P. 1
Suport de Curs Chimie

Suport de Curs Chimie

|Views: 1,079|Likes:

More info:

Published by: Balosu Julia Alessandra on May 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

CUPRINS

Modulul I. Concepte de baza în utilizarea TIC în procesul educaţional _________________ 5 Contextul educaţional al integrării TIC – disciplina Chimie ___________________________ 5 Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinei Chimie _______________ 5
Oportunităţi, avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie ______________________ 5 Competenţele necesare cadrului didactic pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplina Chimie ___________________________________________________________________________ 9

Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina chimie ____________ 12
Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele şcolare ale disciplinei Chimie ______________________________________________ 12

Modulul al II-lea. Modele, metode, mijloace TIC specifice disciplinei Chimie ___________ 13 Prezentarea uneltelor din pachetul Office ________________________________________ 13 Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 _____________________________________ 14
Coperta _________________________________________________________________________ 14
Inserare copertă în document ________________________________________________________________ 14 Crearea unei coperte _______________________________________________________________________ 14

Antetul şi subsolul ________________________________________________________________ 15
Crearea unui antet sau subsol propriu _________________________________________________________ 15

Stilul ___________________________________________________________________________ 16
Aplicare a unui stil ________________________________________________________________________ 16 Fereastra cu stiluri dinamică _________________________________________________________________ 16 Modificarea parametrilor unui stil existent _____________________________________________________ 16 Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja _____________________________________________ 16

Cuprinsul _______________________________________________________________________ 17
Crearea unui cuprins din stiluri de titlu predefinite _______________________________________________ 17 Creare unui cuprins din stiluri particularizate aplicate ____________________________________________ 17 Actualizarea unui cuprins ___________________________________________________________________ 18 Ştergerea unui cuprins _____________________________________________________________________ 18

Efecte grafice ____________________________________________________________________ 18
Imaginea ________________________________________________________________________________ 18 Miniatura ________________________________________________________________________________ 19 Şablonul ________________________________________________________________________________ 19

Tabelul _________________________________________________________________________ 20
Utilizarea şabloanelor pentru tabele ___________________________________________________________ 20 Utilizarea meniului tabel ___________________________________________________________________ 20 Utilizarea comenzii inserare tabel ____________________________________________________________ 20 Conversia unui text într-un tabel _____________________________________________________________ 20

Aplicaţii practice _________________________________________________________________ 21

Realizarea prezentărilor folosind Microsoft PowerPoint 2007 ________________________ 22

Inserarea diapozitivelor ___________________________________________________________ 23 Inserare obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite _____________________________________ 23 Crearea unui diapozitiv propriu dintr-un aspect _______________________________________ 23
Inserarea unui tabel într-un diapozitiv _________________________________________________________ 24 Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv _____________________________________________________ 24 Inserarea unui obiect „SmartArt” într-un diapozitiv ______________________________________________ 25

Inserarea unui hyperlink într-un diapozitiv ___________________________________________ 25
Crearea unui hyperlink la o pagină sau la un fișier de pe Web ______________________________________ 25 Crearea unui hyperlink la un diapozitiv din aceeași prezentare _____________________________________ 25 Crearea unui hyperlink la un fișier nou ________________________________________________________ 25

Adăugarea unei secvenţe audio _____________________________________________________ 26 Încorporarea secvenţelor audio în prezentare _________________________________________ 26
Setarea opţiunilor de redare inversă pentru o secvenţă audio _______________________________________ 26 Ascunderea pictogramei secvenţei audio _______________________________________________________ 26

Crearea unei legături la un fişier video de pe sau un site Web ____________________________ 26 Aplicaţii ________________________________________________________________________ 27

Microsoft Office Excel 2007 ___________________________________________________ 27
Şabloanele şi utilizarea lor __________________________________________________________________ 27 Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online ________________________________________________ 27 Aplicarea şi alegerea unui şablon _____________________________________________________________ 28

Tema ___________________________________________________________________________ 28 Stilul ___________________________________________________________________________ 28 Formatarea condiţională __________________________________________________________ 29
Evidenţierea valorilor maxime _______________________________________________________________ 29 Evidenţierea valorilor în în funcţie de criteriu ___________________________________________________ 29 Formatarea prin pictograme _________________________________________________________________ 30 Eliminarea formatarii condiţionale____________________________________________________________ 30 Formatarea de tranziţie – Liniile de date _______________________________________________________ 30 Scalele de culori __________________________________________________________________________ 31

Diagrame _______________________________________________________________________ 31
Crearea diagramelor _______________________________________________________________________ 31 Modificare tip diagramă ____________________________________________________________________ 31

Procesarea formulelor_____________________________________________________________ 31
Introducerea formulelor ____________________________________________________________________ 31

Filtrarea datelor _________________________________________________________________ 31 Sortarea datelor __________________________________________________________________ 32
Sortarea textului __________________________________________________________________________ 32 Sortarea numerelor ________________________________________________________________________ 33 Sortarea după culoarea celulei, a fontului sau după pictogramă _____________________________________ 33

Aplicaţii ________________________________________________________________________ 34

RESURSE WEB _____________________________________________________________ 34
Browsere, motoare de căutare ______________________________________________________ 34

Comunicarea prin intermediul resurselor IT __________________________________________ 35
E-mail __________________________________________________________________________________ 36 Mesageria Instant (IM) _____________________________________________________________________ 36 Grupurile de discuţii _______________________________________________________________________ 37 Blog ____________________________________________________________________________________ 38

Instrumente de colaborare _________________________________________________________ 38
Google Docs _____________________________________________________________________________ 39 Wiki ____________________________________________________________________________________ 39 Windows Live ____________________________________________________________________________ 39

Aplicaţii pentru conversia şi transferul fişierelor ______________________________________ 40
Zamzar _________________________________________________________________________________ 40 Online-convert ___________________________________________________________________________ 40 Transfer _________________________________________________________________________________ 40

Resurse destinate prelucrării audio-video_____________________________________________ 41
Resursa YouTube _________________________________________________________________________ 41 Glogster _________________________________________________________________________________ 41 Picasa __________________________________________________________________________________ 41 Fotobabble ______________________________________________________________________________ 42

Softuri educaţionale __________________________________________________________ 42
Sfaturi utile în alegerea unui soft educaţional _________________________________________ 43 Softurile de prezentare ____________________________________________________________ 43 Find the Alien ___________________________________________________________________ 43 Chemistry Lab Escape ____________________________________________________________ 44 AEL____________________________________________________________________________ 44 Editorul ChemMedia _____________________________________________________________ 45 CHEMIX School _________________________________________________________________ 45 VIRTLAB _______________________________________________________________________ 46 Chem1 Concept Builder ___________________________________________________________ 46 Soft educaţional INTUITEXT ______________________________________________________ 46 Lecţiit televizate Şcoala Dicovey ____________________________________________________ 47 Portalul eScoala __________________________________________________________________ 47 ChemWriter _____________________________________________________________________ 48 ACD Laboratories ________________________________________________________________ 48 ACD / Freeware ChemSketch ______________________________________________________ 49 INSAM _________________________________________________________________________ 49
Hot Potatoes _____________________________________________________________________________ 50

Bbiblioteci, enciclopedii, dicţionare __________________________________________________ 50 Aplicaţii ________________________________________________________________________ 51

Modulul al II-lea. Modele, metode, mijloace TIC specifice disciplinei Chimie ___________ 52

Software utilitar __________________________________________________________________________ 52 Etapele instalării unui software utilitar. ________________________________________________________ 54 Utilitare de arhivare-dearhivare a datelor ______________________________________________________ 55 Utilitare de depistare și înlăturare a virușilor ___________________________________________________ 57

Modulul al III-lea. Proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale ______________ 58 Competenţele specifice la disciplina Chimie corelate cu competenţele specifice la disciplina TIC la nivel de an de studiu ____________________________________________________ 58
CLASA a VII-a __________________________________________________________________ 58 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VII-A _______________________ 59 CLASA A VIII-A _________________________________________________________________ 60 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VIII-A_______________________ 62 CLASA A IX-A __________________________________________________________________ 63 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A IX-A ________________________ 64 CLASA A X-A ___________________________________________________________________ 65 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A X-A _________________________ 66 CLASA A XI-A __________________________________________________________________ 67 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XI-A ________________________ 68 CLASA A XII-A _________________________________________________________________ 68 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XII-A _______________________ 70 MODEL DE INSTRUMENT DE EVALUARE ________________________________________ 71 MODEL DE UNITATE DE ÎNVĂŢARE ____________________________________________ 83

Bliografie __________________________________________________________________ 85

Extinderea acestei noi economii globale are implicaţii majore în structura şi scopurile instituţiilor educaţionale. Deoarece perioada de actualitate a informaţiei se micşorează continuu. După Alvin Toffler. care implică nu doar tehnologiile (care formează doar “capitalul iniţial”) dar şi aspectele curriculare şi pedagogice. cât şi spre exteriorul lui. ele pot crea medii de învăţare mai interactive şi mai motivante atât pentru profesori cât şi pentru elevi. dar acel. transferabilitatea şi mobilitatea profesională. formarea şi dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC devine o condiţie preliminară necesară. Concepte de baza în utilizarea TIC în procesul educaţional Contextul educaţional al integrării TIC – disciplina Chimie Globalizarea şi schimbările tehnologice – procesele care s-au accelerat în tandem în ultimii 20 de ani stau la baza unei noi economii mondiale “pusă în mişcare de tehnologii. sistemul educaţional nu mai poate rămâne în continuare axat pe transmiterea unui set rigid de cunoştinţe de la profesor către elev într-o perioadă fixă de timp. avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie Oportunităţi ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie Pornind de la faptul că nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze şi să nu se transmită informaţii atât în cadrul domeniului respectiv. de modelarea şi controlul evenimentelor. centrarea pe cel care învaţă. să se dezveţe şi să reînveţe”. “analfabetul secolului XXI va fi nu acel care nu poate citi sau scrie. interpretarea şi prezentarea informaţiilor. Metodele moderne bazate pe TIC promovează un proces de învăţare centrat pe elev. TIC în educaţie presupune utilizarea Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale pentru organizarea şi asistarea procesului de predare învăţare. alimentată de informaţii şi condusă de cunoştinţe”. de înţelegere a implicaţiilor TIC în societate. este necesar ca învăţământul preuniversitar să fie preocupat de dobândirea de către elevi a cunoştinţelor şi deprinderilor în utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC). la dezvoltarea deprinderilor legate de accesarea.Modulul I. competenţe ale cadrelor didactice. Tendinţele inovatoare în sistemul de învăţământ românesc sunt multiple: utilizarea de strategii de formare interactive. Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinei Chimie Oportunităţi. finanţe etc. O integrare eficientă a TIC în sistemul educaţional este un proces complex. Avantaje ale utilizării TIC pentru disciplina chimie . multicomponent. Introducerea TIC în predarea – învăţarea chimiei va conduce la dezvoltarea capacităţilor de utilizare a resurselor TIC. de organizare instituţilonală. iar gradul de acces la ea creşte exponenţial. care nu poate să înveţe. Pentru realizarea acestor deziderate.

el putând să dialogheze. demonstraţii pentru simularea unor legi. se accentuează procesele şi interacţiile complexe. utilizarea mijloacelor TIC în lecţiile de chimie devine indispensabilă. creativitate.          atractivitate continuă-inepuizabilitate. Alegerea unor teme simulate şi virtualizate în vederea predării lor. evaluări (teste). construite şi reconstruite individualizat. reflexe. computerul fiind «o maşină inteligentă». înţelegerea acelor fenomene şi realităşi greu de explicat prin metode didactice “clasice”. facilitând astfel. Utilizarea mijloacelor TIC în lecţiile de chimie e de necontestat.Prin utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare în chimie creşte calitatea procesului instuctiv-educativ. permiţând jocul dirijat cu natura simulată. cât şi schimbări în rolul profesorului şi al elevului. să evalueze. dezvoltându-şi în acelaşi timp şi priceperea de a rezolva o gamă variată de aplicaţii practice cu ajutorul computerului. Astfel. Exemplu: structura şi proprietăţile substanţelor chimice: modele virtuale. de animaţie. euristică). deoarece:  se îmbunătăţeşte calitatea predării. să permită reluarea. În consecinţă. punând accent pe vizualizarea lor. joc înrudit cu cercetarea ştiinţifică. pe aducerea lor în concret şi imediat. inventivitate. fenomene. să recompenseze sonor şi vizual. motivaţie intensă în procesul de învăţare individuală. asimilarea şi interrelaţionarea conceptelor şi structurilor caracterizate de diverse nivele de complexitate. să întrebe sau să răspundă. mijloacele TIC sunt folosite pentru: . algoritmică. elevii învaţă cum să înveţe. stimularea gândirii logice (analogică. În consecinţă.Predarea-învăţarea chimiei cu ajutorul mijloacelor TIC constituie un real avantaj în înţelegerea. Procesele. prin introducerea tehnicii informaţionale în studiul chimiei se percep atât schimbări în procesul de predare-învăţare-evaluare. posibilitatea feedbackului permanent şi imediat. Din punct de vedere practic. învăţare programată. mecanismele. suport de informare vizuală (posibilităţi grafice. are ca principiu director optimizarea procesului didactic prin realizarea unui material al cărui potenţial este pus în evidenţă la uilizarea lui efectivă. în limitele programelor pe care le are. stucturile complexe sau cele neintuitive pot fi analizate. mobilizarea unor funcţii psihomotorii. senzoriale). Aceste schimbări sunt legate de rolul computerului de a oferi:   posibilitatea proiectării şi realizării unor medii de învăţare bogate în informaţii. pe scale de timp inaccesibile intuiţiei comune. Astfel. Formarea graduală a competenţelor poate fi stimulată printr-o prezentare atractivă şi motivantă a conţinuturilor programei.

Astfel. prelucrare. în primul rând.  Existenţa resurselor hardware din cadrul laboratoarelor de chimie este minimală. este insuficient. în cadrul tehnicilor alternative de evaluare (proiectul şi portofoliul). se creează noi medii de învăţare individuală şi în grup. Măsura utilizării resurselor hardware. vizualizând secvenţe din programele software educaţionale. Pentru buna desfăşurare a orelor şi aplicarea de programe. formare de precipitate etc (fenomene macroscopice). de costurile legate de investiţii. integrare la nivel interdisciplinar. în unele şcoli inexistent. chimia este şi rămâne o ştiinţă experimentală. elevii putând fi astfel evaluaţi în cadrul acestei activităţi.(Resursele software destinate disciplinei chimie şi distribuite gratuit sunt insuficiente. împreună cu interfeţele de conectare la sistemele de calcul sunt costisitoare. se însuşesc strategii euristice de învăţare mai puţin pasive. Fără îndoială. Alte resurse software au . dar în timpul experimentelor se pot observa numai schimbări de culoare. a) Costuri. selecţionare. (Modul de gândire şi comportametul dezvoltat la elev îl vor ajuta să se integreze uşor pe piaţa muncii şi în activităţile societăţii informatizate. Rezolvarea unor probleme şi interpretarea unor rezultate în urma tabelării datelor presupune trasarea de grafice în Excel.) Limite ale utilizării TIC pentru disciplina chimie Facilitarea atingerii competenţelor specifice chimiei cu ajutorul competenţelor TIC. profesorul de chimie trebuie să adapteze conţinuturile instruirii la conţinutul disciplinei TIC şi să colaboreze cu profesorul de specialitate. Desfăşurarea orelor de chimie în laboratoarele de informatică sau AeL întămpină o concurenţă serioasă din partea altor obiecte (displine studiate) de studiu. se vor dezvolta elevului un nou mod de gândire şi un comportament aşa încât acesta se va putea adapta noilor cerinţe de pe piaţa muncii şi în cadrul societăţii actuale.  Software de specialitatea chimie. Cum putem vedea însă modul în care se desfac şi se refac legăturile chimice. degajare de gaze. ţinând cont că aparatele şi dispozitivele. elevii folosesc internetul ca sursă de documentare.   se dezvoltă aptitudini de obţinere. la nivelul disciplinei chimie. iar în unele unităţi şcolare nu sunt utilizate deloc) Unele resurse software din domeniul educaţional chimie sunt produse în limbi străine. poate întâmpina dificultăşi. distribuit gratuit. De asemenea. este dată. Aspectele în care pot fi puse în evidenţă limite ale utilizării TIC în procesul de predare-învăţare a chimiei sunt diverse. cum se deplasează ionii la electrozi şi alte asemenea fenomene microscopice? Elevii pot obţine răspuns la aceste întrebări. restricţia în utilizare depinde de cunoaşterea limbii respective.

poate stărni reverberaţii afective sau intelectuale asupra elevilor. în lipsa sprijinului limbajului nonverbal utilizat de profesor. prin ţinută fizică. atât de către profesor. b) Competenţe TIC deficitare ale profesorilor şi elevilor.  Diminuarea impactului informaşiei receptate prin mijloace TIC.  Pierderea deprinderii de rezolvare a unor probleme de calcul chimic respectând un algoritm.  Este necesară învăţarea continuă şi pregătirea pentru utilizarea softului de specialitate. placă video. gesticulaţie.  Există încă mulţi profesori de chimie. ceea ce implică uneori resurse minime de funcţionare a sistemelor de calcul procesor.  Limitarea profesorului de chimie în a ajuta fiecare elev în parte să selecteze obiectiv informaţiile ştiinţifice din larga paletă oferită de internet. care să lărgească domeniul de cunoţtinţe şi competenţe în domeniul TIC pentru profesorii de chimie. simularea unor experimente. ca urmare a culegerii răspunsurilor directe date de anumite Aplicaţii. ca urmare a neimplicării directe a tuturor organelor de simţ vizate. viteză de acces la internet. specifice disciplinei chimie. efecte termice (miros. cât şi de către elevi. gesturile şi mimica profesorului pot fi folosite ca „arme” împotriva nepăsării sau plictisului din anumite momente ale lecţiei.  Conectare limitată la Internet. calcule sau redarea unor formule chimice. pe prezentări grafice sau tridimensionale. tradiţionalişti. solicitate la ora de chimie. ca urmare a înlocuirii experimentului de laborator cu experimentul virtual. cu programa şcolară de TIC pentru clasa respectivă.  Receptarea defectuoasă a unor informaţii legate de proprietăţile fizice. reacţii exoterme sau endoterme). Un profesor. în general. c) Elaborarea unor strategii didactice cu utilizare excesivă a resurselor TIC implică următoarele riscuri:  Nerealizarea deprinderilor practice de lucru. memorie internă RAM.costurile ridicate iar programele şi proiectele prin care se poate intra în posesia lor depind de o strategie naţionala de achiziţie sau de parteneriate şi colaborări între dezvoltatori şi mediul educaţional.  Profesorul de chimie este acela care trebuie să asigure corelarea competenţelor TIC. „rezistenţi” la nou. Sunt necesare cursuri de perfecţionare. se bazează. spaţiu disponibil pe hard disc. efervescenţă. . fizionomie. culoare.  Aplicaţiile software. Mişcările.

