Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

_____________________________________________
Adresa: __________________________________________
_________________________________________________
Tel:_______________________
Nr. _______/_______________

SOLICITARE

Subsemnatul _________________________________________ __, reprezentant legal


al _____________________________________________, nregistrat_ la ONRC sub
nr. J________________________, cod identificare fiscal _
____________________________, prin prezenta solicit transmiterea la urmatoarea
adresa de e-mail __________________________________ a situatiei Fisa sintetica pe
platitor.

Numele si prenumele: _____________________________


Functia: ____________________
Semnatura:__________________