Sunteți pe pagina 1din 10

Provizioane

S.C.ES. Desing se afla,la sfirsitul exercitiului financiar N,in litigiu cu un tert pentru daune in suma de 70.000 lei pretinse de acesta din urma.In exercitiul financiarN+1litigiul este pierdut pentru suma de 40.000 lei care se plateste prin banca. 1) In exercitiul financiar N se inregistreaza 1.1)Constituirea provizionului pentru litigii. 6812Cheltuieli de exploatare privind =1511 Provizioane pentru litigii provizioanele 2)In exercitiul financiar N+1 se inregistreaza: 2.1)Plata daunelor catre terti pe baza Hotararii judecatoresti si a Extrasului de cont: 6588Alte cheltuieli de exploatare = 5121Conturi la banci in lei Sau se poate plati din caserie 6581Despagubiri,amenzi si penalitati=5311Casa in lei 2.2)Anularea provizionului pentru litigiu,ramas fara obiect; 1511Provizioane pentru litigii =7812Venituri din provizioane 70.000 40.000 40.000

70.000

2.S.C.ES. Desing se afla la sfirsitul exercitiului financiar,in litigiu cu un client pentru suma de8.000lei reprezentind marfuri livrate si neincasate.In exercitiul financiar urmator litigiul este cistigat pentru suma de 5.000lei care se platestede catre client prin banca(in contabilitatea entitatii economice inregistrindu-se incasarea sumei de5.000) 1)In exercitiul financiar N se inregistreaza: 1.1)Se inregistreaza separarea clientilor incerti de clienti,scoaterea in evidenta a clientilor aflati in litigiu(evidentierea distincta a clientilor in litigiu): 4118Clienti incerti sau in litigiu =4111Clientii 8.000 1.2)Constituirea provizionului pentru litigii: 6812 Cheltuieli de exploatare privind =1511 Provizioane pentru litigii provizioanele 2 In exercitiul financiar N+1 se inregistreaza: 2.1.) Se inregistreaza stingerea creantelor fata de clienti pe baza Hotaririi judecatoresti si a ordinului de plata: 8.000

= 4118 Clienti incerti sau in litigiu

8.000

5121 Conturi la banci in lei 5.000 654 Pierderi din creante si debitori diversi 3.000 2.2.)Se inregistreaza anularea provizionului pentru litigiu ramas fara obiect: 1511 Provizioane pentru litigii = 7812 Venituri din provizioane 8.000 La sfirsitul exercitiului financiar N, S. C. ES Desing dispune constituirea unui provizion in valoare de 6.000 pentru litigiulintervenit cu unul din colaboratorii sai externi, procesul aflindu-se pe rol.In exercitiul financiar N + 1 procesul continua si se estimeaza ca societatea va fi obligata la plata sumei de 8.000 lei colaboratorului extern cu care se afla in litigiu.In exercitiul financiar N + 2 procesul se incheie, pronuntindu-se hotarirea judecatoreasca ce ramine definitiva prin care se stabileste ca unitatea patrimoniala va plati in numerar colaboratorului extern suma de 8.200 lei. 1. In exercitiul financiar N se inregistreaza: 1.1) Constituirea provizionului pentru litigiul in curs de desfasurare in valoare de 6.000 lei 6812 Cheltuieli de exploatare privind = 1511 Provizioane pentru litigii 6.000 provizioanele 1.2) inchiderea contului de cheltuieli cu afectarea rezultatului: 121 Profit si pierdere = 6812 Cheltuieli de exploatare 6.000 privind provizioanele 2.) In exercitiul financiar N +1 se inregistreaza: 2.1) Majorarea provizionului conform estimarii facute cu suma de 200 lei : 6812Cheltuieli de exploatare privind = 1511 Provizioane pentru litigii 200 provizioanele 2.2) Inchiderea contului de cheltuieli: 121 Profit si pierdere = 6812 Cheltuieli de exploatare privind 200 provizioanele' 3.) In exercitiul financiar N + 2 se inregistreaza: 3.1.)Se inregistreaza plata colaboratorului extern pe baza Hotaririi judecatoresti in suma de 8.200 lei: 621 Cheltuieli cu colaboratorii = 5311 Casa in lei 8.200 3.2) Anularea provizionului pentru litigiu,ramas fara obiect: 1511 Provizioane pentru litigii = 7812Venituri din provizioane 3.3.) Inchiderea contului de cheltuieli: 121 Profit si pierdere =621Chelt.cu colaboratorii 3.4.) Inchiderea contului de venituri : 7812 Venituri din provizioane = 121 Profit si pierdere 8.000 8.200 8.000

