P. 1
Fapt Generator + Exigibilitate Tva

Fapt Generator + Exigibilitate Tva

|Views: 245|Likes:
Published by Emy Ionut Emy

More info:

Published by: Emy Ionut Emy on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2015

pdf

text

original

5.

Faptul generator si exigibilitatea TVA
More Sharing ServicesShare|Share on googleShare on facebookShare on twitterShare on email Cuvinte cheie: exigibilitatea tva, tva

      

Cuvinte cheie: exigibilitatea TVA constructie imobil conditii facilitate cazuri speciale exigibilitatea tipuri de procese-verbale de receptie reglementate de OMFP nr.1850/2004 tipuri de procese-verbale de receptie reglementate de H.G. nr. 51/1996 Exigibilitatea T.V.A. este anticipata faptului generator si intervine in urmatoarele situatii: Situatii posibile Momentul exigibilitatii TVA = data emiterii facturii fiscale cand se emite o factura fiscala inaintea livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii cand se incaseaza avansuri inaintea livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii   

= data incasarii avansului Exceptii: incasarea avansurilor pentru plata importurilor si a drepturilor vamale incasarea avansurilor pentru operatiuni scutite de T.V.A. sau care nu sunt in sfera de aplicare a taxei incasarea avansurilor pentru executarea de lucrari imobiliare, cu conditia comunicarii acesei optiuni la organul fiscal teritorial al antreprenorului

In cazul construirii unui bun imobil, exigibilitatea TVA poate interveni la data livrarii acelui bun catre beneficiar, pe baza optiunii comunicate de antreprenor, organului fiscal teritorial la care acesta este inregistrat ca platitor de TVA. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, lucrarile imobiliare trebuie sa indeplineasca cel putin una dintre urmatoarele conditii: 1. sa fie executate in cadrul unui contract unic care prevede obligatia antreprenorului de a asigura procurarea, instalarea sau incorporarea bunurilor mobile in lucrarea respectiva; 2. valoarea bunurilor incorporate in lucrarile imobiliare sa depaseasca 50% din pretul negociat intre antreprenor si beneficiar. Optiunea consta in depunerea la organul fiscal teritorial a unei declaratii prin care antreprenorul se obliga sa colecteze, la data livrarii, TVA aferenta lucrarilor executate. CAZURI SPECIALE PRIVIND EXIGIBILITATEAPrin Codul fiscal s-au reglementat urmatoarele cazuri speciale privind faptul generator si exigibilitatea:

exigibilitatea TVA intervine la data efectuarii platii catre locator data specificata in contract pentru plata ratelor Nota: daca se efectueaza plati in avans. exigibilitatea TVA. dar nu mai tarziu de finele lunii urmatoare celei in care s-a efectuat livrarea/prestarea data cand se extrage numerar din automatul de vanzare sau de jocuri ● leasing intern si extern  ● livrarea de bunuri cu plata in rate  ● concesionare sau arendare de bunuri  ● livrari de bunuri si prestari de servicii care  se efectueaza continuu. gaze naturale. data vanzarii bunurilor ● vanzarea bunurilor prin casele de amanet  . daca incasarea este anterioara incheierii procesului-verbal de receptie definitiva ● vanzarea de bunuri second-hand in sistem de consignatie  data vanzarii bunurilor Nota: obligatia platitorilor de TVA care au incredintat bunurile este de a emite factura fiscala cel mai tarziu in ultima zi a lunii in care s-a efectuat vanzarea. dand loc la decontari sau plati succesive (energie electrica si termica. in cazul in care nu s-a primit TVA factura prestatorului pana la aceasta data Nota: daca se efectueaza plati in avans. exigibilitatea TVA intervine la data efectuarii platii catre furnizor data specificata in contract pentru plata redeventei sau arendei Nota: daca se efectueaza plati in avans. intervine la data efectuarii platii catre concesionar sau arendas data intocmirii documentelor prin care furnizorii/prestatorii au stabilit cantitatile livrate si serviciile prestate. apa. exigibilitatea TVA intervine la data efectuarii platii catre locator data specificata in contract pentru plata ratelor Nota: daca se efectueaza plati in avans.Natura operatiei Data exigibilitatii TVA ● servicii efectuate de persoane impozabile  data primirii facturii prestatorului stabilite in strainatate pentru care sau data achitarii partiale sau totale a beneficiarii din Romania au obligatia platii serviciului. servicii telefonice si altele similare) ● livrare de bunuri sau prestare de servicii  prin intermediul unor masini automate de vanzare sau de jocuri ● constituirea de garantii in numerar pentru  data incheierii procesului-verbal de acoperirea eventualelor reclamatii privind receptie definitiva sau calitatea lucrarilor de constructii-montaj  data incasarii sumelor. exigibilitatea TVA intervine la data efectuarii platii prestatorului extern ● inchiriere de bunuri mobile  data specificata in contract pentru plata chiriei Nota: daca se efectueaza plati in avans.

