Universitatea din Bucuresti Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Specializarea: Asistență Socială Anul I, Seria I, Grupa 2

Studiu de caz

Profesor coordonator: Lector univ. dr. Sofrone Mihaela Student: Creţu Mihaela Alina

2012

S. S. Aceştia deţin o garsonieră. O. S. mamă a doi copii. Obiective pe termen scurt: -consiliere psiholigică pentru copiilor. Cazul a fost sesizat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială. S. proprietate înregistrată pe numele P. în vârstă de 10 ani. soţul M. Nevoi : . .. -lipsa veniturilor necesare asigurării unui trai decent. achiziţionării celor necesare creşterii şi dezvoltării lor de asemenea aceştia sunt predispuşi la abandon şcolar. a decedat în urmă cu patru săptămânii. -consiliere pentru copii în vederea prevenirii abandonului şcolar. femeie în vârstă de 35 de ani.afective.Emoţional. -nivel de trai scăzut. însă aceasta nu are în prezent un loc de muncă.Economico-financiare.P. de bunica maternă. -consiliere psihologică pentru mamă. acesta poate determina probleme de ordin psihologic. Pe de altă parte nevoia emoţionalafectivă a copiilor se datorează decesului lui M.S. S. poate conduce la situaţia inposibilităţii întreţinerii celor doi copii... în vârstă de 12 ani şi I. . Pe de o parte nesatisfacerea nevoilor economico-financiare. Ambii copii sunt minori. -lipsa salariului tatălui. Probleme identificate: -lipsa unui loc de muncă pentru P. S.

La finalul soluţionării cazului. eliminând şi pericolul unui abandon şcolar. el doar ajutându-i pe beneficiari să-şi dezvolte capacităţile de adaptare. Rolul asistentului social în soluţionarea cazului este acela de îndrumător. consilier. Copiilor li se vor prezenta centrele care au în componenţa serviciilor lor şi programe „after-school”. Obiective pe termen lung: -integrarea copiilor în centre de zi. Acestea îi vor ajuta să depăşească mai uşor perioada dificilă prin care trec. ei putând apela din nou. tip after-school. iniţiator. Împreună vor stabili şi câteva întâlniri de consiliere. să-şi însuşească abilităţi.-consiliere din perspectivă socială. Asistentul social nu este perosana ce rezolvă problemele celor în nevoie. alocaţia pentru familie monoparentală). Astfel. prin încadrarea mamei într-un loc de muncă. beneficiarii vor fi informaţi cu referirea la faptul că legătura cu serviciile de specialitate nu se termină în acel moment. După parcurgerea acestor paşi. implicându-i în activităţi extraşcolare care le va umple timpul liber. . metode prin care pot depăşi greutăţile pe care probabil le vor înfrunta. -monitorizarea familiei în vederea progreselor întregistrate pe parcursul intervenţiei. în care beneficiarii au fost monitorizaţi se va realiza şi o evaluare. Mamei i se va acorda ajutor în vederea soluţionării problemei datorată lipsei locului de muncă. Planul de intervenţie: Asistentul social împreună cu familia vor încerca să rezolve probleme ivite cu ajutor serviciilor de specialitate. -acordarea de prestaţii (venitul minim garantat. familia îşi va recăpata independenţa făcând posibilă atât întreţinerea copiilor cât şi a casei acestora. -menţinerea legăturii cu bunica maternă. -îndrumarea mamei spre un loc de muncă adecvat pregătirilor ei profesionale. care le va facilita clarificarea situaţiei în care se află şi de asemenea. dar şi al benificiilor. li ve vor oferii benecifii fiind reprezentate de sune de bani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful