Sunteți pe pagina 1din 22

Divizarea unei societati comerciale

Ce diferente exista intre divizarea si desprinderea unei societati comerciale? Doresc impartirea unei astfel de societati in doua, fiecare societate avand ca asociat unul dintre cei doi actionari initiali. Divizarea este o operatiune prin care se realizeaza impartirea unei societati comerciale. Ea consta in impartirea intregului patrimoniu al unei societati comerciale, care isi inceteaza existenta, intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta. Divizarea poate fi in favoarea unor societati existente sau in favoarea unor societati noi, care iau fiinta cu aceasta ocazie. Cand divizarea are loc in favoarea unor societati noi, societatea divizata se dizolva, fara lichidare, iar patrimoniul sau se imparte in doua sau mai multe fractiuni, pentru a constitui noi societati comerciale. Legea reglementeaza desprinderea ca modalitate specifica de restructurare a societatilor comerciale, alaturi de fuziune, divizare, cesiune de active etc. Desprinderea consta in separarea unei parti din patrimoniul unei societati comerciale, care nu isi inceteaza existenta, si transmiterea ei catre una sau mai multe societati care exista sau care se constituie. Transmiterea se face in schimbul atribuirii de actiuni/parti sociale ale societatii/societatilor beneficiare. Operatiunea poate privi asupra unuia sau mai multor elemente izolate (de exemplu, bunuri imobile, titluri in portofoliu) sau asupra unui ansamblu de bunuri (de exemplu, activul si pasivul unei ramuri de activitate). Diferenta principala dintre desprindere si divizare partiala consta in aceea ca in prima situatie societatea transmitatoare nu se dizolva, pastrandu-si personalitatea juridica, intrucat ii este afectat doar patrimoniul, aportul transmis fiind inlocuit prin actiuni/parti sociale ale societatii beneficiare. Asociatii sau actionarii societatii transmitatoare primesc in schimbul aportului transmis actiuni/parti sociale ale societatii beneficiare. (Precizam aici ca literatura de specialitate considera ca intr-un asemenea caz se impune reducerea capitalului social al societatii transmitatoare, corespunzator partii de patrimoniu transmise societatii beneficiare). Deasemenea, desprinderea se deosebeste si de cesiunea de active, intrucat societatea transmitatoare nu procedeaza la o vanzare ce ar implica plata unui pret, ci presupune atribuirea, in schimb, de actiuni/parti sociale. Cum s-a precizat deja, operatiunea divizarii urmeaza in totalitate regulile de la divizare si, implicit, de la fuziune deoarece, din punct de vedere juridic, efectele desprinderii si divizarii sunt identice. Divizarea si desprinderea sunt operatiuni cu implicatii majore asupra societatilor comerciale in cauza, inclusiv asupra statutului juridic al acestora. Cum statutul juridic al societatii este stabilit prin actul constitutiv, divizarea si desprinderea reclama modificarea actului constitutiv. Hotararea privind divizarea (implicit, si desprinderea) se ia de adunarea generala extraordinara a actionarilor, in conditiile de cvorum si majoritate prevazute pentru modificarea actului constitutiv. Prin urmare, in cazul societatilor cu raspundere limitata, al societatilor in nume colectiv si al societatilor in comandita simpla, hotararea se ia in unanimitate.

In cazul societatilor pe actiuni si al societatilor in comandita pe actiuni este necesara o prima convocare, unde trebuie sa fie prezenti actionarii reprezentand trei patrimi din capitalul social, iar hotararea sa fie luata cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social. Daca nu sunt intrunite aceste proportii, la convocarile urmatoare este necesara prezenta actionariatului reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social. In baza hotararii adunarii generale, administratorii intocmesc proiectul de desprindere, de obicei intitulat proiect de divizare (partiala), dar si proiect de aport partial de activ sau chiar contract de divizare. Proiectul stabileste ansamblul conditiilor de realizare a operatiunii, cu indicarea elementelor de activ si pasiv ce urmeaza a fi transmise. Datorita importantei pe care o are proiectul de divizare sau desprindere in realizarea respectivei operatii, legea reglementeaza principalele elemente pe care trebuie sa le cuprinda un asemenea proiect: forma, denumirea si sediul social al tuturor societatilor participante la operatiune fundamentarea (motivele care impun operatiunea, starea societatii, perspectivele ei etc.) si conditiile divizarii sau desprinderii stabilirea si evaluarea activului si pasivului care se transmit societatilor beneficiare modalitatile de predare a actiunilor sau a partilor sociale si data de la care acestea dau dreptul la dividende raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale, daca este cazul. Aceasta prevedere este necesara numai in situatia divizarii (cand societatea transmitatoare isi inceteaza existenta, iar asociatii acesteia au un interes deosebit in stabilirea raportului de schimb al actiunilor sau partilor sociale pe care le detin cu actiunile sau partile sociale ale societatii beneficiare), nu si in situatia desprinderii, cand societatea transmitatoare nu isi inceteaza existenta. cuantumul primei de divizare (si desprindere), daca aceasta se impune Prima de divizare este stabilita in scopul protectiei asociatilor societatii beneficiare si al acoperirii cheltuielilor necesitate de respectiva operatiune. Ea trebuie platita de noii asociati pentru actiunile sau partile sociale acordate de societatea beneficiara si reprezinta diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale. drepturile care se acorda obligatarilor (daca la divizare participa si o societate pe actiuni care a emis obligatiuni) si orice alte avantaje speciale data bilantului contabil de divizare sau desprindere, data care va fi aceeasi pentru toate societatile participante orice alte date care prezinta interes pentru operatiune. Proiectul de divizare sau desprindere trebuie semnat de catre reprezentantii societatilor implicate si se depune la oficiul registrului comertului unde este inregistrata fiecare societate, in vederea verificarii legalitatii sale de catre judecatorul delegat. In cazul divizarii, cand societatea transmitatoare isi inceteaza activitatea, proiectul trebuie insotit de o declaratie a societatii respective, cu privire la modul cum a hotarat sa isi execute obligatiile asumate. Dupa vizarea de catre judecatorul delegat, proiectul se publica, pe cheltuiala partilor, in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. ====================================================================

I. REGULI GENERALE

1) Definitii: Fuziunea - este operatiunea prin care doua societati se unesc pentru a forma una singura. Aceasta permite consolidarea si cresterea capacitatii concurentiale a intreprinderilor, fiind si un mijloc de reorganizare a unui grup. Divizarea - este operatiunea prin care intreg patrimoniul unei societati este impartit in mai multe fractiuni transmise simultan la mai multe societati deja existente sau noi. Divizarea se realizeaza in general in profitul societatii "mama" si are ca efect o concentrare de intreprinderi.

2) Modalitati de realizare: Fuziunea poate imbraca doua forme: a) Contopirea - crearea unei societati noi prin reunirea mai multor societati deja existente. Nici una dintre societatile fuzionate nu-si mentine fiinta, deoarece se creaza o noua societate, distincta de toate cele care o formeaza.1 b) Absortia - se realizeaza prin inglobarea unei societati de o alta societate existenta, aceasta din urma incetand a mai fiinta. Termenul utilizat este de "fuziuneabsortie" si este procedeul cel mai des utilizat, deoarece societatile care fuzioneaza sunt adesea de importanta diferita, iar cea mai puternica le absoarbe pe celelalte. Divizarea poate fi si ea de doua feluri : a) Divizare totala - se imparte intreg patrimoniul societatii scindate. b) Divizare partiala - desprinderea numai a unei parti din patrimoniu, urmata de o transmitere catre una sau mai multe societati existente sau care se infiinteaza in acest fel. Este tratata ca un aport partial de activ si nu ca o divizare propriu-zisa.

3) Elemente caracteristice fuziunii si divizarii A. Transmiterea universala a patrimoniului Transmiterea tuturor elementelor de activ si de pasiv este o caracteristica ce apartine atat operatiunilor de fuziune, cat si celor de divizare. Foarte important este faptul ca in special pasivul societatii absorbite sau divizate este luat in sarcina societatilor absorbante sau noi.

In cazul divizarii, "partajul" se face in general in functie de elementele de activ aportate fiecarei societati beneficiare de aporturi., desi societatile mostenitoare sunt solidar responsabile fata de creditorii societatii divizate.2 B. Dizolvarea societatii absorbite sau divizate Prin aceasta caracteristica, fuziunea si divizarea se disting de "aportul partial de active", prin care o societate face aport la o alta societate deja creata. Nu are loc o procedura de lichidare a societatii absorbite sau divizate, asa cum se intampla in alte cazuri de dizolvare. C. Schimbul (compensarea) drepturilor sociale Pentru a restructura o societate prin fuziune sau divizare,trebuie ca actionarii sau asociatii societatii absorbite sau divizate sa devina asociatii societatii mostenitoare prin atribuirea de actiuni sau parti sociale la aceasta societate. Atunci cand societatea beneficiara a transmiterii patrimoniului detine titluri ale societatii absorbite sau divizate, ea nu poate primi propriile sale titluri in schimb - actiuni sau parti sociale.

4) Conditii generale de validare a fuziunilor si divizarilor Societatile participante pot fi societati comerciale de forme juridice diferite (pot apare astfel de legaturi intre societatile de capitaluri si cele de persoane). O societate dizolvata sau in curs de lichidare poate sa participe la o fuziune sau sa se divizeze cu conditia ca, dupa deschiderea lichidarii, sa nu fi procedat la nici o repartizare de activ intre actionari. Lipsa fraudei Daca fuziunea sau divizarea a fost facuta pentru frauda, creditorii lezati prin absorbirea sau divizarea societatii, pot cere ca forma de reorganizare sa fie inopozabila lor.3 Protectia liberei concurente Aceste doua forme de reorganizare reprezinta mecanismul juridic cu ajutorul caruia se realizeaza amplificarea activitatii, in special "concentrarea economica" 4. Prin concentrare economica se intelege orice act juridic prin care: - opereaza transferul proprietatii asupra totalitatii sau a unei parti a bunurilor, drepturilor si obligatiilor unui agent economic.