F.840 din 28 octombrie 2004 (pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.F. Exemplu: Pentru lucrarile imobiliare s-a reglementat doar posibilitatea antreprenorului de a opta pentru exigibilitatea TVA la data livrarii bunului imobil. precum si modelele acestora: a) Proces-verbal de receptie cod formular 14-2-5: se intocmeste pentru mijloacele fixe indepedente care nu necesita montaj si nici probe tehnologice (utilaje pentru interventie. pentru utilaje care necesita montaj. mijloace de transport auto. Modelele acestor procese-verbale le regasiti in urmatoarele acte normative:  pentru mijloace fixe indepedente care nu necesita montaj si nici probe tehnologice. dar care nu necesita probe tehnologice. in mod deosebit.G. notiunea de receptie finala se confunda cu notiunea de receptie defini-tiva. lucrari de zidarie.MONOGRAFIE CONTABILA PENTRU INREGISTRAREA GARANTIILOR DE BUNA EXECUTIE PENTRU CALITATEA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII � MONTAJ Prin Legea nr. Garantia si suma TVA aferenta garantiei trebuie evidentiate in facturile fiscale si retinute din contravaloarea lucrarilor prestate.10. dar care nu necesita probe tehnologice.P. respectiv la data terminarii constructiei. prin lege. acesteaconsiderandu-se puse in functiune la data terminarii montajului.G. accesorii de productie. 1. ATENTIE! Faptul generator poate lua nastere in urmatoarele doua situatii: 1. constituirea de catre beneficiarul lucrarilor a garantiei de buna executie prin scrisoare de garantie bancara sau alte modalitati nu va da dreptul sa considerati TVA aferenta ca fiind neexigibila. nr.02. ATENTIE! Daca sunteti constructor. c) Proces-verbal de punere in functiune cod formular 14-2-5/b: se intocmeste pentruutilajele care necesita montaj. 1561/19. chiar daca le evidentiaza in mod distinct in facturile fiscale emise. lucrari de amenajare spatii etc.12. 17/2000 si L. se face precizarea ca regula exigibilatii TVA la garantii se aplica numai in situatia in care garantiile de buna executie sunt evidentiate distinct in facturi fiscale. unelte. animale etc.2004 (Decizia nr. nr. 571/2003. se reglementeaza TVA aferenta garantiilor pentru lucrarile de constructii-montaj. 135 alin. acestea considerandu-se puse in functiune la data terminarii montajului. nr. la data incheierii procesului-verbal de receptie definitiva. 345/2002. precum sicladirile si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice. 44/2004). Desi a aparut in luna octombrie 2004. Daca nu isi exprima aceasta optiune inainte de inceperea lucrarilor. lucrari de instalatii.M. .P. 1. b) Proces-verbal de receptie provizorie cod formular 14-2-5/a: se intocmeste pentru utilajele care necesita montaj. comune pe economie. acestea considerandu-se puse in functiune la data achizitionarii lor. respectiv la dataterminarii constructiei. 6) si ulterior prin H.2003. dar care nu necesita probe tehnologice. Ordinul nr. 571/2003 privind Codul fiscal. s-a reglementat momentul exigibilitatii TVA aferente sumelor constituite drept garantie pentru acoperirea eventualelor reclamatii privind calitatea lucrarilor de constructii-montaj.10. Dupa cum se poate constata. Deoarece in practica se fac confuzii de interpretare intre categoriile de receptii si. nr. prin O. 6. sau 2.M.). pentru cladiri si constructii speciale care nu deservesc procese tehnologice: O. daca incasarea are loc inainte de receptia definitiva. care nu au regim special. reglementata prin O.561/19. Initial. nr. nu are dreptul de a aplica regula faptului generator pentru garantiile de buna executie. aprobate prin Hotararea Guvernului nr. va prezentam sistematizat tipurile de procese-verbale de receptie pe categorii de mijloace fixe achizitionate.2004 are caracter retroactiv si pentru perioada fiscala 01.2000-31. nu pentru lucrari de alta natura (constructii civile. precum si cladirile si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice. la data incasarii sumelor.). privind activitatea financiara si contabila. 1850/2004 privind normele metodologice de intocmire si utilizare a for-mularelor tipizate. art.