motivaţional şi emoţional  utilizarea sistemelor de calcul.  prezentarea conţinutului şi sarcinilor de lucru într-o manieră organizată şi clară.  implementarea şi varierea metodelor de instruire de-a lungul diferitelor faze ale instruirii. reţelelor de calculatoare.  capacitatea de concentrare.  luarea în considerare a diferenţelor individuale şi a progresului în învăţare. sistemelor de gestiune a bazelor de date.  capacitatea de investigare.  utilizarea softurilor educaţionale de specialitate pentru disciplina Chimie.  motivarea şi oferirea unui context emoţional adecvat.  capacitatea de analiză şi sinteză.  identificarea eventualelor dificultăţi/ disfuncţii dintre intenţii şi realitate. din diverse surse alternative. determinate de traseul didactic. inteligenţă verbală şi socială.  capacitatea de categorizare.  redefinirea obiectivelor în funcţie de diverşi factori şi condiţii de natură obiectivă sau subiectivă apărute pe parcurs. Suport multiplu în plan cognitiv.Competenţele necesare cadrului didactic pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplina Chimie Competenţele necesare cadrului didactic care urmează să integreze TIC în procesul didactic la disciplina Chimie sunt corelate cu următoarele principii: 1.  stabilirea nevoilor de formare a colectivului/ colectivelor de elevi în contextul educaţional dat. atenţie distributivă.  stabilirea unui climat socio-emoţional adecvat între elevi şi profesor.  crearea şi menşinerea în sala de clasă a unui mediu şi a unui climat de lucru care favorizează învăţarea. 2.  însuşirea tehnicilor de bază necesare pentru autoperfecţionare în disciplinele informatice. pentru asigurarea suportului decizional în cadrul demersului didactic. gândire divergentă/convergentă.  respectarea unui ritm adecvat al instruirii şi secvenţierea procesului didactic astfel încât să se ofere elevilor timpul necesar pentru a gândi şi a pune întrebări. analizarea şi interpretarea datelor şi informaşiilor de natură cantitativă şi calitativă.  focalizarea consecventă a instruirii pe obiectivele predării şi oferirea posibilităţilor de exersare. Instruire bazată pe învăţarea reflexivă  culegerea. spirit de observaţie. .

. de comparare.  capacitatea de a evalua achiziţiile elevilor. inter.  adaptarea mijloacelor şi tehnicilor de comunicare didactică la stilurile de învăţare identificate la grupul de elevi. Transferul şi aplicarea cunoaşterii în contexte variate  conştientizarea caracterului predominant aplicativ al informaticii.  adaptarea discursului didactic la nivelul de achiziţii cognitive ale elevilor. de stabilire a sarcinilor de rezolvat şi soluţionat. Luarea în consideraţie a particularităţilor individuale ale elevilor  cunoaşterea individualităţii elevilor şi asistarea acestora în procesul de auto-dezvoltare. creative şi argumentative ale elevilor.  utilizarea metodelor moderne de învăţare şi a celor complementare de evaluare.  valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor. de selectare a unor exemple ilustrative. de evaluare şi de explicare a acestora.  capacitatea de imaginare a unor elemente ale cunoaşterii şi de dezvoltare a unor produse proprii.3.  identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare. 5. profesorul fiind adus în situaţia de a analiza şi a da răspunsuri unor probleme de o mare diversitate. dobândite în alte contexte.  alegerea strategiilor didactice adecvate.  valorificarea competenţelor specifice disciplinelor informatice în contexte variate.  capacitatea de a construi demersuri didactice trans-. inteligibile şi practice. Dezvoltarea şi evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi stimularea operaşiilor gândirii (higher-order skills)  capacitatea de utilizare a cunoştinţelor fundamentale. 6. 4.  capacitatea de antrenare a elevilor în stadii de rezolvare a problemelor.  capacitatea de abstractizare prin modelarea problemelor reale.  dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi prezentare în faţa unui public avizat.şi multidisciplinare. complexe şi identificarea soluşiilor corecte.  utilizarea calculatorului într-o succesiune logică de paşi în procesul de predare. Stimularea capacităşilor argumentative  dezvoltarea şi susţinerea capacităţilor constructive.  capacitatea de descompunere a elementelor conşinutului disciplinar. în funcţie de particularităţile psihocomportamentale individuale.  capacitatea de selecţie a unor probleme pentru anumite conţinuturi şi identificarea strategiilor de rezolvare.

 gestionarea situaţiilor de criză educaţională.  capacitatea de a distribui sarcinile de lucru în cadrul echipei astfel încât fiecare elev să-şi poată dovedi competenţa.  cunoaşterea.  conducerea şi monitorizarea procesului de instruire. a rezultatelor şcolare). consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor. 9.  recompensarea progreselor elevilor.  capacitatea de a formula sarcini de lucru provocatoare. în diferite contexte practice. 10. bazat pe încredere şi pe cooperare. 8.  promovarea unui sistem de valori specifice unei societăţi democratice. fără a supraîncărca elevul. în vederea optimizării procesului de dezvoltare a competenţelor elevilor. pe calculator.  evaluarea activităţilor educaţionale (evaluare de impact. Sporirea eficienţei învăţării  capacitatea de a gestiona eficient resursele materiale şi umane. corect dozate în timp.  colaborarea cu familia şi cu alţi factori educativi.  asigurarea unui climat socio-afectiv securizant.  valorificarea valenţelor formative specifice disciplinelor informatice. .  cooperarea cu cadre didactice din şcoală şi din alte şcoli. dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă. 7.  cunoaşterea individualităşii elevilor şi asistarea în propria dezvoltare. Instaurarea respectului şi responsabilităţii atât faţă de sine cât şi faţă de ceilalţi  valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor.  dezvoltarea unui spirit critic constructiv.  capacitatea de proiectare a demersului didactic având în vedere îmbinarea logică şi coerentă a secvenţelor informative cu secvenţele aplicative. 11. dobândite în alte contexte. Stimularea şi menţinerea interesului pentru activitatea desfăşurată  abilitatea de a concepe şi propune situaţii de învăţare noi şi provocatoare. Proiectarea şi ghidarea învăţării auto-controlate  identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare. interesante. Intensificarea comportamentului pozitiv  valorificarea experienţelor pozitive ale elevilor.  atitudine reflexivă asupra propriei activităţi.  încurajarea comportamentului asertiv. ancorate în realitate.

echipamente periferice digitale. d) comunicare şi internet. -microfon. -componente de reţea (placă de reţea. Categoria resurselor hardware ce pot fi folosite în activitatea de predare reprezintă totalitatea echipamentelor fizice împreună cu dispozitivele specifice disciplinei. materializate prin resurse hardware şi software. -casca/boxa audio -tabla interactivă (SmartBoard) -video proiector. Tehnologiile sunt bazate pe calculatoare. -scanner. -dispozitive de achiziţie date (senzori. . transmiterea datelor pe bandă largă. switch). care pot fi conectate la sistemele de calcul. internet. -camera video. c) vizualizarea datelor. bluetooth. plăci achiziţie). În această secţiune sunt prezentate pe de o parte resursele hardware necesare procesului instructiv-educativ. -CD/DVD. Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina chimie Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele şcolare ale disciplinei Chimie TIC – set de instrumente şi resurse tehnologice digitale folosite pentru comunicare. -monitor. transmitere. stimularea comportamentelor pro-sociale şi participarea civică. -Memory Stick. creare. -mouse. Prin sistem de calcul se înţelege calculatorul împreună cu toate dispozitivele periferice ce permit: a) introducerea datelor. placa wifi. Abordarea conţinuturilor şi formarea/ dezvoltarea competenţelor specifice disciplinei Chimie folosind tehnologiile digitale. -Hard-disk intern/extern. presupune o abordare deosebită a organizării activităţii de învăţare din partea cadrului didactic. stocare şi gestionare a informaţiei. -modem. access point. -tastatura. b) prelucarea şi stocarea datelor. iar pe de altă parte resursele software. fără a omite strânsa legătură dintre acestea.

La alegerea resurselor software se recomandă respectarea cu stricteţe a drepturilor de autor. prin decizia comună a părinţilor şi a profesorilor. În funcţie locaşie. c) Aplicaţii client server – se instalează atât la nivelul serverelor din reţea cât şi a sistemului de calcul propriu (client) fiind accesat doar de utilizatorului sistemului de calcul.ce oferă posibilitatea de a realiza editare text Microsoft Office Excel 2007 . mijloace TIC specifice disciplinei Chimie Prezentarea uneltelor din pachetul Office Pachetul de programe Microsoft Office 2007 cuprinde: Microsoft Office Word 2007 .ce oferă posibilitatea de a realiza prezentări . a filtrelor de control parental. Deoarece alegerea conţinutului nepotrivit este subiectivă este posibil ca filtrul să nu blocheze întreg conţinutul neadecvat educaţiei. pentru o perioadă nelimitată de timp.ce oferă posibilitatea de a realiza analiză de business şi calcul tabelar Microsoft Office PowerPoint 2007 . Conţinutul considerat neadecvat se poate bloca prin precizarea unor cuvinte cheie. implicarea părinţilor în educaţie şi colaborarea permanentă cu ţcoala se poate realiza prin instrumente automate cum este cazul filtrelor de control parental.Aplicaţiile/ programele care au dreptul de autor înregistrat. Aplicaţiile software se supun legii dreptului de autor. metode.-smartphone/Ipad/ebook. care permit controlul conţinutului Web accesat de către elevi. precum şi a tuturor restricşiilor impuse de normele de utilizare a aplicaţiilor în speţă. Aplicaţiile software pot fi memorate/stocate/executate în următoarele moduri: a) Aplicaţii locale – se instalează şi se execută pe un singur sistem de calcul şi pot fi folosite de un singur utilizator. Toate site-urile care vor conţine cuvintele-cheie vor fi blocate accesului. Resursele software reprezintă totalitatea Aplicaţiilor şi informaşiilor stocate/memorate la nivelul unui sistem de calcul sau a unei reţele de calculatoare. b) Aplicaţii web – se instalează şi funcşionează la nivelul serverelor din reţea fiind accesate de mai mulşi utilizatori prin intermediul browserelor Internet. Particularităţile de vârstă ale elevilor. În acest sens există două categorii de Aplicaţii: a) freeware – Aplicaţiile/ programele care au dreptul de autor înregistrat şi sunt accesibile pentru a fi utilizate gratuit. Modulul al II-lea. Modele. aplicaţiile pot fi testate gratuit pentru o perioadă limitată de timp. b) shareware/ licenţiate . În unele situaţii. utilizarea lor fiind posibilă după achitarea unei taxe.

Selectaţi tipul de Copertă dorit din galeria oferită dvs. Microsoft Office InfoPath 2007. ce poate fi utilizată. În partea de jos a dialogului. grupul Pagini faceţi clic pe pictograma Coperta. comentare şi comparare. a galeriei de coperte. în caiete digitale.Microsoft Office Outlook 2007 . selectaţi Salvare selecţie în Galeria de coperte. în care echipele pot lucra împreună. instrumentelor de evaluare. Crearea unei coperte Dacă doriţi să creaţi o copertă proprie pentru document urmaţi paşii de mai jos:     Selectaţi întregul text al acestei pagini şi parcurgeţi paşii urmatori: La fila Inserare. anteturilor şi subsolurilor predefinite precum şi o serie de instrumente şi funcţii de verificare. Pe fila Inserare. grupul Pagini faceţi clic pe pictograma Coperta. indiferent de formatul datelor.ce oferă oferă un mediu de colaborare complex şi mai sigur.ce oferă posibilitatea de a crea baze de date şi rapoarte Microsoft Office OneNote 2007 . Microsoft Office Access 2007 . pentru crearea.ce oferă posibilitatea de a vă administra eficient email-urile. în care puteţi găsi cu uşurinţă conţinutul de care aveţi nevoie pe baza unei căutări cu cuvinte cheie. Microsoft Office Publisher 2007 . galeriei de stiluri. calendarul şi contactele. galeriei de imagini.ce oferă posibilitatea de a realiza proiecte Microsoft Office Groove 2007 . Vom prezenta în acest sens modul de folosire a bibliotecilor de şabloane. modificarea şi controlul informaţiilor. Coperta Coperta este o formă standard de şablon.ce oferă posibilitatea de a realiza formulare Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 poate fi folosit pentru crearea simplă şi rapidă a unor documente cu aspect profesionist utile în activitatea de proiectare a documentelor curriculare. Apare fereastra de dialog ca în Figura 1 .ce oferă posibilitatea de a colecta şi de a organiza informaţia. indiferent de amplasare. materialelor folosite în procesul de instruire. Inserare copertă în document    Pozitionaţi cursorul mouse-ului la începutul documentului în care doriţi să inseraţi coperta. cu asistenţă IT minimă. modificată şi salvată în galeria de coperte în funcţie de cerinţele dvs.

grupul Ante&Subsol faceţi clic pe pictogramele Antet sau Subsol după cum doriţi să introduceţi informaţii aflate deasupra. respectiv dedesubtul textului principal al documentului. grupul Ante&Subsol faceţi clic pe pictogramele Antet sau Subsol după cum doriţi să introduceţi informaţii aflate deasupra. respectiv dedesubtul textului principal al documentului. Cele mai utilizate optiuni sunt:      Număr de pagină Data şi ora Inserare imagini Pagini pare şi impare diferite Parti rapide – alte elemente care pot fi inserate în antet şi subsol sunt pregatite aici.  Alegeţi din galeria pregătită de anteturi şi subsoluri predefinite ce conţine elemente grafice în concordanţă cu proprietăţile formatului de copertă. . Figura 2 Antetul şi subsolul se pot modifica în mediul Examinare înaintea imprimarii. Aici găsiţi un numar de instrumente pentru modificarea antetului şi optiuni asemănătoare pentru subsol. Antetul şi subsolul Inserare antet sau subsol în document Daca trebuie să inseraţi un antet sau un subsol în document. urmaţi paşii:  La fila Inserare.Figura 1  Inseraţi numele noii coperte. După ce o activaţi.   În partea de jos a ferestrei galeriei de şabloane. ca în Figura 2. Crearea unui antet sau subsol propriu  La fila Inserare. apare fila context Instrumente antet şi subsol. găsiţi comanda Editare antet.

poate fi plasată oriunde în zona activă a procesorului de text. marcaje şi numerotari. precum fonturi. Modificarea parametrilor unui stil existent        Faceţi clic cu butonul din dreapta pe numele stilului pe care doriţi să îl editaţi. Stilurile se împart în stiluri pentru paragrafe şi stiluri pentru simboluri. dar şi pentru cuvinte separate. Faceţi clic pe setul de stiluri şi în partea de jos a casetei de dialog utilizaţi opţiunea Salvare selectie ca stil rapid nou. Salvaţi modificarea de stil dând confirmare cu clic pe butonul OK. Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja . Selectaţi paragraful formatat în acest mod evidenţiindu-l cu mouse-ul. Se va afişa o caseta de dialog pentru alegerea numelui unui stil. facând clic pe săgeata mică în colţul din dreapta jos al grupului Stiluri. activaţi fereastra dinamică. În procesul selectării paragraful se modifică în mod dinamic. Aplicare a unui stil  Pozitionaţi cursorul mouse-ului pe paragraful în care doriti sa modificati stilul. selectaţi comanda Modificare. Fereastra cu stiluri dinamică Când fila Pornire este activă este disponibila o galerie de stiluri. Din meniu.  Confirmaţi alegerea făcută. margini şi umbre. din grupul Stiluri alegeţi stilul care se potriveşte cel mai bine cu paragraful. Când fereastra este activă. Fiecare stil poate fi aplicat unor paragrafe întregi.  La fila Pornire. Formataţi un paragraf de text . Dacă utilizaţi mai multe stiluri în mod simultan. paragrafe. Plasaţi punctul de inserare oriunde în text.Stilul Stilul este o modalitate de formatare a textului printr-un set de elemente de formatare. etc.

Creare unui cuprins din stiluri particularizate aplicate Acest procedeu se utilizează dacă aţi aplicat stilurile particularizate titlurilor. În fila Pornire. apoi faceţi clic pe stilul de cuprins pe care îl doriţi. De exemplu. dacă aţi selectat textul căruia intenţionaţi să îi aplicaţi stilul ca titlu principal. Sub Nivel în cuprins. în grupul Cuprins. faceţi clic pe stilul dorit. în grupul Stiluri. apoi faceţi clic pe Inserare cuprins. faceţi clic pe Cuprins. faceţi clic pe Cuprins. găsiţi stilul pe care l-aţi aplicat titlurilor din document. de obicei la începutul documentului.      Faceţi clic în locul în care inseraţi cuprinsul. Cuprinsul    Selectaţi titlul căruia doriţi să îi aplicaţi un stil de titlu. În fila Pornire. pentru a indica nivelul pe care să-l reprezinte stilul de titlu. Crearea unui cuprins din stiluri de titlu predefinite    Acest procedeu se utilizează dacă aţi creat un document prin utilizarea stilurilor de titlu. Faceţi clic în locul în care inseraţi cuprinsul. introduceţi un număr de la 1 la 9. în grupul Stiluri. Aveţi posibilitatea să alegeţi setările de stil pe care să le utilizeze Word atunci când construieşte cuprinsul. faceţi clic pe stilul numit Titlu 1 în galeria Stiluri rapide. . în dreptul numelui stilului. Sub Stiluri disponibile. în grupul Cuprins. faceţi clic pe stilul dorit. În fila Referinţe. Faceţi clic pe Opţiuni. În fila Referinţe. Tastaţi numele stilului nou şi salvaţi stilul cu clic pe butonul OK.

