P. 1
Suport de Curs Chimie

Suport de Curs Chimie

|Views: 1,050|Likes:

More info:

Published by: Balosu Julia Alessandra on May 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

CUPRINS

Modulul I. Concepte de baza în utilizarea TIC în procesul educaţional _________________ 5 Contextul educaţional al integrării TIC – disciplina Chimie ___________________________ 5 Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinei Chimie _______________ 5
Oportunităţi, avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie ______________________ 5 Competenţele necesare cadrului didactic pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplina Chimie ___________________________________________________________________________ 9

Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina chimie ____________ 12
Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele şcolare ale disciplinei Chimie ______________________________________________ 12

Modulul al II-lea. Modele, metode, mijloace TIC specifice disciplinei Chimie ___________ 13 Prezentarea uneltelor din pachetul Office ________________________________________ 13 Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 _____________________________________ 14
Coperta _________________________________________________________________________ 14
Inserare copertă în document ________________________________________________________________ 14 Crearea unei coperte _______________________________________________________________________ 14

Antetul şi subsolul ________________________________________________________________ 15
Crearea unui antet sau subsol propriu _________________________________________________________ 15

Stilul ___________________________________________________________________________ 16
Aplicare a unui stil ________________________________________________________________________ 16 Fereastra cu stiluri dinamică _________________________________________________________________ 16 Modificarea parametrilor unui stil existent _____________________________________________________ 16 Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja _____________________________________________ 16

Cuprinsul _______________________________________________________________________ 17
Crearea unui cuprins din stiluri de titlu predefinite _______________________________________________ 17 Creare unui cuprins din stiluri particularizate aplicate ____________________________________________ 17 Actualizarea unui cuprins ___________________________________________________________________ 18 Ştergerea unui cuprins _____________________________________________________________________ 18

Efecte grafice ____________________________________________________________________ 18
Imaginea ________________________________________________________________________________ 18 Miniatura ________________________________________________________________________________ 19 Şablonul ________________________________________________________________________________ 19

Tabelul _________________________________________________________________________ 20
Utilizarea şabloanelor pentru tabele ___________________________________________________________ 20 Utilizarea meniului tabel ___________________________________________________________________ 20 Utilizarea comenzii inserare tabel ____________________________________________________________ 20 Conversia unui text într-un tabel _____________________________________________________________ 20

Aplicaţii practice _________________________________________________________________ 21

Realizarea prezentărilor folosind Microsoft PowerPoint 2007 ________________________ 22

Inserarea diapozitivelor ___________________________________________________________ 23 Inserare obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite _____________________________________ 23 Crearea unui diapozitiv propriu dintr-un aspect _______________________________________ 23
Inserarea unui tabel într-un diapozitiv _________________________________________________________ 24 Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv _____________________________________________________ 24 Inserarea unui obiect „SmartArt” într-un diapozitiv ______________________________________________ 25

Inserarea unui hyperlink într-un diapozitiv ___________________________________________ 25
Crearea unui hyperlink la o pagină sau la un fișier de pe Web ______________________________________ 25 Crearea unui hyperlink la un diapozitiv din aceeași prezentare _____________________________________ 25 Crearea unui hyperlink la un fișier nou ________________________________________________________ 25

Adăugarea unei secvenţe audio _____________________________________________________ 26 Încorporarea secvenţelor audio în prezentare _________________________________________ 26
Setarea opţiunilor de redare inversă pentru o secvenţă audio _______________________________________ 26 Ascunderea pictogramei secvenţei audio _______________________________________________________ 26

Crearea unei legături la un fişier video de pe sau un site Web ____________________________ 26 Aplicaţii ________________________________________________________________________ 27

Microsoft Office Excel 2007 ___________________________________________________ 27
Şabloanele şi utilizarea lor __________________________________________________________________ 27 Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online ________________________________________________ 27 Aplicarea şi alegerea unui şablon _____________________________________________________________ 28

Tema ___________________________________________________________________________ 28 Stilul ___________________________________________________________________________ 28 Formatarea condiţională __________________________________________________________ 29
Evidenţierea valorilor maxime _______________________________________________________________ 29 Evidenţierea valorilor în în funcţie de criteriu ___________________________________________________ 29 Formatarea prin pictograme _________________________________________________________________ 30 Eliminarea formatarii condiţionale____________________________________________________________ 30 Formatarea de tranziţie – Liniile de date _______________________________________________________ 30 Scalele de culori __________________________________________________________________________ 31

Diagrame _______________________________________________________________________ 31
Crearea diagramelor _______________________________________________________________________ 31 Modificare tip diagramă ____________________________________________________________________ 31

Procesarea formulelor_____________________________________________________________ 31
Introducerea formulelor ____________________________________________________________________ 31

Filtrarea datelor _________________________________________________________________ 31 Sortarea datelor __________________________________________________________________ 32
Sortarea textului __________________________________________________________________________ 32 Sortarea numerelor ________________________________________________________________________ 33 Sortarea după culoarea celulei, a fontului sau după pictogramă _____________________________________ 33

Aplicaţii ________________________________________________________________________ 34

RESURSE WEB _____________________________________________________________ 34
Browsere, motoare de căutare ______________________________________________________ 34

Comunicarea prin intermediul resurselor IT __________________________________________ 35
E-mail __________________________________________________________________________________ 36 Mesageria Instant (IM) _____________________________________________________________________ 36 Grupurile de discuţii _______________________________________________________________________ 37 Blog ____________________________________________________________________________________ 38

Instrumente de colaborare _________________________________________________________ 38
Google Docs _____________________________________________________________________________ 39 Wiki ____________________________________________________________________________________ 39 Windows Live ____________________________________________________________________________ 39

Aplicaţii pentru conversia şi transferul fişierelor ______________________________________ 40
Zamzar _________________________________________________________________________________ 40 Online-convert ___________________________________________________________________________ 40 Transfer _________________________________________________________________________________ 40

Resurse destinate prelucrării audio-video_____________________________________________ 41
Resursa YouTube _________________________________________________________________________ 41 Glogster _________________________________________________________________________________ 41 Picasa __________________________________________________________________________________ 41 Fotobabble ______________________________________________________________________________ 42

Softuri educaţionale __________________________________________________________ 42
Sfaturi utile în alegerea unui soft educaţional _________________________________________ 43 Softurile de prezentare ____________________________________________________________ 43 Find the Alien ___________________________________________________________________ 43 Chemistry Lab Escape ____________________________________________________________ 44 AEL____________________________________________________________________________ 44 Editorul ChemMedia _____________________________________________________________ 45 CHEMIX School _________________________________________________________________ 45 VIRTLAB _______________________________________________________________________ 46 Chem1 Concept Builder ___________________________________________________________ 46 Soft educaţional INTUITEXT ______________________________________________________ 46 Lecţiit televizate Şcoala Dicovey ____________________________________________________ 47 Portalul eScoala __________________________________________________________________ 47 ChemWriter _____________________________________________________________________ 48 ACD Laboratories ________________________________________________________________ 48 ACD / Freeware ChemSketch ______________________________________________________ 49 INSAM _________________________________________________________________________ 49
Hot Potatoes _____________________________________________________________________________ 50

Bbiblioteci, enciclopedii, dicţionare __________________________________________________ 50 Aplicaţii ________________________________________________________________________ 51

Modulul al II-lea. Modele, metode, mijloace TIC specifice disciplinei Chimie ___________ 52

Software utilitar __________________________________________________________________________ 52 Etapele instalării unui software utilitar. ________________________________________________________ 54 Utilitare de arhivare-dearhivare a datelor ______________________________________________________ 55 Utilitare de depistare și înlăturare a virușilor ___________________________________________________ 57

Modulul al III-lea. Proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale ______________ 58 Competenţele specifice la disciplina Chimie corelate cu competenţele specifice la disciplina TIC la nivel de an de studiu ____________________________________________________ 58
CLASA a VII-a __________________________________________________________________ 58 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VII-A _______________________ 59 CLASA A VIII-A _________________________________________________________________ 60 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VIII-A_______________________ 62 CLASA A IX-A __________________________________________________________________ 63 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A IX-A ________________________ 64 CLASA A X-A ___________________________________________________________________ 65 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A X-A _________________________ 66 CLASA A XI-A __________________________________________________________________ 67 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XI-A ________________________ 68 CLASA A XII-A _________________________________________________________________ 68 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XII-A _______________________ 70 MODEL DE INSTRUMENT DE EVALUARE ________________________________________ 71 MODEL DE UNITATE DE ÎNVĂŢARE ____________________________________________ 83

Bliografie __________________________________________________________________ 85

Modulul I. Deoarece perioada de actualitate a informaţiei se micşorează continuu. de înţelegere a implicaţiilor TIC în societate. Extinderea acestei noi economii globale are implicaţii majore în structura şi scopurile instituţiilor educaţionale. După Alvin Toffler. sistemul educaţional nu mai poate rămâne în continuare axat pe transmiterea unui set rigid de cunoştinţe de la profesor către elev într-o perioadă fixă de timp. Introducerea TIC în predarea – învăţarea chimiei va conduce la dezvoltarea capacităţilor de utilizare a resurselor TIC. cât şi spre exteriorul lui. la dezvoltarea deprinderilor legate de accesarea. Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinei Chimie Oportunităţi. de organizare instituţilonală. interpretarea şi prezentarea informaţiilor. multicomponent. de modelarea şi controlul evenimentelor. să se dezveţe şi să reînveţe”. alimentată de informaţii şi condusă de cunoştinţe”. care nu poate să înveţe. “analfabetul secolului XXI va fi nu acel care nu poate citi sau scrie. Concepte de baza în utilizarea TIC în procesul educaţional Contextul educaţional al integrării TIC – disciplina Chimie Globalizarea şi schimbările tehnologice – procesele care s-au accelerat în tandem în ultimii 20 de ani stau la baza unei noi economii mondiale “pusă în mişcare de tehnologii. care implică nu doar tehnologiile (care formează doar “capitalul iniţial”) dar şi aspectele curriculare şi pedagogice. competenţe ale cadrelor didactice. TIC în educaţie presupune utilizarea Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale pentru organizarea şi asistarea procesului de predare învăţare. finanţe etc. avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie Oportunităţi ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie Pornind de la faptul că nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze şi să nu se transmită informaţii atât în cadrul domeniului respectiv. formarea şi dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC devine o condiţie preliminară necesară. ele pot crea medii de învăţare mai interactive şi mai motivante atât pentru profesori cât şi pentru elevi. iar gradul de acces la ea creşte exponenţial. O integrare eficientă a TIC în sistemul educaţional este un proces complex. dar acel. transferabilitatea şi mobilitatea profesională. centrarea pe cel care învaţă. Tendinţele inovatoare în sistemul de învăţământ românesc sunt multiple: utilizarea de strategii de formare interactive. Metodele moderne bazate pe TIC promovează un proces de învăţare centrat pe elev. Pentru realizarea acestor deziderate. Avantaje ale utilizării TIC pentru disciplina chimie . este necesar ca învăţământul preuniversitar să fie preocupat de dobândirea de către elevi a cunoştinţelor şi deprinderilor în utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC).

         atractivitate continuă-inepuizabilitate.Predarea-învăţarea chimiei cu ajutorul mijloacelor TIC constituie un real avantaj în înţelegerea. computerul fiind «o maşină inteligentă». evaluări (teste). demonstraţii pentru simularea unor legi. În consecinţă. elevii învaţă cum să înveţe. permiţând jocul dirijat cu natura simulată. Aceste schimbări sunt legate de rolul computerului de a oferi:   posibilitatea proiectării şi realizării unor medii de învăţare bogate în informaţii. posibilitatea feedbackului permanent şi imediat. Formarea graduală a competenţelor poate fi stimulată printr-o prezentare atractivă şi motivantă a conţinuturilor programei. joc înrudit cu cercetarea ştiinţifică. inventivitate. creativitate. învăţare programată. cât şi schimbări în rolul profesorului şi al elevului. deoarece:  se îmbunătăţeşte calitatea predării. să evalueze. se accentuează procesele şi interacţiile complexe. prin introducerea tehnicii informaţionale în studiul chimiei se percep atât schimbări în procesul de predare-învăţare-evaluare. suport de informare vizuală (posibilităţi grafice. Exemplu: structura şi proprietăţile substanţelor chimice: modele virtuale. reflexe. pe scale de timp inaccesibile intuiţiei comune. Astfel. senzoriale). punând accent pe vizualizarea lor. mijloacele TIC sunt folosite pentru: . Din punct de vedere practic. construite şi reconstruite individualizat. euristică). stimularea gândirii logice (analogică. el putând să dialogheze. facilitând astfel. În consecinţă. Procesele. pe aducerea lor în concret şi imediat. să întrebe sau să răspundă. dezvoltându-şi în acelaşi timp şi priceperea de a rezolva o gamă variată de aplicaţii practice cu ajutorul computerului. stucturile complexe sau cele neintuitive pot fi analizate. înţelegerea acelor fenomene şi realităşi greu de explicat prin metode didactice “clasice”. motivaţie intensă în procesul de învăţare individuală. Utilizarea mijloacelor TIC în lecţiile de chimie e de necontestat. algoritmică. în limitele programelor pe care le are. Astfel. fenomene. mobilizarea unor funcţii psihomotorii. să recompenseze sonor şi vizual. utilizarea mijloacelor TIC în lecţiile de chimie devine indispensabilă. mecanismele. să permită reluarea. asimilarea şi interrelaţionarea conceptelor şi structurilor caracterizate de diverse nivele de complexitate. are ca principiu director optimizarea procesului didactic prin realizarea unui material al cărui potenţial este pus în evidenţă la uilizarea lui efectivă. Alegerea unor teme simulate şi virtualizate în vederea predării lor. de animaţie.Prin utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare în chimie creşte calitatea procesului instuctiv-educativ.

de costurile legate de investiţii.(Resursele software destinate disciplinei chimie şi distribuite gratuit sunt insuficiente. (Modul de gândire şi comportametul dezvoltat la elev îl vor ajuta să se integreze uşor pe piaţa muncii şi în activităţile societăţii informatizate. De asemenea. prelucrare. Rezolvarea unor probleme şi interpretarea unor rezultate în urma tabelării datelor presupune trasarea de grafice în Excel. degajare de gaze. dar în timpul experimentelor se pot observa numai schimbări de culoare.  Software de specialitatea chimie. iar în unele unităţi şcolare nu sunt utilizate deloc) Unele resurse software din domeniul educaţional chimie sunt produse în limbi străine. elevii folosesc internetul ca sursă de documentare. în unele şcoli inexistent. Aspectele în care pot fi puse în evidenţă limite ale utilizării TIC în procesul de predare-învăţare a chimiei sunt diverse. formare de precipitate etc (fenomene macroscopice). ţinând cont că aparatele şi dispozitivele. Alte resurse software au . Desfăşurarea orelor de chimie în laboratoarele de informatică sau AeL întămpină o concurenţă serioasă din partea altor obiecte (displine studiate) de studiu. în cadrul tehnicilor alternative de evaluare (proiectul şi portofoliul). distribuit gratuit. împreună cu interfeţele de conectare la sistemele de calcul sunt costisitoare. Pentru buna desfăşurare a orelor şi aplicarea de programe. poate întâmpina dificultăşi. la nivelul disciplinei chimie. Astfel.   se dezvoltă aptitudini de obţinere.  Existenţa resurselor hardware din cadrul laboratoarelor de chimie este minimală. selecţionare. restricţia în utilizare depinde de cunoaşterea limbii respective. se creează noi medii de învăţare individuală şi în grup. elevii putând fi astfel evaluaţi în cadrul acestei activităţi. chimia este şi rămâne o ştiinţă experimentală. a) Costuri. Cum putem vedea însă modul în care se desfac şi se refac legăturile chimice. este insuficient. Fără îndoială. integrare la nivel interdisciplinar. în primul rând. vizualizând secvenţe din programele software educaţionale. se vor dezvolta elevului un nou mod de gândire şi un comportament aşa încât acesta se va putea adapta noilor cerinţe de pe piaţa muncii şi în cadrul societăţii actuale.) Limite ale utilizării TIC pentru disciplina chimie Facilitarea atingerii competenţelor specifice chimiei cu ajutorul competenţelor TIC. cum se deplasează ionii la electrozi şi alte asemenea fenomene microscopice? Elevii pot obţine răspuns la aceste întrebări. se însuşesc strategii euristice de învăţare mai puţin pasive. profesorul de chimie trebuie să adapteze conţinuturile instruirii la conţinutul disciplinei TIC şi să colaboreze cu profesorul de specialitate. Măsura utilizării resurselor hardware. este dată.

fizionomie.  Există încă mulţi profesori de chimie. culoare. ca urmare a culegerii răspunsurilor directe date de anumite Aplicaţii.  Este necesară învăţarea continuă şi pregătirea pentru utilizarea softului de specialitate. în lipsa sprijinului limbajului nonverbal utilizat de profesor. ca urmare a înlocuirii experimentului de laborator cu experimentul virtual. pe prezentări grafice sau tridimensionale.  Conectare limitată la Internet. viteză de acces la internet. ceea ce implică uneori resurse minime de funcţionare a sistemelor de calcul procesor.  Receptarea defectuoasă a unor informaţii legate de proprietăţile fizice. Mişcările. gesticulaţie. care să lărgească domeniul de cunoţtinţe şi competenţe în domeniul TIC pentru profesorii de chimie. efecte termice (miros. Sunt necesare cursuri de perfecţionare.  Diminuarea impactului informaşiei receptate prin mijloace TIC.  Profesorul de chimie este acela care trebuie să asigure corelarea competenţelor TIC. în general. solicitate la ora de chimie. se bazează. tradiţionalişti.  Aplicaţiile software. placă video. prin ţinută fizică. b) Competenţe TIC deficitare ale profesorilor şi elevilor. cât şi de către elevi. spaţiu disponibil pe hard disc. specifice disciplinei chimie.costurile ridicate iar programele şi proiectele prin care se poate intra în posesia lor depind de o strategie naţionala de achiziţie sau de parteneriate şi colaborări între dezvoltatori şi mediul educaţional. reacţii exoterme sau endoterme). „rezistenţi” la nou. atât de către profesor. . simularea unor experimente. ca urmare a neimplicării directe a tuturor organelor de simţ vizate. memorie internă RAM. calcule sau redarea unor formule chimice. c) Elaborarea unor strategii didactice cu utilizare excesivă a resurselor TIC implică următoarele riscuri:  Nerealizarea deprinderilor practice de lucru.  Pierderea deprinderii de rezolvare a unor probleme de calcul chimic respectând un algoritm. efervescenţă.  Limitarea profesorului de chimie în a ajuta fiecare elev în parte să selecteze obiectiv informaţiile ştiinţifice din larga paletă oferită de internet. Un profesor. poate stărni reverberaţii afective sau intelectuale asupra elevilor. gesturile şi mimica profesorului pot fi folosite ca „arme” împotriva nepăsării sau plictisului din anumite momente ale lecţiei. cu programa şcolară de TIC pentru clasa respectivă.

