P. 1
Sfânta Muceniţă Fotini (26 februarie)

Sfânta Muceniţă Fotini (26 februarie)

|Views: 421|Likes:
Published by SteaEmy
Bucură-te, Sfântă Fotini, cea luminată , învaţă-ne şi pe noi să primim apa vie de care ţi-a vorbit Domnul şi să ne închinăm Lui cu adevărat .

Sfânta marea muceniţă Fotini este femeia samarineancă despre care povesteşte Evanghelistul Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, în Sfânta Evanghelie, că a vorbit cu Dumnezeul nostru Iisus Hristos la puţul lui Iacov şi a crezut în El.

Mântuitorul îi spune femeii: „Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăşi; dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică. Femeia a zis către El: «Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot»“. El vorbeşte despre apa duhovnicească, dătătoare de viaţă. „Apa cea vie“ despre care vorbeşte Hristos este harul care adapă sufletul şi îl face izvor nesecat de viaţă, bucurie şi putere dumnezeiască.

Numele Fotini (în greceşte „Luminată “) a primit botezul creştin de la Sfinţii Apostoli, împreună cu cei doi fii ai ei (Victor, devenit mai apoi Fotinos, şi Iosi) şi cu cele cinci surori (Anatoli, Fotos, Fotida, Paraschevi şi Chiriachi), devenind înflăcăraţi propovăduitori şi întorcând pe mulţi la credinţa în Hristos.
Mântuitorul Hristos s-a arătat lui Victor şi i-a vestit primejdia ce se va abate asupra lor, spunându-i că de atunci înainte numele lui va fi Fotinos, pentru că pe mulţi va lumina spre a crede în El. La fel S-a arătat Mântuitorul şi Sfintei Fotini, vestindu-i cele ce avea să pătimească.

Deşi au fost supuşi la diferite chinuri şi-au păstrat credinţa în Domnul, care mereu le-a fost aproape . Sfânta Fotini afirmă din toată inima: "Domnul îmi este ajutor şi nu mă voi teme, de ce-mi va face mie omul".
Bucură-te, Sfântă Fotini, cea luminată , învaţă-ne şi pe noi să primim apa vie de care ţi-a vorbit Domnul şi să ne închinăm Lui cu adevărat .

Sfânta marea muceniţă Fotini este femeia samarineancă despre care povesteşte Evanghelistul Ioan, Cuvântătorul de Dumnezeu, în Sfânta Evanghelie, că a vorbit cu Dumnezeul nostru Iisus Hristos la puţul lui Iacov şi a crezut în El.

Mântuitorul îi spune femeii: „Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăşi; dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică. Femeia a zis către El: «Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot»“. El vorbeşte despre apa duhovnicească, dătătoare de viaţă. „Apa cea vie“ despre care vorbeşte Hristos este harul care adapă sufletul şi îl face izvor nesecat de viaţă, bucurie şi putere dumnezeiască.

Numele Fotini (în greceşte „Luminată “) a primit botezul creştin de la Sfinţii Apostoli, împreună cu cei doi fii ai ei (Victor, devenit mai apoi Fotinos, şi Iosi) şi cu cele cinci surori (Anatoli, Fotos, Fotida, Paraschevi şi Chiriachi), devenind înflăcăraţi propovăduitori şi întorcând pe mulţi la credinţa în Hristos.
Mântuitorul Hristos s-a arătat lui Victor şi i-a vestit primejdia ce se va abate asupra lor, spunându-i că de atunci înainte numele lui va fi Fotinos, pentru că pe mulţi va lumina spre a crede în El. La fel S-a arătat Mântuitorul şi Sfintei Fotini, vestindu-i cele ce avea să pătimească.

Deşi au fost supuşi la diferite chinuri şi-au păstrat credinţa în Domnul, care mereu le-a fost aproape . Sfânta Fotini afirmă din toată inima: "Domnul îmi este ajutor şi nu mă voi teme, de ce-mi va face mie omul".

More info:

Published by: SteaEmy on May 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2015

