Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iaşi

LUCRARE PENTRU CERTIFICAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE NIVEL 3
-Tehnician Electrotehnist-

Îndrumător: Prof. Dănila Cristina

Elev: Pruteanu Bogdan-Andrei Clasa a XIII-a G

2012

1

EXPLOATAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA TRANSFORMATOARELOR DE PUTERE

2

...............................................................2 REPARAREA TRANSFORMATOARELOR .......................................8 2............................... TRANSFORMATOARE DE PUTERE...............................................................5 1.................1.. INTRETINEREA TRANSFORMATOARELOR.....2...........1 GENERALITĂŢI............4 Capitolul 1: EXPLOATAREA TRANSFORMATOARELOR DE PUTERE.......6 Capitolul 2: ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA TRANSFORMATOARELOR DE PUTERE................................................................ 9-12 Capitolul 3: TIPURI DE DEFECTE ALE TRANSFORMATORULUI DE PUTERE......................................................................................13 Capitolul 4: ELEMENTE CONSTRUCTIVE ALE TRANSFORMATORULUI ELECTRIC....................20-23 3 ...............................................8 2.......14-19 Capitolul 5: ÎNCERCĂRILE TRANSFORMATORULUI DUPĂ REPARARE...........................5 1............CUPRINS: Argument.............................................

care este efectuat de către personalul de exploatare ce vizează starea tuturor elementelor componente ale transformatorului În Capitolul 3 se poate observa scopul încercărilor transformatorului după reparare. Omul ramane insa cu supravegherea generala a functionarii instalatiilor automatizate si cu adoptarea deciziilor si solutiilor de perfectionare si automatizare. Doresc sa fac dovada gradului de pregatire in meseria de „tehnician in instalatii electrice". care este de a controla calitatea reparaţiei şi de a preciza parametrii transformatorului reparat.IASI consider ca se incadreaza in contextul celor exprimate mai sus. reprezentand echipamente si aparate de automatizare. Se constata astfel ca la un anumit stadiu de dezvoltare a proceselor de productie devine necesar ca o parte din functiile de conducere sa fie transferate unor echipamente si aparate destinate special acestui scop. dar necesita un efort intelectual important. ca și mașinile electrice de curent alternative. Le intalnim in forma monofazata sau trifazata. pe legea Inducției electromagnetice. Transformatorul electric prezintă importanța și din punct de vedere teoretic. Pe de alta parte unele procese tehnice se desfasoara rapid. intrucat masinile motoare asigura transformarea diferitelor forme de energie din natura in alte forme de energie direct utilizabile pentru actionarea masinilor unelte care executa operatiile de prelucrare a materialelor prime si a semifabricatelor.ARGUMENT Mecanizarea proceselor de producţie a constituit o etapa esentială în dezvoltarea tehnologie şi a condus la uriaşe creşteri ale productivităţii muncii. omul îndeplineste în principal funcţia de conducere a proceselor tehnologice de productie. Lucrarea de fata realizata la sfarsitul perioadei de perfectionare profesionala in cadrul Colegiului Tehnic “Dimitrie Leonida” . cunostinte dobandite in cadrul disciplinei de invatamant studiate in liceu. În Capitolul 1 este prezentată exploatarea transformatoarelor de putere având în vedere punerea în funcţiune a transformatoarelor. În Capitolul 2 este redată întreţinerea şi repararea transformatoarelor de putere din punct de vedere al controlului. montarea si verificarea acestora. Operatiile de conducere nu necesita decat un efort fizic redus. După etapa mecanizarii. el sta la baza teoriei tuturor mașinilor. Datorită mecanizarii s-a redus considerabil efortul fizic depus de om in cazul proceselor de productie. bazandu-se. Lucrarea cuprinde trei capitole conform tematicii primite. incat viteza de reactie a unui operator uman este insuficienta pentru a transmite o comanda necesara in timp util. procese ce presupun mai multe etape de executare. capabile sa intervina intr-un sens dorit asupra proceselor asigurand conditiile de evolutie a acestora in deplina concordanta cu cerintele optime. Transformatoarele electrice joacă un rol foarte important in acționarile electrice. 4 . Etapa automatizarii presupune existenta proceselor de productie astfel concepute incat sa permita implementarea lor mijloacelor de automatizare.