 redefinirea obiectivelor în funcţie de diverşi factori şi condiţii de natură obiectivă sau subiectivă apărute pe parcurs. reţelelor de calculatoare.  prezentarea conţinutului şi sarcinilor de lucru într-o manieră organizată şi clară. pentru asigurarea suportului decizional în cadrul demersului didactic.  focalizarea consecventă a instruirii pe obiectivele predării şi oferirea posibilităţilor de exersare.  identificarea eventualelor dificultăţi/ disfuncţii dintre intenţii şi realitate. motivaţional şi emoţional  utilizarea sistemelor de calcul. atenţie distributivă.  respectarea unui ritm adecvat al instruirii şi secvenţierea procesului didactic astfel încât să se ofere elevilor timpul necesar pentru a gândi şi a pune întrebări. analizarea şi interpretarea datelor şi informaşiilor de natură cantitativă şi calitativă.  capacitatea de analiză şi sinteză.Competenţele necesare cadrului didactic pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplina Chimie Competenţele necesare cadrului didactic care urmează să integreze TIC în procesul didactic la disciplina Chimie sunt corelate cu următoarele principii: 1.  motivarea şi oferirea unui context emoţional adecvat. 2.  stabilirea unui climat socio-emoţional adecvat între elevi şi profesor. Instruire bazată pe învăţarea reflexivă  culegerea.  utilizarea softurilor educaţionale de specialitate pentru disciplina Chimie.  capacitatea de investigare. . inteligenţă verbală şi socială.  stabilirea nevoilor de formare a colectivului/ colectivelor de elevi în contextul educaţional dat. determinate de traseul didactic.  însuşirea tehnicilor de bază necesare pentru autoperfecţionare în disciplinele informatice.  crearea şi menşinerea în sala de clasă a unui mediu şi a unui climat de lucru care favorizează învăţarea.  implementarea şi varierea metodelor de instruire de-a lungul diferitelor faze ale instruirii.  capacitatea de categorizare. spirit de observaţie. gândire divergentă/convergentă. din diverse surse alternative.  capacitatea de concentrare. sistemelor de gestiune a bazelor de date.  luarea în considerare a diferenţelor individuale şi a progresului în învăţare. Suport multiplu în plan cognitiv.

 alegerea strategiilor didactice adecvate. Dezvoltarea şi evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi stimularea operaşiilor gândirii (higher-order skills)  capacitatea de utilizare a cunoştinţelor fundamentale. inter. profesorul fiind adus în situaţia de a analiza şi a da răspunsuri unor probleme de o mare diversitate. de comparare. .  dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi prezentare în faţa unui public avizat. în funcţie de particularităţile psihocomportamentale individuale.  valorificarea competenţelor specifice disciplinelor informatice în contexte variate.  capacitatea de a construi demersuri didactice trans-.  utilizarea metodelor moderne de învăţare şi a celor complementare de evaluare. de stabilire a sarcinilor de rezolvat şi soluţionat.  valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor.  capacitatea de imaginare a unor elemente ale cunoaşterii şi de dezvoltare a unor produse proprii. de evaluare şi de explicare a acestora. 4. dobândite în alte contexte.  capacitatea de abstractizare prin modelarea problemelor reale.  utilizarea calculatorului într-o succesiune logică de paşi în procesul de predare. inteligibile şi practice.3. de selectare a unor exemple ilustrative. 6. Transferul şi aplicarea cunoaşterii în contexte variate  conştientizarea caracterului predominant aplicativ al informaticii. Luarea în consideraţie a particularităţilor individuale ale elevilor  cunoaşterea individualităţii elevilor şi asistarea acestora în procesul de auto-dezvoltare.  capacitatea de a evalua achiziţiile elevilor. creative şi argumentative ale elevilor. Stimularea capacităşilor argumentative  dezvoltarea şi susţinerea capacităţilor constructive. complexe şi identificarea soluşiilor corecte.  adaptarea discursului didactic la nivelul de achiziţii cognitive ale elevilor.  capacitatea de antrenare a elevilor în stadii de rezolvare a problemelor.  capacitatea de descompunere a elementelor conşinutului disciplinar. 5.  adaptarea mijloacelor şi tehnicilor de comunicare didactică la stilurile de învăţare identificate la grupul de elevi.  capacitatea de selecţie a unor probleme pentru anumite conţinuturi şi identificarea strategiilor de rezolvare.şi multidisciplinare.  identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare.

 cunoaşterea individualităşii elevilor şi asistarea în propria dezvoltare.  atitudine reflexivă asupra propriei activităţi. 10.  încurajarea comportamentului asertiv. Sporirea eficienţei învăţării  capacitatea de a gestiona eficient resursele materiale şi umane. consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor. 9. Intensificarea comportamentului pozitiv  valorificarea experienţelor pozitive ale elevilor.  promovarea unui sistem de valori specifice unei societăţi democratice. fără a supraîncărca elevul. corect dozate în timp. 7. ancorate în realitate. 8.  capacitatea de a distribui sarcinile de lucru în cadrul echipei astfel încât fiecare elev să-şi poată dovedi competenţa. în vederea optimizării procesului de dezvoltare a competenţelor elevilor.  gestionarea situaţiilor de criză educaţională. bazat pe încredere şi pe cooperare. a rezultatelor şcolare). 11.  conducerea şi monitorizarea procesului de instruire. interesante.  asigurarea unui climat socio-afectiv securizant.  recompensarea progreselor elevilor. pe calculator. Stimularea şi menţinerea interesului pentru activitatea desfăşurată  abilitatea de a concepe şi propune situaţii de învăţare noi şi provocatoare. dobândite în alte contexte.  capacitatea de proiectare a demersului didactic având în vedere îmbinarea logică şi coerentă a secvenţelor informative cu secvenţele aplicative. în diferite contexte practice. dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă. Instaurarea respectului şi responsabilităţii atât faţă de sine cât şi faţă de ceilalţi  valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor.  cunoaşterea.  colaborarea cu familia şi cu alţi factori educativi.  cooperarea cu cadre didactice din şcoală şi din alte şcoli.  valorificarea valenţelor formative specifice disciplinelor informatice.  evaluarea activităţilor educaţionale (evaluare de impact.  capacitatea de a formula sarcini de lucru provocatoare. Proiectarea şi ghidarea învăţării auto-controlate  identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare.  dezvoltarea unui spirit critic constructiv. .

-dispozitive de achiziţie date (senzori. d) comunicare şi internet. -camera video. b) prelucarea şi stocarea datelor. plăci achiziţie). internet. -tastatura. -Hard-disk intern/extern. presupune o abordare deosebită a organizării activităţii de învăţare din partea cadrului didactic. switch). -scanner. transmiterea datelor pe bandă largă. -casca/boxa audio -tabla interactivă (SmartBoard) -video proiector. Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina chimie Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele şcolare ale disciplinei Chimie TIC – set de instrumente şi resurse tehnologice digitale folosite pentru comunicare. stimularea comportamentelor pro-sociale şi participarea civică. iar pe de altă parte resursele software. Categoria resurselor hardware ce pot fi folosite în activitatea de predare reprezintă totalitatea echipamentelor fizice împreună cu dispozitivele specifice disciplinei. . -Memory Stick. transmitere. -monitor. Prin sistem de calcul se înţelege calculatorul împreună cu toate dispozitivele periferice ce permit: a) introducerea datelor. materializate prin resurse hardware şi software. c) vizualizarea datelor. care pot fi conectate la sistemele de calcul. În această secţiune sunt prezentate pe de o parte resursele hardware necesare procesului instructiv-educativ. creare. -modem. Tehnologiile sunt bazate pe calculatoare. stocare şi gestionare a informaţiei. Abordarea conţinuturilor şi formarea/ dezvoltarea competenţelor specifice disciplinei Chimie folosind tehnologiile digitale. fără a omite strânsa legătură dintre acestea. -microfon. access point. echipamente periferice digitale. -CD/DVD. -componente de reţea (placă de reţea. -mouse. bluetooth. placa wifi.

metode. Resursele software reprezintă totalitatea Aplicaţiilor şi informaşiilor stocate/memorate la nivelul unui sistem de calcul sau a unei reţele de calculatoare. aplicaţiile pot fi testate gratuit pentru o perioadă limitată de timp. precum şi a tuturor restricşiilor impuse de normele de utilizare a aplicaţiilor în speţă.ce oferă posibilitatea de a realiza editare text Microsoft Office Excel 2007 . a filtrelor de control parental. implicarea părinţilor în educaţie şi colaborarea permanentă cu ţcoala se poate realiza prin instrumente automate cum este cazul filtrelor de control parental. pentru o perioadă nelimitată de timp.ce oferă posibilitatea de a realiza prezentări . Aplicaţiile software pot fi memorate/stocate/executate în următoarele moduri: a) Aplicaţii locale – se instalează şi se execută pe un singur sistem de calcul şi pot fi folosite de un singur utilizator. În unele situaţii. c) Aplicaţii client server – se instalează atât la nivelul serverelor din reţea cât şi a sistemului de calcul propriu (client) fiind accesat doar de utilizatorului sistemului de calcul. Modele. b) Aplicaţii web – se instalează şi funcşionează la nivelul serverelor din reţea fiind accesate de mai mulşi utilizatori prin intermediul browserelor Internet. utilizarea lor fiind posibilă după achitarea unei taxe. b) shareware/ licenţiate . În funcţie locaşie. prin decizia comună a părinţilor şi a profesorilor.-smartphone/Ipad/ebook. În acest sens există două categorii de Aplicaţii: a) freeware – Aplicaţiile/ programele care au dreptul de autor înregistrat şi sunt accesibile pentru a fi utilizate gratuit.ce oferă posibilitatea de a realiza analiză de business şi calcul tabelar Microsoft Office PowerPoint 2007 . La alegerea resurselor software se recomandă respectarea cu stricteţe a drepturilor de autor. Deoarece alegerea conţinutului nepotrivit este subiectivă este posibil ca filtrul să nu blocheze întreg conţinutul neadecvat educaţiei. Conţinutul considerat neadecvat se poate bloca prin precizarea unor cuvinte cheie. mijloace TIC specifice disciplinei Chimie Prezentarea uneltelor din pachetul Office Pachetul de programe Microsoft Office 2007 cuprinde: Microsoft Office Word 2007 . Aplicaţiile software se supun legii dreptului de autor. Toate site-urile care vor conţine cuvintele-cheie vor fi blocate accesului. Particularităţile de vârstă ale elevilor. Modulul al II-lea. care permit controlul conţinutului Web accesat de către elevi.Aplicaţiile/ programele care au dreptul de autor înregistrat.

ce poate fi utilizată. În partea de jos a dialogului. în care echipele pot lucra împreună. calendarul şi contactele.Microsoft Office Outlook 2007 . galeriei de stiluri.ce oferă posibilitatea de a vă administra eficient email-urile. instrumentelor de evaluare. în caiete digitale. materialelor folosite în procesul de instruire.ce oferă posibilitatea de a realiza proiecte Microsoft Office Groove 2007 . indiferent de amplasare. comentare şi comparare. galeriei de imagini. grupul Pagini faceţi clic pe pictograma Coperta. indiferent de formatul datelor. a galeriei de coperte.ce oferă posibilitatea de a crea baze de date şi rapoarte Microsoft Office OneNote 2007 . Vom prezenta în acest sens modul de folosire a bibliotecilor de şabloane. modificarea şi controlul informaţiilor.ce oferă posibilitatea de a realiza formulare Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 poate fi folosit pentru crearea simplă şi rapidă a unor documente cu aspect profesionist utile în activitatea de proiectare a documentelor curriculare. Coperta Coperta este o formă standard de şablon. Apare fereastra de dialog ca în Figura 1 . selectaţi Salvare selecţie în Galeria de coperte. modificată şi salvată în galeria de coperte în funcţie de cerinţele dvs. Microsoft Office Publisher 2007 . Selectaţi tipul de Copertă dorit din galeria oferită dvs. pentru crearea. cu asistenţă IT minimă.ce oferă oferă un mediu de colaborare complex şi mai sigur. Crearea unei coperte Dacă doriţi să creaţi o copertă proprie pentru document urmaţi paşii de mai jos:     Selectaţi întregul text al acestei pagini şi parcurgeţi paşii urmatori: La fila Inserare. Microsoft Office InfoPath 2007. Inserare copertă în document    Pozitionaţi cursorul mouse-ului la începutul documentului în care doriţi să inseraţi coperta. în care puteţi găsi cu uşurinţă conţinutul de care aveţi nevoie pe baza unei căutări cu cuvinte cheie. Microsoft Office Access 2007 . grupul Pagini faceţi clic pe pictograma Coperta.ce oferă posibilitatea de a colecta şi de a organiza informaţia. Pe fila Inserare. anteturilor şi subsolurilor predefinite precum şi o serie de instrumente şi funcţii de verificare.

respectiv dedesubtul textului principal al documentului. Crearea unui antet sau subsol propriu  La fila Inserare.  Alegeţi din galeria pregătită de anteturi şi subsoluri predefinite ce conţine elemente grafice în concordanţă cu proprietăţile formatului de copertă. găsiţi comanda Editare antet. ca în Figura 2. respectiv dedesubtul textului principal al documentului. .   În partea de jos a ferestrei galeriei de şabloane. apare fila context Instrumente antet şi subsol. grupul Ante&Subsol faceţi clic pe pictogramele Antet sau Subsol după cum doriţi să introduceţi informaţii aflate deasupra.Figura 1  Inseraţi numele noii coperte. După ce o activaţi. Figura 2 Antetul şi subsolul se pot modifica în mediul Examinare înaintea imprimarii. Antetul şi subsolul Inserare antet sau subsol în document Daca trebuie să inseraţi un antet sau un subsol în document. grupul Ante&Subsol faceţi clic pe pictogramele Antet sau Subsol după cum doriţi să introduceţi informaţii aflate deasupra. Cele mai utilizate optiuni sunt:      Număr de pagină Data şi ora Inserare imagini Pagini pare şi impare diferite Parti rapide – alte elemente care pot fi inserate în antet şi subsol sunt pregatite aici. urmaţi paşii:  La fila Inserare. Aici găsiţi un numar de instrumente pentru modificarea antetului şi optiuni asemănătoare pentru subsol.

Stilul Stilul este o modalitate de formatare a textului printr-un set de elemente de formatare. selectaţi comanda Modificare. Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja . Fiecare stil poate fi aplicat unor paragrafe întregi. dar şi pentru cuvinte separate. Faceţi clic pe setul de stiluri şi în partea de jos a casetei de dialog utilizaţi opţiunea Salvare selectie ca stil rapid nou. activaţi fereastra dinamică.  Confirmaţi alegerea făcută. precum fonturi. Aplicare a unui stil  Pozitionaţi cursorul mouse-ului pe paragraful în care doriti sa modificati stilul. marcaje şi numerotari. În procesul selectării paragraful se modifică în mod dinamic. paragrafe. Salvaţi modificarea de stil dând confirmare cu clic pe butonul OK. etc. facând clic pe săgeata mică în colţul din dreapta jos al grupului Stiluri. Dacă utilizaţi mai multe stiluri în mod simultan. Formataţi un paragraf de text . margini şi umbre. Din meniu. Când fereastra este activă. poate fi plasată oriunde în zona activă a procesorului de text. Modificarea parametrilor unui stil existent        Faceţi clic cu butonul din dreapta pe numele stilului pe care doriţi să îl editaţi. Fereastra cu stiluri dinamică Când fila Pornire este activă este disponibila o galerie de stiluri. Stilurile se împart în stiluri pentru paragrafe şi stiluri pentru simboluri. Se va afişa o caseta de dialog pentru alegerea numelui unui stil. Selectaţi paragraful formatat în acest mod evidenţiindu-l cu mouse-ul. din grupul Stiluri alegeţi stilul care se potriveşte cel mai bine cu paragraful.  La fila Pornire. Plasaţi punctul de inserare oriunde în text.

introduceţi un număr de la 1 la 9. faceţi clic pe Cuprins. În fila Pornire. Sub Nivel în cuprins. găsiţi stilul pe care l-aţi aplicat titlurilor din document. în dreptul numelui stilului. faceţi clic pe Cuprins. faceţi clic pe stilul dorit. Sub Stiluri disponibile. Crearea unui cuprins din stiluri de titlu predefinite    Acest procedeu se utilizează dacă aţi creat un document prin utilizarea stilurilor de titlu.      Faceţi clic în locul în care inseraţi cuprinsul. faceţi clic pe stilul numit Titlu 1 în galeria Stiluri rapide. Faceţi clic în locul în care inseraţi cuprinsul. pentru a indica nivelul pe care să-l reprezinte stilul de titlu. în grupul Stiluri. Faceţi clic pe Opţiuni. în grupul Cuprins. De exemplu. În fila Referinţe. apoi faceţi clic pe stilul de cuprins pe care îl doriţi. . În fila Pornire. Cuprinsul    Selectaţi titlul căruia doriţi să îi aplicaţi un stil de titlu. în grupul Stiluri. dacă aţi selectat textul căruia intenţionaţi să îi aplicaţi stilul ca titlu principal. apoi faceţi clic pe Inserare cuprins. Aveţi posibilitatea să alegeţi setările de stil pe care să le utilizeze Word atunci când construieşte cuprinsul. în grupul Cuprins. În fila Referinţe. Tastaţi numele stilului nou şi salvaţi stilul cu clic pe butonul OK. de obicei la începutul documentului. Creare unui cuprins din stiluri particularizate aplicate Acest procedeu se utilizează dacă aţi aplicat stilurile particularizate titlurilor. faceţi clic pe stilul dorit.