4. Se constituie un provizion pentru garantii acordate clientilor in valoare de 7.000 lei conform prevederilor din contracte ( in perioada de garantie se constituie provizioane pentu garantii, pentru

eventuale defectiuni constatate de clienti pornind de la defectiunile din anii precedenti ). In perioada de garantie se efectueaza remedieri: a) in valoare de 5.500 lei b) in valoare de 7.700 lei c) respectiv reparatii in valoare de 7.000 lei , din care 5.500 lei cheltuieli cu materiale consumabile si 1.500 lei cheltuieli cu salariile. Varianta a) 1. 1.Se inregistreaza constituirea provizionului 6812Cheltuieli de exploatare privind provizioanele = 1512 Provizioane pentru garantii 7.000

2.Se inregistreaza efectuarea remedierilor in perioada de garantie ( factura ) 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 3. Se inregistreaza utilizarea partiala a provizionului constituit anterior 1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor = 7812Venituri din provizioane 5.500 = 401 Furnizori 5.500

4.Se inregistreaza anularea provizionului pentru diferenta neacoperita,la expirarea perioadei de garantie 1512Provizioane pentru garantii acordate clientilor Varianta b) 1Se inregistreaza constituirea provizionului 6812 Cheltuieli de exploatare privind = Provizioane pentru garantii provizioanele acordate clientilor 2.Se inregistreaza efectuarea remedierilor in perioada de garantie (factura) 628 Alte cheluieli cu serviciile executate = 401 Furnizori de terti 3. Se inregistreaza utilizarea provizionului pentru acoperirea remedierilor 1512Provizioane pentru garantii acordate clientilor = 7812 Venituri din provizioane 7.000 = 7812 Venituri din provizioane 1.500

7.700

7.000

Varianta c) 1) In exercitiul financiar N se inregistreaza : 1.1. Se inregistreaza constituirea provizionului 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele = 1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor 7.000

1.2.) Inchinderea contului de cheltuieli (decontarea cheltuielilor cu provizionul la sfirsitul perioadei de gestiune ,anul N ) 121 Profit si pierdere = 6812 Cheltuieli de exploatate privind provizioanele 7.000.

2) In exercitiul financiar N +1: 2.1.) Se inregistreaza efectuarea cheltuielilor cu reparatiile in perioada de grantie in suma de 7.000 lei a) inregistrarea cheltuielilor cu materialele consumabile in valoare de 5.500 lei 602 Cheltuieli cu materialele consumabile = 302 Materialeconsumabile 5.500

b) inregistrarea cheltuielilor cu salariile in valoare de 1.500 lei: 641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal salarii datorate 1.500

2.2) Se inregistreaza inchiderea conturilor de cheltuieli ( decontarea cheltuielilor la sfirsitul exercitiului financiar N +1): 121 Profit si pierdere = % 7.000

602 Cheltuieli cu materialele 5.500 Consumabile 641 Cheltuieli cu salariile 1.500 personalului 2.3) Se inregistreaza virarea la venituri a provizionului constituit anterior 1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor = 7812 Venituri din provizioane 7.000

7812 Venituri din provizioane

= 121 Profit si pierdere

7.000

5.S.C.ES.Desing vinde in exercitiul financiar N produse finite in valoare de 600.000 lei TVA 24%, pentru care acorda garantie de un an .Procentul mediu de cheltuieli cu remedierile livrarilor cu termen de garantie ,realizat in exercitiul financiar procent N-1,este de 2%. In exercitiul financiar N+1 ,pina la momentul iesirii din garantie ,se efectueaza cheltuieli cu remedierile la produsele cu termen de garantie livrate in exercitiul financiar N,conform unei facturi (emise de o unitate de service agreata) in valoare de 8.000 lei,TVA 24% 1.) In exercitiul financiar N se inregistreaza: 1.1) Livrarea produselor finite catre clienti. 4111Clienti =