starea uleiului şi a nivelului. funcţionarea releelor de protecţie. relee de protecţie şi semnalizare. După montare se fac o serie de încercări si verificări . montarea izolatoarelor.1 GENERALITĂŢI În activitatea de exploatare se disting două aspecte diferite: . montarea conservatorului şi accesoriilor. supravegherea curentă care se referă la gradul de încărcare. La o verificare periodică se urmăreşte: curentul primar şi cel secundar. În timpul funcţionării.supravegherea funcţionării transformatoarelor. 5 . zgomotelor. nivelul şi culoarea uleiului. temperatura uleiului. .Capitolul 1: EXPLOATAREA TRANSFORMATOARELOR DE PUTERE 1. legătura la priza de pământ.  în cazul în care nu este prevăzut întreruptor în circuitul primar. montarea accesoriilor de pe cuva şi capac. tensiuni şi curenţi. a trafo se efectuează următoarele operaţii de supraveghere: a). La punerea în funcţiune a transformatoarelor se vor respecta etapele procesului de montare: montarea căruciorului. starea izolatoarelor. legăturilor la borne. citirea instrumentelor de măsură. b). sarcini active si reactive.operaţiile si manevrele ce se execută prin punerea sau scoaterea din funcţiune a transformatoarelor. umplerea cu ulei. supravegherea periodică prin examinare vizuală se referă la starea cuvelor si a elementelor de circulaţie a uleiului. tensiunea primară si cea secundară. montarea radiatoarelor. mai întâi se deconectează secundarul după care se manevrează separatorul din primar. Personalul de exploatare urmăreşte executarea în termen a tuturor probelor si verificărilor prevăzute de normative. montarea circuitelor auxiliare de protecţie şi măsurare. starea barelor şi cablurilor de legătură precum şi a celorlalte legături electrice aferente transformatorului. frecvenţa. La executarea manevrelor de cuplare sau decuplare trebuie respectate următoarele reguli:  scoaterea de sub tensiune a traformatorului se face prin deschiderea mai întâi a întreruptorului si apoi a separatorului iar la cuplare se face invers. starea izolatoarelor. iar conectarea în ordine inversă. iar dacă se cuplează în paralel două trafo se respectă condiţiile de cuplare în paralel.  deconectarea trafo echipate cu întreruptoare în ambele circuite se face mai întâi pe partea sarcinii apoi pe partea alimentarii. temperaturi. etanşeitatea cuvei. în exploatare. starea silicagelului din filtrul de aer.

20 kV.Y0 – 12. cu doua înfăşurări. răcirea în ulei. b). gama pierderilor la mersul în scurtcircuit: 2760 . o parte dintre acestea se deconectează.. TRANSFORMATOARE DE PUTERE Transformatoarele de putere coborâtoare din dotarea consumatorului şi pe care acesta are dreptul sa le exploateze.. instalarea în boxele de transformator din postul de transformare al consumatorului (PT). fie în mod intermitent. 1600 kVA. din contră ele se conectează. Funcţionarea în paralel În funcţie de puterea cerută de consumator. fie în mod permanent. gama curenţilor procentuali de mers în gol: 1. 3500W. cuplate la barele colectoare prin dispozitivele de anclanşare automate a rezervei (AAR) sau prin sistemul de reglaj automat al puterii transferate (SRAP) în funcţie de curba de sarcină a consumatorului.4%. gama pierderilor la mersul în gol: 480W . ci la o reducere a sarcinii..1. Se consideră drept regim economic. în postul de transformare pot funcţiona în paralel mai multe transformatoare. grupele de conexiuni: Y – Z0 – 5. la creşterea sarcinii. gama de puteri aparent nominale: S = 100 .. Y – Y0 . Daca în post sunt instalate mai multe transformatoare..  rapoarte de transformare egale.12. acel regim de lucru la care pierderile active si reactive de putere si energie din transformatore sunt minime. 20200W. 6 . Transformatoarele aparţinând grupelor de conexiuni. 6%. gama tensiunilor procentuale de scurtcircuit: 4 . fiind diferită în perioada de vară faţă de cea de iarnă. ∆ . cu miez magnetic cu trei coloane.2. Regimul economic de funcţionare al transformatoarelor Puterea cerută de receptoarele racordate la postul de transformare uzinal variază în cursul a 24 de ore.. naturală... Pentru funcţionarea lor in paralel trebuie respectate următoarele condiţii:  grupe de conexiuni cu acelaşi indice numeric. nu se menţin toate conectate în permanenţă.  raportul puterilor nominale: sub 3:1. reglajul tensiunii fără sarcină ±5%. a).. 3. cu indici numerici 5 si 11 pot funcţiona in paralel în cazul când conexiunile sunt transpuse în mod corespunzător. Momentele conectării si deconectării se stabilesc pe baza regimului economic al funcţionării transformatoarelor. tensiunea pe partea de joasă tensiune: 380/220 V. gama de tensiuni de partea primară: 6 .  tensiuni de scurtcircuit diferite cu maximum +10% faţă de valoarea medie la toate unităţile ce trebuie sa funcţioneze în paralel.. prezintă următoarele caracteristici:             trifazate.7 ...

e).  Din contră.precum si prin efectele electrodinamice asupra miezului magnetic si a bobinajelor.prin temperaturile ridicate ce apar in înfăşurare .care se face cu ajutorul comutatorului cu ploturi cu care este dotat transformatorul. Capacitatea de supraîncărcare temporara a transferului depinde de: sarcina iniţiala. Din acest punct de vedere exista doua tipuri de transformatoare:  cele la care comutatorul se poate manevra de la distanţă in orice moment. De aceea se prevăd încă din faza de proiectare a instalaţiei respective dispozitive de protecţie reglate sa sesizeze si sa acţioneze in acest sens. pe barele de joasa tensiune si in punctul de racord al consumatorului tensiunea variază in raport cu sarcina datorită pierderilor de tensiune din transformator şi linie. Reglajul tensiunii în reţea cu ajutorul comutatorului cu ploturi al transformatorului În ipoteza unei tensiuni constante pe barele de medie tensiune ale postului de transformare. de la fata locului. in special cele asimetrice. Funcţionarea transformatorului la sarcina asimetrica nu prezintă un interes special. valorile maxime admisibile ale înfăşurărilor. Regimuri anormale de funcţionare  Funcţionarea îndelungata a transformatoarelor este garantata de furnizorul de echipament numai daca . Supraîncărcarea transformatoarelor de putere In exploatare se practica metoda de supraîncărcare a transformatoarelor pe o durata limitata pentru a face fata unor vârfuri de sarcina .  d). sub sarcina  cele la care comutatorul se poate manevra numai cu scoaterea lui de sub tensiune. întrucât valoarea curentului ce parcurge înfăşurarea depăşeşte frecvent cu peste 40%valoarea curentului nominal. prezintă un interes practic. scurtcircuitele.chiar in limitele care merg pana la curentul nominal. 7 .  De asemenea pentru izolaţia transformatorului prezintă un pericol mare apariţia unor unde de supratensiune in reţeaua de alimentare.c). Menţinut pe o durata mare. Pentru a o păstra in limitele admisibile este necesara variaţia numărului de spire . temperaturile agenţilor de răcire.in exploatare sunt respectata condiţiile prevăzute în catalogul constructorului. el conduce la deteriorarea transformatorului.