- are ca obiect sau ca efect permiterea unui agent economic sau a unui grup de agenti, de a exercita o influenta determinanta asupra unui alt agent sau grup de agenti.5 Consecintele economice se rasfrang nu doar asupra societatilor direct implicate, ci si asupra ansamblului intreprinderilor din grupul de care acestea apartin. In cazul fuziunii a doua societati, daca ele fabrica produse analoage, se ajunge de fapt la eliminarea unui concurent. Atunci cand agentii economici implicati in operatiune totalizeaza o cifra de afaceri de pana la 10 miliarde lei, nu intra in vigoare controlul pentru concentrari.6 Cele care depasesc acest prag, sunt supuse controlului si trebuiesc notificare Consiliului Concurentei.7 In acest caz, pana la luarea unei decizii, agentii economici pot lua doar masuri care nu sunt ireversibile, si nu pot modifica definitiv structura pietei. II. REALIZAREA FUZIUNILOR SI DIVIZARILOR 1) Pregatirea fuziunilor si divizarilor A. Conditiile financiare ale operatiunii Pentru a determina aceste conditii se pot folosi metodele traditionale practicate in cazul aporturilor in natura (evaluarea bunurilor aportate la valoarea lor intrinseca; evaluarea titlurilor atribuite ca plata pentru aporturi; impartirea valorii nete a bunurilor aportate la valoarea reala a actiunilor societatii beneficiatre a aporturilor). In practica sunt utilizate si alte criterii pentru o determinare mai exacta a valorii economice a intreprinderii (volumul productiei; rentabilitatea; cursul la bursa; perspective de viitor). Evaluarea societatilor Exista foarte multe metode de evaluare a societatilor, printre care: a) valoarea intrinseca (matematica) - valoarea patrimoniului. b) valoarea lichidativa - valoarea intrinseca diminuata cu cheltuielile si impozitele antrenate de lichidarea societatii. c) valoarea productivitatii - capitalizarea dobanzilor determinate de marja bruta de autofinantare, de beneficial net sau de media dividendelor distribuite pe societate. d) valoarea de bursa - calculata fata de cursul mediu al actiunii Este necesara utilizarea mai multor criterii de evaluare , fara insa ca numarul lor sa fie prea mare. Acestea trebuie sa fie semnificative pentru ceea ce doresc sa reprezinte.

Determinarea paritatilor Valoarea totala a societatii este impartita la numarul de actiuni. Cu ajutorul capitalului fiecareia dintre ele, se determina valoarea unitara a fiecarui titlu. Paritatea schimbului de titluri este data tocmai de compararea aceastor valori, daca raportul de schimb definitiv poate fi hotarat. Raportul trebuie sa fie simplu si posibil. Din paritatea obtinuta rezulta numarul de actiuni noi emise de societatea absorbanta sau noua in vederea atribuirii lor actionarilor societatii absorbite sau divizate. Crearea unui cont "Prima de fuziune" Daca valoarea reala a actiunilor societatii absorbante excede valoarea lor nominala, diferenta intre valoarea bunurilor primate ca aport si valoarea majorarii capitalului societatii absorbante trebuie sa fie in pasivul bilantului, intr-un cont de "prima de fuziune". Prima de fuziune poate fi utilizata si pentru acoperirea cheltuielilor relative la fuziune sau divizare, completarea fondului de rezerva ori constituirea de provizioane sau de reserve particulare. B. Proiectul de fuziune sau divizare Este intocmit de catre consiliul de administratie al societatilor interesate si semnat de reprezentantul fiecareia dintre societatile participante la operatiune. Este necesar: a) pentru fuziune - acordul societatii absorbante si a celor absorbite, sau al fiecarei dintre societatile ce fuzioneraza - daca se creaza o societate noua. b) pentru divizare - acordul societatii divizata si a celor beneficiare Continutul planului de fuziune sau divizare Proiectul planului de fuziune sau divizare trenuie sa aiba incluse cel putin urmatoarele indicaii: o forma, denumirea si sediul social al tuturor societatilor participante la operatiune o fundamentarea - scopurile (cauzele, obiectivele) si conditiile fuziunii sau divizarii o stabilirea si evaluarea activului si pasivului care trebuie transmis la societatile absorbante sau noi o modalitatile de predare a actiunilor sau partilor sociale si data la cere acestea au dreptul la dividende o paritatea (raportul de schimb) a actiunilor sau partilor sociale o cuantumul primei de fuziune sau al primei de divizare o drepturile ce se acorda obligatarilor - detinatorilor de obligatiuni si orice avantaje

