Sunteți pe pagina 1din 6

Teme propuse pentru referate fiscalitate Studenii pot alege i alte teme, cu acordul prealabil al profesoarei

1. Bugetul de stat - Rolul bugetului de stat; - Principii bugetare; - Procesul bugetar: elaborarea, aprobarea, execuia i controlul bugetului; - Structura bugetului de stat al Romniei. 2. Sistemul veniturilor publice - Clasificarea i structura veniturilor publice; - Impozitele directe i indirecte; - Principiile impunerii fiscale; - Elementele impozitului; - Tipurile de cote de impunere. 3. Sistemul cheltuielilor publice - Clasificarea cheltuielilor publice; - Structura cheltuielilor bugetare n Romnia; - Caracteristicile principalelor cheltuieli publice. 4. Evaziunea fiscala. Cauze. Definiii. Cai de manifestare - Definiii, cauze; - Cai de manifestare a fraudei fiscale; - Pedepse; - Organe abilitate. - Prevenirea i combaterea evaziunii i fraudei fiscale
5. Codul de Procedura Fiscala - sfera de aplicare a CPF; - raportul CPF cu alte acte normative; - principii generale de conduita in administrarea impozitelor i taxelor; - raportul juridic fiscal: coninutul, subiectele, mputerniciii i obligaiile reprezentanilor legali. 6. Dispoziii generale privind raportul de drept material fiscal: competenta organului fiscal, actul administrativ fiscal, administrarea i aprecierea probelor;creanele fiscale, obligaiile fiscale, naterea creanelor i obligaiilor fiscale, stingerea creanelor fiscale, creditorii i debitorii, pltitorul, rspunderea solidara; prescripia dreptului de a stabili obligaii fiscale; 7. nregistrarea fiscala i evidenta contabila i fiscala: obligaia de nregistrare fiscala, declararea filialelor i a sediilor secundare, obligaia de a conduce evidenta fiscala; - declaraia fiscala: obligaia de depunere, forma i coninutul declaraiei; - stabilirea impozitelor i taxelor: decizia de impunere, acte asimilate deciziei de impunere,

8. Sfera inspeciei fiscale:

- obiectul i funciile; - persoanele supuse inspeciei fiscale; - formele i ntinderea inspeciei fiscale; - proceduri de control fiscal; - perioada supusa inspeciei fiscale. 9. Realizarea inspeciei fiscale: - competenta; - selectarea contribuabililor pentru inspecie fiscala; - avizul de inspecie fiscala, comunicarea avizului; - locul i timpul desfasurarii inspeciei fiscale; - reguli privind inspecia fiscala; - obligaia de colaborare a contribuabilului; - dreptul contribuabilului de a fi informat; - sesizarea organelor de urmrire penala; - Raportul de inspecie fiscala, Decizia de impunere. 10. Colectarea creanelor fiscale - definiie; - termene de plata; - stingerea creanelor fiscale: plata, compensarea i restituirea; - dobanzi i penalitati; - nlesniri la plata; - constituirea de garanii; - masurile asiguratorii: poprirea i sechestrul asiguratoriu; - prescripia dreptului de a cere executarea silita i a dreptului de a cere compensarea sau restituirea. - stingerea creanelor fiscale prin executare silita, valorificarea bunurilor; - eliberarea i distribuirea sumelor realizate prin executarea silita, ordinea de distribuire; - contestaia la executarea silita; - stingerea creanelor fiscale prin alte modalitati: insolvabilitatea, deschiderea procedurii de reorganizare judiciara sau faliment, anularea creanelor fiscale. 11. Impozitul pe profit - contribuabili, sfera de cuprindere; - scutiri; - anul fiscal; - cotele de impozitare, impozit minim pentru baruri i cluburi de noapte, discoteci, cazinouri i pariuri sportive; - calculul impozitului pe profit: venituri, venituri neimpozabile, cheltuieli, cheltuieli nedeductibile, amortizarea fiscala, pierderi fiscale; - aspecte fiscale internaionale: veniturile unui sediu permanent, creditul fiscal, pierderi fiscale externe; - depunerea declaraiilor fiscale i plata impozitului; - reinerea impozitului pe dividende.

12. Impozitul pe veniturile microntreprinderilor

- definiia microntreprinderii - opiunea de a plti impozit pe veniturile microntreprinderii; - aria de cuprindere a impozitului; - cota de impozitare, baza impozabila; - plata i depunerea declaraiilor fiscale. 13. Impozitul pe venit - contribuabili, sfera de cuprindere a impozitului; - categorii de venituri supuse impozitului pe venit; - venituri neimpozabile; - barem de impunere, perioada impozabila, deduceri personale; - venituri din activiti independente; - venituri din salarii; - venituri din cedarea folosinei bunurilor; - venituri din investiii: definire, stabilirea impozitului; - venituri din pensii; - venituri din activiti agricole; - venituri din premii i din jocuri de noroc; - venituri din alte surse; Venitul anual global: - stabilire - declaraii Aspecte fiscale internaionale. Obligaii declarative ale pltitorilor de venituri cu reinere la sursa. 14. Impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni i impozitul pe reprezentantele firmelor strine infiintate in Romnia - contribuabili; - sfera de cuprindere; - venituri impozabile obinute din Romnia; - retinerea impozitului; - declaraii anuale privind reinerea la sursa; - certificatele de atestare a impozitului pltit de nerezideni. 15. Taxa pe valoarea adugata - definiie; - sfera de aplicare; - persoane impozabile i activitatea economica; - operaiuni impozabile; - locul operaiunilor impozabile; - faptul generator i exigibilitatea taxei pe valoarea adugata; - baza de impozitare; - cotele de taxa pe valoarea adugata; - operaiuni scutite; - regimul deducerilor; - pltitorii taxei pe valoarea adugata; - obligaiile pltitorilor de taxa pe valoarea adugata: nregistrarea pltitorilor, facturile fiscale, evidenta operaiunilor impozabile i depunerea decontului - plata taxei pe valoarea adugata.

16. Accize.

- accize armonizate: definiii - sfera de aplicare; - faptul generator i exigibilitatea; - eliberarea pentru consum, importul, producerea i deinerea in regim suspensiv; - produse accizabile: bere, vinuri, buturi fermentate altele decat bere i vinuri, produse intermediare, alcool etilic, produse din tutun, uleiuri minerale; - nivelul accizelor; - regimul de antrepozitare; - obligaiile pltitorilor de accize; - scutiri la plata accizelor; - marcarea produselor alcoolice i a produselor din tutun; - impozitul la ieiul i la gazele naturale din producia interna; Masuri speciale privind supravegherea produciei, importului i circulaiei unor produse accizabile. - regimul de supraveghere a produciei de alcool etilic: sfera de aplicare, supraveghetori fiscali, sigilii, obligaiile supraveghetorilor fiscali; - sistemul de supraveghere a circulaiei alcoolului etilic - masuri speciale privind producia, importul i circulaia uleiurilor minerale - infraciuni, contravenii i sanciuni. 17. Impozite i taxe locale - definiii; - impozitul pe cldiri; - impozitul pe teren; - taxa asupra mijloacelor de transport; - taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor i a autorizaiilor; - taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama i publicitate; - impozitul pe spectacole; - taxa hoteliera; - taxe speciale, alte taxe locale; - scutiri i facilitai; - depunerea declaraiilor; - controlul i colectarea impozitelor i taxelor locale. 18. Taxele vamale -consideraii generale privind declararea i vmuirea mrfurilor - taxe vamale de import; - taxe vamale de export; - taxe vamale de tranzit; - taxe vamale pentru importul definitiv - regimuri vamale suspensive, perfecionarea pasiva/activa - msurile de politic comercial instituite la nivel comunitar i naional; - tariful vamal al Romniei; - informaii cu privire la modul de evaluare n vam a mrfurilor;