A. astfel: a) proces -verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Firma Highconstruct evidentiaza in mod distinct in factura emisa garantia de buna executie a lucrarilor contractate si executate. b) proces-verbal de receptie a punerii in functiune a capacitatilor de productie: se intocmeste la terminarea probelor tehnologice si are drept scop verificarea existentei conditiilor pentru exploatarea normala la intreaga capacitate a instalatiilor si utilajelor. Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu autorizatiile. d) proces-verbal de receptie definitiva a obiectivelor de investitii: se intocmeste la data convenita prin contract. specificatiilor contractuale sau prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile. echipamente. avizele. pentru fiecare etapa fiind incheiat un proces-verbal de receptie. in calitate de constructor realizeaza lucrari de constructii-montaj utilaje si instalatii tehnologice in suma de 8. echipamente. retehnologizari. consolidari.). factura fiscala emisa catre beneficiar: 411 = % 9.000 lei exclusiv TVA. In aceasta perioada antreprenorul sau furnizorul are obligatia de a inlatura. intre investitor si executant si are drept scop confir marea realizarii performantelor tehnice proiectate. d) Proces-verbal de receptie finala cod formular 14-2-5/c: se intocmeste pentru utilajele care necesita montaj. echipamente si instalatii tehnologice se efectueaza atat la lucrari noi. modernizari. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje. a carei durata se stabileste prin contract. daca este prevazuta in contract. instalatii tehnologice si capacitati de productie: H. precum si cu reglementarile tehnice aplicabile. acestea considerandu-se puse in functiune la data terminarii montajului. Inregistrarile contabile ale garantiei sunt urmatoarele: la firma Highconstruct in calitate de constructor 1.A. astfel incat sa se asigure calitatea produselor si realizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati. ale documentatiei de executie. respectiv la data terminarii constructiei. pentru lucrari de montaj utilaje.G.000  .000. Receptia se efectueaza pe etape. Receptia lucrarilor de montaj utilaje si instalatii tehnologice se face concomitent sau dupa receptia la terminarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. modificari. prevederile contractului. pentru beneficiarul sau firma Barber S. pe cheltuiala sa. c)proces-verbal de receptie finala: se intocmeste la expirarea perioadei de garantie. IMPORTANT: Perioada de garantie este perioada de timp cuprinsa intre data receptiei de punere in functiune si cea a receptiei definitive. precum si cladirile si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice.520.000. extinderi. toate deficientele aparute datorita nerespectarii clauzelor. cat si la interventiile in timp asupra lucrarilor existente (reparatii capitale. Receptia lucrarilor de montaj utilaje. firma Highconstruct S. instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie: IMPORTANT: Receptia este definita ca fiind actul prin care investitorul declara ca accepta sa preia lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi data in folosinta sau pusa in functiune. Garantia de buna executie stabilita prin contract este de 5% si se retine de catre constructor la receptia indicatorilor tehnico-economici aprobati pentru obiectivul industrial care a parcurs perioada de garantie. Monografia contabila pentru inregistrarea garantiilor de buna executie pentru calitatea lucrarilor de constructii�montaj Exemplu: Conform contractului incheiat in luna noiembrie 2006. nr.000 704 8. mentineri de capacitati etc. dar care nu necesita probe tehnologice. Receptia definitiva reprezinta de fapt receptia indicatorilor tehnico-economici aprobati pentru obiectivul industrial care a parcurs perioada de garantie.