în grupul Cuprins. Faceţi clic pe Actualizare numai numere de pagină sau pe Actualizare tabel întreg. faceţi clic pe Actualizare tabel. Modificarea formatului unei imagini Pentru a aplica aplica mai multe efecte folosim din fila Format grupul de Instrumente imagine aflat lângă galeria principala de stiluri de imagine sau în fila contextuala Formatare imagine. wmf. se afiseaza fila contextuala Instrumente imagine. emf bmp. în grupul Cuprins. unde gasiti instrumente suplimentare care va vor permite sa editati imaginea. în grupul Ilustraţii. Când inserati o imagine. Efecte grafice Imaginea Inserarea unei imagini în text   Pe fila Inserare. jpe. .Pentru un document care se va citi online în Word. gif. Selectaţi imaginea dorită .  Document online . Cuprinsul poate fi pentru: Document imprimat . jpeg. Figura 3 Cea mai noua versiune functioneaza cu multe tipuri de imagine.   Repetaţi paşii 4-6 pentru fiecare stil de titlu pe care îl includeţi în cuprins. aveţi posibilitatea să formataţi intrările din cuprins ca hyperlinkuri. Faceţi clic pe Eliminare cuprins. creaţi un cuprins în care fiecare intrare să listeze titlul şi numărul de pagină la care apare acesta.   În fila Referinţe. faceţi clic pe pictograma Imagine. png. Actualizarea unui cuprins Dacă aţi adăugat sau eliminat titluri sau alte intrări de cuprins din document. Vezi Figura 3. faceţi clic pe Cuprins. Ştergerea unui cuprins   Pe fila Referinţe. Faceţi clic pe OK. Cele mai utilizate formate sunt: jpg.În cazul în care creaţi un document care se va citi pe o pagină imprimată. pentru ca cititorii să facă salt la un titlu făcând clic pe intrarea sa în cuprins. Cititorii vor avea posibilitatea să citească pagina dorită. aveţi posibilitatea să actualizaţi rapid cuprinsul.

faceţi clic pe pictograma Miniatura. Serviciul Microsoft Office Online oferă o galerie de miniaturi gratuite suplimentare. Cum se inserează o miniatură  Pe fila Inserare. faxuri etc. în grupul Ilustraţii. imagini şi alte obiecte predefinite precum formate de broşuri. aveţi posibilitatea să o definiţi utilizând câteva unităţi pentru lungime. Dacă doriţi să configurati o poziţie permanentă pentru imagine. scrisori. Şablonul Biblioteca de sabloane mari şi materialele suplimentare se afla în portalul de informaţii Microsoft Office Online.   În partea din dreapta a ecranului. . Imaginea se poate alinia în funcţie de text. însa aceasta se poate modifica în Optiuni Microsoft Word. Alte proprietăţi pentru imagine şi poziţia ei în document se pot seta în dialogul Mai multe optiuni aspect. Şabloanele conţin texte. buletine. Unitatea implicita este centimetrul.Vezi figura alăturată. care vă ajută să realizaţi documente complexe cu un minimum de efort. Miniatura Miniaturile sunt simboluri grafice ce sunt integrate în editorul de text şi se pot insera oriunde în document. Faceţi clic pe ea miniatura dorită. Va apărea o fereastra de dialog care vă va permite să selectaţi şablonul şi să îl descărcaţi apoi în computer.Poziţionarea unei imagini Pictograma pentru amplasarea imaginii se află în fila contextuală Instrumente imagine. Un exemplu de şablon diplomă se poate vedea în figura de mai jos. diplome.în Fereastra Miniatura folosiţi câmpul Cautare. aceasta va fi inserata în mod automat în text în poziţia cursorului. Selectarea şabloanelor utilizând Microsoft Office Online Şabloanele se pot folosi utilizând butonul Office – Nou.

     Faceţi clic unde doriţi să inseraţi tabelul. faceţi clic pe Tabel.cum ar fi virgule sau tabulatori . În fila Inserare. indicaţi spre Tabele rapide. Faceţi clic unde doriţi să inseraţi tabelul. apoi sub Inserare tabel. Mai întât pregătiţi textul inserând caractere separatoare . în grupul Tabele. Sub Dimensiune tabel introduceţi numărul de coloane şi rânduri. Pe fila Inserare din grupul Tabele. apoi faceţi clic pe şablonul dorit. Înlocuiţi şablonul cu datele dorite. Utilizarea comenzii inserare tabel Aveţi posibilitatea să utilizaţi comanda Inserare tabel pentru a alege dimensiunile şi formatul tabelului înainte de a insera tabelul în document.pentru a indica unde doriţi să separaţi textul în coloane. în grupul Tabele.Tabelul Utilizarea şabloanelor pentru tabele Şabloanele pentru tabele conţin date eşantion pentru a vă ajuta să vizualizaţi cum va arăta tabelul la adăugarea datelor. faceţi clic pe Tabel. Rândul nou va fi identificat dacă utilizaţi marcaje de sfârşit de paragraf pentru a indica unde să înceapă un Utilizarea meniului tabel Conversia unui text într-un tabel . Sub Regim de potrivire automată alegeţi opţiunile de ajustare a dimensiunilor tabelului. glisaţi pentru a selecta numărul de rânduri şi coloane dorit. apoi pe Inserare tabel. faceţi clic pe Tabel. Pe fila Inserare.      Faceţi clic unde doriţi să inseraţi un tabel.

2. Realizaţi un test folosind jocul didactic exemplificat după modelul de mai jos: Conţinut conceptual : REACŢIA DE OXIDARE Completaţi căsuţele după indicaţiile de mai jos . În fila Inserare. faceţi clic pe caracterul separator utilizat în text. faceţi clic pe Tabel.rând nou.   Selectaţi textul modificat ca mai sus. realizaţi o diplomă pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite la Olimpiada judeţeană de Chimie. sub Separare text la. apoi pe Conversie text în tabel. inseraţi o virgulă primul cuvânt pentru a crea un tabel cu două coloane. într-o listă cu două cuvinte pe linie. Aplicaţii practice 1. În caseta de dialog Conversie text în tabel. De exemplu. Realizaţi matricea de specificaţie pentru un test iniţial după modelul: Competenţe corespunzăto are nivelurilor taxonomice Identificarea unor concepte date relatii categorii specifice Teme/ Continuturi/ Concepte-cheie/ Unităti tematice disciplinei de studiu Compararea/ Clasificarea unor date proprietăti fenomene fapte caracteristic e disciplinei de studiu Ilustrarea Exemplificarea Descrierea unor fenomene procese situatii concrete proprietăti specifice disciplinei de studiu Analizarea unor fenomene fapte procese situatii care abordează problematica disciplinei Evaluarea/ Aprecierea/ Interpretarea Punctaj unor fenomene fapte procese în contexte variate Punctaj 3. A 1 . Folosind şabloane din galaria MS Office. în grupul Tabele.

. elemente grafice. H2O şi …….2 3 4 5 6 7 B Citind de sus în jos pe verticală (colana A-B) descoperim denumirea unui proces chimic. Dispozitivul folosit la obţinerea flăcării oxihidrice este suflătorul ………. audio etc. Fenomenul de accelerare a unei reacţii cu ajutorul unui catalizator se numeşte ……. 4. Substanţă oxidantă cunoscută sub numele de apă ………. Orizontal: 1. Oxidările care au loc la temperatura mediului înconjurător sunt oxidări……… Vertical: A-B Denumirea procesului chimic obţinut RĂSPUNS 1 C A T A L I Z A 2 3 4 E O N X E I R H 5 T O G I C 6 7 L A O X I D A R E B Realizarea prezentărilor folosind Microsoft PowerPoint 2007 „Prezentarea” este un mod de redare a unui conţinut informaţional prin intermediul diapozitivelor.. R I E R T U N I A G T C L I E I N Z A Ă G E N A T Ă . Un diapozitiv poate conţine texte.). 2. 7. 5. Fierul în aerul umed se oxidează lent acoperindu-se cu un strat poros de…. obiecte multimedia (elemente video.. 3. Substanţă chimică care are rolul de a accelera o reacţie chimică.. 6. Prin oxidarea glucozei în organismele aerobe rezultă CO2.

dar există posibilitatea ca utilizatorul să creeze la rândul său noi prototipuri de aspecte. care descriu felul în care temele sau alte informații de formatare sunt aplicate la conținutul diapozitivelor. setaţi tipul de aspect „Diapozitiv particularizat”. faceți clic pe pictograma Aspect. urmaţi paşii:  Faceţi clic pe fila „Vizualizare”. care nu se află printre şabloanele predefinite. pe fila Pornire.Inserarea diapozitivelor Un coordonator de diapozitive definește amplasarea informațiilor ce vor fi conţinute de un diapozitiv.1) şi utilizaţi pictogramele din centrul diapozitivului pentru a introduce obiecte variate în diapozitivul curent. Pe fila context „Coordonator de diapozitive” faceţi clic pe pictograma „Inserare aspect”. în grupul Diapozitive. dar pe care îl veţi putea ulterior utiliza în alte prezentări. Pentru a insera obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite selectaţi aspectul de diapozitiv numit „Titlu şi conţinut” (Fig. Pictogramele standard sunt: Tabele Diagrame SmartArt Imagini Miniaturi Miniaturi media Crearea unui diapozitiv propriu dintr-un aspect Pentru a crea un aspect de diapozitiv nou. . Fiecare coordonator de diapozitive conține unul sau mai multe aspecte care formează un şablon. apoi pe pictograma „Coordonator de diapozitive”. Inserare obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite Când deschideți o prezentare nouă în PowerPoint. apoi selectaţi cu clic un aspect din lista apărută. Fiecare șablon poate conține informații temă cum ar fi culori. apare implicit aspectul denumit „Diapozitiv titlu”. Pentru a alege un alt aspect. Microsoft Office PowerPoint 2007 include cinci aspecte predefinite.1   În lista de aspecte din partea stângă a ferestrei. Fig. fonturi. O prezentare poate conține unul sau mai mulți coordonatori de diapozitive. stiluri de fundal de diapozitiv și informații implicite. efecte. Un aspect reprezintă o parte a unui coordonator de diapozitive.

„Text”. „SmartArt”. „Imagine”. Selectaţi opţiunea „Tabel”. Tastaţi un nume nou pentru aspectul modificat. Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu” şi conţinut” apoi selectaţi opţiunea„Diagramă” 2. Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv Există două metode pentru crearea diagramelor: 1. Stabiliţi numărul de coloane şi de rânduri ale tabelului din fereastra de dialog apărută. aflat partea din stânga a ecranului şi din meniul context selectaţi „Redenumire Aspect” . un format predefinit. Inserarea unui tabel într-un diapozitiv Pentru inserarea unui tabel într-un diapozitiv urmaţi paşii:     Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu şi conţinut”. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe aspectul nou. din galeria de stiluri disponibilă. „Diagrama”. Faceţi clic pe butonul de închidere de fila „Vizualizare”. Selectaţi după cum doriţi. din opţiunile afişate „Conţinut” . „Miniatură” şi amplasaţi-le pe diapozitiv. apoi pe pictograma „Diagramă” din grupul „Ilustraţii” . „Media”. Faceţi clic pe fila „Inserare”. Puteţi edita culorile din fundalul tabelului sau realiza un gradient folosind pictograma „Umbrire” în grupul „Stiluri tabel”. „Tabel”.     Faceţi clic pe pictograma „Inserare substituent”. Începeţi să completaţi şi să formataţi tabelul alegând din grupul „Stiluri de tabel” de pe fila de context „Instrumente tabel”. fila context „Coordonator de diapozitive”grupul „Închidere”.

In momentul selectatării unei diagrame se activează imediat ferestrele Microsoft Office Excel 2007, iar acolo apare tabelul de bază. În momentul editării valorilor din tabelul asociat, diagrama din Microsoft Office PowerPoint 2007 se modifică automat în funcţie de valorile introduse. După completarea tuturor valorilor din tabel, a anteturilor de coloană şi a rândurilor, se poate formata diagrama din fila context „Format” sau din fila context „Aspect”. Inserarea unui obiect „SmartArt” într-un diapozitiv Există două metode pentru inserarea unui obiect „SmartArt”: 1. Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu şi conţinut”, apoi selectaţi opţiunea „SmartArt”. 2. Faceţi clic pe fila „Inserare”, sub pictograma „SmartArt”. Apoi selectaţi ilustraţiile SmartArt dorite din categoriile: Listă, Proces, Ciclu, Relaţie, Matrice, Ierarhie, Nomogramă. Inserarea unui hyperlink într-un diapozitiv Crearea unui hyperlink la o pagină sau la un fișier de pe Web În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe Fișier sau pagină Web care există, apoi faceți clic pe „Răsfoire pe Web”. Localizați și selectați pagina sau fișierul la care vă legați, apoi faceți clic pe OK. Crearea unui hyperlink la un diapozitiv din aceeași prezentare În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe „Plasare” în acest document. Sub „Selectați o poziție în acest document”, faceți clic pe diapozitivul pe care doriți să îl utilizați ca destinație a hyperlinkului. Crearea unui hyperlink la un fișier nou În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe „Creare” document. În caseta „Numele documentului nou” , tastați numele fișierului pe care îl creați și la care intenționați să vă legați. Pentru a crea documentul în altă locație, sub „Cale completă”, faceți clic pe „Modificare”, răsfoiți la locația unde intenționați să creați fișierul, apoi faceți clic pe OK. Sub „Editare”, faceți clic și alegeți dacă editați fișierul acum sau mai târziu.

Adăugarea unei secvenţe audio Încorporarea secvenţelor audio în prezentare Faceţi clic pe diapozitivul căruia intenţionaţi să îi adăugaţi o secvenţă audio. Pe fila „Inserare”, în grupul „Media” , faceţi clic pe „Audio”. Alegeţi una dintre următoarele acţiuni: o Faceţi clic pe „Audio din fişier”, localizaţi folderul care conţine fişierul, apoi faceţi dublu clic pe fişierul pe care îl adăugaţi. o Faceţi clic pe „Miniatură audio”, localizaţi secvenţa audio pe care o doriţi în panoul de activităţi „Miniaturi ”, apoi faceţi clic pe ea pentru a o adăuga la diapozitiv. Setarea opţiunilor de redare inversă pentru o secvenţă audio Pe diapozitiv, selectaţi pictograma secvenţă audio . Sub „Instrumente audio”, pe fila „Redare”, în grupul „Opţiuni audio”, alegeţi una dintre următoarele acţiuni: o Pentru a porni automat secvenţa audio atunci când afişaţi diapozitivul, în lista „Pornire”, faceţi clic pe Automat. o Pentru a porni manual secvenţa audio atunci când faceţi clic pe diapozitiv, în lista „Pornire” faceţi clic pe „La clic”. o Pentru a reda o secvenţă audio atunci când faceţi clic pe diapozitivele din prezentare, în lista „Pornire” faceţi clic pe ,,Se redă pe parcursul diapozitivelor ”. o Pentru a reda o secvenţă audio încontinuu până ce o opriţi, bifaţi caseta de selectare ,,Buclă” până la oprire”. ,, ” Ascunderea pictogramei secvenţei audio Această opţiune se utilizează numai dacă aţi setat ca secvenţa audio să se redea automat. Faceţi clic pe pictograma secvenţă audio . Sub „Instrumente audio”, în fila „Redare”, în grupul „Opţiuni audio”, bifaţi caseta de selectare „Ascundere în timpul expunerii”.

Crearea unei legături la un fişier video de pe sau un site Web Deschideţi un browser, accesați site-ul Web care conține fișierul video la care doriți să creați legătura, cum ar fi YouTube, hulu,Trilululu, etc ., site pentru care aveţi cont şi drept de postare/ preluare materiale. Pe site-ul Web, găsiți fișierul video, apoi găsiți și copiați codul încorporat. Locația acestui cod va fi diferită, în funcție de site-ul Web, iar anumite fișiere video nu au cod încorporat. Chiar dacă acestea se numesc „coduri încorporat“, ele fac legătura de fapt la fișierul video, dar nu îl încorporează în prezentare.

Faceți clic pe ,,Partajați”, bifați caseta de selectare „Utilizați” un cod de încorporare vechi, faceți clic pe „Cod de încorporat”, apoi copiați codul încorporat. În PowerPoint, în fila „Diapozitive”, în vizualizarea „Normal”, faceți clic pe diapozitivul în care doriți să adăugați fișierul video. pe fila Inserare, în grupul „Media”, faceți clic pe săgeata de sub „Video”. Faceți clic pe „Video” de la un site Web. În caseta de dialog „Video de la un site Web”, lipiți codul încorporat, apoi faceți clic pe „Inserare”. Aplicaţii  Realizaţi o prezentare PowerPoint alegând din urmatoarele teme: o Reacţii redox în organismul uman o pH-ul alimentaţiei sănătoase o Esenţe şi parfumuri o Aspirina-prieten sau duşman?   Realizaţi o prezentare PowerPoint care să prezinte situaţia comparativă dintre rezultatele obţinute la testele iniţiele, de progres şi sumative. Realizaţi o prezentare PowerPoint care să cuprindă scurte filme cu experimente chimice realizate în laboratorul de chimie.

Microsoft Office Excel 2007 Microsoft Office Excel 2007 este cel mai folosit software pentru calcul tabelar, utilizat şi pentru efectuarea unor prezentari grafice a rezultatelor calculate. Şabloanele şi utilizarea lor Pentru Microsoft Office Excel 2007 şabloanele oferite conţin funcţii predefinite, celule formatate din tabel, ce permit editarea unor tabele complexe cu minim de efort. Galeria de şabloane cuprinde formate predefinite pentru facturi, comenzi de cumpărare, gestionarea bugetelor, iar în mediul şcolar, pentru realizarea listelor cu elevi, subiectelor, orarelor, calendarelor etc.. Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online Microsoft Office Online este un serviciu gratuit care oferă şabloanele pentru orice tip de produs Office Excel. Poate fi accesat astfel:   Faceţi clic pe butonul Microsoft Office, apoi pe Opţiuni Excel. Faceţi clic pe Resurse, apoi pe Online.