% 701Venituri din vinzarea produse finite 4427 TVA colectata

744.000 600.000 144.000

1.2.) Constituirea ,la sfirsitul exercitiului financiar N,a provizionului pentru garantiile acordate clientilor ,in baza procentului mediu de cheltuieli cu remedierea produselor livrate cu termen de garantie ( 600.000 x 2% = 12.000 lei ) 6812Cheltuieli de exploatare privind provizioanele = 1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor 12.000

2.) In exercitiul financiar N + 1: 2.1) Inregistrarea cheltuielilor cu remedierea defectiunilor ,conform facturii prestatorului: % 611Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 4426 TVA deducibila = 401Furnizori 9.920 8.000 1.920

2.2) Anularea provizionului pentru garantii acordate clientilor ca urmare a raminerii lui fara obiect 1512 Provizioane pentru garantii acordate = 7812 Venituri din provizioane 12.000 clientilor

6. S.C.ES.Desing produce aparatura electronica pentru care la vinzare acorda o perioada de garantie de un an. Pentru remedierea eventualelor defectiuni neimputabile intervine in aceasta

perioada (exercitiul financiar N ), entitatea economica va constitui un provision in valoare de 15.000 lei .In perioada de garantie ca urmare a reclamatiilor primate de la clienti se estimeaza ca societatea va fi obligate ca in exercitiul financiar N + 1 sa efectueze remedieri in valoare de 15.500lei .Cumparatorul care solicita remedierea defectiunilor aparute in perioada de garantie se afla intr-o localitate in care unitatea producatoare nu are reprezentanta proprie, in aceasta situatie lucrarile de reparatii fiind effectuate de catre o terta entitate economica,facturindu-le producatorului la valoarea de 15.700 lei TVA 24%. a) Operatiuni in exercitiul financiar N 1) Se inregistreaza constituirea provizionului in suma de 15.000lei . 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 2) Inchiderea contului de cheltuieli. 121 Profit si pierdere = 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 15.000 = 1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor 15.000

b)Operatiunea inexercitiul financiar N+1 1) Se inregistreaza majorarea provizionului cu suma de 500 lei: 6812Cheltuieli de exploatare privind provizioanele = 1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor 500

2) Se inregistreaza efectuarea remedierilor in perioada de garantie ( factura -15.700 lei TVA 24%) % 628 Alte cheltuieli cuserviciile executate de terti 4426 TVA deductibila 3) Se inregistreaza anularea provizionului constituit anterior pentru garantii acordate In suma de 15.500lei . 1512Provizioane pentru garantii acordate clientilor = 7812 Venituri din provizioane 15.500 = 401 Furnizori 19.468 15.700 3.768

4) Se inregistreaza inchiderea conturilor de cheltuieli : 121Profit si pierdere =

16.200 15.700 500

628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 6812Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 5) Se inregistreaza inchiderea contului de venituri . 7812 Venituri din provizioane = 121 Profit si pierdere

15.500

7.S.C.ES.Desing constituie la sfirsitul exercitiului un provision pentru dezafectarea imobilizarilor corporale si alte achizitii similare in valoare de 50.000 lei, valoarea activului inclusa in costul activului amortizindu-se de doua ori. a) Operatiuni in exercitiul financiar N 1) Se inregistreaza constituirea provizionului pentru dezafectarea inclusa in costul activului in suma de 50.000 lei: 213 Instalatii tehnice ,mijloace de transport animale si plantatii = 1513 Provizioane pentru 50.000 dezafectarea imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea

b) Operatiuni in exercitiul financiar N +1 1) Se inregistreaza cheltuielile cu amortizarea in suma de 25.000 lei: 6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea Imobilizarilor = 2813Amortizarea instalatiilor 25.000 mij.de transport animalelor si plantatiilor

