Sunteți pe pagina 1din 10

www.referat.

ro

Achizitii publice
Criteriile de calificare i selecie Criteriile de calificare i selecie se refer numai la: situaia personal a candidatului sau ofertantului; capacitatea de exercitare a activitii profesionale; situaia economic i financiar; capacitatea tehnic i/sau profesional; standarde de asigurare a calitii; standarde de protecie a mediului, dac este cazul. Criteriile de calificare i selecie odat stabilite nu mai pot fi schimbate pe parcursul aplicrii procedurii. Autoritatea contractant: are obligaia de a preciza n cadrul anunului de participare cerinele minime de calificare nu are dreptul de a solicita ndeplinirea unor cerine minime ce ar conduce la restrictionarea participrii la procedura de atribuire. are obligaia de a respecta principiul proportionalitatii Not: Este interzis a se restriciona participarea la procedura prin stabilirea unor cerine minime de calificare care: nu prezint relevan si sunt disproporionate n raport cu natura i complexitatea contractului de achiziie public. Operatorii economici - certificate emise de ctre o autoritate publica competenta care respecta standarde europene de certificare. - orice alte documente echivalente care probeaz, cerinele. - clarificri sau completri ale documentelor. Nota: AC nu are dreptul de a impune candidailor/ofertanilor obligativitatea prezentrii unei certificari specifice, Situaia personal a candidatului sau a ofertantului Operatorul economic este exclus daca: a fost condamnat n ultimii 5 ani printr-o hotrre judectoreasc definitiv pentru: - participare la activiti ale unei organizaii criminale; - corupie; - fraud; - splare de bani. Operatorul economic poate fi exclus daca: este n stare de faliment ori lichidare, afacerile i sunt administrate de un administrator judiciar

activitile sale comerciale sunt suspendate sau fac obiectul unui aranjament cu creditorii. nu i-a ndeplinit obligaiile de plata a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre buget a fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiva a unei instane judectoreti - profesional prezint informaii false sau nu prezint informaiile solicitate de ctre autoritatea contractant. Nota: se precizeaza in DA Documente edificatoare: certificate; caziere judiciare; alte documente echivalente emise de autoriti competente din ara respectiv. Atenie! Dac exist incertitudini referitoare la situaia personal a unui operator economic, autoritatea contractant poate solicita informaii direct de la autoritile competente . Capacitatea de exercitare a activitii profesionale documente edificatoare prin care s dovedeasc: forma de nregistrare ca persoan fizic sau juridic i, dac este cazul atestarea ori apartenena din punct de vedere profesional, n DA se precizeaz dac trebuie demonstrat capacitatea de exercitare a activitii profesionale. Situaia economic i financiar - Se indic n documentaia de atribuire cerinele minime privind capacitatea economic i financiar pe care operatorul economic trebuie s le ndeplineasc pentru a fi considerat calificat. Demonstrarea situaiei economice i financiare: declaraii bancare corespunztoare bilanul contabil sau extrase de bilan declaraii privind cifra de afaceri global/cifra de afaceri din cel mult ultimii trei ani auditul financiar emis de persoane autorizate alte documente pe care autoritatea contractant le poate considera edificatoare. poate fi susinut i de o alta persoan prin prezentarea unui angajament ferm la oferta/candidatura comuna, situaia economic i financiar se demonstreaza prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Grupul poate beneficia de susinerea financiar a unei/unor tere persoane, prin prezentarea unui angajament ferm Capacitatea tehnic i/sau profesional