Aplicarea şi alegerea unui şablon Pentru a selecta un şablon în Microsoft Office Excel 2007 utilizăm butonul „Office – Element nou”. În figura de mai jos puteţi vedea un şablon ce gestionează absenţele unui elev contorizând automat orele prezente şi absenţele motivate, nemotivate sau întârzierile la nivelul fiecărei luni şi la finalul unui an şcolar. Cu ajutorul cunoştinţelor avansate de TIC pot fi făcute situaţii statistice asemănătoare pentru întreaga clasă clasă.

Tema Tema este un set predefinit de culori, fonturi, linii şi umpleri, care pot fi utilizate pentru întreaga foaie sau doar pentru unele elemente. Tema este o caracteristică apărută odată cu versiunea de Microsoft Office Excel 2007 şi poate fi utilizată în întregul sistem Microsoft Office. Pentru a utiliza o temă predefinită selectaţi din fila „Aspect pagină” din grupul „Teme” pictograma „Teme”. Stilul

Formatarea condiţională din Microsoft Office Excel 2007 se poate efectua în felul urmator:   În fila Pornire – pictograma Formatare condiţională. Formatarea condiţională Formatare condiţională a datelor permite identificarea prin culoare sau simbol a elementelor dintr-o zonă de valori. din grupul Stil tipul de tabel corespunzător. . Pentru a utiliza un stil predefinit pentru un tabel selectaţi din fila Pornire.Stilul este o caracteristică a unui obiect specific precum un tabel sau o diagrama. Alegeţi o opţiune dintre cele de mai jos Evidenţierea valorilor maxime Permite definirea valorilor celor mai mici sau celor mai mari din tabel prin intermediul distincţiei de culoare . Evidenţierea valorilor în în funcţie de criteriu Permite evidenţierea unor valori din tabel prin intermediul distincţiei de culoare în funcţii de anumite criterii specificate.

Un exemplu comun al acestei formatări îl reprezintă compararea punctajelor . săgeţile sau alte simboluri care afişează creşterea. când fiecare valoare este comparată cu ajutorul unui efect de tranziţie.Formatarea prin pictograme Acesta este un format adecvat pentru rezumarea cantităţilor prin pictograme. Formatarea de tranziţie – Liniile de date Aceasta se utilizează la compararea valorilor diferite. eliminăm formatarea curentă cu ajutorul funcţiei Golire reguli pentru celulele selectate sau pentru întreaga foaie ca în figura alăturată. Putem utiliza simboluri care să sugereze procentul ca în figura alăturată. Eliminarea formatarii condiţionale Pentru a şterge sau a modifica formatarea condiţională. Se pot utiliza filtre în funcţie de aceste pictograme. scăderea sau stagnarea.

dacă aparţin unui grup particular de proporţii. Formulele pot fi:   Aritmetice – tastăm simbolul asociat (*. logice sau de baza de date. Modificare tip diagramă  Selectaţi diagrama  Realizaţi modificările folosind funcţiile din „Instrumente diagrama” sau din fereastra de context ce apare la clic dreapta. puteţi selecta funcţia dorită din lista de funcţii apărută. Diagrame Crearea diagramelor Pentru a crea diagrame noi. Filtrarea datelor . -. alegeţi stilul de diagramă potrivit. alegeţi tipul de diagrama preferat. După apăsarea tastei Enter rezultatul formulei va fi afişat în celula. folosind opţiunea Inserare.Scalele de culori Scalele de culori sunt aplicate adesea prin intermediul comparaţiei proporţiilor. /) Funcţii – tipuri mai complexe de formule cu numeroase operaţii statistice. Introducerea formulelor Pe fila Formule. Din galeria de stiluri. când valorile individuale sunt afişate cu o anumită culoare. Formulele pot fi introduse în celulă prin semnul egal(= ). +. urmaţi paşii:     Selectaţi tabelul Din fila „Inserare”. „Instrumente diagramă” care cuprinde doar funcţiile aplicabile diagramei selectate. Pe panglică va fi inclusă o filă nouă. grupul „Diagrame”. Procesarea formulelor Formulele şi calculele permit prelucrarea datelor.

   Selectaţi datele pentru filtrarea. cum ar fi asteriscul (*) sau semnul de întrebare (?). faceți clic pe Filtru.     Utilizați caseta Căutare (în figura alăturată 1) pentru a introduce text sau numere după care să căutați. Utilizaţi criteriile complexe (în figura alăturată 3) pentru găsirea valorilor care respectă anumite condiții. care doriţi Sortarea datelor Este posibil să doriți să aranjați o listă de nume în ordine alfabetică. culoare.  Pentru a căuta text într-o coloană.Filtrarea (selectarea de date dintr-un set mai mare) permite găsirea rapidă a valorilelor dorite. Se vor elimina bifările din toate casetele de selectare. să compilați o listă de niveluri ale unui inventar de produse de la cel mai mic la cel mai mare nivel sau să ordonați rândurile după culori sau pictograme. după una sau mai multe coloane de date. debifați caseta de selectare(Selectare totală). Pentru a selecta după valori. în listă. introduceți textul sau numerele în caseta Căutare. Datele pot fi filtrate după dată. În antetul de coloană. În fila Date. în grupul Sortare și filtrare.  Apăsați ENTER pentru a vedea rezultatele. Apoi. efectuați una dintre următoarele acțiuni: o Pentru a sorta în ordine ascendentă. luarea unor decizii mai eficiente. în cele din urmă. Sortarea datelor permite vizualizarea rapidă a datelor și o mai bună înțelegere a acestora. faceți clic pe săgeată pentru a afișa o listă din care să faceți alegeri de filtrare. Opțional. în grupul Sortare și filtrare.  Pe fila Date. Bifați și debifați casetele de selectare (in figura alăturată 2) pentru a afișa valorile care se găsesc în coloanele de date. faceți clic pe Sortare de la A la Z . aveți posibilitatea să utilizați metacaractere. . Sortarea textului  Selectați o coloană de date alfanumerice dintr-o zonă de celule sau o celula activă dntr-o coloană de tabel care conține date alfanumerice. selectați numai valorile pe care doriți să le vedeți și faceți clic pe OK pentru a vedea rezultatele. organizarea și găsirea datelor dorite și.

o Pentru a sorta după un set de pictograme. o Pentru a sorta după culoarea fontului. faceți clic pe Sortare de la Z la A. faceți clic pe Reaplicare. culoarea fontului sau pictograma în sus sau la stânga. Sub Ordine. selectați coloana pe care doriți să o sortați. Efectuați una din următoarele acțiuni: o Pentru a sorta după culoarea celulei. Sortarea după culoarea celulei. în caseta Sortare după. o Pentru a muta culoarea celulei. faceți clic pe Sortare de la cel mai mic la cel mai mare. selectați o culoare de celulă. culoarea fontului sau pictograma în jos sau la dreapta. *Sub Coloană. efectuați una dintre următoarele acțiuni: o Pentru a sorta de la numere mici la numere mari. selectați Sus pentru o sortare de coloană și La stânga pentru o sortare de rând. Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele. faceți clic pe Sortare. . faceți clic pe Sortare de la cel mai mare la cel mai mic. De asemenea. în grupul Sortare și filtrare. selectați Jos pentru o sortare de coloană și La dreapta pentru o sortare de rând. Apare caseta de dialog Sortare. Sortarea numerelor  Selectați o coloană de date numerice dintr-un interval de celule sau asigurați-vă că celula activă se află într-o coloană de tabel care conține date numerice. Efectuați una din următoarele acțiuni: o Pentru a muta culoarea celulei. o Pentru a sorta de la numere mari la numere mici. după culoarea celulei sau a fontului. În fila Date.      Selectați o coloană de date dintr-o zonă de celule sau asigurați-vă că celula activă este într-o coloană de tabel. a fontului sau după pictogramă Dacă ați formatat manual sau condițional un interval de celule sau o coloană de tabel. *Sub Sortare pe baza.o Pentru a sorta în ordine descendentă. aveți posibilitatea și să sortați după aceste culori. în fila Date. în funcție de tipul de format. în grupul Sortare și filtrare. selectați Culoare celulă. selectați Culoare font. selectați Pictogramă celulă. selectați modul în care doriți să sortați. selectați tipul de sortare. în grupul Sortare și filtrare. faceți clic pe săgeata de lângă buton.  Pe fila Date.   *Sub Ordine. faceți clic pe o celulă din zonă sau tabel și apoi. apoi. de font sau o pictogramă de celulă. aveți posibilitatea să sortați după un set de pictograme pe care le-ați creat prin aplicarea unei formatări condiționale.

apoi repetați pașii cu marcaţi cu *. faceți clic pe o celulă din zonă sau tabel. în grupul Sortare și filtrare. de font sau următoarea pictogramă după care se va sorta.etc. 2. Centralizaţi rezultatele obţinute la olimpiada judeţeanăde chimie şi evidenţiaţi primele 10 cele mai bune rezultate folosind formatarea condiţională. a fontului sau pentru pictogramă. Repetați acești pași pentru fiecare culoare de celulă sau de font și pentru fiecare pictogramă pe care doriți să le includeți în sortare. forumuri de discuţii pe teme date. faceți clic pe Adăugare nivel . o sursă împortantă este Internetul care oferă atât informaţia (biblioteci vituale. demonstraţii practice. Asigurați-vă că selectați aceeași coloană în casetă. Aplicaţii 1. după modelul de mai jos.     Pentru a specifica următoarea culoare de celulă. Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele. . faceți clic pe Reaplicare. în fila Date. dicţionare.o Nu există o ordine de sortare implicită pentru culoarea celulei. RESURSE WEB Browsere. articole de specialitate. Realizaţi o analiză comparativă a rezultatelor obţinute de elevii claselor a IX-a după aplicarea testului iniial. apoi. Apoi efectuați aceeași selecție sub Ordine.) cât şi instrumentele de accesare a acesteia. Trebuie să definiți ordinea dorită pentru fiecare operațiune de sortare. motoare de căutare În învăţarea.

html?hl=ro&brand=CHMA&utm_campaign=ro&u tm_source=ro-ha-emea-ro-bk&utm_medium=ha Opera Apple Safari Mozilla Camino http://www. etc. de a colabora la o temă. Interogările utilizează cuvinte sau grupuri de cuvinte (denumite cuvinte cheie) care permit găsirea materialelor (site-uri web.google. imagini. grafică.org/ro/firefox http://www. dar și elevilor.com/nz/windows/ internetexplorer/default.google.bing. Exemple de motoare de căutare:    Google (www. prin intermediul unor cuvinte sau grupuri de cuvinte cheie. fişiere video. Comunicarea prin intermediul resurselor IT Aplicaţiile de comunicare electronice sunt programe ce oferă cadrelor didactice. Acestea sunt aplicații online. Yahoo! (www.opera. informaţia poate fi localizată şi accesată mai rapid folosind motoarele de căutare.com/download/ http://www.mozillaeurope.org/ Disponibil pentru descărcare la adresa http://www.Navigatorul Web sau Browserul este o aplicație software ce permite utilizatorilor să afişeze text. Când un utilizator adresează o interogare unui motor de căutare.com/safari/download/ http://caminobrowser. acesta returnează o listă cu documente ordonată după cea mai bună potrivire cu criteriile de căutare.com/chrome/ index. oportunitatea de a lucra împreună. datorat Internetului. ce permit căutarea informațiilor în mediul World Wide Web pe baza interogărilor efectuate de către utilizatori.com). documente.microsoft. . să redea video.aspx În spaţiul virtual. Cele mai cunoscute browsere web sunt: Browser Microsoft Internet Explorer disponibil în sistemele de operare Windows Mozilla Firefox Google Chrome http://www. dar şi să comunice cu ofertantul de informații şi chiar şi cu alți utilizatori care accesează acea pagină.com).) ce au încorporate elemente ce corespund acestor cuvinte.com) Bing (www.yahoo.apple. de a salva produsul muncii de echipă într-un format accesibil online acasă sau la școală. muzică şi alte informații localizate pe o pagină din World Wide Web.

.atunci aveţi un cont Windows Live ID. Windows Live Messenger. Dacă aveţi cont realizat prin serviciile .google.www.com şi daţi clic pe pictograme Gmail.com/ Opera Mail.yahoo.ro/ Serviciul Windows Live ID. de la http://www.E-mail E-mail sau poştă electronică reprezintă acel sistem care permite transmiterea sau primirea de mesaje prin intermediul Internetului. Faceţi click pe butonul CREATE AN ACCOUNT . Din suita Office menţionăm program de poştă electronică Microsoft Outlook 2.com Serviciul Gmail de la Google.opera. de la http://www. citiţi termenii şi condiţiile de oferire a serviciilor Faceţi click pe I Accept. Internetul pune la dispoziția utilizatorilor numeroase aplicații folosite ca şi client de poştă electronică printre care:    Serviciul Mail de la Yahoo.eudora. de la http://www. Create My Account.mozillamessaging. Mesageria Instant (IM) Mesageria Instant (IM) este un serviciu care permite utilizatorilor să comunice simultan şi în timp real. de la https://login.   Folosiţi browserul de la www. prin intermediul rețelei de calculatoare. MSN sau Hotmail. 1.live.com/mail/ Pegasus Mail. de la http://www.com/ Aplicaţie practică Realizaţi propriul cont gmail. Windows Messenger.pmail.NET Passport.     Mozilla Thunderbird de la http://ro.com/ro/ Eudora.   Completaţi toate câmpurile solicitate pentru a vã deschide cont.com.google. account.

Skype. pentru sisteme Linux.yahoo.com/download/ . citiţi termenii şi condiţiile de oferire a serviciilor.   Folosiţi browserul de la www. Printre cele mai utilizate se numără:    Yahoo Messenger. de la www. Aplicaţie practică Realizaţi propriul grup pentru discutarea temelor de proiect.com. de la http://messenger. pentru orice tip de sistem de operare folosit. de la www.Internetul pune la dispoziția utilizatorilor o diversitate de programe pentru mesagerie.com/.live.google.com/talk/ AOL Instant Messenger (AIM) . Grupurile de discuţii  Introduceţi ID –ul şi parola de Gmail Completaţi toate câmpurile solicitate. .aim.google.skype. Grupurile de discuţii oferă posibilitatea de a constitui o comunitate virtuala pentru discuţii şi anunţuri pe anumite teme. Începând cu 2006 aceasta se numeşte Windows Live Messenger şi este parte a seriei de servicii online Microsoft Windows Live. Pentru a vă crea propriul grup puteţi folosi servicii oferite de Yahoo Groups. MSN Groups. de la http://www. Google Groups.com. Romania Forum. Programul este disponibil pentru descărcare de la adresa http://download. Kopete.com şi daţi clic pe pictograma Mai multe apoi selctaţi Grupuri. Softpedia Forum.     Google Talk. MSN Messenger – este o aplicație-client creată de Microsoft în 1999. Faceţi click pe butonul Creaţi un grup. etc.

     Tastaţi www. să modificaţi aspectul blogului. Instrumente de colaborare Instrumentele de colaboarare permit utilizatorilor să lucreze online în acelaşi timp la acelaşi document. schimbul de idei şi reflecţii. pot fi utlizate aplicaţiile online WordPress.com/ apoi Sign up Completaţi formularul www.com.com/ apoi Login tastaţi ID şi parola introdusă în formularul de mai sus din panoul de gestionare puteti alege să: adaugaţi un articol. să aprobaţi.   Tastaţi adresele de e-mail al membrilor grupului Stabiliţi rolurile în cadrul grupului(mderator. membru) Închideţi contul Blog Blogul este un jurnal online în care materialele pot fi organizate foarte uşor.com. Aplicaţie practică Realizaţi un blog pentru postarea articolelor de chimie folosind WordPress. Pentru realizarea unui blog personal.com. Articolele sunt datate automat şi pot fi comentate. Blogspot. etc. în realizarea unor expoziţii.http://wordpress. proiecte cu texte comentate. pentru început. adaugaţi legături la alte siteuri. pot vizualiza şi efectua modificări simultan. Ca medii de colaborare cele mai cunoscute sunt: . ştergeţi comentariile.com.http://wordpress. Blogger. Este util în prezentarea publică a proiectelor.

încărca fişiere. . tabele de calcul şi prezentări online. şi apoi clic Embed. Comutaţi în modul de lucru Docs Faceţi clic pe creare(vezi 1) şi selectaţi formular(vezi 2).com folosiţi ID şi parola gmail pentru autentificare. Adaugaţi itemi(vezi 3) apoi puteţi să-i modificaţi(vezi 4)să-i sau să-i ştergeţi(vezi 5) 2 1 3 7 6 4 5    Salvaţi formularul(vezi 6) Trimiteţi formularul pe e-mail spre completare (vezi 7) Opţional puteţi insera formularul în blogul personal adaugând într-un articol adresa generată făcând clic pe More action.un program online. Cel mai bun exemplu de Wiki este Wikipedia. Wiki Wiki . Windows Live Windows Live . Alternative: pbwiki. care permite utilizatorilor să creeze documente. Wetpaint.google. Necesita cont Gmail. pot comunica şi colabora. http://www. tabele de calcul ţi prezentări online.Google Docs Google Docs este un program online gratuit care permite utilizatorilor să creeze documente.     Pe www.wikispaces.com/. Aplicaţie practică Realizaţi un formular de identificare a tipului de învăţare folosind Google Docs.un spaţiu online unde utilizatorii pot edita conţinutul. ce se dezvoltă prin contribuţii publice. cea mai mare enciclopedie online.org. Necesită cont Windows Live ID.

de exemplu din format .ro . Google Docs. jpg etc.serviciul profesional de transfer fisiere mari (pana la 2GB) rapid si sigur catre orice adresa de e-mail. . Online-convert http://www. Aplicaţii pentru conversia şi transferul fişierelor Zamzar www.pdf sau. Datele completate în formulare vor fi inregistrate automat şi salvate într-o foaie de calcul din spaţiul dvs.Zamzar.com este o aplicaţie catre transformă fişierele.com/ Transfer Transfer.online-convert. Fişierul transformat este primit pe email.doc in format .

youtube. muzică. linkuri si audio pentru a crea pagini mulitmedia. Picasa http://picasa. . Necesită creare cont.com/ Aplicaţie simplă este pentru crearea de postere interactive.glogster.com/watch?v=zbmLMm2Mpa8&feature=related http://www.youtube.youtube.google.youtube. profesorul de chimie se foloseşte de câteva filme scurte de pe Internet: http://www. Necesită creare cont.com/watch?v=VBReOjo3ri8&feature=related http://www.com/ . Combină imagini. fotografii.O alternativă este SkyDrive de la Windows Live. Poate fi incorporat în orice pagină web. Resurse destinate prelucrării audio-video Resursa YouTube YouTube reprezintă o resursă interesantă pe care o putem explora pentru a propune elevilor noştri spre vizionare diferite experimente chimice.com/watch?v=ya6YX_tLNJQ&feature=related Glogster http://www.com/watch?v=diRETKFVh4o&feature=related http://www. video. Exemplu: Pentru a ilustra reacţiile dintre anumite baze şi anumiţi acizi.