speciale (actiuni preferentiale, drepturi de fondator) o data la care trebuie sa fie incheiate bilanturile contabile de fuziune sau bilantul de divizare (data care trebuie sa fie aceeasi pentru toate societatile participante la operatiune ) o data la care operatiile societatii absorbite sau divizate vor fi considerate din punct de vedere contabil, ca fiind efectuate la societatea beneficiara de aporturi. Proiectul de fuziune sau divizare trebuie sa contina orice alte date particulare care prezinta interes pentru operatiune. Publicitatea proiectului de fuziune sau divizare Oricand se petrece un eveniment in viata societatii comerciale - de natura sa duca la modificarea actelor constitutive sau sa duca la disparitia persoanei morale in cauza - trebuie indeplinite formalitatile de publicitate prevazute de lege. Este si cazul restructurarii societatilor comerciale prin fuziune sau divizare. Proiectul de fuziune sau divizare, semnat de reprezentantii societatilor participante la operatiune, se depune la Camera de Comert si Industrie a Romaniei unde este inmatriculata fiecare societate implicata. Se depune impreuna cu proiectul de fuziune sau divizare si o declaratie a societatii care inceteaza a exista in care se mentioneaza modul in care aceasta a hotarat sa stinga pasivul sau. Proiectul de fuziune sau divizare se publica si la Monitorul Oficial. 2) Executarea fuziunilor si divizarilor A. Fuziunea Conditii pentru realizarea fuziunii a) sa fie convenita in prealabil prin hotararea adunarii generasle a entitatilor colective implicate. "Fuziunea mai multor societati se hotaraste de fiecare societate in parte". 8 Hotararea adunarii generale cu privire la fuziune trebuie autentificata notarial si supusa controlului de legalitate exercitat de judecatoria competenta.9 b) fiecare societate comerciala implicata in absortie sau in contopire este obligata sa isi intocmerasca bilantul.10 Reguli particulare aplicate societatilor pe actiuni Daca societatea absorbanta este o societate de capital (societate pe actiuni sau societate in comandita pe actiuni) adunarea generala extraordinara este supusa unor reguli particulare. Aceste reguli privesc: a) Raportul consiliului de administratie - consiliul trebuie sa intocmeasca si sa puna la dispozitia actionarilor un raport scris care sa contina elementele esentiale ale operatiunii proiectate. b) Raportul cenzorilor - cenzorii trebuie sa se pronunte tot printr-un raport scris

asupra fuziunii proiectate si a conditiilor financiare de realizare a ei. c) Informarea actionarilor - actionarii trebuie sa fie instiintati cu cel putin 15 zile inainte de data adunarii generale. Lor li se pun la dispozitie mai multe documente, dar cele strict necesare sunt: - proiectul de fuziune - darea de seama a administratorilor in care se precizeaza si raportul de schimb al actiunilor sau partilor - raportul cenzorilor - bilantul contabil de fuziune - evidenta contractelor de valoare mare in curs de executare - rapoartele de evaluare a societatilor sau raportul unui expert care isi va da avizul de specialitate asupa fuziunii d) Aprobarea aporturilor in natura - adunarea generala extraordinara trebuie sa valideze expertiza facuta asupra aporturilor in natura, in conditiile legii. Aportatorii in natura nu au drept de vot in deliberarile referitoare la aporturile lor, iar actiunile aportului nu sunt luate in considerare pentru calculul majoritatii. Actionarii societatii absorbante care sunt actionari si la societatea absorbita pot participa la votul asupra aporturilor in natura a acestei societati.11 Situatia societatii noi Daca se creaza o noua societate pentru a primi aporturile-fuziune a doua sau mai multe societati, aceasta trebuie sa fie constituita conform regulilor proprii formei de societate adoptata. Astfel, se poate forma : a) o societate cu raspundere limitata b) o societate pe actiuni Daca noua societate este o societate pe actiuni, fuziunea se poate realiza fara alte aporturi decat cele efectuate de societatile ce fuzioneaza (se aplica astfel o exceptie de la regula potrivit careia crearea unei societati anonime noi necesita cel putin cinci actionari). Proiectul statutelor societatii noi trebuie sa fie aprobat de adunarea generala extraordinara a fiecareia dintre societatile care dispar. Efectele fuziunii Absortia si fuziunea pot avea efect decat dupa trei luni de la publicarea in Monitorul Oficial a inscrisului care a operat transformarea si a hotararii judecatoresti de autorizare.12