pdf

text

original

Sfânta Muceniţă Fotini

(26 februarie)
Sfânta Mare Muceniţă Fotini, samarineanca (gr. Photini; sl. Setlana), cea !ntocmai cu a"ostolii,
este cea care l#a !ntâlnit "e Mântuitorul $isus %ristos la "uţul lui $aco. &u"ă tra'iţie, ("ostolii
au bote)at#o "e femeia samarineancă 'in Sihar cu numele 'e Fotini, a'ică *cea luminată*.
Pră)nuirea ei se face la 'ata 'e 26 februarie 'im"reună cu cei care mucenicit !m"reună cu ea +i
!n 'uminica a cincea 'u"ă Sfintele Pa+ti (,&uminica Samarinencii,).
Cuprins
Evanghelia şi Apostolul zilei...................................................................................3
Acatistul Sfintei Muceniţe Fotini, saarineanca şi cea !ntocai cu apostolii "#$ fe%ruarie& '
(ugăciune............................................................................................................)$
*ieţile Sfinţilor + ,ătiirea Sfintei, Slăvitei, Marei Muceniţe Fotinia şi a celor !preună cu
-ânsa.......................................................................................................................).
Sina/ar + ,oenirea Sfintei Muceniţe Fotini saarineanca, cu care a vor%it 0onul 1ristos
la fântână, şi cei !preună cu -ânsa....................................................................#$
Sfântul (oan Melo-ul 2 3nele Sfintei Scripturi + 0espre feeia saarineancă 34
Sfântul 5icolae *eliirovici + 6,roloagele -e la 7hri-a8 + ,oenirea Sfintei Muceniţe
Fotinia "#4 artie&.................................................................................................94
Cântare -e lau-ă la Sfânta Fotinia, Feeia Saarineancă...........................9)
Ale/an-ru :urac + Sfânta Muceniţă Fotini, cea izvorâtoare -e ;apă vie6......93
(a-u Ale/an-ru + :iserica Sfânta Fotini -in Mantinia.....................................9.
<a fântâna lui 3acov, !n Siche "5a%lus&............................................................'9
Sfânta Muceniţă Fotini + ocrotitoarea celor ce poartă nuele <uiniţa.........'.
:iserica 7rto-o/ă =reacă + St ,hotina at >aco%?s @ell.....................................'A
3coane......................................................................................................................B)
Evanghelia şi Apostolul zilei
Evanghelia
Ev. Matei )', #)+#.
2-. .i ie+in' 'e acolo, a "lecat $isus !n "ărţile /irului +i ale Si'onului.
22. .i iată o femeie cananeiancă, 'in acele ţinuturi, ie+in' striga, )icân'0 Miluie+te#mă, &oamne,
Fiul lui &ai'1 Fiica mea este rău chinuită 'e 'emon.
22. 3l !nsă nu i#a răs"uns nici un cuânt +i a"ro"iin'u#se, ucenicii 4ui 5l rugau, )icân'0
Slobo)e+te#o, că strigă !n urma noastră.
26. $ar 3l, răs"un)ân', a )is0 7u sunt trimis 'ecât către oile cele "ier'ute ale casei lui $srael.
28. $ar ea, enin', s#a !nchinat 4ui, )icân'0 &oamne, a9ută#mă.
26. 3l !nsă, răs"un)ân', i#a )is0 7u este bine să iei "âinea co"iilor +i s#o arunci câinilor.
2:. &ar ea a )is0 &a, &oamne, 'ar +i câinii mănâncă 'in fărâmiturile care ca' 'e la masa
stă"ânilor lor.
2;. (tunci, răs"un)ân', $isus i#a )is0 <, femeie, mare este cre'inţa ta; fie ţie 'u"ă cum oie+ti. .i
s#a tămă'uit fiica ei !n ceasul acela.
Apostol
Epistola către Evrei a Sfântului Apostol ,avel
Evrei B, #$+#.C ., )+#
26. =n astfel 'e (rhiereu se cuenea să aem0 sfânt, fără 'e răutate, fără 'e "ată, osebit 'e cei
"ăcăto+i +i fiin' mai "resus 'ecât cerurile.
2:. 3l nu are neoie să a'ucă )ilnic 9ertfe, ca arhiereii0 !ntâi "entru "ăcatele lor, a"oi "entru ale
"o"orului, căci 3l a făcut aceasta o 'ată "entru tot'eauna, a'ucân'u#Se 9ertfă "e Sine !nsu+i.
2;. >ăci 4egea "une ca arhierei oameni care au slăbiciune, "e cân' cuântul 9urământului, enit
!n urma 4egii, "une "e Fiul, 'esăâr+it !n eacul eacului.
-. 4ucru 'e că"etenie 'in cele s"use este că aem astfel 'e (rhiereu care a +e)ut 'e#a 'rea"ta
tronului slaei !n ceruri,
2. Slu9itor (ltarului +i >ortului celui a'eărat, "e care l#a !nfi"t &umne)eu +i nu omul.
Acatistul Sfintei Muceniţe Fotini, saarineanca şi cea !ntocai cu apostolii "#$ fe%ruarie&
(ugăciunile !ncepătoare
5n numele /atălui, +i al Fiului +i al Sfântului &uh. (min.
Slaă ?ie, &umne)eul nostru, Slaă ?ie 1
Slaă ?ie, &umne)eul nostru, Slaă ?ie 1
Slaă ?ie, &umne)eul nostru, Slaă ?ie 1
5m"ărate ceresc, Mângâietorule, &uhul ('eărului, care "retutin'enea e+ti, +i toate le im"line+ti,
@istierul bunătăţilor +i &ătătorule 'e iaţă, ino +i te sălă+luie+te !ntru noi, +i ne curăţe+te "e noi
'e toată intinăciunea, +i mântuie+te, Aunule, sufletele noastre.
Sfinte &umne)eule, Sfinte /are, Sfinte fără 'e moarte, miluie+te#ne "e noi.
Sfinte &umne)eule, Sfinte /are, Sfinte fără 'e moarte, miluie+te#ne "e noi.
Sfinte &umne)eule, Sfinte /are, Sfinte fără 'e moarte, miluie+te#ne "e noi.
Slaă /atălui +i Fiului +i Sfântului &uh. .i acum +i "ururea +i !n ecii ecilor. (min.
Preasfântă /reime, miluie+te#ne "e noi;
&oamne, curăţe+te "ăcatele noastre;
Stă"âne, iartă fără'elegile noastre;
Sfinte, cercetea)ă +i in'ecă ne"utinţele noastre, "entru numele /ău.
&oamne, miluie+te 1
&oamne, miluie+te 1
&oamne, miluie+te 1
Slaă /atălui +i Fiului +i Sfântului &uh. .i acum +i "ururea +i !n ecii ecilor. (min.
/atăl nostru, >are e+ti !n ceruri, sfinţească#se numele /ău, ie !m"ărăţia /a, facă#se oia /a
"recum !n cer a+a +i "e "ământ. Pâinea noastră cea s"re fiinţă 'ă#ne#o nouă astă)i. .i ne iartă
nouă gre+alele noastre, "recum +i noi iertăm gre+iţilor no+tri. .i nu ne 'uce "e noi !n is"ită, ci ne
i)băe+te 'e cel rău. >ă a /a este 5m"ărăţia +i "uterea +i slaa, a /atălui +i a Fiului +i a Sfântului
&uh, acum +i "ururea +i !n ecii ecilor. (min.
Miluie+te#ne "e noi, &oamne, miluie+te#ne "e noi, că ne"rice"ân'u#ne 'e nici un răs"uns,
această rugăciune a'ucem ?ie, ca unui Stă"ân, noi, "ăcăto+ii robii /ăi, miluie+te#ne "e noi.
Slaă /atălui +i Fiului +i Sfântului &uh.
&oamne, miluie+te#ne "e noi, că !ntru /ine am nă'ă9'uit; nu /e mânia "e noi foarte, nici "omeni
fără'elegile noastre, ci caută +i acum ca un Milosti +i ne i)băe+te "e noi 'e ră9ma+ii no+tri, că
/u e+ti &umne)eul nostru +i noi suntem "o"orul /ău, toţi lucrul mâinilor /ale +i numele /ău
chemăm.
.i acum +i "ururea +i !n ecii ecilor. (min.
=+a milostiirii 'eschi'e#o nouă,binecuântată 7ăscătoare 'e &umne)eu, ca să nu "ierim cei ce
nă'ă9'uim !ntru tine, ci să ne mântuim "rin tine 'in neoi, că tu e+ti mântuirea neamului
cre+tinesc.
>re)ul
>re' 5ntr#=nul &umne)eu, /atăl (toţiitorul, Făcătorul cerului +i al "ământului, al tuturor celor
ă)ute +i neă)ute.
.i !ntru =nul &omn $isus %ristos, Fiul lui &umne)eu, =nul#7ăscut, >are 'in /atăl S#a născut,
mai !nainte 'e toţi ecii. 4umină 'in 4umină, &umne)eu a'eărat 'in &umne)eu a'eărat,
7ăscut, nu făcut, >el 'e o fiinţă cu /atăl, "rin >are toate s#au făcut.
>are "entru noi oamenii +i "entru a noastră mântuire.S#a "ogorât 'in ceruri .i S#a !ntru"at 'e la
&uhul Sfânt +i 'in Maria Fecioara .i S#a făcut om.
.i S#a răstignit "entru noi !n )ilele lui Pilat 'in Pont, .i a "ătimit +i S#a !ngro"at. .i a !niat a
treia )i 'u"ă Scri"turi .
.i S#a suit la ceruri +i .a'e 'e#a 'rea"ta /atălui. .i iară+i a să ină cu slaă, să 9u'ece iii +i
morţii, ( cărui 5m"ărăţie nu a aea sfâr+it.
.i !ntru &uhul Sfânt, &omnul 'e iaţă Făcătorul, >are 'in /atăl "urce'e,
>ela ce !m"reună cu /atăl +i cu Fiul este !nchinat +i slăit, >are a grăit "rin "rooroci.
5ntru#una Sfântă Sobornicească +i a"ostolească Aiserică,
Mărturisesc un bote) !ntru iertarea "ăcatelor,
(+te"t !nierea morţilor +i iaţa eacului ce a să fie. (min 1
Con-ac )
Pe muceniţa lui Hristos cea aleasă dintre samarineni, care cu râvnă dumnezeiască a străbătut cetăţi şi
sate propovăduind la multe neamuri lumina Evangheliei şi cu suflet vitejesc a îndurat chinuri
nesuferite, pe otini cea întocmai cu apostolii, prea mărindu!o să!i cântăm" Aucură#te, Sfântă
Muceniţă Fotini, luminătoarea multor "o"oare1
3cos )
#recând $isus, %ântuitorul lumii din $udeea către ţinutul &alileii prin 'totştiinţa (a a cunoscut
sufletul tău cel ales ascuns între locuitorii (amariei celei defăimate şi cu smerenia Păstorului în
căutarea oii rătăcite, venind în căutarea ta şi cerându!ţi apă, ţi!a deşteptat setea mântuirii şi a iubirii
ce nu piere, iar noi fericindu!te îţi grăim"
)ucură!te, că cerându!ţi *omnul apa ţi!a arătat că întru El, vrăjmăşia dintre iudei şi samarineni
încetează+
)ucură!te, că te!a făcut a vedea că însăşi natura la iubire frăţească şi mulţumirea ,reatorului ne
îndeamnă+
)ucură!te, că Hristos ţi!a vestit că El este apa cea vie din care bând cineva, în veac nu mai
însetează+
)ucură!te, că văzându!te nedumerită, schimbându!ţi cugetul spre cele cereşti, ţi!a poruncit a!l
chema pe bărbatul tău+
)ucură!te, că răspunzând că nu ai bărbat, El ţi!a vorbit de cei cinci pe care i!ai avut şi de cel care nu
îţi era bărbat+
)ucură!te, că văzându!ţi descoperită taina inimii, de prooroc -!ai cunoscut+
)ucură!te, că începând a gândi după duh, despre locul închinării *omnului -!ai întrebat+
Aucură#te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor "o"oare1
Con-ac #
Peste veacuri răsună şi astăzi cuvintele *omnului" .*ă!mi apă să beau/0 îndemnându!ne la faptele
bunătăţii1 2oi însă 3l lăsăm singur şi însetat pe cruce pe ,el ce pentru noi (!a jertfit, nu ne lăsa
muceniţă prea cinstită, ci ajută!ne să urâm păcatul şi prin sfintele tale milojciri să aflăm milă şi
izbăvire în ziua judecăţii, cântând cu umilinţă" (liluia1
3cos #
Privirea cea plină de duioşie a 4ăscumpărătorului, pătruzându!te până la cele dinlăuntru ale
sufletului, ţi!a frânt legăturile robiei morţii şi încredinţându!te a fi chiar El, %esia cel aşteptat, cu
dor l!ai mărturisit -umina lumii, pentru care auzi de la noi"
)ucură!te, muceniţă otini, porumbiţa lui Hristos cea prea frumoasă+
)ucură!te, că aflându!te *omnul pe braţele iubirii (ale te!a purtat+
)ucură!te, că odraslă a luminii ni te!a dăruit+
)ucură!te, că de însuşi glas al lui Hristos te!ai învrednicit a fi învăţată+
)ucură!te, că blânzii ochi ai %ielului, cei asemenea cerului senini ai văzut+
)ucură!te, că de privirea dumnezeiescului (ău chip te!ai învrednicit+
)ucură!te, că găsind pe %esia, nici găleată, nici apă nu ai mai dorit+
)ucură!te, că apei vieţii părtaşă te!ai făcut+
)ucură!te, că tuturor ai vestit pe %irele nepreţuit+
)ucură!te, că pe urmele (ale n!ai pregetat a merge+
)ucură!te, că şi viaţa pentru El ţi!ai pus+
)ucură!te, învrednicindu!ne şi pe noi a nu fi lipsiţi de prea scumpa -ui faţă+
Aucură#te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor "o"oare1
Con-ac 3
3nsetaţi suntem, fericită muceniţă, însă apei vieţii nu ne arătăm vrednici şi nici râvnă dumnezeiască,
asemenea ţie n!am dobândit, măcar că netrebnici cu totul ne aflăm, dăruieşte!ne nouă folosinţa ta
cea tare, ca neîncetat să cântăm" (liluia1
3cos 3
%ergând cu grăbire în cetate, spus!ai cele întâmplate ţie la fântână şi pe toţi i!ai chemat a vedea pe
%esia1 *ucându!se aceia şi încredinţându!se ei înşişi, împreună cu tine -!au urmat, iar noi te
lăudăm cu graiuri ca acestea"
)ucură!te, că în ziua ,incizecimii de la apostoli ai primit sfântul botez+
)ucură!te, că iubirea păcatului ai lepădat+
)ucură!te că ţărânii nu te!ai mai supus+
)ucură!te, că de poftele ruşinoase te!ai dezgustat+
)ucură!te, că viaţă nouă în Hristos şi pentru Hristos ai trăit+
)ucură!te, că şuvoaiele apei celei vii ţi!au fost desfătare îndestulătoare+
)ucură!te, că focul ce!ţi ardea în suflet, pretutindeni l!ai răspândit+
)ucură!te, că sfintele tale picioare n!au mai aflat răgaz+
)ucură!te, că nimic nu a putut opri a ta alergare+
)ucură!te, neînfricată propovăduitoare a ,uvântului+
)ucură!te, a păgânilor întoarcere la 'devăr+
)ucură!te şi îndepărtează norul întunecării noastre sufleteşti+
Aucură#te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor "o"oare1
Con-ac 9
2u înceta a te ruga, muceniţă prea lăudată, pentru fiii tăi cei împresuraţi de ispite şi de nevoi, ci
tinzând asupră!ne pavăză ocrotirii tale ridică!ne a!ţi aduce prinos de mulţumire cântarea" (liluia1
3cos 9
'ducând cu smerenie închinarea cea plăcută *omnului, cea în duh şi în adevăr, pildă ai fost tuturor
şi pe toţi i!ai îndemnat a cunoaşte pe *umnezeu de #ată, părăsind orbirea ritualurilor formaliste şi a
jertfelor moarte şi îmbrăţişând mila şi dragostea, pentru care te lăudăm, cântându!ţi"
)ucură!te, că pe 5nul, (ingurul *umnezeu în trei eţe ai propovăduit+
)ucură!te, că pe 'cela ca pe *umnezeul iubirii -!ai vestit+
)ucură!te, că ai învăţat că 'celuia, iubire de fiu se cuvine a!$ aduce+
)ucură!te, că apropierea cu inima, iar nu frica de rob ai propovăduit+
)ucură!te, căci credinţă şi faptă, intru cunoştinţă şi dragoste ai prea mărit+
)ucură!te, că jertfa duhului umilit, mai presus de sângele ţapilor şi al berbecilor jertfiţi a alege, ai
învăţat+
)ucură!te, că slujirii cu inimi de piatră şi minţi întunecate te!ai împotrivit+
)ucură!te, că idolii cei nesimţitori i!ai defăimat+
)ucură!te , că pe mulţi i!ai întors de la închinarea acelora+
)ucură!te, încălzind şi inimile nesimţitoare+
)ucură!te, întorcându!ne de la slujirea idolilor patimilor noastre+
)ucură!te, insuflându!ne nouă iubirea şi apropierea de fiu către #atăl+
Aucură#te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor "o"oare1
Con-ac '
)otezându!se împreună cu tine cei doi fii ai tăi şi cele cinci surori după trup, aţi strălucit ca o salbă
de diamante pe ogorul 3mpăratului şi întorcând pe mulţi din căile pierzării v!aţi ţesut porfira
nepieritoare a slavei, prin sângele muceniciei vărsat din dragoste pentru 'cela, ,ăruia îi cântaţi, în
veşnică desfătare" (liluia1
3cos '
Plinind Hristos lucrarea încredinţată de Părintele ,eresc şi pecetluindu!o cu jertfa (a pe cruce,