Necesită download şi instalare. feedback secvenţial şi evaluări formative). modelări 2D/ 3D. softurile de investigaţie d. softurile cunosc o mare diversitate. precum si posibilitatea de a crea slideshow-uri. softurile de sinteză ( recapitulative). pregătirea fotografiilor pentru utilizare externă (tiparire.fotobabble.com/ Permite adăugarea unui comentariu sau a unei naraŃiuni la o imagine sau fotografie. precum şi dobândirea competenţelor prin demonstraţii. publicare de albume pe Internet. softurile tematice b. geo-tagging. exersări. Softuri educaţionale Produsele software educaţionale se adresează direct celor care învaţă. Pentru profesorii de chimie o reţetă a succesului educaţional o reprezintă: folosirea softurilor educaţionale ce propun lecţii interactive menită să devină pentru elevi „un laborator de studiu”. de elaborări de soluţii la rezolvarea situaţiilor problemă cu care ei se confruntă. Se încarcă imaginea şi apoi se înregistrează naraţiunea folosind un microfon.and – Practice) c. cu aplicaţia dezvoltării unor structuri participative. În esenţă. programe de tip multimedia. softurile educaţionale sunt programe sau lecţii în format electronic.Aplicaţie gratuită oferită de Google pentru organizare. sprijinându-i în accesarea surselor de informare. conţinut specific. construirea de noi cunoştiinţe. în procesarea informaţiilor. Bazate pe experimente virtuale. Oferă numeroase instrumente de editare. de descoperire. Rezultatul poate fi înglobat în bloguri sau pagini web. softurile educaţionale pt fi împărţite în mai multe categorii: a. colaje. metode. Alternative: Flickr Fotobabble http://www. simulări. e. simulări etc. De mentionat este faptul ca orice tip de soft educational are un „manual”. softurile de exersare (Drill . stocare si editare de fotografii. proiectate în raport cu o serie de coordonate pedagogice (obiective. cu accent pe stimularea efortului propriu din partea elevilor de căutare. caracteristici ale elevilor. În raport de funcţiile (sarcinile) asumate. email). explicaţii.exemple. softurile de simulare . Acesta prezintă sub o formă complexă sau sumară informaţii despre conţinutul temei didactice. Materiale digitale devin mai compatibile formării unor competenţe complexe.

Veridicitatea informaţiilor prezentate.php?article93 Find the Alien Softul educaţional sub forma unui joc „Find the Alien” se găseşte la adresa http://flashgamesspot. Notarea testelor.fr/spip. 5.adobe. Verificarea cerinţelor minime hardware necesare instalării. Valoarea achiziţionării. Meniu intuitiv. 11. 10. softurile concepute sub formă de jocuri didactice Sfaturi utile în alegerea unui soft educaţional 1. Să poată fi actualizat. uşor de manipulat. 4. 7. Softurile de prezentare Softurile de prezentare pot fi si sub forma unor fisiere de tip *. softurile pentru testarea cunostinţelor g. 2. 8. 9. folosind adresa: http://mslp. Extensia swf este specifică fişierelor Flash. Explicaţia corectă pentru fiecare răspuns greşit cât mai detaliată. 13. Să fie în concordanţă cu programa şcolară.com/ro/play/chemistry-organic-compounds-chemistry-education/flash- .swf sau *.f. Consultarea mai multor produse.com/flashplayer/ Exemple concrete ale materialelor de prezentare. 3. 12. Exerciţiile noi care să facă apel şi la cele anterioare. Exemple cât mai variate. Design atractiv.ac-dijon.exe. Pentru a putea fi vizualizate trebuie descărcat şi instalat Adobe Flash Player disponibil gratuit la adresa http://get. Existenţa unor pre-teste anterioare noii unităţi de învăţare. 6. pot fi descărcate în calculatorul propriu.

com/play/chemistry_lab_escape/5341. AEL AEL platformă de predare/ învăţare şi management al conţinutului educaţional multimedia.ro/index. poate fi găsit la adresa http://www. Instructiunile se găsesc in meniul Help al jocului Chemistry Lab Escape Un alt tip de joc.php/base/materiale/. pune la dispoziţia elevilor/ profesorilor lecţii gratuite în limba română. după ce sunt acceptaţi termenii şi condiţiile producătorului.game/ si poate fi jucat de elevii sub indrumarea profesorului. Chemistry Lab Escape.html .123bee. Pachete cu lecţii de chimie în limba română pot fi descărcate de la adresa: http://portal.edu. Recomandăm citirea instrucţiunilor. .

com/multimedia/versiune5. Arhivă în format zip... dictionar.2/editoare_ael/tutorial_editoare_ael/p2/inde x. Manualul poate fi accesat la adresa: http://advancedelearning. Editorul ChemMedia Editorul ChemMedia integrat în platforma AEL creează.P1 – alegem disciplina chimie P2 – selectăm anul de studiu P3 – clic pe butonul Afisează Arhivele pot fi descărcate pe calculatorul personal prin două modalitaţi: 1. slavează şi exportă formule chimice în format imagine (*.htm .c2i. calculator.jmg).html CHEMIX School CHEMIX School – soft educaţional de chimie ce poate fi downloadat de la adresa http://home. calculator molecular. Acesta conţine: tabelul periodic. Arhivă în format AEL 2. Pentru a putea rula în condiţii bune lecţiile este necesară instalarea programului utilitar Adobe Flash Player. . .net/astandne/index.

com Soft educaţional INTUITEXT Cu ajutorul lecţiilor pe calculator de chimie de la INTUITEXT. de la modificările vizibile .chem1. Acestea ajută la reprezentarea globală şi corectă a proceselor şi fenomenelor chimice. de asemenea.VIRTLAB Autorii VIRTLAB sunt printre primii profesori din lume care au incercat să integreze calculatorul în educaţia ştiinţifică.com Chem1 Concept Builder Chem1 Concept Builder prevede interactivitate cu o interfaţă uşor de folosit. http://www. Elevii pot construi. Lecţiile Interactive de Chimie sunt împărţite în 2 volume (1CD/ volum).virtlab. elevii pot reproduce în laboratorul interactiv procese şi experimente care sunt dificil de redat cu materialele clasice de la şcoală. Acest tip de soft poate fi folosit şi în pregătirea la distanţă. pentru elevii de liceu. propriile lor simulări. Softul poate fi găsit la adresa http://www. Acesta se bazează pe o serie de experimente şi demonstraţii cu ajutorul unui laborator de chimie simulat.

Portalul eScoala Individual sau în echipă elevii pot combina şi mixa diferite substanţe în cele mai ciudate moduri utilizând laboratoarele virtuale de chimie din site-ul http://escoala. Formulele şi noţiunile abstracte sunt uşor de înţeles datorită animaţiilor şi simulărilor virtuale. seturi de intrebari care sa ii apropie pe elevi de continut.discovery. Acesta este un portal dedicat profesorilor.cu ochiul liber la interacţiunile la nivel molecular şi atomic.intuitext. Un material demo poate fi vizionat la adresa http://www. . prezentand obiectivele lectiei. oferind un real suport în predare.php#chimie.edu. la final.ro/labs/index. îşi vor putea testa cunoştinţele acumulate.ro/. care pot descarca aici materiale-suport ce pot fi folosite la clasa. exersa şi. propuneri de activitati in clasa si definitii pentru termenii de vocabular. cu elevii. Site-ul include o grila de programe si un Ghid pentru profesori complet. despre fiecare episod. Lecţiit televizate Şcoala Dicovey Materiale educaţionale televizate pot fi urmărite pe site-ul http://scoala.ro/lectii-chimie-liceu-1 Elevii vor putea învăţa.

acdlabs. Chemwin.com/chemwriter/ ACD Laboratories ACD Laboratories (http://www. ChemWriter ChemWriter este un soft atât pentru web cât şi pentru mobil.com ) a anuntat o noua versiune "free" a editorului de formule chimice ChemSketch: versiunea 10. Chemdraw. Contine pe langa editorul de formule .acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/. Este disponibila la adresa http://www.Specific chimiei este şi editarea de ecuatii chimice.fiind folosit pentru desenarea structurilor chimice. ChemMedia ca softuri în procesul de predare-invăţare. Se pot utilizeaza: ChemWriter. http://metamolecular.0.

Este extrem de eficient si este gratuit.ro/insam/ . etc). inclusiv organice. ACD / Freeware ChemSketch ACD / Freeware ChemSketch permite elaborarea de structuri chimice. moleculară.softwin. organometalice. polimerice. Exemple de structuri create: INSAM INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar) este un proiect ce are ca obiectiv dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme digitale de imbunatatirea a proceselor evaluative si de autopozitionare/ autoevaluare a elevilor din invatamantul preuniversitar liceal. De asemenea. structură 2D şi 3D. include caracteristici cum ar fi calculul a proprietăţilor moleculare (de exemplu. greutate.si un sistem de vizualizare 3D a moleculelor si un modul cu elemente de instalatii de laborator. Acesta foloseşte platforma on-line disponibilă la adresa https://insam.

Hot Potatoes http://hotpot.cartiaz.e-scoala. cuvinte încrucisate. Oferă şase aplicaţii pentru teste cu răspuns multiplu.chimie.unibuc. Necesită download şi instalare. cu răspuns scurt. ordonare şi completare de fraze.ro/index.Cu ajutorul platformei se pot crea teste ce corespund celor mai exigente cerinte de evaluare. dicţionare În rândurile resurselor clasice se înscriu bibliotecile virtuale.ca/ Ansamblu de aplicaţii gratuite pentru crearea de teste interactive. enciclopediile virtuale. precum şi dicţionarele digitale:         Biblioteca virtuală românească http://www.europeana. Acestea sunt administrate de către profesor.com/ .uvic.unibuc.chimie.Universitatea din Bucureşti http://www.php/biblioteca-virtual şi http://www.ro/biblioteca/ Cărţi electronice şi articole on-line: http://www. muzeu şi arhivă: http://www. enciclopedii.html Europeana – o mega structură on-line care cuprinde bibliotecă virtuală.ro/ Biblioteca Facultăţii de Chimie . formare de perechi.eu Mari biblioteci virtuale (accesul gratuit se poate face doar din reţeaua bibliotecilor universitare româneşti) ProQuest: http://www. Bbiblioteci.ro/biblioteca/biblioteca.proquest.

3. Descărcaţi. Gasiţi jocul “Find the Alien” pentru metale.com/ Muse: http://muse.acdlabs. 5 itemi obiectivi şi 2 subiectivi.scopus. .org/ Dicţionare online (diverse domenii): http://www. Accesand pagina de internet http://www.dictionar-online.com. . 5.litera.jstor.com/ Wikipedia – enciclopedie online gratuită: http://ro. 7.enciclopedia/ Encyclopedia Britannica: http://www. cristale. Accesaţi site-ul http://escoala.Structura atomului”.ro şi realizaţi un laborator la clasa a IX-a.org/ EBSCO: http://www.org/ Mic dicţionar ştiinţific http://dictionar-stiintific.com . Cum puteţi folosi în activitatea didactică informaţiile aflate la adresa http://modelscience.ro/. gasiţi şi notaţi denumirile altor jocuri ce au la bază cunoştiinţe de chimie. 6.ro/ Wicţionar – dicţionar liber şi universal: http://ro.com Aplicaţii 1.britannica. ce pot avea fişierele cu conţinut de prezentare? 4.. instalaţi softul ChemSketch şi editaţi următoarea structură chimică: 10.wiktionary. Descărcaţi şi instalaţi softul Chemix.wikipedia.cartiaz. 9.edu. Creaţi un cont pe site-ul http://www.com/ SpringerLink: http://www.ebsco. Enumeraţi minim cinci extensii. 8.jhu.edu/ e-Enciclopedia: http://www. Prezentaţi o scurtă descriere a softului.. Descărcaţi şi salvaţi. la alegere.com .123bee. pe calculator un fişier de prezentare.com/ SCOPUS: http://www. Accesaţi site-ul de http://www. Realizaţi un test de chimie la clasa a X-a care să conţină 5 itemi semiobiectivi. Salvaţi testul cu numele dvs urmat de cuvantul chimie.ro/e. 2.springerlink.           JSTOR: http://www. găsiţi şi descărcaţi materialul “Chimie generala .

utilizarea elementară a unui calculator presupune instalarea unui sistem de operare. jocuri toate se încadrează în categoria programelor sau aplicaţiilor software. script-uri.Modulul al II-lea. Există terminologii conexe.). copierea. Novell. UNIX. care au fost compilate. Aceasta presupune instalarea de software specializat pe calculatorul dumneavoastră. Noţiunea de software-ul poate fi dificil de descris. seturi de instrucţiuni. în afara sistemului de operare. cum ar fi hardware-ul computerului. OS2. este un termen general care descrie totalitatea programele și aplicaţiile cu ajutorul cărora se pot utiliza resursele hardware ale unui calculator. programe antivirus. cum ar fi programele software. configurarea. De exemplu pachetul Office (Microsoft. aici vom detalia utilitatea și vom prezenta principalele aplicaţii software utilitare destinate atât disciplinei chimie cât și altor discipline deopotrivă. Modele. instala și utiliza aceste categorii de software. O categorie specială de software sunt sistemele de operare care sunt programe software specializate și sunt destinate utilizării elementare a unui sistem de calcul (de exemplu Microsoft Windows. metode. Dacă acesta dorește să realizeze operaţii complexe sau specifice domeniilor de activitate are nevoie de instrumente software specializate. descrise în cadrul Modului I. Deoarece fiecare dintre acestea . pe care procesorul le interpretează. aplicaţii de vizualizare a formatelor PDF Acrobat Reader. în calitate de componentă a computerului. Prin urmare. aplicaţii software. browsere pentru vizualizarea paginilor web Mozilla. În cadrul orelor de laborator se vor descrie și realiza toate etapele pe care un utilizator trebuie să le realizeze pentru a copia. programe de arhivare. nu fizică. software educaţional. operaţii similare cu cele ale unei peroane care dorește să-și organizeze activitatea la nivelul biroului său. arhiva. organizarea informaţiilor la nivelul unui calculator. Noţiunea de software. Programele și aplicaţiile software sunt stocate ca date binare. Opera. Această componentă software permite realizarea unor operaţii elementare specifice privind vizualizarea. Messenger. În schimb. etc. software-ul este format din linii de cod scrise de programatori. traduse în limbaj mașină. crearea. mutarea. care sunt memorate pe suport magnetic sau optic în format digital. programe de comunicare Skype. deoarece aceasta este o noţiune "virtuală". mijloace TIC specifice disciplinei Chimie Software utilitar Tematica propusă la nivelul acestui capitol își propune să introducă și să aprofundeze conceptul de software utilitar pornind de la noţiunea generală de software și diversele sale forme sau scopuri. Google Crome. Linux. Dacă pornim de la conceptele de bază privind componentele hardware și software ale unui sistem de calcul. Folosirea unor instrumente specializate se realizează prin instalarea de programe sau aplicaţii specifice fiecărei activităţi pe care dorim să o realizăm cu ajutorul unui computer. Open Office). programe utilitare.