Termenul suspensiv de trei luni poate fi scurtat daca se indeplineste una din conditiile: a) se justifica plata datoriilor sociale cu acte obtinute de la creditori. b) suma corespunzatoare pasivului este depusa la CEC sau la administratia financiara; certificatul constatator ca s-a efectuat depunerea trebuie publicat. In acest caz este nevie de autorizarea judecatoriei. c) exista acordul tuturor creditorilor pentru reducerea termenului suspensiv de trei luni, fiind necesar consimtamantul in scris. Dupa expirarea termenului de trei luni - daca el nu a fost redus - fuziunea poate fi executata, deci societatea va avea drepturile si va lua asupra sa obligatiile societatii care isi inceteaza activitatea .13 Drepturile creditorilor sociali Pentru a-i ocroti, legea prevede ca in cursul termenului suspensiv , pana la expirarea caruia fuziunea nu poate sa produca efecte, oricare creditor al societatilor care fuzioneaza are dreptul sa introdica opozitie la instanta judecatoreasca. Opozitia suspenda executarea fuziunii pana la ramanerea definitiva a sentintei pronuntate in cauza (legea 31/1990 art.175 alin.3).14 B. Divizarea Interventia expertilor Societatile pe actiuni au nevoie de experti pentru a calcula valorile relative atribuite actiunilor societatilor participante la operatie si a evalua caracterul echitabil al raportului de schimb. Nu este necesara interventia unui expert daca divizarea se realizeaza prin crearea de societati noi - constituite doar cu aporturi ale societatii divizate, iar actiunile noilor societati sunt atribuite actionarilor societatii divizate proportional cu drepturile lor in capitalul acesteia. Situatia societatilor beneficiare de aporturi o Societatile existente - sciziunea reprezinta o majorare de capital cu aporturi in natura. Pentru societatea beneficiara se aplica reglementarile referitoare la interventia expertului si efectuarea evaluarii. o Societatile noi - trebuie sa fie constituite conform regulilor proprii formei de societate adoptate. Noile societati infiintate prin divizarea unei societati de capitaluri pot fi: a) Societati cu raspundere limitata b) Societati pe actiuni Actiunile societatilor noi infiintate sunt direct atribuite actionarilor societatii divizate - fara sa fie nevoie sa se mai faca apel la 5 subscriitori suplimentari pentru respectarea minimului cerut de lege pentru constituirea unei societati pe actiuni. Actionarii societatii divizate sunt considerati a fi direct actionarii societatii noi.

Efectele divizarii Divizarea antreneaza transmiterea integrala a patrimoniului societatii care dispare in profitul societatilor care il culeg partial sau in totalitate. Aceste societati se substituie societatii initiale in toate bunurile, drepturile sau obligatiile ei. In caz de aport partial de activ - supus regimului divizarii - transmiterea universala opereaza asupra fractiunii din patrimoniul societatii care face aportul. Societatile care dobandesc bunuri prin efectul divizarii raspund fata de creditori pentru obligatiile societatii care si-a incetat existenta prin divizare, proportional cu valoarea bunurilor dobandite, in afara de cazul in care, prin divizare, s-au stabilit alte proportii. Daca nu se poate stabili societatea raspunzatoare pentru o obligatie, societatile care au dobandit bunuri prin divizare raspund solidar. Drepturile creditorilor sociali Transmisiunea patrimoniala cu titlu universal produce si in cazul divizarii efecte fata de creditorii societatii dizolvate. In locul acesteia, calitatea de debitor revine societatilor beneficiare, care se substituie celei transmitatoare. Deoarece prin ipoteza, diviziunea are drept consecinta o pluritate de debitori, creditorul trebuie sa-l identifice pe acela care i-a preluat datoria, potrivit bilantului, spre a sti pe cine sa urmareasca in vederea platii. Din acest punct de vedere, pozitia creditorului este mai putin favorizata decat in cazul fuziunii, care asigura concentrarea capitalului urmaribil in patrimoniul unei singure societati. Si in acest caz, creditorii beneficiaza de dreptul de a exercita opozitia reglementata de Legea 31/1990 art.175. 3) Consecinte ale fuziunii si divizarii asupra salariatilor Exista o serie de consecinte fata de salariati, deoarece fuziunile si divizarile antreneaza adesea perturbari in situatia si conditiile de munca ale salariatilor intreprinderilor implicate in operatiune. Contractele individuale de munca incheiate de societatea adsorbita sau divizata sunt transmise de plin drept la societatea absorbanta sau noua care trebuie sa le respecte masura. Aceste prevederi nu suprima insa dreptul societatii absorbante sau noi de a determina nevoile sale reale de personal. Salariatii societatii absorbite sau divizate nu au drept incontestabil la mentinerea conventiei colective la care era supusa societatea lor. Ei se vor conforma contractului colectiv de munca aplicabil lor de noul patron, care poate fi diferit de cel vechi. Atunci cand societatea absorbanta sau noua este supusa obligatiilor rezultate dintr-un contract colectiv de munca, salariatii societatii absorbite sau divizate pastreaza timp de un an - sau durata contractului colectiv de munca - avantajele lor din conventia anterioara. Dupa expirarea acestei perioade ei pastreaza de asemenea, avantajele individuale dobandite ca urmare a aplicarii vechii conventii colective de munca.

4) Sanctionarea neregulilor in materie de fuziune si divizare Daca nu este posibila o actiune in nulitate, neregularitatile constatate pot da loc la o actiune in regularizare si, eventual, la o actiune in daune-interese. Cauze de nulitate: a) nulitatea deliberarilor uneia dintre adunarile generale care au decis operatiunea - poate rezulta dintr-o dispozitie expresa a legii privind societatile comerciale, de exemplu incalcarea regulilor de cvorum sau de majoritate. b) lipsa sau aparitia erorii in proiectul de fuziune sau divizare - nulitatea contractelor poate fi generata de viciul de consimtamant sau frauda. Actiunea in nulitate a unei fuziuni sau divizari se prescrie in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii de fuziune sau divizare. Deciziile pronuntand nulitatea sunt fara efect asupra drepturilor, obligatiilor sau profitul societatilor beneficiare, nascute intre data terminarii operatiunii de fuziune sau divizare si cea de publicare a hotararii pronuntand nulitatea.