sfinţii săi ucenici au purces în toată lumea întru răspândirea învăţăturii (ale1 Printre aceia
numărându!te şi tu, fericită, cu mare înflăcărare ai propovăduit .nebunia crucii0 înviind în dreapta
credinţă mulţimi nenumărate, pentru care îţi grăim"
)ucură!te, că de firea femeiască cea neputincioasă n!ai ţinut seama+
)ucură!te, că pentru scumpul tău %ire, multe neajunsuri ai răbdat+
)ucură!te, că de multe ori desculţă şi flămândă te!ai trudit de dragul Evangheliei+
)ucură!te, că odihnă şi mângâiere ai socotit rodirea în inimi a ,uvântului+
)ucură!te, că sfintele tale picioare au străbătut distanţe mari, ca să!i apropii de *omnul pe cei
depărtaţi+
)ucură!te, că ai vestit comoara Evangheliei în (iria şi enicia+
)ucură!te, că luminându!i pe aceia, în numele #reimii i!ai plecat a se boteza+
)ucură!te, că şi în Palestina, pe mulţi i!ai covertit la 'devăr+
)ucură!te, că Egiptul cel deşert l!ai înflorit cu învăţătura cea de sus+
)ucură!te, că ajungând la 4oma ai vorbit cu putere multă+
)ucură!te, că ascultându!ţi mărturisirea, mulţi au crezut+
)ucură!te, că prin tine nenumărate suflete s!au întors şi prin baia pocăinţei s!au curăţit+
Aucură#te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor "o"oare1
Con-ac $
*upă martiriul (finţilor 'postoli Petru şi Pavel, aflându!te împreună cu fiul cel mic $osua, în cetatea
,artagina din nordul 'fricii, aţi fost înştiinţaţi prin descoperire despre cele ce urma să pătimiţi
pentru numele lui Hristos din partea prigonitorilor credinţei şi înconjuraţi de alai mare de
credincioşi, aţi mers la 4oma, la tiranul împărat 2ero, cântând în inimile voastre" (liluia1
3cos $
6ăzându!te împăratul 2ero însoţită de mulţimea de creştini ce te!a urmat şi întrebându!te pricina
venirii către el, ai început fericită, cu fierbinte râvnă a!- mărturisi pe Hristos1 (osind din $talia şi fiul
tău cel mare, 6ictor, cel numit de *omnul, otinos împreună cu guvernatorul (ebastian pe care
acesta îl aduse la credinţă, uniţi în acelaşi gând, ca o familie de mucenici aţi dorit a pătimi pentru
Hristos, iar noi vă prea mărim cu laude ca acestea"
)ucură!te, maică a muceniceşti vlăstare+
)ucură!te, că fiul tău $osua ţi!a urmat în propovăduire şi în pătimire+
)ucua!te, că şi otinos a lepădat cinstea de stratilat şi voied a toată $talia+
)ucură!te, că nu s!a învoit a!i persecuta pe creştini, ci a dorit mai vârtos a fi chinuiţi împreună cu ei+
)ucură!te, că prietenul său, guvernatorul (ebastian încercând a!l opri, a orbit+
)ucură!te, că după trei zile de bolire şi amuţire, a cerut botezul+
)ucură!te, că botezându!se, îndată s!a tămăduit şi pe *umnezeu -!a slăvit+
)ucură!te, că surorile tale" 'natoli, oto, otis, Paraschevi şi ,hiriachi vi s!au alăturat+
)ucură!te, că dragostea de fii şi de rudenii, desăvârşită în Hristos a ajuns+
)ucură!te, căci chemării lui Hristos cu propria viaţă i!aţi răspuns+
)ucură!te, mieluşiţa *omnului şi ceată binecuvântată+
)ucură!te, aleasă pilduire de petrecere sfinţită şi iubire înflăcărată+
Aucură#te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor "o"oare1
Con-ac B
%âniindu!se cumplit împăratul, a poruncit slujitorilor săi ca punându!ţi mâinile pe nicovală, să fii
bătută cu lanţuri grele de fier, obosind aceia, de trei ori s!au schimbat între ei, iar tu, fericită,
nicidecum nu slăbeai1 'uzind acestea, 2ero a ordonat să!ţi fie tăiate mâinile şi neizbutind, călăii au
paralizat căzând jos ca morţi, iar noi minunându!ne cântăm" (liluia1
3cos B
(ocotind împăratul că va birui prin momeala podoabelor scumpe şi a palatelor aurite,
neînduplecarea ta muceniţă de a te închina idolilor necuraţi, cu linguşiri a poruncit să fii pusă sub un
baldachin aurit, împrejmuită de tronuri de aur şi masă îmbelşugată, în compania fiicei sale
*omnina, însă nu idolilor ai dorit a aduce cinstire (fântă otini, ci (oarelui *reptăţii, ce te!a
împodobit cu cunună de nematerialnic foc, pe care l!ai împărtăşit şi *omninei, iar noi, lăudându!te
îţi grăim"
)ucură!te, că îmbrăţişând!o pe *omnina, ca pe o roabă a lui Hristos ai sărutat!o+
)ucură!te, că văzându!i aplecarea spre cele sfinte, i!ai vorbit îndelung despre credinţa creştină+
)ucură!te, că aceea crezând a primit botezul+
)ucură!te, că logodindu!o cu $isus, 'ntuza ai numit!o+
)ucură!te, că şi roabele sale, o sută la număr, primindu!ţi învăţătura, au fost botezate+
)ucură!te, că 'ntuza degrab a împărţit la săraci bijuteriile de mare preţ şi podoabele aurite date de
tatăl său+
)ucură!te, stâlp luminos, căci cugetul tău numai la cele dumnezeieşti era aţintit+
)ucură!te, că toată slava lumii acesteia cu măgulirile ei, ai dispreţuit+
)ucură!te, că îndulcindu!te de iubirea %ântuitorului tău, nimic altceva n!ai mai socotit vrednic de
cinstire+
)ucură!te, că fără de Hristos, nici viaţă nu ai dorit+
)ucură!te, că sfaturile amăgitorului, neputincioase le!ai arătat+
)ucură!te, că şi nouă ne eşti scut şi povaţă în toată clipa cea grea+
Aucură#te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor "o"oare1
Con-ac .
'flând împăratul cele întâmplate, cu mare turbare s!a pornit, prea cinstită, a te chinui şi poruncind a
fi aprins un cuptor şi timp de şapte zile făcându!se foc mare, să fii băgată înăuntru şi închisă1
(ocotindu!te arsă, după trei zile au deschis cuptorul şi văzându!te neatinsă de foc, soldaţii au
încremenit de groază, iar locuitorii 4omei văzând prea slăvita minune, împreună cu tine -!au slăvit
pe *umnezeu şi $!au cântat" (liluia1
3cos .
6ăzându!şi încă un plan zădărnicit, 2ero a scornit cu mintea sa întunecată, că prin otrăvire să
şteargă pomenirea ta, sfântă muceniţă şi o dată cu aceasta şi pomenirea lui Hristos1 )ând otrăvurile
gătite de marele vrăjitor -ambadio, cu puterea ,elui propovăduit de tine, nevătămată te!ai arătat, de
care lucru spăimântându!se vrăjitorul, a crezut în *umnezeul creştinilor, iar noi cu uimire şi cu
evlavie îţi rostim"
)ucură!te, răbdătoare pentru Hristos şi unealtă a slăvirii -ui+
)ucură!te, că vrăjitorul ţi!a pus înainte otrăvuri ce pe toţi i!au răpus mai înainte+
)ucură!te, că pentru dulcele $isus, băutură amară ai gustat+
)ucură!te, că pentru dulceaţa %irelui tău, licoarea cea de moarte nectar ţi s!a părut+
)ucură!te, că prin chemarea numelui lui Hristos, puterea otrăvii a dispărut+
)ucură!te, că văzându!şi meşteşugul biruit, -ambadio s!a botezat şi a ars toate cărţile vrăjitoreşti+
)ucură!te, că acesta s!a făcut mai întâi, mucenic al lui Hristos, cu numele #eoclit+
)ucură!te, că prin tine, (fintei #reimi laudă s!a adus+
)ucură!te, că fii ai luminii, pătimind, ai făcut să răsară+
)ucură!te, că pătimirea trupului tău, vie propovăduire s!a arătat+
)ucură!te, că pe cât chinul sporea, pe atât credinţa se întărea+
)ucură!te, că pe slujitorii satanei, robi iubiţi lui *umnezeu, i!ai făcut+
Aucură#te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor "o"oare1
Con-ac A
iindu!ţi tăiate venele şi sângele curgând şiroaie din mult pătimitorul tău trup, râdeai şi batjocoreai,
muceniţă mărită, pe împăratul şi pe zeii lui ca pe nişte neputincioşi, iar pe *umnezeu 3l lăudai cu
glas mare şi!$ cântai" (liluia1
3cos A
%ulte feluri de chinuri gătindu!ţi 2ero cel împietrit de ură şi răutate, pe toate le!ai primit, muceniţă
prea iubită, cu inimă veselă şi cu glas mulţumitor, închinându!le %irelui tău ca pe nişte mărgăritare
strălucite1 3nsufleţeşte!ne şi pe noi, fericită să ridicăm cu bucurie de acum înainte, crucea
nevoinţelor rânduite nouă de *omnul, cu ochii aţintiţi la ,el ce a răbdat pe nedrept pentru noi, ,are
ne îndeamnă a!ţi cânta"
)ucură!te, că sălbaticii chinuitori au turnat plumb topit şi pucioasă în sfânta ta gură+
)ucură!te, că cenuşă amestecată cu oţet ţi!au băgat în nări şi ochi+
)ucură!te, că spânzurându!te pe lemn, au jupuit cu nemilostivire piele din trupul tău cel curat+
)ucură!te, că ai fost arsă cu făclii aprinse+
)ucură!te, că şi carnea cinstitului tău trup a fost sfârtecată cu cruzime+
)ucură!te, că în temniţă întunecoasă plină de şerpi veninoşi ai fost aruncată+
)ucură!te, că intrând tu în temniţă, fiarele cele veninoase au murit şi bună mireasmă s!a răspândit în
tot locul+
)ucură!te, că întunericul temniţei s!a luminat de cerească slavă+
)ucură!te, că în lumina negrăită, Hristos a apărut zicându!ţi" . Pace ţie/0+
)ucură!te, că făgăduindu!ţi a fi cu tine, El te!a îmbărbătat a stărui în pătimire+
)ucură!te, că îndată ca nişte solzi au căzut rănile de pe trupul tău+
)ucură!te, că stând închisă vreme de trei ani, mulţimi de oameni alergau să te vadă şi se botezau+
Aucură#te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor "o"oare1
Con-ac )4
%ustrându!te cu furie că n!ai încetat nici în închisoare a întări credinţa creştină, prigonitorul a
poruncit să fii răstignită pe cruce cu capul în jos şi strujită trei zile, apoi lăsată atârnată alte patru
zile1 'cestea făcându!se, ostaşii ce veneau către tine au orbit, iar un înger al *omnului pogorându!se
din cer te!a dezlegat de pe cruce şi vindecându!te de toate rănile, ţi!a aşternut pe buze cântarea
îngerească" (liluia1
3cos )4
Precum *omnul (!a rugat pentru cei ce!- batjocoreau, aşa şi tu, prea lăudată, făcându!ţi!se milă de
orbirea slugilor împăratului, cerând îndurarea (tăpânului asupra lor, şi!au recăpătat vederea şi
crezând în Hristos au primit botezul1 3nştiinţându!se tiranul a poruncit ca iarăşi să!ţi fie jupuită
pielea şi să fii azvârlită într!o fântână seacă, iar noi minunându!ne de statornicia ta în chinuri, te
mărim şi!ţi zicem+
)ucură!te, următoarea lui Hristos până la ultima suflare+
)ucură!te, că jupuirea trupului tău, îmbrăcăminte de nestricăciune ţi s!a făcut+
)ucură!te, că mare binecuvântare socoteai a suferi pentru *omnul+
)ucură!te, că răbdând, fierbinţi rugăciuni înălţai+
)ucură!te, că din fântână, te!au băgat iarăşi în închisoare+
)ucură!te, că arătându!ţi!se *omnul, te!a pecetluit cu semnul (fintei ,ruci+
)ucură!te, că în chip minunat te!ai făcut din nou sănătoasă+
)ucură!te, că sufletul ţi l!ai dat în mâinile ,elui pe care -!ai iubit cu ardoare+
)ucură!te, că cete de îngeri cântau înălţarea lui intru slavă+
)ucură!te, că pentru pătimirile ce ai suferit, cu dar de sfinţenie a fost învăluit trupul tău+
)ucură!te, că noian de minuni şi tămăduiri izvorăşti până astăzi dintr!însul+
)ucură!te, că mângâiere şi lumină te!a dăruit *umnezeu neamului nostru+
Aucură#te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor "o"oare1
Con-ac ))
2u trece cu vederea, muceniţă otini, pe cei ce cu umilinţă şi evlavie înalţă către tine aceste puţine
cuvinte de laudă1 *eschide!ne nouă uşile îndurării, că prin sfintele tale mijociri să ne învrednicim şi
noi, smeriţii, veşnicei mântuiri şi neîntreruptei cântări" (liluia1
3cos ))
ăclie strălucitoare lumii fiind, prea cinstită, ai revărsat harul cel dumnezeiesc prin osârdia
propovăduirii Evangheliei şi prin mărturisirea acesteia în chinurile cele înfricoşătoare, căci văzând
poporul răbdarea ta din munci şi minunile ce se făceau, se boteza şi binecuvânta pe *umnezeu care
cu o astfel de tărie îmbracă pe ai (ăi, zicând împreună cu noi"
)ucură!te, solie de pace şi neprihănire+
)ucură!te, rază a slavei neînserate+
)ucură!te, odihnă sufletelor învolburate+
)ucură!te, cercetarea celor apăsaţi de ispite şi păcate+
)ucură!te, lumină dulce, alungătoarea duhurilor necurate+
)ucură!te, cântare de slavă a celor izbăviţi de la moarte+
)ucură!te, sprijinul nostru în primejdii nenumărate+
)ucură!te, mireasmă ce ne îmbii a jindui virtuţile înălţătoare+
)ucură!te, porumbel ceresc ce ne îndemni spre gânduri curate+
)ucură!te, turn de nădejde al celor descurajaţi şi mâhniţi+
)ucură!te, mijlocitoare fierbinte pentru sufletele noastre întinate+
)ucură!te şi venind ne ajută când vom da seamă, la 7udecată+
Aucură#te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor "o"oare1
Con-ac )#
*ezleagă, muceniţă prea iubită, din mrejele vrăjmaşului urâtor al binelui şi urzitor de urâciune, pe
cei cuprinşi de erezii şi credinţe pierzătoare1 'şterne pacea şi bunăvoirea între oameni, ca uniţi în
dragoste frăţească, izbăvindu!ne prin tine, să cântăm veşnic" (liluia1
3cos )#
,ântând cu bucurie laude proslăvirii tale, îţi fericim râvna cea mare pentru răspândirea Evangheliei
şi cinstindu!te întocmai cu apostolii, ne închinăm ţie ca uneia ce te!ai învrednicit apei celei vii, cu
care rourează!ne şi pe noi, cei ce grăim către tine"
)ucură!te, veselia şi minunarea cereştilor cete+
)ucură!te şi a noastră bucurie şi nădejde+
)ucură!te, ceea ce ne înveleşti cu acoperământul ocrotirii tale+
)ucură!te, adiere plăcută ce ne revarsă har dumnezeiesc+
)ucură!te, dăruitoare şi înţelepciune şi luminare+
)ucură!te, că auzi îndată a noastră strigare+
)ucură!te, că în frământări şi dureri ne aduci uşurare+
)ucură!te, vas ce reverşi mirul milostivirii+
)ucură!te, punte ce ne scapi de înghiţirea valurilor amăgitoare+
)ucură!te, folositoarea cea tare a creştinilor evlavioşi+
)ucură!te, rugătoare nebiruită pentru fii tăi+
)ucură!te, limanul şi îndrăznirea cea de la moartea noastră+
Aucură#te, Sfântă Muceniţă Fotini, luminătoarea multor "o"oare1
Con-ac )3 8 de trei ori9
:, mare muceniţă otini, care după toate pătimirile pământeşti te odihneşti în slava şi desfătarea
sfinţilor, cercetează cu har de sus pe robii tăi1 *ăruieşte!ne credinţă nezdruncinată, dragoste şi
răbdare şi curăţând tina de pe ochii sufletului nostru, arată!ne moştenitori ai veşnicelor bunătăţi şi
neîncetatei cântări îngereşti" (liluia1
(ugăciune
:, mult pătimitoare porumbiţă a lui Hristos, otini primeşte smerita noastră rugăciune de acum şi nu
trece cu vederea năzuinţa ce avem către al tău ajutor/ 2u ne îndepărta de la izvorul darurilor tale