ChemBio 3D Ultra). criptarea sau decriptarea diverselor formate de date. cum este. memory flash . Windows Commander. PC Tools. Windows Explorer. În funcţie de producătorul acestui software el poate fi: . utilizate pentru micsorarea dimensiunilor fisierelor fara pierderi de informatii (ARJ. măsurat de regulă în bytes (Kb. Winamp.freeware . Doctor Panda). livrate odata cu sistemul de operare sau separat de acesta. georgrafie. decodificarea. este necesar un anumit spaţiu de memorie pentru a păstra fișierele acestuia. Mb. În funcţie de sursa din care provine el poate fi: . (Flash. Ndigs).Norton Antivirus.  utilitare care permit vizualizarea. Windows Media Player. care extind o serie de facilitati ale sistemului de operare.  utilitare care vin în sprijinul utilizatorului avansat.). Norton Utilities etc. WinZIP etc.stocat pe un suport optic (CD. Windows Picture and Fax Viewer. Programele utilitare sunt programe specializate. WinRAR. Movie Maker .  utilitare de depistare si înlaturare a virusilor (numarul si varietatea acestora sunt impresionante . istorie. SpeedDisk). Dintre ele amintim urmatoarele tipuri:  utilitarele care extind suprafata cu utilizatorul (Norton Commander. ChemBioDraw Ultra. . Gb). IrfanView. PKZIP si PKUNZIP.  utilitare de diagnosticare pentru determinarea configuratiei si testarea functionarii calculatorului (Check-It. Itunes. Doctor Web. DVD). matematică.  utilitare de optimizare a discurilor care permit amplasarea optimă a datelor pe disc în vederea reducerii duratei de acces la informatii (Disc Defragmenter. Ele corespund unor functii bine definite ce se întâlnesc frecvent. Numarul utilitarelor este azi impresionant si nu se poate face a clasificare riguroasa a lor. etc. inginerul de sistem (Norton Disk Doktor.). HDD portabile.shareware/licenţiate.  utilitare de arhivare-dezarhivare a datelor.copiat cu ajutorul memory stick.descărcat dintr-o anumită locaţie Internet. VLC. . Virus Scan.)  utilitare destinate unor operaţii speciale dintr-un anumit domeniu de activitate (chimie. de exemplu. AVP.). Codec Video. etc. Dos Navigator). redarea sunetelor. În domeniul chimiei sunt editoare specializate (ChemWind. fizică.software-uri au informaţii diverse și în cantităţi diferite.

b) Dacă instalarea se face folosind un kit de instalare obţinut prin dowload din Internet pașii sunt descriși sugestiv în imaginile următoare și conţin salvarea fișierului. numeaplicatie. a) Noţiunea de kit de instalare Fișerul sau ansamblul de fișiere de pe un suport de memorie care prin lansarea în execuţie a unui anumit program (de regulă cu numele și extensia install.În funcţie de spaţiul ocupat de aplicaţiile software și spaţiul disponibil pe hard discul sistemului propriu utilizatorul poate decide dacă un anumit software poate sau sa fie instalat pe calculatorul său. și respectarea pașilor care sunt descriși în manualul de utilizare sau în fișiere explicative (readme. setup. se solicită. lansarea instalării. Instalarea aplicaţiei a) Instalarea aplicaţiei folosind un kit de instalare pe CD/DVD sau copiat pe hard disc presupune lansarea în execuţie a fișierului. Informaţiile privind modul de instalare sunt oferite pe pagina de Internet care a furnizat kit-ul de instalare. rularea și confirmarea instalării. click Save File.exe. Stabilirea locaţiei pe disc unde aplicaţia va fi instalată Locaţia de instalare a aplicaţiei. de regulă. memoria internă sau video și alte dispozitive hardware necesare fiecărei aplicaţii în parte. Achiziţionarea/ Copierea/ Salvarea kit-ului de instalare. În fereastra Downloads. dublu-click fișierul. Pe lângă cerinţele de spaţiu trebuie ţinut cont și de cerinţele privind capacitatea de procesare. 1. la primii pași ai instalării. . de regulă. 3.com) derulează o succesiune de operaţii prin care se copiază într-un anumit folder toate fișierele necesare unei aplicaţii software pentru a fi pornită. de aceea trebuie avut în vedere spaţiul disponibil pe discul de instalare. setup. Etapele instalării unui software utilitar.exe. Kit-ul de instalare este însoţit de un manual de utilizare și instalare corespunzător aplicaţiei.exe.txt). respectiv discul și folder-ul. 2. În fereastra Opening.

Rata de compresie a fișierelor depinde de algoritmul folosit. Aplicaţiile software au durate de viaţă asemănătoare oricărei fiinţe umane. În fereastra User Account Control. 4. în general. tipul de fișiere arhivate și aplicaţia de arhivare folosită. iar în final nu se mai utilizează. versiunile mai noi recunosc versiunile mai vechi în sens invers nu. Aceste versiuni noi se instalează. click Run. identic cu versiunea iniţială. Realizarea de întreţinere/upgrade a aplicaţiei.În fereastra Security Warning. În acest sens pe durata de viaţă a unui soft se realizează versiuni îmbunătăţite ale acestora materializate prin ceea ce se numesc upgrade. Trebuie ţinut cont ca. sunt capabile să recunoască versiunile anterioare și sa copieze/adauge fișierele noii versiuni curente pe lângă/peste versiunea existentă. ajung în apogeul utilizării și apoi devin perimate. click Yes. Astfel ele se nasc. Utilitare de arhivare-dearhivare a datelor Arhivarea datelor este operaţia prin care se poate reduce spaţiul ocupat de un program prin folosirea unui algoritm de compresie a datelor. Există aplicaţii de .

ZIP. NSIS. XAR si Z . ci adaugă și formate noi versiune după versiune. dar există multe alte formate și extensii de fișiere de tip arhivă. Z. are o viteză foarte mare de lucru. GZIP(gz). În imaginea de mai jos este prezentată interfaţa aplicaţiei WinRAR care se deschide odată cu dublu-click executat pe un fișier cu extensia unui fișier de tip arhivă. CHM. .suporta formate numai pentru dezarhivare: ARJ. HFS. UUE. UDF. LZH. CPIO. un arhivator cu o rata de compresie ridicata. ISO. CAB. LZMA. WinRAR este un program de calculator ce este folosit pentru administrarea de fișiere comprimate. WinRAR este unul dintre cei mai buni compresori de fișiere. în regim freeware doar pentru Windows. JAR.tar. MSI. TAR.pentru formatele ZIP si GZIP. oferă compresiune multimedia integrată. care poate fi testată pentru o perioda de 40 de zile în regim freeware. . DMG. cu un bun trecut în lumea softului. Un program gratuit este 7-ZIP. WIM. Cu WinRAR se pot comprima și decomprima fișiere în special în formatele rar și ZIP. .. WinRAR poate crea și decomprima fișiere în formatele cele mai populare: RAR. RAR.arj. programul suporta o rata de compresie cu 2-10% mai buna decat cea oferita de PKZip si WinZip. ISO.rar. etc. RPM. ARJ.rata mare de compresie in format 7Z cu compresie LZMA . Formatul fișierelor de tip arhivă au în general extensiile . BZIP2 și TAR . dar care necesită apoi achiziţionarea licenţei de utilizare pentru alte sisteme de operare. CAB. Principalele facilitati ale programului sunt: . GZIP.suporta formate de arhivare/dezarhivare: 7z. Aplicaţia WinRAR este o aplicaţie shareware. BZ2. DEB. ZIP. are o opţiune de recuperare de date și permite criptarea și comentarii ANSI în color. ACE. Programul reprezinta o alternativa eficienta si gratuita a WinRar-ului. crescând și renovându-se mereu știind să se adapteze la noile cerinţe din piaţa. 7-ZIP(7z). LZH.zip. nu se centrează doar într-un format unic sau doar în cele existente.arhivare/dearhivare freeware sau shareware. .

toate acestea realizânduse pe baza unui exerciţiu pe care îl veţi realiza pe baza unui tutorial video. instala și seta împreuna. funcţionează foarte bine cu Windows 7 și Windows Vista.Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 .Mac și Linux.ro/?p=291) . Utilitare de depistare și înlăturare a virușilor Am ales pentru exemplificare un antivirus gratuit pe care îl vom downloada.WinRAR permite testarea fișierelor comprimate pentru a vedea dacă sunt sau nu erori de comprimare și mai permite crearea de fișiere de la 0(goale) la care se pot adăuga orice tip de fișier mai târziu. (http://www. În acest tutorial video am ales sa instalăm un antivirus AVIRA care este foarte ușor de instalat și administrat.videotutorial. WinRAR funcţionează cu sistemele de operare Windows . ocupă puţine resurse pentru sistem și care se achită foarte bine de sarcinile unui antivirus.

3. tabele.2.5. 1. ioni şi molecule.3.Modulul al III-lea. 1.rezolvarea de probleme de calcul numeric referitoare la concentraţia în procente de masă a soluţiilor.2. 3. Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor pentru procesarea textelor 1.utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator. a tehnologiilor informatice pentru a studia proprietăţile şi transformările substanţelor chimice etc. fişe de observaţii. Proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale Competenţele specifice la disciplina Chimie corelate cu competenţele specifice la disciplina TIC la nivel de an de studiu CLASA a VII-a CHIMIE.A.clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii.2.utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator. a substanţelor pure de amestecuri de substanţe etc.1. PROIECT PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A VII. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării unui text TIC -COMPETENŢE SPECIFICE .diferenţierea fenomenelor fizice de fenomenele chimice.clasificarea particulelor elementare. ionilor.3.COMPETENŢE SPECIFICE 1.1.1.interpretarea observaţiilor obţinute din grafice.4. Identificarea elementelor de bază ale serviciilor educaţionale online 1. 2.identificarea unor metode de separare a unui amestec în funcţie de natura acestuia.formularea ipotezelor referitoare la caracteristicile structurale ale diferiţilor atomi. elementelor. Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor de calcul tabelar 1.CICLUL GIMNAZIAL 1.3. 2. a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice.2. 2. moleculelor după unul sau mai multe criterii. Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ 1.4.1. 2. a proprietăţilor fizice de proprietăţile chimice.

2.familiarizarea cu diferite softuri. Elaborarea de documente conform unor specificaţii 3. 3.     EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VII-A Metode de separare .efectuarea de experimente virtuale. Formule chimice .1.1. Aplicarea normelor privind drepturile de autor (atomi. Elaborarea de produse specifice utilizând aplicaţii de calcul tabelar informaţiile preluate din surse educaţionale online 4. Structura atomului – aplicaţii. protecţie a mediului.3.2.2.3. exerciţii de asociere a denumirii corecte a unui compus chimic cu formula chimică. 5. Elaborarea de produse specifice utilizând 5.4.3.evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacţii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora. molecule). 4.folosirea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii elementelor şi date 5. . substanţelor chimice.2.3.aplicarea unor algoritmi de calcul pe baza formulei chimice.aplicaţii pe diferite programe informatice de scriere a lor. exerciţii de asociere a denumirii unui element chimic dat cu simbolul şi locul său în sistem. ioni.3. Sistemul periodic al elementelor .1.3. 4.folosirea terminologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice.4.transpunerea în limbaj specific a informaţiilor privind aplicaţiile practice ale educaţionale online chimiei. Aplicarea operaţiilor necesare calculului tabelar 2. Prelucrarea informaţiilor preluate din surse 3.2.aplicarea normelor de protecţie personală în laboratorul de chimie şi de 3.evaluarea factorilor de risc şi recunoaşterea importanţei unor specii chimice 3.elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii.

tabel cu numere prime etc. Reacţii chimice– efectuarea de aplicaţii pe diferite programe informatice de scriere a lor.  Clasificarea substanţelor chimice. respectiv maxime. sugestii pentru aplicaţii practice utilizând documentarea online. eseu.2.COMPETENŢE SPECIFICE 1. Identificarea elementelor sistemelor informatice în contexte . Sugestii pentru aplicaţii practice de tehnoredactare:       realizarea unor documente organizatorice: orar. 1. oxizi metalici sau nemetalici. Sugestii pentru aplicaţii practice de calcul tabelar: calcularea valorilor unor expresii aritmetice. schemă gramaticală. CLASA A VIII-A CHIMIE. tabel de figuri geometrice. oglinda clasei etc. afiş publicitar.CICLUL GIMNAZIAL 1.1. agendă telefonică. realizarea unor documente de portofoliu: diplomă. aplicaţii interdisciplinare: tablă de şah. interpretarea observaţiilor/datelor obţinute prin activitate investigativă. TIC -COMPETENŢE SPECIFICE PROIECT PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A VII. baze. carte de vizită.A.deducerea unor utilizări ale substanţelor chimice pe baza proprietăţilor fizico-chimice. 2. Definiţia reacţiilor chimice: selectarea dintr-un grup de substanţe a unor compuşi după clasa cărora le aparţin – acizi.analizarea.1. de clasificare şi de efectuare a unor experimente virtuale sau selectarea dintr-un grup a reacţiilor în funcţie de mecanism.1. curriculum vitae etc. realizarea unui tabel cu situaţia şcolară la o disciplină dată şi determinarea notei minime.explicarea observaţiilor în scopul identificării unor aplicaţii ale fenomenelor chimice. săruri.

evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor simple.4.2.2. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a produselor de tip grafic 2.4.2. 2.rezolvarea de probleme în scopul aplicării regulilor/legilor în 2. 4.1. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a 2.3. Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor pentru crearea paginilor web rezolvarea 1.formularea de concluzii şi de generalizări în demonstrării legii conservării masei în reacţiile chimice.5. de investigare folosind terminologia ştiinţifică.4.2.prezentarea rezultatelor unui demers de investigare folosind 2.3.formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în 1. 4.4. terminologia ştiinţifică.5.demonstrarea legii conservării masei prin scopul specifice TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor video 2.formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în 1.3. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării 4. Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor în vederea realizării de proiecte 2.7.2.utilizarea surselor bibliografice referitoare la 3. Elaborarea produselor de tip grafic conform unor specificaţii descoperirii unor elemente.1.COMPETENŢE SPECIFICE 2.comunicarea rezultatelor unui demers investigativ cu ajutorul date . Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor audio 1.6.3.1. Aplicarea operaţiilor necesare pentru crearea de pagini web 2.aplicarea regulilor/legilor în scopul rezolvării de probleme.5. evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor compuse.1. tehnologiilor informatice pentru studiul diferitelor substanţe.3. Selectarea ºi organizarea datelor în vederea realizãrii de istoricul proiecte 3. 3.utilizarea aparaturii şi echipamentelor de laborator. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor grafice a 1. 3. Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ problemelor cantitative.CLASA A VIII-A CHIMIE. studierea reacţiilor chimice.comunicarea sub formă scrisă/orală a rezultatelor unui demers produselor de tip audio 4.

5. Elaborarea produselor de tip audio conform unor specificaţii 3.3.realizarea unui film pornind de la un set de imagini statice şi inserând un fişier audio cu tema . Săruri .Materiale de construcţie.1. cu tema . a metodelor de obţinere. Prezentarea de proiecte 3. . Aluminiul . Elaborarea de pagini web simple conform unor specificaţii date 3. cele cu H2SO4 sau HNO3 conc. de exemplu.).. solului. substanţe chimice.COMPETENŢE SPECIFICE Internetului..utilizarea resurselor bibliografice virtuale de informare pentru realizarea unei teme de portofoliu (se poate aplica pentru diverse teme . Elaborarea produselor de tip audio-video conform unor specificaţii date 3..6.2. Aplicarea normelor privind drepturile de autor      EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VIII-A Metale (coroziunea şi metode de prevenire) .).efectuarea unor experimente chimice virtuale (de exemplu. 5. solului.Ploaia acidă.aprecierea avantajelor şi a dezavantajelor utilizării unor date TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 3. a proprietăţilor fizico – chimice şi a utilizarii sale (se poate aplica pentru toate elementelor chimice cu caracter nemetalic / metalic din programa şcolară).agenţi poluanţi ai apei.utilizarea sistemelor periodice virtuale pentru stabilirea locului. aerului şi a căilor de prevenire a poluării etc. Cuprul .7.5.realizarea unui film pornind de la mai multe secvenţe video prin concatenarea acestora.4.. 5. Elaborarea de proiecte 3. aerului şi a căilor de prevenire a poluării. Oxizi .CLASA A VIII-A CHIMIE.identificarea unor agenţi poluanţi ai apei. de exemplu.

19. Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice. Realizarea unor aplicaţii practice 2. Funcţiile mouse-ului 2. Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare Windows 2.3. Colectarea informaţiilor prin observări calitative şi cantitative 2. ioni. date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate 3. Utilizarea avansată a editorului de texte 2. Realizarea unor aplicaţii practice 2.1. Dobândirea deprinderilor de utilizare a tastaturii în procesul de procesare text sau grafică 2. Descrierea organizării informaţiilor pe suport extern 2. Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator personal 1.13. Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv de introducere a datelor şi în special de editare. Descrierea şi aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document 2.14.2 Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme 3. Enumerarea serviciilor oferite în Internet şi descrierea acestora 3.3.1. faxului şi prezentării oferite de editor 2.Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet 3.8.2. Deprinderea redactării corecte şi rapide a unor documente 3.7.9. structurilor.4. Descrierea aspectelor de bază legale privind utilizarea soft-ului 2. Realizarea unor deprinderi practice de lucru rapid 2.1 Analizarea problemelor pentru a stabili contextul. TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1. Operarea ergonomică şi eficientă cu tastatura 2. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici. Clasificarea şi folosirea modului de adresare în Internet .6. relaţiile relevante. Descrierea implicaţiilor utilizării calculatorului. Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text 2. Formatarea finală a unui document 2. etapele rezolvării 3. grafice.10. din punct de vedere al sănătăţii 1. Operarea corectă la nivel elementar 2.1 Modelarea conceptelor. Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului 2.2. directoare.2.5. Argumentarea necesităţii securizării computerelor şi a reţelelor 1.15.11. molecule 1. Definirea conceptului de reţea de calculatoare şi enumerarea avantajelor lucrului în reţea 1.2. proceselor.17. scheme.18.3.6. Descrierea interfeţei sistemului de operare 2.4.1.1.3 Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra materialelor/condiţiilor analizate 4. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare. Explicarea observaţiilor effectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi proceselor chimice studiate 2.5. Descrierea facilităţilor de utilizare a poştei electronice.Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat 1.COMPETENŢE SPECIFICE 1.2. proprietăţi. fişiere 2. Descrierea funcţionării unui calculator personal 1.1.CLASA A IX-A CHIMIE. Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului 2.16.12.4.3. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi. relaţiilor.20. Definirea noţiunilor legate de „arhitectura” Internetului 3. Aplicarea modalităţii de tipărire a unui fişier 2. relaţii 2.3.

prelucrarea datelor experimentale.9. Aplicarea modalităţilor de folosire a serviciului de e-mail 3. Elemente galvanice . acumulatorul cu Pb). Utilizarea corectă a regulilor de comportare în reţeaua Internet 3.2 Anticiparea efectelor unor acţiuni specifice asupra mediului înconjurător TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 3. aplicaţii pe sistemele periodice virtuale de verificare a corelaţiei dintre configuraţia electronică şi locul în SP.asocierea orbitalilor atomici cu denumirea lor. . Enumerarea şi aplicarea modalităţilor de a realiza o hiper-legătură 3. NaCl etc.1.2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei 5. Cristalohidraţi . Realizarea unor aplicaţii practice 3. Realizarea unor aplicaţii practice 3.15.6.12.COMPETENŢE SPECIFICE sistemelor 4. Transformarea documentelor text obişnuite sau a prezentărilor PPT în pagini web       EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A IX-A Structura atomului . teste. mutare. Aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei pagini – copiere. Respectarea şi aplicarea normelor de protecţie personală şi a mediului 5.).11. Proprietăţi chimice periodice .7. imagine 3.CLASA A IX-A CHIMIE.16. ştergere 3.5.experimente virtuale (ex.modelarea grafică virtuală a diferitelor tipuri de cristale (ex. Reţele ionice . prelucrarea datelor statistice şi reprezentarea grafică a acestora. Folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor: text.realizarea unor documente specifice: chestionare. Utilizarea posibilităţilor de căutare a informaţiilor 3. Utilizarea tabelelor într-o pagină WEB 3. Descrierea şi aplicarea măsurilor de securitate în utilizarea Internetului 3.modelarea grafică a funcţionării unor elemente reprezentative (pila Daniel.10.14. Reacţia de neutralizare .8. Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML 3. reprezentarea grafică a datelor experimentale. formulare cu privire la importanţa lor pentru viaţa cotidiană.13. simularea şi controlul evenimentelor. Utilizarea serviciului de conversaţie 3.17. modelarea. Na sau K în apă).

Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de date 2.2.1. Realizarea unor aplicaţii practice 2. Partajarea documentelor.2.COMPETENŢE SPECIFICE 1.2.1.4. reprezentare obiective. o bibliotecă sau un dicţionar online (exemplu: evoluţia sistemelor de calcul). distanţă.4. etc.). definiţii.1. relaţii 2.7.1.1. Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame 1. Realizarea unui referat pe o temă dată utilizând o enciclopedie.2. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici. Realizarea unui album cu informaţii şi imagini extrase dintr-o enciclopedie online. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect 3. Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora 2. Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul 1.2.      Publicarea documentelor în spaţiul Web prin bloguri. Utilizarea resurselor bibliografice virtuale pentru diverse teme de portofoliu (exemplu: istoricul descoperirii elementelor chimice etc. generalizări care să fie utilizate în studiul claselor de compuşi TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1. Crearea şi utilizarea rapoartelor . CLASA A X-A CHIMIE.3.5. Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă 1. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel 1. Operarea cu baze de date 2.3.) Realizarea unor fişe de orientare turistică (exemplu: traseu.Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie 3. Crearea şi utilizarea formularelor 2.6. proprietăţi. Utilizarea formulelor şi a funcţiilor 1. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Access 2. Formularea unor reguli. Utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de calcul 1. Realizarea de import obiecte 1.5.

3. Realizarea unor aplicaţii practice 3.efectuarea unor experimente virtuale (ex.2. Procesarea informaţiei scrise.11.6.5.10. Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări PowerPoint 3. Utilizarea în mod sistematic. Realizarea unor aplicaţii practice    EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A X-A Hidrocarburi .copiere.COMPETENŢE SPECIFICE 3.9. Analizarea consecinţelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante şi folosirea necorespunzătoare a produselor chimice 5.7. medicamente. a terminologiei specifice. Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări . a datelor.6. într-o varietate de contexte de comunicare 5. Realizarea unei prezentări 3. coloranţi.1. pentru utilizarea lor în activităţile de tip proiect 4. Justificarea importanţei compuşilor organici TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 2. reacţia de culoare a glicerinei sau reacţia etanolului cu Na metalic etc. mase plastice.8. Realizarea animaţiei într-o prezentare 3. petrol.2. vopseluri. Aplicarea elementelor de bază în procesarea textului 3. vitamine. Inserarea imaginilor şi altor obiecte într-o prezentare 3.4.3 Furnizarea soluţiilor la probleme care necesită luarea în considerare a mai multor factori diferiţi/concept relaţionate 4. Alcooli . mutare. conceptelor.utilizarea programelor de editare a structurilor unor substanţe organice aparţinând claselor de compuşi studiaţi.) Utilizarea resurselor bibliografice virtuale pentru diverse teme de portofoliu (combustibili.1.CLASA A X-A CHIMIE. droguri etc. Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea prezentării 3. Utilizarea elementelor grafice în prezentare 3.1.) . ştergere 3. benzine. Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări 3.2. Utilizarea diagramelor 3.

5. proprietăţi.2. relaţii 2. Identificarea unor teme utile şi stabilirea echipelor 3. 1. Identificarea temei pentru care este necesară documentarea folosind Internet 2.COMPETENŢE SPECIFICE 1. Transferul bibliotecii de documentare către un centru de resurse 3. sunete.7. şablonizare a documentelor electronice ce compun modulele unui proiect 1.6.Folosirea enciclopediilor. Utilizarea diagramelor pentru ilustrarea unor statistici.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul comun 5.4. 1. Inserarea altor obiecte complexe în documente(filme. proiect 1. Finalizarea proiectelor şi prezentarea lor . Utilizarea elementelor grafice în documente.2 Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme 4.3.2. a unor servere specializate pentru documentare.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de interes general la care poate răspunde chimia TIC -COMPETENŢE SPECIFICE Programa Tehnici de documentare asistată de calculator Filiera teoretică.6.2 Organizarea cunoştinţelor legate de clasele de compuşi 1.4 Utilizarea formelor de lucru cooperativ 2.Documentarea şi pregătirea materialelor 3. Prezentarea publică a unui proiect în format electronic 2. Utilizarea documentării 2.3. 2. Aplicarea principiilor generale ale proiectării documentelor.1. Organizarea modulară a unei lucrări 1.1 Interpretarea critică a informaţiilor din diverse surse 5. a dicţionarelor.7.1. Aplicarea modalităţilor de formatare.2. Optimizarea unei lucrări.1 Rezolvarea problemelor cantitative/calitativ 3.2 Evaluarea măsurii în care concluziile investigaţiei susţin predicţiile iniţiale 3. Crearea şi utilizarea unei biblioteci de documentare 2. profilul umanist. animaţii 2D sau 3D) 1.3 Explicarea comportării unor compuşi într-un context dat 2.3.1 Stabilirea unor predicţii în scopul evidenţierii unor caracteristici. specializarea ştiinţe sociale 1. Alegerea aplicaţiilor ce vor fi utilizate în elaborarea proiectului 1.CLASA A XI-A CHIMIE. 1. Realizarea procesului de documentare 2.9.1 Procesarea unui volum important de informaţii şi realizarea distincţiei dintre informaţii relevante/irelevante şi subiective/obiective 4.1.1 Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura grupei funcţionale 1.5.8.

1.2 Structurarea cunoştinţelor anterioare.    EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XI-A Compuşi organici cu funcţiune monovalentă .realizarea unor documente specifice domeniului:prelucrarea datelor experimentale. a hormonilor sau a enzimelor etc. evidenţierea în timp a unor fenomene (exemplu – oxidarea comparativă a ionilor de Fe+2 . CLASA A XII-A CHIMIE. buletine de analiză. fişa de observaţii. specializarea filologie 1. realizarea de bilanţuri parţiale şi totale etc. profil umanist. Aplicarea principiilor generale ale proiectării documentelor hipermedia.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate. evidenţa privind consumul de materii prime şi materiale.2.1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 1. în scopul identificării aplicaţiilor acestora TIC -COMPETENŢE SPECIFICE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Tehnoredactare asistată de calculator) CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI Filiera teoretică. reţete de fabricaţie. 1.COMPETENŢE SPECIFICE 1.  Conversie. Identificarea diferitelor modalităţi de organizare a informaţiilor într-un document hipermedia complex. fişă de evidenţă a substanţelor.utilizarea programelor de editare a structurilor unor substanţe organice aparţinând claselor de compuşi studiaîi. 2. Aplicaţii realizate cu ajutorul măsurătorilor realizate. randament . a unor medicamente etc.aplicaţii privind studiul comparativ al bazicităţii unor amine). a fişelor tehnice ( exemplu . sinteza unor coloranţi. respectiv a Na2C2O4 cu o soluţie acidă de KMnO4). Efectuarea unor experimente virtuale (ex.). Utilizarea softurilor pentru explicarea izomeriei optice sau a structurii proteinelor. acizilor nucleici. în scopul explicării proprietăţilor unui sistem chimic 1.1. Utilizarea avansată a unei aplicaţii specializate în proiectarea şi .

5. care denotă informare ştiinţifică şi/ sau tehnologică TIC -COMPETENŢE SPECIFICE realizarea unui document hipermedia.2 Exprimarea unei poziţii asupra utilizării diverselor produse/ procese chimice. 3.toate specializările 1.2.COMPETENŢE SPECIFICE 2. profil teologic.2. Identificarea datelor relevante. Utilizarea rapoartelor 3.4. Definirea structurii unei baze de date 2.1. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate .1 Compararea acţiunii unor produse/ procese chimice asupra propriei personae sau asupra mediului 5. Interogarea unei baze de date 2.2. Descrierea tipurilor de date care intervin în prelucrări sistematice ale volumelor mari de date şi selectarea tipurilor de date adecvate 2.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor 4.1 Utilizarea investigaţiei în vederea obţinerii unor explicaţii de natură stiinţifică 2. referate. Manipularea datelor dintr-o tabelă a unei baze de date 2.1.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 3.1.1.CLASA A XII-A CHIMIE. care trebuie memorate în baza de date şi a relaţiilor dintre acestea 1. specializarea ştiinţele naturii Filiera vocaţională.2 Structurarea informaţiei ştiinţifice în diverse tipuri de comunicări orale şi scrise: Argumentaţie ştiinţifică.2 Evaluarea soluţiilor la probleme pentru luarea unor decizii optime 4.6. dizertaţie etc. profil real. Utilizarea formularelor 2. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Sisteme de gestiune a bazelor de date) CLASA A XII-A CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI Filiera teoretică.5.3.2 Evaluarea validităţii concluziilor investigaţiei 3. Identificarea unor activităţi pentru care se impune crearea unei baze de date 1. Analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei 3. Utilizarea funcţiunilor de bază ale interfeţei Microsoft Access 2. Analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei 3.3. proiecte de cercetare.2.

   Echilibrul chimic . în care să fie ilustrate datele relevante identificate. apoi susţinerea prezentării finale în faţa întregului colectiv de elevi.   Energia în sistemele biologice . exoterme.realizarea unui model conceptual. insistând pe formarea deprinderilor de lucru în echipă. de exemplu de importanta combinaţiilor complexe pentru viaţa cotidiană).efectuarea unor experimente virtuale ce evidenţiază reacţii de oxido-reducere.analizarea unor probleme concrete. culese de elevi.crearea structurii tabelelor din baza de date. . pe o tema legata. precum şi relaţiile dintre acestea. se impune detalierea activităţilor implicate de realizarea proiectului şi elaborarea planului de lucru cu fiecare echipă. de complexare. reacţii lente / rapide sau a unor experimente ce au drept scop calculul căldurii de reacţie. acido-bazice. EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XII-A Clasificarea reacţiilor chimice . în scopul identificării datelor relevante. Combinaţii complexe cu rol biologic . folosind tehnici specifice (interviu. de precipitare. chestionar. precum şi a relaţiilor dintre acestea. Factorii care influenţează viteza de reacţie .exersarea prezentării proiectului în cadrul grupului de lucru. analiza documentelor primare etc. endoterme. Reacţii cu formare de complecşi . analizarea prezentărilor. al căldurii de dizolvare sau al vitezei de reacţie sau al evidenţierii rolului pe care îl au diverşi factori asupra echilibrului chimic sau asupra vitezei de reacţie.temă de proiect ce presupune formarea unor echipe de lucru. precum şi popularea acestora cu date reale. întâlnite în viaţa cotidiană sau specifice specializării elevilor.

.. numărul de masă şi procesul de ionizare. 40p.. mercur. ..... numărul electronilor din nucleul atomic............ fierberea alcoolului la 78oC. (2p) 1...... numărul electronilor de pe ultimul strat electronic. sodiu. Numărul grupei principale în care se găseşte un element chimic în tabelul periodic este dat de: a.................. Folosind imaginea alăturată... notează numărul atomic... (2p) 3.... complerând cu litera A sau F spaţiul liber din faţa enunţului..Dacă în aer conţinutul de oxigen este mic..... (8p) 5.... numărul protonilor din învelişul electronic.. Reprezinta 56........  Din oficiu se acordă 10 puncte......... obţinerea vinului din struguri............ c.. Oxigenul este cel mai important dintre toate elementele chimice..1% din organismul uman....... siliciu..... c.. Giurca Corina Lacramioara  Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor subiectelor se acordă 90 de puncte.. (2p) 2.. sulf d.. Subiectul A. d... deformarea unei sârme de cupru.  Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. .. c. (4p) 4. se micşorează şi cantitatatea de oxigen din sânge.... Încercuieşte litera corespunzătoare enunţului care se referă la un fenomen chimic: a.. scăzând imunitatea organismului la anumite infecţii... d..... numărul nucleonilor din nucleul atomic. Indică care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate şi care sunt false... care ilustrează structura atomului de oxigen.MODEL DE INSTRUMENT DE EVALUARE Test de evaluare iniţială Clasa a IX-a An şcolar 2011-2012 Prof...... b. b.... Simbolul chimic Hg reprezintă elementul chimic a........ b...... deplasarea electronilor prin circuitul exterior al unui generator electric.

Scrie în faţa literei din coloana A. H2SO4 ... azotat de potasiu 4. La reacţia de substituţie participă două substanţe compuse. (6p) 6.. Soluţia diluată conţine o cantitate mai mică de dizolvat.... A . cifra din coloana B. . BaCl2 B 1. d) mojar cu pistil b) pahar Berzelius 2 3 c) cilindru gradat 5 6. Totalitatea protonilor din nucleu se numeşte număr de masă. c.. .... 4 . Stabileşte coeficienţii si tipul ecuaţiilor reacţiilor chimice: Zn + HCl  ZnCl2 + H2 Mg + O2  MgO NaCl +H2SO4  Na2SO4+HCl . b. care corespunde unei formule chimice. hidroxid de sodiu 3.... d. d.... KNO3 .. acid sulfuric 5... . NaOH . ... a.. care reprezintă denumirea sa... c. acid clorhidric 2. Asociati cifrelor din coloana A literele din coloana B observand figurile ustensilelor/ vaselor de laborator din imaginile prezentate: Coloana A Coloana B Coloana A Coloana B a) pahar Erlenmeyer 1..a. b.. clorură de bariu (8p) 8.... Atomul nu poate fi divizat prin procedee chimice obişnuite.... e) palnie de separare f) spatula (4p) 7.

. CaII şi (CO3)II... A O=16........ (6p) II... Calculaţi procentul de carbonat de calciu în calcarul întrebuinţat.. scrie formula chimică a oxidului de aluminiu.... Calculează masa de sare necesara pentru prepararea a 81.......... Se dau: Mase atomice:ACl=35.. 50p (4p) I....... În regiunile calde....... încât ea a fost folosită ca monedă de schimb până când colonizatorii francezi au introdus banii de hârtie...5...c) (15p) Prin acţiunea HCl în exces asupra a 2 Kg calcar se obţin 296 cm3 de CO2 . Stabileşte compoziţia procentuală a oxidului de aluminiu.... Folosind literele din careurile de mai jos.........b) (10p) Ce cantitate de soluţie de HCl de concentraţie 36. oamenii extrag sarea din apa mării..5 % va neutraliza 8 g NaOH ? IV... Consumul de energie pentru obţinerea aluminiului recuperat este mai redus decât pentru producerea aluminiului primar....... ...... NaI şi OII...CaCO3  CaO +CO2 (4p) 9....ANa=23. Recuperarea deşeurilor de aluminiu este o sursă importantă de materie primă pentru metalurgia secundară a aluminiului..A H=1.............. Scrie formulele chimice ale compuşilor alcătuiţi din: NV şi OII.... A Zn=65.Cunoscand numerele atomice Z Al = 13...... ACa=40 ... Importanţa sării era atât de mare în Africa... găseşte cât mai multe cuvinte care să reprezinte amestecuri: S T U F E A R C M (5p) III.... motiv pentru care procedeul este considerat mai favorabil mediului......a) (10p) Ce cantitate de hidrogen se obţine prin reacţia a 2 moli de Zn cu acidul clorhidric ? IV........... HI şi SII Subiectul B.. ZO = 8...... IV...6 g soluţie de sare de bucătărie de concentraţie 2%.

Denumirea unor compuşi chimici anorganici. Formule chimice. Subiectul Conţinutul Fenomene chimice Structura atomului Legătura dintre structura atomului şi poziţia în S. Conţinuturi ştiinţifice vizate: Noţiuni de structura atomului.1 1. Masă moleculară.2 A1(2p) 1.1 3. Soluţii. Ecuaţii chimice.P.3 3.Test de evaluare iniţială Competenţe specifice de evaluat: C1 – recunoaşterea structurii atomului C2 – reprezentarea simbolurilor chimice ale elementelor C3 – scrierea formulelor chimice pe baza valenţei C4 – stabilirea coeficienţilor în reacţiile chimice C5 – rezolvarea unor probleme folosind concentraţia procentuală de masă a soluţiilor şi formule chimice ale substanţelor.2 Total SA X X X X X X X X X SB X A7(4p) A8(8p) A6(6p) A3(2p) A2(2p) 10 itemi A4(4p) 40% BIV(3 5p) 3(41p) 4 itemi 50% 14 (90p) 10p Itemi Oficiu Total 1(8p) 2(8p) 1(4p) 2(12p) 1(4p) 1(6p) 2(7p) 8% 8% 4% 12% 4% 6% 7% 41% 100% . Simboluri chimice Formule chimice Stabilirea coeficienţilor în ecuaţiile reacţiilor chimice Rezolvarea de probleme Matricea de specificaţii Competenţe de evaluat Conţinuturi Subiect A A5(8p) BII(6p) Subiect B A9(4p) BI(4p) BIII(5p) 1. Simboluri chimice.2 4.1 5.3 2.