La apariţia unui defect in interiorul transformatorului trebuie sa acţioneze in funcţie de tipul defectului fie prin semnalizare. in plus starea robinetelor. deconectând transformatorul de pe sistemele de bare pe care funcţionează. Controlul are in vedere:  starea cuvei (daca nu exista găuri . străpungerea sau distrugerea garniturilor izolante la îmbinări). pierderi de ulei pe la flanşa )  starea circuitelor secundare (de protecţie. cat si prin aparatele indicatoare (ampermetre. ale transformatorului respectiv. rugină.  starea capacului (analog cuvei. voltmetre. semnalizare si comanda). scurgeri de ulei. atât vizual. termometre. in plus starea indicatorului de nivel al uleiului).turtiri. 8 . a dopurilor).fie prin trimiterea impulsurilor de comanda la bobinele de declanşare ale întrerupătoarelor. la depăşirea mărimilor electrice prescrise si care previn personalul de exploatare in vederea luării unor masuri operative. spargeri ale porţelanului).  starea aparatelor de pe transformator (siguranţele de străpungere. INTRETINEREA TRANSFORMATOARELOR Pe parcursul funcţionării transformatoarelor de putere .  starea bornelor (izolatoarelor de trecere de înalta si joasa tensiune.personalul de exploatare are obligaţia ca in timpul fiecărei ture sa facă un control exterior al stării tuturor elementelor componente ale transformatorului.  starea expandorului (analog radiatorului. in plus starea buloanelor de strângere).  starea instalaţiei de răcire.  apariţia zgomotului inadmisibil in miezul magnetic (care presupune: slăbirea presării îmbinărilor. măsura. calitatea etanşărilor).1.  starea conservatorului de ulei (analog radiatoarelor. indicatoare de nivel ale uleiului). termometrele)  starea dispozitivului de acţionarea a comutatorului (deteriorării exterioare. releul de gaze. in plus integritatea membranei şi starea dopului de aer). etanşeitatea.  starea radiatoarelor (analog cuvei.Capitolul 2: ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA TRANSFORMATOARELOR DE PUTERE 2.

Vedere de ansamblu a unui transformator de putere de 1000 kVA.2 REPARAREA TRANSFORMATOARELOR Repararea transformatoarelor se efectuează numai după retragerea lor din exploatare. 15-cutie de borne. 2-cuvă cu radiatoare. în figura 1 se reprezintă un transformator în ansamblu. 10termometru cu mercur. Demontarea transformatorului. 11conservator. desfacerea legăturilor electrice de la borne. 3cărucior de transport. 12-nivelă de ulei. ridicarea izolării. 14-termometru de contacte. precizânduse defectele observate în timpul exploatării sau indicându-se tipurile de protecţii care au acţionat la deconectarea transformatorului. Apoi se eliberează autorizaţia de lucru echipei de reparaţii. de către personalul de exploatare al staţiei sau al postului respectiv. refacerea legăturilor la instalaţia electrică. Fig. demontarea subansamblelor. 13filtru de aer. 9-izolator JT. 8-izolator IT. 5-buşon pentru curăţirea cuvei. demontarea transformatorului. deşurubări şi desfacerea legăturilor electrice. 1. Demontarea transformatorului comportă următoarele operaţii:      evacuarea uleiului. decuvarea şi demontarea părţii active. 9 . încercări. în baza foii de manevră. demontarea radiatoarelor. 4-bornă de punere la pământ.2. Procesul tehnologic al reparării cuprinde următoarele faze importante:          izolarea electrică a transformatorului de restul instalaţiei. 7buşon pentru luarea probelor de ulei. 1-capac. 6-robinet golire. 100 kV. reinstalarea transformatorului în boxă sau în celulă. a).  Pentru identificarea acestor părţi componente. cuplarea la reţea prin executarea operaţiilor indicate în foaia de manevră întocmită în acest scop. deplasarea transformatorului din boxă sau celula la atelierul de reparaţii.