pentru urâţenia noastră sufletească şi pentru călcările de fiecare zi ale Evangheliei vestite de tine în
îndelungate suferinţe1
#u, muceniţă, prea mărită care rănindu!te de dragostea lui Hristos ai îndurat cu mare osârdie munci
nesuferite, răneşte şi sufletele noastre cu străpungerea pocăinţei şi ne învaţă a primi cu bucurie toate
scârbele şi necazurile cele ce pentru mulţimea răutăţilor noastre, ne împresoară1
'prinde în noi iubirea cea către semenii noştri şi ne învredniceşte să săvârşim cu pace viaţa aceasta,
în faptele bunătăţii, cântând laudă ţie şi slavă (fintei #reimi" #atălui şi iului şi (fântului *uh, acum
şi pururea şi în vecii vecilor1
'min/
*ieţile Sfinţilor + ,ătiirea Sfintei, Slăvitei, Marei Muceniţe Fotinia şi a celor !preună cu
-ânsa
Sfânta marea muceniţă Fotinia este femeia samarineancă 'es"re care "oeste+te 3anghelistul
$oan, >uântătorul 'e &umne)eu, !n Sfânta 3anghelie, că a orbit cu &umne)eul nostru $isus
%ristos la "uţul lui $aco +i a cre)ut !n 3l.
$ar după înălţarea *omnului la cer şi după pogorârea (fântului *uh peste dumnezeieştii 'postoli, în
ziua ,incizecimii 84usalii9 s!a botezat de către (finţii 'postoli, împreună cu doi fii ai ei şi cu cinci
surori, urmând lor şi propovăduind credinţa întru Hristos din loc în loc şi din ţară în ţară, întorcând
pe mulţi slujitori de idoli de la păgânătate, făcându!i creştini1
3n zilele lui 2eron, păgânul împărat al 4omei, s!a pornit mare prigoană asupra creştinilor şi după
mărturisirea (finţilor 'postoli Petru şi Pavel, prigonitorii căutau pe ucenicii lor şi pe toţi cei ce
credeau în Hristos sîrguindu!se în deşert a şterge din lume numele lui Hristos1 5nsă nu +tiau
nebunii, căci cu cât "rigoneau cre'inţa cea !ntru %ristos, cu atât mai mult se !ntărea +i se lăţea;
căci "recum a )is &omnul0 ,Porţile ia'ului nu o or birui "e 'ânsa,.
3n acel timp Sfânta Fotinia, !m"reună cu fiul ei cel mai mic, se aflau !n >artagina, cetatea
(fricii, +i "ro"oă'uiau cu !n'ră)neală 3anghelia lui %ristos.
$ar @ictor, fiul ei cel mai mare, era osta+ !n armata romană şi fiindcă a făcut mari vitejii şi biruinţe
în războiul pe care l!au avut romanii împotriva arabilor, care supărau şi prădau locurile lor,
!m"ăratul 7eron l#a făcut stratilat +i oieo' a toată $talia; +i, ne+tiin' că este cre+tin, l#a trimis
să muncească "e cre+tinii care se aflau acolo.
$ar (ebastian, ducele $taliei, auzind această din urmă a zis către 6ictor" ;Eu ştiu prea bine, o,
voievodule, că tu eşti creştin precum şi maica ta şi Iosi, fratele tău, sunt creştini, următori şi ucenici
ai Apostolului Petru. Însă te sfătuiesc să faci ceea ce ţi-a poruncit împăratul, adică să munceşti pe
creştini, ca să nu-ţi primejduieşti viaţa;1
$ar oieo'ul @ictor a )is0 ,3u oiesc să fac oia lui %ristos, a'eăratului &umne)eu, 5m"ăratul
cel ceresc +i fără 'e moarte. $ar 'e "orunca "e care mi#a 'at#o 7eron !m"ăratul, ca să muncesc
"e cre+tini, nici nu oiesc să au', 'ar să o mai !m"linesc,.
*ucele a zis" ;Eu te sfătuiesc ca pe un prieten adevărat ceea ce îţi este ţie de folos căci dacă vei
şedea pe divan şi vei cerca să afli pe creştini şi îi vei munci, vei face plăcerea împăratului şi vei
dob!ndi şi banii creştinilor. Pe l!n"ă aceasta, te mai sfătuiesc să vesteşti şi maicii tale şi fratelui
tău, să nu mai propovăduiască la arătare pe #ristos şi să nu mai înveţe pe pă"!ni a se lepăda de
credinţa lor părintească, ca să nu te primejduieşti din cau$a lor;1
Sfântul @ictor a )is către 'ânsul0 ,Să nu#mi fie a face aceasta care )ici, a'ică să chinuiesc reun
cre+tin, sau să iau cea 'e la 'ânsul, sau să sfătuiesc "e maica mea sau "e fratele meu să nu mai
"ro"oă'uiască că %ristos este &umne)eul cel a'eărat. &ar +i eu sunt +i oiesc să fiu
"ro"oă'uitor al lui %ristos, "recum sunt +i aceia, +i las să e'em răul care ni se a face,.
*ucele a zis" ;Eu frate te sfătuiesc cele ce-ţi sunt de folos, iar tu socoteşte ce vrei să faci;1 *upă ce
a zis, îndată a orbit şi, căzând la pământ, a rămas mut de durerile cele cumplite ale ochilor+ apoi,
ridicându!l cei ce stăteau de faţă, l!au pus pe pat şi a rămas trei zile fără glas, neputând grăi
nicidecum1 $ar în a patra zi a strigat cu glas mare" ;%nul este cu adevărat &umne$eu, &umne$eul
creştinilor';
$ar @ictor, intrân' la 'ânsul, a )is0 ,Pentru ce ţi#ai schimbat a+a 'eo'ată "ărerea ta, o1
SebastianeB,.
*ucele a zis către dânsul" ()ăci mă c*eamă #ristos la d!nsul o' preadulcele meu +ictor(. *eci
îndată a învăţat de la dânsul credinţa în Hristos şi s!a botezat+ apoi cum a ieşit din apa botezului,
îndată şi!a căpătat lumina ochilor şi a preamărit pe *umnezeu1
6ăzând ceilalţi slujitori de idoli această preaslăvită minune, s!au înfricoşat ca să nu pătimească şi ei,
necrezând în Hristos, ceea ce a pătimit ducele, au alergat toţi la 6ictor şi, învăţând credinţa în
Hristos, s!au botezat1
#recând puţină vreme, a ajuns cuvântul acesta la 4oma, până la urechile lui 2eron, că 6ictor,
stratilatul $taliei, şi (ebastian, ducele, propovăduiesc ca Petru şi Pavel şi că ceilalţi apostoli şi aduc
pe mulţi păgâni la credinţa în Hristos+ apoi că otinia, mama stratilatului, împreună cu $osi, un alt
fiu al ei, au fost trimişi de dânsul în ,artagina să facă asemenea1 3mpăratul, auzind acestea, s!a
aprins de mânie şi îndată a trimis ostaşi în $talia ca să aducă la 4oma toţi cre+tinii care se aflau
acolo, bărbaţi +i femei, cărora li se arătase 0onul ai !nainte şi le ziseseD E*eniţi la Mine toţi
cei osteniţi şi !nsărcinaţi şi vă voi o-ihniC -eci nu vă teeţi, căci Eu sunt cu voi şi 5eron va fi
%iruit !preună cu -iavolii, prietenii săiE.
E0upă aceea a zis către *ictorD E0e aici !nainte nuele tău va fi Fotinos, căci prin tine se vor
luina ulţi şi vor cre-e !n MineC iar tu !ntăreşte cu cuvintele tale pe Se%astian, spre
ărturisire, căci fericit şi %ine+i va fi celui ce se va nevoi până la sfârşitE. (cestea )icân'
&omnul către 'ân+ii, S#a !nălţat la ceruri.
S#a 'esco"erit !ncă +i Sfintei Fotinia +i i s#au arătat toate cele ce trebuia să urme)e.
*e aceea, (fânta otinia îndată a şi pornit din ,artagina împreună cu mulţime de creştini şi s!a dus
la 4oma+ toată cetatea 4omei, auzind!o propovăduind cu mare îndrăzneală pe Hristos, s!au tulburat,
zicând" ;,ine este aceasta care vine aici cu mulţime<;1 'poi a venit la 4oma şi otinos, fiul ei,
împreună cu (ebastian ducele, fiind aduşi de ostaşii care fuseseră trimişi de împărat1
*ar (fânta otinia a apucat şi a venit mai înaintea lui 2eron, împreună cu $osi fiul ei, şi cu cealaltă
mulţime1
6ăzându!i 2eron i!a întrebat" ;Pentru care pricină aţi venit la noi,;1
Sfânta a răs"uns0 ,(m enit să te !năţăm să cre)i !n %ristos,.
(lujitorii împăratului au zis" ;Au venit din Italia -ebastian, ducele, şi +ictor, stratilatul;1
2eron a zis" ;-ă vie înăuntru;1 =i venind ei, a zis către dânşii" ;)e am au$it despre voi,;1
Sfinţii au răs"uns0 ,>âte ai au)it 'es"re noi, o1 !m"ărate, toate sunt a'eărate,.
2eron, uitându!se la dânşii sălbatic, le!a zis" (+ă lepădaţi de #ristos, ori voiţi să muriţi de moarte
rea,(.
Sfinţii, ri'icân'u#+i ochii la cer, au )is0 ,Să nu fie reo'ată, o1 %ristoase, 5m"ărate, ca să ne
le"ă'ăm 'e /ine +i să ne 'es"ărţim 'e cre'inţa cea !ntru /ine +i 'e 'ragostea /a1,.
2eron a întrebat" ()um vă numiţi voi,(.
Sfânta Fotinia a răs"uns0 ,3u m#am numit Fotinia 'e $isus %ristos, &umne)eul meu, iar
surorile mele, cea 'intâi care s#a născut 'u"ă mine se nume+te (natoli, a 'oua Fotos, a treia
Fotis, a "atra Paraschei, a cincea >hiriachi; iar fiii mei, cel 'intâi se nume+te @ictor, care s#a
numit 'e &omnul meu Fotinos, +i cel 'e#al 'oilea, care este cu mine, se nume+te $osi,.
2eron a zis către dânşii" (.oţi v-aţi unit şi v-aţi învoit ca să fiţi munciţi pentru /a$arineanul şi să
muriţi pentru El,(
Sfânta Fotinia a răs"uns0 ,(+a ne bucurăm noi toţi, ne eselim +i oim să murim "entru
'ragostea 4ui,.
'tunci tiranul a poruncit să li se zdrobească încheieturile mâinilor cu ciocane de fier+ iar slujitorii lui
2eron, răpind pe sfinţi, i!au dus la locul de tortură+ şi şi!a întins fiecare mâinile, apoi au început să li
le zdrobească cu ciocanele şi, de la al treilea ceas din zi până la al şaselea, s!au schimbat de trei ori
cei care îi băteau+ iar mucenicii lui Hristos n!au simţit nicidecum muncirea lor, nici s!au zdrobit cât
de puţin mâinile lor1 'uzind aceasta, 2eron s!a cutremurat de preaslăvită minune şi a poruncit să li
se taie mâinile1 *ar, îndată slujitorii răpind pe (fânta otinia, legându!i mâinile, au lovit de mai
multe ori cu săbiile, deasupra pe nicovală, nereuşind nimic+ iar mai ales aceia care le loveau, au
slăbit şi au căzut ca nişte morţi1
&ar Sfânta a rămas neătămată +i mulţumea lui &umne)eu, )icân'0 ,&omnul !mi este a9utor +i
nu mă oi teme, 'e ce#mi a face mie omul,.
*eci a început împăratul a se nedumeri şi a gândi ce să facă să biruiască pe mucenici şi să!i aducă la
voia sa1 *e aceea a poruncit ca pe bărbaţi să!i bage într!o temniţă întunecoasă, iar pe (fânta otinia,
împreună cu cele cinci surori ale ei, să le pună într!o cameră de aur, cu masă de aur, scaune de aur,
bani mulţi înaintea lor, podoabe de aur, îmbrăcăminte şi brâie de aur1 'poi a poruncit şi *omninei,
fiica sa, să se ducă şi ea în camera aceea cu toate roabele ei şi să se unească cu sfintele, socotind
deşertul la minte căci cu amăgiri ca acestea va întoarce şi va răsturna credinţa lor1 ,ăci poruncea
sfintelor că, dacă se vor lepăda de credinţa în Hristos, le va da mângâiere, desfătare şi o dragoste ca
aceasta şi le va dărui toate acelea ce se aflau în cameră şi multe altele+ apoi le va învrednici de mare
dragoste şi cinste1 &ar s#a amăgit icleanul, căci sfintele, ca ni+te cugetătoare 'e cele cere+ti, au
'efăimat toate acelea ca "e ni+te gunoaie +i n#au oit nici măcar să se uite la ele.
Priin' Sfânta Fotinia la fiica !m"ăratului, &omnina, a )is către ea0 ,Aucură#te, mireasa
&omnului meu1,.
$ar &omnina a )is +i ea către 'ânsa0 ,Aucură#te +i tu, 'oamna mea, făclia lui %ristos1,.
'uzind (fânta otinia pe *omnina pomenind numele lui Hristos s!a bucurat foarte şi a mulţumit lui
*umnezeu, a îmbrăţişat!o şi a sărutat!o1 ("oi !năţân'#o cre'inţa lui %ristos, cum +i "e cele -CC
'e roabe ale ei, le#a bote)at "e toate; iar "e &omnina a numit#o (ntusa. =i îndată fericită 'ntusa a
poruncit =tefanidei, celei mai mari peste >?? de roabe ale ei, să dea săracilor toate podoabele cele de
aur şi banii care se aflau în cămara de aur1
2eron, înştiinţându!se de aceasta, a suspinat din adâncul inimii şi mâniindu!se foarte, îndată a
poruncit să ardă un cuptor şapte zile şi să arunce într!însul pe (fânta otinia şi pe toţi cei uniţi cu
dânsa, bărbaţi şi femei+ şi făcând ostaşii după porunca lui, au stat mucenicii trei zile în cuptor1 *upă
aceea, socotind tiranul că acum vor fi arşi în cuptorul cel de foc, a poruncit să deschidă gura
cuptorului şi, dacă vor afla acolo oasele ucenicilor, să le arunce în râu1 =i deschizând ostaşii gura
cuptorului, au aflat pe toţi sfinţii întregi şi nevătămaţi, slăvind şi binecuvântând pe *umnezeu1 *eci
au rămas uimiţi de preaslăvita minune că nu s!a apropiat focul de dânşii1 'uzind aceasta, toţi
locuitorii cetăţii 4oma s!au minunat, slăvind şi ei pe *umnezeu1
*ar tiranul, auzind de o minune ca aceasta, a poruncit să!i adape cu otrăvuri aducătoare de moarte1
*eci a fost chemat 4amba'ie, ră9itorul, care a pregătit otrăvurile, dând mai întâi otravă (fintei
otinia, care, luând!o, a zis către vrăjitor" ,7u se că'ea nouă a lua această otraă a ta nici'ecum,
nici a o bea, fiin'că +i tu e+ti necurat; 'ar "entru ca să cuno+ti tu, o1 !m"ărate, +i tu, o1
ră9itorule, "uterea %ristosului meu, iată, eu mai !ntâi o beau, !n numele &omnului $isus
%ristos, &umne)eul nostru, +i "e urmă o or bea toţi cei ce sunt !m"reună cu mine,.
)ând toţi mucenicii otrava, au rămas nevătămaţi, cu puterea lui Hristos, ca şi cum n!ar fi băut nimic1
$ar vrăjitorul, văzând toate acestea, s!a spăimântat şi, căutând la (fânta otinia, a zis" ;Am pre"ătit o
otravă puternică şi de o veţi bea şi pe aceasta şi, nu veţi păţi nimic, voi crede şi eu în &umne$eul
vostru;1 =i aducând!o, a dat!o lor şi, bând!o, toţi mucenicii au rămas nevătămaţi1 @ă)ân' ră9itorul
aceasta, a rămas uimit +i !n'ată a'unân' toate cărţile sale ră9itore+ti, le#a aruncat !n foc +i le#a
ars; a"oi, cre)ân' !n %ristos, s#a bote)at, numin'u#se 'in bote) /eoclit. $ar !m"ăratul,
!n+tiinţân'u#se 'e aceasta, a "oruncit osta+ilor +i ră"in'u#l 'in mi9locul sfinţilor, l#au scos afară
'e )i'urile cetăţii Doma +i i#au tăiat ca"ul cu sabia. .i a+a, fericitul /eoclit, mai !nainte 'ecât
ceilalţi, a luat cununa muceniciei.
'tunci 2eron cel fără de lege a poruncit să le taie venele tuturor sfinţilor, împreună cu ale marei
muceniţe otinia1 =i când ostaşii le tăiau venele mucenicilor, ei batjocoreau şi râdeau de împărat şi
de zeii lui, ca de nişte neputincioşi1
$ar tiranul, văzând pe mărturisitori, că întru nimic nu socotesc muncile acestea, a poruncit să
topească plumb şi să!l amestece cu pucioasă şi, când va clocoti, să!l toarne în gura (fintei otinia şi
pe spatele celorlalţi sfinţi1 *upă ce slujitorii au îndeplinit porunca împăratului şi au vărsat pe spatele
mucenicilor plumbul clocotind, toţi sfinţii au strigatD EMulţui Fie, 1ristoase, 0unezeul
nostru, căci cu plu% clocotit ai răcorit iniile noastre ca şi cu ar fi fost !nsetate -e o are
arşiţăE.
$ar 2eron, auzind aceasta, s!a spăimântat şi a poruncit să!i spânzure şi să strujească fără milă
trupurile lor şi să le ardă cu făclii aprinse+ dar cu cât îi muncea mai mult, cu atât se împuterniceau în
dumnezeiescul dar şi proslăveau pe *umnezeu1
