Sunteți pe pagina 1din 7

Introducere in marketing

True/False Indicate whether the sentence or statement is true or false. A1. In mediul concurential actual firmele trebuie sa aleaga segmentele pentru care au avantajul concurential cel mai mare. A2. Cumpararea unui produs este comoda datorita comertului electronic. F3. Cumpararea on-line a unui produs prin internet este interactiva. A4. Sponsorizarile pentru continutul site-ului sunt o alta forma de reclama pe internet. A5. Printre obtacolele pe care comerciantii online le au de infruntat se numara securitatetea datelor firmei si conturilor clientilor. F6. Factorii macromediului influenteaza toti ceilalti factori din micromediu si indirect pe organizatia analizata. A7. Decizie de cumparare este doar o etapa a procesului decizional de cumparare, in care consumatorul achizitioneaza efectiv produsul. A8. Planificarea strategica poate aduce beneficii tuturor tipurilor de firme, mari sau mici, nou infiintate sau mature. Multiple Choice Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question. 9. Cand resursele companiei sunt limitate, in loc sa incerce sa acopere un procent redus dintr-o piata vasta firmele incearca sa obtina un procent mare dintr-un segment mic de piata folosind: a. comertul nediferentiat b. comertul diferentiat c. marketingul concentrat d. demarketingul 10. Este eroare majora de pozitionare pe piata pe care o companie trebuie sa o evite: a. suprapozitionarea b. ultrapozitionarea c. pozitionarea fata de concurenta d. pozitionarea in avans???? 11. Aparitia notiuni de segment de piata (masa de cumparatori ce prezinta caracteristici comune) a atras dupa sine elaborarea a trei strategii de marketing. Nu este o astfel de strategie: a. Marketing nediferentiat b. Marketing concentrat c. Marketing strategic d. Marketing diferentiat 12. Este conditie ca segmentarea pietei de catre firma sa fie eficienta: a. numarul cat mai mare de segmente descoperite

b. pertinenta segmentarii d. este eficienta oricum numai ca firmele nu cunosc importanta ei c. in cadrul segmentelor populatia sa fie cat mai eterogena??? 13. Daca o firma foloseste prea multe campanii publicitare separate in acelasi timp, creandu-se o imagine confuza in mintea consumatorilor inseamna ca eroarea majora de pozitionare pe piata pe care o face firma se numeste: a. suprapozitionare b. subpozitionare c. pozitionare confuza d. a + b + c 14. Tintirea pietei are loc: a. dupa pozitionarea pe piata b. dupa segmentarea pietei c. dupa realizarea mixului de marketing d. dupa ce firma are un grup de clienti fideli 15. ........................ reprezinta un grup mai restrans obtinut in urma divizarii unui segment de piata in subsegmente sau prin definirea unui grup cu un set distinctiv de trasaturi si care doreste o combinatie speciala de beneficii. a. segmentul de piata b. nisa de piata c. personalizarea pietii d. tintirea pietii 16. Procesul de creare, mentinere si intretinere a relatiilor cu clientii firmei, dar si cu toti ceilalti detinatori de interese (distribuitori, furnizori, etc.) este obiectul: a. marketingului direct b. marketingului serviciilor c. marketingului relational d. marketingului transactional 17. Conceptul potrivit caruia o firma ar trebui sa ia decizii de marketing tinand seama de nevoile consumatorilor, de interesele lor pe termen lung, de nevoile firmei si de interesele de perspectiva ale societatii in ansamblu este: a. marketing relational b. marketing direct c. marketing social???????????????? d. marketingul serviciilor 18. Marketingul modern reprezinta a. satisfacerea consumatorilor b. maximizarea profitului c. satisfacerea consumatorilor contra unui profit d. incheierea unor tranzactii profitabile

19. Procesul de creare si mentinere a unui echilibru strategic intre obiectivele si capacitatile organizatiei si ocaziile de piata in continua schimbare constituie: a. marketingul operational b. planificarea strategica c. mixul de marketing d. sincromarketingul 20. Misiunile nu trebuie: a. sa fie realiste b. sa fie specifice c. schimbate des d. sa fie motivante, fara sa se refere la obtinerea de profituri 21. Obiectivele strategice trebuie sa fie: a. testate b. rigide c. ambigue d. masurabile 22. Planul strategic defineste: a. demarketing b. mixul de marketing c. misiunea si obiectivele generale ale companiei d. sistemul informational de marketing 23. Un segment de piata consta in: a. consumatori care raspund la fel unui set dat de eforturi de marketing.???????? b. consurenti strategici care copiaza modul de abordare a pietelor c. consumatori care raspund diferit unui set dat de eforturi de marketing. d. consumatori care raspund la fel unui set dat de eforturi de marketing si in aliantele strategice ale organizatiei 24. Verificarea performantelor actuale in functie de planul anual si luarea de masuri corective acolo unde este necesar reprezinta controlul: a. operational b. strategic c. individual d. de grup 25. Un instrument major pentru controlul strategic care consta intr-o examinare cuprinzatoare, sistematica, independenta si periodica a mediului, obiectivelor, strategiilor si activitatilor unei companii pentru a determina zonele problema si oportunitatile reprezinta: a. mixul de marketing