se indic n documentaia de atribuire cerinele minime privind capacitatea tehnic i/sau profesional pe care operatorul economic trebuie s le ndeplineasc pentru a fi considerat calificat. se apreciaz n funcie de: experien; aptitudini; eficiena i eficacitatea ofertantului/candidatului. poate fi susinut i de o alta persoana prin prezentarea unui angajament ferm. La oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Grupul poate beneficia de susinerea tehnica/profesionala a unei/unor tere persoane, prin prezentarea unui angajament ferm Capacitatea tehnic i/sau profesional -Contractul de furnizare o lista a principalelor livrri de produse efectuate n ultimii 3 ani - valori, perioade de livrare, beneficiari, prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de ctre clientul beneficiar sau printr-o declaraie a operatorului economic; o declaraie referitoare la echipamentele tehnice i la msurile aplicate n vederea asigurrii calitii / resurse de studiu i cercetare; informaii referitoare la - personalul/organismul tehnic de specialitate - certificate / documente care sa ateste conformitatea produselor - mostre, descrieri i/sau fotografii Capacitatea tehnic i/sau profesional - Contractul de servicii o lista a principalelor servicii prestate n ultimii 3 ani - valori, perioade de prestare, beneficiari, prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de ctre clientul beneficiar sau printr-o declaraie a operatorului economic; o declaraie referitoare la echipamentele tehnice i la msurile aplicate n vederea asigurrii calitii / resurse de studiu i cercetare; informaii referitoare la : personalul/organismul tehnic de specialitate; studiile, pregtirea profesional i calificarea personalului de conducere/responsabil; efectivele medii anuale ale personalului angajat i al cadrelor de conducere n ultimii 3 ani; msurile de protecie a mediului utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice subcontractanti Capacitatea tehnic i/sau profesional - Contractul de lucrari lista lucrrilor executate n ultimii 5 ani, nsoit de certificari de buna execuie valori, perioada i locul execuiei lucrrilor, modul de ndeplinire a obligaiilor, beneficiari;

informaii referitoare la : - personalul/organismul tehnic de specialitate; - studiile, pregtirea profesional i calificarea personalului de conducere/ persoanelor responsabile; - efectivele medii anuale ale personalului angajat i al cadrelor de conducere n ultimii 3 ani; - msurile de protecie a mediului; - utilaje, instalaii, echipamente tehnice. - subcontractanii Standarde de asigurare a calitii Dac se solicit prezentarea unor certificate prin care se atest respectarea anumitor standarde de asigurare a calitii, atunci aceast solicitare trebuie s se raporteze la sistemele de asigurare a calitii bazate pe standarde europene. Standarde de protecie a mediului Dac se solicit, atunci trebuie s se raporteze: - fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic i Audit (EMAS); - fie la standarde de gestiune ecologic bazate pe seriile de standarde europene sau internaionale n domeniu. Curs 7 Reguli de evitare a conflictului de interese Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, AC are obligatia de a lua masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si manifestarea concurentei neloiale.(Concurenta neloiala orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite in activitatea comerciala sau industriala) Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei, are dreptul de a fi ofertant ofertant asociat subcontractant Atentie! Numai n cazul n care implicarea sa n elaborarea documentatiei nu este de natura sa distorsioneze concurenta! Interdictii - Persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct n procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor, nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat, subcontractant Atentie! - Sanctiunea - excluderea din procedura de atribuire. Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ ofertelor :

persoanele care dein prti sociale, prti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati persoanele care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanti/candidati; sot/sotie, ruda sau afin, pan la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidai; persoanele care constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. Contractantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului Atentie! - Sanctiunea - nulitatea contractului pentru cauza imorala. PROCEDURI DE ATRIBUIRE Proceduri de atribuire: licitatie deschisa licitatie restransa dialog competitiv negociere cerere de oferte concurs de solutii . Procedurile de baz sunt licitatie deschis i restrns, restul sunt excepii de la regula de baz. Mai exist o procedur, cumprarea direct, ce nu este inclus n proceduri, ce se refer la cumprri de bunuri, servicii, lucrri de pn la 10.000 de euro. Pentru cumprarea direct se face o not justificativ, iar documentele justificative sunt comanda i factura. LICITATIA DESCHISA este procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta . Se desfasoara de regula, intr-o singura etapa Autoritatea contractanta poate decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie electronica Nota: obligatia anuntarii in anuntul de participare si in documentatia de atribuire. Anunt de participare Cu cel putin 52 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor Nota: Pentru anunturile de participare care nu se publica in OJEC - Cu cel putin 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor-. Daca a fost dat si un anunt de intenie, anunul de participare trebuie dat cu cel putin 36 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor cu condiia daca a fost publicat cu cel putin 52 de zile inainte de publicarea celui de intentie . Daca anuntul de participare este transmis, in format electronic, spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene perioada se poate reduce cu 7 zile .