$ar ticălosul şi deşertul de minte 2eron, socotind că va birui pe sfinţi cu muncile, a poruncit să
amestece cenuşă cu oţet tare şi să!l toarne în nasurile lor şi, aceasta făcându!se, sfinţii mucenici au
zis că li se pare mai dulce decât mierea şi fagurul1
$ar tiranul s!a mâniat foarte şi a poruncit de a oprit pe sfinţi şi i!a închis într!o temniţă întunecoasă şi
necurată, plină de şerpi veninoşi1 *ar sfinţii lăudau şi slăveau pe *umnezeu, iar fiarele cele
otrăvitoare, din temniţă, toate au murit şi duhoarea cea rea s!a prefăcut în mireasmă neasemănată,
iar întunericul s!a prefăcut în lumină prea strălucită1
Apoi 0onul nostru 3isus 1ristos a stat !n iGlocul sfinţilor şi a zis către -ânşiiD E,ace vouăHE
Apoi, apucân- -e ână pe Sfânta Fotinia a ri-icat+o sus şi a zisD E:ucuraţi+vă tot-eauna, căci
Eu cu voi sunt !n toate zilele vieţii voastreE. Ii !n-ată, cu cuvântul 0onului, s+au -eschis
ochii ucenicilor şi, văzân- pe 0onul, s+au !nchinat <uiC iar El, %inecuvântân-u+i, a zisD
EJ%ăr%ătaţi+vă şi vă !ntăriţiE. Apoi s+a suit la cer.
$ar din trupurile sfinţilor au ieşit ca nişte solzi şi s!au făcut sănătoşi, aşa cum erau mai înainte1 &ar
urgisitul 'e &umne)eu 7eron a "oruncit ca sfinţii să rămână !n temniţă trei ani, ca să pătimească
acolo înăuntru tot felul de chinuri şi aşa să moară cu moarte rea1
$ar după trei ani, având împăratul un slujitor al său închis în temniţa aceea, a trimis oamenii săi ca
să!l scoată1 *eci, 'ucân'u#se trimi+ii !n temniţă, au ă)ut "e mucenici că erau ii +i sănăto+i +i au
s"us !m"ăratului că galileenii care au fost orbiţi 'e el, acum ă' +i sunt sănăto+i, iar temniţa este
"lină 'e lumină +i 'e bună mireasmă negrăită, !ncât s#a făcut ca o casă sfântă, s"re slaa lui
&umne)eu; iar acolo aleargă mulţime 'e oameni +i cre' !n &umne)eul lor +i sunt bote)aţi 'e
'ân+ii.
'uzind acestea, 2eron şi!a ieşit din minţi şi, trimiţând ostaşi, i!a adus înaintea sa şi a zis" ;Au nu v-
am poruncit vouă să nu mai propovăduiţi în numele lui #ristos, &eci cum îl propovăduiţi în
temniţă, Pentru aceasta eu voiesc să pun asupra voastră multe şi "rele munci;1
3ar sfinţii au zisD E7rice voieşti fă, -ar noi nu vo !nceta a vesti pe 0onul nostru 3isus
1ristos, cu că este 0unezeu a-evărat şi făcătorul tuturorE.
*ar cu aceasta s!a aprins tiranul la mânie şi a poruncit să răstignească pe sfinţi cu capetele în jos şi
să strujască trupurile lor trei zile, până se vor dezlega încheieturile lor1 ăcând aceasta, sălbaticii şi
neomenoşii slujitori i!au spânzurat şi i!au lăsat alte patru zile, punând străjeri să!i păzească1 *upă
aceea, ducându!se să vadă dacă mai trăiesc încă, cum i!au văzut spânzuraţi au orbit1 3ar !ngerul
0onului, pogorân-u+se -in ceruri, a -ezlegat pe sfinţi şi, sărutân-u+i, i+a făcut sănătoşi -e
toate rănile lor. (tunci Sfintei Fotinia, făcân'u#i#se milă 'e orbirea slu9itorilor, a făcut
rugăciune către &umne)eu "entru ei +i !n'ată +i#au luat iară+i lumină ochilor lor +i cre)ân' !n
%ristos, s#au bote)at.
3nştiinţându!se tiranul de acestea, a poruncit să jupuiască pielea de pe (fânta otinia şi în vremea ce
o jupuiau, sfânta cânta" ,&oamne, cercetatu#m#ai +i M#ai cunoscut,. *upă ce au jupuit pielea ei,
au aruncat!o în râu, iar pe sfânta au aruncat!o într!un puţ sec1 *ar la ceilalţi mucenici" (ebastian,
otinos şi $osi, le!au tăiat mădularele cele născătoare şi le!au aruncat la câini+ i!au jupuit şi pe ei de
piele şi!au aruncat!o în râu, iar pe dânşii i!au aruncat într!o baie veche1 'poi pe cele cinci surori ale
(fintei otinia, punându!le înaintea lui, a poruncit să le taie mai întâi sânii, după aceea le!a jupuit şi
pe ele de piele1 3nsă, când s!au pus slujitorii să jupoaie şi pe (fânta otida, ea nu a primit să fie
ţinută de cineva+ ci a stat singură cu mare vitejie şi bărbăţie, şi au jupuit pielea de pe trupul ei, încât
s!a minunat şi tiranul de răbdarea ei1 *upă acest chin, prea înrăutăţitul a găsit şi o altă tortură pentru
ea, grea şi pierzătoare, căci a poruncit şi a plecat două vârfuri de copaci, care erau în grădina lui, şi
au legat pe (fânta otida de cele două vârfuri1 'poi le!a slobozit îndată şi sfânta s!a rupt în două
părţi şi astfel şi!a dat sfântul ei suflet în mâinile lui *umnezeu1 'tunci a poruncit pierzătorul să taie
şi pe ceilalţi mucenici cu sabia1
$ar pe fericita otinia, scoţând!o din puţul acela, a închis!o în temniţă1 *ar ea, fiin'că a rămas
singură +i nu s#a !ncununat cu cununa mărturisirii !m"reună cu ceilalţi mărturisitori, se mâhnea
+i ruga "entru aceasta "e &umne)eu, care s#a arătat ei +i, "ecetluin'#o cu semnul cinstitei +i 'e
iaţă făcătoarei cruci 'e trei ori, a făcut#o sănătoasă 'e toate rănile ei. =i după multe zile, lăudând
şi binecuvântând pe *umnezeu, şi!a dat în mâinile lui cinstitul şi sfântul ei suflet1
.i astfel s#au 'us toţi către &umne)eu cel 'orit 'e 'ân+ii +i au 'obân'it 5m"ărăţia >erului, căreia
'ea &umne)eu ca +i noi să ne !nre'nicim "rin rugăciunile lor.
'min1
Sina/ar + ,oenirea Sfintei Muceniţe Fotini saarineanca, cu care a vor%it 0onul 1ristos la
fântână, şi cei !preună cu -ânsa
Sfânta Muceniţă Fotini !m"reună cu cei 2 fii +i cele 8 surori
#ot în această zi, pomenirea sfintei muceniţe otini samarineanca, cu care a vorbit *omnul Hristos
la fântână, şi cei împreună cu dânsa1
Pe vremea lui 2eron, împăratul 4omei, s!a pornit prigoană mare împotriva creştinilor1 ,ăci după ce
sfinţii apostoli Petru şi Pavel au pătimit mucenicia, căutau şi pe ucenicii lor să!i piardă1
'tunci, sfânta Fotini, aflân'u#se cu $osi, fiul ei, !n cetatea >artaginei, !n (frica, "ro"oă'uia
acolo 3anghelia lui %ristos, cu !n'ră)neală. $ar @ictor, fiul ei cel mai mare !n ârstă, făcând
vitejii mari în războiul cu avarii, care se ridicaseră cu oaste asupra romanilor, a fost făcut general de
către împărat şi a fost trimis, după aceea, în $talia, ca să chinuiască pe toţi creştinii ce se aflau acolo1
'tunci ducele (ebastian, care era în 4oma, auzind de el şi chemându!l la sine, i!a zis" ştiu bine,
"enerale, că eşti creştin, şi mai ştiu că maica ta împreună cu Iosi, fratele tău, urmau lui Petru. &ar
ceea ce ţi-a poruncit împăratul caută să faci cu toată nevoinţa, ca să nu-ţi primejduieşti viaţa.
'tunci 6ictor i!a zis" eu reau să fac oia cerescului +i nemuritorului 5m"ărat; cât "rie+te !nsă
"orunca !m"ăratului 7eron, ca să chinuiesc "e cre+tini, nici măcar nu "ot să au' un lucru ca
acesta.
'tunci ducele îi zise" te sfătuiesc, +ictore, ca pe un bun prieten, că de vei şedea la judecată şi vei
cerceta pe cei ce se cunosc că sunt creştini şi-i vei c*inui, vei plini şi voia împăratului şi vei
dob!ndi şi averile creştinilor. &ar trimite ştiri maicii tale şi fratelui tău să nu-şi mai arate pe faţă
învăţăturile lor, învăţ!nd pe elini, ca să se lepede de credinţa părintească, pentru ca să nu ca$i şi tu
în nevoie p!nă în cele din urmă ci să vă păstraţi credinţa în #ristos, precum voiţi.
6ictor însă i!a zis" 'e"arte 'e la mine să fac una ca aceasta +i să chinuiesc reun cre+tin, sau să
iau cea 'e la 'ânsul, sau să sfătuiesc, cum )ici tu, "e mama mea sau "e fratele meu ca să nu
"ro"oă'uiască "e %ristos &umne)eu; ci !ncă mai ârtos +i eu "ro"oă'uitor al lui %ristos sunt
+i oi fi, ca +i ei +i suntem gata să "rimim orice rău ce ni se a !ntâm"la.
'tunci ducele zise" eu, frate, te sfătuiesc ceea ce îţi este de folos, iar tu vei vedea ce vei face.
'cestea zicând ducele, îndată a orbit şi a căzut jos, din pricina unei dureri neaşteptate şi crude a
ochilor şi a rămas fără glas1 4idicându!l de la pământ, cei ce se aflau acolo, l!au aşezat pe un pat, şi
a zăcut trei zile nevorbind nimic1 'poi, după trei zile, a strigat cu glas mare, zicând" unul este
&umne$eu0 )el al creştinilor'
=i 6ictor intrând la dânsul i!a zis" cum 'e te#ai schimbat a+a, !n'atăB
$ar el i!a zis" mă c*eamă #ristos, dulcele meu +ictor' =i îndată catehizându!l şi învăţându!l, l!a
botezat şi după ce a ieşit din apă, îndată a văzut şi a slăvit pe *umnezeu1 6ăzând mulţimea această
minune s!a înfricoşat ca nu cumva să păţească şi ei asemenea, de nu vor crede şi au venit către
6ictor de s!au botezat1
*upă aceasta a ajuns la urechile împăratului 2eron, că 6ictor, generalul $taliei şi (ebastian ducele
cetăţii propovăduiesc învăţătura lui Petru şi a lui Pavel şi a celorlalţi apostoli şi că aduc pe toţi la
Hristos1 3ncă şi că mama generalului, otini, cu $osi fiul ei, trimişi fiind la ,artagina, făceau şi ei
asemenea1 3mpăratul, fierbând de mânie, a trimis slujitori în $talia să aducă pe creştinii de acolo,
bărbaţi şi femei, la 4oma1
Atunci 0onul s+a arătat acestor creştini zicân-u+leD E*eniţi către Mine toţi cei osteniţi şi
!povăraţi, şi Eu vă voi o-ihni pe voi. 5iic să nu vă teeţi, că Eu sunt cu voi şi 5eron cu ai
lui va fi %iruitE. 3ar către *ictor, a zisD E0e acu Fotin va fi nuele tău, căci ulţi
luinân-u+se prin tine, vor veni la MineC iar cuvântul tău va !ntări pe Se%astian spre
ărturisireC şi fericit va fi cel ce se va nevoi până la sfârşitE. Acestea zicân- 1ristos 0onul,
S+a suit la cer.
.i au fost 'esco"erite +i sfintei Fotini toate cele ce erau sE i se !ntâm"le mai târ)iu. Purcezând ea
de la ,artagina cu mulţime de creştini, a ajuns la 4oma cea mare1 =i s!a tulburat toată cetatea,
zicând" cine este aceasta, care a venit cu at!ta mulţime, *ar ea, cu îndrăzneală, mărturisea pe
Hristos1 'tunci a fost prins de către soldaţi şi otin fiul ei, împreună cu (ebastian ducele1
$ar sfânta mergând mai înainte de dânşii, s!a înfăţişat lui 2eron, cu $osi şi cu cei ce erau cu dânsa1 =i
2eron i!a zis" pentru ce aţi venit la noi,
$ar Sfânta i#a s"us0 "entru ca să te !năţăm, să te !nchini lui %ristos.
*upă aceea cei ce se găseau de faţă au adăugat" -ebastian ducele şi +ictor "eneralul, cei ce
tă"ăduiesc credinţa în $eii voştri au venit din Italia la 1oma.
=i împăratul a poruncit să!i aducă, şi venind ei înăuntru, la împărat, acesta le!a zis" ce aud despre
voi,
.i sfinţii i#au răs"uns0 câte ai au)it 'es"re noi, !m"ărate, toate sunt a'eărate.
$ar el privind cu căutătură sălbatică asupra sfinţilor, le!a zis" vă lepădaţi de #ristos, sau voiţi mai
de"rabă să pieriţi într-un c*ip c!t se poate de "roa$nic,
&ar sfinţii, ri'icân' ochii s"re cer, au )is0 <, %ristoase, 5m"ărate al cerului, să nu se !ntâm"le
nicio'ată una ca aceasta, ca să ne 'es"ărţim 'e cre'inţa +i 'ragostea "e care o aem către /ine1
'poi împăratul a întrebat iarăşi pe sfinţi" care este numele vostru,
$ar Sfânta i#a )is0 eu am fost numită Fotini 'e $isus %ristos, &umne)eul meu; iar surorile mele0
cea 'e a 'oua, care s#a născut 'u"ă mine, se nume+te (natoli; a treia, Foto; a "atra, Foti'a; a
cincea, Paraschei; +i a +asea, >hiriachi. $ar fiii mei ace+tia0 cel 'intâi se nume+te @ictor, care a
fost numit mai "e urmă 'e &omnul meu $isus %ristos, Fotin; iar al 'oilea, care este cu mine,
$osi.
'tunci 2eron a zis" cu toţii v-aţi înţeles între voi să vă supuneţi la c*inuri şi să muriţi pentru
/a$arinean,
.i Sfânta a )is0 'a, toţi "entru &ânsul, cu eselie +i cu bucurie, om muri.
'tunci împăratul a poruncit să fie supuşi toţi sfinţii la cele mai grele chinuri, până ce vor înceta să
mai creadă în Hristos1
5nsă cu a9utorul lui &umne)eu, sfinţii au !n'urat toate felurile 'e chinuri, mărturisin' cu tărie
că %ristos este &umne)eu.
'ceasta a făcut ca mulţi dintre chinuitori şi dintre păgâni care erau de faţă să creadă în *umnezeul
creştinilor şi să mărturisească pe Hristos *umnezeu adevărat1 *in pricina aceasta au fost şi ei supuşi
la chinuri şi ucişi fiind au primit cununa muceniciei dimpreună cu (fânta otini şi cu toţi sfinţii care
erau împreună cu ea1
#ot în această zi, pomenirea sfintei 'natoli, a doua soră a sfintei otini, care de sabie s!a săvârşit1
#ot în această zi, pomenirea sfintei oto, a treia soră a sfintei otini, care de sabie s!a săvârşit1
#ot în această zi, pomenirea sfintei otida, a patra soră a ei, care fiind legată de doi copaci şi
despicându!se, s!a săvârşit1
#ot în această zi, pomenirea sfintei Paraschevi, a cincea soră a ei, care de sabie s!a săvârşit1
#ot în această zi, pomenirea sfintei ,hiriachi, a şasea soră a ei, care de sabie s!a săvârşit1
#ot în această zi, pomenirea sfântului mucenic $osi, fiul sfintei otini, care de sabie s!a săvârşit1
#ot în această zi, pomenirea sfântului otin, celălalt fiu al sfintei otini, care de sabie s!a săvârşit1
#ot în această zi, pomenirea sfinţilor mucenici (ebastian, ducele, şi Hristodul, care de sabie s!a
săvârşit1 (finţii mucenici (ebastian şi Hristodul au murit de sabie în vremea împărăţiei lui 2ero 8@A!
BC91 Ei au împreună!pătimit cu sfânta muceniţă otini 8sau otina91
Sfântul (oan Melo-ul 2 3nele Sfintei Scripturi + 0espre feeia saarineancă
&lasul $$, având prooimionul D idiomelă şi acrostihul"
EF EGHIJKF LMGKF G KFN Olauda smeritului 4omanP ῦ ῦ Ῥ ῦ ἴ
,ând la fântână a venit *omnul, samarineanca!-
ruga pe ,el %ilostiv" Q*ă!mi apa credinţei şi mă voi
boteza în colimvitra apei vieţii şi voi lua bucurie mare
şi mântuire/0
>
#alantul cel dat ţie, suflete al meu, nu!l ascunde,
ca să nu suferi ruşinea trândăviei
în ziua în care *umnezeu va judeca lumea/
,el ce va veni atunci te va judeca îndată+
va face socoteala şi 3şi va lua plata după cât ai câştigat,
iar nu după cât ţi s!a dat,
căci împrumutu!l ia de la fiecare cu dobândă1
(uflete al meu, nu te lenevi/ (uflete al meu,
fă!te negustor/
(uflete al meu, dă şi primeşte,
ca OatunciP când va veni 3mpăratul tău,
pentru lucrarea ta să!ţi dea OţieP
bucurie mare şi mântuire/
R
2u a deţine are valoare, ci câte ai
OsăP le datorezi harului, ,elui ce ţi le!a dat1
2u neglija, dar să împarţi
pe cele bune ale tale celor ce le cer,