Cititorii vor avea posibilitatea să citească pagina dorită.   Repetaţi paşii 4-6 pentru fiecare stil de titlu pe care îl includeţi în cuprins.  Document online . Efecte grafice Imaginea Inserarea unei imagini în text   Pe fila Inserare. jpeg. în grupul Cuprins. în grupul Cuprins. aveţi posibilitatea să formataţi intrările din cuprins ca hyperlinkuri. Actualizarea unui cuprins Dacă aţi adăugat sau eliminat titluri sau alte intrări de cuprins din document. Ştergerea unui cuprins   Pe fila Referinţe. Când inserati o imagine. Faceţi clic pe OK. se afiseaza fila contextuala Instrumente imagine. Cele mai utilizate formate sunt: jpg. Cuprinsul poate fi pentru: Document imprimat . Faceţi clic pe Eliminare cuprins. aveţi posibilitatea să actualizaţi rapid cuprinsul. wmf.   În fila Referinţe. emf bmp. Figura 3 Cea mai noua versiune functioneaza cu multe tipuri de imagine. Selectaţi imaginea dorită . Modificarea formatului unei imagini Pentru a aplica aplica mai multe efecte folosim din fila Format grupul de Instrumente imagine aflat lângă galeria principala de stiluri de imagine sau în fila contextuala Formatare imagine. pentru ca cititorii să facă salt la un titlu făcând clic pe intrarea sa în cuprins. în grupul Ilustraţii. Faceţi clic pe Actualizare numai numere de pagină sau pe Actualizare tabel întreg. faceţi clic pe pictograma Imagine. gif. jpe. faceţi clic pe Cuprins. unde gasiti instrumente suplimentare care va vor permite sa editati imaginea.Pentru un document care se va citi online în Word. faceţi clic pe Actualizare tabel.În cazul în care creaţi un document care se va citi pe o pagină imprimată. Vezi Figura 3. creaţi un cuprins în care fiecare intrare să listeze titlul şi numărul de pagină la care apare acesta. png. .

imagini şi alte obiecte predefinite precum formate de broşuri. Faceţi clic pe ea miniatura dorită. Serviciul Microsoft Office Online oferă o galerie de miniaturi gratuite suplimentare. . Şabloanele conţin texte. Dacă doriţi să configurati o poziţie permanentă pentru imagine.Vezi figura alăturată. Unitatea implicita este centimetrul. Selectarea şabloanelor utilizând Microsoft Office Online Şabloanele se pot folosi utilizând butonul Office – Nou. faxuri etc. Un exemplu de şablon diplomă se poate vedea în figura de mai jos. Şablonul Biblioteca de sabloane mari şi materialele suplimentare se afla în portalul de informaţii Microsoft Office Online. buletine. Miniatura Miniaturile sunt simboluri grafice ce sunt integrate în editorul de text şi se pot insera oriunde în document. faceţi clic pe pictograma Miniatura.Poziţionarea unei imagini Pictograma pentru amplasarea imaginii se află în fila contextuală Instrumente imagine. Cum se inserează o miniatură  Pe fila Inserare. Va apărea o fereastra de dialog care vă va permite să selectaţi şablonul şi să îl descărcaţi apoi în computer. Alte proprietăţi pentru imagine şi poziţia ei în document se pot seta în dialogul Mai multe optiuni aspect. însa aceasta se poate modifica în Optiuni Microsoft Word. aceasta va fi inserata în mod automat în text în poziţia cursorului. care vă ajută să realizaţi documente complexe cu un minimum de efort.   În partea din dreapta a ecranului. aveţi posibilitatea să o definiţi utilizând câteva unităţi pentru lungime. Imaginea se poate alinia în funcţie de text. diplome. în grupul Ilustraţii.în Fereastra Miniatura folosiţi câmpul Cautare. scrisori.

apoi pe Inserare tabel. Faceţi clic unde doriţi să inseraţi tabelul.      Faceţi clic unde doriţi să inseraţi un tabel. Utilizarea comenzii inserare tabel Aveţi posibilitatea să utilizaţi comanda Inserare tabel pentru a alege dimensiunile şi formatul tabelului înainte de a insera tabelul în document. Sub Regim de potrivire automată alegeţi opţiunile de ajustare a dimensiunilor tabelului. glisaţi pentru a selecta numărul de rânduri şi coloane dorit. apoi faceţi clic pe şablonul dorit. în grupul Tabele. Sub Dimensiune tabel introduceţi numărul de coloane şi rânduri.pentru a indica unde doriţi să separaţi textul în coloane. faceţi clic pe Tabel.Tabelul Utilizarea şabloanelor pentru tabele Şabloanele pentru tabele conţin date eşantion pentru a vă ajuta să vizualizaţi cum va arăta tabelul la adăugarea datelor. În fila Inserare. apoi sub Inserare tabel. faceţi clic pe Tabel.cum ar fi virgule sau tabulatori .      Faceţi clic unde doriţi să inseraţi tabelul. Rândul nou va fi identificat dacă utilizaţi marcaje de sfârşit de paragraf pentru a indica unde să înceapă un Utilizarea meniului tabel Conversia unui text într-un tabel . în grupul Tabele. Pe fila Inserare. Înlocuiţi şablonul cu datele dorite. indicaţi spre Tabele rapide. faceţi clic pe Tabel. Pe fila Inserare din grupul Tabele. Mai întât pregătiţi textul inserând caractere separatoare .

sub Separare text la. În fila Inserare. inseraţi o virgulă primul cuvânt pentru a crea un tabel cu două coloane. Aplicaţii practice 1. Realizaţi un test folosind jocul didactic exemplificat după modelul de mai jos: Conţinut conceptual : REACŢIA DE OXIDARE Completaţi căsuţele după indicaţiile de mai jos .rând nou. faceţi clic pe caracterul separator utilizat în text. Folosind şabloane din galaria MS Office. apoi pe Conversie text în tabel. realizaţi o diplomă pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite la Olimpiada judeţeană de Chimie. în grupul Tabele. într-o listă cu două cuvinte pe linie. Realizaţi matricea de specificaţie pentru un test iniţial după modelul: Competenţe corespunzăto are nivelurilor taxonomice Identificarea unor concepte date relatii categorii specifice Teme/ Continuturi/ Concepte-cheie/ Unităti tematice disciplinei de studiu Compararea/ Clasificarea unor date proprietăti fenomene fapte caracteristic e disciplinei de studiu Ilustrarea Exemplificarea Descrierea unor fenomene procese situatii concrete proprietăti specifice disciplinei de studiu Analizarea unor fenomene fapte procese situatii care abordează problematica disciplinei Evaluarea/ Aprecierea/ Interpretarea Punctaj unor fenomene fapte procese în contexte variate Punctaj 3. 2. De exemplu. În caseta de dialog Conversie text în tabel. faceţi clic pe Tabel. A 1 .   Selectaţi textul modificat ca mai sus.

6. elemente grafice. H2O şi …….2 3 4 5 6 7 B Citind de sus în jos pe verticală (colana A-B) descoperim denumirea unui proces chimic. Substanţă oxidantă cunoscută sub numele de apă ……….. audio etc. 7. Un diapozitiv poate conţine texte. 4. Substanţă chimică care are rolul de a accelera o reacţie chimică. R I E R T U N I A G T C L I E I N Z A Ă G E N A T Ă . 2. Prin oxidarea glucozei în organismele aerobe rezultă CO2.). Oxidările care au loc la temperatura mediului înconjurător sunt oxidări……… Vertical: A-B Denumirea procesului chimic obţinut RĂSPUNS 1 C A T A L I Z A 2 3 4 E O N X E I R H 5 T O G I C 6 7 L A O X I D A R E B Realizarea prezentărilor folosind Microsoft PowerPoint 2007 „Prezentarea” este un mod de redare a unui conţinut informaţional prin intermediul diapozitivelor. 3.. obiecte multimedia (elemente video. 5. Orizontal: 1. Fenomenul de accelerare a unei reacţii cu ajutorul unui catalizator se numeşte ……... Fierul în aerul umed se oxidează lent acoperindu-se cu un strat poros de…. Dispozitivul folosit la obţinerea flăcării oxihidrice este suflătorul ……….

dar pe care îl veţi putea ulterior utiliza în alte prezentări. stiluri de fundal de diapozitiv și informații implicite. . Un aspect reprezintă o parte a unui coordonator de diapozitive.1   În lista de aspecte din partea stângă a ferestrei. Pentru a insera obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite selectaţi aspectul de diapozitiv numit „Titlu şi conţinut” (Fig. care nu se află printre şabloanele predefinite.1) şi utilizaţi pictogramele din centrul diapozitivului pentru a introduce obiecte variate în diapozitivul curent. fonturi. Inserare obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite Când deschideți o prezentare nouă în PowerPoint. urmaţi paşii:  Faceţi clic pe fila „Vizualizare”. O prezentare poate conține unul sau mai mulți coordonatori de diapozitive. Microsoft Office PowerPoint 2007 include cinci aspecte predefinite. Pe fila context „Coordonator de diapozitive” faceţi clic pe pictograma „Inserare aspect”. Fiecare șablon poate conține informații temă cum ar fi culori. în grupul Diapozitive. Fig. pe fila Pornire. Pictogramele standard sunt: Tabele Diagrame SmartArt Imagini Miniaturi Miniaturi media Crearea unui diapozitiv propriu dintr-un aspect Pentru a crea un aspect de diapozitiv nou. care descriu felul în care temele sau alte informații de formatare sunt aplicate la conținutul diapozitivelor. apare implicit aspectul denumit „Diapozitiv titlu”. apoi pe pictograma „Coordonator de diapozitive”.Inserarea diapozitivelor Un coordonator de diapozitive definește amplasarea informațiilor ce vor fi conţinute de un diapozitiv. dar există posibilitatea ca utilizatorul să creeze la rândul său noi prototipuri de aspecte. Fiecare coordonator de diapozitive conține unul sau mai multe aspecte care formează un şablon. faceți clic pe pictograma Aspect. efecte. apoi selectaţi cu clic un aspect din lista apărută. setaţi tipul de aspect „Diapozitiv particularizat”. Pentru a alege un alt aspect.

Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu” şi conţinut” apoi selectaţi opţiunea„Diagramă” 2.     Faceţi clic pe pictograma „Inserare substituent”. Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv Există două metode pentru crearea diagramelor: 1. „SmartArt”. „Miniatură” şi amplasaţi-le pe diapozitiv. din galeria de stiluri disponibilă. Stabiliţi numărul de coloane şi de rânduri ale tabelului din fereastra de dialog apărută. Faceţi clic pe fila „Inserare”. fila context „Coordonator de diapozitive”grupul „Închidere”. Tastaţi un nume nou pentru aspectul modificat. „Imagine”. Faceţi clic pe butonul de închidere de fila „Vizualizare”. Selectaţi opţiunea „Tabel”. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe aspectul nou. Puteţi edita culorile din fundalul tabelului sau realiza un gradient folosind pictograma „Umbrire” în grupul „Stiluri tabel”. aflat partea din stânga a ecranului şi din meniul context selectaţi „Redenumire Aspect” . Începeţi să completaţi şi să formataţi tabelul alegând din grupul „Stiluri de tabel” de pe fila de context „Instrumente tabel”. „Diagrama”. Inserarea unui tabel într-un diapozitiv Pentru inserarea unui tabel într-un diapozitiv urmaţi paşii:     Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu şi conţinut”. apoi pe pictograma „Diagramă” din grupul „Ilustraţii” . „Media”. „Text”. un format predefinit. „Tabel”. din opţiunile afişate „Conţinut” . Selectaţi după cum doriţi.

In momentul selectatării unei diagrame se activează imediat ferestrele Microsoft Office Excel 2007, iar acolo apare tabelul de bază. În momentul editării valorilor din tabelul asociat, diagrama din Microsoft Office PowerPoint 2007 se modifică automat în funcţie de valorile introduse. După completarea tuturor valorilor din tabel, a anteturilor de coloană şi a rândurilor, se poate formata diagrama din fila context „Format” sau din fila context „Aspect”. Inserarea unui obiect „SmartArt” într-un diapozitiv Există două metode pentru inserarea unui obiect „SmartArt”: 1. Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu şi conţinut”, apoi selectaţi opţiunea „SmartArt”. 2. Faceţi clic pe fila „Inserare”, sub pictograma „SmartArt”. Apoi selectaţi ilustraţiile SmartArt dorite din categoriile: Listă, Proces, Ciclu, Relaţie, Matrice, Ierarhie, Nomogramă. Inserarea unui hyperlink într-un diapozitiv Crearea unui hyperlink la o pagină sau la un fișier de pe Web În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe Fișier sau pagină Web care există, apoi faceți clic pe „Răsfoire pe Web”. Localizați și selectați pagina sau fișierul la care vă legați, apoi faceți clic pe OK. Crearea unui hyperlink la un diapozitiv din aceeași prezentare În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe „Plasare” în acest document. Sub „Selectați o poziție în acest document”, faceți clic pe diapozitivul pe care doriți să îl utilizați ca destinație a hyperlinkului. Crearea unui hyperlink la un fișier nou În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe „Creare” document. În caseta „Numele documentului nou” , tastați numele fișierului pe care îl creați și la care intenționați să vă legați. Pentru a crea documentul în altă locație, sub „Cale completă”, faceți clic pe „Modificare”, răsfoiți la locația unde intenționați să creați fișierul, apoi faceți clic pe OK. Sub „Editare”, faceți clic și alegeți dacă editați fișierul acum sau mai târziu.

Adăugarea unei secvenţe audio Încorporarea secvenţelor audio în prezentare Faceţi clic pe diapozitivul căruia intenţionaţi să îi adăugaţi o secvenţă audio. Pe fila „Inserare”, în grupul „Media” , faceţi clic pe „Audio”. Alegeţi una dintre următoarele acţiuni: o Faceţi clic pe „Audio din fişier”, localizaţi folderul care conţine fişierul, apoi faceţi dublu clic pe fişierul pe care îl adăugaţi. o Faceţi clic pe „Miniatură audio”, localizaţi secvenţa audio pe care o doriţi în panoul de activităţi „Miniaturi ”, apoi faceţi clic pe ea pentru a o adăuga la diapozitiv. Setarea opţiunilor de redare inversă pentru o secvenţă audio Pe diapozitiv, selectaţi pictograma secvenţă audio . Sub „Instrumente audio”, pe fila „Redare”, în grupul „Opţiuni audio”, alegeţi una dintre următoarele acţiuni: o Pentru a porni automat secvenţa audio atunci când afişaţi diapozitivul, în lista „Pornire”, faceţi clic pe Automat. o Pentru a porni manual secvenţa audio atunci când faceţi clic pe diapozitiv, în lista „Pornire” faceţi clic pe „La clic”. o Pentru a reda o secvenţă audio atunci când faceţi clic pe diapozitivele din prezentare, în lista „Pornire” faceţi clic pe ,,Se redă pe parcursul diapozitivelor ”. o Pentru a reda o secvenţă audio încontinuu până ce o opriţi, bifaţi caseta de selectare ,,Buclă” până la oprire”. ,, ” Ascunderea pictogramei secvenţei audio Această opţiune se utilizează numai dacă aţi setat ca secvenţa audio să se redea automat. Faceţi clic pe pictograma secvenţă audio . Sub „Instrumente audio”, în fila „Redare”, în grupul „Opţiuni audio”, bifaţi caseta de selectare „Ascundere în timpul expunerii”.

Crearea unei legături la un fişier video de pe sau un site Web Deschideţi un browser, accesați site-ul Web care conține fișierul video la care doriți să creați legătura, cum ar fi YouTube, hulu,Trilululu, etc ., site pentru care aveţi cont şi drept de postare/ preluare materiale. Pe site-ul Web, găsiți fișierul video, apoi găsiți și copiați codul încorporat. Locația acestui cod va fi diferită, în funcție de site-ul Web, iar anumite fișiere video nu au cod încorporat. Chiar dacă acestea se numesc „coduri încorporat“, ele fac legătura de fapt la fișierul video, dar nu îl încorporează în prezentare.

Faceți clic pe ,,Partajați”, bifați caseta de selectare „Utilizați” un cod de încorporare vechi, faceți clic pe „Cod de încorporat”, apoi copiați codul încorporat. În PowerPoint, în fila „Diapozitive”, în vizualizarea „Normal”, faceți clic pe diapozitivul în care doriți să adăugați fișierul video. pe fila Inserare, în grupul „Media”, faceți clic pe săgeata de sub „Video”. Faceți clic pe „Video” de la un site Web. În caseta de dialog „Video de la un site Web”, lipiți codul încorporat, apoi faceți clic pe „Inserare”. Aplicaţii  Realizaţi o prezentare PowerPoint alegând din urmatoarele teme: o Reacţii redox în organismul uman o pH-ul alimentaţiei sănătoase o Esenţe şi parfumuri o Aspirina-prieten sau duşman?   Realizaţi o prezentare PowerPoint care să prezinte situaţia comparativă dintre rezultatele obţinute la testele iniţiele, de progres şi sumative. Realizaţi o prezentare PowerPoint care să cuprindă scurte filme cu experimente chimice realizate în laboratorul de chimie.

Microsoft Office Excel 2007 Microsoft Office Excel 2007 este cel mai folosit software pentru calcul tabelar, utilizat şi pentru efectuarea unor prezentari grafice a rezultatelor calculate. Şabloanele şi utilizarea lor Pentru Microsoft Office Excel 2007 şabloanele oferite conţin funcţii predefinite, celule formatate din tabel, ce permit editarea unor tabele complexe cu minim de efort. Galeria de şabloane cuprinde formate predefinite pentru facturi, comenzi de cumpărare, gestionarea bugetelor, iar în mediul şcolar, pentru realizarea listelor cu elevi, subiectelor, orarelor, calendarelor etc.. Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online Microsoft Office Online este un serviciu gratuit care oferă şabloanele pentru orice tip de produs Office Excel. Poate fi accesat astfel:   Faceţi clic pe butonul Microsoft Office, apoi pe Opţiuni Excel. Faceţi clic pe Resurse, apoi pe Online.