SCUTITE DE TAXA . cu urmatoarele exceptii in care faptul generator ia nastere in urmatoarele momente: 1. in urmatoarele situatii: livrari de bunuri in baza unui contract de consignatie.000 (8. alte servicii similare. Exigibilitatea este anticipata faptului generator la urmatoarele date: a) la data emiterii unei facturi.000 x 5% + 76. b) la data incasarii de avansuri.         4427 1.000 (inregistrarea se efectueaza chiar daca garantia nu este efectiv achitata la data procesului-verbal de receptie definitiva) 167 = 512 476.520. primirea facturii fiscale de la constructor.000 4426 1. la data specificata in contract pentru efectuarea platii in cazul operatiunilor de inchiriere. pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate prin masini automate de vanzare.000. EXIGIBILITATEA PENTRU LIVRARI INTRACOMUNITARE DE BUNURI.000 231 8. livrari de energie electrica. stocuri la dispozitia clientului. � operatiuni scutite. TVA aferenta garantiei incasate: 4428 = 4427 76. in ultima zi a perioadei specificate in contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate.000 5. prin care s-a consemnat retinerea garantiei: % = 404 9.000) TVA aferenta garantiei retinute si evidentiate pe factura fiscala: 4427 = 4428 76. 4. consultanta. achitarea garantiei sau intocmirea procesului-verbal de receptie definitiva: 4426 = 4428 76.520. � operatiuni care nu sunt impozabile. 3.000 (400. faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor.000 2. cercetare.000 si concomitent 404 = 167 476.000 x 19%) 4. de jocuri sau alte masini similare. fara ca perioada sa depaseasca un an . concesionare si arendare de bunuri.000 (inregistrarea se efectueaza chiar si in situatia in care garantia nu este incasata la data procesului-verbal de receptie definitiva) la firma Barber in calitate de beneficiar: 1. servicii telefonice. garantia incasata sau intocmirea procesului-verbal de receptie definitiva: 5121 = 267 476. pentru livrari de gaze naturale. cu exeptia avansurilor incasate pentru: � plata importurilor si a TVA aferente importului.520. 343/2006FAPTUL GENERATOR PENTRU LIVRARI DE BUNURI SI PRESTARI DE SERVICII Ca regula generala. cand sunt indeplinite formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vanzator la cumparator in situatia livrarilor de bunuri imobile. de apa. cand beneficiarul devine proprietar al bunurilor . inainte de data la care intervine faptul generator. leasing. livrari de bunuri in vederea testarii sau a verificarii conformitatii. 5.000 2. expertiza.000 4428 = 4426 76. 2. garantia retinuta: 267 = 411 476. c) la data extragerii numerarului. cand situatiile de lucrari sunt emise si acceptate de beneficiar pentru urmatoarele tipuri de servicii: constructii-montaj.000 Prevederi aplicabile incepand cu 01 ianuarie 2007 -Legea nr.000.

FAPTUL GENERATOR SI EXIGIBILITATEA PENTRU IMPORTUL DE BUNURI Daca la import. stabilite ca urmare a unei politici comune.Exigibilitatea taxei intervine la data la care este emisa factura pentru intreaga contravaloare a livrarii. FAPTUL GENERATOR SI EXIGIBILITATEA PENTRU ACHIZITII INTRACOMUNITARE DE BUNURI Faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similare. bunurile nu sunt supuse taxelor comunitare. bunurile sunt supuse taxelor vamale. faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervin la data la care ar interveni faptul generator si exigibilitatea acelor taxe comunitare daca bunurile importate ar fi fost supuse unor astfel de taxe. dar nu mai tarziu de a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator. faptul generator si exigibilitatea taxei intervin la data la care acestea inceteaza a mai fi plasate intr-un astfel de regim.html FAPTUL GENERATOR PENTRU LIVRARI DE BUNURI SI PRESTARI DE SERVICII (1) Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor.efin. taxelor agricole sau altor taxe comunitare similare. Daca la import. Exigibilitatea taxei intervine la data la care este emisa factura catre beneficiar. . dar nu mai tarziu de a cincisprezecea zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator. pentru intreaga contravaloare a livrarii de bunuri. Daca la import. bunurile sunt plasate intr-un regim vamal special. in statul membru in care se face achizitia. http://www. faptul generator si exigibilitatea TVA intervin la data la care intervine faptul generator si exigibilitatea respectivelor taxe comunitare.ro/cod_fiscal_2010_1910/taxa_pe_valoarea_adaugata_cap6_faptul_gene rator_si_exigibilitatea_taxei_pe_valoarea_adaugata. cu exceptiile prevazute in prezentul capitol.