precum le!a dat cândva samarineanca+
căci deşi singură a dobândit, a oferit şi altora
din ceea ce a luat1
2imeni nu o cerceta, dar tuturor oferea dar
cu generozitate din darul său1
3nsetează şi de jur!împrejur împrăştie,
fără să bea, adapă1
2ici bine nu a gustat şi ca ameţită
striga celor de un neam cu ea"
Q6eniţi să vedeţi apa vieţii pe care am găsit!o/
2u cumva 'cesta este cu adevărat
,el ce dă
bucurie mare şi mântuire<01
S
*in apele cele fără de moarte,
din care credinţa samarinencei
s!a săturat de cum le!a găsit,
acum noi cu dorinţă arzătoare,
după ce am băut, să căutăm bine toate vinele ei1
(ă cercetăm puţin şi cuvintele Evangheliei,
văzând pe Hristos, -umina,
apa pe care atunci a băut!o samarineanca
şi cum aceasta prin apă altă apă a oferit
şi pentru care pricină atunci nu a dat apă lui $isus,
ce înseta1
Pe toate aceste lucruri minunate
(criptura le cuprinde şi dă
bucurie mare şi mântuire1
A
*ar ce ne învaţă (criptura< Hristos, spune, OEl celP ,are dă
viaţa oamenilor, de la mult mers pe jos
a obosit şi s!a aşezat lângă fântâna (amariei1
$ar arşiţa soarelui ardea,
căci se apropia de amiază, precum scrie (criptura1
'stfel, în plină zi a ajuns %esia să lumineze
pe cei ce în noapte se sălăşluiau1
-a fântână a stat ântâna dragostei, nu ca să bea,
ci ca să spele1
$zvor al apei celei nemuritoare fiind,
la jgheabul sărmanei omeniri
s!a înfăţişat ca nevoiaş1
:boseşte că merge ,el care a mers pe mare
fără de efort,
'cela care dă
bucurie mare şi mântuire1
@
,ând %ilostivul se afla la fântână, precum am spus,
iată şi o femeie din (amaria,
care pe umăr urciorul său ducea,
a venit ieşind din (ihar, ţara sa1
=i cine nu fericeşte ieşirea şi intrarea aceleia<
' ieşit păcătoasă şi a intrat curată ca cinstita )iserică1
' ieşit şi a sorbit viaţa asemenea buretelui1
' ieşit să ia apă şi a intrat purtând pe *umnezeu1
=i cine nu fericeşte pe această femeie<
(au mai bine OspusP, cine nu cinsteşte
pe aceasta dintre neamuri, pe chipul,
pe cea care a luat
bucurie mare şi mântuire<
B
' venit sfânta la Hristos şi cu înţelepciune s!a purtat1
,um a văzut pe *omnul obosit foarte şi însetat
şi zicându!i" Qemeie, dă!%i să beau/0,
n!a fost necuviincioasă,
ci a început să vorbească şi să spună"
Q,um, #u iudeu fiind, ceri mie apă<0
$!a amintit dogma, iar mai apoi băutură
cu bunăcuviinţă i!a făgăduit1
2u i!a spus, deci" Q2u!ţi dau Tie apă,
,elui de alt neam0,
ci a spus" Q,um ai cerut<01
Precum mai înainte îngerului
2ăscătoarea de *umnezeu i!a răspuns"
Q,um va fi aceasta< ,um ,el ce mamă
mă are pe mine mă va face mamă,
,el care dă
bucurie mare şi mântuire<0
U
,red că două icoane înfăţişează samarineanca
din (ihar"
Ocă esteP chip al )isericii şi al %ariei1
Pentru aceasta, să nu o lăsăm în urmă,
căci bucurie oferă1
(ă spună femeia iarăşi ăcătorului" Q,um îmi ceri<
*e 3ţi voi da, vei bea şi bând vei lăsa dogma iudaică,
şi #e voi aduce la credinţa mea, prin apa ce ai cerut!o01
,ât îmi plac cuvintele samarinencei/
3nfăţişează colimvitra la fântână,
prin care! =i face roabă pe femeie
,el care dă
bucurie mare şi mântuire1
C
Q'cum, ascultă!%ă, femeie0, spunea $isus,
Qde ai fi ştiut ce dau şi cine este 'cesta care ţi!a spus
Vdă!%i să beauW, tu i!ai fi cerut apa cea adevărată,
pentru că 'cesta oferă apa cea nemuritoare01
-a acestea a răspuns femeia cu îndoială"
Q2u ai vas să scoţi apă, iar fântâna este adâncă
şi unde vei găsi apa de care îmi spui<
:are eşti mai mare sau mai bun
ca părintele nostru $acov<
,ăci acesta ne!a dat din vechime această fântână1
,um spui #u acum"
QPot să!ţi dau apă nemuritoare,
care nu seacă şi care dă oricui o caută
bucurie mare şi mântuire<0
X
Q2u ai înţeles bine, femeie, ceea ce am spus1
2u ai ajuns acolo unde vreau1
Pentru aceasta apleacă!te şi deschide!ţi mintea ta,
înăuntru să intru şi să rămân,
de vreme ce aceasta %ă bucură/
,el care bea din apa aceasta, va înseta în fiecare zi,
dar din 'pa pe care o dau Eu, câţi au credinţă aprinsă
cu siguranţă setea îşi vor potoli,
pentru că prin cei ce beau va curge
izvor de apă ce va izvorî viaţa veşnică1
Pe aceasta demult în pustiu evreii au gustat!o,
dar nu au aflat
bucurie mare şi mântuire1
>?
Prin cuvintele acestea a ajuns samarineanca
să înseteze fără să înţeleagă,
şi ordinea lucrurilor s!a schimbat,
căci cea care puţin mai înainte dădea apă
înseta acum, iar ,el ce mai!nainte însetase,
acum adăpa1
-a picioarele (ale femeia cădea şi spunea"
Q*ă!mi, *oamne, această apă,
ca să nu mai vin la această fântână,
pe care mi!a dat!o $acov/
,ele ce au îmbătrânit să plece
şi cele noi să înflorească1
,ele vremelnice să se depărteze,
căci cu adevărat a venit vremea 'pei pe care o oferi1
'ceasta să ţâşnească şi să mă adape pe mine
şi pe toţi care
cu credinţă fierbinte caută
bucurie mare şi mântuire1
>>
Q*in belşug de vrei să!ţi dau apă curată,
mergi, strigă pe bărbatul tău/
2u voi face ca tine, nu îţi voi spune"
Q(amarineancă eşti şi cum ceri apă<0
2u te voi necăji cu setea, după ce Eu către sete,
prin setea %ea, te!am adus1
%!am făcut că sunt însetat şi că istovesc după apă,
ca să te fac să însetezi1
%ergi, dar, strigă pe bărbatul tău şi vino/0
$ar femeia a spus" Q6ai, dar nu am bărbat/0
=i ăcătorul către aceasta"
Q(igur nu ai< ,inci ai avut,
iar pe al şaselea îl vei lăsa, ca să câştigi
bucurie mare şi mântuire01
>R
:, ce înţelesuri adânci/ :, ce trăsături potrivite/
#oate semnele )isericii în credinţa sfintei
se înfăţişează în culori vii, netrecătoare1
'dică, după cum femeia cea cu mulţi bărbaţi
a refuzat bărbatul,
astfel şi )iserica, care ca bărbaţi a avut mulţi dumnezei,
i!a refuzat şi i!a lăsat
şi s!a logodit, prin botez, cu 5nul *umnezeu1
(amarineanca cinci bărbaţi avusese,
iar pe al şaselea îl avea împotriva legii,
iar )iserica pe cei cinci bărbaţi ai necuviinţei acum
îi lasă, de al şaselea, prin botez,
pe #ine te ia,
bucurie mare şi mântuire1
>S
(ă urâm formele idolatriei/
)iserica, cea care a luat de %ire pe Hristos,
se scârbeşte de aceasta
şi o neagă, căci este de urât,
şi astfel dobândeşte rădăcină dulce1
=i poate s!ar întreba careva"
Q,are sunt cele cinci feluri ale idolatriei<01
3nşelăciunea idolească este de multe feluri
şi are cinci coarne"
impietatea, desfrânarea şi prostituţia
şi încă neîndurarea şi uciderea de prunci,
precum *avid ne spune"
Q'u jertfit demonilor fii şi fiice
şi nu au aflat
bucurie mare şi mântuire01
>A
' renegat pe aceste mari rele cea dintre neamuri
care s!a logodit
şi către a colimvitrei fântână aleargă
şi părăseşte pe cele vechi, precum atunci samarineanca1
2u a ascuns nimic aceasta de ,el ce pe toate le ştie
mai înainte de a se face,
ci doar a spus" Q2u am01 2u a spus" Q2u am avut0,
şi cred că a vrut să spună acestea"
Q =i de aş fi avut mai înainte bărbaţi,
acum nu vreau să am
pe cei pe care i!am avut, căci acum pe #ine te am stăpân
ce m!ai ridicat şi m!ai scos din nămolul răutăţilor mele,
căci, prin credinţă, am primit
bucurie mare şi mântuire1
>@
Pe când cea sfântă a priceput a %ântuitorului valoare,
din cele ce i!a descoperit, mai mult dorea să afle
ce şi ,ine este 'cesta ce stă lângă fântână1
=i poate, cu dreptate, astfel de gânduri îşi făcea"
Q:are este *umnezeu sau om ,el pe care îl văd<
,eresc sau pământesc<
,ăci pe amândouă mi le face cunoscute,
însetează şi adapă, învaţă şi profeţeşte
şi iarăşi mă cheamă lângă El
pe mine călcătoarea de lege şi îmi descoperă
toate greşelile,
ca să primesc
bucurie mare şi mântuire1
>B
Este ceresc şi poartă fire pământească<
*acă este *umnezeu şi om, mie ca om %i (!a arătat
şi pe când ca om a însetat,
ca *umnezeu mă adapă şi profeţeşte+
căci în cer nu a fost ca om, ca să cunoască viaţa mea
şi pe toate să şi le amintească1
'ceasta este semnul ,elui nevăzut
pe ,are acum 3l am înaintea mea,
să îmi arate şi să mă cerceteze1
'cesta poate să mă cunoască pe mine
şi să!mi descopere cine sunt1
3nţelepciunea 'cestuia voi lua,
cunoaşterea -ui voi sorbi,
cu ale 'cestuia cuvinte voi spăla
urâţenia tuturor greşelilor mele,
încât cu suflet curat să dobândesc
bucurie mare şi mântuire1
>U
iule al omului, precum #e văd,
iule al lui *umnezeu, precum #e simt,
#u luminează!mi mintea şi, *oamne,
învaţă!mă cine eşti/0
,u politeţe ruga samarineanca pe Hristos1
Q$ată, clar #e văd şi prin credinţă #e simt
şi nu!mi ascunde Ocine eştiP/
:are eşti #u, Hristos, pe ,are mai înainte
-!au vestit profeţii că va veni<
*acă #u eşti, precum au spus, spune!mi pe faţă/
3mi dau seama că ştii cu adevărat pe toate
câte le!am făcut,
precum şi toate cele ascunse ale inimii mele+
şi pentru aceasta cu tot sufletul meu #e rog,
ca să primesc
bucurie mare şi mântuire/
>C
,ând a văzut 'totştiutorul cuvintele înţeleptei femei
şi credinţa inimii OeiP, îndată a răspuns acesteia"
QPe ,el pe ,are 3l numeşti %esia,
pe ,el de care profeţii mai înainte au vorbit,
pe 'cesta 3l vezi înaintea ochilor tăi
şi glasul (ău 3l asculţi1
Eu sunt, ,el pe ,are!- vezi1
Eu sunt, ,el pe ,are!- ai în inima ta1
Eu doream cu ardoare să te aduc lângă %ine
şi să te mântuiesc1
'cum vesteşte tuturor celor din oraşul (iharului
ce vor să se mântuiască,
rudelor şi celor din oraşul tău, şi veniţi aici toţi
cei care însetaţi OdeP
bucurie mare şi mântuire/
>X
$ată, femeie, acum te!ai eliberat din groapa suferinţei1
Eu, ,el care nu am nici găleată ca să scot apă,
inima ta am curăţit
fără de apă şi gândul tău am clătit,
iar de apă nu am avut trebuinţă1
'm vrut şi te!am făcut sălaş al %eu
şi ţi!am descoperit ,ine sunt, iar apă n!am băut01
,ând se spuneau şi se!ntâmplau acestea,
au venit ucenicii+
căci nu erau, precum se scrie,
la fântână pe când se făceau cele de mai sus,
ci mai pe urmă au venit şi când s!au înştiinţat,
s!au minunat strigând"
Q:, iubire de oameni cea de nespus,
a primit şi a coborât să ajute pe femeie
,el care dă
bucurie mare şi mântuire/01
R?
3ntărire şi putere a luat samarineanca
şi a alergat la samarineni,
după ce a lăsat urciorul şi a luat pe umerii inimii ei
pe ,el care cunoaşte inimile şi dorinţele oamenilor1
=i de cum a ajuns în oraş a vestit peste tot
cu astfel de cuvinte"
Q)ătrâni şi copii, tineri şi fecioare,
la fântână alergaţi repede/
(!a revărsat apa şi din belşug a curs pentru toţi1
'colo am aflat om,
pe care nu se cuvine să 3l numesc om,
căci are lucrările lui *umnezeu+
pe toate le spune mai înainte şi le profeţeşte
,el care vrea ca pe toţi să salveze
şi ,are dă
bucurie mare şi mântuire01
R>
2!au spus nimic apostolii %ântuitorului
că -!au aflat vorbind cu femeia,
pe ,el ce a venit şi (!a născut pe pământ din ecioară,
de grijă adâncă mişcat+
căci pe când mergeau hrană să aducă, -!au aflat dând
hrană mai presus de fire celor ce o doresc,
hrană a nemuririi1
,ătre apostoli a răspuns"
QHrana care %ă satură pe %ine
este să fac totdeauna voia #atălui %eu1
Pentru aceasta Eu mănânc hrană
pe care voi nu o cunoaşteţi,
care oferă celor ce o mănâncă
viaţă desăvârşită şi credinţă de neînstrăinat,
ce dă
bucurie mare şi mântuire01
RR
(!a adunat lângă ăcător poporul (amariei+
a lăsat casele sale şi s!a făcut, prin credinţă,
casă a ,elui ce a spus în (cripturile
cele de *umnezeu inspirate"
Q6oi locui în ei şi voi păşi printre ei0, precum se scrie1
5nor astfel de case, credincioşilor ce au lăsat totul"
părinţi, câmpuri şi orice alt lucru iubit,
le voi fi *umnezeu şi Eliberator din capcanele
celui viclean,
iar aceştia îmi vor fi %ie popor iubit şi lăcaşuri
se vor face
#reimii celei fără de început şi nedespărţite,
,are din belşug izvorăşte
bucurie mare şi mântuire01
2-f!ntul 1oman 3elodul 4 Imnele -fintei -cripturi5
Sfântul 5icolae *eliirovici + 6,roloagele -e la 7hri-a8 + ,oenirea Sfintei Muceniţe
Fotinia "#4 artie&
(ceasta a fost femeia samarineancă care a fost !nre'nicită 'e +ansa rară 'e a sta 'e orbă cu
&omnul %ristos la Fântâna lui $aco 'e lângă Sihar 8$oan A" A!S>91
,rezând în Hristos, otinia mai apoi a predicat Evanghelia împreună cu 6ictor şi
$osua, cei doi fii ai ei, şi cu cele cinci surori ale ei, 'natolia, ota, otida, Parascheva şi ,hiriaca1
Ele au mers în 'frica, în cetatea ,artagina1 'colo ele au
fost arestate şi duse la 4oma, împărat fiind 2ero, unde au fost aruncate în temniţă1
Prin Pronia dumnezeiască *omnina, fiica lui 2ero, a intrat în legătură cu (fânta otinia, prin care s!
a convertit la Hristos1
*upă întemniţare (fântă otinia şi surorile ei au luat toate mucenicia pentru Hristos1
Sfânta Fotinia, care luminată a fost 'e !nsu+i Mântuitorul la Fântâna lui $aco 'e lângă Sihar, a
luat mucenicia fiin' aruncată !ntr#o fântână, +i a+a s#a strămutat la loca+urile cele e+nice ale
!m"ăratului %ristos.
Cântare -e lau-ă la Sfânta Fotinia, Feeia Saarineancă
(amarineanca la fântână
Pe Hristos îl află,
=i El însuşi o luminează
,u lumina 'devărului (ău1
(ub 2ero ea mucenicia primeşte
Prin aruncarea într!o fântână,
=i astfel sufletul şi!l dă
-ui Hristos *umnezeu, (tăpânul1
iii ei slăviţi sunt 6ictor şi $osua,
Pe ei maica lor
,u sfinţenia i!a luminat1
,inci surori ale ei mucenicia au primit
Pentru 2umele lui Hristos,
=i acum împreună cu ea
în ,eruri se veselesc1
:, otinio, femeie a pocăinţei,
emeie a suferinţei,
,hipul tău acum
cu veşnică lumină străluceşte1
:dinioară ai pregetat chiar apă
%ântuitorului să!$ dai1
*ar mai la sfârşit nu ai pregetat
,hiar sângele să ţi!l verşi pentru E-1
(ufletul tău, odinioară întunecat,
Pe când încă samarineancă erai
%ai strălucitor decât razele soarelui l!ai arătat
,ând ,reştină te!ai făcut1
3n (ihar pe Hristos -!ai propovăduit cu frică,
*ar la 4oma slăvită pe El
-!ai mărturisit cu viaţa1
$ubirea omoară frica
=i pe om îl face erou1
:, otinia, iubirea pe tine
#e!a preaslăvit în veci1
$ncendieze 2ero oricâte 4ome,
Pe sufletul creştinesc să!l ardă
El nu va putea nicicând1
