cu taxiuri; 6023 - transporturi terestre de cltori, ocazionale; 6024 - transporturi rutiere de mrfuri; 6311 - manipulri; 6312 - depozitri; 6321 - alte activitti anexe transporturilor terestre; 6322 - alte activitti anexe transporturilor pe ap; 6323 - alte activitti anexe transporturilor aeriene; 6340 - activitti ale altor agentii de transport; 7020 - nchirierea si subnchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau nchiriate; 7121 - nchirierea altor mijloace de transport terestru; 7122 - nchirierea mijloacelor de transport pe ap; 7123 - nchirierea mijloacelor de transport aerian; 7132 - nchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii fr personal de deservire aferent; 7134 - nchirierea altor masini si echipamente neclasificate n alt parte; furnizare de programe; 7221 - editare de programe; 7222 - consultant si furnizare de alte produse software; 7230 - prelucrarea informatic a datelor; 7240 - activitti legate de bazele de date;

7260 - alte activitti legate de informatic; 7310 - cercetare-dezvoltare n stiinte fizice si naturale; 7420 - activitti de arhitectur, inginerie si servicii de consultant tehnic legate de acestea; 7430 - activitti de testri si analize tehnice; 7481 - activitti fotografice; 7482 - activitti de ambalare; 7485 - activitti de secretariat si traducere; 7486 - activitti ale centrelor de intermediere telefonic; 7487 - alte activitti de servicii prestate n principal ntreprinderilor; 7512 - reglementarea activittilor organismelor care presteaz servicii n domeniul ngrijirii snttii, nvtmntului, culturii si altor activitti sociale, excluznd protectia social; 7513 - controlul activittilor economice; 7514 - servicii de sustinere a administratiilor publice; - activitti de import-export. Ne obligm ca, pentru ntregul obiect de activitate, s ne conformm dispozitiilor legale, n sensul obtinerii avizelor si autorizatiilor necesare/valabile desfsurrii activittii. V. Capitalul social subscris si vrsat ca urmare a noii structuri a actionarilor la data de 30.05.2007, comunicat de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. prin adresa nr. 27371/31.05.2007, este n sum de 7.379.618,50 lei, aport n numerar, mprtit n 73.796.185 actiuni nominative dematerializate, cu o valoare nominal de 0,10 lei fiecare avnd urmtoarea structur: -VAE GmbH AUSTRIA - 6.374.082,60 lei reprezentnd 63.740.826 actiuni a 0,10 lei fiecare (86,37415%); -actionari persoane fizice 560.929,90 lei, reprezentnd 5.609.299 actiuni a 0,10 lei fiecare (7,601107%); -actionari persoane juridice - 446.606 lei, reprezentnd 4.460.060 actiuni a 0,10 lei fiecare (6,02478%). Fiecare actiune confer proprietarului dreptul la un vot n adunarea general a actionarilor. Actiunile sunt indivizibile. Cnd o actiune apartine mai multor persoane, acestea trebuie s desemneze un reprezentant comun. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin simpla traditiune a acestora. Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor se face potrivit reglementrilor legale n vigoare. Pretul cesiunii este fixat de prti. Cheltuielile ocazionate de cesiune se suport de dobnditor. Eventualele bunuri care ulterior pot constitui aport n natur la capital au regimul juridic prevzut de Legea nr. 31/1990, republicat. Capitalul social poate fi redus sau mrit pe baza hotrrii adunrii generale a actionarilor, n conditiile prevzute de lege. Fiecare actiune subscris si vrsat de actionari confer acestora dreptul la un vot n adunarea general a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales n organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor si a altor drepturi. Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate. Cesiunea partial sau total a actiunilor se va face conform reglementrilor Legii nr. 31/1990, republicat. Detinerea actiunii implic adeziunea de drept la actul constitutiv al societtii. Evidenta actiunilor se va tine n registrul actionarilor, numerotat si parafat de directorul general, care se pstreaz la sediul societtii sau de ctre o societate de registru independent. VI. Conducerea societtii Administrarea Societtii Comerciale VAE APCAROM - S.A. se face n sistem unitar si revine unui consiliu de administratie format din cinci membri, avnd urmtoarea component: Kaddoura Marc, presedinte Krivec Franz Albert, membru