(3) Pentru bunurile transmise in vederea testarii sau a verificarii conformitatii. expertiza si alte servicii similare. (8) In cazul livrarilor de bunuri si al prestarilor de servicii care se efectueaza continuu. (7) Prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive. data livrarii este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar. serviciul se considera efectuat la fiecare data specificata in contract pentru efectuarea platii. ART. se considera ca livrarea/prestarea este efectuata la datele specificate in contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi. livrarile de energie electrica si altele asemenea.2 EXIGIBILITATEA PENTRU LIVRARI DE BUNURI SI PRESTARI DE SERVICII (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator. cum sunt serviciile de constructii-montaj. atat timp cat prestarea de servicii nu a incetat. alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau. rapoarte de lucru. care sunt prestate continuu pe o perioada mai mare de un an si care nu determina decontari sau plati in cursul acestei perioade. serviciile de telefonie.(2) Pentru bunurile livrate in baza unui contract de consignatie. in functie de prevederile contractuale. exigibilitatea taxei intervine: a) la data emiterii unei facturi. (6) Pentru livrarile de bunuri corporale. de apa. leasing. dar perioada de decontare nu poate depasi un an. in principal pentru activitatea de productie. bunurile livrate in vederea testarii sau a verificarii conformitatii. (7). dupa caz. 150 alin. Totusi. (4) Pentru stocurile la dispozitia clientului. consultanta. altele decat cele prevazute la alin. cu exceptia contractelor de leasing. 134. concesionare si arendare de bunuri. cercetare. la data acceptarii acestora de catre beneficiari. inainte de data la care intervine faptul generator. (9) In cazul operatiunilor de inchiriere. (5) Prin norme sunt definite contractele de consignatie. se considera ca livrarea bunurilor are loc la data acceptarii bunurilor de catre beneficiar. inclusiv de bunuri imobile. stocurile la dispozitia clientului. perioada de decontare nu poate depasi un an. sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari. . se considera ca livrarea bunurilor are loc la data la care clientul retrage bunurile din stoc in vederea utilizarii. data livrarii este data la care bunul este predat beneficiarului. (2). (2) Prin derogare de la prevederile alin. se considera ca livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clientilor sai. se considera efectuate la expirarea fiecarui an calendaristic. in cazul contractelor care prevad ca plata se efectueaza in rate sau al oricarui alt tip de contract care prevede ca proprietatea este atribuita cel mai tarziu in momentul platii ultimei sume scadente. (1). (10) Pentru prestarile de servicii pentru care taxa este datorata de catre beneficiarul serviciilor in conformitate cu art. cum sunt: livrarile de gaze naturale. Prin exceptie.

exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata luand nastere. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.b) la data la care se incaseaza avansul. precum si dobanzi la nivelul pietei. de jocuri sau alte masini similare. operatorii economici vor suporta. c) la data extragerii numerarului. 1342 din Legea nr. exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata luand nastere. penalitati de intarziere de 1% din valoarea produsului prevazuta in contractul de imprumut. prin derogare de la art. (3) Restituirea cantitatilor de pacura imprumutate se va face ca produs cu continut de sulf sub 1%. (3) Taxa este exigibila la data la care intervine oricare dintre evenimentele mentionate la art. Administratia Nationala a Rezervelor de Stat suportand diferenta de pret de la pacura din stoc la pacura restituita. precum si orice avansuri incasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. la incasarea partiala sau totala a facturii. 136/2007: ART. Prevederile art. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile incasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului. in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Pana la dezdaunarea integrala a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat. Prevederile art. prin derogare de la art. 2 (1) In cazul nerestituirii imprumutului prevazut la art. 117/2008 ART. pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate prin masini automate de vanzare. societatile comerciale debitoare vor suporta penalitati de intarziere la plata. 2. 138. percepute pe toata perioada derularii imprumutului. 1. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor. dupa care Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va emite facturi fiscale pentru valoarea produselor calculate la preturile pietei. 1. 2 (1) In cazul nerestituirii imprumutului prevazut la art. dupa care Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va emite facturi fiscale pentru valoarea produselor calculata la preturile pietei. efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora. la nivelul celor prevazute de lege pentru creantele bugetare. 1342 din Legea nr. pentru primele 30 de zile. NOTE: 1. 571/2003 privind Codul fiscal. Totusi. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi. 571/2003 . pentru primele 30 de zile. regimul de impozitare si cotele aplicabile sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. penalitati de intarziere de 1% pe zi din valoarea produsului prevazuta in contractul de imprumut. societatile comerciale vor suporta.