#rupurile 2ero poate să le ucidă
Precum pe nişte vase de lut,
*ar asupra sufletului otiniei
El nici o putere n!a avut1
:, sfântă nemuritoare,
'jută!ne nouă acum
,u rugăciunile tale sfinte
înaintea #ronului %ântuitorului
Hristos1
Ale/an-ru :urac + Sfânta Muceniţă Fotini, cea izvorâtoare -e ;apă vie6
)iserica :rtodoYă pomeneşte astăzi în calendarul ei pe (fânta %uceniţă otini, despre care (fântul
'postol $oan dă mărturie în Evanghelia sa, atunci când relatează întâlnirea %ântuitorului cu femeia
samarineancă la fântâna lui $acov1
>e 'oe)i aem 'es"re mărturisirea !nflăcărată +i neclintită a acestei sfinte muceniţeB >um s#a
făcut ea i)or 'e Fa"ă ieG "entru locuitorii cetăţii ei +i ai altor ţinuturiB 'm adus lumină acestor
întrebări printr!o scurtă analiză a episodului biblic, cu ajutorul pr1 lect1 dr1 $lie %elniciuc, de la
acultatea de #eologie :rtodoYă Q*umitru (tăniloae. din $aşi, şi o prezentare a pătimirii ei din
Q6ieţile (finţilor.1
Sfânta Muceniţă Fotini este femeia samarineancă, cea care i#a 'at Mântuitorului a"ă la fântâna
lui $aco. (fântul 'postol $oan redă portretul acestei femei în dialogul cu $isus1
Părintele $lie Melniciuc ne s"une 'es"re acest e"iso', relatat !n ca"itolul 6 al 3angheliei 'u"ă
$oan, că re"re)intă F!ntâlnirea reelatoare a 'ouă contrarii0 >el care +tie (%ristos#<mul) +i cea
care caută (femeia samarineancă)G. *ialogul lui $isus cu femeia samarineancă va scoate în
evidenţă, Q"e 'e o "arte, iniţiatia răb'ătoare a lui &umne)eu, gata să stimule)e +i să 'e"ă+ească
a+te"tările umane, iar "e 'e altă "arte inca"acitatea omului 'e a !nţelege +i "ătrun'ere reelaţia.,
eYplică pr1 %elniciuc1
F&oamne, 'ă#mi această a"ă ca să nu mai !nsete)G
%ântuitorul îi spune femeii" Q<ricine bea 'in a"a aceasta a !nseta iară+i; 'ar cel ce a bea 'in
a"a "e care i#o oi 'a 3u nu a mai !nseta !n eac, căci a"a "e care i#o oi 'a 3u se a face !n el
i)or 'e a"ă curgătoare s"re iaţă e+nică. Femeia a )is către 3l0 H&oamne, 'ă#mi această a"ă ca
să nu mai !nsete), nici să mai in aici să scotIG. 3l orbe+te 'es"re a"a 'uhonicească, 'ătătoare
'e iaţă.
F("a cea ieG 'es"re care orbe+te %ristos este harul care a'a"ă sufletul +i !l face i)or nesecat
'e iaţă, bucurie +i "utere 'umne)eiască.
6edem cum, pentru a o face să înţeleagă mai bine, $isus conduce convorbirea pe un alt făgaş1
%ântuitorul face înaintea ei o minune, dezvăluindu!şi puterea de prooroc1 El îi adresează invitaţia de
a!şi chema bărbatul, ştiind că ea se afla într!o situaţie destul de delicată din acest punct de vedere1
Ea avusese mai mulţi soţi, ceea ce îi conferea un statut de femeie marginalizată în acea epocă1 *e
altfel, ne putem da seama de acest lucru şi din faptul că ea era singură la fântână, nu în grup cu alte
femei, aşa cum era obiceiul1 *ar %ântuitorul îi cunoaşte căutările sufleteşti şi de aceea îi aduce în
faţă trecutul, pentru a!şi putea da seama că este, spune pr1 $lie %elniciuc Fli"sit 'e sens s"iritual,
recunoscân' cu sinceritate li"surile ieţii eiG.
'stfel, începe să se trezească în ea o înţelegere şi o simţire tot mai înaltă" F&oamne, ă' că /u e+ti
"roorocG. %erge mai departe şi 3i pune înainte două probleme actuale pentru acele timpuri"
închinarea către *umnezeu la iudei şi la samarineni şi venirea lui %esia1 Pentru ea, la fel ca pentru
toată lumea de atunci, ideea despre %esia era ceva foarte îndepărtat1 $ar acum, *omnul îi spune cât
se poate de direct" Q3u sunt Mesia cel a+te"tat.1 Ea nu!$ mai răspunde nimic, căci rămâne fără glas1
'tunci, Qfemeia +i#a lăsat găleata +i s#a 'us !n cetate +i a )is oamenilor0 H@eniţi 'e e'eţi un om
care mi#a s"us toate câte am făcut. 7u cuma aceasta este %ristosulBI .i au ie+it 'in cetate +i
eneau către 3l.1
$isus !i 'esco"eră acestei femei sco"ul !ntru"ării Sale, i'entitatea 4ui # Fiul lui &umne)eu # +i
minunata "osibilitate 'e a "rimi Fa"a ieG a ieţii e+nice cu &umne)eu. $!a oferit cinstea de a fi
un evanghelist care a mers să propovăduiască Evanghelia la poporul său1 5nii dintre evreii ce
respectau -egea cu stricteţe ar fi putut să se simtă ofensaţi fie şi numai pentru faptul că li se
adresează, şi totuşi, acea femeie a fost aleasă pentru îndeplinirea unei misiuni atât de importante1
,u o rară îndemânare şi putere de convingere, ea captează simplu şi imediat atenţia cetăţenilor
(iharului1 %ărturia ei aduce roadă multă, căci despre aceştia evanghelistul spune, în finalul acestui
episod" F$ar femeii i#au )is0 H>re'em nu numai "entru cuântul tău, căci noi !n+ine am au)it +i
+tim că (cesta este cu a'eărat %ristosul, Mântuitorul lumiiIG.
*etalii suplimentare despre viaţa sa ulterioară acestui moment de cotitură în eYistenţa ei, aflăm din
Q6ieţile (finţilor.1 (e precizează în primul rând că numele ei era Fotini (!n grece+te F4uminată G)
+i că a "rimit bote)ul cre+tin 'e la Sfinţii ("ostoli, !m"reună cu cei 'oi fii ai ei (@ictor, 'eenit
mai a"oi Fotinos, +i $osi) +i cu cele cinci surori ((natoli, Fotos, Foti'a, Paraschei +i >hiriachi),
'eenin' !nflăcăraţi "ro"oă'uitori +i !ntorcân' "e mulţi la cre'inţa !n %ristos. 6remurile erau
destul de potrivnice pentru creştini, întrucât împăratul 4omei de atunci, 2ero, pornise o mare
prigoană împotriva lor1
F=nul este cu a'eărat &umne)eu, &umne)eul cre+tinilor1G
6ictor, fiul cel mai mare al lui otini, era ostaş în armata romană şi, datorită bărbăţiei sale în
războaiele purtate împotriva arabilor, împăratul îl făcuse voievod peste întreaga $talie1 2eştiind că e
creştin, îi dăduse misiunea de a prigoni pe fraţii săi de o credinţă, care se aflau în acel ţinut1
(ebastian, ducele $taliei, ştiind că 6ictor este creştin, căuta să!l convingă cu viclenie să dea curs
poruncii împăratului+ de asemenea, îl sfătuia să îşi oprească şi mama şi fratele de la a mai vesti în
mod public Evanghelia lui Hristos1
@ictor s#a !m"otriit acestui fals "rieten cu o re"lică 'e mărturisitor ne!nfricat0 F3u sunt +i oiesc
să fiu "ro"oă'uitor al lui %ristos, "recum sunt +i aceia, +i lasă să e'em răul care ni se a faceG.
5ltima încercare de convingere din partea lui (ebastian 8QEu, frate, te sfătuiesc cele ce-ţi sunt de
folos, iar tu socoteşte ce vrei să faci.9, a atras asupra acestuia o imediată orbire, însoţită de grele
dureri, încât din cauza lor a rămas mut şi a zăcut în pat trei zile1 ' patra zi, a eYclamat cu glas mare"
Q%nul este cu adevărat &umne$eu, &umne$eul creştinilor'. 'stfel, (ebastian a primit botezul
creştin şi iniţierea în învăţătura %ântuitorului Hristos prin purtarea de grijă a lui 6ictor1 *e îndată ce
a ieşit din apa botezului, şi!a căpătat vederea, spre marea uimire a unor slujitori păgâni, ce au alergat
şi ei la 6ictor să primească botezul1
#oate acestea au ajuns imediat la urechile împăratului 2ero, ceea ce l!a determinat să trimită ostaşi
în $talia pentru a!i aduna pe toţi creştinii la 4oma1
Mântuitorul 1ristos s+a arătat lui *ictor şi i+a vestit această prieG-ie ce se va a%ate asupra
lor, spunân-u+i că -e atunci !nainte nuele lui va fi Fotinos, pentru că pe ulţi va luina spre
a cre-e !n El. <a fel S+a arătat Mântuitorul şi Sfintei Fotini, vestin-u+i cele ce avea să
pătiească.
Ea se afla atunci în ,artagina cu celălalt fiu al ei, $osi, de unde, împreună cu mulţi creştini, au pornit
spre 4oma spre a face şi acolo misiune1 #oată cetatea 4omei s!a tulburat de îndrăzneala cu care
aceşti creştini, în frunte cu otini, îşi propovăduiau credinţa1
/irania "ersecutorilor !n faţa răb'ării cu cre'inţă
,u toţii au fost aduşi în faţa împăratului, fiind ameninţaţi cu o moarte în grele chinuri dacă nu se vor
lepăda de Hristos1 Socotin' moartea "entru Mântuitorul lor ca "e o mare bucurie +i cinste, toţi s#
au !noit "entru a răb'a orice li s#ar face. 2ero a dat poruncă să fie supuşi unor groaznice şi greu
de imaginat chinuri, din care în repetate rânduri au ieşit nevătămaţi, prin minune dumnezeiască,
dând slavă lui *umnezeu şi mărturisind astfel măreţia -ui1
Feluritele torturi "e care Sfânta Fotini +i cei !m"reună cu ea le#au "ătimit au fost 'intre cele mai
tiranice +i "este "utere 'e su"ortat0 !ncercarea 'e a li se )'robi !ncheieturile mâinilor cu ciocane
'e fier, aruncarea !ntr#un cu"tor !ncins, "rimirea 'e otrăuri, turnarea 'e "lumb to"it "e s"atele
lor, aruncarea !ntr#o temniţă !ntunecoasă "lină 'e +er"i enino+i, răstignirea cu ca"ul !n 9os,
9u"uirea "ielii 'e "e tru"uri.
&in toate acestea, &umne)eu i#a scos teferi s"re uimirea crescân'ă a martorilor, inclusi a
!m"ăratului, +i s"re !ntoarcerea unora la cre'inţa cre+tină.
 Este ca$ul fiicei lui /ero, &omnina care, fiind trimisă cu "!ndul de a o îndupleca pe -f!nta
6otini să-şi lepede credinţa, a devenit ea însăşi creştină şi a primit bote$ul, împreună cu alte
o sută de slujitoare ale ei.
 7a fel s-a înt!mplat şi cu ră9itorul 4amba'ie, care a pre"ătit otrăvurile aducătoare de
moarte0 vă$!nd că aceşti pătimitori pentru #ristos nu sunt cu nimic vătămaţi, a cre$ut în 6iul
lui &umne$eu şi s-a învrednicit şi el de sf!ntul bote$, primind numele de .eoclit şi fiindu-i
tăiat capul cu sabia, la porunca împăratului.
3n cele din urmă, cei mai mulţi dintre mărturisitori au fost omorâţi prin sabie1 otida şi!a aflat
cumplitul sfârşit fiind legată de doi copaci, care i!au despicat trupul în două1
Sfânta Fotini a rămas singura care nu a "ătimit o moarte 'ureroasă, ci, fiin' !nchisă o reme !n
temniţă, +i#a 'at sufletul !n mâinile Mântuitorului ei.
(a-u Ale/an-ru + :iserica Sfânta Fotini -in Mantinia
)iserica (fânta otini este situată la >R Zm de #ripoli 8&recia9 într!o zonă de câmpie, în apropierea
ruinelor %antiniei antice1 Prin arhitectura sa, biserica (fânta otini, este mai puţin obişnuită1 *in
acest motiv şi părerile vizitatorilor cu privire la această variază de la ;unul dintre cele mai frumoase
locaşuri de cult0, până la o ;aberaţie arhitecturală01 ,ert este însă faptul că pe oricare vizitator,
biserica (fânta otini nu îl lasă indiferent1
:raşul antic %antinia cu zidurile sale, turnurile, agora, teatrul şi celelalte clădiri publice, a fost
întemeiat în câmpia %antinia în perioada geometrică, deşi în perioada preistorică fusese situat pe
acopolele ;&ortsouli01 'u fost descoperite în locaţia iniţială o serie de structuri preistorice şi câteva
temple1 3n perioada romană, oraşul era numit Q'ntinogenia01 3n prezent, locul a fost recunoscut
oficial ca proprietate a statului şi zonă arheologică1 (ăpături arheologice în %antinia au fost conduse
de =coala 'rheologică ranceză din 'tena, la începutul secolului trecut1
-ucrările de construcţie la această biserică au început în >XBX, fiind finalizată în >XUS, după
planurile arhitectului şi pictorului [ostas Papatheodorou1 (lujba de sfinţire a bisericii a fost oficiată
în >XUC de către episcopul #eoclit ilippeos1
)iserica (fânta otini se distinge prin arhitectura sa originală ce reprezintă un amestec al mai multor
stiluri, de la arhitectura tradiţională grecească până la cea bizantină1 *ecorul trimite mai ales la
arhitectura clasică antică1 $ncinta locaşului este împodobită de asemenea prin construcţii de
inspiraţie antică iar în apropierea bisericii, vizitatorii pot observa alte edificii în stil antic1
$ntenţia arhitectului a fost să îmbine influenţele tradiţionale greceşti cu stilul grecesc antic, oferind o
punte de legătură între vechi D perioada clasică este reprezentată de %antinia antică D şi nou, aceea a
tradiţiei arhitecturale a &reciei moderne1
-a construcţia bisericii au fost folosite o parte din materialele descoperite în cadrul sitului
arheologic din %antinia1
-a vest de biserică este ântâna lui $acov, care simbolizează totodată întâlnirea lui $isus cu femeia
samariteană1 3n curtea bisericii se află &rădina Eroilor în cinstea tuturor eroilor originari din
%antinia care au luptat pentru ţara şi pentru credinţa ortodoYă1
4oca+ul 'e cult a fost !nchinat Sfintei Muceniţe Fotini (26 februarie), femeia samarineancă
'es"re care "oeste+te 3anghelistul $oan, că a orbit cu &umne)eul nostru $isus %ristos la "uţul
lui $aco +i a cre)ut !n 3l. Potrivit tradiţiei, 'u"ă 5nălţarea &omnului la cer +i 'u"ă Pogorârea
Sfântului &uh, aceasta s#a bote)at 'e către Sfinţii ("ostoli, !m"reună cu 'oi fii ai ei +i cu cinci
surori, urmân' lor +i "ro"oă'uin' cre'inţa !ntru %ristos 'in loc !n loc +i 'in ţară !n ţară,
!ntorcân' "e mulţi slu9itori 'e i'oli 'e la "ăgânătate, făcân'u#i cre+tini. Sfânta Fotini a "rimit
moarte mucenicească !n tim"ul lui 7ero.
<a fântâna lui 3acov, !n Siche "5a%lus&
(amaria D capitala regiunii, (ichem 82ablus9 situat la poalele %untelui &arizim D muntele sfânt al
samaritenilor1 5n Sichem se află Gfântâna lui $aco*, locul !ntâlnirii Mântuitorului cu Femeia
Samariteancă, Sfânta Mucenică Fotini.
Patriarhia grecească a construit o frumoasă biserică pe locul celei ridicate de (fânta Elena în sec $61
-a RX noiembrie >XUX, aici a fost ucis Părintele ilumen, canonizat la RX nov1 R??X D (fântul 2ou
%ucenic ilumen, ale cărui sfinte moaşte au fost aduse aici1
Sfânta Muceniţă Fotini + ocrotitoarea celor ce poartă nuele <uiniţa
otinia 8fem19 D nume afectiv cu implicaţie devoţională creştină, corespunde numelui personal
grecesc Photein\, un derivat de la substantivul grecesc phos, photos, Qlumină01
2umele personal este corelat şi cu adjectivul photeinos, Qstrălucitor, luminos0, fie este considerat un
derivat cu sufiYul !inos de la Phota, numele grecesc al sărbătorii )otezului *omnului 8)oboteaza91
2ume calendaristic creştin1
$ntermediar slav şi neogrecesc1
orme vechi atestate la noi" ota, otea, otie şi fem1 otina, otinia, otinica, -uminiţa1
:iserica 7rto-o/ă =reacă + St ,hotina at >aco%?s @ell
,hurch of (f1 Photina at )ir ]a^_ub 7acobs `ell