b. auditul de marketing c. miopia de marketing d. marketingul operational 26. Totalitatea activitatilor si produselor unei organizatii formeaza: a. misiunea organizatiei b. auditul de marketing c. portofoliul organizatiei d. planul strategic 27. Retea care conecteaza oamenii dintr-o companie unul cu celalalt si cu reteaua companiei constituie: a. internetul firmei b. extranetul firmei c. web marketing d. intranetul firmei 28. Factorii din exteriorul organizatiei care influenteaza direct capacitatea firmei de a-si desfasura activitatea formeaza: a. micromediul b. macromediul c. micromarketingul d. macromarketingul 29. Totalitatea factorilor din interiorul sau exteriorul organizatiei care influenteaza activitatea acesteia direct sau indirect, pe termen lung sau scurt constituie: a. micromediul b. sistemul informetional de marketing c. mediul de marketing d. planificarea strategica 30. Micromediul reprezinta totalitatea factorilor care afecteaza activitatea firmei: a. indirect, pe termen lung si slab b. direct, permanent si slab c. direct si puternic d. direct, permanent si puternic 31. Grupul care au o influenta directa (prin contact nemijlocit) asupra atitudinilor si comportamentului unei persoane reprezinta: a. grup de adeziune b. grup de referinta c. liderii de opinie d. centrul de cumparare

32. Ansamblul persoanelor si unitatilor care participa la procesul decizional de cumparare desfasurat in cadrul unei firme reprezinta: a. grup de adeziune b. grup de referinta c. liderii de opinie d. centrul de cumparare 33. Acei indivizi din cadrul unui grup de referinta care, datorita unor abilitati speciale, a cunostintelor pe care le poseda, a personalitatii sau a altor caracteristici exercita o influenta puternica asupra celorlalti membri ai grupului se numesc: a. lideri de opinie b. grup de adeziune c. acceptanti timpurii d. centru de cumparare 34. Membrii centrului de achizitionare al unei organizatii carora le revine sarcina de a-i selecta sau aproba pe furnizorii finali se numesc: a. lideri de opinie b. formatori ai cererii c. decidenti d. grup de referinta 35. Este conditie ca segmentarea pietei de catre firma sa fie eficienta: a. numarul cat mai mare de segmente descoperite b. pertinenta segmentarii c. in cadrul segmentelor populatia sa fie cat mai eterogena d. este eficienta oricum numai ca firmele nu cunosc importanta ei 36. Mediul extern va influenta actiunile de marketing ale intreprinderii prin urmatoarele tipuri de comportamente: a. comportamentul cumparatorilor si comportamentul distribuitorilor b. comportamentul comerciantilor, comportamentul si pozitia concurentei c. comportamentul cumparatorilor si comportamentul guvernamental d. toate variantele de la punctul a, b, c 37. Este element al macromediului: a. micromediul b. micromarketingul c. mediul cultural d. mediul de marketing 38. Clasa sociala poate fi operationalizata prin urmatoarele caracteristici: a. nivelul de educatie

b. ocupatia c. veniturile d. toate variantele 39. Rezumatul planului de marketing presupune: a. descrierea succinta a continutului planului b. precizarea sintetica a misiunii firmei c. lista obiectivelor de marketing d. situatia predenta de pe piata 40. Programele de actiune sunt: a. o etapa in elaborarea strategiei de marketing b. o etapa a unui plan de marketing c. o etapa in dezvoltarea noilor produse d. o etapa a ciclului de viata a unui produs 41. Analiza SWOT reprezinta: a. rezumatul planului de marketing b. analiza portofoliului de produse c. sinteza analizei mediului de marketing d. instrumentul de control al politicii de marketing 42. Conceptul de vanzare al management-marketingului pune accentul pe: a. necesitatea productiei de masa b. generarea de vanzari repetate de la clientii satisfacuti c. imbunatatirea calitatii si performantelor produsului d. utilizarea unor mijloace de promovare larga, de desfacere a ceea ce a produs o intreprindere, de convingere a cumparatorilor 43. Liderii de opinie sunt: a. persoane care, datorita unor abilitati speciale, a cunostintelor pe care le poseda, a personalitatii sau a altor caracteristici exercita o influenta puternica asupra celorlalti membri ai grupului b. persoane care iau decizia de cumparare c. persoane care realizeaza actul cumpararii la punctul de vanzare d. persoane care platesc bunurile sau serviciile cumparate sau achizitionate 44. Mediul de marketing reprezinta un concept: a. sinonim celui de mediu extern b. care include atat mediul extern cat si mediul intern c. definit de relatiile in care opereaza o firma d. sinonim celui de mix de marketing 45. Investitiile si inovatiile sunt elemente specifice prin care se poate exprima evolutia:

a. mediului economic b. mediului tehnologic c. mediului natural d. micromediului 46. Care dintre conceptele management marketingului poate duce la miopie de marketing: a. conceptul de productie b. conceptul de produs c. conceptul de vanzare d. conceptul de promovare 47. Mediul demografic presupune: a. structura pe grupe de varsta a populatiei b. nivelul de instruire al populatiei unei tari c. resursele naturale si clima d. inovatiile si inventiile din domeniul de interes al organizatiei Yes/No Indicate whether you agree with the sentence or statement. NU48. Analiza BCG este o metoda pentru clasificarea stilurilor de viata? DA49. Analiza BCG este o sinteza a analizei mediului de marketing? NU50. Analiza BCG este o metoda de analiza a portofoliului de produse (portofolilului de activitati), ca si analiza SWOT?

S-ar putea să vă placă și