========================================== ======== NR. 41 Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului a modificarilor privind divizarea unei societati comerciale prin transmiterea unei parti din patrimoniul sau uneia sau mai multor societati comerciale care sunt astfel constituite (art. 2501 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare): Etapa I 1. Cerere de depunere si mentionare acte pentru desemnarea expertilor/expertului conform art. 2433 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau hotararea adunarii generale prin care se renunta la expertiza si depunerea proiectului de fuziune intocmit de fiecare din societatile participante la fuziune, semnata de reprezentantii acestora (original); 2. Proiectul de divizare semnat de reprezentantii societatii participante la divizare (original); 3. Daca este cazul, imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa

indeplineasca formalitatile legale (original); 4. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: - taxa judiciara de timbru, in original; - timbre judiciare; - taxa de registru ; - tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Etapa a II a 1. Cererea de inregistrare intocmita de societatea supusa divizarii (original); 2. Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor privind aprobarea divizarii, conform art. 246 alin. (1) din lege (original); 3. Actul modificator privind diminuarea capitalului social al societatii supuse divizarii partiale prin desprinderea unei parti din patrimoniu (original); 4. Actul constitutiv actualizat al societatii care se divizeaza; 5. Dovada publicarii proiectului de divizare vizat de judecatorul delegat. Confirmarea publicarii se efectueaza de ORCT. 6. Situatia financiara de divizare (copie); 7. Certificatul de inregistrare si, dupa caz, anexa/anexele daca intervin modificari ale elementelor cuprinse in aceasta (activitate principala, denumire, forma juridica, sediu) (original); 8. Dovada verificarii disponibilitatii si a rezervarii firmei si/sau a emblemei (original); 9. Daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (original); 10. Actele constitutive ale societatilor rezultate prin divizare (originale); 11. Dovezile privind sediile sociale/secundare ale societatilor rezultate (copii); 12. Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr.230/2007 (completat pe formular-tip, original); 13. Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/directori/cenzori/membrii consiliului de

supraveghere si ai directoratului sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original); 14. Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii se depun la oficiul registrului comertului odata cu cererea de inregistrare, daca au fost numiti prin actul constitutiv si pot fi date in forma autentica la notarul public, in fata judecatorului delegat, a directorului ORC sau a inlocuitorului acestuia care va certifica semnatura; 15. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie); 16. Actele de inregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (copie certificata si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public); 17. Certificatele de cazier fiscal pentru asociatii, actionarii sau reprezentantii legali ai societatilor comerciale rezultate din divizare, care au domiciliul/resedinta/sediul in Romania sau pentru persoanele fizice sau juridice straine, care au aceasta calitate si sunt inregistrate fiscal in Romania sau, dupa caz, declaratia autentica pe proprie raspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale, in original, si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public; 18. Declaratia-tip pe propria raspundere (original), semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca: - persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani (model 1); - persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitarveterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip (model 2).

19. Daca este cazul: - avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie); - imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original). 20. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: - taxa judiciara de timbru, in original; - timbre judiciare; - taxa de registru; - tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a. NOTA*: In situatia in care se hotaraste ca divizarea sa isi produca efecte la o data ulterioara adoptarii hotararii, incheierea judecatorului delegat va fi mentionata in registrul comertului iar divizarea va fi inregistrata la data stabilita de parti pentru producerea efectelor acesteia. In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la acelasi sediu pot functiona mai multe societati, daca este indeplinita cel putin una din urmatoarele conditii: - imobilul prin structura lui, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite; - cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat in fiecare dintre societati; - cel putin unul dintre asociati este proprietar al imobilului ce urmeaza a fi sediul societatii. Cererea de inregistrare se va depune dupa trecerea termenului de 30 de zile de la data publicarii proiectului de divizare/extrasului in Monitorul Oficial. In conformitate cu prevederile art. 180 din Legea nr. 31/1990, republicata, in cazul in care registrul actionarilor este tinut de o societate de registru independent privat autorizata, este obligatorie mentionarea in registrul comertului a firmei si a sediului acesteia, precum si a oricaror modificari intervenite cu privire la aceste elemente de identificare. Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnatura, cu mentionarea in