>ristelniţă 'in Aiserica Sf.. Photina
3coane
*ionisie din urna arată că (fânta otini samarineanca se zugrăveşte după chipul muceniciei sale,
împreună cu cei ce s!au săvârşit împreună cu dânsa1 *ionisie mai arată cum se zugrăveşte întâlnirea
dintre *omnul Hristos şi (fânta otini, după cum urmează" %ristos stă "e o "iatră, lângă "uţul lui
$aco, iar lângă acesta, o femeie (cu ca"ul gol sau cu "urtân' un ăl), +i lângă ea un as mare 'e
a"ă. 5n mâna stângă ţine o ciutură (găleată 'e a"ă) goală, iar mâna 'rea"tă o !ntin'e s"re
%ristos, >are face s"re ea semnul binecuântării. >ea mai !n s"ate se )ugrăe+te o cetate +i
a"ostolii care se a"ro"ie 'e %ristos, uimiţi 'e cele ă)ute 8Erminia picturii bizantine, (ophia,
)ucureşti, R???, pp1 >?A, >XC91 ,ând este zugrăvită singură, (f1 %uceniţă otini poartă în mână o
cruce, semnul muceniciei1


St. Photini an' St. MaJimus
Moa+tele Sfintei Muceniţe Fotini 'in imagine se găsesc la Mănăstirea &ionisiu.
Sts. Por"hKrius, Aisho" of La)a, Photo, Photis Photini M Sebastianus
26th FebruarK
F&oamne, 'ă#mi această a"ă ca să nu mai !nsete)G
Aucură#te, Sfântă Fotini, cea luminată , !naţă#ne +i "e noi să "rimim a"a ie 'e care ţi#a orbit
&omnul +i să ne !nchinăm 4ui cu a'eărat .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->