19. Comparaie privind impozitarea profitului ntre diferite state ale UE 20. Comparaii privind impozitarea persoanelor fizice la nivelul UE 21. Cooperarea administrativ i lupta antifraud n domeniul impozitrii n UE

22. Istoria fiscalitii in Romnia (sau alta tara, la alegere) 23. Sistemul fiscal din Uniunea Europeana 24. Sistemul fiscal din Austria, Germania, Marea Britanie, Japonia, Bulgaria, Polonia, Argentina, etc (alegei o ar i dezvoltai subiectul). 25. Paradisurile fiscale - Apariia i evoluia paradisurilor fiscale - Caracteristicile paradisurilor fiscale - Tipuri de entiti juridice offshore - Modaliti de utilizare a companiilor offshore
Bibliografie minimala Legislaie: *** Legea nr. 500/2002 privind Finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare; *** Legea anuala a Bugetului de stat *** Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al Romniei, cu modificarile i completarile ulterioare; *** Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale; *** HG nr. 386/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Economiei i Finanelor * * * Norme metodologice de aplicare a Codului de procedur fiscal * * * Norme metodologice de aplicare a Codului Fiscal Actele normative pot fi consultate pe site-ul www.mfinante.ro Cri, manuale: 1. Bistriceanu Gh.D. (coord) - Mica enciclopedie de finane, moned, asigurri, Editura Universitar, Bucureti, 2007, vol.1 2. Bistriceanu Gh.D.-Sistemul fiscal al Romaniei Editura Universitar, 2008 3.Brezeanu Petre -Fiscalitate: concepte, teorii, politici i abordri practice, Editura Wolters Kluwer , 2009 4. Brezeanu Petre, Simon Ilie, Celea Sorin - Fiscalitate European, Editura Economic, Bucureti, 2005 5.Cosmin Flavius Costas-Legislaie comunitara fiscala,Editura: Hamangiu ,2008 6. Duca Emilian-Codul fiscal al Romaniei, comentat i adnotat, Editura: Universul Juridic, 2010 7. Ene Corina Maria Economia subteran. Teorie, modele, aplicaii, Ed. Transversal, Trgovite, 2010 8. Lazar Sebastian-Sisteme fiscale comparate: metode i practici internaionale, Editura Wolters Kluwer , 2010 9. Morariu Ana (coord.) - Contabilitate i Fiscalitate, de la teorie la practic, Editura Expronto, 2005 10. Moteanu Narcisa Roxana, Fiscalitate: impozite i taxe, Editura Univeristar, 2008

11. Niculeasa Madalin Irinel, Politica fiscala: aspecte teoretice i practice Editura: C.H. BECK,2009

12. Soroceanu Mircea Impozite, taxe i contribuii, Ed. Junimea, Iai, 2005 13.Dan Drosu Saguna , Dan Sova : Drept fiscal Editura: C.H. BECK, 2009 14. u Lucian .a. Fiscalitate. Aplicaii practice, Ed. A.S.E., Bucureti, 2004 15. u L., Serbanescu C., Stefan D., Vasilescu D., Nica A. Fiscalitate de la lege la practic, Editura All Beck, 2004 16. Vintil Georgeta Metode i tehnici fiscale,ed.II, Ed. Economic, Bucureti, 2006 17. * * * Codul de procedur fiscal 18. * * * Norme metodologice de aplicare a Codului de procedur fiscal 19. * * * Codul fiscal al Romniei 20.* * * Norme metodologice de aplicare a Codului Fiscal Referatele trebuie s respecte urmtoarele cerinte minime: - coninut: pagin de gard, cuprins, capitol sau capitole de baz, concluzii, bibliografie - s fie scrise cu Times New Roman, 12 - s fie cuprinse ntre 10 i 20 de pagini A4 - pentru datele prezentate trebuie precizat sursa (inclusiv la tabele, grafice, diagrame) Confereniar univ.dr. Anda Gheorghiu