Aplicarea şi alegerea unui şablon Pentru a selecta un şablon în Microsoft Office Excel 2007 utilizăm butonul „Office – Element nou”. În figura de mai jos puteţi vedea un şablon ce gestionează absenţele unui elev contorizând automat orele prezente şi absenţele motivate, nemotivate sau întârzierile la nivelul fiecărei luni şi la finalul unui an şcolar. Cu ajutorul cunoştinţelor avansate de TIC pot fi făcute situaţii statistice asemănătoare pentru întreaga clasă clasă.

Tema Tema este un set predefinit de culori, fonturi, linii şi umpleri, care pot fi utilizate pentru întreaga foaie sau doar pentru unele elemente. Tema este o caracteristică apărută odată cu versiunea de Microsoft Office Excel 2007 şi poate fi utilizată în întregul sistem Microsoft Office. Pentru a utiliza o temă predefinită selectaţi din fila „Aspect pagină” din grupul „Teme” pictograma „Teme”. Stilul

Formatarea condiţională Formatare condiţională a datelor permite identificarea prin culoare sau simbol a elementelor dintr-o zonă de valori. Formatarea condiţională din Microsoft Office Excel 2007 se poate efectua în felul urmator:   În fila Pornire – pictograma Formatare condiţională. . Pentru a utiliza un stil predefinit pentru un tabel selectaţi din fila Pornire. Evidenţierea valorilor în în funcţie de criteriu Permite evidenţierea unor valori din tabel prin intermediul distincţiei de culoare în funcţii de anumite criterii specificate. din grupul Stil tipul de tabel corespunzător. Alegeţi o opţiune dintre cele de mai jos Evidenţierea valorilor maxime Permite definirea valorilor celor mai mici sau celor mai mari din tabel prin intermediul distincţiei de culoare .Stilul este o caracteristică a unui obiect specific precum un tabel sau o diagrama.

când fiecare valoare este comparată cu ajutorul unui efect de tranziţie. Un exemplu comun al acestei formatări îl reprezintă compararea punctajelor .Formatarea prin pictograme Acesta este un format adecvat pentru rezumarea cantităţilor prin pictograme. scăderea sau stagnarea. eliminăm formatarea curentă cu ajutorul funcţiei Golire reguli pentru celulele selectate sau pentru întreaga foaie ca în figura alăturată. Formatarea de tranziţie – Liniile de date Aceasta se utilizează la compararea valorilor diferite. Putem utiliza simboluri care să sugereze procentul ca în figura alăturată. săgeţile sau alte simboluri care afişează creşterea. Se pot utiliza filtre în funcţie de aceste pictograme. Eliminarea formatarii condiţionale Pentru a şterge sau a modifica formatarea condiţională.

Diagrame Crearea diagramelor Pentru a crea diagrame noi. când valorile individuale sunt afişate cu o anumită culoare. „Instrumente diagramă” care cuprinde doar funcţiile aplicabile diagramei selectate. puteţi selecta funcţia dorită din lista de funcţii apărută. folosind opţiunea Inserare. /) Funcţii – tipuri mai complexe de formule cu numeroase operaţii statistice. Introducerea formulelor Pe fila Formule. Modificare tip diagramă  Selectaţi diagrama  Realizaţi modificările folosind funcţiile din „Instrumente diagrama” sau din fereastra de context ce apare la clic dreapta. -. Formulele pot fi:   Aritmetice – tastăm simbolul asociat (*. Din galeria de stiluri. urmaţi paşii:     Selectaţi tabelul Din fila „Inserare”. Procesarea formulelor Formulele şi calculele permit prelucrarea datelor. Filtrarea datelor . alegeţi tipul de diagrama preferat. dacă aparţin unui grup particular de proporţii. alegeţi stilul de diagramă potrivit. +. După apăsarea tastei Enter rezultatul formulei va fi afişat în celula. logice sau de baza de date. grupul „Diagrame”. Pe panglică va fi inclusă o filă nouă. Formulele pot fi introduse în celulă prin semnul egal(= ).Scalele de culori Scalele de culori sunt aplicate adesea prin intermediul comparaţiei proporţiilor.

 Apăsați ENTER pentru a vedea rezultatele. Apoi.  Pentru a căuta text într-o coloană. Utilizaţi criteriile complexe (în figura alăturată 3) pentru găsirea valorilor care respectă anumite condiții.Filtrarea (selectarea de date dintr-un set mai mare) permite găsirea rapidă a valorilelor dorite. aveți posibilitatea să utilizați metacaractere.  Pe fila Date. faceți clic pe Filtru. în listă. cum ar fi asteriscul (*) sau semnul de întrebare (?). introduceți textul sau numerele în caseta Căutare. culoare. Sortarea textului  Selectați o coloană de date alfanumerice dintr-o zonă de celule sau o celula activă dntr-o coloană de tabel care conține date alfanumerice. Datele pot fi filtrate după dată. selectați numai valorile pe care doriți să le vedeți și faceți clic pe OK pentru a vedea rezultatele. efectuați una dintre următoarele acțiuni: o Pentru a sorta în ordine ascendentă. luarea unor decizii mai eficiente. . Opțional. Sortarea datelor permite vizualizarea rapidă a datelor și o mai bună înțelegere a acestora. Bifați și debifați casetele de selectare (in figura alăturată 2) pentru a afișa valorile care se găsesc în coloanele de date. în grupul Sortare și filtrare. care doriţi Sortarea datelor Este posibil să doriți să aranjați o listă de nume în ordine alfabetică. în grupul Sortare și filtrare. organizarea și găsirea datelor dorite și. În antetul de coloană. după una sau mai multe coloane de date. În fila Date. Pentru a selecta după valori.     Utilizați caseta Căutare (în figura alăturată 1) pentru a introduce text sau numere după care să căutați.    Selectaţi datele pentru filtrarea. în cele din urmă. faceți clic pe săgeată pentru a afișa o listă din care să faceți alegeri de filtrare. debifați caseta de selectare(Selectare totală). Se vor elimina bifările din toate casetele de selectare. să compilați o listă de niveluri ale unui inventar de produse de la cel mai mic la cel mai mare nivel sau să ordonați rândurile după culori sau pictograme. faceți clic pe Sortare de la A la Z .

*Sub Sortare pe baza. faceți clic pe o celulă din zonă sau tabel și apoi. Efectuați una din următoarele acțiuni: o Pentru a sorta după culoarea celulei. Efectuați una din următoarele acțiuni: o Pentru a muta culoarea celulei. în grupul Sortare și filtrare. De asemenea. culoarea fontului sau pictograma în sus sau la stânga. după culoarea celulei sau a fontului. în fila Date. o Pentru a muta culoarea celulei. în funcție de tipul de format. Apare caseta de dialog Sortare. selectați o culoare de celulă. selectați tipul de sortare.o Pentru a sorta în ordine descendentă. de font sau o pictogramă de celulă. selectați modul în care doriți să sortați. selectați coloana pe care doriți să o sortați.  Pe fila Date. în grupul Sortare și filtrare. faceți clic pe Sortare de la cel mai mic la cel mai mare. o Pentru a sorta de la numere mari la numere mici. a fontului sau după pictogramă Dacă ați formatat manual sau condițional un interval de celule sau o coloană de tabel.   *Sub Ordine. selectați Culoare font. selectați Culoare celulă. selectați Pictogramă celulă. faceți clic pe Sortare. apoi. Sub Ordine. faceți clic pe Sortare de la cel mai mare la cel mai mic. Sortarea după culoarea celulei.      Selectați o coloană de date dintr-o zonă de celule sau asigurați-vă că celula activă este într-o coloană de tabel. selectați Sus pentru o sortare de coloană și La stânga pentru o sortare de rând. aveți posibilitatea să sortați după un set de pictograme pe care le-ați creat prin aplicarea unei formatări condiționale. culoarea fontului sau pictograma în jos sau la dreapta. faceți clic pe săgeata de lângă buton. efectuați una dintre următoarele acțiuni: o Pentru a sorta de la numere mici la numere mari. În fila Date. *Sub Coloană. Sortarea numerelor  Selectați o coloană de date numerice dintr-un interval de celule sau asigurați-vă că celula activă se află într-o coloană de tabel care conține date numerice. selectați Jos pentru o sortare de coloană și La dreapta pentru o sortare de rând. o Pentru a sorta după un set de pictograme. Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele. în caseta Sortare după. faceți clic pe Reaplicare. faceți clic pe Sortare de la Z la A. aveți posibilitatea și să sortați după aceste culori. o Pentru a sorta după culoarea fontului. . în grupul Sortare și filtrare.

o sursă împortantă este Internetul care oferă atât informaţia (biblioteci vituale. Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele. articole de specialitate.etc. apoi repetați pașii cu marcaţi cu *. 2.o Nu există o ordine de sortare implicită pentru culoarea celulei. după modelul de mai jos. dicţionare. în grupul Sortare și filtrare. Centralizaţi rezultatele obţinute la olimpiada judeţeanăde chimie şi evidenţiaţi primele 10 cele mai bune rezultate folosind formatarea condiţională. demonstraţii practice. Apoi efectuați aceeași selecție sub Ordine. faceți clic pe o celulă din zonă sau tabel. în fila Date. Trebuie să definiți ordinea dorită pentru fiecare operațiune de sortare. Asigurați-vă că selectați aceeași coloană în casetă. forumuri de discuţii pe teme date.     Pentru a specifica următoarea culoare de celulă. Realizaţi o analiză comparativă a rezultatelor obţinute de elevii claselor a IX-a după aplicarea testului iniial. de font sau următoarea pictogramă după care se va sorta. a fontului sau pentru pictogramă. Repetați acești pași pentru fiecare culoare de celulă sau de font și pentru fiecare pictogramă pe care doriți să le includeți în sortare. . faceți clic pe Adăugare nivel . RESURSE WEB Browsere. faceți clic pe Reaplicare.) cât şi instrumentele de accesare a acesteia. Aplicaţii 1. apoi. motoare de căutare În învăţarea.

grafică. Cele mai cunoscute browsere web sunt: Browser Microsoft Internet Explorer disponibil în sistemele de operare Windows Mozilla Firefox Google Chrome http://www. .yahoo.com/nz/windows/ internetexplorer/default. prin intermediul unor cuvinte sau grupuri de cuvinte cheie.com/safari/download/ http://caminobrowser.) ce au încorporate elemente ce corespund acestor cuvinte. de a colabora la o temă.microsoft.google. să redea video.org/ro/firefox http://www.com).bing.com/chrome/ index. dar și elevilor. Yahoo! (www.google. oportunitatea de a lucra împreună.Navigatorul Web sau Browserul este o aplicație software ce permite utilizatorilor să afişeze text. etc.com).html?hl=ro&brand=CHMA&utm_campaign=ro&u tm_source=ro-ha-emea-ro-bk&utm_medium=ha Opera Apple Safari Mozilla Camino http://www. fişiere video. de a salva produsul muncii de echipă într-un format accesibil online acasă sau la școală.aspx În spaţiul virtual.com/download/ http://www. Comunicarea prin intermediul resurselor IT Aplicaţiile de comunicare electronice sunt programe ce oferă cadrelor didactice. datorat Internetului. imagini. Acestea sunt aplicații online. acesta returnează o listă cu documente ordonată după cea mai bună potrivire cu criteriile de căutare. dar şi să comunice cu ofertantul de informații şi chiar şi cu alți utilizatori care accesează acea pagină. Când un utilizator adresează o interogare unui motor de căutare.apple. documente. muzică şi alte informații localizate pe o pagină din World Wide Web.com) Bing (www. Exemple de motoare de căutare:    Google (www. ce permit căutarea informațiilor în mediul World Wide Web pe baza interogărilor efectuate de către utilizatori. informaţia poate fi localizată şi accesată mai rapid folosind motoarele de căutare.org/ Disponibil pentru descărcare la adresa http://www.opera.mozillaeurope. Interogările utilizează cuvinte sau grupuri de cuvinte (denumite cuvinte cheie) care permit găsirea materialelor (site-uri web.

com şi daţi clic pe pictograme Gmail.com/ro/ Eudora. de la https://login. Windows Live Messenger. Dacă aveţi cont realizat prin serviciile .E-mail E-mail sau poştă electronică reprezintă acel sistem care permite transmiterea sau primirea de mesaje prin intermediul Internetului. Din suita Office menţionăm program de poştă electronică Microsoft Outlook 2.atunci aveţi un cont Windows Live ID.ro/ Serviciul Windows Live ID.pmail. 1.google.NET Passport.opera. citiţi termenii şi condiţiile de oferire a serviciilor Faceţi click pe I Accept. Create My Account. MSN sau Hotmail.com/ Aplicaţie practică Realizaţi propriul cont gmail.com Serviciul Gmail de la Google. Windows Messenger. prin intermediul rețelei de calculatoare.     Mozilla Thunderbird de la http://ro. de la http://www.google. de la http://www. Faceţi click pe butonul CREATE AN ACCOUNT .www.live.yahoo.   Completaţi toate câmpurile solicitate pentru a vã deschide cont. de la http://www.eudora. account.   Folosiţi browserul de la www.com/ Opera Mail. Internetul pune la dispoziția utilizatorilor numeroase aplicații folosite ca şi client de poştă electronică printre care:    Serviciul Mail de la Yahoo.mozillamessaging.com/mail/ Pegasus Mail. Mesageria Instant (IM) Mesageria Instant (IM) este un serviciu care permite utilizatorilor să comunice simultan şi în timp real. . de la http://www.com.

.com.google. Romania Forum. Softpedia Forum. citiţi termenii şi condiţiile de oferire a serviciilor. pentru sisteme Linux.yahoo. Grupurile de discuţii  Introduceţi ID –ul şi parola de Gmail Completaţi toate câmpurile solicitate. Faceţi click pe butonul Creaţi un grup.aim.com/download/ .com şi daţi clic pe pictograma Mai multe apoi selctaţi Grupuri.com/. Pentru a vă crea propriul grup puteţi folosi servicii oferite de Yahoo Groups. MSN Messenger – este o aplicație-client creată de Microsoft în 1999. Google Groups.com.skype. de la www. MSN Groups.google.live. Aplicaţie practică Realizaţi propriul grup pentru discutarea temelor de proiect. etc.   Folosiţi browserul de la www. Kopete. Programul este disponibil pentru descărcare de la adresa http://download.com/talk/ AOL Instant Messenger (AIM) . pentru orice tip de sistem de operare folosit. Printre cele mai utilizate se numără:    Yahoo Messenger. Grupurile de discuţii oferă posibilitatea de a constitui o comunitate virtuala pentru discuţii şi anunţuri pe anumite teme.Internetul pune la dispoziția utilizatorilor o diversitate de programe pentru mesagerie. Începând cu 2006 aceasta se numeşte Windows Live Messenger şi este parte a seriei de servicii online Microsoft Windows Live. Skype. de la http://www. de la http://messenger. de la www.     Google Talk.

ştergeţi comentariile. să modificaţi aspectul blogului.com. Pentru realizarea unui blog personal.com.com. Ca medii de colaborare cele mai cunoscute sunt: .com. adaugaţi legături la alte siteuri. Blogspot. Este util în prezentarea publică a proiectelor. Instrumente de colaborare Instrumentele de colaboarare permit utilizatorilor să lucreze online în acelaşi timp la acelaşi document.   Tastaţi adresele de e-mail al membrilor grupului Stabiliţi rolurile în cadrul grupului(mderator.http://wordpress. Aplicaţie practică Realizaţi un blog pentru postarea articolelor de chimie folosind WordPress.com/ apoi Sign up Completaţi formularul www. Articolele sunt datate automat şi pot fi comentate. proiecte cu texte comentate.http://wordpress. Blogger.com/ apoi Login tastaţi ID şi parola introdusă în formularul de mai sus din panoul de gestionare puteti alege să: adaugaţi un articol. în realizarea unor expoziţii. pot fi utlizate aplicaţiile online WordPress. pentru început. să aprobaţi.      Tastaţi www. schimbul de idei şi reflecţii. etc. pot vizualiza şi efectua modificări simultan. membru) Închideţi contul Blog Blogul este un jurnal online în care materialele pot fi organizate foarte uşor.

Aplicaţie practică Realizaţi un formular de identificare a tipului de învăţare folosind Google Docs.wikispaces. pot comunica şi colabora. cea mai mare enciclopedie online.org. care permite utilizatorilor să creeze documente. Comutaţi în modul de lucru Docs Faceţi clic pe creare(vezi 1) şi selectaţi formular(vezi 2).Google Docs Google Docs este un program online gratuit care permite utilizatorilor să creeze documente. Necesită cont Windows Live ID. şi apoi clic Embed.un program online.com folosiţi ID şi parola gmail pentru autentificare. Adaugaţi itemi(vezi 3) apoi puteţi să-i modificaţi(vezi 4)să-i sau să-i ştergeţi(vezi 5) 2 1 3 7 6 4 5    Salvaţi formularul(vezi 6) Trimiteţi formularul pe e-mail spre completare (vezi 7) Opţional puteţi insera formularul în blogul personal adaugând într-un articol adresa generată făcând clic pe More action. Wetpaint. tabele de calcul şi prezentări online.google. Wiki Wiki .com/. Necesita cont Gmail. Alternative: pbwiki.un spaţiu online unde utilizatorii pot edita conţinutul. tabele de calcul ţi prezentări online. http://www. . încărca fişiere. Cel mai bun exemplu de Wiki este Wikipedia. Windows Live Windows Live .     Pe www. ce se dezvoltă prin contribuţii publice.

serviciul profesional de transfer fisiere mari (pana la 2GB) rapid si sigur catre orice adresa de e-mail.doc in format .pdf sau. de exemplu din format . Aplicaţii pentru conversia şi transferul fişierelor Zamzar www.online-convert. Online-convert http://www.com/ Transfer Transfer. Datele completate în formulare vor fi inregistrate automat şi salvate într-o foaie de calcul din spaţiul dvs.com este o aplicaţie catre transformă fişierele.ro .Zamzar. . Google Docs. jpg etc. Fişierul transformat este primit pe email.