astfel încât gheara să prindă numai înfăşurarea respectivă. 10 . 5-cornierele crucii. cu ajutorul macaralei este necesar sa se supravegheze ca nici o parte să nu se agaţe de pereţii cuvei. 2. Evacuarea uleiului se poate face total sau parţial în funcţie de starea lui şi de caracterul volumul reparaţiei. se leagă cu frânghie şi se agaţă de cârligul macaralei după care se deşurubează buloanele de pe flanşa inferioară. prin demontarea piuliţelor care strâng clemele de presare ale izolatoarelor. b-cruce. Între tijele ghearelor şi înfăşurare se introduc făşii de carton preşpan şi apoi se leagă toate ghearele împreună cu înfăşurarea. care se aşază în cruce una faţă de alta. 6corniere laterale de consolidare. punându-se dedesubt o tavă din tabla de oţel pentru colectarea uleiului ce se prelinge de pe partea activă. Ghearele trebuie introduse exact sub coloane distanţatori. în care scop înfăşurare se ridică puţin cu o rangă în acel loc. la intervale mici în sensul înălţimii. În cazul evacuării parţiale. se scoate de pe miezul magnetic toată izolaţia inferioară. Dispozitiv pentru scoaterea şi montarea înfăşurărilor a-gheară. apoi se desfac legăturile de izolatoare de trecere. 1-prezon. aşezându-se în ordinea scoaterii pe stelaj.  Demontarea părţii active începe cu demontarea prizelor şi a comutatorului de prize. 3-placă pentru întărirea ghearei. în care scop se leagă de ele etichete cu numerele corespunzătoare.  Demontarea subansamblurilor începe prin demontarea izolatoarelor care până la 35kV. cât si în cea de joasă tensiune şi să se numeroteze atât prizele cât şi plăcile de fixare. se face după ce s-a desfăcut legătura de la partea inferioară.  Decuvarea înseamnă scoaterea părţii active din interiorul cuvei şi aşezarea ei pe suporţii din traverse de cale ferată. Pentru scoaterea înfăşurărilor se utilizează nişte gheare ca cele din figura 2. atât în partea de înaltă tensiune. acesta se scurge până la nivelul jugului de sus al miezului magnetic. 2-tija ghearei din cornier. precum şi la comutatorul de prize. În timpul ridicării. Apoi se demontează expandorul prin desfacerea legăturii sale de la partea superioară. 4-nervură. Fig. După scoaterea tuturor înfăşurărilor. ridicându-se ţeava de pe capac. Se recomandă ca în prealabil să se schiţeze poziţia prizelor şi a pieselor de fixare.  Deşurubarea începe cu capacul cuvei. Se aduce cârligul macaralei la centrul înfăşurării şi se agaţă de el înfăşurarea cu ajutorul funiei legate de gheară în aşa fel încât în timpul ridicării să atârne de cârlig strict vertical. cu ajutorul unei funii.

b). se deşurubează cele patru piuliţe ale flanşei inferioare şi ale celei superioare. bobine spiralate scurte. 3.  Măsurarea tensiunii între tolele marginale si pachetele miezului magnetic (figura 3) înfăşurarea de control fiind sub tensiune. Repararea înfăşurărilor Pentru remedieri. care constituie izolaţia faţă de miezul transformatorelor. spiralate. înfăşurările transformatorului sunt supuse unei tehnologii de reparaţie care constă în:  Pentru scoaterea izolaţiei de pe conductor. care sa asigure magnetizarea completă a miezului aşezată pe coloanele miezului peste care în prealabil se înfăşoară foi de carton de preşpan cu grosimea de 2 mm şi se fixează cu bandă groasă de bumbac. se ridică. a izolaţiei între tolele diferitelor pachete c). Demontarea radiatoarelor (cele detaşabile). După bobinarea primului strat. consolidându-se spirele marginale cu hârtie. Pe flanşele radiatoarelor se montează fie flanşe oarbe. Bobinarea se execută pe şabloane sau direct pe cilindrul de pertinax. fie dopuri de lemn. se transportă şi se aşază pe podea. etc. acesta se trece printr’o clemă corespunzătoare secţiunii conductorului. Repararea miezului magnetic  Măsurarea pierderilor în gol.  Reizolarea conductorului se face manual sau cu maşini de izolat dacă (pentru izolare se utilizează hârtie de cablu cu grosimea de 0. Fig. 11 . Schema de măsurare a tensiunii pe pachetele miezului magnetic  Măsurarea rezistenţei în c.).05 mm)  Rebobinarea înfăşurărilor – transformatoarele de putere aduse la reparat pot avea înfăşurări de diverse tipuri (continue. în galeti. Mai întâi se închid robinetele radiatoarelor. Ele se scot după scoaterea părţii active. peste care se trec spirele stratului următor ca în figura 5. se asază izolaţia între straturi din hârtie de cablu. În figura 4 este reprezentată o bobină cilindrică în doua straturi cu doua conductoare în paralel. folosindu-se o înfăşurare de control.c. Se deplasează radiatorul cu atenţie de pe prezoane.

presarea definitivă. roţile. d). Fig. 12 . aceasta se curăţă în interior minuţios. 2-înfăşurare magnetizare. termometre. aceste operaţiise fac în cuva transformatorului. capacul. reparate si pregătite pentru montare toate părţile exterioare ale transformatoarelor. La locurile de reparaţie. 4.  După confecţionarea înfăşurărilor urmează uscarea. 6-ventil reducere. de regulă. conform schemei din figura 6. Înainte de coborârea înfăşurării în cuvă. Schema instalaţiei de pentru uscare sub vid: transformator. 5. impregnarea şi coacerea. garniturile de etanşare. Consolidarea cu hârtie a spirelor marginale la înfăşurarea cilindrică stratificată: 1-cilindru de pertinax. se instalează termocupluri sau termometre cu o rezistenţă în interior. conservatorul de ulei. Înainte de închidere. Remontarea transformatorului După asamblarea părţii active. adică: cuva. 2-izolaţia dintre straturi. 3-condensator vapori.remontarea se face după releveul întocmit la demontarea înfăşurărilor. 7-pompă de vid. Se racordează cuva la o instalaţie de vid. robinetele. Bobina cilindrică în două straturi Fig. radiatoarele.Fig. instrumentele de măsură. 5-vacuummetru. sunt revizuite. iar în exterior termometre. vid 1de de de 8-  Remontarea înfăşurărilor pe miezul magnetic . bornele. 4-hârtie de cablu pentru consolidarea spirelor marginale. se îndepărtează rămăşiţele de ulei. 3-conductor. expandorul. realizând încălzirea prin metoda pierderilor prin inducţie în pereţii cuvei. etc. se şterge cu o cârpă uscată care nu lasă scame. 6. comutatorul.

