Universitatea din Bucuresti Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Specializarea: Asistență Socială Anul I, Seria I, Grupa 2

Studiu de caz

Profesor coordonator: Lector univ. dr. Sofrone Mihaela Student: Creţu Mihaela Alina

2012

S. a decedat în urmă cu patru săptămânii.afective. S.. proprietate înregistrată pe numele P. Cazul a fost sesizat Direcţiei Generale de Asistenţă Socială. -consiliere pentru copii în vederea prevenirii abandonului şcolar. Pe de o parte nesatisfacerea nevoilor economico-financiare. Pe de altă parte nevoia emoţionalafectivă a copiilor se datorează decesului lui M. S.S. S. soţul M. poate conduce la situaţia inposibilităţii întreţinerii celor doi copii. S. mamă a doi copii... Probleme identificate: -lipsa unui loc de muncă pentru P. -lipsa salariului tatălui. O. Nevoi : .Economico-financiare.Emoţional. S. în vârstă de 10 ani. . în vârstă de 12 ani şi I. femeie în vârstă de 35 de ani.P. Ambii copii sunt minori. -consiliere psihologică pentru mamă. -nivel de trai scăzut. Aceştia deţin o garsonieră. acesta poate determina probleme de ordin psihologic. însă aceasta nu are în prezent un loc de muncă. de bunica maternă. achiziţionării celor necesare creşterii şi dezvoltării lor de asemenea aceştia sunt predispuşi la abandon şcolar. . Obiective pe termen scurt: -consiliere psiholigică pentru copiilor. -lipsa veniturilor necesare asigurării unui trai decent.

Asistentul social nu este perosana ce rezolvă problemele celor în nevoie. La finalul soluţionării cazului. -monitorizarea familiei în vederea progreselor întregistrate pe parcursul intervenţiei. să-şi însuşească abilităţi. . Acestea îi vor ajuta să depăşească mai uşor perioada dificilă prin care trec. beneficiarii vor fi informaţi cu referirea la faptul că legătura cu serviciile de specialitate nu se termină în acel moment. Mamei i se va acorda ajutor în vederea soluţionării problemei datorată lipsei locului de muncă. familia îşi va recăpata independenţa făcând posibilă atât întreţinerea copiilor cât şi a casei acestora.-consiliere din perspectivă socială. iniţiator. el doar ajutându-i pe beneficiari să-şi dezvolte capacităţile de adaptare. Rolul asistentului social în soluţionarea cazului este acela de îndrumător. alocaţia pentru familie monoparentală). -menţinerea legăturii cu bunica maternă. Planul de intervenţie: Asistentul social împreună cu familia vor încerca să rezolve probleme ivite cu ajutor serviciilor de specialitate. eliminând şi pericolul unui abandon şcolar. consilier. -îndrumarea mamei spre un loc de muncă adecvat pregătirilor ei profesionale. ei putând apela din nou. Împreună vor stabili şi câteva întâlniri de consiliere. prin încadrarea mamei într-un loc de muncă. tip after-school. metode prin care pot depăşi greutăţile pe care probabil le vor înfrunta. Astfel. Copiilor li se vor prezenta centrele care au în componenţa serviciilor lor şi programe „after-school”. După parcurgerea acestor paşi. care le va facilita clarificarea situaţiei în care se află şi de asemenea. în care beneficiarii au fost monitorizaţi se va realiza şi o evaluare. implicându-i în activităţi extraşcolare care le va umple timpul liber. li ve vor oferii benecifii fiind reprezentate de sune de bani. Obiective pe termen lung: -integrarea copiilor în centre de zi. -acordarea de prestaţii (venitul minim garantat. dar şi al benificiilor.