Perioada se poate reduce cu 5 zile dac autoritatea contractanta : publica in SEAP intreaga documentatie de atribuire permite, incepand cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct si nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie anuntul de participare contine precizari privind adresa de Internet . ANULAREA PROCEDURII a) nici unul dintre ofertanti nu indeplineste criteriile de calificare; b) ofertele nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare; c) nu a fost depusa nici o oferta; d) au fost depuse numai oferte necorespunzatoare; In cazul a si b autoritatea contractanta poate sa aplice negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, daca documentatia de atribuire nu se schimba substantial; licitatiea deschisa, modificand, daca este cazul, documentatia de atribuire initiala. In cazurile c) si d) autoritatea contractanta poate sa aplice: negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, daca documentatia de atribuire nu se modifica substantial; licitatiea deschisa, modificand, daca este cazul, documentatia de atribuire initiala. Nota : dac la licitaia deschis particip 1 ofertant i mi convine , cu el nchei contractul , deoarece prin transmiterea prin SEAP, totul a fost transparent. LICITATIE RESTRANSA cand orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta . Procedura se desfasoara, de regula, in doua etape: etapa de selectare a candidatilor etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati Procedura se aplica atunci cand oferta este excedentara (sunt multi pe pia selectm ce-i bun) Autoritatea contractanta poate decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie electronica Nota: obligatia anuntarii in anuntul de participare si in documentatia de atribuire. Anuntul de participare trebuie cu cel putin 37 de zile inainte de data limita de depunere a candidaturilor . Nota: Pentru anunturile de participare care nu se publica in OJEC - Cu cel putin 15 de zile inainte de data limita de depunere a candidaturilorDaca numarul de zile ar cauza prejudicii autoritatii contractante perioada se poate reduce, dar nu la mai putin de 15 zile. Daca anuntul de participare este transmis, in format electronic, spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ,perioada se poate reduce cu 7 zile, respectiv cu 5 zile. Etapa I Orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura in prima etapa a procedurii de licitatie restransa . Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare: - criteriile de selectie - regulile aplicabile

- numarul minim al candidatilor - numarul maxim al acestora, daca este cazul. Nota: Numarul minim nu poate fi mai mic de 5. Dac nr. candidatilor selectati este mai mic dect nr. minim indicat, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a: - anula procedura; - continua procedura numai cu acei candidati selectati, in cazul in care numarul acestora este suficient pentru a asigura o concurenta reala (3 persoane). Dupa anularea procedurii autoritatea contractanta are dreptul de a: aplica procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, cu conditia de a nu schimba in mod substantial documentatia de atribuire initiala; aplica o noua procedura de licitatie restransa, modificand, daca este cazul, documentatia de atribuire initiala. Etapa II Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite o invitatie de participare la etapa a doua tuturor candidatilor selectati. Invitaia de participare trebuie emis cu cel putin 40 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Nota: Pentru anunturile de participare care nu se publica in OJEC - Cu cel putin 22 de zile inainte de data limita de depunere a candidaturilorSe poate reduce perioada pana la 36 de zile, de regula, dar nu la mai putin de 22 de zile , dac a fost dat i un anunt de intentie. Conditie: Daca a fost publicat cu cel putin 52 de zile inainte de publicarea celui de intentie . Perioada se poate reduce cu 5 zile dac autoritatea contractanta : publica in SEAP intreaga documentatie de atribuire permite, incepand cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct si nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie anuntul de participare contine precizari privind adresa de Internet . Daca numarul de zile ar cauza prejudicii autoritatii contractante perioada se poate reduce, dar nu la mai putin de 12 zile . ANULAREA PROCEDURII a) au fost depuse oferte care nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare; b) nu a fost depusa nici o oferta c) au fost depuse numai oferte necorespunzatoare In cazul a) autoritatea contractanta poate sa aplice negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, daca documentatia nu se schimba substantial; o noua licitatie restransa, modificand, daca este cazul, documentatia. In cazurile b) si c) autoritatea contractanta poate sa aplice: negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, daca documentatia nu este substantial modificata; o noua licitatie restransa, modificand, daca este cazul, documentatia de atribuire initiala.