clar a numelui, de catre persoanele care, potrivit legii, pot intocmi si semna cererea. In cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun in original sau copii certificate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public. Solutionarea cererii revine in competenta judecatorului delegat care poate dispune administrarea si a altor acte doveditoare decat cele enumerate. Redactarea actelor, obtinerea autentificarii sau, dupa caz, darea de data certa, acordarea de indrumari pentru completarea corecta a cererii de inregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenta din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal. Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro). Cererea de inregistrare, inscrisurile prevazute de lege si dovezile privind plata taxelor si tarifelor legale, precum si timbrele judiciare corespunzatoare, indosariate si numerotate, se depun de catre solicitant la ORCT direct, prin posta, cu scrisoare cu valoare declarata si confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisa in forma electronica va avea incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, in acest caz urmand a se depune dovada achitarii timbrului judiciar. Inscrisurile a caror inregistrare, mentionare sau publicare se solicita la ORCT vor fi tehnoredactate de catre solicitant in limba romana, vor fi lizibile, fara stersaturi sau adaugari, sub sanctiunea respingerii acestora. * ** 1. Daca se solicita publicarea in Monitorul Oficial a extrasului din proiectul de divizare se va depune si extrasul (original); 2. Hotararea AGA va cuprinde: antetul firmei, numarul si data, semnaturile persoanelor abilitate; de asemenea, in preambul se vor preciza modul de convocare AGA, precum si indeplinirea conditiilor de validitate a hotararii, conform dispozitiilor legale

sau statutare; in cazul in care actul modificator este un act aditional in forma autentica, nu se va mai depune si hotararea adunarii generale in baza careia acesta a fost incheiat. 3. Situatiile financiare vor fi certificate de catre persoanele autorizate, potrivit legii; 4. La cererea comuna a societatilor care participa la divizare, judecatorul delegat desemneaza unul sau mai multi experti care actioneaza pentru toate societatile implicate, dar independent de acestea. Examinarea proiectului de divizare si intocmirea raportului scris catre actionari nu vor fi necesare daca toti actionarii/asociatii sau toti detinatorii altor valori mobiliare care confera dreptul de vot la fiecare dintre societatile participante la divizare decid astfel. 5. Documentele care atesta drepturile de folosinta asupra spatiilor cu destinatie de sediu social si/sau de sedii secundare pot fi: extras de carte funciara, in termen de valabilitate la depunere, dar nu mai vechi de 30 de zile, contract de vanzarecumparare, contract de donatie in forma autentica, certificat de mostenitor, act notarial de iesire din indiviziune sau de delimitare a proprietatii, hotarare judecatoreasca definitiva privind proprietatea sau folosinta/uzufructul, hotararea judecatoreasca definitiva de iesire din indiviziune, proces verbal de receptie a constructiei, act de adjudecare a imobilului vandut in cadrul executarii silite, contract de schimb, contract de inchiriere (inregistrat la Administratia Finantelor Publice, pentru cel incheiat intre persoane fizice si persoane juridice; neinregistrat la Administratia Finantelor Publice, pentru cel incheiat intre persoane juridice), contract de subinchiriere, contract de concesiune, contract de leasing imobiliar, contract de comodat, contract de uz, contract de uzufruct, certificat de rol fiscal/rol agricol in termen de valabilitate sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta, la alegerea solicitantului. Extrasul de carte funciara si certificatul de rol fiscal/rol agricol se depun in original, celelalte documente urmand a fi depuse in copie certificata de parte sau in copie legalizata. 6. Actele constitutive trebuie sa contina clauzele prevazute la

art. 7 sau art. 8 din Legea nr. 31/1990, republicata, inclusiv precizarea domeniului si a activitatii principale. Toate activitatile cuprinse in actele constitutive vor fi codificate conform Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, obiectul de activitate exprimandu-se prin clase CAEN de patru cifre, pentru activitati; 7. Declaratiile date pe propria raspundere de catre persoanele care, potrivit legii, au aceasta obligatie, pot fi facute in forma autentica de notarul public, in forma atestata de avocat in conditiile Legii nr. 51/1995, modificata, sau cu darea de data certa prin serviciile de asistenta din cadrul ORC; 8. Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii se depun la oficiul registrului comertului odata cu cererea de inregistrare, daca au fost numiti prin actul constitutiv si pot fi date in forma autentica la notarul public, in fata judecatorului delegat, a directorului ORC sau a inlocuitorului acestuia care va certifica semnatura; 9. Forma autentica a actului modificator adoptat de asociati este obligatorie atunci cand printre bunurile reprezentand aport in natura se afla un teren; modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in comandita simpla; 10. Taxele legale pot fi achitate in numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum si cu mandat postal, ordin de plata etc. 11. Daca s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atesta inregistrarea in registrul comertului, prin posta, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justitiei. * Prezentul fluturas constituie un ghid general pentru informarea comerciantilor in legatura cu obligatiile ce le revin pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea efectuarii inregistrarilor in registrul comertului si/sau autorizarea functionarii in baza declaratiilor tip pe propria raspundere.

========================================== =======

NR. 40 Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului a modificarilor privind divizarea unei societati comerciale prin transmiterea unei parti din patrimoniul sau uneia sau mai multor societati existente (art. 2501 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)*: Etapa I 1. Cerere de depunere si mentionare acte pentru desemnarea expertilor/expertului conform art. 2433 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau hotararea adunarii generale prin care se renunta la expertiza si depunerea proiectului de fuziune intocmit de fiecare din societatile participante la fuziune, semnata de reprezentantii acestora (original); 2. Proiectul de divizare semnat de reprezentantii societatilor participante la divizare (original); 3. Daca este cazul, imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); 4. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: - taxa judiciara de timbru, in original; - timbre judiciare; - taxa de registru; - tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Etapa a II-a 1. Cererea de inregistrare intocmita de societatea supusa divizarii (original); 2. Hotararile adunarilor generale ale asociatilor/actionarilor fiecareia din societatile participante la divizare privind aprobarea divizarii, conform art. 246 alin. (1) din lege (original);

3. Daca este cazul: - actul modificator, privind diminuarea capitalului social al societatii supuse divizarii partiale prin desprinderea unei parti din patrimoniu; - actul modificator privind majorarea capitalului societatii/societatilor existente la care se face transmiterea (original). 4. Actul constitutiv actualizat al societatilor care participa la divizare; 5. Dovada publicarii proiectului de divizare vizat de judecatorul delegat. Confirmarea publicarii se efectueaza de ORCT. 6. Situatia financiara de divizare; 7. Certificatul de inregistrare si, dupa caz, anexa/anexele (originale), daca intervin modificari ale elementelor cuprinse in acesta (activitate principala, denumire, forma juridica, sediu, atribut fiscal de platitor de TVA); 8. Daca este cazul: - avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie); - imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); - alte acte doveditoare (ex.: acte de inregistrare a noilor asociati/administratori/cenzori - persoane juridice - copii certificate). 9. Daca este cazul, declaratia-tip pe propria raspundere, in original, semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate; 10. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: - taxa judiciara de timbru, in original; - timbre judiciare; - taxa de registru; - tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a. NOTA: In situatia in care se hotaraste ca divizarea sa isi produca efecte la o data ulterioara adoptarii hotararii, incheierea judecatorului delegat va fi mentionata in registrul comertului

iar divizarea va fi inregistrata la data stabilita de parti pentru producerea efectelor acesteia. Cererea de inregistrare se va depune dupa trecerea termenului de 30 de zile de la data publicarii proiectului de divizare/extrasului in Monitorul Oficial. Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnatura, cu mentionarea in clar a numelui, de catre persoanele care, potrivit legii, pot intocmi si semna cererea. In cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun in original sau copii certificate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public. Solutionarea cererii revine in competenta judecatorului delegat care poate dispune administrarea si a altor acte doveditoare decat cele enumerate. Redactarea actelor, obtinerea autentificarii sau, dupa caz, darea de data certa, acordarea de indrumari pentru completarea corecta a cererii de inregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenta din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal. Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro). Cererea de inregistrare, inscrisurile prevazute de lege si dovezile privind plata taxelor si tarifelor legale, precum si timbrele judiciare corespunzatoare, indosariate si numerotate, se depun de catre solicitant la ORCT direct, prin posta, cu scrisoare cu valoare declarata si confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisa in forma electronica va avea incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, in acest caz urmand a se depune dovada achitarii timbrului judiciar. Inscrisurile a caror inregistrare, mentionare sau publicare se solicita la ORCT vor fi tehnoredactate de catre solicitant in limba romana, vor fi lizibile, fara stersaturi sau adaugari, sub sanctiunea respingerii acestora.

*** 1. Daca se solicita publicarea in Monitorul Oficial a extrasului din proiectul de divizare se va depune si extrasul (original). 2. Hotararea AGA va cuprinde: antetul firmelor, numarul si data, semnaturile persoanelor abilitate; de asemenea, in preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum si indeplinirea conditiilor de validitate a hotararii, conform dispozitiilor legale sau statutare; in cazul in care actul modificator este un act aditional in forma autentica, nu se va mai depune si hotararea adunarii generale in baza careia acesta a fost incheiat. 3. Situatiile financiare vor fi certificate de catre persoanele autorizate, potrivit legii. 4. La cererea comuna a societatilor care participa la divizare, judecatorul delegat desemneaza unul sau mai multi experti care actioneaza pentru toate societatile implicate, dar independent de acestea. Examinarea proiectului de divizare si intocmirea raportului scris catre actionari nu vor fi necesare daca toti actionarii/asociatii sau toti detinatorii altor valori mobiliare care confera dreptul de vot la fiecare dintre societatile participante la divizare decid astfel. 5. Forma autentica a actului modificator adoptat de asociati este obligatorie atunci cand printre bunurile reprezentand aport in natura se afla un teren; modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in comandita simpla. 6. Taxele legale pot fi achitate in numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum si cu mandat postal, ordin de plata etc. 7. Daca s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atesta inregistrarea in registrul comertului, prin posta, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justitiei. * Prezentul fluturas constituie un ghid general pentru informarea comerciantilor in legatura cu obligatiile ce le revin pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea efectuarii

inregistrarilor in registrul comertului si/sau autorizarea functionarii in baza declaratiilor tip pe propria raspundere.