(2) Pana la dezdaunarea integrala a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat. 571/2003 privind Codul fiscal. 10/2010. 1342 din Legea nr. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. (3) Restituirea cantitatilor de pacura ce vor fi imprumutate se va face ca produs cu continut de sulf sub 1%. 67/2009 ART. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. dar nu mai tarziu de 30 iunie 2010 inclusiv. 571/2003 privind Codul fiscal. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. operatorii economici debitori vor suporta penalitati de intarziere la plata la nivelul celor prevazute de lege pentru creantele bugetare. 4. Prevederile art. percepute pe toata perioada derularii imprumutului. in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1342 din Legea nr. 3. precum si dobanzi la nivelul pietei. cu modificarile si completarile ulterioare. exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data incasarii de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat a contravalorii totale sau partiale a acestei taxe. cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederile art. 1342 din Legea nr. dar nu mai tarziu de 30 iunie 2010 inclusiv. 8 alin. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi. 67/2009 se proroga pana la data de 30 iunie 2011 inclusiv. cu modificarile si completarile ulterioare. Conform articolului unic din Ordonanta Guvernului nr.privind Codul fiscal. 3 Prin derogare de la prevederile art. pentru cantitatile de combustibili prevazute la art. 5. 571/2003. termenele prevazute la art. 8 (1) Prin derogare de la prevederile art. cu modificarile si completarile ulterioare. 7. 86/2009 ART. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1 Prin derogare de la prevederile art. exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate catre . Administratia Nationala a Rezervelor de Stat suportand diferenta de pret de la pacura din stoc la pacura restituita. Prevederile art. exigibilitatea taxei pe valoare adaugata intervine la data incasarii de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat a contravalorii totale sau partiale a acestei taxe. 67/2009 ART. la incasarea partiala sau totala a facturii.

1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 571/2003. 1342 din Legea nr.. exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata luand nastere. Conform art. exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data incasarii de catre Compania Nationala <> . precum si dobanzi la nivelul pietei. dar in contul Ministerului Apararii Nationale.A. cu modificarile si completarile ulterioare. se proroga la data de 31 august 2011. termenul de 31 august 2010. 1342 din Legea nr.A. 571/2003 privind Codul fiscal. 470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi. 3/2010 ART. 571/2003 privind Codul fiscal. la nivelul celor prevazute de lege pentru creantele bugetare. 1.S. 2 (1) In cazul nerestituirii imprumutului prevazut la art. care actioneaza in calitate de comisionar. 8/2010. cu modificarile si completarile ulterioare.Taxa pe valoarea adaugata din Legea nr. in nume propriu. Prevederile art.A. la incasarea partiala sau totala a facturii.. 2 Prin derogare de la prevederile art. dupa care Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale va emite facturi pentru valoarea produselor calculate la preturile pietei. penalitati de intarziere de 1% pe zi din valoarea produsului prevazuta in contractul de imprumut. in nume propriu. care actioneaza in calitate de comisionar. ART. 6. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. percepute pe toata perioada derularii imprumutului. 2 din Ordonanta Guvernului nr. in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. (3) Restituirea cantitatilor de pacura ce vor fi imprumutate se va face ca produs cu continut de sulf sub 1%. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. pentru care se datoreaza TVA conform titlului VI . a contravalorii integrale a bunurilor livrate/serviciilor prestate si a taxei aferente acestora. Prevederile art. 8/2010. cu modificarile si completarile ulterioare. intervine la data incasarii de catre Compania Nationala <> - . prin derogare de la art. pentru primele 30 de zile. intervine la data incasarii de catre Compania Nationala <> S. dar nu mai tarziu de 31 august 2010.Ministerul Apararii Nationale de catre Compania Nationala <> . operatorii economici vor suporta. dar in contul Ministerului Apararii Nationale. Pentru bunurile/serviciile acordate cu titlu gratuit. a contravalorii totale sau partiale a acestei taxe de la Ministerul Apararii Nationale. (2) Pana la dezdaunarea integrala a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale. exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate catre Ministerul Apararii Nationale de catre Compania Nationala <> . operatorii economici debitori vor suporta majorari de intarziere la plata.S. prevazut la art. 86/2009. 7.S. dar nu mai tarziu de 31 august 2010.A.

S. a contravalorii integrale a bunurilor livrate/serviciilor prestate si a taxei aferente acestora. pentru care se datoreaza TVA conform titlului VI <> din Legea nr.S. 571/2003. dar nu mai tarziu de data de 31 august 2011 . Pentru bunurile/serviciile acordate cu titlu gratuit. cu modificarile si completarile ulterioare.A. dar nu mai tarziu de data de 31 august 2011. exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data incasarii de catre Compania Nationala <> . a contravalorii totale sau partiale a acestei taxe de la Ministerul Apararii Nationale.A.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->