Adscalitei Marius, membru Gunter Neureiter, membru Mocanu Vintil, membru. Mandatul prezentului consiliu de administratie este acordat pn la data de 28.03.2010, competentele sale fiind cele stabilite de Legea societtilor comerciale, nr. 31/1990, republicat si modificat conform prevederilor Legii nr. 451/2006 si O.U.G. nr. 82/2007. Dreptul de a reprezenta societatea n toate raporturile acesteia cu terte persoane, fizice sau juridice, revine membrilor consiliului de administratie. Dreptul de a reprezenta societatea n toate raporturile acesteia cu terte persoane, fizice sau juridice, revine membrilor consiliului de administratie. Consiliul de administratie se ntruneste ori de cte ori este necesar, dar cel putin o dat la trei luni. Presedintele convoac consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaz asupra informrii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaz ntrunirea. Consiliul de administratie se convoac si la cererea motivat a cel putin doi dintre membrii si sau a directorului general. n acest caz, ordinea de zi este stabilit de ctre autorii cererii. Presedintele este obligat s dea curs unei astfel de cereri. Convocarea pentru ntrunirea consiliului de administratie va fi transmis administratorilor cu suficient timp nainte de data ntrunirii, termenul putnd fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt pe ordinea de zi se pot lua decizii doar n cazuri de urgent. La fiecare sedint se va ntocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberrilor, deciziile luate, numrul de voturi ntrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de presedintele de sedint si de ctre cel putin un administrator. Directorii si auditorul intern pot fi convocati la orice ntrunire a consiliului de administratie, ntruniri la care acestia sunt obligati s participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor care sunt si administratori. Consiliul de administratie prin presedintele su, reprezint societatea n raporturile cu directorii societtii. Consiliul de administratie nregistreaz la Oficiul Registrului Comertului numele directorului general care reprezint societatea. Acesta depune la Oficiul Registrului Comertului specimenul de semntur; membrii consiliului de administratie si vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator. Administratorii nu ncalc obligatia prevzut la alineatul precedent dac n momentul lurii unei decizii de afaceri ei sunt n mod rezonabil ndrepttiti s considere c actioneaz n interesul societtii si pe baza unor informatii adecvate. Membrii consiliului de administratie si vor exercita mandatul cu loialitate, n interesul societtii. Membrii consiliului de administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societtii, la care au acces n calitatea lor de administratori. Aceast obligatie le revine si dupncetarea mandatului de administrator. Consiliul de administratie este nsrcinat cu ndeplinirea tuturor actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societtii, cu exceptia celor prevzute de lege pentru adunarea general a actionarilor. Consiliul de administratie are urmtoarele competentte de baz, care nu pot fi delegate directorilor: - stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societtii; - stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificrii financiare; - numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor; - supravegherea activittii directorilor; - pregtirea raportului anual, organizarea activittii adunrii generale a actionarilor si implementarea hotrrilor acesteia. Consiliul de administratie va delega conducerea societtii mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie; presedintele consiliului de administratie poate fi si director general. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor msurilor aferente conducerii societtii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul act constitutiv, consiliului de administratie si adunrii generale a actionarilor. Modul de organizare a activittii directorilor va fi stabilit prin decizia consiliului de administratie. Consiliul de administratie este nsrcinat cu supravegherea activittii directorilor. Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativ a societtii. Directorii vor informa consiliul de administratie n mod regulat si cuprinztor asupra operatiunilor ntreprinse si asupra celor avute n vedere. Directorii pot fi revocati oricnd de ctre consiliul de administratie. n cazul n care revocarea survine fr just cauz, directorul n cauz este ndrepttit la plata unor daune-interese. Directorul general reprezint societatea n raport cu tertii si n justitie. Remuneratia directorilor va fi stabilit de consiliul de administratie. Personalul este angajat de ctre directorul general. Drepturile si obligatiile personalului societtii sunt stabilite de ctre directorul general prin negociere, n conditiile contractului colectiv de munc si ale prevederilor legale n vigoare. Administrarea si reprezentarea societtii se fac pe o perioad de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia, conform art. 134, alin. 5, 6 si 7, din Legea nr. 31/1990, republicat. Societatea comercial este condus de adunarea general a actionarilor. Adunrile generale sunt ordinare si extraordinare. Convocarea adunrilor generale ordinare si extraordinare se face conform procedurii stabilite prin Legea nr. 31/1990, R, modificat si completat. Competentele adunrilor generale ordinare si extraordinare sunt cele stabilite prin Legea nr. 31/1990, R, modificat si completat. Adunarea general extraordinar va putea delega consiliului de administratie exercitiul atributiilor sale mentionate n art. 113, lit. b), c), e), f) si i). Adunarea general a actionarilor ncredinteaz organizarea, conducerea executiv si gestionarea activittii comerciale consiliului de administratie, precum si directorilor. Conditiile pentru validarea deliberrilor n adunarea general a actionarilor si modul de exercitare a dreptului la vot sunt prevzute de Legea nr. 31/1990 republicat si modificat conform prevederilor Legii nr. 451/2006 si O.U.G. 82/2007. VII. Participarea la beneficii si pierderi va fi proportional cu cota de participare la capitalul social, n conditiile mentionate n actul constitutiv si stabilite de adunarea general a actionarilor. VIII. Durata societtii este nelimitat. IX. Societatea poate nfiinta filiale si sucursale n tar si strintate, cu respectarea prevederilor legale. De asemenea, societatea poate nfiinta retele de magazine, depozite, puncte de lucru, birouri, localuri, n orice localitate din tar, n spatii proprii, nchiriate sau atribuite. Amortizarea fondurilor fixe ale societtii comerciale se va face prin aplicarea unor norme stabilite de actionari si aprobate de adunarea general a acestora. Aceste norme se vor stabili n baza reglementrilor n vigoare, tinnd cont de uzura fizic si moral a acestora si de politica de modernizare si retehnologizare. Societatea comercial va tine evidenta contabil la zi si va ntocmi bilantul contabil si contul de beneficii si pierderi n conformitate cu legea si normele Ministerului Finantelor. Beneficiul societtii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea general a actionarilor. Din beneficiul astfel stabilit se va deduce o cot de 5 % pentru fondul de rezerv, pn se ajunge la 1/5 din capital, precum si impozitul legal datorat ctre stat. Repartizarea dividendului se face pe o actiune si se nmulteste cu numrul actiunilor ce apartin fiecrui actionar. Plata dividendelor se face n cel mult 60 zile de la aprobarea bilantului anual n adunarea general a actionarilor.

Suportarea pierderilor de ctre actionari se face n limita fondului de rezerv constituit si, n caz c acesta este depsit, se suport de ctre actionari, proportional cu numrul actiunilor. Societatea comercial va tine toate registrele prevzute de Legea nr. 31/1990, republicat. X. Societatea este auditat de Societatea Comercial KPMG AUDIT - S.R.L. cu sediul n Bucuresti, Calea Serban Vod nr. 133, sectorul 4, nmatriculat la Oficiul registrului comertului cu nr. J 40/4439/2000, reprezentat de doamna Giurcneanu I. Aura-Stefania. Mandatul acordat auditorului financiar este valabil pn la data de 8.07.2008. XI. Dizolvarea si lichidarea societtii se vor face conform Legii nr. 31/1990, republicat. XII. Exercitiul economico-financiar ncepe cu 1 ianuarie si se ncheie la 31 decembrie ale fiecrui an. XIII. Litigiile aprute ntre prtile contractante pot fi solutionate de instantele judectoresti de drept comun din Romnia sau de Comisia de arbitraj de pe lng Camera de Comert si Industrie Buzu. XIV. Alte precizri: Societatea va asigura bunurile sale contra riscurilor, incendiilor, inundatiilor, furturilor etc. Aceast asigurare va fi fcut pentru valoarea de nlocuire a bunurilor respective. Primele de asigurare vor fi pltite de societate. Prezentul nscris a fost redactat astzi, 8.01.2008, n trei exemplare, de Compartimentul de asistent al Oficiului Registrului Comertului de pe lng Tribunalul Buzu si semnat de reprezentantul adunrii generale a actionarilor.