Exemplu: Pentru a ilustra reacţiile dintre anumite baze şi anumiţi acizi. Necesită creare cont. Poate fi incorporat în orice pagină web.O alternativă este SkyDrive de la Windows Live. Necesită creare cont. linkuri si audio pentru a crea pagini mulitmedia.youtube. video.youtube. muzică.com/ .google.youtube. .com/watch?v=ya6YX_tLNJQ&feature=related Glogster http://www.com/watch?v=VBReOjo3ri8&feature=related http://www.glogster.com/watch?v=diRETKFVh4o&feature=related http://www.com/watch?v=zbmLMm2Mpa8&feature=related http://www.youtube.com/ Aplicaţie simplă este pentru crearea de postere interactive. Combină imagini. fotografii. profesorul de chimie se foloseşte de câteva filme scurte de pe Internet: http://www. Picasa http://picasa. Resurse destinate prelucrării audio-video Resursa YouTube YouTube reprezintă o resursă interesantă pe care o putem explora pentru a propune elevilor noştri spre vizionare diferite experimente chimice.

Oferă numeroase instrumente de editare.fotobabble. precum si posibilitatea de a crea slideshow-uri. proiectate în raport cu o serie de coordonate pedagogice (obiective. Softuri educaţionale Produsele software educaţionale se adresează direct celor care învaţă. Alternative: Flickr Fotobabble http://www. softurile de simulare . simulări. email).exemple. softurile de investigaţie d. modelări 2D/ 3D. simulări etc. softurile educaţionale sunt programe sau lecţii în format electronic. în procesarea informaţiilor. Necesită download şi instalare. precum şi dobândirea competenţelor prin demonstraţii.and – Practice) c. construirea de noi cunoştiinţe.com/ Permite adăugarea unui comentariu sau a unei naraŃiuni la o imagine sau fotografie. De mentionat este faptul ca orice tip de soft educational are un „manual”. softurile educaţionale pt fi împărţite în mai multe categorii: a. metode. cu accent pe stimularea efortului propriu din partea elevilor de căutare. conţinut specific. În esenţă. În raport de funcţiile (sarcinile) asumate. Pentru profesorii de chimie o reţetă a succesului educaţional o reprezintă: folosirea softurilor educaţionale ce propun lecţii interactive menită să devină pentru elevi „un laborator de studiu”. feedback secvenţial şi evaluări formative). sprijinându-i în accesarea surselor de informare. de elaborări de soluţii la rezolvarea situaţiilor problemă cu care ei se confruntă. softurile de sinteză ( recapitulative). colaje. publicare de albume pe Internet. Acesta prezintă sub o formă complexă sau sumară informaţii despre conţinutul temei didactice. softurile de exersare (Drill . caracteristici ale elevilor. programe de tip multimedia. geo-tagging.Aplicaţie gratuită oferită de Google pentru organizare. stocare si editare de fotografii. pregătirea fotografiilor pentru utilizare externă (tiparire. explicaţii. Materiale digitale devin mai compatibile formării unor competenţe complexe. cu aplicaţia dezvoltării unor structuri participative. e. Se încarcă imaginea şi apoi se înregistrează naraţiunea folosind un microfon. Rezultatul poate fi înglobat în bloguri sau pagini web. softurile tematice b. de descoperire. exersări. Bazate pe experimente virtuale. softurile cunosc o mare diversitate.

Să poată fi actualizat. 6. softurile pentru testarea cunostinţelor g. Softurile de prezentare Softurile de prezentare pot fi si sub forma unor fisiere de tip *. Să fie în concordanţă cu programa şcolară.ac-dijon. 7.com/ro/play/chemistry-organic-compounds-chemistry-education/flash- .php?article93 Find the Alien Softul educaţional sub forma unui joc „Find the Alien” se găseşte la adresa http://flashgamesspot. Exerciţiile noi care să facă apel şi la cele anterioare. 8. 13.fr/spip.f. Explicaţia corectă pentru fiecare răspuns greşit cât mai detaliată. 9. uşor de manipulat. folosind adresa: http://mslp. 5. Pentru a putea fi vizualizate trebuie descărcat şi instalat Adobe Flash Player disponibil gratuit la adresa http://get. pot fi descărcate în calculatorul propriu.swf sau *. Extensia swf este specifică fişierelor Flash. Existenţa unor pre-teste anterioare noii unităţi de învăţare. Exemple cât mai variate. Consultarea mai multor produse. Meniu intuitiv. 12. Design atractiv. softurile concepute sub formă de jocuri didactice Sfaturi utile în alegerea unui soft educaţional 1. 2. Veridicitatea informaţiilor prezentate. 10.com/flashplayer/ Exemple concrete ale materialelor de prezentare. 4. Valoarea achiziţionării.adobe. 11. Verificarea cerinţelor minime hardware necesare instalării.exe. Notarea testelor. 3.

edu. Instructiunile se găsesc in meniul Help al jocului Chemistry Lab Escape Un alt tip de joc.com/play/chemistry_lab_escape/5341. pune la dispoziţia elevilor/ profesorilor lecţii gratuite în limba română. Chemistry Lab Escape.php/base/materiale/. . poate fi găsit la adresa http://www.html . Recomandăm citirea instrucţiunilor.123bee.game/ si poate fi jucat de elevii sub indrumarea profesorului. Pachete cu lecţii de chimie în limba română pot fi descărcate de la adresa: http://portal. după ce sunt acceptaţi termenii şi condiţiile producătorului.ro/index. AEL AEL platformă de predare/ învăţare şi management al conţinutului educaţional multimedia.

slavează şi exportă formule chimice în format imagine (*.2/editoare_ael/tutorial_editoare_ael/p2/inde x. Editorul ChemMedia Editorul ChemMedia integrat în platforma AEL creează. Arhivă în format AEL 2. Arhivă în format zip. Pentru a putea rula în condiţii bune lecţiile este necesară instalarea programului utilitar Adobe Flash Player. .net/astandne/index. dictionar.c2i.. Manualul poate fi accesat la adresa: http://advancedelearning.htm . calculator. . calculator molecular.html CHEMIX School CHEMIX School – soft educaţional de chimie ce poate fi downloadat de la adresa http://home. Acesta conţine: tabelul periodic.P1 – alegem disciplina chimie P2 – selectăm anul de studiu P3 – clic pe butonul Afisează Arhivele pot fi descărcate pe calculatorul personal prin două modalitaţi: 1.jmg)..com/multimedia/versiune5.

com Chem1 Concept Builder Chem1 Concept Builder prevede interactivitate cu o interfaţă uşor de folosit. elevii pot reproduce în laboratorul interactiv procese şi experimente care sunt dificil de redat cu materialele clasice de la şcoală. Lecţiile Interactive de Chimie sunt împărţite în 2 volume (1CD/ volum). de la modificările vizibile .VIRTLAB Autorii VIRTLAB sunt printre primii profesori din lume care au incercat să integreze calculatorul în educaţia ştiinţifică. Acest tip de soft poate fi folosit şi în pregătirea la distanţă. de asemenea. Acestea ajută la reprezentarea globală şi corectă a proceselor şi fenomenelor chimice.chem1. Softul poate fi găsit la adresa http://www. Elevii pot construi. propriile lor simulări. Acesta se bazează pe o serie de experimente şi demonstraţii cu ajutorul unui laborator de chimie simulat.com Soft educaţional INTUITEXT Cu ajutorul lecţiilor pe calculator de chimie de la INTUITEXT. http://www. pentru elevii de liceu.virtlab.

Portalul eScoala Individual sau în echipă elevii pot combina şi mixa diferite substanţe în cele mai ciudate moduri utilizând laboratoarele virtuale de chimie din site-ul http://escoala. Un material demo poate fi vizionat la adresa http://www. Formulele şi noţiunile abstracte sunt uşor de înţeles datorită animaţiilor şi simulărilor virtuale. care pot descarca aici materiale-suport ce pot fi folosite la clasa. la final.php#chimie. Acesta este un portal dedicat profesorilor. exersa şi. seturi de intrebari care sa ii apropie pe elevi de continut.cu ochiul liber la interacţiunile la nivel molecular şi atomic.intuitext. Lecţiit televizate Şcoala Dicovey Materiale educaţionale televizate pot fi urmărite pe site-ul http://scoala. Site-ul include o grila de programe si un Ghid pentru profesori complet. prezentand obiectivele lectiei.edu. .discovery. oferind un real suport în predare.ro/labs/index. propuneri de activitati in clasa si definitii pentru termenii de vocabular.ro/.ro/lectii-chimie-liceu-1 Elevii vor putea învăţa. cu elevii. despre fiecare episod. îşi vor putea testa cunoştinţele acumulate.

acdlabs.com/chemwriter/ ACD Laboratories ACD Laboratories (http://www. Chemwin. ChemWriter ChemWriter este un soft atât pentru web cât şi pentru mobil. Chemdraw.acdlabs.Specific chimiei este şi editarea de ecuatii chimice.com/resources/freeware/chemsketch/.fiind folosit pentru desenarea structurilor chimice. Se pot utilizeaza: ChemWriter. ChemMedia ca softuri în procesul de predare-invăţare. Contine pe langa editorul de formule .com ) a anuntat o noua versiune "free" a editorului de formule chimice ChemSketch: versiunea 10. Este disponibila la adresa http://www. http://metamolecular.0.

etc). structură 2D şi 3D. De asemenea. moleculară. polimerice.softwin. Este extrem de eficient si este gratuit.ro/insam/ . greutate.si un sistem de vizualizare 3D a moleculelor si un modul cu elemente de instalatii de laborator. ACD / Freeware ChemSketch ACD / Freeware ChemSketch permite elaborarea de structuri chimice. Acesta foloseşte platforma on-line disponibilă la adresa https://insam. inclusiv organice. organometalice. include caracteristici cum ar fi calculul a proprietăţilor moleculare (de exemplu. Exemple de structuri create: INSAM INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar) este un proiect ce are ca obiectiv dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme digitale de imbunatatirea a proceselor evaluative si de autopozitionare/ autoevaluare a elevilor din invatamantul preuniversitar liceal.

precum şi dicţionarele digitale:         Biblioteca virtuală românească http://www. muzeu şi arhivă: http://www.ca/ Ansamblu de aplicaţii gratuite pentru crearea de teste interactive.ro/biblioteca/biblioteca. Oferă şase aplicaţii pentru teste cu răspuns multiplu.proquest.com/ . Necesită download şi instalare. enciclopedii.unibuc. Acestea sunt administrate de către profesor. ordonare şi completare de fraze. Bbiblioteci. formare de perechi.html Europeana – o mega structură on-line care cuprinde bibliotecă virtuală. Hot Potatoes http://hotpot.cartiaz.unibuc.php/biblioteca-virtual şi http://www.e-scoala.eu Mari biblioteci virtuale (accesul gratuit se poate face doar din reţeaua bibliotecilor universitare româneşti) ProQuest: http://www. enciclopediile virtuale.Cu ajutorul platformei se pot crea teste ce corespund celor mai exigente cerinte de evaluare. dicţionare În rândurile resurselor clasice se înscriu bibliotecile virtuale.ro/ Biblioteca Facultăţii de Chimie . cuvinte încrucisate.Universitatea din Bucureşti http://www.ro/biblioteca/ Cărţi electronice şi articole on-line: http://www.europeana. cu răspuns scurt.uvic.chimie.ro/index.chimie.

com Aplicaţii 1.ro/ Wicţionar – dicţionar liber şi universal: http://ro.ro şi realizaţi un laborator la clasa a IX-a. Realizaţi un test de chimie la clasa a X-a care să conţină 5 itemi semiobiectivi.. . găsiţi şi descărcaţi materialul “Chimie generala .acdlabs..ebsco.springerlink. 6.com . 2. Salvaţi testul cu numele dvs urmat de cuvantul chimie.org/ EBSCO: http://www.edu/ e-Enciclopedia: http://www. Descărcaţi şi instalaţi softul Chemix. Enumeraţi minim cinci extensii.com/ Wikipedia – enciclopedie online gratuită: http://ro.litera.com .org/ Mic dicţionar ştiinţific http://dictionar-stiintific.britannica.com/ Muse: http://muse. la alegere.wikipedia. instalaţi softul ChemSketch şi editaţi următoarea structură chimică: 10.wiktionary.jstor. 7. Descărcaţi şi salvaţi. Creaţi un cont pe site-ul http://www.scopus.jhu. 3. Prezentaţi o scurtă descriere a softului. ce pot avea fişierele cu conţinut de prezentare? 4. cristale.com. Accesand pagina de internet http://www.enciclopedia/ Encyclopedia Britannica: http://www. pe calculator un fişier de prezentare.cartiaz. Cum puteţi folosi în activitatea didactică informaţiile aflate la adresa http://modelscience.edu.dictionar-online. Descărcaţi.Structura atomului”.123bee. gasiţi şi notaţi denumirile altor jocuri ce au la bază cunoştiinţe de chimie.ro/e. Gasiţi jocul “Find the Alien” pentru metale.           JSTOR: http://www. 5. 8.com/ SCOPUS: http://www. . Accesaţi site-ul de http://www.com/ SpringerLink: http://www. 9.ro/. Accesaţi site-ul http://escoala. 5 itemi obiectivi şi 2 subiectivi.org/ Dicţionare online (diverse domenii): http://www.

De exemplu pachetul Office (Microsoft. În cadrul orelor de laborator se vor descrie și realiza toate etapele pe care un utilizator trebuie să le realizeze pentru a copia. script-uri. traduse în limbaj mașină. OS2. aici vom detalia utilitatea și vom prezenta principalele aplicaţii software utilitare destinate atât disciplinei chimie cât și altor discipline deopotrivă. cum ar fi programele software. descrise în cadrul Modului I. Aceasta presupune instalarea de software specializat pe calculatorul dumneavoastră. Messenger. În schimb. Novell. mijloace TIC specifice disciplinei Chimie Software utilitar Tematica propusă la nivelul acestui capitol își propune să introducă și să aprofundeze conceptul de software utilitar pornind de la noţiunea generală de software și diversele sale forme sau scopuri. care au fost compilate. deoarece aceasta este o noţiune "virtuală". configurarea. pe care procesorul le interpretează.Modulul al II-lea. Google Crome. copierea. Linux. Modele. nu fizică. etc. programe de arhivare. jocuri toate se încadrează în categoria programelor sau aplicaţiilor software. programe antivirus. utilizarea elementară a unui calculator presupune instalarea unui sistem de operare. software-ul este format din linii de cod scrise de programatori. mutarea. în afara sistemului de operare. programe utilitare. Folosirea unor instrumente specializate se realizează prin instalarea de programe sau aplicaţii specifice fiecărei activităţi pe care dorim să o realizăm cu ajutorul unui computer. instala și utiliza aceste categorii de software. Prin urmare. Dacă acesta dorește să realizeze operaţii complexe sau specifice domeniilor de activitate are nevoie de instrumente software specializate. metode. Opera. cum ar fi hardware-ul computerului. seturi de instrucţiuni. Programele și aplicaţiile software sunt stocate ca date binare. care sunt memorate pe suport magnetic sau optic în format digital. crearea. Noţiunea de software. operaţii similare cu cele ale unei peroane care dorește să-și organizeze activitatea la nivelul biroului său. UNIX. O categorie specială de software sunt sistemele de operare care sunt programe software specializate și sunt destinate utilizării elementare a unui sistem de calcul (de exemplu Microsoft Windows. Deoarece fiecare dintre acestea . Această componentă software permite realizarea unor operaţii elementare specifice privind vizualizarea. Open Office). organizarea informaţiilor la nivelul unui calculator. programe de comunicare Skype.). software educaţional. este un termen general care descrie totalitatea programele și aplicaţiile cu ajutorul cărora se pot utiliza resursele hardware ale unui calculator. în calitate de componentă a computerului. arhiva. aplicaţii de vizualizare a formatelor PDF Acrobat Reader. Există terminologii conexe. browsere pentru vizualizarea paginilor web Mozilla. Noţiunea de software-ul poate fi dificil de descris. Dacă pornim de la conceptele de bază privind componentele hardware și software ale unui sistem de calcul. aplicaţii software.

Windows Picture and Fax Viewer.). livrate odata cu sistemul de operare sau separat de acesta. memory flash . inginerul de sistem (Norton Disk Doktor. VLC. utilizate pentru micsorarea dimensiunilor fisierelor fara pierderi de informatii (ARJ.stocat pe un suport optic (CD. WinRAR.  utilitare de arhivare-dezarhivare a datelor. ChemBio 3D Ultra).)  utilitare destinate unor operaţii speciale dintr-un anumit domeniu de activitate (chimie.freeware . Gb). decodificarea. WinZIP etc. Codec Video.). HDD portabile. Norton Utilities etc. criptarea sau decriptarea diverselor formate de date.copiat cu ajutorul memory stick. etc. Ele corespund unor functii bine definite ce se întâlnesc frecvent. Itunes. . cum este.). Doctor Web. care extind o serie de facilitati ale sistemului de operare. În domeniul chimiei sunt editoare specializate (ChemWind. PC Tools. Ndigs). Windows Media Player.software-uri au informaţii diverse și în cantităţi diferite.  utilitare de depistare si înlaturare a virusilor (numarul si varietatea acestora sunt impresionante .Norton Antivirus. Windows Explorer. Programele utilitare sunt programe specializate. În funcţie de sursa din care provine el poate fi: . Numarul utilitarelor este azi impresionant si nu se poate face a clasificare riguroasa a lor. este necesar un anumit spaţiu de memorie pentru a păstra fișierele acestuia.shareware/licenţiate. . PKZIP si PKUNZIP. Winamp. În funcţie de producătorul acestui software el poate fi: . SpeedDisk). fizică.descărcat dintr-o anumită locaţie Internet. istorie. georgrafie. Mb. Virus Scan. AVP. măsurat de regulă în bytes (Kb. DVD). Movie Maker . Dintre ele amintim urmatoarele tipuri:  utilitarele care extind suprafata cu utilizatorul (Norton Commander.  utilitare care vin în sprijinul utilizatorului avansat. Windows Commander.  utilitare de diagnosticare pentru determinarea configuratiei si testarea functionarii calculatorului (Check-It. de exemplu.  utilitare care permit vizualizarea. Dos Navigator). redarea sunetelor. IrfanView. etc.  utilitare de optimizare a discurilor care permit amplasarea optimă a datelor pe disc în vederea reducerii duratei de acces la informatii (Disc Defragmenter. Doctor Panda). matematică. ChemBioDraw Ultra. (Flash.