scurtcircuit la borne sau la comutatorul de prize funcţionează protecţiile de defectele de montaj. Tipul defectului Modul de recunoaştere a defectului lucrează releul de gaze Cauzele posibile scurtcircuitarea locală a tolelor de oţele scurtcircuit între spire îmbătrânirea lacului izolant al tolelor. diferenţială şi maximală supraîncălziri datorită curenţilor de scurtcircuit din zonă topirea suprafeţelor contractelor la comutatoarele cu ploturi defectarea izolaţiei între toluri semnalizează protecţia de deteriorarea buloanelor gaze miros specific strângere. Maximală uzurii normale sau a suprasarcinilor de durată sau a insuficienţei răcirii. diferenţială şi maximală precedent: în plus. funcţionează protecţia de distrugerea capetelor de ieşire gaze din cauza arcului care apare în punctul de întrerupere funcţionează protecţia de gaze iar la transformatoarele cu neutrul legat la pământ şi protecţia diferenţială defectarea izolaţiei principale datorită îmbătrânirii sau existenţei fisurilor. diferenţială. a izolaţiei între tole pătrunzător sau lipsa garniturilor la jug 13 . umezirea uleiului întreruperea în înfăşurări străpungerea la masă scurtcircuit între înfăşurările fazelor funcţionează protecţiile: de aceleaşi cauze ca în cazul gaze.Capitolul 3: Defectele transformatoarelor de putere. deteriorarea tolelor funcţionează protecţiile: de deteriorarea izolaţiei între spire datorită îmbătrânirii în urma gaze. gaze.

infasurarile primara si respective secundara . 14 . in functie de reteaua de alimentare si de cerintele consumatorului. bi-.35 mm. miezul magnetic este construit din tole de otel electrotehnic aliat cu siliciu (~4%). prezentate in figura 1 a si b. Cel mai simplu dintre acestea este desigur monofazat. Transformatorul electric monofazat de putere (utilizat in sistemele de actionari sau instalatii energetice) are urmatoarele elemente constructive de baza:    miezul magnetic . Miezul magnetic are doua parti principale : coloanele si jugurile. tri. tola se taie dintr-o bucata cu ajutorul unei prese. Strangerea tolelor la asemea transformatoare se realizeaza prin nituri. daca transformatorul este scufundat in ulei. isolate intre ele cu lac. cuva. La transformatoarele de putere utilizate la frecventa industriala. Miezul electric al tramsformatorului monofazat prezinta doua variante constructive.sau n-fazat.Capitolul 4: Elemente constructive de baza ale transformatorului electric. iar sectiunea transversala a jugurilor sau a coloanelor este un patrat sau un dreptunghi. La transformatoarele monofazate de putere aparenta sub 500VA. cu o grosime a tolelor de 0. avandu-se grija de a se realize o taietura dintr-o coloana. Transformatorul electric poate fi mono. Utilizarea tolelor de otel aliat cu siliciu asigura reducerea simtitoare a pierderilor in fier. Miezul magnetic serveste ca drum de inchidere a fluxului principal al transformatorului. pentru a se putea introduce infasurarile transformatorului.

2). transformatoarele se impart in mai multe categorii. Infasurarile constau in spire circulare realizate din conductoare isolate de cupru sau aluminiu. pentru a se realize o mai rationala utilizare a foilor de tabla din care se taie tolele necesare miezului.La transformatoarele monofazate de putere mai mare.2)  Infasurarile transformatorului monofazat. in scopul micsorarii dimensiunilor transversale la o suprafata data (fig. Dupa pozitia reciproca a celor doua infasurari ale transformatorului se deosebesc doua tipuri de infasurari:  infasurari concentrice (fig. Sectiunea transversala a coloanelor si jugurilor in acest caz poate fi mai complicate decat un patrat sau un dreptunghi.2) mai exact infasurari cilindrice coaxiale. coloanele si jugurile se taie separate ( fig.) si fata de coloane si juguri. in 15 .transformatoare uscate. pentru a se asigura o mai buna inscriere intr-un cerc. iar infasurarea de ianlta tensiune inconjurand pe cea de joasa tensiune.3) in care pe inaltimea unei coloane alterneaza parti din infasurarea de joasa tensiune cu parti din infasurarea de ianlta tensiune. cu racier naturala sau artificiala la care infasurarile se afla aer liber (constructie larg utilizata indeosebi pentru unitati sub 1 kVA). Se deosebesc: . Infasurarile se izoleaza intre ele ( prin zone de aer sau straturi izolatoare din diferite materiale – prespan. Acest lucru usureaza si introducerea infasurarilor si realizarea miezului. Cuva. infasurari alternate (fig. polivinil. Din punct de vedere al modului de racier. etc. cele doua infasurari extinzanduse pe toata inaltimea coloanei. infasurarea de joasa tensiune fiind de diametru mediu sau mic. Strangerea tolelor in pachet compact se realizeaza prin butoane isolate fata de tole si saibe magnetice de presare sau prin infasurare cu chinga din bumbac.