32 ∕ 2 = 66 % CaCO3 în calcar Total Oficiu Notare 2p 2p 2p 4p 8p 6p 4p 8p 9 4p 40p 4p 6p 5p 10p 10 p 15p 50p 10p . crema.32 g CaCO3 pur 2 g calcar ………………….e 2f 3b 4c 5a 6 d 3a.5 ∕ 1 = 73 g HCl b)pentru nivel B xg 8g HCl + NaOH = NaCl + H2O 36. ceata. ser. y g HCl y = 2 ∙ 36.Barem de evaluare şi notare Nr.58124g CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2 100 g 44g x = 58. 2c. Na2O. 5d. 4b.1. aer. Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 substitutie 2Mg + O2  2MgO combinare 2NaCl +H2SO4=Na2SO4+2HCl schimb CaCO3  CaO +CO2 descompunere N2O5.5 ∙ 8 ∕ 40 = 7.01321 ∙ 44 g = 0. item Subiectul A 1 2 3 4 5 6 7 8 Corectare d c c a. H2S Total Subiectul B Al2O3 I saramura. bF.296 dm3 n = 0.5 = 20 g soluţie HCl 36.b aA.5 g HCl 2 moli HCl …………….3 ∕ 36.58124 g CO2 x 0.4 l = 0. CaCO3.32 g CaCO3 pur 100g calcar………………… p p = 100 ∙ 1.. 3 g HCl ms = 100 ∙ md ∕ c = 100 ∙ 7.296 l = 0.124 l ∕ 44 = 1.296 l ∕ 22.5 g 40 g x = 36.60 g NaCl ms IV a)pentru nivel C 2 moli x moli Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 1 mol 1 mol x = 2∙ 1 ∕ 1 = 2 moli HCl 1 mol HCl ……………… 36. must II III m c p  d  100  md 1.5 % c)pentru nivel A V = 296 cm3 de CO2 = 0. dF. 1.01321 moli m = 0. cA..

fişe de observaţii. 2. 4. eprubete. algoritmizarea. fişe de activitate. 5. soluţii de HgCl2. explicaţia. granulă de Zn. modelarea. Să denumească corect formulele chimice întâlnite. Utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator. Evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacîii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora.4. tabele. tavă de substanţe. Să interpreteze observaţiile obţinute în urma experimentelor virtuale vizualizate. conversaţia euristică. a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice. HCl şi CuSO4. 2. Materiale didactice : fişa de lucru.3.MODEL DE PROIECT DIDACTIC PROIECT DIDACTIC DATA CLASA TEMA TIPUL LECŢIEI CADRUL DIDACTIC 05. Metode didactice: experimentul. sârma de Cu.3. Elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii. . 3.4. Să modeleze grafic ecuaţiile reacţiilor chimice ale metalelor cu substanţe compuse folosind seria reactivităţii chimice a metalelor. programul AeL.2011 VII B Reacţia de înlocuire sau de substituţie Lecţie de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe Babuş Nicoleta COMPETENŢE SPECIFICE: 1. cui Fe. Folosirea tehnologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice. OBIECTIVE EXPRIMATE ÎN TERMENI DE COMPETENŢE : Să clasifice reacţiile chimice în funcţie de anumite criterii. stativ. Clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii.3. Interpretarea informaţiilor obţinute din grafice.3.05.

................ (C) al unei substanţe ...+ HCl → .Când un metal divalent reacţionează cu apa......+ ZnSO4 → .............. ............... ↑ 5.... 3.. -se anunţă titlul noii lecţii: REACŢIA DE ÎNLOCUIRE SAU DE SUBSTITUŢIE -se comunică elevilor următoarele noţiuni teoretice : 1........SUCCESIUNEA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE: SECVENŢA 1: ..... şi hidrogen... M+MA→MA+M↓ -se introduce noţiunea de : ......Când un metal reactiv reacţionează cu sarea unui metal mai puţin reactiv se formează o . uraniul pur se obţine industrial prin reacţia fluorurii de uraniu cu calciu...se face prezenţa elevilor la ora de curs...... din acizi şi va rezulta o ... din apă şi se va forma o .. (AB) este înlocuit de un .Când un metal monovalent reacţionează cu un acid.... . M + H2O → M(OH)2 + H2↑ .........................+.... ........ un element al unei substanţe ............ + ........se asigură condiţiile optime de desfăşurarea a lecţiei.......+ H2O → ........ ↓ ......... Obţinerea industrială de metale pure.. De exemplu...... metalul va înlocui ....Ecuaţia reacţiei generale : X + AB = ........ M + HA → MA + H2↑ .. metalul va înlocui .... SECVENŢA 2: -se verifică tema pentru acasă prin dialog profesor – elevi şi corectare colectivă.. ..... + ..............se verifică materialul didactic necesar desfăşurării lecţiei.....................Definiţie Intr-o reacţie de ........ 2................ şi hidrogen..............+ ........↑ 4....... şi un metal. SECVENŢA 3: -se evidenţiază importanţa reacţiei de înlocuire: Obţinerea hidrogenului în laborator prin reacţia unor metale cu substanţe compuse care conţin hidrogen.................

Metalele nereactive (mai puţin reactive) sunt metalele situate după hidrogen în seria de reactivitate chimică. Modelaţi grafic. 3. stabiliţi care din ecuaţiile reacţiilor chimice sunt posibile : K + ZnCl2 → Na + H2O → Ca + H2SO4 → Cu + H2O → Hg + HCl → 2. Reţineţi ! Un metal substituie toate celelalte metale aflate în dreapta sa în seria reactivităţii chimice.Realizaţi practic (demonstrativ – câte un elev.Folosind seria reactivităţii metalelor . în fişe. SECVENŢA 4: -elevii vor primi următoarele sarcini de lucru : 1. la catedră. dat fiind că ora se desfăşoara în laboratorul de informatică) experimentele din Fişa de lucru. Într-o eprubetă ce conţine o soluţie de CuSO4 introduceţi un cui de Fe.Efectuaţi experimentele virtuale în care sunt implicate metale şi substanţe compuse. Metalele reactive sunt metalele situate înaintea hidrogenului în seria de reactivitate chimică.SERIA REACTIVITĂŢII METALELOR Clasificarea metalelor din punct de vedere al reactivităţii este redată de seria reactivităţii chimice. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice : Zn + MgSO4 → Mg + H2O → Zn + FeCl3 → Mg + HCl → Fe + HCl → Cu + HCl → Mg + ZnSO4 → Cu + FeCl3 → Cu + AgNO3 → Fe + ZnSO4 → Fişa de lucru : 1. Ce observaţi ? Fe + CuSO4 →… . ecuaţiile reacţiilor efectuate şi notaţi observaţiile experimentale .

SECVENŢA 6: -fixarea : se va verifica cu clasa corectitudinea observaţiilor asupra fenomenelor chimice efective şi virtuale şi asupra produşilor de reacţie. Într-o eprubetă cu soluţie de HCl se introduce o granulă de Zn. Ce observaţi ? Cu + HgCl2 →… 3.profesorul va nota elevii care au participat la efectuarea practică şi virtuală a experimentelor propuse.2. . SECVENŢA 7: -tema: Pe baza unei reacţii realizate în mod virtual. Ce observaţi ? HCl + Zn →… SECVENŢA 5: . propuneţi şi rezolvaţi o problemă în care să utilizaţi noţiunea de concentraţie procentuală. O sârmă de Cu se introduce într-o eprubetă ce conţine o soluţie incoloră de HgCl2.

1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor Obiective operaţionale: Elevii trebuie să fie capabili O1: Să clasifice reacţiile chimice după viteza de desfăşurare O2: Să definească viteza de reacţie O3: Să identifice factorii de care depinde viteza de reacţie pe baza observaţiilor experimentale O4: Să deducă legea vitezei pe baza unor observaţii ştiinţifice O5: Să precizeze semnificaţia mărimilor care intervin în legea vitezei O6: Să utilizeze expresia matematică a definiţiei vitezei şi legea sa în aplicaţii de calcul O7 Să utilizeze noţiunile însuşite la rezolvarea unor exerciţii cu caracter problematizat. Materiale didactice şi mijloace de învăţământ:   Ecran de proiecţie.Proiect didactic DATA CLASA TEMA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE TIPUL LECŢIEI CADRUL DIDACTIC Competenţe specifice: 1.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 4.05. Metode şi procedee didactice: conversaţia euristica.pentru rezolvarea temei de casă Bază de date/Calcul tabelar pentru realizarea dicţionarului cu conceptele noi Enciclopedie pe CD-ROM – pentru prezentarea lecţiei înteractive 05. în scopul identificării 3. experimentul virtual şi real de laborator. Browser de Internet . tablă. autoevaluare şi evaluare sumativă online. conexiune Internet. cretă colorată – pentru prezentarea materialelor Computer. modelarea.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate.1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 1.2011 a XII-a A Viteza de reacţie Noţiuni de cinetică chimică Mixtă Giurca Corina Lăcrămioara .     Sistem de proiecţie – pentru prezentarea materialelor PowerPoint Scanner. problematizarea.pentru accesarea site-ului cu materialul de prezentarea a lecţie. soft de procesare imagine şi tehnoredactare . explicaţia. observaţia. software de e-mail .

„Metodica predării chimiei pentru concursul de titularizare. examenul de definitivat şi gradele didactice II. Badea. Mărimea ce caracterizează fenomenele care au loc în timp se numeşte viteză.Bibliografie: 1.. Enunţarea obiectivelor (1 min. A..) La sfârşitul orei elevii vor trebui:       să clasificei reacţiile chimice după viteza de desfăşurare să definească viteza de reacţie să identifice factorii de care depinde viteza de reacţie pe baza observaţiilor experimentale să deducă legea vitezei pe baza unor observaţii ştiinţifice să precizeze semnificaţia mărimilor care intervin în legea vitezei să utilizeze expresia matematică a definiţiei vitezei şi legea sa în aplicaţii de calcul. Reactualizarea cunoştinţelor (10 min. Art Grup Editorial. 2006 3.. Delia: „Metodica predării chimiei”. Şunel V. Ed. L.) o Salutul o Notarea elevilor absenţi o Pregătirea clasei pentru lecţie Legătura între tema lecţiei şi condiţia necesară ca elevii să aibă o bună „viteză de reacţia” la examenul de bacalaureat care se apropie II.) Pentru trecerea la noua lecţie se vor reactualiza cunoştinţe referitoare la reacţiile rapide şi lente prin exemplificări ale acestora şi enunţarea sarcinilor de lucru. Muzica inserată în slide-uri corespunde cu natura fenomenelor. III. I”. Scenariu didactic I. În general. Captarea atenţiei (3 min. Mirton.. Bîcu E. Vladescu. Doicin. Conducerea învăţării (25 min. L: „Chimie C3 – manual pentru clasa a XII-a” Ed. viteza reprezintă variaţia unei mărimi în unitatea de timp. Timişoara. Editura Marathon. Anunţarea titlului lecţiei noi VITEZA DE REACŢIE Transferul de cunoştinţe : Ne imaginăm şi comparăm . IV. Ciocoiu I.) Se utilizează prezentarea lecţiei în programul PowerPoint pentru reactualizarea cunoştinţelor referitoare la exemple de reacţii lente şi rapide. Legătura cu lecţia nouă Reacţile chimice ca şi fenomenele din natură se desfăşoară în timp. Rudică T. Isac. 1998 2. Iaşi 1997.

Pentru asigurarea feedback-ului elevii scriu rezolvarea şi la tablă.ΔcA/ Δt . 1 care constă în rezolvarea unei probleme. o reacţie de tipul A → Produşi expresia matematică a vitezei medii v= . Profesorul solicită elevilor interpretarea rezultatelor şi formularea concluziei care urmează să fie notată în caiete. Deoarece studiul vitezei implică un aparat matematic complex se foloseşte noţiunea de VITEZĂ MEDIE DE REACŢIE. VI. VII. Urmează proba de progres nr. Pt. . Învăţăm să calculăm viteza medie de reacţie folosind datele din tabel. rezolvarea la tablă şi apoi autoevaluarea. Se prezintă semnificaţia termenilor şi se notează în caiete.Pentru a deduce formula vitezei medii de reacţie faceţi analogia cu deplasarea unui corp în spaţiu (studiată la fizică ) sau curgerea unui lichid (studiată la măsurări tehnice). Tema pentru acasă (1 min.) se realizează cu ajutorul probei de progres nr. Se asigură feedback-ul rezolvând problema la tablă şi se realizează autoevaluarea. Viteza de reacţie se defineşte ca fiind descreşterea concentraţiei molare a reactivilor în unitatea de timp. V.): Realizaţi un mini-dicţionar de chimie cu noţiunile noi intr-un document tehnoredactat în MS WORD în care fiecare noţiune să fie însoţită de o imagine adecvată. Informaţie: Convenţional se atribuie vitezei de reacţie semnul plus când se referă la creşterea concentraţiei produşilor şi semnul minus. când se referă la scăderea concentraţiei reactanţilor. Putem calcula viteza medie urmărind datele experimentale obţinute în reacţia de descompunere a dioxidului de azot. care constă în aplicarea legii vitezei de reacţie în rezolvarea problemei. Rezultatele experimentelor permit formularea expresiei matematice a legii vitezei. Factorii de care depinde viteza de reacţie sunt deduşi din observaţiile a 2 experimente virtuale. 2. Elevii cunosc semnificaţia gif-ului animat din prezentarea PowerPoint şi îşi notează definiţia în caiete. Definiţia vitezei medii de reacţie: VITEZA MEDIE DE REACŢIE ( v) este scăderea concentraţiei molare a unui reactiv întrun interval de timp bine determinat. Expresia legii vitezei de reacţie şi semnificaţia termenilor se notează în caiete. Profesorul apreciază şi evaluează participarea elevilor la lecţie. Dacă elevul a găsit soluţia corectă primeşte felicitări şi ca recompensă o melodie cu elementele chimice cântate cu „viteză mare”. Dacă nu rezolvă problema primeşte un mesaj de avertizare. Fixarea cunoştinţelor (10 min. v= Δs/Δt q=Δm/Δt Pentru a evidenţia desfăşurarea unei reacţii chimice în timp este necesară măsurarea concentraţiei reactantului sau produsului de reacţie pe parcursul desfăşurării reacţiei. Pe măsura ce reacţia a evoluat s-au determinat concentraţiile de NO2 NO si O2 la diferite momente de timp.

filiera tehnologica 1 oră pe săptămână UNITATEA DE ÎNVĂȚARE NOTIUNI DE CINETICĂ CHIMICĂ. reacţii rapide Comp etenţe specif ice 1.ro Substanţe chimice şi ustensile de laborator Fişe de observaţii experimentale în Word Observare sistematică pe baza hyperlinkurilor din prezentarea PP care permit reactualizarea şi feed-backul cunoştinţelor Activitate experimentală reală şi virtuală Fişa de lucru în Word . Avizat Director. 5099/09. Instituția de învățământ COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” FOCSANI Disciplina de studiu CHIMIE Numele şi prenumele cadrului didactic GIURCA CORINA LACRAMIOARA An şcolar 2011-2012 Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei.2009 Clasa a XII-a. Cercetării şi Inovării cu nr.1. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Clasificarea reacţiilor chimice după durată Efectuarea unor experimente simple virtuale şi reale (prin comparaţie ) în scopul observării vitezei de desfăşurare a reacţiilor chimice Observarea dirijată pe baza prezentării lecţiei în PowerPoint (realizată de profesor) a reacţiilor lente şi rapide Experimentul virtual din lecţiile interactive din site-ul e-chimie upb.09. 4 ORE Conţinuturi detaliate Reacţii lente.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” MODEL DE UNITATE DE ÎNVĂŢARE Avizat Responsabil comisie metodica.

1 Definirea vitezei de reacţie Utilizarea unor cunoştinţe de fizică în scopul explicării vitezei de reacţie Efectuarea unor experimente şi identificarea factorilor care influenţează viteza de reacţie Reprezentarea grafică a vitezei de reacţie în Excel pe baza valorilor determinate din experimentul real şi virtual Analogia între mişcarea browniană a moleculelor şi muzica electronica inserată în prezentarea PP a lecţiei Viteza de reacţie Fişe de probleme rezolvate în Excel pe baza expresiilor matematice aferente vitezei de reacţie Algoritmizarea Conversaţia euristică Investigaţie Fişa de lucru în Word Interpretarea graficelor care reprezintă viteza de reacţie în Excel Proba scrisă în testul online trimis de profesor către elevii Utilizarea unor materiale de sprijin. Definirea catalizatorilor Efectuarea unor experimente cu scopul de a observa acţiunea catalizatorilor Mozaicul Dezbaterea Conversaţia euristică Activitate pe grupe de elevi Observare sistematică Introducerea datelor în fişa de observaţii în Excel Fişe de lucru în Word Definirea inhibitorilor Evaluare Recapitularea noţiunilor dobândite Sistematizarea noţiunilor dobândite Rezolvarea testului de evaluare sumativă Sistematizarea cunoştinţelor Evaluarea sumativă Sistematizarea cunoştinţelor în reprezentarea graficului vitezei de reacţie în Excel pe baza datelor primite sub formă de tabel Întocmirea unui dicţionar în Word cu explicarea noilor concepte dobândite în capitol Evaluare sumativă în test online .3. 3.1.. 4.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” Viteza de reacţie Legea vitezei 1. Inhibitori 1.3.fizica conectaţi în reţeaua şcolară Catalizatori.

“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” .

5097 / 09.C.2009 pentru filiera tehnologică şi învăţământul special Programele şcolare pentru clasele VII-VIII. 3411.ro/ http://escoala. 3412.09.ro/ http://www. 3414/16. aprobate prin OM nr.com/ro-ro/ https://insam. pentru disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor din cadrul proiectuului Competente Cheie TIC în Curriculumul Şcolar – – – – – – – – – – – – – „Standarde de competenţă în domeniul TIC pentru cadrele didactice” (SCCDTIC.ro http://proiecte. 5099 / 09.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” Bliografie – – – – – – Ghid metodologic de implementare a TIC în curriculumul naţional Ghid metodologic de integrare a Tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) pentru disciplina Chimie Programele şcolare OMECI nr.ro http://scoala.softwin. aprobate de MECTS http://cercetare. 3410/16.03.microsoft.ro http://office.pub.com http://bibliotecascolara.2009 Programele şcolare e pentru clasele IX-XII.2009 pentru filiera teoretică şi vocaţională Programele şcolare OMECI nr.discovery.pmu.09.ro/ http://advancedelearning.edu.I.edu.03.2009Ghiduri INSAM-„Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar” – Propunerile de programe din pachetul educaţional T. aprobate prin OM nr.ro/ . 2008) Manualele şcolare de chimie pentru clasele VII – XII.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->