1. b) Dacă instalarea se face folosind un kit de instalare obţinut prin dowload din Internet pașii sunt descriși sugestiv în imaginile următoare și conţin salvarea fișierului. Kit-ul de instalare este însoţit de un manual de utilizare și instalare corespunzător aplicaţiei. rularea și confirmarea instalării. respectiv discul și folder-ul.com) derulează o succesiune de operaţii prin care se copiază într-un anumit folder toate fișierele necesare unei aplicaţii software pentru a fi pornită. memoria internă sau video și alte dispozitive hardware necesare fiecărei aplicaţii în parte. Informaţiile privind modul de instalare sunt oferite pe pagina de Internet care a furnizat kit-ul de instalare. și respectarea pașilor care sunt descriși în manualul de utilizare sau în fișiere explicative (readme. 2. se solicită. setup. click Save File. setup. 3. lansarea instalării. Stabilirea locaţiei pe disc unde aplicaţia va fi instalată Locaţia de instalare a aplicaţiei.txt).exe. de aceea trebuie avut în vedere spaţiul disponibil pe discul de instalare. de regulă. În fereastra Downloads. numeaplicatie. a) Noţiunea de kit de instalare Fișerul sau ansamblul de fișiere de pe un suport de memorie care prin lansarea în execuţie a unui anumit program (de regulă cu numele și extensia install. Achiziţionarea/ Copierea/ Salvarea kit-ului de instalare.În funcţie de spaţiul ocupat de aplicaţiile software și spaţiul disponibil pe hard discul sistemului propriu utilizatorul poate decide dacă un anumit software poate sau sa fie instalat pe calculatorul său. . Etapele instalării unui software utilitar. Instalarea aplicaţiei a) Instalarea aplicaţiei folosind un kit de instalare pe CD/DVD sau copiat pe hard disc presupune lansarea în execuţie a fișierului. la primii pași ai instalării. de regulă.exe. Pe lângă cerinţele de spaţiu trebuie ţinut cont și de cerinţele privind capacitatea de procesare. În fereastra Opening.exe. dublu-click fișierul.

În fereastra User Account Control.În fereastra Security Warning. Realizarea de întreţinere/upgrade a aplicaţiei. Astfel ele se nasc. 4. ajung în apogeul utilizării și apoi devin perimate. click Yes. iar în final nu se mai utilizează. sunt capabile să recunoască versiunile anterioare și sa copieze/adauge fișierele noii versiuni curente pe lângă/peste versiunea existentă. identic cu versiunea iniţială. Rata de compresie a fișierelor depinde de algoritmul folosit. Trebuie ţinut cont ca. în general. În acest sens pe durata de viaţă a unui soft se realizează versiuni îmbunătăţite ale acestora materializate prin ceea ce se numesc upgrade. Există aplicaţii de . click Run. tipul de fișiere arhivate și aplicaţia de arhivare folosită. Utilitare de arhivare-dearhivare a datelor Arhivarea datelor este operaţia prin care se poate reduce spaţiul ocupat de un program prin folosirea unui algoritm de compresie a datelor. versiunile mai noi recunosc versiunile mai vechi în sens invers nu. Aceste versiuni noi se instalează. Aplicaţiile software au durate de viaţă asemănătoare oricărei fiinţe umane.

HFS. ISO. Un program gratuit este 7-ZIP. crescând și renovându-se mereu știind să se adapteze la noile cerinţe din piaţa..suporta formate de arhivare/dezarhivare: 7z. etc. ci adaugă și formate noi versiune după versiune. . în regim freeware doar pentru Windows. ISO. oferă compresiune multimedia integrată. WinRAR este un program de calculator ce este folosit pentru administrarea de fișiere comprimate. NSIS. are o opţiune de recuperare de date și permite criptarea și comentarii ANSI în color. BZIP2 și TAR . DMG. . LZMA. care poate fi testată pentru o perioda de 40 de zile în regim freeware.arhivare/dearhivare freeware sau shareware. Aplicaţia WinRAR este o aplicaţie shareware. UDF. . În imaginea de mai jos este prezentată interfaţa aplicaţiei WinRAR care se deschide odată cu dublu-click executat pe un fișier cu extensia unui fișier de tip arhivă. Programul reprezinta o alternativa eficienta si gratuita a WinRar-ului. CAB.rata mare de compresie in format 7Z cu compresie LZMA .rar. BZ2. are o viteză foarte mare de lucru. UUE. LZH. programul suporta o rata de compresie cu 2-10% mai buna decat cea oferita de PKZip si WinZip. TAR.suporta formate numai pentru dezarhivare: ARJ. Cu WinRAR se pot comprima și decomprima fișiere în special în formatele rar și ZIP.pentru formatele ZIP si GZIP.arj.tar. LZH. ZIP. un arhivator cu o rata de compresie ridicata. RAR. ACE. ZIP. DEB. WinRAR este unul dintre cei mai buni compresori de fișiere. Z. dar există multe alte formate și extensii de fișiere de tip arhivă. CHM. GZIP(gz).zip. CPIO. GZIP. Formatul fișierelor de tip arhivă au în general extensiile . Principalele facilitati ale programului sunt: . 7-ZIP(7z). nu se centrează doar într-un format unic sau doar în cele existente. WinRAR poate crea și decomprima fișiere în formatele cele mai populare: RAR. CAB. RPM. MSI. cu un bun trecut în lumea softului. . JAR. ARJ. dar care necesită apoi achiziţionarea licenţei de utilizare pentru alte sisteme de operare. XAR si Z . WIM.

(http://www. În acest tutorial video am ales sa instalăm un antivirus AVIRA care este foarte ușor de instalat și administrat. ocupă puţine resurse pentru sistem și care se achită foarte bine de sarcinile unui antivirus. WinRAR funcţionează cu sistemele de operare Windows . toate acestea realizânduse pe baza unui exerciţiu pe care îl veţi realiza pe baza unui tutorial video.Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 . Utilitare de depistare și înlăturare a virușilor Am ales pentru exemplificare un antivirus gratuit pe care îl vom downloada.Mac și Linux.ro/?p=291) . funcţionează foarte bine cu Windows 7 și Windows Vista.WinRAR permite testarea fișierelor comprimate pentru a vedea dacă sunt sau nu erori de comprimare și mai permite crearea de fișiere de la 0(goale) la care se pot adăuga orice tip de fișier mai târziu.videotutorial. instala și seta împreuna.

Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării unui text TIC -COMPETENŢE SPECIFICE .A.3. 1.utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator.4.formularea ipotezelor referitoare la caracteristicile structurale ale diferiţilor atomi.1. 3. Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor pentru procesarea textelor 1. 2.2.3. ionilor.rezolvarea de probleme de calcul numeric referitoare la concentraţia în procente de masă a soluţiilor. tabele.1. a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice. a substanţelor pure de amestecuri de substanţe etc.2. 2.4. PROIECT PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A VII.5. 3.diferenţierea fenomenelor fizice de fenomenele chimice.clasificarea particulelor elementare.2.1. Identificarea elementelor de bază ale serviciilor educaţionale online 1.interpretarea observaţiilor obţinute din grafice.clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii. fişe de observaţii.identificarea unor metode de separare a unui amestec în funcţie de natura acestuia.CICLUL GIMNAZIAL 1.COMPETENŢE SPECIFICE 1.1. Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ 1. moleculelor după unul sau mai multe criterii.utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator. 1.Modulul al III-lea.2. 2. Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor de calcul tabelar 1. 2. Proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale Competenţele specifice la disciplina Chimie corelate cu competenţele specifice la disciplina TIC la nivel de an de studiu CLASA a VII-a CHIMIE. a tehnologiilor informatice pentru a studia proprietăţile şi transformările substanţelor chimice etc. a proprietăţilor fizice de proprietăţile chimice. ioni şi molecule.3. elementelor.

Elaborarea de produse specifice utilizând aplicaţii de calcul tabelar informaţiile preluate din surse educaţionale online 4. Elaborarea de produse specifice utilizând 5.folosirea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii elementelor şi date 5.2. exerciţii de asociere a denumirii corecte a unui compus chimic cu formula chimică. protecţie a mediului.2.3. .efectuarea de experimente virtuale.3. molecule).4. 5. substanţelor chimice.aplicaţii pe diferite programe informatice de scriere a lor.4.transpunerea în limbaj specific a informaţiilor privind aplicaţiile practice ale educaţionale online chimiei.aplicarea normelor de protecţie personală în laboratorul de chimie şi de 3.3.evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacţii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora.3. Aplicarea normelor privind drepturile de autor (atomi. 3.evaluarea factorilor de risc şi recunoaşterea importanţei unor specii chimice 3.1. exerciţii de asociere a denumirii unui element chimic dat cu simbolul şi locul său în sistem.3. Elaborarea de documente conform unor specificaţii 3.familiarizarea cu diferite softuri.3. ioni.elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii.folosirea terminologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice. Formule chimice . Sistemul periodic al elementelor .1.2. 4. Structura atomului – aplicaţii.1.2. Aplicarea operaţiilor necesare calculului tabelar 2.     EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VII-A Metode de separare . Prelucrarea informaţiilor preluate din surse 3. 2. 4.aplicarea unor algoritmi de calcul pe baza formulei chimice.

2. Identificarea elementelor sistemelor informatice în contexte . interpretarea observaţiilor/datelor obţinute prin activitate investigativă.1.1. schemă gramaticală.analizarea. afiş publicitar. baze. de clasificare şi de efectuare a unor experimente virtuale sau selectarea dintr-un grup a reacţiilor în funcţie de mecanism. aplicaţii interdisciplinare: tablă de şah. Definiţia reacţiilor chimice: selectarea dintr-un grup de substanţe a unor compuşi după clasa cărora le aparţin – acizi. săruri. agendă telefonică.COMPETENŢE SPECIFICE 1.deducerea unor utilizări ale substanţelor chimice pe baza proprietăţilor fizico-chimice. oglinda clasei etc. TIC -COMPETENŢE SPECIFICE PROIECT PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A VII. carte de vizită. tabel cu numere prime etc. curriculum vitae etc. oxizi metalici sau nemetalici.A.1.explicarea observaţiilor în scopul identificării unor aplicaţii ale fenomenelor chimice. Sugestii pentru aplicaţii practice de tehnoredactare:       realizarea unor documente organizatorice: orar. tabel de figuri geometrice. 1.  Clasificarea substanţelor chimice. realizarea unor documente de portofoliu: diplomă. sugestii pentru aplicaţii practice utilizând documentarea online. respectiv maxime.CICLUL GIMNAZIAL 1.2. Reacţii chimice– efectuarea de aplicaţii pe diferite programe informatice de scriere a lor. CLASA A VIII-A CHIMIE. realizarea unui tabel cu situaţia şcolară la o disciplină dată şi determinarea notei minime. eseu. Sugestii pentru aplicaţii practice de calcul tabelar: calcularea valorilor unor expresii aritmetice.

rezolvarea de probleme în scopul aplicării regulilor/legilor în 2. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a 2. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor video 2.utilizarea aparaturii şi echipamentelor de laborator. 2. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării 4.2. terminologia ştiinţifică.3.3. Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor în vederea realizării de proiecte 2.4.utilizarea surselor bibliografice referitoare la 3.3. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor grafice a 1.1.6. tehnologiilor informatice pentru studiul diferitelor substanţe. evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor simple.5.4.3.1. evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor compuse. 3.2.2.4. Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor pentru crearea paginilor web rezolvarea 1.5.formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în 1.comunicarea rezultatelor unui demers investigativ cu ajutorul date . de investigare folosind terminologia ştiinţifică. studierea reacţiilor chimice. Elaborarea produselor de tip grafic conform unor specificaţii descoperirii unor elemente.comunicarea sub formă scrisă/orală a rezultatelor unui demers produselor de tip audio 4.7.1. Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ problemelor cantitative. Aplicarea operaţiilor necesare pentru crearea de pagini web 2.formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în 1.2. 4.COMPETENŢE SPECIFICE 2. 3. Selectarea ºi organizarea datelor în vederea realizãrii de istoricul proiecte 3.5. 4.demonstrarea legii conservării masei prin scopul specifice TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1.prezentarea rezultatelor unui demers de investigare folosind 2.1.formularea de concluzii şi de generalizări în demonstrării legii conservării masei în reacţiile chimice.4.2. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor audio 1. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a produselor de tip grafic 2.CLASA A VIII-A CHIMIE.aplicarea regulilor/legilor în scopul rezolvării de probleme.3.

. aerului şi a căilor de prevenire a poluării etc. 5. solului. Săruri . Oxizi . substanţe chimice.2..4.7.).identificarea unor agenţi poluanţi ai apei. cu tema ..agenţi poluanţi ai apei.utilizarea resurselor bibliografice virtuale de informare pentru realizarea unei teme de portofoliu (se poate aplica pentru diverse teme . aerului şi a căilor de prevenire a poluării. Prezentarea de proiecte 3. Elaborarea de pagini web simple conform unor specificaţii date 3.realizarea unui film pornind de la un set de imagini statice şi inserând un fişier audio cu tema . a metodelor de obţinere.realizarea unui film pornind de la mai multe secvenţe video prin concatenarea acestora. Aplicarea normelor privind drepturile de autor      EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VIII-A Metale (coroziunea şi metode de prevenire) .CLASA A VIII-A CHIMIE. de exemplu.3. cele cu H2SO4 sau HNO3 conc. Elaborarea produselor de tip audio conform unor specificaţii 3. . solului. Cuprul . a proprietăţilor fizico – chimice şi a utilizarii sale (se poate aplica pentru toate elementelor chimice cu caracter nemetalic / metalic din programa şcolară). Elaborarea produselor de tip audio-video conform unor specificaţii date 3. Aluminiul .1.efectuarea unor experimente chimice virtuale (de exemplu.COMPETENŢE SPECIFICE Internetului.Ploaia acidă. de exemplu. Elaborarea de proiecte 3. 5.).utilizarea sistemelor periodice virtuale pentru stabilirea locului.6.Materiale de construcţie.5.5.aprecierea avantajelor şi a dezavantajelor utilizării unor date TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 3..

directoare.4. Realizarea unor aplicaţii practice 2.18.14. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici. Dobândirea deprinderilor de utilizare a tastaturii în procesul de procesare text sau grafică 2. Explicarea observaţiilor effectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi proceselor chimice studiate 2.3.19.4.Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat 1.13. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi. Definirea noţiunilor legate de „arhitectura” Internetului 3. Definirea conceptului de reţea de calculatoare şi enumerarea avantajelor lucrului în reţea 1. Operarea corectă la nivel elementar 2.1. molecule 1.4. relaţiile relevante.1.1. grafice. Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text 2.3 Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra materialelor/condiţiilor analizate 4. Funcţiile mouse-ului 2. Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator personal 1. faxului şi prezentării oferite de editor 2.3.10.1. Colectarea informaţiilor prin observări calitative şi cantitative 2. relaţii 2. Descrierea organizării informaţiilor pe suport extern 2. Descrierea funcţionării unui calculator personal 1. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare.2 Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme 3. structurilor. Descrierea interfeţei sistemului de operare 2.5. Descrierea facilităţilor de utilizare a poştei electronice. Descrierea aspectelor de bază legale privind utilizarea soft-ului 2. date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate 3.CLASA A IX-A CHIMIE. Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice. TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1. Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului 2.3. Deprinderea redactării corecte şi rapide a unor documente 3. etapele rezolvării 3.Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet 3.2. Realizarea unor deprinderi practice de lucru rapid 2.2. Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare Windows 2.1.17.16. ioni.2. Clasificarea şi folosirea modului de adresare în Internet .3. Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv de introducere a datelor şi în special de editare. Enumerarea serviciilor oferite în Internet şi descrierea acestora 3.6.2.11.2. Descrierea şi aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document 2. Aplicarea modalităţii de tipărire a unui fişier 2.1 Analizarea problemelor pentru a stabili contextul. relaţiilor.7. Utilizarea avansată a editorului de texte 2. Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului 2.3.1 Modelarea conceptelor.COMPETENŢE SPECIFICE 1. fişiere 2. din punct de vedere al sănătăţii 1. Operarea ergonomică şi eficientă cu tastatura 2. Realizarea unor aplicaţii practice 2. Argumentarea necesităţii securizării computerelor şi a reţelelor 1.5. scheme. proprietăţi.9.12. Descrierea implicaţiilor utilizării calculatorului.20.8. proceselor. Formatarea finală a unui document 2.15.6.

reprezentarea grafică a datelor experimentale. Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML 3.2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei 5. Cristalohidraţi . Na sau K în apă).16.10. imagine 3. Enumerarea şi aplicarea modalităţilor de a realiza o hiper-legătură 3.7. teste. Folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor: text.8.modelarea grafică virtuală a diferitelor tipuri de cristale (ex.13.5. Aplicarea modalităţilor de folosire a serviciului de e-mail 3. modelarea.15. Aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei pagini – copiere.experimente virtuale (ex.CLASA A IX-A CHIMIE.). Respectarea şi aplicarea normelor de protecţie personală şi a mediului 5.asocierea orbitalilor atomici cu denumirea lor. ştergere 3.1. formulare cu privire la importanţa lor pentru viaţa cotidiană. Reţele ionice . Proprietăţi chimice periodice . NaCl etc.6. Descrierea şi aplicarea măsurilor de securitate în utilizarea Internetului 3.realizarea unor documente specifice: chestionare.11. Realizarea unor aplicaţii practice 3.2 Anticiparea efectelor unor acţiuni specifice asupra mediului înconjurător TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 3. acumulatorul cu Pb). prelucrarea datelor statistice şi reprezentarea grafică a acestora.12. Utilizarea serviciului de conversaţie 3.prelucrarea datelor experimentale.17. Realizarea unor aplicaţii practice 3. aplicaţii pe sistemele periodice virtuale de verificare a corelaţiei dintre configuraţia electronică şi locul în SP.9.modelarea grafică a funcţionării unor elemente reprezentative (pila Daniel.COMPETENŢE SPECIFICE sistemelor 4. . Transformarea documentelor text obişnuite sau a prezentărilor PPT în pagini web       EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A IX-A Structura atomului . Utilizarea corectă a regulilor de comportare în reţeaua Internet 3. simularea şi controlul evenimentelor. mutare. Reacţia de neutralizare .14. Elemente galvanice . Utilizarea tabelelor într-o pagină WEB 3. Utilizarea posibilităţilor de căutare a informaţiilor 3.