16 . pe capacul cuvei se afla un vas umplut in parte. avand dimensiuni si forme care depend de tensiunea de functionare a infasurarii pe care o deserveste. in care miezul magnetic si infasurarile sunt cufundate intr-o cuva umpluta cu ulei (constructie utilizata current in scara 1 – 1000 kVA). izolatoarele sunt realizate din portelen. Uleiul din cuva joaca un rol important atat prin calitatile izolatoare mult mai bune decat ale aerului. care preia totodata si variatiile de volum ale uleiului datorate variatiei temperaturii de functionare. Acest vas se numeste conservator de ului. de asemenea cu ulei. Cuva transformatorului in ulei se realizeaza din tabla de otel (fig. Pe capacul cuvei se fixeaza si izolatoarele de trecere a consuctoarelor care stabilesc legatura intre infasurarile transformatorului si retelele exterioare. Pentru asigurarea permanenta a umplerii cuvei cu ului. transformatoare in ulei cu raciere naturala. transformatoare in ulei cu racier artificiala in exterior cu aer sau cu circulatie artificiala si racier artificiala a uleiului ( constructie utilizata la foarte mari puteri). De obicei. in scopul maririi suprafetei de raciere. cat si prin imbunatatirea racirii infasurarilor.4) Cuva are de obicei (la puteri mai mari de 100kVA) o serie o serie de nodule exterioare sau de tevi pe partile frontale.

respective x. In figura 5 este reprezentata schema principala a unui transformator monofazat. fara sa schimbe.e. Asadar. Prin urmare. Daca la bornele AX se aplica o tensiune oarecare u1 a unei retele electrice de current alternative. produs evident de solenatia rezultanta w1i1 + w2i2.Campul magnetic de excitație și de reacție a transformatorului electric. In consecinta. transformatorul absoarbe prin infasurarea primara puterea u 1i1 de la reteaua de alimentare si cedeaza puterea u 2i2 pe la bornele infasurarii secundare. Daca w1 este numarul de spire al infasurarii primare. ca si curentul i 1.e. Tensiunea aceasta poate fi mai mare sau mai mica . atunci cand se va face abstractie de pierderi. Cele doua campuri se suprapun intr-un camp magnetic rezultant . Datorita saturatiei magnetice nu se poate sti ce proportie din inductia magnetica intr-un punct oarecare al campului resultant este produsa de solenatia primara si ce proportie este produsa de solenatia secundara. Se presupune ca cele doua infasurari au acelasi sens de infasurare pe coloana si au bornele de inceput A. Acest flux fascicular este variabil in timp. iar la bornele receptorului tensiunea ia valoarea u2. atunci circuitul secundar este inchis.m. si va aparea o anumita tensiune la bornele ax ale infasurarii. Functionarea transformatorului electric se bazeaza pe legea inductiei electromagnetice. Daca la bornele ax este legat un receptor de current alternative. infasurarea AX – denumita infasurare primara – va absorbi un current i1 de la reteaua electrica de alimentare si va produce un camp magnetic ale carui linii de camp se vor inlantui si cu cealalta infasurare – denumita infasurare secundara. transformatorul schimba valoarea tensiunii u1 a retelei de alimentare in valoarea u2 care convine receptorului conectat la bornele infasurarii secundare a transformatorului. in functie si de numarul de spire ale infasurarii secundare. spirele infasurarii secundare vor fi strabatute de un flux fascicular creat de curentul primar. valoarea puterii ceruta de receptor. induse. atunci exista si o solenatie secundara instantanee w2i2 care produce un camp suplimentar. In consecinta.m. infasurarea secundara va fi strabatuta de un current i2. Daca w2 reprezinta numarul de spire ale infasurarii secundare si daca presupunem transformatorul in sarcina. 17 . numit camp de reactie. atunci w1i1 reprezinta solenatia primara instantanee care produce un camp magnetic de excitatie. si sub actiunea t. si anume a inductiei mutuale intre doua circuite immobile unul fata de celalalt. in spirele infasurarii secundare se va induce o t. respective a si bornele de sfarsit X. fiindca suprapunerea efectelor nu este posibila.

