Sunteți pe pagina 1din 1

Institutie

ADEVERINTA DE PRACTICA

Prin prezenta se adevereste ca studentul/ studenta ..........................................................din cadrul


Facultatii.............................................a efectuat un numar de .......ore de practica in
departamentul ..................................................in perioada ........................................................, sub
supravegherea ....................................................................

Observatii ale activitatii de practica:


..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...................................................

Semnatura

Stampila

Data