6. Operarea cu baze de date 2. Realizarea unor aplicaţii practice 2. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel 1.      Publicarea documentelor în spaţiul Web prin bloguri. Utilizarea formulelor şi a funcţiilor 1.2. Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame 1. Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă 1.Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie 3.1.1. Formularea unor reguli.1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici.). Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora 2.4. Utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de calcul 1. o bibliotecă sau un dicţionar online (exemplu: evoluţia sistemelor de calcul). Realizarea unui referat pe o temă dată utilizând o enciclopedie. distanţă.COMPETENŢE SPECIFICE 1.) Realizarea unor fişe de orientare turistică (exemplu: traseu. definiţii.3. Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul 1. Partajarea documentelor.7. relaţii 2. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Access 2. generalizări care să fie utilizate în studiul claselor de compuşi TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1.2. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect 3. Crearea şi utilizarea rapoartelor . reprezentare obiective.1. Realizarea de import obiecte 1. etc.5.4.3. proprietăţi.2.1.5. CLASA A X-A CHIMIE.2. Realizarea unui album cu informaţii şi imagini extrase dintr-o enciclopedie online. Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de date 2.2. Utilizarea resurselor bibliografice virtuale pentru diverse teme de portofoliu (exemplu: istoricul descoperirii elementelor chimice etc. Crearea şi utilizarea formularelor 2.

Analizarea consecinţelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante şi folosirea necorespunzătoare a produselor chimice 5. Realizarea animaţiei într-o prezentare 3. Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări PowerPoint 3.6. Inserarea imaginilor şi altor obiecte într-o prezentare 3. benzine.2.efectuarea unor experimente virtuale (ex. Realizarea unei prezentări 3. mutare. droguri etc. Justificarea importanţei compuşilor organici TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 2.5. vopseluri.) .3 Furnizarea soluţiilor la probleme care necesită luarea în considerare a mai multor factori diferiţi/concept relaţionate 4. Procesarea informaţiei scrise. Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări .1.10. conceptelor. reacţia de culoare a glicerinei sau reacţia etanolului cu Na metalic etc. Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea prezentării 3.2. a datelor.6.11.1. medicamente.1. a terminologiei specifice.7. coloranţi.COMPETENŢE SPECIFICE 3.utilizarea programelor de editare a structurilor unor substanţe organice aparţinând claselor de compuşi studiaţi. petrol. vitamine. Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări 3.4. Realizarea unor aplicaţii practice 3. pentru utilizarea lor în activităţile de tip proiect 4. Utilizarea diagramelor 3. mase plastice. Utilizarea în mod sistematic. Aplicarea elementelor de bază în procesarea textului 3.9. Alcooli .) Utilizarea resurselor bibliografice virtuale pentru diverse teme de portofoliu (combustibili.copiere. Realizarea unor aplicaţii practice    EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A X-A Hidrocarburi .3.CLASA A X-A CHIMIE. într-o varietate de contexte de comunicare 5.2. ştergere 3.8. Utilizarea elementelor grafice în prezentare 3.

Utilizarea elementelor grafice în documente.3 Explicarea comportării unor compuşi într-un context dat 2.8.CLASA A XI-A CHIMIE. Realizarea procesului de documentare 2.4.3.2 Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme 4.6.COMPETENŢE SPECIFICE 1. Identificarea unor teme utile şi stabilirea echipelor 3. relaţii 2. Utilizarea documentării 2. Prezentarea publică a unui proiect în format electronic 2. 1.3.Folosirea enciclopediilor.1 Rezolvarea problemelor cantitative/calitativ 3. proprietăţi.6.2. 1.Documentarea şi pregătirea materialelor 3. Crearea şi utilizarea unei biblioteci de documentare 2.1 Procesarea unui volum important de informaţii şi realizarea distincţiei dintre informaţii relevante/irelevante şi subiective/obiective 4.1.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de interes general la care poate răspunde chimia TIC -COMPETENŢE SPECIFICE Programa Tehnici de documentare asistată de calculator Filiera teoretică.4 Utilizarea formelor de lucru cooperativ 2.2 Organizarea cunoştinţelor legate de clasele de compuşi 1. Utilizarea diagramelor pentru ilustrarea unor statistici. şablonizare a documentelor electronice ce compun modulele unui proiect 1.1. a unor servere specializate pentru documentare. Optimizarea unei lucrări.5. sunete. 2. a dicţionarelor. profilul umanist.2. Aplicarea principiilor generale ale proiectării documentelor. Aplicarea modalităţilor de formatare.7. Identificarea temei pentru care este necesară documentarea folosind Internet 2.5. Inserarea altor obiecte complexe în documente(filme.2 Evaluarea măsurii în care concluziile investigaţiei susţin predicţiile iniţiale 3. Alegerea aplicaţiilor ce vor fi utilizate în elaborarea proiectului 1.7. specializarea ştiinţe sociale 1.1 Interpretarea critică a informaţiilor din diverse surse 5.3. animaţii 2D sau 3D) 1.1 Stabilirea unor predicţii în scopul evidenţierii unor caracteristici.2. Organizarea modulară a unei lucrări 1.1. Transferul bibliotecii de documentare către un centru de resurse 3.1 Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura grupei funcţionale 1.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul comun 5. proiect 1.9. 1. Finalizarea proiectelor şi prezentarea lor .

3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate. acizilor nucleici. evidenţa privind consumul de materii prime şi materiale.2. Efectuarea unor experimente virtuale (ex. Utilizarea softurilor pentru explicarea izomeriei optice sau a structurii proteinelor. sinteza unor coloranţi.). Aplicarea principiilor generale ale proiectării documentelor hipermedia.aplicaţii privind studiul comparativ al bazicităţii unor amine). a hormonilor sau a enzimelor etc. profil umanist. randament . 2. buletine de analiză.    EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XI-A Compuşi organici cu funcţiune monovalentă . specializarea filologie 1. fişă de evidenţă a substanţelor. în scopul identificării aplicaţiilor acestora TIC -COMPETENŢE SPECIFICE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Tehnoredactare asistată de calculator) CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI Filiera teoretică. Identificarea diferitelor modalităţi de organizare a informaţiilor într-un document hipermedia complex.1. în scopul explicării proprietăţilor unui sistem chimic 1. CLASA A XII-A CHIMIE. a fişelor tehnice ( exemplu .1.COMPETENŢE SPECIFICE 1. a unor medicamente etc.1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 1. reţete de fabricaţie.2 Structurarea cunoştinţelor anterioare.utilizarea programelor de editare a structurilor unor substanţe organice aparţinând claselor de compuşi studiaîi. 1. evidenţierea în timp a unor fenomene (exemplu – oxidarea comparativă a ionilor de Fe+2 . Utilizarea avansată a unei aplicaţii specializate în proiectarea şi .  Conversie. realizarea de bilanţuri parţiale şi totale etc. respectiv a Na2C2O4 cu o soluţie acidă de KMnO4).realizarea unor documente specifice domeniului:prelucrarea datelor experimentale. Aplicaţii realizate cu ajutorul măsurătorilor realizate. fişa de observaţii.

profil real. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Sisteme de gestiune a bazelor de date) CLASA A XII-A CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI Filiera teoretică.2 Exprimarea unei poziţii asupra utilizării diverselor produse/ procese chimice. Descrierea tipurilor de date care intervin în prelucrări sistematice ale volumelor mari de date şi selectarea tipurilor de date adecvate 2. dizertaţie etc.2 Evaluarea soluţiilor la probleme pentru luarea unor decizii optime 4. Utilizarea formularelor 2.5.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 3.2 Evaluarea validităţii concluziilor investigaţiei 3. proiecte de cercetare.toate specializările 1. profil teologic.1.CLASA A XII-A CHIMIE. 3.2 Structurarea informaţiei ştiinţifice în diverse tipuri de comunicări orale şi scrise: Argumentaţie ştiinţifică.1 Compararea acţiunii unor produse/ procese chimice asupra propriei personae sau asupra mediului 5. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate .3.2.2.1. care denotă informare ştiinţifică şi/ sau tehnologică TIC -COMPETENŢE SPECIFICE realizarea unui document hipermedia. referate. specializarea ştiinţele naturii Filiera vocaţională.6. Identificarea datelor relevante. Analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei 3. Definirea structurii unei baze de date 2.1.2.1. Analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei 3. Identificarea unor activităţi pentru care se impune crearea unei baze de date 1. Utilizarea rapoartelor 3. 5.2. Manipularea datelor dintr-o tabelă a unei baze de date 2.COMPETENŢE SPECIFICE 2.1 Utilizarea investigaţiei în vederea obţinerii unor explicaţii de natură stiinţifică 2. Interogarea unei baze de date 2. Utilizarea funcţiunilor de bază ale interfeţei Microsoft Access 2. care trebuie memorate în baza de date şi a relaţiilor dintre acestea 1.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor 4.4.3.

se impune detalierea activităţilor implicate de realizarea proiectului şi elaborarea planului de lucru cu fiecare echipă. culese de elevi. Reacţii cu formare de complecşi . chestionar.temă de proiect ce presupune formarea unor echipe de lucru. analiza documentelor primare etc. de complexare.   Energia în sistemele biologice . Factorii care influenţează viteza de reacţie . EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XII-A Clasificarea reacţiilor chimice . întâlnite în viaţa cotidiană sau specifice specializării elevilor. de exemplu de importanta combinaţiilor complexe pentru viaţa cotidiană). în scopul identificării datelor relevante.crearea structurii tabelelor din baza de date.efectuarea unor experimente virtuale ce evidenţiază reacţii de oxido-reducere. precum şi popularea acestora cu date reale. exoterme. acido-bazice. precum şi a relaţiilor dintre acestea. pe o tema legata. folosind tehnici specifice (interviu. reacţii lente / rapide sau a unor experimente ce au drept scop calculul căldurii de reacţie.realizarea unui model conceptual. precum şi relaţiile dintre acestea. de precipitare.analizarea unor probleme concrete. al căldurii de dizolvare sau al vitezei de reacţie sau al evidenţierii rolului pe care îl au diverşi factori asupra echilibrului chimic sau asupra vitezei de reacţie. insistând pe formarea deprinderilor de lucru în echipă. analizarea prezentărilor. . apoi susţinerea prezentării finale în faţa întregului colectiv de elevi.exersarea prezentării proiectului în cadrul grupului de lucru. endoterme.    Echilibrul chimic . în care să fie ilustrate datele relevante identificate. Combinaţii complexe cu rol biologic .

siliciu....... scăzând imunitatea organismului la anumite infecţii. sodiu.......1% din organismul uman....... numărul protonilor din învelişul electronic.... complerând cu litera A sau F spaţiul liber din faţa enunţului. (8p) 5...... Numărul grupei principale în care se găseşte un element chimic în tabelul periodic este dat de: a... c.......  Din oficiu se acordă 10 puncte.... Folosind imaginea alăturată...MODEL DE INSTRUMENT DE EVALUARE Test de evaluare iniţială Clasa a IX-a An şcolar 2011-2012 Prof. . numărul electronilor din nucleul atomic. b..... numărul de masă şi procesul de ionizare.... c... numărul nucleonilor din nucleul atomic.... Simbolul chimic Hg reprezintă elementul chimic a.... Oxigenul este cel mai important dintre toate elementele chimice.. Subiectul A... Indică care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate şi care sunt false.. care ilustrează structura atomului de oxigen........ notează numărul atomic... Reprezinta 56. d. b. Încercuieşte litera corespunzătoare enunţului care se referă la un fenomen chimic: a..Dacă în aer conţinutul de oxigen este mic..... fierberea alcoolului la 78oC... d.... Giurca Corina Lacramioara  Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor subiectelor se acordă 90 de puncte.. b....  Timpul efectiv de lucru este de 45 minute....... 40p... c......... (4p) 4....... obţinerea vinului din struguri... numărul electronilor de pe ultimul strat electronic. (2p) 2......... sulf d.. mercur... (2p) 1.. . se micşorează şi cantitatatea de oxigen din sânge.... deplasarea electronilor prin circuitul exterior al unui generator electric............ (2p) 3. deformarea unei sârme de cupru...

.a.. BaCl2 B 1... acid sulfuric 5.... c. cifra din coloana B. . Asociati cifrelor din coloana A literele din coloana B observand figurile ustensilelor/ vaselor de laborator din imaginile prezentate: Coloana A Coloana B Coloana A Coloana B a) pahar Erlenmeyer 1... KNO3 .. . care reprezintă denumirea sa.. .. Totalitatea protonilor din nucleu se numeşte număr de masă.... c.. azotat de potasiu 4. Stabileşte coeficienţii si tipul ecuaţiilor reacţiilor chimice: Zn + HCl  ZnCl2 + H2 Mg + O2  MgO NaCl +H2SO4  Na2SO4+HCl .... 4 . (6p) 6. H2SO4 . hidroxid de sodiu 3. d... care corespunde unei formule chimice. a. acid clorhidric 2. .. d. Atomul nu poate fi divizat prin procedee chimice obişnuite.... Soluţia diluată conţine o cantitate mai mică de dizolvat.. clorură de bariu (8p) 8.. b. Scrie în faţa literei din coloana A. e) palnie de separare f) spatula (4p) 7..... b. A . d) mojar cu pistil b) pahar Berzelius 2 3 c) cilindru gradat 5 6. NaOH .. La reacţia de substituţie participă două substanţe compuse.

.A H=1....... ........... scrie formula chimică a oxidului de aluminiu. încât ea a fost folosită ca monedă de schimb până când colonizatorii francezi au introdus banii de hârtie.............. oamenii extrag sarea din apa mării...... Calculează masa de sare necesara pentru prepararea a 81. 50p (4p) I..... Recuperarea deşeurilor de aluminiu este o sursă importantă de materie primă pentru metalurgia secundară a aluminiului...Cunoscand numerele atomice Z Al = 13..c) (15p) Prin acţiunea HCl în exces asupra a 2 Kg calcar se obţin 296 cm3 de CO2 .. ACa=40 .. A Zn=65..... CaII şi (CO3)II. Stabileşte compoziţia procentuală a oxidului de aluminiu.............. Scrie formulele chimice ale compuşilor alcătuiţi din: NV şi OII. HI şi SII Subiectul B.. (6p) II.. Folosind literele din careurile de mai jos....... Importanţa sării era atât de mare în Africa........... A O=16.. NaI şi OII... Calculaţi procentul de carbonat de calciu în calcarul întrebuinţat. În regiunile calde...ANa=23........6 g soluţie de sare de bucătărie de concentraţie 2%...b) (10p) Ce cantitate de soluţie de HCl de concentraţie 36. găseşte cât mai multe cuvinte care să reprezinte amestecuri: S T U F E A R C M (5p) III.. IV..5.......5 % va neutraliza 8 g NaOH ? IV.a) (10p) Ce cantitate de hidrogen se obţine prin reacţia a 2 moli de Zn cu acidul clorhidric ? IV..... ZO = 8.. Consumul de energie pentru obţinerea aluminiului recuperat este mai redus decât pentru producerea aluminiului primar... motiv pentru care procedeul este considerat mai favorabil mediului............... Se dau: Mase atomice:ACl=35...CaCO3  CaO +CO2 (4p) 9.

Test de evaluare iniţială Competenţe specifice de evaluat: C1 – recunoaşterea structurii atomului C2 – reprezentarea simbolurilor chimice ale elementelor C3 – scrierea formulelor chimice pe baza valenţei C4 – stabilirea coeficienţilor în reacţiile chimice C5 – rezolvarea unor probleme folosind concentraţia procentuală de masă a soluţiilor şi formule chimice ale substanţelor.1 3. Conţinuturi ştiinţifice vizate: Noţiuni de structura atomului.2 4. Simboluri chimice.P.1 5.3 2. Simboluri chimice Formule chimice Stabilirea coeficienţilor în ecuaţiile reacţiilor chimice Rezolvarea de probleme Matricea de specificaţii Competenţe de evaluat Conţinuturi Subiect A A5(8p) BII(6p) Subiect B A9(4p) BI(4p) BIII(5p) 1. Formule chimice. Subiectul Conţinutul Fenomene chimice Structura atomului Legătura dintre structura atomului şi poziţia în S.2 A1(2p) 1.3 3. Ecuaţii chimice.2 Total SA X X X X X X X X X SB X A7(4p) A8(8p) A6(6p) A3(2p) A2(2p) 10 itemi A4(4p) 40% BIV(3 5p) 3(41p) 4 itemi 50% 14 (90p) 10p Itemi Oficiu Total 1(8p) 2(8p) 1(4p) 2(12p) 1(4p) 1(6p) 2(7p) 8% 8% 4% 12% 4% 6% 7% 41% 100% . Soluţii.1 1. Denumirea unor compuşi chimici anorganici. Masă moleculară.