Nota : La licitaia restrns nu se accept o singur persoan, nu se ncheie contractul. Se asigur o concuren real cu 3 persoane. Ofertani trecuti de prima etap de selecie sunt invitai printr-un nou anun s depun oferta. Nu este voie sa inviti pe cineva care n-a participat la prima etap de selectie. DIALOG COMPETITIV , orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, dar numai candidatii selectati participa la consultari pentru identificarea solutiilor optime. Pe baza acestora candidatii selectati depun oferta finala. Se aplica cand sunt indeplinite cumulativ conditiile: contractul in cauza este considerat a fi de complexitate deosebita; aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa ar face imposibila atribuirea contractului de achizitie publica in cauza. Contractul de complexitate deosebita - Contract de achizitie publica pentru care autoritatea contractanta nu poate sa: defineasca specificatiile tehnice capabile sa ii satisfaca necesitatile si exigentele; stabileasca montajul juridic sau financiar al proiectului . Procedura se desfasoara in doua etape: etapa de consultare cu candidatii, etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati. Anuntul de participare , cu cel putin 37 de zile inainte de data limita de depunere a candidaturilor . Nota: Pentru anunturile de participare care nu se publica in OJEC - Cu cel putin 30 de zile inainte de data limita de depunere a candidaturilorPerioada se poate reduce cu 7 zile dac ,anuntul de participare este transmis, in format electronic, spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene . Etapa I Orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura in prima etapa a procedurii . Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare: - criteriile de selectie - regulile aplicabile - numarul minim al candidatilor - numarul maxim al acestora, daca este cazul. Nota: Numarul minim nu poate fi mai mic de 3. Autoritatea contractanta are dreptul de a limita numarul de candidati care vor participa la prima etapa a procedurii de dialog competitiv printr-o selectie preliminara . Daca autoritatea contractanta a realizat o selectie preliminara a candidatilor, aceasta va transmite o invitatie de participare la consultari numai candidatilor selectati. Se deruleaza consultari, in runde succesive, cu fiecare candidat in parte . Se discuta optiunile referitoare la: - aspectele tehnice, - montaje financiare, - mod de rezolvare a unor probleme legate de montajul juridic

- alte elemente ale viitorului contract. In cadrul procesului de consultare, autoritatea contractanta are dreptul de a reduce numarul de solutii, in masura in care rezultatul evaluarii preliminare si evolutia consultarilor impun ca viabile un numar redus de solutii. Dac nr. candidatilor selectati este mai mic dect nr. minim indicat, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a: - anula procedura; - continua procedura numai cu acei candidati selectati, in cazul in care numarul acestora este suficient pentru a asigura o concurenta reala (cu dou persoane poate ). Daca nu au fost identificate solutii adecvate sau acceptabile, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura . Dupa anularea procedurii autoritatea contractanta are dreptul de a: aplica procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, cu conditia de a nu schimba in mod substantial documentatia de atribuire initiala; aplica o noua procedura de dialog competitiv, modificand, daca este cazul, documentatia de atribuire initiala. Autoritatea contractanta elaboreaza documentatia de atribuire, care va contine inclusiv caietul de sarcini sau o documentatie descriptiva suplimentara pe baza solutiei identificate. Etapa II Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite o invitatie de participare la etapa a doua tuturor candidatilor selectati. Invitaia de participare trebuie , cu un numar suficient de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru ca fiecare candidat selectat sa beneficieze de o perioada rezonabila pentru elaborarea ofertei finale . Perioada acordata pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie sa fie mai mica decat o perioada minima stabilita de comun acord cu candidatii selectati pe parcursul derularii consultarilor. Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari, detalieri si nuantari ale ofertei. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului identificat ca a depus cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic sa reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate in cadrul acesteia . Ofertantul nu are dreptul ca, prin clarificarile, detalierile, nuantarile, informatii suplimentare si reconfirmarile prezentate,sa aduca modificari caracteristicilor de baza ale ofertei care ar putea conduce la: - distorsionarea concurentei si la - crearea unui avantaj suplimentar in raport cu ceilalti ofertanti .

Powered by http://www.referat.ro/ cel mai tare site cu referate