putem stabili unele concluzii importante. observam ca liniile de camp se pot imparti in trei categorii: a) linii de camp cuprinse in intregime in miezul magnetic al transformatorului si care se inlantuie cu ambele infasurari pe care le vom denumi linii ale campului magnetic util. Astafel. urmarind spectrul liniilor unitare ale campului magnetic resultant (fig. pe care le vom denumi linii ale campului magnetic de dispersie a infasurarii primare in raport cu infasurarea secundara. care nu este afectata de saturatia miezului magnetic. Daca analizam reluctanta unui tub de forta oarecare a acestui camp. remarcam ca reluctanta lui totala este suma intre reluctanta portiunii din aer si reluctanta portiunii din miezul magnetic. reluctanta portiunii din miez reprezinta cateva miimi . Liniile campului magnetic util dau prin sectiunea transversala a miezului magnetic fluxul fascicular. Evident. la reluctanta portiunii sale din aer.6). asa cum rezulta imediat din aplicarea legii circuitului magnetic de-a lungul unei linii de camp util. parte prin aer si care sunt inlantuite numai cu spirele infasurarii secundare. denumite linii de camp ale campului magnetic de dispersie ale infasurarii secundare in raport cu infasurarea primara. 18 . In consecinta. c) linii de camp care se inched parte prin miezul magnetic. b) linii de camp care se inched parte prin miezul magnetic. maximum cateva sutimi din reluctanta portiunii din aer a tubului de forta considerat. cu o eroare cu totul neinsemnata. reluctanta tubului considerat se reduca. Solenatia corespunzatoare acestei linii de camp este evident suma solenatiilor primara si secundara. Acest flux se inlantuie si cu spirele infasurarii primare si cu spirele infasurarii secundare. Reluctanta portiunii cuprinse in miezul magnetic este variabila odata cu starea de saturatie a miezului. liniile campului magnetic util sunt datorita solenatiei rezultante w1i1 + w2i2. parte prin miez. dand niste fluxuri totale.Totusi. parte prin aer si care se inlantuie numai cu spirele infasurarii primare. Insa. chiar in situatia unei saturatii relative pronuntate a miezului magnetic. Liniile campului de dispersie a infasurarii primare in raport cu infasurarea secundara se inched parte prin aer.

2 si 3 se pot reuni intr-o singura coloana. atunci obtinem o constructie si mai simpla si mai economica. Se pot. Daca acum desfiintam jugurile miezului magnetic al fazei B. folosi si constructii trifazate compacte (fig. Astfel se pot folosi trei transformatoare monofazate separate (fig. pentru toate transformatoarele trifazate. Posibilitatea utilizarii. insa conduce la o nesimetrie magnetica care poate avea uneori unele consecinte negative la exploatarea transformatoarelor. 19 . legate in stea sau triunghi. in general justificare. de aceea in coloana comuna fluxului magnetic va fi totdeauna nul si necesitatea unei asemenea coloane nu mai are. suma fluxurilor magnetice utile a celor trei faze este nula. 7 a) ale caror infasurari primare sa fie conectate in stea sau in triunghi si ale caror infasurari secundare sa fie. In felul acesta se ajunge la constructia compacta trifazata din figura 8 b cu trei coloane si sase juguri. transformatorul trifazat are aceleasi elemente constructive ca si cel monofazat.Particularitati constructive si functionale ale transformatoarelor trifazate Pentru transformatoarele utilizate in retelele trifazate de current alternative sunt mai obisnuite doua variante constructive. In rest. Insa in sistemul trifazat simetric. de asemenea. cu trei coloane in acelasi plan. Miezul magnetic compact cu trei coloane in acelasi plan se realizeaza din tole stantate de forma dreptunghiulara. Daca trei transformatoare monofazate se plaseaza unul fata de altul. pe de alta parte. Acest tip constructive are o mare raspandire practica. a miezurilor cu trei coloane si doua juguri se poate lamuri cu ajutorul figurii 8 a.7 b si c) avand acelasi miez magnetic pentru toate fazele. axele coloanelor fiind plasate la 120 grade. asa cum este indicat in figura. atunci coloanele 1.

Capitolul 5: ÎNCERCĂRILE TRANSFORMATORULUI DUPĂ REPARARE Scopul acestor încercări este de a controla calitatea reparaţiei şi de a preciza parametrii transformatorului reparat. În timpul încercărilor trebuie luate toate măsurile de NTS. Încercările transformatorului trebuie să se efectueze în ordinea prezentării lor: a). Pe partea de înaltă tensiune. se face măsurarea tensiunii între faze. măsurarea rezistenţelor de izolaţie a înfăşurărilor Rezistenţa de izolaţie de măsoară între fiecare înfăşurare şi masă între înfăşurări (figura 8). 8. Raportul de transformare nu trebuie să difere de cel indicat de întreprinderea constructoare cu mai mult de 0:5%.5. b). 9. Indicaţiile megohmmetrului se citesc după 15 şi 60 de s. trecând comutatorul de prize prin toate poziţiile sale. la mersul în gol al transformatorului. Raportul acestor citiri. Montaj pentru măsurarea raportului de transformare K=V1/V2 20 . unde nu se poate măsura tensiunea de fază . Montaj pentru măsurarea rezistenţei de izolaţie a înfăşurărilor transformatorului.2 sau 0. Raportul de transformare se determină cu ajutorul montajului din figura 9 şi valoarea să se obţină făcând raportul între tensiunea fazei din primar şi cea din secundar (măsurată la bornele omoloage). Aparatele de măsurat trebuie să aibă clasa de precizie 0. Valorile măsurărilor se compară cu cele indicate de întreprinderea constructoare. Verificarea raportului de transformare Se face pe toate fazele şi toate prizele transformatorului. fiind unul dintre criteriile de stabilire a gradului de umiditate a înfăşurărilor . Fig. R60/R15 se numeşte coeficient de absorbţie. Fig.