296 l = 0.32 g CaCO3 pur 100g calcar………………… p p = 100 ∙ 1.58124 g CO2 x 0.32 ∕ 2 = 66 % CaCO3 în calcar Total Oficiu Notare 2p 2p 2p 4p 8p 6p 4p 8p 9 4p 40p 4p 6p 5p 10p 10 p 15p 50p 10p . CaCO3.5 ∙ 8 ∕ 40 = 7.296 l ∕ 22.5 g HCl 2 moli HCl ……………. 2c.b aA.5 g 40 g x = 36. Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 substitutie 2Mg + O2  2MgO combinare 2NaCl +H2SO4=Na2SO4+2HCl schimb CaCO3  CaO +CO2 descompunere N2O5. item Subiectul A 1 2 3 4 5 6 7 8 Corectare d c c a.3 ∕ 36.58124g CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2 100 g 44g x = 58.Barem de evaluare şi notare Nr.60 g NaCl ms IV a)pentru nivel C 2 moli x moli Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 1 mol 1 mol x = 2∙ 1 ∕ 1 = 2 moli HCl 1 mol HCl ……………… 36.32 g CaCO3 pur 2 g calcar ………………….124 l ∕ 44 = 1. 3 g HCl ms = 100 ∙ md ∕ c = 100 ∙ 7. aer. H2S Total Subiectul B Al2O3 I saramura.e 2f 3b 4c 5a 6 d 3a.. dF.5 % c)pentru nivel A V = 296 cm3 de CO2 = 0. 5d.1. bF.4 l = 0. Na2O.5 ∕ 1 = 73 g HCl b)pentru nivel B xg 8g HCl + NaOH = NaCl + H2O 36.01321 ∙ 44 g = 0. y g HCl y = 2 ∙ 36.5 = 20 g soluţie HCl 36.01321 moli m = 0. 1. cA. crema. ceata. ser.296 dm3 n = 0. must II III m c p  d  100  md 1.. 4b.

3. Clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii. HCl şi CuSO4. Interpretarea informaţiilor obţinute din grafice. Utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator. algoritmizarea. a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice.3. Elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii.05. . conversaţia euristică. fişe de observaţii.3.4. granulă de Zn. Evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacîii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora. 4. modelarea. stativ.MODEL DE PROIECT DIDACTIC PROIECT DIDACTIC DATA CLASA TEMA TIPUL LECŢIEI CADRUL DIDACTIC 05. Metode didactice: experimentul. 3. sârma de Cu. tabele. Să modeleze grafic ecuaţiile reacţiilor chimice ale metalelor cu substanţe compuse folosind seria reactivităţii chimice a metalelor. cui Fe. tavă de substanţe.2011 VII B Reacţia de înlocuire sau de substituţie Lecţie de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe Babuş Nicoleta COMPETENŢE SPECIFICE: 1. explicaţia. Folosirea tehnologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice. eprubete. soluţii de HgCl2. Să denumească corect formulele chimice întâlnite. Să interpreteze observaţiile obţinute în urma experimentelor virtuale vizualizate. fişe de activitate. 5. 2.4. OBIECTIVE EXPRIMATE ÎN TERMENI DE COMPETENŢE : Să clasifice reacţiile chimice în funcţie de anumite criterii. programul AeL. 2.3. Materiale didactice : fişa de lucru.

.................+ HCl → ..... 3........ SECVENŢA 2: -se verifică tema pentru acasă prin dialog profesor – elevi şi corectare colectivă....... uraniul pur se obţine industrial prin reacţia fluorurii de uraniu cu calciu...... (C) al unei substanţe ........ M + H2O → M(OH)2 + H2↑ ...........SUCCESIUNEA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE: SECVENŢA 1: ..↑ 4.... (AB) este înlocuit de un ..... un element al unei substanţe ...... şi hidrogen......... metalul va înlocui ............se asigură condiţiile optime de desfăşurarea a lecţiei.........................................+ H2O → .se face prezenţa elevilor la ora de curs............Ecuaţia reacţiei generale : X + AB = ....... şi hidrogen..Definiţie Intr-o reacţie de .............Când un metal monovalent reacţionează cu un acid......se verifică materialul didactic necesar desfăşurării lecţiei..Când un metal reactiv reacţionează cu sarea unui metal mai puţin reactiv se formează o .. şi un metal................ . ....+ ZnSO4 → . 2. + ........... -se anunţă titlul noii lecţii: REACŢIA DE ÎNLOCUIRE SAU DE SUBSTITUŢIE -se comunică elevilor următoarele noţiuni teoretice : 1... Obţinerea industrială de metale pure..... + ........+.. ..................................... din acizi şi va rezulta o ....Când un metal divalent reacţionează cu apa.. metalul va înlocui .... ↓ ..... M + HA → MA + H2↑ .. M+MA→MA+M↓ -se introduce noţiunea de : ...... din apă şi se va forma o . ↑ 5.............+ .. SECVENŢA 3: -se evidenţiază importanţa reacţiei de înlocuire: Obţinerea hidrogenului în laborator prin reacţia unor metale cu substanţe compuse care conţin hidrogen...... De exemplu... .

stabiliţi care din ecuaţiile reacţiilor chimice sunt posibile : K + ZnCl2 → Na + H2O → Ca + H2SO4 → Cu + H2O → Hg + HCl → 2. SECVENŢA 4: -elevii vor primi următoarele sarcini de lucru : 1. Metalele nereactive (mai puţin reactive) sunt metalele situate după hidrogen în seria de reactivitate chimică. la catedră.Realizaţi practic (demonstrativ – câte un elev. ecuaţiile reacţiilor efectuate şi notaţi observaţiile experimentale . Într-o eprubetă ce conţine o soluţie de CuSO4 introduceţi un cui de Fe.Folosind seria reactivităţii metalelor . în fişe. Metalele reactive sunt metalele situate înaintea hidrogenului în seria de reactivitate chimică. Reţineţi ! Un metal substituie toate celelalte metale aflate în dreapta sa în seria reactivităţii chimice. Ce observaţi ? Fe + CuSO4 →… . Modelaţi grafic. dat fiind că ora se desfăşoara în laboratorul de informatică) experimentele din Fişa de lucru. 3. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice : Zn + MgSO4 → Mg + H2O → Zn + FeCl3 → Mg + HCl → Fe + HCl → Cu + HCl → Mg + ZnSO4 → Cu + FeCl3 → Cu + AgNO3 → Fe + ZnSO4 → Fişa de lucru : 1.SERIA REACTIVITĂŢII METALELOR Clasificarea metalelor din punct de vedere al reactivităţii este redată de seria reactivităţii chimice.Efectuaţi experimentele virtuale în care sunt implicate metale şi substanţe compuse.

O sârmă de Cu se introduce într-o eprubetă ce conţine o soluţie incoloră de HgCl2. . Ce observaţi ? HCl + Zn →… SECVENŢA 5: . propuneţi şi rezolvaţi o problemă în care să utilizaţi noţiunea de concentraţie procentuală. SECVENŢA 6: -fixarea : se va verifica cu clasa corectitudinea observaţiilor asupra fenomenelor chimice efective şi virtuale şi asupra produşilor de reacţie.profesorul va nota elevii care au participat la efectuarea practică şi virtuală a experimentelor propuse.2. Ce observaţi ? Cu + HgCl2 →… 3. Într-o eprubetă cu soluţie de HCl se introduce o granulă de Zn. SECVENŢA 7: -tema: Pe baza unei reacţii realizate în mod virtual.

tablă. software de e-mail . explicaţia. în scopul identificării 3.pentru accesarea site-ului cu materialul de prezentarea a lecţie. modelarea.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 4. Materiale didactice şi mijloace de învăţământ:   Ecran de proiecţie. autoevaluare şi evaluare sumativă online. soft de procesare imagine şi tehnoredactare . problematizarea. experimentul virtual şi real de laborator.Proiect didactic DATA CLASA TEMA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE TIPUL LECŢIEI CADRUL DIDACTIC Competenţe specifice: 1. Metode şi procedee didactice: conversaţia euristica. conexiune Internet. observaţia.1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 1.     Sistem de proiecţie – pentru prezentarea materialelor PowerPoint Scanner.2011 a XII-a A Viteza de reacţie Noţiuni de cinetică chimică Mixtă Giurca Corina Lăcrămioara .1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor Obiective operaţionale: Elevii trebuie să fie capabili O1: Să clasifice reacţiile chimice după viteza de desfăşurare O2: Să definească viteza de reacţie O3: Să identifice factorii de care depinde viteza de reacţie pe baza observaţiilor experimentale O4: Să deducă legea vitezei pe baza unor observaţii ştiinţifice O5: Să precizeze semnificaţia mărimilor care intervin în legea vitezei O6: Să utilizeze expresia matematică a definiţiei vitezei şi legea sa în aplicaţii de calcul O7 Să utilizeze noţiunile însuşite la rezolvarea unor exerciţii cu caracter problematizat. Browser de Internet .05.pentru rezolvarea temei de casă Bază de date/Calcul tabelar pentru realizarea dicţionarului cu conceptele noi Enciclopedie pe CD-ROM – pentru prezentarea lecţiei înteractive 05. cretă colorată – pentru prezentarea materialelor Computer.

) La sfârşitul orei elevii vor trebui:       să clasificei reacţiile chimice după viteza de desfăşurare să definească viteza de reacţie să identifice factorii de care depinde viteza de reacţie pe baza observaţiilor experimentale să deducă legea vitezei pe baza unor observaţii ştiinţifice să precizeze semnificaţia mărimilor care intervin în legea vitezei să utilizeze expresia matematică a definiţiei vitezei şi legea sa în aplicaţii de calcul. Timişoara. În general. Conducerea învăţării (25 min. „Metodica predării chimiei pentru concursul de titularizare. Bîcu E. Mirton.) o Salutul o Notarea elevilor absenţi o Pregătirea clasei pentru lecţie Legătura între tema lecţiei şi condiţia necesară ca elevii să aibă o bună „viteză de reacţia” la examenul de bacalaureat care se apropie II. Reactualizarea cunoştinţelor (10 min.. 1998 2. Ed. Art Grup Editorial. I”. Delia: „Metodica predării chimiei”. Muzica inserată în slide-uri corespunde cu natura fenomenelor.) Pentru trecerea la noua lecţie se vor reactualiza cunoştinţe referitoare la reacţiile rapide şi lente prin exemplificări ale acestora şi enunţarea sarcinilor de lucru. Scenariu didactic I. Vladescu. viteza reprezintă variaţia unei mărimi în unitatea de timp. L. Rudică T.) Se utilizează prezentarea lecţiei în programul PowerPoint pentru reactualizarea cunoştinţelor referitoare la exemple de reacţii lente şi rapide. examenul de definitivat şi gradele didactice II.Bibliografie: 1. Iaşi 1997. Editura Marathon. Ciocoiu I.. IV. L: „Chimie C3 – manual pentru clasa a XII-a” Ed. Şunel V. A. Legătura cu lecţia nouă Reacţile chimice ca şi fenomenele din natură se desfăşoară în timp. Enunţarea obiectivelor (1 min. Badea. Isac. III. Anunţarea titlului lecţiei noi VITEZA DE REACŢIE Transferul de cunoştinţe : Ne imaginăm şi comparăm . Captarea atenţiei (3 min.. 2006 3. Mărimea ce caracterizează fenomenele care au loc în timp se numeşte viteză. Doicin..

Pt. când se referă la scăderea concentraţiei reactanţilor. Dacă nu rezolvă problema primeşte un mesaj de avertizare. Se asigură feedback-ul rezolvând problema la tablă şi se realizează autoevaluarea. Urmează proba de progres nr.): Realizaţi un mini-dicţionar de chimie cu noţiunile noi intr-un document tehnoredactat în MS WORD în care fiecare noţiune să fie însoţită de o imagine adecvată. Fixarea cunoştinţelor (10 min. Putem calcula viteza medie urmărind datele experimentale obţinute în reacţia de descompunere a dioxidului de azot.ΔcA/ Δt . Viteza de reacţie se defineşte ca fiind descreşterea concentraţiei molare a reactivilor în unitatea de timp. 1 care constă în rezolvarea unei probleme. Definiţia vitezei medii de reacţie: VITEZA MEDIE DE REACŢIE ( v) este scăderea concentraţiei molare a unui reactiv întrun interval de timp bine determinat. Informaţie: Convenţional se atribuie vitezei de reacţie semnul plus când se referă la creşterea concentraţiei produşilor şi semnul minus. Elevii cunosc semnificaţia gif-ului animat din prezentarea PowerPoint şi îşi notează definiţia în caiete. VI. Profesorul solicită elevilor interpretarea rezultatelor şi formularea concluziei care urmează să fie notată în caiete. Se prezintă semnificaţia termenilor şi se notează în caiete. Profesorul apreciază şi evaluează participarea elevilor la lecţie. v= Δs/Δt q=Δm/Δt Pentru a evidenţia desfăşurarea unei reacţii chimice în timp este necesară măsurarea concentraţiei reactantului sau produsului de reacţie pe parcursul desfăşurării reacţiei. Rezultatele experimentelor permit formularea expresiei matematice a legii vitezei. Deoarece studiul vitezei implică un aparat matematic complex se foloseşte noţiunea de VITEZĂ MEDIE DE REACŢIE. care constă în aplicarea legii vitezei de reacţie în rezolvarea problemei. Expresia legii vitezei de reacţie şi semnificaţia termenilor se notează în caiete. Factorii de care depinde viteza de reacţie sunt deduşi din observaţiile a 2 experimente virtuale. Pentru asigurarea feedback-ului elevii scriu rezolvarea şi la tablă.Pentru a deduce formula vitezei medii de reacţie faceţi analogia cu deplasarea unui corp în spaţiu (studiată la fizică ) sau curgerea unui lichid (studiată la măsurări tehnice). Pe măsura ce reacţia a evoluat s-au determinat concentraţiile de NO2 NO si O2 la diferite momente de timp. .) se realizează cu ajutorul probei de progres nr. o reacţie de tipul A → Produşi expresia matematică a vitezei medii v= . VII. 2. Tema pentru acasă (1 min. V. Dacă elevul a găsit soluţia corectă primeşte felicitări şi ca recompensă o melodie cu elementele chimice cântate cu „viteză mare”. rezolvarea la tablă şi apoi autoevaluarea. Învăţăm să calculăm viteza medie de reacţie folosind datele din tabel.

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Clasificarea reacţiilor chimice după durată Efectuarea unor experimente simple virtuale şi reale (prin comparaţie ) în scopul observării vitezei de desfăşurare a reacţiilor chimice Observarea dirijată pe baza prezentării lecţiei în PowerPoint (realizată de profesor) a reacţiilor lente şi rapide Experimentul virtual din lecţiile interactive din site-ul e-chimie upb. filiera tehnologica 1 oră pe săptămână UNITATEA DE ÎNVĂȚARE NOTIUNI DE CINETICĂ CHIMICĂ. Cercetării şi Inovării cu nr.ro Substanţe chimice şi ustensile de laborator Fişe de observaţii experimentale în Word Observare sistematică pe baza hyperlinkurilor din prezentarea PP care permit reactualizarea şi feed-backul cunoştinţelor Activitate experimentală reală şi virtuală Fişa de lucru în Word .1.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” MODEL DE UNITATE DE ÎNVĂŢARE Avizat Responsabil comisie metodica.09.2009 Clasa a XII-a. Avizat Director. Instituția de învățământ COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” FOCSANI Disciplina de studiu CHIMIE Numele şi prenumele cadrului didactic GIURCA CORINA LACRAMIOARA An şcolar 2011-2012 Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei. 5099/09. 4 ORE Conţinuturi detaliate Reacţii lente. reacţii rapide Comp etenţe specif ice 1.

. Definirea catalizatorilor Efectuarea unor experimente cu scopul de a observa acţiunea catalizatorilor Mozaicul Dezbaterea Conversaţia euristică Activitate pe grupe de elevi Observare sistematică Introducerea datelor în fişa de observaţii în Excel Fişe de lucru în Word Definirea inhibitorilor Evaluare Recapitularea noţiunilor dobândite Sistematizarea noţiunilor dobândite Rezolvarea testului de evaluare sumativă Sistematizarea cunoştinţelor Evaluarea sumativă Sistematizarea cunoştinţelor în reprezentarea graficului vitezei de reacţie în Excel pe baza datelor primite sub formă de tabel Întocmirea unui dicţionar în Word cu explicarea noilor concepte dobândite în capitol Evaluare sumativă în test online .3.1 Definirea vitezei de reacţie Utilizarea unor cunoştinţe de fizică în scopul explicării vitezei de reacţie Efectuarea unor experimente şi identificarea factorilor care influenţează viteza de reacţie Reprezentarea grafică a vitezei de reacţie în Excel pe baza valorilor determinate din experimentul real şi virtual Analogia între mişcarea browniană a moleculelor şi muzica electronica inserată în prezentarea PP a lecţiei Viteza de reacţie Fişe de probleme rezolvate în Excel pe baza expresiilor matematice aferente vitezei de reacţie Algoritmizarea Conversaţia euristică Investigaţie Fişa de lucru în Word Interpretarea graficelor care reprezintă viteza de reacţie în Excel Proba scrisă în testul online trimis de profesor către elevii Utilizarea unor materiale de sprijin. Inhibitori 1. 4.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” Viteza de reacţie Legea vitezei 1.3.fizica conectaţi în reţeaua şcolară Catalizatori. 3.1.

“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” .

aprobate prin OM nr.edu. 3414/16.microsoft.ro http://office.ro/ http://escoala.com http://bibliotecascolara. pentru disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor din cadrul proiectuului Competente Cheie TIC în Curriculumul Şcolar – – – – – – – – – – – – – „Standarde de competenţă în domeniul TIC pentru cadrele didactice” (SCCDTIC.discovery. 5099 / 09. 3412. aprobate de MECTS http://cercetare.ro http://proiecte.pmu.C.I.09. 5097 / 09.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” Bliografie – – – – – – Ghid metodologic de implementare a TIC în curriculumul naţional Ghid metodologic de integrare a Tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) pentru disciplina Chimie Programele şcolare OMECI nr.03. aprobate prin OM nr.2009Ghiduri INSAM-„Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar” – Propunerile de programe din pachetul educaţional T.edu.2009 Programele şcolare e pentru clasele IX-XII.2009 pentru filiera teoretică şi vocaţională Programele şcolare OMECI nr. 2008) Manualele şcolare de chimie pentru clasele VII – XII.2009 pentru filiera tehnologică şi învăţământul special Programele şcolare pentru clasele VII-VIII. 3411.ro/ http://www.ro/ http://advancedelearning.09.softwin.03.pub.ro/ .ro http://scoala.com/ro-ro/ https://insam. 3410/16.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->