2) Se inregistreaza anularea provizionului pentru dezafectarea ca urmare a raminerii lui fara obiect: 1513 Provizioane pentru dezafetarea imobilizari = 7812 Venituri din provizioane 25.000 corp si alte actiuni similare legate de acestea

c) Operatiuni inexercitiul financiar N +2 1) Se inregistreaza cheltuielile cu amortizarea in suma de 25.000 lei. 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea instalatiilor , mij.de transport ,animalelor si plantatiilor 25.000

2) Se inregistreaza anularea provizionului pentru dezafectare ca urmare a raminerii lui fara obiect: 1513 Provizioane pentru dezafectarea imobilizari = 7812 Venituri din provizioane corporale si alte actiuni similare legate de acestea 25.000

Nota: Daca initial provizionul a fost inclus in costul activului , darn u s-a amortizat Inregistrarea diminuarii valorii activului este urmatoarea. 1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizari = 213Instalatii tehnice,mij. 50.000 corporale si alte actiuni legate de acestea de transport ,animale si plantatii

8 . S.C.ES.Desing hotaraste restringerea activitatii din mai multe sectii pentru exercitiul financiar urmator ,situatie in care in contabilitate se va inregistra constituirea unui provision Pentru restructurare la sfirsitul exercitiului financiar N.Pentru personalul afectat de restructurare Se efectueaza plati compensatorii in exercitiul financiar N +1,in suma de 1.300.000 lei. a) Operatiuni in exercitiul financiar N 1) Se inregistreaza constituirea provizionului pentru restructurare in suma de 1.300.000 lei. 6812Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 2) Inchiderea contului de cheltuieli 121 profit si pierdere = 1514 Provizioane pentru 1.300.000 restructurare = 6812 Cheltuieli de exp. 1.300.000 privind provizioanele

b) Operatiuni in exercitiul financiar N +1 1) Se inregistreaza datoria catre personal in suma de 1.300.000 lei. 6588Alte cheltuieli de exploatare = 4281 Alte datorii in legatura cu personalul 1.300.000

2) Se inregistreaza plata compensatiilor catre personal 4281Alte datorii in legatura cu personalul = 5121 Conturi la banci in lei 1.300.000

3) Se inregistreaza anularea provizionului constituit anterior pentru restructurare ramas fara obiect 1514 Provizioane pentru restructurare = 7812Venituri din provizioane 1.300.000

4) Se inregistreaza inchiderea contului de cheltuieli: 121Profit si pierdere 5) Se inregistreaza inchiderea contului de venituri: 7812Venituri din provizioane = 121Profit si pierdere 1.300.000 = 6588 Alte cheltuieli de exp. 1.300.000

9. S.C.ES.Desing constituie la sfirsitul exercitiului financiar N un provision pentru impozite in suma de 1.850 lei pentru penalitatile probabile calculate in urma neachitarii la termen a unor datorii ( impozite) .In exercitiul financiar urmator N+1 ,entitatea achita penalitatile calculate in suma de 1.700 lei. a) Operatiuni in exercitiul financiar N 1) Se inregistreaza constituirea provizionului pentru impozite in suma de 1.850 lei: 6812Cheltuieli de exploatare privind provizioanele = 1516 Provizioane pentru impozite 1.850

2)Inchiderea contului de cheltuieli: 121 Profit si pierdere b) Operatiuni in exercitiul financiar N +1 1) Se inregistreaza plata penalitatilor: 6581Despagubiri ,amenzi si penalitati = 5121 Conturi la banci in lei 1.700 = 6812 Cheltuieli de exp. 1.850 privind provizioanele

2) Se inregistreaza anularea provizionului constituit anterior pentru impozite ramas fara obiect . 1516 Provizioane pentru impozite = 7812 Venituri din provizioane 1.850

3) Se inregistreaza inchiderea contului de cheltuieli: 212Peofit si pierdere = 6581Despagubiri ,amenzi 1.700 si penalitati 1.850

4) Se inregistreaza inchiderea contului de venituri: 7812Venituri din provizioane = 121Profit si pierdere

10