acesta se menţine un minut. cât şi prin oscilarea pronunţată a acelor aparate de măsură. apoi cu vârful compasului în C şi cu deschiderea b-C se trasează cel de-al doilea arc de cerc. vârful a fiind suprapus peste A. Topograma tensiunilor În figura 11 este arătată prima metodă. 21 . 10). apoi treptat. care se manifestă atât prin zgomote caracteristice. c-B. până se atinge valoarea tensiunii de încercare. măsurându-se pe rând. 10. fiind cea mai utilizată pentru transformatoarele de putere din dotarea consumatorilor. c-C. d). Transformatorul se consideră bun. se determină şi vârful c.c).  cu tensiune indusă. În mod analog. Verificarea se face în doua feluri:  cu tensiune aplicată. intersecţia lor determină vârful b al triunghiului tensiunilor din secundar. Verificarea rigidităţii dielectrice la izolaţiile transformatorului Această încercare are drept scop verificarea izolaţiei unei înfăşurări faţă de masă sau faţă de alte înfăşurări. Luându-se o anumită scară pentru tensiuni. dacă în timpul probelor nu se produc conturări sau străpungeri. Măsurând cu raportorul unghiul a dintre doua laturi omoloage din primar şi secundar se determină grupa de conexiuni împărţind această valoare a unghiului la 30o (fig. b-C. se trasează topograma tensiunilor între faze de pe primar şi cu vârful compasului în B şi cu deschiderea b-B se trasează un arc de cerc. Proba se execută după trecerea a cel puţin 3 ore de la umplerea cu ulei a transformatorului. Fig. Verificarea grupei de conexiuni Se scurtcircuitează bornele A-a şi se alimentează bornele de înaltă tensiune cu o tensiune de 200 … 400 V. Tensiunea de încercare se aplică în modul următor: se aplică brusc 50% din valoarea tensiunii de încercare. tensiunile între bornele: b-B. apoi se scade treptat până la 0.

Fig. e). R-rezistenţă de protecţie. Se aplică tensiunea nominală pe partea de joasă tensiune. ATeclator. Fig. T-transformator ridicător. A1. 2TC-transformatoare de curent. 11. Montaj pentru verificarea rigidităţii dielectrice a izolaţiei transformatorului prin metoda tensiunii aplicate: TP-transformatorul de încercat. W 2-wattmetre. W 1. 22 . Montajul este cel indicat în figura 12. Tensiunea aplicată se creşte treptat. Încercarea de scurtcircuit Se face cu scopul de a verifica tensiunea procentuală de scurtcircuit usc% pierderile în scurtcircuit Psc. până când indicaţiile ampermetrelor ating valoarea curentului nominal. 1TC. 2TC-transformatoare de curent.12. bornele de înaltă tensiune fiind în gol.12. 1TC. TP-transformator de încercat. şi Montajul este cel indicat în figura 12. A3ampermetre. Montaj pentru încercarea în gol a transformatorului: TP-transformator de încercat. f).Fig. W 2-wattmetre. W 1. Montaj pentru încercarea în scurtcircuit a transformatorului: TRtransformator trifazat reglabil. A2. A1A2-ampermetre. Încercarea de mers în gol Se face cu scopul de a determina curentul procentual de mers în gol i 0[%] şi pierderile de mers în gol P0 în W. În acest moment se citesc: tensiunea de scurtcircuit Usc în V şi Psc în W (prin metoda celor doua wattmetre).

Rezistenţa se măsoară pe fiecare înfăşurare.c. A-ampermetru. a înfăşurărilor transformatorului: TP-transformatorul de încercat. este utilizată numai pe partea de înaltă tensiune a transformatorului. Tangenta unghiului de pierderi dielectrice serveşte drept criteriu pentru stabilirea gradului de umiditate a înfăşurărilor.c.g). Montaj pentru determinarea tangentei unghiului la transformatorul de putere. Fig. deoarece la valori reduse ale acesteia dispozitivul dă erori inacceptabile. Puntea. Determinarea raportului C2/C50 În afară de coeficientul de absorbţie R60/R15 şi de tangenta unghiului un alt criteriu pentru aprecierea umezelii înfăşurărilor îl constituie şi raportul capacităţilor la frecvenţele de 2 şi 50 Hz. B-baterie. Măsurarea rezistenţelor înfăşurărilor în c. Înainte de măsurarea raportului C2/C50.13. 23 . trebuie să se măsoare rezistenţa de izolaţie a înfăşurării transformatorului. R2-rezistenţe reglabile. având tensiunea de 10 kV. Se face cu ajutorul punţii duble Thomson. La măsurarea prin metoda ampermetrului şi voltmetrului (figura 13) se procedează astfel: se scoate reostatul R2 şi se introduce R1. conform instrucţiunilor de folosire a acestuia. h). Rezistenţele înfăşurărilor diferitelor faze pe acelaşi plot nu trebuie să difere între ele sau faţă de datele prevăzute de întreprinderea constructoare cu mai mult de 2%. mV-milivoltmetru. pe fiecare fază şi pe fiecare priză. adică C2/C50. Măsurarea unghiului de pierderi dielectrice a izolaţiei înfăşurărilor Această măsurare (figura 14) se efectuează cu puntea Scherring.14. Aceasta nu trebuie să depăşească cu mai mult de 30% valoarea dată de întreprinderea constructoare. R1. Fig. Montaj pentru măsurarea rezistenţei în c. K1-comutator cu doua poziţii. punţii universale Wheatstone sau prin metoda ampermetrului si voltmetrului. i). apoi se conectează K şi se stabileşte valoarea curentului în limitele scalei aparatului. Măsurarea se face cu dispozitivul pentru controlul umidităţii.

Constantin Neguş. Nicolae Mire. 24 . Editura Didactică şi Pedagogică. “Instalaţii si echipamente electrice”. Clasa a XI. XII – a.Bibliografie: 1. 1996. Bucureşti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful